Lungsod ng Yao. (Oktubre, 2016 ~ ) フィリピン語版

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Lungsod ng Yao. (Oktubre, 2016 ~ ) フィリピン語版"

Transcription

1 フィリピン語版 (Oktubre, 2016 ~ ) [Poster contest para sa pagpaganda ng kapaligiran at pagpromote ng recycle sa lipunan] Nanalo ng Award ng Pangulo ng Osaka 21st Century Association Gawa ng mag-aaral ng Takami Junior High School ng Lungsod ng Yao Lungsod ng Yao

2 Mga Uri ng Basura Sa Lungsod ng Yao, ang kinokolektang basura ng lungsod ay hinihiwalay sa 8 uri. Uri ng Basura Tandang Marka Uri ng Nakatakdang Supot atbp Pahina Nasusunog (susunugin) na basura [Kanen (Moyasu) Gomi] Yellow-green at puting supot (Pinamimigay ng munisipyo, libre) 2 Simpleng gas cylinder at spray cans Supot na nalalaman (nakikita) ang laman Wala 2 [Kani Gasu Bonbei Supure Can] (hindi binibigay ng munisipyo) Plastic na lalagyan at balot [Yoki Hoso Purasuchikku] Pink at medyo klarong supot 3 PET bottles [Petto Botoru] (Pinamimigay ng munisipyo, libre) 5 Maaaring i-recycle na mga bagay [Shigen Butsu] 5 Asul at klarong supot Walang pamantayang basura [Fukusatsu Gomi] 6 (Pinamimigay ng munisipyo, libre) Basurang maaaring ibaon sa lupa [Umetate Gomi] 6 Malalaking basura [Sodai Gomi] De-kuryenteng kagamitang maaaring i-recycle [Risaikuru Kaden] Basura sa di-pangkaraniwang panahon (tulad ng paglilipat, atbp) [Rinji Gomi] Paraan ng paghiling para sa mga basurang kailangang tumawag upang makuha Paraan ng pagtapon ng malalaking basura Mga bagay na hindi kinokolekta at tinatapon Ang pagbalik ng mga bagay sa kompanyang gumagawa o sa industriya Ang sistema ng suporta para sa recycle Mga lugar na kinalalagyan ng collection box Basura sa mga lugar ng negosyo Mga tanong at sagot tungkol sa basura Kapag sariling dadalhin ang basura sa itinakdang lugar Yao City Recycle Center Education Plaza [Meguru] Patungo sa "Walang basura! Bayan na pinapaikot ang mga kayamanang bagay" Ang mga makokontak tungkol sa basura Back Cover Ang mga uri ng nakatakdang supot ng basura para sa basura ng mga bahay 8 uri ng paghihiwalay Nasusunog (susunugin) na basura Yellow-green 35l Plastik na lalagyan at balot, at PET bottles Pink 45l Basurang maaaring i-recyle, walang pamantayan at maaaring ibaon sa lupa Asul 35l Mga bagay na dapat pag-ingatan sa pagtapon ng basura Ihiwalay ng husto ang mga basura. Huwag haluin sa isang supot ang plastik na lalagyan at balot, at PET bottles; at ang basurang maaaring i-recycle, walang pamantayang basura at basurang maaaring ibaon sa lupa. Ilabas ang basura nang 1 supot sa bawat pagtatapon, itali mabuti ang bukasan. 1

3 Nasusunog (Susunugin) na Basura Sariwang basura, maliliit na pirasong kahoy, produktong yari sa balat, halaman ng hardin, produktong yari sa vinyl, produktong yari sa plastik ngunit walang marka ng plastik, atbp. Bawasan ang basura sa pamamagitan ng paggamit ng sariling bag, atbp, at huwag gamitin ang mga supot ng tindahan, atbp. 2 beses sa 1 linggo Pangunahing mga bagay [CD] [Video, cassette tapes] [Balde, gamit panghugas] [Produktong balat] [Produktong plastik (walang marka ng plastik)] [Sariwang basura] [damo, sanga] [disposable diapers] Paraan ng pagtapon ng mga nasusunog (susunugin) na basura Salain ang tubig ng sariwang basura. Gumamit ng garbage processing machine upang gumawa ng abono. Ang tae na nakadikit sa disposable diapers at ang tae ng mga alagang hayop ay itapon sa inidoro. Balutin sa papel o gawan ng paraan upang hindi maging mapanganib ang kawayang pantuhog sa luto Patigasin o ipasipsip sa papel o tela ang kaunting mantika. Huwag na huwag ilagay sa supot ng basura ang mantikang likido. Ang mga bagay na hindi kasya sa nakatakdang supot ng basura tulad ng upuang unan at kumot ay tinuturing na malalaking basura. Ang mga lumang papel tulad ng pahayagan at kahon, at mga tela ay maaaring i-recycle. Dalhin lamang ito sa nangongolekta ng mahahalagang basura sa inyong lugar. Ang karton ng gatas ay ilagay lamang sa collection box ng mga supermarket atbp. Gawan ng paraan na hindi umapaw sa nakatakdang supot ang basura. Simpleng Gas Cylinder at Spray Cans [Kani Gasu Bonbei SupureCan] Butasin ang simpleng gas cylinder at spray cans sa isang lugar na walang apoy at maganda ang ihip ng hangin, bago ito itapon. 2 beses sa1 linggo Tinutugunang bagay Paraan ng pagtapon ng mga simpleng gas cylinder at spray cans Ilagay lamang sa supot na maaaring malaman ang nilalaman. Itapon ito sa tabi ng supot para sa nasusunog (susunugin) na basura. Huwag ipunin bago itapon, itapon agad pagkatapos gamitin (mga 2~3 piraso). [Simpleng gas cylinder] [Cassette cylinder] [Spray can] Kapag hindi inubos ang laman (bagay na nasa loob) at itinapon, maaari itong maging sanhi ng sunog sa trak ng basura o sa gusali na pinoproseso ang mga basura. Siguraduhin na naubos na ang laman (bagay na nasa loob) bago ito itapon. Kapag may naririnig pa rin na parang may laman kahit na naubos na dapat ito, tumawag at magtanong lamang sa gumawa ng produkto na nakasulat sa labas ng lata. Kung hindi nakasulat ang gumawa ng produkto, tumawag at magtanong lamang sa nakasulat sa ibaba. Simpleng gas cylinder Japan Gas Petroleum Equipment Industries Association Tel: Japan Aerosol Association Tel:

4 Plastik na Lalagyan at Balot [Yoki Hoso Purasuchikku] Maliban sa ilang mga bagay, ang mga plastik na lalagyan at balot ay may palatandaang marka ( プラ mark o marka ng plastik). Ang marka sa kanan ang tignan upang malaman ito. 1 beses sa 1 linggo Pangunahing mga bagay [Supot ng mga tsitsirya] [Supot ng mga tindahan] [Tray at balot ng mga pagkain] [Mga cling at film wrap] [Lalagyan ng mga cup noodles atbp] [Lalagyan ng itlog at mga plastik na lalagyan] Paraan ng pagtapon ng mga plastik na lalagyan at balot Ang mga bagay na mahirap tanggalin ang dumi at amoy (tulad ng tube na lalagyan, atbp) ay isama sa nasusunog (susunugin) na basura dahil mahirap ang paghiwalay nito. Ang styrofoam na mga lalagyan ay kasama sa plastik na lalagyan at balot. Huwag isama rito ang mga produktong plastik tulad ng balde, laruan, CD, atbp. Huwag ninyong isama rito ang mga PET bottles. Ang plastik na lalagyan at balot ay... Uri ng plastik na ginagamit bilang lalagyan ng produkto (lalagyan) o ibinabalot sa produkto (balot). Kahit ang ginagamit na materyales ay plastik man, ang nakalakip na produkto mismo ay hindi kasama dito. Ang tube ng ketchup at mayonnaise, balot ng sabaw ng instant noodles, atbp, ay plastik ngunit kailangang hugsan ito ng husto upang matanggal ang dumi kaya isama lamang ito sa nasusunog (susunugin) na basura. Ang mga plastik na lalagyan at balot ay direktang ilagay sa nakatakdang supot. Kapag nilagay ito sa maliit na supot ng tindahan atbp, bago ilagay na nakatakdang supot ng basura, magiging mahirap lamang ang paghiwalay sa kanila. Ang mga sumusunod na mga bagay ay hindi kasama Kapag ang ginamit na materyales ay iba-iba Mga produkto mismo na yari sa plastik, mga gamit sa paghugas, CD, sepilyo, video tape, atbp Mga bagay na hindi tinuturing na lalagyan o balot tulad ng pambalot na ginagamit ng mga dry cleaners, mga vinyl bands, atbp. Mga parte ng produkto na walang epekto kahit tanggalin tulad ng CD case, case ng instrumento ng musika o kamera, atbp Ang mga may marka ng PET bottle Ang takip at label ay kasama sa plastic na lalagyan at balot Iniipon ng hiwalay ang mga PET bottles. Maaari ring ito ilagay sa mga collection boxes na nasa mga tindahan, supermarket, atbp. Ang mga lalagyan at balot ay yari sa hindi lamang isang materyales, may kasong iba'tibang materyales tulad ng papel, plastik, atbp, ang ginagamit upang gawin ito. Karaniwan nakasulat ito sa lalagyan o balot ngunit may kaso na [magkakasamang pinapakita] ito sa isang lugar. Sa kaso ng PET bottle : Bote : Takip, label Magkakasamang pinapakita sa label Huwag isama ang mga medikal na produktong maaring makapagkalat ng impeksyon (mga bagay na maaaring makaimpekto tulad ng supot ng mga intravenous drip at karayon) at mga mapanganib na bagay (tulad ng gas lighter, baterya, atbp) dahil ito ay mga restriktadong bagay. 3

5 Ang mahalaga ay [linisin bago itapon] 1 Tiyakin na may プラ mark (marka ng plastik) Karaniwan, ang may プラ mark (marka ng plastik) ang tinutugunan ng uri ng basurang ito. Ngunit tinutugunan din ang lahat ng balot na kahit walang marka ay yari sa plastik at binabalot sa produkto na kapag naubos na ang produkto ay hindi na kailangan. 3 Hugasan at patuyuin Kapag tinapon na may natira pang pagkain o laman, hindi makakagawa ng magandang bagay kapag nirecycle. Linisin lamang at patuyuin bago itapon. 2 Tanggalin ang ibang mga bagay Kapag may nakahalong ibang bagay tulad ng metal o kristal, hindi lamang mahirap hiwalayin, may kaso pang nasisira and makinang ginagamit sa pag-recycle, nagiging dahilan pa ito ng aksidente. 4 Paliitin ang laki Hanggang maaari pisain upang lumiit bago itapon. Patong-patungin lamang at huwag itapon ng kalat ang mga styrofoam tray, atbp. Supot ng tsitsirya Itapon ang lahat ng laman upang luminis. Punasan ng papel upang matanggal ang dumi, hugasan ng tubig at patuyuin. Cup at tray ng cup noodle Kapag hindi ka sigurado... Ang mga may dumi ay nagiging sagal sa pagrecycle, kaya kapag hindi nakakasiguro isama lamang ito sa nasusunog (susunugin) na basura. Takip ng mga bote Tanggalin sa bote at itapon. Lalagyan ng itlog Pisain upang lumiit. Label at seal Kapag may papel na label o seal na nakadikit, tanggalin ito kapag madaling matanggal. Itapon kasama sa mga plastik na lalagyan o balot na ganoon na lamang kapag hindi madaling matanggal ito. Huwag ilagay sa maliit na supot Ang mga plastik na lalagyan at balot ay direktang ilagay sa nakatakdang supot. Kapag nilagay ito sa maliit na supot ng tindahan atbp, bago ilagay na nakatakdang supot ng basura, magiging mahirap lamang ang paghiwalay sa kanila. 4

6 PET Bottles Ang mga PET bottles ay may palatandaang marka (marka ng PET bottles). Ang marka sa kanan ang tignan upang malaman ito. 1 beses sa 1 linggo Paraan ng pagtapon ng mga PET bottles 1 Tanggalin lamang ang takip. 2 Tanggalin lamang ang label. 3 Itapon lamang ang laman at hugasan ng tubig. 4 Patuyuin lamang at pisain bago itapon. Ang takip at label ay itapon bilang plastik na lalagyan at balot. Huwag isama sa supot ang mga plastik na lalagyan at balot. Hindi kailangang tanggalin (alisin) ang bilog na naiwan ng takip malapit sa bibig. Maaari ring ito ilagay sa mga collection boxes na nasa tindahan, supermarket, palengke, atbp. Maaaring I-recycle na mga Bagay Lata ng de-latang pagkain at inumin Bote ng inumin, pagkain, at cosmetics Mga bagay na tinutugunan 2 beses sa 1 buwan Paraan ng pagtapon ng maaaring i-recycle na mga bagay [Lata ng mga pagkain] [Bote ng mga juice] [Lata ng beer at juice] [Bote ng seasonings] [Bote ng Dalhin lamang sa tindahan ang mga bote ng beer at alak na maaaring ibalik. (Ito ay hinuhugasan at paulit-ulit na ginagamit) Ubusin ang laman at hugasan lamang. Tanggalin lamang ang takip. (Ang takip na plastik ay itapon bilang plastik na lalagyan at balot, ang latang takip naman ay itapon bilang walang pamantayang basura.) Huwag isama sa supot ang mga walang pamantayang basura at basurang maaaring ibaon sa lupa. Ang mga lata ng kendi at pulbos na gatas, mga lata ng pagkain ng alagang hayop, at mga latang 18 litro ang nailalaman ay walang pamantayang basura, at ang mga gamit sa pagkain na yari sa kristal naman ay basurang maaaring ibaon sa lupa. Ang mga maliliit na de-kuryenteng kagamitan, frying pan at takure ay walang pamantayang basura. 5

7 Walang Pamantayang Basura Mga lata ng kendi at pulbos na gatas, at mga latang 18 litro ang nailalaman Mga maliliit na de-kuryenteng kagamitan, mga metal na bagay tulad ng frying pan at takure Mga payong, bumbilya, flourecent light at tube, salamin, baterya, thermometer, atbp 1 beses sa 1 buwan Pangunahing mga bagay [Lata ng kendi] [Frying pan] [Payong] [Salamin] Paraan ng pagtapon ng mga walang pamantayang basura Ubusin lamang ang gas ng mga lighter. Balutin sa papel o gawan ng ibang paraan upang hindi maging mapanganib ang mga bumbilya, fluorescent light, thermometer, kutsilyo, at iba pang mapanganib na mga bagay bago ito itapon. Itapon lamang ang mga baterya. (Ang mga bateryang rechargeable ay ilagay lamang sa mga collection boxes ng munisiypo o mga tindahan.) [Dryer] [Fluorescent light tube] [Baterya] Ang mga computer na may marka ng recycle ng PC ay kinokolekta at nire-recycle ng mga gumagawang kompanya kaya tawagan lamang ang kompanyang gumawa nito. Marka ng recycle ng PC [Lata ng gatas] [Lata ng pagkain ng alagang hayop] Huwag isama sa supot ang maaaring i-recycle na mga bagay at ang basurang maaaring ibaon sa lupa. Ang hindi magkasya sa nakatakdang supot ay ituturing na malalaking basura. Ang lata ng inumin at pagkain ay maaaring i-recycle na bagay. Basurang Maaaring Ibaon sa Lupa Mga porselana at palayok (Tasa, pinggan, paso, atbp) Mga basurang kristal (maliban sa bote ng pagkain, inumin at cosmetics), atbp Ika-5 Miyerkoles ng buwan Pangunahing mga bagay [Basurang kristal] Paraan ng pagtapon ng mga basurang maaaring ibaon sa lupa Balutin sa papel o gawan ng ibang paraan upang hindi maging mapanganib ang mga nabasag na bagay. [Pinggan, tasa] [Baso, tasang kristal] [Paso] [Disposable na pampainit] Huwag isama sa supot ang maaaring i-recycle na mga bagay at walang pamantayang basura. Ang bote ng inumin, pagkain at cosmetics ay maaaring i-recycle na mga bagay. Ang konkreto, malalaking bakal, tile, bato, lupa (kasama ang mga galing sa paso, bonsai, hardin ng bahay), atbp ay hindi kinokolekta. Ang mga paso at gamit sa pagkain na yari sa plastik ay nasusunog (susunugin) na basura. 6

8 Malalaking Basura Nasa pahina 9 ang paraan ng pag-aplay Tumawag upang humiling na makuha, may bayad Mga de-kuryenteng kagamitan (maliban sa mga de-kuryenteng kagamitang maaaring i-recycle at mga computer na may marka ng recycle ng PC) at mga kasangkapang hindi magkasya sa mga nakatakdang supot. Pangunahing mga [Karpet] [Futon] [Sanga, kahoy] [De-kuryenteng gamit] Paraan ng pagtapon ng mga malalaking basura Tanggalin ang kerosene sa mga bagay na may nakalagay na kerosene. (Maaaring maging sanhi ito ng sunog.) Tanggalin ang baterya sa mga bagay na may nakalagay na baterya. (Ang baterya ay itapon bilang walang pamantayang basura.) Ang mga bagay tulad ng futon ay itiklop o irolyo lamang upang lumiit at talian. Ang mga mahabang kahoy ay putulin hanggang 1 metro at bigkisin. Kapag bumili upang mapalitan ang gamit, ipakuha lamang sa binilhang tindahan ang lumang gamit. Ilabas lamang ang gamit sa harapan ng bahay. (Sa mga condominium o mga lugar na hindi makakapasok ang trak na kokolekta, ilagay ito sa sinabing takdang lugar noong tumawag upang humiling na makuha.) Ang mga kristal naman ay tanggalin lamang sa kagamitan, balutin ng pahayagan, atbp, at lagyan ng teyp upang hindi matanggal ang balot. [Bisikleta] [Heater, aparador] Hanggang 8 piraso ang maaaring kolektahin sa isang pangongolekta. (Bigyan lamang ng 1 buwang pagitan sa huling pagpakuha.) Hindi kinokolekta ang kagamitan ng mga lugar na pang-negosyo tulad ng mga kompanya, tindahan, paktorya, atbp. Bilhin lamang ang tiket sa bayad ng pagtapon ng malalaking basura sa convenience store o post office sa loob ng lungsod, hanggang sa araw ng pagkolekta. Isulat ang araw at numero na ibinigay at dikit lamang ang kailangang piraso ng tiket sa madaling makitang lugar sa gamit. Kinukuha lamang ang kagamitang sinabi noong humiling na makuha. Ang mga computer na may marka ng recycle ng PC ay kinokolekta at nire-recycle ng mga gumagawang kompanya kaya tawagan lamang ang kompanyang gumawa nito. De-kuryenteng Kagamitang Maaaring I-recycle Nasa pahina 9 ang paraan ng pag-aplay Tumawag upang humiling na makuha, may bayad Refrigerator (freezer), aircon, picture tube TV, liquid crystal TV, plasma TV, washing machine, clothes dryer Mga uri ng de-kuryenteng kagamitang maaaring i-recycle Refrigerator Freezer Airco Picture tube TV Liquid crystal TV Plasma TV Washing machine Bayad para ma-recycle ang mga de-kuryenteng kagamitang maaaring i-recycle Kailangan ang bayad para ma-recycle ang mga de-kuryenteng kagamitang maaaring i- recycle. Kailangan magbayad para sa recycle (bibilhin sa post office ang tiket para sa recycle), at para kunin at dalhin ang gamit (sa kaso ng munisipyo, 1 de-kuryenteng kagamitang maaaring i-recycle ay 2,500). Magtanong lamang sa Senter ng Tiket ng Recycle para sa De-kuryenteng Kagamitan ( ), tungkol sa halaga ng bayad para marecycle. Kapag alam ang tindahang nagbebenta, ipakuha lamang sa tindahang nagbebenta. Ang mga kagamitan ng mga lugar na pang-negosyo tulad ng mga kompanya, tindahan, paktorya, atbp, ay ipakuha lamang sa tindahang nagbebenta o sa mga nakatakdang lugar na kumukolekta. Kinukuha lamang ang kagamitan na sinabi ng humiling na makuha. 7

9 Basura sa Di-pangkaraniwang Panahon Mga basurang lumalabas sa oras ng paglipat at sa mga pansalantalang panahong maraming basura ang lumalabas (maliban sa mga de-kuryenteng kagamitan maaaring i-recycle) Ihiwalay at itapon ang mga basurang maaaring ilagay sa mga nakatakdang supot ng basura at unang itapon ito sa regular na araw ng pagkuha ng basura. Mga uri ng basura sa di-pangkaraniwang panahon Nasa pahina 9 ang paraan ng pag-aplay Tumawag upang humiling na makuha, may bayad [Maramihang basura sa oras ng paglipat, atbp.] Kailangang magbayad para makuha at dalhin ito. (Takdang halaga ,000 para sa isang 2 toneladang trak) Hindi kinokolekta ang kagamitan ng mga lugar na pang-negosyo tulad ng mga kompanya, tindahan, paktorya, atbp. Hindi hinahahot palabas mula sa loob ng bahay. Kailangan may taong bahay na naroroon sa araw ng paghakot. Mahalaga ang kooperasyon ng mga mamamayan para sa ligtas at mapanatag na pagkolekta ng mga basura Upang maiwasan ang sunog sa trak ng basura at pang-prosesong pasilidad Kapag nagkaroon ng sunog sa trak ng basura o sa pang-prosesong pasilidad, maaaring masawi ang mga basurero, at maaaring magkaroon ng malaking pinsala sa pasilidad, atbp. Sundin lamang ang sumusunod na mga bagay upang hindi maging sanhi ng sunog. Butasin ang simpleng gas cylinder at spray cans sa isang lugar na walang apoy at maganda ang ihip ng hangin, bago ito itapon. Ubusin lamang ang gas ng mga lighter at itapon bilang walang pamantayang basura. Tanggaling muna ang gas sa mga bagay na may gas tulad ng kerosene bago ito itapon. Tanggalin muna ang baterya. (Ang tinaggal na baterya ay itapon bilang walang pamantayang basura. Ang mga bateryang rechargeable ay ilagay lamang sa mga collection boxes ng munisipyo o mga tindahan.) Huwag itapon ang mga bagay na hindi maaaring kolektahin dahil may kasama itong bagay na itinuturing na flammable (madaling mag-apoy). Kapag may mga simpleng gas cylinder o spray cans, lighter, atbp mga bagay na maaaring mag-apoy kasama sa basura sa mga di-pangkaraniwang panahon, ihiwalay ito at sabihin sa taong kumukolekta ng basura. Kapag nagkaroon ng sunog at malalaman na ang dahilan ay ang hindi tamang paglabas ng basura, may pagkakataong ang naglabas ng basura ang mananagot sa pinsala. Ang pagkuha ng mga aluminum na lata, atbp, ay labag sa batas Ang mga lata at bote tulad ng aluminum at steel na lata, mga metal sa walang pamantayang basura, at ibang mga bagay na maaaring i-recycle na nilagay ng mga sambahayan sa nakatakdang supot ng basura ay pag-aari ng lungsod. Ang pagkuha ng mga bagay na ito na walang pahintulot ay labag sa batas. 8

10 Paraan ng paghiling para sa mga basurang kailangang tumawag upang makuha 1 Tumawag lamang sa Senter ng Pagtanggap ng Kahilingan para sa Pagkuha ng Malalaking Basura ng Lungsod ng Yao. Sukatin muna ang laki (haba ng 3 tabi) ng malaking basura (nasa pahina 10 ang paraan ng pagsukat) Telepono para sa paghiling (libre ang pagtawag) Mula sa celfone, PHS at isang bahagi ng mga teleponong IP, (may bayad ang pagtawag) Oras na makakatawag Lunes ~ Biyernes (kahit na pista opisyal), mula alas-9 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon Okupado ang telepono tuwing umaga ng Lunes kaya hinihiling na tumawag lamang sa hapon o kaya sa ibang araw. Para sa mga taong hindi makahiling sa pamamagitan ng telepono, maaari ring humiling sa pamamagitan ng FAX ( ) Ang form upang humiling ay nasa Disabilities Welfare Division, Yao City Social Welfare Council, Yao Independent Living Center. Maaari ring i-download mula sa homepage ng Lungsod ng Yao (http//: 2 Sabihin lamang ang tirahan, pangalan, telepono, uri ng basurang itatapon, ilang piraso, at kung ang trak na kukuha ay maaaring tumugil sa harapan ng bahay. (May mga bagay na hindi maaaring kunin.) 3 Malalaking basura Ipapaalam ang araw na kukunin, saang lugar kukunin, numero ng paghiling, ilang pirasong tiket sa pagbayad ng pagtapon ng malalaking basura ang kailangan, at ang iba pang kailangang impormasyon. De-kuryenteng kagamitang maaaring i-recycle Ipapaalam ang araw na kukunin, numero ng paghiling, singil sa pag-recycle, singil ng munisipyo, at mga bagay na dapat pagingatan. Basura sa mga di-pangkaraniwang panahon Ipapaalam ang araw at oras na kukunin, numero ng paghiling, singil ng munisipyo, at mga bagay na dapat pag-ingatan. 4 Malalaking basura 1 Pagbili ng tiket sa pagbayad ng pagtapon ng malalaking basura Bilhin sa convenience store o post office sa loob ng lungsod ang tiket sa pagbayad ng pagtapon ng malalaking basura. (Tignan ang pahina 10) 2 Pagdikit ng tiket sa pagbayad ng pagtapon ng malalaking basura Isulat ang araw na kukunin at ang numero ng paghiling sa tiket sa pagbayad ng pagtapon ng malalaking basura, at idikit lamang ang kailangang piraso ng tiket sa madaling makitang lugar sa gamit. Itago lamang ang resibo ng tiket sa pagbayad ng pagtapon ng makakaking basura hanggang matapos ang pagkuha ng pinakuhang basura. 3Paglabas ng basura Ilabas lamang ang malalaking basura sa lugar na pinag-usapan hanggang alas-8 ng umaga sa araw na kukunin. De-kuryenteng kagamitang maaaring i-recycle 1 Pagbayad ng singil sa pag-recycle Hanggang sa araw bago ang araw na kukunin, bayaran lamang ang singil sa pag-recycle at kunin ang tiket para sa dekuryeteng kagamitang maaaring i-recycle. 2 Paglabas ng basura Ilabas lamang ang basura sa lugar na pinag-usapan hanggang 8:30 ng umaga sa araw na kukunin. 3 Pagkuha Tignan ang pagkuha at ibigay ang tiket para sa de-kuryenteng kagamitang maaaring i-recycle at ang bayad pagkatapos makuha. Basura sa mga di-pangkaraniwang panahon 1 Paglabas ng basura Sa araw na kokolektahin, ilabas lamang ang basura sa lugar na pinag-usapan hanggang sa oras na itinakda. 2 Pagkuha Tignan ang pagkuha at ibigay ang bayad pagkatapos makuha.. Pagkatapos isampa ang kahilingan at may mababago sa sinabi, ipaalam lamang sa Senter ng Pagtanggap ng Kahilingan para sa Pagkuha ng Malalaking Basura ng Lungsod ng Yao ng hanggang 4 na araw (hindi kasama ang Sabado at Linggo) bago ang nakatakdang araw ng pagkuha, at hanggang sa araw (hindi kasama ang Sabado at Linggo) bago ang nakatakdang araw ng pagkuha kapag nais kanselahin ang pagpakuha. 9

11 Paraan ng pagsukat ng malalaking basura Karaniwan, kinukuha ang suma ng sukat ng 3 tabi (taas, haba at kapal) ng malalaking basura sa kalagayan na ginagamit ito. Ngunit kunin lamang ang suma ng sukat ng 3 tabi (taas, haba at kapal) na nakatiklop ang maaaring tiklopin, at nakarolyo naman ang maaaring irolyo. Huwag kalas-kalasin ang malalaking basura dahil ito ay nagiging sanhi ng pagkapinsala ng mga basurero. Kapal Taas Haba Haba Taa Kapal Kapal Haba Taas Haba Kapal Taas Halimbawa ng mga bagay na maaaring tiklopin at mga bagay na maaaring irolyo. Tent, baby car, mga gamit sa camp, tripod, step ladder, rubber boat, karpet, alpombra, atbp Kapag hindi malaman kung paano titiklopin, magtanong lamang sa Senter ng Pagtanggap ng Kahilingan para sa Pagkuha ng Malalaking Basura. Ang tiket sa pagbayad ng pagtapon ng malalaking basura Isang uri lamang na tiket ng 400 ang tiket sa pagbayad ng pagtapon ng makakaking basura. Bilhin lamang ang bilang ng pirasong sinabi ng Senter sa Pagtanggap ng Kahilingan para sa pagkuha ng Malalaking Basura noong kayo ay humiling. Kailangan isulat ang araw ng pagkuha at numero ng paghiling. Kapag ang suma ng sukat ng 3 tabi ay lumampas ng 3 metro, 2 pirasong 400 na tiket ang kailangan. Hindi tumatanggap ng pera sa oras ng pagkuha. Idikit ang tiket sa pagbayad ng pagtapon ng malalaking basura sa lugar na nakikita ang numero ng paghiling sa oras ng pagkuha. Kapag naidikit na ang tiket, hindi na ito matatanggal at madidikit muli kaya mang-ingat lamang sa pagdikit. Itago lamang ang resibo ng tiket sa pagbayad ng pagtapon ng makakaking basura hanggang matapos ang pagkolekta ng pinakuhang basura. Isulat lamang ang araw ng pagkuha sa resibo. Ang tiket sa pagbayad ng pagtapon ng malalaking basura ay mabibili sa sumusunod na mga lugar (Ang palatandaan ay ang sticker ng tindahan ng tiket sa pagbayad ng pagtapon ng malalaking basura. Post Office sa loob ng Lungsod ng Yao Convenience store sa loob ng Lungsod ng Yao 粗大ごみ 処理手数料券 取扱店 八尾市 10

12 Nakalista sa ibaba ang pagtrato sa mga bagay na naiiba. A Pamantayan ng pagtrato sa malalaking basura (bagay na naiiba) Pangalan ng Bagay Tabla (kahoy, plastik) Laki 100cm x 100cm, hanggang 20mm ang kapal Pamantayan ng Pagtrato Hanggang 3 piraso ay ituturing na 1 yunit Kahon ng damit (yari sa plastik) Hanggang 3 piraso ay ituturing na 1 yunit Paso (yari sa plastik) Hanggang 5 piraso ay ituturing na 1 yunit Tukod para sa hardin Hanggang 20 piraso ay ituturing na 1 yunit Ka Kahoy Taba 10cm x Haba hanggang 100cm Hanggang 5 piraso ay ituturing na 1 yunit Cushion( 1) Hanggang 5 piraso ay ituturing na 1 yunit Golf club Sa Hanggang 20 piraso ay ituturing na 1 yunit (1 yunit pa rin kahit kasama ang bag) Japanese cushion ( 2) Hanggang 10 piraso ay ituturing na 1 yunit Bisikleta at de-kuryenteng bisikleta Kahit anong laki ay ituturing na 1 yunit Kawayang espada ( 3) Hanggang 10 piraso ay ituturing na 1 yunit Ski poles ( 3) Hanggang 10 piraso ay ituturing na 1 yunit Gamit sa paglilinis (mop, walis, atbp) Hanggang 10 piraso ay ituturing na 1 yunit Ta Shelf brace Hanggang 2 set ay ituturing na 1 yunit Pole brace Hanggang 5 piraso ay ituturing na 1 yunit Pamingwit ( 3) Corrugated iron sheet ( 4) Laki 100cm x 100cm, hanggang 20mm ang kapal ( ) Na Corrugated sheet( 4) Laki 100cm x 100cm, hanggang 20mm ang kapal ( ) Ha Hanggang 10 piraso ay ituturing na 1 yunit (1 yunit pa rin kahit kasama ang lalagyan) Hanggang 3 piraso ay ituturing na 1 yunit Hanggang 3 piraso ay ituturing na 1 yunit Bat ( 3) Hanggang 10 piraso ay ituturing na 1 yunit Futon( 2) Hanggang 5 piraso ay ituturing na 1 yunit Fashion case (lalagyan ng damit na binuo ng pipe) Kahit anong laki ay ituturing na 1 yunit Planter (yari sa plastik) Hanggang 5 piraso ay ituturing na 1 yunit Ma Unan ( 1) Hanggang 5 piraso ay ituturing na 1 yunit Mattress (walang spring) Hanggang 2 piraso ay ituturing na 1 yunit Kumot at de-kuryenteng kumot ( 2) Hanggang 5 piraso ay ituturing na 1 yunit Laundry pole Kahit ano ang haba hanggang 2 piraso ay ituturing na 1 yunit Ra Racket ( 3) Hanggang 10 piraso ay ituturing na 1 yunit Tala 1 Hindi maaaring ipagsama-sama ang ilang uri ng bagay na naiiba. (Ngunit ang may markang ay maaaring ipagsama-sama ang mga pareho ang numero.) Halimbawa: 1 Ang 3 cushion at 2 unan ay 1 yunit 2 Ang 2 futon, 2 kumot at 2 Japanese cushion ay 1 yunit (nang ipinagsama-sama ang 2 Japanese cushion ay tinuring na 1 futon.) Tala 2 Kapag nilabas, bigkisan lamang ng tali, atbp, kapag kailangan. Tala 3 May mga bagay na maaaring kolektahin lamang at hindi ninyo maaaring dalhin upang itapon. (Ang may markang ay mga bagay na hindi ninyo maaaring dalhin upang itapon.) 11

13 Mga bagay na hindi kinokoleta at tinatapon Ang mga basurang pang-industriya, mga bagay na mapanganib, mga bagay na mahirap iproseso ang pagtapon, atbp, ay maaaring maging sanhi ng sunog sa trak na kumukolekta ng basura at pagkapinsala ng mga basurero, mga aksidente sa pang-prosesong pasilidad, atbp, kaya huwag itapon bilang basura. Mga pangunahing bagay na hindi kinikolekta at tinatapon Mga basurang pang-industriya Ang mga maaaring mapagtanungan kapag ang nagbebetang tindahan ay hindi alam (Noong Agosto 1, 2016) Bagay Asosasyong Pang-industriya, atbp Telepono Motorsiklo Maliit na motorsiklo Call center para sa mga sasakyang dalawa ang gulong Fire extinguisher Osaka Fire Fighting Equipment Cooperative Ipapaalam ang tindahang nagbebenta Osaka Prefecture Emergency Management Association Ipapaalam ang kompanyang gumawa Baterya Battery Association of Japan Gulong Japan Automobile Tire Manufacturers Association, Kinki Branch LP Gas cylinder Osaka Prefecture LP Gas Association High pressure gas cylinder Kinki High Pressure Gas Container Management Committee Basurang pang-industriya Osaka Prefecture Recycling Society Promotion Office Industrial Waste Guidance Division (Kumonsulta lamang sa kompanyang nagtatapon ng basurang pang-industriya) Mga basura sa konstruksyon at mga basurang tulad nito Halimbawa (Kumonsulta lamang sa kompanyang nagtatapon ng Mga kahoy, lababo, gypsum board, piraso ng konkreto, basurang pang-industriya) gamit sa pagtayo, aluminum sash, hugasan, bakod, pasukang pinto, gate, kubeta, atbp Basurang mantika o pinta (Kumonsulta lamang sa natatanging kompanyang nagtatapon) Motorsiklo o maliit na motorsiklo (Kumonsulta lamang sa tindahang nagbebenta) Mattress na may spring (Kumonsulta lamang sa maker o sa tindahang nagbebenta) Fire extinguisher (Kumonsulta lamang sa maker o sa tindahang nagbebenta) Baterya (Kumonsulta lamang sa tindahang nagbebenta) Gulong (Kumonsulta lamang sa tindahang nagbebenta) Cash box na hindi maaaring dalhin (Kumonsulta lamang sa maker o sa tindahang nagbebenta) Gas cylinder (Kumonsulta lamang sa maker o sa tindahang nagbebenta) Piano (Kumonsulta lamang sa maker o sa tindahang nagbebenta) Elecric wheel chair (Kumonsulta lamang sa maker o sa tindahang nagbebenta) Oil heater (Kumonsulta lamang sa maker o sa tindahang nagbebenta) Pambahay na altar ng Buddhist o Shinto (Kumonsulta lamang sa maker o sa tindahang nagbebenta) Wind surfing board (Kumonsulta lamang sa tindahang nagbebenta) Bakal na tipak tulad ng bakal ng dumbell, barbell, bakal na baras, bakal na tilad, atbp Laryo, millstone, bloke, bagay na yari sa konkreto, atbp. Pang-agrikulturang plastik (Kumonsulta lamang sa kompanya ng mga lumang metal) (Kumonsulta lamang sa natatanging kompanyang nagtatapon) (Kumonsulta lamang sa natatanging kompanyang nagtatapon o sa tindahang nagbebenta) (Pangunahing telepono) 12

14 (Noong Agosto 1, 2016) Bagay Asosasyong Pang-industriya, atbp Telepono Kompyuter PC 3R Promotion Association Maliit na pangalawang baterya (Bateryang rechargeable) JBRC Barkong FRP Japan Marine Business Association Ang sistema ng suporta para sa recycle 1. Sama-sama sa grupong pangongolekta ng mahahalagang materyales Sa Lungsod ng Yao, ang mga bagay na nagiging mahalagang materyales tulad ng mga karton at pahayagan ay hindi kinokolekta ng munisipyo, ang isinasagawang grupong pangongolekta ng mahahalagang materyales ng mga samahan ng mamamayan tulad ng samahan ng bayan at samahan ng mga bata ang gumagawa nito at naghihikayat sa lahat na mag-recycle. Maliban dito, sa layunin na mabawasan ang basura, mahikayat ang lahat upang mag-recycle at mapangalagaan ang kapaligiran, nagbibigay ng perang pabuya sa samahang gumagawa ng grupong pangongolekta ng mahahalagang materyales batay sa dami ng kanilang nakolekta. Binibigay na pabuyang pera 5 bawat kilo 2. Ang paggawa ng abono mula sa mga sariwang basura Ang mga 40% ng nasusunog (susunugin) na basura ng karaniwang sambahayan ay mga sariwang basura tulad ng tirang pagkain at mga basura sa pagluluto. Ginagawang magandang abono ng lalagyan para sa paggawa ng abono ang sariwang basura, na magagamit sa hardin ng bahay at sa paghahalaman. Ang Lungsod ng Yao ay nagpapahiram ng lalagyan para sa paggawa ng abono at nagbibigay ng tulong sa pagbili nito. (1) Nagpapahiram ng lalagyan para sa paggawa ng abono Tumatanggap ng mga aplikante sa paghiram ng lalagyan para sa paggawa ng abono nang 2 beses taun-taon (Hulyo~Agosto, Enero~Pebrero). Para sa karagdagang impormasyon, tignan lamang ang pahayagan ng munisipyo na Shisei Dayori (lathala sa Agosto at Pebrero). (2) Tulong sa halaga ng pagbili ng de-kuryenteng garbage processing machine o compost bin Binibigay bilang tulong ang kalahati ng halaga ng pagbili. Ngunit hanggang 20,000 lamang para sa de-kuryenteng garbage processing machine at 3,000 naman para sa compost bin. Magtanong muna sa Resource Recycling Division (Shigen Junkan Ka ) bago bumili. 13

15 Mga lugar na kinalalagyan ng collection box 1. Pet bottles City Hall main bldg., Yamamoto sub-office, Ryuge sub-office, Takayasu sub-office, Minami Takayasu sub-office, Akegawa sub-office, Shiki sub-office, Taisho sub-office, Takefuchi sub-office, Kyuhoji sub-office, Nishigori sub-office, Cleaning Department, Waterworks Department, Recycle Center (Education Plaza [Meguru]) 2. Bateryang rechargeable (1) Pasilidad pampubliko ng lungsod City Hall main bldg., Yamamoto sub-office, Ryuge sub-office, Takayasu sub-office, Minami Takayasu sub-office, Akegawa sub-office, Shiki sub-office, Taisho sub-office, Takefuchi sub-office, Kyuhoji sub-office, Nishigori sub-office, Cleaning Department, Waterworks Department, Recycle Center (Education Plaza [Meguru]) (2) Mga tindahang sumusuporta sa pag-recycle ng mga bateryang rechargeable Ilagay lamang sa [recycle box ng bateryang rechargeable] na nakalagay sa mga tindahang sumusuporta sa pag-recycle (tindahan ng mga de-kuryenteng kagamitan, atbp). (May mga 30 tindahan sa loob ng Lungsod ng Yao) Itapon lamang bilang walang pamantayang basura ang mga bateryang hindi rechargeable. May listahan ng mga tindahang na kinalalagyan ng collection box sa pangunahing tanggapan ng lungsod at bawat sub-branch (community center), at nakalagay din ito sa homepage ng Lungsod ng Yao. Para sa nasusunog (susunugin) na basura, inumpisan ang sistema ng pagbigay ng pahintulot upang kolektahin at dalhin ito ng mga pribadong kompanya noong piskal na taon ng 2006, kaya ipagkatiwala lamang ito sa mga kompanyang nabigyan ng permiso. Para sa mga basurang pang-industriya, tumawag lamang sa mga kompanyang nagtatapon ng mga basurang pang-industriya. Nasusunog (susunugin) na basura Maaaring i-recycle na mga bagay, basurang maaaring ibaon sa lupa, at walang pamantayang basura Basura sa mga lugar ng negosyo Pumili lamang sa mga nakalistang kompanya sa [listahan ng mga kompanyang nabigyan ng pahintulot upang kolektahin at dalhin ang mga pangkaraniwang basurang pang-negosyo] na nakatanggap ng pahintulot mula sa pangulo ng Lungsod ng Yao. Ang listahan ng mga kompanyang may pahintulot ay nasa pangunahing tanggapan ng lungsod at bawat sub-branch, at nakalagay din sa homepage ng Lungsod ng Yao. Kausapin muna ang kompanyang may pahintulot tungkol sa bayad, sa dami ng maitatapon, paraan ng pagtapon, araw at oras ng pagkuha, atba, at makipagkasunduan. Tungkol sa tinapon ng mga tauhan ng kompanya na mga bote ng inumin, lata, payong, pinggan, at iba pang mga basura na katulad ng tinatapon ng mga sambahayan, na kaunti lamang ang dami, ay isangguni sa Resource Recycling Division ( ). Matapos pag-usapan ang dami ng itatapon at and dalas ng pagtapon, bumili ng nakatakdang supot na para sa mga nagnenegosyo (maaaring i-recylce na mga bagay, basurang maaaring ibaon sa lupa at walang pamantayang basura) na hindi libre upang makapagtapon ng basura. Ang tinatawag na mga basura sa lugar ng negosyo ay ang mga bagay na lumalabas upang itapon na hindi lamang galing sa mga inuman, kainan at kompanya na ang layunin ay kumita, kasama rin dito ang mga galing sa gumagawa ng serbisyo para sa publiko tulad ng ospital, paaralan, atbp. Kahit na magkasama ang tindahan o tanggapan at ang tirahan, itapon lamang ang basurang galing sa tindahan o tanggapan bilang basura sa lugar ng negosyo. 14

16 Mga tanong at sagot tungkol sa basura Tungkol sa nakatakdang supot Q Paano pinamimigay ang nakatakdang supot ng basura para sa basura ng mga bahay? Dinadala ito ng 2 beses sa isang taon (Agosto~Setyembre, Pebrero~Marso) sa bahay ng pangulo ng grupo ng konseho ng bayan upang ipamahagi sa bawat bahay. Sa mga nakatira sa mga condominium, atbp, may kasong binibigay ito sa tagapamahala ng gusali. Sa mga bahay na hindi kasapi sa konseho ng bayan, binibigyan ng tiket na pampalit sa supot sa parehong panahon, dalhin lamang ito sa unang palapag ng main bldg ng city hall upang makakuha ng supot. Q Ano ang gagawin kapag kinulang ng nakatakdang supot? Kapag kinulang dahil nadagdagan ang miyembro ng pamilya, at gumagamit na ng disposable na lampin, atbp, pumunta lamang sa silid ng pangkalahatang impormasyon (sogo annai shitsu) na nasa unang palapag ng main bldg ng city hall sa oras na bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes, upang mabigyan. Ngunit dahil sa planong pagpaunti ng kokolektahing basura, nakatakda na ang gagamiting lamang ay ang ibinigay na pisaso ng supot. Tungkol sa malalaking basura Q Kailangang bang itapon bilang malalaking basura kapag hindi nagkasya sa nakatakdang supot, hanggang saan mailalagay sa supot? Itali ang bukasan ng nakatakdang supot, kapag umapaw sa supot ang bagay, itapon ito bilang malalaking basura. Q Sa paglabas sa bahay ng malalaking basura, maaari ba itong kalas-kalasin? Hindi pinipigilan na kalas-kalasin kapag upang madaling ilabas sa pintuan o madaling madala ito. Ngunit sukatin lamang ang haba bago ito kalas-kalasin. Q Ano ang magandang gawin sa natirang tiket ng pagtapon ng malalaking basura? Ang natirang tiket sa pagbayad ng pagtapon ng malalaking basura ay magagamit sa susunod na pagtapon ninyo ng malalaking basura kaya mahalagang itago ito. Kapang nais naman ninyong bumalik ang inyong pera, ilakad lamang ang pagbalik ng pera sa Environmental Business Division para sa mga tiket na hindi pa nagamit. 15

17 Mga tanong at sagot tungkol sa basura Tungkol sa basura sa di-pangkaraniwang panahon Q Ano ang magandang gawin kapag maraming basura lumabas dahil sa paglilipat, atbp? Ito ay basura sa di-pangkaraniwang panahon kaya humiling sa Senter ng Pagtanggap ng Kahilingan para sa Pagkuha ng Malalaking Basura ng Lungsod ng Yao. Ang singil sa pagkuha ay 20,000 para sa isang 2 tenoladang trak. Tungkol sa pagre-recycle Q Ano ang magandang gawin kapag maraming karton na lumabas dahil sa paglilipat? Ang mga lumang bagay na yari sa papel na maaaring i-recycle tulad ng mga pahayagan at karton ay hindi regular na kinokolekta ng munisipyo, pinapakiusap na ibigay lamang ito sa mga grupong pangongolekta ng mahahalagang materyales na ginagawa ng mga samahan ng mamamayan at samahan ng mga bata. Ngayon, kapag walang samahan na gumagawa ng grupong pangongolekta malapit sa inyo, maghanap ng mga negosyante ng lumang papel at ipakuha ito, hanggang maaari i-recycle lamang ang mga lumang papel. Q Ano ang dahilan na kailangan linisin ang mga plastik na lalagyan at balot, at mga PET bottles? Kapag itinapon na may nakahalong ibang bagay o madumi, ito ay maaaring maging sagabal sa pagre-recycle. Ang mga may nakahalong ibang bagay o madumi ay kamay na hinihiwalay ng mga tauhan ng Recycle Center ng Lungsod ng Yao. Maraming tao ang kailangan sa paggawa nito kaya upang mas maganda ang pagpatakbo ng recycle, hinihiling ang koopersyon ng mga mamamayan na tanggaling lamang ang nakahalong ibang bagay at linisin bago itapon. Q Paano nire-recycle ang mga hiniwalay na mga plastik na lalagyan at balot? Ang mga hiniwalay at kinolektang mga plastik na lalagyan at balot ay diladala sa mga nagre-recycle na mga kompanya pagkatapos piliin at hiwalayin sa Recycle Center ng Lungsod ng Yao, upang i-recycle sa alin man sa mga sumusunod na paraan. 1 Kapag ni-recycle bilang materyales Ang tinutukoy dito ay ang muling paggamit nito para gumawa ng mga bagay na yari sa plastik. Ang mga ginagawang bagay ay tulad ng balde, triangular cone, planter (paso), paleta para sa mga gamit sa konstruksyon, pampigil sa mga sasakyan sa paradahan, atbp. 2 Kapag ni-recycle bilang chemicals (kemikal) Ang plastik ay binubuo ng carbon at hydrogen at kapag ininit at binigyan ng sapat na presyon ito ay magagamit muli bilang petroleum o basic chemical fuel, at ito ang tinutukoy dito. Ito ay ginagamit bilang materyales sa industriya ng kemikal, bilang reducing agent ng mga blast furnace, bilang kapalit ng coke coal sa mga coke ovens, bilang kemikal na materyales tulad ng ammonia at methanol, atbp. 16

18 Kapag sariling dinala ang basura Uri ng basura Pasilidad na tumatanggap Nasusunog (susunugin) na basura Lungsod ng Yao Lugar ng huling tapunan ng kanariwang basura Maaaring i-recycle na mga bagay, walang pamantayang basura, at malalaking basura Lungsod ng Yao Recycle Center Basurang maaaring ibaon sa lupa Lungsod ng Yao Lugar ng huling tapunan ng karaniwang basura Lugar 9-36 Kamio-cho, Lungsod ng Yao 2-11 Akebano-cho, Lungsod ng Yao 9-36 Kamio-cho, Lungsod ng Yao Telepono Oras ng tanggapan 9:00~11:45, 12:45~16:00 9:30~11:30, 13:00~15:30 9:30~11:30, 13:00~15:30 (sarado tuwing Sabado at Linggo, (sarado tuwing Sabado at Linggo, (sarado tuwing Sabado at Linggo, bukas kahit pista opisyal) bukas kahit pista opisyal) bukas kahit pista opisyal) Ngunit hindi tumatanggap tuwing Miyerkules Humahakot na pasilidad Lungsod ng Osaka, Yao, Matsubara Pabrika sa Yao ng Environmental Facility Union Pasilidad na nakasulat sa itaas Pasilidad na nakasulat sa itaas Bayad sa pagtapon \100 sa bawat 10kg \200 sa bawat 10kg \100 sa bawat 10kg Kapag sariling dinala ang basura sa mga pasilidad, may bayad ang pagtapon nito. Magtanong lamang sa Environmental Facilities Division ( ). May kasong hindi tatanggapin kahit na maaaring itapong basura ang dinala. > Lugar ng huling tapunan ng karaniwang < basura ng Lungsod ng Yao Kita Yamamoto Police Box Mae 玉串川 Prefectural Road No. 15 Yao Ibaraki Line [Shin Fukuei-cho Bridge] 恩智川 Kamio-cho 8 Lungsod ng Yao Lugar ng huling tapunan ng karaniwang basura Lungsod ng Osaka, Yao, Matsubara - Pabrika sa Yao ng Environmental Facility Union Nishi Nakayasu-cho 4 National Road No. 170 (Osaka Outer Loop Line) Mizukoshi 至八尾駅 清掃庁舎長瀬川 Takami-cho Kita 消防 Yaogi Kita Akebono-cho 1 Higashioihara 1 Prefectural Road No. 174 Yao Domyoji Line Prefectural Road No. 182 Kahimura Minami Honmachi Line Recycle Center ng Lungsod ng Yao JR 関西本線 ( 大和路線 ) National Road No. 25 至志紀駅 > Recycle Center ng Lungsod ng Yao < Education Plaza sa Recycle Center ng Lungsod ng Yao [Meguru] Binuksan noong taong 2009 upang paghandaan ang paglikha ng isang lipunang nagre-recycle. Maliban sa pagobserba sa lugar na pinoproseso ang mga basura, makakapag-aaral tungkol sa 3R ng basura at tungkol sa kapaligiran, maaari ring maranasan ang paggawa ng papel, telang sandalya at eco-candle. At isang beses buwan-buwan nagkakaroon ng [Meguru] free market. Upang tumawag sa Education Plaza sa REcycle Center ng Lungsod ng Yao... TEL:

19 ~ Tinataguyod ang 3R upang malikha ang isang lipunang nagre-recycle ~ (Pauntiin) Halimbawa Kapag mamamalenke, magdala ng eco-bag. Kapag kumain huwag gumamit ng disposable na chopstick, gamiting ang sariling chopstick. Huwag bumili ng mga disposable na bagay, piliin ang magagamit ng matagalan. (Gamitin muli) Halimbawa Muling gamitin ang mga kabagayan Ibigay sa mga nakakabatang kapatid ang mga damit na hindi na kasya. Ang mga bagay na hindi na kailangan ngunit magagamit pa ay ibigay sa ibang tao. Pag-isipan muna kung magagamit pa muli bago itaon ang isang bagay. (Mag-recycle) Halimbawa Bawasan Pigilan ang pagiging basura ng mga bagay Gawing materyales ang mga hindi na magamit na mga bagay, gawin muling produkto at gamitin Upang madaling ma-recycle, hiwa-hiwalayin ng husto ang mga basura. Ang mga pahayagan at magasin ay ibigay sa mga samahan ng mga bata at samahan ng bayan na grupong nangongolekta. [Three R] kung tawagin mula sa unang letrang [R] ng 3 salita. Ang mga bagay na pinaghiwa-hiwalay sa bahay ay kinokolekta sa Recycle Center ng Lungsod ng Yao at ginagawang bagong bagay sa iba't-ibang paktorya. Plastik na lalagyan at balot PET bottles Maaaring (Kristal na bote) i-recycle (Aluminum na lata) na mga bagay (Steel na lata) Balde, CF, gamit sa pagsusulat, triangular cone, atbp PET bottles, karpet, fleece na damit, atbp Kristal na bote, beads, materyales sa simento, atbp Aluminum na lata, parte ng sasakyan, atbp Steel na lata, materyales sa konstruksyon (bakal), atbp Kapag sa buong Lungsod ng Yao, bumaba ng 100g ang basura ng bawat tao araw-araw, ito ay mga 10,000 tonelades na uunti sa basura. Kapag pinaghalo-halo ito ay basura, kapag pinaghiwalay ito ay kayamanan. Ang mga resources ng mundo ay may hangganan. Para sa mundo na ating tinitirahan, at para sa mga bata sa hinaharap... Talaga bang kailangan itong bagay na nakuha ninyo? Magagamit pa ba? Kaya pa bang ipaghiwa-hiwalay? Alalahanin muli ang 3R, magsama-sama tayong lahat sa pagsikap 18

20 Ang matatawagan tungkol sa basura Paghiling na makuha ang malalaking basura (sodai gomi ), de-kuryenteng kagamitang maaaring i-recycle ( risaikuru kaden ) at basura sa di-pangkaraniwang panahon (rinji gomi ) Tungkol sa pagkolekta ng basura Tungkol sa pagkolekta ng bangkay ng hayop Tungkol sa sariling pagdala ng basura, pag-obserba sa pasilidad Tungkol sa recycle, grupong pangongolekta Tungol sa pag-pamimigay ng nakatakdang supot ng basura Tungkol sa bayad ng pagkolekta ng basura Tungkol sa sabay-sabay na paglilinis sa distrito Tungkol sa basurang pang-industriya Telepono para sa paghiling (libre ang pagtawag) Mula sa celfone, PHS at isang bahagi ng mga teleponong IP (may bayad ang pagtawag) Environmental Business Division (Kankyo Jigyoka ) Environmental Facilities Division (Kankyo Shisetsuka) Resource Recycling Division (Shigen Junkanka ) Environmental Protection Division (Kankyo Hozenka ) Osaka Prefectural Office for the Promotion of a Recycling Society, Industrial Waste Guidance Division (Sangyo Haikibutsu Shidoka ) (Pangunahing linya) HANDBOOK Ang paraan ng paghiwalay at pagtapon ng mga basura (Publikasyon bilang 28-62) Agosto 2016 nilathala Patnugot at lathala ng Lungsod ng Yao, Economic Environment Department, Resource Recycling Division Takami-cho, Lungsod ng Yao Tel: (072) (direktang linya) Fax: (072)