OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA"

Transcription

1 OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia, Sri Layang, Genting Highlands. Emel : Telefon : Fax : URL : Kategori Pertandingan : Agensi Kerajaan Ahli Kumpulan : Dr. Ahmad Rafee bin Che Kassim, Dr. Sulaiman bin Hashim, Nor Asiah binti Sarifudin, Rashidah binti Mohd Said, Sham bin Ibrahim

2 1.0 PENGENALAN 1.1 Agensi Institut Aminuddin Baki (IAB) merupakan sebuah pusat kepimpinan pendidikan terulung negara. Penubuhan Institut Aminuddin Baki adalah atas pernyataan mandat yang diberikan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran, 1979 yang memberi perakuan berikut: Memandangkan betapa pesatnya perkembangan pendidikan di negara ini,dan perlunya latihan bagi pegawai ikhtisas dan kakitangan lain di bawah Kementerian Pelajaran untuk menghasilkan kerja dan output yang lebih bermutu, maka sudah sampai masanya supaya sebuah Institut Latihan Kakitangan Pendidikan Negara (National Educational Staff Training Institute) ditubuhkan. (Perakuan 98:250) 1.2 Misi Membangun keupayaan kepimpinan pendidikan bagi menghasilkan organisasi berkualiti 1.3 Visi IAB sebagai pusat kepimpinan pendidikan yang terbilang 1.4 Pelanggan IAB Pelanggan-pelanggan IAB terdiri daripada pemimpin pendidikan yang berkhidmat di: Sekolah Institut Pendidikan Guru Pejabat Pelajaran Daerah

3 Jabatan Pelajaran Negeri Bahagian-bahagian dalam Kementerian Pelajaran Malaysia Badan Berkanun Kementerian Pelajaran Malaysia Negara-negara di bawah ASEAN, G15, ISESCO, UNESCO, IIEP dan ANTRIEP Bilangan pelanggan yang menggunakan sistem e-penilaian dari Januari sehingga Ogos 2010 ialah seramai 8,695 orang. 2.0 OBJEKTIF SISTEM MAKLUM BALAS SESI LATIHAN & KHIDMAT SOKONGAN (e-penilaian) e-penilaian merupakan inisiatif yang dibangunkan oleh Pusat Pengurusan Teknologi bagi membantu pihak Pengurusan dan Pentadbiran Institut Aminuddin Baki (IAB) memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan latihan IAB secara efektif dan berkesan. Sistem atas talian ini membenarkan pelanggan (peserta kursus) memberikan maklum balas terhadap sesi pengajaran oleh pensyarah IAB dan maklum balas mengenai perkhidmatan sokongan bagi program latihan yang disediakan oleh IAB. Secara tidak langsung, ianya membantu pihak IAB dalam meningkatkan mutu perkhidmatan selaras dengan misi dan visi IAB. Terdapat 2 jenis borang penilaian iaitu: Borang Maklum Balas Sesi Latihan (BK9) Borang Maklum Balas Khidmat Sokongan (BK10) Antara objektif khusus sistem e-penilaian ialah: 2.1 Menyediakan medium penilaian kursus yang mudah dan efektif kepada IAB. 2.2 Mengurangkan perbelanjaan organisasi terhadap pengurusan latihan IAB.

4 2.3 Membenarkan penjanaan laporan yang cepat berbanding kaedah lama yang menggunakan borang OMR. 2.4 Membantu IAB merangka bajet dan program latihan yang bersesuaian berdasarkan laporan analisa yang dapat dikeluarkan secara terus menerusi sistem. 2.5 Membantu pensyarah meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran. 2.6 Menambahbaik mutu perkhidmatan IAB dalam pengurusan latihan dan infrastuktur yang disediakan. 3.0 KEY PARTNERS 3.1 Pemilik Sistem : Institut Aminuddin Baki. 3.2 Pembangun Sistem: Jabatan Pengurusan Sistem Maklumat, Membangunkan aplikasi sistem berdasarkan keperluan organisasi. 3.3 Penyelenggara Sistem : Jabatan Pengurusan Sistem Maklumat, Menabahbaik dan menyelenggara aplikasi sistem berdasarkan keperluan organisasi. 3.4 Pentadbir Sistem : Unit Penyelaras Program Unit yang bertanggungjawab mentadbir sistem.i 3.5 Pengguna : Peserta Kursus IAB yang terdiri daripada pelanggan-pelanggan IAB. 4.0 TEKNOLOGI OSS

5 Institut Aminuddin Baki (IAB) telah mula menggunakan teknologi OSS pada tahun 2006 dalam menyahut saranan MAMPU. Sebagai sebuah Institusi Latihan, IAB memainkan peranan dalam menyediakan prasarana untuk pembangunan pendidikan, khususnya apabila kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan. Keputusan telah diambil untuk membangunkan aplikasi pembelajaran secara maya (elearning) yang mampu memberi keselesaan kepada pelanggan IAB dalam jarak jauh. Pelbagai faktor perlu diambil kira bukan sahaja dari segi peruntukan kewangan, namun kestabilan, kebolehpercayaan, kebolehupayaan dan sokongan penambahbaikan berterusan bagi perkakasan dan perisian menjadi isu utama dalam menentukan teknologi yang hendak digunapakai. Hal ini telah memberi ruang kepada IAB untuk menggunakan teknologi Perisian Sumber Terbuka bagi memenuhi langkah penjimatan kewangan dalam jangkamasa panjang. Tambahan pula, ianya mendapat sokongan penuh daripada pihak MAMPU. Pada 20 Januari 2006, perisian Moodle yang berasaskan sumber terbuka telah dipilih bagi projek rintis e-pembelajaran IAB kerana ianya mudah untuk diubahsuai mengikut keperluan IAB. IAB seterusnya telah menyewa tapak web (web hosting) yang menggunakan pelayan Linux CentOS, salah satu pilihan popular antara generasi Linux lain. Ini kerana Linux CentOS satu-satunya generasi linux yang disokong kuat oleh komuniti yang terdiri daripada individu-individu yang lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum berbanding keuntungan peribadi. Pegawai-pegawai IAB yang kemudiannya dihantar untuk sesi latihan PHP & MySQL telah membangunkan aplikasi-aplikasi lain IAB seperti KOMPAS, e- Penilaian, e-adu dan sebagainya yang menyokong proses-proses kerja dan penyelidikan di IAB. Sokongan yang kuat dan pembangunan pantas memberi keyakinan yang tinggi kepada IAB untuk meneruskan penggunaan teknologi perisian sumber terbuka. 5.0 SPESIFIKASI REKA BENTUK e-penilaian Aplikasi e-penilaian direkabentuk bagi memudahkan penilaian sesi latihan dan khidmat sokongan program latihan IAB, salah satu proses kerja yang terdapat di dalam Manual Kualiti IAB (PK-OP-04). Oleh kerana itu, proses pembangunan e-penilaian menggunakan kaedah Perekayasaan Proses Kerja (Business Process Reengineering (BPR)) dan metodologi hybrid Sistem Development Life Cycle (SDLC) dan Rapid Prototyping. Kaedah BPR yang digunakan adalah seperti berikut: Mengenalpasti projek melalui permasalahan daripada Unit Penyelaras Program.

6 Mendokumenkan as-is process dengan mengenalpasti secara lebih lanjut mengenai proses kerja yang terdapat di dalam PK-OP-04. Merekabentuk semula proses kerja dan teknologi yang hendak digunapakai. Membuat analisis faedah/kebaikan yang akan diperolehi. Merancang dan melaksanakan proses kerja baru yang telah dikenalpasti dan sistem yang akan dibangunkan. Menilai prestasi proses kerja baru. Dalam SDLC, fasa-fasa pembangunan sistem boleh dibahagikan kepada fasa Analisis, Rekabentuk, Pembangunan, Pelaksanaan dan Penilaian. Manakala Rapid Prototyping yang mengadaptasi pendekatan tadisional SDLC merupakan pembangunan yang bermula dengan sistem kecil dan kemudiannya dikembangkan secara berterusan (Turban & Aronson, 2000). Keputusan bagi menggunakan pendekatan ini dilakukan bagi membolehkan e-penilaian dibangunkan secara teratur dalam beberapa modul dan boleh diujilari oleh pengguna sistem dalam proses menambahbaik modul-modul tersebut. Secara tidak langsung, ianya membantu pihak IAB menambahbaik keseluruhan sistem e-penilaian. 6.0Apakah kegunaan model pada end client?( Bagaimanakah sistem digunakan?) e-penilaian boleh dilayari melalui internet dengan menggunakan alamat URL e-penilaian juga boleh dilayari masuk menerusi laman web rasmi Institut Aminuddin Baki iaitu Pengurus kursus akan membuka sesi penilaian kursus bagi kursus yang dipertanggungjawab. Peserta kursus boleh mendaftar masuk e-penilaian menggunakan nombor mykad dan memilih kursus yang disenaraikan. Peserta kursus akan melihat senarai sesi latihan yang akan/dihadiri. Peserta kemudiannya membuat penilaian sesi latihan berdasarkan senarai tenaga pengajar bagi borang BK9. Pada hari terakhir kursus, peserta akan dibenarkan membuat penilaian ke atas khidmat sokongan IAB melalui borang

7 BK10. Semasa peserta kursus menilai, pengurus kursus dapat memantau bilangan input data yang dimasukkan. Setelah semua peserta kursus menilai, pengurus kursus akan menutup sesi penilaian kursus dan menjana laporan. Laporan akan dijana serta merta dan ini memudahkan pihak urus setia, pensyarah, pengurus kursus dan pengurusan IAB dalam mengenalpasti kelemahan dan melakukan penambahbaikan sesi pengajaran, infrastruktur dan perkhidmatan IAB. Rajah 1: Paparan Daftar Masuk Mengikut Kursus

8 Rajah 2: Paparan Senarai Sesi Latihan dan Tenaga Pengajar Rajah 3: Paparan Borang Maklum Balas Sesi Latihan (BK9)

9 Rajah 3: Paparan Borang Maklum Balas Khidmat Sokongan (BK10) 7.0 RINGKASAN PERKAKASAN/PERISIAN SISTEM Perkhidmatan Pengehosan Web (Web Hosting) IAB telah menggunakan perkhidmatan pengehosan web yang dikendalikan oleh Perridot Systems Sdn. Bhd. di Bangsar. Keputusan diambil untuk menggunakan managed hosting service disebabkan IAB kekurangan kepakaran teknikal untuk menguruskan server. Oleh itu, IAB berupaya memfokuskan tugas untuk mengurus kandungan sistem dan pangkalan data secara lebih berkesan Rajah 4: Rangka Perkhidmatan Pengehosan Web

10 dan efisien. Rangka keseluruhan perkhidmatan pengehosan web adalah seperti Rajah 4. Antara teknologi OSS yang digunapakai dalam pembangunan aplikasi KOMPAS ini ialah: 7.1 PHP PHP (Hypertext prepocessor) merupakan scripting language komputer. Sistem operasi dan platform secara percuma menggalakkan peggunaan PHP. Penggunaan PHP mebolehkan jalinan HTML dilakukan untuk penghasilan laman web yang dinamik. Konfigurasi PHP menyokong pangkalan data MySQL. 7.2MySQL My Structured Query Language bertindak sebagai server yang memberi capaian kepada pelbagai pangkalan data untuk lebih dari satu pengguna dalam satu masa. Pemilihan kaedah penyimpanan yang paling efektif bagai setiap jadual dalam sesuatu aplikasi menjadikan MySQL fleksibel kepada pengguna. 7.3Apache Apache Web Server boleh digunakan di pelbagai platform seperti Linux, Mac, Windows dan Solaris. Web server ini berasaskan HTTP dan adalah percuma. Server Apache terbahagi kepada beberapa set modul yang membolehkan pengguna melakukan kepelbagaian ujilari skrip dan aplikasi ke atasnya. Keadaan ini membolehkan setiap laman web yang dihos menggunakan server Apache lebih dinamik, berpandu kandungan dan mengikuti sepenuhnya standard semasa HTTP. 7.4Linux CentOS - CentOS bermaksud Community ENTerprise Operating System. CentOS menjadi pilihan web server yang paling popular kerana satusatunya generasi Linux yang mendapat sokongan kuat komuniti daripada individu-individu yang berkemahiran tinggi. CentOS adalah sistem

11 pengoperasian secara percuma yang dibangunkan berasaskan Red Hat Enterprise Linux. 8.0 KENAPA OSS/ linux?-lower cost, customisation, requirements, security etc. Faktor-faktor pemilihan perisian yang amat meluas dalam memenuhi pembangunan aplikasi pada masa ini ialah: 1. Penjimatan kos kerana installasi PHP, Apache, MySQL adalah percuma yang boleh dimuatturun menerusi Internet. Secara langsung, ianya membantu langkah penjimatan kos operasi pengurusan latihan IAB. 2. Penjimatan tenaga dan masa kerana aplikasi dapat dibangunkan dan diuji di atas localhost PC/laptop pembangun sebelum aplikasi dimuatkan ke aplikasi server. 3. Penyelenggaraan dan penambahbaikan sistem mudah dilakukan kerana sumber kod nya adalah tersedia di ruang Internet, tidak dirahsiakan dan boleh diubahsuai mengikut keperluan IAB. 4. Tiada had keupayaan untuk berinteraksi dengan semua protokol. Tiada medium perantaraan dan berupaya untuk berfungsi di atas semua sistem pengoperasian. 5. Ciri-ciri keselamatan data terjamin dan stabil di mana sistem pangkalan data MySQL berkeupayaan menampung kapasiti data yang besar. 6. Tiada had pengguna kerana tidak perlu sebarang installasi di Cukup sekadar mempunyai PC yang berupaya melayari web. 9.0Kenapa dan Bagaimana OSS menyelesaikan masalah/keperluan? 9.1 Penjimatan kos operasi dapat dilakukan disebabkan kaedah lama yang menggunakan borang OMR di mana IAB perlu membelanjakan duit

12 untuk kos borang, perisian serta peralatan untuk memproses borang. Berupaya untuk berfungsi di atas semua sistem pengoperasian 9.2 Penjimatan tenaga kerja kerana penggunaan kaedah borang OMR memerlukan seorang staf untuk memproses borang OMR berbanding sistem atas talian yang dapat memproses secara terus maklum balas yang diperolehi daripada pelanggan IAB. 9.3 Kod-kod sumber bagi perisian sumber terbuka yang mudah diperolehi menerusi Internet membuka ruang kepada IAB untuk melatih kepakaran dalaman. Hal ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada pihak vendor yang kebiasaannya sukar dihubungi. 9.4 Perisian sumber terbuka yang percuma dan berkeupayaan menampung kapasiti data yang besar menjimatkan ruang pejabat yang hendak digunapakai untuk tujuan penyimpanan borang-borang OMR. 9.5 Ciri-ciri keselamatan data terjamin dan stabil disebabkan adanya komuniti yang terdiri daripada individu yang berkemahiran tinggi yang mementingkan kesejahteraan umum. 9.6 Bilangan pengguna tidak terhad dan hanya perlu mempunyai PC yang berupaya melayari web membantu pihak IAB mengumpulkan data-data maklum balas daripada keseluruhan peserta kursus IAB. Ini kerana teknik persampelan telah digunapakai sebelum ini yang hanya mendapatkan maklum balas daripada 20 orang peserta untuk penjimatan kos borang OMR dan mengurangkan lambakan borang OMR di Unit Penyelaras Program. 9.7 Proses borang OMR yang lambat menyebabkan pensyarah tidak dapat memperbaiki sesi latihan pensyarah yang berikutnya. Ini kerana laporan prestasi sesi latihan yang hanya akan dikeluarkan dalam tempoh sebulan atau lebih berbanding sistem atas talian yang mempercepatkan janaan laporan sehingga pemantauan program latihan dapat dilakukan oleh pengurusan tertinggi IAB.

13 10.0 Apakah inovasi yang dilakukan, sekiranya ada? Pusat Pengurusan Teknologi mula serius meneroka teknologi perisian sumber terbuka bermula tahun Ini kerana langkah penjimatan yang perlu dilakukan oleh IAB dalam pengurusan latihan di samping dapat menambahbaik bukan sahaja pengurusan latihan malahan perkhidmatan dan infrastuktur yang disediakan. Secara tidak langsung, ianya membantu IAB menjadi institusi pendidikan yang cemerlang. Penemuan terhadap kebolehpercyaan, kebolehupayaan, kestabilan dan perkembangan teknologi OSS yang pantas memberi keyakinan kepada IAB untuk menggunakan teknologi tersebut. IAB mengambil keputusan membangunkan sistem e-penilaian secara atas talian menggunakan teknologi OSS. Inovasi ICT ini secara langsung membantu IAB menambahbaik pengurusan latihan dan khidmat sokongan IAB yang membolehkan: Semua peserta membuat penilaian terhadap sesi latihan dan khidmat sokongan IAB. Pensyarah dapat mengetahui secara terus prestasi pencapaian sesi latihan sebaik sahaja tamat sesi penilaian tanpa perlu menunggu selama sebulan. Pihak Unit Penyelaras Program dan Pengurusan Tertinggi IAB dapat membuat analisa dan pemantauan terhadap prestasi pensyarah dan khidmat sokongan IAB. Pengurus kursus dapat mengurus penilaian maklum balas sesi latihan dan khidmat sokongan dengan mudah, cepat dan efektif. Penambahbaikan fitur dan modul dalam e-penilaian bersesuaian dengan proses kerja semasa IAB IMPAK Perincian impak OSS adalah seperti di bawah;

14 Pembangun Sistem Pembangunan aplikasi menggunakan perisian sumber terbuka secara percuma. Pembangunan aplikasi menggunakan kepakaran dalaman. Pengurangan tenaga kerja. Mempercepatkan proses kerja. Pengurangan Kos Operasi Penjimatan Masa Peningkatan Hasil Kerja Peningkatan Tahap Kepuasan Hati Pelanggan Faedah-Faedah Lain Pengiktirafan Sumbangan Projek Pembangunan aplikasi menggunakan perisian sumber terbuka secara percuma. Pembangunan aplikasi menggunakan kepakaran dalaman. Pengurangan tenaga kerja. Mempercepatkan proses kerja. Penilaian kursus dapat dilakukan semasa kursus sedang berlangsung. Pemarkahan prestasi sesi latihan dan khidmat sokongan dapat dikeluarkan serta merta. Laporan kuantitatif dan kualitatif (sesi latihan dan khidmat sokongan) dapat dikeluarkan serta merta. Pensyarah dapat menambahbaik sesi pengajaran berdasarkan kelemahan item yang dikenalpasti. Pengurusan latihan yang lebih cekap, cepat dan efisyen membantu meningkatkan mutu perkhidmatan IAB. Semua peserta kursus IAB membuat penilaian terhadap kursus yang diikuti. Peningkatan kualiti perkhidmatan yang berterusan. Penjimatan kos operasi borang OMR, perisian dan peralatan untuk memproses borang OMR. Tidak wujud kebergantungan terhadap pihak vendor yang membuka ruang kepada IAB menambah fitur yang bersesuaian dengan proses kerja pengurusan latihan IAB. Sokongan dan dorongan dari pihak MAMPU Menyokong langkah penjimatan yang disarankan oleh Kerajaan menerusi kos operasi. Menyokong Dasar ICT Kerajaan ke arah penggunaan

15 Perisian terbuka (Open Source). Meningkatkan kepuasan pelanggan dan orang berkepentingan terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh agensi Kerajaan. Menyumbang kepada mutu perkhidmatan agensi kerajaan yang berkualiti 12.0 PENGALAMAN yang dipelajari 1. Pada peringkat permulaan, XAMPP digunapakai untuk memudahkan pemprograman dilakukan di dalam komputer peribadi sebelum dimuatnaik ke dalam server. Installasi XAMPP cepat, mudah dan tidak memerlukan ruang storan yang banyak. 2. Kod PHP mudah dipelajari kerana sumber kodnya adalah tersedia, tidak dirahsiakan dan boleh dikongsi bersama. Contoh-contoh aplikasi kecil seperti penjanaan laporan dalam bentuk PDF telah disediakan oleh individu-individu tertentu yang membenarkan sumber kod diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan IAB. 3. Sokongan kuat daripada komuniti melalui laman web PHP ( MySQL ( dan Apache ( serta forum-forum terbabit memudahkan pengaturcara mendapatkan bantuan teknikal. Panduan pengguna yang disediakan oleh komuniti terbabit juga mudah untuk difahami dan diteroka sendiri. 4. Kesediaan sokongan library bagi menambah fitur di dalam aplikasi misalnya menjana carta/graf, mudah dicapai, diinstal serta diubahsuai mengikut keperluan penyelidikan. 5. Kerjasama terbentuk semasa pembangunan e-penilaian di antara Unit Penyelaras Program yang menyediakan keperluan sistem, Jabatan Kualiti yang memastikan proses kerja yang diimplemen di dalam e-penilaian mengikut keperluan dalam Manual Kualiti IAB dan Pusat Pengurusan Teknologi dari sudut sokongan teknikal.

16 6. Penyediaan laporan analisis lebih mudah tanpa perlu menyediakan sumber kod membantu mempercepatkan proses pembangunan aplikasi e-penilaian Status Semasa Bilangan peserta kursus yang menggunakan e-penilaian: 8, Who can provide testimonial of the project 14.1 Dr. Ahmad Rafee bin Che Kassim Ketua Pusat, Pusat Pengurusan Teknologi, Institut Aminuddin Baki. No. Telefon: Nor Asiah Sarifudin, Pegawai Teknologi Maklumat, Jabatan Pengurusan Sistem Maklumat, Institut Aminuddin Baki. No. Telefon: Perkongsian Maklumat Lain e-penilaian dapat diterima baik oleh keseluruhan warga IAB dan juga pesertapeserta kursus. Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi memantapkan e- Penilaian Perkongsian Pengetahuan Lain berasaskan pengalaman ini 1. Ahmad Rafee Che Kassim (2010, 11 May) e-assessment in the Educational Leadership Development Initiatives in Malaysia. Paper presented at the 21st Century International Assessment Conference and Exhibition, Millennium Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.

17 2. Ahmad Rafee Che Kassim (2010, 27 Apr.) Online Tools in Educational Leadership Development Initiatives. Paper presented at the 1st. Malaysia-Sulawesi International Seminar, Enrekang, Sulawesi, Indonesia. 3. Ahmad Rafee Che Kassim (2009, 5-6 Oct.) Monitoring the Management of Educational Leadership Development Initiatives at Institute Aminuddin Baki. Paper presented at the 2 nd. Malaysia-Oman Education Seminar, Sepang, Selangor. 4. Ahmad Rafee Che Kassim (2009, Sept.) Monitoring the Management of Educational Leadership Development Initiatives. Paper presented at the ANTRIEP Policy Seminar, Shanghai, China RUJUKAN/Cite any relevant URLs

ASAS SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN Tempat: Kota Kinabalu, Sabah. Sila pilih tarikh kursus yang bersesuaian. Tandakan dalam kotak yang disediakan.

ASAS SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN Tempat: Kota Kinabalu, Sabah. Sila pilih tarikh kursus yang bersesuaian. Tandakan dalam kotak yang disediakan. PENGENALAN Kursus ini memberikan peluang kepada para peserta untuk memahami kepentingan perakaunan dalam pengurusan sesuatu organisasi. Peserta akan didedahkan dengan penyediaan penyata kewangan yang betul.

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Program OSS Sektor Awam Fasa III Self Reliance Sesi Eksklusif CIO Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Oleh OSCC, MAMPU Objektif Untuk menjelaskan tentang

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

Program Intensif Perniagaan Internet & Strategi Media Sosial

Program Intensif Perniagaan Internet & Strategi Media Sosial WEBINAR bersama IRFAN KHAIRI Creating A Website That Sells Membina Laman Web Yang Menjual 1 You will learn: How to sell online Types of websites How to build your website 2 3 OpenEdu.com.my 1 Siapa pelanggan

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: CAR LOCK INDICATOR SESI PENGAJIAN: 2005/2006 Saya HAIRULAZAM BIN HAIRULDIN (830523-08-5369) (HURUF BESAR) mengaku

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli?

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli? OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PENERBIT UPM Kod Dokumen: OPR/PUPM/BR02/PENILAIAN MANUSKRIP BORANG PENILAIAN MANUSKRIP Tajuk Manuskrip :... Nama Penilai No. K/Pengenalan Jawatan Alamat :... :... :... :......

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE By MOHAMMAD EBRAHIM MARJANI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements for

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI PENERAJU: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 27 APRIL 2018 MATLAMAT PENARAFAN BINTANG

More information

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009 Jurnal PPM Vol. 3, 2009 KE ARAH SISTEM PERPUSTAKAAN DIGITAL BAGI PERPUSTAKAAN PETA NEGARA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA Ng Eng Guan, Mazlan Haji Ashaar dan Dayang Norainie A wang Junidee Seksyen

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD Tarikh: 15 November 2016 1. Penyata Polisi Lembaga Pengarah Great Eastern Takaful Berhad ( Syarikat ) memberikan pengawasan pada pengurusan perniagaan

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM 2016-2020 Merakyatkan Perkhidmatan Digital ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan 4. Strategi dan Program ICT Sektor Awam 2. Landskap Semasa Sektor Awam Rancangan Malaysia Kesebelas

More information

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ii ASPIRASI PEKERJAAN PARA

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Awam-Pengurusan

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA ISI KANDUNGAN BAB PERKARA BAB 1 PENDAHULUAN 1 2 TAFSIRAN 2 3 PUNCA KUASA 3 4 SKOP PENJANAAN PENDAPATAN 4 5 PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL Laporan ini dikemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

PELAN STRATEGIK

PELAN STRATEGIK PELAN STRATEGIK 2016-2020 KANDUNGAN KATA ALU-ALUAN PENGARAH 3 PENGENALAN PSA HALA TUJU PSA STRUKTUR ORGANISASI PSA 4 KECEMERLANGAN PSA PENGENALAN PELAN STRATEGIK PSA 2016-2020 KERANGKA PELAN STRATEGIK

More information

Arkib Negara Malaysia

Arkib Negara Malaysia OBJEKTIF PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN REKOD Mengetahui dan memahami asas-asas pengurusan rekod di pejabat awam 2 KANDUNGAN DEFINISI PENGURUSAN Definisi Pengurusan Sumber Pengurusan Tafsiran Pengurusan

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP Ku Basyirah Ku Yaacob 1, Mohd Suhaimi Mohamad, Norulhuda Sarnon ABSTRACT The issue of homelessness became popular when it was disseminated

More information

Penggunaan Frasa Berbunga dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Frasa Berbunga dalam Penulisan Karangan 22 Penggunaan Frasa Berbunga dalam Penulisan Karangan Badrolhaizat Kamsin badrolhaizat_kamsin@moe.edu.sg Irvena Herlin Abdullah irvena_herlin@moe.edu.sg Sekolah Rendah Woodgrove Abstrak Murid-murid didapati

More information

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 7 1 PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 1. PENDAHULUAN 1.1 Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai tatacara pembangunan soalan latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan unit kompetensi

More information

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON SEKOLAH RENDAH BEACON 1 PROGRAM WARTAWAN CILIK PENGENALAN Berdasarkan dapatan daripada peperiksaan pada akhir tahun Darjah 1, lebih daripada 50 peratus murid tidak berjaya mendapat markah penuh dalam bahagian

More information

Nomenklatur galas bebola

Nomenklatur galas bebola Kuliah 6 Galas Galas bertindak sebagai penyokong (support) dan juga membolehkan pergerakan putaran dan menggelangsar berlaku. Boleh dikatakan setiap mesin hari ini menggunakan galas, seperti di dalam engin

More information

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Author: Salina Binti Ramli I/C No: 820610-14-5148 Matric No: MA061181 Year: 2008 Type of Degree: Master of Engineering (Civil-Structure) Supervisor: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Panel of Examiners: 1) Assoc.

More information

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

DASAR KESELAMATAN ICT

DASAR KESELAMATAN ICT DASAR KESELAMATAN ICT MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU BANDAR RAYA ISLAM VERSI 1.0 JAN 2012 DKICT Versi 1.0 01/ 01 / 2012 1 dari 48 KANDUNGAN MUKA SURAT TAFSIRAN 5 PENDAHULUAN I. Pengenalan 7 II. Objektif

More information

SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS. Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM

SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS. Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM Profesion dan Profesional Profesion: pekerjaan Profesional : Seseorang itu mengangap kerjanya sebagai aktiviti yang menjadi sumber pendapatannya.

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES SY AFIQAH BT. MOHAMED SALLER UNIVERSITI MALAYSIA P AHANG Vl ABSTRACT, The mam purposed of this study was to analysis

More information

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI TADBIR DIPLMATIK GRED M

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI TADBIR DIPLMATIK GRED M 1 1. Langkah - langkah yang diambil oleh kerajaan dalam memastikan penswastaan tidak memberikan kesan buruk kepada pihak-pihak yang terlibat ialah dengan cara B. II dan III C. III dan IV D. I, III dan

More information

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in the Institute

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] NO. SOALAN: 9 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN LIS AN DARIPADA DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] TARIKH 16 JUN 2014 SO ALAN Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah :

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah : TATACARA PENGURUSAN TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN INSTITUT AKUKULTUR TROPIKA (AKUATROP) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) 1. TUJUAN Tujuan Tatacara Pengurusan Jawatankuasa

More information

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM)

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM) 1.0 DEFINISI 2.0 TARIKH 1.1 Perlumbaan Criterium merupakan perlumbaan sirkit yang dijalankan di dalam sirkit perlumbaan yang berjarak tidak kurang dari 800m dan tidak melebihi 3 km. Lebar laluan perlumbaan

More information

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PERAKUAN KEASLIAN DAN HAK MILIK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRAC KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PERAKUAN KEASLIAN DAN HAK MILIK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRAC KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH iii PENGHARGAAN Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah merupakan satu jalan dan juga pintu dalam menuju ke alam dunia pekerjaan. Disinilah tempatnya ilmu pengetahuan ditimba dan dijadikan panduan untuk menentukan

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI

PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jilid 4, 2015 1 PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI Nor Mashitah M.R 1,Mariani M. N 2,, Jain

More information

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK Jenis-jenis kabel elektrik yang terdapat di pasaran tempatan (Malaysia) adalah seperti berikut : PVC Insulated Cable2@Kabel PV bertebat Kabel jenis ini kebiasaannya digunakan

More information

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13*

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* 1. OUTPLAY THEM ALL 2. THE FIELD OF PLAY 3. GOAL 4. THE NUMBER OF PLAYERS 5. THE PLAYERS EQUIPMENT 6. THE BALL

More information

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH Mohd Hamdan Adnan, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah Abstrak Rumah adalah di antara keperluan paling

More information

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik]

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please ensure that this paper contains

More information

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Sebuah mesin pembersihan kerang yang dibina untuk mempercepatkan proses membuang lumpur. Mesin ini merupakan jenis silinder, menggunakan kaedah yang sama seperti

More information

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DECLARATION OF THESIS / UNDERGRADUATE PROJECT PAPER

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16 (Pind. 1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: ANALISA PENERIMAAN BOLA PERTAMA DALAM PERMAINAN SEPAK TAKRAW DI KALANGAN ATLET SEPAK TAKRAW NEGARA SESI PENGAJIAN:

More information

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK.

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. By MAISARAH BT SULAIMAN Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

SUPERVISOR DECLARATION

SUPERVISOR DECLARATION ii SUPERVISOR DECLARATION I hereby declare that I have read this thesis and in my opinion this report is sufficient in terms of scope and quality for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) MULTY-SENSORY CONTROL SYSTEM FOR REMOTELY CONTROL SURFACE VESSEL AZRUL BIN MOHAMAD SAZALI Bachelor

More information

16/2017. Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL

16/2017. Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 16/2017 UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 1 OGOS 2017 Putrajaya UNITENIANS RAISE FUND FOR ORPHANS Our students from MSCB212 (Moral and Civil Society) in this semester have organized a CSR fund raising charity

More information

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) PRODUK KRAFTANGAN BERASASKAN BULUH DAN KESANNYA KEPADA PENJANAAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI KELANTAN SITI NURHIDAYAH BINTI AZMI Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni

More information

TheMind's Q'Bank - A non-profit community initiative by TheMind Association

TheMind's Q'Bank - A non-profit community initiative by TheMind Association 900/2 STPM 2008 PENGAJIAN AM KERTAS 2 (ESEI) (Tiga jam) PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Arus kemodenan yang dikecapi seiring dengan peningkatan ekonomi di masa kini, semestinnya alatan mesin lebih diutamakan kerana ianya lebih mempercepatkan kerja-kerja manusia.

More information

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ;

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ; TAWARAN BIASISWA YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI DALAM NEGARA & IJAZAH LANJUTAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN 2016/2017 1. Yayasan Biasiswa Sarawak

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penuh Penulis : OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tarikh lahir : 13 JUN 1981 Tajuk : PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN

More information

EAL235 Highway and Traffic Engineering

EAL235 Highway and Traffic Engineering UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL235 Highway and Traffic Engineering [Kejuruteraan Lebuh Raya dan Lalu Lintas] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please

More information

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi 38 DiGi.Com Berhad (425190-X) Chairman s Statement / Penyata Pengerusi Pemegang Saham Yang Dihargai, Dear Shareholders, First of all, I d like to express my pleasure at being able to address you as DiGi.Com

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KEPENTINGAN UPSI DALAM PERKEMBANGAN SEKTORPERUNCITAN DI TANJONG MALIM HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA (GEOGRAFI) FAKULTI SAINS

More information

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Jurnal Pengurusan 49(2017) 77 87 https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-07 Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia (Subprime Crisis and the Volatility

More information

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA LJMS 2018, 12 Labuan e-journal of Muamalat and Society PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA Muhammad Safuan Yusoff 1, Nur Hidayah

More information