OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA"

Transcription

1 OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia, Sri Layang, Genting Highlands. Emel : Telefon : Fax : URL : Kategori Pertandingan : Agensi Kerajaan Ahli Kumpulan : Dr. Ahmad Rafee bin Che Kassim, Dr. Sulaiman bin Hashim, Nor Asiah binti Sarifudin, Rashidah binti Mohd Said, Sham bin Ibrahim

2 1.0 PENGENALAN 1.1 Agensi Institut Aminuddin Baki (IAB) merupakan sebuah pusat kepimpinan pendidikan terulung negara. Penubuhan Institut Aminuddin Baki adalah atas pernyataan mandat yang diberikan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran, 1979 yang memberi perakuan berikut: Memandangkan betapa pesatnya perkembangan pendidikan di negara ini,dan perlunya latihan bagi pegawai ikhtisas dan kakitangan lain di bawah Kementerian Pelajaran untuk menghasilkan kerja dan output yang lebih bermutu, maka sudah sampai masanya supaya sebuah Institut Latihan Kakitangan Pendidikan Negara (National Educational Staff Training Institute) ditubuhkan. (Perakuan 98:250) 1.2 Misi Membangun keupayaan kepimpinan pendidikan bagi menghasilkan organisasi berkualiti 1.3 Visi IAB sebagai pusat kepimpinan pendidikan yang terbilang 1.4 Pelanggan IAB Pelanggan-pelanggan IAB terdiri daripada pemimpin pendidikan yang berkhidmat di: Sekolah Institut Pendidikan Guru Pejabat Pelajaran Daerah

3 Jabatan Pelajaran Negeri Bahagian-bahagian dalam Kementerian Pelajaran Malaysia Badan Berkanun Kementerian Pelajaran Malaysia Negara-negara di bawah ASEAN, G15, ISESCO, UNESCO, IIEP dan ANTRIEP Bilangan pelanggan yang menggunakan sistem e-penilaian dari Januari sehingga Ogos 2010 ialah seramai 8,695 orang. 2.0 OBJEKTIF SISTEM MAKLUM BALAS SESI LATIHAN & KHIDMAT SOKONGAN (e-penilaian) e-penilaian merupakan inisiatif yang dibangunkan oleh Pusat Pengurusan Teknologi bagi membantu pihak Pengurusan dan Pentadbiran Institut Aminuddin Baki (IAB) memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan latihan IAB secara efektif dan berkesan. Sistem atas talian ini membenarkan pelanggan (peserta kursus) memberikan maklum balas terhadap sesi pengajaran oleh pensyarah IAB dan maklum balas mengenai perkhidmatan sokongan bagi program latihan yang disediakan oleh IAB. Secara tidak langsung, ianya membantu pihak IAB dalam meningkatkan mutu perkhidmatan selaras dengan misi dan visi IAB. Terdapat 2 jenis borang penilaian iaitu: Borang Maklum Balas Sesi Latihan (BK9) Borang Maklum Balas Khidmat Sokongan (BK10) Antara objektif khusus sistem e-penilaian ialah: 2.1 Menyediakan medium penilaian kursus yang mudah dan efektif kepada IAB. 2.2 Mengurangkan perbelanjaan organisasi terhadap pengurusan latihan IAB.

4 2.3 Membenarkan penjanaan laporan yang cepat berbanding kaedah lama yang menggunakan borang OMR. 2.4 Membantu IAB merangka bajet dan program latihan yang bersesuaian berdasarkan laporan analisa yang dapat dikeluarkan secara terus menerusi sistem. 2.5 Membantu pensyarah meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran. 2.6 Menambahbaik mutu perkhidmatan IAB dalam pengurusan latihan dan infrastuktur yang disediakan. 3.0 KEY PARTNERS 3.1 Pemilik Sistem : Institut Aminuddin Baki. 3.2 Pembangun Sistem: Jabatan Pengurusan Sistem Maklumat, Membangunkan aplikasi sistem berdasarkan keperluan organisasi. 3.3 Penyelenggara Sistem : Jabatan Pengurusan Sistem Maklumat, Menabahbaik dan menyelenggara aplikasi sistem berdasarkan keperluan organisasi. 3.4 Pentadbir Sistem : Unit Penyelaras Program Unit yang bertanggungjawab mentadbir sistem.i 3.5 Pengguna : Peserta Kursus IAB yang terdiri daripada pelanggan-pelanggan IAB. 4.0 TEKNOLOGI OSS

5 Institut Aminuddin Baki (IAB) telah mula menggunakan teknologi OSS pada tahun 2006 dalam menyahut saranan MAMPU. Sebagai sebuah Institusi Latihan, IAB memainkan peranan dalam menyediakan prasarana untuk pembangunan pendidikan, khususnya apabila kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan. Keputusan telah diambil untuk membangunkan aplikasi pembelajaran secara maya (elearning) yang mampu memberi keselesaan kepada pelanggan IAB dalam jarak jauh. Pelbagai faktor perlu diambil kira bukan sahaja dari segi peruntukan kewangan, namun kestabilan, kebolehpercayaan, kebolehupayaan dan sokongan penambahbaikan berterusan bagi perkakasan dan perisian menjadi isu utama dalam menentukan teknologi yang hendak digunapakai. Hal ini telah memberi ruang kepada IAB untuk menggunakan teknologi Perisian Sumber Terbuka bagi memenuhi langkah penjimatan kewangan dalam jangkamasa panjang. Tambahan pula, ianya mendapat sokongan penuh daripada pihak MAMPU. Pada 20 Januari 2006, perisian Moodle yang berasaskan sumber terbuka telah dipilih bagi projek rintis e-pembelajaran IAB kerana ianya mudah untuk diubahsuai mengikut keperluan IAB. IAB seterusnya telah menyewa tapak web (web hosting) yang menggunakan pelayan Linux CentOS, salah satu pilihan popular antara generasi Linux lain. Ini kerana Linux CentOS satu-satunya generasi linux yang disokong kuat oleh komuniti yang terdiri daripada individu-individu yang lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum berbanding keuntungan peribadi. Pegawai-pegawai IAB yang kemudiannya dihantar untuk sesi latihan PHP & MySQL telah membangunkan aplikasi-aplikasi lain IAB seperti KOMPAS, e- Penilaian, e-adu dan sebagainya yang menyokong proses-proses kerja dan penyelidikan di IAB. Sokongan yang kuat dan pembangunan pantas memberi keyakinan yang tinggi kepada IAB untuk meneruskan penggunaan teknologi perisian sumber terbuka. 5.0 SPESIFIKASI REKA BENTUK e-penilaian Aplikasi e-penilaian direkabentuk bagi memudahkan penilaian sesi latihan dan khidmat sokongan program latihan IAB, salah satu proses kerja yang terdapat di dalam Manual Kualiti IAB (PK-OP-04). Oleh kerana itu, proses pembangunan e-penilaian menggunakan kaedah Perekayasaan Proses Kerja (Business Process Reengineering (BPR)) dan metodologi hybrid Sistem Development Life Cycle (SDLC) dan Rapid Prototyping. Kaedah BPR yang digunakan adalah seperti berikut: Mengenalpasti projek melalui permasalahan daripada Unit Penyelaras Program.

6 Mendokumenkan as-is process dengan mengenalpasti secara lebih lanjut mengenai proses kerja yang terdapat di dalam PK-OP-04. Merekabentuk semula proses kerja dan teknologi yang hendak digunapakai. Membuat analisis faedah/kebaikan yang akan diperolehi. Merancang dan melaksanakan proses kerja baru yang telah dikenalpasti dan sistem yang akan dibangunkan. Menilai prestasi proses kerja baru. Dalam SDLC, fasa-fasa pembangunan sistem boleh dibahagikan kepada fasa Analisis, Rekabentuk, Pembangunan, Pelaksanaan dan Penilaian. Manakala Rapid Prototyping yang mengadaptasi pendekatan tadisional SDLC merupakan pembangunan yang bermula dengan sistem kecil dan kemudiannya dikembangkan secara berterusan (Turban & Aronson, 2000). Keputusan bagi menggunakan pendekatan ini dilakukan bagi membolehkan e-penilaian dibangunkan secara teratur dalam beberapa modul dan boleh diujilari oleh pengguna sistem dalam proses menambahbaik modul-modul tersebut. Secara tidak langsung, ianya membantu pihak IAB menambahbaik keseluruhan sistem e-penilaian. 6.0Apakah kegunaan model pada end client?( Bagaimanakah sistem digunakan?) e-penilaian boleh dilayari melalui internet dengan menggunakan alamat URL e-penilaian juga boleh dilayari masuk menerusi laman web rasmi Institut Aminuddin Baki iaitu Pengurus kursus akan membuka sesi penilaian kursus bagi kursus yang dipertanggungjawab. Peserta kursus boleh mendaftar masuk e-penilaian menggunakan nombor mykad dan memilih kursus yang disenaraikan. Peserta kursus akan melihat senarai sesi latihan yang akan/dihadiri. Peserta kemudiannya membuat penilaian sesi latihan berdasarkan senarai tenaga pengajar bagi borang BK9. Pada hari terakhir kursus, peserta akan dibenarkan membuat penilaian ke atas khidmat sokongan IAB melalui borang

7 BK10. Semasa peserta kursus menilai, pengurus kursus dapat memantau bilangan input data yang dimasukkan. Setelah semua peserta kursus menilai, pengurus kursus akan menutup sesi penilaian kursus dan menjana laporan. Laporan akan dijana serta merta dan ini memudahkan pihak urus setia, pensyarah, pengurus kursus dan pengurusan IAB dalam mengenalpasti kelemahan dan melakukan penambahbaikan sesi pengajaran, infrastruktur dan perkhidmatan IAB. Rajah 1: Paparan Daftar Masuk Mengikut Kursus

8 Rajah 2: Paparan Senarai Sesi Latihan dan Tenaga Pengajar Rajah 3: Paparan Borang Maklum Balas Sesi Latihan (BK9)

9 Rajah 3: Paparan Borang Maklum Balas Khidmat Sokongan (BK10) 7.0 RINGKASAN PERKAKASAN/PERISIAN SISTEM Perkhidmatan Pengehosan Web (Web Hosting) IAB telah menggunakan perkhidmatan pengehosan web yang dikendalikan oleh Perridot Systems Sdn. Bhd. di Bangsar. Keputusan diambil untuk menggunakan managed hosting service disebabkan IAB kekurangan kepakaran teknikal untuk menguruskan server. Oleh itu, IAB berupaya memfokuskan tugas untuk mengurus kandungan sistem dan pangkalan data secara lebih berkesan Rajah 4: Rangka Perkhidmatan Pengehosan Web

10 dan efisien. Rangka keseluruhan perkhidmatan pengehosan web adalah seperti Rajah 4. Antara teknologi OSS yang digunapakai dalam pembangunan aplikasi KOMPAS ini ialah: 7.1 PHP PHP (Hypertext prepocessor) merupakan scripting language komputer. Sistem operasi dan platform secara percuma menggalakkan peggunaan PHP. Penggunaan PHP mebolehkan jalinan HTML dilakukan untuk penghasilan laman web yang dinamik. Konfigurasi PHP menyokong pangkalan data MySQL. 7.2MySQL My Structured Query Language bertindak sebagai server yang memberi capaian kepada pelbagai pangkalan data untuk lebih dari satu pengguna dalam satu masa. Pemilihan kaedah penyimpanan yang paling efektif bagai setiap jadual dalam sesuatu aplikasi menjadikan MySQL fleksibel kepada pengguna. 7.3Apache Apache Web Server boleh digunakan di pelbagai platform seperti Linux, Mac, Windows dan Solaris. Web server ini berasaskan HTTP dan adalah percuma. Server Apache terbahagi kepada beberapa set modul yang membolehkan pengguna melakukan kepelbagaian ujilari skrip dan aplikasi ke atasnya. Keadaan ini membolehkan setiap laman web yang dihos menggunakan server Apache lebih dinamik, berpandu kandungan dan mengikuti sepenuhnya standard semasa HTTP. 7.4Linux CentOS - CentOS bermaksud Community ENTerprise Operating System. CentOS menjadi pilihan web server yang paling popular kerana satusatunya generasi Linux yang mendapat sokongan kuat komuniti daripada individu-individu yang berkemahiran tinggi. CentOS adalah sistem

11 pengoperasian secara percuma yang dibangunkan berasaskan Red Hat Enterprise Linux. 8.0 KENAPA OSS/ linux?-lower cost, customisation, requirements, security etc. Faktor-faktor pemilihan perisian yang amat meluas dalam memenuhi pembangunan aplikasi pada masa ini ialah: 1. Penjimatan kos kerana installasi PHP, Apache, MySQL adalah percuma yang boleh dimuatturun menerusi Internet. Secara langsung, ianya membantu langkah penjimatan kos operasi pengurusan latihan IAB. 2. Penjimatan tenaga dan masa kerana aplikasi dapat dibangunkan dan diuji di atas localhost PC/laptop pembangun sebelum aplikasi dimuatkan ke aplikasi server. 3. Penyelenggaraan dan penambahbaikan sistem mudah dilakukan kerana sumber kod nya adalah tersedia di ruang Internet, tidak dirahsiakan dan boleh diubahsuai mengikut keperluan IAB. 4. Tiada had keupayaan untuk berinteraksi dengan semua protokol. Tiada medium perantaraan dan berupaya untuk berfungsi di atas semua sistem pengoperasian. 5. Ciri-ciri keselamatan data terjamin dan stabil di mana sistem pangkalan data MySQL berkeupayaan menampung kapasiti data yang besar. 6. Tiada had pengguna kerana tidak perlu sebarang installasi di Cukup sekadar mempunyai PC yang berupaya melayari web. 9.0Kenapa dan Bagaimana OSS menyelesaikan masalah/keperluan? 9.1 Penjimatan kos operasi dapat dilakukan disebabkan kaedah lama yang menggunakan borang OMR di mana IAB perlu membelanjakan duit

12 untuk kos borang, perisian serta peralatan untuk memproses borang. Berupaya untuk berfungsi di atas semua sistem pengoperasian 9.2 Penjimatan tenaga kerja kerana penggunaan kaedah borang OMR memerlukan seorang staf untuk memproses borang OMR berbanding sistem atas talian yang dapat memproses secara terus maklum balas yang diperolehi daripada pelanggan IAB. 9.3 Kod-kod sumber bagi perisian sumber terbuka yang mudah diperolehi menerusi Internet membuka ruang kepada IAB untuk melatih kepakaran dalaman. Hal ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada pihak vendor yang kebiasaannya sukar dihubungi. 9.4 Perisian sumber terbuka yang percuma dan berkeupayaan menampung kapasiti data yang besar menjimatkan ruang pejabat yang hendak digunapakai untuk tujuan penyimpanan borang-borang OMR. 9.5 Ciri-ciri keselamatan data terjamin dan stabil disebabkan adanya komuniti yang terdiri daripada individu yang berkemahiran tinggi yang mementingkan kesejahteraan umum. 9.6 Bilangan pengguna tidak terhad dan hanya perlu mempunyai PC yang berupaya melayari web membantu pihak IAB mengumpulkan data-data maklum balas daripada keseluruhan peserta kursus IAB. Ini kerana teknik persampelan telah digunapakai sebelum ini yang hanya mendapatkan maklum balas daripada 20 orang peserta untuk penjimatan kos borang OMR dan mengurangkan lambakan borang OMR di Unit Penyelaras Program. 9.7 Proses borang OMR yang lambat menyebabkan pensyarah tidak dapat memperbaiki sesi latihan pensyarah yang berikutnya. Ini kerana laporan prestasi sesi latihan yang hanya akan dikeluarkan dalam tempoh sebulan atau lebih berbanding sistem atas talian yang mempercepatkan janaan laporan sehingga pemantauan program latihan dapat dilakukan oleh pengurusan tertinggi IAB.

13 10.0 Apakah inovasi yang dilakukan, sekiranya ada? Pusat Pengurusan Teknologi mula serius meneroka teknologi perisian sumber terbuka bermula tahun Ini kerana langkah penjimatan yang perlu dilakukan oleh IAB dalam pengurusan latihan di samping dapat menambahbaik bukan sahaja pengurusan latihan malahan perkhidmatan dan infrastuktur yang disediakan. Secara tidak langsung, ianya membantu IAB menjadi institusi pendidikan yang cemerlang. Penemuan terhadap kebolehpercyaan, kebolehupayaan, kestabilan dan perkembangan teknologi OSS yang pantas memberi keyakinan kepada IAB untuk menggunakan teknologi tersebut. IAB mengambil keputusan membangunkan sistem e-penilaian secara atas talian menggunakan teknologi OSS. Inovasi ICT ini secara langsung membantu IAB menambahbaik pengurusan latihan dan khidmat sokongan IAB yang membolehkan: Semua peserta membuat penilaian terhadap sesi latihan dan khidmat sokongan IAB. Pensyarah dapat mengetahui secara terus prestasi pencapaian sesi latihan sebaik sahaja tamat sesi penilaian tanpa perlu menunggu selama sebulan. Pihak Unit Penyelaras Program dan Pengurusan Tertinggi IAB dapat membuat analisa dan pemantauan terhadap prestasi pensyarah dan khidmat sokongan IAB. Pengurus kursus dapat mengurus penilaian maklum balas sesi latihan dan khidmat sokongan dengan mudah, cepat dan efektif. Penambahbaikan fitur dan modul dalam e-penilaian bersesuaian dengan proses kerja semasa IAB IMPAK Perincian impak OSS adalah seperti di bawah;

14 Pembangun Sistem Pembangunan aplikasi menggunakan perisian sumber terbuka secara percuma. Pembangunan aplikasi menggunakan kepakaran dalaman. Pengurangan tenaga kerja. Mempercepatkan proses kerja. Pengurangan Kos Operasi Penjimatan Masa Peningkatan Hasil Kerja Peningkatan Tahap Kepuasan Hati Pelanggan Faedah-Faedah Lain Pengiktirafan Sumbangan Projek Pembangunan aplikasi menggunakan perisian sumber terbuka secara percuma. Pembangunan aplikasi menggunakan kepakaran dalaman. Pengurangan tenaga kerja. Mempercepatkan proses kerja. Penilaian kursus dapat dilakukan semasa kursus sedang berlangsung. Pemarkahan prestasi sesi latihan dan khidmat sokongan dapat dikeluarkan serta merta. Laporan kuantitatif dan kualitatif (sesi latihan dan khidmat sokongan) dapat dikeluarkan serta merta. Pensyarah dapat menambahbaik sesi pengajaran berdasarkan kelemahan item yang dikenalpasti. Pengurusan latihan yang lebih cekap, cepat dan efisyen membantu meningkatkan mutu perkhidmatan IAB. Semua peserta kursus IAB membuat penilaian terhadap kursus yang diikuti. Peningkatan kualiti perkhidmatan yang berterusan. Penjimatan kos operasi borang OMR, perisian dan peralatan untuk memproses borang OMR. Tidak wujud kebergantungan terhadap pihak vendor yang membuka ruang kepada IAB menambah fitur yang bersesuaian dengan proses kerja pengurusan latihan IAB. Sokongan dan dorongan dari pihak MAMPU Menyokong langkah penjimatan yang disarankan oleh Kerajaan menerusi kos operasi. Menyokong Dasar ICT Kerajaan ke arah penggunaan

15 Perisian terbuka (Open Source). Meningkatkan kepuasan pelanggan dan orang berkepentingan terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh agensi Kerajaan. Menyumbang kepada mutu perkhidmatan agensi kerajaan yang berkualiti 12.0 PENGALAMAN yang dipelajari 1. Pada peringkat permulaan, XAMPP digunapakai untuk memudahkan pemprograman dilakukan di dalam komputer peribadi sebelum dimuatnaik ke dalam server. Installasi XAMPP cepat, mudah dan tidak memerlukan ruang storan yang banyak. 2. Kod PHP mudah dipelajari kerana sumber kodnya adalah tersedia, tidak dirahsiakan dan boleh dikongsi bersama. Contoh-contoh aplikasi kecil seperti penjanaan laporan dalam bentuk PDF telah disediakan oleh individu-individu tertentu yang membenarkan sumber kod diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan IAB. 3. Sokongan kuat daripada komuniti melalui laman web PHP ( MySQL ( dan Apache ( serta forum-forum terbabit memudahkan pengaturcara mendapatkan bantuan teknikal. Panduan pengguna yang disediakan oleh komuniti terbabit juga mudah untuk difahami dan diteroka sendiri. 4. Kesediaan sokongan library bagi menambah fitur di dalam aplikasi misalnya menjana carta/graf, mudah dicapai, diinstal serta diubahsuai mengikut keperluan penyelidikan. 5. Kerjasama terbentuk semasa pembangunan e-penilaian di antara Unit Penyelaras Program yang menyediakan keperluan sistem, Jabatan Kualiti yang memastikan proses kerja yang diimplemen di dalam e-penilaian mengikut keperluan dalam Manual Kualiti IAB dan Pusat Pengurusan Teknologi dari sudut sokongan teknikal.

16 6. Penyediaan laporan analisis lebih mudah tanpa perlu menyediakan sumber kod membantu mempercepatkan proses pembangunan aplikasi e-penilaian Status Semasa Bilangan peserta kursus yang menggunakan e-penilaian: 8, Who can provide testimonial of the project 14.1 Dr. Ahmad Rafee bin Che Kassim Ketua Pusat, Pusat Pengurusan Teknologi, Institut Aminuddin Baki. No. Telefon: Nor Asiah Sarifudin, Pegawai Teknologi Maklumat, Jabatan Pengurusan Sistem Maklumat, Institut Aminuddin Baki. No. Telefon: Perkongsian Maklumat Lain e-penilaian dapat diterima baik oleh keseluruhan warga IAB dan juga pesertapeserta kursus. Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi memantapkan e- Penilaian Perkongsian Pengetahuan Lain berasaskan pengalaman ini 1. Ahmad Rafee Che Kassim (2010, 11 May) e-assessment in the Educational Leadership Development Initiatives in Malaysia. Paper presented at the 21st Century International Assessment Conference and Exhibition, Millennium Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.

17 2. Ahmad Rafee Che Kassim (2010, 27 Apr.) Online Tools in Educational Leadership Development Initiatives. Paper presented at the 1st. Malaysia-Sulawesi International Seminar, Enrekang, Sulawesi, Indonesia. 3. Ahmad Rafee Che Kassim (2009, 5-6 Oct.) Monitoring the Management of Educational Leadership Development Initiatives at Institute Aminuddin Baki. Paper presented at the 2 nd. Malaysia-Oman Education Seminar, Sepang, Selangor. 4. Ahmad Rafee Che Kassim (2009, Sept.) Monitoring the Management of Educational Leadership Development Initiatives. Paper presented at the ANTRIEP Policy Seminar, Shanghai, China RUJUKAN/Cite any relevant URLs

ASAS SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN Tempat: Kota Kinabalu, Sabah. Sila pilih tarikh kursus yang bersesuaian. Tandakan dalam kotak yang disediakan.

ASAS SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN Tempat: Kota Kinabalu, Sabah. Sila pilih tarikh kursus yang bersesuaian. Tandakan dalam kotak yang disediakan. PENGENALAN Kursus ini memberikan peluang kepada para peserta untuk memahami kepentingan perakaunan dalam pengurusan sesuatu organisasi. Peserta akan didedahkan dengan penyediaan penyata kewangan yang betul.

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

Sistem Tempahan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Malaysia

Sistem Tempahan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Malaysia Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: I Year: 2016 ISBN: 978-967-0194-82-0 1 Sistem Tempahan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Malaysia MOHAMAD ZUL AZRAL

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Program OSS Sektor Awam Fasa III Self Reliance Sesi Eksklusif CIO Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Oleh OSCC, MAMPU Objektif Untuk menjelaskan tentang

More information

BUKU PANDUAN PESERTA PEREKA 2018

BUKU PANDUAN PESERTA PEREKA 2018 BUKU PANDUAN PESERTA PEREKA 2018 PERTANDINGAN PENYELIDIKAN & REKACIPTA (PEREKA) 2018 24 25 OKTOBER 2018 (RABU- KHAMIS) KOMPLEKS DEWAN KULIAH PUSAT KE-2, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1 1. JADUAL PROGRAM TARIKH

More information

A SYSTEM DYNAMIC MODEL FOR DECISION SUPPORT SYSTEM IN LEAN CONSTRUCTION ALI CHEGENI

A SYSTEM DYNAMIC MODEL FOR DECISION SUPPORT SYSTEM IN LEAN CONSTRUCTION ALI CHEGENI A SYSTEM DYNAMIC MODEL FOR DECISION SUPPORT SYSTEM IN LEAN CONSTRUCTION ALI CHEGENI A project report submitted in fulfilment of the Requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Industrial

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

PEDESTRIAN UTILIZATION; ENHANCING FROM EXISTING : A STUDY CASE OF PANTAI CHENANG, LANGKAWI AND MELAKA HISTORICAL CITY, MELAKA

PEDESTRIAN UTILIZATION; ENHANCING FROM EXISTING : A STUDY CASE OF PANTAI CHENANG, LANGKAWI AND MELAKA HISTORICAL CITY, MELAKA PEDESTRIAN UTILIZATION; ENHANCING FROM EXISTING : A STUDY CASE OF PANTAI CHENANG, LANGKAWI AND MELAKA HISTORICAL CITY, MELAKA ABD TALIP BIN ABD RAHMAN A dissertation submitted in partial fulfilment of

More information

ffil*fiffiffil:' M il, SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001 :20'15 KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA \',

ffil*fiffiffil:' M il, SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001 :20'15 KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA \', ffil*fiffiffil:' M SSTEM PENGURUSAN KUALT MS SO 9001 :20'15 KAMPUS KESHATAN, UNVERST SANS MALAYSA TAJUK PROSEDUR: PENGURUSAN LATHAN DAN KOMPETENS No. Dokumen: KK/SO/PK- 10 Tindakan Nama Tandatangan il,

More information

OBJEKTIF MODUL. Membincangkan dan menerangkan lebih lanjut pelbagai arahan (Command) tambahan dalam menganalisis data.

OBJEKTIF MODUL. Membincangkan dan menerangkan lebih lanjut pelbagai arahan (Command) tambahan dalam menganalisis data. OBJEKTIF MODUL Membincangkan dan menerangkan lebih lanjut pelbagai arahan (Command) tambahan dalam menganalisis data. Untuk memberi kefahaman dan kemahiran kepada peserta kursus dalam melaksanakan arahan

More information

SIGNIFICANCE OF WALKABILITY IN THE CONTEXT OF TERRACE ROW HOUSES IN MALAYSIA: AN ETHNOGRAPHIC APPROACH SARA NAZEM

SIGNIFICANCE OF WALKABILITY IN THE CONTEXT OF TERRACE ROW HOUSES IN MALAYSIA: AN ETHNOGRAPHIC APPROACH SARA NAZEM SIGNIFICANCE OF WALKABILITY IN THE CONTEXT OF TERRACE ROW HOUSES IN MALAYSIA: AN ETHNOGRAPHIC APPROACH SARA NAZEM A project report submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

DATA AKSES. Akademi Audit Negara. View. CAATs ASAS ACL / 1

DATA AKSES. Akademi Audit Negara. View. CAATs ASAS ACL / 1 DATA AKSES Source Data Table View CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Mendedahkan peserta dengan konsep data akses iaitu:- Memahami dan mengenalpasti jenis data yang dikehendaki Memahami proses mendapatkan

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

SISTEM e- KAUNSELING (e-3psk) Khairul Fadhli Abdul Karim Assoc. Prof. Dr. Shahnorbanun Sahran ABSTRAK

SISTEM e- KAUNSELING (e-3psk) Khairul Fadhli Abdul Karim Assoc. Prof. Dr. Shahnorbanun Sahran ABSTRAK SISTEM e- KAUNSELING (e-3psk) Khairul Fadhli Abdul Karim Assoc. Prof. Dr. Shahnorbanun Sahran ABSTRAK Kepesatan perkembangan Teknologi Maklumat pada masa kini membuktikan bahawa keperluan manusia terhadap

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

ANALYSIS OF STROKE DISTRIBUTION BETWEEN PROFESSIONAL, INTERMEDIATE AND NOVICE SQUASH PLAYERS DIYANA ZULAIKA BINTI ABDUL GHANI

ANALYSIS OF STROKE DISTRIBUTION BETWEEN PROFESSIONAL, INTERMEDIATE AND NOVICE SQUASH PLAYERS DIYANA ZULAIKA BINTI ABDUL GHANI i ANALYSIS OF STROKE DISTRIBUTION BETWEEN PROFESSIONAL, INTERMEDIATE AND NOVICE SQUASH PLAYERS DIYANA ZULAIKA BINTI ABDUL GHANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

LAWN BOWLS (LELAKI & WANITA)

LAWN BOWLS (LELAKI & WANITA) LAWN BOWLS (LELAKI & WANITA) 1. PERATURAN PERTANDINGAN 1.1 UNDANG-UNDANG PERMAINAN 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

ASSOCIATION BETWEEN ERGONOMIC RISK FACTORS AND MUSCULOSKELETAL PAIN AMONG FIXIE BIKE CYCLISTS MOHD SHAMSHEMUN BIN MOHAMED

ASSOCIATION BETWEEN ERGONOMIC RISK FACTORS AND MUSCULOSKELETAL PAIN AMONG FIXIE BIKE CYCLISTS MOHD SHAMSHEMUN BIN MOHAMED ASSOCIATION BETWEEN ERGONOMIC RISK FACTORS AND MUSCULOSKELETAL PAIN AMONG FIXIE BIKE CYCLISTS MOHD SHAMSHEMUN BIN MOHAMED A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran

More information

Program Intensif Perniagaan Internet & Strategi Media Sosial

Program Intensif Perniagaan Internet & Strategi Media Sosial WEBINAR bersama IRFAN KHAIRI Creating A Website That Sells Membina Laman Web Yang Menjual 1 You will learn: How to sell online Types of websites How to build your website 2 3 OpenEdu.com.my 1 Siapa pelanggan

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

DATA INTEGRITI. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1

DATA INTEGRITI. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1 DATA INTEGRITI CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Untuk membolehkan para peserta memahami pentingnya untuk membuat pengesahan data sebelum data dianalisis dengan lebih lanjut. Modul ini akan membincangkan

More information

PATH WALKABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK BASED ON DECISION TREE ANALYSIS OF PEDESTRIAN TRAVELERS RETAIL WALKING AREZOU SHAFAGHAT

PATH WALKABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK BASED ON DECISION TREE ANALYSIS OF PEDESTRIAN TRAVELERS RETAIL WALKING AREZOU SHAFAGHAT PATH WALKABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK BASED ON DECISION TREE ANALYSIS OF PEDESTRIAN TRAVELERS RETAIL WALKING AREZOU SHAFAGHAT A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

KAJIAN KAEDAH ANALISIS KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN BAGI PEMILIHAN PROJEK PERUMAHAN MAZNAH BINTI A.WAHAB

KAJIAN KAEDAH ANALISIS KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN BAGI PEMILIHAN PROJEK PERUMAHAN MAZNAH BINTI A.WAHAB KAJIAN KAEDAH ANALISIS KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN BAGI PEMILIHAN PROJEK PERUMAHAN MAZNAH BINTI A.WAHAB Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

counselling2u.uitm.edu.my

counselling2u.uitm.edu.my Page0 MANUAL PENGGUNA PELAJAR (Message, Temu Janji, Sesi Kaunseling, Kes Dirujuk) Page1 NO. ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Pendaftaran Pengguna Baru 2 2. Log Masuk 10 3. My Profile 12 4. Message 15 5. Temu

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

9/13/2012. Sr Dr. Mohd Saidin Misnan UTM Skudai, Johor, Malaysia

9/13/2012. Sr Dr. Mohd Saidin Misnan UTM Skudai, Johor, Malaysia Sr Dr. Mohd Saidin Misnan UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 81310 UTM Skudai, Johor, Malaysia 1 Toolbox Meeting Accidents 2 2 Toolbox meeting Brief gatherings of crews or employees along with their supervisor

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: CAR LOCK INDICATOR SESI PENGAJIAN: 2005/2006 Saya HAIRULAZAM BIN HAIRULDIN (830523-08-5369) (HURUF BESAR) mengaku

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

THE DYNAMICS OF CURRENT CIRCULATION AT NEARSHORE AND VICINITY OF ISLAND IN TERENGGANU WATERS NURUL RABITAH BINTI DAUD

THE DYNAMICS OF CURRENT CIRCULATION AT NEARSHORE AND VICINITY OF ISLAND IN TERENGGANU WATERS NURUL RABITAH BINTI DAUD THE DYNAMICS OF CURRENT CIRCULATION AT NEARSHORE AND VICINITY OF ISLAND IN TERENGGANU WATERS NURUL RABITAH BINTI DAUD Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science

More information

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI PENERAJU: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 27 APRIL 2018 MATLAMAT PENARAFAN BINTANG

More information

KAJIAN FAKTOR KELEWATAN DAN LANGKAH KAWALAN KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN PERUMAHAN DI PULAU PINANG NUR LIYANA BINTI MOHD SALLEH

KAJIAN FAKTOR KELEWATAN DAN LANGKAH KAWALAN KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN PERUMAHAN DI PULAU PINANG NUR LIYANA BINTI MOHD SALLEH i KAJIAN FAKTOR KELEWATAN DAN LANGKAH KAWALAN KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN PERUMAHAN DI PULAU PINANG NUR LIYANA BINTI MOHD SALLEH Laporan ini di kemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

KEPERLUAN PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL (CPD) TERHADAP PROFESIONAL JURUUKUR DI MALAYSIA MUHAMMAD NAZIM B. ALIAS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KEPERLUAN PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL (CPD) TERHADAP PROFESIONAL JURUUKUR DI MALAYSIA MUHAMMAD NAZIM B. ALIAS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KEPERLUAN PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL (CPD) TERHADAP PROFESIONAL JURUUKUR DI MALAYSIA MUHAMMAD NAZIM B. ALIAS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii DEDIKASI Istimewa buat ayah bonda tercinta, Isteri dan

More information

Buku ini membincangkan undang-undang yang berkaitan

Buku ini membincangkan undang-undang yang berkaitan 410 [ARTIKEL] [JULAI 2018] ULASAN BUKU Abdul Aziz Hussin (2017), Undangundang Pembinaan: Konsep, Skop dan Persekitaran Perundangan Am, hlm. 370, ISBN 978-983-46-1225-2. Azlinor Sufian sazlinor@iium.edu.my

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT. program. Perkembangan Profesional Berterusan Kaunselor Berdaftar BUKU PANDUAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT. program. Perkembangan Profesional Berterusan Kaunselor Berdaftar BUKU PANDUAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT program Perkembangan Profesional Berterusan Kaunselor Berdaftar BUKU PANDUAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT program Perkembangan

More information

Guide for Activity Report Panduan untuk Laporan Aktiviti

Guide for Activity Report Panduan untuk Laporan Aktiviti Guide for Activity Report Panduan untuk Laporan Aktiviti The purpose of this document is to provide a guide on the type of information required in the reports for RDD s newsletter, annual report, and other

More information

http://www.konsumerkini.net.my/v1/images/stories/images/image_24092010_medical.jpg Pelancongan kesihatan dimaksudkan apabila seorang individu atau pesakit yang melancong ke negara lain untuk mendapatkan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : Nama Penyelia : Dr. Aminah Binti Md. Yusof Tarikh : APRIL 2006

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : Nama Penyelia : Dr. Aminah Binti Md. Yusof Tarikh : APRIL 2006 PENGESAHAN PENYELIA Saya/Kami* akui bahawa saya telah membaca laporan projek ini dan pada pandangan saya/kami* laporan projek ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah/

More information

32nd MALAYSIAN INTERNATIONAL OPEN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS LAPORAN (REPORT)

32nd MALAYSIAN INTERNATIONAL OPEN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS LAPORAN (REPORT) 32nd MALAYSIAN INTERNATIONAL OPEN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS LAPORAN (REPORT) 13 14 OCTOBER 2018 STADIUM UNIVERSITY MALAYA KUALA LUMPUR, MALAYSIA PENDAHULUAN (INTRODUCTION) Kejohanan Olahraga Master

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli?

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli? OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PENERBIT UPM Kod Dokumen: OPR/PUPM/BR02/PENILAIAN MANUSKRIP BORANG PENILAIAN MANUSKRIP Tajuk Manuskrip :... Nama Penilai No. K/Pengenalan Jawatan Alamat :... :... :... :......

More information

Bengkel di Kedah dan Melawat Kumpulan Advokasi Diri di Kedah & Perlis

Bengkel di Kedah dan Melawat Kumpulan Advokasi Diri di Kedah & Perlis Bengkel di Kedah dan Melawat Kumpulan Advokasi Diri di Kedah & Perlis Pada 18hb November 2013 United Voice dijemput ke Bengkel Daya Sg. Petani untuk berbincang tentang Job Coach (dengan staf) dan untuk

More information

15/2017. Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL

15/2017. Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 15/2017 UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 10 OGOS 2017 Putrajaya Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri Graduan (AIG) Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri Graduan 2017 (AIG2017) telah diadakan di Hotel Everly,

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE By MOHAMMAD EBRAHIM MARJANI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements for

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November 2010

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November 2010 -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 343/2 Aircraft Aerodynamics Aerodinamik Pesawat Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

Pengeraman Telur Tilapia Menggunakan Inkubator Mudah Alih.

Pengeraman Telur Tilapia Menggunakan Inkubator Mudah Alih. Pengeraman Telur Tilapia Menggunakan Inkubator Mudah Alih. Abstrak Siti Norihan Binti Mohd Alias Kolej Komuniti Temerloh E-mail : sitinorihan.kktm@yahoo.com Asma Laily binti Md Hanafiah Kolej Komuniti

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

THE EFFECT OF OVERSIZED LANE WIDTH AND LANE SHOULDER ON HEAVY VEHICLE PARKING ON RESIDENTIAL STREETS NURAIN BINTI MOHD SITH

THE EFFECT OF OVERSIZED LANE WIDTH AND LANE SHOULDER ON HEAVY VEHICLE PARKING ON RESIDENTIAL STREETS NURAIN BINTI MOHD SITH THE EFFECT OF OVERSIZED LANE WIDTH AND LANE SHOULDER ON HEAVY VEHICLE PARKING ON RESIDENTIAL STREETS NURAIN BINTI MOHD SITH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009 Jurnal PPM Vol. 3, 2009 KE ARAH SISTEM PERPUSTAKAAN DIGITAL BAGI PERPUSTAKAAN PETA NEGARA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA Ng Eng Guan, Mazlan Haji Ashaar dan Dayang Norainie A wang Junidee Seksyen

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Awam-Pengurusan

More information

BENTUK KEROSAKAN DAN KOS PENYELENGGARAAN JALAN RAYA DI NEGERI TERENGGANU MOHD FAISAL BIN MUSTAFA

BENTUK KEROSAKAN DAN KOS PENYELENGGARAAN JALAN RAYA DI NEGERI TERENGGANU MOHD FAISAL BIN MUSTAFA BENTUK KEROSAKAN DAN KOS PENYELENGGARAAN JALAN RAYA DI NEGERI TERENGGANU MOHD FAISAL BIN MUSTAFA Laporan projek ini dikemukakan sebagai daripada memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ii ASPIRASI PEKERJAAN PARA

More information

KAJIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRON BAGI MENGURANGKAN RISIKO DI TAPAK PROJEK MOHAMAD MU AZRADZI BIN AZAHAR

KAJIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRON BAGI MENGURANGKAN RISIKO DI TAPAK PROJEK MOHAMAD MU AZRADZI BIN AZAHAR KAJIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRON BAGI MENGURANGKAN RISIKO DI TAPAK PROJEK MOHAMAD MU AZRADZI BIN AZAHAR Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD Tarikh: 15 November 2016 1. Penyata Polisi Lembaga Pengarah Great Eastern Takaful Berhad ( Syarikat ) memberikan pengawasan pada pengurusan perniagaan

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT v ABSTRAK Pembangunan Perumahan Komuniti Berpagar Dan Berpengawal (GACOS) di Malaysia telah memperkenalkan melalui pindaan Akta Hakmilik Strata 1985 pada 2007. Tujuannya adalah untuk membaikpulih dan mengatasi

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: ANALISIS PERLAWANAN BOLA TAMPAR WANITA DI ANTARA PASUKAN UNIVERSITI MALAYSIA DAN PASUKAN UNIVERSITI THAILAND SESI PENGAJIAN: 2009/2010

More information

SISTEM PENDAFTARAN PARKIR PANGSAPURI. Alaaniah Binti Md Sulaiman. Prof. Dr. Zawiyah Mohammad Yusof

SISTEM PENDAFTARAN PARKIR PANGSAPURI. Alaaniah Binti Md Sulaiman. Prof. Dr. Zawiyah Mohammad Yusof SISTEM PENDAFTARAN PARKIR PANGSAPURI PTA-FTSM-2018-142 Alaaniah Binti Md Sulaiman Prof. Dr. Zawiyah Mohammad Yusof Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem parkir

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM 2016-2020 Merakyatkan Perkhidmatan Digital ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan 4. Strategi dan Program ICT Sektor Awam 2. Landskap Semasa Sektor Awam Rancangan Malaysia Kesebelas

More information

SUKAN MALAYSIA IX 2002 PERATURAN PERTANDINGAN PING PONG

SUKAN MALAYSIA IX 2002 PERATURAN PERTANDINGAN PING PONG SUKAN MALAYSIA IX 2002 PERATURAN PERTANDINGAN PING PONG.0 PERATURAN AM. Selain daripada peraturan-peraturan terkandung, pertandingan ini dijalankan mengikut Undang-Undang Permainan Ping Pong sebagaimana

More information

KAJIAN KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN DI NEGERI PERAK ROSDI BIN MOHD YAACOB

KAJIAN KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN DI NEGERI PERAK ROSDI BIN MOHD YAACOB KAJIAN KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN DI NEGERI PERAK ROSDI BIN MOHD YAACOB Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

Penggunaan Frasa Berbunga dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Frasa Berbunga dalam Penulisan Karangan 22 Penggunaan Frasa Berbunga dalam Penulisan Karangan Badrolhaizat Kamsin badrolhaizat_kamsin@moe.edu.sg Irvena Herlin Abdullah irvena_herlin@moe.edu.sg Sekolah Rendah Woodgrove Abstrak Murid-murid didapati

More information

TINDAKAN PENGAMBIL ALIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI KAJIAN KES DI NEGERI MELAKA ROZETTA BINTI YUNUS

TINDAKAN PENGAMBIL ALIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI KAJIAN KES DI NEGERI MELAKA ROZETTA BINTI YUNUS TINDAKAN PENGAMBIL ALIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI KAJIAN KES DI NEGERI MELAKA ROZETTA BINTI YUNUS Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah

More information

Nomenklatur galas bebola

Nomenklatur galas bebola Kuliah 6 Galas Galas bertindak sebagai penyokong (support) dan juga membolehkan pergerakan putaran dan menggelangsar berlaku. Boleh dikatakan setiap mesin hari ini menggunakan galas, seperti di dalam engin

More information

Peranan Pengaruh Fungsi Pengurusan Ke Atas Prestasi Perusahaan Kecil Dan Sederhana Di Negeri Kelantan

Peranan Pengaruh Fungsi Pengurusan Ke Atas Prestasi Perusahaan Kecil Dan Sederhana Di Negeri Kelantan Peranan Pengaruh Fungsi Pengurusan Ke Atas Prestasi Perusahaan Kecil Dan Sederhana Di Negeri Kelantan oleh Wan Mohd Yusuff Bin Wan Ibrahim Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat memperolehi ijazah

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MECHANISM DEVELPOMENT OF GRIPPER FOR 5KG PAYLOAD This report submitted in accordance with requirement of the Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) for the Bachelor

More information

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA ISI KANDUNGAN BAB PERKARA BAB 1 PENDAHULUAN 1 2 TAFSIRAN 2 3 PUNCA KUASA 3 4 SKOP PENJANAAN PENDAPATAN 4 5 PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN

More information

VOLTAGE SAG ANALYSIS AND DETERMINATION OF THE SOURCE OF DISTURBANCE IN INDUSTRIAL SECTOR FARALYNA AISYAH BINTI ABDUL RASID

VOLTAGE SAG ANALYSIS AND DETERMINATION OF THE SOURCE OF DISTURBANCE IN INDUSTRIAL SECTOR FARALYNA AISYAH BINTI ABDUL RASID 3 VOLTAGE SAG ANALYSIS AND DETERMINATION OF THE SOURCE OF DISTURBANCE IN INDUSTRIAL SECTOR FARALYNA AISYAH BINTI ABDUL RASID A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the

More information

LJ"N1Y ERSITl MALAYSIA S.AJ3.AH

LJN1Y ERSITl MALAYSIA S.AJ3.AH LJ"N1Y ERSITl MALAYSIA S.AJ3.AH PU1JS 99: 1 n jdl;l: KESEDARAN patj PENGfTJ.}/-IUAN pei'-lugufj.t-\, TERHADAP f[o-label D1 baemh )

More information

IRDAYATI BINTI ABDUL AIR

IRDAYATI BINTI ABDUL AIR KADAR KETERSEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAWASAN BANDAR MENURUT RANCANGAN TEMPATAN DAERAH : KEBERKESANANNYA DARI PERSPEKTIF PEMAJU IRDAYATI BINTI ABDUL AIR Tesis ini dikemukakan sebagai

More information

SALAH URUS RISIKO DALAM PEMBANGUNAN PROJEK PERUMAHAN: KAJIAN KE ATAS PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI MALAYSIA

SALAH URUS RISIKO DALAM PEMBANGUNAN PROJEK PERUMAHAN: KAJIAN KE ATAS PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI MALAYSIA SALAH URUS RISIKO DALAM PEMBANGUNAN PROJEK PERUMAHAN: KAJIAN KE ATAS PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI MALAYSIA NORHARNILA BINTI RUSLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iv PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah ke

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

PELAN STRATEGIK

PELAN STRATEGIK PELAN STRATEGIK 2016-2020 KANDUNGAN KATA ALU-ALUAN PENGARAH 3 PENGENALAN PSA HALA TUJU PSA STRUKTUR ORGANISASI PSA 4 KECEMERLANGAN PSA PENGENALAN PELAN STRATEGIK PSA 2016-2020 KERANGKA PELAN STRATEGIK

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM)

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM) 1.0 PERATURAN AM 2.0 DEFINISI CIMBxJCM Nilai 25 November 2018 Velodrom Nasional Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM) Update : 18.10.2018 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information