KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad"

Transcription

1 KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran Teradun ( Learning) merupakan salah satu agenda penting dalam konteks pembelajaran dan pengajaran di politeknik masa kini. Pada tahun 2014, Pihak Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) telah mensasarkan 50% daripada jumlah kursus yang ditawarkan kepada pelajar-pelajarnya, perlu dilaksanakan dalam mod Pembelajaran Teradun dan perlu mencapai status berdasarkan aktiviti yang dijalankan seperti course introduction, e-content, forum/discussion, assignment dan quiz. Kemudiannya, peratus jumlah kursus yang perlu mencapai status ini telah dinaikkan kepada 70% mulai Disember Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti peratus kursus yang mencapai status `, melihat prestasi pencapaian status dan membandingkan pencapaian kursus yang mencapai status ` di jabatan-jabatan akademik POLIMAS. Data kajian ini diperolehi daripada statistik penggunaan CIDOS (Curriculum Information Document of System) yang dicapai melalui portal CIDOS bagi Sesi Jun 2015, Disember 2015 dan Sesi Jun Sebanyak 752 platform kursus yang terlibat dalam kajian ini. Hasil dari kajian ini didapati jumlah kursus yang telah mencapai status adalah sebanyak 61 kursus (24.3%) bagi Sesi Jun 2015, 239 kursus (94.5%) bagi Sesi Disember 2015 dan 183 kursus (72.3%) bagi Sesi Jun Dari segi prestasi didapati Jabatan Kejuruteraan Awam adalah jabatan paling aktif berbanding dengan jabatan lain. Dalam perbandingan antara 3 sesi ini, didapati Sesi Jun 2015 tidak memenuhi KPI JPP iaitu kurang dari 50% yang mencapai status manakala Sesi Disember 2015 dan Sesi jun 2016 mencapai KPI JPP. KATA KUNCI: Pembelajaran Teradun, applikasi CIDOS, platform kursus

2 1.0 PENGENALAN Dalam konteks pendidikan tinggi, e-pembelajaran atau e-learning merupakan Projek Agenda Kritikal (CAPs) dan merupakan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPT). KPT juga telah membangunkan dasar yang dikenali sebagai Dasar e-pembelajaran Negara (DEPAN) tahun 2011 sebagai panduan kepada Institusi Pengajian Tinggi dalam melaksanakan e-pembelajaran. e-pembelajaran dikaitkan dengan penggunaan ICT dalam memudah cara dan mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menurut Mohamed Amin Embi,2011 hampir semua IPT (90%) yang sudah mempunyai polisi e-pembelajaran mempunyai pelan implementasi mereka sendiri. Daripada semua IPT yang mempunyai polisi e-pembelajaran, 70% mewajibkan penggunaan e- Pembelajaran dalam kalangan pensyarah dan pelajar mereka. Menurut Rubiah Omar dan Jamilah Haji Ahmad, 2009, Pembelajaran dalam mod teradun (Pembelajaran Teradun ) adalah pembelajaran yang menggandingkan kaedah tradisional dan kaedah atas talian (epembelajaran) Pembelajaran Teradun merupakan satu kaedah yang menggabungkan pendekatan pembelajaran mod bersemuka (face to face) dan pembelajaran mod atas talian (online). Ianya mula diperkenalkan oleh pihak Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) sekitar tahun 2014 dan mula diimplementasikan di semua politeknik Malaysia. Melalui kaedah ini, kursus-kursus diajar secara campuran pendekatan bersemuka dan atas talian. Sebanyak 30% hingga 80% kandungan dan aktiviti kursus dikendalikan secara atas talian bagi menyokong atau menggantikan pembelajaran bersemuka (CAP elearning 2014, Kementerian Pendidikan Malaysia). Pada tahun 2014 juga, Pihak Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) pula telah mensasarkan 50% daripada jumlah kursus yang ditawarkan kepada pelajar-pelajarnya perlu dilaksanakan dalam mod Pembelajaran Teradun dan peratus ini telah dinaikkan kepada 70% mulai Sesi Disember Pembelajaran Teradun ini dilaksanakan melalui aplikasi Curriculum Information Document Online System (CIDOS). CIDOS telah dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kurikulum, Jabatan Pengajian Politeknik dan telah dinaiktarafkan dari sistem terdahulu iaitu CIDOS Versi 1.8 kepada CIDOS Versi 2.5 di mana ia merupakan satu sistem pengurusan dokumen yang bertindak sebagai platform untuk memudahkan penerbitan kurikulum berkaitan maklumat secara digital untuk pensyarah dan pelajar politeknik. Platform kursus dibina oleh pensyarah-pensyarah mengikut kursus yang diajar seperti tertera di jadual waktu masing-masing. Di dalam platform ini, pensyarah menjalankan aktiviti yang digariskan oleh pihak JPP dan perlu memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mencapai status. 2. SOROTAN KAJIAN DAN PEMBINAAN HIPOTESIS 2.1 Sorotan Kajian Lepas Peranan Pendidikan Teknik dan Vokasional (TVET) pada abad ini amat mencabar kerana bidang ini mempunyai tanggungjawab besar bagi melaksanakan dasar peningkatan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan perubahan era ICT. Penggunaan teknologi semakin penting dalam menjana dan mengembangkan idea dan kreativiti pelajar. Penggunaan ICT

3 dalam pengajaran dan pembelajaran dalam TVET bermaksud menggunakan ICT secara terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat Negara yang ingin meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai untuk menjadi sebuah Negara yang mempunyai ekonomi berpendapatan tinggi. Oleh itu, kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam TVET perlu dilihat secara keseluruhan untuk meningkatkan dengan ketara tahap kemahiran tenaga kerja memandangkan TVET bertujuan untuk menambah bekalan modal insan berkemahiran di Malaysia melalui penyediaan pendidikan berkualiti kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan dan keupayaan dalam bidang teknikal dan vokasional (RMK-10, 2010). Jabatan Pengajian Politeknik turut berusaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam TVET dengan menggunakan ICT seiring dengan kepesatan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. `Curriculum Information Document of System (CIDOS) disediakan bagi menjayakan pembelajaran teradun. Semua Politeknik Malaysia telah ditetapkan `Key Performance Indicator (KPI) untuk pembelajaran teradun ialah 70 peratus kursus yang ditawarkan di politeknik mendapat status ` untuk setiap semester. Ini adalah untuk memastikan pembelajaran e-learning setiap politeknik telah dilaksanakan secara aktif dan berkesan. Terdapat beberapa aspek yang menyumbangkan keberkesanan pelaksanaan Pembelajaran Teradun. Aspek tersebut dirujuk kepada dapatan kajian yang dijalankan Jamilah (2006), universiti harus mempunyai prasarana yang terbaik seperti bilik kuliah, makmal, perpustakaan, asrama, komputer dan pelbagai kemudahan pembelajaran yang lain dan memiliki tenaga akademik yang cemerlang dan berkelayakan. Rubiah dan Jamilah (2009) pula menyatakan bahawa ahli akademik turut mempengaruhi dan menggalakkan pelajar bermotivasi ketika pembelajaran, seharusnya mempunyai kesediaan pembelajaran arahan kendiri yang tinggi untuk mencapai matlamat pembelajaran. 2.2 Penyataan Masalah Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah (POLIMAS) telah mensasarkan untuk mencapai KPI e-pembelajaran ini. Justeru itu pihak pengurusan POLIMAS telah menubuhkan jawatankuasa kecemerlangan e-pembelajaran yang terdiri dari pensyarah setiap jabatan akademik dan staf Unit Sains dan Teknologi Maklumat bagi menggerakan dan memantau aktiviti-aktiviti e-pembelajaran. Antara aktiviti yang dilaksanakan ialah mengadakan latihan kepada pensyarah dan memantau aktiviti e-pembelajaran dari semasa ke semasa. Sehubungan itu kajian keberkesanan pelaksanaan pembelajaaran teradun `blended di kalangan pensyarah perlu dijalankan untuk memastikan e-pembelajaran telah dilaksanakan dengan aktif dan berkesan. 2.3 Objektif Terdapat 3 objektif utama dalam kajian ini iaitu; i. Mengenalpasti peratus kursus yang mencapai status `, yang dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah di jabatan-jabatan akademik POLIMAS ii. Melihat prestasi pencapaian status mengikut jabatan dan sesi. iii. Membandingkan pencapaian keseluruhan kursus yang mencapai status ` bagi setiap jabatan akademik di POLIMAS.

4 2.4 Skop Kajian Kajian ini dilakukan terhadap bilangan kursus yang telah mencapai status bagi kursus-kursus yang diajar oleh pensyarah-pensyarah POLIMAS. Sebanyak tujuh jabatan akademik yang terlibat iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA), Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE), Jabatan Kejuruteraan Mekanikal(JKM), Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK), Jabatan Perdagangan(JP), Jabatan Matematik, Sains dan Komputer (JMSK) dan Jabatan Pengajian Am (JPA). Seramai 393 orang pensyarah dan sebanyak 752 kursus telah didaftarkan di JPP bagi sesi Jun 2015, Disember 2015 dan 2016 terlibat dalam kajian ini METODOLOGI KAJIAN Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kuantitatif. Kaedah ini menggunakan analisis statistik berdasarkan kepada data-data yang diperolehi dari Pegawai e-pembelajaran POLIMAS, dalam bentuk angka dan peratusan. Data berkaitan telah diperolehi dan dianalisa di mana ianya merangkumi sebanyak tujuh jabatan akademik POLIMAS sesi Jun 2015, Disember 2015 dan Jun Data-data yang diperolehi telah di analisis menggunakan perisian Microsoft Excel Mengenalpasti peratus kursus yang mencapai status `, yang dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah di jabatan-jabatan akademik POLIMAS Statitik penggunaan CIDOS di kan kepada semua penyelaras e-pembelajaran dan ketua jabatan di POLIMAS setiap bulan oleh Pegawai e-pembelajaran POLIMAS. Laporan statistik ini juga boleh diakses menerusi Portal CIDOS POLIMAS. Seterusnya, statistik ini dimurnikan dengan jadual dan perincian data untuk dianalisa dan dikaji oleh pengkaji yang juga merupakan penyelaras e-pembelajaran POLIMAS. Data mentah yang diperolehi ini dikira dengan memudahkan persembahan dari bentuk angka ke bentuk peratusan. Kemudiannya disusun dalam bentuk jadual dan graf untuk sebagai hasil permulaan kajian ini. Data atau maklumat yang telah disusun dalam bentuk jadual dan graf ini adalah mengenai bilangan pensyarah yang telah mencapai status dalam platform masing-masing. Kriteria untuk mencapai status ini disetkan oleh pihak JPP berdasarkan keperluan untuk mencapai aktiviti-aktiviti yang disediakan.

5 Sesi Jun 2015 adalah merupakan sesi pertama JPP melaksanakan KPInya iaitu setiap politeknik perlu mencapai 50% untuk Pembelajaran Teradun. Aktiviti yang perlu diambil tindakan oleh semua pensyarah ialah mengaplikasikan aktiviti seperti Jadual 1. Jadual 1 : Bilangan Aktiviti yang diaplikasikan pada Sesi Jun 2015 Item Bilangan Aktiviti introduction 1 E-content, forum / discussion 12 Assignment / quiz 2 Registered students 10 Activity per student 10 Status dikira tercapai jika semua aktiviti tersebut dilakukan oleh pensyarah pada platform kursus masing-masing dan akan dilabelkan thumbs up ( ) dalam senarai statistik penggunaan CIDOS. Bilangan pensyarah telah mencapai status akan dijumlahkan dan kemudiannya dibahagikan dengan jumlah platform yang didaftarkan di JPP mengikut politeknik masing-masing. Seterusnya peratus penggunaan juga dapat dikira dan inilah yang akan menentukan samada ianya memenuhi Key Performance Indicator (KPI) JPP iaitu sebanyak 50% platform perlu mencapai status. Penambahbaikan kemudiannya dilakukan iaitu mulai Sesi Disember 2015, JPP melaksanakan KPInya yang baru iaitu setiap politeknik perlu mencapai 70% untuk Pembelajaran Teradun dan terdapat perubahan aktiviti iaitu activity per student iaitu dinaikkan dari 10 orang kepada 15 orang seperti yang dilabelkan dalam Jadual 2. Jadual 2 : Bilangan Aktiviti yang diaplikasikan pada Sesi Disember 2015 Item Bilangan Aktiviti introduction 1 E-content, forum / discussion 12 Assignment / quiz 2 Registered students 10 Activity per student Melihat prestasi pencapaian status bagi setiap jabatan akademik di POLIMAS Peratus pencapaian status diperolehi dengan memplotkan graf histogram dari analisa Excel mengikut jabatan bagi melihat prestasi jabatan yang paling aktif. 3.3 Membandingkan pencapaian kursus yang mencapai status bagi setiap jabatan akademik di POLIMAS. Graf gabungan peratus pencapaian status diperolehi dengan memplotkan graf histogram secara keseluruhan mengikut jabatan bagi ketiga-tiga sesi.

6 4.0 ANALISIS DAN KEPUTUSAN Jabatan-jabatan akademik di POLIMAS yang terlibat dalam kajian ini adalah sebanyak tujuh jabatan iaitu terdiri daripada Jabatan Kejuruteraan Awam(JKA), Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM), Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE), Jabatan Matematik, Sains dan Komputer (JMSK), Jabatan Pengajian Am (JPA), Jabatan Perdagangan (JP) dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komputer (JTMK). Peratusan platform kursus yang mencapai status bagi setiap tersebut diperolehi berasaskan daripada bilangan pensyarah masingmasing yang aktif melakukan aktiviti Pembelajaran Teradun di CIDOS setiap bulan. Tiga sesi yang terlibat pula ialah Sesi Jun 2015 (Jun 2015, Julai 2015, Ogos 2015, September 2015 dan Oktober 2015), Sesi Disember 2015 (Disember 2015, Januari 2016, Februari 2016, Mac 2016 dan April 2016) dan Sesi Jun 2016 (Jun 2016, Julai 2016, Ogos 2016, September 2016 dan Oktober 2016). Bilangan dan peratus kursus berstatus ini dikira secara kumulatif. 4.1 Mengenalpasti peratus kursus yang mencapai status `, yang dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah di jabatan-jabatan akademik POLIMAS. Jadual 3 : Peratus kursus bagi Jabatan Akademik POLIMAS Sesi Jun 2015 Jabatan Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Jabatan Kejuruteraan Awam Jabatan Kejuruteraan Elektrik Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Jabatan Pengajian Am Jabatan Perdagangan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Jumlah Kursus Jumlah Kursus Berdaftar Peratus Kursus (%) Target JPP (%) Dapatan kajian mengikut Jadual 3 menunjukkan peratus kursus yang telah mencapai status paling tinggi ialah pada bulan Oktober 2015 iaitu 61 kursus ( 24.8%). Peratus ini tidak memenuhi target JPP iaitu 50% dan pada semester ini POLIMAS tidak mencapai status.

7 Jadual 4 : Peratus kursus bagi Jabatan Akademik POLIMAS Sesi Disember 2015 Jabatan Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mac-16 Apr-16 Jabatan Kejuruteraan Awam Jabatan Kejuruteraan Elektrik Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Jabatan Pengajian Am Jabatan Perdagangan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Jumlah Kursus Jumlah Kursus Berdaftar Peratus Kursus (%) Target JPP (%) Bagi Sesi Disember 2015 pula, dengan merujuk kepada Jadual 4, didapati peratus kursus yang paling rendah ialah 9.1% (bulan Disember 2015), diikuti 58.5% (bulan Januari 2016), 81.0% (bulan Februari 2016), 93.7% (bulan Mac 2016) dan paling tinggi ialah 94.5% pada bulan April Secara keseluruhannya, pada sesi ini POLIMAS berjaya mencapai status. Peningkatan ini disebabkan pensyarah-penyarah telah diberi pendedahan secara langsung melalui siri bengkel pengukuhan Pembelajaran Teradun dan dibimbing oleh penyelaras di jabatan masing-masing.

8 Jadual 5 : Peratus kursus bagi Jabatan Akademik POLIMAS Sesi Jun 2016 Jabatan Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Jabatan Kejuruteraan Awam Jabatan Kejuruteraan Elektrik Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Jabatan Pengajian Am Jabatan Perdagangan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Jumlah Kursus Jumlah Kursus Berdaftar Peratus Kursus (%) Target JPP (%) Jadual 5 pula menunjukkan peratus kursus yang bagi Sesi Jun Didapati peratus paling rendah ialah 3.6% (bulan Jun 2016), diikuti 13.4% (bulan Julai 2016), 32.4% (bulan Ogos 2016), 53% (bulan Oktober 2016) dan paling tinggi ialah 72.3% pada bulan Oktober Secara keseluruhannya pada sesi ini POLIMAS berjaya mencapai status walaupun peratus menurun.

9 Peratus Perastus National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (icompex 17) 4.2 Melihat prestasi pencapaian status bagi setiap jabatan akademik di POLIMAS. Prestasi Pencapaian '' 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 24% 25% 17% 14% 12% 13% 11% 10% 9% 8% 9% 6.5% 6% 6.5% 6.9% 6% 1.6% 2.0% 3% 1.6% 0.4% JKA JKE JKM JMSK JPA JP JTMK Jabatan Jun-15 Dec-15 Jun-16 Rajah 1 : Peratus kursus mengikut Jabatan Akademik POLIMAS Merujuk kepada Rajah 1, Peratus bagi setiap jabatan diperoleh dengan menjumlahkan bilangan pensyarah yang telah mencapai status dan kemudiannya dibahagikan dengan jumlah platform kursus yang disediakan pensyarah masing-masing. Didapati bagi Sesi Jun 2015, jabatan yang paling aktif dan paling tinggi peratusnya ialah JTMK (6.9%) sementara bagi Sesi Disember 2015 dan Sesi Jun 2016 pula, jabatan yang paling aktif dan paling tinggi peratusnya ialah JKA iaitu 24% dan 25%. 60.0% 50.0% 50.6% Gabungan Peratus kursus '' 40.0% 34.6% 30.0% 20.0% 10.0% 22.2% 22.1% 10.3% 23.9% 28.6% 0.0% JKA JKE JKM JMSK JPA JP JTMK Jabatan Rajah 2 : Gabungan Peratus kursus bagi Jabatan Akademik POLIMAS

10 Jun 15 Dis 15 Jun 16 Jul 15 Jan 16 Jul 16 Ogo 15 Feb 16 Ogo 16 Sep 15 Mac16 Sep 16 Okt 15 Apr16 Okt 16 Peratus National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (icompex 17) Rajah 2 adalah hasil gabungan peratus untuk ketiga-tiga sesi. Didapati jabatan yang paling aktif ialah JKA (50.6%), diikuti oleh JKE, JTMK, JKM, JMSK dan yang paling kurang aktif ialah JPA (10.3%). 4.3 Membandingkan pencapaian keseluruhan platform yang mencapai status `blended di POLIMAS bagi Sesi Jun 2015, Disember 2015 dan Sesi Jun 2016 Pencapaian Keseluruhan Learning Sesi Jun-15 Sesi Disember 2015 Sesi Jun-16 0 Bulan Rajah 3 : Pencapaian Status bagi Sesi Jun 2105, Disember 2105 dan Jun 2016 Merujuk Rajah 3, didapati Sesi Jun 2015 tidak mencapai status dengan peratus adalah 24.8%, manakala Sesi Disember 2015 dan Sesi Jun 2106 berjaya mencapai status dengan peratus masing-masing iaitu 94.5% dan 72.3%. 5. KESIMPULAN Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa ketiga-tiga objektif kajian adalah tercapai. Dapatan menunjukkan peratus kursus yang telah mencapai status Sesi Jun 2015 ialah 24.8%, Sesi Dis 15 ialah 93% dan Sesi Jun16 ialah 73%. Didapati bagi Sesi Jun 2015, jabatan yang paling aktif dan paling tinggi peratusnya ialah JTMK (6.9%) sementara bagi Sesi Disember 2015 dan Sesi Jun 2016 pula, jabatan yang paling aktif dan paling tinggi peratusnya ialah JKA iaitu 24% dan 25%. Keseluruhannya, POLIMAS tidak mencapai status dengan peratus adalah 24.8% pada Sesi Jun 2015, manakala Sesi Disember 2015 berjaya mencapai status dengan peratus sebanyak 94.5%. Namun prestasi pada Sesi Jun 2016 menurun sedikit apabila hanya mencapai status ` sebanyak 72.3%. Justeru itu, tindakan penambahbaikan di peringkat pelajar, pensyarah, penyelaras e-pembelajaran dan pihak pengurusan POLIMAS.

11 Hasil kajian ini juga menunjukkan pelaksanaan pembelajaran teradun di POLIMAS telah mencapai prestasi yang memuaskan di mana KPI POLIMAS telah tercapai dua semester berturut-turut. Namun masih perlu ditambahbaikkan dan ditingkatkan bagi memastikan semua jabatan aktif melaksanakan aktiviti pembelajaran teradun yang ditetapkan untuk mencapai tahap status. Jabatan Pengajian Am menunjukkan prestasi yang paling rendah berbanding jabatan lain. Antara cadangan yang boleh dipertimbangkan ialah memberi perhatian khusus pada Jabatan Pengajian Am iaitu mengadakan siri bengkel pendedahan kepada Pembelajaran Teradun, membangunkan dan mewujudkan instrumen e-pembelajaran. Di samping itu aktiviti membudayakan e-pembelajaran di kalangan pensyarah dan pelajar perlu dipratikkan secara meluas. Pihak pengurusan POLIMAS juga berperanan penting dalam memperkasakan jawatan kuasa e-pembelajaran dan menyediakan kemudahan infrastuktur ICT yang berkaitan terutama kemudahan jalur lebar berkelajuan tinggi. Kejayaan pelaksanaan e-pembelajaran akan menjadi landasan berjayanya pelaksanaan Pembelajaran Teradun. Sehubungan dengan itu disarankan kajian lanjutan mengenai kesediaan kemudahan infrastuktur ICT di POLIMAS dijalankan dalam memperkasakan Pembelajaran Teradun.

12 RUJUKAN Contoh Penulisan Rujukan Mengikut Format APA. Jamilah, A. (2006). Keberkesanan e-pembelajaran dalam Kursus Perhubungan Awam. Kertas Kerja Seminar e-pembelajaran. Universiti Kebangsaan Malaysia Disember Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2011). Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara. Retrieved from Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2013) Buku Transformasi Politeknik Fasa 2. Mohamed Amin Embi. (2011). e-learning in Malaysian Institutions of Higher Learning: Status, Trends and Challenges Keynote Address presented at the International Lifelong Learning Conference (ICLLL 2011), Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur, November 2011 Politeknik Malaysia. Retrieved from Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) Di Malaysia. Retrieved from NIK.pdf Rubiah Omar dan Jamilah Hj. Ahmad. (2009). Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik (Awareness, Evaluation and Acceptance of e-learning Among The University s Academic Staff ) Retrieved from Bahagian pentadbiran (Perjawatan), Oktober 2016, POLIMAS.

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

OBJEKTIF MODUL. Membincangkan dan menerangkan lebih lanjut pelbagai arahan (Command) tambahan dalam menganalisis data.

OBJEKTIF MODUL. Membincangkan dan menerangkan lebih lanjut pelbagai arahan (Command) tambahan dalam menganalisis data. OBJEKTIF MODUL Membincangkan dan menerangkan lebih lanjut pelbagai arahan (Command) tambahan dalam menganalisis data. Untuk memberi kefahaman dan kemahiran kepada peserta kursus dalam melaksanakan arahan

More information

ANALYSIS OF STROKE DISTRIBUTION BETWEEN PROFESSIONAL, INTERMEDIATE AND NOVICE SQUASH PLAYERS DIYANA ZULAIKA BINTI ABDUL GHANI

ANALYSIS OF STROKE DISTRIBUTION BETWEEN PROFESSIONAL, INTERMEDIATE AND NOVICE SQUASH PLAYERS DIYANA ZULAIKA BINTI ABDUL GHANI i ANALYSIS OF STROKE DISTRIBUTION BETWEEN PROFESSIONAL, INTERMEDIATE AND NOVICE SQUASH PLAYERS DIYANA ZULAIKA BINTI ABDUL GHANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

Sistem Tempahan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Malaysia

Sistem Tempahan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Malaysia Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: I Year: 2016 ISBN: 978-967-0194-82-0 1 Sistem Tempahan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Malaysia MOHAMAD ZUL AZRAL

More information

PEDESTRIAN UTILIZATION; ENHANCING FROM EXISTING : A STUDY CASE OF PANTAI CHENANG, LANGKAWI AND MELAKA HISTORICAL CITY, MELAKA

PEDESTRIAN UTILIZATION; ENHANCING FROM EXISTING : A STUDY CASE OF PANTAI CHENANG, LANGKAWI AND MELAKA HISTORICAL CITY, MELAKA PEDESTRIAN UTILIZATION; ENHANCING FROM EXISTING : A STUDY CASE OF PANTAI CHENANG, LANGKAWI AND MELAKA HISTORICAL CITY, MELAKA ABD TALIP BIN ABD RAHMAN A dissertation submitted in partial fulfilment of

More information

BUKU PANDUAN PESERTA PEREKA 2018

BUKU PANDUAN PESERTA PEREKA 2018 BUKU PANDUAN PESERTA PEREKA 2018 PERTANDINGAN PENYELIDIKAN & REKACIPTA (PEREKA) 2018 24 25 OKTOBER 2018 (RABU- KHAMIS) KOMPLEKS DEWAN KULIAH PUSAT KE-2, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1 1. JADUAL PROGRAM TARIKH

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

A SYSTEM DYNAMIC MODEL FOR DECISION SUPPORT SYSTEM IN LEAN CONSTRUCTION ALI CHEGENI

A SYSTEM DYNAMIC MODEL FOR DECISION SUPPORT SYSTEM IN LEAN CONSTRUCTION ALI CHEGENI A SYSTEM DYNAMIC MODEL FOR DECISION SUPPORT SYSTEM IN LEAN CONSTRUCTION ALI CHEGENI A project report submitted in fulfilment of the Requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Industrial

More information

ASSOCIATION BETWEEN ERGONOMIC RISK FACTORS AND MUSCULOSKELETAL PAIN AMONG FIXIE BIKE CYCLISTS MOHD SHAMSHEMUN BIN MOHAMED

ASSOCIATION BETWEEN ERGONOMIC RISK FACTORS AND MUSCULOSKELETAL PAIN AMONG FIXIE BIKE CYCLISTS MOHD SHAMSHEMUN BIN MOHAMED ASSOCIATION BETWEEN ERGONOMIC RISK FACTORS AND MUSCULOSKELETAL PAIN AMONG FIXIE BIKE CYCLISTS MOHD SHAMSHEMUN BIN MOHAMED A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

SIGNIFICANCE OF WALKABILITY IN THE CONTEXT OF TERRACE ROW HOUSES IN MALAYSIA: AN ETHNOGRAPHIC APPROACH SARA NAZEM

SIGNIFICANCE OF WALKABILITY IN THE CONTEXT OF TERRACE ROW HOUSES IN MALAYSIA: AN ETHNOGRAPHIC APPROACH SARA NAZEM SIGNIFICANCE OF WALKABILITY IN THE CONTEXT OF TERRACE ROW HOUSES IN MALAYSIA: AN ETHNOGRAPHIC APPROACH SARA NAZEM A project report submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

ffil*fiffiffil:' M il, SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001 :20'15 KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA \',

ffil*fiffiffil:' M il, SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001 :20'15 KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA \', ffil*fiffiffil:' M SSTEM PENGURUSAN KUALT MS SO 9001 :20'15 KAMPUS KESHATAN, UNVERST SANS MALAYSA TAJUK PROSEDUR: PENGURUSAN LATHAN DAN KOMPETENS No. Dokumen: KK/SO/PK- 10 Tindakan Nama Tandatangan il,

More information

15/2017. Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL

15/2017. Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 15/2017 UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 10 OGOS 2017 Putrajaya Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri Graduan (AIG) Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri Graduan 2017 (AIG2017) telah diadakan di Hotel Everly,

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

DATA AKSES. Akademi Audit Negara. View. CAATs ASAS ACL / 1

DATA AKSES. Akademi Audit Negara. View. CAATs ASAS ACL / 1 DATA AKSES Source Data Table View CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Mendedahkan peserta dengan konsep data akses iaitu:- Memahami dan mengenalpasti jenis data yang dikehendaki Memahami proses mendapatkan

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

No Tasks Position Start Date End Date Year. 1 Academic Manager of Undergraduate, FKA Academic Manager 1 Nov Oct.

No Tasks Position Start Date End Date Year. 1 Academic Manager of Undergraduate, FKA Academic Manager 1 Nov Oct. ADMINISTRATIVE EXPERIENCE Faculty Level No Tasks Position Start Date End Date Year 1 Academic Manager of Undergraduate, FKA Academic Manager 1 Nov. 2012 31 Oct. 2014 2012-2014 2 Structures Laboratory,

More information

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

counselling2u.uitm.edu.my

counselling2u.uitm.edu.my Page0 MANUAL PENGGUNA PELAJAR (Message, Temu Janji, Sesi Kaunseling, Kes Dirujuk) Page1 NO. ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Pendaftaran Pengguna Baru 2 2. Log Masuk 10 3. My Profile 12 4. Message 15 5. Temu

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

THE EFFECT OF OVERSIZED LANE WIDTH AND LANE SHOULDER ON HEAVY VEHICLE PARKING ON RESIDENTIAL STREETS NURAIN BINTI MOHD SITH

THE EFFECT OF OVERSIZED LANE WIDTH AND LANE SHOULDER ON HEAVY VEHICLE PARKING ON RESIDENTIAL STREETS NURAIN BINTI MOHD SITH THE EFFECT OF OVERSIZED LANE WIDTH AND LANE SHOULDER ON HEAVY VEHICLE PARKING ON RESIDENTIAL STREETS NURAIN BINTI MOHD SITH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT. program. Perkembangan Profesional Berterusan Kaunselor Berdaftar BUKU PANDUAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT. program. Perkembangan Profesional Berterusan Kaunselor Berdaftar BUKU PANDUAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT program Perkembangan Profesional Berterusan Kaunselor Berdaftar BUKU PANDUAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT program Perkembangan

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

PELAN STRATEGIK

PELAN STRATEGIK PELAN STRATEGIK 2016-2020 KANDUNGAN KATA ALU-ALUAN PENGARAH 3 PENGENALAN PSA HALA TUJU PSA STRUKTUR ORGANISASI PSA 4 KECEMERLANGAN PSA PENGENALAN PELAN STRATEGIK PSA 2016-2020 KERANGKA PELAN STRATEGIK

More information

PATH WALKABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK BASED ON DECISION TREE ANALYSIS OF PEDESTRIAN TRAVELERS RETAIL WALKING AREZOU SHAFAGHAT

PATH WALKABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK BASED ON DECISION TREE ANALYSIS OF PEDESTRIAN TRAVELERS RETAIL WALKING AREZOU SHAFAGHAT PATH WALKABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK BASED ON DECISION TREE ANALYSIS OF PEDESTRIAN TRAVELERS RETAIL WALKING AREZOU SHAFAGHAT A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Program OSS Sektor Awam Fasa III Self Reliance Sesi Eksklusif CIO Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Oleh OSCC, MAMPU Objektif Untuk menjelaskan tentang

More information

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Awam-Pengurusan

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI PENERAJU: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 27 APRIL 2018 MATLAMAT PENARAFAN BINTANG

More information

SISTEM e- KAUNSELING (e-3psk) Khairul Fadhli Abdul Karim Assoc. Prof. Dr. Shahnorbanun Sahran ABSTRAK

SISTEM e- KAUNSELING (e-3psk) Khairul Fadhli Abdul Karim Assoc. Prof. Dr. Shahnorbanun Sahran ABSTRAK SISTEM e- KAUNSELING (e-3psk) Khairul Fadhli Abdul Karim Assoc. Prof. Dr. Shahnorbanun Sahran ABSTRAK Kepesatan perkembangan Teknologi Maklumat pada masa kini membuktikan bahawa keperluan manusia terhadap

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ii ASPIRASI PEKERJAAN PARA

More information

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in the Institute

More information

KAJIAN KAEDAH ANALISIS KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN BAGI PEMILIHAN PROJEK PERUMAHAN MAZNAH BINTI A.WAHAB

KAJIAN KAEDAH ANALISIS KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN BAGI PEMILIHAN PROJEK PERUMAHAN MAZNAH BINTI A.WAHAB KAJIAN KAEDAH ANALISIS KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN BAGI PEMILIHAN PROJEK PERUMAHAN MAZNAH BINTI A.WAHAB Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

KEPERLUAN PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL (CPD) TERHADAP PROFESIONAL JURUUKUR DI MALAYSIA MUHAMMAD NAZIM B. ALIAS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KEPERLUAN PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL (CPD) TERHADAP PROFESIONAL JURUUKUR DI MALAYSIA MUHAMMAD NAZIM B. ALIAS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KEPERLUAN PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL (CPD) TERHADAP PROFESIONAL JURUUKUR DI MALAYSIA MUHAMMAD NAZIM B. ALIAS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii DEDIKASI Istimewa buat ayah bonda tercinta, Isteri dan

More information

Bengkel di Kedah dan Melawat Kumpulan Advokasi Diri di Kedah & Perlis

Bengkel di Kedah dan Melawat Kumpulan Advokasi Diri di Kedah & Perlis Bengkel di Kedah dan Melawat Kumpulan Advokasi Diri di Kedah & Perlis Pada 18hb November 2013 United Voice dijemput ke Bengkel Daya Sg. Petani untuk berbincang tentang Job Coach (dengan staf) dan untuk

More information

Guide for Activity Report Panduan untuk Laporan Aktiviti

Guide for Activity Report Panduan untuk Laporan Aktiviti Guide for Activity Report Panduan untuk Laporan Aktiviti The purpose of this document is to provide a guide on the type of information required in the reports for RDD s newsletter, annual report, and other

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

(A) Ahad & Selasa Sun. & Tue. (B) Isnin & Rabu Mon. & Wed. Teras Kesukarelawanan / Volunteership Core

(A) Ahad & Selasa Sun. & Tue. (B) Isnin & Rabu Mon. & Wed. Teras Kesukarelawanan / Volunteership Core PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS KESIHATAN Lokasi dan Hari Aktiviti Kursus and Days of Course 2 nd Semester, Academic Session 2017 2018 Note/Notes: 1. Kursus dikumpulkan berdasarkan hari aktiviti iaitu,,,

More information

VOLTAGE SAG ANALYSIS AND DETERMINATION OF THE SOURCE OF DISTURBANCE IN INDUSTRIAL SECTOR FARALYNA AISYAH BINTI ABDUL RASID

VOLTAGE SAG ANALYSIS AND DETERMINATION OF THE SOURCE OF DISTURBANCE IN INDUSTRIAL SECTOR FARALYNA AISYAH BINTI ABDUL RASID 3 VOLTAGE SAG ANALYSIS AND DETERMINATION OF THE SOURCE OF DISTURBANCE IN INDUSTRIAL SECTOR FARALYNA AISYAH BINTI ABDUL RASID A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

SENARAI KANDUNGAN. MUKA PERKARA SURAT Kata Aluan Pengarah 2. Sejarah Penubuhan 3. Visi Dan Misi 4. Objektif Kualiti 5. Jawatankuasa Pengurusan 6

SENARAI KANDUNGAN. MUKA PERKARA SURAT Kata Aluan Pengarah 2. Sejarah Penubuhan 3. Visi Dan Misi 4. Objektif Kualiti 5. Jawatankuasa Pengurusan 6 SENARAI KANDUNGAN MUKA PERKARA SURAT Kata Aluan Pengarah 2 Sejarah Penubuhan 3 Visi Dan Misi 4 Objektif Kualiti 5 Jawatankuasa Pengurusan 6 Punca Kuasa Pelan Strategik Pelan Strategi Pendidikan Tinggi

More information

9/13/2012. Sr Dr. Mohd Saidin Misnan UTM Skudai, Johor, Malaysia

9/13/2012. Sr Dr. Mohd Saidin Misnan UTM Skudai, Johor, Malaysia Sr Dr. Mohd Saidin Misnan UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 81310 UTM Skudai, Johor, Malaysia 1 Toolbox Meeting Accidents 2 2 Toolbox meeting Brief gatherings of crews or employees along with their supervisor

More information

ASAS SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN Tempat: Kota Kinabalu, Sabah. Sila pilih tarikh kursus yang bersesuaian. Tandakan dalam kotak yang disediakan.

ASAS SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN Tempat: Kota Kinabalu, Sabah. Sila pilih tarikh kursus yang bersesuaian. Tandakan dalam kotak yang disediakan. PENGENALAN Kursus ini memberikan peluang kepada para peserta untuk memahami kepentingan perakaunan dalam pengurusan sesuatu organisasi. Peserta akan didedahkan dengan penyediaan penyata kewangan yang betul.

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

THE DYNAMICS OF CURRENT CIRCULATION AT NEARSHORE AND VICINITY OF ISLAND IN TERENGGANU WATERS NURUL RABITAH BINTI DAUD

THE DYNAMICS OF CURRENT CIRCULATION AT NEARSHORE AND VICINITY OF ISLAND IN TERENGGANU WATERS NURUL RABITAH BINTI DAUD THE DYNAMICS OF CURRENT CIRCULATION AT NEARSHORE AND VICINITY OF ISLAND IN TERENGGANU WATERS NURUL RABITAH BINTI DAUD Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science

More information

KKPICESM. mm PANGING. m m m m

KKPICESM. mm PANGING. m m m m KKPICESM mm PANGING m m m m ' ' - 1 * P f lw 0 w k : - ':? l t 1100024057 PERPUSTAKAAN UNIVFRSTTT PUTRA MALAYSIA T r» F M P r,, n T LP F S G T 1 1998 rtpi 1100024057 tcrhada^bebera"1^ " PanC-l"8 ' engikut

More information

DATA INTEGRITI. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1

DATA INTEGRITI. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1 DATA INTEGRITI CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Untuk membolehkan para peserta memahami pentingnya untuk membuat pengesahan data sebelum data dianalisis dengan lebih lanjut. Modul ini akan membincangkan

More information

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE By MOHAMMAD EBRAHIM MARJANI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements for

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November 2010

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November 2010 -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 343/2 Aircraft Aerodynamics Aerodinamik Pesawat Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

Penggunaan Frasa Berbunga dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Frasa Berbunga dalam Penulisan Karangan 22 Penggunaan Frasa Berbunga dalam Penulisan Karangan Badrolhaizat Kamsin badrolhaizat_kamsin@moe.edu.sg Irvena Herlin Abdullah irvena_herlin@moe.edu.sg Sekolah Rendah Woodgrove Abstrak Murid-murid didapati

More information

IRDAYATI BINTI ABDUL AIR

IRDAYATI BINTI ABDUL AIR KADAR KETERSEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAWASAN BANDAR MENURUT RANCANGAN TEMPATAN DAERAH : KEBERKESANANNYA DARI PERSPEKTIF PEMAJU IRDAYATI BINTI ABDUL AIR Tesis ini dikemukakan sebagai

More information

Buku ini membincangkan undang-undang yang berkaitan

Buku ini membincangkan undang-undang yang berkaitan 410 [ARTIKEL] [JULAI 2018] ULASAN BUKU Abdul Aziz Hussin (2017), Undangundang Pembinaan: Konsep, Skop dan Persekitaran Perundangan Am, hlm. 370, ISBN 978-983-46-1225-2. Azlinor Sufian sazlinor@iium.edu.my

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

TINDAKAN PENGAMBIL ALIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI KAJIAN KES DI NEGERI MELAKA ROZETTA BINTI YUNUS

TINDAKAN PENGAMBIL ALIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI KAJIAN KES DI NEGERI MELAKA ROZETTA BINTI YUNUS TINDAKAN PENGAMBIL ALIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI KAJIAN KES DI NEGERI MELAKA ROZETTA BINTI YUNUS Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah

More information

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : Nama Penyelia : Dr. Aminah Binti Md. Yusof Tarikh : APRIL 2006

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : Nama Penyelia : Dr. Aminah Binti Md. Yusof Tarikh : APRIL 2006 PENGESAHAN PENYELIA Saya/Kami* akui bahawa saya telah membaca laporan projek ini dan pada pandangan saya/kami* laporan projek ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah/

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

KAJIAN FAKTOR KELEWATAN DAN LANGKAH KAWALAN KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN PERUMAHAN DI PULAU PINANG NUR LIYANA BINTI MOHD SALLEH

KAJIAN FAKTOR KELEWATAN DAN LANGKAH KAWALAN KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN PERUMAHAN DI PULAU PINANG NUR LIYANA BINTI MOHD SALLEH i KAJIAN FAKTOR KELEWATAN DAN LANGKAH KAWALAN KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN PERUMAHAN DI PULAU PINANG NUR LIYANA BINTI MOHD SALLEH Laporan ini di kemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

KAJIAN KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN DI NEGERI PERAK ROSDI BIN MOHD YAACOB

KAJIAN KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN DI NEGERI PERAK ROSDI BIN MOHD YAACOB KAJIAN KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN DI NEGERI PERAK ROSDI BIN MOHD YAACOB Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT v ABSTRAK Pembangunan Perumahan Komuniti Berpagar Dan Berpengawal (GACOS) di Malaysia telah memperkenalkan melalui pindaan Akta Hakmilik Strata 1985 pada 2007. Tujuannya adalah untuk membaikpulih dan mengatasi

More information

NURUL SA ADAH BINTI SABDIN

NURUL SA ADAH BINTI SABDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : KESAN LATIHAN PLIOMETRIK TERHADAP PRESTASI ATLET KAYAK SESI PENGAJIAN : 2007/2008/2 Saya : NURUL SA ADAH BINTI SABDIN (HURUF BESAR)

More information

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah :

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah : TATACARA PENGURUSAN TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN INSTITUT AKUKULTUR TROPIKA (AKUATROP) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) 1. TUJUAN Tujuan Tatacara Pengurusan Jawatankuasa

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

SALAH URUS RISIKO DALAM PEMBANGUNAN PROJEK PERUMAHAN: KAJIAN KE ATAS PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI MALAYSIA

SALAH URUS RISIKO DALAM PEMBANGUNAN PROJEK PERUMAHAN: KAJIAN KE ATAS PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI MALAYSIA SALAH URUS RISIKO DALAM PEMBANGUNAN PROJEK PERUMAHAN: KAJIAN KE ATAS PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI MALAYSIA NORHARNILA BINTI RUSLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iv PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah ke

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

Program Intensif Perniagaan Internet & Strategi Media Sosial

Program Intensif Perniagaan Internet & Strategi Media Sosial WEBINAR bersama IRFAN KHAIRI Creating A Website That Sells Membina Laman Web Yang Menjual 1 You will learn: How to sell online Types of websites How to build your website 2 3 OpenEdu.com.my 1 Siapa pelanggan

More information

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ;

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ; TAWARAN BIASISWA YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI DALAM NEGARA & IJAZAH LANJUTAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN 2016/2017 1. Yayasan Biasiswa Sarawak

More information

Penulisan Kreatif yang Cemerlang

Penulisan Kreatif yang Cemerlang 50 Penulisan Kreatif yang Cemerlang Yasmin Azahari yasmin_azahari@moe.edu.sg Rozana Zainuri rozana_zainuri@moe.edu.sg Sekolah Rendah Sengkang Green Abstrak Pada awal tahun 2015, guru mendapati bahawa murid

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

PELABURAN LANGSUNG ASING DAN PERKEMBANGAN PELANCONGAN: KOINTEGRASI DAN UJIAN PENYEBAB GRANGER DI SEPULUH DESTINASI UTAMA PELANCONGAN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CO-INTEGRATION

More information

PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI

PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jilid 4, 2015 1 PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI Nor Mashitah M.R 1,Mariani M. N 2,, Jain

More information

KAJIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRON BAGI MENGURANGKAN RISIKO DI TAPAK PROJEK MOHAMAD MU AZRADZI BIN AZAHAR

KAJIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRON BAGI MENGURANGKAN RISIKO DI TAPAK PROJEK MOHAMAD MU AZRADZI BIN AZAHAR KAJIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRON BAGI MENGURANGKAN RISIKO DI TAPAK PROJEK MOHAMAD MU AZRADZI BIN AZAHAR Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong This page is deliberately left blank

Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong This page is deliberately left blank SUKU KEDUA 2014 SECOND QUARTER 2014 Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong This page is deliberately left blank STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS SUKU KEDUA 2014 SECOND

More information

LAWN BOWLS (LELAKI & WANITA)

LAWN BOWLS (LELAKI & WANITA) LAWN BOWLS (LELAKI & WANITA) 1. PERATURAN PERTANDINGAN 1.1 UNDANG-UNDANG PERMAINAN 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: ANALISIS PERLAWANAN BOLA TAMPAR WANITA DI ANTARA PASUKAN UNIVERSITI MALAYSIA DAN PASUKAN UNIVERSITI THAILAND SESI PENGAJIAN: 2009/2010

More information

PENGURUSAN KEWANGAN KELUARGA DAN KURSUS PRA PERKAHWINAN MUSLIM DI MALAYSIA

PENGURUSAN KEWANGAN KELUARGA DAN KURSUS PRA PERKAHWINAN MUSLIM DI MALAYSIA PENGURUSAN KEWANGAN KELUARGA DAN KURSUS PRA PERKAHWINAN MUSLIM DI MALAYSIA Sharifah Nur Nusrah Syed Yassin & Suhaili Alma amun sharifahnurnusrah@gmail.com & suhaili@ukm.edu.my Universiti Kebangsaan Malaysia,

More information

EAH 221/3 Mekanik Bendalir Untuk Jurutera Awam

EAH 221/3 Mekanik Bendalir Untuk Jurutera Awam UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005 Oktober 2004 EAH 221/3 Mekanik Bendalir Untuk Jurutera Awam Masa : 3 jam Arahan Kepada Calon: 1. Sila pastikan kertas peperiksaan

More information

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Jurnal Pengurusan 49(2017) 77 87 https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-07 Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia (Subprime Crisis and the Volatility

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK.

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. By MAISARAH BT SULAIMAN Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree

More information