KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad"

Transcription

1 KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran Teradun ( Learning) merupakan salah satu agenda penting dalam konteks pembelajaran dan pengajaran di politeknik masa kini. Pada tahun 2014, Pihak Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) telah mensasarkan 50% daripada jumlah kursus yang ditawarkan kepada pelajar-pelajarnya, perlu dilaksanakan dalam mod Pembelajaran Teradun dan perlu mencapai status berdasarkan aktiviti yang dijalankan seperti course introduction, e-content, forum/discussion, assignment dan quiz. Kemudiannya, peratus jumlah kursus yang perlu mencapai status ini telah dinaikkan kepada 70% mulai Disember Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti peratus kursus yang mencapai status `, melihat prestasi pencapaian status dan membandingkan pencapaian kursus yang mencapai status ` di jabatan-jabatan akademik POLIMAS. Data kajian ini diperolehi daripada statistik penggunaan CIDOS (Curriculum Information Document of System) yang dicapai melalui portal CIDOS bagi Sesi Jun 2015, Disember 2015 dan Sesi Jun Sebanyak 752 platform kursus yang terlibat dalam kajian ini. Hasil dari kajian ini didapati jumlah kursus yang telah mencapai status adalah sebanyak 61 kursus (24.3%) bagi Sesi Jun 2015, 239 kursus (94.5%) bagi Sesi Disember 2015 dan 183 kursus (72.3%) bagi Sesi Jun Dari segi prestasi didapati Jabatan Kejuruteraan Awam adalah jabatan paling aktif berbanding dengan jabatan lain. Dalam perbandingan antara 3 sesi ini, didapati Sesi Jun 2015 tidak memenuhi KPI JPP iaitu kurang dari 50% yang mencapai status manakala Sesi Disember 2015 dan Sesi jun 2016 mencapai KPI JPP. KATA KUNCI: Pembelajaran Teradun, applikasi CIDOS, platform kursus

2 1.0 PENGENALAN Dalam konteks pendidikan tinggi, e-pembelajaran atau e-learning merupakan Projek Agenda Kritikal (CAPs) dan merupakan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPT). KPT juga telah membangunkan dasar yang dikenali sebagai Dasar e-pembelajaran Negara (DEPAN) tahun 2011 sebagai panduan kepada Institusi Pengajian Tinggi dalam melaksanakan e-pembelajaran. e-pembelajaran dikaitkan dengan penggunaan ICT dalam memudah cara dan mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menurut Mohamed Amin Embi,2011 hampir semua IPT (90%) yang sudah mempunyai polisi e-pembelajaran mempunyai pelan implementasi mereka sendiri. Daripada semua IPT yang mempunyai polisi e-pembelajaran, 70% mewajibkan penggunaan e- Pembelajaran dalam kalangan pensyarah dan pelajar mereka. Menurut Rubiah Omar dan Jamilah Haji Ahmad, 2009, Pembelajaran dalam mod teradun (Pembelajaran Teradun ) adalah pembelajaran yang menggandingkan kaedah tradisional dan kaedah atas talian (epembelajaran) Pembelajaran Teradun merupakan satu kaedah yang menggabungkan pendekatan pembelajaran mod bersemuka (face to face) dan pembelajaran mod atas talian (online). Ianya mula diperkenalkan oleh pihak Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) sekitar tahun 2014 dan mula diimplementasikan di semua politeknik Malaysia. Melalui kaedah ini, kursus-kursus diajar secara campuran pendekatan bersemuka dan atas talian. Sebanyak 30% hingga 80% kandungan dan aktiviti kursus dikendalikan secara atas talian bagi menyokong atau menggantikan pembelajaran bersemuka (CAP elearning 2014, Kementerian Pendidikan Malaysia). Pada tahun 2014 juga, Pihak Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) pula telah mensasarkan 50% daripada jumlah kursus yang ditawarkan kepada pelajar-pelajarnya perlu dilaksanakan dalam mod Pembelajaran Teradun dan peratus ini telah dinaikkan kepada 70% mulai Sesi Disember Pembelajaran Teradun ini dilaksanakan melalui aplikasi Curriculum Information Document Online System (CIDOS). CIDOS telah dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kurikulum, Jabatan Pengajian Politeknik dan telah dinaiktarafkan dari sistem terdahulu iaitu CIDOS Versi 1.8 kepada CIDOS Versi 2.5 di mana ia merupakan satu sistem pengurusan dokumen yang bertindak sebagai platform untuk memudahkan penerbitan kurikulum berkaitan maklumat secara digital untuk pensyarah dan pelajar politeknik. Platform kursus dibina oleh pensyarah-pensyarah mengikut kursus yang diajar seperti tertera di jadual waktu masing-masing. Di dalam platform ini, pensyarah menjalankan aktiviti yang digariskan oleh pihak JPP dan perlu memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mencapai status. 2. SOROTAN KAJIAN DAN PEMBINAAN HIPOTESIS 2.1 Sorotan Kajian Lepas Peranan Pendidikan Teknik dan Vokasional (TVET) pada abad ini amat mencabar kerana bidang ini mempunyai tanggungjawab besar bagi melaksanakan dasar peningkatan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan perubahan era ICT. Penggunaan teknologi semakin penting dalam menjana dan mengembangkan idea dan kreativiti pelajar. Penggunaan ICT

3 dalam pengajaran dan pembelajaran dalam TVET bermaksud menggunakan ICT secara terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat Negara yang ingin meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai untuk menjadi sebuah Negara yang mempunyai ekonomi berpendapatan tinggi. Oleh itu, kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam TVET perlu dilihat secara keseluruhan untuk meningkatkan dengan ketara tahap kemahiran tenaga kerja memandangkan TVET bertujuan untuk menambah bekalan modal insan berkemahiran di Malaysia melalui penyediaan pendidikan berkualiti kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan dan keupayaan dalam bidang teknikal dan vokasional (RMK-10, 2010). Jabatan Pengajian Politeknik turut berusaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam TVET dengan menggunakan ICT seiring dengan kepesatan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. `Curriculum Information Document of System (CIDOS) disediakan bagi menjayakan pembelajaran teradun. Semua Politeknik Malaysia telah ditetapkan `Key Performance Indicator (KPI) untuk pembelajaran teradun ialah 70 peratus kursus yang ditawarkan di politeknik mendapat status ` untuk setiap semester. Ini adalah untuk memastikan pembelajaran e-learning setiap politeknik telah dilaksanakan secara aktif dan berkesan. Terdapat beberapa aspek yang menyumbangkan keberkesanan pelaksanaan Pembelajaran Teradun. Aspek tersebut dirujuk kepada dapatan kajian yang dijalankan Jamilah (2006), universiti harus mempunyai prasarana yang terbaik seperti bilik kuliah, makmal, perpustakaan, asrama, komputer dan pelbagai kemudahan pembelajaran yang lain dan memiliki tenaga akademik yang cemerlang dan berkelayakan. Rubiah dan Jamilah (2009) pula menyatakan bahawa ahli akademik turut mempengaruhi dan menggalakkan pelajar bermotivasi ketika pembelajaran, seharusnya mempunyai kesediaan pembelajaran arahan kendiri yang tinggi untuk mencapai matlamat pembelajaran. 2.2 Penyataan Masalah Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah (POLIMAS) telah mensasarkan untuk mencapai KPI e-pembelajaran ini. Justeru itu pihak pengurusan POLIMAS telah menubuhkan jawatankuasa kecemerlangan e-pembelajaran yang terdiri dari pensyarah setiap jabatan akademik dan staf Unit Sains dan Teknologi Maklumat bagi menggerakan dan memantau aktiviti-aktiviti e-pembelajaran. Antara aktiviti yang dilaksanakan ialah mengadakan latihan kepada pensyarah dan memantau aktiviti e-pembelajaran dari semasa ke semasa. Sehubungan itu kajian keberkesanan pelaksanaan pembelajaaran teradun `blended di kalangan pensyarah perlu dijalankan untuk memastikan e-pembelajaran telah dilaksanakan dengan aktif dan berkesan. 2.3 Objektif Terdapat 3 objektif utama dalam kajian ini iaitu; i. Mengenalpasti peratus kursus yang mencapai status `, yang dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah di jabatan-jabatan akademik POLIMAS ii. Melihat prestasi pencapaian status mengikut jabatan dan sesi. iii. Membandingkan pencapaian keseluruhan kursus yang mencapai status ` bagi setiap jabatan akademik di POLIMAS.

4 2.4 Skop Kajian Kajian ini dilakukan terhadap bilangan kursus yang telah mencapai status bagi kursus-kursus yang diajar oleh pensyarah-pensyarah POLIMAS. Sebanyak tujuh jabatan akademik yang terlibat iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA), Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE), Jabatan Kejuruteraan Mekanikal(JKM), Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK), Jabatan Perdagangan(JP), Jabatan Matematik, Sains dan Komputer (JMSK) dan Jabatan Pengajian Am (JPA). Seramai 393 orang pensyarah dan sebanyak 752 kursus telah didaftarkan di JPP bagi sesi Jun 2015, Disember 2015 dan 2016 terlibat dalam kajian ini METODOLOGI KAJIAN Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kuantitatif. Kaedah ini menggunakan analisis statistik berdasarkan kepada data-data yang diperolehi dari Pegawai e-pembelajaran POLIMAS, dalam bentuk angka dan peratusan. Data berkaitan telah diperolehi dan dianalisa di mana ianya merangkumi sebanyak tujuh jabatan akademik POLIMAS sesi Jun 2015, Disember 2015 dan Jun Data-data yang diperolehi telah di analisis menggunakan perisian Microsoft Excel Mengenalpasti peratus kursus yang mencapai status `, yang dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah di jabatan-jabatan akademik POLIMAS Statitik penggunaan CIDOS di kan kepada semua penyelaras e-pembelajaran dan ketua jabatan di POLIMAS setiap bulan oleh Pegawai e-pembelajaran POLIMAS. Laporan statistik ini juga boleh diakses menerusi Portal CIDOS POLIMAS. Seterusnya, statistik ini dimurnikan dengan jadual dan perincian data untuk dianalisa dan dikaji oleh pengkaji yang juga merupakan penyelaras e-pembelajaran POLIMAS. Data mentah yang diperolehi ini dikira dengan memudahkan persembahan dari bentuk angka ke bentuk peratusan. Kemudiannya disusun dalam bentuk jadual dan graf untuk sebagai hasil permulaan kajian ini. Data atau maklumat yang telah disusun dalam bentuk jadual dan graf ini adalah mengenai bilangan pensyarah yang telah mencapai status dalam platform masing-masing. Kriteria untuk mencapai status ini disetkan oleh pihak JPP berdasarkan keperluan untuk mencapai aktiviti-aktiviti yang disediakan.

5 Sesi Jun 2015 adalah merupakan sesi pertama JPP melaksanakan KPInya iaitu setiap politeknik perlu mencapai 50% untuk Pembelajaran Teradun. Aktiviti yang perlu diambil tindakan oleh semua pensyarah ialah mengaplikasikan aktiviti seperti Jadual 1. Jadual 1 : Bilangan Aktiviti yang diaplikasikan pada Sesi Jun 2015 Item Bilangan Aktiviti introduction 1 E-content, forum / discussion 12 Assignment / quiz 2 Registered students 10 Activity per student 10 Status dikira tercapai jika semua aktiviti tersebut dilakukan oleh pensyarah pada platform kursus masing-masing dan akan dilabelkan thumbs up ( ) dalam senarai statistik penggunaan CIDOS. Bilangan pensyarah telah mencapai status akan dijumlahkan dan kemudiannya dibahagikan dengan jumlah platform yang didaftarkan di JPP mengikut politeknik masing-masing. Seterusnya peratus penggunaan juga dapat dikira dan inilah yang akan menentukan samada ianya memenuhi Key Performance Indicator (KPI) JPP iaitu sebanyak 50% platform perlu mencapai status. Penambahbaikan kemudiannya dilakukan iaitu mulai Sesi Disember 2015, JPP melaksanakan KPInya yang baru iaitu setiap politeknik perlu mencapai 70% untuk Pembelajaran Teradun dan terdapat perubahan aktiviti iaitu activity per student iaitu dinaikkan dari 10 orang kepada 15 orang seperti yang dilabelkan dalam Jadual 2. Jadual 2 : Bilangan Aktiviti yang diaplikasikan pada Sesi Disember 2015 Item Bilangan Aktiviti introduction 1 E-content, forum / discussion 12 Assignment / quiz 2 Registered students 10 Activity per student Melihat prestasi pencapaian status bagi setiap jabatan akademik di POLIMAS Peratus pencapaian status diperolehi dengan memplotkan graf histogram dari analisa Excel mengikut jabatan bagi melihat prestasi jabatan yang paling aktif. 3.3 Membandingkan pencapaian kursus yang mencapai status bagi setiap jabatan akademik di POLIMAS. Graf gabungan peratus pencapaian status diperolehi dengan memplotkan graf histogram secara keseluruhan mengikut jabatan bagi ketiga-tiga sesi.

6 4.0 ANALISIS DAN KEPUTUSAN Jabatan-jabatan akademik di POLIMAS yang terlibat dalam kajian ini adalah sebanyak tujuh jabatan iaitu terdiri daripada Jabatan Kejuruteraan Awam(JKA), Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM), Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE), Jabatan Matematik, Sains dan Komputer (JMSK), Jabatan Pengajian Am (JPA), Jabatan Perdagangan (JP) dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komputer (JTMK). Peratusan platform kursus yang mencapai status bagi setiap tersebut diperolehi berasaskan daripada bilangan pensyarah masingmasing yang aktif melakukan aktiviti Pembelajaran Teradun di CIDOS setiap bulan. Tiga sesi yang terlibat pula ialah Sesi Jun 2015 (Jun 2015, Julai 2015, Ogos 2015, September 2015 dan Oktober 2015), Sesi Disember 2015 (Disember 2015, Januari 2016, Februari 2016, Mac 2016 dan April 2016) dan Sesi Jun 2016 (Jun 2016, Julai 2016, Ogos 2016, September 2016 dan Oktober 2016). Bilangan dan peratus kursus berstatus ini dikira secara kumulatif. 4.1 Mengenalpasti peratus kursus yang mencapai status `, yang dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah di jabatan-jabatan akademik POLIMAS. Jadual 3 : Peratus kursus bagi Jabatan Akademik POLIMAS Sesi Jun 2015 Jabatan Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Jabatan Kejuruteraan Awam Jabatan Kejuruteraan Elektrik Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Jabatan Pengajian Am Jabatan Perdagangan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Jumlah Kursus Jumlah Kursus Berdaftar Peratus Kursus (%) Target JPP (%) Dapatan kajian mengikut Jadual 3 menunjukkan peratus kursus yang telah mencapai status paling tinggi ialah pada bulan Oktober 2015 iaitu 61 kursus ( 24.8%). Peratus ini tidak memenuhi target JPP iaitu 50% dan pada semester ini POLIMAS tidak mencapai status.

7 Jadual 4 : Peratus kursus bagi Jabatan Akademik POLIMAS Sesi Disember 2015 Jabatan Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mac-16 Apr-16 Jabatan Kejuruteraan Awam Jabatan Kejuruteraan Elektrik Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Jabatan Pengajian Am Jabatan Perdagangan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Jumlah Kursus Jumlah Kursus Berdaftar Peratus Kursus (%) Target JPP (%) Bagi Sesi Disember 2015 pula, dengan merujuk kepada Jadual 4, didapati peratus kursus yang paling rendah ialah 9.1% (bulan Disember 2015), diikuti 58.5% (bulan Januari 2016), 81.0% (bulan Februari 2016), 93.7% (bulan Mac 2016) dan paling tinggi ialah 94.5% pada bulan April Secara keseluruhannya, pada sesi ini POLIMAS berjaya mencapai status. Peningkatan ini disebabkan pensyarah-penyarah telah diberi pendedahan secara langsung melalui siri bengkel pengukuhan Pembelajaran Teradun dan dibimbing oleh penyelaras di jabatan masing-masing.

8 Jadual 5 : Peratus kursus bagi Jabatan Akademik POLIMAS Sesi Jun 2016 Jabatan Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Jabatan Kejuruteraan Awam Jabatan Kejuruteraan Elektrik Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Jabatan Pengajian Am Jabatan Perdagangan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Jumlah Kursus Jumlah Kursus Berdaftar Peratus Kursus (%) Target JPP (%) Jadual 5 pula menunjukkan peratus kursus yang bagi Sesi Jun Didapati peratus paling rendah ialah 3.6% (bulan Jun 2016), diikuti 13.4% (bulan Julai 2016), 32.4% (bulan Ogos 2016), 53% (bulan Oktober 2016) dan paling tinggi ialah 72.3% pada bulan Oktober Secara keseluruhannya pada sesi ini POLIMAS berjaya mencapai status walaupun peratus menurun.

9 Peratus Perastus National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (icompex 17) 4.2 Melihat prestasi pencapaian status bagi setiap jabatan akademik di POLIMAS. Prestasi Pencapaian '' 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 24% 25% 17% 14% 12% 13% 11% 10% 9% 8% 9% 6.5% 6% 6.5% 6.9% 6% 1.6% 2.0% 3% 1.6% 0.4% JKA JKE JKM JMSK JPA JP JTMK Jabatan Jun-15 Dec-15 Jun-16 Rajah 1 : Peratus kursus mengikut Jabatan Akademik POLIMAS Merujuk kepada Rajah 1, Peratus bagi setiap jabatan diperoleh dengan menjumlahkan bilangan pensyarah yang telah mencapai status dan kemudiannya dibahagikan dengan jumlah platform kursus yang disediakan pensyarah masing-masing. Didapati bagi Sesi Jun 2015, jabatan yang paling aktif dan paling tinggi peratusnya ialah JTMK (6.9%) sementara bagi Sesi Disember 2015 dan Sesi Jun 2016 pula, jabatan yang paling aktif dan paling tinggi peratusnya ialah JKA iaitu 24% dan 25%. 60.0% 50.0% 50.6% Gabungan Peratus kursus '' 40.0% 34.6% 30.0% 20.0% 10.0% 22.2% 22.1% 10.3% 23.9% 28.6% 0.0% JKA JKE JKM JMSK JPA JP JTMK Jabatan Rajah 2 : Gabungan Peratus kursus bagi Jabatan Akademik POLIMAS

10 Jun 15 Dis 15 Jun 16 Jul 15 Jan 16 Jul 16 Ogo 15 Feb 16 Ogo 16 Sep 15 Mac16 Sep 16 Okt 15 Apr16 Okt 16 Peratus National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (icompex 17) Rajah 2 adalah hasil gabungan peratus untuk ketiga-tiga sesi. Didapati jabatan yang paling aktif ialah JKA (50.6%), diikuti oleh JKE, JTMK, JKM, JMSK dan yang paling kurang aktif ialah JPA (10.3%). 4.3 Membandingkan pencapaian keseluruhan platform yang mencapai status `blended di POLIMAS bagi Sesi Jun 2015, Disember 2015 dan Sesi Jun 2016 Pencapaian Keseluruhan Learning Sesi Jun-15 Sesi Disember 2015 Sesi Jun-16 0 Bulan Rajah 3 : Pencapaian Status bagi Sesi Jun 2105, Disember 2105 dan Jun 2016 Merujuk Rajah 3, didapati Sesi Jun 2015 tidak mencapai status dengan peratus adalah 24.8%, manakala Sesi Disember 2015 dan Sesi Jun 2106 berjaya mencapai status dengan peratus masing-masing iaitu 94.5% dan 72.3%. 5. KESIMPULAN Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa ketiga-tiga objektif kajian adalah tercapai. Dapatan menunjukkan peratus kursus yang telah mencapai status Sesi Jun 2015 ialah 24.8%, Sesi Dis 15 ialah 93% dan Sesi Jun16 ialah 73%. Didapati bagi Sesi Jun 2015, jabatan yang paling aktif dan paling tinggi peratusnya ialah JTMK (6.9%) sementara bagi Sesi Disember 2015 dan Sesi Jun 2016 pula, jabatan yang paling aktif dan paling tinggi peratusnya ialah JKA iaitu 24% dan 25%. Keseluruhannya, POLIMAS tidak mencapai status dengan peratus adalah 24.8% pada Sesi Jun 2015, manakala Sesi Disember 2015 berjaya mencapai status dengan peratus sebanyak 94.5%. Namun prestasi pada Sesi Jun 2016 menurun sedikit apabila hanya mencapai status ` sebanyak 72.3%. Justeru itu, tindakan penambahbaikan di peringkat pelajar, pensyarah, penyelaras e-pembelajaran dan pihak pengurusan POLIMAS.

11 Hasil kajian ini juga menunjukkan pelaksanaan pembelajaran teradun di POLIMAS telah mencapai prestasi yang memuaskan di mana KPI POLIMAS telah tercapai dua semester berturut-turut. Namun masih perlu ditambahbaikkan dan ditingkatkan bagi memastikan semua jabatan aktif melaksanakan aktiviti pembelajaran teradun yang ditetapkan untuk mencapai tahap status. Jabatan Pengajian Am menunjukkan prestasi yang paling rendah berbanding jabatan lain. Antara cadangan yang boleh dipertimbangkan ialah memberi perhatian khusus pada Jabatan Pengajian Am iaitu mengadakan siri bengkel pendedahan kepada Pembelajaran Teradun, membangunkan dan mewujudkan instrumen e-pembelajaran. Di samping itu aktiviti membudayakan e-pembelajaran di kalangan pensyarah dan pelajar perlu dipratikkan secara meluas. Pihak pengurusan POLIMAS juga berperanan penting dalam memperkasakan jawatan kuasa e-pembelajaran dan menyediakan kemudahan infrastuktur ICT yang berkaitan terutama kemudahan jalur lebar berkelajuan tinggi. Kejayaan pelaksanaan e-pembelajaran akan menjadi landasan berjayanya pelaksanaan Pembelajaran Teradun. Sehubungan dengan itu disarankan kajian lanjutan mengenai kesediaan kemudahan infrastuktur ICT di POLIMAS dijalankan dalam memperkasakan Pembelajaran Teradun.

12 RUJUKAN Contoh Penulisan Rujukan Mengikut Format APA. Jamilah, A. (2006). Keberkesanan e-pembelajaran dalam Kursus Perhubungan Awam. Kertas Kerja Seminar e-pembelajaran. Universiti Kebangsaan Malaysia Disember Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2011). Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara. Retrieved from Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2013) Buku Transformasi Politeknik Fasa 2. Mohamed Amin Embi. (2011). e-learning in Malaysian Institutions of Higher Learning: Status, Trends and Challenges Keynote Address presented at the International Lifelong Learning Conference (ICLLL 2011), Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur, November 2011 Politeknik Malaysia. Retrieved from Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) Di Malaysia. Retrieved from NIK.pdf Rubiah Omar dan Jamilah Hj. Ahmad. (2009). Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik (Awareness, Evaluation and Acceptance of e-learning Among The University s Academic Staff ) Retrieved from Bahagian pentadbiran (Perjawatan), Oktober 2016, POLIMAS.

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Program OSS Sektor Awam Fasa III Self Reliance Sesi Eksklusif CIO Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Oleh OSCC, MAMPU Objektif Untuk menjelaskan tentang

More information

PELAN STRATEGIK

PELAN STRATEGIK PELAN STRATEGIK 2016-2020 KANDUNGAN KATA ALU-ALUAN PENGARAH 3 PENGENALAN PSA HALA TUJU PSA STRUKTUR ORGANISASI PSA 4 KECEMERLANGAN PSA PENGENALAN PELAN STRATEGIK PSA 2016-2020 KERANGKA PELAN STRATEGIK

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ;

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ; TAWARAN BIASISWA YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI DALAM NEGARA & IJAZAH LANJUTAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN 2016/2017 1. Yayasan Biasiswa Sarawak

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP Ku Basyirah Ku Yaacob 1, Mohd Suhaimi Mohamad, Norulhuda Sarnon ABSTRACT The issue of homelessness became popular when it was disseminated

More information

PELABURAN LANGSUNG ASING DAN PERKEMBANGAN PELANCONGAN: KOINTEGRASI DAN UJIAN PENYEBAB GRANGER DI SEPULUH DESTINASI UTAMA PELANCONGAN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CO-INTEGRATION

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Jurnal Pengurusan 49(2017) 77 87 https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-07 Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia (Subprime Crisis and the Volatility

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Author: Salina Binti Ramli I/C No: 820610-14-5148 Matric No: MA061181 Year: 2008 Type of Degree: Master of Engineering (Civil-Structure) Supervisor: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Panel of Examiners: 1) Assoc.

More information

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus Jurnal Kejuruteraan 26(2014): 69-75 Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus (Pembangunan Model Anjakan Berbasikal di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia) Amiruddin

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CORPUS-BASED STUDY OF MALAYSIAN ESL STUDENTS' USE OF DISCOURSE CONNECTORS IN UPPER AND POST-SECONDARY ARGUMENTATIVE WRITING SEYED ALI REZVANI KALAJAHI FPP 2014 12 A CORPUS-BASED

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM Report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DECLARATION OF THESIS / UNDERGRADUATE PROJECT PAPER

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^ PertanikaJ.Trop.Agric.Sci. 16(2): 151-155 (1993) ISSN: 0126-6128 Universiti Pertanian Malaysia Press COMMUNICATION I Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 Pelancongan Ke Labuan: Melancong Atau Membeli Belah Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 PELANCONG KE LABUAN: MELANCONG ATAU MEMBELI-BELAH? Arsiah Hj. Bahron'" PENDAHULUAN DAN LATARBELAKANG LABUAN Wilayah Persekutuan

More information

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL Laporan ini dikemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT.

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT. Jurnal Kemanusiaan Full Paper PENGUASAAN MENDISKRIMINASIKAN PASANGAN MINIMAL BUNYI HURUF ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU Nazratul Aini Ramli, Che Radiah Mezah, Abd. Rauf Hassan, Yap Ngee Thai Fakulti

More information

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA ISI KANDUNGAN BAB PERKARA BAB 1 PENDAHULUAN 1 2 TAFSIRAN 2 3 PUNCA KUASA 3 4 SKOP PENJANAAN PENDAPATAN 4 5 PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN

More information

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 MEMAHAMI PARADIGMA DAN SARJANA UTAMA KULIAH MINGGU 3 & 4 WACANA KONTEMPORARI SAINS SOSIAL Pemikiran sains sosial dikaitkan dengan tokoh-tokoh sosiologi, antropologi dan

More information

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES SY AFIQAH BT. MOHAMED SALLER UNIVERSITI MALAYSIA P AHANG Vl ABSTRACT, The mam purposed of this study was to analysis

More information

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penuh Penulis : OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tarikh lahir : 13 JUN 1981 Tajuk : PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN

More information

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH Mohd Hamdan Adnan, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah Abstrak Rumah adalah di antara keperluan paling

More information

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD Tarikh: 15 November 2016 1. Penyata Polisi Lembaga Pengarah Great Eastern Takaful Berhad ( Syarikat ) memberikan pengawasan pada pengurusan perniagaan

More information

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009 Jurnal PPM Vol. 3, 2009 KE ARAH SISTEM PERPUSTAKAAN DIGITAL BAGI PERPUSTAKAAN PETA NEGARA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA Ng Eng Guan, Mazlan Haji Ashaar dan Dayang Norainie A wang Junidee Seksyen

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/AK03 Halaman 1/8 No. Semakan 02 No. Isu 02 Tarikh 18/11/2011 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah penerimaan bahan hadiah sebelum bahan dihantar untuk pemprosesan. Prosedur ini

More information

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) MULTY-SENSORY CONTROL SYSTEM FOR REMOTELY CONTROL SURFACE VESSEL AZRUL BIN MOHAMAD SAZALI Bachelor

More information

Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur

Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 6 (90-108) 90 Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur Junaidi Awang Besar 1,

More information

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON SEKOLAH RENDAH BEACON 1 PROGRAM WARTAWAN CILIK PENGENALAN Berdasarkan dapatan daripada peperiksaan pada akhir tahun Darjah 1, lebih daripada 50 peratus murid tidak berjaya mendapat markah penuh dalam bahagian

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah November

More information

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah Asian Journal of Environment, History and Heritage December 217, Vol. 1, Issue. 2, p. 21-28 ISSN 259-4213 (Print) e-issn 259-431(Online) Published by Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre,

More information

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 7 1 PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 1. PENDAHULUAN 1.1 Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai tatacara pembangunan soalan latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan unit kompetensi

More information

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor 68 Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor Mokhtar Jaafar 1, Asmah Ahmad 1, Zaini Sakawi 1, Maimon Abdullah 2, Norela Sulaiman 2, Normukhnun Mokhtar 1 1 Pusat Pengajian

More information

Kesejahteraan Komuniti Dalam Skop Perumahan Mampu Milik Mampan

Kesejahteraan Komuniti Dalam Skop Perumahan Mampu Milik Mampan 97 Kesejahteraan Komuniti Dalam Skop Perumahan Mampu Milik Mampan Dzul Ashrai Abu Bakar 1 dan Hamzah Jusoh 2 1 Program Sains Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia,

More information

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS SUKU KEDUA 2013 SECOND QUARTER 2013 KATA PENGANTAR Penerbitan ini mengandungi statistik sektor pembinaan. Statistik yang dikumpulkan adalah

More information

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS 2013 SUKU PERTAMA 2013 FIRST QUARTER 2013 KATA PENGANTAR Penerbitan ini mengandungi statistik sektor pembinaan. Statistik yang dikumpulkan

More information

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak 64 Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak (Preliminary Urban Conservation Findings of Tanjong Malim Image Development) Yazid Saleh, Mohmadisa

More information

Sorotan Literatur Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat vs Sistem Piramid

Sorotan Literatur Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat vs Sistem Piramid ISLAMIYYAT 39(2) 2017: 143-152 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2017-3902-06) Sorotan Literatur Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat vs Sistem Piramid Literature Review on

More information

16/2017. Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL

16/2017. Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 16/2017 UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 1 OGOS 2017 Putrajaya UNITENIANS RAISE FUND FOR ORPHANS Our students from MSCB212 (Moral and Civil Society) in this semester have organized a CSR fund raising charity

More information

CIRI GESERAN DAN HAUS PAD BREK

CIRI GESERAN DAN HAUS PAD BREK Journal of Industrial Technology 6 (1), 1997, 29-46 CIRI GESERAN DAN HAUS PAD BREK Talib Ria Jaafar SIRIM Berhad Peti Surat 7035, 40911 Shah Alam, Selangor Che Husna Azhari* Jabatan Mekanik dan Bahan Universiti

More information

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral 09 Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral Farizan Mohamed Amin farizan_b_md_amin@moe.edu.sg Ghazali Mohamed Ibrahim ghazali_b_md_ibrahim@moe.edu.sg Sekolah Rendah

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

Arkib Negara Malaysia

Arkib Negara Malaysia OBJEKTIF PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN REKOD Mengetahui dan memahami asas-asas pengurusan rekod di pejabat awam 2 KANDUNGAN DEFINISI PENGURUSAN Definisi Pengurusan Sumber Pengurusan Tafsiran Pengurusan

More information

TERAPI MUZIK. Pengenalan

TERAPI MUZIK. Pengenalan TERAPI MUZIK Pengenalan Terapi muzik adalah alternatif dalam rawatan moden dan satu bidang profesional yang menggunakan muzik bertujuan untuk pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan taraf kesihatan mental

More information

U 011 I11I I

U 011 I11I I PERPUSTAKAAN UMP U 011 I11I I 11 111 110111110 0000092481 EXPLORATION ON THE PEDESTRIAN BEHAVIOUR IN KUANTAN AZHARUDDIN BIN ANUAR Project report submitted in partial fulfilments of the requirements for

More information

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME2016)) Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam Mohd Faisol

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PROPER CONSTRUCTION AND SET UP OF MALAYSIAN FISH AGGREGATING DEVICES (UNJAM) SAKRI BIN IBRAHIM FPSS 1991 2 PROPER CONSTRUCTION AND SET UP OF MALAYSIAN FISH AGGREGATING DEVICES

More information

THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON

THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP 11111111111111111111111111111111111111111111 0000073716 KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON A thesis submitted in partial fulfillment

More information

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM 2016-2020 Merakyatkan Perkhidmatan Digital ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan 4. Strategi dan Program ICT Sektor Awam 2. Landskap Semasa Sektor Awam Rancangan Malaysia Kesebelas

More information

ANALISIS LAKUAN BAHASA DIREKTIF GURU PELATIH DALAM KOMUNIKASI DI BILIK DARJAH

ANALISIS LAKUAN BAHASA DIREKTIF GURU PELATIH DALAM KOMUNIKASI DI BILIK DARJAH 163 ANALISIS LAKUAN BAHASA DIREKTIF GURU PELATIH DALAM KOMUNIKASI DI BILIK DARJAH ZANARIAH IBRAHIM Universiti Kebangsaan Malaysia zana6572@gmail.com MASLIDA YUSOF Universiti Kebangsaan Malaysia maslida@ukm.edu.my

More information

Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208)

Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) ABSTRAK Penyelidikan bertujuan menilai persepsi masyarakat setempat terhadap

More information

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1 PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE Question 1 The basic elements of a hydraulic press are shown in Figure 1. The plunger has an area of 3-cm 2, and a force, F 1, can be applied to the plunger through a

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

DASAR KESELAMATAN ICT

DASAR KESELAMATAN ICT DASAR KESELAMATAN ICT MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU BANDAR RAYA ISLAM VERSI 1.0 JAN 2012 DKICT Versi 1.0 01/ 01 / 2012 1 dari 48 KANDUNGAN MUKA SURAT TAFSIRAN 5 PENDAHULUAN I. Pengenalan 7 II. Objektif

More information

KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM

KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada

More information

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Sebuah mesin pembersihan kerang yang dibina untuk mempercepatkan proses membuang lumpur. Mesin ini merupakan jenis silinder, menggunakan kaedah yang sama seperti

More information

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERlJMAHAN DI BAWAH PRINSIP BAY' BITHAMAN AJIL OLEH BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERlJMAHAN DI BAWAH PRINSIP BAY' BITHAMAN AJIL OLEH BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERlJMAHAN DI BAWAH PRINSIP BAY' BITHAMAN AJIL OLEH BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD Oleh,I FADZILA AZNI BINTI AHMAD Tesis yang diserahkan untuk rnemenuhi keperluan Ijazah Sarjana Sains

More information

MODELLING OF MOTORCYCLE ACCIDENTS AT NON-EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE JUNCTIONS IN MALAYSIA

MODELLING OF MOTORCYCLE ACCIDENTS AT NON-EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE JUNCTIONS IN MALAYSIA MODELLING OF MOTORCYCLE ACCIDENTS AT NON-EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE JUNCTIONS IN MALAYSIA HARNEN SULISTIO DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2004 DEDICATION Especially dedicated to: In memorial

More information

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) PRODUK KRAFTANGAN BERASASKAN BULUH DAN KESANNYA KEPADA PENJANAAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI KELANTAN SITI NURHIDAYAH BINTI AZMI Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Arus kemodenan yang dikecapi seiring dengan peningkatan ekonomi di masa kini, semestinnya alatan mesin lebih diutamakan kerana ianya lebih mempercepatkan kerja-kerja manusia.

More information

Analisis Kovariat bagi Data Kemortalan Bayi

Analisis Kovariat bagi Data Kemortalan Bayi Pertanika J. Sci. & Techno!. 5(2): 211-229 (1997) ISSN: 0128-7680 Universiti Putra Malaysia Press Analisis Kovariat bagi Data Kemortalan Bayi Noor Alana Ibrahim dan Isa Daud Jabatan Matematik Fakulti Sains

More information

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional BORANG SEMAKAN DOKUMEN PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN (KEDIAMAN KURANG DARI 4 UNIT) BAHAGIAN Bersama-sama ini juga dikemukakan :- Ada Tiada (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) Bayaran pelan sebanyak

More information