PASIG CATHOLIC COLLEGE Grade School Department S.Y ARALING PANLIPUNAN 6 Ikatlong Markahan. Gawain Blg.1

Size: px
Start display at page:

Download "PASIG CATHOLIC COLLEGE Grade School Department S.Y ARALING PANLIPUNAN 6 Ikatlong Markahan. Gawain Blg.1"

Transcription

1 Concept Notes KABUUAN Gawain Blg.1 Pangalan: Pangkat : Class No: Petsa: Layunin : Pamahalaan...Kahalagahan at Tungkulin : Maipaliliwanag kung ano ang pamahalaan,kahalagahan at tungkulin. Nasasabi kung nagagampanan ng pamahalaan ang tungkulin sa mga mamamayan. Abides by the rules of the school, community, and country Pahina : Ang pamahalaan ay isang institusyong kumikilos upang isakatuparan ang lahat ng mga adhikain ng estado at ng taumbayan. Napkahalaga ng isang pamahalaan sa isang estado. Totoong walang epekto o ideyal na pamahalaan,ngunit inaasahang ito ay dapat tumupad sa kanyang tungkulin upang itaguyod ang kabutihan ng mamamayan at ng bansa.

2 Gawain 2 Gawain Blg.2 KABUUAN : Mga Uri ng Pamahalaan Layunin : Napaghahambing ang mga pamahalaan ayon sa tunay na pinanggagalingan ng kapangyarihan. Nakapagsasabi ng pananaw kung alin ang mas mabuting pamahalaan. Adheres to the constitution of the Philippines Pahina : Bawat estado ay may kani-kaniyang uri ng pamahalaan. Malaki ang kinalaman ng uri ng pamahalaan sa paraan ng pamamahala sa lipunan.may iba t ibang paraan sa pag-uuri ng pamahalaan at isa sa pinagbabatayan ng uri nito ay ang tunay na pinanggagalingan ng kapangyarihan.ito ay mga ss: plutokrasya,oligarkiya,aristokrasya,demokrasya,monarkiya at tyranny.

3 KABUUAN Gawain Blg.3 Layunin : Mga Katangian ng Pamahalaang Demokratiko : Nakikilala at nasusuri ang katangian ng isang bansang demokratiko. Naipaliliwanag ang kabutihan at di-kabutihan ng pamahalaang demokratiko. Adheres to the constitution of the Philippines Pahina : Ang pamahalaan sa ilalim ng demokrasya ay maaaring maging sentralisado o federal. Ang pamahalaang demokrasya ay maaaring mauri sa dalawa; presidensyal at parlamentaryo. Pamahalaang sentralisado ang umiiral sa Pilipinas sapagkat ang konsentrasyon ng kapangyarihan ay nagmumula sa pambansang pamahalaang may sistemang presidensyal.

4 Gawain 2 KABUUAN Gawain Blg. 4 : SANGAY TAGAPAGBATAS...tungkulin at ang Kongreso Layunin : Natutukoy ang tungkulin ng Sangay Tagapagbatas. Naipaliliwanag kung bakit ang Kongreso ng Pilipinas ay binubuo ng dalawang Kapulungan. Nasasabi ang kahagahan ng sangay tagapagbatas. Offers constructive criticisms to improve the current condition of the Pahina : Sa Kongreso nakaatang ang kapangyarihang magsagawa, magbago, at magpawalang-bisa ng batas. Ito ay binubuo ng dalawang kapulungan ang Senado o Mataas na Kapulungan at Kamara o Mababang Kapulungan. Ang Senado o Mataas na Kapulungan ay binubuo ng mga senador at ang Kamara o Mababang Kapulungan naman ay binubuo ng mga kinatawan o kongresista.

5 Gawain Blg. 5 Gawain 2 KABUUAN : Senado at Kamara Layunin : Naipaliliwanag ang kaibahan ng mga Senador at Kongresista. Nasasabi ang mga kwalipikasyong dapat taglayin ng sinumang nagnanais na tumakbo bilang senador o kongresista. Demonstrate intellectual honesty Pahina : Ang Senado ay binubuo ng 24 na senador na inihalal ng mga kwalipikadong botante. Ang Kamara ay binubuo ng humigit-kumulang 250 na mga kagawad mula sa iba t ibang distrito ng mga lalawigan at lungsod.

6 Gawain 2 KABUUAN Gawain Blg. 6 : Paano Nagiging Batas ang isang Panukalang-Batas? Layunin : Naisa-isa ang mga hakbang sa paggawa ng batas. Nasasabi ang kahalagahan ng batas sa pagpapaunlad ng bansa. Nakasusunod sa mga batas na ipinatutupad sa paaralan,pamayanan o sa bansa. Abides by the rules of the school, community, and country Pahina : Ang panukalang-batas o Bill ay isang draft ng isang batas na isinusumite sa Kongreso. Matagal na proseso ang pinagdaraanan bago ang isang panukalang-batas ay maging isang ganap na batas. Isinasaalang-alang ang pangangailangan ng mga mamamayan sa pagbuo ng batas.

7 Gawain Blg. 7 Test I II III. IV. TOTAL Uri ng Gawain : Unang Maikling Pagsusulit : Mga Uri ng Pamahalaan Sangay Tagapagbatas Layunin : Nakasasagot ng tama sa maikling pagsusulit. Naibibigay ang halaga ng pagiging tapat. Abides by the rules of the school, community, and country May-akda : Ailene G. Baisa-Julian at Nestor S. Lontoc Pahina : Ang pamahalaan ay isang institusyong kumikilos upang isakatuparan ang lahat ng mga adhikain ng estado at ng taumbayan. May iba t ibang paraan ng pag-uuri ng pamahalaan at isa sa pinagbabatayan ng uri nito ay ang tunay na pinanggagalingan ng kapangyarihan. Sa Kongreso nakaatang ang kapangyarihang magsagawa,magbago at magpawalang-bisa ng batas. Ito ay binubuo ng dalawang kapulungan- ang Senado o Mataas na Kapulungan at Kapulungan ng mga Kinatawan o Mababang Kapulungan.

8 KABUUAN Gawain Blg. 8 : Sangay Tagapagpaganap.. Kwalipikasyong dapat taglayin ng sinumang nais tumakbong pangulo at kapangyarihan nito. Layunin : Natutukoy ang mga kwalipikasyon at kapangyarihan ng pangulo. Nasasabi kung ang isang pangulo ay dapat bigyan ng limitasyon sa kanyang kapangyarihan. Abides by the rules of the school, community, and country Pahina : May mga kwalipikasyong dapat taglayin upang maaaring tumakbo bilang pangulo. Ang Kapangyarihang Tagapagpaganap ay nasa kamay ng pangulo. Siya ang nagpapatupad ng mga batas sa bansa. Dahil sa malawak na tungkulin at responsibilidad ng pangulo, siya ay tinutulungan ng panglawang pangulo at ng gabinete. Ang pangulo din ang tumatayong commander-in-chief o kataas-taasang pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas.

9 Gawain Blg.9 : Ang Gabinete ng Pangulo Layunin : Natutukoy ang mga Kagawaran ng Gabinete ng pangulo sa ating bansa. Nasasabi kung paano nakatutulong ang bawat kagawaran sa pag-unlad ng bansa. Tells the truth Pahina : Ang kalihim ay hinihirang ng pangulo. Ang bawat kalihim ay may kagawarang hinahawakan na siyang tumutulong sa pagpapatupad ng batas at proyekto para sa ikabubuti at ikauunlad ng bansa. Ang ilang mga kagawaran ng gabinete ng pangulo sa ating bansa sa kasalukuyan: 1. Kagawaran ng Paggawa at Empleyo (Department of Labor and Employment o DoLE) 2. Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education o DepEd) 3. Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (Department of Foreign Affairs o DFA) 4. Kagawaran ng Pananalapi (Department of Finance o DoF) 5. Kagawaran ng Katarungan (Department of Justice o DoJ) 6. Kagawaran ng Tanggulang Pambansa (Department of National Defense o DND) 7. Kagawaran ng Turismo (Department of Tourism o DoT) 8. Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman (Department of Environment and Natural Resources o DENR) 9. Kagawaran ng Agrikultura (Department of Agriculture o DoA) 10. Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon (Department of Transportation and Communication o DoTC) At iba pang kagawaran..

10 Gawain 2 KABUUAN : Sangay Tagapaghukom Layunin : Natutukoy ang katangian at kapangyarihan ng sangay tagapaghukom. Nasasabi kung bakit malaya ang sangay na ito sa ibang sangay ng pamahalaan. Aspires to fair and kind to all Pahina : Sa Seksyon 1 ng Artikulo 8 ng Saligang-Batas ng 1987 ay malinaw na isinasaad na dapat nakasalalay ang kapangyarihang panghukuman sa isang Katas-taasang Hukuman at sa mga nakabababang hukumang maaaring itatag ng batas. Ang Sangay Tagapaghukom ang nagpapaliwanag ng mga batas na ipinasa ng Kongreso. Ito ay may kapangyarihang dinggin at lutasin ang mga sigalot o suliranin ng mga mamamayan. Ang Supreme Court o Kataas-taasang Hukuman ay binubuo ng 15 kasapi, ang Punong Mahistrado (Chief Justice) at 14 na kasamang mahistrado. Sila ay hinirang ng Pangulo.

11 Gawain 2 Gawain Blg. 11 KABUUAN : Bumubuo ng Sangay Tagapaghukom Layunin : Naisa-isa ang mga bumubuo ng sangay tagapaghukom. Natutukoy ang tungkulin ng bawat hukuman. Abides by the rules of the school, community, and country Pahina : Ang mga bumubuo ng sangay tagapaghukom ay mga sumusunod; 1. Kataas-taasang Hukuman 2. Hukuman sa Paghahabol 3. Regional Trial Court 4. Metropolitan Trial Court 5. Municipal Trial Court 6. Shari a 7. Sandiganbayan 8. Hukuman sa Paghahabol 9. Judicial and Bar Council Ang bawat sangay ay may kanya-kanyang tungkulin. BALANGKAS NG SANGAY HUDIKATURA Korte Suprema Regular na Hukuman Natatanging Hukuman *Hukuman sa Paghahabol * Panrehiyong Hukuman ng Paglilitis * Panlunsod na Hukuman ng Paglilitis * Pambayang Hukuman ng Paglilitis *Hukuman sa Paghahabol o Pag-aapila sa Buwis *Hukuman ng Pagsasamahang Industriyal *Hukumang Shariah *Sandiganbayan *Tanodbayan o Ombudsman

12 Gawain Blg. 12 Test I II III. IV. V. TOTAL Uri ng Gawain : Ikalawang Maikling Pagsusulit : Sangay Tagapagpaganap Sangay Tagapaghukom Layunin : Nakasasagot ng tama sa maikling pagsusulit. Naibibigay ang halaga ng pagiging tapat. Abides by the rules of the school, community, and country May-akda : Ailene G. Baisa-Julian at Nestor S. Lontoc Pahina : Ang kapangyarihang Tagapagpaganap ay nasa kamay ng pangulo. Siya ang nagpapatupad ng mga batas sa bansa. Dahil sa malawak na tungkulin at responsibilidad ng pangulo, siya ay tinutulungan ng pangalawang pangulo at ng gabinete. Ang kapangyarihang Panghukuman ay nakasalalay naman sa kamay ng Kataas-taasang Hukuman at sa mga nakabababang hukuman nito. Ang sangay na ito ng pamahalaan ang siyang nagpapaliwanag ng batas na ipinasa ng Kongreso.

13 Gawain Blg.13 Uri ng Gawain : Proyekto : Paggawa ng Proyekto Pamahalaan KABUUAN Layunin : Nakabubuo ng isang makabuluhang proyekto. Nabibigyang pansin sa paggawa ng proyekto ang kahalagahan ng kalinisan,kaayusan,magandang produkto at disiplina. Manages time and personal resources efficiently and effectively May-akda : Ailene G. Baisa-Julian at Nestor S. Lontoc Pahina : TATLONG SANGAY NG PAMAHALAAN Balangkas ng Sangay Tagapagpaganap Pamantayan sa Gawain Nilalaman Datos at Mensahe Malikhain Kalinisan Disiplina tagapayo at gabinete Depyuti Pangulo pangalawang pangulo Pinuno ng pamahalaang lokal

14 Balangkas ng Sangay Tagapagbatas Kongreso Mataas na Mababang Kapulungan Kapulungan Ispiker Pangulo ng Senado 23 Senador Kinatawan Party List ng Distrito Kabuuan: 24 senador Kabuuan : humigit kumulang 250 AP6, GawainBlg13 p2 Balangkas ng Sangay Panghukuman Korte Suprema Regular na Hukuman Natatanging Hukuman *Hukuman sa Paghahabol * Panrehiyong Hukuman ng Paglilitis * Panlunsod na Hukuman ng Paglilitis * Pambayang Hukuman ng Paglilitis *Hukuman sa Paghahabol o Pag-aapila sa Buwis *Hukuman ng Pagsasamahang Industriyal *Hukumang Shariah *Sandiganbayan *Tanodbayan o Ombudsman

15 Ikalawang Markahan Pamantayan sa Gawain Nilalaman Datos at Mensahe Malikhain Kalinisan Disiplina Gawain Blg.14 KABUUAN Uri ng Gawain : Karagdagang Gawain na Magpapayabong sa Talento ng mga Mag-aaral : Pamahalaan Other Performance Output (O.P.O) Layunin : Nakabubuo ng isang makabuluhan at matalinong gawain. Nabibigyang halaga ang pagtutulungan ng bawat isa. Cooperates during Activities May-akda : Ailene G. Baisa-Julian at Nestor S. Lontoc Pahina : Ang pamahalaan ng Pilipinas ay may tatlong sangay na nagtataglay ng magkakahiwalay na kapangyarihan subalit magkakaugnay pa rin ang kanilang mga tungkulin at gawain ayon sa itinatakda ng Saligang-Batas. A. Sangay na Tagapagbatas (Lehislatibo) B. Sangay na Tagapagpaganap (Ehekutibo) C. Sangay Panghukuman (Hudisyal)

16 Gawain Blg.15 : Pagkamamamayan...Likas na pagkamamamayan Layunin : Natutukoy ang tunay na Pilipino ayon sa Saligang-Batas. Nasasabi ang pagkakaiba ng dalawang prinsipyong sinusunod sa pagkamamamayan. Nakabubuo ng matalinong opinyon o pananaw sa mga sitwasyon. show respect for all Pahina : 206 Ang mamamayan ay mahalagang elemento ng estadong nagtatamasa ng karapatang manirahan dito at makinabang sa mga yaman nito. May dalawang prinsipyong sinusunod bilang batayan ng pagkamamamayan ng isang tao; jus sanguinis at jus soli.

17 Gawain 2 KABUUAN Gawain Blg. 16 : Naturalisasyon Layunin : Natutukoy ang mga katangiang taglay ng isang dayuhan upang makakuha ng Naturalisayon. Nasasabi kung posibleng ang isang dayuhan o mamamayan ng ibang bansa ay maging isang mamamayang Pilipino. Identifies oneself as a Filipino Pahina : Ang naturalisasyon ay isang paraan ng pagtanggap sa pagnanais ng isang dayuhang talikuran ang kanyang pagkamamamayan at maging mamamayan ng napili niyang bansa upang matamasa niya ang mga karapatan at pribilehiyong tinatamasa ng isang mamamayan ng bansang kanyang napili.

18 A.Y Gawain 2 Gawain Blg. 17 KABUUAN : Pagkawala at Muling Pagtamo ng Pagkamamamayang Pilipino Layunin : Natutukoy ang mga dahilan ng pagkawala at muling pagtamo ng pagkamamamayang Pilipino. Nakapagbibigay ng matalinong saloobin o pananaw sa isang isyu. Enables others to develop interest and pride in being a Filipino Pahina : Nakasaad sa Seksiyon 3 ng Artikulo IV ng Saligang-Batas ng 1987 na ang pagkamamamayan ng isang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinatadhana ng batas. Ang repatriation ay ang pagbabalik sa bayang pinanggalingan at muling pagsumpa ng katapatan sa bansa.

19 A.Y Gawain 2 KABUUAN Gawain Blg. 18 : Karapatan Layunin : Natutukoy ang mga karapatan ng mga Pilipino. Nasasabi ang kahagahan ng karapatan. Abides by the rules of the school, community, and country Pahina : Maraming karapatang tinatamasa ang mga mamamayan ng estadong demokratiko kagaya ng sumusunod: a. karapatang likas b. karapatang konstitusyunal c. karapatang sibil o panlipunan d. karapatang pangkabuhayan Narito ang ilang sa mga tiyak na karapatan ng mga mamamayang Pilipino na nakasalig sa ating Saligang-Batas. a. karapatan sa buhay b. karapatan sa kalayaan c. karapatan sa pagmamay-ari d. kalayaan sa pananampalataya e. kalayaan sa pananalita o pamamahayag f. karapatan sa malayang pagdulog sa mga hukuman

20 A.Y Gawain 2 KABUUAN Gawain Blg. 19 : Tungkulin Layunin : Natutukoy ang mga tungkulin ng bawat Pilipino. Nasasabi ang kahalagahan ng pagtupad sa mga tungkulin. Takes prides in diverse Filipino cultural expression, practices, and traditions Pahina : Ang tungkulin ay responsibilidad o obligasyon ng isang mamamayan sa kanyang bansa. Ibig sabihin nito na sa bawat karapatang natatamasa ng mga mamamayan ay may katumbas na tungkulin at pananagutan.kaya marapat na gampanan ng bawat Pilipino ang kanilang mga tungkulin.

21 A.Y Gawain Blg. 20 Test I II.A. B. III. IV. Uri ng Gawain : Ikatlong Maikling Pagsusulit Layunin : Pagkamamamayan Karapatan at Tungkulin : Nakasasagot ng tama sa maikling pagsusulit. Naibibigay ang halaga ng pagiging tapat. May-akda : Ailene G. Baisa-Julian at Nestor S. Lontoc Pahina : May dalawang prinsipyong sinusunod bilang batayan ng pagkamamamayan ng isang tao; jus sanguinis at jus soli Ang isang dayuhang naninirahan ditto sa Pilipinas ay maaaring maging Pilipino rin kung kanyang nanaisin sa pamamagitan ng legal na prosesong tinatawag na naturalisasyon. Maaaring mawala(expatriation) at muling makamit (repatriation) ang pagkamamamayan. Mahalaga ang pagtatamasa ng kalayaan at karapatan ng mga mamamayan sapagkat ito ay nakatutulong nang malaki upang makamit ng bansa ang kaunlaran at ang patuloy na paghahari ng demokrasya. Mahalaga ding gampanan ang tungkulin ng bawat isa upang madaling makamit n gating bansa ang kaunlaran.

22 Pamantayan sa Gawain PASIG CATHOLIC COLLEGE A.Y Gawain Blg.21 Uri ng Gawain : Proyekto Nilalaman Datos at Mensahe Malikhain Kalinisan Disiplina KABUUAN : Paggawa ng Proyekto Karapatan at Tungkulin (Note: Ang proyektong gagawin ay nag-uugnay (integration) sa mga asignaturang Sining at Komunikasyon.) Layunin : Nakabubuo ng isang makabuluhang proyekto. Nabibigyang pansin sa paggawa ng proyekto ang kahalagahan ng kalinisan,kaayusan,magandang produkto at disiplina. Manages time and personal resources efficiently and effectively May-akda : Ailene G. Baisa-Julian at Nestor S. Lontoc Pahina : Mahalaga ang pagtatamasa ng kalayaan at karapatan ng mga mamamayan sapagkat ito ay nakatutulong nang malaki upang makamit ng bansa ang kaunlaran at ang patuloy na paghahari ng demokrasya. Mahalaga ding gampanan ang tungkulin ng bawat isa upang madaling makamit n gating bansa ang kaunlaran.

ARALING PANLIPUNAN 10 MGA KONTEMPORARYONG ISYU

ARALING PANLIPUNAN 10 MGA KONTEMPORARYONG ISYU ARALING PANLIPUNAN 10 MGA KONTEMPORARYONG ISYU Pamantayang sa Pagkatuto: Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga isyu at hamong panlipunan, partikular ang isyung, mga isyung pag-ekonomiya tulad ng

More information

Ang Kasaysayan at Araling Panlipunan sa K to 12 Curriculum. Lorina Y. Calingasan

Ang Kasaysayan at Araling Panlipunan sa K to 12 Curriculum. Lorina Y. Calingasan Ang Kasaysayan at Araling Panlipunan sa K to 12 Curriculum Lorina Y. Calingasan Curriculum working group Eksperto mula sa DepEd Curriculum Development Division DepEd Master Teachers Propesor ng Edukasyon

More information

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Unang Markahan

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Unang Markahan ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Mga Batayang Kaalaman Tungkol sa Sarili Ang Aking Pisikal na Katangian Mga Pangangailangan ng Bata Mga Mithiin para sa Pilipinas Mga Pansariling Kagustuhan Mahahalagang Pangyayari

More information

Music. Talaan ng mga Gawain. (Unang Kwarter) Department of Education June 2016

Music. Talaan ng mga Gawain. (Unang Kwarter) Department of Education June 2016 5 Music Talaan ng mga Gawain (Unang Kwarter) Department of Education June 2016 identifies visually and aurally the kinds of notes and rests in a song / MU5RH-Ia-b-1 RHYTHM Aralin 1 MGA NOTE AT REST Layunin

More information

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan?

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? Tagalog NATIONAL STANDARDS sa pagbabasa, pagsusulat at matematika Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? The New Zealand Curriculum Ano ang National Standards? Simula 2010, ang lahat ng mga paaralan

More information

Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton

Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton 16 Mar 2012. Talumpati ito tungkol sa edukasyon entitled:

More information

(P h ilippin e Ele m e ntary Learn in g Compe te n cie s)

(P h ilippin e Ele m e ntary Learn in g Compe te n cie s) (P h ilippin e Ele m e ntary Learn in g Compe te n cie s) MAKABAYAN MAKABAYAN DESKRIPSYON Ang Makabayan ay binubuo ng mga sumusunod na asignatura: Sibika at Kultura; Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (SK;HKS)

More information

Ika-13 Aralin IYONG KA- UGNAYAN SA IBA" ~ Kinakailangang ibigin, igalang at sundin natin sila.

Ika-13 Aralin IYONG KA- UGNAYAN SA IBA ~ Kinakailangang ibigin, igalang at sundin natin sila. Naniniwala Kami Ika-13 Aralin II ANG IYONG KA- UGNAYAN SA IBA" 'I Paq-eralen ayon sa I11gatuntunin na nasa pasimula ng unang aralin. 1. Paano natin dapat pakitunguhan ang ating mga magulang? ~ Kinakailangang

More information

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikatlong Markahan

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikatlong Markahan ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Mga Batayang Impormasyon tungkol sa Sariling Paaralan Ang Pisikal na Kapaligiran ng Paaralan Epekto ng Pisikal na Kapaligiran ng Paaralan sa Sariling Pag-aaral Ang mga Taong

More information

UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO PAGBASA AT PAGSUURI NG IBA T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK

UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO PAGBASA AT PAGSUURI NG IBA T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK SENIOR HIGH SCHOOL BASIC EDUCATION FILIPINO DEPARTMENT Pamantasang Holy Angel Lungsod Angeles UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO PAGBASA AT PAGSUURI NG IBA T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK DESKRIPSYON

More information

(Effective Alternative Secondary Education)

(Effective Alternative Secondary Education) (Effective Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN MODYUL 24 KARAPATANG PANTAO BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City 1 MODYUL 24 KARAPATANG

More information

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikalawang Markahan

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikalawang Markahan ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Kahulugan ng Pamilya at ang mga Kasapi nito Mga Uri ng Pamilya Mga Papel na Ginagampanan ng mga Kasapi ng Pamilya Pagtutulungan ng mga Kasapi ng Pamilya Kahalagahan ng Bawat

More information

H E K A S I KABABAIHAN SA PANAHON NG IKATLONG REPUBLIKA SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I KABABAIHAN SA PANAHON NG IKATLONG REPUBLIKA SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS KABABAIHAN SA PANAHON NG IKATLONG REPUBLIKA 5 Department of Education

More information

Ang 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas

Ang 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas Ang 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas PANIMULA (Preamble) Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan

More information

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya,

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya, Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya, kapwa, bansa, daigdig at Diyos; nakapagpapasya at nakakikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat.

More information

2010 Gabay sa Pagbibigay Kahulugan

2010 Gabay sa Pagbibigay Kahulugan 2010 Gabay sa Pagbibigay Kahulugan 2005, 2010 ng AccountabilityWorks. Lahat ng mga karapatan ay nakareserba Nilikha ng Educational Testing Service Ang Layunin ng CELLA CELLA 2010 Gabay sa Pagbibigay Kahulugan

More information

ARALING PANLIPUNAN 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN

ARALING PANLIPUNAN 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN ARALING PANLIPUNAN 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN Panimula at Gabay na Tanong Subukan mong ilarawan ang iyong lipunan. Ano-anong mga suliranin ang iyong nakikita? Paano ito nakaaapekto sa iyong pamumuhay?

More information

Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City. K to 12 Curriculum Guide ARALING PANLIPUNAN.

Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City. K to 12 Curriculum Guide ARALING PANLIPUNAN. Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City K to 12 Curriculum Guide ARALING PANLIPUNAN (Grade 1) January 31, 2012 CONCEPTUAL FRAMEWORK Figure 1. The Conceptual

More information

Araling Panlipunan DEPED COPY. Kagamitan ng Mag-aaral. Yunit IV. Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

Araling Panlipunan DEPED COPY. Kagamitan ng Mag-aaral. Yunit IV. Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas 4 Araling Panlipunan Kagamitan ng Mag-aaral Yunit IV Ang aklat sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at/o unibersidad.

More information

Hinggil sa Karapatan ng mga Katutubo at Kahalagahan ng Pagsalin ng Katutubong Kaalaman at Kultura

Hinggil sa Karapatan ng mga Katutubo at Kahalagahan ng Pagsalin ng Katutubong Kaalaman at Kultura Hinggil sa Karapatan ng mga Katutubo at Kahalagahan ng Pagsalin ng Katutubong Kaalaman at Kultura (Input para sa Luzon-wide Youth Gathering) I. SINO ANG MGA KATUTUBONG MAMAMAYAN? Ang mga katutubong mamamayan

More information

a - r 4. Sino ang namuno sa isang corregimiento? r g o 5. Ano ang tawag sa tanggapan ng namuno ng isang pueblo? b n r i

a - r 4. Sino ang namuno sa isang corregimiento? r g o 5. Ano ang tawag sa tanggapan ng namuno ng isang pueblo? b n r i GRADE V PROYEKTO: ANG PAMAMAHALA NG MGA AMERIKANO ALAMIN MO Ang mga Amerikano ay nagpakilala ng maraming pagbabago sa Pilipinas lalonglalo na sa pamamahala ng pamahalaan. Mapag-aaralan mo sa modyul na

More information

LEGAL NETWORK FOR TRUTHFUL ELECTIONS. Mga impormasyon tungkol sa pagrerehistro ng botante Gabay sa pambansa at lokal na halalan para sa mayo 2016

LEGAL NETWORK FOR TRUTHFUL ELECTIONS. Mga impormasyon tungkol sa pagrerehistro ng botante Gabay sa pambansa at lokal na halalan para sa mayo 2016 LEGAL NETWORK FOR TRUTHFUL ELECTIONS SINO SI LENTE? Ang Legal Network for Truthful Elections (LENTE) ay itinatag noong 2007 bilang pagtugon sa malawakan at sistematikong pandaraya sa mga nakalipas na eleksyon.

More information

HF Markets Ltd HOTFOREX PHILIPPINES CONTEST

HF Markets Ltd HOTFOREX PHILIPPINES CONTEST HF Markets Ltd HOTFOREX PHILIPPINES CONTEST Mayo 2015 Mga Tuntunin at Kundisyon para sa Paligsahan ng HotForex Pilipinas Ang Paligsahan ng HotForex Pilipinas ay isang Live trading Contest, na naghahandog

More information

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM BAITANG 5

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM BAITANG 5 K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM BAITANG 5 PAMANTAYAN SA PAGKATUTO: Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa pagkakabuo ng kapuluan ng Pilipinas at mga sinaunang lipunan hanggang sa mga malalaking

More information

H E K A S I MAGKATULAD NA PAGPAPAHALAGA: BATAYAN NG PAMBANSANG PAGKAKAISA SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS

H E K A S I MAGKATULAD NA PAGPAPAHALAGA: BATAYAN NG PAMBANSANG PAGKAKAISA SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS H E K A S I 6 MAGKATULAD NA PAGPAPAHALAGA: BATAYAN NG PAMBANSANG PAGKAKAISA

More information

Sibika Baitang 2 Ikatlong Markahan

Sibika Baitang 2 Ikatlong Markahan Sibika Baitang 2 Ikatlong Markahan 1 2 Ikatlong Markahan, Baitang 2, Karagdagang Aralin 1 Paksa: Ang Hanapbuhay at Kultura ng Aking Komunidad Layunin: Natatalakay ang mga produkto at mga kaugnay na hanapbuhay

More information

TIME FRAME PAKSA KASANAYANG PAMPAGKATUTO PAGTATAYA Lingo 1 Ang kahalagahan ng Pagsulat

TIME FRAME PAKSA KASANAYANG PAMPAGKATUTO PAGTATAYA Lingo 1 Ang kahalagahan ng Pagsulat SENIOR HIGH SCHOOL BASIC EDUCATION DEPARTMENT Pamantasang Holy Angel Lungsod Angeles UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO SA PILING LARANGAN (Akademik) DESKRIPSYON NG KURSO PAMANTAYANG PANGNILALAMAN PAMANTAYAN

More information

Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) Title VI

Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) Title VI Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) Pananagutan ng Organisasyon Title VI Ang County ng Santa Clara County, na nasa puso ng Silicon Valley, ay tahanan sa isa sa pinakamakabago, malikhain at

More information

Pantay na Pagk ak ataon sa mga Ex tr acur r icular na Gawain par a sa mga Estudyanteng may K apansanan Mayo 2014, Paglalathala #CM45.

Pantay na Pagk ak ataon sa mga Ex tr acur r icular na Gawain par a sa mga Estudyanteng may K apansanan Mayo 2014, Paglalathala #CM45. Pantay na Pagk ak ataon sa mga Ex tr acur r icular na Gawain par a sa mga Estudyanteng may K apansanan Mayo 2014, Paglalathala #CM45.08 1. Ang mga estudyanteng may kapansanan ba ay may karapatan sa pantay

More information

Saligang Batas ng Migrante International

Saligang Batas ng Migrante International Saligang Batas ng Migrante International Ipinagtibay ng ika-6 na Kongreso December 16, 2011 Claret Retreat House, Tandang Sora, Quezon City PAHAYAG NG PANININDIGAN Kaming bumubuo ng Migrante International

More information

PANIMULA. Ang maging isang babae o lalaki ay isang mahalagang kaganapan para sa tao sa mundo.

PANIMULA. Ang maging isang babae o lalaki ay isang mahalagang kaganapan para sa tao sa mundo. PANIMULA Ang maging isang babae o lalaki ay isang mahalagang kaganapan para sa tao sa mundo. Ang babae at lalaki, ayon sa maraming paniniwala ay nilalang upang magsama, maging magkatuwang, at sa mas kilalang

More information

Zangle Parent Connect Gabay sa Tagagamit. Paaralang Pampurok ng Anchorage

Zangle Parent Connect Gabay sa Tagagamit. Paaralang Pampurok ng Anchorage Zangle Parent Connect Gabay sa Tagagamit Paaralang Pampurok ng Anchorage Talaan ng Nilalaman Paano Makapag-akses sa ParentConnection... 2 Tuloy Po Mga Magulang!... 2 Mga Rekisito sa Computer... 2 Paghahanap

More information

SUUNTO GUIDING STAR PAG-IINGAT AT WARRANTY

SUUNTO GUIDING STAR PAG-IINGAT AT WARRANTY SUUNTO GUIDING STAR PAG-IINGAT AT WARRANTY 2 1 Tungkol sa Suunto Guiding Star... 3 2 Pangangalaga at pag-iingat... 4 3 Limitadong Lifetime Warranty... 5 1 TUNGKOL SA SUUNTO GUIDING STAR Sa isang maaliwalas

More information

GRADE VI GAMIT NG GRID

GRADE VI GAMIT NG GRID GRADE VI GAMIT NG GRID ALAMIN MO Ito ang mundo. Matutukoy mo ba kung saan dito matatagpuan ang ating bansa? Halika, hanapin mo! Sa modyul na ito, matututuhan mo ang paggamit ng grid sa paghahanap ng tiyak

More information

Ang Karapatan Ng Mga Bingi Na Lumaking Bilingwal

Ang Karapatan Ng Mga Bingi Na Lumaking Bilingwal Filipino/Tagalog Ang Karapatan Ng Mga Bingi Na Lumaking Bilingwal The Filipino/Tagalog translation of The right of the deaf child to grow up bilingual by François Grosjean University of Neuchâtel, Switzerland

More information

GRADE V Mga Programa ng mga Pangulo matapos ang People Power 1

GRADE V Mga Programa ng mga Pangulo matapos ang People Power 1 GRADE V Mga Programa ng mga Pangulo matapos ang People Power 1 ALAMIN MO Malaking tagumpay ng People Power 1 ang pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos matapos ang mahigit 20 taong paniniil at pagpapahirap

More information

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA I

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA I ( Effective and Affordable Secondary Education ) EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA I MODYUL BILANG 8 Project EASE: Edukasyon sa Pagpapahalaga I, Modyul 8, ph.1/14 EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA I Yunit II Modyul

More information

Mga Nalalapit na Pagbabago sa Santa Clara Family Health Plan Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2018 na Listahan ng Gamot

Mga Nalalapit na Pagbabago sa Santa Clara Family Health Plan Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2018 na Listahan ng Gamot Mga Nalalapit na Pagbabago sa Santa Clara Family Health Plan Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2018 na Listahan ng Gamot Petsa ng pagbabago 8/1/2018 Ang Santa Clara Family Health Plan (SCFHP)

More information

PART A. LINGGUHANG ISKEDYUL SA TRABAHO

PART A. LINGGUHANG ISKEDYUL SA TRABAHO PROVIDER NUMBER PROGRAMA NG MGA SERBISYO NG SUPORTA SA BAHAY (IN-HOME SUPPORTIVE SERVICES PROGRAM, IHSS) KASUNDUAN SA LINGGUHANG TRABAHO & PAGBIBIYAHE NG TAGABIGAY (Dapat itong makumpleto ng isang provider

More information

GRADE VI SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG NA KASAPI NG PILIPINAS

GRADE VI SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG NA KASAPI NG PILIPINAS GRADE VI SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG NA KASAPI NG PILIPINAS ALAMIN MO Suriin mo ang larawan. Ano ang nakikita mo sa larawan? Ano ang gustong ipahayag ng larawan? Bakit ipinakita sa larawan ang pagkakapit-kamay

More information

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM SENIOR HIGH SCHOOL APPLIED TRACK SUBJECT

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM SENIOR HIGH SCHOOL APPLIED TRACK SUBJECT Titulo ng Kurso: Filipino sa Piling Larangan (Akademik) Diskripsyon ng Kurso: Pagsulat ng iba t ibang anyo ng sulating lilinang sa mga kakayahang magpahayag tungo sa mabisa, mapanuri, at masinop na pagsusulat

More information

I-reboot ang Iyong X1 TV Box

I-reboot ang Iyong X1 TV Box I-reboot ang Iyong X1 TV Box Kapag nagto-troubleshoot ng problema sa iyong XFINITY X1 TV box, maaari kang madirekta upang i-reboot ang device. Alamin ang tungkol sa tatlong opsyon na mayroon ka para sa

More information

Oops... Ingat sa Lansangan

Oops... Ingat sa Lansangan 2 Oops... Ingat sa Lansangan B a s i c L i t e r a c y L e a r n i n g M a t e r i a l B u r e a u o f A l t e r n a t i v e L e a r n i n g S y s t e m d e p A r t M e n t O f e d u c A t I O n Reformatted

More information

H E K A S I EDUKASYON: SAAN PATUTUNGO SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I EDUKASYON: SAAN PATUTUNGO SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS EDUKASYON: SAAN PATUTUNGO 5 Department of Education BUREAU OF

More information

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 2 Modyul Blg. 6

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 2 Modyul Blg. 6 EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 2 Modyul Blg. 6 Ang Kaibuturan ng Tao I. Ano ang Inaasahang Matutuhan Mo? Kamusta ka na muli mag-aaral? Sa araling ito, tiyak na magugustuhan mo ang mga gawain. Magkakaroon

More information

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano?

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sabi ni Jesus, Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.

More information

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ANG KONSTITUSYON NG REPUBLIKA NG ITALYA

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ANG KONSTITUSYON NG REPUBLIKA NG ITALYA LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ANG KONSTITUSYON NG REPUBLIKA NG ITALYA Pagpapakila Ang animnapung taong Pagtitibay ng Kapulungang konstitusyonal,ay nagmumungkahi ng isang publikasyong alay sa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 6:5-9 Ang Awtoridad Na Saklaw Sa Paggawa ni Rev. Wilbur G Bruinsma Ang buhay ay maraming

More information

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig. K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig. K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN Baitang 1 10 Disyembre 2013 Figure 1. The Conceptual Framework

More information

Atlantic Health System

Atlantic Health System MORRISTOWN MEDICAL CENTER OVERLOOK MEDICAL CENTER NEWTON MEDICAL CENTER CHILTON MEDICAL CENTER HACKETTSTOWN MEDICAL CENTER 100 Madison Avenue Interoffice Box 111 99 Beauvoir Avenue Interoffice Box 237

More information

Alamat ng Kawayan. Anthony Pascua SAILN, Tier III

Alamat ng Kawayan. Anthony Pascua SAILN, Tier III Alamat ng Kawayan Anthony Pascua SAILN, Tier III Noong unang panahon ang puno ng Kawayan ay hindi yumuyuko. Mayabamg ito at taas-noo. Ipinagmamalaki nito ang kanyang makinis na katawan. Berdeng-berde ang

More information

Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Wika

Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Wika 4 Batas-trapiko 4-1 Batas-trapiko sa Japan May mga batas-trapiko para sa mga taong naglalakad, sasakyan, motorsiklo, bisikleta at iba pa sa Japan. Tandaan ang mga batas-trapikong ito sa pinakamadaling

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Naalala mo pa ba ang huling halalan o eleksyon para sa pagkapangulo? Ginamit mo ba ang iyong karapatang bumoto? Sino ang iyong ibinoto? Alam mo ba kung bakit tayo nagkakaroon

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Corinto 10:31 "Mga Dapat Unahin Sa Pag-aasawa (1)" ni Prof. Barrett Gritters Ang Westminster

More information

Pamagat ng Pag-aaral (o IRB Approval Number kung maaaring labagin ng pamagat ng pag-aaral ang privacy ng subject):

Pamagat ng Pag-aaral (o IRB Approval Number kung maaaring labagin ng pamagat ng pag-aaral ang privacy ng subject): IRB# University of California (ilagay ang pangalan ng iyong system ng kalusugan) 1 Pahintulot na Gumamit ng Personal na Impormasyong Pangkalusugan para sa Pananaliksik Pamagat ng Pag-aaral (o IRB Approval

More information

GABAY NG GURO. Populasyon at Pag- unlad, Sekswalidad at Mapanagutang Pagmamagulang (Population and Development, Sexuality and Responsible Parenthood)

GABAY NG GURO. Populasyon at Pag- unlad, Sekswalidad at Mapanagutang Pagmamagulang (Population and Development, Sexuality and Responsible Parenthood) GABAY NG GURO Populasyon at Pag- unlad, Sekswalidad at Mapanagutang Pagmamagulang (Population and Development, Sexuality and Responsible Parenthood) Video 1 Konsepto ng Pag- unlad (The Concept of Human

More information

Special Filipino Curriculum (SFC): Isang mungkahing kurikulum sa Filipino para sa Dayuhang mag-aaral

Special Filipino Curriculum (SFC): Isang mungkahing kurikulum sa Filipino para sa Dayuhang mag-aaral Special Filipino Curriculum (SFC): Isang mungkahing kurikulum sa Filipino para sa Dayuhang mag-aaral Rosalie B. Tangonan 1* Saint Pedro Poveda College rosalietangonan@gmail.com Voltaire Nina M. Christina

More information

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano?

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. (Juan 14:6) Following Jesus (Student

More information

ARALING PANLIPUNAN I

ARALING PANLIPUNAN I (Effective and Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN I MODYUL 13 ANG PAGHAHANDA PARA SA PAGSASARILI BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig

More information

GABAY SA PAG GAMIT NG ADMIN CONSOLE (ADMIN CONSOLE QUICK GUIDE)

GABAY SA PAG GAMIT NG ADMIN CONSOLE (ADMIN CONSOLE QUICK GUIDE) Page 1 of 16 A CLOUD INFORMATION SYSTEM FOR DISASTER PREPAREDNESS GABAY SA PAG GAMIT NG ADMIN CONSOLE (ADMIN CONSOLE QUICK GUIDE) UPDATED: NOVEMBER 2016 No pa r t of this publica tio n m ay be re pro duce

More information

Ako at ang Ating Watawat

Ako at ang Ating Watawat 2 Ako at ang Ating Watawat B a s i c L i t e r a c y L e a r n i n g M a t e r i a l B u r e a u o f A l t e r n a t i v e L e a r n i n g S y s t e m D E P A R T M E N T O F E D U C A T I O N Reformatted

More information

H E K A S I EDUKASYON SA PANAHON NG EDSA REVOLUTION HANGGAN SA KASALUKUYAN SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I EDUKASYON SA PANAHON NG EDSA REVOLUTION HANGGAN SA KASALUKUYAN SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS EDUKASYON SA PANAHON NG EDSA REVOLUTION HANGGAN SA KASALUKUYAN

More information

TAGALOG. PATNUBAY SA PAG AARAl NG. «an

TAGALOG. PATNUBAY SA PAG AARAl NG. «an TAGALOG PATNUBAY SA PAG AARAl NG «an .'" Nais mo bang malaman. ang ilang kahangahangang balita? ang katotohanan tungkol sa Diyos? kung paano magkakaroon ng isang buhay na maligaya? Kung gayon, ang Patnubay

More information

SCFHP Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2019 Listahan ng Matibay na Kagamitang Medikal (Listahan ng Durable Medical Equipment o DME)

SCFHP Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2019 Listahan ng Matibay na Kagamitang Medikal (Listahan ng Durable Medical Equipment o DME) SCFHP Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2019 Listahan ng Matibay na Kagamitang Medikal (Listahan ng Durable Medical Equipment o DME) Ano ba ang Matibay na Kagamitang Medikal? Ang matibay na

More information

BANGHAY ARALIN sa ARALING PANLIPUNAN 3 IKATLONG MARKAHAN - Isinulat ni Cecelia G. Buta, MTB Regional Trainer, Region XI

BANGHAY ARALIN sa ARALING PANLIPUNAN 3 IKATLONG MARKAHAN - Isinulat ni Cecelia G. Buta, MTB Regional Trainer, Region XI IKATLONG LINGGO (Week 3) BANGHAY ARALIN sa ARALING PANLIPUNAN 3 IKATLONG MARKAHAN - Isinulat ni Cecelia G. Buta, MTB Regional Trainer, Region XI! - Layunin: Naipapaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon

More information

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig. K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig. K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN Baitang 1 10 Mayo 2016 Figure 1. The Conceptual Framework of Araling

More information

H E K A S I MGA BATAS SA PAGPAPAUNLAD NG ATING KULTURA SELF INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I MGA BATAS SA PAGPAPAUNLAD NG ATING KULTURA SELF INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In School Off School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I 4 Distance Education for Elementary Schools SELF INSTRUCTIONAL MATERIALS MGA BATAS SA PAGPAPAUNLAD NG ATING KULTURA Department of Education

More information

Isang Guide para sa Naturalisasyon

Isang Guide para sa Naturalisasyon U.S. Department of Justice OMB No. 1115-0009 Immigration and Naturalization Service Isang Guide para sa Naturalisasyon Form M-476-TG (12/00) NOTE: This document is certified by a contractor to be a true

More information

Stake Audit Committee

Stake Audit Committee Ibinubuod ng dokumentong ito ang layunin, organisasyon, mga responsibilidad, at pananagutan ng stake audit committee. Paalala: Sa dokumentong ito, ang mga terminong stake president, stake auditor, at stake

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Filipos 3:8 "Kalugihan Upang Magkamit ni Rev. Wilbur Bruinsma Sa Filipos 3:8, si apostol Pablo

More information

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit I Modyul Blg. 1

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit I Modyul Blg. 1 EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit I Modyul Blg. 1 Isang Buhay, Isang Diyos I. Ano ang Inaasahang Matututuhan Mo? Nasa ikaapat na taon ka na sa haiskul! Ilang buwan na lamang at haharap ka na sa panibagong

More information

H E K A S I BUWIS, KABALIKAT NG BANSA SA KAUNLARAN SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS

H E K A S I BUWIS, KABALIKAT NG BANSA SA KAUNLARAN SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS H E K A S I 6 BUWIS, KABALIKAT NG BANSA SA KAUNLARAN Department of Education

More information

Tugon sa mga Hinaing at Mithiin ng Bayan Para sa Pagbabago at Pag-unlad ng Mamamayan Nobyembre 5, 2015

Tugon sa mga Hinaing at Mithiin ng Bayan Para sa Pagbabago at Pag-unlad ng Mamamayan Nobyembre 5, 2015 Tugon sa mga Hinaing at Mithiin ng Bayan Para sa Pagbabago at Pag-unlad ng Mamamayan Nobyembre 5, 2015 Nadarama at naririnig namin ang malawakang reklamo laban sa laganap na kahirapan, inhustisyang panlipunan,

More information

H E K A S I KAHALAGAHAN NG BATAS SA PAG-UUGNAY NG MGA UNANG PILIPINO SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I KAHALAGAHAN NG BATAS SA PAG-UUGNAY NG MGA UNANG PILIPINO SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I 5 Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS KAHALAGAHAN NG BATAS SA PAG-UUGNAY NG MGA UNANG PILIPINO Department

More information

Sa mga magulang na babiyahe dala ang kanilang mga anak patungo sa ibang bansa Sa mga magulang na pabalik ng Japan dala ang kanilang mga anak

Sa mga magulang na babiyahe dala ang kanilang mga anak patungo sa ibang bansa Sa mga magulang na pabalik ng Japan dala ang kanilang mga anak Sa mga magulang na babiyahe dala ang kanilang mga anak patungo sa ibang bansa Sa mga magulang na pabalik ng Japan dala ang kanilang mga anak Mga suliraning maaaring harapin kapag inalis ang mga anak mula

More information

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Yunit II Modyul Blg. 1

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Yunit II Modyul Blg. 1 EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Yunit II Modyul Blg. 1 Kapamilya Katuwang Kaisa I. Ano Ang Inaasahang Matututuhan Mo? Babae, tinatanggap mo ba si Lalaki?...Lalaki, tinatanggap mo ba si Babae? Ngayong kayo

More information

Mahal na Punong Guro, Guro o Kasama sa Trabaho

Mahal na Punong Guro, Guro o Kasama sa Trabaho Mahal na Punong Guro, Guro o Kasama sa Trabaho Paksa: Ang Global na Kampanya ng UNGEI para sa Edukasyon - Big Story Lesson 2011 Linggo ng Global na Aksyon: Isa syang karapatan, gawin nating tama! Edukasyon

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 139:19-22 Si Jehovah ang Dios na Nakakaalam ng Lahat: (5) Ang Ating Pagkapoot Sa Kanyang

More information

1. Ano ang teknolohiyang pantulong (assistive technology) sa espesyal na edukasyon?

1. Ano ang teknolohiyang pantulong (assistive technology) sa espesyal na edukasyon? Sistema ng proteksyon at pagtataguyod ng California Libreng tawag (800) 776-5746 Pagkuha ng Teknolohiyang Pantulong sa Pamamagitan ng Paaralan ng Inyong Anak Septyembre 2015, Lat. #5577.08 - Tagalog 1.

More information

Third Quarter 2018 Social Weather Survey: Pinoys maintain anti-chinese stance on West Philippine Sea issue

Third Quarter 2018 Social Weather Survey: Pinoys maintain anti-chinese stance on West Philippine Sea issue 20 November 2018, page 1 of 18 52 Malingap St., Sikatuna Village, Quezon City Website: www.sws.org.ph Tel: 924-4456, 924-4465 Fax: 920-2181 Erratum, 20 November 2018: In Table 5, page 18, the June 2018

More information

Pondong Ipinagkatiwala para sa Inyong Anak (Your Child s Trust Fund) Mga Madalas na Katanungan

Pondong Ipinagkatiwala para sa Inyong Anak (Your Child s Trust Fund) Mga Madalas na Katanungan Pondong Ipinagkatiwala para sa Inyong Anak (Your Child s Trust Fund) Mga Madalas na Katanungan 1 Pondong Ipinagkatiwala para sa Inyong Anak Mga Madalas na Katanungan Talaan ng nilalaman A. Panimula 3 B.

More information

International Correspondence Institute PHILIPPINE NATIONAL OFFICE P.O. Box 1084, Manila. Unang Aralin hanggang 3

International Correspondence Institute PHILIPPINE NATIONAL OFFICE P.O. Box 1084, Manila. Unang Aralin hanggang 3 nternational Correspondence nstitute PHLPPNE NATONAL OFFCE P.O. Box 1084, Manila TALA NG MAG-AARAL oo ANG GLESYA Unang Aralin hanggang 3 Petsa ng ipadala. sulat ng Malinaw Tirahan.. Gulang Babae o Lalaki..

More information

GRADE IV MGA BATAS SA PAGPAPAUNLAD NG KULTURA

GRADE IV MGA BATAS SA PAGPAPAUNLAD NG KULTURA GRADE IV MGA BATAS SA PAGPAPAUNLAD NG KULTURA ALAMIN MO Maraming bagay ang bumubuo ng kultura ng bansa. Sa natatanging kulturang ito nakikilala ang isang bansa. Dahil dito, mithiin ng bawat isa na mapahalagahan

More information

The K to 12 Araling Panlipunan Curriculum. Scope and Expected Competencies

The K to 12 Araling Panlipunan Curriculum. Scope and Expected Competencies The K to 12 Araling Panlipunan Curriculum Scope and Expected Competencies The K to 12 Basic Education Program www.gov.ph The K to 12 Basic Education Program -an Official Gazette PH Special Section Curriculum

More information

KALAKASAN AT KAANGKUPAN

KALAKASAN AT KAANGKUPAN MGA PERSPEKTIBA SA MTB-MLE GAMIT ANG VSR: KALAKASAN AT KAANGKUPAN Benjamin M. Mendillo Jr, PhD Puno, Sangay ng Salin Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas Komisyon sa Wikang Filipino BALANGKAS NG PANAYAM Panimula

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Ituturo ng modyul na ito ang tungkol sa iba t ibang pamamaraan ng pagtantiya (estimation) at kung paano mo ito gagamitin sa iyong pang-arawaraw na pamumuhay. Bakit sa tingin

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Ipaglaban mo ang iyong karapatan! Ipagtanggol natin ang kalayaan ng ating bayan! Pamilyar ba sa iyo ang mga islogan na ito? Maaaring nakarinig ka na o nakakita ng kaparehong

More information

AWIT 16:2-3 SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA? NI REV RODNEY KLEYN

AWIT 16:2-3 SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA? NI REV RODNEY KLEYN AWIT 16:2-3 SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA? NI REV RODNEY KLEYN Isang pribilehiyo para sa akin ang muling makabalik sa himpapawid para sa Reformed Witness Hour para sa darating na apat na

More information

Makabayang Pedagohiya sa Pagpapatupad ng OBTEC (Outcomes-Based Curriculum) Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila

Makabayang Pedagohiya sa Pagpapatupad ng OBTEC (Outcomes-Based Curriculum) Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila Makabayang Pedagohiya sa Pagpapatupad ng OBTEC (Outcomes-Based Curriculum) Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila Voltaire M. Villanueva Philippine Normal University villanuevavoltaire8@gmail.com

More information

(Effective Alternative Secondary Education)

(Effective Alternative Secondary Education) (Effective Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN IV MODYUL 19 ANG PILIPINO SA PAMBANSANG KAUNLARAN BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig

More information

MAY KAAGAPAY KA NA BA?

MAY KAAGAPAY KA NA BA? MAY KAAGAPAY KA NA BA? By Derick Parfan March 21, 2010 GAWA 2:41-47 Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi [ni Pedro] ay nagpabautismo, at nadagdagan ang mga alagad ng may tatlong libong katao nang araw na

More information

Edukasyon sa Pagpapakatao

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Activity Sheets (1st Quarter) Department of Education June 2016 1 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - Baitang5 Unang Markahan Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya ARALIN

More information

Republic of the Philippines Department of Education Negros Island Region DIVISION OF SILAY CITY City of Silay

Republic of the Philippines Department of Education Negros Island Region DIVISION OF SILAY CITY City of Silay Republic of the Philippines Department of Education Negros Island Region DIVISION OF SILAY CITY City of Silay Special Science Elementary School (SSES) ACTIVITY SHEETS IN ARALING PANLIPUNAN 1 Prepared by:

More information

Araling Panlipunan. Kagamitan ng Mag-aaral. Tagalog

Araling Panlipunan. Kagamitan ng Mag-aaral. Tagalog 2 Araling Panlipunan Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad.

More information

PANIMULANG ARALIN TUNGKOL SA SANTUARYONG- DAGAT

PANIMULANG ARALIN TUNGKOL SA SANTUARYONG- DAGAT PANIMULANG ARALIN TUNGKOL SA SANTUARYONG- DAGAT Resource Persons: Dr. Angel C. Alcala - Chairman, Commission on Higher Education (CHED) Dr. Hilconida Calumpong - Director, Silliman University Marine Laboratory

More information

PATAKARAN SA PAG-UUGALI AT

PATAKARAN SA PAG-UUGALI AT Patakaran sa Pag-uugali at Kagandahang-asal ng Korporasyon PATAKARAN SA PAG-UUGALI AT KAGANDAHANG-ASAL NG KORPORASYON 1. Introduksyon Kinikilala ng Amcor ang mga pananagutan nito bilang prodyuser sa buong

More information

liberalismo I S A N G P R A Y M E R JULIO C. TEEHANKEE, Ph.D.

liberalismo I S A N G P R A Y M E R JULIO C. TEEHANKEE, Ph.D. liberalismo I S A N G P R A Y M E R JULIO C. TEEHANKEE, Ph.D. NILATHALA NG NATIONAL INSTITUTE FOR POLICY STUDIES 2005 Liberalismo Isang Praymer ISBN 971-8844-02-3 Karapatang Maglathala 2005 National Institute

More information

Pagsasanay ng mga guro sa programa ng K to 12 Baitang 8

Pagsasanay ng mga guro sa programa ng K to 12 Baitang 8 Republic of the Philippines Department of Education REGION IV (A) CALABARZON Karangalan Village, Cainta, Rizal Pagsasanay ng mga guro sa programa ng K to 12 Baitang 8 Sesyon: 6 Paksa: Pagtatasa at Pagtataya/Workshap

More information

GRADE IV REHIYON VI KANLURANG VISAYAS

GRADE IV REHIYON VI KANLURANG VISAYAS GRADE IV REHIYON VI KANLURANG VISAYAS ALAMIN MO Tingnan at suriin ang larawan. Saan mo nakikita ang pagsasayaw sa kalye? May ganito rin bang okasyon sa inyong bayan? Alam mo bang dinarayo ang ganitong

More information

BANAL NA PAGBABASA PARA SA PAMILYA

BANAL NA PAGBABASA PARA SA PAMILYA BANAL NA PAGBABASA PARA SA PAMILYA Ang banal na pagbabasbas ni Papa Francisco Na may pagtangkilik ng: Banal na Pagbabasa para sa Pamilya Ang Salita ng Dios ang pinagmumulan ng buhay at espiritualidad

More information