КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА"

Transcription

1 КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име Евагелиа Презиме Боли Матични број Година рођења 1966 Место рођења Елассона Држава Грчка Звање Редовни професор Титула Доктор наука у физичкој култури Директни телефони Телефони локали Област и ужа научна област Физичко васпитање и спорт СТРУЧНА БИОГРАФИЈА Кратка стручна биографија Боли Евагелиа је рођена године у Еласона код Ларисе, Грчка. Основну и средњу школу завршила је у месту рођења. Студирала је на Филозофском факултету у Нишу, последипломске магистарске студије завршила је и докторирала након чега је изабрана за доцента на предмету плесови. У звање ванредног професора изабрана је године. Учествовала је на већем броју домаћих и међународних скупова у вези са плесом, социологијом и психологијом спорта: Келн (1995), Нови сад (1995 и 96), Врњачка Бања (1996), Атина (1997 и 98), Комотини (1993/94/95/96/97/98 /99/2000/01/02), Петровац (2001), Скиатос (2001), Atina(2002), Ohrid (2013), Bratislava (2013), Bukorešt (2015) i Travnik (2015. У звање редовног професора изабрана је 27. јуна Аутор је и коаутор у неколико монографија и уџбеника: "Плесови" (уџбеник), "Структура антрополошких димензија плесача и плесачица и израда поступака за њихову процену и праћење" (монографија), "Спорт и криминал" (монографија) и учесник је у пројектима: "Сексуални диморфизам" и "Конструкција и примена таксономских неуронских мрежа". Објавила је преко 70 стручних и научних радова у домаћим и страним часописима.вршила је функцију продекана за наставу од 2007 до 2015.Била је шлан Савета Факултета и Унуверзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Председник струшног одбора за Фишичку културу и чшлан Сената Универзитета. Члан је редакције научног часописа Кинезиометрија. Предмети њеног рада и интересовања су плесови и социологија спорта. Тренутно ради као редовни професор на преметима плесови и социологија спорта на основним, дипломским и докторским студијама. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА ЗВАЊА Р.бр. Година избора НАСТАВНО-НАУЧНА ЗВАЊА: Асистент, Доцент, Ванредни професор, Редовни професор; Истраживач-приправник, Истраживач сарадник, Научни сарадник,виши научни сарадник, Научни саветник Асистент: Плесови Доцент: Плесови, Универзитета у Приштини Ванредни професор: Плесови, Универзитета у Приштини Редовни професор: Плесови, Универзитета у Приштини СТРУЧНА БИОГРАФИЈА ДИПЛОМЕ ДИПЛОМА Година 1992 Место Приштина 1

2 Институција Факултет за фиѕичку културу Наслов дипломског рада Осврт на досадашња истраживања у РСГ. Област Физичка култура МАГИСТАРСКА ТЕЗА Година 1996 Место Приштина Институција Факултет физичке културе Наслов тезе Структура интелектуалних и музичких способности и карактеристика личности код плесачица који се баве стандардним и латино-америчким плесовима Област Физичка култура ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Година 2000 Место Лепосавић Институција Факултет физичке културе Наслов дисертације Разлике у нивоу музичких и когнитивних способности и карактеристика личности код плесача и плесачица пре и после такмичарског периода. Област Физичка култура ПРОДУКЦИЈА - ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РАДОВА (без аутоцитата) Списак цитата НАПОМЕНА: Списак ће бити преузет од Библиотеке Матице српске. Број Udžbenici Broj 4 Евагелиа Боли (2011): Плесови, Лепосавић: Факултет за спорт и физичко васпитање.. ПРОДУКЦИЈА - РЕЗУЛТАТИ Назив групе резултата Врста резултата M Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја Истакнута монографија међународног значаја Монографија међународног значаја Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја Лексикографска јединица или карта у научној публикацији водећег међународног значаја Лексикографска јединица или карта у публикацији међународног значаја Уређивање научне монографије или тематског зборника водећег међународног значаја M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 2

3 Радови објављени у научним часописима међународног значаја Уређивање научне монографије,тематског зборника, лексикографске или картографске публикације међународног значаја Рад у врхунском међународном часопису Рад у истакнутом међународном часопису Рад у међународном часопису Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком Boli, E., Popović, M., Popović, D., Hadži Vidaković, M., Bojević, M., & Jovanović, M. (2015). Semi-orthogonal transformation of principal componemts of cognitive dimensions of athletes and unified partners. Sports Science, 8 (1), Vladimir Savic, * Dragan Popovic, Evagelia Boli, Milos Popovic and Jasna Popovic (2016) Influence of cognitive abilities personality charactaristics and social status on pubils success in mathematics. International Journal of Current Research Vol. 8, Issue, 05, pp Dragan Popovic, Evagelia Boli, Ankica Hosek-Momirovic, Milos Popovic, Vladimir Savic and Jasna Popovic (2016) EFFECTS OF DATA REPROCESSING ON THE EFFICIENCY OF TAXONOMIC NEURAL NETWORKS International Journal of Current Research Vol. 8, Issue, 06, pp Dragan Popovic, Evagelia Boli, Ankica Hosek-Momirovic, Milos Popovic, Vladimir Savic and Jasna Popovic (2016) ON BEHAVIOR OF PSYCHOPATHS UNDER WAR CONDITIONS. International Journal of Current Research Vol. 8, Issue, 08 pp Dragan Popovic, Evagelia Boli, Ankica Hosek-Momirovic, Milos Popovic, Vladimir Savic and Jasna Popovic (2016) THE STRICTURE OF FUNCTIONAL ABILITES OF DANCERS. International Journal of Current Research Vol. 8, Issue, 08, pp M18 M21 M22 M23 M24 Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису Научна критика и полемика у међународном часопису M25 М26 Уређивање истакнутог међународног научног часописа на год.нивоу (гост уредник) M27 3

4 9 Уређивање међународног научног часописа М28 Kinesmetrics Универзитет у Приштини, Факултет за спорт и физичко васпитање Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини M31 (неопходно позивно писмо) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу M32 Саопштење са међународног скупа штампано у целини M33 Boli, E., Popović, M., Popović, D., Hadži Vidaković, M., Bojević, M., & Jovanović, M. (2015). Semiortogonalna transformacija glavnih komponenata kognitivnih dimenzija atleta i saradnika, 1st International Sport Science Education and Development Conference, 21-25, Travnik. B&H 2. Popovic, D., Popovic, M., Boli, E., Mensur, H., & Jovanovic, M. (2015) Structure of Personality Variables of Special Olympics Athletes and Unified Partners in Football, 4 th ICSS, International Conference On Social Sciences, Vol. 1 pp , Bucharest, Romania. 3. Boli Evagelia, Dimova, Popovic Dragan (1996) Relationship between musical and cognitive capabilities of female dancers engaged in standard and latin-american dancers. Review of papirs scientific assembly, University of Novi Sad Faculti of physical culture, pp (9-17) Novi Sad. 4. Dragan Popovic, Evagelia Boli, Vladimir Savic, Milos Popovic, Jasna Popovic i Milica Bojovic (2016) DISCRIMINANT ANALYSIS PROJECTED ONTO THE STANDARD METRIC ASA METHOD FOR DETERMINING DIFFERENCES IN INTELLECTUAL ABILITIES BETWEEN TRACK-AND-FIELD ATHLETES AND BASKETBALL PLAYERS, European Scientific Institute, ESI, 2 nd Pan-American Interdisciplinary Conference PIC, February, Nol. 1 (pp ), Buenos Aires, Argentina. 5. Dragan Popovic, Evagelia Boli, Milos Popovic, Vladimir Savic i Jasna Popovic (2016) THE SOCIAL STATUS OF JUDO ATHLETES, European Scientific Institute, ESI, Global Academic Meeting GAM, March, No. ( pp ), Budapest, Hungary. Саопштење са међународног скупа штампано у изводу M34 Popovic, D., Grigoropoulos, P., Tsonias, S., Boli, E. (1993) The effect of the morphologocal characteristics in the execution of the ippon seoi nage tehnique in young judo athletes. 1 nd International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 9. (pp. 243), Komotini, Greece. 2. Popovic, D., Grigoropoulos, P., Stanković., S., Boli, E. (1994) The relationship between intellectual abilities of personality ond the tuning up the rhythm. 2 nd International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 10. (pp. 310), Komotini, Greece. 3. Popovic, D., Stanković, S., Grigoropoulos, P., Boli, E. (1994). The grouping of athletic activities according psychological charachteristic. 2 nd International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 10. (pp. 317), Komotini, Greece. 4. Popović, D., Mekić, M., Grigoropoulos, P., Boli, E. (1994) Analysis of the introductory examinations in the institution of physical education at Serbia. 2 nd International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 10. (pp. 170), Komotini, Greece. 5. Stanković, S., Popović, D., Grigoropoulos, P., & Boli, E. (1994). Human body orientationin space as an important factor in the motor activity at a man. 2 nd International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 10. (pp. 320), Komotini, Greece. 6. Kocic, J., Popovic, D., Boli, E., Nikolic, M. (1995) The structure of intelectual abilitites of female dancers. International Congress, 75 th Anniversary of the Deutsche Sporthochschule Koln German Sport University Cologne, No 1-5 (pp 53) 4

5 7. Boli, E., Popovic, D., Kocic, J., Toskic, D. (1995) The structure of musical abilitites of female dancers. International Congress, 75 th Anniversary of the Deutsche Sporthochschule Kοln German Sport University Cologne, No 1-5 (pp 90) 8. Popović, D., Petrović, J., Boli, E. & Stanković, V., (1995). The structure of the personality of female dancers. 3 rd International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 11 (pp. 196), Komotini, Greece. 9. Popović, D., Kocić, J., Boli, E. & Stanković, V., (1995). Conative characteristics of female dancers. International Congress Images of Sport in the World, 75 th Anniversary of the German Sport University, Abstract Volume, (pp. 96), Open Forum, Cologne, Germany. 10. Boli, E., Popović, D., & Kocić, J. (1995) Muzičke sposobnosti plesačica. International Coference, Summary, No 1, pp 4 Novi Sad, Serbia. 1 Popović, D., Kocić, J., Boli, E. (1995) Struktura ličnosti plesačica. International Coference, Summary, No 1, pp 42. Novi Sad, Serbia. 12. Kocić, J., Popović, D., Boli, E. (1995) Kognitivne sposobnosti plesačica. nternational Coference, Summary, No 1, pp 43. Novi Sad, Serbia. 13. Boli, E., Popović, D i Milojević, A. (1996) Relacije iymeđu intelektualnih I muzičkih sposobnosti kod devojčica koje se bave Latino-Američkim I standarnim plesovima. Sabor psihologa 96 pp Vrnjačka Banja. Srbija. 14. Boli, E., Popović, D., Petković, M., Grigoropoulos, P.(1996). The relation between knowledge and music abilities in females which participate in classic and latin American dances. 4 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 15 (pp. 67), Komotini, Greece. 15. Popović, D., Boli, E., Nikolić, M., Grigoropoulos, P. (1996). The relation between knowledge and personality characteristics in female participate in a classic and latinoamerican dances. 4 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 15 (pp. 294), Komotini, Greece. 16. Popović, D., Boli, E., Nikolić, M., Grigoropoulos, P. (1996).The structure of personality of handball players. 4 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 15 (pp. 295), Komotini, Greece 17. Boli E., Mikiozos M.: (1997) DANCES IN VILLAGE FESTIVALS AND WEDDINGS OF KALYMNOS, DODECANESE ISLANDS. 11 th International Conference on Dance Research, Dance around Mediterranean, Athes. 18. Боли, E., Поповић, Д., Коцић, Ј., Григоропулос, П. (1997): The Effects of the Sensibile Abilities on the Dancing Structures of Latin-American Dances / Apstrakt na grčkom jeziku. (Утицај когнитивних способности на извођење плесних структура у латино-америчким плесовима. 5th International Congress on Physical Education and Sport, Komotini, May, Abstracts, No. 234, p Oral presentation. 19. Коцић, Ј., Поповић, Д., Боли, E., Григоропулос, П. (1997): Effect of Musical Ability in the Execution of Dancing Movements in Latinoamerican Dances / Апстракт на грчком језику. (Утицај музичких способности на извођење плесних структура у латино-америчким плесовима. 5th International Congress on Physical Education and Sport, Komotini, May, Abstracts, No. 306, p. 14 Poster. 20. Поповић, Д., Кулић, Р., Боли, E., Коцић, Ј. (1997): Personality Characteristics and Dancing Movements in Latinoamerican Dances. / Апстракт на грчком језику. Утицај карактеристика личности на извођење плесних структура у латиноамеричким плесовима. 5th International Congress on Physical Education and Sport, Komotini, May, Abstracts, No. 315, p Poster 2 Jovanović, B., Popović, D., Boli, E. & Stanković, V. (1997). N Fisiki agogi aparaithi sinfiki tis antropinis anaptikseos, iparkseos kai aytoekplirseos. 5 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 17 (pp. 162), Komotini, Greece. 22. Mihiozos, M., Popović, D., Boli, E., & Papageorgiou, A. (1997) Traditional dances and musical instruments of Kalimnos Dodecanisa, 5th International Congress on Physical Education and Sport, Komotini, May, Abstracts, No. 237, p. 14 Poster. 23. Mihiozos, M., Popović, D., Boli, E., & Papageorgiou, A. (1997.Dances of Karistos and Aliveriou-Evias. 5th International Congress on Physical Education and Sport, Komotini, May, Abstracts, No. 236, p. 14 Poster. 24. Boli, E., Popović, D., Simić, M. & Stanković, V. (1998). The differences in the motor 5

6 abilities of young basketball and handball players. 6 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 20 (pp. 147), Komotini, Greece. 25. Mikiozos, M., Popović, D., Papageorgiou, G., Boli, E. (1998) Traditional dances of the island of Lesvos (ethical-musical instruments- traditional dresses). 6 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 20 (pp. 252), Komotini, Greece. 26. E. Boli, Popović, D., Simić, M. & Stanković, V. (1998). The differences in the motor abilities of young basketball and handball players. 6 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 20 (pp. 254), Komotini, Greece. 27. Popovic, D., Boli, E., Grigoropoulos. (1998). The algorithm for the analysis of hidden dimensions.. 6 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 20 (pp. 236), Komotini, Greece. 28. Popović, D., Stanković, V., Simić, M. & E. Boli. (1998). The differences in structure of morphological characteristics of handball players and students. 6 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 20 (pp. 236), Komotini, Greece. 29. Boli, E., Popovic, D. (1998). Programming construction for enhancing development in children with special needs. 6 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 20 (pp. 357), Komotini, Greece. 30. Popovic, D., Boli, E., Mikiozos, M. (1999). Methodological process for the kineziological groups detection. 7 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 22 (pp. 550), Komotini, Greece. 3 Boli, E., Momirovic, K., Popovic, D. (2000). Factor structure of motor movement in pre-school age children. 8 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 23 (pp. 670), Komotini, Greece. 32. Boli, E., Momirovic, K., Popovic, D. (2000). The correlation between personalities cognitive abilities and characteristics in boys professional dancers. 8 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 23 (pp. 671), Komotini, Greece. 33. Petković, M., Popović, D., Boli, E., Stanković, V. & Grigoropoulos, P. (2001). I epidrasi tis fisikis agogis ton omoiogenon tmimaton stin anaptiksi ton leitoyrgikon ikanotiton. 9 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 28 (pp. 346), Komotini, Greece. 34. Boli, E., Popović, D., Stanković, V. & Grigoropulos, P. (2001). Razlike u nivou konativnih karakteristika kod plesača i plesačica koji se bave standardnim i latinoameričkim plesovima [Differences in the level of conative characteristics among male and female dancers involved in standard and Latin American dances]. 9 th Summer School for Pedagogues of Physical Education of Montenegro, Petrovac, Fizička kultura. 35. Popović, D., Stanković, V., Boli, E. & Grigoropulos P. (2001). Uticaj sistematskog bavljenja judom na efikasnost resocijalizacije mladih delikvenata. 9 th Summer School for Pedagogues of Physical Education of Montenegro, Petrovac, Fizička kultura. 36. Popovic, D., Toskic, D., Boli, E. (2001). Influence of systematic training ih judo on the alternation of motor abilities. 9 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 28 (pp. 570), Komotini, Greece. 37. Petkovic, M., Popovic, D., Boli, E., Stankovic, V., Grigoropoulos, P. (2001). Influence of physical education in similar groups on the development of functional abilities. 9 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 28 (pp. 572), Komotini, Greece. 38. Boli, E., Hosek, A., Popovic, D., Grigoropoulos, P. (2001) The discriminant analysis as a proper method for the evaluation of judo`s training influence in the alternation of morphologic characteristics. 9 th International Congress on Physical education and Sport, Exercise & society supplement issue No. 28 (pp. 613), Komotini, Greece. 39. Popović, D., Boli, E., Malacko, J., Dragić, B., Toskić, D. & Stanković, V. (2002). Relationship between abilities dependant upon moving regulation and upon energetic regulation. In M. Koskolou, N. Geladas, V. Klissouras (Eds), 7 th Annual Congress of the ECSS, (pp. 1173), vol 2, Athens, Greece. 40. Boli, E., Popović, D., Popović, J., Savić, Z., & Popović, M. (2012). The measures of the lower limit of the latent dimensions reliability obtained by the semiorthogonal 6

7 transformations of the main components. 16 th Symposium on sport and physical education of young, 21and , Ohrid, Macedonia,, 4(1), 12 4 Savić, Z., Boli, E., & Popović, D. (2013). Taxonomic algorithm for determining differences in the structure of anthropological dimensions of selected athletes. 17 th Symposium on sport and physical education of young, 21and , Ohrid,Macedonia,, 4(1), Boli, E., Popovic, D., Popovic, J., Popovic, M., Bojovic, M. (2013) The Algorithm and Program for the Component nalysis of a Set of Quantitative Variables. 8 th FIEP European Congress Physical Education and Sports Perspective of Children and Youth in Europe, pp. 46. Bratislava, Slovakia. 43. Popovic, D., Boli, E., Popovic, J., Popovic, M., Bojovic, M. (2013) The Canonical Analysis of Covariances of the Musical Variables Set and their Image Transformation Derived from the Projection into the Space Stretched by the Vectors of Dancers Cognitive Variables 8 th FIEP European Congress Physical Education and Sports Perspective of Children and Youth in Europe, pp Bratislava, Slovakia. 44. Zoran, S., Boli, E.,Popovic, D. (2013) Taxonomic Algorithm for Determining Differences in the Structure of Anthropological Dimensions of Selected Athletes.8 th FIEP European Congress Physical Education and Sports Perspective of Children and Youth in Europe, pp 208. Bratislava, Slovakia Ауторизована дискусија са међународног скупа Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа M35 M36 Истакнута монографија националног значаја M41 Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод M42 изворног Текста у облику монографије (само за старе језике) Боли, Е., Поповић, Д., & Хошек-Момировић, А. (2009). Спорт и криминал (монографија). Лепосавић: Факултет за спорт и физичко васпитање. 2. Боли, Е (2011 Структура антрополошких димензија плесача и плесачица и израда поступака за њихову процену и праћење (монографија)., Лепосавић: Факултет за спорт и физичко васпитање. Монографска библиографска публикација Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја, превод изворног текста у облику студије, поглавља или чланка, превод или стручна редакција превода научне монографске књиге (само за старе језике) M43 M44 7

8 Часописи националног значаја Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја Лексикографска јединица у научној публи кацији водећег националног значаја, карта у научној публикацији националног значаја, издање грађе у научној публикацији, Лексикографска јединица у научној публикацији националног значаја Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске или картографске публикације водећег националног значаја Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске или картографске публикације националног значаја Рад у водећем часопису националног значаја Boli, E., Popović, M., Popović, D., Hadži Vidaković, M., Bojević, M., & Jovanović, M. (2015). Semi-orthogonal transformation of principal componemts of cognitive dimensions of athletes and unified partners. Sports Science, 8 (1), Boli, E., Popovic, D., Momirovic, A.H., Popovic, J. & Popovic, M. (2015). Canonical relations between musical and cognitive abilities of dancers. International Journal of Law, Education, Social and Sports Studies (IJLESS), 2(2), ISSN: INDIJA 3. Boli, E., Popovic, D., Karanov, B., Bojovic, M., & Jovanovic, M. (2015). Differences in the Level of Social Status of Male and Female Folk Dancers. Sociology Study, 5(3), March 2015 doi: / ISSN: (Print) ISSN: (Online) doi: / / USA 4. Popovic, D., Boli, E., Savic, V., Popovic, M., Bojovic, M., & Kostic, M. (2015) Influence of Cognitive Abilities, Conative Characteristics and Social Status on Student School Grades in Mother Tongue. American Journal of Applied Psychology, 4(3), Published online April 27, 2015 doi /j.ajap ISSN: (print); ISSN (Online) USA 5. Popovic, D.,.Boli, E., Popovic, M., Savic, V., Popovic, J., Bojovic, M. (2015) The Structure of Intellectual Abilities of Special Olympics Football Players. American Journal of Applied Psychology, 4(6), Published online December 5,2015. ( /j. ajap ISSN: (print); ISSN (Online), USA 6. Popovic, D., Popovic, M., Boli, E., Hamidovic, M., Jovanovic, M. (2015) Structure of Personality Variables of Special Olympics Athletes and Unified Partners in Football European Journal of Social Sciences Education and Research ISSN Vol. 3, Nr. 1, Jan-April 2015 EVROPA 7. Popovic, D., Boli, E., Popovic, J., Savic, V., Popovic, M., Bojovic, M (2015) The Structure of Intellectual Abilities of Special Olympics Football Players. International Journal of Innovation and Research in Educational SciencesVolume 2, Issue 6, ISSN (Online): INDIJA 8. Dragan Popovic, Evagelia Boli, Ljubisa Jovasevic, Milos Popovic, Vladimir Savic (2015) Measures of Lower Limit of Reliability of Tests with M45 M46 M47 M48 M49 M51 8

9 A Covariance Matrix of Particles in Determination of the Structure of Conative Dimensions of Selected Volleyball Players, Journal of Modern Education Review, Volume 5, No. 9, pp doi: /jmer( )/ /011 USA 9. Ljubisa Jovasevic, Dragan Popovic, Evagelia Boli, Vladimir Savic, Milos Popovic, Milica Bojovic (2015) THE RUPTURE OF TENDON ACHILLII DURING THE RECREATIVE AND SPORTS ACTIVITIES, International Journal of Current Science and Technology Vol.3, Issue, 12, pp INDIJA 10. Dragan Popovic, Evagelia Boli, Veroljub Stankovic, Milos Popovic,Jasna Popovic,Vladimir Savic (2016) Estimation of the Lower Bound Reliability of Latent Dimensions of Morphological Variables of Handball Players, Open Access Library Journal, 3: e Dragan Popovic, Evagelia Boli, Milos Popovic, Vladimir Savic, Jasna Popovic I Milica Bojovic (2016) The Structure of Connotative Dimensions Judo and Karate, Journal of Progressive Research in Social Sciences (JPRSS), ISSN: , Volume 3, Issue 2, INDIJA 12. Dragan Popovic, Evagelia Boli, Jasna Popovic, Vladimir Savic., Milos Popovic and Sonja Antonijevic (2016) Specifics of Cognitive Abilities of Track-And-Field Athletes and Basketball Players, International Journal Of Multidisciplinary Research And Information; 2(1): INDIJA 13. Milos Popovic, Veroljub Stankovic, Dragan Popovic, Evagelia Boli, Vladimir Savic and Milica Bojovic (2016) Influence of Conative Characteristics on Special Olympics Athletes and Unified Partners` Success in Football, Sociology Study, Volume 5, Number 10, serial Number 53. USA 14. Dragan Popovic, Evagelia Boli, Milos Popovic, Vladimir Savic i Jasna Popovic (2016) THE SOCIAL STATUS OF JUDO ATHLETES, European Scientific Institute, European Scientific Journal April 2016 /SPECIAL/ edition ISSN: (Print) e - ISSN , (pp ) EVROPA 15. Dragan Popovic, Evagelia Boli,, Vladimir Savic, Milos Popovic, Jasna Popovic & Milica Bojovic (2016) Discriminant Analysis Projected Onto The Standard Metric As A Method For Determining Differences In Intellectual Abilities Between Track-And-Field Athletes And Basketball Players, European Scientific Journal May 2016 /SPECIAL/ edition ISSN: (Print) e - ISSN , (pp ), EVROPA 16. Dragan Popovic, Evagelia Boli, Milos Popovic, Vladimir Savic, Jasna Popovic and Milica Bojovic (2016) Determination of Differences in Motor Dimensions between Judo and Karate Athletes, Journal of Sports Science 4 (2016) USA 17. Dragan Popovic, Ankica Hosek, Evagelia Boli, Milos Popovic, Vladimir Savic, Jasna Popovic (2016) Structural Differences in Some Psychological Characteristics between Young Men and Women, Open Access Library Journal. 18. Dragan Popovic, Ankica Hosek, Evagelia Boli, Milos Popovic, Vladimir Savic, Jasna Popovic (2016) Structural Differences in Some Psychological Characteristics between Young Men and Women, Open Access Library Journal Рад у часопису националног значаја Boli, E., Popović, D., Popović, J., Savić, Z., & Popović, M. (2013). The measures of the lower limit of the latent dimensions reliability obtained by the semiorthogonal transformations of the main components. Research in Kinesiology, 41(1), Savić, Z., Boli, E., & Popović, D. (2014). Taxonomic algorithm for determining differences in the structure of anthropological dimensions of selected athletes. Research in Kinesiology, 4(1), M52

10 3. Boli Evagelia, Dimova, Popovic Dragan (1996) Relationship between musical and cognitive capabilities of female dancers engaged in standard and latin-american dancers. Review of papirs sscientific assembly, University of Novi Sad Faculti of physical culture, pp (9-17) Novi Sad. Рад у научном часопису који чекају категоризацију M53 Boli, E., Popović, D., Hošek-Momirović, A., Popović, J., & Savić, V. (2012). Algorithm and program for establishing the differences in the level of conative characteristic of male and female dancers in Mahalanobis sphere. Kinesiometrics, 1(1), Boli, E., Popović, D., & Popović, J. (2012). The structure of dancer s motorical abilities skills. Kinesiometrics, 1(1), Boli, E., Popović, D., & Popović, J. (2012). Differences in the level of male and femaledancers musical abilities. Kinesiometrics, 1(1), Boli, E., Popović, D., & Popović, J. (2012). The structure of dancers intellectual abilities. Kinesiometrics, 1(1), Boli, E., Popović, D., & Popović, J. (2012). Differences in the level of male and femaledancers cognitive abilities. Kinesiometrics, 1(1), Boli, E., Popović, D., & Popović, J. (2012). The structure of dancers musical abilities. Kinesiometrics, 1(1), Boli, E., Popović, D., Hošek-Momirović, A., Popović, J., & Savić, V. (2012). Canonical correlation of music and cognitiveabilities of dancers. Kinesiometrics, 1(1), Boli, E., Popović, D., & Popović, J. (2012). The structure of dancers connative characteristics. Kinesiometrics, 1(1), Boli, E., Popović, D., & Popović, J. (2012). Canonic correlation of personal traitsand intellectual abilities of dancers. Kinesiometrics, 1(1), Boli, E., Popović, D., Hošek-Momirović, A., Popović, J., & Savić, V. (2012). The structure of dancers social status. Kinesiometrics, 1(1), Popović, D., Boli, E., Shagal, E., & Savić, V. (2013). Influence of cognitive abilities, conative characteristics and social status on students school grades in motzher tongue. Kinesiometrics, 2(1), Savić, Z., Boli, E., Ochiana, N., & Popović, D. (2013). High limit measures of reliability of tests with a singular covariance matrix in determination of the structure of cognitive dimensions of selected football players. Kinesiometrics, 2(1), Boli, E., Stanković, V., Popović, D., Taxildaris, K., & Bojović, M., (2013). Discriminant analysis in space with standard metric. Kinesiometrics, 2(1), Savić, Z., Boli, E., Dasheva, D., & Popović, D. (2013). Lowest limit measures of reliability of tests with a particle covariance matrix in determination of the stucture of conative dimensions of selected volleyball players. Kinesiometrics, 2(1), Vidaković, H.M., Boli, E., Popović, D., Pillz-Burstein, R., Savić, V., & Bojović, M. (2013). Canonic discriminant analysis projected in space with standard matrix as optimum method for determining differences between athletes. Kinesiometrics, 2(1), Boli, E., Stanković, V., Popović, D., Karanov, B., Taxildaris, K., & Jovanović, M. (2014). Application of a quasi-canonical discriminant model in determining differences between groups of athletes. Kinesiometrics, 3(1), Popović, J., Popović, D., Boli, E., Shagal, E., Karanov, B., & Bojović, M. (2014). Differences in the level of conative dimensions of male and female folk dancers. Kinesiometrics, 3(1), Karanov, B., Popović, D., Boli, E., Namba, K., Bojović, M., & Jovanović, M. (2014). Differences in the level of cognitive dimensions of male and female folk dancers. Kinesiometrics, 3(1), Jovanović, M., Boli, E., Popović, D., Dasheva, D., Savić, V., & Kostić M. (2014). Reliability estimation for the lower bound of latent dimensions of 10

11 morphological variables. Kinesiometrics, 3(1), Popović, D., Rađo, I., Stanković, V., Boli, E., Savić, V., & Bojović, M. (2014). Specifics of cognitive abilities of track-and-field athletes and basketball players. Kinesiometrics, 3(1), Stanković, V., Popović, D., Bonancin, D., Boli, E., Savić, V., & Jovanović, M. (2014). Specifics of conative characteristics of track-and-field athletes and basketball players. Kinesiometrics, 3(1), Popović, D., Boli, E., Stanković, V., Ochiana, N., Savić, V., & Bojović, M. (2014). Specifics of motor abilities of track-and-field athletes and basketball players. Kinesiometrics, 3(1), Зборници скупова националног значаја Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу) Уређивање научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу Ауторизована дискусија са националног скупа Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја M55 M56 M61 M62 M63 M64 M65 M66 Магистарске и докторске тезе Одбрањена докторска дисертација M71 Разлике у нивоу музичких и когнитивних способности и карактеристика личности код плесача и плесачица пре и после такмичарског периода Одбрањен магистарски рад M72 1 Структура интелектуалних и музичких способности и карактеристика личности код плесачица који се баве стандардним и латино-америчким плесовима. ПРОДУКЦИЈА - УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА Списак пројеката Број 8 Руководилац пројекта: Проф. др Драган Поповић, Утицај психолошких и социолошких фактора на пределиквентно понашање млађих малолетника. Универзитет у Приштини, Факултет за физичку културу, Лепосавић, Руководилац пројекта: Проф. др Драган Поповић, Утицај систематског бављења спортом на ресоцијализацију малолетних деликвената. Универзитет у Приштини, Факултет за физичку културу, Лепосавић, Руководилац пројекта: Проф. др Евагелиа Боли Спорт и криминал. бр од Универзитет у Приштини, Факултет за спорт и фзичко васпитање, Лепосавић, Руководилац пројекта: проф.др Драган Поповић, Структура и развој антрополошких димензија деце и омладине северног Косова, бр од , Универзитет у Приштини, Факултет за спорт и физичко васпитање. 5. Руководилац пројекта: проф.др Евагелиа Боли, Структура социјалног статуса деце и омладине северног Косова, бр од , Универзитет у Приштини, Факултет за спорт и физичко 11

12 васпитање. ПРОДУКЦИЈА ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА Списак магистарских теза које су одбранјене (ментор Проф. др Евагелиа Боли) Број 1 Јасна Пopović. СТРУКТУРА АНТРОПОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА ПЛЕСАЧА НАРОДНИХ ПЛЕСОВА., Факултет за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу Анђелка Тијанић "СПЕЦИФИЧНОСТИ КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ, КОНАТИВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА МУШКАРАЦА И ЖЕНА КОЈИ СЕ АКТИВНО БАВЕ ОДБОЈКОМ Факултет за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу ПРОДУКЦИЈА ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА Списак докторских дисертација (ментор Проф. др Evagelia Boli) Број 1 Поповић Јасна. СТРУКТУРА АНТРОПОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА ПЛЕСАЧА ПЛЕСАЧА НАРОДНИХ ПЛЕСОВА, Факултет за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу Каранов Биљана РАЗЛИКЕ У НИВОУ КОГНИТИВНИХ, МУЗИЧКИХ, КОНАТИВНИХ И СОЦИОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА КОД ПЛЕСАЧА И ПЛЕСАЧИЦА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА УСПЕХ У НАРОДНИМ ПЛЕСОВИМА. Факултет за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу ПРОДУКЦИЈА - УЧЕШЋЕ У МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ Списак учешћа у међународној сарадањи Заједничка истраживања са: Број ПРОДУКЦИЈА РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА Списак рецензија Број 15 - ПРОДУКЦИЈА УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА Списак уређивања часописа Број Kinesmetrics, Члан редакције у међународном научном часопису Универзитет у Приштини, вол 1, бр Kinesmetrics, Члан редакције у међународном научном часопису Универзитет у Приштини, вол 2, бр Kinesmetrics, Члан редакције у међународном научном часопису Универзитет у Приштини, вол 3, бр НАПОМЕНА: Назив часописа,улога (уредник, коуредник, члан уређивачког одбора, рецензент), Године од-до, Класа часописа (међународни или домаћи) 12

13 . 13

Talent Identification in Professional Soccer Players According to Their Birth Date

Talent Identification in Professional Soccer Players According to Their Birth Date World Journal of Sport Sciences (4): 31-35, 009 ISSN 078-474 IDOSI Publications, 009 Talent Identification in Professional Soccer Players According to Their Birth Date 1 3 N. Rahnama, E. Bambaeichi and

More information

A Group of Factors Influencing the Development of the Greeks Volleyball Athletes at School Age

A Group of Factors Influencing the Development of the Greeks Volleyball Athletes at School Age Journal of Sports Science 5 (27) 2-37 doi:.725/2332-783/27..3 D DAVID PUBLISHING A Group of Factors Influencing the Development of the Greeks Volleyball Athletes at School Age Achilleopoulos John, Lamprousi

More information

Report on Activities ~ Oct Feb 2014

Report on Activities ~ Oct Feb 2014 ANGLIA RUSKIN JUDO RESEARCH GROUP (ARJRG) Report on Activities ~ Oct 2012 - Feb 2014 The Anglia Ruskin Judo Research Group ARJRG was formed on 23 October 2012, World Judo Day. The Research Group provides

More information

BULGARIAN NATIONAL FENCING COMPETITIONS WITH SABRE FOR 1976 AS A CONTRIBUTION TO ADEQUATE HISTORICAL RESEARCH (Preliminary communication)

BULGARIAN NATIONAL FENCING COMPETITIONS WITH SABRE FOR 1976 AS A CONTRIBUTION TO ADEQUATE HISTORICAL RESEARCH (Preliminary communication) 164 Activities in Physical Education and Sport 2016, Vol. 6, No. 2, pp. 164-168 BULGARIAN NATIONAL FENCING COMPETITIONS WITH SABRE FOR 1976 AS A CONTRIBUTION TO ADEQUATE HISTORICAL RESEARCH (Preliminary

More information

ANTI DOPING AGENCY OF SERBIA

ANTI DOPING AGENCY OF SERBIA ANTI DOPING AGENCY OF SERBIA ANNUAL REPORT 2009 Anti doping Agency of Serbia conducted 777 doping controls up to the end of December 2009th. Doping control officers participated in international competitions

More information

Journal of Human Sport and Exercise E-ISSN: Universidad de Alicante España

Journal of Human Sport and Exercise E-ISSN: Universidad de Alicante España Journal of Human Sport and Exercise E-ISSN: 1988-5202 jhse@ua.es Universidad de Alicante España HRUSA, PETR The dependence of the number of shots and rebounds on the change of rules in the top Czech Basketball

More information

Journal of Human Sport and Exercise E-ISSN: Universidad de Alicante España

Journal of Human Sport and Exercise E-ISSN: Universidad de Alicante España Journal of Human Sport and Exercise E-ISSN: 1988-5202 jhse@ua.es Universidad de Alicante España SOÓS, ISTVÁN; FLORES MARTÍNEZ, JOSÉ CARLOS; SZABO, ATTILA Before the Rio Games: A retrospective evaluation

More information

INTERNATIONAL SPORT TOURNAMENTS PRIMORSKO 2016, BULGARIA

INTERNATIONAL SPORT TOURNAMENTS PRIMORSKO 2016, BULGARIA INTERNATIONAL SPORT TOURNAMENTS PRIMORSKO 2016, BULGARIA The sunny resort Primorsko is well known as the pearl of the bulgarian Black sea coast. Furthermore it is also a cross-point of sport talents from

More information

Read the sentences and choose the best word (A, B or C) for each space. Write your answer on the answer sheet. There is an example (0).

Read the sentences and choose the best word (A, B or C) for each space. Write your answer on the answer sheet. There is an example (0). ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Равнище А1 ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ТЕСТА: o Преди да започнете, разгледайте теста. o За всяка вярно изпълнена задача получавате точки. Наказателни точки не се поставят. o Нямате право

More information

The International Network of Wrestling Researchers (INWR)

The International Network of Wrestling Researchers (INWR) The International Network of Wrestling Researchers (INWR) Working to advance the status of wrestling! Dr. David Curby (USA) Director of the INWR INWR Objectives of this Lecture Explain the goals of the

More information

CORRELATION BETWEEN THE RESULT EFFICIENCY INDICATORS OF SUCCESS IN TABLE TENNIS

CORRELATION BETWEEN THE RESULT EFFICIENCY INDICATORS OF SUCCESS IN TABLE TENNIS SportLogia 2012, 8(1), 57 67 e-issn 1986-6119 CORRELATION BETWEEN THE RESULT EFFICIENCY INDICATORS OF SUCCESS IN TABLE TENNIS Joško Sindik 1, Nicolae Ochiana 2, and Miran Kondrič 3 www.sportlogia.com 1

More information

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ТЕХНИЧКО ТАКМИЧАРСКЕ АКТИВНОСТИ У ФУДБАЛУ ИЗМЕЂУ ТАКМИЧЕЊА ЛИГА ШАМПИОНА И СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ТЕХНИЧКО ТАКМИЧАРСКЕ АКТИВНОСТИ У ФУДБАЛУ ИЗМЕЂУ ТАКМИЧЕЊА ЛИГА ШАМПИОНА И СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ Александар Јанковић Бојан Леонтијевић 796.332.093.1 Филип Софронијевић Оригинални научни чланак Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања УПОРЕДНА АНАЛИЗА ТЕХНИЧКО ТАКМИЧАРСКЕ АКТИВНОСТИ

More information

SOCIAL CAPITAL DIMENSIONS AND CIVIL SOCIETY: INCLUSIVE VS. EXCLUSIONARY SOCIAL CAPITAL IN SPORT GOVERNANCE

SOCIAL CAPITAL DIMENSIONS AND CIVIL SOCIETY: INCLUSIVE VS. EXCLUSIONARY SOCIAL CAPITAL IN SPORT GOVERNANCE SOCIAL CAPITAL DIMENSIONS AND CIVIL SOCIETY: INCLUSIVE VS. EXCLUSIONARY SOCIAL CAPITAL IN SPORT GOVERNANCE Dr. Nikolaos Patsantaras & Dr. Irene Kamberidou The University of Athens, Faculty of Sport Sciences

More information

ДИСКРИМИНАТИВНА АНАЛИЗА ОДРЖАВАЊА ВЕРТИКАЛНОГ ПОЛОЖАЈА У ВОДИ

ДИСКРИМИНАТИВНА АНАЛИЗА ОДРЖАВАЊА ВЕРТИКАЛНОГ ПОЛОЖАЈА У ВОДИ 1 Зоран Братуша 1 Миливој Допсај 797.253.015.1 2 Зоран Миленковић Оригинални научни чланак 1 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања 2 Ватерполо клуб Партизан, Београд ДИСКРИМИНАТИВНА

More information

Testing of Calibration Models in Order to Certify the Overall Reliability of the Trisonic Blowdown Wind Tunnel of VTI

Testing of Calibration Models in Order to Certify the Overall Reliability of the Trisonic Blowdown Wind Tunnel of VTI Testing of Calibration Models in Order to Certify the Overall Reliability of the Trisonic Blowdown Wind Tunnel of VTI Dijana Damljanović Leading Research Engineer Military Technical Institute, Belgrade

More information

The Western Heritage Since th Edition, AP Edition 2014

The Western Heritage Since th Edition, AP Edition 2014 A Correlation of The Western Heritage Since 1300 11th Edition, AP Edition 2014 Advanced Placement Course Topic Outline AP is a trademark registered and/or owned by the College Board, which was not involved

More information

TECHNIQUE AND METHODOLOGY OF TRAINING IN SWIMMING CRAWL

TECHNIQUE AND METHODOLOGY OF TRAINING IN SWIMMING CRAWL Selim Alili Tetovo, Macedonia UDK: 797.212.4 TECHNIQUE AND METHODOLOGY OF TRAINING IN SWIMMING CRAWL 1. INTRODUCTION As a father of modern crawl is considered Australia. The main feature of this mode of

More information

Statistical Model of the Wing Players who Participated in the Women s European Handball Championship, Serbia 2012

Statistical Model of the Wing Players who Participated in the Women s European Handball Championship, Serbia 2012 Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Scienc es 117 ( 2014 ) 123 128 ICSPEK 2013 Statistical Model of the Wing Players who Participated in the Women s

More information

Partnership with. Euroleague Basketball

Partnership with. Euroleague Basketball Partnership with FIBA Europe FIBA has a long standing relationship with Special Olympics who use sport as a catalyst to transform the lives of people with intellectual disabilities and to promote respect,

More information

Certificate programme European Handball Manager

Certificate programme European Handball Manager Certificate programme European Handball Manager In cooperation with the European Handball Federation For a sustainable development in handball we need something like the European Handball Manager programme.

More information

Thirteenth Special Olympics European Football Week. May 18 May in association with UEFA Respect

Thirteenth Special Olympics European Football Week. May 18 May in association with UEFA Respect Thirteenth Special Olympics European Football Week in association with UEFA Respect May 18 May 26 2013 www.specialolympics.org Partnership with UEFA UEFA is very proud to be involved in the annual Special

More information

Anthropometrical Measurement, Physiological and Biomotorical Testing in Identifying Young Talented Volleyball Athletes

Anthropometrical Measurement, Physiological and Biomotorical Testing in Identifying Young Talented Volleyball Athletes 692 Anthropometrical Measurement, Physiological and Biomotorical Testing in Identifying Young Talented Volleyball Athletes * Dr. Kusnanik, NW Abstract The purpose of this research was to get equation model

More information

BLACK SPOTS MANAGEMENT - SLOVENIAN EXPERIENCE

BLACK SPOTS MANAGEMENT - SLOVENIAN EXPERIENCE BLACK SPOTS MANAGEMENT - SLOVENIAN EXPERIENCE PhD Marko Renčelj, Assoc. Prof. Matjaž Šraml, University of Maribor, Faculty for Civil Engineering X International Symposium "ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2010"

More information

2016 IC 2016 I F WILDW CF WILD A W T A ER CANO TER CAN E O ING EIN

2016 IC 2016 I F WILDW CF WILD A W T A ER CANO TER CAN E O ING EIN 2016 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIP River Vrbas, City of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina 1st - 5th Jun 2016. Bulletin #1 2016 Basic Informations On the basis of the official proclamation

More information

ScienceDirect. Quantitative and qualitative benchmarks in volleyball game at girls "cadets" level (15-16 years old) Doina Croitoru * ICSPEK 2013

ScienceDirect. Quantitative and qualitative benchmarks in volleyball game at girls cadets level (15-16 years old) Doina Croitoru * ICSPEK 2013 Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Scienc es 117 ( 2014 ) 383 388 ICSPEK 2013 Quantitative and qualitative benchmarks in volleyball game at girls "cadets"

More information

Models of Organisation of Youth Elite Sports Training System in Europe

Models of Organisation of Youth Elite Sports Training System in Europe DOI: 10.2478/v10141-009-0032-y Models of Organisation of Youth Elite Sports Training System in Europe Jolanta Żyśko, Monika Piątkowska Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland

More information

Шекспира и Сервантеса

Шекспира и Сервантеса Универзитетска библиотека у Крагујевцу 400 година Шекспира и Сервантеса Крагујевац 2016. Универзитетска библиотека у Крагујевцу Шекспир и Сервантес поводом 400 година од смрти (1616-2016) књиге из фондова

More information

Annual Report Doping controls conducted in 2008

Annual Report Doping controls conducted in 2008 Annual Report Doping controls conducted in 2008 Anti-doping Agency of Serbia conducted 543 doping controls up to the end of December. Doping control officers participated in international and national

More information

Sportsmanship Rating Scale in Tennis Competition with Young Players

Sportsmanship Rating Scale in Tennis Competition with Young Players Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 82 ( 203 ) 740 744 World Conference on Psychology and Sociology 202 Sportsmanship Rating Scale in Tennis Competition

More information

Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 ( 2014 )

Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 ( 2014 ) Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 ( 2014 ) 5025 5029 5 th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013 A Comparison study of

More information

WV 4-H Dance Weekend. State 4-H Contact: Jenny Murray & Alex Coffman

WV 4-H Dance Weekend. State 4-H Contact: Jenny Murray & Alex Coffman WV 4-H Dance Weekend State 4-H Contact: Jenny Murray & Alex Coffman PURPOSE: To enhance an individual's awareness of and skills in specific heritage and folk dances. To provide dance learning experiences

More information

WOMEN AND OLYMPIC GAMES: MEDIA COVERAGE

WOMEN AND OLYMPIC GAMES: MEDIA COVERAGE ТEME, г. XLI, бр. 4, октобар децембар 2017, стр. 1113 1137 Оригинални научни рад DOI: 10.22190/TEME1704113V Примљено: 3. 12. 2016. UDK 796.032.2-055.2:316.774 Ревидирана верзија: 9. 7. 2017. Одобрено за

More information

Contribution of Intelligence and Emotional Qoutients with Performance Athletes Pencak Silat

Contribution of Intelligence and Emotional Qoutients with Performance Athletes Pencak Silat IOP Conference Series: Materials Science and Engineering PAPER OPEN ACCESS Contribution of Intelligence and Emotional Qoutients with Performance Athletes Pencak Silat To cite this article: E Latifah et

More information

Giacomo Steccaglia Dancessense Studios, LLC 2441 Impala Drive Carlsbad, CA cell) )

Giacomo Steccaglia Dancessense Studios, LLC 2441 Impala Drive Carlsbad, CA cell) ) Vision Statement for DanceSport VP Position Introduction I have been engaged with dance for a majority of my life, beginning as a social dancer and then joining the WDSF, FIDS (Italian Amateur Federation)

More information

Results of mathematical modelling the kinetics of gaseous exchange through small channels in micro dischargers

Results of mathematical modelling the kinetics of gaseous exchange through small channels in micro dischargers Journal of Physics: Conference Series PAPER OPEN ACCESS Results of mathematical modelling the kinetics of gaseous exchange through small channels in micro dischargers Related content - The versatile use

More information

International Conference of World Scientific Congress of. University of Rzeszów, October 17-19, 2018, Rzeszów (Poland)

International Conference of World Scientific Congress of. University of Rzeszów, October 17-19, 2018, Rzeszów (Poland) 2 nd Announcement International Conference of World Scientific Congress of University of Rzeszów, October 17-19, 2018, Rzeszów (Poland) http://wf.ur.edu.pl/2018csma GENERAL INFORMATION As we have already

More information

SHOTOKAN KARATE-DO OF UNITED NATIONS. SKDUN Board together with SKDUN Poland

SHOTOKAN KARATE-DO OF UNITED NATIONS. SKDUN Board together with SKDUN Poland SHOTOKAN KARATE-DO OF UNITED NATIONS SKDUN Board together with SKDUN Poland and UKS Ronin 1 with the support of town Dabrowa Gornicza have the honour and pleasure to invite you to the 8 th SKDUN European

More information

Statement on the occasion of the adoption of the resolution. Building a peaceful and better world through sport and.

Statement on the occasion of the adoption of the resolution. Building a peaceful and better world through sport and. Thomas Bach President Statement on the occasion of the adoption of the resolution Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal 68 th Session of the UN General Assembly New York,

More information

The YouTube Summer Games. YouTube Trends Report Report

The YouTube Summer Games. YouTube Trends Report Report The YouTube Summer Games YouTube Trends Report 2016 Report Though the 2016 Summer Games have yet to commence, the sports that will take center stage like basketball, swimming, gymnastics, and yes, modern

More information

DANCE (DANCE) (DANCE)

DANCE (DANCE) (DANCE) 125 DANCE (DANCE) Dance is self aware movement which begins in solitude and becomes ever more public up to and including being a disciplined art form. It can incorporate movement - with stories, music,

More information

Transforming Lives Through The Joy of Sport.

Transforming Lives Through The Joy of Sport. Transforming Lives Through The Joy of Sport www.specialolympicspa.org Sport has the power to change the world. It has the power to inspire, it has the power to unite people in a way that little else does

More information

USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN REGISTRATION AND PROCESSING OF INDICATORS OF SPECIAL EFFICIENCY OF ATHLETES

USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN REGISTRATION AND PROCESSING OF INDICATORS OF SPECIAL EFFICIENCY OF ATHLETES USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN REGISTRATION AND PROCESSING OF INDICATORS OF SPECIAL EFFICIENCY OF ATHLETES S. S. Tajibayev Senior teacher, UZBEKISTAN Relevance of research: At the initial stage of preparation

More information

Special Olympics Arkansas General Session. The first step in becoming a coach for Special Olympics Arkansas

Special Olympics Arkansas General Session. The first step in becoming a coach for Special Olympics Arkansas Special Olympics Arkansas General Session The first step in becoming a coach for Special Olympics Arkansas In The Beginning.. Eunice Kennedy Shriver In 1960, ran a day camp for persons with intellectual

More information

The latent structure of standard game efficiency indicators in basketball.

The latent structure of standard game efficiency indicators in basketball. The latent structure of standard game efficiency indicators in basketball. Goran Sporiš 1, Jurica Šango 2, Vlatko Vučetić 1 and Tonči Mašina 2 1 Faculty of Kinesiology, Zagreb University, Croatia 2 Basketball

More information

Social Integration and Volunteering in Sports Clubs in Europe Thursday, 28 September, Brussels

Social Integration and Volunteering in Sports Clubs in Europe Thursday, 28 September, Brussels Social Integration and Volunteering in Sports Clubs in Europe Thursday, 28 September, Brussels Bjarne Ibsen, Professor, University of Southern Denmark Introduction Purpose, methods and dissemination Lack

More information

Entrainment in ballroom dances: The influence of the pair in the synchronization with the music

Entrainment in ballroom dances: The influence of the pair in the synchronization with the music International Symposium on Performance Science ISBN 978-2-9601378-0-4 The Author 2013, Published by the AEC All rights reserved Entrainment in ballroom dances: The influence of the pair in the synchronization

More information

Selection statistics

Selection statistics Selection statistics ERASMUS+ Sport Call for proposals EAC-A03-2016 Selection year 2017 Collaborative Partnerships Small Collaborative Partnerships Not-for-profit European Sport Events Erasmus+ Applications

More information

TRIDC Redlands, California, USA

TRIDC Redlands, California, USA TRIDC Redlands, California, USA Tir Ruaidh pronounced \'teer ROO-ǝh\ Irish Gaelic. Meaning red land Strength Discipline Confidence Teamwork Focus Mentoring Tradition Respect Friendship Mission of Tír Ruaidh

More information

A few good women (and a large crowd of men) Results from the SMS research project

A few good women (and a large crowd of men) Results from the SMS research project A few good women (and a large crowd of men) Results from the SMS research project Kjartan Ólafsson UNIVERSITY OF AKUREYRI RESEARCH INSTITUTE Overview of the presentation The study design Data and methods

More information

Black on White New Zealand at the Olympic Winter Games

Black on White New Zealand at the Olympic Winter Games Black on White New Zealand at the Olympic Winter Games The teaching notes for this resource have been designed for Year 7/8 students with a focus on Sports Studies at level four of Health and Physical

More information

The Washington Professional Educator Standards Board. Washington Educator Skills Tests. Sample Test Questions. Dance WA-SG-FLD031-01

The Washington Professional Educator Standards Board. Washington Educator Skills Tests. Sample Test Questions. Dance WA-SG-FLD031-01 The Washington Professional Educator Standards Board Washington Educator Skills Tests Sample Test Questions WA-SG-FLD031-01 Washington Educator Skills Tests Endorsements (WEST E) SAMPLE TEST QUESTIONS

More information

A O C / A P C H I G H P E R F O R M A N C E P L A N Funding category Direct Athlete Funding Coaching and Technical Staff Funding request for 2010 Calendar Year ($m) % of 2010 funding request Description

More information

ПЕРЦЕПЦИЈА, СТАВОВИ И ЗНАЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА О КОРИШЋЕЊУ НЕДОЗВОЉЕНИХ СТИМУЛАТИВНИХ СУПСТАНЦИ У СПОРТУ

ПЕРЦЕПЦИЈА, СТАВОВИ И ЗНАЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА О КОРИШЋЕЊУ НЕДОЗВОЉЕНИХ СТИМУЛАТИВНИХ СУПСТАНЦИ У СПОРТУ Павловић Р., и сар., Перцепција, ставови и знања ученика..., ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2015; 69 (1): 33-43 НАУЧНИ ЧЛАНЦИ Ратко Б. Павловић Владан Савић 796.011.5:615.035.3 Јовица Тошић Оригинални научни чланак Универзитет

More information

Hundred and sixty-eighth Session INVITATIONS TO INTERGOVERNMENTAL MEETINGS (CATEGORY II) TO DRAW UP AN INTERNATIONAL ANTI-DOPING CONVENTION IN SPORT

Hundred and sixty-eighth Session INVITATIONS TO INTERGOVERNMENTAL MEETINGS (CATEGORY II) TO DRAW UP AN INTERNATIONAL ANTI-DOPING CONVENTION IN SPORT ex United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Executive Board Hundred and sixty-eighth Session 168 EX/3 PARIS, 17 October 2003 Original: French Item 7.1.2 of the provisional agenda

More information

Newsletter 3/2017. Contents. Bank information. Visit our website WORDS FROM THE EASS PRESIDENT. CONFERENCE REPORT ON 14th EASS CONFERENCE IN PRAGUE

Newsletter 3/2017. Contents. Bank information. Visit our website WORDS FROM THE EASS PRESIDENT. CONFERENCE REPORT ON 14th EASS CONFERENCE IN PRAGUE Newsletter 3/2017 Dear members, colleagues and friends I trust your new academic year has begun well and wish you a productive period of academic work with your teaching and research. Some months have

More information

Brain in researching mode and Feet on the tatamis

Brain in researching mode and Feet on the tatamis Brain in researching mode and Feet on the tatamis Three examples in applied research in judo Symposium EJU 23 th April 2014 - Montpellier - France M. Calmet Acknowledgements Dear Presidents, Dear Bénédicte,

More information

Artistic Dance News. No 33 April Dear members and friends of Artistic Dance.

Artistic Dance News. No 33 April Dear members and friends of Artistic Dance. Artistic Dance News No 33 April 2017 Dear members and friends of Artistic Dance. The WADF 2017 Spring Season had a Grand Opening in Moscow, Russia with the European Championships on 17th - 19th March at

More information

Effect of a Suggested Training Program of Relaxation Exercises on Psychological Fitness and Tension Degree among Fencers Based on Biorhythm Type

Effect of a Suggested Training Program of Relaxation Exercises on Psychological Fitness and Tension Degree among Fencers Based on Biorhythm Type World Journal of Sport Sciences 6 (2): 127-133, 2012 ISSN 2078-4724 IDOSI Publications, 2012 DOI: 10.5829/idosi.wjss.2012.6.2.1119 Effect of a Suggested Training Program of Relaxation Exercises on Psychological

More information

All-Star Fans Registration Form

All-Star Fans Registration Form Special Olympics World Summer Games ATHENS 2011 Athens, Greece June 25 July 4, 2011 All-Star Fans Registration Form This information is being collected on behalf of Special Olympics and will be processed

More information

Relative age effect: a serious problem in football

Relative age effect: a serious problem in football CIES Football Observatory Monthly Report Issue no. 10 - December 2015 Relative age effect: a serious problem in football Drs Raffaele Poli, Loïc Ravenel and Roger Besson 1. Introduction Numerous studies

More information

Introduction. Contents

Introduction. Contents Women s football across the national associations 2017 Contents 1. Introduction 03 2. Overview 04 a. Players 04 b. and referees 05 c. UEFA Women s EURO 2017 05 d. UEFA Women s Champions League 2016/17

More information

EuroEcho-Imaging. Industry Debrief

EuroEcho-Imaging. Industry Debrief EuroEcho-Imaging Congress 2016 Industry Debrief EuroEcho-Imaging Congress 2016: Industry Debrief Agenda Introduction Scientific Highlights Participation Industry presence Industry Feedback EuroEcho-Imaging

More information

2017 Future Stages Festival Performance Group Biographies. Muriel Kauffman Theater

2017 Future Stages Festival Performance Group Biographies. Muriel Kauffman Theater 2017 Future Stages Festival Performance Group Biographies Muriel Kauffman Theater Kansas City Ballet School Kansas City Ballet School offers many opportunities for its students to perform in concert venues

More information

Analysis of the offensive teamwork intensity in elite female basketball

Analysis of the offensive teamwork intensity in elite female basketball Original Article Analysis of the offensive teamwork intensity in elite female basketball BORIS BAZANOV 1, INDREK RANNAMA Institute of Health Sciences and Sports, Tallinn University, Tallinn, Estonia ABSTRACT

More information

How predictable are the FIFA worldcup football outcomes? An empirical analysis

How predictable are the FIFA worldcup football outcomes? An empirical analysis Applied Economics Letters, 2008, 15, 1171 1176 How predictable are the FIFA worldcup football outcomes? An empirical analysis Saumik Paul* and Ronita Mitra Department of Economics, Claremont Graduate University,

More information

MONGOLIA. US and USSR Space Explorations M 20M 50M 30M 60M 80M 1T 1.30T

MONGOLIA. US and USSR Space Explorations M 20M 50M 30M 60M 80M 1T 1.30T US and USSR Space Explorations 1971 10M 20M 30M 50M 80M 1T 1.30T Mongolian Revolutionary Party, 50th Anniversary 1971 30M 90M 1.30T 16th Congress of Mongolian Revolutionary Party 1971 International Year

More information

Striking new paths in Athletics

Striking new paths in Athletics Striking new paths in Athletics Berlin 2018 More than a European Championships! 10.04.2018 European Athletics Communication Managers Seminar 2018 14-16 March Berlin, Germany Agenda Athletics position in

More information

STRUCTURE OF THE IIHF

STRUCTURE OF THE IIHF STRUCTURE OF THE IIHF January 2010 Page 1 Page 2 January 2010 STRUCTURE OF THE IIHF AND THE IIHF SPORT DEVELOPMENT PROGRAM This chapter explains the structure of the International Ice Hockey Federation

More information

THE INFLUENCE OF THE BASIC MOTOR SKILLS ON IDIVIDUAL TESTS TAKEN IN ORDER TO EVALUATE THE SUCCESFULNESS OF THE BASKETBALL GAME

THE INFLUENCE OF THE BASIC MOTOR SKILLS ON IDIVIDUAL TESTS TAKEN IN ORDER TO EVALUATE THE SUCCESFULNESS OF THE BASKETBALL GAME rekalo, M., et. al..: THE INFLUENCE OF THE SIC MOTOR... PESH 2(2013) 2:89-94 THE INFLUENCE OF THE SIC MOTOR SKILLS ON IDIVIDUL TESTS TKEN IN ORDER TO EVLUTE THE SUCCESFULNESS OF THE SKETLL GME UDC:796.323.2.012.11(497.6)

More information

Aspects Regarding Priority Settings in Unsignalized Intersections and the Influence on the Level of Service

Aspects Regarding Priority Settings in Unsignalized Intersections and the Influence on the Level of Service Aspects Regarding Priority Settings in Unsignalized Intersections and the Influence on the Level of Service Dumitru Ilie, Matei Lucian, Vînatoru Matei, Racilă Laurențiu and Oprica Theodor Abstract The

More information

State of Affairs Meeting (SAM)

State of Affairs Meeting (SAM) State of Affairs Meeting (SAM) of the International Students of History Association, held at the ISHA Summer Seminar 2013 on Friday, July 19 th, 2013, at HU Berlin, Germany. 1) Opening, taking down of

More information

Credit Requirement Options

Credit Requirement Options Credit Requirement Options for CSU-Global Courses and CLEP, DSST, JumpCourse, Pearson, Saylor Academy, Sophia, and StraighterLine Transfer Exams Students should use this list in conjunction with their

More information

AN ANALYSIS OF DEFENSIVE STRATEGIES USED BY HOME AND AWAY BASKETBALL TEAMS 1

AN ANALYSIS OF DEFENSIVE STRATEGIES USED BY HOME AND AWAY BASKETBALL TEAMS 1 Perceptual and Motor Skills, 2010, 110, 1, 159-166. Perceptual and Motor Skills 2010 AN ANALYSIS OF DEFENSIVE STRATEGIES USED BY HOME AND AWAY BASKETBALL TEAMS 1 MIGUEL A. GÓMEZ, ALBERTO LORENZO Faculty

More information

Leg Power in Elite Male Fencers: A Comparative Study among the Three Competitive Disciplines

Leg Power in Elite Male Fencers: A Comparative Study among the Three Competitive Disciplines Leg Power in Elite Male Fencers: A Comparative Study among the Three Competitive Disciplines Gustavo D. Aquilino, Aldo F. Longo, Néstor A. Lentini. Exercise Physiology Laboratory, National Sport High Performance

More information

LONDON FOUR YEARS ON A GLOBAL HOST FOR SPORT

LONDON FOUR YEARS ON A GLOBAL HOST FOR SPORT LONDON FOUR YEARS ON A GLOBAL HOST FOR SPORT a diverse cultural offering a home from home crowd for all participating nations an active sponsorship marketplace a city full of passionate sports fans event

More information

TV MEDIA ANALYSIS END SEASON Expertise by Nielsen Sports Your contact person(s): Marco Nazzari, Pamela Delmiglio

TV MEDIA ANALYSIS END SEASON Expertise by Nielsen Sports Your contact person(s): Marco Nazzari, Pamela Delmiglio TV MEDIA ANALYSIS END SEASON 2016 Expertise by Nielsen Sports Your contact person(s): Marco Nazzari, Pamela Delmiglio CONTENTS OBJECT OF ANALYSIS 3 CHANNEL MONITORED 4 TOP MANAGEMENT REPORT 5 CHAMPIONSHIP

More information

The IOC Athletes Commission Strategy. All In

The IOC Athletes Commission Strategy. All In The IOC Athletes Commission Strategy All In Contents IOC Athletes Commission Strategy All In for Athletes and the Olympic Movement 3 Who we are 4 5 Our Strategy for success 6 7 Our Role with Athletes 8

More information

M18 Dissemination report (June 2016 November 2016)

M18 Dissemination report (June 2016 November 2016) Grant agreement n 653676 M18 Authors: Fabio RUINI Zanasi & Partners Alessandro BONZIO Zanasi & Partners Alessandro ZANASI Zanasi & Partners This project has received funding from the European Union s Horizon

More information

INTERNATIONAL FOUNDATION MANIFESTA BID PROCEDURE MANIFESTA 14, 2022 VERSION 2 NOVEMBER 2016

INTERNATIONAL FOUNDATION MANIFESTA BID PROCEDURE MANIFESTA 14, 2022 VERSION 2 NOVEMBER 2016 INTERNATIONAL FOUNDATION MANIFESTA BID PROCEDURE MANIFESTA 14, 2022 VERSION 2 NOVEMBER 2016 2 1 MANIFESTA, THE EUROPEAN BIENNIAL OF CONTEMPORARY ART 1.1 Introduction Manifesta, the European Biennial of

More information

SOEE Regional Update. Working Together. SOEE Leadership Conference November 16 th 2012 Mary Davis

SOEE Regional Update. Working Together. SOEE Leadership Conference November 16 th 2012 Mary Davis SOEE Regional Update Working Together SOEE Leadership Conference November 16 th 2012 Mary Davis 1 LOOK BACK SINCE LEADERSHIP CONFERENCE IN CASABLANCA 2010 2 Strategic Plan Athlete Experience Advance Quality

More information

European Research Council

European Research Council European Research Council ERC Starting Grants 217 Outcome: Indicative statistics Reproduction is authorised provided the source 'ERC' is acknowledged. NB: In these graphs, 'grantee' refers to a candidate

More information

Summer Study: Europe. A look at European hotel performance during summer 2017 (June - August) Key Findings

Summer Study: Europe. A look at European hotel performance during summer 2017 (June - August) Key Findings Summer Study: Europe A look at European hotel performance during summer 2017 (June - August) Key Findings - This was the strongest summer overall for European hotels dating back to 2000 - with record-breaking

More information

Efficacy of Static and Dynamic Distance Perception on Kumite Performance in Karate

Efficacy of Static and Dynamic Distance Perception on Kumite Performance in Karate World Journal of Sport Sciences 3 (S): 205-209, 2010 ISSN 2078-4724 IDOSI Publications, 2010 Efficacy of Static and Dynamic Distance Perception on Kumite Performance in Karate Ahmed M. Abd El-Kader Department

More information

Saturation flow mathematical model based on multiple combinations of lane groups

Saturation flow mathematical model based on multiple combinations of lane groups València, Universitat Politècnica de València, 2016 DOI: http://dxdoiorg/104995/cit201620164254 Saturation flow mathematical model based on multiple combinations of lane groups Ilie Dumitru Assoc Prof,

More information

Holcim Memberships in CSR/SD-related organizations (Status May, 2011)

Holcim Memberships in CSR/SD-related organizations (Status May, 2011) Holcim Memberships in CSR/SD-related organizations (Status May, 2011) Memberships at Group level Organization * Centre for European Policy Studies (CEPS) Group Company / Country Holcim is a member of the

More information

NEGOTIATED MASTER CLASS SIZE LIST Gray = courses with no proposed size. Page 1

NEGOTIATED MASTER CLASS SIZE LIST Gray = courses with no proposed size. Page 1 1 Accounting (ACCTG) 1A, 1B, 20, 21, 22, 41, 45 Yes 2 30, 62, 63, 101 35 Yes 3 95,97, 40 Yes 4 48, 105 AFT 35/DO 45 No 5 6 Adaptive Physical Education (APE) All Courses 15 Yes 7 8 Administration of Justice

More information

EUROSPINE ST ANNOUNCEMENT October 2017 CCD Convention Centre Dublin, Ireland. Organised by EUROSPINE, the Spine Society of Europe

EUROSPINE ST ANNOUNCEMENT October 2017 CCD Convention Centre Dublin, Ireland. Organised by EUROSPINE, the Spine Society of Europe 1 ST ANNOUNCEMENT EUROSPINE 2017 11-13 October 2017 CCD Convention Centre Dublin, Ireland Organised by EUROSPINE, the Spine Society of Europe www.eurospine2017.org INVITATION & WELCOME WORDS Ciaran Bolger

More information

Deutsche Telekom and OTE.

Deutsche Telekom and OTE. Deutsche Telekom and OTE. Capital Link Forum, New York October 30 th 2008 Kevin Copp, Head of M&A, Deutsche Telekom AG. 1 Deutsche Telekom and OTE Profiles. + Deutsche Telekom, one of the world s leading

More information

Post Show Report April 2015, Moscow, Russia. #ipheb

Post Show Report April 2015, Moscow, Russia. #ipheb Post Show Report 2015 27-29 April 2015, Moscow, Russia Join the pharma community @cphiww #cphirussia #ipheb Contents 1. Show Profile 3 2. Visitor: 2015 Facts & Figures 4 2.1 Top visitor countries 4 2.2

More information

WELCOME TO CHINA PUDONG LUJIAZUI INTERNATIONAL DANCE CONFERENCE 2016 SHANGHAI, CHINA, OCTOBER 2016

WELCOME TO CHINA PUDONG LUJIAZUI INTERNATIONAL DANCE CONFERENCE 2016 SHANGHAI, CHINA, OCTOBER 2016 SHANGHAI, CHINA, 13 19 OCTOBER 2016 1 INVITATION TO THE INTERNATIONAL FOLK FITNESS DANCE CONFERENCE IN SHANGHAI, CHINA, 13 19 OCTOBER 2016 DEAR DANCE GROUPS, Do you want to present your unique ethnic culture

More information

Warsaw, 15 March 2012

Warsaw, 15 March 2012 Warsaw, 15 March 2012 PZU 2.0 PZU Group s Strategy for 2012-2014 PZU Group s Vision for Growth PZU 2.0 Through our strong customer focus and superior operational efficiency the PZU Group will become the

More information

Become the 9th and 10th SL Benfica youth team for 1 month only

Become the 9th and 10th SL Benfica youth team for 1 month only Become the 9th and 10th SL Benfica youth team for 1 month only THE BENFICA/COERVER COACHING YOUTH FOOTBALL GLOBAL PARTNERSHIP In February 2016, Coerver Coaching signed a Youth Football Global Partner agreement

More information

WIND DATA ANALYSIS AND WIND FLOW SIMULATION OVER LARGE AREAS

WIND DATA ANALYSIS AND WIND FLOW SIMULATION OVER LARGE AREAS Mathematical Modelling in Civil Engineering Vol. 10 No. 1 2014 Doi: 10.2478/mmce 2014 0005 WIND DATA ANALYSIS AND WIND FLOW SIMULATION OVER LARGE AREAS ANGEL TERZIEV- Lecturer, Assoc. Prof., PhD, Technical

More information

United by football. In the Heart of Europe. GERMANY CANDIDATE FOR UEFA EURO 2024

United by football. In the Heart of Europe. GERMANY CANDIDATE FOR UEFA EURO 2024 United by football. In the Heart of Europe. GERMANY CANDIDATE FOR UEFA EURO 2024 2 UNITED BY FOOTBALL. IN THE HEART OF EUROPE. UNITED BY FOOTBALL. IN THE HEART OF EUROPE. 3 We believe in the power of football

More information

60 METERS HURDLES STEP LENGTH ANALYSIS AT DIFFERENT COMPETITIVE LEVELS

60 METERS HURDLES STEP LENGTH ANALYSIS AT DIFFERENT COMPETITIVE LEVELS 60 METERS HURDLES STEP LENGTH ANALYSIS AT DIFFERENT COMPETITIVE LEVELS González Frutos P 1, 2 (pablestre@hotmail.com), Mallo J 1 (javier.mallo@upm.es), Veiga S 3 (santi.veiga@fmn.es), Navarro E 1 (enrique.navarro@upm.es)

More information

NIGERIA. Independence Definitive Issue P 3P 6P 1/2P 1P 1 1/2P 2P 3P 4P 6P 1SH 1SH3P 5SH 10SH 1

NIGERIA. Independence Definitive Issue P 3P 6P 1/2P 1P 1 1/2P 2P 3P 4P 6P 1SH 1SH3P 5SH 10SH 1 Independence 1960 1P 3P 6P 1SH3P Definitive Issue 1961 1/2P 1P 1 1/2P 2P 3P 4P 6P 1SH 1SH3P 2SH6P 5SH 10SH 1 Admission to the UPU 1961 1P 3P 1SH3P 2SH6P First Anniversary of Independence 1961 3P 4P 6P

More information

Welcome to KNX Scientific Conference 2012 Las Palmas Gran Canaria Watch how international KNX has become!

Welcome to KNX Scientific Conference 2012 Las Palmas Gran Canaria Watch how international KNX has become! Welcome to KNX Scientific Conference 2012 Las Palmas Gran Canaria Watch how international KNX has become! KNX Association International 22 National Groups in Europe KNX Association International KNX: The

More information

ANALYSIS OF CRITICAL MOMENTS IN THE LEAGUE ACB

ANALYSIS OF CRITICAL MOMENTS IN THE LEAGUE ACB Revista de Psicología del Deporte 2009. Vol. 18 - suppl., pp. 391-395 ISSN: 1132-239X Universitat de les Illes Balears Universitat Autònoma de Barcelona ANALYSIS OF CRITICAL MOMENTS IN THE LEAGUE ACB 2007-08

More information

Calendar of ASEM Meetings & Initiatives Date ASEM Meetings / ASEM Initiatives Venue Co-sponsors

Calendar of ASEM Meetings & Initiatives Date ASEM Meetings / ASEM Initiatives Venue Co-sponsors ANNEX - II Calendar of ASEM Meetings & Initiatives Date ASEM Meetings / ASEM Initiatives Venue Co-sponsors 4 February 6-7 February 13 February 13 February 15 February - 15 April ASEM Workshop on Diagnostics

More information

Use of On-Body Sensors to Support Elite Sprint Coaching

Use of On-Body Sensors to Support Elite Sprint Coaching Use of On-Body Sensors to Support Elite Sprint Coaching Kuntze, G. 1, Pias, M.R. 2, Bezodis, I.N. 1, Kerwin, D.G. 1, Coulouris, G. 2 and Irwin, G. 1 Cardiff School of Sport, University of Wales Institute,

More information