Brezžično polnjenje baterije

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Brezžično polnjenje baterije"

Transcription

1 Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Brezžično polnjenje baterije Petra Gulja Seminarska naloga pri predmetu Didaktika tehnike s seminarjem I Mentor: dr. Janez Jamšek, doc. Ljubljana, 2009

2 Povzetek V seminarski nalogi je predstavljeno brezžično polnjenje baterije in je namenjena učitelju tehnike, da ga seznani z novostmi na področju tehnike in tehnologije. Predstavljeno je zgodovinsko ozadje brezžičnega prenosa energije, princip delovanja le-tega ter brezžično polnjenje baterije, opisani so tudi izdelki, kateri so opremljeni s tem sistemom polnjenja.

3 Kazalo 1 Uvod Navezovanje na učni načrt Pregled obstoječega gradiva Brezžično polnjenje baterije Brezžični prenos energije Način prenosa brezžične energije Elektromagnetna indukcija Transformator Resonančna indukcija Način brezžičnega polnjenja baterije Prednosti in slabosti Primeri brezžičnega polnjenja baterije Električna zobna ščetka Dellov prenosnik Energetska plošča Sklep Literatura Priloge A Učni list B Rešen učni list

4 1. Uvod Elektronske prenosne naprave so postale stalnica v življenju vsakega posameznika. Ena izmed večjih težav pa predstavlja njihovo polnjenje. Če uporabljamo več elektronskih naprav, namreč potrebujemo za vsako svoj polnilec. Naši domovi in pisarne niso videti nič kaj privlačne ob vsej tej zmešnjavi žic in električnih priključkov. Zato ideja o brezžičnem polnjenja prenosnih naprav, kjer npr. mobilni telefon za polnjenje preprosto odložite na posebno podlago, zveni odlično. Princip na katerem temelji brezžično polnjenje baterije je bil zasnoval že Nikola Tesla, leta Sedaj pa so se pojavile drastične novosti na tem področju, saj lahko s pomočjo načina imenovanega resonančna indukcija dejansko brezžično polnimo baterijo. 2. Navezovanje na učni načrt Zaradi zahtevnosti teme seminarske naloge je predvsem namenjena učitelju, vendar ob primerni predstavitvi, lahko tematiko razumejo tudi učenci. Seminarska naloga se navezuje na kar nekaj delov učnega načrta in sicer: v šestem razredu učenci spoznajo osnovne pojme o energiji ter o virih energije; v sedmem razredu obravnavajo ohranitev energije in prenašanje energije z električnim tokom; v osmem razredu obravnavajo snov energetika. Seveda, ker je to nekoliko zahtevnejša tematika je najbolj primerna za učence osmega razreda, kateri že vedo nekaj o energiji in najlažje sledijo razlagi in le-to tudi razumejo [12]. 3. Pregled obstoječega gradiva V učnem načrtu Tehnike in tehnologije [12] so navedene vsebine, ki jih v osnovni šoli obravnavajo v posameznih razredih. Zgodovinska opredelitev brezžičnega prenosa energije je navedena v knjigi o Nikoli Tesla [1]. Indukcija je podrobno opredeljena v [1]. Na svetovnem spletu pa najdemo veliko informacij o načinu brezžičnega prenosa energije, indukciji, konkretnih primerih brezžičnega polnjenja baterije in so zbrane na internetnih straneh [1]. 4. Brezžično polnjenje baterije Brezžično polnjenje baterije je princip polnjenja, kateri nam omogoča, da brez kakršnih koli kablov, žic ali drugih prevodnikov napolnimo baterijo. 4.1 Brezžični prenos energije Brezžični sistem je sistem pri katerem gre za prenos podatkov na razdalje brez uporabe električnih vodnikov oziroma žic. Te razdalje so lahko kratke (televizijski daljinski upravljalnik) ali daljše (več kilometrska radijska komunikacija). Poznamo več oblik prenosa energije in sicer: preko elektromagnetnega valovanja (indukcija), s pomočjo radijskih valov, za daljše prenose energije pa za enkrat poznamo le prenos preko mikrovalov, ki so del elektromagnetnega spektra. V seminarski nalogi je predstavljen princip prenosa preko elektromagnetnega valovanja, ker je ta način najbolj praktičen za polnjenje baterij [1]. Prvi znanstvenik, ki se je začel ukvarjati z brezžičnim prenosom energije je bil srbski znanstvenik Nikola Tesla ( ). Zgoraj omenjeni je patentiral veliko izumov in eden izmed njih je tudi princip brezžičnega prenosa energije. To je skušal dokazati leta 1900 s pomočjo stolpa imenovanega Wardenclyffe. Stolp naj bi vseboval transformatorje (Tesla coil) s pomočjo katerih bi proizvajal visoke napetosti, pri visokih frekvencah. Na ta način je skušal brezžično prenašati energijo na daljše razdalje. Vendar stolpa niso nikoli dokončno sestavili, saj so stroški izgradnje znatno presegali Teslova predvidevanja in so projekt morali zaustaviti. Pomanjkanje financ je nastalo tudi zaradi dejstva, ker investitorji niso videli prihodnosti v vsesplošno dosegljivi energiji Error! Reference source not found.4, [5]. Do sedaj je ta princip še neodkrit, vendar pa se razvija brezžični prenos energije na manjše razdalje, to so razdalje npr. nekaj milimetrov, prenos energije npr. znotraj sobe, pa je še zelo neraziskan. Vendar skupina znanstvenikov na Massachusetts Institute of Technology (MIT), z vodjo projekta Marinom Soljačič že raziskujejo oziroma dograjuje ta prenos Error! Reference source not found.4, [6].

5 4.2 Način prenosa brezžične energije Brezžični prenos energije na krajše razdalje poteka preko elektromagnetnega valovanja in sicer: indukcija in resonančna indukcija, kot prikazuje Slika Elektromagnetna indukcija Električno polje ustvarjajo pozitivni in negativni električni naboji, razporejeni po prostoru, ter magnetno polje, katerega izvori so električni tokovi. Poznamo tudi električno polje, ki nastane s spremembami v magnetnem polju, t.i. inducirano električno polje. Čeprav to polje ni neposredno povezano z električnimi naboji, ima povsem enake lastnosti kot običajno električno polje, npr.: deluje z električno silo na električne naboje in jih premika. S spremembami v magnetnem polju ustvarimo električne tokove, to je električna energija. Ta možnost je za prakso zelo pomembna saj omogoča pridobivanje električne energije iz drugih oblik energije, npr.: iz potencialne ali kinetične [12]. Pojav, da se s spremembami v magnetnem polju nastane električno polje oziroma napetost, se imenuje magnetna indukcija, nastala napetost je inducirana napetost; tok, ki ga inducirana napetost poganja skozi tokovni krog, je inducirani tok [12] Transformator Transformator je najosnovnejša naprava, ki temelji na indukciji, Slika 4.1. Vsebuje dve, med seboj s plastjo izolatorja ločeni bakreni navitji, ki ju imenujemo tuljavi. Do prenosa energije pride zaradi prej omenjene elektromagnetne indukcije. Ko je na prvo navitje doveden tok, to povzroči nastanek magnetnega polja, ki povzroči, da tok steče tudi na drugem navitju, ki je prav tako v polju. Sprožen tok na sprejemni tuljavi je le začasen in če želimo ohraniti konstanten prenos energije moramo oddajno tuljavo vžigati in ugašati ali pa ji spreminjati smer toka (izmenični tok). S tem želimo spreminjati smer magnetnega polja in tako ohraniti tok [8][1]. Slika 4.1: Transformator [8][1] Resonančna indukcija Za brezžični prenos energije do nekaj metrov daje boljše rezultate resonančna indukcija. Delujoč prototip so leta 2006 naredili v MIT-u, ko so na razdalji dveh metrov brezžično dovedli energijo na 60 W žarnico. Omejitev pri elektromagnetni indukciji je, da prva tuljava ustvarja magnetno polje, ki se širi v vse smeri, tudi v smeri, kjer ni druge tuljave, v kateri se inducira tok. To pa pomeni, da pri tem prihaja do izgub, kar je še posebej očitno, če bi radi nekoliko povečali razdaljo. To je možno zgolj s povečevanjem energije, a na večjih razdaljah je tudi ta metoda neučinkovita. Drugače pa je z resonančno indukcijo oziroma resonančnim transformatorjem, kjer imata tuljavi enako resonančno frekvenco. Enako frekvenco pa določimo tako, da ko vemo lastno resonanco sekundarne tuljave, določimo takšno frekvenco s katero se polje spreminja v primarni tuljavi in tako se pretok energije v sekundarni tuljavi izboljša (manjše izgube). Za razumevanje tega učinka si lahko pomagamo tudi z mehanično resonanco. Mehanični resonator je struna, uglašena na določen ton, nekoliko stran pa je postavljen generator zvoka. Če generator oddaja ton s frekvenco, ki je enaka resonančni frekvenci strune, ta začne nihati (vibrirati) [9]-[11]. Pri tem načelu magnetno polje potuje od prve tuljave skozi»predor«do druge. V primerjavi z večslojnimi tuljavami navadnih transformatorjev ima sprejemna resonančna tuljava en sloj z ozko razmaknjenimi 5

6 kondenzatorskimi ploščami na vsakem koncu, ki omogoča, da je tuljava uglašena z oddajno. Resonančna indukcija poveča razdaljo, na kateri je brezžični prenos energije možen to pomeni, da izgube niso prevelike in je izkoristek med energijo, ki jo dovajajo v oddajni del in tisto, ki jo sprejme sprejemni del, v razumnih okvirih [9]-[11]. Indukcija in resonančna indukcija sta v osnovi zelo podobni. Električni tok na eni strani ustvari magnetno polje, ki na drugi strani povzroči nastanek toka. Bistvo je torej, kolikšne so izgube in kolikšna je razdalja, na kateri je brezžični prenos možen [8]. Slika 4.2: Način prenosa energije Error! Reference source not found.[15]. 4.3 Način brezžičnega polnjenja baterije Gre za brezžično oddajanje (podlaga) in sprejemanje (elektronska naprava) elektromagnetnih valov z elektromagnetno radiacijsko tehnologijo. S tem dosežemo brezžične prenos energije, ki posledično omogoča brezžično polnjenje baterije. [12]. 4.4 Prednosti in slabosti Prednost brezžičnega polnjenja v primerjavi s klasičnem polnjenjem, ko gre za žično povezavo med baterijo in polnilnikom, je v tem, da uporabnik ne more priti v neposredni stik z elektriko (ne pride do električnega udara). Zato je še posebej primerno pri napravah v vlažnih ali mokrih okoljih, kot je na primer električna zobna ščetka. Prednosti takšnega načina polnjenja baterije je tudi v tem, da so podlage, ki nam omogočajo prenos energije majhne, estetske ter da drastično zmanjšajo število električnih kablov. Poleg tega so brezžične podlage lahko vgrajene tudi v površine miz, v avtomobile, stene in na druge površine Pa tudi druge številne prednosti prinaša brezžično polnjenje, saj nam tako ni potrebno kupiti, shranjevati in potem tudi uničiti celo množico polnilcev, ki jih sicer moramo imeti [1]. Prednosti takega polnjenja je pravzaprav veliko, a ob tem se vedno pojavijo tudi nekatere pomanjkljivosti. In sicer slabosti tega principa so velike izgube, saj se učinek magnetnega polja manjša z kvadratom oddaljenosti. Pri tem je pomembno tudi orientacija, ker če element, ki ga želimo polniti ni vzporeden z oddajnikom signala, nastanejo prav tako večje izgube in prenos energije se ustavi. Pomanjkljivost brezžičnega polnjenja je tudi v tem, da brezžične tehnologije niso med seboj kompatibilne ter da vsaka naprava mora imeti svoj unikaten sprejemnik. Ob vsem tem se tudi pojavi vprašanje ogrožanja zdravja ljudi, zaradi novo nastalih elektromagnetnih valov [1]. 4.5 Primeri brezžičnega polnjenja baterije Pripomočki (ecoupled, PowerMat) temeljijo na podobnem principu. Na posebno inovativno tanko podlago (PowerMat) ali točko (ecoupled) položimo svojo napravo (mobilni telefon, brezžično miško, glasbeni predvajalnik, prenosni računalnik, električno svetilko, električno zobno ščetko...) in ta se bo brez kakšnih posegov ali priključevanja nemudoma začela polniti [8]. Primeri naprav, pri katerih je že mogoč ta način polnjenje baterije so opisani v nadaljevanju Električna zobna ščetka 6

7 Eden izmed najbolj pogostih in hkrati enostavnih primerov brezžičnega električnega polnjenja baterije je električna zobna ščetka, prikazana na Slika 4.3. Princip delovanja prenosa energije je prikazan na Error! Reference source not found. (a), podoben je principu, katerega srečamo pri transformatorju, (Error! Reference source not found. (b)), le da je tukaj drugi del oz. sprejemna tuljava, ločen od prvega oz. oddajne tuljave, [[1]. Slika 4.3: Električna zobna ščetka [1]. (a) (b) Slika 4.4: (a) Princip brezžičnega polnjenja in (b) princip navadnega polnjenja [1] Dellov prenosnik Prva naprava, ki vsebuje lasten brezžični polnilnik, je bil Palm Pre (mobilni telefon), druga, morda nekoliko bolj zanimiva, pa Dellov prenosnik družine Latitude Z, prikazan na Slika 4.5 (a). Vanj so vgradili tako imenovano tehnologijo prilagodljivega induktivnega polnjenja podjetja ecoupled. Ta tehnologija je v obliki podstavka, ki je priključen v električno vtičnico, nanj pa postavite prenosnik. V prenosnik in v podstavek sta vgrajeni tuljavi premera med 35 in 45 milimetrov. Razdalja med obema tuljavama mora biti majhna, oba dela»polnilnika«pa se med seboj sporazumevata tako, da prenosnik podstavku»pove«, koliko energije potrebuje. Baterija naj bi se napolnila v času 3 do 4 ur, potem pa se proces polnjenja prekine [[8],Error! Reference source not found., [15] Energetska plošča Energetska plošča, prikazana na de Z in (b)5 (b), je izdelek pri katerem gre za dve različici polnilne plošče: ena je celovita in namenjena statični domači uporabi, druga pa zložljiva in namenjena prenosu, princip delovanja je pa isti pri obeh, le funkcionalnost je različna. Sestavni deli so pa naslednji, in sicer: univerzalni»sprejemnik«s priključkom USB in z osmimi vmesniki (adapterji) za priklop naprav, ki jih želite napolniti. Na voljo so tudi dodatki za preprostejše polnjenje, na primer ohišje za iphone. Vendar je te treba posebej kupiti in namestiti na napravo, kateri želimo brezžično napolniti baterijo Error! Reference source not found., Error! Reference source not found.. V primeru, ko nimate katerega od posebnih dodatkov, lahko uporabite univerzalnega. Pomembno je, da tega postavite na pravo (označeno) mesto plošče. Na plošči so tri oznake, zato lahko na njej hkrati polnite do tri naprave. Sprejemnik na mestu drži magnet, plošča pa z nežno belo svetlobo in značilnim zvokom sporoči, da ste ga postavili na pravo mesto [8], Error! Reference source not found.. 7

8 Polnjenje tudi tukaj poteka po načelu elektromagnetne indukcije. Pred začetkom polnjenja se polnilnik in sprejemnik sporazumeta prek vgrajenega čipa RFID. Tako plošča ve, katero napravo bo polnila, koliko moči je potrebno, ve pa tudi, kdaj je baterija naprave polna, da lahko prekine postopek polnjenja. Čas polnjenja baterije na takšen način je enak času polnjenja prek klasičnega polnilca [8]. (a) (b) Slika 4.5: (a) Latitude Z in (b) Energetska plošča [8]. 5 Sklep Prenos brezžične energije je zelo pomemben proces, kateri je dobil temelje že v začetku 19. stoletja in zato lahko rečemo, da je že zelo star. Vendar zaradi različnih ovir ni bil nikoli dokončan, sedaj pa ga znanstveniki uspešno razvijajo in je v neki meri že dejansko zaživel v našem vsakdanjiku, z dodatnim razvojem bo pa še bolj prisoten. Prav ta prenos brezžične energije se kaže v brezžičnem polnjenju baterije. Trenutno je razvit princip na krajše razdalje, vendar je le vprašanje časa, kdaj bomo lahko to opravljali tudi na daljše razdalje. V tem vidimo veliko prednosti, saj nam omogoča večjo enostavnost polnjenja, varnost (vlažno okolje), okolju bolj prijazen način,.. Seveda, pa se ob tem vprašamo tudi o slabih lastnostih, ki jih obenem prinaša na princip polnjenja. Če samo pomislimo na posameznikovo zdravje, kateremu dodatni elektromagnetni valovi, ne morejo ravno delati pozitivnih učinkov. A tehnologija se vseskozi razvija in pri tem tudi skuša odpravljati pomanjkljivosti, ki nas bremenijo. 8

9 6 Literatura [1] Učni načrt: [ [2] How Wireless Power Works: [ [3] V.Valenčič, Osnove elektrotehnike II (Ljubljana, Založba FE in FRI, 2000). [4] A.Milinković, Nikola Tesla izumitelj za tretje tisočletje (Ljubljana, ARA, 1997). [5] Nikola Tesla: [ [6] New Nikola Tesla Tesla s dream come true: [ [7] R.Kladnik: Fizika 3 (Ljubljana, DZS, 1995). [8] Elektrika brez žic: [ [9] Efficient wireless non-radiative mid-range energy transfer: [ [10] Induction Coil: [ [11] Wireless energy transfer: [ [12] Wireless battery charging: [ Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r= 1&f=G&l=50&s1=7,471,062.PN.&OS=PN/7,471,062&RS=PN/7,471,062]. [13] Explain that stuff: [ [14] Dell Adds Wireless Battery Charging to New Laptop: [ laptop.html]. [15] Techology works ecoupled: [ [16] Powermat products: [ [17] Wireless Powermat Phone Charger: [ 9

10 7 Priloge A Učni list i. Brezžični prenos energije na krajše razdalje poteka preko: valovanja. ii. Poimenuj dele sheme, ki ponazarja način prenosa brezžične električne energije: iii. Naštej nekaj prednosti brezžičnega polnjenja baterije? iv. Naštej nekaj slabosti brezžičnega polnjenja baterije? 10

11 B Rešen učni list i. Brezžični prenos energije na krajše razdalje poteka preko: elektromagnetnega valovanja. ii. Poimenuj dele sheme, ki ponazarja način prenosa brezžične električne energije: iv. Naštej nekaj prednosti brezžičnega polnjenja baterije? Uporabnik ni v neposredem stiku z elektriko (ne pride do električnega udara), zato je še posebej primerno pri napravah v vlažnih ali mokrih okoljih. Ekonomično glede na to da moramo vedno znova kupiti nove polnilnike, s tem bolj okoljevarstveno, enostavnost uporabe, v. Naštej nekaj slabosti brezžičnega polnjenja baterije? Velike izgube, orientacija, vsaka naprava mora imeti svoj unikaten sprejemnik, ogroža zdravje, 11

Državni izpitni center. Osnovna raven ANGLEŠČINA. Izpitna pola 3

Državni izpitni center. Osnovna raven ANGLEŠČINA. Izpitna pola 3 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15224113* Osnovna raven ANGLEŠČINA Izpitna pola 3 JESENSKI IZPITNI ROK Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (120

More information

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Zaklju na naloga Brezºi no polnjenje (Wireless Charging) Ime in priimek: Timotej Kos tudijski program: Ra unalni²tvo

More information

Spominski efekt baterije. Polnilec Ni-Cd (Ni-Mh) GSM baterij

Spominski efekt baterije. Polnilec Ni-Cd (Ni-Mh) GSM baterij Clanek je bil objavljen tudi v 100. stevilki revije Svet elektronike. Polnilec Ni-Cd (Ni-Mh) GSM baterij Vezje lahko polni baterije s tremi različnimi nazivnimi vrednostmi napetosti, in sicer 2.4 V, 3.6

More information

36. mednarodni. plavalni miting Ilirija. 7. maj

36. mednarodni. plavalni miting Ilirija. 7. maj 36. mednarodni plavalni miting Ilirija 2 16 7. maj Kopališče Kolezija Swimming pool Kolezija DATUM / DATE: sobota: 07. maj 2016 / saturday: 07 th of may 2016 KRAJ / PLACE: kopališče Kolezija, Gunduličeva

More information

Hose manipulation with jet forces

Hose manipulation with jet forces Hose manipulation with jet forces Davor EBERL, Franc MAJDIČ Abstract: The innovation was drafted in search of a technically more advanced and safer strategy of firefighting. The resulting solution has

More information

Državni izpitni center ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA

Državni izpitni center ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA Š i f r a u č e n c a : Državni izpitni center *N18124121* 6. razred ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA Sreda, 9. maj 2018 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali

More information

Državni izpitni center ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA. Torek, 11. maj 2010 / 60 minut. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 2. obdobja NAVODILA UČENCU

Državni izpitni center ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA. Torek, 11. maj 2010 / 60 minut. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 2. obdobja NAVODILA UČENCU Š i f r a u č e n c a: Državni izpitni center *N10124121* REDNI ROK 2. obdobje ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA Torek, 11. maj 2010 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA MAKSIMILIJAN MEZEK SONČNE CELICE KOT OBNOVLJIV VIR ZA PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE DIPLOMSKO DELO

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA MAKSIMILIJAN MEZEK SONČNE CELICE KOT OBNOVLJIV VIR ZA PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE DIPLOMSKO DELO UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA MAKSIMILIJAN MEZEK SONČNE CELICE KOT OBNOVLJIV VIR ZA PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2017 UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA

More information

Raziskovalna naloga:

Raziskovalna naloga: MESTNA OBČINA CELJE KOMISIJA MLADI ZA CELJE Raziskovalna naloga: Avtorji: Almedin Imamović, 8.a Mentorica: Simona Mesojedec, prof. RP Rok Pilih, 8.a Uroš Polimac, 8.a Celje, marec 2015 OSNOVNA ŠOLA HUDINJA

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCD610 SCD609 Vsebina 1 Uvod 4 2 Pomembna varnostna navodila 5 Elektromagnetna polja (EMF) 6 Recikliranje 6 3 Pregled 7 Starševska enota

More information

Državni izpitni center ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA. Ponedeljek, 9. maj 2011 / 60 minut. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 2.

Državni izpitni center ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA. Ponedeljek, 9. maj 2011 / 60 minut. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 2. Š i f r a u č e n c a: Državni izpitni center *N11124121* REDNI ROK 2. obdobje ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA Ponedeljek, 9. maj 2011 / 0 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno

More information

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠINE ZA UENCE 9. RAZREDOV OSNOVNE ŠOLE. Ime in priimek uenca:

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠINE ZA UENCE 9. RAZREDOV OSNOVNE ŠOLE. Ime in priimek uenca: ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠINE ZA UENCE 9. RAZREDOV OSNOVNE ŠOLE 21. november 2013 Ime in priimek uenca: NALOGA MOŽNE TOKE A) Reading Comprehension 1. JUNK FOOD 9 2. FIVE MASCOTS SELECTED FOR 8 SOCHI 2014

More information

USPEŠNO ZAKLJUČEN EVROPSKI RAZISKOVALNI PROJEKT INTREPID

USPEŠNO ZAKLJUČEN EVROPSKI RAZISKOVALNI PROJEKT INTREPID UVODNIK USPEŠNO ZAKLJUČEN EVROPSKI RAZISKOVALNI PROJEKT INTREPID Projekt je sofinanciran s strani Evropske Komisije v okviru 7. Okvirnega Programa (Grant Agreement No. 317983) 1 UVOD Decembra se je uspešno

More information

Barvne pretvorbe v CIECAM02 in CIELAB Colour Transforms in CIECAM02 and CIELAB

Barvne pretvorbe v CIECAM02 in CIELAB Colour Transforms in CIECAM02 and CIELAB 222 Nika Bratuž, Andrej Javoršek in Dejana Javoršek Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška 5, 1000 Ljubljana Barvne pretvorbe v CIECAM02 in CIELAB Colour

More information

Inovativno učenje in poučevanje pri pouku geografije. Creative Learning and Teaching at the Geography Lessons

Inovativno učenje in poučevanje pri pouku geografije. Creative Learning and Teaching at the Geography Lessons INFORMACIJSKA DRUŽBA IS 2009 16. oktober 2009 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Inovativno učenje in poučevanje pri pouku geografije Creative Learning and Teaching at the Geography Lessons

More information

DIPLOMSKO DELO INOVACIJE IN NJIHOV POMEN ZA PODJETJE INNOVATIONS AND THEIR IMPORTANCE FOR THE COMPANY

DIPLOMSKO DELO INOVACIJE IN NJIHOV POMEN ZA PODJETJE INNOVATIONS AND THEIR IMPORTANCE FOR THE COMPANY UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO INOVACIJE IN NJIHOV POMEN ZA PODJETJE INNOVATIONS AND THEIR IMPORTANCE FOR THE COMPANY Kandidatka: Violeta Novak Študentka rednega študija

More information

THE DISTANCE COVERED BY WINNING AND LOSING PLAYERS IN ELITE SQUASH MATCHES. Goran Vučković* 1 Nic James 2

THE DISTANCE COVERED BY WINNING AND LOSING PLAYERS IN ELITE SQUASH MATCHES. Goran Vučković* 1 Nic James 2 44 Faculty of Sport, University of Ljubljana, ISSN 1318-2269 Kinesiologia Slovenica, 16, 1-2, 44 50 (2010) Goran Vučković* 1 Nic James 2 THE DISTANCE COVERED BY WINNING AND LOSING PLAYERS IN ELITE SQUASH

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Poučevanje Poučevanje na razredni stopnji. Anja Lahne

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Poučevanje Poučevanje na razredni stopnji. Anja Lahne UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Poučevanje Poučevanje na razredni stopnji Anja Lahne POUK NA PROSTEM PRI PREDMETU DRUŽBA V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE Magistrsko delo Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

Mornarske veščine Doc. dr. Peter Vidmar

Mornarske veščine Doc. dr. Peter Vidmar Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet Pot pomorščakov 4 6320 Portorož Tel.: (05) 6767-295 Mornarske veščine Doc. dr. Peter Vidmar 1 HISTORY OF SHIPS... 5 1.1 O LESU ZA BARKE... 8 2 NOMENCLATURE...

More information

Pomen IKT in e-gradiv pri pouku v sodobni šoli

Pomen IKT in e-gradiv pri pouku v sodobni šoli Pomen IKT in e-gradiv pri pouku v sodobni šoli Bojan Rebernak Osnovna šola Frana Kranjca, Celje bojan.rebernak@guest.arnes.si Ko se soočamo s prihajajočo interaktivno dobo, šola postaja najmočnejše orodje,

More information

VELUX INTEGRA daljinsko upravljana strešna okna in senčila in VELUX ACTIVE sistem za uravnavanje kakovosti notranjega zraka NOVO!

VELUX INTEGRA daljinsko upravljana strešna okna in senčila in VELUX ACTIVE sistem za uravnavanje kakovosti notranjega zraka NOVO! Inspirasjonsbrosjyre 2018 VELUX solskjerming takvinduer 2018 VELUX INTEGRA daljinsko upravljana strešna okna in senčila in sistem za uravnavanje kakovosti notranjega zraka NOVO! VELUX INTEGRA elektrificirana

More information

O BROŠURI O PROJEKTU FORUM EMS DODATNE INFORMACIJE

O BROŠURI O PROJEKTU FORUM EMS DODATNE INFORMACIJE O BROŠURI V okviru projekta Forum EMS smo pripravili informativno brošuro, s katero želimo osvetliti problematiko elektromagnetnih sevanj sistema mobilne telefonije. V njej so predstavljeni osnovni pojmi

More information

SEGMENTACIJA TRGA UPORABNIKOV MOBILNIH TELEFONOV ZNAMKE MOTOROLA SEGMENTATION OF THE MOTOROLA USERS ON THE MARKET

SEGMENTACIJA TRGA UPORABNIKOV MOBILNIH TELEFONOV ZNAMKE MOTOROLA SEGMENTATION OF THE MOTOROLA USERS ON THE MARKET UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR DIPLOMSKO DELO SEGMENTACIJA TRGA UPORABNIKOV MOBILNIH TELEFONOV ZNAMKE MOTOROLA SEGMENTATION OF THE MOTOROLA USERS ON THE MARKET Kandidat: Dežman

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jasna Vratanar Joga način življenja ali oblika rekreacije Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jasna Vratanar Mentorica:

More information

ROMANJE IN IDENTITETNI PROCESI

ROMANJE IN IDENTITETNI PROCESI ROMANJE IN IDENTITETNI PROCESI Etnolog 15 (2005) Andrej Gregorač 205 IZVLEČEK Camino de Santiago je ena največjih svetovnih romarskih poti, ki s svojo zgodovino in pomembnostjo vstopa v svetovni prostor

More information

Pomen IKT in evalvacija e-gradiv v osnovni šoli. The meaning of ICT and evaluation of e-learning materials in Primary school

Pomen IKT in evalvacija e-gradiv v osnovni šoli. The meaning of ICT and evaluation of e-learning materials in Primary school Pomen IKT in evalvacija e-gradiv v osnovni šoli The meaning of ICT and evaluation of e-learning materials in Primary school Bojan Rebernak bojan.rebernak@guest.arnes.si Osnovna šola Frana Kranjca, Hrašovčeva

More information

BREZ PAMETNEGA TELEFONA BI

BREZ PAMETNEGA TELEFONA BI Mestna občina Celje Mladi za Celje BREZ PAMETNEGA TELEFONA BI RAZISKOVALNA NALOGA Avtorice: Mentorica: Jasmina Oblak, prof. Nika Romšak 8. b Amadeja Kopinšek 8. b Nina Gračner 8. b Rimske Toplice, marec

More information

Jan Gerič. Načrtovanje uspešne Kickstarter kampanje izdelka s ciljem nad dolarjev

Jan Gerič. Načrtovanje uspešne Kickstarter kampanje izdelka s ciljem nad dolarjev UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jan Gerič Načrtovanje uspešne Kickstarter kampanje izdelka s ciljem nad 25.000 dolarjev Diplomsko delo Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

More information

Priročnik za uporabo Nokia Lumia 1020

Priročnik za uporabo Nokia Lumia 1020 Priročnik za uporabo Nokia Lumia 1020 3.0. Izdaja SL Ššš... Ta priročnik še ni vse... V telefonu najdete priročnik za uporabo vedno z vami in na voljo, ko ga potrebujete. Oglejte si videoposnetke ter poiščite

More information

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY SPLOŠNA GENERIC IZJAVA O SKLADNOSTI DECLARATION OF CONFORMITY PREVOD ORIGINALA Z DNE 07.10.2013 Proizvajalec (Manufacturer): LEGRAND 128, Avenue de Lattre-de-Tassingny 87045 LIMOGES Cedex - FRANCE Izjavljamo,

More information

Izdelava videa s pomočjo paketa programske opreme Adobe

Izdelava videa s pomočjo paketa programske opreme Adobe Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Alja Debeljak Izdelava videa s pomočjo paketa programske opreme Adobe DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

Nameščanje programa Kies (PC Sync)

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja. Nameščanje programa Kies (PC Sync) 1. Prenesite najnovejšo

More information

Metode natan nega dolo anja stanja polnosti baterij

Metode natan nega dolo anja stanja polnosti baterij Metode natan nega dolo anja stanja polnosti baterij Simon Vu ko, Vojko Matko (mentor) Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, ra unalništvo in informatiko, Smetanova ulica 17, Maribor simon_vucko@yahoo.com,

More information

MODEL OF OPTIMAL COLLISION AVOIDANCE MANOEUVRE ON THE BASIS OF ELECTRONIC DATA COLLECTION

MODEL OF OPTIMAL COLLISION AVOIDANCE MANOEUVRE ON THE BASIS OF ELECTRONIC DATA COLLECTION J. Svetak, L. Jakomin: Model of Optimal Collision Avoidance Manoeuvre on the Basis of Electronic Data Collection JELENKO SVETAK, D. Se. E-mail: jelenko.svetak@fpp.edu LIVU JAKOMIN, D. Se. E-mail: livij.jakomin@fpp.edu

More information

ČUSTVENO PROCESIRANJE, DRUŽINSKI ODNOSI IN DELINKVENTNOST PRI MLADOSTNIKIH

ČUSTVENO PROCESIRANJE, DRUŽINSKI ODNOSI IN DELINKVENTNOST PRI MLADOSTNIKIH UNIVERZA V LJUBLJANI TEOLOŠKA FAKULTETA Petra Emeršič ČUSTVENO PROCESIRANJE, DRUŽINSKI ODNOSI IN DELINKVENTNOST PRI MLADOSTNIKIH MAGISTRSKO DELO Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI TEOLOŠKA FAKULTETA

More information

57 IS BASIC CAPABILITY IMPORTANT ENOUGH TO DISTINGUISH BETWEEN GROUPS OF DIFFERENT COMPETITIVE PERFORMANCE LEVELS IN WILD-WATER SLALOM?

57 IS BASIC CAPABILITY IMPORTANT ENOUGH TO DISTINGUISH BETWEEN GROUPS OF DIFFERENT COMPETITIVE PERFORMANCE LEVELS IN WILD-WATER SLALOM? 57 IS BASIC CAPABILITY IMPORTANT ENOUGH TO DISTINGUISH BETWEEN GROUPS OF DIFFERENT COMPETITIVE PERFORMANCE LEVELS IN WILD-WATER SLALOM? Anton U{aj ALI JE OSNOVNA ZMOGLJIVOST KAJAKA[EV V SLALOMU NA DIVJIH

More information

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI Annex to the accreditation certificate K-003

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI Annex to the accreditation certificate K-003 Reg. št. / Ref. : 3150-0028/10-0014 Datum izdaje / Issued on: 31. julij 2017 Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: 16. avgust 2016 spletni strani SA, the SA website, PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI

More information

SYSTEM DYNAMIC MODEL OF MEASURES FOR REDUCING THE NUMBER OF ROAD ACCIDENTS DUE TO WRONG-WAY MOVEMENT ON MOTORWAYS

SYSTEM DYNAMIC MODEL OF MEASURES FOR REDUCING THE NUMBER OF ROAD ACCIDENTS DUE TO WRONG-WAY MOVEMENT ON MOTORWAYS 85-91 D. Topolšek, M. Lipiènik: System Dynamic Model of Measures for Reducing the Number of Road Accidents Due to Wrong-Way... DARJA TOPOLŠEK, M.Sc. E-mail: darja.topolsek@uni-mb.si MARTIN LIPIÈNIK, Ph.D.

More information

ENO IN DVODRUŽINSKI BRAVNI PROSTOROČNI VIDEO DOMOFONSKI KIT. Ref. 1722/ /86

ENO IN DVODRUŽINSKI BRAVNI PROSTOROČNI VIDEO DOMOFONSKI KIT. Ref. 1722/ /86 Mod. 1722 DS 1722-081A LBT 20133 ENO IN DVODRUŽINSKI BRAVNI PROSTOROČNI VIDEO DOMOFONSKI KIT Ref. 1722/85-1722/86 (*) (*) (*) PRIROČNIK ZA NAMESTITEV VSEBINA 1. SPLOŠNI OPIS Model Mini Note Plus, video

More information

3-4. lovenica. ^asopis za humanisti~ne in dru`boslovne {tudije Humanities and Social Studies Review. Historica. S tudia

3-4. lovenica. ^asopis za humanisti~ne in dru`boslovne {tudije Humanities and Social Studies Review. Historica. S tudia S tudia Historica S lovenica ^asopis za humanisti~ne in dru`boslovne {tudije Humanities and Social Studies Review 2007 3-4 S tudia Historica S lovenica Studia Historica Slovenica ^asopis za humanisti~ne

More information

Ali je znanost izboljšala šport?

Ali je znanost izboljšala šport? UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Otrin Ali je znanost izboljšala šport? Primer anaboličnih steroidov Diplomsko delo Ljubljana, 2010 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

More information

Varnost strojev tehnična dokumentacija

Varnost strojev tehnična dokumentacija 2. DEL Varnost strojev tehnična dokumentacija Gradivo za predavanje Dar Darko Dajčman, ing.str ko dvigalotehna@siol.net Direktiva o varnosti strojev 2006 / 42 / ES Krmilni sistem Krmilni sistem je lahko

More information

TRAINING ANALYSE OF METER RUNNER

TRAINING ANALYSE OF METER RUNNER UNIVERSITY OF LJUBLJANA FACULTY OF SPORTS Kinesiology TRAINING ANALYSE OF 10.000 METER RUNNER DIPLOMA THESIS MENTOR: doc. dr. Aleš Dolenec REVIEWER: prof. dr. Ušaj Anton Author: ALJAŽ BABNIK Ljubljana,

More information

Emancipacija najstnic in mobilni telefon

Emancipacija najstnic in mobilni telefon UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Martina Ćiković Emancipacija najstnic in mobilni telefon Diplomsko delo Ljubljana, 2008 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Martina Ćiković Mentorica:

More information

Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija 3D MODELIRANJE MODELIRANJE V PROGRAMU AUTODESK FUSION 360

Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija 3D MODELIRANJE MODELIRANJE V PROGRAMU AUTODESK FUSION 360 Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija 3D MODELIRANJE MODELIRANJE V PROGRAMU AUTODESK FUSION 360 Maturitetna seminarska naloga iz Informatike Kandidat: Matej Jurca Mentor: Helena Medvešek Ljubljana

More information

Inkling Fan Language Character Encoding Version 0.3

Inkling Fan Language Character Encoding Version 0.3 Inkling Fan Language Character Encoding Version 0.3 What follows is a proposed encoding for the characters in the Inkling fan language for standardization among font creators. This encoding would make

More information

SITUATION AND DISTRIBUTION OF THE LYNX (LYNX LYNX L.) IN SLOVENIA FROM * ZGS, OE Kocevje, Rozna ul. 39, 1330, Slovenia

SITUATION AND DISTRIBUTION OF THE LYNX (LYNX LYNX L.) IN SLOVENIA FROM * ZGS, OE Kocevje, Rozna ul. 39, 1330, Slovenia Hystrix If. J. Mamrn. (n.s.) 12 (2) (2001): 43-51 SITUATION AND DISTRIBUTION OF THE LYNX (LYNX LYNX L.) IN SLOVENIA FROM 1995-1999 CVETKO STANISA", IZTOK KOREN" AND MIHA ADAMIC"' * ZGS, OE Kocevje, Rozna

More information

Uporaba odprte kode v okoljih GIS

Uporaba odprte kode v okoljih GIS Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Univerzitetni študij geodezije, Geodezija Kandidat:

More information

PRIROČNIK ZA HITRO PRIPRAVO E550W

PRIROČNIK ZA HITRO PRIPRAVO E550W SLOVENSKO PRIROČNIK ZA HITRO PRIPRAVO E550W PRIROČNIK ZA HITRO PRIPRAVO E550W Pred uporabo naprave P-touch preberite ta navodila za uporabo. Ta navodila za uporabo shranite na priročno mesto, da jih boste

More information

COMPARISON OF DISTANCE COVERED AND PLAYING CHARACTERISTICS BETWEEN WINNER AND LOSER IN A WHEELCHAIR TENNIS MATCH

COMPARISON OF DISTANCE COVERED AND PLAYING CHARACTERISTICS BETWEEN WINNER AND LOSER IN A WHEELCHAIR TENNIS MATCH PRIMERJAVA PREVOŽENE RAZDALJE IN IGRALNIH ZNAČILNOSTI MED ZMAGOVALCEM IN PORAŽENCEM V TENISU NA VOZIČKU COMPARISON OF DISTANCE COVERED AND PLAYING CHARACTERISTICS BETWEEN WINNER AND LOSER IN A WHEELCHAIR

More information

Dvopolni merilnik VC

Dvopolni merilnik VC SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO kat.št.izd.:122236 www.conrad.si Dvopolni merilnik VC-56 122236 1 Vsebina Predstavitev Namen uporabe Varnostna navodila in opozorila Posamezni deli naprave Pojasnitev

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Informatika in tehnologije komuniciranja Smer: Sistemska podpora informatiki in tehnologijam komuniciranja POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V Elektro in računalniški šoli

More information

CAMINO. In Camino je še nekaj, česar ni moč opisati, temveč lahko le doţiviš.

CAMINO. In Camino je še nekaj, česar ni moč opisati, temveč lahko le doţiviš. CAMINO Camino je narava, katere del postaneš. Camino je čas, ki ga imaš, da spoznaš sebe. Camino so ljudje, ki jih srečaš na poti, kjer te vsakdo obogati na svojstven način. Camino je pristnost pristnost

More information

BATERIJE E-UČNA ENOTA BATTERIES AN E-LEARNING UNIT

BATERIJE E-UČNA ENOTA BATTERIES AN E-LEARNING UNIT UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA BIOTEHNIŠKA FAKULTETA FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA Študijski program: Kemija in biologija BATERIJE E-UČNA ENOTA BATTERIES

More information

HTC Wildfire S. Navodila Uputstvo SLO HR. zabranjena daljnja distribucija

HTC Wildfire S. Navodila Uputstvo SLO HR.  zabranjena daljnja distribucija HTC Wildfire S Navodila Uputstvo SLO HR Vaš telefon HTC Wildfire S Navodila Celoten priročnik za uporabnike in še druge koristne vire najdete na spletnem naslovu www.htc.com/support. Skrbno si preberite

More information

Nicaragua's green lobby is leaving rainforest people 'utterly destitute'

Nicaragua's green lobby is leaving rainforest people 'utterly destitute' Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M09224121* Osnovna raven ANGLEŠČINA Izpitna pola 1 A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika JESENSKI IZPITNI ROK Sobota, 29. avgust 2009

More information

DIMENSIONING OF SIGNALIZED INTERSECTIONS IN REALISTIC URBAN ENVIRONMENT

DIMENSIONING OF SIGNALIZED INTERSECTIONS IN REALISTIC URBAN ENVIRONMENT M. Dobovsek, D. Sever: Dimensioning of Signalized ntersections in Realistic Urban Environment MATEJ DOBOVSEK, M. Se. E-mail: dobovsek@email.si Community of Maribor- Traffic Bureau Slovenska ulica 40, 2000

More information

UM-70H0A Shimanov celostni sistem električne pomoči (STEPS) Navodila za uporabo. Serija E6000. Izvirna navodila

UM-70H0A Shimanov celostni sistem električne pomoči (STEPS) Navodila za uporabo. Serija E6000. Izvirna navodila UM-70H0A-005-05 Shimanov celostni sistem električne pomoči (STEPS) Navodila za uporabo Serija E6000 Izvirna navodila VSEBINA POMEMBNO OBVESTILO...2 Pomembna varnostna informacija...2 Slovenian Za zagotavljanje

More information

SPOLNA VZGOJA V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI POUČEVANJU SPOLNE VZGOJE

SPOLNA VZGOJA V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI POUČEVANJU SPOLNE VZGOJE VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU SPOLNA VZGOJA V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI POUČEVANJU SPOLNE VZGOJE Diplomsko delo Maša ZIDANŠEK Celje, 2014 DIPLOMSKO DELO MAŠA ZIDANŠEK CELJE,

More information

Diplomska naloga v podjetju Infineon Technologies AG:» Next generation automotive wireless transceiver «SEMINARSKA NALOGA pri predmetu SEMINAR

Diplomska naloga v podjetju Infineon Technologies AG:» Next generation automotive wireless transceiver «SEMINARSKA NALOGA pri predmetu SEMINAR Diplomska naloga v podjetju Infineon Technologies AG:» Next generation automotive wireless transceiver «SEMINARSKA NALOGA pri predmetu SEMINAR Franci Mihelič Ljubljana, september 2012 KAZALO VSEBINE 1.

More information

RAZLIKA MED DVO IN TRO STEZNIMI KATALIZATORJI

RAZLIKA MED DVO IN TRO STEZNIMI KATALIZATORJI PROJEKTNA NALOGA Informatika Šolsko leto 2012 /2013 RAZLIKA MED DVO IN TRO STEZNIMI KATALIZATORJI Izdelal:Emin M Celje, April, 2013 Kazalo Kazalo...2 2. Katalizator...3 3. DELOVANJE...4 6. NEŽELENE REAKCIJE...8

More information

HTC Flyer. Navodila Prirocnik z varnostnimi informacijami in napotki SLO. Naprava se lahko razlikuje v prisotnosti GSM modula.

HTC Flyer. Navodila Prirocnik z varnostnimi informacijami in napotki SLO. Naprava se lahko razlikuje v prisotnosti GSM modula. HTC Flyer Navodila Prirocnik z varnostnimi informacijami in napotki Naprava se lahko razlikuje v prisotnosti GSM modula. SLO Vaš HTC Flyer Navodila Preden ukrepate kakor koli drugače, naredite sledeče

More information

UPORABA DROG IN ALKOHOLA V VZGOJNIH ZAVODIH

UPORABA DROG IN ALKOHOLA V VZGOJNIH ZAVODIH UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ŠPELA IVANUŠA UPORABA DROG IN ALKOHOLA V VZGOJNIH ZAVODIH DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2014 - 2 - UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Oddelek za socialno pedagogiko

More information

Državni izpitni center ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA. Ponedeljek, 1. junija 2009 / 60 minut. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3.

Državni izpitni center ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA. Ponedeljek, 1. junija 2009 / 60 minut. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. Š i f r a u č e n c a: Državni izpitni center *N09224131* NAKNADNI ROK ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA Ponedeljek, 1. junija 2009 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO MOJCA ŠLENC

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO MOJCA ŠLENC UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO MOJCA ŠLENC Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje Borilni športi OTROŠKE JUDO TEKME DIPLOMSKO DELO MENTOR Prof.

More information

Tečem, tečeš, tečemo.

Tečem, tečeš, tečemo. www.veselasola.net Tečem, tečeš, tečemo Ljubezen do teka je marsikomu nerazumljiva strast. Tekaški virus je nevarno nalezljiv tudi za vse, ki jim je šport zoprn ob teku začutimo zadovoljstvo, lahkoto in

More information

SEJEM NATOUR ALPE ADRIA VIZIJA RAZVOJA GORSKEGA KOLESARSTVA V OKVIRU KZS Ljubljana, MILENA Černilogar Radež

SEJEM NATOUR ALPE ADRIA VIZIJA RAZVOJA GORSKEGA KOLESARSTVA V OKVIRU KZS Ljubljana, MILENA Černilogar Radež SEJEM NATOUR ALPE ADRIA VIZIJA RAZVOJA GORSKEGA KOLESARSTVA V OKVIRU KZS Ljubljana, 28. 1. 2016 MILENA Černilogar Radež Umestitev KZS v sistem Na nacionalni ravni KZS je soustanoviteljica in članica OKS-ZŠZ

More information

KAZALO 4. ZNAMČENJE V ALPINIZMU OVEROVITEV VZPONA ALPINIST KOT JUNAK KONSTITUCIJA HIMALAJSKEGA JUNAKA Z INTERNETOM...

KAZALO 4. ZNAMČENJE V ALPINIZMU OVEROVITEV VZPONA ALPINIST KOT JUNAK KONSTITUCIJA HIMALAJSKEGA JUNAKA Z INTERNETOM... KAZALO 1. UVOD... 3 1.1. ALPINIZEM KOT DRUŽBENI POJAV... 6 1.2. ZAKAJ JE ALPINIZEM KOT ŠPORT SINKRETIČEN?... 7 1.3. ZGODBA... 10 1.4. MEDIATIZACIJA ŠPORTA... 13 2. POMEMBNA OBDOBJA SLOVENSKEGA ALPINIZMA...

More information

Danilo Šuster Relativna modalnost in kontingenca

Danilo Šuster Relativna modalnost in kontingenca Danilo Šuster Relativna modalnost in kontingenca Neredigirana različica! Izvorna objava: Šuster, D.»Relativna modalnost in kontingenca.«anthropos 24, št.3/4 (1992), str.24-38 1. Uvod Filozofi tradicionalno

More information

ELGO. Poslovno glasilo skupine Elektro Gorenjska, št. 2, 24. junij 2016, letnik XIV

ELGO. Poslovno glasilo skupine Elektro Gorenjska, št. 2, 24. junij 2016, letnik XIV Poslovno glasilo skupine Elektro Gorenjska, št. 2, 24. junij 2016, letnik XIV ELGO 8 Nov distribucijski center vodenja slovesno predan svojemu namenu 30 GEKenergija - sistem upravljanja z energijo Kažipot

More information

On the tail of a tiger in Tasmania

On the tail of a tiger in Tasmania Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11224111* Osnovna raven ANGLEŠČINA Izpitna pola 1 A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika JESENSKI IZPITNI ROK Sobota, 27. avgust 2011

More information

INDOOR OLYMPIC SWIMMING POOL KRANJ, SLOVENIA

INDOOR OLYMPIC SWIMMING POOL KRANJ, SLOVENIA 19. Mednarodno plavalno tekmovanje Dr. Fig 19 th International Swimming Competition Dr. Fig INDOOR OLYMPIC SWIMMING POOL KRANJ, SLOVENIA Datum: 21. januar 2017 Date: 21 st of January 2017 Prijave: sreda,

More information

Priročnik za uporabo Nokia 130 Dual SIM

Priročnik za uporabo Nokia 130 Dual SIM Priročnik za uporabo Nokia 130 Dual SIM 1.0. Izdaja SL Priročnik za uporabo Nokia 130 Dual SIM Vsebina Za vašo varnost 3 Hitri začetek 4 Tipke in deli 4 Vstavljanje kartice SIM, pomnilniške kartice in

More information

*M * ANGLEŠČINA. Osnovna raven. Izpitna pola 1. A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika. Sobota, 30. maj 2009 / 80 minut ( )

*M * ANGLEŠČINA. Osnovna raven. Izpitna pola 1. A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika. Sobota, 30. maj 2009 / 80 minut ( ) Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M09124111* Osnovna raven ANGLEŠČINA Izpitna pola 1 A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Sobota, 30. maj 2009

More information

Hevristična analiza uporabnosti spletnih mest družboslovnih fakultet Univerze v Ljubljani

Hevristična analiza uporabnosti spletnih mest družboslovnih fakultet Univerze v Ljubljani UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Timotej Hodnik Hevristična analiza uporabnosti spletnih mest družboslovnih fakultet Univerze v Ljubljani Diplomsko delo Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

RK Gorenje Velenje vs. Elverum Handball

RK Gorenje Velenje vs. Elverum Handball OFFICIAL PROGRAMME VELUX EHF Champions League 2017/2018 RK Gorenje Velenje vs. Elverum Handball Velenje 4. november 2017, ob 19.30 Rdeča dvorana Title Sponsor Regional Premium Sponsors Partners VELUX EHF

More information

TEHNIČNI PODATKI KAZALO

TEHNIČNI PODATKI KAZALO NAVODILA ZA UPORABO TEHNIČNI PODATKI Kapaciteta: 1000 odtisov po čitalcu Napajanje 2 x 1,5 V AA baterija Varnostni priklop za 9 V baterijo Uporabniški vmesnik na čitalcu: modra LED, piskač Upravljanje

More information

MANAGEMENT NEKURANTNIH ZALOG V GORENJU D.D. PROGRAM HLADILNO ZAMRZOVALNIH APARATOV

MANAGEMENT NEKURANTNIH ZALOG V GORENJU D.D. PROGRAM HLADILNO ZAMRZOVALNIH APARATOV UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Organizacija in management delovnih procesov MANAGEMENT NEKURANTNIH ZALOG V GORENJU D.D. PROGRAM HLADILNO ZAMRZOVALNIH APARATOV Mentor: izr. prof. dr.

More information

Joga - le telovadba ali del širšega verskega sistema?

Joga - le telovadba ali del širšega verskega sistema? Joga - le telovadba ali del širšega verskega sistema? Seminarska naloga pri predmetu Primerjalna religiologija Avtor: Ana Kersnik Mentor: dr. Anja Zalta Bratuž Ljubljana, junij 2012 1 POVZETEK»Joga je

More information

Preskušanje varnosti igrač brezpilotni letalnik (dron)

Preskušanje varnosti igrač brezpilotni letalnik (dron) Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Jože Klavora Preskušanje varnosti igrač brezpilotni letalnik (dron) Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Mentor: izr. prof. dr. Gaber Begeš

More information

Robert Lisac, diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKA NALOGA ROBERT LISAC

Robert Lisac, diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKA NALOGA ROBERT LISAC UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKA NALOGA ROBERT LISAC LJUBLJANA 2007 1 2 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Prilagojena športna vzgoja FREE FIGHT NOVA BORILNA ZVRST V SLOVENIJI DIPLOMSKA

More information

PRAVILNIK O MEDNARODNEM TEKMOVANJU ABACUS

PRAVILNIK O MEDNARODNEM TEKMOVANJU ABACUS zavod za popularizacijo matematike PRAVILNIK O MEDNARODNEM TEKMOVANJU ABACUS Vsebina: Organizator tekmovanja. 2 Informacije o tekmovanju. 3 Državno tekmovanje. 4 Literatura... 8 Zgledi nalog. 6 Kriteriji

More information

Borilne veščine v vojski

Borilne veščine v vojski UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maks Kostanjevec Borilne veščine v vojski Diplomsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maks Kostanjevec Mentorica: doc.

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKA NALOGA NUŠA LAMPE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKA NALOGA NUŠA LAMPE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKA NALOGA NUŠA LAMPE Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje Borilni športi PREGLED RAZVOJA SODNIŠKIH PRAVIL V JUDU DIPLOMSKA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO JAKA SLUGA

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO JAKA SLUGA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO JAKA SLUGA Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje Kondicijsko treniranje GENEZA JUDA DIPLOMSKO DELO MENTOR doc.

More information

UNI-AIR YPV3218 YPV5218 YPP5218 PPD Ventili / Valves PNEVMATSKO KRMILJENI VENTILI / PNEUMATIC ACTUATED VALVES 3/2 5/2

UNI-AIR YPV3218 YPV5218 YPP5218 PPD Ventili / Valves PNEVMATSKO KRMILJENI VENTILI / PNEUMATIC ACTUATED VALVES 3/2 5/2 Ventili / Valves UNI-AIR YPV3218 3/2 z ene strani, normalno zaprt 3/2 Pneumatic Valve, One Sided Air Control, N.C. Temperatura / Temperature...max. +60 C Pretok / Flow (5 bar)... 700 l/min 3 1 2 10 YPV5218

More information

TESTER BATERIJE/POLNJENJA/ZAGONSKEGA SISTEMA

TESTER BATERIJE/POLNJENJA/ZAGONSKEGA SISTEMA SI BT111 DHC TESTER BATERIJE BT222 DHC TESTER BATERIJE/POLNJENJA/ZAGONSKEGA SISTEMA - GB.1-V1 - POSTOPEK TESTIRANJA / NAVODILO ZA UPORABO POMEMBNO : 1. Za testiranje 12 vol. baterij s kapaciteto: SAE :

More information

Projekt MIZŠ: Inovativne fermentacije za razvoj novih funkcionalnih živil

Projekt MIZŠ: Inovativne fermentacije za razvoj novih funkcionalnih živil Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Projekt MIZŠ: Inovativne fermentacije za razvoj novih funkcionalnih živil Martina AVBELJ, Monika ŠPORIN, Boris KOVAČ, Sonja SMOLE MOŽINA, Peter

More information

ANALIZA IGRE V NAPADU IN OBRAMBI NOGOMETNIH KLUBOV CHELSEA IN PARIS SAINT-GERMAIN V OSMINI FINALA LIGE PRVAKOV

ANALIZA IGRE V NAPADU IN OBRAMBI NOGOMETNIH KLUBOV CHELSEA IN PARIS SAINT-GERMAIN V OSMINI FINALA LIGE PRVAKOV UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja ANALIZA IGRE V NAPADU IN OBRAMBI NOGOMETNIH KLUBOV CHELSEA IN PARIS SAINT-GERMAIN V OSMINI FINALA LIGE PRVAKOV Mentor: izr. prof. dr. Marko Šibila

More information

Navodila za hitro uporabo

Navodila za hitro uporabo Navodila za hitro uporabo 6040X Hvala vam, ker ste kupili Alcatel ONE TOUCH 6040X. Upamo, da boste uživali v tej izkušnji mobilne komunikacije visoke kakovosti. Za več informacij o uporabi telefona obiščite

More information

UPORABA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA V EVROPSKI UNIJI

UPORABA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA V EVROPSKI UNIJI Univerza v Ljubljani EKONOMSKA FAKULTETA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ: PROJEKTNI MANAGEMENT SPECIALISTIČNO DELO UPORABA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA V EVROPSKI UNIJI Ljubljana, september 2006

More information

Nokia C Priročnik za uporabo

Nokia C Priročnik za uporabo Nokia C2 05 - Priročnik za uporabo 1.2. Izdaja 2 Vsebina Vsebina Varnost 4 Hitri začetek 5 Tipke in sestavni deli 5 Vstavljanje kartice SIM in baterije 6 Vstavljanje pomnilniške kartice 7 Polnjenje baterije

More information

Digitalna videokamera HD

Digitalna videokamera HD 4-529-735-11(1) () Digitalna videokamera HD Vodnik za uporabo Uvod Snemanje/predvajanje Shranjevanje slik Prilagajanje videokamere Drugo Glejte tudi: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ HDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO VESNA STAVREV

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO VESNA STAVREV UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO VESNA STAVREV Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje Ples PROGRAM IN ANALIZA VKLJUČEVANJA OTROK V VADBO JUDO VRTCA

More information

An All-in-One digital mode USB interface with radio control, hardware FSK and industry standard USB Sound. Version 7.1

An All-in-One digital mode USB interface with radio control, hardware FSK and industry standard USB Sound. Version 7.1 Logger32. Rad bi predstavil svoj pogled in tudi nekaj nasvetov glede povezave; radijska postaja, microham, Logger32 in računalnik. To je povezava, ki sem si jo vedno želel, a udejanjil šele pred kratkim

More information

Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik Uporabniški priročnik SLOVENŠČINA Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu. Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon

More information

ELGO. Poslovno glasilo skupine Elektro Gorenjska, št. 1, 28. marec 2014, letnik XII

ELGO. Poslovno glasilo skupine Elektro Gorenjska, št. 1, 28. marec 2014, letnik XII ELGO Poslovno glasilo skupine Elektro Gorenjska, št. 1, 28. marec 2014, letnik XII Glavna tema 4 Žled pokazal, kakšno je stanje distribucijskih omrežij v Sloveniji Iz Gorenjskih elektrarn 28 Revizija HE

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Tina Turkl Razvoj osebnih tržnih znamk v športu: študija primerov Diplomsko delo

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Tina Turkl Razvoj osebnih tržnih znamk v športu: študija primerov Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tina Turkl Razvoj osebnih tržnih znamk v športu: študija primerov Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tina Turkl

More information

Splošne varnostne informacije. SLV SeeSnake LCD. Varnostni simboli. Varnost delovnega območja

Splošne varnostne informacije. SLV SeeSnake LCD. Varnostni simboli. Varnost delovnega območja SLV SeeSnake LCD Varnostni simboli V tem uporabniškem priročniku in na izdelku se uporabljajo varnostni simboli in signalne besede za posredovanje pomembnih varnostnih informacij. V tem poglavju boste

More information

Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik Uporabniški priročnik SLOVENŠČINA posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu. Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon

More information