Brezžično polnjenje baterije

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Brezžično polnjenje baterije"

Transcription

1 Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Brezžično polnjenje baterije Petra Gulja Seminarska naloga pri predmetu Didaktika tehnike s seminarjem I Mentor: dr. Janez Jamšek, doc. Ljubljana, 2009

2 Povzetek V seminarski nalogi je predstavljeno brezžično polnjenje baterije in je namenjena učitelju tehnike, da ga seznani z novostmi na področju tehnike in tehnologije. Predstavljeno je zgodovinsko ozadje brezžičnega prenosa energije, princip delovanja le-tega ter brezžično polnjenje baterije, opisani so tudi izdelki, kateri so opremljeni s tem sistemom polnjenja.

3 Kazalo 1 Uvod Navezovanje na učni načrt Pregled obstoječega gradiva Brezžično polnjenje baterije Brezžični prenos energije Način prenosa brezžične energije Elektromagnetna indukcija Transformator Resonančna indukcija Način brezžičnega polnjenja baterije Prednosti in slabosti Primeri brezžičnega polnjenja baterije Električna zobna ščetka Dellov prenosnik Energetska plošča Sklep Literatura Priloge A Učni list B Rešen učni list

4 1. Uvod Elektronske prenosne naprave so postale stalnica v življenju vsakega posameznika. Ena izmed večjih težav pa predstavlja njihovo polnjenje. Če uporabljamo več elektronskih naprav, namreč potrebujemo za vsako svoj polnilec. Naši domovi in pisarne niso videti nič kaj privlačne ob vsej tej zmešnjavi žic in električnih priključkov. Zato ideja o brezžičnem polnjenja prenosnih naprav, kjer npr. mobilni telefon za polnjenje preprosto odložite na posebno podlago, zveni odlično. Princip na katerem temelji brezžično polnjenje baterije je bil zasnoval že Nikola Tesla, leta Sedaj pa so se pojavile drastične novosti na tem področju, saj lahko s pomočjo načina imenovanega resonančna indukcija dejansko brezžično polnimo baterijo. 2. Navezovanje na učni načrt Zaradi zahtevnosti teme seminarske naloge je predvsem namenjena učitelju, vendar ob primerni predstavitvi, lahko tematiko razumejo tudi učenci. Seminarska naloga se navezuje na kar nekaj delov učnega načrta in sicer: v šestem razredu učenci spoznajo osnovne pojme o energiji ter o virih energije; v sedmem razredu obravnavajo ohranitev energije in prenašanje energije z električnim tokom; v osmem razredu obravnavajo snov energetika. Seveda, ker je to nekoliko zahtevnejša tematika je najbolj primerna za učence osmega razreda, kateri že vedo nekaj o energiji in najlažje sledijo razlagi in le-to tudi razumejo [12]. 3. Pregled obstoječega gradiva V učnem načrtu Tehnike in tehnologije [12] so navedene vsebine, ki jih v osnovni šoli obravnavajo v posameznih razredih. Zgodovinska opredelitev brezžičnega prenosa energije je navedena v knjigi o Nikoli Tesla [1]. Indukcija je podrobno opredeljena v [1]. Na svetovnem spletu pa najdemo veliko informacij o načinu brezžičnega prenosa energije, indukciji, konkretnih primerih brezžičnega polnjenja baterije in so zbrane na internetnih straneh [1]. 4. Brezžično polnjenje baterije Brezžično polnjenje baterije je princip polnjenja, kateri nam omogoča, da brez kakršnih koli kablov, žic ali drugih prevodnikov napolnimo baterijo. 4.1 Brezžični prenos energije Brezžični sistem je sistem pri katerem gre za prenos podatkov na razdalje brez uporabe električnih vodnikov oziroma žic. Te razdalje so lahko kratke (televizijski daljinski upravljalnik) ali daljše (več kilometrska radijska komunikacija). Poznamo več oblik prenosa energije in sicer: preko elektromagnetnega valovanja (indukcija), s pomočjo radijskih valov, za daljše prenose energije pa za enkrat poznamo le prenos preko mikrovalov, ki so del elektromagnetnega spektra. V seminarski nalogi je predstavljen princip prenosa preko elektromagnetnega valovanja, ker je ta način najbolj praktičen za polnjenje baterij [1]. Prvi znanstvenik, ki se je začel ukvarjati z brezžičnim prenosom energije je bil srbski znanstvenik Nikola Tesla ( ). Zgoraj omenjeni je patentiral veliko izumov in eden izmed njih je tudi princip brezžičnega prenosa energije. To je skušal dokazati leta 1900 s pomočjo stolpa imenovanega Wardenclyffe. Stolp naj bi vseboval transformatorje (Tesla coil) s pomočjo katerih bi proizvajal visoke napetosti, pri visokih frekvencah. Na ta način je skušal brezžično prenašati energijo na daljše razdalje. Vendar stolpa niso nikoli dokončno sestavili, saj so stroški izgradnje znatno presegali Teslova predvidevanja in so projekt morali zaustaviti. Pomanjkanje financ je nastalo tudi zaradi dejstva, ker investitorji niso videli prihodnosti v vsesplošno dosegljivi energiji Error! Reference source not found.4, [5]. Do sedaj je ta princip še neodkrit, vendar pa se razvija brezžični prenos energije na manjše razdalje, to so razdalje npr. nekaj milimetrov, prenos energije npr. znotraj sobe, pa je še zelo neraziskan. Vendar skupina znanstvenikov na Massachusetts Institute of Technology (MIT), z vodjo projekta Marinom Soljačič že raziskujejo oziroma dograjuje ta prenos Error! Reference source not found.4, [6].

5 4.2 Način prenosa brezžične energije Brezžični prenos energije na krajše razdalje poteka preko elektromagnetnega valovanja in sicer: indukcija in resonančna indukcija, kot prikazuje Slika Elektromagnetna indukcija Električno polje ustvarjajo pozitivni in negativni električni naboji, razporejeni po prostoru, ter magnetno polje, katerega izvori so električni tokovi. Poznamo tudi električno polje, ki nastane s spremembami v magnetnem polju, t.i. inducirano električno polje. Čeprav to polje ni neposredno povezano z električnimi naboji, ima povsem enake lastnosti kot običajno električno polje, npr.: deluje z električno silo na električne naboje in jih premika. S spremembami v magnetnem polju ustvarimo električne tokove, to je električna energija. Ta možnost je za prakso zelo pomembna saj omogoča pridobivanje električne energije iz drugih oblik energije, npr.: iz potencialne ali kinetične [12]. Pojav, da se s spremembami v magnetnem polju nastane električno polje oziroma napetost, se imenuje magnetna indukcija, nastala napetost je inducirana napetost; tok, ki ga inducirana napetost poganja skozi tokovni krog, je inducirani tok [12] Transformator Transformator je najosnovnejša naprava, ki temelji na indukciji, Slika 4.1. Vsebuje dve, med seboj s plastjo izolatorja ločeni bakreni navitji, ki ju imenujemo tuljavi. Do prenosa energije pride zaradi prej omenjene elektromagnetne indukcije. Ko je na prvo navitje doveden tok, to povzroči nastanek magnetnega polja, ki povzroči, da tok steče tudi na drugem navitju, ki je prav tako v polju. Sprožen tok na sprejemni tuljavi je le začasen in če želimo ohraniti konstanten prenos energije moramo oddajno tuljavo vžigati in ugašati ali pa ji spreminjati smer toka (izmenični tok). S tem želimo spreminjati smer magnetnega polja in tako ohraniti tok [8][1]. Slika 4.1: Transformator [8][1] Resonančna indukcija Za brezžični prenos energije do nekaj metrov daje boljše rezultate resonančna indukcija. Delujoč prototip so leta 2006 naredili v MIT-u, ko so na razdalji dveh metrov brezžično dovedli energijo na 60 W žarnico. Omejitev pri elektromagnetni indukciji je, da prva tuljava ustvarja magnetno polje, ki se širi v vse smeri, tudi v smeri, kjer ni druge tuljave, v kateri se inducira tok. To pa pomeni, da pri tem prihaja do izgub, kar je še posebej očitno, če bi radi nekoliko povečali razdaljo. To je možno zgolj s povečevanjem energije, a na večjih razdaljah je tudi ta metoda neučinkovita. Drugače pa je z resonančno indukcijo oziroma resonančnim transformatorjem, kjer imata tuljavi enako resonančno frekvenco. Enako frekvenco pa določimo tako, da ko vemo lastno resonanco sekundarne tuljave, določimo takšno frekvenco s katero se polje spreminja v primarni tuljavi in tako se pretok energije v sekundarni tuljavi izboljša (manjše izgube). Za razumevanje tega učinka si lahko pomagamo tudi z mehanično resonanco. Mehanični resonator je struna, uglašena na določen ton, nekoliko stran pa je postavljen generator zvoka. Če generator oddaja ton s frekvenco, ki je enaka resonančni frekvenci strune, ta začne nihati (vibrirati) [9]-[11]. Pri tem načelu magnetno polje potuje od prve tuljave skozi»predor«do druge. V primerjavi z večslojnimi tuljavami navadnih transformatorjev ima sprejemna resonančna tuljava en sloj z ozko razmaknjenimi 5

6 kondenzatorskimi ploščami na vsakem koncu, ki omogoča, da je tuljava uglašena z oddajno. Resonančna indukcija poveča razdaljo, na kateri je brezžični prenos energije možen to pomeni, da izgube niso prevelike in je izkoristek med energijo, ki jo dovajajo v oddajni del in tisto, ki jo sprejme sprejemni del, v razumnih okvirih [9]-[11]. Indukcija in resonančna indukcija sta v osnovi zelo podobni. Električni tok na eni strani ustvari magnetno polje, ki na drugi strani povzroči nastanek toka. Bistvo je torej, kolikšne so izgube in kolikšna je razdalja, na kateri je brezžični prenos možen [8]. Slika 4.2: Način prenosa energije Error! Reference source not found.[15]. 4.3 Način brezžičnega polnjenja baterije Gre za brezžično oddajanje (podlaga) in sprejemanje (elektronska naprava) elektromagnetnih valov z elektromagnetno radiacijsko tehnologijo. S tem dosežemo brezžične prenos energije, ki posledično omogoča brezžično polnjenje baterije. [12]. 4.4 Prednosti in slabosti Prednost brezžičnega polnjenja v primerjavi s klasičnem polnjenjem, ko gre za žično povezavo med baterijo in polnilnikom, je v tem, da uporabnik ne more priti v neposredni stik z elektriko (ne pride do električnega udara). Zato je še posebej primerno pri napravah v vlažnih ali mokrih okoljih, kot je na primer električna zobna ščetka. Prednosti takšnega načina polnjenja baterije je tudi v tem, da so podlage, ki nam omogočajo prenos energije majhne, estetske ter da drastično zmanjšajo število električnih kablov. Poleg tega so brezžične podlage lahko vgrajene tudi v površine miz, v avtomobile, stene in na druge površine Pa tudi druge številne prednosti prinaša brezžično polnjenje, saj nam tako ni potrebno kupiti, shranjevati in potem tudi uničiti celo množico polnilcev, ki jih sicer moramo imeti [1]. Prednosti takega polnjenja je pravzaprav veliko, a ob tem se vedno pojavijo tudi nekatere pomanjkljivosti. In sicer slabosti tega principa so velike izgube, saj se učinek magnetnega polja manjša z kvadratom oddaljenosti. Pri tem je pomembno tudi orientacija, ker če element, ki ga želimo polniti ni vzporeden z oddajnikom signala, nastanejo prav tako večje izgube in prenos energije se ustavi. Pomanjkljivost brezžičnega polnjenja je tudi v tem, da brezžične tehnologije niso med seboj kompatibilne ter da vsaka naprava mora imeti svoj unikaten sprejemnik. Ob vsem tem se tudi pojavi vprašanje ogrožanja zdravja ljudi, zaradi novo nastalih elektromagnetnih valov [1]. 4.5 Primeri brezžičnega polnjenja baterije Pripomočki (ecoupled, PowerMat) temeljijo na podobnem principu. Na posebno inovativno tanko podlago (PowerMat) ali točko (ecoupled) položimo svojo napravo (mobilni telefon, brezžično miško, glasbeni predvajalnik, prenosni računalnik, električno svetilko, električno zobno ščetko...) in ta se bo brez kakšnih posegov ali priključevanja nemudoma začela polniti [8]. Primeri naprav, pri katerih je že mogoč ta način polnjenje baterije so opisani v nadaljevanju Električna zobna ščetka 6

7 Eden izmed najbolj pogostih in hkrati enostavnih primerov brezžičnega električnega polnjenja baterije je električna zobna ščetka, prikazana na Slika 4.3. Princip delovanja prenosa energije je prikazan na Error! Reference source not found. (a), podoben je principu, katerega srečamo pri transformatorju, (Error! Reference source not found. (b)), le da je tukaj drugi del oz. sprejemna tuljava, ločen od prvega oz. oddajne tuljave, [[1]. Slika 4.3: Električna zobna ščetka [1]. (a) (b) Slika 4.4: (a) Princip brezžičnega polnjenja in (b) princip navadnega polnjenja [1] Dellov prenosnik Prva naprava, ki vsebuje lasten brezžični polnilnik, je bil Palm Pre (mobilni telefon), druga, morda nekoliko bolj zanimiva, pa Dellov prenosnik družine Latitude Z, prikazan na Slika 4.5 (a). Vanj so vgradili tako imenovano tehnologijo prilagodljivega induktivnega polnjenja podjetja ecoupled. Ta tehnologija je v obliki podstavka, ki je priključen v električno vtičnico, nanj pa postavite prenosnik. V prenosnik in v podstavek sta vgrajeni tuljavi premera med 35 in 45 milimetrov. Razdalja med obema tuljavama mora biti majhna, oba dela»polnilnika«pa se med seboj sporazumevata tako, da prenosnik podstavku»pove«, koliko energije potrebuje. Baterija naj bi se napolnila v času 3 do 4 ur, potem pa se proces polnjenja prekine [[8],Error! Reference source not found., [15] Energetska plošča Energetska plošča, prikazana na de Z in (b)5 (b), je izdelek pri katerem gre za dve različici polnilne plošče: ena je celovita in namenjena statični domači uporabi, druga pa zložljiva in namenjena prenosu, princip delovanja je pa isti pri obeh, le funkcionalnost je različna. Sestavni deli so pa naslednji, in sicer: univerzalni»sprejemnik«s priključkom USB in z osmimi vmesniki (adapterji) za priklop naprav, ki jih želite napolniti. Na voljo so tudi dodatki za preprostejše polnjenje, na primer ohišje za iphone. Vendar je te treba posebej kupiti in namestiti na napravo, kateri želimo brezžično napolniti baterijo Error! Reference source not found., Error! Reference source not found.. V primeru, ko nimate katerega od posebnih dodatkov, lahko uporabite univerzalnega. Pomembno je, da tega postavite na pravo (označeno) mesto plošče. Na plošči so tri oznake, zato lahko na njej hkrati polnite do tri naprave. Sprejemnik na mestu drži magnet, plošča pa z nežno belo svetlobo in značilnim zvokom sporoči, da ste ga postavili na pravo mesto [8], Error! Reference source not found.. 7

8 Polnjenje tudi tukaj poteka po načelu elektromagnetne indukcije. Pred začetkom polnjenja se polnilnik in sprejemnik sporazumeta prek vgrajenega čipa RFID. Tako plošča ve, katero napravo bo polnila, koliko moči je potrebno, ve pa tudi, kdaj je baterija naprave polna, da lahko prekine postopek polnjenja. Čas polnjenja baterije na takšen način je enak času polnjenja prek klasičnega polnilca [8]. (a) (b) Slika 4.5: (a) Latitude Z in (b) Energetska plošča [8]. 5 Sklep Prenos brezžične energije je zelo pomemben proces, kateri je dobil temelje že v začetku 19. stoletja in zato lahko rečemo, da je že zelo star. Vendar zaradi različnih ovir ni bil nikoli dokončan, sedaj pa ga znanstveniki uspešno razvijajo in je v neki meri že dejansko zaživel v našem vsakdanjiku, z dodatnim razvojem bo pa še bolj prisoten. Prav ta prenos brezžične energije se kaže v brezžičnem polnjenju baterije. Trenutno je razvit princip na krajše razdalje, vendar je le vprašanje časa, kdaj bomo lahko to opravljali tudi na daljše razdalje. V tem vidimo veliko prednosti, saj nam omogoča večjo enostavnost polnjenja, varnost (vlažno okolje), okolju bolj prijazen način,.. Seveda, pa se ob tem vprašamo tudi o slabih lastnostih, ki jih obenem prinaša na princip polnjenja. Če samo pomislimo na posameznikovo zdravje, kateremu dodatni elektromagnetni valovi, ne morejo ravno delati pozitivnih učinkov. A tehnologija se vseskozi razvija in pri tem tudi skuša odpravljati pomanjkljivosti, ki nas bremenijo. 8

9 6 Literatura [1] Učni načrt: [ [2] How Wireless Power Works: [ [3] V.Valenčič, Osnove elektrotehnike II (Ljubljana, Založba FE in FRI, 2000). [4] A.Milinković, Nikola Tesla izumitelj za tretje tisočletje (Ljubljana, ARA, 1997). [5] Nikola Tesla: [ [6] New Nikola Tesla Tesla s dream come true: [ [7] R.Kladnik: Fizika 3 (Ljubljana, DZS, 1995). [8] Elektrika brez žic: [ [9] Efficient wireless non-radiative mid-range energy transfer: [ [10] Induction Coil: [ [11] Wireless energy transfer: [ [12] Wireless battery charging: [ Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r= 1&f=G&l=50&s1=7,471,062.PN.&OS=PN/7,471,062&RS=PN/7,471,062]. [13] Explain that stuff: [ [14] Dell Adds Wireless Battery Charging to New Laptop: [ laptop.html]. [15] Techology works ecoupled: [ [16] Powermat products: [ [17] Wireless Powermat Phone Charger: [ 9

10 7 Priloge A Učni list i. Brezžični prenos energije na krajše razdalje poteka preko: valovanja. ii. Poimenuj dele sheme, ki ponazarja način prenosa brezžične električne energije: iii. Naštej nekaj prednosti brezžičnega polnjenja baterije? iv. Naštej nekaj slabosti brezžičnega polnjenja baterije? 10

11 B Rešen učni list i. Brezžični prenos energije na krajše razdalje poteka preko: elektromagnetnega valovanja. ii. Poimenuj dele sheme, ki ponazarja način prenosa brezžične električne energije: iv. Naštej nekaj prednosti brezžičnega polnjenja baterije? Uporabnik ni v neposredem stiku z elektriko (ne pride do električnega udara), zato je še posebej primerno pri napravah v vlažnih ali mokrih okoljih. Ekonomično glede na to da moramo vedno znova kupiti nove polnilnike, s tem bolj okoljevarstveno, enostavnost uporabe, v. Naštej nekaj slabosti brezžičnega polnjenja baterije? Velike izgube, orientacija, vsaka naprava mora imeti svoj unikaten sprejemnik, ogroža zdravje, 11

Državni izpitni center. Osnovna raven ANGLEŠČINA. Izpitna pola 3

Državni izpitni center. Osnovna raven ANGLEŠČINA. Izpitna pola 3 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15224113* Osnovna raven ANGLEŠČINA Izpitna pola 3 JESENSKI IZPITNI ROK Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (120

More information

36. mednarodni. plavalni miting Ilirija. 7. maj

36. mednarodni. plavalni miting Ilirija. 7. maj 36. mednarodni plavalni miting Ilirija 2 16 7. maj Kopališče Kolezija Swimming pool Kolezija DATUM / DATE: sobota: 07. maj 2016 / saturday: 07 th of may 2016 KRAJ / PLACE: kopališče Kolezija, Gunduličeva

More information

Državni izpitni center ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA. Torek, 11. maj 2010 / 60 minut. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 2. obdobja NAVODILA UČENCU

Državni izpitni center ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA. Torek, 11. maj 2010 / 60 minut. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 2. obdobja NAVODILA UČENCU Š i f r a u č e n c a: Državni izpitni center *N10124121* REDNI ROK 2. obdobje ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA Torek, 11. maj 2010 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno

More information

Barvne pretvorbe v CIECAM02 in CIELAB Colour Transforms in CIECAM02 and CIELAB

Barvne pretvorbe v CIECAM02 in CIELAB Colour Transforms in CIECAM02 and CIELAB 222 Nika Bratuž, Andrej Javoršek in Dejana Javoršek Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška 5, 1000 Ljubljana Barvne pretvorbe v CIECAM02 in CIELAB Colour

More information

THE DISTANCE COVERED BY WINNING AND LOSING PLAYERS IN ELITE SQUASH MATCHES. Goran Vučković* 1 Nic James 2

THE DISTANCE COVERED BY WINNING AND LOSING PLAYERS IN ELITE SQUASH MATCHES. Goran Vučković* 1 Nic James 2 44 Faculty of Sport, University of Ljubljana, ISSN 1318-2269 Kinesiologia Slovenica, 16, 1-2, 44 50 (2010) Goran Vučković* 1 Nic James 2 THE DISTANCE COVERED BY WINNING AND LOSING PLAYERS IN ELITE SQUASH

More information

Pomen IKT in e-gradiv pri pouku v sodobni šoli

Pomen IKT in e-gradiv pri pouku v sodobni šoli Pomen IKT in e-gradiv pri pouku v sodobni šoli Bojan Rebernak Osnovna šola Frana Kranjca, Celje bojan.rebernak@guest.arnes.si Ko se soočamo s prihajajočo interaktivno dobo, šola postaja najmočnejše orodje,

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Poučevanje Poučevanje na razredni stopnji. Anja Lahne

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Poučevanje Poučevanje na razredni stopnji. Anja Lahne UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Poučevanje Poučevanje na razredni stopnji Anja Lahne POUK NA PROSTEM PRI PREDMETU DRUŽBA V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE Magistrsko delo Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

DIPLOMSKO DELO INOVACIJE IN NJIHOV POMEN ZA PODJETJE INNOVATIONS AND THEIR IMPORTANCE FOR THE COMPANY

DIPLOMSKO DELO INOVACIJE IN NJIHOV POMEN ZA PODJETJE INNOVATIONS AND THEIR IMPORTANCE FOR THE COMPANY UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO INOVACIJE IN NJIHOV POMEN ZA PODJETJE INNOVATIONS AND THEIR IMPORTANCE FOR THE COMPANY Kandidatka: Violeta Novak Študentka rednega študija

More information

Jan Gerič. Načrtovanje uspešne Kickstarter kampanje izdelka s ciljem nad dolarjev

Jan Gerič. Načrtovanje uspešne Kickstarter kampanje izdelka s ciljem nad dolarjev UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jan Gerič Načrtovanje uspešne Kickstarter kampanje izdelka s ciljem nad 25.000 dolarjev Diplomsko delo Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jasna Vratanar Joga način življenja ali oblika rekreacije Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jasna Vratanar Mentorica:

More information

Izdelava videa s pomočjo paketa programske opreme Adobe

Izdelava videa s pomočjo paketa programske opreme Adobe Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Alja Debeljak Izdelava videa s pomočjo paketa programske opreme Adobe DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

COMPARISON OF DISTANCE COVERED AND PLAYING CHARACTERISTICS BETWEEN WINNER AND LOSER IN A WHEELCHAIR TENNIS MATCH

COMPARISON OF DISTANCE COVERED AND PLAYING CHARACTERISTICS BETWEEN WINNER AND LOSER IN A WHEELCHAIR TENNIS MATCH PRIMERJAVA PREVOŽENE RAZDALJE IN IGRALNIH ZNAČILNOSTI MED ZMAGOVALCEM IN PORAŽENCEM V TENISU NA VOZIČKU COMPARISON OF DISTANCE COVERED AND PLAYING CHARACTERISTICS BETWEEN WINNER AND LOSER IN A WHEELCHAIR

More information

BREZ PAMETNEGA TELEFONA BI

BREZ PAMETNEGA TELEFONA BI Mestna občina Celje Mladi za Celje BREZ PAMETNEGA TELEFONA BI RAZISKOVALNA NALOGA Avtorice: Mentorica: Jasmina Oblak, prof. Nika Romšak 8. b Amadeja Kopinšek 8. b Nina Gračner 8. b Rimske Toplice, marec

More information

Emancipacija najstnic in mobilni telefon

Emancipacija najstnic in mobilni telefon UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Martina Ćiković Emancipacija najstnic in mobilni telefon Diplomsko delo Ljubljana, 2008 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Martina Ćiković Mentorica:

More information

ENO IN DVODRUŽINSKI BRAVNI PROSTOROČNI VIDEO DOMOFONSKI KIT. Ref. 1722/ /86

ENO IN DVODRUŽINSKI BRAVNI PROSTOROČNI VIDEO DOMOFONSKI KIT. Ref. 1722/ /86 Mod. 1722 DS 1722-081A LBT 20133 ENO IN DVODRUŽINSKI BRAVNI PROSTOROČNI VIDEO DOMOFONSKI KIT Ref. 1722/85-1722/86 (*) (*) (*) PRIROČNIK ZA NAMESTITEV VSEBINA 1. SPLOŠNI OPIS Model Mini Note Plus, video

More information

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI Annex to the accreditation certificate K-003

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI Annex to the accreditation certificate K-003 Reg. št. / Ref. : 3150-0028/10-0014 Datum izdaje / Issued on: 31. julij 2017 Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: 16. avgust 2016 spletni strani SA, the SA website, PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI

More information

Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija 3D MODELIRANJE MODELIRANJE V PROGRAMU AUTODESK FUSION 360

Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija 3D MODELIRANJE MODELIRANJE V PROGRAMU AUTODESK FUSION 360 Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija 3D MODELIRANJE MODELIRANJE V PROGRAMU AUTODESK FUSION 360 Maturitetna seminarska naloga iz Informatike Kandidat: Matej Jurca Mentor: Helena Medvešek Ljubljana

More information

Priročnik za uporabo Nokia 130 Dual SIM

Priročnik za uporabo Nokia 130 Dual SIM Priročnik za uporabo Nokia 130 Dual SIM 1.0. Izdaja SL Priročnik za uporabo Nokia 130 Dual SIM Vsebina Za vašo varnost 3 Hitri začetek 4 Tipke in deli 4 Vstavljanje kartice SIM, pomnilniške kartice in

More information

UPORABA DROG IN ALKOHOLA V VZGOJNIH ZAVODIH

UPORABA DROG IN ALKOHOLA V VZGOJNIH ZAVODIH UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ŠPELA IVANUŠA UPORABA DROG IN ALKOHOLA V VZGOJNIH ZAVODIH DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2014 - 2 - UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Oddelek za socialno pedagogiko

More information

SEJEM NATOUR ALPE ADRIA VIZIJA RAZVOJA GORSKEGA KOLESARSTVA V OKVIRU KZS Ljubljana, MILENA Černilogar Radež

SEJEM NATOUR ALPE ADRIA VIZIJA RAZVOJA GORSKEGA KOLESARSTVA V OKVIRU KZS Ljubljana, MILENA Černilogar Radež SEJEM NATOUR ALPE ADRIA VIZIJA RAZVOJA GORSKEGA KOLESARSTVA V OKVIRU KZS Ljubljana, 28. 1. 2016 MILENA Černilogar Radež Umestitev KZS v sistem Na nacionalni ravni KZS je soustanoviteljica in članica OKS-ZŠZ

More information

Joga - le telovadba ali del širšega verskega sistema?

Joga - le telovadba ali del širšega verskega sistema? Joga - le telovadba ali del širšega verskega sistema? Seminarska naloga pri predmetu Primerjalna religiologija Avtor: Ana Kersnik Mentor: dr. Anja Zalta Bratuž Ljubljana, junij 2012 1 POVZETEK»Joga je

More information

Hevristična analiza uporabnosti spletnih mest družboslovnih fakultet Univerze v Ljubljani

Hevristična analiza uporabnosti spletnih mest družboslovnih fakultet Univerze v Ljubljani UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Timotej Hodnik Hevristična analiza uporabnosti spletnih mest družboslovnih fakultet Univerze v Ljubljani Diplomsko delo Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

HTC Flyer. Navodila Prirocnik z varnostnimi informacijami in napotki SLO. Naprava se lahko razlikuje v prisotnosti GSM modula.

HTC Flyer. Navodila Prirocnik z varnostnimi informacijami in napotki SLO. Naprava se lahko razlikuje v prisotnosti GSM modula. HTC Flyer Navodila Prirocnik z varnostnimi informacijami in napotki Naprava se lahko razlikuje v prisotnosti GSM modula. SLO Vaš HTC Flyer Navodila Preden ukrepate kakor koli drugače, naredite sledeče

More information

HTC Wildfire S. Navodila Uputstvo SLO HR. zabranjena daljnja distribucija

HTC Wildfire S. Navodila Uputstvo SLO HR.  zabranjena daljnja distribucija HTC Wildfire S Navodila Uputstvo SLO HR Vaš telefon HTC Wildfire S Navodila Celoten priročnik za uporabnike in še druge koristne vire najdete na spletnem naslovu www.htc.com/support. Skrbno si preberite

More information

DIMENSIONING OF SIGNALIZED INTERSECTIONS IN REALISTIC URBAN ENVIRONMENT

DIMENSIONING OF SIGNALIZED INTERSECTIONS IN REALISTIC URBAN ENVIRONMENT M. Dobovsek, D. Sever: Dimensioning of Signalized ntersections in Realistic Urban Environment MATEJ DOBOVSEK, M. Se. E-mail: dobovsek@email.si Community of Maribor- Traffic Bureau Slovenska ulica 40, 2000

More information

Tečem, tečeš, tečemo.

Tečem, tečeš, tečemo. www.veselasola.net Tečem, tečeš, tečemo Ljubezen do teka je marsikomu nerazumljiva strast. Tekaški virus je nevarno nalezljiv tudi za vse, ki jim je šport zoprn ob teku začutimo zadovoljstvo, lahkoto in

More information

BATERIJE E-UČNA ENOTA BATTERIES AN E-LEARNING UNIT

BATERIJE E-UČNA ENOTA BATTERIES AN E-LEARNING UNIT UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA BIOTEHNIŠKA FAKULTETA FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA Študijski program: Kemija in biologija BATERIJE E-UČNA ENOTA BATTERIES

More information

Nokia C Priročnik za uporabo

Nokia C Priročnik za uporabo Nokia C2 05 - Priročnik za uporabo 1.2. Izdaja 2 Vsebina Vsebina Varnost 4 Hitri začetek 5 Tipke in sestavni deli 5 Vstavljanje kartice SIM in baterije 6 Vstavljanje pomnilniške kartice 7 Polnjenje baterije

More information

Nicaragua's green lobby is leaving rainforest people 'utterly destitute'

Nicaragua's green lobby is leaving rainforest people 'utterly destitute' Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M09224121* Osnovna raven ANGLEŠČINA Izpitna pola 1 A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika JESENSKI IZPITNI ROK Sobota, 29. avgust 2009

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKA NALOGA NUŠA LAMPE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKA NALOGA NUŠA LAMPE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKA NALOGA NUŠA LAMPE Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje Borilni športi PREGLED RAZVOJA SODNIŠKIH PRAVIL V JUDU DIPLOMSKA

More information

RAZLIKA MED DVO IN TRO STEZNIMI KATALIZATORJI

RAZLIKA MED DVO IN TRO STEZNIMI KATALIZATORJI PROJEKTNA NALOGA Informatika Šolsko leto 2012 /2013 RAZLIKA MED DVO IN TRO STEZNIMI KATALIZATORJI Izdelal:Emin M Celje, April, 2013 Kazalo Kazalo...2 2. Katalizator...3 3. DELOVANJE...4 6. NEŽELENE REAKCIJE...8

More information

Turizem v številkah Tourism in Numbers

Turizem v številkah Tourism in Numbers Turizem v številkah 2002-2012 Tourism in Numbers 2002-2012 Vsebina Index 1. Uvod Introduction 5 2. Nastanitve Accommodation Facilities 7 3. Prihodi in prenočitve Arrivals and Overnight Stays 17 4. Povprečna

More information

Borilne veščine v vojski

Borilne veščine v vojski UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maks Kostanjevec Borilne veščine v vojski Diplomsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maks Kostanjevec Mentorica: doc.

More information

HTC HD7. Navodila Varnostna in regulacijska navodila. Uputstvo Sigurnosni i regulacijski priručnik SLO HR

HTC HD7. Navodila Varnostna in regulacijska navodila. Uputstvo Sigurnosni i regulacijski priručnik SLO HR HTC HD7 Navodila Varnostna in regulacijska navodila Uputstvo Sigurnosni i regulacijski priručnik SLO HR SL+HR.indd 1 11/10/10 4:18 PM Vaš telefon HTC HD7 Navodila ove_sl.indd 1 11/10/10 4:19 PM Preden

More information

ELGO. Poslovno glasilo skupine Elektro Gorenjska, št. 1, 28. marec 2014, letnik XII

ELGO. Poslovno glasilo skupine Elektro Gorenjska, št. 1, 28. marec 2014, letnik XII ELGO Poslovno glasilo skupine Elektro Gorenjska, št. 1, 28. marec 2014, letnik XII Glavna tema 4 Žled pokazal, kakšno je stanje distribucijskih omrežij v Sloveniji Iz Gorenjskih elektrarn 28 Revizija HE

More information

TEHNIČNI PODATKI KAZALO

TEHNIČNI PODATKI KAZALO NAVODILA ZA UPORABO TEHNIČNI PODATKI Kapaciteta: 1000 odtisov po čitalcu Napajanje 2 x 1,5 V AA baterija Varnostni priklop za 9 V baterijo Uporabniški vmesnik na čitalcu: modra LED, piskač Upravljanje

More information

*M * ANGLEŠČINA. Osnovna raven. Izpitna pola 1. A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika. Sobota, 30. maj 2009 / 80 minut ( )

*M * ANGLEŠČINA. Osnovna raven. Izpitna pola 1. A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika. Sobota, 30. maj 2009 / 80 minut ( ) Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M09124111* Osnovna raven ANGLEŠČINA Izpitna pola 1 A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Sobota, 30. maj 2009

More information

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA STRATEGIJ POZICIONIRANJA IZBRANIH BLAGOVNIH ZNAMK NA TRGU PRALNIH STROJEV VELIKE BRITANIJE Kandidat: Janez Prezelj Študent rednega

More information

Digitalna videokamera HD

Digitalna videokamera HD 4-529-735-11(1) () Digitalna videokamera HD Vodnik za uporabo Uvod Snemanje/predvajanje Shranjevanje slik Prilagajanje videokamere Drugo Glejte tudi: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ HDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

More information

Projekt MIZŠ: Inovativne fermentacije za razvoj novih funkcionalnih živil

Projekt MIZŠ: Inovativne fermentacije za razvoj novih funkcionalnih živil Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Projekt MIZŠ: Inovativne fermentacije za razvoj novih funkcionalnih živil Martina AVBELJ, Monika ŠPORIN, Boris KOVAČ, Sonja SMOLE MOŽINA, Peter

More information

Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik Uporabniški priročnik SLOVENŠČINA posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu. Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Tina Turkl Razvoj osebnih tržnih znamk v športu: študija primerov Diplomsko delo

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Tina Turkl Razvoj osebnih tržnih znamk v športu: študija primerov Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tina Turkl Razvoj osebnih tržnih znamk v športu: študija primerov Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tina Turkl

More information

BAJKERSKE BIBLIJE... 2 LO ZA BIBLIJA MOTORISTOV: ROJSTVO IN VIZIJA... 4 A K NISEM ŽELEL ŽIVETI

BAJKERSKE BIBLIJE... 2 LO ZA BIBLIJA MOTORISTOV: ROJSTVO IN VIZIJA... 4 A K NISEM ŽELEL ŽIVETI KAZALO BAJKERSKE BIBLIJE....2 BIBLIJA MOTORISTOV: ROJSTVO IN VIZIJA...4 NISEM ŽELEL ŽIVETI - Hans-Peter Gehrig...6 ODPUŠČENO - Carlos Laborda - Coverd Backs, Spanija....11 OSVOBODI ODVISNOSTI OD DROG -

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja Bijuklić Organizacijska kultura, struktura in organizacijsko okolje kot dejavniki inovativnosti organizacij v Sloveniji Magistrsko delo Ljubljana, 2014

More information

FIFA 08. Jani Tavčar 1.BG Prof.Stanislav Jablanšček Predmet: Informatika SŠ Srečka Kosovela Sežana

FIFA 08. Jani Tavčar 1.BG Prof.Stanislav Jablanšček Predmet: Informatika SŠ Srečka Kosovela Sežana FIFA 08 Jani Tavčar 1.BG Prof.Stanislav Jablanšček Predmet: Informatika SŠ Srečka Kosovela Sežana Nov 2007 Namestitev Najprej moramo seveda prižgati računalnik in v CD-ROM vstaviti zgoščenko Fifa 08. Odpre

More information

ELGO. Poslovno glasilo skupine Elektro Gorenjska, št. 1, 29. marec 2013, letnik XI

ELGO. Poslovno glasilo skupine Elektro Gorenjska, št. 1, 29. marec 2013, letnik XI ELGO Poslovno glasilo skupine Elektro Gorenjska, št. 1, 29. marec 2013, letnik XI Glavna tema 4 Elektru Gorenjska najvišje državno priznanje za poslovno odličnost Iz Elektra Gorenjska Prodaja 26 Pravi

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO. Žiga Iglič

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO. Žiga Iglič UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO Žiga Iglič Ljubljana, 2007 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje Tenis MODEL ORGANIZACIJE IN IZVEDBE VELIKEGA ŠPORTNEGA DOGODKA

More information

TESTER BATERIJE/POLNJENJA/ZAGONSKEGA SISTEMA

TESTER BATERIJE/POLNJENJA/ZAGONSKEGA SISTEMA SI BT111 DHC TESTER BATERIJE BT222 DHC TESTER BATERIJE/POLNJENJA/ZAGONSKEGA SISTEMA - GB.1-V1 - POSTOPEK TESTIRANJA / NAVODILO ZA UPORABO POMEMBNO : 1. Za testiranje 12 vol. baterij s kapaciteto: SAE :

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO MIHA CERLE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO MIHA CERLE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO MIHA CERLE LJUBLJANA 2008 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje Fitnes OBLIKOVANJE MODELA OCENJEVANJA FITNES CENTROV DIPLOMSKO

More information

Primerjava merjenja bobni~ne, pazdu{ne in rektalne temperature pri novorojencih

Primerjava merjenja bobni~ne, pazdu{ne in rektalne temperature pri novorojencih MED RAZGL 24; 43: 115 122 RAZISKOVALNI ^LANEK Simona Per~i~ 1, Lado Kova~i~ 2 Primerjava merjenja bobni~ne, pazdu{ne in rektalne temperature pri novorojencih Comparison of Tympanic, Axillar and Rectal

More information

Navodila za uporabo - SLO

Navodila za uporabo - SLO Javljalniki (detektorji) ogljikovega monoksida (CO) Baterijsko napajanje Modeli javljalnikov ogljikovega monoksida serije Ei207 & Ei208 Namenjeni za uporabo v stanovanjskih objektih, počitniških prikolicah,

More information

Urban Vehovar. Socioekonomski in kognitivni vplivi na dosežke slovenskih dijakinj in dijakov v raziskavi TIMSS 2008

Urban Vehovar. Socioekonomski in kognitivni vplivi na dosežke slovenskih dijakinj in dijakov v raziskavi TIMSS 2008 Urban Vehovar urban.vehovar@guest.arnes.si Socioekonomski in kognitivni vplivi na dosežke slovenskih dijakinj in dijakov v raziskavi TIMSS 2008 Ljubljana, julij 2009 1 Kazalo Povzetek ključnih ugotovitev

More information

Oliver Sacks NOGA, NA KATERO SE OPREŠ

Oliver Sacks NOGA, NA KATERO SE OPREŠ Oliver Sacks NOGA, NA KATERO SE OPREŠ Oliver Sacks NOGA, NA KATERO SE OPREŠ Prevedla Miriam Drev Ljubljana, 2017 Oliver Sacks NOGA, NA KATERO SE OPREŠ A LEG TO STAND ON Copyright 1999, Oliver Sacks All

More information

B30 Uporabniški priročnik

B30 Uporabniški priročnik B30 Uporabniški priročnik Pravno obvestilo 2015 Caterpillar. Vse pravice pridržane. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, njihovi logotipi, Caterpillar Yellow, Power Edge reklamna oblačila, kakor tudi imena

More information

Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik Nokia 5 Uporabniški priročnik Izdaja 2017-11-13 sl-si O tem priročniku za uporabo Pomembno: Preden začnete uporabljati napravo, preberite pomembne informacije o varni uporabi naprave in baterije v poglavjih»za

More information

UNIVERZALNA STORITEV ANALIZA ZAGOTAVLJANJA JAVNIH TELEFONSKIH GOVORILNIC DOKUMENT ZA JAVNO RAZPRAVO

UNIVERZALNA STORITEV ANALIZA ZAGOTAVLJANJA JAVNIH TELEFONSKIH GOVORILNIC DOKUMENT ZA JAVNO RAZPRAVO 38243-1/2014/9 UNIVERZALNA STORITEV ANALIZA ZAGOTAVLJANJA JAVNIH TELEFONSKIH GOVORILNIC DOKUMENT ZA JAVNO RAZPRAVO Ljubljana, maj 2014 Stegne 7, p.p. 418, 1001 Ljubljana, telefon: 01 583 63 00, faks: 01

More information

Nokia C1-01/C Priročnik za uporabo

Nokia C1-01/C Priročnik za uporabo Nokia C1-01/C1 02 - Priročnik za uporabo 1.1. Izdaja 2 Vsebina Vsebina Varnost 4 Podpora 5 Hitri začetek 5 Vstavljanje kartice SIM in baterije 5 Tipke in sestavni deli 6 Vklop ali izklop 6 Polnjenje baterije

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Sara Oblak OLIMPIJSKE IGRE SKOZI OKO TELEVIZIJSKE KAMERE: Atene 2004 in Torino 2006 na Televiziji Slovenija Diplomsko delo Ljubljana 2007 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SLOVENŠ INA ENGLISH USER GUIDE LG-H960A. MFL (1.0)

DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SLOVENŠ INA ENGLISH USER GUIDE LG-H960A.  MFL (1.0) USER GUIDE LG-H960A DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SLOVENŠ INA ENGLISH MFL69481901 (1.0) www.lg.com O priro niku za uporabo SLOVENŠ INA Hvala, ker ste izbrali LG. Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priro

More information

JUGOVZHODNA EVROPA V KONCEPTU IN METODAH INTERNACIONALIZACIJE GORENJA

JUGOVZHODNA EVROPA V KONCEPTU IN METODAH INTERNACIONALIZACIJE GORENJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO JUGOVZHODNA EVROPA V KONCEPTU IN METODAH INTERNACIONALIZACIJE GORENJA Ljubljana, julij 2007 JURE KARAS IZJAVA Študent JURE KARAS izjavljam, da sem

More information

Uporaba umetnih nevronskih mrež za oceno trdnosti lesenih elementov

Uporaba umetnih nevronskih mrež za oceno trdnosti lesenih elementov Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Univerzitetni program Gradbeništvo, Konstrukcijska

More information

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE KOT NEVLADNA ŠPORTNA ORGANIZACIJA

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE KOT NEVLADNA ŠPORTNA ORGANIZACIJA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Darja JERNEJ Mentor: red.prof.dr. Bogomil FERFILA Somentor: asist.dr. Miro HAČEK OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE KOT NEVLADNA ŠPORTNA ORGANIZACIJA DIPLOMSKO

More information

Water Scrum Fall. nova metodologija ili kako treba raditi u stvarnosti

Water Scrum Fall. nova metodologija ili kako treba raditi u stvarnosti Water Scrum Fall nova metodologija ili kako treba raditi u stvarnosti Nenad Trajkovski, PMP, PMI-RMP, PMI-ACP, MCP, MCT, MCTS, MVP NT Consulting, Zagreb Što je što? Što je što? Što je što? Scrum framework

More information

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE ANALIZA BIOMEDICINSKIH PODATKOV NA PRIMERU MERITEV FIZIČNE AKTIVNOSTI IN DELOVNE OBREMENITVE MEDICINSKIH SESTER (Magistrsko delo) Maribor, 2013 Nino Fijačko

More information

Sony Ericsson txt Razširjena navodila za uporabo

Sony Ericsson txt Razširjena navodila za uporabo Sony Ericsson txt Razširjena navodila za uporabo Kazalo Pomembne informacije...4 Doživite več. Odkrijte, kako...5 Uvod...6 Pripravljenost...7 Prvi zagon telefona...7 Spoznavanje telefona...8 Pregled telefona...8

More information

MOŢNOSTI IZVEDBE ODDALJENEGA NADZORA TEMPERATURE

MOŢNOSTI IZVEDBE ODDALJENEGA NADZORA TEMPERATURE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Koren MOŢNOSTI IZVEDBE ODDALJENEGA NADZORA TEMPERATURE DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJA Mentor: doc. dr. Mojca Ciglarič

More information

DIPLOMSKO DELO POMEN OLIMPIJSKE BLAGOVNE ZNAMKE NA SLOVENSKEM TRGU Z ZORNEGA KOTA TRŽENJA

DIPLOMSKO DELO POMEN OLIMPIJSKE BLAGOVNE ZNAMKE NA SLOVENSKEM TRGU Z ZORNEGA KOTA TRŽENJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POMEN OLIMPIJSKE BLAGOVNE ZNAMKE NA SLOVENSKEM TRGU Z ZORNEGA KOTA TRŽENJA Ljubljana, december 2001 ANDREJA BEZJAK IZJAVA Študentka ANDREJA BEZJAK

More information

Specialni judo fitnes test

Specialni judo fitnes test Jožef Šimenko 1, Damir Karpljuk 2 Specialni judo fitnes test Izvleček Specialni judo fitnes test predstavlja ustrezno, uporabno in enostavno metodo za preverjanje telesne pripravljenosti judoistov. Po

More information

Poročilo medijskih objav

Poročilo medijskih objav Poročilo medijskih objav 07.01.2015 Objave v poročilu: VISOKOGORSKO SMUČIŠČE VOGEL 2 BOHINJ 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10, fax: +386

More information

MECHANICAL MODEL OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BODY MASS OF SNOWBOARDERS AND TIME NEEDED TO DESCEND ON SLOPE

MECHANICAL MODEL OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BODY MASS OF SNOWBOARDERS AND TIME NEEDED TO DESCEND ON SLOPE 16 Original article Kinesiologia Slovenica, 22, 3, 16 22 (2016), ISSN 1318-2269 Miodrag Spasić 1 Damir Sekulić 1 Blaž Lešnik 2 MECHANICAL MODEL OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BODY MASS OF SNOWBOARDERS

More information

Female sitting dance with vocal accompaniment, Aceh CD572

Female sitting dance with vocal accompaniment, Aceh CD572 Female sitting dance with vocal accompaniment, Aceh CD572 Music transcribed by Helen Catanchin October 2011 CD572 Chapter 30, 22:02-25:27 (3:25 total) Notes: Musical accompaniment and dance motation for

More information

Nokia C Priročnik za uporabo

Nokia C Priročnik za uporabo Nokia C3 00 - Priročnik za uporabo 2. Izdaja 2 Vsebina Vsebina Varnost 4 Podpora 5 Nokia C3 na kratko 5 Glavne funkcije 5 Tipke in sestavni deli 6 Hitri začetek 7 Vstavljanje kartice SIM in baterije 7

More information

VPLIV INOVACIJ NA USPEŠNO DELOVANJE PODJETJA V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI

VPLIV INOVACIJ NA USPEŠNO DELOVANJE PODJETJA V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VPLIV INOVACIJ NA USPEŠNO DELOVANJE PODJETJA V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI Ljubljana, julij 2011 SAŠA KRŽIČ IZJAVA Študent/ka Saša Kržič izjavljam, da

More information

DEVELOPMENT HARMONISATION OF MOUNTAIN RESORTS ROPEWAY AND TOURIST INFRASTRUCTURES IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

DEVELOPMENT HARMONISATION OF MOUNTAIN RESORTS ROPEWAY AND TOURIST INFRASTRUCTURES IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA DRAGO SEVER, D.Sc. Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbenistvo Maribor, Smetanova 17 Traffic Infrastructure Preliminary Communication U. D. C. 656.35:338.48:796.525 Accepted: Nov. 3, 1999 Approved:May

More information

PRIDELOVANJE CEPLJENE PAPRIKE (Capsicum annuum L.) NA PROSTEM IN V RASTLINJAKU

PRIDELOVANJE CEPLJENE PAPRIKE (Capsicum annuum L.) NA PROSTEM IN V RASTLINJAKU UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO Mitja KOVAČIČ PRIDELOVANJE CEPLJENE PAPRIKE (Capsicum annuum L.) NA PROSTEM IN V RASTLINJAKU DIPLOMSKO DELO Visokošolski strokovni študij

More information

One Sails Cup Pokal Slovenije za razred Open in ORC-club Slovenia Cup for Open class and ORC club. 21. maj 2016 Izola - Slovenija

One Sails Cup Pokal Slovenije za razred Open in ORC-club Slovenia Cup for Open class and ORC club. 21. maj 2016 Izola - Slovenija One Sails Cup One Sails Cup 2016 Pokal Slovenije za razred Open in ORC-club Slovenia Cup for Open class and ORC club 21. maj 2016 Izola - Slovenija REGATNA NAVODILA SAILING INSTRUCTIONS 1. PRAVILA 1. RULES

More information

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Digitalna videokamera Navodila za uporabo Uvod Snemanje/ Predvajanje 9 17 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Uporaba menija Presnemavanje/Urejanje Uporaba računalnika 28 43 47 Odpravljanje težav 51 Dodatne informacije

More information

GENETIKA NATURALIZIRANIH POPULACIJ ŠARENK (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) V SLOVENIJI

GENETIKA NATURALIZIRANIH POPULACIJ ŠARENK (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) V SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA David STANKOVIĆ GENETIKA NATURALIZIRANIH POPULACIJ ŠARENK (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) V SLOVENIJI DOKTORSKA DISERTACIJA Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

IZDELAVA MODELNE KARTE OBLIK SPRAVILA LESA ZA GE BISTRA-BOROVNICA

IZDELAVA MODELNE KARTE OBLIK SPRAVILA LESA ZA GE BISTRA-BOROVNICA UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Matej Kozamernik IZDELAVA MODELNE KARTE OBLIK SPRAVILA LESA ZA GE BISTRA-BOROVNICA DIPLOMSKO DELO Visokošolski

More information

Model HCG-801. Priročnik z navodili. Prenosni, brezžični, enokanalni monitor EKG

Model HCG-801. Priročnik z navodili. Prenosni, brezžični, enokanalni monitor EKG Prenosni, brezžični, enokanalni monitor EKG Model HCG-801 Priročnik z navodili SL Zahvaljujemo se vam za nakup prenosnega monitorja EKG družbe OMRON. Pred prvo uporabo enote pozorno preberite ta priročnik

More information

MODEL ZDRUŽEVANJA PODATKOV ZA IZBOLJŠANJE UINKOVITOSTI ELEKTRONSKEGA BANNIŠTVA

MODEL ZDRUŽEVANJA PODATKOV ZA IZBOLJŠANJE UINKOVITOSTI ELEKTRONSKEGA BANNIŠTVA UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Informatika v organizaciji in managementu MODEL ZDRUŽEVANJA PODATKOV ZA IZBOLJŠANJE UINKOVITOSTI ELEKTRONSKEGA BANNIŠTVA Mentor: red. prof. dr.

More information

ANALIZA UKREPANJA PRI POŽARNEM DOGODKU V PREDORU TROJANE

ANALIZA UKREPANJA PRI POŽARNEM DOGODKU V PREDORU TROJANE Štev.: Datum: Povezava: 34-13 / 10 17.2.2010 / ANALIZA UKREPANJA PRI POŽARNEM DOGODKU V PREDORU TROJANE 20.1.2010 dopolnjena verzija Izdelal v sodelovanju z udeleženimi organi / enotami: Drago Dolenc,

More information

ANALIZA VZROKOV PRI NESREČAH S TRAKTORJI V ZADNJIH 10 LETIH NA OBMOČJU ZASAVJA

ANALIZA VZROKOV PRI NESREČAH S TRAKTORJI V ZADNJIH 10 LETIH NA OBMOČJU ZASAVJA UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO Jošt POTRPIN ANALIZA VZROKOV PRI NESREČAH S TRAKTORJI V ZADNJIH 10 LETIH NA OBMOČJU ZASAVJA DIPLOMSKO DELO Univerzitetni študij Ljubljana,

More information

DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SLOVENŠ INA ENGLISH USER GUIDE LG-H650E. MFL (1.0)

DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SLOVENŠ INA ENGLISH USER GUIDE LG-H650E.  MFL (1.0) USER GUIDE LG-H650E DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SLOVENŠ INA ENGLISH MFL69390901 (1.0) www.lg.com O priro niku za uporabo SLOVENŠ INA Hvala, ker ste izbrali LG. Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priro

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO JAN DRUŽINA

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO JAN DRUŽINA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO JAN DRUŽINA Ljubljana, 2014 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Povezanost med izbranimi kinematičnimi spremenljivkami leta ob koncu odskoka

More information

EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI

EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI RO: 206 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Polja z zelenim ozadjem so lahko objavljena na portalu SICRIS Struktura lastne c EUR/uro)

More information

Zahvala. Ta knjiga je posve~ena Andréu J. Ertelu, Robertu Fukudi in vsem pionirjem ter ljubiteljem juda po svetu.

Zahvala. Ta knjiga je posve~ena Andréu J. Ertelu, Robertu Fukudi in vsem pionirjem ter ljubiteljem juda po svetu. Judo 2 Ta knjiga je posve~ena Andréu J. Ertelu, Robertu Fukudi in vsem pionirjem ter ljubiteljem juda po svetu. Zahvala Najprej se zahvaljujeva predsedniku Yong Sung Parku in izvr{ilnemu odboru Mednarodne

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKA NALOGA MARJAN KRALJ

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKA NALOGA MARJAN KRALJ UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKA NALOGA MARJAN KRALJ Ljubljana, 2011 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje Teorija in metodika košarke ANALIZA FINALNE KOŠARKARSKE

More information

HIGH VOLTAGE FUSE LINKS

HIGH VOLTAGE FUSE LINKS HIGH VOLTAGE FUSE LINKS status 2004-08-20 - subject to alteration Product information high voltage fuse links edition 2004/1 page Spe ci fi ca ti on...assembly....3...design....4...application....4 Ad

More information

Heavy metal. II. Gimnazija Maribor. Marko Damiš. Seminarska naloga. Razred: 1.d. Mentorja: Miklavc Alenka, Pešec Mirko

Heavy metal. II. Gimnazija Maribor. Marko Damiš. Seminarska naloga. Razred: 1.d. Mentorja: Miklavc Alenka, Pešec Mirko II. Gimnazija Maribor Marko Damiš Heavy metal Seminarska naloga Razred: 1.d Mentorja: Miklavc Alenka, Pešec Mirko Predmet: Slovenščina/informatika Maribor, 1.4. Kazalo vsebine Uvod... 3 Nastanek metala...

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Avtomatika in Robotika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v GORENJE d.d.--velenje Čas opravljanja Od 2.4.2012 do 1.6.2012 Mentor v GD Mitja Krevh ing. Študent

More information

REAL CAPACITY OF ROPEWAY TRANSPORTATION SUBSYSTEM

REAL CAPACITY OF ROPEWAY TRANSPORTATION SUBSYSTEM DRAGO SEVER, D.Sc. Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbenistvo Oddelek za promet 2000 Maribor, Smetanova 17 Technology and Management of Traffic Preliminary Communication U. D. C. 656.35.004.17 Accepted:

More information

Priroènik za uporabo telefona Nokia 6085

Priroènik za uporabo telefona Nokia 6085 Priroènik za uporabo telefona Nokia 6085 9252172 1. izdaja IZJAVA O SKLADNOSTI NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-198 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi doloèili direktive

More information

Manpower raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija

Manpower raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija Manpower raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija 4 216 Slovenija Napoved zaposlovanja Manpower raziskava napovedi zaposlovanja za zadnje, tj. četrto četrtletje 216 je bila v Sloveniji opravljena na reprezentativnem

More information

Modularni sestav traktorja s hidravličnim pogonom

Modularni sestav traktorja s hidravličnim pogonom UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za strojništvo Modularni sestav traktorja s hidravličnim pogonom DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA Ivan Demšar Ljubljana, september 2002 UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta

More information

IZROČITVE POSAMEZNIKOV DRUGI DRŽAVI V TAJNOSTI

IZROČITVE POSAMEZNIKOV DRUGI DRŽAVI V TAJNOSTI Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta IZROČITVE POSAMEZNIKOV DRUGI DRŽAVI V TAJNOSTI (magistrsko diplomsko delo) Avtor: Maja Doria Mentor: izr. prof. dr. Saša Zagorc Ljubljana, maj 2017 UPORABLJENE KRATICE

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO TIT ZUPAN

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO TIT ZUPAN UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO TIT ZUPAN LJUBLJANA, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje Nogomet ANALIZA ZADETKOV IN FUTSAL IGRE V OBRAMBI TER NAPADU

More information