PELAN STRATEGIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PELAN STRATEGIK"

Transcription

1 PELAN STRATEGIK

2 KANDUNGAN KATA ALU-ALUAN PENGARAH 3 PENGENALAN PSA HALA TUJU PSA STRUKTUR ORGANISASI PSA 4 KECEMERLANGAN PSA PENGENALAN PELAN STRATEGIK PSA KERANGKA PELAN STRATEGIK PSA 5 PELAN STRATEGIK PSA K1 : Tadbir Urus dan Pengurusan (Governance & Management) 7 K2 : Akademik (Academic) 11 K3 : Staf (Faculty & Staff) 14 K4 : Pembangunan Penyelidikan Inovasi dan Pengkomersialan 17 (Research, Development, Innovation & Commercialization, RDIC) K5 : Hubungan Korporat, Industri dan Pengantarabangsaan 22 (Corporate, Industrial & International Relationship) K6 : Pembangunan Fizikal (Resources) 26 K7 : Pelajar (Students) 31 AHLI JAWATANKUASA PENGGUBALAN 36 DAFTAR KATA 37 RUJUKAN Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 1

3 KATA ALU-ALUAN PENGARAH Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah kurnia-nya, Pelan Strategik Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) bagi tahun berjaya dibangunkan. Pembangunan Pelan Strategik ini berpaksikan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pengajian Tinggi) atau PPPM (PT) yang mentransformasikan pendidikan tinggi kearah kecemerlangan secara menyeluruh. Sejajar dengan Agenda Transformasi Politeknik Fasa Ketiga iaitu Fasa Pemerkasaan, Pelan Strategik PSA memberi tumpuan kepada usaha memperkasa strategi dan inisiatif bagi melonjakkan kecemerlangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah bagi mencapai petunjuk prestasi yang ditetapkan sejajar dengan usaha untuk memperkasakan lagi peranannya sebagai peneraju TVET di peringkat serantau dan antarabangsa. Adalah menjadi harapan saya agar Pelan Strategik Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) ini akan dijadikan rujukan utama bagi warga PSA untuk merancang dan melaksanakan segala aktiviti bermanfaat dan berimpak bagi memperkasakan kecemerlangan transformasi politeknik. Diharapkan juga dengan penerbitan Pelan Strategik PSA ini dan dengan segala kekuatan, peruntukan dan peluang yang ada, dapat membantu warga PSA dalam menyediakan Pelan Tindakan tahunan bagi mempertingkatkan kualiti kerja berpasukan sekaligus melestarikan kecemerlangan PSA. Selamat Maju Jaya. KAMARUZAMAN BIN ISMAIL AMK Pengarah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 2

4 LATAR BELAKANG Politeknik adalah merupakan institusi latihan dan pendidikan pasca menengah yang ditubuhkan di bawah peruntukan Akta Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja peringkat separa profesional dalam bidang teknikal dan perniagaan bagi memenuhi keperluan guna tenaga negara seperti yang digariskan dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan. PENGENALAN PSA Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dikenal sebagai Politeknik Shah Alam, ringkasnya PSA merupakan politeknik Malaysia yang ke-8 ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan pembinaannya diluluskan kerajaan di bawah Rancangan Malaysia Ke-6 melalui peruntukan pinjaman Bank Dunia. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dinamakan sempena nama Almarhum DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong ke-x1 dan disempurnakan oleh DYMM Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah pada 8 Mac Berdasarkan lokasinya yang strategik di Bandaraya Shah Alam dengan disekelilingi persekitaran kawasan segitiga emas dan perindustrian, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah terus gah dengan singkatan nama PSA, berjaya memperkasakan kecemerlangannya sebagai politeknik terulung yang menawarkan program TVET yang responsif dan inovatif seiring dengan kehendak industri dan global. Teras utama perkhidmatan PSA bukan sahaja melaksanakan proses pemberian perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bidang kejuruteraan dan perdagangan malah memberi fokus kepada kebolehpasaran terhadap kecemerlangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 3

5 graduan TVET yang holistik berdaya keusahawanan dan seimbang sepertimana yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi), PPPM(PT). Maklumat ringkas PSA adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1 berikut: Jadual 1: Maklumat Organisasi MAKLUMAT ORGANISASI Lokasi Luas Tapak Kos Bangunan Kos Peralatan Persiaran Usahawan, Seksyen U1, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. 112 ekar RM67 juta RM50 juta Tarikh Operasi Perjawatan Staf (2016) Pentadbiran Pengambilan Pelajar Diluluskan Pengisian Januari 1997 Julai orang (2015) Enrolmen Pelajar Design Capacity Operational 3,600 pelajar 3665 pelajar Kursus Pengajian Sijil (2 tahun) Diploma (3 tahun) Diploma Lanjutan Ijazah Sarjanamuda (4 tahun) 1 program 12 program 1 program 3 program Bidang Pengajian Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik, Kejuruteraan Mekanikal dan Perdagangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 4

6 Sebagaimana yang termaktub dalam dokumen kualiti, core business PSA adalah melaksanakan proses dalam pemberian perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran di peringkat separa profesional dalam bidang kejuruteraan dan perdagangan yang mendapat perakuan pengiktirafan akreditasi dari Agensi Kelayakan Malaysia atau Malaysian Qualification Agency (MQA). Sehingga kini PSA berjaya menawarkan sebanyak 17 program pengajian yang terdiri daripada pelbagai peringkat iaitu di peringkat Sijil, Diploma, Diploma Lanjutan dan Ijazah Sarjana Muda Kepujian sepertimana yang tertera dalam Jadual 2. Jadual 2 : Senarai Program Ditawarkan di PSA JABATAN TAHAP NO RUJUKAN MQA PROGRAM KEJURUTERAAN AWAM KEJURUTERAAN ELEKTRIK KEJURUTERAAN MEKANIKAL Ijazah MQA/PA4384 Teknologi Pengurusan Fasiliti (Kepujian) 2013 Diploma MQA/FA3048 Kejuruteraan Awam MQA/FA3057 Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan MQA/FA3053 Teknologi Berasaskan Kayu Ijazah MQA/PA5386 Kejuruteraan Elektronik Perubatan (Kepujian) 2014 Diploma Lanjutan MQA/FA1412 Kejuruteraan Elektronik Perubatan Diploma MQA/FA3051 Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) MQA/FA3054 Kejuruteraan Elektronik (Kawalan) MQA/FA3056 Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) Ijazah Gunasama UTHM Teknologi Kejuruteraan Pembungkusan (Kepujian) 2013 Diploma MQA/FA3050 Kejuruteraan Mekanikal MQA/FA3055 Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan) Sijil Kemahiran Khas (Penyelenggaraan Mekanikal) PERDAGANGAN Diploma MQA/FA3052 Insurans MQA/FA3049 Pemasaran MQA/FA3058 Pengajian Perniagaan MQA/FA3059 Perniagaan Antarabangsa Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 5

7 Pelanggan utama PSA dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu stakeholder, pelanggan luaran dan pelanggan dalaman seperti yang disenaraikan dalam Rajah 1. HALA TUJU PSA Rajah 1: Pelanggan PSA Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 6

8 Sebagai sebuah politeknik premier, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) berjaya mengorak langkah dengan menyahut cabaran untuk memartabatkan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan TVET di rantau ini dan juga di mata dunia dengan meletakkan visi untuk menjadi sebuah institusi latihan dan pendidikan bertaraf dunia melalui sistem pengurusan berkualiti. Hal ini dapat direalisasikan dan dibuktikan melalui kecemerlangannya yang ditunjukkan dengan mendapat pengiktirafan samada di dalam dan luar negara selaras dengan hala tuju PSPTN iaitu menjadi hab serantau dan antarabangsa menerusi Fasa ke-3 ( ). PSA merupakan organisasi TVET terulung yang berjaya meraih Anugerah Emas dalam Akreditasi institusi peringkat Asia-Pasifik iaitu Asia-pacific Accreditation Certification Commission (APACC) yang berpangkalan di CPSC, disamping berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001 : Selain daripada itu, untuk memantapkan lagi Sistem Pengurusan Kualiti, PSA kini mengorak langkah ke arah transisi MS ISO 9001 : Dalam menjayakan misi untuk menyediakan sistem pendidikan dan latihan yang responsif kepada perubahan teknologi serta memenuhi kehendak pelanggan, PSA mengamalkan konsep kerja berpasukan cemerlang dan penambahbaikan yang berterusan berlandaskan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pengajian Tinggi), PPPM(PT). Teras kepada matlamat dan hala tuju PSA sejajar dengan visi dan misi politeknik Malaysia seperti berikut; VISI POLITEKNIK MALAYSIA Menjadi institusi TVET premier yang diterajui industri MISI POLITEKNIK MALAYSIA 1. Menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 7

9 2. Membangunkan kurikulum yang dipimpin industri dan meningkatkan kesediaan graduan melalui penglibatan industry yang diselaraskan 3. Menghasilkan graduan yang seimbang dan berdaya keusahawanan melalui program pengajian yang dinamik dan mampan 4. Mendapat pengiktirafan antarabangsa melalui kerjasama dan penyertaan aktif dalam komuniti TVET Teras kepada hala tuju PSA di gariskan dalam penyataan-penyataan visi, misi, moto dan matlamat prinsip kecemerlangan seperti berikut : Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 8

10 DASAR KUALITI: PSA komited untuk memastikan penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada pelanggan melalui kerja berpasukan, kajian semula serta penambahbaikan berterusan. OBJEKTIF UMUM KUALITI: 1. Melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis, berketerampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dan Negara. 2. Mencapai objektif kualiti bagi tujuh bidang kecemerlangan iaitu: Tadbir Urus & Pengurusan Akademik Staf Pembangunan Penyelidikan, Inovasi & Pengkomersialan Hubungan Korporat, Industri & Pengantarabangsaan Pembangunan Fizikal Pelajar 3. Memenuhi kehendak dan harapan pelanggan dalam perkhidmatan pendidikan latihan yang berkualiti dalam bidang kejuruteraan dan perdagangan. 4. Bersedia memberi komitmen sepenuhnya terhadap pembaharuan dan penambahbaikan berterusan dalam pemantapan sistem kualiti. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 9

11 STRUKTUR ORGANISASI PSA Sistem pentadbiran PSA bertanggungjawab terus kepada Jabatan Pendidikan Politeknik, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kewangan, kurikulum dan latihan staf. PSA diterajui oleh seorang Pengarah gred JUSA C yang sangat berwibawa dan dibantu oleh Timbalan Pengarah (Akademik), Timbalan Pengarah (Sokongan Akademik), lapan orang Ketua Jabatan serta pegawai-pegawai yang bertanggungjawab ke atas bahagian atau unit masing-masing seperti yang ditunjukkan dalam Carta Organisasi PSA di Rajah 2. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 10

12 Rajah 2 : Carta Organisasi PSA Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 11

13 KECEMERLANGAN PSA PSA terus mengorak langkah dalam memperkasakan kecemerlangannya di peringkat antarabangsa setelah menempa sejarah tersendiri apabila berjaya mencapai tahap tertinggi dalam sistem akreditasi berdasarkan institusi daripada Suruhanjaya Pensijilan dan Akreditasi Asia Pasifika atau Asia Pacific Accredition Certification and Commission (APACC) dengan mendapat pengiktirafan tahap Emas pada 11 Mac Sijil akreditasi ini sahlaku sehingga menjelang Mac 2018 dan setiap tahun, pemantauan dilakukan melalui penghantaran laporan tahunan berkaitan pencapaian setiap bidang kecemerlangan ke Manila. APACC merupakan badan akreditasi bagi institusi TVET di bawah Colombo Plan Staff College for Technichian Education (CPSC) yang berpangkalan di Manila. Pengiktirafan ini sekaligus melonjakkan kecemerlangan PSA di peringkat serantau dan global sehingga PSA menjadi rujukan kerana banyak lawatan penandarasan samada dari dalam dan luar negara. Menerusi akreditasi APACC, kemahiran yang dimiliki oleh graduan PSA diiktiraf oleh negara-negara di rantau Asia Pasifik. Penganugerahan tertinggi ini memberi laluan pergerakan bagi graduan dalam mempraktikkan kemahiran dan pengetahuan yang ada di negara-negara rantau Asia Pasifik. Pencapaian ini juga bertepatan dengan perancangan PSA bagi mencapai lonjakan keempat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) iaitu melahirkan graduan Program Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) yang berkualiti. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 12

14 Rajah 3: Susur galur Kecemerlangan PSA Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 13

15 JAWATANKUASA KECEMERLANGAN PSA Bagi memastikan PSA terus cemerlang secara menyeluruh berlandaskan 10 lonjakan sepertimana yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan (Pengajian Tinggi), PPPM PT, Jawatankuasa Kecemerlangan PSA seperti ditunjukkan pada Rajah 4 dibentuk berpandukan kepada kerangka struktur organisasi TVET APACC yang terdiri daripada tujuh bidang kecemerlangan selaras dengan matlamat PSA. Ketujuh-tujuh Bidang Kecemerlangan ini diterajui oleh para pensyarah Utama yang disokong oleh semua Ketua Jabatan, Bahagian dan Unit. Ahli-ahlinya terdiri daripada para pensyarah dan staf yang berpengalaman lagi aktif dalam memberikan komitmen dan fokus kepada bidang kecemerlangan masing-masing. Disamping itu, seluruh warga PSA mengamalkan budaya kerja cemerlang yang saling bekerjasama melalui integrasi strategik dan komunikasi yang cekap antara setiap bidang bagi mencapai kecemerlangan merujuk matlamat dan objektif bidang yang disasarkan. Ketujuh-tujuh bidang kecemerlangan ini merupakan kerangka asas yang mampu memperkasakan kecemerlangan PSA dengan cara mengintegrasi semua sistem piawai yang sediada dan diimplementasikan seperti MS ISO 9001, PolyRATE, PolyPMO, EKSA, MQA, APACC dan sebagainya. 14

16 Rajah 4 : Carta Organisasi Jawatankuasa Kecemerlangan PSA 15

17 PENGENALAN PELAN STRATEGIK PSA Pelan Strategik Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah merupakan rujukan utama bagi politeknik ini dalam merealisasikan agenda Transformasi Politeknik Fasa Ketiga iaitu Fasa Pemerkasaan. Pelan Strategik PSA ini memberi tumpuan kepada usaha memperkasa strategi dan inisiatif bagi melonjakkan PSA untuk mencapai petunjuk prestasi yang disasarkan sejajar dengan usaha untuk mempertingkatkan lagi peranannya sebagai peneraju TVET di peringkat serantau dan global yang responsif terhadap keperluan industri semasa, selaras dengan visi yang ditetapkan. Dokumen Pelan Strategik ini membantu warga PSA agar lebih fokus dalam usaha merealisasikan agenda transformasi politeknik Fasa Ketiga untuk melestarikan pembangunan modal insan keluaran politeknik yang akhirnya akan menghasilkan keupayaan baharu bagi membangunkan sumber manusia sebagai modal insan kelas pertama Negara menjelang Menerusi Pelan Strategik PSA ini, hasil yang ingin dicapai oleh PSA sewajarnya menjurus ke arah pencapaian 10 lonjakan utama dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) atau PPPM(PT) yang dirangka berlandaskan lima aspirasi iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. 16

18 Sepertimana yang diperjelaskan dalam kandungan PPPM(PT) tersebut, Rajah 5 menunjukkan ilustrasi bagi 10 Lonjakan yang diperlukan untuk mencapai aspirasi sistem dan aspirasi pelajar bagi mendorong kecemerlangan berterusan dalam sistem pendidikan tinggi dan secara khususnya PSA. Lonjakan ini juga dapat menjelaskan kaedah bagaimana isu berkaitan prestasi utama sistem, terutamanya kualiti dan kecekapan serta pengaruh persekitaran global yang semakin mencorakkan landskap pendidikan tinggi khususnya PSA dapat ditangani. Merujuk Rajah 5, Empat Lonjakan pertama merupakan perkara utama yang memfokus kepada keberhasilan warga pendidikan tinggi, termasuk pelajar dalam laluan akademik dan TVET, komuniti akademik dan seluruh rakyat Malaysia Rajah 5: Lonjakan 10 PPPM (PT) yang mengikuti pembelajaran sepanjang hayat. Manakala Enam Lonjakan seterusnya merupakan pemangkin bagi membolehkan ekosistem pendidikan tinggi, merangkumi pembiayaan, tadbir urus, inovasi, pembelajaran dalam talian, pengantarabangsaan dan penyampaian. 17

19 Sehingga kini PSA telah berjaya mengeluarkan enam dokumen perancangan strategik yang menjadi panduan utama dalam merealisasikan pencapaian semua KPI yang disasarkan bagi memastikan kecemerlangannya dapat dilestarikan. Rajah 6: Garis masa perancangan Strategik PSA 18

20 Kelestarian kecemerlangan PSA terus diperkasakan menerusi Pelan Strategik PSA ke VI iaitu bagi tempoh 2016 hingga 2020 yang sejajar dengan penyataan fasa 3 ( ) dalam Pelan Transformasi Politeknik sepertimana ditunjukkan pada Rajah 7. Pelaksanaan strategi dan inisiatif pada Fasa 3 dapat menyediakan PSA ke arah pencapaian ciri kecemerlangan politeknik yang inovatif, kreatif dan responsif sehingga mampu melonjakkan politeknik kepada tahap kecemerlangan iaitu dalam Fasa 4. Rajah 7: 4 Fasa Pelan Transformasi Politeknik 19

21 PSA komited menjadi Premier Polytechnic sejak 2010 lagi dengan merangka pelan strategik yang dibangunkan secara komprehensif berlandaskan 10 lonjakan utama dalam PPPM(PT) meliputi kekuatan dalaman dan persekitaran luaran, merangka strategi berserta pelan tindakan dan inisiatif berlandaskan KPI yang ditetapkan seperti mana yang terdapat APACC, PolyPMO, Polyrate dan MQA. Pelan Strategik PSA sememangnya dirangka berlandaskan Fasa 2 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) atau PPPM(PT) iaitu memacu penambahbaikan sistem. Rajah 8 menunjukkan empat strategi yang tersenarai dalam Pelan Tindakan Pelaksanaan Inisiatif bagi Lonjakan 4 Graduan TVET Berkualiti pada Fasa ke-2 ( ) merujuk kepada PPPM(PT). Rajah 8: Fasa PPPM(PT) 20

22 PSA turut mentransformasikan Kerangka Konsep Premier Polytechnic sediada yang merangkumi lima fokus utama yang dibangunkan secara holistik yakni Pelajar, Staf, Program, Struktur dan Industri yang disetarakan dengan kerangka pengurusan TVET merujuk kepada tujuh Bidang Kecemerlangan dalam manual akreditasi Asia-Pacific Accredition Certification Commission (APACC) Tujuh fokus utama ini digarap dengan tujuh teras utama yang berpaksikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pengajian Tinggi) atau PPPM(PT) dengan mengambilkira semua KPI yang ditetapkan dalam PoliPMO, Polyrate, pempiawaian dan prosedur kerja ISO, MQA, polisi dan dasar kerajaan serta pekeliling semasa. Rajah 9: Terma Rujukan 21

23 KERANGKA PELAN STRATEGIK PSA Rajah 8 menunjukkan Kerangka Pelan Strategik PSA yang dibangunkan berlandaskan Tujuh Teras utama yang sejajar dengan Empat Keberhasilan (income) dan Enam Pemangkin (Enablers) sepertimana yang dinyatakan dalam 10 Lonjakan PPPM(PT). Jadual 3 menunjukkan pemetaan bagi setiap bidang kecemerlangan terhadap setiap teras yang difokuskan di PSA. Manakala Jadual 4 menunjukkan pemetaan bagi setiap bidang kecemerlangan terhadap 10 Lonjakan yang di nyatakan dalam PPPM(PT). Rajah 8: Kerangka Pelan Strategik

24 Jadual 3: Bidang kecemerlangan dan teras BIDANG KECEMERLANGAN TERAS K1 Tadbir Urus & Kepimpinan Melaksana Sistem Pengurusan Menyeluruh K2 Akademik Memperkasa Program Dan Instruksional K3 Staf Mengoptimumkan bakat dan Kepakaran K4 Pembangunan Penyelidikan Inovasi Dan Membudayakan Penyelidikan Bestari Pengkomersialan K5 Hubungan Korporat, Industri& Pengantarabangsaan Keunggulan Global K6 Pembangunan Fizikal Membangunkan Fasiliti Dan Infrastruktur Mencukupi Dan Responsif Dengan Keperluan Pembelajaran Terkini K7 Pelajar Membentuk Kemandirian Pelajar K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Jadual 4: Pemetaan Kecemerlangan terhadap Lonjakan 10 PPPM (PT) LONJAKAN PPPM (PT) BIDANG KECEMERLANGAN L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 Tadbir Urus & Pengurusan Akademik Staf Pembangunan Penyelidikan Inovasi dan Pengkomersialan Hubungan Korporat, Industri& Pengantarabangsaan Pembangunan Fizikal Pelajar Petunjuk: K - Kecemerlangan L - Lonjakan 23

25 24

26 KECEMERLANGAN 1 : TADBIR URUS DAN PENGURUSAN (Governance & Management) TERAS : Melaksana Sistem Pengurusan Menyeluruh (T1) OBJEKTIF : Meningkatkan keberkesanan dan kecekapan operasi dan tadbir urus, dengan pemerhatian ke arah memperkasakan institusi berdasarkan kesediaan. STRATEGI : 1. Peningkatan keberkesanan dan kecekapan operasi pentadbiran. 2. Peningkatan program komunikasi yang bersepadu dengan pemegang taruh bagi mengukuhkan penempatan PSA sebagai pusat pendidikan dan latihan yang disegani. 3. Pemantapan dana bagi mewujudkan kewangan yang lestari. 4. Perancangan dan pelaksanaan pengurusan risiko yang berkesan bagi memastikan pencapaian objektif yang disasarkan. 5. Pemantapan pelaksanaan sistem jaminan kualiti program pengajian. 6. Pengiktirafan badan penilai luar terhadap institusi. 7. Meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi dengan melaksanakan EKSA. 8. Memberi kefahaman berhubung dasar keselamatan perlindungan kepada warga PSA 9. Meningkatkan sikap tanggungjawab individu dan sentiasa mematuhi peraturan/garis panduan dalam melaksanakan tugas di PSA. 10. Meningkatkan tahap kualiti keselamatan perlindungan dan OSH di PSA. 11. Meningkatkan kesedaran pengurusan dan amalan hijau kepada warga PSA. 12. Meningkatkan infrastruktur untuk mengalakkan amalan hijau di kampus PSA. 13. Meningkatkan amalan hijau di kalangan warga PSA 25

27 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGERUSI JW PERANCANGAN STRATEGIK JK PENGURUSAN & PENTADBIRAN JK KEWANGAN JK PENJAMINAN KUALITI JK KESELAMATAN, KESIHATAN & PERSEKITARAN 26

28 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 1 Pengukuhan peranan dan tanggungjawab yang jelas bagi setiap perjawatan dalam jabatan/unit. 1. Peratus (%) staf menyertai sesi penyebaran maklumat berkaitan peranan dan tanggungjawab staf Peratusan staf yang menghadiri sesi penyebaran maklumat seperti kursus, perhimpunan bulanan, bengkel, dialog dan taklimat. 1. Menyediakan kursus/taklimat induksi dalaman bagi staf yang baru melapor diri. 2. Menganjurkan kursus/taklimat berkaitan dengan dasar-dasar yang baru diwujudkan. 3. Mengadakan perhimpunan bulanan setiap sebulan sekali. 100% 100% 100% 100% 100% 100% APACC Criteria 1 /Indicator A : Adminstrative Structure & Bodies, No. 1 (Annex 1); Indikator B Qualifications of Adminsitrative Staff, No. 1 (Annex 11) BPENT 2. Peratus senarai tugas staf dikemaskini mengikut garis panduan semasa. Peratus senarai tugas staf dikemaskini mengikut garis panduan semasa Nota: 1. Mengeluarkan arahan untuk mengemaskini senarai tugas kepada semua staf sekali setahun. 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) Bil 8/1991 BPENT UJK Arahan semakan semula senarai tugas dikeluarkan oleh BPENT dan diselia oleh Unit Jaminan Kualiti. 27

29 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 3. Peratus (%) staf mengemaskini fail meja. Fail meja yang disediakan mengikut senarai tugas yang dikemaskini. - Format standard disediakan oleh BPENT. - Senarai semak kandungan fail meja yang akan disemak oleh Pengarah / TPA / TPSA / KJ / KP. 1) Mewajibkan setiap staf baharu menyediakan fail meja yang lengkap dalam tempoh sebulan sebaik saja melapor diri. 2) Mewajibkan semua staf mengemaskini fail meja mengikut peranan dan tanggungjawab setiap jabatan dan unit berdasarkan kepada garis panduan semasa. 70% 90% 100% 100% 100% 100% Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) Bil 8/1991 BPENT UJK 2 Peningkatan keberkesanan dan kecekapan operasi institusi. 1. Bilangan staf, jabatan dan unit yang menerima pengiktirafan kecemerlangan peringkat dalaman. Pengiktirafan diberi secara berkala kepada: Staf cemerlang di Jabatan: Seorang staf dari setiap jabatan secara suku tahun. (7 jabatan x 1 staf x 2 kali setahun. Melaksanakan sistem pengiktarafan kecemerlangan staf, jabatan dan unit Staf cemerlang di Jabatan: BPENT ULPL Jabatan Unit 28

30 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES Staf cemerlang di Unit: Seorang staf dari keseluruhan unit (gabungan unit) secara suku tahun. ( 1 staf x 4 kali setahun) Staf cemerlang di Unit: Jabatan Cemerlang: Satu (1) jabatan cemerlang bagi setiap enam (6) bulan. Jabatan Cemerlang Unit Cemerlang: Satu (1) unit cemerlang bagi setiap enam (6) bulan. Unit cemerlang Peratus staf berkelayakan memohon yang disokong untuk diberi pengiktirafan dalam kenaikan pangkat berdasarkan gred perkhidmatan semasa. Merujuk kepada definisi yang diberikan dalam garis panduan kenaikan pangkat gred perkhidmatan. Menyebarluas maklumat berkaitan kriteria kenaikan pangkat gred perkhidmatan kepada staf dengan mengadakan taklimat secara tahunan BPENT 29

31 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 3. Bilangan anugerah pengurusan organisasi yang dimenangi / diiktiraf / diperakukan oleh badan penilai bertauliah. KPI menyatakan bilangan anugerah kewangan, anugerah KIK atau lain-lain anugerah pengurusan organisasi, yang dimenangi / diiktiraf / diperakukan di peringkat agensi / negeri oleh Badan Penilai Bertauliah (SIRIM / MAMPU / MPC / MDEC (sekurangkurangnya 4 bintang) / LRQA / AEMAS/ MBR dan lain-lain yang setara dengannya). 1. Menyebarluas maklumat berkaitan keperluan anugerah organisasi kepada semua staf. 2. Mengadakan bengkel berkaitan bagi memastikan semua pemilik proses yang terlibat menyediakan bahan bukti pada masa yang ditetapkan PolyPMO KPI 18 BPENT UJK 4. Peratus markah yang dikekalkan dalam Anugerah Pengurusan Organisasi di peringkat Asia Pasifik ; Asia Pacific Accreditation Certification Commission (APACC) Mengekalkan markah dalam julat 451 hingga 500. Baseline: Lawatan akreditasi APACC kali pertama pada Februari PSA memperolehi 457 markah, iaitu 457/500=91.4% Nota: Lawatan akreditasi APACC yang 1. Mengadakan audit dalaman berdasarkan criteria APACC secara berkala. 2. Melaksanakan pelan tindakan yang berasaskan kepada laporan audit PolyPMO KPI 18 PPPM (PT) Lonjakan 4 Graduant TVET Berkualiti Akreditasi antarabangsa untuk Program TVET JW APACC UJK 30

32 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES berpangkalan di Manila telah dilaksanakan pada 21 dan 22 Februari 2014 dengan PSA mendapat markah penilaian dalam julat sehingga melayakkan anugerah Emas. PSA dianugerahkan emas pada sijil akreditasi yang sahlaku dari 11 Mac 2014 hingga 10 Mac Peratus bilangan prosedur kerja yang diselaraskan. Memurnikan prosedur kerja yang dikenalpasti untuk dipinda mengikut keperluan semasa berdasarkan ketetapan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Bengkel Prosedur Kualiti. Nota: Prosedur kerja merujuk semua proses kerja yang mendapat pengiktirafan: MS ISO 9001: Mengadakan bengkel semak semula prosedur kerja sekali setahun MS ISO 9001:2008 APACC Criteria 1/Indicator A Administrative Structure & Bodies/ No 3 (Annex 3, 4 & 5), No. 4 UJK 31

33 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 3 Peningkatan program komunikasi yang bersepadu dengan pemegang taruh bagi mengukuhkan positioning PSA sebagai pusat pendidikan dan latihan yang disegani. 1. Bilangan komunikasi bersepadu dengan pemegang taruh yang dijalankan melalui pelbagai media dan kejadian (events). Komunikasi bersepadu adalah perancangan komunikasi yang komprehensif dengan pemegang taruh berkaitan PSA (misi, visi, aktiviti, pencapaian, kemajuan, perkembangan institusi serta perkembangan dasar berkaitan) yang menggunakan gabungan saluran komunikasi secara jelas, konsisten dan berimpak tinggi melalui seamless integration of messages. Pemegang taruh meliputi pemegang taruh dalaman dan luaran. Pemegang taruh dalaman: Individu, kumpulan atau organisasi dalam organisasi yang boleh menuntut perhatian, sumber atau output, atau yang menerima kesan dari output PSA. 1. Meningkatkan komunikasi dengan pemegang taruh luar utama (key stakeholders) melalui pelbagai platform seperti sesi dialog, mesyuarat dan persidangan. 2. Menghasilkan penerbitan secara berkala bagi memaparkan perkembangan dan kemajuan PSA seperti: a) Lapuran Tahunan yang diterbitkan setiap tahun. b) Buletin/newletter dan/atau lain-lain bahan penerbitan. 3. Mengadakan perjumpaan di antara pihak pengurusan dengan kakitangan setiap bulan (pemegang taruh dalaman) APACC Criteria 1 / Indicator A Administrative Structure & Bodies No. 1 (Annex 1) Pekeliling Am Bil 2 Tahun 2000 BPEN PRO UJK UTM Unit-unit 32

34 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES Contoh: Pengurusan, kakitangan (akademik dan sokongan), KOPSA dan pelajar. Pemegang taruh luaran: Individu, kumpulan atau organisasi di luar PSA yang boleh menuntut perhatian, sumber atau output, atau yang menerima kesan dari output organisasi. Contoh: Industri, ibu bapa, KPM & JPP, pembekal, komuniti dan media massa. Media Meliputi media media cetak, media broadcast dan Internet. Kejadian (Events) Meliputi aktiviti seperti persidangan, sesi dialog, taklimat dan pameran. 33

35 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 2. Bilangan promosi yang dijalankan melalui pelbagai media secara bersepadu. Bilangan promosi melalui media massa (seperti akhbar, radio dan TV) dalam bentuk artikel, laporan, berita, roadshow; penglibatan dalam pameran atau kejadian (events) dan lain-lain mengenai misi, visi, aktiviti, pencapaian, kemajuan dan sebagainya Meningkatkan siaran promosi bersepadu yang meliputi pelbagai media APACC Criteria 1 / Indicator A Administrative Structure & Bodies No. 1 (Annex 1) PRO 4 Pemantapan perlaksanaan sistem kewangan yang efisien. 1. Bilangan perancangan Anggaran Belanja Mengurus (ABM). Perancangan Anggaran Belanja Mengurus yang disediakan setiap tahun. Menyediakan satu perancangan Anggaran Belanja Mengurus yang holistic PolyRate DePAN :Infrastruktur ICT & e- pembelajaran, multimedia. APACC Criteria 1/ Indicator C Management Systems &Procedures: Indicator No. 2 (Annex 13) PAK J/B/U 34

36 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 2. Bilangan kajian semula bajet tahunan. 3. Bilangan pemantauan pengurusan bajet dan peruntukan. Bajet tahunan yang dikaji semula bagi memastikan aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan. Aktiviti pemantauan dalam pengurusan bajet dan peruntukan. Mengkaji semula bajet bagi memastikan perlaksanaan sistem kewangan yang efisien. Melaksanakan sistem pemantauan dalam pengurusan bajet dan peruntukan seperti penyelarasan dalaman oleh Pasukan Inspektorat Dalaman (PID) (Min) PolyRate ; 2.14; 2.16; DePAN : InfrastrukturICT & e-pembelajaran, multimedia. APACC Kriteria 1/ Indicator C Management Systems & Procedures/ No 1 (Annex 12) & No. 2 (Annex 13). APACC Criteria 1/ Indicator C Administrative Structure & Bodies Indicator No. 2 (Annex 13) & No. 3 (Annex 14) PAK J/B/U PAK PID 35

37 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 4. Peratusan varian Prestasi Perbelanjaan Mengurus. Peratus perbezaan di antara peruntukkan yang diterima dengan prestasi perbelanjaan sebenar. Varian yang dibenarkan adalah 5%. Memastikan Prestasi Perbelanjaan Mengurus mengikut varian yang dibenarkan iaitu 5% PolyRate 2.13;2.14; 2.16; 2.17 APPAC Criiteria 1/ Indicator C Administrative Structure & Bodies Indicator No. 1 (Annex 12) PAK 5. Peratusan (%) pembayaran bil yang dilaksanakan dalam tempoh7 hari bekerja. Bilangan pembayaran bil yang dapat disempurnakan dalam tujuh (7) hari bekerja. Formula : (Bil yang dibayar dalam tujuh (7) hari bekerja / jumlah bilangan bil) x 100% Pembayaran bil disempurnakan dalam masa 7 hari bekerja PolyPMO - KPI 19 PAK 5 Pemantapan dana bagi mewujudkan kewangan yang lestari. 1. Peratus peningkatkan dalam dana. Peratus peningkatan dana yang diukur dengan menggunakan formula berikut: [(JD tahun semasa-jd tahun sebelum)/ JD tahun semasa ] x Menjana pendapatan melalu: a. Sumber sedia ada seperti : i. Sewaan kemudahan dan aset. ii. Latihan dan kursus (jangka panjang dan pendek) iii. Skim Padanan Rangkaian Penyelidikan PPPMPT - Inisiatif 5 /Lonjakan 5 Kelestarian Kewangan Lonjakan 6 Tadbir Urus Perkasa Lonjakan 7 PAK UPI ULPL CMET 36

38 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES Baseline: (Sumber: APACC Annex 14) Peratus peningkatan pendapatan: 2011 ke 2012: 13.5% 2012 ke 2013: 12.13% 2011 Capital receipts: RM 34,917, Self-financinge courses: 758, Others: Swasta-Awam iv. Calibration test yang ditawarkan oleh BMCL - Center of Technology (COT). b. Mengenalpasti sumbersumber dana baharu seperti: i) Rundingan ii) Kursus dan latihan baharu iii) Kelab-kelab dan/atau kumpulan-kumpulan lain yang berdaftar. 2. Meningkatkan dana melalui sumber-sumber seperti berikut: i) Geran penyelidikan ii) Geran pemindahan ilmu (Knowledge Transfer Programme [KTP]) iii) Public Private Research Network (PPRN). iv) Tajaan v) Pemerkasaan Alumni` vi) Pelaburan oleh Koperasi (KOPSA) Ekosistem Inovasi. APACC Criteria 1/ Indicaor C Management Systems & Procedures Indicator No. 3 (Annex 14) 37

39 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 2. Peratus peningkatan dalam jumlah dana yang diperoleh melalui geran / sponsorship Capital receipts: RM 41,885, Self-financing courses: 816, Others 982, RM47,563, Self-financing courses: RM 145, Others RM 886, ) Memperkasa Alumni sebagai sumber dana. PPPMPT - Inisiatif 5 /Lonjakan 5 Kelestarian Kewangan Lonjakan 6 Tadbir Urus Perkasa Lonjakan 7 Ekosistem Inovasi. APACC Criteria 1/ Indicaor C Management Systems & Procedures Indicator No. 3 (Annex 14) PAK UPI ULPL CMET 38

40 39

41 KECEMERLANGAN 2 : AKADEMIK (Academic) TERAS : MEMPERKASA PROGRAM DAN INSTRUKSIONAL (T2) OBJEKTIF : Melonjakkan penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran tvet melalui latihan multi-disiplin yang berkualiti STRATEGI : 1. Penawaran program berasaskan reka bentuk kurikulum yang relevan dengan keperluan industri sejajar dengan keperluan keberhasilan utama ekonomi negara (NKEA). 2. Kepelbagaian kaedah pembelajaran dan pengajaran. 3. Peningkatan kaedah pembelajaran dan pengajaran secara e-learning. 4. Pengukuhan terhadap kualiti kurikulum dan sistem Pembelajaran dan Pengajaran melalui jaringan dan kolaborasi industri-akademia. 5. Peningkatan penggunaan Bahasa Inggeris sebagai medium penyampaian P&P. 6. Pemerkasaan sistem penilaian dan pentaksiran bagi penambahbaikan berterusan program pengajian. 40

42 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA Ketua Jawatankuasa Pengurusan Akademik Jawatankuasa Kurikulum Jawatankuasa Kokurikulum Jawatankuasa Instruktional Jawatankuasa Pentaksiran & Penilaian Jawatankuasa Medium Penyampaian Jawatankuasa E Learning Jawatankuasa Pemantauan P&P 41

43 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 1 Penawaran program berasaskan reka bentuk dan penyampaian kurikulum yang di terajui oleh industri mengikut keperluan keberhasilan utama ekonomi negara (NKEA). 1. Bilangan program baharu yang dibangunkan atau dilaksanakan. 2. Bilangan program semasa yang disemak semula (Self Review Report Program Pengajian / 3 tahun) Program baharu yang ditawarkan merujuk kepada permintaan pihak industri. Kurikulum yang dibangunkan bersama dengan pihak industri iaitu kurikulum berasaskan industri (Industrial-led-curriculum). Merujuk kepada program sedia ada yang ditawarkan. Membangunkan / melaksanakan program Sijil kursus pendek, sijil (MQF Tahap 3), Diploma (MQF Tahap 4) Diploma Lanjutan (MQF Tahap 5) dan Ijazah (MQF Tahap 6). Menyemak semula program sedia ada - Diploma (MQF Tahap 4) - Ijazah (MQF Tahap 6) LK1 LK3 LK4 12 LK1 LK4 ULPL Jabatan Akademik JW Akreditasi PSA Jabatan 2 Kepelbagaian kaedah pembelajaran dan pengajaran (P&P) bagi memenuhi pelaksanaan Outcome-Based Bilangan kaedah pembelajaran dan pengajaran (P&P) ke arah pencapaian Outcome-Based Education (OBE) Kepelbagaian kaedah pembelajaran dan pengajaran (P&P) bagi memenuhi pelaksanaan Outcome-Based Education (OBE). Mengaplikasikan amalan terbaik bagi pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran berasaskan OBE. Contohnya : - problem based learning - work based learning - project based Kriteria APACC LK1 LK3 LK4 Jabatan dan Unit (Pertandin gan Inovasi Bahan P&P) 42

44 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES Education (OBE). Bilangan interest group. Kumpulan berkepentingan bagi mencapai keperluan Outcome-Based Education (OBE). Mewujudkan interest group dalam OBE bagi menyumbang pelaksanaan aktiviti berkaitan Share and Produce Innovatively and Creatively towards Excellence (SPICE). Contohnya : - E-Pembelajaran - Pentaksiran - Pembangunan Kurikulum - Penulisan dan Penerbitan LK1 LK3 LK4 Jabatan dan Unit 3 Peningkatan pembelajaran secara e-learning. 1. Peratus (%) platform dalam Portal CIDOS. Peratusan platform yang dibangunkan bagi kursus berdasarkan pensyarah dalam Portal CIDOS. Mempertingkatkan peratusan platform dalam Portal CIDOS. 100% 100% 100% 100% 100% 100% LK1 LK3 LK4 LK9 UTM / E- Learning/Jab atan Akademik 2. Peratus (%) penggunaan e- learning dalam P&P. Peratusan penggunaan e- learning dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan peratusan pengunaan e-learning dalam pelaksanaan P&P. 60% 70% 80% 90% 100% 100% LK1 LK3 LK4 LK9 UTM / E- Learning/ Jabatan Akademik 3. Bilangan modul interaktif. Bilangan modul interaktif yang dibangunkan dan diaplikasikan alam pengajaran dan pembelajaran. Membangunkan dan mengaplikasi modul interaktif LK1 LK3 LK4 LK9 UTM / E- Learning/Jab atan Akademik 43

45 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 4. Peratus staf yang terlibat dalam kursus berkaitan ICT (berkaitan dengan perisian untuk pembangunan modul interaktif ) Kursus berkaitan kemahiran menggunakan komputer dan ICT berkaitan dengan perisian untuk pembangunan modul interaktif. Mengadakan kursus berkaitan ICT berkaitan dengan perisian untuk pembangunan modul interaktif. 85% 85% 85% 85% 85% 85% LK1 LK3 LK4 LK9 UTM/ULPL / Jabatan Akademik 4 Pengukuhan terhadap kualiti kurikulum dan sistem penyampaian P&P melalui jaringan dan kolaborasi industri-akademia. 1. Peratus (%) program yang mencapai 50 jam pengajaran oleh Pensyarah Pelawat Industri (mengikut garis panduan semasa) Peratusan program yang mencapai 50 jam pengajaran pensyarah pelawat industri (mengikut garis panduan semasa) Meningkatkan Jam lnteraksi bersama pensyarah pelawat industri (PPI) dalam pelaksanaan P&P kepada semua program pengajian dengan lebih berkesan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% LK1 LK3 LK4 Jabatan Akademik 2. Bilangan laporan penglibatan industri dan agensi luar. Bilangan laporan yang melibatkan agensi luar samada dalam penyemakan atau penggubalan kurikulum. 1. Melibatkan pihak industri dan agensi luar dalam penggubalan kurikulum dan semakan kurikulum 2. Melibatkan pihak industri sebagai penilai bagi sesuatu kursus LK1 LK3 LK4 Jabatan Akademik 44

46 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 3. Bilangan semakan dalaman / audit dalaman. Audit Dalaman yang dilaksanakan terhadap program pengajian oleh panel dalaman. Panel dalaman adalah wakil auditor yang terdiri daripada setiap jabatan/unit yang dilantik oleh institusi. Melaksanakan Audit Dalaman terhadap pelaksanaan program pengajian oleh panel dalaman LK1 LK3 LK4 UJK 4. Bilangan audit luaran. Audit Luaran yang dilaksanakan terhadap program pengajian oleh panel luar. Panel luar adalah wakil yang dilantik oleh institusi bagi memenuhi keperluan bidang MQA dan ISO. Bilangan audit luaran LK1 LK3 LK4 UJK JW Akreditasi Program 5 Peningkatan penggunaan Bahasa Inggeris dalam penyampaian P&P secara berkesan. Peratus (%) pensyarah menggunakan Bahasa Inggeris dalam penyampaian P&P Peratusan pensyarah menggunakan Bahasa Inggeris sepenuhnya dalam penyampaian P&P bagi kursus bidang (disiplin) dengan berkesan. Contoh : - Penggunaan bahasa yang baik dan mudah difahami - Penilaian dan nota dalam 1. Mengadakan program coaching di kalangan pensyarah kursus/bidang contohnya penyediaan item soalan. 2. Mengadakan program Micro Teaching bagi pensyarah yang memperolehi markah Domain 5 kurang daripada % 100% 100% 100% 100% 100% LK1 LK3 LK4 Jabatan Akademik 45

47 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES bahasa Inggeris. 6 Memperkasakan elemen pentaksiran dan penilaian program pengajian 1. Bilangan pakar bidang / panel luar / Universiti Awam bagi setiap program di dalam proses penyediaan item soalan. Semakan item soalan oleh pakar bidang supaya item yang dihasilkan setara dengan Institusi Pengajian yang lain. Menggalakkan amalan terbaik bagi mencapai penambahbaikan program 2 pakar bidang / program LK1 LK3 LK4 Jabatan Akademik / UPEP 46

48 47

49 KECEMERLANGAN 3 : STAF (Faculty and Staff) TERAS : MENGOPTIMUMKAN BAKAT DAN KEPAKARAN (T3) OBJEKTIF : Mengoptimumkan bakat dan kepakaran staf secara holistik bagi memperkasa perkongsian ilmu yang berterusan. STRATEGI : 1. Peningkatan kepakaran staf melalui jaringan kolaborasi dan perkongsian pintar dengan industri, institusi pendidikan dan badan professional, agensi kerajaan dan swasta 2. Peningkatan kompetensi staf akademik dan sokongan melalui kursus dan latihan 3. Pengukuhan sokongan eko-sistem learning organization 4. Pemerkasaan program sepanjang hayat 48

50 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA Ketua Setiausaha Ketua Penyelaras Latihan Dalaman Ketua Penyelaras Latihan Luaran dan Pemasaran Pengurusan Bakat Kecemerlangan Staf Promosi Sangkutan Industri Pengurusan Pengetahuan Pengurusan Data Pengurusan Fasiliti Penilaian dan Keperluan Latihan 49

51 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 1 Peningkatan kompetensi staf sokongan dan akademik melalui kursus dan latihan. 1. Merangka dan memurnikan Kompetensi Matrik Staf 2. Peratus (%) pencapaian kompetensi matriks berdasarkan gap analysis. Kompetensi adalah terma yang digunapakai untuk menerangkan cara bagaimana staf berkelakuan, tahap pengetahuan yang diperlukan oleh setiap staf untuk mencapai tahap kecemerlangan yang diperlukan dalam usaha memenuhi matlamat organisasi. Kompetensi Matrik dijangka siap pada 2016 dan dimurnikan pada setiap tahun. Peratusan staf yang mencapai tahap kompetensi matriks berdasarkan gap analysis.bagi tujuan mengenalpasti jurang di antara kemahiran/kompetensi sedia ada dengan kemahiran/kompetensi yang perlu ada pada sesorang staf untuk melaksanakan tugastugas mereka ke arah pencapaian misi dan visi institusi yang ditetapkan. 1. Membangunkan satu kerangka yang terdiri daripada i. Kompetensi Teras; ii. Kompetensi Pengurusan iii. Kompetensi Teknikal 2. Menilai staf mengikut kategori kerangka kompetensi yang telah dibangunkan. Menjalankan skills gap analysis bagi mengenalpasti keperluan kompetensi bagi staf sokongan dan akademik % 40% 60% 80% 100% BPENT ULPL ULPL 50

52 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 3. Peratus (%) staf yang mempunyai kepakaran Master Trainer mengikut bidang, sijil professional, dan sijil kemahiran /kompetensi. Penglibatan staf mengikut perancangan latihan yang disediakan dalam bidangbidang yang berkaitan seperti Master Trainer, mempunyai sijil-sijil professional dan kemahiran/kompetensi. KPI ini merujuk juga kepada sijil profesional seperti IR, LAE, SR, AR, CR, CPA dan lain-lain yang diperolehi oleh semua kategori PPPT. Menyediakan kursus dan bengkel atau staf menghadiri kursus Master Trainer, kursus-kursus professioanal yang dapat meningkatkan kemahiran dan kompetensi mereka. 10% 15% 20% 25% 30% ULPL 4. Bilangan staf yang menyertai program Bahasa lnggeris Bilangan staf yang dapat menguasai Tahap 2 (yang akan ditentukan oleh pensyarah JPA) dalam Bahasa Inggeris. (Pengiraan bilangan staf setiap tahun dikira secara kumulatif). Meningkatkan kemahiran dan penguasaan dalam berbahasa Inggeris dengan mengadakan kursus-kursus Bahasa Inggeris yang wajib dihadiri oleh semua staf. 110 orang 170 orang 230 orang 290 orang 350 orang ULPL Jabatan Unit 51

53 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 5. Peratus (100%) staf mengikuti 10 hari latihan dalam perkhidmatan setahun. KPI menyatakan staf akademik dan staf sokongan yang menjalani latihan sekurang-kurangnya 10 hari dalam perkhidmatan setahun. Memastikan kursus/latihan berpandukan kerangka kompetensi matrik yang telah diisi oleh setiap staf dijalankan. 100% 100% 100% 100% 100% ULPL a. Apa jua kursus yang dihadiri secara rasmi diambilkira dengan syarat kursus tersebut perlu melalui Ketua Pengarah JPP/ Pengarah Bahagian JPP/ Ketua Jabatan Politeknik. Pengiraan Bilangan Hari Berkursus: 6 jam berkursus dikira sebagai Satu (1) Hari atau setiap Tiga (3) kali berkursus x Dua (2) jam/kali atau Tiga (3) kali x Dua (2) jam/kali (boleh berlaku pada hari yang sama atau hari lain). 52

54 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 2 Peningkatan sokongan ekosistem learning organization. 1. Membangunkan latihan dalaman menggunakan kepakaran dalaman Latihan dalaman adalah latihan yang dianjurkan oleh PSA untuk staf PSA dimana tenaga pengajarnya terdiri daripada staf PSA atau penceramah luar (meliputi kursus, seminar, bengkel, persidangan, ceramah, taklimat, perkongsian ilmu dan simposium). Kepakaran dalaman adalah kepakaran staf PSA seperti Master Trainer mengikut bidang, sijil professional, dan sijil kemahiran / kompetensi. (Pengiraan bilangan staf setiap tahun dikira secara kumulatif). Mengenalpasti kepakaran dalaman sedia ada dan membangunkan modul modul berdasarkan kepakaran yang ada untuk digunapakai semasa kursus dalaman ULPL Jabatan Unit 2. Mempelbagaikan mod latihan. Mod latihan adalah kaedah penyampaian latihan samada secara mod online, mod pembelajaran bersemuka, atau mod blended dimana gabungan mod online dan mod bersemuka. ((Pengiraan bilangan mod latihan setiap tahun dikira Memastikan mod latihan dipelbagaikan untuk menjadikan latihan yang lebih menarik dan interaktif ULPL 53

55 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES secara bukan kumulatif). 3. Bilangan garis panduan yang disediakan Garis panduan bagi memastikan setiap kakitangan menghadiri kursus dalam bidang yang berkaitan dengan tugas semasa. Menyediakan garis panduan bagi memastikan kakitangan menghadiri kursus dalam bidang yang berkaitan dengan tugas semasa ULPL Garispanduan dijangka siap pada 2016 dan dimurnikan pada setiap tahun. 4. Bilangan program perkongsian ilmu. Program perkongsian ilmu seperti knowledge Sharing Session, Human Library, atau Learning Circle yang dikendalikan oleh staf yang mempunyai kepakaran pengetahuan atau yang selesai menghadiri latihan luar. Membangunkan programprogram bagi menyokong ekosistem learning organization ULPL (Pengiraan bilangan program setiap tahun dikira secara kumulatif). 54

56 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 3 Peningkatan kepakaran staf melalui jaringan kolaborasi dan perkongsian pintar dengan industri, institusi pendidikan, badan professional, agensi kerajaan dan swasta. 1. Bilangan pensyarah yang terlibat dengan pihak industri/agensi luar dalam mempertingkatkan ilmu dan pengalaman industri/agensi. Industri/ agensi bermaksud organisasi luar selain politeknik seperti sektor awam, sektor swasta, NGO, badan profesional dll. (Pengiraan peningkatan bilangan staf setiap tahun dikira secara kumulatif). 1. Mempergiat penglibatan industri/agensi/ institusi yang berpotensi untuk melaksanakan kolaborasi melalui program terlanggan dan kursus pendek. 2. Mengadakan program Sangkutan Industri Pensyarah dengan industri berkaitan. 3. Mempergiatkan program Pengalaman bersama Industri dikalangan staf. 20 orang 25 orang 30 orang 40 orang 50 orang CISEC 4. Mempromosikan Staf Pakar Bidang yang dapat berkolaborasi dengan industri luar. 2. Bilangan staf terlibat dalam perkhidmatan professional dan perundingan. Bilangan staf yang terlibat memberi khidmat rundingan dan nasihat dalam bidang masing-masing di organisasi luar. (Pengiraan peningkatan bilangan staf setiap tahun dikira secara kumulatif). Melibatkan staf dalam perkhidmatan professional / perundingan di peringkat tempatan dan antarabangsa. 10 orang 11 orang 12 orang 13 orang 14 orang ULPL CMET 55

57 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 3. Peratus (%) staf yang menyertai badan professional. 4. Bilangan staf yang terlibat dengan perkongsian pintar dalam program mobiliti. Peratusan staf yang menyertai badan professional untuk peningkatan diri dan kemahiran khusus. Ini memberi peluang kepada pensyarah untuk berkongsi dan kemahiran serta khidmat rundingan dengan pihak luar. (contoh: menjadi tenaga pengajar di institusi lain) (Pengiraan peningkatan bilangan staf setiap tahun dikira secara kumulatif). Memastikan staf akademik berdaftar dan menyertai badanbadan professional mengikut bidang. Mempertingkatkan program mobiliti staf dengan institusi luar/ dalam negara untuk mempertingkatkan perkongsian pintar. 11% 11.5% 12% 2.5% 13.5% 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 6 orang Semua Jabatan Unit ULPL Semua Jabatan Unit ULPL 4 Memperkayakan program sepanjang hayat. 1. Bilangan staf yang terlibat mengajar secara langsung kursus jangka pendek (KJP) / kursus terlanggan (KT) / kursus secara sambilan (KSS). Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) merujuk kepada pembelajaran yang disertai oleh mereka yang berusia 15 tahun dan ke atas kecuali pelajar profesional. Pelajar profesional merujuk kepada pelajar yang mengikuti kursus sepenuh masa di sekolah, kolej atau universiti dengan tujuan untuk memperolehi kelayakan akademik atau kemahiran. Pelajar profesional yang mengikuti Memastikan staf terlibat dalam menjayakan kursus jangka pendek (KJP) / kursus terlanggan (KT) / kursus secara sambilan (KSS) yang dianjur oleh organisasi. Contoh : - Kursus UBS Accounting: Sage Sdn Bhd 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang ULPL 56

58 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES program PSH selain daripada kursus ditawarkan dalam bidang pengajian, boleh diambilkira sebagai penyertaan di dalam program PSH. Program Jangka Pendek - Program yang dilaksanakan tidak lebih 6 bulan, khusus untuk individu yang ingin mendapatkan kemahiran/ pengetahuan baharu. Peserta program ini terdiri dari individu, komuniti, sektor awam dan swasta serta industri berdasarkan keperluan semasa. Juga dikenali sebagai reskilling. Program Separa Masa - Program yang dilaksanakan melebihi 6 bulan, khusus untuk individu yang ingin meningkatkan kelayakan sedia ada samada diploma, diploma lanjutan dan ijazah. Dikenali sebagai 'upskilling'. Bilangan penyertaan 57

59 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES Program PSH (program pengajian separa masa dan program jangka pendek) yang dilaksanakan dalam tahun semasa. (Pengiraan peningkatan bilangan staf setiap tahun dikira secara bukan kumulatif). 2. Bilangan penyertaan dalam kursus jangka pendek (KJP) / kursus terlanggan (KT) / kursus secara sambilan (KSS). Bilangan penyertaan dalam Time Sector Privatisation (TSP) yang ditawarkan. Contoh :kursus jangka pendek (KJP) / kursus terlanggan (KT) / kursus secara sambilan (KSS) Mempergiatkan penawaran kursus jangka pendek (KJP)/ kursus terlanggan (KT) / kursus secara sambilan (KSS). 600 orang 620 orang 660 orang 680 orang 700 orang ULPL (Pengiraan peningkatan bilangan staf setiap tahun dikira secara bukan kumulatif: Bilangan penyertaan telah ditetapkan oleh PolyPMO). 3. Jumlah pendapatan Jumlah pendapatan Merancang dan melaksanakan ULPL 58

60 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES yang diperolehi hasil daripada program PSH - Program Pengajian Separa Masa dan Program Jangka Pendek merupakan pendapatan kasar yang diperolehi dari program PSH - Program Pengajian Separa Masa dan Program Jangka Pendek yang dilaksanakan oleh politeknik. Pendapatan merujuk kepada terimaan dalam bentuk tunai atau bukan tunai (benefit in kind). program PSH bagi menjana pendapatan yang boleh digunapakai untuk pembangunan staf dan fasiliti bagi kebaikan bersama

61 60

62 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGERUSI Pengarah CENTRE OF MEDICAL ELECTRONIC PENYELIDIKAN, INOVASI & PENGKOMERSIALAN PENERBITAN PERLINDUNGAN HARTA INTELEK PROJEK PELAJAR 61

63 KECEMERLANGAN 4 : PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (Research Development, Innovation & Commercialization) TERAS : Membudayakan Penyelidikan Bestari (T4) OBJEKTIF : Memperkasakan penyelidikan bagi kelestarian TVET STRATEGI : 1. Pemerkasaan budaya penyelidikan interdisiplin dan inovasi seiring dengan kehendak komuniti dan industri. 2. Pengoptimuman kebolehupayaan penyelidikan dan inovasi melalui kolaborasi. 3. Penyediaaan persekitaran yang menyokong perkongsian teknologi, infrastruktur penyelidikan dan pembangunan bakat. 4. Penghasilan produk boleh diaplikasikan oleh industri dan masyarakat. 5. Pelaksanaan projek penyelidikan dan inovasi yang menyokong bidang tujahan. 6. Penerbitan Journal akademik, majalah, kertas penyelidikan berkaitan dengan bidang tujahan atau bidang yang berkaitan. 7. Penjanaan pendapatan dan geran daripada aktiviti dalam bidang tujahan dan bidang yang berkaitan. 62

64 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 1 Memperkasakan budaya penyelidikan interdisiplin dan inovasi seiring dengan kehendak komuniti dan industri. 1. Bilangan kajian keperluan. 2. Bilangan kursus dan bengkel yang dianjurkan. 3. Bilangan pembentangan kertas penyelidikan dalam dan luar negara. Need analysis Kursus- penyelidikan, bengkel menulis jurnal Merujuk kepada Lonjakan 7 dan Lonjakan 8 Menganjurkan aktiviti-aktiviti berikut : 1. Bengkel Asas KIK 2 2. Bengkel Penulisan Buku daripada Tesis 3. Bengkel Interdiscipline 4. Bengkel Penyelidikan dan Inovasi 5. Bengkel Novelty Search PMO POLYRATE APACC PPPN UPI 4. Bilangan penerbitan kertas penyelidikan dan inovasi. 5. Bilangan penyertaan pertandingan / pameran hasil penyelidikan

65 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 2 Mengoptimakan kebolehupayaan penyelidikan dan inovasi melalui kolaborasi. 1. Bilangan penganjuran aktiviti/usaha penyelidikan, inovasi, perundingan dan pengkomersialan. Merujuk kepada perundingan atau khidmat nasihat. Pengkomersialan- boleh dipasarkan. Merujuk kepada Lonjakan 2 1. Melaksanakan kerjasama Penyelidikan dengan IPTA /Agensi Kerajaan / IPTS / Industri. 2. Kerjasama inovasi dengan industri PMO POLYRATE APACC PPPN Jabatan Induk CMET UPI 3 Menyediakan persekitaran yang menyokong perkongsian teknologi, infrastrukur penyelidikan dan pembangunan bakat 1. Bilangan penganjuran kolokium/ konvensyen/ seminar persidangan Infrastruktur penyelidikanmerujuk kepada bahan, peralatan, perisian, makmal pengujian Merujuk kepada Lonjakan 7 1. Menganjurkan kolokium dalaman. 2. Menganjurkan ICMET PMO POLYRATE APACC PPPN Pengurusan PSA UPI 4 Menghasilkan produk yang boleh diaplikasikan oleh industri/ masyarakat. 1. Bilangan produk yang diaplikasikan Merujuk kepada Lonjakan 8 1. Menjalankan kajian keperluan untuk 2 produk inovasi (Projek akhir pelajar + survey). 2. Menganjurkan 2 pertandingan projek pelajar peringkat PSA PMO APACC PPPN Jabatan Induk 64

66 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 2. Bilangan Pendaftaran harta intelek/paten produk dan bahan inovasi. 3. Menganjurkan bengkel novelti search Penyelidikan dan Inovasi Pelaksanaan projek penyelidikan dan inovasi COT dalam bidang tujahan dan bidang yang berkaitan yang menyokong bidang tujahan. 1. Bilangan Proposal yang dinilai. 2. Bilangan penyelidikan dan projek inovasi. 3. Bilangan geran penyelidikan dan inovasi yang diperoleh (Niche Area). Penyelidikan dan inovasi boleh berbentuk produk, perkhidmatan dan proses yang berpotensi untuk diaplikasikan atau dikomersialkan. Rujuk Lampiran 4 Merujuk kepada Lonjakan 2 Lonjatan 7 dan Lonjakan 8 1. Mewujudkan 10 kumpulan penyelidikan PSA. 2. Menganjurkan pertandingan projek inovasi pelajar. 3. Mewujudkan 6 kumpulan penyelidikan PSA PMO APACC PPPN J/B/U 4. Bilangan penyelidikan dan projek inovasi yang sedang dijalankan

67 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 6 Pengajaran dan Pembelajaran Pembangunan dan pengaplikasian kaedah pedagogi terkini, bahan pengajaran dan pembelajaran serta melaksanakan program latihan seiring dengan bidang tujahan dan bidang yang berkaitan. 1. Bilangan pembangunan dan pengaplikasian bahan/modul pengajaran dan pembelajaran untuk tujuan latihan luaran. 2. Bilangan pembangunan dan pengaplikasian pendekatan inovasi pengajaran dan pembelajaran untuk tujuan latihan luaran. Rujuk Lampiran 4. Merujuk kepada Lonjakan 10. Menganjurkan pertandingan pendekatan P&P dari sudut inovasi PMO APACC PPPN J/K Kecemerlang an Akademik CMET 3. Bilangan pelaksanaan program latihan untuk membangun dan mengaplikasikan kaedah pedagogi dan bahan pengajaran dan pembelajaran untuk tujuan latihan luaran. Melaksanakan program latihan jangka pendek untuk pihak luar dalam bidang tujahan

68 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 7 Perkhidmatan Kepakaran Penyediaan khidmat kepakaran yang khusus mengikut keperluan pelanggan, merangkumi kaedah penyelesaian masalah, pelan perniagaan dan pembangunan produk berdasarkan bidang tujahan dan bidang yang berkaitan. 1. Bilangan perkhidmatan konsultansi. Rujuk Lampiran 4 Lonjakan 2 1. Melaksanakan perkhidmatan kalibrasi dengan pihak luar. 2. Perkhidmatan penyenggaraan alat perubatan untuk pihak luar. 3. Melaksanakan penyelidikan kolaborasi dengan pihak luar/ industri APACC PPPN J/K Kecemerlang an Akademik CMET Jabatan Induk 8 Kolaborasi Menjalinkan kerjasama dengan industry, universiti dan/atau agensi kerajaan, swasta, GLCs, Badan Berkanun, NGO dan komuniti yang 1. Bilangan kolaborasi bukan konsultansi Rujuk Lampiran 4 Merujuk kepada Lonjakan 7 dan Lonjakan Mengadakan aktiviti promosi perkhidmatan makmal. 2. Menganjurkan seminar/ konferens. 3. Menjalankan penyelidikan dan penghasilan produk inovasi APACC PPPN JK Kecemerlang an Staf JK. Hubungan Korporat dan Industri CMET 67

69 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES menyumbang kepada pengetahuan kemahiran dan faedah bersama dalam bidang tujahan dan bidang berkaitan 2. Pertukaran sangkutan pensyarah diindustri. 3. Bilangan penglibatan sangkutan pelajar diindustri. Program sangkutan industri pensyarah. 3- manmonth Work based learning 3- manmonth 3- manmonth 3- manmonth 3- manmonth 3- manmonth Penerbitan jurnal akademik, majalah, kertas penyelidikan yang berkaitan dengan bidang tujahan atau bidang yang berkaitan. 1. Bilangan penerbitan dalam bidang tujahan. Merujuk kepada Lonjakan 2 dan Lonjakan 8. Menerbitkan prosiding Menerbitkan diges PMO POLYRATE APACC PPPN UPI CMET Menerbitkan buku/ bulletin Pengiktiran Mendapat pengiktirafan daripada pelbagai badan dan agensi berdasarkan 1. Bilangan pengiktirafan yang diperoleh diperingkat Politeknik, kebangsaan dan antarabangsa" Pengiktirafan dan Anugerah Merujuk kepada Lonjakan 2 dan Lonjakan 8. Nota : P Politeknik Menyertai pertandingan inovasi dan pembentangan seminar. P K A P K A P K A P K A P K A P K A PMO POLYRATE APACC PPPN JK Kecemerla ngan staf CMET 68

70 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES pencapaian, kemampuan, sumbangan, kerja dan prestasi cemerlang dalam bidang tujahan dan bidang yang berkaitan. K Kebangsaan A Antarabangsa 11 Pendapatan Pengupayaan COT menjana pendapatan dan/atau memperoleh dana untuk aktiviti. 1. Jumlah penjanaan pendapatan daripada aktiviti dalam bidang tujahan dan yang berkaitan Menjalankan khidmat kalibrasi dan penyenggaraan serta latihan dalam bidang tujahan untuk pihak luar. Lonjakan 5 RM RM RM RM RM RM APACC PPPN CMET 69

71 70

72 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGERUSI TIMBALAN PENGARAH (SOKONGAN AKADEMIK) PENYELARAS CISEC PENYELARAS KOLABORASI PENYELARAS WBL PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI PENYELARAS HUBUNGAN KORPORAT DAN PROMOSI PENYELARAS PENGANTARABANGSAAN * PEGAWAI LPL * PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM Nota : * mengikut keperluan 71

73 KECEMERLANGAN 5 : HUBUNGAN KORPORAT, INDUSTRI DAN PENGANTARABANGSAAN (Corporate Relation, Industry and Internationalization) TERAS : KEUNGGULAN GLOBAL (T5) OBJEKTIF : Membina jenama dan reputasi STRATEGI : 1. Peningkatan jaringan kolaborasi dengan industri/ agensi/institusi sama ada dalam atau luar negara 2. Pemerkasaan hubungan dengan alumni 3. Peningkatan aktiviti perkhidmatan professional/perundingan di peringkat tempatan dan antarabangsa 4. Pemerkasaan akses kepada pelajar antarabangsa bagi mengikuti Program Terlanggan/PSH dan Sepenuh Masa 72

74 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 1. Mempertingkatkan Bilangan Kolaborasi dengan 1. Penubuhan PolyPMO Semua jaringan kolaborasi dengan industri/agensi /institusi sama ada dalam atau luar negara industri/agensi /institusi yang mempunyai kolaborasi aktif dengan politeknik industri/agensi /institusi bermaksud organisasi luar selain politeknik seperti sektor awam, sektor swasta. NGO, badan professional dan lain lain. Kolaborasi aktif merujuk kepada sekurang kurangnya dua Jawatankuasa yang menyelaras, memudahcara dan memantau pelaksanaan kolaborasi. 2. Memantapkan tadbir urus CISEC. 3. Mengenalpasti APACC Polyrate Lonjakan 4 & 8 Jabatan ULPL CISEC CMET PRO IRO HEP aktiviti usahasama yang industri/agensi/institusi berterusan dalam bidang / yang berpotensi untuk program yang dilaksanakan melaksanakan kolaborasi dalam tempoh enam bulan melalui sesi engagement, selepas menandatangani mesyuarat, seminar dan MoU/MoA/ NoI/LoI. lain-lain. 2. Mengeratkan Bilangan aktiviti Aktiviti kerjasama bilateral 1. Alumni menganggotai PolyPMO CISEC hubungan kerjasama dengan kerjasama bilateral antara alumni dan merujuk kepada penglibatan dalam bentuk motivasi, Jawatankuasa Penasihat PSA Lonjakan 4 Alumni politeknik penerangan berkaitan (memberi maklumbalas peluang pekerjaan dan bagi meningkatkan dunia pekerjaan. kebolehpasaran PSA) Alumni merujuk kepada 2. Mengadakan program graduan politeknik sama motivasi/aktiviti 73

75 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES ada individu atau persatuan. berkaitan peluang pekerjaan dan dunia pekerjaan. 3. Meningkatkan Bilangan Bilangan aktiviti/program 1. Mengadakan sesi PolyPMO Semua aktiviti perkhidmatan professional/ perundingan di peringkat tempatan dan antarabangsa aktiviti/program rundingcara [konsultansi] dan perkhidmatan kepakaran di peringkat tempatan dan antarabangsa. rundingcara [konsultansi] dan perkhidmatan kepakaran di peringkat tempatan dan antarabangsa engagement dan promosi dengan pihak industri. 2. Memberi sumbangan pengetahuan, kepakaran/perundingan dan penyediaan perkhidmatan dalam APACC Polyrate Lonjakan 4 & 8 Jabatan ULPL CISEC CMET UPI PRO IRO bidang tujahan dan disiplin berkaitan dan meningkatkan aktiviti rundingcara [konsultansi] dan perkhidmatan kepakaran di peringkat tempatan dan antarabangsa. - Program di bawah CMET 74

76 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES 4. Akses kepada Bilangan pengambilan Bilangan pelajar yang 1. Mempergiatkan promosi APACC IRO pelajar antarabangsa bagi mengikuti Program Terlanggan/PSH pelajar antarabangsa yang mengikuti program Terlanggan/ PSH dan Sepenuh mendaftar untuk mengikuti program Terlanggan/ PSH dan Sepenuh Masa program terlanggan/ PSH dan sepenuh masa di peringkat antarabangsa. 2. Mengadakan kerjasama PPPM (PT) Lonjakan 4 & 8 dan Sepenuh Masa Masa dengan Institusi lain bagi penyediaan tempat. 3. Menyediakan modul dan tenaga pengajar Tahap persepsi pelajar Mempertingkat kualiti 100% 100% 100% 100% 100% 100% antarabangsa terhadap perkhidmatan yang diberikan perkhidmatan yang kepada pelajar antarabangsa diberikan oleh PSA. 5. Mendapat pengiktirafan antarabangsa daripada Institusi luar negara. Bilangan pengiktirafan antarabangsa daripada institusi luar negara Pengiktirafan antarabangsa diperolehi adalah seperti berikut: i. melalui mekanisme penarafan, pengakreditasian program atau institusi dan penilaian sistem jaminan kualiti yang setanding di peringkat 1. Kolaborasi dengan IPT luar negara bagi memperluas dan memantapkan jaringan global menerusi MoU dan MoA. 2. Penawaran program berkembar dengan IPT luar negara yang membawa kepada penganugerahan 2 ijazah/diploma. 3. Program sangkutan APACC PPPM (PT) Lonjakan 4 & 8 Pengurusan PSA Semua Jabatan ULPL CISEC CMET UPI IRO 75

77 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES antarabangsa; ii. kepakaran politeknik pensyarah dan pelajar di IPT luar negara. melalui pelantikan atau jemputan; iii. kesediaan agensi/ institusi antarabangsa 4. Perkongsian dalam aspek pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan sumbangan kepakaran. untuk bekerjasama dalam penyelidikan dan pembangunan dan inovasi (R&D&I); 5. Mewujudkan dan mempertingkatkan kolaborasi antarabangsa dengan syarikat multinasional. 6. Mendapat artikulasi bagi program berkembar dengan kerjasama institusi luar negara. Bilangan permohonan bagi mendapatkan artikulasi program berkembar dengan kerjasama institusi luar negara. iv. Institusi luar menjadikan politeknik sebagai penanda aras; Program mendapat artikulasi bagi program berkembar dengan kerjasama institusi luar negara. 6. Memantapkan tadbir urus IRO serta memberi latihan dan pendedahan pengantarabangsaan kepada staf yang terlibat. 7. Menggerakkan dana khas untuk aktiviti pertukaran pelajar dan staf akademik di luar negara; Pengurusan PSA Semua Jabatan ULPL CISEC Bilangan program mendapat artikulasi bagi program berkembar dengan CMET UPI IRO 76

78 OPERATIONAL DEFINITION (OD) TERMA RUJUKAN PEMILIK PROSES kerjasama institusi luar negara. 77

79 78

80 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA 79

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM 2016-2020 Merakyatkan Perkhidmatan Digital ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan 4. Strategi dan Program ICT Sektor Awam 2. Landskap Semasa Sektor Awam Rancangan Malaysia Kesebelas

More information

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Program OSS Sektor Awam Fasa III Self Reliance Sesi Eksklusif CIO Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Oleh OSCC, MAMPU Objektif Untuk menjelaskan tentang

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI PENERAJU: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 27 APRIL 2018 MATLAMAT PENARAFAN BINTANG

More information

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin

More information

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ;

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ; TAWARAN BIASISWA YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI DALAM NEGARA & IJAZAH LANJUTAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN 2016/2017 1. Yayasan Biasiswa Sarawak

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD Tarikh: 15 November 2016 1. Penyata Polisi Lembaga Pengarah Great Eastern Takaful Berhad ( Syarikat ) memberikan pengawasan pada pengurusan perniagaan

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli?

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli? OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PENERBIT UPM Kod Dokumen: OPR/PUPM/BR02/PENILAIAN MANUSKRIP BORANG PENILAIAN MANUSKRIP Tajuk Manuskrip :... Nama Penilai No. K/Pengenalan Jawatan Alamat :... :... :... :......

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah :

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah : TATACARA PENGURUSAN TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN INSTITUT AKUKULTUR TROPIKA (AKUATROP) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) 1. TUJUAN Tujuan Tatacara Pengurusan Jawatankuasa

More information

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE By MOHAMMAD EBRAHIM MARJANI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements for

More information

PELAN PEMBANGUNAN INDIVIDU Individual Development Plan (IDP) Skim Pentadbiran dan Sokongan

PELAN PEMBANGUNAN INDIVIDU Individual Development Plan (IDP) Skim Pentadbiran dan Sokongan N PELAN PEMBANGUNAN INDIVIDU Individual Development Plan (IDP) Skim Pentadbiran dan Sokongan PELAN PEMBANGUNAN INDIVIDU Individual Development Plan (IDP) Panduan Pusat Tanggung Jawab berkenaan keperluan

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI TADBIR DIPLMATIK GRED M

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI TADBIR DIPLMATIK GRED M 1 1. Langkah - langkah yang diambil oleh kerajaan dalam memastikan penswastaan tidak memberikan kesan buruk kepada pihak-pihak yang terlibat ialah dengan cara B. II dan III C. III dan IV D. I, III dan

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] NO. SOALAN: 9 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN LIS AN DARIPADA DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] TARIKH 16 JUN 2014 SO ALAN Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd

More information

Arkib Negara Malaysia

Arkib Negara Malaysia OBJEKTIF PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN REKOD Mengetahui dan memahami asas-asas pengurusan rekod di pejabat awam 2 KANDUNGAN DEFINISI PENGURUSAN Definisi Pengurusan Sumber Pengurusan Tafsiran Pengurusan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA ISI KANDUNGAN BAB PERKARA BAB 1 PENDAHULUAN 1 2 TAFSIRAN 2 3 PUNCA KUASA 3 4 SKOP PENJANAAN PENDAPATAN 4 5 PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: CAR LOCK INDICATOR SESI PENGAJIAN: 2005/2006 Saya HAIRULAZAM BIN HAIRULDIN (830523-08-5369) (HURUF BESAR) mengaku

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS. Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM

SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS. Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM Profesion dan Profesional Profesion: pekerjaan Profesional : Seseorang itu mengangap kerjanya sebagai aktiviti yang menjadi sumber pendapatannya.

More information

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Awam-Pengurusan

More information

DASAR KESELAMATAN ICT

DASAR KESELAMATAN ICT DASAR KESELAMATAN ICT MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU BANDAR RAYA ISLAM VERSI 1.0 JAN 2012 DKICT Versi 1.0 01/ 01 / 2012 1 dari 48 KANDUNGAN MUKA SURAT TAFSIRAN 5 PENDAHULUAN I. Pengenalan 7 II. Objektif

More information

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ii ASPIRASI PEKERJAAN PARA

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009 Jurnal PPM Vol. 3, 2009 KE ARAH SISTEM PERPUSTAKAAN DIGITAL BAGI PERPUSTAKAAN PETA NEGARA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA Ng Eng Guan, Mazlan Haji Ashaar dan Dayang Norainie A wang Junidee Seksyen

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/AK03 Halaman 1/8 No. Semakan 02 No. Isu 02 Tarikh 18/11/2011 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah penerimaan bahan hadiah sebelum bahan dihantar untuk pemprosesan. Prosedur ini

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

GP001-A. DRAF KEDUA (17 Jun 2011) Perumahan

GP001-A. DRAF KEDUA (17 Jun 2011) Perumahan GP001-A DRAF KEDUA (17 Jun 2011) Perumahan DRAF KEDUA (17 Jun 2011) Perumahan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 16 Jun 2011 Cetakan Pertama

More information

KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN

KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN KADAR KEMUDAHAN / URUSAN PENTADBIRAN TAHUN MINIT PERKARA KADAR 2000 Kadar Biasiswa Skim Latihan Akademik Bumiputra (SLAB) Rujuk Lampiran 1 2001 8/2001 13/3/2001 Rawatan

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 7 1 PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 1. PENDAHULUAN 1.1 Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai tatacara pembangunan soalan latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan unit kompetensi

More information

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional BORANG SEMAKAN DOKUMEN PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN (KEDIAMAN KURANG DARI 4 UNIT) BAHAGIAN Bersama-sama ini juga dikemukakan :- Ada Tiada (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) Bayaran pelan sebanyak

More information

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON SEKOLAH RENDAH BEACON 1 PROGRAM WARTAWAN CILIK PENGENALAN Berdasarkan dapatan daripada peperiksaan pada akhir tahun Darjah 1, lebih daripada 50 peratus murid tidak berjaya mendapat markah penuh dalam bahagian

More information

16/2017. Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL

16/2017. Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 16/2017 UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 1 OGOS 2017 Putrajaya UNITENIANS RAISE FUND FOR ORPHANS Our students from MSCB212 (Moral and Civil Society) in this semester have organized a CSR fund raising charity

More information

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS 2013 SUKU PERTAMA 2013 FIRST QUARTER 2013 KATA PENGANTAR Penerbitan ini mengandungi statistik sektor pembinaan. Statistik yang dikumpulkan

More information

Laporan Bersepadu Pencapaian. Hasil dalam membangunkan profesion p12. Apa yang. Sohor Kini dalam pasaran dan respons kami p24.

Laporan Bersepadu Pencapaian. Hasil dalam membangunkan profesion p12. Apa yang. Sohor Kini dalam pasaran dan respons kami p24. Laporan Bersepadu 2017 Pencapaian Hasil dalam membangunkan profesion p12 Apa yang Sohor Kini dalam pasaran dan respons kami p24 #Membangun Negara #MEMBANGUNNEGARA Berkongsi Tentang laporan bersepadu ini

More information

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS SUKU KEDUA 2013 SECOND QUARTER 2013 KATA PENGANTAR Penerbitan ini mengandungi statistik sektor pembinaan. Statistik yang dikumpulkan adalah

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) PRODUK KRAFTANGAN BERASASKAN BULUH DAN KESANNYA KEPADA PENJANAAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI KELANTAN SITI NURHIDAYAH BINTI AZMI Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM)

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM) Borang JPN P4 LAMPIRAN S NAMA NO.SEBUTHARGA : SMK (P) ST GEORGE : STL 009/2015/M KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH

More information

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi 38 DiGi.Com Berhad (425190-X) Chairman s Statement / Penyata Pengerusi Pemegang Saham Yang Dihargai, Dear Shareholders, First of all, I d like to express my pleasure at being able to address you as DiGi.Com

More information

DiGi s commitment to change, and desire to innovate and simplify has led us to deliver several smart solutions to our customers. Dear Shareholders,

DiGi s commitment to change, and desire to innovate and simplify has led us to deliver several smart solutions to our customers. Dear Shareholders, Dear Shareholders, 2006 was a very good year for DiGi. We were tested on our tenacity to do well in a market where subscriber penetration is levelling off and competition is getting more intense. I am

More information

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in the Institute

More information

PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Kota Kinabalu Sabah Malaysia 2014

PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Kota Kinabalu Sabah Malaysia  2014 PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Kota Kinabalu Sabah Malaysia http://www.ums.edu.my 2014 Ahli Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) Universiti Malaysia Sabah, 2014 Cetakan Pertama, 2010 Cetakan Kedua,

More information

TATAKELAKUAN. Melengkapkan nilai teras kita: KESELAMATAN KEPELBAGAIAN INTEGRITI PEMATUHAN PENCIPTAAN NILAI BERPASUKAN/KERJASAMA

TATAKELAKUAN. Melengkapkan nilai teras kita: KESELAMATAN KEPELBAGAIAN INTEGRITI PEMATUHAN PENCIPTAAN NILAI BERPASUKAN/KERJASAMA TATAKELAKUAN Melengkapkan nilai teras kita: KESELAMATAN KEPELBAGAIAN INTEGRITI PEMATUHAN PENCIPTAAN NILAI BERPASUKAN/KERJASAMA allnex group 2018 ISI KANDUNGAN Prakata... 2 Visi, Misi & Nilai Teras... 3

More information

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL Laporan ini dikemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

NIPPON PAINT MALAYSIA MEMPERKENALKAN TREND WARNA 2011 Untuk Mengilhamkan dan Mewujudkan Kesan Postif Dalam Ruang Kediaman

NIPPON PAINT MALAYSIA MEMPERKENALKAN TREND WARNA 2011 Untuk Mengilhamkan dan Mewujudkan Kesan Postif Dalam Ruang Kediaman Untuk Siaran Serta-Merta NIPPON PAINT MALAYSIA MEMPERKENALKAN TREND WARNA 2011 Untuk Mengilhamkan dan Mewujudkan Kesan Postif Dalam Ruang Kediaman Kuala Lumpur, November 19, 2010 Nippon Paint (Malaysia)

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KEPENTINGAN UPSI DALAM PERKEMBANGAN SEKTORPERUNCITAN DI TANJONG MALIM HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA (GEOGRAFI) FAKULTI SAINS

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP Ku Basyirah Ku Yaacob 1, Mohd Suhaimi Mohamad, Norulhuda Sarnon ABSTRACT The issue of homelessness became popular when it was disseminated

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16 (Pind. 1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: ANALISA PENERIMAAN BOLA PERTAMA DALAM PERMAINAN SEPAK TAKRAW DI KALANGAN ATLET SEPAK TAKRAW NEGARA SESI PENGAJIAN:

More information

PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI

PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jilid 4, 2015 1 PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI Nor Mashitah M.R 1,Mariani M. N 2,, Jain

More information

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK.

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. By MAISARAH BT SULAIMAN Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME2016)) Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam Mohd Faisol

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Author: Salina Binti Ramli I/C No: 820610-14-5148 Matric No: MA061181 Year: 2008 Type of Degree: Master of Engineering (Civil-Structure) Supervisor: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Panel of Examiners: 1) Assoc.

More information

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DECLARATION OF THESIS / UNDERGRADUATE PROJECT PAPER

More information

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah November

More information

Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur

Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 6 (90-108) 90 Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur Junaidi Awang Besar 1,

More information

Kesejahteraan Komuniti Dalam Skop Perumahan Mampu Milik Mampan

Kesejahteraan Komuniti Dalam Skop Perumahan Mampu Milik Mampan 97 Kesejahteraan Komuniti Dalam Skop Perumahan Mampu Milik Mampan Dzul Ashrai Abu Bakar 1 dan Hamzah Jusoh 2 1 Program Sains Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia,

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA LJMS 2018, 12 Labuan e-journal of Muamalat and Society PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA Muhammad Safuan Yusoff 1, Nur Hidayah

More information

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA IN RE TK HOLDINGS, INC., ET AL., KES No. 17-11375 (BLS) NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA 1. Pada 25 Jun, 2017 ("Tarikh Petisyen"),

More information

TAJUK TENDER / SEBUTHARGA : MAT-IMSE TO REPLENISH INSTRUMENT SPARES FOR OVERHAUL

TAJUK TENDER / SEBUTHARGA : MAT-IMSE TO REPLENISH INSTRUMENT SPARES FOR OVERHAUL Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Beg Berkunci 220, 42200, Kapar, Selangor Darul Ehsan. Telefon: +603-32508801 Faks: +603-32507617 Kepada : Dari : Eksekutif Vendor No Faks : Tarikh : 20/02/2018

More information