Ang Kasaysayan at Araling Panlipunan sa K to 12 Curriculum. Lorina Y. Calingasan

Size: px
Start display at page:

Download "Ang Kasaysayan at Araling Panlipunan sa K to 12 Curriculum. Lorina Y. Calingasan"

Transcription

1 Ang Kasaysayan at Araling Panlipunan sa K to 12 Curriculum Lorina Y. Calingasan

2 Curriculum working group Eksperto mula sa DepEd Curriculum Development Division DepEd Master Teachers Propesor ng Edukasyon Propesor ng Kasaysayan at Agham Panlipunan

3 Home geography Civics Intermediate geography Philippine history World history US history Oriental history Philippine history Social Science Social Studies Makabayan Sibika, Hekasi Social Studies Makabayan AP

4 Kurikulum ng Araling Panlipunan (2010 PELCs) Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Sibika at Kultura Sibika at Kultura Sibika at Kultura Hekasi (Heograpiya) Hekasi (Kasayayang ng Pil) Hekasi (Sibika) Kasaysayan ng Pilipinas Araling Asyano Kasaysayan ng daigdig Ekonomiks

5 Halimbawa ng mga nauulit na paksa Gr1 Gr2 Gr3 Ang sarili bilang Pilipino (magulang na Pilipino, katangiang pisikal) Pambansang sagisag Katangiang pisikal ng mga Pilipino Katangian at ugali Sagisag ng bansa Kahalagahan at kamalayan Katangiang pisikal ng mga Pilipino Pagpapahalagang Pilipino

6 Halimbawa ng mga nauulit na paksa Gr1 Gr2 Gr3 Anyong lupa Anyong tubig Karapatan ng batang Pilipino Anyong lupa Anyong tubig Karapatan at tungkulin ng batang Pilipino KabuOhang dulot ng anyong lupa at tubig Tungkulin ng mamamayan

7 Halimbawa ng mga nauulit na paksa Gr4 Gr5 Yr1 Kultura ng sinaunang Pilipino Mga Rehiyon sa Pilipinas Kultura ng sinaunang Pilipino Sinaunang pamayanan Rehiyonalisasyon ng Pilipinas

8 Halimbawa ng mga nauulit na paksa Gr6 Ang pamahalaan at mabuong pamamahala (Saligang-batas, soberanya, demokrasya) Yr1 Ang pamahalaan at mamamayan (Saligang-batas, estado)

9 Halimbawa ng mga nauulit na paksa Gr 1-3 Karapatan at tungkulin ng mamamayan/batang Pilipino Yr1 Anga pamahalaan at mamamayan Pagkamamamayan - Karapatan at tungkulin

10 Pagsasa-ayos ng kurikulum sa AP Expanding horizons (familycommunity-province-countryregion-world) Spiraling concepts (chosen concepts are dealt with at an increasing level of sophisocaoon) Chronology (specific to history e.g., early, medieval, modern)

11 Prinsipyo sa pagsasa-ayos ng kurikulum Students learn best if the lesson/ informaoon is related to what students already know limited in amount structured around and related to a key idea or concept thought about in a criocal way applied to new contexts

12 K Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Ako at ang aking kapwa Ako, ang aking pamilya at paaralan Ang aking komunidad, noon at ngayon Kasaysayang lokal Ang kapaligiran at mga komunidad ng Pilipinas Kasaysayan ng Pilipinas I Kasaysayan ng Pilipinas II Mga saksi ng kasaysayang Pilipino Araling Asyano Kasaysayan ng daigdig Ekonomiks Mga kontemporaryong isyu at hamon sa Pilipinas Mga kontemporaryong isyu at hamon sa daigdig

13 Gr 1 My family Gr 2 My school Gr 3 Our town Gr 4 Our country- history and government Home and school Living in our neighborhood Our town and province Our naoon Gr 5 Our country-provinces Our hemisphere Gr 6 Other countries The rest of the world Isidro, A. (1947). The Philippine educa;onal system: its founda;on and prac;ce. Manila: Manila educa;onal enterprises. Board of Na;onal Educa;on. (1958). General Educa;onal Policies: A report of the Board of Na;onal Educa;on, Quezon City: Phoenix Press.

14 K Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Ako at ang aking kapwa Ako, ang aking pamilya at paaralan Ang aking komunidad, noon at ngayon Kasaysayang lokal Ang kapaligiran at mga komunidad ng Pilipinas Kasaysayan ng Pilipinas I Kasaysayan ng Pilipinas II Mga saksi ng kasaysayang Pilipino Araling Asyano Kasaysayan ng daigdig Ekonomiks Mga kontemporaryong isyu at hamon sa Pilipinas Mga kontemporaryong isyu at hamon sa daigdig

15 K Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Ako at ang aking kapwa Ako, ang aking pamilya at paaralan Ang aking komunidad, noon at ngayon Kasaysayang lokal Ang kapaligiran at mga komunidad ng Pilipinas Kasaysayan ng Pilipinas I Kasaysayan ng Pilipinas II Mga saksi ng kasaysayang Pilipino Araling Asyano Kasaysayan ng daigdig Ekonomiks Mga kontemporaryong isyu at hamon sa Pilipinas Mga kontemporaryong isyu at hamon sa daigdig

16 K Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Ako at ang aking kapwa Ako, ang aking pamilya at paaralan Ang aking komunidad, noon at ngayon Kasaysayang lokal Pilipinas Asya Daigdig Pilipinas Asya Daigdig Ekonomiks Mga kontemporaryong isyu at hamon sa Pilipinas Mga kontemporaryong isyu at hamon sa daigdig

17 K Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Ako at ang aking kapwa Ako, ang aking pamilya at paaralan Ang aking komunidad, noon at ngayon Mga lalawigan sa aking rehiyon Ang bansang Pilipinas Pagbuo ng Pilipinas bilang nasyon Mga hamon at tugon sa pagkabansa Araling Asyano Kasaysayan ng daigdig Ekonomiks Mga kontemporaryong isyu Personal development Understanding culture, society and poliocs Intro to the philo of the human person

18 UPIS Senior High School Applied Sciences and Engineering Social Sciences and Humani4es Business and Entrepreneurship Mga Saksi sa Kasaysayang Pilipino

19 Curriculum flexibility Subs4tu4on of 2 core courses and 3 applied courses is allowed

20 Track: Academic Strand: Social Sciences and Humani4es Mga kursong maaaring kapalit ng Mga Saksi sa Kasaysayang Pilipino CORE COURSES APPLIED COURSES Contemporary Phil Arts from the regions (Gr 11) 21 st Century Literature from the Phil and around the world (Gr 11) Pagsulat sa Filipino sa piling larangan (Gr 11) Entrepreneurship (Gr 12)

21 Mga kasanayan Mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya Pagsisiyasat at pananaliksik Pakikipagtalastasan at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw Kasanayang pangkasaysayan at araling panlipunan Pakikipangkat at pakikipagkapwa

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Unang Markahan

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Unang Markahan ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Mga Batayang Kaalaman Tungkol sa Sarili Ang Aking Pisikal na Katangian Mga Pangangailangan ng Bata Mga Mithiin para sa Pilipinas Mga Pansariling Kagustuhan Mahahalagang Pangyayari

More information

The K to 12 Araling Panlipunan Curriculum. Scope and Expected Competencies

The K to 12 Araling Panlipunan Curriculum. Scope and Expected Competencies The K to 12 Araling Panlipunan Curriculum Scope and Expected Competencies The K to 12 Basic Education Program www.gov.ph The K to 12 Basic Education Program -an Official Gazette PH Special Section Curriculum

More information

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikalawang Markahan

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikalawang Markahan ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Kahulugan ng Pamilya at ang mga Kasapi nito Mga Uri ng Pamilya Mga Papel na Ginagampanan ng mga Kasapi ng Pamilya Pagtutulungan ng mga Kasapi ng Pamilya Kahalagahan ng Bawat

More information

Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City. K to 12 Curriculum Guide ARALING PANLIPUNAN.

Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City. K to 12 Curriculum Guide ARALING PANLIPUNAN. Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City K to 12 Curriculum Guide ARALING PANLIPUNAN (Grade 1) January 31, 2012 CONCEPTUAL FRAMEWORK Figure 1. The Conceptual

More information

ARALING PANLIPUNAN 10 MGA KONTEMPORARYONG ISYU

ARALING PANLIPUNAN 10 MGA KONTEMPORARYONG ISYU ARALING PANLIPUNAN 10 MGA KONTEMPORARYONG ISYU Pamantayang sa Pagkatuto: Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga isyu at hamong panlipunan, partikular ang isyung, mga isyung pag-ekonomiya tulad ng

More information

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig. K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig. K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN Baitang 1 10 Mayo 2016 Figure 1. The Conceptual Framework of Araling

More information

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikatlong Markahan

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikatlong Markahan ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Mga Batayang Impormasyon tungkol sa Sariling Paaralan Ang Pisikal na Kapaligiran ng Paaralan Epekto ng Pisikal na Kapaligiran ng Paaralan sa Sariling Pag-aaral Ang mga Taong

More information

UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO PAGBASA AT PAGSUURI NG IBA T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK

UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO PAGBASA AT PAGSUURI NG IBA T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK SENIOR HIGH SCHOOL BASIC EDUCATION FILIPINO DEPARTMENT Pamantasang Holy Angel Lungsod Angeles UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO PAGBASA AT PAGSUURI NG IBA T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK DESKRIPSYON

More information

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig. K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig. K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN Baitang 1 10 Disyembre 2013 Figure 1. The Conceptual Framework

More information

(P h ilippin e Ele m e ntary Learn in g Compe te n cie s)

(P h ilippin e Ele m e ntary Learn in g Compe te n cie s) (P h ilippin e Ele m e ntary Learn in g Compe te n cie s) MAKABAYAN MAKABAYAN DESKRIPSYON Ang Makabayan ay binubuo ng mga sumusunod na asignatura: Sibika at Kultura; Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (SK;HKS)

More information

Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton

Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton 16 Mar 2012. Talumpati ito tungkol sa edukasyon entitled:

More information

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya,

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya, Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya, kapwa, bansa, daigdig at Diyos; nakapagpapasya at nakakikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat.

More information

BUDGET OUTLAY ON 180 DAYS LEARNING COMPETENCIES FOR CLASSROOM INSTRUCTION IN HEKASI GRADES7&8

BUDGET OUTLAY ON 180 DAYS LEARNING COMPETENCIES FOR CLASSROOM INSTRUCTION IN HEKASI GRADES7&8 BUDGET OUTLAY ON 180 DAYS LEARNING COMPETENCIES FOR CLASSROOM INSTRUCTION IN HEKASI GRADES7&8 Formulated & Finalized during the Division Summer In-Service Training On The Revised Learning Competencies

More information

(Effective Alternative Secondary Education)

(Effective Alternative Secondary Education) (Effective Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN MODYUL 24 KARAPATANG PANTAO BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City 1 MODYUL 24 KARAPATANG

More information

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM BAITANG 5

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM BAITANG 5 K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM BAITANG 5 PAMANTAYAN SA PAGKATUTO: Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa pagkakabuo ng kapuluan ng Pilipinas at mga sinaunang lipunan hanggang sa mga malalaking

More information

H E K A S I KABABAIHAN SA PANAHON NG IKATLONG REPUBLIKA SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I KABABAIHAN SA PANAHON NG IKATLONG REPUBLIKA SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS KABABAIHAN SA PANAHON NG IKATLONG REPUBLIKA 5 Department of Education

More information

Araling Panlipunan I

Araling Panlipunan I KAGAWARAN NG EDUKASYON DEPARTMENT OF EDUCATION Kawanihan ng Edukasyong Sekondari Bureau of Secondary Education Sangay ng Pagpapaunlad ng Kurikulum Curriculum Development Division ANG KURIKULUM NG EDUKASYONG

More information

H E K A S I MAGKATULAD NA PAGPAPAHALAGA: BATAYAN NG PAMBANSANG PAGKAKAISA SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS

H E K A S I MAGKATULAD NA PAGPAPAHALAGA: BATAYAN NG PAMBANSANG PAGKAKAISA SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS H E K A S I 6 MAGKATULAD NA PAGPAPAHALAGA: BATAYAN NG PAMBANSANG PAGKAKAISA

More information

H E K A S I EDUKASYON: SAAN PATUTUNGO SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I EDUKASYON: SAAN PATUTUNGO SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS EDUKASYON: SAAN PATUTUNGO 5 Department of Education BUREAU OF

More information

PASIG CATHOLIC COLLEGE Grade School Department S.Y ARALING PANLIPUNAN 6 Ikatlong Markahan. Gawain Blg.1

PASIG CATHOLIC COLLEGE Grade School Department S.Y ARALING PANLIPUNAN 6 Ikatlong Markahan. Gawain Blg.1 Concept Notes KABUUAN Gawain Blg.1 Pangalan: Pangkat : Class No: Petsa: Layunin : Pamahalaan...Kahalagahan at Tungkulin : Maipaliliwanag kung ano ang pamahalaan,kahalagahan at tungkulin. Nasasabi kung

More information

Pagbasa at Pagsusuri ng Teksto Tungo sa Pananaliksik: Ambag sa Transpormatibo at Makabayang Edukasyon

Pagbasa at Pagsusuri ng Teksto Tungo sa Pananaliksik: Ambag sa Transpormatibo at Makabayang Edukasyon Pagbasa at Pagsusuri ng Teksto Tungo sa Pananaliksik: Ambag sa Transpormatibo at Makabayang Edukasyon CRIZEL P. SICAT-DE LAZA University of Santo Tomas crizel_sicat@yahoo.com.ph 09173147851 Gabay sa Repleksyon

More information

aklat biblia ang mga LECTIO DIVINA PARA SA AKING PAMILYANG MGA PAGPAPAHALAGA PARA SA AKING PAMILYANG MAY MAGANDANG UGALI CLARET PUBLISHING GROUP

aklat biblia ang mga LECTIO DIVINA PARA SA AKING PAMILYANG MGA PAGPAPAHALAGA PARA SA AKING PAMILYANG MAY MAGANDANG UGALI CLARET PUBLISHING GROUP ang mga aklat ng biblia MGA PAGPAPAHALAGA MAY MAGANDANG UGALI A N G B A G O N G T I PA N CLARET PUBLISHING GROUP ISBN 978-1-62337-143-2 9 781623 371432 ang mga ng aklat biblia A N G B A G O N G T I PA

More information

CURRICULUM AND INSTRUCTION: ANG PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN

CURRICULUM AND INSTRUCTION: ANG PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN MODULE 6.6 CURRICULUM AND INSTRUCTION: ANG PAGTUTURO NG Teacher Induction Program Teacher Education Council, Department of Education Lydia N. Agno, Ed. D. Rosita D. Tadena, Ph. D. Writers Grace Estela

More information

Hinggil sa Karapatan ng mga Katutubo at Kahalagahan ng Pagsalin ng Katutubong Kaalaman at Kultura

Hinggil sa Karapatan ng mga Katutubo at Kahalagahan ng Pagsalin ng Katutubong Kaalaman at Kultura Hinggil sa Karapatan ng mga Katutubo at Kahalagahan ng Pagsalin ng Katutubong Kaalaman at Kultura (Input para sa Luzon-wide Youth Gathering) I. SINO ANG MGA KATUTUBONG MAMAMAYAN? Ang mga katutubong mamamayan

More information

Sibika Baitang 2 Ikatlong Markahan

Sibika Baitang 2 Ikatlong Markahan Sibika Baitang 2 Ikatlong Markahan 1 2 Ikatlong Markahan, Baitang 2, Karagdagang Aralin 1 Paksa: Ang Hanapbuhay at Kultura ng Aking Komunidad Layunin: Natatalakay ang mga produkto at mga kaugnay na hanapbuhay

More information

Third Quarter 2017 Social Weather Survey: Net satisfaction rating of the Duterte National Administration at "Very Good" +58

Third Quarter 2017 Social Weather Survey: Net satisfaction rating of the Duterte National Administration at Very Good +58 19 October 2017, page 1 of 20 52 Malingap St., Sikatuna Village, Quezon City Website: www.sws.org.ph Tel: 924-4456, 924-4465 Fax: 920-2181 Third Quarter 2017 Social Weather Survey: Net satisfaction rating

More information

Pamagat ng Pag-aaral (o IRB Approval Number kung maaaring labagin ng pamagat ng pag-aaral ang privacy ng subject):

Pamagat ng Pag-aaral (o IRB Approval Number kung maaaring labagin ng pamagat ng pag-aaral ang privacy ng subject): IRB# University of California (ilagay ang pangalan ng iyong system ng kalusugan) 1 Pahintulot na Gumamit ng Personal na Impormasyong Pangkalusugan para sa Pananaliksik Pamagat ng Pag-aaral (o IRB Approval

More information

GRADE VI GAMIT NG GRID

GRADE VI GAMIT NG GRID GRADE VI GAMIT NG GRID ALAMIN MO Ito ang mundo. Matutukoy mo ba kung saan dito matatagpuan ang ating bansa? Halika, hanapin mo! Sa modyul na ito, matututuhan mo ang paggamit ng grid sa paghahanap ng tiyak

More information

Araling Panlipunan. Kagamitan ng Mag-aaral. Tagalog

Araling Panlipunan. Kagamitan ng Mag-aaral. Tagalog 2 Araling Panlipunan Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad.

More information

Third Quarter 2018 Social Weather Survey: Pinoys maintain anti-chinese stance on West Philippine Sea issue

Third Quarter 2018 Social Weather Survey: Pinoys maintain anti-chinese stance on West Philippine Sea issue 20 November 2018, page 1 of 18 52 Malingap St., Sikatuna Village, Quezon City Website: www.sws.org.ph Tel: 924-4456, 924-4465 Fax: 920-2181 Erratum, 20 November 2018: In Table 5, page 18, the June 2018

More information

ANG HEOGRAPIYA NG ASYA

ANG HEOGRAPIYA NG ASYA 1 MODYUL 1: ANG HEOGRAPIYA NG ASYA I. PANIMULA Karaniwang dinarayo ng mga turista mula sa iba t ibang panig ng mundo ang maraming lugar sa Asya gaya ng Boracay sa Pilipinas, Bali sa Indonesia, at Penang

More information

GRADE VI KONTRIBUSYON NG MGA PILIPINO SA MGA SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG

GRADE VI KONTRIBUSYON NG MGA PILIPINO SA MGA SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG GRADE VI KONTRIBUSYON NG MGA PILIPINO SA MGA SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG ALAMIN MO Suriin mo ang larawan. Ano kaya sa palagay mo ang kanilang pinag-uusapan? May kahalagahan bang magagawa ang kanilang

More information

H E K A S I EDUKASYON SA PANAHON NG EDSA REVOLUTION HANGGAN SA KASALUKUYAN SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I EDUKASYON SA PANAHON NG EDSA REVOLUTION HANGGAN SA KASALUKUYAN SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS EDUKASYON SA PANAHON NG EDSA REVOLUTION HANGGAN SA KASALUKUYAN

More information

GRADE VI SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG NA KASAPI NG PILIPINAS

GRADE VI SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG NA KASAPI NG PILIPINAS GRADE VI SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG NA KASAPI NG PILIPINAS ALAMIN MO Suriin mo ang larawan. Ano ang nakikita mo sa larawan? Ano ang gustong ipahayag ng larawan? Bakit ipinakita sa larawan ang pagkakapit-kamay

More information

SILABUS NG KURSO DESKRIPYON NG KURSO:

SILABUS NG KURSO DESKRIPYON NG KURSO: College of Humanities and Sciences Lourdes E. Campos, MD Building City of Dasmariñas, Cavite, Philippines Trunk Lines: (63) (46) 481-8000 (63) (2) 988-3100 DLSHSI URL: www.dlshsi.edu.ph CHS URL: https://sites.google.com/site/dlshsichs/

More information

a - r 4. Sino ang namuno sa isang corregimiento? r g o 5. Ano ang tawag sa tanggapan ng namuno ng isang pueblo? b n r i

a - r 4. Sino ang namuno sa isang corregimiento? r g o 5. Ano ang tawag sa tanggapan ng namuno ng isang pueblo? b n r i GRADE V PROYEKTO: ANG PAMAMAHALA NG MGA AMERIKANO ALAMIN MO Ang mga Amerikano ay nagpakilala ng maraming pagbabago sa Pilipinas lalonglalo na sa pamamahala ng pamahalaan. Mapag-aaralan mo sa modyul na

More information

DRAFT. MODYUL 1: Heograpiya at mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig PANIMULA

DRAFT. MODYUL 1: Heograpiya at mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig PANIMULA MODYUL 1: Heograpiya at mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig PANIMULA Kabilang ang Heograpiya sa mga salik na nakaaapekto sa daloy ng kasaysayan. Sa katunayan, malaki ang bahaging ginampanan nito sa pagusbong

More information

Islam at pambansang identidadsa Malaysia,Indonesiaat Pilipinas. Elsa Clavé Goethe universität Frankfurt BAKAS seminar 6 Abril2017

Islam at pambansang identidadsa Malaysia,Indonesiaat Pilipinas. Elsa Clavé Goethe universität Frankfurt BAKAS seminar 6 Abril2017 ] Islam at pambansang identidadsa Malaysia,Indonesiaat Pilipinas Elsa Clavé Goethe universität Frankfurt BAKAS seminar 6 Abril2017 Pamaraan Kasaysayan ng mga kesultanan = Kasaysayan ng lipunan > Kasaysayan

More information

SWS December 8-16, 2017 Survey: Expectation of Happy Christmas Highest in 14 years at 77%; All-time High 81% Say It Is Better to Give than to Receive

SWS December 8-16, 2017 Survey: Expectation of Happy Christmas Highest in 14 years at 77%; All-time High 81% Say It Is Better to Give than to Receive 23 December 2017, page 1 of 10 52 Malingap St., Sikatuna Village, Quezon City Website: www.sws.org.ph Tel: 924-4456, 924-4465 Fax: 920-2181 SWS December 8-16, 2017 Survey: Expectation of Happy Christmas

More information

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig K to12 Gabay Pangkurikulum EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Baitang 1 10 May 2016 ANG BATAYANG KONSEPTWAL NG EDUKASYON

More information

Makabayang Pedagohiya sa Pagpapatupad ng OBTEC (Outcomes-Based Curriculum) Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila

Makabayang Pedagohiya sa Pagpapatupad ng OBTEC (Outcomes-Based Curriculum) Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila Makabayang Pedagohiya sa Pagpapatupad ng OBTEC (Outcomes-Based Curriculum) Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila Voltaire M. Villanueva Philippine Normal University villanuevavoltaire8@gmail.com

More information

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan?

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? Tagalog NATIONAL STANDARDS sa pagbabasa, pagsusulat at matematika Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? The New Zealand Curriculum Ano ang National Standards? Simula 2010, ang lahat ng mga paaralan

More information

(Effective Alternative Secondary Education)

(Effective Alternative Secondary Education) (Effective Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN IV MODYUL 17 MGA SULIRANIN, ISYU, AT PROGRAMANG PANGKAUNLARAN BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco

More information

H E K A S I EDUKASYON NG MGA UNANG PILIPINO, NAIIBA BA? SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I EDUKASYON NG MGA UNANG PILIPINO, NAIIBA BA? SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS EDUKASYON NG MGA UNANG PILIPINO, NAIIBA BA? 5 Department of Education

More information

Pamamatnubay na Palakad sa Paaralan para sa mga Magulang na Baguhan

Pamamatnubay na Palakad sa Paaralan para sa mga Magulang na Baguhan Pamamatnubay na Palakad sa Paaralan para sa mga Magulang na Baguhan Itong librito ay magbibigay ng palagay na may laman na mga palakad sa paaralan.maaari kayong humingi ng kopya ng librito sa sarili ninyong

More information

H E K A S I KAHALAGAHAN NG BATAS SA PAG-UUGNAY NG MGA UNANG PILIPINO SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I KAHALAGAHAN NG BATAS SA PAG-UUGNAY NG MGA UNANG PILIPINO SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I 5 Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS KAHALAGAHAN NG BATAS SA PAG-UUGNAY NG MGA UNANG PILIPINO Department

More information

Ang Proyektong Integrasyon ng mga Imigrante sa San Francisco

Ang Proyektong Integrasyon ng mga Imigrante sa San Francisco Ang Proyektong Integrasyon ng mga Imigrante sa San Francisco Mga Resulta mula sa pananaliksik p ang-komunidad na isinagawa ng San Francisco Immigrant Legal Education Network (SFILEN) 2014 San Francisco

More information

Ota City Board of Education

Ota City Board of Education PTA Booklet Ota City Board of Education Kapag pumasok ang bata sa eskwelahan ay may imbitasyon na sumali sa PTA. Bagama t medyo nauunawaan ang aktibidad ng PTA ay hindi maiiwasan na mag-isip kung ano ba

More information

GRADE VI PAUNLARIN ANG EDUKASYON, KALUSUGAN AT TEKNOLOHIYA

GRADE VI PAUNLARIN ANG EDUKASYON, KALUSUGAN AT TEKNOLOHIYA GRADE VI PAUNLARIN ANG EDUKASYON, KALUSUGAN AT TEKNOLOHIYA ALAMIN MO Suriin ang larawan. Paano kaya nakatutulong sa ngayon ang ating pamahalaan sa mga suliranin na dapat pagtuunan ng pansin? Naranasan

More information

Integrasyon ng Teknolohiya sa Pagtuturo ng Filipino

Integrasyon ng Teknolohiya sa Pagtuturo ng Filipino Integrasyon ng Teknolohiya sa Pagtuturo ng Filipino David Michael M. San Juan Pangulo, PSLLF Convenor, TANGGOL WIKA Associate Professor, De La Salle University Edukasyon Ngayon at sa Hinaharap Lumalawak

More information

H E K A S I PAMAMAHALA NG MGA UNANG PILIPINO SELF INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I PAMAMAHALA NG MGA UNANG PILIPINO SELF INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In School Off School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I 4 Distance Education for Elementary Schools SELF INSTRUCTIONAL MATERIALS PAMAMAHALA NG MGA UNANG PILIPINO Department of Education BUREAU

More information

ARALING PANLIPUNAN 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN

ARALING PANLIPUNAN 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN ARALING PANLIPUNAN 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN Panimula at Gabay na Tanong Subukan mong ilarawan ang iyong lipunan. Ano-anong mga suliranin ang iyong nakikita? Paano ito nakaaapekto sa iyong pamumuhay?

More information

Saligang Batas ng Migrante International

Saligang Batas ng Migrante International Saligang Batas ng Migrante International Ipinagtibay ng ika-6 na Kongreso December 16, 2011 Claret Retreat House, Tandang Sora, Quezon City PAHAYAG NG PANININDIGAN Kaming bumubuo ng Migrante International

More information

Gabay sa Kurikulum ng K to 12

Gabay sa Kurikulum ng K to 12 Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig Gabay sa Kurikulum ng K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao (Unang Baitang at Ika-10 Baitang) Enero 31, 2012 ANG

More information

Basic Literacy Learning Material. B u r e a u o f A l t e r n a t i v e L e a r n i n g S y s t e m D E P A R T M E N T O F E D U C A T I O N

Basic Literacy Learning Material. B u r e a u o f A l t e r n a t i v e L e a r n i n g S y s t e m D E P A R T M E N T O F E D U C A T I O N 2 Basic Literacy Learning Material B u r e a u o f A l t e r n a t i v e L e a r n i n g S y s t e m D E P A R T M E N T O F E D U C A T I O N Karapatan ng Bata, Dapat Alagaan Karapatang-Ari 2013 Bureau

More information

Araling Panlipunan. Patnubay ng Guro. Tagalog

Araling Panlipunan. Patnubay ng Guro. Tagalog 2 Araling Panlipunan Patnubay ng Guro Tagalog Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad.

More information

Pantay na Pagk ak ataon sa mga Ex tr acur r icular na Gawain par a sa mga Estudyanteng may K apansanan Mayo 2014, Paglalathala #CM45.

Pantay na Pagk ak ataon sa mga Ex tr acur r icular na Gawain par a sa mga Estudyanteng may K apansanan Mayo 2014, Paglalathala #CM45. Pantay na Pagk ak ataon sa mga Ex tr acur r icular na Gawain par a sa mga Estudyanteng may K apansanan Mayo 2014, Paglalathala #CM45.08 1. Ang mga estudyanteng may kapansanan ba ay may karapatan sa pantay

More information

Wennielyn F. Fajilan Unibersidad ng Santo Tomas, Maynila

Wennielyn F. Fajilan Unibersidad ng Santo Tomas, Maynila Mula sa Hispanismo tungo sa Filipinismo: Ang Interkultural na Pagtuturo ng Filipino sa mga mag-aaral na Hispaniko Bilang Lunsaran ng Pagpapalaganap ng Kulturang Filipino Wennielyn F. Fajilan Unibersidad

More information

H E K A S I MGA BATAS SA PAGPAPAUNLAD NG ATING KULTURA SELF INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I MGA BATAS SA PAGPAPAUNLAD NG ATING KULTURA SELF INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In School Off School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I 4 Distance Education for Elementary Schools SELF INSTRUCTIONAL MATERIALS MGA BATAS SA PAGPAPAUNLAD NG ATING KULTURA Department of Education

More information

ULIRANG GURO SA FILIPINO 2017 NG KOMISYON SA WIKANG FILIPI

ULIRANG GURO SA FILIPINO 2017 NG KOMISYON SA WIKANG FILIPI REPUBLCKA NG PEUPINAS REPUBLIC OF THE PHILIPPINES KAGAWARAN NG EDUKASYON DEPARTMENT OF EDUCATION REHIYON Vn, GITNANG VISAYAS RSGION vn, CENTRAL VISAYAS Sudton, Lahug, Cebu City No. 02 1 7. s. 2017 MAR

More information

Ang Karapatan Ng Mga Bingi Na Lumaking Bilingwal

Ang Karapatan Ng Mga Bingi Na Lumaking Bilingwal Filipino/Tagalog Ang Karapatan Ng Mga Bingi Na Lumaking Bilingwal The Filipino/Tagalog translation of The right of the deaf child to grow up bilingual by François Grosjean University of Neuchâtel, Switzerland

More information

(Effective Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN MODYUL 22 ANG POPULASYON NG DAIGDIG

(Effective Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN MODYUL 22 ANG POPULASYON NG DAIGDIG (Effective Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN MODYUL 22 ANG POPULASYON NG DAIGDIG BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City 1 MODYUL

More information

Araling Panlipunan DEPED COPY. Kagamitan ng Mag-aaral. Yunit IV. Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

Araling Panlipunan DEPED COPY. Kagamitan ng Mag-aaral. Yunit IV. Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas 4 Araling Panlipunan Kagamitan ng Mag-aaral Yunit IV Ang aklat sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at/o unibersidad.

More information

Ika-13 Aralin IYONG KA- UGNAYAN SA IBA" ~ Kinakailangang ibigin, igalang at sundin natin sila.

Ika-13 Aralin IYONG KA- UGNAYAN SA IBA ~ Kinakailangang ibigin, igalang at sundin natin sila. Naniniwala Kami Ika-13 Aralin II ANG IYONG KA- UGNAYAN SA IBA" 'I Paq-eralen ayon sa I11gatuntunin na nasa pasimula ng unang aralin. 1. Paano natin dapat pakitunguhan ang ating mga magulang? ~ Kinakailangang

More information

Pang-aabusong Sekswal sa Kulungan: Isang Pandaigdigang Krisis sa Karapatang Pantao

Pang-aabusong Sekswal sa Kulungan: Isang Pandaigdigang Krisis sa Karapatang Pantao Pang-aabusong Sekswal sa Kulungan: Isang Pandaigdigang Krisis sa Karapatang Pantao Isang pandaigdigang krisis sa karapatang pantao ang pang-aabusang sekswal (sexual abuse) sa kulungan i. Sa maraming pagkakataon,

More information

KASAYSAYAN, LIPUNAN, AT SIKOLOHIYANG PILIPINO

KASAYSAYAN, LIPUNAN, AT SIKOLOHIYANG PILIPINO Pambungad ng mga Patnugot KASAYSAYAN, LIPUNAN, AT SIKOLOHIYANG PILIPINO Atoy M. Navarro Faculty of Allied Health Sciences Thammasat University (TU), Rangsit, Thailand Jayson D. Petras Departamento ng Filipino

More information

Mga Kuwento ng Sampung Kabataan

Mga Kuwento ng Sampung Kabataan GLOSARI 1 TA LIM Mga Kuwento ng Sampung Kabataan Inilathala ng SOCIAL RESEARCH CENTER Unibersidad ng Santo Tomas Maynila, Pilipinas 2000 Karampatang pagmamay-ari ni CLARENCE M. BATAN, 2000 Karampatang

More information

H E K A S I TAPAT NA PAGLILINGKOD: NAGBUBUKLOD SA MGA PILIPINO SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS

H E K A S I TAPAT NA PAGLILINGKOD: NAGBUBUKLOD SA MGA PILIPINO SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS H E K A S I 6 TAPAT NA PAGLILINGKOD: NAGBUBUKLOD SA MGA PILIPINO Department

More information

Pagtuturo ng Pananaliksik sa Iba t ibang Antas

Pagtuturo ng Pananaliksik sa Iba t ibang Antas Pagtuturo ng Pananaliksik sa Iba t ibang Antas CRIZEL P. SICAT-DE LAZA University of Santo Tomas University of the Philippines-Diliman Daloy ng Talakayan Filipino sa K-12 Curriculum Pananaliksik sa Filipino

More information

Pagsasanay sa Filipino

Pagsasanay sa Filipino Pagsasanay sa Filipino Pangalan Petsa Marka Paggamit ng Pang-angkop Kakayahan: Naipagsasama ang mga salita gamit ang pang-angkop A. Bumuo ng parirala mula sa dalawang salitang ibinigay sa pamamagitan ng

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Ano ang naaalala mo noon sa iyong kabataan? Subukang balikan ang mga araw noong bata ka pa. Marahil matatandaang madalas kang naglalaro kasama ang iyong mga kaibigan. Masasabi

More information

6 GOP - Textbook Funds

6 GOP - Textbook Funds Binagong Edisyon 6 GOP - Textbook Funds Kagawaran ng Edukasyon z Republika ng Pilipinas May-akda Marites B. Cruz Julia T. Gorobat Norma C. Avelino Editor Florencia C. Domingo, PhD PAG-AARI NG PAMAHALAAN

More information

GRADE VI MGA LIKAS NA YAMAN NG BANSANG PILIPINAS. Subukin mong tukuyin ang mga likas na yaman ng bansa sa larawan.

GRADE VI MGA LIKAS NA YAMAN NG BANSANG PILIPINAS. Subukin mong tukuyin ang mga likas na yaman ng bansa sa larawan. GRADE VI MGA LIKAS NA YAMAN NG BANSANG PILIPINAS ALAMIN MO Subukin mong tukuyin ang mga likas na yaman ng bansa sa larawan. Ano-ano ang nakita mo sa larawan? Saan-saan mo nakikita ang mga larawang ito?

More information

MISYONG PAHAYAG. Isang masagana at inklusibong Canada na nakabatay sa tagumpay ng bawat indibidwal.

MISYONG PAHAYAG. Isang masagana at inklusibong Canada na nakabatay sa tagumpay ng bawat indibidwal. LAYUNIN MISYONG PAHAYAG Upang bigyang kapangyarihan ang mga tao mula sa iba t ibang komunidad na magtagumpay at makamit ang kanilang buong kakayahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong pang-edukasyon,

More information

GRADE V Mga Programa ng mga Pangulo matapos ang People Power 1

GRADE V Mga Programa ng mga Pangulo matapos ang People Power 1 GRADE V Mga Programa ng mga Pangulo matapos ang People Power 1 ALAMIN MO Malaking tagumpay ng People Power 1 ang pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos matapos ang mahigit 20 taong paniniil at pagpapahirap

More information

MUNTAKLAT

MUNTAKLAT Ang Aming Kasaysayan Ang Lower Fraser Valley Cerebral Palsy Association (LFVCPA) ay itinatag noong 1953 ng isang pangkat ng mga magulang na ang mga anak ay may cerebral palsy. Sa paglaki ng populasyon

More information

Kapag Ang Mga Bata Ay Nagsasalita Ng Higit Sa Isang Wika

Kapag Ang Mga Bata Ay Nagsasalita Ng Higit Sa Isang Wika Tagalog Tagalog Kapag Ang Mga Bata Ay Nagsasalita Ng Higit Sa Isang Wika Bilang isang magulang ng isang bata na matututo ng dalawa o higit pang mga wika, maaring mayroon kang mga katanungan. Itong patnubay

More information

Bayshore Elementary School District Local Control Accountability Plan Year 1 Summary

Bayshore Elementary School District Local Control Accountability Plan Year 1 Summary Bayshore Elementary School District Local Control Accountability Plan 2015-2018 Year 1 Summary Pasimula: Ang Bayshore Elementary School District ay isang maliit na school district na matatagpuan sa border

More information

FASTER, HIGHER, STRONGER LEVEL 4 - Year 5/6 THE BENEFITS OF THE OLYMPIC GAMES

FASTER, HIGHER, STRONGER LEVEL 4 - Year 5/6 THE BENEFITS OF THE OLYMPIC GAMES LEVEL 4 - Year 5/6 THE BENEFITS OF THE OLYMPIC GAMES 1 LEVEL 4 YEAR 5/6 KEY CONCEPT The Olympic Games benefit people, society, countries and the world. FOCUSING QUESTIONS 1. How is a country chosen to

More information

Filipino. Modyul para sa Mag-aaral

Filipino. Modyul para sa Mag-aaral 10 Filipino Modyul para sa Mag-aaral Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang

More information

DANC-DANCE (DANC) DANC-DANCE (DANC) 1

DANC-DANCE (DANC) DANC-DANCE (DANC) 1 DANC-DANCE (DANC) 1 DANC-DANCE (DANC) DANC 101G. Dance Appreciation An investigation of movement, dance and choreographic work as a vehicle for understanding culture. Includes concepts in dance appreciation,

More information

Special Filipino Curriculum (SFC): Isang mungkahing kurikulum sa Filipino para sa Dayuhang mag-aaral

Special Filipino Curriculum (SFC): Isang mungkahing kurikulum sa Filipino para sa Dayuhang mag-aaral Special Filipino Curriculum (SFC): Isang mungkahing kurikulum sa Filipino para sa Dayuhang mag-aaral Rosalie B. Tangonan 1* Saint Pedro Poveda College rosalietangonan@gmail.com Voltaire Nina M. Christina

More information

Ugnayan Disyembre 2016 Enero 2017

Ugnayan Disyembre 2016 Enero 2017 Ugnayan Disyembre 2016 Enero 2017 Cover design by Toym Imao Ugnayan Unibersidad ng Pilipinas Diliman (Ugnayan) is a publication of the UP Diliman Information Office under the Office of the Chancellor,

More information

Plano na mga Serbisyo para sa Suporta ng Bata/Pag-papalaki ng Bata sa Lungsod ng Yokohama. [Pinaikling Salin] Tagalog

Plano na mga Serbisyo para sa Suporta ng Bata/Pag-papalaki ng Bata sa Lungsod ng Yokohama. [Pinaikling Salin] Tagalog Plano na mga Serbisyo para sa Suporta ng Bata/Pag-papalaki ng Bata sa Lungsod ng Yokohama - Bawa t Bata at Bawa t isa ay Gumaganap ng Mahalagang Tungkulin! Ang Yokohama Waku-waku Plan - [Pinaikling Salin]

More information

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM SENIOR HIGH SCHOOL APPLIED TRACK SUBJECT

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM SENIOR HIGH SCHOOL APPLIED TRACK SUBJECT Titulo ng Kurso: Filipino sa Piling Larangan (Akademik) Diskripsyon ng Kurso: Pagsulat ng iba t ibang anyo ng sulating lilinang sa mga kakayahang magpahayag tungo sa mabisa, mapanuri, at masinop na pagsusulat

More information

1. Ano ang teknolohiyang pantulong (assistive technology) sa espesyal na edukasyon?

1. Ano ang teknolohiyang pantulong (assistive technology) sa espesyal na edukasyon? Sistema ng proteksyon at pagtataguyod ng California Libreng tawag (800) 776-5746 Pagkuha ng Teknolohiyang Pantulong sa Pamamagitan ng Paaralan ng Inyong Anak Septyembre 2015, Lat. #5577.08 - Tagalog 1.

More information

GRADE IV MGA BATAS SA PAGPAPAUNLAD NG KULTURA

GRADE IV MGA BATAS SA PAGPAPAUNLAD NG KULTURA GRADE IV MGA BATAS SA PAGPAPAUNLAD NG KULTURA ALAMIN MO Maraming bagay ang bumubuo ng kultura ng bansa. Sa natatanging kulturang ito nakikilala ang isang bansa. Dahil dito, mithiin ng bawat isa na mapahalagahan

More information

Ikampanya at ipanalo ang mga kinatawan ng kabataan at bayan!

Ikampanya at ipanalo ang mga kinatawan ng kabataan at bayan! KULTURA PBRRO 2016 3 3 4 6 6 7 Protesta sa US mbassy sa anibersaryo ng Digmaang Pilipino-erikano Ikalawang Pambansang Kongreso ng Anakbayan USA idinaos sa Seattle Neoliberal na opensiba sa edukasyong Pilipino

More information

H E K A S I TOPOGRAPIYA NG BANSA: YAMAN NG BANSA ANYONG TUBIG SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS

H E K A S I TOPOGRAPIYA NG BANSA: YAMAN NG BANSA ANYONG TUBIG SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS H E K A S I 6 TOPOGRAPIYA NG BANSA: YAMAN NG BANSA ANYONG TUBIG Department

More information

Positibong Pagtatasa ng Pag-uugali at Pagpaplano sa mga Paaralan: Fact Sheet

Positibong Pagtatasa ng Pag-uugali at Pagpaplano sa mga Paaralan: Fact Sheet Positibong Pagtatasa ng Pag-uugali at Pagpaplano sa mga Paaralan: Fact Sheet Hunyo 2015, Publikasyon #CM60.08 Tagalog Panimula Parehong inilatag ng batas ng estado at pederal ang mga kinakailangan para

More information

Sensus ng Magulang 2017 Ang Iyong Boses ay Mahalaga!

Sensus ng Magulang 2017 Ang Iyong Boses ay Mahalaga! Sensus ng Magulang 2017 Ang Iyong Boses ay Mahalaga! Mga Serbisyo ng Pananaliksik & Impormasyon Abril 2017 Minamahal na mga Magulang, Tagapag-gabay o Tagapag-alaga: Ang Toronto District School Board (TDSB)

More information

Ang Etika bilang Akademikong Diskurso sa Pilipinas: Isang Pagsusuri

Ang Etika bilang Akademikong Diskurso sa Pilipinas: Isang Pagsusuri FILOCRACIA 1:2 (August 2014) 53-66 Ang Etika bilang Akademikong Diskurso sa Pilipinas: Isang Pagsusuri Jovito V. Cariño Departamento ng Pilosopiya, Unibersidad ng Santo Tomas Abstrak Bantog ang Pilipinas

More information

Mahal na Punong Guro, Guro o Kasama sa Trabaho

Mahal na Punong Guro, Guro o Kasama sa Trabaho Mahal na Punong Guro, Guro o Kasama sa Trabaho Paksa: Ang Global na Kampanya ng UNGEI para sa Edukasyon - Big Story Lesson 2011 Linggo ng Global na Aksyon: Isa syang karapatan, gawin nating tama! Edukasyon

More information

Ako at ang Ating Watawat

Ako at ang Ating Watawat 2 Ako at ang Ating Watawat B a s i c L i t e r a c y L e a r n i n g M a t e r i a l B u r e a u o f A l t e r n a t i v e L e a r n i n g S y s t e m D E P A R T M E N T O F E D U C A T I O N Reformatted

More information

Republic of the Philippines Department of Education Negros Island Region DIVISION OF SILAY CITY City of Silay

Republic of the Philippines Department of Education Negros Island Region DIVISION OF SILAY CITY City of Silay Republic of the Philippines Department of Education Negros Island Region DIVISION OF SILAY CITY City of Silay Special Science Elementary School (SSES) ACTIVITY SHEETS IN ARALING PANLIPUNAN 1 Prepared by:

More information

Ang Bagong Sistema ng mga Karapatang Pantao ng Ontario

Ang Bagong Sistema ng mga Karapatang Pantao ng Ontario Sentro ng Legal na Tulong Para sa mga Karapatang Pantao (Human Rights Legal Support Centre) Ang Bagong Sistema ng mga Karapatang Pantao ng Ontario Paano Maipagtatanggol ang Iyong Mga Karapatan sa Pabahay

More information

Edukasyon bilang Tagpuan ng Katwirang Lungsod at Katwirang Lalawigan

Edukasyon bilang Tagpuan ng Katwirang Lungsod at Katwirang Lalawigan KRITIKE VOLUME TEN NUMBER ONE (JUNE 2016) 83-98 On Filipino Philosophy and Culture Edukasyon bilang Tagpuan ng Katwirang Lungsod at Katwirang Lalawigan Noel L. Clemente Abstract: The city-province distinction

More information

Nutri-bingo! Gabay para sa game master o facilitators. Ano ang nutri-bingo?

Nutri-bingo! Gabay para sa game master o facilitators. Ano ang nutri-bingo? -bingo! Gabay para sa game master o facilitators Ano ang nutri-bingo? Ang nutri-bingo ay hinango sa pinagtambal na at bingo. Ito y masaya at nakakaenganyong pamamaraan ng pagtuturo sa kahalagahan ng wastong.

More information

Gabay sa Kurikulum ng K to 12

Gabay sa Kurikulum ng K to 12 Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig Gabay sa Kurikulum ng K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grades 7 Enero 31, 2012 ANG BATAYANG KONSEPTWAL NG EDUKASYON

More information