NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA"

Transcription

1 IN RE TK HOLDINGS, INC., ET AL., KES No (BLS) NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA 1. Pada 25 Jun, 2017 ("Tarikh Petisyen"), TK Holdings, Inc. dan sesetengah gabungannya (secara kolektif,"penghutang") memfailkan bab 11 kes-kes di Mahkamah Kebankrapan Amerika Syarikat bagi Daerah Delaware ("Mahkamah Kebankrapan"). Penghutang adalah anak syarikat Takata Corporation, sebuah syarikat Jepun yang terlibat dalam pembuatan dan penjualan komponen automotif, termasuk inflator beg udara. Takata Corporation memfailkan prosiding kebankrapan di Jepun. Notis ini hanya berkaitan dengan tuntutan terhadap Penghutang di AS dan Mexico. Nama dan nombor kes bagi setiap Penghutang adalah: Takata Americas, ; TK Finance, LLC, ; TK China, LLC, ; TK Holdings Inc., ; Takata Protection Systems Inc., ; Interiors in Flight Inc., ; TK Mexico Inc., ; TK Mexico LLC, ; TK Holdings de Mexico, S. de RL de CV, ; Industrias Irvin de Mexico, SA de CV, ; Takata de Mexico, SA de CV, ; Strosshe-Mex, S. de RL de CV, Pada 4 Oktober 2017, Mahkamah Kebankrapan mendaftarkan suatu perintah [Doket No. 959] ("Tarikh Perintah Bar") mewujudkan tarikh akhir untuk memfailkan bukti tuntutan dalam bab 11 kes Penghutang (setiap satu "Bukti Tuntutan"), termasuk tarikh akhir untuk menegaskan tuntutan terhadap mana-mana Penghutang untuk kerugian kewangan, kecederaan diri atau kematian (sama ada masa lalu atau masa depan) yang timbul daripada atau berkaitan dengan beg udara yang mengandungi bahan dorongan fasa penstabilan ammonium nitrat ("Inflator PSAN"), atau bahagian komponennya, yang dibuat atau dijual oleh Penghutang atau gabungan mereka sebelum Tarikh Petisyen (setiap satu"tuntutan PPIC"). Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua orang (termasuk individu, perkongsian, syarikat, usaha sama, dan amanah), dan unit-unit kerajaan yang mempunyai tuntutan atau potensi tuntutan, termasuk di bawah Kod Kebankrapan seksyen 503(b)(9), terhadap mana-mana Penghutang yang muncul sebelum Tarikh Petisyen, tidak kira berapa jauh atau luar jangka, MESTI MEMFAILKAN BUKTI TUNTUTAN. I. TARIKH AKHIR UNTUK MEMFAILKAN TUNTUTAN 3. Tarikh akhir yang dinyatakan di Tarikh Perintah Bar untuk memfailkan Bukti Tuntutan adalah seperti berikut (secara kolektif, "Tarikh Bar"): (a) Untuk tuntutan terhadap mana-mana Penghutang selain daripada (i) Tuntutan PPIC dan (ii) tuntutan Unit Kerajaan (seperti yang ditakrifkan di bawah), tarikh akhir untuk memfailkan Bukti Tuntutan adalah 27 November 2017 jam 5:00 petang (Waktu Timur) ("Tarikh Bar Umum"); (b) Untuk Tuntutan PPIC, tarikh akhir untuk memfailkan Bukti Tuntutan adalah 27 Disember 2017 jam 5:00 petang (Waktu Timur) ("Tarikh PPIC Bar"); dan (c) Untuk tuntutan terhadap mana-mana Penghutang yang ditegaskan oleh unit kerajaan (seperti yang ditakrifkan dalam Kod Kebankrapan seksyen 101(27)), tarikh akhir untuk WEIL:\ \9\

2 memfailkan Bukti Tuntutan adalah 22 Disember 2017 jam 5:00 petang (Waktu Timur) ("Tarikh Bar Kerajaan"). II. SIAPA YANG PERLU MEMFAILKAN BUKTI TUNTUTAN 4. Dengan pengecualian terhad yang dinyatakan di bawah, anda MESTI memfailkan Bukti Tuntutan untuk mengundi pada pelan bab 11 Penghutang atau berkongsi dalam pengagihan estet Penghutang. Tuntutan berdasarkan tindakan atau peninggalan Penghutang sebelum Tarikh Petisyen hendaklah difailkan pada atau sebelum Tarikh Bar yang berkenaan, walaupun tuntutan tersebut tidak ditetapkan sekarang, jumlah tertentu atau khusus atau tidak matang atau menjadi tetap, jumlah tertentu atau khusus sebelum Tarikh Petisyen. 5. Di bawah Kod Kebankrapan seksyen 101(5), "tuntutan" bermaksud: (a) hak pembayaran, sama ada atau tidak dikurangkan kepada penghakiman, jumlah tertentu, jumlah tak tentu, tetap, luar jangkaan, matang, tidak matang, dipertikaikan, tidak dipertikaikan, sah, adil, bercagar, atau tidak bercagar; atau (b) hak untuk mendapatkan penyelesaian yang adil bagi pelanggaran prestasi jika pelanggaran itu menimbulkan hak pembayaran, sama ada hak tersebut dikurangkan kepada penghakiman, tetap, luar jangkaan, matang, tidak matang, dipertikaikan, tidak dipertikaikan, bercagar, atau tidak bercagar. III. PERUNTUKAN KHAS UNTUK PEMILIK KENDERAAN DENGAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA 6. Sekiranya anda mempunyai tuntutan terhadap Penghutang, termasuk kerugian kewangan, kecederaan peribadi, atau kematian (masa lalu atau masa hadapan) disebabkan oleh pemilikan semasa atau masa lalu kenderaan anda yang mengandungi Inflator PSAN tanpa mengira sama ada ia tertakluk kepada pemulangan atau telah dibaiki atau anda tidak mengalami sebarang kemudaratan (kerana tuntutan tersebut dianggap telah terakru sebelum Tarikh Petisyen), anda MESTI memfailkan Bukti Tuntutan untuk Tuntutan PPIC anda sebelum Tarikh PPIC Bar mengikut arahan di bawah. 7. Penghutang tidak memohon, dan Tarikh PPIC Bar tidak boleh menghalang mana-mana individu daripada memfailkan tuntutan terhadap estet Penghutang untuk kecederaan peribadi atau dakwaan tort kematian yang salah yang timbul atau berkaitan dengan insiden yang berlaku selepas Tarikh Petisyen yang melibatkan kenderaan yang mengandungi Inflator PSAN atau bahagian komponennya yang dihasilkan oleh Penghutang atau gabungan mereka. 8. Anda mesti memfailkan Bukti Tuntutan walaupun anda mungkin termasuk, atau diwakili oleh, tindakan kelas yang berupa, saman kelas, atau tindakan serupa terhadap Penghutang. 9. Maklumat mengenai cara memfailkan Bukti Tuntutan disebabkan Tuntutan PPIC, termasuk cara memfailkan secara elektronik, boleh didapati di TKRestructuring.com/PPIC. Sekiranya anda gagal memfailkan Bukti Tuntutan pada Tarikh PPIC Bar: (a) anda mungkin selamanya dihalang, dilepaskan dan diarahkan daripada menuntut Tuntutan PPIC terhadap Penghutang walaupun kehilangan atau kecederaan anda tidak berlaku sehingga suatu ketika pada masa akan datang (tertakluk kepada perenggan 7 di sini); (b) Penghutang dan harta mereka mungkin selama-lamanya dilepaskan dari apa-apa dan 2

3 semua hutang atau liabiliti berkenaan dengan tuntutan tersebut; dan (c) anda mungkin tidak menerima apa-apa pengagihan kerana tuntutan tersebut. IV. SIAPA YANG TIDAK PERLU MEMFAILKAN BUKTI TUNTUTAN 10. Anda tidak perlu memfailkan bukti tuntutan pada atau sebelum Tarikh Bar yang berkenaan jika: (a) Tuntutan anda disenaraikan pada jadual aset dan liabiliti Penghutang yang difailkan dengan Mahkamah ("Jadual, "Boleh didapati di dan (i) ia tidak tersenarai dalam Jadual sebagai "dipertikaikan," "luar jangkaan," atau "jumlah tak tentu," dan (ii) anda tidak mempertikaikan (I) amaun, sifat dan keutamaan tuntutan seperti yang dinyatakan dalam Jadual, dan (II) bahawa tuntutan tersebut adalah kewajipan dari Penghutang tertentu yang mana tuntutan itu disenaraikan dalam Jadual; (b) Tuntutan anda telah dibayar sepenuhnya; (c) Anda memegang suatu tuntutan yang dibenarkan di bawah Kod Kebankrapan seksyen 503(b) dan 507(a)(2) sebagai perbelanjaan pentadbiran (Selain itu seksyen 503(b)(9) pemegang tuntutan); (d) Anda memegang suatu tuntutan yang telah dibenarkan oleh perintah Mahkamah Kebankrapan yang dimasukkan pada atau sebelum Tarikh Bar yang berkenaan; (e) Anda telah memfailkan Bukti Tuntutan dengan Prime Clerk atau Mahkamah Kebankrapan terhadap mana-mana Penghutang berkenaan dengan tuntutan yang ditegaskan, menggunakan borang tuntutan yang sebahagian besarnya mematuhi bukti borang tuntutan, termasuk borang bukti tuntutan khas untuk Tuntutan PPIC (secara kolektifnya "Borang Bukti Tuntutan"), Atau Borang Rasmi No. 410; (f) Perintah Pengecualian Tarikh Bar tertentu dikenakan. 11. JANGAN MEMFAILKAN BUKTI TUNTUTAN JIKA ANDA TIDAK MEMPUNYAI TUNTUTAN TERHADAP PENGHUTANG. V. APA YANG PERLU DIFAILKAN 12. Bukti Borang Tuntutan boleh diperolehi daripada (a) ejen tuntutan dan notis Penghutang yang diluluskan oleh Mahkamah, Prime Clerk LLC ("Prime Clerk"), melalui TKRestructuring.com atau dengan menghubungi (AS) atau (Antarabangsa), atau (b) laman web Mahkamah Kebankrapan: Maklumat tentang cara memfailkan Bukti Tuntutan PPIC boleh didapati di TKRestructuring.com/PPIC. 13. Semua Bukti Borang Tuntutan mestilah: (a) ditandatangani oleh pihak menuntut atau ejen yang diberi kuasa, ditulis dalam Bahasa Inggeris, dan didenominasi dalam mata wang AS (menggunakan kadar tukaran Tarikh Petisyen jika berkenaan); (b) nyatakan dengan spesifik asas undang-undang dan fakta untuk tuntutan yang dikatakan itu, dan (c) melampirkan dokumen 3

4 sokongan, atau jika banyak atau tidak tersedia, ringkasan. Mana-mana pemegang tuntutan terhadap lebih daripada satu Penghutang mesti memfailkan bukti tuntutan yang berasingan berkenaan dengan setiap Penghutang tersebut. Mana-mana pemegang tuntutan mesti mengenal pasti Penghutang yang mana tuntutannya dituntut dan nombor kes muflis Penghutang itu. 14. Borang bukti tuntutan anda tidak boleh mengandungi: (a) nombor pengenalan keselamatan sosial atau nombor pengenalan pembayar cukai (hanya nyatakan empat digit terakhir), (b) tarikh kelahiran lengkap (hanya nyatakan tahun), (c) nama seorang kanak-kanak (hanya nyatakan singkatan), atau (d) nombor akaun kewangan (hanya nyatakan empat digit terakhir). VI. BILA DAN DIMANA UNTUK MEMFAILKAN TUNTUTAN 15. Kecuali sebagaimana yang terkandung di sini, semua Borang Bukti Tuntutan mestilah difailkan (i) secara elektronik melalui laman web Prime Clerk dengan melalui TKRestructuring.com di bawah pautan "Hantar Tuntutan" ("Sistem Penyampaian Elektronik") Atau (ii) dengan menghantar borang Bukti Tuntutan yang asal kepada: (a) melalui pos, TK Holdings Inc., Claims Processing Center, c/o Prime Clerk LLC, Grand Central Station, PO Box 4850, New York, NY , atau (b) dengan penghantaran semalaman, kurier atau serahan tangan, TK Holdings Inc., Claims Processing Center, c/o Prime Clerk LLC, 850 Third Avenue, Suite 412, Brooklyn, NY Borang Bukti Tuntutan tidak boleh dihantar melalui faksimili, telecopy, atau penghantaran elektronik (kecuali yang difailkan melalui Sistem Pemfailan Elektronik). VII. PROSIDING PENSTRUKTURAN SEMULA AHLI GABUNGAN PENGHUTANG JEPUN 16. Takata Corporation, Takata Kyushu Corporation, dan Takata Service Corporation (secara kolektif, "Takata Jepun") Memulakan prosiding di bawah Akta Pemulihan Sivil di Jepun, di mana mereka mendapatkan pengiktirafan oleh Mahkamah Kebankrapan di bawah Kod Kebankrapan Bab 15. Pihak yang mempunyai tuntutan terhadap Takata Jepun boleh mendapatkan maklumat di VIII. DANA PENGEMBALIAN 17. Individu yang telah menderita, atau akan menderita, kecederaan peribadi yang disebabkan oleh Inflator PSAN mungkin layak mendapat pampasan daripada Dana Pengembalian yang ditubuhkan atas perintah Mahkamah Persekutuan untuk ED Michigan. Mahkamah telah melantik Master Khas, Prof. Eric D. Green, untuk mentadbir proses pampasan pihak menuntut dan membuat syor mengenai pengagihan dana. Sekiranya anda percaya anda mungkin layak mendapat pampasan dari Dana Pengembalian, lawati untuk maklumat lanjut. IX. PELAN DAN PENYATA PENAFIAN 18. Penghutang tidak lama lagi akan memfailkan bab 11 pelan penyusunan semula ("Rancang") dan penyata penafian ("Penyata Penafian"). Pelan ini akan menghuraikan cadangan tuntutan terhadap, dan kepentingan dalam, Penghutang; Penyata Penafian akan 4

5 memberikan maklumat tentang Pelan dan Penghutang. Mahkamah Kebankrapan akan mengadakan perbicaraan untuk dipertimbangkan, dan telah menetapkan tarikh akhir untuk membantah, Penyata Penafian dan Pelan. Perbicaraan Penyata Penafian. 3 Januari 2018 jam 10:00 pagi (Waktu Timur), dengan bantahan disebabkan oleh 27 Disember 2017, jam 4:00 petang (Waktu Timur); Pengesahan Perbicaraan. 13 Februari 2018 jam 10:00 pagi (Waktu Timur), dengan bantahan disebabkan oleh 6 Februari 2018, jam 4:00 petang (Waktu Timur). 19. Untuk menerima notis atau menyemak Pelan dan Penyata Penafian, daftar alamat e-mel anda di TKRestructuring.com/PPIC. Semua dokumen yang difailkan dengan Mahkamah Kebankrapan boleh didapati untuk pemeriksaan di Pejabat Mahkamah Clerk atau secara percuma di TKRestructuring.com/PPIC. Pelan ini akan mengikat semua pemiutang dan pemegang kepentingan selepas pengesahannya. Sekiranya anda ingin membantah Pelan atau Penyata Penafian, anda mesti memfailkan dan memberi bantahan dengan betul pada tarikh akhir berkenaan yang disenaraikan di atas. 20. SIARAN. Pelan ini mungkin mengandungi pelepasan luas tuntutan pihak ketiga dan peruntukan injunksi yang berkaitan. Sekiranya diluluskan, peruntukan ini boleh melepaskan tuntutan yang anda pegang terhadap pihak ketiga tertentu, termasuk Joyson KSS Auto Safety S.A.(bersama-sama, dengan satu atau lebih subsidiari atau gabungan semasa atau masa depannya, "Penaja Pelan"). Perkara di atas adalah ringkasan sahaja. Berhati-hati mengkaji teks penuh pelepasan Pelan, injunksi, peruntukan yang berkaitan dan apa-apa peruntukan "menarik diri" yang diperuntukan di TKRestructuring.com/PPIC. 21. JUALAN "BEBAS DAN JELAS." Pelan ini akan memperuntukkan pengambilalihan Pelan Penaja secara besar-besaran untuk semua aset Penghutang (dengan pengecualian yang dinyatakan secara umumnya berkaitan dengan perniagaan Inflator PSAN Takata) bebas dan jelas semua tuntutan dan kepentingan (secara kolektif, "Tuntutan dan Kepentingan"), kecuali untuk liabiliti tertentu yang diandaikan. Penaja Pelan tidak akan menanggung sebarang tuntutan Penghutang atau Takata melainkan jika ia nyata bersetuju untuk berbuat demikian. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Penaja Pelan tidak menganggap sebarang tuntutan atau liabiliti adalah berkaitan dalam apa jua cara kepada Inflator PSAN (dan bahan dorong), termasuk Tuntutan PPIC. Jika anda tidak mengajukan bantahan Pelan tepat pada masa kepada Mahkamah Kebankrapan, hak anda untuk mencabar penjualan aset-aset Penghutang yang "bebas dan jelas" Tuntutan dan Kepentingan serta injunksi yang berkaitan akan dilucuthakkan. Kelulusan Mahkamah Kebankrapan tentang penjualan dan injunksi yang berkaitan dengan "bebas dan jelas" bermaksud bahawa anda akan dihalang selama-lamanya dari menyatakan apaapa Tuntutan dan Kepentingan terhadap Penaja Pelan dan orang lain yang berkaitan. Anda harus menyemak teks penuh peruntukan ini di TKRestructuring.com/PPIC. X. AKIBAT KEGAGALAN UNTUK MEMFAILKAN BUKTI TUNTUTAN PADA TARIKH BAR YANG DITETAPKAN 5

6 22. MANA-MANA PEMEGANG TUNTUTAN TIDAK DIKECUALIKAN DARIPADA KEPERLUAN PERMOHONAN TARIKH BAR DAN KEGAGALAN MEMFAILKAN BUKTI TUNTUTAN MENGGUNAKAN BORANG YANG SESUAI PADA MASA YANG TEPAT TIDAK AKAN DIBENARKAN UNTUK MENGUNDI SEBARANG PELAN PENYUSUNAN SEMULA YANG DIFAILKAN DI DALAM KES DAN TIDAK AKAN MENERIMA SEBARANG PENGAGIHAN DI DALAM KES PENGHUTANG UNTUK TUNTUTAN TERSEBUT. 23. Pemegang dakwaan yang berpotensi terhadap Penghutang hendaklah berunding dengan peguam mengenai sebarang perkara yang tidak dilindungi oleh Notis ini, seperti sama ada pemegangnya harus memfailkan Borang Bukti Tuntutan. Bertarikh: 4 Oktober 2017 Wilmington, Delaware DENGAN PERINTAH MAHKAMAH 6

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional BORANG SEMAKAN DOKUMEN PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN (KEDIAMAN KURANG DARI 4 UNIT) BAHAGIAN Bersama-sama ini juga dikemukakan :- Ada Tiada (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) Bayaran pelan sebanyak

More information

Arahan Amalan Bil 1 Tahun 2017 Garis Panduan, Tatacara dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah bagi Kes Kesalahan Hukuman Mati

Arahan Amalan Bil 1 Tahun 2017 Garis Panduan, Tatacara dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah bagi Kes Kesalahan Hukuman Mati Circular No 097/2017 Dated 16 May 2017 To Members of the Malaysian Bar Arahan Amalan Bil 1 Tahun 2017 Garis Panduan, Tatacara dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah bagi Kes Kesalahan Hukuman Mati

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO. MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.: 56 OF 2018 DI HADAPAN TEMPAT : YA DATIN KALMIZAH BINTI SALLEH PENGERUSI : Mahkamah

More information

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM)

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM) 1.0 DEFINISI 2.0 TARIKH 1.1 Perlumbaan Criterium merupakan perlumbaan sirkit yang dijalankan di dalam sirkit perlumbaan yang berjarak tidak kurang dari 800m dan tidak melebihi 3 km. Lebar laluan perlumbaan

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: CAR LOCK INDICATOR SESI PENGAJIAN: 2005/2006 Saya HAIRULAZAM BIN HAIRULDIN (830523-08-5369) (HURUF BESAR) mengaku

More information

(Menggunakan Letter Head Jabatan)

(Menggunakan Letter Head Jabatan) 1. Surat iringan ketua jabatan yang asal. Bil Tuan : Bil Kami : Tarikh : (Menggunakan Letter Head Jabatan) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia Kompleks Kementerian

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD Tarikh: 15 November 2016 1. Penyata Polisi Lembaga Pengarah Great Eastern Takaful Berhad ( Syarikat ) memberikan pengawasan pada pengurusan perniagaan

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

TAJUK TENDER / SEBUTHARGA : MAT-IMSE TO REPLENISH INSTRUMENT SPARES FOR OVERHAUL

TAJUK TENDER / SEBUTHARGA : MAT-IMSE TO REPLENISH INSTRUMENT SPARES FOR OVERHAUL Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Beg Berkunci 220, 42200, Kapar, Selangor Darul Ehsan. Telefon: +603-32508801 Faks: +603-32507617 Kepada : Dari : Eksekutif Vendor No Faks : Tarikh : 20/02/2018

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik]

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please ensure that this paper contains

More information

PERLINDUNGAN HAK DAN KEPENTINGAN PEMBELI RUMAH. JABATAN PERUMAHAN NEGARA KPKT Mei 2017

PERLINDUNGAN HAK DAN KEPENTINGAN PEMBELI RUMAH. JABATAN PERUMAHAN NEGARA KPKT Mei 2017 PERLINDUNGAN HAK DAN KEPENTINGAN PEMBELI RUMAH JABATAN PERUMAHAN NEGARA KPKT Mei 2017 FUNGSI JPN Menyediakan rumah melalui Projek Perumahan Rakyat (PPR) yang berkualiti dan mencukupi. Meningkatkan keupayaan

More information

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA ISI KANDUNGAN BAB PERKARA BAB 1 PENDAHULUAN 1 2 TAFSIRAN 2 3 PUNCA KUASA 3 4 SKOP PENJANAAN PENDAPATAN 4 5 PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN

More information

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ;

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ; TAWARAN BIASISWA YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI DALAM NEGARA & IJAZAH LANJUTAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN 2016/2017 1. Yayasan Biasiswa Sarawak

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/preparation Sika Kimia

More information

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13*

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* 1. OUTPLAY THEM ALL 2. THE FIELD OF PLAY 3. GOAL 4. THE NUMBER OF PLAYERS 5. THE PLAYERS EQUIPMENT 6. THE BALL

More information

Risalah Data Keselamatan Kimia. Chemical Safety Data Sheet

Risalah Data Keselamatan Kimia. Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet 1. Pengenalpastian produk kimia dan syarikat Nama produk Helaian data keselamatan # Activ Premium 2T FC 464627 Penggunaan bahan / persediaan Minyak

More information

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Identification of the substance/preparation and company/undertaking Product name SDS no. Use of the substance/mixture Supplier EMERGENCY TELEPHONE

More information

TATAKELAKUAN. Melengkapkan nilai teras kita: KESELAMATAN KEPELBAGAIAN INTEGRITI PEMATUHAN PENCIPTAAN NILAI BERPASUKAN/KERJASAMA

TATAKELAKUAN. Melengkapkan nilai teras kita: KESELAMATAN KEPELBAGAIAN INTEGRITI PEMATUHAN PENCIPTAAN NILAI BERPASUKAN/KERJASAMA TATAKELAKUAN Melengkapkan nilai teras kita: KESELAMATAN KEPELBAGAIAN INTEGRITI PEMATUHAN PENCIPTAAN NILAI BERPASUKAN/KERJASAMA allnex group 2018 ISI KANDUNGAN Prakata... 2 Visi, Misi & Nilai Teras... 3

More information

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah :

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah : TATACARA PENGURUSAN TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN INSTITUT AKUKULTUR TROPIKA (AKUATROP) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) 1. TUJUAN Tujuan Tatacara Pengurusan Jawatankuasa

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1215 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Identification of the substance/preparation and company/undertaking Product name SDS no. Use of the substance/mixture Supplier EMERGENCY TELEPHONE

More information

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Identification of the substance/preparation and company/undertaking Product name SDS no. Use of the substance/mixture Supplier EMERGENCY TELEPHONE

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1251 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI PENERAJU: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 27 APRIL 2018 MATLAMAT PENARAFAN BINTANG

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

Risalah Data Keselamatan Kimia. Chemical Safety Data Sheet

Risalah Data Keselamatan Kimia. Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet 1. Pengenalpastian produk kimia dan syarikat Nama produk Helaian data keselamatan # #SDS Asal: Penggunaan bahan/persediaan Pembekal Castrol Pyroplex

More information

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON SEKOLAH RENDAH BEACON 1 PROGRAM WARTAWAN CILIK PENGENALAN Berdasarkan dapatan daripada peperiksaan pada akhir tahun Darjah 1, lebih daripada 50 peratus murid tidak berjaya mendapat markah penuh dalam bahagian

More information

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD.

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD. SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN 5.5% ETHYLENE IN NITROGEN 5.5 % ETILENA DALAM NITROGEN 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK

More information

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Identification of the substance/preparation and company/undertaking Product name SDS no. Use of the substance/mixture Supplier EMERGENCY TELEPHONE

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM)

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM) Borang JPN P4 LAMPIRAN S NAMA NO.SEBUTHARGA : SMK (P) ST GEORGE : STL 009/2015/M KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/mixture Sika Kimia

More information

HELAIAN DATA KESELAMATAN SAFETY DATA SHEET

HELAIAN DATA KESELAMATAN SAFETY DATA SHEET Mematuhi Peraturan Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya 2013 (Peraturan CLASS) Conforms to Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals (CLASS),

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Foamaster MO 2195 Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME2016)) Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam Mohd Faisol

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irganox 245 DW ED Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK INI TIDAK DISASARKAN UNTUK DIGUNAKAN DIDALAM

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

DASAR KESELAMATAN ICT

DASAR KESELAMATAN ICT DASAR KESELAMATAN ICT MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU BANDAR RAYA ISLAM VERSI 1.0 JAN 2012 DKICT Versi 1.0 01/ 01 / 2012 1 dari 48 KANDUNGAN MUKA SURAT TAFSIRAN 5 PENDAHULUAN I. Pengenalan 7 II. Objektif

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Oracet Yellow 144 FE Nama bahan kimia: PIGMENT Yellow 147 Nombor CAS: 4118-16-5 Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Synative ES 2900 Nama bahan kimia: Kegunaan: Component for lubricants and metal working fluids Syarikat:

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

KANSAI PAINT KANSAI PAINT ASIA PACIFIC SDN BHD

KANSAI PAINT KANSAI PAINT ASIA PACIFIC SDN BHD Product Code Kod produk P792-XXXX Preparation Date September 2015 Revision No 2 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE AND OF THE COMPANY PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL Product Name Nama Produk

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1250 NC Cadangan penggunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Kegunaan: Pengubah kepekatan

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina HVG Kegunaan: Pelaras kelikatan, kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

TRAFFIC TRADING FACES. A Rapid Assessment on the use of Facebook to Trade Wildlife in Peninsular Malaysia. Kanitha Krishnasamy and Sarah Stoner

TRAFFIC TRADING FACES. A Rapid Assessment on the use of Facebook to Trade Wildlife in Peninsular Malaysia. Kanitha Krishnasamy and Sarah Stoner TRAFFIC R E P O R T TRADING FACES A Rapid Assessment on the use of Facebook to Trade Wildlife in Peninsular Malaysia MARCH 2016 Kanitha Krishnasamy and Sarah Stoner TRAFFIC REPORT TRAFFIC, the wild life

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irgazin Orange K 2910 Cadangan penggunaan: komponen pewarna Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT Product name Nama Produk Synonyms

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Emulgade SE-PF Kegunaan: Bases for creams and ointments Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN < 2.9 % H2 in Ar < 2.9% H2 dalam Ar 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan Bright Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Material uses Manufacturer Emergency telephone number Contact person 300, 305, 310,

More information

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi 38 DiGi.Com Berhad (425190-X) Chairman s Statement / Penyata Pengerusi Pemegang Saham Yang Dihargai, Dear Shareholders, First of all, I d like to express my pleasure at being able to address you as DiGi.Com

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Material uses Manufacturer Emergency telephone number Contact person 1320460 R298 AntiAdhesive

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/15 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan HD-Ocenol 90/95 V Kegunaan: Oleochemical raw material, emulsifier Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

SYSTERM SAFETY DATA SHEET

SYSTERM SAFETY DATA SHEET SAFETY DATA SHEET 1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking Product name: Name and address of Supplier: Classic Chemicals Sdn Bhd 19, Jalan Penerbit U1/43, Temasya Industrial

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering DETERMINATION OF SPILLWAY CAPACITY OF PROPOSED BENGOH DAM John Gary anak Jentry Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK BORANG PENGESAHAN

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina GMS V Nama bahan kimia: Glycerides, mono- and di- Kegunaan: bahan tambah khusus untuk industri

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/preparation Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/preparation Sika Kimia

More information

Lembaran Data Keselamatan Bahan Material Safety Data Sheet

Lembaran Data Keselamatan Bahan Material Safety Data Sheet 1. PENGENALAN BAHAN/PERSIAPAN DAN SYARIKAT/USAHA Nama bahan : Penggunaan : Cecair pemindah haba untuk alat pembuat makanan. Juga sesuai digunakan dalam peralatan membuat pembungkus makanan. Kod produk

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

finer things in life

finer things in life Visa Signature Card-i finer things in life A world reserved for the select few Your Bank. Malaysia s Bank. AmIslamic Bank. Travel The AmIslamic Bank Visa Signature Card-i puts the zing back in travelling

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cosmedia Triple C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/AK03 Halaman 1/8 No. Semakan 02 No. Isu 02 Tarikh 18/11/2011 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah penerimaan bahan hadiah sebelum bahan dihantar untuk pemprosesan. Prosedur ini

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/14 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Lumogen Yellow S 0795 Formula Kimia: C22 H16 N2 O2 Keluarga kimia:

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN CARBON DIOXIDE (5-10%) IN OXYGEN Karbon dioksida (5-10%) DALAM OXYGEN 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN

More information