ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

Size: px
Start display at page:

Download "ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن"

Transcription

1 ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ی ز ا د ر پ م و ه ف م و ی ی ا س ا ن ش ) م ق ر ه ش ی ج ر ا خ ن ا ر گ ش د ر گ : ه ع ل ا ط م 2 جعفری باقر د م ح م د ی س ن ا ر ی ا م ق ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی ب ا ر ا ف س ی د ر پ ی ر ا د ب ا س ح و ت ی ر ی د م ه د ک ش ن ا د ر ا ی د ا ت س ا ی ر ا ف غ د م ح م ن ا ر ی ا م ق ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی ب ا ر ا ف س ی د ر پ ی ر ا د ب ا س ح و ت ی ر ی د م ه د ک ش ن ا د ر ا ی د ا ت س ا ی س ا ب ع د م ح ا ن ا ر ی ا م ق ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی ب ا ر ا ف س ی د ر پ ی ر ا د ب ا س ح و ت ی ر ی د م ه د ک ش ن ا د ی ن ا گ ر ز ا ب ت ی ر ی د م د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی و ج ش ن ا د / 0 / 2 : ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت / / 2 ش: ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ ه ئ ا ر ا ن و ن ک ا ت ه ک ی ا ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ه ب ر ج ت و ا ه ت ی ب ا ذ ج ی م ا م ت ه ک د ن ک ن ی م ض ت د ی ا ب ی ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ب ن د ی س ر ی ا ر ب ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ک ی ی ا ه ت ت ت ی ز م کلیدیییترین از ی ک ی گردشگر تجربه کیفیت بنابراین. د ش ا ب ی م ت و ا ف ت م د ر ا د ر ظ ن د م گردشگر که دیگری د ص ا ق م ز ا ه د ر ک ت ا ق ی ق ح ت ن و ن ک ا ت گردشگر مذهبی ه ب ر ج ت کیفیت زمینه ر د ن ا ی م ن ی ا ر د. د ش ا ب ی م گردشگری مقصد ک ی ه ب گردشگر جذب برای ی ت ب ا ق ر ر ه ش ن ی ا ر د ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ه ن ی م ز ر د ی ی ا ه ت ی ل ا ع ف ن و ن ک ا ت م ق س د ق م شهر مذهبی ت ی ع ق و م ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه ت ف ر گ ن ت ر و ص ی ع م ا ج برای متناسبی ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت و د ر ک ه د ا ف ت س ا ر ه ش ن ی ا ی ر گ ش د ر گ ا ق ت ر ا ت ه ج م ق ر ه ش ن د و ب ی ب ه ذ م ت ی ز م ز ا ن ا و ت ب ا ت ت س ا ه ت ف ر گ ن ت ر و ص ز ا پژوهش این. د ش ا ب ی م گردشگر مذهبی ه ب ر ج ت کیفیت مفهومپردازی و شناسایی بدنبال حاضر پژوهش ا ذ ل. کرد فراهم ن آ ن ا ر گ ش د ر گ ن ا ر گ ش د ر گ ه ی ل ک ش ه و ژ پ ی ر ا م آ ه ع م ا ج. د ش ا ب ی م ی ش ی ا م ی پ ع و ن ز ا و ی ف ی ص و ت ت ا ع ط ا گردآوری روش ر ظ ن ز ا و کاربردی هدف ر ظ ن ی ل و ر م و ک ی و گ ل ا ز ا ی ر ا م آ ه ن و م ن م ج ح ن ی ی ع ت ی ا ر ب. د ن ا ه د ر ک ر ف س م ق ه ب ه ا م ت ش ه ب ی د ر ا و ن ی د ر و ر ف ر د ه ک د ن ا ه د و ب م ق شهر خارجی ا ه ه د ا د ی ر و آ ع م ج و د ش ه د ا ف ت س ا ی ب ی ک ر ت ی ر ی گ ه ن و م ن ش و ر ز ا ی ر ا م آ ه ن و م ن ی ا ض ع ا ب ا خ ت ن ا ت ه ج. د ش ن ی ی ع ت ر ف ن ه ن و م ن د ا د ع ت و ه د ا ف ت س ا روایی. گرفت م ا ج ن ا ) ه م ا ن ش س ر پ ی ر و آ ععععععععع ععع عع ع م ج و توزیع ( میدانی ش و ر و ش ه و ژ پ ت ا ی ب د ا ر و ر م ی ا ر ب ی ا ه ن ا خ ب ا ت ک ش و ر و د ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ل م ا ع تحلیل روش ا ب ا ه ه د ا د ل ی ل ح ت. ت ف ر گ ر ا ر ق د ی ی أ ت د ر و م خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ ه ل ی س و ه ب ن آ ی ی ا ی ا پ و د ش ه د ی ج ن س ن ا گ ر ب خ ط س و ت ه م ا ن ش س ر پ د ع ب ج ن پ شامل گردشگر مذهبی ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ه ک د ا د ن ا ش ن ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی و ج ی ا ت ن. گرفت صورت SPSS نرمافزار طریق از ی ف ا ش ت ک ا خ ا ی ت ر ا ی ز ی ت خ ا ن ش ن ا و ر ی ن ی د ی ی ا ز ف ا ش ن ا د م ا ع ت د ع ب ز ج ب د ا ع ب ا ه م ه ه ک د ا د م ا ع ت و ی د ا ب ع ی ت. د ن ر ا د ر ا ر ق ی ب س ا ن م ت ی ع ض و ر د ی ع ا م ت ج ا ی گ ن ه ر ف ت ن ا ش ن ش ه و ژ پ ه ع م ا ج ر د د ا ع ب ا ن ی ا ی س ر ر ب. ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی گ ن ه ر ف ت ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ر گ ش د ر گ ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ر گ ش د ر گ ه ب ر ج ت ی ب ه ذ م ی ر گ ش د ر گ ی ر گ ش د ر گ ی: د ی ل ک ن ا گ ژ ا و («م ق ر ه ش ی ج ر ا خ ن ا ر گ ش د ر گ : ه ع ل ا ط م د ر و م ( ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ی ز ا د ر پ م و ه ف م و ی ی ا س ا ن ش «ن ا و ن ع ت ح ت د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ی ا پ ز ا ج ر خ ت س م ه ل ا ق م ) ل و ئ س م 2-

2 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 ه م د ق م ی ع ا م ت ج ا ی ط ا ب ت ر ا ه ه ت س ج ر ب و م ه م ل م ا و ع ز ا و ی د ا ص ت ق ا ر ث ؤ م و م ه م ل ئ ا س م ز ا ی ک ی ی ر گ ش د ر گ ه ز و ر م ا و ر د ی گ ن ه ر ف ت س ی ب ن ر ق ر د ی ط ا ب ت ر ا و ی ت ی ن م ا ی ت ش ا د ه ب ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ت خ ا س ر ی ز ش ر ت س گ ع ق ا و ر د. د و ش ی م ب و س ح م ن ا ه ج ح ط س ن ی ا ز ا. ت س ا ه د ر ک ل ی د ب ت ا ه ن ا س ن ا ی گ د ن ز ر د ر ی ذ پ ا ن ب ا ن ت ج ا ی ت ی ع ق ا و ه ب ا ر ی ر گ ش د ر گ م ک ی و ز ا ی ک ی ی ر گ ش د ر گ و ر ی ر ا ی س ب ر ب ت ع ن ص ن ی ا ا ر ی ز د ن ک ب ل ج ا ر ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب ه ج و ت د ن ا و ت ی م ه ک ت س ا ه ع م ا ج ر ه ر د ی د ی ل ک ع ی ا ن ص ر ی ث أ ت ی ط ی ح م ت س ی ز و ی گ ن ه ر ف ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ش خ ب ه ل م ج ز ا ه ع م ا ج ی ا ه ز ا. د ر ا ذ گ ی ی ی م ف ر ط ر گ ی د م ج ح ز ا ش- ش ش ش ش خ ب د ا ی ز ی ر و ط ه ب د و ش ی ف ر ع م ا ی ن د ر د ع ی ا ن ص ن ی ر ت گ ر ز ب ز ا ی ک ی ی ر گ ش د ر گ ت س ا ه د ش ب ج و م ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ر د ا ه ت ر ف ا س م ت ا ر د ا ص ل ک د ص ر د 7 د و د ح ر د ن ا ر ف ا س م ل ق ن و ل م ح ه ا ر م ه ه ب ی ر گ ش د ر گ و ی د ر گ ن ا ه ج د م آ ر د ه ک ل ی ک ش ت ا ر ا ی ن د د ا د ع ت د د ص ر د د و خ ی ا ه ه ت ش ا د ه ب ه ج و ت ا ب ی ر گ ش د ر گ ف ل ت خ م د ص ا ق م ا ذ ل. ) : ن ا ر ا ک م ه و ی ر ا ف غ ( د ه د ی م ت و ا ف ت م ت س ا ن ک م م ه ک ت س ا ه ه ت ش ا د ز ا ی ا ه ع و م ج م ی ا ر ا د ی د ص ق م ر ه ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. د ن ت س ه ن ا ر گ ش د ر گ ز ا ی ر ت ش ی ب د ص ق م ی ا ه ه ت ش ا د ز ا ت و ا ف ت م ه ک ت س ا ی خ ی ر ا ت ی- گ ن ه ر ف ی ا ه ه ت ش ا د ی ا ر ا د ز ا ر ی ش ر ه ش ل ا ث م ی ا ر ب. د ش ا ب ر گ ی د د ص ا ق م ز ا ل م ا ش ه ک د ن ن ک ی م ی ی ا س ا ن ش ا ر ی ر گ ش د ر گ ف ل ت خ م ع ا و ن ا ) ( ی د ه ا ز و ن ا ی ر ب ج ن ر. ت س ا ش ی ک ر ی ظ ن ی ر گ ی د ی ر گ ش د ر گ : ت س ا ر ی ز ی گ ن ه ر ف ی ن ا م ر د ی ر گ ش د ر گ ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه ن ا ی و ج ا ر ج ا م ی ر گ ش د ر گ ی خ ی ر ا ت ی ر ه ش گردشگری قومی ی ر گ ش د ر گ ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ک ی ژ ل ا ت س و ن ی ر گ ش د ر گ ی ح ی ر ف ت ا ی ه و ب ن ا ی ر گ ش د ر گ د ر ا و م ط ی ح م ی ا ن ب م ر ب ی ر گ گ گ ش د ر گ ا ه د ا د ی و ر ر ب ی ن ت ب م ی ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ی ر گ ش د ر گ ر ا ک و ب س ک ر ب ی ن ت ب م ی ر گ ش د ر گ ت س ا ی ر گ ش د ر گ ه د م ع ل ا ک ش ا ز ا ی ک ی ی ب ه ذ م ی ر گ ش د ر گ. ن ا گ ت س ب ر ا د ی د ف د ه ا ب ی ر گ ش د ر گ ) ی د ر گ ت ع ی ب ط ( ی ع ی ب ط ل م ا ع ن ا و ن ع ه ب ی ب ه ذ م ت ا د ا ق ت ع ا ه ک ی د ر ا و م ر د. ت س ا ی ب ه ذ م و ی ن ی د ض ی ا ر ف م ا ج ن ا و ی ب ه ذ م ن ک ا م ا ز ا ر ا د ی د ل م ا ش ه ک ل ک ش ی ب ه ذ م د ر ک ر ا ک ا ب ی ی ا ه ر ه ش د ن ن ک ی م ش ق ن ی ا ف ی ا ی ر ه ش ز ک ا ر م د ا ج ی ا ر د ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ر ا ی س ب ع و ن ن ی ا. د ن ر ی گ ی ی ی م ی ب ه ذ م ی ا ه ر ه ش ن ی ا ز ا ه ن و م ن و د م ق و س د ق م د ه ش م. د ن ی آ ی م د و ج و ه ب ه ک ر ب ت م ع ا ق ب و د ب ا ع م ف ا ر ط ا ر د ا ال و م ع م ا ه ر ه ش ه د ه ع ر ب ز ی ن ی م ال س ا گ ن ه ر ف ه ص ر ع ر د ی ز ر ا ب ش ق ن جامعه بر حاکم دینی ی ا ه ش ز ر ا ه ب ه ج و ت ا ب ه ک د ن ت س ه ن ا ر ی ا ر د ر ف س ی ن ا ه ج ن ا م ز ا س د ر و آ ر ب س ا س ا ر ب. د ن ر ا د ا ح ل. ) 2 5 : ی ر و پ د ک و ن ا ر گ ن ه آ ( ت س ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ن ا ه ج ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ن ا ی ر ج ل ک ز ا د ص ر د 6 2 ی ب ه ذ م ی ر گ ش د ر گ ی د ر گ ن ا ه ج و ه ج و ت د ی ا ب که داشت ن ا ر گ ش د ر گ و ن ا ه ف ص ا ی ا ه ر ه ش ه ب ه ک د ن ت س ه ی ن ا س ک ه ب ت ب س ن ی ت و ا ف ت م ر ف س ی ا ه ه ز ی گ ن ا ی ا ر ا د د ه ش م و م ق ی ا ه ر ه ش ه ب ه د ر ک ر ف س و ح ن ه ب ن ا ر گ ش د ر گ ی ا ه ز ا ی ن ت س ا ضروری و د ن ا ه د ش ی ت ب ا ق ر ی ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ز ا ی ر ا ی س ب ه ز و ر م ا. د ن ن ک ی م ر ف س ن ا م ر ک ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ن ا ر ی د م ت س ا ی ر و ر ض ا ذ ل. د م آ ل ئ ا ن ت ی ق ف و م ه ب و ه د ر ک د ا ج ی ا ا ر ن ا ش ی ا ت ی ا ض ر ن ا و ت ب ا ت د و ش تأمین ن س ح ا ن ا ش ی ا ی ر ا د ا ف و و ت ی ا ض ر ق ی ر ط ن ی ا ز ا ا ت د ن ش ا ب ن ا ر گ ش د ر گ ی ا ر ب ب و خ ه ب ر ج ت ک ی د ا ج ی ا د د ص ر د ی ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ه ب ر ج ت ه ع ل ا ط م ن ی ا ر ب ا ن ب. د ن ه د ر ا ر ق تأثیر ت ح ت ا ر 2 ه ب ر ج ت ن ی ا د و ب ه ب ی ا ر ب ش ال ت و ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ر د ر گ ش د ر گ ر د ا ب ع ق ا و ر د. د ی ا م ن ی م ی ر و ر ض ی ر م ا د ص ق م ن آ ه ب ه د ر ک ر ف س ن ا ر گ ش د ر گ ر ف س ی ا ه ه ز ی گ ن ا و د ص ق م ن آ ی ا ه ه ت ش ا د ن ت ف ر گ ر ظ ن ب ا خ ت ن ا ر ف ا س م ک ی ی ر ا ج ت ر ف س ا ب ه س ی ا ق م ر د. د ش ا ب ی م ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ه ب ر ج ت ی ر گ ش د ر گ ر د ی س ا س ا ل و ص ح م World Tourism Organization 2 Tourist Experience

3 گ) ن ی ن ج 9... ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ی ز ا د ر پ م و ه ف م و ی ی ا س ا ن ش د ص ق م د و خ ا ب ط ب ت ر م ی و ر ف س ه ب ر ج ت ا ر ی ز د ر ا د ر ف ا س م ت ذ ل و ی ش و خ ه ب ی گ ت س ب ی ر گ ش د ر گ د ص ق م. د ش ا ب یییییییی ی میی ز ی ن ل م ح ت م ا ق ا ل ح م ل ث م ی د ر ف ی ا ه ش خ ب ز ا ی ر ا ی س ب ل م ا ش ه ک ا ر ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ه ب ر ج ت ی م ا م ت ی ر گ ش د ر گ ل و ص ح م ت ی م ه ا ا ب ه ط ب ا ر ر د. د ن ک ی م ه چ ر ا پ ک ی د ش ا ب ی م ی ه ا ف ر ت ا م د خ و ی ب ا د ا ش ی م ر گ ر س ت ی ب ا ذ ج ل ق ن و ر گ ش د ر گ ه ب ر ج ت ر گ ی د ک ی ا ب د ن ن ک ی م ه ئ ا ر ا ا ه ن آ ه ک ی ا ه ب ر ج ت ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ر د ی ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ه ز و ر م ا ت ف گ ن ا و ت ی م د ن ن ک ی م ت ب ا ق ر و ه ب ن د ی س ر ی ا ر ب. ) 2 : گ ن م ( ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ک ی ر د ی ت ب ا ق ر ی ا ی ا ز م د ص ق م ص خ ش م ه ک ی ر گ ی د د ص ا ق م ز ا ه د ش ه ئ ا ر ا ن و ن ک ا ت ه ک ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ه ب ر ج ت و ا ه ت ی ب ا ذ ج ی م ا م ت ه ک د ن ک ن ی م ض ت د ی ا ب ی ر گ ش د ر گ و ر ی ا و د ( د ش ا ب ی م ت و ا ف ت م د ر ا د ر ظ ن د م ر گ ش د ر گ 3 2 ی ک ی رییییییییی گ ش د ر گ تجربه کیفیت ن ی ا ر ب ا ن ب. ) : م ی ک تا ل ا ع ف ن ا و ل ع ف ه ب ر گ ش د ر گ ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک. د ش ا ب ی م ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ی ت ب ا ق ر ی ا ه ت ی ز م ن ی ر ت ی د ی ل ک ی ط ی ح م ی ا ه ت ی ع ق و م و ی ت ل و د ی ا ه د ا ه ن ی ر گ ش د ر گ ت ا م د خ ن ا گ د ن ه د ه ئ ا ر ا ا ه ن آ ن ا ن ک ا س و ن ا ب ز ی م ع م ا و ج 4 ه ب د ی ا ب ر گ ش د ر گ ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک د ن ن ک ی م ن ا ی ب ن ا گ د ن س ی و ن ی خ ر ب. ) 4 : ن و س ر ک ی ن گردشگر بین ه ر ا ش ا ل م ا ع یک عنوان د ر ا د ز ا ت ا ی ن ر ی و ص ت ی ر ی گ م ی م ص ت ر ب ه ج ی ت ن ر د و د و ش د ا د م ل ق ر ظ ن د م ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ی ر ی ذ پ ت ب ا ق ر ز ا ا ه ن آ ک ر د ر د ر ث ؤ م. ) 2 2 : گ ن م ( ت ش ا ذ گ د ه ا و خ تأثیر ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ه ب ت ب س ن ا ه ن آ ه د ن ی آ ی ر ا ت ف ر ی گ ن ه ر ف ز ک ا ر م د و ج و ا ب و ت س ا ن ا ر ی ا ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ی ب ه ذ م ی ا ه ر ه ش ز ا ی ک ی م ق ر ه ش م ر ح صصصصص ص صص وص ص خ ل ا علی فراوان ر گ ش د ر گ جذب استعداد و ه ن ی م ز ز ا... و ی خ ی ر ا ت ی ا ه ه ن ا خ و ن ا ر ک م ج د ج س م و ا- ه ی ل ع هلل ا م ال س مه- و ص ع م ت ر ض ح ر ی ا س ز ا ا ر د و خ ت ال و ص ح م ی ز ا س ز ی ا م ت م ا ب د ن ن ک ی م ش ال ت ا ه ت ک ر ش ا ه ر ا ز ا ب ن د ش ر ت ی ت ب ا ق ر ه ج ی ت ن ر د. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ی ن ث ت س م ر م ا ن ی ا ز ا م ه ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص. د ن ن ک ز ی ا م ت م ا ب ق ر د ا ج ی ا ا ب ا ی و د ن ش ا ب د و خ د ر ف ه ب ر ص ح ن م ی ا ه ه ت ش ا د د ص ا ق م و ت س ی ن ی ر گ ش د ر گ ن ا ر گ ش د ر گ ی ا ر ب ی ن د ن ا م د ا ی ب ه ب ر ج ت د و خ د ی ک ا ت ل ا ب ن د ه ب د ی ا ب ز ا ا ر د ص ا ق م ر ی ا س ر ب ن ی ا ر و خ ر د ی ی ا ه ت ی ل ا ع ف ن و ن ک ا ت د ر ا د م ق س د ق م ر ه ش ه ک ی ب ه ذ م ت ی ع ق و م ه ب ه ج و ت ا ب و د ن ن ک ز ی ا م ت م ی ر گ ش د ر گ ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ا ق ت ر ا ت ه ج م ق ر ه ش ن د و ب ی ب ه ذ م ت ی ز م ز ا ن ا و ت ب ا ت ت س ا ه ت ف ر گ ن ت ر و ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ه ن ی م ز ر د د ر ک م ه ا ر ف ن ا ر گ ش د ر گ ی ا ر ب ی ب س ا ن ت م ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت و د ر ک ه د ا ف ت س ا ر ه ش ن ی ا م ه ا ر ف ا ذ ل ن د ر ک ه ب ر ج ت ک ی ب و خ و ب ج و م ر م ا ن ی ا ه ک ا ر چ ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ی ی ال ا ب ت ی م ه ا ز ا د ن ن ک ی م ر ف س م ق ر ه ش ه ب ه ک ی ن ا ر گ ش د ر گ ی ا ر ب د ر ف ب ر ص ح ن م ی ا ق ت ر ا ب ج و م ن آ ل ا ب ن د ه ب و د و ش ی م م ق ر ه ش ه ب ت ب س ن ی و ی ر ا د ا ف و و ر گ ش د ر گ ت ی ا ض ر ن ت ف ر گ ر ا ر ق ر ی ث أ ت ت ح ت ه ب ر ج ت کیفیت دارای م ق ر ه ش ه ب ه د ر ک ر ف س ی ج ر ا خ ن ا ر گ ش د ر گ ت س ا ی ر و ر ض. د و ش ی م م ق ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر ه ش ن ی ا ه ب ا ررر ر ر د و خ ر ف س ن ی ن چ م ه و د ن ش ا ب ی ض ا ر ر ه ش ن ی ا ه ب د و خ ر ف س ز ا ا ه ن آ ت ش ا د ر ا ظ ت ن ا ن ا و ت ب ا ت د ن ش ا ب ی ی ال ا ب ا ذ ل. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ی ی ال ا ب ت ی م ه ا ز ا م ق ر ه ش ر د ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک د ا ع ب ا ی ی ا س ا ن ش و ر ن ی ا ز ا. د ن ن ک ر ا ر ک ت. د ش ا ب ی م ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ی ز ا د ر پ م و ه ف م و ی ی ا س ا ن ش ر ض ا ح ش ه و ژ پ ف د ه و ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت م و ه ف م ن ا ی ب ر د ی ر ظ ن ی ن ا ب م 5 ف- ف ال ت و خ ا ی و ب ر غ ن ا د ن م ش ی د ن ا ن ی ب ر د ن آ ی ا ر ب ع م ا ج ی ا ن ع م ه ئ ا ر ا و ی ن ی د س ک ر ه ت ف گ ن ا و ت ب د ی ا ش و ت س ا ه ت س ی ر گ ن ن آ ه ب خاص زاویهای ز ا ه و ر گ ر ه. د و ش ی م ه د ی د ی ر ا ی س ب ی ا ه س ا س ا ر ب Meng 2 Dwyer & Kim 3 Tourism experience Quality 4 Jennings & Nickerson 5 Religious experience

4 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 ن آ م و ه ف م ر د م ا ه ب ا د ا ج ی ا ر ب ه وا ل ع ر م ا ن ی ا ه ک ه د ن ا ش و پ ی س ا ب ل ن آ ه ب د و خ ی م ل ع ب ل ا غ ش ی ا ر گ و ی ص ص خ ت ه ت ش ر ه ب د ا ق ت ع ا ن ا ک م ا ن د ر و آ م ه ا ر ف ر ب ب ه ذ م و ن ی د ه ب ی ب ر ج ت ه ا گ ن س ا س ا. ت س ا ه د ی د ر گ ن آ ه ر ا ب ر د ی د ا ی ز ی ا ه ث ح ب ث ع ا ب ر د ش ا ل ت. د و ش ه ت ف ر ی ذ پ ر ش ب ی گ د ن ز ر د ی ع ق ا و ی و ر ی ن ن ا و ن ع ه ب ن ی د د ه ا و خ ی م و د ر ا د ر ا ر ق ن ی د ز ا ل و ا ت س د ی م ه ف ق ی ر ط ز ا ت د ا ب ع و ت ا ج ن ی ر ا گ ت س ر ه ا ن گ ن ا د ج و ن ا م ی ا ا د خ ن و چ م ه ی ن ی د م ی ه ا ف م ر ی س ف ت و ی د ر ف ه ب ر ج ت ی ل ج ت ن ا س ا ن ش ن ا ت س ا ب نویسان تاریخ ن ا س ا ن ش ن ا و ر ی و ر ر ب ی ن ی د ت ا ع و ض و م ه ر ا ب ر د ا ر ی د ا م ت ا ق ی ق ح ت ب ا ب ت ا س ا س ح ا ن ی ا ز ا ی ف ل ت خ م ی ا ه ت ش ا د ر ب و د ر و آ د و ج و ه ب ن ا د ن م ش ن ا د ن ی ب ر د ا ر ی ر ا د ه ل ا ب ن د ث ح ا ب م و د و ش گ ه ف س ال ف ن ا س ا ن ش ه ع م ا ج ی ب ه ذ م ر گ ش د ر گ. ت ف ا ی ت س د ن آ ی ا ر ب ی د ح ا و م و ه ف م ه ب ن ا و ت ی م ن ه ک ی ا ه ن و گ ه ب ت ش ا د ل ا ب ن د ه ب ا ر ح ال ط ص ا ر ف س ا ب ا ب ا ر د و خ ی ب ه ذ م و ی ر ط ف ی ا ه ز ا ی ن د ن ر ا د ی ن ی د جاذبههای که ی ی ا ه ن ا ک م ر گ ی د و ا ه ه ا گ ت ر ا ی ز س د ق م ی ا ه ن ا ک م ه ب د و خ ی ا ه ر ف س و د ن ت س ه ی و ن ع م ی ا ه ه د ر و ا ر ف ف ر ص م ا ه ه ا گ ت ر ا ی ز. د ن ن ک ی م ف ر ط ر ب ه ج و ت ل ب ا ق و ب س ا ن م ی ن ی د ت ا ع ال ط ا ب س ک ا ب و گ ت ف گ و جهانی برخوردهای ه ب ق ا ر م ی و ن ع م ل م ع ا ی ب ه ذ م ک ی ه ه ج ا و م ف ش ک چون معنوی ع و ض و م ا ب ی ت ر ا ی ز ت ر ا ی ز ت ا د ر ف م ر د ی ن ا ه ف ص ا ب غ ا ر. ت س ا ه ت ف ه ن ل ی م و ت ب غ ر ی ع و ن ت ر ا ی ز ر د. د و ش ی م م ا ج ن ا ه ن ا ن م ؤ م ی ا ه ه ش ی د ن ا ا ر د و ش ی م ن ق ال ط ا ت ر ا ی ز ی ت ا ق ال م و ر ا د ی د ه ن و گ ر ه ی ح ال ط ص ا ی ا ن ع م ر د. ت س ا ه ت س ن ا د» ن د ر ک ت ا ق ال م و د ص ق «ی ا ن ع م ه ب قققق- قق رق ا خ و ی ر ت ر ب ت ف ا ر ش م ا ر ت ح ا ی ا ر ا د ن ا گ د ن ن ک ت ر ا ی ز ر ظ ن ز ا ه ک ت س ا ی ن ک ا م ا ز ا ر ا د ی د و ص ا خ ش ا ا ب ت ر ا ی ز ه ک ل ب ت ر ا ی ز ه ب و ه د ر ک ا د ی پ ی د ج ش ی ا ر گ م ه و ب ل ق ی س ح ت ک ر ح و ل ی م ر ب ر و ط ن ی م ه و د ش ا ب ی گ د ا ع ل ا. ) 5 8 : 9 3 ن ا ر ا ک م ه و ی ف س و ی ( د ش ا ب ه ت ش ا د ی ح و ر س ن ا و ی ب ل ق م ی ظ ع ت و م ا ر ک ا س ا س ح ا ه ه ه د ن و ش ی ح و ر ش م ا ر آ و ی ش خ ب م ا ی ت ل ا ی ش خ ب م ا ج س ن ا جمله از ن ی د ی ا ه د ر ک ر ا ک ز ا ی د ا ی ز ش خ ب جامعهشناختی انداز م ش چ ز ا ن ی ق ی ه ب د ه د ی م م ا ج ن ا ا ر ی ن ی د ک س ا ن م ه ک ی س ک. د و ش ی م ل ص ا ح ) ت ر ا ی ز ( ک س ا ن م ق ی ر ط ز ا ی و ن ع م و ی ر ت ش ی ب ت ا م ی ال م ا ن ن و چ م ه ی گ د ن ز ر ا و ش د ی ا ه ه ب ر ج ت ز ا ی د ا ی ز ش خ ب. د س ر ی م ش م ا ر آ ه ب ق ی ر ط ن ی ا ز ا و د ن ک ی م ا د ی پ ت س د و گ ر م ی ف ر ژ ر ی ث أ ت س د ق م ن ک ا م ا و ر و ب ق ل ه ا ت ر ا ی ز ی ع ی ش ع م ا و ج ر د. د و ش ی م ه ت ف ر ی ذ پ ی ن ی د ک س ا ن م ر د ت ک ر ش ق ی ر ط ز ا ر ب. د و ر یییییی ی م ر ا م ش ه ب ی ع ی ش جوامع زیارتی ل ا م ع ا ی ل ص ا ه ت س ه» ی د ن م ت ج ا ح «و د ر ا د ن ا ر ئ ا ز ی ف ط ا ع ه ی ل خ ت و ی ش خ ب م ا ی ت ل ا ل م ا ع ی ت ر ا ی ز ی د ر گ ن ا ه ج. ت س ا ه د ش ل ی د ب ت ز ی ن ی و ن ع م و ی د ر ف ه ی ا م ر س ه ب ا ث م و ز ا س ت ی و ه ی ل م ا ع ه ب ت ر ا ی ز. ت س ا ن ا س ن ا ی و ن ع م ط ا ش ن و ش م ا ر آ ت ر ا ی ز ه د ی د پ ر د ه ز و ر م ا و ت س ا ه ت س ی ر گ ن ی ن ا ح و ر ی ا ه د ی د پ ه ب ا ث م ه ب ت ر ا ی ز ه ب س ی و ی د. ) 4 6 : ر و پ ی م ر ک ( د ن ن ک ی م ه ر ا ش ا ش م ا ر آ و» ی ح و ر ن ی ر م ت «د ن ن ا م ی ن ی م ا ض م : د و ش ی م د ن م ه ر ه ب ر ی ز ی ب ه ذ م ب ر ا ج ت ز ا ه ک ر ب ت م ن ک ا م ا ت ر ا ی ز م ا گ ن ه ی ب ه ذ م ر گ ش د ر گ ه د ش م ا ج ن ا ت ا ع ل ا ط م ق ب ط ی ا ه رییییییی ل ا گ ل ث م ه د ا ز م ا م ا و م ا م ا ه ا گ ت ر ا ی ز ه ژ ی و ه ب ه ع ی ش س د ق م ن ک ا م ا ر ث ک ا ی م ال س ا ی ر ا م ع م ی ا ه ی ی ا ب ی ز ) ف ل ا ی ر ن ه ه ب ا ب ا ه ههه ه ه ر ا ن م. ت س ا ه ت ف ر ر ا ک ه ب ا ه ن آ د ب ن گ ی و ر ر ب ی ن ی ئ ز ت ی ر ن ه ی ا ه ر ا ک ف ل ت خ م ع ا و ن ا. د ن ت س ه ل ل ج م و ه و ک ش ا ب ر ا ی س ب ه ط ب ا ر د و ج و م ر ص ا ن ع و ر ئ ا ز ی ن ا ک م ش م ا ر آ و ی ی ا ب ی ز ن ا ی م ا ن ع م ن ی د ب. ت س ا ه د ش ن ی ی ز ت ی ب ه ذ م ی ا ه ر ج آ و ی ش ا ک ال ط ال و س ه م و و ص ع م ی ر و ض ح م ر ح ه ل م ج ز ا ه ک ر ب ت م ع ا ق ب ت ر ا ی ز ا ب د ا ر ف ا ن ی ا ر ب ا ن ب د ر و آ ی م د ا ی ه ب د ن و ا د خ ا ب و ا ه ی ل ع هلل ا ی ر ف ع ج و ت ا ک س ا ( د ن ر ب ی ی م ت ذ ل ی م ال س ا ی ر ا م ع م ک ب س و ا ه ی ی ا ب ی ز ز ا ا ه د ب ن گ و ا ه ی ر ا ک ی ش ا ک و ا ه ه ر ا ن م ه د ه ا ش م 2 2 : د: د ر گ می ی ف ر ع م ر ی ز ص خ ا ش ه ج ی ت ن ر د. ) 9 0 : ن ا ر ا ک م ه و ی د ا ب آ ر و پ ا ش ی د م ح ا Davis

5 ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ی ز ا د ر پ م و ه ف م و ی ی ا س ا ن ش. ی م ال س ا ی ر ا م ع م ک ب س و ا ه ی ی ا ب ی ز ز ا ن د ر ب ت ذ ل ت ز ع س ا س ح ا ) ب ی ت ل ا ح ت ز ع. ت س ا ن ا ر ا و گ ر ز ب ن آ ی د ن م ت ز ع ی ه ل ا ی ا ی ل و ا ر د ه ت س ج ر ب ی ا ی ا ج س ز ا ی ک ی برای است ح و ر ا ر د و خ ه ک ن ا س ن ا ر ا ت ف ر و ت ي ص خ ش ر د د ن ا و ت می ت ر ا ي ز ه ك ي ن ا و ر و ي ح و ر ت ا ر ي ث أ ت ر گ ي د ز ا. د س ا ر ه ی م ن ی ز ی چ ز ا و د ن ی ب ی م ب ل ا غ نن ن ا و ا ك ن ا و ر و ن ا س ا ن ش ن ا و ر. د ش ا ب ي م ه ع م ا ج م د ر م د ز ن ر د ي د ن ل ب ر س و ي و ر خ ا و ي و ي ن د ت ز ع ن د ر و آ ت س د ه ب د ن ك د ا ج ي ا و د ن ك ي گ د ن ز ت ز ع ا ب و ز ا ر ف ا ر س د ر ا د ت س و د ه ك ت س ا ن ي ا ن ا س ن ا ي ز ي ر غ و ي ر ط ف ي ا ه ز ا ي ن ز ا ي ك ي ه ك د ن ا ه د ي ق ع ن ي ا ر ب د د ش ا ب هه ه ت ش ا د ن ت ت س و د هه ه ك ت ت ف ا ي نن ن ا و ت ي م ن ن ي م ز ه ر ك ر د ا ر ي ن ا س ن ا چ ي ه. د ن و ش ل ئ ا ق و ا ي ا ر ب ت ي و ه و ش ز ر ا ن ا ر گ ي د ر د. ) 8 7 : ی ر ی م ا ن ا ی ی ا ب ا ب ی ج ا ح ( د ش ا ب ي م ي م د آ ي ت ا ذ و ي ن و ر د ل ي م ك ي ن ي ا ا ر ي ز د ن ك ي گ د ن ز م ا ر ت ح ا ا ب و د ن م ت ز ع : د د ر گ ی م ی ف ر ع م ر ی ز ص خ ا ش ه ج ی ت ن. ت ر ا ی ز ق ی ر ط ز ا س ف ن ت ز ع س ا س ح ا ی د ا ق ت ع ا ت ا ر م ث ) ج ز ا هه ه ظ ح ل رر ر ه ر د ن ا س ن ا ه ك ا ر چ د و ش ي م ت ي ب ث ت و ت ي و ق ت م ال س ل ا م ه ی ل ع ر ا ه ط ا ه م ئ ا ت ر ا ی ز ا ب ص خ ش ر د ي د ا ق ت ع ا ل و ص ا م ر ح ر د دد. د د ر گ رر ر ف ك و ك ك ر ش ت ي ا ه ن ر د و ي د ا ق ت ع ا ل ز ل ز ت ه ه ب ش ر ا چ د ن و گ ا ن و گ ل ي ال د ه ب ت س ا ن ك م م ش ي و خ ر م ع ی ا ه نن ن ا ب ز ه ب ی ب ه ذ م ی ا ه م س ا ر م ت ق و ه م ه م ال س ل ا م ه ی ل ع ت ی ب ل ه ا ر ه ط م ی س ی ل گ ن ا و ی ب ر ع و ا م ل ع و ه د ش ر ا ز گ ر ب ل ه ا ز ا ی ن و گ ا ن و گ ت ا ی ا و ر و ی ب ه ذ م و ی ن ی د ی ا ه ش ز ر ا و د ن ز ا د ر پ ی م ی ن ا ر ن خ س ه ب ا ج ن آ ر د ی ا ه ب ت ر م ی ل ا ع ی ال ض ف ت ی ب ب ا ا و ض ع ب ن ی ن چ م ه. د و ش ی م د ا ر ف ا ر د ه ه ب ش ک ش و ی د ا ق ت ع ا ل ز ل ز ت ل ی ل ق ت ب ج و م ر م ا ن ی ا ه ک د ن ن ک ی م ن ا ی ب م ال س ل ا م ه ی ل ع ال لسو ا م ه ی و ل ع ر ا و ه ط ا ه و م ئ ا ت ر ا ی ز م ا گ ن ه ر ئ ا ز و ی ب ه ذ م ر گ ش د ر گ ی ع و ن ت م ی ب ه ذ م ی ا ه ه ا گ ش ی ا م ن ف ل ت خ م ی ا ه ت ب س ا ن م ت ر ا ی ز ه ب ل س و ت ا ی و ه ط س ا و ا ب ت ی ب د و ب ع ت م س ه ب ا ر و ا ه ک د و ش ی م ه د ن و ش ت ر ا ی ز ه د ا ع ل ا خارق فضای ب ذ ج 6 : ر و پ ی م ر ک ( د ن ا ش ک ی م : ت ف ر گ ر ظ ن ر د ا ر ل ی ذ ی ا ه ص خ ا ش ن ا و ت ه ک ر ب ت م ع ا ق ب ت ر ا ی ز ا ب ض ئ ا ر ف ر ت ه ب م ا ج ن ا ی ب ه ذ م ی ا ه ش ز و م آ ز ا ی ر ا د ر و خ ر ب ی گ د ن ز ی ا ر ب ی ب ه ذ م ه م ا ن ر ب م ی س ر ت 8 : ی ر ی م ا ن ا ی ی ا ب ا ب ی ج ا ح ی ن ی د ی ا ه ه ز و م و ی ب ه ذ م ی ا ه ه ا گ ش ی ا م ن ز ا د ی د ز ا ب. ی ب ه ذ م ی ا ه ه ظ ع و م و ا ه د ن پ ز ا ی د ن م ه ر ه ب ی ب ه ذ م ی ت ا غ و س ) د ه د ن و ش ی- ی ی ی م ه ج ی ت ن ر د. ) : ی ر ف ع ج و ت ا ک س ا ی ب ه ذ م ن ک ا م ا ا ی ا ه ه ر ه چ ا ه ه ز و م آ ر و آ د ا ی ا ه ن آ ل ک ش ا ی ا و ت ح م ه ک د ن ت س ه ا ی ش ا ز ا ی ه و ر گ ی ب ه ذ م ی ت ا غ و س ز ا ر و ظ ن م ه د ا ف ت س ا ا ه ن آ ز ا ی ب ه ذ م ک س ا ن م ا ذ ل و د ن ا ه د ر ک ا د ی پ ی ب ه ذ م ی ا ن ع م ه ک د ن ر ا د د و ج و ا ی ش ا ن ی ا ز ا ی د ا ی ز د ا د ع ت. د ش ا ب ص ا خ ر د و د ن ر ا د یییییی می ه گ ن ن ا ش ی ا ه ه ن ا خ ه ب ت ش گ ز ا ب ز ا د ع ب ی ت ح ی ت ا غ و س ن ا و ن ع ه ب ا ر ا ه آن ی ب ه ذ م ی ا ه ت س ی ر و ت و د و ش ی م ی- ی ی م م ال س ل ا م ه ی ل ع ت ی ب ل ه ا ر ه ط م م ر ح و ه ک ر ب ت م ع ا ق ب ر د. د ن ن ک ی م ه د ا ف ت س ا ا ه ن آ ز ا د و خ ی ب ه ذ م ک س ا ن م ی ا ر ج ا م ا گ ن ه غذای زائران د و خ ط س و ت ا ی و م ر ح ت ی ل و ت ط س و ت ن آ ز ا ر ی غ م ه و خاص مناسبتهای ر د م ه ه ک د ر ک ه ظ ح ال م ن ا و ت

6 ) ی ر ف ع ج ی د ا و ج ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 ن ا ی م و ه د ر ب د و خ ل ز ن م ه ب ک ر ب ت ن ا و ن ع ه ب ا ر ی ر ذ ن ی ا ذ غ ی ر ا ی س ب د ا ر ف ا و د و ش ی م ع ی ز و ت ر ه ش ن آ ی ت ا غ و س ا ی و ی ر ذ ن د ش ا ب ییییییییی میی ر ه ط م م ر ح و ر ه ش ن آ ر و آ د ا ی خود این و د ن و ش ی م د ن م ه ر ه ب ن آ ز ا د و خ ا ی و د ن ن ک ی م م ی س ق ت ش ی و خ م ا و ق ا : د و ش ی م 4 5 : م ر ح ک ر ب ت م ی ا ذ غ ز ا ی د ن م ه ر ه ب 5 : ی ت م ع ن و ی د ن و ا ه ن. د و ب د ا ی ن ا و ن ع ه ب ه ر ی غ و م چ ر پ ر ه م ل ث م ی ب ه ذ م ت ال و ص ح م ی ر ا د ی ر خ ن آ ت ی و ق ت و ا ع د ه ی ح و ر ز ا ی ر ا د ر و خ ر ب ) ه ن ا ی ب ر ی ز ص خ ا ش ه ج ی ت ن ر د. ) : ی ر ف ع ج و ت ا ک س ا. ت س ا ی ه ل ا ت د ا ب ع ز غ م و هلل ا ی ل ا ب ر ق ه ل ی س و ا ع د. د و ش گ ن ا و ت ی م ا ر ی ه ل ا ش ی ا ش خ ب ه ن ی ج ن گ ن آ ا ب ه ک ت س ا ی د ی ل ک ا ع د ی ب ه ذ م و ی ن ی د ن ا ر گ ش د ر گ و ن ا ر ئ ا ز. ت س ا ی ه ل ا ت ا ک ر ب ش ز ی ر ب ب س و د ن و ا د خ ه ی م ی ح ر ت م ح ر ر د د ی ل ک ا ع د ی ع ق ا و ط ا ب ت ر ا ی ر ا ر ق ر ب ی ا ر ب ی ا ه ن ز و ر ا ر ت ر ا ی ز و ه ت س ن ا د د و خ ل ا م آ ت ی ا غ ا ر ا ب و د ن و ا د خ ز ا ر ب ا ق ش ع اثبات و د ن و ا د خ و جهان که ت س ا ی ن ی د ک و ل س و ر ی س ت ر ا ی ز. د ن ا ه ت س ن ا د ر ت ش ی ب ب ت ا ر م ه ب ی د ا م و ی و ی ن د ل ئ ا س م ه ب ت ب س ن ن آ ی ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ر ا د ی ا پ ا ر ر ب ه ر و و ر ه ر ه ط ب ا ر و د ه د ی م د ن و ی پ ن ا ن م ؤ م ت ع ا م ج ه ب ا ر و ر ه ر و ال ا ب م ل ا ع ه ب ا ر ت ع ی ب ط ا ب ر ئ ا ز. د ز ا س ی ی م ه د م آ ز ی ن ی ن ی د ی ا ه ه ز و م آ ر د ه ک ا ر چ د ن ک ی م ن ا م ی پ د ی د ج ت ا ع د ق ی ر ط ز ا و ا ا ب ب و ب ح م ه ا گ ی ا ج ه ب د و خ ن ت خ ا س ک ی د ز ن ز ی ن ن ا ش ی ا د ا ی ه ب د و خ ن ا ک ی د ز ن و ن ا ر گ ی د ی ا ر ب د و خ ی ا ع د ا ب و د ش ا ب ی م ا ع د ن م ؤ م ح ال س ه ک ت س ا ب ل ج د و خ ه ب ا ر ر ئ ا ز و ر گ ش د ر گ ن ا ر ا ز ه م ق ر ه ش ر د ن ا ر ک م ج س د ق م د ج س م د ن ک ی ی ی ی ی م د و ج و. د د ش ا ب ممی م ن ا ر گ ش د ر گ ص و ص خ ل ا ی ل ع هلل ا ج ع ی د ه م ت ر ض ح ی ب ح ت س م ز ا م ن ز ا و د ن و ش ی م ف ر ش م س د ق م د ج س م ن ی ا ه ب م ق ر ه ش ر د ر و ض ح م ا گ ن ه ه ب ی ج ر ا خ د ج س م ه ک ا ر چ د ن و ش ی م د ن م ه ر ه ب ن آ ز ا و ه د ن ا و خ ف ی ر ش ل ا ه ج ر ف ی ل ا ع ت 6 : ر و پ ی م ر ک (. د ن ن ا د ی م ت ی و د ه م ر ک ف ت و ر و ا ب ت ی و ق ت و ت ر ض ح ن ا ر ک م ج ی ن ا ح ب س ی ل ح م ا ر و : د د ر گ ی م ی ف ر ع م ه ک ر ب ت م ع ا ق ب ت ر ا ی ز و ر ه ط م م ر ح ر د ر و ض ح ر ث ا ر د ل ی ذ ی ا ه ص خ ا ش ه ج ی ت ن ن د ن ا و خ ی ا ر ب ی د ن و ک ی ر د ر ی م ز ا م ن ن آ ر د. ) 2 2 : ی گ د ن ز ر د ت ی ق ف ؤ م ی ا ر ب ا ع د ن ا ک ی د ز ن و ن ا ت س و د ی ا ر ب ا ع د. ی ب ح ت س م ی ا ه ز ا م ن ن د ر و آ ا ج ه ب ن ا ه ا ن گ ش ز ر م آ و ه ب و ت ب ا ب ح ا ت ف ن ا ) و 8 3 نن ن ا س ن ا ي ي ت ق و. ت ت س ا هه ه ا ن گ ز ا ت ت ع ج ر ي ي ا ن ع م هه ه ب ه ب و ت. ت س ا ه«ب و ت ب ا ب «ل ع ج ر ا ك ه ن گ ر ش ب ه ب د ن و ا د خ ف ا ط ل ا ز ا ي ك ي و هه ه ت ش گ ي و لل ل ا ح ل ل م ا ش اا ا د خ ت ت ي ا ن ع د و ر ممی م ) م ال س ل ا م ه ي ل ع ( م و ص ع م ت ر ا ي ز ه ب ي ص ا ع م ر د ر و ه ط و ن و ن ا د ر گ ر س ن ا ی ی ا ب ا ب ی ی ی ج ا ح ( د ر ي گ ت ت ر و ص ر ئ ا ز ه ب و ت ي پ ر د د ن ا و ت ي م ت ر ف غ م ن ي ا. د و ش ي م ه د ي ش خ ب و ا ن ا ه ا ن گ ز ا ي ر ا ي س ب 7 : ی ق ال خ ا ل ئ ا ض ف ت ی و ق ت ر ب م ی م ص ت. ی ق ال خ ا ل ئ ا ذ ر ز ا ی ر و د ر ب م ی م ص ت ت ا ع ال ط ا و ش ن ا د ش ی ا ز ف ا ) ز : د ر ک ن ا و ن ع ن ا و ت ی م ا ر ل ی ذ ی ا ه ص خ ا ش ن ی ا ر ب ا ن ب. ) 9 6 : ر و پ ی م ر ک ی ر ی م ا

7 ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ی ز ا د ر پ م و ه ف م و ی ی ا س ا ن ش ی و ج و ت س ج ه ب ا ر ن ا ن ا م ا س م م ی ر ک ن آ ر ق. ت س ا م ال س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ف ا د ه ا ی ک ی ش ن ا د ی و ج و ت س ج م و ل ع و ش ن ا د ر د ی ب ه ذ م ر گ ش د ر گ. ت س ا م ال س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ی ع و ن ش ن ا د ی و ج و ت س ج و ی ر ی گ د ا ی ن ی ا ر ب ا ن ب د ن ک ی م ق ی و ش ت د ن م د و س ه چ خ ی ر ا ت ز ا ه ک ت س ا ق ا ت ش م ی ب ه ذ م ر گ ش د ر گ ا ذ ل د ش ا ب ی م ی ب ه ذ م ی ا ه ر ف س ز ا ی ر ی گ د ا ی و ه ب ر ج ت ب س ک ی و ج و ت س ج ن ا ر ا ک م ه و ن ا ی ی ا ج ز و ر ی ف ( د و ش ا ن ش آ د ب ا ی ش ی ا ز ف ا ی و ت ا ع ال ط ا د و ش ی م ر ج ن م ه ک ی ع ب ا ن م ر ی ا س و ی ر گ ش د ر گ د ص ق م 5 : : د و م ن ن ا ی ب ا ر ر ی ز ص خ ا ش ن ا و ت ی م ا ذ ل. ) 0 4 : ی ر ف ع ج و ت ا ک س ا م ق ر ه ش ی ب ه ذ م ی خ ی ر ا ت ه ق ب ا س ا ب ن د ش ا ن ش آ ) ا ه ی ل ع هلل ا م ال س ه م و ص ع م ت ر ض ح ه ن ا خ ( ر و ن ل ا ت ی ب ی خ ی ر ا ت ه ق ب ا س ا ب ن د ش ا ن ش آ. ا م ل ع ل ئ ا ض ف ا ب ن د ش ا ن ش آ د ن و ا د خ ه ب ب ر ق ت ) ح ی ن و ر د ی ا ه د ا ی ر ف و ا ه ر ا ش ف ن ت خ ا س خارج به ا ر ن ا س ن ا ه ک د ر ا د ر و آ م ا ز ل ا ز ا ی ن و ش ش ک ی ع و ن ت ر ا ی ز. د ن ک یییییی ی م ل ی ا م ت م ه ا گ ر د ه ب ب ر ق ت ا ب ن ا ش ر ه ط م ح ا و ر ا ز ا د ا د م ت س ا و ن ا ن آ ا ب و گ و ت ف گ و ا ع د ق ی ر ط ز ا خدا اولیای ف ی ر ش د ق ا ر م ر گ ش د ر گ ی ر ی م ا ن ا ی ی ا ب ا ب ی ج ا ح ( د ز ا س ی م ر ا و م ه د و خ ر ب ا ه ن ا د ب ل س و ت ا ب ا ر ا ه ی ن ا م ا س ب ا ن و د ر ی گ ی م ر گ ی د ی ی و ر ی ن ل ا ع ت م د ن و ا د خ 8 : س ح د ا ج ی ا : د ر ک ن ا ی ب ا ر ر ی ز ص خ ا ش ن ا و ت ی م ه ج ی ت ن ر د. ) 2 6 : ر و پ ی م ر ک. ل ا ع ت م د ن و ا د خ ه ب ب ر ق ت ی ن ا و ر ت ی ن م ا و ت ر ا ی ز ) ط ك ك ي و ا ز ا د د ن ا و ت ي ي ي م و د د ن ك ي ي ي م دد د ا ج ي ا ي م د آ ن ا و ر و ح و ر ر د س د ق م ن ك ا م ا ت ر ا ي ز ه ك ي م ه م ي ن ا و ر ت ا ر ي ث أ ت ز ا ي ك ي ت ت ر ا ي ز اا ا ب نن ن ا س ن ا. د د ش ا ب ي م ر ئ ا ز ي ن ا و ر و ي ب ل ق ش ي ا س آ و ش م ا ر آ ه ل أ س م د ز ا س ب ه ت س ي ا ش ي ا ه ر ا ت ف ر ا ب ل آ ه د ي ا ت ي ص خ ش و ي ي ك ي ز ي ف ا ت م ي ي و ر ي ن ك ي ه ب ل ص ت م ا ر د و خ ه ك د ب ا ي ي م ر د م( ال س ل ا م ه ي ل ع ( ن ي م و ص ع م ر ه ط م م ر ح ه ژ ي و ه ب س د ق م ن ك ا م ا و ي ي و ن ع م ي ي ا ه ا ض ف ن ن ي ن چ ه ب ك س م ت ه ط س ا و ه ب د و ش ن ل ح ي ع ي ب ط و ي د ا ع ه ا ر ز ا و ا ت ال ك ش م ر گ ا و ت س ا ه د و م ن ي ه ل ا ی ن ا م ز ر د. د ز ا س ع ف ت ر م ا ر د و خ ي و ر ش ي پ ت ال ك ش م د ن ا و ت ي م س د ق م ت ا و ذ ن آ ه ب ل س و ت و ب ا ر ط ض ا ه ک ش ی ا ز ف ا ه ب و ر ه ر ا و م ه د ن و ر ن ی ا ی ژ و ل و ن ک ت ت ف ر ش ی پ م غ ر ه ب و ت س ا ه د ش ی ر ی گ ا ر ف ی ر ا م ی ب ر ط ا خ ش ی و ش ت و ی ن ا ر گ ن ا ه ن ت د ر ا د ی ر ی م ا ن ا ی ی ا ب ا ب ی ی ج ا ح ( ت س ا ح و ر ش م ا ر آ ب ج و م و ن ا و ر م ال آ ش خ ب م ا ی ت ل ا و م ه ر م م ا ر ک ن ا ی ل ا و ف ی ر ش د ق ا ر م ت ر ا ی ز 8 : : د د ر گ ی م ی ف ر ع م 7 : ی ر ی ش ه د ی ن ا و ر و ی ح و ر ش م ا ر آ ز ا ی ر ا د ر و خ ر ب ی ن ا و ر و ی ح و ر ت ال ک ش م ز ا ی ی ا ه ر. ه ر م ز و ر ی گ د ن ز س ر ت س ا ش ه ا ک 6 : ر و پ ی م ر ک د و خ ر د ن آ ز ا ی ر ی ذ پ ر ی ث أ ت و م ا د خ ر ا ت ف ر ه د ه ا ش م ) ی س د ق م ن ك ا م ا ت ر ا ي ز ه ك ي ر گ ي د ت ا ر ي ث أ ت ز ا ي ك ي ل ی ذ ی ا ه ص خ ا ش ه ج ی ت ن ر د. ) 8 4 : ی ت م ع ن و ی د ن و ا ه ن هه ه ت س ي ا ش ل ل م ا ع ت د ن ك دد د ا ج ي ا نن ن ا س ن ا ت ي ص خ ش و ر ا ت ف ر ر د د ن ا و ت ي م ه ن ا م ر ت ح م و ه ن ا ب د ؤ م ر ا ت ف ر ه د ه ا ش م ق ی ر ط ز ا ر ی ث أ ت ن ی ا د. ش ا ب ي م ن ا ر گ ي د ق و ق ح ه ب م ا ر ت ح ا و ه ع م ا ج د ا ر ف ا ا ب ر ئ ا ز ص خ ش ی ا ض ف ر د ن ت ف ر گ ر ا ر ق ر ب ه و ال ع د ا ر ف ا ه ک ا ر چ د ر ی گ ی م ت أ ش ن د ن ت س ه ی ر ا ز گ ت م د خ ل و غ ش م ر ه ط م م ر ح ر د ه ک ی ن ی م د ا خ

8 5 ی گ ر ز ب ن ا ج ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 ك ك ي ت ت ا ي ص و ص خ لله ل م ج ز ا. د ه د ی م ر ا ر ق و گ ل ا ا ر ن آ و ه د ش ر ث أ ت م ن ا ن آ ر ا ت ف ر ز ا ن ی م د ا خ ر ا ت ف ر ه د ه ا ش م ا ب م ر ح ی و ن ع م اا ا ب هه ه ك د د ن ك ي ي ي م ي ع س ه ش ي م ه و د ش ا ب ي م س ا س ح ر ا ي س ب ن ا ر گ ي د ق و ق ح ه ر ا ب ر د ه ك ت س ا ن ي ا م ال س ا ر ظ ن ز ا ل آ ه د ي ا ن ا س ن ا د ي ا م ن ف ف ر ط رر ر ب ا ر نن ن ا د ن م ز ا ي ن ي ي ا ه ز ا ي ن و اا ا ههه ه ت س ا و خ ز ي ن و د ش ا ب ر ا ت ف ر ش و خ ا د خ ق ل خ ا ب د و ج و م ا م ت : ی د ن و ک ی ر د ر ی م : د و ش ی م ن ا ی ب ر ی ز ر ی ز ی ا ه ص خ ا ش ه ج ی ت ن ر د. ) 8 8 : ن ا ر گ ی د ه ب ت ب س ن ش ر گ ن ر ی ی غ ت و ن ا ن ا م ل س م ر گ ی د ا ب ط ا ب ت ر ا. ی ی ا ه ن ت و ت ب ر غ س ح ش ه ا ک و ن ی م د ا خ ه ن ا ب د ؤ م و ه ن ا ن ا ب ر ه م ر ا ت ف ر ي ر ي ذ پ و گ ل ا و ت ر ا ي ز ) ک ق ی ر ط ز ا ه ک ی ا ه ن و گ ه ب ت س ا م ال س ل ا م ه ی ل ع ن ی م و ص ع م ا ب ی و ن ع م و ی ح و ر ط ا ب ت ر ا ی ر ا ر ق ر ب ع ق ا و ر د ت ر ا ی ز و ی ن ا ح ب س ( با زیارت ب ر ق ت ه ن ی م ز ا ه ن آ ن د ا د ر ا ر ق و گ ل ا ا ب و د و ش ی م ا ن ش آ ر ت ش ی ب ن ا ن آ ی ق ال خ ا و ی ح و ر ت م ظ ع و ن ا ر ا و گ ر ز ب ن آ ش ن م و ه ر ی س ي ي ن ا گ د ن ز ك ك ي ن ن ت ش ا د ي ي ا ر ب نن ن ا س ن ا ي ي س ا س ا ي ي ا ه ز ا ي ن زز ز ا. د ی آ ییییییی م د و ج و ه ب و ا ر د ن ا ر ا و گ ر ز ب ن آ ز ا ن د ر ک ی و ر ی پ و چ ي ه د ن ك ي ع س و د ه د م ا ج ن ا ه ت س ي ا ش و ب س ا ن م ي و گ ل ا ك ي ا ب ه ا ر م ه ا ر د و خ ي ا ه ر ا ك ه ش ي م ه ه ك ت س ا ن ي ا ه ن ا د ن م ت د ا ع س و ي م ل ع و ي ن ا س ن ا ه ي ل ا ع ت ا م ا ق م ه ب ي ر ش ب خ ي ر ا ت ل و ط ر د ه ك ي ي ا ه ن ا س ن ا. د ه د ن م ا ج ن ا و گ ل ا ن آ ز ا س ا ب ت ق ا ن و د ب ا ر ي ر ا ك ن آ ه ط س ا و ه ب ا ر د و خ ي گ د ن ز ي ا ه ه م ا ن ر ب و د ن ا ه د و ب ص خ ش م ي و گ ل ا ك ي ي ا ر ا د د و خ ي ن ا گ د ن ز ر د ي گ م ه د ن ا ه د ي س ر ه ر ي غ ن ن ي ن چ ت ر ا ي ز ه ب ن ا س ن ا ي ت ق و. ت س ا ) م ال س ل ا م ه ي ل ع ( ن ي م و ص ع م ه م ئ ا ا ب ن ا س ن ا ه د ن ه د د ن و ي پ ت ر ا ي ز. د ن د ر ك ي م م ي ظ ن ت و گ ل ا ك ك ي ن ا و ن ع ه ب د ي ا ب د و ش ی م ا ن ش آ ن ا ر ا و گ ر ز ب ن ی ا ی گ د ن ز ک ب س و ه ر ی س ا ب ی ت ق و د و ش ي م ل ئ ا ن ف ي ر ش و گ ر ز ب ي ا ه ن ا س ن ا د ز ا س ق ب ط ن م ن ا ر ا و گ ر ز ب ن آ ت ا ي ص و ص خ ر ي ا س ا ب ا ر د و خ ل ا م ع ا و ر ا ت ف ر ق ال خ ا و ه د ر ك ض ي ف ب س ك ا ه ن آ ز ا ر ت ر ب ي و گ ل ا 8 : ی ر ی م ا ن ا ی ی ا ب ا ب ی ج ا ح ( د ن ك ي م ا د ي پ ا ر د و خ ي ع ق ا و ي ا ن ع م ت ر ا ي ز ه ك ت س ا ت ر و ص ن ي ا ر د ه ك ا ر چ : د و ش ی م ن ا ی ب ر ی ز ی ا ه ص خ ا ش ه ج ی ت ن ر د. ) م ال س ل ا م ه ی ل ع ر ا ه ط ا ه م ئ ا ه ر ی س ن د ا د ر ا ر ق و گ ل ا ی م ال س ا ی گ د ن ز ک ب س ا ب ن د ش ا ن ش آ. ا م ل ع ه ا گ م ا ر آ ت ر ا ی ز ی گ د ر س ف ا ع ف ر و ی گ د ن ز ه ب د ی م ا ) ل د و ج و ز ا ا ر نومیدی حس و د ن ک ی م ر ا و د ی م ا ی ه ل ا ت م ح ر ه ب ا ر ی م د آ ه ک ت ر ا ی ز ز ا ت م م ی ا ه ش ق ن و ت ا ک ر ب ز ا ی ک ی ی د ا و ج ي ي ل ي خ ت ا ر ا ي ز ر د هه ه ت ك ن ن ن ي ا و ت س ا ي س ك ر ه ح ال ص ا ي ا ه م د ق ن ي ر ت ي ل ص ا و ن ي ر ت م ه م ز ا ي ك ي د ي م ا. د ی ا د ز ی م ن ا س ن ا مم م ا م ا هه ه ك د د ن ا د ي م و د ر گ ن ي م ي ل ا ع ت ق ح ه ض ا ف ا و ش ش خ ب و ت م ح ر ر ه ظ م ن ا و ن ع ه ب م ا م ا ه ب ر ئ ا ز ه ك ه د ش ح ر ط م ب و خ هه ه ب و د د ن ك ه ي ل خ ت ا ر د و خ ای ه ن ا ج هی د ن ا و ت ي م ه د ر س ف ا ص خ ش ت ر ا ي ز ر د. د ن ك ت ي ا د ه ه ا ر ن ي ر ت ه ب ه ب ا ر ر ئ ا ز ت س ا ر د ا ق هه ه ب و ا ر د ت ت ل ا ج خ س س ا س ح ا ا ا و ي ن ا ث و د د ش د ه ا و خ ن ه د ا ف ت س ا و ا ه ي ل ع ت ال ك ش م ن د ر ك ن ا ي ب ز ا ا ال و ا ه ك ا ر چ. د س ر ب ش م ا ر آ و ف ف ا ك ت ع ا ا ع د ن ت س ي ر گ ن ز ح ن ن و چ ي ت ال ا ح د و ش ي م ل ئ ا ن ي م ا م ا ت ر ا ي ز ه ب ن ا س ن ا ي ت ق و ن ی ن چ م ه. د ي آ ي م ن د و ج و ا ذ ل د و ش ي ي ي م و ا ب ي ص ن ه ك ت س ا ي ا ه ي د ه و ه ج ي ت ن ر( و ز م ( ر ا و گ ر ز ب ن آ ر ظ ن و ي د ن و ا د خ ف ط ل و د ه د ي م م ا ج ن ا ش ي ا ي ن ن ی ا ت ر ا ی ز ز ا ی ر ف ا و ت ذ ل د و ش ی ی ی م د ن م ررر ر ر ه ب ر ه ط م م ر ح ی و ن ع م و ی ن ا ح و ر ی ا ض ف ز ا ه ک ر ب ت م ع ا ق ب ت ر ا ی ز ا ب د ر ف ر د ی م گ ر د ر س کاهش باعث و د ر ی گ ی ی م س ن ا ه ک ر ب ت م ن ک ا م ا ا ب د ن ک ی م ن ت ب ر غ و ی ی ا ه ن ت س ا س ح ا د ر ب ی م ن ا ر ا و گ ر ز ب

9 8 ن 9 ا ی ن ا د م ص 5... ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ی ز ا د ر پ م و ه ف م و ی ی ا س ا ن ش : ی ر ی م ا ن ا ی ی ا ب ا ب ی ج ا ح ( د و ش ی م ی گ د ن ز : د د ر گ ی م ی ف ر ع م ر ی ز ی ا ه ص خ ا ش ه ج ی ت ن 5 : ر و پ ی م ر ک و ر ف ل ل ل ل ل د ا ع ر د ) 8 2 : ر ه ط م م ر ح ی و ن ع م و ی ن ا ح و ر ی ا ض ف ز ا ی د ن م ه ر ه ب ن ا ش ی ا ن ا گ د ا و ن و ر ا ه ط ا ه م ئ ا ت ر ا ی ز ز ا ن د ر ب ت ذ ل ت ب ر غ و ی ی ا ه ن ت س ا س ح ا م د ع ه ک ر ب ت م ن ک ا م ا ا ب ن ت ف ر گ س ن ا. ی گ د ن ز ر د ا ه ی م گ ر د ر س ش ه ا ک ه ن ی ش ی پ شده اشاره ا ه ن آ ج ی ا ت ن و ش ه و ژ پ ع و ض و م ه ن ی م ز ر د ه د ش م ا ج ن ا ی ا ه ش ه و ژ پ ز ا ی خ ر ب ه ب ه م ا د ا ر د س م ش و ه ن گ ن ز. ت س ا ز ی ر ب ت ر ه ش ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه ع س و ت ر د د ص ق م ر ی و ص ت ش ق ن ل ی ل ح ت و ی س ر ر ب ه ب ی ش ه و ژ پ ر د ) 9 3 ( ه د ا ز هلل ا ر ه ش ن ی ا ز ا ن ا ر گ ش د ر گ ی ن ه ذ ر ی و ص ت ر د ی ت ب ث م ر ی ی غ ت ث ع ا ب ز ی ر ب ت ر ه ش ه ب ر ف س د ه د ی م ن ا ش ن ا ه ن آ ش ه و ژ پ ج ی ا ت ن. د ن ت خ ا د ر پ د د ج م ر ف س ه ب ا ه ن آ ل ی ا م ت ن ا ز ی م و ر ف س ز ا د ع ب ن ا ر گ ش د ر گ ه د ش ط ا ب ن ت س ا ه ه ج و ن ی ب ی ت ب ث م ی گ ت س ب م ه ن ی ن چ م ه. ت س ا ه د ش د ا ج ی ا ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ی ی ا س ا ن ش ه ب د و خ ش ه و ژ پ ر د ) ( ش ن م ه ب و ی ن ج و ر ب م ا غ ر ض. ت س ا ه ت ش ا د د و ج و ر ه ش ن ی ا ه ب د ا ع ب ا ه ک د ا د ن ا ش ن ج ی ا ت ن و د ن ت خ ا د ر پ ن ا ر ی ا ز ا ه د ن ن ک د ی د ز ا ب ی گ ن ه ر ف ن ا ر گ ش د ر گ ه ا گ د ی د ز ا ی ن د ن ا م د ا ی ه ب ی ر گ ش د ر گ ه ب ر ج ت ب ی ت ر ت ه ب ی ر و آ د ا ی و ه ج ی ت ن ت ا ر ا ظ ت ن ا س ا س ح ا پررنگگگگگگگتری نقش ر د ه ب گردشگری تجربه ق ل خ ی ا ر ب ی ن د ن ا م د ا ی ر ب ی ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ه ب ق ل ع ت س ا س ح ا ر ی ث أ ت ی س ر ر ب ه ب ی ش ه و ژ پ ر د ) ( ن ا ر ا ک م ه و می ظ ا ک. ت س ا ه ت ش ا د ن ا ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ه ب تعلق احساس د ه د ی ی م ن ا ش ن ا ه ن آ ش ه و ژ پ ج ی ا ت ن. د ن ت خ ا د ر پ ن ا ه ف ص ا ر ه ش ر د ر گ ش د ر گ ی ر ا د ا ف و و ت ی ا ض ر و مثبت صورت ه ب ا ر ر گ ش د ر گ ی ر ا د ا ف و و ت ی ا ض ر د ن ا و ت ی م ن ا ه ف ص ا ی ر گ ش د ر گ ت ح ت ی ر ا د نییییییییی ع م ر ی ث أ ت ر ا ر ق. د ه د ر ا ر ق ر ی ث أ ت ت ح ت ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ن ی ا ه ب ا ر ر گ ش د ر گ ی ر ا د ا ف و د ن ا و ت ی م ن ا ه ف ص ا ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ز ا ت ی ا ض ر ن ی ن چ م ه ی ف ط ا ع ی ر ا د ا ف و ن ی ن چ م ه و ی د ا ر ا و ی ف ط ا ع ی ر ا د ا ف و د ن ا و ت ی م ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ه ب شناختی وفاداری ت ی ا ه ن ر د. د ه د. د ه د ر ا ر ق ر ی ث أ ت ت ح ت ن ا ه ف ص ا ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ن آ ه ب ا ر ی د ا ر ا ی ر ا د ا ف و د ن ا و ت ی م ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ه ب ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ن ی ب ط ا ب ت ر ا و د ن ت خ ا د ر پ ث ا ر ی م ی ر گ ش د ر گ ز ا ر گ ش د ر گ ه ب ر ج ت ی س ر ر ب ه ب ی ش ه و ژ پ ر د ) ( ن چ و ن چ ش ه و ژ پ ج ی ا ت ن. د ن د ر ک ی س ر ر ب ا ر ی ر ا ت ف ر ت ا ی ن و ت ی ا ض ر ه د ش ک ا ر د ا ش ز ر ا ر گ ش د ر گ ت ی ف ی ک د ه د ییییییی یی م ن ا ش ن ن ا ن آ ی ر گ ی د ش خ ب. د ر ا د ی ر ا د ی ن ع م و ت ب ث م ر ی ث أ ت ر گ ش د ر گ ت ی ا ض ر و ه د ش ک ا ر د ا ش ز ر ا ر ب ر گ ش د ر گ ه ب ر ج ت ز ا ج ی ا ت ن ن ی ا ن ی ا ت ی ا ض ر و شده ادراک ارزش ق ی ر ط ز ا و ه ت ش ا د م ی ق ت س م ر ی غ ر ی ث أ ت ی ر ا ت ف ر ت ا ی ن ر ب ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک د ه د ی م ن ا ش ن و ل ن و ت ل ا. د ن ک ی م ل ی د ع ت ا ر ل م ا ع ر ی ث أ ت ی س ر ر ب ه ب ی ش ه و ژ پ ر د ) ( ت و ک ر ا ر گ ش د ر گ ه ب ر ج ت ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ه ب ر ف س ه ی ص و ت ه ب ل ی ا م ت و ر گ ش د ر گ ی ن ه ذ ی ر ی گ ر د ن ی ب ه ط ب ا ر ر د ی ج ن ا ی م ر ی غ ت م ن ا و ن ع ت ی ا ض ر و ی و ن ی ر ی ا س ه ب ه ب ر ف س ه ی ص و ت ه ب ل ی ا م ت و ی ن ه ذ ی ر ی گ ر د ن ی ب ه ط ب ا ر ت ی ا ض ر و ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک د ه د ی م ن ا ش ن ا ه ن آ ش ه و ژ پ ج ی ا ت ن. د ن ت خ ا د ر پ. د ن ک ی م ل ی د ع ت ا ر ن ی ر ی ا س ه ب ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ه ب Altunel & Erkut

10 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 ه ع م ا ج. ت س ا ی ش ی ا م ی پ ی- ف ی ص و ت ع و ن ز ا ا ه ه د ا د ی ر و آ ع م ج ش و ر ر ظ ن ز ا و ه د و ب ی د ر ب ر ا ک ف د ه ر ظ ن ز ا حاضر پژوهش س د ق م ر ه ش ه ب ت ش ه ب ی د ر ا و ن ی د ر و ر ف ر د ه ک ت س ا ی ج ر ا خ ن ا ر گ ش د ر گ ز ا ه ت س د ن آ ل م ا ش ر ض ا ح ش ه و ژ پ ی ر ا م آ و ی ر م و ک. د ش ه د ا ف ت س ا ) ( ی ل و ی ر م و ک ط س و ت ه د ش ه ئ ا ر ا ی و گ ل ا ز ا ه ن و م ن حجم تعیین ر و ظ ن م ه ب. د ن ا ه د ر ک ر ف س م ق د ن ن ک ی ی م ن ا ی ب ی ل م ا ع ل ی ل ح ت م ا ج ن ا ی ا ر ب ز ا ی ن د ر و م ه ن و م ن م ج ح ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ) ( ی ل د ا د ع ت ه ک ر ا ی س ب ه ن و م ن 0 5 ب و خ ر ا ی س ب ه ن و م ن د ا د ع ت خوب نمونه د ا د ع ت ب س ا ن م ه ن و م ن د ا د ع ت ضعیف نمونه 0 0 د ا د ع ت ف ی ع ض ب و خ ر ا ی س ب ه ن و م ن د ا د ع ت ا ه ن آ ر ظ ن س ا س ا ر ب ه ک ی ی ا ت ه ن و م ن د ا د ع ت و ر ن ی ا ز ا. د ش ا ب ی م ی ل ا ع ه ن و م ن د ا د ع ت و ه د ا ف ت س ا ی ب ی ک ر ت ی ر ی گ ه ن و م ن ش و ر ز ا ش ه و ژ پ ن ی ا ر د. د ش ب ا خ ت ن ا ه ن و م ن م ج ح ن ا و ن ع ه ب ت س ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت م ا ج ن ا ی ا ر ب ت ر و ص ه ب ی ر ا م آ ه ع م ا ج ی ا ض ع ا ع م ج ت ز ک ر م ی ل ص ا ی ا ه ل ت ه ل و ا ه ل ح ر م ر د. ت س ا ه د ش ر د و د ش انتخاب قضاوتی. د ی د ر گ ع ی ز و ت ا ه ل ت ه ن ی ا ر د د ن ت ش ا د ی ر ا ک م ه ه ب ل ی ا م ت ه ک ی د ا ر ف ا ن ی ب ی ف د ا ص ت ت ر و ص ه ب ه م ا ن ش س ر پ د ع ب ه ل ح ر م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ه ن ی م ز ر د ش ه و ژ پ ه ن ی ش ی پ ر و ر م ا ب ل ا ؤ س 5 ی و ا ح ی ا ه م ا ن ش س ر پ ش ه و ژ پ ی ا ه ه د ا د ی ر و آ د ر گ ی ا ر ب ت ی ع م ج ی ا ه ر ی غ ت م ه ب ط و ب ر م ز ی ن ل ا ؤ س 8 و ش ه و ژ پ ی ل ص ا ر ی غ ت م ه ب ط و ب ر م ل ا ؤ س 3 4 ه ک د ش ی ح ا ر ط ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ن ا گ ر ب خ ر ا ی ت خ ا ر د ه م ا ن ش س ر پ ن ا گ ر ب خ ر ظ ن س ا س ا ر ب ه م ا ن ش س ر پ ی ی ا و ت ح م و صوری روایی ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب. ت س ا ی ت خ ا ن ش. ت ف ر گ ر ا ر ق ن ا گ ر ب خ ه م ا ن ش س ر پ ی ل ک ب ل ا ق. ل و د ج ر ی غ ت م ه ر ا م ش ) ش س ر پ ( ه ی و گ ب س ا ن م ت س ا ا ا ت ب س ن ب س ا ن م ت س ا ب س ا ن م ا ن ت س ا د ا د ع ا ب ی ت ر ت ه ب» ت س ا ب س ا ن م ا ن «و» ت س ا ب س ا ن م ا ا ت ب س ن «است«ب س ا ن م «ی ا ه ه ن ی ز گ ه ب ق و ف جدول مطابق س پ س ک ی ک ف ت ه ب ن ا گ ر ب خ ر ظ ن س ا س ا ر ب ه ی و گ ر ه ل س ک ا ر ا ز ف ا م ر ن ر د. د ش ه د ا د ص ا ص ت خ ا 0 و د ر و م و ت ف ر گ ر ا ر ق ی س ر ر ب س پ س. د ش ی د ن ب ع م ج ن ک م م ی ه ج ی ت ن ر ث ک ا د ح ع و م ج م ر ب م ی س ق ت ن ا گ ر ب خ ط س و ت ی ب ا خ ت ن ا ی ا ه ه ن ی ز گ ی د د ع ع و م ج م ب س ک ا ر 0/6 ز ا ر ت م ک ن ا گ ر ب خ ر ظ ن ق ب ط ه ک ی ی ا ه ه ی و گ ی ج ن س ه ر ب خ ت ا ز ا ی ت م ا ی د ن ب ع م ج ز ا ل ص ا ح ج ی ا ت ن س ا س ا 0/ 7 ا ت 0/6 ز ا ی ت م ا ی ا ر ا د ی ا ه ه ی و گ ن ی ن چ م ه. د ن د ش ف ذ ح ل م ا ک ر و ط ه ب د ن د و ب 0/ 7 ی ال ا ب ز ا ی ت م ا ی ا ر ا د ی ا ه ه ی و گ ه ی و گ 0 ظ ف ح ظ 0 ف ح تا ل ا ؤ س ی خ ر ب ن ا گ ر ب خ ی خ ر ب ر ظ ن ق ب ط ن ی ن چ م ه. د ن د ش د و ش ح ال و ص ا ا ا ض ع ض ع ب ی ل و ه ک 2 ر ب ه د ر ک م و ه ف م ر ظ ن ز ا ر ظ ن ا ب ا ه هه ه ی و گ د د ج م ی ن ی ب ز ا ب ن ی ن چ م ه و ی ح ی ر ش ت ر ظ ن ق ب ط ن ی ا ر ب ن و ز ف ا. د ن د ش م ا غ د ا ر گ ی د ک ی ا ب د ن ت ش ا د ت ه ب ا ش م ی ا ف ل آ ب ی ر ض ز ا ه م ا ن ش س ر پ ی ی ا ی ا پ ی س ر ر ب ت ه ج. د ن د ش ح ال ص ا ر ت ش ی ب د و ب ه ب ف د ه ا ب ز ی ن ا ه ه ی و گ ز ا ی خ ر ب ا م ن ه ا ر د ی ت ا س ا ز ا ر ظ ن د ر و م ه م ا ن ش س ر پ ه ک د ه د ی م ن ا ش ن و ت س ا 0/8 8 ه م ا ن ش س ر پ ل ک ی ا ر ب ضریب این. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا خ ا ب ن و ر ک ش ه و ژ پ ی ا ه ه د ا د ی س ر ر ب ر و ظ ن م ه ب. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ی ب س ا ن م ی ی ا ی ا پ ز ا ی ر ا م آ ر ا ز ف ا م ر ن ر د ی ط ا ب ن ت س ا و ) ی ر ا م آ ه ن و م ن ی ا ض ع ا ی ت خ ا ن ش ت ی ع م ج ر ب م ی س ق ت ز ا ی ت م ا ع م ج ز ا ی ت م ا ر ث ک ا د ح ع م ج ی ج ن س ه ر ب خ ت ا ز ا ی ت م ا ی د ن ب ع م ج 2 ل و د ج ه ج ی ت ن ه ی و گ ی ا ه ییییییییییی یی گ ژ ی و ص ی خ ل ت ی ا ر ب ( ی ف ی ص و ت ر ا م آ SPSS ر ب م ی س ق ت ز ا ی ت م ا ع م ج ز ا ی ت م ا ر ث ک ا د ح ع م ج. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ه ج ی ت ن Coumery and Lee

11 7... ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ی ز ا د ر پ م و ه ف م و ی ی ا س ا ن ش %5 3 %0 8 ه ی و گ 4 2 ذ ح %0 6 %5 7 2 ه ی و گ 5 2 ه ی و گ د ش ح ال ص ا %0 7 %5 5 3 ذ ح 6 2 ه ی و گ %0 7 %5 5 4 ذ ح 7 2 ه ی و گ د ش ح ال ص ا %5 7 %0 8 5 ه ی و گ 8 2 ه ی و گ %5 8 %0 5 6 ه ی و گ 3 و 7 ا ب م ا غ د ا 9 2 ه ی و گ %5 5 %0 8 7 ه ی و گ 0 3 ذ ح %5 5 %0 4 8 ذ ح 3 ذ ح %0 6 %0 6 9 ه ی و گ د ش ح ال ص ا 2 3 ه ی و گ د ش ح ال ص ا %0 4 %0 5 0 ه ی و گ 9 ا ب م ا غ د ا 3 3 ذ ح %0 7 %5 5 ه ی و گ 6 3 ا ب م ا غ د ا و ف ذ ح 4 3 ه ی و گ د ش ح ال ص ا %5 6 %5 6 2 ه ی و گ 9 ا ب م ا غ د ا 5 3 ه ی و گ %5 6 %0 8 3 ه ی و گ 7 ل ا ؤ س ا ب م ا غ د ا 6 3 ه ی و گ د ش ح ال ص ا %5 5 %0 7 4 ه ی و گ 7 3 ذ ح %5 3 %0 7 5 ه ی و گ 3 4 ل ا ؤ س ا ب م ا غ د ا 8 3 ذ ح %5 3 %5 6 6 ه ی و گ د ش ح ال ص ا 9 3 ذ ح %5 7 %5 7 7 ه ی و گ د ش ح ال ص ا 0 4 ه ی و گ %0 4 %0 3 8 ذ ح 4 ه ی و گ 3 4 ا ب م ا غ د ا و ف ذ ح %0 5 %0 8 9 ه ی و گ 2 4 ذ ح %0 7 % ه ی و گ 6 2 ل ا ؤ س ا ب م ا غ د ا 3 4 ه ی و گ د ش ح ال ص ا %5 4 2 ذ ح % ه ی و گ 6 3 ا ب م ا غ د ا و ف ذ ح % ه ی و گ 6 3 ل ا ؤ س ا ب م ا غ د ا و ف ذ ح ا ه ه د ا د ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت ی ا ه ی گ ژ ی و ا د ت ب ا ر و ظ ن م ن ی ا ه ب. ت س ا ه د ش ه ئ ا ر ا ت م س ق ن ی ا ر د ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی شناختی جمعیت ی ا ض ع ا ه ن و م ن. ت س ا ه د ش ه ئ ا ر ا 3 ل و د ج ر د ی ر ا م آ ی ر ا م آ ة ن و م ن ی ا ض ع ا ی ت خ ا ن ش ت ی ع م ج ی ا ه ی گ ژ ی و. 3 ل و د ج 8 3 ا ه ر ی غ ت م ا ه ه و ر گ ق ل ط م ی ن ا و ا ر ف ر ف ص ت ی س ن ج د ر م ن ز ن و ن ک ا ت م ق ه ب ر ف س ت ا ع ف د د ا د ع ت ی ی ا د ت ب ا ر ا ب 5 ز ا ش ی ب ت ال ی ص ح ت ه ط س و ت م س ن ا س ی ل ر ت ال ا ب ع ط ا ق م ن ا ه ا ر م ه د ا د ع ت س ک چ ی ه ر ف ن و د ی ل ا ک ی ر ف ن 4 ی ل ا ه س 7 4 ل ه أ ت ت ی ع ض و د ر ج م ر ف ن 5 ز ا ش ی ب ل ه أ ت م د ر ف د و خ ط س و ت ز ا ر ت م ک م ق ه ب ر ف س ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ی ت ر ف ا س م س ن ا ژ آ ط س و ت ن ا ر گ ی د ط س و ت ن س ز ا ر ت ش ی ب ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ل ی ل ح ت ک ی ن ک ت از چیست ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک م و ه ف م ه ک ن ی ا ر ب ی ن ب م ش ه و ژ پ ی ل ص ا ش س ر پ ه ب خ س ا پ ی ا ر ب ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک د ا ع ب ا و ن ا ه ن پ ی ا ه ر ی غ ت م ی ز ا س ر ا ک ش آ ر و ظ ن م ه ب و ا ت س ا ر ن ی ا ر د. ت س ا شده استفاده ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ن و م ز آآآ آ آ ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت م ا ج ن ا ز ا ل ب ق. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ز ا م ق ر ه ش ی ج ر ا خ ن ا ر گ ش د ر گ : د ش د ا ج ی ا ر ی ز ی ر ا م آ ی ا ه ض ر ف ن و م ز آ ن ی ا م ا ج ن ا ی ا ر ب. شد اجرا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت م ا ج ن ا ی ا ر ب ه ن و م ن ت ی ا ف ک ت. س ي ن الزم كفايت ي ا ر ا د ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ی ا ر ب ه ن و م ن صفر: فرض

12 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 ر ی غ ت م ت. س ا الزم كفايت ي ا ر ا د ي ل م ا ع ل ي ل ح ت ي ا ر ب ه ن و م ن ك: ي ض ر ف ن ا ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک KMO و ت ل ت ر ا ب ی ا ه ه ر ا م آ. 4 ل و د ج ه ن و م ن ت ی ا ف ک ن و م ز آ ج ی ا ت ن نمونهKMO ت ی ا ف ک ص خ ا ش ت ل ت ر ا ب ن و م ز آ ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ر ئ و ک س ا ی ا ک ر ا د ق م ی د ا ز آ ه ج ر د ی ر ا د ا ن ع م ح ط س 0/ / /0 0 0 ه د ن ه د نننننن ان ش ن د ش ا ب ر ت ک ی د ز ن ک ی ه ب د د ع ن ی ا ه چ ر ه. د م آ ت س د ه ب 0/0 2 8 ا ب ر ب ا ر ب ر ی ا م ن- ز ی ا ک ص خ ا ش ر ا د ق م جدول مبنای ر ب ق و ف جدول در شده ارائه ج ی ا ت ن س ا س ا ر ب ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت م ا ج ن ا ی ا ر ب ا ه ه د ا د ر ت ش ی ب ن د و ب ب س ا ن م ب س ا ن م ر ا ی س ب ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ی ا ر ب ن ا ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ه ب ط و ب ر م ت ال ا ؤ س ت ف گ نن ن ا و ت ممی م آزمون همچنین. د ن ت س ه ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ی ا ر ب ی ر ا ک ش آ ی ا ه ر ی غ ت م ا ال و ص ا. د ه د ی م ر ا ر ق ش ج ن س د ر و م ا ر ا ه ه ی و گ ن ا ی م ی ن و ر د م ا ج س ن ا ن ا ز ی م ت ل ت ر ا ب ب س ا ن م ن ی ا ی ر ا د ا ن ع م سطح است شده داده ن ا ش ن جدول در ه ک ه ن و گ ن ا م ه. د ن ش ا ب ه ت ش ا د ر گ ی د م ه ا ب ی د ا ی ز ی ن و ر د م ا ج س ن ا ن ا ز ی م ه ک د ن ت س ه ه ج ی ت ن ر د. د و ش ی م د ر صفر فرض % 59 اطمینان ح ط س ر د ت س ا ر ت م ک د ص ر د 5 ی ا ط خ ح ط س ز ا ن و چ ه ک ت س ا ر ف ص ا ب ر ب ا ر ب ن و م ز آ ی ل م ا ع ل ی ل ح ت م ا ج ن ا ی ا ر ب و د ن ر ا د ی ی ال ا ب ی ن و ر د م ا ج س ن ا ا ه ه ی و گ د ر ک ا ع د ا ن ا و ت می. ت س ا ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ر ی ز جدول در ا ه ر ی غ ت م ی ل م ا ع ک ا ر ت ش ا ن ا ز ی م ا ب ل ک س ن ا ی ر ا و ا ی ا ه ر ی غ ت م ا ه ه ی و گ ی ا ر ب ا ه ل م ا ع ج ا ر خ ت س ا ز ا د ع ب و ه ی ل و ا ک ا ر ت ش ا ن ا ز ی م 5 ل و د ج ه ی و گ ه ی و گ 2 ه ی و گ 3 ه ی و گ 4 ه ی و گ 5 ه ی و گ 6 ه ی و گ 7 ه ی و گ 8 ه ی و گ 9 ه ی و گ 0 ه ی و گ ه ی و گ 2 ه ی و گ 3 ه ی و گ 4 ه ی و گ 5 ه ی و گ 6 ه ی و گ 7 ه ی و گ 8 ه ی و گ 9 ه ی و گ 0 2 ه ی و گ ه ی ل و ا ک ا ر ت ش ا ا ه ل م ا ع ج ا ر خ ت س ا ز ا د ع ب ک ا ر ت ش ا 0/ / 0 6 0/ / / / / / / / / / / / / / 2 5 0/8 8 0/ / /0 6 ک ا ر ت ش ا ن ا ز ی م... د ن ت س ه مناسب اکتشافی ه د ش ن ی ی ع ت ی ا ه ل م ا ع ی ی ا ن ا و ت ه د ن ن ک ن ا ی ب و ت س ا د ص ر د 0 5 ز ا ر ت ش ی ب ا ه ک ا ر ت ش ا ن ا ز ی م ه م ه د و ش ی م ه د ه ا ش م ه ک ر و ط ن ا م ه. د و ش ی م ه د ه ا ش م ز ی ن ی ی ا ه ت و ا ف ت ک ا ر ت ش ا ر ی د ا ق م ن ی ب ر د ن ی ا د و ج و ا ب. ت س ا ه ع ل ا ط م د ر و م ی ا ه ر ی غ ت م س ن ا ی ر ا و ن ی ی ب ت ر د ه ک ت س ا 0/ 2 5 ا ب ر ب ا ر ب 6 ه ی و گ ک ا ر ت ش ا ن ا ز ی م و د ر ا د ا ر ک ا ر ت ش ا ن ی ر ت ش ی ب ه ک 0/8 8 ا ب ر ب ا ر ب 7 ه ی و گ ک ا ر ت ش ا ر ا د ق م. ت س ا 0/5 ز ا ش ی ب ا ه ه ی و گ ه م ه ک ا ر ت ش ا ل ک ر د ا م ا د ر ا د ا ه ه ی و گ ن ا ی م ر د ا ر ک ا ر ت ش ا ن ا ز ی م ن ی ر ت م ک

13 9... ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ی ز ا د ر پ م و ه ف م و ی ی ا س ا ن ش ن ا ش ن س ی ر ت ا م ن ی ا ر د ش خ ر چ ز ا د ع ب ا ه ل م ا ع ر د ا ه ه ی و گ م ه س. د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ه ت ف ا ی ن ا ر و د ل م ا ع س ی ر ت ا م ر ی ز ل و د ج. ت س ا ر ا د ا ن ع م ت ف گ ن ا و ت می د ش ا ب ه ت ش ا د ال ا ب ی گ ت س ب م ه ل م ا ع ا ب ه ی و گ ا ج ر ه. ت س ا ه د ش ه د ا د ه ی و گ ه ر ا م ش ل م ا ع ر د ا ه ه ی و گ م ه س ن ی ی ع ت ی ا ر ب ه ت ف ا ی ن ا ر و د ل م ا ع س ی ر ت ا م. 6 ل و د ج ا ه ر ی غ ت م ی ا ر ب ه د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ی ا ه ل م ا ع م ج ن پ م ر ا ه چ م و س م و د ل و ا 0/3 0 0/7 0 0/ /8 4 0/6 8 2 ه ی و گ 0/ /4 2 0/8 0-0/6 2 0/ ه ی و گ 0/7 0 0/ / / 4 6 0/ ه ی و گ -0/ / /7 5 0/ / ه ی و گ 0/9 2 0/ / 6 0 0/0 7 0/4 4 5 ه ی و گ 0/ / / /9 7 0/ ه ی و گ 0/ / / 6 8 0/9 2 0/ 8 7 ه ی و گ 0/ / /7 4 0/ 8 2 0/ ه ی و گ 0/4 3 0/ /9 0 0/5 0 0/ 5 9 ه ی و گ 0/ / / / 5 0/ ه ی و گ 0/ / /0 2 0/ /5 9 ه ی و گ 0/0 9 0/ 7 0/ / /9 4 2 ه ی و گ 0/9 0 0/ 6 6 0/ 8 0 0/ 9 3 0/0 6 3 ه ی و گ 0/ 4 8 0/5 6 0/ 5 0/ 2-0/6 0 4 ه ی و گ 0/ / /8 0 0/ / ه ی و گ 0/ /9 2 0/8 8-0/ 3 0 0/ ه ی و گ 0/ /5 0 0/3 9 0/5 7 0/7 3 7 ه ی و گ 0/ / / 2 4-0/ / ه ی و گ -0/ / /2 3 0/ / ه ی و گ 0/8 8 0/ /8 9 0/ / ه ی و گ ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ی ا ه ه ی و گ ب ی ت ر ت ه ب ه ک ت س ا ی ی ا س ا ن ش ل ب ا ق ه ی و گ 0 2 ز ا ل م ا ع ج ن پ د ه د می ن ا ش ن 4- ل و د ج ج ی ا ت ن ه ک ر و ط ن ا م ه ی ا ه هه ه ی و گ م و س ل م ا ع 2 و 7 ی ا ه ه ی و گ م و د ل م ا ع 6 ا ت 3 ی ا ه ه ی و گ ل و ا ل م ا ع 0 2 و د ن ه د ی م ل ی ک ش ت ا ر م ج ن پ ل م ا ع 7 و 4 2 ی ا ه ه ی و گ ت ی ا ه ن ر د و م ر ا ه چ ل م ا ع 3 و ی ا ه ل م ا ع ی ا ر ب س ن ا ی ر ا و د ص ر د ی ع م ج ت ی ن ا و ا ر ف و ه ژ ی و ر ا د ق م س ن ا ی ر ا و د ص ر د و ه ژ ی و ر ا د ق م. ت س ا ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ر ی ز ل و د ج ر د. ت س ا ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ل ی ذ ل و د ج ر د ن ا ر گ ش د ر گ ) ه ت ف ا ی ش خ ر چ ( ه د ش ج ا ر خ ت س ا ي ا ه ل م ا ع ي ع م ج ت س ن ا ي ر ا و د ص ر د و س ن ا ي ر ا و د ص ر د ه ژ ي و ر ا د ق م. 7 ل و د ج ) د ع ب ( ل م ا ع ل و ا م و د م و س م ر ا ه چ م ج ن پ ه ژ ي و ر ا د ق م 2/0 8 8 ه ژ ي و ر ا د ق م س ن ا ي ر ا و د ص ر د 4 /0 0 4 س ن ا ي ر ا و د ص ر د ي ع م ج ت ي ن ا و ا ر ف 4 /0 0 4 خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ 0/ / / / / / / / / / / /0 7 /5 0 2/ / / / 2 2 ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ی ب ه ذ م تجربه کیفیت ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک س ن ا ی ر ا و % 3 6 8/ 0 6 ع و م ج م ر د ه د ش ی ی ا س ا ن ش ل م ا ع ج ن پ ت ف گ ن ا و ت می 2 4- جدول به ه ج و ت ا ب ت ی ف ی ک س ن ا ی ر ا و ز ا ی ز ی چ ا ن د ص ر د ز ی ن ل م ا و ع ر ی ا س. د ن ن ک ی م ن ی ی ب ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ن ی ی ب ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت. د ن د ش ن ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د د ن ت ش ا د ش خ ر چ ز ا ل ب ق ک ی ن ا ز ی م ز ا ر ت م ک ه ژ ی و ر ا د ق م ه ک ن ی ا ل ی ل د ه ب ه ک د ن ن ک ی م ش ی ب ی ا ف ل آ د ا ع ب ا ی م ا م ت د ا د ن ا ش ن ه ج ی ت ن و د ش ه ب س ا ح م ف ل ت خ م د ا ع ب ا ی ا ر ب خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ ی ف ر ط ز ا. ت س ا ب س ا ن م د ا ع ب ا ی ن و ر د ی گ ت س ب م ه د ه د ی م ن ا ش ن ز ا ه ک د ن ر ا د 0/7

14 ت) ر ض ح ه ن ا خ ل ث م ع) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 2 ن ی ی ب ت ل م ا ع ط س و ت ه ک ت س ا ه ر ی غ ت م ل ک س ن ا ی ر ا و ز ا ی ت ب س ن ل م ا ع ر ه ه ژ ی و ر ی د ا ق م ه ک ت ش ا د ه ج و ت د ی ا ب ر ا د ق م. د و ش ی ی م ن ی ا ن د و ب ن ی ی ا پ ت س ا ه ب س ا ح م ل ب ا ق ل م ا ع ن آ ر د ا ه ه ی و گ ه م ه ه ب ط و ب ر م ی ل م ا ع ی ا ه ر ا ب ت ا ر و ذ ج م ع و م ج م ق ی ر ط ز ا ه ژ ی و ه ک ر و ط ن ا م ه. ت س ا ه ت ش ا د ا ه ر ی غ ت م س ن ا ی ر ا و ن ی ی ب ت ر د ی م ک ش ق ن ل م ا ع ن آ ه ک ت س ا ا ن ع م ن ی ا ه ب ل م ا ع ک ی ی ا ر ب ر ا د ق م ی ا ه ل م ا ع ر گ ا. د ن ر ا د ا ر ا ه س ن ا ی ر ا و ن ی ی ب ت ت ی ل ب ا ق ل م ا ع ج ن پ د و ش ی م ه د ه ا ش م ت س د ههه ه ه ب ه د م آ ا ر ش و ر ه ب س ک ا م ی ر ا و س ن ا ی ر ا و ز ا د د ص ر د 5/ 0 و 2 0/ 7 2 5/ / 7 4 0/ 4 ب ی ت ر ت ه ب م ج ن پ ا ت ل و ا ی ا ه ل م ا ع م ی ه د ش خ ر چ. د و ش ی ی ا س ا ن ش د ا ع ب ا ز ا ک ی ر ه ت س ا ه د ش ی ع س ه م ا د ا ر د. د ن ن ک ی م ن ی ی ب ت ا ر ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ر ی غ ت م ز ا : ) )8 گویه : ت س ا ر ی ز ر و م ا ه ب ط و ب ر م ه د ش ه د ا ف ت س ا ن آ ش ج ن س ی ا ر ب 0 2 و ی ا ه ه ی و گ ه ک ل و ا د ع ب ه د ه ا ش م اا ا ب : ) 5 ( ییه ی و گ. م د ش د ن م ه ر ه ب ا ه ه ظ ع و م و ا ه د ن پ و ) ع ( ت ی ب ل ه ا ت ا ی ا و ر ل ث م ی ن ی د ی ا ه ش ز ر ا و ا ه ش ز و م آ م ض ن: ) 6 ( گویه. م د ش ا ن ش آ ی م ال س ا ی ر ا م ع م ک ب س ا ب ر ه ط م م ر ح ر د ا ه ه ی ن ب ا ر ر ه ش ی ی خ ی ر ا ت ی ی ب ه ذ م ن ن ک ا م ا ز ا د ی د ز ا ب ل ه ا ه ر ی س و ی گ د ن ز ک ب س ا ب : ) 8 ( گویه شدم. ا ن ش آ ن آ ه چ خ ی ر ا ت ا ب )... و م ا م ا ه ن ا خ ه م و ص ع م ت ی ب ا ب : ) 0 2 ( گویه. م د ش ا ن ش آ ت ی و د ه م ر و ا ب و گ ن ه ر ف ا ب : ) 9 ( گویه. م د ا د ر ا ر ق ی گ د ن ز ر د و گ ل ا ن ا و ن ع ه ب و م د ش ا ن ش آ ). م د ش ا ن ش آ ا م ل ع ه ر ی س و ر ا ث آ ز ا د د ع ب : ) )3 ییه ی و گ. ت س ا ر ی ز ر و م ا ه ب ط و ب ر م ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن آ ش ج ن س ی ا ر ب 6 و ی ا ه ه ی و گ ه ک م و د د ع ب ت ت س د ن ن م ه ب ی د ن ی ا ش و خ س ا س ح ا )... و ک ر ب ت م ت ا ب ن ک م ن ب آ ا ذ غ د ن ن ا م ( م ر ح ر د ت ا ر و ذ ن و ت ا ک ر ب ت ز ا ی د ن م ه ر ه ب و ض ح ر: ) )4 گویه داد. ی ا ه س س ر ت س ا : ) )5 ییه ی و گ. د ر ک م ه ا ر ف م ی ا ر ب ا ر د ن و ا د خ ه ب ب ر ق ت س ح ت ص ر ف ه ک ر ب ت م ن ک ا م ا ر د. م د ش ر ا د ر و خ ر ب ی ح و ر آرامش از و د ش ه ت س ا ک ت ر ا ی ز ا ب ی گ د ن ز ه ر م ز و ر ا ه ی ل ع هلل ا م ال س. م د ش ر ت ن ی ب ش و خ ن آ ه ب ت ب س ن و ه د ش ر ت ر ا و د ی م ا ی گ د ن ز ه ب ه م و ص ع م ت ر ض ح حرم زیارت ا ب : ) )6 ییه ی و گ ت ت ر ا ی ز ه ب : ) ) گویه : ت س ا ر ی ز ر و م ا ه ب ط و ب ر م ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن آ ش ج ن س ی ا ر ب 2 و 7 ی ا ه ه ی و گ ه ک م و س د ع ب و ی ی و ی ن د ت ت ی ق ف و م ی ی ا ر ب : ) )7 ییه ی و گ مم. م د ر ک ب س ک ی و ن ع م ه ر ه ب و ه د ر ب ت ذ ل و ه د ش ف ر ش م ه ک ر ب ت م ع ا ق ب و ن ا گ د ا ز م ا م ا... و ن ا گ ت ش ذ گ ی ا ر ب ش ز ر م آ ب ل ط ن ا ر ا م ی ب ی ا ف ش ت ال ک ش م ل ح ( ی و ر خ ا د( د د و خ م. د ر ب ی و ن ع م ظ ح و ه د ر و آ ا ج ه ب ا ر... و ) ج ع ( ن ا م ز م ا م ا ز ا م ن ل ث م ی ب ح ت س م ل ا م ع ا : ) 2 ( ییه ی و گ مم. م د ر ک اا ا ع د نن ن ا ر گ ی د و اا ا ب : ) )9 ه ی و گ : ت س ا ر ی ز ر و م ا ه ب ط و ب ر م ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن آ ش ج ن س ی ا ر ب 3 و 0 9 ی ا ه ه ی و گ ه ک م ر ا ه چ د ع ب ی ر و د ی ی ق ال خ ا ل ل ئ ا ذ ر ز ا اا ا ت م ت س ب د ه ع د و خ ا ب : ) 0 ( ه ی و گ م. ن ک ت ی و ق ت د و خ ر د ا ر ی ق ال خ ا ل ئ ا ض ف ا ت م ت س ب د ه ع د و خ : ) 3 ( ( ه ی و گ م. ش ا ب ه ت ش ا د د و خ ی گ د ن ز ی ا ر ب ت ی و ن ع م ا ب م أ و ت دیتری ج و د ی د ج ه م ا ن ر ب م ت ف ر گ م ی م ص ت : ) ( ه ی و گ م. ن ک م. ه د ن ا ش ن د و خ ز ا ی ر ت ش ی ب ه ج و ت ی ن ی د ض ئ ا ر ف ی ا د ا ه ب ت ب س ن ه د ن ی آ ر د م ت ف ر گ م ی م ص ت ط و ب ر م ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن آ ش ج ن س ی ا ر ب ی ا ه ه ی و گ ه ک م ج ن پ د ع ب خریداری یادبود ن ا و ن ع ه ب )... و ز ا م ن ا ج ر د ا چ ح ی ب س ت ر ت ش گ ن ا ر ه چ م د ن ن ا م ( ی ب ه ذ م ت ال و ص ح م ا د خ م: ) 7 ( ه ی و گ. م د ر ک ر ا ر ق ر ب ی ب س ا ن م ط ا ب ت ر ا ن ا ن ا م ل س م ر گ ی د ا ب ی ب ه ذ م ن ک ا م ا. م د ر ک ن ی ی ا ه ن ت و ت ب ر غ س ا س ح ا ه ک ی ر و ط ز ا : ) )2 ( ( )) ( )) ه ی و گ : ت س ا ر ی ز ر و م ا ه ب. م د ر ک ر د : ) 4 ( ( ( ( ه ی و گ د ن د ر ک ی م ر ا ت ف ر ی ن ا ب ر ه م ا ب ه ک ر ب ت م ن ک ا م ا ر ه ز ا ی ت م ا ر و ظ ن م ن ی ا ه ب. د ش ه د ا ف ت س ا ه ن و م ن ک ت ی ت ن و م ز آ ز ا ن ا ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت ت ی ف ی ک ت ی ع ض و ی س ر ر ب ی ا ر ب س ا س ا ر ب. د ش ه ب س ا ح م ی ر ی گ ن ی گ ن ا ی م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه م ا ن ش س ر پ ق ی ر ط ز ا ه د ش ی ر و آ ع م ج ی ا ه ه د ا د ه ب ه ج و ت ا ب د ا ع ب ا ز ا ک ی

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م ر 6 ف ن 2 ه ا م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ی ر ب ت ر ه ش ن ی ج و ز ج ا و د ز ا ای ق ب ع ب ا

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن ه) د ن س ی و ن () ن ا ش و ه ز ی ت ش ز و م آ ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ئ ا ن ث ت س ا ن ا ک د

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information