ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

Size: px
Start display at page:

Download "ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن"

Transcription

1 ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ا ر ه ت ر ه ش 2 ه ق ط ن م ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب حمید سید ی و س و م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ت ر ص ن ه د ن ش خ ب س ا ب ع ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت د ح ا و ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی ن ا س ن ا ا ی ف ا ر غ ج د ا ت س ا ه د ا ز س ا ی ل ا ن ی د ل ا ر ص ن د ی س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د / 4/ : ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت / 9/ ش: ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ ي ي ا ج ه ه ب ا ر ي ي ر ه ش ی گ د ن ز ا ب گ ن ه ا م ه ا ن و ف ی ل ک ت ال ب ی م و ب ر ی غ ت ی ع م ج ه د ز ب ا ت ش ن و ی س ا ز ی ن ر د م ر ی ث أ ت ت ح ت ه ک ي ر ه ش ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ت س ا ه د ر و آ د د و ج و ب ز ز ی ن ي ر ا د ی ا پ ا ن ی ع ا م ت ج ا ي ا ض ف د ن ی ا ش و خ ا ن ی ک ی ز ی ف ط ی ح م د ا ج ی ا ر ب ه و ال ع ت س ا ه د ن ا ش ن ی م و ب ت ی ع م ج ا ا د ت ب ا ه ه ه ک ز ا ی ی ک ی ي ي ر ه ش ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ي ز ا س و ن ل ی ل د ن ی م ه ه ب د ن ر ا د ر ا ر ق ن آ ر ط خ ض ر ع م ر د ر ه ش ق ط ا ن م ر ی ا س س پ س و ه د و د ح م ن ی ن ک ا س ن ا ر ه ت ر ه ش 2 ه ق ط ن م د ش ا ب می ي ز ا س ر ه ش ه ز و ح ر د ی س ا س ا ل ئ ا س م ی ر ا د ر ه ش ه د ن ی آ ل ا س د ن چ ا ت ر گ ا ت س ا ل ا و ز ه ب و ر ا ه ت ف ا ب ی گ د و س ر ف ه ج و ت ا ب ی ف ر ط ز ا و د د ش ا ب ممی م ن ا ررررررررر رررر ر هررر ت ی خ ی ر ا ت ب ل ق ه ک ن ی ا ه ب ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و ت س ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ا ب ن ا ن ک ا س ت ک ر ا ش م و ی ر ا ی س ب د ز ا د ر پ ن ن ا د ن و ر ه ش ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ا ق ت ر ا ی ا ت س ا ر ر د ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ی ه د ن ا م ا س ه ب ه ق ط ن م ی ل ی ص ف ت ح ر ط س ا س ا ر ب و ن ا ک ل ا م ا ب ز ا ر د ه ه ن ا ی و ج ت ت ک ر ا ش م د د ر ک ی و ر ی ی س ر ر ب ش ش ه و ژ پ ن ن ی ا ز ا ف ف د ه د د ن و ش می ب ی ر خ ت ی ن و ک س م ی ا ه ا ن ب ن ی ن چ م ه و ی خ ی ر ا ت ی ا ه ا ن ب و ر ا ث آ ی ل ی ل ح ت یییییییی- ی ی فییی ی ص و ت ی د ر ب ر ا ک ع و ن ز ا حاظر پژوهش ت س ا ن ا ر ه ت ر ه ش 2 ه ق ط ن م ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ه د ا ف ت س ا ا ب ت ا ع ال ط ا و د د ش ا ب ممی م ز ا و د د ش ا ب می ن ا س ا ن ش ر ا ک ل م ا ش ش ه و ژ پ ن ی ا ی ر ا م آ ه ع م ا ج ت س ا ه د ش ی ر و آ ع م ج های ن ا خ ب ا ت ک و ی د ا ن س ا ش و ر ز ا د د ن چ ی ی ر ی گ م م ی م ص ت ی ی ا ه ش و ر و ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه د م آ ت س د ی ت ا ع ال ط ا و ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا های ل ح ر م د ن چ ی ف د ا ص ت ی ر ی گ ه ن و م ن ش و ر ت ك ر ا ش م د ر ك ك ي و ر ن ن د و م ن ي ي ت ا ي ل م ع ر ر و ظ ن م ه ب د ه د می ن ا ش ن ج ی ا ت ن و ت س ا ه د ش ل ی ل ح ت س ی س پ ا ت ه ر ا ی ع م د و م ن ه د ا ف ت س ا ع م ا ج ي ش و ر ن ا و ن ع ه ب ر ا د ي ا پ ي ر ا ك م ه د ن ي آ ر ف ز ا ن ا و ت می ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ز ا س ه ب و ي ي ز ا س و ن د د ن و ر ر د ه ه ه ن ا ي و ج ی ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر 2 ه ق ط ن م ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ه د و س ر ف ت ف ا ب : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ل و ئ س م -

2 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 2 ه م د ق م و هه ه ن ت ک ی د و خ ت ل و د ا ی ی ر ا د ر ه ش ا ی و گ ه ک ت س ا ه د ش ل م ع های ن و گ ه ب ه ت ش ذ گ ن ا ی ل ا س ر د ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن ا ر مم م د ر م ت ت ن و ک س و ب ب س ک اای ا له ح م ک ل م ت ق ی ر ط ز ا م ه ن آ ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن د ص ق م د ر م ت ک ر ا ش م ن و د ب اا ا ه ل ا س هه ه ک د د و خ ه ق ط ن م و ه ل ح م ز ا ی ر ا ب ج ا چ و ک و ز و ر ت م ی ق ه ب د و خ ای ه ه ن ا خ ی ر ا ذ گ ا و م د ر م ی ن و ن ا ق ق ح ا ه ن ت و د ر ا د ث ث ع ا ب ه ک ن ی ا ر ب ه و ال ع د ر ک ل م ع ه و ح ن ن ی ا د ن د ر ک می و ج ت س ج ن آ ر د ا ر د و خ ی ع ا م ت ج ا ت ی و ه و ند ت ش ا د ر ط ا خ ق ل ع ت ن ا د ب ی ز ا س ه ب و ت ی ق ف و م م د ع ث ع ا ب و د ی د ر گ می ق ط ا ن م ن ی ا ر د ی ط ی ح م ت س ی ز و ی ع ا م ت ج ا ی ت ش ا د ه ب ه د ی د ع ت ال ک ش م ز و ر ب ا ر ی ت ب ث م ج ی ا ت ن د ن ا و ت می ی ر ه ش ی ز ا س ه ب و ی ز ا س ز ا ب ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ه ک ی ت ر و ص ر د د ی د ر گ می ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ا ر ف ف د ه هه ه ب ن ن د ی س ر و د د ن ک ممی م ی ی ن ا ی ا ش ک ک م ک ر و م ا ن د ی ش خ ب ت ع ر س ه ب م د ر م ت ک ر ا ش م ب ل ج د ش ا ب ه ت ش ا د ل ا ب ن د ه ب د ن ک می ر ت ن ا س آ ن آ ی ی ز ا س و ن و ی ی ز ا س ه ب و ت ت م ر م ر د ی م د ر م ت ک ر ا ش م ه ک ت س ا ی د ر ا و م ه ل م ج ز ا ا ه ر ه ش ه د و س ر ف و ی م ی د ق ی ا ه ا ض ف ی ی ر ه ش ق ط ا ن م ن ی ا ر د ت ک ر ا ش م ن ا ر ی ا ر د ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن و م ز آ و ه ب ر ج ت د ر و م ن ا ه ج و ن ا ر ی ا ر د ه ت ش ذ گ ی ا ه ل ا س ی ط و ی ی ت ل و د ش ش خ ب و ی ی ل ا م و ی د ا ص ت ق ا ن ا و ت م د ع ه ب ه ج و ت ا ب ت س ا ه ت ف ر گ د و خ ه ب منسجمتری ل ک ش ر ی خ ا ه ه د د ن چ ی ط د د و خ ر ر و ظ ن م ه ب و 2 ه ق ط ن م ه د و س ر ف ت ف ا ب ل ک س ا ی ق م ر د م ی ق ت س م و ر ی گ ا ر ف های ل خ ا د م و ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ی ا ر ب ی م و م ع و ی ی ک ت م ی و و ص خ و ی ی ت ل و د ی م د ر م ش خ ب ر ث ؤ م ت ک ر ا ش م ر ب س ا س ا و ا ن ب م د ی ا ب ه د و س ر ف د ب ل ا ک ی م ی م ر ت د و خ و ی ی ا ک ت ا ی ی ر پ س ر ر ه ش ن آ هه ه ک ی ی خ ی ر ا ت اای ا هه ر و د ز ی ن و ع ی ا ق و ز ا ی ی ا پ د ر ن ا و ت می ر و ش ک ی ز و ر م ا ی ا ه ر ه ش ر ث ک ا ر د د ش ا ب ر ا و ت س ا د د ن ا و ت می ن ا ر ه ت ر ه ش 2 ه ق ط ن م ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب د و ج و م ت ی ع ض و ی ز ا س ه ب و ی ه د ن ا م ا س د و م ن ه د ه ا ش م ا ر ت س ا ه د و م ن ع ع و ن رر ر ی ی غ ت ع ع و ن اا ا ی و م ح ا ز م ی ا ه کاربری ح ال ص ا ا ه سی ر ت س د ه ک ب ش ح ال ص ا ق ی ر ط ز ا ه ق ط ن م ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ح ال ص ا ا ب ت ت ک ر ا ش م هه ه ج ی ت ن ر د د د ر ی گ ت ت ر و ص اا ا ه د ر ا د ن ا ت س ا و ا ه ر ا ی ع م ق ب ا ط م ی ر ه ش ت ا م د خ ی ا ه کاربری ص ی ص خ ت و ا ه کاربری ز ا ی ی ک ی د ن ش ا ب ه ت ش ا د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ه ب ی د ج و ی ن و ر د د ا ق ت ع ا ن ا ر ی د م و ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب ه ک ت س ا ر س ی م ی ت ق و ی ع ق ا و ت ت ی ع و ر ش م ت ت ک ر ا ش م اا ا ب دد د ر و خ ر ب ر د ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب ت ا ی ن ت و ا ف ت ن ی م ه ت ک ر ا ش م ف ل ت خ م ح و ط س ن ی ب م ه م ای ه ت و ا ف ت زز ز ی ن ت ه ج ن ی ا ز ا ت ک ر ا ش م ف ل ت خ م ح و ط س د ش ا ب می ی ط ی ح م ر ا د ی ا پ و ن ا د ن و ر ه ش ع ف ا ن م ن ی م أ ت ه ن ت س ا ه ح ر ط ه ب ی ش خ ب 783 ا م ن ه ر ( د ن ت و ا ف ت م م ه ا ب ر د مم م ی و ش ممی م رر ر کت ک ک نزدی ی ی ع ق ا و ت ک ر ا ش م ه ب د ر ی گ ت ر و ص ن ا د ن و ر ه ش ز ا عتری م ا ج و ر ت دی ج ی ه ا و خ ر ظ ن ه چ ر ه هه ه ت ش ا د د د و ج و ح ر ط ی ا ر ج ا و ه ی ه ت ل ح ا ر م م ا م ت ر د م د ر م ب ن ا ج ز ا جامعتری و ر ت ش ی ب ت ر ا ظ ن ه چ ر ه ت ک ر ا ش م ح و ط س هه ه ج و ی ر ک ف ه ن ا و ت ش پ و ت ک ر ا ش م ه ا گ ن ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب ی ل ص ا ت ی ن و ا ه ر ا ی ع م م ی و ش می ک ی د ز ن ی ع ق ا و ت ک ر ا ش م ه ب د ش ا ب رر ر ب د د ی ک أ ت اا ا ب ی ر ه ش ی ز ا س ه ب ر و ظ ن م ه ب ی ی ا ه ر ا ک ه ا ر ل ا ب ن د ه ب د ی ا ب ا ذ ل د ن ه د می ا ن ع م ا ر ت ک ر ا ش م م و ه ف م ی ف س ل ف و ی ر ک ف ی ی ر ه ش ی ی گ د ن ز ت ت ی ف ی ک ش ی ا ز ف ا ر ب ه و ال ع ا ت د و ب ی ز ا س ه ب ای ه ه م ا ن ر ب ر د ت ا ع ا م ت ج ا ن ی ا د ا ر ف ا ت ک ر ا ش م و ی ز ا س د ن م ن ا و ت م م ه ا ر ف ی ی ر ه ش ط ط ی ح م ق ی ق ح ت ی ا ر ب ا ر ه ن ی م ز و ه د ا د ش ه ا ک ا ر ا ه ر ه ش ن ال ک ی ا ر ب ا ه ن آ ۀ م ا ن ر ب ی ب د ش ر ز ا ی ش ا ن ت ا ر ض م 5 : ه د ا ز ف ی ر ش ( د ر ک

3 ه د ن ز ز ا ب ل ي ل ح ت ی ا ه ه و ی ش ل ي ل ح ت ز ا د د د ن م ن ا و ت ت ا ر ث ا د ن ي آ ر ف 9 2 ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ر- د ر- ت ک د ر- د ر- د ر- د ر- د ت س ا ی د ر ا و م ز ا ی ک ی ن ا ر ه ت ر ه ش ی ز ک ر م ق ط ا ن م ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ی س ر ر ب ت ف گ ن ا و ت می ن ی ا ر ب ا ن ب ی ی اا ا شه ش ش ه و ژ پ هه ه ن ی م ز ن ن ی ا ر د زز ز ی ن اا ا ه ر و ش ک ر ی ا س و ا م ر و ش ک ر د ت س ا ه د ش ر ا ی س ب ه ج و ت ن آ ه ب ر ی خ ا ای ه ل ا س ر د ه ک د: ش ا ب می ر ی ز ح ر ش ه ب ه ک ت س ا ه ت ف ر گ ت ر و ص ا ض ف ي ( ن ا و ن ع ا ب ي ر ث ا ر د ي ل س و ت د و م ح م - ن ا ر و د ي خ ي ر ا ت ه ر و د ه س ي س ر ر ب ا ب ب ر غ ر ب ا ر ب ر د ي ن ا ر ي ا ر ه ش و ي ر ا م ع م ر ر ه ش ي ا ض ف و ي ر ا م ع م ه ب ت ف ر ع م و ق ي م ع ي ه ا گ آ ر ض ا ح ي گ ت ش گ ر س / م س ي ن ر د م / ي ي ا ر گ و ن ا ي م س ي ن ر د م ط ل س ت ز ا ش ي پ ن آ ي ي د ب ل ا ک هه ه ل ا ح ت س ا ز ا ي ر ي گ و ل ج و ي ن ا ر ي ا ر ه ش ي ا ض ف ه ر ا ب و د ي ي ا ف و ک ش ل ح ه ا ر ا ه ن ت ا ر ي ل م ت س ا و خ ا ب ه ا ر م ه ي ن ا ر ي ا 73 : ي ل س و ت ( د ن ا د می ( ن ا و ن ع ا ب د و خ ي خ ي ر ا ت ر ث ا ر د ي ب ي ب ح ن س ح م د ي س ر ت ک د ز ي ن ن ا ر ي ا ز ا ي ي ن ا ر ي ا ر ر ه ش ر ا ت خ ا س ر ي ي غ ت ر ه ش ا ت ر ا ش ع ع ط ق م هه ه س ر د ق ق ق ح م ي ن ا م ز ي د ن ب م ي س ق ت د ی ا م ن می ل ي ل ح ت و ه ي ز ج ت و ي س ر ر ب ا ر ي م ال س ا ب ال ق ن ا ا ت م ال س ا ز ا ل ب ق ه ر و د 573 ي ب ي ب ح ( ر ص ا ع م ه ر و د / م ال س ا ز ا د ع ب / م ال س ا ز ا ل ب ق ت: س ا ه ت ف ر گ ت ر و ص ي ن ا م ز ( ن ا و ن ع ا ب ي ش ه و ژ پ ر د ل ا س ر د ي ز ي ز ع ي د ه م ل ا س : ي ز ي ز ع ( د ز ا د ر پ می ي ر ه ش ن ه ک ي ا ه ت ف ا ب ر د ه ل خ ا د م ي ا ه ت س ا ي س ل و ح ت ( ر ث ا ر د ي ک م ال ف ر و ص ن م د م ح م ر ت ک د رر ر ي س هه ه ب نن ن ا ر ي ا ر د ر ص ا ع م ي ر ه ش ه ع س و ت د ن ي آ ر ف ا ه ه ی ر ظ ن ي س ر ر ب ن م ض ي خ ي ر ا ت ي ا ه ر ه ش و ا ه ا ن ب ي ز ا س ي ي ا ه ا ن ب ي ي س ر ر ب ش و ر ي ز ا س ه ه د ن ز ز ا ب ل ل و ا د ت م ي ا ه ش و ر ي خ ي ر ا ت ي ا ه ا ن ب ي ز ا س ه د ن ز ز ا ب ي ل م ا ک ت ر ي س ر د ا ه ت ي ص خ ش و 573( ي ک م ال ف ( ت س ا ه د ا د ر ا ر ق ي س ر ر ب د ر و م ا ر و ط ي ح م ا ب د ن و ي پ و ي ر ا م ع م ش خ ب ر د ه د و س ر ف ( نن ن ا و ن ع ا ب ي ش ه و ژ پ ر د ا ک ي ر م ا ر د ران ي ا ي ل ل م ل ا ن ي ب ه ا گ ش ن ا د ي ن ا ر ي ا د ا ت س ا ع ي د ب ا ض ر ي ل ع ر ت ک د 3 2 ل ا س اای ا حه ح ح ر ط ط ط ب ا و ض و مم م ا ک ح ا ي ي ر ه ش ي ا ه ت ف ا ب ر د م ز ي ن ر د م و ت ن س ق ي ف ل ت ي ا ر ب ن ي ز گ ي ا ج ي د ر ک ي و ر های ل ح م ي ز ا س ت س ا ه د ر م ش ر ب ي م ي د ق ای ه ه ل ح م ي ت ن س ي ا ه ت ف ا ب م ا د ع ا م ک ح ن ا و ن ع ه ب ا ر ي ل ي ص ف ت و ع م ا ج ( ن ا و ن ع ا ب ا ر د و خ ي ر ت ک د ه ل ا س ر ي ع ا م ش ي ل ع ر ت ک د 8 3 ل ا س و مم م ي د ق ت ت ف ا ب ر ب د ز ي ر ه ش ي ک ي ز ي ف ه ع س و ت ت ت ا ر ث ا ل ي ل ح ت و ي س ر ر ب ق ي ق ح ت ن ي ا ز ا ف د ه ت س ا ه د ر ک ه ئ ا ر ا ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر د آن( ي ا ي ح ا و ي ه د ن ا م ا س ي ا ه ر ا ک ه ا ر ر ا د د ي ا پ ه ه ع س و ت ي ي ا ت س ا ر ر د ب ب س ا ن م ي ي ا ه ر ا ک ه ا ر هه ه ئ ا ر ا و م ي د ق ت ف ا ب ر ب د ز ي ر ه ش ل د ا ع ت م ا ن ا ي ن و ز و م ا ن ي ک ي ز ي ف ه ع س و ت 83 ي ع ا م ش ( ت س ا ي ر ه ش ل د ا ع ت م ( ن ا و ن ع ا ب ي ر ث ا ر د ي ن ي س ح ه ا ش ه ن ا و ر پ و ي ي ا م ن ه ر ي ق ت د م ح م ل ا س نن ن ا ر ي ا ر د ي ي ر ه ش ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ي ي ي ا م ن ه ر ( د ن ا د می ه ن ا گ و د ا ر م ي د ق ت ف ا ب ي ز ا س ه ب ای ه ح ر ط ت ي ه ا م و ه د ا د ر ا ر ق ي ب ا ي ز ر ا د ر و م ا ر ه ع س و ت ای ه ح ر ط ع ا و ن ا ( : ي ن ي س ح ه ا ش و ف ح ح ر ط ظ ( ن و چ ی ی ا ه ه ژ و ر پ ن ا ر ي ا ر د ر ا ث آ ن ي ا ر ب ف ا ض م - ط ط س و ت ن ا ن م س ي ر ه ش م ي د ق ي ا ه ت ف ا ب ي ز ا س ز ا ب ي ا ي ح ا و ه ي م و ر ا ر ا ز ا ب ق ر ش ي ض ا ر ا ز ا ر ا ت ک ه 4/7 ي ه د ن ا م ز ا س و ي ز ا س ه ب ( ح ر ط / ( ه د ا ز ا ض ر ه ي ض ا ر و ن ا گ د ا ز س ا ب ع ج ر ي ا ( / 8 3 ( ي ب ي ب ح ن س ح م د ي س و ي ه ل ل ا د س ا ا و ي ش ط س و ت ( / 8 3 ( س ر د م ت ي ب ر ت ه ا گ ش ن ا د ر د ي د ن ز ه ن ا و ر پ ط س و ت ي ي ر ه ش مم م ي د ق ت ت ف ا ب ر د ي د ب ل ا ک ه ع س و ت ي ا ه و ي ر ا ن س ط ط س و ت ي ي م ي د ق و ه د و س ر ف ت ف ا ب ر د ي ه د ن ا م ا س ت س ا ه ت ف ر گ م ا ج ن ا ي ب ي ب ح ث ر م و ي ک ط س و ت GIS ا ب ج د ن ن س ر ه ش ي ي ا ض ف _ ي د ب ل ا ک ه ع س و ت و / ي ن ي ک ش م ل ض ف ل ا و ب ا

4 ي س ر ر ب م ا خ ی ا ه ه ش ی د ن ا ي ل ي ل ح ت ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 - ( ن ا و ن ع ا ب ي ر ث ا ر د ي م ا م غ د ي ج م ه ه ع س و ت و د د ش ر د ن و ر ر د ت ل و د ه ل خ ا د م ي ر ه ش ای ه ح ر ط ي ل ا م ج ا د ق ن و ل ل ل ع و ه د ا د ر ا ر ق ي ب ا ي ز ر ا د ر و م ي د ا ه و ي ل ي ص ف ت ع م ا ج ي ا ه ح ر ط ن و چ ي ي ا ه ر ا ز ب ا ه ل ي س و ه ب ر ي خ ا ای ه ه ه د ر د ا ر ا ه ر ه ش : هه ه ن ي م ز هه ه س ر د ا ر ي ي ر ه ش ع ع م ا ج ي ي ا ه ح ر ط و م م ع ا ر و ط ه ب ي ر ه ش ر و م ا ت ي ر ي د م د و ج و م م ا ظ ن ت ي ا ف ک م د ع و ي ي ا س ر ا ن د د و ج و م مم م ا ظ ن ي ي ي ا س ر ا ن / ه ع م ا ج ي ع ا م ت ج ا ط ي ا ر ش ا ب ا ه ر ه ش ي گ ن ه ا م ه ا ن / ر ه ش ت ي ه ا م و ت ع ي ب ط ا ب ا ه ح ر ط ي گ ن ه ا م ه ا ن : 7 3 ي م ا م غ ( د ی ا م ن می ر ک ذ ي ر ه ش ر و م ا ت ي ر ي د م ( ( ن ا و ن ع ا ب ي ر ث ا ر د ه د ا ز ي د ه ش م ر ص ا ن ت ت خ ا ن ش ه د ر ک الش ت ان( ر ي ا ر د ي ر ه ش ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ی ا ه ی گ ژ ی و ز ا اای ا هه ر و د ز ا ن آ ی ال و و ح ت و رر ر ي ي غ ت و ل ل م ا ک ت ي ر ي گ ل ل ک ش د ن و ر ن ا ر ي ا ر د ي ز ا س ر ه ش و ي ر ه ش م ا ظ ن و ر ه ش ز ا ي ل ک ه د ا ز ي د ه ش م ( بکشد ر ي و ص ت ه ب ا ر ي ن و ن ک ع ط ق م ا ت ش ي ا د ي پ ي ي ا د ت ب ا ( ن ا و ن ع ا ب ي ش ه و ژ پ ر د ا ي ن د ي ع س د م ح ا نن ن ا ر ي ا ر د ا ر ري ر ر ه ش ع ع م ا ج ي ي ا ه ح ر ط ع ع و ر ش شهرسازي( م م د ع ي ن ي ش ن ر ه ش و ر ر ه ش ي ي ع ق ا و ش ش ي و پ اا ا ب ي ن ا و خ م ه م د ع و ه د ر ک ر ک ذ ي ب ر غ ع م ا و ج ر د ن آ ن د ش خ و س ن م ا ب ن ا م ز م ه ه ن ا و ت ش پ ن و د ب ي ر ظ ن ل د م و ي ل م ع ي ي ا ر ا ک ر ا ( 2 : ا ي ن ي د ي ع س ( د ن ک می ر ک ذ د ن ه د می ل ي ک ش ت ا ر ن ا ر ي ا ه ع س و ت ی ر ظ ن ی ن ا ب م ي ي ا ه ح ر ط س س ا س ا هه ه ک ي ي ر ه ش ع ع م ا ج ي ا ه ح ر ط ي و گ ل ا ن ا ر ح ب ن ا و ن ع ه ب زز ز ي ن ا ه ر ه ش د ب ل ا ک ن آ ع ب ت ه ب و ه د و ب س و س ح م ا ن ر ا ي س ب ي ر ه ش ع م ا و ج ت ا ر ي ي غ ت ي ت ع ن ص ب ال ق ن ا ز ا ي ش ا ن ن ا ي ر ج ز ا ل ب ق ا ت د ي د ج ی ی ا ه ری ر ر و ا ن ف و ي ي گ ن ه ر ف و ي ي ع ا م ت ج ا و ي ي د ا ص ت ق ا ت ت ا ر ي ي غ ت ا ب م ا گ م ه د و ب ن ه ج ا و م ي ه ج و ت ل ب ا ق ي ن و گ ر گ د ا ب ر د ت خ ا س ن ا س ن ا ع و ن ص م ی ا ه ه د ی د پ ر ي ا س ن و چ م ه ز ي ن ر ه ش ه ک ا ر چ د ش ه ج ا و م ه د و ل ا ش و ل ک ش ر ي ي غ ت ا ب ي ر ه ش ي ا ه ت ف ا ب ن آ ي ي ط ر د هه ه ک ت ت س ا م م و ا د م و اا ا ي و پ ي ي د ن ي آ ر ف ه ع س و ت ن ي ا د د ر گ می ه ع س و ت و د ش ر و ل و ح ت و ر ي ي غ ت ر ا چ د ن ا م ز ل و ط ي ف ي ک ث ي ح ز ا و ش ي ا ز ف ا ت ي م ک ث ي ح ز ا ي ق ف ا و ي د و م ع ت ا ه ج ر د ن آ ي د ب ل ا ک ي ا ه ا ض ف و ر ه ش ي ک ي ز ي ف ای ه ه د و د ح م د د ي م ا ج ن ا د ه ا و خ ن ي ر ه ش ي ا ه ا ض ف ز ا ي ب س ا ن م و ي ک ي ز ي ف ب ي ک ر ت ه ب د ش ا ب ه م ا ن ر ب ي ب و ع ي ر س د ن و ر ن ي ا ر گ ا د ب ا ی می ر ي ي غ ت ل م ا و ع و ت ا ن ا ک م ا ز ا ر ه ش ک ي ي ا ه ت ف ا ب و ا ه ه ل ح م د ش د ه ا و خ ه ج ا و م ي ر ا ي س ب ت ال ک ش م ا ب ي ر ه ش ی ا ه م ت س ی س ه ج ي ت ن ر د ا ه ر ه ش ي ا م ي س ر د ر ا ک ش آ ي ا ه ت و ا ف ت ن د م آ د و ج و ب ب ب س ر م ا ن ي م ه ند ت س ي ن و ه د و ب ن ر ا د ر و خ ر ب ن ا م ز ل و ط ر د ي و ا س م د ش ر ط ط ا ب ت ر ا د ي د ج ي ا ض ف د ا ج ي ا و ه ع س و ت د ش ر ن ي ح ر د ه ک ت س ا ي ر ه ش ر ا د ي ا پ و ه ت ف ا ي ه ع س و ت ر ه ش ه ک ي ل ا ح ر د ت س ا ه د ش هه ه ز و ر م ا د د ن ک ظ ظ ف ح ا ر ر ر ه ش ت ت ي و ه و ي ي گ چ ر ا پ ک ي و د د ي ا م ن رر ر ا ر ق ر ب م ي د ق و د ي د ج ي ا ه ا ض ف ن ي ب ي م ج س ن م و ي ق ط ن م ي ي ا ر ب ي ي گ ن ه ر ف و ي ي ع ا م ت ج ا ي د ا ص ت ق ا ع م ا ج ه م ا ن ر ب و ه ش ق ن ن ا د ق ف ا ه ر ه ش ه د ي ش ي د ن ا ا ن د ش ر د ر و م ر د ل ک ش م ن ي ر ت م ه م و ت ت د ش هه ه ب د د ي د ج اای ا هه ل ح م ي ر ه ا ظ ي ا م ي س ر ه ش ي ک ي ز ي ف ي ي ا ي و پ د ن و ر ر د 5( ي ب ي ب ح ( ت س ا ه ر ه ش ه ع س و ت و ي ي س د ن ه ی ی ا ه نن ن ا ب ا ی خ های ک بب ب ش ت ت ف ا ب ط س و ت ج ي ر د ت ه ب ي م ي د ق ک ي ن ا گ ر ا و ي س د ن ه ر ي غ ت ف ا ب و ه ت ف ا ي ر ي ي غ ت ت ع ر س د ن و ش می ن ي ز گ ي ا ج ه ژ ي و ي ا ه ک ال م و ط ب ا و ض ا ب ن ا ي ع ا و ه ص ر ع ب س ا ن ت و ي ب ت ا ر م ه ل س ل س ز ا هه ه ز و ر م ا ي ي ل و ه د و ب ي ي ب ت ا ر م هه ه ل س ل س و ي ق ط ن م ي ا ه د ر ک ل م ع ي ا ر ا د ن ا م ز ي ا ض ت ق م ه ب ه ت ش ذ گ ر د ه د و س ر ف ت ف ا ب ه چ ر گ ت ت س ي ن ن ن ي ن ک ا س ي ي ا ه ز ا ي ن ي و گ خ س ا پ ت س ی ا ب می که ه ن و گ ن آ و د ش ا ب می ي ي ا ه د و ب م ک ر ا چ د ي د ر ک ل م ع و ي ر ا ت خ ا س ظ ا ح ل ي ي ي ا ه ت ف ا ب ن ي ن چ ي ر ي گ ل ک ش ث ع ا ب ت ش ي ع م و ت س ي ز ه و ي ش ص و ص خ ه ب ه ت ش ذ گ ر د ق ط ا ن م ن ي ا ص ا خ ت ي ع ق و م د ن چ ر ه س س ا س ح ا اا ا ه ن آ ي ي ه د ن ا م ا س و اا ا ه ت ف ا ب ن ن ي ا هه ه ب ي ي گ د ي س ر م و ز ل ا ه ش ر گ ن و ا ه د ر ک ر ا ک ر ي ي غ ت ا ب ه ز و ر م ا ي ل و ه د ش ا ه ر ه ش ر د

5 ی- م د ر م ه- ع س و ت 2 ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر و ل ل ئ ا س م هه ه ک ت ت س ا ی ی ر ه ش ی ا ض ف ر د ی ا ه د و س ر ف ت ال ح م ی ر ه ش ه د و س ر ف ی ا ه ت ف ا ب ت ف گ ن ا و ت می ع ق ا و ر د د و ش می ی ا ه ه ش ی ر ی ا ر ا د و س ک ی ز ا ا ه ت ف ا ب و ت ال ح م ن ی ا د ر ا د ا ر د و خ ه و ی ش و ی گ ن ه ر ف و ی د ا ص ت ق ا ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ی گ د ی چ ی پ د د و ب ن دد د ی د ش ی ی گ د و س ر ف ت ت ه ج هه ه ب رر ر گ ی د ف ر ط ز ا و ت س ا ی ر ا م ع م و ی ع ا م ت ج ا ی گ ن ه ر ف ی ا ن غ ا ب د ن م ش ز ر ا ی ت ن و ک س ه ل ز ل ز رر ر ب ا ر ب ر د ی ی ر ی ذ پ ب ب ب ی س آ و ی ت ی ن م ا و ی ع ا م ت ج ا ت ال ک ش م د و ج و ی ت ش ا د ه ب و ی ر ه ش ت ا م د خ ه ب ب س ا ن م ی س ر ت س د رر ر ی ز و ی ی ی ا ن ب و ر ی ال ک و ش م ی ا ر ا د ن ن ر د م ی ی ز ا س ر ه ش و ی ر ه ش ز و ر م ا ی گ د ن ز ا ب ق ب ا ط ت م د ع ز ی ن و ی ز و س ش ت آ و ل ی س ن ا م ه ( د ن ت س ه ی ت خ ا س ی د د ع ت م د ر ا و م ه ب ي ر ه ش ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ي ز ا س و ن و ي ز ا س ه ب ای ه ه م ا ن ر ب ق ق ح ت ف ل ت خ م ی ا ه ه ا گ د ی د ه ر ا ش ا د ر ا د هههه هه که دد د ر و م د ي ا ب ن ي م ز ه ر ا ب و د م ي ظ ن ت ه م ا ن ر ب ي ق ر ش ب و ن ج ي ا ي س آ ي ا ه ر و ش ك ي خ ر ب و ن پ ا ژ ه ب ر ج ت ه ب ه ج و ت ا ب د ن د ق ت ع م ي خ ر ب ت ب غ ر د ا ج ي ا ي ا ر ب ي د ا ص ت ق ا ه ي ج و ت ت ي ا ع ر ا ب و د ي د ج ح ر ط ا ب و ب ي ر خ ت د ي ا ب ا ال ك ه د و س ر ف ای ه ه ل ح م و د ر ي گ ر ا ر ق ه ج و ت دد ر گ ي ز ا س و ن ه چ ر ا پ ك ي ای ه ه ژ و ر پ ب ل ا ق ر د ن ا ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ب ل ج و د ر ا د ه ا ر م ه ه ب ا ر ن ا ن ك ا س خاطر تعلق ه ك ي ي ا ه د ا م ن و ا ه ر ا گ د ا ي ز ا و ل م م ي ر ه ش ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب د ن د ق ت ع م ر گ ي د ي خ ر ب د د ش ا ب ن ر و ب ز م ي ا ه ر ا گ د ا ي و ها د ا م ن ف ذ ح د د ص ر د و ه ت ش ا ذ گ م ا ر ت ح ا ع و ض و م ن ي ا ه ب د ي ا ب ي ز ا س و ن و ي ز ا س ه ب ای ه ه م ا ن ر ب نمايند ا ر ج ا ي ش خ ب ن ا و ر و ي ه د ن ا م ا س ای ه ه ژ و ر پ و ا ه ح ر ط ي ر س ك ي ي ر ا د ر ه ش و ت ل و د و و نن ن ا گ د ن ز ا س ر د ه ز ي گ ن ا د ا ج ي ا و ي ر ه ش ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ن ا ك ل ا م و ن ا ن ك ا س ي ز ا س د ن م ن ا و ت د ر ك ي و ر ا ب د ن د ق ت ع م م و س ه ت س د م م و ا ق م و ت م ر م ي ز ا س و ن د ه ا ش ا ت ه د و م ن م ه ا ر ف ا ر م ز ال ي ق ي و ش ت و ي ت ي ا م ح ر ت س ب ا ه ری ا د ر ه ش و ت ل و د ن ا ر ا ذ گ ه ي ا م ر س د و م ن ه ر ا ش ا ه ر ا م ش ل و د ج ه ب ن ا و ت می ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ی ا ه ه ی ر ظ ن ا ب ط ا ب ت ر ا ر د د و ب ي د و خ ب د و خ ي ز ا س ز ا د ر پ ه ی ر ظ ن ی ل ج ی م ز م ی ج ت ا ک س ا ن و س د ی و ی د ل س ک ی ر د ه ه ه ه ه ه ه ه ی ر ظ ن ی ر گ ی ج ن ا ی م ی ی یی ی ی ی ی ی ر ش ن ی ا ت س ن ر ا ه ی ر ظ ن ی ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ی ا ه ه ی ر ظ ن : ه ر ا م ش ل و د ج ی ی ع ق ا و ت ت ک ر ا ش م هه ه و ی ش ه د ن ی ا ز ف ت ت ک ر ا ش م هه ه و ی ش ه د ش ت ی ا د ه ت ک ر ا ش م ه و ی ش ی ت ک ر ا ش م د ض ه و ی ش ر ا ه چ ه ب ا ر ن آ ت ک ر ا ش م ه ب ا ه ت ل و د خ س ا پ ه ی ا پ ر ب ی ل ج ی م د و ش می ب و ک ر س د ن ک د ی د ه ت ا ر ت م و ک ح ی د ا ص ت ق ا و ی ع ا م ت ج ا ی س ا ی س ن ال ک ف ا د ه ا ه ک ی ن ا گ م ه ت ک ر ا ش م و ه ل خ ا د م ه ن و گ ر ه ی ت ک ر ا ش م د ض ه و ی ش ر د د ن ک می م ی س ق ت ل م ا ش ه ک ت س ا د ق ت ع م ت ک ر ا ش م ه ن ا گ ر ا ه چ ح و ط س ه ب ی و د ر ک ی ح ا ر ط ی د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ث ح ب ی ا ر ب ا ر ت ک ر ا ش م ه ن و د ر گ ل ا س ر د ن و س د ی و ی د ت ا ک س ا اا ا ه ن آ ی ی ب ی ی ر خ ا ت و م م د ق ت هه ه ک د د ن ر ی گ می ر ا ر ق ت ک ر ا ش م ر م ا ق ق ح ت ن و گ ا ن و گ ی ا ه د ت م ه ن و د ر گ ن ی ا ر د د ش ا ب می ی ز ا س د ن م ن ا و ت و ت ک ر ا ش م ه ر و ا ش م ی ن ا س ر ع ال ط ا د ر ا د ن د و ج و : د ن ا د می ی ن ت ب م ل م ا ع ه س ر ب ا ر ت ک ر ا ش م ل س ک ی ر د 3 ن د ر ا د ه د و د ح م ن آ د ر و م ر د ا ر ت ت ا ع ال ط ا ن ن ی ر ت ق ق ق قی د هه ه ل خ ا د م هه ه د و د ح م ر د ن ک ا س م د ر م 2- د ش ا ب ی ل ح م ن ا ن ک ا س ت ی و ل و ا ا ب د ن ر ا د ی ر ی گ م ی م ص ت ر د ا ر ت ک ر ا ش م م ه س ن ی ر ت ش ی ب د ن ر ی ذ پ می ت ک ر ا ش م ز ا ا ر ت ا ر ی ث ا ت ن ی ر ت ش ی ب که ی ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ی ی م و م ع هه ه ر و ا ش م ی م و م ع ت ت ک ر ا ش م اای ا ههه ه ن و گ هه ه ب ا ر ت ک ر ا ش م د ش م ا ج ن ا ا ی ن ا ت ی ر ب ر ی ز و ت س خ ن ن و ا ع م ر ت ف د ش ر ا ف س ه ب ه ک ی ر گ ی ج ن ا ی م ه ی ر ظ ن هه ه ک ت ت س ا ی د ن ی آ ر ف ی م و م ع ت ک ر ا ش م ی ت ک ر ا ش م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ه ن و ت س ا ی م و م ع ت ک ر ا ش م ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا ن و ن ک ا ت ه چ ن آ ه ک ت س ا د ق ت ع م و د ن ک می م ی س ق ت ی ت ک ر ا ش م ن ن ی ا ر د د ن س ر ب ی ل م ی ا ه ت س ا ی س ا ب ب س ا ن ت م های م ا ن ر ب ه ب ی م د ر م ی ا ه ز ا ی ن د ر و آ ر ب و ی ن ی ب ش ی پ ق ی ر ط ز ا د ن ش و ک می ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب د و ش می ت ی ا د ه ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب ط س و ت هه ه م ا ن ر ب ط ط س و ت هه ه ک ی ی ح ر ط ز ا مم م د ر م ن آ ق ق ی ر ط ز ا ه ک ت س ا ی د ن ی آ ر ف ی م و م ع ه ر و ا ش م ت س ا م د ر م ت م س ه ب ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب ی و س ز ا ا ا ت د م ع ت ا ع ال ط ا ن ا ی ر ج ه و ی ش د ن ر ا د ن ا ی ب ه د ش ن ی و د ت ش ی پ ز ا ح ر ط د ر و م ر د ا ر د و خ ر ظ ن ا ت د ن و میش ت و ع د س پ س و د ن و ش می ه ا گ آ ه د ش ه ی ه ت ت ل و د ا ی ن ا ز ی ر ز ا ت ت ی م و ر ح م ( نن ن ا ب د ر ن ح ح ط س ن ن ی ر ت ن ی ی ا پ ر د د د ر ک هه ه د ا ف ت س ا ت ت ک ر ا ش م نن ن ا ب د ر ن هه ه ر ا ع ت س ا ز ا ن آ ی ا ر ب و ت ف ر گ ر ا ک ه ب ی د ن و ر ه ش ت ر د ق ر ی ب ع ت ا ب ا ر ی د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ی ی ز ی ر هه ه م ا ن ر ب هه ه ی ج و ت ت ت ه ج هه ه ن ا ق د ا ص ر ی غ ت ک ر ا ش م ه د ا ه ن م ا ن ن ا م ر د ا ر ن آ ن ی ا ت س ن ر ا ه ک ی د ع ب ه ب ت ر م ر د د ن د ر ا د ن ی ت ک ر ا ش م ت ر د ق ه ن و گ چ ی ه ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م د د ر گ می ل م ا ش ا ر ن ا د ن و ر ه ش ر ا ی ت خ ا و ه د ش ض ی و ف ت ت ر د ق ت ک ا ر ش ن ی ک س ت ه ر و ا ش م ی ن ا س ر ع ال ط ا ر گ ی د ههای ل پ د ت ف ا ی م ق ا ف ت ا ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ه ت ف ر ن ي ب ز ا ن ا م ز ر ذ گ ر د ن ا ر ه ت 2 ه ق ط ن م ر د ي م ي د ق ت ف ا ب ت ي ف ي ك ا ب و ص خ ا ش ي ا ه ا ض ف و ر ص ا ن ع ز ا ي ر ا ي س ب د ن چ ر ه 2 هه ه ق ط ن م د ر ا د ق ا ب ط ن ا ر ه ش ي ز ك ر م ش خ ب ي خ ي ر ا ت ي د ن ب ن ا و خ ت س ا ا ب ش ي ب ا م ك ت ف ا ب د و ج و م ي د ن ب ن ا و خ ت س ا ا م ا ت س ا

6 ز ا ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 2 س س ا ي ق م ( ت ت ا م د خ ز ا ي ي د ا ي ز ي ي ل ص ا ش خ ب ر ا ر ق ت س ا ل ي ل د ه ب و د و ش می ل م ا ش ا ر» ن ا ر ه ت ر ه ش ي خ ي ر ا ت ز ك ر م «ای ه ش خ ب ی ی ا ه رری ر ب ر ا ک هه ه ب ههه ه ه ق ط ن م ن ي ا ي ض ا ر ا ز ا ي ع ي س و ح و ط س ص ا ص ت خ ا ز ي ن و ر و ك ذ م ه ق ط ن م ر د ان( ر ه ت ي ر ه ش ا ر ف و ي ر ه ش د ر ك د ا د م ل ق ن ا ر ه ت ر ه ش ل ق ث ز ك ر م ن ا و ن ع ه ب ن ا و ت می ا ر 2 ه ق ط ن م ر ت ال ا ب ح و ط س و ي ا ه ق ط ن م ا ر ف ت ت ا ر ق ف ن و ت س و ل ق ث ز ك ر م م ا ي خ و ش و ش ي ن ي م خ ي ف ط ص م د ا د ر خ 5 ن ا ب ا ي خ ر ا ه چ ل ص ا ف د ح ر د ن ا ر ه ت گ ر ز ب ار ز ا ب ی ا ه ت ی ل ا ع ف ش ر ی ذ پ ا ب ل ا م ش و ب و ن ج ت م س ه ب ص و ص خ ه ب ن آ ز ا ب ع ش ن م ي ا ه د ا د ت م ا و د ه د می ل ي ك ش ت ا ر 2 ه ق ط ن م ي ي ر ا ج ت ی ا ه ت ی ل ا ع ف ش ر ي ذ پ ا ب ع م ج ب ح ا ص و ي ب و ن ج م ا ي خ ي ا ه ر و ح م د ن ن ک می ن ي ي ع ت ا ر ه ق ط ن م ي د ن ب ن ا و خ ت س ا ي ل ص ا ل ل ي ك ش ت ا ر ي ي د ن ب نن ن ا و خ ت س ا ن ن ي ا ي ب و ن ج ش خ ب و د ن ت س ه ر ا ز ا ب ا ب ي و ق ي ا ه د ن و ي پ ي ا ر ا د ي ا ه ق ط ن م ا ر ف س ا ي ق م ا ب ي د ي ل و ت ي ي ل ا م ش ش خ ب ر د د ن س ر می ن ا گ د ا ز آ ه ا ر گ ر ز ب ه ب م ال س ا ن ا ي ئ ا د ف و ي ي ا ج ر د ي ه ش ي ا ه ر و ح م ق ي ر ط ز ا د ا د ت م ا ا ب و د ن ه د می ت ت م س هه ه ب رر ر ا ن م ا پ و و و ر س خ رر ر ص ا ن م ا ي خ ی ا ه ن ا ب ا ی خ ق ي ر ط ز ا ر ا ز ا ب ز ا ب ع ش ن م ي ر ا د ا ي ر ا ج ت ه د م ع ی ا ه ت ی ل ا ع ف ر ا ز ا ب ي ا هه ه ق ط ن م ا ر ف ی ی ا ه ت ت ت لی ا ع ف ز ك ر م ت ف ط ع ط ا ق ن ز ا ي ك ي ه ن ا خ پ و ت ن ا د ي م د ن ب ا ی می م و ا د ت ه ن ا خ پ و ت ن ا د ي م و ر ي ب ك ر ي م ا ن ا ب ا ي خ ه ق ط ن م م ه م ی ا ه ت ی ل ا ع ف ر ا ر ق ت س ا ن ا ك م و ي ل ص ا ي ا ه د ا د ت م ا ه ن ط ل س ل ا م ا و ق و ي س و د ر ف ر ا ز ه ل ال ي د ع س ی ا ه ن ا ب ا ی خ و ت س ا ت ت ف گ نن ن ا و ت ممی م ن ي ا ر ب ا ن ب دد د د ر گ ممی م ي ي ه ت ن م ال و ق ن ا ن ا ب ا ي خ ه ب ه ك ت س ا ي ت م و ك ح ي ر ا د ا و ي د ي ل و ت ي ر ا ج ت ع و ن ر د ي ي ر ا ج ت ي ر ا د ا ی ی ا ه ت ت ت لی ا ع ف م م ج ح ر ب ل ا م ش ه ب ب و ن ج ز ا و ت س ا ي ب و ن ج ي ل ا م ش 2 ه ق ط ن م ي ل ص ا ي د ن ب ن ا و خ ت س ا ه ق ط ن م ی ل ی ص ف ت ح ر ط ( ت س ا ه د ش ه ف ا ض ا ي ا ه ق ط ن م ا ر ف ي ر ا ج ت ی ا ه ت ی ل ا ع ف ر ا ن ك ن ا ر ه ت ر ه ش 2 ه ق ط ن م ی ی ا ی ف ا ر غ ج ت ی ع ق و م - ه ر ا م ش ه ش ق ن ن ا ر ا ک م ه و ر و پ م ی ر ک : ع ب ن م

7 3 2 ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ق ی ق ح ت ش و ر ر ظ ن ز ا و ت س ا ي د ر ب ر ا ک ف د ه ر ظ ن ز ا ق ی ق ح ت ع و ن ی ل ی ل ح ت و ی ف ی ص و ت ي ا ر ب د د ش ا ب ممی م ي ر و آ ع ع ع م ج ه ب ح ا ص م ه د ه ا ش م ل م ا ش ی ن ا د ی م ت ا ع ل ا ط م ای ه ر ا ز ب ا ه ک ه ت ف ر گ م ا ج ن ا ی ن ا د ی م و های ن ا خ ب ا ت ک ت ا ع ل ا ط م ش ه و ژ پ ت ا ع ال ط ا ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت ی ا ر ب و د ن ه د می ل ی ک ش ت ی ر ا د ر ه ش ن ا س ا ن ش ر ا ک ا ر ش ه و ژ پ ن ی ا ی ر ا م آ ه ع م ا ج ت س ا ه د و ب ه م ا ن ش س ر پ و ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا س ی س پ ا ت ک ی ن ک ت ز ا ت ا ع ال ط ا ي ا ر ا د ه ک n m س ي ر ت ا م س ي س پ ا ت ش و ر ر د m و ه ن ي ز گ n ن ن ي ا ر د د د ر ی گ ی ی ی م رر ر ا ر ق ي ي ب ا ي ز ر ا د ر و م د ش ا ب ی م ر ا ي ع م ه ک ت ر و ص ن ا د ب ت س ا ي ش ه ا ک ا ي ( ي ش ي ا ز ف ا ت خ ا و ن ک ي ر و ط ه ب ص خ ا ش ر ه ت ي ب و ل ط م ه ک ت س ا ن ي ا ر ب ض ر ف م ت ي ر و گ ل ا ه ه د ن ن ک ص ص خ ش م ن آ ز ا د د و ج و م ش ز ر ا ن ي ر ت د ب و ه د و ب ت ب ث م ل آ ه د ي ا ه د ن ه د ن ا ش ن ص خ ا ش ک ي ز ا د و ج و م ش ز ر ا ن ي ر ت ه ب اا ا ي ت ت ب ث م ل آ ه ه ه د ي ا ز ا هه ه ن ي ز گ ک ي ه ل ص ا ف ن م ض ر د د ن ت س ه م ه ز ا ل ق ت س م ا ه ص خ ا ش ن ي ن چ م ه د و ب د ه ا و خ ي ف ن م ل آ ه د ي ا ه ب ف و ر ع م ( ي ط خ ل ص ا و ف ز ا ق ل ط م ر د ق ع و م ج م ت ر و ص ه ب ا ي و م و د ن ا و ت ( ز ا ي س د ي ل ق ا ت ر و ص ه ب ت س ا ن ک م م ي ف ن م د ر ا د اا ا صه ص ص خ ا ش ن ن ي ب ر د ي ي ن ي ز گ ي ا ج و ل ل د ا ب ت ه ب ي گ ت س ب ر م ا ن ي ا ه ک د د ر گ ه ب س ا ح م ي ک و ل ب صل ا و ف د و ش ي م ه ت ش ا ذ گ ا ر ج ا ه ب ر ي ز ل ح ا ر م ک ي ن ک ت ن ي ا ز ا ي ر ا د ر ب ه ر ه ب ه ج ت 25:526 ص خ ا ش k و و ي ت ا ن ر ت ل آ n س ا س ا ر ب ا ه ه د ا د س ي ر ت ا م ل ي ک ش ت : ل و ا ه ل ح ر م Wlls Hepu( A j = m m2 n 2n mn : ر ي ز ه ط ب ا ر ق ي ر ط ز ا د ر ا د ن ا ت س ا س ي ر ت ا م ل ي ک ش ت و ا ه ه د ا د ن د و م ن د ر ا د ن ا ت س ا : م و د ه ل ح ر م r j = m j k= 2 kj R j = r r rm 2 r 2 r 22 r m2 r n r 2n r mn ت ي م ه ا ي ا ر ا د ي ا ه ص خ ا ش ا ت س ا ر ن ي ا ر د n w = = w ا ه ص خ ا ش ز ا یک ر ه ن ز و ن ي ي ع ت : م و س ه ل ح ر م س ا س ا ر ب د ن ر ا د ر و خ ر ب ز ي ن ي ر ت ال ا ب ن ز و ز ا ر ت ش ي ب

8 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 2 ه ل ص ا ف ن ي ي ع ت : م ر ا ه چ ه ل ح ر م میدهند ن ا ش ن ه ل ص ا ف ن ي ي ع ت : م ج ن پ ه ل ح ر م میدهند ن ا ش ن V j wr wr = wr m 2 w r 2 2 w2r w r 22 2 m2 w r n n w r n 2n w r n mn ا ب ا ر ن آ ه ک ص خ ا ش ر ه د ر ک ل م ع ن ي ر ت ال ا ب ( ل آ ه د ي ا و ي ت ا ن ر ت ل آ ز ا و ي ت ا ن ر ت ل آ ن ي م ا ( A A A = {( mx vj j J, ( vj j j } { v v,, v } = mn, 2 n ا ب ا ر ن آ ه ک ص خ ا ش ر ه د ر ک ل م ع ن ي ر ت ن ي ي ا پ ( حداقل آلترناتيو ز ا و ي ت ا ن ر ت ل آ ن ي م ا ( A A {( mn vj j J, ( vj j j } { v v v } = mx A =, 2,, n ( S ( S ل آ ه د ي ا و ي ت ا ن ر ت ل آ ي ا ر ب ي ا ه ل ص ا ف ر ا ي ع م ن ي ي ع ت : م ش ش ه ل ح ر م و ي ت ا ن ر ت ل آ و S = n ( vj v j j 2 S = n ( vj v j j 2 ل ق ا د ح و ي ت ا ن ر ت ل آ ه ل ص ا ف ا ب ت س ا ر ب ا ر ب ه ک ضريبي تعيين : م ت ف ه ه ل ح ر م ل ق ا د ح ( C ا ب ا ر ن آ ه ک ( S ل آ ه د ي ا و ي ت ا ن ر ت ل آ ه ل ص ا ف و ( S ( S و ي ت ا ن ر ت ل آ ه ل ص ا ف ع و م ج م ر ب م ي س ق ت یشود: م ه د ا ف ت س ا ر ي ز ه ط ب ا ر ز ا و ه د ا د ن ا ش ن C S = S + S ن ا ز ي م س ا س ا ر ب ا ه و ي ت ا ن ر ت ل آ ي د ن ب ه ب ت ر : م ت ش ه ه ل ح ر م ا ت س ا ر ن ي ا ر د ک ي و ر ف ص ن ي ب ق و ف ن ا ز ي م C ن ا س و ن ر د ت س ا ( C = C و ه ب ت ر ن ي ر ت ال ا ب ه د ن ه د ن ا ش ن = C ت س ا ه ب ت ر ن ي ر ت م ک ه د ن ه د ن ا ش ن ز ي ن

9 ر و ی ک ر د م ش ا ر ک ت ج و ی ا ن ه د ر ن و س ا ز ی و ب ه س ا ز ی 2 5 ی ا ف ت ه ه ا س ؤ ا ال ت ب ي ت و ج ه ي م د ي ر ي ت ش ه ر ي ب ه ت ج د ي د ح ي ا ت م ر ك ز ش ه ر و ت و ج ه ب ي ش ت ر ب ه م ن ا ظ ق ش م ا ل ي م ش ا ر ک ت م ر د م و ه م ر ا ه ی آ ن ا ن ب ا م س ئ و ال ن د ر ر ا س ت ا ی س ا م ا ن د ه ی ب ا ف تهای ف ر س و د ه ا ف ز ا ي ش ح س ت ع ل ق س ا ك ن ي ن و ح ف ا ظ ت و ن گ ه د ا ر ي آ ن ه ا ا ز ا ق د ا م ا ت ا ن ج ا م گ ر ف ت ه د ر و ن ب ا ف ت ف ق د ا ن ن ظ ا م ب ر ن ا م ه ر ي ز ي و ب و د ج ه گ ذ ا ر ي م ن س ج م و ب ه ه ن گ ا م د ر ر ا س ت ا ی س ا م ا ن د ه ی ب ا ف تهای ف ر س و د ه ف ر س و د ه ي ا ن ا ك ا م ل ب و د ن ش ب ك ه ز ي ر س ا خ ت ه ا ي ش ه ر ي ا ف ز ا ي ش س ط ح آ گ ا ه ي ه ا ي ع م و م ي س ا ك ن ي ن م ن ط ق ه ب ه ل ح ا ظ ا ج ت م ا ع ي و ح ق و ق ي ب ي د و ا م و ق د ي م ي ب و د ن س ا خ ت م ا ن ه ا و خ ط ر ت خ ر ي ب د ر ا ث ر ز ل ز ل ه م س ل ط ب و د ن ا ل گ و ي ج د ا ي ي م ح ل ك ا ر ا ز م ح ل ز ن د گ ي گ س ی خ ت گ ی ب ا ف ت ا ج ت م ا ع ی و ف ر ه ن گ ی و و ج و د گ ر ههای م خ ت ل ف ق و م ی ت ق و ي ت ه م ب س ت گ ي ا ج ت م ا ع ي و ر و ح ي ه ه م ك ا ر ي و ه م د ل ي س ا ك ن ا ن م ح ل ي ب ا ال ت ر ي ن م ي ز ا ن س ا خ ت م ا ن ه ا ي ب ي د و ا م و ک م د و ا م د ر ق ي ا س ب ا م ن ا ط ق د ی گ ر ت ه ر ا ن ك ن د ب و د ن آ ه ن گ ا ف ز ا ي ش ق ي م ت ز م ي ن و ا م ال ك م س ك و ن ي ن س ب ت ب ه ك ل ت ه ر ا ن ا ط ال ع ا ت ا س ت خ ر ا ج ش د ه ا ز پ ر س ش ن ا م ه گ ر ي ز س ا ك ن ا ن ق د ي م ي و ا ص ي ل م ن ط ق ه ب ه د ي گ ر ن ق ا ط ش ه ر و ج ا ي گ ز ي ن ش د ن م ه ا ج ر ا ن ك م د ر آ م د و م ج ر د د ر م ن ط ق ه ا ز د ح ا م ف ع ا ل ي ت, ج م ع ي ت و خ و د ر و د ر ر و ز ر ي ز د ا ن گ ي ب ا ف ت ف ر س و د گ ي و غ ف ل ت ا ز ا ر ز شهای ب ا ف ت ت ا ر ي خ ي ا ر ز ش م ن د م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش ک ا م ال ا م خ ا ل ف م خ ا ل ف ن ه م و ا ف ق و ن ه م خ ا ل ف 3 5 م و ا ف ق م 6 9 ک ا م ال ا م و ا ف ق م / /6 6 7/ / / / / / / / /3 7 4 / / / / / / / 9 4 / / / / / 3 5 / /8 2 2 / / / /5 4 2 / / / / / /5 2 2 /8 ب ا ت و ج ه ب ه ف ر س و د گ ی ب ا ف ت ف ر س و د ه م ن ط ق ه 2 ش ه ر ت ه ر ا ن و ب ر ر س ی آ ن ب ا ت ا ک ی د ب ر س ا م ا ن د ه ی و ب ه س ا ز ی و ن و س ا ز ی ب ا ر و ی ک ر د م ش ا ر ک ت ج و ی ا ن ه 5 م ع ی ا ر ا ز و ض ع ی ت م و ج و د م ن ط ق ه ا س ت خ ر ا ج ش د ه ا س ت ک ه ب ع د ا ز د ا د ن ا م ت ی ا ز ب ه م ع ی ا ر ه ا 5 م ع ی ا ر ر ا ب ه ا ع د ا د ا س ت ا ن د ا ر د ت ب د ی ل ک ر د ه و ف ا ص ل ه ه ر م ع ی ا ر ر ا ت ا ح د ا ی د ه آ ل و غ ی ر ا ی د ه آ ل ت ع ی ی ن ن م و د ه و د ر ن ه ا ی ت ی ه ر ت ب ه ب ن د ی م ع ی ا ر ه ا می پ ر د ا ز ی م D D ج د و ل ش م ا ر ه 2 : ن ت ا ی ج ح ا ص ل ا ز م ع ی ا ر ه ا ب ر ا س ا س م د ل ت ا پ س ی س م ع ی ا ر ه ا گ س ی خ ت گ ی ب ا ف ت ا ج ت م ا ع ی و ف ر ه ن گ ی و و ج و د گ ر ه ه ای م خ ت ل ف ق و م ی ا ف ز ا ي ش ح س ت ع ل ق س ا ك ن ي ن و ح ف ا ظ ت و ن گ ه د ا ر ي آ ن ه ا ا ز ا ق د ا م ا ت ا ن ج ا م گ ر ف ت ه د ر و ن ب ا ف ت ب ي ت و ج ه ي م د ي ر ي ت ش ه ر ي ب ه ت ج د ي د ح ي ا ت م ر ك ز ش ه ر و ت و ج ه ب ي ش ت ر ب ه م ن ا ظ ق ش م ا ل ي ا ز د ح ا م ف ع ا ل ي ت, ج م ع ي ت و خ و د ر و د ر ر و ز ك ن د ب و د ن آ ه ن گ ا ف ز ا ي ش ق ي م ت ز م ي ن و ا م ال ك م س ك و ن ي ن س ب ت ب ه ك ل ت ه ر ا ن ف ق د ا ن ن ظ ا م ب ر ن ا م ه ر ي ز ي و ب و د ج ه گ ذ ا ر ي م ن س ج م و ب ه ه ن گ ا م د ر ر ا س ت ا ی س ا م ا ن د ه ی ب ا ف ت ه ای ف ر س و د ه ب ي د و ا م و ق د ي م ي ب و د ن س ا خ ت م ا ن ه ا و خ ط ر ت خ ر ي ب د ر ا ث ر ز ل ز ل ه گ ر ي ز س ا ك ن ا ن ق د ي م ي و ا ص ي ل م ن ط ق ه ب ه د ي گ ر ن ق ا ط ش ه ر و ج ا ي گ ز ي ن ش د ن م ه ا ج ر ا ن ك م د ر آ م د و م ج ر د د ر م ن ط ق ه ف ر س و د ه ي ا ن ا ك ا م ل ب و د ن ش ب ك ه ز ي ر س ا خ ت ه ا ي ش ه ر ي

10 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف TOPSIS CL ي ق و ق ح و ي ع ا م ت ج ا ظ ا ح ل ه ب ه ق ط ن م ن ي ن ك ا س ي م و م ع ي ا ه ي ه ا گ آ ح ط س ش ي ا ز ف ا ه د و س ر ف تهای ف ا ب ی ه د ن ا م ا س ی ا ت س ا ر ر د ن ال و ئ س م ا ب ن ا ن آ ی ه ا ر م ه و م د ر م ت ک ر ا ش م ي گ د ن ز ل ح م ز ا ر ا ك ل ح م ي ي ا د ج ي و گ ل ا ن د و ب ط ل س م ن ا ر ه ت ر گ ی د ق ط ا ن م ا ب س ا ي ق ر د م ا و د م ک و م ا و د ي ب ي ا ه ن ا م ت خ ا س ن ا ز ي م ن ي ر ت ال ا ب ي ل ح م ن ا ن ك ا س ي ل د م ه و ي ر ا ك م ه ه ي ح و ر و ي ع ا م ت ج ا ي گ ت س ب م ه ت ي و ق ت د ن م ش ز ر ا ي خ ي ر ا ت ت ف ا ب ای ه ش ز ر ا ز ا ت ل ف غ و ي گ د و س ر ف ت ف ا ب ي گ ن ا د ز ي ر ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م س ی س پ ا ت ل د م س ا س ا ر ب ا ه ر ا ی ع م ز ا ل ص ا ح ج ی ا ت ن : 3 ه ر ا م ش ل و د ج ا ه ر ا ی ع م ی م و ق ف ل ت خ م ای ه ه ر گ د و ج و و ی گ ن ه ر ف و ی ع ا م ت ج ا ت ف ا ب ی گ ت خ ی س گ ت ف ا ب ن و ر د ه ت ف ر گ م ا ج ن ا ت ا م ا د ق ا ز ا ا ه ن آ ي ر ا د ه گ ن و ت ظ ا ف ح و ن ي ن ك ا س ق ل ع ت س ح ش ي ا ز ف ا ي ل ا م ش ق ظ ا ن م ه ب ر ت ش ي ب ه ج و ت و ر ه ش ز ك ر م ت ا ي ح د ي د ج ت ه ب ي ر ه ش ت ي ر ي د م ي ه ج و ت ي ب ز و ر ر د و ر د و خ و ت ي ع م ج, ت ي ل ا ع ف م ا ح د ز ا ن ا ر ه ت ل ك ه ب ت ب س ن ي ن و ك س م ك ال م ا و ن ي م ز ت م ي ق ش ي ا ز ف ا گ ن ه آ ن د و ب د ن ك ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ی ه د ن ا م ا س ی ا ت س ا ر ر د م ا گ ن ه ه ب و م ج س ن م ي ر ا ذ گ ه ج د و ب و ي ز ي ر ه م ا ن ر ب م ا ظ ن ن ا د ق ف ه ل ز ل ز ر ث ا ر د ب ي ر خ ت ر ط خ و ا ه ن ا م ت خ ا س ن د و ب ي م ي د ق و م ا و د ي ب ه ق ط ن م ر د د ر ج م و د م آ ر د م ك ن ا ر ج ا ه م ن د ش ن ي ز گ ي ا ج و ر ه ش ط ا ق ن ر گ ي د ه ب ه ق ط ن م ل ي ص ا و ي م ي د ق ن ا ن ك ا س ز ي ر گ ي ر ه ش ي ا ه ت خ ا س ر ي ز ه ك ب ش ن د و ب ل م ا ك ا ن ا ي ه د و س ر ف ي ق و ق ح و ي ع ا م ت ج ا ظ ا ح ل ه ب ه ق ط ن م ن ي ن ك ا س ي م و م ع ي ا ه ي ه ا گ آ ح ط س ش ي ا ز ف ا ه د و س ر ف تهای ف ا ب ی ه د ن ا م ا س ی ا ت س ا ر ر د ن ال و ئ س م ا ب ن ا ن آ ی ه ا ر م ه و م د ر م ت ک ر ا ش م ي گ د ن ز ل ح م ز ا ر ا ك ل ح م ي ي ا د ج ي و گ ل ا ن د و ب ط ل س م ن ا ر ه ت ر گ ی د ق ط ا ن م ا ب س ا ي ق ر د م ا و د م ک و م ا و د ي ب ي ا ه ن ا م ت خ ا س ن ا ز ي م ن ي ر ت ال ا ب ي ل ح م ن ا ن ك ا س ي ل د م ه و ي ر ا ك م ه ه ي ح و ر و ي ع ا م ت ج ا ي گ ت س ب م ه ت ي و ق ت د ن م ش ز ر ا ي خ ي ر ا ت ت ف ا ب ای ه ش ز ر ا ز ا ت ل ف غ و ي گ د و س ر ف ت ف ا ب ي گ ن ا د ز ي ر ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ر ث ا ر د ب ي ر خ ت ر ط خ و ا ه ن ا م ت خ ا س ن د و ب ي م ي د ق و م ا و د ي ب ر ا ی ع م ه ک ت ف ر گ ه ج ی ت ن ن ا و ت می ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی س ا س ا ر ب ز ا ی ت م ا ا ب ه ل ز ل ز ت ل ف غ ز ا ص ا ص ت خ ا و ي گ د و س ر ف ت ف ا ب ي گ ن ا د ز ي ر ر ا ی ع م د ه د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ل و ا ه ب ت ر ت س ا ه ت س ن ا و ت ( ای ه ش ز ر ا د ه د و ر ی ا س ت ف ا ب ا ه ر ا عی م ي خ ي ر ا ت ن و چ د ن م ش ز ر ا ت ک ر ا ش م ه ت س ن ا و ت م د ر م و ا ب ز ا ی ت م ا ی ه ا ر م ه ( ن ا ن آ ا ب ن ال و ئ س م ه ت س ن ا و ت ر د ت س ا ی ا ت س ا ر ه ب ت ر م و د ی ه د ن ا م ا س ا ر ه ب د و خ ای ه ت ف ا ب ر د د ر ج م و د م آ ر د م ك ن ا ر ج ا ه م ن د ش ن ي ز گ ي ا ج و ر ه ش ط ا ق ن ر گ ي د ه ب ه ق ط ن م ل ي ص ا و ي م ي د ق ن ا ن ك ا س ز ي ر گ ه د و س ر ف د ر ی گ ب ر ا ر ق ا ه ه ب ت ر ینترین ی ا پ ر د و ي ر ه ش ي ا ه ت خ ا س ر ي ز ه ك ب ش ن د و ب ل م ا ك ا ن ا ي ه د و س ر ف ه ق ط ن م ش ه و ژ پ ی ا ه د ر و ا ت س د و ی ر ی گ ه ج ی ت ن اا ا ر ي ز ت س ا هه ه د و ب ي ي ر ه ش نن ن ا ر ي د م و مم م د ر م ي ي ا ه ه غ د غ د ز ا ي ك ي ه ر ا و م ه گ ر ز ب ي ا ه ر ه ش ر د ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ت ال ك ش م ل ل ي ل د ب اا ا ه ن آ ر د ي گ د ن ز ن ك س م ي ا ه ر ا د ن ا ت س ا و د ن ر ا د ن ا ر ب و ل ط م ي ه د ز ا ب ز گ ر ه ي ر ه ش ي ا ه ت ف ا ب ع و ن ن ي ا ر د ر ا ك و ت ن و ك س ر د م ي د ق ت ف ا ب ت ال ك ش م ي ل ص ا ل ل ع ز ا ي ك ي د ش ا ب می ر ه ش ر گ ي د ي ا ه ت م س ق ز ا ر ت ن ی ی ا پ ر ا ي س ب ي ب س ن ا ي د ي د ش ي گ د و س ر ف ه ب ا ه ت ف ا ب ن ي ا ي د ب ل ا ك ر ظ ن ز ا ا ا ص و ص خ د ش ا ب می ي ز و ر م ا ي ا ه ز ا ي ن ا ب م ي د ق ي ا ه ت ف ا ب ق ا ب ط ن ا م د ع ا ي ن د ط ا ق ن ر ث ك ا د ن ر ا د ن ا ر د ي د ج ت ال ي ه س ت و ت ا م د خ ه ب ي ب ا ي ت س د ن ا ك م ا ر ب ا ع م ي گ ن ت و ي گ د و س ر ف ل ي ل د هه ه ن و گ ن ي ا هه ه ج و ت م رر ر ت ش ي ب ن ي ل و ئ س م ه ج و ت د ي ا ب ه ك د ن ک می ز و ر ب ي ع ي ب ط ت ا ر ط ا خ م م ا گ ن ه ب ا ه ت ف ا ب ه ن و گ ن ي ا ي ل ص ا ت ال ك ش م ي ي ز ا س ه ب ن ن ي ا و د ش ا ب می ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب م ز ل ت س م ه ک د و ش می ي ف ر ع م د م آ ر ا ك ا ن ي ت ف ا ب ن ا و ن ع ب ت ف ا ب ن ي ا د ش ا ب ا ه ت ف ا ب

11 ( ه ق ط ن م 7 2 ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ي ع س ف ل ت خ م ای ه ش و ر ه ب ه ك ی ی ا ه ح ر ط ي ا ر ج ا و ه ي ه ت د و ش می ل م ا ش ا ر ي ف ل ت خ م ل ح ا ر م ت ف ا ب ي گ د و س ر ف ع و ن ه ب ه ت س ب ت ال ض ع م ع ف ر ي ا ر ب م و ا د م ي ز ي ر ه م ا ن ر ب و د و ج و م ي ا ه د و ب م ك ه ب ن ا ج ه م ه ي س ر ر ب د ن م ز ا ي ن د ن ر ا د ا ه ت ف ا ب ن ي ا ع ض و د و ب ه ب ر د د د و ب ه ب رر ر ا ن ك ر د ت ت س ی ا ب ممی م ا ه ت ف ا ب ن ي ا ي ز ا س ز ا ب و ي ز ا س و ن ر د ه ك ت س ا ن ع م ن ي د ب ه ب ن ا ج ه م ه ي س ر ر ب بافتهاست ه ن و گ ن ي ا ه ك ز ي ن ن ي ن ك ا س ي ت ش ي ع م ي ا ه ز ا ي ن ر ي ا س د ه د می ل ي ك ش ت ا ر ي ر ه ش ي ا ه ت ف ا ب ز ا د ص ر د 4 د و د ح ه ك ن ك س م ع ض و ه ب ن د ي ش خ ب ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ن ا ب ح ا ص و ه ق ط ن م ی م و ب د ا ر ف ا ت ک ر ا ش م ز ا و د و ش ن ی م أ ت ت س ا ي ر ه ش ت ا ز ي ه ج ت و ت ا س ي س ا ت ه ط ي ح ر د د و ش ه د ا ف ت س ا ز ی ن ي ر ت ش ی ب ه ج و ت ه ب ز ا ی ن ه ر ا ب و د ت ا ی ح ن د ن ا د ر گ ز ا ب ت ه ج ه ک د ن ش ا ب می ا ه ر ه ش ت و ر ث ز ا ی ی ز ج ي ر ه ش هی د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ا ه ت ف ا ب ن ی ا ر د ل م ا ک و ع م ا ج ه ل خ ا د م ي ر ه ش ي ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ت ال ک ش م و ل ئ ا س م ن د و ب ي د ع ب د ن چ ه ب ه ج و ت ا ب د ن ر ا د هه ه ب هه ه ج و ت ن ن و د ب د د ب ل ا ک ي ز ی ر ه م ا ن ر ب د ه د ر ا ر ق ر ظ ن د م ا ر ی ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ي د ب ل ا ک د ا ع ب ا ه ی ل ک ه ک ت س ا ي ا ه ل خ ا د م ي ي ا ه ت ف ا ب ر د هه ه ل خ ا د م ت ه ج ه ا گ ر ه ن ی ا ر ب ا ن ب د ش ا ب ه ا ر م ه ی ن ا د ن چ ت ی ق ف و م ا ب د ن ا و ت نمی ت ف ا ب ي د ب ل ا ک ی ع ا م ت ج ا ر ا ت خ ا س رر ر ت ش ش خ ب ت ت ی ا ض ر ن آ هی ج ی ت ن و ر ت ع ی ر س ر ا ک د ن و ر د و ش م ه ا ر ف ی ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ي ا ر ب م ز ال ه ن ی م ز ي ر ه ش د د ر گ ت ف ا ب هی ع س و ت ي ا ش گ ه ا ر و ت ن و ک س ت ی ف ی ک ء ا ق ت ر ا ی گ د و س ر ف ع ف ر ث ع ا ب د ن ا و ت می های ل خ ا د م ن ی ن چ د و ب د ه ا و خ ر د ي ر ه ش ي ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ت ی ر ی د م و ي ز ی ر ه م ا ن ر ب ی ت ن س ي ا ه د ر ک ی و ر و ا ه ت ف ا ی ه ر ر د ی ت ال و ح ت ه ت ش ذ گ هی ه د د ن چ ر د ي ي ا ه د ا ه ن و ع ع م ا و ج رر ر ی گ ا ر ف ت ک ر ا ش م ي ا ن ب م ر ب ه ن ی م ز ن ی ا ر د ا ر ی ن ی و ن ي ا ه و گ ل ا ی ن ا ه ج ع م ا و ج و ه د ا د خ ر ی ن ا ه ج ح ط س ي ي ه ص ر ع ش ش ر ت س گ و ی ی ت ل و د ر ی غ ي ي ا ه د ا ه ن و ب ب ا ز ح ا د ش ر ا ب د ن ا ه د ر ک ذ ا خ ت ا ی ل ح م ع م ا و ج ي د ن م ن ا و ت ر ب ی ن ت ب م ی ل ح م ه ب و ه د ا د ت س د ز ا ا ر د و خ ی ل ب ق ش ق ن ي د ا ی ز د و د ح ا ت ی ت ل و د ز ک ر م ت م ت ی ر ی د م و ي ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی خ ا ای ه ه ه د ر د ی م و م ع م ت س ی س د و ج و ن ی ا ا ب ی ل و ت س ا ه د ر و آ ي و ر ک ی ت ا ر ک و م د و ی ت ک ر ا ش م ي ز ی ر ه م ا ن ر ب ی ل ح م ي ز ی ر ه م ا ن ر ب ت ی و ق ت ه ب ر ی ز گ ا ن ر د و زز ز ک ر م ت م ت ت ر و ص هه ه ب ز ز و ن ه ر ر و ش ک ی ت ی ر ی د م ن ال ک م ت س ی س ز ا ت ی ع ب ت ه ب ن ا م ر و ش ک ي ر ه ش ت ی ر ی د م و ي ز ی ر ه م ا ن ر ب ل ل م ع د د ن ا هه ه ت ش گ ک ک ف ن م م م ه ز ا ی ع و ض و م و ی ش خ ب ت ر و ص ه ب ه ک ی م و م ع و ی ت ل و د ف ل ت خ م ي ا ه د ا ه ن و ا ه ن ا م ز ا س ب ل ا ق ي ي ا ه ت ی ل ا ع ف ع ی ر س ت ر و ظ ن م ه ب م ی ت س ه ه ج ا و م ي ر ه ش ي ه ص ر ع ر د ی ت ی ر ی د م ت ب ا ق ر ا ب ه ک ن ا م ر و ش ک ی ل ع ف ط ی ا ر ش ر د د ن ک می هه ه ل ح م ي ي ز ا س و ن و نن ن ا ر م ع نن ن ا م ز ا س نن ن ا و ن ع ا ب ي د ی د ج ی ت ی ر ی د م ه ع و م ج م ي ر ه ش ي ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ز ا س ه ب و ي ز ا س و ن ی ال ی ک و ش ت ا ب ر ا د ت د م ه م ا ن ق ف ا و ت ک ی ب ل ا ق ر د ي ر ه ش ت ی ر ی د م ر د ی ت ل و د ر ی غ و ی ت ل و د ي ا ه د ا ه ن ی م ا م ت ز ا ل ک ش ت م مم م د ر م ه ک ن ی ا ت س ا م ل س م ه چ ن آ د و ش ل ی ک ش ت ي ر ه ش هی د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ه ص ر ع ر د ي ر ا د ر ه ش ت ی ل و ت ا ب و د و خ ی ن ا م ز ا س ن ن ی ا ق ق ق ح ت م م ز ی ن ا ک م ن ن و چ ن ن ک ل د د ن ر ا د ي ي ر ه ش ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ي ز ا س ه ب و ي ز ا س و ن ر د ت ک ر ا ش م ه ب ی ئ ال ا ب ل ی ا م ت م ی ت س ه ه ج ا و م ي د ا ی ز ت ال ک ش م ا ب ا ر ج ا ر د ت س ا ه د ش ن ی ح ا ر ط ت ک ر ا ش م ظ ظ ا ح ل ز ا نن ن ا ر ه ت ر ر ه ش ن ال و ک 2 ه ق ط ن م ه د و س ر ف ت ف ا ب ه ک ت ف ر گ ه ج ی ت ن ن ا و ت می ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی س ا س ا ر ب ت ی ا ه ن ر د م م د ع ر ط ا خ ه ب ت ف ا ب ن ي ا ر د ت س ا و ر ب و ر ی ا ه د ن ی ا ز ف ي گ د و س ر ف ا ب ي ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ي د ب ل ا ك ف ل ت خ م ای ه ه ب ن ج ن ن د و با ل ا ب ( : ن ن و چ ي ي ف ل ت خ م ل ل ي ال د ه ب ا ن ب د ي د ج ت و ر ي م ع ت ي ز ا س ه ب ه ز ي گ ن ا د و ب ن ه ق ط ن م ن ا ن ک ا س ت ک ر ا ش م ز ا ه د ا ف ت س ا ي ي ا ن ب ر ي ز ت ا س ي س أ ت د و ب م ك ر ب ا ع م ن د و ب ض ر ع م ك ر ط ا خ ه ب ز ا س و ت خ ا س ي ر ا و ش د ي ن ا م ت خ ا س ح ل ا ص م ه ن ي ز ه ل م ح رر ر گ ي د ط ط ا ق ن هه ه ب ت ت ب س ن هه ه د و د ح م ن ي ا ر د ن ك س م و ن ي م ز ت م ي ق ن د و ب ن ي ي ا پ ه د ا ف ت س ا د ر و م ي ت ن س ح ل ا ص م ن د و ب م ا و د م ك

12 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 2 ت ف ا ب ش ش ي ا ز ف ا ل ل م ا و ع ن ي ر ت م ه م ز ا ه ک و ت ف ا ب ن ا ن ك ا س ي ل ا م ن ا و ت ن د و ب ف ي ع ض ت ا ر ر ق م و ن ي ن ا و ق ن د و ب ر ي گ ت خ س ر ه ش د ن ی آ می ب ا س ح ه ب ت ف ا ب ي د ب ل ا ك ب ي ر خ ت و ي گ د و س ر ف ب ا ت ش هه ه ب هه ه ن ا ف س ا ت م و د ن ر ا د ر و خ ر ب ی گ د و س ر ف ز ا و ی ر ا د ا و تجاری ی ن و ک س م و ی خ ی ر ا ت ای ه ا ن ب ز ا ی ر ا ی س ب ر ض ا ح ل ا ح ر د اا ا ت ر گ ا و ت س ا ل ا و ز ه ب و ر ن ا ر ه ت ر ه ش ی خ ی ر ا ت ب ل ق ه ق ط ن م ن ا ک ل ا م و ن ا ن ک ا س ا ب ی ر ا د ر ه ش و ت ل و د ت ک ر ا ش م م د ع ل ی ل د ح ح ر ط س ا س ا ر ب و ن ا ک ل ا م و ن ا ن ک ا س ت ک ر ا ش م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و ت س ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ا ب ی ر ا د ر ه ش و ت ل و د ه د ن ی آ ل ا س د ن چ و رر ر ا ث آ ز ا ی ی ر ا ی س ب دد د ز ا د ر پ ن ن ا د ن و ر ه ش ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ا ق ت ر ا ی ا ت س ا ر ر د ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ی ه د ن ا م ا س ه ب ه ق ط ن م ی ل ی ص ف ت ی ی ه د ن ا م ا س اا ا ب ه ه د ن ی آ لل ل ا س د د ن چ ر د هه ه ک ت ت س ا د د ی م ا و د ن و ش می ب ی ر خ ت ی ن و ک س م ی ا ه ا ن ب ن ی ن چ م ه و ی خ ی ر ا ت ی ا ه ا ن ب م ی و ش و ر ه ب و ر ن ا ک ل ا م و ن ا ن ک ا س ت ک ر ا ش م از ه د ا ف ت س ا ا ب 2 ه ق ط ن م ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب 2 هه ه ق ط ن م هه ه د و س ر ف اای ا ته ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ی ا ر ب ه ک د و ش می ج ا ر خ ت س ا ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ز ا ه ی ر ظ ن ن ی ا ن ی ا ر ب ا ن ب د ر ب ر ا ک ه ب ه ط و ب ر م ای ه ن ا م ز ا س ر ی ا س و ی ر ا د ر ه ش ت ا م ا د ق ا ر ا ن ک ر د ا ر ه ق ط ن م ی م و ب د ا ر ف ا ت ک ر ا ش م د ی ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک د و ش ا ه ن آ ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ی ا ق ت ر ا و ه ق ط ن م ه ب د ا ر ف ا ق ل ع ت س ح ش ی ا ز ف ا ب ج و م ا ت ت ا د ا ه ن ش ی پ ي خ ي ر ا ت ن ا ر ه ت ی ا ه ن ا م د ا ی و ا ه ر ا گ د ا ي ه ب ي ك ت م ي ع م ج ه ر ط ا خ و ت ي و ه ت ي و ق ت ر ه ش ز ك ر م ه ب ن ك ا س ت ي ع م ج ن د ن ا د ر گ ز ا ب ي ا ر ب ب و ل ط م ای ه ت خ ا س ر ي ز و ت ا م د خ ن د ر و آ م ه ا ر ف ي ع ا م ت ج ا ت ي ن م ا د ا ج ي ا و ا ه ه ل ح م ي خ ر ب د ب ت ر ه ش ي ع ا م ت ج ا ی ا ه ب ی س آ ع ف ر ه ق ط ن م و ه ي ح ا ن ه ل ح م ه ر ا د ا ر د ي ت ل و د ر ي غ ای ه ن ا م ز ا س و ي ن د م ي ا ه د ا ه ن م د ر م ن د ا د ت ك ر ا ش م ي ن و ك س م ای ه ه ل ح م ر د ن ا ن ك ا س ط ل ت خ م ي ع ا م ت ج ا ب ي ك ر ت ه ب ي ب ا ي ت س د ن ي م ز د د ج م م ي ظ ن ت ه ر ا ب و د ر ا ک ه ا ر و ه د و س ر ف ت ف ا ب د د ن ی ا ر ف ن ن ی ا ت س ا هه ه د ر ک ر ی ی غ ت ا ی ن د ر د ا ه ت س ا ی س و ت ال خ ا د م ع و ن ن ا م ز ر ذ گ ا ب و ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ت ا ی ح ل و ط ر د ل ل ک ش ت ت ل و د ه خ ا د م ز ک ر م ت م د ع و ی م د ر م ی ا ه گذاری ه ی ا م ر س ر ث ک ا د ح و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز ی م ش ی ا ز ف ا ر ب ی ن ت ب م ر ت ش ی ب ت س ا ه د ی س ر ی ن ی ر ف آ ز ا ب ه ب ي ز ا س ز ا ب ز ا ه ک های ن و گ ه ب ت س ا ه ت ف ر گ ت ف ا ب ن ا ن ك ا س ز ا ي ن د ر و م ي ر ه ش ت ا م د خ و ت ا ن ا ك م ا ي ا ه د و ب م ك ن د ر ك ف ر ط ر ب ن و ر د ي ي خ ي ر ا ت ش ش ز ر ا ا ب ای ه ه ن ا خ ر د و ر گ ش د ر گ ه ن ا خ گ ن ه ر ف ه ن ا خ ه ن ا خ ب ا ت ك ه ز و م ن و چ ی ی ا ه کاربری ر ا ر ق ت س ا د ر و م ت ا م د خ ه ب ن ا د ن و ر ه ش ن ا س آ ي س ر ت س د ن ا و ن ع ه ب ي ن ا س ر ت ا م د خ ش ي ا ز ف ا ي ا ر ب ا ه ر ي س م ر د ي د ب ل ا ك ی ا ه ش ی ا ش گ ه ث د ا ح ل ح م ه ب ه ب ق ر ت م ر ي غ ث د ا و ح م ا گ ن ه ه ب ( د ا د م ا ي ا ه و ر ي ن ع ي ر س ل ا ق ت ن ا و هر ش ك ي ف ا ر ت ن د ا د ش ه ا ك ن ي ن چ م ه و ز ا ي ن ت ا ق و ا ن ا ر ذ گ و ي ش ز ر و ي ر ب ر ا ك ز ب س ي ا ض ف ر ي ظ ن ي م و م ع ه ا ف ر ز ا ي ن د ر و م ي ا ه ي ر ب ر ا ك د ا ج ي ا ن ا ن ك ا س ت ك ر ا ش م ا ب ن آ م ا د ه ن ا ا ي ن ف د و ه ل ا ب ز ي ر و آ ع م ج ت ه ج ح ي ح ص ي ز ي ر ه م ا ن ر ب و هه ه ل ز ل ز هه ه و ق ل ا ب رر ر ط خ ه ب ه ج و ت ا ب ت ف ا ب ش ز ر ا ي ب ي ا ه ا ن ب ي ز ا س و ن و ث ا د ح ا ي ا ر ب ي ب س ن ت ا ر ر ق م و ط ب ا و ض ن ي و د ت ت ف ا ب ش ز ر ا ا ب ای ه ن ا م ت خ ا س ي ز ا س ه ب ا ي م ي م ر ت

13 ة ع ل ا ط م 9 2 ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ي ك ن ا ب ع ب ا ن م ی ال ی ه و س ت ن د ا د ق ق ي ر ط ز ا ي ت ل و د و ي م و م ع ش خ ب ت ي ا م ح و ي ن ا ب ي ت ش پ ا ب ن ي ك ل ا م ط س و ت ي ن و ك س م ای ه د ح ا و ي ز ا س ه ب ت ش ا د ه ب ق ي ر ط ه ب ب آ ت ي ا د ه و ي ح ط س ب آ ای ه ه ک ب ش ي ه د ن ا م ا س ت ه ج ي ز ي ر ه م ا ن ر ب زز ز ک ر م ت ت ت ا ر ا ش ت ن ا ن ا ر ه ت ی ر ه ش هه ه د و س ر ف اای ا ته ت ت ف ا ب ی ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر د ی ت ی ر ی د م و ی ل ا م ی د ا ص ت ق ا ت ا ع و ض و م د م ح م ی ن ی ئ آ ن ک س م و ن ا م ت خ ا س ت ا ق ی ق ح ت م ت س ی س زز ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ري ه ش ي ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ز ا س و ن و ي ز ا س ه ب ر د ی م د ر م ت ک ر ا ش م ي و گ ل ا ش ق ن 9 3 ا ر ه ز ی ح ا ی س ه د ی ر ف ن ا ی د س ا 2 هی ر ا م ش ط ی ح م ش ی ا م آ ی ی ا ی ف ا ر غ ج هی م ا ن ل ص ف ز ا و ه ا ي ر م ا ع هی ل ح م ي د ر و م هی ع ل ا ط م ( ی ی ا ی ف ا ر غ ج ت ا ع ال ط ا ننن ن ن ا ر ه ت س و ر ی س ههی ه ل ح م ي ي ه د و س ر ف ت ت ف ا ب ي ي ز ا س ه ب ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م م و ه ف م 9 3 ال ی ل د ن و ی ل ی ه س د م ح م د و ر ن ا ک ر ا ر س ر و پ ر ب ک ا هد ش م ی س و د ر ف ه ا گ ش ن ا د ي ر ه ش ت ی ر ی د م و ي ز ی ر ه م ا ن ر ب س ن ا ر ف ن ک ن ی م و س رر ر ا د ي ا پ ه ه ع س و ت زز ز ا د ن ا م م ش چ ای ه ل ح م ه ع س و ت ش ي ا م ه ه د و س ر ف ای ه ه ل ح م ر د ي د ب ل ا ك ت ف ا ب ت ي ف ي ك د و ب ه ب ای ه ش و ر 3( 8 3 ( ا ض ر ي ن ال ص ا ن ا ر ه ت ي ر ا د ر ه ش ي گ ن ه ر ف و ي ع ا م ت ج ا ر و م ا ت ا ع ل ا ط م ز ك ر م ن ا ر ه ت ر ه ش - ن ا ر ی ا ر د ی ر ه ش ة ل ح م ت ی ر ی د م ر ص ا ع م ت ال و ح ت و ی گ ن ه ر ف ی خ ی ر ا ت ی ا ه ی گ ژ ی و ن ی س ح ی م ر ج ا ج ی ن ا م ی ا ی ر ا د ر ه ش : ی د ر و م ص ص 8 ة ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س ی س ا ن ش ن ا س ن ا ة م ا ن ه ی ر د ی ح ت ی ب ر ت ر د ه ل ح م 9 ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ت ا ر ا ش ت ن ا ی ر ه ش ی ح ا ر ط د ن ی آ ر ف ن ی س ح د ی س ی ن ی ر ح ب ن ا ت س م ز 2 ه ر ا م ش ر ه ش ت ف ه ه ل ج م ي ر ه ش ي ز ا س ه ب و ي ز ا س و ن ي س ا ن ش ح ال ط ص ا 9( 7 3 ( د و م ح م ي ل س و ت هه ه ل ج م 4 ه ر ا ز ه ا ت ل و ا ي ن ا ه ج گ ن ج ز ا د ع ب ه ر و د ي ر ه ش ت م ر م ي ا ه د ر ك ي و ر ن ي و ك ت و ل و ح ت ر ي س ر ب های م د ق م 5( 8 3 ( ل ي ل خ ر و پ ي ج ا ح 4 2 ص ص و 9 ه ر ا م ش م و د ل ا س ر ه ش ن ا ر ي ا ه ش ي د ن ا ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ت ا ر ا ش ت ن ا : ن ا ر ه ت ي ر ه ش ت م ر م ( 8 3 ( ه ح ي ل م ي د و ص ق م و ن س ح م د ي س ي ب ي ب ح ههه ه ه ا گ ش ن ا د ت ا ر ا ش ت ن ا : ج ج د ن ن س ي ر ه ش ن ه ك ای ه ت ف ا ب ي ز ا س و ن و ي ز ا س ه ب 6( 8 3 ( ل ض ف ل ا و ب ا ي ن ي ك ش م و د م ح ا د م ح ا ر و پ و ث ر م و ي ك ي ب ي ب ح ن ا ت س د ر ك ت م س ت ا ر ا ش ت ن ا : ن ا ر ه ت ن ا ر ي ا ي ر ه ش ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ن ي ا ر ف 4( 8 3 ( ه ن ا و ر پ ي ن ي س ح ه ا ش و ي ق ت د م ح م ي ي ا م ن ه ر ن ا ر ی ا ی ز ا س ر ه ش و ی ر ا م ع م ت ا ق ی ق ح ت و ت ا ع ل ا ط م ز ک ر م ل و ا پ ا چ فی ا ر غ ج ی ز ا س ر ه ش ی ا ه ش و ر و ث ح ا ب م ی ق ت د م ح م ی ی ا م ن ه ر : ی ی د ر و م ه ن و م ن SWOT ل د م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر ه ش ی ن ی ر ف آ ز ا ب د ر ک ی و ر ی س ر ر ب 9 3 ی ل ع د ی س ی و س و م س ن و ی ی م ال غ ی ل ع ی د ا ب آ ی گ ن ز 3 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ی د ج ه ر و د ن ا ر ی ا ی ا ی ف ا ر غ ج ن م ج ن ا ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف د ه ش م ر ه ش ی ز ک ر م ت ف ا ب ت ت ی ر ی د م ر د ن آ ش ش ق ن و ي ي د ن و ر ه ش ت ت ک ر ا ش م ی س ر ر ب د م ح م م د ق م د م ح م ی ن ا ج ا ق آ ن ی د ل ا د ی ج م د ی س ي و د ن ز هلل ا ت م ا ر ک ي ر ا ی ز ي ه ر ا م ش ی ا هه ه احی ن هی ه ه ع س و ت و اا ا ی ف ا ر غ ج ههی ه ل ج م ج ج د ی ه و ه ن ز و ر ا د ه ل گ ي ا ه ر ه ش ي د ر و م ي ه ن و م ن ( ک چ و ک ي ا ه ر ه ش ي ر ه ش م ه د ز ی س ن ن م ج ن ا ی ی ش ه و ژ پ ی م ل ع هه ه م ا ن ل ص ف ق ف ا ب ر ر ه ش : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ن آ ی ز ا س د ن م ن ا و ت و ه د و س ر ف ت ف ا ب ی ا ه ت ی ف ر ظ ی س ر ر ب 9 3 م ی ح ر ر و ر س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ی د ج ه ر و د ن ا ر ی ا ی ا ی ف ا ر غ ج ت ت ک ر ا ش م رر ر ب د د ی ک أ ت اا ا ب ي ي ر ه ش ي ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ز ا س و ن و ي ز ا س ه ب 9 3 د ی ج م ر و پ ر د ن ک س ا ی س و م د ی س ي و س و م ر و پ ال ی ژ ي د ا ج س 4 هی ر ا م ش ط ی ح م ش ی ا م آ جغرافیایی فصلنامهي ن ا ر ه ت ب ال و د هی ل ح م ي د ر و م هی ع ل ا ط م ( ی م د ر م ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ت ا ر ا ش ت ن ا : ن ا ر ه ت ا ي ف ا ر غ ج م ل ع ه ا گ د ي د ز ا ي ر ه ش ي ز ا س و ن و ي ز ا س ه ب 4( 8 3 ( د م ح ا د م ح ا ر و پ و ي ل ع ي ع ا م ش 2 ة ق ط ن م ی ر ه ش ة ع س و ت ل ئ ا س م ی س ر ر ب 8 3 ی ر ا م ع م و ی ز ا س ر ه ش ت ن و ا ع م ة ز و ح ( ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش 2 ة ق ط ن م ی ی ال ط ع م ا ج ب ا ت ک 9 3 ن ا ر ه ت 2 ة ق ط ن م ی ر ا د ر ه ش

14 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 2 ن ا ر ه ت ت ع ن ص و م ل ع ه ا گ ش ن ا د م و س ش ی ا ر ی و ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ب ی ا ه م د ق م 7 3 ل ی ع ا م س ا ه ع ی ش ن ا ر ه ت ر ه ش 2 ه ق ط ن م ی ل ی ص ف ت ح ر ط ز ا د ن ا چشم محلهای ه ع س و ت ش ي ا م ه ا ه د ر ب ه ا ر و ا ه ش ل ا چ ي- ر ه ش ن و ر د ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب 3( 8 3 ( ي ف ط ص م ن ا گ د ا ز س ا ب ع ن ا ر ه ت ي ر ا د ر ه ش ي گ ن ه ر ف و ي ع ا م ت ج ا ر و م ا ت ا ق ي ق ح ت و ت ا ع ل ا ط م ز ك ر م ن ا ر ه ت ر ه ش ر ا د ي ا پ ه ع س و ت ر و پ ی ر ر ش ن ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ر ه ش ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن د ن ی آ ر ف ی ل ع ب ی ل د ن ع ر و پ ی ر ر ش ن ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ر ه ش ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن ت ی ر ی د م ه ب ن ی و ن ی د ر ک ی و ر ی ل ع ب ی ل د ن ع ر و پ ی ر ر ش ن ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ر ه ش ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن ی ا ه ت س ا ی س و ا ه د ر ب ه ا ر ه ب و ن ی ه ا گ ن ی ل ع ب ی ل د ن ع مم م ت س ی س و ی ز ا ف ق ط ن م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر ه ش ی ا ه ه ل ح م ر ا د ی ا پ ة ع س و ت جش ن س 9 3 ی ر و م ی ت ج ر ی ا و ی ق ت د م ح م ی ی ا م ن ه ر ه ل ا ت م ح ر ی د و ه ر ف 7 7 ة ر ا م ش ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ای ه ش ه و ژ پ ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش 7 ة ق ط ن م : ی د ر و م ة ع ل ا ط م ی ی ا ی ف ا ر غ ج ت ا ع ال ط ا نجم پ چاپ تهران ه ا گ ش ن ا د ت ا ر ا ش ت ن ا : ن ا ر ه ت ي خ ي ر ا ت ي ا ه ر ه ش و ا ه ا ن ب ي ز ا س ه د ن ز ز ا ب 3( 8 3 ( ر و ص ن م د م ح م ي ك م ال ف و گ گ ن ه ر ف ي ن ا س ن ا م و ل ع ه ا گ ش ه و ژ پ ا ه ر ه ش ي خ ي ر ا ت ت ف ا ب ت م ر م ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ب ر ا ج ت و ن و ن ف 4( 8 3 ( د م ح ا د م ح ا ر و پ و ن ي س ح ي ر ت ن ال ك ن ا ر ه ت ي ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ر و ن م ا ي پ ه ا گ ش ن ا د ت ا ر ا ش ت ن ا : ن ا ر ه ت ن ا ر ي ا ر د ي ر ه ش ي ز ي ر ه م ا ن ر ب 2( 8 3 ( ن ي س ح م ال غ ه د ا ز د ه ت ج م ر و پ ی ر ر ش ن ن ا ر ه ت ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن ه ژ ی و ح ر ط ی ن ا خ ی ل ع ر ی م ا د ی س ی ر و ص ن م ة ق ط ن م ة ع س و ت ی و گ ل ا ن ا ر ه ت ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ت ا ع ل ا ط م ز ک ر م ن ا گ ز ا س م و ب ر و ا ش م ن ي س د ن ه م ن ا ر ه ت ع م ا ج ح ر ط ( 8 3 ( ي ز ا س ر ه ش و ن ك س م ت ر ا ز و ه م ا ن ر ب ي ن ا ب م ر ب ي د م آ ر د 6( 7 3 ( ي ك ي ج ر ا ك س ا ر ي ه Bnchn, F & Prknson, M993( Culturl polcy nd Urbn Regenerton: The Western Europen Experence, Mnchestet Cown, Robert (25 «The Dcthonry of Urbnsm», Gret Brtn: Streetwse press Dortl,N,Oul hoskr,s,fsl,m24,an ulytcl methodology for revtlzton strteges n hstorc urbn qurters: cse study of the wlled cty opncos, north Cyprus Ctes, volume2, [ssue4,329,398] Evns, ngel, Cmpbell, Dovd, stonhouse, Geor, e23, strtegc mngement for trvel nd toursm, butterworth,oxford Mnchester Unversty Press 2 Frmpton, K (999 Seven Ponts for the Mhllennun: An Untmely Mnfesto, Archtecturl Record P5

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3 ف ص ل ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی گ ر ش ه ا ی و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه س و م تابستا 5931 1 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ش ا خ ص ه ا ی ت و س ع ه د ر م ا ط ق ر و س ت ا ی ی ش ه ر س ت ا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ی ن م ا ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ا ض ف ی

ی ن م ا ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ا ض ف ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت ی ن م ا ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن ه) د ن س ی و ن () ن ا ش و ه ز ی ت ش ز و م آ ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ئ ا ن ث ت س ا ن ا ک د

More information

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع د- م ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ت س ی ز ط ی ح م ب ی ر خ ت ی ق و ق ح و ی ه ق ف ی س ر ر ب ی ر گ ش د ر گ

More information