ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

Size: px
Start display at page:

Download "ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی"

Transcription

1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س : ص ص د ر ک ر ه ش ر ه ش ر د ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ت ی ع ض و ر ب ی ل ی ل ح ت ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج د ا ت س ا ی د م ح م ن ا م ژ پ 1 ه م ش چ ه د ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ه و ر گ ی ب ر م /1/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت /2/ 1 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ر ي ذ پ ا ن ب ا ن ت ج ا ي ر م ا ت ا م د خ و ع ب ا ن م ع ي ز و ت ر د ل د ا ع ت ه ب ه د ي ك چ ي ب ا ي ت س د شدهاند مستقر ر ه ش ک ي ر د که فعالیتهایی ل ي ل ح ت ر و ظ ن م ه ب ه ک د ش ا ب می ي ه ا ف ر و ي ع ا م ت ج ا ت ا م د خ ي ل ا م ي ر ا د ا ي ن ا گ ر ز ا ب ط ا ق ن ر ي ظ ن خدمات ارائه ی ا ه ن ا ک م ر ب ل م ت ش م سکونتگاه هر. د ش ا ب می ه و ال ع ا ت د د ر گ ع ي ز و ت ن ي م ز ه ص ر ع ر د ر گ ي د ک ي ا ب ط ا ب ت ر ا ر د و ب س ا ن ت م ت ر و ص ه ب د ي ا ب ز ک ا ر م ن ي ا ه ا گ ت ن و ک س ن آ ر د م ظ ن د و ج و ض ر ف ا ب از خدماتي ز ک ا ر م ع ي ز و ت ن ي ي ع ت. د ن ر ي ذ پ ب ر گ ي د ک ي ز ا ا ر ت ا ر ي ث أ ت ن ي ر ت م ک ت ا م د خ ن ي ا ت ي ع م ج ز ا ي ر ت ش ي ب شمار دسترسي ن ا ک م ا ر ب و ع ب ا ن م ص ي ص خ ت ه ک د ن ن ک می ش ال ت و د ن ر ا د ر ا ک و ر س ن آ ا ب ن ا ز ي ر ه م ا ن ر ب ت ا ق و ا ب ل غ ا ه ک ت س ا ي ا ه ل أ س م ا ه ک ر ا پ و ز ب س ي ا ض ف ه ل م ج ر د ز ب س فضای فضایی ع ی ز و ت ی س ر ر ب ه ب ي ل ي ل ح ت ي- ف ي ص و ت ی ا ه ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب شده سعی مقاله ن ی ا ر د. کنند هدايت ا ر ت ا م د خ ز ا ا ت ه د ا د ر ا ر ق شناسایی مورد ا ر د ن ت س ه و ر ب و ر سبز فضای کمبود با ه ک ر ه ش ز ا ی ی ا ه ن ا ک م و ق ط ا ن م ا ت ی ا ه ن و د ز ا د ر پ ب شهرکرد شهر سطح ج ج ی ا ت ن ده ش م ا ج ن ا ت ا ب س ا ح م ه ب ت ی ا ن ع ا ب. ت ش ا د ر ب گامی بتوان شهرکرد سبز فضای کاربری متعادل ع ی ز و ت ی ی ا ت س ا ر ر د ن ا و ت ب ق ی ر ط ن ی ا د د ر ا د ن ا ت س ا هه ه ن ا ر س اا ا ب ه ه ك ت ت س ا ه د ا د ص ص ا ص ت خ ا د د و خ ه ب ا ر ع ب ر م ر ت م 3. 5 م ق ر د ر ک ر ه ش ز ب س ي ا ض ف ه ن ا ر س ه ك د ه د می ن ا ش ن ه د م آ ت س د ب. م ي ت س ه و ر ب و ر ه ق ط ن م و ر ه ش ح ط س ر د ي ر ب ر ا ك ن ي ا د و ب م ك ا ب و د ر ا د ه ل ص ا ف ) ع ب ر م ر ت م 2 1 )7- ن ا م ر و ش ك ي ز ا س ر ه ش و ن ك س م ت ر ا ز و GIS ی ی ا ض ف ع ی ز و ت ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب ل د ا ع ت م ع ی ز و ت د ر ک ر ه ش ز ب س ی ا ض ف : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م 1-

2 ي) ق ن ) ه د ا ز د ي ش م ج ) ي ن ا م ح ر ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ن ي ا ت س ا ه د ش ي ر ه ش ن ي م ز ز ا ه د ا ف ت س ا ي گ ن و گ چ ر د ی ی ا ه گی ن ه ا م ه ا ن د ا ج ي ا ه ب ر ج ن م ر ي خ ا ی ا ه ه ه د ر د ي ر ه ش ه ع س و ت ل ك ش م ا ر ي ر ه ش ي م و م ع ت ا م د خ و ت ال ي ه س ت ه ب ن ا د ن و ر ه ش ي س ر ت س د ه ل ا س م ش ي ا ز ف ا و ه ت خ ا س ي ت ح ا ر و ه ا ف ر ث ع ا ب ه چ ر گ ا ي ن ي ش ن ر ه ش. ) 5 1 : ي د م ح م ( ت س ا ه د ي د ر گ ث ع ا ب ا ر ي ر ه ش ن و ر د ی اا ا ته ت ت ر ف ا س م ن ك ي ل ه د ش اا ا ننه ن ا س ن ا الت ک ا ش م ت ت ب س ن ن ا م ه ه ب د و ش می ر ت ش ي ب ا ه ر ه ش ت ي ع م ج ه چ ر ه ه ك ي ر و ط ه ب ت س ا ه ت ش ا د ل ا ب ن د ه ب ز ي ن ا ر ي ي ا ه ي ر ا ت ف ر گ گ ر ز ب و ك چ و ك ی ا ه ه ا گ ر ا ک ش ي ا ز ف ا ك ي ف ا ر ت ن و چ م ه ي ل ي ا س م خود نوبه ه ب ت ي ع م ج ش ي ا ز ف ا. د و ش می ر ت ش ي ب ز ي ن ي ر ه ش ه ك ي ر و ط ه ب ) 1 1 : ا ي ن د ي ع س ( د ر ا د ل ا ب ن د ه ب ز ي ن ا ر ز ب س ي ا ض ف و ن ا ت خ ر د و جنگلها نابودي ه ل ا ب ز م ج ح ش ي ا ز ف ا ي ك ي. ت س ا ه ت ش ا د ا و ي ش ي د ن ا چاره به ا ر ن ا ز ي ر ه م ا ن ر ب و ن ا ر ظ ن صاحب معضالت ن ي ا ز ا ه ا ر ن ي ا جهت حلللهااا ل ح ت س ا ي ر ه ش ز ب س ي ا ض ف د ا ج ي ا د ن و ر ه ش ي ا ر ب ت س ي ز ل ب ا ق ي ط ي ح م ه ب ي ر ه ش ط ي ح م ر ت ه ب ه چ ر ه ل ي د ب ت و ي ت س ي ز ل ئ ا س م هه ه ك ي ي ل م ا ع ن ا و ن ع ه ب و د ه د ه ئ ا ر ا ي د ا ي ز ي ل ي خ ي ن ا و ر و ي ع ا م ت ج ا ت ا م د خ د ن ا و ت می ز ب س ي ا ض ف. ) 9 2 : ه د ا ز ي ا ض ف ر گ ا ن ي ا ر ب ا ن ب. ) Urich, :1981 )2 ت س ا ه د ش د ي ك ا ت د ر ب ال ا ب ا ر ي ر ه ش ي ع ا م ت ج ا ي گ د ن ز ت ي ف ي ك د ن ا و ت می د ش ا ب ه ت ف ا ي ضرورت شهري ت ا م د خ ز ا ي ش خ ب ز ي ن و ا ه ر ه ش ت ف ا ب ز ا ي ي ز ج ن ا و ن ع ز ا ا د ج د ن ا و ت نمی ه ب ز ب س ه ع م ا ج ي ا ه ز ا ي ن ت ت ي ف ي ك د د ن ا و ت می ه ك م ه م ر ا ي س ب ي ژ ت ا ر ت س ا ك ي ن ا و ن ع ه ب ي ر ه ش ز ب س ي ا ض ف و ا ه ک ر ا پ ر ب ا ه ث ح ب ب ل غ ا ر د. د ش ا ب ي ر ه ش ي م ك ر ظ ن ز ا د ي ا ب ز ب س ي ا ض ف و ر ن ي ا ز ا. ) Girardet, :1998 )25 ت س ا ه د ش د ي ك ا ت د ر ب ال ا ب ا ر ي ر ه ش ي ع ا م ت ج ا ي گ د ن ز ي ا ه ز ا ي ن و ) ا ه ه د ا ج و ا ه ن ا ب ا ی خ ا ه ن ا م ت خ ا س ( ر ه ش ي ك ي ز ي ف م ج ح ا ب ب س ا ن ت م ي ف ي ك لحاظ از ( ه ع م ا ج ن ا ر ذ گ ي ن ا و ر و د ن ا و ت ب ا ت د و ش ه ت خ ا س ن آ ي ت آ ش ر ت س گ د ن و ر و ر ه ش ي ك ي ژ و ل و ك ا ط ي ا ر ش ه ب ه ج و ت ا ب ) ي ت ش ا د ه ب ي ا ه ز ا ي ن و ت غ ا ر ف ت ا ق و ا ي گ د ن ز ه ز و ر م ا. ) 5 4 و 4 4 : ن ا ي ن و ن ج م ( د ش ا ب ه ت ش ا د ي ر م ث م ي ط ي ح م ت س ي ز ي ه د ز ا ب ل ا ع ف ي ز ب س ي ا ض ف ن ا و ن ع ه ب ه د ي چ ي پ ي د ب ل ا ک ي- ي ا ض ف ر ا ت خ ا س ه ب ه ج و ت ا ب ا ه ر ه ش ر د ی ا ه ت ت الی ع ف و اا ا ته ت ت ب س ا ن م و ق ي م ع ت ي ع ا م ت ج ا ي- ي ي ي د ا ص ت ق ا ه ر و د ر ه ز ا ش ي ب ن ا د ن و ر ه ش ي ع ا م ت ج ا و ي ت غ ا ر ف ي گ ن ه ر ف ه د ن ي ا ز ف ي ا ه ز ا ي ن و ي د ا ص ت ق ا و ي ع ا م ت ج ا ر ا ک م ي س ق ت ش ر ت س گ ي ن ي ش ن ر ه ش م ا ظ ن ر د ي ت ا م د خ ی ا ه ت ی ل ا ع ف ن و ز ف ا ز و ر ش ق ن ه ب ه ج و ت ا ب ا ذ ل. ت س ا خدمات به ه ت س ب ا و ي ر گ ي د ت ر و ر ض ي س ر ت س د ه و ح ن و ي ت ا م د خ ز ک ا ر م ش ن ک ا ر پ ي گ ن و گ چ ه ل أ س م و ت س ا ه د م آ د ي د پ ي ر ه ش ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ن و ر ر د ي د ي د ج ه د ش ر ا د ر و خ ر ب ی ا ه ه ه د ن ی زا ف ت ي م ه ا ز ا ز ک ا ر م ه ن و گ ن ي ا ت ا م د خ ت س ا ع ي ز و ت. ) 4 2 : ( د ا ج ي ا ه ب ر ج ن م ت ي ا ه ن ر د ي ر ه ش ز ب س ي ا ه ا ض ف ت س ر د ا ن ي ب ا ي ن ا ك م و ل د ا ع ت م ا ن ی ی ا ه رری ر ا ج ن ه ا ن ز ا و ش ن ك ا ر پ م ك ه د ا ف ت س ا ه ل م ج ب ا خ تتتت نتتت ا ر د ت ي م و ر ح م د ا ج ي ا ب س ا ن م ي ر ا م ع م ح ر ط ه ئ ا ر ا ر د ت ي م و ر ح م د ا ج ي ا ه د ش د ا ج ي ا ز ب س ي ا ه ا ض ف ز ا ن ا ر ب ر ا ك ي ن ا و ر ت ي ن م ا ش ه ا ك ي ر ه ش ي ا م ي س ر د ي گ ت ف ش آ ب س ا ن م ي ه ا ي گ ن ا م د ي چ و ي ع ا م ت ج ا ه د ش روحي قواي د ي د ج ت ي ا ر ب ن ا ك م ن ي ر ت ه ب د و ش ي ب ا ي ن ا ك م ت ق د ه ب ر گ ا ز ب س ي ا ض ف ن ي ا ر ب ا ن ب. ) 7 1 ک ا ر چ ه. ) 5 : ي د م ح ا ( د ی آ می ت س ا و ( ي م س ج ه ب ر ا م ش ه ب و : و ت س ا ي ر ه ش ت ا م د خ ز ا ي ش خ ب ز ي ن و ا ه ر ه ش ت ف ا ب ز ا ي ئ ز ج ن ا و ن ع ه ب ز ب س ي ا ض ف و ي م ك ر ظ ن ز ا ز ب س ي ا ض ف و ر ن ي ا ز ا. د ش ا ب ي ر ه ش ه ع م ا ج ي ا ه ز ا ي ن ز ا ا د ج د ن ا و ت می ن ي ف ي ك ا ب ب س ا ن ت م د ي ا ب ا ت د و ش ه ت خ ا س ن آ ي ت آ ش ر ت س گ د ن و ر و ر ه ش ي ك ي ژ و ل و ك ا ط ي ا ر ش و ه ع م ا ج ي ا ه ز ا ي ن و ر ه ش ي ك ي ز ي ف م ج ح ن ا و ن ع ه ب د ن ا و ت ب ي ر ه ش ن ا ر ي د م و ن ا ص ص خ ت م م و م ع ر ب ه ز و ر م ا. د ش ا ب ه ت ش ا د ي ر م ث م ي ط ي ح م ت س ي ز ي ه د ز ا ب ل ا ع ف ز ب س ي ا ض ف م ت س ي س از استفاده ت ي م ه ا. ت س ا ن ك م م ر ي غ ي ت ن س ي ا ه ر ا ز ب ا ا ب ا ه ر ه ش ف ل ت خ م ر و م ا ه ر ا د ا و ت ي ر ي د م ه ك ه د ي د ر گ ص خ ش م

3 ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ت ی ع ض و ر ب ی ل ی ل ح ت م- ت س ي س ت ا ع ال ط ا ر و آ م ا س ر س ش ي ا ز ف ا و ا ه ر ه ش ع ي ر س ش ر ت س گ ا ب ي ر ه ش ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ر د ي ي ا ي ف ا ر غ ج ت ا ع ال ط ا. ) : ه د ا ز ج ر ف ( ت س ا ه د ش ن ش و ر د ن و ش ش ز ا د ر پ ي ر ه ش ت ي ر ي د م ي ا ر ب د ي ا ب ه ك ت س ا ن ي ا ر گ ن ا ي ا م ن ت س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ ن آ ي ر ه ش ز ب س ي ا ض ف ل ي ل ح ت و ي س ر ر ب ه ب ش ه و ژ پ ن ي ا ر د ه ك د ر ك ر ه ش ر ه ش ه ك ر ث ك ا ع ي ز و ت ه و ح ن ه ك ي ر و ط ه ب د ر ا د ن ب س ا ن م و ب و ل ط م حالت گانه ه س ی ح ا و ن ر د د و ج و م ز ب س ي ا ض ف ي ي ا ض ف ع ي ز و ت ي ر ا ي س ب و د ن ر ا د ك ر ت ش م ش ش و پ ه ك ت س ا ی ها ن و گ ه ب ز ب س ي ا ه ي ا ض ف ز ا ش ش و پ ت ح ت ه د و د ح م ز ا ج ر ا خ ح و ط س و و د ناحیه جمعيت د ص ر د 3 1 ك ي ه ی ح ا ن ت ي ع م ج د ص ر د 2 3 ا ه ن ت ه ك ي ر و ط ه ب د ن ت س ه ا ه ک ر ا پ ت ي ع م ج د ص ر د 8 ن ي ا و م ي ت س ه و ر ب و ر ي ر ب ر ا ك ن ي ا د ا ي ز م ك ا ر ت ا ب ت ال ح م ز ا ي خ ر ب ر د ن ي ن چ م ه. د ن ش ا ب می ا ه ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه س ه ی ح ا ن ی ز ا س ر ه ش ه ن ا ر س ن ي ن چ م ه. د ن ش ا ب می م و ر ح م ا ه ن آ ه ب ب س ا ن م و ع ي ر س ي س ر ت س د ز ا ح و ط س ز ا ي ر ا ي س ب ه ك ت س ا ي ل ا ح ر د ا ب ه ك د ش ا ب می ع ب ر م ر ت م 3. 5 د ر ك ر ه ش ز ب س ی ا ض ف د ر ا د ن ا ت س ا ه ن ا ر س. م ي ت س ه ه ج ا و م ر ه ش ح ط س ر د ن آ د و ب م ك ا ب و د ر ا د ه ل ص ا ف ع ب ر م ر ت م ن ك س م ت ر ا زززززز ز ز زز وز ي د ا ه ن ش ي پ و ي ز ا س ر ه ش ) ( ( ( ي س ر ر ب ن ي ا د ع ب ه ل ح ر م ر د و د و ش می ه ت خ ا د ر پ د ر ك ر ه ش ز ب س ي ا ض ف ه ن ا ر س و ح و ط س ي ب ا ي ز ر ا ه ب ا د ت ب ا ش ه و ژ پ ن ي ا ر د ا ذ ل ر د. م ي و ش ه ا گ آ د ر ا د د و ج و ن ا م ر و ش ك د ر ا د ن ا ت س ا ا ب ه ك ی ها ل ص ا ف و ا ه د و ب م ك ه ب ا ت د و ش می م ا ج ن ا ه ن ا گ و د ق ط ا ن م ح و ط س ر د د ا ج ي ا به منجر ت ي ا ه ن ر د ي ر ه ش ز ب س ي ا ه ا ض ف ت س ر د ا ن ي ب ا ي ن ا ك م و ل د ا ع ت م ا ن ع ي ز و ت ه ك ن ي ا ه ب ه ج و ت ا ب ي د ع ب م ا گ ر د ت ي م و ر ح م د ا ج ي ا ه د ش د ا ج ي ا ز ب س ي ا ه ا ض ف ز ا ن ا ر ب ر ا ك م ك ه د ا ف ت س ا ه ل م ج ز ا ی ی ا ه ری ا ج ن ه ا ن ي ا م ي س ر د ي گ ت ف ش آ ب س ا ن م ي ه ا ي گ ن ا م د ي چ و ب ا خ ت ن ا ر د ت ي م و ر ح م د ا ج ي ا ب س ا ن م ي ر ي گ ش ي پ ت ه ج ر د د و ش می ي ع ا م ت ج ا فضايي توزيع ي س ر ر ب ه ب ل ئ ا س م ن ي ا ز ا ي ر ه ش ي ر ا م ع م ح ر ط ه ئ ا ر ا و ي ن ا و ر ت ي ن م ا ش ه ا ك ه د ا ف ت س ا ا ب اا ا که ک ک ر ا پ ع ي ز وووووو تو عدم صورت ر د ا ت د و ش می ه ت خ ا د ر پ جغرافيايي اطالعات م ت س ي س ر د د و ج و م ي ا ه ر گ ل ي ل ح ت و ع ب ا و ت ز ا ن ا ك م به مناسب ت ي ز ك ر م ا ه ک ر ا پ ي ت ا م د خ ش ش و پ ن د ر ك ص خ ش م ي ا ر ب ه ك ب ش ی ا ه ل ی ل ح ت ز ا ي ب ا ي ز ر ا ن ي ا ر د. د و ش ه ت خ ا د ر پ ا ه ن آ ي ن ي ز گ ر ف ا ب ا ه ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ت ح ا س م ن ي ي ع ت ر د ن س ي ت ي د ب ل ا ك ت ا م ي س ق ت ز ك ا ر م ه ب ت ب س ن ا ه ک ر ا پ ت ي ع ض و ن ي ي ع ت ت ه ج و ه ي ز ج ت و ش 3 ش ش ر ب مم 2 م ا غ د ا ي 1 ي ي ب ا ي ت ح ا س م ع ب ا و ت و ر ا گ ز ا س ا ن ی ا ه بری ر ا ک ه ب ت ب س ن ا ه ک ر ا پ ت ي ع ق و م ي ب ا ي ز ر ا ي ا ر ب. د و ش می ه د ا ف ت س ا ي ر ا م آ ل ي ل ح ت ف ا د ه ا ی- ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ی ا ه د ر ا د ن ا ت س ا ا ب ن آ ق ا ب ط ن ا و د ر ك ر ه ش ر ه ش ز ب س ي ا ض ف د و ج و م ع ض و ي س ر ر ب و ت خ ا ن ش ی- ر ه ش ن و ر د ای ه ک ر ا پ ی ب ا ی ز ر ا ل ي ل ح ت ر و ظ ن م ه ب ي ي ا ي ف ا ر غ ج ت ا ع ال ط ا م ت س ي س ز ا ه د ا ف ت س ا ر- ظ ن د ر و م ف ا د ه ا د ر ب ش ي پ جهت سبز ي ا ض ف ن ا ز ي ر ه م ا ن ر ب و ن ا ص ص خ ت م ه ب ن د ي ش خ ب ن ا و ت ه ي ض ر ف د- ش ا ب می ن ق ب ط ن م ي ر ه ش ز ب س ي ا ض ف ي ا ه د ر ا د ن ا ت س ا و ا ه ر ا ي ع م ا ب د ر ك ر ه ش ر ه ش ر د ز ب س ي ا ض ف ي گ د ن ك ا ر پ و ه ن ا ر س د ش ا ب می ي ر ه ش ن و ر د ای ه ک ر ا پ ی ب ا ی ز ر ا ي ا ر ب ي ب و ل ط م م ت س ي س GIS(( ي ي ا ي ف ا ر غ ج ت ا ع ال ط ا 1 - Calculate Area 2- Merge 3- Clip

4 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ن ي ش ي پ ن ی ا ر د ه ک د و م ن ه ر ا ش ا ) ( ي د ب ع خالد نامه ن ا ي ا پ ه ب ن ا و ت می ه ت ف ر گ ت ر و ص ه ن ی م ز ن ی ا ر د ه ک ی ت ا ع ل ا ط م ه ل م ج ز ا ي ا ه ر و ت ك ا ف ل ا م ع ا ز ا س پ و ا. ت س ا ه ت خ ا د ر پ ج د ن ن س ر ه ش ك ي ه ي ح ا ن ي ر ه ش ز ب س ي ا ض ف ي ر ب ر ا ك ی س ر ر ب ه ب ه م ا ن ن ا ی ا پ د و ج و م ی اا ا که ک ک ر ا پ ه ك د ر ك ص خ ش م د ر و آ ت س د ب ل د م ز ا ه ك ي ج ي ا ت ن و ه ل ح م س ا ي ق م ر د ك ر ا پ ي ب ا ي ن ا ك م ر م ا ر د ر ث ؤ م ي و گ ب ا و ج د ن ا و ت ممی م ن ومساحت تعداد ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ن ا د ن و ر ه ش ز ا ي ن ن د ر ك ع ف ت ر م د ع ب ز ا م ه و ي ب ا ي ن ا ك م د ع ب ز ا م ه د و م ن ه ر ا ش ا 5( ( ي د ن و ي ه ا ش د م ح ا ه م ا ن ن ا ی ا پ ه ب ن ا و ت می ر گ ی د ه ن و م ن. د ش ا ب ج د ن ن س ر ه ش ك ي ه ق ط ن م ن ا ن ك ا س ي ا ه ز ا ي ن ي ا ه ر ا ي ع م ف ي ر ع ت ا ب و ه ت خ ا د ر پ ز ب س ي ا ض ف ي ي ا ض ف ل ي ل ح ت ه ب د ا ب آ م ر خ ر ه ش ز ب س ي ا ض ف ي ب ا ي ن ا ك م ر و ظ ن م ه ب ن آ ر د ه ک ي د ن ب اولويت اهميت ب ي ت ر ت ه ب ا ر ب س ا ن م ی ا ه ن ی م ز ا ه ن آ ي ه د ن ز و و ق ي ف ل ت و ر ظ ن د ر و م ی ا ه ه ی ال ه ي ه ت و ي ب ا ي ن ا ك م ي ك ي د ز ن ي ن و ك س م ز ك ا ر م ه ب ي ك ي د ز ن : ت س ا ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ر ي ز ح ر ش ه ب ا ر ي ي ا ه ر ا ي ع م ي ب ا ي ن ا ك م ر و ظ ن م ه ب و ا. ت س ا ه د ر ك و ي ط ا ب ت ر ا ه ك ب ش ه ب ي س ر ت س د ي ر ه ش ت ا ز ي ه ج ت و ت ا س ي س ا ت ه ب ي ك ي د ز ن ي گ ن ه ر ف ز ك ا ر م ه ب ي ك ي د ز ن ي ش ز و م آ ز ك ا ر م ه ب ه د ر ك ه ي ه ت ا ر ر ظ ن د ر و م ي ت ا ع ال ط ا ی ا ه ه ی ال ه د ش ف ي ر ع ت ي ا ه ر ا ي ع م س ا س ا ر ب ب ي ت ر ت ن ي د ب. د ع ت س م ی ا ه ن ی م ز ه ب ي س ر ت س د س ا س ا ر ب ا ه هه ه الی ي ه د ن ز و ی هه ه ل ح ر م. ت س ا ه د ش م ا ج ن ا ر ا ذ گ ر ي ث ا ت ل م ا و ع ز ا ه ل ص ا ف س ا س ا ر ب ك ي ر ه ي ر ا ذ گ ش ز ر ا و ي د ا ب ع ل ي ع ا م س ا ه م ا ن ن ا ی پ ر گ ی د ه ن و م ن د. ن ا ه د ش ي ي ا س ا ن ش د ع ت س م ی ا ه ن ا ک م و ه د ش م ا ج ن ا ي ت ب س ن ا ي ي د ن ب ه ج ر د ي ه د ن ز و ن ن ي ا ه ب و ا. ت س ا ه ت خ ا د ر پ ن ا د ه ا ز ي ر ه ش ه س ه ق ط ن م ر د ز ب س ي ا ض ف ي ر ب ر ا ك ي ن ا ك م ي- ي ا ض ف ل ي ل ح ت ه ب : ) ( ن ا د ن ك و ج ن ن ي ع ر د و د ر ا د ه ل ص ا ف ي ر ه ش ز ب س ي ا ض ف د ر ا د ن ا ت س ا ا ب ه س ه ق ط ن م ز ب س ي ا ض ف د و ج و م ع ض و ه ن ا ر س ه ك ت س ا ه د ي س ر ه ج ي ت ن ن ي ا ر د ر ا و ل ب ه د ز ي س و ن ا د ي م ه د ز ا ي ك ر ا پ ش ش ا ه ن ت ه ك ن ا ن چ ت س ا ب س ا ن ت م ا ن و ل د ا ع ت م ا ن ر ا ي س ب ز ي ن ن آ ي ي ا ض ف ع ي ز و ت ل ا ح ی ا ه ن ی زز ز ب س هه ه ن و گ رر ر ه د د ق ا ف ن آ ب ر غ و ب و ن ج ر د ص و ص خ ه ب ه س ه ق ط ن م ي ر ه ش ي ا ه ا ض ف ر ي ا س و د ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه ق ط ن م رر ر ظ ن ر د و نن ن ا د ه ا ز هه ه س هه ه ق ط ن م ي ي ت آ لل ل ا س ه د ت ي ع م ج ي ن ي ب ش ي پ ر د د و خ ت ا ب س ا ح م ه ب ه ج و ت ا ب ن ي ن چ م ه و ا. د ن ش ا ب می د د ي د ج زز ز ب س ي ي ا ض ف نن ن ا ز ي م هه ه ب س ا ح م هه ه ب هه ه ق ط ن م ن ي ا ي ط ي ح م ط ي ا ر ش س ا س ا ر ب ع ب ر م ر ت م 8 ي ر ه ش ه ن ا ر س ل ق ا د ح ن ت ف ر گ ه ه ع س و ت ي ا ر ب ي ض ا ر ا ك ي ژ و ل و ك ا ن ا و ت ي ب ا ي ز ر ا ه ج ت: ) ( ي ن ا ز ر ك ي م ال غ ا ر ت ي م ه م ا ن ن ا ی ا پ ر گ ی د ه ن و م ن ت. س ا ه ت خ ا د ر پ هه ه ي ا پ ت ت ا ع ال ط ا ا ت س ا ر ن ي ا ر د. ت س ا ه ت خ ا د ر پ ك ي ژ و ل و ك ا ع ب ا ن م ز ا ه ي ا پ ت ا ع ال ط ا ل ي ل ح ت و ه ي ز ج ت و ي س ر ر ب ه ب ز ب س ي ا ض ف هه ه ب ي ي ي ا ي ف ا ر غ ج اای ا ته ت ت ه ج و ب ب ي ش ا ي ر د ح ط س ز ا ع ا ف ت ر ا ای ه ه ش ق ن و ه د ش ه ي ه ت ه ش ق ن ت ر و ص ه ب ي ك ي ز ي ف ع ب ا ن م ل م ا ش رر ر ب رر ر گ ي د ف ف ر ط ز ا. د د ي د ر گ جج ج ا ر خ ت س ا : 1 ي م و ق ر ه ش ق ن ي و ر ز ا ن ي م ز ل ك ش ي ا ه د ح ا و ه ش ق ن ه ب ي ب ا ي ت س د ر و ظ ن م مم م ت س ي س ا ب س ال ك ت ح ت ت ش ه و س ال ك ج ن پ ر د ا ر ج ر ك ر ه ش ای ه ک ا خ ه ش ق ن ه د ش م ا ج ن ا ي س ا ن ش ك ا خ ت ا ع ل ا ط م س ا س ا س س ا س ا رر ر ب ا ه هه ه ش ق ن ق ق ي ف ل ت ش و ر ز ا ي ب ا ي ز ر ا مم م ا ج ن ا ت ت ه ج. ت ت س ا ه د ر و آ ر د ي م و ق ر ت ر و ص ه ب ي ي ا ي ف ا ر غ ج ت ا ع ال ط ا هه ه ش ق ن ت ت ي ا ه ن ر د و د د ش ه د ا ف ت س ا ج ر ك ر ه ش ي ا ر ب ه د ش ه ي ه ت ز ب س ي ا ض ف ي ر ب ر ا ك ي ك ي ژ و ل و ك ا ل د م و ر ا ز ف ا م ر ن ی ا ه ت ی ل ب ا ق م م ك ا ر ت ل ل ث م ي ي ا ه ر و ت ك ا ف ز ا : ) ( ي د م ح م ي ل ع د ا ز ر ي ش ه ل ا ق م ر گ ی د ه ن و م ن ت. س ا ه د ر ك ه ي ه ت ا ر ز ب س ي ا ض ف ن ا و ت ي ي ا ه ن ش و ر ز ا ي ي ه د ن ز و ي ي ا ر ر ب ن ن ي ن چ م ه و ه د ر ك ه د ا ف ت س ا ت ي ع م ج ر پ ز ك ا ر م ز ا ه ل ص ا ف ا ه ن ا ب ا ی خ ي ك ي د ز ن و ي ر و د ت ي ع م ج ي ي ر ه ش اای ا که ک ک ر ا پ ي ي ب ا ي نن ن ا ك م ه ب GIS ا ب و ه د ر ك ه د ا ف ت س ا ي ز ا ف ق ط ن م ز ا ا ه ه ی ال ب ي ك ر ت ي ا ر ب و ي ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ي ل ح ت ت س ا ه ت خ ا د ر پ ن ا ه ف ص ا ك ي ه ق ط ن م

5 ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ت ی ع ض و ر ب ی ل ی ل ح ت ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ل ل ک ت ت ح ا س م ز ا د د ص ر د 1 1 3/ 1 ا ا ا ب ي ر ق ت ( ر ا ت ک ه د و د ح ي ت ح ا س م ا ب و ي ر ا ي ت خ ب و ل ا ح م ر ا ه چ ن ا ت س ا ز ك ر م د ر ك ر ه ش ي ي ق ر ش ل ل و ط ر د د ر ک ر ه ش ر ه ش ي ي ا ي ف ا ر غ ج ت ي ع ق و م ر ظ ن ز ا. د ر ا د ر ا ر ق ا ي ر د ح ط س ز ا ر ت م ر ب غ ل ا ب ي ع ا ف ت ر ا ا ب ) ن ا ت س ا ع ع ق ا و ه ق ي ق د 0 2 و ه ج ر د 2 3 ا ت ه ق ي ق د 7 1 و ه ج ر د 2 3 و ي ل ا م ش ض ر ع و ه ق ي ق د 2 5 و ه ج ر د 0 5 ا ت ه ق ي ق د 0 5 و ه ج ر د 0 5 ت. س ا ه د ش ا ه ش و ر و د ا و م ه ع ل ا ط م د ر و م ر ه ش ی ی ا ی ف ا ر غ ج ت ی ع ق و م 1- ه ر ا م ش ه ش ق ن د ر ک ر ه ش ر ه ش ع م ج ح ر ط : ع ب ن م بر تحقيق ن ي ا ز ا ي ن د ر و م ت ا عا ل ط ا. ت س ا ه د و ب ي ل ي ل ح ت ي- ف ي ص و ت ی ا ه ش و ر ز ا ي ب ي ک ر ت ش ه و ژ پ ن ي ا ق ي ق ح ت ش و ر ی اا ا نه ا م ز ا س ر د ع و ض و م ا ب ط ب ت ر م ن ا س ا ن ش ر ا ک ا ب ه ب ح ا ص م ق ي ر ط ز ا ه ک ت س ا ه د و ب ق ي ق ح ت ف ا د ه ا و ت ا ي ض ر ف ع و ن ب س ح ع م ا ج ی ا ه ح ر ط ن ک س م و س و ف ن ي م و م ع ي ر ا م ش ر س ي ل ي ض ف ت ج ي ا ت ن ه ط و ب ر م و و ر ه ش ي ل ي ص ف ت : 1 ی اا ا ههه ه ش ق ن ييييييييي يي ايي ه ر ا ز ف ا م ر ن ق ي ر ط ز ا ش ه و ژ پ ن ي ا ه د م آ ت س د ب ی ا ه ه د ا د ج ي ا ت ن. ت س ا ه د م آ ت س د ب ر ه ش ي ل ي ص ف ت و د و ج و م ع ض و. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ل ي ل ح ت و ه ي ز ج ت و ي س ر ر ب د ر و م GIS Auto Cad ث ح ب و ا ه ه ت ف ا ی GIS ي ل ي ل ح ت ع ب ا و ت ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ن ا گ ه س ی ح ا و ن ر د د ر ک ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ي ي ا ض ف ع ي ز و ت ي ب ا ي ز ر ا ی ا ه ی ح ا ن ی ا ه ک ر ا پ و ه ی ح ا ن ز ک ا ر م ی د ر ک ل م ع ع ا ع ش ی س ر ر ب - ح ا ن ز ا ک ا ر م ز ا ر و د ا ا ت ت ب س ن ل ص ا و ف ر د ا ه ک ر ا پ ن ی ا ه ک د ر ا د د و ج و ی ا ه ی ح ا ن ک ر ا پ 6 ر ه ش ح ط س ر د ) )2 ل ک ش س ا س ا ر ب ن ی ا ح ط س ر د ه ک د ن ش ا ب می ی د ر ک ل م ع ع ا ع ش ک ی ی ا ر ا د ا ه کاربری ر ه ش ک ی ی د ب ل ا ک ت ا م ی س ق ت ر د. د ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ع ا ع ش ر د ی ی ا ض ف توزیع بحث ر د م ه ) ک ر ا پ ( ری ه ش ز ب س ی ا ه ا ض ف د ن ه د می ه ئ ا ر ا ا ر ز ا ی ن د ر و م ت ا م د خ د و ج و م جمعیت به

6 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا هه ه حی ا ن ک ر ا پ ک ی ه ی ح ا ن س ا ی ق م ر د ل ا ث م ر و ط ه ب و. د ش ا ب می ت و ا ف ت م ی ا ه ع ا ع ش ی ا ر ا د ر ه ش ک ی ی د ب ل ا ک ت ا م ی س ق ت ک ی ه ی ح ا ن س ا ی ق م ر د د ن ه د د و خ ش ش و پ ت ح ت ا ر ه ی ح ا ن ت ی ع م ج د ن ا و ت ب ا ت د ن ر ی گ ر ا ر ق ه ی ح ا ن ز ک ر م ع ا ع ش ر د ی ت س ی ا ب می ی اا ا که ک ک ر ا پ ی ا ر ب ر ت م ع ا ع ش ش خ ب ن ی ا ر د ه ک د ش ا ب می ر ت م ی د ر ک ل م ع ع ا ع ش ی ا ر ا د ی ا ه ی ح ا ن ک ر ا پ ي ح ا ووووو وو ن ز ك ا ر م ه ب ت ب س ن د ر ک ر ه ش ی ا ه ی ح ا ن ای ه ک ر ا پ ه ت ف ر گ ت ر و ص ی ا ه بررسی ر د. ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ی ا ه ی ح ا ن ه ه ه ش ق ن ر د ه ک ر و ط ن ا م ه. ت س ا ه د ش ن ت ي ا ع ر ت ي ز ك ر م ر ا ي ع م ه ب ت ب س ن ا ه ک ر ا پ ي ر ي گ ر ا ر ق ت ي ع ق و م و د ن ر ا د ي د ا ي ز ه ل ص ا ف ی اا ا که ک ک ر ا پ ب س ا ن م ا ن ع ی ز و ت د ش ا ب می ن ی ک ی ا ه ک ر ا پ ی د ر ک ل م ع ع ا ع ش ه ب ی ح ا و ن ز ک ا ر م ع ا ع ش ه د ش ه د ا د ن ا ش ن )2( ه ر ا م ش ه ب و د ن ش ا ب ه ت ش ا د ع ا ع ش ل خ ا د ت ر گ ی د ک ی ا ب 2 و 3 ه ی ح ا ن ی ا ه ک ر ا پ ه ک ه د ش ع و ض و م ن ی ا ر ج ن م ر ه ش ح ط س ر د ی ا ه ی ح ا ن ی اا ا که ک ک ر ا پ د ا ی ز ت ع س و ل ی ل د ب ه ت ب ل ا د ن ا ه د ا د د و خ ش ش و پ ت ح ت ا ر ر گ ی د ک ی ی ح ا و ن ز ک ا ر م ت ح ت ت ی ع م ج ش ش و پ ی ا ج ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ی ر ت م ع ا ع ش ر گ ی د ک ی ر ا ن ک ر د ن ا و ن ا ب و ر د ا م ت ل م ی ا ه ک ر ا پ و 1 ه ی ح ا ن ر د ی ب و ن ج و ی ل ا م ش ن ا ج ی ل ه ت ه ک. ت س ا ه د ش د و خ ی ح ا و ن ح ط س ر د ی ا ه ی ح ا ن ی ا ه ک ر ا پ ن ی ا ی د ر ک ل م ع ع ا ع ش ل خ ا د ت ه ب ر ج ن م ا ه ک ر ا پ ن ی ا ی ا ر ب ه د ش ر و ط ه ب ( ری ر ر ه ش ی اا ا که ک ک ر ا پ ه ب ر ه ش ر ض ا ح ل ا ح ی ل گ ن ج ی ا ه ک ر ا پ ل ی د ب ت ی ا ج ه ب ن ا و ت می ه ک ع و ض و م ن ی ا ه ب ه ج و ت ل خ ا د ت ز ا ر ت ر و د ل ص ا و ف و ع ا ع ش ر د ع ق ا و ن ی ن ک ا س ز ا ی ن ن ی م أ ت ر ب ه و ال ع د ی د ج ی ا ه ی ح ا ن ی ا ه ک ر ا پ ث ا د ح ا ا ب ) ت ل م ه ن و م ن ا ت ه ی ح ا ن ز ک ر م ه ل ص ا ف ه ك د ش ص خ ش م م ي ر ح د ا ج ي ا ت ا ي ل م ع ا ب. د و م ن ی ر ی گ و ل ج ر گ ی د ک ی ا ب ا ه ک ر ا پ ی د ر ک ل م ع ع ا ع ش پ ه ل ا ص ا ف ا ا ت ت ب س ن ه ک د ش ا ب می ر ت م د و د ح ی ب و ن ج ن ا ج ی ل ه ت ک ر ا پ ا ت ه ل ص ا ف و ر ت م ی ل ا م ش ن ا ج ی ل ه ت ک ر ا پ و ر ت م د و د ح ن ا ز ا ب ن ا ج ک ر ا پ ا ت ز ک ر م ه ل ص ا ف 2 ه ر ا م ش ه ی ح ا ن ح ط س ر د ا م ا. د ش ا ب می ب س ا ن م ه ی ح ا ن ز ک ر م ا ب ی ها ی ح ا ن ز ک ر م ا ب 2 ی ح ا و ن ی ا ه ک ر ا پ ب س ا ن م ی ه د ش ش و پ م د ع ه د ن ه د ن ا ش ن ه ک د ش ا ب می ر ت م د و د ح ر ه ش ی د و ر و ک ر ا پ ا ب. د ش ا ب می ر ت م د و د ح ی ا ه ی ح ا ن ک ر ا پ ا ت ه ی ح ا ن ز ک ر م ه ل ص ا ف 3 ه ر ا م ش ه ی ح ا ن ح ط س ر د د ش ا ب می ه ی ح ا ن ه ي ح ا ن ز ك ا ر م ه ب ت ب س ن ی ا ه ی ح ا ن ی ا ه ک ر ا پ ي ر ي گ ر ا ر ق ت ي ع ض و : ) )2 ه ر ا م ش ل ک ش د ر ک ر ه ش ر ه ش ع م ا ج ح ر ط : ع ب ن م

7 ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ت ی ع ض و ر ب ی ل ی ل ح ت ه ی ح ا ن ی ا ه ک ر ا پ و ه ي ح ا ن ز ک ا ر م ی د ر ک ل م ع ع ا ع ش : ) )3 ه ر ا م ش ل ك ش د ر ک ر ه ش ر ه ش ع م ا ج ح ر ط : ع ب ن م ك ر ا پ ه- ه ه ن ا گ ه س ی ح ا و ن ی ا ه ک ر ا پ ي ي ا ض ف ع ي ز و ت و ي ت ا م د خ ش ش و پ ن ي ي ع ت ر د ه ك ب ش ل ي ل ح ت ل ص ا ح ج ي ا ت ن : ه ی ح ا ن ي گ ي ا س م ه ي گ ي ا س م ه ی اا ا که ک ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه ق ط ن م د ص ر د 7. 2 د و د ح 1 ه ی ح ا ن ح ط س ر د -. د ه د می ر ا ر ق د و خ ش ش و پ ت ح ت ا ر ه ی ح ا ن ت ي ع م ج. د ن ت س ه ح ط س ن ي ا ز ا رر ر ف ن ت ح ت ه ق ط ن م د ص ر د 7. 2 د و د ح 2 ه ر ا م ش ه ی ح ا ن ح ط س ر د : 2 ه ی ح ا ن ي گ ي ا س م ه ك ر ا پ -. د ه د می ر ا ر ق د و خ ش ش و پ ت ح ت ا ر ه ی ح ا ن ت ي ع م ج ز ا ر ف ن ح ط س ن ي ا. د ن ت س ه ش ش و پ ي گ ي ا س م ه ی اا ا که ک ک ر ا پ ح ط س ن ي ا. د ن ت س ه ي گ ي ا س م ه ی ا ه ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه ی ح ا ن ت ی ع م ج ز ا د ص ر د 0 1 د و د ح : 3 ه ی ح ا ن ي گ ي ا س م ه ك ر ا پ -. د ه د می ر ا ر ق د و خ ش ش و پ ت ح ت ا ر ه ی ح ا ن ت ي ع م ج ز ا ر ف ن ی گ ی ا س م ه ای ه ک ر ا پ ي د ر ك ل م ع ع ا ع ش : ) )4 ه ر ا م ش ل ك ش د ر ک ر ه ش ر ه ش ع م ا ج ح ر ط : ع ب ن م

8 ك- ر ا پ ك- ر ا پ ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف : ه ی ح ا ن ی ها ل ح م ی گ ی ا س م ه د ح ا و ش خ ب و د ر د ل ق ا د ح ه ک د ش ا ب می ر ه ش ت ال ح م ز ا ر گ ی د ی ک ی م ه ن ا ر و آ ن ف ه ل ح م : ن ا ر و آ ن ف ه ل ح م - این شمالی ش خ ب ا ه ن ت ) )5 ه ر ا م ش ه ش ق ن س ا س ا ر ب. د ش ا ب می ) ی ط ی ح م ت س ی ز ی ز ا س ر ه ش ( ز ب س ی ا ض ف د ق ا ف ی ا ه ی ح ا ن و 6 د و د ح ا ه ن ت ع ب ر م ر ت م ت ح ا س م ع و م ج م ز ا ع ق ا و ر د د ش ا ب می ن ا ی گ ن ه ر ف ه ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه ل ح م و ل ا ح م ر ا ه چ و ن ا ی گ ن ه ر ف ه ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت د ص ر د 0 2 د و د ح ی ر ف ن ت ی ع م ج ز ا و ت ح ا س م ز ا د ص ر د ت ی ع ق و م ن د و ب ب س ا ن م ا ن ت ل ع ه ب ا م ا ه ل ح م ب و ن ج ر د ی ها ل ح م ک ر ا پ ک ی د و ج و ا ب ه ت ب ل ا. د ن ر ا د ر ا ر ق ه ل ح م ب و ن ج ک ر ا پ ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ) )5 ( ( ه ر ا م ش ه ش ق ن ر د ه ک ر و ط ن ا م ه د ن ر ب می ه ر ه ب ن ا ی گ ن ه ر ف ه ل ح م ی ا ه ک ر ا پ ز ا ر ت ش ی ب ه ل ح م ن ی ن ک ا س ن آ. د ن ش ا ب می ن ی ک ر ا پ چ ی ه ش ش و پ ت ح ت ه ل ح م ی ز ک ر م ش خ ب ت س ا ر ا ر ق ه ل ح م ز ک ر م ز ا ر ت ر و د ه ل ص ا ف ر د ه ک ت س ا ی ها ل ح م ک ر ا پ ک ی ی ا ر ا د ی ر ا د ر ه ش ی و ک ه ل ح م : ی ر ا د ر ه ش ی و ک ه ل ح م ه ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه ل ح م ت ح ا س م ز ا د ص ر د 2. 3 ا ه ن ت ه ل ح م ی ر ت م ت ح ا س م ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه ت ف ر گ. د ن ر ا د ر ا ر ق ه ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه ل ح م ت ی ع م ج ز ا د ص ر د 2 ز ا ر ت م ک ه ل ح م ی ر ف ن ت ی ع م ج ز ا و ت ب س ن ه د ش ب ب س ی ها ل ح م ک ر ا پ ی ال ا ب ز ک ر م ت. د ر ا د د و ج و ی ها ل ح م ک ر ا پ 3 ه م ش چ ر س ه ل ح م ح ط س ر د : ه م ش چ ر س ه ل ح م ز ا د د ص ر د 5 7 و د ح د ت ح ا س م ه ب ه ج و ت ا ب د ن ر ی گ ر ا ر ق ی ها ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه ل ح م ت ی ع م ج ز ا ی ی ال ا ب ک ر ا پ پوشش تحت د ص ر د 9 6 د و د ح ه ل ح م ی ر ف ن ت ی ع م ج ز ا و ه ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه ل ح م ت ح ا س م. د ن ش ا ب می ی ها ل ح م ر د ی هها ه ل ح م ک ر ا پ و د و ) ی ب و ن ج و ی ل ا م ش ن ا ج ی ل ه ت ( ی ا ه ی ح ا ن ک ر ا پ و د ی ر ی گ ر ا ر ق ظ ا ح ل ه ب ه ل ح م ن ی ا : ن ا ی گ ن ه ر ف ه ل ح م ر ت م ت ح ا س م ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه ن ی ه ب ت ی ع ض و ک ی ر د ز ب س ی ا ض ف ع ی ز و ت ظ ا ح ل ز ا 1 ه ی ح ا ن ح ط س د و د ح ه ل ح م ی ر ف ن ت ی ع م ج ز ا و د ن ش ا ب می ی ها ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه ل ح م ز ا د ص ر د 4 2 حدود محله ی ع ب ر م ه ل ح م ح ط س ر د ی ا هه ه حی ا ن ک ر ا پ و د د و ج و ه ب ه ج و ت ا ب. د ن ر ب می ه ر ه ب ی ها ل ح م ی ا ه ک ر ا پ ز ا ه ل ح م ت ی ع م ج ز ا د ص ر د 7 5 ه ل ح م ا ه ن ت و د ن ر ی گ ر ا ر ق د و ج و م ی ا ه ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه ل ح م ت ی ع م ج و ت ح ا س م ز ا د ص ر د 8 9 ه ب ک ی د ز ن ه د ش ب ب س. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ی ل آ ه د ی ا ت ی ع ض و ر د ز ب س ی ا ض ف ت ی ع ض و ظ ا ح ل ز ا ه ک د ش ا ب می ر ه ش ح ط س ر د 2: ه ی ح ا ن ی ها ل ح م و د ش ا ب می ی ها ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه ل ح م ت ح ا س م ز ا د ص ر د 9 ا ه ن ت ه ل ح م ت ح ا س م ه ب ه ج و ت ا ب : ه ن ه پ ن و ر ب ه ل ح م - ت ی ع م ج ز ا د ص ر د 1 6 د و د ح ه ک د ن ش ا ب ممی م ی ها ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ر ف ن ه ل ح م ی ر ف ن ت ی ع م ج ز ا ب ب س ه ل ح م ن ی ا ح ط س ر د ی ها ل ح م ک ر ا پ ه س د و ج و. د ن ش ا ب می ه ن ه پ ن و ر ب ه ل ح م ح ط س ر د ی ها ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت. ت س ا ه د ش ه ل ح م ن ی ا ح ط س ر د ت ی ع م ج ب س ا ن م ی ه د ش ش و پ ز ا و د ش ا ب می ی ها ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه ل ح م ت ح ا س م ز ا د ص ر د 0 2 ه ل ح م ت ح ا س م ه ب ه ج و ت ا ب : س ی ل پ ی و ک ه ل ح م - ت ی ع م ج ز ا د ص ر د 8 3 حدود که د ن ش ا ب می ی ها ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ر ف ن د و د ح ه ل ح م ی ر ف ن ت ی ع م ج د ن ن ا م ه ه ل ح م ن ی ا ح ط س ر د ه ج و ت ل ب ا ق ط ا ق ن ز ا ی ک ی. د ن ش ا ب می س ی ل پ ی و ک ه ل ح م ح ط س ر د ی ها ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ر د ) )4 ( ه ر ا م ش ه ش ق ن س ا س ا ر ب د ش ا ب ممی م ی ها ل ح م ی ا ه ک ر ا پ ا ب ه ل ح م ز ک ا ر م ش ش و پ م د ع ر ه ش و ه ق ط ن م ت ال ح م ر ی ا س

9 ك- ر ا پ ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ت ی ع ض و ر ب ی ل ی ل ح ت ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه ل ح م ت ی ع م ج ز ا ی ک چ و ک ش خ ب ا ه ن ت ه ل ح م ز ک ر م ز ا ی ر ت م ع ا ع ش ی و ک ه ل ح م ک ر ا پ ه ک د ر ا د ن آ ز ا حکایت امر ن ی ا ه ک د ن ا ه ت ف ر گ ر د ی د ب ل ا ک مرکزیت از پلیس ک ر ا پ ( ههه ه ه ل ح م ش خ ب ن ی ا ) ه لا ل ر ا د ر و خ ر ب ر ا ر ق ح ط س ر د ا ر ه ن ه پ ن و ر ب و س ی ل پ ی و ک ه ل ح م و د ن ی ب ی ز ر م ش ق ن ه ل ال ک ر ا پ ه ک د ش ا ب می ر ک ذ ل ب ا ق ه ت ک ن ن ی ا ه ت ب ل ا د ش ا ب می ن ت ب س ن ه ب ه ل ح م و د ر ه ی ا ر ب ک ر ا پ ن ی ا ت ی ز ک ر م ش ق ن ه د ش ب ب س ل م ا ع ن ی م ه ه ک د ن ک می ل م ع ه ی ح ا ن ن ی ا. د ی ا م ن ل م ع ت ح ا س م ز ا د ص ر د 8 1 د و د ح ه ل ح م ت ح ا س م ه ب ه ج و ت ا ب : ه م ش چ ل ا د و گ ه ل ح م ت ح ت ه ل ح م ش ش و پ ک ر ا پ م ک حدود که د ن ش ا ب می ی ها ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ر ف ن ا ه ن ت ه ل ح م ی ر ف ن ت ی ع م ج ز ا و د ش ا ب می. د ن ش ا ب می ه ل ح م ح ط س ر د ی ها ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ت ی ع م ج ز ا ه ش ق ن س ا س ا ر ب د ش ا ب می ه ل ح م ی د ب ل ا ک ز ک ر م ا ب ی ل ح م ی ا ه ک ر ا پ ه ل ص ا ف ه ل ح م ن ی ا ر د ه ج و ت ل ب ا ق ط ا ق ن ز ا ی ک ی رر ر گت گ گ ن ر ی هها ه ل ح م د ص ر د 3 4 ن ی ا ح ط س ر د ی ها ل ح م ک ر ا پ و د ه ک ه د ش ه د ا د ن ا ش ن )5( ه ر ا م ش ش ق ن ه ت س ن ا و ت ن و ددددددد دد دد دد ن ی ا ز ا م ا د ک چ ی ه که دارد د و ج و ه ل ح م این پارک و د د ش ا ب ی م ا ه ن آ ب س ا ن م ا ن ی ب ا ی ن ا ک م ه ل ح م ن ی ا ی ا ه ک ر ا پ ت ال ک ش م ز ا د ن ی ا م ن ا ف ی ا ه ل ح م ح ط س ر د ی ت ی ز ک ر م ک ر ا پ ی ر گ ی د و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ی ا ر ا د ا ز ک ا ر م ر ا ن ک ر د ه ل ح م ز ک ر م ر د ی ر ی گ ر ا ر ق ی ا ج ه ب ز و م آ ش ن ا د ک ر ا پ ه ل م ج ز ا ه ل ح م ک ر ا پ ک ی ن ا و ن ع ه ب د و خ ش ق ن ز ا و ه د ش ر و د ه ل ح م ز ک ر م ز ا 1 ه ج ر د ی ل ص ا ر و ح م ر ا ن ک ر د ی ر ی گ ر ا ر ق ل ی ل د ب ی ب ا ر ا ف د ر و م ا حا ی ج ر ت م ک ت ع س و ل ی ل د ب ه ک د ن ک می ش ق ن ی ا ف ی ا ن و ن ک ا ی ا ه ی ح ا ن ک ر ا پ ک ی د ن ن ا م ه و ه د ش ر و د ی ها ل ح م ی ا ض ف د د د و ب ن ک ر ا پ ن ی ا ر ا ن ک ر ب ع م د د ر ت ی ال ا ب م ج ح ظ ا ح ل ه ب ک ر ا پ ی ر ی گ ر ا ر ق ت ی ع ق و م ه ک ا ر چ. د ر ی گ می ن ر ا ر ق. د ی ا م ن ء ا ف ی ا ا ر د و خ ش ق ن ی ب و خ ه ب د ن ا و ت ن ک ر ا پ ن ی ا ه د ش ب ب س... و ک ر ا پ ح ط س ر د ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ه ن ا ر س د ش ه ت ف گ ی ل ب ق ی ا ه ش خ ب ر د ه ک ر و ط ن ا م ه : چهارمحال محله ع ی ز و ت د ر ک ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ث ح ب ر د ه ج و ت ل ب ا ق ه ت ک ن ک ی ا م ا د ش ا ب می د ر ا د ن ا ت س ا ح ط س ه د ا ف ت س ا ب س ا ن م ز ا ر ت ا ر ف ر ه ش ن ی ا ا ی ن ا ا ک م ا ا ا ض ع ببب ب ب و ب س ا ن م ا ن ن ی ا ح ط س ر د ه چ ن آ ی ت ر ا ب ع ه ب. د ش ا ب می ر ه ش ح ط س ر د ا ه ک ر ا پ ش ق ن ه ب ه ج و ت ا ب ا ه ک ر ا پ ز ا ی خ ر ب ب س ا ن م ا ن د و ه ش م ه ل ح م ز ا د ص ر د 9 ا ه ن ت ه ل ح م ر ف ن ت ی ع م ج ز ا و د ر ا د ن د و ج و ی ک ر ا پ چ ی ه ه ل ح م ز ک ر م ز ا ی ر ت م ع ا ع ش ر د د ش ا ب می تا ل ک ش م ا ب ر ه ش ب ر غ و ی ب ر غ ی ب و ن ج ی ا ه ش خ ب ر د ا م ع ق ا و ر د. د ن ش ا ب می ه ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ت ی ع م ج. م ی ت س ه و ر ب و ر ی ط ی ح م ت س ی ز ث ح ب ر د ه چ و ی ز ا س ر ه ش ث ح ب ر د ه چ ز ب س 3: ه ی ح ا ن ی ها ل ح م د و ج و م ی ک ر ا پ ه ل ح م ز ک ر م ر د ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ) )5 ه ر ا م ش ه ش ق ن ر د ه ک ر و ط ن ا م ه : ی ق ر ش د ا ب آ ر ی م ه ل ح م - ت ح ت د ص ر د 2 1 د و د ح ی ر ف ن ت ی ع م ج ز ا ی م ک ش خ ب ا ه ن ت و پارک پوشش ی و ک ی ق ر ش د ا ب آ ر ی م ه ل ح م ر د ی ب ر غ د ا ب آ ر ی م ه ل ح م ح ط س ر د ه چ ر ه ش ی ل ا م ش ی ا ه ش خ ب ی ا ض ف د ش ا ب ممی م ن ر د ع ق ا و ر د. د ن ش ا ب ممی م ی هها ه ل ح م ی ر ا د ر ه ش ن ا د ق ف ی اا ا که ک ک ر ا پ و د ر و خ می م ش چ ه ب د ن ه د ر ا ر ق د و خ ش ش و پ ت ح ت ب س ا ن م ر و ط ب ا ر ت ی ع م ج و ه د ش ع ی ز و ت ب س ا ن م ر و ط ه ب ه ک ی ها ل ح م ز ا ی ک ی ع ق ا و ر د. د ن ر ب ممی م ه ر ه ب ه ی ح ا ن ح ط س ر د ع ق ا و ی ا ه ک ر ا پ ز ا ت ال ح م ن ی ا ت ی ع م ج ز ا د ص ر د 0 9 ی ال ا ب ه ب ب ی ر ق ی ی اا ا که ک ک ر ا پ د و ج و. د ش ا ب می ر ه ش ک ی ح و ط س ی م ا م ت ر د ت ا ن ا ک م ا و ت ا م د خ ب س ا ن م ع ی ز و ت ی ر ه ش ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ل و ص ا ی م ا ز ل ا ر ه ش ک ی ح ط س ر د د ن ن ک می ء ا ف ی ا ه ک ی ش ق ن ه ب ه ج و ت ا ب ت و ا ف ت م ی ر ی گ ر ا ر ق ت ی ع ق و م و ا ه س ا ی ق م ر د ر گ ا و ت س ا

10 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف د ه ا و خ ممی م ر ه ش ک ی ح ط س ر د ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ه ک ه ت ک ن ن ی ا ه ب ه ج و ت ا م ا د ش ا ب می ب س ا ن م ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ه ن ا ر س ه چ ا ر ز ب س ی ا ض ف ه نا ل د ا ع ع ی ز و ت و ح ی ح ص ی ب ا ی ن ا ک م ه ک ه ت ک ن ن ی ا ه ب ه ج و ت د ز ا س ه د ر و آ ر ب ا ر ی ن ا س ک ه چ ز ا ی ن. د ب ل ط می ا ر ر ه ش ح و ط س ت ا ل ح م ر ی ا س د ن ن ا م ه ه ک د ر ا د د و ج و ی ها ل ح م ک ر ا پ ک ی ی ب ر غ د ا ب آ ر ی م ه ل ح م ح ط س ر د : ی ب ر غ د ا ب آ ر ی م ه ل ح م - ی م ا م ت ر د ه ل ص ا ع ق ا و ر د. د ی ا م ن ء ا ف ی ا ه ل ح م ح ط س ر د ی ز ک ر م ش ق ن ی ب و خ ه ب د ن ن ا و ت ن ه د ش ب ب س ع و ض و م ن ی ا و د ر ا د ه ل ح م ز ک ر م ا ت ی د ا ی ز د و د ح ی ر ف ن ت ی ع م ج ز ا و ت ح ا س م ز ا د ص ر د 6 ا ه ن ت ه ل ح م ی ر ت م ت ح ا س م ع و م ج م ز ا. د ش ا ب می ی ها ل ح م ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه ل ح م ت ی ع م ج ز ا د ص ر د 2 2 ت ال ح م ز ک ا ر م و ی ها ل ح م ی ا ه ک ر ا پ ی ر ی گ ر ا ر ق ت ی ع ق و م : ) )5 ه ر ا م ش ل ک ش د ر ک ر ه ش ر ه ش ع م ا ج ح ر ط : ع ب ن م ت ال ح م ز ک ا ر م و ا ه ک ر ا پ ی د ر ک ل م ع ع ا ع ش ل خ ا د ت : ) )6 ه ر ا م ش ل ک ش د ر ک ر ه ش ر ه ش ع م ا ج ح ر ط : ع ب ن م

11 ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ت ی ع ض و ر ب ی ل ی ل ح ت ی ع م ج ت: ) )7 ه ر ا م ش ل ک ش ر ت م ع ا ع ش ر د ی ها ل ح م ی ا ه ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت د ر ک ر ه ش ر ه ش ع م ا ج ح ر ط : ع ب ن م ی ا ه ی ح ا ن ی ا ه ک ر ا پ ت ال ح م ز ک ا ر م ی ها ل ح م ی ا ه ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ت ی ع م ج ه س ی ا ق م : ) )8 ه ر ا م ش ل ک ش د ر ک ر ه ش ر ه ش ع م ا ج ح ر ط : ع ب ن م ا ر ه ی ح ا ن ز ک ر م د د ن ا ه ت س ن ا و ت ی د و د ح ا ت ه ک د ن ر ا د د و ج و ه ی ح ا ن ک ر ا پ و د 1 ه ی ح ا ن ح ط س ر د 1: ه ی ح ا ن ت ح ت ی ب و خ ه ب ی ا هه ه حی ا ن ک ر ا پ ا ب ه ی ح ا ن ز ک ر م ی ر ی گ ر ا ر ق ت ی ع ق و م ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ر ی ز ه ش ق ن ر د ه ک ر و ط ن ا م ه ا م ا د ن ه د ر ا ر ق د و خ ش ش و پ

12 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت ش ا د ر ظ ن ر د ی د ب ل ا ک ز ک ا ر م ا ب ح و ط س ی م ا م ت ر د ا ه ک ر ا پ ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ر د ن ا و ت می ا ر ل ک ش م ن ی ا ه ک. د ش ا ب می ن ی ک ی و د ن ی ا ی ک ی د ز ن و. م ی ت س ه د ه ا ش ا ر ه ی ح ا ن ح ط س ر د ا ر ب س ا ن م ی ه د ش ش و پ م د ع ا ه ک ر ا پ ب س ا ن م ی ب ا ی ن ا ک م د و ج و م د ع 2 3 حدود ناحیه ی ر ف ن ت ی ع م ج ز ا و. ت س ا ه د ش ه ی ح ا ن ز ا ی ی ا ه ش خ ب ک ر ت ش م ش ش و پ ه ب ر ج ن م ر گ ی د ک ی ه ب ک ر ا پ د ن ش ا ب می ه ی ح ا ن ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ت ی ع م ج د ص ر د د ر ا د د و ج و م ه ه ی ح ا ن ن ی ا ی ا ه ک ر ا پ ح ط س ر د ه ک ی ل ک ش م د ر ا د د و ج و ی ا ه ی ح ا ن ک ر ا پ 2 ه ی ح ا ن ن ی ا ح ط س ر د 2: ه ی ح ا ن ی اا ا که ک ک ر ا پ ز ا ک ی چ ی ه ه ی ح ا ن ز ک ر م ز ا ی ر ت م ع ا ع ش ر د و د ش ا ب می ه ی ح ا ن ز ک ر م ا ب ه ی ح ا ن ی ا ه ک ر ا پ ق ب ا ط ت م د ع ح و ط س ز ا ی ی ا ه ش خ ب ه د ش ب ب س 3 ه ی ح ا ن ر د ت ل م ک ر ا پ ه ب 2 ه ی ح ا ن ر د ن ا ز ا ب ن ا ج ک ر ا پ ی ک ی د ز ن و. د ن ر ا د ن ر ا ر ق ی ا ه ی ح ا ن ز ا د ص ر د 3 1 حدود ناحیه ی ر ف ن ت ی ع م ج ز ا. د ن ر ی گ ر ا ر ق ه ی ح ا ن و د ن ی ا ی ا ه ک ر ا پ ک ر ت ش م ت ح ت ه ی ح ا ن و د ن ی ا. د ن ش ا ب می ه ی ح ا ن ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ت ی ع م ج ر ت ش ی ب ن ا و ن ا ب و ر د ا م ت ل م ک ر ا پ ی ر ی گ ر ا ر ق ت ی ع ق و م ظ ا ح ل ه ب ا م ا د ش ا ب می ی ا ه ی ح ا ن ک ر ا پ 3 ی ا ر ا د ه ی ح ا ن ن ی ا 3: ه ی ح ا ن ی ا ه ک ر ا پ ز ا 3 ه ر ا م ش ه ی ح ا ن ن د ش جدا سبب ی ل ا م ش ت ا ع ا ف ت ر ا د و ج و ه ک ا ر چ د ن ر ا د 1 و 2 ه ر ا م ش ه ی ح ا ن ت م س ه ب ز ک ر م ت. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق 3 ه ر ا م ش ه ی ح ا ن ه د و د ح م ر د ا ه ک ر ا پ ن ی ا 3 ه ر ا م ش ه ی ح ا ن ی ز ر م ط خ ه ب ا ن ب ا م ا ه د ش ت م س ق ن ی ا ی ا ه ی ح ا ن ر ا ر ق ی ا هه ه حی ا ن ک ر ا پ ن ی ا ش ش و پ ت ح ت 2 و 1 ه ر ا م ش ه ی ح ا ن ت ی ع م ج ه د ش ه د ا د ن ا ش ن م ه ر ی ز ه ش ق ن ر د ه ک ر و ط ن ا م ه ه ک د ر ا د ن ر ا ر ق ک ر ا پ ن ی ا ش ش و پ ت ح ت ه ل ح م ت ی ع م ج ز ا ی ش خ ب چ ی ه ه ل ح م ز ک ر م ز ا ی ر ت م ه ل ص ا ف ر د و. د ن ر ا د ز ا د ص ر د 8 حدود ناحیه ی ر ف ن ت ی ع م ج ز ا. ت س ا ی م ا ز ل ا ه ی ح ا ن ن ی ا ح ط س ر د ی ا ه ی ح ا ن ک ر ا پ ک ی د و ج و ل ق ا د ح ن ی ا ی ا ه ک ر ا پ ب س ا ن م ی ه د ش ش و پ م د ع ه د ن ه د ن ا ش ن ع و ض و م ن ی ا ه ک د ن ش ا ب می ه ی ح ا ن ی ا ه ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ت ی ع م ج. د ن ش ا ب می ه ی ح ا ن ی ع م ج ت: ) )9 ه ر ا م ش ل ک ش ر ت م ع ا ع ش ر د ی ا ه ی ح ا ن ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت د ر ک ر ه ش ر ه ش ع م ا ج ح ر ط : ع ب ن م

13 () ی ل گ ن ج ی ا ه ک ر ا پ ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ت ی ع ض و ر ب ی ل ی ل ح ت ی ح ا و ن ز ک ا ر م ی ا ه ی ح ا ن ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ت ی ع م ج ه س ی ا ق م : ) 0 1 ( ه ر ا م ش ل ک ش د ر ک ر ه ش ر ه ش ع م ا ج ح ر ط : ع ب ن م : ر ه ش ی د ب ل ا ک ت ا م ی س ق ت ح ط س ر د د و ج و م ی ا ه ک ر ا پ ی ی ا ه ن ی ب ا ی ز ر ا 3-8- ت ح ت سطوح نمایش و ) ه ی ح ا ن و ه ل ح م ی گ ی ا س م ه د ح ا و ( ر ه ش ی د ب ل ا ک ت ا م ی س ق ت ح ط س ه س ن د ر و آ ا ب ش خ ب ن ی ا ر د ی ا ض ف د و ب م ک ا ب ه ک ی ی ا ه ش خ ب ه د ش ی ع س ح ط س ه س ن ی ا ر د د و ج و م ی ا ه ک ر ا پ ش ش و پ ه ج ا و م ز ب س د ن ش ا ب ممی م ر و ط ب ی ب و ن ج ی اا ا شه خ ب ز ا ی ع ی س و م ج ح ت س ا ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ) 2 1 ( ه ر ا م ش ه ش ق ن ر د ه ک ر و ط ن ا م ه. د و ش ه د ا د ن ا ش ن ح ض ا و و ر ت ش ی ب ز ب س ی ا ه ا ض ف ز ک ر م ت. د ن ت س ه و ر ب و ر ی گ ی ا س م ه و ی ها ل ح م ش خ ب و د ر د ل ق ا د ح ز ب س ی ا ض ف د و ب م ک ا ب ر ه ش ی ل ا م ش عملکردی تداخل ه ب ر ج ن م ع و ض و م ن ی م ه. د ش ا ب می ر ه ش ی ز ک ر م ی ا ه ش خ ب ر د ح ط س و د ر د اا ا که ک ک ر ا پ ی ز ک ر م ی اا ا شه ش ش خ ب ) 1 1 ( ه ر ا م ش ه ش ق ن س ا س ا ر ب م ی ش ا ب می د ه ا ش ا ر ی ز ک ر م ی ا ه ش خ ب ر د ی ا ه ی ح ا ن ه ژ ی و ب ر د و ی هها ه ل ح م ه ی ح ا ن ن ی ا ز ا ی ش ا ن ن ا و ت می ا ر ع و ض و م ن ی ا ی ت ر ا ب ع ه ب ه ک م ی ت س ه ی ها ل ح م و ه ی ح ا ن ی ا ه ک ر ا پ ی د ر ک ل م ع ع ا ع ش ل خ ا د ت د ه ا ش آنکه جای ه ب ه ک ه ت ش ا د ن آ ر ب ا ر ه ط و ب ر م ی ا ه ن ا م ز ا س ) ن ا ج ی ل ه ت ت ل م ( جنگلی پارکهای د و ج و ه ک ت س ن ا د ل م ا ع د و ج و م ز ب س ی ا ه ا ض ف ز ا ر ت ش ی ب ه د ا ف ت س ا ه ب ل ی ا م ت ر ت ش ی ب د ر ا د د و ج و ز ب س ی ا ض ف د و ب م ک ر ه ش ی ا ج ک ر د د ن ن ک ی س ر ر ب ر ج ن م ر ه ش ز ا ی ی ا ه ت م س ق ر د ا ه ک ر ا پ ن ی ا د و ج و. د ن ا ه ت ش ا د ر ه ش ح ط س ر د ل خ ا د ت ه ب ی ر ک ل م ع ه ب د و خ ه ی ل و ا ل ک ش ه ب ی ل گ ن ج ی ا ه ک ر ا پ ظ ف ح ا ب ن آ ی ا ج ه ب ن ا و ت می ه ک ت س ا ه د ش ر ه ش ز ا ش خ ب ن ی ا ر د ا ر ا ه ک ر ا پ. د و م ن ش ال ت ت س ا ه ج ا و م ز ب س ی ا ض ف د و ب م ک ا ب ه ک ر ه ش ز ا ی ی ا ه ش خ ب ر د جدید سبز ی ا ه ا ض ف ث ا د ح ا 1

14 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف و ط س ح: ) 1 1 ( ه ر ا م ش ل ک ش ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت د ر ک ر ه ش ر ه ش ع م ا ج ح ر ط : ع ب ن م ی ر ی گ ه ج ی ت ن ی ر ه ش ای ه ک ر ا پ ی د ر ک ل م ع ع ا ع ش ل خ ا د ت : ) 2 1 ( ه ر ا م ش ل ک ش د ر ک ر ه ش ر ه ش ع م ا ج ح ر ط : ع ب ن م ي ر ه ش ز ب س ي ا ض ف ي ا ه د ر ا د ن ا ت س ا و ا ه ر ا ي ع م ا ب د ر ک ر ه ش ر د ز ب س ي ا ض ف ی ی ا ض ف ع ی ز و ت و ه ن ا ر س ت ی ع ض و ن ی ی ب ت -

15 ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ت ی ع ض و ر ب ی ل ی ل ح ت ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ع ب ر م ر ت م 3. 5 م ق ر د ر ک ر ه ش ز ب س ي ا ض ف ه ن ا ر س ه ك د ش ص خ ش م ه د ش م ا ج ن ا ت ا ب س ا ح م ه ب ه ج و ت ا ب ن ي ا د و ب م ك ا ب و د ر ا د ه ل ص ا ف ) ع ب ر م ر ت م 2 1 )7- ن ا م ر و ش ك ي ز ا س ر ه ش و ن ك س م ت ر ا ز و د ر ا د ن ا ت س ا ه ن ا ر س ا ب ه ك ت س ا ه د ا د و ل ا ك ش ا و ي ي ا ي ف ا ر غ ج ت ا ع ال ط ا م ت س ي س ر د ه ط و ب ر م ی ا ه ل ی ل ح ت م ا ج ن ا ا ب. م ي ت س ه و ر ب و ر ه ق ط ن م و ر ه ش ح ط س ر د ي ر ب ر ا ك ر د ه ك ت س ا ی هها ه ن و گ ه ب ر ه ش ح ط س ر د ا ه ک ر ا پ ي ي ا ض ف ع ي ز و ت ه ك د ش ص خ ش م ی د ع ب ی ا ه ش خ ب ر د ه د ش ه ي ه ت ل و ا د ج اا ا که ک ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه د و د ح م ز ا ج ر ا خ ي د ا ي ز ی ا ه ت م س ق و د ن ر ا د ك ر ت ش م ش ش و پ ا ه ک ر ا پ ا ه ت م س ق ز ا ي ر ا ي س ب ه ب ي س ر ت س د ظ ا ح ل ز ا ي ر ت ش ي ب ت ي م و ر ح م ت ال ح م ز ا ي ر ا ي س ب ر د. د ن د و ب ج ي ا ت ن ن ي ا ه د ن ن ك و گ ز ا ب ه ك ب ش ل ي ل ح ت ه ك د ن ت س ه ن ي ا ه ك ت س ا ح و ط س ر گ ي د ه ب ت ب س ن ي ر ت ش ي ب د ر ك ل م ع ت ع س و ي ا ر ا د ا ه ن آ ر د د و ج و م ی ا ه ک ر ا پ ا ر ي ز د ر ا د د و ج و ك ر ا پ ی ا ه سی ر ر ب ر د. د ش ا ب می خاص محالت ر د ا ه ن آ م ك ا ر ت و ت ال ح م ح ط س ر د ا ه ک ر ا پ ل د ا ع ت م و ه ن ي ه ب ع ي ز و ت م د ع خاطر به ن ا ك م م ه م ر ا ي ع م ن ا و ن ع ه ب ت ي ز ك ر م ر ا ي ع م ه ب ت ب س ن ا ه ک ر ا پ ت ي ع ض و ه ن ا ر س ر ه ش ی ح ا و ن ه س ح ط س ر د ه ت ف ر گ ت ر و ص ي د ا ي ز ه ل ص ا ف ر د و د ن ر ا د ن ب و ل ط م ت ل ا ح د و ج و م ی ا ه ک ر ا پ ه ك د ر ك ص خ ش م Poly To Point ل ي ل ح ت ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ي ب ا ي ه ج ا و م ل ك ش م ا ب ع ق و م ه ب و ع ي ر س ي ه د س ي و ر س د و ش می ث ع ا ب ن ي ا ه ك د ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ي د ب ل ا ك ت ا م ي س ق ت ز ك ا ر م ه ب ت ب س ن ز ا م ه و ه ن ا ر س و ح و ط س د ع ب ز ا م ه د ر ک ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ و ز ب س ي ا ض ف ه ك د و ش می ص خ ش م ه د ش ل ص ا ح ج ي ا ت ن ز ا. د و ش ن ی ا ه ب ه ج و ت ه ت ب ل ا. د و ش می ه ت ف ر ي ذ پ ه ي ض ر ف ن ي ا ن ي ا ر ب ا ن ب د ر ا د ه ل ص ا ف ي ر ه ش ي ا ه د ر ا د ن ا ت س ا و ا ه ر ا ي ع م ا ب ي ي ا ض ف ع ي ز و ت ر ظ ن ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ک ر ا پ ن ا و ن ع ه ب ر ت م ک ی ر ب ر ا ک ع و ن ظ ا ح ل ه ب ر ه ش ح ط س ر د د و ج و م ز ب س ی ا ه ا ض ف ز ا ی ر ا ی س ب ه ک ه ت ک ن ل ی ل د ن ی م ه ه ب د ن ر ا د ا ر ی ل گ ن ج ک ر ا پ حالت بیشتر ه ک ی ل ا م ش ن ا ج ی ل ه ت ت ل م ک ر ا پ ز ا ی ی ا ه ت م س ق ل ی ب ق ز ا د ن ر ی میگ ی ا ض ف د و ب م ک ا ب ر ه ش ت ال ح م ز ا ی ر ا ی س ب ر د ا م ا د ش ا ب می ع ب ر م ر ت م 5 1 ی ال ا ب ی ط ی ح م ت س ی ز ث ح ب ر د ز ب س ی ا ض ف ه ن ا ر س ه ک م ی ت س ه د ه ا ش ر ه ش ح ط س ر د ا ر ی ا هه ه ناحی و ه ل ح م ی گ ی ا س م ه د ح ا و ل ی ب ق ز ا ی ر ه ش ف ل ت خ م ی ا ه س ا ی ق م ر د ز ب س ز ا و د ن ر ی گ ر ا ر ق ز ب س ی ا ض ف ث ا د ح ا ت ی و ل و ا ر د ت س ا و ر ب و ر ز ب س ی ا ض ف د و ب م ک ا ب ه ک ر ه ش ز ا ی ی ا ه ش خ ب ن آ ی ت س ی ا ب می ا ت د و م ن ب ا ن ت ج ا م ی ا و ر ب و ر ا ه ک ر ا پ ی د ر ک ل م ع ع ا ع ش ی ال ا ب ل خ ا د ت و م ک ا ر ت ا ب ه ک ی ی ا ه ش خ ب ر د ز ب س ی ا ه ا ض ف ث ا د ح ا و ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ت م س ه ب ر ه ش ی اا ا شه خ ب ی م ا م ت ر د ز ب س ح و ط س و ا ض ف ل د ا ع ت م ع ی ز و ت ر ب ه و ال ع ن ا و ت ب ق ی ر ط ن ی ا ز ا. ت ش ا د ر ب ی م ا گ ر ه ش ی ع ا م ت ج ا ت ل ا د ع ي ر ه ش ن و ر د ی ا ه ک ر ا پ ی ب ا ی ز ر ا ي ا ر ب (GIS( ي ي ا ي ف ا ر غ ج ت ا ع ال ط ا م ت س ي س ت ی ب و ل ط م ن ی ی ب ت - ك ي ن ك ت ن ي ا ه د ا ع ل ا ق و ف ي ر ي ذ پ ف ا ط ع ن ا و ا ه ت ی ل ب ا ق ي ي ا ي ف ا ر غ ج ت ا ع ال ط ا م ت س ي س ف ي ر ا ع ت و م ي ه ا ف م ه ب ه ج و ت ا ب ن آ ی ا ه ی ی گ ژ ی و و ن ا ك م ن ي ب ي ي ا ض ف ط ا ب ت ر ا و ي ت ا ع ال ط ا ی ا ه ک ن ا ب ي ن ا س ر ز و ر ه ب و د ا ج ي ا ه ن ي ز ه م ك و ع ي ر س ي س ر ت س د ن ال کا و ع ی ا س و م ا ج ح ر د ت ا ا ع ال ط ا ل ا ی ل ح ت و ه ي ز ج ت ن ك م م ن ا م ز ن ی ر ت ه ا ت و ک ر د ي ل ي ل ح ت و ي ع و ض و م ی ا ه ه ش ق ن ه ي ه ت فضا عمران ت ي ر ي د م ر د ر ا ز ب ا ن ي ا ي ي ا ر ا ك ه ب ن ا و ت می خوبي به ه ر ي غ و ) ه ت ف ر ش ي پ ا ت ه د ا س ز ا ( ي ز ا س ل د م ي ر گ ن ه د ن ي آ ي ل ي ل ح ت ی ا ه ت ت لی ب ا ق ن د و ب ا ر ا د ا ب جغرافيايي اطالعات ی ا ه م ت س ی س. د ر ب ي پ ي ر ه ش ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ه ن ي م ز ر د ص خ ال ا ب دد د ا ج ي ا ا ه ه د ا د ق ي ف ل ت و ب ي ك ر ت ي ن ا ش و پ م ه ي ر ا م آ ل ي ل ح ت و ه ي ز ج ت ل ي ب ق ز ا ) ي ن ا ك م ( ي ي ا ض ف ی ا ه ل ی ل ح ت ه ن ي م ز ر د ن ا و ا ر ف ا ر اطلااعت انواع ل ي ل ح ت و ه ي ز ج ت ن ا ك م ا ي ز ا س ل د م و ه ك ب ش ل ي ل ح ت ي ب ا ي ت ح ا س م ي ر ي گ ه ز ا د ن ا Buffer و Class. د ش ا ب می د و ج و م ي ت ا م د خ ز ك ا ر م ی ب ا ی ز ر ا ر د ر ث ؤ م ي ا ه ر ت م ر ا پ ه ي ل ك ب ي ك ر ت ه ب ر د ا ق و ه د و م ن م ه ا ر ف

16 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی د ب ل ا ک ت ی ز ک ر م ا د ت ب ا ر د د ش ی ع س جغرافيايي اطالعات م ت س ي س ي ل ي ل ح ت ی ا ه ی ی ا ن ا و ت ز ا ش ه و ژ پ ن ي ا ر د ق ط ا ن م ق ی ق د ت ب س ن ه ل ح م ه ی ح ا ن ر ه ح ط س ر د ا ه ک ر ا پ ی ر ی گ ر ا ر ق ت ی ع ق و م ی س ر ر ب ه ب ت ی ا ه ن ر د و ه د ر و آ ت س د ب ا ر ت ال ح م و ی ح ا و ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ع ق ا و ر د. د ر و آ ت س د ب م ت س ی س ن ی ا ق ی ر ط ز ا ا ر ا ه ت ف ا س م و ح و ط س س پ س و د و ش ه د ی ج ن س ی د ب ل ا ک ز ک ر م ه ب ه ب س ا ح م ا ر ش ش و پ ت ح ت ت ی ع م ج ن ا و ت ب ک ر ا پ ر ه ف ا ر ط ا ن د ز Buffer ل ی ب ق ز ا ی ی ا ه ه م ا ن ر ب م ا ج ن ا ا ب ن ا و ت می م ت س ی س ن ی ا ت ا م ی س ق ت د ح ا و ر ه ت ح ا س م ه ب س ا ح م ا ب و. د و م ن ی ی ا س ا ن ش ا ر د ن ش ا ب می ن ز ب س ی ا ض ف ش ش و پ ت ح ت ی ق ط ا ن م و د و م ن ش ش و پ م د ع ا ی و ش ش و پ ت ح ت ت ح ا س م ع و م ج م ک ر ا پ ر ه ش ش و پ ت ح ت ق ط ا ن م ت ح ا س م و ی د ب ل ا ک. د و م ن ه ب س ا ح م ا ر ا ه د ر ا د ن ا ت س ا ا ب د و ج و م ع ض و ی ب ا ی ز ر ا ر د م ه م ی ا ه ر ا ز ب ا ز ا ی ک ی ی ی ا ی ف ا ر غ ج ت ا ع ال ط ا م ت س ی س ت ف گ ن ا و ت می ع و م ج م ر د ر د ن ا و ت ب ق ی ر ط ن ی ا ز ا ا ت د و م ن ی ن ی ب ش ی پ ه د ن ی آ ی ا ر ب ا ر ه ن ی ه ب ی ا ه ن ا ک م ن ا و ت می م ت س ی س ن ی ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و د ش ا ب می ه م ه ز ا ر ت م ه م و ر ه ش ح ط س ر د ز ب س ی ا ض ف ه ل م ج ز ا ا ه ی ر ب ر ا ک و ه ن ال د ا ع و ب س ا ن م ع ی ز و ت ت م س ه ب ی ز ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ی د ا ه ن ش ی پ ی اا ا نه ا ک م ز ا ی ر ا ی س ب د ش ه ظ ح ال م ی ر ه ش ی ا ه ح ر ط ی ب ا ی ز ر ا ر د ه ک چرا برادشت ی م ا گ ی ر ه ش ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ت ف ا ط ل ر و ظ ن م ه ب ا ه ر ه ش ر د ن آ د ا ج ي ا م و ز ل و ز ب س ي ا ض ف ت ي م ه ا ه ب ه ج و ت ا ب. د ن ش ا ب می ن ر ا د ر و خ ر ب ی ب س ا ن م ی ب ا ی ن ا ک م ز ا د ش ا ب ه ت ش ا د د و ج و ز ب س ي ا ه ا ض ف د ا ج ي ا ي ا ر ب ي ص خ ش م حد نمیبایست را ا ه ا ظ ر ه ش ي ز ا س ا ب ي ز و م د ر م ح ي ر ف ت و ا و ه ه ب ز ب س ي ا ض ف ه ك ي ن ع م ن ي د ب د و ب د ه ا و خ ن ي ف ا ك م ه ز ا ب د ن ب ا ي ه ع س و ت ا ه ر ه ش ح ط س ر د ز ب س ي ا ه ا ض ف ه ك ه ز ا د ن ا ر ه ا ر ي ز ه ك د ر ا د د و ج و ه ن ي م ز ن ي ا ر د ي ي ا ه د ر ا د ن ا ت س ا ن ي ا د و ج و ا ب. ت س ا ر ت ه ب د ش ا ب ر ت ش ي ب ن ا ز ي م ر ه ه ب ر ه ش ي س ف ن ت ش ش ن ا و ن ع و س ك ي ز ا ا ه ر ه ش ر د ب آ ع ب ا ن م ه ب ي س ر ت س د و ي م ي ل ق ا ت ا ي ص و ص خ و ا و ه و ب آ ط ي ا ر ش ه ب ت ب س ن ا ه د ر ا د ن ا ت س ا ن ي ا ه ت ب ل ا ن ي ا ا ب. د ش ا ب می ن ن ا س ك ي ر گ ي د ي و س ز ا ت س ا ز ا ج م د ح ز ا ش ي ب ا و ه ي گ د و ل آ ه ك ي ط ا ق ن ر د ا ه ر ه ش ي ا و ه ن د و م ن ك ا پ و ي ا ه ر ه ش ر د ه ك ت ف گ د ي ا ب د ر ك ه ئ ا ر ا ز ب س ي ا ض ف د ح ا و د ر ا د ن ا ت س ا م ج ح ا ي ح ط س ن ا ر ي ا ر س ا ر س ي ا ر ب ن ا و ت می ن ط ي ا ر ش ت ر ا ز و ر ظ ن س ا س ا ر ب ا ه ر ه ش ز ب س ي ا ض ف و ا ه ک ر ا پ ي د ا ه ن ش ي پ ه ن ا ر س ن ا ر ي ا ن ك س م ن ي ب ي ز ا س ر ه ش و ع ب ر م ر ت م 7-12 ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ع ب ر م ر ت م 3. 5 م ق ر ل ا س ر د د و خ ي ر ف ن ت ي ع م ج ه ب ه ج و ت ا ب د ر ک ر ه ش ه ك د ش ا ب می ت ا م د خ ع ي ز و ت م ا ظ ن ي ن ي ش ن ر ه ش ن ا ب ا ت ش د ش ر ه ج ي ت ن ر د. م ی ش ا ب می ه ج ا و م ر ه ش ح ط س ر د ا ض ف ن ي ا د و ب م ك ا ب ه ك ت س ا ه د ا د ه ل ح م ز ک ر م ن و چ ي م ي ه ا ف م و ه ت ف ر ن ي ب ز ا ر ه ش ه ي ا پ م ي س ق ت ن ا و ن ع ه ب ر ه ش ي د ن ب ه ل ح م. ت س ا ه ت خ ي ر م ه ر د ا ه ر ه ش ر د ا ر ر م ا ن ي ا ه د م ع و ي ل ص ا ل ي ل د. د ن ا ه د ش ل ي د ب ت ي ر ظ ن ضرورتهای به ر ه ش د و ج و م ی ا ه ت ی ع ق ا و ز ا ه ت ف ر ه ت ف ر ه ي ح ا ن ز ک ر م و ي ر ه ش ي گ د ن ز ه ص ر ع ر د د ي د ج ی ا ه ی د ن م ز ا ی ن د و ر و ا ه ز ا ي ن ن ت ف ر گ ي ن و ز ف ا ه ر ه ش ت ي ع م ج ب ا ت ش ر پ د ش ر ر د ن ا و ت می ا ر د ي ا ب د ن ت س ه ت ي ع م ج ب ذ ا ج ه ك ي ح ي ر ف ت و ي گ ن ه ر ف ی ا ه ت ی ل ا ع ف ع ا و ن ا ل ح م. د و م ن و ج ت س ج ي ن ي ش ن ر ه ش د ي د ج گ ن ه ر ف و ي ر ه ش ی اا ا نه ن ن ز ر ب ز ك ر م ر د ه ك د ن ر و آ د و ج و ب ا ر ی ا ه ژ ی و ی ا ه ه ت س ه ا ه ل ح م ن ي ا ا ي د ش ا ب ه ت ف ر گ ر ا ر ق ر ه ش ز ك ا ر م ر د ت ي ع ق و م ه ك ت س ا ن ي ا ه د ن ن ك و گ ز ا ب ه د ش م ا ج ن ا ی ا ه بررسی ه ب ه ج و ت ا ب ز ي ن د ر ک ر ه ش ر د. د ن ر ي گ ر ا ر ق و ی هها ه ل ح م ی اا ا که ک ک ر ا پ ت ب س ن ي د ا ي ز ه ل ص ا ف ر د ا ه ک ر ا پ ن ي ا ر ث ك ا و ت س ا ه د ش ن ت ي ا ع ر ه ي ح ا ن و ه ل ح م ت ي ز ك ر م ر د ي ر ي گ ر ا ر ق ه ب ت ب س ن ی ا ه ی ح ا ن د ن ک می ه ج ا و م ل ك ش م ا ب ن ا د ن و ر ه ش ي ا ر ب ا ر ب س ا ن م و ع ي ر س ي ه د س ي و ر س ه ك د ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ي د ب ل ا ك ت ا م ي س ق ت ز ك ا ر م ه ب ب ا ت ش ر پ د ش ر و ي ن ي ش ن ر ه ش ب ا ت ش ر ث ا ن ی ر ت ه د م ع. د ن ن ك ي ط ي س ر ت س د ي ا ر ب ا ر ي ن ال و ط ی ا ه ت ف ا س م د ي ا ب ا ه ن آ و م ش چ ه ب ن ا ر ي ا ا ه ر ه ش م ا م ت ر د ا ن ث ت س ا ن و د ب ه ک ت س ا ت ا م د خ م ت س ي س ي ي ا س ر ا ن و ت ا م د خ ع ي ز و ت م ا ظ ن ي ز ي ر م ه ر د ي ا ض ف ت ا م د خ ز ا ي ر ا د ر و خ ر ب ه ن ي م ز ر د ن و ن ک ا م ه و ه د و ب ن ر ا ن ک ر ب ل ک ش م ن ي ا ز ا ز ي ن د ز ي ر ه ش. د ر و خ می ا ه ر ه ش ك ر ا پ و ز ب س

17 ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ت ی ع ض و ر ب ی ل ی ل ح ت ن ي ا ه ب ه ج و ت ا ب. د ش ا ب می ی ی ا ه نارسائی و ا ه د و ب م ک ر ا چ د ا ه ن ت ي ن ا س ر ت ا م د خ ر د كه مطلب د ا د ع ت ش ي ا ز ف ا ز ك ا ر م ه ن ي ه ب ع ي ز و ت است اهميت ز ئ ا ح ه چ ن آ ه ك ل ب ت س ي ن ب س ا ن م ي ن ا س ر ت ا م د خ ر ب ل ي ل د ي ت ا م د خ ش ش و پ ي ن ا س ر ت ا م د خ ر د ه ك د ن ا ه د ش ع ي ز و ت ی ها ن و گ ه ب ا ه ک ر ا پ ر ث ك ا ه ك د ش ص خ ش م ه د ش م ا ج ن ا ی ا ه سی ر ر ب ز ك ا ر م ا ب د ش ا ب ممی م ك ر ت ش م ه ب ه ج و ت ا ب ن ي ا ر ب ا ن ب د ن ش ا ب می ا ه ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ه د و د ح م ز ا خارج دوگانه ق ط ا ن م ر د ت ال ح م ر ث ك ا ل ب ا ق م ر د و د ن ر ا د ي ت ال ح م ي ا ر ب ي ن ا س ر خدمات براي ا ه ک ر ا پ د ا د ع ت ش ي ا ز ف ا ا ه ن ت د ي ا ب ن ا م ي ل ص ا ف د ه ك ر ت ش م ش ش و پ د و ج و ه ك د ش ا ب ن ي ا ي د ح ا ت ن ا و ت ممی م ت ال ح م و ه ق ط ن م ح ط س ر د ا ه ن آ ب س ا ن م ع ي ز و ت ا ب ه ك ل ب د ش ا ب می ش ش و پ ت ح ت ه د و د ح م ز ا ج ر ا خ ی ا ه رری ر ب ر ا ک ه ب ن ي م ز ص ي ص خ ت ي ر ه ش ن ا ز ي ر ه م ا ن ر ب م ه م و ي س ا س ا ف ي ا ظ و ز ا ي ک ي. د و م ن ن ا ر ب ج ا ر ف ع ض و ي ي ا س ر ا ن ا ب ا ه رری ر ب ر ا ک ي ر ي ذ پ ر ي ث أ ت و ي ر ا ذ گ ر ي ث أ ت ن ي ن چ م ه و ي ر ه ش د ا ص ت ق ا ر ه ش د ر ک ل م ع و ش ق ن ه ب ه ج و ت ا ب ي ر ه ش ف ل ت خ م ت ي م ه ا ز ا ه چ ن آ ن ا ز ي ر ه م ا ن ر ب ر ا ک ز ا ه ل ح ر م ن ي ا ر د. د ش ا ب می ر گ ي د م ه ي ر ت ش ي ب ر ا د ر و خ ر ب و ع ي ز و ت چگونگي است ل ب ا ق ت س ي ز ط ي ح م و ي ر ه ش م ل ا س ي ا ض ف د ا ج ي ا ا ب ا ت د ش ا ب می ر ه ش ي ک ي ز ي ف د ب ل ا ک ح ط س ر د ف ل ت خ م ی ا ه ری ب ر ا ک ر ا ر ق ت س ا ي ل ح م ا ه ک ر ا پ ه ك ن ي ا ه ب ه ج و ت ا ب. د د ر گ م ه ا ر ف ن ا ن ي ش ن ر ه ش ي ا ر ب ي ت ح ا ر و م ا ر آ ي گ د ن ز ل و ب ق و ي ح و ر آرامش براي ی ا ه ری ب ر ا ک. د ن ي ز گ ي ر و د د ن ز ي م م ه ه ب ا ر ش م ا ر آ ن ي ا ه ك ی ی ا ه کاربری ز ا د ي ا ب د و ش می ي ق ل ت د ا ر ف ا ت ح ا ر ت س ا و ي ن ا و ر ر د ي ل م ا ع ن ي ا و د ن ن ک ممی م د ا ج ي ا ا و ه ي گ د و ل آ و ي ت و ص ي گ د و ل آ ه ك د ن ت س ه ی ی ا ریه ب ر ا ک ه ل م ج ز ا ی ها ن ا خ ر ا ک و ي ت ع ن ص اين حريم ر د د ي ا ب ن اا ا که ر ا پ ن ي ا ر ب ا ن ب د ن و ش می ب و س ح م د ا ر ف ا ي ن ا و ر و ي ح و ر ش م ا ر آ و ي م س ج ت م ال س ن د ز م ه ر ب ر ا م ش ه ب ر ه ش ح ط س ر د ا ه ری ب ر ا ک ه ن ال د ا ع ع ي ز و ت ي ز ا س ر ه ش م ل ع ر د م ه م ث ح ا ب م ز ا ي ك ي. د ن ر ي گ ب ر ا ر ق ا ه ری ب ر ا ک ه ن و گ ه ل م ج ز ا ا ه ری ب ر ا ک ي ب ا ي ن ا ك م و ع ي ز و ت ر د ي ع ا م ت ج ا ت ل ا د ع ه ل ا س م ه ب ن ت خ ا د ر پ و ر ن ي ا ز ا. د ی آ می ي ر و ر ض اا ا که ک ک ر ا پ ا ب ه ك ي ر و ط ه ب ت س ا ه د ر ك ن ت ي ا ع ر ا ر ل ص ا ن ي ا ه ك ت س ا ی ها ن و گ ه ب د ر ک ر ه ش ر ه ش ح ط س ر د ا ه ک ر ا پ ع ي ز و ت. د ش ا ب می ت ح ا س م ع و م ج م ا ب 1 ه ی ح ا ن د ش ص خ ش م ا ه ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ح و ط س ن ي ي ع ت و ه ت ف ر گ صورت بررسیهای ع و م ج م ا ب 2 ه ی ح ا ن ن ی ا ح ط س ر د ی ر ه ش ز ب س ی ا ه ا ض ف ز ا د ص ر د 4 3 د و د ح ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ع ب ر م ر ت م ه ر ا م ش ه ی ح ا ن ز ب س ی ا ض ف ع و م ج م و ه ی ح ا ن ن ی ا ح ط س ر د ز ب س ی ا ه ا ض ف ز ا د ص ر د 6 2 د و د ح ع ب ر م ر ت م ع ب ر م ر ت م هن ا ل د ا ع ا ن ع ی ز و ت ن ی ا ر ه ش ت ال ح م ح ط س ر د. ت س ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ز ا د ص ر د 0 4 د و د ح ی ل گ ن ج ی اا ا که ک ک ر ا پ د و ج و ظ ا ح ل ه ب ی ح ا و ن ح ط س ر د ه ک ا ر چ د ر و خ می م ش چ ه ب ر ت ش ی ب ه ن ا ر س و ح و ط سسسسس سس سس ی د و د ح ا ت ی ح ا و ن ت ی ع ق و م ر د ر ت ش ی ب 3 ه ی ح ا ن ی ا ه ک ر ا پ د ش ه د ا د ح ی ض و ت م ه ی ل ب ق ی ا ه ش خ ب ر د ه ک ر و ط ن ا م ه ه ت ب ل ا د ش ا ب می ب س ا ن م د و خ ه د و د ح م ل خ ا د ا ر ن ا و ن ا ب و ر د ا م ت ل م ه ل م ج ز ا ه ی ح ا ن ی ا ه ک ر ا پ 3 ه ی ح ا ن ز ر م ه ک ن ی ا ظ ا ح ل ه ب ا م ا د ن ر ا د ر ا ر ق 2 و 1 ح ط س ر د ر ت ش ی ب ا ه ک ر ا پ ن ی ا ی د ر ک ل م ع حوزه واقعیت ر د ا م ا د ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق 3 ه ی ح ا ن ه د و د ح م ء ز ج ا ه ک ر ا پ ن ی ا ه د ا د ر ا ر ق د ن ش ا ب می ه ل ح م 0 1 ی ا ر ا د د ر ک ر ه ش د ر ا د د و ج و ت ال ح م ح ط س ر د ر ت ش ی ب ا ه ک ر ا پ ه ن ال د ا ع ا ن ع ی ز و ت. د ش ا ب می 2 و 1 ی ح ا و ن ی اا ا که ک ک ر ا پ ش ش و پ ت ح ت ا ه ن آ ت ی ع م ج ی د و د ح ا ت ه م ش چ ر س و ه ن ه پ م ر ب س ی ل پ ی و ک ه ل ح م ا ه ن ت ت ال ح م ن ی ا ن ی ب ر د ه ک ی ر ی گ ر ا ر ق ت ی ع ق و م ظ ا ح ل ه ب ل ا ح م ر ا ه چ و ی ق ر ش و ی ر غ د ا ب آ ر ی م ن ا ر و آ ن ف ه ل ح م ا م ا د ن ش ا ب می ی ها ل ح م ي ي ا ج ن آ ز ا د. د د د ن ه د ر ا ر ق د و خ ش ش و پ ت ح ت ا ر ه ل ح م ت ی ع م ج ی ب و خ ه ب د ن ا ه ت س ن ا و ت ن ا ه ن آ ی ها ل ح م ی اا ا که ک ک ر ا پ ف ا د ه ا ن ي ر ت م ه م ه ک ت ي م ه ا ق و ف ه ت س ي ا ش د ر ا و م ز ا م ا ه ل ا ا ب ت ر و ص ن ي د ب. د ش ا ب ي م ي ي ا ب ي ز و ش ي ا س آ ي ت م ال س ي ر ه ش ن ا ز ي ر ه م ا ن ر ب و ش ز ر ا ر د و. د ي ا م ن ي س ر ر ب ا ر د ر ک ر ه ش ز ب س ي ا ض ف ع ي ز و ت ت ي ع ض و ح ي ح ص و ق ي ق د ت خ ا ن ش ا ب ه ک ه د و ب ن ي ا ر د ر ض ا ح ش ه و ژ پ

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن ه) د ن س ی و ن () ن ا ش و ه ز ی ت ش ز و م آ ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ئ ا ن ث ت س ا ن ا ک د

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information