ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

Size: px
Start display at page:

Download "ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی"

Transcription

1 ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ا ر ث ا ل ل ح ت 1 ن ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : د ر و م ه ع ل ا ط م د م ح م ز و ر ه ب 2 ه ن ا گ ن ا ر ا ن ا ج ن ز ن ا ج ن ز ه ا گ ش ن ا د ا ت س و ر ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ر ا ش ن ا د چراغ مهد ن ا ر ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ا ت س و ر ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ا ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د م ال س ا ال ل ن ا ر ا ن ا ج ن ز ن ا ج ن ز ه ا گ ش ن ا د ا ت س و ر ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ه ت خ و م آ ش ن ا د /03/ : ه ل ا ق م ت ف ا ر د خ ر ا ت /2 0 7/ 0 : ه ل ا ق م ش ر ذ پ خ ر ا ت ر د. ت س ا ه د و ب ه ا ر م ه ه د ک چ ل و ح ت ا ب ن ا س ن ا ا ه ز ا ن و ا ه فعالت ر ث ا ر ب ن ا م ز ر ذ گ ر د ا ت س و ر کالبد بافت جزء عمدهترن ن ا و ن ع ه ب ن ک س م ان معشت ر غ ت و ع ا م ت ج ا - د ا ص ت ق ا ا ه ر ا گ ز ا س ا ن د ا ج ا ت ا ب ج و م ا ه ا ت س و ر ر د کالبد دگرگونها و ت ال و ح ت حاضر حال ق ق ح ت ر د. د ش ا ب م ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ه ئ ا ر ا ا ت س و ر ن ک س م ت ا ر غ ت ر د ر ث ؤ م ل م ا و ع ز ا ک. ت س ا ه د ر و آ م ه ا ر ف ا ر ا ه ا ض ف ر و آ د ر گ ش و ر ل ل ح ت توصف- تحقق ش و ر. د د ر گ م س ر ر ب ا ت س و ر خانوارها معشت ر ب ت ا ر ا ب ت ع ا ن ا ت ا ر ث ا ر ض ا ح و ه ه ه د ش ت ف ج t ن و م ز آ ( ط ا ب ن ت س ا و ف ص و ت صورت به ت ا ع ال ط ا ل ل ح ت و ه ز ج ت ش و ر ن ا د م و کتابخانها صورت به ت ا ع ال ط ا م ج ح ) ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ه د ن ن ک ت ف ا ر د 1 8 ( ق ق ح ت ر ا م آ ه ع م ا ج م ج ح ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ) ن و س ک ا ک ل و ن و م ز آ ز ا د ع ب و ل ب ق ن ا م ز ر د ت ت ش ع م ن ا ز م ن ب د ه د م ن ا ش ن ق ق ح ت ا ه ته ف ا. ت س ا ه د ش ن ع ت ر ا و ن ا خ ن ا ر ک و ک ل و م ر ف ه ا پ ر ب ه ن و م ن عد ز ز ج ه ب ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ت ش ع م د ا ع ب ا ه م ه ن ن چ م ه و د ر ا د د و ج و ر ا د ا ن ع م ت و ا ف ت ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د. ت س ا ه ت ف ا ش ه ا ک ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا س پ ن ا م ز ر د ) : t ر ا د ق م ا ب ( د ب ل ا ک ر 1 ا و ن ا خ ن ا ج ن ز شهرستان روستا ن ک س م ا ت س و ر ت ا ر ا ب ت ع ا ا ت س و ر ه ع س و ت : د ل ک ن ا گ ژ ا و ل ل ح ت " ن ا و ن ع ا ب ن ا ج ن ز ه ا گ ش ن ا د ا ت س و ر ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ه ت ش ر و ج ش ن ا د م ال س ا ال ل م ن ا خ د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ا پ ز ا ش خ ب ت ا ق ق ح ت ل ص ا ح ر ض ا ح ه ل ا ق م 1- د. ش ا ب م ت" ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : د ر و م ه ع ل ا ط م ا ت س و ر ح ا و ن ر د ن ک س م ز ا س و ن و ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا د ا ص ت ق ا ت ا ر ث ا ) ل و ئ س م ه د ن س و ن ( ه ن ا گ د م ح م ز و ر ه ب 2-

2 ) پ ت ر س ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 ه م د ق م ي ي گ ن ه ر ف و ي ي ع ا م ت ج ا ي ت ش ي ع م ي د ا ص ت ق ا ف ف ل ت خ م دد د ا ع ب ا ي ا ر ا د ه ه ع س و ت م م ه م اي ه ص خ ا ش ز ا ي ك ي ن ا و ن ع ه ب ن ك س م : 7 1 ( د د و ش م ح ر ط م ک ا ش و پ و ک ا ر و خ ز ا د ع ب ز ا ن ن م و س ن ا و ن ع ه ب ر ش ب ع م ا و ج ر د ) 2 : ر و پ ن ا و ن ع هه ه ب ا ت س و ر ن ك س م و ) 6 5 : ن و ل و ت و : ي ن ا ج ن ز و 1 : ف ل ا ر و پ ي پ ي ت ر س و Manoj P K د ا ع ب ا ر د ا ه تتتتتتت ل ا ع ف ع و ن ه د ن ه د نن ن ا ش ن ش ش ش و خ ن و م ا ر پ ع ب ط ط ح م ا ب ن ا س ن ا ط ا ب ت ر ا و ل م ا ع ت گ ن و گ چ ز ا د ا م ن و د م آ ر د ح ط س ا م ت ا ه ن و ژ و ل و ن ك ت ز ا ه د ا ف ت س ا و ل و ح ت گ ن و گ چ و ن ا ئ ا ت س و ر گ ن ه ر ف - ع ا م ت ج ا ش ر گ ن و د ا ص ت ق ا د ب ل ا ک و ع ا م ت ج ا گ ن ه ر ف د ا ص ت ق ا ا ه د د پ ر گ د ت ر ا ب ع ه ب. ) 8 2 : ر ب ا ن س ح ( د ش ا ب م ن آ ن ا ن ك ا س ت ش ع م : ر و پ پ ت ر س و ن ا د ه م ( ت س ا ه د ش ا پ ر ب ت ش ع م و گ د ن ز ت س ز ب س ا ن م ط ا ر ش ن د ر ک م ه ا ر ف ا ر ب ه ک ت س ا خاص مسکون م ا ظ ن م ا د ک ر ه صنعت و ز ر و ا ش ک ر و ر پ م ا د شوهها مانند ن و گ ا ن و گ ت س ز و ت ش ع م ا ه وه ش. 4( رر ر ب حاکممم خاصصص اجتماع و د ا ص ت ق ا ا ه م ا ظ ن ز ا ش ا ن ز ن ر ه ش و ا ت س و ر ن ک س م ت و ا ف ت د. ن ا ه د ر و آ د و ج و ه ب ا ر د و خ ر ه ش گ د ن ز ف ال خ ر ب ي ا ت س و ر گ د ن ز ر د ر ا ک و ت ن و ک س. 3( ص 2: ت ق ا د ص و و ف ص ( ت س ا ه ن آ. ) 6 8 : خلق نک ( د ن ر ا د ل خ ا د ت ز ي ن ر ا ک و ت ن و ک س ا ه ا ض ف ل ل د ن م ه ه ب و د ن ر ا د ل خ ا د ت م د ا ج ا د ن م ز ا ن د و خ ن ا ن ك ا س ت ا ج ا ت ح ا ن د ر و آ ر ب و حات ادامه و ر ا گ د ن ا م ا ر ب ا ت س و ر ا ه صه ر ع ن ر ت م م ه م ن ا و ن ع ه ب ن ك س م ه ك د ش ا ب م د و خ د ا ص ت ق ا - ع ا م ت ج ا ا ض ف و د ب ل ا ك ن و گ ر گ د ا ه ننن ن ن ا م ز ر د ن و ص م ر غ ت ان از او احتاجات د ع س ( د ب ا م ل ج ت ن ک س م ر د ف ل ت خ م ق ر ط ه ب ر غ ت ه ن و گ ر ه و 6( 4 : ن د ل ا س م ش ( ت س ن و ن م ا : )2 3 ت ت س ا م( ت س ي س ( م ا ظ ن ك ي ز ا ي ئ ز ج ن و چ م ه ي ي ا ت س و ر ه ا گ ت ن و ك س ت ف ا ب ه ع و م ج م ا ي ت ي ل ك ز ا د ح ا و ن ر ت ک چ و ک ن ک س م و د د ه د م رر ر ا ر ق رر ر ي ث أ ت ت ح ت ا ر ن آ ت ي د و ج و م د ش ا ب ن ز ا س م ه م ا ظ ن ل ك ا ب ن آ ط ب ا و ر و د ر ك ر ا ك ت ي ل ا ع ف ر ا ت خ ا س ر گ ا ه ك د و ش ر ج ن م م ا ظ ن ي د ر ك ل م ع ر ي ي غ ت ه ب د ن ا و ت م ت ا ه ن ر د م م د ع و ا ت س و ر ن ک ا س م ع و ن ر د ر غ ت ا ب. 2( 1 5 : ي د ي ع س ( ا ض ف ن ا ر د ت ع ا ر ز ه ا گ و ر ا د م ا د ت ل ا ع ف م ا ج ن ا ه ب ر د ا ق ر گ د ا ت س و ر ن ا م ت خ ا س ک ل ا م ل غ ش ا ب ا ه ن آ ر ا گ ز ا س د ز ا د ر پ ب د ل و ت و ل ا غ ت ش ا ه ب د و خ گ د ن ز ط ح م ز ا ر و د و ر گ د ن ا ک م ر د د ا ب و د ش ا ب م ن ز ا س و ن پ ت ر س ( ر و پ. ) 6 1 : ب ل ل م ح ت ب ب ب س م م ه ا ت س و ر ن ن ک ا س م ر د ت ن س ت س ز ه و ش و ا ه د ر ک ر ا ک ا ب ز ا س و ت خ ا س ا ه و گ ل ا ن ا س م ه ا ن ع ق ا و ر د ر د رر ر غ ت ت ح و د ل و ت ن ا م د ن ا ر ن د م آ ن ا پ و ا ه ا ت س و ر ر د ر ا ک ه ب گ د س ر ا ر ب ر ت ش ب ن ا م ز ف ر ص و ف ا ض ا ا ه نه ز ه ز ا ه ج و ت ل ب ا ق ش خ ب ش ا س آ ن د ر و خ م ه ر ب ب ج و م ن ن چ م ه و 2( 6 : ن ا ر ا ک م ه و ن د ل ا س م ش ( ت ش ع م د ا ص ت ق ا. ) : ن ا ر ا ک م ه و ه د ا ز م س ا ق ( د و ش م ن ا ئ ا ت س و ر ت ع م ج ا ه د د ن و ر و و س ک ز ا ف ل ت خ م ا ه د ا ه ن و ا ه اه گ ت س د ط س و ت ع و ن ت م ت ا م ا د ق ا و ا ه مه ا ن ر ب ا ر ج ا ر خ ا ه ه د د ن چ ط ر د ا ه ط ح م ر د ا ه ن و گ ر گ د ه ن م ز و س ر گ د ز ا د ا ص ت ق ا - ع ا م ت ج ا ا ه عرصه ر د و ج و ن ت ا ر ا ب ت ع ا ا ط ع ا ا ه مه ا ن ر ب ن ا ه ل م ج ز ا. ) 3 : د ع س ( ت س ا ه د ش د ب ل ا ک د ا ع ب ا ا ت س و ر ز ا س و ن و زز ز ا س م م و ا ق م ر د ه ژ ههو ه ب ن ک س م 0( 0 1 : د و ر گ ن ل ع ط م ( ت س ا ه د و ب ر و ش ک ا ت س و ر ح ا و ن ر د س ا س ا ن و ن ا ق م ک و س ل ص ا ه ب ب ا ت س د ا ر ب. ت س ا ه د ش ن ک س م ت ش ي ع م و د ي ل و ت ا ه ت ل ص خ ر د ا ه ن و گ ر گ د و ت ال و ح ت ب ج و م ه ک

3 ش» ق ن» ا ر ا ک ز» ا د ن ا م ش چ کن» س م ت» ا ر ا ب ت ع ا ش» ش ش ق ن ر» ي ث أ ت ش» ق ن» ش خ ب ر ث ا 9... ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ا ر ث ا ل ل ح ت ن ک س م ت ت ا ر ا ب ت ع ا ز ا هه ه د ا ف ت س ا ط ح م و ي ي د ب ل ا ک د ع ب ر د ب ج و م ن آ ت ت ا م ا ز ل ا و اا ا ته د د و د ح م ت ت ا ع ر و ا ت س و ر جانب نازهاييي ن ب ش پپ پ م م د ع و ن ک ا س م ن ا ز ا ت ش ع م ي ا ه ا ض ف حذف کم ا ن ب ر ز ح ط س ه ل م ج ز ا ا ه ت د و د ح م ت ال ه م س ت ز ا هه ه د ا ف ت س ا ه د ش ر ک ذ ت ال ک ش م ن ا ه م ه ا ب. د و ش م ا ه م ا د ي ر ا د ه گ ن ل ح م و ه ف و ل ع ر ا ب ن ا ل ث م ا ت س و ر ن ک ا س م د و ب ه ب ع ب ط حوادثثث برابر ر د ت م و ا ق م و م ا ک ح ت س ا ه ل م ج ز ا ي د ا ز ت ب ث م د ا ع ب ا ي ا ر ا د ا ت س و ر ن ک س م ا ت س و ر نن ن ا ر گ ر ا ک و ن ن م ز ب رر ر ا ش ق ا ص و ص خ ه ب ن ا ا ت س و ر ي ا ر ب ل ا غ ت ش ا و د م آ ر د د ا ج ا و ت ش ا د ه ب 9( : ه د ا ز ل ع م ت س ر و ن ا ه د ر ا ن ک س م ت ا ر ا ب ت ع ا ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ر د ر خ ا ا ه ل ا س ط ر د مقاومممممممساز جهت و ز ا س و ن اا ا صه ص ص خ ا ش م س ا ق ( ت ت ت س ا ر ا ت خ ا ر د ن ک ا س م ن م ه ر د ت س ا ه ت ش ا د ه ع ل ا ط م د ر و م ا ه ا ت س و ر ن ک ا س م و ر ر ب ف ل ت خ م ج ا ت ن ت ا ر ا ب ت ع ا ن ا ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن ا ئ ا ت س و ر رالت م س ب م ل ا ق ر د و ا ت م س و ر خانوارهما معشمت ر د ت ا ر ا م ب ت ع ا ن ا ت ا ر ث ا س ر ر ب ه ب ر ض ا ح ق ق ح ت ر د ا ت س ا ر : ت س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ.1.2 د ر ا د د و ج و ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ش ه ا ک و ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ن ب د ش ا ب م ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م د ا ع ب ا ز ا ک م ا د ک ر د ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ا ر ث ا ن ر ت ش ب ج ر ا خ ت ا ع ل ا ط م د ا د ع ت ن ک س م ت ا ر ا ب ت ع ا ه ل و ق م ز ا ن ع ت خ ا ن ش ا ر ب ط ا ب ت ر ا ن ا ر د. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م 1 ل و د ج ر د ا ر ه د س ر م ا ج ن ا ه ب ن ا ر ا ق ق ح م 1 ) ( ک. پ. ج و ن م ر ا م و ک و ول وتر 2 0( ( م ل گ ن ا م 3 ان ر ا ک م ه و ک ا ه ا ز م ا م ) ( 4 7( ( ت ا ک س ا ک ر ا م 5 7( ( گ ن ا ل ر چ و ن د ل ا س س سس س س م ش 0( ( ن ا ر ا ک م ه و ه ه ه ه ن ا گ د م ح م 0( ( ن ا ر ا ک م ه و ن ا م ح ر ) ( ن ا و ا ک و د و ر گ ن ل ع ط م ) ( ش خ ب ه ل ا ق م ن ا و ن ع ا ت س و ر ن ک س م ت ا ر ا ب ت ع ا ه ن م ز ر د د و ج و م ت ا ع ل ا ط م ز ا خ ر ب : 1 ل و د ج ن ک س م د ر خ ت ا ر ا ب ت ع ا ت ال ک ش م و ر"«ش ن ا و ب " ز ا د ه ا و ش و ک ر ا د م : د ن ه ر د «ا ت س و ر ت ا ر ا ب ت ع ا ا ه سه س و م ا«ه ده ا د ش ش و پ «ز ر ه م ا ن ر ب «ا ت س و ر ه ع س و ت ر د د ر خ ل ل ح ت و ه ز ج ت : د ر خ ا ه م ا و ت ا س س ؤ م و م و م ع ا ه ت ت ت ت ت ت س ا س : ا ت س و ر ا ر ق ف ا ر ب ح ر ط : ن ک س م د ر خ دد د ا ص ت ق ا رر ر ب ي ا ت س و ر ن ن ک ا س م ز اا ا س و ن ن«ا ي ئ ا ت س و ر ت ش ي ع م د د ود ب ه ب ر رر ب ن ن ن ک س م ز ا س ه ب ت ت ت ا ار ب ت ع ا «ا ت س و ر ح ا و ن ر د گ د ن ز ت ف ک «ا ت س و ر ز ا س ه ب ر د د ر خ ت ا ر ا ب ت ع ا ن ک ا س م و د ن م ن ا و ت ر د ن ک س م ز ا س ه ب ت ا ر ا ب ت ع ا «ا ت س و ر ت ع م ج ر ا گ د ن ا م ا ه ته ف ا و ج ا ت ن و ر د ه ک مطالعات همچنن ن ک س م ه ع س و ت ا ر ب د ن ه ر د ن ک س م د ر خ ت ا ر ا ب ت ع ا ع ر س د ش ر ا ر ب م ه م ژ ت ا ر ت س ا د ن چ. د ه د م د ا ه ن ش پ ا ر ل م د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ه ج ت ن ر د و د ه د م ن ا ش ن ا ر ر و ش ک ر د ه ب ز ا ن د و ب ه ب ب ج و م د ن ه ر و ش ک ر د ن ک س م ه ع س و ت ل ا م ت ک ر ش و س ز ا ه د ش ه ئ ا ر ا ت ا ر ا ب ت ع ا ا ر ب ر ت ه ب ط ح م ر د گ د ن ز ن ن چ م ه و ر ت ه ب و ب و خ ن ک س م ر د رر ر ا د ر و خ ر ب اا ا ن اا ا وهه و و و ر گ. ت س ا ه د ش ل ح م ا ه ک ن ا ب ر ا ک م ه ب ل ج ق ر ط ز ا ر ه ش و ا ت س و ر ح ا و ن ه ک د ن ت س ه ل ا م ا ه طه س ا و ن و چ م ه ا ه ک ن ا ب ا ه ت ت س ا س ا بب ب ه ب ه د ا ف ههه- ه ه ن ز ه ه د م ا و د د ر خ ت ا ر ا ب ت ع ا د ا ه ن م د ر م ا ه ن ا م ز ا س د ر خ ت ا ر ا ب ت ع ا ا ه سه س و م ع ا و ن ا ن ب ر د و د ن ز ا د ر پ م. ) 3 : ن ا ر ا ک م ه و م ظ ا ک ( د ن ت ش ا د ا ه ک ن ا ب و ا ه سه س و م ر گ د ز ا ر ت ه ب د ر ک ل م ع ن ک س م ه ئ ا ر ا ر ب ت ا ه ن ر د و د ر ا د د و ج و د ن ل ر ا ا ت س و ر ن ک س م ه ن م ز ر د ت س ر د ا ن ا ه ت س ا س. د ن ک م د ک أ ت ر ا د ا پ ن ک س م ت ا ر ا ب ت ع ا د ن ن ا و ت م د ر خ ت ا ر ا ب ت ع ا ت ا س س ؤ م. د ن ه د ه ع س و ت ن ا ر ت ش م ا ض ا ق ت و د ا ص ت ق ا ت ع ض و ه ب ه ج و ت ا ب ا ر - ع ا م ت ج ا م م ه ا ر ف ا ر ا ب ز و ن م ا ظ ا ح ل ه ب ن ا ئ ا ت س و ر ب س ن ر ط ا خ ش ا س آ ت ا ب ج و م ل ز ا ن م ز ا س و ن ت. س ا ه د ش ن ا ئ ا ت س و ر ل ا م و ت ش ع م ط ا ر ش ر د س و س ح م ا ن ر غ ت ب ب س ا م ا ت س ا ه د ر و آ د د ع ب ر د ا ر رر ر ث أ ت ن ر ت م ک و د ب ل ا ک د ع ب ا ه ص خ ا ش ر د ا ر ر ث أ ت ن ر ت ش ب ت ف ا ر د ت ا ر ا ب ت ع ا ت. س ا ه ت ش ا د ن آ ا ه ص خ ا ش و د ا ص ت ق ا ت ا ع ل ا ط ممم م م ه ح ا ن ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ش ه و ژ پ ج ا ت ن. ت س ا ا ت س و ر ن ک ا س م ز ا س ه ب ص و ص خ ش خ ب ر ث ا ا و گ ر د ه د ش ر ا ذ گ ا و ت ا ر ا ب ت ع ا و د ن م ن ا و ت ر ظ ن ز ا ه د ن ر گ م ا و ر غ و ه د ن ر گ م ا و ه و ر گ و د ن ب % 9 9 ح ط س ر د ر ا د ا ن ع م ت و ا ف ت. ت س ا ه د ش ه د ه ا ش م ن ک س م د و ب ه ب ز ا د ن م ت ا ض ر 1 Manoj P K 2 Vetrivel & et al 3 Haq, mamiza & et al 4 Scott, Mark 5 Cheryl Young

4 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 1 ر ظ ن ن ا ب م و ا ه اه گ د د م ه ا ف م ز ا س ه ب ه ز و ر م ا ه ع س و ت ل ا ح ر د ا ه ر و ش ک ا ت س و ر ح ا و ن ر د ن ک س م ر ق ف د و ج و ه ب ه ج و ت ا ب و ز ا س و ن ن ک ا س م ن ا ل د ب ت ن اا ا ا ت س و ر ت ع ض و د و ب ه ب ا ه ت س ا س ن ر ت م ه م ز ا ک ه ب ر ت ه ب ه ا ف ر و ت ش ا د ه ب ه ب ن ا ا ت س و ر س ر ت س د ت ه ج ت ل ع ه ب ن ا ه ج ف ل ت خ م ا ه ر و ش ک ر د ا ه ت ل و د ر خ ا ا ه ل ا س ط. ) wet & et al : 4 1 ( ت س ا ه د ش ر ذ پ ب ب ب ب ب س آ ن ک س م ز ا س ه ب ت ه ج ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ل ا م ن ا و ت ا ن ن ن چ م ه و ع ب ط ت ا ر ط خ ز ا ا ت س و ر ح ا و ن ن ک ا س م ن د و ب و ز ا س ه ب ه ن م ز ر د ه د ش ا ر ج ا ا ه مه ا ن ر ب ن ر ت م ه م ز ا )world bank : 2 1 ( د ن ه د م م ا ج ن ا ا ر ف ل ت خ م ا ه مه ا ن ر ب ط ر د. د ر ک ه ر ا ش ا ت ا ر ا ب ت ع ا ا ط ع ا د ر ک و ر ه ب ن ا و ت م ه ع س و ت ل ا ح ر د ا ه ر و ش ک ر د ن ک ا س م ز ا س و ن ر خ ا اا ا ههههه ه ه د ن ا ز ا ا ت ت س ا ه د ش ث ع ا ب ا ر ق ف ه ب د ر خ ت ا ر ا ب ت ع ا ه ئ ا ر ا ا ت س ا ر ر د ه ع س و ت ل ا ح ر د ا ه ر و ش ک ر د ل ا م ا ه د ا ه ن ت ق ف و م. ) Sengupta : ( د ن ن ک د ا د ر خ ت ا ر ا ب ت ع ا ب ال ق ن ا ن ا و ن ع ا ب ا ه ت ق ف و م ز ا ع س و طف برا د م آ ر د م م ک ا ه ده ا و ن ا خ ه ب د ر خ ت ا ر ا ب ت ع ا ک ر ا د ت ن ا و ن ع ه ب ن ک س م خرد اعتبارات ه ل م ج ز ا ن ک س م ت ا ن ا ک م ا د ر خ د و ج و م ا ه ر ا ت خ ا س د و ب ه ب ز ا س و ن ر م ع ت 4 ز ا س و ت ت خ ا س ن ن ن م ز ا ه تتتتتتت ت ت تت ل ا ع ف 5 ت ح و د د د د ج د و ب ه ب 6 ه ب Daphnis Yang Ferguson : )1 ت ت س ا ه د ش ف ر ع ت ب ال ض ا ف ل ب ق ز ا ت خ ا س ر ز ك ك ر ا د ت ا ر ب هه ه ک ت س ا د ر خ ت ا ر ا ب ت ع ا ز ا ا ه ع و م ج م ر ز ر گ د ت ر ا ب ع ه ب و ) CGAP Kihato : 7 ز ا ل ق ن ه د ش ه ئ ا ر ا ل ا م ت ا م د خ ه ب ه ك د ش ا ب م ر ق ف ا ه ر ا و ن ا خ ل ا م ت ا م د خ س ر ت س د ل ل و ا د ت م ل ا م ت ت ا س س ؤ م و س ز ا ق ط ا ن م ر د ا ر ق ف ا ر ب ش ا ع م ن م أ ت ر ا ب ت ع ا ک ر ا د ت ن ا و ن ع ه ب ن ن چ م ه. )Merrill & Mesarina ( د ن ر ا د ن ا ت س و ر : 8 2 ( تتتتتتتتتتت تتت ت تت تت س ا ه د ش ف ر ع ت زندگ استاندارد د و ب ه ب و د م آ ر د ح ط س ا ق ت ر ا ت ه ج ر د ر ه ش ا و ر ه ش ه م ن. ) Srinivasa Rao & Priyadarshini ا ت س و ر ه ع س و ت ا ر ب ب ب س ا ن م ا ه ت ت ص ر ف د ا ج ا ا ر ب ش ال ت ت ل و د و س ز ا ت ا ر ا ب ت ع ا ص ص خ ت ه ع س و ت ه ا گ د د ز ا ا ز ل ا غ ت ش ا ق ر ط ز ا ر ق ف ش ه ا ك ر ب م ق ت س م ر غ و م ق ت س م ت ا ر ث أ ت د ن ن ا و ت م ا ه ر ا ذ گ ه ا م ر س ه ز و ر م ا ه ک ر و ط ه ب ت س ا ا ر ب د م آ ر د م م ک اا ا وهه ر گ ل ا م ن م أ ت ز ک ر م ه ت س ه ن ا و ن ع ه ب و ا ت س و ر ا ه ت خ ا س ر ز د و ب ه ب و ه ا ف ر ا ه مه ا ن ر ب و : م د ق م جمال و ن ا م ك ر ت ( د د ر گ ع ا م ت ج ا د- ا ص ت ق ا ت ل ا ع ف ا ض ف و ت ش ع م ر د ر غ ت ه ژ و ه ب ن و گ ا ن و گ ف ا د ه ا ر ا ذ گ ه ا م ر س ا ر ب ت ص ر ف د ا ج ا ق ر ط ز ا د ن ا و ت م ا ت س و ر ه ع م ا ج ه ب د ر خ ت ا ر ا ب ت ع ا ا ط ع ا ن ن چ م ه. ) د و ب ه ب ب ج و م و د ر و آ م ه ا ر ف ا ر ن ا گ د ن ن ک ت ک ر ش ا ه ا ر ا د و د م آ ر د ش ا ز ف ا ه ن م ز ن ا س ن ا و ل ا م ک ز ف ا ه ا ر ا د ر د. ) 6 6 : و س و م ل ال ج و ن د ل ا ء ال ع ( شود خانوارها معشت ر س ا ف ت ن ا ه ب ه ج و ت ا ب ت س ا ا ه ت ل ا ع ف و ا ه ا ر ا د ا ه ا ن ا و ت ن د و ب ه د ن ز و گ د ن ز «ن ع م ه ب ت ش ع م «ا ر ب ه ک ا ه ا ن ا و ت ر ب ل م ت ش م «د ش ف ر ع ت ه چ ن آ ق ب ط ت ش ع م. ) Chambers : )5» ت س ا ز ا ن د ر و م ن د و ب ه د ن ز و گ د ن ز 1 repair 2 renovation 3 improvements to existing structures 4 purchase of land 5 new construction 6 improvement in infrastructure facilities 7 Livelihood 8 Living 9 Capabilities

5 ش» ه ا ک ت» ش ع م ع) ب ا ن م ) ا ه ت ل ب ا ق ) س ر ت س د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ا ر ث ا ل ل ح ت گ د ن ز ا ر ب ه ک ت س ا ا ه ت ل ا ع ف و ) ع ا م ت ج ا ع ب ا ن م و د ا م د ع ب و د ر ه ل م ا ش ( ا ه ا ر ا د ع ق ا و ر د»..... ت. س ا ز ا ن د ر و م ط ب ا و ر ع ا م ت ج ا ا ه د ا ه ن ه ک ل ب ت س ن د ن ک م د ل و ت ر ا و ن ا خ ا ر ب ا ر د م آ ر د ه ک ا ه ت ل ا ع ف ل م ا ش ا ه ن ت. ) wedington : )5» د ر گ م ر ب ر د ز ن ا ر گ د ن ز ه ر و د ل و ط ر د ع ب ا ن م ه ب س ر ت س د ا ه ر ا ک و ز ا س ر ا و ن ا خ ا ر ف : 5 4 ( ه ع م ا ج ا ه ز ا ن و گ د ا و ن ا خ د ر ف گ د ن ز ف ل ت خ م ا ه وه ش ل م ا ش ت ش ع م م و ه ف م ف ا د ه ا ا ب ) Molden ع ب ط ع ب ا ن م ز ا ت ظ ف ا ح م ت ح و ر ش ب ق و ق ح ء ا ق ت ر ا ع ا م ت ج ا د ر ط ا ب ه ل ب ا ق م ع ا م ت ج ا ت ا م ح ر ق ف ن ا ن ب ه ک ههههه جهه ت ن در معشت د ر ب ه ا ر. ) Hal & Mijli : 7 2 ( ( د ش ا ب م» ب ب و ن ج ا ه ر و ش ک ر د م د ر م ز ا ر ا س ب ت ش ع م ه ک ا ه د ا ه ن از بعض. د ش ف ر ع م ه د م آ د و ج و ه ب ا ذ غ ن م ا ا ن و ط ح ق ت خ ا ن ش ا ب ه ط ب ا ر ر د ه ک ا ه ت ف ر ش پ و ن ا س ر ک م ک ن و ا ع ت ل م ا ش د ن ا ه ت ف ر ذ پ د و خ ه ع س و ت ا ه مه ا ن ر ب ر د ا ر ر ا د ا پ ت ش ع م ژ و ل و د ت م ن ا ر ب ج ا ر ب د ر و ف س ک آ ه ت م ک 2 ر ا د ا پ ه ع س و ت ل ل م ل ا 3 ه ع س و ت ه م ا ن ر ب و ط ح ق 1 ه س س و م دد د ا د م ا ن- ن ن ن ن ب م و ه ف م ر و و و ه ظ. د ش ا ب م 4 لللللللل م ن ا م ز ا س ر د م ع م و م ع مردم. است ب ر ج ت د ر ک و ر و س ه ب خ ر ا ت - ر ا ت خ ا س و س ا ق ا ه اه گ د د ز ا ر غ ت ن ع م ه ب ت ش ع م ت ر و ص ه ب ا ر ن ا ش ت ش ع م و ه د و ب ت خ س و ن ئ م ط م ا ن ت ع ض و ر د ط ح م و س ا س د ا ص ت ق ا ج ا ر ا ه د ر ک ل م ع د ا ژ ن اا ا وهه ر گ و ا ت س و ر ع ا م ت ج ا و ر ا و ن ا خ ل ث م ر ت ع س و ع ا م ت ج ا ت ف ا ب ل خ ا د ر د ه ک ل ب د ر ف : 8 3 ( ( د ن ه د م ن ا م ز ا س. ) De Haas ) Dearden & et al : )6» ت ت س ا ن آ ر ا د ه گ ن ي ا ر ب ت ي ر ي د م و ا ه ا ر ا د ه ب ي س ر ت س د د ر و م ر د كر ک ف ت «ي ن ع ي ت ش ي ع م ا ه ا ر ا د DFID 5 ل ل م ل ا ن ب ه ع س و ت ن ا م ز ا س و گ ل ا س ا س ا ر ب ن ا س ن ا ) S 8 ( ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه و ر گ ه س ر د ا ر ت ش ع م ه ا م ر س 13 د ا ص ت ق ا 9 د و ج و ن ا ا ب. ت س ا ه د ش ل ک ش ت ) F 10 ( ل ا م و ) H ( 11 ن ا س ن ا ع ب ط سرماههااا از معشت هه ه ا م ر س ) ت ش ع م 6 ک ز ف ) N ( ) P 7 ( ( ا ه ا ر ا د د ا د م ا و ن ا س ر ک م ک ن و ا ع ت 12 ع ا م ت ج ا و و ) ا ع د ا ق ح م و ب ا ل ح م ش ن ا د ن و چ م ه ا ه گ ژ و.)DFID ( د ن ک م م س ق ت ) ا ه ره خ ذ و ا ه ت ل ا ع ف ز ا ا ه ن م ا د ت ش ع م ا ه د ر ب ه ا ر. د و ز ف ا ا ه ا م ر س ا ه ئ ا ر ا د ت س ر ه ف ه ب ن ا و ت م. ) Eliis : 6 1 ( د ر گ م ر ب ر د ا ر ا ت س و ر ر غ و ) ز ر و ا ش ک ر غ ت ش ع م ر ا د ا پ ه ع س و ت د ر و م ر د ا ه ع س و ت و ت س ز ط ح م ه ت ش ذ گ ت ا ر ک ف ت ا ب ه س ا ق م ر د ز ر و ا ش ک ( ا ت س و ر 14 ک رر ر ا د ا پ و مردم پارادام ش ز ک ر م ت و د ن ک م د ک أ ت ا ت س و ر و ر ه ش ح ا و ن ش ن ا د ا ه م ت س س و ت ا ذ ا ه ا ن ا و ت و ر ر ب ه ک د ش ا ب م ر و ح م ا ر ر ت نننننن نن نن ان س آ ت س ا ه ع س و ت م و ه ف م ز ا ر ت س س و م ل م و )Chambers : )5 ( د ش ا ب م ه ع م ا ج ح ط س ر د ا ه د ر ک ل م ع و ر 1. Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 2. International Institute for Sustainable Development 3. Oxford Committee for Famine Relief 4. United Nations Development Program 8 Department for International Development 6 Natural 7 physical 8 social 9 Humanity 10 Financial 11 Human capital 12 Social Capital 13 Economic capital 14 Sustainable livelihoods

6 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 1 ت ش ع م. ) Serrat : )2 ( د و ش م ص خ ش م ن آ ت ف ک ت ح و ف ص و ت د و ش م ه د ه ا ش م د ر گ م ر ا ر ق ث ح ب د ر و م ن ع ت ا ر ر ق ف ا ه ت ع ق و م و د ا ر ف ا ت ش ع م ه ک ت س ا ا ه د چ پ ا ه و ر ن ک ر د ا ر ب ل ل ح ت ر ا ز ب ا ر ا د ا پ د ن ک م : )5 ت ر و ص ر ق ف ص خ ا ش ل ب ا ق م ر د ر ا د ا پ ي ا ه ت ف ر ش ي پ ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ر ي ق ف م د ر م ه ب ک م ک ف د ه ا ب و ) Scoones ن د م آ ق ئ ا ف ه ک ت ف گ ن خ س ر ا د ا پ ت ش ع م ع ا ض و ا ز ا ن ا و ت م م ا گ ن ه ه ک ت ش ا د ه ج و ت د ا ب. ) Serrat : )2 د ر ي گ ي م و ا ه ت ل ب ا ق ت س ا ر د ا ق ت ش ع م ن ن چ. د ش ا ب ر ذ پ ن ا ک م ا د ر ا و م ن ا ه ب ال ت ب ا ز ا س پ ب ا ز ا ب و ن ا ه گ ا ن ت ا م ط ل و ا ه ر ا ش ف ر ب د ش خ ب ء ا ق ت ر ا ا ه د ر ک ظ ف ح ه د ن آ و ل ا ح ا ر ب ا ر د و خ ا ه ئ ا ر ا د د: د ر گ م ه ئ ا ر ا و د ن ب ع م ج ر ي ز د ر ا و م ر د ي ي ا ت س و ر ن ك س م و ت ت ي ل ا ع ف ت ش ي ع م هه ه ط ب ا ر. ) Scoones : )5 )1 )2 ت خ ا س و د ر و آ م د ي د پ ي ن و ك س م د ح ا و ل خ ا د ر د ا ر ي د د ع ت م ي ا ه ا ض ف ز ا ي ن و ضرورت برحسب ي ز ر و ا ش ك ت ش ي ع م ت. س ا ر ث ؤ م م ا ج ح ا و خطوط شدن دققتر و ا ه د ح ا و ي ل ك ب ي ك ر ت ر د ي ن و ك س م ي ا ه د ح ا و ر ت ه ب حياط بعضا و ت س ا جزئي بسيار ي م ا د ي ا ض ف ه ب ت ب س ن خانه مسكوني ا ه ش خ ب ت ع س و سا ا س ا ي ر ا د م ا د ت ش ي ع م ر د طراحي گله ر و ب ع ا ب ب س ا ن ت م و ض ي ر ع ال و م ع م خانهها ورودي. د و ش م م ي س ق ت ي ن ا س ن ا و ي م ا د حياط بخش و د ه ب ا ه نه ا خ د. د ر گ م و نن ن ا ك س ا ي ي ا ه ا ض ف اا ا ب هه ه س ي ا ق م ر د د د ي ل و ت ههه ه ه ب ه ت س ب ا و ي ي ا ه ا ض ف ا م ب ل ا غ و ت س ا ت ش ي ع م ع و ن ر ي ث أ ت ت ح ت ا ه نه ا خ ن ال پ 3( د. ب ا م ي د ا ي ز ت ع س و خانواده استراحت )4 ن و م ا ر ي پ ر د ط ا ي ح و ر و ص ح م غ ا ب ط س و ت ي ن و ك س م ي ا ن ب شکلگرفتهاند باغداري ت ش ي ع م ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ه ك خانهها در ت. س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن آ )5 ي ي د ا ع ب ا و ه ت ش گ ر ت د و د ح م و ر ت ر و ص ح م ه ت ف ا ي د ر ف ن م صورتي مسكوني ي ا ه د ح ا و م و ب ر غ ت ش ي ع م ا ب ي ا ه ا ت س و ر ر د. ) : ي د م ح م و ن ا ي د م ح ا ( د ب ا م ي م ئ ا د با ي ر ق ت و ص خ ش م ق ق ح ت ش و ر ر د د. د د ش ا ب م د ر ب ر ا ک ع و ن ر ظ ن ز ا و ي ل ي ل ح ت ي- ف ي ص و ت ت ه ا م ر ظ ن ز ا ق ي ق ح ت ش و ر ق ق ح ت ا ه ش س ر پ ه ب ه ج و ت ا ب ا ت س و ر ه د ن ن ک ت ف ا ر د ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر غ ت ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ش ق ن ب ا ز ر ا ر و ظ ن م ه ب ر ض ا ح ق ق ح ت ل ب ق ت ا ر ا ب ت ع ا ه د ن ن ک ت ف ا ر د خانوارها معشت ح و ط س ن ه ذ و ن ع ا ه ه و گ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب 2(. ل و د ج ( ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ن ک س م د ا ع ب ا ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا د ب ل ا ک ط ح م ت س ز ا ه ص خ ا ش ق ق ح ت ر د ه ت ف ر ر ا ک ه ب ا ه ص خ ا ش : 2 ل و د ج و مقاومممممممساز از د ع ب ت ال م ا ع ت ش ر ت س گ ت ن ر ت ن ا ه ب س ر ت س د - ع ا م ت ج ا ا ه م س ا ر م ر د ت ک ر ا ش م - ع ا م ت ج ا ن ا ر م ع ر و م ا ر د ت ک ر ا ش م - ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ب ه د ا و ن ا خ س ر ت س د ع ا م ت ج ا - ل غ ش ر و آ و ن ن ا و ت - ع و ن ت م د م آ ر د ع ب ا ن م - د م آ ر د ن ا ز م ز ا ت ا ض ر ه د ا و ن ا خ د ا ر ف ا ل ا غ ت ش ا - ن د ر ک ز ا د ن ا س پ ا ن ا و ت - ر ت ش ب ل غ ش ا ه ت ص ر ف د ا ج ا ل غ ش ت ر ا ه م ن ک س م ت ف ک - ن ک س م ت ک ل ا م - ن ک س م ا ن ش و ر ا ه م ت س س ت ع ض و - ن ک س م ت ا م د خ ت ا ن ا ک م ا ه ا ف ر و ح ر ف ت ت ا ن ا ک م ا ت ش ا د ه ب و م ل ا س ب آ ز ا برخوردار ن ک س م ز ا ت ت ا ض ر - ع ا ر ز ض ا ر ا هه ه ب ب ب س آ ن د و ب ن ا پ ب- آ گ د و ل آ ن د و ب ن ا پ - ک ا خ گ د و ل آ ن د و ب ن ا پ - ت و ص گ د و ل آ ن د و ب ن ا پ - ه ل ا ب ز ت ر د م د و ب ه ب ت س ز ط ح م ز ا ت ظ ا ف ح د ر و م ر د م د ر م ه ا گ آ - Serrat Hal & Mijli p: 2009 : ع ب ن م ءء ء ا ق ت ر ا -

7 ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ا ر ث ا ل ل ح ت ماالت س ز ا ز ا س ا س ا س ا ه م ا ن ش س ر پ د ش ا ب م ن ا د م و ا ه ن ا خ ب ا ت ک ت ر و ص ه ب ت ا ع ال ط ا ر و آ د ر گ ش و ر حاضر تحقق ر د س ا ق م ج ن پ ت ر ک ل ف ط ر د ا ه خ س ا پ ا ب و ه ت س ب و ن گ ن ا م ( ف ص و ت ر ا م آ ش و ر و د ز ا ه م ا ن ش س ر پ 1 8 ر ض ا ح ق ق ح ت ر ا م آ ه ع م ا ج. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ) ن و س ک ا ک ل و ر 1 ا و ن ا خ ل ل ح ت و هههههههه ه هههه ز ج ت ت ه ج. ت س ا شده تشکل ت ف ج T ن وووووووو ووو و و و و م ز آ ( ط ا ب ن ت س ا و ) ر ا ع م ف ا ر ح ن ا ل ص ا ح اا ا ددهه د ا د ه د ش ن و م ز آ و ن ا م ز ه ر و د ر د ت ا ر ا ب ت ع ا ه د ن ن ک ت ف ا ر د ز ا -2 9 ل و م ر ف ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب. د ش ا ب م ) ن ا ت س ه د ا ه ر ا و ن ا خ ل ک د ص ر د ا ب ر ب ا ر ب ( ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د ر د نننننن ننننن ا ر ک و ک اا ا ه ا ت س و ر ح ح ط س ر د ر گ هه ه ن و م ن... د م آ ت س د ه ب ا ت س و ر 8 ر د و ر ا و ن ا خ ه م ا ن ش س ر پ ل م ک ت ت ه ج م ز ال ه ن و م ن د ا د ع ت ت ه ج ن ن چ م ه. د ش م ا ج ن ا ه د ا س ف د ا ص ت ت ر و ص ه ب ا ه ر ا و ن ا خ ب ا خ ت ن ا ت ه ج ش ج ن س د ا ص ت ق ا د ص ر د 0/7 2 7 ع ا م ت ج ا د ع ب ا ر ب ن آ ر د ا ق م ه ک ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا خ ا ب ن و ر ک. ت س ا ه د م آ ت س د ه ب د ص ر د 0/9 2 7 ط ح م ت س ز و د ص ر د ش ه و ژ پ ا ر ج ا ن ا ک م و ر م ل ق و ه د و د ح م ن ب نن ن ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش جنوب قسمت ر د ع ب ر م ر ت م و ل ک ت ع س و ا ب ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د ق ق ح ت ر ا ز ب ا ا ا پ د ب ل ا ک د ص ر د 0/1 3 7 ا ف ل آ ز ا 0/ ʺ اا ا ت ʺ ن ا ج ن ز ر ه ش و ب ا ن ب ا ه ن ا ت س ه د ه ب ل ا م ش ز ا ه ک د ر ا د ر ا ر ق ل ا م ش ض ر ع ʺ3 ا ت ʺ و ق ر ش ل و ط ن ا. د و ش م د و د ح م د ن ک ا د غ و ب ه ب ب ر غ ز ا و ال ا ب د و ر ج ا ه ب ب و ن ج ز ا ه ر د ل ز و گ ن ا ت س ه د ه ب ق ر ش ز ا ه ب ا ت س و ر 8 ا ه ن آ ن ب ز ا ه ک 9( ح ل س م ا ه و ر ن ا ف ا ر غ ج ن ا م ز ا س ( ت س ا د ا ب آ ه چ ر ا پ 4 2 د. ن ا ه د ش ه ب ل ا س ر د ر ف ن ز ا ن ا ت س ه د ن ا ت ع م ج ه ک د ه د م ن ا ش ن ت ع م ج ت ال و ح ت د ن و ر س ر ر ب ا ر ا د ن ا ت س ه د ب ا خ ت ن ا نمونه عنوان ر د ر ف ن ر خ ا ل ا س 5 4 ط ر د ن ا ت س ه د ت ع م ج د ش ر خ ر ن ت ا ر غ ت د ن و ر س ر ر ب ن ن چ م ه. ت س ا ه د ر ک ا د پ ش ا ز ف ا ل ا س ه ر و د هههههه ه ه ه ب ط و ب ر م م ه د ش ر خ ر ن ن ر ت م ک و ل ا س ه ب ط و ب ر م ت ع م ج د ش ر خ ر ن ن ر ت ش ب ه ک د ه د م ن ا ش ن 3(. ل و د ج ( د ش ا ب م ر ا م آ ر ا م آ ل ا س د ش ر خ ر ن ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د ر د جمعت تحوالت د ن و ر : 3 ل و د ج / / / ن ا ج ن ز ر ا د ن ا ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب ت ن و ا ع م و ) ( ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ش ه و ژ پ ا ه ته ف ا : ع ب ن م N 1 ه= ع م ا ج م ج ح n م= ج ح p = 7. 0 q = 3. 0 d= ( 1 8 ( ر ا م آ 1( 3 2 ( ه ن و م ن ه ع م ا ج ر د ت ف ص ع ز و ت د ص ر د. ت س ا ه ع م ا ج ر د ت ف ص ن آ د ق ا ف ه ک ت س ا د ا ر ف ا د ص ر د ه ع م ا ج ر د ت ف ص ع ق ا و ت ب س ن ل ض ا ف ت ع ب ط ع ز و ت ر د ر غ ت م ه ز ا د ن ا t = ه ع م ا ج ر د ت ف ص ن آ د و ج و ا ر ب ق ق ح م ن م خ ت ن ا ز م ا ب

8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 1 ه ع ل ا ط م د ر و م جغرافا محدوده ه ش ق ن : 1 ل ک ش ه ب ل ا س ر د ر ف ن ز ا ن ا ت س ه د ن ا ت ع م ج ه ک د ه د م ن ا ش ن ت ع م ج ت ال و ح ت د ن و ر س ر ر ب ر د ر ف ن ر خ ا ل ا س 5 4 ط ر د ن ا ت س ه د ت ع م ج د ش ر خ ر ن ت ا ر غ ت د ن و ر س ر ر ب ن ن چ م ه. ت س ا ه د ر ک ا د پ ش ا ز ف ا ل ا س ه ر و د ه ب ط و ب ر م م ه د ش ر خ ر ن ن ر ت م ک و ل ا س ه ب ط و ب ر م ت ع م ج د ش ر خ ر ن ن ر ت ش ب ه ک د ه د م ن ا ش ن 3(. ل و د ج ( د ش ا ب م ر ا م آ ل ص ا ث ح ب ر ا م آ ل ا س د ش ر خ ر ن ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د ر د جمعت تحوالت د ن و ر : 3 ل و د ج / / / ن ا ج ن ز ر ا د ن ا ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب ت ن و ا ع م و ) ( ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ش ه و ژ پ ا ه ته ف ا : ع ب ن م ن ز ن ا و گ خ س ا پ د ص ر د 9. 3 و د ر م ن ا و گ خ س ا پ د ص ر د ه ن و م ن ن ب ز ا د ه د م ن ا ش ن ق ق ح ت ف ص و ت ا ه ته ف ا 3. 8 ن ا ت س ر ب د و ا م ن ه ا ر ه ر و د د ا و س ا ر ا د د ص ر د ا د ت ب ا د ا و س ا ر ا د د ص ر د د ا و س د ق ا ف د ص ر د و دولت بخش ر د د ص ر د 5. 3 ل ا غ ت ش ا ر ظ ن ز ا. د ن ا ه ت ش ا د ت ال ص ح ت م ل پ د ز ا ر ت ال ا ب م ه د ص ر د 8. 4 و م ل پ د د ص ر د ش خ ب ر د م ه د ص ر د و ت ع ن ص ش خ ب ر د د ص ر د 5. 9 ر ا د م ا د ش خ ب ر د د ص ر د 3. 1 ز ر و ا ش ک ش خ ب ر د د ص ر د

9 ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ا ر ث ا ل ل ح ت و ل ا س ر ب ا ر ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ن س ه و ر گ ن ا و ا ر ف ن ر ت ش ب. د ن ا ه د و ب ل غ ش د ق ا ف د ص ر د 5. 3 و ر ا ک ل و غ ش م ت ا م د خ مدت مانگن. ت س ا ه د و ب د ص ر د 5 4 ا ب ر ف ن 2-4 ر ب ا ر ب س ر ر ب د ر و م ا ه ر ا و ن ا خ ا ض ع ا ت ا ر ف ن د ا د ع ت ن ا و ا ر ف ن ر ت ش ب ا ب ر ب ا ر ب ا ت س و ر ر د ت ن و ک س ب ا ز ر ا ه ب ط و ب ر م ف ص و ت ا ه ته ف ا د ا ع ب ا د. ش ا ب م ل ا س معشت وضعت ا ه ر ا و ن ا خ ل ب ق اا ا رررررهه ر ر ر ر و د ر د و ا ب ر ب ا ر ب ت ا ر ا ب ت ع ا ه ئ ا ر ا ز ا ل ب ق ا ت س و ر خانوارها معشت ن گ ن ا م د ه د م ن ا ش ن ن ک س م ز ا س م و ا ق م. ) 4 ه ر ا م ش ل و د ج ( ت س ا ه ت ف ا ش ه ا ک ه ب ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب و ل ب ق ا ت س و ر خانوارها معشت ف ا ر ح ن ا و ن گ ن ا م : 4 ل و د ج ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا ل ب ق ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ق ق ح ت ا ه ته ف ا : ع ب ن م ن گ ن ا م ر ا ع م ف ا ر ح ن ا ت ا ر ا ب ت ع ا درافت از د ع ب ه ک ه د و ب ز ا س مممممم وممم ا ق م اعتبارات درافت ز ا د ع ب و ل ب ق ا ت س و ر خانوارها معشت د ا ع ب ا ا ه ص خ ا ش ت و ا ف ت س ر ر ب ت ه ج م- م م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ه ئ ا ر ا ز ا د ع ب د ه د م ن ا ش ن ن و س ک ا ک ل و ن و م ز آ ج ا ت ن. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن و س ک ا ک ل و ن و م ز آ ز ا ن ک س م ر ا س ر د و ه ت ف ا د و ب ه ب ن ک س م ت ف ک و ن ک س م ز ا ت ا ض ر ت ن ر ت ن ا ه ب س ر ت س د ا ه ص خ ا ش ت ع ض و ن ک س م ز ا س د ق ا ف ه ک ه ل ا ب ز ت ر د م د و ب ه ب و ن ک س م ت ک ل ا م ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ب ه د ا و ن ا خ س ر ت س د ا ه ص خ ا ش ز ا ر غ ( ا ه ص خ ا ش ل و د ج ( ت س ا ه ت ف ا ش ه ا ک ر ظ ن د ر و م ا ه ص خ ا ش ر د ت ش ع م ت ع ض و ت ا ر ا ب ت ع ا ه ئ ا ر ا ز ا د ع ب ) د ن ش ا ب م ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر 5(. ه ر ا م ش د ا ع ب ا ع ا م ت ج ا د ب ل ا ک د ا ص ت ق ا ه ف ل ؤ م د ا د ع ت ه ن و م ن ن گ ن ا م ز ا ل ب ق ) ن و س ک ا ک ل و ن و م ز آ ( ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب ا ت س و ر خانوارها معشت د ا ع ب ا ر ا د ا ن ع م و ن گ ن ا م 5: ل و د ج ت ا م د خ ه ب ه د ا و ن ا خ س ر ت س د ت ش ا د ه ب ن ا ر م ع ر و م ا ر د ت ک ر ا ش م ا ه م س ا ر م ر د ت ک ر ا ش م ت ن ر ت ن ا ه ب س ر ت س د ا ه نه ا س ر ز ا ه د ا ف ت س ا ح ط س و م ل ا س ب آ ز ا ر ا د ر و خ ر ب ت ش ا د ه ب ن ک س م ز ا ت ا ض ر ن ک س م ت ف ک ن ک س م ت ک ل ا م ت ع ض و ن ک س م ا ن ش و ر ا ه م م م م ت س س ه ا ف ر و ح ر ف ت ت ا ن ا ک م ا ن ک س م ت ا م د خ ت ا ن ا ک م ا ل غ ش ت ر ا ه م ل غ ش ر و آ و ن ن ا و ت ع و ن ت م د م آ ر د ع ب ا ن م د م آ ر د ن ا ز م ز ا ت ا ض ر ه د ا و ن ا خ د ا ر ف ا ل ا غ ت ش ا ز ا س م و ا ق م م- و ا ق م ز ا د ع ب ن گ ن ا م ز ا س z ه ر ا م آ ح ط س ر ا د ا ن ع م ت ع ض و ه ط ب ا ر د ق ا ف ر ا د ا ن ع م ش ا ز ف ا ش ا ز ف ا ش ا ز ف ا ه ط ب ا ر د ق ا ف ر ا د ا ن ع م ش ا ز ف ا ش ه ا ک

10 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 1 ت س ز ط ح م ن د ر ک ز ا د ن ا س پ ا ن ا و ت ل غ ش ا ه ت ت ت ص ر ف د ا ج ا ر ت ش ب د ر و م ر د م د ر م ه ا گ آ ء ا ق ت ر ا ت س ز ط ح م ز ا ت ظ ا ف ح ن ا پ ع ا ر ز ض ا ر ا ه ب ب س آ ن د و ب ب آ گ د و ل آ ن د و ب ن ا پ ک ا خ گ د و ل آ ن د و ب ن ا پ ت و ص گ د و ل آ ن د و ب ن ا پ ه ل ا ب ز ت ر د م د و ب ه ب ق ق ح ت ا ه ته ف ا : ع ب ن م ش ه ا ک ه ط ب ا ر د ق ا ف ر ا د ا ن ع م ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ه ت س ب م ه t ن و م ز آ ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م د ا ع ب ا ر د ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ا ر ث ا س ر ر ب ت ه ج. د ش ا ب م ل ا م ر ن ت ر و ص ه ب ا ه اده د ع ز و ت و ه د و ب ا ه ل ص ا ف ح ط س ر د و ه ت س ب ا و و ت ف ج ت ر و ص ه ب ر غ ت م و د ر ه. ت ف ر گ ت ش ع م د ا ع ب ا ن ن گ ن ا م ن ن ب ه ک ت ف گ ن ا و ت م د ص ر د 9 9 ن ا ن م ط ا ا ب و t ا ه ره ا م آ ه ب د ا ن ت س ا ا ب و 6 ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب ه م ه و د ر ا د د و ج و ر ا د ا ن ع م ت و ا ف ت ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب و ل ب ق ن ا م ز ر د ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ز ا س س پ نن ن ا م ز رررررر دررر د ب ل ا ک د ع ز ز ج ه ب ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ه د ن ن ک ت ف ا ر د ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م د ا ع ب ا ت ا ر ا ب ت ع ا ر ي ث أ ت ز ا ک ا ح ش ه و ژ پ ج ي ا ت ن ن ا ر ب ا ن ب ت س ا ه ت ف ا ش ه ا ک ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د د د و ب ه ب رر ر ب ن ن ک س م ز ا س م م م و ا ق م ن ر ت م ک د ا ص ت ق ا د ع ب ر د ه ک ل ا ح ر د. ت س ا ه ع ل ا ط م د ر و م ا ه ا ت س و ر ر د ا ن ب ت م و ا ق م ظ ف ح ا ب م أ و ت ا ه ا ت س و ر د ب ل ا ک ا ض ف ر د د ي ل و ت ت ت ي ل ا ع ف ع ع و ن اا ا ب ه ه د ش هه ه ت خ ا س ن ن ک ا س م ز ا خ ر ب ر ا گ ز ا س م د ع ل ي ل د ه ب ت ش ي ع م د ا ص ت ق ا ه ن ي م ز ر د ا ر ر ث أ ت ا ت س و ر ن ک س م ن م أ ت ز ا س م و ا ق م ح ر ط ر د ه ک ت س ا ل ل د ن د ب ر م ا ن ا ت. س ا ه ت ش ا د ا ه ا ت س و ر م ک ت ه ا م ت د ت د م ع ل و ص ا ه ب و ت س ا ه د و ب ه ج و ت د ر و م ع ب ط ح ن ا و س ر ب ا ر ب ر د م ک ح ت س م ن ک س م ز ا ن د ش ر ا د ر و خ ر ب ل ا ئ د ا ت ل ا ح ر د و ه ت ش ا د ه ب ف ر ف ر ص د د ج ن ک ا س م ر د ر گ د ن ا ب ه ب. ت س ا ه د ش ن چندان توجه ن آ ت ف ک و ا ت س و ر ن ک س م ح ر ط ا ه ر ا ع م و ت ش ع م ه و ش و ا ت س و ر گ ن ه ر ف ا ت س و ر ر ا م ع م و ه د ش ه ج و ت ا ه ز ا س م ا و د و م ا ک ح ت س ا. ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ د ا د ع ت ف ا ر ح ن ا ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب و ل ب ق ا ت س و ر خانوارها معشت د ا ع ب ا ح ط س ل ل ح ت : 6 ل و د ج ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب و ل ب ق ع ا م ت ج ا د ع بد ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب و ل ب ق د ب ل ا ک د ع بد ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب و ل ب ق د ا ص ت ق ا د ع بد ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب و ل ب ق ط ح م ت س ز د ع بد د ر ا د ن ا ت س ا ه ج ر د د ا ز آ t ه ر ا م آ ح ط س ر ا د ا ن ع م ه د د ا ن ن آ ر د ن ا ا ت س و ر د ص ر د 5 9 ن ا ن م ط ا ه ل ص ا ف ن ئ ا پ د ح ال ا ب د ح ق ق ح ت ا ه ته ف ا : ع ب ن م ن و م ز آ ا ت س و ر خانوارها معشت ر غ ت ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ش ق ن س ر ر ب ت ه ج ق ق ح ت ه م ا د ا ر د t اا ا ددهه د ا د ع ز و ت و ه د و ب ا ه ل ص ا ف ح ط س ر د و ه ت س ب ا و و ت ف ج ت ر و ص ه ب ر غ ت م و د ر ه. ت ف ر گ ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ه ت س ب م ه ن ا و ت م د ص ر د 9 9 ن ا ن م ط ا ا ب و ر ا د ق م ا ب t ه ر ا م آ ه ب د ا ن ت س ا ا ب و 7 ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب. د ش ا ب م ل ا م ر ن ت ر و ص ه ب

11 ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ا ر ث ا ل ل ح ت د ا د ع ت ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب و ل ب ق ن ا م ز ر د شت ع م ن ا ز م ن گ ن ا م ن ب ه ک ت ف گ. ت س ا ه ت ف ا ش ه ا ک م ا و ت ف ا ر د ز ا س پ ن ا م ز ر د ه د ن ن ک ت ف ا ر د ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ن ا ز م و د ر ا د د و ج و ل ب ق ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا ر گ ه ج ت ن و د ن ب ع م ج ا ر ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب و ل ب ق ا ت س و ر خانوارها معشت ح ط س ل ل ح ت : 7 ل و د ج ت و ا اا ا ا ا ا ا ف ت ن گ ن ا م ف ا ر ح ن ا د ر ا د ن ا ت س ا ه ج ر د د ا ز آ t ه ر ا م آ ر ا د ا ن ع م ح ط س ر ا د ا ن ع م ت ت و ا ف ت ن ن ن ک س م د ص ر د 5 9 ن ا ن م ط ا ه ل ص ا ف ن ئ ا پ د ح ال ا ب د ح ق ق ح ت ا ه ته ف ا : ع ب ن م ح ن ا و س ر ب ا ر ب ر د م ک ح ت س م ن ک س م ز ا ن د ش ر ا د ر و خ ر ب ل ا ئ د ا ت ل ا ح ر د و م ک ت ه ا م تا د م ع ا ت س و ر ن ک س م ن م أ ت ر د. ت س ا ه د ش ن چندان توجه ن آ ت ف ک و ا ت س و ر ن ک س م ح ر ط ا ه ر ا ع م و ل و ص ا ه ب و ه د و ب ه ج و ت د ر و م ع ب ط ن ک ا س م و م ال س ا ب ال ق ن ا ن ک س م د ا ن ب ا ت س و ر ن ک س م ز ا س و ن و ز ا س م و ا ق م ه ژ و ز ا ه ن ا ف س أ ت م د د ج ل ک ش م ن ا ح ر ط د ن ن ا م ه د د ج ن ک ا س م ر د. د و ش م ه د ه ا ش م ن آ ر د ا ه نه م ز ن م ه ر د ا ه ظ ح ال م ل ب ا ق ا ه ت س ا ک و ه د ن ا م ن ر و د ه ب س ا س ا روستاان معشت ه و ش و ا ت س و ر گ ن ه ر ف ا ت س و ر ر ا م ع م و ه د ش ه ج و ت ا ه ز ا س م ا و د و م ا ک ح ت س ا ه ب فا ر ص ه ت ش ذ گ. ت س ا ه ت ش ا د ن ا ا ت س و ر گ د ن ز ر د ر ا س ب ف ن م ا ه د م ا پ د و خ ه ب و ن ه ب ر م ا ن ا. ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ه د د ا ن ن آ ر د ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر ب ا ت س و ر ن ک ا س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ر ث أ ت س ر ر ب ه ب ر ض ا ح ق ق ح ت ر د ر ا ه چ ر د ن ا ا ت س و ر ت ش ع م ن ا ز م ر د د ه د م ن ا ش ن ق ق ح ت ا ه ته ف ا. ت س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ ط ح م ت س ز و د ب ل ا ک د ا ص ت ق ا ع ا م ت ج ا د ع ب د ش ا ب م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا ل ب ق خانوارها به ط و ب ر م ر ا د ق م ا ب ر ا ع م ف ا ر ح ن ا و ر ا د ق م ا ب ن گ ن ا م ن ر ت ال ا ب نن ن ا م ز ر د ت ت ش ع م نن ن ا ز م ن ن گ ن ا م ن ب ه ک ت ف گ ن ا و ت م د ص ر د 9 9 ن ا ن م ط ا ا ب و ر ا د ق م ا ب t ه ر ا م آ ه ب د ا ن ت س ا ا ب و ا ه ر ا و ن ا خ ت ت ش ع م نن ن ا ز م و د ر ا د د د و ج و ر ا د ا ن ع م ت ت و ا ف ت ن ک س م ز ا س م م م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب و ل ب ق ب س ن ش ش ا س آ ت ت ا ب ج و م ل ز ن م ز ا س و ن ه چ ر گ و ر ن ا ز ا ت. س ا ه ت ف ا ش ه ا ک م ا و ت ف ا ر د ز ا س پ ن ا م ز ر د ه د ن ن ک ت ف ا ر د م و ب ت ش ع م ر غ ت ب ج و م ا م ا ه د ر و آ م ه ا ر ف ا ر ط ح م ت س ز و ا ب ز و ن م ا ظ ا ح ل ه ب ن ا ئ ا ت س و ر م س ا ق و ) ( ن ا ر ا ک م ه و ن د ل ا س م ش ا ه ته ف ا ا ب ر ظ ن د ر و م ه ت ف ا ت. س ا د. ش ا ب م ق ب ط ن م ) ( و د ن و ک و ش و ت هههه هه ده ش ن ا ا ت س و ر و ) )))) ( ( ( ه د ا ز ل ع م ت س ر و ن ا ه د ر ا ن ا م ز ر د د ص ر د 9 9 ن ا ن م ط ا ا ب و t ا ه ره ا م آ ه ب د ا ن ت س ا ا ب ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م د ا ع ب ا ن ب ه ک د ه د م ن ا ش ن ج ا ت ن ا ه ر ا و ن ا خ ت ت ش ع م ددد د د ا ع ب ا ه م ه و د ر ا د د د و ج و ر ا د ا ن ع م ت و ا ف ت ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ف ا ر د ز ا د ع ب و ل ب ق ت ت ف ا ر د ز ا س پ ن ا م ز ر د ) : t ر ا د ق م ا ب ( د ب ل ا ک د ع بد ز ج ه ب ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ه د ن ن ک ت ف ا ر د ا ت س و ر ت ا ر ا ب ت ع ا ر ي ث أ ت ز ا ک ا ح ش ه و ژ پ ج ي ا ت ن ن ا ر ب ا ن ب ت س ا ه ت ف ا ش ه ا ک ت ا ر ا ب ت ع ا ا ض ف د د و ب ه ب رر ر ب ن ن ک س م ز ا س م م م و ا ق م ن ر ت م ک د ا ص ت ق ا د ع ب ر د ه ک ل ا ح ر د. ت س ا ه ع ل ا ط م د ر و م ا ه ا ت س و ر ر د ا ن ب ت م و ا ق م ظ ف ح ا ب م أ و ت ا ه ا ت س و ر د ب ل ا ک ر ث أ ت اا ا ه ا ت س و ر ر د د ي ل و ت ت ت ي ل ا ع ف ع ع و ن ا ب ه د ش ه ت خ ا س ن ک ا س م ز ا خ ر ب ر ا گ ز ا س م د ع ل ي ل د ه ب ت ش ي ع م د ا ص ت ق ا ه ن ي م ز ر د ر ا م ع م و ه د ش ه ج و ت ا ههههه ه هه زه ا س م ا و د و م ا ک ح ت س ا ه ب ا ف ف ر ص د د ج ن ک ا س م ر د ت س ا ل ل د ن د ب ر م ا ن ا ت. س ا ه ت ش ا د

12 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 1 ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ه د د ا ن ن آ ر د ن ا ا ت س و ر ت ش ع م ه و ش و ا ت س و ر گ ن ه ر ف ا ت س و ر و ت ه ج تغر موجب گ د ن ز ت ش ع م ر غ ت و م و ب گ ن ه ر ف د ا ض ت ن د م آ د و ج و ه ب ف ر ص م د ا ص ت ق ا ه ب ا ف ک د و خ و ت ش ع م د ا ص ت ق ا ز ا ن ا ا ت س و ر. ت س ا ه د ش ن ا ا ت س و ر ا ه د ا ه ن ش پ م و ب د د د ن ا هه ه د و م ن هه ه ر ا ش ا ن آ هه ه ب نن ن ا ي ئ ا ت س و ر ه ك ي ت ال ك ش م ن ي ن چ م ه و ن آ ز ا حاصله نتايج ا ب ب س ا ن ت م و ش ه و ژ پ ن ي ا ي ا ت س ا ر ر د د: د ر گ م ه ئ ا ر ا ي ت ا د ا ه ن ش ي پ ر غ ت ا ب ا ت س و ر ت ع ا ض ب ب ن ا ر ا د م ا د و ن ا ز ر و ا ش ک و ا ر ق ف ه ژ و ه ب ن ا ئ ا ت س و ر ت ش ع م و ل غ ش ط ا ر ش ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ا ت س و ر ن ک ا س م ر د ئ ز ج ع ب ا ن م گ د ن ز ه و ش ن آ ز ا ت ع ب ت ه ب و ن ک س م ک ب س ه ب ه ج و ت ر ا د ي ا پ شرايط احياي و خانگي کسبوکار ي ا ه ا ض ف و ن ك س م د ر ك ي و ر ا ب ن ك س م جديد پالنها طراحي به ه ج و ت ا ه ز ا س و ت خ ا س ر د م و ب گ ن ه ر ف ه ب ه ج و ت د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ر گ ل ک ش م ا ع ا ه ر ا ع م : ر و ش ك ي ي ا ت س و ر س ا ن ش ت ف ا ب. ) ( د م ح ي د م ح م ا ض ر ن ا ي د م ح ا. م ال س ا ب ال ق ن ا ن ن ك س م ددد د د ا ي ن ب ا ت س و ر ا ه ش ش ش ه و ژ پ هه ه م ا ن ل ص ف ن ا ر ا ا ت س و ر ق ط ا ن م ر د ا د ز ر ق ف ر ب ت ل و د ن ا ر م ع ج ر ا خ م ت ا ر ث ا. ) ( م ا ه ل ا م د ق م ى ل ا م ج د ا و ج ن ا م ک ر ت ص ص ) 6 4 2) 1 ن ا ر ا د ا ص ت ق ا ن و ک س ا ي ف ا ر غ ج ت. ) (. ب ن و ل و ت ز ي ر ب ت م ل ع م ت ب ر ت ه ا گ ش ن ا د ت ا ر ا ش ت ن ا : ز ي ر ب ت ر ه ا ظ م د م ح م ه م ج ر ت.» ي ا ت س و ر ا ه اه گ ت ن و ک س «. ن ا ه ف ص ا ه ا گ ش ن ا د ت ا ر ا ش ت ن ا : ن ا ه ف ص ا. ن ا ر ا ا ت س و ر ا ف ا ر غ ج ر ب ل خ د م 2( ( ن س ح د س ر ب ا ن س ح س ن و ي. ي ن ا ي و ا ك ا ض ر ل ا د ب ع ي ل ض ف ي ن ا م ح ر ي ع م ج ت. ) ( هلل ا ب ب ح ي ن ا ج ن ز 9( 2 7) ا ي ف ا ر غ ج ه م ا ن ل ص ف ي ا ت س و ر ن ك ا س م ي ز ا س ه ب ر د د ر خ ت ا ر ا ب ت ع ا ي ش خ ب ر ث ا. ) ( ن. ا ر ي ا ي ر ا م ع م و ي ز ا س ر ه ش ت ا ق ي ق ح ت و ت ا ع ل ا ط م ز ك ر م. ه ع س و ت و 5. 2 د ل ج ن ا ج ن ز ن- ا ر ا م ال س ا ر و ه م ج ا ه د ا ب آ گ ن ه ر ف. ) ( ح ل س م ا ه و ر ن ا ف ا ر غ ج ن ا م ز ا س ص ص ص ص ش ن ك س م د ا ن ب ا ت س و ر ط ح م و ن ك س م ه م ا ن ل ص ف. ئ ن و ر ب و ز ن و د ن ا ز ل ا م ر د ا ت س و ر ن ك س م 6( ( ن س ح م ر و پ پ ت ر س ص ص ) 9 4 9) 1 ه ف ص ه ي ر ش ن ن ا ر ي ا ر د ي ا ت س و ر ن ک س م ل ي ل ح ت س ر ر ب. ) ف ل ا ( ن س ح م ر و پ پ ي ت ر س. ت ش ه ب د ه ش ه ا گ ش ن ا د ت ا ر ا ش ت ن ا : ن ا ر ه ت. ب و ل ط م ه ا گ ت ن و ک س و س ه ب ا ت س و ر ر ا م ع م س ا ن ش ب س آ 8( ب ( ن س ح م ر و پ پ ت ر س ص ص 7( 2 8) ا ف ا ر غ ج ه م ا ن ل ص ف ا ت س و ر ن ک س م ي د ر ک ر ا ک ل و ح ت و ه ا گ ت ن و ک س ي ر ا د ا پ ا ن. ) ( ا ب ر ف ن م ا س ا ب ع ي د ع س ا ه ت ت ت س ا س ه د ن ا م ا س ر ا ن م س ت ال ا ق م ه ع و م ج م. ا ت س و ر ن ك س م ز ا س و ت خ ا س ر د د ا ص ت ق ا - ع ا م ت ج ا ت ا م ا ز ل ا. ) ( س ا ب ع د ع س ل. و ا د ل ج ن ا ر ا ر د ن ك س م ه ع س و ت ) 1(1 ص ص ا ت س و ر ه ه ع س و ت و اا ا ض ف دد د ا ص ت ق ا ه م ا ن ل ص ف ا ض ف ز ر ه م ا ن ر ب ر د ل د ب د ر ك و ر : د ر ك ر ا ك - ر ا ت خ ا س ش و پ 1( ( س ا ب ع د ع س ز ک ر م ش ش خ ب : د ر و م ههه ه ه ع ل ا ط م ن ا ي ئ ا ت س و ر ت ش ي ع م دد د ا ص ت ق ا رر ر ب ي ا ت س و ر ن ک ا س م ز ا س و ن ر ي ث أ ت. ) ( ن ا ر ا ک م ه و ل ع ن ي د ل ا س م ش ص ص ) ) 3 ا ت س و ر ط ح م و ن ک س م ه ل ج م ن س م م ن ا ت س ر ه ش

13 ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت ا ر ث ا ل ل ح ت نن ن ا ن ز د د ر خ ت ت ا ر ا ب ت ع ا ق ق و د ن ص و د د ر خ ل ا م ت ا م د خ ن ا ب ت ش پ ه م ا ن ر ب ش خ ب ر ث ا ب ا ز ر ا 9( ( ه د ا ز آ و س و م ل ال ج ا و پ ن د ل ا ء ال ع ص ص ) 2)2 ا ت س و ر ه ع س و ت ه ل ج م ن ا ر ا ر د ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ر ا ذ گ ر ث ا ر ظ ن م ز ا ه د ن آ ا ت ه ت ش ذ گ ز ا ن ک س م ت ع ض و و ل و ح ت ر ب ر ث ؤ م ا ه صه خ ا ش و ا ه فه ل ؤ م. ) ( ت ق ا د ص ر ذ و ب ا ن ژ ب و ف ص ر ا د ا پ ه ع س و ت و ز ا س ر ه ش و ر ا م ع م ش ا م ه م و ب ر ا م ع م ر ب ا ف ا ر غ ج ش ا م ه ن ل و ا شهر روستا- ت ر ج ا ه م ر د ا ت س و ر ن ک س م د ر خ ت ا ر ا ب ت ع ا ت ا ر ث أ ت س ر ر ب. ) ( ن ا ر ا ک م ه و ن س ح م ظ ا ک د. ه ش م س و د ر ف ه ا گ ش ن ا د ا ت س و ر ز ر ه م ا ن ر ب و ط ط ح م و ن ن ک س م هه ه ل ج م ا ت س و ر گ د ن ز ت ا ر غ ت ر د ا ت س و ر ن ک س م م ا و ت ا ر ث ا 1( ( هلل ا ل و ه د ا ز ل ع م ت س ر ل ع ن ا ه د ر ا م س ا ق ص ص ) ) 3 ا ت س و ر ا ت س و ر ط ط ح م و ن ن ک س م هه ه م ا ن ل ص ف ژ ر ن ا ف ف ر ص م ر د و ج ه ف ر ص ط ب ا و ض و ا ت س و ر ن ک س م 9( ( ن ا ر ا ک م ه و د و ع س م ه د ا ز م س ا ق ) (9 2 ص ص ن ك س م ا ت س و ر ح ا و ن ر د گ د ن ز ت ف ک د و ب ه ب ر ب ن ک س م ز ا س ه ب ت ا ر ا ب ت ع ا ش ق ن. ) ( ن ا ر ا ک م ه و ز و ر ه ب ه ن ا گ د م ح م ) (2 3 ا ت س و ر ص ص ا ه ل ا س ن ک س م و س و ف ن م و م ع ر ا م ش ر س ل ص ف ت ج ا ت ن. ) ( ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ي ي ا ت س و ر ت ي ع م ج ي ر ا گ د ن ا م و ي د ن م ن ا و ت ر د ن ك س م ت ا ر ا ب ت ع ا ش ق ن. ) ( ي ش خ ب ا ر ه ز ن س ح د ي س ي د و ر گ ن ل ي ع ي ط م ص ص ) 2 7 2) 4 ي ن ا س ن ا ي ا ي ف ا ر غ ج ا ه ش ه و ژ پ ه ل ج م ا ي ف ا ر غ ج ي. ) ( ن س ح د ي س ي د و ر گ ن ل ي ع ي ط م ن ا ج ن ز ن ا ت س ا ش ا م آ ح ر ط. ) ( ن ا ج ن ز ر ا د ن ا ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب ت ن و ا ع م دانشگاهي. د ا ه ج ت ا ر ا ش ت ن ا : د ه ش م ) ز ر و ا ش ك ( ن ا ر ي ا ي د ا ص ت ق ا ط ي ح م و ق ه ي ب ن ا ت س ه د ر د ا ت س و ر ط ط ح م و ن ن ک س م هه ه ل ج م ت آ زز ز ا د ن ا م ش چ و ن ک س م ز ا س ه ب ت ال و ح ت ر ب ر و ر م. ) ( ن س ح م ر و پ پ ت ر س هلل ا ز ز ع ن ا د ه م ) (1 3 ص ص س ا ن ش ه ع م ا ج. ) ( ر ب ک ا ل ع ق ل خ ک ي ن ن. ا ر ه ت ل و ا پ ا چ ش خ پ پ ا چ ت ا ر ا ش ت ن ا ي ا ت س و ر Chambers, R. (2005). Ideas for Development, Earth Scan Publication, London, Sterling VA. Chambers, R. & Conway, G. R. (1992). Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century. (No. IDS Discussion Paper 296). Brighton: IDS. CGAP (2004). Helping to Improve Donor Effectiveness in Microfinance: HOUSING MICROFINANCE. DONOR BRIEF. No. 20. Dearden, P., Roland, R., Allison, G., Allen, C. (2002). Sustainable Livelihood Approaches From the Framework to the Field, Supporting Livelihoods - Evolving Institutions, University of Bradford. De Haas, Hein (2008). Irregular Migration from West Africa to the Maghreb and the European Union. International Organisation for Migration, Geneva. Translation from the French original. DFID. (1999). Sustainable livelihoods guidance sheets. London, UK: DFID Enlarged European Union / edited by Jens Alber, Tony Fahey, and Chiara Saraceno. Elis, F. (2000). Rural livelhoods and Diversity in developing Countries. Oxford: Oxford University Press. Ferguson, Bruce, (2003): 'Housing Microfinance -A key to improving habitat and the sustainability of microfinance institutions'. Small Enterprise Development, 14(1). Hal, A. & Mijli, J. (2009). Social Policy and Development, Translators by Ebrahimi. Haq, mamiza and michaeil skully, shams pathan (2009). efificiency of microfinance institutions: a data envelopment analysis, springer science. Kihato, Michael. (2013). State of Housing Microfinance in Africa, A report commissioned by the centre for affordable housing finance in Africa, A Division of the FinMark Trust. Manoj P K. (2010). Prospects and Problems of Housing Microfinance in India: Evidence from Bhavanashree Project in Kerala State: European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences- Issue 19 (2010).

14 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 2 Merrill, S. & Mesarina, N. (2006). Expanding Microfinance for Housing. International Union for Housing Finance (IUHF). Molden.D (2007). Water for food, water for life: A comprehensive assessment of water management in agriculture Earthscan / International Water Management Institute London / Colombo. S.C.Vetrivel & S. Chandra Kumar mangalam. (2010). Role of microfinance institutions in rural development. International Journal of Information Technology and Knowledge Management. July- December 2010, 2(2), Scott, Mark. (2007), Rural Housing: politics, public policy and Planning: Housing Contemporary Ireland, Volume I, Srinivasa Rao.P. Y.J.Priyadarshini. (2013), Microfinance and Rural Credit: Is it an Alternative Source of Rural Credit. International Journal of Humanities and Social Science, 2(3), Secoones, Ian (1998). Sustainable rural livelihoods: a framework for analysis. IDS Working Paper No. 72. IDS, Brighton. Sengupta, R. and C. P. Aubuchon (2008). The Microfinance Revolution: An Overview, Federal Reserve Bank of St. Louis Review. 90(1), Serrat, O. (2008). "The Sustainable Livelihoods Approach", Asian Development Bank, Knowledge Solutions. Toshio Kondo, Aniceto Orbeta, Jr, Clarence Dingcong and Christine Infantado. (2007). "Impact of Microfinance on Rural Households in the Philippines", IDS Bulletin, 39(1), Wet Thea, Plagerson, Sophie, Trudy Harpham, Angela Mathee. (2011). Poor housing, good health: a comparison of formal and informal housing in Johannesburg, South Africa. Swiss School of Public Health, 56(6), World Bank, (2008). Housing Reconstruction in Urban and Rural Areas. Wedingttone, C. (2003). Livelihood Outcome of Migration for Poor People Development Research Center on Migration, Globalization and Poverty, Working Papers T1. Yang. C. (2007). Housing Microfinance: Designing a Product for the Rural Poor. Institute for Financial Management and Research Centre for Micro Finance.Working Paper Series No.19.

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س گ ت س ب م ه ر گ ل ک ش ر د د ر ب ه ا ر ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ت ف ک ا ق ت ر ا ) ز ا ر ش

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري فصلنامه علميپژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز شهري بررسي مشاركت شهروندان تهراني در امور (منطقه 1 و 20 شهرتهران) بر شهر سالم با تاكيد 1 نير پيراهري واحد گرمسار گرمسار

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

نگرشهاي چكيده پيمايشي و نمونهاي اين گردشگري اجتماعي در

نگرشهاي چكيده پيمايشي و نمونهاي اين گردشگري اجتماعي در فصلامه علمي-پژوهشي و در جغرافياي اساي گرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز تاكيد برآثار بررسي تاثير مديريت و برامهريزي بر توسعه گردشگري با تاريخي و باستاي استا خوزستا (مطالعه موردي معبد چچغازبيل) 1 االله

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2 ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 491 بها 1 ه ا م ش م ه ن ل ا س 7 1 1-4 1 ص ص د م آ ا ک د و خ ا ب ا ک گ د ن ز ت ف ک ن ب ه ط ب ا س ب ن ا د م ه ه

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 1-4 1 : ص ص ت ب ا ق ر ت ز م ه ع س و ت م و ه ف م ب و چ ر ا چ ح ا ر

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1-

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1- () ن ا ر ئ ا ز ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5 9 3 1 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ب د ی ک أ ت

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information