ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

Size: px
Start display at page:

Download "ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن"

Transcription

1 ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ا ر ی ا ی ج ر ا خ ت س ا ی س ز ا د ن ا م ش چ و ر د ی ح 1 ی ف ط ل ن ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا د ی ل ا د ن ق ن س ح م ن ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و سیاسی ی ا ی ف ا ر غ ج د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی و ج ش ن ا د ی س ل ج م ر و پ د ی ج م ن ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی و ج ش ن ا د ن ا ی و ر د و م ح م ن ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی و ج ش ن ا د /1/ : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت /6/ : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ ه ئ ا ر ا ز ی ن و ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ی ا ر ب ی ل د م ی ه ئ ا ر ا ر و ظ ن م ه ب ه ی ر و س ت ال و ح ت ر د ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن ل ی ل ح ت و ر ش ی پ ه ل ا ق م ف د ه ده م ع ي ا ه ر و ش ک ب ل غ ا ی ا پ سوریه و ن ا ر ی ا ه ب ن ا ج و د ط ب ا و ر ک ی ژ ت ا ر ت س ا ت ی م ه ا. ت س ا کشورمان خارجی سیاست ی ا ر ب ی ی ا ه ر ا ک ه ا ر و ن ا ر ی ا ط ب ا و ر سوریه داخلی گ ن ج ر د ن ی ا ر ب ا ن ب و ت س ا ه د ر ک ز ا ب کشور این ت ال و ح ت ه ب ا ر ل ی ئ ا ر س ا و ا ک ی ر م ا و ی ب ر غ ي ا پ و ر ا ب ر ع و د ن ی ا ه ک ت ف گ ن ا و ت ی م ه ک ل ب ت س ی ن ی ل ی ئ ا ر س ا د ض و ی ت ی ن م ا د ا ع ب ا و ه ب ن ا ج و د ح ط س ه ب د و د ح م ه ت ش ذ گ ف ال خ ر ب ر گ ی د ه ی ر و س. ت س ا ه ت خ ا س خود متوجه ا ر ب ر ع ن ا ه ج ر ث ک ا و ی ب ر غ ي ا پ و ر ا ل ی ئ ا ر س ا ا ک ی ر م ا ه ک ي ر و ح م د ن ا ه د ا د ل ی ک ش ت ا ر ر و ح م ک ی ر و ش ک و ف ا د ه ا ه چ ی ا ر ا د و ت س ا چگونه سوریه ت ال و ح ت ر د ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن ه ک ت س ا ن ی ا ه ل ا ق م ی ل ص ا ل ا ؤ س ه م د ق م ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب ه ی ر و س ه ک ن ی ا جمله از د ن و ش ی م ح ر ط م ز ی ن ی ر گ ی د ی ع ر ف ت ال ا ؤ س ی ل ص ا ل ا ؤ س ن ی ا ر ب ه و ال ع ت س ا خارجی سیاست ر د ی ز ا د ن ا م ش چ ن ا ش ن ه ل ا ق م ن ی ا ج ی ا ت ن کداماند سوریه تحوالت ر د حاضر منطقهای ا ر ف و ی ا ه ق ط ن م ن ا ر گ ی ز ا ب د ر ا د خاورمیانه منطقه ر د جایگاهی چه ت س ا ی س ز ا د ن ا م ش چ و ه د و ب ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ی ا ت س ا ر ر د د ر ب ه ا ر ن ی ا ه ک د ر ا د ی د ر ب ه ا ر ی ش ق ن ه ی ر و س ت ال و ح ت ر د ن ا ر ی ا ه ک د ه د ی م ز ی ن و ی ا ه ن ا خ ب ا ت ک ع ب ا ن م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و ی ف ی ک ش و ر ا ب د و ش ی ی ش ال ت ه ل ا ق م ن ی ا ر د ن ی ا ر ب ا ن ب د ن ک ی م ن ی ی ع ت ه ق ط ن م ر د ا ر ن ا ر ی ا ی ج ر ا خ ه ئ ا ر ا ز ی ن و ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ی ا ر ب ی ل د م ی ه ئ ا ر ا ر و ظ ن م ه ب ه ی ر و س ت ال و ح ت ر د ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن ی ش ه و ژ پ و ی م ل ع ت ال ا ق م. د د ر گ ن ی ی ب ت و ل ی ل ح ت ن ا م ر و ش ک ی ج ر ا خ ت س ا ی س ی ا ر ب ی ی ا ه ر ا ک ه ا ر. ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ی ج ر ا خ ت س ا ی س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ه ی ر و س ن ا ر ی ا : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ف ط ل 1

2 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 1 ه م د ق م ک ی ت ی ل پ و ئ ژ 1 ه ط ق ن ر د ر و ش ک ن ی ا ن ت ف ر گ ر ا ر ق ت س ا ه د ی ش خ ب ر و ش ک ن ی ا ه ب ی د ر ب ه ا ر ه ا گ ی ا ج ه ک ت س ا ی ل ک ش ه ب ه ی ر و س و صنعتی اروپای ن ا ی م ر گ ی ز ا ب ک ی ن ا و ن ع ه ب ر و ش ک ن ی ا ه د ش ث ع ا ب ا ق ی ر ف آ و ا پ و ر ا ا ی س آ ه ر ا ق ه س ل ا ص ت ا.)Ajorloo, :2011 د) 56 ز ا د ر پ ب ش ق ن ی ا ف ی ا 2 ه ب ه ن ا ی م ر و ا خ ه ی ر و س ک ی ت ی ل پ و ئ ژ 1- ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: (kids.britannica.com) ه ر ا ن ک ر ب ن ت ف ر گ ر ا ر ق خاورمیانه استراتژیک ه ق ط ن م ر د شدن واقع ل م ا ع ه س ه ک ت س ا ر و ح م - ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی ر و ش ک ه ی ر و س ق ا ر ع و ه ی ک ر ت ن ا ن ب ل ی ل ا غ ش ا ن ی ط س ل ف ا ب ی گ ی ا س م ه و ل ح ا س ر ت م و ل ی ک ز ا ی ر ا د ر و خ ر ب و ه ن ا ر ت ی د م م ه م ی ا ی ر د ی ق ر ش ر ی س م د. ز ا س ی م ن ا ی ا م ن ی ل ل م ل ا ن ی ب و ی ا ه ق ط ن م ت ا ب س ا ن م ر د ا ر ر و ش ک ن ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ی م ه ا ح و ض و ه ب س ر ا ف خلیج به ز ا گ و ت ف ن صادرات برای ا ر ن ا ر ی ا و ق ا ر ع ی گ ت س ب ا و ه ی ر و س 4 س و ط ر ط و 5 س ا ی ن ا ب د ن ن ا و ت ی م ر د ا ن ب ی م ه م ی ا ر ب ت ا ر د ا ص ت ف ن و 3 د. ه د ی م ل ی ل ق ت ه ی ک ر ت ی ت ح و سوئز کانال ز ا گ ق ا ر ع و ن ا ر ی ا ه ب ا پ و ر ا د ن ش ا ب ت ی م و م ی ق ه ب ی ن ا م ث ع ی ر و ت ا ر پ م ا ی ش ا پ و ر ف و ل و ا ی ن ا ه ج گ ن ج ز ا س پ ه ی ر و س ر و ش ک )Migdalovitz,1998:p.53-60( 1.Syria 2. Middle East 3.Suez Canal 4.Tartus 5.Baniyas

3 ب) ل ق ه) ی ش ا ح ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ی ر خ آ خروج از س پ ا تا ی ا ه ن و د م آ ر د ل ل م ن ا م ز ا س ت ی و ض ع ه ب ی د ال ی م ل ا س ر د ر و ش ک ن ی ا د. م آ ر د ه س ن ا ر ف ر و ش ک ذ و ف ن ن ی ف ل ا خ م ز ا ی ک ی ز ا ب ر ی د ز ا ه ی ر و س ت. ف ا ی ز ا ب ا ر د و خ ی ل م ع ل ال ق ت س ا ه ی ر و س دی ال می ل ا س ر د ی و س ن ا ر ف ز ا ب ر س ا ب ا ه ن آ ت ف ل ا خ م ا ی و ه س ن ا ر ف ر ا م ع ت س ا ا ب ه ز ر ا ب م جمله آن ز ا ت س ا ه د و ب خاورمیانه منطقه ه ب ر گ ر ا م ع ت س ا و ی ب ر غ ی ا ه ت ل و د د ا د ر ا ر ق 1 م ی س ق ت ا ی ن ا ت ی ر ب و ه س ن ا ر ف ر ا م ع ت س ا و ذ و ف ن ه ق ط ن م و د ه ب ا ر خاورمیانه که ی د ال ی م ل ا س ر د ت ا ک ی پ س- ک ی ا س ز ا ی ک ی ه ی ر و س ی د ال ی م ل ا س ر د د س ا ه د ا و ن ا خ ن د ی س ر ت ر د ق ه ب ز ا د ع ب ه ک ن ی ا ضمن کرد. ه ر ا ش ا ن ا و ت ی م د ر ک ی م ن س ح د ی س ه ک ی ی ا ج ا ت د و ر ی م ر ا م ش ه ب ه ق ط ن م ر د ن ا ن ب ل هلل ا ب ز ح و ت م و ا ق م ن ا ی ر ج ن ا ی م ا ح ن ی ر ت م ه م 2 ل ک ر ی ب د هلل ا ر ص ن ع ق ا و ل م ا ع ه س ه ک ت س ا ر و ح م ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر گ ی ز ا ب ک ی ه ی ر و س. د ن ک ی م ی ف ر ع م ت م و ا ق م ه ا گ ه ی ک ت ا ر ه ی ر و س ن ا ن ب ل هلل ا ب ز ح ز ا ی ر ا د ر و خ ر ب و ه ن ا ر ت ی د م م ه م ی ا ی ر د ی ق ر ش هی ر ا ن ک ر ب ن ت ف ر گ ر ا ر ق ه ن ا ی م ر و ا خ ک ی ژ ت ا ر ت س ا هی ق ط ن م ر د ن د ش ن ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ی م ه ا ح و ض و ه ب ق ا ر ع و ه ی ک ر ت ن ا ن ب ل ی ل ا غ ش ا ن ی ط س ل ف ا ب ی گ ی ا س م ه و ل ح ا س ر ت م و ل ی ک ز ا ی ر ا ی س ب ک ی ژ ت ا ر ت س ا ش ق ن و ت ی م ه ا ن ی م ه ل ی ل د ه ب د. ز ا س ی م ن ا ی ا م ن ی ل ل م ل ا ن ی ب و ی ا ه ق ط ن م ت ا ب س ا ن م ر د ا ر ر و ش ک ن ا ی م ر د ه ک ت س ا ی ب ر ع ر گ ی ز ا ب ا ه ن ت ه ی ر و س د ن م ا ن ی م ک چ و ک ر و ش ک ن ی ر ت گ ر ز ب ا ر ه ی ر و س ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر ن ا س ا ن ش ر ا ک م ی ژ ر ی ر ی گ ر د د. ن ک ی م ا ف ی ا ی ل ل م ل ا ن ی ب و ی ا ه ق ط ن م ت ا ب س ا ن م ر د ا ر ی ل ق ت س م ش ق ن ی ب ر ع ی ا ق ی ر ف آ و ه ن ا ی م ر و ا خ ی ا ه ر و ش ک ح ل س م ی ا ه و ر ی ن ر ض ا ح ل ا ح ر د ت. س ا ه ق ط ن م ر د ر و ش ک ن ی ا ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ی م ا ظ ن ت ی م ه ا ر و ح م ه ی ر و س ا ب ی ت س ی ن و ی ه ص ت ی ن م ا د ن ا و ت ی م ه ک ت س ا ی ب ر ع ک ی س ال ک ش ت ر ا ا ه ن ت ه ی ر و س :ت س ا ر ی ز ی د ر ب ه ا ر ی ا ه ت ب ا ق ر و ت ال د ا ع م ز ا ی ش ا ن سوریه بیثباتسازی ی د ر ب ه ا ر ن. ا ر ی ا ی م ال س ا جمهوری مهار و ی م ال س ا ت م و ا ق م ف ی ع ض ت ف(- ل ا ب(. ) 32 حزب- خارجی سیاست ه ی ک ر ت ی ن ا م ث ع و ن ن ی ر ت ک د و ه ع س و ت و ت ل ا د ع 3 ر ظ ن م ز ا د. ه د ر ا ر ق ر ط خ ض ر ع م ر د ا ر صهیونیستی رژیم Humud and et al.1998:p15-( صهیونیستی رژیم و ا ک ی ر م آ ر و ح م ن ا ر گ ی ز ا ب ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب سعود آل ت ا م ا د ق ا ج(- ت م و ا ق م ف ی ع ض ت ن( د ر ا و ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ی ی ا پ و ر ا ی ا ه و ش ک ز ا ی خ ر ب ( ا ک ی ر م آ ر و ح م ر ظ ن م ز ا ی م ال س ا و ت ی م ه ا ا ج ن آ ع و ض و م ن ی ا د. د ر گ ی م ب و س ح م ن ا ر ی ا ی م ال س ا جمهوری مهار د ر ب ه ا ر ی ا ه ش خ ب ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی ر د ی م ال س ا ی ر ا د ی ب ت س خ ن ه ک د ن ک ی م ا د ی پ ی ر ت ش ی ب ت ی و ل و ا م ی ژ ر سقوط ثانیا ا و ت س ا ه ت س و ی پ ع و ق و ه ب ل ل م ل ا ن ی ب ج و م د ض 4 د ن ل ت ر ا ه و ن( ی م ز 5 د ن ل م ی ر ن( ی م ز ب ل ق 6 و د و م ن ت ا ب ث ی ب ا ر ا ک ی ر م آ ر و ح م حلقههای از ی ک ی ر ص م ر د ک ر ا ب م ز ا ر ا ذ گ ل ا ح ر د ی م ال س ا ی ر ا د ی ب ا ثا ل ا ث و د ا د ر ی ی غ ت ی م ال س ا ت م و ا ق م و ن ا ر ی ا ر و ح م ع ف ن ه ب ا ر ا ه ر و ح م ن ی ب ک ی ژ ت ا ر ت س ا ن ز ا و ت ی د ا د ب ت س ا ه ب ج و م د ض ی ت س ی ن و ی ه ص و د ض ی ر ا ب ک ت س ا. ت س ا ر ب ن ی ا س ا س ا ز ک ر م ت ر ب ی و ر ه ی ر و س و ز ج ی ف د ه ع ق ا و ر د ن ا ر ی ا ک ی ژ ت ا ر ت س ا ق م ع و ی م ال س ا ت م و ا ق م ر و ح م هی ق ل ح ن ی ر ت ی د ی ل ک ن ا و ن ع ه ب ن آ ی ز ا س ت ا ب ث ی ب 1. Sykes Picot Agreement 2. Hassan Nasrallah. 3. Zionist entity 4. Hartland 5. Rimland 6. Hosni Mubarak

4 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 1 Humud and et al.1998:p15-( د ن ک ی م ن ل ا ب ن د ا ر ن ا ر ی ا ر ا ه م و ی م ال س ا ت م و ا ق م ف ی ع ض ت و ا ه ر و ح م ن ی ب ن ز ا و ت ی ر ا ر ق ر ب. ) 32 ی ر ظ ن د ر ک ی و ر د. ن ن ك ن ز ا و ت ه ی ر و س ر و ش ک 2- ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: (cimss.ssec.wisc.edu) ت ی و ه ى ل ص ا ن ا ر گ ی ز ا ب ه ك د ر ا د ه ر ا ش ا ى م ت س ی س و م ا ظ ن ه ب ا و ق ن ز ا و ت ه ك ت س ا ن آ ر ب ن ا ش د ا ق ت ع ا ى ا ه د ع ر گ ی د ن ا ق ق ح م ز ا ى ض ع ب ف ی ر ع ت ر ب ا ن ب. د ن ن ك ى م ظ ف ح و ن ی م أ ت ن ز ا و ت د ا ج ی ا د ن ی آ ر ف ق ی ر ط ز ا ا ر د و خ ل ال ق ت س ا و ت ی م ا م ت م ه ر ب و ز و ا ج ت م ی ت ر د ق ا ب ى ی و ر ا ی و ر صورت در ن ا ن آ ه ك ا ن ع م ن ی د ب ت س ا ه ت ل و د ر ا ت ف ر ن و ن ا ق ت ر د ق ه ن ز ا و م ى- م ى ر ی گ و ل ج ر ت ر ب و ط ل س م ى ت ر د ق ر و ه ظ ز ا و ه د ی ز ر و ت ر د ا ب م ه د ن ن ك ن ز ا و ت م ف ال ت ئ ا ك ی س ی س أ ت ه ب ل د ا ع ت ه د ن ن ز 1 ن ا ی م ت ر د ق ی ر ب ا ر ب ق ی ر ط ز ا ت س ا ن ک م م ت ی ن م ا و ح ل ص «ن آ ر د ه ک د ن ن ا د ی م ا«ه ت ر د ق د ا ح ت ا ز ا ی م ت س ی س «ا ر ا و ق ا ت د ن و ش ی م سل س و ت م ت س و د ک ل ا م م ا ب د ا ح ت ا ه ب ا و ق هی ن ز ا و م م ت س ی س ر د ل ی خ د ی ا ه ر و ش ک. د د ر گ ر ا ر ق ر ب ب ی ق ر ک و ل ب و د ه ن ز ا و م «د«. ن ر و آ ت س د ه ب ی ر ت ه ب ی ت ر د ق ت ی ع ق و م د و خ ز ا ت ظ ا ف ح ن م ض د. ن ک ی ت ق و 2 ن ز و م ه ی ن ع م ه ب ت ا غ ل گ ن ه ر ف ر د ت«ر د ق ی ت ل ا ح ی ن ع ی ت«ر د ق ن ز ا و ت «ی ح ال ط ص ا ی ا ن ع م ر د. ت س ا ه د ش ه د ر و آ م ه ا ب ا ه ن آ ن د ر ک ر ب ا ر ب و ز ی چ و د سنجیدن و ن د ر ک ع ض و ن و ن ا ق ن ا ر گ ی د ی ا ر ب د ن ا و ت ب ا ت د ش ا ب سق و ف ت ی ا ر ا د ه ک ت س ی ن ی ع ض و ر د ی د ح ا و ت ر د ق چ ی ه ه ک صورتی به ر و م ا ز ا ح ال ط ص ا ن ز ا و ت ت ر د ق ا ر ه ب ر ا ک م ی ر ب ی م ا ال و م ع م ت ر د ق ی م ا ظ ن ا ر ر د ن ه ذ م ی ر ا د ی ل و.)healy and باشد) stein,1973:p.1-23 ه ت ش ا د ه ر ا ش ا ز ی ن ن ا ه ج ت س ا ی س ر د ت ر د ق ع ا و ن ا ر ی ا س ه ب د ن ا و ت ی م ن ی ا ح ال ط ص ا 1. Balance of Power 2. Balance Of Power

5 ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت و ن ا ت س ا ب ه ر و د ن ا ر ا د م ت س ا ی س و ی س ا ی س ن ا ز ا د ر پ ه ی ر ظ ن ی ا ر ب و ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ی د ا ی ز ی خ ی ر ا ت ه ق ب ا س ز ا ا و ق ن ز ا و ت هی ژ ا و ت س د ه ب ل ل م ل ا ن ی ب ق و ق ح م ل ع ه ک ی ن ا م ز ی ن ع ی ی د ال ی م ۷ ۱ ن ر ق ی ا د ت ب ا ز ا د و ج و ن ی ا ا ب. ت س ا ه د و ب ا ن ش آ ز ی ن ش ن ا و ر ی پ ل ک ش ت ف ر گ ه ی ر ظ ن ن ز ا و ت ا و ق ه ب ن ا و ن ع ک ی ل ص ا ی د ا ی ن ب ی س ا م ل پ ی د ن ی و د ت.)healy and stein,1973:p.1-23( د ش ح ر ط م ت س ا ی س م ل ع ی ا ه ن و ت س ن ا و ن ع ه ب ی ر ی گ ل ک ش ه د ن ن ک ر د ر ه ف ر ط ن ی ا. د ش ن ی ا 1 س و ی س و ر گ ل ص ا ز ا ن ا م ز ظ ف ح ی ا ر ب و د ن ن ک ی م د ر و خ ر ب ه ن و گ چ ی ل م ت ی ن م ا ل ئ ا س م ا ب ا ه ت ل و د د ه د ی م ح ی ض و ت ه ک ت س ا ی م و ه ف م ت ر د ق ن ز ا و ت د ا ض ت ر ث ا ر ب ت ر د ق ه ن ز ا و م ن ی ن چ م ه. د ن ر و آ ی م ی و ر ا ه ی د ن ب ف ص و ا ه ه ی د ا ح ت ا ر ی ی غ ت و ل ی ک ش ت ه ب ه ن و گ چ ی ل م ت ی ن م ا ی ا ه ت ل و د ه ک د ر ی گ ی م ل ک ش ی ن ا م ز ت ر د ق م ا ظ ن ن ی ا. د ی آ ی م د و ج و ه ب ر گ ی د ی ا ه ت ل و د ا ب ا ه ت ل و د ز ا ی ه و ر گ ع ف ا ن م ت ر د ق ن ز ا و ت م و ه ف م. د ن ن ک ی م د ی د ه ت ا ر د و ج و م ع ض و ی ا ه ت ر د ق ت ی ن م ا ) د و ج و م ع ض و ر ی غ ت ر ا د ف ر ط ( ب ل ط ر ظ ن د ی د ج ت ل م ع ی ا ه د ح ا و ا ی ا ه ت ل و د ه ک ت ر و ص ن ی د ب. د و ش ف ی ص و ت ه ل د ا ع م ک ی ت ر و ص ه ب د ن ا و ت ی م ا ه ت ل و د ن ی ب ط ب ا و ر ر د ه ل د ا ع م ن ک م م ت س ا ی ا ر ا د ی ی و ر ی ن ا با ی ر ق ت ر ب ا ر ب د ن ش ا ب ا ی ن ک م م ت س ا ه ک ک ی ف ر ط ه ل د ا ع م د و خ ی ل م ع ف ا ن م ه ک د ن ن آ د د ص ر د ه ر ا و م ه و د ن ا ه م ک ا ح ت ر د ق ا ه ت ل و د ه ک ا ج ن آ ز ا. د ب ر چ ب ر گ ی د ف ر ط ه ب ا تا ق و م ش ی و ر ی ن ت ر د ق ن ز ا و ت ت س ا ی س ن ا م ه د ن ن ا م د ر ا د ر ا ر ق ر ی ی غ ت و ن ا س و ن ز ا ی ت ل ا ح ر د ا ال و م ع م ت ر د ق ن ز ا و ت د ن ن ا س ر ب ر ث ک ا د ح ه ب ا ر ر ت ف ی ع ض ف ر ط ع ف ن ه ب د ش ی م د ی د ه ت ه ن ز ا و م ن ی ا ه ک ه ا گ ر ه و د ر ک ی م ل ا ب ن د م ه د ز و ن ن ر ق ر د ر ی ب ک ی ا ی ن ا ت ی ر ب ه ک ی ا ه ن ا ه ا گ آ ن ا ی م ع ا ز ن و ا ه ش ک م ش ک ر د و د ر ا د ف ر گ ش ی ر ی ث أ ت ی ن ا ه ج ت س ا ی س ر د ت ر د ق ه ن ز ا و م ی ه د ی د پ. د ا د ی م ت ی ع ق و م ر ی ی غ ت ی ا ه ت ل و د ن آ ر د ه ک ی ت ل و د م ا ظ ن ک ی ز ا ت س ا ی ا ه ج ی ت ن ا ی د ن ی ا ر ف ت ر د ق ه ن ز ا و م. ت س ا ی س ا س ا ت ی م ه ا ی ا ر ا د ا ه ت ر د ق ا ر چ د ن ن ک ی ر ا د د و خ ا ه ن آ ه ب ن ت س و ی پ ز ا ا ی د ن د ن و ی پ ب صفبندیها و ا ه د ا ح ت ا ه ب ه ک د ن ر ا ت خ م ت ی م ک ا ح ق ح ی ا ر ا د ل ق ت س م ش ا ه ج ر د ا ه ت ن م ا ت ا ر د و خ ی ل م ع ف ا ن م و د ن ک ن ی م أ ت ش ت ر و ص ن ی ر ت ه ب ه ب ا ر د و خ ت ی ن م ا ت س ا د د ص ر د ی ت ل و د ر ه ه ک ش ی ا ز ف ا. د ه د ن ز ا و ت ت ر د ق ی ا ه د ی د پ ت س ی ن ه ک ه ب ر و ط د ر ج م و ق ل ط م ر گ ن ا ی ب ع ف ا ن م ی ه م ه ا ه ر و ش ک د ش ا ب و ز ا ن ی ا ا ه ر و ش ک ی ل م ع ف ا ن م ه ب ت س ا ن ک م م ط- ی ا ر ش و ن ا ک م و ن ا م ز ه ب ه ت س ب - م ه ح ل ص ه ک ا ر چ ت س ا صلح مانند ه ب ت ه ج ه ب ا ر ه ن ز ا و م ه ک ی ی ا ه ت ل و د ف ال ت ئ ا و ت س ا ن آ ت ی ا د ه ی ا ر ب ی ز ک ر م ت ال ی ک ش ت د ق ا ف ت ر د ق ن ز ا و ت. د ن ک ن ا ی د ن ک ک م ک ت ر و ص د و د ح م ف ا د ه ا ا ب و ت د م ه ا ت و ک ی ا ه ر و د ی ا ر ب و ا ه ر و ش ک ت ی و ض ع ر ی ی غ ت س ا س ا ر ب ا ال و م ع م د ن ر و آ ی م د و ج و. د ر ی گ ی م ی ه ی ر ظ ن ن ز ا و ت ا و ق ن ی ر ت ی م ی د ق و د ی ا ش ن ی ر ت م ج س ن م ی ر و ئ ت ر د هی خ ا ش ط ب ا و ر ل ل م ل ا ن ی ب ز ا م و ل ع ی س ا ی س و ت س ا ضروری موجود ع ض و ت س ا ی س ظ ف ح ی ا ر ب ت ر د ق ه ن ز ا و م ه ک د ن ا ه د و ب د ا ق ت ع ا ن ی ا ر ب ی س ا ی س ی ا ه ت س ی ل ا ئ ر. ت س ا و ت ر د ق ع ی ز و ت ل ک ش ر ی ی غ ت صورت به ا ر ن آ ی خ ر ب د ن ا ه د و م ن ه ئ ا ر ا ی د د ع ت م ف ی ر ا ع ت و ا ه ر ظ ن ت ر د ق ه ن ز ا و م ه ر ا ب ر د ا ذ ل و ب و ل ط م ل د ا ع ت م د ع ا ی و ل د ا ع ت د ا ج ی ا د و ج و م ت ی ع ض و ر ب ن ی ن چ م ه و ل ل م ل ا ن ی ب ت س ا ی س ر د ر ا ک د و خ ی م س ی ن ا ک م ا ی ز ا ر ت ن و ز ف ا ی م ه س ا ه ت ل و د ا ی ت ل و د ه ک د و ش ی م ح ر ط م ی م ا گ ن ه ه ل و ق م ن ی ا د. ن ا ه د ر ک ر ی س ف ت و ر ی ب ع ت د د ر گ ی م ب س ا ن م ت ر د ق ت س ا ی س ا ر ر د م ا ظ ن ی ل ل م ل ا ن ی ب ل ل م ل ا ن ی ب ا ی ی ا ه ق ط ن م د ن ب ل ط ی م. د و ش ه ب ن ک م م ی ا ه ن و گ ت س ا ه ک ن ی ن چ ی ض ع ب ز ا ی د ن ی آ ر ف ا ه ت ل و د ث ع ا ب ش ی ا ز ف ا م ه ر ب ت ر د ق ن د ر و خ ن ا ر گ ی د م ت س ی س ا ر ع ی ز و ت دی ی د ه ت ت ر د ق ت ب س ن ر د ه ب ت س د ک ی ت ا م ل پ ی د ا ی ی م ا ظ ن ت ا م ا د ق ا ه ب ت ر د ق ه ن ز ا و م د د ج م ی ر ا ر ق ر ب ی ا ر ب ه د ر ک ی ق ل ت د و خ ع ف ا ن م و ل ال ق ت س ا و ت ی ن م ا 1. Hugo Grotius

6 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 2 ه ا گ د ی د ت ا ض و ر ف م. د ن ن ز ب ن ا ن آ د و ز ف ا ا ر و د س ه ب د ن ک ر و ط ت س د ه ب 1 Morgenthau, ( د ن ز ی م ر و د ن ا س ن ا ز ا ن ا ن آ ی ف س ل ف ه ن ا ن ی ب د ب ر و ح م ل و ح ا ا ت د م ع ی ی ا ر گ ع ق ا و ه د ا ی ز و ی ب ل ط ت ر د ق ز ا ث ع ب ن م ا ر ن ا س ن ا ت ر ا ر ش و ر و ر ش ا تا ا ذ ا ر ن ا س ن ا ز ب ا ه ز ا م ا ه ل ا ا ب ن ا ی ا ر گ ع ق ا و. ) p:1985 د ح ا و ر ه و ت س ی ن ن ک م م ا ه ن آ ن ی ب ع م ج ه ک د ن ر ا د ی د ا ض ت م ع ف ا ن م ف ل ت خ م ی ا ه ر و ش ک ه ک ا ج ن آ ز ا و د ن ن ا د ی م و ا ی ه ا و خ و ن ا ی ا ر گ ع ق ا و ن خ س ر گ ی د ه ب. ت س ا ن ک م م و ی د ا ع ی ر م ا گ ن ج ت س ا د و خ ی ا ق ب و ت ی ن م ا ن ی م أ ت ن ا ه ا و خ ی ل ل م ل ا ن ی ب د و خ ت ی ن م ا ن د ا ت ف ا ر ط خ ه ب ز ا ب ر ط ض م و ه ا و خ ه د ا ی ز ب ل ط ت ر د ق ی ا ه ن ا س ن ا ز ا ا ه ر و ش ک د ی و گ ی م ت ر د ق ه ن ز ا و م ه ی ر ظ ن و ی ر ت ر ب ظ ف ح ی ا ر ب ا ه ر و ش ک و ت س ا ف ل ت خ م ی ا ه ر و ش ک ن ی ب ت ب ا ق ر ه ص ر ع ل ل م ل ا ن ی ب ه ن ح ص و ت س ا ه د ش ل ی ک ش ت ر د ا ه ر و ش ک و ر ن ی ا ز ا د ر ک د ن ه ا و خ م ا د ق ا ر ا ب ت ع ا ب س ک و ت ر د ق ش ی ا ز ف ا ت ر د ق ظ ف ح ه ب د و خ ی م ئ ا د ت ی ن م ا ن ی م أ ت ه ا ر ف ا د ه ا ن ی ا ه ب ن د ی س ر ر د ه ک ی ر و ش ک ر ه ا ب ه ل ب ا ق م ر د ن ا ر گ ی د ا ب د ا ح ت ا صورت به ا ی ی ی ا ه ن ت ه ب د و خ ن ا ک م ا ت ر و ص ت ن و ش خ د ن ه ا و خ. د ز س پ ت ن و ش خ ر د م ا ظ ن ل ل م ل ا ن ی ب ی ر م ا ی ع ی ب ط ه د ر م ش. د و ش ی م ز ا ت ی ا ض ر ا ب و د ن ن ک ی م ن ی م أ ت ی م ا ظ ن ت ر د ق ب س ح ر ب ا ر د و خ ی ل م ع ف ا ن م د ن ر ت ی و ق ی م ا ظ ن ظ ا ح ل ز ا ه ک ی ی ا ه ر و ش ک ی ل م ع ف ا ن م ر ا ش ف ت ح ت ه ک ی ی ا ه ر و ش ک ی ل و د ر ک د ن ه ا و خ ظ ف ح د و خ ع ف ن ه ب ا ر د و ج و م م ا ظ ن ی ل م ع ف ا ن م ه ن ا د ن م ت ر د ق ن ی م أ ت ز ی ه ج ت ه ب د و ج و م ع ض و ن د ر ب ن ی ب ز ا ی ا ر ب و د ن ت س ه ی ض ا ر ا ن د و خ ع ض و ز ا د ن ا ه د ر ک ح ت ا ف ی ا ه ت ر د ق م ی ل س ت ا ر د و خ د ن ه ا و خ د و خ ی م ا ظ ن ت ر د ق ر ب د و ج و م ع ض و ظ ف ح ی ا ر ب ی ض ا ر ی ا ه ر و ش ک ل ب ا ق م ر د و د ر ک د ن ه ا و خ م ا د ق ا د و خ ی م ا ظ ن 2 ا ت ن گ ر و م ر ا ک د و خ )۴ ۰ 8 9 ۱ ( ل د ا ع ت ر ب ن ی ا ا ه و ر ی ن ر ظ ن و ت س ا ه ن ز ا و م ه ک ت ر د ق ا ه ت ل و د ن ی ب ر د ن ا ن آ ه ب ب و چ ر ا چ ر و ط ت ر د ق ی ر ا د ی ا پ ی ا ر ا د ظ ف ح د ه ا و خ ی ا ه ب ا خ ت ن ا د. ش ی س ا ی س. س ن ا ه. ی ج ی د و د ح م ت س ا ن ک م م ه ک ت ر د ق ش ی ا م ن 3- ت ر د ق ش ی ا ز ف ا 2- ) ت ر د ق ظ ف ح ود) ج و م ع ض و ظ ف ح ز: 1 - ا د ن ا ت ر ا ب ع ه ک د ن ت س ه ا ه ر و ش ک ه ب ل ی ال د ف ل ت خ م ز ا ه ل م ج ه ن ز ا و م ت ر د ق ز ا ت س ا ی س ظ ف ح ع ض و د و ج و م ی و ر ی پ د ن ن ک ن ی ا ر ب ا ن ب ا ه ن ت ه ا ر : ل م ا ش ت ر د ق ه ن ز ا و م م و ه ف م ف ی ر ع ت ه ز و ح ر د و ن ی ا ر ب ا ن ب ت س ا ت ر د ق ه ن ز ا و م م ت س ی س ی ع و ن د ا ج ی ا گ ن ج ز ا ی ر ی گ و ل ج ا ن ع م 9 ت ی ا و ن ی ت ر ا م ا ن ع م 8 س ا ه ت س ن ر ا. و ر ی ن ق و ف ت م ص ا خ ت م ت ر د ق د ن چ ا ی و و د ن ی ب ا و ق ل د ا ع ت ت ر د ق ع ی ز و ت د ن د ق ت ع م 1- : ت ر د ق ه ن ز ا و م ز ا ت ی ا م ح ی ا ر ب ا ه ا ر گ ع ق ا و ل ی ال د د. ن ا ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ت ر د ق ه ن ز ا و م ی ا ر ب ا ن ع م 0 1 ز ت ل ا و ت ن ک ا و ق ه ن ز ا و م ل ص ا ب ی ق ع ت 2- ت س ن ا د ز ی ن ا ه ت ل و د ل ا ح ل م ا ش ا ر ت س ا د ا ر ف ا ل ا م ع ا ر ب ر ظ ا ن ه ک ی ق ال خ ا ن ی ن ا و ق ن ا و ت ی م ن. ) Morgenthau, ) p:1985 د ر ا د ل ا ب ن د ه ب ا ر ب س ا ن م ج ی ا ت ن ا ه ت ل و د ز ا ی د ا ی ز ی ا ه د ع ی ا ر ب ه ی ر و س ت ال و ح ت ل ا س 8 4 ت د م ه ي ر و س. ت س ا ر ف ن ن و ي ل ي م 2 2 7/ 1 5 ر ب غ ل ا ب ي ت ي ع م ج ي ا ر ا د ه ي ر و س ی د ال ی م ل ا س ی ر ی گ ر ا م آ ق ب ط ر ب ی ا ه ر و ش ک ر د ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ی ط ه ک ی ت ال و ح ت. د و ش ی م ه ر ا د ا د س ا ن ا د ن ا خ ز ا ي ر س پ و ر د پ ي ن ع ي ث ع ب ب ز ح ط س و ت ل ا س ی ا د ت ب ا ز ا ه ی ر و س م د ر م ت ا ض ا ر ت ع ا. ت ف ر گ د و خ ه ب... و ی م ال س ا ی ر ا د ی ب ی ب ر ع ر ا ه ب ن و چ ی ی ا ه م ا ن و د ا د خ ر ی ب ر ع ب ز ح ز ا خلعید ن ا ض ر ت ع م ه ت س ا و خ د ش ع و ر ش ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ر گ ی د ا ب ا و ن م ه و ر و ش ک ن ی ا ف ل ت خ م ی ا ه ر ه ش ر د ۱ ۱ ۰ ۲ ش ن ا د د ن چ ه ك د ش ز ا غ آ ا ج ن آ ز ا ه ي ر و س ر د ن ا ر ح ب ه ق ر ج د. و ب ت ر د ق ز ا د س ا ر ا ش ب ر و ه م ج س ی ی ر ی ر ی گ ه ر ا ن ک ز ی ن و ث ع ب ه ك ي ن ا م ز. د ر و آ م ه ا ر ف ا ر ه ي ر و س ي ت ي ن م ا ت ا م ا ق م م ش خ ب ج و م ر ا و ي د و ر د ر ب ي ت م و ك ح ضد شعارهاي ن ت ش و ن ا ب ز و م آ 1. Realism 2 - Hans Joachim Morgenthau

7 س) ل ج م ل ا ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ه ب م ا د ق ا م ي ژ ر ه ك د ن د ش ه ج ا و م ا ه ن آ ي ا ي ل و ا ض ا ر ت ع ا ا ب د ن د و م ن ن ا ز و م آ ش ن ا د ن ي ا ي ر ي گ ت س د ه ب م ا د ق ا ي ت ي ن م ا ي ا ه و ر ي ن ن ی م ه ه ب ی ن ا ت س ا ز ک ر م ا ع ر د ر ه ش ر د ی د ال ی م س ر ا م م ه د ز ن ا پ. د و م ن ي ت ي ن م ا و ي م ا ظ ن د ر و خ ر ب ی ر ت م و ل ی ک ن و ی ز ی و ل ت ب و ن ج ز ک ر م ق ش م د س ی ل پ و و ز ر م خ ا ک ک ر ت ش م ا ب ی ر ت س گ د ا د ن د ر ا ز ا غ آ ت ا ض ا ر ت ع ا د ش ه ک ه ی ر و س ه ج ی ت ن ا ب ه ل م ح ن آ ش ی ب ی ه و ر گ ز ا ه ب )Migdalovitz,1998:p.26-40( 1 ی- ا ر و ش ر ق م ب ز ح ه ت ش ک 1 ب ه م ا ن و ث ع ب 5 8 ه ل ص ا ف ح و ر ج م و ی د ا ر و د و ب ن ا د ق ف س ا س ا ن ی ا ر ب. د ن ر ا د ی س ا س ا ی ا ه ر ظ ن ف ال ت خ ا ف ل ت خ م ت ا ع و ض و م ر د و د ن ا ت و ا ف ت م و د د ع ت م ه ي ر و س ر د ن ی ض ر ا ع م ن ا ف ل ا خ م ی ا ر ب ی س ا ی س ل ح ه ا ر ک ی ه ب ن د ی س ر ی ل ص ا ع ن ا و م ز ا ی ک ی د و خ ن ا ف ل ا خ م ن ا ی م ی ر ب ه ر ت د ح و و ر ظ ن ک ا ر ت ش ا :ز ا د ن ا ت ر ا ب ع ض ر ا ع م ی ا ه ن ا ی ر ج و ا ه ه و ر گ ن ی ر ت ه د م ع. ت س ا ی ل م 2 ه ی ر و س ت س ا ه ی ر و س ت ل و د ف ل ا خ م ی ل ص ا ی ا ه ه و ر گ ز ا ل ک ش ت م ا ر و ش ن ي ا : ) ی ر و س ل ا ی ن ط و ل ا ه و ر گ ن ی ا. د ن ت س ه ن ی ش ن ج ر ا خ ف ی ط ء ز ج ن آ ن ا ر ب ه ر ر ت ش ي ب و ه د ر ک م ال ع ا د س ا ر ا ش ب ت ل و د ی ز ا د ن ا ر ب ا ر د و خ ف د ه و ز ا غ آ ز ا س پ د ش س ی س أ ت ل ی ک ش ت ل و ب ن ا ت س ا ر د ی د ال ی م ر ب م ا ت پ س ر د ه ی ک ر ت ت ی ا م ح ا ب ه ک ی ت س ش ن ل ا ب ن د ه ب و ه ی ر و س ر د ا ه ی م ا ر آ ا ن د ی د ر گ و ر ت ش ی ب ی ا ض ع ا ن آ ن ا ض ر ا ع م ج ر ا خ ن ی ش ن و ن ا ی د ی ع ب ت د ن ت س ه Syrian National ( )Council,2011:1-5 ب ی ک ر ت ت ا ر ی ی غ ت ی ا ر و ش ی ل م ک ی ت ا ر ک م د ه ی ر و س ه ت ی م ک ا ر گ ن ه ا م ه ی ا ه ه و ر گ ی ل ح م ی ف ل ت خ م ر ی ظ ن ن و ی س ی م ک ی ا ض ع ا ب ال ق ن ا د ی ع ب ت ه ی ر و س ه د ش ب ا ز ح ا 3 ن ی م ل س م ل ا ن ا و خ ا د ر ک ن ا ر ب ه ر ه ی م ال ع ا ف ی ا و ط و ق ش م د ل ی ا ب ق ی ا ر ب و ز ي ن ی ا ر ب ن آ ز ا ه ک ت س ا ی ج ر ا خ ت ل ا خ د ه د ی ا ی ل م ی ا ر و ش ی ل ص ا ی ا ه ت س ا ی س ز ا ی ک ی. ت س ا ه د ا د ل ک ش ل ق ت س م ی ا ه و ر ی ن ن ا ه ر ب. د ر ا د ه ی ر و س د ا ز آ ش ت ر ا ا ب م ه ی ک ی د ز ن ر ا ی س ب ی ر ا ک م ه و ط ب ا و ر ی ل م ی ا ر و ش. د ن ک ی م ت ی ا م ح ی ل خ ا د ل ئ ا س م ل ح 4 ن و ی ل غ د ا ت س ا ی س ا ن ش ه ع م ا ج م ي ق م س ی ر ا پ ر ب ه ر ن ی ا ه د ز ن ی م خ ت ر ف ن ا ت ن ی ب ن آ ل ا ع ف ی ا ض ع ا و ت س ا ر و ش ا م ا د ش ا ب د س ا ی ن ی ز گ ی ا ج ر د و ا ه د ن ر ب گ ر ب ت س ن ا و ت ی م ب ر غ ا ب ن و ی ل غ ت ا ط ا ب ت ر ا و ت ال ی ص ح ت ی ر ا ی س ب ر و ا ب ه ب. د و ش ی م ی پ ر د ه ک ی ا ه ن و گ ه ب د ی ا پ ی م ن ی ر ی د ز ی ن ه ی ر و س ن ا ف ل ا خ م ی ا ر و ش ر د و ا ت س ا ی ر ه ک د ا د ن ا ش ن ی ب ه ذ م و ی س ا ی س ت ا ف ال ت خ ا ش ی ا ز ف ا ت ا د ا ق ت ن ا ا ض ع ا ت ب س ن ه ب ر ی ی غ ت ی ا ر ب ی ل م ی گ ن ه ا م ه ه ت ی م ک 2- ب ا خ ت ن ا د د ج م و ا ر د 5 ی ر ب ه ر : ک ی ت ا ر ک م د ل ی ا و ا و د ا د ر خ ی گ ن ه ا م ه ه ا م ن ی ا ا ر و ش ن ا ی ر ج ا ب ا ر ی ا ف ع ت س ا ه ک ر د ن و ی ل غ ع ق ا و ت ق ف ا و م ن ا ض ر ا ع م د. ر ک ی ل خ ا د ی ا ه ه و ر گ پ چ ی ا ه ر ال و ک س ز ا ه و ر گ ن ی ا ی ا ض ع ا ت ی ر ث ک ا. د ر ا د ه د ه ع ر ب» م ی ظ ع ل ا د ب ع ن ی س ح «د ن ت س ه ه ی ر و س ت م و ک ح. د ن و ر ي م ر ا م ش ه ب ن و ی ل غ ن ا ه ر ب و ه ی ر و س ی ل م ی ا ر و ش ی د ج ن ا د ق ت ن م ز ا ی ک ی و د ن ت س ه د ر ک ب ا ز ح ا و ت س ی ل ا ن و ی س ا ن ر د ی ج ر ا خ ت ل ا خ د ف ل ا خ م ت د ش ه ب ا م ا ت س ا د س ا ر ا ش ب د ق ت ن م ه ک ن ی ا ا ب ک ی ت ا ر ک م د ر ی ی غ ت ی ا ر ب ی ل م ی گ ن ه ا م ه ه ت ی م ک ی ش م ط خ ت ل ع ه ب ه ک د ر ک م ال ع ا ش ی پ ی ت د م ن ا ی ر ج ن ی ا ن ا ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ز ا ی ک ی» و ل ی ک ل ش ی م «ل ا ث م ر و ط ه ب. ت س ا ه ی ر و س.)Syrian National Council,2011:1-5( د ن ن ک ف ال ت ئ ا ا ه ن آ ا ب د ن ر ا د ن د ص ق ن ا گ ن ا گ ی ب ز ا ن ت ف ر گ ک م ک و ی ل م ی ا ر و ش 1. Daraa Governorate 2.Syrian National Council 3.Muslim Brotherhood 4. Burhan Ghalioun 5. National Coordination Committee for Democratic Change

8 ش) ی ج ل ا ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 2 ش خ ب ی د ا ز آ ش ت ر ا 3- ه ی ر و س ت س ا و ه ک ز ا ر د ن ی ر ت م ه م ک ی ع ط ق م 1 ه ی ر و س ن ا ر گ ی ز ا ب ی ن ا م ز ش ت ر ا ز ا ه د ش ا د ج ن ا ز ا ب ر س و ن ا ر س ف ا ز ا ل ک ش ت م ه و ر گ ن ي ا : ) ر ح ا ی ر و س ل ا ه ض ر ا ع م ل ر ت ن ک ی خ ر ب ه ی ر و س. د ن ت س ه ی ر ی گ ل ک ش ن ی ا ش ت ر ا ه ب ه ی ئ و ژ ی د ال ی م د د ر گ ی م ر ب ن ا ی م ا ظ ن ز ا ا ه ن آ و ت ف ر گ ر ا ر ق ی ت ن ر ت ن ي ا ی ا ه ت ی ا س ی و ر ی م ا ظ ن س ا ب ل ا ب ش ت ر ا ن ا گ د ش ا د ج ز ا ی ی و ئ د ی و م ل ی ف ه ک ی ن ا م ز» د ع س ال ا ض ا ی ر گ ن ه ر س «ی م ا ظ ن ه و ر گ ن ی ا ر ب ه ر. د ن د ن و ی پ ب ه ی ر و س د ا ز آ ش ت ر ا ه ب و ه د ر ک ت م د خ ک ر ت ه ک خواستند دیگر ت ال م ح ه ی و ن ا ژ ی د ال ی م ش ت ر ا ه ی ر و س ی ا ه ر ه ش ر و ب ج م ه ب ک چ و ک ب ق ع ل ث م ی ن ی ش ن ی ن ا د ی ز ل ا. د ش و ا م و د ن ی ر ت ش ی ب ا ر ر د ت س د ی ا ه ت ی ا م ح ت ف ر گ ی ل ا م و و س پ ز ا ی ت ا ح ی ل س ت ت س ا ه د و ب ر ث ؤ م ا ه ن آ ح ي ل س ت ر د ز ي ن ا ه ز ر م ز ا ح ال س ق ا چ ا ق و ه د ش م ا ج ن ا ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع و ر ط ق ف ر ط ز ا د ا ز آ ش ت ر ا. ) O Bagy,2013:6-46( -4 2 ی ت س ی ر و ر ت و ی ط ا ر ف ا ی ف ل س ت ا ر ک ف ت ا ب ه ک ت س ا ی ح ل س م ه و ر گ» ش ع ا د «ا ی م ا ش و ق ا ر ع ر د ی م ال س ا ت ل و د : ش ع ا د ق ا ر ع ر د ت س ا ا د ی پ ش م ا ن ز ا ه ک ر و ط ن ا م ه ه و ر گ ن ی ا. د ن ک د ا ج ی ا» ی م ال س ا ت ف ال خ «ق ا ر ع و ه ی ر و س ر د ت س ا ش ال ت ر د ر ک ب و ب ا «ی ت س ی ر و ر ت ه و ر گ ن ی ا ه د ر ک ر س. ت س ا ل ا ع ف ه ی ر و س و ر ب ت ک ا ی د ال ی م و س پ ز ا ت س ش ن ی ر ا م ش ز ا ی ا ه ه و ر گ ر د» ق ا ر ع ر د ی م ال س ا ت ل و د «ه و ر گ د. ر ا د م ا ن» ی د ا د غ ب ل ا ح ل س م ر د ق ا ر ع ل ک ش. ت ف ر گ ر د ن ی ا ت س ش ن ر م ع و ب ا «ی ت س ی ر و ر ت ت ال م ح و ت ا ی ل م ع ل ا س ر د ل ی ک ش ت ن ا م ز ز ا ه و ر گ ن ی ا د. ش ن ی ی ع ت ن آ ه د ر ک ر س ن ا و ن ع ه ب» ی د ا د غ ب ل ا ی و ن ی ز گ ی ا ج ن ا و ن ع ه ب» ی د ا د غ ب ل ا ر ک ب و ب ا «ی د ا د غ ب ل ا ر م ع و ب ا ت ک ال ه ز ا س پ ت. س ا ه ت ف ر گ ه د ه ع ر ب ق ا ر ع ر د ا ر ی ر ا ی س ب ی ف ر ع م د. ش ا ب ی و ر ر ا ک ن د م آ ر ک ب و ب ا ی د ا د غ ب ل ا ه ن م ا د ت ا ی ل م ع و ت ال م ح ن ی ا ه و ر گ ی ت س ی ر و ر ت ت ع س و ت ف ر گ و National Consortium for the Study ( د ن د ش ل ا ع ف ز ی ن ه ی ر و س ر د ه و ر گ ن ی ا ر ص ا ن ع ه ی ر و س ر د ن ا ر ح ب ز ا غ آ ا ب ن ا م ز م ه. ) of Terrorism and Responses to Terrorism,2014: ه ه ب ج 5- ه خ ا ش ه و ر گ ت. ش گ ل ی د ب ت 4 ن ا و ن ع ه ب ه ی ر و س ر د گ ن ج و ن ا ر ح ب ز ا غ آ ا ب و ی د ال ی م ل ا س ر خ ا و ا ر د» ه ر ص ن ل ا ه ه ب ج «ه و ر گ : ه ر ص ن ل ا ت ل و د «ی م ال س ا ر د» ق ا ر ع ل ی ک ش ت د ش و ه ب ت ع ر س ه ب ی ک ی ز ا ی ا ه ه و ر گ ح ر ط م ر د ن ی ا ه ص ر ع ا ر ق ا ر ع ر د ی م ال س ا ت ل و د و ه ر ص ن ل ا ه ه ب ج م ا غ د ا ی ت و ص ی م ا ی پ ر د ق ا ر ع ر د ی م ال س ا ت ل و د ه د ر ک ر س ی د ا د غ ب ل ا ر ک ب و ب ا و ر ب م ا س د ر خ ا و ا ز ا ش ع ا د ر ص ا ن ع د. ر ی گ ب ل ک ش» م ا ش و ق ا ر ع ر د ی م ال س ا ت ل و د «ه و ر گ ب ی ت ر ت ن ی د ب ا ت د ر ک م ال ع ا ی ز ا س ک ا پ ی ا ر ب ق ا ر ع ش ت ر ا ی ا ه و ر ی ن ت ا ی ل م ع ز ا غ آ ا ب و ی د ال ی م ل ا س ل ی ا و ا ب ع ص م و ب ا «ی گ د ر ک ر س ه ب» د ا ه ج و د ی ح و ت «ه و ر گ ل ی ک ش ت ز ا س پ د. ن د ش ن ا ت س ا ن ب ه م ا س ا «ا ب و ا ت ع ی ب 6 5 ن ی ا ر د ه ج و ل ف ر ه ش د ر ا و ر ا ب ن ال ا 7 و ی د ال ی م ل ا س ر د» ی و ا ق ر ز ل ا 8 ن ی ا شد. ل ی د ب ت ق ا ر ع ر د ه د ع ا ق ل ا ن ا م ز ا س ه خ ا ش ه ب ه و ر گ ن ی ا ه«د ع ا ق ل ا «ق ب ا س ه د ر ک ر س» ن د ال 1.Free Syrian Army 2. Islamic State of Iraq and the Levant 3.Abu Bakr al-baghdadi 4.Al-Nusra Front 5. Anbar 6. Fallujah 7. Abu Musab al-zarqawi 8.Osama bin Laden

9 ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ر د ی و ا ق ر ز ل ا ه ک ن ی ا ا ت د ش ل ی د ب ت ق ا ر ع ر د ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ن ی ر ت د ن م ت ر د ق ز ا ی ک ی ه ب خود عملیات ش ر ت س گ ا ب ه و ر گ س پ د. ا د ر ب خ» ی د ا د غ ب ل ا د ی ش ر هلل ا د ب ع «ی گ د ر ک ر س ه ب ن ی د ه ا ج م ی ا ر و ش ل ی ک ش ت ز ا ه د ش ضبط اظهاراتی ر د ل ا س ن آ ن ا ی ا پ ر د. د ش ن ی ی ع ت ه و ر گ ن ی ا ه د ر ک ر س ن ا و ن ع ه ب» ر ج ا ه م ل ا ه ز م ح و ب ا «ی د ال ی م ل ا س ر د ی و ا ق ر ز ل ا ت ک ال ه ز ا. ) Cafarella,2014:p.15-43( د ش ل ی ک ش ت» ی د ا د غ ب ل ا ر م ع و ب ا «ت س ا ی ر ه ب» ق ا ر ع ی م ال س ا ت ل و د «ه و ر گ ز ی ن ل ا س ر م ع و ب ا «ه ک ا ر ی ل ز ن م» ر ا ث ر ث ل ا «ه ق ط ن م ر د ی ت ا ی ل م ع ر د ی ی ا ک ی ر م آ و ی ق ا ر ع ک ر ت ش م ی ا ه و ر ی ن ش ی پ ل ا س ر ا ه چ د و د ح ن آ ا ه ه د ن گ ن ج ش ت آ ل د ا ب ت ن ت ف ر گ ت د ش ا ب. د ن د ا د ر ا ر ق ف د ه د ن د و ب ه ت ف ر گ ه ا ن پ ن آ ر د» ر ج ا ه م ل ا ه ز م ح و ب ا «و» ی د ا د غ ب ل ا ر د ی ا ه ی ن ا ی ب ر د ه و ر گ ن ی ا د ع ب ه ت ف ه ک ی د. ن د م آ ر د ی ا پ ز ا ت س ی ر و ر ت و د ن ی ا ن آ ه ج ی ت ن ر د ه ک د ن د ر ک ن ا ر ا ب م ب ا ر ل ز ن م و ن ی ش ن ا ج ن ا و ن ع ه ب» ی د ا د غ ب ل ا ر ک ب و ب ا «ز و ر 0 1 د و د ح ز ا س پ و د ر ک ن ا ع ذ ا ت س ی ر و ر ت و د ن ی ا ت ک ال ه ه ب ت ن ر ت ن ی ا ق ط ا ن م ر د ش ع ا د ر ص ا ن ع د. ش ی ف ر ع م گ ن ج ر ی ز و ن ا و ن ع ه ب ز ی ن» ن ا م ی ل س هلل ا ن ی د ل ر ص ا ن ل ا «. د ش ن ی ی ع ت د ی د ج ه د ر ک ر س ش ش و پ ا ر ق ا ر ع ل ک ر د ی ت س ی ر و ر ت ت ا ی ل م ع و د ن ر ا د ر و ض ح»االنبار«ن ا ت س ا ه ژ ی و ه ب ق ا ر ع ی ا ه ن ا ت س ا ی خ ر ب ز ا ی د و د ح م ت س د ه ی ر و س م د ر م ه ی ل ع د د ع ت م ت ا ی ا ن ج ه ب و د ن ر ا د ر و ض ح ز ی ن ه ی ر و س ف ل ت خ م ق ط ا ن م ر د ش ع ا د ر ص ا ن ع د ن ه د ی م د. ن ن ز ی م و ا ه م ل ی ف. د ن ت س ه ق ا ر ع و ه ی ر و س ر د ر ض ا ح ی ا ه ت س ی ر و ر ت ن ی ر ت م ح ر ی ب ز ا» ه ر ص ن ل ا ه ه ب ج «د ن ن ا م ش ع ا د ه و ر گ ر ص ا ن ع ی ع د م ه ی ر و س ر د ح ل س م ی ا ه ه و ر گ ن ا ی م ا ح ه ک د ش ب ج و م ی ت س ی ر و ر ت ه و ر گ ن ی ا ی ا ه ت ی ا ن ج ز ا ه د ش ر ش ت ن م ر ی و ا ص ت ا ر د و خ ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ا ه ت ی ا م ح ت ف ا ی ر د ش ی ا ز ف ا ی ا ر ب ز ی ن ا ه ه و ر گ ی خ ر ب ی ت ح. د ن ن ک ی م ن ت ی ا م ح ه و ر گ ن ی ا ز ا ه ک د ن و ش و ی ت ا ح ی ل س ت ی ل ا م ی ا ه ک م ک ی گ د ر ت س گ ه ب ه ج و ت ا ب د. ن ا ه د ش گ ن ج د ر ا و ش ع ا د ا ب و ه د ا د ه و ل ج ه و ر گ ن ی ا ف ل ا خ م ی ا ر ب ش ع ا د ه ژ ی و ه ب ح ل س م ی ا ه ه و ر گ ش ال ت ت س ا ه د ش ر ی ز ا ر س ر و ش ک ن ی ا ه ب ه ی ر و س ر د گ ن ج ز ا غ آ ا ب ه ک ی ک ی ت س ج ل و گ ن ج ز ا غ آ ب ج و م ر م ا ن ی ا ه ک ت ف ر گ ت د ش ر گ ی د ی ا ه ه و ر گ ر ب ه ط ل س و ا ه ک م ک ن ی ا ه ب ر ت ش ی ب ه چ ر ه ی ب ا ی ت س د ه ر ص ن ل ا ه ه ب ج و ش ع ا د ز ا ح ل س م ی ا ه ه و ر گ ن ا ی م ا ح ت ئ ا ر ب م ال ع ا د و ج و ا ب ا م ا د ش ر گ ی د ک ی ا ب ح ل س م ی ا ه ه و ر گ ی ر ی گ ر د ی ل ا م ی ا ه ت ی ا م ح ب ل ا ق ر د ا ه ک م ک ن ی ا. د س ر ی م ه و ر گ و د ن ی ا ت س د ه ب ن ا ن چ م ه ی ج ر ا خ ن ا ی م ا ح ی ا ه ک م ک ر و ش ک د ن چ ه ا ر م ه ه ب ه ی ک ر ت و ر ط ق ن ا ت س ب ر ع د ن ن ا م ی ن ا ی م ا ح ی و س ز ا ه ر ی غ و ی ش ز و م آ ی ت ا ع ال ط ا ی ک ی ت س ج ل ی ت ا ح ی ل س ت. ) Cafarella,2014:p.15-43( ت س ا ه د ش ه ی ر و س ر د ی ن ا ر ی و و گ ن ج ه م ا د ا ب ج و م ی ب ر غ ه ی ر و س ت ال و ح ت ر د ن ی ر ف آ ش ق ن ی ا ه ق ط ن م ا ر ف و ی ا ه ق ط ن م ن ا ر گ ی ز ا ب ر د ه چ و ه ی ر و س ل خ ا د ر د ه چ ی ت ی ن م ا و ی س ا ی س د د ع ت م ز ک ا ر م ی و س ز ا ی د ا ی ز و ل د ت س م د ه ا و ش و ک ر ا د م د ا ن س ا ن و ن ک ا ت ف ل ا خ م ی ا ه ه و ر گ ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ت ا ی ل م ع و ت ا م ا د ق ا د ه د ی م ن ا ش ن ی ن ش و ر ه ب ه ک ت س ا ه د ش ال م ر ب ه ی ر و س ز ا ج ر ا خ د ر ا و م ق ا ف ت ا ه ب ب ی ر ق ر د و ا ت س ا ر ن ی ا ر د ه ک د ن و ش ی م ت ی ا د ه ی ج ر ا خ ی ا ه ر و ش ک ی و س ز ا ق ل ط م ر و ط ه ب د س ا ر ا ش ب ) ی ب ر غ ر و ح م ( س ی ل گ ن ا و ه س ن ا ر ف ا ک ی ر م آ ن ی ن چ م ه و ) ی ک ر ت ی- ب ر ع ر و ح م ( ت ا ر ا م ا ه ی ک ر ت ر ط ق ن ا ت س ب ر ع ی ا ه ر و ش ک و ر ا م ش ه ب ه ی ر و س ر د ا ه ت س ی ر و ر ت و ف ل ا خ م ی ا ه ه و ر گ ی م ئ ا د و ر م ت س م ن ا ی م ا ح ز ا م ی ق ت س م ر ی غ و م ی ق ت س م ت ر و ص ه ب و ی ه د ن ا م ز ا س ی ح ا ر ط ر د و ه د و م ن ا ف ی ا ی ر ث ؤ م ش ق ن ا ه ت س ی ر و ر ت ی ت ا ح ی ل س ت و ی ل ا م ت ی و ق ت ر د ه ک ن ی ا ا م ک. د ن و ر ی م ه د ح ت م ت ال ا ی ا ا ه ن آ س أ ر ر د و ی ب ر غ ی ا ه ر و ش ک ت ق ی ق ح ر د د. ن ر ا د ی ا ه ژ ی و ت ر ا ظ ن ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ت ا ی ل م ع ت ی ا د ه ا ه ت س ی ر و ر ت ز ا ه ب ن ا ج ه م ه ی ن ا ب ی ت ش پ ر د ت ا ر ا م ا و ه ی ک ر ت ر ط ق ن ا ت س ب ر ع ه ل م ج ز ا ن ا ن آ ی ا ه ق ط ن م ی ا ه و ر ه ل ا ب ن د و ا ک ی ر م آ

10 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 2 ح ر ط م ی ا ه ر و ش ک ن ا و ن ع ه ب ع ق ا و ر د و ه ت ش ا د ت س د ی ا ه ژ ی و ت ر و ص ه ب ه ی ر و س ر د ن ا ن آ ن د ر ک ح ل س م و ی ه د ن ا م ز ا س و ی د ا ی ز ق ی ا ق ح ه ن ی م ز ن ی ا ر د ه ک د ن ا ه د ا ه ن ا ر ه ی ر و س ت ال و ح ت ه ب ح ل س م ن ا د ن د ا ت م س ی ر و ر ت د و ر و ی ا ن ب گ ن س ه ک د ن ش ا ب ی م ت. س ا ه د ش أل م ر ب ن و ن ک ا ت ا ک ی ر م ا 1- ش ق ن ی ر و ح م ا ک ی ر م آ ر د ی ه د ن ا م ز ا س و ت ی ا م ح ز ا م س ی ر و ر ت ر د ه ی ر و س ض ر ف م ل س م ن ی ا ت س ا ه ک ت ال ا ی ا ه د ح ت م و ت ی ا م ح ی ه د ن ا م ز ا س ر د ه ک د ر و آ ر ا م ش ه ب ه ی ر و س ه ب ط و ب ر م ت ال و ح ت ر د ی ل ص ا ی ا ه ر و ش ک ز ا ی ک ی د ی ا ب ا ر ا ک ی ر م آ ی ا ه ی ن ا ب ی ت ش پ ا ه ت ا ی ل م ع و ر د ا ه ه د و ه ی و ن ا ژ ی ل ا م ت ا م ا د ق ا ی ت ا ح ی ل س ت و ی ا ه ه و ر گ ی س ا ی س ض ر ا ع م ز ا و ی ا ه ه و ر گ ی ت س ی ر و ر ت ی ت س ی ر و ر ت ه ی ل ع ت ل و د ف ل ا خ م ق ش م د م ا ظ ن د س ا ت ر و ص ه ب و ن ی ن چ م ه م ی ق ت س م و ت ر ا ظ ن ا ی و ه ط س ا و ا ب ت ی ا د ه ش ق ن ن ی ا ر د. د ر ا د ه د ه ع ر ب ا ر ت ی ل ا ع ف ن ی ر ت ش ی ب ا ی س ا ک ی ر م آ ی س و س ا ج ن ا م ز ا س ن ا ی م ن ی ا ر د ه ک د ن ک ی م ی ز ا ب ا ر ی ا ه ت س ج ر ب ه د و ب ه ی ر و س ر د ت س ی ر و ر ت و ح ل س م ی ا ه ه و ر گ ن ی ر ت گ ر ز ب و ن ی ر ت م ه م ز ا ه ک ه ر ص ن ل ا ه ه ب ج ا ب ا ک ی ر م آ ط ا ب ت ر ا ه ب د ی ا ب ا ت س ا ر ی د ال ی م م ال ع ا ت ی د و ج و م د ر ک ه ر ا ش ا د و م ن ه ک ا ب ی ا ه ت ی ا م ح ی ت ا ح ی ل س ت ا ک ی ر م آ ه ت س ن ا و ت ت س ا ر د ا ه ی ی ا ک ی ر م آ ش ی پ ی د ن چ ا ت ر گ ا ه ک د ن ر و ا ب ن ی ا ر ب ی ر و س ی ت ی ن م ا ن ی ل و ئ س م. د ن ز ب م ق ر ر و ش ک ن ی ا ر د ی گ ر ز ب ع ی ا ج ف ر ب ا ر ب ر د ا ر ی ش ق ن ن ی ن چ د ن د ر ک ی م ی ع س ل ق ا د ح و د ن ت ش ا د ا ر ه د ع ا ق ل ا ی ن ع ی ن ی م ز ی و ر د و خ ن ا م ی پ م ه ا ب جنگ داعیه ق ا ر ع ا ب ا ال م ع ا ه ی ی ا ک ی ر م آ و ت س ا ه د ش ه د ی ر د ا ال م ا ک ه ی ر و س ر د ه د ر پ ن ی ا ا م ا د ن ن ک ی ز ا ب ی ل ل م ل ا ن ی ب و ی ق ا ر ع ی م و م ع ر ا ک ف ا. ) demir,2013:1-23( د ن ر ا د ی گ ن ت ا گ ن ت ی ر ا ک م ه ه ر ص ن ل ا ه ه ب ج ن آ س أ ر ر د و ه ی ر و س ر د ل ا ع ف ی ت س ی ر و ر ت ه و ر گ ی و س ه ب ی ن ا و ا ر ف ی ل ا م ی ا ه ک م ک ا ک ی ر م آ ی ن ا ب ی ت ش پ ا ب ز ی ن ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ز ا ی ر گ ی د د ا د ع ت و ر ط ق ن ا ت س ب ر ع ن ی ن چ م ه ه و ر گ ن ی ا ه ب ا ر د و خ ی ت ا ح ی ل س ت ی ا ه ک م ک ی ه ا گ د ن چ ز ا ر ه ز ی ن ا ک ی ر م آ و ه ی ک ر ت ه ک ی ل ا ح ر د. د ن ا ه د ر ک ر ی ز ا ر س ه و ر گ ن ی ا د ن م ه ر ه ب م ه ی ل ی ئ ا ر س ا ت ا ح ی ل س ت ن ی ر ت د ی د ج ز ا ه و ر گ ن ی ا ن و ن ک ا م ه ن ا د ه ا ش ه ت ف گ ه ب ا ن ب ه ک ی ر و ط ه ب د ن ن ک ی م ه ئ ا ر ا ح ال س ی ا ی ف ا م «ا ه ن آ ت ا ح ی ل س ت ی ل ص ا ع ب ن م د ن ن ک ی م ا ع د ا ه ر ص ن ل ا ه ه ب ج ه ب ک ی د ز ن ع ب ا ن م ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا. ت س ا ه د ش ی ا ه ه ل و م ح م ل ا ق ت ن ا ز ا ر ب خ ز ی ن ف ر ط ی ب ل ف ا ح م ز ا ی خ ر ب. د ن ک ی م ز ه ج م ا ه ح ال س ن ی ر ت د ی د ج ه ب ا ر ا ه ن آ ه ک ت س ا» ی ن ا ب ل آ. ) demir,2013:1-23( د ن ه د ی م ه و ر گ ن ی ا ه ب ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ز ا ی خ ر ب ز ا ح ال س ف ل ت خ م ه ی س و ر 2- ه ی ر و س ز ا ن ی ر ت ی ت ن س ن ا د ح ت م ه ی س و ر ر د ه ق ط ن م و ء ز ج ه ز و ح ذ و ف ن ن ی ا ر و ش ک ت. س ا ی ب ن ا م گ ر د ن ا ی م ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ی ر د ی و ر ی ن ر و ض ح و ر و ش ک و د ی خ ی ر ا ت ه ت ش ذ گ. ت س ا ص ا خ و ه ژ ی و ه ی س و ر ت ا م ا ق م د ز ن ه ی ر و س ه ا گ ی ا ج ه ن ا ی م ر و ا خ ا ر ه ی س و ر د ز ن ر د ر و ش ک ن ی ا ت ی م ه ا ه ن ا ر ت ی د م ر د س و ط ر ط ه ا گ ی ا پ ر د ه ی س و ر ت ی م ه ا ه ب ف ط ع ا ب. ت س ا ه د و م ن ن ا د ن چ و د ن ی ا ر گ ا. د ن ت ش ا د ه ی ر و س ن ا ر ح ب ه ب ی ت و ا ف ت م ه ا گ ن ا ه س س ر ی ب ر ع ر ا ه ب ی س ا ی س ت ال و ح ت ع و ر ش ی ا د ت ب ا ن ا م ه ز ا ه ک ت س ا ه ی ر و س ر د د ا د ن ا ش ن ز ب س غ ا ر چ ی ف ا ذ ق گ ن ه ر س ی ن و گ ن ر س ر د ی ب ر غ ی ا ه ت ر د ق ی م ا ظ ن م ا د ق ا ه ب ی ب ی ل ن ا ر ح ب ر د ر و ش ک ر د ی ب ی ل ی و ی ر ا ن س ر ا ر ک ت ز ا ع ن ا م و د ا ت س ی ا ش ا ی ی ا پ و ر ا ن ا د ح ت م و ا ک ی ر م ا ی م ا ظ ن ی ا ه د ی د ه ت و ا ه ر ا ش ف ر ب ا ر ب ر د ه ن ت ک ی. د ش ه ی ر و س ه ی ر و س ت ل و د ش ت ر ا ه ب ی م ا ظ ن و ی ک ی ت س ج ل ی ا ه ک م ک ه ئ ا ر ا و ت ی ن م ا ی ا ر و ش ر د د د ع ت م ی ا ه ه م ا ن ع ط ق ی و ت و. ت س ا ه ی ر و س ن ا ر ح ب ر د ه ی س و ر ی ا ه ش ال ت ز ا ی ا ه ش و گ ا ه ن ت

11 ه- ي س و ر و- ك س م ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت د و م ن ي م ا ف ي ا ه ق ط ن م ت ال و ح ت ر د ي م ه م ش ق ن ه ن ا ي م ر و ا خ ر د د و خ ن ا ي م ا ح ز ا ت ي ا م ح ا ب و ك س م ق ب ا س ي و ر و ش ن ا م ز ر د ي د ا ي ز د ح ا ت ز ي ن ه ق ط ن م ر د ن ي ل م ر ك ي ت ن س ذ و ف ن ه ي س و ر ت ر د ق ف ع ض ه ب ه ج و ت ا ب ي ت س ي ن و م ك د ا ح ت ا ي ش ا پ و ر ف ز ا س پ ا م ا ز ا ب ه ق ط ن م ر د ا ر د و خ ن ي ر ي د ت ي م ه ا ر گ ي د ر ا ب و ك س م ه ي س و ر ي د ا ص ت ق ا ت ي ع ض و د و ب ه ب و ن ا م ز ر ذ گ ا ب ه ت ب ل ا. ت ف ا ي ش ه ا ك ه ي س و ر ا ب ي ك ي د ز ن ط ب ا و ر ه ر ا و م ه ه ك د و ش ي م ب و س ح م ه ن ا ي م ر و ا خ ه ق ط ن م ي ا ه ر و ش ك ز ا ي ك ي ه ي ر و س ن ي ب ن ي ا ر د. ت ق ا ي. د ش ی م ب و س ح م ه ن ا ي م ر و ا خ ه ق ط ن م ر د و ك س م د ح ت م ن ی ر ت م ه م ه ي ر و س ی د ال ی م ا ت ه ه د ر خ ا و ا ز ا. ت س ا ه ت ش ا د س پ ی ا ه ل ا س ر د. د ش ی م ح ل س م ي س و ر ي ا ه ر ا ز ف ا گ ن ج ن ی ر ت ن ر د م ط س و ت ه ر ا و م ه ه ي ر و س ش ت ر ا ن ا ر و د ن آ ر د ه ك ي ر و ط ه د ا د ر ا ر ق ي ن ا ه ج ل ئ ا س م ل ص ف و ل ح ت ه ج ل ي ا م ت ب ل ا ق ر د ا ر ه ي ر و س ا ب د و خ ي ك ي د ز ن ه ي س و ر ز ي ن ي و ر و ش ي ش ا پ و ر ف ز ا : د ر ك ه ر ا ش ا ر ي ز د ر ا و م ه ب ن ا و ت ی م جهتگیری اين ي ا ه ر و ح م ن ی ر ت م ه م ز ا. د و ب ي- م ت ك ر ش ي ل ي ئ ا ر س ا ني- ا ن ب ل ت ا ب س ا ن م ر د ع ا ض و ا ل ي د ع ت د ن و ر ر د ز ي ن و ل ي ئ ا ر س ا و ه ي ر و س ط ب ا و ر ل ي د ع ت د ن و ر ر د و ك س م 1-. د ر ك 2 3 د و ب ه ت ف ر گ ه د ه ع ر ب ا ر ه ي ر و س ي م ا ظ ن ی ا ه ه م ا ن ر ب ه د ن ن ك ل ر ت ن ك ش ق ن ز ا ا ت د ي ش و ك ي م و ت خ ا د ر پ ی م م س ي ر و ر ت ا ب ه ز ر ا ب م ر د ش ق ن ي ا ف ي ا ه ب ق ش م د ا ب ط ب ا و ر ي ك ي د ز ن ب و چ ر ا چ ر د ه ی ر و س و ه ي س و ر ه ك د و ب ه د ش ث ع ا ب د ر ا و م ن ي ا. د ي ا م ن ل ص ف و ل ح ا ر ن چ چ ا ب ط ب ت ر م ل ئ ا س م ز ا ي ر ا ي س ب ه ي ر و س ق ي ر ط ا ت ط ب ا و ر ن ي ا. د ن ش ا ب ر ا د ر و خ ر ب ر گ ي د ك ي ا ب ي ك ي د ز ن ط ب ا و ر ز ا ه ر ا و م ه ن آ ز ا س پ م ه و ق ب ا س ي و ر و ش ي ا ه ل ا س ر د م ه د. ش جديدتري مراحل د ر ا و ر و ش ك و د ط ب ا و ر ن آ ز ا س پ ا م ا ت ش ا د ه م ا د ا ه ي ر و س ر د ا ه ي م ا ر آ ا ن ع و ق و ن ا م ز ر د ی ع ف ا ن م ل ا ب ن د ه ب ا ه ر و ش ک ن ی ا ز ا م ا د ک ر ه م ی ت س ه ه ق ط ن م ن ی ا ر د ا ه ر و ش ک ر ی ا س ر و ض ح د ه ا ش ه ی ر و س ر د ن ا ر ح ب ز ا غ آ ا ب ر ا ت س ا و خ ه ق ط ن م ر د ب ر غ ی ا ه ت س ا ی س ی م ا ح ی ا ه ر و ش ک و ه س ن ا ر ف ه ل م ج ز ا ا ه ر و ش ک ز ا ی ه و ر گ د. ن ت س ه ن ا ر ح ب ن ی ا و ی م ا ظ ن ه ل خ ا د م م د ع ن ا ه ا و خ ن ا ر ی ا و ه ی س و ر ه ل م ج ز ا ر گ ی د ه و ر گ و د ن ت س ه د س ا ت م و ک ح ی ز ا د ن ا ر ب و ی م ا ظ ن ه ل خ ا د م م ی س ق ت ی ج ر ا خ و ی ل خ ا د ن ا ف ل ا خ م ه ت س د و د ه ب ز ی ن ی ر و س ن ا ف ل ا خ م. د ن ت س ه ه ی ر و س م د ر م د و خ ت س د ه ب ت ا ح ال ص ا م ا ج ن ا د ا ج ی ا و ت ل و د ز ا ز ا ی ت م ا ب س ک ل ا ب ن د ه ب ی ل خ ا د ن ا ف ل ا خ م. د ن ن ک ی م ل م ع ص ا خ ی ا ه و ی ش ه ب م ا د ک ر ه ه ک د ن و ش ی م ث ع ا ب ا ه ی د ن ا ب ه و ر گ ن ی ا. د ن ت س ه ن ک م م ه و ی ش ر ه ه ب ی ز ا د ن ا ر ب ل ا ب ن د ه ب ی ج ر ا خ ن ا ف ل ا خ م ا م ا د ن ت س ه ی ل خ ا د ت ا ح ال ص ا ت. س ا ه د ش ه ی ر و س ر د ن ا ر ح ب د ی د ش ت ظ ف ح ر د و ا م ی ژ ر ی ا ق ب. د و ر ی م ر ا م ش ه ب ه ی ر و س ر د د س ا ر ا ش ب ت م و ک ح ی ل ل م ل ا ن ی ب ن ا ی م ا ح ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی ه ی س و ر ه ب د س ا ر ا ش ب ه ی ل ع ه ک ا ر ل ل م ن ا م ز ا س ت ی ن م ا ی ا ر و ش ی ا ه ه م ا ن ع ط ق ه ی س و ر ت. س ا ی ت ا ی ح ی ر م ا ه ی ر و س ر د ه ی س و ر ع ف ا ن م ه ی ر و س ی ت ل و د ی ا ه و ر ی ن ت ا ح ی ل س ت ن ی م أ ت ر د ن ا ن چ م ه ی ل ل م ل ا ن ی ب ت ا د ا ق ت ن ا م غ ر ی ل ع ر و ش ک ن ی ا. د ر ک و ت و د ی س ر ب ی و ص ت ی ا ی ر د ر د ر و ش ک ن ی ا ه ا گ ی ا پ ا ه ن ت ن ا و ن ع ه ب ن ا ن چ م ه ه ی ر و س ر د س و ط ر ط ر د ن ب ا ت د ن ک ی م ش ال ت و ک س م د. ر ا د ی م ه م ش ق ن ن د م آ ر ا ک ی و ر ا ب و د س ا ر ا ش ب ط و ق س صورت در ه ک ت س ا ن ا ر گ ن ه ی س و ر د. ن ا م ب ی ق ا ب ر و ش ک ن ی ا ن ا گ و ا ن ی ا ر ب ه ن ا ر ت ی د م ۵ ۱ ۰ ۲ ( ی ر ا ج ل ا س ر ب م ا ت پ س ر د ود. ش ل ت خ م ر د ن ب ن ی ا ر د ش ت ی ل ا ع ف ه م ا د ا د ش ا ب ا ک ی ر م آ ت ی ا م ح د ر و م ه ک ی د ی د ج ت ل و د ه م ه و ) ش ع ا د ( ی م ال س ا ت ل و د ه ب م و س و م ه و ر گ ه ب ه ت س ب ا و ن ا ی و ج ر ا ک ی پ ه ی ل ع ا ر ی ی ا و ه ت ال م ح ه ی س و ر ) ی د ال ی م ر ا د ر و خ ر ب ب ر غ ت ی ا م ح ز ا ه ک د س ا ر ا ش ب ت ل و د ف ل ا خ م ی ا ه ه و ر گ ه ک ه د ش ه ت ف گ ا م ا د ر ک ز ا غ آ ه ی ر و س ر د ا ه ت س ی ر و ر ت

12 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 2 ک ی ا ه ن ت ه ک ت س ا ه ت ف گ ه ی س و ر ر و ه م ج س ی ئ ر ن ی ت و پ ر ی م ی د ال و د. ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه ی س و ر ی ی ا و ه ت ال م ح ن ی ا ف د ه د ن ت س ه. ) Kaim and Oliver,2015: )1-5.p د ه د ه م ت ا خ ه ی ر و س ر د ه ش ق ا ن م ه ب د ن ا و ت ی م ی س ا ی س ل ح ه ا ر ر ا ت ف ر ه ن و گ ن ی ا ه ب ر ج ت ن ا م ه ر ی ث أ ت ت ح ت د ی ا ش و د و ب ه د ا د ت س د ز ا ا ر ی گ ر ز ب ع ف ا ن م ر گ ی د ث د ا و ح ی خ ر ب ر د ا ال ب ق ه ی س و ر و ح ی ر ص ر و ط ه ب ر ا ب ن ی ا و د ر ک ذ ا خ ت ا ه ی ر و س د ر و م ر د ا ر ی ر گ ی د ع ض و م ه ی س و ر ه ک د و ب ی ا ه ب ر ج ت چنین به ه ج و ت ا ب. د ر ک ه ب م ه ن آ د و خ گ ر ز ب ع ف ا ن م ن د ا د ت س د ز ا ی و ل ج ه ت ش ذ گ ف ال خ ر ب ا ت د ر ک ی ن ا ب ی ت ش پ د و خ ت س و د ت م و ک ح ز ا م ک ح م د ر ی ذ پ ی م ت ی ع ض و ن ی ر ت د ب ر د و د ر ا د ن ه ی ر و س ر د م ا ظ ن ر ی ی غ ت ه ب خوبی نگاه ه ی س و ر. د ر ی گ ب ا ر ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ش ی ا ب ق ر د و س ر گ ی د ه ق ط ن م ک ی ر د ه ت ش ذ گ ر د ا ه س و ر د س ر ی م ر ظ ن ه ب ه ک ی ر م ا د ر ی گ م ا ج ن ا م ک ا ح ن ا گ ب خ ن ر د ر ص ت خ م ی ی ا ج ه ب ا ج ه ک ر د ن ی گ ن ر ت ا ب ال ق ن ا. د ن ا ه ت ف ر گ ل ک ر و ط ه ب ا ر ن ا ش ذ و ف ن و ع ف ا ن م ن ت ف ر ت س د ز ا ی و ل ج و ه ت س ب ر ا ک ه ب ا ر ن آ ی ب و خ ه ب ا ر ه ی س و ر ع ف ا ن م دا ا ی د ش ه ک د ش ه د ی د ف ر گ ش ی ل و ح ت ی ر ا ی س ب ر ظ ن ز ا ه چ ر گ ا ه ت ف ا ی ل ال ق ت س ا ه ز ا ت ی ا ه ی ر و ه م ج ز ا ی خ ر ب ب و چ ر ا چ ر د ی ه ا ت و ک ت د م ز ا س پ ه ک ت ف ر گ ت ر و ص ی م ک ا ح ن ا گ ب خ ن د ح ر د ت ا ر ی ی غ ت ع ق ا و ر د ی ل و ت خ ا د ن ا ر ط خ ه ب د. ر ک ظ ف ح ا ه ر و ش ک ن ی ا ر د ا ر د و خ ع ف ا ن م ه ی س و ر ن ا ک ا م ک و د ن ت ف ر ن ی ب ز ا ا ی و ل ی ح ت س م ن ا و ت ا ن م ک ا ح م ا ظ ن ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع 3- ی ت ل و د ه ب ا ر ت ر د ق د ی ا ب و د ش ا ب ر و ش ک ن ی ا ر د ی ر ی گ ر د ل ح ه ا ر ز ا ی ش خ ب د ن ا و ت ی م ن د س ا ر ا ش ب ه ک ت س ا د ق ت ع م ن ا ت س ب ر ع ه ئ ا ر ا ه ن ی م ز ر د ی ل ص ا ی ا ه ر و ش ک ز ا ی ک ی ن ا ت س ب ر ع د. و ش ر ا ن ک ر ب ت ر د ق ز ا ه ی ر ه ق ه و ق ه ب ل س و ت ا ب ا ی و د ه د ل ی و ح ت ل ا ق ت ن ا ر و ش ک ن ی ا. ت س ا ی م ال س ا ی ا ه ی ژ و ل و ئ د ی ا ا ب ه ی ر و س ت ل و د ف ل ا خ م ی ش ر و ش ه و ر گ ن ی د ن چ ه ب ی م ا ظ ن و ی ل ا م ی ا ه ک م ک ز ا و ر پ ه ق ط ن م د ا ج ی ا ر ا ت س ا و خ ه ی ر و س ی ت ل و د ی ا ه و ر ی ن ی ا ه ن ا ر ا ب م ب ل ب ا ق م ر د ی ر و س ن ا ی م ا ظ ن ر ی غ ز ا ت ظ ا ف ح ی ا ر ب ن ی ن چ م ه ۳ ۱ ۰ ۲ ل ا س ی ی ا ی م ی ش ت ال م ح ی پ ر د ا م ا ب و ا ک ا ر ا ب ت ل و د ه ک ن ی ا ز ا ی د و ع س ت ا م ا ق م ت. س ا ه د ش ه ی ر و س ک ا خ ر د ع و ن م م د س ا ر ا ش ب ی ا ه و ر ی ن ن ا ت س ب ر ع ت ل و د شدند. ن ی گ م ش خ د ش ن ر و ش ک ن ی ا ر د ی م ا ظ ن ه ل خ ا د م ه ب ر ض ا ح ه ی ر و س ز ا ی ق ط ا ن م ه ب ت ال م ح ر د ه ک ت ف ر گ م ی م ص ت دا ا ع ب ر و ش ک ن ی ا ت. س ن ا د ی م ر ص ق م ن ا ی م ا ظ ن ر ی غ ه ی ل ع ی ی ا ی م ی ش ت ا ح ی ل س ت ز ا ه د ا ف ت س ا ر د ا ر و ش ع ا د ه و ر گ ی ا ه و ر ش ی پ ن ا ر گ ن ی د و ع س ت ا م ا ق م د. ن ک ت ک ر ش ش ع ا د ی ا ه و ر ی ن ه ی ل ع ا ک ی ر م آ ی ر ب ه ر ه ب ف ال ت ئ ا ی ی ا و ه. ) Berti and Guzansky,2012:p.1-3( د ن ت س ه ن ا ت س ب ر ع م د ر م ز ا ی ه و ر گ ن ا ی م ر د ن آ ت ی ب و ب ح م ه ی ک ر ت 4- ب ی ط ب ج ر د. و ب د س ا ر ا ش ب م ی ژ ر ی د ج ن ا د ق ت ن م ز ا ی ک ی ه ی ر و س ی ا ه ی م ا ر آ ا ن ع و ر ش ن ا م ز ز ا ه ی ک ر ت ت ل و د 1 ن ا غ و د ر ا ر د ر ف ن ر ا ز ه ۰ ۵ ۳ د و د ح گ ر م ث ع ا ب ه ک ا ر ی ر و ت ا ت ک ی د ت س ا ن ک م م ر ی غ ه ی ر و س م د ر م ه ک ت س ا ه ت ف گ ه ی ک ر ت ر و ه م ج س ی ئ ر ن ا ب ز ی م ر و ش ک ن ی ا. د و ر ی م ر ا م ش ه ب ه ی ر و س ت ل و د ن ا ف ل ا خ م ی ل ص ا ن ا ی م ا ح ز ا ی ک ی ه ی ک ر ت. د ن ر ی ذ پ ب ا ر ه د ش ر و ش ک ن ی ا ن ا ی و ج ه ا ن پ ی ش ر و ش ن ا ی و ج ر ا ک ی پ ه ب ن د ا د ه ز ا ج ا ر ب ی ن ب م ر و ش ک ن ی ا ت س ا ی س ت. س ا ی ر و س ی و ج ه ا ن پ ن و ی ل ی م و د م ک ت س د ه ک ه ت ف ر گ ر ا ر ق ی ن ا ی ج ر ا خ ه د ا ف ت س ا ء و س د ر و م ر و ش ک ن ی ا ی ز ر م ط ا ق ن ز ا ر و ب ع ی ا ر ب ی ت ا ح ی ل س ت ی ا ه ه ل و م ح م ن ی ن چ م ه و ا ت ه د ا د ه ز ا ج ا ا ک ی ر م آ ی ر ب ه ر ه ب ف ال ت ئ ا ه ب ) ی د ال ی م ۵ ۱ ۰ ۲ ( ی ر ا ج ل ا س ه ی ئ و ژ ر د ه ی ک ر ت ند. ر ا د ا ر ش ع ا د ه ب ن ت س و ی پ د ص ق ز ا ه ک ت س ا ی ف ال ت ئ ا ن ا د ق ت ن م ز ا ه ی ک ر ت د. ن ن ک ه د ا ف ت س ا ش ع ا د ه ی ل ع ی ی ا و ه ت ال م ح م ا ج ن ا ر د ر و ش ک ن ی ا ی ی ا و ه ی ا ه ه ا گ ی ا پ ز ا 1. Recep Tayyip Erdoğan

13 ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ی ا ه ن ا گ ی ع ف ا د م ق ل خ ) ه ی ر و س ر د ( ک ی ت ا ر ک و م د ه خ ا ش ی م ا ظ ن. ) Phillips, :2015 )34-39 ت س ا ه ت ش ا د ه ی ر و س ت ال و ح ت و ن ا ر ی ا س پ ز ا ی ز و ر ی پ ی ک ی ژ و ل و ئ د ی ا ب ال ق ن ا ی ت و ا ف ت م ب ز ح د ا ح ت ا ک ی ت ا ر ک و م د ع ا ف د د. ن ک ی م ن ا غ و د ر ا د ق ت ع م ت س ا ه ک ب ز ح د ا ح ت ا 1 ش ق ن ه ی ک ر ت ب و ن ج ر د ر ی خ ا ل ا س ی س ی ا ه ش ر و ش ر د ن ا ت س د ر ک ن ا ر گ ر ا ک ب ز ح پکک مانند د ن د و ب ی م ال س ا ه ب ن ا ر ی ا ه ط س ا و و د ذ ا خ ت ا ر و ش ک ع ض ا و م ن ا ر ی ا و ک ر ت ش م ه ی ر و س ن و م ا ر ی پ م غ ر ی ل ع ی خ ر ب ز ا ه ک ن ی ا ی ا ر ا د ت ا ع و ض و م و ی ا ه ش ی ا ر گ ت ال و ح ت ی ر ک ف ی ا ه ق ط ن م و و گ ن ج ن ا ر و د ی ط. د ن د ا د ش ر ت س گ ز و ر ه ب ز و ر ی ت ی ن م ا و ی س ا ی س ی ا ه ه ص ر ع ر د ه ژ ی و ه ب ا ر د و خ ط ب ا و ر ح ط س ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ل ی م ح ت ک ی ژ ت ا ر ت س ا ر د و ز ا ن ا ن ب ل ه ی ر و س ز ا ن ا ر ی ا ی و س ا ه ن ت و ر و ش ک ه ی ر و س ر د ی ب ر ع د و ب ی ا ه ه ه د ه ک ر د ر ا ن ک و ی ر و ه م ج ی د ال ی م ی م ال س ا ا ال م ا ک ن ا ر ی ا ت ی ه ا م د ن ا م و ز ا ی ع ف ا د ت ن آ ت ش ا د ت ی ا م ح و ن ا ن ب ل. د ر ک ز ی ن ی ر ا ک م ه ی ک ی ز ا ب س ا ن م ط ی ا ر ش ی ر ا ر ق ر ب. ) Bassiri Tabrizi and Pantucci,2015:p.3-11( د و ب ر و ش ک و د ن ی ا ن ا ی م ک ر ت ش م ی ا ه ه ز و ح ه ی ر و س ی ا ر ب ی ر ی گ ل ک ش م ا ج س ن ا و ی ی ا ف و ک ش ش ب ن ج ب ز ح هلل ا ج و ا ی ا ه ی ر ا ک م ه و د ر و ش ک ر د ی م ال س ا د ا ه ج و س ا م ح ه ل م ج ز ا ی ن ی ط س ل ف ف ل ت خ م ی ا ه ه و ر گ ز ا ن ا ر ی ا ر و ش ک و د ت ی ا م ح. د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ن ا ن ب ل ل ئ ا س م ه ض ا ف ت ن ا و ت م و ا ق م ه ه ب ج ت ی و ق ت ب ج و م ر گ ی د ک ی ه ل ص ا ف. د ن ت ف ر گ ن ی ط ن ی ا 2 د ن ت ش ا د ر ا ر ق م ه ر ا ن ک ر د ر ی س م ن ی ا ر د ه ر ا و م ه ر و ش ک و د ن ی ا. د ی د ر گ ن ی ط س ل ف ن ا ر و د ت ال و ح ت ی م ه م ر د ح ط س ی ل خ ا د ی ا ه ق ط ن م و ی ل ل م ل ا ن ی ب ی و ر د ا د ه ک ن ت ف ا ی ن ا ی ا پ ص و ص خ ب ت ال و ح ت ن ی ا ا م ا د ن ک د ا ج ی ا ر و ش ک و د ت ا ب س ا ن م ر د ی ف ا ک ش ت س ن ا و ت ی م ت ال و ح ت ن ی ا ز ا م ا د ک ر ه ی ش ا پ و ر ف ر و ش ک و د ه ب ت ر ی ل ا ع ن ا ر ب ه ر ت ش ذ گ ر د ی ل ی م ح ت گ ن ج 4 3 ب ج و م ا ه ن ت ه ن ت ی و ک ه ب ق ا ر ع ه ل م ح و ی و ر و ش ر د ق ا ر ع و ن ی ط س ل ف ن ا ن ب ل ت ال و ح ت ن و م ا ر ی پ ا ر ر و ش ک و د ع ض ا و م ه ک ل ب د ش ن ر گ ی د ک ی ز ا ر و ش ک و د ن ی ا ن ت ف ر گ ه ل ص ا ف د. ر ک ر ت ک ی د ز ن م ه ه ب ش ی پ ز ا ش ی ب ی ل ل م ل ا ن ی ب ح ط س ر د ی ب ر غ ی ا ه ر و ش ک و ا ک ی ر م آ ت ا م ا د ق ا و ه ق ط ن م ح ط س د ر ا د د و ج و سوریه قبال ر د ن ا ر ی ا خارجی سیاست رویکرد ع و ن ه ر ا ب ر د ی س ا س ا ل ی ل ح ت ه س ی ل ک ر و ط ه ب ه ی ر و س ر د ث ع ب ب ز ح ت ی م ک ا ح و د س ا ر ا ش ب ت م و ک ح ه ک د ن ر و ا ب ن ی ا ر ب ه ا گ د ی د ن ی ا ن ا ر ا د ف ر ط ي: ر ش ب حقوق تحلیل 1- حقوق گسترده ض ق ن ه ب ن ا ض ر ت ع م ا ب د ر و خ ر ب و ر ی خ ا ت ال و ح ت جریان در و ه د و ب ه ن ال د ا ع ا ن و ک ی ت ا ر ک م د ر ی غ ساختار داراي ي ا ه ر و ش ک ی خ ر ب و ی ب ر غ ي ا ه ر و ش ک ا ب م ا گ م ه ع و ض و م ن ی ا ك ر د ا ب د ی ا ب ز ی ن ی م ال س ا ي ر و ه م ج و ت س ا ه ت خ ا د ر پ ر ش ب سرانجام و ه ت ف ر گ ر ا ر ق سوریه کنندگان م ی ر ح ت ف ص ر د ب ر ع ه ی د ا ح ت ا و ض ع ي ا ه ر و ش ک ر ت ش ی ب و ه ی ک ر ت جمله از ی ا ه ق ط ن م. ) Goodarzi,2013:p.7-10( د ن ک ت ک ر ح د س ا ر ا ش ب حکومت سقوط راستاي ر د ت م و ا ق م ن ا ی ر ج ف ص ر د سوریه کنونی حکومت که د ن ر و ا ب ن ی ا ر ب ه ا گ د ی د ن ی ا ه ب ن ی د ق ت ع م ک: ی ژ و ل و ئ د ی ا صرفا ا تحلیل 2- ت ی م ه ا ز ا ن ی ط س ل ف و ن ا ن ب ل ر د ت م و ا ق م ی ا ه ه و ر گ ا ب ی ر ا و ج م ه ظ ا ح ل ه ب ر و ش ک ن ی ا ی ک ی ژ ت ا ر ت س ا ت ی ع ق و م و ه د و ب ه ق ط ن م ر ه ر د د ی ا ب د ن ک ی م د ا ج ی ا ل ل خ ت م و ا ق م ن ا ی ر ج ف ص ر د د س ا ر ا ش ب ط و ق س ه ک ا ج ن آ ز ا و ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ی ا ه ژ ی و د. ر ک جلوگیري سوریه حکومت سقوط از ی ط ی ا ر ش 1.Kurdistan Workers' Party 2.Intifada 3. Dissolution of the Soviet Union 4. Gulf War

14 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ل ی ل ح ت ی: ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ن ی د ق ت ع م ه ب ن ی ا ه ا گ د ی د د ن د ق ت ع م ي ر و ه م ج ی م ال س ا ک ی ت ر د ق ی ا ه ق ط ن م ت س ا و ی ک ی ز ا ه ن ا ی م ر و ا خ ه ق ط ن م ر د ت ر د ق ت خ ا س ت. س ا ه ق ط ن م ن ی ا ر ب م ک ا ح ی ت ی ن م ا و ی س ا ی س ر ا ت خ ا س ن ا ر ی ا ت ر د ق ي ر ت ر ب ی ا ه ه ف ل ؤ م ب ز ح ه ل م ج ز ا ت م و ا ق م ی ا ه ه و ر گ د و ج و ن ی ا 1 هلل ا ت ی ع ق و م ی م ال س ا ي ر و ه م ج ا ب ه ی ر و س ی ن و ن ک ت م و ک ح م ک ح م د ا ح ت ا سوریه حکومت سقوط و ه د ی ش خ ب م ی ک ح ت ا ر ی م ال س ا جمهوري برتر ت ی ع ق و م ی ب ر ع ر ا ه ب و ی ب ر ع ر و ش ک ن ی ا ک ی ژ ت ا ر ت س ا خواهد متحول ی م ال س ا جمهوري منطقهای ا ر ف ن ا ف ل ا خ م و ی ا ه ق ط ن م ي ا ب ق ر ع ف ن ه ب ا ر ت ال د ا ع م خارجی دخالت ا ب ه ژ ی و ه ب ت و ا ض ق ز ا ر ظ ن صرف باشد. ه ی ر و س ی ن و ن ک ت ی ع ق و م ظ ف ح ر ب ی ن ت ب م د ی ا ب ی م ال س ا ي ر و ه م ج د ر ب ه ا ر ن ی ا ر ب ا ن ب ت خ ا س ز ا م ا د ک چ ی ه د س ر ی م ر ظ ن ه ب د ن ه د ی م ش ش و پ ا ر ی م و م ع ر ا ک ف ا ز ا ی ش خ ب چه اینکه و ق و ف ی ا ه ه ا گ د ی د ز ا م ا د ک ر ه ه ر ا ب ر د ا ه ه ا گ د ی د ه ب ی ی ا ه ن ت د ن ن ا و ت ن م ی س ر ت ه د ن ن ک د ر ب ه ا ر ت س ا ی س ی ج ر ا خ ي ر و ه م ج ی م ال س ا ر د ه ی ر و س د ش ا ب ن ا ر ی ا ی س ا م ل پ ی د ر د ي د ع ب د ن چ و ه ی ال د ن چ ي د ر ب ه ا ر ن ت ف ر گ ش ی پ ر د ی ن و ن ک ع ا ض و ا ر د.)Goodarzi,2013:p.7-10( ا ت س ا ر ن ی ا ر د ت. س ا ر ت ی ن ال ق ع د ش ا ب ق و ف ه ا گ د ی د ه س ر ه ن و گ ا ن و گ ی ا ه ه ب ن ج ه د ن ر ی گ ر ب ر د ه ک ه ی ر و س ت ال و ح ت ه ب ت ب س ن د س ا ر ا ش ب ص خ ش و ت م و ا ق م جبهه از شرایط هر ر د ن ا ر ی ا ه ک ن ی ا ن ا ی ب ا ب ز ی ن خارجه امور ت ر ا ز و ی ی ا ق ی ر ف آ و ی ب ر ع ن و ا ع م و خشونت توقف ت س ا ر ا و ت س ا ر و ح م چهار بر سوریه بحران خصوص در ن ا ر ی ا خارجی سیاست گفت: د ن ک ی م ت ی ا م ح ت ا ح ال ص ا ضرورت چنین م ه و د س ا ر ا ش ب ت ل و د ظ ف ح و ن ا گ ن ا گ ی ب ی م ا ظ ن و ی س ا ی س ه ل خ ا د م م د ع ه ی ر و س ر د ر ا ت ش ک ر. و ش ک ه د ن ی آ سرنوشت تعیین ي ا ر ب م د ر م ا ر آ ه ب ع و ج ر و ی ل خ ا د ه ی ر و س ت ال و ح ت ر د ن ا ر ی ا ی ج ر ا خ ت س ا ی س ز ا د ن ا م ش چ و ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ر د ا ه ن آ ن ا ی م ت ب ا ق ر و ی ا ه ق ط ن م ا ر ف ی ا ه ت ر د ق ع ف ا ن م ز ی ن و ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ت ر د ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ و ي د ا ص ت ق ا ی س ا ی س ع ف ا ن م ک ی ر ه ت ی ن م ا و د ر ی گ ر ا ر ق ی ت ی ن م ا ر ث أ ت و ر ی ث أ ت ز ا چرخهای در ه ق ط ن م ن ی ا ه ک ت س ا ه د ز م ق ر ا ر شرایطی خاورمیانه ه ق ط ن م ت ی ن م ا ن ا ر ی ا ی م ال س ا جمهوري اینکه ه ب ه ج و ت ا ب د. ش ا ب ن ر ی ذ پ ن ا ک م ا ر گ ی د ي ا ه د ح ا و ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ن و د ب ن آ ي ا ه د ح ا و ز ا ر د ی ل ل م ل ا ن ی ب ا ی ی ا ه ق ط ن م سطوح در ل و ح ت و ر ی ی غ ت ه ن و گ ر ه ا ا ت ع ی ب ط د ن ک ی م ب ی ق ع ت ت ی ن م ا ع س و م ف ی ر ا ع ت ب ل ا ق ر د ا ر د و خ ل ب ا ق ت م ی گ ت س ب ا و د ا ج ی ا ن و د ب ی ا ه ق ط ن م ل د ا ع ت م و ر ا د ی ا پ م ا ظ ن چ ی ه د. ر ا ذ گ ی م ي ا ج ر ب ي ر ا ث آ ا م ر و ش ک ت ی ن م ا ف ل ت خ م د ا ع ب ا ه ن و گ ر ه ز و ر ب ت ر و ص ر د ه ک ت س ا ن ی ا ق و ف ل ال د ت س ا ق ط ن م د. ب ا ی ی م ن م ا و د ی ل ص ا ن ا ر گ ی ز ا ب ن ی ب ف ل ت خ م ی ا ه ه ن ی م ز ر د -د ن و ش ی م ي د ا ی ز ی ا ه ه ن ی ز ه ل م ح ت م ی ا ه ق ط ن م ا ر ف ا ی ی ا ه ق ط ن م ز ا م ع ا ن ا ر گ ی ز ا ب ه ی ل ک ه ق ط ن م ح ط س ر د ی ت ا ب ث ی ب و ی ن م ا ا ن. ) Barzegar, 2013: 73(.د ن ا ه د ا د ل ی ک ش ت خاورمیانه کل ر د ا ر ا ه د ا ح ت ا ن ی ر ت ه د م ع و ن ی ر ت ی و ق ز ا ی ک ی ه ز و ر م ا ه ی ر و س و ن ا ر ی ا ر و ش ک و د ل ا ح ر ه ه ب ه ب ه ق ط ن م ر د ه ک ت س ا ک ی ژ ت ا ر ت س ا ي د ح ت م و ی ل ا م حامی یک د ن م ز ا ی ن ب ر ع جهان در ه د ش رانده ي ر و ش ک ن ا و ن ع ه ب ه ی ر و س ه ک د و م ن ل ال د ت س ا ن ا و ت ی م ع ق ا و ر د د. ی ا م ن ا ف ی ا ا ر ی ش ق ن ن ی ن چ د ن ا و ت ی م ن ا ر ی ا ه ک د ش ا ب ر ت د ن م ت ر د ق خودش از سیاسی لحاظ و د ز ا ی ن و ک ی ژ و ل و ئ د ی ا د ا ح ت ا ك ر ت ش م ی ت ی ن م ا ت ا د ی د ه ت ک ی ژ ت ا ر ت س ا ت ا ظ ح ال م ز ا ی ب ی ک ر ت ز ا ه ی ر و س و ن ا ر ی ا ن ی ب ف ال ت ئ ا د ی د ه ت و د ل و ح ك ر ت ش م ی ت ی ن م ا ي ا ه د ی د ه ت ه د م ع و م ه م ل م ا ع ه ت ب ل ا د. ر ی گ ی م ت أ ش ن ن ئ م ط م ی س ا ی س ي ا ک ر ش ه ب ف ر ط ک ی ژ ت ا ر ت س ا ر و ح م ا ب ه ک ت س ا ه د و ب ا ک ی ر م آ ک ی ژ ت ا ر ت س ا ن ا د ح ت م م ا ق م ر د ن ا ت س ب ر ع و ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ی ن ع ی ه د م ع ی ت ی ن م ا 1.Hezbollah

15 ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ت ا ی ن ه ک د ن ت س ه ر ا د ر و خ ر ب ی ی ال ا ب ی م ج ا ه ت ی ا ه ت ی ل ب ا ق ز ا ی ت ی ن م ا د ی د ه ت و د ن ی ا د. ن ا ه ت ش ا د ت ر و ا ج م ه ی ر و س و ن ا ر ی ا ه ز و ح ک ی ي ا ه ر و ش ک ز ا ی ه و ر گ ت. س ا ه د و ب د و ه ش م ر و ش ک و د ن ی ا ی ن ال ع ا و ی م ال ع ا ی ا ه ت س ا ی س ر د ا ه ن آ ی م ج ا ه ت ي ر و ئ ت ر ظ ن ز ا خصوصا ا منطقه ف ی ر ع ت ر د ب ل ا غ ه ج و د ن ه د ی م ل ی ک ش ت ا ر ه ق ط ن م ک ی د ن ا ک ر ت ش م ز ر م ي ا ر ا د ه ک ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ت ی ن م ا ه ع و م ج م 1 ي ا ه ز ر م ر و ش ک د ن چ ی ر ا و ج م ه ت. س ا ه ر و ش ک ن ی ب ك ر ت ش م ز ر م ن ت ش ا د و ی ن ی م ز ر س ت ر و ا ج م ی ا ه ق ط ن م ه ق ط ن م ي ا ه ر و ش ک ي ا ر ب ا ر ي د ا ض ت م ا ی ك ر ت ش م ع ف ا ن م ع ب ت ل ا ب ه ک د ن ت س ه جغرافیایی عناصر ه ر ی غ و سرزمینی وسعت ك ر ت ش م ی ل ب ا ق ت م ع ف ا ن م و ي د ا ص ت ق ا و ی س ا ی س ه د ر ت س گ ت ال م ا ع ت ي ا ر ا د ه ی ر و س و ن ا ر ی ا ت ر و ا ج م ر و ت ک ا ف ه ب ه ج و ت ا ب د. ن ک ی م د ا ج ی ا و ت ی م ه ا ی ل ک ی ه ا گ ن ر د ت. س ا ه د ا د ق و س ی ت ی ن م ا ی گ ت س ب ا و و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ي د ا ح ت ا ي و س ه ب ا ر ا ه ن آ ه ک د ن ت س ه ه ق ط ن م ر د ی ا ه ق ط ن م ن ا م ی پ م ه ا ه ن ت سوریه میشود: ه ص ال خ ر ی ز ي ا ه ر و ح م ر د ن ا ر ی ا ی م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ر ب ه ی ر و س ي د ر ب ه ا ر ش ق ن و ضدآمریکایی سیاستهای ی ی و س م ه ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ه ی ر و س خاص ژئواستراتژیک و ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ی ع ق و م ت س ا ن ا ر ی ا ل و ا ه ه ب ج و ی م ال س ا ت م و ا ق م ن ا ی ر ج ز ا ت ی ا م ح ن ا ن ب ل و ی ل ا غ ش ا ن ی ط س ل ف ا ب ه ی ر و س ی گ ی ا س م ه ر و ش ک و د ل ی ئ ا ر س ا د ض و ب ا ر ع ا ه ش ق ا ن م ر د ه ی ر و س ی س ا س ا ش ق ن ن ا ن ب ل ی س ا ی س ت ال د ا ع م ر د ه ی ر و س ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ش ق ن ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ا ب ه ز ر ا ب م ی ا ه ق ط ن م ی ت ی ن م ا ه ع و م ج م ی ل ص ا ی ا ه ه ف ل ؤ م ر د ل م أ ت ا. پ و ر ا ه ب ن ا ر ی ا ز ا گ و ت ف ن ل ا ق ت ن ا ر د ه ی ر و س ه ژ ی و ت ی ع ق و م و ل ی ئ ا ر س ا و د ل ق ا د ح د و ج و ت ر و ا ج م ی ن م ش د ا ی ی ت س و د ي ا ه و گ ل ا ی ت ی ن م ا ل ب ا ق ت م ی گ ت س ب ا و د ن ن ا م گ ا ه ن پ ک ب ت ک م ي ا ض ع ا ر ظ ن د ر و م ر ب سوریه بحران ر ی ث أ ت ی س ر ر ب ت ه ج ک ی ر و ئ ت چارچوب این ز ا ن ا و ت ی م ی ب و ل ط م و ح ن ه ب ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ش ن ر ث ؤ م ر گ ی ز ا ب د ح ت م ن ی ا ف ی ع ض ت ا ی ي ز ا د ن ا ر ب ت ه ج ی م ا د ق ا ه ن و گ ر ه ن ی ا ر ب ا ن ب ت ف ر گ ه ر ه ب ن ا ر ی ا ی م ال س ا ي ر و ه م ج ی ا ه ق ط ن م ت ی ن م ا ت ش ا د خواهد نیز ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ه ا گ ی ا ج و ت ی ن م ا ر ب ی ب ا ت ز ا ب ن ا ر ی ا ک ی ژ ت ا ر ت س ا ت م و ا ق م ر و ح م ف ی ع ض ت 1- ی ع ض و م ذ ا خ ت ا ن ا ز و ب ي ر ا ب ه د ی ق ع ه ب د. و ب ت م و ا ق م ر و ح م ف ی ع ض ت ه ی ر و س ن ا ر ح ب ن ا ح ا ر ط ف ا د ه ا ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی ز ا جداییناپذیر جزء اسرائیل ر ب ا ر ب ر د ا ه ی ن ی ط س ل ف ز ا حمایت در خاورمیانه کشورهاي ی خ ر ب ي و س ز ا ی ل و ص ا و م ک ح م ی گ ن ه ر ف ك ر ت ش م ی ا ه ی گ ت س و ی پ ن ی ا ن و د ب ن ی ا ر ب ا ن ب ت س ا ه د م آ ب ا س ح ه ب ن ا ش ی ا ه ت ل م ل ب ا ق م ر د ا ه ت م و ک ح ت ی ع و ر ش م ی گ ت س ب ا و ز ا ا د ج ی ی و گ ل ا د ن ا و ت ی م ن ه ق ط ن م ي ا ه ر و ش ک ه ع و م ج م ن ی ا ر د ه ب ا ش م ی ت ی ن م ا ی ا ه ه غ د غ د صرفا ا ایدئولوژیکی صفر جمع ل ص ا ح ل ص ا ع ب ا ت ي ز ا ب ه د ع ا ق ی ا ه ق ط ن م ی ت ی ن م ا ه ع و م ج م ر د ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب د. ه د ل ک ش ا ر ی ت ی ن م ا ل ب ا ق ت م جامع راهبردي ه ر ا و م ه ه ی ر و س و ن ا ر ی ا ه ک ا ر چ س. ک ع ل ا ب و ت س ا سازش محور ن ا ی ز ه ب ت م و ا ق م ر و ح م د و س ی ن ع ی ت س ا د. ن ا ه د و م ن ل ا ب ن د ت م و ا ق م ر و ح م ب و چ ر ا چ ر د و ر گ ی د ک ی ا ب ی گ ن ه ر ف و ی ت ی ن م ا ی س ا ی س ي د ا ص ت ق ا ف ل ت خ م د ا ع ب ا ر د ا ر و ن ا ر ی ا ط ب ا و ر ت. س ا ه د و ب ی ت ی ن م ا ل ب ا ق ت م ی گ ت س ب ا و ع و ض و م د ن ا ه ت ش ا د ه ج و ت ن آ ه ب ه ر ا و م ه ف ر ط و د ه ک ی ا ه ل ئ س م ن ی ر ت م ه م ر ط خ ه ب ت ب س ن ی ن ا ر گ ن و ت م و ا ق م ر و ح م ظ ف ح ص و ص خ ه ب و ی ا ه ق ط ن م ي ا ه د ا د ی و ر ز ا ر ث أ ت م ن ا م ز ز ا ع ط ق م ن ی ا ر د ه ی ر و س ح ط س ر د ا ه ف ال ت ئ ا ل ی ک ش ت س ا س ا ه ک ت س ا ه د و ب ن ا ن ب ل ن و چ م ه ی ا ه ق ط ن م ن ا م ی پ م ه ي ا ه ر و ش ک ر گ ی د ر د ن ا ن آ ع ف ا ن م ن د ا ت ف ا ه چ ر د ا ه ت ل و د ه ک د ن ک ی م ع و ر ش ش س ر پ ن ی ا ا ب ا ر د و خ ع و ض و م ت ل ا و ت. ر د ق ن ز ا و ت ه ن ت س ا د ی د ه ت ن ز ا و ت ی ل ل م ل ا ن ی ب ه ب ش ن ک ا و ر د ا ه ت ل و د ن ی ا ر ب ا ن ب د ن ک ی م ن ی ی ع ت ا ر ن ا ش د ا ح ت ا ب ا خ ت ن ا ي ر ص ن ع ه چ و د ن ه د ی م ل ک ش ا ر ا ه د ا ح ت ا ی ع ق ا و م 1. Regional security complex theory

16 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 3 ا ه د ی د ه ت ف ال ت ئ ا ا ب ر گ ی د ک ی ا ر ر ظ ن د م ر ا ر ق د. ن ه د ی م ن و چ ش ی ا ز ف ا ت ر د ق ک ی ر و ش ک ا ر ي د ی د ه ت ه و ق ل ا ب ي ا ر ب د و خ.)Oktav,2015:p.1-19( د ن ن ا د ی م 3 ه ر ا م ش ه ش ق ن ه- ا گ ی ا ج ت م و ا ق م ر و ح م ر د ه ی ر و س Source: ت ال د ا ع م ر د د ر ا د ل ی ئ ا ر س ا ا ب ه ک ی ک ر ت ش م ز ر م خاطر به ت م و ا ق م ر و ح م ی ل ص ا ستونهای از ی ک ی ه ل ز ن م ه ب سوریه ازاینرو ن ت ش ا د ر ب ن ا ی م ز ا و ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ل پ ن ی ا ن د ر ک د و ب ا ن ا ب ا ک ی ر م آ و د ی آ ی م ر ا م ش ه ب ی گ ر ز ب ع ن ا م ه ق ط ن م ر د ا ک ی ر م آ ي د ر ب ه ا ر و ن ا و ت ز ا ه ی ر و س ه ک ی ت ر و ص ر د ن و چ. ت س ا ل ی ئ ا ر س ا ت ی ن م ا ن ی م ض ت ل ا ب ن د ه ب ت م و ا ق م ل و ا ف ص و ن ا ر ی ا ن ا ی م ط ب ا ر د ن ا س ر ب ر و ه ظ ه ص ن م ه ب ل ی ئ ا ر س ا ه ی ل ع ا ر ت م و ا ق م ر و ح م ت ا د ی د ه ت ه ک ت س ا ر د ا ق ی ت ح ا ر ه ب د ش ا ب ر ا د ر و خ ر ب ی ی ال ا ب ت ی ف ر ظ د و ب د ه ا و خ ن ر د ا ق ضعیف سوریه ه ک ل ب د ن ک ی م ی ف ت ن م ا ر ل ا م ش ب ن ا ج ز ا ل ی ئ ا ر س ا د ی د ه ت ا ه ن ت ه ن ت ل و د ن ی ا ضعف اما هلل ا ب ز ح ي ر و ه م ج ه ک ت ش ا د ن ا ی ب ن ی ن چ ن ا و ت ی م ن ی ا ر ب ا ن ب د ن ک ت ی و ق ت ا ر ی ل ی ئ ا ر س ا د ض ی ا ه ه و ر گ ر گ ی د و س ا م ح ن ی ز گ ی ا ج ت م و ک ح ه ی ر و س ی س ا ی س م ی ژ ر ر ی ی غ ت ا ب ه ک د ر ا د ن آ م ی ب ي ز ا ب ن ی ا ر د ی ا ه ق ط ن م گ ر ز ب ی ت ر د ق م ا ق م ر د ی م ال س ا ا ر ق ش م د ن ا ر ی ا ی م ال س ا ي ر و ه م ج ه ک د و م ن ل ال د ت س ا ن ا و ت ی م ر گ ی د ي ر ظ ن م ز ا. د ل س گ ب م ه ز ا ا ر ی م ال س ا ت م و ا ق م ر و ح م ز ی ر ك ا خ ت س خ ن ه ه ب ج ت م و ا ق م ی م ال س ا د ا د م ل ق د ن ک ی م و ه ب ن ی م ه ل ی ل د ن ا ر ی ا ر د ی ط ن ا ر ح ب ه ی ر و س ه ا گ چ ی ه ز ا ه ا ر ه د و م ن ن ت ی ا م ح ر و ش ک ن ی ا ن ا ر ح ب ل ص ف و ل ح ت ه ج ی ب ر غ و ی ا ه ق ط ن م ز ا م ع ا ا ه ر و ش ک ر ی ا س ت ل ا خ د و ی م ا ظ ن ی ا ه ل ح د و ج و ه ا ر ک ی ط ق ف ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ح ي ا ر ب ه ک د ن د ق ت ع م ه ر ا و م ه ن ا ر ی ا ی س ا م ل پ ی د ه ا گ ت س د ن ال و ئ س م س ک ع ر ب ه ک ل ب ت س ا

17 ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ر د ي د ر ب ه ا ر ي د ح ت م ن و چ م ه ه ی ر و س ه ب ن ا ر ی ا ی م ال س ا ي ر و ه م ج ه ک ت س ی ن ي د ی د ر ت. ت س ا ی س ا ی س ل ح ه ا ر ز ی ن ن آ و د ر ا د و س ا م ح ل ی ب ق ز ا ت م و ا ق م ر و ح م ی م ال س ا ی ا ه ه و ر گ ز ا ت ی ا م ح و ه ی ر و س ت ل و د ظ ف ح و د ر گ ن ی م ه ن ا ی م ر و ا خ ه ق ط ن م ن ا ر ی ا ن ی ن چ م ه. ت س ا ه د و م ن ح ر ط م د و خ ی ج ر ا خ ت س ا ی س د ر ک ی و ر ر د م ه م ف ا د ه ا ز ا ی ک ی ه ل ز ن م ه ب ه ر ا و م ه ا ر هلل ا ب ز ح ت س ا ن ک م م ی ش ا پ و ر ف صورت در ه ک د ی ا م ن ی م د ا د م ل ق خود براي ه ق ط ن م ر د ی ت ی ن م ا ع ا ف د ز ا سپري مثابه ه ب ا ر سوریه کشور. ) Oktav,2015:p.1-19( سازد روبرو ه ق ط ن م ر د ی ت ی ن م ا گ ر ز ب ل ض ع م و چالش یک ا ب ا ر ن ا ر ی ا ه ک ه ق ط ن م ر د ا و ق ه ن ز ا و م و ت ر د ق ر ا ت خ ا س ن د ز م ه ر ب 2- ف ل ت خ م ل م ا و ع. ت س ا ت ی و ه ا ه ر ی غ ت م ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی. ت س ا م ز ال ر ی غ ت م ن ی د ن چ ی ا ه ق ط ن م م ا ظ ن ک ی ی ر ی گ ل ک ش ي ا ر ب ی ک ی ژ و ل و ئ د ی ا ع ف ا ن م ی ل م ی ا ه ی ر ی گ ع ض و م ی س ا ی س و... ر د ش ی ا د ی پ ت ی و ه ک ی م ا ظ ن ی ا ه ق ط ن م ش ق ن ی م ه م ا ر ا ف ی ا ن ی ا ر ب ا ن ب د ن ن ک ی م م ه ا ر ف ا ر ن ا س ک ی ت ی و ه ب س ح ر ب ی ا ه ق ط ن م م ا ظ ن ی ر ی گ ل ک ش ه ن ی م ز ش ی پ ا ه د ا ض ت و ا ه ت ه ا ب ش ه د و م ن ن ا و ت ی م ه د ی ش خ ب ت س ا.... و ت ف گ ت س ا ه چ ن آ ر ب ی ی و س م ه ت ا ب س ا ن م ع ض ا و م و د و ر و ش ک ي ر و ه م ج ی ا ه ی ژ ت ا ر ت س ا ی م ال س ا ت س ا ی س ن ا ر ی ا ی ج ر ا خ و ه ی ر و س ت ا ک ا ر ت ش ا ک ی ع ف ا ن م ت ی و ه ی ع م ج ت ا ک ا ر ت ش ا ت ا ب ث ا ب ی گ ن ه ر ف و و ر ا د ی ا پ ی م و ق ا ب ا ه ن آ ی خ ی ر ا ت ع ا ز ن ر د ه ک ن آ ن و د ب ساخت نیرومند ن ا ر ی ا ر ب ا ر ب ر د ا ر ب ا ر ع ا د ن ا و ت ی م ن ه ق ط ن م ن ی ا ر د ن ی م ه ر د ل ب ا ق م ر د سوریه دولت ز ا ن ا ر ی ا ی ن ا ب ی ت ش پ و ت ی ا م ح ا ت س ا ر ن ی م ه ر د د. و ش ر ت ن ی گ ن س ب ا ر ع ا د و س ه ب ه ن ز ا و م ه ف ک ل ی ئ ا ر س ا ه ب ه ک ی ا ه ق ط ن م د ی د ج م ظ ن ي ا ه د م ا ی پ ن ی ر ت م ه م ز ا د. و ش ی م د ا د م ل ق ه ق ط ن م ن ا ر گ ی ز ا ب ر گ ی د ي ا ر ب ي د ی د ه ت ك ر ت ش م ن م ش د ر ا ه ب ن ا ی ر ج ل ا ب ن د ل ی ل د 1 و ق ب ا س ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ف ال ت ئ ا ر د ر ی ی غ ت و ت س س گ ت س ا ی ر ی گ ل ک ش ل ا ح ر د ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ب ر ع ه ب ی ب ر ع ل ا د ت ع ا ر و ح م ف ی ع ض ت ز ا س پ ي د و ع س ن ا ت س ب ر ع ه ک ه ن و گ ن ا م ه ت. س ا د ی د ج ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ف ال ت ئ ا ی ر ی گ ل ک ش ط و ق س ی ن س ح ك ر ا ب م و ج و ر خ ر ص م ز ا ن ی ا ر و ح م ر د ش ال ت ت س ا ا ت ا ب ی ه ا ر م ه ي ا ه ر و ش ک ی ب ر ع ه ز و ح 2 ر د ي د ی د ج ف ال ت ئ ا ب ل ا ق ر د ا ر ن ا ه ا ش د ا پ ز ا ی ه ا گ ش ا ب ش ک ا ر م و ن د ر ا ن و چ م ه ی ی ا ه ر و ش ک ت ک ر ا ش م و س ر ا ف ج ی ل خ د و خ ف ا د ه ا ه ب ن د ی س ر ي ا ر ب ا ک ی ر م آ ي ا ه ر ا ز ب ا ز ا ی ک ی ه ک م ی ت س ه د ه ا ش ه ی ر و س ت ال و ح ت ر د ا ی. د ه د ل ی ک ش ت ه ق ط ن م ي ا ه ر و ش ک ا ب ي د ر ب ه ا ر ی ا ه ف ال ت ئ ا و د ا ح ت ا ل ی ک ش ت ا ب ه د ح ت م ت ل ا ی ا ن ی ا ر ب ا ن ب ت س ا ه ق ط ن م ي ا ه ر و ش ک ز ا ی ت ب ا ی ن ه د ا ف ت س ا ت س ا ی ا ه ق ط ن م د ی د ج ط ی ا ر ش ر د ن ا ر ی ا ل ب ا ق م ر د ت ر د ق ن ز ا و ت و ی گ د ن ر ا د ز ا ب د ا ج ی ا ل ا ب ن د ه ب ه ق ط ن م ر د ب ر ع ر ا ک ه ظ ف ا ح م. ) Kinninmont,2014:p.1-6( ه ق ط ن م ر د ن ا ر ی ا ذ و ف ن و جایگاه تضعیف 3- ت ب ا ق ر ع م ا و ج ی ا ه ت ر د ق ش و خ ت س د ی ا ه ق ط ن م ل و ح ت ر د ي ا ر ب ه ب ت ه ج ت س د ه ل ب ا ق م ن ت ف ر گ و ر ا ه م ت ی ر ی د م ن ا ب ی ق ر ت ال و ح ت ز ا ه ق ط ن م ن ی ر ت م ه م و ي ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ی ا ه ش ل ا چ ش ی پ ر د ي و ر د ن ی آ ر ف ت ل و د ه ن ا ی م ر و ا خ ي ز ا س. ت س ا د ر ا د ر ا ر ق ا ه ت ب ا ق ر ن ی ا ض ر ع م ر د ه ن ا ی م ر و ا خ ر د د و خ ي ر ا ذ گ ر ث ا ن ا ز ی م و ش ق ن ر و خ ا ر ف ه ب ز ی ن ن ا ر ی ا ی م ال س ا ي ر و ه م ج ت ال و ح ت د ن و ر ن و چ. د ه د ر ا ر ق ف د ه ن آ د ا ع ب ا ه م ه ر د ا ر ر و ش ک ی ل م ت ی ن م ا د ر ا و م ي ا ه ر ا پ ر د د ن ا و ت ی م ه ک ی ی ا ه ت ب ا ق ر ت ر د ق د ا ی د ز ا ه ک ن آ ي ا ج ه ب ت. س ا ه ق ط ن م ن ی ا ر د ی ف ن م ی ت ی ن م ا ل ب ا ق ت م ی گ ت س ب ا و د و ج و ز ا ی ک ا ح ه ن ا ی م ر و ا خ ه ق ط ن م ر د ی ت ی ن م ا ی ر ی گ ل ک ش و ی ت ی ن م ا ط ی ا ر ش د و ب ه ب ب ج و م ت ب ث م ی ت ی ن م ا ل ب ا ق ت م ی گ ت س ب ا و د ن ی ا ر ف ک ی ر د ه ق ط ن م ي ا ه د ح ا و ز ا ی ک ی ر د 1. Arab Spring 2. Persian Gulf

18 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 3 ت ع ر س ه ب د ح ا و ک ی ت ر د ق د ا ی د ز ا ر ف ص ع م ج ل ص ا ح ا ب ي ر ب ج ه ل د ا ع م ک ی ر د د و ش ی ت ی ن م ا ه ن ا ی و ج ي ر ا ک م ه ي ا ه د ن و ر د. ر ی گ ی م ل ک ش ی ت ی ن م ا ت ا ع ز ا ن م و ه ن ا ی و ج ل ب ا ق ت ي ا ه د ن و ر و د ر ا ذ گ ی م ي ا ج ر ب ر گ ی د ي ا ه د ح ا و ی ل م ت ی ن م ا ر ب ی ف ن م ر ی ث أ ت ن ی ط س ل ف و ن ا ن ب ل ق ا ر ع ه ی ر و س ر د ي ر ا ج ت ال و ح ت ر د ی ن ی ر ف آ ش ق ن ي ا ر ب ی ا ه ق ط ن م ا ر ف و ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ت ر د ق ش ال ت طرفدار حکومتهای و ا ه ه و ر گ ف ی ع ض ت ي ا ر ب ا ر ی ا ه د ر ت س گ طرح ایران خارجی و ی ا ه ق ط ن م ن ا ف ل ا خ م ه ک ت س ا ن آ ي ا ی و گ و ي ر و س ن ی ض ر ا ع م ت ی ا م ح ا ب ي د و ع س ن ا ت س ب ر ع ا ت س ا ر ن ی ا ر د. ) Goodarzi,2013:p.1-13( د ن ر ا د ا ر ج ا ت س د ر د ن ا ر ی ا ن ا ر گ ن ت د ش ه ب ن ا ت س ب ر ع د. ه د ا ق ت ر ا ر و ش ک ن ی ا ر د ا ر د و خ ه ا گ ی ا ج د ر ا د ی ع س ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ر ت ن ک ر د ل ا ع ف ش ق ن ي ا ف ی ا ر و ش ک ن ی ا د. ه د ش ه ا ک ا ر ن آ ذ و ف ن و ش ق ن ا ت د ن ک ی م ش ال ت و ت س ا ن ا ی ع ی ش ن ا ی م ر د ص و ص خ ه ب ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ذ و ف ن ت س د ر د ا ر سنت اهل ي ر ب ه ر ق ی ر ط ن ی ا ز ا و د ه د ن ا ش ن ی ن س و شیعه میان ع ا ز ن ی ع و ن ا ر سوریه در ي ر ی گ ر د د ر ا د ی ع س ه د و ب ن ا ر ی ا ا ب ر و ش ک ن ی ا ه ط ب ا ر ف ی ع ض ت ف د ه ا ب ه ی ر و س ا ب ط ب ا و ر د و ب ه ب ل ا ب ن د ه ب ن ا ت س ب ر ع ه ی ر و س ن ا ر ح ب ز ا ل ب ق ا ت د. ر ی گ و ذ و ف ن. د ا د ر ی ی غ ت سوریه دولت ن ا ف ل ا خ م ت م س ه ب ا ر خود رابطه ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ن ی ا سیاسی تحوالت شروع با ا م ا ت س ا ت د ش ه ب د ن ا و ت ی م و د و ش ی م د ا ج ی ا ن ا ر ی ا ي ا ر ب ق و ف شرایط از ه ک ت س ا ي د ی د ه ت ن ی ر ت م ه م ه ق ط ن م ر د ن ا ر ی ا ک ی ژ ت ا ر ت س ا ق م ع ل ا ب ق ر د ه د ح ت م ت ال ا ی ا د ر ب ه ا ر د ن ن ک ی م ن ا ی ب سفید کاخ ت ا م ا ق م ه ک ر و ط ن ا م ه د. ه د ر ا ر ق ر ی ث أ ت ت ح ت ا ر ی ل م ت ی ن م ا و ع ف ا ن م ي ا ر و ش ا ه ن آ ه ک ت س ا ن ی ا سوریه بحران ر ا ش ب ا ت ه د و م ن ن ا د ی م د ر ا و ا و ق م ا م ت ا ب ا ر س ر ا ف خلیج همکاري شوراي و ب ر ع ه ی د ا ح ت ا و ت ا ن ا پ و ر ا ه ی د ا ح ت ا ت ی ن م ا 6. د ن ی ا م ن ر ا ه م ا ر ن ا ر ی ا و د ن و ش ب ت م و ا ق م حلقه وارد د ن ن ا و ت ب و د ن ک ی ر ی گ ه ر ا ن ک د س ا ن ا ر ی ا ا ب ه د ر ت س گ گ ن ج ز ا ی ش خ ب ه ب ا ث م ه ب ه ی ر و س ا ب گ ن ج ر ا ک ه ظ ف ا ح م ب ر ع ي ا ه ر و ش ک و ب ر غ ا ک ی ر م ا ي ا ر ب ع ق ا و ر د ی ب ا ی ز ر ا د. و ش ی م ه ب ي ر ی ب ع ت ر گ ی د ه ی ر و س ن ا گ و ر گ ا ه ن آ ي ا ر ب ر ا ش ف ه ب ن ا ر ی ا ت س ا Asseburg and Wimmen, (. ) 2012:p ی- ر ی گ ل ک ش ی ک ی ر گ ی د ز ا ه ق ط ن م ر د ی ب ه ذ م و ي ا ه ق ر ف ی ا ه ش ن ت د ی د ش ت و ی ن ا م ت ف گ ت ا ع ز ا ن م ی ا ه ه ف ل ؤ م ی ل ص ا ک ی ه ع و م ج م ی ت ی ن م ا ی ا ه ق ط ن م ی گ ت س ب ا و ل ب ا ق ت م ی ت ی ن م ا ت س ا ه ک ز ا ل م ا و ع ش ی ا ز ف ا ل ب ا ق ت م ی گ ت س ب ا و د. و ش ی م ی ا ه ق ط ن م و ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر ه ص ر ع ر د ا ه ت ل و د ر ا ت ف ر و ط ب ا و ر ن ی ی ب ت ث ع ا ب و ه د و ب ي ر ا ک م ه ث ع ا ب ه ک ت س ا ی ا ه ق ط ن م ی ت ی ن م ا ه ع و م ج م ک ی ي ا ض ع ا ن ی ب ی ت ی ن م ا ط ب ا و ر و ت ال م ا ع ت ز ا ي ا ه ک ب ش د و ج و ر ب ر ظ ا ن ی ت ی ن م ا ه ع و م ج م ک ی د و ج و ه ک ت س ا ن ع م ن ی د ب ر گ ی د ف ر ط ز ا و د د ر گ ی م ا ه ر و ش ک ز ا ی ه و ر گ ن ا ی م ن د و ب ه ع و م ج م س ا س ح ا د ا ج ی ا ن ی ر ت م ه م ز ا د. ش ا ب ه ت ش ا د ن ق ا ب ط ن ا ه ع و م ج م ن ی ا و ض ع ي ا ه ر و ش ک ه د ا ر ا و ت س ا و خ ا ب ا ا م و ز ل د ر ا د ن ا ک م ا ی ا ه ق ط ن م ت ی ن م ا ب ت ک م ر د ی ا ه ق ط ن م ت ی ن م ا ی ا ه ص خ ا ش 7 ن ا ز و ب د ی د ز ا ت. س ا ی ب ه ذ م و ی م و ق ي د ا ژ ن ی ا ه ی گ ت س ب م ه و ت ا ف ال ت خ ا گ ا ه ن پ ک Bartell and Gray,2012:p. )-1 د و ش ی ا ه د ر ت س گ ی ا ه گ ن ج و ا ه ی ر ی گ ر د أ ش ن م د ن ا و ت ی م ه ر ا و م ه ی ا ه ق ر ف ت ا ف ال ت خ ا ن ی ا ی ب ه ذ م و ی م و ق ي د ا ژ ن ی ا ه ی گ ت س ب م ه و ت ا ف ال ت خ ا ر ب سوریه بحران ت ا ر ی ث أ ت ز ا ی ک ی ی ا ه ق ط ن م ت ی ن م ا چارچوب در. ) United Nations Security Council 2. European Union 3. The North Atlantic Treaty Organization, also called the North Atlantic Alliance 4. Arab League 5. Gulf Cooperation Council 6. Bashar al-assad 7. Copenhagen School

19 ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ی ط ا ر ف ا ن ا م ت ف گ ر و ه ظ ا ب ی ن ا م ت ف گ ت ا ع ز ا ن م ی ر ی گ ل ک ش ت ر و ص ه ب ه ک ت س ا ی ب ا ی ز ر ا ل ب ا ق 1 ر د ي ر گ ی ف ل س و ي ر ی ف ک ت - ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ه ب م و س و م ي د د ع ت م ی ا ه ه و ر گ سوریه در ش ن ت شکلگیری آغاز ز ا د. ب ا ی ی م ش ر ت س گ ر ت ش ی ب ه ق ط ن م ی ی ا ر گ د ا ی ن ب ا ه ه و ر گ ن ی ا ه م ه ب ل ا غ و ك ر ت ش م ی گ ژ ی و د. ن ا ه د و م ن ش ق ن ي ا ف ی ا سوریه بحران ر د ف ل ت خ م ن ی و ا ن ع ا ب ي ر ی ف ک ت ي ا و ل ر د ه ا ن گ ی ب م د ر م ر ا ت ش ک و ز و ا ج ت ي ا ر ب ه ن ا ی ش ح و جنایات انجام ی ب ه ذ م شعائر و ر ب ا ق م ب ی ر خ ت جزمیت گری ی ف ل س ل ا ک ی د ا ر م ال س ا م ا ن ا ب م ال س ا ن د ا د ه و ل ج ی س ا ی س و ن د و م ن ک ی ژ و ل و ئ د ی ا ا ه ه و ر گ ن ی ا ف ا د ه ا ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی ت. س ا م ال س ا ه ج و ی ف ر ع م و ت ا س د ق م و م ال س ا چهرهی نمودن ش و د خ م ی ا ه ژ و ر پ چنین نهایی ف د ه ت. س ا ی م ال س ا ی ا ه ی ز ا ب ه ق ر ف و ی ا ه ه و ر گ ن ی ر ت م ه م ز ا ت. س ا ن ا ی ن ا ه ج ه ب ن آ ی ف ن م. ) 12 ه ه ب ج 3 2 ه د ع ا ق ل ا ه ب ن ا و ت ی م ا ر گ د ا ی ن ب. د و م ن ه ر ا ش ا ش ع ا د ه و ر گ و ه ر ص ن ل ا ن ی ا ا ت ه د ش ث ع ا ب ی ن و ر ی ب ي ا ه د ا ح ت ا و ت ی م و ق ب ه ذ م ر ی ظ ن ی ل م ا و ع ز ا ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ا ه ق ط ن م ت ال و ح ت ق ل ط م ي ر ی ذ پ ر ث ا ح ط س ر د ه چ و ه ق ط ن م ح ط س ر د ه چ ( ی م س ر و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ي د ح ت م ه ا گ چ ی ه ن ا ر ی ا ی م ال س ا ي ر و ه م ج ه ک د ر ی گ شکل باور ه د ن ک ا ر پ صورت به ه ک ن ا ه ج شیعیان به جستن توسل جزء چارهای ایران ه ک ت س ا س ا س ا ن ی ا ر ب ت. ف ا ی د ه ا و خ ن ) ی ن ا ه ج سوریه بحران ه ک ی ت ا د ی د ه ت ر گ ی د ز ا د ر ا د ن د ن ر ا د ر و ض ح ی س ا ی س ت ر د ق صحنه از ر و د ه ب و ه ق ط ن م ي ا ه ر و ش ک ز ا ی خ ر ب ر د و ی ا ه ق ر ف ی ا ه ش ن ت د ی د ش ت ر ا ن ک ر د ی ا ه ق ط ن م ی ن م ا ا ن و ی ت ا ب ث ی ب ت ش ا د خواهد همراه ه ب ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ت ی ن م ا ي و ر ش ی پ ا ی ش ع ا د و ه د ع ا ق ل ا د ن ن ا م ی ط ا ر ف ا و ي ر ی ف ک ت ی ا ه ه و ر گ ی ب ا ی ت ر د ق و ر و ه ظ ل ا ب ن د ه ب ه ک ت س ا ی ب ه ذ م - ی م و ق ی ا ه ش ل ا چ ر د ی ت ا ب ث ی ب م و ا د ت و ی ن م ا ا ن د ا ج ی ا و ت ر د ق أل خ ز ا ی ط ا ر ف ا ي ر ی ف ک ت ی ا ه ه و ر گ ی ر ی گ ه ر ه ب ت. س ا ه ت ف ا ی ز و ر ب ن ا ک م ا ا ه ی ف ل س د ا ج ی ا ز ی ن ن ا ر ی ا ي ا ر ب ا ر ی ت ی ن م ا ی ی ا ه ش ل ا چ ه ک ت س ا ه ق ط ن م ح ط س ر د ر ا ذ گ ه ر و د د ا ع ب ا و ل ئ ا س م ه ل م ج ز ا ف ل ت خ م ح و ط س ه ئ ا ر ا د س ا ر ا ش ب ن ا ف ل ا خ م جبهه از ه د ر ت س گ حمایت و ت ی و ق ت و سوریه در ه ل خ ا د م ز ا ن ا ت س ب ر ع م ه م ف ا د ه ا ز ا ی ک ی د. ن ک ی م ي و ل ع ت ی ل ق ا ه ب و ت س ا ی ک ی ژ و ل و ئ د ی ا ل ب ا ق ت ز ا حاکی که ي ر م ا ت. س ا ی ر گ سلفی اندیشه ا ب ه ق ط ن م ر د جانشین نظم ي و گ ل ا ی ب ه ذ م ش ن ت ی ع و ن د ا ج ی ا ز ا س ر ت س ب د ن ا و ت ی م ن ا م ت ف گ ن ی ا ل م ا ح ن ا ت س ب ر ع ع ق ا و ر د د. د ر گ ی م ر ب سنی اکثریت ل ب ا ق م ر د م ک ا ح Bartell and Gray,2012:p. )-1 ت ش ا د د ه ا و خ ی پ ر د ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ت ی ن م ا ي ا ر ب ا ر ی م ه م ی ت ی ن م ا ی ا ه ش ل ا چ ه ک د ش ا ب ه ق ط ن م ر د ی ت ا ح ی ل س ت ت ب ا ق ر ش ی ا ز ف ا 5- ي ر ا ب ه ک طور همان 4 ت ا ح ی ل س ت ه ی ه ت ه ب سوم جهان کشورهاي ت ب ا ق ر و ی گ ت س ب ا و ز ا شمال کشورهاي د ر ا د ن ا ع ذ ا ن ا ز و ب ت ا ح ی ل س ت ن ا د ق ف و ت ه ج ر د ا ه ر و ش ک ن ی ا ه ب ي ا ه د م ع ی ت ی ن م ا و ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ر ا ش ف و د ن ن ک ی م ه د ا ف ت س ا ي ذ و ف ن ع ب ن م ن ا ن و چ ي ا ه ر و ش ک ل م ا ع ن ی ا. د ن ن ک ی م ل ا م ع ا ت س ا ل ا م ش ي ا ه ر و ش ک ر ا ی ت خ ا ر د ه ک ا ی ن د ز و ر ی م ا ظ ن ي ر و ا فن ن د ر ا د ن ا ت س ا ا ب د و خ د ی ا م ن ی م ر ی ذ پ ب ی س آ د ه د ی م خ ر خویش منطقهای ی ت ی ن م ا ط ی ح م ر د ه ک ی ت ال و ح ت ر ب ا ر ب ر د ی ا ه د ن ی ا ز ف ر و ط ه ب ا ر سوم جهان ی ا ه ش ن ت ن ت ف ر گ ال ا ب و ی ا ه ق ط ن م م ظ ن ر د ی ن و گ ر گ د و ا و ق ن ز ا و ت خوردن برهم ت. س ا ی ت ا ح ی ل س ت ت ب ا ق ر ز ا ی ش ا ن ر م ا ن ی ا ه ک ج و ا ه ب ه ق ط ن م ر د ی ت ا ح ی ل س ت ه ق ب ا س م ا ت د ش د ه ا و خ ث ع ا ب ه ق ط ن م ر د ی س ا ر ه ن ا ر ی ا ي ا ه و ی ر ا ن س م و ا د ت و ی ب ه ذ م و ی م و ق 1. Takfiri 2.Fundamentalism 3.Al-Qaeda 4. Barry Buzan

20 سپر) سامانه ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 3 ی ا ه ک ش و م ر ا ر ق ت س ا ر د ا پ و ر ا ه ی د ا ح ت ا و ا ک ی ر م آ ی ا ه ش ال ت ه ک ه ن و گ ن ا م ه د. س ر ب د و خ 1 ت و ی ر ت ا پ ر د ی( ک ش و م ر ا ر ق ه ی ر و س ت ل و د ر ا ی ت خ ا ر د ا ر س ا ی ک ش و م ه ن ا م ا س ه ک د ر ا د ی م ا و ا ر ه ی س و ر ن ا د ر م ت ل و د ه ی ر و س و ه ی ک ر ت ي ا ه ز ر م ن د ی ع ل ب و ه ق ط ن م ي د ا ص ت ق ا ت ال ک ش م د ی د ش ت ر ب ه و ال ع ا ی ن د ز و ر ی ا ه ح ال س ه ب ه ق ط ن م ي ا ه ر و ش ک ن و ز ف ا ز و ر ز ی ه ج ت. د ن ه د ن ی ن چ م ه و ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ت ا ف ال ت خ ا و ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ش ن ت ش ی ا ز ف ا ه ب ه ج و ت ا ب د ن ا و ت ی م ی ل م ي ا ه د م آ ر د ز ا ی گ ر ز ب ش خ ب ل ص ا ح ی س ا ی س ي ا ه ز ر م ن د و ب ي ر ا م ع ت س ا و ی ع ن ص ت ز ا ه ک ه ق ط ن م ي ا ه ر و ش ک ی خ ر ب ن ا ی م ی ن ی م ز ر س ي ا ه ا ع د ا ي ر ی گ ر س ز ا ه ب ه ن ا ی م ر و ا خ ي ا ه ر و ش ک. د ز ا س ی م ک ی د ز ن و ه ت س ج ر ب ا ر ه ق ط ن م ر د ی م ا ظ ن ي ا ه ی ر ی گ ر د و ی ت ا ب ث ی ب ز ا د ن ا م ش چ ت س ا ه د ش ا ر خود توان و ظرفیت مختلف ی ت ی ن م ا ي ا ه د ر ک ی و ر ف ی ر ع ت ا ب د ن د و م ن ش ش و ک ه ق ط ن م ر ی خ ا سال چند تحوالت سیر دنبال ن ی گ ن س ی ا ه ه ن ی ز ه ا ب ه ا ر م ه و ب ی ش ن و ز ا ر ف ر پ ر ا ی س ب ش ش و ک ن ی ا ا م ا د ن ه د ش ی ا ز ف ا ی ت ی ن م ا ی ا ه ش ل ا چ ر ب ه ب ل غ ي ا ر ب ر ب ا ن ب ه ک ت س ا ه د ر ک ر ش ت ن م ا ر ی ب ا ت ک م ل ه ک ت س ا ی ل ل م ل ا ن ی ب ه س س ؤ م ا ت س ا ر ن ی ا ر د ت. س ا ه د و ب ا ه ر و ش ک ي ا ر ب ی ت ا ح ی ل س ت ی م ا ظ ن ی ا ه ه ن ی ز ه ن ا م ع ل ی ب ق ز ا ه ن ا ی م ر و ا خ ه ق ط ن م ی ب ر ع ي ا ه ر و ش ک ی د ال ی م ل ا س ل ی ا و ا ا ت ب ا ت ک ن ی ا ی ا ه ش ر ا ز گ. ) Colombo,2013: )1-9.p د ن ا ه د ا د ش ی ا ز ف ا ر ال د د ر ا ی ل ی م 1 1 2/ ه ب 4 ز ا ا ر د و خ ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع د ر و ا ت س د و ی ر ی گ ه ج ی ت ن ن ی ا ت ال و ح ت ر د ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ی ی ب ت و ل ی ل ح ت ه ل ا ق م ن ی ا ف د ه د ش ه ت ف گ ه ک ی ر و ط ن ا م ه ر د و ت س ا شده پایهگذاری ی ل م ع ف ا ن م س ا س ا ر ب ن ا ر ی ا ی م ال س ا جمهوري خارجی سیاست ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ر و ش ک و ن ا ن ب ل ن ی ط س ل ف ز ا ع ا ف د. د ن ک ی م ت ی ا م ح د و خ ه ب ک ی د ز ن ب ا ز ح ا و شیعه کشورهاي ز ا ن ا ر ی ا ی م ال س ا ي ر و ه م ج ا ت س ا ر ن ی ا ه ی ر و س ه ت ف ر گ ه ب ت س ا ر ط ا خ ر د ع ف ا ن م ل ا ح ی ل م و د ا ج ی ا ي ر گ ن س ج ر ا خ ز ا ر و ش ک ر د ل ب ا ق م ل ی ئ ا ر س ا و ا ک ی ر م آ. ت س ا ر د ن ی ا ا ت س ا ر ا ب ر ب ر د ا ر ه ی ر و س ه ل م ج ز ا ه ق ط ن م ف ل ت خ م ي ا ه ر و ش ک ه ک ب ر ع ن ا ه ج ی س ا ی س ت ال و ح ت و ی م د ر م ي ا ه ب ال ق ن ا ی ر ی گ ل ک ش ن و گ ر گ د ن ت خ ا س ط ی ا ر ش و ت ا ب ی ت ر ت ی س ا ی س ی ت ی ن م ا ر ا ت خ ا س ت ر د ق و ه ن ز ا و م ا و ق ر د ه ق ط ن م ه ب ي ك ر ت بي- ر ع ي- ب ر غ ر و ح م ت ل ا خ د ا ب د ر ذ گ ی م ن آ ز ا غ آ ز ا ل ا س ج ن پ ز ا ش ی ب ه ک ه ي ر و س ن ا ر ح ب. ت س ا ه ن ا ی م ر و ا خ ي گ ن ج ی ب ر ع ه م ه ه ب ن ا ج ه ي ل ع م ا ظ ن م ك ا ح ر ب ن ي ا ر و ش ك ل ي د ب ت ه د ش. ت س ا ز ا ه ل م ج ی ا ه ت و ا ف ت ن ا ر ح ب ه ي ر و س ا ب ر گ ي د ي ت ا ح ي ل س ت و ي و ن ع م ي ل ا م ي ا ه ت ي ا م ح و ا ه ك م ك ب ل ا ق ر د ر و ش ك ن ي ا ر د ي ج ر ا خ ت ل ا خ د ه ن ا ي م ر و ا خ ب ر ع ي ا ه ر و ش ك ی ر و ه م ج ت. س ا ه ي ر و س ر د ح ل س م ي ا ه ت س ي ر و ر ت و ن ا ف ل ا خ م ز ا ق ش م د ت م و ك ح ف ل ا خ م ي ب ر ع ي ا ه ر و ش ك و ي ب ر غ ل و د ه ی ر و س ه ب ل ی ل د ت م د ق ی خ ی ر ا ت ت ی ع ق و م ک ی ت ی ل پ و ئ ژ و ه ق ب ا س ی ن د م ت و ی گ ن ه ر ف ی ر و ش ک ت ی م ه ا ا ب ت س ا. ت س ا ف و ر ع م ی ر ش ب ی ا ه ن د م ت و ن ا ه ج ی ا ه ر ه ش ن ی ر ت ن ه ک ز ا و خ ی ر ا ت ه ز ا و ر د ه ب ن آ ت خ ت ی ا پ ق ش م د ه ک ی ا ه ن و گ ه ب س د ق م ن ی م ز ر س ن ی ا ن ا ب ص ا غ ا ب ی ی و ر ا ی و ر ه و ح ن و ن ی ط س ل ف ا ب ی ر ا و ج م ه ل ی ل د ه ب م ت س ی ب ن ر ق ر د ت ی م ه ا ن ی ا ه چ ر گ ا ا ر ی ا ه ژ ی و ه ل د ا ع م ر و ش ک و د ن ی ا د ا ح ت ا و ی م ال س ا ی ر و ه م ج ا ب ه ی ر و س د ن و ی پ ا م ا ه د ش ف ع ا ض م صهیونیستی رژیم ی ن ع ی و ه ط ل س م ا ظ ن ث ل ث م ب ض غ د ر و م ه ی ر و س ت ل و د و س ک ی ز ا س ا س ا ن ی ا ر ب ت. س ا ه د ی ش ک ر ی و ص ت ه ب ی د ر ب ه ا ر ه ز و ح ر د ر ا ر ق ن ا گ ن ا گ ی ب ت س د ت ل آ ا ی و ه د ر و خ ب ی ر ف ی ا ه ن ا ی ر ج و ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ی م د ر م ر ی غ ی ا ه ت ل و د صهیونیستی رژیم است. ی ع ی ب ط ی ر م ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ص ا خ ت ر و ص ه ب و ت م و ا ق م ر و ح م ت ی ا م ح ر گ ی د ی و س ز ا و ه ت ف ر گ 1.MIM-104 Patriot

21 ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ی س ا ی س و ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ز و ح ر د ي د ر ب ه ا ر م ه م ك ي ر ش ك ي ن ا و ن ع ه ب ه ي س و ر ي ت ي ن م ا ي ژ ت ا ر ت س ا ر د ه ي ر و س ه ب ن ا ج و د ط ب ا و ر ي م ا ظ ن و ي ت ي ن م ا ي ا ه ي ر ا ك م ه ه ت ش ذ گ ی ا ه ه ا م ر د و ك س م ل ي ل د ن ي م ه ه ب. ت ش ذ گ ن آ ر ا ن ك ز ا ن ا و ت ي م ن ه ك ه د ش ي ب ا ي ز ر ا ن آ ن ي ر ت م ه م د ي ا ش ه ك ه د ر ا ذ گ ق ش م د ر ا ي ت خ ا ر د ا ر ي ت ي ن م ا و ي م ا ظ ن م ه م ت ا ع ال ط ا و ه د ا د ش ي ا ز ف ا ه ي ر و س ا ب ا ر د و خ ت ا ح ي ل س ت ر ا د ي ر خ ن ي ر ت م ه م ه ي ر و س ي ت ي ن م ا و ي س ا ي س د ا ع ب ا ر ب وه ال ع ت. س ا ه ي ر و س ي ا ه ز ر م ر د ه ي ك ر ت ي م ا ظ ن ت ا ك ر ح ت و ر ن ي ا ز ا ت. س ا ز ه ج م ي س و ر ي ا ه ك ش و م ن ي ر خ آ ه ب ر و ش ک ن ي ا ش ت ر ا و ت س ا ي ب ر ع ه ن ا ي م ر و ا خ ه ق ط ن م ر د ه ي س و ر ن ا ف ل ا خ م ه ب ب ر غ ه ك ت س ا ر و ا ب ن ي ا ر ب ه ي س و ر ه چ ر گ ا. ت س ا ه د ي ز ر و ت ف ل ا خ م ه ي ر و س ه ب ه ح ل س ا م ي ر ح ت ل ا م ع ا ا ب ه ي س و ر ه ب ت ا ح ي ل س ت ه ن و گ ر ه ل ي و ح ت ت ي ع و ن م م ه ر ا ب ر د ا آنه د ا ه ن ش ي پ ل ي ل د ن ي م ه ه ب و د ه د ي م ل ي و ح ت ه ح ل س ا ه ي ر و س ت ل و د. ت س ي ن ه ن ا ق د ا ص ه ج و چ ی ه ه ب ه ي ر و س ر د س و ط ر ط ر د ن ب ر د ه ك ي س و ر ي م ا ظ ن ه ا گ ي ا پ. د ن ك ظ ف ح ا ر ن آ ت س ا ل ي ا م و ك س م و د ر ا د ي م ا ظ ن ه ا گ ي ا پ ه ي ر و س ر د ه ي س و ر ه د ا ف ت س ا ه ي س و ر ه ا ي س ي ا ي ر د ي و ر ي ن ي ا ه ي ت ش ك ه ب ي ن ف ي ه د س ي و ر س ز ك ر م ن ا و ن ع ه ب د ر ا د ر ا ر ق ه ي ر و س ب ر غ ل ا م ش چ ي ه ه ي ر و س ي ا ه ي م ا ر آ ا ن ز و ر ب ز ا ش ي پ ه چ ر گ ا. ت ش ا د ر ا ر ق ي و ر و ش ر ا ی ت خ ا ر د ي د ال ي م 0 7 ه ه د ز ا ه ا گ ي ا پ ن ي ا. د و ش ی م ج ر ج ي م ت ا ر ب و ا ن و ا ك ي ر م آ ي ي ا ي ر د ي و ر ي ن ضربتي گروه ه ك ن آ ز ا س پ ا م ا د ن ت ش ا د ن ر ا ر ق ا ج ن آ ر د ه ي س و ر ي ا ه ي ت ش ك ز ا ك ي ي پ ي م ا ظ ن ه ا گ ي ا پ و ر د ن ب ن ي ا ك ي ژ ت ا ر ت س ا ت ي م ه ا ه ب ر گ ي د ر ا ب ک ی ق ش م د و و ك س م د ش ر ه ا ظ ه ي ر و س ل ح ا و س ر د ش و ب ل ا س ر د س و ط طر ر د ن ب ه ب ل ا م ش ي ي ا ي ر د ي و ر ي ن ي ت ش ك م ا ز ع ا ه ك د ن ا ه د ش ر ك ذ ت م ه ي س و ر ن ا ي م ا ظ ن ه ت ب ل ا. د ن د ر ب ق ش م د ی ا ه ب آ ي ك ي د ز ن ر د ا ك ي ر م آ ي م ا ظ ن ر و ض ح ا ي ه ي ر و س ي ا ه ي م ا ر آ ا ن ا ب ي ط ا ب ت ر ا چ ي ه و د و ب ه د ش ي ز ي ر ح ر ط ي د ال ي م ت ل ا ح ز ا ه ي ر و س ل ح ا و س ر د ه ي س و ر ي ي ا ي ر د ي و ر ي ن ی ا ه ی ت ش ک د و ج و د و خ ي د و خ ه ب ه ك ت س ا ن آ ت ي ع ق ا و ا م ا د ر ا د ن ه ن ا ر ت ي د م ی ا ی ر د ر د ه ي س و ر ه ك ت س ا ي ه ا گ ي ا پ ا ه ن ت س و ط ر ط ر د ن ب ه ك د ر ب د ا ي ز ا د ي ا ب ن ز ي ن و. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ي گ د ن ر ا د ز ا ب. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ي د ا ي ز ر ا ي س ب ت ی م ه ا ز ا و ك س م ي ا ر ب ي ي ا ي ر د ه ا گ ي ا پ ن ي ا ظ ف ح و ر ن ی ا ز ا. د ر ا د ر ا ي ت خ ا ر د ت ي ن م ا ي ا ر و ش ر د ي ب ي ل د ض ر ب ب ر غ ه ك ی ا ه م ا ن ع ط ق ه ب ع ن ت م م ی أ ر ا ب و ك س م ه ك د ر ا د د و ج و ل ي ل ح ت ن ي ا ه ي س و ر ر د ر د ي م ا ظ ن ت ل ا خ د ز و ج م ن ا و ن ع ه ب ب ر غ ف ر ط ز ا ي ر م ا ن ي ن چ ا ر ي ز. ت س ا ه د ر ك ل م ع ه ن ا ر ا ك ش ز ا س ر و ط ه ب د ر ك ب ي و ص ت ز ا د و ب م ه م ه ي س و ر ي ا ر ب ز ي ن ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ر ظ ن ز ا ه ك ا ر د و خ ن ا د ح ت م ز ا ي ك ي ه ي س و ر ب ي ت ر ت ن ي د ب و د ش ي ب ا ي ز ر ا ي ب ي ل ع ا ف د ي ا ر ب ر و ش ك ن ي ا ك ا خ ز ا ر ف ر ب ع و ن م م ز ا و ر پ ه ق ط ن م ي ر ا ر ق ر ب ا ه ن ت ه م ا ن ع ط ق ن آ ر د ه ك ن آ م غ ر ه ب ع ق ا و ر د. د ا د ت س د ل ا م ش ر د و ت ا ن ي گ ن ج ت ا ي ل م ع ز ا غ آ ي ا ر ب ي ز ي و ا ت س د ه ب ه م ا ن ع ط ق ل ا ح ن ي ا ا ب د و ب ه د ش ي ن ي ب ش ي پ ي م ا ظ ن ر ي غ ت ي ع م ج ز ا ه ي س و ر ل ي ل د ن ي م ه ه ب. د ر ك ه د ا ف ت س ا وء س ا ه ه م ا ن ع ط ق ز ا ن ا و ت ي م ه ك د ا د ن ا ش ن ي ب ي ل ث د ا و ح ب ي ت ر ت ن ي د ب. د ش ل د ب م ا ق ي ر ف آ ن ا ي ا پ ز ا س پ د ن ک ی م ر و ص ت ه ي س و ر ه ژ ی و ه ب. د ن ك ي ر ي گ و ل ج ه ي ر و س د ض ر ب ه ب ا ش م م ا د ق ا ه ن و گ ر ه ز ا ه ك ت س ا آن ر ا ت س ا و خ ه ي س و ر ع ق ا و ر د. د ز ا د ر پ ب ش ق ن ي ا ف ي ا ه ب ه ت س ن ا و ت ن و ه د ا د ت س د ز ا خاورميانه در ا ر د و خ ر ث ؤ م ي ا ه ه ا گ ي ا پ م ا م ت د ر س گ ن ج ر ب د ن ا و ت ي م ر م ا ن ي ا و د ز ا د ر پ ي م ه ن ا ي م ر و ا خ ر د د و خ ي ل ص ا د ح ت م ز ا ت ي ا م ح ه ب ه ك ل ب د ن ك ي م ن ع ا ف د ي ب ر ع ر و ش ك ك ي ز ا. د ش ا ب ه ت ش ا د ي ي ا ز س ب ر ی ث أ ت و ك س م ي ل ل م ل ا ن ي ب ه ا گ ي ا ج

22 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 3 ا پ و ر ا ا ی س آ ه ر ا ق سه پیوند و ط ا ب ت ر ا ل ح م شده واقع ی ب ر غ ی ا ی س آ ت م س ق ر د ه ک ه ی ر و س ت س ا ا ق ی ر ف آ و ز ا ی ت ی م ه ا ا ب ش خ ب ر و ش ک ن ی ا ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ق ط ن م ت س ا ا ی س آ ب ر غ ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ئ ژ و ن ا و ن ع ه ب ق ا ر ع و ه ی ک ر ت و ن ا ن ب ل ی ل ا غ ش ا ن ی ط س ل ف ا ب سوریه همسایگی ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ی د ا ی ز ت ی م ه ا ز ا ه ق ط ن م ک ی ت ی ل پ و ئ ژ م ه م ی ا ز ج ا و ی ا ه ق ط ن م ل ق ت س م ت ا ب س ا ن م ه ک ت س ا ی ب ر ع ر و ش ک ا ه ن ت ه ی ر و س د ر ا د ی ل ل م ل ا ن ی ب ز ا گ و ت ف ن ل ا ق ت ن ا ر د ر و ش ک ن ی ا ق ا ر ع د ر ا د ی ا ه ژ ی و ت ی ع ق و م ا پ و ر ا ه ب ن ا ر ی ا و د ن ک ی م حمایت صهیونیستی رژیم ل ب ا ق م ر د ن ا ن ب ل هلل ا ب ز ح ز ا سوریه دولت د ر ا د ی ی و س م ه و ی ی ا ر گ م ه ه ق ط ن م ر د ی م ال س ا ت م و ا ق م و ی م ال س ا جمهوری با ه ی ر و س ت س د ه ی ر و س ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ت ی م ه ا ی ا ه ر و ت ک ا ف 1- ه ر ا م ش ر ا د و م ن Source: ( ر د و ه د ش ع و ر ش ب ال ق ن ا ل ب ق ز ا ه ي ر و س و ن ا ر ي ا ي ت س و د. د ن ت س ه ا ی س آ ب ر غ ر د ي ك ر ت ش م ع ف ا ن م ي ا ر ا د ه ي ر و س و ن ا ر ي ا ر د د ن ت ش ا د ی ك ر ت ش م ی د ر ب ه ا ر ع ف ا ن م ه ك ي ر و ش ك و د ن ا و ن ع ه ب م ه ن آ ز ا د ع ب و ه د ر ك ا د ي پ ه م ا د ا ي ل ي م ح ت گ ن ج ن ا ر و د ز ا د ن ا و ت ب ا ت د ش ا ب ه ت ش ا د ن ا ن ب ل ر د ا ر ل م ع ي د ا ز آ ن آ ه ت س ن ا و ت ه ي ر و س ك م ك ا ب ن ا ر ي ا د. ن ا ه ت خ ا د ر پ ش ق ن ي ا ف ي ا ه ب ه ق ط ن م ز ا د ی ا ب د ن ك ظ ف ح ا ر ل م ع ي د ا ز آ ن ي ا ن ا ر ي ا ه ك ن آ ي ا ر ب ظ ا ح ل ن ي ا ز ا. د ن ك ت ي ا م ح هلل ا ب ز ح ا ي ي ن ي ط س ل ف ز ر ا ب م ي ا ه ه و ر گ د ن ي آ ي م ر ا ک ر س ي ن ا س ك ه چ د ع ب د ش ا ب ن ص خ ش م ه ك صورتی به ه ي ر و س م ا ظ ن ي ش ا پ و ر ف ا ب ن ا ر ي ا د. ن ك حمايت سوريه ت ل و د ر ي ي غ ت د ه ا و خ ب ه ي ر و س م ا ظ ن ر گ ا ت س ا د ق ت ع م ن ا ر ي ا ت. س ا ف ل ا خ م د ن ن ك ر ا ه م ا ر ن ا ر ح ب ن ي ا ه ك د ش ك ي م ل و ط ت د م ه چ و ز ا د ر و ا ي ب د و ج و ه ب ن ا ر ي ا ي ا ر ب ا ی س آ ي ب ر غ ش خ ب ر د ا ر ي ل م ع ي د ا ز آ ه ت س ن ا و ت ي م ه ك د و خ ی د ر ب ه ا ر د ح ت م ك ي ن ا ر ي ا د ن ك د ه ا و خ د ا د ن و چ ن ا ي ع د م ي د ا ي ز د ه ا و خ ت ش ا د و ن آ م ا ظ ن ي ي ا ه ي گ ت س ب ا و ه ب ي ن ا س ك د ه ا و خ ت ش ا د ه ك ه ب ه ت س ب ا و ي ا ه ق ط ن م ا ر ف ا ي ي ا ه ق ط ن م ي ا ه ت ر د ق ه ب د ن ت س ه ر و ب ج م د و خ ت ر د ق ظ ف ح ي ا ر ب ا ي د ن د ر ك ك م ك ف ل ا خ م ي ا ه ه و ر گ ن و ن ك ا ر گ ا د و ب ی و ب ض غ د ر و م م ه ه ي ر و س و د و ب ه د ر ك ن ا و ن ع ش و ب ي ن ا م ز ه ك ي ل ك ي ا ه ت س ا ي س ر د ه ك ن ي ا ر گ ي د د. ن و ش ه ي ر و س و ر ف د ش ا پ ب و ي ش خ ب ز ا ن آ ح ر ط ه ن ا ي م ر و ا خ گ ر ز ب ق ق ح م د و ش ه ا و خ ا ن ه ا و خ ر و ش ك ي د ع ب ن ا ر ي ا د ه ا و خ د. و ب ر ا ر ق ف د ه ا ر ن ا ر ی ا ا ال ا م ت ح ا و د ن و ش ي م د ا ز آ ن و ن ك ا د ن د ش ي م ر ا ه م ه ي ر و س ب ن ا ج ز ا ي ا ه ن و گ ه ب ه ك ي ي ا ه و ر ي ن ن ي ا ر ب ا ن ب

23 ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ر ج ن م م ه ي ن ي ط س ل ف ي ا ه ه و ر گ و هلل ا ب ز ح ف ي ع ض ت ه ب ت س ا ن ك م م ه ي ر و س م ا ظ ن ي ش ا پ و ر ف ا ه ن ي ا ر ب ه و ال ع د. ن ه د ی م ه ي ر و س ش ن ك ا و ز ا ه م ه ا و و س ر ت ه ن و گ چ ي ه ن و د ب ر و ش ك ن ي ا و د ن ك ي م ت ح ا ر ا ر ا ه ت س ی ن و ی ه ص ل ا ي خ ي ن ع ي د و ش م ه س ر ا ف ج ي ل خ ه ز و ح ب ا ر ع ا ت ي ا ه ن ر د د. ه د ش ي ا ز ف ا ي ن ي ط س ل ف ي ا ه ه و ر گ و هلل ا ب ز ح ه ي ل ع ا ر د و خ ي ا ه ر ا ش ف د ن ا و ت ي م.د ن ن ك ذ ا خ ت ا ن ا ر ي ا ه ي ل ع ي ر ت ي م ج ا ه ت ي ا ض ف ت س ا ن ك م م د ن ر ب ب ش ي پ ه ن و گ ن ی ا ا ر د و خ ي ا ه ت س ا ي س د ن و ش ق ف و م ر گ ا ه ب ه ی ر و س ر د ن ا ر ح ب د ا ج ی ا و ی ز ا س ت ا ب ث ی ب ز ا ب ر غ ی د ر ب ه ا ر ف ا د ه ا 2- ه ر ا م ش ر ا د و م ن Source: Authors ا ت ب ر غ ر د و ه د ر ک ا د ی پ ش ر ت س گ ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ق م ع ک ن ی ا ه ک د و ش ی م ه ر ا ش ا ه ت ک ن ن ی ا ه ب ز ی ن ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ظ ا ح ل ز ا ی ق ل ت ن ا ر ی ا ذ و ف ن ه ق ط ن م م د ق م ط خ ن ا و ن ع ه ب ه ی ر و س و ن ا ن ب ل ی ا ه ز ر م ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه ت ف ا ی د ا د ت م ا ه ن ا ر ت ی د م ی ا ی ر د ل ح ا و س ه ه ب ج ک ی س ا م ح و ی م ال س ا د ا ه ج هلل ا ب ز ح ی ا ه ه ع و م ج م و ن ا ن ب ل و ه ی ر و س ی ا ه ر و ش ک ا ب ن ا ر ی ا ر ظ ن م ن ی ا ز ا. د و ش ی م م ا ت. د ن ک ی م ا ف ی ا ا ر ی ط ا ب ت ر ا ل پ ش ق ن ه ی ر و س د ا ح ت ا ن ی ا ر د ه ک ه د ا د ل ی ک ش ت ی ت س ی ن و ی ه ص د ض ت ل ع 1 ی ل م ت ی ن م ا ر و ا ش م ن و ل ی ن ا د و ه ق ط ن م ر د ن ا ر ی ا ی ن ی ش ن ب ق ع ن ی ر ت گ ر ز ب ب ج و م د س ا م ی ژ ر ن ا ی ا پ «: د ر ک م ال ع ا صریحا ا میالدی ١ ١ ٠ ٢ ر ب م ا س د ر د ا ک ی ر م آ ه م ه ر ض ا ح ل ا ح ر د ب ی ت ر ت ن ی ا ه ب د. و ب د ه ا و خ ن ا ر ی ا ه ی ل ع ه ق ط ن م ر د ن آ ر ی ی غ ت و ی د ر ب ه ا ر ی ا و ق ن ز ا و ت ن د ر و خ م ه ر ب ت ق ی ق ح ر د ت س ا ن ا ی ر ج ر د ه د ر پ س پ ر د ه چ ن آ و د و ش ی م ل ا م ع ا ه ی ر و س ی ن ع ی ی ط ا ب ت ر ا ل پ ن ی ا ن ت س ک ش ی ا ر ب ا ه ر ا ش ف ن ت خ ا س ط ب ا و ر ن ا ر ی ا ک ی د ز ن ت ر و ص ه ی ر و س. د ر ی ذ پ ی م ا ب ن ا ر ی ا یکی ز ا ه د و ب و ف ا د ه ا ف د ه ی ل ص ا ز ا ر د ی ن و گ ن ر س ه ی ر و س م ی ژ ر ع ط ق ی ن و ن ک ر و ح م ر د ن آ ی د ر ب ه ا ر ر و ش ک ت س ا ز ی ن ه ک ا ب د ی م ا ن ا ر ی ا ا ر ه ب ه ب ی و ز ن م ن ا ن ب ل ا ب گ ن ج ر د ب ر غ ک ی ت ک ا ت ج ر م و ج ر ه ت ل ا ح ر د ه ی ر و س ن د ا د ر ا ر ق ا ذ ل. د ز ا س ی م ل ص ت م ه ن ا ر ت ی د م ی ا ی ر د و ن ی ط س ل ف د. و ش ی م ب و س ح م ن ا ر ی ا References Ajorloo, Hussein, in 2011, Syria developments: Origins and Prospects, Journal of Middle Eastern Studies, Vol. XVIII, No. III. [In Persian]. Asseburg, M. and Wimmen, H. 2012, Civil War in Syria External Actors and Interests as Drivers of Conflict 1.Thomas E. Donilon

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س د و ا د و ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ع ب ا ن م سی ر ر ب ن ی

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م ر 6 ف ن 2 ه ا م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ی ر ب ت ر ه ش ن ی ج و ز ج ا و د ز ا ای ق ب ع ب ا

More information

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

Contents. Executive Summary. Contents

Contents. Executive Summary. Contents ا مل ا ل ي ة ل ل ن ظ م ت ح ت ي ة ب ن ي ة ا مل ج ت م ع ي ة ا ل ش ا م ل ة و ث ي ق ة ا ل ر ؤ ي ة Contents 1 2 3 ا مل ل خ ص ا ل ت ن ف ي ذ ي ا مل ش ك ل ة Executive Summary 5 ك و ر ا ن ظ ا م 5 5 ا ل ع م ال ت

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook.

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 زمستا 4 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9-0 2 ص ص د ی س 1 ی د م ح ا ی ل ع م ال غ د ی ع س م و ل ع س ر د ی

More information