ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

Size: px
Start display at page:

Download "ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و"

Transcription

1 ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 بهار 2 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س و 1 ن ی 3 و 3 د : ص ت ص ا ه ر ه ش ر ب ا زی ا س د ن ر ب ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ی ب ا ی ر ا ب ت ع ا تهران( ر ه ش ر ب ا : عه ل ا ط م ی ف س و ی ا ب ی ر ف ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ری ه ش هریزی م ا ن ر ب و فیا ا ر غ ج دکتری وی ج ش ن ا د ی ب ت ج م ن ی س ح 1 ه د ا ز ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا و شهری هریزی م ا ن ر ب و فیا ا ر غ ج علمی ت ا هی و ض ع د ر ف ی ه ا گ ش ی پ ا ر ه ز ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د جغرافیا ه د ک ش ن ا د ی س ا سی فیا ا ر غ ج علمی ت ا هی و ض ع /9/ 1 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت /8/ 1 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت و ه د ر ک ت ب ا ق ر ی ل ل م ل ا ه د ی ک چ ن ی ب و ی ل م ح ط س ر د شهرها دیگر ا ب ر ه ش ه ک د د ر گ ه ئ ا ر ا ر ه ش ز ا ی ر ی و ص ت د و ش می ث ع ا ب ا ه ر ه ش ر ب ا ی ز ا س د ن ر ب ا ه ن آ ه ه ج و و ی ن ه ذ ه ا گ ی ا ج ت ی و ق ت ب ج و م ا ه ر ه ش ر ب ا ی ز ا س د ن ر ب ن ی ا ر ب ه و ال ع. د ن و ش می شهروندی منافع سازی حداکثر باعث ا ایت ه ن سرمایههای شدن سرازیر موجب ت ی ا ه ن ر د شهرها میان ت ب ا ق ر جو ایجاد ن ی ا و د ر و آ ی م د و ج و ب ا ر شهرها میان ت ب ا ق ر ت ص ر ف و ه د ش ر ا ب ه ب ن آ ن ی ن ک ا س ی ا ر ب ا ر ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ح ط س و ه ا ف ر ش ی ا ز ف ا و د ش خواهد شهری ساختارهای به ی ع ا م ت ج ا و ی و ن ع م ی د ا م ل ب ا ق و م ظ ن م ی ا ه م ا ن ر ب ن ی و د ت ه ب ن آ ی ج و ر خ ا م ا ه ت ف ر گ م ا ج ن ا ی ر ه ش ی ز ا س د ن ر ب و د ن ر ب ه ن ی م ز ر د ی ا ه د ن ک ا ر پ ت ا ع ل ا ط م ه چ ر گ ا میآورد. ی د ی ی ا ت و ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ا ه ر ه ش ر ب ا ی ز ا س د ن ر ب ی ها ن می ز ل د م ش ه و ژ پ ن ی ا ر د. ت س ا ه د ی م ا ج ن نی ا ر ج ا ه ه ط ب ا ر ری ا ت خ ا س ل د م ر د. ت س ا شده اعتباریابی و ن و م ز آ LISREL و SPSS ی ا ه ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ساختاری ت د ا ع م ل د م و درآمدزایی ر ب زی ا س د ن ر ب د ن ای ر ف نین چ م ه و زی ا س د ن ر ب د ن ای ر ف ر ب ر و ش ک ز ا نی و ن ا گ د ن ن ک دید ز ا ب ه و ب ن ا ه ب ز ا نی د ن ر ب ی ی ویا پ ای ه ه ف ل ؤ م بین ه ه ک د ا د ن ن ا ش ن د د ر ا د ن ا ت س ا مین م م خ ت ت ت ل ا ح ر د ری ر ر ا ت خ ا س ل ل د م ت. س ا ه د ا د ن ا ش ن ری ه ش ر ا د ای پ ه ع س و ت و ه و ق ل ا ب د ص ق م یک ه ب ر ه ش دیل ب ت رین ر ر ت ش بی ننین ن چ م ه. ت ت س ا زی ا س د ن ر ب د ن ای ر ف ر ب د ن ر ب ی ی ویا پ تأثیر کمترین و ت س ا زی ا س د ن ر ب د ن فرای ر ب ر و ش ک ز ا نی ت ب ث م ثیر أ ت رین ت ش بی ت. س ا ی ی ا ز د م آ ر د غیر ت م ر ب ا ه د م ا پی ر ب زی ا س د ن ر ب د ن ای ر ف ثیر أ ت ن ا ر ه ت ر ه ش ر ب ا ی ز ا س د ن ر ب ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ی ز ا س ل د م : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ل( و ئ س م 1-

2 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ک ی ه ب ر ه ش ی ت س ی ا ب ت س ا ی ر ه ش ن ز ا و ت م ه ع س و ت و ر ا د ی ا پ د ا ص ت ق ا ف د ه ر گ ا ص 1931 د ج ا م د و خ د ن ر ب د ص ق م یک فی ر ص م ای ه ال ا ک ف ال خ ر ب. ) 8 5 ی د و م ح م ( د د ر گ ل ی د ب ت د م آ ر س د ن ر ب د و ج و ا ب. مممممممی برددد ارث ه ب ا ر و ی ی اا ا ههه ه ن و م ن ییر ی تغی گیری م ش چ ر و ط ه ب یا و د ن ک تولید ا ر د و خ گی ن ه ر ف ث ا ر می یا و گ ن ه ر ف فی ا ر گ و پ و ت د ن ا و ت می ن د ص ق م یک د و د ح م ر د د ن ک می ع ا د ب ا ا ر جدیدی تولید ط خ ال و ک ا ک و ک ت ک ر ش د ن ن ا م ه د ن ن ک د ولی ت یک ه ک ه ای و شی ه ب د ن ا و ت می ن ن ا ک م یک. د ه د س و م ل م ی ا ه ی ی ا ر ا د ه ج نتی ر د. د د ر گ بازآفرینی ه ا ت و ک ی ت د م و س و م ل م ا ن د ص قا م ی ی ا س ا ن ش ت ت ایس ب مممی م م د د ر گ و د ن ر ب ت ی و ه ء ا ق ت ر ا ا ب نن ن ا و ت ممی م ننین ن چ م ه. د ز ا س ایز م ت م ر گ دی ای ه د ص ق م م ا م ت ز ا ا ر ن آ ه ک د د ر گ ویج ر ت ه ای ن و گ ه ب ا ه ن آ و ا م ا. د ز ا س م ه ا ر ف ا ر جدید ای ه ر ا ز ا ب ب ذ ج ن ا ک م ا و د ب ا ی ء ا ق ت ر ا د ص ا ق م د ن ر ب ه ژ ی و ش ز ر ا ی ر ه ش د ن ر ب ر ب ر ث ؤ م ص خ ا ش ا ه نن ن ا ک م ااین ا ر ب ا ن ب... د ن ه د ییر ی تغی هه ه ا ت و ک نننی ن ن ا م ز ة ر و د ر د ا ر د ص ق م ن آ ی ی ا ن ب ر زی هیت ا م د ن ن ا و ت ب ل م ا و ع این ت س ا عید ب ی ی ااااا ساا ا ن ش ا ر د و خ د ن م ت ر د ق اای ا ه ه ب ذ ا ج و د ن ش ا ب ت د م د ن ل ب ز ا د ن ا م ش چ ر ب ی ن ت ب م ز ی ا م ت م ی د ن ر ب ت ی و ه ی ا ر ا د ت س ای ب می هه ه ت س و پپی پ ر و ط هه ه ب و د د نماین و ج ت س ج ا ر د ز ا س می ب ا ذ ج و ت و ا ف ت م ن ا گ د ن ن ک د بازدی ای ر ب ا ر ا ه ه ب ذ ا ج این ه ک ماهیتی د ن ن ک ر ا د یی ی ا پ تتی ت ر ه ش ب س ک ر د د ن فرآی این ن ا م ز ت ش ذ گ ا ب. د ن ی ا م ن ترویج ی ن و ر ب و ی ن و ر د ت ا ط ا ب ت ر ا ریق ط ز ا ا ر هیت ا م این ا ا ا ممممیق مم م ع زمان گذشت ا ب ه ک فی ن م ت ر ه ش یک ن د ر ک خنثی ه ک د ن چ ر ه. د ر ک د ه ا و خ ک م ک د ن ر ب ای ه ش ز ر ا این ای ن ب م ر ب ت ب ث م ززی ز ا د ن ا م م ش چ ة ئ ا ر ا ی ی ا ن ا و ت د ن م ت ر د ق د ص ق م د ن ر ب یک ا م ا د ش ا ب می ل ک ش م ری ا ک ت س ا ه د ن ا و د ه ش ری و ا ر زین گ ای ا ا ج د ص ق م ن آ د ش ا ب ر ت د ن م ت ر د ق د ص ق م د ن ر ب یک ه ک ه چ ر ه. د ه د یر ی غ ت ا ر ر و ش ک یک ویر ص ت ن ا م ز ر و ر م ه ب د ن ا و ت می ه ک د ر ا د کی ه ک د ز ا س می ن ش و ر ز ن ولی ا. آید ن و ر بی ر ت سریع ا ه ن ا ر ح ب ز ا و د ن ک گی د ا ت س ای ی ی ا ه ک و ش نین چ ل ب ا ق م ر د د ن ا و ت می ر ت ه ب ر ذ گ د و ز و ر ا د ای پ ا ن بی ا ری ا ز ا ب م و ه ف م یک د ص ق م د ن ر ب. د و ش پایه ریزی عی ق ا و ی ی ا و ت ح م و ماهیت وی ر ر ب اید ب د ص ق م د ن ر ب ع ا ت خ ا ا ا ا ق ل ط م للی ل م اای ا ه د ن ر ب ررین ر ق ت ق ق ق ف و م. د ش ا ب ب ا ذ ج و م ج س ن م ص خی ش ت ل ب ا ق ز ک ر م ت م باید د ص ق م د ن ر ب " : ت س نی ة ل سسی س ه و ب س پ س واقعیت و ت ل ا ح این ه ک د ن و ش می پایه ریزی ری ا ج واقعیت وی ر ر ب ت ل ا ح یک وی ر ر ب ه ک ل ب د ن و ش می ن ی ی ا ر ب اا ا م ا د ن ت س ه ر گ ه- ع س و ت د و خ و نیک ا گ ر ا ر ظ ن این ز ا د ص ق م ای ه د ن ر ب. د ن و ش می ترویج و ه د ش زی ا س ه ص ال خ ا ه د ن ر ب د و خ ت م س ه ب ا ر ن ا ر گ ش د ر گ د ه ا و خ ب د ص ق م یک ر گ ا این ر ب ا ن ب د". ن ر ا د ز ا نی تی س ر پ ر س و ی ی ا م ن ه ا ر ه ب خود پتانسیل ق ق ح ت اایز ا م ت م د د فرآین یین ی ا ا م ا ت س ا ر ا ک ش آ عی و ض و م این. نماید ه ئ ا ر ا ا ه ن آ ه ب ا ر بازدید ای ر ب ه د ن ن ک ع ن ا ق الیلی د باید د ن ک ب ل ج ه ک لی م ا و ع ی ی ا س ا ن ش ا ب د ن آی ر ف این. ت س ا زی ا س د ن ر ب ن ا م ه ع ق ا و ر د ر گ دی ای ه د ص ق م تمامی ز ا د ص ق م یک ن ت خ ا س ییک ی یاا ا ر ب نن ن ا گ د ن ن ک د دی ز ا ب ییب ی غ ر ت و ویق ش ت ر و ظ ن م ه ب ه ت س و پی ر و ط ه ب ا ه ت و ا ف ت این ل ا ق ت ن ا و د ز ا س می د ر ف ه ب ر ص ح ن م ا ر د ص ق م ت ل ا ه ن آ ن و م اای ا س. د ر ا د ر ا ک و ر س د ن ش ا ب ن آ ز ا بازدید ن ا ه ا و خ ا ه ن آ ه ک ری و ط ه ب د ص ق م ن آ ایز م ت م جاذبه های شناخت ز ی ن ن ا ک م ر ه م نی ک می زندگی ن آ ر د ن و ن ک ا ا م ه ک ه ای د ش نی ا ه ج نیای د ر د : د ر ا د می ن ا ی ب ع و ض و م ن ی ا ت ی م ه ا ص و ص خ ر د د و خ دااااااااای ص م ه س و د ا د ع ت س ا م ه س د م آ ر د م ه س ن ه ذ م ه س ن د ر و آ ت س د ه ب ای ر ب ر گ دی ای ه ن ا ک م ا ب ت ب ا ق ر ه ب ر ا چ ا ن ننی ال و ا ط تتی ت د م اای ا ر ب ن د ن ا م ر ط ا خ ه ب ای ر ب کی د ن ا س ن ا ش ز ا د ش ا ب چیزی د ا م ن د ن ا و ت ن ن ا ک م یک ه ک تی ر و ص ر د د. ش ا ب می. د و ب د ه ا و خ ر ا د ر و خ ر ب د ن م ش ز ر ا ه ج و ت این ز ا خشی ب ن د ر و آ ت س د ه ب ر د ت ب ا ق ر ای ر ب

3 ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ی ب ا ی ر ا ب ت ع ا و ن ی و د ت ی ر ه ش ق ط ا ن م ا ی ا ه ر ه ش ا 1 ه ر ه ش ر ب ا د 5 و د ح ت غ ل ر د ه ت ب ل ا ه ک د ن ت س ه ر ف ن ن و ی ل ی م 0 1 ز ا ش ی ب ت ی ع م ج ا ب ) ا ر گ م ه ( س 2 س س س س ی ل و پ و ر ت م ل ا س ر د اا ا سیه ر ر ب ق ب ط ر ب. (El-Shakhs,,2014.p ;12 Sorensen & Okata Eds,,2011 میشوند.( p.22 ه د ی م ا ن م ه ی ئ ب م ب ی ا ه گ ن ا ش ل و ئ س ی ل ه د و ی ک و ت : ز ا د ن ت ر ا ب ع ا ه ن آ ز ا ی د ا د ع ت که دارد د و ج و ر ه ش ر ب ا 5 3 ی چ ا ر ک ک ر و ی و ی ن ا ت ر ا ک ا ج و ل و ئ ا پ و ئ ا س ن ک پ ی ت ی س و ک ی ز ک م ف ی ر ا ع ت س ا س ا ر ب و ت س ا ن ا ه ج ت عی د م ج ر پ ص 4931 ن ا ر گ ی د 9 1 ص 2931 ی ن ی د ب و س ح م ا ه ر ه ش ر ب ا ز ج ن ا ر ه ت. ل ی ن ا م و ا ک ا ز و ا ت س ی ب زز ز ی ن و شهر پنجمین ی ب ل ط م, UNIIDO,2014.p )90 د د و ش ممی م و خارج کالنشهر ک ی ه د ع ا ق ز ا ه ک ت س ا ی ر ه ش ن ا ر ه ت ر ی س ا ف ت ی م ا م ت ا ب. ) 2 1 ز ا رر ر مت م م ه م و د د ن ا ه د ر ک ن ا د ی پ ه ع س و ت ن آ ا ب ب س ا ن ت م ر ه ش ن ی ا ای ه ت خ ا س ر زی ا م ا ت س ا ه د ش ل ی د ب ت ر ه ش ر ب ا ک ی ه ب و ه د ش ی اا ا ته ت ت ص ر ف ل ث م ل ئ ا س م ز ا ی خ ر ب د ن ا و ت می ه ل ئ س م ن ی ا و ت س ا ی ر ه ش د ن ر ب د ق ا ف ن ا م ر و ش ک م ه م ر ه ش ر ب ا ن ی ا ه ک ن ی ا ه م ه د ر ا ک ر و ه و ی ب ی ب ح ( دهد قرار ع ا ع ش ل ا ت ح ت ا ر... و ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ص 5831 ی ر و ا ن ف ص ص ص 0931 ی م ا م غ و ت ع ن ص ه د ک ش ی د ن ا ه ب ا ت ه ک ت س ا ا م ر و ش ک ر د جدید موضوعات ز ا ی ر ه ش ی ز ا س د ن ر ب. ) 5 4 ه ت ف ر گ م ا ج ن ا ی ر ه ش ی ز ا س د ن ر ب و د ن ر ب ه ن ی م ز ر د ی ا ه د ن ک ا ر پ ت ا ع ل ا ط م ه چ ر گ ا ه د ش ن م ا ج ن ا ه ز و ح ن آ ر د ی د ج ر ا ک ل ا ح ه ب م ی ه ا و خ ی ی ی م ر گ ا ن ا ر ظ ن ب ح ا ص ه ت ف گ س ا س ا ر ب. ت س ا ه د ی م ا ج ن نی ا ر ج ا ل ب ا ق و م ظ ن م ی ا ه م ا ن ر ب ن ی و د ت ه ب ن آ ی ج و ر خ ا م ا ر د برویم پیش ر ت ه ب ی ط ی ح م ت س ی ز ی ا ض ف و ت ا ب ث ا ب ی ا ه د م آ ر د ن ز ا و ت م ه ع س و ت ر ا د ی ا پ د ا ص ت ق ا ا ب ی ر ه ش ن ت ش ا د ت م س ی ر ه ش ی ز ا س د ن ر ب س ا س ا ن ی ا ر ب م. ی ز ا د ر پ ب ا ه ز ا ی ن ی ی ا س ا ن ش ه ب د ی ا ب ا ه ه ل و ق م ن ی ا ر د ی ز ا س د ن ر ب ی ا ر ب ت س خ ن ه ل ه و ی گ ن ه ر ف ه ع س و ت ی د ا ص ت ق ا ه د و ز ف ا ش ز ر ا ی ا ر ب ی ع ب ن م ر ی و ص ت ن د و م ن م ه ا ر ف ه ل ی س و ب ی ت ب ا ق ر ت ی ز م ن د و ز ف ا ی ا ر ب ی د ر ب ه ا ر ن ا ر گ ی د و ه ن ا ی چ ی ر د ی ح ( ت س ا ع ط ا ق ی ع ا م ت ج ا و ی د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ن ی ن چ م ه و ی س ا ی س و. ) 2 ص 4931 ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ا ن ب م ر ب ه ک د ش ا ب می ا ه ر ه ش ر ب ا ی ز ا س د ن ر ب ی ها ن می ز ل د م ی ب ا ی ر ا ب ت ع ا و ن و م ز آ ش ه و ژ پ ن ی ا ی س ا س ا ی ن ت ب م ی ر و ئ ت ی ش ه و ژ پ د ر ک ی و ر ی ا ن ب م ر ب ه ک ه ی ل و ا ل د م ن و م ز آ ت ه ج ا ت س ا ر ن ی ا ر د. د ش ا ب می ن ا ر ه ت ر ب ه ل ئ س م ا ذ ل ر ه ش ت س د ب اا ا هه د ا د و SPSS ی ا ه ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ن ی ن چ م ه و ی د ی ی ا ت و ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ز ا ت س ا ه د م آ. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا LISREL : ز ا د ن ت ر ا ب ع ی ع ر ف ف ا د ه ا. د ش ا ب می ا ه ر ه ش ر ب ا زی ا س د ن ر ب ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ین ی ع ت ش ه و ژ پ ن ی ا لی ص ا ف د ه ا ه ر ه ش ر ب ا زی ا س د ن ر ب ع م ا ج ل د م ی ا ه ه ف ل ؤ م و د ا ع ب ا ین ی ع ت ا ه ر ه ش ر ب ا زی ا س د ن ر ب ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م وین د ت ز: ا د ن ت ر ا ب ع ش ه و ژ پ ن ی ا ت ال ا ؤ س ت س چی ا ه ر ه ش ر ب ا زی ا س د ن ر ب ع م ا ج ل د م : لی ص ا ل ا ؤ س عی: ر ف ت ال ا ؤ س ت س ا ی ی ا ه ه ف ل ؤ م ه چ ل م ا ش ا ه ر ه ش ر ب ا زی ا س د ن ر ب ع م ا ج ل د م د ن ر ا د ی ز ا س د ن ر ب د ن ی ا ر ف ی ا ه ه ف ل ؤ م ا ب ی ها ط ب ا ر ه چ ا ه ر ه ش ر ب ا زی ا س د ن ر ب ع م ا ج ل د م ی ل ع ط ی ا ر ش ی ا ه ه ف ل ؤ م 1 Mega City 2 Metropolis

4 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف د ن ر ا د د م ا ی پ ی ا ه ه ف ل ؤ م ا ب ی ها ط ب ا ر ه چ ا ه ر ه ش ر ب ا زی ا س د ن ر ب ع م ا ج ل د م ی ز ا س د ن ر ب د ن ی ا ر ف ی ا ه ه ف ل ؤ م ز: ا د ن ت ر ا ب ع ش ه و ژ پ ن ی ا ت ا ي ض ر ف. د ن ر ا د ی ز ا س د ن ر ب د ن ی ا ر ف ی ا ه ه ف ل ؤ م ا ب ت ب ث م ه ط ب ا ر ا ه ر ه ش ر ب ا زی ا س د ن ر ب ع م ا ج ل د م ی ل ع ط ی ا ر ش ی ا ه ه ف ل ؤ م. د ن ر ا د د م ا ی پ ی ا ه ه ف ل ؤ م ا ب ت ب ث م ه ط ب ا ر ا ه ر ه ش ر ب ا زی ا س د ن ر ب ع م ا ج ل د م ی ز ا س د ن ر ب د ن ی ا ر ف ی ا ه ه ف ل ؤ م ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ی ا ه ل د م ی ت ب ا ق ر و ر ت ر ب ی ا ه ه ص خ ش م ی ه د ن ا م ز ا س و ز ک ر م ت ز ی ا م ت د ا ج ی ا ی ا ر ب ی ر ا ز ب ا و ب و چ ر ا چ ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ص 4931 ر ک ی ب ( د ن ش ا ب ه ت ش ا د ق ی ا ق ح ر د ه ش ی ر د ی ا ب ا ه ه ص خ ش م ن ی ا ه ک د ر و آ ی م م ه ا ر ف ن ی ا ر د. ) 5 1 مکان یک برخی بخش ز ا ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ه ب ت و ا ف ت م ی ا ه ی و ا ز ز ا ک ی ر ه ه ک د ش د ه ا و خ ح ی ر ش ت ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ه ز و ح ر د د و ج و م ی ا ه ل د م د. ن ا ه ت خ ا د ر پ ن و ت ل د ی م ل د م ) 1 2 ی( ا ه ل م ا ح ک ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ت ی ص خ ش و ا ه ر ا ت ف ر اا ا شه ر گ ن ا ه ش ز ر ا س ا س ا ر ب د ن ر ب ه ا گ ی ا ج ن ی ی ب ت د ن ر ب ی ا ر ب ی ع ق ا و ا م ا ه ن ا ب ل ط ه ا ج ز ی ا م ت م ص خ ش م ه ا گ ی ا ج ط ا ق ن و ر ه ش / ن ا ک م ص خ ش م ی ژ ت ا ر ت س ا ک ی س ا ک ع ن ا جمعیت خصوصیات د ی ک أ ت ه ج و ت ا ب ه ب و ع ب ا ن م اا ا ته ت ت ر ا ه م ن ا ی م ر د ا ر ا ک ی گ چ ر ا پ ک ی ی ن و ر د ی د ی ل ک ن ا ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ا ب ق ف و م ط ا ب ت ر ا ف د ه ی ا ه ه و ر گ ه ب ا ی ا ز م ش خ ب ر ث ا ه ئ ا ر ا ا ه ت ی ل ب ا ق. ن ا م ز ل و ط ر د ن د و ب م ج س ن م ی ب ا ی ر ا ز ا ب ی ط ا ب ت ر ا ف ل ت خ م ی ا ه ه ن ا س ر ا ی ا ه ر ه ش : : ا د ه ا ن ج و د ال ا و و م ع م د و ش می ه ت ف ر گ ر ا ک ه ب ه ک ی ز ا س د ن ر ب ی ا ه ژی ت ا ر ت س ا ن ا ک م ی د ا م ت ا ی ص و ص خ ر ب ه ب. د ن ن ک می د ی ک أ ت ا ه و گ و ل و ا ه ر ا ع ش ا ه ن ا ت س ا د ل ا ث م ن ا و ن ع ه ب ی د ا م ر ی غ ی ا ه ه ب ن ج ر ب ا ی ا ه د ا د ی و ر ا ه ن ا م ت خ ا س ن و چ م ه ی ز ا س د ن ر ب ع ق ا و ر د. د ن ن ک ب ذ ج ا ر ن ا ر گ ش د ر گ و د ن ن ک ز ی ا م ت م ا ب ق ر ز ا ا ر د و خ ه ک د ن ر ا د د ی م ا ا ه ر ه ش / ا ه ن ا ک م ق ی ر ط ن ی ا. د ش ا ب ی ر گ ش د ر گ ب و ل ط م ر ی و ص ت د ا ج ی ا ر د د ی ف م ش و ر ک ی د ن ا و ت می ر ه ش / ن ا ک م ن ا ک م ر ی و ص ت ن ک م م د ش ا ب ه ژ ی و ر ه ش / ن ا ک م ک ی ر د ی د ح ا ت ه ک ی ز ی چ ر ه ت ی ع ق ا و ک ی ن ا و ن ع ه ب برای است ب ذ ج ن ا ر گ ش د رررررر ر گرر ط ی ح م : ز ا د ن ت ر ا ب ع ه ک ت س ا ه د ش ی ی ا س ا ن ش ر ه ش ر ی و ص ت ی ا ه ل م ا ح ز ا ی ل ص ا ی د ن ب ش خ ب ه س ت ا ی ب د ا ر د. د ش ا ب ب س ا ن م ه د ش ه ت خ ا س د ر ا و م ه د ه ا ش م ی ا ر ب ا ر ن ا ک م ک ی ت س خ ن ن ا ر گ ش د ر گ. ر و ه ش م ی ا ه ت ی ص خ ش ز ر ا ب ی ا ه د ا د ی و ر ه د ش ه ت خ ا س ر د ه د ش م ا ج ن ا ع ی س و ی ن ا د ی م ت ا ق ی ق ح ت س ا س ا ر ب. د ن ن ک می د ی د ز ا ب ن آ ط ی ح م ر د ن ا ک م ک ی د ا ر ف ا ر ت ش ی ب ه ک د ن ن ک می ل ال د ت س ا ش ن ا ر ا ک م ه س ا ر ب ا ا ت د ت د م ع ا ر ی ی ا ک ی ر م آ ی اا ا ه ر ه ش و ی ی ا پ و ر ا و چ ن ی ل ک ر د ه د ش ه ت خ ا س د ر ا و م ز ا ی هها ه ع و م ج م : ق ط ا ن م ا ه ل پ ا ه ه ا ر : د ن ن ک می ا ف ی ا ر ه ش ک ی ر ی و ص ت ی ه د ل ک ش ر د ی م ه م ش ق ن ی ک ی ز ی ف ر ص ن ع ج ن پ خصوص به. د ن ن ک می ا ی ا ه ن ا د ی م د ن ن ا م ک ی ژ ت ا ر ت س ا ع م ج ت ط ا ق ن : ع م ج ت ط ا ق ن ز ی ا م ت م ر ت ک ا ر ا ک ا ب ر ه ش ی ا ه ش خ ب ر ی ا س و ی ح ا و ن ا ه ان د ی م د ن ن ا م. د ن ن ک می ه ج و ت ز ی ن د ه د می خ ر ر ه ش ر د ه ک ی ز ر ا ب ی ا ه د ا د ی و ر ه ب ن ی ن چ م ه ن ا ر گ ش د ر گ. ه ت س ج ر ب ط ا ق ن ر ا ط ق ی ا ه ه ا گ ت س ی ا ت س ا ن ک م م ن ا ر گ ش د ر گ. د ن ه د می خ ر ر ا ب ک ی ا ه ن ت ر گ ی د ی خ ر ب ه ک ی ل ا ح ر د د ه د می خ ر ل ا س ر ه ا ه د ا د ی و ر ی خ ر ب ت س ا ن ک م م ا ه ا ش ا ا ا ن ئ م ط م. د ن ک می ط ب ت ر م ت ی ص خ ش ک ی ه ب ا ر ن ا ش ی ا ن ا ک م ن آ ه ک ن ی ا ل ی ل د ه ب د ن ن ک د ی د ز ا ب ا ر ن ا ک م ک ی

5 ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ی ب ا ی ر ا ب ت ع ا و ن ی و د ت ا ز ا ی ی اا ا ههه ه ب ن ج ه ب ت ت ت س ا ن ک م م اا ا نه ا ک م ت ی ا ه ن ر د. د ن ش ا ب ه ت ش ا د ه د ش ر ک ذ ع و ن ه س ه ب ت ب س ن ی ر ت ش ی ب ر ی و ص ت ن ال م ا ح. د ن ش ا ب ط ب ت ر م... و ا ذ غ ی ت س د صنایع مانند ن ا ش لی ح م د ا ص ت ق ا ن ا ک م ت ر ه ش س ی ر ت ا م ) 3 ن آ ز ا ر ا د ی د ه ز ی گ ن ا م د ر م ر د د ن ا و ت ممی م د و ش می ه ئ ا ر ا ه ن و گ چ ن ا ک م ک ی ه ک ن ی ا و ت س ا م ه م ر ا ی س ب ن ا ک م ک ی ر ی و ص ت و ت ب ث م ط ا ق ن ر ب د ی ک أ ت " ه ل م ج ن ا ک م ی ا ر ب ی ز ا س د ن ر ب ه ز ا د ن ا ه ب ی ی ا ج چ ی ه ر د. د ی ا م ن د ا ج ی ا ا ر د د ج م د ی د ز ا ب و ن ا ک م ن ا ک م ت و ق ط ا ق ن ن ی ب ف ا ک ش ه ن و گ ر ه ن د ر ک ر پ ر د د ن ا و ت می ن ا ک م ی ا ر ب ی ز ا س د ن ر ب. د ش ا ب می ن ح ی ح ص ی" ف ن م ط ا ق ن ف ذ ح ب ا خ ت ن ا ث ا ر ا ب ا ف ف ر ص و د و ش نمی د ا ج ی ا ء ال خ ر د ن ا ک م ک ی ت ر ه ش. د ن ک ک م ک ن آ ه و ق ل ا ب ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی ا ه ک ا ر د ا و ی ا ب ق ر ا ب ه س ی ا ق م ل ب ا ق ن ا ک م ر ی و ص ت ه ن و گ چ ه ک د ن ن ک ع ض و د ی ا ب ن ا ک م ک ی ن ا ب ا ی ر ا ز ا ب ه ک ل ب د ه د می ن خ ر ن ا ر گ ش د ر گ : د ش ا ب ز ا ی ت م ا و ی د ن ب ه ب ت ر ن ی ا ی ا ی و گ د ن ا و ت می ی د ح ا ت ر ی ز ل ک ش. ت س ا ی ل ص ا ر و ه ش م ی ا ه ن ا ک م (Celebrities) ر ا د ل ک ش م ی ا ه ن ا ک م (Problem Places) ت ر ه ش ش ز ر ا ال ا ب ن ی ی ا پ ش ش ک ی س ا س ح ا ه و ق ل ا ب ی ا ه ه ر ا ت س (Potential Stars) ن ا گ د ن ز ا ب (Losers) ال ا ب ن ی ی ا پ )Coshall,2000, p 22;Tapachi and waryszak,2000, p )42 ن ا ک م ت ر ه ش س ی ر ت ا م. 1 ل ک ش ی ا ن ع م ر د ه ک د ن ت س ه ی ی ا ه ن ا ک م ن ا گ د ن ر ب ه چ ر گ ا ی ز ا س جایگاه نقشه ر ه ر د ت ف گ ش ز ر ا و د ن ت س ه ی ن غ ی س ا س ح ا ی ا ن ع م ن ا گ د ن ز ا ب ه س ی ا ق م ر د. د ن ر ا د ه و ق ل ا ب ن ا ر گ ش د ر گ ر ظ ن ز ا ی ی ال ا ب د ی د ز ا ب ل ا م ت ح ا و د ن ر ا د ی ی ال ا ب ی و گ و ط س و ت د ی د ز ا ب ل ا م ت ح ا و د ن ر ا د ن ی ی و گ و ت ف گ ش ز ر ا چ ی ه ا با ی ر ق ت و د ن ر ا د ی ن ی ی ا پ ه ا گ ی ا ج ی ت ح د ن ر ا د ی م ک ر فففففف فف ف ص بالقوه گردشگران ع ف د ا ر ه و ق ل ا ب ن ا ر گ ش د ر گ و د ن ت س ه ر و د ر ا ی س ب ی س ا س ح ا ت ی ب ا ذ ج ز ا ه ک د ن ت س ه ی ی ا ه ن ا ک م ر ا د ه ل ئ س م ی ا ه ن ا ک م. ت س ا ی ت خ س ر ا ی س ب ر ا ک د ن و ش ق ف و م ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ر د د ن ه ا و خ ب ر گ ا د ن ر ا د ی م ک ی س ا س ح ا ش ش ک ه ک ی ی ا ه ن ا ک م. د ن ن ک می ل ی س ن ا ت پ ) ت س ا د ش ر ل ا ح ر د ه چ ر گ ا ( د ن ر ا د ی ن ی ی ا پ ت ر ه ش ش ز ر ا ر ض ا ح ل ا ح ر د ا م ا. د ن ر ا د و ر ش ی پ. د ن ش ا ب ا د ر ف ن ا گ د ن ر ب د ن ن ا و ت می ن 1 ا ک م ک ی د ن ر ب د م ی ن ح ن م ) 4 ی ن ا و ا ر ف و د ن ر ا د د ی ا ب ن ا ر ی د م ن ا م ز ل و ط ر د ش و ر ف م ج ح ی ب ا ی د ر ن ا و ن ع ه ب ل ک ش S ی ن ح ن م ه ب ش ر گ ن ی ا ج ه ب ه ک د ه د می د ا ه ن ش ی پ چ ی ر ن ی و د ن ر ب ه ط ب ا ر ر د ل ح ا ر م ز ا ی ها ع و م ج م ن ا و ن ع ه ب ن آ ه ب ن ا ی ر ت ش م ا ب و د ن ن ک ه ا گ ن د و خ ی ا ه ش ش ش ن ی ب ی د ی ف م ر د د ر و م 1 Fashion curve

6 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا د ت ب ا ر د ه ک م ی ن ی ب ب م ی ن ا و ت می ا م ن ا ک م د ن ر ب ه ب ن آ ه م ج ر ت و م و ه ف م ن ی ا ه ع س و ت ا ب. د ن ن ک ر ا ک ش آ د ن ر ب ی ط ا ب ت ر ا ی ا ه ی د ن م ز ا ی ن ی ر ا ص ح ن ا ن ا ک م ه ک ا ر چ ی ت ا غ ی ل ب ت ی ا ه ت ی ل ا ع ف ن ا د ق ف م غ ر ی ل ع د و ب د ن ه ا و خ ک ی ش ی د ا ی ز ی ا ه ن ا ک م. ت س ا ک چ و ک ر ا ز ا ب ن ا ش د ا د ع ت ه چ ر گ ه ک د ن ت س ه ن 1 ا ی ا ر گ د م ن آ ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب و ت س ا د و خ ) د م ز ا ف ( ز ا غ آ ر د ن ا ک م د ن ر ب ا ج ن ی ا ر د. ت س ا و انحصاری جذابیت و د و ش می ر و ه ش م ن ا ک م ه ک ی ن ا م ز. ت س ا ر ا ذ گ ر ی ث أ ت د ی ا ق ع ر ب ا م ا ت س ا م ک ی ی ا ج د ن ه ا و خ می ن ه ک ا ر چ د ن و ر می ی د ع ب د ی د ج ن ا ک م ه ب ن ا ر گ ش د ر گ ن ی ا. د ن ه د می ت س د ز ا د و خ ن د و ب ع و ن ا ر ت س ا ه د ش ی م و م ع ه ک ت س د ز ا د و خ ن ت ش ا د ه گ ن ب ا ذ ج ر د ن ا ک م ر گ ا. د ن ت س ه ه ف ر م د ا ر ف ا ن ا ک م ک ی د ن ر ب ن ا ی ر ت ش م ) ت ر ه ش ز ا ف ( ر د. د ن و ش ه د ی د ت ر و ص ن آ ر د ه ک د ن ا س ر ب ) خستگی مرحله ( ه ب ا ر ن ا ک م ک ی ت ی ا ه ن ر د د ن ا و ت می ) ن د ش ا ن ش آ (. د ه د می ی ر و ح م ی ا ه ش ز ر ا د ش ا ب م ز ال د ی ا ش د ر و خ ب ی د ج ی ب ی س آ ن ا ک م ک ی د ن ر ب ر گ ا. د ش خواهد سخت ر ا ی س ب ب ذ ج ن آ ی ر ت ش م ی ب ا ی ز ر ا ا ر و د ن ه د ن ا ش ن ن د ش ر ی پ ز ا ی م ئ ال ع د ن ن ا و ت می ا ه د ن ر ب ی م ا م ت. د ر ک د د ج م ف ی ر ع ت ا ر ف د ه ی ا ه ر ا ز ا ب ا ب ن آ ط ا ب ت ر ا و د د ج م ر ص ا ع م د ن ت س ه ن ی ا د ن م ز ا ی ن ز ی ن ا ه د ن ر ب ن ی ر ت ک ی س ال ک ی ت ح و د ن ش ا ب می ن د ش ه ز ا ت د ن م ز ا ی ن ن ر د م ت ب ا ق ر ا ب ه ه ج ا و م ر د ت ب ا ق ر ر د د ن ن ک ا د ی پ ل م ا ک ت د ن ن ا و ت ن ه ک ی ن ا ک م ی ا ه د ن ر ب و ت س ا ز و ر م ا ر ا ز ا ب ر د ت ا ر ی ی غ ت ت ع ر س ل ی ل د ه ب ن ی ا. د ن ن ا م ب ه ب م ا گ ن ه ه چ ن ا ک م ک ی د ن ن ا د ب ه ک د ن ر ا د ز ا ی ن ن ا ب ا ی ر ا ز ا ب و د ن ا م ب ا ت س ی ا د ن ا و ت می ن ی ن ا ک م د ن ر ب چ ی ه د ن ر و خ می ت س ک ش. ت س ا ی گ ز ا ت و ا ی ح ا د ن م ز ا ی ن ه ک ت س ا ه د ی س ر ی ها ط ق ن )Weinreich,,1999 p )12 ن ا ک م د ن ر ب د م ی ن ح ن م. 2 ل ک ش ن ا ک م ی ا ر ب د ن ر ب ن ت خ ا س ی ز ا ف ج ن پ ل د م 5( ی ر و ح م ی اا ا شه ز ر ا ن ی و د ت ی ن ا ک م ر ه د ن ر ب ی ا ی ح ا ا ی و ن ت خ ا س د ن ی آ ر ف ر د ت س خ ن م ا گ ن آ و ن ا ک م. ت س ا د ن ر ب ن ی ا. د ش ا ب ه و ق ل ا ب ن ا ر گ ش د ر گ ی ا ر ب ر ت ر ب و ل ا ق ت ن ا ل ب ا ق ب ت ر م ر ا د ی ا پ د ی ا ب ا ه ش ز ر ا ن ا ک م ک ی ی ا ر ب د ن ر ب د ا ج ی ا ر د ز ا ف ج ن پ. 1 ل و د ج ل و ا ز ا ف ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی ا ه ه ی ص و ت و ر ا ز ا ب ی س ر ر ب و ل ی ل ح ت م و د ز ا ف د ن ر ب ت ی و ه ه ع س و ت م و س ز ا ف ز ا د ن ا م ش چ ل ا ق ت ن ا د- ن ر ب ی ف ر ع م م ر ا ه چ ز ا ف د ن ر ب ی ز ا س ه د ا ی پ و ا ر ج ا م ج ن پ ز ا ف ی ر گ ن ز ا ب و ی ب ا ی ز ر ا ن د ر ک ر و ت ی ن ا م 1 Trendsetter

7 ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ی ب ا ی ر ا ب ت ع ا و ن ی و د ت ی ز و ر م ا ر گ ش د ر گ و ی ر ت ش م ا ب ط ب ت ر م و ر ص ا ع م د ن ر ب چقدر که د ا د ر ا ر ق ر ظ ن د م ا ر ه ت ک ن ن ی ا د ی ا ب ی ز ا س د ن ر ب ل ح ا ر م ر د ی د ع ب ز ا ف د ش ل م ا ک ر ا ز ا ب ی س ر ر ب و ل ی ل ح ت ی ن ع ی ل و ا ه ل ح ر م ه ک ی م ا گ ن ه. د و ش می ه س ی ا ق م ش ی ا ب ق ر ا ب ه ن و گ چ و ت س ا ه ک ی م ا گ ن ه. ت س ا د ن ر ب ی ر ا م ع م و ت ی ز م م ر ه م ی ه ا ف م ز ا ف ن ی ا ی ا ه ت م س ق ن ی ر ت ت ی م ه ا ا ب ز ا ت س ا د ن ر ب ت ی و ه ه ع س و ت ی ل ک ش ه ب ی ر و ح م ای ه ش ز ر ا ه ک ن ی ا ا ت د ر ک ی ز ی ر ی پ و ه د ا د خ و س ر د ن ر ب ی و گ و ل ا ت ه ت ف ر گ م ا ی پ د ن ر ب ی ر و ح م ی ا ه ش ز ر ا. د ن ک ت ی و ق ت ا ر د ن ر ب ی ا ه ش ز ر ا د ی ا ب د ن ک ن ی م ض ت ا ر د ر ک ی و ر و م ا ی پ م ا ج س ن ا ه ک د ن ر ب ی ح ا ر ط ک ی. د ن و ش ل ق ت ن م م ج س ن م ی اا ا شه ز ر ا ر د ص خ ش م ت ر و ص ه ب د ی ا ب و د و ش می ه ت ش ا ذ گ ک ا ر ت ش ا ه ب ه و ق ل ا ب ن ا ی ر ت ش م و ن ا ع ف ن ی ذ م ا م ت ن ی ب ز ا د ن ا م ش چ ه ت ش ا د ا ر ر ی ز ت ا ی ص و ص خ د ی ا ب ن ا ک م ک ی د ن ر ب ی س ا س ح ا ی گ ت س ب ا و ک ی ق ل خ ر د ت ی ق ف و م ی ا ر ب. د و ش ن ا ی ب ی ر و ح م ی ا ر ب ز ا د ن ا ن ی ن ط ا ک ر ش و ن ا ع ف ن ی ذ ی ا ر ب ب ا ذ ج د ن م ت ر د ق ی ا ه ه د ی ا ه د ن ن ک ل ق ت ن م ز ی ا م ت م ل ا ق ت ن ا ل ب ا ق ی ن د ر ک ر و ا ب : د ش ا ب. ی ر ت ش م ت ی ز م م ر ه و د ن ر ب ت ی ص خ ش ) 6 ق ل خ. ت س ا ف د ه ی ا ه ر ا ز ا ب ا ب د ن ر ب ت ی ص خ ش ل م ا ع ت ن ا ز ی م ی ن ا ک م ر ه ی ا ر ب د ن ر ب د ا ج ی ا ر د ی د ی ل ک ی ا ه ر و ت ک ا ف ز ا ی ک ی ن ا ی ر ت ش م ت ا ط ا ب ت ر ا د ن ر ب ت ی ز م م ر ه. ت س ا ط ب ت ر م و ی ن غ ت ی ص خ ش ک ی ه ع س و ت ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ا ال م ا ک ن ا ک م ک ی ی ا ر ب د ن ر ب ه ک ی ی ا ه ی گ ژ ی و د و ش می ه ت س ا و خ ن ا ی ر ت ش م ز ا ن آ ر د ه ک ن ا ی ر ت ش م ق ی ق ح ت د ن ی آ ر ف ز ا ب ل غ ا و د ن ک می ع م ج د ن ر ب ک ی ا ب ا ر. د ن و ش می ه د ا ف ت س ا د ن ن ک ف ی ص و ت ا ر ن ا ک م ک ی ی ا ن ع م و د ه د می ه ئ ا ر ا ن ا ک م ک ی د ن ر ب ی ر ا م ع م د ا ج ی ا ) 7 )Morgan & Pritchard,,2004 p )22 ن ا ک م د ن ر ب ت ی ز م م ر ه. 3 ل ک ش ی ن ال ق ع ی ا ی ا ز م ه ا گ ی ا ج ل م ا ش ن ا ک م ک ی د ن ر ب ی د ی ل ک ی ا ز ج ا م ا م ت ه د ن ن ک س ک ع ن م د ی ا ب د ن ر ب ی ر ا م ع م ی ه ا ر ه ش ق ن ع ق ا و ر د د ن ر ب ی ر ا م ع م. د ش ا ب د ن ر ب ت ی ص خ ش ه ا ر م ه ه ب ی ن ع م ی ع ا د ت و ) ب ل ق ( ی س ا س ح ا ) ن ه ذ ( ی ا ی ا ز م و ن ت خ ا س ه ک ت س ا ه د ا ف ت س ا د ر و م ن ا ک م د ن ر ب ن ا ر ی د م م ا م ت ط س و ت د ن ا و ت می ه ک ت س ا ی ر ا ز ب ا و د ن ک می ی ی ا م ن ه ا ر ا ر ی ب ا ی ر ا ز ا ب و ه ع س و ت د ن ر ب ی ر ا م ع م د ا ج ی ا ی و ج و ت س ج ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ن ا ک م ی ا ه د ن ی ا ز ف ل ک ش ه ب. د و ش ع ق ا و ر ب ی ز و ر ی پ ی ا ر ب د ن ر ب. ت س ا ن ا ک م ک ی ی ل ص ا و ر د ا م د ن ر ب و ی ع ر ف ی ا ه د ن ر ب ه ع س و ت ر د ی ل ص ا ر ا ز ب ا ک ی د ن ر ب ی ر ا م ع م. د ن ت س ه ا ب ق ر

8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ر د د ن ر ب ت ا ط ا ب ت ر ا ل د م ) 8 ت ی ن ه ذ ر ی و ص ت و د ن ر ب ت ی و ه ه ک ی ن ع م ن ی ا ه ب. ت س ا ه ی و س و د ه ر ا و م ه ت ا ط ا ب ت ر ا و ت س ا ی ط ا ب ت ر ا د م ک ی ی ز ا س د ن ر ب ن ی ا ل د ا ع ت د ی ا ب ز ی ن ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ت ی ر ی د م. د ن ر ا د ر و خ ر ب ی ی ال ا ب ت ی م ه ا ز ا و د ر ه د ن ر ب و د ر ظ ن د م ا ر و د ه د ر ا ر ق ز ا ر ه و د ه د می خ ر ن ا ک م ر د ه ک چیزی هر د ش ا ب ه د ش ل ی ک ش ت ن آ ز ا ن ا ک م ه ک ی ز ی چ ر ه. د ش ا ب ه ت ش ا د ن آ ل ر ت ن ک ر د ی ع س ه ک ت س ا د ق ت ع م زیس کاوارات. د ن ک ممی م ل ق ت ن م ا ر ی م ا ی پ ن ا ک م ن آ د ن ر ب د ر و م ر د د و ش می م ا ج ن ا ن ا ک م ط س و ت ه چ ن آ : د ر ی ذ پ می م ا ج ن ا ت ر و ص و د ه ب ن ا ک م ک ی د ن ر ب ه ب ط و ب ر م ت ا ط ا ب ت ر ا ی ن ا م ز ت س ا ن ا ک م ک ی ی ا ه ت ی ل ا ع ف ی ط ا ب ت ر ا ر ث ا ر و ظ ن م : ه ی ل و ا ت ا ط ا ب ت ر ا ) 1 ی ل ص ا ف د ه ه ک ت ا ط ا ب ت ر ا ت ا م ا د ق ا ن ی ا ی ر ا د ا ر ا ت خ ا س ت خ ا س ر ی ز ی ا ه ه ژ و ر پ ی ط ی ح م ر ظ ن م ی ا ه ژی ت ا ر ت س ا : د و ش می م ی س ق ت ر ی ز ع ی س و ه ز و ح ر ا ه چ ه ب و ت س ی ن. ه ژ و ر پ ن ا ک م ر ا ت ف ر ی ن ا م ز ا س و ق ی ر ط ز ا ن ا ک م ک ی ر د ه ک ت س ا د ن م ف د ه و ی م س ر ت ا ط ا ب ت ر ا ر و ظ ن م : ه ی و ن ا ث ت ا ط ا ب ت ر ا ) 2 ی ا ه ت ت ت الی ع ف ه د ش ه ت خ ا ن ش ک ا ا ت ه ا ب م ز ال ا ا د د د ج م. د ه د می خ ر و گ و ل ز ا ه د ا ف ت س ا و ی ک ی ف ا ر گ ی ح ا ر ط ی م و م ع ط ب ا و ر ت ا غ ی ل ب ت ع ا و ن ا د ن ن ا م ی ب ا ی ا ر ا ز ا ب. د ش ا ب ن ا ک م ت ی ع ق ا و ر ت م ه م ه م ه ز ا و د ن ر ب ا ز ج ا ر ی ا س ا ب گ ن ه ا م ه ا ال م ا ک د ی ا ب ه ی و ن ا ث ت ا ط ا ب ت ز ا ه ک ت س ا ن ا ک م د ن ر ب ش خ ب ر ث ا ط ب ا و ر ل د م ) 9 ن و س ن ی ک ن ه. د د ر گ ی م ر ب ف ل ت خ م ن ا ع ف ن ی ذ ا ب ش خ ب ر ث ا ط ب ا و ر ق ی ر ط ز ا ی ر و ح م د ن ر ب ه ع س و ت ه ب ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ی ش خ ب ر ث ا ر و ح م ه ک ی ت ا م د خ : ی ل ص ا ت ا م د خ ط ب ا و ر : د ن ک می ی د ن ب ه و ر گ ه ت س د ر ا ه چ ه ب ا ر ط ب ا و ر ن ی ا ) Hankinson,2004, p )12 ی س ر ت س د : د ن ر ب ت خ ا س ر ی ز ط ب ا و ر ا ه ل ت ه و ی ح ی ر ف ت ی ا ه د ا د ی و ر و ع ی ا ق و ی ش و ر ف ه د ر و خ د ن ن ا م د ن ت س ه د ن ر ب ه ب ر ج ت د ن ر ب ی ط ی ح م ر ظ ن م و ط ی ح م ت ا م د خ. ن و ر د ن ا ی ر ت ش م و ن ا ک م ن ا ن ک ر ا ک و ن ی ن ک ا س ا ب ط ب ا و ر : ن ا ی ر ت ش م ا ب ط ب ا و ر ه ب 1 اا ا هه ن ا س ر ا ب ی ب ا ی ر ا ز ا ب و ک ی ن ا گ ر ا ط ا ب ت ر ا : ا ه ه ن ا س ر ا ب ط ب ا و ر ف ل ت خ م ت ال ی ح ص ت و ن ا ک م ش خ ب ر ث ا ط ب ا و ر. 4 ل ک ش ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ه ک ت س ا ) ن ا ک م ه ع س و ت ه ش ق ن و ن ا ک م ت ی و ه ( ی ر و ح م د ن ر ب ع و ر ش ه ط ق ن ن و س ن ی ک ن ه ب و چ ر ا ه چ ر د ق و ف ط ب ا و ر ق ی ر ط ز ا ی ر و ح م د ن ر ب ن ی ا. د و ش می ف ی ر ع ت د ن ر ب ت ی ع ق ا و د ن ر ب ه ا گ ی ا ج د ن ر ب ت ی ص خ ش ط س و ت د ن ا و ت ممی م ه ط ب ا ر ن ا ع ف ن ی ذ ا ب 1 Brand scape

9 ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ی ب ا ی ر ا ب ت ع ا و ن ی و د ت 1 م ه ا ب ن ا ک م د ن ر ب ی ز ا س م و ه ف م ر د س ی ز ت ا ر ا و ا ک و ن و س ن ی ک ن ه ط س و ت ه د ش ه ئ ا ر ا ب و چ ر ا ه چ و د. د ن ک می ر ا ر ق ر ب ط ا ب ت ر ا ه د ن ن ک ر ا ر ق ر ب ک ی ن ا و ن ع ه ب ن ا ک م د ن ر ب ه ب ) ( س ی ز ت ا ر ا و ا ک ه ک ی و ح ن ه ب د ن ت س ه ه ا گ ن د ن ک ممی م ت و ا ف ت م ه ک ی ی ی ل ا ح ر د د ن ر ب ی د ع ب چند هویت ب و چ ر ا ه چ و د ر ه ر د ا م ا. د ر گ ن می ی ط ب ا و ر د ر ک ی و ر ک ی ن ا و ن ع ه ب د ن ر ب ه ب ) ( ن و س ن ی ک ن ه و ی ن ا م ز ا س و ی ر ا د ا ا س ر ا ص ن ع ا ال ث ا ث م د ن ر ا د ی د ا ی ز ک ا ر ت ش ا ط ا ق ن ب و چ ر ا ه چ و د ن ی ا. ت س ا د و ه ش م ی اا ا ههه ه ژ و ر پ ن و س ن ی ک ن ه ب و چ ر ا ه چ ر د د ن ر ب ت خ ا س ر ی ز ط ب ا و ر و ی ر ت ش م ا ب ط ب ا و ر د ن ن ا م ه س ی ز ت ا ر ا و ا ک ب و چ ر ا ه چ ر د ی ت خ ا س ر ی ز ی د ر و م ی ا ه ه ع ل ا ط م ر ب ر ت ش ی ب ی ب ا ی ر ا ز ا ب ر د د و ج و م ت ا ی ب د ا ه ک ت س ا د ق ت ع م ن و س ن ی ک ن ه )Hankinson,2009, p )22 ت س ا د ص ق م ی ا ر ب ر ی و ص ت ن ت خ ا س ر ب ر ت ش ی ب ز ی ن ی ر گ ش د ر گ ت ا ی ب د ا و ت س ا ه د ر ک ز ک ر م ت ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ه ژ ی و ی ا ه ه م ا ن ر ب ق ف و م ن و س ن ی ک ن ه. ت س ا ی ل ا خ ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ی ا ر ب ک ی ر و ئ ت ب و چ ر ا ه چ ک ی جای درنتیجه. ت س ا ه د ر ک ز ک ر م ت ی ر گ ش د ر گ ی ا ه د ن ی أ ش ی پ د و خ ل د م ر د ) ( م ی س ق ت ه ت س د ج ن پ ه ب ا ر ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ه ز و ح ی ت ا ی ح. د ن ر ب ت ا ط ا ب ت ر ا د ن ر ب ی ر ب ه ر ن ا ع ف ن ی ذ ت ک ر ا ش م ی ن ا م ت ر ا پ د ن ی ب ی گ ن ه ا م ه ن ا ک م ک ی ا ب ن ا ی ر ت ش م ه ج ا و م و ی ی و ر ا ی و ر ی ا ه ه ز و ح ) ن ی ا. د ن ه د می ل ک ش ا ر ن ا ک م ک ی ز ا د و خ ک ر د س ا م ت ه ز و ح ه س ق ی ر ط ز ا د ا ر ف ا ل م ا ش اا ا ههه ه ج ا و م برند فرهنگ : د ن ک ممی م د ر ا و م : ت س ا ر ی ز ق ی ر ط ز ا ن ا ک م ک ی ز ا ا ه ن آ ه د ا ف ت س ا ه و ح ن و م د ر م ه ت ش ا ب ن ا ی ا ه ه ب ر ج ت ق ی ر ط ز ا ه د ش د ا ج ی ا ی ا ه ت ی ن ه ذ و ا ه ک ا ر د ا ع ا و ن ا ه م ا ن ر ب ی ا ه ت س ا ی س ر ا ث ا ق ی ر ط ز ا ه ر ی غ و ی ر ب خ ی ا ه ش ر ا ز گ ی ش ا ق ن ن ا ت س ا د م ل ی ف د ن ن ا م ن ا ک م د ر و م ر د ا ه ه ئ ا ر ا ف ل ت خ م ص 1931 ی ر د ن ا و ی د ( ی ر ه ش ی ح ا ر ط و ی ز ی ر ه م ا ن ر ب د ن ن ا م ه د ش ی ز ی ر 2 ص ص ی ص ال خ ا و ی ر د ن ا و ی د ص ص ی ص ال خ ا. ) ن آ د ا ع ب ا و ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ی س ر ر ب ه ب ی د د ع ت م ن ا ر گ ش ه و ژ پ ت ف گ ن ا و ت می ی ل ک ر و ط ه ب س ا س ا ن ی ا ر ب. د د ن ا هه ه ت خ ا د ر پ ی ن ح ن م ن ا ک م ت ر ه ش س ی ر ت ا م ن و ت ل د ی م ل د م : ز ا د ن ت ر ا ب ع ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ی ا ه ل د م ن ی ر ت م ه م ز ا ی خ ر ب ک ی د ن ر ببب ب ب د م اا ا ه ر ه ش ر ب ا ززی ز ا س د ن ر ب شی ن ا د ه ز و ح ر د ا ذ ه ع م. د ن ر ب ش خ ب ر ث ا ط ب ا و ر ل د م د ن ر ب ت ا ط ا ب ت ر ا ل د م ی ز ا ف ج ن پ ل د م ن ا ک م هه ه ا گ جای ه و ح ن و ا ه ر ا ک ه ا ر ا ه ت س ا ی س و چینی ای ه د ن ر ب ر ب ا زی ا س د ن ر ب بررسی ه ب نیز ر ن ر و ج ب ر ا م ا و گ ر ب ف و ل ا ا ر پ ا ه ن ت هه ه ئ ا ر ا اا ا ه ر ه ش ر ب ا ززی ز ا س د ن ر ب ت ت ه ج ی ی و گ ل ا و ل د م ب و چ ر ا چ ه ن و گ هیچ ن ک ولی. د ن ا ه ت خ ا د ر پ د ن ر ب ) ابی ی عیت ق و م ( بی ا ی ن ی ب ی اا ا شه ه و ژ پ ه ن ی ش ی پ ه د ن ه د ن ا ش ن ر ی ز ل و د ج ت. س ا ه د دی ر گ ن. د ش ا ب می ا ه ر ه ش ر ب ا ی ز ا س د ن ر ب و ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ا ب ط ب ت ر م ی ل ل م ل ا ا ه ر ه ش ر ب ا زی ا س د ن ر ب و ن ا ک م زی ا س د ن ر ب ا ب ط ب ت ر م لی ل م ل ا بین ای ه ش ه و ژ پ ه ن پیشی. 2 ل و د ج ن ا و ن ع ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ط ب ت ر م ی ا ه ش ه و ژ پ Bayraktar & Uslay, 2016), (Kavaratzis, Warnaby, & Ashworth, 2015), (Riza, 2015), (Roll, 2015), (Zenker & Jacobsen, 2015), (Anttiroiko, 2014), (Gulsrud, 2014), (Musterd & Kovacs, 2013), (Aitken & Campelo, 2011), (Dinnie, 2011), (Hanna & Rowley, 2011), (Harris & Williams, 2011), (Morgan, Pride, & Pritchard, 2011), (Davis, 2010), (Hankinson, 2009), (Anholt, 2007, 2009), (Kavaratzis, 2004, 2009), (Kapferer, 2008), (Koo, 2008), (Ind & Bjerke, 2007), (Roll, 2006), (Blain, Levy, & Ritchie, 2005), (Tybout & Calkins, 2005), (Morgan, Pritchard, & Pride, 2004), (Coshall, 2000), (Tapachai & Waryszak, 2000), (Weinrich, 1999), (Hamm & Muttagi, 1998), (Gold & Ward, 1994), (Paddison, 1993) (Bayraktar & Uslay,,)2016 (Berg & Björner,,(2014 (El-Shakhs,,(2014 (Sorensen & Okata Eds, (2011 ا ه ر ه ش ر ب ا ی ز ا س د ن ر ب ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م 1.antecedents

10 ی) ر گ ش د ر گ ی) ا ه ن و ک آی ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ه ر ه ش ر ب ا ی ز ا س د ن ر ب ی ها ن می ز ی ر و ئ ت ی م ی ا د ا ر ا پ ل د م س و ا ر ت س ا د ن م ا ظ ن ت ف ا ی ه ر س ا س ا ر ب و های 1 ن می ز ی ر و ئ ت ر ب ی ن ت ب م و ی ف ی ک ش ه و ژ پ ش و ر ی ا ن ب م ر ب ه ک ر گ ی د ی ش ه و ژ پ ر د ل ی ذ ی اا ا ههه ه ل و ق م د ی د ر گ م ا ج ن ا ی ب ا خ ت ن ا ی ر ا ذ گ د ک و ی ر و ح م ی ر ا ذ گ د ک ز ا ب ی ر ا ذ گ د ک ی ل ص ا م ا گ ه س ر د ن ی ب ر و ک و. د ی د ر گ ن ی ی ب ت ی م ی ا د ا ر ا پ ل د م س پ س و ج ا ر خ ت س ا ه ل و ق م ر ه ش د ر ف ه ب ر ص ح ن م ت ی و ه ی ر ه ش ی ر و آ و ن ی ر ه ش ت س ی ز ی ر ه ش م ظ ن ا ز ف ا م ه ب ی ک ر ت ی ز ا س گ ن ه ر ف ی ر ه ش ی ا ه ن ا ش ن ) ی ر ه ش ی ز ا س د ن ر ب ی ی ا ی و پ اد ی ز ن ا گ د ن ن ک د ی زد ا ب ه ب ز ا ی ن ر و ش ک ز ا ی ن د د ع ت م ن ا ع ف ن ی ذ ) ه و ب ن ا ی ب ه ذ م ی ا ه ش ز ر ا ی د ا ص ت ق ا ط ی ا ر ش ی ت ل و د ی اا ا ایته م ح ی ر ه ش ی ز ا س د ن ر ب ز ا ی ر ه ش ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن ر ب ت ی ن ه ذ ی ل ا م مین أ ت م ی ه ا ف م ز ا ه د ش ج ا ر خ ت س ا ی ا ه ه ل و ق م. 3 ل و د ج م و ه ف م ر ه ش ز ا د ن ا م ش چ ر ه ش ص خ ا ش ر ی و ص ت ر ه ش د ر ف ه ب ر ص ح ن م ت ی و ه ر ه ش ی م و ب و ی ن ا ر ی ا ت ی و ه ر ه ش ی خ ی ر ا ت ی ا ه ش ز ر ا ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ی ر ه ش ی ر و آ و ن ی ر ه ش ت س ی ز ی ر ه ش م ظ ن ا ه ری ب ر ا ک ی ی ا ز ف ا م ه ه ع م ا ج د ا ر ف ا ن ا ی م ر د ر ه ش د ن ر ب ی ع ا م ت ج ا ش ر ی ذ پ ه ع م ا ج د ا ر ف ا ن ا ی م ر د ر ه ش د ن ر ب ی گ ن ه ر ف ش ر ی ذ پ ) ن ی ن س ه م ه ( ر ه ش ه ب ه ع م ا ج ت ا ق ب ط ه م ه ی د ن م ق ال ع ش ی ا ز ف ا ی ا ت س ا ر ر د ی ز ا س گ ن ه ر ف ر ه ش د ن م ش ز ر ا ی خ ی ر ا ت ی ا ه ا ن ب ر ه ش ز ی ا م ت م و ه ت س ج ر ب ن ی و ن ی ا ه ا ن ب ی ر ی ذ پ ر و ا ب ت ه ج ک چ و ک ی ت ا غ ی ل ب ت ی ا ه ن ا م ل ا ع ا و ن ا ع ی ز و ت و ر ی ث ک ت ه ب ه ع م ا ج د ا ر ف ا ق ی و ش ت ر ه ش د ن ر ب ر ه ش د ن ر ب ط س و ت ی ر ا ج ت ن ا ش ن و م ا ن ش ق ن ی ا ف ی ا د ن ر ب ی ی ا ی و پ ی ت ب ا ق ر ط ی ا ر ش ر د ی ز ا س د ن ر ب ن ا ر گ ش د ر گ ه و ب ن ا ه ب ز ا ی ن ی ت ب ا ق ر ر ی غ ه و ب ن ا ر ا ز ا ب ن ا ه ج ه ب ی ف ر ع م ی ا ر ب ا ه ر ه ش ی م ا م ت ی ا ر ب ت و ل ی ا پ ی ج ر ا خ ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ی ل خ ا د ز ا ی ن ن ا ر ه ت ر ه ش ن ا ن ک ا س : م ی ق ت س م ن ا ف ن ی ذ ن ا ر ه ت ز ا ر ی غ ن ا ر ی ا ر گ ی د ی ا ه ر ه ش ن ک ا س : م ی ق ت س م ر ی غ ن ا ع ف ن ی ذ ر گ ی د ی ا ه ر و ش ک م ی ق م ن ا ی ن ا ر ی ا : م ی ق ت س م ر ی غ ا ال م ا ک ن ا ع ف ن ی ذ ر ه ش ی ب ه ذ م ی ا ه ش ز ر ا ن ی ی ب ت ی د ا ص ت ق ا ت ا ب ث ت ه ج ر د ب س ا ن م ی ر ا ذ گ ی ش م و ط خ ا ه ه ر و د ت ل و د ی ا ر ب ع و ض و م ت ی م ه ا و م و ه ف م ن ی ی ب ت ه م ه ر د ی ر ه ش ی ز ا س د ن ر ب پروژه از حمایت ی ج ر ا خ و ی ل خ ا د ی ا ه گذاری ه ی ا م ر س ب ذ ج ی ا ر ب ی ت ل و د ی ا ه ایت م ح ر ه ش ی ز ا س د ن ر ب ه ب ی ر ه ش ن ا ر ی د م د ا ق ت ع ا ت ا ق ی ق ح ت ر ب ی ن ت ب م ی ر ی گ م ی م ص ت ی ل م و ی ل ل م ل ا ن ی ب ی س ا ن ش ر ا ز ا ب ی ل خ ا د ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ب ذ ج 1 Grounded Theory

11 ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ی ب ا ی ر ا ب ت ع ا و ن ی و د ت ی ر ه ش ی ز ا س د ن ر ب ه ب ی م و م ع ر و ا ب ر د د م آ ر س د ن ر ب ک ی ه ب ر ه ش ل ی د ب ت ه ع م ا ج ن ا ه ذ ا ن ا ع ف ن ی ذ ن ی ب ی ز ا س د ا م ت ع ا ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ه ش ی ز ا س د ن ر ب ی ا ر ب ا ی و پ ک ی ژ ت ا ر ت س ا ه ب ال ا ب ت ی ف ی ک ا ب ی ت ا م د خ ه ت س ب ه ئ ا ر ا ر ه ش د ن ر ب ن ا ی م ا ح ت ا غ ی ل ب ت ر ا د ی ا پ ی ی ا ز د م آ ر د ه و ق ل ا ب د ص ق م ک ی ه ب ر ه ش ل ی د ب ت ر گ ش د ر گ ب ذ ج ه ن ی ز ه ش ه ا ک ی ر ه ش ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ) س ن ا ن ی ا ف ( ی ج ر ا خ ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ب ذ ج ر ه ش د ن ر ب ت ی و ه ص و ص خ ر د م د ر م ر د ر و ا ب د ا ج ی ا ر ه ش د ن ر ب ه ب د ا م ت ع ا ی ا ت س ا ر ر د د ا ر ف ا ی ا ر ب ه ز ی گ ن ا د ا ج ی ا ه ع م ا ج ت ا ق ب ط ه م ه ی ا ر ب ه و ق ل ا ب ف د ه ک ی ن ا و ن ع ه ب ر ه ش ل ی د ب ت م د ر م ی ا ر ب ی ر ه ش د ن ر ب ت ی و ه ز ا ب س ا ن م ی ز ا س ت ی ن ه ذ م د ر م ن ی ب ر د ر ه ش د ن ر ب ی ها ن ا س ر ی ز ا س گ ن ه ر ف ی م و م ع ن ا ه ذ ا ر د د ن ر ب ت ب ث ت ت ه ج ب ا ذ ج و ص خ ا ش ی ا ه د ا د ی و ر ی ر ا ز گ ر ب ن د ش ی ی ا ه ن ز ا ل ب ق ن ا ع ف ن ی ذ ن ی ب ت ی ز م ه ئ ا ر ا ن د ش ی ی ا ه ن ز ا ل ب ق ن ا ع ف ن ی ذ ن ی ب ی ز ا س د ا م ت ع ا ا ه ن آ ه ب ت ی ف ی ک ا ب ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ت ه ج ر د م د ر م ن ا ی م ر د ر و ا ب د ا ج ی ا ف ا د ه ا ه ب ی ب ا ی ت س د ر د ر ه ش ت ی ق ف و م ز ا ی ش ا ن ک ر ا د م و د ا ن س ا ه ئ ا ر ا م د ر م م د ر م د ا م ت ع ا د ر و م ه ر ب خ ن ا ر و ا ش م و ن ا ر ی د م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ی و پ و ع م ا ج ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ه د ن ی آ ر د ر ه ش د ن ر ب ه ع س و ت ی ا ر ب ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ه ن ا ه و ژ پ ه د ن ی آ ی ا ه ه م ا ن ر ب ن ی و د ت ر ه ش د ن ر ب ) ن ا ی م ا ح ( ن ا ی ر ت ش م ت ی ا ض ر ب ل ج ی ا ه ر ا ک ه ا ر ن ی و د ت ه د ش ن ی و د ت ت ا م د خ ل م ا ک ه ت س ب ه ئ ا ر ا ل ع ف ل ا ب ن ا ی ر ت ش م ی ا ر ب ب و ل ط م ه ب ر ج ت د ا ج ی ا ل ع ف ل ا ب ن ا ی ر ت ش م ه ب ا ه ن آ ل ی د ب ت و ه و ق ل ا ب ن ا ی ر ت ش م ی ا ر ب ه ز ی گ ن ا د ا ج ی ا ر ه ش ی ف ر ع م و ی ن ا س ر ی ه ا گ آ ی ز ا س گ ن ه ر ف ی ا ر ب ت ا غ ی ل ب ت ی ر ه ش ر ا د ی ا پ ی ا ه د م آ ر د ه ع س و ت د ص ق م د ن ر ب ک ی ه ب ر ه ش ل ی د ب ت ر گ ش د ر گ ب ذ ج ه ن ی ز ه ش ه ا ک ی ر ه ش ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ه ب د و خ ی ز ا س د ن ر ب ی ز ا س د ن ر ب د ن ی ا ر ف ن ا م ه ش ه و ژ پ ن ی ا ی ل ص ا ه د ی د پ ی ها ن می ز ی ر و ئ ت ی م ی ا د ا ر ا پ ل د م ر د ق و ف ی ا ه تحلیل ی ا ن ب م ر ب ل ی ذ ل د م ر د ی ل ص ا ه د ی د پ ن ی ا ر گ ه ل خ ا د م ط ی ا ر ش و ی ها ن می ز ط ی ا ر ش ی ل ع ط ی ا ر ش و د ش ا ب می ا ه ر ه ش ر ب ا د. د ر گ می ه ئ ا ر ا ز ی ن ا ه ر ه ش ر ب ا ی ا ر ب ی ز ا س د ن ر ب ج ی ا ت ن ن ی ن چ م ه. ت س ا ه د ی د ر گ ه ئ ا ر ا

12 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی س ا ن ش ش و ر های ن می ز ی ر و ئ ت ی م ی ا د ا ر ا پ ی ئ ا ه ن ل د م. 5 ل ک ش ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ل ا ع ف ن ا ص ص خ ت م و ن ا ر ی د م لیه ک ش ه و ژ پ این ری ا م آ ه ع م ا ج. ت س ا ی گ ت س ب م ه ی- ف ی ص و ت ش ه و ژ پ ع و ن ز ا ر ض ا ح ش ه و ژ پ ی س ا ن ش ش و ر ه ب ه ج و ت ا ب ش ه و ژ پ ن ی ا ر د. د ن ش ا ب می ری ه ش ت ی ر ی د م و ریزی ه م ا ن ر ب ه ز و ح ر د ز ا ش و ر ی ر ی گ ه ن و م ن ل ا ر ک و ک فرمول از ی ر ا م آ ه ن و م ن ن ی ی ع ت ی ا ر ب ی ر ا م آ ه ع م ا ج ن د و ب د و د ح م ا ن ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه د ی د ر گ ه د ا ف ت س ا ی ف د ا ص ت ی ب ی ک ر ت ه م ا ن ش س ر پ ز ا ا ه ه د ا د ی ر و آ د ر گ ت ه ج ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ه د ا ف ت س ا د و د ح و ت س ا ه د ش ن ی ب ه م ا ن ش س ر پ ل ی ل ح ت و ری ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ی ا ن ب م ر ب ش ه و ژ پ ن ی ا ر د ت ا ع ال ط ا ل ی ل ح ت ش و ر. ت س ا ه د ی د ر گ ع ی ز و ت ن ا ع ف ن ی ذ ر ی س م ه ن و م ن ویت ر ک ری ا د ا ن ع م ن و م ز آ همچنین و ) KMO( ه ن و م ن کفایت ه ز ا د ن ا. د ش ا ب می LISREL و SPSS ی ا ه ر ا ز ف ا م ر ن ر د ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل ر ز ی ل ر ا ز ف ا م ر ن ر د ن ی ن چ م ه. ت ف ر ی ذ پ م ا ج ن ا SPSS ز ا ز ف ا م ر ن ط س و ت فی ا ش ت ک ا لی م ا ع تحلیل ر د نیز ت ل ت ر ا ب. د ی د ر گ ط ا ب ن ت س ا ن و ن ک م ی ا ه ر ی غ ت م ی ا ه ا ط خ و ا ه س ن ا واری ی ل م ا ع ی ا ه ر ا ب ر ی د ا ق م ا ه ر ی غ ت م ن ی ب س ن ا ی ر ا و گ و ی گ ت س ب م ه ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ا ه ر ه ش ر ب ا ی ز ا س د ن ر ب ی م و ه ف م ل د م ی م ک ن و م ز آ ) 1 ی ر و آ ع م ج ر و ظ ن م ه ب. د ی د ر گ آزمون تهران ر ه ش ر د اا ا هه د ا د ر ب ی ن ت ب م ی ر و ئ ت ز ا ج ر خ ت س م ی م و ه ف م ل د م و اا ا هه د ا د. د د ش ا ب می ی ل ص ا ل ا ؤ س 2 4 ل م ا ش ق ی ق ح ت ن ی ا ه م ا ن ش س ر پ. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ه م ا ن ش س ر پ ز ا ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت ی ا ر ب ت ا ع ال ط ا. ت س ا ه د ش ر ک ذ ل م ا ک ت ر و ص ه ب ر ی ز ل و د ج ر د ه م ا ن ش س ر پ ت ال ا ؤ س ج ا ر خ ت س ا ع ب ا ن م

13 ر) ت گ ر ز ب ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ی ب ا ی ر ا ب ت ع ا و ن ی و د ت ر ی غ ت م ی ز ا س د ن ر ب ی ی ا ی و پ ر و ش ک ز ا ی ن ) ه و ب ن ا ی ر گ ش د ر گ ( د ا ی ز ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ه ب ز ا ی ن ر ه ش د ر ف ه ب ر ص ح ن م ت ی و ه ی ر ه ش ی ر و آ و ن ی ر ه ش ت س ی ز ی ر ه ش م ظ ن ا ز ف ا م ه ب ی ک ر ت ی ز ا س گ ن ه ر ف ی ر ه ش ) ا ه ن و ک ی آ ( ی ا ه ن ا ش ن ر ا د ی ا پ ی ی ا ز د م آ ر د ه و ق ل ا ب د ص ق م ک ی ه ب ر ه ش ل ی د ب ت ر گ ش د ر گ ب ذ ج ی ا ه ه ن ی ز ه ش ه ا ک ی ر ه ش ر ا د ی ا پ ه ع س و ت م ی ه ا ف م ز ا ه د ش ج ا ر خ ت س ا ی ا ه ه ل و ق م. 4 ل و د ج د ا م ن PB ه م ا ن ش س ر پ ر د ت ال ا ؤ س ه ر ا م ش 3-1 ع م ج NK NB HM NS ZS NS TH FS NS DP MB HG TP ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ن و م ز آ ی ا ر ب و ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ز ا ن و ن ک م ی ا ه ر ی غ ت م ت خ ا ن ش ر و ظ ن م ه ب ت م س ق ن ی ا ر د ی ر ا د ا ن ع م ن ی ا ی ا ه ر ی غ ت م ن ی ب ط ب ا و ر ی س ر ر ب ر و ظ ن م ه ب ن ی ن چ م ه. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ی د ی ی ا ت ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ز ا ق و ف ل د م ش ز ا ر ب. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ز ا ن و ن ک م ی ا ه ر ی غ ت م ت خ ا ن ش ر و ظ ن م ه ب ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ) / 9 8 و ط ب ا و ر ق ی ق ح ت د ش ا ب 0/3 ر ت ش ی ب د ی ا ب ه د م آ ت س د ب ی ل م ا ع ر ا ب ن و ن ک م ر ی غ ت م ک ی ن ا و ن ع ه ب ا ه ن آ ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د و ا ه ر ی غ ت م ش ه ا ک ر و ظ ن م ه ب ه ی ل ک ه ل ح ر م ن ی ا ر د. ت س ا ه د ش ه د ا د ر ا ر ق ر ظ ن د م و ی ی ا س ا ن ش 0/5 ز ا ر ت ش ی ب ی ل م ا ع ی ا ه ر ا ب ش ه و ژ پ ن ی ا ر د ه ک. ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن آ ج ی ا ت ن ه ک ه د ش ل و ا ه ب ت ر م ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت د ن ی ا ر ف د ر ا و ل د م ی ل ع ط ی ا ر ش ط و ب ر م ل د م ی ل ع ط ی ا ر ش ه ب ط و ب ر م ت ال ا ؤ س ی ا ر ب KMO و ت ل ت ر ا ب ن و م ز آ. 5 ل و د ج KAISER - MEYER - OLKIN MEASURE OF SAM PLING ADEQUACY. BARTLETT S TEST OF SPHERICITY APPROX CHI SQUARE D F SIG. 1 / KMO ن ا ز ی م ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ب س ا ن م ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ی ا ر ج ا ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ت ت ال ا ؤ ا س ی ا ر ب اا ا هه د ا د ت ف گ ن ا و ت می ) 0/5 ز ا ر ت م ک ( ت ل ت ر ا ب ن و م ز آ ی ر ا د ا ن ع م د د ع و ) 0/7 ز ا ه ی ل و ا ت ا ک ا ر ت ش ا. 6 ل و د ج PB1 PB2 PB3 PB4 NK1 NK2 NK3 NK4 NK5 NB1 NB2 NB3 INITIAL EXTRACTION 0 / / / / / / / / / / / / ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م

14 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ف ل ؤ م ه ی ل و ا ل ک د ص ر د د ص ر د ه ب دد. د ش ا ب ممی م PB3 لل ل ا ؤ س ز ج ب ی ل م ا ع ل ی ل ح ت د ن ی ا ر ف ر د ه ز و ح ن ی ا ت ال ا ؤ س ت ی ر ث ک ا ن د و ب ب س ا ن م ه د ن ه د ن ا ش ن ت ا ک ا ر ت ش ا ل و د ج ک ا ر ت ش ا ت ی س ن ی ا ر ا د ه ک ی ل ا و س ه م ا د ا ر د. د ش ا ب می ر ت ش ی ب 0/5 ز ا ت ال ا ؤ س ر ی ا س ت ا ک ا ر ت ش ا د د ع ه ک ن ی ا ت ل ع ت س ا ی رر ر ینت ی اا ا پ. د د ر گ 0/5 ز ا ر ت ال ا ب ه د ن ا م ی ق ا ب ت ال ا ؤ س ت ا ک ا ر ت ش ا ت ب س ن ا ت د د ر گ می ا ر ج ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ه ر ا ب و د و د د ر گ می ف ذ ح ب ی ت ر ت س ن ا ی ر ا و ی م ک ا ر ت ه د ش ن ی ی ب ت س ن ا ی ر ا و. 7 ل و د ج ه ی ل و ا ج ا ر خ ت س ا ل ک د ص ر د س ن ا ی ر ا و د ص ر د ی م ک ا ر ت س ک ا م ی ر ا و ش خ ر چ ز ا د ع ب ج ا ر خ ت س ا ل ک د ص ر د س ن ا ی ر ا و د ص ر د ی م ک ا ر ت 9 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ن ی ا و د ه د می ل ی ک ش ت ا ر ل م ا ع ه س جمعا ا سؤاالت ن ی ا ه ک د ه د می ن ا ش ن ه د ش ن ی ی ب ت س ن ا ی ر ا و ل ک ل و د ج ه ب ر د ل م ا ع ه س ب س ا ن م ی ی ا و ر ه د ن ه د ن ا ش ن ع ق ا و ر د ه ک مینماید ش ش و پ و ن ی ی ب ت ا ر ی ل ع ل م ا و ع ه ز و ح س ن ا ی ر ا و د ص ر د 9 6 2/ 9 0 د و د ح ل ص ا ح ج ی ا ت ن. ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ل ا ؤ س 1 1 ع و م ج م ر د ه د ن ز ا س ل م ا و ع ش ج ن س ی ا ر ب. ت س ا ه ز و ح ن ی ا ت ال ا ؤ س ر ا ظ ت ن ا ه ک ر و ط ن ا م ه ی ل ک ر و ط ه ب. ت س ا ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ر ی ز ل و د ج ر د SPSS ز ا ز ف ا م ر ن ط س و ت ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ز ا ن و م ز آ ن ی ن چ م ه و )KMO( ه ن و م ن ت ی ا ف ک ه ز ا د ن ا. د ن د ش ی د ن ب ه ق ب ط د ع ب 3 ر د ف ذ ح ز ا د ع ب ه د ن ا م ی ق ا ب ه ی و گ 1 1 ت ف ر می ط س و ت ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ر د ز ی ن ت ل ت ر ا ب ه ن و م ن ت ی و ر ک ی ر ا د ا ن ع م برابر ترتیب ه ب SPSS ن ی ی ا پ ی گ ت س ب م ه و ط ب ت ر م ل م ا و ع ا ب ا ه ه ی و گ ی ال ا ب ی گ ت س ب م ه ه د ن ه د ن ا ش ن ی ل م ا ع ه ت ف ا ی ش خ ر چ س ی ر ت ا م. ت س ا 0/0 0 0 و 0/2 8 ا ه ن آ ی ا ه ر ا ب ه چ ا ب و ی ت ال ا و س ه چ ه ک د ه د می ن ا ش ن ه ز و ح ن ی ا ی ل م ا ع س ی ر ت ا م ه م ا د ا ر د. ) ا ر گ ا و ی ی ا و ر ( ت س ا ل م ا و ع ر ی ا س ا ب ی ل م ا ع ل ل م ا ع ل ل ي ل ح ت ش و ر ز ا س س ا ي ق م ن ن ي ا ي ي ل م ا ع رر ر ا ت خ ا س ي س ر ر ب ر و ظ ن م به. د ن ت س ه ط ب ت ر م ه د ش ی ی ا س ا ن ش ی ا ه ل م ا ع ن ی ا ه ب د. ش ه د ا ف ت س ا س ک ا م ي ر ا و ش خ ر چ ي ل ص ا ه ف ل ؤ م ل ی ل ح ت ش و ر ا ب ي ف ا ش ت ک ا ه ت ف ا ی ش خ ر چ ی ل م ا ع س ی ر ت ا م. 8 ل و د ج PB1 PB2 PB3 PB4 NK1 NK2 NK3 NK4 NK5 NB1 NB2 PB 0/ / / / / / / / / / /3 9 0 NK 0/ / / / / / / / / / /1 4 0 NB 0/ / / / / / / / / / /0 7 7

15 ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ی ب ا ی ر ا ب ت ع ا و ن ی و د ت ز ی ن ن آ ) ه ت س ب ا و ی ا ه ر ی غ ت م ( ج ی ا ت ن و ) ی ج ن ا ی م ی ا ه ر ی غ ت م ( ل د م ی ل ص ا د ن ی ا ر ف ه ب ط و ب ر م ت ال ا ؤ س ی ا ر ب ش و ر ن ی م ه ا قا ی ق د د. و ش می ی ش و پ چشم قسمت ن ی ا ر د ا ه ن آ ر ا ر ک ت ز ا ه ک ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ر ا ک ب ش ه و ژ پ ی ا ه ر ی غ ت م ی د ی ی ا ت ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ) 2-1 ت ر و ص ه ب LISREL ز ا ز ف ا م ر ن ط س و ت ش ه و ژ پ ی ا ه ر ی غ ت م ک ی ر ه ی د ی ی ا ت ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ز ا ل ص ا ح ج ی ا ت ن ش خ ب ن ی ا ر د ی اا ا له ل ل د م ن ی ا ا ی آ ه ک ت س ا ن ی ا ی س ا س ا ل ا ؤ س ا ه ل د م ز ا م ا د ک ر ه ی س ر ر ب ر د. ت س ا ه د ش ه د ر و آ ر ی غ ت م ر ه ی ا ر ب ه ن ا گ ا د ج ی اا ا صه ص ص خ ا ش ر ی خ ا ی د ر ا د ی ن ا و خ م ه ی م و ه ف م ل د م ا ب ق ی ق ح ت ی ا ه ه د ا د ا ی آ ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب ت س ا ب س ا ن م ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ر د ه د ش د ر و آ ر ب س ی ر ت ا م ت ا ر و ذ ج م ع و م ج م ل ک ه ب ل د م ط س و ت ه د ش ن ی ی ب ت ت ا ر و ذ ج م ع و م ج م ت ب س ن ش ز ا ر ب ی ئ و ک ی ن ر ه ی ل ک ر و ط ه ب. د ه د می ن ا ش ن ه د ش ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ی ا ه ه د ا د ا ب ا ر ل د م ک ی ش ز ا ر ب ت ر د ق و مینماید ه ب س ا ح م ا ر ه ع م ا ج ن ی ا ه کککککک ک کک ک ک ل ب د ن ت س ی ن ن آ ی گ د ن ز ا ر ب م د ع ا ی ل د م ی گ د ن ز ا ر ب ل ی ل د ی ئ ا ه ن ت ه ب ل د م ی ا ر ب ه د م آ ت س د ب ی ا ه ص خ ا ش ز ا ک ی. د و م ن ر ی س ف ت م ه ا ب و ر گ ی د ک ی ر ا ن ک ر د د ی ا ب ا ر ا ه ص خ ا ش د ر ا د ن ا ت س ا ن ی م خ ت حالت در ی ل ع ی ا ه ر ی غ ت م ل و ا ه ب ت ر م ی ل م ا ع ل ی ل ح ت. 6 ل ک ش ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ر د ل د م ی ل م ا ع ی ا ه ر ا ب. د ن ر ا د ه ط و ب ر م ر ی غ ت م ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ل د م ب س ا ن م ر ا ی س ب ش ز ا ر ب ز ا ی ک ا ح ل د م ب س ا ن ت ی ا ه ص خ ا ش س ن ا ی ر ا و ن ی ی ب ت و ح ی ض و ت ر د ا ر ا ه ه ی و گ ا ی و ا ه ر ی غ ت م ز ا ک ی ر ه تأثیر ن ا ز ی م د ر ا د ن ا ت س ا ن ی م خ ت ت ل ا ح ا ی متغیر نمرات

16 لل) ل ا ؤ س ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ( )) ( ( ( ر گ ه د ه ا ش م ر ی غ ت م ر ه ی گ ت س ب م ه ن ا ز ی م ه د ن ه د ن ا ش ن ی ل م ا ع ر ا ب ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. د ه د می ن ا ش ن ی ل ص ا ل م ا ع. ت س ا ) ا ه ل م ا ع ( ن و ن ک م ر ی غ ت م ا ب ) ه م ا ن ش س ر پ ی ل م ا ع ر ا ب ی ا ر ب. د و م ن ه د ه ا ش م ا ر ق ی ق ح ت ت ال ا ؤ س ز ا ک ی ر ه ی ل م ا ع ی ا ه ر ا ب ن ا و ت می ق و ف ل ک ش ه ب ه ج و ت ا ب ل و ا لل ل ا ؤ س د ص ر د 3 6 ا با ی ر ق ت ی ز ا س د ن ر ب ی ی ا ی و پ ل و ا ل ا ؤ س ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. ت س ا 0/9 7 ی ل م ا ع ر ا ب ی ا ر ا د ی ز ا س د ن ر ب ی ی ا ی و پ د ع ب ر د ت س ا ا ط خ ر ا د ق م ز ی ن 0/7 3 ر ا د ق م. د ن ک می ن ی ی ب ت ا ر ی ز ا س د ن ر ب ی ی ا ی و پ ل م ا ع س ن ا ی ر ا و ز ا واریانسی مقدار ( ط س و ت ه ک ن ی ب ی ر ت ش ی ب ی گ ت س ب م ه و ر ت ال ا ب ن ی ی ع ت ب ی ا ر ض د ش ا ب ر ت م ک ا ط خ ر د ق چ ر ه ه ک ت س ا ح ض ا و ت س ی ن ن ی ی ب ت ل ب ا ق ل و ا ل ا ؤ س د د ع ه ب ه چ ر ه ه ک ت س ا 1 و 0 م ی ب ی د د ع ن ی ی ع ت ضرایب مقدار. ) د ر ا د د و ج و ه ط و ب ر م ل م ا ع و ل ا ؤ س ی ا ه ر ی غ ت م و ی ج ن ا ی م ی ا ه ر ی غ ت م ی ا ر ب ش و ر ن ی م ه ا قا ی ق د. د د ر گ می ر ت ش ی ب س ن ا ی ر ا و ن ی ی ب ت ر ا د ق م د. د ر گ می ر ظ ن ف ر ص ت م س ق ن ی ا ر د ا ه ن آ ه ئ ا ر ا ز ا ه ک ت س ا ه ت ف ر گ ل د م ه ت س ب ا و ک ی د ز ن 1 ر ی س م ل ی ل ح ت ط س و ت ق ی ق ح ت ی ل ص ا ت ا ی ض ر ف ن و م ز آ ) 3-1 م ا ج ن ا ز ی ن د و ش ن ی ا ر د. ت س ا ه ر ی غ ت م د ن چ ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت ی ر ا ت ف ر م و ل ع ت ا ق ی ق ح ت ر د ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت ی ا ه ش و ر رین ت ب س ا ن م ز ا ی ک ی تحلیل. است ه د ش ه د ا ف ت س ا ر ی س م ل ی ل ح ت ص خ ا ر و ط ب و ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ز ا ت ا ی ض ر ف د ر ا ی ید ی أ ت ی ا ر ب ق ی ق ح ت ی ج ن ا ی م ل ق ت س م ( ق ی ق ح ت ی ا ه ر ی غ ت م ن ی ب ط ب ا و ر ه ک ت س ا ی ک ی ن ک ت ) ی ر ا ت خ ا س ل د م ( ر ی س م ن ا م ز م ه ر و ط ب ا ر ) ه ت س ب ا و و. ت س ا ق ی ق ح ت ی م و ه ف م ل د م ی ا ه ر ی غ ت م ن ی ب ) ثیر أ ت ( ت ی ل ع ی ی ا س ا ن ش ر ی س م ل ی ل ح ت ز ا ف د ه. د ه د می ن ا ش ن ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ر ی س م ل ی ل ح ت. 7 ل ک ش د ر و م ل د م د و ش می ه د ه ا ش م ال ا ب ی ا ه ل د م ر د ش ز ا ر ب د ا د ع ا ه ب ه ج و ت ا ب ر ظ ن ب س ا ن ت ی ی ا ل ا ب د ر ا د ه ب ن ی م ه ر و ظ ن م میآید. ه م ا د ا ر د ر ی ز ت ر و ص ه ب ج ی ا ت ن و د د ر گ می ل ا م ع ا ر ا ز ف ا م ر ن د و خ ی د ا ه ن ش ی پ ت ا ح ال ص ا

17 ی ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ل د م ی ب ا ی ر ا ب ت ع ا و ن ی و د ت LISREL ر ا ز ف ا م ر ن ی د ا ه ن ش ی پ ت ا ح ال ص ا ز ا د ع ب ج ی ا ت ن ) 4-1 ی ز ا س د ن ر ب د ن ی ا ر ف ر ب ا ر ر و ش ک ز ا ی ن و ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ه و ب ن ا ه ب ز ا ی ن د ن ر ب ی ی ا ی و پ ل م ا و ع ن ی ب ه ط ب ا ر ر ی ز ی ر ا ت خ ا س ل د م ه د ش داده نشان ی ر ه ش ر ا د ی ا پ ه ع س و ت و ه و ق ل ا ب د ص ق م ک ی ه ب ر ه ش ل ی د ب ت ی ی ا ز د م آ ر د ر ب ی ز ا س د ن ر ب د ن ی ا ر ف ن ی ن چ م ه. ت س ا و ر ا ز ف ا م ر ن ت ا ح ال ص ا م ا ج ن ا ز ا س پ ی ر ا ت خ ا س ل د م. 8 ل ک ش ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ی ز ا س د ن ر ب د ن ی ا ر ف ر ب ر و ش ک ز ا ی ن ) 0/1 4 ( ت ب ث م ثیر أ ت ن ی ر ت ش ی ب ه ک د ا د ن ا ش ن د ر ا د ن ا ت س ا ن ی م خ ت ت ل ا ح ر د ی ر ا ت خ ا س ل د م ) )0/6 ( ( ی ز ا س د ن ر ب د ن ی ا ر ف تأثیر ن ی ر ت ش ی ب ن ی ن چ م ه. ت س ا ی ز ا س د ن ر ب د ن ی ا ر ف ر ب د ن ر ب ی ی ا ی و پ ) 0/6 2 ( تأثیر ن ی ر ت م ک و ت س ا. ت س ا ی ی ا ز د م آ ر د ر ی غ ت م ر ب ا ه د م ا ی پ ر ب ت ا د ا ه ن ش ی پ و ج ی ا ت ن ت ا ع ل ا ط م ح ط س و ت س ا ه د ش ن ه ئ ا ر ا ا ه ر ه ش ر ب ا ی ز ا س د ن ر ب ی ا ر ب ع م ا ج ی ل د م ن و ن ک ا ت ه ک ن آ ه ب ه ج و ت ا ب ج ی ا ت ن. دد د د ر گ ممی م ر ا د ر و خ ر ب ی ر و آ و ن ز ا ر ض ا ح ش ه و ژ پ د د ر گ می د و د ح م ن ا ک م ی ز ا س د ن ر ب ه ب ا ه ن ت ه ز و ح ن ی ا ر د ز ی ن ی ا ر ب ش ه و ژ پ ن ی ا و ل ل ل م ل ا ببین ب ط ط ب ا و ر دی د د ر ب ه ا ر اای ا ر و ش ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش و ر ه ش ی ا ر و ش ر و ش ک ی ا ه ری ا هی د و ا ه شهرداری ن ا م ز ا س ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ت ا ع ل ا ط م ز ک ر م ی ر ه ش ه ع س و ت و ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ل ک ه ر ا د ا ن ا ر ه ت ری ه ش سی ا م ل پ دی ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ه ز و ح ن ال ا ع ف و ی ق و ق ح ی ا ه د ا ه ن ر ی ا س و ی ر گ ش د ر گ و ی ت س د ع ی ا ن ص ی گ ن ه ر ف ث ا ر ی م ر ه ش ن ا م ز ا س نننن اننن ر ه ت شهری مدیریت و

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س کیفی و می ک ای ه ش ه و ژ پ فی س ل ف ای ه ه ض و ر ف م ن ی ی ب ت ی ن ا س ن ا ی ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن ا م ح ر د م ح م 1-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن ا م ح ر د م ح م 1- ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی پ و ر ت ن آ ل د م ا ب ا ه ر ه ش ا- ت س و ر فضایی کالبدی- گسترش الگوی ر ب لیلی

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع د- م ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ت س ی ز ط ی ح م ب ی ر خ ت ی ق و ق ح و ی ه ق ف ی س ر ر ب ی ر گ ش د ر گ

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ت ام یل مت ام د د ی هت

ت ام  یل مت ام د د ی هت ب- ا ر ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ن ا ر ی ا

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ر ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

پژ م ی عل ام ه ص لن ف

پژ م ی عل ام ه ص لن ف د- ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ت ا ر ی ث أ ت و م د ر م ادی ق ت ع ا گی ن ه ر ف ل ئ ا س م ر ب ه ک

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م دیری ت آ م و زشی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال می و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ی ا ز د ه م ش م ا ر ه ز م س ت ا ن 6 9 3 1 ص ص : 5-7 3 9 س ا خ ت و ا ع ت ب ا ر ی ا ب ی ا ب ز ا ر ا

More information

ا ن آ ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س و 2

ا ن آ ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س و 2 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 5 2-7 3 : ص ص ی ع ا م ت ج ا ش و ه س ا س ا ر ب ن ا ز و

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ت ز ع ه ل ا ت ز ع ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی م س ا ق ا ض ر 1-

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ت ز ع ه ل ا ت ز ع ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی م س ا ق ا ض ر 1- ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ض ر ا ب ا ه ا ی ر د ب آ ح ط س ن د م آ ال ا ب ر ث ا ر ب ا ه ا ی ر د ی س ا ی س

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز م ر ه لیتیک پ و ئ ژ و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ه گ ن ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ض ر ی م س ر ر ی غ ن ا ک س ا ی ر ی گ ل ک ش ی س ر ر ب و شین ن شیه

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن ه) د ن س ی و ن () ن ا ش و ه ز ی ت ش ز و م آ ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ئ ا ن ث ت س ا ن ا ک د

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information