و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

Size: px
Start display at page:

Download "و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن"

Transcription

1 ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د ا ی د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د 1 ی و س و م ف ج ن ر ی م ه ی م و ر ا ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د ی ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ا ه ف ص ا ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د / 0 8/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت / 1 5/ 0 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ و ل م ا و ع ه ب ز ی ن ی م و ق ت ا ش ی ا ر گ ق م ع و ح ط س و د ر ا د ی ق ی م ع د ن و ی پ ی م و ق ت ا ش ی ا ر گ ح ط س ا ب گرایی قوم ه د ی د پ و ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ت ی م ه ا ز ا ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ه ب ن د ی س ر جهت قومی ق ی ال ع ف ی ک و کم تعیین و ی د ن ب سطح لحاظ ن ی د ب. ت س ا ه ت س ب ا و ی ف ل ت خ م ی ا ه ه ن ی م ز ی ا ه ه ف ل و م و ی م و ق ع و ن ت و ی ی ا ر گ م ه ل ئ ا س م ه ب ط و ب ر م م ی ه ا ف م ن ی ب ط ا ب ت ر ا ی س ر ر ب ش ه و ژ پ ن ی ا ز ا ف د ه. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ی ی ا ز س ب. ت س ا ل ل ح ت - ف ص و ت ن آ س ر ر ب ش و ر و کاربرد تحقق ع و ن. ت س ا ه ی م و ر ا ر ه ش ر د د ر ک و ک ر ت م و ق و د ن ی ب ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س 1 1 و ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ص خ ا ش 8 3 ل م ا ش ق ی ق ح ت ی ا ه ص خ ا ش. ت س ا ه ی م و ر ا ر ه ش ه ن ا گ 4 ق ط ا ن م ن ی ن ک ا س ز ا ر ف ن ر ا م آ ه ع م ا ج ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ن ا ز ی م د ه د ی م ن ا ش ن ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ی س ر ر ب س ا س ا ر ب ا ه ه ت ف ا. ت س ا ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ص خ ا ش ) د ص ر د 5 7 )8/ 2/5 7 ن ا ز م ه ب جامعه به ه ق ال ع و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م. د ش ا ب م ) د ص ر د 3 6 2/ 2 ( 2/7 6 ط س و ت م ر و ط ه ب ه ی م و ر ا ر ه ش ر د. ت س ا ر ا د ا ر ن ا ز م ن ر ت ن ا پ ) د ص ر د 1 6 )1/ 2/6 5 ن ا ز م ه ب ی ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا خانوادگیو روابط و ع ا م ت ج ا سرماه برا ن ا ز م ن ر ت ال ا ب ق ط ا ن م ن ا و ن ع ه ب 3 و 2 ه ق ط ن م د ه د ی م ن ا ش ن پ و ر ت ن آ ه د ن ز و ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا و س س پ ا ت ل د م ز ا ر گ ه ر ه ب ا ب شهر مناطق ی د ن ب ه ب ت ر ی ی ا ر گ م ه ی س ر ر ب. د ن ا ه د ش ه ت خ ا ن ش ن ا پ ع ا م ت ج ا سرماه مزان ا ب ا حاشه یا و ر ا د ر و خ ر ب ه م ی ن ه ق ط ن م ن ا و ن ع ه ب 1 ه ق ط ن م و ر ا د ر و خ ر ب ر د ک ر ت و د ر ک ی ا ه ت ی م و ق ز ا ک ی ر ه ک ی ک ف ت ه ب ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ر ی غ ت م ن ی ب ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ک ی ه د ن ن ک ن ا ی ب ز ی ن ک ر ت و د ر ک ی م و ق ر ب ا ر ب ن ا ن م ط ا % 9 9 ح ط س ر د ی م و ق ی ی ا ر گ م ه س ا س ح ا و ن ا ی و گ خ س ا پ ت ی م و ق ن ا م کندال همبستگ ضرب همچنین. ت س ا ه ی م و ر ا ر ه ش ه ی م و ر ا شهر مناطق ر د ک ر ت و کرد قومیاقوام ی ی ا ر گ م ه س ا س ح ا ن ا ز ی م ن ی ب که گرفت نتیجه ن ا و ت ی م که است شده محاسبه 0/6 7 ا ب ز ا ی ر ی گ ه ر ه ب ا ب ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ک ر ت و د ر ک م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه ه ب ن د ی س ر ی ا ر ب ت ی ا ه ن ر د. د ر ا د د و ج و ی ر ا د ی ن ع م ت و ا ف ت. ت س ا ه د ش ه ئ ا ر ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ه ب ن د ی س ر ت ه ج ی ی ا ه ر ا ک ه ا ر ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ه ی ا م ر س ر ه ش ک ر ت و د ر ک م ا و ق ا ی ل م ی گ ت س ب م ه ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ه ی م و ر ا ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی و س و م ف ج ن ر ی م 1-

2 م» ا ج س ن ا ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 7 ه ل أ س م ح ر ط و ه م د ق م ه ج ی ت ن د ن و ی پ ن ی ب ع ا م ت ج ا م و ل ع ن ا ر ك ف ت م گ ش م ه ا ه ه غ د غ د ن ر ت م ه م ز ا گ چ ر ا پ ك م ظ ن ت ا ب ث م و ا د ت و ظ ف ح و ع ا م ت ج ا ه ط ب ا ر ن ا ر د ه ر ا و م ه ت ی م و ق و ت و ه م و ه ف م و ه د ش د ل و ت ز ا ب و د ل و ت ن آ ن و م ا ر پ د د ع ت م ا ه ه ر ظ ن و ث ح ا ب م و ه د و ب ف ی ک و م ک ز ا ر ث أ ت م و س ک ی ز ا ع م ا و ج ر د ی گ چ ر ا پ ک ی و م ا ج س ن ا «6(. 6 1 : ی ر ب ن ق و ر و پ ی ی ال ج (» ت س ا ه د و ب ح ر ط م ر د. د ن ک ی م ا د ی پ ر و ه ظ ی ل م ت ل و د ل ی ک ش ت ر د ه ک ت س ا م و ق ت- ل و د ط ب ا و ر ز ا ر ث أ ت م ر گ ی د و س ز ا و م ا و ق ا ن ی ب ط ب ا و ر م ا ج س ن ا ی ل م ت ا ع ا م ت ج ا ب و س ح م ی م و ق» د د ر گ ی م ا ب ت ل و د ی ل م : ی ف س و ی ( و می د و ق ت. ) 3 ی گ ن و گ چ ا ب ذ ا خ ت ا ر ی ز ی ا ه ت س ا ی س ی ی ا ه ن ا و ن ع ی م و ق ن و چ ی ت ن ا م ض ت ا ک ا ک ف ن ا ی ا ر ب ی م و ق ی گ چ ر ا پ ک ی ق ئ ال ع و ی م و ق ه ک ت س ا ی ن ی و ا ن ع ی ل مل س ا ی ق م ر د ی م و ق ی ا ه ش ل ا چ و ی م و ق ت ی و ه ی ب ل ط ه ی ز ج ت ا ی ی ه ا و خ ل ال ق ت س ا ه ن ا ی ا ر گ ا و ت ا ش ی ا ر گ ت ال ی ا م ت ه ع س و ت و ش ی ا د ی پ ر ب ر ث ؤ م ی ج ر ا خ و ی ل خ ا د ل م ا و ع. ت س ا ی ل مل ت ی و ه و ی ل مل ت نی د م ا ر ظ ن م ز ا ه ع ل ا ط م د ن م ز ا ی ن. ت س ا ی د ج ه ع ل ا ط م و ی س ر ر ب د ن م ز ا ی ن ی ل ل م ی ی ا ر گ م ه و ت د ح و ل م ا و ع ن ی ن چ م ه و ی م و ق ی ا ه ن ا ر ح ب د ا ج ی ا و ه ن ا ی ا ر گ ا و و ت می د و ق چالش قومی ی ا ه ت ی و ه ه ب م ا ر ت ح ا و ش ر ی ذ پ و ی ل م ی ی ا ر گ م ه م ه م ه ف ل ؤ م و د ر ب د ی ک أ ت و ف ی ر ع ت د س ر ی م ر ظ ن ب ه ی ا پ ر د ه ن ی ر ی د ی ا ه ش ز ر ا ا ب ی ن ا ر ی ا م ا و ق ا ی گ ن ه ر ف ر ص ا ن ع ز ا د ر ک ی و ر ن ی ا. د ز ا س ی م ه ج ا و م ر و خ ر د ی خ س ا پ ا ب ا ر ت نی د م ا ن ا ب ز د ا ژ ن د ن ن ا م ه ص ا خ ه ی ل و ا ق ئ ال ع ه ب ش ی ا ر گ و ه ن ا ی ا ر گ م و ق ت ا ق ل ع ت. د ی و ج ی م ه ر ه ب ی ل مل ت ی و ه ع ی ف ر ی ا ن ب ی ر ا ذ گ ب ه ذ م ی ل مل و و ه ا گ د ا ز ه ا گ ر ه ه ب ی ر ص ا ن ع ت ه ج ی ا ف ی ا ش ق ن ر د ت ال و ح ت ی س ا ی س ه ع م ا ج ل ی د ب ت د د ر گ د ن ا و ت ی م ن ا و ن ع ب ت ا ق ل ع ت و ی م و ق ق ئ ال ع م و ه ف م و د ن ی ب ی ت س ی ز م ه د ا ج ی ا. د و ش ح ر ط م ی ل مل ت نی د م ا ا ب ل ب ا ق ت ا ی ل م ا ع ت ر د ی س ا ی س ی ا ه د ی د پ ف ی ر ع ت ی ط ا ب ت ر ا ی ق ط ن م ن ی ب ت ی و ه ی م و ق و ت ی و ه ی ل ل م ه ن ی م ز ز ا س ی ر ا د ی ا پ و ن ز ا و ت ه ع س و ت ر د د ع ب ت نی د م ا ز ا م ع ا س و م ل م و ی ع م ج ی ن ی ع ی ت ی ع ق ا و ه ب ا ث م ه ب ی ی ا ر گ م و ق ه د ی د پ د و ج و ن ی ا ر ب ا ن ب. ) ی ر ا خ ت ف ا ( د و ب د ه ا و خ ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ن ی ا ی و ر ش ی پ ا ر ی ت و ا ف ت م ز ا د ن ا م ش چ و ت س ا ر ی ذ پ ا ن ر ا ک ن ا ی ت ی ع ق ا و ا ز ن و ر ب ا ی و ا ز ن و ر د و ی ع ا م ت ج ا و ح ط س و د ر ا د ی ق ی م ع د ن و ی پ ی م و ق ت ا ش ی ا ر گ ح ط س ا ب ی ی ا ر گ م و ق ه د ی د پ و ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ن ا ی م ت ب س ن. ت س ا ه د و ش گ ف ی ک و م ک ن ی ی ع ت و ی د ن ب ح ط س ظ ا ح ل ن ی د ب. ت س ا ه ت س ب ا و ی ف ل ت خ م ی ا ه ه ن ی م ز و ل م ا و ع ه ب ز ی ن ی م و ق ت ا ش ی ا ر گ ق م ع ق ی ال ع ی م و ق ی م و ق ا ر ر د ت ه ج ن د ی س ر ه ب ی ی ا ر گ م ه ی م و ق ز ا ت ی م ه ا ی ی ا ز س ب ر ا د ر و خ ر ب. ت س ا ر د ن ی ر ت ه د ا س ه ت س د ی د ن ب م و ق م و ق ف ی ط ر س ک ی ر د ه ک د و ش ی م ی م و ق ی ا ه ت ی و ه ه ب د ن م ق ال ع ی ا ه و ر ی ن ز ا ی ف ی ط ل م ا ش ی م و ق ت ا ش ی ا ر گ و ی ی ا ر گ ت ی و ه و د ن ا ه ت س ب ل د د و خ ی م و ق ت ی و ه ه ب ی ن ا ر ی ا ت ی و ه ه ب ی د ن ب ی ا پ ن م ض ه ک د ن و ش ی م ه د ی د ا ر گ م ه و و ر ه ن ا ی م ن ا ی ا ر گ ی ع ا م ت ج ا ن ال ک ت ر ی ا غ م و ی ل م ا ب ت ی و ه ن ا ی ن ا ر ی ا ی ل م د ن ن ی ب ی م ف ی ر ع ت د ن ی ا م ن ی م ن ی د و ص ق م ( : ه ک ل ب ن ی ا. ) 7-8 ت ی و ه م ا و ق ا ا ر م م و ق م د ن ن ا و ت ت ی و ه ا ب ی ل م ج و ر ت و ی ی ز ج ا ه ش ز ر ا ز ا ه ی ا م ر س ت ک ر ا ش م ه ا م ر س د ا ج ا ر د ن ا ت س و د و گ د ا و ن ا خ ط ب ا و ر و ر ا م ه و ن و ا ع ت ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ه ع م ا ج ه ب ن ا و ا ر ف ه ق ال ع ع ا م ت ج ا ر د ا ر م ا ج س ن ا و م ه ا ف ت و د ا م ت ع ا ه ن م ز ی م و ق ت ا ك ا ر ت ش ا ر ب د ك ا ت ا ب ن ا و ت م ن ن چ م ه. د نن ك ا ف ا ن ا و ا ر ف ش ق ن ع ا م ت ج ا ل ل د ه ب ن ك ل د ن ش ا ب ه ت ش ا د ك ر ت ش م ن ا ب م و ل و ص ا ا ض ع ب ت س ا ن ك م م ه چ ر گ ا م ا و ق ا ل ا ح ن ا ا ب. د ر و آ د و ج و ب ا ه ن آ ن ا م ل و ص ا و ا ه ش ز ر ا ق ا ر ت ف ا ه و ج و ن ا م ز ر ه ر د ر گ ا. د ن ت س ه ز ا م ت م ر گ د ك ز ا د ن ر ا د ه ك ی ص ا خ ن ن س و ب ا د آ و ا ه گ ژ و

3 غ) ا ب ص... م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت 1 7 ن ا م ی ه ق ر ف ت و ف ال ت خ ا. د ن ز ن م ا د ی م و ق ت ا ع ز ا ن ت ه ب د ن ا و ت م د ر گ ر ا ر ق ه ج و ت ز ك ر م و د ك ا ت د ر و م م ا و ق ا ض ق ا ن ت م ه ر ت ا ر ا ه ه و ر گ ن ب ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر و د ن ك م ف ع ض ت ا ر جمع هوت ز چ ر ه ز ا ش ب ه ع م ا ج ك ر د ف ل ت خ م م ا و ق ا ن ی ا ر د. د ا م ن م د د ش ت ا ر ع ا م ت ج ا ا ه د ا ض ت و ا ه ر ا گ ز ا س ا ن و ش و د خ م ه ع م ا ج ر د ا ر م ا ج س ن ا و د ا م ت ع ا ن آ ل ا ب ن د ه ب و ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ا ه ه ف ل و م و ی م و ق ع و ن ت و ی ی ا ر گ م ه ل ئ ا س م ه ب ط و ب ر م م ی ه ا ف م ن ی ب ط ا ب ت ر ا ی س ر ر ب و ح ر ط ه ب ا م ه ل ا ق م ت. خ ا د ر پ م ی ه ا و خ ه ی م و ر ا ر ه ش ر د د ر ک و ک ر ت م و ق و د ن ی ب ر د ق ق ح ت ا ه ل ا ؤ س ا ل ا ؤ س ت س ا ر د ق چ ی ب ر غ ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ن ا ت س ا ف ل ت خ م ی ا ه ر ه ش ر د ک ر ت و د ر ک م ا و ق ا ن ی ب ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ن ا ز ی م 1- ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ن ا ت س ا ف ل ت خ م ی ا ه ر ه ش ر د ک ر ت و د ر ک م ا و ق ا ی م و ق ی ی ا ر گ م ه س ا س ح ا ر د ن ا ز ی م ه چ ه ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س 2- د ر ا د ش ق ن ی ب ر غ ن ا ت س ا ف ل ت خ م ی ا ه ر ه ش ر د ک ر ت و د ر ک م ا و ق ا ن ی ب ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س و ی م و ق ی ی ا ر گ م ه س ا س ح ا ن ی ب ا ی آ 3- د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر ی ب ر غ ن ا ج ی ا ب ر ذ آ م و ه ف م ا ر ظ ن ب و چ ر ا چ ی م و ق ی ا ه ن ا ر ح ب و ت ی م و ق و م و ق ف ی ر ع ت ة خ ا ش ک ی ب و چ ر ا چ ر د ی ا ه ژ ی و ه و ر گ ت ا ی ن م ت و ی گ د ن ز ش و ر و گ ن ه ر ف ن ا ب ز ز ا ه ک ت س ا ی ن ا س ن ا ه و ر گ ک ی م و ق ی- م ک ی ک ف ت و ت س ا ص ی خ ش ت ل ب ا ق د و خ د ا ژ ن م ه ی ا ه ه و ر گ ر گ ی د ز ا ی ت ح ه ک ی م س ق ه ب ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ی د ا ژ ن گ ر ز ب ن ی ا ر د. ) : ی ی ا ط ل ا ( د ی آ ی م ر د ن آ ل د ا ع م ا ی ی ل م ه و ر گ ی ن ع م ه ب ی م و ق ه و ر گ ن ی م ه ی ه ا گ ل ی ل د ن ی م ه ه ب. د د ر گ و ا ه ش ز ر ا ا ه د ا م ن ( ی گ ن ه ر ف ی ا ه ت و ا ف ت س ا س ا ر ب ز ی ن م ا و ق ا و ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی گ ن ه ر ف ة د ی د پ ک ی ت ی م و ق ف ی ر ع ت ر ب و س ک ا م. ) : ی ب ل چ ( د ن و ش ی م ز ی ا م ت م ر گ ی د ک ی ز ا ) ی ا ه ط ب ا ر ت ا ی ص و ص خ ( ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ت و ا ف ت و ) ک س ا ن م ی ا ه ه و ر گ ی و ر ظ ن ق ب ط. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن ا ق ق ح م ز ا ی ر ا ی س ب ة د ا ف ت س ا و ش ر ی ذ پ د ر و م ه ک ه ت خ ا د ر پ ت ی م و ق ز ا ی ف ی ر ع ت ه ب ی ک ی ز ی ف ی ا ه ت ه ا ب ش ر ط ا خ ه ب ا ر ن ا ش ک ر ت ش م ب س ن و ل ص ا ه ب ت ب س ن ی ن ه ذ ر و ا ب ک ی ه ک د ن ا ی ن ا س ن ا ی ا ه ه و ر گ ن آ ی م و ق ی ا ر ا د ه و ر گ ی د ن ب ت ر و ص ر د د ی ا ب ر و ا ب ن ی ا. د ن ر ی ذ پ ی م ت ر ج ا ه م ا ی ر ا م ع ت س ا ی ا ه شت ذ گ ر س ر ط ا خ ه ب ا ی و ا ه ت ن س ا ی ش ی ا ض ع ا ه ک ا ر ی ه و ر گ و ا. ) Weber, :1978 )83 د ر ا د ن ی ت ی م ه ا ن ا ی م ن ی ا ر د ص خ ش م ی ن و خ ط ب ا و ر و د ش ا ب ت ی م ه ا د ن ا د ی م ی م و ق ه و ر گ ا ر د ن ش ا ب ه ت ش ا د ی ن ا س ک ی ا ی ه ب ا ش م ر و ا ب ک ر ت ش م ت ا ر ط ا خ و م و س ر و ب ا د آ ی خ ی ر ا ت ة ن ی ش ی پ ه ب ت ب س ن ی- م ح ر ط م ی م و ق ط ب ا و ر ی س ا ن ش ب ی س آ د ع ب ب ی م و ق ی ا ه ن ا ر ح ب ی س ا ی س ی ا ه ه ی ر ظ ن ا ب ط ا ب ت ر ا ر د. ) : ر و پ ح ال ط ص ا. ) : ی ز ر د و گ ( د ر ی گ ی م ر ب ر د ا ر ی م و ق ی گ ت س ب م ه و ی م و ق ی ا ه ی ر ی گ ر د ن و چ ی ل ئ ا س م ه ک د د ر گ ز ا ه و ر گ ک ی ت ی و ه ک ر د ی ن ا ه گ ا ن ش ی ا ز ف ا ا ب ه ا ر م ه ه ک ت س ا ا ه ه و ر گ ر د ی گ ن ه ر ف ی ر ا گ ز ا س ا ن ة ج ی ت ن ی م و ق ی ا ه ی ر ی گ ر د و ی م و ق ی ب ل ط ی ی ا د ج ل ی ال د ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی ه ن ی م ز ن ی ا ر د. ) Roessingh, :1996 )17 د ب ا ی ی م ش ی ا ز ف ا ر گ ی د ه و ر گ ق ل ع ت م ا ی ت ل و د ه ب ن ت ش ا د ق ل ع ت ت ا ی ص و ص خ ز ا د ن ا و ت ی م ت ی م و ق. ت س ا ی م و ق ت ی و ه م ی ه ا ف م ک ر د ی م و ق ی ا ه ی ر ی گ ر د ی- م ف ی ر ع ت د ا ر ف ا ز ا ی ه و ر گ ن ا و ن ع ه ب ی م و ق ی ا ه ه و ر گ. ) Kellas, :1998 )6 د ش ا ب د ن م ه ر ه ب ی ن ی ع م ی م و ق ه و ر گ ک ی ه ب

4 ت» و ه ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 7 ه ک د ن و ش ل ی ا م ت ه ب م د ر م ر و ط ه ب ی ل ک د ا ج ی ا ط س و ت و ظ ف ح د و خ و ک ی ا ی د ا ه ن ن ا ر گ ی د ه ب ن ا و ن ع ک ی ه و ر گ ا ز ج م ه ب ت ی م س ر ه ت خ ا ن ش. د ن ا ه د ش ز ا ه ل م ج ه ب ه ب ت د ش ه ب ت ی م و ق ن ی ا ر ب ا ن ب. ) Cornell, :1998 )17 ی گ ن ه ر ف و ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ی گ ژ ی و س ا س ا ر ب ن ت خ ا ن ش ت ی م س ر ی- م ه ت ش ا ذ گ ا ن ب ی ض ر ف ا ی ی ع ق ا و ی م و ق ت ا ب س ا ن م س ا س ا ن ی م ه ر ب دا ا ع ب ه ک ی ا ه ن و گ ه ب. ت س ا ط ب ت ر م م س ی ل ا ن و ی س ا ن م و ه ف م ه ب ه ر ا ش ا ) Kellas, :1998 )5 ی س ا ی س و ک ی ژ و ل و ئ د ی ا د ا ع ب ا ا ب م س ی ل ا ن و ی س ا ن ل ا ح ن ی ا ا ب. ) Cornell, :1998 )37 د و ش ی س ا ی س د و خ ر ا ت خ م د ر ا د. ) Cornell, 1998: 34(... ی ت ق و ه ک ت ی م و ق د و ج و ی ا ر ب ی د ی د ه ت د ن ا و ت ی م ا ه ن ت ه ن د و خ ة ب و ن ه ب ه ک د ن ک ی م ر و ه ظ ی م و ق م س ی ل ا ن و ی س ا ن ه ج ی ت ن ر د د و ش ی م ی ت س ی ل ا ن و ی س ا ن ن ا و ن ع ه ب ( ی م و ق ی ب ل ط ی ی ا د ج و ت ل و د ک ی ی ش ا پ و ر ف و ه ی ز ج ت ی ت ح و ی م و ق ی ا ه ی ر ی گ ر د ه ب ر ج ن م ه ک ل ب د ش ا ب ت ل و د و ی د ا ص ت ق ا ی س ا ی س ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ص خ ا ش ر د ه ا گ ر ه ر ی س ا ف ت ن ی ا ا ب. ) Smith, :1991 )21 د و ش ی م ) ی و ال س گ و ی ل ا ث م ت ا ر ی ی غ ت و ی ی ا ه ی ن و گ ر گ د ه ب د و ج و د ی آ ة ز ا د ن ا ا ه ه و ر گ و ا ه ت ی م و ق ن ی ب ة ل ص ا ف ن و چ ی م ی ه ا ف م ن آ ة ج ی ت ن ر د ه ک ح ط س ر د ی م و ق جداییطلبی مفاهیم د ن ه د ن ا ش ن ا ر د و خ ح و ض و ه ب... و ع ب ا ن م ز ا ی د ن م ه ر ه ب و د م آ ر د ی ر ب ا ر ب ا ن ا ه ت ی م و ق ه ع م ا ج و ی ا ه ن ا ر ح ب ة ن ال د ا ع ر ی غ ت ل و د ی م و ق ه ب ا ه ت ص ر ف د و ج و ا تا د م ع و ر ب د ی آ ی م ض ی ع ب ت ی ا ه ه ب ن ج. ) Diamond et al, 1994: 115( ی ع ا م ت ج ا ی ر ا ت خ ا س د ی ک أ ت ه ع م ا ج د ن ا ه د و م ن ر ا ص ح ن ا ی ر ی م ا ی ح ل ا ص ( ر د ن ی ا ی ا ه ت ی ع ق و م : ه ط ب ا ر ة د م ع. ) 2 7 ن ا س ا ن ش ه ع م ا ج ی ع ا م ت ج ا ی ک ی ز ا ن ی ا ع ی ز و ت ی ا ر ب ه ع م ا ج ر ب ا ر ب ا ن ن ی ی ب ت و ن ا س ا ن ش ض ع ب ت ر ث أ ت ز ی ن و ط ل س م م و ق ه و ر گ ط س و ت ع ا م ت ج ا ز ا ت م م ا ه ت ص ر ف و ا ه ت ع ق و م ب ص غ ة د د پ ه ک ت س ا و ل گ و ب و گ ه ک ت س ا د ق ت ع م و د ر گ م ر ظ ن ر د د و خ ة د م ع ا ه ف ش ك ن ا و ن ع ه ب ا ر د ا ژ ن و م و ق ا ه گ ژ و س ا س ا ر ب ع ا م ت ج ا ا ه ر گ ر د و م و ق ن ب ا ه ش ن ت ع و ق و ا ر ب ا ر ه ز گ ن ا ن ر ت و ق ت ا ق ب ط و م و ق ع ا م ت ج ا س ا س ا ا ه ت و ا ف ت ن ا د ن ك م د ا ج ا م و ق ر ا ك ش آ م و ق ر د ع ا م ت ج ا ا س آ ن ب ت ه ن ا م ر و ا خ د ا م ن ا ن. ) Tishkov,1991: (56 و ه ژ و ب د ا ح ت ا ر ه ا م ج. )Cuboglo, 1991: 132( ر و ش ه و ال ع ا ه ر گ ر د و ا ه ش ل ا چ ع و ق و ا ت ت س ا ن آ ل ا ب ن د ه ب ت ف ا ه ر ق ب ا س ر ب ن ی ا ا ر ر د ف ط ب ل ا ق ع س و ع ز و ت ز ا ة ن ال د ا ع ا ن ن ا س ا ن ش ه ع م ا ج ا ه ت ص ر ف و و ه ر ظ ن ض ع ب ت ن ا ز ا د ر پ م- ا پ ا ع د ا ن ا ر ب ت ع ن ص ة ع م ا ج و ت ن س ة ع م ا ج ز ا د و خ ا ه ه س ا ق م و ا ه ل ل ح ت و ه ز ج ت ر د ز ا س و ن و ه ع س و ت د ن د ر ش ف ه ك ا ه ت و ا ف ت و ت ا ف ال ت خ ا م و ق ر د د ن و ر ه ز ن ر د م ن د ش ه ب ج ر د ت گ ن ر د ه ا و خ ت خ ا ب ی م ا م ا د ی س ( : ن ا م ز ا ه ب ت ال ص ح ت ح ط س ن ت ف ر ال ا ب و د ا ص ت ق ا ه ا ف ر ب س ك ت ع ن ص د ش ر س ا ر ك و م د ل ص ح ت ن ا م ن ا ر د. ) ) 8 2 : و ج ل د ( د ر ک د ه ا و خ ك م ك م و ق ا ساسته ح ن ت ف ر ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ل م ا و ع ى ا ر ا د ت ل م ك ه چ ر ه. د و ش ى م ب و س ح م ر و ش ك ك ل ئ ا س م ن ر ت ى ت ا ح ز ا ت ل م ك د و ج و و ى ل م د ن ا و ت ى م ر ت ن ا س آ و ه د و ب ال ا ب ى د ا ص ت ق ا و ى س ا س ت ر د ق أ ش ن م و ت د ح و ب ت ا ر م ن ا م ه ه ب د ش ا ب ى ر ت ش ب ى گ ت س ب م ه ی ی ا ه ه ف ل و م ه ب ا ه گ ن ه ر ف ن ا ی م ت و ا ف ت ا ت س ا ر ن ی ا ر د. ) : ن ا ر ا ک م ه و د ر ف ن م ن ا و خ ا (» د ه د ى ل ج ت ا ر ى ل م ت و ه د ن و ی پ ر ط ا خ ه ب ه ک ی ی ا ه ه ف ل و م. د د ر گ ی م ر ب د ا ژ ن و ی ع ا م ت ج ا ی ا ه د ا ه ن م و س ر و ب ا د آ ت ا د ا ق ت ع ا ن ا ب ز خ ی ر ا ت د ن ن ا م ه و ا ی ن ظ ف ا ح ( ت س ا ی ل م ت ی و ه ا ن ا م ه ه ک د ن ر و آ ی م د و ج و ه ب ا ر ی ص ا خ د ن ی آ ر ب م ا ی ا ر ذ گ ر ث ا ر ب ر گ ی د ک ی ا ب ن ا ش ک ی د ز ن

5 ... م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت 3 7 ی س ا ی س ر ا ت خ ا س و ت ی م ک ا ح ن ی م ز ر س ی ر ا د ی ا پ و ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ا ه د ا ی ن ب ه ی ا پ ر ب ی ل م ت ی و ه ن ی ا. ) 3 2 : ن ا ر ا ک م ه و ی ل ض ف ا ( د ن و ش ی م ب و س ح م م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه ر ا د ی ا پ ی ا ه د ا ی ن ب ن ا و ن ع ه ب د ن ش ا ب ی م ی گ ن ه ر ف ی ا ه د ا ی ن ب و ی خ ی ر ا ت م و ا د ت و ط ا ب ت ر ا ا ی و د ن ت س ه ه د ی ن ت م ه ر د ه ک ی م ا گ ن ه ی م و ق ی ا ه ز ر م ه ک ه ت ک ن ن ی ا ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ا ب. ) 0 8 : ی م ا غ ر ض ه ا ر ا ه ن ت ) Blau, Beeker and Fitzpatrick, :1984 )195 د ن و ش ی م ز ا س ه ل ئ س م ر ا ی س ب د ن ر ا د ن م ه ا ب ی د ا ی ز ی گ ت س ب م ه ق و ق ح ش ر ت س گ و ی د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ق ی ر ط ز ا ب ل غ ا ت ی ر ث ک ا گ ن ه ر ف ا ب ا ه ت ی ل ق ا و ی م و ق ی ا ه ه و ر گ ی ز ا س د ن ن ا م ه ه ب ی م و ق ت ب ا ق ر ت د م ز ا ر د ل ح ه ا ر ه ک ت س ا ی ی ا ر گ م ه ی ا ر ب ش ال ت ق ی ر ط ز ا ا ر ی ز. د ش د ه ا و خ ر ی ذ پ ن ا ک م ا ک ی ت ا ر ک و م د. د و ر ی م ر ت ا ر ف ت ی ر ث ک ا گ ن ه ر ف ر د ا ه ه و ر گ ف ر ص ن د ر ک د ن ن ا م ه ه ب ر ظ ا ن ی ا ه ش ال ت ز ا ی ی ا ر گ م ه ه ت ب ل ا. د ی آ ی م ت س د ه ب ق ی ر ط ن ی د ب. ت س ا ر و ش ک ن و ر د ر د ع و ن ت ل و ب ق و م- ی ر ک ت ی ت ح د ی ا ش و ل ه ا س ت د ن م ز ا ی ن ی ر م ا ن ی ن چ ر د ت ی ق ف و م ع م ا و ج ر د ا ه ت ی ل ق ا ق و ق ح ش ی ا ز ف ا. د و ش ی م ک م ک ا ه ت ی م و ق و ت ی ل ق ا ی ا ه ه و ر گ ن ی ب ز ی م آ ت م ل ا س م ی ت س ی ز م ه ت ف ر ش ی پ و ی م و ق ر ی غ ی ع ا م ت ج ا ک ر ح ت ر ب ی ن ت ب م ی ن د م جامعه رشد و ر و ه ظ ی ت ح و د ن ک ی م ک م ک ی س ا ر ک و م د ق ق ح ت ه ب ی م و ق د ن چ ق و ق ح ن ی م ا ت و ی ل م ی ی ا ر گ م ه ت ف ر ش ی پ ه ب د ن ا و ت ی م د و خ ه ک د ز ا س ی م م ه ا ر ف ا ر ی ل غ ش ی ا ه ت ص ر ف ش ی ا د ی پ ن ا ک م ا و د ر ك ر ا ك ل و ص ح م م ا ع م و ه ف م ر د ل م همبستگ. ) 141 : ه ل م ی م ی ر ک ( د و ش ر ج ن م ا ه ه و ر گ و د ا ر ف ا ک ی ت ا ر ک و م د ق ا ف و ز ا ه ک د ر ا د ن ت س س گ ا ن د ن و پ ت ع و ر ش م م و ه ف م ا ب و ت س ا ع ا م ت ج ا ا ه د ا ه ن و ت ل و د م د ر م ب س ا ن ت م ل م ا ع ت ت و ه ن ع ت م و ه ف م ه ك ت س ا س ا س ح ا ل م گ ت س ب م ه س ح. د ر ی گ ی م ت أ ش ن ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا و گ چ ر ا پ ك ت د ح و ن آ ف ل ت خ م ن ا م د ر م و ن م ز ر س ن ا م ك ر ت ش م س ا س ح ا ل م گ ت س ب م ه س ح ر د ب ت ر ت ن د ب د ر ا د ر ب ر د ا ر ر ا د ا ف و و ت و ق ت ه ن م ز ش پ ه ج ی ت ن ر د. د ن ش ا ب ك د ز ن م ه ه ب ا ض ف و گ ن ه ر ف ظ ا ح ل ز ا ا ه ن آ ه ك ن آ ن و د ب د آ م د و ج و ب : ن ا ر ا ک م ه و ن ا ی ن ا ه ج ( ت س ا ر گ د ك ز ا ا ه گ ن ه ر ف ه د ر خ ك ر ت ش م ت خ ا ن ش د و ج و ه ع م ا ج ك ر د ل م گ ت س ب م ه. ) ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ه ئ ا ر ا ن ا س ن ا م و ل ع ف ل ت خ م ا ه ه ز و ح ر د ن ا ر ظ ن ب ح ا ص ط س و ت ع ا م ت ج ا ه ا م ر س م و ه ف م ز ا د د ع ت م ف ر ا ع ت ل ا ح ه ب ا ت ه ا م ر س م و ه ف م ا ج ه ب ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ز ا س ر ا ک ش آ ه ب ا ه ن ت ف ر ا ع ت ز ا ر ا س ب ه ک د ا د ن ا ش ن ا م ا و ک و ف ا د م ا ت. س ا ه د ش ا ه ش ز ر ا ا ه ر ا ج ن ه ه ع م ا ج گ ن ه ر ف و ل خ ا د ل د ا ع ت و گ ن ه ا م ه ه ب ع ا م ت ج ا ه ا م ر س و ر ظ ن ز ا. د ن ا ه ت خ ا د ر پ ع ا م ت ج ا ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ع ق ا و ر د. د ر ا د ه ر ا ش ا د ن ا ه ت ف ر گ ا ج ه ع م ا ج ن و ر د ر د ه ک ا ه ن ا م ز ا س و م د ر م ا ب ت ل و د ت ال م ا ع ت ز ن و و ت ش ا د د ه ا و خ ن د ا ص ت ق ا د ش ر ه ن و گ چ ه ن آ ن و د ب و د ر ا د م ه گ ن ل ص ت م ر گ د ک ه ب ا ر ه ع م ا ج ه ک ت س ا ر ج ن ز ه ا م ر س ر گ د ف ر ع ت ر د ا م ا و ک و ف. (Fukuyamoa, :2001 (7 د ش ا پ د ه ا و خ و ر ف م ه ز ا ک ا ن ت ش ح و ر و ط ه ب ه ع م ا ج ر ا ک م ه و ن و ا ع ت ه ک ه و ر گ ا ض ع ا ه ک د ن ا د م م س ر ر غ ا ه ش ز ر ا ا ا ه ر ا ج ن ه ز ا ن ع م ه ع و م ج م ا ر ع ا م ت ج ا ز ا ت س ت ر ا ب ع ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ک د ن ک م ن ا ب ن ن چ م ه و د. ن ت س ه ع ف ن ذ و م ه س ن آ ر د ت س ا ز ا ج م ن ا ش ن ا م ه ی ا م ر س. ا ه ن ا م ز ا س و ا ه ه و ر گ ر د ک ر ت ش م ف ا د ه ا ه ب ب ا ت س د ر و ظ ن م ه ب ر گ د ک ا ب ن د ر ک ر ا ک ا ر ب د ا ر ف ا ا ه ا ن ا و ت ا ه ر ا ج ن ه و ) ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ( ی ا ه ک ب ش ت ا ط ا ب ت ر ا ی ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا م ه م ه ف ل و م ه س ه د ن ه د ش ر ت س گ و ل و ل ع م ی ع ا م ت ج ا

6 ت) ک ر ا ش م د. ی و ی د ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 7 ه ب ه ک د ن ر ا د ی ن ا س ن ا و ی د ا ص ت ق ا ی ک ز ف ه ا م ر س ا ب ی م ک ح م و ل ب ا ق ت م ط ا ب ت ر ا و ی گ ت س ب ا و. ت س ا ) ی ع ا م ت ج ا س ح د ا ج ا ب ج و م و د ن ا س ر ی م ی ر ا ه ع م ا ج ی گ د ن ل ا ب و د ش ر و ی ت ا ع ال ط ا و ی گ ن ه ر ف ی د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ع ر س ت ر د ا ر ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س م ا ن ت ا پ. (Fukuyamoa, :1995 یشود( 10 م ه ع م ا ج ی ا ض ع ا ن ا م ت ک ر ا ش م و ی ر ا م ه ی ر ا ک م ه د ی ا م ن ی م ف ی ر ع ت ی ع ا م ت ج ا ن ا م ز ا س ی گ ژ ی و ن ا و ن ع ه ب ه ف ل ؤ م ه س ا ب د و خ د د ع ت م ر ا ث آ ر گ ی د ک ی ا ب ن ا ن آ ت ال م ا ع ت و د ا ر ف ا ی ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ن ا ز ا د ر پ ه ی ر ظ ن ر گ ی د د ن ن ا م م ا ن ت ا پ : ا ه ه ک ب ش : ف ل ا ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ر گ ی د ی ه ف ل ؤ م و د ه ا گ ت س ا خ ن ا و ن ع ه ب ا ر ا ه ه ک ب ش و د ن ک ی م ی ف ر ع م ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ء ز ج ن ی ر ت ی د ا ی ن ب. د ز ا س ی م ح ر ط م ی ر ا ی م ه و د ا م ت ع ا ی ا ه ر ا ج ن ه ی ن ع ی ی ت ح و د ن ا د ی م ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ء ز ج ن ی ر ت د ل و م ا ر ی ر ا ی م ه ی ا ه ر ا ج ن ه ز ا ی ص ا خ ع و ن م ا ن ت ا پ : ی ر ا ی م ه ی ا ه ر ا ج ن ه : ب. د م ا ن ی م ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ک ال م ا ر ن آ ل ص ا ح و ه د و ب ی ر ا ک م ه ت ی و ق ت ی ا ر ب ضروری عناصر ز ا د ا م ت ع ا ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ا ه ه ف ل ؤ م ز ا ر گ ی د ی ک ی : د ا م ت ع ا : ج د و ش ی م ل ص ا ح ن ا ر گ ی د ا ب ن ا ک ی د ز ن ی ی ا ن ش آ ق ی ر ط ز ا ک چ و ک ه ع م ا ج ک ی ر د ه ک ت س ا ن ا ر گ ی د ر ا ت ف ر ی ر ی ذ پ ی ن ی ب ش ی پ. ) Putnam, 2000 :6( ت س ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ا ه ه ک ب ش ۀ د ن ر ی گ ر ب ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س : د ر خ ح ط س ر د ی ک ی ت س ا ح ط س و د ی ا ر ا د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ت م و ک ح و ی ق و ق ح د ع ا و ق ا ه د ا ه ن د ر ک ر ا ک ن ال ک و ه ن ا ی م ح ط س ر د. د ن ک ی م ل ی ه س ت ا ر و ا ه ر ا و ن ا خ د ا ر ف ا ن ی ب ت ال م ا ع ت ه ک (svendsa, دارند( 2006 ی م و م ع ت س ا ی س ر ب ی ا ه د م ع ذ و ف ن ه د ش د ا ی ح ط س ر ه د ن ز ا س ی م ا ر ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ا ه ه ک ب ش ز ا د ر خ و ی ت ن س ت ا ع ا م ت ج ا ز ا ه ن ا ی م ح ط س ل م ا ش ه ک ت س ا ه ت ف ا ی ه ع س و ت ی م و ه ف م ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ن ر پ ل ا ه ا ر م د ر م ی گ د ن ز ه م ا د ا ه ک ی ا ه ق ط ن م و ی ل م گ ن ه ر ف ا ب ه ت ش ا د ت ی م و م ع ا ه ن آ ر د ی گ د ن ز ت ا د ا ع ه ک د د ر گ ی م ی ع ا م ت ج ا د ر و م و ص خ ش م ر ی ز ح ر ش ه ب د ر خ ح ط س ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س د ع ب ر ا ه چ. ) halpern,2005:9( د ز ا س ی م ر ی ذ پ ن ا ک م ا stone, ( ه ن ا ر گ ی ر ا ی ی ا ه ش ن ک 4- ت ک ر ا ش م 3- د ا م ت ع ا 2- ی ع ا ت ج ا ی ا ه د ن و ی پ و ط ب ا و ر ه ک ب ش :1- د ر ی گ ی م ر ا ر ق ی س ر ر ب. ) 2004:18 و د ر ب ل م ت ش م ن ا و ت ی م ا ر ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ن آ ی م ک و ی ف ی ک ی ا ه ه ب ن ج ا ی و ا و ت ح م و ر ا ت خ ا س د ع ب و د ر د ی د ن ب م ی س ق ت ا ب : ت س ن ا د ل ی ذ ح ر ش ه ب ی ن ه ذ ی ا ه د ن و ی پ و ی ن ی ع ی ا ه د ن و ی پ ب ل ا ق ر د د ن و ی پ و د ا م ت ع ا ء ز ج د ا ر ف ا ن آ س ا س ا ر ب ه ک د ر ا د ی م ن ا ی ب ا ر ی ن ی ع ی ا ه ک ب ش ر ا ت خ ا س ی ع و ن ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ز ا ش خ ب ن ی ا : ی ن ی ع ی ا ه د ن و ی پ 1-. د ن ر ا د د ن و ی پ ر گ ی د ک ی ا ب ی ع ا م ت ج ا ی ا ض ف ر د ت ی ه ا م ی ا ر ا د د ی ا ب ی م د ا ر ف ا ن ی ب ی ا ه د ن و ی پ ه ک د ر ا د ن آ ز ا ت ی ا ک ح ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ء ز ج ن ی ا : ی ن ه ذ ی ا ه د ن و ی پ 2-. ) : ر و پ ع ر ا ش ( د ش ا ب ت ب ث م ت ا ن ا ج ی ه ی ا ر ا د و د ا م ت ع ا ر ب ی ن ت ب م ل ب ا ق ت م د ا م ت ع ا ب ج و م ه ك م ن ا د ب ا ه ر ا ت ف ر و ت ال ا م ت ر ا ك ف ا ا ه ش ز ر ا ز ا ا ه ك ب ش ا ر ع ا م ت ج ا ی ه ا م ر س ر گ ا ه ج ی ت ن ر د م ا د پ ت س د د و خ ف ا د ه ا ه ب ر ت ع ر س و ر ت ن ا س آ ه و ر گ ه ج ت ن ر د و د و ش م ه و ر گ ك د ا ر ف ا ن ا م ل د م ه و م ه ا ف ت ن ظ ء و س ر ذ ب ا ر ز د ش ا ب م ع ا م ت ج ا ی ه ا م ر س د و ب ا ن ل ص ا ا ه ه ن م ز ز ا ك ك د ن گ ا ر پ و ه ق ر ف ت ف ال ت خ ا. د ن ك

7 ر) ا د و م ن م» ا ج س ن ا... م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت 5 7 و د ا ژ ن م و ق گ ن ه ر ف ت ا ف ال ت خ ا ه ك ا ه ع م ا ج ر د. د ن ا ر ت س گ م ه ع م ا ج ر د ا ر ه ن ك و ت ر ف ن د ا م ت ع ا ب ن ب د ب ی د ی ف س ل گ ه د ا ز ی ل ع ( د م ا ج ن ا ب ه ع م ا ج ط ا ط ح ن ا و ش ا پ و ر ف ه ب د ن ا و ت م ت ا ف ال ت خ ا ن ا د د ش ت د ر ا د د و ج و ب ه ذ م. ) : ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ت ی م ه ا ر پ و ی س ا س ا ل ئ ا س م ز ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا و م ظ ن ه ل ئ س م و ت س ا ر ذ گ ل ا ح ر د و ی م و ق د ن چ ی ا ه ع م ا ج ن ا ر ی ا ه ع م ا ج ت ر ا ب ع ه ب. د ر ا د ه ع م ا ج ک ن ا م ع م ج ق ف ا و ت ر ب ت ل ال د ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا. ) 3 1 : ی ف س و ی ( د و ش ی م ب و س ح م ن آ ل گ ( ت س ا ه ت ف ا ز ا م ت ا ه گ ن ه ر ف ه د ر خ و ا ه ه و ر گ ن ا ر گ ش ن ک ن ب ل ب ا ق ت م ه ط ب ا ر و گ ل ا و ن ا ز م ه ب ر ظ ا ن ل ک ر د م ا ج س ن ا. ) : ن ا ر ا ک م ه و ی ن ا ه ف ص ا ی ر ی ش ز ن و ى ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ل ب ا ق ت م و ا و پ ل م ا ع ت ه ج ت ن ى ع ا م ت ج ا ك ز ا د ن ا و ت ى م ب س ا ن م ه ذ غ ت ه ب د ا ر ف ا ر ت ه ب ى س ر ت س د ه ج ت ن ر د و ر ق ف ش ه ا ك ل ا ث م ى ا ر ب. ت س ا ت م و ر ح م و ى ر ب ا ر ب ا ن ه ب ى س ر ت س د ن ا ك م ا و ى ر و ه ر ه ب ش ا ز ف ا ه ج ت ن ر د و ه ع م ا ج ر ق ف ر ش ق ر د ل ص ح ت ن ا ك م ا ش ا ز ف ا ه ب ر ج ن م ف ر ط ى ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ش ا ز ف ا ه ج ت ن ر د و ا ه ت ص ر ف ع ز و ت ر د ى ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ك و ى ت ا ق ب ط ف ا ك ش ش ه ا ك ر ت ال ا ب ى ا ه د م آ ر د ى گ ت س ب م ه ن ا ز م د آ ر ظ ن ه ب ر ت ه ن ال د ا ع ه ع م ا ج ك د ا ر ف ا ر ظ ن م ز ا ى ا ر ا د و ت و ر ث ع ز و ت ه چ ر ه ن ن چ م ه. د د ر گ ب ج و م د ن ا و ت ى م ر ق ف ش ه ا ك ن ا ر ب ه و ال ع. د و ب د ه ا و خ ر ت ش ب م ل ا س ى ا ه ع م ا ج ن ت ش ا د ه ب د ا ر ف ا ى د ن ب ا پ و ى ع ا م ت ج ا. د و ش ه ع م ا ج ر د ل ا ع ف ر و ض ح و ت ك ر ا ش م ش ا ز ف ا ه ج ت ن ر د و ف ل ت خ م ى ا ه ه ز و ح ر د د ا ر ف ا ى ا ن ا و ت و ت ل ب ا ق ش ا ز ف ا ى ا ه ش ز ر ا ه ب ن ا ن آ ى د ن ب ا پ ن ا ز م ر ب د ا ر ف ا ى م س ج و ى ر ك ف ت م ال س و ى م و م ع ى ا ه ش ز و م آ ح ط س ش ا ز ف ا ن ن چ م ه ه ب و ى ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ك و ى ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ا ز ف ا ب ج و م ر و ك ذ م ل م ا و ع ع و م ج م و د ر ا ذ گ ى م ر ث أ ت ى ع ا م ت ج ا و ى ق ال خ ا 0(. 9 1 : ن ا ر ا ک م ه و ی ر ا غ و م ی م ی ر ک (» د د ر گ ى م ى ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ش ا ز ف ا ن آ ع ب ت ا ه ر ا ج ن ه ا ه ش ز ر ا ا ه ر و ا ب س ا س ا ر ب ه ع م ا ج د ا ر ف ا ط ا ب ت ر ا ه ك د آ م ن ا م ه ب ن خ س ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ز ا ن ا م ز ن ی ا ر ب ا ن ب د ی ا ب م ه ی ز و ر م ا ی ا ی ن د ر د ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ت ی و ق ت ی ا ر ب م ی ر ک ن آ ر ق ه ا گ د ی د ز ا. د ر گ ب ل ك ش ك ر ت ش م ن ن ا و ق و د ع ا و ق ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ۀ ف ل ؤ م ن ی ر ت ی س ا س ا ن ا و ن ع ه ب ر ا ک م ی س ق ت ه ب م ه و د ر ک ه ج و ت ی د ن ن ا م ه ز ا ی ش ا ن م ا ج س ن ا ای ه ه ف ل ؤ م ه ب 5( 3 : ی ر ظ ن ( ت خ ا ن ش ا ر ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ل ل خ م و دم و ق م ل م ا و ع ت س ی ا ب ی م ز ی ن و ت ش ا د ر ظ ن ز ی ا م ت ر ب ی ن ت ب م. ) 1 «ا ر گ ا و و ا ر گ م ه «ل م م ا ج س ن ا ف ع ض ز ک ر م ا ه ت م و ک ح ا ر ب م ه م ع و ض و م ک ه ب ل م م ا ج س ن ا ظ ف ح ه ک ه د د ر گ ب ج و م ن ا ر ا ر د م و ق ع و ن ت و ن و گ ا ن و گ ف ذ ح ه ش د ن ا ر د د و خ ت م ک ا ح ت ب ث ت ا ر ب و ل ه پ ت م و ک ح ن و چ م ه د ب ت س م ا ه م ژ ر ه ک ئ ا ج ا ت. د د ر گ ل د ب ت د ح ا و ش و گ و ش ش و پ ر ب د ک أ ت ق ر ط ز ا ز ا س ت ل م د ن ا ر ف ط و گ ن ه ر ف ز ا س ن ا س ک و م ا و ق ا گ ن ه ر ف ت ا ز ا م ت ب ر غ گ ن ه ر ف ج و ر ت ا ر گ ن ا ت س ا ب ا م س ئ ا ک ر آ ز ا س ه ر و ط س ا ا ه ت م و ق ر ق ح ت. د ن ا ه د و ب ن م ز ر س ا ض ف ر س ا ت ر س ر د ر د. د و ر م ر ا م ش ب ن ا ر ا ر د م و ق ع و ن ت ا ب ه ج ا و م ا ر ب و ل ه پ ت م و ک ح ا ه ت س ا س ن ر ت م ه م م و ق ت ا ک ر ح ت ب و ک ر س و ر ا ت خ م د و خ ا ه ه و ر گ و ل ح م ا ه ت ر د ق ر و ه ظ ل م م ا ج س ن ا ظ ف ح ر د ر ا ج ا ق ن ا ه ا ش د ا پ ط ر ف م ف ع ض ن آ ل ب ا ق م ه ط ق ن

8 ف- ل ا ف- ل ا ف- ل ا ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف س ر ر ب ر د. د و ب ه د د ر گ ب ج و م ر و ش ک ب و ن ج و ل ا م ش ر ب ا ر س ل گ ن ا و س و ر ا ه ت ل و د ه ر ط س و ه ا و خ ه ز ج ت ا ب ل ط ن ا ز ا خ ر ب. د ش ا ب ر ث و م د ن ا و ت م ا ر گ ا و و ا ر گ م ه ا ه و ر ن ت خ ا ن ش ن ا ر ا م د ر م ق ر ف ت ا ت د ح و ل م ا و ع و ل ل ع د: ن ا ل ذ ر ا ر ق ه ب ا ه و ر ن و ل م ا و ع ا ر گ ا و ا ه و ر ن ف ل ا ل م س ن ا ج ت م ا ن و ن ز ا و ت م ا ن ب ک ر ت ضرب مل ل ق ت س م ت ل و د ز ا ر ا د ر و خ ر ب ز ر م ا ر ف ا ه ه ل ا ب ن د ت ر و ا ج م و ر و ش ک ا ه ش ا ح ش خ ب ر د ا ه ت ل ق ا ر ا ر ق ت س ا. ت س ا ه د ر ب ال ا ب ا ر ن ا ر ا ن م ز ر س و ل م ت ل و د ر ذ پ ب س آ ن ا ر ا ک ف ا ر گ و پ و ت ر ا ت خ ا س -. ت س ا ه د ر و آ م ه ا ر ف ا ر ا ه گ ن ه ر ف ه د ر خ ت و ق ت و ه د ل ک ش ت ا ب ج و م ه ت خ س گ و م ج س ن م ر غ ک ف ا ر گ و پ و ت ر ا ت خ ا س ا ه ت ل ق ا ل م ت ک ر ا ش م ر د ن ز ا و ت م د ع - ا ه ر ا پ ت ل ع ب ز ک ر م ش خ ب و د ن ر ا د ل م ش ق ن ا ف ا ر د ز ک ر م ا ه ش خ ب ه ب ت ب س ن ر ت م ک م ه س ن و م ا ر پ ا ه ش خ ب ر ا ر ق ر ب ب و خ ه ب ش خ ب و د ن ا ن ب ل م ل م ا ع ت ا ذ ل د ر ا د ن ب د ب ا ب م أ و ت ه ا گ د د ن و م ا ر پ ش خ ب ه ب ه ن ا ا ر گ ا و ت ال ا م ت. د و ش م ن ب س ا ن ت م ا ن ط ا ب ت ر ا م ت س س ف- ل ا 4- ا ض ف و ا ف ا ر غ ج ت ل ا د ع ب ف- ل ا 5- ح ط س ر د. ت س ا ل ح م و ا ه ق ط ن م س ا ق م ر د م ه و ل م س ا ق م ر د م ه ن و م ا ر پ ز ک ر م ا ض ف ر ا ت خ ا س ا ر ا د ن ا ر ا ا ا ز م ه ب ر ت ال ا ب س ر ت س د ه ج ر د و ر ت ش ب گ ت ف ا ه ع س و ت ز ا ن و م ا ر پ ش خ ب ا ب ه س ا ق م ر د ز ک ر م ش خ ب ل م ن ال ک. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ل م ع ب ا ن م و ه ع س و ت ا ر گ م ه ا ه و ر ن ب- 4 - ل م ک ر ت ش م گ ن ه ر ف 3- ک ر ت ش م خ ر ا ت ه ش ر 2- ز ک ر م ش خ ب ا ه ه ص ص خ ف ل ت خ م ا ه ه ال ر د ک ا ر ت ش ا 1-9- ز ک ر م ت م و ک ح ر ا د ت ق ا 8- ل م ا ه د ا م ن 7- ک ر ت ش م س ا س ن ا م ر آ 6- ل م ر خ ا ف م 5- ب ه ذ م و ن د ه ه ب ج د ا ج ا ا ب د ن ا و ت م د ه د ر ا ر ق ف د ه ا ر ل م ت ن م ا و ض ر ا ت م ا م ت ه ک ج ر ا خ ت ا د د ه ت ( ج ر ا خ ت ا د د ه ت ل م ا ع و د ن ی ا ت ی و ق ت ر د ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ا ب ن ا و ت ی م ز و ر م ا. 1( ا ن ظ ف ا ح ( د ا م ن ک م ک ل م ا ر گ م ه ه ب د ح ا و ی خ ی ر ا ت ت ی و ه ر ب ه ی ک ت ا ب ا ر ی ل مل ت ی و ه و د و م ن م ه ا ر ف ی گ ن ه ر ف ر ث ک ت و ع و ن ت ش ر ی ذ پ ی ا ر ب ا ر ه ن ی م ز لی ل م ی ی ا ر گ م ه ی م و ق ی ا ه گ ن ه ر ف ه د ر خ ر د ی ر ا س ی ا ه ش ز ر ا و ی م و ق ی ا ه ت ی و ه ه ک د و م ن ی ح ا ر ط ی ا ه ن و گ ب ی م ال س ا ت ی و ه و ی ن ا ر ی ا و ی ن ا ه ج گ ن ه ر ف ت ی م ک ا ح ن ا ی ر ج ر د د ی د ر ت ی ب. د ن و ش ت ی ا م ح و ح ر ط م ی ل مل ت ی و ه ه د ن ه د ل ی ک ش ت ی ا ز ج ا ن ا و ن ع ب ی ن ا م ز ی د و خ گ ن ه ر ف ی ا ه ه ت ش ا د ه ب ل ا ک ت ا و ا ک ت ا د ر ا د د و ج و جهانی مقیاس ر د ی ی ا ک ی ر م آ گ ن ه ر ف ی ر س ت ه ب ه ک ی م ا م ت ه ا ه ک ی ن ا س ن ا ی ا ه ش ز ر ا و ل و ص ا ت ی و ق ت و ء ا ی ح ا و د و ش ز ی ه ر پ ی م و ق ی ا ه گ ن ه ر ف ه د ر خ ب ی ر خ ت ز ا ه ک ت س ا ر ی ذ پ ن ا ک م ا م ا ظ ن ی ح ا ر ط ه ب ی م ال س ا و ی ل مل ی ا ه ش ز ر ا ه ب ت ی ا ن ع ا ب ا ت. د و ش ع ق ا و م ا م ت ه ا د ر و م د ن ر ا د ی ن ی د م ی ل ا ع ت و ا ه ر و ا ب ر د ه ش ی ر

9 ... م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت 7 7 ت ی و ه ف ی ع ض ت و ل ی ل ح ت ه ب ی م و ق ی گ ن ه ر ف ی ا ه ه ی ا م ن ب ن ت ف ر ن ی ب ز ا ت ر و ص ن ی ا ر ی غ ر د. د د ر گ م ا د ق ا ی ل مل ت ی و ه ع م ا ج ت س ا ی ب ر غ ی گ ن ه ر ف ر ا م ع ت س ا ت ی م ک ا ح ت ح ت ا ا ب ل ا غ ه ک ی ر ا د ی ن ش و ی ر ا د ی د ی ا ه ه ن ا س ر ت ی م ک ا ح ه ی ا س ر د و ر ج ن م ی ل مل (Williams, د و ب م ی ه ا و خ ی م ال س ا ه ع م ا ج ر د ه د ر ت س گ ی ح ط س ر د ی ب ر غ ی ا ه ش ز ر ا ی ال ی ت س ا د ه ا ش ن ا م ز ک د ن ا ر د.2003) ق ق ح ت ش و ر م ی ر ک ن آ ر ق ه ا گ د ی د ز ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ی ا ه و گ ل ا : 1 ر ا د و م ن ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م. ت س ا ل ل ح ت ف- ص و ت ن آ س ر ر ب ش و ر و د ر ب ر ا ک ق ق ح ت ع و ن س ر ر ب د ر و م ا ه ه ف ل ؤ م و ق ق ح ت ف ا د ه ا ه ب ه ج و ت ه ع م ا ج ه ط ب ا ر ر ا م آ ه ا م ر س ق ط ا ن م ع ا م ت ج ا ر ه ش ل م ا ش ه ی م و ر ا ر ب س ا س ا ی ا ه ص خ ا ش ت ا م س ق ت ت ک ر ا ش م ا ه ی ر ا د ر ه ش ع ا م ت ج ا ه ق ال ع د. ش ا ب م ن ا و ا ر ف ر ا ز ب ا ه ب ر و آ د ر گ ه ع م ا ج د ا م ت ع ا ت ا ع ال ط ا ا ر ب ع ا م ت ج ا س ر ر ب ن و ا ع ت و و ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ا ه د ا ی ن ب ظ ا ح ل ه ب ی ی ا ر گ م ه ل م ا ش ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ا ه ص خ ا ش و ن ا ت س و د و گ د ا و ن ا خ ط ب ا و ر و ر ا م ه ن ی د د ا ژ ن ن ا ب ز ل ی ب ق ز ا ی گ ن ه ر ف ی ا ه د ا ی ن ب ی خ ی ر ا ت م و ا د ت ی س ا ی س ر ا ت خ ا س و ت ی م ک ا ح در ی ی ا ر گ م ه ن ی م ز ر س ی ر ا د ی ا پ ه ی ل ک ر ا م آ ه ع م ا ج. ت س ا ه د ش ی ر و آ ع م ج ه م ا ن ش س ر پ ق ی ر ط ز ا ه ک ت س ا م و س ر و ب ا د آ ی ر ا ز گ ر ب ر د ی ی ا ر گ م ه و... و ی ف د ا ص ت ی ر ی گ ه ن و م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ک د ن د و ب ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ک ر ت و د ر ک ی م و ق ی ا ه ت ی ل ق ا ن ی ب ر د 8 1 ی ال ا ب د ا ر ف ا 0/5 0 ی ا ط خ ب ی ر ض و ن ا ر ک و ک ل و م ر ف ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه م ا د ا ر د. ت س ا ه د ش ی ر و آ ع م ج ر ه ش ه ن ا گ ر ا ه چ ق ط ا ن م ح ط س ز ا

10 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 7 ت ر و ص ه ب ا ه ه م ا ن ش س ر پ ف د ا ص ت ر گ ه ن و م ن ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ک ن ی ا ا تا ی ا ه ن و د ش ب ا خ ت ن ا ر ف ن ا م ه ن و م ن م ج ح ز ا ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ز ا ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر ا د ر و خ ر ب ن ا ز م ب ا ز ر ا ت ه ج ا ه ه د ا د ل ل ح ت و ه ز ج ت ر د. د ش ر پ ا ه ب ح ا ص م ب ر ض د ن ن ا م ط ا ب ن ت س ا ر ا م آ ا ه ن و م ز آ ا ه ر غ ت م ن ب ط ا ب ت ر ا ا ر ب ن ن چ م ه. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا س س پ ا ت ل د م. ت س ا ه د ش ه د ر ب ر ا ک ه ب ه ر غ ت م د ن چ ن و س ر گ ر گ ت س ب م ه ق ق ح ت م و ه ف م ل د م و م ا ج س ن ا ر د ا ه ن آ ش ق ن و ی م و ق ی ی ا ر گ م ه و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ا ه ه ف ل ؤ م ط ا ب ت ر ا ق ق ح ت ا ه ه ف ل و م ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه د ش ه د ا د ش ا م ن ) ر 2 ا د و م ن ( ر د ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ی ع ا م ت ج ا ی گ چ ر ا پ ک ی ق ی ق ح ت ه د و د ح م ق ی ق ح ت ی م و ه ف م ل د م : ) )2 ر ا د و م ن ه ک ه د و ب ت ی ع م ج ی ا ر ا د ه ی م و ر ا ر ه ش ل ا س ر د ن ک س م و س و ف ن ی م و م ع ی ر ا م ش ر س ن ی ر خ آ س ا س ا ر ب ن ی ا ی ر ا د ر ه ش ت ا م ی س ق ت س ا س ا ر ب. ت س ا ه د ش ه د و ز ف ا ر ه ش ن ی ا ه ب ت ی ع م ج ر ف ن د ا د ع ت ل ا س ه ب ت ب س ن د و خ ر د ا ر ت ی ع م ج ن ا ز ی م ن ی ر ت م ک ر ا ه چ ه ق ط ن م و ت ی ع م ج ن ا ز ی م ن ی ر ت ش ی ب ک ی ه ق ط ن م ه ک ه د و ب ه ق ط ن م ر ا ه چ ی ا ر ا د ر ه ش ر ه ش ن ی ن ک ا س. ت س ا ر ه ش ن ی ا ر د ف ل ت خ م م ا و ق ا ط ال ت خ ا ه ی م و ر ا ر ه ش ی ا ب ی ز و ی ن د م ی هها و ل ج ز ا ی ک ی. د ن ا ه د ا د ی ا ج ه ن ا ر د ا ر ب و صمیمانه بسیار صورت به ه م ه ه ک د ن ه د ی م ل ی ک ش ت ا ه ی ن م ر ا و ا ه ی ر و ش آ ز ا ی ت ی ل ق ا ا ه د ر ک ا ه ک ر ت ا ر ه ی م و ر ا م ا و ق ا ت ن و ک س ل ح م ا ب ل ا غ 4 و 3 ق ط ا ن م ه ی م و ر ا ر ه ش ه ن ا گ ر ا ه چ ق ط ا ن م ن ی ب ر د. د ن ن ک ی م ی گ د ن ز ر ه ش ن ی ا ر د م ه ر ا ن ک ر د. ) 1 ه ش ق ن ( د ش ا ب ی م ک ر ت م ا و ق ا ت ن و ک س ل ح م ز ی ن 2 و 1 ق ط ا ن م و د ر ک ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ع ا م ت ج ا ه ا م ر س س ر ر ب د( ص ر د 3 6 2/ 2 ( 2/7 6 ن ا ز م ه ب ط س و ت م ر و ط ه ب ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا س ا س ا ر ب ت ک ر ا ش م ل و د ج ن ا س ا س ا ر ب. د ه د م ن ا ش ن ک ک ف ت ه ب ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ا ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س د ا ع ب ا. د ش ا ب م

11 ... م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت 9 7 ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ا ر ب ن ا ز م ن ر ت ال ا ب ) د ص ر د 5 7 )8/ 2/5 7 ن ا ز م ه ب ه ع م ا ج ه ب ه ق ال ع و ی ع ا م ت ج ا ن ب ر د. ت س ا ر ا د ا ر ن ا ز م ن ر ت ن ا پ ) د ص ر د 1 6 )1/ 2/56 ن ا ز م ه ب ی ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا و ی گ د ا و ن ا خ ط ب ا و ر و ت س ا ه د ا د ط و ب ر م ن ا ز م ن ر ت م ک و د ص ر د 8 7 4/ د و د ح ه ک 2 ه ق ط ن م ه ب ق ل ع ت م ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ن ا ز م ن ر ت ش ب ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م. ) 1 ل و د ج ( ت س ا د ص ر د 1 4 2/ حدود در 1 ه ق ط ن م ه ب ه ق ط ن م ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ا ه ن ه ف ل ؤ م ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م 2/4 3/1 2/9 2/3 ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ی د ن ب م ی س ق ت و ی ب ر غ ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ن ا ت س ا جغرافیایی موقعیت : 1 ه ش ق ن ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ن آ ا ه ه ف ل ؤ م و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ن ا ز م : ل 1 و د ج ه ع م ا ج ه ب ه ق ال ع 1/6 3/9 2/6 2/1 ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا 1/4 3/1 3/1 2/7 ع ا م ت ج ا ن و ا ع ت 2/1 3/5 2/8 2/2 ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ن ا ت س و د و گ د و ن ا خ ط ب ا و ر 1/3 3/7 3/1 3 ع ا م ت ج ا ه ا م ر س 8/9 7 1 /2 4 1 /5 2 1 /3 ه ب ت ر د ه ا ز و ر ب ک ا ( پ و ر ت ن آ ه د ن ز و ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا و ) : ر و پ ر غ ص ا ( س س پ ا ت ل د م ز ا ر گ ه ر ه ب ا ب ه ق ال ع ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ی ا ه ص خ ا ش ر د ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ظ ا ح ل ز ا ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م د ن ب ه ب ت ر ه ب ) ا ه س ر ر ب ر ب ا ر ب د د ر گ ت ر د ا ب م ن ا ت س و د و گ د ا و ن ا خ ط ب ا و ر و ر ا م ه و ن و ا ع ت ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا جامعه به ن ا و ا ر ف ه ا م ر س ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ق ط ا ن م ن ا. د ن د ش ه ت خ ا ن ش ر ا د ر و خ ر ب ق ط ا ن م ن ا و ن ع ه ب 3 و 2 ه ق ط ن م ه ت ف ر گ ت ر و ص ا ه ش ا ح ه ق ط ن م ن ا و ن ع ه ب 1 ه ق ط ن م. د ن ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ن ب ر د ا ر ن ا ز م ن ر ت ال ا ب ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ز ا ر ا د ر و خ ر ب ر ظ ن ز ا ه ک ی ق ط ا ن م د ه د م ن ا ش ن ا ه س ر ر ب. ت س ا ه د ش ه ت خ ا ن ش ن ا پ ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ن ا ز م ا ب

12 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 8 ر ظ ن ز ا ه ک ک ی ه ق ط ن م ن ن چ م ه. د ن ش ا ب ی م ز ن ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ن ا ز ی م ن ی ر ت ش ی ب ا ر ا د د ن ر ا د ر ا ر ق ال ا ب ح ط س ر د ع ا م ت ج ا ر ث ک ا ر د ه ک ر و ط ه ب ت س ا ه ت ش ا ذ گ ر ث ا ت ز ن م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه ن ا ز ی م ر د ر م ا ن ا ه ک د ن ش ا ب ی م ن ا پ ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ق ط ا ن م ء ز ج ه ق ط ن م ن ی ا ه ک ت س ا ر ک ذ ه ب م ز ال. د ن ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ن ا پ ن ا ز م ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ا ه ه ف ل و م ر د ا ف ر ص ه ق ط ن م ن ی ا ر د ی م و ق ی ی ا ر گ م ه م د ع و د ن و ش ی م ب و س ح م ر ه ش ر ق ف و ن ش ن ه ش ا ح و ر ی ذ پ ر ج ا ه م د ا ر ف ا ت خ ا ن ش م د ع ه ق ط ن م ن ی ا ه ب ت ر ج ا ه م ن ا ز ی م ر ی ث ا ت ت ح ت م ه ن آ ه ک ت س ا ه د و ب ی ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ن و چ ی ی ا ه ص خ ا ش ن و چ ی س ا س ا ی ا ه ه ف ل و م ر د ا م ا ت س ا ه د ش گ ن ر م ک ی د و د ح ا ت ا ه ه د ا و ن ا خ و د ا ر ف ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و و ر گ ی د م ه ز ا ن ی ن ک ا س ن ی ب ر د ب و خ ا ت ب س ن م ا ج س ن ا و ی گ ت س ب م ه ک ی ه ع م ا ج ه ب ن ا و ا ر ف ه ق ال ع و ی ر ا ک م ه و ن و ا ع ت ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ن ا ش ن ه ی م و ر ا ر ه ش ف ل ت خ م ق ط ا ن م ر د ا ر ع ا م ت ج ا ا ه ه ا م ر س ز ا ی ر ا د ر و خ ر ب ن ا ز م ) )2 ه ش ق ن. د ر ا د د و ج و ه ق ط ن م. د ه د ی م ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ا ه ص خ ا ش ر ظ ن ز ا ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ی د ن ب ح ط س : 1 ه ش ق ن ک ر ت و د ر ک م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه ر د ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ر ی ث ا ت س ر ر ب د ا م ت ع ا ه ع م ا ج ه ب ن ا و ا ر ف ه ق ال ع ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ( ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ا ه ه ف ل و م ن ب ط ا ب ت ر ا ن د ر و آ ت س د ب ا ر ب ز ا ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ک ر ت و د ر ک م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه ر د ) ن ا ت س و د و گ د ا و ن ا خ ط ب ا و ر و ر ا م ه و ن و ا ع ت ع ا م ت ج ا و ک ر ت و د ر ک م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه ن ب د ه د م ن ا ش ن ه د م آ ت س د ب ج ا ت ن. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن و س ر پ گ ت س ب م ه ب ر ض ه ا م ر س د ا ع ب ا ه ط ب ا ر ن د ر و آ ت س د ب ا ر ب. د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر د ص ر د 9 9 ن ا ن م ط ا ح ط س ا ب 0/1 8 8 ن ا ز م ه ب ع ا م ت ج ا ه ا م ر س. د د ر گ م ه د ا ف ت س ا ن و س ر گ ر ب ر ض ز ا ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ک ر ت و د ر ک م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه و ع ا م ت ج ا

13 () ل 3 و د ج... م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت 1 8 ر ا ذ گ ر ث أ ت د ا ع ب ا و ل م ا و ع ) : ر ت ن ال ک ( ن و س ر گ ر ضرب از ه د ا ف ت س ا و SPSS ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ر گ ه ر ه ب ا ب ت ا ک ح ه ل ص ا ح ج ا ت ن. د د ر گ ص خ ش م ه ی م و ر ا ر ه ش ه ن ا گ 4 ق ط ا ن م ر د د ر ک و ک ر ت م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه ر د ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ا ب ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ا ر ا د ه ع م ا ج ه ب ه ق ال ع و ر ا م ه و ن و ا ع ت ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ه ن ا گ ج ن پ د ا ع ب ا ن ب ز ا ه ک د ر ا د ن آ ز ا ک ر ت م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه ا ب ف ع ض ط ا ب ت ر ا ل ل د ه ب ی ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ه ع م ا ج ه ب ه ق ال ع و د ن ش ا ب م د ر ک و ک ر ت م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه ت ا ر غ ت ز ا د ص ر د 8 6 2/ ن ا ز م ه ب ل د م ه ب ه د ش ه د ا د ه ن ا گ ج ن پ د ا ع ب ا. ) 0 1 ل و د ج ( د ش ا ب ی م ن ر ا د ا ن ع م د ر ک و ن ا ر د ه ک ه ت خ ا ن ش ا ن ل م ا و ع ه ل س و ه ب ا ه س ن ا ر ا و ق ب ا م و د ن ن ک م ن ب ت ه ی م و ر ا ر ه ش ه ن ا گ ر ا ه چ ق ط ا ن م ر د ا ر د ر ک و ک ر ت. ) 2 ل و د ج ( د ن و ش م ن ب ش پ و ن ب ت ت س ا ه د م ا ن ق ق ح ت ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د د ر ک و ک ر ت م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر چندگانه رگرسون ل ل ح ت ا ه ه ر ا م آ : ل 2 و د ج ر ا ع م ا ط خ ه د ش ح ح ص ت ه د ش ن ب ت ب ر ض ن ب ت ب ر ض ه ن ا گ د ن چ گ ت س ب م ه ب ر ض 0/ / / / ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م F ل ل ح ت س ن ا ر ا و ن و س ر گ ر ه ن ا گ د ن چ و ن ا ز م ز ن ن ع م ر ا د د ا ع ب ا ه ا م ر س ع ا م ت ج ا ا ر ر د ن ب ت ن ا ز ی م. د ا م ن م د أ ت ا ر ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ک ر ت و د ر ک م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د د ر ک و ک ر ت م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ط ا ب ت ر ا چندگانه رگرسون س ن ا ر ا و ل ل ح ت : 3 ل و د ج ت ا ر غ ت ع ب ن م ن و س ر گ ر ر ث ا ل ک ت ا ع ب ر م ع و م ج م 0/4 1 6 د ا ز آ ه ج ر د ت ا ع ب ر م ن گ ن ا م 0/9 4 0 F ت م ک 0/ / / /8 0 1 ه د ن ا م ق ا ب /2 2 7 ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ر ا د ن ع م ح ط س ه ب ن ا و ا ر ف ه ق ال ع ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م د ا ع ب ا ر د ر غ ت د ح ا و ک ه ک ت س ا ن ش و ر B ر د ا ق م ه ب ه ا گ ن ا ب 0/1 9 0 و 0/ / /1 7 0/4 2 0 ه ز ا د ن ا ه ب ب ت ر ت ه ب ن ا ت س و د و گ د ا و ن ا خ ط ب ا و ر و ر ا م ه و ن و ا ع ت ه ع م ا ج. ) ل 4 و د ج ( د ش د ه ا و خ د ا ج ا ه ی م و ر ا ر ه ش چهارگانه مناطق ر د ک ر ت و د ر ک م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه ر د ر غ ت د ح ا و ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ع ا م ت ج ا ه ا م ر س د ا ع ب ا ن و س ر گ ر ب ا ر ض ا ه ه ر ا م آ : ل 4 و د ج F 1/8 1 0 ر غ ت م م ا ن د ر ا د ن ا ت س ا ر غ ب ا ر ض B ا ط خ B 0/ /2 1 6 د ر ا د ن ا ت س ا ب ا ر ض ر ا د ن ع م ح ط س 0/1 5 0 B - أ د ب م ز ا ض ر ع 0/ / / / /4 0 5 ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م 0/ / / / /8 0 3 ه ع م ا ج ه ب ن ا و ا ر ف ه ق ال ع 0/1 7 1/ / / /2 0 1 ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا 0/ / / / /6 1 2 ر ا م ه و ن و ا ع ت 0/ / / / /8 1 4 ن ا ت س و د و گ د ا و ن ا خ ط ب ا و ر ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ه ی م و ر ا ر ه ش ر د ک ر ت و د ر ک م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه ن ا ز ی م س ر ر ب و ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ا ه د ا ی ن ب ی ا ه ر ی غ ت م ر د ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ظ ا ح ل ه ب ه ک ت ف گ ن ا و ت ی م ) )5 ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب... و ن ی د د ا ژ ن ن ا ب ز : ل ی ب ق ز ا ی گ ن ه ر ف ی ا ه د ا ی ن ب و ا ه ص خ ا ش ر گ ی د گ ی ر ا ن ک ر د ی گ د ن ز ه ق ب ا س و ه ن ی ش ی پ ی س ا ی س ر ا ت خ ا س ت س ا ی ر ی گ م ش چ ی ی ا ر گ م ه ی ا ر ا د ه ی م و ر ا ر ه ش م و س ر و ب ا د آ ی ر ا ز گ ر ب ر د ی ی ا ر گ م ه و

14 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 8 ا ه ر ه ش ه ی م و ر ا ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ی ا ه ه ف ل و م ی ی ا ر گ م ه ه ب ه ی م و ر ا ر ه ش ر د ن آ ی ا ه ه ف ل و م و ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ن ا ز ی م : 5 ل و د ج ظ ا ح ل و ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ا ه د ا ی ن ب ن ی م ز ر س ی ر ا د ی ا پ ی ی ا ر گ م ه ت ی م ک ا ح ر د و ی س ا ی س ر ا ت خ ا س ی خ ی ر ا ت م و ا د ت ی ا ه د ا ی ن ب ی گ ن ه ر ف د ا ژ ن ن ا ب ز ل ی ب ق ز ا... و ن ی د ی ی ا ر گ م ه ی ر ا ز گ ر ب م و س ر ب ا د آ ر د و ن ی گ ن ا ی م ع م ج ی ی ا ر گ م ه ی م و ق 0 5 /7 1 1 /2 8/6 2 1 /0 7 9/9 8/ ع م ج ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ک ر ت و د ر ک م و ق و د ک ی ک ف ت ه ب ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ی ا ه ر ی غ ت م ن ی گ ن ا ی م : 6 ل و د ج ی س ر ر ب د ر و م ه ر ا م آ ت ی م و ق د ر ک م و ق ک ر ت م و ق ن ی گ ن ا ی م 3/ د ا د ع ت ر ا ی ع م ف ا ر ح ن ا 4/ ی ر ا د ا ن ع م 0/ / / / ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ه ی م و ر ا ر ه ش ر د ک ر ت و د ر ک ی ا ه ت ی م و ق ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ر ی غ ت م ی ا ه ه ر ا م آ : 7 ل و د ج ی ی ا ر گ م ه ن ا ز ی م م و ق د ر ک ک ر ت ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ط س و ت م د ا ی ز د ا ی ز ی ل ی خ Mann-Whitney test: z= 2.31 Sig= 0 /000 م ک ع م ج م ک ی ل ی خ Kendall's tau_b=./76 Sig=./ ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ک ی ک ف ت ه ب ی م و ق ی ی ا ر گ م ه ر ی غ ت م ن ی ب ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ک ی ه ک ت ف گ ن ا و ت ی م 7 ل و ا د ج ز ا ه د م آ ت س د ه ب ت ا ع ال ط ا ق ب ا ط م ح ط س ی ر ا م آ ی ا ه ه د ا د ز ا ه د م آ ت س د ه ب ی ا ه ه ت ف ا ی ق ب ا ط م. د ر ا د د و ج و ه ی م و ر ا ر ه ش ر د ک ر ت و د ر ک ی ا ه ت ی م و ق ز ا ک ی ر ه ر ی ی غ ت م و د ن ی ب ی ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ک ی ه ک ت ف گ ن ا و ت ی م ن ی ا ر ب ا ن ب ) )0000/ د ش ا ب ی م ر ت م ک 0/5 0 ر ا د ق م ز ا ن و م ز آ ی ر ا د ا ن ع م ر غ ت م ک و ه خ س ا پ و د ل ق ت س م ر غ ت م ک ن ا م ه ط ب ا ر ن ت و ن- ا م ن و م ز آ ر ا م آ ا ه ن و م ز آ ن ا م ر د. د ر ا د د و ج و ن ا ز ا ل ص ا ح ج ا ت ن. د و ر م ر ا م ش ه ب t ن و م ز آ ن ش ن ا ج ر ت م ا ر ا پ ا ن ن و م ز آ ن ا ع ق ا و ر د. د ن ک م س ر ر ب ا ر ا ه ب ت ر ه ت س ب ا و ر د د ن ش ا ب م 1/6 9 ز ا ر ت گ ر ز ب و د ر ه ن ا ی و گ خ س ا پ ت ی م و ق و ی م و ق ی ی ا ر گ م ه س ا س ح ا د ر و م ر د ه ک د ا د ن ا ش ن ن و م ز آ ل ا ح ن ع ر د. د و ش م د ا ت ک ر ت و د ر ک ی ا ه ت ی م و ق ز ا ک ی ر ه ب س ح ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ن ا م ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ه ج ی ت ن ل ق ت س م ر غ ت م ه ک ا ج ن آ ز ا. ت خ ا د ر پ گ ت س ب م ه ضرب محاسبه ه ب ن ا و ت م ق و ف ه ط ب ا ر ر ت ق ق د ا ن ع م ه ب ن د ر ب پ ا ر ب. د و م ن ه د ا ف ت س ا ا ه ب ت ر ا ه ر غ ت م ه ب ط و ب ر م ضراب از ن ا و ت م ت س ا ) =1 ک ر ت و =0 د ر ک ( ه خ س ا پ و د م س ا ر غ ت م ک ا م ن ا ن م ط ا % 9 9 ح ط س ر د ی م و ق ی ی ا ر گ م ه س ا س ح ا و ن ا ی و گ خ س ا پ ت ی م و ق ن ا م Kendall's tau_b گ ت س ب م ه ب ر ض و د ر ک م ا و ق ا ی م و ق ی ی ا ر گ م ه س ا س ح ا ن ا ز ی م ن ی ب ه ک ت ف ر گ ه ج ی ت ن ن ا و ت ی م ن ی ا ر ب ا ن ب ت س ا ه د ش ه ب س ا ح م 0/6 7 ا ب ر ب ا ر ب د. ر ا د د و ج و ی ر ا د ی ن ع م ت و ا ف ت ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ک ر ت ر گ ه ج ت ن و ه ص ال خ و ر و ه ظ ت ص ر ف ل ک ش ه ب ر گ د خ ر ب و د د ه ت ب ل ا ق ر د خ ر ب ه ک د ر ا د ه ا ر م ه ب ر و ش ک ا ر ب ا ر ا ه ش ل ا چ م و ق ع و ن ت و ح ا ر ط ب س ا ن ت م ژ ت ا ر ت س ا ا ه ش ل ا چ ن ا ه ج و و د ر ه ه ب ت س ا ب ی م م ا ظ ن ل ا ع ت ر د م ت س ا ه د ب. د ن ب ا ی م ز و ر ب

15 ... م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت 3 8 ا ه ت ص ر ف ه ع س و ت ا ر ب و د ا م ن ح ا ر ط ل ر ت ن ک و ه ن ا ر گ ش پ ا ه ه م ا ن ر ب ل م ت ح م ت ا د د ه ت ک ت ک ت ا ر ب. د ا م ن ذ ا خ ت ا ه ع س و ت ه ب ف و ط ع م د ک أ ت د ر و م م ه م ر ا س ب ع و ض و م. د ا م ن ن و د ت ا ر م ز ال ا ه ت س ا س و ر ب ا د ت ز ن م و ق ع و ن ت ز ا ش ا ن ر د. د ن ر و آ ی م د د پ ن ا ر ا م ا و ق ا ز ر م ا ر ف ا ه ه ن ا ب ز ه ک ت س ا ت ص ر ف ق ل ت د ر و آ ه ر ز ا م ال س ا م ا ظ ن ا ه ق ط ن م ش ق ن ت س ا ه چ ر ا پ ك ر و ش ك و د ح ا و ت ل م ب ل ا ق ر د ن و گ ا ن و گ م ا و ق ا ت س ز م ه و ن ش ن م ه ز ا ك ئ ا ز و م ه ك ن ا ر ا ه ع م ا ج ه ل أ س م ن و م ا ر پ د د ه ت ر ه و ه د و ب م ه م ل مل ه ا م ر س و ت و ق ه ط ق ن ن ا و ن ع ه ب ا ه می دت و ق ه ب ط و ب ر م ل ئ ا س م و م ا و ق ا ه ب ه ج و ت و گ ن ه ر ف ن ی ن چ م ه و د و خ ق و ق ح ه ب م ا و ق ا ی ی ا ن ش آ م د ع ه ز و ر م.ا د و ر ی م ر ا م ش ب ل مل ت نی د م ا و ع ف ا ن م ا ر ب د د ه ت ت می د و ق ن ی ب ی د ی د ش ر ا ی س ب ت ا ض ر ا ع ت و د ی آ د و ج و ه ب ن ا ن آ ن ی ب ی د ج لة ص ا ف ه ک ت س ا ه د ی د ر گ ث ع ا ب ر گ ی د ک ی م و س ر و ب ا د آ ر د ی م و م ع ت ک ر ا ش م نة ی م ز د ی ا ب ل ئ ا س م ه ن و گ ن ی ا ع و ق و ز ا ی ر ی گ و ل ج ی ا ر ب. د ر ی گ ر د ی گ ن ه ر ف ه ا گ د ی د ز ا ی م و ق ی ا ه ه ی ال ر ه ش ه ژ ی و ه ب و ی ب ر غ ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ن ا ت س ا. د و ش م ه ا ر ف گ ن ه ر ف و د ا ژ ن ن ا ب ز ب ه ذ م ت ی م و ق ع و ن ز ا غ ر ا ف ه ع م ا ج ل خ ا د ت ا ك ا ر ت ش ا و خ ر ا ت ا ه د ن و پ ه م ه ا ب. ت س ا ه د ا د ا ج د و خ ر د ع و ن ت م ب ه ا ذ م و ن ا د ا م ا و ق ا ا ه گ ن ه ر ف ه ی م و ر ا ز ن ضعف همن و د و ش ی م ه د ن ن ك ش ر ا س ب ن ا ن آ ن د و ب ن ا ر ا و ع م ج ت و ه س ا س ح ا ع ق ا و م ر د ا ه ه و ر گ ن ا ن ا و ا ر ف و ل م ت ن م ا ه ل ع د د ه ت ن ا و ن ع ه ب ن آ ز ا و ت س ا ه د و ب ن ا گ ن ا گ ب ن ك ف ا ه ق ر ف ت و ن چ ه س س د ذ و ف ن ی ه ن ز و ر ه ر ا و م ه د ا د ع ت س ا و ن ا و ت ز ا ش خ ب ه ر ا و م ه ه ج ت ن ر د د. ن ا ه د ر ك ه د ا ف ت س ا ی ب ر غ ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ن ا ت س ا ه ژ ی و ه ب و ر و ش ك ض ر ا ت م ا م ت ا ض ف ر گ د و س ز ا ت س ا ه د و ب ل و غ ش م ر و م ا ن ا ه ب د و ش گ د ن ز ا س و ه ع س و ت صرف میتوانست ه ك ن ا ت س ا و ر و ش ك و ع ن ا م ن ر ت گ ر ز ب ه ك ل ب ت س ا ه د ش ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا و ل م ت د ح و ز ا ع ن ا م ا ه ن ت ه ن ه ع م ا ج ر د ن م ا ا ن و د ا م ت ع ا ب ش ا ز ف ا ب ج و م و د ر ب ه ا ر م ه م ر م ا ك ا ه د ا ژ ن و م ا و ق ا ن ب د ا م ت ع ا ه ك ل ا ح ر د. ت س ا ه د و ب ه ع س و ت ه ا ر ر د ل ض ع م م ا و ق ا ن ا م ف ا ك ش و د ا م ت ع ا ب د ن ا و ت ی م ه ك د ر ا د د و ج و ا ه ه ن م ز و ط ا ر ش ه چ د د د ا ب. د و ش ی م ع ا م ت ج ا ه ا م ر س م ا ج س ن ا د ا ج ی ا و ا ه ف ا ک ش ن ی ا ن د ر ب ن ی ب ز ا ت ه ج ی ی ا ه د ر ب ه ا ر ن ی و د ت د ن م ز ا ی ن ه ک د ه د ش ر ت س گ و د ا ج ا ا ر ن ا ر ا ی م و ق ع و ن ت و ی ی ا ر گ م ه ل ئ ا س م ه ب ط و ب ر م م ی ه ا ف م ن ی ب ط ا ب ت ر ا ی س ر ر ب ه ب ی د ر ب ر ا ک ی د ی د ا ب ه ل ا ق م ن ی ا. ت س ا ی ع ا م ت ج ا ا ه ه ت ف ا س ا س ا ر ب. ت س ا ه ت خ ا د ر پ ه ی م و ر ا ر ه ش ر د د ر ک و ک ر ت م و ق و د ن ی ب ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ا ه ه ف ل و م و ی م و ق ع و ن ت ه ا م ر س د ا ع ب ا. د ش ا ب م ) د ص ر د 3 6 2/ 2 ( 2/7 6 ن ا ز م ه ب ط س و ت م ر و ط ه ب ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ق ق ح ت ه ب ه ق ال ع و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ل و د ج ن ا س ا س ا ر ب. د ه د م ن ا ش ن ک ک ف ت ه ب ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ر د ا ر ع ا م ت ج ا ن ب ر د. ت س ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ا ر ب ن ا ز م ن ر ت ال ا ب ) د ص ر د 5 7 )8/ 2/5 7 ن ا ز م ه ب ه ع م ا ج ط و ب ر م ن ا ز م ن ر ت م ک و د ص ر د 8 7 4/ د و د ح ه ک 2 ه ق ط ن م ه ب ق ل ع ت م ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ن ا ز م ن ر ت ش ب ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م پ و ر ت ن آ ه د ن ز و ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا و س س پ ا ت ل د م ج ی ا ت ن ی س ر ر ب ن ی ن چ م ه. ت س ا د ص ر د 1 4 2/ د و د ح ر د 1 ه ق ط ن م ه ب ه ا م ر س ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ق ط ا ن م ن ا. د ن و ش ی م ب و س ح م ر ا د ر و خ ر ب ق ط ا ن م ن ا و ن ع ه ب 3 و 2 ه ق ط ن م ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ه ش ا ح ه ق ط ن م ن ا و ن ع ه ب ز ی ن 1 ه ق ط ن م. د ن ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ه ی م و ر ا ر ه ش ق ط ا ن م ن ب ر د ا ر ن ا ز م ن ر ت ال ا ب ع ا م ت ج ا د ا ع ب ا ن ب ه ک د ر ک ص خ ش م ن و س ر گ ر ضرب ازاز ه ل ص ا ح ج ا ت ن. ت س ا ه د ش ه ت خ ا ن ش ن ا پ ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ن ا ز م ا ب ا د ر ک و ک ر ت م ا و ق ا ی ی ا ر گ م ه ا ب ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ا ر ا د ه ع م ا ج ه ب ه ق ال ع و ر ا م ه و ن و ا ع ت ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ه ن ا گ ج ن پ

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

Contents. Executive Summary. Contents

Contents. Executive Summary. Contents ا مل ا ل ي ة ل ل ن ظ م ت ح ت ي ة ب ن ي ة ا مل ج ت م ع ي ة ا ل ش ا م ل ة و ث ي ق ة ا ل ر ؤ ي ة Contents 1 2 3 ا مل ل خ ص ا ل ت ن ف ي ذ ي ا مل ش ك ل ة Executive Summary 5 ك و ر ا ن ظ ا م 5 5 ا ل ع م ال ت

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م ر 6 ف ن 2 ه ا م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ی ر ب ت ر ه ش ن ی ج و ز ج ا و د ز ا ای ق ب ع ب ا

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information