ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

Size: px
Start display at page:

Download "ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1"

Transcription

1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د د ا ر صفار عل ن ا ر ا ر ی ال م د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د /5/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت / 0 0/ 3 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ک چ ل م ک م جاذبه ک ن ا و ن ع ه ب د ن ا و ت ی م كاربرد قو جنبهها با ل ص ا و م و ب ل ق ت س م صنعت باارزش ر ن ه ن ا و ن ع ب ت س د ع ا ن ص ن ا ه ب و گ خ س ا پ ا ت س ا ر ر د گالن استان ر د ع ق ا و ش ل م ا شهرستان محدوده ر د حاضر پژوهش. د ش ا ب ر ث ؤ م گردشگر توسعه ر د ه ت ف ر ر ا ک ه ب ق ق ح ت ش و ر. ت س ا گرفته انجام د ر ا د ا ر ه ق ط ن م ر د گردشگر توسعه جهت الزم ظرفتها ت س د صناع آا که سوال و ا س ا ن ش ت س د صناع ابتدا ر و ظ ن م ن د ب. ت س ا ه د و ب ن ا د م و ا کتابخانه روش ت ا ع ال ط ا ر و آ جمع روش و ل ل ح ت - ف ص و ت خانوارها و ه ق ط ن م ه ب د و ر و ن ا ر گ ش د ر گ ل م ا ش ق ق ح ت ن ا ر ا م آ جامعه. شد ه ت خ ا د ر پ ن آ جغرافا بند ه ن ه پ ه ب س پ س و ف ر ع م و ف د ا ص ت ر گ ه ن و م ن ش و ر ه ب و ن ا گ ر و م د ر ا د ن ا ت س ا جدول از ه د ا ف ت س ا ا ب ر گ ش د ر گ د ا د ع ت ه ک ت س ا ت س د صناع تولد ر د ل ا ع ف ب ا ز ر ا ت ه ج و د ن د د ر گ ب ا خ ت ن ا ه ن و م ن ن ا و ن ع ه ب ا ه م ه س ر گ ه ن و م ن ش و ر ه ب و ن ا ر ک و ک ل و م ر ف ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب خانوار تعداد 622 ن ا ر گ ش د ر گ ز ا د ص ر د 8 6 9/ ه ک د ا د ن ا ش ن ا ه س ر ر ب ج ا ت ن. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن م ر پ س ا گ ت س ب م ه ضرب آزمون ش و ر ز ا ا ه ه ض ر ف ز ا د ص ر د 6 7 5/ ن ن چ م ه و د ا ز و د ا ز ر ا س ب د ح ر د ر گ ش د ر گ ق ن و ر و ه ع س و ت ر د ا ر ت س د صناع معرف و ا س ا ن ش ر ث أ ت ن ا ز م و د ا ز ر ا س ب د ح ر د گردشگر رونق و ه ع س و ت ر د ا ر ت س د صناع معرف و شناسا تأثر ن ا ز م ت س د صناع تولد ر د ل ا ع ف ر ا و ن ا خ. ت س ا ت س د ا ه ر ن ه ز ا م ز ال ا ه ت ا م ح و ر ا ذ گ ه ا م ر س ز ر ه م ا ن ر ب د ن م ز ا ن ه ک د ن ا ه ت س ن ا د د ا ز. ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ن ال گ ن ا ت س ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ت س د ع ا ن ص : د ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ر ا م آ ر و م ی ت 1-

2 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م 1- صناع جمله ز ا ن آ ا ه د ا د ع ت س ا ه ل ک ز ا ر گ ه ر ه ب و ا س ا ن ش ه ح ا ن ک ر د ر گ ش د ر گ د ف م ت ا ر ث ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ر ب ا ب ه ق ط ن م ر ه ا ه ن ا س ن ا ر ن ه و ف س ل ف ش ن ب گ ن ه ر ف ب و چ ر ا چ ر د صناع بعنوان ت س د ع ا ن ص ت» س ا ضرور دست ر ه ا ظ م و گ ن ه ر ف ن ع ر و ل ب ت ) 0 3 ص 4731 ن ا ب ر ع ح ال ص ا د«) و ش م ه ت خ ا د ر پ و ه ت خ ا س ن ا ن آ م و ق ا ه ه ا گ د د ه ب ه ج و ت ت ا ص و ص خ ه د ن ن ك و گ ز ا ب ت س د ه د ر و ا ر ف ر ه ه ك ا ج ن آ ز ا و د آ م ب ا س ح ه ب م د ر م و د ر ب ر ا ك ا ه ر ن ه ع و ن ز ا و ر ن ه ن ن چ م ه و ن د م ت و گ ن ه ر ف ن د ن ا س ا ن ش ر د م ه م ل م ا ع د ن ا و ت م ت س ا د و خ د ل و ت ل ح م گ ن ه ر ف و ع ا م ت ج ا خ ر ا ت هها د ر و آ ر ف د ل و ت. ) ن ا ر گ د و ه ا ن پ ن ا د ز ( د و ش ب و س ح م ج ر ا خ و ل خ ا د ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ا ر ب ل م ا ع م ک ت ا ق ب ط ع ض و ر د ر ت ش ب ت س د صناع تولد ش ا ز ف ا و د ه د ی م ل ک ش ت ا ر ل م د ل و ت ز ا ت م س ق د و خ ت س د ع ا ن ص ز ل و ر و س ف و ر پ ه ت ف گ ه ب ا ن ب و د ا م ن ی م ک م ک ه ن ا ر س د م آ ر د ه ن ال د ا ع ع ز و ت ه ب ب ت ر ت ن د ب و ه د و ب ر ث ؤ م ر و ش ک د م آ ر د ا ه ن آ ر ق ف ه ک ی م د ر م د ا د ع ت ق ل ط م ش ه ا ک ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ه ع م ا ج ر ه د ا ص ت ق ا ت ف ر ش پ ه ج ر د ص خ ش ت ا ر ب ع ط ق ل م ا ع. ) 4 1 ص 4831 ف ل و و ت) س ا ه د ر ک د ر خ ا ر صناعدست تولد. د ن ك م ه د ا ف ت س ا س ر ت س د ر د ل ح م م ا خ د ا و م و ه د ا س ا ه ر و ا ن ف ز ا صناعدست محصوالت ب ل غ ا ر ت م ك د و ر و ع ن ا و م ا ب د د ج ه د ن ن ک د ل و ت و د ر ا د ز ا ن ت ع ن ص ت ال و ص ح م ا ب ه س ا ق م ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س م ک ر ا د ق م ه ب م ا ج ن ا ا ت س و ر ق ط ا ن م ر د ه د ش ع ق ا و ا ه ق ط ن م ز ک ا ر م ر د ا ه ن ا خ ر د د ن ا و ت م صناعدست تولد ل ا ح ر ه ه ب. ت س ا ه ج ا و م ش خ ب ) ن ا ر ا ک م ه و ن م ر و گ د ( د ن ر ا د ن ر ه ش ر ت گ ر ز ب ق ط ا ن م ه ب ن ا ك م ل ق ن ه ب ز ا ن ن د ر ك ر ا ك ا ر ب د ا ر ف ا و د و ش د ا ص ت ق ا د ش ر و ل ا غ ت ش ا د ا ج ا ج ر ا خ ز ر ا د م آ ر د ب س ك ق ر ط ز ا ل م د ا ص ت ق ا ر ب ا ه د م ع ر ث أ ت د ن ا و ت م ت س د ع ا ن ص ش ر ت س گ ل ح م ه ع م ا ج و س ه ب ش ز ر ا ش ه ا ک ن و د ب و را ا و ف ت س د ع ا ن ص ر د ه د ش ف ر ص ل و پ. د ش ا ب ه ت ش ا د ر ا د ا پ ه د ن ا م ن ا م ا د ن و ش م ه ن ا و ر ر ا ز ا ب ه ب ه ک ت س ا ر گ د ا ه ر و ش ک ز ا ت ا د ر ا و ن ز گ ا ج ا ر ب ت ص ر ف صناعدست. مابد ل ا ح ر د ا ه ر و ش ک ل ا ح ن ا ا ب. ) ر و ن و ك و ا د و د ( د ن ن ك م ن ک م ک د ا ص ت ق ا ش ر ت س گ ه ب و د ن ت س ن ل ح م گ ن ه ر ف ر ص ح ن م صناع و د ا ص ت ق ا ه د و ز ف ا ش ز ر ا ا ب صناع سو ه ب د و خ صناعدست توسعه ا ر ب ر ا گ ز ا س ا ه ش ال ت ل ا م ع ا د ا ز ز ا ن د ر و م د م آ ر د ا ه ت ص ر ف و ل ا غ ت ش ا صناع.وان ) 6002 ن ه آ ن و ه گ ن ا ( د ن ش ا ب م گ ن ه ر ف ظ ا ح ل ه ب د ر ف ه ب ر غ ن ا ر گ ر ا ک ن ا ن ا و ج م و ق ا ه ت ل ق ا ا ض ع ا ن ا ن ز د ن ن ا م د ن م و ر ح م ل ح م د ا ص ت ق ا ز ا ت ن س ر و ط ه ب ه ک د ا ر ف ا ا ر ب ا ر. ) ب ا ب ر چ ر ك ك م ( د ن ن ك م م ه ا ر ف د ن م ل ا س و ل و ل ع م د ا ر ف ا ر ه ا م ر د ا ر ه ح ا ن ک ن ا و ت ه ک ت س ا ا ه ه ف ل و م و ء ا ز ج ا د ر ک ل م ع ه ب ه ت س ب ا و م ه م ا ه ت ل ا ع ف ز ا ک ن ا و ن ع ب ر گ ش د ر گ ل م ا ع ت و ا ز ل ا غ ت ش ا ر و آ ز ر ا ا ز د م آ ر د ر گ د ت ر ا ب ع ب. د ن ک ی م ص خ ش م ت ل ا ع ف ن ا ا ب ط ب ت ر م ف ا د ه ا د ر ب ش پ و ت س د صناع اهمت ه ب ه ج و ت ا ب ن ب ن ا ر د. د ش ا ب ی م ه ح ا ن ک ا ه ت ف ر ظ م ا م ت ز ا ر گ ه ر ه ب و ر گ ر د گ ن ه ر ف ر ه ر د ل ا غ ت ش ا ش ا ز ف ا ر د ن آ ع ب ت ه ب و ر گ ش د ر گ ب ذ ج ر د د ن ن ا و ت ی م ع ا ن ص ن ا ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ا ب ن آ ط ا ب ت ر ا ا ر ت س د صناع موجود ا ه ت ص ر ف ن ر ت م ه م س ا س ا ن ا ر ب ) ص 9831 ق د ص م و ل و ت ک ر م د) ن ش ا ب ر ث ؤ م ا ه ق ط ن م

3 ... ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ن ا و ت ی م ر د ل د ع ت ن ا ر ج. د ر ک و ج ت س ج ا ت س و ر ح ا و ن ل و ح ت ت ر ج ا ه م ر د م س ر و ت ء ا ح ا گ ن ه ر ف ع ا ن ص ت س د و ق ن و ر ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ر د س ا ب ل ز ل ف و ب و چ صناع سفالگر ف ا ب ل ا ق ن و چ م ه ا ه ه ت ش ر ر د ز ا ب ر د ز ا م ه م ت س د صناع باداشتن ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ل ح م ر ص ح ف ا ب ت ا د ل و ت ت س د ت ف ا ب ب ال ق ز و د ه ر ا و م ه ه ب ن ا و ن ع ک ا ه ه ا گ ا پ م ه م ع و ن ن ا د ل و ت ز ا ا ه ه د ر و آ ر ف ه ع س و ت و ن ا ت س ر ه ش ح ط س ر د ر گ ش د ر گ ب ذ ج ه ب م د ر م ش ا ع م و د م آ ر د ن م ا ت ر ب ه و ال ع د ن ا و ت ی م ه ن ا و ت ش پ ن ا ا ب و ه د ش ب و س ح م و ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ت س د صناع زمنه ر د ب س ا ن م د ن م ن ا و ت ز ا ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش حال ان ا ب. د ا م ن ک م ک ن آ ع ا م ت ج ا و د ا ص ت ق ا ن ا و ت ی م ص و ص خ ش خ ب ا ه ر ا ذ گ ه ا م ر س و ه ر ب خ ص ا خ ش ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و م ل ع ت خ ا ن ش ا ب م أ و ت ا ف ا ر غ ج ع ز و ت ق ر ط ز ا م د ر م د ن س پ د ر و م ا ه ال ا ک ه ب ن آ ل د ب ت و ب س ا ن م ب ا ر ا ز ا ب ا ب ا ر ه د ش خ و س ن م ت س د ع ا ن ص و د ش خ ب ر گ د ق ن و ر ت ع ن ص ن ا ه ب د ل و ت ا ه ه د ر و آ ر ف ز ا د د ز ا ب و د ر خ ا ر ب ه ق ط ن م ک ر د ن ا ر گ ش د ر گ ر ت ش ب ر و ض ح ب ج و م ط ا ر ش ن ا ر د و د ر ک ا ح ا م ه ت س ا ت س د صناع زمنه ر د ش ز ر ا ا ب ا ه ل س ن ا ت پ ا ر ا د ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش د س ر ی م ر ظ ن ب ا ت س ا ر ن ا ر د. د ش د ه ا و خ ت س د ع ا ن ص ا ه ه ا گ ش ا م ن ا پ ر ب ا ب ا ز ل ا غ ت ش ا و د ا ص ت ق ا د ش ر و ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ش ا ز ف ا ت ه ج ر د ل م ا ع د ن ا و ت ی م ن آ ه ع س و ت و ق ن و ر ه ک. د ش ا ب ه ت ش ا د ه د ش خ و س ن م ت س د ع ا ن ص ا ح ا و ق ق ح ت ه ن ش پ 2- ر د 1 ه ن م ز ع و ض و م ه ط و ب ر م ر ث ا م ا ن ر د ن ا ق ق ح ت ت ا ق ق ح ت د ا ز ت ر و ص ه ت ف ر گ ه ک ه ب خ ر ب ز ا ا ه ن آ ر د ل و د ج ر ز ه ر ا ش ا د ن چ ت ل ا ع ف ک ن ا و ن ع ب ت س د ع ا ن ص ء ا ح ا م و ز ل ص و ص خ ر د ل و د ج ر د ج ر د ن م ت ا ق ق ح ت ر د ح ر ط م ث ح ا ب م ه د م ع. د و ش ی م ل ال د. د ن ن ا د ی م ه ج و ت ن ا خروج را ر گ ش د ر گ ق ن و ر و ن ا ئ ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ت ال ک ش م حل راستا ن ا ر د ه ک د ر ا د ه ر ا ش ا ه ر و ظ ن م د و ه ش ا ه د ر ذ و ا ت س د ن ا و ن ع ب د ن ا و ت ی م ه ک د ن ا د ی م ن ا ب ت و ا ف ت م ا ف ا ر غ ج ا ه ه د و د ح م ر د ع و ن ت م ق د ا ص م ر ک ذ ا ب ز ن ا ر ا ع د م ن ا. د ش ا ب د ف م ا ت س و ر و ت س د ع ا ن ص ش خ ب ن ر ا ذ گ ت س ا س و ن ا ز ر ه م ا ن ر ب ن د ر ک د ع ا ق ت م ر د ن ا ر ا س د ر پ ش ل م ا ب ا ت ک ه ع ل ا ط م د ر و م ع و ض و م ص و ص خ ر د ه د ش م ا ج ن ا ت ا ق ق ح ت ز ا ی خ ر ب. ل 1 و د ج ن ا گ د ن س و ن / ه د ن س و ن ش ک ل د ج ر ا ل ا س ق ن و ر ر د ن آ ش ق ن و ا ت س و ر ر گ ش د ر گ ت ع ض و س ر ر ب ن ا گ ر گ ن ا ت س ر ه ش ب و ن ج د ا ب آ ر ت س ا ن ا ت س ه د د ر و م ت س د ع ا ن ص ق د ص م و ل و ت ک ر م ت س د صناع سنت ا ه ر ن ه ا ب ا ن ش آ ب ا ت ک ر و ا ن س ح ش ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع نقش د ا ژ ن ل ع ن ش ف ا ش خ ب ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ د ا ص ت ق ا ر د ت س د صناع نقش ر س ک ب ا چ ا ض ر ن ه ش ن ا ت س ر ه ش ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ا ت س و ر ت س د صناع نقش ل ز ن ا ر د ن ب ع ط م ک ل م ه د پ س صناع بر د ک أ ت ا ب ه ف ر ش ا ه ن ا ت س آ ن ا ت س ر ه ش ر گ ش د ر گ ل ل ح ت ت س د حسن شکوفه ن ا ن ز ن ب صناعدست تولد ت ف ك و ت م ك ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ر ا ش ع ن ا ر گ د و ر ب ك ا ب ا و ن ش ر ت س گ ف د ه ا ب ط س و ت م ر و ا ن ف و صناعدست توسعه ا ت س و ر ر ا د ا پ ل ا غ ت ش ا و م س ر و ت د م ح م ل گ د و ه ر ف ه ن و م ن گ ن ه ر ف ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع نقش ن ال گ د ر و م ن ا ر گ د و ن ا خ د ا ز آ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و ت س د صناع بررس ر ه ش ه ب ن ا ت س ر ه ش ا ت س و ر ر گ ش د ر گ د ا ق م ا ه ل ا ن ا گ د ن ر ا گ ن : م ظ ن ت و ق ف ل ت ا ه د ر و ا ت س د و ج ا ت ن ن ا م ز ت ال و ح ت د ن و ر و ا ف ا ر غ ج ع ز و ت و ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د صناع تارخچه ن آ ز ا ن ا و ت ی م ه ک د ش ا ب ه ت ش ا د ل ا ب ن د ب ا ر ت س د صناع توسعه و ق ن و ر ر د د ن ا و ت ی م ر گ ش د ر گ ق ن و ر ه د ا ف ت س ا ت س د صناع محصوالت ش و ر ف ر ا ز ا ب ه ب ن د ش خ ب ق ن و ر ر و ظ ن م ه ب ب س ا ن م ز ر ه م ا ن ر ب ر د. د و م ن ت س ا ن ا ر ا ر و ش ک.. و. ک م ا ر س ل ا ف س ر ا ک ز ل ف ل ا ق ر ظ ن ا ه ر ن ه و ت س د صناع زادگاه ر گ ش د ر گ ق ن و ر و ت ا ع ل ا ط م ه ح ا ن د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ت س د صناع نقش ا ت س و ر ر گ ش د ر گ ق ن و ر و م ئ ا د و ت ق و م ل ا غ ت ش ا د ا ج ا ر د ت س د صناع نقش ه ح ا ن ر گ ش د ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ر د ع و ن ت م ر ت س ب د ا ج ا ه ب ک م ک ا ر ب ت س د صناع گردشگر ت و ق ت ت ا ع ل ا ط م و د ش ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ث ع ا ب د ا ص ت ق ا و گ ن ه ر ف ه ب ذ ا ج ک ن ا و ن ع ه ب د ن ا و ت ی م ت س د ع ا ن ص د د ر گ صناع ان د ل و ت ش ا ز ف ا ر ا د ا ن ع م ر ث أ ت ه د و ز ف ا ش ز ر ا و ا ه ه ن ز ه ر ا و ن ا خ ه ن ال ا س ص ل ا خ ا ن د م آ ر د ن ا ز م ر ب صناعدست تولد د ر ا د ن ا ئ ا ت س و ر ا ر ب د م آ ر د و ر ا ك د ا ج ا ر د م ه م م ه س د ن ا و ت م م س ر و ت ه ع س و ت و صناعدست گسترش د ش ا ب ه ت ش ا د د ا ص ت ق ا ر و آ د و س ش ا ز ف ا و ر گ ش د ر گ ر ا گ د ن ا م ن ا م ز ن د ر ك ن ال و ط ث ع ا ب ت س د صناع احا ت س ا ر گ ش د ر گ ج ا و ر ا ب ر گ د و س ز ا و ه د و ب ر ث و م ر گ ش د ر گ و ت س د صناع پداش ر د ه ق ط ن م م ل ق ا و ت ع ب ط. د ب ا م ه ع س و ت ز ن ه ق ط ن م گ ن ه ر ف ت ال د ا ب م و م س ر و ت ت س د ع ا ن ص

4 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ه ش و ر و د ا و م 3- ز ا ضرورت به ا ن ب و ق ق ح ت ن ا م ا ج ن ا ر د و ت س ا ش ا م پ ع و ن ز ا و ل ل ح ت ف ص و ت ر ض ا ح ه ل ا ق م ر د ق ق ح ت ش و ر ه د ا ف ت س ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ز ا ت ا ع ال ط ا ر و آ د ر گ ا ر ب ن ا د م ت ا ع ل ا ط م ر د ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا د ا ن س ا و ن ا د م ت ا ع ل ا ط م ه و ح ن و ه د ش ه ت خ ا د ر پ ه ق ط ن م ر د د و ج و م ت س د صناع جغرافا د ن ب ه ن ه پ و ف ر ع م ا س ا ن ش ه ب س پ س و ت س ا ه د ش ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د ت ا د ا ه ن ش پ ه ئ ا ر ا ه ب ت ا ه ن ر د و ت ف ر گ ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ا ه ن آ ر ا ذ گ ر ث ا ت. ت س ا ه د ش ت ر د ا ب م ت س د ع ا ن ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ر گ ش د ر گ ل ک ش ت ت س د صناع تولد ر د ل ا ع ف ا ه ر ا و ن ا خ و ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ه ب د و ر و ن ا ر گ ش د ر گ ا ر ق ق ح ت ن ا ر ا م آ ه ع م ا ج د ا د ع ت ن ا گ ر و م د ر ا د ن ا ت س ا ل و د ج ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ق ط ن م ه ب د و ر و ن ا ر گ ش د ر گ د ا د ع ت ن د و ب ن ص خ ش م ت ل ع ه ب ه ک د ن ه د م ه ب ه ج و ت ا ب و ه د ش ر پ ه م ا ن ش س ر پ ف د ا ص ت ر گ ه ن و م ن ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و ب ا خ ت ن ا ه ن و م ن ن ا و ن ع ه ب ر گ ش د ر گ ر ف ن ل م ا ش ه د و د ح م ن ا و د ن ز ا د ر پ ی م ت س د ع ا ن ص د ل و ت ه ب ه و ک ن ا ر و ش ل م ا ر ه ش و 2 ا ت س و ر 5 2 د ا د ع ت ا ه ر ا و ن ا خ ه ک ن ا ه ب ا ه م ه س ر گ ه ن و م ن ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ر ا و ن ا خ د ا د ع ت ن ا ر ک و ک ل و م ر ف ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب د ش ا ب ی م ر ا و ن ا خ گ ت س ب م ه ب ر ض ن و م ز آ ز ا ا ه ه ض ر ف ن و م ز آ و ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا ل ل ح ت ا ر ب و ت س ا ه د ش ب ا خ ت ن ا ه ن و م ن ن ا و ن ع ه م ا ن ش س ر پ ت ال ا ؤ س ر د ت س د صناع تولد ر د ل ا ع ف ا ه ر ا و ن ا خ و ن ا ر گ ش د ر گ ت ا ر ظ ن ه ل ک. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن م ر پ س ا ه ش ق ن ز ا ق ق ح ت ن ا ز ا ا ه ش خ ب ر د ه ک ن ا ه ب ه ج و ت ا ب. ت ف ر گ ر ا ر ق ل ل ح ت و س ر ر ب د ر و م spss ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب. ت س ا ه ت ف ر ر ا ک ه ب Gis و spss ا ه ر ا ز ف ا م ر ن د ر ا و م ن ا ش ا ر و و ن و د ت ت ه ج است ه د ش ه د ا ف ت س ا ل و د ج و ر ا د و م ن ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م 4- ن ا. ت س ا ه د ش ع ق ا و ب ر غ ز ر ب ل ا ه و ک ا ه ه ن م ا د ر د ن ال گ ق ر ش ر د ه ک ت س ا ن ال گ ن ا ت س ا ا ه ن ا ت س ر ه ش ز ا ک ش ل م ا ز ا و ر س د و ر ن ا ت س ر ه ش ه ب ق ر ش و ل ا م ش ت م س ز ا ن ا ت س ر ه ش ن ا. د ر ا د ع ب ر م ر ت م و ل ک / ا ب ر ب ا ر ب ت ع س و ن ا ت س ر ه ش و د ا ر ا د ت ا ع ل ا ط م ه ح ا ن. ت س ا ه ا س م ه ل ک ه ا س ن ا ت س ر ه ش ا ب ب و ن ج ز ا و د و ر گ ن ل ن ا ت س ر ه ش ا ب ب ر غ و ب ر غ ل ا م ش د و خ ر د ا ر ر ا و ن ا خ و د ا ب آ و ا ت س و ر ه چ ر ا پ و ت ع م ج ر ف ن ه ک د ش ا ب ی م ز ک ر م و ه و ک ن ا ر ش خ ب. ) ن ال گ ن ا ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا م ز ا س ( ت س ا ه د ا د ا ج

5 د 0 ص ر د... ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا ل د ا ع م ر د ع- ا ن ص 9 ط ا ق ن. ر و ش ک ت ا م س ق ت ر د ت ا ع ل ا ط م ه د و د ح م جغرافا موقعت. 1 ه ش ق ن ا ه ن آ گ ژ و و ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د د و ج و م ت س د 1/9( د و د ح ل ا س ر د ن ا ت س ا صنعتگران تعداد ن ال گ ن ا ت س ا گ ن ه ر ف ث ا ر م ن ا م ز ا س ز ا ه د م آ ت س د ب ت ا ع ال ط ا س ا س ا ر ب د ش ر ن ا ع ب ت ه ب. ت س ا ه د س ر ل ا س ر د ر ف ن ه ب د ص ر د 4 1 8/ د و د ح ر د د ش ر خ ر ن ا ب ه ک ه د و ب ر ف ن د ش ر ه ك ه ت ف ا ش ا ز ف ا ل ا س ر د 0/9 1 ه ب ل ا س ر د 0/1 ز ا ن ال غ ا ش ل ك ه ب ت س د ع ا ن ص ن ال غ ا ش ت ب س ن ) ر ب ا ر ب ه ت ش ا د ر د. ت س ا ن ا ن ب ن ا ت س ر ه ش ش ل م ا ه ب ظ ا ح ل ط ا ر ش ا ف ا ر غ ج و ا ه ت ل ا ع ف ز ن ه ز و ر م ا و. ت س ا ه د و ب م ه ا ر ف م ا ال ا م د ق ز ا ت س د صناع محصوالت ع ا و ن ا د ل و ت ا ر ب ه ل و ا د ا و م ت ع ا ر ز و ر ا د م ا د ف ل ت خ م ف د ر ن ا ت س ر ه ش ت ا د ل و ت ش ل م ا ا ب ه ج و ت ه ب گ ن ه ر ف ت س ز ن ا ن آ ز ا ز ا ب ر د ا ه ر ن ه د و ج و ه ت ش ا د ه ک ر د ت س ا ه د ش ص خ ش م ک ک ف ت ه ب ر ز ل و د ج ر د ن ا ت س ر ه ش ن ا ت س د ع ا ن ص د. ن ک ی م ا ف ا ش ق ن ن آ ن ا ن ک ا س ت ش ع م ت ف ا ب ت س د جغرافا مکان و د ل و ت ت ال و ص ح م ر ن ه ه ت ش ر ع و ن ک ک ف ت ه ب ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ت س د ع ا ن ص. ل 2 و د ج ر ن ه ه ت ش ر ع و ن ه ا گ ت س د ا ه ه ت ف ا ب ت س د ر ا د ا ه ه ت ف ا ب ت س د م ش پ ا ه ه ت ف ا ب ت س د ر گ ن ه آ ز ا س ل ا ف س ) ش ل ا گ ( ل ح م س ا ب ل ب و چ ع ا ن ص ف ا ب ر ص ح ز و د ب ال ق د ل و ت ت ال و ص ح م ب ش ر د ا چ ل ا ش ف ا ب ل ا ق ه ال ک ش ک ت س د - ) د ن ل ب ق ا س و ه و گ ب) ا ر و ج ن د ر گ ل ا ش - م ش پ م د ر م گ د ن ز و ز ر و ا ش ک ر د ز ا ن د ر و م ل ا س و ت س ا م و ب آ ا ه ه ز و ک (- چ م گ ( ل ا ف س ف و ر ظ ا و ن ا ن ر و ن ت ن- ا د ل گ ه ق ل ج ل د ن م ک ن و ت ن ه ا ر پ ن م ا د ن ا م و ت ه ت ل ش ل ا م ت س د ن ا س و ب و چ ل ا گ ن چ و قاشق صندوقچه کمد- ه ر ا و ه گ گ د ر ز ز- ا د ن ا ر ز ل ب ن ز ه ال ک ه چ ر ا پ و ر ز و د و ر ق ی ق ح ت ی ا ه هه ت ف ا ی ع: ب ن م ا ف ا ر غ ج ن ا ک م ه ال ک س و م و ت و ک ل م «ى ا ه ا ت س و ر ه ال ک س و م و د و ر ل د و ر م ال ک ش ل م ا ر ه ش ن ا ت س ه و ک ا ه ا ت س و ر ل غ ا ر د ش ل م ا ا ه ر ه ش و گ ر ز ب ا ه ا ت س و ر ر د ه و ک ن ا ر و ش ل م ا ر ه ش ا ت س و ر ط ا ق ن ر د م ه و ش ل م ا ر ه ش ش ل م ا ر ه ش ن ا ت س ر ه ش ا ت س و ر ط ا ق ن ن ا ت س ر ه ش ا ه ا ت س و ر د ا ص ت ق ا

6 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ب ط ب ت ر م ا ه ت ل ا ع ف ر د ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر گ ش د ر گ و ت س د ع ا ن ص گ ن ه ر ف ث را ا م ه ر ا د ا ز ا ه د ش ذ خ ا ر ا م آ س ا س ا ر ب ن ر ت م ک و ت ف ا ب ت س د ت ا د ل و ت ه ب ل ا غ ت ش ا ن ا ز م ن ر ت ش ب ه ک د ن ت س ه ر ا ک ه ب ل و غ ش م ر ف ن ن ا ت س ر ه ش ت س د ع ا ن ص ل ا ح ر د و ه د ش ع ق ا و ر ه م ب د ر و م ر خ ا ا ه ل ا س ر د ت ع ن ص ر- ن ه ن ا. د و ش ی م ط و ب ر م ز ا س ل ا ف س ع ا ن ص ه ب ز ن ن ا ز م. ت س ا ن د ش خ و س ن م ز ا ف د ر 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ل ا ع ف و ر ن و ت ل ا ع ف ر ظ ن ز ا ت س د صناع و ا ه ر ن ه ت ع ض و. ه 3 ر ا م ش ل و د ج ر ن ه ه ت ش ر ع و ن ت ف ا ب ت س د ت ا د ل و ت ل ا ع ف * ه د ش خ و س ن م ت ل ا ع ف ع و ن ن د ش خ و س ن م ل ا ح ر د ل ا ع ف و ر ن ر گ ن ه آ 2 1 * 3 ز ا س ل ا ف س 8 * 4 ) ش ل ا گ ( ل ح م س ا ب ل 2 2 * 5 ب و چ ع ا ن ص 6 1 * 6 ف ا ب ر ص ح 1 1 * 7 ز و د ب ال ق 1 3 * ت ا ع ل ا ط م ه ح ا ن ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ع ز و ت 2-5- ر ظ ن ن ا ت س ر ه ش ش ن ک ا ر پ ز ا ه ل م ج ا ف ا ر غ ج ر د ا ه ا ت س و ر ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر گ ش د ر گ و ت س د ع ا ن ص گ ن ه ر ف ث ا ر م ه ر ا د ا : ع ب ن م ت ا د ل و ت م- ا م ا ت س د ه- و ب ت ف ا ب ر ا د ( ش- ک ن ا ج ا م د ه ا گ ت س د س و م و ه- ال ک ) م ش پ ت و ک ل م ا ما و م ع ر د ن ا ت س ب ا ت ا ه ا ت س و ر ن- ش ن ن ا ت س ه و ک د- و ر م ال ک ر ه ش ز ک ر م ر د ر ت ش ب ز ن ر گ ن ه آ د. ر ا د ج ا و ر ه ش ل ش و ه ر د ر ش - ن ا ت س ر ا ش ش ش- ک ه ت خ و س و- ب ر م د- و ر ل ج- ر و گ ر ن ه ن ا ) ش ل ا گ ( ل ح م س ا ب ل. ت س ا ز ک ر م ت م ه و ک ن ا ر ر ه ش و ش ل م ا ر ه ش ز ک ر م ر د ر ت ش ب ب و چ ع ا ن ص و ر و ک ش گ و ش ل م ا و ر س ر خ ت س ا س ر ال چ م ا ن ه ب ا ت س و ر ط ا ق ن ز ا ض ع ب و ر ه ش ح ط س د ل و ت ا ه ه ا گ ر ا ک ر د ش ل م ا ر ه ش ز ک ر م ر د ا ب ز د و ش ی م ه ه ت ه و ک ن ا ر ر ه ش و ن ا د م ه ر ک ش ا ت ک ش ا ا ه ا ت س و ر ر د ت س د ر ن ه ن ا و ن ع ب ز ا س ل ا ف س. د و ش م ه ه ت د و ر ک ر گ د و ج و چماقستان و ه ل ک ش م د ا ب آ خ ش م- ت ش ر خ - ه ال ک د ا ت س ا ه ش ل ش د ن ن ا م ا ت س و ر ق ط ا ن م ر د ر ت ش ب ف ا ب ر ص ح و ت. س ا ز ک ر م ت م د ل و ت ا ه ه ا گ ر ا ک ر د ش ل م ا ر ه ش ز ک ر م ر د ز ن ز و د ب ال ق ه ر خ ال ا ب و د ر ا د ا ب ن ا ت س ه و ک ا ه ا ت س و ر ر د ه ک ت ف ر گ ه ج ت ن ن ن چ ن ا و ت ی م ه ل و ا د ا و م ا ب ن آ ه ط ب ا ر و ت س د صناع جغرافا د ر و م ر د ت س د ت ا د ل و ت م د ر م ز ا ن و ) م ش پ ( ع ب ط ه ل و ا د ا و م ن د و ب م ه ا ر ف ه د ا س ژ و ل و ن ک ت ز ا ه د ا ف ت س ا م ل ق ا ط ا ر ش ه ب ه ج و ت ا ه ا ت س و ر ر د و ه ت ش ا د ر ت ش ب ق ن و ر ل ح م س ا ب ل و ف ا ب ب ش ر د ا چ ف ا ب ل ا ق ف ا ب ب ا ر و ج ف ا ب ل ا ش ن و چ ت ف ا ب ر غ ل و ص ف ر د ر ت ش ب ت ا د و ا ر م و ب و غ ر م س ر ک ا خ و ز ل ف د ن ن ا م ت ا د ر ا و ه ل و ا د ا و م و ر ه ش ه ب ک د ز ن ل ل د ه ب ا ه گ ل ج ر ص ح ب و چ صناع آهنگر ن و چ ت س د صناع چوب و ل ه ا گ د ن ن ا م ع ب ط ه ل و ا د ا و م د و ج و و ز ر و ا ش ک ل ا ع ف. د ر ا د ر ت ش ب ج ا و ر ل ح م س ا ب ل و ز و د ب ال ق ز ا س ل ا ف س ف ا ب

7 ... ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ب- ذ ج ه ز و ح ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج گ د ن ک ا ر پ و د ن ب ه ن ه پ 2. ه ش ق ن ن ا گ د ن ر ا گ ن ش ا ر و ح ل س م ا ه و ر ن ا ف ا ر غ ج ن ا م ز ا س : ع ب ن م د و ج و م ع ض و ر د ت س د ع ا ن ص ت ال و ص ح م ر ا ز ا ب و ص خ ش م ت س د صناع عرضه د ر و م ر د ت س د صناع تولد ر د ل ا ع ف ا ه ر ا و ن ا خ ز ا ه د م آ ل م ع ه ب ا ه ش س ر پ ه ب ه ج و ت ا ب د د ر گ ه ک 9 3 2/ د ص ر د ز ا ا ه ن آ ع ا ن ص ت س د د و خ ا ر ه ب ر ا ز ا ب ه س ) گ ت ف ه ه ب ن ش ) ر ا ز ا ب 8 2 1/ د ص ر د ه ب ا ه ه ط س ا و و ل خ ا د ا ه ه ا گ ش ا م ن ه ب د ص ر د 2/1 و ل ح م ا ه ه ا گ ش و ر ف ه ب د ص ر د 1 1 8/ ف ا ر ط ا ا ه ر ه ش ه ب د ص ر د 8 1 8/ ن ال ال د. د د ر گ ی م گ ت ف ه ر ا ز ا ب جذب دست ع ا ن ص م ظ ع ا ت م س ق ه ک د و ش ی م ص خ ش م ر ا م آ ن ا ه ب ه ج و ت ا ب. د ن ا م ن ی م ه ض ر ع ن ا ت س ر ه ش ی ت س د ع ی ا ن ص ت ال و ص ح م ش و ر ف و جذب حوزه. نمودار 1

8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ه ح ا ن ت س د ا ن ص ه ا گ ا ج ع- 4-5 صناعدست خرد ا ر ب ن ا ر گ ش د ر گ ق و ش ت ر د ا ر ر ز ل م ا و ع ن ا ه ج ر س ا ر س ر د صناعدست و ر گ ش د ر گ ن ا س ا ن ش ر ا ک ر ا ر ق د ك أ ت د ر و م ن ا ر گ ش د ر گ ه ج و ت ن و ن ا ک ر د ه ر ا و م ه ه ک ن د ا م ن و ت ن س ا ه گ ن ر و ا ه و گ ل ا ر گ ر ا ك ب : د ن ا ه ت س ن ا د ر ث ؤ م د ل و ت ن آ ا ه د ر ب ر ا ک ا ه ه م ا ن ر ب ه ع س و ت و صناعدست تنوع ا ه ن آ م ا و د ش ا ز ف ا و ت ال و ص ح م ت ف ک ش ا ز ف ا د ن ر گ م ا ه د ر ا د ن ا ت س ا ه ب ه ج و ت ا ب ت س د ع ا ن ص ب س ا ن م د ن ب ه ت س ب ر و ش ک ر ه ا ه د ا م ن و خ ر ا ت ا ه ا ن ب ز ا م ا ه ل ا ا ب ت س د ع ا ن ص ه م ب ه ل م ج ز ا ت ا م د خ ه ئ ا ر ا و صناعدست ونقل ل م ح ل ه س ت ا ه ن د ص ق م ه ب ن م ا ل ق ن و ل م ح ز ا ن ا ن م ط ا ر و ظ ن م ه ب ل ك ش ت د ن ك ق و ش ت ن ا ش ه ق ال ع د ر و م ل و ص ح م د ر خ ا ر ب ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ك ن ا ا ت ت ال و ص ح م ل و ح ت و ل ق ن و ل م ح ش و ر ف ا ر ب ص ا خ ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ف د ه ا ب ت ن ا و ا ه ه ا گ ش ا م ن ن ن چ م ه و ه ن ال ا س و ل ص ف ا ه ه ا گ ش ا م ن. ) ن س ح ر و ا ( ت س د ع ا ن ص و ن ا ت س ا ب خ ر ا ت ا ه ن ا م د ا و ه و ک و ه ن ا خ د و ر ل گ ن ج د ن ن ا م م س ر و ت و ک ا ا ه ز ا د ن ا م ش چ ر ظ ن ز ا ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ا ه ه د ک ه د ل ح م ت ا غ و س گ ن ه ر ف ا ه ه ب ذ ا ج خ ر ا ت ا ه ن ا ت س ر و گ ن ا ت س ه و ک گ د ن ز ص ا خ ا ه ه ب ذ ا ج ب ه ذ م ا ر ب ه ص ر ع ن ا ه ب ه ج و ت و ت س ا د ا ز ت م ه ا ا ر ا د ف ل ت خ م ل و ص ف ر د ع و ب ط م و م ال م ا و ه و ب آ و ر گ ش د ر گ ه ب ذ ا ج ک ن ا و ن ع ه ب م ه و ت ل ب ا ق ن ا و ن ع ب م ه د ن ا و ت ی م ت س د صناع میباشد م ه م ر ا س ب ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ا ع ف ه ع س و ت صناع مختلف ر ا ث آ ا ت د ن د ن م ه ق ال ع ن ا ر گ ش د ر گ ز ا ر ا س ب. د م ا ج ن ب ن آ ه ع س و ت ه ب و د و ش ب و س ح م ر گ ش د ر گ ل م ک م ا ب ن ا غ م ر ا ن ا و ن ع ه ب و د ن ا م ن ر ا د ر خ ا ر ت س ا ه ح ا ن ن آ گ ن ه ر ف ت ا د ل و ت ع ق ا و ر د ه ک ا ر د د ز ا ب د ر و م ا ه ن ا ک م ت س د ر گ ش د ر گ و ت س د ع ا ن ص. د ن ک ی م م ه ا ر ف ا ر ت س د ع ا ن ص ق ن و ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر م ا ن م ه و د ن ر ب ب ه ا ر م ه د و خ د ر و م ه ق ط ن م ر د ن ا ر گ ش د ر گ ن ا ز م ش ا ز ف ا ن آ ع ب ت ه ب و ت س د ع ا ن ص ق ن و ر د. ن ش ا ب ه ت ش ا د ل ب ا ق ت م ه ط ب ا ر م ه ا ب د ن ن ا و ت م ت ا د ل و ت ر ا ز ا ب ق ن و ر ت ر ج ا ه م ش ه ا ک ه ق ط ن م ن ا ن ا ن ک ا س د ا ص ت ق ا ع ا ض و ا د و ب ه ب ر د ت ب ث م ر ا ث آ د ن ا و ت ی م ه ع ل ا ط م و ر ن ب ذ ج «ن ا ر ب ا ن ب. د و ش ه ق ط ن م ن ا ل ا غ ت ش ا ح ط س ش ا ز ف ا و گ ن ه ر ف ن د ش ر ت ن غ ه ق ط ن م ن ا ص ا خ ز ر و ا ش ک د ن ك م جلوگر نز ب ذ ا ک ا ه ل غ ش د ا ج ا ز ا ا ه ش خ ب ر ا س ه ب ن د ش خ ب ل د ا ع ت ر ب ه و ال ع صناعدست بخش ط س و ت ر ا ک ث ا ر م ن ا م ز ا س م ال ع ا س ا س ا ر ب. د ر ا د م ق ت س م ر غ ا ز ل ا غ ت ش ا ر ب ه ج و ت ل ب ا ق ر ث أ ت ن د و ب د ل و ت ت ه ا م ل ل د ه ب و م ق ت س م ت ر و ص ه ب ر ف ن ر ا ز ه 0 1 ا ر ب ن ال گ ر د ت س د ع ا ن ص د ل و ت ن ال گ ن ا ت س ا ر گ ش د ر گ و ت س د ع ا ن ص گ ن ه ر ف ع ا ن ص ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ه د ش م ا ج ن ا ت ا ع ل ا ط م ه ب ه ج و ت ا ب و ط ا ب ت ر ا ن ا ر د 0( ر و پ ل ع ( ت«س ا ه د ر ک د ا ج ا ل غ ش. ت س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ ا ه ن ا د ب ل ض ف ت ر و ط ب ه ک ه ت ش ا د ه ا ر م ه ب ا ر ت ا ر ث ا ه ح ا ن ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د ع ا ن ص ف ر ع م و ا س ا ن ش ش ق ن ه ب ت ب س ن ن ا ر گ ش د ر گ ش ر گ ن د ش ا ب ی م م و ه ف م د ق ا ف م س ر و ت ه ل و ق م ه ب ذ ا ج د و ج و ن و د ب و ه د و ب ر گ ش د ر گ ه ف ر ح ه پ ا و ا ن ب م ر گ ش د ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ن ا ر گ ش د ر گ د د ز ا ب ت ه ج ن د د م ه م ا ه ه ب ذ ا ج ل ا ب ن د ه ب ت س ا ب ی م ه ق ط ن م ر ه ر د م س ر و ت م ا ن ه ب ت ل ا ع ف ا ر ب ن ا ر ب ا ن ب ن ا ت خ ا ن ش د. و ر ی م ر ا م ش ه ب ه ق ط ن م ن ا م س ر و ت ه ع س و ت ا ر ب م ا گ ن ل و ا ش ل م ا ت س د صناع شناخت و س ر ر ب. د و ب ت س د ع ا ن ص ع و ن ب س ا ن م ب ا خ ت ن ا و ر گ ش د ر گ ی م گ ر د ر س ز ا د ن ا و ت ی م ع ق ا و و ح ح ص ل ک ش ه ب ا ه ن آ ف ر ع م و ع ا ن ص

9 ... ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ز ا د ص ر د ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ن ا د م ت ا ع ل ا ط م ز ا ل ص ا ح ج ا ت ن و س ا س ا ن ا ر ب. د ا م ن ا ز س ب ک م ک و ر ظ ن د ر و م ر ث أ ت ب د ص ر د و ر ث ؤ م ا ر ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د ع ا ن ص ف ر ع م و ا س ا ن ش ) ن ا ر گ ش د ر گ مطالعه) د ر و م ه ن و م ن ه ت س ن ا د ج ا ت ن ر 2 ( ا د و م ن ( د ن ا ه ل ص ا ح ز ا ر ا د و م ن ه س ز ن ن ا ش ن د ه د ی م ه ک د ص ر د ه ن و م ن د ر و م ) ن ا ر گ ش د ر گ ه) ع ل ا ط م ط س و ت م د ص ر د د ا ز د ص ر د د ا ز ر ا س ب د ح ر د ه ق ط ن م ه ب ا ه ن آ ب ذ ج ر د ت س د صناع معرف و ا س ا ن ش. د ن ا ه ت س ن ا د م ک ر ا س ب د ص ر د 5. 1 و م ک د ص ر د و ا س ا ن ش ش ق ن ه ب ت ب س ن ن ا ر گ ش د ر گ ش ر گ ن. 2 ه ر ا م ش ر ا د و م ن ش ر گ ن ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع معرف ن ا ر گ ش د ر گ ت ب س ن ه ب ش ق ن : ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ر ث ا ت و ت س د ع ا ن ص و ا س ا ن ش ر ث أ ت ن ا ز م ه ب ت ب س ن ن ا ر گ ش د ر گ ش ر گ ن. 3 ه ر ا م ش ر ا د و م ن ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ا ه ه ا گ ر ا ک ه ق ط ن م ه ب ا ه ن آ ب ذ ج ر د ت س د صناع معرف د ل و ت ا ه ه ا گ ش ا م ن ل ح م و ا ه ه چ ر ا ز ا ب ش و ر ف م د ر م ه ب ت س د صناع گسترده ف ر ع م ن ن چ م ه و م ئ ا د ل ح م ا ه ه چ ر ا ز ا ب ا ه ا گ ش ا م ن ر ا ز گ ر ب ن ا س ا ن ش ر ا ك ر و ا ب ه ب ر د ا ر د و خ ب و غ ر م ت ال و ص ح م ه ک د ن ر ا د ا ر ن ا ک م ا ن ا ن ا گ د ن ن ک د ل و ت ه ک ن ا ضمن است. ر ث و م ر ا س ب ر ت ش م ب ذ ج ر د ب س ک ا ه د و م ن ه ر ل ل م ل ا ن ب ر ا ج ت ا ه ه ا گ ش ا م ن ر د ت ک ر ش د ر و م ر د و ه ت ش ا ذ گ ش ا م ن ه ب ه ن ال ا س ا ه ه ا گ ش ا م ن ن ا. د ن ن ک د ه د ی م ق د ص ت ه ک ز ا و س ن ا ر گ ش د ر گ ه ح ا ن ت ا ع ل ا ط م ز ن ت ر و ص ه ت ف ر گ ه ک ر و ط ب ج ا ت ن ه ل ص ا ح ز ا ر ا د و م ن د ص ر د ز ا ه ن و م ن د ر و م ) ن ا ر گ ش د ر گ ه) ع ل ا ط م ا ه ه ا گ ر ا ک د ا ج ا د ل و ت ا ه ه ا گ ش ا م ن ل ح م ن ا ش ن و د ک ا ت ن ا د و ج و ا ب. د ن ا ه ت س ن ا د ر ث أ ت ب د ص ر د 8. 8 و ر ث ؤ م ا ر ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع فروش ا ه ه چ ر ا ز ا ب ت ا م ا د ق ا م ئ ا د ا ه ه چ ر ا ز ا ب ا پ ر ب ا ر ب ت س ا م ز ال ه ک ه د ش ن د ا ج ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د صناع دائم ه چ ر ا ز ا ب ن و ن ک ا ت ت ر و ص ر و ط ن ا م ه د ر گ ه ک ر د ال ال ب ق ز ن ن آ ر ک ذ ت ف ر ع ا ن ص ت س د ن ا ن ا ت س ر ه ش ا ص و ص خ ر د ه ع م ا ج ا ت س و ر ر ا س ب ت ال و ص ح م د ن ن ا و ت ب ا ت د ر ك ت ا م ح د و د ح ا ت ا ر د ا ر ف ا ن ا ن ا و ت ی م م ئ ا د ا ه ه چ ر ا ز ا ب ا پ ر ب ا ب ه ك ت س ا ه د و ب ع و ن ت م د. ن ن ا س ر ب ش و ر ف ه ب ا ر د و خ د ل و ت ا ه ه ا گ ر ا ک ش ق ن ه ب ت ب س ن ن ا ر گ ش د ر گ ش ر گ ن. 4 ه ر ا م ش ر ا د و م ن د ل و ت ا ه ه ا گ ر ا ک ر ث أ ت ه ب ت ب س ن ن ا ر گ ش د ر گ ش ر گ ن. 5 ه ر ا م ش ر ا د و م ن ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع فروش ا ه ه چ ر ا ز ا ب و ا ه ه ا گ ش ا م ن ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع فروش ا ه ه چ ر ا ز ا ب و ا ه ه ا گ ش ا م ن

10 () ر ا و ن ا خ ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف د ل و ت ا ه ه ا گ ر ا ک د ا ج ا ) ن ا ر گ ش د ر گ ه) ع ل ا ط م د ر و م ه ن و م ن د ص ر د ه ک د ه د ی م ن ا ش ن 5 ر ا د و م ن ز ا ه ل ص ا ح ج ا ت ن د ا ز د ص ر د د ا ز ر ا س ب د ح ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع فروش ا ه ه چ ر ا ز ا ب و ل ح م ا ه ه ا گ ش ا م ن. د ن ا ه ت س ن ا د م ک ر ا س ب د ص ر د 2. 2 و م ک د ص ر د 1. 2 ط س و ت م د ص ر د ن ا ر گ ش د ر گ ه ق ال ع د ر و م ت س د صناع بند ت و ل و ا ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ع و ض و م ن ا ت س ا ر ت ه ب ) ر گ ش د ر گ ا ب ط ب ت ر م ( ت س د ع ا ن ص ه ع س و ت ا ر ب ب س ا ن م ا ه م ا ن ر ب ن ت ش ا د ا ر ب ن ا ر د و ت س ا ر گ ش د ر گ ه ب ر ج ت ل ک ل م ا ش ر گ ش د ر گ ل و ص ح م ت ش ا د ر ظ ن ر د د ا ب.» د و ش س ر ر ب ن ا ر گ ش د ر گ ل و ص ح م ر گ د ت ر ا ب ع ه ب. ت س ا ن آ ه د ن ه د ل ک ش ت ا ه ش خ ب ع و م ج م ز ا ر ت ش ب ر گ ش د ر گ ل و ص ح م ت ر و ص ا ت س و ر ح ا و ن ر د ح ر ف ت ا ه ت ص ر ف و ت ال ه س ت ا ه ه ب ذ ا ج ز ا ا ه ع و م ج م ه د ا س ر و ط ه ب ا ت س و ر ر گ ش د ر گ ر د ن آ ز ا د ع ب و ه ل و ا ز ا م ع ا ع ق ا و د د ز ا ب ل ح ا ر م ا ا ه ه ر و د ه م ه ل م ا ش ه ک ت س ا ا ه ب ر ج ت م ا م ت ه ک ل ب ت س ن ر ف ن ع و م ج م ز ا ه ک د ه د ی م ن ا ش ن 6 ر ا د و م ن ز ا ه د م آ ت س د ب ج ا ت ن 0( 6 : ن ا و ض ر ود) ش ی م ا ت س و ر ح ا و ن ل ح م س ا ب ل د ص ر د ب و چ صناع درصد ت ف ا ب ت س د ت ا د ل و ت د ص ر د ب ت ر ت ه ب ه ع ل ا ط م د ر و م ه ن و م ن ه ق ال ع د ر و م ت س د ع ا ن ص ن ا و ن ع ه ب ا ر ز ا س ل ا ف س د ص ر د 6. 8 و ف ا ب ر ص ح د ص ر د ز ل ف ع ا ن ص د ص ر د د ن ا ه د و م ن ف ر ع م د و خ ش ر گ ن ا ه ر ا و ن ا خ ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ر ث ا ت ل ا ع ف ن ا ر گ ش د ر گ ه ق ال ع د ر و م ت س د ع ا ن ص د ن ب ت و ل و ا. 6 ه ر ا م ش ر ا د و م ن ر د د ل و ت ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ع ا ن ص ت س د ت ب س ن ه ب ش ق ن ا س ا ن ش و ف ر ع م ع ا ن ص ت س د و ر ه ن د م ت و گ ن ه ر ف ز ا د ج ن ا س ر م ا پ ک ن ا و ن ع ه ب د ن ا و ت م ن آ ا ه ه ص خ ا ش و ا ه گ ژ و ه ب ه ج و ت ا ب ت س د ع ا ن ص ه ع ل ا ط م د ر و م ه ن و م ن ز ا د ص ر د د ه د ی م ن ا ش ن 7 ر ا د و م ن ر د ن ا د م ت ا ع ل ا ط م ج ا ت ن ه ک ر و ط ن ا م ه. د ن ک ا ف ا ش ق ن ه ق ط ن م. د ن ا ه ت س ن ا د ر ث أ ت ب د ص ر د ا ه ن ت و ر ث ؤ م ا ر ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د ع ا ن ص ف ر ع م و ا س ا ن ش ه ب ت ب س ن ت س د صناع تولد ر د ل ا ع ف خانوارها نگرش. 7 ر ا د و م ن ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع معرف و ا س ا ن ش ش ق ن ر ث أ ت ه ب ت ب س ن ت س د ع ا ن ص د ل و ت ر د ل ا ع ف خانوارها نگرش. 8 ر ا د و م ن ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع معرف و ا س ا ن ش

11 د 4 ص ر د د 3 ص ر د د 2 ص ر د د 1 ص ر د... ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ف ر ع م و ا س ا ن ش ) ر ا و ن ا خ ه) ع ل ا ط م د ر و م ه ن و م ن د ص ر د 2 4 ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ز ن 8 ر ا د و م ن ز ا ه ل ص ا ح ج ا ت ن ه ک ن ا ن م ض. 1 1 د ا ز د ص ر د د ا ز ر ا س ب د ح ر د ه ق ط ن م ه ب ر گ ش د ر گ ب ذ ج ر د ت س د ع ا ن ص. د ن ا ه ت س ن ا د م ک ر ا س ب د ص ر د 7. 3 و م ک د ص ر د 8. 9 ط س و ت م ل ح م ا ه ه ا گ ش ا م ن د ل و ت ا ه ه ا گ ر ا ک ش ق ن ه ب ت ب س ن ت س د ع ا ن ص د ل و ت ر د ل ا ع ف خانوارها نگرش : ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ر ث ا ت و ت س د ع ا ن ص ش و ر ف ا ه ه چ ر ا ز ا ب و ه ا گ ه و ل ج ا ر ن آ ن ا و ت ی م و ت س ا ه ق ط ن م ر ه م د ر م ق و ذ و ر ن ه ر گ ن ا ب و ن ا ک ا ن ر ن ه و ت ع ن ص ر گ ش ر ا ز گ ت س د ع ا ن ص ا ه ب ط ق ز ا ک ن ال گ ر د ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش. ت س ن ا د ن ا ر ص ا ع م ه ق ل س و ق و ذ و م و ب و ز ر م ک م د ر م ر ن ه ش ن ر ف آ ا د و خ ت ا ر ط ا خ ت ب ث ا ر ب ن ا ر گ ش د ر گ ن ا ت س ا ن ا و ا ر ف ن ا ر گ ش د ر گ ا ر ذ پ ه ن ال ا س و د و ش ی م ب و س ح م ر گ ش د ر گ ا ر ب د ا ب و ق و ه د ر ت س گ ر ا س ب ب ا ر ا ز ا ب ن ا ر ب ا ن ب. د ن ن ک ی م ت س د ع ا ن ص د ر خ ه ب ت ر د ا ب م ر گ د ص خ ش ل ال د ز ا ن ا ر گ ت ع ن ص م ه ا ت د ر گ ت ر و ص ت س د ع ا ن ص ن ا ز ا ه د ا ف ت س ا ل ال د و ه ح ا ن ت س د ع ا ن ص ش و ر ف ر ا ز ا ب ا س ا ن ش. د ر ا پ س ن ش و م ا ر ف د ا ب ه ب ا ر ش و خ ه ت ش ذ گ و ت و ه ن ا ت س ر ه ش ن ا و د ن ن ا م ن ه ر ه ب ب ن آ د ا ص ت ق ا د ا ج ا ) ن ا ر گ ش د ر گ ه) ع ل ا ط م د ر و م ه ن و م ن د ص ر د ه ک د ه د ی م ن ا ش ن 9 ر ا د و م ن در ه ک ن ا د م ت ا ع ل ا ط م ز ا ه ل ص ا ح ج ا ت ن د ا ز ر ا س ب د ح ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د ع ا ن ص ش و ر ف ا ه ه چ ر ا ز ا ب و ل ح م ا ه ه ا گ ش ا م ن د ل و ت ا ه ه ا گ ر ا ک ا ه ه ت ف ا ق ب ط ه ک ن ا ن م ض. د ن ا ه ت س ن ا د م ک ر ا س ب د ص ر د 2. 2 و م ک د ص ر د 1. 2 ط س و ت م د ص ر د د ا ز د ص ر د ا ه ه چ ر ا ز ا ب و ل ح م ا ه ه ا گ ش ا م ن د ل و ت ا ه ه ا گ ر ا ک د ا ج ا ) ر ا و ن ا خ ه) ع ل ا ط م د ر و م ه ن و م ن د ص ر د ه د ر ا د و م ن. 8 4 د ا ز ر ا س ب د ح ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع فروش. د ن ا ه ت س ن ا د م ک ر ا س ب د ص ر د 3. 8 و. 4 ط س و ت م د ص ر د د ا ز م ک د ل و ت ا ه ه ا گ ر ا ک ش ق ن ه ب ت ب س ن ن ا ئ ا ت س و ر ش ر گ ن. 9 ه ر ا م ش ر ا د و م ن ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع فروش ا ه ه چ ر ا ز ا ب و ا ه ه ا گ ش ا م ن ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م د ل و ت ا ه ه ا گ ر ا ک ر ث أ ت ه ب ت ب س ن ن ا ئ ا ت س و ر ش ر گ ن. 0 1 ه ر ا م ش ر ا د و م ن ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع فروش ا ه ه چ ر ا ز ا ب و ا ه ه ا گ ش ا م ن : ت س د ع ا ن ص د ل و ت ر د ل ا ع ف ا ه ر ا و ن ا خ ه ا گ د د ز ا ت س د صناع معرف و ه ئ ا ر ا ه و ح ن د ن ب ت و ل و ا د ن ب ر د ه ک ر و ط ن ا م ه. ت س ا ت و ا ف ت م ن ا ر گ ش د ر گ ا ب ت س د صناع وضعت ز ا م و ب ن ا گ د ن ن ک د ل و ت ا ه ه غ د غ د ا ما ل س م ت ا د ل و ت ن ا ت خ ا ن ش ا ب ز ا ه ه و ل ج و ت ا د ل و ت ع و ن ص و ص خ ر د ن ا ر گ ش د ر گ ا ه ه ا گ د د ه د م ع د ش ه ر ا ش ا. 3-4 ن ا ش ن 1 1 ر ا د و م ن ه ک ر و ط ن ا م ه و. ت س ا ت و ا ف ت م ن ا گ د ن ن ک د ل و ت ه ا گ د د ن ا د م ت ا ع ل ا ط م ز ا ه د م آ ت س د ب ج ا ت ن ا م ا. ت س ا د ه د ی م ه ک ز ا ع و م ج م ر ف ن ه ن و م ن د ر و م ه ع ل ا ط م ه ب ب ت ر ت ر ا ز گ ر ب ا ه ه ر ا و ن ش ج گ ن ه ر ف د ص ر د د ا ج ا ک ن ا ب د ص ر د ت ا ع ال ط ا ا ه ه ا گ ش ا م ن و ت ا س و ا ه ه ا گ ش و ر ف ص و ص خ م ل ح م ت س د ع ا ن ص

12 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف و ه ئ ا ر ا ت ه ج ب س ا ن م ش و ر ن ا و ن ع ه ب ا ر ت س د صناع بازارچهها د ص ر د 1 1 و ل ل م ل ا ن ب و ل م ا ه ه ا گ ش ا م ن د ن ا ه د و م ن ف ر ع م د و خ ت س د ع ا ن ص ف ر ع م ا ه ه ض ر ف ب ا ز ر ا 5-5- ت س ا ر د ز ا ن ا و ر ت س د ع ا ن ص د ل و ت ر د ل ا ع ف خانوارها ددگاه ز ا ت س د صناع معرف و ه ئ ا ر ا ه و ح ن د ن ب ت و ل و ا. 1 1 ر ا د و م ن ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ک ک ف ت ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د صناع مهم گ ژ و ز ا ه د و ب ق ن و ر ا ر ا د ن ا ت س ر ه ش ن ا ر د ز ا ب ر د ز ا ت س د ع ا ن ص ه ت ف ا ق ن و ر ن ا ت س ه و ک و ه ا پ ه و ک و ه گ ل ج ن ا م د ر م ا ه ز ا ن ه ب ه ج و ت ا ب ه ک د ش ا ب ی م ن ا ت س ه و ک و ه گ ل ج ق ط ا ن م ر د ن آ ر ذ پ ن ا و ت ی م ز ا ه ت ش ذ گ ا ه ن ن ا د ن چ ر و د ع ا ن ص ن و چ م ه د م ن ل ا م ت ا د ل و ت ت س د ل ا ق ت) ف ا ب ر د و د ر ب م ا ن د ر ا د ا ر ن ا ت س ه و ک و ر ا د م ا د م د ر م ه د ا ف ت س ا ت ل ب ا ق ه ک ل ح م ا ه س ا ب ل (-... و ف ا ب ب ا ر و ج ف ا ب ل ا ش ف ا ب صناع جغرافا ت ع ق و م ن ب ه ک ن ا ه ب ه ج و ت ا ب. د ر ب م ا ن ا ر ر گ ن ه آ و ب و چ ع ا ن ص - ر گ ل ا ف س ف- ا ب ر ص ح ه ب ه گ ل ج و ل ئ ا س م ز ا خ ر ب د و ج و ت ل ع ه ب ن ا ت س ه و ک ق ط ا ن م ر د ه ک ت ف گ ن ا و ت ی م د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر ر گ ش د ر گ ه ع س و ت و ت س د ت ا ن ا ک م ا د و ب م ک ق ط ا ن م ن ا ر د ر گ ش د ر گ ن د و ب ل ص ف ق ط ا ن م ن ا ه ب ن ا ر گ ش د ر گ ن ا س آ س ر ت س د م د ع د ن ن ا م ت ال ک ش م ر ت م ک ن ا ر گ ش د ر گ ش ل م ا ر ه ش ه ب ت ب س ن ن ا ت س ه و ک ق ط ا ن م ب س ا ن م ا ن ت ع ق و م و ) ب س ا ن م ه ا ر د ن ن ا م ( ت خ ا س ر ز و ح ر ف ت ع ب ت ه ب و ا ه ن آ ش و ر ف و ع ز و ت م د ع ت س د ع ا ن ص ن د ن ا م ا و ز ن ا ر د ث ع ا ب ل م ا و ع ن ا و د ن و ش ی م ب ذ ج ق ط ا ن م ن ا ه ب ا م ا. ت س ا ر ث ؤ م ز ن ق ط ا ن م ن ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت م د ع ر د ه ک د و ش ی م ن ا ت س ه و ک ق ط ا ن م ت س د ع ا ن ص ق ن و ر ش ه ا ک ث ع ا ب ت س د ق ط ا ن م ز هر م ا ن ر ب. د ن ک ه گ ل ج س ر ت س د ا ب س ا ن م ن ا س آ ف ال خ ر ب ت ه ج ق ط ا ن م ن ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ه ب ن ا ت س ه و ک ن ا ر گ ش د ر گ ق ط ا ن م ه ب ت ل ع د و ج و ن ا ر گ ش د ر گ ک د ز ن ت ا ن ا ک م ا ر ت ش ب ه ب ه ب ح ط س ح ر ف ت ن ا ر ه ش و ق ط ا ن م و ر ا ز ا ب ا ن ب ر ز ب ذ ج ش و ر ف د ا و م د ن و ش م ه ل و ا و ت ال و ص ح م ن ا و ا ر ف ن ا و ل م ا و ع ع ا ن ص د و ج و ث ع ا ب ع ف ر ت ه ج ر د م ا د ق ا. د د ر گ ی م ن آ ه ع س و ت و ر گ ش د ر گ ب ذ ج ث ع ا ب ن آ ع ب ت ه ب و ت س د ع ا ن ص ر ت ع ر س ق ن و ر و ه ع س و ت ک م ک ق ط ا ن م ن ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ال ا م و ت س د صناع توسعه ه ب د ن ا و ت م ن ا ت س ه و ک ق ط ا ن م ر د ه د ش ح ر ط م ت ال ک ش م ه م ا ن ش س ر پ ز ا ان گ د ن ر ا گ ن ه ب ر ج ت ر ب ه و ال ع ه ض ر ف و د ن ا ب ا ز ر ا ت ه ج ه ک ت س ا ه د ش ح ر ط م ه ض ر ف 2 ق ق ح ت ن ا ر د ن و م ز آ ت ه ج و ت س ا م ک ر ا س ب و م ک ط س و ت م د ا ز د ا ز ر ا س ب ا ه خ س ا پ ا ب ت ال ا و س و ا ح ه ک ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن م ر پ س ا گ ت س ب م ه ضرب آزمون ز ا ه ن ا د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر ا ه ه ض ر ف ر د د و ج و م ا ه ر غ ت م ن ب ه ک ن ا ه ب ا ه ن آ ن ب ز ا ه ک د ن ت س ه ح ر ط م ر ا م آ ه ع م ا ج ن ا و ن ع ه ب ن ا ر گ ش د ر گ و ت س د صناع تولد ر د ل ا ع ف ا ه ر ا و ن ا خ و ت س ا. د ن ا ه د ش ب ا خ ت ن ا ه ن و م ن ن ا و ن ع ه ب ر ف ن و د ا د ع ت ب ت ر ت

13 ... ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ت ف ا ت س د م س ر و ت ه ع س و ت ه ب ن ا و ت ی م ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ف ر ع م و ا س ا ن ش ا ب : ل و ا ه ض ر ف ه ب د ن ا و ت ی م ه ک ت س ا ه ق ط ن م ن ا ر گ ش د ر گ ش خ ب ر د ت و ق ه ط ق ن ک ن ا و ن ع ه ب ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د صناع وجود ر ا ز ا ب ه ب ن د ش خ ب ق ن و ر ث ع ا ب د ن ا و ت ی م ن ا ف ر ع م و ا س ا ن ش ا ذ ل. د ش ا ب ح ر ط م ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ر د ه ب ذ ا ج ک ن ا و ن ع ا ه ه چ ر ا ز ا ب و ا ه ه ا گ ش ا م ن د ا ج ا. د د ر گ ر گ ش د ر گ ب ذ ج و ن ا ر گ ش د ر گ ه ا گ آ ش ا ز ف ا و ت س د صناع رونق آن ش و ر ف ش و ر ف غ ل ب ت ز ا ق ر ط ا ه ه ن ا س ر ع م ج ر ا ز گ ر ب ا ه ه ر ا و ن ش ج. د ش ا ب ح ر ط م د ن ا و ت ی م ت س د ع ا ن ص ف ر ع م و ا س ا ن ش ت ه ج س ا س ا گ ن ه ر ف و د ا ج ا ا ه ک ن ا ب ت ا ع ال ط ا. ت ف ا ت س د م س ر و ت ه ع س و ت ه ب ن ا و ت ی م ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ف ر ع م و ا س ا ن ش ا ب ه 1 : ض ر ف ت س ا ز ا ز ا ا ه ش و ر ه د ش ف ر ع م ) )5 ا ت ) )1 ا ه د ک ا ب ه ک ب ا و ج ج ن پ ت ال ا و س ب س ح ر ب ا ه ب ت ر ر غ ت م و د ا ر ب ر ا د ا ن ع م ن و م ز آ ت ه ج ن و م ز آ ه ف ل ؤ م ب ر ض د ل و ت گ ت س ب م ه ن م ر پ س ا ه ب ر و ظ ن م ن ع ت ه ط ب ا ر. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ه ق ط ن م ر د م س ر و ت ه ع س و ت ه ت س ب ا و ر غ ت م و ت س د ن ا گ د ن ن ک ن ا و ا ر ف ر غ ت م ن ب ر غ ت م ل ق ت س م ا س ا ن ش و ف ر ع م ت س د ع ا ن ص د ل و ت ر د ل ا ع ف خانوارها ددگاه ز ا ه ق ط ن م ر د م س ر و ت ه ع س و ت و ت س د صناع معرف و ا س ا ن ش ن ب گ ت س ب م ه ن ا ز م ش ا م ن. 3 ل و د ج د ا ز ر ا س ب د ا ز ط س و ت م م ک م ک ر ا س ب ع م ج ن ا ر گ ش د ر گ ل ق ت س م ف ر ع م و ا س ا ن ش ت س د ع ا ن ص ه ت س ب ا و ه ع س و ت م س ر و ت ن ا گ د ن ن ک د ل و ت 0/1 2 گ ت س ب م ه ب ر ض ن ا ر گ ش د ر گ ح ط س ر ا د ا ن ع م 0/1 0 0 ه ج ت ن د و ج و ه ط ب ا ر د ر ا د ع ا ن ص د ل و ت ر د ل ا ع ف ا ه ر ا و ن ا خ ه ا گ د د ز ا ه ک د و ش ی م ط ا ب ن ت س ا ن م ر پ س ا ن و م ز آ ز ا ه ل ص ا ح ج ا ت ن و ق و ف ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب ت س ا 0/5 0 ح ط س ر د 0/1 0 0 ه د ش ه ب س ا ح م ل ا م ت ح ا ن ا ز م و 0/1 2 گ ت س ب م ه ضرب انکه ه ب ه ج و ت ا ب و ت س د ع ا ن ص ر د م س ر و ت ه ع س و ت ه ب ن ا و ت ی م ت س د صناع معرف و ا س ا ن ش ا ب ه ک ت ف ر ذ پ H1 و د ر ک د ر ا ر H0 ه ض ر ف ن ا و ت ی م. ت ف ا ت س د ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ه ب ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د صناع فروش ا ه ه چ ر ا ز ا ب و ل ح م ا ه ه ا گ ش ا م ن د ل و ت ا ه ه ا گ ار ک د ا ج ا : م و د ه ض ر ف ت خ ا س و ل ح م ا ه ه ا گ ش ا م ن ا پ ر ب و ص خ ش م د ل و ت ا ه ه ا گ ر ا ک د ا ج ا. د ا م ن ی م ک م ک م س ر و ت ب ذ ج و ه ع س و ت ن آ ع ب ت ه ب و ن ا ر گ ش د ر گ و د ا ر ف ا ط س و ت ت س د صناع آسان ه چ ر ه س ر ت س د ث ع ا ب ت س د ع ا ن ص ش و ر ف ا ه ه چ ر ا ز ا ب. د د ر گ م ن آ ه ع س و ت و ر گ ش د ر گ ب ذ ج و ت س د ع ا ن ص ق ن و ر ث ع ا ب ه ب ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ش و ر ف ا ه ه چ ر ا ز ا ب و ل ح م ا ه ه ا گ ش ا م ن د ل و ت ا ه ه ا گ ار ک د ا ج ا ه 2. ض ر ف. د ا م ن ی م ک م ک م س ر و ت ب ذ ج و ه ع س و ت ه د ش ف ر ع م ) )5 ا ت ) )1 ا ه د ک ا ب ه ک ب ا و ج ج ن پ ت ال ا و س ب س ح ر ب ا ه ب ت ر ر غ ت م و د ا ر ب ر ا د ا ن ع م ن و م ز آ ت ه ج د ل و ت ا ه ه ا گ کار د ا ج ا ل ق ت س م ر غ ت م ن ب ه ط ب ا ر ن ع ت ر و ظ ن م ه ب ن م ر پ س ا گ ت س ب م ه ب ر ض ن و م ز آ ز ا ت س ا ه د ا ف ت س ا ه ق ط ن م ر د م س ر و ت ب ذ ج و ه ع س و ت ه ت س ب ا و ر غ ت م و ت س د ع ا ن ص ش و ر ف ا ه ه چ ر ا ز ا ب و ل ح م ا ه ه ا گ ش ا م ن

14 ه. ج ت ن ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ل ا ع ف ا ه ر ا و ن ا خ ه ا گ د د ز ا ه ک د و ش ی م ط ا ب ن ت س ا ن م ر پ س ا ن و م ز آ ز ا ه ل ص ا ح ج ا ت ن و ق و ف ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه د ش ن ا ز م 0 ه د ش ه ب س ا ح م ل ا م ت ح ا ن ا ز م و 0/4 4 گ ت س ب م ه ضرب انکه ه ب ه ج و ت ا ب ه ب ه ج و ت ا ب و ت س د صناع تولد ر د ا ب ه ک ت ف ر ذ پ H1 و د ر ک د ر ا ر H0 ه ض ر ف ن ا و ت ی م ت س ا 0/5 0 ح ط س ر د د ر ه ح ا ن ز ا ر ت ک چ و ک ه د ش ه ب س ا ح م ل ا م ت ح ا ا س ا ن ش د ل و ت و. د ا م ن ی م ک م ک ف ر ع م ا ه ه ا گ ش ا م ن ه ف ل ؤ م ع ا ن ص د ل و ت ن ا گ د ن ن ک ل ح م ن ا و ا ر ف ت س د و ن ا و ت ی م ه ب ا ه ه چ ر ا ز ا ب ه ع س و ت ش و ر ف م س ر و ت ع ا ن ص ر د ت س د ن ا ت س ر ه ش ر د ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ت س د ش ل م ا ه ب ه ک. ت ف ا ه ع س و ت و د ا ج ا ب ذ ج ا ه ه ا گ ا ک م س ر و ت ه ا گ د د ز ا ه ق ط ن م ر د م س ر و ت ه ع س و ت و ت س د صناع فروش ا ه ه چ ر ا ز ا ب و ل ح م ا ه ه ا گ ش ا م ن د ل و ت ا ه ه ا گ ار ک د ا ج ا ن ب گ ت س ب م ه ن ا ز م ش ا م ن. 5 ل و د ج د ا ز ر ا س ب د ا ز ط س و ت م م ک م ک ر ا س ب ع م ج ن ا ر گ ش د ر گ ت س د ع ا ن ص د ل و ت ر د ل ا ع ف ا ه ر ا و ن ا خ ل ق ت س م ر غ ت م د ل و ت ا ه ه ا گ ا ک د ا ج ا و ل ح م ا ه ه ا گ ش ا م ن ش و ر ف ا ه ه چ ر ا ز ا ب ت س د ع ا ن ص ه ت س ب ا و ب ذ ج و ه ع س و ت م س ر و ت ن ا گ د ن ن ک د ل و ت 0/4 4 گ ت س ب م ه ب ر ض ن ا ر گ ش د ر گ 0/4 4 ح ط س ر ا د ا ن ع م ت ا د ا ه ن ش پ و ر گ ه ج ت ن د و ج و ه ط ب ا ر د ر ا د ل ص ا ل م ا و ع ز ا ک و ت س ا ه ع م ا ج گ ن ه ر ف ر ا د ا پ و م ک ح ت ل م ا و ع ن ر ت م ه م ز ا ک ت ن س ا ه ر ن ه و ت س د ع ا ن ص ل ا غ ت ش ا د ا ج ا ر د ش ل م ا ت س د صناع اهمت ب ل ط م ن ا ه ب ه ج و ت ا ب. د و ش ی م ب و س ح م ر گ ش د ر گ صنعت توسعه د ش ر ن ا ن ز ز ا س د ن م ن ا و ت ر ق ف ع ف ر ه ق ط ن م م د ر م گ ن ه ر ف و ت و ه ف ر ع م ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ل خ ا د ص ل ا خ ا ن د ل و ت ش ا ز ف ا ه ض ر ع و د ل و ت ه ل و ا د ا و م ه ه ت ا ر ب ق ق د و م ظ ن م ه م ا ن ر ب ن و د ت ه ک د ن ک ی م ا د پ ا ه ژ و ت م ه ا ن ا ا ت س و ر ا ص و ص خ م ت س د ب ج ا ت ن د. ن ک ک م ک گ ن ه ر ف و د ا ص ت ق ا ر ا د ا پ ه ع س و ت ه ب د ن ا و ت ی م ن ال ک ح ط س ر د ج ر ا خ و ل خ ا د ا ه ر ا ز ا ب ر د ق ن و ر ر د ا ر ت س د ع ا ن ص ف ر ع م و ا س ا ن ش ر ث أ ت ن ا ر گ ش د ر گ ز ا د ص ر د 8 6 9/ ه ک د ا د ن ا ش ن ق ق ح ت ن ا ز ا ه د م آ ن ن چ م ه و م ک ر ا س ب و م ک د ح ر د د ص ر د 3 1 8/ و ط س و ت م د ح ر د د ص ر د 7 1 3/ د ا ز و د ا ز ر ا س ب د ح ر د ر گ ش د ر گ ق ن و ر و ه ع س و ت ر د ا ر ت س د ع ا ن ص ف ر ع م و ا س ا ن ش ر ث أ ت ت س د ع ا ن ص د ل و ت ر د ل ا ع ف ر ا و ن ا خ ز ا د ص ر د 6 7 5/ د. ن ا ه ت س ن ا د م ک ر ا س ب و م ک د ح ر د د ص ر د 4/5 و ط س و ت م د ح ر د د ص ر د 9 1 2/ د ا ز و د ا ز ر ا س ب د ح ر د ر گ ش د ر گ ر ث ؤ م ه ق ط ن م ک ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ل م ک م ه ب ذ ا ج ک ن ا و ن ع ه ب ت س د ع ا ن ص ق ن و ر ه ک ت ف ر گ ه ج ت ن ن ا و ت ی م ن ا ر ب ا ن ب ن ا و ت ی م د ن ت س ه ن د ش خ و س ن م ل ا ح ر د و خ و س ن م خ ر ب و ل ا ع ف ل ک ش ه ب ت س د ع ا ن ص ز ا خ ر ب ه ک ن ا ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا : د ر ک ح ر ط م ا ر ر ز ت ا د ا ه ن ش پ ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ن آ ع ب ت ه ب و ت س د ع ا ن ص ه ع س و ت ت ه ج. ت س د ع ا ن ص ت ا د ل و ت ه ض ر ع ا ر ب ل ح م ا ه ه ا گ ش و ر ف و ا ه ه ا گ ر ا ک د ا ج ا و گ ن ا خ ا ه ه ا گ ر ا ک ش ر ت س گ و ت و ق ت 1-. ا ه ر ه ش و ا ه ا ت س و ر ر د ت س د ع ا ن ص ا ه چه ر ا ز ا ب د ا ج ا ت ه ج ر د ز ر ه م ا ن ر ب 2-. ش خ ب ن ا ن ال غ ا ش ا ر ب م ز ال ا ه م ب ش ش و پ ر ا ر ق ر ب و ن ا ز ر ا و ب س ا ن م ک ن ا ب ت ال ه س ت ه ئ ا ر ا و ه د ن ا م ا س - 3

15 ل( ا س... ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت و ن ا ر ا د ر خ د ز ن ر د ر ت ه ب ه ض ر ع ت ه ج ت س د ع ا ن ص ا ر ب ف ر ص م ه ل و ا د ا و م ت ف ک ا ق ت ر ا و د و ب ه ب ه ب ک م ک 4- ن. ا ر گ ش د ر گ. ر ث و م ت ا غ ل ب ت ه و ش ا ب گ د ن ز ر د ت س د ع ا ن ص ز ا ه د ا ف ت س ا گ ن ه ر ف ه ع ا ش ا 5-. ل ل م ل ا ن ب و ل م ا ه ح ا ن ل ح م س: ا ق م ر د ا ه ن آ ف ر ص م و ت س د ع ا ن ص ا ه ت ا س و ت ا ع ال ط ا ک ن ا ب د ا ج ا 6-. ت س د ع ا ن ص ا ه ه ر ا و ن ش ج و ل م ا ه ر ا ن م س و ا ه ش ا م ه ر د ت ک ر ا ش م 7- ع ب ا ن م. م ال س ا د ا ش ر ا و گ ن ه ر ف ت ا ر ا ش ت ن ا ن ا ر ا ن ا ر گ ش ه و ژ پ ه و ر گ 2 د ل ج ن ال گ ب ا ت ک 4( م) ه ا ر ب ا ن ا ب ر ع ح ال ص ا ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ت س د ع ا ن ص و گ ن ه ر ف ث ا ر م ه ر ا د ا د ر گ ت ع ب ط و ر گ ش د ر گ ل م ش ا م ه ن ل و ا ن ال گ گ ن ه ر ف ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع نقش ) 1931 ( دگران و د ا ز ک ا پ ن ا خ د ا ز آ ن ا ر ا. گ ن ه ر ف ا ه ش ه و ژ پ ر ت ف د ع م ا ج ز ا د ن ا م ش چ ر د د ر گ ن ا ه ج ( ( د م ح م ب ا ر ع ا و ل ع ن ا ئ ا س ر ا پ و ا ف ا ر غ ج د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ه ر و د ه م ا ن ن ا ا پ ت س د ع ا ن ص ر ب د ک أ ت ا ب ه ف ر ش ا ه ن ا ت س آ ن ا ت س ر ه ش ر گ ش د ر گ ل ل ح ت 7( ه) ف و ک ش ن س ح. ش ر ق ط س ا ب د م ح م ر ت ک د ا م ن ه ا ر ه ب ت ش ر ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د م س ر و ت ز ر ه م ا ن ر ب. ر و ل ب ت ا ر ا ش ت ن ا : ت ش ر ن ا ر ا س د ر پ ش ل م ا 9( ج) ر ا ش ک ل د و ا ف ا ر غ ج د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ه ر و د ه م ا ن ن ا ا پ ر س ک ب ا چ ش خ ب ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ د ا ص ت ق ا ر د ت س د ع ا ن ص ش ق ن 9( ن) ه ش ا ض ر. ر و س ا د ج م ر ت ک د ا م ن ه ا ر ه ب ت ش ر م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ا ت س و ر ز ر ه م ا ن ر ب ح ل س م ا ه و ر ن ا ف ا ر غ ج ن ا م ز ا س و ر ا م آ ر ت ف د - ز ر ه م ا ن ر ب ت ن و ا ع م ن ک س م و س و ف ن م و م ع ر ا م ش ر س ل ص ف ت ج ا ت ن 0( ن) ال گ ن ا ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا م ز ا س. ت ا ع ال ط ا ت س د ع ا ن ص د ل و ت ر د ل ا ع ف ا ه ر ا و ن ا خ ت ا ع ال ط ا و ر ا م آ ) ( ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ت س د صناع و ر گ ش د ر گ گ ن ه ر ف ث ا ر م ن ا م ز ا س ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ه ر و د ه م ا ن ن ا ا پ ش ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت س د صناع نقش 0931( افشن) د ا ژ ن ل ع. ر ش م م ح ر د س ر ت ک د ا م ن ه ا ر ه ب ت ش ر م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د م س ر و ت و ر گ ش د ر گ ل م ش ا م ه ن ل و ا ر ه ش ه ب ن ا ت س ر ه ش ا ت س و ر ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و ت س د ع ا ن ص س ر ر ب 1( ( م ا ه ل ا د ا ق ن ا ر ا د ر گ ت ع ب ط ط ح م و ن ك س م ه ل ج م ا ت س و ر ر ا د ا پ ل ا غ ت ش ا و م س ر و ت ش ر ت س گ ف د ه ا ب ط س و ت م ر و ا ن ف و ت س د ع ا ن ص ه ع س و ت 9( د) و ه ر ف د م ح م ل گ ه ر ا م ش ا ت س و ر ه ر و د ه م ا ن ن ا ا پ ) ل ز ن ا ر د ن ب ن ا ت س ر ه ش د ر و م ه ع ل ا ط م ن) ال گ ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ا ت س و ر ت س د صناع نقش 4831( سپده) ع ط م ک ل م. ر ه م د م ت ع م ر ب ک ا ر ت ک د ا م ن ه ا ر ه ب ت ش ر م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ا ت س و ر ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ل ص ف ل ب د ر ا ن ا ت س ا ر ب د ک أ ت ا ب ر ا ش ع ق ط ا ن م ر د ر گ ش د ر گ ا ه ه ب ذ ا ج و ا ه ت ف ر ظ 2( ور) پ ک ل م و هلل ا ر ص ن ن ج ت ش ه ال و م 2. شماره هفتم ل ا س ب ال ق ن ا ر ا خ ذ ر ا ش ع ب و ن ج د ا ب آ ر ت س ا ن ا ت س ه د د ر و م ت س د صناع رونق ر د ن آ ش ق ن و ا ت س و ر ر گ ش د ر گ ت ع ض و س ر ر ب ه ض ا ر ق د ص م و ر ف ع ج ل و ت ک ر م ن) ا ت س م ز ا ه ق ط ن م و ر ه ش ا ه ش ه و ژ پ و ت ا ع ل ا ط م ه م ا ن ل ص ف ن ا گ ر گ ر ه ش ص م ت ف ه ه ر ا م ش م و د ر ا ش ع ن ا ن ز : د ر و م ه ع ل ا ط م ت س د ع ا ن ص د ل و ت ت ف ك و ت م ك ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع 9( ا) ض ر ل ع ئ ا ض ر ر ذ و ن د ر ف ن م ه ز و ر ف ر ب ك ا ب ا و ن 1 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ه ع س و ت و ز ر و ا ش ك د ا ص ت ق ا ر ز ف ا د ن ر م ه ت ف ا ن ا ك س ا ه م ن

16 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف گ ن ه ر ف و م ل ع ت ا ر ا ش ت ن ا ت ک ر ش : ن ا ر ه ت ه د ا ز م ه ا ر ب ا س و ر س ه م ج ر ت ن ا ر ا ن ه ک ت س د ع ا ن ص 4( س) ن ا ه ف ل و و. ن ا ر ا ت س د ع ا ن ص ن ا م ز ا س ت ا ر ا ش ت ن ا ل و ا د ل ج ت ن س ا ه ر ن ه ا ب ا ن ش آ 1( ن) س ح ر و ا ه ل ج م ن ا م ر ك ن ا ت س ا ت س د ع ا ن ص د ر و م ه ع ل ا ط م ن و ا ع ت ا ه ت ک ر ش ت ق ف و م ن ا ز م ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع 8( ه) م ط ا ف ن ا د م ص ال ل ه ا ن پ ن ا د ز و ه ر ا م ش م ت س ب ل ا س ن و ا ع ت Gorman, William D. ; Grassberger, Robert; Shifflett, Kimberly ; Carter MaryAbuamoud Nasser, Ismaiel ; Al-Rawajfeh, Ahmad ;The Jordan Bedouin Handicraft Weaving Company: A Feasibility Assessment of Job Creation for Jordanian Women;December, 2009 O Connor, David; Handicrafts and Their Linkage with Tourism Artisans Are Also Your Treasures; 2006 Yavari, Hossein; Reciprocal Effects of Tourism and Handicrafts; 2006 Hoon Ahn, Yong; Tourist Souvenir Competition for the Development of Korean Handicrafts and Tourism Industry; 2006 McKercher, Bob; Tourism as a Catalyst for Crafts: Pros and Cons; 2006

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 8 1-21 0 ص ص ق ال خ ا و ع ا م ت ج ا ت ل و ئ س م ا ه ه

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2-

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2- زش و م آ ت در م و ر ب ر م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ا د 7 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م ش م د ز ا و د ل ا س 5 1 1-7 2 1 ص ص ) د ر و م ع ل ا ط م ( ت ل و د ا ا م ز ا س ر د ا ا ب ت ش ا ز ا

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2 ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 491 بها 1 ه ا م ش م ه ن ل ا س 7 1 1-4 1 ص ص د م آ ا ک د و خ ا ب ا ک گ د ن ز ت ف ک ن ب ه ط ب ا س ب ن ا د م ه ه

More information

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س.

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س. 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ن آ ی م ر ه ا ط ا ق ن ی ی ا س ا ن ش و ی ن ا م

More information

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م ر 6 ف ن 2 ه ا م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ی ر ب ت ر ه ش ن ی ج و ز ج ا و د ز ا ای ق ب ع ب ا

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل ه) ع ل ا ط م ف ر ش تا) ل ا و ئ س ز ا ب ک ر ت 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د ک چ ن ا و ج ش ن ا د ن

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information