م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

Size: px
Start display at page:

Download "م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن"

Transcription

1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه د ر ب ه ا ر و ی ن ا ب م م ی ه ا ف م ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن ا س ن ا ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر ب د ی ک ا ت ا ب ش ر و ک 1 م د ق م ی ی ا ض ر ن ا ر ی ا ز ا ر ی ش ز ا ر ی ش ه ا گ ش ن ا د ی ز ر و ا ش ک ش ز و م آ و ج ی و ر ت ش خ ب ر ا ی ش ن ا د ی م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ا ر ی ا ز ا ر ی ش ز ا ر ی ش ه ا گ ش ن ا د ی ز ر و ا ش ک ج ی و ر ت ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د د ر ف ن م ر ذ و ن ن ا ر ی ا ر ه ش و ب ر ه ش و ب ن ا ت س ا ی ع ی ب ط ع ب ا ن م و ي ز ر و ا ش ک ش ز و م آ و ت ا ق ی ق ح ت ز ک ر م د ا ت س ا /1/ : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت /6/ : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ن ه د ی ک چ ه س ا ن ش ن ی ر ت م ه م ب آ د و ب م ک و ه د و ب ه ا ر م ه ی ن ا و ا ر ف ی ا ه ی ر ا و ش د ا ب ت ا ی ح ه خ ر چ ی ر ا د ی ا پ و ر ا ر م ت س ا ن آ ر د ه ک ت س ا ی م و ب ت س ی ز ن ا ب ا ی ب ی ی ا ه م ی ل ق ا چنین وجود ز ا ه ن جهانی جامعه امروز ی ن ا ر گ ن ل د ی ن ا ب ا ی ب و ک ش خ ق ط ا ن م جغرافیای بر حاکم تنگناهای م غ ر ی ل ع. ت س ا ن آ ل ب ا ق ر ي غ ب ل غ ا و ي ج ي ر د ت ت ر و هص ب ن ا م ز ل و ط ر د سرزمين توليد د ا د ع ت س ا كاهش باعث ه ك ت س ا» ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب «ر ا ب ن ا ي ز ه د ی د پ ز ا ه ک ل ب ر ر ب ل م ت ش م و د ش ا ب ي م ه ع س و ت ل ا ح ر د ي ا ه ر و ش ک ص و ص خ ب ا ه ر و ش ک ز ا ي ر ا ي س ب ر ي گ ن ا ب ي ر گ ي ي ا ز ن ا ب ا ي ب ر ض ا ح ل ا ح ر د. د و ش ي م ت ي ؤ ر ی س ر ر ب تحقیق این ف د ه دد. د د ر گ ي ي م ر ر ب ن ن ا س ن ا ت ت س ر د ا ن د د ر ک ل م ع ه ه ب م ه و ه د و ب ي ع ي ب ط ل م ا و ع ده ي ي ا ز م ه ه ک ت س ا ي ي ا ه د ن ي آ ر ف ه د ی د پ ن ی ا ی ا ه د م ا ی پ و ل م ا و ع و ل ل ع ه م ا د ا ر د و ت س ا ن ا ر ی ا و ن ا ه ج ر د ی ی ا ز ن ن ن ا ب ا ی ب م ی ه ا ف م و ی ن ا ب م و ی ل ع ف ت ی ع ض و ه چ خ ی ر ا ت و ا ه ت س ا ی س ن ا ه ج ر د ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه ه م ا ن ر ب ی خ ی ر ا ت د ن و ر ی س ر ر ب ضمن همچنین. د ه د ی م ر ا ر ق ه ق ا د م د ر و م ا ر ی ط ی ح م ت س ی ز ه ب ه ک ت س ا ی ل ی ل ح ت و ی ف ی ص و ت ع و ن ز ا ق ی ق ح ت. د ی ا م ن ی م ل ی ل ح ت و ی س ر ر ب ه ن ی م ز ن ی ا ر د ا ر کشور آینده و حال گذشته راهبردهای د ه د ی م ن ا ش ن ا ه ه ت ف ا ی. د ر ا د ش ه و ژ پ د ر و م ع و ض و م ه ب ع م ا ج ی ه ا گ ن ی م ل ع ر ب ت ع م ع ب ا ن م ر د د ن م م ا ظ ن ی و ج ت س ج ا ب و ی د ا ن س ا ش ه و ژ پ ش و ر ز ا ی ن و ر ی ب ر ه ا ظ م ا ب م ی ق ت س م ه ل ب ا ق م ز ا ش ی ب ن آ ی د ع ب د ن چ و ه د ی چ ی پ ت ي ه ا م ه ج و ت ا ب ی ن ا ب ا ی ب ق ط ا ن م ر ا د ی ا پ ت ی ر ی د م و ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ر ا ه م ه ک ر ب د ی ک أ ت ا ب ن آ سیاسی و ی د ا ص ت ق ا ی گ ن ه ر ف ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ه ش ی ر شناخت و ه ع س و ت ی ا ه و گ ل ا ح ال ص ا د ن م ز ا ی ن ی ن ف ی ا ه ت ف ا ی ه ر ق ی ر ط و ی ع ی ب ط ی ا ه ه ی ا م ر س ی ی ا ر گ م ه م ز ل ت س م ی ل ا س ک ش خ ت ا ر ث ا ل ی د ع ت و ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ر ب م ا د ق ا ی ل م ه م ا ن ر ب ا ذ ل. ت س ا ی ن ا س ن ا ه ع س و ت ر ی ذ پ ف ا ط ع ن ا ل ک ش ه ب ی ن ا د ی م ت ا م ا د ق ا ی ب ا ی ش ز ر ا و ا ر ج ا و ا ه د ر ب ه ا ر طراحی در ع ف ن ی ذ کنشگران کلیه اجتماعمحور ت ک ر ا ش م و ی ن ا س ن ا ا ب ه ل ب ا ق م «ه ز و ح ر د ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی ژ و ل و ک ا ی ر ظ ن ی ا ه ن ا ی ن ب ی د ع ب ت ا ق ی ق ح ت ر د د ی ا م ن ی م د ا ه ن ش ی پ ه ل ا ق م ن ی ا. د و ب خواهد تکاملی و. د و ش ه د ا د ط س ب و ی ز ا س م و ه ف م» ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب د ر ب ه ا ر ی ن ا س ن ا ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و : ) ل و ئ س م 1-

2 ی» ی ا ز ن ا ب ا ی ب ن ی م و س ) ي ن ا ر آ ي ش ا د ا د ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ی ا ه ه ه د ه د ر ت س گ ی ا ه ت ی ل ا ع ف م غ ر ی ل ع ی ع ی ب ط عععععع ععع ب ا ن م ز ا ت ظ ا ف ح ر د ر ی خ ا بنیانننننننهای از صیانت و ه د ن و ش د د د ی د ج ت ی ر ا د ی ا پ و ت ا ب ث د ی د ه ت و ت س ا ی ط ی ح م ت س ی ز ه د ر ت س گ ت ا ر ی ی غ ت ه ب ر ج ت ل ا ح ر د جهان امروزه ی ت خ ا ن ش م و ب ه ر ک ت ت ت ت ت س ی ز ن ي م ز ز ا ه ن ا ي و ج ود س و ل د ا ع ت م ا ن ی ر ا د ر ب ه ر ه ب. ) ن ا ر ا ك م ه و ي ر ف ع ج ( د و ش ی م د ا د م ل ق ر ص ا ع م ه ر و د ی س ا س ا ل ک ش م ی ا ه م ت س ی س و ک ا ی ز ا س ی ه ت ث ع ا ب ا و ه و ب آ س ا س ح ی ر و ط ب ) Stringer, )2008 د و ش ی م ت س ی ز ط ی ح م ه ک ی ر ی ذ پ ا ن تتتتتتتت ت ت تت ت ش گ ر ب و ع ب ا ن م ی ه د ز ا ب ش ه ا ک اي ه ص خ ا ش ر د د ی ل و ت ه خ ر چ 1 ن ا ر گ ن ه ع س و ت ال ح ر د اي ه ور ش ك ر ث ك ا ر د ي ر ا د ي ا پ ی ت ی ع ض و. ت س ا ه د ر ک ن م ا ا ن ا ر ن ی م ز ه ا گ ت س ی ز ی ن ا ه ج ا ت ی ل ح م س ا ی ق م ر د ت س ی ز ط ی ح م ش ی ا س ر ف و ده ن ن ك ر ش ب ه د ن ی آ ت س ا ن ک م م د ن و ر ن ی ا م و ا د ت و ه د و ب ن آ ف ل ت خ م د ا ع ب ا ش ر ت س گ ی ا ی و گ د و ج و م ی ا ه ه ت ف ا ی د. ی ا م ن و ر ه ب و ر ی س ا س ا و ا ه ههه ه ه د ا د ه ک ی ا ه ششششش لشش ا چ ا ب ا ر 2 ی ع ا م ت ج ا و ی د ا ص ت ق ا ی فنح ف ل ت خ م د ا ع ب ا ا ب ه ک ت س ا ی ط ی ح م ت س ی ز ه د ی چ ی پ و ه د ر ت س گ ی ا ه د ي د ه ت ه ل م ج ز ا» ن ي ا. ) Zhao et al., )2009 د و ش ی م ب و س ح م ن ی ر ی ش ب آ د و ب م ک و ی م ی ل ق ا ت ا ر ی ی غ ت ز ا د ع ب ی ن ا ه ج ه ع م ا ج ل ض ع م ط ا ب ت ر ا ي گ ت خ ی س گ و م و ب ت س ي ز د ي ل و ت د ا د ع ت س ا ن ت ف ر ن ي ب ز ا م و ه ف م ه ب ن ي م ز ر س ب ی ر خ ت ل ک ش ه ب ه د ي د پ ق ط ا ن م ز ا ي ر ا ي س ب ی ا ی ف ا ر غ ج و ه د ش ن ا ی ا م ن ن آ ی ع ا م ت ج ا و ی ت س ی ز ن آ ی ط ی ح م د م ا ی پ ن ی ر ت د ی د ش. ) ك ا خ ت ف ر س پ ك ش خ هههههه ه م ي ن و ك ش خ حلقههههههههاي بين د ز ا س ییییی ی یی می ر ث أ ت م ا ر ن ا ه ج ي ض ا ر ا د ي ل و ت ل ي س ن ا ت پ و ي ز ي خ ل ص ا ح د ي د ش ت ف ا ا و ش ه ا ک ث ث ع ا ب ت ش گ ز ا ب ل ب ا ق ر ی غ و د ی د ش ا ت م ا ر آ م و ا د م ت ا ر ی ی غ ت ت ر و ص ه ب ه ک ) Gomes et al., )2003 ت س ا ت ت ت ت ت ی ف ی ک ی ی ف ن م ی ا ه د م ا ی پ ا ما ل س م د ن و ر این ه م ا د ا. ) Diez and Mclntosh, )2010 د د ر گ ی م ی گ د ن ز ی ا ق ب ی ا ر ب ی ع ی ب ط ی س ا س ا ع ب ا ن م ت ظ ا ف ح ب ی ر ض ش ی ا ز ف ا ا ذ ل. ت ش ا د د ه ا و خ ی ن ا ه ج ه ع م ا ج ی ا ر ب ی د ا ی ز ی ن ا س ن ا ز ا ی ا ه ه ه ه ه ه ص ر ع. ت س ا ی ن ا س ن ا ه ع س و ت ت ی و ل و ا ا ب ا ه ز ا ی ن و ا ه ت ی د و د ح م ت ا ن ا ک م ا شناخت و ع م ا ج ت ا ع ل ا ط م ق ط ا ن م ه ج و ت ل ب ا ق اي ه ل ي س ن ا ت پ د و ج و ا ب تي ح و ي د صا ت ق ا ش ز ر ا د ق ا ف ا ر ا ه ن آ د ر ا و م ه ژ ی و ز ا د ن ا م ش چ ا ب ق ط ا ن م ن ی ا ی ه ا گ د ی د ي ا ه ت ن س و ش ن ا د گ ن ه ر ف ر ظ ن ز ا ص ا خ ن ا ر و ن ا ج و ش خ ب ن ي ا ه ر ا و م ه ی ن ا ب ا ي ب ی د ی و ن ( د ن ن يك م ي ق ل ت ر و آ ان زي و ی ن ا ب ا ی ب م ا ج ن ا د ن م ز ا ی ن ی خ ر ب ر د و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ع م وا ج ه ج و ت د ر و م ر ت م ك ن ا ر ا ک م ه ن ی ن چ ف ا ل خ ر ب ا م ا. ) ن ا ه ا ي گ ر ظ ا ن م ز ا ي ي ا ش ا م ت ي ا ه ن ي ج ن گ ن د و ب ا ر ا د و ز ی ا م ت م ی س ا ن ش ت خ ی ر ن ی م ز و ت س ا ر ي ظ ن ممممممممم ممم ممم مم ك ز ي ن ن ا ب ا ی ب ا ب ر ا د ی ا پ ی ت س ی ز م ه ر د ی م د ر م ر د ا ر ر و ش ك ت ح ا س م ز ا ي ه ج و ت ل ب ا ق ش خ ب ه ك ت س ا م ه م ي ا ه م ت س ی س و ک ا ز ا ی ك ي ز ی ن ن ا ر ي ا ر د ن ا ب ا ي ب. )Stringer, )2008 ي خ ي ر ا ت د ه ا و ش و ر ا ث آ س ا س ا ر ب. ت س ا ر ا ذ گ ر ث ا ز ی ن ) ب ال ا ت و ع ت ر م ل گ ن ج ( ک ی ژ و ل و ک ا ی ا ه ن ا ی ش آ ر گ ي د ر ب و ه ت ف ر گ ر ب ت ا ق ی ق ح ت ه س س ؤ م ( د ن ا ه د و ب ا ن ش آ ي ن ا ب ا ي ب و ك ش خ ی ا ه م و ب ت س ي ز ز ا ي ر ا د ر ب ه ر ه ب ر ا د ي ا پ ي ا ه ش و ر ا ب ز ا ب ر ي د ز ا ن ا ی ن ا ر ي ا ی ز ی ر هه ه م ا ن ر ب و د د ر ك رر ر ظ ن ف ر ص ر و ش ك ت ی ر ی د م ن ال ك ی ا ه ه م ا ن ر ب ر د ن آ ز ا ن ا و ت ي م ن ن ی ا ر ب ا ن ب. ) ع ت ا ر م و ا ه ل گ ن ج. ت س ا ضروری مناطق ن ی ا ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ر ب ه ا ر 1. Sustainability indexes 2. Desertification 3. Soil Degradation 4. Geomorphology

3 ي ش ن ه ل ب ا ق م ی ا ه د ر ب ه ا ر و ی ن ا ب م م ی ه ا ف م ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ت ا ع ل ا ط م ا م ا ن ی م ز ر س ب ی ر خ ت و ی ی ا ز ان ب ا ی ب ه ل م ج ز ا ی ت س ی ز ط ی ح م ی ا ه ش ل ا چ د ر و م ر د ن ا و ا ر ف ت ا ق ی ق ح ت د و ج و ا ب ن ی ا ر ب ا ن ب... د ر ا د ر ا ر ق ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب ی و ر ا ر ف ی ر ا م ش ی ب م ا ه ب ا ط ا ق ن و ه د و ب ک د ن ا ه د ی د پ ن ی ا ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ه ز و ح : ت س ا ل ی ذ ی ا ه ش س ر پ ه ب ی ی و گ خ س ا پ ق ی ق ح ت ن ی ا ف د ه ی ر و ر ض ت ا م ا د ق ا و ت س ا ر ا ذ گ ر ث ا ن آ ش ر ت س گ ر ب ی ل م ا و ع ه چ ن ا ر ی ا و ن ا ه ج ر د ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب د ا ع ب ا و م و ه ف م ه ب ه ج و ت ا ب. 1 ت س ا م ا د ک ن آ ا ب ه ل ب ا ق م ي ا ر ب ت س ا ه ت ش ا د ر ی خ ا ه ه د د ن چ ر د ی ل م ا ک ت و ر ی ی غ ت ه چ ن ا ر ی ا ر د 1 ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه د ر ب ه ا ر و ا ه ت س ا ی س. 2 د ر ا د ی ه ا گ ی ا ج ه چ ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه ه م ا ن ر ب ر د ی م د ر م ت ک ر ا ش م و ی ن ا س ن ا ه ع س و ت. 3 ف ا د ه ا ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ر ب ه ک د د ر گ یی م ب و س ح م ی ل ی ل ح ت ی ف ی ص و ت ت ی ه ا م ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ظ ا ح ل ه ب ق ی ق ح ت ن ی ا ت ال ج م ب ت ك ( ي ا ه ن ا خ ب ا ت ك ع ب ا ن م ي س ر ر ب و ه ع ل ا ط م ز ا ی ن د ر و م ت ا ع ال ط ا ی ر و آ ع م ج ش و ر د. ش ه د ا ف ت س ا ي د ا ن س ا ا ش و ر از ررر ر ر د مز ا ل ج ا ت ن ت س ا ا ه هه ه ت ف ا ی ن ی و د ت ا ب. د و ب ي ت ن ر ت ن ي ا ی و ج ت س ج و ي س ي و ن ش ي ف ) ش ه و ژ پ ع و ض و م ا ب ط ب ت ر م د ا ن س ا ر گ ي د و ه ع س و ت هه ه ي و ا ز ز ا ااا ا ا ت د ش ش ال ت ي س ر ر ب ن ي ا ر د. د ش ی ه د ن ا م ز ا س ق ی ق ح ت د ن و ر و ه ت ف ر گ ت ر و ص ش ه و ژ پ ف د ه ی ا ت س ا ر ل ي ل ح ت و ه ي ز ج ت ه د ن ي آ و ل ا ح ت ي ع ض و و ه د ش ه ج و ت ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ه ژ ی و ر و ط ب و ی ط ی ح م ت س ی ز ت ا ر ط ا خ م ه ل ئ س م ه ب ی ن ا س ن ا ي ن و ن ك د د ن و ر و ط ط ي ا ر ش ه ك ت س ا ن ي ا د ه د ی م ل ی ک ش ت ز ی ن ا ر ش ه و ژ پ ه ي ض ر ف ی ع و ن ه ب ه ک ن ا م ت ف گ ن ي ا ي ل ص ا ور ح م. د و ش ی ی ا ز نن ن ا ب ا ی ب د ن ن ا م ي ك ي ژ و ل و ك ا ت ا ر ط ا خ م ش ي ا ز ف ا و ز و ر ب ب ج و م جهاني محيطزيست ر د د ه ا و خ ه ه ه ه ه د ن ي آ. ت س ا ن آ ا ب ه ل ب ا ق م ی س ا س ا د ر ب ه ا ر ی م د ر م ت ک ر ا ش م و ی ز ا س د ن م ن ا و ت ق ی ر ط ز ا ی س ا ی س ی ع ا م ت ج ا ت ص ر ف ا ی د ی د ه ت : ن ا ب ا ی ب ه ع س و ت و د ش نن ن ا ر ی ا ر و ش ک. د ن ر ا د ش ر ت س گ ه ر ا ق ج ن پ ر د و ه د ا د ل ي ك ش ت ا ر ن ا ه ج ي ا ه ي ك ش خ م و س ك ي د و د ح ي ن ا ب ا ي ب و ك ش خ ق ط ا ن م ي د م ح ا ( ت س ا ه ت ف ر گ ر ب ر د ک ش خ ه م ی ن و ک ش خ ی ا ه م ی ل ق ا ا ر ن آ ت ح ا س م ر ت ش ی ب و شده واقع ا ی ن د ک ش خ د ن ب ر م ک ر د م ه و هه ه ت خ ا س ي ي ط ي ح م ي ي ا ه ت ت ت ي ل ب ا ق ز ا ي ي ه ا گ هه ه و ل ج ا ر ن ن ه ك ن ن ي م ز ر س ن ن ي ا ي ا م ي س ي ت س ي ز و يكي ژ و ل و ك ا ي ا ن غ. ) ي گ ن ه ر ف هه ه ا گ ن رر ر د. ت س ا ف ف ل ت خ م ي ي ا ه ره و د ي ي ع ي ب ط و ي ي ت خ ا ن ش ن ي م ز ي ا ه ن ا م د ا ي ز ا ه د ن ا م ي ا ج ب ي ث ا ر ي م ش ي ا ه ن ا ب ا ي ب زز ز ا د ن ا ن ن ن ي ن ط ي ح و ي ا د ن م ت ا خ ا ت م د آ ز ا. د ن ا ه د و ب ن ا ر ب م ا ي پ ت ل ا س ر د ه م و خ ي ر ا ت گ ر ز ب ي ا ه ن د م ت ش ي ا د ي پ ه ا گ د ا ز ا ه ن ا ب ا ي ب د د ح ا و ز ز ر م ك ك ي ر د ي ي ن ا ه ج ا ر ن ي م ز ر س ن ي ا ر گ ا ت س ی ن ق ا ر غ ا و ه د و ب ي ن ا ب ا ي ب ي ا ه ر ا ب غ ه د ن ف ا ك ش و ي ا ه س ا م ي ا ه ه ن ه پ ر د. ) ی د ا ب آ ر ف ص و ر ه پ س ( د ن م ا ن ب ) ي ي ا م ر گ ن ي م ز و دي ي ش ور خ ي د ا ب ( ر ي ذ پ د ي د ج ت و و ن انرژیهاي ن ی م أ ت ر د ا ه ان ب ا ي ب ش ق ن ز ی ن ی ر و ا ن ف و م ل ع ر ص ع ر د وع ن ت ی ن د ع م ع ب ا ن م ز ا ي ر ا د ر ب ره ه ب ههاي ن و گ ه ع س و ت و ي ر و ن جا و ي ه ا ي گ ه ج و ت ل ب ا ق مي ل ع ت ت ت ت ا ق ی ق ح ت و و و و و و ت س ا و در ك كار. ت س ا ي ي ح ا و ن ننننن نن نن ي ا سرزمینی پایدار ه ع س و ت ش ش خ ب د ي و ن ي ك ي ژ و ل و ك ا و ي ي ع ا م ت ج ا ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ت ي ل ب ا ق ي ا ه ه ب اذ ج ي ع ي ب ط ل ي د يب ب ر ظ ا ن م اا ا ب ق ط ا ن م ن ی ا ی د ر گ ت ع ی ب ط له اي رم ار ث آ ه ر ا ت س ر پ ان م س آ ك ا پ ي ا و ه و ي ن ا ب ا ي ب ی ی ا ه م و ب د ا ز ن ه ک ی گ ن ه ر ف و ي د ا ص ت ق ا ات م د خ ن ي ر ت ز ر ا ب ز ا ي ك ي ر ی و ک ه ی ش ا ح ی ن ا س ن ا ی ا ه ه ا گ ت ن و ک س و ي گ ن ه ر ف ن ی ن چ د و ج و ا ب 9( ن ا ر ا ک م ه و ی د ی و ن ( ت س ا ي ق ط ا ن م ن ي ن چ ي ر ا د ي ا پ ظ ف ح و ي ع ي ب ط ر ي ا خ ذ ز ا ت ی ا م ح ي ا ر ب ي ه ا ر 1. Combat desetification

4 ( ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ممم م م ی ل ق ا د و ج و ز ا ه ن ی ن ا ه ج ه ع م ا ج ز و ر م ا ی ن ا ر گ ن ق ط ا ن م ن ی ا جغرافیای بر م ک ا ح ی ا ه ا ن گ ن ت م غ ر ی ل ع و ی ی ا ه ت ی ف ر ظ د ا ج ی ا ت ي ؤ ر ل ب ا ق ر ي غ ب ل غ ا و ي ج ي ر د ت ت ر و هص ب ن ا م ز ل و ط ر د ه ك ت س ا ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ر ا ب ن ا ي ز د ن ي آ ر ف ز ا ه ک ل ب ی ن ا ب ا ی ب» اا ا ننه ن ا ب ا ی ب و ح م و ه ز ر ا ب م «م و ه ف م ن آ ز ا ه ک» ی ی ا د ز ن ا ب ا ی ب «ت ر ا ب ع ی ا ج ب د ش ی ع س ر ا ت ش و ن ن ی ا ر د ل ی ل د ن ی م ه ه ب. د و ش ي م ي ا ه ق ط ن م ي ا ه ت ي ل ا ع ف ا ب ا ت د و ش ش ش و ک د ی ا ب ن ی ا ر ب ا ن ب. د و ش ه ت ف گ ن خ س» ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ا ی ر ا ه م «ز ا د و ش ی م ط ا ب ن ت س ا ی ی ا س ا ن ش ي ن ا ب ا ي ب ی ا ه م و ب ت س ی ز ر ب م ك ا ح ی ت س ی ز ن ي ن ا و ق حي مل و د. د ر گ م ه ا ر ف د ن م ش ز ر ا ي ا ه ه ص ر ع ن ي ا ي ك ي ز ي ف ي ا ه ه ر ك ي پ ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب د ا ع ب ا و م و ه ف م و ي ر ا د ي ا پ هه ه ن ي م ز ع و ن ت ی دا ل ی م ل ا س ر د س پ س و د ش ه د ا ف ت س ا ن د و ال س ی ئ و ل ط س و ت ا د ت ب ا ر د ي ي ا ز ن ا ب ا ي ب ه ژ ا و و ي ر و ن ا ج ي ه ا ي گ ي ت س ي ز ی ن ا ب ل گ ن ج 1 ي ش خ ب ت ي ع ض و ح ی ر ش ت ح ال ط ص ا ن ي ا د ر ب ر ا ك ز ا و ا ف د ه. د ر ب ر ا ک ب ا ر ن آ د و خ ی ا ه ه ت ش و ن ر د ل ي و ر ب آ ي و س ن ا ر ف ز ا م ا ن ههههه ه ه ب ي ا ه ل ل ل ل ل گ ن ج هه ه چ ت خ ر د ه ب ي ز ا س ا ه ر ز ا س پ و ه د ن ا ز و س و ي ش ا ر ت ك ا پ ي ز ر و ا ش ك ع ر ا ز م ه ب ي ض ا ر ا ل ي د ب ت ف د ه ا ب ه ك د و ب ا ق ي ر ف آ ي ن ا ر ا ب ي ي ا ز نننن ن ن ن ا ب ا ي ب ا ب ه ز ر ا ب م ی ن ا ه ج ن و ي س ن ا و ن ك. ) Sivakumar, )2007 د ن د ش ي م ل ي د ب ت ر ا ز ه ت و ب و ر ا ز ن ا م ز ا س 2 د د ح ت م ل ل ل ل م ا ي ) ي ت خ ا ن ش ت س ي ز ( ي ت س ي ز د ي ل و ت د ا د ع ت س ا و ت ي ل ب ا ق ن ت ف ر ت س د ز ا ا ي ش ه ا ك ی ن ع م ه ب ا ر ن ي م ز ر س ب ي ر خ ت و ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ك ش خ ههه ه ه م ي ن ك ش خ ق ط ا ن م ر د ر ا ز ه ت و ب و ل گ ن ج ع ت ر م ي ب آ م ي د ي ض ا ر ا ر د و د ن ی ا ز ا ی ب ی ک ر ت و ي د ا ص ت ق ا ت ا ر ی ی غ ت ز ا ل ص ا ح ي ا ه د ن ي آ ر ف ز ا ي ب ي ك ر ت و ن ي م ز ر س ز ا ه ي و ير ب ي ر ا د ر ب ه ر ه ب ر ث ا ر د ب و ط ر م ه م ي ن ي ن ا س ن ا ی ا ه هه ه و ی ش و ی ت ن و ک س د ن ا د ی ی ی م. ) ن ا ر ا ک م ه و ی ر ب ک ا ( د ه د ی م ش ه ا ک ا ر ک ش خ ای ه ن ی م ز ر س و ك ش خ ي ا ه ت ت ت ي ل ا ع ف ی ع ي ب ط ی ی آ ر ا ک فزاینده شتابی ا ب هه ه ک )Abahussain, ;2002 UNCCD, )1994 ع ا م ت ج ا و د ا ص ت ق ا بر ی ر ی ذ پ ا ن ن ا ر ب ج ت ا ر ا س خ ز ا ب ر ی د ز ا و د ر ا د ی ر ش ب ن د م ت ت م د ق ه ب ی ا ه ق ب ا س ی ل ا س ک ش خ و ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ی ا ه هه ه و ک اا ا ت ن ا ت س ا ب ن ی چ ی ا ه ت ش د ز ا ن ا و ت ی م ا ر ن ی م ز ر س ب ی ر خ ت ی ا پ د ر. ت س ا ه ت خ ا س د ر ا و ک ش خ ق ط ا ن م ر د ن ی ر ه ن ل ا ن ی ب ن ا ن ک ا س ت ش و ن ر س ه د ن ن ک و گ ز ا ب ه ک ی ر م و س ی س ا م ح ن ا ت س ا د ک ی. ت ف ا ی ا ک ی ر م آ ر د ا ه ا ک ن ی ا ن ه ک ت ت ا ی ب د ا ر د ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب م و ه ف م ه ب ه ک د ش ا ب ی ا ه ت ش و ن ن ی ل و ا د ی ا ش ت س ا ه ل گ ن ج ی د و ب ا ن و ع ط ق خاطر به د ال ی م ز ا ن ی م ز ر س ل ب ق ل ا س ل ل م ن آ ز ا ن و ن ک ا و شد نابود ن آ ز ی خ ل ص ا ح ع ر ا ز م ا ب ه ا ر م ه سکنه نفر ر ا ز ه 0 5 ز ا ش ی ب ا ب گ ر ز ب ن د م ت ن ی ا ت خ ت ی ا پ. د ز ا د ر پ ی م ز ا ش ش ی پ لل ل ا س ر د ا ر نن ن ا ن و ی ن ی م ز ر س ن و ط ال ف ا ت. س ا ه د ن ا م ن ی ق ا ب ی ز ی چ ن ا و ر ی ا ه ه س ا م ر د ن و ف د م ی ی ا ه ه ب ا ر خ ز ج ن ی ا ز ا ل ب ق ه چ ن آ ا ب ه س ی ا ق م ر د ا م ن ی م ز ر س «: د ن ک ی م ف ی ص و ت ه ن و گ ن ی ا د ال ی م ت س ا ی ی ف ی ح ن جسممم هماننددد ه ه ه د و ب ز ا ه ک ت ش ا د ی ا ج ن آ ر د د ا ب آ ر ه ش و د و ب م و ر ی ر و ت ا ر پ م ا ه ح غل ر ا ب ن ا ی ر ا گ ز و ر ه ک ا ق ی ر ف آ ل ا م ش.» ت س ا ه ت ف ر ل ی ل ح ت ی ر ا م ی ب ه ر ا ش ا ا ب د و خ ی ا ه ت ش ا د د ا ی ر د ب م ل ک ف ت س ی ر ک. ت س ا ف و خ م ی ن ا ب ا ی ب ن و ن ک ا م ه ی ا ه للللل لللل گ ن ج ه ب ی ی ا ه ن ا ت س ه و ک م«ا ه د ی د ن شکوهمند و ه و ب ن ا ن ی ن چ ن ی ا ی ی ا ه ل گ ن ج د و خ ر م ع ر د ز گ ر ه «: د ی و گ ی م ی م ا ر ه ب وو و ن ا ی ر ف ع ج ( د نن ن ها د ش ب ی ر خ ت ت د ش ه ب و د ن ت س ه ل گ ن ج ن ا ز و ر ف ن ی ن چ م ه. ) ی ن ا ر آ ی ش ا د ا د ( د ش ن و ف د م ک ا خ ر ی ز ه ش ی م ه ی ا ر ب ق ا ر ع ل ا م ش ر د د ا ب آ س ر و خ ل و ط ر د هاییتی کوهستانی ی ر ا ع نننن ننن و ن ک ا ه ک ل ب ق ل ا س ر ه ش زز ز ا ی اا ا لله ل ا س 1. Aubreville 2. United Nations Convention to Combating Desertifiction (UNCCD)

5 د ن و ش ه ل ب ا ق م ی ا ه د ر ب ه ا ر و ی ن ا ب م م ی ه ا ف م ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ه س ا ک ه ب ه ک د ی د ش ر ا ب غ و د ر گ و ی د ا ب ش ی ا س ر ف ی د ال ی م 1 ب و ن ج و ز ک ر م ر ب ا ر ک ا خ ن ت ن و ی ل ی م د ش ف و ر ع م ر ا ب غ ی م س ا ق ( د و م ن ر ی ز ا ر س و د ا ر و ل ک و و ک ی ز ک م و ی ن س ا ز ک ت ا م و ه ال ک ا س ا ز ن ا ک ه ل م ج ز ا ا ک ی ر م آ ی ل ا س ک ش خ ه ر و د. ) ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب و ح ر ط م ا ه ل ا س ن آ ر د ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ل ض ع م ن ا و ن ع ه ب ا ت ی ا ه ل ا س ر د ا ق ی ر ف آ صحرای بزرگ ه ب ا ر ل ک ی ن ه ن ا خ ر ا ک د و ج و ب ب س ه ب ا د ا ن ا ک و ی ر ا ت ن آ ی ح ا و ن ر د. ) Stringer, )2008 د ر ک ل ی د ب ت ی ن ا ه ج د ا ع ب ا ر د ی ن ا س ن ا ی ا ه ع ج ا ف د و ب ا ن ی ع ی س و ه ر ت س گ ر د ر ا د ههههه ه ه ش ی ر ن ا ه ا ی گ م ا م ت ی ن ال و ط ت د م ر د ف ا ر ط ا ی ا ه ن ی م ز ر ب د ر گ و گ د ی س ک ا د ا و م ت ش ن و ن و ن ک ا ت ي د ال ي م ل ا س ز ا 8( ی س و و ا ط ( ت ش ا ذ گ ا ج ر ب ی ن ا ب ا ی ب ی ر ظ ا ن م و ه د ش ه ت س ش ه د و د ح م ن آ ک ا خ د ن د ش اراضی از ع ب ر م ر ت م و ل ی ک ن و ی ل ی م 4/7 و ا ه ر ا ز ه ش ی ب و ا ه ل گ ن ج ز ا ع ب ر م ر ت م و ل ی ک ن و ی ل ی م 6 اراضی به ی پ ت س ا و ي ع ت ر م ن ی ر ت م م ه م ی ز ر و ا ش ک ه ب ل گ ن ج ز ا ی ر ب ر ا ک ل ی د ب ت و ن ی م ز ش ش و پ ر د ر ی ی غ ت. د ن ا ه د ش ل ی د ب ت ی ز ر و ا ش ک. ) Sivakumar, )2007 د ن ک ی م م ک د ص ر د 0 7 ا ت 0 6 ن ی ب ا ر ک ا خ ی ل آ ن ب ر ک ش ز ر ا ه ک ت س ا د ا ع ب ا ص و ص خ ر د ی ف ل ت خ م ی ا ه ش ر ا ز گ ز ی ن ر ی خ ا ی ا ه ه د و بیابانننننننزایی اثرات ر د ر ش ت ن م ن ا ه ج ه د ش ش ی ا س ر ف ل م ا ع ا م ا. ت س ا. د ی د ر گ ه ئ ا ر ا 1 2 ر ا ک ر و ت س د ن ا و ن ع ا ب د ح ت م ل ل م ه ع س و ت و ت س ی ز ط ی ح م س ن ا ر ف ن ک ش ر ا ز گ 2 1 ل ص ف ر د ر ا م آ ن ی ر ت د ن ت س م ت ي ع م ج م ش ش ك ك ي و ر و ش ك ز ا ش ي ب د ن ا ه د ر ک د ا ن ت س ا ن آ ه ب ا تا د م ع م ه ی د ع ب ت ا ق ی ق ح ت ه ک ش ر ا ز گ ن ی ا س ا س ا ر ب ي ي ا ز ننن ن ن ا ب ا ي ب ز ا ر ث أ ت م ن ی م ز ت ح ا س م م ر ا ه چ يك و ك ش خ ي ض ا ر ا ز ا ) ر ا ت ك ه د ر ا ي ل ي م )3/6 د ص ر د 0 7 ن ا ه ج ب ي ر خ ت ه د ر ت س گ ر ق ف ر ب ه و ال ع ن آ ر ث ا ن ي ر ت ح ض ا و ق ط ا ن م د ص ر د 7 4 ز ا ش ي ب ر د ک ا خ ن ا م ت خ ا س ب ي ر خ ت و ي ز ي خ ل ص ا ح ه ک ت س ا ل ززززززز ز زز ز ن ت. ت س ا ن ا ه ج ع ت ا ر م ز ا ) د ص ر د 3 7 ( ( ( ر ا ت ك ه د ر ا ي ل ي م 3/3 و ن ا ر ا ب ه ب ي ك ت م ديم اراضي شامل خشك ن ا ك م ا و د ر ي گ ي ي م ر ب ر د ا ر ك ش خ ي ا ه ن ي م ز ر س ت ي ع م ج ر پ ق ط ا ن م د ص ر د 0 3 ز ا ش ي ب ه ك ي ب آ ت ش ک ي ا ه ن ي م ز ب ي ر خ ت ي ي ا ز نن ن ا ب ا ي ب م ئ ال ع و ا ه ه ن ا ش ن ر گ ي د ز ا د ر ا د د و ج و ا ه ن آ ر د ي ز ر و ا ش ك ش ر ا ز گ س س س ا س ا ر ب. ) UNCED, )1992 ( ( ( ت س ا ا ق ي ر ف آ م و س و د ا ي س آ م و س ك ي ل م ا ش ن ي م ز ه ر ك ح ط س ز ا م و س ك ي ي ي ا ز ن ا ب ا ي ب ا ب ه ل ب ا ق م ي ل ل م ل ا ن ي ب ن و ي س ن ا و ن ك ز ا ي ر گ ي د ن ا ه ج ر و ش ك ز ا ش ي ب ر د ر ف ن د ر ا ي ل ي م 1/2 ي گ د ن ز و ت س ا ي ي ا ز ن ا ب ا ي ب ه ب ء ال ت ب ا ل ا ح ر د ي ب و ن ج ي ا ك ي ر م آ م ج ن پ ك ي و ي ي ا ز ن ا ب ا ي ب ر ث ا ر د ي ز ر و ا ش ك ي ض ا ر ا ز ا ر ا ت ك ه ن و ي ل ي م 0 1 ه ن ا ي ل ا س ن ی ن چ م ه. ت س و ر ب و ر ي د د ج ر ا ي س ب ت ا ر ط ا خ م ا ب ن ی م ز ر س ز ا ت ت ت ر ج ا ه م ه ب ر ا چ ا ن ي ي ا ز ن ا ب ا ي ب ي ا ه د ي د ته ل ي ل د ه ب ر ف ن ن و ي ل ي م و د ن و ر ي م ز ا ن ي ب UNCCD, ( ( د ن ت س ه ی ی ی ر د ا م.)2004 ی ا ه ن ا س ن ا ز ا ر ف ن ن و ي ل ي م ش ی ب و ت س ا ر ال د د ر ا ي ل ي م 2 4 ر ب غ ل ا ب ی ز ر و ا ش ک ت ال و ص ح م ه ب ي ي ا ز ن ا ب ا ي ب ه ن ال ا س ت ر ا س خ م ي ق ت س م ر و ط ه ب ن ی ی ا پ ر ا ي س ب ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ت ر د ق ا ب و ن ی ش ن ه ی ش ا ح ر ی ق ف ا تا د م ع ی ی ا ز ننننن نن ن ان ب ا ی ب تأثير تحت د ن ت س ه و توليد كاهش ر ا چ د ن ا ه ج ر س ا ر س ر د ي ض ا ر ا ز ا ع ب ر م ر ت م و ل ي ك ن و ي ل ي م 7 3 6/ ز ا ش ي ب ي ي و س ز ا. )Sivakumar, )2007 ي ض ا ر ا ع ب ر م ر ت م و ل ي ك ر ا ز ه 0 7 ا ت 0 5 ه ل ا س ر ه ن ا ب ا ي ب ي و ر ش ي پ ر ث ا ر د و د ن ت س ه ي ر و ه ر ه ب ز ي خ ل ص ا ح ی ا ر ح ص ر د ر ی خ ا ل ا س 0 4 ر د ی ض ا ر ا ت ف ر س پ ح ط س ن ی ر ت ش ی ب. ) Diez and Mclntosh, )2010 ه د ا ف ت س ا ل ب ا ق ر ي غ و ه د ا د خ ر ا ق ی ر ف آ ل ا ح ر د ن ا ن چ م ه ا ذ غ د ی ل و ت ه ن ا ر س ه ق ط ن م ن ي ا ر د. ت س ا ه د ش ه ت س ا ک ن آ ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر و ه ر ه ب ز ا د ص ر د 0 2 ل ق ا د ح 1. Dust Bowl

6 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن م ا ا ن ی ط ی ا ر ش ن ی ن چ ر د. د و ش ی م د ر و آ ر ب د ص ر د ک ی ا ت م ی ن ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ه ن ا ی ل ا س ی ر و ه ر ه ب و ت س ا ش ه ا ک. ) Sivakumar, )2007 ت س ا ر ش ب ه د ن ن ک د ی د ه ت ی ل ص ا ی ا ه ه ف ل ؤ م ز ا ی ک ی ن م ز م ی گ ن س ر گ و ی ی ا ذ غ ت س ا ر ت ش ی ب ک ش خ ق ط ا ن م ر د ه د ی د پ ن ی ا ش ر ت س گ ا م ا د ن ت س ه ه ج ا و م ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ا ه م و ب ت س ی ز ز ا ی ع ی س و ح ط س ه چ ر گ ا ر ت م ك ن آ هه ه نا ل ا س ي گ د ن ر ا ب ط س و ت م ه ك ي ن ي م ز ر س د ح ت م ل ل م ت س ي ز ط ي ح م ه م ا ن ر ب ف ي ر ع ت ق ب ا ط م. ) Santini et al., )2010 ا خ ک. ) UNEP, )2005 د ر ی گ ی م ر ا ر ق ك ش خ ي ا ه ن ي م ز ر س ه د ر ر د د ش ا ب ش ا ه ن ال ا س ط س و ت م ق ر ع ت و ر ي خ ب ت د ص ر د 5 6 ز ا ی ر و ط ب د ن ر ا د ز ا ی ن ی ز ا س ز ا ب ی ا ر ب ی ر ت ی ن ال و ط ن ا م ز ه ب و ت س ا ر ی ذ پ ب ی س آ ر ا ی س ب ق ط ا ن م ن ی ا ا ه ن ت ه ک ن ی ا د ص ر د 0 2 ر ي ز ر ا ه چ ه ب ك ش خ ي ا ه ن ي م ز ر س. 6( ر و پ ک ی ن و ن ا ی ب ا ر س ( د ی ا م ن ت م و ا ق م ا ه ب ی ر خ ت ع ا و ن ا ر ب ا ر ب ر د د ن ا و ت ی م ی ض ا ر ا ي گ د ن ر ا ب ط س و ت م ه ك ك ش خ ا ر ف م ی ل ق ا. د ن و ش ي م م ي س ق ت ك ش خ ا ر ف و ك ش خ ك ش خ ه م ي ن ك ش خ ب و ط ر م ه م ي ن ي م ي ل ق ا ه د ر ب ي ت ر ت ن ي د ب. د ن م ا ن ي م» ي ع ق ا و ن ا ب ا ي ب «ا ر ت س ا ش ا ه ن ال ا س ط س و ت م ق ر ع ت و ر ي خ ب ت د ص ر د م ی ن ز ا ر ت م ك ن آ ه ن ال ا س ه ب ك ي د ز ن ت ي ع ض و ن ی ا. ت س ا م ك ا ح ك ش خ ي م ي ل ق ا ط ي ا ر ش ن ي م ز ي ا ه ي ك ش خ ز ا د ص ر د 7 4 ز ا ر د ش ی ب ر د ا ررر ر ر ا ی س آ د ص ر د 6 4 ع ت ا ر م و جنگلها تحقیقات ه س س ؤ م ( د ن ر ا د ر ا ر ق ت ف ر س پ ض ر ع م ر د ت د ش ه ب ن آ ی ن ا ب ا ی ب ی ض ا ر ا ز ا د ص ر د 1 7 و ه ت ف ر گ ر ب ه ن ا م ا س ر د ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ت ا ق ب ط و ه ش ق ن ی ا ه ه د ا د ی س ر ر ب ق ب ط. ) د ص ر د 5 5 ر و د ز ا ش ج ن س و ی ی ا ی ف ا ر غ ج ت ا ع ال ط ا. ) Harahsheh and Tateishi, )2000 د ن ت س ه ک ا خ ش ي ا س ر ف ر ي ث أ ت ت ح ت د ي د ش و ط س و ت م د ح ر د ا ي س آ ب ر غ ق ط ا ن م ن ا ر ی ا ر د ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ت ی ع ض و ت ی ع ق و م ه ر ا ح ر و ا ج م ر ا ش ف ر پ ه ق ط ن م ه ب م و س و م ه ل د ت ع م ه ق ط ن م جنوبی نیمه ر د ن ا ر ی ا د ر ا د ه ص خ ا ش ه ک ی ل ص ا ن آ ه ب ل غ ی ه ی د ب و ه ت ف ر گ ر ب ر د ک ش خ و م ر گ ن ا گ ز ا س م و ب ا ر ن آ ح ط س ز ا ی م ظ ع ا ت م س ق ل ی ل د ن ی م ه ه ب ت س ا ت ب و ط ر ر ب ی ک ش خ ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب. د ش ا ب ی ن ا ب ا ی ب و ک ش خ ط ی ا ر ش ز ا ر ث أ ت م ن آ ر د ه ع س و ت ی ا ه ت ی ل ا ع ف ر ت ش ی ب ه ک ت س ا ر د موضوعی ایران ههههه ه زههه ا ت ر د ه د و ب ی ن و ک س م ی ا ه ق ط ن م ه ت ش ذ گ ر د ه ک ن ا ت س ز و خ ی ج ا ب ل ا ه ق ط ن م. د ر ا د ن ی م ز ر س ن ی ا خ ی ر ا ت ه ز ا د ن ا ه ب ی ا ه ق ب ا س و ت س ی ن ی ن ا ر آ ی ش ا د ا د ( د ش ه ک و ر ت م ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ت ل ع ه ب ن ا ش ا ک ه د س ی ا ت س و ر و د م آ ر د ه ن ا ر ی و ت ر و ص ه ب ن ا و ر ی ا ه ه س ا م م و ج ه ر ث ا م ا ن ه ب ی م ه م ا تا ب س ن ر ه ش د ا ب ا ن گ و ه ی ر د ی ح ت ب ر ت ی ا ه ر ه ش ل ص ا ف د ح ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ر د. ) ت ی اا ا ک ح ه ک د ن ک ی م د ا ی» ک چ و ک ه ر ص ب «ه ب ر ه ش ن ی ا ز ا ی ر ج ه م ت ف ه ن ر ق ر د ی و م ح ت و ق ا ی. ت س ا ص ق ر ه ص ر ع ک ن ی ا ه ق ط ن م ن ی ا. د ر ا د ن آ ف ا ر ط ا ر د ه د ک ه د د و ج و و ر و ب ز م ر ه ش ه ت ش ا د د و ج و» زن ز و ز «ز ا ی ا ه ههههه سهه ا م د ا ش ا ن ی ر ا ج ت ه ا گ ی ا ج ن ا و ر ه د ی د ر گ ی ا ی و گ ن ا ب ز ن آ ی خ ی ر ا ت د ج س م و ا ه ا ن ب ز ا ه د ن ا م ا ج ی ا ه ه ب ا ر خ و ت س ا م ر م ک ح ن آ ر ب ف ا و خ ب و ن ج ی ا ه ن ا ب ا ی ب ت و ک س. ) ن ا ی د م ح ا ( ت س ا ه ق ط ن م ن ی ا ی ن ا س ن ا و ی ع ی ب ط ی ا ی ف ا ر غ ج ت ش ذ گ ر س ه ع س و ت ن ا ک ر ا ز ا ه ک ی ع ی ب ط ع ب ا ن م ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز د ر ک ل م ع ر د ن ا ر ی ا ی ن ا ه ج ی ا ه ص خ ا ش و ا ه ش ه و ژ پ ق ب ط ق ی ف و ت د و ش ی م ب و س ح م ی ع ا م ت ج ا ه ع س و ت و ی د ا ص ت ق ا د ش ر ر ا ن ک ر د ر ا د ی ا پ ی ن ا ه ج ع م ج م ی ر ا ک م ه ا ب ا ی ب م ل ک و ل ی ی ه ا گ ش ن ا د ی ل ل م ل ا ن ی ب ت ا ق ی ق ح ت د ر ک ل م ع ی ن ا ه ج ص خ ا ش «ن ا و ن ع ا ب ااالنه وس د ش ر ا ز ا گ ر ا ز گ بنابر. ندارد ی ن ا د ن چ 3 ه ی د ا ح ت ا ک ر ت ش م ت ا ق ی ق ح ت ز ک ر م و د ا ص ت ق ا 1 5 ی ن ا م ه د ن ز و ی ط ی ح م ت س ی ز ت م ال س ه ز و ح و د ر د ه ک زیستمحیطی«4 ااا ا ا پ و ر ا 2 و ممم م م ت س ی س و ک ا 1. Geographical Information System 2. Remote Sensing 3. World Economic Forum 4. Joint Research Center of the European Commission 5. Environmental Performance Index

7 ی) س ر د ا د 5 () د ر گ ز ی ر ه ل ب ا ق م ی ا ه د ر ب ه ا ر و ی ن ا ب م م ی ه ا ف م ی ا ی ف ا ر غ ج ر و م ا ( ب آ ع ب ا ن م ه ب ی س ر ت س د ا ه ی ر ا م ی ب و ض ا ر م ا ی ط ی ح م ت س ی ز ی ا ه ر ا ش ف د ن ن ا م ی ت ا ع و ض و م ی س ر ر ب ه ب ص خ ا ش 5 2 ر د ی ع ی ب ط عع ع ب ا ن م ی ت س ی ز ع و ن ت ش ح و ت ا ی ح ی ا ه ه ا گ ت ن و ک س ا و ه ی گ د و ل آ ) ب ر ش و ی ت ش ا د ه ب د ر و م ی اا ا صه خ ا ش و ه ت خ ا د ر پ ی م ی ل ق ا ت ا ر ی ی غ ت و ) ی ز ر و ا ش ک د ا ن ت س ا ی ر ی گ ی ه ا م ی ر ا د ل ل ل گ ن ج ( ت ی ر ی د م د و ب ه ب ی ا ر ب ا ر قدرتمندی ابزار ن آ ل ا س در ایران ه ب ت ر د ه د ی م ر ا ر ق ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب ی و ر ا ر ف ی ط ی ح م ت س ی ز ی ا ه د ر ب ه ا ر ن ی ی ع ت و ی ر ی گ م ی م ص ت ی ر ا ز گ ت س ا ی س ه س ی ا ق م ر د و ل و ز ن ه ل پ 9 ا ب ) 7 6 ه ب ت ر ( ی د ال ی م ل ا س ا ب ه س ی ا ق م ر د ن ا ه ج ر و ش ک ن ا ی م ر د ی د ال ی م ) Yale University, )2010 ت س ا ه د ی س ر 8 7 ه ب ت ر ه ب ل و ز ن ه ل پ 5 2 ا ب ) 3 5 ه ب ت ر ( ی د ال ی م ل ا س ا ب و ز و ر ب و ي ي ي ا و ه و ب آ ي ا هه ه ي ي گ ژ ي و ر ي خ ا ن ر ق ك ي ي ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ر ا ت خ ا س ر ي ي غ ت ت ي ع م ج د ش ر ه ب و ر د ن و ر ی ی ا ز ن ا ب ا ي ب ش ر ت س گ و ط ي ح م ي ع ي ب ط ل د ا ع ت ن د ر و خ م ه ر ب ب ج و م ي م ي ل ق ا ت ا ر ي ي غ ت ي ر ا ي س ب ر د ز ا ح ط س ی ا ههه ه ه ر ا و ه ا م ر ی و ا ص ت ی س ر ر ب ق ب ط. ) ن ا ر ي ا ي ر و ه ر ه ب و ت ي ر ي د م ت ا ع ل ا ط م ز ك ر م ( ت س ا ر ا ت ک ه ه ل ا س 3 1 ه ر و د ک ی ر د ر ا و ز ب س ه ق ط ن م ش ی ا ز ف ا و ح ط س ی ا ه ب ب ب ب ب آ ق ط ا ن م ن ا ر ی ا ی ا ه ههه ه ه پ ت است داشته ی ل و ز ن ر ی س ی ن ی م ز ر ی ز ل ا س ش ش ت د م ر د ز ی ن ن ی ئ ا ن ه ق ط ن م ر د ا ه ق د و ی ن ش ی ا ه ه پ ت ) ر و ر پ ک ا پ و ی ر ا و ز ب س ه د ش ی ا ه ه ه ه ه س ا م ر ا ت ک ه ت س ا ه د ش ش ر ا ز گ ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ز ا ی ا ه ز ا ت ی ا ه ه ن ا ش ن ز ی ن ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ر د. ) ی د ا ن و ی ق د ا ص ( ت س ا ه ت ف ا ی ش ی ا ز ف ا ر ا ر ق ر ط خ ض ر ع م ر د و ) Ahadnejad Reveshty & Maruyama, )2010 ه ی م و ر ا ه چ ا ی ر د ز ا ی د ا ی ز ش خ ب ن د ش ک ش خ ی ه ج و ت یییی یی بی و ت س دا ل ا ب ز ی ر ب آ ی ی ا ه ه ض و ح ر د ر ی ی غ ت ل ی ل د ه ب ا ه ب ال ا ت ن د ش ک ش خ و ن ت ف ر گ ی ر ا ی و د ن م ز ا س ( د ن ت س ه ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ز ا ی ی ا ه ق ا د ص م ت س ی ز یط ح م ه ب ا ق ح و ی ب آ م ی ژ ر ه ب ( ر ا ب غ و د ر گ. ) Song et al., 2014 Draxler et al., ;2001 Hamidi et ( ه ن ا ی م ر و ا خ ه ق ط ن م ر ی خ ا ل ا س د ن چ ر د ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب د ا م ن و ر و ه ظ و ن ي ا ه د ي د پ د ن ن ا م ب ز ی ن. ) Saeb et al., )2013 ت س ا ه د ر ک ر ی گ ر د ا ر ا م ر و ش ک ز ا ی ع ی س و ق ط ا ن م و ) al., 2014 ا ر ن ا ه ج ي ن ا ب ا ي ب ق ط ا ن م د ص ر د 3/8 0 و ي ن ا ب ا ي ب ي ا ه ه د ي د پ د ص ر د 2/4 ن ا ه ج ي ا ه ي ك ش خ د ص ر د 1/2 ن ا ر ي ا د و خ ر د ه ب ن ا ر ي ا ك ش خ ق ط ا ن م ه ر ت س گ ت. س ا ر( ا ت ك ه 0/2 2 ي ن ا ه ج ه ن ا ر س ل ب ا ق م ر د ( ر ا ت ك ه 0/5 ن آ ر د ن ا ب ا ي ب ه ن ا ر س و ه د ا د ی ا ج ت ا ق ی ق ح ت ه س س ؤ م ( ت س ا ن ا ه ج و ا ي س آ ر د ن آ ر ي ظ ن ن ا ز ي م ر ب ا ر ب و د ا ا ب ي ر ق ت ت ح ا س م ت ب س ن ع ت ا ر م و ا ه ل ل ل گ ن ج. ) ر ت ش ي ب ن ا ر ي ا ت س ي ز ط ي ح م ر ب م ك ا ح ي ع ي ب ط ت خ س ط ی ا ر ش ه ا گ ن آ د و ش د و د ح م ک خش ا ر ف ق ط ا ن م ه ب ه س ي ا ق م ح ط س ه چ ن ا ن چ ا ی س آ ی ا ه ی ک ش خ ز ا 6/5 و ن ا ه ج ي ا ه ي ك ش خ ز ا د ص ر د 7/5 ه ك ي ل ا ح ر د. د و ب د ه ا و خ ک ر د ل ب ا ق ل و د ج ( ت س ا ي س آ ر ب ا ر ب 6 و ي ن ا ه ج ن ي گ ن ا ي م ر ب ا ر ب 5 د و د ح ن ا ر ي ا ر د ق ط ا ن م ن ی ا د ن ا ه د ا د ل ي ك ش ت ق ط ا ن م ا ر ) 1 ه. چ ن ا ن چ ك ش خ ا ر ف ه ش ق ن ه ب ز ا ي د و د ح م ق ط ا ن م ر د ز ج ه ب ن ا ر ي ا د و ش ه ج و ت ز ی ن د ح ت م ل ل م ن ا ر م ع ه م ا ن ر ب ي ي ا ز ن ا ب ا ي ب س ل ط ا ر د ن ا ه ج ك ش خ ق ط ا ن م ي گ د ن ر ا ب ن ي گ ن ا ي م و ه ت ش ا د ق ل ع ت ك ش خ ي ا ه ن ي م ز ر س ه د ر ه ب ق ط ا ن م ه ي ق ب ر د د ر ا د ی ب و ط ر م م ي ل ق ا ه ك ب ر غ ل ا م ش و ل ا م ش. ) و ل ش ن ك ( ت س ا ي ن ا ه ج ن ي گ ن ا ي م ر ب ا ر ب ه س و م و س ك ي ب ي ت ر ت ه ب ن آ ق ر ع ت و ر ي خ ب ت و 1. Environmental Health 2. Ecosystem Vitality

8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف م ی ل ق ا ه ق ط ن م ن ا ه ج ا ی س آ ن ا ر ی ا ن ا ه ج و ا ي س آ ن ا ر ي ا ر د خشك سرزمينهاي ع ي ز و ت : ) )1 ل و د ج ک ش خ ا ر ف 7/5 ک ش خ 2 1 /1 ک ش خ ه م ی ن 7 1 /7 ک ش خ ب و ط ر م ه م ی ن 9/9 ع م ج 7 4 /2 5 4 /8 9 8 /1 8/3 4/9 6 1 /3 9 1 /9 4 1 /7 9 2 /0 6/5 5 3 / ع ت ا ر م و ا ه ل گ ن ج ت ا ق ی ق ح ت ه س س ؤ م : ع ب ن م ي ي ا ز نن ن ا ب ا ي ب ه د ي د پ ض ر ع م ر د ي ض ا ر ا ر ا ت ك ه ن و ي ل ي م د و د ح ز ا ی ل ک ر و ط ه ب ی د ا ب ش ی ا س ر ف ض ر ع م ر د ر ا ت ک ه ن و ی ل ی م 0 2 ی ب آ ش ی ا س ر ف ی ز ی خ صل ا ح هش ا ک د ن ن ما ی ک ی ز ی ف و ی ی ا ی یم ش و ر و ش ک ض ر ع م ر د ر ا ت ک ه ن و ی ل ی م 5 7 ی ا ه بببببببب ب بببب ی ر خ ت ر ی ا س ض ر ع م ر د ز ي ن ر ا ت ک ه ن و ی ل ی م 5 و ( ( ( )) ( ( د ن ر ا د ر ا ر ق ی ی ا ز ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ر شو Forest, Rang and Watershed ی ن ا ر ح ب ی ا ه ن و ن ا ک ا ر ن آ ر ا ت ک ه ن و ی ل ی م ش ش و ) Management Org, 2005 و ل ی ک ش ت ی د ا ب ش ی ا س ر ف تأثیر تحت ی ا ه د ح ا و ه ب د ص ر د 5 4 7/ ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ز ا ی ش ا ن ت ا ر ا س خ ل ک ز ا. ) ( ع ت ا ر م و ا ه ل گ ن ج ت ا ق ی ق ح ت ه س س ؤ م ( د ه د ی م ت ی ب ث ت ر ت ف د ( د و ش ی م د ر ا و ر و ش ک ع ت ا ر م ه ژ ی و ه ب ی ع ی ب ط ع ب ا ن م ه ب د ص ر د 0 1 و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ه ب د ص ر د 4 4 3/ ی ن و ک س م ن و ی ل ی م 3 ز ا ش ی ب ه ک ت س ا ر ا ت ک ه ن و ی ل ی م 7 ر و ش ک ی ن ا ب ا ی ب ق ط ا ن م ر د ع ق ا و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا. ) ی ی ا د ز ن ا ب ا ی ب و ن ش ن ت ن و ی ل ی م 5 4 7/ ه ک ن آ ه ج و ت ل ب ا ق. د ر ا د ر ا ر ق ی د ا ب ش ی ا س ر ف ت ا ر ا س خ ض ر ع م ر د م ی ق ت س م ر و ط ب ن آ ر ا ت ک ه ) د ص ر د 3 7 ( ( ر و ش ك ي ن ا ب ا ي ب ق ط ا ن م ع و م ج م ر د. ) ر و پ ک ی ن و ن ا ی ب ا ر س ( د و ش ی م د ی ل و ت ق ط ا ن م ن ی ا ر د ی ز ر و ا ش ک ت ال و ص ح م ل ک ز ا ت ح ا س م د ص ر د 5 2 ل ك ت ح ا س م د ص ر د 0 2 ر ا ت ك ه ن و ي ل ي م 3 4 7/ ت ح ا س م ا ب ي ض ا ر ا ع ب ا ن م 7 9 ن ا ت س ا 8 1 ي ع ي ب ط ع ت ا ر م ا ه ل گ ن ج ن ا م ز ا س ( د ر ی گ ی م ر ب ر د ا ر ر و ش ك ت ي ع م ج ز ا ) د ص ر د 8 5 )2/ ر ف ن ن و ي ل ي م 9 3 و ه ق ط ن م ن ا ت س ر ه ش. ) ي ر ا د ز ي خ ب آ ا ه د م ا ی پ و ل م ا و ع : ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب و ن ي ر ت م م ه م ت ر ا ر ح ه ج ر د و ت ب و ط ر ل م ا ش ي م ي ل ق ا ل م ا و ع. د ن ر ا د ه ب ل غ ط ي ح م ه د ن ز ر ي غ ل م ا و ع ی ن ا ب ا ي ب و ك ش خ ق ط ا ن م ر د ت ا ر ي ی غ ت و ل ا س ل و ط ر د م ظ ن م ا ن ش ن ك ا ر پ ا ب ك د ن ا ه ن ا ي ل ا س ي گ د ن ر ا ب. د ن ت س ه ي ح ا و ن ن ي ا ر د ه د ن ن ک د و د ح م ه د ن ز ر ي غ ل م ا و ع ي ا ه ي ي گ ژ ي و ه ل م ج ز ا ق ر ع ت و ر ي خ ب ت ل ي س ن ا ت پ ن د و ب ال ا ب ن ي ن چ م ه و ه ن ا ي ل ا س و ه ن ا ه ا م ه ن ا ز و ر ت ر ا ر ح ه ج ر د د ي د ش ث ع ا ب و ه د و ز ف ا ن آ خشكي درجه ه ب ز ي ن ي ل ح م و ي ل ص ف ي ا ه د ا ب د و ج و. ت س ا ق ط ا ن م ن ي ا. ) ي ر ف ع ج ( د و ش ي م ط ي ح م ر ت ش ي ب ي ك ش خ ن ا ه ج و ن ا ر ی ا ر د ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ل م ا و ع ص و ص خ ر د ی ف ل ت خ م ی ا ه ش ر ا ز گ ه د ش ه ئ ا ر ا ل م ا ع ن ی ر ت ز ر ا ب ی ض ا ر ا ت ی ر ی د م ب س ا ن م ی ا ه د ر ب ه ا ر ن ا د ق ف و ی ع ی ب ط ی ا ه م و ب ت س ی ز ن آ م ه م و ر ت عععععع عع يع ر س ق ر ع ت و ر ي خ ب ت ب س ا ن م ا ن بهرهههههههههههههبرداااری. است ب و س ح م د و ش یییی ی یی م ز ا Forest, ( ( ه ر ف س ز ا ه ی و ر ی ب ت ش ا د ر ب ش و ر ه ب ی ب آ ع ب ا ن م ر ا د ی ا پ ا ن ت ی ر ی د م. ) Rang and Watershed Management Org, 2005 ی ا ه ب آ 1 ی س ر ت س د ش ه ا ک ر ب ه وا ل ع ه ک ت س ا د ن ی آ ر ف ن ی ا ر د ی د ا ی ن ب ت ا ع و ض و م ز ا ی ک ی ه د ر ش ف ی ر ا ی ب آ و ی ن ی م ز ر ی ز د ا و م ع م ج ت ا ه ک ا خ ن د ش ر و ش و ش ي ا س ر ف د ن ن ا م ی ک ی ژ و ل و ک ا و ی ک ی ژ و ل و ر د ی ه ی ط ی ح م ت س ی ز ب و ل ط م ا ن ت ا ر ث ا ی ا ر ا د ه ب ن آ ذ و ف ن ب ج و م ز ی ن ی ی ا ی م ی ش ی ا ه ه د ا ه ن ز ا د ا ی ز ه د ا ف ت س ا. ) Veron et al., )2006 ت س ا ب آ ت ی ف ی ک ش ه ا ک و ی ی ا ی م ی ش 1. Overexploitation of aquifers

9 ی ع ی ب ط ه ل ب ا ق م ی ا ه د ر ب ه ا ر و ی ن ا ب م م ی ه ا ف م ی ا ی ف ا ر غ ج ی ر و ش و ن د ش ی ب ا د ن ا م ی گ ت ف ر گ ب آ ط ی ا ر ش ن ی ا ه ع و م ج م. د و ش ی م ی گ د و ل آ و ی ن ی م ز ر ی ز ی ا ه ب آ. ) Bartolini et al., )2007 د ر ا د ل ا ب ن د ه ب ا ر ت س ا ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ی ل ص ا ی ا ه هه ه ن ا م ا س ا ب ت ع ا ر ز و ی ر ا د م ا د ی ق ی ف ل ت و ی ت ن س ی ز ر و ا ش ک ی ا ه ه ن ا م ا س ی ن ی ز گ ی ا ج ی ز ر و ا ش ک 1 ی نا ل و ط ی ر ا د م ا د و ت ع ا ر ز ه ق ب ا س ا ب ک ش خ ه م ی ن ق ط ا ن م ا ت د ش ث ع ا ب ا ی ب ی م ا ن د ن ال و ک و ئ ا ک ه ق ط ن م ر د ی ر ا ز ا ب ر ه ا ظ م ز ا ه ک ک ا خ ی ا ه شششششش ش زشش ر ا ی ا ن ب م ر ب ر ا چ د ت د م ک ی ر د. ) Becker and Veste, )2006 د د ر گ د ا ج ی ا ی ن ا ب ا ی ب ی ا ه ه ر ا س خ ر ا ه ن آ ر د و ه د ش ی ه ا ی گ ش ش و پ و ک ا خ ت ف ر س پ ی ل ا س ک ش خ ه ک د ش ص خ ش م ا ي ن ا پ س ا ب و ن ج ر د ن ا ب ا ی ب ز ا ر ث أ ت م م د ر م ا ب ه ب ح ا ص م و ی ن ا د ی م ق ی ق ح ت و ی ب آ م م م م م ک ی ط ا ب ت ر ا ر د ت س ا ی ا ه ص ی ص خ ن ی ر ت م ه م ب آ د و ب م ک ص و ص خ ه ب ی م ی ل ق ا ط ئ ا ر ش و ا ه ا ن گ ن ت و د ر ا د ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ف ی ر ظ ر ا ی س ب و ه ت خ ی م آ. ) Onate and Peco, )2005 د و ش ی م ی ت س ی ز ع ب ا ن م د ی ل و ت ش ه ا ک و ی ه ا ی گ ش ش و پ ه ب ب ی س آ ث ع ا ب ه ک ع ب ا ن م ه ع س و ت د ن س س ا س ا ر ب. د ن ا ه د ر ک ی س ر ر ب ا ر ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ل م ا و ع م ه ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ش ر ا ز گ ی خ ر ب ی ل خ ا د ت ا ق ی ق ح ت ر د ی ا ه ههه ه ه ر ف س ز ا ه نا ل و ئ س م ر ی غ ه د ا ف ت س ا ل ی ل د ب ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ر ه ش و ب ن ا ت س ا ر د ع ت ا ر م ب ی ر خ ت ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک و ب آ ی ن ی م ز ر ی ز ی ع ی ببببببب بب طبببب ل م ا و ع ر ا ن ک ر د ر ا د ی ا پ ا ن ی ز ر و ا ش ک ه ع س و ت خشک اقلیم د و ج و ک ا خ و ب آ ع ب ا ن م ه د ن ن ک ه د و ل آ و ی س ا ن ش ن ی م ز و ک ش خ ا ر ف خشکسالیییییییییییهای و ر يي ي یییییی یی ی غ ت ی ت ع ن ص ه ع س و ت ب ر خ م ی ا ه د ن ز ا س د ن ن ا م ه در پیاپی ل ا ح ی ی و ر ی ا ه ه ی ال ر د ک ا خ ی ر و ش ه ک د ش ص خ ش م ی ر گ ی د ش ه و ژ پ ر د. ) ن ا ر ا ک م ه و ه د ا ز ی ت ش د ( ت س ا ش ر ت س گ و ه ع س و ت ی ز ر و ا ش ک ف ل ت خ م ی ا ه و گ ل ا ن ی ب ر د و ت س ا ی ع ت ر م ی ض ا ر ا ز ا ر ت ش ی ب ی ر ا د ی ن ع م ر و ط ه ب ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ن ی ر ی ز. ) ن ا ر ا ک م ه و ی ر ف ع ج ( د ر ا د ی ی ا ز ی ر و ش و ک ا خ ش ی ا س ر ف ر د ا ر ش ق ن ن ی ر ت ش ی ب م د ن گ ت ش ا ک ر ا د ی ا پ ا ن ی ا ه ه ن ا م ا س ن آ ر گ ن ا ی ب و د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ی ه ب ا ش م ی ا ه ه ت ف ا ی ز ی ن ن ا ه ف ص ا ل ا م ش خشک منطقه ر د ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ی ا ه ه ش ق ن ی س ر ر ب ی ا ه ب آ ت ش ا د ر ب و م ا د ی ا ر چ ی ز ر و ا ش ک ه ب ع ت ا ر م ل ی د ب ت د ن ن ا م ی ی ا ه ت ی ل ا ع ف ه ک ی ی ا ز ننن ن ن ا ب ا ی ب د ص ر د 5 6 ه ک ی ر و ط ه ب د ن ت س ه ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ر د ر ث ؤ م ل م ا و ع ن ی ر ت م ه م ی ل ا س ک ش خ. ) ن ا ر ا ک م ه و ی ر ب ک ا ( د ر ا د ص ا ص ت خ ا ی ع ی ب ط ل م ا و ع ه ب د ص ر د ز ا ی ع ی ب ط ل م ا و ع و ی ن ی م ز ر ی ز و ی ن ا س ن ا ل م ا و ع ه ب ل ی ب ق ت س ا 5 3 نن ن ا س ن ا ي ا ه ن ا ب ا ي ب ر گ ا. د ن و ش ي م ي ي ا ز ن ا ب ا ي ب سبب غيرمستقيم و م ي ق ت س م ر و ط ه ب ت ي ع م ج د ش ر و سرزمينی نابهينه ت ي ر ي د م ي م ك د ا ع ب ا م ي ن ا د ب ت س ي ز ط ي ح م ا ب ن ا س ن ا ب س ا ن م ا ن ط ب ا و ر ه ج ي ت ن ا ر ت خ ا س ل م ا و ع ل ک ش ه ب ییییی ییی ی ن ا س ن ا ل م ا و ع ي ف ي ك و ت ا ر ی ی غ ت ه ب ه ه ه ج و ت ا ب. ) ا ی ن ر ی د ق ( د ي ا م ن ي م ز و ر ب و ا سياسي و ي گ ن ه ر ف ي ع ا م ت ج ا ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ر ا ت ف ر و ي ت ي ع م ج ي ا ر ب ا ض ا ق ت ش ش ك ش ی ا ز ف ا ق ی ر ط ز ا ل م ا ع ن ی ا ه ك د س ر ي م ر ظ ن ه ب ت ي ع م ج. ت س ا ر ث ؤ م ي ي ا ز ن ا ب ا ي ب ش ر ت س گ غذايي مواد ف ر ص م و ز ا ی د ا د ع ت ا ی ک ی ر د ه د ش د ا ج ج ی ا ت ا ر ی ی غ ت ه ب ت س ی ز ط ی ح م ز ا ی ش خ ب خ س ا پ ن ا و ت ی م ا ر ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ی ل ک ر و ط ب ر د طبیعییییییی منابع ل م ا و ع و ی ه ا ی گ ش ش و پ و ک ا خ ب آ ی ع ی ب ط ع ب ا ن م ر د ی ک ی ژ و ل و ک ا ی س ا س ا ت ا ر ی ی غ ت ل ك ش ه ب ت ي ا ه ن ر د ه ك د و م ن د ا د م ل ق ی ن و ر ی ب ر گ ي د و ن ا س ن ا ل و ق ع م ا ن ي ا ه ت ي ل ا ع ف ن آ ي و س ك ي ه ك ي ش ن ك م ه ر ب. ) Sepehr et al., )2007 د ی ا م ین م ز و ر ب ع ب ا ن م ر گ ی د ت س ا ي د ي ل ك ش ق ن ی ا ر ا د ي ي ا ز ن ا ب ا ي ب ن د ش ر ا د ي د پ ر د ي ن ا س ن ا ل م ا ع ن ا ي م ن ي ا ر د. د ر ا د ر ا ر ق ر ي ذ پ ب ي س آ ت س ي ز ط ي ح م و س ي ي ا ز نن ن ا ب ا ي ب د ن و ر و ه د ش ي ط ي ح م ل م ا و ع ت ي و ق ت و ك ي ر ح ت ب ج و م م ي ق ت س م ش ق ن ر ب ه و ال ع ا ر ي ز ت س ی ز ط ی ح م ت ف ر س پ ی ن ا ه ج د ن ی آ ر ف ز ا ر ث أ ت م ی ا ه د ی د پ ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ر ی گ ا ر ف ی ا ه ی و ا ز ز ا. ) Fu, )2000 و ميييييييبخشد تسريع ا ر ز ا م ی ق ت س م ه ج ی ت ن 1. Market Values

10 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر ا ر ق. ) Wang et al., )2008 ( ( ( ت س ا ی ع ا م ت ج ا و ی د ا ص ت ق ا ی ا ه م ت س ی س و ی ع ی ب ط ع ب ا ن م ن ی ب ل د ا ع ت م د ع و ی گ ت خ ی س گ م ه ه د ی چ ی پ و ی ه ج و د ن چ ی ع و ض و م ا ر ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ر ا ه م ه ک ت س ا ی ن ا ص ص خ ت م ه ی ر ظ ن د ی ی أ ت م ه ر ا ن ک ر د ت ا ع و ض و م ن ی ا ن ت ف ر گ ك ا ر د ا بيشتر هنگامی ي ي ا نز ا ب ا ي ب ا ر ط خ ت. ) Onate and Peco, )2005 د ن ی ا م ن ی م د ی ک أ ت ن آ ی ن ا س ن ا د ا ع ب ا ر ب و د ن ن ا د ی م ی ا ه ههه ه ه ز ا س ز ا ي د ا د ع ت ی ی ی گ ت س و ی پ م ه هه ه ب ر ث ا ر د و ت س ا ی د ع ب د ن چ ی د ن ی آ ر ف ه ج ی ت ن ه د ي د پ ن ي ا د ن ا د ب ه ع م ا ج ه ك د و يش م و ی ی ا و ه و ب آ ت ا ر ی ی غ ت ی ع ی ب ط ط ی ا ر ش ی ط ی ح هم ن ی م ز ا ب ط ب ت ر م ت ا ر ث ا ی ی ا ز ف ا م ه و ب ی ک ر ت ا ب و ز ا غ آ ی ن ا س ن ا و ی ط ی ح م. ) Santini et al., )2010 د ب ا ی ی م ش ر ت س گ ی ن ا س ن ا ل م ا و ع ر ا ش ف UNEP, ( ( د ر ا د ل ا ب ن د ه ب ا ر ی س ا ی س و ي د ا ص ت ق ا ی ع ا م ت ج ا ی ط ی ح م ت س ی ز د ن ی ا ش و خ ا ن ي ا ه د م ا ی پ ز ا ي ا ه ع و م ج م ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ت ي ف ي ك و ت می د ك ش ه ا ك ت س ی ز ط ی ح م ه ی ا پ ع ب ا ن م ب ی ر خ ت د ن ن ا م ی ط ی ح م م ی ق ت س م ت ا ر ث ا ل ک ش ه ب ن آ ز ا ی ش خ ب ه ک ) 2005 ي ع ي ب ط ي م ي ظ ن ت د و خ ت ي ل ب ا ق ش ه ا ك و ك ا خ ي ر و ه ر ه ب ش ه ا ك ق ل ع م ت ا ر ذ د و ج و و ب آ ن د ش ر و ش ن ي ر ي ش ب آ ه ر ي خ ذ وو و د و ش یییی ی میی ز ی ن ي د ا ص ت ق ا ي ي ا ه ت ت ر ا س خ ه ب ر ج ن م ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ع ی ر س ش ر ت س گ. ) Goudie, )2011 د و ش ی م ن ا ی ا م ن م ي ل ق ا ددد د د ا ج ی ا ت ا م د خ هه ه ئ ا ر ا وووو ووو ت ع ن ص ه ع س و ت م ا د ش ر و ر پ ی ی ا ذ غ د ا و م ن ی م أ ت ي ز ر و ا ش ک ر ظ ن از ي ر ا ی س ب ي ا ه ت ی د و د ح م ش ی و ر د و ی ن ا ه ا ر ف ی ن ه ی م ر ف ( ت س ا ه د ی د پ ن ی ا ج ی ا ت ن ز ا ن ا ز ر و ا ش ک و ن ا ر ا د م ا د ت ش ی ع م ي ا ه ه و ی ش ی ش ا پ و ر ف. د ی ا م ن ی م نن ن ا ب ا ت ش د ش ر ا ب ه ك ت س ا ي ر ي ق ف و ه ت ف ا ي ن ه ع س و ت م ا ظ ن ه ر م ث ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ت س ا ص خ ش م ) )1 ه ر ا گ ن ر د ه ک ر و ط ن ا م ه. ) ي ر ا د ر ب هههه رههه ه ب و ي ط ي ح م ع ب ا ن م ر ب ر ا ش ف ه ط س ا و ه ب ي ي ا ت س و ر ر ق ف. ) Sivakumar, )2007 ت س ا ن ا ب ي ر گ ه ب ت س د ت ي ع م ج ه ژ ی و ر و ط ب و ي ط ي ح م ت ت ت س ي ز ي ا ه ننن ن ن ا ر ح ب و د و ش ي ي تتم ت س ي ز ط ي ح م ب ي ر خ ت د ي د ش ت ب ج و م ع ب ا ن م ن ي ا ز ا ه د ع ا ق ی ب و د د ي ا ز ف ا ي ي ي م ن ا ن آ ی ی ت س د گ ن ت ت د ش ر ب ن ا ي ي ا ت س و ر ه د ا ف ت س ا د ر و م ع ب ا ن م ن د ر ب ن ي ب ز ا و ل ي ل ح ت ه ط س ا و ه ب ز ي ن ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب.)Nasreen et al., )2006 ( د ن ک ی ی ی م ت ر ج ا ه م ه ب ر و ب ج م د م آ ر د ب س ک و ي ل غ ش ي ا ه ت ص ر ف ه ب ي س ر ت س د ی ا ر ب ا ر ی ا ه د ع هه ه ک ی ر و ط ب ه د ر و آ ر د ت ک ر ح ه ب ا ر ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ه خ ر چ و ه د ش ر گ ی د ک ی د ی د ش ت ث ع ا ب ل ب ا ق ت م ش ن ک م ه ر ب ا ب ت ر ج ا ه م و ر ق ف. د و ش ی م ر ت ش ی ب ن ا م ز ل و ط ر د ه ت س ا و خ ا ن و ب و ی ع م ه خ ر چ ن ی ا ش ر ت س گ ت ع ر س ت ر ج ا ه م و ر ق ف ا ب ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ل ب ا ق ت م ش ن ک : ) )1 ه ر ا گ ن و ی گ ن ه ر ف ی ع ا م ت ج ا ی س ا ی س ی س ا ن ش ت س ی ز ی ک ی ز ی ف ل م ا و ع ه د ی چ ی پ ل ب ا ق ت م ش ن ک ا و و ش ن ک ز ا خشکسالی و ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ی ن م ا ا ن و ب آ د و ب م ک ی ف ا ک ا ن ه ی ذ غ ت و ت ش ا د ه ب ر ق ف د ن ن ا م ی د ا ص ت ق ا ی ر ا ک ی ب ی ی ا ذ غ و ی ش ا ن ل ل ئ ا س م ز ا ت ر ج ا ه م ا ی ن د ی ح ا و ن م ا م ت جهانی مقیاس ر د و ه ت ش ا ذ گ ر ث ا ر ا د ی ا پ و ن ز ا و ت م ه ع س و ت ر ب ی ت ی ع م ج ت ال ا ع ف ن ا و ل ع ف و د ا ر ف ا ی ی ا ج ب ا ج ي ا ه ج ر م و ج ر ه د ن ن ا م ر گ ی د م ی ق ت س م ر ی غ ت ا ر ث ا ا ب ه ا ر م ه ه د ش ر ک ذ د ر ا و م. ) 2 ه ر ا گ ن ( د ن ز ا س ی م ر ا ر ق ر ث أ ت م ا ر ي ا ه ه ن ي ز ه ش ي ا ز ف ا و ی ن م ا ا ن ی ه و ر گ ی گ ر ا و آ د ی د ش ی ط ح ق ي س ا ي س ي ر ا د ي ا پ ش ه ا ك ی ع ا م ت ج ا و ز ا ه د ا ف ت س ا ر د ع ا ز ن و ي ع ا م ت ج ا

11 ه ل ب ا ق م ی ا ه د ر ب ه ا ر و ی ن ا ب م م ی ه ا ف م ی ا ی ف ا ر غ ج د ن ت س ه ز ی ن ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ل م ا ع و ت ل ع ل ط ا ب ر و د ک ی ر د ه ک وند ش ی م ب و س ح م ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ی ن ا ه ج ی ا ه د م ا ی پ ی ع ی ب ط ع ب ا ن م ق ط ا ن م ر د جهاننن مردممم ن ن ن ی ر ت ر ی ق ف ز ا ر ف ن دد د ر ا ی ل ی م ک ی ز ا ش ی ب ه چ ر گ ا ا ر ی ز. ) Xu et al., )2010 ت س ی ن ه ع س و ت ل ا ح ر د ی ا ه ر و ش ک و ر ی ق ف جوامع مشکل ا ه ن ت ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا م ا د ن ن ک ی م ی گ د ن ز ی ط ی ح م ت س ی ز ز ا دیده آسیب و ر ظ ن دددد اددد ر ف ا ن ی ا. د ن ت س ه ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ی ا ه د م ا ی پ ر ی گ ر د ا ما ی ق ت س م ن ا ه ج ه ت ف ا ی ه ع س و ت ر و ش ک 8 1 ر ض ا ح ل ا ح ر د. د ن ت س ی ن ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ن ا ی ن ا ب ر ق ا ه ن ت ر د ی ی گ د ن ز هه ه م ا د ا ن ا ک م ا ر گ ی د ه ک د ن ت س ه و ر ب و ر ی د ا ر ف ا ن و ز ف ا ز و ر ی ا ه ت ر ج ا ه م ا ب ه ت ف ا ی ه ع س و ت ی ا ه ر و ش ک ه م ه ی ف ر ط ز ا ر ه ر د ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب و ر ق ف ه ک ت س ا ت ی ع ق ا و ن ی ا ه د ن ن ک م ی س ر ت ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ن ی ا ر ب ا ن ب. د ن ر ا د ن ا ر خود یافته ب ی ر خ ت د ی ا ه ن ی م ز ر س ی م ا ر ه ب و ن ا ی ر ف ع ج ( د ز ا س ی م ن ب ی ص ن ی ب د و خ د ن ز گ ز ا ن ا ه ج م ا م ت ر د ا ر ت ا ب ث و ه ا ف ر د ش ا ب ه ت ش ا د د و ج و ن ا ه ج ز ا ه ش و گ ر د ا ی ر ا ت ف ر گ ی ا ه ن ا س ن ا د ی ا ب ق ط ا ن م ن ی ا ر د ت ی ع م ج ز ا ی گ ر ز ب ش خ ب ت ش ی ع م و ت ن و ک س ه ج و ت ا ب ا ذ ل. ) ن ا ز و ر ف ی ی ا ز ننن ن ن ا ب ا ی ب ر ا ه م ی اا ا ته ی ل ا ع ف و ا ه د ر ب ه ا ر ر و ح م ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ا ه ن ا م ز ا س و ا ه ر و ش ک ی و س ز ا د ی د ه ت ض ر ع م ه ع س و ت ف ا د ه ا ه ب ن د ی س ر ی ا ر ب ی ل ا س ک ش خ ت ا ر ث ا 1. ) UNEP, )2005 د ن ر ی گ ر ا ر ق ه ر ا ز ه و ش ه ا ک ش و ر و ه ق ب ا س : ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م خ ر چ ه: ) )2 ه ر ا گ ن ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب د و خ ه ب ا ر ا ه ه ص ر ع ن ی ا ر د ن ک ا س م د ر م و ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ك ف ه ر ا و م ه ک ش خ ی ا ه ن ي م ز ر س ب ی ر خ ت ا ب ه ل ب ا ق م ي ا ه ه ا ر ن ت ف ا ی ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ز ا ی ن ش ش ی پ ی ل ل م ل ا ن ی ب و ی ل م ح ط س ر د ي ن ا ب ا ي ب ي ا ه ه ر ا س خ ر ه ع س و ت ز ا ی ر ی گ و ل ج و ت س ا ه ت ش ا د ف و ط ع م ي ط ي ح م ت س ي ز د ي د ه ت ن ي ا ا ب ه ل ب ا ق م ي ا ر ب ي ف ل ت خ م ت ا م ا د ق ا ن و ن ك ا ت ي ن ا ه ج س ا ي ق م ر د. ) Stringer, )2008 ت س ا ل م ع ههه ه ه ب ل ا ح ر د ن ا ن چ م ه ه د ي د پ ن ي ا و ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ت ی ل ا ع ف ت ي ق ف و م ز ا ي د ا م ت ع ا ل ب ا ق و ن ئ م ط م ن ا د ن چ ي ا ه ه ن ا ش ن ا م ا ه د م آ. ) Yang et al., 2005; Diez and Mclntosh, 2010( ت س ا ش ر ت س گ ک ی ن ا و ن ع ه ب ن آ ی ف ر ع م و ا ق ی ر ف آ ر د ل ی ا و ا و ه ه د ر خ ا و ا د ی د ش ی ا ه ی ط ح ق و ا ه ی ل ا س ک ش خ ی خ ی ر ا ت ر ظ ن ز ا ت ي ا م ح ب ل ج ی ا ر ب ا ر ی م س ر ه م ا ن ع ط ق ن ی ل و ا ل ا س ر د ا ت ت ش ا د ن آ ر ب ا ر د ح ت م ل م ن ا م ز ا س ی م و م ع ع م ج م ل ض ع م ز ا غ آ ن ا ه ج ر د ا ر ی ع ی س و ت ا م ا د ق ا د ح ت م ل ل م ت س ي ز ط ی ح م ه م ا ن ر ب س پ س. د ی ا م ن ب ی و ص ت ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ر د ا ه ت ل م ک م ک ا ب ک ا خ و ب آ ت ظ ا ف ح ی ا ه ح ر ط و ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ل ر ت ن ک ی ا ه ه م ا ن ر ب ی ا ر ج ا و ح ر ط ه ی ه ت ل م ا ش ه ک د و م ن ا ب ه ل ب ا ق م ه ژ ی و س ال ج ا ن ی ل و ا د ح ت م ل ل م ن ا م ز ا س ل ا س ر د. د و ب ه ت ف ا ی ه ع س و ت ی ی ا ز نن ن ا ب ا ی ب ر د ا ر ی ا ه ر و ش ک پایتخت نایروبی 1. Millennium Development Goals (MDGs)

12 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ي ط ي ح م ت ت ت س ي ز ه ل ئ س م ك ي ن ا و ن ع ه ب ي ي ا ز ن ا ب ا ي ب ر ا ب ن ي ل د و ا ي ا ر ب ا ج ن آ ر د و د و م ن ر ا ز گ ر ب ا ی ن ک ر و ش ک. ) UNCOD, )1978 د ش ح ر ط م ا ب ه ل ب ا ق م ي ا ر ب ل م ع ه م ا ن ر ب «ن ا و ن ع ا ب ی ح ر ط ب ی و ص ت س ن ا ر ف ن ک ن ی ا ر د م ا د ق ا ن ی ر ت م ه م ر د 1 د و ب ي«ي ي ي ا ز ن ا ب ا ي ب يييي نييي ا ه ج س ا ي ق م ت ی ل و ئ س م ه ک ن ا ش ن ی د ع ب ی ا ه ی ب ا ی ز ر ا. )Sivakumar, )2007 د ی د ر گ ر ا ذ گ ا و د ح ت م ل ل م ت س ي ز ط ي ح م ه م ا ن ر ب ه ب ن آ ی ا ر ج ا و ی ر ی گ ی پ ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ر ی گ ر د م د ر م ر ث ک ا و ه د و ب ن ی ن ا ه ج ه ع م ا ج ی ا ه ز ا ی ن ا ب ب س ا ن ت م ن ا م ز ن آ ا ت ه ت ف ر گ صورت اقدامات ه ک د ا د محیطططططططزیست کنفرانس ر د ع و ض و م ل ا س ر د ا ذ ل. د ن ر ا د ز ا ی ن ر ت ع م ا ج ی ی ا ه ه م ا ن ر ب ه ب م و س ن ا ه ج ر د ص و ص خ ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ع و ض و م ه ب 1 2 ر ا ک ر و ت س د 2 1 ل ص ف و ح ر ط م ه ع س و ت ت ف ا ی ی ی ی ی ص ا ص ت خ ا و ز ا د ح ت م ل ل م ن ا م ز ا س ههه ه ه ب و ن ي ا. ) UNCED, )1992 ))) د ی ا م ن ه ج و ت ه ژ ی و ر و ط ب ی ن ا ه ج م ه م ت ال ض ع م ز ا ي ك ي د ن ن ا م ه ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ه ب ا ت د ش ه ت س ا و خ. ) Sivakumar, )2007 د ی د ر گ ل ا س ر د د ح ت م ل ل م ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ن و ی س ن ا و ن ک ن ی و د ت ه ب ر ج ن م ت ي ا ه ن ر د د ن و ر ب و چ ر ا چ ر د ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ل ل م ل ا بین ن و ی س ن ا و ن ک ت ا ب و ص م س ا س ا ر ب ه ع س و ت ر ا د ی ا پ ی ر ا د ر ب هه ه ر ه ب و ه ع س و ت ء ا ی ح ا ت ظ ف ا ح م و د و ش ی م ا ر ج ا و ه ی ه ت ا ه ر و ش ک ی ل م ی ا ه ه م ا ن ر ب و ا ب ب س ا ن ت م و ا ه د ر ب ه ا ر ه ژ ی و ب ی ع ی ب ط منابع از ه ن ی ه ب ن ی ا ت خ ا ن ش ن و د ب و ه د و ب ر ی ذ ذ ننپ ن ا ک م ا د و ج و م ع ن ا و م و ا ه د ا د ع ت س ا ق ی ق د ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب ا ب ک ش خ ی ا ه م ت س ی س و ئ ژ دستورالعمل یک ه ک ن آ ز ا ش ی پ ي ل م و ی ل ل م ل ا ن ی ب ح ط س ر د ن و ی س ن ا و ن ک. ) ی د ل ا خ ( د و ب د ه ا و خ ن ر س ی م ا ه ی ی ا ن ا و ت ی ی آ ر ا ک ر د و ت س ا ی ش خ ب ا ر ف و ه د ن ن ک گ ن ه ا م ه ی ق و ق ح د ن س ک ی د ش ا ب ی ت ال ی ک ش ت و ی ی ا ر ج ا د و م ن ه ر ا ی ی فنح ی ا ه ر ت س ب ی ر ی گ شکل و ی ف ا ک ی ن و ن ا ق ی ا ه ه ن ا و ت ش پ د ی د ر ت مز ا ل ی گ ن ه ر ف د و ج و. د ر ا د ر ب ه د ا م س ا س ا : د ن ی ا م ن ظ ا ح ل ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ل م ی ا ه ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر د ا ر ل ی ذ ل و ص ا د ن ف ظ و م د ه ع ت م ی ا ه ر و ش ک ن آ ن و د ب ن و ی س ن ا و ن ک 5 ر ا ر ق د و خ ی ا ه ه م ا ن ر ب ت ی و ل و ا ر د ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ی ا ه ت س ا ی س و ا ه د ر ب ه ا ر ب و چ ر ا ه چ ر د ا ر ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ه م ا ن ر ب ) 1. د ن ی ا م ن ن ی و د ت و ه د ا د. د ن ی ا م ن ی ی ا س ا ن ش ی د ا ص ت ق ا و ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ه ب ن ج ر ب د ی ک أ ت ا ب ا ر ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ی ل ص ا ل م ا و ع ) 2 4 ن( م ض ی ل ح م جامعه مشارکت ی م و م ع ی ا ه ی ه ا گ آ ء ا ق ت ر ا ا ب ) 3. د ن ی ا م ن ل ی ه س ت ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه ه م ا ن ر ب ن ا ن ا و ج ن ا ن ز ب س ا ن م ی ا ض ف د ی د ج ن ی ن ا و ق ب ی و ص ت و ه ی ه ت و د و ج و م ن ی ن ا و ق ت ی و ق ت. ) UNCCD, )1994 د ن ی ا م ن د ا ج ی ا ی ن ی م ز ر س ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ی ت ا ی ل م ع ه م ا ن ر ب ی ا ه نننننننن ننن نن نن ا م ز ا س و ن ی و د ت ر د ا ر ی ت ل و د ر ی غ سیاستتتتتتتهای برای ا ر ی ی ا ز نن ن ا ب ا ی ببب ب ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ر ا ج و ه ت ش ذ گ ی ا ه ه م ا ن ر ب ی ب ا ی ز ر ا ا ه د ر ب ه ا ر ن ی و د ت ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ن و ی س ن ا و ن ک ی ا ه هه ه و ر گ ه ی ل ک ر و ض ح و ت ک ر ا ش م ه ب ط و ن م ا ر ا ی س آ ر د ی ل ا س ک ش خ ت ا ر ث ا ط س ب و ع ع ع ف ن ی ذ ن ی و د ت د ن ی آ ر ف ه ك ه د ش د ي ك أ ت ن ی ن چ م ه. د ن ا د ی م ر و ک ذ م ه م ا ن ر ب ر د ی گ ن ه ر ف و ی ع ا م ت ج ا ت ص ر ف ی ن ا ب ا ی ب ق ط ا ن م ت ی ر ی د م ی ا ه ح ر ط ت ا ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا و ا ر ج ا ی ا ه ر ا ی ع م. ت س ا ه ه م ا ن ر ب ل م ا ک ت و ی ر ی ذ پ ف ا ط ع ن ا و ن ا ع ف ن ی ذ برای مناسبی ه ل ب ا ق م و ر و ش ك ي ع ي ب ط ع ب ا ن م ر ب ه ت ف ا ي سازمان مديريت ي ا ر ب ي ل م ع م ا گ ن ي ت س خ ن ی خ ی ر ا ت ر ظ ن ز ا ي س م ش ي ر ج ه ل ا س ر د ك ا خ و ب آ ت ظ ا ف ح ه ت ي م ك ل ي ك ش ت ( ت د م ز ا ر د و ی ن ا ب م و اا ا شه و ر ا ه ل ل ل ل ل م ع ل ا ر و ت س د ی ر ی گ ههههه هههه ر ه ب ز ا ی ی ا ز ننننن نن ن ان ب ا ی ب ا ب ش ه ا ک و ه ع س و ت و اا ا صه ص ص خ ا ش ی ا ه ههه ه ه ا گ د ی د و ئ ا ف ن ا س ا ن ش ر ا ک ی ر ا ک م ه ا ب ) دی د ال ی ا م ز ا س س س پ ر د 1. Plan of Action to Combat Desertification

13 ه ل ب ا ق م ی ا ه د ر ب ه ا ر و ی ن ا ب م م ی ه ا ف م ی ا ی ف ا ر غ ج. د و ب ي ي د ا ب و ي ي ب آ ش ي ا س ر ف ر ا ه م و ه ز ر ا ب م شيوههاي بررسي ر و ک ذ م ه ت ی م ک ی ل ص ا ف د ه. د ش ه ت ش ا د ر ب ي ن ا ب ل گ ن ج ن ا م ز ا س ن ی ت س خ ن و ت ن س ن ا م ي پ ب ل ا ق ر د ل ا س ه ا م ر ه م ز ا و ن آ ب ق ا ع ت م ی ا ه ننننن ننن ن ش ت ی ب ث ت ه م ا ن ر ب 1 ی ی ا ه ش ش خ ب ر د نن ن ا و ر ز ا ج ج ج ي ا ت ن ن د ش ر ا ك ش آ ز ا س پ. د ش ا ر ج ا ر ا ت ک ه 0 4 ت ع س و ه ب ن ا ت س ز و خ ه ي ا و ر ب ل ا و ه ي د ي م ح ی ج ا ب ل ا ی ا ه س ا م ی ا ه ی ر ا و م ه ا ن ي ا ه ه پ ت ت ك ر ح ي ب س ن ف ق و ت و ه د ش ل م ح ت ا ب و س ر ش ه ا ك د ن ن ا م ن آ س و م ل م. ت ف ا ي ه م ا د ا ه ه د ل ي ا و ا ز ا كويري" ع ت ا ر م ن ا ر م ع ح ر ط " م ا ن ا ب ي ر ت ش ي ب ي گ د ر ت س گ ب ا ت ش اا ا ب ي ي ي ا ر ج ا ت ت ا ي ل م ع ي ا ه ه ه س ا م ه م ا ن ر ب و ي ر ي و ك ع ع ت ا ر م ی ی ی ا ي ح ا نن ن ا س ا ر خ ل ا م ش ي ا ه ر ا ز ن ش ر د ل ا س ر د ه ك د و ب خصوص اين ر د ت ا م ا د ق ا ن ي ر ت ر و ه ش م ز ا ي ك ي ر ا و ز ب س د ا ب آ ث ر ا ح ددددد د د ي د ر ت و ی ل ح م ه ع م ا ج و نن ن ا ن ي ش ن م م و ب ز ا ي ي ر ا ي س ب ي ي ن ا م گ د ب اا ا ب اا ا د ت ب ا ر د ه م ا ن ر ب ن ي ا. ) Pakparvar, )1998 د ش ء ا ر ج ا هه ه ب ا ش م ي ت ا م ا د ق ا ش ر ت س گ ب ب س ن ا و ر ی ا ه ه س ا م ت ي ب ث ت ت ا ر ث ا ن د ش د و ه ش م ي ل و د و ب ه ا ر م ه ح ر ط ن ا ی ر ج م و ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب. د ش ر و ش ک ق ط ا ن م ر گ ی د ر د ت ا د ه ع ت ه ک د و ب ی ر و ش ک ن ی م و س ن ا ر ی ا ) ( ل ا س ر د ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ش ر ت س گ ا ب ه ل ب ا ق م ن و ی س ن ا و ن ک ب ی و ص ت ز ا س پ ی ا ه هه ه م ا ن ن ی ی آ س پ س. د ر ک ب ی و ص ت ی م ال س ا ی ا ر و ش س ل ج م و ء ا ض م ا ا ر ی ن ا ه ج ن و ی س ن ا و ن ک ن ی ا م زا ل ل ی ه س ت ر و ظ ن م ه ب ه ل م ج ز ا. ت س ا ه د ش م ی ظ ن ت ا ت س ا ر ن ی م ه ر د ز ی ن ی ت س د ال ا ب و ن ال ک د ا ن س ا ی خ ر ب ن آ ز ا س پ. د ش ه ی ه ت ی ق و ق ح ی ا ه ر ا ک و ز ا س ز ا د ن ا م م م ش چ د ن س ل ا س ر د ی ع ی ب ط ع ب ا ن م ظ ف ح ی ل ک ی ا ه ت س ا ی س غ ال ب ا ه ب ن ا و ت ی م ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س و ن ی ن ا و ق ن ی ا ر ا ه م ملی اقدام ه م ا ن ر ب ن ی و د ت ل ا س ز ا ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ل م ه ت ی م ک ل ی ک ش ت ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ه ع س و ت. ) ی ق ط ا ن و د ا ژ ن ی د ب ع ( د و م ن ه ر ا ش ا ن ا ر ی ا ا ت ن ا ب ا ی ب ی د ر ب ه ا ر ه م ا ن ر ب ب ی و ص ت و ل ا س ر د ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ی س د ن ه م و ی ن ف ه ز و ح ر ا ه چ ر د ا ر ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ر ب ر و ش ک ی ی ا ر ج ا ی ا ه ت س ا ی س و ا ه د ر ب ه ا ر )2( ه ر ا م ش ل و د ج ی ر ا ی ب آ نن ن ا م د ن ا ر ش ی ا ز ف ا و ی ز ر و ا ش ک ر ا د ی ا پ ت ی ر ی د م. د ه د ی م ن ا ش ن ی ت ی ا م ح و ی ج ی و ر ت و ی ش ز و م آ ی ن و ن ا ق و ی ت س ا ی س اا ا ب ی ی ع و ن ص م هه ه ی ذ غ ت و ب ال ی س ش خ پ و ی ر ا د ن ا و خ ب آ ی ا ه ح ر ط ی ا ر ج ا و د و ج و م ی ح ط س ی ا ه ب آ ع ب ا ن م ز ا ه ن ی ه ب ه د ا ف ت س ا ث ا د ح ا. ) ی ه ا ش و ر س خ ( د ن ر ث ؤ م ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب د ن و ر ن د ر ک د ن ک ر د ا ه ن ا و خ ب آ ل د ا ع ت و ت ی و ق ت ت ش ک و ع ر ا ز م ف ا ر ط ا 4 ل گ ن ج م ا ظ ن و ی ت ظ ا ف ح ی ز ر و ا ش ک ج ی و ر ت ه د ن ن ک ت ی ا م ح ن ا ت خ ر د ی ع ی ب ط عع ع ب ا ن م ز ا ر ا د ی ا پ ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر د ی ن ا س ن ا ه ع س و ت ر ی س م ز ا ه ف و ل ع د ی ل و ت ق ط ا ن م ی ن ا ب ا ی ب ی ع ا ر ز 3 2 ر د ن ن ی چ ر پ و ن ک ش د ا ب ت ی ر ی د م. د ر ا د ی م ه م ش ق ن و ع ت ا ر م ه ع س و ت ل ث م و ن ی ا ه ی ژ ر ن ا و ز ا گ و ی ب د ن ن ا م ی گ ن ا خ ی ا ه ی ژ ر ن ا ز ا ه د ا ف ت س ا و ل س ع ر و ب ن ز و ن ا ی ز ب آ ش ر و ر پ د ن ن ا م ن ی ز گ ی ا ج ل غ ا ش م Berthe, ( ( د ن ک ک م ک ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب د ن و ر ل ر ت ن ک ه ب د ن ا و ت ی م ی د ا ی ز د و د ح ا ت ز ی ن ی د ی ش ر و خ ن ک م ر گ ب آ و ی ش ی ا م ر گ ن ی م ز ی ا ر ج ا ا ب د ا د ن ا ش ن د ز ی ن ا ت س ا ر د ی ی ا نز ا ب ا ي ب ل ر ت ن ک ي ا ه د ر ب ه ا ر ي ب ا ي ز ر ا در مراتبي ه ل س ل س ل ي ل ح ت د ن ي رآ ف د ر ب ر ا ك. 1997( ل ی د ع ت و ی ه ا ی گ ش ش و پ ء ا ی ح ا و ه ع س و ت ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ب س ا ن م ا ن ر ی ی غ ت و ل ی د ب ت ز ا ی ر ی گ و ل ج ی ا ه ه ژ و ر پ ی ا ه ن ی م ز ر س و ی ر ی گ و ل ج ی ض ا ر ا ن د ش ی ن ا ب ا ی ب ز ا د ص ر د 0 7 ا ت ن ا و ت ی م ی ن ی م ز ر ی ز ع ب ا ن م ز ا ب آ ی ا ه ت ت ی و ل و ا ر د ز ی ن ه ا و خ ب آ م ک ی ا ه ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر ا ی ب آ ی و گ ل ا ر د ر ی ی غ ت و م ا د ی ا ر چ ل ر ت ن ک. د ر ک ر د ت ش ا د ر ب ء ا ی ح ا ا ر شده تخریب ی د ع ب ر ا ر ق هه ه ل ب ا ق م ر د زز ز ا ت م م ر و ش ك ز ا ي ك ي شمار در ا ر ن ا ر ي ا ت س ا ه ت س ن ا و ت ت ا م ا د ق ا ن ي ا. ) ن ا ر ا ک م ه و ش و ر ی ق د ا ص ( د ن ت ش ا د 1. Sand Dune Fixation Project 2. Windbreaks 3. Quickset hedging 4. Tree nurseries

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س د و ا د و ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ع ب ا ن م سی ر ر ب ن ی

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

LINK Landskap. (Filipstad) (Branns kjær) Distrito SantMartí, Barcelona, Spain. EnricMira lles, Benedetta Tagliabue.

LINK Landskap. (Filipstad) (Branns kjær) Distrito SantMartí, Barcelona, Spain. EnricMira lles, Benedetta Tagliabue. ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 335-350 ن گ ا ه ی ب ر ا ص و ل ط ر ا ح ی پ ا ر ک ه ا ی س

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

تجسیه و تحلیل و برنامهریسی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا

تجسیه و تحلیل و برنامهریسی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا فصلنامه علمی-پصوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی سال دهم شماره اول زمستان 6931 تجسیه و تحلیل و برنامهریسی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و چکیده منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ی ر ا ت خ ا س ای ه ح ر ط ه ی ه

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3 ف ص ل ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی گ ر ش ه ا ی و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه س و م تابستا 5931 1 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ش ا خ ص ه ا ی ت و س ع ه د ر م ا ط ق ر و س ت ا ی ی ش ه ر س ت ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا ه- ي م س ميمگيري ص ت ن ا ب پشتي ه ن ا م ا س ر ا ر ق ت س ا اي ه ديت و د ح م و ع ن ا و م ن ا ج ن ز ر ه ش ک في ا ر ت هريزي م ا ن ر ب و ت ديري م ر د 1 في ا ن م ه مي س ن ا ج ن ز ه ا گ ش ن ا د شهري هريزي م ا

More information