ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

Size: px
Start display at page:

Download "ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت"

Transcription

1 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د ش گ ری و ر ز شی ص ال ح د س ت و م د ا ن ش ج و ی د ک ت ر ی م د ی ر ی ت و ر ز ش ی د ا ن ش گ ا ه گ ی ال ن ر ش ت ا ی ر ا ن 1 م ه د ی س و ا دی ع ض و ه ی ا ت ع ل م ی و ا ح د ق ش م د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ی ق ش م ا ی ر ا ن ت ا ر ی خ د ر ی ا ف ت م ق ا ل ه : / 0 5/ ت ا ر ی خ پ ذ ی ر ش م ق ا ل ه : /1 0 0/ چ ک ی د ه ه د ف ا ز ا ی ن پ ژ و ه ش ا ر ا ئ ه چ ا ر چ و ب م ف ه و م ی توسعه کارآفرینی د ر ص ن ع ت گ ر د ش گ ر ی ورزشی کشور ب و د. ر و ش ت ح ق ی ق ا ز ن و ع مطالعات کیفی ن ظ ا م ن د و ت و س ع ه ن گ ر میباشد. جامعه آماری شامل د و بخش جامعه ا ن س ا ن ی ( ص ا ح ب ن ظ ر ا ن ) و جامعه ا ط ل عا ا ت ی ( م ن ا ب ع ع ل م ی و اسناد ) حوزه گردشگری و ر ز ش ی ب و د. ا ز د و ا ب ز ا ر پژوهش شامل مطالعه کتابخانهههههههههههای و م ص ا ح ب ه ا س ت ف ا د ه گردید. روایی پ ژ و ه ش ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ر و ش اعتباریابی کیفی م ب ت ن ی ب ر ن ظ ر م ت خ ص ص ا ن م و ر د ت أ ی ید ق ر ا ر گ ر ف ت. ا ز ر و ش ک د گ ذ ا ر ی برای چارچوببببببب- ب ن د ی ر ا ه ک ا ر ه ا استفاده گردید. چارچوب شناسایی شده شامل م ش و ق ه ا ی م حیطی و ن ه ا د ی س ا خ ت ا ر و م دیریت ت و س ع ه ن گ ر ش ر ف ت ا ر و فرهنگ کارآفرینانه ت أ مین م ن ا ب ع ت و س ع ه ن ظ ا م ن و آ و ر ی ز می ن ه ه ا و ف ر ص ت ه ا و پی ا م د ه ای توسعه کارآفرینی د ر گردشگری و ر ز ش ش ی ب و د. ا ر ت ب ا ط ب ی ن م ن ظ ر ه ا ا ز ط ر ی ق س ه ن و ع ا ث ر پ ی ش ا ی ن د ی ف ر ا ی ن د ی و پ ی ا م د ی و ب ا م ش خ ص ک ر د ن ج ن ب ه ب ر ج س ت ه ت أ ث ی ر م ش خ ص گ ر د ی د. ع ال و ه ب ر ا ی ن ب ر ا ی هر کدام ا ز م ن ظ ر ه ا چ ا ل ش ه ا و ر ا ه ک ا ر ه ا ی ا ج ر ا ی ی م و ر د ب ر ر س ی ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا س ت. ب ر ا س ا س ا ی ن ی ا ف ت ه ه ا پ ی ش ن ه ا د م ی- ش و د د ر توسعه کارآفرینی د ر گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی ا ق د ا م ا ت و ت ص م ی م گ ی ر ی ه ا ی ر ا ه ب ر د ی م ب ت ن ی ب ر ت ف ک ی ک م ن ظ ر ه ا ی ف و ق و پ ی ش ب ی ن ی ا ر ت ب ا ط ب ی ن آ ن ه ا ب ا ش د. رویکرد کلی م ی ت و ا ن د این باشد ک ه ب ر م ب ا ن ی م ح ی ط و منابع گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی و ا ز ط ر ی ق م د ی ر ی ت ف ر ه ن گ س ا ز ی و ن و آ و ر ی د ر ا ی ن ص ن ع ت ب ه ا ر ت ق ا ی ف ر ص ت ه ا و پ ی ا م د ه ا ی ک ا ر آ ف ر ی ن ی د ر آ ن ا ق د ا م ش و د. و ا ژ گ ا ن ک ل ی د ی : گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی ک ا ر آ ف ر ی ن ی م د ل ت و س ع ه. 1- م ه د ی س و ا د ی ( ن و ی س ن د ه م س ئ و ل )

2 ی) ه ل ا د ی ی) د ا و س ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ش ل ا چ ن ی ر ت م ه م با ی ر ق ت ی ه ا گ ش ن ا د ن ال ی ص ح ت ل ا غ ر ا ف ه ژ ی و ه ب ن ا ر ی ا ر و ش ک ر د ی ر ا ک ی ب ل ض ع م ی ر ا ذ گ هه ه ی ا م ر س ن ا ز ی م ه ب ل ا غ ت ش ا ش ی ا ز ف ا و ی ر ا ک ی ب ش ه ا ک. ت س ا ر و ش ک ی ا ه تتتتت تت ع ن ص ر ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ. د ر ا د ی گ ت س ب ر گ ی د ی و س ز ا ل ا غ ت ش ا و ر ا ک و ب س ک ی ا ه د ن ی آ ر ف ر د م د ر م ه غ د غ د و ت ل و د ه ب و و س ک ی ز ا ف ل ت خ م ه د ی د پ ه ب ت ع ن ص ک ی ز ا ر ت ا ر ف د و خ ه ا گ ی ا ج ی ر گ ی د ن ا م ز ر ه ز ا ش ی ب ت ع ن ص ن ی ا. ت س ا ه د ش ل ی د ب ت ی ن ا ه ج ح ط س ر د ی د ا ص ت ق ا ی ع ا م ت ج ا ن ا و ن ع ه ب ا ر ت ا ر ث ا و د ی ا و ف ن ا و ا ر ف ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ا ب ا ه ر و ش ک ز ا ی ر ا ی س ب و ت س ا ه د ر ک ز ا ب ی ر ش ب ع م ا و ج ر د ی د ع ب د ن چ ی ا ه د ی د پ ش ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت خ ا س ر ی ز ه ع س و ت و د م آ ر د ل ا غ ت ش ا ر د ا ه د ن ا ه د ر و آ ( و ن ا ر ا ک م م م ه ن ی م ه ر د. ) ی ا ه تتتتتتتتت تت یتت ل ب ا ق ز ا استفاده دیگر سویی از و د ن ت س ه ر ی گ ا ر ف و د ی د ج صنعتهای از ش ز ر و و ی ر گ ش د ر گ و س ک ی ز ا ا ت س ا ر ی ر و آ و ن و ه ز و ح ر د ل ا غ ت ش ا و ی ن ی ر ف آ ر ا ک س ا س ا ن ی م ه ر ب. ت س ا ی ی ا ز ل ا غ ت ش ا و ر ا ک و ب س ک ق ن و ر ه ن ی م ز ر د ن ی و ن ی ل ح ه ا ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ر د ه ژ ی و ه ب ل ا غ ت ش ا ش ی ا ز ف ا و ی ر ا ک ی ب ش ه ا ک ت ه ج ی د ر ب ه ا ر ی ا ه ل ح ه ا ر ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب ه و ق ل ا ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ. د و ش ی م ب و س ح م ر و ش ک ش ز ر و و ا ه تتتتت یتت ل ب ا ق ل ی ل د ه ب ش ز ر و وووو و وو گردشگری صنعت و د ز و ر م ا ن ا ه ج ر د ه ک ت ف گ د ی ا ب ه ق ل و م ن ی ا ن ی ی ب ت و ت ا ب ث ا ر د ت ا ب ث ا ب و ب و ل ط م عی ا م ت ج ا و دی ا ص ت ق ا ف ا د ه ا ه ب ن د رسی ای ر ب د ع ا س م ای ه ه ن می ز ز ا یکی ن ا و ن ع ه ب ف ل ت خ م ی ا ه د ر ک ر ا ک افزایش ن و چ م ه مختلفی ل م ا و ع ه ب ر ی خ ا ه ه د د ن چ ر د ی ر گ ش د ر گ و ش ز ر و ت ع ن ص د ش ر ن ی ا. ) ل ا ب ( ت س ا ح ر ط م ی ر ا د ا و ه ت ا ط ا ب ت ر ا و ت ال م ا ع ت ت ا ق ب ا س م و ا ه د ا د ی و ر ت ا م د خ و ت ا د ی ل و ت ر د ع و ن ت و د ا د ع ت و ی ب ا ی ر ا ز ا ب ی ی ی ب ل ط و ا د و ی- م و ر ن ی ا ز ا. ) ی ی ال ه ش و ی ر ن ه ه د ا ز لی ع د ن م ( ت س ا ه د و ب ل ی ب ق ن ی ا ز ا ی د ر ا و م و ی ی ا ب ی ز و ت م ال س گ ن ی ر س ن ا پ س ا ی ا ه ت ص ر ف و ا ه ت ی ل ب ا ق ی ا ر ا د ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ت ف گ ن ا و ت ی د ا ی ز ی ر و آ و ن تتتتت هتت ج و ي ل غ ش اای ا ته ت ت ص ر ف د ا ج ی ا و ا ه ر ا ک و ب س ک ق ن و ر و ش ر ت س گ ز ا س ه ن ی م ز ن آ ی و ر ر ب ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س. ) ن ا ر ا ک م ه و ی س ر ا ف ت س ا ي ي ن ي ر ف آ ر ا ك و د ش ا ب ی ی م ی ی ر ا ی س ب ز ا ییری ی رهگ ه ب ر و ظ ن م ه ب ع ب ا ن م ز ا فردی ه ب ر ص ح ن م ه ع و م ج م تشکیل ه ا ر ز ا ش ز ر ا د ا ج ای د ن فرای ز ا ت س ا ت ر ا ب ع کارآفرینی و و ن ی ی ا ه ه ه د ی ا ا ب کارآفرین د ر ف ه ک ت س ا دی ن فرای کارآفرینی د ن فرای ر گ دی ت ر ا ب ع ه ب و. ) ر و پ د م ح ا ( ا ه ت ص ر ف به توام ه ک د یی ی لل ل و ت ر ا ت خ ا س د و ب ه ب یا و جدیدی ت م د خ یا و ل و ص ح م معرفی ه ب جدید ای ه ت ص ر ف ی ی ا س ا ن ش و ق ل خ ت ر د ا ب م د ش ا ب ممی م ل ال ق ت س ا و صی خ ش دی ن م ت رضای الی م ع ب ا ن م ت ف ا دری و اجتماعی و روانی لی ا م ت ا ر ط ا خ م ش ر ذی پ ی ش ز ر و ی ن ی ر ف آ ر ا ک. 2( 8 1 دی ه م ا کی سعیدی ( د ز ر و می ی ل ک ه ژ ا و ک ییی ی ی ر ا ت ف ر و ی ر ی ذ پ ر ط خ ی ر و آ و ن ه ک ت س ا ه ئ ا ر ا ا ی محصول یک د ی ل و ت د ن ا و ت می ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک. د ر ی گ می ر ب ر د ا ر ش ز ر و ه ز و ح ر د ه ن ا ز ا ت ش ی پ ی ش ز ر و ر ا ک و ب س ک ک ی ی ز ا د ن ا ه ا ر ا ت ش ز ر و ن ی م ز ر د ه د ا ف ت س ا ل ب ا ق جدید خدمات ن ت ا ر ( د ش ا ب ن ی ن چ م ه. ) ل ح ي ا ر ب ي ش ز ر و ت ا م د خ و رويدادها از ه د ا ف ت س ا و د و ج و ي ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ي ا ه ر ا ك و ب س ك ه ع س و ت و د ا ج ي ا نن ن ا و ت ممی م ا ر ي ش ز ر و ي ن ي ر ف آ ر ا ك ي ا ه ت ي ل ا ع ف. د ر ك ف ي ر ع ت ي ش ز ر و ي ن ي ر ف آ ر ا ك هی ز و ح ر د ن ا و ت می ا ر ي ع ا م ت ج ا ت ال ك ش م ش خ ب هههههههههی ههههه ه ع س و ت ي ش ز ر و ت ا ز ي ه ج ت و م ز ا و ل ي ش ز ر و ي ا ه د ن ي ا ر ف ي ش ز ر و ن و ن ف ر د ي ر و آ و ن س ا س ا ر ب. ) ه د ا ز ی ل ع د ن م و ی ر ن ه ( د ا د م ا ج ن ا ي ش ز ر و ر و م ا ي ه د ن ا م ز ا س ر د ي ر و آ و ن و ي ش ز ر و ی ا ه ت ی ل ا ع ف ي ع ا م ت ج ا

3 ی) ر گ ش د ر گ ی) ر گ ش د ر گ رینی ف آ ر ا ک ه ع س و ت ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ی ر گ ش د ر گ ی ح ی ر ف ت ی ر گ ش د ر گ د ن ن ا م ی ی ا ه ه ع و م ج م ر ی ز ه ب ن ا و ت ی م ز ی ن ا ر ی ر گ ش د ر گ ی ن ا م ر د ی ر گ ش د ر گ ی گ ن ه ر ف ی ن ا ه ف ص ا ( د ر ک م ی س ق ت ی س ا ی س و ی ر ا ج ت ی ر گ ش د ر گ و ی ب ه ذ م ی ر گ ش د ر گ ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ع ا م ت ج ا ی ر گ ش د ر گ و زندگیییییییشان معمولی ن ا ک م ز ا ر ی غ ی ی ا ه ن ا ک م ه ب ه ک ی ص ا خ ش ا ت ک ر ح ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ی ر گ ش د ر گ. 7( ن ا ر ا ک م ه ت ا ق و ا ن ا ر ذ گ ر و ظ ن م ه ب و د ش ا ب ن ل ا س ک ی ز ا ش ی ب ت ر ف ا س م ن ی ا ه ک ی ط ر ش ه ب د ن ن ک ی م ت ر ف ا س م ی ر گ ش د ر گ. ) ی ر گ ش د ر گ ی ن ا ه ج ن ا م ز ا س ( د ر ی گ صورت اهداف ر ی ا س ت غ ا ر ف و ت ر ا ج ت و ر ف س ی س ا س ا ل م ا ع د ا ی ن ب ر ب ا م م و م ع ن ا س ن ا ی د ا ص ت ق ا و ی ع ا م ت ج ا ی گ ن ه ر ف ی ن ا و ر ن و گ ا ن و گ ی ا ه ز ا ی ن ه د ی ی ا ز خود که د ر ا د ر ا ر ق ی ی ا ج ب ا ج ی د ه م ( د ش ا ب می ی ز ا س و ر د و خ و ت ف ن ز ا س پ د م آ ر د ر پ ت ع ن ص ن ی م و س ن و ن ک ا ا ی ن د ر د ت ع ن ص ی ا ه ت ت ی ل ا ع ف ر د ت ک ر ش ا ی ه د ه ا ش م ی ا ر ب ی ر ا ج ت ر ی غ ل ی ال د ه ب ت ر ف ا س م ی ن ع ی ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه د م ع ر ا ت ف ر ه س و ت س ا ع و ن ه س ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ل ک ر د. د ش ا ب ی گ د ن ز ل ح م ر د ا ر ا ی ن ی ا. د ش ا ب ممی م. ) ن ا ر ا ک م ه و ه د ا ز : د ر ی گ ی ی ی ی ی م ر ب زززز اززز ر و د ه ک ی ش ز ر و ت ک ر ش ) 1 ن د ر ک ی ا ه ت ی ب ا ذ ج ز ا ن د ر ک د ی د ز ا ب ). ) ل ا ع ف ر ی غ ا ی د ا د ی و ر ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ( ن د ر ک ا ش ا م ت ) 2. ) ل ا ع ف ی ش ز ر و ی ا ه ت ی ص خ ش ز ا د ی د ز ا ب : ل ث م ش ز ر و ه ب ط و ب ر م ر و ه ش م ش خ ب ی ش ز ر و ه ا گ د ی د ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ. ) ی ش ز ر و ت ا ر ط ا خ ی ا ه هههه ه زهه و م ی ش ز ر و ی ا ه هههه هه اه گ ش ز ر و 2 1 ه ت س د و د ه ب ن و س ن ی ب ا ر و ن و م ا گ ی ر گ ش د ر گ ه ر ی غ و م ه م ی ش ز ر و ت ا ق ب ا س م ر د ل ا ع ف ر ی غ ا ی ل ا ع ف ت ک ر ش ر و ظ ن م ه ب ه ک ی ش ز ر و ر گ ش د ر گ ی ن ع ی ت خ س د و ش می ی د ن ب م ی س ق ت م ر ن و ت خ س ی ح ی ر ف ت جنبه بیشتر ه ک ی ت ی ل ا ع ف ر د ی ش ز ر و ر گ ش د ر گ ت ک ر ش ی ن ع ی م ر ن و د ن ک می ت ر ف ا س م د ر ا د ی ت ب ا ق ر ه ب ن ج ه ک ی ش ز ر و ث ح ب ه ب ه ج و ت ت س ا ن ا گ د ن ن ک ت ک ر ش ر ظ ن د م ا ه د ا د ی و ر ن ی ا ر د ت ک ر ش ز ا ه چ ن آ ر گ ی د ت ر ا ب ع ب. ی ت ب ا ق ر ا ت د ر ا د ن ا ر ذ گ ر ا ی س ب ن و س ن ی ب ا ر و ن و م ا گ ی د ن ب ه ق ب ط ه ک د و ز ف ا ا ر ب ل ط م ن ی ا د ی ا ب ه ت ب ل ا. د ش ا ب می ر گ ی د ع و ن ت م ت ا ح ی ر ف ت و ت غ ا ر ف ت ا ق و ا ی ر گ ش د ر گ ه ق ب ط ر د... و ل ح ا و س ر د ن د ی و د م ا ر آ ن د ی و د ن ت ف ر ه ا ر د ن ن ا م ه ی د ا ی ز ی ا ه ت ی ل ا ع ف و ت س ا ه د ر ت س گ ی ر گ ش د ر گ ه ز و ح ی ا ه ر ا ک و ب س ک ر د ه ل ئ س م ن ی ر ت م ه م 2(. 9 1 ن ا ر ا ک م ه و ی م ی ر ک ( د ن ر ی گ می ر ا ر ق ی ش ز ر و ق ی ق د ی ی ا س ا ن ش م ا د ک ه ق ط ن م ر ه ه ک ن ی ا. د ن ر ی گ ی م ر ا ر ق ی ت و ا ف ت م ی ا ه ی د ن ب ه ق ب ط ر د ن ا ش ی ا ه ز ا ی ن س ا س ا ر ب ن ا ر گ ش د ر گ ا ر ی ز ت س ا ر ا ز ا ب و س ی ر پ ن و س ب ی گ ( تتتتتتتتت تتتت تت تتت تتتتتتت ستت ا م ه م ت س ا مت س ق م ا د ک ب ذ ج ه ب ل ی ا م یا ه د ر ک ب ذ ج ا ر ر زا ا ب ز ا ه ا ف ر ل ا غ ت ش ا ر ا ك و ب س ك هی ع س و ت ر د ر ث ؤ م ش ق ن ي ا ف ي ا ا ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ي ن ي ر ف آ ر ا ك. ) ن ا ر ا ک م ه ش د ر گ ن ی ن چ م ه. د ش ا ب ه ت ش ا د ه ت س ج ر ب و م ه م ر ا ي س ب ي ش ق ن ر و ش ك عه س و ت ر د د ن ا و ت ي م ي م س ج و ي ح و ر ت م ال س و ه ب ن ا ر ی ا ر د ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ه ن ی م ز ا ی و ی ش ز ر و ت ا م د خ ی ا ه ه ز و خ ز ا ی خ ر ب ر د ه ص ر ع ن ی ا ه ب م د ر م د و ر و ی ا ه ر ت س ب د ا ج ی ا و ن آ ه ب ط و ب ر م ی ا ه ت ی ل ا ع ف. د و ش ش ز ر و ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ه ب ط ق د ن ا و ت ممی م ر ج ن م ت س ا ی هها ه ن و گ د ا ج ی ا ه ب ش ر ت س گ ه ک ن ی ر ت گ ر ز ب ز ا ی ک ی ی ر ا د ی ر خ ن ا ب ز ی م ر و ش ک ر د ا ر ت ا م د خ و ا ه ال ا ک ی ج ر ا خ د ر گ ت ع ی ب ط ن ا ر گ ش د ر گ و ی ش ز ر و ن ا ر گ ا ش ا م ت ی ت ق و ی ه د د و س ث ع ا ب ر م ا ن ی ا و د و ش می ق ی ر ز ت ی ل خ ا د د ا ص ت ق ا ن و ر د ه ب ز ر ا ه ل د ا ب م ز ا حاصل عایدات و د م آ ر د ی ل ا م د ن ن ک ممی م ر ت ش ی ب ه چ ر ه ن ی ا ز ا. ) ی ش ی ا ه ( د ش د ه ا و خ ی ل غ ش د ی د ج ی ا ه ت ص ر ف ق ل خ ز ی ن و ت ا ی ل ا م خ ر ن ش ی ا ز ف ا ی ل خ ا د ر ا ک و ب س ک ر د و ه ت س ب ر ا ک ه ب و ن ی و د ت ا ر ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ژی ت ا ر ت س ا ن ا ه ج ر ا ن ک و ه ش و گ ر د ف ل ت خ م ی ا ه ر و ش ک ه ک ت س ا و ر 1- Gammon 2- Rabinson

4 6 9 1 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ز ک ر م ت ا ب ه ی ک ر ت ر و ش ک ل ا ث م ی ا ر ب. د ن ا ه د ر و آ ت س د ب ا ر ی ی ا ه ت ی ق ف و م ش ی ب و م ک ه ن ی م ز ن ی ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر ب و ه ئ ا ر ا ر ا م آ س ا س ا ر ب. ت س ا ه ت خ ا د ر پ ل ا س ر د ه د ش د ا ج ی ا ی ل ا م ي ا ه ت ر ا س خ ن ا ر ب ج ه ب ا ب ی ف ی ن ا ه ج ت ا ق ب ا س م ي ر ا ز گ ر ب ر ت ش ی ب د و س ر ال د د ر ا ی ل ی م 5 ب س ک ا ب ل ا س ی ن ا ی ا پ ه ا م ر د ه ی ک ر ت ی ل ا م د م آ ر د ه د ش. د ی س ر د و س ز ا ش ی ب ه ب را ل د د ر ا ی ل ی م 1 1 و د ن م ا ظ ن ت ا ع ل ا ط م د ن م ز ا ی ن ن آ ه ع س و ت ی ا ر ب ه م ا ن ر ب و ل ح ه ا ر ه ئ ا ر ا و ش ز ر و ر د ل ا غ ت ش ا و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ل ئ ا س م ز ا ی ه ا گ آ ه ب ی ت ا ق ی ق ح ت ش ی ب و م ک و د و ش ی م ب و س ح م د ی د ج ی ت ا ع ل ا ط م ه ز و ح ک ی ی ر گ ش د ر گ ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک. ت س ا ی ص ص خ ت ی ق ف ا ب ی ی ی ا ز ر ی م د م ح م و صفری. پرداختهاند ه ن ی م ز ن ی ا ی س ر ر ب اای ا ته ت ت ص ر ف ی ی د ن ب ت ت ی و ل و ا و ی ی ی ا س ا ن ش ر د ) 9 1 ( ( د و ج و د ز ی ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ن ی م ز ت ف ه د ا د ن ا ش ن د ز ی ن ا ت س ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک دد د ر ا و م ن ی ب ر د ا ر ت ی و ل و ا ن ی ر ت ال ا ب ی ت س د ع ی ا ن ص و ی ی ا ذ غ خدمات ارائه و ی ح ی ر ف ت ت ا ن ا ک م ا و ا ض ف ن د ر ک م ه ا ر ف ه ک د ر ا د ز ا ی ی ب خ ت ن م ی ی ن ی ر ف آ ر ا ک هی ه ه ع س و ت رر ر ب ی ی ر گ ش د ر گ رر ر ث ا هه ه ع ل ا ط م ر د ) 9 1 ( ن ا ر ا ک م ه و ن ا ی ب ا ب ر ا ت. س ا ر ا د ه د ش ی ی ا س ا ن ش ی د ا ز آ ی ج ر ا خ مم م ی ق ت س م ی ی ر ا ذ گ ه- ی ا م ر س ل ل م ل ا بین- ت ر ا ج ت ی ر گ ش د ر گ ر ا د ی ن ع م و ت ب ث م ر ی ث أ ت ( ر و ش ک 6 2 ( ا ه ر و ش ک ل ل ی ل ح ت ر د ) 9 1 ( نن ن ا ر ا ک م ه و ی ی ر ا خ ت ف ا ن ن ی د ل ا ن ن ن ک ر د. د د ن د ر ک ش ر ا ز گ ا ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک هی ع س و ت ر ب ش ز و م آ و ی د ا ص ت ق ا و ن ال و ئ م س م ( ی ی ت ا ع ل ا ط م هه ه و ر گ و د رر ر ه ه ا گ د ی د ز ا ه ک د ا د ن ا ش ن ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک هی ع س و ت ر د ر ث ؤ م ل م ا و ع ن ا ی ع ی ف ش ت. س ا ر ا د ر و خ ر ب ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک هی ع س و ت ر د ی ر ت ش ی ب ت ی م ه ا ز ا ن ی گ ن ا ی م ا ب ی د ا ص ت ق ا ل م ا ع ) ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک رر ر ا ه چ اا ا ب ي ي م و ه ف م ی ل د م د ه ش م ر ه ش ی ل خ ا د ی ب ه ذ م ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک د ر خ خ ی ا ه ت ص ر ف ی ا ر ب ) ( ن ا ر ا ک م ه و 0 5 و ) هه ه ن ا ر و آ و ن و ی ی ت ی ر ی د م ی ی ا ه جذابیت- و ی ب ه ذ م ص ا خ ی ا ه ه- ب ذ ا ج ی ر گ ش د ر گ د ص ق م ر ف س ر ی س م ( ت ص ر ف ه ز ا س ن ی م ن ه د ا ز ج ج ا ت د. د د ن د ا د هه ه ئ ا ر ا ی ی ب ه ذ م ن ا ر گ ش د ر گ ر د ت ص ر ف ای ه ه ن می ز ن ا و ن ع ه ب ا ر ه ف ل ؤ م ل و پ ی ی ی ا ز خ وو و ی ر گ ش د ر گ ر د رر ر ا ک و ب ب س ک د د ر ک ل م ع و ی ر و آ و ن ر ب ی ی ا ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک و ی ی ا ر گ ی ر ت ش م ر ی ث أ ت ی س ر ر ب ر د ) 9 1 ( ( هه ه ک د د ن د ا د ننن ن ن ا ش ن رر ر ی ث أ ت ی ی د ر گ ن ا ه ج و ی ی ت ر ف ا س م ت ت ا م د خ ر ت ا ف د ر ا ک و ب س ک د ر ک ل م ع ر ب م ی ق ت س م ر و ط ب ی ی ا ر گ ی ر و آ و ن و ی ی ا ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک د د ر ک ل م ع ر ب ی ی ا ر گ ی ر و آ و ن ی ج ن ا ی م ر ی غ ت م ق ی ر ط ز ا و م ی ق ت س م ر ی غ ر و ط ب ی ی ا ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک و ی ی ا ر گ ی ر ت ش م ن ی ن چ م ه. د ن ر ا د د. ن ر ا ذ گ می ر ی ث أ ت ر ت ا ف د ر ا ک و ب س ک ت س ا ه د ش ن م ا ج ن ا ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ن ی م ز ر د ن و ن ک ا ت ی ص ص خ ت ق ی ق ح ت ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه ز و ح ر د ل م ا و ع ی س ر ر ب ن ا و ن ع ت ح ت ی ق ی ق ح ت ر د ) ( د ا ژ ن د م ح م. د ن ا ه د ش م ا ج ن ا ر ی ز ت ر و ص ه ب ن آ ا ب ط ب ت ر م ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ه ک د ن ک می ن ا و ن ع ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب ی ت ی ر ی د م ت ا ع ل ا ط م ا م ا د ش ر ر ب رر ر ث ؤ م د ع ت س م ی اا ا ننه ن ا ت س ا ا ب و ت س ا ه د ن ا م ی ق ا ب ه د ر و خ ن ت س د ت ر و ص ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ش خ ب ه ب ه ج و ت م د ع ل ی ال د ه ب ی ر گ ش د ر گ ی د ج ه ج و ت د ش ا ب می ی ر گ ش د ر گ ت ه ج ب س ا ن م ی ا ه پتانسیل ی ا ر ا د ن ا ت س ا ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ت ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ه ویت ل و ا رین ت م ه م ) ( ی ی و ج ن گ و ی ر ف ظ م ر و پ ی غ و ر ف. د ب ل ط می ش ز ر و آنننننها از ی ک ی ه ک د ر ک ی ف ر ع م ه ز و ح ت ف ه ر د ا ر ی ن د ب ت ی ب ر ت ن ا م ز ا س ن ا ر ی د م ت ی ع ض و ی د ر ب ه ا ر ل ی ل ح ت ه ب ) ( د ن م و ر ب نا ل ی ص ح ت ل ا غغغغغ رغغ ا ف ل ا غ ت ش ا ی ن د ب ت ت ت ت ت ی ب ر ت ر د و ه ز و ح ن ی ا ر د ن ی ل و ئ س م ش ز ر و ز ا ا ر و ن ا س ا ن ش ر ا ک ر ظ ن م. ت س ا ی ر گ ش د ر گ و ی ن ا گ م ه م و ل ع ی ش ز ر و. ت خ ا د ر پ و ا ن ا د ن چ ن و ن ک ا ت ه ک د ن ک ی م ی ف ر ع م ل ا غ ت ش ا و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ر ب ت ی ل ب ا ق ا ب ی ا ه ه ن ی م ز ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب ا ر ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر و ش ک ش ز ر و ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ع ن ا و م ه ع ل ا ط م ن ا و ن ع ا ب ی ق ی ق ح ت ) ( ن ا ر ا ک م ه و سی ر ا ف هی ل ا د ی. ت س ا ه د و ب ن ه ج و ت د ر و م

5 رینی ف آ ر ا ک ه ع س و ت ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ع ن ا و م گی گ گ گ خ ا ش ه س ییه ی ر ظ ن ای ن ب م ر ب ن ا ق ق ح م این. د ن د ا د م ا ج ن ا ش ز ر و ر د ررینی ر ف آ ر ا ک طی ط ط حی م و رری ر ا ت خ ا س ررری ر ر ا ت ف ر محصولات كيفيت ه ب ه ج و ت ش ز ر و ر د ت ل و د ي ي ا ن ب ر ي ز ي ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ن ا ز ي م ا ر ع ن ا و م مهمترین ن ا ز ي م ت ا م د خ ي ش ز ر و ار ز ا ب ر د ت ب ا ق ر ن ا ز ي م جديد ایدههای ي ا ر ج ا و ق ل خ ه ب جامعه بر م ك ا ح ي م و م ع ي ا ض ف و و ج ق ي و ش ت ل م ح ت ا ط ا ب ت ر ا ( ر ا ك و ب س ك ای ه ت خ ا س ر زی ) ي ر ا د ه ا گ ش ا ب و ي ش ز ر و ت ا ز ي ه ج ت ت ا م د خ و ه م ي ب ت ا م د خ ل ق ن وو و ت ع ن ص ر د هه ه ن ا ن ری ف آ ر ا ک اای ا ته ت ت ص ر ف سی س س ر ر ب ه ب ) 9 1 ( ن ا ر ا ک م ه و می ظ ا ک د م ح م. د ن د و م ن ن ا و ن ع ) ي ك ن ا ب ی ا ه هه ه ن ی م ز ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب ا ر ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ و د ن ت خ ا د ر پ ت ا ع ال ط ا ری و ا ن ف د ر ک وی ر د ع ت س م ر د ه ز و ح ش ز ر و ت ا م د خ د ي ل و ت ( ا ب ش ز ر و ر د ررینی ر ف آ ر ا ک ر ا م ش بی ی ا ه ت ی ف ر ظ د و ج و ا ب د ن ت ش ا د ر ا ه ظ ا ) 9 1 ( ن ا ر ا ک م ه و ی ن ا ه ا ر ف د. ن د ک ی ف ر ع م ی ش ز ر و ه ب ن و ن ک ا ت ه ن می ز این ر د ر ا م ش بی ی ا ه ت ی ل ا ع ف تعریف ر و ظ ن م ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه ل م ج ز ا ه د ر ت س گ ی ا ه ه ن ی م ز و ن ا ر ای ت. س ا ه د ش ن ت خ ا د ر پ دی ج ت ر و ص ه ب م ه م این و و ئ ا ژ ی ی ا ه ی م ی ج ر ا خ ت ا ق ی ق ح ت ر د 1 ن ا و ن ع ا ب ی ق ی ق ح ت ر د ) ( ن ا ر ا ک م ه ب س ک ی ا ه ب ط ق د ن د ی س ر ه ج ی ت ن ن ی ا ه ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ش ه و ژ پ ی ر ی گ ت ت ت ت ت ه ج ی ر گ ش د ر گ ر د و ی ن ا م و ر و ب و ن ا د ی ا ت ل د ل م ا ش ی ن ا م و ر ی ر گ ش د ر گ ر ا ک و ی ک ش ز پ ت ا م د خ و ب ا ت ف آ م ا م ح ر ا ک ش ی ب آ ی ا ه ش ز ر و ی د ر و ن ه و ک ی و ر ه د ا ی پ ی ن ا ت س م ز ی ا ه ش ز ر و ت ه ج ی ت ا ن ا ک م ا م ا ج ن ا ت ا ق ی ق ح ت ه د م ع و د ر ا د ی ی ا ز س ب ش ق ن ی م ل ع ت ا ق ی ق ح ت م ا ج ن ا ی ن ا م و ر ر د ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب. ت س ا ی ن ا م ر د و ت ا ق ی ق ح ت د ی د ج ت ال و ص ح م ی ز ا د ن ا ه ا ر ف ل ت خ م ی ا ه ه ا گ ت ح ا ر ت س ا ت ی ل ا ع ف د و ب ه ب ی د ا ص ت ق ا ی ر و ه ر ه ب ی ا ه ش خ ب ه ب ه د ش ن ا ر ا ک م ه و ی ج ل ا ه. د و ش ی م م ی س ق ت ش ز ر و د ن ن ا م د ی د ج ی ا ه ی ر گ ش د ر گ و ی س ا ن ش ه ع م ا ج ن ا و ن ع ا ب ی ق ی ق ح ت ر د ) ( ه ک د ن د ی س ر ه ج ی ت ن ن ی ا ه ب ی ی ا و ا ه ر د ت ی ر ی د م ی ژ ت ا ر ت س ا و ی ح ی ر ف ت و ی ل ح ا س ی ر گ ش د ر گ ر ا ز ا ب ق ن و ر ر د ر ث ؤ م ی ا ه د ن ی آ ر ف ح ی ر ف ت و ی ر گ ش د ر گ ت ی ر ی د م ی ا ه د ر ب ه ا ر ش ر ی ذ پ. د ر ا د ت ا ن ا ک م ا و ت ا ز ی ه ج ت ی گ ت س ب ق ی ق ح ت ر د ) )0 ن ا ی ا ک ی ه ی ع ا م ت ج ا ل م ا و ع جمله از ی ت ی ع ق و م ل م ا و ع ه ب د و خ ت ح ت د ی د ج ی ا ه ر ا ک و ب س ک ن ا و ن ع ع ب ا ن م ی ر گ ش د ر گ ه د م ع گردشگری بازار ن د و ب ی ت ب ا ق ر ل ی ل د ه ب ه ک د ه د می ن ا ش ن گ ن ا ی و ف ر ه ش ب- ر غ ل ا م ش ی ا و ن آ ر د ی ب آ ی ا ه ش ز ر و. د ن ا ه د ر و آ ی و ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک و ی ر و آ و ن ه ب ه ن ی م ز ن ی ا ر د ا ه ر ا ک و ب س ک ه ج و ت 2 ی ط ی ش ز ر و ی ب ا ی ر ا ز ا ب ) ( ز ت ی و و ک س و م جدیدی موقعیت ی ش ز ر و ی ا ه ا ض ف ر د ت ا غ ی ل ب ت ل ی ب ق ن ی ا ت ف ر گ ه ج ی ت ن و د ا د ر ا ر ق ی س ر ر ب د ر و م ا ر ل ا ب س ی ب ت ا ق ب ا س م ن ی و. د ن ن ک می د ا ج ی ا ش ز ر و ط ی ح م ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک و ل ا غ ت ش ا ی ی ا ز د م آ ر د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ر ب ب س ا ن م ی ها ن می ز ا ر ی ش ز ر و گ ر ز ب ر د ش ز ر و ی ف ر ع م. د ر ک ی ق ی ق ح ت ر د ) ( پ پ پ ا ر ت ن ا ر ا ک م ه و ن ن ن و س ت ی ا ه د ا د ی و ر ا ر ررین ر مت م م ه م ) ( ( و منابع از ه د ا ف ت س ا ن ا د ق ف ا ر ی ح ی ر ف ت و ی ش ز ر و ی ا ه د ا د ی و ر ط ی ح م ر د ا ه ر ا ک و ب س ک ی و ر ش ی پ ی ت ی ر ی د م ی ا ه ش ل ا چ ه ن ا ر ا ک ه ظ ف ا ح م ی اا ا ته س ا سی و ی ی ا ر ج ا ض ر ا ع ت ه ت س ی ا ش ن ا ر ی د م ن ا د ق ف ی س ا ی س ط ی ح م ی د ا ص ت ق ا ت ال ک ش م ت ال ی ه س ت. د ن د ر م ش ر ب 5 د ر و م ا ر ا د ا ن ا ک ی ش ز ر و و ی ح ی ر ف ت ی ا ه ر ا ک و ب س ک ی و ر ش ی پ ع ن ا و م و ا ه ت ص ر ف ) ( ز ی ل ر ا ک ش ه ا ک ی ش ز ر و ک چ و ک ی ا ه ر ا ک و ب س ک ه ع س و ت ی ر و ا ن ف ش ر ت س گ ز ا د ن د و ب ت ر ا ب ع ا ه ت ص ر ف رین ت م ه م. د ا د ر ا ر ق ی س ر ر ب 1 Zhao, Weibing, JR Brent Ritchie, and Charlotte M. Echtner 2 Moskowitz Weintraup Tesone 5 Karlis

6 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 7 2 ب س ک ی نن ن ا گ م ه ی ا ه ش ز ر و م ا ج ن ا ه ب ل ی ا م ت ا ه ی ی ا د ا ن ا ک ت ال ی ص ح ت ح ط س ن ت ف ر ال ا ب ش ز ر و ر د ت ل و د ی د ص ت و ش ن ا د ن ا د ق ف گ ر ز ب ی ا ه ن ا م ز ا س ش ر ت س گ ر گ ی د ی و س ز ا. ی م ر گ ر س ه ب ز ا ی ن و د ی د ج ی ب ک چ و ک ت ا س س ؤ م ز ا ت ل و د ت ی ا م ح ش ه ا ک و ت ل ک. د ن د ش ی ف ر ع م ا د ا ن ا ک ش ز ر و ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ب ر ج ت ن ا و ج ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ر د ه ب ر ج ت ع ن ا و م ن ا و ن ع ه ب سرمایه توزیع و ل و پ ن ا د ق ف د ا ص ت ق ا در ثباتی 1 ل س ا ر )9 ت( ع ن ص د ش ر هه ه ب و ر ا ر للیا ل ا ر ت س ا ر د ش ز ر و م س ی ر و ت م ک گی ت س ب ا و ش ز ر و ر د د ا زی ل ر ت ن ک و می س ر ر ا ت خ ا س ن ا د ق ف ا ر لیا ا ر ت س ا ش ز ر و ه ع س و ت م ه م ل م ا و ع ز ا و د ن د ر ک ش ر ا ز گ ي ا ر ب ي ز ری ه م ا ن ر ب و ت ال هی س ت د و ج و و د ا زی ي ر ا ذ گ سرمایه و ن ا ن ری ف آ ر ا ک د و ج و تی ل و د ای ه ک م ک ه ب ه ع س و ت ش ز ر و. ت ت ت س ا ه د ش الیا ر ت س ا ر د ل آ ه د ای ح ط س ر د کارآفرینی د ش ر و ش ز ر و ش خ ب ر د د ا زی ي ر ا ذ گ ایه م ر س ه ب ر ج ن م ه ک د ن ت س ن ا د 2 ی ش ز ر و ت ی ر ی د م ن ا ی و ج ش ن ا د ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ه ت ص ر ف ی س ر ر ب ر د ) ( ا و و ن توریسم صنعت ی ش ز ر و ا ر ی ر گ ش د ر گ و ش ز ر و ت غ ا ر ف ت ا ق و ا ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ت ی م ه ا ی س ر ر ب ر د ) ( ل ا ب. د ن ک ی م ی ف ر ع م ا ه ت ی و ل و ا ک ر ح م ه ک د ر ک ن ا ی ب و ا. ت س ا ه ن ی م ز ه س ن ی ا ه ب ط و ب ر م ی ا ه ر ا ک و ب س ک ق ن و ر ر د ی ل ص ا ل م ا ع ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ک د ا د. ت س ا ر ا ز ا ب م ا ظ ن ر ا ت خ ا س ا ه ه ن ی م ز ن ی ا ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک و ز ج ش ر ا ز گ ی ل ص ا ا ر ن آ عیت ع ع ع ض و د ن ا ههه ه ه ت خ ا د ر پ ر و ش ک ی ی ر گ ش د ر گ و ش ز ر و ر د ررینی ر ف آ ر ا ک ه ع ل ا ط م ه ب ن و ن ک ا ت ه ک تی ا ق قی ح ت ی ل ک ر و ط ه ب 9 1 د ن م و ر ب ( د ن ا ه د ر ک ش ر ا ز گ میز آ ه ر ط ا خ م 9 1 ن ا ر ا ک م ه و ه د ا ز ی ل ع د ن م ه د ش ن ه ئ ا ر ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه ن ی م ز ر د ی ی ا ر ج ا و ی ر ظ ن ب و چ ر ا چ ن و ن ک ا ت ا م ا ه د ش م ا ج ن ا ی ر ظ ن ت ا ق ی ق ح ت د و ج و ا ب. ) ر ی ا س و ح ط س ر د ه ک ن ی ا ه ژ ی و ه ب ت س ا ی ص خ ا ش ز ی ن و ه د ش ن ی ی ا س ا ن ش ن آ ی ا ه د م ا ی پ و ص خ ش م ا ن ن آ ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع و د ا ع ب ا. د ش ا ب ه د ا ف ت س ا ل ب ا ق ر و ش ک ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ن ی ب ط ا ب ت ر ا ی س ر ر ب ع ق ا و ر د. ت س ا ه د ش ن ن ی ی ع ت ن آ ی ب ا ی ز ر ا ت س ا ن آ ر ب ق ق ح م و ر ن ای ز ا. ) ن ت ا ر ( د ر ا د. د ی ا م ن ه ئ ا ر ا د ن م ا ظ ن ب و چ ر ا چ د ح ا ت ن ا ک م ا ل ئ ا س م ه د ر ب م ا ن ک ی د ن م ز ا ی ن و ه د و ب ر ت ه د ی چ ی پ ر ا ی س ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ه ل ئ س م ر ظ ن د م ا ر ر د ر ا ر ق ل ح ا ر م ی ا ر ب ر ا ر ق ی ی ا د ت ب ا ت ر و ص ه ب و ه د ا د ی ی ا ر ج ا ب و چ ر ا چ ک ی د و ج و یییییییک عنوان ه ب. ت س ا ی ب ا ی ز ر ا ت ی ل ب ا ق ا ب و ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ز ا ت ی ا م ح و ت ی ا د ه ف ل ت خ م ط ی ا ر ش ی ز ا س م ه ا ر ف جهت مناسب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د ه د ن ن ک ن ی ی ع ت ل م ا و ع ل ی ل ح ت و ت خ ا ن ش ه ع س و ت ه ب ع م ا ج و ی ل ک د ر ک ی و ر ی ش ز ر و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ی ا پ د ن ن ا و ت ی م ه ک ف ل ت خ م ی ی ا ه ت ص ر ف و ا ه ت ی ل ب ا ق ع ب ا ن م ن ی ا ر ب ه و ال ع. ت س ا ی ر گ ش د ر گ و ن ی ز ا غ آ م ا گ ی ر گ ش د ر گ د ن ش ا ب ن ا ی ض ا ق ت م و ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ه ا ر ر س ر ب ی ر ا ی س ب ی ا ه ش ل ا چ و ا ه ت ی د و د ح م ا ت س ا ر ن ی م ه ر د. د ن و ش ی س ر ر ب و ی ی ا س ا ن ش د ی ا ب ت خ ا ن ش ا ه ننن ن ن آ د ی ا ب ه ک د ر ا د د و ج و ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر د ر ا ک و ب س ک ی ز ا د ن ا ه ا ر ه ی ا پ ر ب. د ر ک ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت و و ی ی ا س ا ن ش ه ب ن ا و ت ی ی ی م ا ه ت ی د و د ح م و ا ه ش ل ا چ ا ه ت ص ر ف و ا ه ت ی ل ب ا ق ه د ن ن ک ن ی ی ع ت ل م ا و ع ت خ ا ن ش ی ز ا س د ن م ا ظ ن ق و ف د ر ا و م ن ی و د ت ی ا ت س ا ر ر د. ت خ ا د ر پ ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر د ی ن ی ر ف ا ر ا ک ه ع س و ت ی ا ه ر ا ک ه ا ر و ا ه ش و ر ا ه ی ژ ت ا ر ت س ا ی ی ا ر ج ا ب و چ ر ا چ و ل ی ل ح ت ه ک ت س ا ن آ د د ص ر د ر ض ا ح ش ه و ژ پ. د ی ا م ن ه ئ ا ر ا ر و ش ک ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر د ل ا غ ت ش ا و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ه ن ی م ز در مناسبی 1 Kellet & Russel 2 Nova

7 ا س ت ف ا د ه) ا س ت ف ا د ه) ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی م ت غ ی ر ب ر ا س ا س م ط ا ل ع ا ت پ ی ش ی ن ب ه ط و ر ک ل ی م ی ت و ا ن گ ف ت ا ل گ و ی ت و س ع ه ی ک م ا ه ی ت ف ر ا ی ن د ی د ا ر د و ا ز ع و ا م ل گ و ن ا گ و ن ی ا ث ر م ی پ ذ ی ر د. ج م ع ب ن د ی ت ح ق ی ق ا ت ن ش ا ن م ی د ه د ک ه ع و ا م ل ا ث ر گ ذ ا ر د ر ت و س ع ه ک ا ر آ ف ر ی ن ی گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی ر ا م ی ت و ا ن د ر ق ا ل ب م ش و ق ه ا ی م ح ی ط ی و ن ه ا د ی س ا خ ت ا ر و م د ی ر ی ت ک ا ر آ ف ر ی ن ی ن گ ر ش و ر ف ت ا ر ک ا ر آ ف ر ی ن ا ن ه ت أ م ی ن م ن ا ب ع ک ا اا ر آ ف ر ی ن ی ن ظ ا م ن و آ و ر ی و ا ر ز ش آ ف ر ی ن ی ف ر ص ت ه ا ی ک س ب و ک ا ر و پ ی ا م د ه ا ی ک ا ر آ ف ر ی ن ی گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی د س ت ه ب ن د ی ک ر د. د ر ج د و ل )1 ) م ن ا ب ع و م أ خ ذ م ر ب و ط ه ر ی ک ا ز ع و ا م ل م ؤ ث ر ب ر ت و س ع ه ک ا ر آ ف ر ی ن ی گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی ا س ت. م ش و ق ه ا ی م ح ی ط ی و ن ه ا د ی س ا خ ت ا ر و م د ی ر ی ت ک ا ر آ ف ر ی ن ی ن گ ر ش و ر ف ت ا ر ک ا ر آ ف ر ی ن ا ن ه ت أ م ی ن م ن ا ب ع ک ا ر آ ف ر ی ن ی ن ظ ا م ن و آ و ر ی و ا ر ز ش آ ف ر ی ن ف ر ص ت ه ا ی ک س ب و ک ا ر پ ی ا م د ه ا ی ک ا ر آ ف ر ی ن ی ر و ش ش ن ا س ی ت ح ق ی ق ا ت د ا خ ل ی ج د و ل. 1 ع ا م ل ه ا ی ش ن ا س ا ی ی ش د ه د ر م ط ا ل ع ا ت ر ک ن ا ل د ی ن ا ف ت خ ا ر ی و ه م ک ا ر ا ن ( 1 ( 9 ه ن ر و ر و غ ف و ر ی ( ( ( ( ( 1 9( 8 م ن د ع ل ل لی ز ا د ه و ه م ک ا ر ا ن م ن د ع لی ز ا د ه ( 1 0( 9 ط ا ل ب پ و ر م ع ر ف تی و غ ال می ا ن ) 9 1 1( ) 8 1 8( )2 9 1 ( ه ن ر ری و ا س د د دی و م ر ا د ددی م ح م د ک ا ظ م ی و ه م ک ا ر ا ن ( 1 2( 9 م ح م د ک ا ظ م ی و ه م ک ا ر ا ن ( 1 ( 9 ی د ا ل هی ف ا ر سی و ه م ک ا ر ا ن ( 1 ) 0 9 م و س وی ر ا د و ه م ک ا ر ا ن م ح م د ن ژ ا د ( 1 ) 7 8 م ن د ع ل ی ز ا د ه و ه ن ر ی ( 1 9( 8 ت ا ج ز ا د ه ن م ی ن و خ ز ا ی ی پ و ل ( 1 ( 9 ص ف ر ی و م ح م د م ی ر ز ا ی ی بافقی ( 1 ) 9 ن ش ف ی ع ی ا ت ح ق ی ق ا ت خ ا ر ج ی ژ ا ئ و و ه م ک ا ر ا ن ( 2 1( 1 0 ه ا ل ج ی و ه م ک ا ر ا ن ( ( 2 ) ن د ه ا م و ه م ک ا ر ا ن ( 2 ) ت س و ن و ه م ک ا ر ا ن ( 2 ( 0 0 )9 1 0( پ و ر و ه م ک ا ر ا ن ( 1 ) 6 8 م ح م د ک ا ظ می و ه م ک ا ر ا ن ( 1 ( 9 ا ر ب ا ب ی ا ن و ه م ک ا ر ا ن ( 1 ( 9 و ه م ک ا ر ا ن ( 1 ) 1 9 ف ر و غ ی ر و ش ت ح ق ی ق ا ز ن و ع م ط ا ل ع ا ت ک ی ف ی ت و س ع ه ن گ ر ب ا ه د ف ک ا ر ب ر د ی م ی ب ا ش د. ج ا م ع ه آ م ا ر ی شامل صاحبنظران ح و ز ه گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی ک ش و ر ب ه ه م ر ا ه م ن ا ب ع ز م ی ن ه ب و د. مشخصات جامعه آ م ا ر ی و ن م و ن ه گ ی ر ی ب ه ص و ر ت ز ی ر ا س ت. ج ا م ع ه ا ج ز ا ن م و ن ه گ ی ر ی ت ع د ا د ج ا م ع ه ا ن س ا ن ی ا ز م ص ا ح ب ه ) م ت خ ص ص ا ن ع ل م ی : اساتید صاحب ن ظ ر د ا ن ش گ ا ه د ر ح و ز ه گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی ه د ف م ن د و د ر د س ت ر س ج د و ل. 2 مشخصات جامعه آ م ا ر ی و ن م و ن ه گ ی ر ی م د ی ر ا ن و ا ف ر ا د ا ج ر ا ی ی : م د ی ر ا ن ادارات ورزش و جوانان ا ن ج م ن ه ا ی گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی و س ا ی ر ه د ف م ن د و د ر د س ت ر س ج ا م ع ه ا ط ال ع ا ت ی م ی ه ا ی ی و ب ا ر و ن ( 2 ) 0 0 ا س ل ی پ ( 2 ) ی ا و ر ی ه م ک ا ر ا ن ( 2 ) 1 0 و ن و و ا ( 2 5( 1 0 ه ی ک ا ی ا ن ( 2 ) گ ر ا ت و ن و ه ن ر ی ( 2 1( 0 0 م و س ک و و ی ت ز ( 2 ) 0 0 و ی ن ت ر ا پ ( 2 ( 0 0 ک ا ر ل ی ز ( 2 6( 0 0 ک ل ت و ر ا س ل ( 2 9( 0 0 ب ا ل ( 2 5( م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی ت ح ق ی ق ع ل م ی و ا س ن ا د ا ز م ط ا ل ع ه ک ت ا ب خ ا ن ه ا ی ) م ن ا ب ع ع ل م ی و آ م و ز ش ی : م ق ا ال ت ک ت ا ب و س ا ی ر ه د ف م ن د و د ر د س ت ر س 0 ا ج ر ا ی ی د ر و ا ی ن ا س ن ا د و گ ز ا ر ش ه ا ی ا ج ر ا ی ی و ر س ا ن ه ا ی : ط ر ح آ ئ ی ن ن ا م ه ن ق د و... ه د ف م ن د و د ر د س ت ر س 6 1 ا ب ز ا ر پ ژ و ه ش ش ا م ل م ط ا ل ع ه ک ت ا ب خ ا ن ه ه ا ی و م ص ا ح ب ه ا س ت ک ه ب ر ا ی ش ن ا س ا ی ی م ن ظ ر ه ا و ر ا ه ک ا ر ه ا ی ک ا ر آ ف ر ی ن ی ت و س ع ه د ر گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی ب و د. م ص ا ح ب ه به صورت ن ی م ه ه د ا ی ت ش د ه ب ا ص ا ح ب ن ظ ر ا ن و ک ا ر ش ن ا س ا ن و ر ز ش ک ا ر ا ن و م ر ب ی ا ن ح و ز ه ک ا ر آ ف ر ی ن ی د ر گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی خ و ا ه د ب و د. ا س ت خ ر ا ج م و ل ف ه ه ا ب ا ب ر ر س ی م ب ا ن ی و پ ی ش ی ن ه ا ز ط ر ی ق م ط ا ل ع ه ا س ن ا د ک ت ا ب ه ا و م ق ا ال ت ش ا م ل منابع داخلی و خ ا ر ج ی م ر ب و ط ب ه ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی ا ن ج ا م گ ر د ی د. ا ز م ص ا ح ب ه ه ا ج ه ت ت ک م ی ل و ت ط ب ی ق ع و ا م ل و ر و ا ب ط ش ن ا س ا ی ی ش د ه د ر م ط ا ل ع ه ک ت ا ب خ ا ن ه ا ی ا س ت ف ا د ه ش د.

8 () د ی ک ا ت ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر د منظور بدین. ت ف ر گ ر ا ر ق ید ی أ ت د ر و م ن ا ص ص خ ت م ر ظ ن ر ب ی ن ت ب م ی ف ی ک ی ب ا ی ر ا ب ت ع ا ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ش ه و ژ پ ی ی ا و ر. ت ف ر گ ر ا ر ق ی س ر ر ب د ر و م ا ه ن آ ی ی ا و ر و ه د ش ی ی ا س ا ن ش د ر ا و م ی و ر ر ب ن ا ص ص خ ت م ن ی ب ق ف ا و ت ن ا ز ی م ه ل ح ر م و د ی م ت س ی س ب و چ ر ا چ ک ی ت ر و ص ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ل ح ا ر م ب و چ ر ا ه چ ی ل ب ق ل ح ا ر م س ا س ا ر ب ت ا ع ل ا ط م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر ا ذ گ د ک. د ی د ر گ ه د ا ف ت س ا ا ه ر ا ک ه ا ر ی د ن ب ب و چ ر ا چ ی ا ر ب ی ر ا ذ گ د ک ش و ر ز ا د. ش ه ئ ا ر ا ی م و ه ف م. د ش م ا ج ن ا ن ا ص ص خ ت م ر ظ ن و ی ل ب ق ج ی ا ت ن ش ش ر د ه د ش ی ی ا س ا ن ش ل م ا و ع. ت س ا ه د ش ه ئ ا ر ا ) ) ل و د ج ب ل ا ق ر د ی ن ا د ی م و ی ا ه ن ا خ ب ا ت ک ه ع ل ا ط م ز ا ل ص ا ح ی ا ه ه ت ف ا ی ی ا ههه ه ه ع ل ا ط م ر د ر ا ر ک ت ن ا ز ی م س ا س ا ر ب و ی د ن ب ه ت س د د ن ت س ه ه ع و م ج م ر ی ز ی ا ه ه ف ل و م و د ا ع ب ا ی ا ر ا د م ا د ک ر ه ه ک ی ل ص ا ر ظ ن م. د ی د ر گ ی د ن ب ت ی و ل و ا ا ه ه ب ح ا ص م ر د د ی ک ا ت و ی ا ه ن ا خ ب ا ت ک ل م ا ع ه ع س تو ی د ا ه ن و محیطی مشوقققهای ی ش ز ر و ر ا ت خ ا س ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ توسعهکارآفرینی مدیریت و گ ن ه ر ف و ر ا ت ف ر ش ر گ ن ی ش ز ر و ی گر ش د ر گ ی ر گ ش د ر گ ر د ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ع ب ا ن م ن ی م أ ت ی ر گ ش د ر گ ر د ی ن ی ر ف آ ش ز ر ا و ی ر و ا ن ف ی ر و آ و ن م ا ظ ن ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی ا ه ت ص ر ف و ا ه ه ن ی م ز ی ش ز ر و ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی ا ه د م ا ی پ ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع. ل و د ج د ا ع ب ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ط ی ح م ی گ ن ه ر ف ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ت ی ف ر ظ ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ط ی ح م صنعتی اقتصادی ی ی ا ی و پ ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت از ی ق و ق ح ی س ا ی س ی ا ه ت ی ا م ح ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی م و ب و ی ی ا ی ف ا ر غ ج ر ت س ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت فناوری و ی م ل ع ط ی ح م ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ز ک ا ر م ر د ی ن ا م ز ا س ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ه د ن ی ا ر ف ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ها ق ط ن م ه ن م ا د ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی ا ه ی ژ ت ا ر ت س ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ر د ت ی ل ب ا ق و ت ص ر ف ک ر د ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س و ی ر ی ذ پ ک س ی ر ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ن ال ا ع ف ر د ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ش ی ا ر گ و د ص ق ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ی ل ا م ه ی ا م ر س و ع ب ا ن م ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ی ن ا س ن ا ه ی ا م ر س و ع ب ا ن م ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ی ر و ا ن ف و ش ن ا د ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ت ا ن ا ک م ا و ی ک ی ز ی ف ه ی ا م ر س ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ز ک ا ر م و د ا ر ف ا ر د ی ر و ر پ ه د ی ا و ت ی ق ال خ ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ت ا م د خ و ل و ص ح م ر د ی ر و آ و ن ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ت ا ط ا ب ت ر ا و ی ب ا ی ر ا ز ا ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ی ر و آ د و س و ی ز ا س د ن ر ب ی ش ز ر و م س ی ر و ت و ک ا ه ز و ح ر د ر ا ک و ب س ک و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ت ص ر ف ی ش ز ر و د ا د ی و ر م س ی ر و ت ه ز و ح ر د ر ا ک و ب س ک و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ت ص ر ف ی ح ی ر ف ت ی ا ه ش ز ر و م س ی ر و ت ه ز و ح ر د ر ا ک و ب س ک و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ت ص ر ف ی ر ا ج ت ی ش ز ر و م س ی ر و ت ه ز و ح ر د ر ا ک و ب س ک و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ت ص ر ف ی ش ز و م آ ی م ل ع ی ش ز ر و م س ی ر و ت ه ز و ح ر د ر ا ک و ب س ک و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ت ص ر ف ی ش ز ر و ت خ ا س ر ی ز ه ع س و ت و ی ه ا ف ر ت ا م د خ ر ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر ث ا ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م و ی گ ن ه ر ف ت ال و ح ت ر ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر ث ا ش ز ر و صنعت در ل ا غ ت ش ا و ی د ا ص ت ق ا د ش ر ر ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر ث ا ط ی ح م ت ش ا د ه ب و ی ت س ی ز ع و ن ت ر ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر ث ا ی ش ز ر و ت ال د ا ب ت و ت ا ط ا ب ت ر ا ه ع س و ت ر ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر ث ا ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ه ف ل و م ر ی ز د ا د ع ت 1 ی یی ی ی ی ی ی ن ا و ا ر ف ی د ا ن س ا و های ن ا س ر های ن ا خ ب ا ت ک ی م ل ع ع ب ا ن م ه ع ل ا ط م و ه ب ح ا ص م ر د ر ا ر ک ت ی ن ا و ا ر ف

9 م ا ن ن د :) ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی ت ح ل ی ل ی و م ق و ل ه ت و س ع ه ک ا ر آ ف ر ی ن ی د ر گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی ن س ب تا پ ی چ ی د ه ت ر ب و د ه و ن ی ا ز م ن د ی ک و ج و د یک چارچوب ق ر ا ر ن ظ ر ی م ن ا س ب ا س ت. ب ر ا ی ن ا س ا س م د ل س ی س ت م ی م ف ه و م ی ز ی ر ب ه ع ن و ا ن ن ظ ر ی ه پ ا ی ه د ر ا ی ن پ ژ و ه ش م و ر د ب ر ر س ی ب ی ن ا ر ت ب ا ط گ ر د ی د ه ا س ت. گ ر ف ت ( ش ک ل ) 1. ا ی ن م د ل ب ر ا س ا س ج م ع ب ن د ی ت ح ق ی ق ا ت ق ب ل ی و م ر ا ح ل م ص ا ح ب ه ت ر س ی م گ ر د ی د... م ن ظ ر ه ا ا ز ط ر ی ق س ه ن و ع ا ث ر پ ی ش ا ی ن د ی ف ر ا ی ن د ی و پ ی ا م د ی و ب ا م ش خ ص ک ر د ن ج ن ب ه ب ر ج س ت ه ت أ ث ی ر م ش خ ص م ممی ک ن ن د د پ ی ش آ ی ن د ه ا پ ي ش نيازهای ضروري و م ؤ ث ر ه س ت ن د ک ه د ر ش ك ل گ ي ر ي ک ا ر آ ف ر ی ن ی گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی ن ق ش ا ي ف ا س ا خ ت ا ر م ن ا ب ع و... ). ف ر ا ی ن د ه ا س ا ز و ک ا ر ه ا و جریانهای م ر ت ب ط ب ا ک ا ر آ ف ر ی ن ی گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی هستند که ب ر م ب ن ا ی پ ی ش آ ی ن د ه ا م ن ج ر ب ه پ ی ا م د ه ا م ی ش و ن د ( م ا ن ن د : ن و آ و ر ی م د ی ر ی ت... ). پ ی ا م د ه: ا ث ر ا ت و د س ت ا و ر د ه ا ی ی ه س ت ن د ک ه د ر ف ر ا ی ن د ه ا ح ا ص ل م ی ش و ن د و ی ا د ر م ع ر ض آ ن ه ا ق ر ا ر م ی گ ی ر د ( م ا ن ن د : ا ش ت غ ا ل ر ش د و... ). ن و ع ا ث ر ب ی ا ن ش د ه ب ر ا ی ه ر و ن ظ ر ق ب ل ی ت ط ب ی ق م ط ا ل ع ا ت ی ک ا ز م س ی ر ه ا ( ا ث ر ف ر ا ی ن د ی " ت ح ر ی ک و ن ظ ا ر ت" م د ی ر ی ت ب ر ن ظ ا م ن و آ و ر ی ) ب ر ا س ا س م ت خ ص ص ا ن م ش خ ص گ ر د ی د. ش ک ل. 1 م د ل م ف ه و م ی پ ژ و ه ش ( ج م ع ب ن د ی م ط ا ل ع ا ت ق ب ل ی ) م ن ب ع : ن گ ا ر ن د گ ا ن چ ا ل ش ه ا ی ه ر ک د ا م ا ز م ن ظ ر ه ا و م ح و ر ه ا ی ف و ق د ر ت و س ع ه ک ا ر آ ف ر ی ن ی در صنعت گ ر د ش گ ر ی و ر ز ش ی قالب جدول ز ی ر آ و ر د ه ش د ه ا س ت. شناسایی ووووو د ر

10 6 9 1 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ل ص ا ش ل ا چ ی ا ه ق و ش م د و ب م ک ی د ا ه ن ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ب س ا ن م ا ن ر ا ت خ ا س و ی ط ی ح م ت ی ر ی د م و ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک د م آ ر ا ک ا ن ی ش ز ر و ی ش ر گ ن ی س ا س ا ی ا ه ف ع ض ر د ی گ ن ه ر ف و ی ر ا ت ف ر ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک و ت ی ر ی د م ر ب د م آ ر ا ک م ا ظ ن د و ب ن ی ن ی ر ف آ ر ا ک صنعت منابع ه ع س و ت ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ و ی ر و ا ن ف ی ر و آ و ن م ا ظ ن د و ب ن ی ر گ ش د ر گ ر د ی ن ی ر ف آ ش ز ر ا ی ش ز ر و ه ب ه ج و ت م د ع و ا ه ه هه ن ی م ز ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی ا ه ت ص ر ف ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ل م ی ب ا ی ز ر ا م د ع و ن د و ب م ه ب م ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی ا ه د م ا ی پ ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ا ه ش ل ا چ ی. ل و د ج ی ع ر ف ی ا ه ش ل ا چ ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی ز ا س گ ن ه ر ف و ی ش ز و م آ ب س ا ن م ی ا ه ر ا ک و ز ا س ن ا د ق ف ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ا ه د ا د ی و ر ی گ ن ه ر ف ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ن د و ب ن ی ی ا پ و م ه ب م ری ا ج ت ای ه ت خ ا س ر زی ن ا د ق ف ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ت ع ن ص ی د ا ص ت ق ا ط ی ح م ی ی ا ی و پ م د ع ی ر ا ک ی ز ا و م د و ج و ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ا ی ق و ق ح ی س ا ی س ی ا ه ت ی ا م ح ن د و ب ن ف ا ف ش و ی ف ا ک ت ل و د ر د ت ا م ا د ق ا و اا ا ته ت ت س ا سی و ش ز ر و ی س د ن ه م و ی ن ف ت ی ر ی د م ر د د و ج و م ی ا ه ف ع ض ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی م و ب و ی ی ا ی ف ا ر غ ج ر ت س ب ه ب ن ا ی ل و ت م ه ج و ت م د ع ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص و ه ا گ ش ن ا د ف ی ع ض ط ا ب ت ر ا ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ب س ا ن م ی ر و ا ن ف و ی م ل ع ه ن ا و ت ش پ د و ب ن ا ه ن ا م ز ا س ب س ا ن م ا ن گ ن ه ر ف و ر ا ت خ ا س ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر د ی ن ا م ز ا س ی ن ی ر ف آ ر ا ک گ ن ه ر ف ف ع ض ا ه ن آ ی م ت س ی س ت ی ر ی د م م د ع ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ه د ن ی ا ر ف ن د و ب ن د م آ ر ا ک ن ا ب ی ت ش پ ه ک ب ش ن ا د ق ف ل ی ل د ه ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ها ق ط ن م ه ن م ا د ت ی د و د ح م ی ل و ت م ی ا ه ن ا م ز ا س ی ر ا ک ی ز ا و م ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی ا ه ی ژ ت ا ر ت س ا د و ب ن ن ا ع ف ن ی ذ ن ی ب ر د ه ی ا م ر س و ت و ر ث ه ل و ق م ه ب ب س ا ن م ا ن ش ر گ ن ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ت ی ل ب ا ق و ت ص ر ف ک ر د ن د و ب ن ی ی ا پ ن ا ی ض ا ق ت م و ن ال ا ع ف ط ی ح م ر د ی ز ی ر گ ک س ی ر گ ن ه ر ف ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س و ی ر ی ذ پ ک س ی ر ی ا ر ب ی د ا ص ت ق ا ت ی ن م ا ن د و ب ن ی ی ا پ رینی ف آ ر ا ک ز ا گی ن ه ر ف و عی ا م ت ج ا های ر ا ج ن ه ایت م ح م د ع ل ی ل د ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ش ی ا ر گ و د ص ق ف ع ض ر ا ز ا ب ب س ا ن م ا ن ر ا ت خ ا س ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ل ا م ه ی ا م ر س و ع ب ا ن م ت ی د و د ح م ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ال ی ک ش ت د ش ر م د ع ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ا س ن ا ه ی ا م ر س و ع ب ا ن م ت ی د و د ح م ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ن ی م ز ر د ی ل ا ع ش ز و م آ ف ع ض ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ر و ا ن ف و ش ن ا د ت ی د و د ح م ن ی ی ا پ ت ی و ل و ا و ی ص و ص خ ش خ ب ب س ا ن م ت ک ر ا ش م م د ع ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ت ا ن ا ک م ا و ی ک ی ز ی ف ه ی ا م ر س ت ی د و د ح م ی ت ل و د ی ا ه ه م ا ن ر ب ر د د ی د ج قیت ال خ ه د ن ن ک ب و ک ر س گ ن ه ر ف و ر ا ت خ ا س ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ر و ر پ ه د ی ا و ت ی ق ال خ گ ن ه ر ف د و ج و م د ع لتی و د ر ا ت خ ا س ر ا ص ح ن ا ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ت ا م د خ و ل و ص ح م ر د ی ر و آ و ن ی ا ر ب ی ر ا ت خ ا س ی ا ه ت ی ل ب ا ق د و ج و م د ع ن آ و د د د ش ر ل ا ح ر د د و ج و م ت ک ر ش ای ر ب ر ا ز ا ب د ا ز آ فضای د و ب ن ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ت ا ط ا ب ت ر ا و ی ب ا ی ر ا ز ا ب ی ا ض ف ی گ ت ف ش آ ت ن ا ر ی ی ا ر گ ه ه ه ط ب ا ر د و ج و ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ل ا ع ف ز ک ا ر م ی ر و آ د و س و ی ز ا س د ن ر ب د ر ک ی و ر ر د ی س ا س ا ی ا ه ف ع ض عیض ب ت ی ر ه ش ن و ر ب ی ا ه ا ض ف ر د ی ه ا ف ر ت ا م د خ ف ع ض ل ی ل د ه ب ن آ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ی ش ز ر و م س ی ر و ت و ک ا ه ب ه ج و ت م د ع ل ق ن و ل م ح ی ا ه ت خ ا س ر ی ز ف ع ض ل ی ل د ه ب ن آ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ی ش ز ر و د ا د ی و ر م س ی ر و ت ه ب ه ج و ت م د ع ن آ ی ر ا ک و ب س ک و ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ه ب ن ج د ش ر م د ع ل ی ل د ه ب ن آ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ی ح ی ر ف ت ی ا ه ش ز ر و م س ی ر و ت ه ب ه ج و ت م د ع ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص و ش ز ر و ت ع ن ص ی ر ا ت خ ا س ی ا ه ف ع ض ل ی ل د ه ب ن آ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ی ر ا ج ت ی ش ز ر و م س ی ر و ت ه ب ه ج و ت م د ع ی ر گ ش د ر گ و ش ز ر و ی م ل ع ی د ن ب ب ط ق ف ع ض ل ی ل د ه ب ن آ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ی ش ز و م آ ی م ل ع ی ش ز ر و م س ی ر و ت ه ب ه ج و ت م د ع و ت د م د ن ل ب ت ال ی ه س ت و ت ا ر ا ب ت ع ا ی ا ق ب ن ی م ض ت م د ع ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ت خ ا س ر ی ز ه ع س و ت و ی ه ا ف ر ت ا م د خ ه ب ز ا ی ن ن ی ع ر د د و ج و م ی ا ه ف ع ض علیم ت م ا ظ ن ید ک ا ت م د ع ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ث ا ر د ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م و ی گ ن ه ر ف ت ال و ح ت ه ب ز ا ی ن ن ی ع ر د د و ج و م ی ا ه ف ع ض ی ر گ ش د ر گ و ش ز ر و رینی ف آ ر ا ک ه ع س و ت ه ب ربیت ت و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ث ا ر د ش ز ر و ت ع ن ص ر د ل ا غ ت ش ا و ی د ا ص ت ق ا د ش ر ه ب ز ا ی ن ن ی ع ر د د و ج و م ی ا ه ف ع ض ی ت ر ا ظ ن و ی ق و ق ح ی ش ز ر و ی ا ه ف ف ع ض للللللل ل یل ل د ه ب ل ا غ ت ش ا ر ب ا ر ب ا ن ی ا ه ت ص ر ف ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ث ا ر د ط ی ح م ت ش ا د ه ب و ی ت س ی ز ع و ن ت ه ب ز ا ی ن ن ی ع ر د د و ج و م ی ا ه ف ع ض ی ا ه ت خ ا س ر ی ز ل ی ل د ه ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ث ا ر د ی ش ز ر و ت ال د ا ب ت و ت ا ط ا ب ت ر ا ه ع س و ت ه ب ز ا ی ن ن ی ع ر د د و ج و م ی ا ه ف ع ض ی ر ا ز ف ا م ر ن و ی ر ا ز ف ا ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ت خ س ی ا ه ر و ح م و ا ه ر ظ ن م ز ا م ا د ک ر ه ب س ا ن م ی ا ه ی ژ ت ا ر ت س ا ش ه و ژ پ ر د ر و ح م ر ا ک ه ا ر و ی د ر ب ر ا ک جنبه ارائه ه ب ز ا ی ن ل ی ل د ه ب ی ا ه ش ل ا چ ا ب ب س ا ن ت م و ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د ق و ف. ت س ا ه د ش ه د ر و آ ر ی ز ل و د ج ق و ف ر ک ذ ل ا ب ل ا ق ر د ووووو و و وو ی ی ا س ا ن ش

11 رینی ف آ ر ا ک ه ع س و ت ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ی ل ص ا ی ا ه ی ژ ت ا ر ت س ا ی ط ی ح م ی ا ه ق و ش م ش ر ت س گ و ی ا ق ت ر ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی د ا ه ن و ه ع س و ت ت ی ر ی د م و ر ا ت خ ا س ی ح ا ر ط ز ا ب ا ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک ف ا ط ع ن ا د ر ک ی و ر ش ر گ ن ش ر ت س گ گ ن ه ر ف و ر ا ت ف ر ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر د ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ی ن ی ر ف آ ر ا ک ع ب ا ن م ه ع س و ت ع و ن ت د ر ک ی و ر ا ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ر و آ و ن م ا ظ ن ت ی و ق ت و ی ز ا س ه د ا ی پ ر د ی ن ی ر ف آ ش ش ش ش ش ش ز ر ا و ی ر و ا ن ف ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ و ا ه ه ن ی م ز ه ب ی ش خ ب ع و ن ت و ش ر ت س گ ی ا ه ت ص ر ف ه ع س و ت ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ا ه د م ا ی پ ی ن ی ب ش ی پ و ا ق ت ر ا ر د یییی ی ی ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ر ی گ ه ج ی ت ن و ث ح ب ه ه ه ع س و ت ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی ا ه ی ژ ت ا ر ت س ا. 5 ل و د ج ی ع ر ف ی ا ه ی ژ ت ا ر ت س ا ش ز و م آ و ی ها ر و ا ش م ت ا م د خ ز ک ا ر م د ا ج ای ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک ز ک ا ر م و ا ه د ا د ی و ر ی گ ن ه ر ف و ی ع ا م ت ج ا سرمایه توسعه ت ا ر ر ق م و ننین ن ا و ق جدی ری گ ن ز ا ب و ح ال ص ا ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعتی اقتصادی ط ی ح م ی ی ا ی و پ د ش ر. ا پ و ن و دید ج ای ه ت ک ر ش ه ب ب س ا ن م بانکی ه ر ه ب خ ر ن ا ب کی ن ا ب ت ال هی س ت ه ئ ا ر ا برای نی و ن ا ق ل ح ا ر م و ت ا م ا ز ل ا ش ه ا ک د ن ن ا م کککی ک ک ن ا ب اای ا ه د ن و پی ییت ی و ق ت ن ا م ز ا س ر ا ت خ ا س ن د ر ک تیک ا ر ک و ر ب غیر ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت از ی ق و ق ح ی س ا ی س ی ا ه ت ی ا م ح ی ا ق ت ر ا شی خ ب ن و ر د ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی م ی ل ق ا ی ا ه ت ی ف ر ظ ی ی ا س ا ن ش ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی م و ب و ی ی ا ی ف ا ر غ ج ر ت س ب ش ر ت س گ ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ع و ض و م ا ب ي ص ص خ ت ي ا ه ر ا ن ي م س ي ر ا ز گ ر ب ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ر و ا ن ف و ی م ل ع ه ن ا و ت ش پ ن ی م أ ت ت ع ن ص و ه ا گ ش ن ا د ی ر ا ک م ه ی ل غ ش ی ا ه ق و ش م د ا ج ی ا ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ز ک ا ر م ر د ی ن ا م ز ا س ی ن ی ر ف آ ر ا ک ج ی و ر ت ه م ا ن ر ب و ر ا ت خ ا س ح ال ص ا ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ه د ن ی ا ر ف ی ح ا ر ط ز ا ب و ی ر گ ن ز ا ب ی ر و آ و ن و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ه د ا د ی و ر ی ر ا ز گ ر ب ق ی ر ط ز ا ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ها ق ط ن م ه ن م ا د ش ر ت س گ ا ر ج ا ر ب ت ر ا ظ ن و رینی ف آ ر ا ک ل و ؤ س م ز ک ا ر م ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی ا ه ی ژ ت ا ر ت س ا ن ی و د ت ی ق و ق ح و تی ا ع ال ط ا ای ه ایت م ح ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ت ی ل ب ا ق و ت ص ر ف ک ر د ت ی ل ب ا ق ط ی ح م ر د ن ا ن ی م ط ا م د ع ه د ن ه د ش ه ا ک ی ا ه ر ا ک و ز ا س ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س و ی ر ی ذ پ ک س ی ر د ش ر ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ا ب ر ا ز ا ب ی ش ز ر و م و ل ع ا ب ط ب ت ر م ی ش ز و م آ ه ز و ح ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ش ی ا ر گ و د ص ق ش ی ا ز ف ا ی ر گ ش د ر گ و ع و ن ت گذاری ایه م ر س ل ق ت س م ق و د ن ص ل ی ک ش ت ت ا ر ا ب ت ع ا و ت ال ی ه س ت م ا و ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ل ا م ه ی ا م ر س و ع ب ا ن م ه ع س و ت ن ا ع ف ن ی ذ ی ت ا ع ال ط ا ک ن ا ب د ا ج ی ا ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ا س ن ا ه ی ا م ر س و ع ب ا ن م ه ع س و ت ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ا ب ط ب ت ر م ز ک ا ر م ر د ی م ل ع زی ا س فیت ر ظ ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ر و ا ن ف و ش ن ا د ه ع س و ت ی ص و ص خ ش خ ب ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س و ت ک ر ا ش م ش ی ا ز ف ا ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ت ا ن ا ک م ا و ی ک ی ز ی ف ه ی ا م ر س ه ع س و ت ی ر گ ش د ر گ ن ا ن ری ف آ ر ا ک ت ا تجربی ر ا ش ت ن ا و سازی د ن ت س م ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ر و ر پ ه د ی ا و ت ی ق ال خ ج ی و ر ت ن ا ی ض ا ق ت م و ن ال ا ع ف ه ب ر ا ک و ب س ک م ت س ی س ش ز و م آ ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ا م د خ و ل و ص ح م ر د ی ر و آ و ن ه ر ی ج ن ز ه ع س و ت ی ا ه ق ط ن م و ی ل م ی ت ا ع ال ط ا ی ا ه ه ک ب ش د ا ج ی ا ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ع م ا ج ت ا ط ا ب ت ر ا و ی ب ا ی ر ا ز ا ب م ت س ی س ی ز ا س ر ا د ی ا پ ر ا ز ا ب ی ا ض ف ی ر ی ذ پ ت ب ا ق ر ی ا ه ه ب ن ج ش ی ا ز ف ا ق ی ر ط ز ا ی ر و آ د و س و ی ز ا س د ن ر ب ر ک ف ت ت ی و ق ت ی ش ز ر و ی ح ی ر ف ت ی ا ه پ م ک و ی د ر گ ت ع ی ب ط ز ک ا ر م ا ب ی ر ا ک م ه ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و م س ی ر و ت و ک ا ر ت س ب و د ا ع ب ا ه ع س و ت ی ش ز ر و ی ا ه ه ا گ ش ا ب و ا ه ت ا ی ه ا ب ی ر ا ک م ه ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و د ا د ی و ر م س ی ر و ت ر ت س ب و د ا ع ب ا ه ع س و ت ی ت ر ف ا س م و ی ر گ ش د ر گ ی ا ه س ن ا ژ آ و ی ش ز ر و ی ح ی ر ف ت ز ک ا ر م ا ب ی ر ا ک م ه ق ی ر ط ز ا ی ح ی ر ف ت ی ا ه ش ز ر و م س ی ر و ت ر ت س ب و د ا ع ب ا ه ع س و ت ی ص و ص خ و ی ت ل و د ی ن ا گ ر ز ا ب و ی ر ا ج ت ز ک ا ر م ا ب ی ر ا ک م ه ق ی ر ط ز ا ق ی ر ط ز ا ی ر ا ج ت ی ش ز ر و م س ی ر و ت ر ت س ب و د ا ع ب ا ه ع س و ت ی ر گ ش د ر گ و ش ز ر و ه ز و ح ی ه ا گ ش ن ا د و ی م ل ع ز ک ا ر م ق ی ر ط ز ا ی ش ز و م آ ی م ل ع ی ش ز ر و م س ی ر و ت ر ت س ب و د ا ع ب ا ه ع س و ت د ر ک ی و ر ا ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک ع ب ا ن م ه ع س و ت ی ژ ت ا ر ت س ا ت ی و ق ت ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ت خ ا س ر ی ز ه ع س و ت و ی ه ا ف ر ت ا م د خ ی ا ق ت ر ا ی ش ز ر و ی ح ی ر ف ت ی ا ه ا ض ف ر د ی ز ا س گ ن ه ر ف و ی ز ا س م ل ا س ی ژ ت ا ر ت س ا ق ی ر ط ز ا ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م و ی گ ن ه ر ف ت ال و ح ت ت ی ر ی د م ط س و ت م و ک چ و ک ایع ن ص ز ا ایت م ح ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ل ا غ ت ش ا و ی د ا ص ت ق ا د ش ر ی م و ب و ی ی ا ی ف ا ر غ ج ر ت س ب ش ر ت س گ ی ژ ت ا ر ت س ا ق ی ر ط ز ا ط ی ح م ت ش ا د ه ب و ی ت س ی ز ع و ن ت ش ر ت س گ ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ه ن م ا د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی هها ه ق ط ن م ت ع ن ص ر د د ر ک ی و ر ا ب ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ت ی ر ی د م و ر ا ت خ ا س ی ح ا ر ط ز ا ب ی ژ ت ا ر ت س ا ق ی ر ط ز ا ی ش ز ر و ت ال د ا ب ت و ت ا ط ا ب ت ر ا ه ع س و ت ف ا ط ع ن ا ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ب و چ ر ا چ. د و ب ر و ش ک ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ صنعت در ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ه ئ ا ر ا ش ه و ژ پ ن ی ا ز ا ف د ه کارآفرررررینانههه فرهنگ و ر ا ت ف ر ش ر گ ن ه ه ع س و ت مدیریت و ر ا ت خ ا س ی د ا ه ن و محیطی ی ا ه ق و ش م ل م ا ش ه د ش ی ی ا س ا ن ش. د و ب ی ش ش ز ر و ری ر ر گ ش د ر گ ر د ی رررین ر ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ای ه د م ا پی و ا ه ت ص ر ف و ا ه ه ن می ز ی ر و آ و ن م ا ظ ن ه ع س و ت ع ب ا ن م مین أ ت

12 دین) د د ل ا ن ن ن ک ر ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ص خ ش م ر ی ث أ ت ه ت س ج ر ب ه ب ن ج ن د ر ک ص خ ش م ا ب و ی د م ا ی پ و ی د ن ی ا ر ف ی د ن ی ا ش ی پ ر ث ا ع و ن ه س ق ی ر ط ز ا ا ه ر ظ ن م ن ی ب ط ا ب ت ر ا ( د ن ت س ه ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ط ی ح م ی ل ص ا د ا ع ب ا ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب دی ا ه ن و محیطی ی ا ه ق و ش م. ت س ا ه د ی د ر گ 9 1 ن ا ر ا ک م ه و ری ا خ ت ف ا ی ب ا ی ز ر ا د ر و م ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ه ت ی ل ا ع ف ی ط ی ح م ف ر ظ ه ب ا ث م ه ب ه ک 1( ن ا ر ا ک م ه و و ئ ا ژ ع ب ن م ع ق ا و ر د و د ن ر ا د ه د ه ع ر ب ا ر ) ر ظ ا ن و ر گ ت ی ا د ه ( ل ع ا ف ی ل ص ا ش ق ن ی ن ی ر ف آ ر ا ک ت ی ر ی د م و ر ا ت خ ا س. د ن ر ی گ ی م ر ا ر ق ی ر و ف غ و ر و ر ن ه ( د ن و ش ی م ب و س ح م ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک م ت س ی س ر د ی د ن ی ا ر ف ر ث ا ی ل ص ا للی ل ع د ن م ی د ا ر م و دی س ا ن ا می ال غ و تی ف ر ع م ور پ ب ل ا ط ده ا ز لی ع د ن م و ری ن ه ن ا ر ا ک م ه و ه د ا ز ن ا ر ا ک م ه و ی ج ن ا ر ا ک م ه و م ا ه د ن ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ر ا ت ف ر و ش ر گ ن. ) ن ا ر ا ک م ه و ن و س ت ن ا و ن ع ه ب ل ا ه 9 1 ن ا ر ا ک م ه و ی م م ظ ا ک د م ح م ( د ن د ر گ ی م ب و س ح م ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ط ی ح م ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک گ ن ه ر ف ی ل ص ا ر ه ا ظ م 9 1 ن ا ر ا ک م ه و ی م ظ ا ک د م ح م پ ی ل س ا 9 1 ن ا ر ا ک م ه و سی ر ا ف هی ل ا د ی ن ا ر ا ک م ه و ی ر و ا ی ن و ر ا ب و ی ی ا ه ی م ن ا ر ا ک م ه و د ا ر وی س و م ر ا ک و ز ا س ن ی ر ت ی ل ص ا ن ا و ن ع ه ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ع ب ا ن م ن ی م أ ت. ) ا و و ن و ه د ه ع ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک و ی ر و آ و ن م ا ظ ن ی ر ا د ی ا پ ر د ا ر ی د ی ل ک ش ق ن ا ه ر ا ک و ب س ک ه ع س و ت و ی ز ا د ن ه ا ر ر د ش خ ب ن ا ن ی م ط ا 8 1 د ا ژ ن د م ح م ( د ر ا د ی ر ن ه و ه د ا ز ی ل ع د ن م ن ا ی ا ک ی ه ن و ت ا ر گ و ی ر ن ه و ی ر و آ و ن م ا ظ ن. ) ر د ه ک ت س ا ه د ش ه ت خ ا ن ش د ا ص ت ق ا ن ا ه ج ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک جهت نوآورانه ی ا ه ح ر ط و ی ا ه ه د ی ا د ل و م ه ت س ه ن ا و ن ع ه ب ی ر و ا ن ف ن ی م ن ه د ا ز ج ج ا ت ( د د ن ر ا د ی ر و ح م ش ق ن ز ی ن ش ز ر و و م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ز و ح ر ا ک و ب س ک و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ز ت ی و و ک س و م ل م ا ش ر ا ک و ب س ک و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ه ت ص ر ف و ا ه ه ن ی م ز. ) پ ا ر ت ن ی و ل و پ ی ی ی ا ز خ وو و حوزههههههه- انواع و ی ر ی ذ پ ک ک ک س ی ر ی ر ی ذ پ ت ت ت ب ا ق ر ن ا ی ر ت ش م ت ا م د خ ع و ن س ا س ا ر ب ش ز ر و و ی ر گ ش د ر گ ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ه ک د ن ت س ه ی ی ا ه 9 1 ی ق ف ا ب ی ی ا ز ر ی م و ی ر ف ص ( د ن ز ا د ر پ ی م ا ه ن آ ی ب ا ی ز ر ا و ب ا خ ت ن ا ه ب ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ه ب ن ج 8 1 ن ا ر ا ک م ه و ر و پ ی غ و ر ف ن ا ر ا ک م ه و ن ا ی ع ی ف ش ی ی ا ه ن ف د ه ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ه د م ا ی پ. ) ز ی ل ر ا ک 9 1 ن ا ر ا ک م ه و کاظمی د م ح م 9 1 ن ا ر ا ک م ه و نن ن ا ی ب ا ب ر ا ( د ن ت س ه ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ر ا ز ا ب ت ی ر ی د م و ی ژ ت ا ر ت س ا ت ی ا غ ت ل ک و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت در کارآفرینی ه ع س و ت د ر ب ه ا ر ر د ت ف گ ن ا و ت ی م ه د ش ح ر ط م ث ح ا ب م س ا س ا ر ب. ) ل ا ب ی ن ا ب م ر ب ه ک ی ت ر و ص ه ب د ش ا ب ق و ف ی ا ه ر ظ ن م ک ی ک ف ت ر ب ی ن ت ب م ی د ر ب ه ا ر ی ا ه ی ر ی گ م ی م ص ت و ت ا م ا د ق ا ی ش ز ر و ی ا ه د م ا ی پ و ا ه ت ص ر ف ی ا ق ت ر ا ه ب ی ر و آ و ن و گ ن ه ر ف ت ی ر ی د م ق ی ر ط ز ا و ع ب ا ن م اقدام کارآفرینی. د و ش و ل ل ل ل ل س ا ر و ط ی ح م ز ا ی ررین ر ف آ ر ا ک ت. س ا میت ه ا ای ر ا د ر ا د ای پ ه ع س و ت و دی ا ص ت ق ا ه ع س و ت ریزی ه م ا ن ر ب ر ظ ن ز ا و ت س ا ه ع س و ت و د ش ر لی ص ا ای ه ر و ح م د ی ا ب ا ه ه ت ف ا ی ت م س ق ر د ه د ش ف ی ر ع ت ی ا ه ر ظ ن م و ا ه ر ی س م و ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ف ا د ه ا ث ح ب ر د ن ا ر ا ذ گ سرمایه سرمایه و د و س ایش ز ف ا ث ع ا ب د و ش می ل ا غ ت ش ا ب ج و م ی ش ز ر و ی ر گ ش د ر گ ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ک ت ف گ ی ر گ ش د ر گ ر ا ز ا ب ای ه ال خ و ا ه ف ا ک ش ن د ش ر پ ب ج و م د ر و آ می د و ج و ب های ز ا ت ای ه ش ز ر ا د د ر گ می ت ع ن ص ن د ش ن ا س آ و دی ا ص ت ق ا ای ه گی د ن ا م ب ق ع جبران اقتصادی د و ک ر ز ا ر ا ذ گ ب ج و م ی ن ی ر ف ر آ ر ا ک د و ش می و د ش ر د ن و ر ن ی ا ش ش ش ز ر و و دد د ز ا س ممممی مم م م ه ا ر ف ا ه ن آ بی ا یی ی ررر ر ر ا ز ا ب و ت ا ل و ص ح م ا ه ال ا ک یید ی ل و ت ای ر ب ا ر م ز ال ایط ر ش و ل م ا و ع د د ر گ می ر و ش ک ه ع س و ت س پ ز ا جلوگیری ث ع ا ب د ن ا و ت می ل ا غ ت ش ا د ا ج ای ر د صی و ص خ ش خ ب نی ا و ت ا ن و ن ا ر ح ب م ا گ ن ه ه ب ی ش ز ر و ی کارآفرین وی و و ر ا ه ال ا ک ییت ی کککککیف ک ک ن ت ف ا ل ا ب و د و ب ه ب ب ج و م م ا ج ن ا ر س و ر گ یکدی ا ب ا ه ر ا ک و ب س ک ت ب ا ق ر ب ج و م د و ش ش ز ر و ت ع ن ص ت ب ا ق ر هه ه زمین ترتیب بدین و د و ش می ی ر گ ش د ر گ ر ا ز ا ب ویت ق ت ث ع ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن ی ر ف آ ر ا ک. د و ش می و للی ل خ ا د زز ز ک ا ر م

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م دیری ت آ م و زشی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال می و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ی ا ز د ه م ش م ا ر ه ز م س ت ا ن 6 9 3 1 ص ص : 5-7 3 9 س ا خ ت و ا ع ت ب ا ر ی ا ب ی ا ب ز ا ر ا

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س کیفی و می ک ای ه ش ه و ژ پ فی س ل ف ای ه ه ض و ر ف م ن ی ی ب ت ی ن ا س ن ا ی ا

More information

ت ام یل مت ام د د ی هت

ت ام  یل مت ام د د ی هت ب- ا ر ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ن ا ر ی ا

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

تحلیلی بز نقش سیاستگذاریها در توسعه و عمزان گزدشگزی در

تحلیلی بز نقش سیاستگذاریها در توسعه و عمزان گزدشگزی در فصلنامه علمی-پضوهشی جغزافیا )بزنامهریشی منطقهای( سال هشتم شماره 1 سمستان 1931 صص: 139-319 چکیده تحلیلی بز نقش سیاستگذاریها در توسعه و عمزان گزدشگزی در 1 مناطق روستایی مطالعه موردی مجموعه روستایی ده باال

More information

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز م ر ه لیتیک پ و ئ ژ و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ه گ ن ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق

More information

پژ م ی عل ام ه ص لن ف

پژ م ی عل ام ه ص لن ف د- ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ت ا ر ی ث أ ت و م د ر م ادی ق ت ع ا گی ن ه ر ف ل ئ ا س م ر ب ه ک

More information

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع د- م ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ت س ی ز ط ی ح م ب ی ر خ ت ی ق و ق ح و ی ه ق ف ی س ر ر ب ی ر گ ش د ر گ

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن ا م ح ر د م ح م 1-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن ا م ح ر د م ح م 1- ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی پ و ر ت ن آ ل د م ا ب ا ه ر ه ش ا- ت س و ر فضایی کالبدی- گسترش الگوی ر ب لیلی

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ر ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن ه) د ن س ی و ن () ن ا ش و ه ز ی ت ش ز و م آ ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ئ ا ن ث ت س ا ن ا ک د

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ا ن آ ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س و 2

ا ن آ ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س و 2 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 5 2-7 3 : ص ص ی ع ا م ت ج ا ش و ه س ا س ا ر ب ن ا ز و

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ض ر ی م س ر ر ی غ ن ا ک س ا ی ر ی گ ل ک ش ی س ر ر ب و شین ن شیه

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

تجسیه و تحلیل و برنامهریسی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا

تجسیه و تحلیل و برنامهریسی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا فصلنامه علمی-پصوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی سال دهم شماره اول زمستان 6931 تجسیه و تحلیل و برنامهریسی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و چکیده منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا

More information