ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

Size: px
Start display at page:

Download "ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی"

Transcription

1 ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ن ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ی ا س م ش حاجی علی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی س ا ن ش ش ن ا د و ت ا ع ال ط ا م ل ع ی ا ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ن ی ش و ن ه م ط ا ف 2 رد ف ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی س ا ن ش ش ن ا د و ت ا ع ال ط ا م ل ع ر ا ی د ا ت س ا ی ج ئ ا و ح ل ا ب ا ب ه م ی ه ف ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی س ا ن ش ش ن ا د و ت ا ع ال ط ا م ل ع ر ا ی ش ن ا د /02/8 1 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت /5 0 2/ 1 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش ه ب ه ک ه د و ب ی ر ت ک د ه م ا ن ن ا ی ا پ ز ا ی ش خ ب ز ا ه ت ف ر گ ر ب حاضر تحقیق ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ت ی ع ض و ا د ت ب ا ی ف ا ش ت ک ا ی س ر ر ب ن ی ن چ م ه و ی ف ی ص و ت ی ش ی ا م ی پ ش ه و ژ پ ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ق ی ق ح ت ن ی ا ر د. ت س ا ه ت خ ا د ر پ ن ا ر ی ا ی ر و ا ن ف ر ا ر ق ت س ا ل ح م ز ا ن ا ی ن ب ش ن ا د ی ا ه شرکت رضایت ن ا ز ی م د و ج و م ت ی ع ض و ه ب ه ج و ت ا ب س پ س و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه ع ل ا ط م د ر و م ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ د و ج و م ی ا ه ص خ ا ش و ل م ا و ع ن ی ر ت م ه م ا ت ت س ا ه د ش ی ع س ی ف ا ش ت ک ا ی س ر ر ب ر د ن آ ر ب ه و ک ع. ت س ا گرفته قرار ش ج ن س د ر و م ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ل ع ف ش خ ب ر د ق ی ق ح ت ج ی ا ت ن. د ن و ش ی ف ر ع م و ن ی ی ع ت ر و ا ن ف ی ا ه ت ک ر ش صاحبان دیدگاه ز ا ن ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ د ر ک ل م ع ر د جغرافیایی و ی ن ا ک م ه و ک ع د ن ا ه د و ب ر ق ت س م ر ه ش ز ا خارج همچنین و ا ه ه ا گ ش ن ا د ز ا خارج در ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ز ا ی م ی ن ز ا ش ی ب ر ا ر ق ت س ا ل ح م : ه ک د ا د ن ا ش ن ی ف ی ص و ت و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ل ح م ز ا خود رضایت ن ا ز ی م ن ا ی ن ب ش ن ا د ی ا ه ت ک ر ش ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب ه ک د ن ا ه ت ش ا د ز ی ن صنعتی مراکز ا ب ی د ا ی ز ه ل ص ا ف ن آ ر ب 9 1 1/ ا ب ر ف ن 1 6 م ر ا د ن ی ر ظ ن گزینه درصد 5 1 6/ ا ب ر ف ن 0 5 صنعتی مراکز ن ی ن چ م ه و ی م ل ع و ی ه ا گ ش ن ا د ز ک ا ر م ز ا ی ر و د و ی ک ی د ز ن ا ب ه ط ب ا ر ر د ی ر و ا ن ف د ص ر د 3 1 8/ ا ب ر ف ن 4 4 و د ا ی ز گزینه نفر 9 1 7/ ا ب ر ف ن 3 6 ط س و ت م گزینه درصد 6 1 9/ ا ب ر ف ن 4 5 کم گزینه درصد 5 1 ا ب ر ف ن 8 4 کم بسیار گزینه درصد ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ا ه ص خ ا ش و ل م ا و ع ن ی ر ت م ه م : که داد ن ا ش ن ی ف ا ش ت ک ا ی س ر ر ب ش خ ب ر د ق ی ق ح ت ج ی ا ت ن ن آ ر ب ه و ک ع. د ن ا ه د ر ک ب ا خ ت ن ا ا ر د ا ی ز ر ا ی س ب ه ن ی ز گ ک ر ا پ ا ب ط ا ب ت ر ا و ه ق ط ن م ر د ي ت ا ق ي ق ح ت ز ك ا ر م و ا ه ه ا گ ش ن ا د ی ر ا و ج م ه 1- ن ا ی ن ب ش ن ا د ی ا ه ت ک ر ش ه ا گ د ی د ز ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ت ی ق ف و م و ه ع س و ت ك ر ا پ ر د ي و ق ي ا ه ت ك ر ش و ض ح ر- 3 ) م و د م ه م ل م ا ع ( ه ق ط ن م ر د ك ر ا پ ا ب ط ب ت ر م high-tech و R&D ي ا ه ت ي ل ا ع ف د و ج و 2- ) ل م ا ع 7- ی ل خ ا د ف ر ص م ر ا ز ا ب ه ب ي ك ي د ز ن 6- ه ق ط ن م ر د ر ا ك ي و ر ي ن د و ج و 5- ب س ا ن م ل ق ن و حمل امكانات ه ب ي س ر ت س د و ي ك ي د ز ن 4- ) م و س م ه م ش ه و ژ پ ی ا ه ه ی ض ر ف د ر و م ر د د ا د ن ا ش ن ج ی ا ت ن ن ی ن چ م ه. ت س ا ه د و ب ا ه ن آ ا ب ط ا ب ت ر ا و صنعتی مراکز ی ر ا و ج م ه 8- شهري تاسیسات و ز ك ا ر م ه ب ي س ر ت س د ش ن ا د د ش ر و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت ن ی ب 2- ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ن ا ز ی م و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ی ی ا ی ف ا ر غ ج ن ا ک م ن ی ب 1- : ه ک د ا د ن ا ش ن. د ر ا د وجود معناداری ه ط ب ا ر ی ا ه ق ط ن م و ی م و ب ن ا ر ی ا ی ن ا ک م ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ی ف ا ر غ ج ل م ا و ع ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ : ا ه ه ژ ا و د ی ل ک و ر ف ن ی ش و ن ه م ط ا ف ر ت ک د ی ی ا م ن ه ا ر ه ب ش ن ا د و ت ا ع ک ط ا ع ی ز و ت و د ی ل و ت ر د ی ر ا م ق ا د ش ر ز ک ا ر م و ن ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ش ق ن ن ا و ن ع ا ب ی ص ص خ ت ی ا ر ت ک د ه م ا ن ن ا ی ا پ ز ا ه ت ف ر گ ر ب 1. ت س ا ه د ش ه ئ ا ر ا و ه ی ه ت ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر د ت ال ا ق م ش ر ی ذ پ و ش ر ا گ ن ه و ی ش ه ب ه ج و ت ا ب ر ض ا ح ه ل ا ق م. ت س ا ه د و ب ی ج ئ ا و ح ل ا ب ا ب ه م ی ه ف دکتر مشاوره ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( د ر ف ن ی ش و ن ه م ط ا ف 2-

2 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ش ی ا ز ف ا ن آ ی ل ص ا ف د ه و د و ش ی م ت ی ر ی د م ی ا ه ف ر ح ن ا ص ص خ ت م ه ل ی س و ه ب ه ک ت س ا ی ن ا م ز ا س ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ ر ب ی ک ت م ت ا س س و م و ک ر ا پ ر د ر ض ا ح ی ا ه ت ک ر ش ن ا ی م ر د ت ب ا ق ر و ی ر و آ و ن گ ن ه ر ف ی ا ق ت ر ا ق ی ر ط ز ا ه ع م ا ج ر د ت و ر ث ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ی م ر د ا ر ی ر و ا ن ف و ش ن ا د ن ا ی ر ج ی م ل ع ک ر ا پ ک ی ف د ه ن ی ا ه ب ی ب ا ی ت س د ر و ظ ن م ه ب. ت س ا ش ن ا د و م ل ع ی ا ه ت ک ر ش د ش ر و د ن ک ی م ت ی ر ی د م و ه ت خ ا د ن ا ت ک ر ح ه ب ر ا ز ا ب و ی ص و ص خ ی ا ه ت ک ر ش ه ع س و ت و ق ی ق ح ت ت ا س س و م ب س ا ن م ت ا م د خ ن ي ن چ م ه ا ه ك ر ا پ. د ن ک ی م ل ی ه س ت ی ش ی ا ز ی ا ه د ن ی آ ر ف و د ش ر ز ک ا ر م ق ی ر ط ز ا ا ر ی ر و آ و ن ر ب ی ک ت م. د ن ي ا م ن ي م م ه ا ر ف ال ا ب ت ي ف ي ك ا ب ت ال ي ه س ت و ي ر ا ك ي ا ه ا ض ف ه ا ر م ه ه ب ي ر گ ي د ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ه ن ي م ز ر د ل ا ع ف ط س و ت م و ك چ و ك ي ا ه ت ك ر ش د ش ر ه ب ك م ك ر ذ گ ه ر ز ا ي ر و ا ن ف و م ل ع ي ا ه ك ر ا پ ل م ا ع د ي د ر ت ن و د ب و ه د ش ي ج ر ا خ ه ي ا م ر س ب ذ ج و ه ق ط ن م ر د ش ن ا د د ي ل و ت ن ا ز ي م ش ي ا ز ف ا ب ج و م ر ا د م ش ه و ژ پ ش ن ا د ن د ر و آ ر د ن ا ي ر ج ه ب ا ب ن ي ن چ م ه.)Salami, )2011 د ن و ر ي م ر ا م ش ه ب ر و ح م ش ن ا د د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ي ا ه د ن ن ك ن ي ي ع ت ي ر و آ و ن و ت ب ا ق ر گ ن ه ر ف ه ع ا ش ا ر د م ه م ي ش ق ن ي ت ا ق ي ق ح ت ز ك ا ر م و ا ه ه ا گ ش ن ا د و ر ا ز ا ب ك چ و ك ت ا س س ؤ م ا ه ه ا گ ن ب ن ي ب.)Appold, )2004 د ن ن ك ي م ا ف ي ا ف ل ت خ م ي ا ه ش خ ب ن ي ب ي ر و ا ن ف ل ا ق ت ن ا و ه ق ط ن م ك ي ر د : د ن ر ا د ه د م ع د ر ك ر ا ك ه س ر و ح م ش ن ا د د ا ص ت ق ا ك ي ر د ي ر و ا ن ف و م ل ع ي ا ه ك ر ا پ ت ف گ ن ا و ت ي م ه ص ال خ ر و ط ه ب ز ا ش ن ا د ل ا ق ت ن ا ي ا ر ب م ز ال ط ي ا ر ش ن د ر و آ م ه ا ر ف ق ي ر ط ز ا ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ه ا گ ن ب و ا ه ت ك ر ش ي ي ا ن ا د ش ي ا ز ف ا ه ب ك م ك - د ا ج ي ا - د ي د ج ي د ا ص ت ق ا ت ا س س ؤ م و ا ه ت ك ر ش د ا ج ي ا ه ب ك م ك ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ه ا گ ن ب ه ب ا ه ه ا گ ش ن ا د و ي ت ا ق ي ق ح ت ز ك ا ر م ر و ح م ش ن ا د ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ه ا گ ن ب و ا ه ت ك ر ش ز ا ي ا ه ع و م ج م ن د ر و آ م ه ا ر ف ا ب ي ج ر ا خ ن ا ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ي ا ر ب ب ا ذ ج ي ا ض ف ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ت ي ف ر ظ و ا ه ش ن ا د ز ا ي ر ا د ر ب ه ر ه ب و ي ر و آ و ن ت ب ا ق ر ي ا ر ب ب س ا ن م ي ط ي ح م د ا ج ي ا و ي ر و آ و ن ر ب ي ك ت م و. )Salami, )2011. ه ق ط ن م ا ب ف ل ت خ م ی ا ه ر و ش ک و ه د و م ن ل م ع ا ه ت ک ر ش و ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ي ب ی ط ا ب ت ر ا ل پ ك ي ن ا و ن ع ه ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ و د ن ن ك م ک ا ر ه ا گ ش ن ا د و صنعت بخشهای ن ي ب ه ل ص ا ف ا ت )Felsenstein, )1994 د ن ي ا م ن ی م ش ال ت ی ز ک ا ر م ن ي ن چ د ا ج ي ا ر د ی ر و ح م ش ق ن ن د و م ن ا ف ي ا ا ب د ش ر ز ک ا ر م و ی ر و ا ن ف ی ا ه ک ر ا پ د. ن ه د ش ي ا ز ف ا ا ر ی م و م ع ه ا ف ر و ل ا غ ت ش ا ح ط س ه ج ي ت ن ر د ه ک ی ت ر و ص ر د و د ن ي ا م ن ي م ل م ع ی ر و ا ن ف ه ع س و ت ر د ی ل ص ا ن ک ر ک ي ن ا و ن ع ه ب ه ع س و ت ل ا ح ر د و ه ت ف ر ش ي پ ی ا ه ر و ش ک د. ن ت س ه ی د ا ص ت ق ا د ش ر و ت و ر ث ه ب ق ي ق ح ت و م ل ع ن د و م ن ل ي د ب ت ه ب ر د ا ق د ش ا ب ه د ش ف ي ر ع ت ی ب و خ ه ب ا ه ن آ ه ي ل و ا ر ا ت خ ا س ش ن ا د و ن ا و ج ت ي ع م ج ن ت ش ا د و ی ر ا ک ي ب ش ي ا ز ف ا د م آ ر د ش ه ا ک ا ب ع م ا و ج ه ه ج ا و م م ا گ ن ه ر د د ش ر ز ک ا ر م ر گ ي د ف ر ط ز ا و ن ال غ ا ش ی ن ا و ر د و ب ه ب ط ي ا ر ش ا ه ه ا گ ش ن ا د د م آ ر د ش ي ا ز ف ا و ر ا ک ی ا ه و ر ي ن ت ر ا ه م ح ط س ي ا ق ت ر ا ا ب د ن ن ا و ت ی م ه ت خ و م آ ن ي ا ش خ ب م ا ر آ ی ا ه ط ي ح م ر د ر ا ک و ب س ک د ا ج ي ا ر د د ي د ج ی ا ه ت ک ر ش ز ا ت ي ا م ح ا ب ا ر ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ت خ و م آ ش ن ا د.)Pouribrahim, )2012 د ن ي ا م ن م ه ا ر ف ز ک ا ر م و ر ا د م ش ن ا د د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ی ر و ا ن ف ه ع س و ت ر م ا ر د ر ث و م ی ع ا م ت ج ا ی ا ه د ا ه ن ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ و ق ی ق ح ت ی ا ه د ح ا و ط س و ت م و ک چ و ک ی ر و ا ن ف ی ا ه د ح ا و ر و ض ح و ر ا ر ق ت س ا ی ا ر ب ی ی ا ه ط ی ح م ی ص ص خ ت ی ی ا ز ل ا غ ت ش ا ی ر و ا ن ف ی ا ه ت ی ل ا ع ف ه ب ا ه ه ا گ ش ن ا د ا ب و ر گ ی د ک ی ا ب ل م ا ع ت ر د ه ک د ی ا م ن ی م م ه ا ر ف ی ش ه و ژ پ ت ا س س و م و ع ی ا ن ص ه ع س و ت ی ز ا س ه ن و م ن ی س د ن ه م ی ح ا ر ط ی م ل ع ش ه و ژ پ ی ز ا د ر پ ه د ی ا ی ج ن س ر ا ز ا ب ل م ا ش ا ه ت ی ل ا ع ف ن ی ا م ه ا. د ن ر ا د ل ا غ ت ش ا

3 د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش ی د ع ب ی ن ا ب ی ت ش پ و ش و ر ف ی ز ا س ی ر ا ج ت ی ر ک ف ت ی ک ل ا م ت ب ث ی ن ف ش ن ا د ن ی و د ت ی ز ا س د ر ا د ن ا ت س ا ی ت ع ن ص ی ح ا ر ط. ) Safariniyam )2012 د ش ا ب ی م ت ا م د خ ر ی ا س ه ئ ا ر ا ن ی ن چ م ه و ی ت ع ن ص د ی ل و ت ه ص ر ع ر د ی ر و ا ن ف ت ال و ص ح م ق ق ح ت ی ا ر ب ل ا غ ت ش ا ع و ض و م ه ک ی ن ا م ز د د ر گ ی م ر ب ل ی ا و ا و ه ه د ر خ ا و ا ه ب ی ر و ا ن ف و ی م ل ع ی ا ه ک ر ه ش و ک ر ا پ ه ق ب ا س ز ا ه ا گ ش ن ا د ي ا ر ب د م آ ر د د ا ج ي ا و ي ن ي ر ف آ ر ا ك ل ي ه س ت ي ا ر ب ه ا گ ش ن ا د ي و س ز ا ي ط ي ا ر ش د ا ج ي ا و ي ه ا گ ش ن ا د ن ال ي ص ح ت ل ا غ ر ا ف غ ر ا ف ا ت د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ه ا گ ش ن ا د ر ا ن ك ر د ي ن ي م ز ن ا م ز ن آ ر د د. ش ح ر ط م ا ک ی ر م آ د ر و ف ن ت س ا ه ا گ ش ن ا د ر د ت ا ق ي ق ح ت ل ح م ر ا ر ق ت س ا ن آ ر د ه ژ ي و ط ي ا ر ش ا ب د ن ن ا و ت ب د ن ر ا د ي س د ن ه م و ي ت ا ق ي ق ح ت اي ه ت ك ر ش د ا ج ي ا ه ب ل ي ا م ت ه ك ي ن ال ي ص ح ت ل ا ر د ا ی ن ر ف ی ل ا ک ر د ن و ک ی ل ی س ه ر د و ی ل ا م ش ی ا ن ی ل و ر ا ک ر د ی ث ل ث م ی ش ه و ژ پ ک ر ا پ ش ی ا د ی پ ن ی ن چ م ه. )Safariniya, )2012 د ن ب ا ي ق ق ح ت و ی ر و ا ن ف ی م ل ع ی ا ه ک ر ه ش و و ا ه ک ر ا پ د ا ج ی ا ه ع ی ل ط ی و ق ی ل ا ع ش ز و م آ ت ا س س و م و ا ه ه ا گ ش ن ا د ی گ ی ا س م ه 0 6 ه ه د ر خ ا و ا ر د ا پ و ر ا ر د ی ر و ا ن ف ی ا ه ک ر ه ش و ا ه ک ر ا پ ن ی ل و ا. ) Cox, )1985 ت س ا ه د ش ی ق ل ت ا ه ن آ ه ی ل و ا ی ا ه ل د م ر د س ی ل و پ ی ت ن آ ا ی ف و س و ل ی و ن ه ر گ و س ی ل گ ن ا ر د ت ا و ت و ی ر ه و ج ی ر ب م ک ه ب ن ا و ت ی م ه ل م ج ن آ ز ا ه ک د ن ت ف ر گ ل ک ش ه ب ک ی د ز ن ه ک د ر ا د د و ج و ن ا ه ج ر و ش ک 0 6 ز ا ش ی ب ر د ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ ه ب ک ی د ز ن ن و ن ک ا. د و م ن ه ر ا ش ا ه س ن ا ر ف ر د ب ی ت ر ت ه ب ا ی ل ا ر ت س ا و ن پ ا ژ ا د ا ن ا ک ه س ن ا ر ف ن ا ت س ل گ ن ا ی ا ه ک ر ا پ ر ا م ش. د ن ا ه د ش س ی س ا ت ا ک ی ر م آ ر د ن آ ه ن و م ن د ن ر ا د ر ا ر ق ی د ع ب ی ا ه ه ب ت ر ر د ه د ش ز ک ر م ت م صنایع گرفت م ی م ص ت ن پ ا ژ ت ل و د ه ک د د ر گ ی م ر ب ه ه د ل ی ا و ا ه ب ا ی س آ ی م ل ع ک ر ا پ ی خ ی ر ا ت ه ق ب ا س ی ر و ا خ ل ا م ش ی ر ت م و ل ی ک 0 6 ر د ا ر ا ک و س ت ی ش ه و ژ پ شی- ز و م آ ک ر ه ش و د ز ا س ه د ن ک ا ر پ ا ر ن آ ت ی ع م ج ز ی ن و و ی ک و ت ا ر د و خ ت ف ر ش ی پ ی ز ل ا م و د ن ه ی ب و ن ج ه ر ک ن ی چ ن پ ا ژ د ن ن ا م ی ی ا ی س آ ه ت ف ا ی ه ع س و ت ی ا ه ر و ش ک ه ز و ر م ا. د ن ک ر ی ا د و ی ک و ت. ) Chen, )2006 د ن ن ا د ی م ی ت ا ق ی ق ح ت ی ا ه ک ر ه ش و ی م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ث ا د ح ا ن و ی د م ا ه ر و ش ک ه ع س و ت ر د ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ا گ ی ا ج ه- ی ر و ا ن ف ر ب ی ن ت ب م ی د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ه ر ی ج ن ز ز ا ی ا ه ق ل ح و ی ع ا م ت ج ا د ا ه ن - ی ا ه ق ط ن م ا ی ی ل م ه ع س و ت ی ا ر ب گ ن ه ا م ه ی د ر ب ه ا ر - ه ن ا ر و ا ن ف ر و ه ظ و ن ی ا ه ه د ی د پ ز ا ی ر ا ی س ب ه ع س و ت و ی ر ی گ ل ک ش ا گ ی ا ج ه- ا ه ر و ش ک ی د ا ص ت ق ا ه س و ت ر د ی ر و ح م ش ق ن ه د ن ن ک ا ف ی ا - ط س و ت م و ک چ و ک ت ا س س و م ق ی ر ط ز ا ر و ح م ش ن ا د ی ا ه ی ر و آ و ن ه ع س و ت ا گ ی ا ج ه- ی ر و ا ن ف و ی م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ل ص ا ی ا ه ی گ ژ ی و ک ر ا پ ی ن ی ر ف آ ر ا ک ز ک ر م ی ر و آ و ن ز ک ر م ی ر ا ج ت ر و ت ا ب و ک ن ا ت ا ح ال ط ص ا و ا ه م ا ن ا ب ف ل ت خ م ی ا ه ر و ش ک ر د ی ر و ا ن ف ک ر ا پ ت ر ا ب ع ا ه ن آ ه ک د و ش ی م ه ت خ ا ن ش... و ل پ و ن ک ت س ی ل و پ و ن ک ت ی ت ا ق ی ق ح ت ی م ل ع ر ه ش ی ر و ا ن ف ب ط ق ی ت ا ق ی ق ح ت ک ر ا پ ی م ل ع ک ر ا پ ی ر و ا ن ف. د ش ا ب ی م ی ر و ا ن ف ب ط ق و ی ت ا ق ی ق ح ت ک ر ا پ ی م ل ع ک ر ا پ م ا ج ن ا ا ی ن د ح ط س ر د د و ج و م ی ا ه ه ن و م ن ز ر ا ب ی ا ه ی گ ژ ی و ه ب ق ی ق د ه ج و ت ن و د ب د ن ا و ت ی م ن ت س د ن ی ا ز ا ی ی ا ه ع م ت ج م ی ه د ن ا م ز ا س : د د ر گ ی د ن ب ه ت س د ) ا ه ک ر ا پ ( ا ه ع م ت ج م ه ن و گ ن ی ا ک ر ت ش م ل ا ح ن ی ع ر د و ز ر ا ب ی ا ه ی گ ژ ی و ه ک ت س ا ه د ش ش ش و ک ل ی ذ ر د. د د ر گ. ت س ال ا ب ح ط س ی ا ه ی ر و ا ن ف ه ن ی م ز ر د ه ع س و ت و ش ه و ژ پ ا ه ک ر ا پ ن ی ا ت ی ل ا ع ف ی ل ص ا ن و م ض م : ل و ا ی گ ژ ی و. د و ش ی م م ا ج ن ا ص خ ش م ع ی ا ن ص ی ا ه ز ا ی ن ع ف ر ی ا ت س ا ر ر د ا ه ک ر ا پ ن ی ا ر د ش ه و ژ پ : م و د ی گ ژ ی و

4 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف د ن ت س ه ک ی ژ و ل و ن ک ت و ک ب س ع ی ا ن ص د ن و ش ی م س ی س ا ت ا ه ک ر ا پ ن ی ا ر د ه ک ی ع ی ا ن ص : م و س ی گ ژ ی و. د ن ا ه ت س و ی پ م ه ه ب ی ا ه ت ی ل ا ع ف ز ا ی ا ه ع و م ج م ز ک ر م ت ل ح م ا ه ع م ت ج م ن ی ا : م ر ا ه چ ی گ ژ ی و ت ع ن ص ش ی ا ز : م ج ن پ ی گ ژ ی و 1 ت ع ن ص ز ا ه ب ز ه ج م و م ک ع ا ف ت ر ا ا ب ال و م ع م ا ه ن ا م ت خ ا س ا ب ی ز ر ا ی س ب ا ه ن آ ه ط و ح م و ت س ا د ن ن ا م ک ر ا پ ا ه ع م ت ج م ن ی ا ی ا ض ف : م ش ش ی گ ژ ی و. د ش ا ب ی م ی ت ا م د خ و ی ح ی ر ف ت ت ا ن ا ک م ا ی م ا م ت ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س و ی ر و آ ن ف ه س س و م ا ی ه ا گ ش ن ا د د ن چ ا ی ک ی م ی ق ت س م ی ر ا ک م ه ا ب و ط ا ب ت ر ا ر د ا ب ل ا غ ا ه ع م ت ج م ن ی ا : م ت ف ه ی گ ژ ی و. د ن و ش ی م س ی س ا ت ا ه ن آ ک ر ت ش م ل ی ک ش ت ن ا ر گ ش ه و ژ پ ا ر ا ه ن آ صاحبان و د ن د ا ی ن ب و ن و ک چ و ک ال و م ع م ا ه ک ر ا پ ر د ل ا ع ف ی ا ه د ح ا و ز ا ی ا ه د م ع ش خ ب : م ت ش ه ی گ ژ ی و. د ن ه د ی م ر ی ظ ن ( د ن ت س ه ی ر ه ا م و ص ص خ ت م د ا ر ف ا د ن ن ک ی م ر ا ک ا ه ک ر ا پ ن ی ا ر د ه ک ی د ا ر ف ا ) ی ک ی ف ا ر گ و م د ( ی ت ی ع م ج ه ب ن ج ز ا : م ه ن ی گ ژ ی و ل و غ ش م ز ا ت م م ی ت ی ر ی د م و ی ش ه و ژ پ ی ک ی ن ک ت ل غ ا ش م ر د ا ت د م ع ه ک ) ه ع س و ت و ق ی ق ح ت ن ا س ا ن ش ر ا ک و ن ا ک ش ز پ ن ا س د ن ه م ن ا د ن م ش ن ا د. ) OECD, )2003 د ن ر ا ک ه ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ع ا و ن ا - : د ن و ش ی م م ی س ق ت ه ت س د ه س ه ب ت ی ل ا ع ف ع و ن ر ظ ن ز ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ک ر ا پ : ف ل ا 2 ی م ل ع ا ت د و ش ی م د ا ج ی ا ه ا گ ش ن ا د ت ر و ا ج م ر د ب س ا ن م ی ا ض ف ک ی ر د و ی م ل ع ز ک ا ر م و ا ه ه ا گ ش ن ا د ط س و ت ال و م ع م ی م ل ع ک ر ا پ. ) Pouribrahim. )2012 د ر و آ د و ج و ب ه ا گ ش ن ا د و ا ه ک ر ا پ ر د ر ق ت س م ی ع ا ن ص ن ا ب ح ا ص ن ی ب ی ل ب ا ق ت م ی ر ا ک م ه ه ل ی س و ن ی د ب : ز ا د ن ت ر ا ب ع ا ه ن آ ر و ا ج م ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ر ب ی م ل ع ی ا ه ک ر ا پ د ا ج ی ا ت ب ث م ت ا ر ی ث ا ت ن ی ر ت م ه م کها ر ا پ ر د ی ه ا گ ش ن ا د ت ا ق ی ق ح ت ج ی ا ت ن ن د ش ی ت ع ن ص و ی ر ا ج ت ه ا گ ش ن ا د ی م ل ع ت ا ی ه د ا ز آ ی ا ه ت ی ف ر ط ز ا ه د ا ف ت س ا ا ه ه ژ و ر پ و ا ه ح ر ط ن ی ا ز ا ی ل ا م ی ا ه ت ی ا م ح و ی ا ر ت ک د و د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی ا ه ه ژ و ر پ ن د ش ی د ر ب ر ا ک ه ا گ ش ن ا د ی ه ا گ ر ا ک و ی ه ا گ ش ی ا م ز آ د ا ز آ ی ا ه ت ی ف ر ظ ز ا ه د ا ف ت س ا ی ل ا ت ی ج ی د ی ا ه ه ن ا خ ب ا ت ک و ی ن ا س ر ع ال ط ا ز ک ر م و ه ن ا خ ب ا ت ک ز ا ر ث ک ا د ح ه د ا ف ت س ا ه ا گ ش ن ا د ی ا ر ب جدید درآمدی ع ب ا ن م د ا ج ی ا ک ر ا پ : ب 3 ی ر و ا ن ف ا ب ه ق ط ن م ر د د و ج و م صنایع ارتباطات ش ر ت س گ ت ی ن ا ب و ه د ش د ا ج ی ا ی ت ع ن ص ی ا ه ب ط ق ت ر و ا ج م ر د ال و م ع م ا ه ک ر ا پ ن ی ا و د و ج و م ع ی ا ن ص ی ر و ا ن ف ء ا ق ت ر ا ا ه ک ر ا پ ن ی ا ی ل ص ا ف د ه. د ن ر ی گ ی م ل ک ش ه ق ط ن م ی ا ه ه ا گ ش ن ا د و ی ر و ا ن ف ی ا ه د ح ا و. ) Ferguson & Olofsson, )2004 ت س ا ا ه ن آ ی ت ب ا ق ر ن ا و ت ش ی ا ز ف ا 1 Spine off 2 Science Park 3 Technology Park

5 د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش ج ی ا ت ن ی ز ا س ی ر ا ج ت و ی ن ف ش ن ا د ن ی و د ت س و ک ع م ی س د ن ه م ت ا ق ی ق ح ت ب ل ا ق ر د ا ه ک ر ا پ ع و ن ن ی ا ر د ت ا ق ی ق ح ت ه د م ع. د و ش ی م ه ت خ ا د ر پ ن ی د ا ی ن ب ت ا ق ی ق ح ت ه ب ر ت م ک ا ه ک ر ا پ ن ی ا ر د ل و م ع م و ه د ش ز ک ر م ت م ی د ر ب ر ا ک ت ا ق ی ق ح ت : ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ی ر و ا ن ف ی ا ه ک ر ا پ ه د م ع ی ا ه ش ق ن و ف ی ا ظ و ع ی ا ن ص ه ب ی ر و ا ن ف د ن ی ا ر ف ل ی ه س ت ه ت ف ر ش ی پ ی ا ه ی ر و ا ن ف ر ب ی ک ت م ط س و ت م و ک چ و ک ع ی ا ن ص د ش ر ی ا ر ب ی ن ا ک م ن ی م ا ت ه ت ف ر ش ی پ ی ر و ا ن ف ر ب ی ک ت م ع ی ا ن ص ه ع س و ت و ط س ب ی ا ر ب ی ا ه ل ی س و ن ا و ن ع ه ب ش ق ن ی ا ف ی ا ی ش ه و ژ پ ی ا ه د ر و ا ت س د ن د ر ک ی ر ا ج ت د ن و ر ر د ع ی ر س ت ن ا د ن م ش ن ا د ب ذ ج ی ا ر ب ب س ا ن م ی ل غ ش ی ا ه ت ص ر ف د ا ج ی ا ه ت ف ر ش ی پ ی ر و ا ن ف ر ب ی ک ت م ع ی ا ن ص ی ا ر ب ی ت ا ع ال ط ا ز ک ر م ک ی ن ا و ن ع ه ب ت م د خ ه ئ ا ر ا ی ع ا م ت ج ا ت ی ا م ح ش ی ا ز ف ا و ق ی ق ح ت و ی ر و آ و ن گ ن ه ر ف ط س ب و ه ع س و ت ر و ظ ن م ه ب ز ا ی ن د ر و م ت ا م ا د ق ا ر د ه ن ال ا ع ف ت ک ر ا ش م ه ت ف ر ش ی پ ی ا ه ی ر و ا ن ف و م و ل ع ز ا ک ر ا پ : ج ه د م ع 1 ی ر ا ج ت ا ی ی د ی ل و ت ی ا ه د ح ا و ک م ک ه ب د ر ا د ت ه ا ب ش ن ی و ن ی ا ه ی ر و ا ن ف ا ب صنعتی ویژه ه ق ط ن م ک ی ه ب ر ت ش ی ب ه ک ا ه ک ر ا پ ع و ن ن ی ا ی ا ه ت ی ل ا ع ف. د و ش ی م د ا ج ی ا ص ا خ ه ن ی م ز ک ی ر د ی د ا ص ت ق ا ه ش و خ ل ی م ک ت ر و ظ ن م ه ب ا ت د م ع و ر ا ز ا ب ز ا ی ن س ا س ا ر ب ی ت ا م د خ ه ن و گ ن ی ا ا ه ک ر ا پ ق ی ق ح ت و ه ع س و ت د ی ل و ت و ت ر ا ج ت ه د و ب و ب ل غ ا. د ن و ش ی م ی ه د ن ا م ز ا س ی ل ل م ل ا ن ی ب ت ب ا ق ر ت ی ل ب ا ق ا ب ه ت ف ر ش ی پ ی ا ه ی ر و ا ن ف ی ل ک ه ا گ ن ر د ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ف ی ا ظ و و ف ا د ه ا - ف ا د ه ا ا ه ن آ ی ت ب ا ق ر ن ا و ت ش ی ا ز ف ا و ه ق ط ن م ر د د و ج و م ع ی ا ن ص ی ر و ا ن ف ح ط س ء ا ق ت ر ا ه ق ط ن م ر د د و ج و م ع ی ا ن ص و ا ه ه ا گ ش ن ا د ت ی ف ر ط ز ا ه ن ی ه ب ه د ا ف ت س ا ت ا ق ی ق ح ت ج ی ا ت ن ی ز ا س ی ر ا ج ت ت ه ج ی ه د ه ع م ا ج ی م ل ع ه ب ی و س ق ی ق ح ت ی ر و ا ن ف و ه ع س و ت ی ا ر د ا ب ت ه ج ف د ه د ی ل و ت ی ا ه ه ت ش ر ی ا ه ال ا ک د ر و م ز ا ی ن ی ت ا ر د ا ص ک م ک ه ب ی ن ت ب م ر ب ه ع س و ت ه ت ف ا ی ن ا م ز ا س ت ا ط ا ب ت ر ا ی ر ا ر ق ر ب ق ی ر ط ز ا صنایع و ی ش ه و ژ پ ز ک ا ر م و ا ه ه ا گ ش ن ا د ه ل م ج ز ا ف ل ت خ م ی ا ه ش خ ب گ ن ه ا م ه. ) Ratinho & Henriques( ن ا ر ی ا ر د ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ - د ر و م ی ت ل و د ر ی غ و ی ت ل و د ف ل ت خ م ی ا ه ن ا م ز ا س ن ی ب ر د ی ر و ا ن ف و م ل ع و د ش ر ز ک ا ر م و ا ه ک ر ا پ د ا ج ی ا ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ی ط ر د ز ک ا ر م ی ز ا د ن ا ه ا ر ر د ا ت ی ا ه ل ا س ن ی ب ن ا ه ف ص ا ی ت ا ق ی ق ح ت و ی م ل ع ک ر ه ش ه ب ر ج ت. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه ج و ت ن ا ر ی د م و ا ه ه ن ا خ ت ر ا ز و ف ر ط ز ا ی ب و خ ا ت ب س ن ل ا ب ق ت س ا ا ب ی م ل ع ی ا ه ک ر ا پ د ا ج ی ا ه ا ر ر د م د ق ن ی ل و ا ن ا و ن ع ه ب ر ی د غ د ش ر. د ی د ر گ و ر ب و ر ف ل ت خ م ی ا ه ن ا ت س ا ر د ی ل ح م ن ی ل و ئ س م ه ل م ج ز ا ی ت ل و د 1 Business Park

6 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف م ا ج ن ا ل ا س ر د ی ر و ا ن ف و ت ا ق ی ق ح ت م و ل ع ت ر ا ز و ح ط س ر د ی م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت ی ا ر ب ی ی ا ر ج ا ت ا م ا د ق ا ن ی ل و ا ی ت ی ر و م ا م و ی ر ا ت خ ا س ت ه ب ا ش م و ن ا ر ی ا صنعتی و ی م ل ع ی ا ه ش ه و ژ پ ن ا م ز ا س ر د د و ج و م ت ا ن ا ک م ا ه ب ه ج و ت ا ب. ت ف ر گ ر د ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ 8 د ا ج ی ا ه ب ت ب س ن ی ر و ا ن ف و ت ا ق ی ق ح ت م و ل ع ت ر ا ز و ی م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ا ب ن ا م ز ا س ن ی ا. ) South Korasan`s science & technology park, )2014 د و م ن م ا د ق ا ف ل ت خ م ی ا ه ن ا ت س ا د و د ح ر د ه ک ی ر و ا ن ف و ت ا ق ی ق ح ت م و ل ع ت ر ا ز و ه ع و م ج م ر د ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ 3 3 ن ا ر ی ا ر د ن و ن ک ا م ه. د ن ی ا م ن ی م ت ی ل ا ع ف ا ه ک ر ا پ ن ی ا ر د ن ا ی ن ب ش ن ا د ت ک ر ش ن د و ب ا پ و ن م غ ر ه ب ل ا ح ن ی ا ا ب ا م ا ت س ا ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا ه ل ا س 0 4 ی ر ی خ ا ت ا ب ه چ ر گ ا ن ا ه ج ا ب ه س ی ا ق م ر د ز ک ا ر م ن ی ا س ی س ا ت ط س و ت و ر ا د د ی ل و ت و ی ک ش ز پ ه ص ر ع ر د ا ص و ص خ ی ه ج و ت ر و خ ر د ی ا ه د ر و ا ت س د ه ت ش ذ گ ه ه د ک ی ی ط ز ک ا ر م ن ی ا ز ا ش ی ب ه و ق ل ا ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ن ا و ت ه ک ت س ا ن ی ا ل م ا ت ل ا ق ه ت ک ن ا م ا. ت س ا ه د ش ه ئ ا ر ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ د ن ی ا ر ف ر د ل ی ه س ت ه ل م ج ز ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ا ر ب ه د ش ی ن ی ب ش ی پ ی ا ه ت ی ر و م ا م و ف ا د ه ا ی خ ر ب ر و ر م. ت س ا ه ن ی ا و ک چ و ک ع ی ا ن ص د ش ر و ی ش ه و ژ پ ی ا ه د ر و ا ت س د ن د ر ک ی ر ا ج ت د ن و ر ر د ع ی ر س ت ر و ش ک ع ی ا ن ص ه ب ی ژ و ل و ن ک ت ل ا ق ت ن ا ه ب ه ج و ت ه ک د ر ا ذ گ ی م صحه واقعیت ن ی ا ر ب ز ک ا ر م ن ی ا ت ی م ه ا ن ت خ ا س ن ا ی ا م ن ضمن پیشرفته ی ا ه ی ژ و ل و ن ک ت ر ب ط س و ت م. ت ش ا د د ه ا و خ ر و ش ک ن ا ی ن ب ش ن ا د د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ر ا ک ن ا ل ب ا ق ر ی غ ش ق ن ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ب ي ت ر ت ن ي ا ه ب و د ا د ر ا ر ق ه ب ا ش م ه و ر گ ك ي ر د ا ر ه م ه ن ا و ت ي م د ن ت س ه ي ت ل و د ي گ م ه ن ا ر ي ا ي ر و ا ن ف و م ل ع ي ا ه ك ر ا پ ز ا ر گ ا و د ن و ش ي م س ي س أ ت ي ا ه ق ط ن م د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ف د ه ا ب ا تا د م ع ي ت ل و د ي ا ه ك ر ا پ ت. ف ا ي ا ر ا ه ن آ ي ل ص ا ت ي ر و م أ م ك ر ا پ ر د ر ض ا ح اي ه ت ك ر ش ن ي ب ي ز ا س ه ك ب ش ا ه ش ه و ژ پ ج ي ا ت ن ي ز ا س ي ر ا ج ت ه ب د ن ش ا ب ر ا د ر و خ ر ب ا ه ه ا گ ش ن ا د ت ي ا م ح د. ن ز ا د ر پ ی م م ه و ي ش ي ا ز ي ا ه ت ك ر ش س ي س ا ت ی ا ر ب ت ع ن ص و ه ا گ ش ن ا د ن ی ب ط س ا و ه ق ل ح ن ا و ن ع ه ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ر ا پ د و ر ی م ر ا ظ ت ن ا ه ک ی ط ی ا ر ش ر د ل ا ح ن ی ا ا ب د ر ک ل م ع ی س ر ر ب د ن ن ک د و ر و ا ه ه ز و ح و د ا ع ب ا ه م ه ه ب ش ن ا د ز ا ت و ر ث د ی ل و ت ی ن ع ی د و خ ت ی ر و م ا م و ف ا د ه ا ق ق ح ت ی ر س ت ا ه ه ز و ح ه م ه ه ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ت ی ر و م ا م ز و ن ه ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ر و ش ک ر د ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی س ر ت س د ی ی ا ی ف ا ر غ ج ظ ا ح ل ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ن ا ک م و ل ح م ن و چ م ه ی ل م ا و ع د ی ا ش. ت س ا ه د ر ک ن ا د ی پ و ت ا ن ا ک م ا ه ب ی س ر ت س د صنعتی مراکز و ی ه ا گ ش ن ا د و ی م ل ع ز ک ا ر م ا ب ک ر ا پ ه م ل ص ا ف ن آ ه ب ن ا ی ن ب ش ن ا د ی ا ه ت ک ر ش و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ز ا ل ا ب ق ت س ا و د ر ک ل م ع ه و ح ن ر د د ر ا و م ر ی ا س و ل ق ن و ل م ح م ت س ی س ش و ر ف ر ا ز ا ب ی ر ه ش ت ا س ی س ا ت و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ل ع ف ر ا ر ق ت س ا ل ح م و ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی م ه ا ه ب ه ج و ت ا ب ر ض ا ح ق ی ق ح ت. د ن ا ه ت ش ا د ش ق ن ی ر و ا ن ف ت ی ع ق و م ا ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ د ر ک ل م ع ی ش ی ا م ی پ ق ی ق ح ت ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ت ت س ا ه د و م ن ی ع س ن ا ر ی ا ی ر و ا ن ف ر د ن ا ی ن ب ش ن ا د ی ا ه ت ک ر ش ت ی ا ض ر ن ا ز ی م و ه ا گ د ی د ن آ ر ب ه و ال ع د ه د ر ا ر ق ه ع ل ا ط م د ر و م ا ر د و ج و م ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ی س ر ر ب ق ی ر ط ز ا و ه د ا د ر ا ر ق ه ع ل ا ط م و ی س ر ر ب د ر و م ا ر ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ا ب ه ط ا ب ر ت ک ر ش ه ا گ د ی د ز ا ا ر ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ ک ی ه ع س و ت ر د ر ا ذ گ ر ی ث ا ث ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش ی ف ا ش ت ک ا. د ه د ر ا ر ق ی ی ا س ا ن ش د ر و م ن ا ی ن ب ش ن ا د ی ا ه ش ه و ژ پ ف ا د ه ا ن ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش ی ا س ا ن ش ی- 1

7 د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش ا- ه ص خ ا ش ی ا ه ق ط ن م و ی م و ب ش ن ا د د ش ر و ی ر ا م ق ا د ش ر ز ک ا ر م و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت ش ق ن ن ی ی ع ت 2- ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ظ ا ح ل ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ ه ب ن ا س آ ی س ر ت س د ز ا ر و ا ن ف ی ا ه ت ک ر ش ن ا ب ح ا ص ت ی ا ض ر ن ا ز ی م 3- ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ ی ن ا م ت خ ا س و ی ک ی ز ی ف ط ی ح م و ت ی ع ض و ز ا ر و ا ن ف ی ا ه ت ک ر ش ن ا ب ح ا ص ت ی ا ض ر ن ا ز ی م 4- ا ه ه د ا د ل ی ل ح ت و ه ی ر ج ت ی ف ا ش ت ک ا ی س ر ر ب ) ف ل ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ت ی ق ف و م ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و د ن ا ه ت س ن ا و ت و ه د و ب ق ف و م ی ا ه ت ک ر ش ز ج ا ت د م ع ه ک ن ا ی ن ب ش ن ا د ی ا ه ت ک ر ش ن ا ر ی د م ز ا ر ف ن 0 2 ا ب ه ب ح ا ص م ر د د ن ا و ت ی م ه ک ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ی ا ه ص خ ا ش و ل م ا و ع ن ی ر ت ه د م ع د ن ی ا م ن ی ز ا س ی ر ا ج ت ا ر د و خ ت ال و ص ح م : د ن ا ه د ر ک ن ی ی ع ت ر ی ز ت ر و ص ه ب ا ر د ش ا ب ه ت ش ا د ر ث و م ش ق ن ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت و ت ی ق ف و م ر د ) ل م ا ع ن ي ر ت م ه م ( ک ر ا پ ا ب ط ا ب ت ر ا و ه ق ط ن م ر د ي ت ا ق ي ق ح ت ز ك ا ر م و ا ه ه ا گ ش ن ا د ی ر ا و ج م ه 1- ) م و د م ه م ل م ا ع ( ه ق ط ن م ر د ك ر ا پ ا ب ط ب ت ر م high-tech و R&D ي ا ه ت ي ل ا ع ف د و ج و 2-3 ر- و ض ح ) م و س م ه م ل م ا ع ( ك ر ا پ ر د ي و ق ي ا ه ت ك ر ش ب س ا ن م ل ق ن و ل م ح ت ا ن ا ك م ا ه ب ي س ر ت س د و ي ك ي د ز ن 4- ه ق ط ن م ر د ر ا ك ي و ر ي ن د و ج و 5- ی ل خ ا د ف ر ص م ر ا ز ا ب ه ب ي ك ي د ز ن 6- ي ر ه ش ت ا س ی س ا ت و ز ك ا ر م ه ب ي س ر ت س د 7- ا ه ن آ ا ب ط ا ب ت ر ا و ی ت ع ن ص ز ک ا ر م ی ر ا و ج م ه 8- ی ف ی ص و ت ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت ) ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ س ی س ا ت ل ا س ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ س ی س ا ت ل ا س ب س ح ر ب ا ه خ س ا پ د ص ر د و ی ن ا و ا ر ف : 1 ل و د ج ی ع م ج ت د ص ر د ر ب ت ع م د ص ر د س ی س ا ت ل ا س ی ن ا و ا ر ف د ص ر د ی ن ا و ا ر ف Valid Total

8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ب د ه د ی م ن ا ش ن س ی س ا ت ل ا س ک ی ک ف ت ه ب ا ر ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ د ا د ع ت ی ن ا و ا ر ف د ص ر د و ی ن ا و ا ر ف ق و ف ل و د ج ل ا س ر د ز ک ر م 3 و... د ص ر د 5 1 2/ ا ب ل ا س ر د ز ک ر م 5 د ص ر د 2 1 1/ ا ب ل ا س ر د ز ک ر م 4 ال ث م ه ک ی ر و ط. د ن ا ه د ش س ی س ا ت د ص ر د 9/1 ا ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ل ح م ی ع م ج ت د ص ر د ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ س ی س ا ت ل ا س ی ا ه ل ی م ر ا د و م ن : 1 ر ا د و م ن ز ک ر م ر ا ر ق ت س ا ل ح م ب س ح ر ب ا ه خ س ا پ د ص ر د و ی ن ا و ا ر ف : 2 ل و د ج ر ب ت ع م د ص ر د ز ک ر م ر ا ر ق ت س ا ل ح م ی ن ا و ا ر ف د ص ر د ی ن ا و ا ر ف ی ه ا گ ش ن ا د / / / 3 ر ی ا س / / / 0 Valid Total / / /3 ا ب ز ک ر م 6 4 ه ک ی ر و ط ه ب د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ر ا ر ق ت س ا ل ح م ب س ح ر ب ا ه خ س ا پ ی ن ا و ا ر ف د ص ر د و ی ن ا و ا ر ف ق و ف ل و د ج. د ن ت س ه ر ق ت س م ه ا گ ش ن ا د ز ا ج ر ا خ ی ر گ ی د ل ح م ر د د ص ر د 0 7 7/ ا ب ز ک ر م و ی ه ا گ ش ن ا د ز ک ر م ر د ر ق ت س م د ص ر د ز ک ر م ر ا ر ق ت س ا ل ح م ی ا ه ل ی م ر ا د و م ن : 6-4 ر ا د و م ن

9 چ ن د) د ر ص د 6 ش ا خ ص ه ا و ع و ا م ل م ک ا ن ی و ج غ ر ا ف ی ا ی ی د ر ع م ل ک ر د م و ق ع ی ت ج غ ر ا ف ی ا ی ی م ر ک ز ج د و ل : 3 ف ر ا و ا ن ی و د ر ص د پ ا س خ ه ا ب ر ح س ب موقعیت جغرافیایی م ر ک ز م و ق ع ی ت ج غ ر ا ف ی ا ی ی م ر ک ز د ر ص د ت ج م ع ی د ر ص د م ع ت ب ر د ر ص د ف ر ا و ا ن ی ف ر ا و ا ن ی / / / 5 د ا خ ل ش ه ر / / / 0 خ ا ر ج ا ز ش ه ر Valid 4 8 Total / / 0 د ر ص د و ف ر ا و ا ن ی ف و ق ج د و ل ف ر ا و ا ن ی پ ا س خ ه ا ب ر ح س ب م و ق ع ی ت ج غ ر ا ف ی ا ی ی م ر ک ز ط و ر ی ک ه ب ه م ی د ه د ن ش ا ن ر ا م ر ک ز ب ا 3 5 5/ د ر ص د م س ت ق ر د ر د ا خ ل ش ه ر و 3 7 م ر ک ز ب ا 4 5/ د ر خ ا ر ج ه ر ش ه ر م س ت ق ر ه س ت ن د. ن م و د ا ر 7-4 : ن م و د ا ر م ی ل ه ا ی موقعیت جغرافیایی م ر ک ز ج د و ل 4 و ج ه ی ) ش ا خ ص ه ا ی م ر ک ز ی و پ ر ا ک ن د گ ی م س ا ح ت ک ل ز م ی ن ه ا ی پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی ش ا خ ص ه ا ی م ر ک ز ی و پ ر ا ک ن د گ ی ف ا ص ل ه د ا ن ش گ ا ه ه ا و م ر ا ک ز ع ل م ی ب ا پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی ش ا خ ص ه ا ی م ر ک ز ی و پ ر ا ک ن د گ ی ف ا ص ل ه م ر ا ک ز ص ن ع ت ی ب ا پ ا ر ک ف ا ص ل ه م ر ا ک ز ف ا ص ل ه د ا ن ش گ ا ه ه ا و م ت ر ا ژ ک ل ف ض ا ه ا ی د ر ح ا ل م س ا ح ت ک ل ز م ی ن ه ا ی ص ن ع ت ی ب ا پ ا ر ک م ر ا ک ز ع ل م ی ب ا م ر ک ز س ا خ ت پ ا ر ک N Valid Missing Mean Std. Error of Mean Median Mode Std. Deviation Variance Skewness Std. Error of Skewness Kurtosis Std. Error of Kurtosis Range Minimum Maximum Sum

10 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ا ه ن ی م ز ل ک ت ح ا س م ی گ د ن ک ا ر پ و ی ز ک ر م ی ا ه ص خ ا ش ط و ب ر م ه ک ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب ی گ د ن ک ا ر پ و ی ز ک ر م ی ا ه ص خ ا ش ت خ ا س ل ا ح ر د ی ا ه ا ض ف ل ک ژ ا ر ت م ی گ د ن ک ا ر پ و ی ز ک ر م ی ا ه ص خ ا ش ی ر و ا ن ف ی ت ع ن ص ز ک ا ر م ه ل ص ا ف ی گ د ن ک ا ر پ و ی ز ک ر م ی ا ه ص خ ا ش ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ا ب ی م ل ع ز ک ا ر م و ا ه ه ا گ ش ن ا د ه ل ص ا ف. ت س ا ک ر ا پ ا ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ا ه ن ی م ز ل ک ت ح ا س م ی ا ه ل ی م ر ا د و م ن : 4 ر ا د و م ن ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ا ب ی م ل ع ز ک ا ر م و ا ه ه ا گ ش ن ا د ه ل ص ا ف ی ا ه ل ی م ر ا د و م ن : 5 ر ا د و م ن ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ا ب ز ک ا ر م ه ل ص ا ف ی ا ه ل ی م ر ا د و م ن : 6 ر ا د و م ن

11 ش ا خ ص ه ا و ع و ا م ل م ک ا ن ی و ج غ ر ا ف ی ا ی ی د ر ع م ل ک ر د ج ) ت ح ل ی ل ت و ص ی ف ی گ و ی ه ه ا 1- م ی ز ا ن ر ض ا ی ت ا ز د س ت ر س ی آ س ا ن ب ه پ ا ر ک ع ل م و ف ن ا و ر ی ی ا م ر ک ز ر ش د ب ه ل ح ا ظ م ک ا ن ی و جغرافیایی د ر ص د ت ج م ع ی ج د و ل : 7 ف ر ا و ا ن ی و د ر ص د پ ا س خ ه ا ی گ و ی ه ا و ل م ی ز ا ن ر ض ا ی ت ا ز د س ت ر س ی آ س ا ن ب ه پ ا ر ک ع ل م و ف ن ا و ر ی ی ا م ر ک ز ر ش د ب ه ل ح ا ظ م ک ا ن ی و ج غ ر ا ف ی ا ی ی د ر ص د م ع ت ب ر د ر ص د ف ر ا و ا ن ی ف ر ا و ا ن ی ن ظ ر ی ن د ا ر م ب س ی ا ر ک م Valid ک م م ت و س ط ز ی ا د ب س ی ا ر ز ی ا د Total ی ا ف ن ا و ر ی و ع ل م پ ا ر ک ب ه آ س ا ن د س ت ر س ی ا ز ر ض ا ی ت ( م ی ز ا ن پ ن ج م گ و ی ه ف ر ا و ا ن ی د ر ص د و ف ر ا و ا ن ی ف و ق ج د و ل م ر ک ز ر ش د ب ه ل ح ا ظ م ک ا ن ی و ج غ ر ا ف ی ا ی ی ) ر ا ن ش ا ن م ی د ه د ب ه ط و ر ی ک ه 0 5 ن ف ر ب ا 5 1 6/ د ر ص د گ ز ی ن ه ن ظ ر ی ن د ا ر م 6 1 ن ف ر ب ا 9 1 1/ د ر ص د گ ز ی ن ه ب س ی ا ر ک م 4 8 ن ف ر ب ا 5 1 د ر ص د گ ز ی ن ه ک م 5 4 ن ف ر ب ا 6 1 9/ د ر ص د گ ز ی ن ه م ت و س ط 6 3 ن ف ر ب ا 9 1 7/ ن ف ر گ ز ی ن ه ز ی ا د و 4 4 ن ف ر ب ا 3 1 8/ د ر ص د گ ز ی ن ه ب س ی ا ر ز ی ا د ر ا ا ن ت خ ا ب ک ر د ه ا ن د. ن م و د ا ر : 7 ن م و د ا ر م ی ل ه ا ی گ و ی ه پ ن ج م 2- م ی ز ا ن ر ض ا ی ت ا ز و ض ع ي ت و م ح ی ط ف ي ز ي ک ي و س ا خ ت م ا ن ي پ ا ر ک ع ل م و ف ن ا و ر ی د ر ص د ت ج م ع ی ج د و ل : 8 ف ر ا و ا ن ی و د ر ص د پ ا س خ ه ا ی گ و ی ه د و م م ی ز ا ن ر ض ا ی ت ا ز و ض ع ي ت و م ح ی ط ف ي ز ي ک ي و س ا خ ت م ا ن ي پ ا ر ک ی ا م ر ک ز ر ش د د ر ص د م ع ت ب ر د ر ص د ف ر ا و ا ن ی ف ر ا و ا ن ی ن ظ ر ی ن د ا ر م ب س ی ا ر ک م Valid ک م م ت و س ط ز ی ا د ب س ی ا ر ز ی ا د Total

12 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ک ر ا پ ي ن ا م ت خ ا س و ي ک ي ز ي ف ط ی ح م و ت ي ع ض و ز ا ت ی ا ض ر ن ا ز ی م ( م ش ش ه ی و گ ی ن ا و ا ر ف د ص ر د و ی ن ا و ا ر ف ق و ف ل و د ج ه ن ی ز گ د ص ر د 7 1 5/ ا ب ر ف ن 6 5 م ر ا د ن ی ر ظ ن ه ن ی ز گ د ص ر د 5 1 6/ ا ب ر ف ن 0 5 ه ک ی ر و ط ه ب د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ) د ش ر ز ک ر م ا ی و د ا ی ز ه ن ی ز گ ر ف ن 6 1 6/ ا ب ر ف ن 3 5 ط س و ت م ه ن ی ز گ د ص ر د 7 1 5/ ا ب ر ف ن 6 5 م ک ه ن ی ز گ د ص ر د 5 1 9/ ا ب ر ف ن 1 5 م ک ر ا ی س ب. د ن ا ه د ر ک ب ا خ ت ن ا ا ر د ا ی ز ر ا ی س ب ه ن ی ز گ د ص ر د 6 1 9/ ا ب ر ف ن 4 5 م و د ه ی و گ ی ا ه ل ی م ر ا د و م ن : 8 ر ا د و م ن ی ط ا ب ن ت س ا ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت ) د ا ه ه ی ض ر ف ن و م ز آ ه ط ب ا ر ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ن ا ز ی م و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ی ی ا ی ف ا ر غ ج ن ا ک م ن ی ب د س ر ی م ر ظ ن ه ب : ل و ا ه ی ض ر ف. د ر ا د د و ج و ی ر ا د ا ن ع م ی ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ن ا ز ی م و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ی ی ا ی ف ا ر غ ج ن ا ک م ن ی ب د س ر ی م ر ظ ن ه ب : H 0. د ر ا د ن د و ج و ی ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ن ا ز ی م و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ی ی ا ی ف ا ر غ ج ن ا ک م ن ی ب د س ر ی م ر ظ ن ه ب : H 1. د ر ا د د و ج و ز ا د ن ش ا ب ی م ی ا ه ب ت ر ی ا ه ر ی غ ت م ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ن ا ز ی م و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ی ا ی ف ا ر غ ج ن ا ک م ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب. د و ش ی م ه د ا ف ت س ا ن م ر ی پ س ا ی گ ت س ب م ه ب ی ر ض ن و م ز آ ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ن ا ز ی م و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ جغرافیایی مکان ه ط ب ا ر ش ج ن س ی ا ر ب ن م ر ی پ س ا ی گ ت س ب م ه ضریب آزمون : 9 ل و د ج ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ Spearman's rho Correlations Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)..003 N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed).003. N ن م ر ی پ س ا ی گ ت س ب م ه ن و م ز آ : 0 1 ل و د ج 0/5( 0 ( ی ر ا د ی ن ع م ح ط س و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ر و ا ن ف ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ن ا ز ی م و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت ن ا ی م ه ط ب ا ر ا ه ر ی غ ت م د ا د ع ت ی گ ت س ب م ه ب ی ر ض ر ا د ق م ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ن ا ز ی م و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت / /3 0 0

13 ش ا خ ص ه ا و ع و ا م ل م ک ا ن ی و ج غ ر ا ف ی ا ی ی د ر ع م ل ک ر د ب ا ت و ج ه ب ه ج د و ل 0 1 م ی ز ا ن ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی م ی ا ن م ت غ ی ر ه ا ی م ک ا ن ج غ ر ا ف ی ا ی ی پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی و م ی ز ا ن ت و ل ی د ا ت ع ل م ی ب ر ا ب ر ب ا 0/2 6 4 م ح ا س ب ه ش د ه ا س ت ک ه ا ی ن م ی ز ا ن ن ش ا ن گ ر و ج و د ر ا ب ط ه ا ی ن س ب ت ا ق و ی و م س ت ق ی م ا س ت. ب د ی ن م ع ن ی ک ه م ح ل ا س ت ق ر ا ر پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی و م ی ز ا ن ت و ل ی د ا ت ع ل م ی ا ف ز ا ی ش ( ی ا ک ا ه ش ) م ی ی ا ب د. ب ا ت و ج ه ب ه س ط ح م ع ن ا د ا ر ی ا ی ن ر ا ب ط ه ک ه ب ر ا ب ر ب ا 0/3 0 0 ا س ت و ک و چ ک ت ر ا ز 0/5 0 م ح ا س ب ه ش د ه ا س ت ب ن ا ب ر ا ی ن فرض صفر ر د و ف ر ض ی ه پ ژ و ه ش ت ا ی ی د م ی ش و د. ی ع ن ی م ک ا ن ج غ ر ا ف ی ا ی ی ی ا م ح ل ا س ت ق ر ا ر پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی و م ی ز ا ن ت و ل ی د ا ت ع ل م ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د. ب ه ع ب ا ر ت د ی گ ر پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی م س ت ق ر د ر د ا ن ش گ ا ه ه ا و م ر ا ک ز ع ل م ی و م ی ز ا ن ت و ل ی د ا ت ع ل م ی ر ا ب ط ه ا ی م س ت ق ی م د ا ر د. ف ر ض ی ه د و م : ب ه ن ظ ر م ی ر س د ب ی ن ت و س ع ه پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی و ر ش د د ا ن ش ب و م ی و م ن ط ق ه ا ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ر ی و ج و د د ا ر د. ن د ا ر د. د ا ر د. : H 0 ب ه ن ظ ر م ی ر س د ب ی ن ت و س ع ه پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی و ر ش د د ا ن ش ب و م ی و م ن ط ق ه ا ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی و ج و د : H 1 ب ه ن ظ ر م ی ر س د ب ی ن ت و س ع ه پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی و ر ش د د ا ن ش ب و م ی و م ن ط ق ه ا ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی و ج و د ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ن ک ه ت و س ع ه پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی و ر ش د د ا ن ش ب و م ی و م ن ط ق ه ا ی م ت غ ی ر ه ا ی ر ت ب ه ا ی م ی ب ا ش ن د ا ز آ ز م و ن ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی ا س پ ی ر م ن ا س ت ف ا د ه م ی ش و د. ج د و ل : 1 1 آ ز م و ن ه م ب س ت گ ی ا س پ ی ر م ن ب ر ا ی س ن ج ش ر ا ب ط ه م ی ا ن ت و س ع ه پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی و ر ش د د ا ن ش ب و م ی و م ن ط ق ه ا ی ر ش د د ا ن ش پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی Spearman's rho Correlations Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)..005 N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed).005. N پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی ر ش د د ا ن ش ج د و ل : 2 1 آ ز م و ن ه م ب س ت گ ی ا س پ ی ر م ن ر ا ب ط ه م ی ا ن ت و س ع ه پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی و ر ش د د ا ن ش ب و م ی و م ن ط ق ه ا ی س ط ح م ع ن ی د ا ر ی ( 0 0/5( م ق د ا ر ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی ت ع د ا د م ت غ ی ر ه ا /8 7 5 ت و س ع ه پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی و ر ش د د ا ن ش ب و م ی و م ن ط ق ه ا ی 0/5 0 0 ب ا ت و ج ه ب ه ج د و ل 2 1 م ی ز ا ن ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی م ی ا ن م ت غ ی ر ه ا ی ت و س ع ه پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی و ر ش د د ا ن ش ب و م ی و م ن ط ق ه ا ی ب ر ا ب ر ب ا 0/8 7 5 م ح ا س ب ه ش د ه ا س ت ک ه ا ی ن م ی ز ا ن ن ش ا ن گ ر و ج و د ر ا ب ط ه ا ی ن س ب ت ا ق و ی و م س ت ق ی م ا س ت. ب د ی ن م ع ن ی ک ه ب ا ا ف ز ا ی ش ( ی ا ک ا ه ش ) ت و س ع ه پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی م ی ز ا ن ر ش د د ا ن ش ب و م ی و م ن ط ق ه ا ی ا ف ز ا ی ش ( ی ا ک ا ه ش ) م ی ی ا ب د. ب ا ت و ج ه ب ه س ط ح م ع ن ا د ا ر ی ا ی ن ر ا ب ط ه ک ه ب ر ا ب ر ب ا 0/5 0 0 ا س ت و ک و چ ک ت ر ا ز 0/5 0 م ح ا س ب ه ش د ه ا س ت ب ن ا ب ر ا ی ن ف ر ض ص ف ر ر د و ف ر ض ی ه پ ژ و ه ش ت ا ی ی د م ی ش و د. ی ع ن ی ب ی ن ت و س ع ه پ ا ر ک ه ا ی ع ل م و ف ن ا و ر ی و ر ش د د ا ن ش ب و م ی و م ن ط ق ه ا ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د.

14 د 6 ص ر د ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ر ی گ ه ج ی ت ن و ث ح ب ا ه ه د ا د ی ف ی ص و ت ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت ) ف ل ا س ی س ا ت ل ا س ر د ز ک ر م 4 ال ث م ه ک د ه د ی م ن ا ش ن س ی س ا ت ل ا س ک ی ک ف ت ه ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ د ا د ع ت ی ن ا و ا ر ف د ص ر د و ی ن ا و ا ر ف س ی س ا ت د ص ر د 9/1 ا ب ل ا س ر د ز ک ر م 3 و... د ص ر د 5 1 2/ ا ب ل ا س ر د ز ک ر م 5 د ص ر د 2 1 1/ ا ب ل ا س. د ن ا ه د ش ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ل ح م ر ق ت س م د ص ر د 9 2 3/ ا ب ز ک ر م 6 4 ه ک ی ر و ط ه ب د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ر ا ر ق ت س ا ل ح م ب س ح ر ب ا ه خ س ا پ ی ن ا و ا ر ف د ص ر د و ی ن ا و ا ر ف. د ن ت س ه ر ق ت س م ه ا گ ش ن ا د ز ا ج ر ا خ ی ر گ ی د ل ح م ر د د ص ر د 0 7 7/ ا ب ز ک ر م و ی ه ا گ ش ن ا د ز ک ر م ر د ز ک ر م ی ی ا ی ف ا ر غ ج ت ی ع ق و م 3 5 /5 ا ب ز ک ر م 4 8 ه ک ی ر و ط ه ب د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ز ک ر م ی ی ا ی ف ا ر غ ج ت ی ع ق و م ب س ح ر ب ا ه خ س ا پ ی ن ا و ا ر ف د ص ر د و ی ن ا و ا ر ف 4 5/ ا ب ز ک ر م 3 7 و ر ه ش ل خ ا د ر د ر ق ت س م د ص ر د ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ا ه ن ی م ز ل ک ت ح ا س م ت خ ا س ل ا ح ر د ی ا ه ا ض ف ل ک ژ ا ر ت م. د ن ت س ه ر ق ت س م ر ه ش ر ه ج ر ا خ ر د ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ ا ب صنعتی مراکز ه ل ص ا ف و ز ک ر م ا ب ی م ل ع ز ک ا ر م و ا ه ه ا گ ش ن ا د ه ل ص ا ف ا ه ه م ا ن م ه ا ف ت د ا ق ع ن ا و ت ا س ل ج د ا د ع ت ه ت ف ا ی ص ی ص خ ت ی ا ض ف ل ک د ه د ی م ن ل ش ن ن ا ی ن ب ش ن ا د ی ا ه ت ک ر ش ه ت ف ا ی ص ی ص خ ت ی ا ض ف ی گ د ن ک ا ر پ و ی ز ک ر م ی ا ه ص خ ا ش ه ب ط و ب ر م ی ا ه ه د ا د ع م ج ه ک ی ن ع م ن ی د ب ت س ا / 1 ا ب ر ب ا ر ب ه ت ف ا ی ص ی ص خ ت ی ا ض ف ن ی گ ن ا ی م ل ا ث م ن ا و ن ع ه ب ز ک ر م ا ب ر ب ا ر ب ع و م ج م ی ن ا و ا ر ف ی ا ه ط و ب ر م ه ب ی ا ض ف ص ی ص خ ت ه ت ف ا ی م ی س ق ت ر ب د ا د ع ت ر ب ا ر ب ا ب / 1 ه ب س ا ح م ه د ش. ت س ا ن ا ز ی م ه ک ی ن ع م ن ی د ب ت س ا / 1 9 ا ب ر ب ا ر ب ه ت ف ا ی ص ی ص خ ت ی ا ض ف ر ی غ ت م س ن ا ی ر ا و و / 6 1 ا ب ر ب ا ر ب ر ا ی ع م ف ا ر ح ن ا ته ف ا ی ص ی ص خ ت ی ا ض ف ه ن م ا د و ت س ا ه د ش / ا ب ر ب ا ر ب ن ی گ ن ا ی م ف ا ر ط ا ر د ه ت ف ا ی ص ی ص خ ت ی ا ض ف ی گ د ن ک ا ر پ. ت س ا ه ع ل ا ط م د ر و م ه ع م ا ج ا ه ه ی و گ ی ف ی ص و ت ل ی ل ح ت ) ب ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ظ ا ح ل ه ب د ش ر ز ک ر م ا ی ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ ه ب ن ا س آ ی س ر ت س د ز ا ت ی ا ض ر ن ا ز ی م : ل و ا ه ی و گ ه ب د ش ر ز ک ر م ا ی ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ ه ب ن ا س آ ی س ر ت س د ز ا ت ی ا ض ر ن ا ز ی م ( م ج ن پ ه ی و گ ی ن ا و ا ر ف د ص ر د و ی ن ا و ا ر ف ه ن ی ز گ د ص ر د 9 1 1/ ا ب ر ف ن 1 6 م ر ا د ن ی ر ظ ن ه ن ی ز گ د ص ر د 5 1 6/ ا ب ر ف ن 0 5 ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ) ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ظ ا ح ل 4 4 و د ا ی ز ه ن ی ز گ ر ف ن 9 1 7/ ا ب ر ف ن 3 6 ط س و ت م ه ن ی ز گ د ص ر د 6 1 9/ ا ب ر ف ن 4 5 م ک ه ن ی ز گ د ص ر د 5 1 ا ب ر ف ن 8 4 م ک ر ا ی س ب د. ن ا ه د ر ک ب ا خ ت ن ا ا ر د ا ی ز ر ا ی س ب ه ن ی ز گ د ص ر د 3 1 8/ ا ب ر ف ن ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ ي ن ا م ت خ ا س و ي ک ي ز ي ف ط ی ح م و ت ي ع ض و ز ا ت ی ا ض ر ن ا ز ی م : م و د ه ی و گ

15 د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش ز ک ر م ا ی ک ر ا پ ي ن ا م ت خ ا س و ي ک ي ز ي ف ط ی ح م و ت ي ع ض و ز ا ت ی ا ض ر ن ا ز ی م ( م ش ش ه ی و گ ی ن ا و ا ر ف د ص ر د و ی ن ا و ا ر ف ا ب ر ف ن 1 5 م ک ر ا ی س ب ه ن ی ز گ د ص ر د 7 1 5/ ا ب ر ف ن 6 5 م ر ا د ن ی ر ظ ن ه ن ی ز گ د ص ر د 5 1 6/ ا ب ر ف ن 0 5 ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ) د ش ر د ص ر د 6 1 9/ ا ب ر ف ن 4 5 و د ا ی ز ه ن ی ز گ ر ف ن 6 1 6/ ا ب ر ف ن 3 5 ط س و ت م ه ن ی ز گ د ص ر د 7 1 5/ ا ب ر ف ن 6 5 م ک ه ن ی ز گ د ص ر د 5 1 9/. د ن ا ه د ر ک ب ا خ ت ن ا ا ر د ا ی ز ر ا ی س ب ه ن ی ز گ ا ه ه د ا د ی ط ا ب ن ت س ا ل ی ل ح ت ا ه ه ی ض ر ف ن و م ز آ ) ج د و ج و ی ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ن ا ز ی م و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت ن ی ب د س ر ی م ر ظ ن ه ب : ل و ا ه ی ض ر ف. د ر ا د ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ن ا ز ی م و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ی ا ی ف ا ر غ ج ن ا ک م ی ا ه ر ی غ ت م ن ا ی م ی گ ت س ب م ه ب ی ر ض ن ا ز ی م ه ک ی ن ع م ن ی د ب. ت س ا م ی ق ت س م و ی و ق ا ت ب س ن ی ا ه ط ب ا ر د و ج و ر گ ن ا ش ن ن ا ز ی م ن ی ا ه ک ت س ا ه د ش ه ب س ا ح م 0/2 6 4 ا ب ر ب ا ر ب ح ط س ه ب ه ج و ت ا ب. د ب ا ی ی م ) ش ه ا ک ا ی ( ش ی ا ز ف ا ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ن ا ز ی م و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ل ح م ه ی ض ر ف و د ر صفر فرض ن ی ا ر ب ا ن ب ت س ا ه د ش ه ب س ا ح م 0/5 0 ز ا ر ت ک چ و ک و ت س ا 0/3 0 0 ا ب ر ب ا ر ب ه ک ه ط ب ا ر ن ی ا ی ر ا د ا ن ع م ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ن ا ز ی م و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ل ح م ا ی ی ی ا ی ف ا ر غ ج ن ا ک م ی ن ع ی. د و ش ی م د ی ی ا ت ش ه و ژ پ ن ا ز ی م و ی م ل ع ز ک ا ر م و ا ه ه ا گ ش ن ا د ر د ر ق ت س م ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. د ر ا د د و ج و ی ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر. د ر ا د م ی ق ت س م ی ا ه ط ب ا ر ی م ل ع ت ا د ی ل و ت ی ر د ا ن ع م ه ط ب ا ر ی ا ه ق ط ن م و ی م و ب ش ن ا د د ش ر و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت ن ی ب د س ر ی م ر ظ ن ه ب : م و د ه ی ض ر ف. د ر ا د د و ج و ر ب ا ر ب ی ا ه ق ط ن م و ی م و ب ش ن ا د د ش ر و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت ی ا ه ر ی غ ت م ن ا ی م ی گ ت س ب م ه ضریب میزان ا ب ه ک ی ن ع م ن ی د ب. ت س ا م ی ق ت س م و ی و ق ا ت ب س ن ی ا ه ط ب ا ر د و ج و ر گ ن ا ش ن ن ا ز ی م ن ی ا ه ک ت س ا ه د ش ه ب س ا ح م 0/8 7 5 ا ب. د ب ا ی ی م ) ش ه ا ک ا ی ( ش ی ا ز ف ا ی ا ه ق ط ن م و ی م و ب ش ن ا د د ش ر ن ا ز ی م ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت ) ش ه ا ک ا ی ( ش ی ا ز ف ا ض ر ف ن ی ا ر ب ا ن ب ت س ا ه د ش ه ب س ا ح م 0/5 0 ز ا ر ت ک چ و ک و ت س ا 0/5 0 0 ا ب ر ب ا ر ب ه ک ه ط ب ا ر ن ی ا ی ر ا د ا ن ع م ح ط س ه ب ه ج و ت ا ب ی ا ه ق ط ن م و ی م و ب ش ن ا د د ش ر و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت ن ی ب ی ن ع ی. د و ش ی م د ی ی ا ت ش ه و ژ پ ه ی ض ر ف و د ر ر ف ص. د ر ا د د و ج و ی ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ی ف ا ش ت ک ا ی س ر ر ب ) د ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ت ی ق ف و م ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ه ص خ ا ش ا- د ن ا ه ت س ن ا و ت و ه د و ب ق ف و م ی ا ه ت ک ر ش ز ج ا ت د م ع ه ک ن ا ی ن ب ش ن ا د ی ا ه ت ک ر ش ن ا ر ی د م ز ا ر ف ن 0 2 ا ب ه ب ح ا ص م ر د د ن ا و ت ی م ه ک ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ی ا ه ص خ ا ش و ل م ا و ع ن ی ر ت ه د م ع د ن ی ا م ن ی ز ا س ی ر ا ج ت ا ر د و خ ت ال و ص ح م : د ن ا ه د ر ک ن ی ی ع ت ر ی ز ت ر و ص ه ب ا ر د ش ا ب ه ت ش ا د ر ث و م ش ق ن ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ه ع س و ت و ت ی ق ف و م ر د ) ل م ا ع ن ي ر ت م ه م ( ک ر ا پ ا ب ط ا ب ت ر ا و ه ق ط ن م ر د ي ت ا ق ي ق ح ت ز ك ا ر م و ا ه ه ا گ ش ن ا د ی ر ا و ج م ه 1- ) م و د م ه م ل م ا ع ( ه ق ط ن م ر د ك ر ا پ ا ب ط ب ت ر م high-tech و R&D ي ا ه ت ي ل ا ع ف د و ج و 2-

16 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر- و ض ح ) م و س م ه م ل م ا ع ( ك ر ا پ ر د ي و ق ي ا ه ت ك ر ش ب س ا ن م ل ق ن و ل م ح ت ا ن ا ك م ا ه ب ي س ر ت س د و ي ك ي د ز ن 4- ه ق ط ن م ر د ر ا ك ي و ر ي ن د و ج و 5- ی ل خ ا د ف ر ص م ر ا ز ا ب ه ب ي ك ي د ز ن 6- ي ر ه ش ت ا س ی س ا ت و ز ك ا ر م ه ب ي س ر ت س د 7- ا ه ن آ ا ب ط ا ب ت ر ا و ی ت ع ن ص ز ک ا ر م ی ر ا و ج م ه 8- ع ب ا ن م ی ن ی م ز و ا ض ف ن ا ز ی م ن ی ن چ م ه و ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ت ی ع ق و م د ا د ن ا ش ن ق ی ق ح ت ج ی ا ت ن ه چ ن ا ن چ ی ا ه ک ر ا پ ت ی ق ف و م و ی د ر ک ل م ع ی ا ه ص خ ا ش و ل م ا و ع ر ی ا س ر ا ن ک ر د د ر ی گ ی م ر ا ر ق ر و ا ن ف ی ا ه ت ک ر ش ر ا ی ت خ ا ر د ه ک ه ب ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ت ی ق ف و م ر د ص خ ا ش و ل م ا ع ن ی ر ت ر ث و م و ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب ن ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ه ق ط ن م ه ا ف ر ح ط س ی ا ق ت ر ا و ی م و ب ش ن ا د ش ی ا ز ف ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ف ا د ه ا ز ا ی ک ی ه ک ی ی ا ج ن آ ز ا د و ر ی م ر ا م ش ن ا س آ ی س ر ت س د ال و ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ل ح م ی ت ر ا ب ع ه ب ا ی ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ن ی ا ر ب ا ن ب د ش ا ب ی م ی ا و ا ه ه ا گ ش ن ا د و ی ت ا ق ی ق ح ت و ی م ل ع ز ک ا ر م ه ب ت ح ا ر و ن ا س آ ی س ر ت س د ا ی ن ا ث و ک ر ا پ ل ح م ر د ن ا ی ن ب ش ن ا د ی ا ه ت ک ر ش ه ب ی س ر ت س د ن آ ز ا ر ت م ه م و ی ر ه ش ت ا ن ا ک م ا و ت ا س ی س ا ت ه ب ن ا س آ ی س ر ت س د ا ث ل ا ث و صنعتی مراکز ا ب ی ر ا و ج م ه ن ی ن چ م ه ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ل ح م و ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ر د ه ک د ن ت س ه ی ل م ا و ع ه ل م ج ز ا ش و ر ف ر ا ز ا ب م ل ع ک ر ا پ ک ی ی ز ا د ن ا ه ا ر و س ی س ا ت ز ا ل ب ق ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ت ی ر ی د م ه ک ی ا ه ن و گ ه ب. د ن ا ه ت ش ا د م ی ق ت س م ر ی ث ا ت م ل ع ک ر ا پ د ر ک ل م ع ر د ل ی خ د ف ل ت خ م ل م ا و ع ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ا ب ی ب ا ی ن ا ک م ق ی ق د ی ت ا ع ل ا ط م ه م ا ن ر ب ک ی د ن م ز ا ی ن ی ر و ا ن ف و ظ ا ح ل ه ب ی و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ل ح م ه ک ا ر چ. د ن ش ا ب ی م ک ر ا پ ر ا ر ق ت س ا ل ح م و ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ه ل م ج ز ا ی ر و ا ن ف و. ت س ا ه د و ب ت ی م ه ا ا ب ر ا ی س ب ن آ ر د ن ا ی ن ب ش ن ا د ی ا ه ت ک ر ش ت ی ل ا ع ف و ک ر ا پ ز ا ل ا ب ق ت س ا ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ت ی ع ق و م و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ س ی س ا ت و ی ز ا د ن ا ه ا ر ی ا ر ب ه ی ل و ا ت ا ع ل ا ط م ر د ن ا ر ا ک ر د ن ا ت س د و ن ا ر ی د م د د ر گ ی م د ا ه ن ش ی پ و ر ن ی ا ز ا. د ن ی ا م ن ه د ا ف ت س ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ک ر ا پ ی ب ا ی ن ا ک م و ر ا ر ق ت س ا ل ح م ن ی ی ع ت ی ا ر ب ا ی ف ا ر غ ج م ل ع ن ا ص ص خ ت م ز ا ی ر و ا ن ف Appold, S.J Research Parks and the Location of Industrial Research Laboratories: An Analysis of the Effectiveness of a Policy Intervention. Research Policy. 33: pp Chen, J Development of Chinese Small and Medium-Sized Enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development. 13(2): pp Cox, R.N lessons from 30 years of science parks in the USA. Elsevier science publication. Felsenstein D University-Related Science Parks: Seedbeds or Enclaves of Innovation? Technovation. 14: pp Ferguson, R. and C. Olofsson Science Parks and the Development of NTBFs-Location, Survival and Growth. Journal of Technology Transfer. 29: pp OECD (2003). OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003, OECD Publishing. doi: /sti_scoreboard 2003 Pouribrahi, A., Mirzendedel, Marjan & Toloei Ashalghi, A Knowledge management in Science and Technology park. Web. Vol. 13. No 144

17 د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش Ratinho, T. and E. Henriques The Role of Science Parks and Business Incubators in Converging Countries: Evidence from Portugal. Technovation. 30(4): pp Safariniya, A Commercialization of science in Heart of Technology Parks. Jam-e Jam Newspaper (Monday 3 September 2012). Salami, R., Beh Gozin, A., Shafiei, M. (2011). Identify and evaluate critical success factors of Iran`s science & technology parks from perspective of experts. Journal of Parks & Incubators. Vol. 8, No. 29.

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا ه- ي م س ميمگيري ص ت ن ا ب پشتي ه ن ا م ا س ر ا ر ق ت س ا اي ه ديت و د ح م و ع ن ا و م ن ا ج ن ز ر ه ش ک في ا ر ت هريزي م ا ن ر ب و ت ديري م ر د 1 في ا ن م ه مي س ن ا ج ن ز ه ا گ ش ن ا د شهري هريزي م ا

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

Contents. Executive Summary. Contents

Contents. Executive Summary. Contents ا مل ا ل ي ة ل ل ن ظ م ت ح ت ي ة ب ن ي ة ا مل ج ت م ع ي ة ا ل ش ا م ل ة و ث ي ق ة ا ل ر ؤ ي ة Contents 1 2 3 ا مل ل خ ص ا ل ت ن ف ي ذ ي ا مل ش ك ل ة Executive Summary 5 ك و ر ا ن ظ ا م 5 5 ا ل ع م ال ت

More information

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م ر 6 ف ن 2 ه ا م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ی ر ب ت ر ه ش ن ی ج و ز ج ا و د ز ا ای ق ب ع ب ا

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information