ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

Size: px
Start display at page:

Download "ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )"

Transcription

1 ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ا ه ر و ش ک ی س ا ی س ط ب ا و ر 1 ی ه ا ش ن ا ه ج ء ز ج د و ع س م ن ا ر ی ا ر ا س م ر گ ر ا س م ر گ د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ا ج ر ف ی ل ع د ا ج س ن ا ر ی ا ر ا س م ر گ ر ا س م ر گ د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج ی ا ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی ف ج ن س ا ب ع ن ا ر ی ا ر ا س م ر گ ر ا س م ر گ د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج ی ا ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ش ن م ی ر ص ا ن ی ل ع ن ا ر ی ا ل ی ب د ر ا ی ل ی ب د ر ا ق ق ح م ه ا گ ش ن ا د س ر د م / 1 5/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت /2 0 6/ 0 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ ح ط س ه ب ن د ی س ر ی ا ر ب ا ه ت ل و د ی ژ ت ا ر ت س ا ن ی ر ت م ه م ا ه ر و ش ک ا ب ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ه د ر ت س گ و ع ی س و ی س ا ی س ط ب ا و ر و ه د ر ت س گ ی ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ی ا ر ب ب س ا ن م ی ا ه ک ی ت ک ا ت ذ ا خ ت ا ف د ه ز ا ر ت م ه م ا م ا د ی آ ی م حساب به ا ی ن د ز و ر ی ا ه ی ژ و ل و ن ک ت ز ا ی د ن م ه ر ه ب و ت ف ر ش ی پ و د ش ر و ه ع س و ت ب و ل ط م ن ا ع و ن ی ر و ش ک ر ه ط ی ا ر ش ه ب ه ج و ت ا ب ه ک د ر ک م ه ا ر ف ر ا ک ن ی ا ی ا ر ب ا ر ی ت ا م د ق م د ر ک ی ع س ی ت س ی ا ب م ه ی ل خ ا د ح ط س ر د. ت س ا ف ا د ه ا ن ی ا ه ب ن د ی س ر ق ط ا ن م ش ق ن ه ک ت س ا ن ی ا ه ل ا ق م ی ل ص ا سؤال. میرود شمار به ا ه ک ی ت ک ا ت ن ی ا ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی ی د ا ص ت ق ا و ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م د ا ج ی ا. د ن ک ی م ق ر ف ز ا ت س ا ه ن و گ چ ) م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ا ه ر و ش ک ی س ا ی س ط ب ا و ر و ی ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ۲۷۳۱ شهريور در صنعتى - ى ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ه ر ا د ا چگونگى قانون ب ي و ص ت ا ب و د ر ذ گ ى م ل ا س ۷ ز ا ش ي ب د ا ز آ ه ق ط ن م ن ا و ن ع ه ب م ش ق م ال ع ا ن ا م ز ز ا غ آ م ش ق جزيره جانبه همه ه ع س و ت ى ا ر ب ز ا ي ن د ر و م ى ا ه ا ن ب ر ي ز ن د ر و آ م ه ا ر ف ر و ظ ن م ه ب ى ن و گ ا ن و گ ى ا ه ت ي ل ا ع ف م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م ن ا م ز ا س س ي س أ ت و کنند کسب ارزی د م آ ر د ر ال د ن و ی ل ی م ۳ ۸ ۴ د ن ا ه ت س ن ا و ت ا ه ن ت ۰ ۸ ۳ ۱ ا ت ۲ ۷ ۳ ۱ ی ط ن ا ر ی ا ه ن ا گ ه س ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م د و ج و م ی ا ه ر ا م آ س ا س ا ر ب. د ش د ا ز آ ه ق ط ن م ر ال د ن و ی ل ی م ۲ ۱ ۷/ ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م سهم این ز ا. ت س ا ه د و ب کشور از ج ر ا خ ه ب کاال صادرات محل ز ا ن آ ر ال د ن و ی ل ی م ۳۸ ۷/ تنها ه ک ز ا کاال صادرات مجموع ز ا ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ی ب ق و ف م ا ق ر ا. ت س ا ه د و ب ر ال د ن و ی ل ی م ۳ ۶ ۳ حدود قشم د ا ز آ ه ق ط ن م و ر ال د ن و ی ل ی م ۷ ۰ ۱ حدود کیش ی ل ی ل ح ت ی- ف ی ص و ت ش ه و ژ پ ن ی ا ش و ر. د ه د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ن ا ز ی م ن ی ا د ص ر د ۵ ۹ ا ت ت س ا ه ت س ن ا و ت م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م کشور تجاری د ا ز آ ق ط ا ن م ز ا ه د ا ف ت س ا و ری ا د ر ب فیش ت ا ع ال ط ا گردآوری ابزار. ت س ا ی ش ه و ژ پ - می ل ع ت ال ا ق م ز ا ه د ا ف ت س ا و کتابخانهای نیز ا ه ه د ا د جمعآوری روش. ت س ا. ت س ا ا ه ه ش ق ن نیز و ا ه ر ا د و م ن و ل و ا د ج ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ت ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م م ش ق : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ه ا ش ن ا ه ج ء ز ج د و ع س م 1-

2 م د ی ف گ ی ز ن ا د ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م 1- د. و ب ر و ص ح م ی ع ا ف د ی ا ه ر ا و ی د ا ب ه ک د و ب ن ا ن و ی ر د» س و ئ ا ر ی پ و س ی ل ا چ «ر د ن ب ن ا ه ج د ا ز آ ه ق ط ن م ن ی ل و ا ه ژ ا ی ا ی ر د ر د» س ال د «ه ر ی ز ج ر د ع ق ا و ا ه ی م و ر د ا ز آ ر د ن ب : د ت س و د ا د م ج ح ش ی ا ز ف ا ی ا ر ب ن ا ه ج د ا ز آ ر د ن ب ن ی ر ت ی م ی د ق - ر د ا ن ب ه ب ن ی ا ز ا د ع ب. د و ب م ر و ا ی س آ ا ق ی ر ف ا ل ا م ش ه ی ر و س ن ا ن و ی ر ص م ن ی ب ی ر ا ج ت ت ال د ا ب م م ج ح ش ی ا ز ف ا ن ا ف د ه ه ک ر د ی د ال ی م ۸ ۸ ۸ ۱ ل ا س ر د ل م ا ک ی ر ا ج ت د ا ز آ ه ق ط ن م ن ی ل و ا. د ن د ش د ا ج ی ا» ق ر ا ط ل ا ل ب ج «و» ز ی ن و «ا«و ن ج «ر ی ظ ن ی ر گ ی د ۴ ۹ ۸ ۱ ل ا س ر د» گ ا ه ن پ ک «د. ش د ا ج ی ا» گ ر و ب م ا ه «ر د ن ب م«و گ ن ا ه «و«م ل ا م «ی ا ه ر د ن ب و ۹ ۹ ۸ ۱ ل ا س ر د ن ا ت س ه ل ر د» ن و ن ا ش «د ا ز آ ه ق ط ن م م و د ی ن ا ه ج گ ن ج ز ا د ع ب ا ی س آ ر د و ئ ا ک ا م و گ ن ک گ ن ه ر و پ ا گ ن ا پ و ر ا ر د» ت س ی ر ت «و د. ن س ا ن ش ی م ن آ ی ز و ر م ا م و ه ف م ه ب د ا ز آ ه ق ط ن م ن ی ل و ا ن ا و ن ع ه ب د ش ا پ ر ب ۹ ۵ ۹ ۱ ل ا س ر د ه ک ا ر د ن ل ر ی ا صادرات منطقه ن ی ل و ا ۲ ۸ ۹ ۱ ل ا س ا ت ل ا ع ف ی ر ا ج ت د ا ز آ ه ق ط ن م ۸ ۶ د ا ج ی ا و ۴ ۳ ۹ ۱ ل ا س ر د ت ر ا ج ت ق ط ا ن م ه ح ی ال ب ی و ص ت ه ق ط ن م د ا ج ی ا ه ب ۶ ۶ ۹ ۱ ل ا س ر د ن ا و ی ا ت د ع ب ی ک د ن ا د. ش س ی س أ ت د ن ه ر د ۵ ۶ ۹ ۱ ل ا س ر د ه ک ت ش ا د م ا ن ال د ن ا ک ا ی س آ ر د ر د. د ن د ر ک ت ر د ا ب م» ن ا س ا م «ت ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ه ق ط ن م س ی س أ ت ه ب ۰ ۰ ۷ ۹ ۱ ل ا س ر د ی ب و ن ج ه ر و گ ن و ی س ن و ئ ا ک ش ز ا د ر پ ن ی د ب ت ا د ر ا و ی ا ج ه ب ت ا ر د ا ص ت س ا ی س ی ن ی ز گ ی ا ج و ا ی س آ ه ر ا ق ی ا ه ر و ش ک ی ش م ط خ ر د د ی د ش ت ا ر ی ی غ ت ۰ ۷ ۹ ۱ ه ه د ی ت ح. ت ف ر گ ل ک ش ر گ ی د ی ا ه ر و ش ک د ن ن ا م ز ی ن ن ی پ ی ل ی ف و د ن ل ی ا ت ا ک ن ال ی ر س ی ز ل ا م ر د صادرات پردازش ق ط ا ن م ب ی ت ر ت ه ب د ن د و ب ه ت ش ا د ن ر ب ت س د ) ی ل خ ا د ش خ ب ( ی ت ی ا م ح ی ا ه ت س ا ی س ز ا ز و ن ه ه ک ی ز ن و د ن ا و ن ا ت س ک ا پ د ن ه د ن ن ا م ی ی ا ه ر و ش ک Najafi and Abu Talib Pour, ( د ن د ر ا م گ ت م ه ت ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م س ی س أ ت ه ب د و خ ت ا ر د ا ص ه ع س و ت ر و ظ ن م. ) 2009 ه ب ط و ب ر م ت ا ع ل ا ط م. ت ف ر گ ل ک ش ۰ ۳ ۳ ۱ ه ه د ه ی ل و ا ی ا ه ل ا س ر د ن ا ر ی ا ر د د ا ز آ ق ط ا ن م ی ز ا د ن ا ه ا ر و س ی س أ ت ه ش ی د ن ا ت ا ع ل ا ط م ن ی ا ج ی ا ت ن ر ث ا ر د. د ش ل و ح م» س ک ال س پ م ا ک «ی ک ر ا م ن ا د ن ا ر و ا ش م ه ب ه م ا ن ر ب ن ا م ز ا س ی و س ز ا ق ط ا ن م ن ی ا س ی س أ ت ض ر ا و ع و ق و ق ح ز ا ت ی ف ا ع م ن و ن ا ق ب ی و ص ت ۹ ۴ ۳ ۱ ه ا م د ن ف س ا ر د. د ش د ا ج ی ا ر ه ش م ر خ ر د ال ا ک ی ر ا د ه ا گ ن ر ا ب ن ا ک ی ا ه ن ت ز ا ت ی ف ا ع م : د ن و ش ی م س ر ا ف ج ی ل خ ر ی ا ز ج ز ا ی ض ع ب د ر ا و ش و ر ف و ف ر ص م ه د ا ف ت س ا ر و ظ ن م ه ب ه ک ی ی ا ه ال ا ک ی ک ر م گ ۹ ۵ ۳ ۱ ل ا س ر د ش ر ا ف س ت ب ث ق ح و ف ل ت خ م ض ر ا و ع ر ا ص ح ن ا ق ح ی ن ا گ ر ز ا ب د و س ی ک ر م گ ض ر ا و ع و ق و ق ح ت خ ا د ر پ ه ا م ن م ه ب ر د د. ی د ر گ ر ا د ر و خ ر ب د ا ز آ ه ق ط ن م ک ی ت ا ز ا ی ت م ا ز ا ی ش خ ب ز ا ش ی ک ه ر ی ز ج ب ال ق ن ا ی ا ر و ش ه ب و ص م ب ج و م ه ب ه ب ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی گ ن ه ر ف و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ل و ا ه م ا ن ر ب ن و ن ا ق ب ی و ص ت و ه ی ه ت م ا گ ن ه ۸ ۶ ۳ ۱ ل ا س ی ت ع ن ص ی- ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ر و ش ک ی ز ر م ط ا ق ن ز ا ه ط ق ن ه س ر د حداکثر که د ش ه د ا د ه ز ا ج ا ت ل و د ه ب ۹ ۱ ه ر ص ب ت ب ج و م ۰ ۷ ۳ ۱ ه ا م ت ش ه ب ی د ر ا م ه د ج ه ر د و م ش ق ه ر ی ز ج ن ا ر ی ز و ت ئ هی ۹ ۶ ۳ ۱ ه ا م ن م ه ب م ت ف ه خ ی ر ا ت ر د. د ی ا م ن س ی س أ ت ن ا م ز ا س د. ر ک م ال ع ا ی ر ا ج ت د ا ز آ ه ق ط ن م ن ا و ن ع ه ب ا ر ) ی ر ت ن ال ک د ی ه ش ه ل ک س ا ق ر ش ی ض ا ر ا ( ر ا ه ب ا چ ج ی ل خ ز ا ی ا ه د و د ح م ز ا غ آ ۳ ۸ ۳ ۱ ه ا م ر و ی ر ه ش ر خ ا و ا ر د و د ی س ر ی م ال س ا ی ا ر و ش س ل ج م ب ی و ص ت ه ب ۲ ۸ ۳ ۱ ۶/ ۰ ۲/ ۰ خ ی ر ا ت ر د س ر ا د ا ز آ ه ق ط ن م ه ت ف ر گ ر ا ر ق ب ر غ ه ب ق ر ش و ب و ن ج ه ب ل ا م ش ی ط ا ب ت ر ا ه ا ر ر ا ه چ ر د س ر ا ی ت ع ن ص ی- ر ا ج ت د ا ز آ ه ق ط ن م د. و م ن ر ا ک ه ب ر و ط ه ب ا ر د و خ ت ی ل ا ع ف ۳ ۸ ۳ ۱ ل ا س ه ا م د ا د ر م م ر ا ه چ ر د د ن و ر ا د ا ز آ ه ق ط ن م ا پ و ر ا ه ب ا ی س آ ی ط ا ب ت ر ا ل پ ن ا و ن ع ه ب و ت س ا و ی ر ا ج ت ی ت ع ن ص ی ا ه ت خ ا س ر ی ز ی ا ر ا د ه ک ر ه ش م ر خ و ن ا د ا ب آ ن ا ت س ر ه ش ز ا ی ی ا ه ش خ ب ه ق ط ن م ن ی ا. د ر ک ز ا غ آ ی م س ر

3 د- ر ک ی و ر ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن Free zones on ( ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ر و ش ک ط ا ق ن ر ی ا س ه ب ت ب س ن ز ا ت م م ی ت ی ع ق و م ز ا و ه د ا د ی ا ج د و خ ر د ا ر ت س ا ی ت س ی ر و ت. ) the history of the world, 2015: و ی ک ش خ ر ا ت ک ه ۰ ۰ ۲ ۳ ت ح ا س م ه ب ی ل ز ن ا ر د ن ب ن ا ت س ر ه ش ز ا ی ع ی س و ه د و د ح م ل م ا ش ی ل ز ن ا صنعتی تجاری- د ا ز آ ه ق ط ن م ی ر د ن ب ه د و د ح م و» د و ر ن س ح «ی ت ع ن ص ی ا ب ی ز ک ر ه ش ق ب ا س ی د ا ص ت ق ا ه ژ ی و ه ق ط ن م ه ک ت س ا ی ب آ ع ب ر م ر ت م و ل ی ک ۰ ۰ ۴ ش ق ن ه ک ت س ا ن ی ا ه ل ا ق م ی ل ص ا ل ا ؤ س ه م د ق م ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب. د ر ی گ ی م ر ب ر د ز ی ن ا ر ن ال ی گ ی ن ا ر ی ت ش ک و ر د ا ن ب ل ک ه ر ا د ا ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ا ه ر و ش ک ی س ا ی س ط ب ا و ر و ی ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ت س ا ه ن و گ چ ) م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م ی ر ظ ن 2 ت ا ر ر ق م ز ا ی خ ر ب ل و م ش ز ا ه ك ت س ا ی ر د ن ب ر ی غ و ی ر د ن ب ه د ش ت س ا ر ح ه د و د ح م د ا ز آ ه ق ط ن م ی ل ل م ل ا ن ی ب ف ی ر ا ع ت ه ب ا ن ب ض ر ا و ع و د و س ی گ د و ش خ ب ی ت ا ی ل ا م ی ا ه ت ی ف ا ع م ر ی ظ ن ی ی ا ی ا ز م ز ا ی ر ی گ ه ر ه ب ا ب و ه د و ب ج ر ا خ ع و ب ت م ر و ش ك ی ر ا ج ی ا ه د ن ی آ ر ف ر د ع ی ر س ت و ت ل و ه س ن ی ن چ م ه و ر ی گ ا پ و ت س د ت ا ر ر ق م و ی ر ا د ا ی ز ر ا د ئ ا ز ت ا ف ی ر ش ت د و ج و م د ع ی ك ر م گ ر د. د ی ا م ن ی م ك م ك ی ل ص ا ن ی م ز ر س ه ع س و ت ه ب ی ر و ا ن ف ل ا ق ت ن ا و ی ج ر ا خ ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ب ذ ج ا ب ت ا د ر ا و و ت ا ر د ا ص ی ق ل ت ی ت ع ن ص ت ا ر د ا ص ق ی و ش ت ت ه ج ر د» ه ك ر ح م «ن ا و ن ع ه ب د ا ز آ ق ط ا ن م ز ا ) و د ی ن و ی ( د ح ت م ل ل م ن ا م ز ا س ف ی ر ع ت ه ی ح ا ن ه ب ت س ا ف و ر ع م صادرات پردازش د ا ز آ ه ق ط ن م ه ب ه ك - د ا ز آ ق ط ا ن م ز ا د ی د ج ت ش ا د ر ب ر د ن ی ن چ م ه. د د ر گ ی م ح ال ط ص ا ن ی ا ه ف س ل ف. د و ش ی م ه ت ف گ د ن ر ا د صادراتی جهتگیری ش ت ا د ی ل و ت ه ك ی ك ر م گ ز ر م ز ا خارج در ی ا ه ژ ی و ی ت ع ن ص. ) El Shimy, )1-13.p:2008 ت س ن ا د ت ا ر د ا ص ه ع س و ت ی ژ ت ا ر ت س ا ه ب ت ا د ر ا و ی ژ ت ا ر ت س ا ر ی ی غ ت ر د ن ا و ت ی م ا ر ن ا ه ج ف ل ت خ م ی ا ه ر و ش ک ن ی ب ت ا م د خ و ا ه ال ا ک ت ا د ر ا و و ت ا ر د ا ص ی ن ع ی ی ت ر ا ج ت ط ب ا و ر ا ن ا م ه ی ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت د ی ر خ ن ی م ه ه ک ی ت ل و د یا و د ش ا ب ی ص و ص خ د ن ا و ت می ت ر ا ج ت ت. س ا ا ه ر و ش ک ن ی ب ال ا ک ش و ر ف و د ری خ ت ر ا ج ت. ت س ا.د ر یگی م ت ر و ص لی ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ق و ق ح ط س و ت یا و ی ل ل م ل ا ن ی ب ق و ق ح و ی ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ای ه ق ا ث می ط س و ت ش و ر ف ن ی ا ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ش ن ه ک ت س ا ه د و ب ا ق ی ر ف آ و ا ک ی ر م آ ا ی س آ ر د ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ه ب ه ق ال ع ی ا ی ح ا د ه ا ش ی د ال ی م ه ه د ع ا ف د ه ک ت س ا ی ا ه ق ط ن م ی ر ا ک م ه و ت ی ل ا ع ف ح ط س ش ی ا ز ف ا ر گ ن ا ی ا م ن د ر ا و م ی خ ر ب ر د ه ت ب ل ا ت س ی ن ا پ و ر ا ه ب د و د ح م ه د ی د پ ر د ن ا ش ری ا ت خ م د و خ ی ع م ج ر و ط ه ب ا ت ت س ا ا ه ت م و ک ح ف ر ط ز ا ی ش ال ت و ت س ا ن د ش ی ن ا ه ج ل ب ا ق م ر د ی ش ن ک ا و ا ی. د ن ه د ر ا ر ق ه ج و ت د ر و م ا ر ر ت ش ی ب ی ل ل م ل ا ن ی ب ل ال ق ت س ا ی ف ن م و ت ب ث م د ا ع ب ا و د ن ن ک ظ ف ح ق ب ا س ن و چ م ه ا ر ا ه ی ر ی گ م ی م ص ت و د ش ک ب ر ی و ص ت ه ب ا ر ی ا ه ق ط ن م ی ر ا ک م ه ه ب ت ب س ن ز ی ا م ت م ی ا ه ت ف ا ی ه ر ی ئ ز ج ت ا ف ال ت خ ا ه ک ت س ا ن ی ا ب ا ت ک ف د ه. ) Ethier, )9.p:2008 د ن ک ن ش و ر ا ر م ا ع و ص ا خ ت ا ش ی ا ر گ ی د ی د ج ع و ن ر ص ا ع م ی ا ه د ن ی ا ر ف ی ر گ ی د ع ب د ن چ ه ک ت س ا ه د ش ی ر ا ذ گ ه ی ا پ ه ض و ر ف م ن ی ا س ا س ا ر ب د ی د ج ی ی ا ر گ ه ق ط ن م د ی د ج ت ف ا ی ه ر ت ح ت. د ر ا د ی گ ر ی چ ی ا ه ق ط ن م ی ی ا ر گ م ه ه ز و ح ر د ب ل ا غ ی ا ه ه ی ر ظ ن ر ب ه ک د ش ک ی م ش ی پ ا ر ل ی ل ح ت ز ا ر ظ ن ز ا و ی د ع ب د ن چ ه د ی د پ ک ی ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ر گ م ه ) ر ص ا ع م ی ا ه د ن ی ا ر ف ی ر گ ی د ع ب د ن چ ز ا ر ث أ ت م ( ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ت س ی ز ی ت ی ن م ا ی س ا ی س ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ه ز و ح ر د ی ر ا ک م ه ه ک ی ل ا ح ر د. د و ش ی م ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ه ت خ ا س ر ب ی ع ا م ت ج ا و ت س ا ه ت ل م ت ل و د ر د د ی د ج ی ا ه ه ن خ ر د ه ا ش 1 2 ن ر ق ز ا غ آ ر د ن ا ه ج. د ه د ی م خ ر ه ع س و ت ه ب ط و ب ر م و ی ط ی ح م

4 م) ه ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ک ی س ال ک م ظ ن ز ا ر ی ی غ ت د ه ا ش ت س ا ن ک م م ه ک د ن ن ک ر ا ه ظ ا ا ت د ر ک ر ا د ا و ا ر ی د ا ی ز ن ا ر گ ل ی ل ح ت د ی د ج ی ا ه ش ل ا چ. د ن ت س ه ی ن ا ه ج ی ن ا ر م ک ح ر د م ه م ی ش ق ن ی ا ف ی ا ی پ ر د ی ا ه ق ط ن م ی ا ه د ا ه ن ن آ ر د ه ک م ی ش ا ب ی ن ا ه ج م ظ ن ه ب ی ی ا ی ل ا ف ت س و ی ی ا ر گ ه ق ط ن م و ن ا ه ج ت س ا ی س ی- 1-2 ی ا ه ه ب ن ج ه ب ی ش ن ک ا و و ن د ش ی ن ا ه ج ه ب ی خ س ا پ ی ی ا ر گ ه ق ط ن م :1- ه ک ن ی ا ت س خ ن ت س ا ض ر ف و د ر ب ی ن ت ب م ی ی ا ر گ ه ق ط ن م م ه و ت ب ث م ر ا ث آ م ه ه ک ت س ا ی د ع ب د ن چ ی ا ه د ی د پ ن د ش ی ن ا ه ج. ت س ا ن ا ش ی ل ک ل ک ش ر د ن د ش ی ن ا ه ج ی ا ه د ن ی ا ر ف ز ی ا م ت م م ه ا ر ف ی م ج ا ه ت و ی ع ف ا د ت ی ا ه د ر ب ه ا ر ا ب ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ق ی ر ط ز ا خ س ا پ ی ا ر ب ا ر ی ت ص ر ف م ه و د ر ا د ا ه ر و ش ک ر ب ی ف ن م. ) Obydenkova, )2006 د ر و آ ی م و ا ه ه ز ی گ ن ا و ه ق ط ن م ی ل خ ا د ی ا ه ی ی ا ی و پ ل ص ا ح ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ه ک ت س ا ه د ش ی ر ا ذ گ ه ی ا پ س ا س ا ن ی ا ر ب ض ر ف ن ی م و د 2- ی ت ی ن م ا ت ا د ی د ه ت ی ت ا ب ث ی ب ن د ش ی ن ا ه ج ن و چ م ه ی ج ر ا خ ی ا ه ر ا ش ف ر ی ث أ ت ت ح ت. ت س ا ی ا ه ق ط ن م ن ا ر گ ش ن ک ی ا ه د ر ب ه ا ر ت ح ت ا ر ی د ا ص ت ق ا و ی س ا ی س ر گ ش ن ک ع و ن و د ر ه د ر ب ه ا ر و ر ا ت ف ر ه ک ی ا ه د ن ی ا ز ف ت ب ا ق ر و ) ی ل خ ا د م ه و ی ج ر ا خ ی ر ی گ م ی م ص ت و جمعی اقدامات ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ر ت ش م ت ال ک ش م ی ا ر ب ا ت د ن ا ش ال ت ر د ی ا ه ق ط ن م ن ا ر گ ش ن ک ه د ا د ر ا ر ق ر ی ث أ ت ب ا ت ک ن ی ا ن ا گ د ن س ی و ن ت ا ع ل ا ط م ر و ح م ه ک ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ر ی گ ا ر ف ی گ ژ ی و. د ن ن ک ا د ی پ ی ی ا ه ل ح ه ا ر ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ت ی و ق ت ی ا ر ب ت ا ش ر ا ز گ ه ب ط و ب ر م ه ظ ح ال م ن ی م و د. ت س ا ر ا ک ش آ ن ا ه ج ت و ا ف ت م ط ا ق ن ر د ه ک ت س ا ی ل م ع ی ا ه ه ی و ر ی ن و گ ا ن و گ ت س ا. ت س ا ر ا ک ش آ ی ا ه ق ط ن م ت و ا ف ت م ی ا ه ی د ن ب ه و ر گ ر د ه ک ت س ا ه ت ی ع ق و م ز ا ت و ا ف ت م و ی ل ا م ی ا ه ر ا ز ا ب و ی گ ت س و ی پ م ه ب و ی ل م ی ا ه ز ر م ن د ش ذیر پ ذ و ف ن و گ ن ر م ک ه ل م ج ز ا ی ی ا ه ی گ ژ ی و ا ب ن د ش ی ن ا ه ج ر ی گ ا ر ف م ه ه ک ی ع ق ا و ی ن ا ه ج ی ن ا ر م ک ح م ا ظ ن ک ی ه ب ن د ا د ل ک ش ز ا ن ا ه ج ه ک ن ی ا ل ی ل د ه ب ه ک ت س ا ه د ش ث ع ا ب ی ر ا ج ت ) د ش ا ب ت ی ع و ر ش م ی ا ن ب ر ی ز ه ک ی ق ی ق ح ی ر ا ب ج ا م ا ز ل ا ز ا ر ا د ر و خ ر ب ه ک ( د ش ا ب ه ت ش ا د م ی ظ ن ت و ت ی ر ی د م ن ا و ت م ه و د ش ا ب و ل ئ ا س م ا ب ه ج ا و م ر و ظ ن م ه ب ی ا ه ق ط ن م ح ط س ر د ی ر ا ک م ه ل ا ک ش ا ر گ ی د ه ب ن د ا د ل ک ش ت م س ه ب ا ه ت ل و د ت س ا ن ا و ت ا ن م ر ج ن و چ م ه ی ت ا ع و ض و م ی ه ر ا ب ر د ی ن ا ر گ ن ی ه د ا ز ا ه ی ر ا ک م ه ن ی ا ر ت ش ی ب ر ص ا ع م ن ا ه ج ر د. د ن ن ک ت ک ر ح ک ر ت ش م ع ف ا ن م. ت س ا ی ت س ی ر و ر ت د ض ی ا ه ت س ا ی س و م س ی ر و ر ت ت و ا ف ت ر گ ن ا ی ب ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ه ز و ح ر د ی ر ظ ن ت ا ی ب د ا و ت س ا ی ر ا ی س ب ی ا ه ی ن و گ ا ن و گ ی ا ر ا د ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ت ی ه ا م ه ب ه م ه ه ک ت س ا ش ی ا ه ه خ ا ش ر ی ز و ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر ی س ا ی س م و ل ع د ا ص ت ق ا ن و چ م ه ی م ل ع ی ا ه ه ت ش ر ر د ا ه ز ا د ن ا م ش چ ر د ی ر ا ک م ه ه ب ی ت ل و د ر ی غ ن ا ر گ ش ن ک و ت ل و د ا ر چ و ه ن و گ چ ه ک ن ی ا ح ر ش ر د د و خ ص ا خ ی ل ی ل ح ت ب و چ ر ا چ ه ئ ا ر ا. ) Söderbaum,2015:p.18( د ن ز ا د ر پ ی م د ن ن ک ی م ت ر د ا ب م ی ت ن س ت ل و د ی ا ه ز ر م ز ا ر ت ا ر ف ی ا ه ص ر ع ل ک ش ه د ش م ا غ د ا ی ا ه ص ر ع ر د ت ر ا ج ت ه ل ی س و ه ب ه ک ت س ا ی د ا ص ت ق ا ی د ن و ی پ ی ی ا ر گ م ه ح ر ط ز ا غ آ ه ط ق ن ا ه د ا ص ت ق ا ی ا ر ب ی ا ر ب ی ل ک ی د ا ص ت ق ا ه ا ف ر ر د ه ظ ح ال م ل ب ا ق ش ی ا ز ف ا ر و ظ ن م ه ب ی ا ه ف ر ع ت ر ی غ و ی ا ه ف ر ع ت ع ن ا و م ف ذ ح ه ک ی ی ا ج د ر ی گ ی م ت و ا ف ت م ل ا ک ش ا ر ت ش ی ب ن ی ی ب ت ه ب ا ر ا ه ن ا د د ا ص ت ق ا ل ا س ر د ا س ال ب ال ب د ن م ش ز ر ا ر ث ا. ت س ا ر ا ظ ت ن ا د ر و م ر گ ی د ی ا ه ت ل و د ی ر ا ت خ ا س ت ا ر ی ی غ ت ت ب ا ق ر ن و چ م ه ی ی ا ه ه ص ر ع ر ب ا ه ه ف ر ع ت ی ز ا س د ا ز آ ت ا ر ی ث أ ت ی ا ه ز ا د ن ا ا ت و ی د ا ص ت ق ا ی ا ر گ م ه. د ر ک ب ی غ ر ت ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ح ط س و ی د ا ص ت ق ا ی ا ه س ا ی ق م ر ا ک و ر س ه ن ا گ ا د ج ی و ح ن ا ب و د ر ه ا ب ع ق ا و ه ب ت س ا ل و پ ا ی ت ر ا ج ت ر ب ش ز ک ر م ت ی ا ه ق ط ن م ی د ا ص ت ق ا ی ی ا ر گ م ه ه ی ر ظ ن. د ر ا د

5 ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ی ا ه ز ر م ش ا ی ن ا ک م د ا ع ب ا ه ک ت س ا ه د ش ا ر گ م ه ی ر ا ز ا ب ت م س ه ب ت ک ر ح ت س ا ه ت ف ه ن ی د ا ص ت ق ا ی ا ر گ م ه ر د ه ک ه چ ن آ د ز ش و گ ا ر ی ل و پ د ح ا و ک ی ه ب ز ا ی ن د ح ا و ر ا ز ا ب ک ی د ا ج ی ا ن ا ر گ ل ی ل ح ت ز ا ی ر ا ی س ب ی ا ر ب. د د ر و ن ی م ر د ا ر ی ل م ه ن ا گ د ن چ ن ا ی م ی ی ا ر گ م ه. د ه د ش ه ا ک ا ر ه د ش ی ک ی ه ق ط ن م ک ی ن و ر د ر د ب ی ق ر ی ا ه ز ر ا ق ی ر ط ز ا ت ال م ا ع م ه ن ی ز ه ا ت د ن ک ی م ی د ا ص ت ق ا ت س ا ی س ر ا ز ب ا ک ی ن ا و ن ع ا ب ه ل د ا ب م خ ر ن ز ا ی د ر ف صورت به ا ه ر و ش ک ه ک ت س ا ا ن ع م ن ی د ب ا ه ر و ش ک ز ا ی ه و ر گ. د ن ن ک ن ه د ا ف ت س ا : د ن ها د ش ی د ن ب ه ق ب ط م و د ی ن ا ه ج گ ن ج ز ا د ع ب ز ا ه د ا د خ ر ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ج و م و د س ا س ا ر ب ی ه ا گ ش ن ا د ت ا ع ل ا ط م ه ع م ا ج و 1 ی ی ا پ و ر ا د ال و ف و ل ا غ ز ه ی د ا ح ت ا ل ی ک ش ت ا ب ف د ا ص م ه ک د ش ر ه ا ظ ه ه د ر د ت ا ع ل ا ط م ج و م ن ی ل و ا 1.. د و ب ا پ و ر ا ر ا ر ق ن ا ی ا ر گ ی ل م ا ر ف و ن ا ی ا ر گ ت م و ک ح ن ی ب ه ر ظ ا ن م ر ی ث أ ت ت ح ت ی ی ا ر گ م ه ه ی ر ظ ن ی د ال ی م 0 8 ه ه د ن ا ی ا پ ا ب م و د ج و م 2- ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر ه ی ر ظ ن ن و ر د ر د م س ی ل ا ر ب ی ل و ئ ن ل ب ا ق م ر د م س ی ل ا ئ ر و ئ ن ل ب ا ق ت و ه ر ظ ا ن م ی ه د ن ن ک س ک ع ن م د و خ ه ک ت ف ر گ ی ی ا ر گ م ه ی ا ه ح ر ط. د ش ی م ف ی ر ع ت ز ا ب ه ه د ل و ط ر د ی ی ا پ و ر ا ی ی ا ر گ م ه ه ر ا ب ر د ی ر ظ ن ر ا ث آ ه ک ی ر و ط ن ا م ه. ت س ا ی ر ی گ کل ش ث ع ا ب د و خ ن ی ا ه ک د ر و آ ر ب ر س ن ا ه ج ی ا ه ش خ ب ر گ ی د ر د ی ا ه ق ط ن م د ا ز آ ت ر ا ج ت ی ا ه ه م ا ن ت ق ف ا و م و ی ا ه ق ط ن م د ر ک ی م ا د ی پ ز و ر ب د ی د ج ی ا ر گ ه ق ط ن م ه ب ط و ب ر م ر ا ث آ ر د ی ا ه ظ ح ال م ل ب ا ق و ح ن ه ب ص و ص خ ه ب و د ی د ج ی ا ه ز ا د ن ا م ش چ. ) Baccini,2008:p.40( ی ا ه ق ط ن م ن و ر د ی ز ا د ر پ ه ی ر ظ ن 2-2- و ا ه د ا ه ن ی د ا ص ت ق ا ی ی ا ر گ م ه ن ی ب ط ا ب ت ر ا و ی ا ه ق ط ن م ت ال د ا ب م ح ط س ش ی ا ز ف ا ر ی ث أ ت ر ب ز ک ر م ت ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ه ی ر ظ ن ن و ن ا ک ع ف ا ن م د و ب ه ب و ک ر ت ش م ر ا ز ا ب ک ی د ا ج ی ا ی ا ر ب و ز ر آ ش ز ا غ آ ه ط ق ن ت س ا پ و ر ا ه ب ر ج ت ز ا ه ت ف ر گ ر ب د ر ک ی و ر ن ی ا. ت س ا ت ی و ه خاص نوع ک ی ز ا ت ی ا م ح و ی د ا ص ت ق ا ه ا ف ر د و ب ه ب ض ر ا ع ت و جنگ دوباره ع و ق و ز ا ب ا ن ت ج ا ر و ظ ن م ه ب ی ل م ا ر ف ی د ا ص ت ق ا ی ت ل و د ع ف ا ن م ب و چ ر ا چ ر د ل ص ا ر د ا ر ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ه ک ت س ا ی ی ا ه ن آ ن ی ب ز ی ا م ت م ی س ق ت ن ی ر ت م ه م. ت س ا ی د ا ص ت ق ا ی و گ ل ا. د ن ن ی ب ی م ر ت ه د ی چ ی پ ی ا ه ق ط ن م ت س ا ی س ه د ن ن ک د ا ج ی ا ن ا و ن ع ه ب ا ر ی ی ا ر گ م ه ه ک ی ی ا ه ن آ و د ن ر ا د ن پ ی م ی ت ل و د ن ی ب ت ا ب ی ت ر ت و. د و ش ی م ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ن ا ی ا ر گ د ر ک ر ا ک و ن و ن ا ی ا ر گ ت م و ک ح ن ا ی م ه ر ظ ا ن م ن ا و ن ع ه ب ز ی ا م ت ن ی ا ا پ و ر ا ه ز و ح ر د ا ال و م ع م ر د ی ل م ا ر ف ت ا ط ا ب ت ر ا و ت ال د ا ب م ح ط س ش ی ا ز ف ا ا ب ا ال و م ع م ی ا ه ق ط ن م و ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ا ه د ا ه ن ش ر ت س گ ن ا ی ا ر گ ت ل و د ی ا ر ب ز ا ی ر ی گ م ی م ص ت ر ب ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ن ا و ن ع ه ب ا ر ا ه د ا ه ن ا ه د ا ه ن ی ا ر ب ی ر ا ز گ ر ا ک ش ق ن ه ب ن ال ئ ا ق و ن ا ی ا ر گ د ا ه ن ن ی ا. ت س ا ط ا ب ت ر ا ر ظ ن ر د م ا د ق ا ی ز ا س ن ا س آ و ت ی ف ا ف ش و ت ا ع ال ط ا ه ئ ا ر ا م ا د ق ا ه ن ی ز ه ش ه ا ک : ه ن ی ز ه د و س ت ا ب س ا ح م ر ی ی غ ت ق ی ر ط. د ن ر ی گ ی م ی ن ا ه ج ی ا ه ش ل ا چ ه ب ش ن ک ا و ر د د ن م ن و ن ا ق ی ا ه ک ب ش ی ی ا ر گ ه ق ط ن م 3-2- ت ی ع و ر ش م د و ش ک ر د ن د ش ی ن ا ه ج ت ی ر ی د م ی ا ر ب ی ک م ک ن ا و ن ع ه ب ر گ ا ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ف د ه ا ب د ن م ن و ن ا ق ه ک ب ش ک ی ی ر ا ت خ ا س ط ی ح م ن د ر و آ م ه ا ر ف ر د ه ک ت ا ر ا ک ت ب ا ن ی ا ز ا ه ن و م ن و د. د ن ک ی م ت ی و ق ت ی ر ث ؤ م و ح ن ه ب ا ر ی ا ه ق ط ن م ت ا ر ا ک ت ب ا. ت س ا ی ی ا پ و ر ا ه ی د ا ح ت ا و جهانی تجارت ن ا م ز ا س د ن ت س ه ز ا س ر ا ک ا ه ش ل ا چ ن ی ا ت ی ر ی د م ی ا ر ب 1. ECSC

6 () ی د ا د ر ا ر ق ه- ج و ت ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ح ا ر ط ی ا ه ق ط ن م ی ن ف ت ا ع و ض و م ل ص ف و ل ح ی ا ر ب ه ک ی ن ف ی ا ه ن ا م ز ا س 1- : ت س ا ز ی م ت ل ب ا ق ی ا ه ق ط ن م ن ا م ز ا س ل د م و د و ی ص و ص خ ی ا ه ن ا م ز ا س ی ا ر ب ه ک ا ر ی ن ا ر م ک ح ن ی ن ا و ق ا ب ه ب ا ش م ی ن ا ر م ک ح و ل ر ت ن ک ی ا ه ر ا ت خ ا س د ن ن ا و ت ی م ه ک د ن ا ه د ش ل ص ف و ل ح ی ا ر ب ه ک ی ا ه ن ا م ز ا س : ی س ا ی س ی ا ه ن ا م ز ا س 2- د ن ن ک ذ ا خ ت ا د و ر ی م ر ا ک ه ب ی ت ن س ی ت م و ک ح ن ی ب ی ا ه ن ا م ز ا س ن ی ن چ ن آ ر د ه ک د ن ر ا د ی ر ا ت خ ا س ه ب ز ا ی ن و د ن ا ه د ش ی ح ا ر ط د ن ر ا د ی س ا ی س د ع ب ک ی ا ب م ی م ص ت ه ب ز ا ی ن ه ک ی ت ا ع و ض و م د و ش ه ت ف ر گ ع و ر ش م ی س ا ی س ر ظ ن ز ا ی ا ه ه ن د ب ن ی ب ع ا م ت ج ا ه ل ی س و ه ب ا ی ع و ر ش م ی س ا ی س ر ظ ن ز ا ی ی ا ه ه ن د ب ط س و ت ی ت ا م ی م ص ت. ) Harrison,2006:p.40( ن د ش جهانی مدیریت و ی ی ا ر گ ه ق ط ن م 4-2- ع ی ر س ت ن ا ش ف د ه ه ک ر ت ه ن ا ر ک ت ب م ی ت ب ا ق ر و ی ر ا ج ت صنعتی سیاستهای ی ه ر ت س گ ه ک ل ب د ن ت س ی ن ی ن ا ه ج ا ه ر ا ز ا ب ه م ه ط ق ف ه ن ر ی ث أ ت ت ح ت ی د م آ ر ا ک و ح ن ه ب ه ک د ن و ش ی م ه ع م ا ج ز ا ی ی ا ه ش خ ب ه ب د و د ح م ت س ا ی ن ا ه ج ر ا ز ا ب ن ا گ د ن ن ا د ر گ ی ر ی ذ پ ت ب ا ق ر ر ا ذ گ ر ث ا د و ش ت ی ر ی د م ن د ش ی ن ا ه ج ن آ ن و ر د ر د ه ک ی ح ا و ن ق ل خ ر د د ن ا و ت ی م ی ی ا ر گ ه ق ط ن م. د ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن د ش ی ن ا ه ج : د ر ا د د و ج و ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ر ا ت خ ا س و ت ا ر ا ک ت ب ا ی ا ر ب ه ی ج و ت ع و ن و د. د ش ا ب و ی ن گ م ه ه ب ه ج و ت ا ب ( د ن ت س ه ل ح ل ب ا ق ر ت ت ح ا ر ی ا ه ق ط ن م ح ط س ر د ه ک ی ن ا ه ج ل ئ ا س م 2- ی ا ه ق ط ن م ل ئ ا س م د و ج و 1- ک ی ی د م آ ر ا ک و ی ر ی گ م ی م ص ت ق ح ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ) ت ا ض ر ا ع ت ت ی ر ی د م ی ا ر ب ر ت ه ب ت ی ف ر ظ و ی و ق ی ا ه د ا ه ن ز ا ر ا د ر و خ ر ب 2 د ن ک ل ا م ع ا ا ر ی ر ی گ م ی م ص ت ق ح ر ا ی ع م 1- ی ت س ی ا ب ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ف د ه ا ب ی ن و ن ا ق ه ک ب ش ی ن ا ه ج ت ی ه ا م ه ب ا ر گ م ه ش ال ت ک ی ز ا ی ش خ ب ر گ ا ا ی د ن ش ا ب ی ا ه ق ط ن م ت ا ع و ض و م ر گ ن ا ی ب ه ک ی ت ر و ص ر د ی ا ه ق ط ن م ت ا ر ا ک ت ب ا 3- ت ا ع و ض و م ر ب ی ر ت م ک ن ا ز ی م ه ب ن ا ش ت س ک ش د ن ر و خ ب ت س ک ش ا ه ن آ ر گ ا و د و ب د ن ه ا و خ ر ت ق ف و م د ن ش ا ب ن د ش ی ن ا ه ج ت ی ر ی د م ی ا ر ب. ت س ا ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ت ی ع و ر ش م و د ن ی ب ل ق ا د ح ی ت س ی ا ب د ن م ن و ن ا ق ن د ی ش ی د ن ا ف د ه ا ب ی ر ظ ن ب و چ ر ا چ ک ی ی ا ه ق ط ن م ش ل ا چ ر پ و ر ی گ ا ر ف ن ا ه ج ک ی ر د ع و ن ک ی ر د. د و ش ل ئ ا ق ز ی ا م ت د ن ه د ر ا ر ق ت و ا ض ق د ر و م ز ی ا م ت م ی ا ه ه ن و گ ه ب ا ر ی د م آ ر ا ک ت س ا ن ک م م ه ک ا ه د ا ه ن ز ا ع و ن می و م ع ر ه پ س ر د ت م و ک ح و ن ا م ز ا س ت ک ر ا ش م ه ب ل ی م ه ی ج و ت و ق ل ع ت س ا س ح ا ی ا ق ل ا ی پ ر د ی ر ا ت خ ا س ه ع م ا ج ا ه د ا ه ن ز ا ی ت س ی ا ب ا م ا د ن ش ا ب ه ت ش ا د ف ا ط ع ن ا ه ب ز ا ی ن ت س ا ن ک م م ا ه د ا ه ن ن ی ا. ت س ا ی ن و ن ا ق ت ل و د ی د ا ه ن ن ی ن چ ه ن ه ک ی و گ ل ا. د ش ا ب ا ال و م ع م ی د م آ ر ا ک ا ن ا م ا د ن و ش ک ر د د م آ ر ا ک ی ا ه ن ا م ز ا س ن ا و ن ع ه ب ا ه ن آ ه ک ت س ا ن ی ا م ه م. د ن ش ا ب ت ا ب ث ه د ن ن ک ه ض ر ع. د و ش ی م ل ال ح ن ا ه ن ح ال ص ا ه ب ر ج ن م ا ب ه ا ر م ه ت ا ب ث و ی م و م ع ه ص ر ع ر د ت ک ر ا ش م ر گ ن ا ی ب ی ت ل و د ی ا ه د ا ه ن 1- : د ش ل ئ ا ق ت و ا ف ت ا ه د ا ه ن ز ا ع و ن و د ن ی ب ی ت س ی ا ب ا ه ت ل و د ح ط س ر د ی د م آ ر ا ک و ح ن ه ب د ن ن ا و ت ی م ن ه ک ی ت ا ع و ض و م ل ص ف و ل ح ر و ظ ن م ه ب ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا م ز ا س 2- ح ال ص ا ر ا ر ق ی ب ا ی ز ر ا د ر و م ی ل ئ ا س م ل ا ل ح ت ی ف ر ظ و ی ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ر ظ ن م ز ا ی ت س ی ا ب ا د ت ب ا ر د ی ن ا م ز ا س ن ی ن چ. د ن و ش ل ص ف و ل ح ی ت م و ک ح ن ی ب ه ک ب ش ک ی ر د م ه م ی ا ه ت س ا ی س ه ک ی م ا گ ن ه. د ن ت س ه م و د ع و ن ز ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا م ز ا س ا با ل ا غ. د ن ر ی گ ی ها د ن ن ک ت ک ر ا ش م ر ه ر ی ث أ ت و د ش ا ب ه ت ش ا د ی س ا ی س ت ی ع و ر ش م ی ت س ی ا ب ن ی ف ر ط ت ک ر ا ش م د ن و ش ی م ذ ا خ ت ا ز ا ی ن ش ی پ ک ر ت ی ا ر ب ی ل ی م ی ب ه د ن ن ک ه ی ج و ت و ه د ن ه د ح ر ش د و خ ن ی ا ه ک د ش ا ب س و م ل م و ی و ق ی ف ا ک ه ز ا د ن ا ه ب ی ت س ی ا ب. ) de la Reza,2015( ت س ا ی ت م و ک ح ن ی ب ای ه ن ا م ز ا س ر د ء ا ر آ ق ا ف ت ا ا ی ع ا م ت ج ا

7 ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ی ا ه ت ف ا ی ه ع س و ت ا با ی ر ق ت ب و چ ر ا چ و ت س ا ه د ر ک ب ل ج د و خ ه ب ا ر ا ه ن ا د د ا ص ت ق ا ه ج و ت ه ک ت س ا ه ت د م ی ا ه ق ط ن م ی ی ا ر گ م ه ی د ا ص ت ق ا ی ی ا ر گ م ه د ا ع ب ا. د ه د ی م ح ر ش ا ر ی ل و پ و ی ر ا ج ت ی ی ا ر گ م ه د ع ب و د ر ه ه ک د ر ا د د و ج و ه ر ا ب ن ی ا ر د ا ه ه ی ر ظ ن ز ا ی ل و پ ی ی ا ر گ م ه 2- ی ر ا ج ت ی ی ا ر گ م ه :1- ز ا د ن ا ت ر ا ب ع ه ف ر ع ت ( ی ر ا ج ت ی ا ه ه ی د ا ح ت ا (2- ی ل خ ا د ر ا ز ا ب ی د ا ز آ ( د ا ز آ ت ر ا ج ت ق ط ا ن م :1- ز ا د ن ا ت ر ا ب ع ی د ا ص ت ق ا ی ی ا ر گ م ه ع ا و ن ا ل ک ش رین ت ه د ا س د ا ز آ ت ر ا ج ت ه ق ط ن م. ) ر ا ک و ه ی ا م ر س د- ی ل و ت ل م ا و ع د ا ز آ ت ک ر ح ( ک ر ت ش م ی ا ه ر ا ز ا ب (3- ی ج ر ا خ ک ر ت ش م ی ر و ش ک ر ه ا م ا د ن ن ک د ا ز آ ا ر ن ا ش لی خ ا د ر ا ز ا ب د ن ن ک ی م ت ق ف ا و م ا ه ر و ش ک ن آ ب ج و م ه ب ه ک ت س ا ی د ا ص ت ق ا ی ی ا ر گ م ه. ) Waldkirch, )30.p:2001 د ن ک ی م ظ ف ح ا ر ش ا ی ل خ ا د ی ر ا ت خ م د و خ ه د ر ک ت ی ب ث ت ا ر ش ا لی خ ا د د ا ز آ ت ر ا ج ت ط ق ف ه ن ه ک ه د ر ک ت ک ر ح ی ی ا ر گ م ه ت م س ه ب ر ت ش ی ب م ا گ ک ی ی ک ر م گ ه ی د ا ح ت ا ا ت د ن ا ه د ر ک ت ق ف ا و م ء ا ض ع ا ه ک د ر ا د ن ی ا ر ب ت ل ال د ر م ا ن ی ا. ت س ا ه ت خ ا س ر ا ر ق ر ب ی ج ر ا خ ک ر ت ش م ه ف ر ع ت ک ی ه ک ل ب ت س ا ل ا ق ت ن ا گ ن ه ا م ه ی ز ک ر م ر ا د ت ق ا ک ی ه ب ا ر ن آ و د ن ی ا م ن ر ا ذ گ ا و ء ا ض ع ا ر ی غ ه ب ی ر ا ج ت ت س ا ی س ر د ا ر ن ا ش لی م ت ی م ک ا ح. د ن ا ه د ا د ه ک د ر ا د ق ی م ع ی ی ا ر گ م ه ر ب ت ل ال د ه ک د و ش ی م ل م ا ش ا ر ر ا ک و ه ی ا م ر س د- ی ل و ت ل م ا و ع د ا ز آ ت ک ر ح ک ر ت ش م ی ا ه ر ا ز ا ب. ت س ا ت ر ا ج ت ی ا ر ب ر ت ه د ر ت س گ ی م ی ظ ن ت ع ن ا و م ت ش پ ی ز ا س د ا ز آ د ه ع ت ا ب ی ا ه ق ط ن م ی ل و پ ر ا د ت ق ا ک ی ت ی ب ث ت و ک ر ت ش م ی ل و پ ت س ا ی س ک ی ک ر ت ش م ز ر ا ش ر ی ذ پ ه ب ر ج ن م ی ل و پ ی ی ا ر گ م ه : ز ا د ن ا ت ر ا ب ع ن د ش ی ن ا ه ج ر ص ع ر د ی ی ا ر گ ه ق ط ن م ی ا ه ه ز ی گ ن ا. د و ش ی م ت س ا ی س ن ی ا د ا ج ی ا ی ا ر ب ن ت ف ر گ ر ا ر ق ه ط ل س ت ح ت 2- ن د ش حاشیهای ز ا س ر ت 1- ه ک ت س ا ی ن ا ه ج د ا ص ت ق ا ی ا ه لیت ا ع ف ز ا ن د ش ه ت ش ا ذ گ ر ا ن ک ز ا س ر ت ا ی ن د ش ی حاشیها ا ب ط ب ت ر م ی ن ا ر گ ن ف ر ط ک ی ز ا ی ا ه ر و ش ک ن ا گ د ن ر میمگی ص ت ر ث ک ا م ه ه د ز ا د ع ب. ت س ا ی ل م ع م ا و ج و د ا ص ت ق ا ی ا ر ب ت و ر ث ب س ک ی ا ر ب ش ال ت ث ع ا ب ا ال م ا ک ه ک ت س ا ت و ر ث د ا ج ی ا ی ا ر ب ی د ی ل ک ی ن ا ه ج ر ا ز ا ب ن و ر د ی ی ا ر گ م ه ه ک د ن ت ف ر ی ذ پ ه م ه ه ن ه چ ر گ ا ه ع س و ت ل ا ح ر د ن آ ل ب ا ق م ر د ا ی ت ف ر گ ه ر ا ن ک ی ن ا ه ج د ا ص ت ق ا ز ا ی ت س ی ا ب د ر ک ی م کید أ ت ه ک د و ب ن ی ز ا غ آ ی ا ه ه ه د ر د ن ا ش ت ا ش ی ا ر گ ز ا ت و ا ف ت م ی ر ا د سرمایه ی ت ا ب ث بی ن ا ز ی م د ی د ش ض ر ف ا ب ص و ص خ ب ر ص ا ع م ن ا ه ج د ا ص ت ق ا ر گ ی د ف ر ط ز ا. د ز ی د ن ب ایق ع ه ب ت س د ه ب ن ا ن ی م ط ا ش ه ا ک ر ب ت ل ال د ر م ا ن ی ا ه ک د ر ا د ی پ ر د ا ر ن ا ن ی م ط ا م د ع ز ا ی ی ال ا ب ن ا ز ی م د و خ ه ا ر م ه ه ب ی ن ا ه ج ی ز و ر م ا ه ب ل ی ا م ت ی ج ر ا خ ن ا ر گ ش ن ک ی ا ه ویت ل و ا و ع ف ا ن م و ن د ش ی ن ا ه ج ر ی ث أ ت ت ح ت 2- د ر ا د ی د ا ص ت ق ا و ی س ا ی س ی ر ا ت خ م د و خ و ن و ن ا ق ن ا ه ا و خ ه ک ه ع س و ت ل ا ح ر د ی ا ه ر و ش ک ص و ص خ ب ک چ و ک ی ا ه ر و ش ک ی ل م ی ا ه ی ن ا ر گ ن و ع ف ا ن م ا ت د ر ا د ن ی ا ل ب ا ق م ر د ی ع م ج م ا د ق ا ت ی ف ر ظ ن د ر و آ م ه ا ر ف ا ب ه و ق ل ا ب ر و ط ه ب ی ی ا ر گ ه ق ط ن م. د ر ی گ ه د ی د ا ن ا ر د ن ت س ه ه ن ال د ا ع ی ا ه ت م س ق ن ت ف ر ت س د ز ا ا ت ه ک د ن ک ی م ه ئ ا ر ا ا ر ی ش و ر د ن ت س ی ن ن آ ل ب ا ق م ر د ش ن ک ا و ه ب ر د ا ق ی د ر ف ر و ط ه ب ه ک ی ن ا ه ج ی ا ه و ر ی ن. د و ش ی ر ی گ و ل ج ن ا ر ا ذ گ ت س ا ی س ل ال ق ت س ا د ا ص ت ق ا ن د ش ی شیها ا ح ز ا ب ا ن ت ج ا : ی ج ر ا خ م ی ق ت س م ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ه ب ز ا ی ن و ی ی ا ر گ ه ق ط ن م 3- ی حاشیها د ی د ش س ر ت ه ب ی ق ر ش ب و ن ج ی ا ی س آ ی ا ه ت م و ک ح ی و س ز ا ی خ س ا پ ز ا غ آ ر د ن آ ه س آ ی د ا ص ت ق ا ی ی ا ر گ ه ق ط ن م. د و ب ی ج ر ا خ م ی ق ت س م ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ی س ا س ا ر و ط ه ب و ی ن ا ه ج د ا ص ت ق ا ر د ت و ر ث د ا ج ی ا ی ت ا ی ح ع ب ا ن م ز ا ن د ش ن ی ا ه ک ی ج ر ا خ م ی ق ت س م ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ن آ ا ب ه ک د ن ن ک می ه د ا ف ت س ا ی ج ی و ه ن ا و ن ع ه ب ا ت ف آ ز ا ن آ ه س آ و ض ع ی ا ه ت م و ک ح

8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر د. د ن ن ک ب ذ ج و ظ ف ح ا ر د و ش ب ذ ج ن ی چ ص و ص خ ب ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ر گ ی د ی ا ه ن ا ک م ا ب ت ب ا ق ر ر د د ن د سی ر ت می ا ه ر و ش ک د ن ن ی ب ی م ا ر ی گ ر ز ب ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ر ا ز ا ب ی ج ر ا خ ن ا ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ه ک د ن د ش ه ج و ت م ا ال م ا ک ی ن آ ه س آ ن ا ر ا ذ گ ت س ا ی س و ن ا ر ب ه ر. د ش ی م ن ی چ و د ح ا و ی ا پ و ر ا ر ا ز ا ب ی ل ا م ش ی ا ک ی ر م آ د ا ز آ ت ر ا ج ت ه م ا ن ت ق ف ا و م ل م ا ش ن ا م ز ن آ ر د ه ک ف ی ر ع ت ن ا م ز ا س ل ل م د ح ت م ) و د ی ن و ی ( ز ا ق ط ا ن م د ا ز آ ه ب ن ا و ن ع» ه ک ر ح م «ر د ت ه ج ق ی و ش ت ت ا ر د ا ص ی ت ع ن ص ی ق ل ت ه ی ح ا ن ه ب ت- س ا ف و ر ع م ت ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ د ا ز آ ه ق ط ن م ه ب ه ک د ا ز آ ق ط ا ن م ز ا د ی د ج ت ش ا د ر ب ر د ن ی ن چ م ه. د د ر گ ی م ح ال ط ص ا ن ی ا ه ف س ل ف. د و ش ی م ه ت ف گ د ن ر ا د صادراتی جهتگیری ش ت ا د ی ل و ت ه ک ی ک ر م گ ز ر م ز ا ج ر ا خ ر د های ژ وی ی ت ع ن ص ه ک ر و ش ک ک ی ی س ا ی س و ر م ل ق ز ا ی ت م س ق. ت س ن ا د ت ا ر د ا ص ه ع س و ت ی ژ ت ا ر ت س ا ه ب ت ا د ر ا و ژی ت ا ر ت س ا ر ی ی غ ت ر د ن ا و ت ی م ا ر. د و ش ی م ن ی ک ر م گ ل و م ع م ای ه ت ر ا ظ ن ل و م ش م ی د و ر و ض ر ا و ع و ق و ق ح ط ا ب ت ر ا ظ ا ح ل ز ا ا ج ن آ ر د ه د ش ه ض ر ع ی ال ا ک و ی م ال س ا ی ر و ه م ج د ا ز آ ق ط ا ن م ی ک ر م گ ر و م ا و ت ا د ر ا و و صادرات مقررات ع ب ا ت ج ر ا خ ز ا د ا ز آ ق ط ا ن م ه ب ال ا ک ت ا د ر ا و ت ا ر ر ق م 3 ه- ر ی ز ج ل ک ش ل ا د ح ت م ت ا ر ا ب ت ع ا 1 ه د و ب ی د ا ن س ا و ز ا ت ا ر ر ق م ت ا ر د ا ص و ت ا د ر ا و ر و ش ک ی ن ث ت س م. ت س ا ه ب ر و ط ی ل ک ت ر و ا ج م ا ی ل خ ا د ر د ا با ل ا غ ه ک ت س ا ی ن ی ع م و ر م ل ق د ا ز آ ی ر ا ج ت ه ق ط ن م د: ر ک ف ی ر ع ت ن ا و ت ی م ه ن و گ ن ی ا ا ر د ا ز آ ق ط ا ن م ن و د ب ن ا و ت ی م ا ر ا ه ال ا ک. ت س ا ه د ش ه ت خ ا ن ش ز ا ج م ن ا ه ج ق ط ا ن م ر ی ا س ا ب د ا ز آ ت ر ا ج ت ن آ ر د و ه د ی د ر گ ع ق ا و ر د ن ب ک ی د. و م ن د ر ا و ن آ ه ب ا ی ج ر ا خ ه ق ط ن م ن ی ا ز ا ی ک ر م گ ض ر ا و ع و ق و ق ح ت خ ا د ر پ ی ا ج م ش ق ه ت ف ر گ ر ا ر ق ز م ر ه ه گ ن ت ه ن ا ه د ر د و س ا ب ع ر د ن ب ب و ن ج ی ر ت م و ل ی ک ۷ ۳ ه ل ص ا ف ر د ع ب ر م ر ت م و ل ی ک ۰ ۳ ۴ ۱ جزیره این ت ح ا س م ه ل ی س و ه ب و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن ا ر ی ا ل ح ا س ی ز ا و م ا با ی ر ق ت ه ر ی ز ج ن ی ا. ت س ا س ر ا ف ج ی ل خ ه ر ی ز ج رین ت گ ر ز ب م ش ق ه ر ی ز ج. ت س ا ق ر ش ه ی ل ا ی ه ت ن م ر د م ش ق ر د ن ب. ) Zarghani and Ahmadi, )2011 ت س ا ه د ش ا د ج ن ا ر ی ا ی ل ص ا ک ا خ ز ا س ن ر ال ک ه گ ن ت د و خ ر د ا ر ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ر ا م ش ن ی ر ت ش ی ب و ه د ر ک م ه ا ر ف ج ر ا خ ا ب ا ر ه ر ی ز ج ی ی ا ی ر د ط ا ب ت ر ا ن ی ر ت ش ی ب و د ر ا د ر ا ر ق ه ر ی ز ج. د ه د ی م ن ی ا ه ر ی ز ج ه ب ل ی ل د ر ا ر ق ن ت ف ر گ ر د ن ا ی م ج ی ل خ س ر ا ف و س و ن ا ی ق ا د ن ه ه ر ا و م ه ز ا ی ت ی ع ق و م ی ی ا ن ث ت س ا ی ق ر ش ل ح ا و س و ن ا ت س ب ر ع ه ر ی ز ج ه ب ش ی ب ر غ ی ا ی س آ ن ی ب ی ر ا ج ت ز ک ر م ک ی ن ا و ن ع ه ب ز ا ب ر ی د ز ا م ش ق. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب و ا ک ی ر م آ ه ر ا ق ف ش ک ا ب ه ا ر م ه. د د ر گ ی م ر ب ح ی س م د ال ی م ز ا ل ب ق ل ا س ۰ ۰ ۵ ه ب م ش ق خ ی ر ا ت. ت س ا ه د و ب ه ج و ت د ر و م ا ق ی ر ف آ م ش ق ه ر ی ز ج و ز م ر ه ه گ ن ت س ر ا ف ج ی ل خ ک ی ژ ت ا ر ت س ا ت ی م ه ا ک ی ن د ی م ا ه غ ا م د ق ی ر ط ز ا ا ی س آ ا ب ی ط ا ب ت ر ا ی ا ه ه ا ر ه ع س و ت ی ا ه ی ت ش ک و ا ه ر و ا ن ش ه ب ی ن ا س ر ت خ و س ز ک ر م ت : ز ا د ن ا ت ر ا ب ع ه ق ط ن م ن ی ا ص ا خ ی ا ه ت ی ر و م ا م. د ش ر ا ک ش آ ش ی پ ز ا ش ی ب ه ق ط ن م ه ب ی ن ف ش ن ا د ل ا ق ت ن ا ی س د ن ه م نی- ف ت ا م د خ ه ئ ا ر ا صادراتی تولیدی صنایع ایجاد س ر ا ف ج ی ل خ ز ا ر و ب ع ل ا ح ر د ی. ل م ک ر ا پ د ا ج ی ا ر و ش ک و 1. UCP500

9 ن ق ش م ن ا ط ق آ ز ا د ت ج ا ر ی ب ا ز ر گ ا ن ی و س ی ا س ی ق ش م ج ز ی ر ه- ن ق ش ه ش م ا ر ه 1 Source: ن ق ش ه ش م ا ر ه 2- موقعیت جزیره ق ش م Source: (Mehr News Agency)

10 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف م ش ق د ا ص ت ق ا 1- ه ر ا م ش ر ا د و م ن Source: (High Council of Free Zones) م ش ق جزيره جغرافيائى موقعيت 4- ى ب آ ر ه ش م ش ق ا ت ن ا ر ي ا ى م ال س ا ى ر و ه م ج ر و ش ک ب و ن ج ر د ن ا م ع ى ا ي ر د و س ر ا ف ج ي ل خ ل ص ا ف د ح ر د ز م ر ه ه گ ن ت ه ن ا ه د ر د م ش ق ه ر ي ز ج ه ل ص ا ف. ت س ا س ر ا ف ج ي ل خ ه ر ي ز ج ن ی ر ت گ ر ز ب و د ر ا د ت ع س و ع ب ر م ر ت م و ل ي ک ۰ ۰ ۵ ۱ ز ا ش ي ب م ش ق ه ر ي ز ج. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق س ا ب ع ر د ن ب ۲ ۲ ر ت م و ل ي ک. ت س ا ن ي ر ت ک ي د ز ن ه ل ص ا ف ه ر ي ز ج م ش ق ا ت ک ا خ ه ت س و ي پ ن ا ر ي ا ر د ن ا ت س ا د ا ز آ ه ق ط ن م ن ا م ز ا س ر ا ک ر و ت س د ر د ه ط ق ن ن ي ا ر د س ر ا ف ج ي ل خ ل پ ث ا د ح ا ح ر ط و ت س ا ر ت م و ل ي ک ۱/۸ ز ا ر ت م ک ن ا گ ز م ر ه صورت در. د ز ا س ى م ل ص ت م ه گ ن ل ر د ن ب ى ر ت م و ل ي ک د ن چ ر د ع ق ا و ل ه پ ر د ن ب ه ب ا ر م ش ق ت ف ال ر د ن ب ل پ ن ي ا. د ر ا د ر ا ر ق م ش ق م ش ق ى ب ر غ ه ي ل ا ى ه ت ن م ر د و د ي ع س ا ب ر د ن ب و م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م ا ب ن ه آ ه ا ر و ى ا ه د ا ج ى ن ي م ز ط ا ب ت ر ا ن ا ک م ا ل پ ن ي ا ث ا د ح ا ر ت م ۷ ۹ ۳ م ش ق ه ط ق ن ن ي ر ت ع ف ت ر م. ت س ا ر ت م و ل ي ک ۰ ۳ ن آ ض ر ع ن ي ر ت ش ي ب و ر ت م و ل ي ک ۰ ۰ ۱ ه ر ي ز ج ط س و ت م ض ر ع. د ن ر ا د ر ا ر ق. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق و خ و ب ه ي ح ا ن ر د ه ر ي ز ج ى ب ر غ ت م س ق ر د و د ر ا د ع ا ف ت ر ا و ن م ه ب ه ا م و د ر د ى گ د ن ر ا ب % ۵ ۵ ا ت % ۰ ۴ ن ي ب ه ک ى ا ه ن و گ ه ب. ت س ا ل ا س د ر س ل و ص ف ر د ى گ د ن ر ا ب ه د م ع م ش ق ه ر ي ز ج ر د ت س ا د ا ي ز ا ه ن آ ت د ش ع و ق و صورت در ى ل و د ت ف ا ى م ق ا ف ت ا ت ر د ن ه ب ى ن ا ت س ب ا ت ى ا ه ى گ د ن ر ا ب. د ر ي ذ پ ى م صورت اسفند. ) Qeshm Island - passingin Iran, see seeiran.ir( 5 ه- ر ی ز ج ل ح ا و س م ش ق ن ي ا ر د ا ه ن آ ى ر ا ذ گ ب و س ر و ب ا ن ي م و ن ا ر ه م ى ا ه ه ن ا خ د و ر ز ا ل ص ا ح د ا ي ز ت ا ب و س ر د و ج و ت ل ع ه ب ه ر ي ز ج ل ا م ش ر د ه ر ي ز ج ى ق ر ش ل ح ا س ر د ت ي ع ض و ن ي ا. ت س ا د و ل آ ل گ ه ق ط ن م ن ي ا ر د ل و م ع م ر و ط ه ب ب آ و ى ب و س ر ى ل ا م ش ل ح ا س ه ق ط ن م ر د. د ر ا د ى د ا ي ز ى ت س ي ر و ت ه ب ذ ا ج ه ک د ر ا د د و ج و ء ا ر ح ى ا ه گل ن ج ى ل ا م ش ل ح ا س ى ب ر غ ش خ ب ر د. د و ش ى م ه د ه ا ش م ز ي ن ل ح ا س ز ا ى م ک ه ل ص ا ف ر د و ت س ا ف ا ف ش ر ا ي س ب ب آ ت ل ع ن ي م ه ه ب و د و ش ى م ن م ا ج ن ا ى ر ا ذ گ ب و س ر ل م ع ى ب و ن ج ل ح ا س ر د ى ت س ي ر و ت ى ا ه ه ب ذ ا ج د ن ا و ت ى م ه د ي د پ ن ي ا و ت س ا ى ن ا ج ر م ى ب و ن ج ل ح ا س. د ر ک ا د ي پ ى س ر ت س د د ا ي ز ق ا م ع ا ه ب ن ا و ت ى م د ر ا د د و ج و ز ي ن د د ع ت م ى ا ه ژ ال پ د ا ج ي ا ن ا ک م ا ه ق ط ن م ن ي ا ر د ک چ و ک ى ا ه ج ي ل خ د و ج و ت ل ع ه ب. د ن ک د ا ج ي ا ه ق ط ن م ن ي ا. ) Qeshm Island - passingin Iran, see seeiran.ir(

11 ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن م ش ق ه ر ی ز ج ى ئ ا ي ف ا ر غ ج ت ي ز م 6- ا ب ى ا ه تى ش ک ى ر ي گ و ل ه پ ه ژ ي و ى ا ه ه ل ک س ا ت خ ا س ت ال ي ه س ت ب ج و م ه ک م ش ق ه ر ي ز ج ف ا ر ط ا ر د ق ي م ع ل ح ا و س د و ج و 1- گ ر ز ب ه ل ک س ا چند احداث ن ا دی ص ت م ن و ن ک ا م ه ت ي ز م ن ي ا ز ا ه د ا ف ت س ا ر و ظ ن م ه ب م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م ن ا م ز ا س. د و ش ى م ال ا ب ژ ا ن ت. ت س ا ه ر ي ز ج ف ل ت خ م ط ا ق ن ر د ه ب م ش ق ه ر ي ز ج ل ا ص ت ا ر و ظ ن م ه ب س ر ا ف ج ي ل خ ل پ ث ا د ح ا ح ر ط س ر ا ف ج ي ل خ ى ل ا م ش ل ح ا س ه ب م ش ق ه ر ي ز ج ى ک ي د ز ن 2- ط و ط خ ه ي ب ع ت ل پ ن ي ا ث ا د ح ا ح ر ط ر د. د ر ا د ر ا ر ق م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م ن ا م ز ا س ر ا ک ر و ت س د ر د ن ا گ ز م ر ه ن ا ت س ا ه ت س و ي پ ل ح ا س ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ى ا ه د ا ج ى ر ب ا ر ت ر ي س م و ن ه آ ه ا ر ل ي ر ط و ط خ ى ر ا ر ق ر ب ن ي ن چ م ه و ق ر ب ل ب ا ک و ز ا گ ب آ ه ل و ل. ) Qeshm Free Zone, see qeshm.ir( ى ا ه ر و ش ک ا ب ع ف ا ن م ل ا ک ر ت ش م ل ق ت س م ى ا ه ر و ش ک ه ع م ا ج ى ا ه ن ا ي م ى ا ي س آ ى ا ه ى ر و ه م ج ت ي ز ن ا ر ت ر ي س م ر د ن ت ف ر گ ر ا ر ق 3- س ر ا ف ج ي ل خ ى ب و ن ج ى س ر ت س د 4- ع ف ا ن م ل ا ک ر ت ش م ه ب ى ا ه ر ا ز ا ب ي ل خ ا د ر ا ز ا ب ى ا ه ن ي ش ن خ ي ش ب و ن ج ج ي ل خ س ر ا ف و س ر ا ف ج ي ل خ ز ي خ ى ژ ر ن ا م ه م ه ق ط ن م و ز م ر ه ه گ ن ت ى ل ل م ل ا ن ي ب ه ا ر ب آ ر د ن ت ف ر گ ر ا ر ق 5- ن آ ي ك ي م و ن و ك ا و ئ ژ ي ا ه ل ي س ن ا ت پ و م ش ق د ا ز آ ي ه ق ط ن م 7- ر ا ز ا ب ه ع م ا ج ى ا ه ر و ش ک ل ق ت س م ع ق ا و ز م ر ه ی ک ی ژ ت ا ر ت س ا هی گ ن ت ل ا م ش ر د س ر ا ف ج ی ل خ هی ق ط ن م رین ت س ا س ح ر د و ن ا ر ی ا ب و ن ج ر د م ش ق ی ه ر ی ز ج ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ن آ ت ع س و ز ا ع رب ع م ر ت م و ل کی د و د ح م ش ق ی ت ع ن ص ی- ر ا ج ت د ا ز آ هی ق ط ن م و ه د ش ه ر ه ب د ن ه س و ن ا ی ق ا و س ر ا ف ج ی ل خ ن ی ب ی ا ه ژ ی و موقعیت ز ا س ر ا ف ج ی ل خ ی ه ر ی ز ج رین ت گ ر ز ب ن ا و ن ع ه ب م ش ق. ت س ا و ت ا ر ا م ا ر ط ق رین ح ب ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع ویت ک ق ا ر ع ن ا ر ی ا ( پیرامونی ی ا ه ر و ش ک م ا م ت ی ن ا ر ی ت ش ک ط و ط خ. د ر ب ی م ) ن ا م ع ی ی ا ض ف ز ا ن آ ل ح ا و س. د ر ذ گ ی م ی ب و ن ج م ش ق ن آ ا ب ر و ب ع م ا م ت د ن ک می و ی ا ه ی گ ژ ی و ش خ ب د و خ ی ا ه د م ع ی ا ه چ ری د ز ا ک ی ف ا ر ت ت س ا ه ب ی ی ا و ه ی و س ق ر ش ج ی ل خ و س ر ا ف ب ر غ ز ا این ر ب ا ن ب ک ی د ز ن ن ی ا ه د و د ح م ه ر ی ز ج ر ب و د و ش ی م ل م ح ی ن ا ه ج ی ا ه ر ا ز ا ب ه ب ق ی ر ط ن آ ز ا ن ا ه ج ز ا گ و ت ف ن ز ا ی ع ی س و م ج ح ه ک ت س ا ه د ا ت س ی ا ی ل ا ن ا ک ی ا د ن ل ب ی ن ا ک م عیت ق و م ل ی ل د ه ب م ش ق ی ه ر ی ز ج د. ن ک ی م ر ت ز ی ا م ت م س ر ا ف ج ی ل خ ر گ ی د ی ه ر ی ز ج ز ا ا ر م ش ق ه ژ ی و عیت ق و م ن ی م ه ص ا خ د و خ و ری ا و ج م ه ا ب ی ا ه ه ر ی ز ج ز م ر ه ک ر ال م ا گ ن ه ب ن ت گ ر ز ب ب ن ت ک چ و ک و و ب ا ی س و م ز ا ژئوپلیتیکی و ی ک ی ژ ت ا ر ت س ا ل ی ل د ه ب ی ا ه ر و د ر ه ر د و ه ت ش ا د ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ئ ژ د ر ب ر ا ک ی ن و ن ک ر ص ع ا ت ه ت ش ذ گ ی ا ه ژ ی و ر ا د ر و خ ر ب ه د و ب. ت س ا ا ب د و ج و این ب س ا ن ت م ا ب ط ی ا ر ش ی ن ا م ز اید ب ب ا خ ت ن ا ن ی ا ه ر ی ز ج ا ر ه ب ی ا ه ه ر و د ت هم عی ع ا ز ا ن ا و ن ع ق ل ح م ی ه ر ی ز ج ن ی ا د ش ب ب س ه ک ت س ن ا د م ش ق م ه م ی خ ی ر ا ت ف ط ع ی ه ط ق ن ل ا س ر د م ش ق د ا ز آ ی ه ق ط ن م ر ا ر ق ت س ا ین ا ت س ا ب ر د ش ی ا ز و ن ی خ ی ر ا ت د و خ ر د ی ه ن ا ه د ن ش و ر ی ا ه د ن ی آ ش خ ب د نوی ه ب ن ج ن ی ا ز ا و د ی آ ر د ج ی ل خ س ر ا ف ه ب ل ک ش ک ی ب ط ق گ ر ز ب ی ت ع ن ص ری ا ج ت و ی ت ح ا ی س ی و س و ت م س ه ک ی ا ه ن و گ ه ب. د ش ا ب ه ق ط ن م ر د ی ی ا ف و ک ش و ت ف ر ش ی پ ز ا د ا ز آ ی ه ق ط ن م ک ی ه ب ا ر م ش ق ه ک ت س ا ه د و ب این م ش ق ی ه ر ی ز ج ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ن ا ر ی ا می ال س ا ری و ه م ج ت ل و د ت س ا ی س د ر ک ل م ع س ا قی م ک ن ی ا م ه. د ن ک ل ی د ب ت ه ق ط ن م ل ک صنعتی و ی د ا ص ت ق ا ب ط ق رین ت گ ر ز ب ه ب ت ی ا ه ن ر د و ی ت ع ن ص ی- ر ا ج ت

12 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف هی ق ط ن م د ا ز آ م ش ق ر د ص و ص خ ع ا و ن ا ی ا ه لی عت ا ع ه ف ی د ا ص ت ق ا ل ق ن و ل م ح و ت ی ز ن ا ر ت و ب ذ ج ه ی ا م ر س ا ر ن ا و ت ی م م ش ق ی ه ر ی ز ج ی ال ا ب ی ا ه ل ی س ن ا ت پ ه ب ه ع ج و ت ا ب و ه د ش ه ئ ا ر ا ت ا ح ی ض و ت س ا س ا ر ب ا م ا د ر ک ی ب ا ی ز ر ا د ش ر ه ب و ر ط ع س و ت م -ی ر ا ج ت د ا ز آ ی ه ق ط ن م ی ب ا ی ن ا ک م ن ی ن چ م ه و ز م ر ه ی ه گ ن ت ی د و ر و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی ی ا ی ف ا ر غ ج موقعیت هی ن ی م ز ر د ه ژ ی و ه ب ی ن ی ب ش ی پ ل ب ا ق ی د ا ص ت ق ا ی ا ه لی عت ا ع ه ف ع ا و ن ا ل ی ه س ت و نی و ن ا ق د ر ا و م ل ی ل د ه ب ه ک ی ی ا ه زی عت م و جزیره این ر د م ش ق ی ت ع ن ص ه ک د و ر ی م د ی م ا ت س ا د ع ب س ا ی ق م گ ر ز ب ی ا ه ه د ر ر د م ش ق د ا ز آ ی ه ق ط ن م د ر ک ل م ع د ا ع ب ا ر و د ن ا د ن چ ه ن ی ا ه د ن ی آ ر د )Office of Free Zones, )2010:13-12 د ر ی گ د و خ ه ب ی ن ا ه ج و ی ا ه ق ط ن م ا ر ف ه ل م ج ت ا ب ث ز ا م ش چ ز ا ه د ی ش و پ و ه ژ ی و ی ا ه ل ی س ن ا ت پ ز ا ضی ع ب م ش ق ی ه ر ی ز ج ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی- ع ی ب ط ی- د ا ص ت ق ا ی ا ه ل ی س ن ا ت پ ز ا ا د ج ی د ر ا و م ت س ا ی س ا ی س ه ک عی ا م ت ج ا د ی ا ب ا ه ن آ ی ه ق ب ا س ر د ی ه ل د ا ع م ی ن ا ک م ز ا ی ا ه زی عت م ه ا گ د ی د ی ر ا ج ت ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ د و ج و ه ر ی ز ج ا ه د ا ه ن و و ن ی ی ا پ ی ز ا س ه د ا م آ ن د و ب ن آ ا ه ه ن ی ز ه ی ا ر ب ل ی د ب ت ز ا ه ب ه ت س د ک ی ز ا یکی ک ی ژ ت ا ر ت س ا موقعیت ر ب ن و ز ف ا. ت ف ر گ ر ظ ن ر د ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ر ا ز ا ب ر د ه ت س ی ا ش ن ا ک م ب س ک و صادراتی سک قوی ز ا ش ی ب ر ا ز ا ب ه ب ی ک ی د ز ن و ن ا ر ی ا ی ن و ی ل ی م 0 7 ز ا ش ی ب ر ا ز ا ب ه ب سی ر ت س د م ش ق ی ه ق ط ن م ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ی ا ی ا ز م ن ی ر ت م ه م د ا ز آ ی ه ق ط ن م ک ی م ش ق هی ر ی ز ج ه ک ن ی ا ه ب ه ع ج و ت ا ب و ت س ا ی ز ک ر م ی ا ی س آ و ز ا ق ف ق و ه ن ا ی م ر و ا خ هی ق ط ن م نی و میلی ر د ش ی پ ت ع د م ز ا گ ر ز ب ی ا ه ی ت ش ک ه ب ی ه د س ی و ر س ن ا ک م ا و ی ر د ن ب ت ی د و د ح م ع ف ر د و ش ی م ه د ر م ش ی ت ع ن ص ی- ر ا ج ت. ت س ا ه ت ش ا د ر ا ر ق ه ق ط ن م های ع س و ت ی ا ه ه م ا ن ر ب قی مل د ا ص ت ق ا م ا ظ ن ر د م ش ق ی ه ر ی ز ج ی ا ه ی ش ا ح موقعیتی ر ا ر ق ت س ا ق ل ح م این ه ک د س ر ب ر ظ ن ه ب د ی ا ش و ت س ا ه د ش ع ق ا و ن ا ر ی ا ی ب و ن ج ه ی ل ا ی ه ت ن م ر د ی ن ا ک م ر ظ ن ز ا ف لا خ ر ب ا م ا د ن ز م ق ر ه ر ی ز ج ن ی ا ی ا ر ب ن ا ر ی ا ی د ا ص ت ق ا و ی س ا ی س ی ا ض ف ر د ا ر ز ا ی ن د ر و م ت خ و س ز ا ی گ ر ز ب ش خ ب ر و ب ع ق ل ح م ه ک ی ا ه گ ن ت ر د ه ر ی ز ج ن ی ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ و ی ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ئ ژ موقعیت ر ا ظ ت ن ا د ا ز آ ی ه ق ط ن م ی ب ا ی ن ا ک م. ت س ا ه د ر و آ ن ا غ م ر ا ه ب م ش ق ی ا ر ب ا ر ی ال ا ب ی ا ه پتانسیل ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ه ا گ د دی ز ا ت س ا ن ا ه ج ه ک ی ن و ن ا ق ی ا ی ا ز م و ت ال ی ه س ت و ه ر ی ز ج ن ی ا ر د م ش ق ی ت ع ن ص ی- ر ا ج ت ز ا ر و ض ح ن ی ا ر ب ی د ا ص ت ق ا ی ا ه لی عت ا ع ه ف ث ی ح ر ی غ و ه ت ف ا ی ی ر ت ش ی ب ت ع س و ی ا ه ق ط ن م و ی ق ل م د ا ص ت ق ا م ا ظ ن ر د ه ق ط ن م ری ا ذ گ ر ث ا ن ا ز می ا ت ه د ش ب ج و م ت س ا ط ب ت ر م ز ا بیش ه ز و ر م ا ه ک لی ا ح ر د همچنین. د ش ا ب ب ا ن ت ج ا ل ب ا ق م ش ق هی ر زی ج % 0 8 د س ر ی م م ا ج ن ا ه ب د ا ز آ ی ا ه ا ی ر د ه ا ر ز ا ن ا ه ج ت ر ا ج ت ن ا ی م ن ا ه ج ی ط ا ب ت ر ا ز ک ر م ن ی ر ت م ه م و ن ی ر ت ک ی د ز ن ه ک س- ر ا ف ج ی ل خ ز ی ل ه د ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی ه ز ا و ر د ر د ی ل ل م ل ا ن ی ب ر و د ری ک ت س ا ر ک ذ ن ا شای. ت س ا ه د ش ع ق ا و د- و ر ی م ر ا م ش ه ب ی ق ر ش ب و ن ج و ی ب و ن ج سیای آ ا پ و ر ا ه ر ا ق ب و ن ج ی- ل ا م ش ه ک ز ا ی ا ه ر و ش ک ی ا پ و ر ا ی ز ک ر م ز ا غ آ د و ش ی م ر د ت ی ا ه ن ز ا ریق ط لیج خ س ر ا ف ریای د ن ا م ع و ر ه ل ق ن لو م ح ی ه ن زی ه ه د ش م ا ج ن ا ی ا ه د ر و آ ر ب س ا س ا ر ب. د د ن و ی پ ی م ی ق ر ش ب و ن ج و ی ب و ن ج ی ا ی س آ ه ب د ن ه س و ن ا ی ق ا ر ن تی ن ا ک ) ه ن ا ر ت ی د م ریای د و ز ئ و س ل ا ن ا ک خ ر س ی ا ی ر د ( نی و ن ک ر ی س م ق ی ر ط ز ا ل ق ن لو م ح ز ا ر ت ن ا ز ر ا % 0 3 ر ی س م ن ی ا ز ا هی ن ا ه د ر د ن آ ی ی ا ن ث ت س ا ی ن ا ک م موقعیت ر ب ن و ز ف ا م ش ق این ر ب ا ن ب ت س ا ی ن و ن ک ر ی س م ز ا ر ت م ک % 0 5 ن آ ن ا م ز ت ع د م ز ی ن و ی ه گ ن ت ک ی ژ ت ا ر ت س ا ب و ن ج ل- ا م ش ز ی ن ز م ر ه ز ا و د و ج و عیت ق و م ع ب ا ن م ی ز ا ت م م ن ب ر ک و ر د ی ه ر ا د ر و خ ر ب ر د. ت س ا ن ی ا ه ب ه ر ی ز ج و ی ا ه ت ف گ ف ا ر ط ا این ن آ ه ر ی ز ج ر د ا ب ر و د ی ر ک ی ر ی گ ه ر ه ب ل ق ن و ل م ح ز ا ت زی ع م ی ل ل م ل ا ن ی ب ق ط ا ن م ا ب ( ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ن ا ر ی ت ش ک ر ی س م ر د ن ت ف ر گ ر ا ر ق ل ی ل د ه ب ال ا ک م ی ق ت س م ر ی غ و م ی ق ت س م ل ق ن و ل م ح هی ن زمی ر د ی ل ح ا س و ) شتی ک یک ه ق ی ق د 2 1 ر ه ر و ب ع ر ت ا و ت ت ا ن ا ک م ا و ) ر ت م 5/3 2 ز ا ش ی ب ق م ع ا ب ه و ا ک ر د ن ب ( میق ع ل ح ا و س ن د و ب ا ر ا د ا ب

13 ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ه ع و ق ل ا ب د ن ا و ت ی م ی ا ر ب )2010:13-12 ل ی د ب ت ن د ش ه ب ک ی ز ک ر م لید و ت و ی ر ا ج ت ی ا ه ق ط ن م ای ر ا د ا ه ز ا ی ت م ا و ی ا ه ی ر ت ر ب ی ا ه ژ ی و ت س ا ه ک Office of Free Zones, ( د ر گی ر ا ر ق ر ظ ن ع د م ن ا ر ی ا ب و ن ج ی ه ق ط ن م ی ت ع ن ص ی- ر ا ج ت ی ه ع س و ت ز ا د ن ا م ش چ ر د ه ب ق ر ش ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ا ه ز ا و ر پ ر و د ی ر ک ر د ه ر ی ز ج ن ی ا ر د م ش ق د ا ز آ هی ق ط ن م ر ا ر ق ت س ا ز ا د ع ب م ش ق ی ه ر زی ج ن ی ن چ م ه ه ر ی ز ج ر د ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ی ا و ه ب ا ه د ا ج ی ا ا ب ا م ی پ ا و ه ت خ و س ی ا ه ب ی ب س ن ی ن ا ز ر ا ه ب ه ع ج و ت ا ب و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن ا ه ج ب ر غ ا ه ا م ی پ ا و ه ی ر ا د ه گ ن و میر ع ت ت خ و س ش و ر ف د ن ن ا م ( ه ق ط ن م ر د ی ی ا و ه ت ا م د خ لی عهی ک ی ه ئ ا ر ا ن ا ک م ا د و ش می پیشبینی د ا ز آ ق ط ا ن م ر د ه ب ا ش م ر و م ا د ا ی ز م ک ا ر ت ه ب ه ع ج و ت ا ب ر گ ی د ی و س ز ا. د و ش م ه ا ر ف )... و ی ت ر ف ا س م ت ا م د خ ر ا ب ل ق ن و ل م ح ی ل ل م ل ا ن ی ب ت ا ر ق ر ق م و ن ی ن ا و ق ا ب ن آ ت ر ی ا غ م و ق ط ا ن م ن ی ا ی ط ی ح م ت س ی ز گی د و ل آ ن آ ع ب ت ه ب و ت س د ن ی ی ا پ ی ا ه ر و ش ک زی عت م ی ا ه لی عت ا ع ه ف ی ه ئ ا ر ا د ر و م ت ا م د خ ه ر ا ش ا ز ا ه ب ی و س ن ی ا ی ه ر ی ز ج ه ر ی ز ج م ش ق د و ج و ا ر د ه ا و خ ر د ن ی ا. ت ش ا د ص و ص خ ر و ح م ت ع و ق ی ل ص ا ه د ی ش خ ب ت لی ع ا ع ه ف و ن ا م ز ا س ن ا ک م ا ل ا ق ت ن ا ی ه ق ط ن م شی خ ب د ا ز آ ز ا م ش ق و ی ر ا ز ف ا ت خ س ی ا ه ت خ ا س ر ی ز ل ی م ک ت م ش ق د ا ز آ هی ق ط ن م ن ا م ز ا س س ا س ا ن ی م ه ر ب و ت س ا ه ق ط ن م ی د ا ص ت ق ا ی ه ع س و ت ت س ا ه د ا د ر ا ر ق د و خ م ه م ی ا ه ت ی و ل و ا ء ز ج ا ر ی ر ا ز ف ا م ر ن ن ا ر گ ی ز ا ب ن ی ر ت م ه م ی ا ر ب ا ر بی س ا ن م ای ض ف ه ن و گ ن ی ا ا ت. د ن ک ه د ا م آ ه ق ط ن م دی ا ص ت ق ا ی ل ص ا ی ا ه ش خ ب ر د ی ج ر ا خ و ی ل خ ا د ن ا ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ل م ا ش ه ق ط ن م ی د ا ص ت ق ا ر ب ه ک ت س ا ن ی ا عی عت ق ا و د ش ه ت ف گ ش م ق د ا ز آ ی ه ق ط ن م ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ی ا ه ل ی س ن ا ت پ ن و م ا ر ی پ ه ک ی ث ح ا ب م م ا م ت ا ب 7/3 1 ز ا 8 8 ا ت 0 8 ی ا ه ل ا س ی ه ل ص ا ف ر د ن ا ر ی ا د ا ز آ ق ط ا ن م صادرات هرچند د ا ز آ ق ط ا ن م ر و م ا ر ت ف د ی ا ه ر ا م آ س ا س ا ن ا ر ی ا د ا ز آ ق ط ا ن م صادرات مد عت ن ی ا ل و ط ر د ( ت س ا ه ت ف ا ی ش ی ا ز ف ا 6 8 ل ا س ر د ر ال د ن و ی ل ی م 6/4 7 7 ه ب ر ال د ن و ی ل ی م ن ی ا ا ب ) ت س ا ه د ش ر ب ا ر ب 4 د و د ح ر د ه ر و د ن ی م ه ع ی ط ن ا ر ی ا ی ت ف ن ر ی غ ت ا ر د ا ص ه ک درحالی ت س ا ه د ش ر ب ا ر ب 6 5 ا ه ر ا م آ ر گ ی د ی و س ز ا. ت س ی ن ش خ ب ت ی ا ض ر د ا ز آ ق ط ا ن م ر د د و ج و م ای ه پتانسیل ب س ح ر ب صادرات میزان این ل ا ح د ش ر ز ا ی ر ت ش ی ب ب ا ت ش ب ت ا ر م ه ب ن ا ر ی ا د ا ز آ ق ط ا ن م ر د ت ا د ر ا و د ش ر ت ع د م ن ی ا ل و ط ر د ه ک ت س ا ن آ ز ا ی ک ا ح 4 ه ب 0 8 ل ا س ر د ر ال د ن و ی ل ی م 5/4 8 4 ز ا د ا ز آ ق ط ا ن م ت ا د ر ا و ه ک ی ا ه ن و گ ه ب ت س ا ه ت ش ا د ی ل ص ا ن ی م ز ر س ر د ت ا د ر ا و. ) ت) Hakimian,2009:p.3-24 س ا ه د ش ر ب ا ر ب 0 1 و ه د ی س ر 8 8 ل ا س ر د ر ال د ن و ی ل ی م 6/4 8 6 و د ر ا ی ل ی م ز ا د ص ر د 6 د و د ح ( ر ال د ن و ی ل ی م 1 3 2/ ا ه ن ت د ا ز آ ق ط ا ن م 8 8 ل ا س صادرات کل ز ا م ش ق د ا ز آ ی ه ق ط ن م م ه س ن ی ب ن ی ا ر د ل ا س ت ا د ر ا و ل ک ز ا ن آ م ه س و ) ل ک نی ع ی ه ق ط ن م ر د ع و م ج م ب س ح ر ب م ا م ت ت س ا ) ل ک ز ا د ص ر د 6 د و د ح ( ر ال د ن و ی ل ی م د ا ز آ ق ط ا ن م ق ی ر ط ز ا 8 8 ی ا ه ل ی س ن ا ت پ د و ج و م ر د هی ق ط ن م د ا ز آ م ش ق و ی ف ی ر ع ت ه ک ز ا ی ه ف س ل ف د و ج و ن ی ا ش خ ب ت ی ا ض ر ه ج و چ ی ه ه ب ی ر ا ج ت ی ه ز و ح ر د ه ق ط ن م ی ن و ن ک د ر ک ل م ع د و ش ی م ه د دی ن آ ز ا د ن ا م ش چ د ن س ر د ت ر ا ز و ر ا م آ س ا س ا ر ب ل ا ث م ای ر ب. د ر ا د د و ج و ن ا ر ی ا د ا ز آ ق ط ا ن م م ا م ت د ر و م ر د ن ا ک ا م ک ضعف این د ن چ ر ه ت س ی ن د ا ز آ ق ط ا ن م ن ی ر ت وف قق م ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب ل و ب ن ا ت س ا ی ت ع ن ص ی- ر ا ج ت د ا ز آ ی ه ق ط ن م ی ر ا ج ت ت ال د ا ب م میانگین ه ی ک ر ت د ا ص ت ق ا ش ی ب ه ن ال ا س ه ی ک ر ت Introducing Qeshm - the High Council of ( ت س ا ت ب ث م ی ر ا ج ت ز ا ر ت ا ب ر ال د د ر ا ی ل ی م 4 ز ا. ) Free Zones, see

14 ه- ر ی ز ج ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف م ش ق ه ر ی ز ج ى ب س ن ى ا ه ت ي ز م 8- ه ا گ ش ي ال ا پ ن و ن ک ا م ه م ش ق ه ر ي ز ج ر د ى ع ي ب ط ز ا گ ر ا ش ر س ر ي ا خ ذ د و ج و : ه ل م ج ز ا ت م ي ق ن ا ز ر ا ى ژ ر ن ا ع ب ا ن م د و ج و ۱. د ن ک ى م ن ي م أ ت ا ر س ا ب ع ر د ن ب ه ا گ و ر ي ن ز ا ي ن د ر و م ز ا گ م ش ق ن ي ز ر و گ ر ت یین ا پ ب ت ا ر م ه ب م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م ر د ى د ا ع و ر ه ا م ه م ي ن ر ه ا م ر ا ک ى و ر ي ن د ز م ت س د - ن ا ز ر ا ر ا ک ى و ر ي ن ه ب ى س ر ت س د ۲. Qeshm Free Zone, see ( ت س ا ه ي ا س م ه ى ا ه ر و ش ک ر گ ي د ر د ه ب ا ش م د ا ز آ ق ط ا ن م ر د ل غ ا ش ى ن ا س ن ا ى و ر ي ن د ز م ت س د ز ا. ) qeshm.ir ۳ ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: م ش ق Source: keywordsuggest.org ش ی ک جزیره منطقهای ت ی ع ق و م ۴- ه ر ا م ش ه ش ق ن

15 ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م 9-۰ ۰ ۳ ه د و د ح م ز ا تی م س ق ن ا و ن ع ه ب ع ب ر م ر ت م و ل ي ک ۰ ۳ ۱ ى ب ي ر ق ت ت ع س و ه ب م ش ق ه ر ي ز ج ى ق ر ش ل ا م ش ل ح ا س ز ا ى ش خ ب ح ر ط و ا ه ه م ا ن ر ب ء ا ر ج ا ى ا ر ب ز ا ي ن د ر و م ى ض ا ر ا ه ي ق ب م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م ن ا م ز ا س د. و ش ى م ن ي ي ع ت م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م ى ر ت م و ل ي ک ى ا ر ب ج ي ر د ت ه ب ه ر ي ز ج ى ق ر ش ل ا م ش ع ل ض ر د ن ت ف ر گ ر ا ر ق و ر و ک ذ م ه د و د ح م ى گ ت س و ي پ م ه ه ب ت ي ا ع ر ا ب ا ر د و خ ى ت آ ي م ا ظ ن ط ا ق ن ء ا ن ث ت س ا ه ب ( د ا ز آ ه ق ط ن م ز ا ج ر ا خ ى ض ا ر ا ى م ا م ت. د ي ا م ن ى م د ا ه ن ش ي پ د ا ز آ ق ط ا ن م ى ل ا ع ء ا ر و ش ه ب ب ي و ص ت ه ق ط ن م ن ا م ز ا س و ن ي ي ع ت ي د ا ص ت ق ا ه ژ ي و ه ق ط ن م ن ا و ن ع ه ب ) د و ش ى م ص خ ش م د ن ب ن ي ا ه ر ص ب ت ر د ر ر ق م ب ي ت ر ت ه ب ه ک ى ت ي ن م ا ه د ش د ا ي ل و ئ س م ن ا م ز ا س ت ا ر ا ي ت خ ا د و د ح. د و ش ى م ن ي ي ع ت ر و ب ز م ى د ا ص ت ق ا ه ژ ي و ه ق ط ن م ل و ئ س م ن ا م ز ا س ن ا و ن ع ه ب م ش ق د ا ز آ و ن ي ن ا و ق ت ي ا ع ر ا ب و ن آ ى د ع ب ت ا ح ال ص ا و ۴ ۷ ۳ ۱ ۳/۳/ ۲ خ ر و م ۳ ۰ ۰ ۵ ۱ ت/ ۰۹۸۲۴ ه ر ا م ش ه م ا ن ب ي و ص ت ق ب ط ر ب ۰( ۶ ۱ ( ت ص ش و د ص ک ي ى ب ي ر ق ت ت ع س و ه ب م ش ق ه ر ي ز ج ى ق ر ش ل ا م ش ل ح ا و س ز ا ى ش خ ب ت. س ا ر و ش ک ى ر ا ج ت ا ر ر ق م ى گ ت س و ي پ م ه ه ب ت ي ا ع ر ا ب ۶ ۷ ۳ ۱ ۵/۶/ ۱ ک ۶ ۷ ۸ ۶ ۱ ت/ ۹۹۳۵۴ ه ر ا م ش ه م ا ن ب ي و ص ت ه د و د ح م ر ب ه و ال ع ع ب ر م ر ت م و ل ي ک. ) / Qeshm Free Zone, see د و ش ى م ن ي ي ع ت د ا ز آ ه ق ط ن م ن ا و ن ع ه ب ر و ک ذ م ه د و د ح م ى ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ه ر ا د ا ى گ ن و گ چ ن و ن ا ق ب ي و ص ت ا ب و د ر ذ گ ى م ل ا س ۷ ز ا ش ي ب د ا ز آ ه ق ط ن م ن ا و ن ع ه ب م ش ق م ال ع ا ن ا م ز ز ا ن د ر و آ م ه ا ر ف ر و ظ ن م ه ب ى ن و گ ا ن و گ ى ا ه ت ي ل ا ع ف م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م ن ا م ز ا س س ي س أ ت و ۲ ۷ ۳ ۱ ر و ي ر ه ش ر د ى ت ع ن ص - ن ا ر و ا ش م ن ی ر ت گ ر ز ب ز ا ى ک ي ا ب ه ن ي م ز ن ي ا ر د. د ش ز ا غ آ م ش ق ه ر ي ز ج ه ب ن ا ج ه م ه ه ع س و ت ى ا ر ب ز ا ي ن د ر و م ى ا ه ا ن ب ر ي ز ع م ا ج ح ر ط ه ج ي ت ن ر د و د ش د ق ع ن م ى د ا د ر ا ر ق ه ر ي ز ج ل ک ع م ا ج ح ر ط ه ي ه ت و م ز ال ى ا ه ى س ر ر ب م ا ج ن ا ت ه ج ن ا ه ج ى ت ع ن ص ى ا ر ب. د ش ه ت ش ا ذ گ ء ا ر ج ا د ر و م ه ب ح ر ط ن ي ا ب ل ا ق ر د ی ی ا ن ب ر زی ى ا ه ح ر ط و د ي س ر ب ي و ص ت ه ب و ه ئ ا ر ا ۳ ۷ ۳ ۱ ل ا س ر د م ش ق ن ي ر ت م ه م ز ا ى ک ي. ت س ا ه د ش ه ن ي ز ه ا م ن ا م ز ا س ط س و ت ل ا ي ر ا ه د ر ا ي ل ي م ه ت ش ذ گ ل ا س د ن چ ل و ط ر د ا ه ح ر ط ن ي ا ء ا ر ج ا ت ر ف ا س م ن ا ک م ا ن آ ز ا ى ر ا د ر ب ه ر ه ب ه ج ي ت ن ر د ه ک ت س ا م ش ق ى ل ل م ل ا ن ي ب ه ا گ د و ر ف ث ا د ح ا ي ئ ا ن ب ر ي ز ى ا ه ه ژ و ر پ ل و ا ز ا ف ز ا ى ر ا د ر ب ه ر ه ب ا ب ن ي ن چ م ه. ت س ا ه د ش م ه ا ر ف ه ر ي ز ج ه ب ن ا م ز ن ي ر ت م ک ر د ى ج ر ا خ و ى ل خ ا د ن ا ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ى ا ه ت ي ف ر ظ ا ب ى ا ه ى ت ش ک ى ر ي گ و ل ج د ه ا ش ى ر ا ج ل ا س ر خ ا و ا ز ا م ش ق ى ئ ا ن ب ر ي ز گ ر ز ب ح ر ط ن ي م و د ن ا و ن ع ه ب ه و ا ک ه ل ک س ا. ) Qeshm Free Zone, see د و ب م ي ه ا و خ م ش ق ل ح ا و س ر د ن ت ر ا ز ه ه د ى ال ا ب ه ب س ا ب ع ر د ن ب ى ئ ا ج ر د ي ه ش ر د ن ب ر د ز ي ن ر ا ت ک ه ۰ ۰ ۲ ت ع س و ه ب ى ا ه ط و ح م م ش ق ه ر ي ز ج ر د د ا ز آ ه ق ط ن م ه د و د ح م ر ب ه و ال ع و ى ا ه ق ط ن م ح ط س ر د ت ا د ر ا و و ت ا ر د ا ص ى ا ه ت ي ل ا ع ف م ا ج ن ا ت ه ج ه ط و ح م ن ي ا ت س ا ه ت ف ا صی ا ص ت خ ا م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م ه ب م ش ق د ا ز آ ه ق ط ن م و ر ن ي ا ز ا. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ى ا ه ژ ي و ت ي م ه ا ز ا م ش ق ر د د و ج و م ت ا ن ا ک م ا ل م ک م ن ا و ن ع ه ب ى ل ل م ل ا ن ي ب ت ي ز ک ر م ى ا ر ب ى ب س ا ن م ر ا ي س ب ن ا ک م ى ئ ا ن ب ر ي ز ه د ر ت س گ ت ا ن ا ک م ا و ى ت ي ع م ج و ى ئ ا ي ف ا ر غ ج ى ا ه ت ي ز م ن د و ب ا ر ا د ل ي ل د ه ق ط ن م ر د ت ي ل ا ع ف ى ا ي ا ز م ن ي ر ت م ه م. ت س ا س ر ا ف ج ي ل خ ى ل ل م ل ا ن ي ب ت ا ط ا ب ت ر ا و ى ز ک ر م ى ا ي س آ ر د ى ر ا ج ت ى ا ه ت ي ل ا ع ف د: ر م ش ر ب ر ي ز ح ر ش ه ب ن ا و ت ى م ا ر م ش ق د ا ز آ. ى ج ر ا خ ن ا ر ا د م ا ه س د ص ر د ت ي د و د ح م ن و د ب ى ق و ق ح ى ا ه ت ي ص خ ش ر ي ا س ا ي ت ک ر ش ت ب ث 1.. ى ر ا د ا ت ا ف ي ر ش ت ن ي ر ت م ک ا ب م ش ق د ص ق م ه ب و ء ا د ب م ز ا ط و ب ر م ر و م ا ه ي ل ک م ا ج ن ا و ت ا د ر ا و ت ا ر د ا ص 2.. ا ه ى ف ا ر ص ط س و ت ز ر ا ل ا ق ت ن ا ن ا ک م ا و د ا ز آ ق ط ا ن م ه ژ ي و ى ب ي و ص ت ت ا ر ر ق م س ا س ا ر ب ى ک ن ا ب و ى ل و پ ت ا ي ل م ع م ا ج ن ا 3.

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ی ر ا ت خ ا س ای ه ح ر ط ه ی ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز تبيين جايگاه مهاجرت معكوس در بازساخت شمال استان اردبيل روستاهاي 1 اسماعيل ابراهيمي مغان پارس آباد ايران برنامه ريزي روستايي

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز م ر ه لیتیک پ و ئ ژ و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ه گ ن ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س کیفی و می ک ای ه ش ه و ژ پ فی س ل ف ای ه ه ض و ر ف م ن ی ی ب ت ی ن ا س ن ا ی ا

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع د- م ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ت س ی ز ط ی ح م ب ی ر خ ت ی ق و ق ح و ی ه ق ف ی س ر ر ب ی ر گ ش د ر گ

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ر ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ض ر ی م س ر ر ی غ ن ا ک س ا ی ر ی گ ل ک ش ی س ر ر ب و شین ن شیه

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ی ن م ا ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ا ض ف ی

ی ن م ا ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ا ض ف ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت ی ن م ا ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

گ ه ح و ن د م ح ا ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ق ه د ی ف ط ص م 1-

گ ه ح و ن د م ح ا ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ق ه د ی ف ط ص م 1- . ه ر ی ز ج و- ج ش ن ا د ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ی ا ه ک ب ش ل ی ل ح ت د ن ی ا ر ف ق ی ف ل ت ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی

More information