ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

Size: px
Start display at page:

Download "ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن"

Transcription

1 ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر و ی س ا ی س م و ل ع ه و ر گ ی س ا ی س م و ل ع ی ص ص خ ت ی ر ت ک د ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا و ا ی ف ا ر غ ج ه و ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د د ا ر ی م ر ک د م ح م ن ا ر ی ا ) ع ( ن ی س ح م ا م ا ه ا گ ش ن ا د ی ل م ت ی ن م ا و ی ع ا ف د ت س ا ی س ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د / 0 08/ : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت / 1 1/ 0 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ ر د ا ر د و خ ذ و ف ن د ه ا و خ ی م و د ر ا د د و خ ی ا ر ب ی ح ل ا ص م م ا د ک ر ه ه ک د ن ت س ه ه ق ط ن م ر د ر ا ذ گ ر ی ث ا ت و م ه م ر و ش ک و د ن ا ر ی ا و ه ی ک ر ت ن ا ر ي ا. د ه د ن ا ش ن د و خ ز ا حضوری کرده تالش ز ی ن ه ی ک ر ت د ر ا د حضور ایران ه ک ی ی ا ج ر ه ر د ا ب ی ر ق ت. د ر ب ب ش ی پ ی ر گ ی د ز ا ش ی ب ه ق ط ن م ر گ ي د ك ي ا ب ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ر د ی ن ا و ا ر ف ی ک ی ت ل پ و ئ ژ ت ال ب ا ق ت و ت ال م ا ع ت گذشته درساليان ي ك ي ت ل پ و ئ ژ ت ا ظ ح ال م ي ا ض ت ق ا ه ب ه ي ك ر ت و و جامع بررسي ن و د ب ر ا و ج م ه و ي ن و م ا ر ي پ ق ط ا ن م ه ب ت ب س ن گذشته سالهاي در ط ب ا و ر ن ی ا ل م ا ك و جامع بررسي ل ي ل د ن ي م ه ه ب. د ن ت ش ا د م ز ل ت س م ه ی ک ر ت ر و ش ک ا ب ن ا ر ي ا ی ک ی ت ل پ و ئ ژ ت س ا ي س ت ا ظ ح ال م صحيح درك ع ق ا و ر د. د و ب د ه ا و خ ن ر ي ذ پ ن ا ك م ا ه ف ل و م و د ن ی ا ط ب ا و ر ل م ا ك ر و ش ك ن ا گ ي ا س م ه ن ي ر ت م ه م ز ا ي ك ي ر و ش ك ن ي ا ه ك ا ر چ ت س ا ر و ش ک ن ی ا ي ج ر ا خ ک ی ت ل پ و ئ ژ ی ر ا ذ گ ت س ا ي س ت ا ظ ح ال م ي س ر ر ب ص ا ص ت خ ا كشور اين ه ب ن ا ر ي ا ي م ال س ا جمهوري خارجي سياست ظرفيت از ي ه ج و ت ل ب ا ق حجم نيز ر ض ا ح ل ا ح ر د و د و ش ی م ب و س ح م حوزههای در خصوص به ا ر م ر ن ی ک ی ت ل پ و ئ ژ م ص ا خ ت ی ع و ن ق و ف ش ر گ ن ه ب ه ج و ت ا ب ر و ش ک و د ک ی ت ل پ و ئ ژ ل ب ا ق ت ی ا ض ف ن ی ا ر ب ا ن ب. د ر ا د ه ا گ ن ن ی ا ا ب. د ن ش ا ب ی م ه ع ز ا ن م ی ا ه ن ا د ی م م ه ا ز ا ق ا ر ع ل ا م ش ه ق ط ن م ق ط ا ن م ه ک ه د و م ن خلق کشور و د ی ا ر ب ا ر ی س ا ی س ی د ا ص ت ق ا ر ک ب که پلتیکال و ئ ژ ی ه ا گ ن ا ب ) ن ا د ی م ه د ر خ ( شامپ میکرو و ) ن ا د ی م ن ال ک ( شامپ ماکرو ن ا گ ژ ا و سازی مفهوم ر ب ه و ال ع و ر ش ی پ ق ی ق ح ت ا ر ی ئ ا ی ف ا ر غ ج ه ف ل و م و د ن ی ا ی و ر ش ی پ ی ا ه ش ل ا چ و ت ال م ا ع ت ی ف ن م و ت ب ث م ط ا ق ن د ر ی گ ی م ر ب ر د ا ر ی م ا ظ ن و ی د ا ص ت ق ا ی م و ق ی ا ه ر ی غ ت م. د ی ا م ن ی م ت ا ب ث ا ا ر ت س ا ک ی ت ل پ و ئ ژ ه ا گ ن ا ب ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ان د ی م ر د ل ب ا ق ت ه ک ا ر د و خ ه ی ض ر ف و ی س ر ر ب ن ی ش ن د ر ک ق ط ا ن م ه ز و ح ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ک ی ت ل پ و ئ ژ ت ا ع ز ا ن م ه ی ک ر ت ن ا ر ی ا : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ر) و پ ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1-

2 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 ه م د ق م ا ب و ر ی خ ا ن ا ی ل ا س ر د ه ع س و ت و ت ل ا د ع م ک ا ح ب ز ح ی ا ه د ر ب ه ا ر ا ب ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ص ا خ ت ی ع ق و م ا ب ی ر و ش ک ن ا و ن ع ه ب ه ی ک ر ت ر د ی م ال س ا ی س ا ر ک و م د و د ا ص ت ق ا ز ا ی ق ف و م ل د م و ل غ و ا د و ا د ی ر ا ز ف ا م ر ن ن ی ر ت ک د ز ا ر ث ا ت م ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ت س ا ی س ر د ش ن ک. ت س ا ه ت ش ا د ی ز ا ب م ه م ن ا د ی م ه د ر خ ن ی ا ر د ن ا ر ی ا ا ب ا ر ی ت ال ب ا ق ت ص خ ا ر و ط ه ب ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک و ی ل ک ر و ط ه ب ق ا ر ع ي ن ا س ن ا ي و ر ي ن و م ه م ي د ر ب ه ا ر ي د ا ص ت ق ا ي ي ا ي ف ا ر غ ج ت ي ع ق و م ي ن ا ت س ا ب گ ن ه ر ف و ن د م ت ا ب ي ر و ش ك ن ا و ن ع ه ب ن ا ر ي ا ه ب و ر د ن و ر ر د و ي ن ا ه ج د ا ص ت ق ا ر د م ا غ د ا ل ا ح ر د د ش ر ه ب و ر د ا ص ت ق ا ا ب ا ي س ا ر و ا م ه م ر و ش ك ك ي ن ا و ن ع ه ب ه ي ك ر ت و م ي ظ ع و ي ك ي د ز ن ل م ا ع ت ه ك د ن ت س ه د ا ي ز ي ع ا م ت ج ا و ي ن ي د ي گ ن ه ر ف ي خ ي ر ا ت ت ا ك ا ر ت ش ا ي ا ر ا د ا پ و ر ا ه ي د ا ح ت ا ر د ت ي و ض ع ن ي ا ا ي د ه د ش ه ا ك ا ر ي ا ه ق ط ن م ا ر ف ي ا ه و ر ي ن ز ا ه ق ط ن م ي ر ي ذ پ ر ي ث ا ت و ه د ا د ه ق ط ن م ي د ا ص ت ق ا و ي س ا ي س ع ا ض و ا ه ب د ن و ي پ ع و ق و ز ا د ع ب ه ك ت س ا ا ت س ا ر ن ي م ه ر د. د ن ك ت ي ا د ه ه ب ن ا ج و د ي ا ه ي ر ا ك م ه و ع ف ا ن م د ن و ر ي ا ت س ا ر ر د ا ر ي ر ي ذ پ ر ي ث ا ت ي س ا ي س د ر ب ه ا ر. د ن ك ا ف ي ا ا ر ش ق ن ن ا م ه ه د ا د ت س د ز ا ن ا ر ي ا ه ك ي ش ق ن ر ه د ر ك ي ع س ه ي ك ر ت ن ا ر ي ا ر د ي م ال س ا ب ال ق ن ا ه ب ا ه ن آ ه ا گ ن ه و ح ن ر د د ر ا د ه ش ي ر ا ه ن آ ك ي ژ و ل و ئ د ي ا ي س ا ي س ي ا ه ر ا ت خ ا س ر د ي د ا ي ز د ح ا ت ه ك ه ي ك ر ت و ن ا ر ي ا ض ر ا ع ت م ي د ا ي ز د ح ا ت ب ر غ ن ا ه ج ا ب د و خ ط ب ا و ر ر د ن ا ر ي ا ي م ال س ا جمهوري دولت ه ك ي ل ا ح ر د. د ن ك ی م ا د ي پ د و م ن ب ر غ ن ا ه ج ل ي ئ ا ر س ا ل ث م ن آ ك ي ژ ت ا ر ت س ا ن ا د ح ت م ي خ ر ب و ا ك ي ر م آ ا ب ق ي م ع ت ا ض ر ا ع ت ن ت ش ا د ن م ض و ه د و ب ي ب ر غ د ض ر ا ع ش ع ب ا ت ا ت ب ر غ ن ا ه ج ا ب د و خ ط ب ا و ر ر د ه ي ك ر ت ت ل و د س ك ع ر ب ت س ا ه د و ب ي ب ر غ ي ا پ و ر ا ي ي ا ه ت ل و د ا ب ر م ت س م ي ا ه ش ن ت د ه ا ش ن ا ه ا ر م ه ي ت ح و ا ك ي ر م آ ا ب ك ي د ز ن ط ب ا و ر ن ت ش ا د ن م ض و ه د و ب ي ت س ي ل ا م ك ه ن ا ي ا ر گ ب ر غ د ر ك ي و ر ع ب ا ت ي د ا ي ز د ح ر و ش ك ك ي ن ا و ن ع ه ب ن د ش ه ت خ ا ن ش و ا پ و ر ا ه ي د ا ح ت ا ر د ت ي و ض ع ي پ ر د م ا م ت ت ي د ج ا ب ل ي ئ ا ر س ا ل ث م ن آ ك ي ژ ت ا ر ت س ا م ر ن ی ک ی ت ل پ و ئ ز م ص ا خ ت ی ع و ن ق و ف ش ر گ ن و د ه ب ه ج و ت ا ب ر و ش ک و د ک ی ت ل پ و ئ ز ل ب ا ق ت ی ا ض ف ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه د و ب ي ي ا پ و ر ا م ه ا ز ا ق ا ر ع ل ا م ش ه ق ط ن م ه ک ه د و م ن ق ل خ ر و ش ک و د ی ا ر ب ا ر ی س ا ی س ی د ا ص ت ق ا ر ک ب ی ا ه ه ز و ح ر د ص و ص خ ه ب ا ر ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ه ک د ر و آ د و ج و ب ت ر د ق ء ال خ ک ی ق ا ر ع ز ا ی ئ ا ک ی ر م آ ی ا ه و ر ی ن ی ن ی ش ن ب ق ع. د ن ش ا ب ی م ه ع ز ا ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا و ه د م آ د و ج و ب ا ه د ر ک و ا ه ی ن س ن ا ی ع ی ش ن ی ب ق ا ر ع ر د ی ا ه ق ر ف ی ا ه ز ی ت س. د ن ش ا ب ی م ن آ ن د و م ن ر پ د د ص ر د. د ن ش ا ب ی م ن آ ر د ی ر ی گ ر د ی ا ه ف ر ط ق ی ق ح ت ی س ا ن ش وش ر ا ی ف ا ر غ ج ر د جدید مفهومی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ن ا د ی م د ر ی گ ی م صورت دفع و ب ذ ج ن آ ر د ه ک ت س ا س ی ط ا ن غ م و ر ت ک ل ا ه ی ر ظ ن ز ا ه د ش ه ت ف ر گ ت ی ر ا ع ه ب ه ژ ا و ک ی ن ا د ی م ه ی ر ظ ن ر ا ر ق ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م د م و ر ز ج ه ز و ح ر د ن آ ت ی و ه و ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک م ی ل ق ا ه ق ط ن م ه ک ا ج ن آ ز ا و. ) Hess, )1970 Realm, ( د ن ن ا م ا ه ن ت د و خ ف د ا ر ت م ن ا گ ز ا و ف ال خ ر ب ن ا د ی م. ) 7 8 : ر و پ ه ل ا د ب ع ( د د ر گ ی م ه د ا ف ت س ا ه ژ ا و ن ی ا ز ا د ر ا د. د ش ا ب ی م ) action & reaction ( ه ص ر ع ن ا م ا و ت ه ک ل ب ت س ی ن ) action ( ف ر ص ه ص ر ع ) territory, era, spherefield ر د ت س ا ی م ه ا ف ت ت ی ن ال ق ع ز ک ر م ه ک ) Life world( جهان زیست ن ر د م ت ی ن ال ق ع ز ا ی س ا م ر ب ا ه ی ش ن ا و خ ر د ه ک ر و ط ن ا م ه ی ا ج ه ب ) dialogue( ا م ر ظ ن ع م ط م ن ا د ی م ر د د ر ی گ ی م ر ا ر ق ت س ا ی ر ا ت ف گ ک ت ل ق ع ز ک ر م ه ک ) system( م ت س ی س ل ب ا ق م

3 3 ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ز ا ی ا ه ع و م ج م ا ر ن ا د ی م ک ی و ی د ر و ب. ت س ا ر گ ی د ت ا ر ا ب ع ر ب ن ا د ی م ه ژ ا و ن ا ح ج ر ن ی م ه و د ن ی ش ن ی م )monologue( ن ی ا ر د ن ی ا ر ب ا ن ب. ) Bourdieu, 1998 ( د ن ا د ی م ) macrocosm( گ ر ز ب ن ا ه ج ک ی ر د ) microcosm( ک چ و ک ن ا ه ج و ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا )macro champ( ر ت ن ال ک ن ی د ا ی م ر د ) micro champ( ن ا د ی م ه د ر خ ک ی ا ر ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ا م ق ی ق ح ت ا ه د ا ه ن ا ی و ا ه ه و ر گ د ا ر ف ا ه ل ی س و ب ه ک ت س ا د ن م ف د ه ی ا ه ت ی ع ق و م ا ب ی ی ا ض ف ن ا د ی م و ی د ر و ب ه ا گ ن ر د. م ی م ا ن ی م ق ا ر ع. ) Bourdieu,,1993 )72 د د ر گ ی م ن ی ی ع ت ا ه د ا م ن و ی گ ن ه ر ف ی س ا ی س ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ه ی ا م ر س ی ب ی ک ر ت ع ی ز و ت ه ل ی س و ب ن ا د ی م ن و ر د ی ن ی ع ی ا ه ه ا گ ی ا ج ن ا ی م ی د ر ف ی ه د ا ر ا و ی ه ا گ آ ز ا ا د ج ه ک د ن ا د ی م ط ب ا و ر ز ا ی ا ه ک ب ش ا ر ن ا د ی م و ی د ر و ب.. ی ع ا م ت ج ا ی ا ه د ا ه ن م ه و د ن ش ا ب ی ن ا س ن ا ل م ا و ع د ن ن ا و ت ی م م ه ه ک ب ش ن ی ا ی ا ه ه ا گ ی ا ج ن ا گ د ن ن ک ل ا غ ش ا. د ر ا د د و ج و ر ب ی ن ا د ی م چ ی ه ه چ ر گ ا د ه د ی م ر ا ر ق ر ی ث ا ت ت ح ت ا ر ر گ ی د ی ا ه ن ا د ی م ی د ح ا ت ) ت س ا ی س ( ت ر د ق ن ا د ی م د ی و گ ی م و ی د ر و ب. د ر ا د ن ق و ف ت ر گ ی د ی ا ه ن ا د ی م ه ک د ن ک ی م ث ح ب ی م و م ع ی ا ه م س ی ن ا ک م ا ی ت ب ا ث ن ی ن ا و ق ز ا ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ا ه ن ا د ی م د ر و م ر د ه ک ی ث ح ا ب م ر د و ی د ر و ب : ت س ا ه ن ا د ی م ه م ه ی ر ا ت خ ا س ی گ ژ ی و ر د د و خ ر ا ص ح ن ا ه ب و ل ر ت ن ک ر س ر ب م ه ا ه ن ا د ی م ن و ر د ر د ن ا ر گ ش ن ک. د ن ت س ه ش ک م ش ک و ه ز ر ا ب م ه ص ر ع ا ه ن ا د ی م - ی ا ه ال ا ک و ع ب ا ن م ن ا و ن ع ه ب د ی ا ب ی ی ا ه ز ی چ ه چ ه ک ن ی ا ن ی ی ع ت ر س ر ب م ه و ا ه ه ی ا م ر س ع ا و ن ا ا ی د ن م ش ز ر ا ع ب ا ن م ن د ر و آ ی ا ه ن ا د ی م ر د ا صا و ص خ ه ز ر ا ب م ع و ن ن ی ا. د ن ز ا د ر پ ی م ه ز ر ا ب م ه ب ر گ ی د ک ی ا ب د و ش ب و س ح م ا ه ن ا د ی م ن و ر د ر د د ن م ش ز ر ا.(Swartz, :1996 (7 ت س ا ر ت د ی د ش د ن ت س ه ر ی ی غ ت ل ا ح ر د ت ع ر س ه ب ا ه ه ق ی ل س و ا ه ش ن ا د ن آ ر د ه ک ی گ ن ه ر ف د ر ا و ه ک ی ائ ر گ ش ن ک ه م ه ه ک ا ن ع م ن ی د ب «. د ن ن ک ی م ل ی م ح ت ن ا ر گ ش ن ک ه ب ا ر ت ب ا ق ر و ه ز ر ا ب م ز ا ی ص ا خ ع و ن ا ه ن ا د ی م - Mckeeret& Miller, :2004 (» د ن ر ی ذ پ ب ا ر ی ز ا ب ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ت ی ع ق ا و و د ن ش ا ب ا ن ش آ ی ز ا ب د ع ا و ق ا ب د ی ا ب د ن و ش ی م ی ز ا ب 3( ی و س و م ز ا ل ق ن ه ب ت س ا ت و ا ف ت م ا ه ن ا د ی م ز ا ک ی ر ه ی ب س ن ل ال ق ت س ا ن ا ز ی م و. د ن ت س ه ی ب س ن ل ال ق ت س ا ی ا ر ا د ا ه ن ا د ی م - ه ب و ی د ر و ب ه ک ی م د د ق ت ی ن ع ی د و ش ی م ی ش ا ن ا ه ن ا د ی م ی ب س ن ل ال ق ت س ا ز ا ه ک ا ه ن ا د ی م ر ب م ک ا ح ی ت خ ا ن ش ش و ر ی س ا س ا ل و ص ا - ی ن و ر د ق ط ن م ه ب ل ی د ب ت ل ب ا ق ه ش ی م ه ی ن و ر ی ب ل م ا و ع ت ا ر ی ث أ ت ه ک د و ب د ق ت ع م و ی د ر و ب. د ه د ی م ا ه ن ا د ی م ن و ر د ل ی ل ح ت (Ihlen, د ن ک ی م ل م ع ا ه ن ا د ی م ی ن و ر د ی ا ه و ر ی ن و ر ا ت خ ا س ق ی ر ط ز ا ه ش ی م ه ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ی ن و ر ی ب ل م ا و ع و ت س ا ه ن ا د ی م ). م ی ت س ه ر ا د ر و خ ر ب ی ر ت ع و ن ت م ی ا ه ن ا د ی م ا ب ا م د ش ا ب ر ت ه د ی چ ی پ ی ر و ا ن ف ظ ا ح ل ه ب و د ش ا ب ر ت ه ت ف ا ی ز ی ا م ت ه ع م ا ج ک ی ه چ ر ه د ع ا و ق س ا س ا ر ب ی س ا ن ش ه ع م ا ج ر ظ ن م ز ا ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ن ک د. ن ت س ه ر ی ی غ ت ل ا ح ر د و ص خ ش م ا ن ا ه ن ا د ی م ی ا ه ز ر م و د ح ز ا ت ب ح ص ه ک ت س ا ج ن ی ا ر د. د ر ا د ن د و ج و ی ی ا ه ش ن ک ن ی ن چ م ا ج ن ا ی ا ر ب ی ن ش و ر د ع ا و ق ا م ا د ن ر ی گ ی م ل ک ش ی ع ا م ت ج ا ت ی ع ض و ا ب ه ا ر م ه ر ا ت خ ا س ن ی ا. د و ش ی م ل م ا ش ا ر ه د ن ز ا س و ه د ش ه ت خ ا س ر ا ت خ ا س ه ر ا و ت د ا ع. د ی آ ی م ن ا ی م ه ب ه ر ا و ت د ا ع ل ا ح ی ا ه ش ن ک ن ت ف ر گ ل ک ش ه ب د ر ف ه ر ا و ت د ا ع ه ک ا ج ن آ ز ا ت س ا ه د ن ز ا س ی ف ر ط ز ا. ت س ا د ن م ر ا ت خ ا س د ر ف ل ا ح و ه ت ش ذ گ ی ه ط ب ا ر ی ه ج ی ت ن ش ن ک. د ن ت س ه ت ا س ا س ح ا و ت ال ی ا م ت ا ه ر و ا ب ا ه ش ن ک د ل و م ا ه ه ر ا و ت د ا ع. د ن ک ی م ک م ک و ا ی ه د ن ی آ و

4 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 ا ب و د ن ی ا ه ک م ی س ر ی م ه ج ی ت ن ن ی ا ه ب ا م ن ا د ی م و ه ر ا و ت د ا ع ث ح ب ر د. ت س ا ن ا د ی م ر د و ا ه ا گ ی ا ج و ص خ ش ت ال ی ا م ت ن ی ب ی ر ی گ ل ک ش ب ج و م ه ر ا و ت د ا ع ر گ ی د ف ر ط ز ا و د ز ا س ی م ا ر ه ر ا و ت د ا ع ن ا د ی م ا ر ی ز د ن ر ا د ل ب ا ق ت م ه ط ب ا ر ر گ ی د ک ی ر د. د ن ر ا د ر گ ی د ک ی ا ب ی ک ی ت ک ل ا ی د ه ط ب ا ر ک ی ه ر ا و ت د ا ع و ن ا د ی م ن ی ا ر ب ا ن ب. د و ش ی م ر ا د ی ن ع م ی ن ا ه ج ت ر و ص ه ب ن ا د ی م ش ن ک ی گ ن و گ چ ه ک د ن ت س ه ا ه ه ر ا و ت د ا ع ن ی ا. د ن ر ا د ی ا ه د م ع ش ق ن ن ا د ی م و ه ر ا و ت د ا ع ا م ی ا ه ی ر ی گ م ی م ص ت ز ا ک ی ر ه و ه ر ا و ت د ا ع ر د ا ر د و خ و ت س ا ن ا ه ا ر م ه ا م ی ه ت ش ذ گ ا ه ی ر ی گ م ی م ص ت م ا م ت ر د. د ن ن ک ی م ص خ ش م ا ر ا م س ا س ح ا و. د ه د ی م ن ا ش ن ن ا د ی م ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م خرده بر ط ا ح م ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ) )1 ل ک ش ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ر و ش ک و د ک ی ت ل پ و ئ ژ ه ع ز ا ن م ر ب ه د ش ر ا ب ش ل ا چ ض ر ا ع ت م ک ی ژ و ل و ئ د ی ا ی ا ه ه ز ا س ي ا ر ب ا ب ی ئ ا ر گ م ه و ی ز ا س ی ص و ص خ و م س ی ل ا ر ب ی ل و ئ ن ه ک ت س ا ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ب ر غ م ه م د ح ت م ک ی ه ی ک ر ت د و م ن ن ا و ن ع د ی ا ب د ض ی ا ه ش ب ن ج ا ب ل م ا ع ت ر د ا ر د و خ ی د ر ب ه ا ر ی ا ه ح ر ط ن ا ر ی ا ه ک ه ک ی ل ا ح ر د د و ش ی م ه د ی د ن آ ر د ی ب ر غ م س ی ل ا ت ی پ ا ک ي م ال س ا و ي ن ي د ي ت ي ه ا م ي س ا ي س م ا ظ ن ن ا ر ي ا ه ك ي ل ا ح ر د. ) Ayman,,2012 )20 د ن ی ب ی م ه ل ا ب ز ح د ن ن ا م ی ل ئ ا ر س ا و ی ب ر غ م ا ظ ن د و ش ی م ن ي ع ت ي م ال س ا ي ا ه ه ز و م آ ي ا ن ب م ر ب ي ج ر ا خ و ي ل خ ا د ت س ا ي س ه ز و ح ر د ر و ش ك ي ل ك ي ر ي گ ت ه ج و د ر ا د ه ي ك ر ت ن ا ر ب ه ر. ت س ا ه ت ش ا د ل ي ا م ت ت س ا ي س ز ا ن ي د ت ح ا س ك ي ك ف ت ه ب ب ر غ ر د ه س ي ت ي ئ ال ز ا ي ر ي ذ پ و گ ل ا ا ب ه ي ك ر ت ي س ا ي س ي د ي د ه ت ا ر ي س ا ي س م ال س ا د ش ر ي ت ح ه ي ك ر ت ي س ا ي س م ا ظ ن. د ن ر ا د ن ي ت ب ث م د ر ك ي و ر ت س ا ي س ر د ن ي د ي ن ي ر ف آ ش ق ن ه ب ت ب س ن ت ي د و ج و م و ت ي م ا م ت د و خ د ن ن ا د ی م ي ر ي م ا ( ی ا ن. ) : و AKP س ا ر ه ن ا ز ا ش ب ن ج ح ت ف ه ل ا ن ل و گ ه د ه ا ش م. د و م ن ه چ ر گ ر د د ن و ر ا ر ی ت ح ن ا و ت ی م AKP 8( ر ه م 6 3 ه ر ا م ش د ا ز آ ی ت ال و ( د و م ن د ص ر ا ر ی س ا ی س ه ا گ ن ا ب ه ت ب ل ا ی د ن ب ش ق ن ن ا و ت ی م ی ر ا ث آ ز ا ر د ل ذ ب ب ز ح ه ج و ت م ال س ا ه ب ی ا ر گ ت ق ی ر ط و د ط ب ا و ر ه ع س و ت ر ب ي ا ه د ن ر ا د ز ا ب ر ي ث ا ت ) ك ي ئ ال ( ه ي ك ر ت ي س ا ي س م ا ظ ن و ) ي ن ي د ( ن ا ر ي ا ي س ا ي س م ا ظ ن ت ي ه ا م ن ا ي م ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه ت ش ا د ر ي خ ا ل ا س ر د ف ر ط ي گ ت س ب م ه ي س ا ي س ر د ط ب ا و ر ي ا ه ر و ش ك ه ق ط ن م ن ي د ب ي ن ع م ت س ا ه ك ي ا ه م ا ظ ن ي ت م و ك ح و ي ا ه م ي ژ ر ي س ا ي س ا ت ه چ ر گ ي د ك ي ل م ك م و ه ب ا ش م ي ن ا ز ي م ه چ ا ت و د ن ت س ه ي گ ت س ب م ه ه د ن ر ا د ز ا ب ل م ا ع ا ي و م ا ج س ن ا و ي گ ت س ب م ه ب ج و م ه ز ا د ن ا

5 ) ي ي ا ر س ك 5 ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ا ي د ن ر ا د ي ك ر ت ش م ه ا گ د ي د ي ل ل م ل ا ن ي ب ل ئ ا س م ه ب ت ب س ن ي ي ا ر ج ا ه ب ت ر ي ل ا ع ن ا و ي د و ه د ن ر ي گ م ي م ص ت ن ا گ ب خ ن ا ي آ و د ن ش ا ب ی م. ) 8 3 : ي د ن غ ز ا ( ر ي خ و ي ن ي د ي ا ه ر و ا ب ش ر ت س گ ل م ا ع و ج و ر م و غ ل ب م ن ا ر ي ا ي م س ر ر ي غ و ي م س ر ي ا ه د ا ه ن م ا م ت و ي ت م و ك ح ه ا گ ت س د ت ل ا س ر ي ا ض ف ز ا م ال س ا ن د ز ر ا ن ك ي ا ر ب ش ال ت ر د ه ي ك ر ت ت م و ك ح ه ا گ ت س د ه ك ي ل ا ح ر د د ن ش ا ب ی م ت ي م ال س ا ه ي ح و ر ت ي و ق ت م ال س ا ه ب ن ا ر ي ا ب ال ق ن ا ه ك د ن چ ر ه. ت س ا ي م و م ع ت ي م ك ا ح ه ب ي س ا ي س ت ي ع و ر ش م ن د ا د د ن و ي پ و ي ن د م و ي ع م ج ت ا ي ح و صوفيانه اسالم ( ه ي ك ر ت ر د م ال س ا ي ل و د ي ش خ ب ي ا ه ز ا ت ن ا ج ص ا خ صورت به ه ي ك ر ت و م ا ع ر و ط ه ب ه ق ط ن م ر د ي ي ا ر گ ت س ا ي ز و ر م ا ي ژ و ل و ئ د ي ا و ت ر پ ر د ي ن ي د ي ا ه ش ز و م آ ي ن ا و خ ز ا ب د م ا ي پ ز ي ن ن آ ن د ش ي س ا ي س و ت س ا ) ا ر گ ق ال خ ا ه ر ا ش ا د ر و م ن ي ا ك ي ژ و ل و ئ د ي ا ي س ا ي س ي ا ه ر ا ت خ ا س ي ا ه ت و ا ف ت د ر و م ر د ن ا و ت ی م ا ر ي ز ل م ا و ع. ) 3 2 : : د ر ك. ه ي ك ر ت ر د ك ي ئ ال م ا ظ ن ن ا ر ي ا ر د ي م ال س ا ي ن ي د م ا ظ ن 1-. د و ش ی م ت ي ر ي د م و ت ي ا د ه ي ر ب ه ر ط س و ت ن ا ر ي ا ر د ب ا ز ح ا ط س و ت ه ي ك ر ت ر د ر و ش ك ي ه ر ا د ا 2-. ه ي ك ر ت ن ا گ ب خ ن ط س و ت ي ي ا پ و ر ا ي ي ا ر گ ع ق ا و ه ا گ د ي د ن ت ش ا د ي ن ا ر ي ا ن ا گ ب خ ن ي ي ا ي س آ ي ت ي ن م ا ه ا گ د ي د ن ت ش ا د 3-. ت س ا ت ن ا ي د ن ي ع ت س ا ي س ن ا ر ي ا ر د ه ي ك ر ت ر د ت س ا ي س ز ا ن ي د ي ي ا د ج و ه ي ك ر ت ر د ن ا ي ب ي د ا ز آ 4- و ن ا ي م ا ظ ن ط س و ت ه ي ك ر ت ر د م ا ظ ن ي ر ا د س ا پ و ت ظ ا ف ح ت ي ن ا ح و ر ل ر ت ن ك و ر ظ ن ت ح ت ن ا ر ي ا ر د ت ر د ق و ي م ك ا ح ت- 5. د ر ي گ ی م ت ر و ص ب ا ز ح ا ا ب ه ي ك ر ت ك ي ژ و ل و ئ د ي ا ي س ا ي س ر ا ت خ ا س ه ك م ي و ش ی م ه ج و ت م ه ي ك ر ت ک ي ژ و ل و ئ د ي ا ي س ا ي س ر ا ز ف ا م ر ن ه ب ي ه ا گ ن ا ب م ز ي ر ال و ك س ه ك ي ر و ط ن ا م ه. ت س ا ض ر ا ع ت م ن ا ر ي ا ي م ال س ا جمهوري محورانه م ال س ا ك ي ژ و ل و ئ د ي ا ي س ا ي س ي ا ه ر ا ت خ ا س ي ا ر ب ي گ ر ز ب ر ط خ ز ي ن ي ر و ح م م ال س ا د و ش ی م ي ق ل ت ي س ا س ا ي ش ل ا چ ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ر و ح م م ال س ا ر ا ت خ ا س ي ا ر ب ا ي ي ر ا گ ز ا س ح ط س ز ا م ال س ا ا ب ه ي ك ر ت ت ل و د ل ك ش م ه ز و ر م ا. د ي آ ی م ب ا س ح ه ب ه ي ك ر ت ي ر و ه م ج ر ال و ك س ر ا ت خ ا س گ ر ز ب ل ك ش م ك ي ا ب ا پ و ر ا ه ي د ا ح ت ا ر د ت ي و ض ع ي ا ر ب ه ي ك ر ت ي ا ض ا ق ت. ت س ا ه ت ف ر ر ت ا ر ف ت س ا ي س ا ب م ال س ا ي ر ا گ ز ا س ا ن ز ا ن ا ت س د ر ک ه ی ا س م ه ی ا ه ر و ش ک ر د ی ر ی ذ پ ب ی س آ ز ا ی ا ه ج ر د ه و ال ع ه ب. ) 7 : و ل ر ب ن ق ( ت س ا ه ج ا و م ي گ ن ه ر ف ک ی ژ و ل و ئ د ی ا ی ا ه ه ی ا پ ر ب ا ه ت ل و د ن ی ا ل ا ص ت ا ز ا ی ش ا ن ی ر ی ذ پ ب ی س آ ن ی ا. د و ش ی م ه د ی د ه ق ط ن م ن ی ا ت ف ر ش ی پ و ه ع س و ت ی ا ه ه ی ا پ ن ی ا. ن ا ر ی ا ر د م س ی ع ی ش ن ا پ و ه ی ر و س ر د ث ع ب ب ز ح م س ی ب ر ع ن ا پ ه ی ک ر ت ر د م س ی ک ر ت ن ا پ ا ی م س ی ل ا م ک ت س ا ن ی ن چ م ه. ) Rafaat,,2007 )289 د ه د ی م ر ا ر ق ی ج ا ر خ و ی ل خ ا د ت ا ر ی ی غ ت ر ط خ ض ر ع م ر د ا ر ا ه ر و ش ک ن ی ا ی ر ک ف ی ع ی ش ب ا ز ح ا ز ا ت ا ب ا خ ت ن ا ر د ن ا ر ی ا ه ک ی ل ا ح ر د. ت س ا د و ه ش م ا ال م ا ک ز ی ن ق ا ر ع ی س ا ی س ت ا ب ا خ ت ن ا ر د ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ت ب ا ق ر ز ا س پ ه ت ب ل ا. ) Kane, )2011:56 د ن ک ی م ع ا ف د ه ی ق ا ر ع ل ا ت س ی ل د ن ن ا م ر ال و ک س و ی ن س ب ا ز ح ا ز ا ه ی ک ر ت د ن ک ی م ت ی ا م ح ا ت ه د و ب ا ه د ر ک ل ض ع م و ی د ا ص ت ق ا ع ف ا ن م ه ب ط و ب ر م ر ت ش ی ب ن ا ر ی ا ا ب ط ب ا و ر ه ع س و ت ه ع س و ت و ت ل ا د ع ب ز ح ن د م رآ ا ک ی و ر ی ر ک ف ی ا ه ه ز ا س ه ک د و م ن ن ا و ن ع د ی ا ب ی ل ک ر و ط ه ب. ) F.larrable, nader, )2013:2 ی ب ه ذ م و ی ک ی ژ و ل و ئ د ی ا ل ئ ا س م ب ا ز ح ا و د ن ش ا ب ی م ر ال و ک س ر ی ی غ ت ش ب ن ج و ی ن ه ی م ه ی د ا ح ت ا ت ا ر ک و م د ب ز ح د ن ن ا م ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ر د ط ل س م ب ا ز ح ا

6 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 ا ب ل م ا ع ت و ب ذ ج ه ن ی م ز ر د ن ا ر ی ا ی ا ه ت س ا ی س ن ی ا ر ب ا ن ب د ن د ن س پ ی م ا ر ا ه ک ر ت ل د م ز ی ن ی م ال س ا ت ع ا م ج د ن ن ا م ا ر گ م ال س ا ر و پ ن ا خ ( د ش ا ب ی م ضعیف فرهنگی و ی د ا ژ ن ی خ ی ر ا ت ق ی م ع ی ا ه ت ی ف ر ظ م غ ر ی ل ع و ا ه ک ر ت ا ب ه س ی ا ق م ر د ی د ر ک ب ا ز ح ا. ) ص 2931 ر و پ ه ل ا د ب ع و )2 ه ر ا م ش ل ک ش ه( د ر خ ی ا ه ق ط ن م ر گ ش ن ک و د ی ز ا ب ن ا د ی م ی د ا ص ت ق ا ی ا ی ف ا ر غ ج ن ا ي م ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ن ال ک و گ ر ز ب ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه ن ا ی م ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ا ت د م آ ش ي پ ر و ش ك و د ي ا ر ب ي گ ر ز ب ي ا ه ت ص ر ف ث ع ب ب ز ح ی ش ا پ و ر ف ز ا س پ ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک د ي د ج ه ز و ح ر و ه ظ ف ر ط و د ي د ا ص ت ق ا ت ب ا ق ر ه ك د و ب ا ج ن ي ا ز ا و د ن ر ي گ ر ا ك ه ب ه ق ط ن م ن ي ا ر د ا ر د و خ ي د ا ص ت ق ا ي ي ا ف و ك ش ه م ا ن ر ب ز ا ي ش خ ب ا ر ) ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ي ر ا ك م ه ل ا ن ا ك ( ي ا ه ق ط ن م ش ق ن ي ا ف ي ا ي ا ر ب ه ي ك ر ت. ) 4 1 : و ل ر ب ن ق ( ت ف ر گ د و خ ه ب ي ر ت ي ن ي ع د و م ن ر د ي ر ا ج ت و ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ي ر ا ك م ه ش ر ت س گ ق ي ر ط ز ا د ن ر ا د ي ع س ر و ش ك ن ي ا ن ا د ر م ت ل و د ا ذ ل د ن ا د ی م ي ش م ط خ ن ي ر ت ه ب ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ي ر ا ك م ه ح ر ط د ن ن ا م ه ي ك ر ت ر ا ك ت ب ا و ت ي ز ك ر م ا ب ي ا ه ق ط ن م ي د ا ص ت ق ا ي ي ا ه ي ر ا ك م ه ف ل ت خ م ي ا ه ح ر ط ب ل ا ق ي س ا ي س ت ي س ا س ح د ا ج ي ا ز ا ب ا ن ت ج ا ن م ض صلح لوله ط خ ه ژ و ر پ و ن ا ك ل ا ب ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ي ر ا ك م ه ح ر ط ه ا ي س ي ا ي ر د ن ا ر ب ه ر. ) : ه ا گ ر ه ن ا ر ي ا و ز ا ي ا ه ر و ش ك ي گ ت س ب م ه ه ي ك ر ت ن ي ا ه ق ط ن م ي د ا ص ت ق ا ر ا ه چ ه ن ي م ز د ن چ م ز ال ر و ش ك ا ي ا ر و د ي ا ر ب ر و ش ك ي ك ي د ز ن ن خ س ي س ا ي س ه ب ن ا ي م ن ي ا د ي آ ی م ا ه ر و ش ك ه ب ر و ظ ن م د و خ ا ر ي ت ا ع و ض و م م ه ا ر ف 4 ي ج ر ا خ ت ر ا ج ت ي و گ ل ا ي گ ژ ي و 3- ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ن د و ب ل م ك م 2- ر گ ي د ك ي ا ب ا ه ن آ ت ه ب ا ش م و ي د ا ص ت ق ا ي- گ ن و گ چ ي ر ا ص ن ا ( د ي ا م ن م ا ظ ن ع و ن 1- ن و چ ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي د ا ص ت ق ا ط ب ا و ر ي س ر ر ب ر د ا ي آ ه ك ت س ا ن ي ا ل ا و س ل ا ح. د ش ا ب ی م ه ق ط ن م ر د ي د ا ص ت ق ا ع ب ا ن م ع ي ز و ت ي گ ژ ي و ا ر ن ا و ت ی م ه ظ ح ال م د ر ك و ه ب ع ب ت ن آ ز ا ي ي ا ر گ م ه ن خ س د ن ا ر ا ي ر ي خ ر د ل ك ش د ر ا د د ي ك ا ت ا ه د ا ص ت ق ا ن د و ب ل م ك م ر ب ا ت د م ع ه د ش ر ك ذ ر و ت ك ا ف ر ا ه چ ن ا ي م ز ا ي د ا ص ت ق ا ي ي ا ر گ م ه و ي ت س ي ز م ه ي ي ا پ و ر ا ه ب ي ا ه ت ه ب ا ش م و ت ا ك ا ر ت ش ا و ك ا و ض ع ي ا ه ر و ش ك ز ا ك ي چ ي ه و ن ا ر ي ا ن ي ب ه ك ل ب ه ي ك ر ت و ن ا ر ي ا ن ي ب ا ه ن ت ه ن ه ك ن آ ل ا ح ي ن ي ع م ه د و د ح م ي ا ه ر و ش ك ه ك ي و ح ن ه ب ه ق ط ن م ح ط س ر د ال ا ك ع و ن ت ه و ب ن ا د ي ل و ت ي ن ع ي ل م ك م د ا ص ت ق ا. د ر و خ ی م ن م ش چ

7 7 ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ز ا ي م ه م ش خ ب د ن ت س ه ر د ا ق د و خ د ن ش ا ب ه ت ش ا د ه ج و ت ه ق ط ن م ز ا ج ر ا خ ه ب د و خ ي ا ه ي د ن م ز ا ي ن ن ي م ا ت ي ا ر ب ه ك ن آ ز ا ش ي ب ت م س و ه ب ا ش م ا ه ت ل و د ي د ا ص ت ق ا ي ا ه م ا ظ ن ه ا گ ر ه ر گ ي د ت ر ا ب ع ه ب. د ن ي ا م ن ن ي م ا ت ه ق ط ن م ل خ ا د ر د ا ر ر گ ي د ك ي ي ا ه ز ا ي ن. ) 9 7 : ي ا ن ( د ن ك ی م ك م ك ه ب ن ا ج د ن چ ا ي ه ب ن ا ج و د ي ي ا ر گ م ه ه ب د ش ا ب ي ا ه ق ط ن م ن و ر د ي ج ر ا خ ي ن ا گ ر ز ا ب ي ر ي گ و س و ه ر ا د ا ي گ ن و گ چ و ي د ا ص ت ق ا م ا ظ ن ع و ن ر د ه ي ك ر ت و ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ن ي ب ي ش ح ا ف ت ا ف ال ت خ ا ل م ع و ي ر و ئ ت ر د و ر ا د ل ي ص ح ت ت ل و د ك ي ا ب ن ا ر ي ا ر د ت س ا ي ل ا م و ي ت ع ن ص ي ر ا د ه ي ا م ر س ي م ا ح ت ل و د ه ي ك ر ت ر د. د ر ا د د و ج و ر و ش ك ي س ا ي س ي س ا ي س ت ي ص خ ش ن ي ر ت ال ا ب و ت ر د ق م ر ه س ا ر ر د ت ي ال و ن ا ر ي ا ر د. م ي ت س ه و ر ب و ر ي ر ا ج ت ي ز ا و ژ ر و ب د ح ت م ا ر م ا ظ ن ي ل ك ي ا ه ت س ا ي س ن ي ع ت د و خ ي ن و ن ا ق ف ي ا ظ و ر ا ن ك ر د ي س ا س ا ن و ن ا ق م ه د و د ص ك ي ل ص ا ق ب ط و ت س ا ر و ش ك ي ر ب ه ر م ا ق م ه ك ي ي ا ه ت س ا ي س ي ا ر ج ا ن س ح ر ب ت ر ا ظ ن ن ي ن چ م ه و م ا ظ ن ت ح ل ص م ص ي خ ش ت ع م ج م ا ب ت ر و ش م ز ا س پ 5( : ي ن د م ( د ر ا د ه د ه ع ه ب ت س ا ه د ر ك ن ي ع ت ه ر ا ش ا ل ي ذ ل ئ ا س م ه ب ه ي ك ر ت و ن ا ر ي ا ط ب ا و ر ر د ر ث و م ي د ا ص ت ق ا ه د م ع ي ا ه ت ي د و د ح م ه د م ع ل م ا و ع د ر و م ر د ی ل ک ر و ط ه ب : د ر ك ت ب ا ق ر ه ق ط ن م ر د ا ك ي ر م آ ص خ ال ا ب ي د ا ص ت ق ا گ ر ز ب ي ا ه ت ر د ق ذ و ف ن ل ا م ع ا و ل ل م ل ا ن ي ب د ا ص ت ق ا ه ب ر و ش ك و د ي گ ت س ب ا و ي ي ا ف ك د و خ م د ع ي ط ا ب ت ر ا ي ا ه ه ك ب ش ز ا ل م ا ك ه د ا ف ت س ا م د ع ه ن ا ي م ر و ا خ ر د ي د ا ص ت ق ا ر ت ش ي ب ه چ ر ه ذ و ف ن ي ا ر ب ر و ش ك و د ط ب ا و ر ر د م ه م ر ا ي س ب ل م ا و ع ز ا ي ك ي. ي د ا ص ت ق ا ي ل ي م ك ت م ه ر د ي ن و گ م ه ا ن ر و ش ك و د ي ن ف و ي ت ع ن ص و ي ك ي ژ و ل و ن ك ت د ا ص ت ق ا ي ل ي م ك ت م ه ر د ر و ش ك و د د ا ص ت ق ا ي ن و گ م ه ا ن ه د ي د ر گ ت ر ا ج ت ي د ن ك ب ج و م ه ك ه ي ك ر ت و ن ا ر ي ا ر و ش ك و د ي ن ا گ ر ز ا ب. ) 3 3 : ي د ن غ ز ا ( د ش ا ب ی م ر گ ي د ك ي ر د ه ك ي و ح ن ه ب. د ن ش ا ب ه ت ش ا د ي ر ت م ك ي ر ا ج ت ط ب ا و ر ر گ ي د ك ي ا ب ا ت د و ش ی م ث ع ا ب ا ه ن ت ه ن ر و ش ك و د د ا ص ت ق ا ن د و ب ن ل م ك م د ن ر ب ا ر گ ن ج ا ه ی ئ ا ک ی ر م آ ث ع ب ب ز ح ی ن و گ ن ر س ز ا س پ ه ک ت ف گ د ی ا ب ه ت ب ل ا. د ن و ش ی م ر گ ي د ك ي ب ي ق ر ي ن ا ه ج ي ا ه ر ا ز ا ب ه ک ک ر ت ن ا د د ا ص ت ق ا ک و ت ل آ ر و گ ز و ا. ) dombey, 12march, )2013 ا ر ی ر ا ج ت ی ا ه د ا د ر ا ر ق ا ه ک ر ت و ا ر صلح ایرانیها ر د. د و ش ی م ر ت ش ی ب ز ی ن ی ک ر ت ی ال ا ک ی ا ر ب ا ض ا ق ت ه ج ی ت ن ر د و د ن ک ی م د ش ر ی ت ف ن ی ن غ ع ب ا ن م ل ی ل د ه ب ن ا ت س د ر ک م ی ل ق ا ه ق ط ن م ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ر د ز ا س و ت خ ا س ه ص ر ع ر د ا ه ن ت ر ال ا د د ر ا ی ل ی م 5/3 د و د ح ک ر ت ن ا ر ا ک ن ا م ی پ ر ض ا ح ل ا ح ر د و ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ر د ک ر ت ل ا ع ف ت ک ر ش و ه ی ک ر ت ت خ ا س ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک س ر ت س د ر د ی ا ه ال ا ک / 0 8 د ن ا ه د و م ن ه ک ت س ا ه ب ن ا ج و د ی ئ ا ج ه ب ا ت ه ف ا ن م ن ی ا. ) larrable, )2010:325 د ن ش ا ب ی م ل ا ع ف ت ف ن ف ا ش ت ک ا و ن ا م ت خ ا س ی ا ه ش خ ب ب ی و ص ت ن و د ب ه ی ک ر ت ه ب م ی ق ت س م ز ا گ و ت ف ن م ی ق ت س م ه ض ر ع ی ا ر ب ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک م ی ل ق ا ت م و ک ح س ر ا م ر د ه ا ر ا ه ن ت ن ی م ه د ی ا ش و. ) Ulgen, )2013:39 د و م ن د ق ع ن م ا ه ک ر ت ا ب ز ا گ و ت ف ن د ا د ا ر ق ک ی ق ا ر ع ی ز ک ر م ت م و ک ح ز ا س پ ا ه د ر ک ل ال ق ت س ا ه ب ه ی ک ر ت ه ن ا م ص خ ی ا ه د ر ک ی و ر ه ک د ش ا ب ه ی ک ر ت ک ا خ ی ن ع ی ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ی ژ ر ن ا ت ی ز ن ا ر ت ل ا ص ت ا ه ق ط ن م و ا ر ا ک ن ا ن ا ی م ط ب ا و ر ت ی و ق ت ه ب ت ب س ن ه ظ ح ال م ل ب ا ق ه ع س و ت. ت س ا ه د و م ن ل ی د ع ت ا ر ق ا ر ع ه ی ز ج ت و ش ع ا د ن ا ر ح ب Interview with ( ت س ن ا د م ی ل ق ا ه ق ط ن م ا ب ی د ا ص ت ق ا و ی ع ا م ن ج ا ی گ چ ر ا پ ک ی ی ا ر ب ا ه ک ر ت ی ش م ر د ن ا و ت ی م ا ر م ی ل ق ا ه ل و ل ط خ ک ی ن ت خ ا س ف د ه ا ب م ی ل ق ا و ه ی ک ر ن ن ی ب ه م ه ا م ر د ت ف ن و ز ا گ ه ل و ل ط و ط خ ت ال م ا ع م. ) AydınSelcen

8 ) و ل ر ب ن ق ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 ل و س ن ک ه ت ف گ ه ب. د ی س ر ء ا ض م ا ه ب ن ا ح ی ج ه ب ک و ک ر ک ط خ ر د و ز و ر ر د ه ک ش ب ن و ی ل ی م 1 ل ا ق ت ن ا ت ی ف ر ظ ا ب ی ص ا ص ت خ ا Interview with ( د ن ت ی ل ا ع ف ل و غ ش م ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ر د ی ن ا م ت خ ا س ت ک ر ش و ه س ر د م 7 1 ک ن ا ب 5 ل ی ب ر ا ر د ه ی ک ر ت Haaretz, ( ت س ا ه ت ش گ ل ی د ب ت ه ی ک ر ت صادرات برای ه د م ع ر ا ز ا ب ک ی ه ب ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ت ق ی ق ح ر د. ).AydınSelcen ن ی ر ت گ ر ز ب ن ا ک ا م ک ل ی ئ ا ر س ا و ه ی ک ر ت ن ی ب د و د ح م ی ا ه ش ن ت م غ ر ی ل ع و د ا ص ت ق ا ر ب ر ا ی س ب ز ک ر م ت ت ل ع ه ب. ) 29. july ) Hurriyet daily news, june,30 )2011 د ش ا ب ی م ل ی ئ ا ر س ا ه ی ک ر ت ی ر ا ج ت ک ی ر ش ی ت ی ن م ا ی م ا ظ ن جغرافیای عرصه ر د ت ب ا ق ر ت ا د ي د ه ت ر ا ه م ت ه ج ر د صرفا امنيتي _ ي م ا ظ ن ي ا ه ن ا گ ر ا ي و ر ه ي ك ر ت و ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ا م ل س م ن م ا ا ن ر ا ت خ ا س ي ل ك ر و ط ه ب و د ن ر ا د ر ا ر ق ي ت ا ب ث ي ب ا ت ب س ن ي ت ي ن م ا ط ي ح م ر د ر و ش ك و د ر ه. ت س ي ن ر گ ي د ك ي ي و س ز ا ي ت ي ن م ا ي ا ه ش خ ب ي و ر ن ال ك ي ا ه ي ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ت م س ه ب ر و ش ك و د ي ه د ق و س ه د م ع ل م ا ع ا ه ن آ ي ا ه ق ط ن م ط ب ا و ر ر ب م ك ا ح ي ع ن ا و م ا ب ن ا ر ي ا ه ژ ي و ه ب ر و ش ك و د ر ه ر د ا ر ي د ا ص ت ق ا ي ه ا ف ر ي ا ه ه ژ و ر پ ي ا ر ج ا ه ل ا س م ن ي م ه و ت س ا ه د و ب ي م ا ظ ن ت ب ا ق ر ي ع و ن ي ا ه ق ط ن م ر ت ر ب ي م ا ظ ن ت ر د ق ن ا و ن ع ه ب ن د ش ح ر ط م ت ه ج ر د ل ا ح ن ي ا ا ب. ت س ا ه ت خ ا س ه ج ا و م ي د ج. ت س ا ه ت ش ا د د و ج و ر و ش ك و د ن ي ا ن ا ي م ي ن م ض ر گ ي د م ه ي م ا ظ ن د ح ت م و ت ن س و د ا د غ ب ي ع ا ف د ن ا م ي پ و د ي ب ل ا ق ر د ي ت د م ي ا ر ب ه ي ك ر ت و ن ا ر ي ا ي و ل ه پ ت م و ك ح ن ا ر و د ر د ز ا ن ا ر ي ا ه ك ا ج ن آ ز ا و د ش ن و گ ر گ د ط ي ا ر ش ن ا ر ي ا ي م ال س ا ب ال ق ن ا ت ا ن ا ي ر ج ر د ن ا م ي پ ن ي ا ل ال ح م ض ا ز ا س پ ا م ا د ن د و ب ذ و ف ن ت س ا ي س ي ا ت س ا ر ر د و د ر ه ه ك ( و ت ن س و د ا د غ ب ه ب ا ش م ي ا ه ن ا م ي پ ه ب د و ر و ث ح ب د و ب ه د ش ج ر ا خ ب ر غ ن ا ه ج ه ا گ و د ر ا د ي د ر گ ر ت گ ن ر ر پ ر و ش ك و د ط ب ا و ر ر د ي ت ب ا ق ر ي ا ض ف و د ش ي ف ت ن م ) د ن د و ب ه د ي د ر گ د ق ع ن م ا ك ي ر م آ ي و س ز ا م س ي ن و م ك ه د و ب ل ي ئ ا ر س ا ا ب ي م ا ظ ن ي ا ه ن ا م ي پ ه ب ه ي ك ر ت د و ر و ف ر ط و د ي م ا ظ ن ت ي ل ا ع ف ر د ا ز ش ن ت د ر ا و م ز ا ي ك ي. ) 6 1 : ت ل و د ي ا ر ب ا ر ي ا ه د ي د ع ي ا ه ي ن ا ر گ ن ل ي ئ ا ر س ا ا ب ه ي ك ر ت ي م ا ظ ن ي ر ا ك م ه. د ي د ر گ ح ر ط م ه ه د ط س ا و ا ز ا ه ك ت س ا ع ف ن ه ب ا ر ه ق ط ن م ت ر د ق ن ز ا و ت ي ك ش و م د ض ر پ س د ا ج ي ا ي ا ر ب ر و ش ك ه س ي ر ا ك م ه ه ك ه ژ ي و ه ب. د ر و آ د و ج و ه ب ن ا ر ي ا ل ي ئ ا ر س ا ا ك ي ر م آ ي ا ه ه م ا ن ر ب ش و ب ج ر ج ن د ي س ر ت ر د ق ه ب ز ا ش ي پ و ل ا س ا ت. د ز ا س ی م ر ت ن ي گ ن س ه ي ك ر ت و ل ي ئ ا ر س ا م ت س ي س ر ا ر ق ت س ا ا ب ا ه ن آ د ش ي ر ت ي د ج ه ل ح ر م د ر ا و ) ك ي ت س ل ا ب د ض ه ب ن ا ج ه س ي ر ا ك م ه ( م س ي ن ا ك م ه ع س و ت ي ا ر ب ه ي ك ر ت و ن ي ا. د ي ا م ن ي ث ن خ ا ر ن ا ر ي ا ن و چ ي ن ا گ ي ا س م ه ي ك ش و م ت ال م ح د ي د ه ت د ن ن ا و ت ی م ه ق ط ن م ر د ك ي ت س ل ا ب د ض ي ك ش و م ع ا ف د و ل ر ب ن ق ( ت س ا ل ي ئ ا ر س ا و ا ك ي ر م آ ك ي ژ ت ا ر ت س ا ع ف ا ن م ي ا ت س ا ر ر د د ش ا ب ه ي ك ر ت ع ف ا ن م ي ا ت س ا ر ر د ه ك ن ي ا ز ا ر ت ش ي ب م ت س ي س د ا د ر ا ر ق ن ي ا ع ق ا و ر د. د و ش ی م ن ا ي ا م ن ال م ا ك ل ي ئ ا ر س ا ي ا ر ب د ا د ر ا ر ق ن ي ا ت ي م ه ا ن ا ر ي ا ا ب ه ي ك ر ت ي گ ي ا س م ه ه ب ه ج و ت ا ب. ) 7 1 : د ه ا و خ ر د ا ق ل ي ئ ا ر س ا ن آ س ا س ا ر ب د ش ا ب م ز ال ر گ ا ه ك ع ي س و د ا ع ب ا ا ب ك ي ژ ت ا ر ت س ا ت س ا ي د ا د ر ا ر ق ه ك ل ب ت س ي ن ي ت ا ف ي ر ش ت. ) : ل د ن ش و ر ( د ه د ر ا ر ق ه ل م ح د ر و م ن ا ر ي ا ر د ا ر ي ف ا د ه ا د و خ ت ي ن م ا ن ي م ا ت ي ا ر ب د و ب ر و ش ک و د ک ی ت ل پ و ئ ژ ر د ا ر گ ا و ی ل م ا ع ی م و ق ی ا ی ف ا ر غ ج ن ا ر ح ب ی ا ه ه ن ی م ز ن آ ر د و ر و د ر گ ی د ک ی ز ا ا ه ت ل و د و ی س ا ی س ی ا ه د ح ا و ن آ ی ط ه ک ی د ن ی ا ر ف ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ی ئ ا ر گ ا و ر ص ا ن ع م ز ل ت س م ی س ا ی س و ی م و ق ی ا ی ف ا ر غ ج ر ا ت خ ا س ر د ی ئ ا ر گ ا و د ن ی ا ر ف ی ئ و س ز ا. ) م ا و ق ( د ی آ ی م د و ج و ب

9 ) ی د م ح ا 9 ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ر و م ا ر د ی ل م ع ف ا ن م ض ر ا ع ت ی ک ی ژ و ل و ئ د ی ا و ی ن ی د ی گ ن ه ر ف ض ر ا ع ت ا ر ا ه ن آ ن ی ر ت م ه م ن ا و ت ی م ه ک ت س ا ی ف ل ت خ م د و ج و و ی گ ن ه ر ف و ی د ا ص ت ق ا ی س ا ی س ی ن و م ژ ه ت ه ج ه ب ت ر د ق ء ال خ ر ا چ د ق ط ا ن م ر د ذ و ف ن ه ع س و ت ر ی ظ ن ی ها ق ط ن م د و ش ن آ ی گ د ی ش ا پ م ه ز ا ث ع ا ب و ب ذ ج ا ر ف ال ت ئ ا ء ا ض ع ا ز ا ی خ ر ب د ن ا و ت ی م ه ک ل خ ا د ت م ا ی و ب ی ق ر ی ف ال ت ئ ا ی ا ه ه ز ا س ش ال ت ه د ن ن ک س ک ع ن م ه ک ی د ا ص ت ق ا ت ب ا ق ر ن ا و ت ی م ر ت م ه م ه م ه ز ا. ) 1 6 : ر و ر پ ن ا ج و د ا ژ ن ی ن ا ب ر ق ا ی ن ظ ف ا ح ( د ی م ا ن م ا و ق ( ت س ا ر ت ن ا ز ر ا م ا خ د ا و م و ی ن ا س ن ا ی و ر ی ن ت ال و ص ح م ر ا ز ا ب ر ت ش ی ب ب ذ ج ی ا ر ب ی ر ا د ه ی ا م ر س ی ا ه ت ل و د و ع م ا و ج ن آ ی ت ف ن ی ا ه د ا د ر ا ر ق و ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ر د ه ی ک ر ت ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ت ک ر ش د ا د ع ت ت و ق و ف ر ص ا ن ع ه ب ی ه ا گ ن ا ب. ) : د ش ا ب ی م ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ن ا ی م ت ب ا ق ر م ه م ن ا د ی م ی د ا ص ت ق ا ت ب ا ق ر م ی و ش ی م ه ج و ت م ر ا ی ت خ ا ر د ن ا ت س د ر ک ی ا ه ت م س ق ر ت ش ی ب ) hassanpour, :1993 ) ل ا س ر د ن ا ت س د ر ک م ی س ق ت ن ی ل و ا ل ا ب ن د ه ب ی ع ف ا ش ش ی ا ر گ ا ب ی ل و ا ه ک ر ت ی ئ ا ر گ ی ن س ش ی ک ه ب ا ه د ر ک ا ه ی ن ا م ث ع ی م س ر ب ه ذ م ه ب ر ظ ن و ت ف ر گ ر ا ر ق ا ه ی ن ا م ث ع ن ا ی و ف ص ا ت د ن ت ش ا د د ر ک ی ا س و ر ه ب ت ب س ن ی ر ت ش ی ب ت و ا خ س ا ه ی ن ا م ث ع ن د و ب ش ی ک م ه ه ب ه ج و ت ا ب و ه د م آ ر د ب ه ذ م ا م ن ض ق ا ن ت ی ط ب ا و ر ی ر د ا ق و ی د ن ب ش ق ن ی ا ه ت ق ی ر ط ن ا ت س د ر ک ی ا ه ت م س ق ز ا ی ر ا ی س ب ر د ه چ ر گ. ) 7 8 : ا ر د ر ک ی ب ه ذ م م س ی ل ا ن و ی س ا ن ت ا ک ر ح ن ی ل و ا ر ذ ب ه ک ن ی ا ر ب ه و ال ع ا ه ت ق ی ر ط ن ی م ه و. د ن د و م ن ر ا ر ق ر ب ی ن ا م ث ع ن ی ط ال س ا ب ا ر ر د. ) د ا ز ا ئ ی ت ال و ( د ن د م آ ر ب ز ی ن ی ل م ی ا ه م ا ی ق ا ب ه ز ر ا ب م و ا ه ک ر ت ی س و س ا ج م ت س ی س ت م د خ ر د د ن د ر ک ا پ ر ب ل ه ا س ت م د ع ل ی ل د ه ب ا ه د ر ک ا ب ی گ ن ه ر ف و ی د ا ژ ن ک ر ت ش م ی ا ه د ن و ی پ م غ ر ی ل ع ن ا ر ی ا ر د ی ع ی ش ی ا ه ت م و ک ح ل ب ا ق م ف ر ط ي ا ض ف ت د ش ه ب ه ك ي ل م ا و ع ز ا ي ك ي ر ص ا ع م ن ا ر و د ر د ا م ا. د ن د و م ن د ر ط و ر و د د و خ ز ا ه ت ف ر ه ت ف ر ا ر ا ه د ر ک ی ب ه ذ م ه ي ك ر ت ر د ل م ا و ع و ر ص ا ن ع ز ا ي خ ر ب ت ا ك ر ح ت د ا د ر ا ر ق ر ي ث ا ت ت ح ت م ت س ي ب ن ر ق ي ن ا ي ا پ ي ا ه ل ا س ر د ا ر ه ي ك ر ت و ن ا ر ي ا ط ب ا و ر ن ا ر ي ا ه ن ا ب ل ط ي ي ا د ج ي ا ه ت ي ل ا ع ف س ك ع ل ا ب و ن ا ر ي ا ن ي ش ن ك ر ت ق ط ا ن م ر د ه ن ا ب ل ط ي ي ا د ج ت ا ش ي ا ر گ ه ب ن د ز ن م ا د ه ر ا ب ر د ن ا ج ي ا ب ر ذ آ ن ا د ن و ر ه ش ك ي ر ح ت ي ا ر ب ش ال ت ب و چ ر ا چ ر د ص ا خ ر و ط ه ب ي ل و ا ه ل ا س م. د و ب ه ي ك ر ت ن ي ش ن د ر ك ق ط ا ن م ر د ت ش ا د ه ج و ت ن آ ه ب د ي ا ب ه ك ي د ي ل ك ع و ض و م. د ر ي گ ی م صورت تركيه ه ب ي ك ي د ز ن و ي ز ك ر م ت و ك ح ا ب ت ف ل ا خ م ه ب ن ا ر ي ا د و ج و ي س ا س ا ت ي ع ق ا و ك ي ر و ش ك و د ط ب ا و ر ر ب ر ث و م ي ا ز ش ل ا چ و ز ا س ت ص ر ف ل م ا و ع ي د ن ب صورت در ه ك ت س ا ن ي ا ي ا ر ب ل ع ف ل ا ب ي ل م ا و ع ه ب ا ه ن آ ل ي د ب ت ه ك د ن ت س ه ه و ق ل ا ب ي ل م ا و ع ر ت ش ي ب ز ا س ت ص ر ف ل م ا و ع ه ع و م ج م ه ك ن ي ا ن آ و د ر ا د ر د ت ب ث م ه د ا ر ا د و ج و ه ل م ج ز ا ي ر گ ي د ل م ا و ع و ا ه ه ن ي م ز د و ج و م ز ل ت س م ه ي ك ر ت و ن ا ر ي ا ط ب ا و ر ر ب ت ب ث م ي ر ا ذ گ ر ي ث ا ت ح ط س ي ا ق ت ر ا ه ب ت ب س ن ي ن ي ب د ب ي ع و ن د و ج و ا ي ه د ا ر ا ن ي ا ن ا د ق ف ا ع ب ط. ت س ا ل ب ا ق ت م ط ب ا و ر ه ع س و ت ي ا ر ب ر و ش ك و د ت ا م ا ق م ي ا ه ر ا پ ر د ي ت ح. د ر ك د ه ا و خ م ه ا ر ف ا ر ر و ك ذ م ز ا س ت ص ر ف ل م ا و ع ن د ش ر ث ا م ك ا ي ر ث ا ي ب ت ا ب ج و م ه ب ن ا ج و د ط ب ا و ر ت ص ر ف ه و ق ل ا ب ر و ط ه ب ي ا ه ر و ت ك ا ف ي خ ر ب ه ك ت ش ا د ر ا ظ ت ن ا ن ا و ت ی م ل م ك م ل م ا و ع ي ن ي ر ف آ ش ق ن م د ع صورت در د ر ا و م ه چ ن ا ن چ ) : ي ر ي م ا ( د ن و ش ی م ل ي د ب ت ا ز د ي د ه ت ي ي ا ه ر ت م ا ر ا پ و ل م ا و ع ه ب و ه د ر ك ا د ي پ س و ك ع م ي د ر ك ر ا ك ز ا س ت س ا ن ك م م د ن ك ر ي س ف ت ه ن ا ي و ج ه ل خ ا د م ي ا ه ت س ا ي س ب و چ ر ا چ ر د ا ر ل ب ا ق م ف ر ط ت ا ظ ح ال م ه ع و م ج م ي ر گ ي ز ا ب ي ق ل ت د و خ ي ل خ ا د ر و م ا ر د ل ب ا ق م ر گ ي ز ا ب ت ال خ ا د م ش ي ا ز ف ا ي ا ر ب ي ا ه ن ي م ز ا ف ر ص ا ر ي گ ي ا س م ه و ي ر ا و ج م ه ر و ت ك ا ف : ي ر ي م ا ( ت ش ا د د ه ا و خ ي ز ا س ت ص ر ف ه ن و ز ي م آ د ي د ه ت ر ي ث ا ت ي ك ي ت ل پ و ئ ژ ر و ت ك ا ف ن ي ا ي ط ي ا ر ش ن ي ن چ ر د. د ي ا م ن

10 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 1 ه ي ك ر ت د ر و م ه ر ا ش ا ر ا ر ق و ن ا ر ي ا ط ب ا و ر ر د ز ا س ت ص ر ف ي ا ه ر ي غ ت م ن ا و ن ع ه ب ه ك ي ل م ا و ع ه د م ع ه ك د و ش ی م د ي ك ا ت ر گ ي د ر ا ب ت ه ج ن ي ا ز ا. ) ت ف ر گ د ن ن ا م ر ص ن ع ت ب ا ر ق ي ك ي ت ل و پ و ئ ژ و ي ر ا د ر و خ ر ب ز ا ث ا ر ي م ي گ ن ه ر ف و ي خ ي ر ا ت ك ر ت ش م و ق ا ر ع ل ا م ش ر د ت ر د ق ء ال خ ز ا pkk ه ک ه ت ش ا د س ر ت ن ی ا ز ا ه ش ی م ه ا ر ا ک ن آ. د ن ي آ ی م ب ا س ح ه ب ي ا ه و ق ل ا ب ل م ا و ع ه ب ر د ز ا س پ ص و ص خ ه ب ه ی ک ر ت ع ف ا ن م ن ی ا ر ب ا ن ب. ) Kuruturk, 29/April/2012( د ن ک ه د ا ف ت س ا ل ی د ن ق ت ا ع ا ف ت ر ا ر ث ک د ح ن د ن ا س ر ذ و ف ن ی ا ه ق ط ن م د و خ و ل ا م ع ا ل ر ت ن ک ر د ن ی ا ه ق ط ن م. ت س ا ن ی ا ت س ا ی س ا ر ن ا و ت ی م ر د ی ا ه ن ا م ت ف گ ر د ه ن و ) deed( ر ا د ر ک ر د ا ر ن ا ت س د ر ک م ی ل ق ا ه ق ط ن م ک ر ت ی م س ر ت ا م ا ق م ل ا س ز ا. د و م ن ه د ه ا ش م ک ر ت ت ا م ا ق م. ) Erdogan, 30/September )2012/ د ن ا ه ت خ ا ن ش ت ی م س ر ه ب ) words( ت ال م ج ی د ر ک ک ی ت ل پ و ئ ژ ن ا د ی م ر د ر و ش ك و د ت ب ا ق ر ت س د ب ع ا م ج ا ا ب ه ک ل ب ر ب ج ه ن ه ک ی ن و م ژ ه. ت س ا ی ا ه ق ط ن م ی ن و م ژ ه ر س ر ب ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ر د ن ا ر ی ا و ه ی ک ر ت ت ب ا ق ر ل و د ر ب ط ل س ت ی ا ر ب ا ر ی ف ا ک ت ر د ق ه ک د و ش ی م ه د ی د ی ئ ا ه ت ل و د ر د ی ا ه ق ط ن م ی ن و م ژ ه. ) Rogers, )1982:21 د ی آ ی م ه ک ا ر چ د ر ی گ ی م ل ک ش ی ن ا ه ج ن و م ژ ه ا ب ش ط ب ا و ر ی ا ه ق ط ن م ن و م ژ ه ی ئ و س ز ا. ) Burges, )1989:65 د ن ش ا ب ه ت ش ا د ع ب ا ت. ) Ibid( د ی ا م ن ی م ک م ک ی ا ه ق ط ن م ن و م ژ ه ی ا ه ه ژ و ر پ ب ی ر خ ت ا ی ت ر د ق ز ا ب ه ب ی ن ا ه ج ی ن و م ژ ه ت ل ا خ د ي ش ا پ و ر ف ن ا م ز ز ا ا ر ر و ش ك ن ي ا ي ج ر ا خ و داخلي سياست ه ك ي ي ا ه ر ي غ ت م ز ا ي ك ي ه ك د و م ن ن ا ع ذ ا د ي ا ب ه ي ك ر ت د ر و م ر د م ه ر ي غ ت م ن ي ا ت. س ا ا ه د ر ک ه ل ا س م ت س ا ه د ا د ر ا ر ق ر ي ث ا ت ت ح ت ت د ش ه ب ن و ن ك ا ت ي ن ا م ث ع ر و ط ا ر پ م ا ي م ه م ش ق ن ي س ا ي س ي ا ه د ح ا و ر ي ا س ا ب ن آ ي ر ا ت ف ر ه و ي ش ي و گ ل ا ن ي ي ع ت ر د م ه و ه ي ك ر ت ل خ ا د ر د ي س ا ي س ل م ا ع ت الگوي درتعيين ه د و م ن ا ف ي ا..... ت. س ا ن ا ه ب جهان توجه ر د ا ر ل ا ع ف ت ی ا غ ه ب ش ق ن ک ی ن ا خارجی سیاست و د ر ا د ی ر و ح م ش ق ن ک ی م ال س ا ن ا ه ج ر د ه ی ک ر ت Fuller, )78: ت س ا ه د ش ل ی د ب ت ی ا ه ق ط ن م ت ر د ق ک ی ه ب ر ب م ا ت پ س 1 1 ه ث د ا ح ز ا س پ ت ف گ ن ا و ت ی م و ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ب ر د ر و ش ك كردآن اقليت م ظ ع ا ش خ ب ت ن و ك س ل ي ل د ب ه ی ر و س و ق ا ر ع ن ي ش ن د ر ك ش خ ب ه ي ا س م ه ن ا و ن ع ه ب ه ي ك ر ت ) 2007 س ا س ح ا د و خ ي ل م ت ي ن م ا ر ب ه ق ط ن م ي ا ه د ر ك ک ي ز ر م ا ر ف ت ا ر ي ث ا ت ز ا ه ر ا و م ه ر و ش ک و د ن ی ا ي ا ه ز ر م ر ا و ج ر د و ي ق ر ش ق ط ا ن م ه ل ح ر م ه ب و ه د و م ن م ي س ر ت د و خ ي م و ق ن ا ن ا ب ي ت ش پ ا ب د ر ك ک ض ر ا ع م ي ا ه ه و ر گ ط ا ب ت ر ا ع ط ق ا ر د و خ ي ژ ت ا ر ت س ا ن ي ر ت م ه م و ه د ر ك ر ط خ ن م ك ر ت ي ا ه ت ي ل ق ا ز ا ق ا ر ع ا ب د و خ ط ب ا و ر ر د ه ر ا و م ه ه ي ك ر ت ر گ ي د ي و س ز ا. ت س ا ه ت ش ا ذ گ ا ر ج ا ي ق ا ر ع ي ا ه ننننن ن ن نن ز و ن ا و ن ع ه ب م د ع و ه ی ر و س ه ی ل ع ر ب ه د ن ر ا د ز ا ب ل م ا ع ک ی ن ا و ن ع ه ب ب آ ت ر ا ک ز ا ه ی ر و س ا ب د و خ ط ب ا و ر ر د و ف ل ا خ م ي ا ه د ر ك ل ب ا ق م ر د ل ي ك ش ت و ر ن ي ا ز ا. ت س ا ه د و م ن ه د ا ف ت س ا ا ه د ر ک ت ر ا ک ز ا ه ی ر و س ه د ا ف ت س ا ي ن ت ب م فدرالي نظام ه ن و گ ر ه ا ي و گ ر ز ب ن ا ت س د ر ك ن ی ا ر ب ا ن ب. د و ش ي م ب و س ح م ر و ش ك ن ي ا ي ا ر ب س و ب ا ك ن ي ر ت گ ر ز ب ه ی ر و س و ق ا ر ع ه ل م ج ز ا و ر ا و ج م ه ي ا ه ر و ش ك ر د ت ي م و ق ر ب ل ی ل د ه ب ه ي ك ر ت ي ا ه د ر ك ک ت ا ب ل ا ط م ش ي ا ز ف ا ی ن ا ر گ ن ه ی ک ر ت بنابراین. است ر و ک ذ م ر و ش ک و د ی ا ههههههه دهه ر ک گرفتن قدرت ه ر ا و م ه ل ا س ر د ه ی ک ر ت د ی د ج ی ر و ه م ج ل ی ک ش ت ز ا س پ ا ر د و خ ی ا ه ه غ د غ د ز ا ی ک ی ه ی ک ر ت ی ج ر ا خ ن ا ر ا ذ گ ت س ا ی س ن ی ا ر ب ر ا ش ف ا ب ه ی ر و س و ق ا ر ع ی ا ه د ر ک ی ز ا س د ن ن ا م ه و ن د ن ا ر ه ی ش ا ح ه ب و ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ر د ی س ا ی س ر ا ت خ ا س ر ی ی غ ت ی ب ر ع د ن ب ر م ک و ب ی ر ع ت ت س ا ی س ا ب ه ی ر و س ت ل و د ط س و ت ی ز ا س د ن ن ا م ه ن ی ا ه چ ر گ د ن ا ه د ا د ر ا ر ق ت ل و د گرفته صورت ر و ش ک ن ی ا د ر ک ن و ی س ی ز و پ ا ن ی ر ت ی و ق ه ب ا ث م ه ب ه ی ک ر ت ن ا ت س د ر ک ن ا ر گ ر ا ک ب ز ح ه ک ن ی ا ا م ک ) lowe, house, :2006 )3 ت س ا

11 ه( ی ک ر ت 1 1 ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ا ن ل ا ب ن د ه ب. ت س ا ه د ا دددد د د د ر ا ر ق ه ی ر و س ن ا ت س د ر ک ر د ی ق ط ا ن م و ن ا ت س د ر ک م ی ل ق ا ه ق ط ن م ق ط ا ن م ر د ا ر د و خ ی ا ه ه ا گ ی ا پ ز ی ن ی ب ر ع ن ا ی ر ج ن ی ا ی م ا ظ ن ی س ا ی س ن و ی س ی ز و پ ا ی ل ص ا ی م ا ح ن ا و ن ع ه ب ه ی ک ر ت ه ی ر و س ی ا ه ی م ا ر آ ی ف ل س و ی د ر ک ه ن ه ش ق ا ن م د ر و م ی خ ی ر ا ت ت ر و ص ه ب ه ک ی ا ت ا ه ن ا ت س ا ی گ ش ی م ه ل ک ش م ل ح ر ب ه و ال ع ه ک ت س ا ه د و م ن ء ا ف ی ا ا ر ه د م ع ی ش ق ن ن ی ش ن د ر ک ق ط ا ن م و ه ی ر و س ر د ز ی ن ه ی ک ر ت ن ا ت س د ر ک ن ا ر گ ر ا ک ب ز ح ز ا ت س ا ه د و ب ر و ش ک و د ن آ همیشه برای ع ل خ د ی ا ر ه ی ک ر ت ن ا ت س د ر ک ن ا ر گ ر ا ک ب ز ح ی ا ه و ر ی ن ذ و ف ن ی ر ا ج م ق ا ر ع ن ی ش ن د ر ک ق ط ا ن م ر د ر ت ش ی ب ذ و ف ن ا ب ز ی ن ی ئ و س ز ا. د ی ا م ن ه ب ه ی ک ر ت ت ل و د ی ا ی ب و ف د ر ک ن ی ا ر ب ا ن ب. ) ا ه د ر ک ی ل ی ل ح ت ت ی ا س ر و پ ه ل ا د ب ع ( د ی ا م ن د و د س م ه ی ر و س ه ب ن ا و ن ع ه ن ش ا پ به عراق ن ا ت س د ر ک. ت س ا ه ی ر و س و ق ا ر ع ی ا ه د ر ک ا ب ط ا ب ت ر ا ر د و ر و ش ک ن ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ت س ا ی س ر د ن آ ی ت ی ن م ا ل ی ش آ ی ئ ا ه ر و ش ک ا ب ن ا ی گ ی ا س م ه و ی س ا ی س ت ا ب ث م د ع ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ی ف ا ر غ ج ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ئ ژ و ک ی ت ل پ و ئ ژ ط ی ا ر ش ل ی ل د ه ک ی ا ه ز و ح ه ب د ن ا ههه ه ه ت ش ا د ا ه ن آ ا ب م ت س ی ب ن ر ق ر د ا ر ی ا ه ن ا ت س و د چندان نه ط ب ا و ر و ه د ا د ی ا ج د و خ ر د ا ر د ر ک ی ا ه ت ی ل ق ا ه ب ر ظ ن ) 5 6 : ر و پ ه ل ا د ب ع ( ت س ا ه د ی د ر گ ل ی د ب ت ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا خصوص به ه ی ا س م ه ی ا ه ر و ش ک ی ا ر ب ک ی ژ ت ا ر ت س ا ز ا ر ت م ه م د ی ا ش ش ی ت ی م ه ا ز ا ن آ ر د ر ق ت س م و ت ک ا ف و د ت ی م ک ا ح و ه ی ک ر ت ا ب ن آ ن د و ب ز ر م م ه ه ب ا ن ب ق ا ر ع ل ا م ش ه ق ط ن م ه ک ن ی ا ک ی ت ل پ و ئ ژ ی ق ال ت ط ا ق ن ز ا ق ا ر ع ن ی ش ن د ر ک ر ا ت خ م خود منطقه ن ی ا ر ب ا ن ب د ش ا ب خوردار بر ق ا ر ع ی ز ک ر م ت م و ک ح ي گ ن ه ر ف ه ز و ح 3 ش ن ا ر و ش ش ک ه ز و ح ر د ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ی ئ و س ز ا. ت س ا د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ق ی ق ح ت ن ی ا ر د ر و پ ه ل ا د ب ع ( د ر ا د ر ا ر ق ک ر ت و ب ر ع ي ن ا ر ي ا ه ک ) 15 1 : و ر و ش ک و د ی ا ر ب ا ر منازعه استراتژیک ت ی م ه ا ر م ا ن ی ا ر و ش ک و د ي ن د م ت د ن ن ا م ی ک ی ت ل پ و ئ ژ م ه م ل م ا و ع ه ی ک ر ت و ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ی ا ه ق ط ن م ت م و ک ح ن ا ی م ط ب ا و ر ع و ن ن ی ی ع ت ر د. د ز ا س ی م ص خ ش م و ق ا ر ع ل ا م ش ر د ن م ک ر ت ت ی ل ق ا ر و ض ح ه ی ک ر ت ی ا ه د ر ک ا ب ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ک ر ت ش م ز ر م ن ا ت س د ر ک ر د ی ت ف ن ر ئ ا خ ذ د و ج و ل ا س ز ا س پ ه ی ک ر ت. د ر ا د ا ز س ب ی ش ق ن ق ا ر ع ز ا ی ن د ر و م ب آ ه د ن ن ک ن ی م ا ت ی ل ص ا ع ب ا ن م ن ت ف ر گ ه م ش چ ر س و ق ا ر ع ل ا م ش ر د ی ن ا د ر گ د و خ س ی س ا ت ش ل ا چ ا ب ه ر ا و م ه ق ا ر ع ی ا ه د ر ک ی و ت ک ا ف و ر ه ی ک ر ت ر ب ن آ ر ی ث ا ت ت ی م ک ا ح و 1 9. ) olson, 1996: 3) ت س ا و ر ب ه د و ب و د ت ی ل ق ا ز ا ت ی ا م ح ق ی ر ط ز ا ق ا ر ع ل ا م ش ر د ز ر م م ه ق ط ا ن م ی ز ا س ی ک ر ت ت س ا ی س ذ ا خ ت ا ا ب ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ی ط ه ی ک ر ت ن س ا ی س ا ی س ی ا ه د ن ی ا ر ف ر ب ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت و ت ر ا ظ ن ی ا ر ب ق ا ر ع ل خ ا د ه ب ی ا ه ر ج ن پ ق ی ر ط ن ی ا ز ا ا ت د ر ا د ش ال ت ن م ک ر ت ی د و ص ق م ( د ی ا ش گ ب ه ق ط ن م ت م و ک ح ک ی ل ی ک ش ت و ر و ش ک ن ی ا ه ی ز ج ت و ق ا ر ع ه د ن ی آ ن ا ر گ ن ت د ش ه ب ن ا ن ک ا س ا ب ی خ ی ر ا ت و ی د ا ژ ن ی م و ق ت ا ک ا ر ت ش ا ی ا ر ا د ن آ ن ا ن ک ا س ت ی ر ث ک ا ه ک د و خ ی ب و ن ج ی ا ه ز ر م ر ا و ج ر د د ر ک ل ق ت س م ا ر ق ا ر ع ل ا م ش ر د د ر ک ل ق ت س م ت ل و د س ی س ا ت ی ئ و س ز ا. ) olson, : (120 د ش ا ب ی م د ن ت س ه ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ل ق ت س م ه ی ا س م ه ک ی ل ی ک ش ت ز ا ی ر ی گ و ل ج. (stansfield, :2005 (20 د ن ا د ی م د و خ ی ض ر ا ت د ح و ن د ا ت ف ا ر ط خ ه ب ث ع ا ب ی ا ه ز ر م ب و ن ج ر د د ر ک ل ق ت س م ه ی ا س م ه ه ب ت ب س ن ا ه ک ر ت حساسیتهای دیگر ز ا ق ا ر ع ی ا ه ن ا م ک ر ت ز ا ت ظ ف ا ح م و د ر ک ه ق ط ن م ی د ا ص ت ق ا گ ر ه ا ش ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ل ا م ش ر د ل ی ل خ م ی ه ا ر ب ا ک ر م گ gunter&yavuz, :2005 )(122 د ش ا ب ی م د و خ ه د ا د ن ا ش ن ه ب ر ج ت. د ن ن ک ی م ر ی ز ا ر س ه ق ط ن م ه ب ا ر ی ک ا ر و خ د ا و م و ت ا د ی ل و ت ا ه ال ا ک ا ج ن آ ز ا ه ی ک ر ت ی ا ه ن و ی م ا ک ه ک ت س ا ه ب ه ج و ت ا ب ) ا ی ن ظ ف ا ح ( د ن ا ه د ر ک د ی د ه ت ز ر م ن ت س ب ه ب ا ر ا ه د ر ک ا ه ک ر ت ن ا ر ح ب ه ن و گ ر ه صورت در ت س ا

12 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف و م س ی ل ا ر د ف ه ل و ق م ء ا ی ح ا ز ا ی ر ی گ و ل ج ق ا ر ع ی ن و ن ک ت ل و د ه ب ه ی ک ر ت ه ا گ ن ر و ح م ه ک ت خ ا س ن ا ش ن ر ط ا خ د ی ا ب ق و ف ت ا ک ن ت ل و د ر د ه ک ت س ن آ ن ا ه ا و خ ه ی ک ر ت. ت س ا ی م ا ظ ن و ی د ا ص ت ق ا ی س ا ی س ی ا ه ر ا ز ب ا ا ب ق ا ر ع ل ا م ش ر د د ر ک ت ل و د ل ی ک ش ت ه ب ت ب س ن ض ق ا ن ت م ه ا گ د ی د ک ی ا ب ه ی ک ر ت ع ق ا و ر د. د ن ش ا ب ه ت ش ا د ن ل ص و م و ک و ک ر ک ر ب م ی ق ت س م ط ل س ت ا ه د ر ک ق ا ر ع د ی د ج ل ا م ش ر د د ن م و ر ی ن ی ت ی م ک ا ح ه ک ت س ا د ا د غ ب ر د ضعیف دولتی ر ا ر ق ت س ا ن ا ه ا و خ و س ک ی ز ا ا ر ی ز ت س ا ه ج ا و م ق ا ر ع ت ل و د ضعیف دولتی ر ا ر ق ت س ا ر گ ی د ی و س ز ا و د و ش ن ه ق ط ن م ن ی ا ر د ه ی ک ر ت ی ا ه ز و ا ج ت و ت ال خ ا د م ع ن ا م ه ک د ش ا ب ه ت ش ا د ن ق ا ر ع ر د ی ت ل و د ر ا ر ق ت س ا ی پ ر د ر و ش ک ن ی ا ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. د ن ا د ی م ق ا ر ع ل ا م ش ی ا ه د ر ک ت ی و ق ت ی ا ر ب ی ل م ا ع ا ر د ا د غ ب ر د و د ر و خ ر ب ت ر د ق ی ا ر ا د ا ه د ر ک ه ن ا ی ا ر گ ا و ت ال ی ا م ت ر ب ا ر ب ر د ر و ن ا م ت ر د ق د ق ا ف ه ی ک ر ت ت ال خ ا د م ر ب ا ر ب ر د ه ک ت س ا د ا د غ ب ن ا ت س د ر ک ن ا ی م ط ب ا و ر ع و ن ن ی ی ع ت ر د ه ک ک ی ت ل پ و ئ ژ م ه م ل م ا و ع ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج ر ظ ن م ز ا ی ل ک ر و ط ه ب. د ش ا ب ک ر ح ت : ل م ا ش د ن ت س ه ق ا ر ع ل ا م ش ه ب ه ی ک ر ت ه ج و ت ی ل ص ا ل م ا و ع و د ن ر ا د ا ز س ه ب ش ق ن ه ی ک ر ت و ق ا ر ع ق ا ر ع ل ا م ش ر د ی ت ف ن ر ی ا خ ذ د و ج و ا ه ر و ش ک ن ی ا ی ا ه ز ر م ی و س و د ر د ن ی ش ن د ر ک ق ط ا ن م د و ج و ق ا ر ع ل ا م ش ر د ن م ک ر ت ت ی ل ق ا ر و ض ح ه ی ک ر ت ک ا خ ز ا ق ا ر ع ز ا ی ن د ر و م ب آ ه د ن ن ک ن ی م أ ت ی ل ص ا ع ب ا ن م ن ت ف ر گ ه م ش چ ر س ت س ا ی س ن ی ر ت ک د ز ا ر ث ا ت م و AKP ی ز و ر ی پ ل ا ب ن د ه ب ی ج ر ا خ ) strategic depth( ))) ))) ک ی ژ ت ا ر ت س ا ق م ع ا ی و ل غ و ا د و و ا د ع ف ا ن م ک ی د ی ا ب و ه ت ش ا د ا ر ا ک ن آ ا ب ک ر ت ش م ی ا ی ف ا ر غ ج و خ ی ر ا ت ه ک ت س ا ی ئ ا ه ر و ش ک ا ب ل م ا ع ت ه ب ز ا ی ن ا ر ا ک ن آ ت س ا ی س د و ج و ب آنها بین د ن م د و س ی ا ه و گ ت ف گ ی و ت ر پ ر د ک ر ت ش م ق م ع. ) Davotuglu, AUC cairo, 12march 2012( ((( ( ( د ی آ ت ا ب ث ر ب ی ن ت ب م ح ل ص ر د ه ی ک ر ت ک ی ژ ت ا ر ت س ا ع ف ا ن م ه ب ل و ا ه ج ر د ر د و د ز ا د ر پ ی م ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ه ی ک ر ت ش ق ن ه ب ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی د ر ب ه ا ر ق م ع ه ی ر ظ ن ر د ه ج و ت د ر و م ت ا ک ن ز ا ی ک ی. د ز ا د ر پ ی م ی د ا ص ت ق ا م ر ن ت ر د ق ق ی ر ط ز ا ه ا ف ر و ت ی ن م ا ت ص ر ف ن و م ا ر ی پ ط ی ح م ی ا ه ن ا ر ح ب ه ب ه ی ک ر ت ل ی ل د ن ی م ه ه ب ت س ا ن ا گ ی ا س م ه ا ب ه ی ک ر ت ت ال ک ش م ن د ن ا س ر ر ا و ل ق ا د ح ه ب د ر گ ن ی ی ی ی ی م ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا و س م ه ت ا ش ی ا ر گ و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی ا ه ن ا م ی پ ز ا ن ا و ت ی م ن ر گ ی د ل ا ح ن ی ا ر د. ) charountaky, :2012 )198 ی ا ه ت ت س ا ی س ی د د د ر ک د ا ع ب ا ه ب ه ج و ت ا ب و ه ی ر و س ن ا ر ح ب ز ا س پ. د ر ب م ا ن ا ه د ر ک ز ک ر م ز ا ز ی ر گ ت ا ش ی ا ر گ ه ی ل ع ر ب ی ر و س ی ت ن آ ا ر ز ا گ و ت ف ن ز ا ر ا ش ر س ل ق ت س م ن ا ت س د ر ک ی ت ح و ل ا ر د ف ت م و ک ح ک ی ا ه ک ر ت ا ه ن ت ه ن ) ر و پ ه ل ا د ب ع ( ه ی ک ر ت ر د ا ه ن آ ه ب pkk ی ن ا س ن ا ی ا ه ک م ک و ه ی ر و س ی ا ه د ر ک ن د و م ن ر ی گ ر د ا ب ه ک ل ب د ن ن ا د ی م ن ا ر ی ا و ی ع ی ش ب ا ر ع ا ل ب ا ق م ر د ی ز ت ف ص ر د ه ی ر و س ی ا ه د ر ک ز ا ی ر ا ی س ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ز ا ل ب ق ا ت ( د ن ت س ه د ر ک ز ر ا ب م ی ا ه ه و ر گ ف ی ع ض ت د د ص ا ب pkk ی ا ه د ر ک ی و ر ن ا ک ا م ک ه ق ط ن م ی د ر ک ن ا د ی م ر د ی ت ن س و ه ن ال ع ف ن م ی ت س ا ی س ا ب ن ا ر ی ا و س ر گ د ر د. ) د ن د ر ک ی م ه ز ر ا ب م ا ه ک ر ت د ر ک ن و ی س ی ز و پ ا ب ا ز ح ا ا ب و گ و ت ف گ ه ب ر ض ا ح ی ت ح و ل ا ب ن د ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ط ل س م ب ا ز ح ا ل ا ب ق ر د ا ر د و خ ک ی س ال ک. د ش ا ب ی م ن ی ر ی گ ز ا ی ت م ا ت ه ج ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ر د ر ق ت س م ل خ ا د ی ل ک ر و ط ه ب ق ا ر ع ر د ه ی ک ر ت ا ب ن ا ر ی ا ه ع ز ا ن م و ع ف ا ن م ص و ص خ ر د ه ت ش ا د ی ر ت م ک ت ال ک ش م ن ا ت س د ر ک ه ل ا س م ا ب ا. ا. ج کردستان ه ی ا س م ه ی ا ه ر و ش ک ن ی ب ز ا ت ف گ د ی ا ب ص خ ا ر و ط ه ب ق ا ر ع ل ا م ش و ا ه د ر ک ه ک ا ر چ ت س ا ا ر دددددد هو خ و ا خ ا س ا س ا

13 3 1 ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ی د ا ژ ن ت ب ا ر ق ه ب ر خ ت ف م و ی ی ا ی ر ا ن ک ی ل. ) 5 8 : ی د م ح ا ( د ن ت س ه ا ه د ر ک ا ب ی ا ه ش ش ن ک ز ا ه ر ا و م ه و د ر ا د ه ظ ف ا ح ر د ا ر ن ا ت س د ر ک ه ل ا س م ز ا ی د ن ی ا ش و خ ا ن ی ا ه ه ب ر ج ت گ ن ج ز ا پس ایران ی ن ا ه ج م و د ن ی ش ن د ر ک ق ط ا ن م ر د ن ا گ ن ا گ ی ب ی ج ر ا خ ی ا ه ت ر د ق ه ک ت س ا ی ض ر ا ع ت م ا ضا ع ب و ت و ا ف ت م ت ا ی ن ز ا ی ش ا ن ر ث ا ت ن ی ا ق م ع و م ج ح. ت س ا ه د و ب ن ا ر گ ن ه ق ط ن م ق ب ا س ( ن ا ر ي ا ت م و ک ح ا ب ق ا ر ع ي ا ه د ر ک ي ل ص ا ب ا ز ح ا ) : م ل ق ل ا ع ی ر س ( د ن ن ک ی م ی ر ی گ ی پ ي ي ا ه ه ر و د ر د و د ن ت ش ا د ن د ا م ت ع ا حکومتها به. د ن ا ه ت ش ا د ه ن ا گ و د و م ه ب م و ) ز و ر م ا ه ط ب ا ر ي ا مثال براي. د ن د ش یییییی ییی ی ی م دشمن يکديگر ا ب اش حمايت ز ا ه ا ش ه ک ن آ ز ا س پ ه ک د ن د و ب ي ک ت م ن ا ر ي ا ک م ک ه ب ر د ي ن ا ز ر ا ب م ا ی ق ن ا م ز ر د ق ا ر ع ي ا ه د ر ک. د ر و خ م ه ه ب ي گ ت س ب ا و ن ي ا د ي ش ک ت س د ب ر ع ل ا ط ش ک ر ت ش م ز ر م ر د ف ال ت خ ا ر س ر ب م ا د ص ا ب ق ف ا و ت ه ن ا ت س آ ر د ا ه د ر ک ز ا ي ا ر ب ا ر ق ا ر ع م ي ژ ر ي ت ص ر ف ا ب ا ت د ن د ش ل س و ت م م ا ی ق ه ب د ر ک ب ا ز ح ا ق ا ر ع و ن ا ر ي ا گ ن ج ن ا م ز ر د ه ه د ر د ه ر ا ب و د ا ه ن آ ش ر و ش م ا د ص ت ي ا ه ن ر د ه ک د ن ه د ر ا ر ق ر ا ش ف ت ح ت ا ه د ر ک ا ب د و خ ط ب ا و ر ن د ر ک ر ت ه ب ر د ا ر ق ا ر ع ل ا م ش ب و ک ر س حمهالت اثهر ر ه ب ن ی ن چ م ه و م ا د ص ش ر و ش ضد مبارزه ا ب ه ج ا و م ر ث ا ر ب و د م آ ن ي ئ ا پ ا ه ن آ ت ي ق ف و م س ن ا ش ه ک ي ن ا م ز. د ر ک ه ر ا ب و د ا ه ن آ د ن د ش ه ت خ ي و آ ر ا د ه ب د ر ک ن ا ر ا ز ه و د ن د ش ن ا ش ي ا ه ر ه ش و ا ه ا ت س و ر ر ت ش ي ب ي د و ب ا ن و ي گ ر ا و آ ر ا چ د ي ي ا ي م ي ش ز ا ش ا ککککک يکک ژ ت ا ر ت س ا ع ف ا ن م ر ط ا خ ه ب ز ي ن ن ا ر ي ا. ) (CGI, see Human Right watch, )2004 د ن د ر و آ ي و ر ن ا ر ي ا ف ر ط ه ب ه ي ل ع ر ا ش ف م ر ه ا ن ا و ن ع ه ب ا ه ن آ ز ا ا ت - د ر ک ي ل ا م ي ن ا ب ي ت ش پ ه ه د ط س ا و ا ر د د ر ک ن ا ي ش ر و ش ز ا د ر ک ت ي ا م ح ا ه د ر ک ر د ه چ ب ل ح ه ق ط ن م ر د ي م ا ظ ن ک ر ت ش م ت ا ي ل م ع ک ي د ر ا و ا ر ا ه ن آ و د ن ک ه د ا ف ت س ا ب ر ع ل ا ط ش د ر و م ر د ش ز ا س ر س ر ب د ا د غ ب ن ا ر ي ا ا ب ا ه د ر ک ه ن ا گ و د ه ط ب ا ر م ا د ص ز ا س پ ق ا ر ع ر د ن و ن ک ا. د ه ا ک ب ي ب و ن ج ه ه ب ج ر د ق ا ر ع ر ا ش ف ز ا ا ت د ر ک س ر ا م ه ب ه ک د ن ر و ا ب ن ي ا ر ب ا ه د ر ک ن ا ر ب ه ر. د ر ا د ه م ا د ا ) د ن ر ا د م ه م ي ا ه ت س پ د ر ک ن ا ر ب ه ر ن آ ر د ه ک ( ق ا ر ع حکومت نيز و ب ج و م ا ه ن ت ه ن ق ا ر ع ل ا م ش ر د ل ال ق ت س ا و ي ر ا ت خ م د و خ ن د ر و آ ت س د ب ي ا ر ب ر ي ظ ن ي ب و ي ي ال ط ت ص ر ف ک ي ن د م آ د و ج و ه ا ر ر س ر ب ي ز ا د ن ا گ ن س ي پ ر د ن ا ر ي ا ه ک د ن ت س ه ز ي ن ن ي ا ن ا ر گ ن ه ک ل ب د ن و ش ه ج ا و م د ا د غ ب ي و س ز ا ی ت خ س ت م و ا ق م ا ب ه د ش ب ز ح و ن ا ت س د ر ک ت ا ر ک و م د ب ز ح ي ا ه م ا ق م ) 2 5 : ر و پ ه ل ا د ب ع و م ال ک ا ب ی ز ( ت س ا ه د ر ک ي ا ه ن ا م ر آ ق ق ح ت ي ا ه ک م ک ز ا و د ن ا ه د ر ک د ي ک أ ت ن ا ر ه ت ا ب د و خ ب و خ ط ب ا و ر ظ ف ح ت ر و ر ض ر ب ا ه ر ا ب ن ا ت س د ر ک ش ر و ش ب و ک ر س ز ا س پ ز ي ن و س ر ا م ر د حلبچه به م ا د ص ي ي ا ي م ي ش ت ال م ح ل ي ر و آ ر د ا ه د ر ک ا ه د ر ک به ايران ت ف گ ن ا ت س د ر ک ي ن ه ي م ه ي د ا ح ت ا ب ز ح ي ا ه م ا ق م ز ا ي ک ي. ) ر ب ت ک ا 2 ن ا ر ه ت ن ا ر ح ب ه و ر گ ي و گ ت ف گ ( د ن ا ه د ر ک ز ا س پ ي ن ه ي م ي ن ا د ر د ق ه ن ا م " ا م ه ب ا ه ن آ د ن د و ب ا م ه ي ل ع ه م ه ه ک ي ن ا م ز ه ت ش ذ گ ر د. م ي ن ک ي ن م ش د ا ه ن آ ا ب م ي ن ا و ت ي م ه ن و م ي ر ي گ ب ه د ي د ا ن ا ر ن ا ر ي ا م ي ن ا و ت ی م م ي ش ا ب ه ت ش ا د ن ا ر ي ا ا ب ي ل ک ش م چ ي ه م ي ه ا و خ ي م ن ا م. د ن ا ه د ر ک ک م ک ي و س ز ا.(CGI, 2 November (2004 ت س ا ي ر ا ظ ت ن ا س ا س ا ر ب ه ک د ن ا ه د ر ک ک ر د ا ر ا ه د ر ک ه ب ت ب س ن ن ا ر ي ا خوب نيت ه ک د ن د ا د ن ا ش ن ر گ ي د ي ا ه د ر ک ه ک ن ی ا ر ب ی ن ب م ا ه ن آ د ن ن ک ن ک ي ر ح ت ر ت ش ي ب ل ال ق ت س ا ت ه ج ر ا ش ف ي ا ر ب ا ر ن ا ر ي ا ر د د و خ د ر ک ن ا ي ا ت م ه و د ن ر و ا ي ن ر ا ش ف د و خ ل ال ق ت س ا ي ا ر ب ق ا ر ع ا ت د و ب ه ي ک ر ت و ه ي ر و س ا ب ک ي ت ک ا ت د ح ت م ز ا ی ش خ ب ه ه د ل ي ا و ا ر د ن ا ر ي ا. ) October November, 2004.SGI, )I ا ر ا ک ي ر م آ ا ب ا ه د ر ک ک ي د ز ن ط ب ا و ر و د ن ن ک ر ا ه م ا ر ق ا ر ع ل ا م ش ر د ه د ح ت م ت ال ا ي ا حامي کردهاي د و ج و. د ن ن ز ب م ه ر ب ع ا ف د د ن ن ا و ت ی م ز ي چ ه چ ز ا ه ک د ز ا س ي م ن ا ش ن ر ط ا خ ا ه د ر ک ه ب ق ا ر ع ل ا م ش ر د ش ا ي ک ي ژ ت ا ر ت س ا ع ف ا ن م ظ ف ح ن ي ع ر د ن ا ر ي ا

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا ه- ي م س ميمگيري ص ت ن ا ب پشتي ه ن ا م ا س ر ا ر ق ت س ا اي ه ديت و د ح م و ع ن ا و م ن ا ج ن ز ر ه ش ک في ا ر ت هريزي م ا ن ر ب و ت ديري م ر د 1 في ا ن م ه مي س ن ا ج ن ز ه ا گ ش ن ا د شهري هريزي م ا

More information

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س د و ا د و ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ع ب ا ن م سی ر ر ب ن ی

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

Contents. Executive Summary. Contents

Contents. Executive Summary. Contents ا مل ا ل ي ة ل ل ن ظ م ت ح ت ي ة ب ن ي ة ا مل ج ت م ع ي ة ا ل ش ا م ل ة و ث ي ق ة ا ل ر ؤ ي ة Contents 1 2 3 ا مل ل خ ص ا ل ت ن ف ي ذ ي ا مل ش ك ل ة Executive Summary 5 ك و ر ا ن ظ ا م 5 5 ا ل ع م ال ت

More information