ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

Size: px
Start display at page:

Download "ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن"

Transcription

1 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا د ن چ ی ر ی گ م ی م ص ت ل د م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ل ز ل ز ه ر ط ا خ م ر ب ا ر ب ر د ر ث ؤ م و ی ت ا ی ح 1 ) ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ی ر س ی د م ح م ی د ه م 2 ج ز ی د ن ا ر ای ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی ت ش و ر د ا ژ ن د ح ا ن س ح م ن ا ر ی ا ن ا ج ن ز ن ا ج ن ز ه ا گ ش ن ا د ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا د ی ص و ص ر م ه س ی ف ن ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا د ی ر گ س ع ی ل ع ا د ا ن ا ک و ت ن ر و ت ک ر و ی ه ا گ ش ن ا د ی ها ف ر ح ت ا ع ل ا ط م و ل ا ر ب ی ل ی ا ه ر ن ه ه د ک ش ن ا د د ا ت س ا /3/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت /8/ 0 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ ی ا ه ر ت س ب ی و ر ا ه ن آ ش ر ت س گ و ه د و ب ه ج ا و م ت ی ع م ج ه ی و ر ی ب د ش ر ا ب ه ز و ر م ا ه ک د ن ت س ه ر ش ب ت س د ی ه ت خ ا س ن ی ر ت ه د ی چ ی پ ن ا و ن ع ه ب ا ه ر ه ش د ا ع ب ا ر د ی ه ا گ ت ن و ک س ی ر و آ ب ا ت ی ا ق ت ر ا ه ر ط ا خ م ا ب ه ل ب ا ق م ه ا ر ن ی ر ت ه ب ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ی ب ر ج ت و ی م ل ع ی ا ه ه ت ف ا ی ت س ا ه ت ف ر گ ت د ش ه ر ط ا خ م ر پ ر ا ر ق ی ب ا ی ز ر ا د ر و م ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ر ث ؤ م و حیاتی کالبدی ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ا ر ی ر ه ش ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ه ل ا ق م ن ی ا د ش ا ب ی م ف ل ت خ م کالنتری و س ی ل پ ن ا ت س ر ا م ی ب ت ش ا د ه ب ز ک ر م ه ب ی س ر ت س د : شامل تابآوری ی ب ا ی ز ر ا ر د ثر ؤ م ی ا ه ر ا ی ع م س ا س ا ر ب ه ت ف ر ر ا ک ه ب ی ا ه ه د ا د ت س ا ه د ا د د ه د ی م ن ا ش ن ج ی ا ت ن گردیدهاند تحلیل م ی د و ت ه ر ا ی ع م چند تصمیمگیری ل د م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ز ب س ی ا ض ف و ک ر ا پ ر ب ا ع م ه ک ب ش ی ن ا ش ن ش ت آ ه ا گ ت س ی ا ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت م د ع ا ی ی ر و آ ب ا ت ر د ض ر ا ع ت ی ت ح و ب و ا ن ت ی ع و ن ه ک ت ف گ ن ا و ت ی م د و ج و م ی ا ه ه ش ق ن ق ب ط ن ا ج ن ز ی ر ه ش ه ی ح ا ن 5 2 ر د ه ک د ه د ی م ن ن ا ش ن ر و آ ب ا ت ا ه ر ا ی ع م ه م ه ی ب ا ی ز ر ا ر د ی ا ه ی ح ا ن چ ی ه و د ر ا د ن د و ج و ی ر و آ ب ا ت ر د ت ا ب ث ی ح ا و ن ز ا م ا د ک چ ی ه ر د ه ک ا ر ی ز د ر ا د د و ج و ی ا ه ه ل ح م ک ر ت ش م ر و ط ه ب ی ن ا ش ن ش ت آ ه ا گ ت س ی ا و س ی ل پ ت ش ا د ه ب ز ک ر م ن ا ت س ر ا م ی ب ه ب ی س ر ت س د ی ا ه ه ش ق ن ر د ه ل ا ق م ی ا ه ه ت ف ا ی ق ب ا ط م ق ی ق د ر و ط ه ب ی ا ه ه ل ح م و ال ا ب ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ا ب م ی س ی ب و س ن ا ر ت د ا ب آ م ال س ا ه ا ر ر ا چ ی غ ا ش آ و حسینیه وسط ی د ع س گ ن ه ر ف ه ی ه ل ا ی ک ش م ه چ و ک و ا ف ص ر و ط ه ب سبز فضای و ک ر ا پ ر ب ا ع م شبکه به ی س ر ت س د ی ا ه ه ش ق ن ر د و گردیدند ارزیابی ضعیف بسیار ی ر و آ ب ا ت ا ب ک ن و پ و ه ی د ی ح و گلشهر نصر و ه ی ن ی س ح ه ی م ط ا ف ی ا ه ه ل ح م و ال ا ب ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ا ب ه ی ا پ م و ل ع و ن ا د ن م ر ا ک ا ر آ ر ه ش ک ن و پ ه ی د ی ح و ر ه ش ل گ ن ا گ د ا ز آ ی ا ه ه ل ح م ک ر ت ش م د ن ت ف ر گ ر ا ر ق ی ب ا ی ز ر ا د ر و م ف ی ع ض ر ا ی س ب ی ر و آ ب ا ت ا ب م ی س ی ب و س ن ا ر ت د ا ب آ م ال س ا ه ی ه ل ا ه ا ر ر ا چ ی غ ا ش آ ه ل ز ل ز ی س ر ت س د م ی د و ت ل د م ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و 1 ت س ه ه ل ز ل ز ه ر ط ا خ م ر ب ا ر ب ر د ی ر ی ذ پ ر ط خ ش ه ا ک د ر ک ی و ر ا ب ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ن ا و ن ع ا ب ی ر ت ک د ه ل ا س ر ز ا ج ر خ ت س م ه ل ا ق م - ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ج ز ی د ن ی ر س ی د م ح م ی د ه م 2-

2 () ک س ی ر ر) ه ه) ش ق ن 1693 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 9 ه م د ق م ي ا ه و ر ي ن ط س و ت ه ر ا و م ه د و خ ه د ش ه ت خ ا ن ش ت ا ي ح ه ر و د ل و ط ر د ن ا س ن ا و ت س و ا ت ا ر ک ف ت ه د ی ئ ا ز ا با ل ا غ ر ش ب ی گ د ن ز ع و ن ر گ ا ت س ا ه د و ب د ی د ه ت د ر و م ه ن ا م ح ر ی ب و د ي د ش ی ا ه ن و گ ه ب د ش ا ب ا ه ن آ ن ی ر ت ب ر خ م ه ل ز ل ز د ي ا ش ه ك ت ع ي ب ط ن ی ر ف آ ر ط خ ي ر ی ذ پ ر ط خ ش ه ا ک ی ز ی ر ه م ا ن ر ب د ن ش ا ب ه ت ش ا د ن د ن ت س ه و ر ب و ر ا ه ن آ ا ب ه ک ی ت ا ر ط ا خ م ر ط خ ز ا ی ن ش و ر ك ر د ا ه ر ه ش ر د ي د ج ت م ا خ و ه ب د ن ا و ت ی م ا ی ال ب ي ر ی ذ پ ر ط خ ش ه ا ک ز ا ت ل ف غ د و ب د ه ا و خ ه د ی ا ف ی ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب ا ی ال ب Accounting ( د و ش ر ج ن م ن ا ر ا ذ گ ه ی ا م ر س و م د ر م د ا م ت ع ا ن ت ف ر ت س د ز ا و م ت س ی س و ک ا ی د ا ص ت ق ا ی د ب ل ا ک ی ا ه ر ا ت خ ا س د و خ ی د و خ ه ب ی ر ه ش ت ا ر ط ا خ م ب ل ا غ ) Management and Engineering crisis Mashhad Municipality, 2003 ی ا ر ب ن ت ش ا د ن ی گ د ا م آ و ت ا ر ی ث أ ت ز ا ن د ر ک ن ی ر ی گ ش ی پ د ز ا س ی م ه ع ج ا ف ک ی ا ه ن آ ز ا ه چ ن آ د ن ر ا د ن ی پ ر د ی ب و ل ط م ا ن ج ی ا ت ن ن ا ر ی ا ر د ت س ا ی ل ا م و ی ن ا ج إ ر ا ی س ب ی ا ه ه ن ی ز ه و ت ا ر ا س خ ا ب ی ع ی ب ط ه ر ط ا خ م ن ی ر ت ز ر ا ب ه ل ز ل ز ت س ا ن آ ب ق ا و ع ا ب ه ل ب ا ق م ه ل ز ل ز 0/2 و 6/9 ا ت ۶ ی ا گ ر ز ب ا ب ه ل ز ل ز ۲ 5/9 ا ت ۵ ی ا گ ر ز ب ا ب ه ل ز ل ز ۵ ۲ 4/9 ا ت ۴ ی ا گ ر ز ب ا ب ه ل ز ل ز ۰ ۵ ۲ د و د ح ل ا س ر ه ۹ ۷ ا ت ۷ ی ا گ ر ز ب ا ب د و د ح ( ن و ن ک ا ت م ت س ی ب ه د س ی ا د ت ب ا ز ا ن ا س ن ا ن و ی ل ی م ۲ د و د ح د ه د ی م خ ر ) و د د و د ح ل ا س ه د ر ا م آ ه ب ط و ب ر م د ا د ع ت ن ی ا ز ا ر ف ن ر ا ز ه ۰ ۲ ۱ د و د ح ه ک د ن ا ه د ش ه ت ش ک ا ی ن د ر د ف ل ت خ م ی ا ه ه ز ر ل ن ی م ز ر د ) ر ی خ ا ل ا س ۰ ۱ ۱ ه ژ ی و ه ب ن ا ر ی ا خطرپذیر بالقوه ت ی ع ض و ز ا د ن ی آ ر ب ن ی ا (Zare, (2013 ت س ا ن ا ر ی ا ر د م ت س ی ب ه د س ی ا د ت ب ا ز ا ا ه ه ل ز ل ز ت ا ف ل ت و پ ل آ ز ی خ ه ل ز ل ز د ن ب ر م ک ی و ر ر ب ی ر و ش ک ن ا ر ی ا ت ف ر ی ذ پ د ی ا ب ا ر ز ی خ ه ل ز ل ز و ک ا ن ر ط خ ی ه ا گ ت ن و ک س ط ا ق ن ر د ب و ن ج و ق ر ش ه ق ط ن م ه س ر د ه ژ ی و ه ب ن ا ر ی ا ت ال ف ن ی م ز ه ت س و پ ی ا ه ی گ ژ ی و ه ب ه ج و ت ا ب و ) Negarsh, )2003 ت س ا ی ل ا م ی ه ر ه ن ی گ ن ا ی م ر و ط ه ب ن ا ر د ن ز ا م و ن ال ی گ ن ی و ز ق ن ا ر ه ت ه ب ی ه ت ن م ی و س و د ر د و ی ز ک ر م ز ر ب ل ا ه ق ط ن م و ب ر غ ل ا م ش ق ر ش ن ی ا ر د ر ت ش ی ر ۷/۵ ا ت ۷ ی گ ر ز ب ه ب ی ا ه ل ز ل ز ر ا ب ک ی ل ا س ۵ ر ه و ر ت ش ی ر ۷ ا ت ۶ ی گ ر ز ب ه ب ی ا ه ل ز ل ز ع و ق و ل ا م ت ح ا ل ا س ۱/۵ ت ی ع ق و م ن ی ا ل ا ص ت ا ه ق ل ح ر د ف ر ط ک ی ز ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر و ح م ن ی ا ر د ) Sadrmomtaz, )2007 د ر ا د د و ج و ق ط ا ن م و ب و ن ج ر د ه ی ن ا ط ل س ل ا م ش ر د ن ا ج ن ز ک ا ن ر ط خ ل س گ ه س ه ر ص ا ح م ر د ت س ر د ر گ ی د ف ر ط ز ا و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه ب ن ا ج ه س ) Ahadnejad, )2009 ت س ا ه د ش ع ق ا و ب ر غ ر د ر ل ت ا ی ب ل س گ ا ه ن ا م ت خ ا س ی ح ا ر ط ه م ا ن ن ی ی آ د ا ن ت س ا ه ب ) 1 ه ر ا م ش ی ز ا س ر ه ش و ه ا ر ت ر ا ز و ی ز ا س ر ه ش و ن ک س م ه ا ر ت ا ق ی ق ح ت ز ک ر م ط س و ت ه د ش ه ی ه ت ) د ر ا د ن ا ت س ا ( ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ر ه ش ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ه ب ش ه و ژ پ ن ی ا س ا س ا ن ی ا ر ب د ر ی گ ی م ر ا ر ق ال ا ب ر ط خ ه ج ر د ا ب ه ن ه پ ر د ن ا ج ن ز ر ه ش ر و ش ک ی ن ا ش ن ش ت آ ه ا گ ت س ی ا س ی ل پ و ی ر ت ن ال ک ن ا ت س ر ا م ی ب ت ش ا د ه ب ز ک ر م ( ر ث ؤ م ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ج ن ز ش ه ا ک د ر ک ی و ر ا ب ی ح ا و ن ح ط س ر د ) ر ب ا ع م ه ک ب ش و ی و ق ر ا ش ف ط و ط خ ن ی ز ن ب پ م پ ه ا گ ی ا ج ز ب س ی ا ض ف و ک ر ا پ د ز ا د ر پ ی م ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ی ر ی ذ پ ر ط خ ی ا ه ش و ر ف د ه و ت ی ه ا م : د ش ا ب ی ص خ ش م ب و چ ر ا چ ی ا ر ا د ی ت س ی ا ب د و ش ه ت ف ر گ ر ا ک ه ب ه ک این ی ا ر ب ی ر و آ ب ا ت ه د ش ب ا خ ت ن ا ت خ ا س ر زی ع و ن ه د ش ذ ا خ ت ا ف ی ر ا ع ت ه ب ی گ ت س ب ی ر و آ ب ا ت ی هگیر ز ا د ن ا و ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ه د ش د ا ایج د ر ا د ی ب ا ی ز ر ا ف د ه و ر ظ ن د ر و م ی ن ا م ز ق ف ا و ا ه ش خ ب ه ن ا ی د و ش می ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د م ر ن ت خ ا س ر ی ز ا ی آ ه ک این ص و ص خ ه ب ت ش ا د ه ب ز ک ر م ه ب ی س ر ت س د : ز ا د ن ت ر ا ب ع ی ب ا ی ز ر ا ی ا ه ر ا ی ع م و ت س ا ه ی ح ا ن ی ب ا ی ز ر ا و ل ی ل ح ت ح ط س ش ه و ژ پ ن ی ا ر د ه ل ح ر م ر د ه ک ح ی ض و ت این ا ب ر ب ا ع م ه ک ب ش و ز ب س ی ا ض ف و ک ر ا پ ی ن ا ش ن ش ت آ ه ا گ ت س ی ا س ی ل پ و ی ر ت ن ال ک ن ا ت س ر ا م ی ب و ی ت خ ا س ر ی ز د ا ع ب ا زیهوتحلیل ج ت ه ل ح ر م ر د و ه د ش ه د ا ف ت س ا ی ر و آ ب ا ت ه ن می ز ر د ا ه ر ا ی ع م ل ی ل ح ت ش و ر ز ا ه ی ض ر ف ن و م ز آ

3 ر( د 1 9 ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ش د ولی ت د ا و م ش ز ا د ر پ ی ا ر ب و ) Todim ل د م ( ی ر ا ی ع م د ن چ ی ن ا ب ی ت ش پ و ی میمگیر ص ت ی ا ه ش و ر ز ا ی د ب ل ا ک ی- م ک ش و ر ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ر ظ ن ز ا ش ه و ژ پ ن ی ا ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ARC GIS جغرافیایی اطالعات م ت س ی س ت س ا ی ل ی ل ح ت و ی ق ی ب ط ت : ت س ه ر ظ ن د م ه ل ا ق م ن ی ا ر د ر ی ز ف ا د ه ا ه ل ا س م ن ا ی ب ن ی ا ا ب ز ب س ای ه ا ض ف ر ب ع م ( ه ل ز ل ز ع و ق و م ا گ ن ه ر د ر ث ؤ م و ی ت ا ی ح ز ک ا ر م ز ا ک ی ر ه ه ب ی س ر ت س د ت ی ع ض و ی ی ا س ا ن ش ) 1 ) ی ن ا ش ن ش ت آ ایستگاه و ت ش ا د ه ب ز ک ر م ن ا ت س ر ا م ی ب ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ن ی ی ع ت ) 2 صحیح برنامهریزی ی ا ت س ا ر ر د ه د ا ف ت س ا د ر و م ی ا ه ر ا ی ع م و ل د م ک م ک ا ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ی ر و آ ب ا ت ت ی ع ض و ی ی ا س ا ن ش ) 3 ی ل ا م ت ح ا ت ا ر ط خ ش ه ا ک ی ا ر ب ه د ی ش ی د ن ا ش ی پ ز ا و : د و ش ی م ح ر ط م ل ا ؤ س ن ی ا ق و ف ف ا د ه ا ی ا ن ب م ر ب ت س ا ر د ق چ ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ر ث ؤ م و ی ت ا ی ح ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب کید أ ت ا ب ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ل خ ا د ر د ا م ا ه ت ف ا ی م ا ج ن ا ه ت ف ر ش ی پ ی ا ه ر و ش ک ی ن ف و ی م ل ع ز ک ا ر م و ا ه ه ا گ ش ن ا د ر د ی ب و خ ت ا ع ل ا ط م ق ی ق ح ت ه ن ی ش ی پ د ر و م ر د ن ا و ت می ا ه ن آ ن ا ی م ز ا ه ک ت س ا ه ت ف ر گ صورت کشور ی ا ه ر ه ش ح ط س ر د ی ر و آ ب ا ت ه ن می ز ر د ی د و د ح م ت ا ق ی ق ح ت ن ا ر ی ا ي د ب ل ا ك ری و آ ب ا ت ن ا ز ي م ي ب ا ي ز ر ا و ش ج ن س ن ا و ن ع ا ب ی ها ل ا ق م ) ي) ن ي س ح و ی ي ا ض ر : د ر ک ه ر ا ش ا ا ه این ه ب ه ر ت ک ل ا ش و ر س ا س ا ر ب ) SAW( ن ی ز و ه د ا س ع و م ج م ش و ر و ه م ا ن ش س ر پ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ي ر ه ش ای ه ع ا م ت ج ا ی غ ر م ه ع ل ق و ه ی ر ط ی ق ة ل ح م د ا د ن ا ش ن ج ی ا ت ن د ن د ر ک ه ب س ا ح م ی د ب ل ا ک ی ر و آ ب ا ت ر ظ ن ز ا ا ر ن ا ر ه ت ر ه ش ی ا ه ه ل ح م ت ی ع ض و ی س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ی ا پ ر د ی د ا ب آ ر ص ن د ن ر ا د ر ا ر ق ت ی ع ض و ن ی ر ت د ب و ن ی ر ت ه ب ر د ی د ب ل ا ک ی ر و آ ب ا ت ر ظ ن ز ا ب ی ت ر ت ه ب ی و ت س ا ه ت خ ا د ر پ د ه ش م ی ر ا د ر ه ش 9 و 3 ق ط نا م ر د ی ر ه ش ری و آ اب ت ن ا ز ی م ا ق ت ر ا ای ه ش ل ا چ ی س ر ر ب ه ب ) ( د ش ر ا ن م ی گ ت س ب م ه ی ا ه ن و م ز آ و و د ی خ ک ی ر ت م ا ر ا پ ا ن ن و م ز آ ا ب SPSS ط ی ح م ر د ا ه ه د ا د ل ی ل ح ت و ه م ا ن ش س ر پ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر و آ ب ا ت ای ه ص خ ا ش ی ب ا ی ز ر ا ه ب ه ج و ت ا ب و د ر ا د د و ج و ق ط ا ن م ن ا ی م ی ر ا د ا ن ع م ت و ا ف ت ه ک د ا د ن ا ش ن ن م د ی ر ف و ی ن ت ی و ش ق ن ی ها ل ا ق م ر د ) ( ن ا ی و ا ک و م د ق م ی ن ا م ل س د ر ا د ر ا ر ق ه ن ه ق ط ن م ه ب ت ب س ن ی ر ت ب و ل ط م ط ی ا ر ش ر د ه س ه ق ط ن م ا ب و ه د ر ک ی س ر ر ب ا ر ر ا و ز ب س ر ه ش ر د ه ز ر ل ن ی م ز ر ب ا ر ب ر د ی ر ه ش ع م ا و ج ی ر و آ ب ا ت د و ب ه ب ر د ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ا ب 3 ه ی ح ا ن ر ا و ز ب س ر ه ش ه ن ا گ ه د ز سی ی ح ا و ن ن ی ب ر د د ن د ا د ن ا ش ن Arc مافزارGIS ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و ی م ک ی ل ی ل ح ت ش و ر ر د ي ر ت م ک ری و آ ب ا ت ز ا ر ت م 6 ز ا ر ت م ک ض ر ع ا ب ر ب ا ع م د ص ر د 5657 ر ه ش ی ب و چ و ی ت ش خ ي ا ه ا ن ب ز ا د ص ر د 3223 ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ي م ي س ر ر ب ن ا و ن ع ا ب ی ها ل ا ق م ر د ) ه) ا ج ز و ر ي ف ي ر ك ش و ي س و د ر ف ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ه ز ر ل زمین ل ب ا ق م ن ز و مچنین ه و ت ا ز ا ي ت م ا ع و م ج م س ا س ا ر ب ن ا ي ا پ ر د و د ن ت خ ا د ر پ ي ل ي ل ح ت ي- ف ي ص و ت ش و ر ا ب ن ا غ م ا د ي ر ه ش ر ب ا ع م ه ك ب ش ن ا ي ب ي ه د ن ا م ا س ت ه ج ا ر ر ب ا ع م ز ا ك ي ر ه دی ن ب ویت ل و ا ن ا و ت می ن آ ه ب ه ج و ت ا ب ه ك ه د ي د ر گ دی ن ب ه ت س د ر ب ا ع م ا ه ر ا ي ع م ( ن ا ر ا ک م ه و ی ر د ن ک س ا د و م ن ر د ن ا ج ن س ف ر ر ه ش ی ن ا م ر د ز ک ا ر م ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ل د م ن ا و ن ع ا ب ی ش ه و ژ پ ه ل ز ل ز ع و ق و ی و ی ر ا ن س ن ی و د ت ز ا س پ QLARM ز ا ب ع ب ن م ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی م ک ی ل ی ل ح ت ش و ر ا ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ی ل د م ع ا د ب ا ه ب ج ت ن م ه م ا ن ن ا ی ا پ ب ل ا ق ر د ه ع ل ا ط م ن ی ا د ن د ر ک م ا د ق ا ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ه ب ت ب س ن ج ی ا ت ن ه س ی ا ق م ا ب ت ی ا ه ن ر د ن ا ر ا ک م ه و ش ا ت ه ب د ا ز ر ف د ی د ر گ ه ل ز ل ز ز ا ی ش ا ن ی ن ا ج ت ا ر ا س خ ر ب ا ر ب ر د ر ه ش ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ی د ر ب ر ا ک

4 ر( د 1693 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ( ت ی ف ر ظ ی ب ا ی ز ر ا ی و گ ل ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی م ال س ا ی ا ه ر ه ش ی ر و آ ب ا ت ای ه ه ف ل ؤ م و د ا ع ب ا ن ی ی ب ت ن ا و ن ع ا ب ی ق ی ق ح ت ا ب ی ر ا گ ز ا س و ق ا ب ط ن ا ت ی ف ر ظ و ی ر ی ذ پ ب ی س آ ی ر و آ ب ا ت ن ا ی م ط ا ب ت ر ا ی س ر ر ب ه ب ی م ت س ی س ش ر گ ن ر ب ی ن ت ب م د ر ک ی و ر ا ب ی م ال س ا ی ا ه ر ه ش ی ر و آ ب ا ت ی ا ر ب ی د ا ه ن ش ی پ ای ه ه ف ل ؤ م و د ا ع ب ا ه ت خ ا د ر پ ه د ش ه ع ل ا ط م ی ا ه و گ ل ا و ا ه ب و چ ر ا چ ه ب ه ج و ت ل د م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب حیطی م ری و آ ب ا ت ن ا ز می سی ر ر ب ن ا و ن ع ا ب های ل ا ق م ر د ) ( ن ا ر ا ک م ه و حی ل ا ص د ن د ا د ه ئ ا ر ا ا ر ا ه ب و چ ر ا ه چ ه ب ه ج و ت ا ب ری و آ ب ا ت ای ه ه ف ل ؤ م و د ا ع ب ا ین ی ب ت و ری و آ ب ا ت و ذیری پ آسیب تعاریف ه ئ ا ر ا ه ب ت لی ع ه ک ب ش یر و آ ب ا ت ل د م نیز درنهایت و ه ت خ ا د ر پ حیطی م ری و آ ب ا ت ای ر ب پیشنهادی ای ه ه ف ل ؤ م و د ا ع ب ا ه د ش ه ع ل ا ط م ای ه ل د م و ن ی ی ب ت ع و ض و م ا ب ی ر ت ک د ه ل ا س ر ر د ) ( ی ی ا ض ر د ن ا ه د ا د ه ئ ا ر ا ا ر لیت ع ه ک ب ش ل د م س ا س ا ر ب پیشنهادی حیطی م ه م ا ن ش س ر پ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ر د ) ه ل ز ل ز ( ی ع ی ب ط ح ن ا و س ت ا ر ث ا ش ه ا ک ر و ظ ن م ه ب ی ر ه ش ت ا ع ا م ت ج ا ی ر و آ ب ا ت ن و ی س ر گ ر ن و س ر ی پ ن ف و ی گ ت س ب م ه ای ه ن و م ز آ ا ه ن ی گ ن ا ی م ه س ی ا ق م ر ب ی ن ت ب م ی ر ا م آ ای ه ش و ر ز ا ا ه ه د ا د ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت د ا ع ب ا ر د ا ه ن آ ی ر و آ ب ا ت ح ط س و ه ن و م ن ت ال ح م ر د د و ج و م ی ر و آ ب ا ت ن ی ب ه ک د ا د ن ا ش ن ه ج ی ت ن ر- ی س م ل ی ل ح ت ه ن ا گ د ن چ ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ا ه ن آ ز ا ک ی ر ه ر ی ی غ ت ا ب و د ر ا د د و ج و ی ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ی ط ی ح م ی- د ب ل ا ک و ی د ا ه ن ی د ا ص ت ق ا ی ع ا م ت ج ا د ب ا ی ی م ر ی ی غ ت ز ی ن ا ه ر ا و ن ا خ ی ت ا ی ح ی ا ه ت خ ا س ر ی ز ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ه ب ع م ا ج ی ش ه و ژ پ ر د ) ( خ ی ر و ز CSS)( ری ه ش ت ی ن م ا ت ا ع ل ا ط م ز ک ر م ی ع ی ب ط ح ن ا و س ر ب ا ر ب ر د ی ر ی ذ پ ر ط خ ه ت ف ر ش ی پ ت ل ا ح و د ع ب ل ب ق ل ح ا ر م ر د ت خ ا س ر ی ز ی ر و آ ب ا ت ی ا ه ص خ ا ش و ه ت خ ا د ر پ ز ا ش ی پ ت خ ا س ر ی ز ت ی ل ب ا ق ت خ ا س ر ی ز ت ی ف ی ک ت س ک ش ل ا م ت ح ا : ع و ق و ز ا ل ب ق ل ح ا ر م ر د ه ک ت س ا ه د و م ن ی ف ر ع م ا ر ه ب ت ا ع ال ط ا و ط ا ب ت ر ا ت ی ف ی ک ل ال ت خ ا ن ی ح ر د خ س ا پ ت ی ف ی ک ل ب ا ق ت م ی گ ت س ب ا و ت خ ا س ر ی ز ی ر ا د ی ا پ د ا د ی و ر ت ا ر ظ ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ک د ن ا ه د ش ح ر ط م ی ب ا ی ز ر ا ی ا ه ص خ ا ش ن ا و ن ع ه ب ت خ ا س ر ی ز ت ی ن م ا و ه د ش ی ر ا ذ گ ک ا ر ت ش ا Center for Security Studies (CSS), ( ت س ا ه د ش م ا ج ن ا ا ه ص خ ا ش ی د ن ب ت ی و ل و ا و ی ر ا ذ گ ن ز و ا ب و ه د و ب ن ا س ا ن ش ر ا ک ) ETH Zurich, 2015 ر ب ا ر ب ر د ی ر ه ش ع م ا و ج ی ز ک ر م ی ا ه ت خ ا س ر ی ز ی ر و آ ب ا ت ی ز ا س ل د م ن ا و ن ع ت ح ت ی ها ل ا ق م ر د ) ( ز ل ی ا م ی ب ت ا ک س ا ی ا ه م ت ی ر و گ ل ا ز ا ی ا ه ع و م ج م ر ی ز ی ر ی گ م ی م ص ت ی ن ا ب ی ت ش پ ر ا ز ب ا ا ب ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت و ه ن ا د ا ق ن ه ی ض ر ف ح ر ط ا ب ه ل ز ل ز ن ا ر ح ب ا ب ا ر ی ز ا س ز ا ب ت ف ر ش ی پ و ه د ا د ه ئ ا ر ا ا ر ه ع م ا ج ی ر و آ ب ا ت ی م ک ی ی ا م ن ز ا ب ی ا ر ب ResilUS ی ز ا س ه ی ب ش ل د م ر ب ی ن ت ب م و ی ر ا ن س ل ک ش ه ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ه ع م ا ج ی ر و آ ب ا ت ی ب ر ج ت ل د م ا تا ی ا ه ن و ت س ا ه د و م ن ی ز ا س ه ی ب ش و ل ر ا ک ت ن و م ل د م ز ا ه د ا ف ت س ا ) Scott B Miles,2014( ت س ا ه د ش ه ئ ا ر ا چ ر چ ت س ی ر ک ر د ی ر ه ش ی ر ا د ی ا پ و ی ع ا م ت ج ا ی ر و آ ب ا ت ع م ا و ج د و ب ه ب ن ا و ن ع ا ب ی ها ل ا ق م ر د ) ( س پ ی ف و ی ن ک تأثیر و ه ت خ ا د ر پ و گ خ س ا پ ع م ا و ج و ا ه ن ا م ز ا س ا ه ه د ا و ن ا خ ی ا ر ب ی ن ا ب ی ت ش پ ف ل ت خ م ح و ط س د ی د م ت ه ب د ن ل ی ز و ی ن Kenney and Phibbs,,2014 ( د ن د ر ک ی س ر ر ب ا ر ی ع ا م ت ج ا ی فپذیر ا ط ع ن ا ی و ر ر ب ی گ ن ه ر ف ی ن ا ب ی ت ش پ ی ا ه ژی ت ا ر ت س ا ) ر ی ذ پ ف ا ط ع ن ا ه ع س و ت یک ی و س ه ب : ه ع ج ا ف ز ا س پ زی ا س ز ا ب ر د ری ه ش ری و آ ب ا ت ن ا و ن ع ا ب های ل ا ق م ر د ) ( و و گ ن ا ی ه ت خ ا د ر پ ری ه ش ری و آ ب ا ت ایت د ه ر ظ ن م ز ا ت ل و د ط س و ت ن ا و چ سی گ ر ز ب ه ل ز ل ز زی ا س ز ا ب بررسی ه ب ن چی ن ا و چ سی ر د دی ا ص ت ق ا ریع س ر ا بسی د و ب ه ب ه ب ر ج ن م ا تا د م ع و ت س ا ارضی ه ع س و ت ای ر ب ت ص ر ف ک ی زی ا س ز ا ب ه ک د ن د ق ت ع م ن ا ش ای ت س ا

5 93 ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا و ن ا و چ سی زی ا س ز ا ب ر د لیدی ک ه ب ن ج یک ن ا و ن ع ه ب ری ه ش ی ر ی ذ پ ف ا ط ع ن ا ی ز ا س ه چ ر ا پ ک ی ل ا ب ن د ه ب ه ل ا ق م این د و ش می ت س ا ری ه ش ر ی ذ پ ا ن ی ی ا د ج ه د ن آی و ر ت ش بی ری ا د ای پ م ا ج س ن ا ت م س ه ب ه ع ج ا ف ر پ ر ه ش ه ع س و ت ای ر ب ضرورت یک ن ا و ن ع ه ب )Yan Guo,2012, 45-55( ش ه ا ک ت س ا سی ر و آ ب ا ت ی ا ه ر ه ش د ا ج ی ا ی ا ت س ا ر ر د ی ر ه ش ت ا ر ط ا خ م ش ه ا ک ن ا و ن ع ا ب ی ها ل ا ق م ر د ) ( ک ا چ ز د ا گ ت ا ر ط خ ی ر ا ج ا ر ن ا و ن ع ه ب یک ر ا ک ت ب ا ه د م ع ی ر و آ ب ا ت ح ر ط م ه ت خ ا س و ش ی ا ز ف ا ی ر ا ک م ه ن ا ی م ) Godschalk,2003, ( ت س ا ه ت س ن ا د م ز ل م ر ط خ ش ه ا ک ت ه ج ا ر ر ه ش نی ا م ت خ ا س ر و م ا ر د ر ی گ ر د ي ر ظ ن ي ن ا ب م ی ا ه ه ش ی ر ه ژ ا و ی ر و آ ب ا ت ز ا ت ا م ل ک resilio resilire ه ب ی ن ع م ن" د ی ه ج " ه ک ز ا ه ی ر ظ ن ف ا ط ع ن ا ای ه ه و ر گ د ش ا ب می های ف ر ح ه د ش ه ت ف ر گ ز ا ی ئ ز ج ا ال ا م ت ح ا ه ک ت س ا ن ی ا ز ا ی ک ا ح و ت س ا ص خ ش م ا ن ه ژ ا و ۀ ش ی ر ت ق ی ق ح ر د (Manyena et al, است( 2011 ل ا س ر د ه ک د و ب ی س د ن ه م ن و ن ف ر د ی ر و آ ب ا ت ه م ل ک ز ا ه د ا ف ت س ا ی د ج د ر ب ر ا ک ن ی ل و ا د ش ا ب ن ا ت س ا ب ن ا م ز ر د ر ا ی ع م ن ی ت ال د ر ک ه د ا ف ت س ا ی د ال و ف ی ا ه ر و ح م ی م ر ن و ت ر د ق ف ی ص و ت ی ا ر ب ن آ ز ا ن ی ک ن ر م ا ی ل ی و ی د ن ل ت ا ک س ا س د ن ه م ط س و ت ر د ا د و م ی ش ر ه ش ی ز ا س ز ا ب م ا گ ن ه ا ه ی ی ا ک ی ر م آ ت ا د ه ا ش م ا ب ه ل ز ل ز ت ا ر ی ث أ ت ر ب ا ر ب ر د ت م و ا ق م ی ا ن ع م ه ب ی ر و آ ب ا ت ه م ل ک ط س و ت ی ر و آ ب ا ت م و ه ف م ی ن ا س ر ز و ر ه ب د ش ه د ر ب ر ا ک ب ل ا س ر د ه ل ز ل ز ی ل ص ا ه ع ج ا ف و د ز ا س پ و ی ک و ت ی ب ر غ ب و ن ج 1 گ ن ی ل و ه ) ( ر و ط ه ب (Alexander, 2013: 2710) ص ا خ ه ب ی ر و ئ ت ا ه م ت س ی س ر و ظ ن م ه ب ل ی ل ح ت ی ی ا ی ا پ ی ا ه ه ع و م ج م ی س ا ن ش م و ب د د ر گ می ر ب 2 ر د م و ه ف م ن ی ا ا ر ی ز ت س ا ش ز ر ا ا ب ر ا ی س ب ی ر و آ اب ت ر د م ا ه ب ا ش ی ا ز ف ا ت س ا د ق ت ع م ر س ای ر ط خ ش ه ا ک د ر ب ه ا ر ی ل ل م ل ا ن ی ب ه ی د ا ح ت ا د ر و آ می د و ج و ه ب ف ل ت خ م م و ل ع و ا ه ه ت ش ر ن ی ب ا ر ی ر ت ک ی د ز ن ی ا ه ط ا ب ت ر ا ل م ع ر د ه ک ( و گ و ی ه ح ر ط ب و چ ر ا چ ر د» ح ن ا و س ل ب ا ق م ر د ع م ا و ج و ا ه ت ل م ی ر و آ ب ا ت ت ی و ق ت «ن ا و ن ع ا ب ا ر ی ا ه م ا ن ر ب ح ن ا و س ا ت ی ا ه ل ا س ی ا ر ب ( د ش ح ر ط م ل ا س ر ا ن ا ر ح ب ش ه ا ک د ر و م ر د ن پ ا ژ ة ب و ک ر د و گ و ی ه ی ن ا ه ج س ن ا ر ف ن ک د و ب ه ب و ش ی ا ز ف ا ت م س ه ب ا ه ن ا ر ح ب ع و ق و م ا گ ن ه ر د ع م ا و ج ی ر ی ذ پ ب ی س آ ش ه ا ک ر ب ه و ال ع ه م ا ن ر ب ن ی ا ت ف ر گ ش ی پ ر د ) Mayunga, :2007 )1 د ر ک ا د ی پ ش ی ا ر گ ع م ا و ج ی ر و آ ب ا ت ه ه د ی ر ا ک ب و چ ر ا چ ی پ ر د ی ن ا ه ج ح ط س ر د ت ی ل ا ع ف ه ب ر ت ش ی ب ی ش خ ب ه ز ی گ ن ا ی ا ر ب ) HFA( و گ و ی ه ی ر ا ک ب و چ ر ا چ ح ن ا و س ش ه ا ک ی ل ل م ل ا ن ی ب د ر ب ه ا ر و ب و ص م ا م ا ه و ک و ی د ر ب ه ا ر و ) ( ی ع ی ب ط ح ن ا و س ش ه ا ک ی ل ل م ل ا ن ی ب ) UNISDR( ه ب ل ا س ل ک ش ت ف ر گ د ع ب ز ا ن ا ی ا پ ه ر و د ی ر ا ک ب و چ ر ا چ و گ و ی ه ) ( ر د ت ه ج ی ر ی ذ پ ر ط خ ش ه ا ک ف د ه ا ب ) ( ای د ن س ب و چ ر ا چ ا ی ال ب ل ب ا ق م ر د ع م ا و ج و ل ل م ی ر و آ ب ا ت د و ب ه ب و ش ی ا ز ف ا ب ی و ص ت ه ب س ر ا م 8 1 ه خ ر و م ر د ن پ ا ژ ی ا د ن س ر ه ش ر د د ح ت م ل ل م ن ا م ز ا س ی ن ا ه ج س ن ا ر ف ن ک ن ی م و س ر د ح ن ا و س ف ی ر ع ت ق ی ق ح ت ف ا د ه ا و ی ر و آ ب ا ت ف ی ر ا ع ت ه ب ه ج و ت ا ب ه ل ا ق م ن ی ا ر د ی ل ک ر و ط ه ب )Saeedi et al, :2015 (6 رسید د و ش می ه ت ف ر ی ذ پ د ن ا ه د ر ک ل و ب ق ع م ا ج ی ف ی ر ع ت ن ا و ن ع ه ب ا ر ن آ ا ه ش ه و ژ پ ز ا ی ر ا ی س ب ر د ه ک ) ( ن ا ر گ ی د و ر ت ن پ ر ا ک ن و د ب د ن ک ب ذ ج ت س ا ر د ا ق م ت س ی س ک ی ه ک ی ن ا ی ز و ب ی ر خ ت ن ا ز ی م 1 : ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ی ر و آ ب ا ت ر ت ن پ ر ا ک ر ظ ن ق ب ا ط م و ف ل ت خ م ط ی ا ر ش ر د د و خ د ی د ج ت و ی ه د ن ا م ز ا س ی ا ر ب م ت س ی س ک ی ی ی ا ن ا و ت ن ا ز ی م 2 د و ش ج ر ا خ ل د ا ع ت ت ل ا ح ز ا ه ک ن آ 1- Crawford Stanley Holling 2- Acer

6 1693 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 9 ی م ت س ی س ر ت ن پ ر ا ک و ر ن ی ا ز ا ط ی ا ر ش ا ب ی ر ا گ ز ا س ت ی و ق ت و ی ر ی گ د ا ی ت ی ف ر ظ ش ی ا ز ف ا و د ا ج ی ا ر د م ت س ی س ی ی ا ن ا و ت ن ا ز می 3 د: ش ا ب ر ی ز ی ا ه ی گ ژ ی و ی ا ر ا د ه ک د ن ا د می ر و آ ب ا ت ا ر ی ا ه و ر ی ن ا ی ا ه ر ا ش ف ب ذ ج ت ی ف ر ظ 1 ی ر ا گ ز ا س و ی ر ا د ی ا پ ا ب ب ر خ م ح ن ا و س م ا گ ن ه ر د ه ژ ی و و ی س ا س ا ی ا ه د ر ک ل م ع و ا ه ر ا ت خ ا س ظ ف ح ه ر ا د ا ت ی ف ر ظ ) Rezaee, :2010 )40 ه ح ن ا س ک ی ز ا س پ ه» ت ش ذ گ ه ب ت ش گ ر ب» ی ب ا ی ز ا ب ت ی ف ر ظ ن ا و ت می ي ن ا س ك ت ف گ ت س ا ن ی ل و ا ه ك ر د ر ا ب د ر و م ی ر و آ ب ا ت ی ر و آ ب ا ت ت ر و ص ه ب ی ل م ع 3 ر د ه ع م ا ج ل ب ا ق م ط س و ت 2 ن م ر م ی ت ت ا ر ي ي غ ت ب آ ه ب و ه ز و ح ي ي ا و ه ت ا ر ط ا خ م ث ح ب د ر ا و د ن ک ی م د ش و ا ی و ز ا ی ر و آ ب ا ت ن ي ت س خ ن ا ر ه ب ب ذ ج ي ا ر ب م ت س ي س ك ي م ا م ت ا ي و ش خ ب ك ي ت م و ا ق م ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ه ل ي س و ن ا و ن ع ه ب ا ر ن آ و د ن ا د ی م ط ب ت ر م ی ر ی ذ پ ب ی س آ د ن ا د ی م ز ي گ ن ا ه ر ط ا خ م ی ها ث د ا ح ن د ا د خ ر ز ا س پ ي ب ا ي ز ا ب و ه ب ع و ض و م ن ی ل و ا ه ل ز ل ز ا ب ه ل ب ا ق م ر د ی ط ا ب ت ر ا ه ک ب ش و ا ه سی ر ت س د ه ب ه ج و ت ا ب ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ا ب ه ط ب ا ر ر د ب ت ا ر م ه ل س ل س ا ه ن آ ط ا ب ت ر ا ا د ی پ د ن ک می ه ک ز ا ن ی ر ت ال ا ب ح ط س ر د س ا ی ق م ه ق ط ن م و ر ه ش ا ت ی س ر ت س د ه ب ي ا ه د ح ا و ز ا ر ه ش ف ل ت خ م ط ا ق ن ه ب ب س ا ن م ت ی ف ی ک ا ب د د ع ت م و ع و ن ت م ی ا ه سی ر ت س د د و ج و ن ی ا ر ب ا ن ب ت س ا ه ظ ح ال م ل ب ا ق ی ن و ک س م ت ی م ه ا ي ژ ر ن ا ی ی ا ز س ب ی ن د ب و ر ا د ر و خ ر ب د ن ن ا م ن آ ت س ا ) Vali Beyglu, 2014: 8( م و ه ف م ی ل ک ی س ر ت س د ی گ د ا س ه ب م ه ف ل ب ا ق ت س ا ت ی ل ب ا ق یا و ت خ و س ف ر ص م ر ف س ه ن ی ز ه ت ر و ص ه ب ه ل ص ا ف ل م ا ع د و ش می ط و ب ر م ن ا م ز و ه ل ص ا ف ه ب ی ز ا س ر ه ش ر د ی س ر ت س د ب ا ت ز ا ب د ب ا میی ر ه ه چ ه ل ص ا ف ر ت ش ی ب د ش ا ب ن ا م ز ن د ی س ر ه ب د ص ق م ر ت ش ی ب ت س ا و ه ج تی ن ر د ل م ا ع و د ن آ ش ه ا ک و ب س ا ن م ا ن ی س ر ت س د ی ن ع م ه ب ن ا م ز و ه ل ص ا ف ی ن ع ی ل م ا ع و د ر ه ش ی ا ز ف ا د ن و ش می ر ت ش ی ب ز ی ن ا ه ه ن زی ه ی س ا س ا ل و ص ا ز ا ر گ ی د ی ک ی ن ا م ز و ه ل ص ا ف ش ه ا ک و ی س ر ت س د ت ی ل ب ا ق ش ی ا ز ف ا و ر این ز ا ت س ا ب س ا ن م ی س ر ت س د ی ن ع م ه ب ا ر ه ل ز ل ز ز ا ی ش ا ن ت ر ا س خ د ن ا و ت می ل م ا ع د ن چ ل ی ل ح ت ن ی ا ا ب ) Saeednia, :2003 )60 د و ش می ب و س ح م ي ز ا س ر ه ش ش ه ا ک د ه د ن ا ت س ر ا م ی ب ل ث م د ا د ع ت ی ن ا ش ن ش ت آ ی گ د ن ک ا ر پ ی ا ه ه ک ب ش و ی گ ر ز ب ی ط ا ب ت ر ا ا ه ک ر ا پ ي ر ا ک م ه و ب س ا ن م ي ا ه ا ض ف ن ی ب ز ا ب م د ر م د و ج و و ز ک ا ر م ی ا ه ش ز و م آ د ا د م ا م ز ال و ل ب ق ت ا ج ن ز ا ب س ا ن م ه ل ز ل ز ر ی ظ ن Zangi ( ) Abadi et al, 2009: 15 ت س ا ق ق ح م ر د ی ط ت ا ع ل ا ط م ه د ر ت س گ د و خ ر د ی ب ا ی ز ر ا ی ر و آ ب ا ت ی ح ا و ن ی ر ه ش ا با ل ا غ ز ا ب ت ا ر م ه ل س ل س ا ه ن ا م ت خ ا س ع ا ف ت ر ا ا ه ه ا ر ض ر ع ه ی ن ب ا ت ی ف ی ک ی ن ا م ت خ ا س م ک ا ر ت ت ی ع م ج م ک ا ر ت ن ی م ز ي ر ب ر ا ک ی ا ه ر ا ی ع م ه د و م ن ه د ا ف ت س ا د ن ر ا د ی ر ی گ م ش چ ثیر أ ت ی ر و آ ب ا ت ش ی ا ز ف ا ا ی و ش ه ا ک ر د ه ک ی ن ا م ر د ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن و ي ر و د و ر ب ا ع م د ن ت س ه ی ت ا ی ح ل م ا و ع ز ا ي ر ه ش ر ب ا ع م ه ک ب ش ن آ ع ا و ن ا ن ا ی م ز ا ه ک د و ش می ی د ن ب قسیم ت ن و گ ا ن و گ ی ا ه ل ک ش ه ب ی س ر ت س د ه ک د و م ن ن ا ع ذ ا ن ا و ت می ه ک ی ی ا ج ا ت د ن ن ک ش ق ن ي ا ف ی ا ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ی ر و آ ب ا ت ر د ی ها ظ ح ال م ل ب ا ق ن ا ز ی م ه ب د ن ن ا و ت می ه ک ی س ر ت س د ن ی ا ر ب ا ن ب د ر ا د ی گ ت س ب ه ک ب ش ن ی ا ی ی ا ر ا ک ن ا ز ی م ه ب ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م و د ا د م ا ت ا ی ل م ع ت ی ق ف و م م د ع ا ی و ت ی ق ف و م 1- Destructive 2- Timmerman 3- resilience of society

7 ل) و د ج 5 9 ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ی س ر ر ب ل ب ا ق ر ی ز ی ا ه ه ب ن ج ز ا ش ق ن ن ی ا د ر ا د ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ر ه ش ی ر و آ ب ا ت ر د ی س ا س ح ش ق ن ر ه ش ی ط ا ب ت ر ا ه ک ب ش ه ب ت: س ا ن م ا ط ا ق ن ه ب ی س ر ت س د و ا ز ر ط خ ل م ا و ع ز ا ز ی ر گ ت ه ج ب س ا ن م و ز ا ب ي ا ض ف ن ی م أ ت - زه ر ل مین ز ز ا س پ ت ا ج ن و د ا د م ا ت ا ی ل م ع ل ی ه س ت - )Vali Beyglu, :2014 )31 ی ز ا س ز ا ب و ی ز ا س ک ا پ ي ر ا د ر ب ر ا و آ ت ا ی ل م ع ع ی ر س ت - ش ه و ژ پ و ر م ل ق و ه د و د ح م ي ر ه ش ه ط ق ن رین ت گ ر ز ب و ن ي ل و ا ن ا و ن ع ه ب ت ي ع م ج ر ف ن ا ب ل ا س ی ت ی ع م ج ه م ا ن ر ا م آ ق ب ا ط م ن ا ج ن ز ر ه ش ه ی ح ا ن 5 2 و ه ق ط ن م 3 ی ا ر ا د ر ض ا ح ل ا ح ر د ر ه ش ن ی ا د و ش می ب و س ح م ر و ش ك م ا د ن ا ه ن ا ي م ي ا ه ر ه ش ز ا ي ك ي و ن ا ت س ا ر ه ش ب و ن ج ا ال ک ه ک 7-1 ه ی ح ا ن و د ش ا ب می ی م ا ظ ن ن ا گ د ا پ ک ی ا ال ک ه ک 3-5 ه ی ح ا ن ی ح ا و ن د ا د ع ت ن ی ا ز ا ت س ه ی ر ه ش و ز ج ش ه و ژ پ ن ی ا ر د ی ه ا گ ت ن و ک س ن ا د ق ف دلیل ه ب د و ش می ل م ا ش ا ر ) ن ه آ ه ا ر ه ا گ ت س ی ا و م ا ی خ ن ا ب ا ی خ ز ا ر ت یین ا پ ( ن ا ج ن ز ه ی ح ا ن 5 2 و ه ق ط ن م 7 ه ب ن ا ج ن ز ر ه ش ل ا س ی د ا ه ن ش ی پ ی ل ی ص ف ت ح ر ط ر د ه ت ب ل ا د ن ا ه د و ب ن ی ت ا ع ل ا ط م ه د و د ح م ی د ن ب قسیم ت ا م ا ت س ا ه د م ا نی ر د ا ر ج ا ه ب ی ن ا م ز ا س و ی د ا ص ت ق ا ر ظ ن ز ا ق ط ا ن م د ا د ع ت ن د و ب ن ذیر پ جیه و ت ل ی ل د ه ب ه ک ه د قسیمش ت ) 1 ه ر ا م ش ل و د ج ( د ن و ش می ه د ر ب ر ا ک ب ی ر ه ش ی ا ه ح ر ط و ی هریز م ا ن ر ب ر د ح ر ط ن ا م ه ق ب ا ط م ی ح ا و ن ر د ر ل ت ا ی ب ل س گ و ب و ن ج ر د ه ی ن ا ط ل س ل ا م ش ر د ن ا ج ن ز ک ا ن ر ط خ ل س گ ه س ه ر ص ا ح م ر د ن ا ج ن ز ر ه ش ت ی ع ق و م ر ظ ن ز ا ی س د ن ه م و ی س ا ن ش ه ل ز ل ز ی ل ل م ل ا بین ه ا گ ش ه و ژ پ ط س و ت ه د ش تهیه ر و ش ک ه ل ز ل ز ی د ن ب ه ن ه پ ه ش ق ن س ا س ا ر ب و د ر ا د ر ا ر ق ب ر غ ز ک ر م ط س و ت ه د ش هیه ت ) د ر ا د ن ا ت س ا ( ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ا ه ن ا م ت خ ا س ی ح ا ر ط ه م ا ن ین ی آ د ا ن ت س ا ه ب ن ی ن چ م ه و ه ل ز ل ز د ر ی میگ ر ا ر ق د ا ی ز ی ب س ن ر ط خ ه ج ر د ا ب ه ن ه پ ر د ر و ش ک ی ز ا س ر ه ش و ه ا ر ت ر ا ز و ی ز ا س ر ه ش و ن ک س م ه ا ر ت ا ق ی ق ح ت ه د ه ا ش م م د ع م غ ر ی ل ع ه ک ت س ا ن آ ن بی س م ن ا ج ن ز ه ی ح ا ن ر د ل ا ع ف ای ه ل س گ د و ج و 1( )Ahadnejad, 2009: 28( ی ا ه ل س گ ه ش ق ن 2 ه ر ا م ش ل ک ش رد ا د ی د ا ی ز ا تا ب س ن ی ز ی خ ه ز ر ل ن ا و ت ه ق ط ن م ن ی ا ر ی خ ا ی ا ه ه د س ر د ن ا و ا ر ف ی ا ه ه ز ر ل ن ی م ز د ن ه د می ن ا ش ن ا ر ن ا ج ن ز ن ا ت س ا ل ا ع ف Source: زنجان( Authors(2016 ر ه ش ت ی ع ق و م ه ش ق ن ) )1 ه ر ا م ش ل ک ش

8 1693 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 9 ل ا س (Source: Sobouti et al, )2008 ن ا ج ن ز ن ا ت س ا ر د ل ا ع ف ی ا ه ل س گ ه ش ق ن : 2 ه ر ا م ش ل ک ش /2 1 / د ا د ر م ه ا م د ن ف س ا 17 ۳ ۱ ۵ ۹ ر ه م 3 2 ه ل ز ل ز ه ر ط ا خ م ر ب ا ر ب ر د ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ی ت ا ی ح ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک ا ت ا ب ل ا س ز ا ن آ ر و ا ج م و ن ا ج ن ز ن ا ت س ا ر د ر ت ش ی ر 4 ی ال ا ب ی ا ه ه ل ز ل ز : 1 ل و د ج ی ی ا ی ف ا ر غ ج ه د و د ح م م ر ا ط و ن ا ج ن ز ی ا ه ر ه ش د ی ز ر ل ا ال م ا ک م ه ن ا ج ن ز (- ن ا ق ز ر و ر- ه ا ( ن ا ر ی ا ب ر غ ل ا م ش ه ل ز ل ز ) د ن ک ق آ ( ر د ی پ ک ی ن ر ه ش ز ا د ع ب و ن ا ج ن ز ر ه ش ی ر ت م و ل ی ک 0 4 ن ا ج ن ز ه- ی ن ا ط ل س Source: Authors(2016) ن ا ج ن ز ر ه ش خصوصيات جمعيتي: 2 ل و د ج ش ه و ژ پ د ن و ر ت ر ا چ و ل ف ی گ ر ز ب ر ت ش ی ر 6 4 ر ت ش ی ر 2 6 ر ت ش ی ر ۴ ۲ ر ت ش ی ر 2 4 : ه ل ا ق م ن ی ا ر د ی ب ا ی ز ر ا ی ا ه ر ا ی ع م ه ا گ ت س ی ا س ی ل پ و ی ر ت ن ال ک ن ا ت س ر ا م ی ب ت ش ا د ه ب ز ک ر م ( ه ب ی س ر ت س د ی ح ا و ن ح ط س ر د ) ر ب ا ع م ه ک ب ش و ز ب س ی ا ض ف و ک ر ا پ ی ن ا ش ن ش ت آ Arc GIS ط ی ح م ر د ه د ا د ه ا گ ی ا پ ل ی ک ش ت ی ع و ض و م ای ه ه ش ق ن ج ا ر خ ت س ا م ی د و ت ه ر ا ی ع م د ن چ ی ر ی گ م ی م ص ت ل د م ر د ا ه ه د ا د ل ی ل ح ت م ی د و ت ل ی ل ح ت ا ب ی ح ا و ن ی ب ا ی ز ر ا ای ه ه ش ق ن ج ا ر خ ت س ا ی ر و آ ب ا ت ر د ی ح ا و ن ی د ن ب ه ب ت ر ی ی ا ه ن ای ه ه ش ق ن د ی ل و ت ا ه ر ا ی ع م ب س ح ر ب

9 7 9 ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) م ی د و ت ل د م ( ه ر ا ي ع م د ن چ ی میمگیر ص ت ی ا ه ل د م Source: The results of the detailed plan of the Zanjan city and statistics, 2013 د ر ا د د ر ب ر ا ك ه ر ا ي ع م د ن چ ی میمگیر ص ت ل ئ ا س م ل ح ر و ظ ن م ه ب ه ك ت س ا ی ها د ش فی ر ع م ی ا ه ن ف ز ا ي ک ی م ی د و ت ک ي ن ک ت ه ئ ا ر ا (Gomes & Lima (1992a ط س و ت ر ا ب ن ي ل و ا ازیم د ر پ می ک ي ن ک ت ن ی ا ي ف ر ع م ه ب ا ج ن ای ر د ) Gomes et al, )2013 ه ب ه ج و ت ا ب ه ك ا ر ه ن زی گ و د ر ه ر ی د ا ق م ن ا ي م ت ا ف ال ت خ ا و ت س ا ی ط خ ر غی ی پیشبین ی ر و ئ ت س ا س ا ر ب ک ي ن ک ت ن ی ا د ی د ر گ ا ب ک ي ن ک ت ن ی ا Kahneman & Tversky,)7991 ( د ن ک می ه ئ ا ر ا ع ج ر م ر ا ي ع م ک ی ه ب ت ب س ن د ن ا ه د م آ ت س د ه ب ر ا ي ع م ر ه ف ذ ح ا ر ت ا س ی ا ق م ن ی ا ز ا ه د ا د خ ر ي ف د ا ص ت ی ا ه ری ا گ ز ا س ا ن ی میمگیر ص ت ی ا ه ر ا ي ع م ن ا ي م ي ج و ز ت ا س ی ا ق م ز ا ه د ا ف ت س ا (Gomes & Rangel, )2009 د ن ک می د: ی ر ي گ ب ر ظ ن ر د ا ر ) )3 ل و د ج م ي م ص ت س ی ر ت ا م Wc A1 A2 An C1 C2 W1 W2 P11 P12 P21 P22 Pn1 Pn2 (Source: Gomes & Rangel, 2009) Cm Wm P1m P2m Pnm ز ا ي ت م ا Pic ه ک وی ح ن ه ب د ن ت س ه س ر ت س د ر د ) A1 و و An ) ه ن زی گ n و ) C1 و و Cm) ر ا ي ع م m ق و ف س ی ر ت ا م ر د ه ن زی گ ه ب ه ت ف ا صی ا ص ت خ ا ر ا ي ع م ه ب ه ج و ت ا ب م ا i ت: س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ب ي ت ر ت ه ب م ی د و ت ک ي ن ک ت ی ا ر ج ا ی ا ه م ا گ ر ا ي ع م ت ي م ه ا ن ز و wc ن ي ن چ م ه ت س ا ) C =,1, )m م ا c ت س ا م ا c ل ض ا ف ت ا د ت ب ا ه ا گ ن آ د ن ش ا ب م ا c ر ا ي ع م ه ب ه ج و ت ا ب j و i ای ه ه ن زی گ ه ب ه ت ف ا صی ا ص ت خ ا ز ا ي ت م ا ب ي ت ر ت ه ب pjc و pic ر گ ا ) 1 م ا گ نیم ک می ه ب س ا ح م ا ر ه ط و ب ر م (Aj,Ai) ر ا د ق م ) )1 ه ط ب ا ر ق ب ا ط م س پ س ریم و آ می ت س د ه ب ا ر ) pjc pic( ي ب س ن ریم: و آ می ت س د ه ب ) )2 ه ط ب ا ر ق ب ا ط م ا ر ) (Aj,Aið(( ja ه ن ی ز گ ر ب Ai ه ن ی ز گ ط ل س ت ه ز ا د ن ا ) 2 م ا گ ه ط ب ا ر ق ب ا ط م ا ر د و ش می ه س ی ا ق م ا ه ه ن زی گ ر ی ا س ا ب ه ك ي ن ا م ز ه ن ی ز گ ه د ش ز ی ال ا م ر ن ي ن ا ه ج ص خ ا ش ر ا د ق م ) 3 م ا گ ریم: و آ می ت س د ه ب ) )3

10 1693 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 9 ک ی ن ا ج ن ز ر ه ش ی ر ه ش ه ی ح ا ن 4 2 ر د ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ت ه ج ی د ب ل ا ک د ا ع ب ا ر د ر ث ؤ م ر ا ی ع م 8 ه ب ه ج و ت ا ب ق ی ق ح ت ن ی ا ر د ش ز ر ا 2 و 1 ل ح ا ر م ر د ه د ش ر ک ذ ای ه ل و م ر ف ه ب ه ج و ت ا ب ت ا ب س ا ح م ن ی ا م ا ج ن ا ز ا د ع ب د ش د ه ا و خ د ی ل و ت 4*8 2 س ی ر ت ا م ر ث ک ا د ح و ل ق ا د ح ن د ر و آ ت س د ه ب 3 ه ل ح ر م ل و م ر ف ه ب ه ج و ت ا ب ایت ه ن ر د و ریم و آ می ت س د ه ب ا ر ه ن ی ز گ ر ه ی د ر ک ل م ع ی ش ه ا ک د ن و ر س ا س ا ر ب ا ه ه ن زی گ ي ی ا ه ن ی د ن ب ه ب ت ر د و ش می م ا د ق ا 1 و 0 ر ی د ا ق م ه ب ه ج و ت ا ب ی ح ا و ن ی د ن ب ه ب ت ر ه ب ر ا ی ع م ر ه ت س ا د و ج و م ه ن ی ز گ ن ی ر ت ه ب ه ب ق ل ع ت م ی ا ر ب ه د م آ ت س د ه ب ر ا د ق م ن ی ر ت ش ي ب ر ت ه د ا س ت ر ا ب ع ه ب ت س ا ر ی د ا ق م م ا د ک ر ه ی ع و ض و م ی ا ه ه ش ق ن س پ س د ی د ر گ Arc GIS د ر ا و ن ا ج ن ز ر ه ش ی ح ا و ن ل ک ی ا ر ب ا ه ر ا ی ع م ر ی ز و ا ه ر ا ی ع م ا د ت ب ا ر د ی ب ا ی ز ر ا ی ا ه ه ش ق ن ن آ ز ا د ع ب و ه د ی د ر گ ه ی ه ت ق و ف ی ا ه ر ا م آ ی ا ن ب م ر ب ک ی ک ف ت ه ب ) د ع ب صفحات اول إ إ ی ا ه ه ش ق ن ( ا ه ر ا ی ع م ز ا ا ا ایت ه ن و ) د ع ب ت ا ح ف ص م و د ی ا ه ه ش ق ن ( ه د ش د تولی م ی د و ت ه ر ا ی ع م د ن چ ی میمگیر ص ت ل د م ی ا ن ب م ر ب ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت د ن د ی د ر گ ج ا ر خ ت س ا ب ی ت ر ت ه ب ی ر ه ش ی ح ا و ن ی د ن ب ه ب ت ر ی ا ه ه ش ق ن ه د ا ف ت س ا د ر و م ه ل ا ق م ن ی ا ر د ه ک ر ث ؤ م ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب کید أ ت ا ب ی ر ه ش ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ر د ر ث ؤ م ی ا ه ر ا ی ع م و ک ر ا پ ی ن ا ش ن ش ت آ ه ا گ ت س ی ا س ی ل پ و ی ر ت ن ال ک ت ش ا د ه ب ز ک ر م ن ا ت س ر ا م ی ب ه ب ی س ر ت س د : ز ا د ن ا ت ر ا ب ع د ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ل ی ل ح ت ن ی ا ز ا ل ص ا ح ی ا ه ه ش ق ن ) 3 ل و د ج ( م ی د و ت ل د م س ی ر ت ا م ر د ا ه ن آ ش ز ا د ر پ ز ا د ع ب ه ک ر ب ا ع م ه ک ب ش و ز ب س ی ا ض ف ریم و آ می جدول از د ع ب و ه م ا د ا ر د ا ر م ی د و ت ل د م ر د ا ه ر ا ی ع م ش ز ا د ر پ ز ا حاصل نهایی ج ی ا ت ن : 3 ل و د ج ی ح ا و ن ی س ر ت س د ه ب ی س ر ت س د ه ب ی س ر ت س د ز ک ر م ه ب ی س ر ت س د ه ب ی س ر ت س د ه ب ی س ر ت س د س ی ل پ ه ب نی ا ش ن ش ت آ ن ا ت س ر ا م ی ب ت ش ا د ه ب ز ب س ی ا ض ف ر ب ا ع م ه ک ب ش Source: Authors(2016)

11 9 9 ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ی ح ا و ن ح ط س ر د ن ا ت س ر ا م ی ب ه ب ی س ر ت س د ه ش ق ن : 3 ه ر ا م ش ل ک ش Source: authors

12 0 0 1 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ي - پ ژ و ه ش ی ن گ رش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1693 ش ک ل ش م ا ر ه : 4 ن ق ش ه د س ت ر س ی ب ه پ ل ی س د ر س ط ح ن و ا ح ی Source: authors

13 1 0 1 ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ی ح ا و ن ح ط س ر د ی ن ا ش ن ش ت آ ه ب ی س ر ت س د ه ش ق ن : 5 ه ر ا م ش ل ک ش Source: authors

14 2 0 1 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ي - پ ژ و ه ش ی ن گ رش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1693 ش ک ل ش م ا ر ه : 6 ن ق ش ه د س ت ر س ی ب ه ش ب ک ه م ع ا ب ر د ر س ط ح ن و ا ح ی Source: authors

15 3 0 1 ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ی ح ا و ن ح ط س ر د ز ب س ا ض ف ه ب ی س ر ت س د ه ش ق ن : 7 ه ر ا م ش ل ک ش Source: authors

16 4 0 1 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ي - پ ژ و ه ش ی ن گ رش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1693 ش ک ل ش م ا ر ه : 8 ن ق ش ه د س ت ر س ی ب ه م ر ک ز ب ه د ا ش ت د ر س ط ح ن ا ح ی ه Source: authors

17 ر) ه ش ل گ ) ه ی ن ی س ح ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ا ه ه ت ف ا ی ی ح ا و ن و ه ن ا گ 3 ق ط ا ن م ر د ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ی ب ) 3 ه ر ا م ش ل ک ش ( ن ا ت س ر ا م ی ب ه ب ی س ر ت س د ه ش ق ن ی س ر ر ب ز ا ل ص ا ح د ه ا و ش ی ل ا م ش ی د ع س گ ن ه ر ف ی و ک ( ی ن ع ی ی ق ر ش بی- ر غ ت ه ج ر د ر ه ش ر د ع ق ا و ی ز ک ر م ی ح ا و ن ا با ل ا غ ن ا ج ن ز ر ه ش ه ن ا گ 5 2 ه ل ص ا ف ر د ی ن ع ی د ن ت س ه ب و ل ط م ت ی ع ض و ر د ن ا ت س ر ا م ی ب ه ب ی س ر ت س د ر ظ ن ز ا ) گ ن ز ا و ا گ و ک ن و پ ن ا ت س ر ا ه ب ی ک ش م ه چ و ک س ا س ا ر ب ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ه ش ق ن ر د ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا د ن ر ا د ر ا ر ق ن ا ت س ر ا م ی ب ل ح م ز ا ر ت م ز ا ر ت م ک ن ا ت س ر ا ه ب ه ا ر ر ا چ ی غ ا ش آ د ا ب آ م ال س ا گ ن ه ر ف ی و ک ت ال ح م ر ب ق ب ط ن م ی ح ا و ن ) 3-1 ه ر ا م ش ل ک ش ( ن ا ت س ر ا م بی ز ا ه ل ص ا ف 5 ی ا ه ز ا ف و ر ج ف ر ص ن ت ال ح م و ال ا ب ی ر و آ ب ا ت ا ب د ه د ی م ش ش و پ ت ی ع م ج ر ف ن ه ک ی ک ش م ه چ و ک و س ن ا ر ت د ن ر ا د ر ا ر ق ن ا ج ن ز ر ه ش ه ن ا گ 5 2 ی ح ا و ن ن ا ی م ر د ف ی ع ض ر ا ی س ب ی ر و آ ب ا ت ا ب جمعیت نفر ا ب ر ه ش ل گ د ع ب ه ب ه ن ا گ 5 2 ی ح ا و ن ر د ه ک ت س ا ن آ ز ا ی ک ا ح ) 4 ه ر ا م ش ل ک ش ( ری ت ن ال ک و س ی ل پ ز ک ر م ه ب ی س ر ت س د ه ش ق ن ل ی ل ح ت و ی س ر ر ب د ن ر ا د ر ا ر ق ا ی و ر ت م ز ا ر ت م ک ه ل ص ا ف ا ب ر ه ش ز ک ر م و ب و ن ج ل ا م ش ر د ع ق ا و ی ح ا و ن ب ل غ ا ن ا ج ن ز ر ه ش 1- ه ر ا م ش ل ک ش ( ری ت ن ال ک و س ی ل پ ز ک ا ر م ز ا ه ل ص ا ف س ا س ا ر ب ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ه ش ق ن ر د ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا ا ب ن ا ت س ر ا ه ب و ه ی ر ظ ن م ی و ک م ی س ی ب و س ن ا ر ت ه ا ر ر ا چ ی غ ا ش آ د ا ب آ م ال س ا گ ن ه ر ف ی و ک ( ر ب ق ب ط ن م ی ح ا و ن ) 4 ل ی ل ح ت ف ی ع ض ر ا ی س ب ی ر و آ ب ا ت ا ب ت ی ع م ج ر ف ن ا ب ه ی م ظ ا ک ر ه ش ل گ ت ال ح م و ال ا ب ی ر و آ ب ا ت ا ب ) ت ی ع م ج ر ف ن د ن و ش ی م ه ل ص ا ف ن ا ز ی م ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ی ب ) 5 ه ر ا م ش ل ک ش ( ی ن ا ش ن ش ت آ ی ا هه ا گ ت س ی ا ه ب ی س ر ت س د ه ش ق ن ی س ر ر ب ز ا ل ص ا ح د ه ا و ش ن ا د ن م ر ا ک ک ر ه ش ( ی ن ع ی ر ه ش ب و ن ج و ل ا م ش ر د ع ق ا و ی ح ا و ن ر د ب ل غ ا ی س ر ت س د ح ط س و ی ن ا ش ن ش ت آ ه ا گ ت س ی ا ز ا ن ی ب ا ی و ر ت م ز ا ر ت م ک ه ل ص ا ف ر د را ا ث ک ا ی ن ع ی د ش ا ب ی م ب و ل ط م ) ر ا ز ا ب و ی ب و ن ج ی د ع س ه ی ه ل ا ن ا گ د ا ز آ ز ا ه ل ص ا ف س ا س ا ر ب ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ه ش ق ن ر د ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا د ن ر ا د ر ا ر ق ی ن ا ش ن ش ت آ ه ا گ ت س ی ا ز ا ر ت م غ و ر و ب ی د ی ه ا ر ر ا چ ی غ ا ش آ ی ا ه ه ل ح م ر ب ق ب ط ن م ی ح ا و ن ) 5-1 ه ر ا م ش ل ک ش ( ن آ ه ب ی س ر ت س د و ی ن ا ش ن ش ت آ ه ا گ ت س ی ا و ک ن و پ ت ل م ک ر ا پ ر ص ن و ر ج ف ت ال ح م ن ی ن چ م ه و ت ی ع م ج ر ف ن ا ب ) م ی س ی ب و س ن ا ر ت ط س و ی د ع س د ن ر ا د ر ا ر ق ف ی ع ض ر ا ی س ب و ال ا ب ی ر و آ ب ا ت ا ب ب ی ت ر ت ه ب ت ی ع م ج ر ف ن ا ب ر ه ش ل گ ی ا ه ز ا ف ه ن ا گ 5 2 ی ح ا و ن ر د ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ی ب ا ه ل ی ل ح ت ) 6 ه ر ا م ش ل ک ش ( ر ب ع م ض ر ع ا ی ر ب ا ع م ه ک ب ش ه ب ی س ر ت س د ه ش ق ن ق ب ط و س ن ا ر ت د ا ب آ م ال س ا ر ا ز ا ب ه ا ر ر ا چ ی غ ا ش آ غ و ر و ب ی د ی ه ی ن ی س ح ( ر ه ش ی ز ک ر م و م ی د ق ت ف ا ب ر د ع ق ا و ی ح ا و ن ب ل غ ا ه ر ا م ش ل ک ش ر د ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا د ن ر ا د ر ا ر ق ب و ل ط م ا ن ت ی ع ض و ر د و ر ت م 4-8 و 0-4 ر ب ا ع م ض ر ع ا ب ) م ی س ی ب 4- و ی ح ا و ن ) ر ب ا ع م ه ک ب ش ه ب ی س ر ت س د ( ر ب ع م ض ر ع س ا س ا ر ب ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ه ش ق ن و و ی ح ا و ن و ال ا ب ی ر و آ ب ا ت و ر ف ن ت ی ع م ج ا ب ) ن ا گ د ا ز آ و ت ل م ک ر ا پ ک ن و پ ه ی م ظ ا ک 5 ر ا ی س ب ی ر و آ ب ا ت و ر ف ن ت ی ع م ج ا ب ) س ن ا ر ت و م ی س ی ب د ا ب آ م ال س ا ه ی م ط ا ف ی و ک و ه ا ر ر ا چ ی غ ا ش آ د ن ش ا ب ی م ف ی ع ض ن ا ج ن ز ر ه ش ی ح ا و ن ح ط س ر د ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ی ب ) 7 ه ر ا م ش ل ک ش ( ز ب س ی ا ض ف و ک ر ا پ ز ا ه ل ص ا ف ه ش ق ن ل ی ل ح ت و ی س ر ر ب ی ل ا ح ر د ن ی ا د ش ا ب ی م ر ت م ن ی ب ک ر ا پ و ز ب س ی ا ض ف ا ت ه ل ص ا ف ر ث ک ا د ح ب ر غ ل ا م ش و ل ا م ش ی ح ا و ن ر د ا ا ب ل ا غ ق ب ط ن م ی ح ا و ن ) 7-1 ه ر ا م ش ل ک ش ( ز ب س ی ا ض ف و ک ر ا پ ز ا ه ل ص ا ف س ا س ا ر ب ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ه ش ق ن ر د ه ک ت س ا

18 س) ن ا ر ت ی) ا ه ه ل ح م ) ه ی ه ل ا 1693 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ب ت ی ع م ج ر ف ن ا ب ا عا م ج ) ت ل م ک ر ا پ و ه ی د ا م ت ع ا ه ی د ی ح و ک ن و پ ه ی م ظ ا ک ر ه ش ل گ ا ر آ ر ه ش گ ن ه ر ف ی و ک ( ر ب 2-1 و ی ح ا و ن و ال ا ب ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ا ب ا ا ع م ج ) ه ی م ط ا ف ی و ک و م ی س ی ب س ن ا ر ت د ا ب آ م ال س ا د ن ا ه د ش ع ق ا و ف ی ع ض ر ا ی س ب ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ت ی ع م ج ر ف ن ی ح ا و ن و ه ن ا گ 3 ق ط ا ن م ر د ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ) 8 ه ر ا م ش ل ک ش ( ت ش ا د ه ب ز ک ر م ه ب ی س ر ت س د ه ش ق ن ل ی ل ح ت و ی س ر ر ب ه ی ق ب ) ه ی د ه م و ی ه ا گ ر ا ک ت ی ا س ک ن و پ ه ی م ظ ا ک ر ه ش ل گ ( ی ن ع ی ر ه ش ق ر ش ر د ع ق ا و ی ح ا و ن ر د ز ج ه ب ن ا ج ن ز ر ه ش ه ن ا گ ن ی ا د ن ر ا د ر ا ر ق ی ح ا و ن ح ط س ر د ت ش ا د ه ب ز ک ا ر م ز ا ر ت م ا ت ن ی ب ا ی و ر ت م ز ا ر ت م ک ه ل ص ا ف ر د ا با ل ا غ ط ا ق ن ت ال ح م ) 8-1 ه ر ا م ش ل ک ش ( تی ش ا د ه ب ز ک ا ر م ز ا ه ل ص ا ف س ا س ا ر ب ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ه ش ق ن ر د ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د 5-4 و ی ح ا و ن و ال ا ب ی ر و آ ب ا ت ا ب ) ت ی ع م ج ر ف ن ا ب د ا ب آ م ال س ا و ه ی ه ل ا ی و ک م ی س ی ب و ل ی ل ح ت ف ی ع ض ر ا ی س ب ی ر و آ ب ا ت ا ب ) ت ی ع م ج ر ف ن ا ب ر ه ش ل گ ی ا ه ز ا ف و ت ل م ک ر ا پ ه ی د ی ح و د ن و ش ی م ش ه و ژ پ ی ا ه د ر و ا ت س د و ی ر ی گ ه ج ی ت ن ر د ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ی ا ه ر ا ی ع م ه ب ه ج و ت ا ب ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ه ع ل ا ط م ن ی ا ر د ع م ا ج و ق ی ق د ی ا ه ل ی ل ح ت ز ا ل ص ا ح د ن ی آ ر ب ه ک ت ف گ ن ا و ت ی م د و ج و م ی ا ه ه ش ق ن ق ب ط ن ا ج ن ز ی ر ه ش ه ی ح ا ن 5 2 ر د ی د ب ل ا ک ر ث ؤ م و ی ت ا ی ح ی ا ه ی ر ب ر ا ک ه ب ی س ر ت س د ز ا م ا د ک چ ی ه ر د ه ک ل ی ل د ن ی ا ه ب د ر ا د د و ج و ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت م د ع ا ی ی ر و آ ب ا ت ر د ض ر ا ع ت ی ت ح و ب و ا ن ت ی ع و ن ن ی د ب د ه د ی م ن ن ا ش ن ر و آ ب ا ت ا ه ر ا ی ع م ه م ه ی ب ا ی ز ر ا ر د ی ا ه ی ح ا ن چ ی ه ی ن ع ی د ر ا د ن د و ج و ی ر و آ ب ا ت ر د ت ا ب ث ی ح ا و ن 1-3 ط س و ی د ع س و ه ی ب ن ی ز 1-2 ه ی ن ی س ح و ر ا ز ا ب ه ا ر ر ا چ ی غ ا ش آ )1-1 م ی د ق ت ف ا ب ر د ع ق ا و ی ح ا و ن ب ل غ ا ه ن و گ 5-2 و د ا ب آ م ال س ا 3-1 ه ا گ ن ا م ر د و ه ی م ط ا ف )2-1 ی م س ر ر ی غ ا ی و ) غ و ر و ب ی د ی و ه ی ن و گ 2-3 ر ال غ ا ب د و ی ر ی د ج س م ر ا ی س ب ی د ب ل ا ک م ا ک ح ت س ا ی ب ا ی ز ر ا ر د ه د ن ر ا گ ن ی ل ب ق ت ا ع ل ا ط م ق ب ط د ن ت س ه ز ی ن ت ی ع م ج ر پ ه ک ر ه ش ) م ی س ی ب و س ن ا ر ت و ت ش ا د ه ب ز ک ر م ی ن ا ش ن ش ت آ س ی ل پ ( ر ث ؤ م ی ا ه ی ر ب ر ا ک ه ب ی ک ی د ز ن و ه ل ص ا ف ی ب ا ی ز ر ا ر د ی ل و د ن ه د ی م ن ا ش ن ف ی ع ض ه ج ی ت ن ه ل ا ق م ن ی ا ر د د و ج و م ی ا ه ه ت ف ا ی ق ب ا ط م ق ی ق د ر و ط ه ب د ن ر ا ذ گ ی م ش ی ا م ن ه ب ا ر ی ی ال ا ب ی ر و آ ب ا ت ) ن ا ت س ر ا م ی ب : م ی ر ی گ ی م افص محلههای ک ر ت ش م ر و ط ه ب ی ن ا ش ن ش ت آ ه ا گ ت س ی ا و س ی ل پ ت ش ا د ه ب ز ک ر م ن ا ت س ر ا م ی ب ز ا ه ل ص ا ف ی ا ه ه ش ق ن ق ب ط : ف ل ا ن ا ز ی م ا ب م ی س ی ب و س ن ا ر ت د ا ب آ م ال س ا ه ا ر ر ا چ ی غ ا ش آ و ه ی ن ی س ح ط س و ی د ع س گ ن ه ر ف ه ی ه ل ا ی ک ش م ه چ و ک و ی ب ا ی ز ر ا ف ی ع ض ر ا ی س ب ی ر و آ ب ا ت ا ب ک ن و پ و ه ی د ی ح و ر ه ش ل گ ت ل م ک ر ا پ ن ا گ د ا ز آ ر ص ن ی ا ه ه ل ح م و ال ا ب ی ر و آ ب ا ت د ن د ی د ر گ ر ص ن ن ا گ د ا ز آ ی ا ه ه ل ح م ک ر ت ش م ر و ط ه ب ز ب س ی ا ض ف و ک ر ا پ ر ب ا ع م ه ک ب ش ه ب ی س ر ت س د ی ا ه ه ش ق ن ق ب ط ه ک ی ل ا ح ر د : ب ه ی م ط ا ف ی ا ه ه ل ح م و ال ا ب ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ا ب ه ی ا پ م و ل ع و ن ا د ن م ر ا ک ا ر آ ر ه ش ک ن و پ ه ی د ی ح و ر ه ش ل گ ت ل م ک ر ا پ د ن ت ف ر گ ر ا ر ق ی ب ا ی ز ر ا د ر و م ف ی ع ض ر ا ی س ب ی ر و آ ب ا ت ا ب م ی س ی ب و س ن ا ر ت د ا ب آ م ال س ا ه ی ه ل ا چارراه آشاغی و ه ی ن ی س ح ر د ن ک س م و ن ا م ت خ ا س ی ال ا ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ر ی خ ا ه ه د د ن چ ر د ب ر خ م ای ه ه ل ز ل ز ع و ق و م غ ر ی ل ع ت س ا د ق ت ع م ه د ن ر ا گ ن د ا ی ز م ج ح ه ب ه ج و ت ا ب ف ر ط ک ی ز ا م ی س ی ب و س ن ا ر ت د ا ب آ م ال س ا ه ا ر ر ا چ ی غ ا ش آ و ه ی ن ی س ح ی ح ا و ن ر د ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب

19 ر- ت س ک ا خ ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ال ا ب ( ف ل ا د ن ب ر د ه د ش ی ب ا ی ز ر ا ی ا ه ر ا ی ع م ر د ی ح ا و ن ن ی م ه ی ال ا ب ی ر و آ ب ا ت ر گ ی د ف ر ط ز ا و ق و ف ی ح ا و ن ر د ت ی ع م ج د ا د ن ا ش ن ی ص ا خ ه ج و ت ا ن ب م ا ک ح ت س ا ر ظ ن ز ا ه ژ ی و ه ب د ا ع ب ا ر ی ا س ر د ی ر و آ ب ا ت ا ق ت ر ا ه ب ستی ای ب ل و ص ا م ا ظ ن ر ا ی س ب ت ی م ه ا ا ب «ی ا ه ن ا م ت خ ا س ر د ه ل ا ق م ع و ض و م ت ی م ه ا ه ب ه ج و ت ا ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ی ک ا ح ش ه و ژ پ ن ی ا ی ا ه د ر و ا ت س د ا ه ه ا گ ن ا م ر د و ا ه ن ا ت س ر ا م ی ب د ن ن ا م د ر ا د ی ت ا ی ح ت ی م ه ا ه ل ز ل ز ع و ق و ز ا س پ و ل ب ق ا ه ن آ ن د و ب ه د ا ف ت س ا ل ب ا ق ه ک ی«ر و ر ض ی- م ا ظ ن ز ک ا ر م ن و ی ز وی ل ت و و ی د ا ر ت ا ر ب ا خ م ی ن ا س ر ق ر ب ت ا س ی س أ ت و ا ه ه ا گ و ر نی ی ن ا س ر ب آ ت ا س ی س أ ت ی ن ا ش ن ش ت آ ز ک ا ر م هی د پدی ی ت ح و ه ت ش ا د ن د و ج و ی ف ا ک ت ر ا ظ ن ر ث ؤ م ی د ب ل ا ک ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ز ا ی خ ر ب ر د ز و ن ه ی ن ا س ر ک م ک و ی م ا ظ ت ن ا ر د ه ت ف ه ن ف ا د ه ا ق ق ح ت و ش خ ب ت ی ا ض ر ی ن م ی ا ب ی ر ض ه ب ن د ی س ر ه ل ا س م ن ی ا ه ک د ر و خ می م ش چ ه ب ا ض م ا ق ح ش و ر ف ی س د ن ه م ا ر ر د ن ا م ز ل ا ح ر ی غ ن ک م م اید م ن می ن ی ن چ م ه ا ب ه ج و ت ت د ش ب ی ر خ ت ه ل ز ل ز ر ب ی و ر ل و ص ا ق ب ط ا ال م ع ه ک د ن و ش می ل ا م ع ت س ا و د ی ل و ت ی ح ل ا ص م ن ا ن چ م ه ) ح ل ا ص م و م ج ح ر ظ ن ز ا ( ر ت ن ی گ ن س ی ا ه ن ا م ت خ ا س ز و ن ه ت خ ا س إ ح ل ا ص م ی ز ا س ک ب س ع و ض و م ن ی ا ر ب ا ن ب د ن و ش ج ر ا خ ه د ر ز ا د ی ا ب ا ه ا ن ب ی د ب ل ا ک ی ر و آ ب ا ت و ی س د ن ه م م ا ظ ن ت س ا ه د ر ک ن ا د ی پ ا ر د و خ ی ع ق ا و ه ا گ ی ا ج ق ب ط ق و ف ت ا ع ل ا ط م ه ب ت س د ه د م آ ز ا ب ر ا ج ت ی ا ه ر و ش ک ه ل ز ل ز ز ی خ ر د ن ی ا ه ط ب ا ر ی ک ی ز ا ن ی ر ت ه ب ا ه ت ف ا ی ه ر ر ا ک ب ی ر ی گ ه ک ت س ا ی ی ا ی م ی ش إ ب ر خ م د ا و م ت ال م ح ر ب ا ر ب ر د ن آ ت م و ا ق م و ن ت ب م ا و د ش ی ا ز ف ا ن ت ب د ی ل و ت ر د ج ن ر ب ه ت س و پ ر إ ت س ک ا خ ن ا م ی س ن ا ز ی م ش ی ا ز ف ا ه ج ی ت ن ر د و ن ت ب د ی ل و ت ر د ی ف ر ص م ن ا م ی س ی ا ج ب د ص ر د ل ه چ ا ت ی س د و د ح ر د ن آ ی ن ی ز گ ی ا ج ای ه ن ت ب د ی ل و ت ر د 1RHA ز ا ه د ا ف ت س ا ی د ب ل ا ک ی ر و آ ب ا ت ی ا ق ت ر ا ی ا ه ش و ر ر گ ی د ز ا ت س ا ن آ ت م ی ق ش ه ا ک و ی د ی ل و ت د ه د می ش ی ا ز ف ا ا ر ن آ ن د و ب ق ی ا ع ص ا و خ و ه د ش ن ت ب ص و ص خ م ن ز و ش ه ا ک و ی ک ب س ث ع ا ب ه ک د ش ا ب می ق ی ا ع ه ل ئ س م ن م ی ا ی ز ا س ر د ر ب ا ر ب ه ل ز ل ز ا ر ا ت ه ب ل ا ح ه ر ط ا خ م ر ب ا ر ب ر د ی س ر ت س د و ا ه ن ا م ت خ ا س ی د ب ل ا ک ی ر و آ ب ا ت ث ح ب ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ن ا م ت خ ا س ی ا ر ج ا ت ا ر ر ق م ه ل م ج ز ا ل ح ا ب ای ه ن ا م ت خ ا س و ی ب و چ ی د ال و ف ه م ر آ ن ت ب ای ه ن ا م ت خ ا س ی ا ر ب ا ما و م ع ه ک د ش ا ب می د ر ا د ن ا ت س ا ه م ا ن ن ی ی آ ه ل ز ل ز غ و ر و ب ی د ی حسینیه محالت ر د ع ق ا و ی ا ه ن ا م ت خ ا س ز ا ی ه ج و ت ل ب ا ق ش خ ب ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب د ر ا د د ر ب ر ا ک ی ی ا بن ن ح ل ا ص م ن ی ا ی ز ا س ن م ی ا ت ه ج د ن ر ا د ن د ی د ش ای ه ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ا ر م ز ال ت م و ا ق م م ی س ی ب و س ن ا ر ت د ا ب آ م ال س ا ه ا ر ر ا چ ی غ ا ش آ و ی ل و ص ا ی ز ا س ز ا ب و ب ی ر خ ت ) ف ل ا د: ر ا د د و ج و ی ل ک ل ح ه ا ر و د ر و ک ذ م ه م ا ن ن ی ی آ ق ب ا ط م ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ا ه ن ا م ت خ ا س ع و ن ه ن ا گ و د ی ا ه ش و ر ز ا ک ی چ ی ه ا نهایتا ه ک ا ه ن ا م ت خ ا س ع و ن ن ی ا ب ی ر خ ت ن و د ب ی ز ا س م و ا ق م ) ب و ه م ا ن ن ی ی آ ضوابط مطابق ه د ر ک ن ت س ا ه ب ن ی م ه ر ط ا خ ی ا ر ب ش ه ا ک ی ر ی ذ پ ر ط خ و ن ی ا د د ر گ می ذ ا خ ت ا ن م ا ق ا ت ا م ا ن ه ب ی ح ر ط ه د و س ر ف و ی م ی د ق ای ه ت ف ا ب ر د ه ژ ی و ب ی ر ه ش ی ح ا و ن ی ر و آ ب ا ت ش ی ا ز ف ا و ی س ر ت س د ر ظ ن ز ا ه ق ب ط 3 ز ا ر ت م ک و ه د و س ر ف و ی م ی د ق ای ه ه ل ح م ر د ه ک د ر ا د د ر ب ر ا ک ی ی ا ه ن ا م ت خ ا س ر د ا با ل ا غ ح ر ط د ن ت س ه ی ق ف ا و م ئ ا ق ای ه ف ال ک ن و د ب ر ب ر ا ب ر ا و ی د م ت س ی س ی ا ر ا د ا ما و م ع و د ن ت س ی ن د ی د ج ت و ت ش ا د ر ب ل ب ا ق ی ت ح ا ر ب ه ن ی ز ه ت س ا ی ع ط ق ر گ ن ا ر ی و ای ه ه ز ر ل ن ی م ز ع و ق و ن ا م ز ر د ا ه ن آ ب ی ر خ ت ه ک ب ص ن ک ی ه ز ا س و ت خ ا س ط س و ت ت س ا م ه ا ر ف ن آ ر د ه ل ز ل ز ع و ق و م ا گ ن ه ر د ن ا ن ک ا س ر و ض ح ن ا ک م ا ه ک ن ا م ت خ ا س ز ا ی ش خ ب ش و ر ن ی ا ر د م و ا ق م ن م ی ا ی ز ا س د و ش می ش ق ن ن ی ا ه ز ا س ن آ ت س ا ه ک ر د م ا گ ن ه ز و ر ب ه ل ز ل ز و ر د ی ن ا م ز ه ک ج 1 ن ر ب ه ت س و پ

20 1693 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ق ط ن م ک ی ع ق ا و ر د و اید م ن می ی ر ی گ و ل ج ن م ا ه د و د ح م ل خ ا د ه ب ر ا و آ ش ز ی ر ز ا د ن ک می ب ی ر خ ت ه ب ع و ر ش ن ا م ت خ ا س ی ت ظ ا ف ح ت ه ج ت ب ق ا ر م ز ا ن ا ج ن ا ن ک ا س د ا ج ی ا د ن ک می ی ق ط ن م ت س ا د و ش ه د ا د ص ا ص ت خ ا ر م ا ن ی ا ه ب د ن ر ا د ا ه ن آ ر د ز و ر ه ن ا ب ش ر د ی ر ت ش ی ب ه ک ک ی ا ی د ر ا د د و ج و ن م ا ق ا ت ا ل خ ا د ه ب ن ا م ت خ ا س ر گ ی د ط ا ق ن ز ا ن ی ن ک ا س ل ا ق ت ن ا ت ه ج ) ه ی ن ا ث و د ق ا ت ا ه ک ء ا ض ع ا ه د ا و ن ا خ ر و ض ح د ن چ ( ی ت ا ی ح ت ص ر ف ه ل ز ل ز ع و ق و م ا گ ن ه ر د ه ت ب ل ا ی ز ل ف ب ا ق ک ی ن آ ز ا ی ش خ ب ل خ ا د ر د ط ق ف و د و ش می ن د ا ج ی ا ی ل ص ا ن ا م ت خ ا س ر د ی ر ی ی غ ت ه ن و گ چ ی ه ر ض ا ح ح ر ط ر د د ر میگی ر ا ر ق ر ب ر ا ب ر ب ر ا و آ ن ا م ت خ ا س ب ی ر خ ت و ه ل ز ل ز ع و ق و ز ا س پ ه ک ت س ا صورت این ه ب ب ا ق ن ی ا د ر ک ل م ع ه و ح ن ت س ا م و ا ق م م ه ا ه ه ز ر ل س پ ر ب ا ر ب ر د ه ز ا س ن ی ا د ر میگی ی ا ج ه ز ا س ن ی ا ی و ر ر ب و د ز میری ن و ر ف د ا ر ف ا ر س د: و ش می ه ئ ا ر ا ه د ن ی آ ت ا ع ل ا ط م م ا ج ن ا ی ا ر ب ر ی ز ی ا ه د ا ه ن ش ی پ ر ض ا ح ش ه و ژ پ ر د ه د م آ ت س د ه ب ت ا ی ب ر ج ت ه ب ه ج و ت ا ب ای ه ه ن و گ ع ا و ن ا ی ر و آ ب ا ت ح و ط س ن آ ی ط ر د ه ک ا ه ر ه ش م ا م ت ی ا ر ب ه ل ز ل ز ه ر ط ا خ م ر ب ا ر ب ر د ی ر و آ ب ا ت ل د م ه ی ه ت د ر ی گ ر ا ر ق ا ن ب م ن ا و ن ع ه ب و ه د ش ه ی ه ت ی ن ا م ت خ ا س د ا ج ی ا ای ه ک ن ا ب ی ت ا ع ال ط ا ع م ا ج ز ا م ا م ت ت ا ی ئ ز ج و ر ص ا ن ع ی ر ه ش ر ب ه ی ا پ م ت س ی س ت ا ع ال ط ا ی ی ا ی ف ا ر غ ج ز ا ی و س ه د ا ف ت س ا د ر و م ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ی ر و آ ب ا ت ی ب ا ی ز ر ا ه ل م ج ز ا و ی ر ه ش ت ی ر ی د م ن و گ ا ن و گ ف ا د ه ا ی ا ر ب ه ک ی ل و ت م ی ا ه د ا ه ن د ر ی گ ب ر ا ر ق و های ز ر ل ف ل ت خ م ای ه ت د ش س ا س ا ر ب ق ط ا ن م ق ی ق د ی د ن ب ه ن ه پ ی ا ر ب ی ک ی ن و ت ک ت و ئ ژ و ی ک ی ن و ت ک ت ه ی ا پ ت ا ع ل ا ط م م ا ج ن ا ر و ش ک های ز ر ل ر ط خ ی د ن ب ه ن ه پ ه ش ق ن ه ل م ج ز ا د و ج و م ای ه ه ش ق ن ی ز ا س م ا گ ن ه ب ر ی ذ پ ر ط خ و ل س گ ه ب ک ی د ز ن ی ح ا و ن ر د ع ف ت ر م ی ا ه ا ن ب ت خ ا س ز ا ت ع ن ا م م ف ل ت خ م ی ن ا م ز ای ه ه ز ا ب ر د ا ه ر ه ش ی ن ا ک م ت ا ع ال ط ا ی ن ا س ر ز و ر ب و ه ی ه ت ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ر و م ا ی ا ر ب ی ر ه ش ن ک ا س م ی ر و آ ب ا ت ی د ن ب ه ن ه پ ه ب ط و ب ر م ت ا ع ل ا ط م م ا ج ن ا References Ahadnejad Reveshti, Mohsen, (2009) modeling the vulnerability of cities against earthquake, the Case of Zanjan doctoral thesis Geography and Urban Planning, doctor Mehdi Gharakhlou, Tehran University, Faculty of Geography [In Persian] Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich, Commissioned by the Federal Office for Civil Protection (FOCP) (2015) Measuring Critical Infrastructure Resilience: Possible Indicators -RISK AND RESILIENCE REPORT 9 wwwcssethzch Consulting Engineers of Sharmand, (2009)the results of a detailed plan for the Zanjan city [In Persian] D E Alexander(2013) Resilience and disaster risk reduction: an etymological journey Natural Hazards and Earth System Sciencesdoi:105194/nhess Ferdowsi, Sajjad and Shokri Fyrvzjah Pari, (2014)to assess the resilience of urban road network (case study: Damghan), Passive Defense Quarterly, Issue 3 (19) [In Persian] Farzad Behtash, Mohammad Reza et al, (2012) the dimensions and components of resilience Islamic cities, Journal of Islamic Iran (9) [In Persian] GodschalkD (2003) Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities Natural Hazard, Review pp Gomes F, et al (2013) nde1 deletion improves mitochondrial DNA maintenance in Saccharomyces cerevisiae coenzyme Q mutants Biochem J 449(3): Guo, Yan (2012) Urban Resilience in Post-Disaster Reconstruction: Towards a Resilient Development in Sichuan, China Int J Disaster Risk Sci 3 (1): doi:101007

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ی ر ا ت خ ا س ای ه ح ر ط ه ی ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س کیفی و می ک ای ه ش ه و ژ پ فی س ل ف ای ه ه ض و ر ف م ن ی ی ب ت ی ن ا س ن ا ی ا

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ر ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز تبيين جايگاه مهاجرت معكوس در بازساخت شمال استان اردبيل روستاهاي 1 اسماعيل ابراهيمي مغان پارس آباد ايران برنامه ريزي روستايي

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن ا م ح ر د م ح م 1-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن ا م ح ر د م ح م 1- ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی پ و ر ت ن آ ل د م ا ب ا ه ر ه ش ا- ت س و ر فضایی کالبدی- گسترش الگوی ر ب لیلی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع د- م ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ت س ی ز ط ی ح م ب ی ر خ ت ی ق و ق ح و ی ه ق ف ی س ر ر ب ی ر گ ش د ر گ

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ت ز ع ه ل ا ت ز ع ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی م س ا ق ا ض ر 1-

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ت ز ع ه ل ا ت ز ع ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی م س ا ق ا ض ر 1- ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ض ر ا ب ا ه ا ی ر د ب آ ح ط س ن د م آ ال ا ب ر ث ا ر ب ا ه ا ی ر د ی س ا ی س

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

پژ م ی عل ام ه ص لن ف

پژ م ی عل ام ه ص لن ف د- ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ت ا ر ی ث أ ت و م د ر م ادی ق ت ع ا گی ن ه ر ف ل ئ ا س م ر ب ه ک

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ت ام یل مت ام د د ی هت

ت ام  یل مت ام د د ی هت ب- ا ر ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ن ا ر ی ا

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م دیری ت آ م و زشی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال می و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ی ا ز د ه م ش م ا ر ه ز م س ت ا ن 6 9 3 1 ص ص : 5-7 3 9 س ا خ ت و ا ع ت ب ا ر ی ا ب ی ا ب ز ا ر ا

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ض ر ی م س ر ر ی غ ن ا ک س ا ی ر ی گ ل ک ش ی س ر ر ب و شین ن شیه

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information