ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

Size: px
Start display at page:

Download "ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن"

Transcription

1 ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ق ن ی ا ه ز ا د ن ا م ش چ و ا ه ش ل ا چ ر ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی م ی س 1 ن ا غ م ر ا ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ر ر ه ش ) ه ر ( خمینی م ا م ا ر ا گ د ا ی د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ی ا ت س و ر ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی د ا ت س ا / 0 6/ 1 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت /7 0 4/ 0 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت جمعیتی محیطی ی ا ه ا ن گ ن ت. ت س ا ی ر ه ش ه چ و ی ی ا ت س و ر ه چ ع م ا و ج ه م ه ه د ی ک چ ن ی ز و ر م ا ی ا ه ز ا ی ن ضروریترین از ی ک ی ی ن ی ر ف آ ر ا ک ن ا د ن چ و د ی ت ر و ر ض ی ی ا ت س و ر ع م ا و ج ر د ه ل ئ س م ن ی ا. ت س ا کارآفرینی به ه ج و ت ضرورت دالیل جمله از ی ی ا ض ف و ی م ی ل ق ا ی د ا ص ت ق ا رررررر ر ر ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ی ا ی ی ی ا ت س و ر ه ه ع س و ت ر د ی ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ش ق ن ی ا ه ز ا د ن ا م ش چ و چالشها تبیین و ل ی ل ح ت ه ل ا ق م ن ی ا ی ل ص ا ف د ه. د ب ا ی ی م ه ب و ن ا ر ی ا ر د ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ش ق ن ه چ ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ل ک ر و ط ه ب ه ک ت س ا ن ی ا ه ل ا ق م ی ل ص ا سؤال. است ر ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی ر گ ی د ی ع ر ف تا ل ا ؤ س ی ل ص ا ل ا ؤ س ن ی ا ه ب ی ی و گ خ س ا ی ا ر ب و ی ل ص ا سؤال این ر ب ه و ال ع د ن ک ی م ا ف ی ا شهر باقر ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ه ژ ی و و ت س ا ن ا ر ی ا ی ا ه ا ت س و ر ر د ی ز ا د ن ا م ش چ و ه چ خ ی ر ا ت ه چ ی ا ر ا د ی ی ا ت س و ر ی رین ف آ ر ا ک ه ک ن ی ا ه ل م ج ز ا د و ش ی م ح ر ط م ه ل ا ق م ن ی ا ر د ز ی ن ه ک د ه د یییییییی می ی ن ا ش ن ه ل ا ق م ن ی ا اایج ا ت ن ت س ا ه د ش ه ئ ا ر ا کارآفرینی نقش ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت د ر و م ر د ی ت ا ی ر ظ ن ه چ ه ک ن ی ا و ص ص خ ت ب و ل ط م ی ت خ ا س ر ی ز ت ا ن ا ک م ا ی ط ی ح م ل ی س ن ا ت پ ی ل ا م ع ب ا ن م د ن م ز ا ی ن ه ک ت س ا ظریفی و ه د ی چ ی پ ه د ی د پ ی ی ا ت س و ر ی رین ف آ ر ا ک د ه د ی م ی ن ا ش ن ه ل ا ق م ن ی ا ج ی ا ت ن. ت س ا ت ی ق ال خ و ی ر و آ و ن د ن م ز ا ی ن ه م ه ن ی ا و ت س ی ز ط ی ح م ا ب ی ر ا گ ز ا س و ی ر ا گ د ن ا م و م و ا د ت ش ز و م آ ش خ ب ی د م آ ر ا ک ا ن و ی ل ا س ک ش خ ز ی ن و ت س ی ز ط ی ح م ب ی ر خ ت و ت ر ج ا ه م د ن ن ا م چالشهایی که ی ز ر و ا ش ک ز ا ی ش ا ن ی ا ه ر ا ش ف ز ی ن و ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی س ا س ا ی ر ی غ ت م ه ب ا ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ی ا ت س و ر ن ی ن ک ا س ت ال ی ص ح ت سطح نسبی ش ی ا ز ف ا ر گ ی د ف ر ط ز ا و جمعیت ازدیاد ع و ن ز ا کارآفرینی با ف ل ت خ م ل ل ع ارتباط بررسی ر ظ ن ز ا ت س ا ی ف ی ص و ت ش و ر ت ی ه ا م ر ظ ن ز ا ه ل ا ق م ن ی ا. ت س ا ه د ر ک ل ی د ب ت ن ا ر ی ا ط ق ف ه ک ت س ا ی ع ط ق م ا ی ی ض ر ع ع و ن ز ا ق ی ق ح ت ن ی ا ی ن ا م ز ب و چ ر ا چ. ت س ا ي د ر ب ر ا ک ن د و ب ا ر ج ا ل ب ا ق ل ی ل د ه ب ف د ه ر ظ ن ز ا و ی گ ت س ب م ه. د ن ش ا ب ی م ر ه ش ر ق ا ب ي ا ه ا ت س و ر ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ه ی ل ک ل م ا ش ق ی ق ح ت ن ی ا ي ر ا م آ ه ع م ا ج. ت س ا ه ت ف ر گ ت ر و ص ه ا م د ن چ ی ن ا م ز ع ط ق م ر د ر ا ب ک ی. ر ه ش ر ق ا ب ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ی ن ی ر ف آ ر ا ک : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ل و ئ س م ه د ن س ی و ن 1-

2 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ز ا يکي. است داشته ي گ ت س ب ا ه ا ت س و ر سرنوشت به خ ي ر ا ت ز ا ه ر و د ر ه ر د ن ا ه ج ي ا ه ر و ش ک ب ل غ ا ت ش و ن ر س ه م ا د ا د و خ ت ا ي ح ه ب ر ه ش ه ب ه ي ک ت ن و د ب د ن ا و ت ی م و ت س ا ر ش ب ي ا ذ غ ه د ن ن ک ن ی م أ ت ه ک ت س ا ن آ ا ت س و ر ز ر ا ب ی ا ه ه ص ی ص خ : د ی و گ ی ی ی م ط ا ر ق س ي ا ب ي ز ه ل م ج. ت س ا ي د و ب ا ن ه ب م و ک ح م ن آ ع ب ا ن م ز ا ی ر ی گ ه ر ه ب و ا ت س و ر ن و د ب ر ه ش ه ک ی ل ا ح ر د. د ه د ن ي ا ر ب. د ش ا ب ی م ر ک ذ ل ا ق و ف ب ل ا ط م د ی ؤ م ) د ي ا م ن ن ی م أ ت ا ر ن آ م د ر م ي ا ذ غ د ن ا و ت ب ه ک د ن ک ت م و ک ح ن ت آ ر ب د ن ا و ت ی م ي م ا ظ ن ف ا د ه ا و ه د ش ي ق ل ت ه ع س و ت ر و ح م ي ز ر و ا ش ک ش خ ب ه ک ت س ا ه د م آ ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي س ا س ا ن و ن ا ق ر د س ا س ا ه ب ل ي ن ر و ظ ن م ه ب ي د ا ص ت ق ا ی ا ه ش خ ب ه م ه و ي ل م ت ا ن ا ک م ا ه ي ل ک ج ي س ب ر د ي د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ي ا ت س ا ر ر د ا ر ش خ ب ن ي ا ه ا گ ي ا ج و ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب ن آ ي ا ي ح ا و ا ه ا ت س و ر ي د ا ص ت ق ا ن ا و ت ت ي و ق ت ي ز ر و ا ش ک ي س ا س ا ي ا ه ال ا ک د ي ل و ت ر د ي ي ا ف ک د و خ ش ق ن و ت ي م ه ا و ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ضرورت کشاورزي و ا ت س و ر ت ي م ه ا ه ب ه ج و ت ا ب ل ا ح ت. س ا ه ت ش ا د ن ا ي ب د ي ل و ت ي ل ص ا. م ی ز ا د ر پ ی م ي ل م ه ع س و ت ر د ن آ ي ن ي ش ن ر ه ش و ه د ش ه ت س ا ک ي ي ا ت س و ر ت ي ع م ج م ه س ز ا ج ي ر د ت ه ب ن ر ق ن ي ا ه ن ا ي م ز ا ه ژ ي و ب ر ي خ ا ن ر ق ي ا د ت ب ا ز ا ه ک د ن چ ر ه هه ه ف ق و بببی ب ب د ش ر د ن ن ک می ي گ د ن ز ا ه ا ت س و ر ر د ن ا ر ي ا ت ي ع م ج م و س ک ي ز و ن ه ه د ش ه ئ ا ر ا ر ا م آ ه ب ه ج و ت ا ب ا م ا ه ت ف ا ي ش ر ت س گ و ه د ا ف ت س ا د ر و م اای ا ریه ر ر و ا ن ف ه ب ه ج و ت ا ب ه ک ت س ا ه د ر و آ د و ج و ه ب ا ر ي ن ا و ج ر ا ک ي و ر ي ن ي ي ا ت س و ر ي ح ا و ن ر د ت ي ع م ج د ا ص ت ق ا ر د د ل و م ر و ط ه ب ن ا و ت ب ه ک ت س ا ي د ا د ع ت ز ا ر ت ش ي ب ر ا ي س ب د ي ل و ت هی د ن ا م ز ا س و ن ي م ز ری ا د ه ر ا ج ا ج ي ا ر ای ه م ا ظ ن ي ب ص غ ای ه ه ا گ ت ن و ک س و ا ه د ا ب آ بی ل ح ن ي ش ن ر ي ق ف ای ه ه ل ح م ر د ن ا و ت می ا ر ا ه د ن و ر ن ي ا ای ه د م ا پی. د ر ا م گ ر ا ک ه ب ي ي ا ت س و ر ن ا ر گ ر ا ک ا ج ن آ ر د. د ر ک ه د ه ا ش م م و س ن ا ه ج ای ج ای ج ر د د ن ت س ه ش ر ت س گ ل ا ح ر د ز و ر ه ب ز و ر ه ک ي ر ه ش ي ح ا و ن ر د. د ن ت س ه ) می س ر ر غی ش خ ب ر د ر ت ش ي ب ( ي ر ا ک ع و ن ر ه ي و ج ت س ج ر د ه ن ا د می ا ا ن د ن ا ه د م آ ي ي ا ت س و ر ي ح ا و ن ز ا ه ک ي ر ا ک ي ب ي ت ال ك ش م و ل ئ ا س م و ي ي ا ت س و ر ه ع م ا ج ش ق ن و ت ي م ه ا جايگاه به ه ج و ت ا ب ن ا ر ي ا ر د ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ت ي م ه ا و ت ر و ر ض ن ا ر ي ا ر ا م آ ز ک ر م ( ت س ا ر ا ك ش آ و ن ش و ر ا ال م ا ک ر و ش ك ط ي ا ر ش ه ب ه ج و ت ا ب ن ي ن چ م ه و ت س ا ه ه ج ا و م ن آ ا ب ه ع م ا ج ن ي ا ه ك. ) ن ك س م و س و ف ن ي ر ا م ش ر س و ر ا ز ه 2 6 ر و ش ک ه ن ک س ی ا ر ا د ی ا ه دی ا ب آ د ا د ع ت ل ا س ن ک س م و س و ف ن ی م و م ع ی ر ا م ش ر س ج ی ا ت ن س ا س ا ر ب ا و ن ا خ ر 0 2 ی ا ر ا د ی اا ا دیه ا ب آ د ا د ع ت ن ی ن چ م ه. ت س ا ه ت ش ا د ش ی ا ز ف ا ل ا س ا ب ه س ی ا ق م ر د ی د ا ب آ ه ک ت س ا ی د ا ب آ به نسبت ه ک د ش ا ب می ا ت س و ر و ر ا ز ه 9 3 د و ش می ف ی ر ع ت ا ت س و ر ب ل ا ق ر د ه ک ر ت ش ی ب و ن ک ا س ت ی ع م ج ر ف ن ا ی ر و ش ک ل ک ت ی ع م ج ز ا ع و م ج م ر د و ت س ا ه د ش ه د و ز ف ا ر و ش ک ی ا ه ا ت س و ر د ا د ع ت ه ب ا ت س و ر و ر ا ز ه ک ی ل ا س ر و ش ک ل ک ت ی ع م ج ز ا د ص ر د 6 2 ل د ا ع م ی م ه س ه ک ت س ا ی ی ا ت س و ر ه ع م ا ج ه ب ق ل ع ت م ر ف ن و ر ا ز ه و ن و ی ل ی م 0 2 ل م ا ش ز ی ن ل ا س ر د ی ن ا ه ج ی ا ه ر ا م آ س ا س ا ر ب ا ی ن د ط ا ق ن ر گ ی د ر د ی ی ا ت س و ر ه ع م ا ج م ه س ن ی گ ن ا ی م. د ر ی گ ی م ر ب ر د ا ر ر ا م آ ز ک ر م ( د د ش ا ب ممی م د ص ر د 3 2 د و د ح ن ا ت س ل گ ن ا و د ص ر د 8 6 د ن ه د ص ر د 7 ن پ ا ژ د ص ر د 2 5 ا ی س آ د ص ر د 7 2 ا پ و ر ا. ) ن ك س م و س و ف ن ي ر ا م ش ر س ن ا ر ي ا

3 چ ا ل ش ه ا و چ ش م ا ن د ا ز ه ا ی ن ق ش ک ا ر آ ف ر ی ن ی ن م و د ا ر ش م ا ر ه 1 سهم جمعیت- ر و س ت ا ی ی از جمعیت ک ل ک ش و ر م ن ب ع : ) ه م چ ن ی ن 6 م ی ل ی و ن و ه ز ا ر و ن ف ر ا ز ج م ع ی ت ش ا غ ل ی ن ک ل ک ش و ر م ت ع ل ق ب ه ج ا م ع ه ر و س ت ا ی ی ا س ت ک ه س ه م ی م ع ا د ل 8 2 د ر ص د ا ز ا ش ت غ ا ل ک ش و ر ر ا د ا ر د. ا ز ا ی ن م ی ز ا ن 9 4 د ر ص د ا ش ت غ ا ل ر و س ت ا ی ی د ر ا خ ت ی ا ر ب خ ش خ ص و ص ی ا س ت و ت ن ه ا 6 د ر ص د ا ش ت غ ا ل م ر ب و ط به حوزه د و ل ت ی می ب ا ش د ک ه ا ز ا ی ن م ن ظ ر ب خ ش خ ص و ص ی د ر ت ق و ی ت ت و ل ی د و ا ش ت غ ا ل ر و س ت ا ی ی ن ق ش ی ب ه م ر ا ت ب م ه م ت ر و ا س ا سی ت ر ا ز د و ل ت د ا ر د ( م ر ک ز آ م ا ر ا ي ر ا ن س ر ش م ا ر ي ن ف و س و م س ك ن ) ن م و د ا ر ش م ا ر ه 2- و ض ع ی ت ا ش ت غ ا ل در جامعه ر و س ت ا ی ی م ن ب ع : ) ا ز م ج م و ع ش ا غ ل ی ن ج ا م ع ه ر و س ت ا ی ی ن ی ز 3/ 0 5 د ر ص د د ر ب خ ش ک ش ا و ر ز ی ح د و د 5 2 4/ د ر ص د د ر بخش صنعت و ح د و د 4 2 3/ د ر ص د د ر ب خ ش خ د م ا ت م ش غ و ل ب ه ف ع ا ل ی ت م ی ب ا ش ن د. ن م و د ا ر ش م ا ر ه 3 س ه م- ف ع ا لیت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی در جامعه ر و س ت ا ی ی م ن ب ع : )

4 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف هه ه ت ف ا هی ع س و ت ی ا ه ر و ش ک ز ا ی ر ا ی س ب ر د و ت س ا ی ر و ش ک ر ه د ا ص ت ق ا ر د م ه م و ی س ا س ا ی ا ه ه ف ل ؤ م ز ا ی ک ی ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا و ت ی ف ر ظ د و ج و ا ب ز ی ن ا م ر و ش ک ر د. ت س ا ی ها ع س و ت ای ه ه م ا ن ر ب ر د ن ال ک ف ا د ه ا ز ا ی ک ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ب ه ج و ت ز ی ن خصوص به ی د ا ص ت ق ا ف ل ت خ م ی ا ه ش خ ب ر د ا ه ا ت س و ر ی و ق ل ی س ن ا ت پ ن آ ه ج و ت ل ب ا ق م ه س ه ک د ی ل و ت ل د ا ع م حدودا ا نفت ب ا س ت ح ا ا ب ر و ش ک د ا ص ت ق ا ر د ا ت س و ر د ا ص ت ق ا م ه س ن ی گ ن ا ی م ر و ط ه ب ت س ا ی ز ر و ا ش ک ن ی ب ع و م ج م ر د و د د ش ا ب می د ص ر د 2 2 ل د ا ع م دا ا و د ح ت ف ن ب ا س ت ح ا ن و د ب. ) ن ك س م و س و ف ن ي ر ا م ش ر س ن ا ر ي ا ر ا م آ ز ک ر م ( ت س ا ا ه ا ت س و ر ه ب ق ل ع ت م ر و ش ک ی د ی ل و ت 1 ه ر ا م ش ل و د ج م- ه س ی ی ا ه ل ا س ی ط ر و ش ک د ا ص ت ق ا ز ا ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ش خ ب ه ج و ت م و د ص ر د افزوده ارزش م ه س ز ا د ص ر د 3 2 ا ت 0 2 ) : ع ب ن م ت ب س ن ی ی ا ت س و ر ه ع م ا ج ر د ر ت ن ی ی ا پ د م آ ر د د و ج و ا ب د ه د ی م ن ا ش ن ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ر ا م آ ه ب ی ه ا گ ن ا م ا ی ر ه ش ه ع م ا ج ه ب ه ع م ا ج ر د م ر و ت خ ر ن ل ا س ر د ه ک ی ر و ط ه ب و ت س ا ی ر ه ش ه ع م ا ج ز ا ر ت ش ی ب ی ی ا ت س و ر ه ع م ا ج ر د م ر و ت خ ر ن ا ما و م ع. ت س ا ه د و ب د ص ر د 7/2 ی ی ا ت س و ر ه ع م ا ج ر د و د ص ر د 8. 6 ی ر ه ش ی ا ه ل ا س ی ط ی ی ا ت س و ر و ی ر ه ش ق ط ا ن م م ر و ت ه ن ال ا س خ ر ن 2- ه ر ا م ش ل و د ج ) : ع ب ن م ت ک ر ا ش م خ ر ن و د ص ر د 8/9 ل د ا ع م ی ی ا ت س و ر ه ع م ا ج ر د ی ر ا ک ی ب خ ر ن ن ی ن چ م ه ی د ا ص ت ق ا خ ر ن. د ش ا ب ی ی ی م د ص ر د 1 4 ن ی ا ی ل ص ا ف د ه. د ش ا ب ی م د ص ر د 0 1 3/ ی ی ا ت س و ر ن ا ن ز ی ر ا ک ی ب خ ر ن و 9 1 9/ ل د ا ع م ز ی ن ی ی ا ت س و ر ن ا ن ا و ج ی ر ا ک ی ب ه ل ا ق م ش ش خ ب ی ی ا ه ا ت س و ر رررررر ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ق ن ی ا ه ز ا د ن ا م ش چ و ا ه ش ل ا چ ن ی ی ب ت و ل ی ل ح ت ه ب و ن ا ر ی ا در روستایی ه ع س و ت ر د ی ش ق ن ه چ ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ل ک ر و ط ه ب ه ک ت س ا ن ی ا ه ل ا ق م ی ل ص ا ل ا ؤ س. ت س ا ر ه ش ر ق ا ب ط ا ب ت ر ا ی س ر ر ب ر ظ ن ز ا ت س ا ی ف ی ص و ت ش و ر ت ی ه ا م ر ظ ن ز ا ه ل ا ق م ن ی ا د ن ک ی م ا ف ی ا ر ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ه ژ ی و ب و چ ر ا چ. ت س ا ي د ر ب ر ا ک ن د و ب ا ر ج ا ل ب ا ق ل ی ل د ه ب ف د ه ر ظ ن ز ا و ی گ ت س ب م ه ع و ن ز ا ی ن ی ر ف آ ر ا ک ا ب ف ل ت خ م ل ل ع ی ن ا م ز ي ر ا م آ ه ع م ا ج. ت س ا ه ت ف ر گ ت ر و ص ه ا م د ن چ ی ن ا م ز ع ط ق م ر د ر ا ب ک ی ط ق ف ه ک ت س ا ی ع ط ق م ا ی ی ض ر ع ع و ن ز ا ق ی ق ح ت ن ی ا. د ن ش ا ب ی م ر ه ش ر ق ا ب ي ا ه ا ت س و ر ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ه ی ل ک ل م ا ش ق ی ق ح ت ن ی ا ی ر ظ ن د ر ک ی و ر. د د ش عع ع ا د ب ا هه ه س ن ا ر ف ن ا ب ز ر د د ي آ د ي د پ ي ز و ر م ا ن ا ب ز ه ب ي ن ي ر ف آ ر ا ك ي ل ك م و ه ف م ه ك ن آ ز ا ش ي پ ي ن ا م ز ر ي د ي ن ي ر ف آ ر ا ك ه ژ ا و م م ه د ز ن ا ش ن ن ر ق ز ا ي ي د ا ص ت ق ا ب ب ت ا ك م ي ي م ا م ت و ت ت ف ر گ رر ر ا ر ق ن ا ن ا د د ا ص ت ق ا ه ج و ت د ر و م ر ا ب ن ي ل و ا ي ن ي ر ف آ ر ا ك و ن ي ر ف آ ر ا ك ي ا ه ر و ش ك ر د. د ن ا هه ه د و م ن ح ح ي ر ش ت د د و خ ي ي د ا ص ت ق ا ی ا ه ه ی ر ظ ن ر د ا ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك ي و ح ن ه ب ن و ن ك ا ت ي د ال ي م ي ب ر غ ت ف ا ي ي ر ت ش ي ب ق ن و ر ي ع ا م ت ج ا ت ا ع و ب ط م ر د ه ژ ا و ن ي ا و ه ه د ر د. د ش ح ر ط م ل ا س ز ا ي ن ي ر ف آ ر ا ك ه ژ ا و و

5 ) ی ک ر ه ش ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ق ن ی ا ه ز ا د ن ا م ش چ و ا ه ش ل ا چ ن ي ا م ت س ي ب ن ر ق ر د. د ر ك ا د ي پ ي ن ا ه ج ي د ر ب ر ا ك و ي ا ه ه ه د ر د م و ه ف م ي ا ر ب ا ي ت و ر ث د ي ل و ت د ا ج ي ا ی ی ل ع ی ر ف ص ( د ش ه ف ا ض ا ي ن ي ر ف آ ر ا ك ف ي ر ع ت ه ب ز ي ن ر ا ك ت ب ا و ي ر و آ و ن م و ه ف م ر ض ا ح ن ر ق ي ا د ت ب ا ز ا. ت ف ر ر ا ك ه ب ت ا م د خ. ) 8 9 : ی ق د ا ص و ی ر ب ک ا ه ه د ا ت ي ي ا ت س و ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك ه ك د ن ه د ي م ن ا ش ن ي ن ا ه ج ت ا ع ل ا ط م ي دا ل ي م ي ن ا س ك ي ه ت س د ر د ر ا ي س ب ي ا ه ت و ا ف ت د و ج و ا ب ي ي ا ت س و ر ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك و ت س ا ه ت ش ا د ن ي م ل ع ن و ت م ر د چنداني اهميت ه ع ل ا ط م ي ر ه ش ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ا ب ي ل ححححححح محح تا ع ا ل ط ا س ا س ا ر ب ن ا ن آ ت ي ل ا ع ف ر د ي ر ه ش و ي ي ا ت س و ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك ن ا ي م ت و ا ف ت ن ي ر ت ي ل ص ا. د ن د ش ی م ت ك ر ا ش م و ي ر ا ك م ه ي ا ه ه ن ي م ز ي د ن و ا ش ي و خ ر ب ه ي ك ت ا ب ي ع ا م ت ج ا ه ک ب ش ي ي ا ت س و ر ي ح ا و ن ر د ت. س ا د و ج و م ع ب ا ن م ط ا ب ت ر ا ن ي ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه د ر و آ د و ج و ه ب ا ر ری ت وی ق ي ي ا ن ا و ت ن ا ن آ ت ي ل ا ع ف بستر و ي ي ا ت س و ر ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ن ا ي م ي ن ي ر ف آ ر ا ك ت ر و ر ض و ت ي م ه ا د. و ش می ب و س ح م ف ر ص م و د ي ل و ت ه ط ب ا ر ر د های و ق ل ا ب ش ق ن. د د و ش ی م ي د ا ي ز ه ج و ت ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ه ژ ي و ه ب و ه ع س و ت ر د ي ن ي ر ف آ ر ا ك ش ق ن ه ب ه ز و ر م ا ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و در كارآفريني ه ع س و ت ر و خ ر د د ر ف ه ب ر ص ح ن م ي ا ه ت ص ر ف ز ا ه د ا ف ت س ا و ت ي ق ال خ ع ب ا ن م ج ي س ب ي ل ص ا ي و ر ي ن ه س ب ي ك ر ت ل ي ل د ه ب ي ي ا ت س و ر ت ا ن ا ك م ا و ع ب ا ن م ه ن ا ر و آ و ن ي ر ي گ ر ا ك ه ب ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ي ي ا ت س و ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك ت. س ا ه ج و ت ی ا ه ههه ه ه ی ر ظ ن ر د د ي د ج ي ر ا ك ه ا ر ي ي ا ت س و ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك. ي ل غ ش د ي د ج ي ا ه ت ص ر ف ر ا ك ش ي ا ت س ا ر ر د ا ت س و ر ه ع س و ت ي ا ر ب ي ز ا س د ن م ن ا و ت ع ف ر ر ب ن و ز ف ا ي ن ي ر ف آ ر ا ك. د د و ش ي ي م ب و و س ح م ا ت س و ر ر د ر ا د ي ا پ ه ع س و ت ه ب ي ب ا ي ت س د ر و ظ ن م ه ب ي ي ا ت س و ر ق ط ا ن م ي ا ه د ا ه ن و ي ص و ص خ ش خ ب د ز ن ي د ا ص ت ق ا ت ال ك ش م ه ب ك م ك ي ا ر ب م ه م ي ر ا ز ب ا ن ا و ن ع ههههههه ب ي ت ل و د ر ي غ ه ع م ا ج ه ع س و ت د ر ب ه ا ر ن ا و ن ع ه ب ا ر ي ي ا ت س و ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك ن ا و ت می ل ي ل د ن ي م ه ه ب. د و ش ی م ب و س ح م ت ل و د ای ه الیت ع ف ي ن ي ر ف آ ر ا ك. ت ت ف ر گ ر ظ ن ر د هریزی م ا ن ر ب ر د ي ي ا ت س و ر ي ا ن ع م ههههههه هه ب فقط روستايي م ي ظ ع ر ش ق ي ا ر ب ل ا غ ت ش ا د ا ج ي ا و صاحبببببببنظران از ي ر ا ي س ب ه ت ف گ ه ب ه ك د ش ا ب ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ت ي و ق ت ي ا ر ب ي م ا گ د ن ا و ت ی م ه ك ل ب ت س ي ن ن ا ي ي ا ت س و ر ر و آ د و س ي ت ي ع ق ا و ه ب ه د ي ا ل ي د ب ت ي ي ا ت س و ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك م و ه ف م ن ي ر ت ي ل ص ا. ت س ا ي د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ا ب ش ز ر ا م ه ه ع س و ت ل غ ا ش م د ا ج ي ا ي ص خ ش ل ز ا ن م ر د ي ن ي ر ف آ ر ا ك ی ا ه ت ی ل ا ع ف ي ز ا د ن ا ه ا ر ل ا ث م ي ا ر ب. ت س ا ت س و ر ر د ا ي ا ه ا ت س و ر ر د د ي د ج د ن ا ه ل م ج ن ي ا ز ا ي گ م ه ه ت ش ا د ن د و ج و ن ي ر ف آ ر ا ك د ر ف ه ع م ا ج ر د ن ي ا ز ا ش ي پ ه ك ي ت ا م د خ و ت ال و ص ح م ه ض ر ع. ) 5 6 : هه ه ب و دد د ا ص ت ق ا ر د ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ش ق ن ك ر د ا ب ي ر ا ت ف ر م و ل ع ن ا د ن م ش ن ا د و ن ا س ا ن ش ه ع م ا ج ن ا س ا ن ش ن ا و ر م ت س ي ب ن ر ق ط س ا و ا ز ا ي ي ا س ا ن ش ر و ظ ن م. د ن ت خ ا د ر پ نن ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ص ص و ص خ ر د ق ق ي ق ح ت و ي ي س ر ر ب هه ه ب ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ي ر ا ت ف ر ي ا ه و گ ل ا و ا ه گی ژ وی ع ع ق ا و ر د. د د ن ر ا د ن ي ي ن ي ر ف آ ر ا ك و نن ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك رر ر ي ا س اا ا ب ي ت و ا ف ت چ ي ه ل ص ا ر د ي ي ا ت س و ر ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك و ي ي ا ت س و ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك ر د ك ك س ي ر ن ن د و ب ال ا ا ب ل ل ي ل د هه ه ب ي ي ت ح د. ن ر ا د ق ط ا ن م ر ي ا س ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ه ك د ن ر ا د ی ی ا ه گی ژ وی ن ا م ه ي ي ا ت س و ر ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ي ي ا ت س و ر اای ا حیطه ح ح م ر د ت ت ي ر ي د م ف ف ع ض و ت ت ا ن ا ك م ا د د و ب م ك ل ل ي ل د هه ه ب ن ي ن چ م ه ي ي ا ت س و ر ای ه حیط م و ا ه الیت ع ف ن ن ي ا ر ب ا ن ب دد. د ن ش ا ب رر ر ا د ر و خ ر ب ن ن ي ر ي ا س هه ه ب ت ت ب س ن ي ي ر ت ش ي ب ذذیری ذ کپ س ری ت ر د ق ز ا ب ت ا ر م ه ب د ي ا ب ي ي ا ت س و ر ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ي ز ر و ا ش ك ای ه الیت ع ف ر د ت ي ق ال خ و ي ر و آ و ن د ي د ج ای ه ت ص ر ف ي ي ا س ا ن ش ل ا ب ن د ه ب ي ي ا ت س و ر ای ه حیط م ر د ي ن ي ر ف آ ر ا ك ي ي ي ا ت س و ر عع ع ب ا ن م ز ا هه ه ن ا ر و آ و ن و ع و ن ت م ه ن ي ه ب ه د ا ف ت س ا ع ق ا و ر د و ن ي م ز ي ر ب ر ا ك ر د ت ي ق ال خ و ي ر و آ و ن ي ز ر و ا ش ك ر ي غ و. ) 2 1 : ن ا ر گ ی د و ی س و ط ( ت س ا ر ت ش ي ب د و س ب س ك ت ه ج ر د

6 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ي ي د ر ك ي و ر ب ب ا خ ت ن ا ن ن م ض نن ن ا د ن م ش ن ا د ن ن ي ا و ت ت ف ر گ رر ر ا ر ق هه ه ج و ت دد د ر و م ز ي ن ت ي ر ي د م ن ا د ن م ش ن ا د ي و س ز ا ي ن ي ر ف آ ر ا ك ح ال ط ه ص ا د. د د ن ت خ ا د ر پ د د و ج و م نهای ا م ز ا س ر د ه ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ط ي ح م و و ج د ا ج ي ا و ي ن ي ر ف آ ر ا ك ت ي ر ي د م ح ي ر ش ت ه ب ي د ن ي ا ر ف 1 ي ن ي ر ف آ ر ا ك ي ي ن ي ر ف آ ر ا ك م ل ع ر د پ ا ر و ا ه ك ن ا د د ا ص ت ق ا ن ي ا. د ر ب ر ا ك ه ب ر ت ي پ م و ش ف ز و ژ ر ا ب ن ي ل و ا ا ر ي ل ع ف م و ه ف م و ا ن ع م ر د رر ر ي ا س ن ن ي ب ر د ي ي د ا ر ف ا هه ه ك د د و ب د ه ا و خ ر س ي م ي ن ا م ز م ا ظ ن ك ي ر د ي د ا ص ت ق ا ه ع س و ت و د ش ر ه ك د و ب ر و ا ب ن ي ا ر ب د ن م ا ن می ي ي ا ه ر ا ك ه ا ر ن ن ي ز گ ي ا ج د د ي د ج اای ا له ح ه ا ر و ا ه ش و ر ر ا ك ن ي ا ا ب و ه د ر ك ي ر و آ و ن ه ب م ا د ق ا ي ر ي ذ پ ر ط خ ا ب ه ع م ا ج د ا ح آ. ) : ن ا ر گ ی د و ی ن ا خ ر ی م ا ( د و ش ي ل ب ق ن ه ك و د م آ ر ا ك ا ن ي ا ر آ و ت ا ر ك ف ت ق ال خ ب ي ر خ ت 2 ي ي ص ا خ ت ت ي م ه ا و ش ز ر ا ز ا ي ي ت ع ن ص ا ر ف رر ر ص ع ع ع و ر ش و ت ا ع ال ط ا ب ال ق ن ا ا ب ر ت ي پ م و ش ت ف ر گ ر ا ر ق ه ج و ت د ر و م ي د ا ص ت ق ا م ا ظ ن ر د ل و ح ت و ر ي ي غ ت د ن ي آ ر ف و ر ي ي غ ت ن ي ل م ا ع ن ا و ن ع ه ب ی ن ي ر ف آ ر ا ك ا ر ي ز د ش ر ا د ر و خ ر ب. ت ف ر ي ذ پ ت ر و ص ي د ال ي م و ای ه ه ه د ي ط ن آ ا ب ط ب ت ر م ی ا ه ش ه و ژ پ و ت ا ق ي ق ح ت ز ا ي ه ج و ت ل ب ا ق م ج ح و ت ر ا ب ع ي ن ي رر ر ف آ ر ا ك. دد د د ر گ ممی م د د ي د ج ي ا ض ا ق ت ا ي و ي د ن م ت ي ا ض ر د ا ج ي ا ه ب ر ج ن م ه ك ت س ا ي د ن ي ا ر ف ي ن ي ر ف آ ر ا ك ت س ا ز ا ي ن ي ر ف آ ر ا ك. اا ا ته ت ت ص ر ف ز ا ی ی ر ی گ هه ه ر ه ب ر و ظ ن م ه ب ع ب ا ن م ز ا ي د ر ف ه ب ر ص ح ن م ه ع و م ج م ل ي ك ش ت ه ا ر ز ا ش ز ر ا د ا ج ي ا د ن ي ا ر ف. ت س ا ن آ ع ف ا ن م و ت ا ر ط ا خ م ل و ب ق و و ن ي ز ي چ ق ل خ د ن ي ا ر ف 3 رر ر ه دد د ا ص ت ق ا ي ي ل ص ا ل ل ك ش م ت س ا د د ق ت ع م ) ( ر ن ز ر ك و ر ر و آ د و س ي ي ا ه ت ت ت ص ر ف ز ا ي ه ا گ آ ي ن ع ي ي ن ي ر ف آ ر ا ك ي و ر ظ ن ز ا و ت س ا ا ه ت ص ر ف ك ر د م د ع ز ا ه ت ف ر گ ت أ ش ن ي ا ه ع م ا ج س س ا س ا و هه ه ي ا پ نن ن ا و ن ع ه ب ن آ ز ا و ت و س و د ن ا د می ي د ا ص ت ق ا د ش ر ك ر ح م ل م ا ع ا ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك ر ت ي پ م و ش. ت س ا ه د ش ن ف ش ك. ) : ن ا م ه ( د ن ک می د ا ي ه ع س و ت ي و گ ل ا ن ا و ن ع ه ب ي ن ي ر ف آ ر ا ك ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ا ب ر ئ ا س ه ع س و ت ي د ا ص ت ق ا ه ع س وووووو و ت و ك م ك ق ي و ش ت د ن ي ا ر ف را روستايي ی هات العه اط و ی ط ا ه ه ب ت ر ا ت ا م د ه ه خ ی ی ا ت ه ه س و ر ل ه ه ق ن و ل ه ه م ح ی ی ا ت ه س و ر ن ا ه ن ي ر ف آ ر ا ك ي ك ي ن ك ت و ي ت ي ر ي د م ت د ع ا س م ي ن ي ر ف آ ر ا ك ن ا گ ي ر ر ظ ن ز ا. د ن ک ی م ف ي ر ع ت ا ه ن ی ا د ن ن ا م و ي ع ي ب ط ع ب ا ن م ت ي ر ي د م ي ي ا ت س و ر ي گ د ن ز ت ي ف ي ك ه د ن ه د د و ب ه ب ت و ر ث د ي ل و ت و د م آ ر د ش ي ا ز ف ا ل ا غ ت ش ا ه ن ي م ز و كننده كمك ه د ن ن ك فراهممممممم روستايي براي محلي د ا ر ف ا ه ب ي د ي ل و ت ه ك د ي د ج ي ن ا م ز ا س د ا ج ي ا : ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ي ي ا ت س و ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك ن م ت ر و ر ظ ن ز ا. ت س ا د ا ص ت ق ا ر د ت ك ر ا ش م ط ي ح م ر د د ي د ج ي ژ و ل و ن ك ت ز ا ا ي د ر و آ د و ج و ه ب ا ر ي د ي د ج ر ا ز ا ب ا ي و د ن ك ي ف ر ع م ا ر د ي د ج ي ت ا م د خ ا ي ه ز ا ت 5(. 3 : ی ح ال ف و ا ی ن ی ن ی س ح ( د ن ك ه د ا ف ت س ا ي ي ا ت س و ر ا ه ننن ن ن ا م ز ا س ه ر ا ب ر د ت ا ع ال ط ا ی ر و آ ع م ج و ي ن ي ر ف آ ر ا ك ی ا ه ت ی ل ا ع ف ي ح ا ر ط ي ا ر ب د و خ ه ع ل ا ط م ر د ن ا ر گ ي د و ن و س ب ا د ل م ا ع چهار كه د ن د ي س ر ه ج ي ت ن ن ي ا ه ب ي ي ا ت س و ر ق ط ا ن م ر د ي ن ي ر ف آ ر ا ك ز ا ه د ن ن ک ت ی ا م ح ی ا ه ت ی ل ا ع ف و ا ه ه م ا ن ر ب ز: ا د ن ا ت ر ا ب ع ي ي ا ت س و ر ق ط ا ن م ر د ي ن ي ر ف آ ر ا ك ح و ر ه ب ي ش خ ب ت ا ي ح ي ا ر ب م ز ال ي ل ح م جامعه شده ی ی ا س ا ن ش ي ا ه ز ا ي ن ا ب ب س ا ن ت م ت ي ل ا ع ف د ا ج ي ا 1- ي ل ح م ی ا ه ت ر ا ه م و ع ب ا ن م س ا ي ق م ا ب ب س ا ن ت م ي ف ا ك ت ا د ي ل و ت 2- و ي ن ي ر ف آ ر ا ك ر ب ز ك ر م ت 3- ي ل ص ا 1. Entrepreneurship 2. Joseph Schumpeter 3. Israel Kirzner

7 خ ال ص ه ا ی- چ ا ل ش ه ا و چ ش م ا ن د ا ز ه ا ی ن ق ش ک ا ر آ ف ر ی ن ی ي ا د گ ي ر ي م د ا و م ا ز ط ر ي ق ت غ ي ي ر آ م و ز ه ه ا ي ق ب ل ي ( ف ر ج ی س ب ک ب ا ر و د ی گ ر ا ن : 1 ) 3 5 : ج د و ل ش م ا ر ه 3- ع و ا م ل ت ب ي ي ن ك ن ن د ه ك ا ر آ ف ر ي ن ي ر و س ت ا ي ي ب ر ا س ا س ش ا خ ص ه ا ی ك ي ف ي و ذ ه ن ي م ن ب ع : ( س ب ک ب ا ر و د ی گ ر ا ن 1 8( 5 : ج د و ل ش م ا ر ه 4 ا ز م ط ا ل ع ا ت ا ن ج ا م ش د ه د ر ز م ی ن ه ک ا ر آ ف ر ی ن ی ر و س ت ا ي ی م ن ب ع : ( و ال ئ ی و د ی گ ر ا ن 1 1( 5 1 4: 9 3

8 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ۵ ۷ ۳ ۱ ل ا س ر د ی ر ا د ر ه ش ل ی ک ش ت ز ا س پ. ت ف ا ی م ا ن ر ی ی غ ت د ا ب آ ر ق ا ب ه ب س پ س ه ک د ش ی م ه د ی م ا ن ف ا ر ق ا ب ا د ت ب ا ر د ه ق ط ن م ن ی ا. ت ف ر گ م ا ن ر ه ش ر ق ا ب ه ق ط ن م ن ی ا ت ف ن ش ی ال ا پ ت ک ر ش ت ف ن ت ع ن ص ه ا گ ش ه و ژ پ - ن ا ی و گ د ن ت د ی ه ش ت ف ن ش ی ال ا پ ت ک ر ش ن ا و ت ی م ن آ ی ت ع ن ص م ه م ز ک ا ر م ز ا - ز ا گ ت ا ی ل م ع ۳ ه ق ط ن م ر- ر ر د ن ل ی س ن ا ر ی ا ت ک ر ش ز- ا گ ن ا ر ی ا ت ک ر ش - س ر پ ا پ ی ا س ت ک ر ش - ل و ن ا ر ی ا ت ک ر ش - ن ا ر ه ب کوچک صنعت ا ه هه ه د و ی ش ی ر ج ت ی ت ع ن ص ع م ت ج م - گ ن س ر ه ش ی ت ع ن ص ک ر ه ش - ی ر ی ز ا گ ه ا گ و ر ی ن - ی ژ ر ن ا ت ک ر ش. د ن ت س ه ر ه ش ن ی ا ی ت ع ن ص م ه م ز ک ا ر م ز ا ر گ ی د ر ه ش ر ق ا ب ی س ا ی س ت ی ع ق و م 1- ه ر ا م ش ه ش ق ن ) : ع ب ن م نن ن ا ت س ر ه ش ی ی ن ی م ز ر س هه ه ز و ح ر د و م ق - ن ا ر ه ت ی ط ا ب ت ر ا ر و ح م ر د ه ک د ش ا ب ی م ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ی ا ه ر ه ش ز ا ی ک ی ر ه ش ر ق ا ب ی ی ما ل س ا ب ال ه ق ن ا رر ر ی ب ک رر ر ا ذ گ نن ن ا ی ن ب م ر ح ن ی ب ر ه ش ن ی ا ا ر ی ز د ن م ا ن ی م ز ی ن ن ی م ی ر ح ل ا ن ی ب ا ر ر ه ش ر ق ا ب. ت س ا ه د ش ع ق ا و ی ر. د ر ا د ر ا ر ق م ال س ل ا ه ی ل ع م ی ر ک ل ا د ی س ت ر ض ح م ر ح ن ی ن چ م ه و ) ه ر ( ی ن ی م خ م ا م ا ت ر ض ح د د و د ح ر د ی ی ت ح ا س م ا ب ر ه ش ر ق ا ب ت ئ ی ه ۴ ۰ ۴/ ۰ ۵/ ۷ ۳ ۱ خ ر و م ۹ ۶ ۳ ۶ ۱ ۷/ ۹ ۳ ۴ ه ر ا م ش ه ب و ص م س ا س ا ر ب ر ف ن ۱ ۹ ۰ ۹ ۵ ر ب غ ل ا ب ی ت ی ع م ج ا ب و ع ب ر م ر ت م و ل ی ک ۴ ۴ ۳/

9 ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ق ن ی ا ه ز ا د ن ا م ش چ و ا ه ش ل ا چ ر ر ه ش ن ی ا ی ر ا د ر ه ش ۵ ۷ ۲/ ۱ ۴/ خ ی ر ا ت ر د. د ش ل ی د ب ت ل ق ت س م ر ه ش ک ی ه ب و د ج ا( ۰ ۲ و ۹ ۱ ق ط ا ن م ( ن ا ر ه ت ر ه ش ز ا ن ا ر ی ز و ر ر و ش ک ر ی ز و ب ی و ص ت ه ب ۶ ۷ ۴/۶/ ۱ خ ی ر ا ت ر د ت ح ا س م ع ب ر م ر ت م و ل ی ک ۵ ۵ ا ب ن آ ی ظ ا ف ح ت س ا م ی ر ح و ح ا ت ت ف ا ا ما س ر ۴ ه ج ر د ا ب هه ه ب لل ل ا م ش ز ا ر ر ه ش ن ن ی ا ت. ف ا ی ش ه ا ک ن آ م ی ر ح ک ز ی ر ه ک ر ه ش د ا ج ی ا و ۰ ۸ ۳ ۱ ل ا س ر د ن آ ز ا ی ت م س ق ع ا ز ت ن ا ا ب ه ک د ی س ر ب ب و ن ج ز ا ن ی م ا ر و هه ه گ ل ج اا ا ب ی ی ق ر ش ب و ن ج ز ا ک ز ی ر ه ک ر ه ش ه ب ب و ن ج ز ا ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش ۰ ۲ و ۹ ۱ ه ق ط ن م م ی ر ح و هه ه ق ی ق د ۴ ۲ و هه ه ج ر د ۱ ۵ ر ر ه ش ن ن ی ا ی ی ا ی ف ا ر غ ج ل و ط ت. س ا ر ا و ج م ه ی ن ی م خ هلل ا ح و ر د ی س م ر ح و ا ر ه ز ت ش ه ب ا ب ی ب ر غ ت ر ا رر ر ح ط ط س و ت م. ت ت س ا رر ر ت م ۰ ۵ ۰/ ۹ ۰ ۱ اا ا ی ر د ح ح ط س ز ا ن آ عع ع ا ف ت ر ا. ت س ا ه ق ی ق د ۲ ۳ و ه ج ر د ۵ ۳ ن آ ی ی ا ی ف ا ر غ ج ض ر ع ه ق ط ن م ن ی ا ر د د ا ب ش ز و و ه د و ب % ۵ ۵ ن آ ی ب س ن ت ب و ط ر و س و ی س ل س ه ج ر د ۹ ن آ م م ی ن ی م و س و ی س ل س ه ج ر د ۳ ۴ م م ی ز ک ا م ت. س ا ی ل ا م ش ت ی ا ه ن ر د و ق ر ش ه ب ی ق ر ش جنوب غربی ی ا ه د ا ب ک ز ی ر ه ک ش خ ب جمعیتی نقاط ه ش ق ن 2- ه ر ا م ش ه ش ق ن ) : ع ب ن م

10 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 128 م م ه م زز ز ک ا ر م ز ا دد د ا ب آ ن ن و س ر د د ا ب آ ر ی خ ر ب م ل س د ا ب آ مم م ی ظ ع ن ی ع م د ا ب آ ل ی ع ا م س ا و ن ه د ر ص م ق ر ا ص ح چ و ق ی ا ه ا ت س و ر د. ن ت س ه ر ه ش ن ی ا ی ت ی ع م ج ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ر ه ش ر ق ا ب ه ق ط ن م ت ی ع ق و م 3- ه ر ا م ش ه ش ق ن ) ث ر ا ل گ و گ ( : ع ب ن م ی گ ت س ب م ه ع و ن ز ا ی ن ی ر ف آ ر ا ک ا ب ف ل ت خ م ل ل ع ط ا ب ت ر ا ی س ر ر ب ر ظ ن ز ا ت س ا ی ف ی ص و ت ش و ر ت ی ه ا م ر ظ ن ز ا ه ل ا ق م ن ی ا و ز ا ط ق ف ه ک ت س ا ی ع ط ق م ا ی ی ض ر ع ع و ن ز ا ق ی ق ح ت ن ی ا ی ن ا م ز ب و چ ر ا چ. ت س ا ي د ر ب ر ا ک ن د و ب ا ر ج ا ل ب ا ق ل ی ل د ه ب ف د ه ر ظ ن ن ی ا ي ر ا م آ ه ع م ا ج. ت س ا ه ت ف ر گ ت ر و ص ه ا م د ن چ ی ن ا م ز ع ط ق م ر د ر ا ب ک ی ي ا ه ا ت س و ر ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ه ی ل ک ل م ا ش ق ی ق ح ت ن ي گ ن ا ي م و د ش هگیری ز ا د ن ا ر ی ز ل و د ج ا ب ق ب ا ط م ص خ ا ش ر ه ا ب ط ب ت ر م ي ا ه ه ي و گ. د ن ش ا ب ی م ر ه ش ر ق ا ب ر ب ص خ ا ش ر ه ر د ه ع ل ا ط م د ر و م ي ا ه ا ت س و ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك ه ع س و ت ش ج ن س ي ا ر ب ي ي ا ن ب م ن ا و ن ع ه ب ا ت س و ر ر ه ه ن و م ن ي ا ه ر ا و ن ا خ د ا د ع ت س ا س ا د. ش ه ت ف ر گ ر ظ ن

11 ی- ا ه ص خ ا ش ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ق ن ی ا ه ز ا د ن ا م ش چ و ا ه ش ل ا چ 5 ه ر ا م ش ل و د ج ي ي ا ت س و ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك ه ع س و ت ش ج ن س ر و ظ ن م ه ب ه ت ف ر ر ا ك ه ب ي ا ه ه ي و گ و ه د ن ن ك ن ي ي ب ت ) ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ( : ع ب ن م : د و ب ر ی ز ت ر و ص ه ب ه م ا ن ش س ر پ ی ا ه ل ا ؤ س د ر ا د ن ا ت س ا ف ا ر ح ن ا و ن ي گ ن ا ي م ا ه ل ا ؤ س ه م ا ن ش س ر پ ی ا ه ل ا ؤ س د ر ا د ن ا ت س ا ف ا ر ح ن ا و ن ي گ ن ا ي م 6- ه ر ا م ش ل و د ج ت س ا ر د ق چ ه ب ا ش م ی ا سازمانه ا ب ه س ی ا ق م ر د ا ه ی ر و آ و ن و د ی د ج ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ن ا ز ی م ت س ا ت ف ر ش ی پ ی ا ر ب د ی د ج ی ا ه ت ی ع ق و م و ا ه ت ص ر ف ف ش ک ل ا ب ن د ه ب ن ا ز ی م ه چ ا ت ی ن ی ر ف آ ر ا ک د ر ا د د ی ک أ ت ی ی ا ت س و ر ت ا م د خ د و ب ه ب ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ن ا ز ی م ه چ ا ت د ش ا ب ی م ف ی ا ظ و م ا ج ن ا ر د و ن و د ی د ج ی ا ه ه ا ر ن ت ف ا ی ل ا ب ن د ه ب رین ف آ ر ا ک ن ا ز ی م ه چ ا ت د و ش می ی ی ا ت س و ر ه ع م ا ج ر د ت ک ر ا ش م و ت ال م ا ع ت ش ی ا ز ف ا ب ب س ی ن ی ر ف آ ر ا ک د و خ ت ی ع ق و م ی ا ر ب ی د ی د ه ت ا ت رید گ ن می ت ف ر ش ی پ ی ا ر ب ی ت ص ر ف ن ا و ن ع ه ب ت ا ر ی ی غ ت ه ب ا م ش ن ا ز ی م ه چ ا ت د و ش ی م ه ت ف ر گ ی د ج و ت س ا ش ز ر ا ی ا ر ا د ن ی ی ا پ ح و ط س ن ا ن ک ر ا ک ت ا د ا ه ن ش ی پ و ت ا ر ظ ن ن ا ز ی م ه چ ا ت د ن ن ک می ل ا ب ق ت س ا ی ن ی ر ف آ ر ا ک ز ا ن ا ی ی ا ت س و ر ن ا ز ی م ه چ ا ت د ن ن ک ه ز ا ج ا ب س ک د و خ ق و ف ا م ز ا ت س ی ا ب ی م و ن و د ی د ج ی ش و ر ه ب ف ی ا ظ و م ا ج ن ا ی ا ر ب ن ا ن ری ف آ ر ا ک ن ا ز ی م ه چ ا ت د و ش ی م ر ی د ق ت ه ن ا ر و آ و ن ت ا د ا ه ن ش ی پ و ت ا ر ظ ن ه ئ ا ر ا ر ط ا خ ه ب ن ا ن ک ر ا ک ز ا ن ا ز ی م ه چ ا ت ت س ا ه ع س و ت ی ا ر ب ی ر و ر ض ز ا ی ن ت ی ق ال خ و ی ر و آ و ن ه ک ت س ا ر و ا ب ن ی ا ر ب ا م ی ی ا ت س و ر ه ع م ا ج ن ا ز ی م ه چ ا ت د ن ه د ش ی ا ز ف ا ر ت ش ی ب ی ا ه ت ی ق ف و م ب س ک ی ا ر ب ا ر ن ا ش ی ا ه ت ی ف ر ظ ا ت د ن و ش ی م ق ی و ش ت د ا ر ف ا ا ه ا ت س و ر ر د ن ا ز ی م ه چ ا ت د و ش ی م د ی ک أ ت ی م ی ت ر ا ک ر ب ر ه ش ر ق ا ب ی ا ه ا ت س و ر ر د ن ا ز ی م ه چ ا ت ت س ا ی د ح ه چ ا ت ی ن ا ر م ع ی ا ه ه ژ و ر پ ی ا ر ج ا ر د ک ز ی ر ه ک ی ن ی ر ف آ ر ا ک ت ی ق ف و م ن ا ز ی م ن ی گ ن ا ی م ف ف ف ف ا ر ح ن ا د ر ا د ن ا ت س ا

12 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف د ش ت س ا ه ن و گ چ ا ت س و ر ی ا ه ت س ا ی س ی ا ر ج ا ر د ن ا ن ی ر ف ا ر ا ک ا ب م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز ی م ت س ا ه ت ش ا د ش ق ن ر ه ش ر ق ا ب ی ا ه ا ت س و ر ی ر ی ذ پ ر ج ا ه م ن ا ز ی م ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک د و ش ی م ر ا د ی ا پ ی ی ا ز د م آ ر د و ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ت م س ه ب ا ت س و ر ت ک ر ح ب ب س ی ن ی ر ف آ ر ا ک ت س ا ه د و ب ن ا م ر و ش ک ه ب ل و ص ح م ت ا د ر ا و ه ب ز ا ی ن م د ع ا ی ش ه ا ک ه ب ر ج ن م ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه د ی ا ت س ا ه د ی د ر گ ر ج ن م ه د ش م ا م ت ت م ی ق ش ه ا ک ه ب ا م ش ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه د ی ا د و م ن ر ا ز گ ر ب ر ا ک ن ی ح ی ت ر ا ه م ی ا ه ش ز و م آ ه ر و د ی ن ا س ن ا ع ب ا ن م ه ع س و ت ي ا ر ب د ی ا ب. د و ش ی م ر ه ش ر ق ا ب ی ا ه ا ت س و ر ه ع س و ت ب ج و م ر ا د ي ا پ ي ل غ ش ی ا ه ت ص ر ف د ا ج ي ا د ه ا و خ ه ق ط ن م ی ا ه ا ت س و ر ه ع س و ت ب ج و م ر ه ش ر ق ا ب ن ا ت س ر ه ش ي د ا ص ت ق ا ی ا ه ت ی ف ر ظ ا ب ب س ا ن ت م ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ه ت خ ا س ر ی ز ه ع س و ت د و ش ی م ي ع ا م ت ج ا ط ي ا ر ش ا ب ب س ا ن ت م ي ل غ ش ی ا ه ت ص ر ف د ا ج ي ا ب ب س ر ه ش ر ق ا ب ن ا ت س ر ه ش ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت. ت س ا د ن م د و س ر ه ش ر ق ا ب ه ع س و ت ي ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش خ ب ي ت ا ق ي ق ح ت و ي ش ز و م آ ی ا ه ل ک ش ت و ا ه د ا ه ن ز ا ت ي ا م ح ت س ا ه د و ب ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ی ن ی ر ف آ ر ا ک ت ا م د خ ه ز و ح ر د ر ه ش ر ق ا ب ن ا ر ی د م ش ر گ ن ا ی آ. د ش ا ب ر ه ش ر ق ا ب ن ا ت س ر ه ش ی ا ر ب ر ت ش ی ب د م آ ر د ب ذ ج ب ب س د ن ا و ت ی م ی ن ی ر ف آ ر ا ک د ش د ه ا و خ ر ه ش ر ق ا ب ی ا ه ا ت س و ر ر د ت ی ع م ج ظ ف ح ب ب س ی ن ی ر ف آ ر ا ک د ی س ر ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ه ب ن ا و ت ی م ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ه ص خ ا ش ه ب ه ج و ت ا ب د ش د ه ا و خ ر ق ف ش ه ا ک ب ب س ر ه ش ر ق ا ب ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت د و م ن ه ج و ت ه ق ط ن م ی ا ه ل ی س ن ا ت پ و ا ه ن ا و ت ه ب د ی ا ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر و ظ ن م ه ب ) ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ( : ع ب ن م ی د ر ب ه ا ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ای ه ل ا ؤ س ن ي گ ن ا ي م 4- ه ر ا م ش ر ا د و م ن ) ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ( : ع ب ن م ر ب ا ه ل ا ؤ س ن و چ ه ک د و ب 3 / 5 8 ی ل ا 2/3 9 ز ا ی د ر ب ه ا ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ه ل ا ؤ س ن ي گ ن ا ي م ق و ف ر ا د و م ن و ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب طیف وسط د ح 3 ع ق ا و ر د د و ب -1 م ک ی ل ی خ ا ت د- 5 ا ی ز خیلی لیکرت ی ا ه ن ی ز گ 5 س ا ی ق م ی و ر ت ر ک ی ل ی ا هه ه ن ی ز گ 5 ت- ت ت ی ق ف و م ب س ک ی ا ر ب ا ر ن ا ش ی ا ه ت ی ف ر ظ ا ت د ن و ش ی م ق ی و ش ت د ا ر ف ا ا ه ا ت س و ر ر د ن ا ز ی م ه چ ا ت ی ا ه ل ا ؤ س ن ی گ ن ا ی م. د و ش ی م ت ا د ا ه ن ش ی پ و ت ا ر ظ ن ن ا ز ی م ه چ ا ت و د ن ه د ش ی ا ز ف ا ر ت ش ی ب ی ا ه ی د ج و است ارزش دارای ن ی ی ا پ ح و ط س ن ا ن ک ر ا ک ع ق ا و ر د. د و ب ط س و ت م د ح ز ا ر ت ن ی ی ا پ د و ش ی م د ی ک أ ت ی م ی ت ر ا ک ر ب ر ه ش ر ق ا ب ی ا ه ا ت س و ر ر د ن ا ز ی م ه چ ا ت و د و ش ی م ه ت ف ر گ ه ب د ی ا ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر و ظ ن م ه ب «ی ا ه ل ا ؤ س. د و ب ر ت ال ا ب ط س و ت م د ح ز ا ا ه ل ا و س ه ی ق ب ن ی گ ن ا ی م. ت س ا ه ج و ت د ر و م ر ت م ک د ی ا ب د ش خواهد باقرشهر ی ا ه ا ت س و ر ر د ت ی ع م ج ظ ف ح ب ب س ی ن ی ر ف آ ر ا ک «و د«و م ن ه ج و ت ه ق ط ن م ی ا ه ل ی س ن ا ت پ و ا ه ن ا و ت ی ر تا ل ا ب ن ی گ ن ا ی م ی ا ر ا د». د و م ن ر ا ز گ ر ب ر ا ک ن ی ح ی ت ر ا ه م ی ا ه ش ز و م آ ه ر و د ی ن ا س ن ا ع ب ا ن م ه ع س و ت ي ا ر ب. د ن و ش ع ق ا و ه ج و ت د ر و م ر ت ش ی ب د ی ا ب ی ن ع ی د ن د و ب

13 ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ق ن ی ا ه ز ا د ن ا م ش چ و ا ه ش ل ا چ ی ی ا ت س و ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ی ی ا ت س و ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ز ال غ ت ش ا ی ی ا ت س و ر ت ی ع م ج ظ ف ح ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ر ا ت ف ر د و ب ه ب و ش ی ا ز ف ا د ا ر ف ا ر ب ی ن ا م ز ا س ی م ی ت ی د ر ف ت ا ر ی ث أ ت ی ز ر و ا ش ک ر ی غ و ی ز ر و ا ش ک ی ا ه ت ی ل ا ع ف ر د ت ی ق ال خ ی ی ا ت س و ر ای ض ف ر د ی ر و آ و ن د م آ ر د و ل ا غ ت ش ا د ی د ج تهای ص ر ف ق ل خ ا ه ص خ ا ش د ر ا د ن ا ت س ا ف ا ر ح ن ا و ن ي گ ن ا ي م 7- ه ر ا م ش ل و د ج ن ی گ ن ا ی م د ر ا د ن ا ت س ا ف ا ر ح ن ا ل ق ا د ح ر ث ک ا د ح ) ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ( : ع ب ن م ن ی گ ن ا ی م و ش ی ا ز ف ا ت ا ر ی ث أ ت ر د ت ی ق ال خ ر ا ت ف ر د و ب ه ب ی م ی ت ی د ر ف ی ا ه ت ی ل ا ع ف ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ی ن ا م ز ا س د ا ر ف ا ر ب و ی ز ر و ا ش ک ر ی غ ی ز ر و ا ش ک ت ی ع م ج ظ ف ح ی ی ا ت س و ر ی ی ا ز ل ا غ ت ش ا ت ص ر ف ق ل خ د ی د ج ی ا ه و ل ا غ ت ش ا د م آ ر د ی ر و آ و ن ی ا ض ف ر د ی ی ا ت س و ر : ق و ف ر ا د و م ن و ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب ی ر و آ و ن ه ع س و ت ر ب ی د ر ب ه ا ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ر ث ا ن ي گ ن ا ي م ا ه ص خ ا ش ن ي گ ن ا ي م 5- ه ر ا م ش ر ا د و م ن ) ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ( : ع ب ن م ) 3/1 7 ( ی ی اا ا ت س و ر ت ت ی ع م ج ظ ظ ف ح و ) 3/5 7 ( ی ی تتا ت س و ر اای ا ض ف ر د. د و ب ر ت م ک ) 2/3 7 ( ی ز ر و ا ش ک ر ی غ و ی ز ر و ا ش ک ی ا ه ت ی ل ا ع ف ر د ت ی ق ال خ ر ب ی د ر ب ه ا ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ر ث ا ن ي گ ن ا ي م و ر ت ش ی ب ا ه د ر و ا ت س د. ت س ا ر ث ؤ م ر ه ش ر ق ا ب ی ا ه ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ن ال ک ی ژ ت ا ر ت س ا ك ی ن ا و ن ع ه ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت د س ر ي م ر ظ ن ه ب : ل و ا ل ا ؤ س م ک ی ل ی خ ا ت =5 د ا ی ز ی ل ی خ ت ر ک ی ل ی ا ه ن ی ز گ 5 صورت به ه م ا ن ش س ر پ ی ا ه ل ا ؤ س ن و چ ع ق ا و ر د د و ب =1 = ل ق ا د ح ا ر ی ی ی ا ت س و ر ه ه ه ع س و ت ر ب ی د ر ب ه ا ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ر ث ا ی ا ر ب ک ال م ر گ ا. د و ش ی م ت ر ک ی ل ی ا ه ن ی ز گ 5 ف ی ط : م ی ن ک ی م ن و م ز آ ا ر ر ی ز ی ر ا م آ ض ر ف ن ی ا ر ب ا ن ب م ی ن ا د ب د ح 3 ط س و د د ص ر د 0 5 H H 0 1 : µ 3 : µ 3

14 ح) ط س ح) ط س ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت س ا د ص ر د 0 5 ز ا ر ت م ک ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر ث ا ه ک ت س ا ن ی ا ر گ ن ا ی ب 3 ی و ا س م ا ی ر ت ک چ و ک ن ی گ ن ا ی م خ س ا پ ی ا ر ب. ت س ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر ث ا ی ه ن ا ش ن 3 ز ا ر ت گ ر ز ب ن ی گ ن ا ی م و. د ش ه د ا ف ت س ا ی ها ن و م ن ک ت t ن و م ز آ ز ا ت س ا ی م ک و ی ا ه ل ص ا ف د ح ر د ی ر ی گ ه ز ا د ن ا س ا ی ق م ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب t ن و م ز آ ج ی ا ت ن 8- ه ر ا م ش ل و د ج ص خ ا ش ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت t ی د ا ز آ ه ج ر د 9 9 ) ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ( : ع ب ن م ی ر ا د ا ن ع م ح ط س /5=t 8 9 >P 0/5 0 د ا د ن ا ش ن ر ا د ا ن ع م ا ر 3 ا ب ن ی گ ن ا ی م ت و ا ف ت t ن و م ز آ ج ی ا ت ن ق و ف ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب ن و چ ق و ف ش س ر پ ه ب ی ر ا د ا ن ع م ی ی ا ز ل ا غ ت ش ا و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر ث ا ه ک ت س ا ن ی ا ر گ ن ا ی ب ه ت ف ا ی ن ی ا. ) د و ب ر ت م ک 0/5 0 ز ا t ن و م ز آ ی ا ر ب ه د ش ه د ه ا ش م. ت س ا ر ا د ا ن ع م ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر ب ق ق ط ا ن م م م م د ر م ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک رر ر ا ت ف ر و اا ا شه ی ا ر گ ت ا ک ا ر د ا ی ی ا ز ل ا غ ت ش ا و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ا ب د س ر ي م ر ظ ن ه ب : م و د ل ا ؤ س. د ب ا ی ی م د و ب ه ب ا ی و ش ی ا ز ف ا ی ی ا ت س و ر م ک ی ل ی خ ا ت 5 = د ا ی ز خیلی لیکرت ی ا ه ن ی ز گ 5 ت ر و ص ه ب ه م ا ن ش س ر پ ی ا ه ل ا ؤ س ن و چ ع ق ا و ر د د و ب =1 = 0 1 د ح 3 ط س و ض ض ر ف ن ی ا ر ب ا ن ب م ی ن ا د ب د ص ر د 0 5 حداقل را ی د ر ب ه ا ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ر ث ا ی ا ر ب ک ال م ر گ ا. د و ش ی م ت ر ک ی ل ی ا ه ن ی ز گ 5 ف ی ط : م ی ن ک ی م ن و م ز آ ا ر ر ی ز ی ر ا م آ H H : µ 3 : µ 3 ش ی ا ز ف ا ر ب ی ی ا ز ل ا غ ت ش ا و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر ث ا ه ک ت س ا ن ی ا ر گ ن ا ی ب 3 ی و ا س م ا ی ر ت ک چ و ک ن ی گ ن ا ی م ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر ث ا هی ن ا ش ن 3 ز ا ر ت گ ر ز ب ن ی گ ن ا ی م و ت س ا د ص ر د 0 5 ز ا ر ت م ک ی ی ا ت س و ر ق ط ا ن م م د ر م ررر ر ر ا ت ف ر و ی ر ی گ هه ه ز ا د ن ا س ا ی ق م ن و چ ق و ف ش س ر پ ه ب خ س ا پ ی ا ر ب. ت س ا ی ی ا ت س و ر ق ط ا ن م م د ر م ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ر ا ت ف ر ش ی ا ز ف ا ر ب. د ش ه د ا ف ت س ا ی ها ن و م ن ک ت t ن و م ز آ ز ا ت س ا ی م ک و ی ا ه ل ص ا ف ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ر ا ت ف ر ر ب ی د ر ب ه ا ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب t ن و م ز آ ج ی ا ت ن 9- ه ر ا م ش ل و د ج ص خ ا ش ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ر ا ت ف ر و ا ه ش ی ا ر گ ت ا ک ا ر د ا t 2 1 /8 9 ی د ا ز آ ه ج ر د 9 9 ) ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ( : ع ب ن م ی ر ا د ا ن ع م ح ط س 0 0 /1 8/2=t 1 9 >P 0/5 0 د ا د ن ا ش ن ر ا د ا ن ع م ا ر 3 ا ب ن ی گ ن ا ی م ت و ا ف ت t ن و م ز آ ج ی ا ت ن ق و ف ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ی ی ا ز ل ا غ تت ت ش ا ر د د ح ی ر ا د ا ن ع م ی ی ا ز ل ا غ ت ش ا و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر ث ا ه ک ت س ا ن ی ا ر گ ن ا ی ب ه ت ف ا ی ن ی ا. ) د و ب ر ت م ک 0/5 0 ز ا t ن و م ز آ ی ا ر ب ه د ش ه د ه ا ش م. ت س ا ر ا د ا ن ع م ی ی ا ت س و ر ق ط ا ن م ر ق ف ش ه ا ک ر ب رر ر ی غ و ی ی ز ر و ا ش ک ی ی ا ه ت ت الی ع ف ر د ت ی ق ال خ و ی ر و آ و ن د ی د ج ای ه ت ص ر ف ی ی ا س ا ن ش ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت : م و س ل ا ؤ س. ت س ا ر ث ؤ م ی ی ا ت س و ر ق ط ا ن م ر د ی ز ر و ا ش ک. د ش ه د ا ف ت س ا ی ها ن و م ن ک ت t ن و م ز آ ز ا ت س ا ی م ک و ی ا ه ل ص ا ف د ح ر د ی ر ی گ ه ز ا د ن ا س ا ی ق م ن و چ ق و ف ش س ر پ ه ب خ س ا پ ی ا ر ب ی ز ر و ا ش ک ر ی غ و ی ز ر و ا ش ک د ی د ج ای ه ت ص ر ف ر ب ی د ر ب ه ا ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب t ن و م ز آ ج ی ا ت ن 0-1 ه ر ا م ش ل و د ج ص خ ا ش ی ز ر و ا ش ک ر ی غ و ی ز ر و ا ش ک د ی د ج تهای ص ر ف t 5/7 0 4 ) ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ( : ع ب ن م ی د ا ز آ ه ج ر د 9 9 ی ر ا د ا ن ع م ح ط س 0 0 /1

15 ش) ی ا ز ف ا ح) ط س ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ق ن ی ا ه ز ا د ن ا م ش چ و ا ه ش ل ا چ 5/7=t 0 4 >P 0/5 0 د ا د ن ا ش ن ر ا د ا ن ع م ا ر 3 ا ب ن ی گ ن ا ی م ت و ا ف ت t ن و م ز آ ج ی ا ت ن ق و ف ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب ی ر ا د ا ن ع م ی ی ا ز ل ا غ ت ش ا و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر ث ا ه ک ت س ا ن ی ا ر گ ن ا ی ب ه ت ف ا ی ن ی ا. ) د و ب ر ت م ک 0/5 0 ز ا t ن و م ز آ ی ا ر ب ه د ش ه د ه ا ش م ی ز ر و ا ش ک رر ر ی غ و ی ی ز ر و ا ش ک ی ی ا ه ت ت الی ع ف ر د خالقیتتت و ی ر و آ و ن جدید فرصتهای ی ی ا س ا ن ش. ت س ا ر ا د ا ن ع م. د ا د ش ه ا ک ا ر ی ی ا ت س و ر ق ط ا ن م ر ق ف ن ا و ت ی م ی ی ا ز ل ا غ ت ش ا و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ا ب ا ی آ : چهارم سؤال م ک ی ل ی خ ا ت د- 5 ا ی ز خیلی لیکرت ی ا ه ن ی ز گ 5 ت ر و ص ه ب ه م ا ن ش س ر پ ی ا ه ل ا ؤ س ن و چ ع ق ا و ر د د د و ب -1 ر ب ی ی ا ت س و ر ق ق ط ا ن م ر د د ح 3 ط س و ل ق ا د ح ا ر ی ی ا ت س و ر ق ط ا ن م ر ق ف ش ه ا ک ر ب ی د ر ب ه ا ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ر ث ا ی ا ر ب ک ال م ر گ ا. د و ش ی م ت ر ک ی ل ی ا ه ن ی ز گ 5 ف ی ط : م ی ن ک ی م ن و م ز آ ا ر ر ی ز ی ر ا م آ ض ر ف ن ی ا ر ب ا ن ب م ی ن ا د ب د ص ر د 0 5 H H 0 1 : µ 3 : µ 3 ی ی ی ا ت س و ر ق ط ا ن م ر ق ف ش ه ا ک ر ب ی ی ا ز ل ا غ ت ش ا و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر ث ا ه ک ت س ا ن ی ا ر گ ن ا ی ب 3 ی و ا س م ا ی ر ت ک چ و ک ن ی گ ن ا ی م ش ه ا ک ر ب ی ی ا ز ل ا غ ت ش ا و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر ث ا هی ن ا ش ن 3 ز ا ر ت گ ر ز ب ن ی گ ن ا ی م و ت س ا د ص ر د 0 5 ز ا ر ت م ک ن و م ز آ ز ا ت س ا ی م ک و ی ا ه ل ص ا ف د ح ر د ی ر ی گ ه ز ا د ن ا س ا ی ق م ن و چ ق و ف ش س ر پ ه ب خ س ا پ ی ا ر ب. ت س ا ی ی ا ت س و ر. د ش ه د ا ف ت س ا ی ا ه ن و م ن ت ا ر ث ا. د ر ا د ی م ه م ش ق ن ی ی ا ت س و ر ق ط ا ن م ت ی ع م ج ظ ف ح ر د ن ا ی ی ا ت س و ر د م آ ر د ش ی ا ز ف ا ا ی آ : م ج ن پ ل ا ؤ س ق ق ط ا ن م ررر ر ر ق ف ک ت t ق ق ط ا ن م ت ت ی ع م ج ظ ظ ف ح اا ا ب ن ا ی ی ا ت س و ر د م آ ر د ش ی ا ز ف ا ه ط ب ا ر. د ش ه د ا ف ت س ا ن و ی س ر گ ر ل ی ل ح ت ز ا ق و ف ل ا ؤ س ه ب خ س ا پ ی ا ر ب ی ی ا ت س و ر ق ق ط ا ن م ر د م د ر م ظ ف ح و ب ذ ج ه ب ر ج ن م د ص ر د 3 4 4/ ن ا ی ی ا ت س و ر د م آ ر د ش ی ا ز ف ا ع ق ا و ر د. د و ب 0/9 5 6 ی ی ا ت س و ر. ت س ا ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ر ی ز ل و د ج ر د ن و ی س ر گ ر ز ا ل ص ا ح ت ا ر و ذ ج م ع و م ج م س ن ا ی ر ا و ل ی ل ح ت ه ج ی ت ن. د و ش ی م ن و ی س ر گ ر ا ه ه د ن ا م ی ق ا ب ل ک ن و ی س ر گ ر ز ا حاصل مجذورات ع و م ج م س ن ا ی ر ا و ل ی ل ح ت 1-1 ه ر ا م ش ل و د ج ت ا ر و ذ ج م ع و م ج م ی د ا ز آ ه ج ر د ت ا ر و ذ ج م ن ی گ ن ا ی م F ی ر ا د ا ن ع م ح ط س ن و ی س ر گ ر ل ی ل ح ت ر د ت ا ر و ذ ج م ع و م ج م ه ی ز ج ت ر د ن و چ ) ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ( : ع ب ن م د م آ ر د ش ی ا ز ف ا ه ط ب ا ر س پ د و ب F ) 8 9 )1 5= 7 9/ 3 2 >P / ل ی ل ح ت ج ی ا ت ن ر ی ز ل و د ج. ) د و ب 0/5 0 ز ا ر ت م ک ی ر ا د ا ن ع م ح ط س ( ت س ا ر ا د ا ن ع م ی ی ا ت س و ر ق ط ا ن م ت ی ع م ج ظ ف ح ا ب ن ا ی ی ا ت س و ر. د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ن و ی س ر گ ر ر ی غ ت م ت ب ا ث B ی ی ا ت س و ر ق ط ا ن م ت ی ع م ج ظ ف ح ر ب ن ا ی ی ا ت س و ر د م آ ر د ش ی ا ز ف ا ر ث ا ی ا ر ب ن و ی س ر گ ر ل ی ل ح ت 2-1 ه ر ا م ش ل و د ج د م آ ر د ش ی ا ز ف ا t Beta Std. Error ی ر ا د ا ن ع م ح ط س ) ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ( : ع ب ن م : ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ی ن ی ب ش ی پ ه ل د ا ع م ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ق و ف ل و د ج ر د ج ی ا ت ن - ی ی ا ت س و ر ق ط ا ن م جمعیت حفظ 1/ /3 9 5 د( م آ ر د

16 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ی ا ت س و ر ق ق ط ا ن م جمعیتتت برحفظ ی ر ا د ا ن ع م و ت ب ث م ر ث ا ن ا ی ی ا ت س و ر د م آ ر د ش ی ا ز ف ا ه ک د ا د ن ا ش ن ن و ی س ر گ ر ل ی ل ح ت. د د ر گ ت ی ع م ج ظ ف ح ب ب س د ن ا و ت ی م ن ا ی ی ا ت س و ر د م ا ر د ه ک ت ف ر گ ه ج ی ت ن ن ا و ت ی م ن ی ا ر ب ا ن ب هگیری ج تی ن و ن ي م ض ت و ر ن ي ا ز ا د ن ت س ه و ر ب و ر های د ر ت س گ ت ا د ي د ه ت و ت ال و ح ت ا ب ر ض ا ح ر ص ع ر د ا ه ا ت س و ر د ي د ر ت ن و د ب م و ا د ت ع ا د ب ا ي ر و آ و ن ه ب ه ك د ن ش ا ب می ت ال ك ش م ا ب ه ل ب ا ق م د ي د ج ي ا ه ش و ر و ا ه ل ح ه ا ر ن ت ف ا ي د ن م ز ا ي ن ا ه ا ت س و ر ا ق ب و ت ا ي ح دد د ر ا د ی ی اا ا شه ش ش ق ن ه ب د ي ا ب ن ا ر ي د م ف د ه ن ي ا ه ب ل ي ن ي ا ر ب. د ر ا د ي د ا ي ز ي گ ت س ب د ي د ج ي ا ه ش و ر و ا ه د ن ي آ ر ف ت ال و ص ح م ق ل خ. د ش ا ب ي ط ي ح م ل و ح ت م ط ي ا ر ش ا ب ب س ا ن ت م ه ك د ن ر و آ ي و ر ي ر ا ك ي ب ع و ن ك ي ه ر ا و م ه ي ز ر و ا ش ك ای ه الیت ع ف ن د و ب ي ل ص ف و ن ي م ز ه ب ر ا ك ي و ر ي ن ت ب س ن ن د و ب ال ا ب ت ل ع ه ب ر د ن ا ه ن پ اای ا هههه ه ه ا گ ن ب ه ع س و ت و د ا ج ي ا ن ي ا ر ب ا ن ب. د ر ا د د و ج و ا ه ا ت س و ر ر د ي ل ص ف ي ر ا ك ي ب ع و ن ك ي و ي ز ر و ا ش ك ت ي ل ا ع ف ه ر و د ن ي ح و ك چ و ك 1 ا ل ا ب ی ی ای ز ل ا غ ت ش ا ت ي ه ا م ت ل ع ه ب ي ي ا ت س و ر ق ط ا ن م ر د ت ا م د خ و صنعت كشاورزي ای ه ش خ ب ر د ط س و ت م ي ل ص ف ن ا ر ا ك ي ب ي ا ر ب و م ئ ا د و د ل و م ل ا غ ت ش ا ن ا ن ا و ج و ن ا گ ت خ و م آ ش ن ا د ه ژ بهوی ن ا ي ي ا ت س و ر ز ا ي ه و ر گ ای ر ب د ن ا و ت ی م. د ي ا م ن د ا ج ي ا ت ق و م ل ا غ ت ش ا ا ر مهمي نقش د ا ص ت ق ا ك ي ر د ي و ق ي ل ا غ ت ش ا د و خ ش خ ب ضرورت كه د ن د ق ت ع م ل و ح ت و ه ع س و ت ن ا ن ا د د ا ص ت ق ا ز ا ي ر ا ي س ب د. ش ا ب ا ت س و ر ن ي ن ك ا س ي ا ر ب ل ا غ ت ش ا و د م آ ر د ع ب ن م ك ي ه ك ن ي ا ز ا صرفنظر میکند ء ا ف ي ا ه ب ن ا ج ه م ه ه ع س و ت د ن ي ا ر ف ر د د ي ا ب ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ای ه ژی ت ا ر ت س ا ر د «ه ك د ن د ق ت ع م ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت صاحبنظران اكثر ن ي ن چ م ه. د و ش م ز ال ه ج و ت» ي ي ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ي ن ي ر ف آ ر ا ك ههه ه ه ك د ر ك ا ع د ا ن ا و ت می ي ن ي ر ف آ ر ا ك ج ي ا ت ن و ف ا د ه ا و ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ای ه گی ژ وی ه ب ه ج و ت ا ب ن ي ا ر ب ا ن ب ي ز ا س ع و ن ت م ه ب ي ي ا س ا ن ش ا ب ي ز ا س ع و ن ت م ي ا ر ب ا ر ه ن ي م ز ط س و ت م و ك چ و ك ای ه ه ا گ ن ب ه ع س و ت و د ا ج ي ا ا ب و ت و ا ف ت م ای ه ه ن زمی ر د ف ل ت خ م ای ه ت ص ر ف ه ك ن ي ا ر گ م د و ش ی م ن ق ق ح م ن و ر ي ب ز ا ا ق ل ا ا ب ز گ ر ه ي ي ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ي ز ا س ع و ن ت م س پ د. ز ا س می ر ا و م ه ي ي ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ع و ن ت ا ه نننن ن نن آ ز ا ه ن ي ه ب ه د ا ف ت س ا ا ب و د ن س ا ن ش ب ا ر ل ع ف ل ا ب و ه و ق ل ا ب ع ب ا ن م و ا ه ت ص ر ف د و خ ي ي ا ت س و ر ای ه حیط م ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك صنعتي توسعه ر د ي ل ح م ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ش ق ن ز ا. د ن ر و ا ي ب ن ا غ م ر ا ه ب ي ي ا ت س و ر ای ه محیط ي ا ر ب ا ر د ا ص ت ق ا و ل ا غ ت ش ا ك ي ه ك د و ش ی ی م ل ال د ت س ا ر و ط ن ي ا. ت س ا ه د ش چشمپوشی اغلب ي ت ع ن ص هههههههه عههههه س و ت ي ا ر ب ي ژ ت ا ر ت س ا.د ن ک ی م م ه ا ر ف ي ب س ن ت ي ز م ك ي ي ي ا ت س و ر ای ه محیط ي ا ر ب ي م و ب ه ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ای ه پتانسیل ا ت س و ر ج ي س ب د ن م ز ا ي ن ي ك ي. ت س ا ي ي ا ت س و ر ای ه حیط م ر د ب س ا ن م ای ه ری ا ذ گ ایه م ر س د و ب ن ي ي ا ت س و ر ع م ا و ج ر گ ي د ت ال ك ش م و ع ن ا و م ه ل م ج ز ا ) ننی ن ا س ر ت ت م د خ ا ي ( ل و ص ح م د ي ل و ت ر د ا ه ن ت ه ن ه ك د ن یک م ي ف ر ع م ي د ي ل ك ل م ا ع ا ر ي ر و آ و ن ي د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ی ا ه ه ی ر ظ ن ز ا ه ب د ي د ج ری ا ذ گ ایه م ر س ن ي ا د ر ا د ش ق ن د ي د ج ه ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ای ه الیت ع ف ر د ری ا ذ گ سرمایه ب ل ج ر د ه ك ل ب ر ا ز ا ب ر د د ي د ج و ي ج و ر خ ف ر ص ن آ ز ا ل ص ا ح د ي د ج ج ر ا خ م و د و ر می ر ا ك ه ب ) ه ض ر ع ف ر ط ( د ش ر ت ي ف ر ظ ش ر ت س گ ي ا ر ب ه د م آ د و ج و یاا ا حیطه ح ح م ر د ری ا ذ گ سرمایه د و ب م ك ل ك ش م د ن ا و ت ی م ي ن ي ر ف آ ر ا ك ع ق ا و ر د. د و ش ی م ) ا ض ا ق ت ف ر ط ( ف ر ص م جديد ظرفيت ي ل ا م ت ا سی س س س و م ي ص و ص خ اای ا سرمایهه ب ذ ج ا ب د ي د ج ي ل غ ش ای ه ت ص ر ف د ا ج ي ا و ي ر و آ و ن ق ي ر ط ز ا ا ر ي ي ا ت س و ر و 1. SMEs

17 ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ق ن ی ا ه ز ا د ن ا م ش چ و ا ه ش ل ا چ د ی ک أ ت د ح ز ا ش ي ب ا ه ر و ش ك ي د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د کارآفرینی ت ي م ه ا ه ب ه ك ت س ا ل ي ل د ن ي م ه ه ب و د ي ا م ن ف ر ط ر ب ي ت ل و د ه ك ت ف گ ن ا و ت یییییی ییی ی می ي ي ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت و د ش ر ر د ي ن ي ر ف آ ر ا ك ت ي م ه ا و ش ق ن ه ب ه ج و ت ا ب ن ي ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه د ش ی ا ه ت ت ت ر ج ا ه م ز ا ي ر ي گ و ل ج و د م آ ر د ع ي ز و ت ر ق ف ش ه ا ك ي ر ا ك ي ب ع ف ر د ي ل و ت ش ي ا ز ف ا ص و ص خ ر د د ن ا و ت ی م ي ن ي ر ف آ ر ا ك. د ش ا ب ر م ث ر م ث م ي ي ا ت س و ر ه ب ز ي ن ا ه ا ت س و ر ي ع ا م ت ج ا ه ع س و ت م و ز ل و ي ي ا ت س و ر ی ا ه ت ک ر ا ش م ث ح ب ه ب ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ه ی ژ ت ا ر ت س ا ر ث ك ا ر د ا با ی ر ق ت د ن ش ا ب ه ا ر م ه ت ي ق ف و م ا ب ه د ن ي آ ر د د و ر می ر ا ظ ت ن ا ه ك ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ه ح ر ط ي م ا م ت ن ي ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه د ش ه ر ا ش ا ي ع و ن ه ع س و ت د ن ي ا ر ف. د ن ي ا م ن ه ج و ت د ن ن ك ا ف ي ا ا ه ح ر ط ن آ ي ا ر ج ا ر د د ن ن ا و ت ی م ن ز ه چ و د ر م ه چ ن ا ن ا و ج ه ك ی ی ا ه ش ق ن ه ب د ي ا ب از حفاظت ا ب و م و ب ت س ي ز ای ه ظرفیت د ح ر د د ي ا ب و ه د و ب ر ا ر م ت س ا ل ب ا ق ه ن ا ر ال ا س م د ر م ط ي ح م ر د ر ي گ ا ر ف ت ك ر ا ش م ا ب ي ر ا د ي ا پ ن و د ب ه ع س و ت ت س ا ن آ ي ر ا د ي ا پ م ز ال ط ر ش ا ن ا م ه ه ك د ش ا ب ت ا ي ح ي م ا ح ای ه م ا ظ ن ت ش ا د ه ا گ ن و ي ع ي ب ط ه ي ا م ر س ا ب ت ا ط ا ب ت ر ا د ا ج ي ا ر د ي ي ا ن ا و ت ه ب ن ا و ت ی ی م ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ای ه گی ژ وی ه ل م ج ز ا. ت س ا ا ن ع م ي ب ه ع س و ت ن و د ب ي ر ا د ي ا پ و ن ي ن چ م ه و د و خ ای ه گی ژ وی ه ب ه ج و ت ا ب ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ن ي ا ر ب ا ن ب. د ر ك ن ا و ن ع ن ا ر گ ي د ه ب ت ب س ن ن ت ش ا د ت ي س ا س ح و ن ا ر گ ي د. د ن ر ا د ن ا ر گ ي د ه ب ت ب س ن ری ت ل ا ع ف ت ك ر ا ش م ن ا ش ف ا د ه ا ر ت ه ب ه چ ر ه د ر ب ش ي پ ي ا ر ب د. ن ر ذ گ می ن ت ال ك ش م و ل ئ ا س م ر ا ن ك ز ا ی ت ح ا ر ه ب ه ك د ن ت س ه ي ن ا س ك ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ع ق ا و ر د ن ا د ي م ي ف ا ك ه ز ا د ن ا ه ب ن ا ن ز ي ن ي ر ف آ ر ا ك ر د. ت س ا ي ي ا ت س و ر ن ا ن ز ت ك ر ا ش م م د ع ي ي ا ت س و ر جوامع مشكالت ز ا ر گ ي د ي ك ي ز ا ن ا ن ز ي ي ا ه ر ي ا ر ب ي ب س ا ن م ر ا ك ه ا ر ك ي ا ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك ع ب ا ن م ر ث ك ا ر د ع ق ا و ر د. د ن ن ک می ا د ي پ ا ر ا ه الیت ع ف ر د ر و ض ح ي ا ر ب د. ن ن ا د می ي د ا ص ت ق ا و ي ع ا م ت ج ا ای ه ه ص ر ع ر د ر و ض ح ن ي ن چ م ه و ر ق ف ي ي ا ت س و ر ی ا ه ت ر ج ا ه م ر ث ك ا ر ض ا ح ل ا ح ر د. د د ر گ می ز ي ن ي ي ا ت س و ر جوانان مشاركت ش ي ا ز ف ا ث ع ا ب ن ي ن چ م ه ي ن ي ر ف آ ر ا ك.د ن ن ک می ك ر ت ا ر ا ه ا ت س و ر ن ا ن ا و ج رین ت ب ل ط ه ا ج و ن ي ر ت و ج ا ر ج ا م ع ق ا و م ب ل غ ا ر د ا صا و ص خ ن ا ن ا و ج ا ر ه ن و د ن ش ا ب ي ي ا ت س و ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك ن ا و ر ش ي پ د ن ن ا و ت ی م ن ا ن ا و ج ن ي م ه ي ن ي ر ف آ ر ا ك گ ن ه ر ف ش ر ت س گ صورت در ه ك ي ل ا ح ر د د. ن و ش می ل ي د ب ت ا ه ا ت س و ر ن ا ي ج ا ن و و ر ش ي پ ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ه ب د و خ ه ك ل ب د ن ن ک نمی ت ر ج ا ه م ا ه ر ه ش ه ب ا ه ن ت د ن ن ا و ت یییی ی یی م ي ر گ ي د س ك ر ه ز ا ر ت ه ب ا ه ن آ ن ي ن چ م ه و د ن ن ك ي ي ا س ا ن ش ا ر د ي د ج ی ا ه ت ص ر ف د ن ن ا و ت ی م ی ت ح ا ر ه ب ن ا ن آ ا ر ي ز ا ر ن ا ن ز و ن ا ن ا و ج ا صا و ص خ ن ا ي ي ا ت س و ر ي ع ا م ت ج ا ه ع س و ت و ت ك ر ا ش م ش ي ا ز ف ا ث ع ا ب ي ن ي ر ف آ ر ا ك ت ق ي ق ح ر د. د ن ن ك ك س ي ر. د و ش ی م ب ب س ی ا ه تتتتت ت ت ی ل ا ع ف ر د ه ع م ا ج ر د ق چ ر ه. د ر ا د م د ر م ي ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ي و ر ر ب ي م ي ق ت س م ر ی ث أ ت ي ن ي ر ف آ ر ا ك ن ي ا ر ب ا ن ب ه ع س و ت مهم اهداف ز ا ي ك ي. د د ب ا ی ی ی م ت س د ي ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ه ب ر ت ع ی ر س د ن ك ت ك ر ش ر ت ش ي ب ي ن ي ر ف آ ر ا ك ن ا ر ا د ر ب هه ه ر ه ب د و خ ت ش ي ع م ع و ن و ي گ د ن ز ه و ي ش ل ي ل د ه ب ن ا ي ي ا ت س و ر. ت س ا ت س ي ز ط ي ح م ظ ف ح ر ا د ي ا پ ه ع س و ت ا صا و ص خ ز ا د ص ر د 0 9 د و د ح و د ن و ش ی ی م ب و س ح م ) ع ت ر م و ل گ ن ج ك ا خ ب آ ي ض ا ر ا د ن ن ا م ( ي ع ي ب ط ع ب ا ن م م ي ق ت س م و ي ل ص ا رد زيست محيط از حفاظت ن ي ا ر ب ا ن ب د. د د ن ن ک ممی م رری ر ا د ر ب هه ه ر ه ب ن آ ز ا و د ن ر ا د ر ا ي ت خ ا ر د ا ر ر و ش ك ي ع ي ب ط ی ا ه ه ص ر ع. ت س ا ي ر و ر ض ر ا ي س ب ي ي ا ت س و ر ی ا ه ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر د ن ي ن چ م ه. د ش ا ب ي ل ح م ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ش ز ي گ ن ا و ك ي ر ح ت ي ا ن ب م ر ب د ي ا ب ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ي ا ر ب ي ن ي ر ف آ ر ا ك ه ب ش ي ا ر گ و س ك ي ز ا ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك. د و ش ظ ف ح ز ي ن ب ا ي م ك ع ب ا ن م د ي ا ب ق ط ا ن م و ع م ا و ج ي د ا ص ت ق ا ش ز ر ا ش ي ا ز ف ا و ل ا غ ت ش ا د ا ج ي ا ن ي ع

18 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ت ت ی ل ا ع ف ر د وععععععع ن ت د ا ج ي ا ا ب ن ا ن ي ر ف آ ر ا ك ر گ ي د ي و س ز ا و د ن ش ا ب ی م د و ج و م ع ب ا ن م ز ا ه ن ي ه ب ه د ا ف ت س ا ل ا ب ن د ه ب ه ر ا و م ه. د ن ه د ش ه ا ك ا ر ي ع ي ب ط ع ب ا ن م ر ب ر ا ش ف و ویه ر بی ه د ا ف ت س ا ي و ل ج د ن ن ا و ت ی م ي ي ا ت س و ر ی ا ه ژییییییی ت ا ر ت س ا ق ي ر ط ز ا ا ه ر ه ش ه م و ح ر د د و ش ی م ه د ي م ا ن ي ك ي ژ و ل و ك ا ي ن ي ر ف آ ر ا ك ه ك ي د ن ي ا ر ف ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ن ي ن چ م ه و ه م ا ن ر ب ه ت ب ل ا د. د د د ن ن ك ل ي ه س ت ا ر ي ي ا ت س و ر ر ا د ي ا پ ه ع س و ت ت ي ف ي ك ش ي ا ز ف ا و ن د و م ن ص ا خ ن د ر ك ه ك ت ه ك ت ن و چ م ه ي ب ي ك ر ت ا ر ن ا گ م ه ا ت د ن ش ا ب ه ت ش ا د ی ی ا ه ه م ا ن ر ب ت س ي ز ط ي ح م و ي ع ي ب ط ع ب ا ن م ز ا ت ظ ا ف ح ص و ص خ ر د د ي ا ب ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ن ا ز ي ر. د ن ن ك ت س ي ز ط ي ح م و ي ع ي ب ط ع ب ا ن م ز ا ت ظ ا ف ح ه ب م ز ل م ل ا ع ف د و ر و ه د ن و ش د ي د ج ت ي ع ي ب ط ع ب ا ن م ز ا ه ن ي ه ب ری ا د ر ب ه ر ه ب ت ي ع م ج ت ي تثب ل ا غ ت ش ا د ا ج ي ا ب ج و م ي ي ا ت س و ر ي ن ي ر ف آ ر ا ك و ت ي ص خ ش خودآگاهي افزايش ز ا د ن ا س س س پ ت ش ا ب ن ا و د ي ل و ت ش ي ا ز ف ا ی ل ل م ل ا ن ی ب و ي ل م د ا ص ت ق ا ر د ي ي ا ت س و ر د ا ص ت ق ا د. د ر گ می ا ه ا ت س و ر ر د... و ي ل م و ي د ر ف ت ي و ه ه ژ ی و ه ا گ ی ا ج ی ی ا ت س و ر ه ه ع س و ت ص خ أل ا ب و ی ز ر و ا ش ک ه ع س و ت ر د و د ن ت س ه ی د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ه ک ر ح م ر و ت و م ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک و ا ت س و ر ن ک ا س د م آ ر د م ک ر ش ق ه ب ق ل ع ت م د ا ر ف ا ی گ د ن ز ط ی ا ر ش د و ب ه ب ر د ی ل م ا ع ن ا و ت ی م ز ی ن ا ر ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت. د ن ر ا د ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت و ی ن ی ر ف آ ر ا ک م و ه ف م ه ب ه ج و ت ا ب ا ذ ل. ت س ن ا د ر و ش ک ک ی ه ع س و ت ی ل ک د ن و ر ر د ن ا ن آ ن ت خ ا س ا ف ک د و خ ک ی و د ر ا د ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ث ح ب ر د ی ا ه ژ ی و ه ا گ ی ا ج ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ه ک م ی د ر ک ه ر ا ش ا. د ی م ه ف ا ر و د ن ی ا ط ا ب ت ر ا ن ا و ت ی م. د د ن ک ممی م ج ج ج ی س ب ر ا ز ا ب خ س ا پ بی ا ض ا ق ت ک ی ه ب ی ی و گ خ س ا پ ی ا ر ب ا ر ع ب ا ن م ر ی ا س ی و ر ی ن ه ک ت س ا ی س ک ی ی ا ت س و ر ن ی ر ف آ ر ا ک ا ر ی د ا ی ز د ی م ا ی ن ی ر ف آ ر ا ک و ت س ا ح ر ط م ن ا ن ز ه ژ هوی ب و ن ا ی ی ا ت س و ر زی ا س د ن م ن ا و ت ت ه ج ر د ه ز و ر م ا ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ث ح ب م ه ک ت س ا ر ا و د ی م ا و ه د ا د ن ا ن ز ه ب ا ر ی ا ه ژ ی و ه ج و ت ا ه ا ت س و ر ر د ه ز و ر م ا کارآفرینی. ت س ا ه د ر و آ د ی د پ ن آ ق ق ح ت ه ن ی م ز ر د. د ن ک ف ر ط ر ب ه ا ر ن ی ا ز ا ا ر ن ا ن آ ی ع ا م ت ج ا و ی د ا ص ت ق ا ی ت ش ی ع م ت ال ک ش م د ن ا و ت ب ر د ی ی ن ا د ی م ت ا ع ل ا ط م ز ا ل ص ا ح ی ل م ا ع ل ي ل ح ت ن و م ز آ ج ی ا ت ن ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت و ه ح و ر ط م ث ح ا ب م ز ا ه چ ن آ ص ا خ ر و ط ه ب ز ا د ن ا ت ت ت ر ا ب ع ی ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ل م ا و ع رین ت م ه م : ه ک د ر ک ط ا ب ن ت س ا ن ا و ت ی م ه د م آ ت س د ه ب ی ل ا م ش د ا ب آ ت م ح ر م ن ا ت س ه د س س ن ا ی ر ا و د د ص ر د 8 1 2/ 2 ت س ا ر د ا ق ی ی ا ه ن ت ه ب ه ک د ش ا ب می ۱ ۱ ۱/ ۱ ل م ا ع این ه ژ وی ر ا د ق م ه ک ی د ر ف و ی د ا ص ت ق ا ل م ا ع ۱- ن ن ت ف ر ال ا ا ب ا ب ه ک ی ر و ط ه ب. د و ر می ر ا م ش ب ی ی ا ت س و ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی ا ر ب ل م ا ع رین ت م ه م و د ه د ح ی ض و ت و ه ب س ا ح م ا ر ت ت ی ا ض ر نن ن ا ز ی م و ی ل غ ش ع و ن ت ی ف ا ک و م ز ال ی ل ا م ع ب ا ن م ه ر ی غ و ی ل ا غ ت ش ا د و خ ای ه م ا و ل ی ب ق ز ا ی ت ف ا ی ر د ت ال ی ه س ت ن ا ز ی م ه ه د ش هه ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ر د ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ر ت س گ ه ع س و ت ت ه ج ر د ی د ر ف ه ی ح و ر و ه ز ی گ ن ا ش ی ا ز ف ا ب ج و م ی گ د ن ز ز ا ۲-. ت ت س ا هه ه ت ش ا د هه ه ع ل ا ط م دد د ر و م ه د و د ح م ر د ی ی ا ت س و ر و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت ش ی ب ر م ا ن ی ا ن ی ا ر ب ا ن ب ت س ا ۴ ل ل م ا ع ن ن ی ا ر د. د ن ک ی م ن ی ی ب ت ا ر س ن ا ی ر ا و د ص ر د 7/4 7 ه ک د ش ا ب می 4/2 7 ل م ا ع این ه ژ وی ر ا د ق م ی د ا ص ت ق ا ع و ن ت ل م ا ع اا ا ب ی ی ن ع ی د ر ا د ط ط ا ب ت ر ا ی ی د ر ف د د ع ب ه ب ر گ ی د ر ی غ ت م ۳ و ی د ا ص ت ق ا د ع ب ه ب ط و ب ر م ر ی غ ت م ۱ ه ک ت س ا ه د ش ی ر ا ذ گ ر ا ب ر ی غ ت م ز ا د د ع ب ل ل م ا ع ن ن ی ا و ت س ا ه د م آ د و ج و ه ب ی د ا ص ت ق ا ع و ن ت ت ی ا ه ن ر د و ه د ش ر ت ش ی ب ی ر و آ و ن د ا ر ف ا ذیری پ ک س ری ش ی ا ز ف ا ل م ا ع ن ن ی ر خ آ و ن ن ی م ت ش ه. ت س ا ه ت ش ا د ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ه ج ی ت ن ر د و ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت ش ی ب ل و ا ل م ا ع هه ه ن ا گ ت ت ش ه اای ا له م ا ع ن ی ب ر د ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک ل م ا ع ن ی ا. د ش ا ب ی م 2/7 7 ل م ا ع این ه ژ وی ر ا د ق م ت س ا ی ت خ ا س ر ی ز ل م ا ع ت. س ا ه ت ش ا د ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ر د ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ع ب ا ن م

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز تبيين جايگاه مهاجرت معكوس در بازساخت شمال استان اردبيل روستاهاي 1 اسماعيل ابراهيمي مغان پارس آباد ايران برنامه ريزي روستايي

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع د- م ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ت س ی ز ط ی ح م ب ی ر خ ت ی ق و ق ح و ی ه ق ف ی س ر ر ب ی ر گ ش د ر گ

More information

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ر ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ت ام یل مت ام د د ی هت

ت ام  یل مت ام د د ی هت ب- ا ر ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ن ا ر ی ا

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ی ر ا ت خ ا س ای ه ح ر ط ه ی ه

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ا ن آ ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س و 2

ا ن آ ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س و 2 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 5 2-7 3 : ص ص ی ع ا م ت ج ا ش و ه س ا س ا ر ب ن ا ز و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information