آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

Size: px
Start display at page:

Download "آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س"

Transcription

1 ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ر ا ف ج ی ل خ ر د ی ز ا س ت ی ن م ا ر ب حیدری اله ت ج ح ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج ی ا ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی ه ا گ ش ی پ ا ر ه ز 1 د ر ف ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د سیاسی ی ا ی ف ا ر غ ج د ا ت س ا ی ت ز ع ه ل ا ت ز ع ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا د /7 0 9/ 2 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت / 0 1/ 3 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت ه د ی ک چ سابقه. است ر ی ی غ ت ل ا ح ر د ا ه ن آ سیاسی وضعیت ه ر ا و م ه که میگردد م ی س ق ت د د ع ت م ک ی ت ی ل و پ و ئ ژ حوزههای به ت ر د ق جهانی هندسه ی ر ا د ی ب ل ا ب ن د ه ب د. ش ا ب می ر ا ذ گ ر ث ا ر ا و ج م ه ط ا ق ن ه ژ ی و ه ب ن ا ه ج ر گ ی د حوزههای روی جهانی حوزه هر ر د ت ا ر ی ی غ ت ت س ا ه د ا د ن ا ش ن ه ک ه ی ر و س ر و ش ک. ت س ا گردیده منطقه ت ال و ح ت ز ا ر ث أ ت م حوادث دستخوش ز ی ن سوریه کشور آفریقا ل ا م ش و ا ی س آ ب ر غ ر د ی م ال س ا و ر و ش ک ن ی ا ه ا گ ی ا ج ی ر ا د ی ب ن ی ا ر و ه ظ ا ب ت س ا ه ت ش ا د ا ی س آ ب ر غ ر د ت م و ا ق م ه ه ب ج ن ا و ن ع ه ب ی م ه م ه ا گ ی ا ج ه ق ط ن م ای ه ب ال ق ن ا ز ا ل ب ق سعی پژوهش ن ی ا ر د. گردید تقویت ت س ا گرفته قرار س ر ا ف خلیج جغرافیایی محیط ر د که ایران جمله از سوریه همراه ی ا ه ر و ش ک بر تأکید ا ب ا ر ه ی ر و س ن ا ر ح ب ر ی ث أ ت ط ب ت ر م ن و ت م و د ا ن س ا و های ن ا خ ب ا ت ک ش و ر ز ا ی ر ی گ ه ر ه ب ا ب و ی ل ی ل ح ت ی ف ی ص و ت ش و ر ا ب ت س ا ه د ش ج ی ا ت ن ه ک د د ر گ ن ی ی ب ت و ی س ر ر ب س ر ا ف ج ی ل خ و ت ا م ا ش ه ق ط ن م و د ن ا ر گ ی ز ا ب ن د و ب ک ر ت ش م و ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی گ ت س و ی پ ه ب ه ج و ت ا ب و ن ا ر گ ی ز ا ب ه ب های ه ه ق ط ن م اای ا نه ن ن ا ر ح ب کانون که سوریه تحوالت ن ی ن چ م ه و ا ی س آ ب ر غ ر د ساختارها تغییر د ه د می ن ا ش ن ش ه و ژ پ ن ی ا ز ا ه ل ص ا ح ه ک ه ی ر و س ت ل و د ق ف ا و م و ف ل ا خ م ن ا ر گ ی ز ا ب ش ق ن ه ژ ی و ه ب ت س ا گذاشته اثر س ر ا ف خلیج ژئوپولیتیک حوزههای بر د و ر می ر ا م ش د. ن د ر گ می ب و س ح م ز ی ن س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ن ا ر گ ی ز ا ب ن ا ر ی ا س- ر ا ف ج ی ل خ ک- ی ژ ت ا ر ت س ا و ئ ژ ک- ی ت ی ل و پ و ئ ژ : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( د ر ف ی ه ا گ ش ی پ ا ر ه ز 1-

2 هه. ه ب ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م د د ن چ. ت ت س ا ر ت میق ع ی ن ا ی ر ج ن ط ب ر د ر و ش ک ن ی ا ث د ا و ح ه ب ش ر گ ن م ز ل ت س م د ر ذ گ می ه ی ر و س ر د ز و ر م ا ه ک ه چ ن آ ی س ر ر ب ش ش ن ا د ح ت م هه ه ا ر م ه هه ه ب ا ک ی ر م آ ه ک ت ش ذ گ می ه ن ا ی م ر و ا خ و ا ق ی ر ف آ ل ا م ش ی ا ه ر و ش ک ر د ی م ال س ا ی ر ا د ی ب ش ب ن ج ز ا غ آ ز ا ه ا م م و د و ه ت خ ا د ر پ ا ه ب ال ق ن ا ه ر د ا ص م ه ب ت ش ا د ن ا ک م ا ه ک ی ی ا ج ا ت ا د ت ب ا. د ن د ر ک ز ا غ آ ت ی د ج ا ب ا ر د و خ ت ی ل ا ع ف ه ز و ح و د ر د ه ن ی م ز و ر ن ی ا ز ا. د ا د ر ی ی غ ت ت م و ا ق م ر و ح م ی ا ه ر و ش ک ر د ش ر و ش ت م س ه ب ی ب ر ع د ح ت م ی ا ه ر و ش ک ز ا ا ر ا ه ب ال ق ن ا ر ی س م. ) Mottaghi, :2012 شد( 214 ز ا غ آ م س ر ا م ز ا ه ی ر و س ر د ض ا ر ت ع ا و ی ر ی گ ر د ب و ش آ ی ا ر ب ی ن ی چ ت ت ع ر س هه ه ب د د س ا ت م و ک ح ط و ق س ای ه ه ن می ز ی ت س ی ر و ر ت ای ه ه و ر گ ح ی ل س ت و ن د ر ک د ر ا و ا ب ت ف ر می ر ا ظ ت ن ا ه ک ی ل ا ح ر د ت ال و د ح ت د ن و ر ر ی ی غ ت د ه ا ش ی م د ر م ی ا ه و ر ی ن و ه ی ر و س ش ت ر ا ای ه ت ا لی م ع ز ا غ آ ا ب ی د ال ی م ل ا س ز ا ا م ا د و ش د ا ج ی ا د د ن ن ا م ی ق ط ا ن م ر د ش ع ا د ن ا و ت ت ی و ق ت ل ا ح ن ی ع ر د. د ا ت ف ا ق ا ف ت ا ی ز ک ر م ت م و ک ح ی س ا ی س ت ی ع ق و م ت ی ب ث ت ع ف ن ه ب ی ن ا د ی م اای ا ههه ه و ر گ ت ت ی ف ر ظ و ه ه ع س و ت ن ن د ش هه ه ت س ج ر ب ب ب ج و م لل ل ا س ل ل ی ا و ا و لل ل ا س ر خ ا و ا ر د ر و ز ل ا ر ی د و ه ق ر ل ا ن ن ی ن چ م ه و ش ش ت ر ا نن ن ا و ت و هه ه ی ح و ر ی ی ز ا س ز ا ب و ت م و ا ق م و ی م د ر م ی ا ه و ر ی ن ر ت ش ی ب ی ه د ن ا م ز ا س ا ب ه ت ب ل ا. د ش ی ت س ی ر و ر ت اای ا ههه ه زمین ر گ ی د ق ط ا ن م ر د ش ع ا د ی و ر ش ی پ ز ا ت ع ن ا م م ضمن سوریه ی ن ا د ی م ه ن ح ص ه ب ه ی س و ر م ج ح ر پ و ع ی ر س د و ر و اا ا ب ه ل ب ا ق م ه ی ر و س ن ا ر ح ب د ی د ش ت و د ا ج ی ا ی ل ص ا ل ی ال د ه ک ی ی ا ج ن آ ز ا د. ی د ر گ م ه ا ر ف ز ی ن ی د ر ب ه ا ر ق ط ا ن م ی خ ر ب ی ز ا س د ا ز آ ی ی ت ا ب ث ی ی ب ای ه ه ش ری ز ا ی ش خ ب د و ش می ل ا ب ن د ی ن س و ه ع ی ش ل ب ا ق ت ه ی ا س ر د ن ا ر ی ا ی م ال س ا ب ال ق ن ا ه ژ ی و ه ب ت م و ا ق م ه ه ب ج و هه ه ی ر و س ن ا ر ح ب ی و س و د ن ا ر گ ی ز ا ب ن د و ب ک ر ت ش م د. د ر گ می ی ب ا ی ز ر ا ا ت س ا ر ن ی م ه ر د ز ی ن ق ا ر ع دا ا ی ک ا ت و س ر ا ف ج ی ل خ ر د د. ش ا ب می ن ر ا ظ ت ن ا ز ا ر و د ه ب ا ش م ی ا ه ی گ ه ژ ی و ی ا ر ا د ای ه ر و ش ک ه ب ن آ ت ی ا ر س ا ذ ل ن ا ر ح ب ن د و ب ل ا ی س ن ی ن چ م ه و ق ا ر ع تأثیر ت ح ت ز ی ن ا ر ن آ ن و م ا ر ی پ و ا ی س آ ب ر غ ه ق ط ن م د ش ز ا غ آ ر ص م و س ن و ت ی ن ع ی ا ق ی ر ف آ ل ا م ش ز ا ه ک ی م ال س ا ی ر ا د ی ب ج و م ن ن ی ا ل ا ب ن د ه ب. د ن د ی د ر گ ه ج ا و م ی ی ا م ت ج ا ت ا ض ا ر ت ع ا ا ب ز ی ن ن ی ر ح ب و ن ا ت س ب ر ع ن م ی ی ب ی ل ن و چ م ه ی ی ا ه ر و ش ک و ه د ا د ر ا ر ق هه ه ب ن آ هه ه م ا د ا و د ی د ر گ ه ی ر و س ب و ن ج ی ن ع ی ا ع ر د ه ق ط ن م ر د ا ه ی ر ی گ ر د و ت ا ض ا ر ت ع ا د ه ا ش ز ی ن ه ی ر و س ر و ش ک ی ر ا د ی ب ج و م.. و س س ن و ت ر ص م ر د هه ه ک ی ی ی ا م ت ج ا ت ت ا ض ا ر ت ع ا ف ال خ ر ب ه ت ب ل ا د. ش ه د ی ش ک ه ی ر و س ل ا م ش ر د ب ل ح و ه ا م ح ص م ح هه ه ب ن ج و ج ج ر ا خ ک ی ت ا ر ک و م د ت ل ا ح ز ا ت ا ض ا ر ت ع ا ن ی ا ه ا ت و ک ت د م ی ط ه ی ر و س ر د دید ر گ می ل ا ب ن د ز ی م آ ت م ل ا س م ت ر و ص ت ت ا ض ا ر ت ع ا د. د د ی د ر گ ههای ه ق ط ن م اا ا ر ف و های ق ط ن م ی ا ه ت ر د ق ت ب ا ق ر ن ا د ی م ه ب ل ی د ب ت ه ی ر و س ی ا ی ف ا ر غ ج و د ر ک ا د ی پ ه ن ا ح ل س م و ی ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ی ب ر غ ن ا ر گ ی ز ا ب ط س و ت د و ب ه د ی د ر گ ز ا غ آ ه ی ر و س ب و ن ج ر د ل ا س ز ا ه ک ه ی ر و س ر د ی ع ا م ت ج ا های ن ا س ر ت ر د ق ر پ ر ا ز ب ا و ی ل خ ا د ه د ش ت ی ر ی د م ای ه ظرفیت ز ا ی خ ر ب ه ب ه ی ک ت ا ب و ه ی ک ر ت و ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ز ا ی د ا د ع ت ی ی ر ب ه ا ر و ن ا د ر گ ه ن ح ص ن ا و ن ع ه ب ل ا س ز ا ا ک ی ر م آ ل ا ع ف ر و ض ح ا ب ج ی ر د ت ه ب ی ل و ت ف ا ی ن ا م ز ا س ه د ن ن ک ک ی ر ح ت و و ی م و ق ی ی ا ی ف ا ر غ ج ظ ا ح ل ز ا ی ق ی م ع ی ا ه د ن و ی پ ت ا م ا ش ه ق ط ن م ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ت ا. د ش د ی د ج ی ا ه ز ا ف د ر ا و ی ل ص ا ه د ن ن ک ی ا ه ی ت ا ب ث ی ب د و ج و و د ش ا ب می ر ا ذ گ ر ی ث أ ت س ر ا ف ج ی ل خ ر ب ه ق ط ن م ن ی ا ت ال و ح ت ن ی ا ر ب ا ن ب د ر ا د س ر ا ف ج ی ل خ ه ز و ح ا ب ی ب ه ذ م ر د ی ز ا س ت ی ن م ا ز ا ن خ س ه ک ت س ا ح ض ا و ر پ. د د ر گ می ی ب ا ی ز ر ا ا ت س ا ر ن ی ا ر د ز ی ن ق ا ر ع ر د ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ی ت ی ن م ا و ی س ا ی س ی ر ی ف ک ت ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ن ا ی ر ج ا ب ی ع ق ا و ه ز ر ا ب م و ق ا ر ع و ه ی ر و س ن ا ر ح ب ه د ن و ر پ ل ح ن و د ب س ر ا ف ج ی ل خ ه ژ ی و ه ب ه ق ط ن م. د و ب د ه ا و خ ه د و ه ی ب ی ر م ا ه ق ط ن م ی ت ی ن م ا ر ا ت خ ا س ن ی و د ت ر د های ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ه ب ن ا ج ه م ه ت ک ر ا ش م م د ع ن ی ن چ م ه و ن و ر د ط ط ب ا و ر ر د اا ا ه ن ت هه ه ن ه ق ط ن م ن ن ی ا ی ی ا ه ت ل و د ل ل عم و اا ا ه ت ش ا د ر ب ی گ ن و گ چ ه ب س ر ا ف ج ی ل خ م د ر م ه ا ف ر و ء ا ق ب ا ما ل س م

3 3 6 2 ن... ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب سوریه بحران ل ی ل ح ت د ا ج ی ا ی ا هه ه ق ط ن م ا ر ف نن ن ا ر گ ی ز ا ب ش ش ش و ک د د ن چ ر ه ع ق ا و ر د د. ر ا د م ا ت ی گ ت س ب ا ه ن آ های ق ط ن م ا ر ف ط ب ا و ر ر د ه ک ل ب های ق ط ن م د د و خ م ا و د و ء ا ق ب ی ا ر ب س ر ا ف ج ی ل خ ه ز و ح ای ه ر و ش ک ت س ا ه ق ط ن م ی ا ه ت ل و د ن ی ب ی ی ا ر گ ا و ل م ا و ع ن ت خ ی گ ن ا ر ب و ش ر ت س گ ه ب ش ه و ژ پ ن ی ا ت ق ی ق ح ر د. )Elahi, :2013 (2 د ن ر گی ر ا ک ه ب ی ی ا ر گ م ه ل م ا و ع ت ی و ق ت ت ه ج ر د ا ر ا ه ش ش و ک ه م ه د ی ا ب. د ر ا د ر ی ث أ ت س ر ا ف ج ی ل خ ر د ی ز ا س ت ی ن م ا ر ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ه ک ت س ا ل ا و ئ س ن ی ا خ س ا پ ن ت ف ا ی ل ا ب ن د ک ی ت ی ل و پ و ئ ژ ی ت م و ک ح ر ی غ و ی ت م و ک ک ح ی س ا ی س ی ا ه د ا ه ن و ا ه ر ا ت خ ا س ر ب جغرافیایی پدیدههای ر ی ث أ ت ک ی ت ی ل و پ و ئ ژ و ا ه ن آ ت ا ل و ح ت ش ن ا د ز ا شکلی عنوان ه ب ک ی ت ی ل و پ و ئ ژ. ) Ezzati,2009: )101 د ن ک می ی س ر ر ب ا ر ا ه ت ل و د ر گ ی د ا ب ط ب ا و ر ت ا ی ص و ص خ و ی ا ه ر و ط ا ر پ م ا م ا گ ن ه ن آ ر د ه ک د م آ د ی د پ ی د ال ی م ا ت ای ه ه ه د ی ط ر د ن ا ر گ ر ا م ع ت س ا ت ب ا ق ر ه ر و د ر د ت ر د ق ی ن ا ه ج اای ا گه گ گ ن ج ا ه ن آ ز ا ه ن و م ن و د ه ک ی د د ع ت م ی ا ه د ر ب ن ر د ب ی ق ر د ن د و ب ب ت ر م د ا ج ی ا د ن ا ه د و ب ن ا ه ج ی س ا ی س ای ه ه ش ق ن ی ا ه ز ر م ه ک ا ر ت ر د ق ای ه ه د و د ح م و ه د و ب ر ی گ ر د د ا م م ئ ا د ا ت د د ن د ی گ ن ج ممی م د ن ی ا م ن ح ی ح ص ت و تغییر سپس و ی د ئ و س ی س ا ی س م و ل ع ن ا د ن م ش ن ا د ه ل ی س و ه ب ی د ال ی م ل ا س ر د ا د ت ب ا ک ی ت ی ل و پ و ئ ژ ه ژ ا و. ) Etotail & et.al.,2000:51( ف ل د و ر م ا ن ه ب س ر ا ف ج ی ل خ 1. ) Atkinson & Dodds,2000:1( د ش ع ض و ن ل ی ک ب ر ع ل ا ط ش ز ا ه ک ت س ا ع ق ا و ن ا ت س ب ر ع جزیره شبه و ن ا ر ی ا ن ی ب ه ک ی ک ش خ ر د ت س ا ی ی ا ی ر د ی گ ت ف ر ش ی پ م ا ن س ر ا ف ج ی ل خ ه ب ن ا م ع ی ا ی ر د ق ی ر ط ز ا و ز م ر ه ه گ ن ت ه ل ی س و ه ب ه ک ت س ا د ت م م ن ا م ع ر د م د ن س م جزیره شبه ا ت ی ق ر ش ب و ن ج ی و س ه ب ب و ن ج ف ر ط ه ب ل ا م ش ز ا ه ک ت س ا ی ل ح ا س ر و ش ک ت ش ه ل م ا ش س ر ا ف ج ی ل خ ه ق ط ن م د. ر ا د ط ا ب ت ر ا د ن ه س و ن ا ی ق ا ن ا م ع و ی ب ر ع ه د ح ت م ت ا ر ا م ا ر ط ق ن ی ر ح ب ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع ت ی و ک ق ا ر ع ن ا ر ی ا : ز ا. د ن ت س ه ن ا ب ز ب ر ع ه ق ط ن م ن ی ا ی ل ح ا س ی ا ه ر و ش ک ر گ ی د ت س ا د ا ژ ن س ر ا پ ه ک ن ا ر ی ا ز ا ر ی غ ه ب ه ک د ش ا ب می ر ا د ی ا پ ت ی ن م ا د ن ت ر ا ب ع س س ر ت و رر ر ط خ ز ا ت ت ی ن و ص م ن د و ب ش ی ا س آ و ن ا م ا ر د ی ن ع م ه ب و» ن م ا «ن آ ة ش ی ر ه ک ت س ا ی ب ر ع ة ژ ا و ک ی ت ی ن م ا ة م ل ک رر ر ب ا ر ب ر د ر ر و ش ک ک ک ی و هه ه ع م ا ج د ر ف ز ا ت ت س ا ر ح ن آ م م و ه ف م و د و ر ممی م رر ر ا م ش ه ب د ی د ه ت ل ب ا ق م ة ط ق ن امنیت د. ش ا ب می نن ن ا د ق ف هه ه ب ی ن ی ع م و ه ف م ک ی ر د ت ی ن م ا «میگوید: ت ی ن م ا ف ی ر ع ت ر د ز ر ف ل و د ل و ن ر آ. د ش ا ب می ی ج ر ا خ و ی ل خ ا د ت ا د ی د ه ت ی ب ا ی ز ر ا هه ه ن ا ف ص ن م ج ج ی ا ت ن ب ب س ک ی ن ه ذ م و ه ف م ک ی ر د و د و ش می ی ق ل ت ی ب ا س ت ک ا ای ه ش ز ر ا ه ب ت ب س ن ا ه د دی ه ت د د د و ش ممی م ز ا ی ی ر ی گ هه ه ر ه ب و ظ ف ح ر د ه ع م ا ج ن ا و ت ی ن ع م ه ب ت ی ن م ا «میگوید: ر پ و ک د ر ا چ ی ر.)Akhbari and Rostami, :2013 )20 ی ن ع ی د و ش می ف ی ر ع ت ی ج ر ا خ د ع ب ر د ر ت ش ی ب ت ی ن م ا ب ر غ ر د. )Negahian, :2014 )5 د«ش ا ب می شهایش ز ر ا و گ ن ه ر ف ی ی د ر ا و م ک د ن ا و د ر ا د ی ل خ ا د د ع ب ب ل غ ا م و س ن ا ه ج ر د ت ی ن م ا ه ک ی ل ا ح ر د ت س ا ی ج ر ا خ ن ا ر گ ی ز ا ب و ط ی ح م ه ب ط و ب ر م ت س ا ی ل خ ا د ی ت ی ن م ا ت ا ع و ض و م ز ا ر ث أ ت م ر ت ش بی ود ش می ف ی ر ع ت ی ج ر ا خ د ع ب ر د ه ک. ) Abdollah Khani, 2011: 145( ( ی ل م و ی ن ی د ی ا ه ر ا ج ن ه م د ر م ن ا ج ی ض ر ا ت ی م ا م ت د ن ن ا م ی ت ا ی ح ی ا ه ش ز ر ا و ع ف ا ن م ه ک ت س ا ی ت ی ع ض و ر ا د ی ا پ ت ی ن م ا ف ل ت خ م ح و ط س ر د ر ا د ی ا پ ت ی ن م ا ه ت ب ل ا. د و ش ظ ف ح ت ا د ی د ه ت ر ب ا ر ب ر د ف ی ر ع ت ح ط س ن آ ن ییی ی ی ر ت م ه م ه ک د د و ش ممی م ی ل م... و 1 Ruddfkiellen

4 د» ل و ن ر آ ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ل ب ا ق م ر د ا ر ه ع م ا ج... و ی ت ا ی ح ن ی د ا ی ن ب ی ا ه ش ز ر ا و ع ف ا ن م ه ک ت س ا ن ی ا ت ی م ک ا ح ه ف ی ظ و ح ط س ن ی ا ر د ه ک د ش ا ب می هه ه ل م ج ز ا» ت ت ی ن م ا «ه ک د ن ک می ل ال د ت س ا ن ا ز و ب ی ر ا ب. ) Negahiyan, :2013 )5 د ی ا م ن ظ ف ح ی ج ر ا خ و ی ل خ ا د ت ا د ی د ه ت و اا ا ن ع م دد د ر و م ر د ل ح ل ب ا ق ر ی غ ت ال د ا ج م و ت ا ر ظ ا ن م ن آ ای ه گی ژ وی ز ا ی ک ی ه ک ت س ا ی ز ی م آ ه ل د ا ج م ا سا ا س ا م و ه ف م ک ی رر ر ه هه ه ک ت ت س ا ی ی ش ز ر ا ت ت ی ن م ا : یید ی و گ ممی م» ز ر ف ل و. ) Mousavi and salehi, :2015 )35 د ش ا ب می ن آ ت س ب ر ا ک دد د ر و م ر د ه ک ت س ا ی ی ا ه د ی د ه ت ن ا د ق ف ی ن ی ع د ع ب ر د ت ی ن م ا ز ا ر و ظ ن م. د ش ا ب ر ا د ر و خ ر ب ن آ ز ا ش ی ب و م ک د ن ا و ت می ی ر و ش ک رر ر ا ر ق م م و ج ه دد د ر و م ا ر ا ه ش ز ر ا ه ک ت س ا ی ی ا ه د ی د ه ت ن ا د ق ف ر و ظ ن م ی ن ه ذ د ع ب ر د و د ر ا د د و ج و ا ه ش ز ر ا ه ب ی ب ا ی ت س د. ) Ahadi, :2013 )10 د ن ه د می ی س ا ن ش ط ی ح م س ر ا ف خلیج جغرافیایی موقعیت 1: ه ر ا م ش ه ش ق ن ر د ه ی ر و س ر و ش ک ه ک ت س ا ن ی ا ر گ ن ا ی ب ن آ ز ا د ع ب و ن ا ر ح ب ز ا ل ب ق ه ی ر و س ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی س ا ی س ت ی ع ق و م ل ی ل ح ت

5 ت ح ل ی ل بحران سوریه ب ا ت أ ک ی د ب ر ب ا ز ی گ ر ا ن م ع ا د ال ت س ی ا س ی و ا م ن ی ت ی م ن ط ق ه ن ق ش ب س ز ا ی ی د ا ر د. ا ز ن ظ ر م و ق ع ی ت ج غ ر ا ف ی ا ی ی س و ر ی ه س ر پ ل س ه ق ا ر ه آ ف ر ی ق ا ا ر و پ ا اا و آ س ی ا م ح س و ب می گ ر د د. و ب ا د ا ر ا ب و د ن ک ی ل و م ت ر م ر ز آ ب ی ب ا م د ی ت ر ا ن ه د س ت ر س ی ا ی ن ک ش و ر ر ا ب ه ا ر و پ ا ت س ه ی ل ن م و د ه ا س ت. ه م چ ن ی ن ه م م ر ز ب و د ن ب ا ک ش و ر ه ا ی ع ر ا ق ت ر ک ی ه ر ژ ی م ص ه ی و ن ی س ت ی ل ب ن ا ن و ا ر د ن ا ز د ی گ ر و ی ژ گ ی ه ا ی س و ر ی ه ب ه ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ی ب ر ت ح و ال ت م ن ط ق ه ب ه و ی ژ ه ت ق ا ب ل ج ب ه ه م ق ا و م ت ع ل ی ه ر ژ ی م ص ه ی و ن ی س ت ی م ح س و ب می گ ر د د ک ه د ر ا ی ن ر ا س ت ا م ح ی ط ج غ ر ا ف ی ا ی ی س و ر ی ه ش ر ا ی ط م ن ا س ب ی ب ر ا ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ی ب ر ت ح و ال ت ف ل س ط ی ن ا ی ج ا د ن م و د ه ا س ت. ق ر ا ر گ ر ف ت ن س و ر ی ه هه د ر م ح و ر م ق ا و م ت ب ی ش ت ر م ت أ ث ر ا ز ن ا س ی و ن ا ل ی ز م ع ر ب ی ب ه ع ن و ا ن ع ا م ل ه و ی ت ب خ ش ن ظ ا م س و ر ی ه هه و و ض ع ی ت ت ژ ئ و پ و ل ی ت ی ک ی ی خ ا ص ا ی ن ک ش و ر ب ه د ل ی ل ه م س ا ی گ ی ب ا ر ژ ی م ص ه ی و ن ی س تی ا س ت ت ا ا ن گی ز ه ه ای د ی ن ی و م ذ ه ب ی. ( Motaleate Faslname.)Rahbordie Jahane Eslam, 2014: 29 ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل ن ق ش ه ش م ا ر ه : 2 پیوستگیهای جغرافیایی س و ر ی ه ب ا ک ش و ر ه ا ی ه م س ایه Source: ب ا ز ی گ ر ا ن ت ح و ال ت ژ ئ و پ و ل ی ت ی ک س و ر ی ه ب ا ز ی گ ر ا ن د خ ی ل د ر ت ح و ال ت ژ ئ و پ و ل ی ت ی ک س و ر ی ه د ر س ه س ط ح د ا خ ل ی م ن ط ق های و ف ر ا م ن ط ق ه ا ی د ر د و ط ی ف ه م غ ی ر ه م س و ب ا د و ل ت س و ر ی ه د ر ا ی ن پ ژ و ه ش م و ر د ب ر ر س ی و ت ح ل ی ل ق ر ا ر میگی ر ن د. ب ا ز ی گ ر ا ن د ا خ ل ی ح ا ک م ی ت س و ر ی ه س و و س و ر ی ه پ س ا ز ب ه ق د ر ت ر س ی د ن ح ا ف ظ ا س د د ر م م ت ح د ش و ر و ی س ا ب ق د ر م ن ط ق ه ب و د و ر ژ ی م س ی ا س ی ح ا ک م م ب ر رر ا ی ن ک ش و ر ا ف ز و ن ب ر م ا ه ی ت خ و د ک ه ن ز د ی ک ی ب ه ش و ر و ی ر ا ت ق و ی ت می ک ر د ه و ش م ن د ا ن ه ا ز م ز ا ی ا ی ی ا ق ت ص ا د ی ی و ن ظ ا م ی ی

6 ا"" ع ر د ش) ی ج ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف و ی ی ت ا ح ی ل س ت اای ا که ک ک م ک و ) ی ی ث ع ب م م س ی ل ا ی س و س ( هه ه ی ر و س ی ی س ا ی س م ا ظ ن ت ی ه ا م ر ب ن و ز ف ا. د ر ب می ه ر ه ب ز ی ن ی ک ی د ز ن ن ی ا د د و ب ی ی ت س ی ن و ی ه ص م م ی ژ ر ا ب ل ب ا ق ت ر د ر و ش ک ن ی ا ز ا ن ت ف ر گ ک م ک ی و ر و ش ا ب ی ن ا م ی پ م ه ز ا ه ی ر و س م ه م ف د ه ی د ا ص ت ق ا.)Mohtadi, )2013 ت ش ا د ن ا ر ا ه ن آ ز ا ن ت ف ر گ ک م ک ن ا ک م ا ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ا ب ب ر غ ی ک ی د ز ن ل ی ل د ه ب ه ی ر و س ا ر ی ز ش ق ن د ی ا ب ن ر ا ش ب ن د ی س ر ت ر د ق ه ب ر د ه ت ب ل ا. د و م ن ز ا غ آ ا ر د و خ ی ر و ه م ج ت س ا ی ر ة ر و د ن ی ل و ا م ل ا س ز ا د س ا ر ا ش ب ر ر ه ش ز ا هه ه ی ر و س ن ا ر ح ب. د و م ن ش و م ا ر ف ا ر س ال ط و م ا د خ د ن ن ا م ش ر د پ ن ا ر ا ی و ی ت ی ن م ا ی ا ه و ر ی ن ی م ا ظ ن د ش ر ا ن ا ه د ن ا م ر ف ت ت ا ض ا ر ت ع ا ی ی ی ا د ت ب ا ر د د س ا ررر ر ر ا ش ب ا م ا د ش زز ز ا غ آ م ک ا ح م ا ظ ن ه ی ل ع ن ا و ج و ن ز و م آ ش ن ا د د ن چ ی س ی و ن ر ا ع ش ا ب و هه ه ب ن ج هه ه ک ت ت ا ض ا ر ت ع ا هه ه م ا د ا ر د اا ا م ا د ر ک ن ل م ع ه ن ا د ن م ش و ه د ش می ل ا ب ن د ز ی م آ ت م ل ا س م صورت به که ه ی ر و س ی ع ا م ت ج ا ز ا بیش ه ی س و ر و ن ا ر ی ا ه ژ ی و ه ب د و خ ن ی د ح ت م ت ی ا م ح ن ی ن چ م ه و ی م د ر م و ی م ا ظ ن ی ا ه و ر ی ن ک م ک ا ب د ر ک ا د ی پ ه ن ا ح ل س م ح ح ل س م ن ی ض ر ا ع م ر ا ز ه د ص ک ی د و د ح ط س و ت ه ک ی ش ا پ و ر ف و ط و ق س ز ا ی ر ی گ و ل ج ن م ض ا ر ه ی ر و س ر و ش ک ت س ن ا و ت ل ا س 5 گ گ ن ج نن ن ا د ی م هه ه ب ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر و ه ی ک ر ت ی ب ر غ ی- ب ر ع ی ت ی ا م ح ا ب ا ق ی ر ف آ و ا ی س آ ا پ و ر ا ه ر ا ق ه س ز ا ر و ش ک 0 4 ز ا ش ی ب ط و ق س بحران از ا ر ه ی ر و س ر و ش ک و ه ت ف ر گ ت س د ه ب ا ر گ ن ج ن ا د ی م ر د ل م ع ر ا ک ت ب ا د و ب ه د ش ل ی د ب ت ی ک چ و ک ی ن ا ه ج م ی ژ ر ا ب ه ل ب ا ق م و ت م و ا ق م ه ه ب ج ز ا ت ی ا م ح ت ب ا ب ی ن ی گ ن س ه ن ی ز ه د س ا ت ل و د ه ک د و ش ش و م ا ر ف د ی ا ب ن ه ت ب ل ا د. ی ش خ ب ی ی ا ه ر.)sana,2012( مینماید ت خ ا د ر پ گ ن ج ن ی ا ر د ا ر ی ت س ی ن و ی ه ص ) ی ب ع ش ل ا ش ی ج ( ی ن ط و ع ا ف د ی ا ه و ر ی ن ه ی ر و س ت ل م ر ا ش ق ا م ا م ت. ت س ا ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ر د ی م د ر م ج ی س ب ز ا ی ر ا د ر ب و گ ل ا ه ی ر و س ر د ی م د ر م ش ت ر ا ل ی ک ش ت ت ت ی ا م ح د د س ا رر ر ا ش ب ی ی ر ب ه ر و د د و خ ی ی ل م ش ش ت ر ا ز ا و د د ن ن ک می ل م ع د«ح ا و د ی «د ن ن ا م ه ب م ه ت س د ر د ت س د ن و ن ک ا دد د ن م ش ز ر ا و گ گ ر ز ب ههای ه ب ر ج ت ه ی ر و س ی ا ر ب ج ی س ب ی م د ر م ی و ر ی ن ی ا ز س ب ش ق ن و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ب ال ق ن ا ة ب ر ج ت. د ن ن ک می ت ت س ا ی ح ی س م و ی ن س ی و ل ع ه ع ی ش ی م د ر م ای ه ه و ر گ ز ا ل ک ش ت م ه ی ر و س ) ی ب ع ش ل ا ش ی ج ( ی م د ر م ی ع ا ف د ی ا ه و ر ی ن. ت س ا.)Khabargozarye Defae Moghaddas, )2014 ت س ا ه ت ف ر گ ل ک ش ر و ش ک ن ی ا ف ل ت خ م ق ط ا ن م ط ی ا ر ش ه ب ه ج و ت ا ب ه ک ن ی ا ر د ه ک د ی د ر گ ی م لل ل ا ب ن د ک ک ی س ال ک گ ن ج ب ل ا ق ر د ر ت ش ی ب ر و ش ک ن ی ا ن ا ر ح ب ی ن ا د ی م ه ن ح ص ر د ه ی ر و س ش ت ر ا ش ق ن هه ه ن ح ص ر د ن ن ی گ ن س ه م ی ن و ن ی گ ن س ای ه ح ال س و ک ن ا ت ز ا ه د ا ف ت س ا ن ی ن چ م ه و ی ی ا و ه ای ه ه د ن گ ن ج ت ی ا م ح ا ب ش ت ر ا ا ت س ا ر ی ی ن ا ز ی ت ر ا پ و ک ک ی س ال ک ر ی غ ه ی ر و س ر د گ ن ج و ا ه درگیری ز ا ی ش خ ب ا م ا ت س ا ه د ر و آ ت س د ب ا ر ی د ا ی ز ای ه زی و ر پی د ر ب ن ی ی ن ط و عع ع ا ف د ی ی ا ه و ر ی ن نن ن ا و ن ع اا ا ب ی ی م ا ظ ن هه ه ب ش ی ا ه و ر ی ن ل ی ک ش ت ه ب م ا د ق ا ه ی ر و س ت ل و د ا ت س ا ر ن ی ا ر د ه ک د و ش می ل ا ب ن د ش ش ت ر ا اای ا زیه و ر یی ی پ ر د ی ن ا ز ی ت ر ا پ و ک ی س ال ک ر ی غ ای ه گ ن ج ب ل ا ق ر د ا ه و ر ی ن ن ی ا ش ق ن. ت س ا ه د و م ن ) ی ن ط و ل ا ز ا ی م د ر م ی ا ه و ر ی ن ی ه د ن ا م ا س و ل ی ک ش ت و د ش ا ب می ر ا ذ گ ثیر أ ت ر ا ی س ب ح ل س م ی ا ه ت س ی ر و ر ت و ن ی ض ر ا ع م ل ب ا ق م ر د ه ی ر و س ش ت ر ا نیرویی ریزش ز ا ه ک ن ی ا ضمننن میباشددد ر ف ن ز ا ز ه د ص ک ی ر ب غ ل ا ب دا ا و د ح ا ه ن آ د ا د ع ت ه ک ه ی ر و س ت ل و د ی و س. ت س ا ه د ی د ر گ ه ی ر و س ی ن ا د ی م ی ا ه و ر ی ن ی م ز ر و ی ح و ر ن ا و ت ت ی و ق ت و م ا ج س ن ا ب ج و م ه د و م ن جلوگیری سوریه ا ه د ر ک ت ی ع م ج ز ا ی ق ی ق د ر ا م آ د ن ت س ه ر و ش ک ن ی ا م ه م ا تا ب س ن ی ت ی ع م ج ای ه ه و ر گ و م ا و ق ا ز ا ی ک ی ه ی ر و س ی ا ه د ر ک ه ک ن ی ا م ق ر ی ل ع ر ر و ط هه ه ب هه ه ک د د و ش ممی م ه د ز ن ی م خ ت ر ف ن ن و ی ل ی م 2 ا ت ر ا ز ه و ن و ی ل ی م ک ی ن ی ب ا ه ن آ ت ی ع م ج. ت س ی ن ت س د ر د ا ه آن

7 ن ی ر و ه ا ی) ت ح ل ی ل بحران سوریه ب ا ت أ ک ی د ب ر ب ا ز ی گ ر ا ن م ت م ر ک ز د ر ا س ت ا ن ح س ک ه و م ر ز ه ا ی س و ر ی ه ب ا ع ر ا ق و ت ر ک ی ه و ب ه ط و ر پ ر ا ک ن د ه د ر ا س ت ا ن ح ل ب و د م ش ق ز ن د گ ی می ک ن ن د.)Ghasemian, 2014: 102( ب ا آ غ ا ز ت ح و ال ت ا خ ی ر د ر س و ر ی ه ک ر د ه ا ن ی ز ب ه ر غ م ا خ ت ال ف ا ت د ر و ن ی ک ه د ا ش ت ن د دد ا ز ج م ل ه هه ا خ د ت ال ف د ر ش و ر ا ی ی م ل ی ی ک ر د ه ا و ح ز ب ا ت ح ا د د م و ک ر ا ت ی ک ک ه ا و ل ی ت ح ت ح م ا ی ت ا ق ل ی م ک ر د س ت ا ن ع ر ا ق و د و م ی ن ی ز زز ت ح ت ت ح م ا ی ت پ پ پ-ک ک م ح س و ب می ش و ن د ا ی ن ش ر ا ی ط ر ا ف ر ص ت ی ب ر ا ی خ و د ت ل ق ی ن م و د ن د و ض م ن ب ی ط ر ف ی ا و ل ی ه د ر ن ا آ ر ا م ی ه ا ی ی ا ی ن ن ک ش و ر ر ر س ع ی د ر ب د س ت آ و ر د ن ا م ت ی ا ز ا ت ب ر ا ی خ و د گ ر د ی د ن د ک ه ا ل ب ت ه د ر ا د ا مههههههه ت ح د و ال ت س و ر ی ه هه و ن ق ش ش آ ف ر ی ن ی ی ب ا ز ی گ ر ا ن نن خ ا ر ج ی ک ر د ه ا ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ی خ و د ر ا د ر ع ر ص ه ت ح و ال ت س و ر ی ه ت ح م ی ل ن م و د ن د. ح ر ک ت ت د ر ی ج ی آ م ری ک ا ی ی ه ا د ر ش م ا ل ش ر ق س و ر ی ه ب ر ا ی ت ح ک ی م ا ر ت ب ا ط ب ا ک ر د ه ا و ت ش ک ی ل ق و ا ت د م و ق ر ا ط ی ه هه ا ل س و ر ی ا اا د م ک ر ا ت ی ک س و ر ی ه ) و ا ی ج ا د زی ر س ا خ ت ه ای ا ط ال ع ا ت ی ع م ل ی ا ت ی و پ ر و ا ز ی ز م ی ن ه ن ق ش آ ف ر ی ن ی ج د ی د د ر ت ح و ال ت س و ر ی ه ب ر ا ی ک ر د ه ا ر ق م ز د ه ا س ت ا ل ب ت ه آ ن چ ه م س ل م ا س ت ا ی ن ک ه ک ر د ه ا د ر ی ک پ ر و ژ ه هه ب ا اا آ م ر ی ک ا ی ی ه ا اا د ر ش ر ق ق ف ر ا ت ه م ر ا ه ش د ه ا ن د و ش ا ی د د ر ر ق ه ه م ب ا ق ی ن م ا ن ن د و ب ه م ن ا ط ق ج م ع ی ت ی و س ن ت ی خ و د ب ا ز گ ر د ن د و ت ن ه ا ب ه ع ن و ا ن نن ا ب ر ا ز زز م زی دت س ا ز ی ر ا ه ب ر د ی ب ر ا ی آ م ر ی ک ا خ و د ر ا ت ع ر ی ف ک ن ن د ت ا ا ز ا ه ر م آ م ر ی ک ا ه م د ر س و ر ی ه و ه م د ر ت ر ک ی ه ا س ت ف ا د ه ک ن ن د ا س ت د ر ش م ا ل س و ر ی ه و د ر ن ه ا ی ت ب ه ه د ف خ و د ک ه ا ی ج ا د ف د ر ا ل ی س م ک ر د ی ا ز ط ر ی ق و ص ل ک ر د ن ک ا ن ت و ن ه ا ی ک ر د ی د س ت ر س ی پ ی د ا ک ن ن د. ن ق ش ه ش م ا ر ه : 3 و ض ع ی ت پراکندگی جمعیت ک ر د ه ا د ر ک ش و ر ه ا ی س و ر ی ه ت ر ک ی ه ع ر ا ق و ا ی ر ا ن ب ا ز ی گ ر ا ن م ن ط ق های

8 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ی ر و س ت ی م ک ا ح ا ب و س م ه های ق ط ن م ن ا ر گ ی ز ا ب ن ا ر ی ا ی م ال س ا جمهوری الف- ی ی ر گ ل و س ن ک هه ه ل ص ا ف ال ب ن ا ر ی ا ه ک ل ا س ر د ر و ش ک ن ی ا ل ال ق ت س ا ن ا م ز ه ب د د ر گ می ر ب ه ی ر و س و ن ا ر ی ا ط ب ا و ر ه چ خ ی ر ا ت د و ج و ر و ش ک و د ن ی ا ن ا ر ا د م ا م ز ن ی ب ر د ا ه ه ا گ د دی ت و ا ف ت ب ال ق ن ا ز ا ل ب ق ر د د ن چ ر ه. د و م ن س ی س أ ت ر و ش ک ن ی ا ر د ا ر د و خ قق ق ا ر ع ث ع ب م ی ژ ر ی ن ع ی ه ق ط ن م ر د ک ر ت ش م ی ن م ش د ود ج و د ی د ر گ ر و ش ک و د ن ی ا ن ی ب ی ی ا ر گ م ه ب ج و م ه چ ن آ ی ل و ت ش ا د 8 ن ا ر و د ر د و د د ر ک اا ا د ی پ ی ی د ر ب ه ا ر هه ه ب ن ج ه ی ر و س و ن ا ر ی ا ن ی ب ط ب ا و ر ن ا ر ی ا ی م ال س ا ب ال ق ن ا ی ز و ر ی پ ز ا د ع ب. ت س ا ه د و ب د. و ب د س ا ظ ف ا ح ت ل و د ن ا ر ی ا ی م ا ح ی ب ر ع ر و ش ک ا ه ن ت ن ا ر ی ا ه ی ل ع ق ا ر ع ی ل ی م ح ت گ ن ج ل ا س ی ی ر ا ک ش آ ت ت ر و ص ه ب گ ن ج د ر و م ر د ا ر د و خ ع ض ا و م ه ی ر و س د ش ب ب س ی ن ا ر ی ا ی ا ه و ر ی ن ت م و ا ق م و د ر ب ن ه ن ح ص ت ال و ح ت ظ ظ ا ح ل ز ا هه ه د ر ت س گ م م ج ح اا ا ب ی د ا د ر ا ر ق ر ا ب ن ی ل و ا ای ر ب ا ت س ا ر ن ی ا ر د. د ن ک ل ا ب ن د ق ا ر ع ا ب ت ف ل ا خ م و ن ا ر ی ا ز ا ت ی ا م ح ر د د د ر ک ممی م ممین م أ ت ا ر هه ه ی ر و س زز ز ا ی ن دد د ر و م ت ف ن ن ا ر ی ا د ا د ر ا ر ق ن ی ا ب ج و م ه ب. د ی س ر ا ض م ا ه ب ه ی ر و س و ن ا ر ی ا ن ا ی م ی د ا ص ت ق ا هه ه ی ر و س ت ت ل و د ه ک ت س ا ت م و ا ق م ه ه ب ج ه ی ر و س و ن ا ر ی ا ن ی ب ی د ر ب ه ا ر ط ب ا و ر ر گ ی د ه ب ن ج. ) Soltaninejad, :2014 )161 هه ه ل ا ب ز ح و ی ن ی ط س ل ف ن ی د ه ا ج م ا ب ن ا ر ی ا ل ا ص ت ا ه ق ل ح ی ع و ن ه ب و ت س ا ه ت ش ا د ت م و ا ق م ه ه ب ج ز ا ت ی ا م ح ر د ی ل ص ا ش ق ن ) ف ف ل ت خ م ن ن ی و ا ن ع ا ب ( ه د ع ا ق ل ا و ش ع ا د ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ک ه و ر گ ا ب ه ز ر ا ب م ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ی ا گ ن ر ر پ ش ق ن میآید. ر ا م ش ه ب ی ی ت س د م ه ر ب ی ن ت ب م ی س ا ر ه ن ا ر ی ا ه ژ و ر پ ت س ک ش ن م ض و ت س ا ه د ر ک د ی ل و ت ن ا ر ی ا ی ا ر ب ی ن ا ه ج ی ن ی ر ف آ ش ق ن ای ه فیت ر ظ ه ژ و ر پ ل ا ب ن د ه ب. ت ت س ا ه د ی ش ک ش ل ا چ ه ب م س ی ر و ر ت ا ب ه ز ر ا ب م ه ن ی م ز ر د ز ی ن ا ر ن آ های ق ط ن م ن ا ی م ا ح و ب ر غ م س ی ر و ر ت ا ب ز ا ففففففف فف د ه. د ی د ر گ ح ر ط م ی ن س ه ع ی ش ل ب ا ق ت ت ی و ق ت ت ه ج م و د ا د ب ع ک ل م ی و س ز ا ی س ا ر ه ه ع ی ش ح ر ط ی س ا ر ه ن ر ی ا ر د ل ل ک ش ی ی ل ال ه رر ر ا و ن ر د ی ی ک ی ت ی ل و پ و ئ ژ ح ح ر ط ک ک ی ر د نن ن ا ر ی ا هه ه ک ت س ا ه د و ب ن ا ه ج ر د ه ه ب ش د ا ج ی ا ح ر ط ن ی ا د ا ه ن ش ی پ ه ی ر و س ق ا ر ع ن ی ر ح ب ن ا ی ع ی ش و ن ا ت س ب ر ع ف ی ط ق و ا ص ح ای ه ن ا ت س ا ر د ی ع ی ش ع م ا و ج ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب د ه ا و خ می ه ن ا ی م ر و ا خ د د ه د رر ر ا ر ق ی ی ر گ ی ی ب ا ه و ی و ر ر د و ر ا ا م م ی ق ت س م ا ر ه ه ع ی ش ل ال ه و د ن ن ک ه ر ی چ م ال س ا ن ا ه ج ر د ن ن س ت ر ب ا ر ع ی ش ت ن ا ن ب ل و. ) Mojtahedzadeh, 2013: 4( هه ه ی ر و س ب ب و ن ج و ل ا م ش ز ا ی ی ا ه ش خ ب ر د ه ی ر و س ت ل و د ل ب ا ق م ح ل س م ای ه ه و ر گ ی ن ا د ی م ای ه وی ر ش پی 4 9 ل ا س ل ی ا و ا ر د ت س ک ش ر ط خ ز ی ن ن آ ر ا ر م ت س ا و د ا د ر ی ی غ ت ح ل س م ه ض ر ا ع م ع ف ن ه ب ا ر ی ن ا د ی م د ن و ر... و ن ی ک س م خ ی ش ب ل د ا ر م د ت ه ل م ج ز ا دد د ا ه ن ش ی پ اا ا ب ط ط ی ا ر ش ن ن ی ا ی ی ه ا ت و ک ت ت د م ر د هه ه ت ب ل ا ه ک ت ش ا د ل ا ب ن د ه ب ا ر ی س ا ی س و ی ن ا د ی م ه ص ر ع و د ر د ه ی ر و س ت ل و د گ گ ن ج نن ن ا د ی م ر د اا ا ه ن آ لل ل ا ع ف ی م ا ظ ن ت ک ر ا ش م ی ن ب م ا ه س و ر ه ب ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی م ا ظ ن د ش ر ا ن ا ه د ن ا م ر ف ی د ر ب ه ا ر هه ه ص ر ع ر د هه ه ی س و ر ت ر د ق ر پ ر و ض ح ا ب ه د م آ ت س د ه ب ت ا ح و ت ف و ت ف ا ی ر ی ی غ ت ش ن ی د ح ت م و ه ی ر و س ت ل و د ع ف ن ه ب ه ی ر و س ن ی ر ت گ ر ز ب ل ا س ک ی ز ا س پ ت ا ر ی ی غ ت ن ی ا ه ک ت س ا ه د ا د ر ی ی غ ت ه ی ر و س ت ل و د ع ف ن ه ب ا ر ی ن ا د ی م د ن و ر ه ی ر و س ی ن ا د ی م ف ر ص ت ز ا س پ ه ی ر و س ت ل و د ی ر ی ج ن ز ت ا ح و ت ف ز ی ن ن آ ل ا ب ن د ه ب ه ک د ر و خ م ق ر ب ل ح ح ت ف ی ن ع ی ه ی ر و س ت ل و د ی ز و ر ی پ و ی ت س ی ر و ر ت گروهکهای میدانی ت س ک ش 6 9 ل ا س ر د ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی ر و ح م ش ق ن ا ب ل ا م ک و ب و ر و ز ل ا ر ی د. د ر و خ م ق ر ش ع ا د ی ر ی ف ک ت

9 9 6 2 ن... ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب سوریه بحران ل ی ل ح ت ن ی ا ی س ا ی س ه ص ر ع ر د ه ژ ی و ه ب ه ی ر و س ت ال و ح ت ر د ن ا ر ی ا ی م ال س ا جمهوری همراه ر و ش ک ک ی ن ا و ن ع ه ب ا ر ق ا ر ع ش ق ن و نن ن ا ت س ب ر ع و هه ه ی ک ر ت ل ل ث م های ق ط ن م ای ه ت ر د ق ز ا ی خ ر ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ع و ر ش ا ب ه ت ب ل ا. ت ف ر گ ه د ی د ا ن ن ا و ت می ن ا ر ر و ش ک ت ت ل و د ی ی ت ی ا م ح ش ش ق ن ش ه ا ک ر و ظ ن م ه ب ق ا ر ع و ه ی ر و س ت ل و د ن ی ب ف ا ک ش و ف ال ت خ ا د ا ج ی ا ل ا ب ن د ه ب ن ا ش بی ر غ ن ا ی م ا ح ن ن د و ب ل ل ق ا د ح ش ش ل ا چ رر ر ب هه ه ب ل غ و ههای ه ق ط ن م م م س ی ر و ر ت ی ز ا س ه چ ر ا پ ک ی ه ژ و ر پ ی ز ا س ه د ا ی پ ن ی ن چ م ه و ه ی ر و س ز ا ق ا ر ع د ر ا و ی ث ع ب و ی ی ر ی ف ک ت ی ی ت س ی ر و ر ت ی ی ا ه ه و ر گ ن ن د ر ک ل ا ع ف ق ی ر ط ز ا ا ر ن ا ر ح ب ز ا ی ش خ ب ق ا ر ع ر د ن ن س ت ل ه ا ت ی ع م ج ر د اا ا و ق هه ه ن ز ا و م ف ف د ه اا ا ب د د س ا رر ر ا ش ب ههای ه ق ط ن م اا ا ر ف و ههای ه ق ط ن م نن ن ا ی م ا ح ف ص ر د ق ا ر ع ر و ض ح ت ل ع د. ن د و م ن ق ا ر ع اای ا ههه ه و ر گ ت ت ا ک ر ح ت ی ی ز ا س ی ی ث ن خ ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع و ه ی ک ر ت ای ه زی ا و ر پ د ن ل ب و ی ب ل ط ه ع س و ت ا ب ه ل ب ا ق م ه ن ا ی م ر و ا خ زز ز ا گ و ت ت ف ن ر ر و د ص ت ه ج ه ن ا ر ت ی د م ل ح ا س ر د ه ی ر و س ر د ا ن ب ز ا ه د ا ف ت س ا ر و ش ک ن ی ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ی ر ی ف ک ت ی ت س ی ر و ر ت د. و ش می ل ا ب ن د ق ا ر ع ی ن ی ط س ل ف ای ه ه و ر گ و ن ا ن ب ل... ا ب ز ح ت م و ا ق م جنبش ب- ت ال و د ح ت ل ا ب ق ر د ش ب ن ج ن ی ا ع ض و م و د د ر گ می ف ی ر ع ت ت م و ا ق م ه ه ب ج ی ا ت س ا ر ر د ا ی س آ ب ر غ ر د ن ا ن ب ل ا ب ز ح ش ق ن ر د ی ز ا س و ی ر ا ن س ا ب ی ر و س ن ا ض ر ا ع م ی ب ر ع و ی ب ر غ ن ا ی م ا ح د ن چ ر ه. د ش ا ب می ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ا ب و س م ه ه ی ر و س ی ی ث ن خ ن ن م ض ش ش ب ن ج ن ن ی ا اا ا م ا د ن ی ا م ن ی ل خ ا د گ ن ج ر ی گ ر د و ج ر ا خ ه ی ر و س ز ا ا ر ن ا ن ب ل ا ب ز ح د ن ت ش ا د د ص ق س ل ب ا ر ط نن ن ا ن ب ل ز ا و و ر ی ن ن آ ر ب ا ر ب و د د ن و ش ر و ر ت ا ه فی ل س ی و س ز ا ن ا ن ب ل ل خ ا د ر د ه ک ی ن ا س ک د ا د ع ت ه ب د ر ک م ال ع ا ه ئ ط و ت ن ی ا ی ز ا س ت ت س ا ی ن ا ز ی ت ر ا پ ای ه گ ن ج ر ت ش ی ب د و ش می ل ا ب ن د ه ی ر و س ل خ ا د گ ن ج ه ن ح ص ر د ز و ر م ا ه ک ه چ ن آ. د ش د ن ه ا و خ ه ی ر و س د ر ا و. د ر ا د ا ر ن آ ی ل ص ا ش ق ن ا ب ز ح ه ک ممی م ا ظ ن ی ق و ق ح ی ا ه ت ی ص خ ش ز ا ی ر ف ن 0 8 ه و ر گ ک ی ز ا ل ک ش ت م های ت کمی ه ز و ر 3 3 گ ن ج ر د ه ل ا ب ز ح ی ز و ر ی پ ز ا س پ هه ه ل ا ب ب ز ح ل ب ا ق م ر د م ی ژ ر ن ی ا ت س ک ش ل ل ع ی س ر ر ب ف د ه ا ب د" ا ر گ و ن ی و " ه ب م و س و م ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ی ت ی ن م ا و سی ا سی م م ی ژ ر ت ت س ک ش ل ل م ا ع ا ب ب ز ح هه ه ب هه ه ی ر و س ی ی ت ا ح ی ل س ت اای ا ککه ک م ک د ر ک م ال د ع ا ه ت ی م ک ن ی ا ت ی ا ه ن ر د. د ش ل ی ک ش ت د د ن ک رر ر ی ی غ ت هه ه ی ر و س مم م ا ظ ن د د ی ا ب ی ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ع ف ن ه ب ه ق ط ن م ر د ی ت ی ن م ا ه ن ز ا و م ر ی ی غ ت ی ا ر ب و ت س ا ه د و ب ی ت س ی ن و ی ه ص و ی ی خ ی ر ا ت هه ه ی ا س م ه و د ززز ز ز ی ن ه ی ر و س و ن ن ی ط س ل ف.)Faslname Motaleate Rahbordie Jahane Eslam, :2016 )26 ت ت ل م و ت ت ل و د ی ی ت س ی ن و ی ه ص م م ی ژ ر هه ه ی ل ع ن ی ط س ل ف ت ل م ت ا ز ر ا ب م و ه ض ا ف ت ن ا د ن و ر ر د و د ن د ر گ می ب و س ح م ی ی ا ی ف ا ر غ ج اای ا ششه ش ب ن ج و نن ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ن ی ب ت م و ا ق م ه ه ب ج ل ا ص ت ا ه ق ل ح و د ن و ش می ب و س ح م ی م ا ح ن ی ر ت گ ر ز ب ه ی ر و س ز ا ی ی ن ی ط س ف زز ز ر ا ب م ی ی ا ه ه و ر گ ز ا ی ی ش خ ب هه ه ک ن ی ا م م ق ر ی ل ع د. ش ا ب می ه ی ر و س ت ل و د ن ا ن ب ل ا ب ز ح و ن ی ط س ل ف ت م و ا ق م و رر ر ص م ه ب ش ی ا ر گ ن م ض ن ی م ل س م ل ا ن ا و خ ا ی ب ه ذ م ن ا ی ر ج ن د م آ ر ا ک ی و ر و ر ص م ب ال ق ن ا ی ز و ر ی پ ز ا د ع ب س ا م ح ه ل م ج ن ن ی د ح ت م ء ء ز ج نن ن ا ن چ م ه هه ه ک د د ن د و ب م م ه ی ن ی ط س ل ف ر گ ی د ز ر ا ب م ی ا ه و ر گ ا م ا د ن ت ف ر گ ر ا ر ق ه ی ر و س ت ل و د ل ب ا ق م ر د ه ی ک ر ت ع ع ف ن هه ه ب ی س ر م د د م ح م ط و ق س ز ا س پ ه ی ر و س ت ل و د ز ا ی ن ی ط س ل ف ه د ش ا د ج ی ا ه ه و ر گ ع ض ا و م ه ت ب ل ا د. ن د ن ا م ی ق ا ب ه ی ر و س د. ن ا ه د ا د ع ض و م ر ی ی غ ت ت م و ا ق م ه ه ب ج

10 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف : ه ی ر و س ت ی م ک ا ح ا ب و س م ه ر ی غ های ق ط ن م ن ا ر گ ی ز ا ب ه ی ک ر ت ف- ل ا ک ی ی ی ا ی ف ا ر غ ج ظ ا ح ل ه ب ه ی ک ر ت ه ک ن ی ا ی ک ی ت س ا ل ی ل ح ت ل ب ا ق ر ظ ن م و د ز ا ه ی ر و س ت ال و ح ت ه ب ه ی ک ر ت ی د ر ب ه ا ر ش ر گ ن و ض ع ی ف ر ط ز ا و د ش ا ب می ا پ و ر ا دیهی ا ح ت ا ر د ت ی و ض ع د د ص ر د ه ه د ن ی د ن چ ه ک ن ی ا ن م ض ه د ش ب و س ح م ی ی ا پ و ر ا ر و ش ک ف ف ی ر ع ت ب ر غ ل ز ا پ ر د های ق ط ن م ت ال و ح ت ر د ه ی ک ر ت ی ن ی ر ف آ ش ق ن ز ا ی ش خ ب ا ذ ل د. ش ا ب می ز ی ن و ت ا ن ی ل ا م ش ک ی ت ن ال ت آ ن ا م ی پ هه ه ق ط ن م ا ر ف ی ی ا ه ر و ش ک ا ب ر و ش ک ن ی ا ی د ر ب ه ا ر ف ا د ه ا ی ن ا ش و پ م ه ل ی ل د ه ب ه ی ر و س ر د ه ی ک ر ت ش ق ن ا ت س ا ر ن ی ا ر د و د د ر گ می اا ا ب های ق ط ن م ی ا ه ن ا ر ح ب ر د ه ی ک ر ت ر گ ی د ش ق ن. د ن ک می ل ا ب ن د ا ر ی ت ب ا ی ن و ل ق ت س م ر ی غ ش ق ن ه د ح ت م ت ال ا ی ا ه ژ ی و ه ب ی ب ر غ ی ا ع ع و ر ش اا ا ب و د د و ش ممی م لل ل ا ب ن د ههای ه ق ط ن م رر ر ت ر ب ت ر د ق ک ی ن ا و ن ع ه ب ی ن ا م ث ع ن ا م ز ترکیهی ن د ر ک ه د ن ز و ی ن ا م ث ع و ئ ن ه ا گ ن ت ال و د ح ت ی ی ر ب ه ر ن ن ت ف ر گ ت س د ب د د ص ر د د ر ا د ی ن ا و خ ا ش ی ا ر گ ه ک ه ی ک ر ت م ک ا ح ب ز ح ا ی س آ ب ر غ ر د ی م ال س ا ی ر ا د ی ب و ب ب ر غ ی ی د ر ب ه ا ر ف ف ا د ه ا اا ا ب هه ه ی ک ر ت ههای ه ق ط ن م ل ل ق ت س م ش ق ن ن ی ا ه ت ب ل ا ه ک د. ش ا ب می ی م ال س ا ی ر ا د ی ب ع و ض و م ر د ه ق ط ن م ت س ا ه ت ف ا ی س ا ک ع ن ا ی ب ر غ ی ا ه ن و ی ز و ل ت ی ا ض ف ر د ه ک ه ن و گ ن آ د. ر ا د ن ی ن ا ش و پ م ه ا ی س آ ب ر غ هی ق ط ن م ر د ه د ح ت م ت ال ا ی ا گی گ گ ن ه ر ف ی خ ی ر ا ت ط ی ا ر ش ه ب ه ک ه ی ر و س ک ی ت ی ل و پ و ئ ژ ه ا گ جای د. ر ا د ه ی ک ر ت ع ف ا ن م ن ی م أ ت ر د ت ی م ه ا ز ئ ا ح ی ه ا گ ی ا ج ریه و س هه ه د ر ک ل ل ی د ب ت ب ب ر ع نن ن ا ه ج ه ب ه ی ک ر ت د و ر و ی ا ر ب های ز ا و ر د ه ب ا ر سوریه د د ر گ ی م ر ب ر و ش ک ن ی ا ی ی ا ی ف ا ر غ ج و اجتماعی.)Mottaghi and Jami az Nevisandegan, 2013: 506( ت س ا ر د ه ی ر و س ق ر ش ل ا م ش ر د ا ک ی ر م آ ی ج ی ر د ت ت ک ر ح ت س ا ه د ش ه ی ر و س ن ا ر ح ب ر د ه ی ک ر ت ی ن ا ر گ ن ب ج و م ز و ر م ا ه ک ه چ ن آ ه ن ی م ز ر م ا ن ی ا ه ک د د ش ا ب ممی م ه ی ر و س ر د ش ع ا د ه د ن ا و خ د و خ ت خ ت ی ا پ ه ق ر ی ز ا س د ا ز آ و ا ه د ر ک ی ر ا ک م ه ا ب ه ژ و ر پ ک ی ه ی ک ر ت د ر ک ت ی ع م ج ن و ی ل ی م 9 1 ز ا ش ی ب ه ب ه ج و ت ا ب. د ی ا م ن می م ه ا ر ف ا ر ه ی ک ر ت ی ب و ن ج ی ا ه ز ر م ر د ی د ر ک م س ی ل ا ر د ف ت ی و ق ت ذ ا خ ت ا منطقه بحران ر د ی ه ج و چند سیاستهای ه ک ت ش ا د ا و ا ر ه ی ک ر ت ه ق ط ن م ن ی ا ر د ک ک- پ- ه و ر گ ت ا ک ر ح ت و ث ل ث م د ا ح ت ا ب ل ا ق ر د هه ه ی س و ر ا ب ی ک ی ت ی ل و پ و ئ ژ ت ال م ا ع ت ت ی و ق ت و ق ر ش ت ر د ق ه س د ن ه ر د ی ز ا ب ن آ ن ی ر ت م ه م ه ک د ی ا م ن د. ش ا ب می ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ح ف د ه ا ب ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ه- ی س و ر ر( ط ق ن- ا ت س ب ر ع ( بی ر ع ن ا ر گ ی ز ا ب ب- ی ی ن ی ر ف آ ش ش ق ن ل ل ب ا ق ت و ت ت ب ا ق ر ی ر ا ک م ه ح ح ط س هه ه س ر د نن ن ا ش ع ف ا ن م س س ا س ا ر ب ه ی ر و س ت ال و ح ت ر د ی ج ر ا خ ن ا ر گ ی ز ا ب ی ی ل ع رر ر ا ک هه ه ظ ف ا ح م ی ی ب ر ع ای ه ت ر د ق د. ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ح ط س ه س ن ی ا ر ی ث أ ت ت ح ت ز ی ن ه ی ر و س ن ا ض ر ا ع م هی ه ب ج د. ن مینمای ن ن ی ا ر د اا ا ه ن آ ی ی د ر ب ه ا ر اففففففف د ه ا ه د م ع ش خ ب ا م ا د ن ر ا د ن ا ض ر ا ع م هی ه ب ج ز ا ت ی ا م ح ی ا ت س ا ر ر د ه ک ی ی ا ه ش ک م ش ک م ق ر لل ل ا ب ن د هه ه ب ی د و و ع س نن ن ا ت س ب ر ع د. د د و ش می ل ا ب ن د ا ک ی ر م آ هی د ح ت م ت ال ا ی ا ی د ر ب ه ا ر ف ا د ه ا ی ا ت س ا ر ر د ا ه ش ک م ش ک و ت ب ا ق ر.. ت س ا ه د و ب ش ر و ش ک ل خ ا د ه ب ا ه ن آ ت ی ا ر س ز ا ع ن ا م و ی ب ال ق ن ا و و ر د ن ت ای ه ه د پدی ن د ر ک ل د ا ع ت م و د و ج و م ظ ف ح ت س ا ی س ن م ی و ن ن ی ر ح ب هه ه ل م ج ز ا نن ن ا ت س ب ر ع ی ی ن و م ا ر ی پ هی ق ط ن م ه ژ ی و ه ب ا ی س آ ب ر غ و ا ق ی ر ف آ ل ا م ش ر د ی م ال س ا ی ر ا د ی ب ج و م ا م ا ز ا ت ت ف ر ن ن و ر ب ای ر ب ل ا س ر د ه ی ر و س ن ا ر ح ب ع و ر ش ز ا د ع ب ی ل و ت س ا ه ت ش ا د ل ا ب ن د ه ب ا ر د و ع س ل آ ن ا م ک ا ح ی ن ا ر گ ن ت ت ل و د م م ی ژ ر ر ی ی غ ت ت ه ج ا ک ی ر م آ هی د ح ت م ت ال ا ی ا ی د ر ب ه ا ر ف ا د ه ا ا ب و س م ه ی م ال س ا ی ر ا د ی ب ز ا ر ث أ ت م ی ل خ ا د ی ا ه ش ل ا چ ر د ت ت م و ا ق م ههی ه ه ب ج ر د و ه د و ب ن ن ا ت س ب ر ع های ق ط ن م ای ه ت س ا سی ا ب گ ن ه ا م ه ه ک ه ی ر و س ت ل و د ا ت ه ت ش ا د ر ب م ا گ د س ا ر ا ش ب

11 1 7 2 ن... ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب سوریه بحران ل ی ل ح ت و ی ی ت ا ح ی ل س ت و ی ل ا م ی ل ص ا ت ی ا م ح ا ت س ا ر ن ی ا ر د و. د ی ا م ن ط ق ا س ا ر د ر ک می ی ن ی ر ف آ ش ق ن ن ا ر ی ا های ق ط ن م ت ر د ق ی ا ت س ا ر نن ن ا ی م ر د ه ی ر و س ت ال و ح ت ل ا ب ق ر د د. ن ت ف ر گ ه د ه ع ه ب ی د و ع س ت ل و د ا ر ی ر ی ف ک ت و ی ف ل س ای ه ه و ر گ ی ت ی ا د ه ش ق ن ن ی ن چ م ه ج ج ی ا ت ن و ت ت ا ع ب ت اا ا حه ا ن ج ز ا ی خ ر ب د ر ا د د و ج و ی ت و ا ف ت م ای ه ه ا گ د ی د د و ع س ل آ ن ا گ د ا ز ه ا ش ف ل ت خ م ای ه ح ا ن ج و ن ا گ ب خ ن ی ی ب و د ن ن ا د می ن ن ا ت س ب ر ع ر د د و ع س ل آ ی ا ق ب د و س ه ب ا ر ه ی ر و س ه ی ل ع ب ر غ ر ا ش ف ای ه ت س ا سی و ض ر ا ع م ن ا ی ر ج ت ا م ا د ق ا و دد د ی ف س خ خ ا ک اا ا ب ی ک ی ن ا گ ر ا ط ا ب ت ر ا ه ک ا ه ریری ح ح ا ن ج ی ل و د ن ن ا د می ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع ت ی ن م ا ن د ز م ه ر ب ا ر ق ش م د ی ت ا ب ث.)Ghasemian, :2014 )137 د ن ن ا د می ر و آ د و س د و خ ه د ن ی آ ی ا ر ب ا ر د س ا ر ا ش ب ی ز ا د ن ا ر ب د ن ر ا د ن و گ ا ت ن پ ر د ض ض ر ا ع م هه ه ه ب ج نن ن ا ی م ا ح د د ر ک ی و ر ر و ش ک ن ی ا ر د ) ی س ر م ت ل و د ( ی ن ا و خ ا ت ل و د ط و ق س و ر ص م ر د ی م ا ظ ن ی ا ت د و ک ا ب ت ت ل ا د ع و ه ه ع س و ت ت ل و د و ت س ا ه ت ش ا د ر ط ق و ه ی ک ر ت ت ل و د ی و ر ر ب ر ی ث أ ت ن ی ر ت ش ی ب و د ی د ر گ ت ا ر ی ی غ ت ش و خ ت س د ه ی ر و س هه ه ج ا و م ی ی ت ی ن م ا و ی ی س ا ی س اای ا شه ش ش ل ا چ اا ا ب ه د و ب ه ق ط ن م ت ال و ح ت ت ی ا د ه ر د ن ی م ل س م ل ا ن ا و خ ا ی ر ب ه ر ل ا ب ن د ه ب ه ک ه ی ک ر ت زز ز ی ن رر ر ط ق ت ت ل و د و د د ر ک ر ت ش ی ب ن ی ض ر ا ع م ه ب ا ر د و خ ی ت ا ح ی ل س ت ای ه حمایت ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع ت ل و د ن ا م ز م ه و د ی د ر گ نن ن ا و خ ا ز ا د د و خ ی ی ن ل ع ت ی ا م ح ز ا ی ش ا ن ای ه آسیب ه ب ه ک ن ی ا ز ا س پ ر ط ق ت ل و د د. ی د ر گ ک ی ت ی ل و پ و ئ ژ ت ا ر ی ی غ ت ش و خ ت س د ل ل م ع هه ه م ا ج ف د ه ن ی ا ه ب ر و ش ک ن ی ا ر د ت ر د ق س أ ر ر ی ی غ ت ا ب د و خ ی س ا م ل پ ی د ت د ش ن ت س ا ک ن م ض د ن د ر ب ی پ ن ی م ل س م ل ا اای ا صصیهه ص و ت ز ا ی ی ک ی ی ی ج ر ا خ و ی ی ل خ ا د ت ت س ا ی س ی خ ر ب ر ی ی غ ت ن آ ع ب ت ه ب و ر ط ق ر د ت ر د ق م ر ه س أ ر ر ی ی غ ت. د ن د ن ا ش و پ ر د ب ال د ق ن ا و ت ت ا ر ه ا ظ ت ز ا ی ی ش ا ن ی ی م د ر م رر ر ی ی غ ت ز ا ق ق ی ر ط ن ن ی ا ز ا اا ا ت ت ت س ا ه ق ط ن م ر د ش ر و ت ا ت ک ی د ن ا د ح ت م ه ب ا ک ی ر م آ ز ا هه ه ی ر و س ن ن ی ض ر ا ع م ت ت ی ر د م مم م ا م ز هه ه ی ر و س ر د ر ط ق ش ق ن ن د ش گ ن ر م ک ا ب و د و ش ی ر ی گ ش ی پ ا ک ی ر م آ ی م ا ح ی ا ه ر و ش ک.)Andishkade rahbordie Tabieen, :2014 )17 دید ر گ ل ق ت ن م ض ا ی ر ه ب ه ح و د صهیونیستی رژیم ج- م م ی ژ ر هه ه ژ ی و هه ه ب ا ک ی ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ی ا های ق ط ن م ن ی د ح ت م ر ب م ا س د ز ا ه ق ط ن م ر د ی م ال س ا ی ر ا د ی ب ت ال و ح ت ع و ر ش ا ب ی ی ن ا ر گ ن ن ن ی ر ت ش ی ب. د د ن د ی د ر گ ه ت ش ا د اا ا ک ی ر م آ ع ف ا ن م ا ب ی ن ا ش و پ م ه ه ک ن ا ش د و خ ع ف ا ن م ن د ا د ت س د ز ا ن ا ر گ ن ی ت س ی ن و ی ه ص ز ا ی ی خ ر ب ی ی ش ا پ و ر ف و هه ه ق ط ن م ر د ی ی ما ل س ا ی ر ا د ی ب ع و ر ش ا ب ت م و ا ق م ه ه ب ج ت ی و ق ت ا ت س ا ر ن ی ا ر د ز ی ن ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر هه ه ت ش ا د ا ر ت م و ا ق م ه ه ب ج ز ا ی ت ی ا م ح ش ق ن د س ا ظ ف ا ح ن ا م ز ز ا ه ک ه ی ر و س. د ش ا ب می ه ه ب ج ن ی ا ف ل ا خ م ی ب ر ع ای ه ت م و ک ح ی ی د ر ب ه ا ر ل ب ا ق ت ک ی ر د مت و ا ق م ط خ ر د ل ا ص ت ا ه ط ق ن ن ا و ن ع ه ب ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ا ب د ا ح ت ا ا ب ر ا ش ب ن ا م ز ر د ت س ا اا ا ب ه ز غ ه ز و ر 8 و ه ز و ر 2 2 ای ه گ ن ج ن ی ن چ م ه و ن ا ن ب ل ا ب ز ح ه ز و ر 3 3 گ ن ج ر د ه ک ت ف ر گ ر ا ر ق ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ا ب ن ن ی ا ه ه د ش ث ث ع ا ب ه چ ن آ. ت س ی ن ه د ی ش و پ ی س ک ر ب ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ت س ک ش ر د ه ی ر و س ی ر و ح م ش ق ن ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر نن ن ا و ن ع ه ب ه ک ی ن ا ر ی ا ز ا ی ر ی گ و ل ج و ت م و ا ق م ه ه ب ج ن ت س ک ش د ن ک یت ا م ح ی ر و س ن ا ض ر ا ع م ز ا ه ی ر و س ت ال و ح ت ر د م ی ژ ر ر د ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ا ب و س م ه ی ت ل و د د ا ج ی ا ه ن ی م ز ن د ر ک م ه ا ر ف ن ی ن چ م ه و ت س ا ر و ه ظ ل ا ح ر د های ق ط ن م ت ر د ق ک ی. د د ش ا ب می ن ال و ج ت ا ع ا ف ت ر ا ه ل م ج ز ا ی ل ا غ ش ا ق ط ا ن م حفظ ویژه ه ب م ی ژ ر ن ی ا ی ا ه ز ر م ر د ت ی ن م ا ن ی م ض ت ر و ظ ن م ه ب ه ی ر و س ز ا د د ن ا و ت ممی م م م ی ژ ر ن ن ی ا و هه ه ی ر و س ن ن ی ب ح ل ص ه ب ی ب ا ی ت س د م د ع د و ش ه ت ف گ ر ت ه ب ا ی ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ا ب ط ب ا و ر ر د ش ن ت ش ت ر ا ا ه ن ت ه ک ت س ا ه د ر ک د ی ک أ ت ه ل ئ س م ن ی ا ر ب ا ه ر ا ب ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر. د ی آ ب ا س ح ه ب ا ک ی ر م آ ی ا ر ب ه ق ط ن م م ه م ی ا ه ش ل ا چ Daftare Motaleate ( ت ت س ا ه ی ر و س ش ت ر ا د, ه د ر ا ر ق د ی د ه ت ض ر ع م ر د ا ر ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ت ی ن م ا د ن ا و ت می ه ک ی ب ر ع ش ش ی پ ی ا ر ب م ن ت غ م ی ت ص ر ف ل ا س ز ا ا ر ه ی ر و س ت ال و ح ت ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر.Siasi and Beinolmelali, :2009 (28

12 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ی ز ا س ک ک ر ه ش ت ال و ح ت ن ی ا ا ب ن ا م ز م ه ت د م ن ی ا ر د ه ک د ن ا د می ت م و ا ق م ه ه ب ج ف ی ع ض ت ا ب ش ز ا س ح ل ص ت ا ر ک ا ذ م د ر ب محیط از بحران ل ا ق ت ن ا و.. ت س ا ه د و م ن لل ل ا ب ن د ه د ر ت س گ ی م ج ح ر د ر ت ش ی ب ی ت ع ر س ا ب ز و ر ر ه ا ر د و خ ی ن و ن ا ق ر ی غ ی ا ه د. ش ا ب می ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ی د ر ب ه ا ر ف ا د ه ا ز ا ) ق ا ر ع ( س ر ا ف ج ی ل خ ه ب ن آ ش ر ت س گ و ه ی ر و س ل خ ا د ه ب م ی ژ ر ن ی ا ی ت ی ن م ا ی ا ه ق ط ن م ا ر ف ن ا ر گ ی ز ا ب ه ی ر و س حاکمیت با و س م ه ی ا ه ق ط ن م ا ر ف ن ا ر گ ی ز ا ب هه ه ی ر و س ت ال و د ح ت ر د ه ی ر و س ت ی م ک ا ح ا ب و س م ه ی ا ه ق ط ن م ا ر ف ن ا ر گ ی ز ا ب ن ا و ن ع ه ب ن ی چ و ه ی س و ر ی ن ع ی ی ن ا ه ج ت ر د ق و د ت ت ل و د نن ن ا ی م ا ح ن ا و ن ع ه ب د و خ ی ل م ع ف ا ن م س ا س ا ر ب ل ل م ن ا م ز ا س ت ی ن م ا ی ا ر و ش ی ل ص ا و ض ع و د این د. ن د ر گ می ب و س ح م اای ا ه د ر ب ه ا ر اا ا ب هه ه ی س و ر های ق ط ن م ن ا م ی پ م ه ن ا و ن ع ه ب ن ی چ و د ر ا د ی ر و ح م ش ق ن ه ی س و ر ه ت ب ل ا د ن مینمای ی ن ی ر ف آ ش ق ن د س ا ا ا ف ف ر ص ههی ه ب ن ج د د س ا رر ر ا ش ب ت ل و د ز ا و ک س م حمایت مینماید. ل م ع گ ن ه ا م ه ل ل م ل ا ن ی ب و های ق ط ن م هی ص ر ع ر د ه ی س و ر و د د ن ن ا د ممی م د ا ز آ ی ی ا ه ب آ هه ه ب د و ر و هی ز ا و ر د ا ر ه ی ر و س و ه ت س ن ا د د و خ ی د ر ب ه ا ر ن ا م ی پ م ه ا ر ه ی ر و س ه ک ل ب د ر ا د ن ی ک ی ت ک ا ت د د و خ هه ه ک ا ه س و ر. د ر ا د ی د ر ب ه ا ر هی ب ن ج ز ی ن و ک س م ی ا ر ب ه ن ا ر ت ی د م ی ا ی ر د ر د ه ی س و ر ی م ا ظ ن ه ا گ ی ا پ ر ق م» وس ط ر ط «ر د ن ب ل ل م ا ش ک ک ی ت ی ل و پ و ئ ژ ع ع ب ر م ک ک ی ه ی ر و س ر د ت ال و ح ت ز ا د ع ب د ن ت س ن ا د می ی ب ی ل ه ژ ی و ه ب ه ق ط ن م ت ال و ح ت ر د ه د ن ز ا ب ا ر ی ی س ا ی س و ی ی م ا ظ ن ای ه ه ص ر ع ر د و ه د ا د ل ی ک ش ت آیش ه ق ط ن م ن ی د ح ت م و ب ر غ ل ب ا ق م ر د ا ر ه ی ر و س و ن ا ر ای چین ه ی س و ر ت ت ی ن م ا ی ا ر و ش ی ا ض ع ا ی ب ر غ ی ا ه ف ر ط ی ا ه س ی و ن ش ی پ و ا ه ه م ا ن ع ط ق ب ی و ص ت ن ا م ز ر د ت ی ن م ا ی ا ر و ش س ال ج ا ر د ه ژ ی و ه ب د د ر س گ گ ن ج ز ا د ع ب ل ی ا و ا ن ا ر و د روسیهی ن آ ر گ ی د ه ی س و ر د س ر می ر ظ ن ه ب. د ن د و م ن ت ی ا م ح ه ی ر و س ز ا ن ی چ ی ه ا ر م ه ا ب د د ه ا ش اا ا م و ت ت س ا ه د ش ل ل م ل ا ن ی ب هی ص ر ع ر د ت ب ا ق ر ی ا ض ف د ر ا و ی ل م ح ت ی ا ض ف ز ا و ک س م ن ی ت و پ ن ا ر و د ر د و ت س ی ن م. ی ت س ه ت ر د ق ب آ ک ی ن ا و ن ع ه ب ا ی س آ ب ر غ ه ق ط ن م ر د ه د ح ت م ت ال ا ی ا ل ب ا ق م ر د ه ی س و ر ت ب ا ق ر ط ط ب ا و ر هه ه ب ت ت ش گ ز ا ب و هه ه ی ر و س ر د ر ر و ش ک ن ن ی ا ای ه زیت م ف ق س ر د ا فا ر ص د ی ا ب ن ا ر ه ی ر و س ن ا ر ح ب ه ب ه ی س و ر د و ر و ه ت ب ل ا اای ا ههه ه ز و ح ب س ک و ن ی ا ر ک و ا ر د ی ب ر غ ی ا ت د و ک ر ا ه م ی ا ر ب ه ی س و ر ز ی خ ه ک ل ب د ر ک ل ی ل ح ت و ر ی س ف ت ر و ش ک ن ی ا ا ب ی د ر ب ه ا ر وو و ت ا ن س س پ س و ا ک ی ر م ا و ه ی س و ر ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ن ا ه ن پ ی ا ه ت ب ا ق ر ر ب ه ک ن ی ا ر ک و ا ی ق ر ش ی ا ه ش خ ب و ه م ی ر ک ر د ی ش ی ج ل ا ق و س ه ی ر و س ر د ه ی س و ر ر و ض ح ل ی ال د و ت ی ف ی ک د ی ا ب ن ا ذ ل. ت س ن ا د ط ب ت ر م ه ی ر و س ر د ر و ض ح ن ی ا ل ی ال د ه ب د ی ا ب ز ی ن ا ر د ا د ب ا ت ش ت ت س د ن ی ا ر ک و ا ر د ب ر غ ن د ر ک ر ی گ ل ف ا غ ق ی ر ط ز ا ا ه س و ر ع ق ا و ر د. د ر ک ل ی ل ح ت ه ی ر و س ت ال و ح ت ب و چ ر ا چ ر د ا فا ر ص ا ر د د و ب ه ب ی ی ی ا ک ی ر م ا رر ر ا ه م د د ر ب ه ا ر ل ل ب ا ق م ر د ت ت ع ر س ه ب ا ر د و خ ی د ر ب ه ا ر ط ی ا ر ش و ه د ز ز ی ن ه ی و س ر د د ی د ج ی ر ی گ ل ف ا غ ه ب ل ی م ح ت ل ا ب ن د ه ب ن ی ا ر ک و ا ر د ا ک ی ر م آ ز ا ز ا ی ت م ا ن ت ف ر گ ضمن سوریه ر د د و خ ی ن ی ر ف آ ش ق ن ا ب ا ه س و ر ن ی ا ر ب ا ن ب ند. د ی ش خ ب ح ط س ا ب د و خ ر ا ن ک در آمریکا ی و س ز ا آن پذیرفتن و ل ل م ل ا ن ی ب جامعه به ک ی ژ ت ا ر ت س ا ر گ ی ز ا ب ک ی ن ا و ن ع ه ب د و خ. ت س ا ه د ش م ه ا ر ف پ م ا ر ت ی ن ع ی ا ک ی ر م آ د ی د ج ت ل و د ن ا م ز ر د ط ی ا ر ش ن ی ا ی د و د ح ا ت ه ت ب ل ا ه ک ی ن ا ه ج ی ر گ ی ز ا ب ی ی د ا ص ت ق ا عع ع ف ا ن م س س ا س ا رر ر ب ل و ا ههی ه ج ر د ر د د د ن ک عع ع ا ف د د س ا ر ا ش ب ت ل و د ز ا ه ی س و ر ر ا ن ک ر د ن ی چ ه د ش ر ج ن م ه ک ه چ ن آ ی ی ژ ر ن ا رر ر ب ب ب ر غ ط ط ل س ت و ت ت س ا ی ل ل م ل ا ن ی ب و های ق ط ن م هی ص ر ع ر د ن ی چ د ر ب ه ا ر ر و ح م د ا ص ت ق ا و د ش ا ب می ش ر و ش ک ر د و ت ت ت س ا ه د و م ن دد د ا د م ل ق د و خ ی ل م ع ف ا ن م ر ب ی د ی د ه ت ا ر ن آ ن ک پ ه ک ت س ا ی ع و ض و م ی ب ی ل ر ب ز ی ن را ا ی خ ا و س ر ا ف ج ی ل خ ن ن ی چ ت ت ی ا م ح ا ذ ل ت س ا ک ی ف س ا پ ا ی س آ و ر و د ر و ا خ ر د ه د ح ت م ت ال ا ی ا ذ و ف ن ت ی و ق ت ز ا ی ر ی گ و ل ج ل ا ب ن د ه ب م و د هی ج ر د

13 3 7 2 ن... ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب سوریه بحران ل ی ل ح ت ن ن ی چ هه ه ا گ ی ا ج ت ی و ق ت ی ب ر غ ی ا ی س آ ر د ه د ح ت م ت ال ا ی ا ت ر د ق ف ی ع ض ت ن ت ش ا د ل ا ب ن د ه ب ن م ض د س ا ر ا ش ب ت ل و د ظ ف ح ز ا ت. ش ا د د ه ا و خ ل ا ب ن د ه ب های ق ط ن م ا ر ف ت ر د ق ک ی ن ا و ن ع ه ب ه ق ط ن م ر د ا ر ه ی ر و س حاکمیت با و س م ه ر ی غ ی ا ه ق ط ن م ا ر ف ن ا ر گ ی ز ا ب ا ه ش ی و پ ر ب ر ا ذ گ تأثیر ای ه ه ف ل ؤ م ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی ه ر ا و م ه ه ت ش ذ گ ن ر ق م ی ن ل و ط ر د ه ن ا ی م ر و ا خ ه ق ط ن م ر د ا ک ی ر م آ ت س ا ی س لل ل ا س رر ر خ ا و ا ز ا ب ب ر ع نن ن ا ه ج ر د ی م د ر م ی ا ه ش ب ن ج و ا ه ب ال ق ن ا ع و ق و ت. س ا ه د و ب ه ق ط ن م ن ی ا ر د ت ال و ح ت ر ی س و ا ه د ن ی ا ر ف هه ه ج ا و م اا ا ق ی ر ف آ لل ل ا م ش و هه ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی د ی د ج ت ا ر ی غ ت و ط ی ا ر ش ا ب ا ر ا ک ی ر م آ ا ر گ ر ا د ت ق ا ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ر د م م ظ ن ر د ی ن و گ ر گ د و ا ه ت م و ک ح ا ب م د ر م ل ب ا ق ت ه ل م ج ز ا د و خ ص ا خ ی ا ه ی گ ژ ی و ه ب ه ج و ت ا ب ه ک ی ت ال و ح ت و ایط ر ش ت خ ا س )Koohen, :2015 )184 د. ر ک و ر ب و ر ش ل ا چ ا ب ه ق ط ن م ر د ا ر ا ک ی ر م آ ع ف ا ن م های ق ط ن م ن ن ي د ح ت م ي ن ي ر ف آ ش ق ن و د و ش ي م ل ا ب ن د ا ك ي ر م آ ت ی ر و ح م ا ب ي ب ر غ ي ا ه ت ر د ق ي و س ز ا ه ي ر و س م ا ظ ن ر ي ي غ ت ي و ي ر ا ن س ر گ ي د ز ا ف ا ب ا ک ی ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ی ا های ن ا خاورمی ی ژ ت ا ر ت س ا د. ش ا ب می ر و ش ك ن ي ا ي ا ه د ر ب ه ا ر ا ب و س م ه ه ي ر و س ت ال و ح ت ر د ش ا ي ب ر غ ز ا س س پ اا ا ک ی ر م آ ت ت ل و د ع ع ق ا و ر د. د د و ش می د ا ی ر ب م ا ت پ س 1 1 ث د ا و ح ن ا و ن ع ا ب ن آ ز ا ه ک د و ب ه ا ر م ه ز ی ن ی ف ط ع ه ط ق ن د ا د ش ه ا ک ا ر ی م ئ ا د ی ا ه د ا ه ن و ا ه ف ال ت ئ ا ر ب ا ک ت ا د. ر ک د ا ج ی ا د و خ ی ج ر ا خ ت س ا ی س ر د ه د م ع ر ی غ ت ه س ر ب م ا ت پ س 1 1 ه ث د ا ح نن ن ا و ن ع ه ب ز ی م آ ر ه ق ی س ا ر ک و م د ز ا و د ا د ه ع س و ت ه ن ا ر ی گ ش ی پ گ ن ج د ی د ج ه ز و م آ ه ب ا ر ه ن ا ت س د ش ی پ گ ن ج ه ب ت ب س ن ی ب س ن ق ح ر د ا ر هه ه ی ر و س ر د اا ا ک ی ر م آ د د ر ک ل م ع. Jaafari, :2015 )(43 ( د ر ک ت ی ا م ح ه ن ا ی م ر و ا خ ر د م س ی ر و ر ت ل ک ش م ی ا ر ب ی ل ح ه ا ر ی ژ ر ن ا ت ت ی ن م ا ن ی م ض ت ن ا ر ی ا ر ا ه م. د ر ک ل ا ب ن د ت س میبای ه ق ط ن م ر د ر و ش ک ن ی ا ی ت ی ن م ا ی س ا ی س ن ال ک د ر ب ه ا ر ب و چ ر ا چ ن ن ی ا هه ه ل م ج ز ا هه ه ی س و ر هه ه ب ت ت ب س ن هه ه ن ا ی م ر ر و ا خ ه ق ط ن م ت ال د ا ع م ر د ن ت ش ا د ال ا ب ت س د و ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ت ی ن م ا ظ ف ح.)Mousavi, salehi, :2015 )158 د ن ت س ه ا ه ر و ت ک ا ف ي ا ه ق ط ن م ا ر ف ن ي ف ل ا خ م ن د ر ك م ر گ ر س ا ب ا ك ي ر م آ ي ل و ت س ا ه د ي د ر گ ن ه ي ر و س ر د م ي ژ ر ر ي ي غ ت ه ب ق ف و م ه د ح ت م ت ال ا ي ا د ن چ ر ه هه ه ب ي ش ي ا س ر ف گ گ ن ج ی ز ا د ن ا ه ا ر ا ب ت م و ا ق م ه ه ب ج ف ي ع ض ت ر و ظ ن م ه ب ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ه ژ ي و ه ب د و خ ي ا ه ق ط ن م و و د د س ا ن ن ي ز گ ي ا ج ي ي ب س ا ن م هه ه ن ي ز گ اا ا ک ی ر م آ هه ه ك ي ن ا م ز ا ت. د ش ا ب می د و خ ي ا ه ن ا ي م ر و ا خ ي د ر ب ه ا ر ف ا د ه ا ن د ر ک ه د ا ی پ ل ا ب ن د لل ل ا ب ن د نن ن ا ن چ م ه ه د ح ت م ت ال ا ي ا ر ا ك ر و ت س د ر د ه ي ر و س ر د ي ش ي ا س ر ف گ ن ج و ي ت ا ب ث ي ب ط ي ا ر ش د ن ك ن ا د ي پ يه ر و س ت م و ك ح ن ن ي ز گ ي ا ج ي ي ا ه هه ه و ر گ اا ا ت د ر ا د ب ب ر غ ي ي ا ر ب ي ي ر ت ش ي ب ت ت ي ب و ل ط م د د س ا ن و چ ي ا ه د ش ه ت خ ا ن ش ن م ش د ا سا ا س ا د. ش د ه ا و خ. ) Mottaghi and Jami az Nevisandegan, :2013 )487 ن ي م ل س م ل ا ن ا و خ ا ل ث م ه د ش ه ت خ ا ن ش ا ي ه ت خ ا ن ش ا ن ح ل س م ض ر ا ع م ن ا ی ر ج لل ل ا ب ن د هه ه ک د د گ ن ج ممی م ی ی ن ا ض ر ت ع م ل ل ب ا ق م ر د هه ه ی ر و س ت ل و د ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ی ب ه ی ر و س گ ن ج ن ا د ی م ر د د ه ا و ش و ن ی ا ر ق ن چ چ لیبی س ن و ت ی ا ه ر و ش ک ز ا و ی ر و س ر ی غ ا ه ن آ د و خ ف ا ر ت ع ا ه ب ا ن ب ن ا ض ر ا ع م ن ی ا ر ث ک ا و د ن ت س ی ن ی ه ا و خ ی س ا ر ک و م د د د د ن گ ن ج می د س ا ت ل و د ه ی ل ع ه ی ر و س گ ن ج ن ا د ی م ر د ه ک ی ح ل س م ی ا ه ه و ر گ ع و م ج م ر د ن ت س ه د.... و ن ا ت س ب ر ع ق ا ر ع ن د ر ا اا ا ب ی ی ع و ن هه ه ب ا م ا د ن ت س ه ی ف ل س ر ی غ ه ک د ا ز آ ش ت ر ا ل ث م ا ه ن آ ز ا ی ش خ ب د ن چ ر ه د ن ن ک می ت ی ع ب ت ی ر ی ف ک ت ن ا ر ب ه ر ز ا ا تا د م ع د. ن ن ک می ل م ع گ ن ه ا م ه ی ف ل س ت ا ر ک ف ت

14 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ل ل ی ک ش ت ن ا ه و ر گ و ه و ر گ ه ت س د ن ی د ن چ ز ا ه ک ت س ا ه ی ر و س ی ز ک ر م دولت ح ل س م ن ا ف ل ا خ م رین ت لی ص ا ه ی ر و س د ا ز آ ش ت ر ا و ی ی م ا ظ ن ت ت ا ی ل م ع ی ی ا ر ب هه ه ی ر و س ش ش ت ر ا ی ر ا ر ف ن ا ز ا ب ر س و ن ا ر س ف ا ط س و ت ی ال و ج 9 2 ر د ش ت ر ا ن ی ا ت. س ا ه د ش ن ن ی ا نن ن ا ر ا ذ گ ن ا ی ن ب و ی ی ل ص ا ل م ا و ع ز ا ی ش و م ر ه ن ی س ح گ ن ه ر س و د س ال ا ض ا ی ر ت. س ا ه د ش ل ی ک ش ت د س ا ر ا ش ب ی ن و گ ن ر س ر گ ا. ) Ghasemian, :2014 )90 ت ت س ا هه ه و ر گ ن ن ی ا ی ی ل ص ا نن ن ا ه د ن ا م ر ف ز ا ز ی ن خ ی ش د م ح ا ی ف ط ص م ل ا ر ن ژ. د ن ت س ه ه و ر گ ح ل س م ی ج ر ا خ ر ص ا ن ع ز ا ی ب ی ک ر ت ش ع ا د و ه ر ص ن ل ا جبهه کنیم ی د ن ب ه ق ب ط ت ی ل م ب س ح ر ب ا ر ه ض ر ا ع م ن ا ی ر ج م ی ه ا و خ ب. د ن ت س ه ی ل خ ا د ن ی ض ر ا ع م ز ا ل ک ش ت م د ا ز آ ش ت ر ا. ) Faslname Motaleate rahbordie Jahane Eslam, 2014:31( و هه ه ی ل ع هه ه ی ر و س گ گ ن ج نن ن ا د ی م ر د ی ی ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ش ق ن ش ع ا د ر ا ن ک ر د ت س ا ی ف ل س ه و ر گ ک ی ه ک ه ی ر و س ی ه ر ص ن ل ا هی ه ب ج ی ی ک ی ت ک ا ت ت ت ر و ص هه ه ب ی ی ت ح د د و خ اا ا ب ی د و د ح ا ت ا ر ض ر ا ع م ی ف ل س ر ی غ ای ه ه و ر گ ه ک ی ر و ط ه ب. د ر ا د د س ا ر ا ش ب ت ل و د ف د ه ا ب ا ک ی ر م آ ی ب ن ال پ ر د ) vetted Syrian opposition( ی ر و س ن ا ض ر ا ع م ن ی چ ت س د ه ج و ت ا ب ت. س ا ه د و م ن گ ن ه ا م ه ح ت ف ل ا ه ه ب ج ه ب ا ر خود گروه ن ا و ن ع ه ر ص ن ل ا ه ه ب ج ک ه و ر گ و ر ه ن ا ی م ی ا ه و ر گ ن ا و ن ع ه ب ن ا ض ر ا ع م ز ا ی ش خ ب ی ز ا س ا د ج ی ت س ی ر و ر ت اای ا هه و ر گ ت س ی ل ز ا ش ا ه و ر گ ن د ر ک ج ر ا خ ن م ض ا ت د ا د ر ی ی غ ت م ا ش ل ا ) ش ع ا د ( م ا ش و قق ق ا ر ع ي م ال س ا ت ل و د ي ر ي ف ك ت ی- ت س ی ر و ر ت ك ه و ر گ. د ش ا ب ن ی ر ف آ ش ق ن ه ی ر و س دوالت تح ی د س ا ی س ا ی س ه د ن ی آ ر د ا ک ی ر م آ و ب ا ییییییی ی ری ب ه ر ه ب ر م ع ش ق ن د ن ا هه ه د و م ن م ال د ع ا ه د ع ا ق ل ا ر ب ه ر ي ر ه ا و ظ ل ا ن م ي ا ز ا ا ر د و خ ت ي ع ب ت ه و ر گ و د ر ه ه ک ه ر ص ن ل ا ه ه ب ج ر ا ن ک ر د ی د ا د غ ب ل ا ت ف ال خ ن ا و ن ع ا ب ت م و ک ح ر ا ر ق س ا ث ح ب ر د ش ع ا د ر ک ف ت ه ت ب ل ا. د ن ر ا د ه ی ر و س ت ال و ح ت ر د ی ر و ح م ت و ا ف ت م ل ب ا ق م ه ط ق ن ه ک ت س ا ت" ف ال خ ن ی م ز ر س ی و س ه ب ت ر ج ه ی" ژ ت ا ر ت س ا ی ا ت س ا ر ر د ش ع ا د ح ر ط. د ش ا ب می ه د ع ا ق ل ا.)Faslname Motaleate Rahbordie Jahane Eslam, :2014 )148 ت س ا ا" ه ن ت گ ر گ " ی ن ع ی ه د ع ا ق ل ا تفکرات از ی ژ ت ا ر ت س ا ممم م م ی ت و د ی م ا ن یییی" الم سد ا ت د ل و د ه د ف ی ل خ " ا ر د و خ ه ی ر و س و ق ا ر ع ر د ش ع ا د ت" ف ال خ " م ال ع ا ز ا س پ ز و ر و د ی د ا د غ ب ل ا ز ا ش ی پ ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ا ه ز ر م ی ا ی ح ا ر ب خود تبلیغات ر د ا ی ؤ ر ن ی ا ه ب ن د ی ش و پ ل م ع ه م ا ج ف د ه ا ب ش ع ا د های ن ا س ر ی ب ر غ ه ئ ط و ت و" ک ی پ س ک ی ا س " د ا د ر ا ر ق ب ج و م ه ب ا ر ی ن ا م ث ع ی ر و ط ا ر پ م ا م ی س ق ت و ه ت ش ا د د ی ک ا ت ر ا ی س ب ل و ا ی ن ا ه ج گ ن ج ک ر ا ب م ه ا م ت س خ ن ز و ر ر د خالفت دولت م ال ع ا ا ب ن ا م ز م ه ل ی ل د ن ی م ه ه ب. د ن ا د می ن ا ن ا م ل س م ن ا ی م ی ی ا د ج د ا ج ی ا ی ا ر ب. ت س ا ه د ش م ی س ر ت ت ف ال خ ت ل و د ی ا ی ح ا ی ا ر ب ش ع ا د ه ل ا س ج ن پ ه م ا ن ر ب ن آ ر د ه ک د ر ک ر ش ت ن م ا ر ه ش ق ن ه و ر گ ن ی ا ن ا ض م ر sadrolhoseini 2016:72,( ا ر گم ا ل س ا ن ا ی م ا ظ ن ه ب ش. ت س ا ه د ش ل ی د ب ت ی ب ه ذ م ی ا ه و ر د ن ت ی ا ر ب ا ه ر و ش ک ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی ه ب ه ی ر و س ر ض ا ح ل ا ح ر د ک ن ی ا و د د ن ا ه د گی ن ج ق ا ر ع و ن ا ت س ن ا غ ف ا ر د ا ه ل ا س د ن ن ک می ل م ع ن ی ش ن چ و ک ل ی ا ب ق ل ث م ه ک ه ک د و ش می ح ر ط م ل ا ؤ س ن ی ا ط ی ا ر ش ن ی ا ر د د. ن ن ا د می د و خ ت ی ل ا ع ف ی ا ر ب ن ا ک م ن ی ر ت ب ا ذ ج ا ر ه ی ر و س ی م ا ظ ن ه ب ب ب ش ر ا ز ه ا ت 0 7 ن ا ر و د ز م ه ک د ن ی و ش ب ف ر ظ ن د ن ل ای ه ه ف ا ک ر د ه ر ا ب و د ا ه ن آ ت س ا د ی ع ب ت ف ر د ن ه ا و خ ا ج ک ه ی ر و س گ ن ج ن ا ی ا پ ز ا د ع ب د ن ت س ه ی ج ر ا خ. ) 73)Faslname motaleate Rahbordie Jahane Eslam,2014:142( د ن ش ک ب ت م ح ز ه ی ک ر ت ی ز ر و ا ش ک ع ر ا ز م ر د ا ی س ر ا ف ج ی ل خ ر د ی ز ا س ت ی ن م ا ت س ا ی ر ی ف ک ت جریانهای تقویت د ر ب می ج ن ر ن آ ز ا س ر ا ف ج ی ل خ ه ز و ح ز و ر م ا ه چ ن آ ج ی و ر ت و م س ی ر و ر ت ا ب ه ز ر ا ب م ه ن ا ه ب ه ب ا ک ی ر م آ ی و س ز ا ق ا ر ع و ن ا ت س ن ا غ ف ا ل ا غ ش ا م د ر م ه ث د ا ح ز ا س پ ه ک ل ا م ع ا ا ب ی ر ا ل ا س و ر ب م ا ت پ س 1 1 اای ا ته ت ت س ا سی

15 ه"" ن ا ی و ج ی ر و ط ا ر پ م ا ن... ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب سوریه بحران ل ی ل ح ت ج ی ل خ ی ب و ن ج ی ا ه ر و ش ک ر د ی ر ی ف ک ت جریانهای ریشه و. ت س ا ه د ش م ه د ی د ش ت ه ژ ی و به فارس ههای ه ق ط ن م ت ال و ح ت و ت ا ر ی ی غ ت ت ع ر س ی ف ر ط ز ا. د ر میگی ت أ ش ن ه د ش ی ز ی ر ه ی ا پ ی ب ا ه و ت م و ک ح س ا س ا ر ب ه ک ن ا ت س ب ر ع ل ا ح ر د و ل ا ی س د ن و ر تأثیر ت ح ت ه ر ا و م ه ه ق ط ن م ن ی ا ن ا ر ا د م ت س ا ی س و ن ا ر گ ش ه و ژ پ ن ا ز ا د ر پ ه ی ر ظ ن ه ک ت س ا های ن و گ ه ب ی ل و دد د د ر گ ممی م ف ی ر ع ت ل ل م ل ا ن ی ب م ا ظ ن ز ا ر ث أ ت م ی ت ی ن م ا ه ع و م ج م ر ی ز س ر ا ف خلیج چه ر گ ا د. ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن آ ر ا ذ گ ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ه ژ ی و ه ب های ق ط ن م ت ال و ح ت ر ی س و ک ی ت ی ل و پ و ئ ژ ی م ظ ن ن ا ر گ ی ز ا ب ی ب ه ب ههای ه ق ط ن م ا ر ف و ههای ه ق ط ن م ی ا ه ت ر د ق ر و ض ح و ت س ا ه د ا د ر ا ر ق د و خ ی ف ن م ثیر أ ت ت ح ت ا ر س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا و ت ا ب ث م ه م ای ه ه ف ل ؤ م ز ا ی ک ی ن ا و ن ع. ت س ا ه ت ش ا د ل ا ب ن د ه ب ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ی ا ر ب ز ی ن ا ر چالشهایی همواره ه ق ط ن م ر د ی ب ر غ د و ب هه ه ت ف ر ی ذ پ ت ت ر و ص ی ل ل م ل ا ن ی ب م ا ظ ن ر د ه ک ی ت ال و ح ت ل ی ل د ه ب د ر س گ ن ج ی ر ی گ ج و ا و ی س ی ل گ ن ا ی ا ه و ر ی ن ج و ر خ ا ب ز ا و د د ش ل ی د ب ت ر و ش ک ن ی ا ی ل م ت ی ن م ا ت ا ع و ض و م ز ا ی ک ی ه ب ر م ا ن ی ا و ل و ح م ا ک ی ر م آ ه ب و س ک ی ز ا س ر ا ف ج ی ل خ امنیت جنبشششهااای متعهد ر ی غ ل و د ب ن ا ج ز ا س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ظ ف ح ی ا ر ب های ق ط ن م ل ق ت س م ر ا ت خ ا س ک ی ح ر ط ر گ ی د ی و س ای ه رژیم. )Khalili, :2014 )212 کشید می ش ل ا چ ه ب ا ر م ک ا ح ی ت ن س ر ا ت خ ا س ق ر ش ک و ل ب ل ا ک ی د ا ر و ا ر گ پ چ و ا ر گ ی ل م ای ه مین ض ت و ه د و ب ک ا ن م ی ب ر گ ی د ک ی ب ن ا ج ز ا د ر ا و م ی خ ر ب ر د ی ت ح و ی ج ر ا خ ز و ا ج ت ه ن و گ ر ه ز ا ا با ل ا غ ه ق ط ن م ی ه ا ش د ا پ ی ا ه ه ا گ ی ا پ ی ک ی ز ی ف ه ع س و ت م ک ت س د ا ر ی ز د ن ا ه د و ب ا ز ه ل ئ س م ز ی ن ا ه ن آ ی ا ر ب ه ت ب ل ا ه ک د ن ن ا د می ضرورت یک ا ر ب ر غ ی ت ی ن م ا ی ل ع. د ن و ش می ف ی ص و ت ن" ی م ز ی و ر ر ب ا ه ه م ک چ " ن ا و ن ع ت ح ت ب ل غ ا ی ب ر ع ی ا ه ن ی م ز ر س ر د ا ه ن آ ی ا پ ا ج و ی ب ر غ ی م ا ظ ن ن ا و ن ع ه ب ا ه ت ل و د ن ی ا ب ن ا ج ز ا ز ی ن ا ر ی ی ا ه ق و ش م ی ب ر غ ی ا ه ر و ش ک ه ک ن آ م ق ر د و خ اای ا ننه ن ا ب ز می ت ف ا ی ر د د د د ن ر ا د ممی م Davidson, ( ( ( ت س ا ه د و ب ز ی گ ن ا ر ب ه ش ق ا ن م ه ر ا و م ه ن ا ت س ب ر ع ه ر ی ز ج ه ب ش ر د ب ر ع ر ی غ و ن ا م ل س م ر ی غ ی ا ه ه ا گ ی ا پ ر و ض ح ی ی ز ا س ت ی ن م ا د و ش می ف ی ر ع ت ت ی ن م ا ه ی ا س ر ی ز ی م و ن و ک ا و ئ ژ ر ص ع ر د ع ف ا ن م ظ ف ح و ت ر د ق ه ک ی ی ا ج ن آ ز ا. :2014( 291 لل ل ا ب ن د ب هه ه ک ا ک ی ر م آ ه ه د ح ت م ت ال ا ی ا ه ژ ی و ه ب های ق ط ن م ا ر ف ی ت ح و های ق ط ن م ی ا ه ت ر د ق ی ا ر ب ی ن و ن ک ر ص ع ر د س ر ا ف ج ی ل خ ر د یداالت ا ه د ک ی ن ا د م ز ا د ت هه ه ت ب ل ا د. د رر ر ممیگ م ی ق ل ت ت ر و ر ض ک ی ت س ا ک ی ف س ا پ ا ی س آ ه ب ا ی س آ ب ر غ ز ا ت ا ی ل م ع ه ن ح ص ر ی ی غ ت ن ی م ض ت ه ق ط ن م ش م ا ر آ و ت ا ب ث ر د ا ر د و خ ع ف ا ن م ی ل ل م ل ا ن ی ب ر ت ر ب ر گ ی ز ا ب ن ا و ن ع ه ب ه د ح ت م ه د ش د ا ج ی ا د ن ی ب ن ه ک ی ن ا م ز ا ت ی ف ر ط ز ا. د د ر گ ل ا ب ن د ه ق ط ن م ر د ر و ش ک ن ی ا ی و ی ر ا ن س ز ا ی ئ ز ج د ن ا و ت می ی ت ا ب ث ی ب و ن ا ر ح ب م و ا د ت و ی ا ه ک ه و ر گ ر د ی ت ا ب ث ی ب د ی د ش ت ن آ ه ج ی ت ن د ن ه د می جوالن منطقه ر د ی ر ب ع و بی ر غ ی ب ر ع ت ی ا م ح ت ح ت ی ر ی ف ک ت و ی ت س ی ر و ر ت ن ا م ز ر ه ز ا س ر ا ف ج ی ل خ ه ژ ی و ه ب ا ی س آ ب ر غ ه ق ط ن م ه ز و ر م ا. د ش ا ب می س ر ا ف ج ی ل خ ر د ی ز ا س ت ی ن م ا گ ر ز ب ع ن ا م و ه ق ط ن م د ا ج ی ا ا ب ن ا م ز م ه ه ک د ن ک می ا د ی پ ق ق ح ت ر م ا ن ی ا ی ن ا م ز و د ر ا د ت ا ب ث و ش م ا ر آ ه ب ز ا ی ن ر گ ی د ی ت ی ن م ا رر ر ا ت خ ا س ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ک ه و ر گ ه ی ل ع ی ل ل م ل ا ن ی ب و های ق ط ن م ن ا ر گ ی ز ا ب ی و س ز ا ی ع ق ا و ه ز ر ا ب م ه ز و ح ن ی ا ی ا ه ر و ش ک. د ر ی گ ت ر و ص ه ق ط ن م ر د ی ر ی گ ه ج ی ت ن و ل ی ل ح ت ه ی ز ج ت ت ک ر ا ش م ا ب ی ر ی ف ک ت ح ح و ط س ر د نن ن ا ر گ ی ز ا ب ز ا های ع و م ج م ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر ا ذ گ ن ی ا ر د و د ر ا د ر ا ر ق ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر ا ذ گ ن ا ر و د ر د ا ی س آ ب ر غ ه ق ط ن م یا ه ژی ت ا ر ت س ا و ا ه د ر ک ی و ر ی ر ی گ ل ک ش د ه ا ش ز و ن ه ا م ا. د ن ز ا د ر پ می ش ق ن ی ا ف ی ا ه ب ی ل ل م ل ا ن ی ب و های ق ط ن م ی ل م ی ل م و ر ف ه ی ر و س ر د ه ژ ی و ه ب ه ق ط ن م ر د د و ج و م ی ا ه د ر ک ی و ر و ا ه گیری ت ه ج ی ر ی گ ل ک ش ر د ه ک ی ی ا ه ه د ا ر ا. م ی ت س ی ن ط ل س م و ت ب ا ث

16 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف و اا ا ضه ض ض ق ا ن ت دد د ی د ش ت و د ا ج ی ا ل ا ب ن د ه ب د ن ی ا م ن ب ی ق ع ت ا ر ه د ن ز ا س ای ه بیت و ل ط م و ف ا د ه ا ه ک ن آ ز ا ش ی ب د ن ت س ه ر ا ذ گ ر ی ث ا ت د. ن ش ا ب می ی ک ی ت ی ل و پ و ئ ژ ت ر د ق ن ز ا و ت ظ ف ح و ع ف ا ن م ت ی و ق ت ا ه ت ب ا ق ر ن ی ن چ م ه و ا ه د ا ض ت ت ت ی و ق ت ه ب جر ن م م س ی ر و ر ت ا ب ه ز ر ا ب م ه ن ا ه ب ه ب ق ا ر ع و ن ا ت س ن ا غ ف ا ر د ر ب م ا ت پ س 1 1 ه ث د ا ح ز ا د ع ب ه د ح ت م ت ال ا ی ا ای ه ت س ا سی ی ی ا ه ر و ش ک ر د ا ا ت ت د م ع ی ی ت س ی ر و ر ت و ی ر ی ف ک ت ی ا ه ن ا ی ر ج ه ش ی ر و ت س ا ه د ی د ر گ ه ق ط ن م ر د ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ن ا ی ر ج ت ا ک ر ح ت ا ه د ص ن ال و ج د ه ا ش ه ز و ر م ا و. د ر میگی ت أ ش ن و ی ز ی ر ه ی ا پ ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع ی ب ا ه و ر و ش ک ه ژ ی و ه ب س ر ا ف ج ی ل خ ب و ن ج ت ت ح ت ی ی ر ی ف ک ت ی ی ت س ی ر و ر ت ی ی ا ه ک ه و ر گ و م ی ت س ه ن آ ی ن و م ا ر ی پ ق ط ا ن م و ا ی س آ ب ر غ ه ق ط ن م ر د ی ر ی ف ک ت ت س ی ر و ر ت ر ا ز ه ن ن و ن ا ک هه ه ب ل ل ی د ب ت ا ر ر و ش ک ن ی ا ه ی ر و س ی ا ی ف ا ر غ ج ز ا ی د ا ی ز ی ا ه ش خ ب ف ر ص ت ا ب آیش ه ق ط ن م ن ی د ح ت م و ا ک ی ر م آ ت ی ا م ح هه ه ق ط ن م و د ک ک ر ت ش م ی ی ا ه ی گ ه ژ ی و ه ب ه ج و ت ا ب د. ن ا ه د و م ن ی ل ل م ل ا ن ی ب و های ق ط ن م ن ا ر گ ی ز ا ب ی ا ه ت ب ا ق ر ن ا د ی م و ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ن ا ر ح ب ن ن د و ب لل ل ا ی س و نن ن ا ر گ ی ز ا ب ن د و ب ک ر ت ش م ن ی ن چ م ه و ی ب ه ذ م می و ق ی ی ا ی ف ا ر غ ج ظ ا ح ل ز ا س ر ا ف ج ی ل خ و ت ا م ا ش ج ی ل خ ر د ی ز ا س ت ی ن م ا و ه د ی د ر گ م ه ا ر ف ی ت س ی ر و ر ت و ی ر ی ف ک ت ی ا ه ن ا ی ر ج ی و س ز ا ق ا ر ع ه ب ه ی ر و س ز ا ن ا ر ح ب ش ر ت س گ. ت س ا ه د و م ن ر ا و ش د ا ر س ر ا ف ی ش ه و ژ پ و ی م ل ع د ر و ا ت س د ه ص ر ع ر د را داعش ی ر ی ف ک ت و ی ت س ی ر و ر ت ک ه و ر گ ه ت س ن ا و ت ه ی س و ر و ن ا ر ی ا ت ی ا م ح ت ح ت ه ی ر و س ت ل و د ه ک ن ی ا م ق ر ه ب ش ن ی د ح ت م و ه ی ر و س ت ل و د ز ی ن ی س ا ی س ه ص ر ع ر د و د د ن ب ب ی ن ا د ی م ه ص ر ع ر د ک ه و ر گ ن ی ا ه د ن و ر پ و د ه د ت س ک ش ی ن ا د ی م ر د ی ح ر ط ب ل ا ق ر د گ ر ز ب ی ز ا ب ی ا ر ج ا د د ص ر د ا ک ی ر م آ ی ر ب ه ر ه ب ی ب ر غ ه ه ب ج د س ر می ر ظ ن ه ب د ن ا ه د ر ک ا د ی پ ر ت ر ب ت س د و دد د ن ش ا ب ممی م قق ق ا ر ع و ه ی ر و س ر د ه ژ ی و ه ب ه ی ز ج ت ه ن ی م ز ن د و م ن م ه ا ر ف ا ب ه ق ط ن م ر د د ی د ج ه ن ا ی م ر و ا خ ح ر ط ی ا ر ج ا ی ا ت س ا ر ر ا ر ق ر ا ک ر و ت س د ر د ب ه ذ م و ت ی م و ق س ا س ا ر ب ا ه ر و ش ک ن ی ا ه ی ز ج ت ف د ه ا ب ا ک ی ر م آ 2 ی و ک ی پ س ک ی ا س ح ر ط ی ا ر ج ا ه ب ه ج و ت ا ب. د د ش ا ب ممی م ا ک ی ر م آ ی د ر ب ه ا ر ف ا د ه ا ل ی ذ ر د های ق ط ن م ا ر ف ی ا ه ت ر د ق ی ه ا ر م ه ن آ ت ا م ا ز ل ا ز ا ه ک ت س ا ه ت ف ر گ گیری تصمیم ه ن و گ ر ه ن ی ا ر ب ا ن ب د ن ک می ل ا ب ن د ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ل ح ح ط س ر د ا ر ه ی ر و س ه د ن و ر پ ل ح ه د ح ت م ت ال ا ی ا ه ک ن ی ا ج ی ل خ ه ژ ی و ه ب ه ق ط ن م ر د ت ی ن م ا ر ا ت خ ا س ر ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ع و ض و م ر د های ق ط ن م ی ن و ن ا ک ن ا ر گ ی ز ا ب و ی ا ه ق ط ن م ا ر ف ی ا ه ت ر د ق ق و ق ح ه ب م ا ر ت ح ا م ز ل ت س م ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ن ا ر ح ب حل زمینه ر د ه د ش ه ئ ا ر ا ی ا ه ر ا ک ه ا ر ا ذ ل. د ش ا ب می ر ا ذ گ ر ی ث أ ت س ر ا ف ت ک ر ا ش م ز ی ن ) ه ق ط ن م ( جی ج ج ر ا خ ه ز و ح ر د ن ی ن چ م ه و ر و ش ک ن ی ا ی ل خ ا د ه ز و ح ر د ی ر ی گ م ی م ص ت ه ب ت ب س ن ا ه ت ل م ر ا م ش ه ب ر ا د ی ا پ ت ی ن م ا د ا ج ی ا الزامات از ی ر و ح م ش ق ن ن ا و ن ع ه ب ی ز ا س ت ی ن م ا و ت ا ب ث د ا ج ی ا ر د ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک د. د د ش ا ب ممی م ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ه ق ط ن م ل ک ت ی ن م ا و ت ا ب ث ت ی و ق ت ر د س ر ا ف ج ی ل خ ر د ی م و ب ی ت ی ن م ا ل د م د ا ج ی ا ا ت س ا ر ن ی ا ر د. د و ر می ههههههه ک د د ر گ ی ط ی د ن ی ا ر ف ت س ای ب می س ر ا ف ج ی ل خ ة ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ت ک ر ا ش م س ا س ا ر ب ی م و ب ی ت ی ن م ا ت ا ب ی ت ر ت د ا ج ی ا ی ا ر ب ن ی ب مناسبات تقویت ة ن ی م ز د د ن ا و ت ممی م ه ک ه چ ن آ و د ش ا ب می ن آ ة م ز ال ز ا ا ه ر و ش ک ن ی ا ن ی ب ک ی ت ا م ل پ ی د ت ا ب س ا ن م د و ب ه ب ی ی ا ر گ ا و ط ا ق ن ز ا ز ی ه ر پ و ی ی ا ر گ م ه ای ه ص خ ا ش و ا ه ه ف ل ؤ م ر ب ه ی ک ت د ی ا م ن م ه ا ر ف ا ر س ر ا ف ج ی ل خ ی ل ح ا س ی ا ه ر و ش ک. ت س ا ه د و م ن م ی س ر ت ا ر ی ی ا ر گ م ه ای ه ه ف ل ؤ م ) 1 ل د م ( زیر ل د م ا ت س ا ر ن ی ا ر د ه ک د ش ا ب می

17 7 7 2 ن... ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب سوریه بحران ل ی ل ح ت 1 ی- ی ا س ا ن ش ی ی ا ر گ م ه ای ه ه ف ل ؤ م ت ی و ق ت ق ی ر ط ز ا ی م و ب ی ت ی ن م ا ت ا ب ی ت ر ت 1- ل د م : د د ر گ ظ ا ح ل ت س ای ب می ق و ف ة د ی ا ی ا ر ج ا ر د ر ی ز ی د ر ب ه ا ر ت ا م ا ز ل ا ه ق ط ن م ی ت ی ن م ا ت ا د ی د ه ت ک ر ت ش م ای ه ه ن می ز س ر ا ف ج ی ل خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ن ی ب ک ی ت ا م ل پ ی د ت ا ب س ا ن م ت ی و ق ت 2-3 ی- ی ا س ا ن ش ی ن ی د و ی گ ن ه ر ف ی د ا ص ت ق ا ی س ا ی س ح و ط س ر د ی ی ا ر گ م ه ای ه ه ف ل ؤ م ت ی و ق ت و س ا س ا ر ب ی ل ص ا ر ی غ ت م ن ا و ن ع ه ب های ق ط ن م ی ت ی ن م ا ت ا ب ی ت ر ت و ر ا ت خ ا س د ا ج ی ا ر د های ق ط ن م ای ه ت ر د ق ت ک ر ا ش م ش ر ی ذ پ 4- های ق ط ن م ای ه ر ا ت ف ر ر د ا ه ه ا گ د دی ر د ت ا ف ال ت خ ا د و ج و م ق ر ی ل ع ر ی ذ پ ا ن ب ا ن ت ج ا ضرورت یک ت ا ب ی ت ر ت ر د ی ز ا س ت ی ن م ا ن ا ر ش ی پ ر و ظ ن م ه ب ل م ا ع ت ت ی و ق ت و ی ر ا ک م ه د ح ر د ی ا ه ق ط ن م ا ر ف ای ه ت ر د ق ش ق ن ش ر ی ذ پ 5- ه ق ط ن م ر د ی ت ی ن م ا مینماید: ح ی ر ش ت ا ر س ر ا ف ج ی ل خ ر د ی م و ب ی ت ی ن م ا ت ا ب ی ت ر ت ر د ه ق ط ن م ا ر ف ی ا ه ت ر د ق ش ق ن ر ی ز ل د م ی ا ه ق ط ن م ا ر ف ی ا ه ت ر د ق ا ب ل م ا ع ت ر د ی ی ا ر گ م ه ای ه ه ف ل ؤ م ق ی ر ط ز ا ی م و ب ی ت ی ن م ا ت ا ب ی ت ر ت 2- ل د م

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ت ام یل مت ام د د ی هت

ت ام  یل مت ام د د ی هت ب- ا ر ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ن ا ر ی ا

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع د- م ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ت س ی ز ط ی ح م ب ی ر خ ت ی ق و ق ح و ی ه ق ف ی س ر ر ب ی ر گ ش د ر گ

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز م ر ه لیتیک پ و ئ ژ و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ه گ ن ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

نگرشهاي اقيانوس چكيده

نگرشهاي اقيانوس چكيده ي م فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي سال نهم شماره دوم بهار 1396 هند «با تاكيد بر اراي ه اقيانوس حوزه ژي واستراتژيك جايگاه اايران در تحليل ريزي اقتصادي» خارجي و برنامه در سياست يك مدل

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س د و ا د و ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ع ب ا ن م سی ر ر ب ن ی

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س کیفی و می ک ای ه ش ه و ژ پ فی س ل ف ای ه ه ض و ر ف م ن ی ی ب ت ی ن ا س ن ا ی ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن ه) د ن س ی و ن () ن ا ش و ه ز ی ت ش ز و م آ ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ئ ا ن ث ت س ا ن ا ک د

More information

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ر ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ت ز ع ه ل ا ت ز ع ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی م س ا ق ا ض ر 1-

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ت ز ع ه ل ا ت ز ع ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی م س ا ق ا ض ر 1- ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ض ر ا ب ا ه ا ی ر د ب آ ح ط س ن د م آ ال ا ب ر ث ا ر ب ا ه ا ی ر د ی س ا ی س

More information