د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

Size: px
Start display at page:

Download "د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی"

Transcription

1 ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ا ن ع ا ب ل ع د م ح ا 1 ر و پ د س ا ن ا ر ا س ا ب ع ر د ن ب م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د س ا ب ع ر د ن ب د ح ا و د ا ص ت ق ا م و ل ع ه و ر گ ر ا د ا ت س ا /2/ : ه ل ا ق م ت ف ا ر د خ ر ا ت /8/ 1 : ه ل ا ق م ش ر ذ پ خ ر ا ت ه د ک چ ب ذ ج و گردشگر فعالتها ن آ ت م ه ا د ا ص ت ق ا ا ه لت ا ع ف هترن د ز ا ب ر پ ز ا ک ن ا و ن ع ه ب ت س ر و ت ح ر ط م ت س ا ه ک ف د ه ا ب صنعت ان ت م ه ا ل ل د ه ب ز ن حاضر پژوهش. گرد قرار ش ه و ژ پ و ه ع ل ا ط م د ر و م ر م ت س م ر و ط ب شده اجرا کشور اقتصاد ه ع س و ت ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ا ن ع ا ب د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص گردشگر توسعه ن د ب.. ت س ا ر و ظ ن م ه ب د د ن ا و ت مم م س ر ر ب ا د ت ب ا ر د و ل ل د ه ه ه ط ب ا ر ثثر ث أ ت ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ه ر غ ت م ن ا ن ب ها ط ب ا ر س پ س و ح ر ش ت ف ل ت خ م ا ه ش ه و ژ پ ر ظ ن ن ا ب م س ا س ا ر ب د ا ص ت ق ا د ش ر ر ب ن ا ش ن ش ه و ژ پ ج ا ت ن. ت ف ر گ ر ا ر ق ل ل ح ت و ه ز ج ت د ر و م ARDL ش و ر ر گ ر ا ک ب ا ب و ن ا م ز ه ر و د ر د و ه ن ال ا س ا ه ه د ا د گردشگر بخش ه ع س و ت ن ب که مدهد م ش چ د ن س س ا س ا ر ب ر گ ش د ر گ. د ا م ن د ا ص ت ق ا د ش ر و ) تورسم صنعت ( ن ع م ه ه ه ط ب ا ر ر ا د د و ج و د ش ر و ل ا غ ت ش ا د ا ج ا ل م د م آ ر د ش ا ز ف ا ر د ا ر ه ج و ت ل ب ا ق ش ق ن د ن ا و ت م 4041 انداز ب ذ ج ن ن چ م ه. د ر ا د ا ف ا د ا ص ت ق ا ل م د م آ ر د د ا ص ت ق ا د ش ر ر گ ش د ر گ ت ع ن ص : د ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م 1-

2 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ي ب ه ذ م ي خ ي ر ا ت د د ر ف هه ه ب ر ص ح ن م و ع و ن ت م ا ه ه ب ذ ا ج ر ظ ن ز ا ساله هزار چند تمدني ا ب و ل ص ف چهار سرزميني ايران ه ت س ن ا و ت ن ل ا ح ب ا ت ل م ع ر د ا م ا د ر ا د ر ا ر ق جهان اول ر و ش ك ه د ف ي د ر ر د جهاني بندي ه ب ت ر ر د ه ر ي غ و طبيعي فرهنگي ن ا ر گ ش د ر گ د ش ر ن ا ز ي م ه ک د ن ه ن م ه ح ص ه ت ک ن ن ا ر ب ز ن ا ه ر ا م آ. د ر و آ ت س د ب ر گ ش د ر گ ب ذ ج ر د ا ي ن د ر د ا ر ه ا گ ي ا ج ن ا ر غ ت ا ب ي م ال س ا ب ال ق ن ا ز و ر پ ز ا د ع ب ه ک ل ا ح ر د ت س ا ه د و ب 5 1 3/ 4 ل د ا ع م ب ال ق ن ا ز ا ل ب ق ن ا ر و د در ن ا ر ي ا ه ب ي د و ر و ر ي س ر ا چ د ر و ش ك ه ب ه ر و د ي ط ي د و ر و ن ا ر گ ش د ر گ د ش ر خ ر ن ق ا ر ع و ن ا ر ي ا گ ن ج ه ق ط ن م سياسي اوضاع ي د ا ص ت ق ا ه ه ه ع س و ت ل و ا هه ه م ا ن ر ب زز ز ا غ آ ا ب و جنگ اتمام ز ا س پ. ت س ا ه ت ف ا ش ه ا ک د ص ر د 9/8- ه ب و ه د ش د د ش ل و ز ن ي ي ي ر ي ي غ ت ا ب و هه ه ت ف ا ي د د ش ر ساللل در د ص ر د 8 2 3/ 8 ط س و ت م ه ب ن ا ر ا ه ب ن ا ر گ ش د ر گ د ا د ع ت ) ( ن ا ر ا ي ع ا م ت ج ا هه ه م ا ن ر ب طييي در نن ن ا ز ي م ن ا. ه د س ر ل ا س ر د د ص ر د 9 2 1/ 8 م ق ر ه ب ) ( ه ع س و ت م و د ه م ا ن ر ب ي ط ر د ك د ن ا ر د د ص ر د 4/4 7 ط س و ت م ر و ط ه ب م و د و ل و ا ه م ا ن ر ب سالها به ت ب س ن شديد كاهشي ا ب ور ش ك ي د ا ص ت ق ا ه ع س و ت م و س گردشگر صنعت ه ب. ش. ه ل ا س ز ا ه ل ا س 0 2 ز ا د ن ا م ش چ د ن س ن د ش ح ر ط م ا ب. ) ف ط ل (. ت س ا ه د و ب ل ا س ا د ت ب ا رر ر ض ا ح ش ه و ژژ ژ پ ا ت س ا ر ن ا ر د. د ن د د ر گ ص خ ش م ا ه ن آ ف ا ظ و و ر گ ش د ر گ ر م ا ن ا ل و ت م و ه د ش ه د م د و ن ح و ر ت ع ن ص ت د م ز ا ر د ه ط ب ا ر س پ س ه د ا د ر ا ر ق ه ج و ت د ر و م ا ر ن ا ر ا و ن ا ه ج ر د د ا ص ت ق ا ه ع س و ت و د ش ر ر د ر گ ش د ر گ ش ق ن ر د و ه د و م ن د ر و آ ر ب ا ر ARDL ش و ر ز ا ر ا د ر ب ه ر ه ب ا ب د ال م ن ا م ز ه ر و د ر د د ا ص ت ق ا د ش ر و م س ر و ت ن ا ف ا د ه ا ه ب ن د س ر ه ل ا س ت س ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ا ن ع ا ب ه ک ت س ا ل ا ؤ س ن ا ه ب و گ خ س ا پ پ ر د ت ا ه ن. د و ب خواهد پذر ن ا ک م ا ه د ن ا م ق ا ب ن ا م ز ت د م ر د د ن س ه ن ش پ و ر ظ ن ن ا ب م ر ر و ش ك و هه ه ق ط ن م رر ر ه دد د ا ص ت ق ا ي ي ا ر ب ك ك ا پ و سالممم حال عين ر د و د م آ ر د ر پ صنايع از ي ك ي ن ا و ن ع ه ب ي ر گ ش د ر گ ت ع ن ص جهان كشورهاي ي م ل ع و ي گ ن ه ر ف ي ت ي ن م ا ي ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا سياسي ثبات ر گ ن ا ي ب صنعت اين ق ن و ر د د ر گ م ب و س ح م ي ي ا ض ف ر د ا ر ف ف د ه چنديننن همزمان د ر ف ه ب ر ص ح ن م ت ا ز ا ي ت م ا ز ا ي ر ا د ر و خ ر ب ا ب ي ر گ ش د ر گ صنعت ديگر ن ا ي ب ه ب ت. س ا... د ن ت س ه رر ر ظ ن د ر و مم م ف ا د ه ا ز ا ي ش خ ب ه د ن ن ك من أ ت ي ئ ا ه ن ت ه ب م ا د ك ر ه ر گ ي د صنايع كه ي ل ا ح ر د منماد تأمن ه ق ط ن م ك ي ي ي ك ي ه ب ه ك ها ن و گ ه ب ت س ا ه ت ش ا د جهان اقتصادي ه ع س و ت و د ش ر ر ب ي د ا ي ز ت ا ر ي ث ا ت ر ي خ ا سالهاي در ا پ و ن صنعت اين چههه عرصهها ي م ا م ت ر د ي ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ه ز و ر م ا. ت س ا ه د ش ل د ب ت ا ه ر و ش ك ر ث ک ا ر د ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ش خ ب رن ت گ ر ز ب ز ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق خصوصي شرکتها و ي ت ل و د ن ا ز ي ر ه م ا ن ر ب ه ج و ت د ر و م ي ل ل م ل ا ين ب ح ط س ر د ه چ و ها ق ط ن م و ي ل م ح ط س ر د ي گ ن ه ر ف ث ث ا ر ي م ر د ي ي ر ا ذ گ سرمايههه به ك م ك جهاني صلح به ك م ك ها ق ط ن م ل د ا ع ت ي ر و آ ز ر ا ل ا غ ت ش ا د ا ج ي ا. ت س ا سايررر و جمعيت مهاجرت ز ا ي ر ي گ ش ي پ و ي ر گ ش د ر گ جاذبهها از ر ا د ر و خ ر ب ي ي ا ت س و ر ي ح ا و ن ه ع س و ت ط ي ح م ي ز ا س ه ب ي ي م و ه ف م ههه ه ه ژ ا و ن ا ه ك ت ت س ا شده باعث ر گ ش د ر گ آ ر ا ک ز ا جوامع آگاهي ت. س ا ش خ ب ن ي ا ي ا ي ا ز م ه ل م ج ز ا د ر ا و م ررن ر مت م م ه م شوددد. تلقييي صنعت يك ن ا و ن ع ه ب و د ن ك ا د ي پ ي گ ن ه ر ف و ي ع ا م ت ج ا ي د ا ص ت ق ا ف ل ت خ م د ا ع ب ا ر د ه د ر ت س گ ر ا ي س ب ل ا غ ت ش ا و ي ي ر ا ذ گ ههه ه ه ي ا م ر س ت ا ن ا ك م ا و ع ب ا ن م ا ن ا م ه ت س ا ه د و م ن ح ر ط م صنعت يك ن ا و ن ع ه ب ا ر ي ر گ ش د ر گ ه ك ي ت ا ز ا ي ت م ا

3 د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر ب ا ا و رر ر ا ز ا ب ت ت ا ر ر ق م و ت ت ت ا غ ي ل ب ت ر ه ا م ي ي ن ا س ن ا ي ي و ر ي ن و ي ن ف ش ن ا د ي ر ا د ر ب ه ر ه ب و ت ي ر ي د م ت ا ز ي ه ج ت و ت ا س ي س ا ت ي ي ا ز ت. س ا ه ت ف ا ي ها د ن فزا ت ي م ه ا ي د ا ص ت ق ا و ي ع ا م ت ج ا ي ا ه ش خ ب ساير با ط ب ت ر م و م ج س ن م صورت به ه ك ت س ا ت ب ا ق ر ي ي ا ه د م آ ر د ه ب ک ت م ن آ د ا ص ت ق ا ه ک ن ا ر ا ه ل م ج ز ا ه ع س و ت ل ا ح ر د ي ا ه ر و ش ك ي ا ر ب ه ژ ي و ه ب ي ر گ ش د ر گ صنعت توسعه رر ر ا چ د نن ن ا م ز ل ل و ط ر د ت ت ف ن ي ي ي ن ا ه ج ت م ي ق ز ا ي ي و ر ي پ ا ب ن آ ي د ا ص ت ق ا ن ال ك ي ا ه ر ي غ ت م و ه د و ب ت ف ن صادرات از ل ص ا ح ه ر غ و ي ز ر ا عع ع ب ا ن م ت ت ي د و د ح م ن ا ببب ب ب ي ر ا ک ب ن ا ز ي م ن و چ م ه ي ت ال ض ع م ا ب ر گ د ف ر ط ز ا و د ن و ش م شديدي نوسانات د ا ص ت ق ا ا ه ن ا ر ح ب ز ا خروججج و ي ي ت ف ن ي ي ا ه د م آ ر د ه ب ي گ ت س ب ا و ز ا ي ا ه ر ي ا ر ب ي ه ا ر ن ا و ن ع ه ب د ن ا و ت م د ن ت س ه ه ج ا و م ه ه د ه س ر د ه ر ي غ و سرانه درآمد ص ل ا خ ا ن ي ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ي ل م ص ل ا خ ا ن د ي ل و ت د ن ن ا م ه ي ي ا ه ر ي غ ت م ر ب حاكم روند. د ش ا ب د د ش ر عع ع ب ا ن م هه ه ب ن ن د ي ش خ ب ع ع و ن ت ر ر و ظ ن م هه ه ب و ر ن ي ا ز ا ت. س ا ع و ض و م ن ي ا ه د ن ه د ن ا ش ن ي ن ش و ر ه ب ن ا ر ي ا د ا ص ت ق ا ر ي خ ا ز ا ي ي ر گ ش د ر گ صنعتتت توسعههه ر و ش ك ر د شغلييي جديد فرصتها د ا ج ي ا چنين هم و ي ز ر ا ي ا ه د م آ ر د و ي د ا ص ت ق ا ز ا و د ر ا د رر ر ا ر ق جهاننن اول ر ر و ش ك ه د جزءءء گردشگرييي جاذبههههااا نظر ز ا ن ا ر ي ا ا ر ز ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ي ن ا و ا ر ف ت ي م ه ا ه ه ع س و ت اا ا ههه ه زمن د د ي ا ب و ر ن ن ي ا ز ا ت. ت ت س ا رر ر ا د ر و خ ر ب ي ي ل ل م ل ا ن ن ي ب ي ر گ ش د ر گ و جهانگردي براي ي د ا ي ز ي ا ه ل ي س ن ا ت پ د. د ر گ م ه ا ر ف ي د ا ص ت ق ا ه ع س و ت و د ش ر د ر ب ه ا ر ك ي ن ا و ن ع ه ب ي ر گ ش د ر گ ک ر گ ش د ر گ ت ع ن ص د د ر ت ب د. ن ا ه ت ش ا د ر گ ش د ر گ ه ب جدتر نگاه. ش. ه ل ا س ز ا ز ن ن ا ر ا ر د ن ن و و س م ه ا گ ا ج د ن ا و ت م ن ا ر ا ر د ت ع ن ص ن ا ش ر ت س گ و تتتتت ستت ا ز ر ا د م آ ر د ب س ک ع ب ا ن م ن ر ت ن ا ز ر ا و ن ر ت ن ئ م ط م ز ا ت ع ن ص ه ک ل ب د ر ا د ش ق ن ز ر ا ا ه د م آ ر د و ل م د ا ص ت ق ا د ر ب ش پ ر د ا ه ن ت ه ن ت ع ن ص ن ا. د ن ک ل ا غ ش ا ا ر ت ف ن ا ه د م آ ر د ا پ و ر ا ت ع ن ص ا ه ر و ش ک ه ز و ر م ا ه ک ت س ن ت ه ج ب. د ر ا د ن ا ب ا ز ل ا غ ت ش ا ل ا ح ن ع ر د و ت س ا گ د و ل آ د ق ا ف و ه ز ک ا پ ر گ ش د ر گ ش خ ب ه ک د هن د م ن ا ش ن ا ه ش ه و ژ پ. د ن ر ب م ر ا ک ه ب ر گ ش د ر گ ب ذ ج ت ه ج ر د ا ر د و خ و ر ن م ا م ت ا ک ر م آ و ه ق ط ن م ک ت ع ن ص ر ا ت خ ا س ر گ ا. د کنن م د ا ج ا ا ه ش خ ب ر ا س ه ب ت ب س ن ر ت ش ب ل ا غ ت ش ا ه ف ا ض ا د م آ ر د ر ن د ر ه ا ز ا ه ب ک د ن ا ل غ ا ش م و ر ب ا ر ب ا ن د م آ ر د ع ز و ت ه ج ت ن ر د و د ش ا ب ر ب ه ا م ر س ل ب ا ق م ر د ل و د ش ا ب ه ت ش ا د ن ا ب ر ا س ب ه د و ز ف ا ش ز ر ا ساست صنعت ن ا ن د و ب ر ب ر ا ک ل ل د ه ب ا ر ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ن ا ر ا ذ گ ت س ا س ز ا ر ا س ب ت ل ا ح ن ا ر د د ش ا ب ه ت ش ا د. د ن ر ا د ک د ن ا ا ه ت ص ر ف ا ه ش خ ب ر ا س ر د ه ک د ن ن ا د م ق ط ا ن م ن ا ر د ر ا ک ب ش ه ا ک ا ر ب ب و ل ط م ا ه تتتتت ت ت ل ا ع ف و ت ا غ و س ه ض ر ع ر ا د ن ا ر و ت س ر ر ا د ل ت ه ا ه ت ت ت ت ل ا ع ف د ر و م ر د ر گ ش د ر گ ل غ ا ش م ن د و ب ر ب ر ا ک ر ب ه ا م ر س تا ب س ن ل ک ر و ط ه ب ن ا د ر گ ر و ت و ل ق ن و ل م ح ا ه ت ل ا ع ف ل ب ا ق م ر د. د ن ک م ا د پ ق ا د ص م ک چ و ک ر گ ش د ر گ ن ا. د ه د م ن ا ش ن ا ر ر گ ش د ر گ ش خ ب ر ب ر ا ک ه ک ت س ا ر گ د گ ژ و ک ه ن ا ن ر ف آ ر ا ک ا ه ت ل ا ع ف د و ج و. د ن ت س ه د ق ن ت ر و ص ه ب ب ل غ ا و د ر ا د ا ه ن آ ت ل ا ع ف ن ا ز م ه ب گ ت س ب ا ه ن آ د م آ ر د د ن ر ا د ک د ن ا ر ا ذ گ ه ا م ر س ن و م ع م ا ه ت ل ا ع ف ر د ددد د د ن ت س ه ل ا ع ف ر گ ش د ر گ ش خ ب ر د ر ا ک و ر ن ز ا د ص ر د 0 1 ه ت ف ا ه ع س و ت ا ه ر و ش ک ر د د و ج و م ر ا م آ ق ب ط ر ب ت. س ا و و ر ب و و ر ر ا ک و ر ن د ا ز ا م ا ب ه ک ن ا ر ا ر د ه ک ل ا ح ر د د ن ن ک م ت ل ا ع ف ش خ ب ن ا ر د ر ف ن ر ا ز ه 0 5 ا ه ن ت ن ا ر ا ر د ه ک ل ا ح ا ر ب. د ن ک ذ ا خ ت ا ا ر ه ط و ب ر م ا ه ژ ت ا ر ت س ا د و خ ت ا د ه و ت ر ا ظ ن ش ق ن ا ف ا ا ب ت ل و د ا ت د ر ا د ضرورت هستم ن ت ش ا د ر ب ن ا م ز ا ت ه ج ا ه ر ا ک ه ا ر س پ س د ن و ش ا س ا ن ش د و ج و م ع ن ا و م ل م ا ک ر و ط ه ب د ا ب ا د ت ب ا ر گ ش د ر گ ش ر ت س گ ن م ا ا ن ا ه ل ت ه ص و ص خ ل ا ل ع و ا م پ ا و ه ت ل ب ن ا ب ت م ق ا ه ه د ا ج و ا ه ر ه ش ر د ه ا ف ر ت ا ن ا ک م ا د و ب م ک. م ه د ه ئ ا ر ا ا ه ن آ ص و ص خ ر د ت ا ر ر ق م ن د و ب ر گ ا پ و ت س د ا ن د ر د گ د ن ن ا ر ت ا ف د ا ص ت ز ا ش ا ن ر م گو ر م ل و ا ه ب ت ر ب س ک و ا ه ه د ا ج ر د

4 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ل ب ا ق م ر د د د د ب ا د و ب ه ب ت ع ن ص ن ا ت ع ض و د ر ا ذ گ م ن ه ک ت س ا ع ن ا و م ه ل م ج ز ا... و ن ا ر گ ش د ر گ د و ر و ا ه ههه ه ه ت س ا و خ ه ب ه ج و ت م د ر م و ا ه ن ا م ز ا س ه م ه ا ر ب ر گ ش د ر گ ت م ه ا ن ا ب گ ن ه ر ف ل م ح ل ا س و و ا ه ه د ا ج ن و چ م ه ا ن ب ر ز ت ال ه س ت ه ئ ا ر ا ت س ز ط ح م ظ ف ح و ت م ا ق ا ت م ق ن ا ز ر ا ن ا ش ر ت س گ ا ر ب ا ه ر ا ک ه ا ر ه ل م ج ز ا ن ک ا م ا م م ر ت و ز ا س ز ا ب ه ر غ ز ا س ر ت س ب ا ب ا ه ا ض ف د ا ج ا ننن ن ن ا ر گ ش د ر گ ل ق ن وو و و م و م ع ر ي خ ا ساللل شصتتت طييي ر د استتتتتتت. صنعت د ش ر سرعت با ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ش خ ب ز ا ي ك ي ه ب ه ك طوري به ت س ا ه د و ب ر ا د ر و خ ر ب ها ت س و پ د ش ر ز ا ن ا ه ج ر د ي ر گ ش د ر گ ه ب ل ا س ر د ر گ ش د ر گ ن و ل م 5 2 ز ا ل ل م ل ا ن ب ر گ ش د ر گ ا ه ل ا س ي ط ر د. ت س ا ه د ش ل ي د ب ت ن ا ب ش ش ي ا ز ف ا رر ر ب ي ي م ه م رر ر ي ث أ ت ه ت س ن ا و ت ها ق ب ا س ب د ش ر ن ن چ. ت س ا ه د س ر د ال م ل ا س ر د ر ف ن د ر ا ل م 5. 1 د و د ح د ا ص ت ق ا ه ع س و ت و د ش ر ر ب ر ت م ه م ه م ه ز ا و ي ت ل و د ي ا ه د م آ ر د ي ت م ا ق ا ا ه ن ا ک م ا ب ط ب ت ر م ي ا ه د م آ ر د ل ا غ ت ش ا ا ا ا ا ا ه ر و ش ك. د ش ا ب ر ا د گ ر ي ث أ ت ي ي د ا ص ت ق ا د د ش ر ر ب م ي ق ت س م ر ي غ و م ي ق ت س م صورت دو ه ب ه ت س ن ا و ت ي ر گ ش د ر گ ه ت ف ر م ه و ر. د ش ا ب ه ت ش ا د. ) Oh, 2005( د ا ص ت ق ا د ش ر ر ب ر گ ش د ر گ م ق ت س م ت ا ر ث ا. ف ل ا ا ققما ق ت س م و د د و ش م ب و س ح م ن ا ب ز ي م ر و ش ك ي ل خ ا د ص ل ا خ ا ن د ي ل و ت ز ا ي ش خ ب خدماتي صنايع از ي ك ي ن ا و ن ع ب ي ر گ ش د ر گ ز ا حاصللل درآمددد و ي ي ل ل م ل ا ن ن ي ب ر ر گ ش د ر گ د و ر و دد د ا د ع ت ک ه ر ا م ش ل و د ج. د ر ا ذ گ م ر ي ث أ ت ر و ش ك ن آ ي د ا ص ت ق ا د ش ر ر ب ن ا ش ن ) ( سالها طي ر د ف ل ت خ م ق ط ا ن م ر د و جهاني سطح ر د ا ر ي ر گ ش د ر گ ن ا. د د ه د مم م ن ا ش ن ر ا م آ ش ش ش ي ا ز ف ا ز ي ن ن آ ز ا حاصللل درآمددد د ب ا م ش ي ا ز ف ا ن ا ه ج ح ط س ر د ي ل ل م ل ا ن ي ب ر گ ش د ر گ د و ر و د ا د ع ت ه چ ر ه ه ك د ه د م ه ج ي ت ن ر د و ا ه ر و ش ك ي ا ر ب ز ر ا ي ا ه د م آ ر د ب س ك ي ا ر ب ب س ا ن م ي ر ا ك ه ا ر د ن ا و ت م ي ر گ ش د ر گ صنعت رو ن ي ا ز ا د. ب ا م ي ي ا ه د م آ ر د ل ل ك ز ا د ص ر د ت ش ه د و د ح ي ل ل م ل ا ن ي ب ي ر گ ش د ر گ ل ا س ر د ل ا ث م ن ا و ن ع ه ب د. ش ا ب ر ت ن ا ب ي د ا ص ت ق ا د ش ر س س ا س ا رر ر ب ن ن ي ن چ م ه. ) ر ب ه ر (. ت س ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر خدمات بخش صادرات از د ص ر د 7 3 و ن ا ه ج ش ز ر ا هه ه ب ل ا س ا ت ن ا ه ج ح ط س ر د ي ر گ ش د ر گ ز ا حاصل درآمد ي ر گ ش د ر گ جهاني سازمان رسمي ا ه بن ش ي پ. د س ر د ه ا و خ ل ا س ر ه ر د ر ن د ن و ي ل ي ر ت و د ي ب ي ر ق ت ل ا س و ق ط ا ن م ن ا ه ج ا پ و ر ا ه س و ن ا ق ا و ا س آ ا ک ر م آ ا ق ر ف آ ه ن ا م ر و ا خ ن ا ر ا ) ر ف ن ن و ل م ( ل ل م ل ا ن ب ر گ ش د ر گ د و ر و د ا د ع ت : 1 ه ر ا م ش ل و د ج / / / / / / /6 5 1/ / / / / /7 5 2/ / / /4 4 8/ /1 9 0/ / / /7 2 6/0 4 5/2 1 0/3 5 1 )WTO, )2015 : ع ب ن م ه ب ت س ا ا ه ر و ش ک ل خ ا د د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ن آ ت م ه ا ر گ ن ا ب ت ع ن ص ن ا ر د خارج و ل خ ا د ن ا ر گ ش د ر گ ن ا م ه س ا ق م ز ا ه ک. ت س ا 1 ه ب 0 1 ج ر ا خ ه ب ل خ ا د ن ا ر گ ش د ر گ ت ب س ن ن ا ه ج ر گ ش د ر گ ن ا م ز ا س ر ا م آ س ا س ا ر ب ه ک ا ه ن و گ (WTO (2016 ت س ا ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ز ا ل ص ا ح م ق ت س م ر ا ث آ 1. ت س ا د ال م ل ا س ا ر ب WTO ن ب ش پ ز ا ر ت ش ب ر ف ن ن و ل م د و د ح ن ا ه ج ر گ ش د ر گ د ا د ع ت ن ا

5 د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر ب ل غ ش د د ج ا ه ت ص ر ف د ا ج ا ر و آ د و س ر د م ق ت س م ش ق ن ا ر ا د ن ا گ د ن ن ک د د ز ا ب ا ه ه ن ز ه و ت ا ل ا م د م آ ر د د ا ج ا ر و ط ه ب ت ا غ و س د ر خ و ا ر ذ پ ا ذ غ ت م ا ق ا ت ا س س أ ت ا ر ب ن ا گ د ن ن ک د د ز ا ب ه ک ج ر ا خ م. ت س ا م و م ع ش خ ب ا ر ب ش ا ز ف ا و ل ا غ ت ش ا ت و ق ت ث ع ا ب ه ج ت ن ر د و د و ش م ت خ ا د ر پ ن ا ن ک ر ا ک ه ب د ز م ت س د ت ر و ص ه ب د ن ن ک م ت خ ا د ر پ م ق ت س م د. و ش م ا ه ش خ ب ر ا س ر د ن ا ب ل ا م ش خ ر چ و د ا ص ت ق ا ت ل ا ع ف د ا ص ت ق ا د ش ر ر ب ر گ ش د ر گ م ق ت س م ر غ ر ث ا. ب صنعت اگر ه ك صورت اين ه ب د ر ا ذ گ م ر ي ث أ ت ي د ا ص ت ق ا د ش ر ر ب ز ي ن م ي ق ت س م ر ي غ صورت به گردشگري ت م د خ ا ي ن ا ك ن آ ه ب ه ك ي د ا ص ت ق ا ا ه ش خ ب ساير شود رونق ر ا چ د ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ش خ ب ر گ ي د ا ب د ا ي ز ل م ا ع ت ل ي ل د هه ه ب ي ي ي ر گ ش د ر گ ههه ه ه ئ ا ر ا د د ن ا و ت م ي ر گ ش د ر گ ي ن ع ي ت ش ا د د ن ه ا و خ د ش ر ه ب و ر حركت آن ا ب ه ا ر م ه د ن ن ک م ف ر ص م ا ر ن آ ل و ص ح م ا ي و د ن ه د م ر گ ي د ي و س ز ا د. ن ا ر ب و ل ج ه ب و ر خود دنبال ه ب ز ي ن ا ر ا ه الت ع ف ساير كه د ن ك ل م ع ي د ا ص ت ق ا د ش ر ي ا ر ب ي ر و ت و م ن ا و ن ع ه ب صنعت توسعههه ر ب ي د ا ص ت ق ا د ش ر ه ع س و ت ااا ا ا ب ي د ا ص ت ق ا د د ش ر ((((( ه(((( ف ر ط و د ت ل ع ه ط ب ا ر (. ت س ا رر ر ث ؤ م ي ي ي ر گ ش د ر گ ل و پ ش ر ت س گ ت ا ط ا ب ت ر ا و ت ا ع ال ط ا ي ر و ا ن ف ه ع س و ت ا ه ه ا ر و ل ق ن و حمل توسعه جمله از ي ر گ ش د ر گ ا ه ر ا ت خ ا س ر ي ز د د ن ا و ت مم م ي ه ا ف ر ر و م ا و ي ح ي ر ف ت ت ال ي ه س ت ه ع س و ت چنين هم و ا ه ل ت ه و ا ه ن ا ر و ت س ر ي ت م ا ق ا ن ك ا م ا ه ع س و ت ك ي ن و ر ت ك ل ا د ال م ها ر و د ش ر ا ز گ ر د م س ر و ت ن ا ه ج ن ا م ز ا س د ر و آ ر ب س ا س ا ر ب. د و ش ي ر گ ش د ر گ صنعت توسعه ب ج و م م س ر و ت ت ع ن ص ن آ ز ا ل خ ا د ص ل ا خ ا ن د ل و ت ز ا % 0 1. ت س ا ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه ز و ح ر د ل غ ش ک ل غ ا ش ر ف ن ه د ر ه ز ا 7 ه ک ت س ا م س ر و ت ه ب ق ل ع ت م صادرات در ر ن د ن و ل ر ت 1/5 ت س ا جهان% صادرات ز ا % 0 3 ا ا ن ن م ض.. د د و ش م ل م ا ش ا ر ظ ف ح ن ا ه ج ت ن م ا و ح ل ص گ ن ه ر ف ت ن د ا ب ت ن آ ر ب ه و ال ع. ت س ا م س ر و ت ت ع ن ص ه د ه ع ر ب ت ا ر د ا ص ت ا م د خ س و ر س (WTO, (2016. ت س ا م س ر و ت صنعت محسنات ر گ د ز ا د ا ص ت ق ا ه ع س و ت و د ش ر ت س ز ط ح م ) د د ج م ه ض ر ع ( م ق ت س م ر غ ) ن ا ر گ ش د ر گ ه ل س و ه ب ( م ق ت س م ج ر ا خ م ب ک ر ت ز ا ه ک ت ف گ ن ا و ت م ث ح ب د ن ب ع م ج ر د د ن ن ا م ن آ گ ژ و ه ک. د د و ش مم م د ا د ا ص ت ق ا ر د ر ث ا ک ت ر ث ا ن ا و ن ع ه ب ن ا ر گ ش د ر گ ) د ز م ت س د ز ا ه د ا ف ت س ا ( ا ق ل ا ج ر ا خ م و ج و م ن ر ت گ ر ز ب د ل و ت ن آ ه ل و ا ر ث ا و د و ش ب ا ت ر پ ض و ح ل خ ا د ه ب ه ک. ت س ا گ ن س ه و ل ق ا ه ه ص خ ا ش و ن آ ل ا ب ن د ه ب ر س ک ه ب ا ه ج و م ن ا ت م ه ا. د ن و ش م ش خ پ ه ق ط ن م ل ک ح ط س ر د ن آ ز ا د ع ب ه ک ر و ط ه ب. ت س ا ر ت ک چ و ک ا ه ج و م ا ه د م آ ر د ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع. د ن ت س ه ط ب ت ر م ر گ د ک ه ب ه ک د ر ا د گ ت س ب ل م ا و ع ح ط س ت ک ل ا م ر گ ش د ر گ ت ال ه س ت ت ه ا م د ص ق م ه ق ط ن م د ا ص ت ق ا ر ا ت خ ا س ر گ ش د ر گ توسعه از ل ص ا ح و ر ا ذ گ ه ا م ر س ر گ ش د ر گ ا ض ا ق ت ع و ن ظ ف ح د و ر م ر ا م ش ب ز ن س ا س - گ ن ه ر ف ها ل و ق م ر گ ش د ر گ صنعت که ت ش ا د ه ج و ت د ا ب ه ت ب ل ا. د ن ت س ه ت م ه ا ز ا ن ا ر ا م ال س ا ر و ه م ج م ا ظ ن س ا س ر ا ت خ ا س ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ها ژ و ف ر ص ه ا گ د د ه ک ت س ا ه د و ب ه ج ا و م ا ه دت و د ح م ا ب ن آ ا ر ج ا و گ ن ه ر ف ا ه ر ا ع م ه ب ت ل و د ا ذ ل ف ر ع ت ر و ظ ن م ز ا د ا ص ت ق ا ا ر گ د و س ر د اا ا شه ز ر ا ن ا ه ک د و ب ف ق ا و ز ن ه ت ک ن ن ا ه ب د ا ب ن آ ر ب ه و ال ع. ) ن ا ر ا ک م ه و ش خ ب ر و ن (. د ن ک م ن ر ذ پ ه ج و ت ش ا ر ب ا ر ت ع ن ص د و خ ص ا خ گ ن ه ر ف ر گ ش د ر گ ر ه ا ر گ س پ ا و ا ا ر گ ل و ح ت د ن ا و ت م ه ک د ن ک م ه د ه ن ا ب ز م ر و ش ک ه ب ا ر ) ف ن م و ت ب ث م ) د. و ش م ه ئ ا ر ا ش ه و ژ پ ه ن ش پ ن ا و ن ع ه ب ع و ض و م ه ب ط ب ت ر م ا ه ش ه و ژ پ ز ا خالصها ادامه ر د. د ش ا ب ن ب س ر ر ب ه ب ن ا ر ا ر د ي ر گ ش د ر گ ي د ا ص ت ق ا ت ا ر ث ا س ر ر ب ن ا و ن ع ا ب ل ا س ر د خود مطالعه ر د ل ع ج ا ت و ن ا ز ا ز ب د ا د ن ا ش ن هه ه ع ل ا ط م ن ا ج ا ت ن د. ن ا ه ت خ ا د ر پ ستانده داده جدول استفاده ا ب ن ا ر ا ي د ا ص ت ق ا ر گ د ا ه ش خ ب و جهانگري بخش

6 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف و د د م آ ر د د ل و ت ز ا سهممم بشترننن ن ا ر و ت س ر و ل ت ه م ر چ و ك ا ش و پ ت ا ج و س ن م صناع غذا صناع فعالتها ه ک ش و ر ز ا هه ه د ا ف ت س ا ا ب ) ( ي د ا ب آ و ر س خ ت. س ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ج ر ا خ م ر ث ا ر د ه د ش د ا ج ا ل ا غ ت ش ا ي ر گ ش د ر گ ي ا ض ا ق ت ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع س ر ر ب ه ب ل و م ع م ت ا ع ب ر م حداقل رگرسون ج ج ا ت ن.. ت س ا هه ه ت خ ا د ر پ رر ر ب رر ر ث ؤ م و م م ه م ي ي ا ه ر غ ت م نن ن ا و ن ع هه ه ب گ ن ج و ب ال ق ن ا ت ا غ ل ب ت ي ا ه ر غ ت م ه ک ت س ا ن ا ر گ ن ا ب ل د م ن م خ ت ز ا ل ص ا ح ت ت ل ع دد د ر ا د ن ا ت س ا ن و م ز آ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ) ( ب س ن ف ج ن و ه د ا ز د م ح م د. ن و ش م ب و س ح م ر و ش ک ي ر گ ش د ر گ ي ا ض ا ق ت ر د ل خ ا د ص ص ل ا خ ا ن د د ل و ت - هه ه ع ل ا ط م ن ن ا اا ا هه ت ف ا د. ن ا ه ت خ ا د ر پ و ن ا ر گ ش د ر گ د ا د ع ت ن ب ل ع ه ط ب ا ر س ر ر ب ه ب ر ج ن ر گ ص ص ل ا خ ا ن د د ل و ت ز ا ه ف ر ط ک ل ع ه ط ب ا ر ک ه ک ت س ا ن ا ر گ ن ا ب سالها ط اسالم ب خ ت ن م ي ا ه ر و ش ک ن ا ر ا ک م ه و بب ب ط ت. ت ت س ا هه ه د و ب ررر ر ر ا ر ق ر ب ه ع ل ا ط م د ر و م ن ا م ز ه ر و د ر د ا ه ر و ش ک ن ا ه ب ه د ر ا و ن ا ر گ ش د ر گ د ا د ع ت ه ب ل خ ا د ن ا ر ا ر د د ا ص ت ق ا د ش ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ه ط ب ا ر س ر ر ب ن ا و ن ع ا ب ها ع ل ا ط م ر د ) ( س ر ر ب ه ب ن ب ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ن ب ه ک د ا د ن ا ش ن ق ق ح ت ج ا ت ن. د ن ت خ ا د ر پ ن ا ر ا ر د د ا ص ت ق ا د ش ر و ر گ ش د ر گ ن ب ت ل ع ه ط ب ا ر ت ف گ ن ا و ت م ه ک ر و ط ه ب. د ر ا د د و ج و ها ف ر ط و د و ل ب ا ق ت م ه ط ب ا ر د ا ص ت ق ا د ش ر و ل ل م ل ا ه چ ر ه د ش ر ن ب ر گ ش د ر گ ه چ ر ه و ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ز ن ر ت ش ب ر گ ش د ر گ د ا د ع ت ز ا د ش ا ب ر ا د ر و خ ر ب د ا ص ت ق ا د ش ر ش ا ز ف ا ق ق ح ت ن ا ج ا ت ن س ا س ا ر ب. د س ر د ه ا و خ ر ت ش ب د ا ص ت ق ا د ش ر ه ب ر و ش ک د ش ا ب ز ا ر و ش ک ر ت ش ب ل ل م ل ا افزاش باعث ر و ش ک GDP د. و ش م GDP ر د د ص ر د 0/1 4 ش ا ز ف ا ث ع ا ب ر گ ش د ر گ ر د ش ا ز ف ا د ص ر د ک و ر گ ش د ر گ ر د د ص ر د 0/2 9 ن ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ن ا و ن ع ا ب ها ل ا ق م ر د ) ( ن ا ر ا ک م ه و ب ط و ر گ ش د ر گ ل ل م ل ا د ش ر د ا ص ت ق ا ر د ز ا ن ا ر ا و ه د ا ز د م ح م. د ر ا د د و ج و ن ا ر ا د ا ص ت ق ا د ش ر و ر گ ش د ر گ ن ب ل ع ه ط ب ا ر ه ک د ا د ن ا ش ن ج ا ت ن. د ن ت خ ا د ر پ سالهاي ط اراننن ر د ي ر گ ش د ر گ ي ا ر ب خارجان تقاضاي ع ب ا ت ن م خ ت ه ب ها ع ل ا ط م ر د ) ( ن ا ر ا ک م ه شدههه برآورددد رر ر ت ل ف - ن ن م ل ا ک نن ن ا م ز ل و ط ر د ر غ ت م ر ت م ا ر ا پ ت ف ا ه ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ق ق ح ت ل د م ه ع ل ا ط م ن ا ر د د. ن ا ه ت خ ا د ر پ ت ت ا ر غ ت ي ا ر ا د ي ر ا ظ ت ن ا و ي ر ا ت ف ر ت ا د ا ع و ت م ق ي د م آ ر د ي ا ه ش ش ک ه ک د ر ا د ن ا ر ب ت ل ن د ل د م ن م خ ت ج ا ت ن. ت س ا ش ش ک ن ن ن چ م ه د. د د ب ا مم م ش ش ه ا ک ن ا م ز ط ا ه ن آ ت ا ر غ ت ج ر د ت ه ب و ه د و ب ن ا م ز ط ثابت و م ظ ن م ي د م آ ر د ش ش ش ک د. ش ا ب م ر ت ش ب ي ر ا ت ف ر ت ا د ا ع و ت م ق ا ه ش ش ک ا ب ه س ا ق م ر د ن ا ر ا ر د ي ر گ ش د ر گ ج ر ا خ ي ي ا ض ا ق ت ي ي ي د م آ ر د ن ن ن ن ن م خ ت ت م ق ش ش ش ک ر گ د ف ر ط ز ا و ه د و ب ل ا م ر ن ن ا ک ک ن ا ر ا ر د خارج گردشگري ي ا ض ا ق ت ه ک د ه د م ن ا ش ن شده زده ي ي ز ا ج م رر ر غ ت م اا ا ب ن ا ر ا ي ر گ ش د ر گ ي ا ض ا ق ت ن ا ر ب ه و ال ع د. ش ا ب م ش ش ک م ک ن ا ک ن ا ک ن ا ه ک ت س ا ن آ ز ا حاک نز ش ش ه ا ک ن ا ر ا ر د ي ر گ ش د ر گ ي ا ر ب خارجان تقاضاي جنگ بحران ع و ق و ا ب د ه د م ن ا ش ن ه ک ه ت ش ا د س و ک ع م ه ط ب ا ر گ ن ج ت. س ا ه ت ف ا ا ه ر و ا ت ش گ ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ) ( ن ا ر ا ک م ه و ر و ا س ن ا ر ف ن ک و ض ع ا ه ر و ش ک ز ا ب خ ت ن م ر د ا ر د ا ص ت ق ا در اسلام د ش ر و ر گ ش د ر گ ت ع ن ص مان رابطه افته تعمم ه ر و د س ر ر ب د ن د ر ک ب ر ج تتتتت تت ج ا ت ن ر و پ ج ن ر د. ن ک م د أ ت ا ر ا ه ر و ش ک ن ا ر د د ا ص ت ق ا د ش ر و ر گ ش د ر گ ج ر ا خ م ن ب ت ب ث م ه ط ب ا ر ف ق ق ح ت ن ا ز ا ل ص ا ح ط ن ا ر ا ر د د ش ر ه ب ر ج ن م م س ر و ت ه ض ر ف س ر ر ب ن ا و ن ع ا ب ها ل ا ق م ر د ) ( ن ا ر ا ک م ه و ن ب ه ط ب ا ر د ن د ا د ر ا ر ق ل ل ح ت و ه ز ج ت و س ر ر ب د ر و م ا ر ت ف ن ن و د ب ل خ ا د ص ل ا خ ا ن د ل و ت و ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ز ا ل ص ا ح د م آ ر د ل خ ا د ص ل ا خ ا ن د ل و ت د ش ر ه ب ر گ ش د ر گ ز ا ل ص ا ح ا ه د م آ ر د ف ر ط ز ا ت د م د ن ل ب ت ل ع ه ط ب ا ر ه ک د ا د ن ا ش ن ج ا ت ن

7 د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر ب د ش ر ز ن و ل خ ا د ص ل ا خ ا ن د ل و ت ک ر ح م ن ا و ن ع ه ب د ن ا و ت م ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه ع س و ت ن ا ر ب ا ن ب. د ر ا د د و ج و ت ف ن ن و د ب. د د ر گ ر و ش ک د ا ص ت ق ا و ن ت ر ا م و- ن ج ا 1 ت ن ا د ک ر م آ ر و د ش ک 1 2 ر د د ا ص ت ق ا د ش ر و ر گ ش د ر گ ن ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ه ب ) ( ن ا ر ا ک م ه ن م خ ت و و ل ب ا ت ا ه ه د ا د ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ه ل ا س ر د ن ا ج ا ت ن. د ن ت خ ا د ر پ د ن و ب ووووو- روو آ ه د د ن ن ن ز 1 1 ( ( ( )))) ط س و ت م د م ا ر د ا ب ا ه ر و ش ک ر د ز ن و ) ر و ش ک )3 ن ا پ ه ن ا ر س د م آ ر د ا ب ا ه ر و ش ک ر د ه ک د ه د م ن ا ش ن ه ع ل ا ط م د م آ ر د ا ب ا ه ر و ش ک ر د ا م ا د ر ا د ن آ ر ب ت ب ث م ر ث أ ت و ت س ا ه د و ب ر ث ؤ م ر و ش ک د ا ص ت ق ا د ش ر ر ب ر گ ش د ر گ د ش ر ) ر و ش ک د ا ص ت ق ا د ش ر ر ب ف ن م ر ث ا ر گ ش د ر گ د ش ر و ه د ش س ک ع ه ط ب ا ر ن ا ) ر و ش ک )7 ن ا ب و ز و د ن و گ. دد د ر ا ذ گ مم م ا ر ب ت ل ع آزمون از ه د ا ف ت س ا ا ب اا ا له ا س ر د ا ر د ا ص ت ق ا د ش ر و ر گ ش د ر گ صنعت رابطه ) )5 ت ع ن ص ز ا ه ف ر ط ک ه ط ب ا ر ک د و ج و ز ا ش ا ن ق ق ح ت ن ا ج ا ت ن. د ن د ا د ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ه ک ر ت ر و ش ک. ت س ا ه د و ب ر ا ذ گ ر ث ا د ا ص ت ف ا د ش ر ر ب ر گ ش د ر گ ن ع ت س ا د ا ص ت ق ا د ش ر و گ ن چ ن ا و و پ 3 ر گ ش د ر گ ه ط ب ا ر س ر ر ب ه ب ها ع ل ا ط م ر د ) ( گ ن ا ه و ا ر ب ط خ ل د م ک ز ا ا ه ن آ. د ن ت خ ا د ر پ ف ل ت خ م ر و ش ک 8 8 ر د ه ن ن ا س ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب د ا ص ت ق ا د ش ر ر گ ش د ر گ ه ب و ه د ر ک ه د ا ف ت س ا س ر ر ب ن ا 2 م ت ا ه ر ب اا ا هه د ا د ن ا ر د د ا ص ت ق ا د ش ر و ر گ ش د ر گ د ش ر ن ب ت ب ث م ه ط ب ا ر ه ک د ا د ن ا ش ن ق ق ح ت ن ا ج ا ت ن. د ن ت خ ا د ر پ ع و ض و م ن ا ل ل ح ت ر ت ا ک. د ر ا د د و ج و ا ه ر و ش ک 4 ت ع ن ص و د ا ص ت ق ا د ش ر ه ط ب ا ر ن و س ن ا ه و ش و ر ر آ ه د ا ف ت س ا ا ب ) ( و ل گ و ک ح ا ر ط اا ا له ا س ا ر ب ه ع ل ا ط م ن ا د ا د ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ه ک ر ت ر و ش ک ا ر ب ا ر. د ر ک د ر ا ر د ا ص ت ق ا د ش ر ه ب ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ز ا ت ل ع ه ط ب ا ر ن ا ب ت ا ع ل ا ط م ه د ش د و ب ر گ ش د ر گ خدالف بدر ر ب 5 ر و ش ک ت س ب و ل ا غ ت ر پ ر و ش ک ر د ا ه ل ا س ط ا ر ر گ ش د ر گ و د ا ص ت ق ا د ش ر ن ب ه ط ب ا ر ) ( و و ا ت ل ن ا ج ا ت ن. د ر ک س ر ر ب م ت س س ه ت ف ا م م ع ت ا ه ر و ا ت ش گ ه د ن ن ز ن م خ ت ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ش ا همساه ن آ ز ا ک ا ح ه ع ل ا ط م ه ط ب ا ر ) ( ( ن ا ر ا ک م ه و م م ص ر ف ع ج. ت س ا ه ت ش ا د د ا ص ت ق ا د ش ر ر ب ر ا د ا ن ع م و ت ب ث م ر ث ا ر گ ش د ر گ ه ک ت س ا ل د م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ر د ا ص ت ق ا د ش ر و ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ن ب ت ل ع ر ا د ر ب ن و س ر گ ر د و خ ل ن ا پ ا ه ر و ش ک ا ر ب ه ف ر ط و د ه ط ب ا ر ت د م د ن ل ب ر د ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ج ا ت ن. د ن د ا د ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ه ر و د ر د ه ع س و ت ل ا ح ر د د ا ص ت ق ا د ش ر ه ب ر ج ن م ر گ ش د ر گ ه ک ل ا ح ن ع ر د ر گ د ت ر ا ب ع ه ب. د ر ا د د و ج و ر غ ت م و د ن ا ن ب ت ب ث م. ت س ا ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ر د م ه م ل م ا ع ز ن ه ع س و ت ح ط س و د ا ص ت ق ا د ش ر ن ا ر ا ا ر ب د ا ص ت ق ا د ش ر و ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ف ر ا ص م ن ب ت د م د ن ل ب ه ط ب ا ر ) ( ن ا ر ا ک م ه و ر د ف ص د د د و ش مم م ز ا ا ر ه ر و د ر گ ن ا ب. ت س ا ه د ش م ا ج ن ا ر ا د ر ب ن و س ر گ ر خود اساس ر ب ه ک ه ع ل ا ط م ن ا ج ا ت ن. د ن د ا د ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ه ب د و خ ه ل ا ق م ر د ) ))) ( ( ن ا ر ا ک م ه و ل د ب ع. د ر ا د ن ا ر ا د ا ص ت ق ا د ش ر ر ب ت ب ث م ر ث ا ر گ ش د ر گ ج ر ا خ م ه ک ت س ا ن آ ج ا ت ن د ن ت خ ا د ر پ ARDL ش و ر ا ب ه ر و د ط ن ا ت س ک ا پ ر د د ا ص ت ق ا د ش ر و م س ر و ت ط ا ب ت ر ا س ر ر ب. ت س ا ه ت ش ا د د ا ص ت ق ا د ش ر ر ب ت ب ث م ر ث ا ت د م ز ا ر د ر د ر گ ش د ر گ ه ک د ا د ن ا ش ن ه ل ص ا ح 1. Eugenio-Martin 2. Gunduz & Hatemi 3. Po, W. C., & Huang 4. katircioglu 5. Leitao

8 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر ک 1 ژ ر ن ا ف ر ص م ر گ ش د ر گ ثر أ ت س ر ر ب ه ب خود مقاله ر د ) ( ح ال ص و ن و ف و ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب د ال م ن ا م ز ت د م ر د ا ن م ا ه ر و ش ک ر د د ا ص ت ق ا د ش ر. ت س ا ه ت ش ا د ا ه ر و ش ک ن ا د ا ص ت ق ا د ش ر ر ب ها ظ ح ال م ل ب ا ق ر ث ا ر گ ش د ر گ ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ر ب س ا س نهادها توانا ج ا ت ن د د ن ا هه ه ت خ ا د ر پ GMM ن ا م ز ه ر و د ط د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ط ا ب ت ر ا س ر ر ب ه ب خود مقاله ر د ) ( 2 ن ا ر ا ک م ه و رر ر ا م و ک ش و ر ز ا ه د ا ففف ف ف ت س ا ا ب د. ن ا ه ت خ ا د ر پ ز ل ا م د ر و م ر د ARDL ل د م د ر و آ ر ب ت د م ز ا ر د ه ط ب ا ر و ا ر گ م ه س ر ر ب ت ه ج ن ا م ز ه ر و د در اقتصاد د ش ر و م س ر و ت ت ع ن ص ن ا م ن ا ه ج ک ن ا ب ل و پ ل ل م ل ا ن ب ق و د ن ص ت ا س ز ا ز ن ا ه ه د ا د و ه د ش ر ا د ر ب ه ر ه ب ا ه ر غ ت م ا ر ب ARDL ش و ر ز ا د ال م د. ن ا ه د د ر گ ج ا ر خ ت س ا م س ر و ت ن ا ه ج ن ا م ز ا س و س پ ل ف د ح ا و ه ش ر ن و م ز آ ز ا ا ه ر غ ت م ا ن ا م ا ر ب. د و ش م ا ج ن ا ا ه ر غ ت م ا ن ا م ا ه ن و م ز آ ت س ا ب ا ن و ا و گ ل ا ن م خ ت ت ه ج. د ر ک ا ن ا م ا ر ا ه ر غ ت م ب ل غ ا ن ا و ت م ر گ ل ض ا ف ت ش و ر ا ب ا ه ر غ ت م ن د و ب ا ن ا م ا ن صورت در. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن و ر پ ه ب ت ب س ن حساست که ت س ا ن ا )ARDL( حاضر مطالعه ر د ه د ا ف ت س ا د ر و م ش و ر ا ه لت ب ا ق ز ا ک ه ک ا ج ن آ ز ا ه ر ا م ش ل و د ج. د و ش م ل ص ا ح ر ز ج ا ت ن ا ه ر غ ت م ز ا ر گ ل ض ا ف ت ر ا ب ک ا ب ن ا ر ا ن ب د ه د م ن ن ا ش ن ل و ا ه ب ت ر م ل ض ا ف ت د ص ر د 5 ح ط س ر د ا ر ن آ اا ا ههه ه ر ا م آ و ن ا ر ح ب ر ا د ق م ا ب ن و ر پ س پ ل ف ن و م ز آ س ا س ا ر ب ا ر ا ه ر غ ت م ا ن ا م ) )2 د: ه د م ن ا ش ن ر غ ت م ه ر ا م آ Dpergdp Pergdp ا ه ه د ا د ا ن ا م ن و م ز آ ج ب ا ت ن : 2 ه ر ا م ش ل و د ج Dex Ex Dopeen Opeen Dtorism Torism ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م : ت س ا ه د ش ر ا د ر ب ه ر ه ب ر ز ل و م ر ف ز ا ل د ا ع ت ت م س ه ب ت د م ز ا ر د ل د ا ع ت ه ط ب ا ر ن د و ب د و ج و م ا ر ب t =: (Ǿ i 1) : (S Ǿ i 1) :i=1 :i=1 د ش ا ب ر ت گ ر ز ب ) ( ن ا ر ا ک م ه و ج ر ن ب ط س و ت ه د ش ه ئ ا ر ا ن ا ر ح ب ر د ا ق م ق ل ط م ر د ق ز ا ه د م آ ت س د ه ب t ق ل ط م ر د ق ر گ ا ه ت ف ر ذ پ ت د م ز ا ر د ه ط ب ا ر د و ج و و ه د ش د ر گ ت ش ا ب ن ا م ه د و ج و م د ع ر ب ن ب م صفر فرضه T=-3.65 ر غ ت م ه ر ا م آ Pergdp د ص ر د 5 ح ط س ر د ن و ر پ س- پ ل ف د ح ا و ه ش ر ن و م ز آ ج ا ت ن : 3 ه ر ا م ش ل و د ج Ex Dopeen Opeen Dtorism torism Dpergdp. 4( ن ک ش ت ( د د و ش مم م Dex ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م م س ر و ت ه ا پ ر ب د ا ص ت ق ا د ش ر ل د م د ر و آ ر ب ج ا ت ن : 4 ه ر ا م ش ل و د ج Dpergdp = (Dtorism) (Dex) (Dopeen) ه ر ا م آ T Pvalue (0.001) (0.123) (0.001) (0.023) R 2 = R 2 = DW = Chor FOON TANG 2 Kumar

9 د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر ب س ا س ا ر ب ه ت ب ل ا د ر ا د د ا ص ت ق ا د ش ر ر ب ت ب ث م ر ث ا ت د م ز ا ر د ر د م س ر و ت ه ک د ا د ن ا ش ن ج ا ت ن ل م ا و ع د ش ر نظر مبان س پ. ت س ن ا م ث ح ب د ر و م ا ج ن ا ر د ه ک د و ش ج ت ن م ر ت ن ا ب د ا ص ت ق ا د ش ر ه ب ا ت د ن ش ا ب د و ج و م ت س ا ب ز ن ر گ د ل ص ا مدل ضرب ر گ ا. د ر ممگ م مم م ا ج ن ا ل د م ا ط خ ح ح ص ت و گ ل ا ح ج ر ت و گ ل ا د ر و آ ر ب ل د م ت د م ز ا ر د د ر و آ ر ب م ا ج ن ا ز ا ن آ ب ر ض ن د و ب ر ا د ن ع م ن ن چ م ه و ه د و ب ن ا ب ل د ع ت ت ع ر س ر گ ن ا ب د ش ا ب ف ن م و ر ا د ا ن ع م ر ا م آ ر ظ ن ز ا ا ط خ ح ح ص ت ب ر ض ج ا ت ن س ا س ا ر ب. د ش ا ب م و گ ل ا ا ه ر غ ت م ن ا م ر ا د ن ع م ت د م ز ا ر د ه ط ب ا ر د و ج و ه د ن ه د ن ا ش ن ن ا پ ا تا ب س ن ت ع ر س ا ب ل د ا ع ت ت م س ه ب ت ک ر ح ه ک ت س ا ن ا ه د ن ه د ن ا ش ن ر م ا ن ا و ت س ا ن ا ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ق ق ح ت ه ن ش پ ا ب ر ض ا ح ش ه و ژ پ ه س ا ق م س ر ر ب طب مطالعه ا ب ECM)-1( ( ت ر و ص و ر و ا ن ا ر ا ک م ه و ر ب ا ر ب. د ر ممگ م ن ا ر ا ک م م م ه و ر د ف ص ن ا ر ا ک م ه و صمم جعفر و و ا ت ل م ت ا ه و ز و د ن و گ ن ا ر ا ک م ه و ن ت ر ا م و- ن ج ا ن ا ر ا ک م ه د. ن ک م د ر ا ر و ل گ و ک ر ت ا ک ش ه و ژ پ و ه د ا د ر ا ر ق د أ ت د ر و م ح ال ص و ن و ف ر ک و ن ا ر ا ک م ه و ل د ب ع ز ا د ن ا م ش چ د ن س و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه ن م ز ر د ر و ش ک ه ع س و ت ت س د ا ر ف ح ر ط رن ت ال ع ه ع س و ت ر ا د ن ا م ش چ د ن س ر ض ا ح ل ا ح ر د ت م ه ا س ا س ا ش س ر پ ن ا ه ب خ س ا پ ا ذ ل. د و ش م ن و د ت د ن س ن ا ه ب ت ا ن ع ا ب ر و ش ک ه ل ا س 5 ه ع س و ت هها م ا ن ر ب ه ک ت س ا ر د د ن ک م ن ب ش پ ه ک ت ف ا ت س د ه ن م ز ن ا ر د ز ا د ن ا م ش چ د ن س ر د ه د ش ن ب ت م ک ف ا د ه ا ه ب ن ا و ت م ا ا ه ک د ب ا م ن ب ر گ ش د ر گ د ص ر د ک ن ا ز م ه ب ( ر ف ن ن و ل م 0 2 د ا د ع ت ه ب د ا ب ن ا ر ا ه ب د و ر و ر گ ش د ر گ ت ع م ج م ت ف ه ه م ا ن ر ب ن ا ا پ 5 ه ر ا م ش ل و د ج ( د و ش غ ل ا ب ر ن د د ر ل ل م 5 2 غ ل ب م ه ز ر ا د م آ ر د و ) ل ل م ل ا ا( نا م ض د. ن ک ر ا ک ر ا ز ا ب د ر ا و ر گ ش د ر گ ش خ ب ر د ا ر ر ف ن ن و ل م م ن و ک د و د ح ب س ا ن م ه م ا ن ر ب ا ه ل ا س 4( ( 4 ه م ا ن ر ب ت ل و د ) ر ف ن ن و ل م ( ه ع س و ت ه ل ا س 5 ه م ا ن ر ب 4 ط ر گ ش د ر گ جذب برنامه : 5 ه ر ا م ش ل و د ج ه م ا ن ر ب د ش ر خ ر ن %0 3 %0 2 %5 1 %0 1 8( ( 5 ه م ا ن ر ب 4( ( 6 ه م ا ن ر ب ) ( 7 ه م ا ن ر ب ه م ا ن ر ب ن ا ا پ ل ا س / ر گ ش د ر گ د ا د ع ت ر ف ن ن و ل م 2/6 ر ف ن ن و ل م 6/5 ر ف ن ن و ل م 3 1 ر ف ن ن و ل م 0 2 ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م د ا ب ه م ا ن ر ب ن ا ا پ ل ا س / ز ر ا د م آ ر د ر ن د ن و ل م 1/5 ر ن د ن و ل م 4/5 ر ن د ن و ل م 0 1 ر ن د ن و ل م 5 2 ت ا ن ا ک م ا م د ع د ن ن ا م ه ( ر و ش ک د و ج و م ط ا ر ش ه ب ه ج و ت ا ب ها د ع : د ر ا د د و ج و ز ا م ت م ر ک ف ت و د ا ج ن ا ر د ا ه ر ا ک ه ا ر د ا ج ا ا ب ب ا ذ ج و ف ا ک اا ا ههه ه ن ا س ر ء و س ت ا غ ل ب ت د ن ن ا م ه ( ل ل م ل ا ن ب ط ا ر ش و و س ک ز ا ) م ز ن ا ه ر ا ت خ ا س ر ز م د ع ر گ ش د ر گ ب ذ ج ا ر ب ه و ر گ. د ن ن ا د م ن ک م م ا ن ا ر ر گ ش د ر گ ر ف ن ر ا ز ه 5 5 ز ا ش ب ه ن ا ز و ر ش ر ذ پ ه ب ب ا ت س د ر گ د و س ز ا ) ن ا ر ا ه ل ع ن ا ه ج گ ن ه ر ف خ ر ا ت اا ا ههه ه ب ذ ا ج ( د و ج و م ا ه ل س ن ا ت پ ه ب ه ج و ت ا ب ا ر ز ا د ن ا م ش چ ف ا د ه ا ه ب ن د س ر ر گ د و ب آ م ل ق ا ن ا ر د ه د ش م ا ج ن ا ا ه س ر ر ب ه ب ه ج و ت ا ب. د ن ن ا د م ن د ع ب ن ا د ن چ ) ر و ن ا ج و ه ا گ ت ا ح ع ب ط ط ح م ع و ن ت ا و ه م ه ن ا ک م ا ن ا ه چ ر گ ا د ش ا ب ر ت ک د ز ن ت ع ق ا و ه ب ل و ا ه و ر گ ء ا ر آ د س ر م ر ظ ن ب ه د ن ا م ق ا ب ن ا م ز ت د م ن ن چ م ه و ه ل ا ق م ه د ر ت س گ و د ن ل ب ا ه ز خ ا ب ه ک د ر ا د د و ج و ت ا ه د غ ال ب ا د ن د س ن د ن س ن د ر ک ا ر ج ا با بتوان بشماره وزران ا ه ت ل ا ع ف و ت ا م ا د ق ا م ا ج ن ا ف ا ک ه ج د و ب ص ص خ ت ا ب ر ا د ن ا م ش چ د ن س ز ا ه ت ف ر گ ر ب / 1 4/ 1 خ ر و م / ز ر ا د م آ ر د ش ا ز ف ا ا ر ب ت ع ن ص ن ا ب ه ا و م ز ا د ن ا و ت ب ر و ش ک ق ر ط ن د ب ا ت د و ش ر گ پ جد بصورت و ز ا ز ر گ

10 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف و د ن ک ه د ا ف ت س ا ر گ د ا ه ر و ش ک ا ب ز ا س د ن و پ م ه و ر ق ف ن د و م ن ن ک ه ش ر ف د ه ا ب و ه ت ش ا د ر ب م ا گ ل و ص ح م ک ت د ا ص ت ق ا. د ب ا ت س د ز ن ه ل ا س 0 2 د ن س ف ا د ه ا ه ب م ت ف ه ه م ا ن ر ب ن ا ا پ ا ه ل ا س ر د ا ت س ا ر ن ا ر د ر گ ه ج ت ن ن م ض ت ع ن ص ن ا. ت س ا ه ت ش ا د م ه م ش ق ن ا ه ر و ش ک د ا ص ت ق ا ه ع س و ت و د ش ر ر د ا پ و ن صنعت بعنوان ر گ ش د ر گ ت ع ن ص و تحرک موجب ه ع م ا ج ر د ع و ن ت م ا ه الت ع ف د ا ج ا ر د ا و پ ر ا س ش خ ب ت س د ع ا ن ص ژ ر ن ا و ت خ و س ا ذ غ د ا و م ل ق ن و ل م ح ا ه ش خ ب د ا ص ت ق ا اا ا شه ش ش خ ب و ن ا م ت خ ا س ه د ش ن آ ع ب ت ه ب ت ا ن ا ک م ا ه ع س و ت و ر گ ش د ر گ ع و ن ت م ا ه الت ع ف ز ا ت ا ل ا م ذ خ ا ا ز د م آ ر د ا ز ل ا غ ت ش ا د ا ج ا ر گ ش د ر گ ر د ه ت س ن ا و ت و ز ا ر گ و ل ج و ت س د ع ا ن ص ه ع س و ت اقتصاد درآمدزا ع ب ا ن م ن ا و ن ع ه ب ع ب ط جاذبهها و ن ا ت س ا ب ر ا ث آ ظ ف ح اا ا ته ل ا ع ف م و م ع ت ا ر ث ا ه ن م ز ر د ه ت ف ر گ م ا ج ن ا ت ا ق ق ح ت. د ش ا ب ه ت ش ا د ها د ن ز ا س ت ا ر ث أ ت ز ن ز ر ا ه ن ز ا و م ر د ن ن چ م ه و ا ه ن ا ش و م ا ر ف د ه ا و خ ل ا ب ن د ه ب ا ر ر ا د ا پ د ا ص ت ق ا د ش ر ر گ ش د ر گ ه ن م ز ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س ه ک د ن ه د م ن ا ش ن ر گ ش د ر گ د ا ص ت ق ا دا ل م ن ا م ز ه ر و د ر د د ا ص ت ق ا د ش ر و م س ر و ت ت ع ن ص ن ا م ت د م ز ا ر د ه ط ب ا ر س ر ر ب. ت ش ا د ر د ن ا ر ا ه د و ب ه ج ا و م ا ه ت س ا ک ا ب ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه ع س و ت ه ب ه ج و ت ر و ش ک ص ا خ ط ا ر ش ه ب ه ج و ت ا ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ه ن م ز ر د ه ل ا س ت س ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ر د ه د ش ن ع ت ش پ ز ا ف ا د ه ا ه ب م ت ف ه ه م ا ن ر ب ن ا ا پ ر د د ن ا و ت م ت ر و ص ر د ا ذ ل و ن ا ر ز و ت ا ه و س ز ا غ ال ب ا د ن س ن د ر ک ا ر ج ا ا ب ن ا و ت ب ه د ر ت س گ و د ن ل ب ا ه ز خ ا ب ه ک د ب ا ت س د ر گ ش د ر گ ت ع ن ص و ت ا م ا د ق ا م ا ج ن ا ف ا ک ه ج د و ب ص ص خ ت ا ب ر ا د ن ا م ش چ د ن س ز ا ه ت ف ر گ ر ب / 1 4/ 1 خ ر و م / ه ر ا م ش ب ش ا ز ف ا ا ر ب صنعت ان ب ه ا و م ز ا د ن ا و ت ب ر و ش ک ق ر ط ن د ب ا ت د و ش ر گ پ د ج ت ر و ص ب ا ه ت ل ا ع ف. د ر ا د ر ب م ا گ ل و ص ح م ک ت د ا ص ت ق ا ز ا ز ر گ ع ب ا ن م و ز ر ا د م آ ر د د ا ص ت ق ا و ن ا س ن ا م و ل ع ه د ک ش ن ا د د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ا پ ن ا ر ا ر د ي ر گ ش د ر گ ي د ا ص ت ق ا ت ا ر ث ا س ر ر ب : ) ) م ل ع ج ا ت ف ن ا ز ا ز ب. ) س ( ء ا ر ه ز ل ا ه ا گ ش ن ا د ن ا ر گ ا ب د ر ن ه گ ن ه ر ف ه س س و م ن ا ر ه ت Microfit ک م ک ه ب د ر ب ر ا ک ج ن س د ا ص ت ق ا ) ( د م ح ا ن ک ش ت ر ا م ش ه 2 ل ا س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت و ز ر ه م ا ن ر ب ه ل ج م ن ا س ن ا ه ع س و ت ر ب ر گ ش د ر گ ر ث ا ) ( ا م ش ه ر ب خ د م ح ا م م ص ر ف ع ج ي ا ه ي ژ ت ا ر ت س ا ه ئ ا ر ا و ه ر و د ط ن ا ر ا ج ر ا خ ي ر گ ش د ر گ ي ا ض ا ق ت ع ب ا ت ن م خ ت : ) ( م. ي د ا ب آ و ر س خ ت ت ت ع ن ص ش ش ش ش ش ر ت س گ ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ا پ ر ص م و ر و پ ا گ ن س, ي ز ل ا م ر د ي ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ي ا ه ي ژ ت ا ر ت س ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ن ا ر ا ي ر گ ش د ر گ ن. ا ه ف ص ا ا ه م ت س س و ع ا ن ص س د ن ه م ه د ک ش ن ا د ن ا ه ف ص ا ه ر و د ط اران ر د د ش ر ه ب ر ج ن م م س ر و ت ه ض ر ف س ر ر ب : ) (. ت ج ح ر م ب س ن ف ج ن ا ر ه ز و ل ن ا ک ت م ر ک ا ض ر ر و پ ج ن ر ص ص د ا ص ت ق ا ت ا ق ق ح ت ه م ا ن ل ص ف ن ا ت س ا ه ع س و ت ر د ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ش ق ن ر س ا ر س ش ا م ه ن ل و ا ت ن ا ق م ه ع و م ج م. ر ا د ا پ ه ع س و ت و ر گ ش د ر گ : ) )4. د ه م ر ب ه ر. ش ن ا س ر ت ا ر ا ش ت ن ا : ن ا ر ه ت ن ا ر د ن ز ا م س ر ر ب : ) (. هلل ا ح و ر ک ب ا ب ر م ا ر ا ب ج ل م ک د س ب ط ص ص 6 2. ع ا م ت ج ا و ن ا س ن ا م و ل ع ه م ا ن ش ه و ژ پ ن ا ر ا در اقتصاد د ش ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ه ط ب ا ر

11 ب ر ر س ر ا ب ط ه ص ن ع ت ت و ر س م ب ا ر ش د ا ق ت ص ا د م ح م د ز ا د ه پ و ن ج ف ن س ب م.ح. ( 1 ) : ب ر ر س ر ا ب ط ه ع ل ب ن ت ع د ا د گ ر د ش گ ر ا ن و ت و ل د د ن ا خ ا ل ص ص د ا خ ل د ر ک ش و ر ه ا ي ا س ال م ف ص ل ن ا م ه م د ل س ا ز ي ا ق ت ص ا د ي س ا ل ا و ل ش م ا ر ه چ ه ا ر م ص ص: م ح م د ز ا د ه پ. ب ه ب و د ي د. ف ش ا ر ي م.و ممپور س. ت و س ع ه ا ق ت ص ا د ي س ا ل ا و ل ش م ا ر ه ا و ل ص ص م ن ت خ ب ب ب ب ب ( 1 ) ت خ م ن ت ا ب ع ت ق ا ض ا ي گ ر د ش گ ر ي ا ر ا ن ر ه ا ف ت TVP پ ژ و ه شها ر ش د و ن و ر ب خ ش س د م ر ت ض ا ک ب ر پ و ر س ر ا س ک ا ن ر و د. ( 1 ) : ن ق ش گ ر د ش گ ر ش ه ر د ر ت و س ع ه ا ق ت ص ا د ک ال ن ش ه ر ه ا ا ق ت ص ا د ش ه ر 2 ص ص ا و ر, ک., ر ض ا ق ل ز ا د ه, م., م ه د ه, آ ق ا, م ص ط ف و و س د م ح م د ح س ن. ( 1 ) ت أ ث ر م خ ا ر ج ت و ر س م ب ر ر ش د ا ق ت ص ا د ک ش و ر ه ا ع ض و س ا ز م ا ن ک ن ف ر ا ن س ا س ال م م ج ل ه ت ح ق ق ا ت اقتصاد, 19. ) OIC( Abdul Jalil, Tahir Mahmood,, Muhammad Idrees (2013), Tourism growth nexus in Pakistan: Evidence from ARDL bounds tests, in: Economic Modelling, Volume 35, September 2013, PP Chor Foon Tang, and salah Abosedra (2014) The impacts of tourism, energy consumption and political instability on economic growth in the MENA countries, in: Energy Policy 68, PP Eugenio-Martin, J. L., Martín Morales, N., & Scarpa, R. (2004). Tourism and economic growth in Latin American countries: A panel data approach. Gunduz. L& Hatemi.J.A(2005), Is the tourism-led growth hypothesis valid for Turkey? Applied Economic Letters, 12, Gunn, Clare A. and Turgut Var (2002), "Tourism Planning, Basics, Concepts, Cases ", Fourth Edition, Routledge, New York. Katircioglu, S. (2009). Tourism, trade and growth: the case of Cyprus. Applied Economics, 41(21), Kumar, R.R., Nantha K.L. Kumar, R. (2015) Nexus between tourism earnings and economic growth: a study of Malaysia, in: Springer verlag, Quality & Quantity, Volume 49, Issue 3, pp Leitao, N. C. (2011). Tourism and economic growth: a panel data approach. Actual Problems of Economics, 9(123), Oh, C. O. (2005): The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy, Tourism Management, No.26, p Po, W. C., & Huang, B. N. (2008). Tourism development and economic growth a nonlinear approach. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387(22), World Tourism Organization (WTO) (2006) Tourism 2020 Vision,Vol.6, south Asia, Madrid, Spain, Dibe, s.i. World Tourism Organization (WTO) (2016) :annual report, p: 13

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ت س و د ی ض ت ر م ن ح ی ب ذ ل ی ع ا م س ا ن

ت س و د ی ض ت ر م ن ح ی ب ذ ل ی ع ا م س ا ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ت س ا ه ب ش ز ر و ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ر ب ر ا ذ گ ر ث ا ل م ا و ع ل ل ح ت و س ر ر

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ا ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د م س ر ر غ ا ه ه ا گ ت ن و ک س ر و آ ب ا ت ا ه ص خ ا ش ل ل ح

More information

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 1-4 1 : ص ص ت ب ا ق ر ت ز م ه ع س و ت م و ه ف م ب و چ ر ا چ ح ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ا م ز ا س م

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ا م ز ا س م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 5 9 3 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع س ر ر ب ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ن ا م ز

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج فصلنامه علمی-پصوهشی جغرافیا )برنامهریسی منطقهای( سال هشتم شماره زمستان 9 صص: 94-9 توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج مسعود تقوایی استاد جغزافیا و بزنامهریشی

More information

نگرشهاي از ديدگاه 1 كردستان عباس عليپور حسن چكيده قوميكردها وجود و از نظر روش دانشجويان جهاني شدن

نگرشهاي از ديدگاه 1 كردستان عباس عليپور حسن چكيده قوميكردها وجود و از نظر روش دانشجويان جهاني شدن فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز قوميكردها آن بر هويت ملي و و تا ثير فرهنگي جهاني شدن روند بررسي كردستان دانشگاههاي استان تكميلي تحصيلات دانشجويان از ديدگاه

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1-

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1- () ن ا ر ئ ا ز ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5 9 3 1 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ب د ی ک أ ت

More information

ت ت ا و م د ه ار ش م ه

ت ت ا و م د ه ار ش م ه ر- ا د ا ت س ا - س ا ن ش ه ع م ا ج ر ت ک د 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ي ز

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information