6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

Size: px
Start display at page:

Download "6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا"

Transcription

1 ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ن ا گ 2 2 ق ط ا ن م ن ن ک ا س ه ا گ ن ز ا ش و ر س 1 ح ت ف ن ا ر ي ا ن ا ر ه ت م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ب ر غ ن ا ر ه ت د ح ا و ي ن ا س ن ا م و ل ع ه د ك ش ن ا د ي ع ا م ت ج ا م و ل ع ه و ر گ ر ا ي ش ن ا د ر و پ ر ا ت خ م ي د ه م ن ا ر ا ن ا ر ه ت ن ا گ ب خ ن و ن ا و ج ن ا ر گ ش ه و ژ پ ه ا گ ش ا ب ت ا ق ق ح ت و م و ل ع د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د س ا ن ش ه ع م ا ج ا ر ت ک د /8 0 3/ 0 : ه ل ا ق م ش ر ذ پ خ ر ا ت / 0 8/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ر د خ ر ا ت ه د ک چ ر ت ا ر ف ي ت ح و ي ل م ا ه وت ه ه ب ا ر د و خ ي ا ج ي م و ق و ي ل ح م ا ه وت ه و ت س ا ه د ي د ر گ ر ت ه د ر ت س گ ن ر د م ي گ د ن ز ه ك د ي د ج ع م ا و ج ر د ح ط س ز ا ا ر د و خ د ا م ت ع ا و د ن ه د ش ر ت س گ ا ر خود اعتماد ه ن م ا د كه نيازمندند د ا ر ف ا حالت ان ر د. د ن ا ه د ا د ها ق ط ن م ت و ه ن ع ن آ ز ا ر د ت ا ه ن ر د و د ن ش خ ب ت ع س و ن ا گ ن ا گ ي ب ي ت ح و شهروندان كليه به ك ي د ز ن ي ل ح م گروهها و خويشاوندي و خانوادگي پيوندهاي و لل ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر تاث ل د م د ر و آ ر ب ش ه و ژ پ ن ا ز ا ف د ه. د ن ر ا د ر ب گام منطقها و ل ح م ه ع س و ت ه ز و ح ع و م ج م ز ا. ت س ا ه د ا س ف د ا ص ت ر گ ه ن و م ن ش و ر و ش ا م پ ق ق ح ت ش و ر. ت س ا ن ا ر ه ت ر ه ش ه ن ا گ 2 2 ق ط ا ن م ساکنن نگاه ز ا ها ق ط ن م ن ا ر ک و ک ل و م ر ف ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ر ف ن د ا د ع ت د ن ا ه د و ب ر ف ن ر ب ا ر ب ل ا س ر ا م ش ر س ج ا ت ن ق ب ا ط م ه ک ن ا ر ه ت ق ط ا ن م ن ن ک ا س ت ي ع ق و م ها ه ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ظ ن م ه ا ف م ز ا کشور ک ن د و ب ر ا د ر و خ ر ب که مدهند ن ا ش ن ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا. شدند انتخاب ب س ا ن م ت د م ز ا ر د د ش ر ي ا ر ب ه ك ت ا م د خ ش خ ب ه ژ ي و ه ب ي ع ق ا و ا ه ش خ ب و ا ه فت ر ظ ر ب و د ن ک م د ا ج ا ي ن ا ه ج د ا ص ت ق ا ر د ي ز ا ت م م د ا م ت ع ا ي د ا ي ن ب د ا م ت ع ا ر ظ ن ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ه د ن ن ک ت و ق ت و ش خ ب د و ب ه ب ي ا ه ت ي ل ا ع ف گسترش و ج ا و ر و ر ن ي ا ز ا. ت س ا ر ا و ت س ا ه د و ب د ا ع ب ا ش ه و ژ پ ج ي ا ت ن ه ب ه ج و ت ا ب ا ذ ل. ت ش ا د خواهد كشور توسعه ر د ها د م ع سهم نهادي د ا م ت ع ا و ه ت ف ا ي م ي م ع ت د ا م ت ع ا شخصي بين ن ب د ا م ت ع ا ) 0/1 3 4 ( د ا ه ن د ا م ت ع ا ) 0/8 2 5 ( ه ت ف ا م م ع ت د ا م ت ع ا ز ا د ن ت ر ا ب ع ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ثر أ ت ب ت ر ت ه ب ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا. ) 0/9 4 1 ( د ا ن ب د ا م ت ع ا و ) 0/0 4 )7 ص خ ش. ن ا ر ه ت ر ه ش ل ح م ه ع س و ت د ا ه ن د ا م ت ع ا د ا ن ب د ا م ت ع ا ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ها ق ط ن م ه ع س و ت : د ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م ه د ن س و ن ( ح ت ف 1

2 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 6 ه م د ق م ز ا س ه ن ي م ز و ي ع ا م ت ج ا ه ي ا م ر س ن ي و ن ي ا ه ي ر و ئ ت ي ل ص ا ر و ح م ز ي ن و ي س ا ن ش ه ع م ا ج ك ي س ال ك ت ا ي ر ظ ن ي ن و ن ا ك م و ه ف م د ا م ت ع ا ك ي ه ب ن ئ م ط م ي گ ت س ب ا و و» ن ا م ي ا «ز ا ي ل ك ش ا ر د ا م ت ع ا ل م ي ز. د ش ا ب ي م ي ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر و ت ال م ا ع ت ت ي ه ا م ه ب ء ا ك ت ا ا ي ن ا ن ي م ط ا ن ا و ن ع ه ب ا ر د ا م ت ع ا ز ن د ي گ. ) Kamali, :2003 )13 د ن ك ي م ف ي ر ع ت ن آ ا م ا ي و ك و ف د ن ك ي م ف ي ص و ت ي ا ه ت ف گ ت ح ص ا ي ي ز ي چ ي ر ا ك م ه ه ك ي ه و ر گ ي ا ض ع ا و ن و ا ع ت ز ا ج م ن ا ش ن ا ي م در مشاركت ا ر و ا ه ش ش ش ش ز ر ا ي ا ه ر ا ج ن ه ل ص ا ك ي ا ي ر ف ن ا ي ص خ ش ت ي ص ا خ ا ي ي م س ر ر ي غ ر د ن ا ي م Tonkis, :2008,103 Kamali, :2003,13 ( ( د ن ا د ييييييي ييي يي مي ت س ا ا ب ه ه ج ا و م ر د م ه م ي ژ ت ا ر ت س ا ي ع و ن ا ر ن د ر ك د ا م ت ع ا و د ا م ت ع ا ا ك م و ت ز ز ي ن و. ) Mazaheri, : و ن ي ع م ا ن ط ي ا ر ش ه ك ت ف گ ن ا و ت ي م ن ا ر ظ ن ب ح ا ص ي ا ه ه ا گ د ي د ز ا د ا م ت ع ا ف ي ر ع ت ه ب ه ج و ت ا ب. ) Zetomka, :2005 )29 د ن ا د ي م ه د ن ي آ ل ر ت ن ك ر و ط ه ب. د و ر ي م ر ا ك ه ب ي ر ي ذ پ ا ك ت ا و ق و ث و ي گ ت س ب ا و ن ا م ي ا ن ا ن ي م ط ا ف د ا ر ت م ي ه ا گ ه ك ي ن و گ ا ن و گ ي ن ا ع م ي ا ر ا د د ا م ت ع ا ت ب س ن د ا ر ف ا ه ك ت س ن ا د ي ع ا م ت ج ا ظ ا ح ل ه ب ه د ش د ي ي ع ت و ي ب ا س ت ك ا ت ا د ه ع ت و ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ا و ت ي م ا ر ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ي ل كل ي ا ج ي ا ج ر د د ا م ت ع ا. ) Azkia & Gaffari, :2001 )89 د ن ر ا د ن ا ش ي ع ا م ت ج ا ي گ د ن ز ه ب ط و ب ر م ي ا ه ن ا م ز ا س و ا ه د ا ه ن ه ب ا ت و ز ا غ آ د و ش ييييييي ييي ي ميي ل م ا ش ا ر... و د ن ز ر ف و ر د ا م ه ط ب ا ر ه ك ي گ د ا و ن ا خ ط ب ا و ر ن و چ م ه ط ب ا و ر ن ي ر ت ي ي ا د ت ب ا ز ا ه ع م ا ج ر ا ر ق ت ي و ل و ا ر د ي س ا س ا و م ه م ر ي غ ت م ك ي ن ا و ن ع ه ب و د ب ا ي ي م ه م ا د ا ي س ا ي س و ي ع ا م ت ج ا و ي گ ن ه ر ف ه د ر ت س گ ت ا ط ا ب ت ر ا ل ث م ه ع م ا ج اجتماعي محيط ر د ر تا ل ا ب ن ي ن س ر د و ن ا گ ت س ب و ي گ د ا و ن ا خ ح ط س ر د د ا م ت ع ا ن ي ي ا پ ن ي ن س ر د ه ك د ر ي گ ي م ي گ د ن زز ز و ر م ل ق ه ك ي ت ن س ع م ا و ج ر د. د ب ا ي ي م ش ر ت س گ ه ع م ا ج ي ا ه د ا ه ن و ز ك ا ر م و ن ا س م ه ي ا ه ه و ر گ د و د ح م ي ا ه ه ه ه و ر گ و ه د ا و ن ا خ ه ب ب ل غ ا و ا ه ن ت د ر ف ت س ا ي ر ا ك ش آ ز ي ا م ت د ي و گ ي م ل م ي ز ه ك ن ا ن چ ن آ ه ب ي ر غ و ا ن ش آ ا س ب ه چ و د ن د ا م ت ع ا ل ب ا ق ر ي غ ر ا ي غ ا و ن ا گ ن ا گ ي ب و د ز ر و ي م د ا م ت ع ا خوديها به م ال ك ك ي ت و ا ف ت و ر د و ي ل ح م ميييييييورزد خصومت ا ه نننن ن ن آن ا ب ي ل ح م ي ا ه ت ي و ه و ت س ا ه د ي د ر گ ر ت ه د ر ت س گ ي د ي د ج ي گ د ن ز ه ك د ي د ج ع م ا و ج ر د ه ك ي ل ا ح ر د. ) Tonkis, :2008 )14 ت د ش ه ب ي ع ا م ت ج ا ش ق ن ك ي ك ف ت و ي ر ي ذ پ ز ي ا م ت و د ن ا ه د ا د ن آ ز ا ر ت ا ر ف ي ت ح و ي ل م ي ا ه ت ي و ه ه ب ا ر د و خ ي ا ج ي م و ق و ح ط س ز ا ا ر د و خ د ا م ت ع ا و د ن ه د ش ر ت س گ ا ر د و خ د ا م ت ع ا ه ن م ا د ه ك د ن د ن م ز ا ي ن د ا ر ف ا ت س ا ه ت ف ا ي ش ر ت س گ ن ا گ ن ا گ ي ب ي حت و ان د ن و ر ه ش ه ي ل ك ه ب ك ي د نز ي ل ح م اي ه ه ه ه هه ه ه و ر گ و ي ند و ا ش ي و خ و ي گ د ا و ان خ د ن ش خ ب ت سع و ي ا ه د ن و ي پ ر د ت س ا د و د ح م و ص ا خ د ا م ت ع ا ي ت ن س ع ا م ت ج ا ك ي ر د د ا م ت ع ا ه ك ت ف گ ن ا و ت ي م. ) Mohammadi Shakiba, :1996 )9 و م ا ع ع و ن ز ا د ا م ت ع ا ي ع م ج ي گ د ن ز ه م ز ال ا سا ا س ا ه ت ف ا ي ش ر ت س گ ت د ش ه ب ي ع ا م ت ج ا ز ي ا م ت ه ك د ي د ج ع م ا و ج ر د ل ب ا ق م و ا ه ش خ ب ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س د ن م ز ا ن ر و ش ک ر ه ر د د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ا ال و ص ا. ت س ا ه ت ف ا ي م ي م ع ت د ا ص ت ق ا ف ل ت خ م اا ا ته ت ت ل ا ع ف ش ر ت س گ ر ا ظ ت ن ا ن ا و ت م ن ا ن ب و ر و ا ن ب ر ز ا ه ح ر ط ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س ن و د ب و ت س ا ر و ش ک ن آ ع ا م ت ج ا ه ع س و ت ه ن ي م ز ر د د ي ا ب ي م ه ك ا ه ت س ا س رن ت ر و ر ض و ن ي ر ت ي س ا س ا ز ا ي ك ي. ت ش ا د ا ر د ا ص ت ق ا ه ا ف ر د ل و ت ل ا غ ت ش ا د د ج م ي س د ن ه م ي ر گ ن ز ا ب د ر و م ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه ك ت س ا ن ي ا د و م ن ه ج و ت ن ا د ب ه ب ت ا م د خ ا ه ش خ ب ر د د ن م ش ز ر ا ر ا ج ت ا ه ت ص ر ف ز ا ر گ ه ر ه ب ه د س ر ض ا ح 2 1 ن ر ق ا ر ز د ر گ ر ا ر ق ن ي ر ف آ ز ا ب و ت ع ن ص هه ه ژ و ت ع ن ص ن ر ت گ ر ز ب ن ا و ن ع ه ب ن ا ه ج ص ل ا خ ا ن د ل و ت د ص ر د 0 1 2/ ن ت ش ا د ر ا ت خ ا ر د ا ب ر گ ش د ر گ ر گ ش د ر گ. ت س ا لللللل ال س ر د ن ا ه ج 1- Re-Engineering 2- Renewal

3 ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ا س ن ا ر د د و ر و ن ا ر گ ش د ر گ د ا د ع ت و د ش ر ا د د ر و ک ر ن ا ه ج ر د ر ا ب ن ل و ا ا ر ب ر گ ش د ر گ صنعت. است ه د ش ف ر ع م د د ش ر ا ب ت ع ن ص ن ا... د ر ک ز و ا ج ت ر ال د ن و رل ت 1/0 3 0 م ق ر ز ا ه ل ص ا ح د م آ ر د ن ن چ م ه. ت ش ذ گ ر ف ن ن و مل ز ر م ز ا ط س و ت م د ش ر ز ا نن ن ع. ت س ا ه د س س س ر ل ا س ر د ر ف ن ن و مل م ق ر ه ب ل ا س ر د ر ف ن ن و مل 5 2 م ق ر ز ا ن ا ب ا ت ش ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ش ه و ژ پ ن ا ل ص ا ف د ه ا ذ ل. ت س ا ه د و ب ر ا د و خ ر ب د ص ر د 6/2 ه ن ال ا س. ت س ا ن ا ر ه ت ر ه ش ه ن ا گ 2 2 ق ط ا ن م نن ک ا س ه ا گ ن ز ا ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ش ه و ژ پ ل ص ا م ه ا ف م ا ي ص خ ش ك ي ت ف ص ا ي ت ي ف ي ك ي ع و ن ه ب ن ا ن ي م ط ا ا ي ا ك ت ا ن ا و ن ع ه ب د ا م ت ع ا د ر و ف س ك آ ي س ي ل گ ن ا گ ن ه ر ف ر د : د ا م ت ع ا م و ه ف م ميييييييدهد دست ه ب ا ر ي د ن م د و س ز ا غ آ ه ط ق ن ف ي ر ع ت ن ي م ه د ن ك ي م ف ي ص و ت ه ت ف گ ك ي حقيقت به ن ا ن ي م ط ا ا ي ز ي چ ك ي. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ن ا م ي ا ه م ل ك ل د ا ع م ق و ث و و د ا م ت ع ا ت ا غ ل ي ب ا ي ه ش ي ر ه ا گ د ي د ز ا. ) Giddens, :2005 )37 د و ش ي م ف ي ر ع ت ر م ا ك ي ه ب ب ي غ ر ت و ن ت ش ا د ا و ي د د ع ت م ت ل ا ح ر د ه ك ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ) Pistis( ل ع ف ز ا )Pistis( ه م ل ك ن ا ي ن ب د ا م ت ع ا. ) Amirpour, :2007 )30 ))) اوست از اطاعت و و ا ه ب د ا م ت ع ا ي س ك ه ب ه ج و ت و ق و ث و م ز ال ت ل ا ح ر د و ن ا ن ي م ط ا م د ر م ه ب د ن ا و ت ي م د ا م ت ع ا ت س ا ن ا س ن ا ت م ال س ه د ن ن ك ن ي ي ع ت م ه م ل م ا ع ك ي ط ب ا و ر ه ك ت س ا ط ب ا و ر ن ي ر ت ي ص خ ش ا ت د ه د ي ي ي م ن ا ك م ا ن ا گ ي ا س م ه ه ب د ن ه د ض ر ق ز ا ي ن م ا گ ن ه ر د ت س و د ك ي ا ي ر ا ك م ه ك ي ه ب ا ر ل و پ ي م ك ر ا د ق م ا ت د ه د ي د ر ف ت س ا ر ح و ت ي ن م ا ي ا ه ه ن ي ز ه ه ب ز ا ي ن د ا م ت ع ا ل ب ا ق ه ي ح ا ن ك ي ر د ي گ د ن ز و د ن ر ي گ ب ت ن ا م ا ا ر ي ي ا ه ه ا گ ت س د و ا ه ر ا ز ب ا ل ز ن م ز ا ن و ر ي ب ر گ ي د ك ي ا ب د ن ه د ن ا ك م ا ن ا ش ي ا ه ه چ ب ه ب ا ت د ه د ي م ر ت ش ي ب ن ا ن ي م ط ا ي ا ه ر د ا م و ر د پ ه ب و د ه د ي م ش ه ا ك ا ر ت ا عا ل ط ا ن ا ي ر ج د ن ا و ت ي م د ا م ت ع ا ر ا ك ل ح م ر د. د ن ن ك ر ف س ي ن ا گ م ه د ش و د م آ ل ي ا س و ا ب ي ي ا ه ن ت ه ب ا ي د ن ن ك ي ز ا ب و ر ا د ي د ي ر ا ك ي ا ه ههه ه ه م ا ن ر ب ف ي ر ع ت و د ه د ش ه ا ك ن ا ش ن ا ر ا ك م ه د ص ر ي ا ر ب ا ر ي ن ا د ر گ ر ا ك ه ب ز ا ي ن د ش خ ب د و ب ه ب ا ر ن ا ن ك ر ا ك ن ي ب. ) The Australian Productivity Commission, :2008 )15 د ن ك ل ي ه س ت ا ر ر ت ف ط ع ن م. ) Kamali, :2003 )13 ( د ن ك ييييي ييي مي ف ي ر ع ت ل ص ا ك ي ا ي ر ف ن ك ي ه ب ن ئ م ط م ي گ ت س ب ا و و ن ا م ي ا ز ا ي ل ك ش ا ر د ا م ت ع ا ل م ي ز د ن ك ي ي م ف ي ص و ت ي ا ه ت ف گ ت ح ص ا ي ي ز ي چ ا ي ص خ ش ت ي ص ا خ ا ي ت ي ه ا م ه ب ء ا ك ت ا ا ي ن ا ن ي م ط ا ن ا و ن ع ه ب ا ر د ا م ت ع ا ز ن د ي گ ن ا ش ن ا ي م ن و ا ع ت و ي ر ا ك م ه ه ك ي ه و ر گ ي ا ض ع ا ن ا ي م ر د ي م س ر ر ي غ ي ا ه ر ا ج ن ه و ا ه ش ز ر ا ر د ت ك ر ا ش م ا ر ن آ ا م ا ي و ك و ف د ا م ت ع ا و د ا م ت ع ا ا ك م و ت ز. ) Tonkis, :2008,103 Kamali, :2003,13 Mazaheri, :2005 )14 ( د ن ا د ي ي م ت س ا ز ا ج م. ) Zetomka, :2005 )29 د ن ا د ي م ه د ن ي آ ل ر ت ن ك و ن ي ع م ا ن ط ي ا ر ش ا ب ه ه ج ا و م ر د م ه م ي ژ ت ا ر ت س ا ي ع و ن ا ر ن د ر ك د ا م ت ع ا ه ژ ا و ه ك م ي س ر ي م ه ج ي ت ن ن ي ا ه ب د ش ح ر ط م صاحبنظران مختلف ي ا ه ه ا گ د ي د ز ا ه ك ي د د ع ت م ف ي ر ا ع ت ه ب ه ج و ت ا ب. د و ر ييييييي ي يي ي يي م ر ا ك ه ب ن ا م ي ا ا ك ت ا ر و ا ب ق و ث و د ا ق ت ع ا ن ا ن ي م ط ا ي گ ت س ب ا و ف د ا ر ت م ي ه ا گ ه ك ت س ا ن و گ ا ن و گ ي ن ا ع م ي ا ر ا د ر د. د و ش ي ي م ل ي د ب ت ن ا ن ي م ط ا ه ب ر ت ع ي س و م و ه ف م ه ب ي د ع ب ل ح ا ر م ر د ه ك ه د و ب ه د ا س ي ا ه ط ب ا ر و ه د و ب ه ف ر ط و د ر ت ش ي ب د ا م ت ع ا ط ب ا و ر ابتداييييييييترين از ه ع م ا ج ي ا ج ي ي ي ا ج ر د د ا م ت ع ا. د س ر ي م ر ظ ن ه ب د ا م ت ع ا ز ا ر ت ق ي م ع ن ا ن ي م ط ا م و ه ف م ي س ر ا ف ن ا ب ز ي ع ا م ت ج ا ه د ر ت س گ ت ا ط ا ب ت ر ا ا ت و ه د ش ز ا غ آ د و ش ي م ل م ا ش ا ر ه ر ي غ و د ن ز ر ف و ر د ا م ه ط ب ا ر ه ك ي گ د ا و ن ا خ ط ب ا و ر ن و چ م ه د ا م ت ع ا ن ي ي ا پ ن ي ن س ر د ه ك د ر ي گ ي م ر ا ر ق ت ي و ل و ا ر د ي س ا س ا و م ه م ر ي غ ت م ك ي ن ا و ن ع ه ب و د ب ا ي ي م ه م ا د ا ه ر ي غ و ي س ا ي س و

4 ت» ي ن م ا ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 7 و ز ك ا ر م و ن ا س م ه ي ا ه ه و ر گ ل ث م ه ع م ا ج ي ع ا م ت ج ا ط ي ح م ر د ر ت ال ا ب ن ي ن س ر د ه ك د ش ا ب ي م ن ا گ ت س ب و ي گ د ا و ن ا خ ح ط س ر د. د ب ا ي ي م ش ر ت س گ ه ع م ا ج ي ا ه د ا ه ن ن م ض ت م ه ك ن ظ ن س ح ر ب ي ن ت ب م ي ع ا م ت ج ا ه ط ب ا ر ي ع و ن ا ر د ا م ت ع ا ن ا و ت ي م ي ل ك ت ل ا ح ر د ل م ا ع ت ك ي ر د ر گ ي د ف ر ط ر ا ظ ت ن ا د ر و م م ا د ق ا ي ا ن ب م ر ب د ن ا و ت ي م ف ر ط : ا ر ي ز ت س ا ي ل م ا ك ف ي ر ع ت ف ي ر ع ت ن ي ا ر ظ ن ه ب. د ي ا م ن ت ف ا ي ر د. د ر ي گ ي م ل ك ش د ر ا د د و ج و ن ا ن ي م ط ا م د ع ه ك ي ط ي ح م ر د ) ف ل ا. د ر ا د د و ج و ن آ ز ا ي ط خ ت ن ا ك م ا ه ك ت س ا ر ا ظ ت ن ا ي ع و ن ر گ ن ا ي ب ) ب ه ص خ ش م ه ك. د ر و خ ي م د ن و ي پ ت ا ر ا ظ ت ن ا ز ا ي ن ا ز ي م ه ب م ي ق ت س م ر و ط ه ب د ا م ت ع ا ز ا ي ن ا ز ي م ) ج. ت س ا ف ر ط د ن چ ا ي و د م ز ل ت س م ) د ي ل ص ا ي ع و ن ن آ ه ك ت س ا ر ا ظ ت ن ا ك ي ت س ا ن ا ن ي م ط ا م د ع Alvani & Shirvani, :2006,15 Mohammadian Saravi, ( )) )) ي ف ن م ج ي ا ت ن ه ن د و ش ي م ط ب ت ر م ب و ل ط م ج ي ا ت ن ه ب ) ه. ) 2006: 25 ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا 1 د و ش ي م ر ث أ ت م ن آ ز ا ا م ل ا م ع ا و ر ا ت ف ر ه ك ف ا ر ط ا ي ا ي ن د و د و خ ه ب ت ب س ن ت س ا ي ش ر گ ن ي د ا ي ن ب د ا م ت ع ا : ي د ا ي ن ب د ا م ت ع ا. د ر ا ذ ذ يگ ي ي ي م ه ح ص ن آ ت ا ب ث و م و ا د ت ر ب و د ن ت س ه د ا م ت ع ا ل ب ا ق ن ا ه ج ر و م ا و د ا ر ف ا ه ك د د ر گ ي م ي ر ك ف ت ت ي و ق ت ب ج و م و و ش د و خ ه ر ا ب ر د ك د و ك ه ك ي ش ر گ ن : د ر ي گ ي م ل ك ش ي گ د ن ز ي ه ي ل و ا ل ح ا ر م ر د ي د ا ي ن ب د ا م ت ع ا ه ك ت س ا د ق ت ع م ن و س ك ي ر ا ن ي ا ز ا ز ن د ي گ. ت س ا ش ي و خ ر د ا م ا ب ك د و ك ه ط ب ا ر ن ي ت س خ ن ر ي ث أ ت ت ح ت و د ن ك ي م ص خ ش م ا ر ن ا ر گ ي د ي ن ا ن ي م ط ا ي ت خ ا ن يش ت س ه ت ي ن م ا ز ا ر و ظ ن م. د ن ك ي م د ا ي» ي ت خ ا ن ش ي ت س ه د ا م ت ع ا ن ا و ن ع ه ب از انساني ت ا د و ج و م ب ل غ ا ه ك ت س ا ي ت خ ا ن ش ي ي ت س ه ت ي ن م ا و ا د ا ق ت ع ا ه ب. د ن ر ا د د و خ ف ا ر ط ا ي د ا م و ي ع ا م ت ج ا ي ا ه ط ي ح م و خود هويت ر ا ر ق ت س ا و ي گ ت س و ي پ د ي ا ب ه ن ي م ز ن ي ا ر د ه ك ت س ا د ق ت ع م ع و ض و م ن ي ا ن ي ي ب ت ر د ز ن د ي گ. د ر ا د ه ش ي ر ه ا گ آ د و خ ا ن ر د و ت س ا ي س ا س ح ا ه د ي د پ ك ي Giddens,,2005 Giddens, :2008,63-64 Amirpour, ( ))) ( د ن ر ي گ ر ا ر ق ي س ر ر ب د ر و م ي ر ي ذ پ ه ع م ا ج ل م ا و ع و ل ح ا ر م. ) 2007: 31, Ojaglou, 2005: 100 ي ص خ ش ن ي ب د ا م ت ع ا ي ت ر ا ب ع ه ب. د ر ا د ي س ا س ا ش ق ن ه ر ه چ ه ب ه ر ه چ ط ب ا و ر ي ص خ ش ن ي ب د ا م ت ع ا ر د : ي ص خ ش ن ي ب د ا م ت ع ا ر ب ر د ا ر ه ر ي غ و د ر گ ا ش و م ل ع م ن ا د ن م ر ا ك و س ي ئ ر ن ا ي م د ا م ت ع ا ن ي ن چ م ه و ن ا ر ا ك م ه ن ا ت س و د ن ا ي م ت ال م ا ع ت ز ا ي ا ه ز و ح ه د ن و ش د ا م ت ع ا ه ط ب ا ر ن ي ا ر د. ه د ن و ش د ا م ت ع ا و ه د ن ن ك د ا م ت ع ا د ن ر ا د حضور نفر و د ل ق ا د ح د ا م ت ع ا ع و ن ن ي ا ر د. د ر ي گ ي م و ت ب ث م ي ا ه ش ن ك ا و : د و م ن م ي س ق ت ي ل ك ه ت س د و د ه ب ا ر ا ه ن آ ن ا و ت ي م ه ك د ه د ن ا ش ن د و خ ز ا ي ت و ا ف ت م ي ا ه ش ن ك ا و د ن ا و ت ي م ي ا ه ش ش ن ك ا و ز ا ر ت ش ي ب ت ب ث م ي ا ه ش ن ك ا و م ا ج ن ا ل ا م ت ح ا ه ك د ن ك ي م د ا م ت ع ا د ر ف ي م ا گ ن ه ن ي ا ر ب ا ن ب. ي ف ن م ي ا ه ش ن ك ا و ت ف گ ن ا و ت ي م ر ا ك ن ي ا ه ي ج و ت ي ا ر ب. د ر ا د ن ظ ن س ح ل ب ا ق ت م ف ر ط ه ب ه د ن ن ك د ا م ت ع ا ل م ع ن ي ا ع ق ا و ر د. د ش ا ب ي ف ن م ي س ر ر ب ه ك ع ق ا و ر د. د ي ا م ن ي م ا ف ي ا ي س ا س ا ش ق ن ي ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر ي ص خ ش ن ي ب د ا م ت ع ا د ا ج ي ا ر د ه ك د ه د ي م ن ا ش ن ف ل ت خ م ي ا ه ه ا گ د ي د د ي د ز ا. ميييييييشود تقويت و د ب ا ي يييي ييي م ه ع س و ت د ن ك ي ي م ا د ي پ ا ن ع م ي ع ا م ت ج ا ت ال م ا ع ت و ط ب ا و ر ر د ي ص خ ش ن ي ب د ا م ت ع ا 1 Fundamental trust

5 ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ي ر ا ه ظ ا ت ا ل م ا ع ت ه ب ل غ ت ه ج ه ب ا ه ن آ د ا ق ت ع ا ه ب. ي د ا ص ت ق ا ه ل د ا ب م و ي ع ا م ت ج ا ه ل د ا ب م : ت س ا ع و ن و د ه ل د ا ب م ن ا ز ا د ر پ ه ي ر ظ ن ت ي و ق ت ا ر د ا م ت ع ا د ن ا و ت ي ي م ن ن د و ب ا ر گ د ر ف و خودخواهانه و ن ت ش ا د حسابگرانه ماهيت ت ه ج ه ب ي ر ا ز ب ا ت ال م ا ع ت ر ب ت ي و ق ت ا ر ي د ا م ت ع ا ي ب ي ع و ن س ك ع ر ب ه ك ل ب د ي ا م ن ت ا ل م ا ع ت ا م ا. د ي ا م ن ي ي ي م ر د ي ر ا ه ظ د و خ ن ت م ي و ا ح ي ت س و د ر ظ ن ر د ا ر ر گ ي د م ه ل ا ح ه ا ف ر ي ع و ن ه ب ن آ ر د ر ي گ ر د د ا ر ف ا ن ي ن چ م ه و د و ش ي م م ر گ ط ب ا و ر و ه ط ب ا ر ه ب د ه ع ت ت ي م ي م ص ن ي ا س ا س ا ي ر ي ذ پ ت ر ش ا ع م و ي ف ط ا ع ق ل ع ت ه ك ا ر چ. د ن ي ا م ن م ه ا ر ف د ا م ت ع ا ي ا ر ب ا ر ي ب س ا ن م ر ت س ب د ن ن ا و ت ي م د ن ر و آ ي م ع و ن. د ر ك ر ك ذ ن آ ي ب ر ج ت ق ي د ا ص م ز ا ا ر ه ر ي غ و ي ت س و د ي د ن و ا ش ي و خ ط ب ا و ر ن ا و ت ي م ه ك ي ر و ط ه ب د ه د ي م ل ي ك ش ت ا ر ه ط ب ا ر ن آ ز ا ه ك ي ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر ه د ر ت س گ و ن ا ز ي م ن ي ن چ م ه و ) ن د و ب ي ر ا ه ظ ا ا ي ي ر ا ز ب ا ( ي ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر ع و ن و ت ي ف ي ك ن ي ا ر ب ا ن ب Golabi,,2004 ( د ر ا د ي ي ا ز س ب ر ي ث أ ت ص خ ش ن ي ب د ا م ت ع ا ت ي و ق ت و د ا ج ي ا ر د د و ش ي م د ا ي ي ع ا م ت ج ا ه ي ا م ر س ن ا و ن ع ت ح ت. ) Amirkafi, 1995: 14-15, Amirpour, 2007: 32, Ojaglou, 2005: ه ب ت ب س ن ن ظ ن س ح ل ك ش ر د ن ا و ت ي م ا ر ه ت ف ا ي م ي م ع ت د ا م ت ع ا : ه ت ف ا ي م ي م ع ت د ا م ت ع ا د ا ر ف ا ه ب ا ه ننننن ن آننن ق ل ع ت ز ا ي ا د ج ز ا ي ا هههه ه زهه و ح ه ك ل ب د ر ي گ ي م ر ب ر د ا ر چهره به ه ر ه چ ط ب ا و ر ا ه ن ت ه ن ف ي ر ع ت ن ي ا. د و م ن ف ي ر ع ت ي ا ه ل ي ب ق و ي م و ق ي ا ه ه و ر گ ي ا ه ه ه ه ز و ح ه ت ف ا ي ممم م م ي م ع ت د ا م ت ع ا ع ق ا و ر د. د ر ي گ ي م ر ب ر د ز ي ن ا ر د ن ش ا ب ه ت ش ا د د ن ن ا و ت ي م ا ي و د ن ر ا د ل م ا ع ت ا م ا ب ه ك ي ن ا س ك ن ر د م ي ا ه ت ل و د ي ر ي گ ل ك ش ا ب ه ا ر م ه و ي ل م ح و ط س ر د و د د ر و ن ي م ر د ا ر ه ر ي غ و ي ل ح م و ي م و ق ي گ ي ا س م ه ي گ د ا و ن ا خ ي د ا ر ف ا ي م ا م ت ي ر ا ك م ه و ت ك ر ا ش م م ز ل ت س م د ا م ت ع ا ع و ن ن ي ا د و ش ي م ح ر ط م ز ي ن ا ر ي ز و ر م ا ن ر د م ه ع م ا ج ه ك ت س ا ي ا ر ا د ه ت ف ا ي مممممم مم م م يم م ع ت د ا م ت ع ا ه ك ت ف گ ن ا و ت ي م ي ل ك ت ل ا ح ر د. ) Amirpour, :2007 )32 د ن ه د ي م ل ي ك ش ت : د ش ا ب ي م د ر ا و م ر ي ز ي م و ق ي اا ا هه و ر گ ه ب ا ه ن آ ق ل ع ت ز ا ي ا د ج ه ع م ا ج د ا ر ف ا ه ب ت ب س ن ن ظ ن س ح ن ت ش ا د ن ا و ت ي م ا ر ه ت ف ا ي م ي م ع ت د ا م ت ع ا ) ف ل ا. د ر ك ف ي ر ع ت ي ا ل ي ب ق ه ر ه چ ه ب چهره روابط ن ا ش ن ا ي م و د ن ر ا د ل ب ا ق ت م ش ن ك م ه ا ب ه ك ي د ا ر ف ا ه ب ا ه ن ت ه ت ف ا ي م ي م ع ت د ا م ت ع ا ) ب. د و ش ي م ن د و د ح م ر ا ر ق ر ب ت س ا و ا ر د ن ن ن ش ا ب ه ت ش ا د ل ب ا ق ت م ش ن ك د ن ن ا و ت ي م ه و ق ل ا ب ا ي د ن ر ا د ل ب ا ق ت م ش ن ك ا م ا ب ه ك ا ر ي ن ا س ك ز ا ي ا ه ز و ح ه ت ف ا ي م ي م ع ت د ا م ت ع ا ) ج. د ر ي گ ي م ر ب ر د. د ب ا ي ي م ش ر ت س گ ي ل م ح ط س ر د و د د ر و ن ي م ر د ا ر ي ل ح م و ي م و ق ي گ ي ا س م ه ي گ د ا و ن ا خ ي ا ه ز ر م ه ت ف ا ي م ي م ع ت د ا م ت ع ا ) د ت ل و د ا ي ن ر د م ي ا ه ت ل و د ي ر ي گ ل ك ش ا ب ه ا ر م ه ه ك ت س ا ي د ي د ج ا تا ب س ن ه د ي د پ ه ت ف ا ي م ي م ع ت د ا م ت ع ا ) ه. د و ش ي م ت س ا ي د ن و ر ه ش ا ه ن و ي ل ي م ت ك ر ا ش م و ي ر ا ك م ه ه م ز ال ه ت ف ا ي م ي م ع ت د ا م ت ع ا ) و. د ن ه د ي م ل ي ك ش ت ح ر ط م ت ل م ا ر ي ز و ر م ا ن ر د م و ه د ي چ ي پ ع م ا و ج ه ك 1 Generalized trust

6 ن) و چ ي د م ع ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 7 ط و ط خ ي ا ه ع م ا ج ن ي ن چ ر د ه ك ا ر چ د ر ا د ن د و ج و ه ت ف ا ي م ي م ع ت د ا م ت ع ا ي ت ن س ع م ا و ج ر د ي ص خ ش م ل ص ا ف و ع م ج ه ب ه ك ت س ا ي ن ا س ك ه ب د و د ح م د ا م ت ع ا و د و ش ي م م ي س ر ت ن م ش د و ت س و د ن ي ب ن ي ن چ م ه و ه ن ا گ ي ب. ) Ojaglou, :2005 )102 ت س ا ك و ك ش م و ن و ن ظ م د ر ي گ ر ا ر ق ن آ ز ا ج ر ا خ س ك ر ه و د ن ر ا د ي د و خ ن ي ب و ق ل ع ت ه و ر گ ا و غ ا ه و ح ن ه ب ه ك ت س ا د ا ع ب ا ه م ه ر د د ا م ت ع ا ي ر ا ت خ ا س د و ب م ك ر ب ه ب ل غ ي ا ر ب ي ه ا ر ا ه د ا ه ن ر ب ه ي ك ت : ي د ا ه ن د ا م ت ع ا ه ب ا ه د ا ه ن ه ب ه ك م ي و ش ه س و س و ت س ا ن ك م م م ي ن ك د ا م ت ع ا م د ر م ه ب م ي ن ا و ت ي م ن ه ك ا ج ن آ ز ا د ي ا م ن ي م ن ا س آ و ه د ا س ي ا ه د ن ن ك ي ا ن ب م ر ب ه ر ا و م ه ا ه د ا ه ن ه ك م ش ا ب ه ت ش ا د ن ا ن ي م ط ا ن م ت س ا ن ك م م ا ال ث م م ي ن ك ه ي ك ت د ا م ت ع ا ه د ن ه د م ي م ع ت ه ط س ا و ن ا و ن ع و د ي ل و ت ز ا ب ه ك ن ي ن ا و ق ن ا و ن ع ه ب ي د ا ه ن ن ي ن ا و ق ه ا گ د ي د ن ي ا ر د. د ن ن ك ي م ل م ع م ن ا د ي م ه ك ي ا ه ن و گ ه ب و د و خ ي م س ر ن ي ن ا و ق ا ر ا ه ن آ ه ك د و ر ي م ن ر ا ظ ت ن ا س ك چ ي ه ز ا و د ن ر ي گ ي م ر ا ر ق ا ك ت ا د ر و م د ز ا س ي م ي ن ا د و ا ج ا ر د و خ و د م ا ج ن ا ي م خود تقويت ز ا و د ن ت س ه خود نحوه ي ا ر ج ا ضامن سنتها ن و چ م ه ا ه د ا ه ن. د و ش ا ه ن آ ر ا ظ ت ن ا د ر و م د ر ك ل م ع ز ا ع ن ا م ا ي د ن ك ف ي ر ح ت د ر و م ر ي س م ز ا ه د م ع ت ا ف ا ر ح ن ا ه ك ي ر گ ح ي ح ص ت د و خ ن ا و ن ع ه ب و د ن ن ك ي م ح ي ح ص ت ا ر د و خ ح ال ص ا و ت ي ا د ه م ا ظ ن ق ي ر ط د ا ج ي ا ه ك ن ي ا ز ا س پ و د ن ت س ه ر ا گ د ن ا م ن و چ د ن و ش ي م ه د ر م ش ر ب ت ع م ا ه د ا ه ن د ن ز ا س ي م ي ف ت ن م ا ر ر و م ا ه د ش ه ت خ ا ن ش و ر ا ظ ت ن ا د ا م ت ع ا ه ط س ا و ا ه د ا ه ن. ) Tajbakhsh, :2005 )241 د ر ك ض ر ف ي ه ي د ب ا ر ا ه ن آ ن ا و ت ي م د ن و ش د ن ت س ه ن و چ ن ي ا ز ا ت ا ع ال ط ا و ي ر ا د ا ف و ه ز ي گ ن ا و ل ي ل د ه ك ت س ا ي ا ه ن و گ ه ب ا ه ن آ د ر ك ل م ع و د ن ت س ه ي ا ه ژ ي و ي ا ه ش ز ر ا ر گ ن ا ي ا م ن ا ر ا ه ش ش ز ر ا ا ي د ن م ا ج ن ا ي ي م د ا م ت ع ا د ا ج ي ا ه ب د ن ا ه ت ف ا ي م س ج ت ا ه د ا ه ن ر د ه ك ي ي ا ه ه ز ي گ ن ا ز ا ك ي م ا د ك ن ر د م ع م ا و ج ر د. د ن ر و آ ي م م ه ا ر ف د ن ز ا س ي م ن آ ن ي ز گ ي ا ج ا ر ر ا ك ش آ ي ن ي ب د ب و د ن ر ب ي م ن ا ي م ز ا ا ر د ا م ت ع ا د د ر گ ن ه د ر و آ ر ب ه ك ي ت ر و ص ر د ي ا ه ن ا م ز ا س و ا ه د ا ه ن ز ا ز ك ر م ت ل و د ه ف ا ر ظ ن ز ا د ن ش ا ب ي م ح ر ط م ت ل و د ش خ ب ن ي ر ت م ه م ن ا و ن ع ه ب ا ه د ا ه ن ي م و م ع ي ا ه ه ز و ح ه ب و ت س ا ي م س ر ر ي غ و ي م س ر ي ي ا ه ر ا ج ن ه و بوروكراتيك Bashirieh, :2004 ( )) ( ( د ر ا د ل ر ت ن ك ه ع م ا ج ي ص و ص خ و ن ا ر ا ك ر د ن ا ت س د ر ب ا ر ا ه ش ز ر ا ز ا ي ا ه ژ ي و ه ع و م ج م ا ه د ا ه ن ه ك ت س ا ن ي ا ه ف ا ر ظ ن ز ا ) ن و م ز آ ل ب ا ق ( و ي ض ر ف خ س ا پ. ) ي س ا ي س د ا م ت ع ا د ا ج ي ا ه ط س ا و د ن ن ا و ت ي م ب ي ت ر ت ن ي د ب و ) ا ر ي گ د ن ز د ن م ش ز ر ا ل ك ش ا ي ش ز ر ا ر ه ه ن ( د ن ن ك ي م ل ي م ح ت د و خ ز ا ي خ ر ب ا ي ه م ه د ن ن ك ي م ت ي ل ا ع ف د ا ه ن ن آ ي ا ر ب و د ا ه ن ك ي ر د ه ك ي ن ا ر ا ز گ ر ا ك ر گ ا س ك ع ر ب. د ن ش ا ب ا ر ا ه ششششششش ش شش ش ز ر ا ن ي ا ه ب د ا ه ن آنننننها توانايي د ش ا ب ن ر ا د ر و خ ر ب ب س ا ن م ي ي ا ر ج ا ضمانت از ا ي د ب ا ي ن م س ج ت ا ه ن آ د ر ك ل م ع ر د و د ن ر ي گ ب ه د ي د ا ن. د و ش ي م ف ي ع ض ت ت د ش ه ب د ا م ت ع ا د ا ج ي ا ه ط س ا و ن ا و ن ع ص ق ن و د ن ز ا س ي م د ن ب ي ا پ ي ي و گ ت ل ي ض ف ه ب ا ر د و خ ي ا ض ع ا ن و چ د ن ه د ي م م ي م ع ت ا ر د ا م ت ع ا ا ه د ا ه ن ا ر ا ه ر ا ج ن ه ن ي ا م ي ن ك ي ي م د ا م ت ع ا ا ه ه ب ي ر غ ه ب. د ن ه د ي م ص ي خ ش ت خوبي به ) ن د ر ك ه ا ب ت ش ا ن و چ م ه ي د م ع ر ي غ ا ي ي ي و گ غ و ر د ي ل ص ا اعتمادساز ارزش حقيقت. م ي و ش ه ج ا و م ا ه ن آ ا ب ي د ا ه ن ر ا ب ت ع ا و ي ر ا ك ت س ر د ب و چ ر ا چ ر د ر گ ا ر د ز ا ي رررررر رر ر ر ر ا ي س ب ا ت ه ت ف ر گ م ظ ن م ي ر ا د ب ا س ح ل و ص ا ز ا ي ن ل ع و ي م س ر ا ه ه ا گ د ا د ا ت ه ت ف ر گ ت ا ع و ب ط م ي د ا ز آ ز ا ه ك ت س ا ي د ا ه ن ي ا ه و گ ل ا ا ت ه ت ف ر گ ي ه ا گ ش ن ا د ي ا ه ن و م ز آ ز ا و ي ش ه و ژ پ ي ا ه ن ا م ز ا س ا ت ن ا ص ص خ ت م ي ا ه ه ت ي م ك ز ا ا ه ه ن ا خ ب ا ت ك و ا ه ي ن ا گ ي ا ب ظ ف ح. د و ش ي م ل م ا ش ا ر ت ال و ص ح م ل ق ت س م ت س ت اين. گفتن ي د ج ر و ط ه ب ا ر حقيقت مگر ت س ي ن ي ز ي چ ا ه د ا د ر ا ر ق ن د ر م ش م ر ت ح م ت ل ي ض ف ه ژ ي و ه ب د ه ع ه ب ي ا ف و 2. ي ت آ ت ا م ا د ق ا ه ب ط و ب ر م ت ا ي ض ر ف ه ن ال ا ع ف ه ك ل ب ت س ي ن ن ا ه ج» ت ا ي ه ي د ب «ة ر ا ب ر د ي ي و گ ت ق ي ق ح و د ن ك ييييي ي يي مي ت ا ب ث ا ا ر ن م

7 ت) س د» ه ا ر ا ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب.3 ي د د ع ت م ي د ا ه ن ي ا ه و گ ل ا و ا ه د ا ه ن دا ا د ج م ز ي ن ا ج ن ي ا ر د. د ن ك ل ي د ب ت حقيقت به ا ر ا ه ن آ ب ي ت ر ت ن ي د ب. د ن ز ا س ي م د ن ب ي ا پ د ه ع ي ا ف و ه ب ا ر ن ا ر ا ز گ ر ا ك ه ك د ن ك ي م ر و ط خ ن ه ذ ه ب ن و ن ا ق ل ب ا ق م ر د ي ر ب ا ر ب د ن ن ك ي م ك م ك ن د ر ك د ا م ت ع ا م ي م ع ت ه ب ز ي ن د ن ر ا د ه ن ا ف ر ط ي ب و ه ن ا ف ص ن م ي د ر ك ل م ع ه ك ي ي ا ه د ا ه ن ي ف ر ط ي ي ب عع ع ا ز ت ن ا ن ا و ن ع ه ب ف ا ص ن ا د ر ا د ن ا ت س ا ي ا ه ه ن و م ن ي س ا ي س ت ك ر ا ش م ر د ت ا و ا س م و ي ي ا د ز تتتتت تت ي ص خ ش و ي ت خ ا ن ش ت ا ق ل ع ت ز ا غ ر ا ف «و ف ر ط ي ب د ي ا ب د ن ت س ه ن آ ع ب ا ت ا ه ه ب ي ر غ ن ي ا ه ك ي م ا ظ ن ا ه ه ب ي ر غ ن ا ي م ر د د ا م ت ع ا ش ر ت س گ ي ا ر ب. د ن ت س ه ر ي ذ پ نن ن ا ك م ا ن ا س ك ي ه ب ه م ه ي ا ر ب ن آ ه ب ي س ر ت س د و د ش ا ب ن ي ن و ر د ي ا ه ي ر و ا د ش ي پ و ت ا ح ي ج ر ت ي ا ر ا د د ش ا ب» ي ه و ر گ ا ر ا ه ت و ا ف ت ن ي ا حقوقي نظر ز ا و د ش ا ب ت و ا ف ت ي ب ا ه ه ب ي ر غ ن ا ي م ر د د و ج و م ي ا ه ت و ا ف ت ر ب ا ر ب ر د د ي ا ب ي م ا ظ ن ن ي ن چ د ش ا ب. د ن ا د ب ش ز ر ا ي ب آنننننها جبران د ي و ن و د ن ك ي م ر ا ر ق ر ب ي ا ه ن ال ا ع ف ط ا ب ت ر ا ا ه ت و ا ف ت ن ي ا ا ب ه ك ت س ا ي د ا ه ن م ي ژ ر ت ي ا ه ن ر د 4. د ه د ي ي ي م ا ر ز ا ر ب ا ر ب ا ن ي ر ا د ر و خ ر ب ا ب د و ج و م ر ا ت خ ا س و د ن ت س ه د ا ر ف ا ه ن ا د ا ز آ ب ا خ ت ن ا ي ه ط ي ح ز ا خارج كه ا ر ي ي ا ه ت و ا ف ت م ك ) ت س ا ه د ر ك ل ي م ح ت د ا ر ف ا ر ب د م ا ج ن ا ي م ي گ د ن ز ا ه ت ص ر ف ر ب ا ر ب ا ن ع ي ز و ت ه ب ه ك ي ر ي ذ پ ا ن ز ي ر گ ي ا ه ت ي د و د ح م و ا ه ت ب ه و م ي ا ه ههه ه ه و ي ش ا ب د ن ت سسسس س سس ه ر ت ا ر ف ن و ن ا ق ه ا گ ش ي پ ر د «ي ر ب ا ر ب ز ا ه ك ي ع ا م ت ج ا ق و ق ح. د م ا ج ن ي ب د ا م ت ع ا ش ي ا ز ف ا ه ب د ن ا و ت ي م ز ي ن ي س ر ت س د د د ر گ ي م ر س ي م ي ش ن ي ز گ ت ي ا م ح و د د ج م ع ي ز و ت ق ي ر ط ز ا ه ك ي ن و ن ا ق ا ر ف ا ي ي ن و ن ا ق ن ا س ك ي ي ا ه تتتتتت صتتت ر ف ه ب ت ي ع ب ت ا ه ر ا ي ع م ن ي ا ز ا ا ه د ا ه ن ر گ ا. ت س ا ي گ ت س ب م ه ن ي ر ف آ د ا م ت ع ا ل ي س ن ا ت پ ي ا ن ب گ ن س د ن ن ك ي م ر ي ذ پ ن ا ك م ا ا ر ي گ د ن ز د ن ن ك ز ا د ن د ش ر ا چ د ا ه ر ا ي ع م ن ي ا ض ق ن ي ه س و س و ه ب ن ا ر ا ز گ ر ا ك ه ك ي ت ر و ص ر د د ن ن ك ب ي غ ر ت ر ا ك ن ي م ه ه ب ز ي ن ا ر ن ا ر ا ز گ ر ا ك و د ا ج ي ا د ا م ت ع ا ي ح ط س ن و ر د و ي ح ط س ن ا ي م ت ر و ص ه ب ا ه ه ب ي ر غ ن ا ي م ر د د ن ن ا و ت ي م د ن ش ا ب ر ا د ر و خ ر ب ا ه ن آ ل ي م ح ت ت ر د ق. ) Rajablou, 2006: 57-58( د ن ن ك و ل ح م ه ع س و ت 1 ا ه ق ط ن م و ر ظ ن د ر و م اا ا هه و ر گ ع ف ا ن م ه ب ه ج و ت ا ب. م ا م ن ف ر ع ت ا ر ن آ ه ک ت س ا م ز ال ا قه ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ت ه ب م ه ف ا ر ب م ا ل و د ن و م ا ر ر ظ ن ق ب ط. ت س ا ه د م آ ل م ع ه ب ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ز ا د ا ز ف ر ا ع ت ت و ا ف ت م ا ه ر ا ذ گ ت س ا س ) 1983: 103( ل ح م ه ع س و ت ز گ ن ا ر ب ه ش ق ا ن م س ا س و د ا ص ت ق ا م و ه ف م ز ا ف ر ع ت ر ظ ن ت ا ب د ا ر د ) Williams, :1983 )103». د آ م ر ظ ن ه ب ه د ا س را ا ه ا ظ ه ک د ن چ ر ه ت س ا ت و ر ث د ا ج ا د ش ر ل ب ق و ظ ا ح ل ه ب ل ا غ ت ش ا ر د خ ر ا ت ه ع س و ت ف ر ا ع ت ن و ن ا ک ل خ ا هه ه ق ط ن م وو و د و ج و م ر ا و ش د ز ا د ا ص ت ق ا د ا ع ب ا د ن ر ا د ر ا ر ق ا ههههههههههههههه هه ه ه ه قه ط ن م و ل ح م د ا ص ت ق ا ه ع س و ت محدود برداشت ل د ا ع م ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ت ا ق و ا ه ا گ. ) Armstrong & Taylor, )2000 ل ح م ه ا ف ر و ب ا م ا ک ه ب ب ا ت س د ) ( ر پ ر و ت س ا ر ظ ن ز ا. ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ا ه ق ط ن م و ل ح م. ت س ا ر ا و ت س ا د ا ص ت ق ا د ل و ت و د م آ ر د ل ا غ ت ش ا ر ا د ا پ ش ا ز ف ا و ع ا م ج ا ) Portes, et. al, :2003 )))))5 )))) ر ظ ن ق ب ط ر ب ا ههه ه ه ق ط ن م ل و ق ع م ه ب ا ه ت ل ا ع ف ز ا ا ه ع و م ج م ه ب د ن ک م ه ر ا ش ا ن آ و د ر ا د د و ج و ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ه د ر ت س گ ا ه ر ت م ا ر ا پ ه ر ا ب ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س ش ه و ژ پ د ا ص ت ق ا ه ع س و ت د ر ب ه ا ر د ن ا و ت م ا ه ع و م ج م ن ن چ. ه ح ا ن ک د ا ص ت ق ا ه ا ف ر د و ب ه ب ر و ظ ن م د ا ص ت ق ا د ع ب ه ط ل س. د و ش ل م ا ش ه ر غ و س ا س ن ز ه ن ا چ ک ژ و ل و ن ک ت ا ه نوآور ر ا ک ر ا ز ا ب ر د توسعه تعرف 1 Local and regional development

8 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 7 ا ه ه غ د غ د ا ت د د ر گ ع س ج ر د ت ب و ت ش ا د ه م ا د ا ه ه د ط س ا و ا ا ت ا ه ق ط ن م و ل ح م ا ق ت ر ا ع ا م ت ج ا ا ه ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک. د ن و ش ف ر ع ت د ر ا و ز ن گ ن ه ر ف و س ا س ر ا د ا پ ع ا م ت ج ا ت خ ا ن ش م و ب ش ال تد و ت و ق و ش ت ط ح م د ر ا و ا قههههههه ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ف ر ا ع ت ر د ا ه ز ا د ن ا ا ت گ ن ه ر ف ت ا ع و ن ت ن ت خ ا ن ش ت م س ر ه ب و ه ع م ا ج ت م و ک ح ا ر ب ر د ر ا و ش د ر و ط ب ت ا ق و ا ه ا گ ه ا ف ر و ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا گ د ن ز ت ف ک ز ا ر ت وسع ا ه ت ش ا د ر ب ت م س ه ب ت ک ر ح. د ن د ش ف ر ع ت گ ن و گ چ ه ب ا ه ش ز ر ا و ل و ص ا. ) Newton, )1999 د ن ا ه د ش ظ ا ح ل ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ه ب ط و ب ر م ف ر ع ت ق ط ا ن م ر د ص ا خ ا ه ه و ر گ و س ز ا ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ن د و م ن ه ت خ ا د ر پ و ه ت خ ا س و م ه ف ر س ف ت شکل مختلف ق ف ا و ت ها ز ا د ن ا ا ت و ا ر آ ق ف ا و ت ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ه د م ع ا س ا س ا ر ص ا ن ع. د ن ا م ن م ن ع ت ا ر ن ا ش ع ف ا ن م و ه د ا د. د د ش ا ب مم م ن ا م ز ط ر د ا ه ن ا ک م ن ب ر د ع ف ا ن م ح ر ط و ا ه ه و ر گ و س ز ا ه د ش ه ئ ا ر ا ر س ا ف ت و ث ح ب د ر و م ع و ض و م و ر ر ب م س ق ت ا م ا ج س ن ا ف ا د ه ا ن ا و ن ع ه ب د ن ا و ت م ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ز ا ف ل ت خ م ع ا و ن ا ن د و ب ب س ا ن م و ت ب و ل ط م ش ز ر ا د ش ا ب د ا ب ه چ ن آ و ق ال خ ا ت ا ع و ض و م ا ب ر ت ش ب ا قه ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ه ب ط و ب ر م ا ه ش ز ر ا و ل و ص ا. د و ش ه ئ ا ر ا ر ا ک ل و ص ا و ا ه ش ز ر ا ب ا ب ر د ر ک ف ت م ز ل ت س م و ر ش پ ت ال ا و ئ س ب ا ب ر د ش ز ر ا ت و ا ض ق. ت س ه ه چ ن آ ا ت د ن ر ا د ر ا ک و ر س ز ا ع و ن ه چ م د ن م ز ا ن ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ز ا ع و ن ه چ ه ب د ش ا ب د ا ب ه ن و گ چ ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت. ت س ا ل م ا و ع ه چ ه ب ا قههههههه ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ز ا ع و ن ر ه ت س ک ش و ت ق ف و م ت س ا ب س ا ن م ا ن ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت گ ت س ب 1 ق ط ا ن م و ا ه ل ح م ل خ ا د ع ا م ت ج ا ظ ا ح ل ه ب ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ه ب ط و ب ر م ا ه ش ز ر ا و ل و ص ا د ر ا د ف ا ص ن ا ر ب ا ر ب سسسس اسسس ر ک و م د ل ب ق ز ا ر و ش ک ه ع س و ت ح ط س ز ا ل ق ت س م م ا ع د ا ق ع د ن ن ا و ت م ل و ص ا. د ن د ر گ م ن د م هه ه ع م ا ج ر ا ز ا ب ت ل و د ل م ا ع ن ب ت ر د ق ن و ز ا و ت و ط ب ا و ر ب ل غ ا ل و ص ا. د ن ا م ن ر و ص ت ن م ا ر گ ت س ب م ه ن د م ه ع م ا ج ر ا ز ا ب ت ل و د ل م ا ع ه و ال ع ب. د ن ز ا س م ر و ص ت ن م ا ر م د ر م و د ا ز آ ر ب ک ت م ل ق ت د س م ا ال م ا م ا ک م د ر م ههه ه ه م ا ع و ن ع ت و ههه ه ه م ا ع ه د د ر گ د و د ح م ه د ش ع ق ا و ن آ ر د ه ک ر ا ت خ ا س ر ت س ب ط س و ت ک ر ه ب ل غ ا. د ن ت س ن ه ع س و ت ب ا ب ر د خودشان تصممات ع ا و ن ا. ت س ا روبرو فشارها و ا ه ت د و د ح م ا ب د ش ا ب د ا ب ه ن و گ چ ا چست توسعه ه ب ط و ب ر م ت ا ظ ح ال م د ر و م ر د و و ل ح م ه ع س و ت ف ل ت خ م ع ا و ن ا ن ب ن ا و ت م. د ن ر ا د ا ه ش ز ر ا و ل و ص ا ا ب گ ن ت ا گ ن ت ط ب ا و ر ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ف ل ت خ م ا» م ک «گ ژ و ر ب ن ا ش ز ک ر م ت ر ا د ق م و» ن ا پ «و» ال ا ب «ه ج ر د س ا س ا ر ب ا ه ق ط ن م ز ا م ت» ف ک «س ا س ط ح م ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا ت ا م ا ز ل ا ا ر ا د د ن ن ا و ت م ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ا ه ش ز ر ا و ل و ص ا. ) Pike et al., :2006 )48 د ن ش ا ب ت و ا ف ت م ق ط ا ن م و ا ه ل ح م ر د ف ل ت خ م ع ا م ت ج ا ا ه ه و ر گ ا ر ب ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ف ر ا ع ت و ع ا و ن ا. د ش ل ل ئ ا ق گ ن ه ر ف ع ا م ت ج ا م و ل ع ث ح ا ب م د ر ا و ه ن ا ر س د م آ ر د ت و ق ت ن ا و ن ع ه ب» ه ع س و ت «ه د ا 9 1 ن ر ق ر خ ا و ا ر د و ل ب ق ل ا س د و د ح س پ لل ل ل م ل ا ن ب ا ه د ا ه ن ه ه د ر د. ت س ا ر ش ب خ ر ا ت ر د د د ج ا ه د د پ ا تا ب س ن و ه د ش ز ا دوم جنگ ن ا ه ج» ه ه ع س و ت «ز ا ه ا و خ ق ر ت و ه ن ا ا ر گ و ن ا ه ت ش ا د ر ب. د ن د و م ن ل ا ب ن د ا ر» ا ر گ ه ع س و ت «ت س ا س ه ه د ا ت و ه د ش س س أ ت ن ا ر د. ) Pitt, )2002 د ر گ م ل ک ش ه ر و د ن ا ر د ن ا س ن ا ت ع ض و د و ب ه ب ت ه ج ع ا م ت ج ا و ن ال ق ع ه ل خ ا د م ن ا و ن ع ه ب ههههه هه ه ده ن ه د ر ا ز آ د ا ص ت ق ا م ر و ت و ر ق ف م و س ن ا ه ج ا ه ر و ش ک ه ب ف و ط ع م ا ه د ر ت س گ ر و ط ب ه ع س و ت م ه م ت ال ا و ئ س ه ر و د 1 ا ر ب ع ال ط ا ت ا ئ ز ج ز ا و ث ح ب ه د ر ت س گ ه ر ا ب ر د ه ع س و ت ل ح م و ا ه ق ط ن م ه ا گ ن د ن ک : ه ب Pike, Andy, Andrés Rodríguez-Pose and John Tomaney; (2011), Handbook of local and regional development, by Routledge

9 ه» ع س و ت ه ا و خ ق ر ت ج» و م ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل م ا ک ر و ط ب ا با ر ق ت ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت. ) Storper, )2003 د و ب ن ت ال ا ک ر م آ و ا س آ ا ق ر ف ا ا ه ر و ش ک ز ا ق ر ط ن ا م ر د ا ه د م آ ر د د د ج م ع ز و ت و د ش ر د ا ج ا ن و چ ف ا د ه ا و ت ف ر گ م صورت پان ه ب ال ا ب ز ا ل م ا ه ر ا ذ گ ت س ا س ر د ه چ ن آ. د و ب ن ر ظ ن د م ه ر و د ن ا ر د ه ع س و ت ن د و ب ر ا د ا پ و ط ح م ر ا ث آ. د و م ن م ل ا ب ن د ا ر ه د ن ا م ب ق ع ا ه ل ح م و ق ط ا ن م د ا ص ت ق ا اا ا له ال د ت س ا. د و ب ه ع س و ت ظ ا ح ل ه ب ا ه ر و ش ک و ق ط ا ن م ن ا م ر د ت و ا ف ت د و ج و د س ر م ر ظ ن ه ب م ه م ه ر و د ن ا ا ر ا ک د و ب ه ب و ق ط ا ن م ه ع س و ت ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ت ه ج ا ه و ش ن ا و ن ع ه ب ا ه ق ط ن م ر ا ذ گ ت س ا س ت م س ه ب ع ا م ت ج ا. ) Armstrong & Taylor, )2000 د ن د و م ن ت ک ر ح ر ب ا ر ب ع ز و ت و ا ه ق ط ن م و ل م د ا ص ت ق ا ت ا ب ل ا ط م» ل و ا س ا س و ا ه ر ا ت خ ا س ل خ ا د ه ع س و ت ح و ط س خودمختار به ط و ب ر م ت ا ض ر ا ن و د و م ن ر و ه ظ ب ر غ ا پ و ر ا ر د ه ژ و ب ا ر گ ه ق ط ن م ل ا م ا ا ب ل م ه ع س و ت ر ب ز ک ر م ت د ق ن و ق ط ا ن م د ش ر ر ب د ک أ ت ا ب» د د ج «ا ر گ ه ق ط ن م ا م و د ج و م. د ز ن م ا د ا ر ل م ت ل و د س پ ر ت س ب و ا ض ف ر د. ) Kiting, )1998 د ر ک ر و ه ظ ش د و خ ه ب ط و ب ر م ع ا م ت ج ا و س ا س ا ه ز و ر آ و ش ا م ز آ» م م و س ج و م «ک ل ا س ر د ق ر ش و ز ک ر م ا پ و ر ا ر د» ل م خ م ب ال ق ن ا «ع و ق و ر د ز ا و سرد جنگ ر د و ههه ه ه ه د س پ ا ر گ ت ل و د ه ت س ا و خ ا ن ج ا ت ن و ه ه د ر ا ز ا ب ر ب ن ت ب م ا ه ه م ا ن ر ب ن و ز و م ا ن ه ع س و ت ج ا ت ن ز ا ت ا ض ر ا ن پ. ) Giddens, )1998 د ر ک ر و ه ظ گ ن ج ز ا م ا د ک ر ه. د ه د م ن ا ش ن ا ر» ه ع س و ت «ا ه ه ا گ د د ه ب ط و ب ر م ل و ح ت ا ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ز ا ر ص ت خ م خ ر ا ت ر ت س ب ن ا و ل ح م ه ع س و ت و ه ع س و ت ن ال م ا ع و ش ق ن ع ا م ت ج ا ر غ ت ر و ئ ت ه ع س و ت ف ر ع ت ک ژ و ل و ئ د ا و ر ظ ن ن ا ب م ا ر ا د و ا هه ه ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر د ث ح ب د ر و م ت ا ع و ض و م ر ب ه ع س و ت خ ر ا ت ل و ح ت. د ن ر ا د ا ر خودشان به ط و ب ر م ا ه ق ط ن م. ت س ا ه د ر ک ر غ ت ن ا م ز ر ذ گ ط ر د ه ع س و ت ز ا ت ش ا د ر ب ا ال و ا : ت س ا ه ت ش ا د د ا ز ت ا ر ث ا ا ه ن آ ف ر ا ع ت خ ر ا ت ل و ح ت د و ج و م ه ع س و ت م ه ف ر د ر غ ت. د ن د ر گ م ب و س ح م م ه م ل م ا و ع ز ا ث ح ا ب م ن ا ر د ر گ ر د د ا ر ف ا ع ف ا ن م ر ا ن ک ر د ه ث ح ا ب م و د ق ن ا ف ا ر غ ج ق ط ا ن م ظ ا ح ل ه ب ه ع س و ت ف ر ع ت ا ا ن ا ث. ت س ا ه ت ف ر گ صورت مانهرو و ر و د ن ت ن ا ب ل ط ح ال ص ا و ن ا د ق ت ن م و س ز ا د ا ص ت ق ا ر د ب خ ر ا د ت د د ک أ ت و ز د ک ر م ت ا ا د ث ث ل ا ث. د ن ت و ا ف ت م م ه ا ب ن ا م ز و ن ا ک م س ا س ا ر ب ف ر ا ع ت ن ا. د ر ا د ت و ا ف ت ش ج ن س و ا ه د ر ک و ر. ت س ا شده شامل ز ن ا ر گ ن ه ر ف و س ا س ط ح م ع ا م ت ج ا ا ه ه غ د غ د و ه ت ف ا ش ر ت س گ ا عا ب ا ر. د ن ا ه د ش حساس توسعه گ ن ه ر ف و ت خ ا ن ش م و ب س ا س ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا د ا ع ب ا ن ب ل د ا ع ت ه ب ت د ش ه ب ه ع س و ت ت و ا ف ت م ت ا د ک أ ت ا ه ق ط ن م و ل ح م ح ط س ر ب ه ع س و ت ف ر ا ع ت و ا ه د ر ک و ر ر د د و ج و. د ر ا د ه ج و ت ه ب ل م ل ل ئ ا س م. ) Pike et al., :2006 )33 ت س ا ه ت ش ا د د ا ز ت ا ر ث ا ه ع س و ت ر م ا ر د ق ط ا ن م و ا ه ل ح م ن د ا د ت ک ر ا ش م ه و ح ن ر ب ل م ا ر ف ا ه ت ل ا ع ف ز ا ا ه ع و م ج م ه ب د ر ا د ه ر ا ش ا ا ه ق ط ن م و ل ح م 1»کلنگر«2 و و 3 ر ا ک م ه ا ب ه ک»پادار«ل س ن ا ر ب ق ط ا ن م و ا ه ل ح م ر د گ د ن ز ت ف ک و ه ا ف ر ت م ال س ء ا ق ت ر ا ر و ظ ن م ب ن د م ه ع م ا ج ل خ ا د ا ه د ا ه ن و ت ل و د )Pike et al., :2006 )254». د ر گ م ت ر و ص ه د ن آ ا ه ل س ن ا ه ز ا ن ن د ن ک ف ا ه ر ط ا خ م ه ب ن و د ب و ل ع ف ا قههههههه ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ط ح م و گ ن ه ر ف س ا س ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا د ا ع ب ا ن ب ه ک ت س ا ن ا ر گ ن ل ک ز ا ر و ظ ن م ل خ ا د ع ا م ت ج ا ا ه د ا ه ن ر گ د و ت ل و د ش ق ن ر ب ه ا و خ ق ر ت. د ر ا د د و ج و ک د ز ن ط ب ا و ر ن د م هه ه ع م ا ج ر د ز ا ن ب ت ما ل س ه ب ر ا د ا پ. ت س ا ن ز ا و ت م ه ع س و ت ن ا ه ا و خ و د ر ا د د ک أ ت ق ط ا ن م و ا ه ل ح م ر د ر ق ف و ا ه ر ب ا ر ب ا ن ا ه ت م و ر ح م ن د ر ب 1 -Holistic 2 -Progressive 3 -Sustainable

10 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 7 ب Pike et al., ( ( د ا م ن م ه ر ا ش ا ه د ن آ ا ه ل س ن ا ر ب ر گ ن ه د ن آ و ل ع ف ل س ن ق ط ا ن م و ا ه ل ح م ر د گ د ن ز ت ف ک ه ا ف ر. ) 2006: 255 و د ه ب ي ا ههه ه ه ق ط ن م ه ع س و ت ي ا ه ه ي ر ظ ن ل ک د ن ب م س ق ت ک ر د ه ک د ر ا د د و ج و ت و ا ف ت م ت ا ر ظ ن ي ا ه ق ط ن م ه ع س و ت د ر و م ر د : ز ا د ن ت ر ا ب ع ه ك ت س ا ي د ن ب ه ق ب ط ل ب ا ق ه د م ع ه ت س د ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ت ي ل ا ع ف م ي س ق ت ه ي ا پ ر ب ه ك ي ر ظ ن م ) ف ل ا. د ن ا ك ي ك ف ت ل ب ا ق ي ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ي ا ر ب ي ش خ ب ي ز ي ر ههه ه ه م ا ن ر ب ر ب ه ي ك ت و ي د ر ك ل م ع ي ا ه ش خ ب ه ب ي ع ا م ت ج ا ي ز ي ر ههه ه ه م ا ن ر ب ه ب ط ي ح م ر د ا ه ن آ ي گ چ ر ا پ ك ي و ا ه ت ي ل ا ع ف ا ه ن ا س ن ا ي ي ا ض ف ي و ر م ل ق م ي س ق ت ه ي ا پ ر ب ه ك ي ر ظ ن م ). د ن ر ا د ه ي ك ت ي ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ي ا ر ب ي ي ا ض ف : د ن ا ه د ش ك ي ك ف ت ي ل ك ه ت س د ه س ه ب ي ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ي ا ه ه ي ر ظ ن ا ه ر ظ ن م ن ي ا س ا س ا ر ب ) ي د ا ص ت ق ا ه ي ا پ و ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ش خ ب د ش ر ي ا ه ه ا گ د ي د : ل م ا ش ( ي ش خ ب و ن ال ك ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ه ي ر ظ ن و ا ه ه ا گ د ي د ) د ش ر ز ك ا ر م و ه ع س و ت ب ط ق ه ي ر ظ ن : ل م ا ش ( ا ض ف د ا ص ت ق ا ي ا ه ه ي ر ظ ن ت ش ك ههه ه ه م و ظ ن م ا ي ن ت ي ل پ و ر گ ا ه ي ر ظ ن ل م ا ش ( ي ش ي ا م آ و ي ي ا ض ف ه ع س و ت ي ا ه ه ي ر ظ ن و ا ه ه ا گ د ي د. ) Higgins, :2009 )135 ) ا ه ه ا گ ت ن و ك س ب ت ا ر م ه ل س ل س ش ه و ژ پ ر ظ ن ب و چ ر ا چ ز ن د ي گ ي ن و ت ن آ ي ر ه ش ههههه ه يه ر ظ ن ا ب اتكا عنوان ه ب د ا م ت ع ا : ت س ا ه د ر ك ف ي ر ع ت ن ي ن چ ا ر د ا م ت ع ا ه ك د ر و آ ي م ي ف ي ر ع ت د ر و ف س ك آ ي س ي ل گ ن ا گ ن ه ر ف ز ا ز ن د ي گ ه ط ق ن ن ا و ن ع ههه ه ه ب ن آ ز ا و ه ت ف گ ك ي حقيقت به ن ا ن ي م ط ا ا ي ز ي چ ك ي ا ي ص خ ش ك ي ت ف ص ا ي ت ي ف ي ك ي ع و ن ه ب ن ا ن ي م ط ا ر د ن ا م و ل ر ا ك ي س ر ر ب ا ب ز ن د ي گ. د ه د ي م ط ا ب ت ر ا» ل م ي ز «ن ا م ي ا م و ه ف م ه ب ا ر ا ك ت ا ا ي ن ا ن ي م ط ا و د ن ك ي م ر ك ذ ي د ن م د و س ز ا غ آ ا م ه ج و ت و ت س ا م ه م ن ا م و ل د ر ك ي و ر «د ن ك ي م ن ا ي ب ن ي ن چ و ا ي ا ه ر ا ك د ق ن و ن ا ن ي م ط ا د ر و م ه ت ش ر ك ي ه ب ا ر ي ا ه ز ي ا م ت Giddens, :2005,37 Amirpour, :2007 (» ت ت ت ش ا د ر ظ ن ر د ا ر ا ه ن آ د ي ا ب د ا م ت ع ا ت خ ا ن ش ر د ه ك د ن ك ي م ب ل ج ي م و ه ف م. ) 81, Rajablou, 2007 د ا م ت ع ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ل ي خ د ر ص ن ع ه د و ا س ا س ا ن ي م ه ر ب د ر ك ي د ن ب م و ه ف م ر گ ي د ي ا ه ه ن و گ ه ب د ي ا ب ا ر د ا م ت ع ا ز ن د ي گ ر ظ ن ه ب : د ر م ش ي م ر ب ن ي ن چ ا ر.1 ط ب ت ر م ن ا ك م و ن ا م ز ر د ت ي ن ي ع ا ب د ا م ت ع ا..... ت س ا.2 ي ا ه تتتتتتتت يت ل ا ع ف كه كساني ا ر ي ز ش ي ا ه د ر ك ل م ع ه ك ي م ا ظ ن ه ب ن ي ن چ م ه و ت س ي ن د ا م ت ع ا ه ب ز ا ي ن د ن ا ف ا ف ش ن ا ش ي ر ك ف ي ا ه د ر گ ا ر ف و ت س ا ديد معرض ر د ا ه نن ن آ د ش ه ت خ ا ن د ش ا ال م ا م ا ك ت ت ت س ا ن ا ر گ ي د ي د ا ز آ ا ب ق ي ب ط ت ي ا ر ب ي د ي ه م ت د ا م ت ع ا ه ك ه د ش ه ت ف گ س ا س ا ن ي ا ر ب. م ي ر ا د ن د ا م ت ع ا ه ب ز ا ي ن ت س ا م ه ف ل ب ا ق. ت س ا ل م ا ك ت ا ع ال ط ا د و ب م ك ه ك ل ب ت ر د ق ن ا د ق ف ه ن د ا م ت ع ا ي ا ر ب ز ا ي ن د ر و م ي ل ص ا ط ر ش ا م ا ل م ت ح م ي ا ه د م ا ي پ ر ب ا ر ب ر د ي ر ي ذ پ د ا م ت ع ا ر ب ه ش ي م ه د ا م ت ع ا. ت س ا ه ت س ب ا و ل ا م ت ح ا ه ب ه ك ل ب ه ر ط ا خ م ه ب ه ن ا سا ا س ا د ا م ت ع ا ه ب د ا م ت ع ا د ر و م ر د. د ش ا ب ط و ب ر م ا ه م ا ظ ن د ر ك ل م ع ه ب ه چ و د ش ا ب ط ب ت ر م د ا ر ف ا ي ا ه ش ن ك ه ب د م ا ي پ ن ي ا ه چ د ن ك ي م ت ل ال د است همين ي ا ر ب. ت س ا د ا م ت ع ا د ر و م د ر ف ه ب ق ش ع ا ي ت ق ا د ص ن د ا د ت ب س ن م ز ل ت س م ي ر ي ذ پ د ا م ت ع ا ض ر ف ي ن ا س ن ا ل م ا و ع

11 ش) ن ا د ه ر ط ا خ م ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ه م ط ل د ا م ت ع ا ن ي ا ز ا ه ك د ر ا د ل ا م ت ح ا ا ر ي ز د ر ا د ي ت خ ا ن ش ن ا و ر ب ق ا و ع د ن ك ي م د ا م ت ع ا ه ك ي د ر ف ي ا ر ب ي د ر ف ن ي ب د ا م ت ع ا ه ك. د ن ي ب ب ي ق ال خ ا.3. د ر ي گ ي ي م ه م ش چ ر س ن ا م ي ا ز ا ه ك ت س ا چيزي بلكه ت س ي ن م ا ظ ن ا ي ص خ ش ك ي ي ر ي ذ پ د ا م ت ع ا ه ب ن ا م ي ا ن ا م ه د ا م ت ع ا ت س ا د ن و ي پ ن ي م ه و ت س ا ن ا ن ي م ط ا و ن ا م ي ا ن ا ي م د ن و ي پ ن ي م ه ي ت س ر د ه ب د ا م ت ع ا ا ر ن آ ه ك ي ي ا ر ق ت س ا دانش از ف ي ع ض ه ي ج و ت ن ا ن ي م ط ا ن آ ر د ه ك ت س ا ي ط ي ا ر ش ر ب ط ل س ت ي ع و ن ر ب ي ن ت ب م ن ا ن ي م ط ا ع ق ا و ر د ش ن ا د ع و ن ن ي ا. د ز ا س ي م ز ي ا م ت م. د و ش ي م.4 ي ن ت ب م ز ي ن د ا م ت ع ا ع و ن ن ي ا ا م ا د ش ا ب ي ص ص خ ت ا ي ن ي د ا م ن ي ا ه ن ا ش ن ه ب ف و ط ع م د ن ا و ت ي م د ا م ت ع ا ي ت س ر د ه ب ن ا م ي ا ر ب ددد د د ا م ت ع ا ه ت ب ل ا ن ا ر گ ي د ) ي ت ي ن ش و خ ( ي ق ال خ ا ت ل ا ص ا ه ب ن ا م ي ا ر ب ي ن ت ب م ه ن و ت س ا ر ب خ ي ب ن آ ز ا ص خ ش ه ك ت س ا ي ل و ص ا و ت س ا ط و ب ر م ا ه م ا ظ ن ن ي ا ه ت س ي ا ش د ر ك ر ا ك ه ب د ا م ت ع ا ن ي ا ا م ا د ر ا د ط ب ر ا ه م ا ظ ن ه ب د ا م ت ع ا ا ب ي ا ه ز ا د ن ا ا ت ي ا ه ش ي م ه د ا ر ف ا ه ب. ن ا ش ي ع ق ا و د ر ك ل م ع ر ب ه ن.5 ي ع ا ز ت ن ا ل و ص ا ت ح ص ا ي ي ر گ ي د ه ب ق ش ع ا ي ت ق ا د ص ه ب ن ا م ي ا ن ا ن ي م ط ا ه ك ا ج ن آ ر د : ت س ا ن ي ن چ د ا م ت ع ا ف ي ر ع ت ل ا ح ه ت ش ر ك ي ه ب ه ج و ت ا ب م ا ظ ن ا ي ص خ ش ك ي ي ر ي ذ پ د ا م ت ع ا ه ب ن ا ن ي م ط ا ن ا و ن ع ه ب ن ا و ت ي م ا ر د ا م ت ع ا. د ن ك ن ا ي ب ا ر ) ي ن ف. د ر ك ف ي ر ع ت ن ي ع م ي ا ه د ا د ي و ر ا ي ا ه د م ا ي پ.6 : د ر ا د د و ج و ا ه ه ن ي م ز ن ي ا ر د د ا م ت ع ا ت ي ن ر د م ط ي ا ر ش ر د ه د ي ي ا ز ) ي د ا م جهان بر ي ژ و ل و ن ك ت ر ي ث أ ت ه ب ع ج ا ر د ر ا و م ه ل م ج ز ا ( ي ر ش ب ت ي ل ا ع ف ه ك د ر و م ن ي ا ر د ي ن ا گ م ه ع ال ط ا ) ف ل ا. د ر ا د ن ط ا ب ت ر ا ي ه ل ا ر ي ث أ ت ا ي ء ا ي ش ا ت ي ه ا م ه ب و ت س ا ي ر ش ب ع ا م ت ج ا. ت س ا ه د ر و آ د ي د پ ي ع ا م ت ج ا ن ر د م ي ا ه د ا ه ن ي ا ر ب ا ر ي ا ي و پ ت ل ص خ ي ر ش ب ش ن ك ه ت ف ا ي ش ر ت س گ ر ا ي س ب و ر ي غ ت م ه ن ه پ ) ب.7.8 ل م ا و ع ه ك ت س ي ن ن آ خاطر به ن ي ا ا م ا ت س ا ه ت ف ر گ ا ر ت ش و ن ر س م و ه ف م جاي مخاطره م و ه ف م در انساني ز ا پيش دوران و تعيين ادراك ر د ر ي ي غ ت ه د ن ه د نن ن ا ش ن ي ي ا ج ب ا ج ن ي ا. د ن ه د ص ي خ ش ت ا ر ر ط خ و ه ر ط ا خ م ن ا ي م ق ر ف د ن ت س ن ا و ت ي م ن ن ر د م ي ا ه ي ي س ا ن ش نننن نن ان ه ي ك ي ا ج ق ا ف ت ا و ي ع ي ب ط ي ا ه ت ل ع ي ن ا س ن ا ي ق ال خ ا ف ي ل ا ك ت ه ك ن ا س ن ي د ب ت س ا ل ا م ت ح ا. د و ش ي م ر ا د ي د پ ه ر ط ا خ م م و ه ف م ا ب ن ا م ز م ه ن آ ن ر د م ي ن ا ع م ه ب ق ا ف ت ا م و ه ف م. د ن ر ي گ ي م را مذهبي ل م أ ت ر د د ر ف ك ي ه ك د ر ا د ن ي ا ه ب ي گ ت س ب ت و ا ف ت ن ي ا. د ن ت س ي ن ن ا س ك ي ا م ا د ن ر ا د م ه ا ب ي ك ي د ز ن ه ط ب ا ر ه ر ط ا خ م و ر ط خ قدا ا قق ي ق د ه ر ط ا خ م. د ش ا ب ه د ر ك ن ي گ ن س ك ب س ه ن ا ه ا گ آ ا ر ن و گ ا ن و گ ق و ق ش ر د ق چ ص ا خ ش ن ك ر ي س م ك ي ن ت ف ر گ ش ي پ ر د ا ي. د و ر ي ي م ر ط خ ل ا ب ق ت س ا ه ب د ن ك ي م ه ر ط ا خ م ا ر چيزي كه ي ص خ ش ) ر ط خ ز ا ي ه ا گ آ ا ما و ز ل ه ن ( و ت س ا ر ط خ ض ر ف ر ب ي ن ت ب م ي و ش ن ك ر ي س م ر د ه ك ي ي ا ه د ي د ه ت ه ر ط ا خ م ر د ي س ك ر ه. ت س ا ه ا و خ ل د ج ي ا ت ن ه ج و ت م ه ك ي د ي د ه ت ي ا ن ع م ه ب ر ط خ ه ت ب ل ا ر د ا ي م ي ز ا ي ت س د ي ي ا ه ش ن ك ه ب ه ك د ر ا د ن ا ك م ا ن ا م گ ي ب ز ي ن ن ي ا ا م ا. د ن ا د ي م و ه د ر ك ه ب س ا ح م ا ر د ن و ش د ا ج ي ا ت س ا ن ك م م. د ن ش ا ب ه ت ش ا د ي ه ا گ آ ن ا ش ن د و ب ز ي م آ ه ر ط ا خ م ز ا ا ه ن آ ر د ر ي گ ر د د ا ر ف ا ه ك ن آ ي ب د ن ز ي م آ ه ر ط ا خ م ا تا ا ذ ه ك م ي ر ي گ ر ا ر ق ي ت ص ر ف. د ن ه ا گ آ ا ن د ن و ش ي م ن ا ش ر ي گ ر د ه ك ي ي ا ه ر ط خ ز ا د ا ر ف ا ر گ ي د ي ن خ س ه ب ع ا و ن ا ه ك د ن ك ي م ر ا ك ي ي ا ه ر ط خ ف ي ف خ ت ا ي ل ي ل ق ت ت م د خ ر د ا ال و م ع م د ا م ت ع ا و د ن ا ه ت ف ا ب م ه ر د» د ا م ت ع ا «و ي ر ا ذ گ ه ي ا م ر س د ن ن ا م ( د ن ا ه د ش ه ن ي د ا ه ن ه ر ط ا خ م ي ا ه و گ ل ا ط ي ا ر ش ي خ ر ب ر د. د ن ي و ر ب و ر ا ه ن آ ا ب ي ر ش ب ت ي ل ا ع ف ز ا ي ص ا خ و ودوال ا م ع م ي ل و. د ن ا ه ر ط ا خ م ه د ن ن ك د و د ح م ل م ا و ع ق ا ف ت ا و ت ر ا ه م ا ج ن ي ا ر د. ) ك ا ن ر ط خ ي ن ا م س ج ي ا ه ش ز ر و ا ي م ا ه س ر ا ز ا ب

12 ي. ا ه ه ت ف گ ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ش ن ا د «ن ا و ن ع ت ح ت ي ن ت ف ر ي ذ پ ه ر ط ا خ م د ا م ت ع ا ي ا ه ه ن ي م ز ه م ه ر د. د و ش ي م ه ب س ا ح م ه ن ا ه ا گ آ ه ر ط ا خ م» ضعيففففففف استقرايي ي ن ت ف ر ي ذ پ ه ر ط ا خ م ه ك ه چ ن آ. ت س ا ر ا ر ق ر ب ي ل د ا ع ت ا با ي ر ق ت ل و ب ق ل ب ا ق ه ر ط ا خ م ه ب س ا ح م و د ا م ت ع ا ن ا ي م ه ش ي م ه و د ي آ ي م ر د ت و ا ف ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ط ي ح م ر د ر ط خ ن د ن ا س ر حداقل به ن ا م ه ي ن ع ي د و ش ي م ه ت ش ا گ ن ا ا ر د ب ا ال و د م و م ع م ي ل و. د ر ا د ه ب ذ ا ج ن ي ن ا و ق ر ه ا ظ ه ب ا م ي پ ا و ه ه ك ن ي ا ه ب ه ج و ت ا ب ي ي ا و ه ر ف س ن ا س ن ي د ب. د ر ا د ي س ا س ا ت ي م ه ا د ا م ت ع ا ل ب ا ق ت ر د د ن ن ك مي ه ر ا د ا ا ر ي ي ا و ه ط و ط خ ه ك ي ي ا ه ن آ. د ي آ ر ظ ن ه ب ي ك ا ن ر ط خ ا تا ا ذ ت ي ل ا ع ف ت س ا ن ك م م ميييييييكند نقض ا ر ه ب ر ظ ن ن ي ا ا ب. ت س ا ف ي ع ض ر د ق چ ر ف س ر ت م و ل ي ك ر ه ر د ت ا ف ل ت د ا د ع ت ه ب س ا ح م ا ب ي ي ا و ه ر ف س ت ا ر ط ا خ م ه ك د ن ن ك ي م ت ا ب ث ا ي ا ه ن و گ ي ي ا ه ه د و ت ر ب ي ع م ج ي ا ه ن و گ ه ب ه ك د ن ر ا د د و ج و ي ا ه ر ط ا خ م ي ا ه ط ي ح م. د ر ا د ن ط ا ب ت ر ا ي د ر ف ش ن ك ه ب ا ه ن ت ه ر ط ا خ م ز ا ن ي م ز ي و ر ر د ي س ك ر ه ر ب ه و ق ل ا ب ي ا ه ت س ه گ ن ج ا ي ي ت خ ا ن ش م و ب ه ع ج ا ف ه ر ط ا خ م د ر ا و م ي خ ر ب ر د و د ن ر ا ذ گ ي م ر ي ث أ ت د ا ر ف ا ا ه ن آ ا ي و ه د ش ه ل ب ا ق م ص ا خ ي ا ه ر ط خ ه ت ش ر ك ي ا ب ن آ ر د ه ك د ن ا و خ ي ت ي ع ق و م ن ا و ت ي م ا ر ت ي ن م ا. د ن ر ا ذ گ ي م ر ي ث أ ت و ل ع ف ل ا ب ي ا ن ع م ه ب ه چ ت ي ن م ا. د ر ا د ي گ ت س ب ي ن ت ف ر ي ذ پ ه ر ط ا خ م و د ا م ت ع ا ل د ا ع ت ه ب ت ي ن م ا ه ب ر ج ت. د ن ش ا ب ه د ن ا س ر ل ق ا د ح ز ا ي ي ا ه ه ع و م ج م ا ي ا ه ه ه و ب ن ا ه ب ت س ا ن ك م م ن آ ن ك م م ن آ ي ب ر ج ت ي ا ن ع م ه ب ه چ. د ش ا ب ه ت ش ا د ط ا ب ت ر ا 0 1 ي د ا م ت ع ا ي ب ي ا ن ع م ه ب ا فا ر ص و د ه د ي م ن ا ش ن ا ر ت س ا د ا ض ت م ت ي ن م ا ا ب ه ك ه چ ن آ ال ا ب ه ب ا ي و ي ن ا ه ج ت ي ن م ا د ح ا ت ا ه م آ. ت س ي ن ي خ ر ب ي ع ا م ت ج ا ن و ي س ا ز ي ن ر د م د ن ي ا ر ف ر د و ا ر ظ ن ق ب ط. ت س ا ضروري مدرن ع م ا و ج ر د د ا م ت ع ا ه ك د ر ا د ز ن د ي گگگ گ گ ه ب ا ر د ا ر ف ا د ا ق ت ع ا ز ا ا ه ممممم م م م سم ي ن ا ك م ي گ ت ف ا ب م ه ر د ه د ن ن ك د ي ل و ت د و خ ل ا ح ن ي ع ر د ه ك د و د ح م ت ر و ص ه ب ي ن ا ك م و ي ن ا م ز ظ ا ح ل ز ا ط ب ا و ر ز و ر ب م د ع ل ي ب ق ي گ ت ف ا ب م م ه ر د ا ه م ز ي ن ا ك م ن ي ا ه ل ي س و ه ب ا ي د ن ت س ه ف ع ا ض م Giddens, :2005,40-44 Amirpour, ( ( د و ش يييي مييي د ا ج ي ا. ) 2007: 82-84, Rajablou, 2007 ي ا ه مم م ا ظ ن ا صا و ص خ م و ن ي د ا م ن ي ا ه ش ق ن ي ا ف ي ا ل ث م ي ع ا ز ت ن ا ي ا ه م ا ظ ن ه ب د ا م ت ع ا ن و چ ي ر ه ا م و آ ر ا ك م ل ع ن و ن ا ق ( ط ق ف د ا م ت ع ا. ت س ا ه د ش ي ش ي د ن ا ز ا ب و ي ز ا س ز ا ب ن ر د م ع م ا و ج ي ا ر ب ه د م ع ي م س ي ن ا ك م ك ي ن ا و ن ع ه ب ) ت ر ا ج ت و ت س ا ي س ر ب ر د د ر ف ك ي ن د ر ك د ا م ت ع ا ه ك ل ب. ت س ي ن ي م ل ع ي ش ر گ ن د ن چ ي ا ه ش ن ي ب ز ا ي ر س ك ي ل ك ش ه ب ت ي ن م ا ي س ا س ح ا د ش ر ر ا و ت س ا ه د ش ه ت ف ا ب م ه ر د ي ع ا م ت ج ا ي ش ي د ن ا ز ا ب ر ب ه ك ت س ا ي ش ن ا د ا ب ق ب ا ط م ه ك ت س ه م ه ن ا ي ز و د و س ه ب س ا ح م ه د ن ر ي گ ي ت س ر د و ت ق ا د ص ه ر ا ب ر د ي ل ا ؤ س ا ه ن ت ه ن د ا م ت ع ا ن و ي س ا ز ي ن ر د م د ن ي ا ر ف ي ي ا ه ي ي ا ي و پ ر ب ه ي ك ت س ا س ا ر ب. ت س ا بلكه است ه ب دادن اهميت ز ا ميييييييشود عبارت د ا م ت ع ا. د ن ك ي م ا د ي پ ط ا ب ت ر ا م ه ي ع ا م ت ج ا ش ر ي ذ پ ا ب ه ك ت س ا ي ا ه ل أ س م ن ي ن چ م ه ت س ا ي ع ا ز ت ن ا ي ا ه ه ق ل ح ز ا ي ل ك ش م ز ل ت س م ي ع ا م ت ج ا ي ا ه م ت س ي س ه ب ن د ر ك د ا م ت ع ا. ي گ د ن ن ك ب ا ت ز ا ب ي ي ا م ن ه ا ر ي ا ه م ز ي ن ا ك م ي ي ا ه ف ف ف ر ع م ا ه ن آ ر د ه ك ت س ا ي گ د ي د ن ت م ه ر د دا ا ي د ش ي ا ه ه ق ل ح ز ا ي ل ك ش م ز ل ت س م ص ا خ ش ا ه ب ن د ر ك د ا م ت ع ا و. ) Amirpour, :2007 )84 د و ش ي م و ج ت س ج ص ا خ ش ا ي ت س ر د ي ا ر ب ي ا ه ههه ه ه ن ي م ز د و ج و ن ن ن ي ا ا ب. د ن ا د ي م م ا ع ا با ي ر ق ت ا ي م ا ع ا ر د ا م ت ع ا ي ت خ ا ن ش ن ا و ر ي ا ه ي گ ژ ي و ز ا ي خ ر ب ه ك ن ي ا ضمن گيدنز ر د ز ن د ي گ د ا ق ت ع ا ه ب. د ن ي ب ي ي م ن ي د ا ي ن ب ي د ا ض ت ر د ن ر د م ن ا ه ج ا ب ا ر ن ر د م ز ا ش ي پ ي ا ه گ ن ه ر ف ر د د ا م ت ع ا ط ب ا و ر د ا ج ي ا كه است خويشاوندي م ا ظ ن د ا م ت ع ا ه ن ي م ز ن ي ت س خ ن : د ر ا د د و ج و ط ل س ت ي ل ح م ه ن ي م ز ر ا ه چ ن ر د م ز ا ش ي پ ي ا ه گ ن ه ر ف ي ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر ي ا ه ت ش ر ي ه د ن ا م ز ا س ت ب ا ث ا تا ب س ن ه و ي ش ن ر د م ز ا ش ي پ ي ا ه ط ي ح م ر ت ش ي ب ي د ن و ا ش ي و خ ي ا ه ي گ ت س ب ا و. د ز ا س ي م م ه ا ر ف ا م ا كشمكشششششششششششاند و ش ن و ن ا د ک ا ا د ا ب ل ا غ ر د ا ر ن ا ك م و ن ا م ز ي ا ت س ا ر ي ا ه شششششششش ش ش ش شش ك م ش ك ه م ه ن ي ا ا ب

13 ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ي ن ا ك م ي ن ا م ز ي ا ه هه ه ز و ح ر د ا ه ش ن ك م ي ظ ن ت ر د ه ك د ن ت س ه ي ي ا ه د ن و ي پ ن ا م ه ا ما و م ع ي د ن و ا ش ي و خ م ا ظ ن ز ي گ ن ا ب ا ر ط ض ا ر ت ي ي ص خ ش ي ا ه د ن و ي پ ح ط س ر د م ه و ي ص خ ش ر ي غ ا تا ب س ن ي ا ه ي گ ت س ب ح ط س ر د م ه ه ي ض ق ن ي ا. د ر ك ا ك ت ا ا ه ن آ ه ب ن ا و ت ي م ع ر د د ل غ ا و ا ال و و ص ا ه ك د ز ا س ي م م ه ا ر ف ا ر ر ي ذ پ د ا م ت ع ا ي ع ا م ت ج ا ي ا ه د ن و ي پ ز ا ي ا ه ك ب ش ن ا د ن و ا ش ي و خ. د ر ا د ق ا د ص م. د ه د ي م ت س د ه ب ا ر د ا م ت ع ا ط ب ا و ر ي ه د ن ا م ز ا س ه ل ي س و ن ي ا ر د و د ش ا ب ح ر ط م د ن ا و ت ي م ه ر ا ب و د ل و ا ه ي ض ق ه ك ت س ا د ق ت ع م ز ن د ي گ. د ش ا ب ي م ي ل ح م ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ه ن ي م ز ن ي م و د ر ث ا ر ب ن ا ك م ز و ن ه ه ك ي ي ا ج. ت س ا ن ا ك م ي ا ن ب م ر ب ه د ش ي ه د ن ا م ز ا س ي ل ح م ط ب ا و ر ت ي م ه ا ر ب ي د ي ك أ ت و ا ر و ظ ن م د ر و م ط ب ا و ر ي ا ه ه ت ش ر ه ا گ ي ا ج ن ر د م ز ا ش ي پ ي ل ح م ي ا ططه ي ح م ر ت ش ي ب. ت س ا ه د ش ن ن و گ ر گ د ي ن ا ك م ي ن ا م ز ر ا د ه ل ص ا ف ط ب ا و ر ت ي ع م ج ي ا ه ت ت ر ج ا ه م و د و ش ي م ط ب ا و ر ن ي ا م ا ك ح ت س ا ه ي ا م ن آ د و د ح م ي ن ا ك م ه ن ه پ ه ك ت س ا ي ا ه ت ف ا ب م ه ر د ي ع ا م ت ج ا ا ب ه س ي ا ق م ر د ا م ا. د ن ت ش ا د ج ا و ر ر ا ي س ب ن ر د م ز ا ش ي پ ن ا ر و د ر د ن ا ي و ج ا ر ج ا م و ن ا ن ا گ ر ز ا ب ي ن ال و ط ي ا ه ر ف س و ي و ر چ و ك ر ي ذ پ ننننن نن ن ان ك م ا ن ر د م ل ق ن و ل م ح ل ي ا س و ه ك ) ي گ د ن ز ر گ ي د ي ا ه ه و ي ش ز ا ي ه ا گ آ و ( ك ر ح ت ه د ر ش ف و م ظ ن م ي ا ه ت ر و ص ي ا ه ط ط ي ح م ر د ت ي ل ح م ه ك ا ر ي ز د ن د و ب ي و ز ن م و ك ر ح ت م ر ي غ ت ب س ن ه ب ن ر د م ز ا ش ي پ ن ا ر و د ر د م د ر م ت ي ر ث ك ا. د ن ا ه ت خ ا س ي ب ه ذ م ي ا ه ر و ا ب. ت س ا ي ب ه ذ م ي س ا ن ش ن ا ه ي ك ذ و ف ن ر گ ي د ر ث ؤ م ل م ا ع. ت س ا ه د و ب ت ي ن م ا ل م ا ع و ن و ن ا ك ن ر د م ز ا ش ي پ ه د ش ه ب ر ج ت ر ط خ و ه ر ط ا خ م ه د م ع ل م ا و ع ز ا ي ك ي ا ر ا ه ن آ د ي ا ب ه ك ن ا ن چ. د ش ا ب ي د ي م ا ا ن ا ي ب ا ر ط ض ا ه م ش چ ر س د ن ا و ت ي م تفسيرهاي مذهبي ي ا ه ي ي س ا ن ش ننن ن ن ا ه ي ك ر گ ي د ي ا ه ه ب ن ج ز ا ا م ا. د ر و آ ر ا م ش ه ب ن ر د م ز ا ش ي پ ي ا ه ط ي ح م ز ا ي ر ا ي س ب ر د ت ي ح ي س م ي ا د خ. د ن ن ك ي م ه ئ ا ر ا ن م ا ي ط ي ح م ن ا ن م ؤ م ي ا ر ب ه ك ت س ا ي ع ي ب ط جهان و ي ع ا م ت ج ا ي گ د ن ز ز ا ي ل م ع و ي ق ال خ ا ت ي ح ي س م د ن ن ا م ن ا ي د ا ر ت ش ي ب د ن چ ر ه. م ت س ه ن ي ت س ا ر ي ا د خ ا ه ن ت ن م ا ر ي ز د ي ن ك د ا م ت ع ا ن م ه ب د ه د ي م ن ا م ر ف ن ي ن چ ا م ه ب ي ب ه ذ م ي ا ه ت ت ش ا د ر و ا ب ك ر ت ش ش ش م ا ه يييي يي گي ژ ي و ي ع ي ب ط ق و ف ي ا ه و ر ي ن ا ي ا ه ي ت س ه ه ب ا ك ت ا ه ش ي د ن ا ا م ا د ن ت س ي ن ي ي ا د خ ك ت ي ا ه و ر ي ن و ن ا ي ا د خ ا ه ن ت ه ن. ت س ا ه و ي ش د ن چ ه ب د ا م ت ع ا ه د ن ه د ن ا م ز ا س ه ل ي س و ن ي د. ت س ا ت ي ح ي س م ز ا ت و ا ف ت م و ن و گ ا ن و گ م ا ج ن ا ا ر ر ا ك ن ي ا ز ي ن ي ب ه ذ م ن ا ر ا ز گ ر ا ك ه ك ل ب د ن ز ا س ي م م ه ا ر ف ن ا ن م ؤ م ي ا ر ب ا ر ي ت ي ش م ي ا ك ت ا ل ب ا ق ي ا ه ت ي ا م ح ي ب ه ذ م. ) Giddens, 2005: 144, Amirpour, 2007: 84-85( د ن ه د ي م ه ت ك ن ن ي ا ي و ر ش د ي ك أ ت د ر ك ي م ه ر ا ش ا ن ر د م ز ا ش ي پ ع م ا و ج ر د د ا م ت ع ا ي ا ر ب ي ا ه ن ي م ز ن ا و ن ع ه ب ن ي د ه ب ه ك ي ن ا م ز ز ن د ي گ ن ك م م. د ر ا د ش ق ن ن ا ك م و ن ا م ز ق ي ل ع ت ر د ن ا س ن ي د ب و د ن ك ي م د ا ج ي ا ا ر ي ع ي ب ط ي ا ه د ا د ي و ر ه ب د ا م ت ع ا س ح ن ي د ه ك د و ب د ا م ت ع ا ي ا ه مممم مم م س ي ن ا ك م ا ب ي ت خ ا ن ش نن ن ا و ر ت ه ج ز ا د ن ك ي م د و م ن ز ا ب ه ك ي ي ا ه و ر ي ن و ا ه ت ي ص خ ش ي ا ن ب م ر ب ب ه ذ م ت س ا ن ا م گ يييييي ي ي ي ي بي. د ش ا ب ن ي د ل ا و ه ب ) د ا م ت ع ا د و ب ن ا ي ( د ا م ت ع ا ه د ن ن ك ن ا ي ب ا ما ي ق ت س م ا ه و ر ي ن ن ي ا ه ك ي ا ه و ي ش ه ب د ش ا ب ه ت ش ا د ط ا ب ت ر ا ر ظ ن ا ب د ن ا ه د و ب ي و ا ك ن ا و ر ذ و ف ن ت ح ت ه ك ي ر گ ي د ن ا گ د ن س ي و ن ز ا ي ر ا ي س ب و ه د ر ك د ا ه ن ش ي پ ا ر ر ظ ن ن ي ا د ي و ر ف ر ا ب ن ي ت س خ ن ن ي ت س خ ن و ت س ا د ا م ت ع ا ض ر ف ش ي پ ه ك ي ن ا م ي ا و ا ه ت ف گ ه ب ت س ا ن ا گ د ن س ي و ن ن ي ا ز ا ي ك ي ن و س ك ي ر ا. د ن ا ه د ر ك ت ق ف ا و م و ا ه د ي ي ا ز د ا م ت ع ا. ت س ا ه د ا د ن ا م ز ا س ب ه ذ م ق ي ر ط ز ا ا ر ش ا ي د ا ه ن ت ظ ا ف ح ف د و ش ي م ك د و ك ن ا گ د ن ن ك ت ب ظ ا و م ل م ا ش ر ا ب ن ا م ي ا ك ي ه ب ل ي د ب ت د ي ا ب ي د ر ف د ا م ت ع ا ه ك د ن ر ا د ر ب ر د ا ر ش ن ي ب ن ي ا ه م ه ت س ا ن ي ع م ن ي د ك ي ي گ د و ب ع ق ا و ر د ت ب ظ ا و م عملكرد از ي ش خ ب ه ب د ي ا ب د ر ف ح ال ص ا ن آ ن م ض د و ش ي ن ا گ م ه ي ر ش د ي ا ب ع ق ا و ر د ي د ر ف ي د ا م ت ع ا ي ب و د و ش ي ن ا گ م ه. د و ش ل ي د ب ت ع ا م ت ج ا ر د د ا م ت ع ا ت ي ل ب ا ق ه ن ا ش ن ه ب و ه د ش ل ي د ب ت ي ن ا گ م ه ز ي م آ ك س ا ن م

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ا ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د م س ر ر غ ا ه ه ا گ ت ن و ک س ر و آ ب ا ت ا ه ص خ ا ش ل ل ح

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س د و ا د و ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ع ب ا ن م سی ر ر ب ن ی

More information

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري فصلنامه علميپژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز شهري بررسي مشاركت شهروندان تهراني در امور (منطقه 1 و 20 شهرتهران) بر شهر سالم با تاكيد 1 نير پيراهري واحد گرمسار گرمسار

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3 ف ص ل ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی گ ر ش ه ا ی و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه س و م تابستا 5931 1 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ش ا خ ص ه ا ی ت و س ع ه د ر م ا ط ق ر و س ت ا ی ی ش ه ر س ت ا

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ا م ز ا س م

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ا م ز ا س م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 5 9 3 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع س ر ر ب ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ن ا م ز

More information

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1-

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1- () ن ا ر ئ ا ز ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5 9 3 1 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ب د ی ک أ ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

نگرشهاي از ديدگاه 1 كردستان عباس عليپور حسن چكيده قوميكردها وجود و از نظر روش دانشجويان جهاني شدن

نگرشهاي از ديدگاه 1 كردستان عباس عليپور حسن چكيده قوميكردها وجود و از نظر روش دانشجويان جهاني شدن فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز قوميكردها آن بر هويت ملي و و تا ثير فرهنگي جهاني شدن روند بررسي كردستان دانشگاههاي استان تكميلي تحصيلات دانشجويان از ديدگاه

More information

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا ه- ي م س ميمگيري ص ت ن ا ب پشتي ه ن ا م ا س ر ا ر ق ت س ا اي ه ديت و د ح م و ع ن ا و م ن ا ج ن ز ر ه ش ک في ا ر ت هريزي م ا ن ر ب و ت ديري م ر د 1 في ا ن م ه مي س ن ا ج ن ز ه ا گ ش ن ا د شهري هريزي م ا

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information