ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

Size: px
Start display at page:

Download "ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن"

Transcription

1 ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ا ر ی ا ی ها ق ط ن م ا ر ف ی ژ ت ا ر ت س ا و ی م ال س ا ی ل ا ب ق ا ر ص ا ن ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا د ا ض ر م ال غ 1 ی ر و ش ا ع ن ا ر ی ا ر ا س م ر گ ر ا س م ر گ د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج ی ا ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی ف ج ن س ا ب ع ن ا ر ی ا ر ا س م ر گ ر ا س م ر گ د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج ی ا ر ت ک د ی و ج ش ن ا د م ا ج ر ف ی ل ا ع د ا ج س ن ا ر ی ا ر ا س م ر گ ر ا س م ر گ د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج ی ا ر ت ک د ی و ج ش ن ا د / 0 1/ 1 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت / 1 5/ 0 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ ف د ه ی ا ت س ا ر سازههای به ن د ا د ن ا ر ی ا ش ق ن ی م ال س ا با ل ق ن ا ز ا د ع ب س ر ا ف ج ی ل خ ی د ا ص ت ق ا و ی س ا ی س ی م ا ظ ن ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ل ی ل ح ت و ی س ر ر ب ه ل ا ق م ن ی ا در اسلایم ل ک ش د د ص ر د ه ک د ن ت س ه ی ن ا ر گ ی ز ا ب ن ی ر ت م ه م ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا که گفت بایستی. ت س ا ی ل ل م ل ا ن ی ب و ی ل م ی د ر ب ه ا ر ه ب ن د ی س ر ه ب الب ا ق ن ا ز ا د ا ع ب ن ا ر و د ر د ه ا ک ت س ا ن ی ا ه ل ا ق م ن ی ا ی ل ص ا ل ا ؤ س م ه م ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب. د ن ت س ه ه ن ا ی م ر و ا خ ر د د و خ ی ت ی ن م ا ل ا ؤ س ن ی ا ر ب ه و ال ع ت س ا ه د و ب ه ز ا د ن ا ه چ ا ت س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و سؤالات اصلی ی ع ر نیز دیگری. ت س ا ه ن و گ چ ه ق ط ن م ن ی ا ت ی ن م ا ه ب ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ه ا گ ن ه ک ن ی ا و کداماند فارس ج ی ل خ ی ت ا ی ح ت ی م ه ا ل ی ال د ه ک ن ی ا ه ل م ج ز ا د و ش می ح ر ط م ر گ ی د ف ر ط ز ا د ن ن ک می ل ا ب ن د ه ق ط ن م ی ا ر ب ا ر د و خ ه ژ ی و و ص ا خ ی ت ی ن م ا ه ز ا س م ا د ک ر ه ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا که میدهد ن ا ش ن ه ل ا ق م ن ی ا ج ی ا ت ن ر د مسئله این ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ت و ا ف ت م س ر ا ف خلیج امنیت ع و ض و م ر د ا ه ن آ ی ا ه ه غ د غ د ز ی ن و ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ی ا ه ر ا ز ب ا و ا ه ل ی س ن ا ت پ و ایران نقش ه د ش ر ش ت ن م د ا ن س ا ز ی ن و ا ه ر ا د و م ن و جداول و ا ه ه ش ق ن ز ی ن و کتابخانهای منابع ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب شد خواهد کوشش مقاله ن ی ا. م ی ئ ا م ن ن ی ی ب ت و ل ی ل ح ت ا ر ی م ال س ا ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا. ت ی ن م ا ی ر ا گ ن ا ه ز ا س س ر ا ف ج ی ل خ ا ک ی ر م ا ن ا ر ی ا : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر و ش ا ع ا ض ر م ال غ 1-

2 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ج ی ل خ ت ی ن م ا 1 ه ق ط ن م. ت س ا ه د و ب ن ا ه ج و ه ق ط ن م ن ا ر ا د م ت س ا ی س ه ج و ت و ی س ر ر ب د ر و م ز ا ب ر ی د ز ا س ر ا ف ی ژ ر ن ا ر ی ا خ ذ ی ی ا ی ف ا ر غ ج ه ن ه پ ر د ی د ر ب ه ا ر ت ی ع ق و م ل ی ل د ه د ا ع ل ا ق و ف ت ی س ا س ح و ن ا و ا ر ف ش ی پ ا ج ن آ ا ت ی ا ه د ع ی ت ح. ت س ا ه د ش ل ی د ب ت ز و ر م ا ن ا ه ج ر د ه ع ز ا ن م و ن ا ر ح ب ی ا ه ن و ن ا ک ن ی ر ت م ه م ا ی د ی د ج ب ل ق ا ر س ر ا ف ج ی ل خ ن آ ز ک ر م ر د و ا ی س آ ه ب فارس خلیج 2 ه ب ررررررررر رر چرر ل ا ک و ئ ژ د ن ا ههه ه ه ت ف ر 3 ت ی ن م ا ه ب ه ا گ ن ع و ن و د ا ما و م ع. د ن ا ه د ی م ا ن ن ا ه ج د ی د ج د ن ل ت ر ا ه ی ا ه ه ف ل ؤ م و ر ص ا ن ع ی ن و ر ی ب ه ا گ ن ر د. ت ی ن م ا ه ب ی ن و ر د و ی ن و ر ی ب ه ا گ ن : د ر ا د د و ج و س ر ا ف ب ر غ م ر ب م ز ا ی ن ه ن و م ن ی ا ر ب. د ن ن ک ی م ف ی ر ع ت ز ا ب و ف ی ر ع ت ا ر س ر ا ف ج ی ل خ ر د ت ی ن م ا و ج ر ا خ ی ل خ ا د ت ا ب س ا ن م ن ی ا ی ن و ر د ه ا گ ن ر د ی ل و. د ن ک ی م ص خ ش م ا ر ن آ ت ی ن م ا ه ک ت س ا س ر ا ف ج ی ل خ ر گ ی د ی ن ا ی ب ه ب. د ن ک ی م ف ی ر ع ت ا ر ت ی ن م ا ه ک ت س ا س ر ا ف ج ی ل خ 4 ج ی ل خ ر د برونننننننزا امنیت ت ی ن م ا که حالی ر د د و ش ی م ض ر ف جغرافیایی محدوده ن ی ا ز ا ج ر ا خ ی ا ه ر و ش ک ی ت ی ن م ا ت ا ظ ح ال م ز ا ی ک ی ب ر غ ه ک ه ک د ن ت س ه منطقه از ی ژ ر ن ا ه ب ی ی ا ی س آ ی ا ه ر و ش ک کشورهای بین ج ی ل خ ه ق ط ن م و ا ه ز ا ی ن از تابعی فارس ج ی ل خ ر د ا ز ن و ر د ن ی م أ ت ا ز ن و ر ب ت ی ن م ا ه ا گ ن ز ا. ت س ا ه ق ط ن م ن ی ا ی ا ه ر و ش ک ی ت ی ن م ا ت ز د ا ع م و ت ا ظ ح ال م ا ه ز ا ی ن ز ا ه د م آ ر ب س ر ا ف ی ا ه ر و ش ک ن ی ب ی ت ی ن م ا ت ز د ا ع م ن د ر و خ م ه ر ب ی ا ه ب ه ب ت س ا ن ک م م س ر ا ف ج ی ل خ ر د ی ژ ر ن ا ت ا ر د ا ص ی ا ه ی ن ک ف ا ف ال ت خ ا و ا ه ت ل ا خ د ل ی ل د ه ب ه ق ط ن م ر د ر ا د ی ا پ ی ت ی ن م ا ی ا ه ر ا ت خ ا س ی ی ا پ ر ب ی ا ه ه ف ل ؤ م ه ک ن ی ا ا ی و د و ش ت ی ن م ا ر ظ ن م ز ا ه چ ن آ ر گ ی د ف ر ط ز ا. د ر ی گ ب ر ا ر ق ی ه ج و ت ی ب د ر و م ی ج ر ا خ ی ه ج و ت ی ی ی ب د ر و م ا ز ن ن ن و ر د ط ن م ی ه ت ی ن م ا ت ز د ا ه ع م ی ر ی ذ پ ر ی ث أ ت و ت ی س ا س ح و ی ن ا ه ج ی ا ه ت ر د ق ی ر ا ت خ ا س ت ا ب س ا ن م ی ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ن ی ا ز ا ک ی ر ه ا ب د ن م ت ر د ق ی ا ه ر و ش ک ی ج ر ا خ ت س ا ی س ت ا ب س ا ن م ز ا ت ز د ا ع م ن ی ا ی ر ی ذ پ ر ی ث أ ت ه و ح ن و ن ا ز ی م ت ی ن م ا م ا م ت ه ق ط ن م ن ی ا ی ا ه و ر ی ن میییییییگیرد قرار ز ی ن و ا ه ن آ ز ا ی ا ه ر و ش ک د ن ا ه د و ب د د ص ر د ه ت ش ذ گ ه ه د ه س ر د ه ک د ن ا ه د و ب ی ر و ش ک و د ا ک ی ر م آ و ن ا ر ی ا. ) Barzegar,2007:p ( ت س ا ه ق ط ن م ف ی ر ا ع ت ن ی ا ا ب ق ب ط ن م ی ت ی ن م ا ی ا ه ر ا ت خ ا س و ه د ر ک ف ی ر ع ت ا ه ت ف ا ی ه ر ن ی ا ز ا ی ک ی س ا س ا ر ب ا ر س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ت ی ن م ا ل ا ب ن د ه ب ر ت ش ی ب ن ا ر ی ا. د ن ر و آ د و ج و 5 ر ت ش ی ب ا ک ی ر م آ و ا ک ی ر م آ ر ا ک ن ا ل ب ا ق ر ی غ ی ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ه ب ه ج و ت ن و د ب ا ز ن و ر د ه ب ا ر ه ب ه ک م ی ر ی ذ پ ب ر گ ا ل ا ح. ت س ا ه د و ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ن ا ر ی ا ز ا ت م م جایگاه و ش ق ن ه ب ه ج و ت ن و د ب ا ز ن و ر ب ت ی ن م ا ل ا ب ن د ی ل ع ف ی ا ه ر ا ت خ ا س و ت س ا ه ج ا و م ل ح ن ی ز و ی د ج ی ا ه ش ل ا چ ا ب ن ا ن چ م ه س ر ا ف ج ی ل خ ر د ت ی ن م ا ی و گ ب ا و ج ج ی ل خ ر د ت ی ن م ا ن ی م أ ت ت ف ا ی ه ر ن ی ر ت ه ب ه ک د و ش ی م ح ر ط م ل ا ؤ س ن ی ا د ن ت س ی ن ه د ن ی آ ی ل ا م ت ح ا ی ا ه ران ح ب و ی ن و ن ک ت ی ن م ا ن ی م أ ت ر د ی ق ی ف ل ت ت ف ا ی ه ر ه ب و ت ف ر ر ت ا ر ف ی ن و ن ک ی ا ه ت ف ا ی ه ر ز ا ن ا و ت ی م ه ن و گ چ ر گ ی د ی ن ا ی ب ه ب. ت س ی چ ا ر ف و ی ا ه ق ط ن م ت ر د ق و د ا ک ی ر م آ و ن ا ر ی ا ه ک د س ر ی م ر ظ ن ه ب ن ی ا ر ب ا ن ب. ت ف ا ی ت س د س ر ا ف 6 د ن ت س ه ی ا هه ه ق ط ن م ی ت ی ن م ا ت ا ب ی ت ر ت ه ک ت ف ر ی ذ پ ن ا و ت ب ر گ ا. د ر ا د ا ه ن آ ن ی ب ت ر د ق ه ل د ا ع م ه ب ی م ی ق ت س م ی گ ت س ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ل ح ن ی ز ی ا ه ش ل ا چ ن ی ر ت م ه م ه ک ت ف گ د ی ا ب د ر ا د ر ا ر ق خود گذار ن ا ر و د ر د ن و ن ک ا م ه س ر ا ف ر د ت ا د ی د ه ت س ر ا ف ج ی ل خ ه د ن ی آ ه ک ر د س ر ا ف خلیج امنیت ص خ ش م ا ر س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ه د ن ی آ ه ک ت س ا ه ع ز ا ن م ن ی م ه م و ا د ت ا ی ل ح و ت س ا ک ی ر م آ ن ا ر ی ا ه ع ز ا ن م د و ل و م ج ی ل خ د ه ا و خ 1. Persian Gulf 2. Geopolitics and Geoculture 3. New heart or new Heartland World 4. Extrinsic Security 5. Intrinsic security 6. Regional and trans-regional

3 س ر ا ف خلیج امنیت ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ت ش و ن ر س ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. د و ب د ه ا و خ ا ک ی ر م آ و ن ا ر ی ا ه ط ب ا ر ز ا ی ع ب ا ت س ر ا ف ج ی ل خ ی ت آ ی ت ی ن م ا ی ا ه ر ا ت خ ا س ی ن ع ی. د ر ک ن ی ر ت م ه م ن ا و ن ع ه ب ن ا ر ی ا و ل ا ع ف ر گ ی ز ا ب ن ی ر ت ر ا ذ گ ر ی ث أ ت و ن ی ر ت م ه م ن ا و ن ع ه ب ا ک ی ر م آ ت س د ر د س ر ا ف ج ی ل خ ر د ت ی ن م ا د. و ب د ه ا و خ س ر ا ف ج ی ل خ ی ت ی ن م ا ت ا ب ی ت ر ت ر د ل ا ع ف ر ی غ ر گ ی ز ا ب ن ی ر ت ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ی ر ظ ن د ر ک ی و ر و 1 ی ی و ر و ش ی ی ج ر ا خ ت س ا ی س ر د ی س ا س ا ت ا ر ی ی غ ت ز و ر ب ل ا ب ن د ه ب و ی د ال ی م ه ه د ت ز و ح ت ه ب خ س ا پ ر د ی ر ا گ ن ا ه ز ا س ه ر و د ر د 2 ی ی ا ر گ ع ق ا و و ن ه ر ظ ا ن م ه ر و د ن ی ا ر د. د م آ د و ج و ه ب ف چ ا ب ر و گ و 4 3 ف ف و ر ع م و و ن و- ن ه ر ط ا ن م ه ب ه ک م س ی ل ا ر ب ی ل و ئ ن ر ت س ب ی د ا ق ت ن ا ی ا ه ه ی ر ظ ن ه ج ی ت ن ر د و د و ب ن ه د ن ن ک ع ن ا ق ن ا د ن چ ع ی ا ق و ز ا ا ه ن آ ن ی ی ب ت د س ر می ر ظ ن ه ب ا م ا د و ب ن ا ی ر ج ر د د و ب )Baldwin, )1993 د ن ت ف ا ی ن د ش ح ر ط م ی ا ر ب ی ر ت ب س ا ن م ه ش ی د ن ا ه ب ه ی ر ظ ن ن ی ا ی ف س ل ف ی ا ه ن ا ی ن ب 6 5 د د ن ر و ا ب ن ن ی ا ر ب ن آ ن ا ز ا د ر پ ه ی ر ظ ن د د ر گ می ر ب ن ی ا ت ش ن گ ت ی و ی س ا ن ش ن ا ب ز و ت ن ا ک ن ن و د ب هه ه ک ت س ا ن ی ا ی ر ا گ ن ا ه ز ا س ی ل ص ا ه ر ا گ ن ا. د ن ه د ی م ل ک ش ی ع ا م ت ج ا ت ی ع ق ا و ه ب ه ک ت س ا ی ن ا ب ز ی ا ه ر ا ت خ ا س ن ی ا ه ک ع و ض و م ی ن و ر ی ب ت ی ع ق ا و ن د و ب ه ل ئ س م ق ی ر ط ز ا ی ع ا م ت ج ا ی ی ب ا ی ت خ ا س ی ع و ن ن ا و ن ع ه ب ن ا ه ج ت خ ا ن ش و ت س ا ل و ب ق ل ب ا ق ر ی غ ت س ا ی س ی ی ر ا گ ن ا هه ه ز ا س. د د ر ی گ ی ی م ت ت ر و ص ه ب ن ا ج د ن چ ت ر و ص ه ب ی ن ه ذ ا ن ی ب ی ا ه م ه ف و ی ن ا ع م ت ک ر ا ش م ت خ ا ن ش هه ه ع م ا ج د ر و م ر د ا ه ت ک ا ف ن ی ر ت ی د ا ی ن ب ه ک ی ل ص ا ن ا ی ر ج ف ال خ ر ب و د ن ی ب ی م ی ا ه ط ب ا ر ی س ا ن ش ی ت س ه س ا س ا ر ب ا ر ل ل م ل ا ن ی ب ت ی و ه اا ا ههه ه ر ا گ ن ا گ ن ه ر ف د د ن ن ا م هه ه ن ا ی ا ر گ ا ن ع م و ی ی ر ک ف ل م ا و ع ر ب د ن ا د ی م ی د ا م ی ا ه و ر ی ن ی ه د ن ا م ز ا س و ت ش ر س ا ر ع ق ا و ر و م ا ن د و ب ه ت خ ا س ر ب ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر ی د ا م ر ی غ د ا ع ب ا ر ب ی ر ا گ ن ا ه ز ا س ه ج و ت ن و ن ا ک. د ر ا د د ی ک أ ت ا ه ش ز ر ا و ا ه ر ا ج ن ه و ر ا ت خ ا س ل ب ا ق ت م ی ه د م ا و ق. ت س ا ی ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر و ر و م ا ه ب 7 ن د ا د م م ظ ن ر د د د ع ا و ق ش ش ق ن و ت ی ن م ا و د ی د ه ت ز ا ن ا ر گ ش ن ک ک ر د ر د ت ی و ه ش ق ن ر ا ز گ ر ا ک ی س ا س ا ض ض ر ف ش ش ی پ ن ن د ر ب سؤال زیر ا ب ا ر ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر ر د خود سخن سازهانگاری نظریه دد د ر و م ر د ی ی ی ا ر گ ع ع ع ق ا و.. ت س ا زز ز ی ن ل ل ل م ل ا ن ن ی ب ت ی ن م ا د ر و م ر د ا ه ه ی ر ظ ن ن ی ا ش ر گ ن س ا س ا ا ال م ع ه ک د ن ک ی م ز ا غ آ ل ل م ل ا ن ی ب م ا ظ ن ک ی ش ر ا ن آ ت ش ر س د ن ت ش ا د ن رر ر ا ر ق طبیعی وضع ر د ز گ ر ه م د ر م ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر ز ا ی م و م ع ر و ص ت ف ال خ ر ب. د ن ی و گ ی م سازهانگاری طرفداران حکممم نیستتت. ت ل و د د و ج و م ز ل ت س م حکم وجود ا ر ی ز ت س ا ت س ر د ا ن ی ش ر ا ن آ ض ر ف ف ن و ا ر ظ ن ز ا )Alex,2004:.p )6 ی ز ی چ ا ر ی ش ر ا ن آ ت ن و ر د ن ا س ک ل ا. ) Onuf, )1999 د ر ا د د و ج و ه ر ا و م ه ی ل ل م ل ا ن ی ب ه ص ر ع ر د ه ک ت س ا ذ و ف ن د م آ ر ا ک ل ا م ع ا و خرددد سطححح دو ر د ه ن ا ر ا ت خ م د و خ م ا د ق ا ه ب ش ی ا ر گ ن ا و ن ع ه ب ی ش ر ا ن آ ی و ر ظ ن ز ا د. ن م ه ف می ن آ ز ا ا ه ت ل و د ه ک د ن ا د ی م ر د د. ن د و ب ر ت ش ی ب حاکمیت پی ر د ا ه ر و ش ک ن آ س ا س ا ر ب و ه د و ب ه ج و ت د ر و م ن آ خرد سطح تاکنون ه ک ت س ا طرح قابل ن ال ک ت ت س ا جهانییی وسیع ح ط س ر د حاکمیت به ش ی ا ر گ ن آ ر د ه ک ت س ا ح ر ط م ن ال ک ح ط س د ر د ی ش ر ا ن آ ر گ ی د د ع ب حال عین ه ن ز ا و م و ی ی ش ر ا ن آ ل ل ث م ل ل ل م ل ا ن ن ی ب ط ط ب ا و ر ی ی س ا س ا م ی ه ا ف م ی خ ر ب ز ا ی ر ا گ ن ا ه ز ا س ی ل ک ر و ط ه ب ) Wendt, :2002 )1.p 1.Constructivism 2.Mikhail Gorbachev 3. Neo-realists and neo-liberalism 4. The Neo-Neo Debate in International Relations Theory 5.Immanuel Kant 6.Ludwig Wittgenstein 7. Structure and agency

4 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر ا ز گ ر ا ک و رر ر ا ت خ ا س ه ط ب ا ر و ن ا ه ج ت س ا ی س ر ی ی غ ت د ا ع ب ا ت ر د ق م ه ف و ک ر د ت ل و د ع ف ا ن م و ت ی و ه ن ی ب ط ب ا و ر ت ر د ق ا ن ی ب م ه ف و ی ن ه ذ ی ا ه ر ا گ ن ا ر ب ن آ د ی ک أ ت. د ن ک ی م ه ئ ا ر ا ی د ی د ج ی ا ه م ه ف 2 ذ ذ و ف ن و ش ش ق ن ک ر د ر د ی ی ی ا ز س ب رر ر ی ث أ ت ی ی ی ن ه ذ )Dannreuther, :2007 )40.p ت س ا ه ت ش ا د ر ی خ ا ه ه د و د ر د ی ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر ر ا ت خ ا س ر ب ا ه ت ش ا د ر ب و ا ه ه ر ا گ ن ا ت ت س ا ی س ر د ت ت ی و ه و گ گ ن ه ر ف ش ش ق ن ن و چ ی م ی ه ا ف م ر ب ه ک د ر ا د ا ر د و خ ص ا خ ل ئ ا س م ی ر ا گ ن ا ه ز ا س ی ر ظ ن ب و چ ر ا چ ) Hopf, :1998 pp. ) د د و ش ی م ا ن ب ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر ه ی ر ظ ن ر د ی ل خ ا د گ ن ه ر ف و ت س ا ی س ن د ر ک ه ز ی ر و ئ ت و ن ا ه ج د ی د ه ت ز ا اا ا م ت ت ت ش ا د ر ب : د ی و گ ی ی ی م ن ن پ ا ک س- ی ر. د ر ا م ش ی م ل ط ا ب ا ر ی ن ی ع د ی د ه ت م و ه ف م ی ر ا گ ن ا ه ز ا س ت ی ن م ا ه ز و ح ر د م م ک ا ح ی ی ا ه ر ا ج ن ه و اا ا شه ز ر ا ی و ر ز ا ن ا ر گ ی ز ا ب که ل ب ت س ی ن ی ل ل م ل ا ن ی ب م ا ظ ن ر د ت ر د ق ی ن ی ع ه ب ش ر ا ت خ ا س ز ا ه ت س ا خ ر ب ل ک ش ی ل ل م ل ا ن ی ب م ا ظ ن ر د ن ا ش ی ا ک ر ش ت ی و ه ه ب ه ک ی ل خ ا د ی س ا ی س ی ا ه د ن ی ا ر ف ر ب و ا ه د ا ح ت ا ا ه ن آ ر ظ ن ز ا. )Definition and others,.p )218 د ن ن ک ی م ط ا ب ن ت س ا ا ر اا ا نه آ ی ی ج ر ا خ رر ر ا ت ف ر د ش خ ب ی ی ی ی م 4 3 هه ه ن نن ن ا ی ا ر گ ع ق ا و ر ظ ن ف ال خ ر ب ا ه ف ال ت ئ ا و دد د ن ت س ه اا ا شه ز ر ا ن ی د ا ی ن ب ی ل ج ت ا ه د ا ه ن ن ی ا د. ن ر ی گ ی م شکل مشترک ی ا ه ش ز ر ا س ا س ا ر ب ه ک ل ب د ی د ه ت س ا س ا ر ب ا فا ر ص د ن ر ا د د و خ ز ا ه ک ی ت ش ا د ر ب س ا س ا ر ب ا ت د ن ک ی م ک م ک ا ه ت ل و د ه ب ی ل م ت ی و ه. د ن ن ک ی م ا ف ی ا ی س ا س ا ش ق ن ل ل م ل ا ن ی ب ر و م ا ر د. ) Katzenstein, :2002.p )6 د د ن ن ک مم م ا د ق ا ن ن ن ی د ح ت م ه ب ن د ا د شکللل سازوکارهای به و ف ی ر ع ت ا ر ی ل م ت ی ن م ا ی ا ه د ی د ه ت و ف ف ی ر ع ت ا ر خوددد هویت د ن ی ا ر ف ن ی ا ر د و د ن ن ک ی م ک ر د ا ر خود دوستان و ا ب ق ر ن ا ن م ش د ن ا ش ت ی و ه س ا س ا ر ب ا ه ت ل و د Kubalkova, :2001 ( د د ن ن ک ی ی م مم م ی ظ ن ت ا ر نن ن ا ش ر ا ت ف ر د ن ر ا د ن ا ر گ ی د ز ا ه ک ی ر ا ظ ت ن ا س ا س ا ر ب ا ه ن آ. د ن ی ا م ن ی م ف ی ر ع ت ز ا ب ی ی و س هه ه ب ا ر ت ت ت ا ه ج و ت ی ت ی ن م ا ت ت ا ع ل ا ط م و ل ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر ر د ت ی و ه و گ ن ه ر ف ش ق ن ر ب ی ر ا گ ن ا ه ز ا س د ی ک أ ت. ) 34.p مم م ی د ق ز ا ت ا ع ز ا ن م ز و ر ب ر د گ ن ه ر ف ش ق ن د ن چ ر ه ت. س ا ه د ر ک ب ل ج ت ا ع ز ا ن م ز و ر ب ر د ن آ ش ق ن و ا ه گ ن ه ر ف ی ی و ر ا ی و ر ن آ ز ا د د ع ب و د د یش ی ی م ح ر ط م د ر س گ ن ج م و ا د ت و ز و ر ب ر د ر ث ؤ م ل م ا و ع ز ا ی ک ی ت ر و ص ه ب ی ژ و ل و ئ د ی ا و د و ب ه ج و ت د ر و م Gartzke and Gleditsch, ( ( د و ب گ گ ن ه ر ف هه ه ل و ق م هه ه ب ی ی ت ی ن م ا ن ا ز ا د ر پ ه ی ر ظ ن د ی ک أ ت ز ا ی د ا م ن ا ه ن د م ت د ر و خ ر ب ه ی ر ظ ن ز ی ن رر ر ی غ ت م ش ش ق ن ن آ ه ب و ه ز ی ر و ئ ت ی ر ا گ ن ا ه ز ا س ه ی ر ظ ن ر د ن آ ی ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ی گ ن و گ چ و گ ن ه ر ف ش ق ن ا م ا. ) :2006 pp ت ش ا د ر ب و ا ه ت ل و د ت ی و ه ه ب ه د ن ه د ل ک ش ل م ا ع ن ا و ن ع ه ب گ ن ه ر ف ش ق ن ی ر ا گ ن ا ه ز ا س ه ی ر ظ ن ر د. ت س ا ه د ش ه د ا د ل ق ت س م و ی ی ت ی ن م ا ی ی ا ه ی ی ی س ر ر ب د ر ا و ل م ع ل ا ر ر و ت س د نن ن ا و ن ع هه ه ب ا ر ت ی و ه ی ر ا گ ن ا ه ز ا س د. ب ا ی ی م ز و ر ب ن ا ر گ ی د و د و خ ز ا ا ه ن آ ی ی ل ل م ل ا ن ن ی ب ه ص ر ع ر د د ن ر ا د د و خ ز ا ه ک ی ف ی ر ع ت س ا س ا ر ب ا ه ت ل و د ی ر ا گ ن ا ه ز ا س ر ظ ن ز ا. د ر ک ا ه ت ل و د ی ج ر ا خ ت س ا ی س د د ب ا ی ی ی ی م مم م ا و ق و د د ر ی گ ی ی ی م ل ل ک ش ی ع ا م ت ج ا ت ر و ص ه ب و ن ا ر گ ی د ا ب ل م ا ع ت ر د ا ه ت ل و د ت ی و ه. د ن ن ز ی م م ا د ق ا ه ب ت س د ی ی ب ا ی ز ر ا و د د ق ن ا ب و ه ت ش ا ذ گ ر ت ا ر ف م د ق ت ی ن م ا ر ب ت ی و ه ر ی ث أ ت ث ح ب م ر د ن ا ر ا گ ن ا ه ز ا س. ) Kowert, :2001 P ) ی ت ی و ه ت ی ن م ا ه ب و ه د ر ک ی ق ل ت ت ی ن م ا ز ا ر ت ا ر ف ا ر ت ی و ه ت ی ن م ا ی ا م ع م م ا ن ه ب ی ی ا ر گ ع ق ا و ی د ا ی ن ب ل و ص ا ز ا ر گ ی د ی ک ی د د ج م ن آ ر د ی ی د ر ب ه ا ر ع ع ف ن هه ه ک د ن و ش ی م د ر ا و ی ت ا ع ز ا ن م ر د ا ه ت ل و د ز ا ی خ ر ب ا ر چ ه ک. د ن ه د خ س ا پ ش س ر پ ن ی ا ه ب ا ت د ن ز ا د ر پ ی م ی ی ی ا ر گ ع ع ع ق ا و ه ی ر ظ ن ب ب ل ق هه ه ک ی ت ی ن م ا ی ی ا م ع م ز ا زز ز ا ر ت ح ا ی پ ر د ا ه ت ل و د ی خ ر ب سازهانگاری طرفداران ر ظ ن ز ا د ن ر ا د ن ی ی د ا ع ن ن ی ا رر ر گ ا ی ت ح د ر و آ ی م ت ی ن م ا س ا س ح ا ن د ش ی د ا ع ی ر ا گ ن ا ه ز ا س ن ا ز ا د ر پ ه ی ر ظ ن ر ظ ن ز ا. د ن ت س ی ن ت س ا ی ر ا ت خ ا س 1. Anarchy and balance of power 2. Intersubjective understanding 3. Alliances and coalitions 4. Realists

5 س ر ا ف خلیج امنیت ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن هه ه ع ز ا ن م هه ه ب ی ی ن ال ق ع ه ا و خ ت ی ن م ا ت ل و د ت س ا ن ک م م ت ل ا ح ن ی ا ر د. د ش ا ب ی ت ی ن م ا ی ا ه ر ط خ ن د ش ی د ا ع ه ب ط و ب ر م ن د ش ر د ش ش ه و ژ پ ی ا ر ب ی د ی د ج ی ا ه ه ا ر و د ن ا ب ا ت ی م ی ن ال ق ع ر ی غ ت ا ع ز ا ن م ر ب ی د ی د ج ر و ن ی ت ی و ه ی ه ا و خ ت ی ن م ا. د و ش ه د ی ش ک ر د ا ه ن ت ا ه ت ل و د ه ک ت س ا ن ی ا ض ر ف ت ی ن م ا ه ب سنتی نگاه ر د. ) Mitzen, Op. Cit..p )341 د ه د می ه ئ ا ر ا ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر ت ی ن م ا ه ک ت س ا ن ی ا ن ز ت ی م ل ز د ت س ا ا م ا د ن ن ز ی م ی ک ی ز ی ف ب ی س آ م ه ن ا ر گ ی د ه ب و د ن ت س ه ی ک ی ز ی ف ت ی ن م ا ی پ اا ا ه ن ت ی ی ی ک ی ز ی ف ن ن ی ا ر د هه ه ک شود تأمین ر گ ب ی ر خ ت د و خ ط ب ا و ر ر ث ا ر د د ن ا و ت ی م ی ت ی و ه ت ی ن م ا د. ن ت س ه ن آ ی پ ر د ا ه ت ل و د ه ک ت س ی ن ی ت ی ن م ا هه ه ع ز ا ن م هه ه ب ی ک ی ز ی ف ت ت ی ن م ا ه ب ه ج و ت ن و د ب ا ه ت ل و د ت س ا ن ک م م و د ر ی گ ی م ر ا ر ق ض ر ا ع ت ر د ی ک ی ز ی ف ت ی ن م ا ا ب ت ر و ص ا ه ن آ ت ی و ه ه ب ه ج ی ت ن ر د و ه د ی د ر گ ر ج ن م ه ع ز ا ن م شدن درونی و م و ا د ت ه ب ز ی م آ ه ع ز ا ن م ل م ا ع ت. ) Ibid,.p آورند) 342 ی و ر ن ن ی ا رر ر گ ا د. د د م ا ج ن ا ی ی ی م ا ه ن آ ت ت ی و ه ظ ف ح ه ب و ه د ر ک ل ی د ب ت ی د ا ع ی ر م ا ه ب ا ر ن آ ل م ا ع ت ع و ن ن ی ا ر ا ر ک ت د. و ش ی م ل ی د ب ت لا ا ر ه ب د. د د ن ی و گ ی ی م نن ن ا ی ا ر گ ع ق ا و ه ک ت س ا چیزی آن ز ا سختتر معماگونه ه ع ز ا ن م ر ی ی غ ت د ت ف ی ب ق ا ف ت ا ع و ض و م ی ی ی ا م ع م ی ی د ن و ر ر د اا ا ته ل و د ه ک ی ع ق و م. ).Ibid,.p )344 د و ش ی م ت ی ن م ا و ه ع ز ا ن م م و ا د ت ب ج و م ه ک ت س ا شناخت اینجا ت ی ن م ا... د ن ک ی ی م اا ا د ی پ خاطر تعلق ف د ه ن ا و ن ع ه ب ت ب ا ق ر ه ب ت ل و د د ش ا ب ه ت ف ر گ ل ک ش ی ت ب ا ق ر شدن عادی ن آ ر د ه ک د ن ر ی گ ر ا ر ق ی ت ب ا ق ر ی ی ا ه هه ه ی و ر صورت به ه ن ا س ا ن ش ی ت س ه ت ی ن م ا. د و ش ی م ن شناخته رسمیت ه ب ن ا ر گ ی د ی و س ز ا 1 ی ک ی ز ی ف ت ی ن م ا ههه ه ه ب ه ب. ) Ibid,.p )360 د ن ک می حمایت گران ت ب ا ق ر ت ی و ه ز ا شدن عادی و د ن و ش ی م ت ی و ق ت و ر ا ر ک ت شده شناخته رسمیت ی ر ا ز گ ر ا ک ت ت ی ف ر ظ حفظظظ برای و د و ش ی م ل ی د ب ت ف د ه ه ب ن ا ی ا پ ر د د و ب ت ی ن م ا ن ی م أ ت ه ل ی س و ل و ا ر د ه چ ن آ ب ی ت ر ت ن ی ا ر د د ش ا ب ی ن ا م ت ف گ ح ط س ر د ه ک ن آ ز ا ش ی ب شده عادی ت ب ا ق ر ه ب ی گ ت س ب ا و د. د ر گ د ی ل و ت ز ا ب م و ا د م ر و ط ه ب ه ع ز ا ن م ت س ا م ز ز اا ا نه آ ا ر ی ز د ن ه د ی م ح ی ج ر ت ی ر ا ک م ه ه ب ا ر ه ع ز ا ن م ر ت ق ی م ع ح ط س ر د شده عادی ت ب ا ق ر ر د ا ه ت ل و د ت. س ا ی ل م ع ح ط س هه ه ک جایییی در اا ا ته ت ت ل و د ا ر چ ه ک د ن ک ی م ص خ ش م 2 شناسانه هستی ت ی ن م ا. د ن ت س ه ی ک ه ک د ن و ش ی م ه ج و ت م ه ع ز ا ن م ر د ا ه ن ت ه ز و ح ر د م ه ت ز و ح ت. ) Ibid,.p )361 د ن و ش ی م ر ی گ ر د م ه ا ب د ن ر ا د ن ع ف ا ن م ر س ر ب ی ا ه ع ز ا ن م ت ف ر ع م ه ز و ح 3 ر د م م ه و ی ی س ا ن ش ی ی ت س ه 4 و ی ی ی ن ه ذ ا ن ی ب ی ع ا م ت ج ا ت س ا ی م و ه ف م ه ک ل ب د ر ا د ن ت ل ز د ی ن و ر ی ب ی د ا م ت ی ع ض و ر ب ت ی ن م ا. د و ب ی س ا ن ش د. د د ن ر ا د ی س ا س ا ش ق ن ی ب ا ی ت خ ا س ن ی ا ر د ت ی و ه و گ ن ه ر ف. د ب ا ی ی م م ا و ق و ه د ش ه ت خ ا س ر ب ی ع ا م ت ج ا د ن ی ا ر ف ر د ه ک ی ی ا ن ع م ت ی ن م ا ر د ل ل و م ش نن ن ا ه ج مم م ی ه ا ف م هه ه ب ش ش ی ا ر گ و ت ت ی ن م ا ی ی ی ا ه ن ع ع ج ر م نن ن ا و ن ع ه ب ی ن ا س ن ا ت ی ن م ا ه ب ه ج و ت ت ی ن م ا ا ی ه ن ا س ا ن ش ی ت س ه ت ی ن م ا ه ی ر ظ ن ن ی ا. ت س ا ی ر ا گ ن ا ه ز ا س ه ی ر ظ ن ی ا ه ی گ ژ ی و ز ا ی ن ا ه ج ی ی ک ی ز ی ف ت ت ی ن م ا رر ر ب ا ر ب ر د ا ر ی ی ی ت ی و ه عع ع ف ا ن م ض ض ر ا ع ت م د ع م غ ر ه ب ا ه ت ل و د ی خ ر ب ا ر چ ه ک د ه د خ س ا پ ش س ر پ ن ی ا ه ب ق ی ر ط ن ی ا ز ا د ر ا د ش ال ت و ه د ر ک ح ر ط م ی ر ا گ ن ا ه ز ا س ی و س ز ا ت ی ن م ا ن د و ب ه ت خ ا س ر ب ع و ض و م ه چ ر گ ا د ن ش خ ب ی م م و ا د ت د و خ ن ا ی م ه ع ز ا ن م ه ب ر گ ی د ک ی ا ب ی د ر ب ه ا ر ی ا ه ه ی ر ظ ن ب و چ ر ا چ ر د ه ی ر ظ ن ن ی ا ا م ا د ر و آ د و ج و ه ب ی ت ی ن م ا ت ا ع ل ا ط م ر د ی س ا س ا ی ل و ح ت و د ش ح ر ط م ی د ا ی ن ب ل ل و ص ا و ه دد د ا ه ن رر ر ت ا ر ف ی ی م ا گ ن ن ک ش هه ه د و ل ا ش ی ا ه ه ی ر ظ ن ا ر ی ز د ر ا د ن ر ا ر ق ن ن ک ش ه ه ه د و ل ا ش و ی ی ی ا ر گ هه ه ب ر ج ت ی ی س ا ن ش ت ت ت ف ر ع م 1. Physical security 2. Ontological security 3. Ontology 4. Epistemology

6 ) ن ی ر ح ب ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف د. ش 1 د ه ا و خ ه ر ا ش ا ی ل ص ا ن ا ی ر ج ه ب ت ب س ن ا ه ن آ ش ر گ ن ت و ا ف ت و ا ه ه ش ی د ن ا ن ی ا ه ب د ع ب ث ح ب م ر د. د ن ن ک ی م د ر ا ر ی ی ا ر گ د ر خ ج ی ل خ ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ئ ژ و ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ی ع ق و م 2 س ر ا ف ی ل ا م ش ض ر ع ه ق ی ق د 0 3 و ه ج ر د 0 3 ا ت 4 2 ر د ) ی س ر ا ف ل ا ج ی ل خ ل ا ی ب ر ع ه ب و ی س ر ا ف ن ا ب ز ه ب س ر ا پ ی ا ی ر د ( س ر ا ف ج ی ل خ ی ق ل ت ی ه ا ر ب آ ه ب ه ز و ر م ا س ر ا ف خلیج دارد. ر ا ر ق چ ی و ن ی ر گ ر ا ه ن ل ا ف ص ن ز ا ی ق ر ش ل و ط ه ق ی ق د 5 2 و ه ج ر د 6 5 ا ت 8 4 و ی ن ا ت س ا ب ی ا ه ر و ش ک ا ب و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ) ن ا م ع ( ن ا ر ک م ی ا ی ر د د ا د ت م ا ر د ه ک د و ش ی م و ن ا م ع ن ی ر ح ب ت ا ر ا م ا ر ط ق ت ی و ک ن ا ت س ب ر ع ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک و ن ا ر ی ا 3 ز ر م ن ی ر ت ش ی ب ن ا ر ی ا ه ک ی ی ا ج ن آ ز ا. د ر ا د ک ر ت ش م ی ب آ ز ر م ق ا ر ع ک ر ت ش م ا ر ی ب آ ی و ر ن ن ی ا ز ا ت س ا ه د و ب ن ا ی ن ا ر ی ا د ز ن س ر ا ف ج ی ل خ ی ی ا و ر ن ا م ا ر ف و ل ر ت ن ک خ ی ر ا ت ل و ط ر د ن ی ن چ م ه و د ر ا د س ر ا ف ج ی ل خ ر د هه ه ب ه ک ت س ا ی ب آ ه ن ه پ ن ی ا م ا ن ز ی ن ن آ ه ص خ ش م ن ی ر ت ز ر ا ب و د و ش ی م ب و س ح م ه ق ط ن م ن ی ا ی ل ص ا ر ا د ث ا ر ی م ن ا و ن ع ه ب ن ا ر ی ا ج ی ل خ ی ب و ن ج ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ه ن ا ف س أ ت م. ت س ا ه د ش ت ب ث ه ت ش ذ گ ل ا س ر ا ز ه ه س ل و ط ر د ن ا ی ن ا ر ی ا م ا ن د ن ن ا م س ر ا ف ن ا ش ر و ش ک ی ا ه ز ر م و د ن ت س ه س ی س ا ت ل ا د ی د ج و ک چ و ک دی ا د ر ا ر ق را ا ث ک ا )... ی ب ر ع ه د ح ت م ت ا ر ا م ا ت ی و ک ر ط ق. د ن ر ا د ن ز ی ن ا ر د و خ ز ا ع ا ف د ن ا و ت ی ت ح ه ک ت س ا ه د ش ی د ن ب م ی س ق ت ن ا ه ج ی ر ا م ع ت س ا ی ا ه ر و ش ک ت س ا و خ و ه د ا ر ا ه ل ی س و ه ب د د ن ا و ت ممی م ن... و ت ت ی و ک ت ت ا ر ا م ا ر ط ق د ن ن ا م ی ی ا ه ر و ش ک ز ا ی م ا ن ا ی س آ ب ر غ ی خ ی ر ا ت ای ه ب ا ت ک ر د ی ر گ ش ه و ژ پ چ ی ه ز ا ا ه ن ت. ) Bojarczyk, ) p:2012 د ن ک ا د ی پ ن ه ک ن د م ت و ن ا ر ی ا ن ی م ز ر س ز ا ی ش خ ب ن ی ر ح ب ه ک ت س ا ن ی ا ل ی ل د ه ب ر ا م ع ت س ا ت س ا و خ ه ب ه ت ش ذ گ ه ه د د ن چ ی ط و د ن ا ه د و ب ی م 4 م ه ن آ ه ک ت س ا ه د ش ه د ر ب م ا ن ر ا ب د ن چ ی خ ی ر ا ت ای ه ب ا ت ک ر د ن ی ر ح ب ه د و ب ت س ا و 5 ز ا. ت س ا ه د ش ه ی ز ج ت ن ا ر ی ا ز ا ن ا ت س ل گ ن ا ن ا ب ز ی ب ر ع و ی س ر ا ف ش ن ا م د ر م و ل ر ت ن ک ت ه ج ن ی ا ه د ن ی آ ر د و ه ت ش ا د ر ا ر ق ن ا ر ی ا ت ل و د و ت ل م ر ا ی ت خ ا ر د ه ت ش ذ گ ز ا ک ی ژ ت ا ر ت س ا و گ ر ز ب ی ا ی ر د ن ی ا ی د ی ل ک ش ق ن ه گ ن ت ز ا س ر ا ف ج ی ل خ ل و ط. د و ب د ه ا و خ ی و ق ل ا م ت ح ا. ت س ا ر ت م و ل ی ک 6 ب ن ا ج ر د ن آ ی و ر ش ی پ ه ط ق ن ن ی ر خ آ ا ت ز م ر ه ب ر غ م م ک و گ گ ر ز ب ب ن ت ی ر ت م و ل ی ک 5 1 ر د ر ت م 3 9 ن آ ه ط ق ن ن ی ر ت ق ی م ع و ت س ا ل ی ا م ن آ ش خ ب ن ی ر ت ض ی ر ع ب ت ر م ی ک ش خ ه ک ت س ا ه د ش ث ع ا ب س ر ا ف ج ی ل خ م ک ق م ع. ت س ا ر ت م 0 3 ا ت 0 1 ن ی ب ب ر غ ر د ن آ ش خ ب و ه ح و د ن ی ر ح ب ت ی و ک ی ب ظ و ب ا ه ج ر ا ش ی ب د ر ه ش م ر خ س ا ب ع ر د ن ب ش ی ک ر د ا ن ب. د ی ا م ن ی و ر ش ی پ. ) Naji and Jawan,2011:p.1-15( ت س ا ه د ر ک ل ی د ب ت ن ا ه ج ی ت س ی ر و ت و ی د ا ص ت ق ا ب ط ق ه ب ا ر د و د ح ه ب ز ی ن ن ی ر ت ق ق ق ق ق م ع ا ی ر د ن و ر د ه ب 7 س ر ا ف ج ی ل خ ه ر ص ب 1. Empiricism and rationalism 2. Persian Gulf geopolitical, geo-economic and geo-strategic positions 3. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, UAE, Bahrain, Oman and Iraq 4. Bahrain 5. British colonialism 6. Strait of Hormuz 7. Kish and Bandar Abbas, Khorramshahr, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain, Doha, and Basra

7 س ر ا ف خلیج امنیت ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن س ر ا ف خلیج نقشه : 1 ل ک ش Source: ( ر د د ر ف ه ب ر ص ح ن م و م ه م ی ب آ ه ن ه پ ک ی ن د م ت و خ ی ر ا ت ن ی ن چ م ه و ی ژ ر ن ا ک ی ژ ت ا ر ت س ا ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر ظ ن ز ا س ر ا ف ج ی ل خ ف و ط ع م ه ط ق ن ن ی ا ه ب ه ش ی م ه ن ا ه ج ی و ج د و س ی ا ه ر و ش ک ه ا گ ن ه ک ی ر و ط ه ب. د و ش ی م ب و س ح م ن ا ه ج ل ک ه د و ب ی ف ا ر گ و ر د ی ه ت ی ر ی د م ط س و ت ه د ش ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ( ع ب ر م ر ت م و ل ی ک د و د ح ر د ی ت ع س و ا ب ه ز و ر م ا س ر ا ف ج ی ل خ گ ر ز ب ج ی ل خ ن ی م و س ن س د و ه ج ی ل خ و و ک ی ز ک م ج ی ل خ ز ا س پ 6( ل ا س ن ا ر ی ا ی ی ا ی ف ا ر غ ج ن ا م ز ا س تتتتت. ستت ا ب و س ح م ن ا ه ه ه ج ش ی ب و ت ف ن ه د ش ت ا ب ث ا ه ر ی خ ذ ه ک ش ب د ر ا ی ل ی م د و د ح ر د س ر ا ف ج ی ل خ ه ز و ح ا ه د ر و آ ر ب ن ی ر خ آ ق ب ط. د و ش ی م.)Mehrabi and others,2012:p. )2-3 ت س ا ه د ا د ی ا ج د و خ ر د ا ر ی ع ی ب ط ز ا گ ه ر ی خ ذ ب ع ک م ر ت م ن و ی ل ی ر ت ی ت ف ن رر ر ض ا ح ل ا ح ر د. ت س ا ه د ر ک ل ی د ب ت ن ا ه ج ر د ی ژ ر ن ا ن ز خ م ن ی ر ت گ ر ز ب ه ب ا ر ه ق ط ن م ن ی ا ی ر ی ا خ ذ ن ی ن چ ز ا ر د ه ک ر د. ت س ا ز و ر ر د ه ک ش ب ن و ی ل ی م 0 2 ز ا ش ی ب د و ش می د ی ل و ت ر ط ق و ت ا ر ا م ا ت ی و ک ق ا ر ع ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع ن ا ر ی ا ر و ش ک س ر ا ف ج ی ل خ ت ف ن ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ز و ر ر د ه ک ش ب ن و ی ل ی م 2 8 د و د ح د و ش ی م د ی ل و ت ن ا ه ج ر د ه ک ی م ا خ ت ف ن ل ک ه ک ی ل ا ح ی دا ل ی م ل ا س ا ت ی ن ا ه ج ف ر ص م ا ه ی ن ی ب ش ی پ ه ی ا پ ر ب. د ن ک ی م ن ی م أ ت ا ر ن ا ه ج ت ف ن ز ا د ص ر د 5 2 د و د ح ش ی ا ز ف ا س ر ا ف ج ی ل خ ت ف ن ی ا ر ب ی ن ا ه ج ی ا ض ا ق ت صورت این ر د. د ی س ر د ه ا و خ ه ک ش ب ن و ی ل ی م / ه ن ا ز و ر ه ب وووو و وو ت ف ا ی د ه ا و خ

8 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف د ی ل و ت رررر ر ر در فارس خلیج ه ق ط ن م م ه س صورت آن ر د ه ک د س ر ب ز و ر ر د ه ک ش ب ن و ی ل ی م 0 5 د و د ح ه ب د ی ا ش. ) Task Force, )15.p:2012 د و ب د ه ا و خ ن ا ه ج د ی ل و ت ل ک ز ا د ص ر د 5 4 ه ب ک ی د ز ن نفت جهانی س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ع ق و م : 1 ه ش ق ن Source: ( ی ژ ر ن ا ی ش م ط خ ر د س ر ا ف خلیج اهمیت ش ی ا ز ف ا ل ی ال د : 2 ل ک ش Source: Authors رر ر ه... د ش د ه ا و خ ه ت خ و د ر ت ش ی ب س ر ا ف ج ی ل خ ه ق ط ن م ه ب جهانی نگاههای ه د ن ی آ ل ا س 5 2 ر د ل ق ا د ح ا ه ی ن ی ب ش ی پ س ا س ا ر ب ی گ ت س ب ا و ز ا ر ز خ ه ز و ح و ه ی س و ر ت ف ن ن و چ ی ر گ ی د ی ا ه ن ی ز گ ی ا ج ن ت ف ا ی ا ب ا ت د ن ش و ک ی م صنعتی کشورهای ن و ن ک ا د ن چ ی ح ا و ن ر گ ی د و ر ز خ ه ی س و ر ر د ی ژ ر ن ا ع ب ا ن م م ا و د ه ک د ن ر ا د ه ج و ت ل ا ح ن ا م ه ر د ی ل و د ن ه ا ک ب س ر ا ف ج ی ل خ ع ب ا ن م ه ب د و خ. د و ب د ه ا و خ ن ر ا د ی ا پ س ر ا ف ج ی ل خ ی ژ ر ن ا ع ب ا ن م ا ب ه س ی ا ق م ر د ن ا ه ج

9 س ر ا ف خلیج امنیت ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ل ی ز د ن ی ر ت م ه م ز ا ت ف ن ی ا ر ب ن ا ز ر ا ن ی ز گ ی ا ج ه د ا م د و ب ن و س ک ی ز ا ه ج و ت ی ن ب ر ک و ر د ی ه ی ژ ر ن ا ع ب ا ن م ه ب ر د ت. س ا ن ی م أ ت ااا ا ا ر ا ی ن د ز ا ی ن د ر و م ی ژ ر ن ا د ص ر د 3 6 ه ب ک ی د ز ن ی ل ص ا ع ب ا ن م ن ا و ن ع ه ب ز ا گ و ت ف ن ی د ال ی م ل ا س ا ت ع و م ج م ی ن ع ی ه ه د ک ی ر د. ت ش ا د د ه ا و خ ه د ه ع ر ب س ا س ح و م ه م ر ا ی س ب ی ش ق ن ن ا ی م ن ی ا ر د س ر ا ف ج ی ل خ ن ا م گ ی ب و د ر ک د ن ه ا و خ ه د ن ی آ ی ی ا ه لل ل ا س ر د اا ا م ا. ت س ا ه د و ب ا ک ی ر م آ ه ر ا ق ه ب ط و ب ر م ی ژ ر ن ا ی ا ر ب ا ض ا ق ت ن ی ر ت ش ی ب ی د ال ی م ا ت ل ا س ز ا ی ا ه ر و ش ک ا ر ی ی ژ ر ن ا ی ا ض ا ق ت ن ی ر ت ش ی ب ی د ال ی م ل ا س ا ت ا ه د ر و آ ر ب س ا س ا ر ب. د و ب د ه ا و خ ر گ ی د ی ا ه ن و گ ه ب ط ی ا ر ش ی ق ر ش ی ا ی آس ه ژ ی و ه ب ی ی ا ی س آ ی ق ر ش ب ب ب و ن ج و ( ( ( ( ( ( ( ت ش ا د د ن ه ا و خ Energy Geopolitics: Challenges and. ) Opportunities,2012: p.7 ی ق ر ش جنوب به و د و ش ی م ع و ر ش س ر ا ف ج ی ل خ ز ا ن ا ه ج ی ژ ر ن ا ر و د ص ر ی س م ن ی ر ت گ ر ز ب ه د ن ی آ ی ا ه ه ه د ر د ن ا م گ ی ب و ر ا ی س ب ی ی ا ک ی ر م آ ی ت ح و ی ی ا ق ی ر ف آ ی ی ا پ و ر ا د ا ص ت ق ا ر ب س ر ا ف ج ی ل خ ر ا ش ر س ژی ر ن ا ن ی ا ر ب ه و ال ع. د و ش ی م م ت خ ر و د ر و ا خ ا ر ا د اااااا ا ا با فارس خلیج ه ق ط ن م ر گ ی د ی ی و س ز ا. د ر ک د ه ا و خ ر ت ش ی ب ا ر ه ق ط ن م ن ی ا ه ب ا ه ن آ ی گ ت س ب ا و و د و ب خواهد اثرگذار ی ک ی د ز ن. ت س ا ه د ش ت ا ب ث ی ب ر ا ی س ب ی ت ح و ر ی ذ پ ب ی س آ د و خ ی د و خ ه ب ش ی د ر ب ه ا ر ت ی ع ق و م و ی د ا د ا د خ ت و ر ث ن ی ا ن د و ب ی ت ی ع ق و م ب ر ع ن ا ه ج و اا ا ق ی ر ف آ د ن ه ه ر ا ق ه ب ش ه ن ا ی م ی ا ی س آ ای ه ر و ش ک ه ی س و ر ه ب ا ر ا ز ش ک م ش ک ی ا ه ت ی س ا س ح. ) Aslam Beg, )1378 ت س ا ه د ر و آ هم ا ر ف ن آ ی ا ر ب ه ت خ ی م آ ی ر ا د ر و خ ر ب ا ب ز ی ن و ن ی م أ ت ت ت ه ج ا ر ی ا هه ه ق ط ن م ی ر ا ک م ه و ی ف ن ا ر جویانه سلطه ی و گ ل ا ی ا ه ش ی ر های ن و گ ه ب ت س ی ا ب ی م س ر ا ف ج ی ل خ ه ق ط ن م ش ی ا ز ف ا و رر ر ا ش ف ش ه ا ک ز ا ی ا ه ز ی م آ ه ک دی ر ب ه ا ر ی ن و ن ک ط ی ا ر ش ر د. د ن ک جایگزین منطقه ی ا ه ر و ش ک ن ا ی م ل ب ا ق ت م ط ب ا و ر فارس خلیج ه ق ط ن م. د ر و آ ی م د ی د پ ه ق ط ن م ر د ا ر ی ن ی و ن ی ی ا ی و پ و د ی آ ی م ر ا ک ه ب ر گ ن ا م ر د ی ر ا ز ب ا ن و چ م ه د ش ا ب ن ا و ت ر د و ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ش ق ن ی ی ا ه ن ر ی و ص ت م ی س ر ت ر س ر ب ش ک م ش ک ر د و ن د ش ی ن ا ه ج ی ا ه د ر ک ر ا ک و ا ه ی ر ی گ ت ه ج ا ه ت ی ل ا ع ف ه ی ل ک 1 ر د ر گ ی د ق ط ا ن م ز ا ش ی ب ه ق ط ن م ن ی ا ت ل ع ن ی م ه ه ب. د ر ا د ی ا ه ژ ی و ت ی م ه ا ر ص ا ع م ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ی ا ه ر ا ز ا ب ر د ررر ر ر ی گ م ش چ حضور وجود ا ب ه ق ط ن م ن ی ا. د ر ی گ ی م ر ا ر ق ن ا گ ن ا گ ی ب ی ا ه ت ل ا خ د و ی ی ی و ج ه ه ط ل س ض ر ع م جایی هنوززز ی ژ ر ن ا ی ن ا ه ج ه د ش ت ا ب ث ا ر ی ا خ ذ د ص ر د 3 6 ز ا ش ی ب ل ا س ر د ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک. ت س ا ه د ر ک ن ا د ی پ ا ر د و خ ه و ق ل ا ب ن ا و ت ا ب ب س ا ن ت م ن ی ا ن آ ز ا م ا خ ت ف ن ت ا ر د ا ص د ص ر د 1 4 ز ی ن و ی ن ا ه ج د ی ل و ت د ص ر د 7 2 ه ب ک ی د ز ن ا ه ن ت لی و د ن ا ه ت ش ا د ا ر ن ا ه ج م ا خ ت ف ن. ) Behrouzifar, :1383 )30 ت س ا ه د و ب ا ه ر و ش ک ن ا ر ی ا ب ال ق ن ا ز ا س پ س ر ا ف خلیج امنیت ز ا ی ر ی گ و ل ج د ر س گ ن ج ج و ا ر د و ی ی ا ک ی ر م آ ی ا ه ت س ی ژ ت ا ر ت س ا ه ج و ت د ر و م س ر ا ف ج ی ل خ د د ع ت م ل ی ز د ه ب د ی د ر ت ن و د ب ن ی ر ت ک د ه ه د ر د ب و چ ر ا چ ن ی ا ر د. ت س ا ه د و ب ه د ح ت م ت ز ا ی ا ی ل ص ا ف ا د ه ا ز ا ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ه ب م س ی ن و م ک ذ و ف ن با ل ق ن ا ی پ ر د ه ل ئ س م ن ی ا. د ر ک ی ف ر ع م ه ق ط ن م ی د ا ص ت ق ا و ی م ا ظ ن ت ا ب ث ظ ف ح ر و م أ م ا ر ن ا ت س ب ر ع و ن ا ر ی ا ن و س ک ی ن ه ی ا پ و د ن ا ر ی ا ه ب ب ر غ ت ی ا م ح ا ب ر و ش ک ن ی ا و د ی د ر گ ق ا ر ع ه ج و ت م ا ک ی ر م آ ی د ال ی م ه ه د ر د. ت ف ر ن ی ب ز ا ن ا ر ی ا ر د ی م ال س ا ه ر و د ن ی ا ر د. د و ب ن ا ر ی ا ر ا ه م ف د ه ن ا ر و د ن ی ا ر د. د ر ک ه ل م ح د و ب ی ا ه ق ط ن م د ی د ج ر گ ش ل ا چ ا ه ن آ م ع ز ه ب ه ک ی ب ال ق ن ا س ی س أ تت ت ن ا ر ی ا ر ط خ ا ب ه ه ج ا و م م ی ق ت س م ف د ه ا ب س ر ا ف خلیج همکاری ی ا ر و ش ن ی ن چ م ه و برای بازیگری به تبدیل 1. Geopolitical and geo-economic

10 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت ی و ک ه ب ق ا ر ع ی م ا ظ ن ه ل م ح و ن ا ر ی ا ا ب ق ا ر ع گ ن ج ن ت ف ا ی ن ا ی ا پ ا ب. د ی د ر گ ا ک ی ر م آ ص ا خ ر و ط ه ب و ب ر غ ع ف ا ن م ن ی م أ ت ن ی ا. ) Wang,2009:p.39-47( ( ( د م آ د ی د پ س ر ا ف ج ی ل خ ه ق ط ن م ر د ی ت ی ن م ا ت ا ب س ا ن م ز ا ی د ی د ج ل ص ف ن ی ر ت ک د ا ک ی ر م آ د ش ب ب س د ی د ر گ ه ق ط ن م ر د ا ک ی ر م آ ی م ا ظ ن و م ی ق ت س م ر و ض ح ش ی ا ز ف ا ن ی ت ر ا م. د ن ک ل ا م ع ا ق ا ر ع ت: ف ر گ ر ظ ن ر د م ه م ن ی ا ی ا ر ب ا ر ث ع ا ب ه ک ه ل م ح و ن ا ر ی ا ه ر ا ب ر د ا ر ه ب ن ا ج و د ر ا ه م 2 1 ر ی ز ط ی ا ر ش ه ب ن ا ج و د ر ا ه م ن ی ر ت ک د ح ا ر ط و صهیونیستی رژیم ر د ا ک ی ر م آ ق ب ا س ر ی ف س ک ی د ن ی ا س ر ا ف ج ی ل خ ر د ا ک ی ر م آ حیاتی منافع و ف ا د ه ا : 3 ل ک ش Source: Authors د. ن ک می د ی د ه ت س ر ا ف ج ی ل خ ه ق ط ن م ر د ا ر ا ک ی ر م آ ع ف ا ن م ه د م ع چالش چهار چارچوب این ر د چهار چالش: 4 ل ک ش س ر ا ف خلیج منطقه ر د ا ک ی ر م آ ف د ه د ر و م ی ل ص ا Source: Authors ل ل و ط ر د نن ن ا ر ی ا. د ر ا د ر ا ی ت خ ا ر د ا ر ی ب آ ه ن ه پ ن ی ا ی ل ا م ش ه ن ا ر ک م ا م ت و ت س ا ر ا د س ر ا ف ج ی ل خ ا ب ا ر ی ب آ ز ر م ن ی ر ت ش ی ب ن ا ر ی ا ج ج ی ل خ هه ه ک د د ر ک اا ا ع د ا ن ا و ت ب د ی ا ش و ت س ا ه ت ش ا د س ر ا ف ج ی ل خ ا ب ی ن ا و ا ر ف ی س ا ی س و ی د ا ص ت ق ا ی گ ن ه ر ف ی ا ه د ن و ی پ خ ی ر ا ت ی ی ا ه ب آ ی ی و س ا ر ف ر د نن ن ا ر ی ا ی س ا ی س ر و ض ح خ ی ر ا ت و ی گ ن ه ر ف ذ و ف ن ه ر ت س گ. ت س ا ه د و ب ن ا ر ی ا ن ی م ز ر س ی ب آ د ا ز م ه س ر ا ف 1. Martin Sean Indyk 2. Dual containment doctrine

11 () ل ع ف ل ا ب س ر ا ف خلیج امنیت ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن س س ر ا ف ج ی ل خ ر د ل و ا ت ر د ق ر و د ن ا د ن چ ه ن ای ه ه ت ش ذ گ ر د ن ا ر ی ا ه ک ت س ا ر ی ذ پ ا ن ر ا ک ن ا ت ی ع ق ا و ن ی ا ی ا ی و گ س ر ا ف ج ی ل خ ز ا نن ن ا ر ی ا هه ه ک ی ی ط ی ا ر ش ر د ی ی ت ح. د د ب ا ی ز ا ب ا ر د د و خ هه ه ت ش ذ گ ذ ذ و ف ن ه ک د ر ا د ا ر ه ر ا و م ه ل ی س ن ا ت پ ن ی ا ه ر ا و م ه و ت س ا ه د و ب ج ج ی ل خ هه ه ق ط ن م ر د گ گ ر ز ب ت ت ر د ق و د ی ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع ه ا ر م ه ه ب ت س ا ه د ش ه ت ش ا ذ گ ر ا ن ک س ر ا ف ج ی ل خ ی ت ی ن م ا ت ز د ا ع م د ر ا د س س ر ا ف ج ج ی ل خ ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ا ب ی ع ا م ت ج ا و ی د ا ص ت ق ا ی گ ن ه ر ف ق ی م ع ی ا ه د ن و ی پ ن ا ر ی ا. د ن ی آ ی م ب ا س ح ه ب س ر ا ف س ر ا ف ج ج ی ل خ ت ت ی ن م ا ی ی ن و ن ک ف ی ر ع ت ا ب ا م ا. د ن ک ی ز ا ب ا ر ری ت گ ن ر ر پ ش ق ن س ر ا ف ج ی ل خ ی ت ی ن م ا ت ا ب س ا ن م ر د د ن ا و ت ی م و ی ح ا ر ط ن ا ر ی ا ت ا د ی د ه ت ر ب ا ر ب ر د س ر ا ف ج ی ل خ ی ت ی ن م ا ی ا ه ر ا ت خ ا س ه ک ل ب د ر ا د ن ت ی ن م ا ی ت ن س ر ا ت خ ا س ر د ی ی ا ج ا ه ن ت ه ن ن ا ر ی ا ی ی ت ی ن م ا ت ت ا ب ی ت ر ت گ گ ر ز ب ب ی ا غ د ر ا د ه ق ط ن م ر د ه ک ی ذ و ف ن و ی ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ت ر د ق م غ ر ی ل ع ن ا ر ی ا ن ی ا ر ب ا ن ب. د و ش ی م ء ا ز ج ا و. ) Friedman,2008:p.2-10( ت س ا س ر ا ف ج ی ل خ و د د ش هه ه ق ط ن م ر د ن ا ت س ل گ ن ا ن ی ز گ ی ا ج م و د ی ن ا ه ج گ ن ج ز ا د ع ب ه ک ت س ا ی ر و ش ک ا ک ی ر م آ ه د ح ت م ت ز ا ی ا ر گ ی د ف ر ط ز ا ی دا ل ی م لل ل ا س ر د ت ت ی و ک ی ی ز ا س د ا ز آ ت ا ی ل م ع ی ن ع ی س ر ا ف ج ی ل خ ل و ا گ ن ج ز ا د ع ب ص و ص خ ه ب و ه ت ف ر ه ت ف ر ههه ه ه ب رر ر ا ز ه ز ا ش ش ی ب اا ا ب ا ک ی ر م آ ن و ن ک ا م ه. د ش ل ی د ب ت س ر ا ف ج ی ل خ ی ت ی ن م ا ت ز د ا ع م ر ب ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ی ج ر ا خ ت ر د ق ن ی ر ت م ه م رر ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ی و ر ی ن ن ی ر ت د ن م ت ر د ق س ر ا ف ج ی ل خ ی ب و ن ج ه ی ش ا ح ی ا ه ر و ش ک ر د د د ع ت م ی م ا ظ ن ی ا ه ه ا گ ی ا پ و ی م ا ظ ن ی و ر ی ن ر ف ن ر د هه ه ک ت ت س ا د د ن م ت ر د ق ن ا ن چ ن آ س ر ا ف ج ی ل خ ه ق ط ن م ر د ا ک ی ر م آ ذ و ف ن ه ر ت س گ و م ج ح. د ی آ می ب ا س ح ه ب س ر ا ف ج ی ل خ ر د ( د ر م ش م ک ت س د ا ی ت ف ر گ ه د ی د ا ن ا ر ن آ ن ا و ت می ن س ر ا ف ج ی ل خ ر د جدید امنیتی ی ا ه ر ا ت خ ا س ی ح ا ر ط. ) Aminuzzaman,2014 نن ن ا م ز م ه ر و ض ح ز ا ی ا ه ج ر د د ن م ز ا ی ن ا ی س آ ب ر غ ه ق ط ن م ر د ت ر د ق و ت س ا ی س ه د ن ی آ ر د ل د ا ع ت د ا ج ی ا د ی د ج ت ز و ح ت ا ب ا ذ ل ی د ن م ز ا ی ن «ه ب ه ک ی ر م ا. ت س ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ت ر د ق ی ر ا ک م ه و ک م ک ا ب و ی ج ر ا خ ی ا ه ت ر د ق 1. د د و ش ی ی م رر ر ی ب ع ت» ل ب ا ق ت م ی ا هه ه ق ط ن م ی ی ا ه ت ت ت ر د ق ر ر و ض ح و ش ش ق ن هه ه ب د د و خ عع ع ف ا ن م ظ ف ح ی ا ر ب ی ج ر ا خ ی ا ه ت ر د ق ه ک ن ی ا ن م ض ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب ی ا ه ت ر د ق ه ب د و خ ش ق ن و ذ و ف ن ی ا ه ه ی ا پ ت ی ب ث ت و ی ز ا س ت ص ر ف ی ا ر ب ز ی ن ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ت ر د ق د ن د ن م ز ا ی ن ی ا ههه ه ه ق ط ن م ا ر ف ح ح ط س ر د ت ت ر د ق ی ی ا ه هه ه ی ا پ ز ا ی د ن م ه ر ه ب ف ر ص ه ک ت س ا ر ا و ت س ا ق ط ن م ن ی ا ر ب ل ز د ت س ا ن ی ا. د ن ر ا د ز ا ی ن ذ و ف ن ب ح ا ص و ش ش ق ن هه ه ب ل ل ی د ب ت د د ی ا ب ) هه ه و ق ل ا ب ( اا ا ته ت ت ل و د ت ت ر د ق ه ک ل ب ت س ی ن ی ج ر ا خ صحنه در ی ز ا س ت ص ر ف و ر ا ب ت ع ا ک ال م ی ل م ی ی ا ه هه ه ن ی م ز اا ا ت د د و ش ی ل م ا ر ف ح ط س ر د ن ا ر گ ی ز ا ب ر ی ا س ش ق ن و ی ز ا ب د ع ا و ق ش ر ی ذ پ و ی ر ا ک م ه ب س ک ق ی ر ط ز ا ت و ر ث ی ل م ی ا ه ت ی ف ر ظ ز ا ه د ا ف ت س ا ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. د ی آ د ی د پ ل ل م ل ا ن ی ب ت س ا ی س ه ن ح ص ر د ر و ش ک ن آ ی ا ر ب ی ز ا س ت ص ر ف ی ی ن ی ر ف آ ش ش ق ن ر گ ی د د ع ب. ت س ا ا ه ش ق ن ز ا ی ب س ا ن ت م م ه س ه ب ی ب ا ی ت س د ز ا س ه ن ی م ز ی ص خ ش م د و د ح ا ت ا ه ن ت ا ه ر و ش ک ت ر د ق و ی ی ر ا ک م ه ز ا ی ا هه ه ج ر د د د و ج و اا ا شه ق ن م ی س ق ت ر د ل ی ل د ن ی م ه ه ب. د ر ا د ی ل م ی ا ه ز ر م ز ا ج ر ا خ ر د ذ و ف ن ه ج ر د ه ب ی گ ت س ب د- ر ب ی ز ا ب ب ل ا ق ر د ن ا ر گ ی ز ا ب ن ی ب ل ب ا ق ت م 2 ر د ی ر ا ک م ه د ن و ر ن ی ا ر د ی ل ص ا ن ا ر گ ی ز ا ب ش ق ن ع ق ا و ر د. ت س ا ی ر و ر ض د ر ب ت ت ی ل ب ا ق ی ی ز ا س ت ت ت ص ر ف ی ا ه ه ن ی م ز و ا ه ش ق ن ن آ ه ی ا س ر د ا ت ت س ا ت ی ن م ا و ت ا ب ث د ا ج ی ا و د و ج و م ه د ا ر ا و ت س ا و خ ت ه ج عع ع ف ا ن م هه ه ب رر ر ج ن م ی ی ت ی ن م ا و ی ی س ا ی س ی د ا ص ت ق ا د د م آ ر ا ک ی ی ا ه م ا ظ ن ب ل ا ق ر د ق ی ر ط ن آ ز ا و ت س ا ه د ر ک ا د ی پ ر و ه ظ ه و ق ل ا ب. ) Barzgar, )1385 د د ر گ ن ا ر گ ی ز ا ب ی م ا م ت ی ا ر ب س و م ل م 1. Mutual need 2. Win-win game

12 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف س س ر ا ف ج ج ی ل خ ت ت ی ن م ا ه ه د ن ی آ هه ه ک دد د ن ت س ه ی ا ه ق ط ن م ا ر ف و ی ا ه ق ط ن م ت ر د ق و د ا ک ی ر م آ و ن ا ر ی ا ه ک د س ر ی م ر ظ ن ه ب ن ی ا ر ب ا ن ب ج ی ل خ ر د ی ت ی ن م ا ت ا ب ی ت ر ت ه ک ت ف ر ی ذ پ ن ا و ت ب ر گ ا. د ر ا د ا ه ن آ ن ی ب ت ر د ق ه ل د ا ع م ه ب ی م ی ق ت س م ی گ ت س ب ن ا ر و د 1 ر د ن ن و ن ک ا م ه س ر ا ف 2 - نن ن ا ر ی ا هه ه ع ز ا ن م د و ل و م س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ل ح ن ی ز ی ا ه ش ل ا چ ن ی ر ت م ه م ه ک ت ف گ د ی ا ب د ر ا د ر ا ر ق د و خ ر ا ذ گ ی ا ه ر ا ت خ ا س ی ن ع ی. د ر ک د ه ا و خ ص خ ش م ا ر س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ه د ن ی آ ه ک ت س ا ه ع ز ا ن م ن ی م ه م و ا د ت ا ی ل ح و ت س ا ک ی ر م آ س س ر ا ف ج ج ی ل خ ر د ت ی ن م ا ت ش و ن ر س ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. د و ب د ه ا و خ ا ک ی ر م آ و ن ا ر ی ا ه ط ب ا ر ز ا ی ع ب ا ت س ر ا ف ج ی ل خ ی ت آ ی ت ی ن م ا ر ر گ ی ز ا ب ن ن ی ر ت ر ا ذ گ ر ی ث أ ت و ن ی ر ت م ه م ن ا و ن ع ه ب ن ا ر ی ا و ل ا ع ف ر گ ی ز ا ب ن ی ر ت ر ا ذ گ ر ی ث أ ت و ن ی ر ت م ه م ن ا و ن ع ه ب ا ک ی ر م آ ت س د ر د د. و ب خواهد فارس خلیج امنیتی ت ا ب ی ت ر ت ر د ل ا ع ف ر ی غ س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا و ن ا ر ی ا ت س ا ن ی ا د ن م ز ا ی ن ه ق ط ن م ر د ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ی ا ه ر و ش ک ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی و س ر ا ف خلیج کشور ن ی ر ت گ ر ز ب ن ا و ن ع ه ب ن ا ر ی ا ی ا ه ر و ش ک ا ب ط ب ا و ر ر د ه د ر ت س گ ی ا ه د ن و ی پ د ا ج ی ا ه ا ر ز ا جهانی شونده ن و گ ر گ د م ا ظ ن ر د ا ر د و خ ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ی م ه ا ه ک و ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ئ ژ ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی ا ف ر ژ ر د س ر ا ف ج ی ل خ ه ی ش ا ح 3 ی ر ت ش ی ب ی ی ا ر ا ک و د ز ا س ص خ ش م ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ا ر د و خ ا ت د ر ک ی ع س و د ر ک ت ک ر ح ل ق ت س م ی ت ی ن م ا ت س ا ی س ذ ا خ ت ا ت ه ج ر د ب ال ق ن ا ز ا س پ ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ف ی ر ع ت جهانی قدرت و د ی ا ه د ر ک ی و ر و ا ه ی ژ ت ا ر ت س ا ز ا ج ر ا خ ی ر ا ک م ه ا ت س ا ر ن ی ا ر د. د ن ک و. ) Sokolsky,2003( ت ف ر گ ر ا ر ق ت ی و ل و ا ر د ی ا ه ق ط ن م ی ت ی ن م ا ت ا ب ی ت ر ت ه ب ی ه د ل ک ش ت ه ج ر د ی ا ه ق ط ن م ن ا ر گ ی ز ا ب با مشارکت د. د د د د ش خ ب ی ا ه ی ر ی گ ر د ی م و ق و ی ن ی د ت ا ف ال ت خ ا ی ا ق ل ا ن و چ م ه ی ی ا ه ش ل ا چ ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ه ق ط ن م ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ه ا گ ن ز ا ی ا ه و ر ی ن ر و ض ح ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ت ی ل ا ع ف ه ت ف ا ی ن ا م ز ا س ت ا ی ا ن ج ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ی ز ر م ت س و ر هه ه ب و ر ی ر گ ی م ا ظ ن ه ب ن د ا د ت ی و ل و ا و ی ت ا ح ی ل س ت ی ا ه ت ب ا ق ر د ش ر ل ح ه ک و ا ه ننننن ن ن ن آن ل ص ف ت. س ا ر ی ذ پ ن ا ک م ا ه ن ی م ز ن ی ا ر د ع م ا ج ی ا ه ر ا ک و ز ا س ن ی و د ت و ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ی ع م ج ه ت س د ی ر ص ا ن ع و ابعاد دارای ه ق ط ن م ر د ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ب ر ا ج ت و ت ز و ح ت ه ب ه ج و ت ا ب ن ا ر ی ا ی ت ی ن م ا د ر ک ی و ر ی ج ر ا خ ر د ه ق ط ن م ی ر ا ک م ه ا ب ا ا ف ف ر ص ه ک ت س ا ر د ر ب ی ن ت ب م ه ک ی ت ی ن م ا ی و گ ل ا ن ی ا. د و ش ر ج ن م ی ر ا د ی ا پ ی ت ی ن م ا م ا ظ ن ی ر ی گ ل ک ش ه ب د ن ا و ت ی م ی ا ه ق ط ن م م ا م ت ه ا و ه ج و ت ت ر و ص نکردن دخالت ن ا ه ا و خ د و خ ی ب ل س د ع ب ر د و گ ل ا ن ی ا. ت س ا ی ب ا ج ی ا و ی ب ل س د ع ب 2 ی ا ر ا د ت س ا ا ز ن و ر د ت ی ن م ا ل ص ا و ی ا هههههه قههه ط ن م ا ر ف ی ا ه و ر ی ن حضور است د ق ت ع م ن ا ر ی ا س ا س ا ن ی ا ر ب. ت س ا ه ق ط ن م ی ت ی ن م ا ت ا ب ی ت ر ت ر د ه ن ا گ ی ب ی ا ه ت ر د ق م ل ا س ا ن ت ب ا ق ر د ا ج ی ا ث ع ا ب ه ک ل ب م س ی ر و ر ت و ی ی ا ر گ ط ا ر ف ا ش ر ت س گ ب ج و م ه ک ن ی ا ر ب ه و ال ع ه ق ط ن م ت ی ن م ا ر د ا ه ن آ ه ل خ ا د م. ) Wang,2009:p.1-10( د و ش ی م ر گ ی د ک ی ه ب ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک د ا م ت ع ا ش ه ا ک و ت س ا ن ع م ن ا د ب ن ی ا. ت س ا ی ت ی ن م ا ر ا ت خ ا س ر د ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ی ر ا ک م ه و ت ک ر ا ش م ن ا ه ا و خ و گ ل ا ن ی ا ا م ا ی ب ا ج ی ا د ع ب ر د ی ا ه و گ ل ا ه ن و ه ز و ح ن ی ا ر د ع ق ا و ی ا ه ر و ش ک ل ب ا ق ت م د ا م ت ع ا و ی ر ا ک م ه س ا س ا ر ب د ی ا ب ه ق ط ن م ت ی ن م ا ه ک ز ا ه د ش ل ل ل ی م ح ت ی ع م ج ه ت س د ع ف ا ن م ه د ن ن ک ن ی م أ ت ه ک د و ش ف ی ر ع ت ی ا ه ن و گ ه ب د ی ا ب ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ع ف ا ن م ه ا گ ن ن ی ا ق ب ط. د و ش ن ی م أ ت ج ر ا خ 1. Security arrangements in the Persian Gulf 2. Period of transition 3. Geopolitics, Geostrategic And geo-economic

13 س ر ا ف خلیج امنیت ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ت ی ن م ا ه ک د ن س ر ب ی س ا س ا ل ص ا ن ی ا ه ب د ی ا ب ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ن ی ا ر ب ا ن ب. د ش ا ب ی ا ه ق ط ن م ا ر ف ی ا ه ت ر د ق ه ب ی گ ت س ب ا و ن و د ب و ت. س ا ی ن ت ف ا ی ت س د ی ل خ ا د ی ا ه ی د ن م ن ا و ت ه ب ا ک ت ا و ن ا گ ن ا گ ی ب ر و ض ح ن و د ب ه ق ط ن م س ر ا ف ج ج ی ل خ ر د د و خ ی ت ی ن م ا د ر ک ی و ر د ر ب ش ی پ ر د ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ه ک ت س ی ن ی د ی د ر ت ه ت ب ل ا ی ا ر ب س ر ا ف ج ی ل خ ی ب و ن ج ه ی ش ا ح ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ت ک ر ا ش م م ا ظ ن د ا ج ی ا ی ت ی ن م ا و ت ا ل ک ش م با مشارکتی و همکاری کسب ی ع ن ا و م و ی خ ر ب د و ج و. ت س ا ی ا ه ق ط ن م جدید تحوزت ن ی ن چ م ه و ی خ ی ر ا ت ی ا ه د ن و ر ل و ص ح م ن آ ز ا ی م ه م ش خ ب ه ک ت س و ر ه ب و ر جدید عراق ه ب ن ا ر ی ا د ر ک ی و ر و ق ا ر ع ر د م ا د ص م ی ژ ر ی ش ا پ و ر ف س ر ا ف ج ی ل خ ر د ا ک ی ر م آ ر و ض ح و ی س ا ی س ت ا ف ال ت خ ا ی ا هه ه ق ط ن م ت ر د ق ه ن ز ا و م ر ی ی غ ت ن آ ع ب ت ه ب و ن ا ر ی ا ت ر د ق و ذ و ف ن ش ی ا ز ف ا ه ب ر ج ن م ه ک ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ر د ی ا ه ق ط ن م ت ز و ح ت ن ی ر ت م م م ه م ز ا ن ا ر ی ا ی ا ههه ه ه ت س ه ه م ا ن ر ب ص ص و ص خ ر د ا ه ی ی م ه ف د ب و ا ه د ی د ر ت م ا ج ن ا ر س و ه د ش ر ج ن م ن ا ر ی ا ع ف ن ه ب ی ر ا ذ گ ر ی ث أ ت وو و ا ی س آ ب ر غ ر د ی ت ی ن م ا ت ا ض ر ا ع ت و ا ه ش ل ا چ ت ع س و ه ب ه ج و ت ا ب و ر ن ی م ه ز ا. د ن و ش ی م ب و س ح م ع ن ا و م ل م ا و ع ی و گ ل ا ب و چ ر ا چ ر د ی ز ا س ت ی ن م ا ه ق ط ن م ر د ی ت ا ب ث ی ب و ا ه ی ن م ا ا ن ر د ی ا ه ق ط ن م ا ر ف و ی ا ه ق ط ن م ی ل م ح و ط س ر د ن و گ ا ن و گ ت. س ا ت د م ی ن ز و ط و ی ج ی ر د ت ی د ن ی ا ر ف م ز ل ت س م ت ک ر ا ش م و ی ر ا ک م ه ر ب ی ن ت ب م ی ت ی ن م ا ش ه ا ک و هه ه ن ا ی و ج یییییی یی ری ا ک م ه ی د ر ک ی و ر ذ ا خ ت ا ا ب اا ا ینه ا ه ک ل ب د ی د ل ح ن ی ز ت ال ک ش م ن ا و ن ع ه ب د ی ا ب ن ا ر ع ن ا و م ن ی ا ه ت ب ل ا ی ر ا ک م ه ر ب ی ن ت ب م ی ت ی ن م ا م ا ظ ن ک ی. د ب ا ی ی م ق ق ح ت ع ف ا ن م ر ت ش ی ب د ن و ی پ ا ب ی ن ی ب د ب و ن ا ن ی م ط ا م د ع ی ج ی ر د ت ت س ا ی س ه ز و ح ر د ع ف ا ن م و ف ا د ه ا ت ی ف ا ف ش ش ر ت س گ ا ه د ن و ی پ و ت ا ط ا ب ت ر ا ش ی ا ز ف ا ی ج ر ا خ ا ه ر و ش ک ی ا ه ت ت ت ر د ق ه ب ر ت ک چ و ک ی ا ه ر و ش ک ی ا ک ت ا ی ز ا س د ا م ت ع ا و د و ج و م ت ا ش ق ا ن م و ت ا ف ال ت خ ا ی ج ی ر د ت و با مشارکت ل ص ف و ل ح و ا ر ی ا هه ه ق ط ن م ااا ا ا ر ف.د ن ک ی م ا ی ه م س ر ا ف ج ی ل خ ر د ا ر ه د ش ق ف ا و ت و ر ا د ی ا پ ی ت ی ن م ا م ا ظ ن ک ی ن د ش ر ا د ی د پ ی ا ر ب م ز ز ی ا ه ه ن ی م ز و د ه د ی م ش ه ا ک شا ل ت ن ا ر ی ا ی م ال س ا جمهوری رو ن ی م ه ز ا را ی ی ا ر ج ا ای ه ر ا ک ه ا ر ه ئ ا ر ا ه ن ی م ز ن ی ا ر د ز ی ن ه د ر ک ر د ق ق ح ت ر ی س م ی ل م ع ه ا م ر ذ آ ر د ه ن می ز ن ی هم در. کند ی و گ ل ا ی ت ی ن م ا د ر و م و ض ع ی ا ه ر و ش ک ن ا ر س ت س ش ن ن ی م ت ش ه و ت س ی ب ه ژ ی و ن ا م ه ی م ه ک ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج س ی ئ ر ر ظ ن د و خ ی خ ر ب د ژا ن ی ی ی ی د م ح ا د و م ح م ی ا ر و ش ی ر ا ک م ه 1 ی ت ی ن م ا ی و گ ل ا ر و ل ب ت ا ر ن آ ن ا و ت ی م ه ک د ا د ه ئ ا ر ا ا ر ی ا ه ن ا گ ه د ز ا و د ی ا ه د ا ه ن ش ی پ د و ب ر ط ق ت خ ت ی ا پ ه ح و د ر د س ر ا ف ج ی ل خ ف د ه ا ب د ی د ا و ر و غ ل ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ی ر ا ک م ه ن ا م ز ا س س ی س أ ت. ت س ن ا د خلیجفارس منطقه ی ا ر ب ن ا ر ی ا ر ظ ن د ر و م ی ر ا ذ گ هه ه ی ا م ر س ل و ق ن م ر ی غ ل ا و م ا ک ل م ت ه ز ا ج ا ر و ش ک ت ف ه ن ی ب ن ا د ن و ر ه ش د م آ و ت ف ر ک ر ت ش م ر د ع ب ا ن م ن ی م أ ت ت ه ج ن ا ر ی ا ی گ د ا م آ ا ه ر و ش ک ن ی ب د ا ز آ ت ر ا ج ت ی ر ا ر ق ر ب ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ه ب ن ا ج د ن چ و و د ت ر و ص ه ب ل ی ه س ت ز ا گ و ت ف ن ب آ و ز ا گ ه ب ک م ک ر د ن و ا ع ت ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ب و ن ج ه ب ل ا م ش ر و د ی ر ک ن د و م ن ل ا ع ف س ر ا ف ج ی ل خ ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ز ا ی ن د ر و م و ا ه ن ف ی ه م ل ع ی ه ش ز و م آ ت ز د ا ه ب م ی ت ی ن م ا ی ا ه ی ر ا ک م ه ن ا م ز ا س س ی س أ ت ضعیف کشورهای و ی م ال س ا ی ا ه ر و ش ک ت س ی ز ط ی ح م ز ا ت ن ا ی ص ر د ی ر ا ک م ه و ی ش ه و ژ پ ت س ش ن ر د ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج س ی ئ ر ه ن ا گ ه د ز ا و د س ر ا ف ج ج ج ج ج ی ل خ و شورای سران ی ا ه لللللل صللل ف ر س ن ا م ع ی ا ی ر د س ر ا ف جججججججج جج یج ل خ ی ر ا ک م ه ی ا ه د ا ه ن ش ی پ ی ل ص ا Gulf ( )) ( د و ب ه ح و د ر د. ) Cooperation Council's Challenges and Prospects, Persian Gulf Cooperation Council

14 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف س ر ا ف خلیج امنیت و ا ک ی ر م ا و خطرناک ایران ر ک ف ت ااء ا ق ل ا د د ص ر د ه ر ا و م ه ی ا ه ق ط ن م ا ر ف ل م ا ع ک ی م ک ح ر د ا ک ی ر م آ ت ه ج ر د ی ا ههههههه ه ته س ه ر ط خ ه ب ت ا د ی د ه ت و ن ا رر ر ی ا ی ا ههههههه ه ته س ه ه د ن و ر پ د ر و م ر د د ی د ش ی ا ه ت ف ل ا خ م. ت س ا ن ا ه ج و ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ع ف ا ن م ن ت خ ا د ن ا ی و ر ا ر ف ت ال ک ش م ر گ ی د ز ا د و خ ه ن ا ی ا ر گ ه ب ن ا ج ک ی و ه ن ا ب ل ط ه ع س و ت ی ا ه ت س ا ی س ا ب ی م و م ع ر ا ک ف ا ن د ر ک و س م ه ی ر و ه م ج و د ر س گ ن ج ج و ا ر د و ی ی ا ک ی ر م آ ی ا ه ت س ی ژ ت ا ر ت س ا ه ج و ت د ر و م س ر ا ف ج ی ل خ د د ع ت م ل ی ز د ه ب د ی د ر ت ن و د ب ت. س ا ی م ال س ا ب و چ ر ا چ ن ی ا ر د. ت س ا ه د و ب ه د ح ت م ت ز ا ی ا ی ل ص ا ف ا د ه ا ز ا ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ه ب م س ی ن و م ک ذ و ف ن ز ا ی ر ی گ و ل ج ر د ه ه د ه ل ئ س م ن ی ا. د ر ک ی ف ر ع م ه ق ط ن م ی د ا ص ت ق ا و ی م ا ظ ن ت ا ب ث ظ ف ح ر و م أ م ا ر ن ا ت س ب ر ع و ن ا ر ی ا ن و س ک ی ن ه ی ا پ و د ن ی ر ت ک د ۰ ۷ ۹ ۱ ت ی ا م ح ا ب ر و ش ک ن ی ا و د ی د ر گ ق ا ر ع ه ج و ت م ا ک ی ر م آ ۰ ۸ ۹ ۱ ه ه د ر د. ت ف ر ن ی ب ز ا ن ا ر ی ا ر د ی م ال س ا ب ال ق ن ا ی پ ر د ب ر غ ر د. بود ایران ر ا ه م ف د ه ن ا ر و د ن ی ا ر د. د ر ک ه ل م ح د و ب ی ا ه ق ط ن م د ی د ج ر گ ش ل ا چ ا ه ن آ م ع ز ه ب ه ک ی ب ال ق ن ا ن ا ر ی ا ه ب ی ر گ ی ز ا ب ه ب ل ی د ب ت و س ی س أ ت ن ا ر ی ا ر ط خ ا ب ه ه ج ا و م م ی ق ت س م ف د ه ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ی ر ا ک م ه ی ا ر و ش ن ی ن چ م ه ه ر و د ن ی ا ه ب عراق نظامی ه ل م ح و ن ا ر ی ا ا ب ق ا ر ع گ ن ج ن ت ف ا ی ن ا ی ا پ ا ب. د ی د ر گ ا ک ی ر م آ ص ا خ ر و ط ه ب و ب ر غ ع ف ا ن م ن ی م أ ت ی ا ر ب م ی ق ت س م ر و ض ح ش ی ا ز ف ا ث ع ا ب ه ک ه ل م ح ن ی ا. د م آ د ی د پ س ر ا ف ج ی ل خ ه ق ط ن م ر د ی ت ی ن م ا ت ا ب س ا ن م ز ا ی د ی د ج ل ص ف ت ی و ک ب ب س د ی د ر گ ه ق ط ن م ر د ا ک ی ر م آ ی م ا ظ ن و. ) Peterson,2000( ن ی ت ر ا م ت. ف ر گ ر ظ ن ر د ه ب ن ا ج و د ر ا ه م ن ی ر ت ک د ا ک ی ر م آ د ش ن ا ر ی ا ه ر ا ب ر د ا ر ق ا ر ع و ل ا م ع ا د ن ک 2 1 م ه م ن ی ا ی ا ر ب ا ر ر ی ز ط ی ا ر ش ه ب ن ا ج و د ر ا ه م ن ی ر ت ک د ح ا ر ط و ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ر د ا ک ی ر م آ ق ب ا س ر ی ف س ک ی د ن ی ا ک ی د ن ی ا ن ی ت ر ا م ر ظ ن ز ا ق ا ر ع و ن ا ر ی ا ه ب ن ا ج و د ر ا ه م ن ی ر ت ک د ط ی ا ر ش : 5 ل ک ش Source: (Mraz, 1997( 1. Martin Indyk 2. Dual containment doctrine

15 س ر ا ف خلیج امنیت ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ه ه ب ه ب و د و ش ه ق ط ن م ر د ا ک ی ر م آ ی ا ه ح ر ط ت ی ق ف و م ث ع ا ب ت س ن ا و ت ن ه ب ن ا ج و د ر ا ه م ن ی ر ت ک د ب ل ا ط م ن ی ا م ا م ت ا ب ا م ا ر و ض ح ش ی ا ز ف ا ن ی ر ت ک د ن ی ا ی ر و ف ر ث ا ا م ا. د ن ا م م ا ک ا ن ی ع ق ا و م ر د ا ک ی ر م آ ن ا د ح ت م ن د ر ک ن ل م ا ک ی ه ا ر م ه ز ی ن و ی ر ا ت خ ا س ه ب ا ک ی ر م آ ی م ا ظ ن ی ا ه ح ال س ر ص ح و د ح ی ب ش و ر ف ز ی ن و س ر ا ف ج ی ل خ ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ر د ه ق ط ن م ر د ا ک ی ر م آ ن ا ی م ا ظ ن س س پ زز ز ا ب را اعراب ی ت ف ن ی ا ه ر ز د د و خ ن ا گ ی ا س م ه ی ا ر ب ق ا ر ع و ن ا ر ی ا ی ت ی ن م ا د ی د ه ت ه ن ا ه ب ه ب ا ک ی ر م آ. د و ب ا ه ر و ش ک ن ی ا ق ا ر ع ه ب ا ک ی ر م آ ه ل م ح ن ا م ز ا ت د ن و ر ن ی ا. د ر ک می د و خ ی ز ا س ه ح ل س ا ای ه ه ن ا خ ر ا ک د ی ا ع ا ر ی ت ف گ ن ه د و س و ت ف ر گ ی م ت ش گ م ک ا ح ه ق ط ن م ر ب ز ی ن ی ص ا خ ی ت ی ن م ا ط ی ا ر ش ا ک ی ر م آ ی ا ه و ر ی ن ت س د ه ب ق ا ر ع ی م ا ظ ن ل ا غ ش ا ی پ ر د ه ک ت ش ا د ه م ا د ا. ) Mraz,1997( س ر ا ف خلیج در ا ک ی ر م آ حیاتی اهداف : 6 ل ک ش Source: Authors ن ا ر گ ی ز ا ب ن د و ب ل ی خ د و ف ل ت خ م ی ا ه ی گ د ی چ ی پ ل ی ل د ه ب ه ر ا و م ه ا ی س آ ب ر غ ه ق ط ن م و س ر ا ف ج ی ل خ د ش ه ت ف گ ه ک ر و ط ن ا م ه س پ اا ا یه ی ی گ د ی چ ی پ ن ی ا ه ک ت س ا ه ت ش ا د ی ص ا خ ی س ا ی س ی- ت ی ن م ا ط ی ا ر ش ن آ ر د ی ا ه ق ط ن م ا ر ف و ی ا ه ق ط ن م ز ا ث د ا و ح ی م ا ظ ن ل ا غ ش ا ا ب ا ک ی ر م آ. ت س ا ه د ش ن ا د ن چ د ص ق ا ر ع و ن ا ت س ن ا غ ف ا ر و ش ک و د ه ب ا ک ی ر م آ ه ل م ح و ی د ال ی م ۱ ۰ ۰ ۲ ر ب م ا ت پ س ب و چ ر ا چ ن ی ا ر د. ت س ا س ر ا ف ج ی ل خ ر د ی د ی د ج ی ت ی ن م ا م ظ ن ف ی ر ع ت ز ا ب د ن م ز ا ی ن ق ا ر ع ا صا و ص خ و ر و ش ک و د ن ی ا ن ی ا ۱ ۱ ی ا ر ب ه ق ط ن م ر د ت ا ب ث ا ب ی ت ی ن م ا م ا ظ ن د ا ج ی ا و ن ی م أ ت ل ک ش م ن ی ل و ا. ت س و ر ه ب و ر ی ا ه د ی د ع ت ال ک ش م و ت ال ض ع م ا ب ر و ش ک ی ر ا ک م ه ی ا ر و ش ی ر ی گ ل ک ش د و ج و ا ب. ت س ا س ر ا ف ج ی ل خ ی ب و ن ج ه ی ش ا ح ر د ر و ش ک ن ی ا ب ر ع ن ا د ح ت م و ا ک ی ر م آ ج ی ل خ ه ب. )Karoui,2011( د ن ت س ه ن ی ب ا م ی ف ه د م ع ت ال ک ش م ی ا ر ا د ا ر گ م ه ل م ا و ع ن ا د ق ف ت ل ع ه ب ی ب ر غ ی ا ه ر و ش ک ن ی ا س ر ا ف ی ا ه د ا ص ت ق ا ن ا د ق ف ی س ا ی س ی گ ت ف ا ی ه ع س و ت ن ا د ق ف ی ر ا ت خ ا س ت ال ک ش م ر گ ی د ت ر ا ب ع ز ا ی ل م ا و ع و ل م ک م ت س د ن ی ا ر گ ی د ی و س ز ا. د ن ه د م ا ج ن ا ی ت س ر د ه ب ا ر خود ویژههای ر ا ک د ن ن ا و ت ن ه ب ا ش م ی ا ه د ا ح ت ا و ن ا م ز ا س ن ی ا ت س ا ه د ش ب ب س ی ا ک ت ا ز ی ن و ه ق ط ن م ر د ا ک ی ر م آ ی ا ه ت س ا ی س ا ب ا ه ر و ش ک ن ی ا ل خ ا د ر د ت ف ل ا خ م د و ج و و ی س ا ی س ی ر ا د ی ا پ ا ن ی ر ا ک م ه ی ا ر و ش ه ب د ی د ج ق ا ر ع ن ت س و ی پ ی ا ر ب ب س ا ن م ر ا ک و ز ا س د و ب ن و ا ک ی ر م آ ه ب ی ر ا ک م ه ی ا ر و ش و ز ا د ح ز ا ش ی ب ر گ ی د ی و س

16 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ر و ش ک ن ا ی م ی ن ا و ا ر ف ت ال ک ش م ا ب ا ک ی ر م آ ت س ا ه د ش ب ب س ی ع ی ش ق ا ر ع ز ا س ر ا ف ج ی ل خ ی ب و ن ج ه ی ش ا ح ب ا ر ع ا س ر ت م ی ق ت س م ت ی ا م ح ق ا ر ع ه ب ا ک ی ر م آ ی م ا ظ ن ه ل م ح ز ا ت ی و ک و ن ا ت س ب ر ع ی ت ح ه ک ی و ح ن ه ب د و ش و ر ه ب و ر د و خ ت س و د. (Ibid., د( 2011 ن د ر ک ن ه ت ش گ ی ی ا ک ی ر م آ ن ا د ر م ت ل و د ی م گ ر د ر س ث ع ا ب ی و ح ن ه ب ه ک ه ق ط ن م ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ن ا ی م ر د ه د ح ت م ت ز ا ی ا ر گ ی د ل ک ش م س پ. ت س ا ه ر و ش ک ن ی ا ک ی ت ا ر ک و م د ر ی غ و ی ل خ ا د ر ا ت خ ا س ت س ا ز ا ث د ا و ح ت س ا ی س ر د ی م ی ا د ا ر ا پ ر ی ی غ ت ر ب م ا ت پ س ۱ ۱ ب و چ ر ا چ ن ی ا ر د. ت ف ر گ ت ر و ص م س ی ر و ر ت ه ی ل ع ه ز ر ا ب م ه ب د ر س گ ن ج ن ا ر و د ر د م س ی ن و م ک ا ب ه ز ر ا ب م ز ا ا ک ی ر م آ ی ج ر ا خ ب ر غ ه ق ط ن م ر د ا ر ی ی ا ر گ د ا ی ن ب و م س ی ر و ر ت ه ش ی ر ا ک ی ر م آ ی ج ر ا خ ت س ا ی س ر ا ک ه ظ ف ا ح م و ن م ی ت م س ی ر و ر ت ح ا ل ط ص ا ه ب ی ا ه ه ش ی ر ن د ن ا ک ش خ ی ا ر ب ا ذ ل و د ر ک و ج و ت س ج ی ب ر ع ح ر ط ی ا ه ر و ش ک ن ا ی م و ا ی س آ ح ر ط م ا ر گ ر ز ب ا ی س آ ب ر غ ت س ا س ر ا ف ج ی ل خ ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ر د ه د ر ت س گ ت ا ح ال ص ا ن ا ه ا و خ ی ی و س ز ا ا ک ی ر م آ ت ل و د و ر ن ی ا ز ا. ت خ ا س ی س ک و د ا ر ا پ ا قا ی ق د ه ل ئ س م ن ی ا و د ش د ه ا و خ ا ه ر و ش ک ن ی ا ر د ی ت ا ب ث ی ب و ی م ا ر آ ا ن ب ب س ت ا ح ال ص ا ن ی ا ی ع ی ب ط ر و ط ت س ا س ر ا ف ج ی ل خ ر د ت ا ب ث ظ ف ح د ن م ز ا ی ن ر و ش ک ن ی ا ی ی و س ز ا. ت س و ر ه ب و ر ن آ ا ب ا ک ی ر م آ ه ک ط ی ا ر ش ه ب ه ج و ت ا ب. د ه د ی م ر س ا ر ی ن د م ی ا ه ی د ا ز آ و ر ش ب حقوق گسترش و ی س ا ر ک و م د و ز ا دیگر سویی ه ت س ب ی ا ض ف و ص ا خ ه ب ه ک ت س اا ا ه ی ع ا د ن ی ا د ه ا ش ر ی خ ا اای ا هههه ه ه ا م ر د ه ک ن ا ن چ د ش د ه ا و خ ه ق ط ن م ی ت ی ن م ا ی ا ض ف ر د ج ن ش ت و ی م ا ر آ ا ن ب ب س ت ا ح ال ص ا ن ی ا ا ه ر و ش ک. (Ibid., است( 2011 ه د ا د ر ا ر ق ف د ه ا ر ا ک ی ر م آ ع ف ا ن م ا ما ی ق ت س م ه ک م ی ا ه د و ب ن ا ت س ب ر ع ر د ی ن ا و ا ر ف ی ا ه ی م ا ر آ ا ن ی ا ر و ش ز و ج م ن و د ب ه ک ا ک ی ر م آ. ت س ا ط و ب ر م ر و ش ک ن ی ا ی ی ا پ و ر ا ن ا د ح ت م ه ب ه ق ط ن م ر د ا ک ی ر م آ ر گ ی د ل ک ش م و ل ض ع م ه د ز ق ا ر ع و ن ا ت س ن ا غ ف ا ل ا غ ش ا و ی ی و ج ا ر ج ا م ه ب ت س د ن ا ت س ل گ ن ا ی ر ا ک م ه ا ب ا ه ن ت و ا پ و ر ا ت ف ل ا خ م د و ج و ا ب و ت ی ن م ا ت ا ر ک ف ت س ا س ا ر ب ر ب م ا ت پ س ه د ز ا ی ث د ا و ح ز ا س پ ا صا و ص خ ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ر د ت س ا ی و ح ن ه ب ت س ا ه د ر ک ی ع س ه ر ا و م ه ا پ و ر ا ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا. ت س ا ه ت ف ر گ ه د ی د ا ن ا ر ا پ و ر ا ت ی ب ث ت ی پ ر د ی ت س ا ر ت س د ن ا ر ا ک ه ظ ف ا ح م و ن ت ا ر ک ف ت س ا س ا ر ب ه ک ا ک ی ر م آ. د ن ک ع ن ا ق د و خ ی ن ا م ر ف ا ن 1 ه ر ا و م ه د ی ف س خ ا ک ن ا ر ا ک ه ظ ف ا ح م و ن د ر و م ر د ا ر د و خ د ح ت م ن پ ا ژ و ا پ و ر ا ر ب ا ی س آ ب ر غ ه ق ط ن م ی ت ف ن م ی ظ ع ع ب ا ن م ن ت ف ر گ ر ا ی ت خ ا ر د ا ب د ن ک ی م ی ع س ت س ا جهان بر د و خ س پ ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا. د ن ک د ر ا و ر ا ش ف د ن ت س ه ا ک ی ر م آ ک ی ژ ت ا ر ت س ا ب ی ق ر ن ی ر ت م ه م ه ک ی خ ر ب د د ن ک ی م ش ال ت ر و ش ک ن ی ا جنگ هزینههای و ت ا ف ل ت ش ی ا ز ف ا و ق ا ر ع ز ا ز ا ش و د ر ب ا ر اا ا ههه ه ن ی ز ه و الی تی ه س ا و و ی ن و م ژ ه ن ی چ ز ی ن در آمریکا ن د ش ر ی گ ر د خود متحدان ا پ و ر ا د ه ا و خ می ن ه د ح ت م ت ز ا ی ا ن و چ. د و ش ی م ی ر ی گ ی پ ه د ش ب ا س ح ا ال م ا ک ه ل ئ س م ن ی ا ه ک ت ش ا د ه ج و ت د ی ا ب ه ت ب ل ا. د ن ک ف ا ی ب و ت ا ن ب ل ا ق ر د ا ر ا پ و ر ا ت ش ا د ی ع س ی ن و گ ا ن و گ ع ط ا ق م ر د ا ک ی ر م آ. د ن ک ن ی م أ ت ه ق ط ن م ر د ا ر د و خ ع ف ا ن م ه ن ی ز ه صرف بدون اا ا یه ی ی ی ا پ و ر ا ن و چ. ت س ا ه د ش ن ع ق ا و ا پ و ر ا ل ا ب ق ت س ا د ر و م ن ا د ن چ ه ل ئ س م ن ی ا ه ک د ن ک س ر ا ف ج ی ل خ و ا ی س آ ب ر غ ه ق ط ن م د ر ا و س ن ا ر ت ی ت ی ن م ا ن ا م ز ا س د ن د ق ت ع م د. ر و آ د ه ا و خ ر ا ب ه ب ا ر ی د ا ی ز ی ا ه ه ن ی ز ه ی ی ا ک ی ر م آ ن ا د ر م ت ل و د م ع ز ه ب ه ک ی ر گ ی د ه ل ئ س م 2 د ه د ی ی م ت س د ز ا ا ر خود وجودی ه ف س ل ف ا ی س آ ب ر غ ه ب د و ر و صورت در ک ی ت ن ال ت آ توسعه بحث میییییییییییییییشود محسوب س ر ا ف ج ی ل خ ر د ه د م ع ی ش ل ا چ ی ل ا م ش حاشیه سراسر ر د ن ا ر ی ا م ا ن ه ب ش ک ر س ح ال ط ص ا ه ب ی ت ل و د و م س ی ر و ر ت ی ع م ج ر ا ت ش ک ی ا ه ح ال س فارس خلیج و 1. Neocons 2. The trans-atlantic security organization

17 س ر ا ف خلیج امنیت ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ا ر ی ا ن و د ب را حیاتی ه ا ر ب آ ن ی ا ی ت ی ن م ا م ی ژ ر ت س ا ه ت ش ا د ی ع س ه ر ا و م ه ی م ال س ا ب ال ق ن ا ی ز و ر ی پ ز ا س پ ا ک ی ر م آ. ت س ا ف ل ت خ م ی ا ه ه ن ا ه ب ه ب و ه د ر ک ن ی ه ا ت و ک ر و ش ک ن ی ا ر ب ی ر ا ش ف ه ن و گ چ ی ه ل ا م ع ا ز ا ب و چ ر ا چ ن ی ا ر د. د ن ک ف ی ر ع ت ی ن و م ژ ه ی ر ی گ ل ک ش ز ا ع ن ا م و د ر و آ د و ج و ه ب ن ا ر ی ا ی ا ر ب ا ر ی ت ال ک ش م ت س ا ه ت ش ا د ج ی ل خ ر د ی ا ههه ه ه ق ط ن م ی ا ر ب ا ر ه ی س و ر و ن پ ا ژ ا پ و ر ا ت ی ا م ح ه ق ط ن م ح ط س ر د ه ب ن ا ج د ن چ ی م ظ ن ب ی ق ع ت ا ب د ن ک می ی ع س ا ک ی ر م آ ی م ظ ن د ن ا و ت ب ع و ض و م ن ی ا د ن ی آ ر ب ز ا ا ت د ن ک ب س ک ق ا ر ع جدید دولت و ب ا ر ع ا ه ب ی ک ی د ز ن و ن ا ر ی ا ت د م ز ا ر د ر د ک ی ن و م ژ ه ت ا ب ث ی ر ا ر ق ر ب ه ک ت ش ا د ر و د ر ظ ن ز ا د ی ا ب ن ه ت ب ل ا. د ن ک ف ی ر ع ت ف د ه ی ع س. گردددددددد فارس د و د ح م ن د ر ک ه ق ط ن م ر د ا ر د ی د ج ه ق ط ن م در آمریکا ی ل ص ا.)Kellner,2011( د و ش ل ی د ب ت ن ی چ و ن پ ا ژ ا پ و ر ا ه ی ل ع ی ر ا ش ف م ر ه ا و ر ا ز ب ا ه ب د ی ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت د م ز ا ر د ر د ت س ا ی ب ا ی ت س د د ن ا د ی م ا ک ی ر م آ. م ی ت س ه ن ا ر ی ا ی ا ه ت س ه ل ئ ا س م د ر و م ر د ا ک ی ر م آ ه د ر ت س گ ر ا ش ف د ه ا ش ر ی خ ا ای ه ل ا س ر د ا ذ ل د و ج و د ش د ه ا و خ ر ا د ا و و د ن ک ر ا ک ن ا ا ر ر و ش ک ن ی ا ش ق ن د ن ا و ت ن ر گ ی د د و ش ی م ب ب س ی ا ه ت س ه ی ژ و ل و ن ک ت ه ب ا ب ی ن ا ر ی ا ن ا ر ی ا. ت ت س ا ه د ر ک ه د ا ف ت س ا ن ا ر ی ا ی ا و ز ن ا ی ا ر ب ش ن ا د ح ت م و د و خ ش ال ت م ا م ت ز ا ب ب س ن ی ا ه ب. د ن ک ل م ح ت ا ر ی ب ال ق ن ا ی ا ه ه ش ی د ن ا ب ر غ ر د ا ک ی ر م آ ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ی ت ا ی ح ف ا د ه ا و ع ف ا ن م ز ا ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ت ی ب ث ت و حفظ مسئله ه ر ا و م ه ر گ ی د ی و س ز ا ث ع ا ب ه ق ط ن م ر ب ط ل س ت و صدام نابودی و ق ا ر ع ر د ا ک ی ر م آ ر و ض ح ا ذ ل. د د ر گ ی م ب و س ح م ا ی س آ د. ش ا ب ن ا ر ی ا ه د ح ت م ت ز ا ی ا ه د م ع ه ق ط ن م ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ی ت ی ن م ا ی ا ه ش ل ا چ د و ش ی ی ی ی ی م ی ن ا ر گ ن ا ه ن ت د ا ض ت ن و م ا ر ی پ» م س ی ل ا ی ر پ م ا ی گ ت خ ا س ه ی ر ظ ن ز ا ی و ر ی پ «ی«ل ا ی خ ی ش ا ر ت ن م ش د «توطئه«م ه و ت «ر ب ی ن ت ب م ی ا ه ی ر ظ ن ه چ ر گ ا اا ا ته ی ع ق ا و ر ا ک ن ا ز ج ا ر ن ا ر ک ن م ل م ع ه ک ت س ا ر ا ک ش آ و د ا ی ز ی ا ه ز ا د ن ا ه ب د و ج و م ی ا ه ت ی ع ق ا و ا م ا د ر ا د د و ج و ر و ش ک و د و ت ا م ا ق م ز ا ی ر ا ی س ب ف ا ر ت ع ا. د و م ن ل ی ل ح ت ن ا و ت ی ی ی م ن م ا ظ ن رر ر ههگ ه ی ج و ت و ن د و ب ن م ش د ل م ا ع ا نا ا ی ح ا ا ی و ل ه ا ج ت و ک ی ر ح ت و ی ن ی چ ه ئ ط و ت و ه ت ش ذ گ ر د ن ا ر ی ا ر ب ه ط ل س و ذ و ف ن و ت ل ا خ د ه ب ا ک ی ر م ا و ا پ و ر ا ن ا گ د ن س ی و ن و غ ی ل ب ت. ) Katzman,2016( ت س ا ه د ر ب ن ی ب ز ا ه ن ی م ز ن ی ا ر د ا ر ا ه د ی د ر ت ی م ا م ت ی م ال س ا ب ال ق ن ا ی ز و ر ی پ ز ا د ع ب ن ا ر ی ا د ض ر ب ر د ن د ش ی ل م ع ی ا ن ع م ه ب ه د ش م ی ظ ن ت ش ی پ ز ا ف ا د ه ا ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر ر د و ی ج ر ا خ ت س ا ی س ه ز و ح ر د ر گ ی د ف ر ط ز ا ا ه ن ت ه ن ه ک د ن ت س ه ی ع ف ا ن م و ف ا د ه ا ی ا ر ا د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ه ل م ج ز ا ل ل م ل ا ن ی ب صحنه بازیگران ه م ه. ت س ی ن ی س ا ی س ه ن ح ص و ف ی ع ض د ن چ ر ه ا ه ت ل و د ل ا ح ن ی ع ر د. د ن ر ا د ر ا ر ق ر گ ی د ک ی ا ب ض ر ا ع ت و ل ب ا ق ت ر د ه ک ل ب د ن ت س ی ن گ ن ه ا م ه و م ا گ م ه ت ی م ا م ت و ت ی و ه ظ ف ح و ع ف ا ن م ن د ن ا س ر ر ث ک ا د ح ه ب ی ا ر ب ش ال ت و د ن ن ک ی م ن ت ل ف غ د و خ ش ق ن ز ا د ن ش ا ب د و د ح م ت س ا ی س ی ی ا ه ه م ا ن ر ب و ف ا د ه ا د ر ب ش ی پ. ) Katzman,2016( د ن ه د ی م ه م ا د ا ت م ی ق ر ه ه ب ا ر د و خ ی ج ر ا خ و ی س ا م ل پ ی د ز ا ه د ا ف ت س ا ر د ن ا د ر م ت ل و د ی د ن م ن ا و ت ل ا ح ن ی ع ر د و ر و ش ک ن آ ی ی ا ن ا و ت و ت ر د ق ه ب ی گ ت س ب ر ه ی ر و ش ک ی ض ر ا ز ا ی ی ر ی گ هه ه ر ه ب ا ب ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی ا ر ب ب ی ت ر ت ن ی ا ه ب. د ر ا د ل ل م ل ا ن ی ب ط ی ا ر ش ز ا ه ن ی ه ب ی ر ا د ر ب ه ر ه ب و ی غ ی ل ب ت و ی ا ه ن ا س ر ت ا ن ا ک م ا و ت خ ا ن ش ن ر ق ی ر ا ب ک ت س ا ت ر د ق ن ی ر ت گ ر ز ب ا ب ه ه ج ا و م ر د حساس موقعیت و ی ل ل م ل ا ن ی ب و ی ا ه ق ط ن م ت ل ا س ر ه ب ه ج و ت ی ا ه د ر و خ ر ب و مصلحتتتتتتت و ت م ک ح ت ز ع ی ب ت ک م ل ص ا ه س س ا س ا ر ب ی ل و ص ا ی ا ه ت س ا ی س ذ ا خ ت ا و ا ه ت ی ع ق ا و ل ی ل ح ت ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ی س ا ی س و ی ت ی ن م ا ش ل ا چ و ی ر ی گ ر د ی ا ه ه ن ی م ز ن ی ر ت م ه م. ت س ا گ ر ز ب ت ی ل و ئ س م و ضرورت یک ه د ی ج ن س ز: ا د ن ا ت ر ا ب ع

18 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت ف ن 1- مهمممممممترین از ی ک ی ه ت ش ذ گ ل ا س د ص ر د ه ک ت س ا ی د ح ه ب ن آ ا ب ط ب ت ر م ع ف ا ن م و ت ف ن م ی ظ ع ر ی ا خ ذ د و ج و ی ا ه ر و ت ک ا ف ه ک ا ج ن آ ز ا. ت س ا ه د و ب ن ا ر ی ا ه ل م ج ز ا ا ی س آ ب ر غ ر ب ط ل س ت ی ا ر ب ا ه ن آ ت ب ا ق ر و گ ر ز ب ی ا ه ت ر د ق ط ب ا و ر ر د ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ش ل ا چ ض ر ع م ر د ه ق ط ن م ت ف ن صادرکننده کشورهای د ن ش ا ب ی م ی ت ف ن ت ا د ی ل و ت ه د م ع ه د ن ن ک ف ر ص م ب ر غ ن ا ه ج و ا ک ی ر م ا ه ش ا ب ر ز ا ه س ه ی ا م ر س و گ ر ز ب ی ا ه ر و ش ک ر ب ر ا ش ف ل م ا و ع ز ا ی ک ی د ن ا و ت ی م ت ف ن ه چ ر گ ا. د ن ت س ه ی م ئ ا د ی س ا ی س و ی ت ی ن م ا ن ی ا ز ا د د ن ا هه ه ت س ن ا و ت ن ال ا مه م ع ت ف ن د م آ ر د ه ب ی گ ت س ب ا و و ا ه ن آ ت ا ف ال ت خ ا و ه د ن ن ک ر د ا ص ی ا ه ت ل و د ضعف علت ه ب ی ل و د. ن ی ا م ن ی ر ی گ ه ر ه ب ر ی ز ه ب ی ا ه ق ط ن م و ی ل م ف ا د ه ا ع ف ن ه ب گ ر ز ب ت ص ر ف و ی ز ک ر م ی ا ی س آ ی ا ه ر و ش ک ل ال ق ت س ا ا ب ه ق ط ن م ی ت ف ن و ی ل م ف ا د ه ا د ر ب ش ی پ ر د ا ه ت ص ر ف ز ا ه ن ی ه ب ه د ا ف ت س ا ش و ر : 7 ل ک ش 1 ه ن م ا د ز ا ق ف ق Source: Authors بین گرفتن ر ا ر ق و د ر ک ا د ی پ ش ر ت س گ ل ا م ش ر د ن ا ر ی ا ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی ر و و ط ه ب. ت س ا ه د ر ک ن ا د ن چ و د ا ک ی ر م ا ه ژ ی و ه ب ب ر غ ی ا ر ب ا ر ن ا ر ی ا ت ی م ه ا ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ه ل ئ س م و ز ی خ ت ف ن ه ق ط ن م و د د. و ب د ه ا و خ ن ک م م ر ی غ ی ر م ا ی ن ا ه ج ه د ن ی آ م ا ظ ن ر د ر و ش ک ن ی ا ن ت ف ر گ ه د ی د ا ن ه ک س ر ا ف ج ی ل خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ت ف ن ن ز ا خ م : 8 ل ک ش Source: ( 1. Central Asia and the Caucasus

19 س ر ا ف خلیج امنیت ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ت ی ع ق و م د و ج و 1 ی ا ر ب ر ی س م ن ی ر ت ه ا ت و ک و ن ی ر ت ن ا ز ر ا ن ا س ا ن ش ر ا ک ز ا ی ر ا ی س ب ه ت ف گ ه ب ه ک ی ه ا گ ر ذ گ ی ژ ر ن ا ع ب ا ن م ل ا ق ت ن ا ی ت ف ن هه ه ر ی خ ذ ه ک ش ب د ر ا ی ل ی م 9 8 7/ ن ت ش ا د ن ی ن چ م ه و ز ی خ ت ف ن ی ا ه ق ط ن م ر د ن ت ف ر گ ر ا ر ق ت س ا ر ز خ ی ا ی ر د ه ز و ح ل ق ا د ح و - ت س ا ا ی ن د ه د ش ت ا ب ث ا ر ی ا خ ذ ی ا ه ه ز و ح ن ی ر ت گ ر ز ب ء ز ج ر ی ث أ ت ه ک د ن ت س ه ی ل م ا و ع ت ا ع و ض و م ن ی ا. ت س ا نالملل ی ب د ا ص ت ق ا و ت س ا ی س ه ص ر ع د. ن ش ا ب ه ت ش ا د د ن ن ا و ت ی م م ا ق م ی ا ر ا د ن ا ه ج ز ا گ د ص ر د 2 1 ن ی ا ز ا ه ک ی د ا ص ت ق ا و ی س ا ی س ی ا ه د م آ ی پ و ی ژ ر ن ا ه ا گ ر ذ گ ه ب ر ز خ ی ا ی ر د ه ز و ح ن د ش ل ی د ب ت ا ب ه ک - ر د ی ا هه ه ژ ی و ن ا ر ی ا امنیتی مسائل ر ب ی ا ه ه د م ع ب ی ص ن ت ب ا ب ه م ه ا ب ن ا ر ی ا ر د. د ر ک ل ی ل ح ت ی ا ه ق ط ن م ا ر ف ی ت ح ی ا ه ق ط ن م ت ر د ق ن ا و ن ع ه ب ا ر ن ا ر ی ا ه ا گ ی ا ج ن ا و ت ی م د و ش ی م ن ا ر ی ا ی ی ی ا ه ش ش ال ه ت ت ی ن م ا و ی ج ر ا خ و ی ل خ ا د ی ا ه ت س ا ی س ز ا ی ر ا ی س ب ر د ا ر ل و ا ف ر ح ز ا گ و ت ف ن ز و ن ه ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ه ت ف ر گ ت ر و ص و ت ل و د د م آ ر د د ص ر د 0 4 و ی ز ر ا ی ا ه د م آ ر د د ص ر د 0 8 حدود متأسفانه. د ن ز ی م ن آ ز ا ی ش ا ن ی ا ه ی گ ت س ب ا و و ی ل م ع ف ا ن م د ش ا ک ی ر م ا و ا پ و ر ا د ی د ش ه د ا ف ت س ا ء و س د ر و م ی گ ت س ب ا و ن ی ا و. د و ش ی م ن ی م أ ت ی ت ف ن ی ا ه د م آ ر د ل ح م ز ا د. ی د ر گ ش ل ا چ ر ا چ د ر و ش ک ی ت ی ن م ا و ی س ا ی س ی د ا ص ت ق ا ت ا ب ث و ت ی ن م ا ی گ ت س ب ا و د و ش ی س ر ر ب ل ا س د ا د ر م 8 2 ی ا ت د و ک ل ی ز د و ا ه ه ش ی ر ر گ ا ت ف ن ت س ی ا ب ی م ا ذ ل. د و ش ی م ن ش و ر ر ت ش ی ب ت ف ن ه ب ی س ا ی س و ی ش ا ن ی ا ه د م آ ر د ا ر ن آ ز ا ت م و ک ح ه ک ی ا هه ه ن و گ هه ه ب و ی د ا ص ت ق ا ت ا ب ث و ک ی ا ا ف ف ر ص ی ا ه ششششششش ششش ش ل ا چ ز ا و ی ل م ع ف ا ن م و ت ی ن م ا ا ب ا ما ی ق ت س م ه ک ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی ی ز ا ک ه ک ل ب د ر ک ن ی ق ل ت ی د ا ص ت ق ا و ی ل خ ا د ه ل و ق م ی ا ی ن د ا ب. ا. ا. ج ت ز و ح ت و ت م ی ق د ی ل و ت ت ی ع ض و ر د ی ل و ح ت و ر ی ی غ ت ه ن و گ ر ه ه ک ن ا ن چ م ه. ت ف ر گ ر ظ ن ر د ا ک ی ر م ا ا صا و ص خ ی ر ا د ه ی ا م ر س د. ه د ی م ر ا ر ق د و خ ع ا ع ش ل ا ت ح ت ا ر ی ل ل م ل ا ن ی ب و ی س ا ی س م ه م ر ا ب خ ا ت ف ن صادرکننده کشورهای ک ی ژ ت ا ر ت س ا ت ی ع ق و م 2- ی ا ه ت ر د ق ت ب ا ق ر ل ح م ک ی ژ ت ا ر ت س ا ت ی ع ق و م ت ل ع ه ب ز ا ب ر ی د ز ا ا ی س آ ب ر غ گ ر ز ب ن ا ی د ا ن و ن ا ک ن ی ن چ م ه و ف ل ت خ م ر ا م ث ت س ا و ط ل س ت ی ا ر ب ی ر ا م ع ت س ا ی ا ه ت ر د ق ز و ا ج ت و ض ر ع ت د ر و م ا ه ر ا ب ن ا ر ی ا ه ژ ی و ه ب س ر ا ف ج ی ل خ. ت س ا ه د و ب ن ا ه ج ی ب ر غ ه م ی ن. د و ش ی م م ی س ق ت ه م ی ن و د ه ب م ال س ا ن ا ه ج س ر ا ف ج ی ل خ ی ا ه ه ن ا ر ک ر د. ت ف ر گ ر ا ر ق ه ک ت م س ه ب ی ز ن و د ن ا ا ت ه ر ا ق ه ب ش ز ا ر ذ گ ا ب و ع و ر ش ن ا ر ی ا و د ن ه ز ا خاوری نیمه و ه ت ف ا ی ش ر ت س گ س ل ط ا س و ن ا ی ق ا ر ا ه چ و ا ت ر ت خ ا ب پیش فیلیپین ر ب ر ا ش ف ی ا ر ب و ه ی س و ر ر ب ا ر ب ر د د ن ا و ت ی م ک ی ژ ت ا ر ت س ا ت ی ع ق و م ن ی ا ز ا د ب ا ی ر ا ر ق ت س ا ن ا ر ی ا ر د ه ک ی ت ر د ق ر ه. د و ر ی م ل ص ا ب و چ ر ا ه چ ر د ی ن ف و ی ل ا م ک م ک و ط ب ا و ر ش ر ت س گ. د ن ک ی ر ی گ ه ر ه ب ا ق ی ر ف ا ل ا م ش و ر ص م و ا ی س آ ب ر غ ی ا ه ر و ش ک 2 د ا د ر م 8 2 ی ا ت د و ک ن م و ر ت س ی س أ ت 2 3 س ی س أ ت و ت ن س و د ا د غ ب ن ا م ی پ د ا د ر ا ر ق ل ی م ح ت د ی ف س ب ال ق ن ا م ر ف ر ی ا ر ج ا ه ن ا ب ل ط ل ال ق ت س ا و ی ر ا م ع ت س ا 3 ب و ک ر س و ککککککککک کک اکک و ا س ت ا ز ر ا ب م د د د ض 4 م ی ژ ر ا ب ه ژ ی و ط ب ا و ر ی ر ا ر ق ر ب و ن و ی س ز و ت ی پ ا ک و پایین باز انقلا و م س ی ن و م ک ل و غ و ی و ر و ش د ی د ه ت ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ر ب ا ک ی ر م ا ه ک ت س ا ی ت ا م ا د ق ا ز ا ی ش خ ب ی ت س ی ن و ی ه ص. ) Feiler,2016( د ا د م ا ج ن ا ی م ال س ا ب ال ق ن ا ع ق ا و ر د 1. The position of passage 2. The Point Four Program was a technical assistance program for "developing countries" announced by United States President Harry S. Truman. 3. Baghdad Pact and CENTO, the creation of SAVAK 4. Capitulation

20 () ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ه ب ر ت ش ی ب ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ب ه ج و ت ی ا ج ه ب گ ر ز ب ی ا ه ر و ش ک ی د ال ی م 1 2 ن ر ق ر د ن آ ز ا ش ی ب و م ت س ی ب ن ر ق ر د ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ق و م ه ب ی س ا ی س ی م ا ظ ن امتیازات کسب ی ا ر ب ن ا ه ج س ا س ح ق ط ا ن م ه ب د ن ن ک ی م ی ع س و ه د ر و آ ی و ر و ا پ و ر ا ی ا ا ی س آ ب ر غ ی ا ه ت ت ت س ا ی س ر و ح م ر د ن ا ر ی ا ر ب ه ط ل س ن ی ا ر ب ا ن ب. د ن ش ا ب ه ت ش ا د ی ر ت ش ی ب ط ل س ت ه ب ن آ ی ز و ر ی پ ز ا ت ع ن ا م م ی ا ر ب ا ر د و خ ش ال ت ت ی ا ه ن ی م ال س ا ب ال ق ن ا ت ا ز ر ا ب م ن ا ی ر ج ر د و ر ن ی ا ز ا و د ر ا د ر ا ر ق ا ک ی ر م ا د. ن ت ف ر گ ر ا ک ن ا ر ی ا ی ک ی ژ ت ا ر ت س ا ت ی ع ق و م : 2 ه ش ق ن Source: ( ت دز ها ع د ا ع م ز ا ی ر ا ی س ب ن ا ر ی ا ز ا ا ک ی ر م ا ع ف ا ن م و ه ط ل س ع ط ق و ی و ل ه پ ه ت س ب ا و م ی ژ ر ط و ق س و ی م ال س ا ب ال ق ن ا ی ز و ر ی پ ا ب. د ر ا د م و ا د ت ن ا ن چ م ه ه ک ت ف ر گ ل ک ش ی ا ه د ی چ ی پ ل ئ ا س م و جدید مقوزت و ل و ح ت م ی ل ل م ل ا ن ی ب ا ضا ع ب و ی ا ه ق ط ن م ی ل خ ا د ی ا ه ش ل ا چ ق ی م ع ت و ن ا ر ح ب ت د ش ی ل ص ا ل ل ع ز ا ی ک ی ن ا ر ی ا ک ی ژ ت ا ر ت س ا ت ی ع ق و م و ن ا ر ی ا ی ت ی ن م ا ن ا ر ی ا ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ئ ژ و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ت ی م ه ا و ت ی س ا س ح ق ا ر ع و ن ا ت س ن ا غ ف ا ل ا غ ش ا و ی و ر و ش ی ش ا پ و ر ف ر و ح م «ز ا ی ش خ ب و ر ن ی ا ز ا و ت ف ر گ ر ا ر ق ی ت ی ن م ا ت ا م ا د ق ا و ا ه ش ل ا چ ر و ح م ن ا ر ی ا ه ک ی ا ه ن و گ ه ب. ت س ا بوده امریکا داد افزایش ا ر 1 س ا س ا د ی ا ش و» ت ر ا ر ش 1. axis of evil

21 ی) ا ر ب س ر ا ف خلیج امنیت ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ی ا رر ر ب ی ز ا س ه ن ی م ز و ر ا ش ف د ی د ش ت ی ا ر ب ط ی ا ر ش ه ک د ر ک د ا ج ی ا ی ی ا ک ی ر م آ ت ا م ا ق م ی ا ر ب ا ر م ه و ت ن ی ا د ا د غ ب ط و ق س د. ش ن آ است. ه د ش م ه ا ر ف ی م ال س ا ی ر و ه م ج م ا ظ ن ط و ق س ج ر ج 1 ا ی س ن ا م ز ا س س ی ئ ر ت ن ت ی ر ا ی س ب «: ت ش ا د ر ا ه ظ ا ه ر گ ن ک ن ا گ د ن ی ا م ن ز ا ی ع م ج ر ب ا ر ب ر د ز ا ا ه و ر د ن ت ه ب ر ا ت س ا و خ... ت س ا ی ن ت ف ا ی ن ق ق ح ت ا م ا ن ی ر ی ش ی ی ا ی ؤ ر و و ز ر آ ه م ه ا ه ن ی ا ه ک ن ی ا ز ا ل ف ا غ د ن ت س ه ن ا ر ی ا ر د ب ال ق ن ا ک ی ن ت س و ی پ ع و ق و ع ا ف د ر ی ز و 2 ا ک ی ر م ا ه ب ه ر ا ش ا ن و د ب ک ر و ی و ی ن ر د ا ک ی ر م ا ی ج ر ا خ ط ب ا و ر ی ا ر و ش ر د... ) ن ا ر ی ا ه ب ی م ا ظ ن ه ل م ح ه ی ج و ت د ن ک ش ال ت ق ا ر ع ر د ی ب ه ذ م م ی ژ ر ک ی ن د ر و آ ر ا ک ی و ر ی ا ر ب ن ا ر ی ا ر گ ا : ت ف گ ) ق ا ر ع ( ل ق ت س م ر و ش ک ک ی ی م ا ظ ن ل ا غ ش ا ن ا ر ی ا د ن ن ا م ه ق ا ر ع ه ر ه چ م ی س ر ت ی ا ر ب ا ه ن آ ش ال ت د ش ا ب ه ا گ آ د ی ا ب ن ا ر ی ا... د و ش ی م و ر ه ب و ر ا ک ی ر م ا ه ن ا م ص خ ت ا م ا د ق ا ا ب. ) Hearings, )2002 د و ش ی م ه د ر ا ذ گ م ی ق ع ه ن ا م ص خ ت ا م ا د ق ا ا ب ی ب ال ق ن ا م ال س ا 3- ک ی ژ ت ا ر ت س ا ل ص ا ه ط ل س د ض و ر ی ذ پ ا ن ش ز ا س ی ب ت ک م ن ا و ن ع ه ب م ال س ا ا ب گ ن ج ا ک ی ر م ا ت د م د ن ل ب ی ژ ت ا ر ت س ا ر د د ی د ر ت ن و د ب ر د ی ت م و ک ح ی ی ا ه ه ا گ ت س د ر د م ک ا ح ن ا ی د و ه ی ا صا و ص خ ب ر غ ر ا د ی ا پ ی ن م ش د و ر ف ک و م ال س ا گ ن ج. ت س ا ه د ن ن ک ن ی ی ع ت و ل ی ل ح ت هه ه ن و گ ر ه. ت س ا ه د و ب ی ر ا م ع ت س ا ی ا ه ت ل و د ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س ر و ح م ه ت ش ذ گ ن ر ق د ن چ ن و د ب ه ج و ت ن ی ا ه ب ر د ر م ا ن ی ا. ت س ا ی ت ی ن م ا و ی گ ن ه ر ف ت ز و ح ت و ی س ا ی س ی ا ه ه د ی د پ ل ی ل ح ت و ت خ ا ن ش ر د ف ی ر ح ت و ف ا ر ح ن ا ت ی ع ق ا و ز ا ت. س ا م ال س ا ه ب ش ی ا ر گ ج و م ش ر ت س گ ت ل ع ه ب ی م ال س ا ر ی غ ع م ا و ج ی ن ا ر گ ن ت ی و ق ت و» ا ه ن د م ت د ر و خ ر ب «ه ی ر ظ ن ل ا م ع ا ت ش گ ز ا ب و ی م ال س ا ی ر ا د ی ب ع و ض و م صهیونیستی رژیم ه ژ ی و ه ب و ا ه ی ی ا ک ی ر م آ ی ا ر ب ا ه ش ل ا چ ن ی ر ت م ه م ر گ ی د ف ر ط ی ت ی ن م ا و ی س ا ی س ی گ ن ه ر ف ی ا ی ف ا ر غ ج ر ی ی غ ت ن ا ر ا د م ت س ا ی س و ن ا ر گ ل ی ل ح ت. ت س ا ت د ا ه ش و ر ا ث ی ا ی ا ر ب ی گ د ا م آ و م ال س ا ال ا م ا ه ک ی م ما ک ی م ا ل س ا ی ر و ه م ج ی ر ا ب ک ت س ا د ض هو مستقلان سیاست ذ ا خ ت ا و ی م ال س ا ب ال ق ن ا ی ز و ر ی پ ا ب ا ر ه ق ط ن م. ت س ا ی م ا ل س ا د ا ق ت ع ا و ن ا م ی ا ا ه ن آ ی ا ه ق ط ن م ع ف ا ن م و ا پ و ر ا و ا ک ی ر م ا د ض ر ب م ال س ا ن ا ه ج ر د ی ع ق ا و ت ر د ق د. ن ن ا د ی م و ن ا ت س ن ا غ ف ا ن ی ط س ل ف ن ا ن ب ل ر د ه ک ه چ ن آ. ) Hurd,2007:1-23( ت س ا ن ا ر ی ا ی م ال س ا ب ال ق ن ا گ ن ه ر ف ز ا ه ب 3 ر ث أ ت م ت س ا ه د ر ک ل ا ع ف ن ا ی ت ح و ی ن ا د ر گ ر س ر ا چ د ا ر ا ک ی ر م ا و د ر ذ گ ی م ق ا ر ع ه ع س و ت د ض ن ش خ ب ت ک م و ن ی د ک ی ن ا و ن ع ه ب م ال س ا ی ف ر ع م ن ا ن ا م ل س م ت ی ع ض و ز ا ی ع ق ا و ر ی غ و ی ف ن م ی ا ه م ل ی ف ن ت خ ا س ی ا ر ب ی ز ا س ه ن ی م ز ف د ه ا ب ی د ا ز آ و ز ا شهروندان حمایت ب ل ج و ن ا ن ا م ل س م د ض بر ویرانگر عملیات اجرای ت. س ا ن ا ر ی ا ه ژ ی و ه ب ن ا ن ا م ل س م د ض ر ب ت ا م ا د ق ا ز ا ی ش خ ب ی م ج ا ه ت و ه ن ا ب ل ط گ ن ج ی ا ه ت س ا ی س صهیونیستی رژیم ع ف ا ن م و ت ی ن م ا 4- س ی س أ ت 4 و ا پ و ر ا ط س و ت ه ق ب ا س ی ب و ل و م ع م ر ی غ ی ش و ر ه ب صهیونیستی رژیم ن آ د ن و ی پ خاصی اهداف با امریکا ا ب ن ا و ن ع ه ب ه چ ن آ. ت ش ا د ن د و ع و م ن ی م ز ر س ه ب ن ا ن آ ت ش گ ز ا ب و ن ا د ر گ ر س ن ا ی د و ه ی و د و ه ی ن ی د ه ب ی ط ب ر ه ک ت ف ر گ ت ر و ص ی ل ل م لللل لل ل ا ن ی ب ف ر ع ر د ه ن و ی ق ط ن م ه ن د ش ه ت ف گ ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر س ی س أ ت ی ا ر ب ه ی ج و ت ن ی م ز ر س ددددد. دد د ود ب ه د ش ه ت خ ا ن ش 1. George John Tenet was the Director of Central Intelligence for the United States Central Intelligence Agency as well as a Distinguished Professor in the Practice of Diplomacy at Georgetown University 2. Secretary of Defense America 3. Lebanon, Palestine, Afghanistan and Iraq. 4.Israel

22 ن) و ا ع م ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا ت س ا د. د ن د ش ر گ ب و ک ر س و ی ل ی م ح ت ت م و ک ح ز ا ت ع ا ط ا ه ب ر و ب ج م ی د ا د ع ت و ه ر ا و آ ه ت ش ک ی د ا ی ز د ا د ع ت ب ص غ ن ی م ل س م تتتتتتتتتت. تتت ت ت ستت ا ه د و ب ر ا ب ن ا ی ز و ز ی گ ن ا م غ ر ا ی س ب ن ر ق م ی ن ز ا ش ی ب ل و ط ر د ن آ ت ا م ا د ق ا و ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ت ل و د ل ی ک ش ت حیاتی نبض و ه د ن ا و د ه ش ی ر ا ک ی ر م ا ی ع ا م ت ج ا و ی د ا ص ت ق ا ی س ا ی س ر ا ت خ ا س م ا م ت ر د صهیونیسم که ت س ا ن ی ا ت ی ع ق ا و ا ر د و خ ه ه د ح ت م ت ت ا ه ی ا ر و ه م ج ی ا س ؤ ر ی م ا م ت.)Sharp,2016:p.1-39( د ر ا د ر ا ر ق ا ه ت س ی ن و ی ه ص ت س د ر د ر و ش ک ن ی ا ت ا م ا د ق ا و اا ا ته ت ت س ا ی س ر د ه ل ئ س م ن ی ا و د ن ن ا د ی م ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ت ی ن م ا و ع و ر ش م ا ن ع ف ا ن م ن ی م أ ت و حمایت به م ز ل م د. و ش می ه د ی د ح و ض و ه ب ا ک ی ر م ا ن ز و ئ س م صهیونیستی رژیم ت ی ع ق و م : 3 ه ش ق ن Source: ( ی ا ه ک ک م ک م ی ژ ر ن ی ا ت ا ی ا ن ج ز ا ی ش و پ م ش چ ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ز ا ا ر چ و ن و چ ی ب ت ی ا م ح ی م ا ظ ن و ی د ا ص ت ق ا ی ن ف ه ل م ج ز ا و ی و آ ل ت د ض ر ب ل ل م ن ا م ز ا س ی ا ه ه م ا ن ع ط ق و ت و ن ی ط س ل ف م و ل ظ م ت ل م ی م ا ح ی ا ه ر و ش ک د ض ر ب د ی د ه ت و ر ا ش ف ر ی ظ ن ی ی ا ه ر و ش ک د ی د ه ت ت. س ا ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ا ب ه ط ب ا ر ر د ه د ح ت م ت ز ا ی ا ت ل و د ر ب صهیونیسم تحمیلی د ر ا و م و ه ی ر و س 1 ن ت خ ا د ن ا ه ا ر ه ب و ی س ا ی س و ی ت ا غ ی ل ب ت گ ن ج د ا ص ت ق ا م ی ر ح ت ی م ا ظ ن ه ل م ح ه ب ن ا ن ب ل ر ب ت ک ا ر د ت. س ا ا ی س آ ب ر غ ر د ا ک ی ر م ا ر و ح م ی ت س ی ن و ی ه ص م ی ژ ر ی ا ه ت س ا ی س ل پ «د ر و م ر د ا ر ی ر ا ب خ ا 3» ز ت ی و و ف ل و ی دا ل ی م ز ا ی ئ ز ج داخلی جنگ ه م ا ن ز و ر ن ا ر ی ا 2 تایمززززززز نیویورک ن ی ا ر ا ش ف ز ا ن آ ر د ه ک د ر ک ر ش ت ن م ی و ه ت س د و ر ا د و ) ا ک ی ر م ا ع ا ف د ر ی ز و ن ا ت س ن ا غ ف ا ه ب ه ل م ح ا ر ی ز ت س ا ه د ش ه ت ف گ ن خ س ق ا ر ع ه ی ل ع ی ر و ف گ ن ج ز ا غ آ ی ا ر ب ش و ب ت ل و د ر ب د ا ر ف ا ن ی م ز ر س ( پله عراق ن ا ن آ ر ظ ظ ظ ن ز ا. د ن ک ز ا غ آ د ن ت س ه ن آ ن د ر ک ر و ه ل ع ش د د ص ر د ن ا ن آ ه ک ی ن ا ه ج گ ن ج د ن ا و ت ی م ن ) ر ی ق ف و ک ش خ 1. Syria and Lebanon 2.The New York Times 3.Paul Wolfowitz

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

نگرشهاي اقيانوس چكيده

نگرشهاي اقيانوس چكيده ي م فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي سال نهم شماره دوم بهار 1396 هند «با تاكيد بر اراي ه اقيانوس حوزه ژي واستراتژيك جايگاه اايران در تحليل ريزي اقتصادي» خارجي و برنامه در سياست يك مدل

More information

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س د و ا د و ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ع ب ا ن م سی ر ر ب ن ی

More information

ت ام یل مت ام د د ی هت

ت ام  یل مت ام د د ی هت ب- ا ر ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ن ا ر ی ا

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز م ر ه لیتیک پ و ئ ژ و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ه گ ن ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3 ف ص ل ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی گ ر ش ه ا ی و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه س و م تابستا 5931 1 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ش ا خ ص ه ا ی ت و س ع ه د ر م ا ط ق ر و س ت ا ی ی ش ه ر س ت ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن ه) د ن س ی و ن () ن ا ش و ه ز ی ت ش ز و م آ ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ئ ا ن ث ت س ا ن ا ک د

More information