) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

Size: px
Start display at page:

Download ") ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-"

Transcription

1 ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر ا ک ) ی د ر ب ر ا ک ی م ل ع ل د م ه ئ ا ر ا ر ب د ی ک ا ت د و م ح م 2 ه ت س ر ا و ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی ل ا ب ق ا ر ص ا ن ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت زی ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا د /0/ 3 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت /6/ 2 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ ر ت گ ر ز ب ا ه ر ه ش ه چ ر ه و ر ن ی ا ز ا. ت س ا گرفته قرار ی ر ت ش ی ب ه ج و ت د ر و م شهری سبز فضای کاربریهای شهرها جمعیت افزایش ا ب ش ه و ژ پ ن ی ا ر د د. و ش می ر ت ش ی ب ز و ر ب ز و ر ط ی ح م ش ی ال ا پ ش ق ن و م ی ق ت س م ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ی ا ر ب ز ب س ی ا ض ف د و ج و ه ب ز ا ی ن س ا س ح ا د ن و ش می ی ا ض ف ه ن ا ر س د و ب م ک ه ب ه ج و ت ا ب ه ق ط ن م ی ا ه ت ی و ل و ا ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ی س ر ر ب د ر و م ن ا ر ه ت ر ه ش ه د ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ه ب ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ت س ا ز ب س ی ا ض ف ه ع س و ت ی ا ر ب ف ل ت خ م ی ا ه ه م ا ن ر ب و ا ه ح ر ط ی ا ر ج ا ه ق ط ن م م ک ا ر ت م و ه د و س ر ف ت ف ا ب د و ج و و ز ب س swot ل د م ز ا ه د م آ ت س د ب ج ی ا ت ن س ا س ا ر ب و ت س ا ه د م آ ت س د ه ب ی ن ا د ی م ش ی ا م ی پ ه و ی ش ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و ی ل ی ل ح ت ی ف ی ص و ت ش و ر و ت س ا ش ی ا ز ف ا ل ا ح ر د ه ق ط ن م ن ی ا جمعیت دیگر ف ر ط ز ا و ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ه ن ا ر س کمبود از ه د ه ق ط ن م سبز فضای که گفت میتوان د. ر ا د ن ت ق ب ا ط م د ر ا د ن ا ت س ا ز ب س ی ا ض ف ا ب ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ن ا ز ی م ن ا ر ه ت ر ه ش 0 ه ق ط ن م ی ر ه ش ز ب س ی ا ض ف ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب : ي د ي ل ك ن ا گ ژ ا و د. ش ا ب می د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ی ا پ ز ا ه ت ف ر گ ر ب ه ل ا ق م ن ی ا - ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

2 ر) گ ا 693 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 4 ه م د ق م ی- س ا ی س ی د ا ص ت ق ا ی ع ا م ت ج ا ط ی ا ر ش و ا ای ه ه ت س ا و خ و ا ه ز ا نی ر ش ب م ل ع و ش ن ا د ه ب ه ج و ت ا ب ی ن ا م ز و ه ر و د ر ه ر د ن ی ل و ا. د ن ر میگی ر ا ر ق ی ر ش ب ی ا ه ز ا ی ن ع ف ر ت م د خ ر د ی ع و ن به و د ن میآی د و ج و ب ی ط ب ت ر م ای ه ه ا گ ت ن و ک س ی ک ی ژ ی ل و ئ د ی ا ر د ت ی ع م ج ر ف ن ن و ی ل ی م ۰ ۱ ز ا ش ی ب ا ب ا ه ر ه ش ر ب ا ی ن ع ی ا ه ن آ ن ی ر ت د ی د ج و د ن د و ب ی ت ن س ی ا ه ا ت س و ر ل ک ش ه ب ا ه ه ا گ ت ن و ک س. د ن ا ه د ر ک ا د ی پ ی د ا ی ز هی ل ص ا ف ت ع ی ب ط ا ب ه د ش د ا ج ی ا ا ه ن آ ر د ه ک ی ت ا ر ی غ ت ا ب ا ه ر ه ش ن ی ا. د ن ا ه د ش د ا ج ی ا خاکی کره ن ی ا ه ن ه پ ی ب ه ع س و ت ن ی ن چ م ه. ت س ا ه د ر ک ل ی د ب ت ن آ ن ا ن ک ا س ی ا ر ب ی م ن ه ج ه ب ا ر ا ه ر ه ش ی ژ و ل و ن ک ت و صنایع از ی ش ا ن ای ه گی د و ل آ ه ب ا ه ل ا س ه ک ه ک ز ب س ی ا ض ف و ت ع ی ب ط. ت س ا ه د ش ت ع ی ب ط ب ی ر خ ت ث ع ا ب ی د و م ع و ی ق ف ا ت ر و ص ه ب ا ه ر ه ش ه ی و ر. د و ب ن ی ت س خ ن ای ه ر ه ش د ا ج ی ا ت ی ع ق و م و ل ح م ن ی ر ت ه ب و رد ک می ش ق ن ی ا ف ی ا ی ر ش ب ای ه ه ا گ ت س ی ز هی د ن پ ت ب ل ق ن ا و ن ع ا ر ا ه ر ه ش ز و ر ه ب ز و ر ه ک ا ه ن ا ر ح ب ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه ت ش ا ذ گ ی د و ب ا ن و ل و ف ا ه ب و ر ر ه ش ن ا ن ک ا س ه ب ی ه ج و ت ی ب ا ب م ا ح د ز ا ن ا ی م ر د ی گ د ن ز ه ج ی ت ن ر د ه ک ی ن ا و ر ی ا ه ا ش ف و ی ی ا و ه ای ه گی د و ل آ ی ت و ص ای ه گی د و ل آ د ن ن ا م د ن ک می د ی د ه ت م ی ظ ع ت ی ع م ج ن ی ا ای ه ز ا نی ه ب ه ج و ت م و ز ل ل ق ن و ل م ح ل ی ا س و ع ا و ن ا د د ر ت و د ی د ش ای ه فیک ا ر ت و ی گ ن س ای ه ن ا م ت خ ا س. د ر ا د ت س ی ز ط ی ح م ت ی ف ی ک ر ب م ی ق ت س م ت ا ر ث ا های ق ط ن م ح ط س ر د ن آ ز ک ر م ت و جمعیت افزایش. د د ر گ می س ا س ح ا ی ر ه ش. ت س ا ه د ر ک د ا ج ی ا ا ر ل ط ا ب ی ر و د د ش ر ه ب و ر ای ه ر و ش ک ر د ت س ی ز ط ی ح م ش ی ا س ر ف و ر ق ف ت ی ع م ج د ش ر ه ک ی ر و ط به ی ا ر ب ا ر م و س ن ا ه ج ای ه ر و ش ک ای ه ش ال ت و ه د ا د ر ا ر ق ثیر أ ت ت ح ت ت د ش ه ب ا ر م د ر م ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ل ط ا ب ر و د ن ی ا ر د ش ی ا س آ و ه ا ف ر ن ت ش ا د ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ه ب ن د ی س ر ای ه ه ا ر ز ا ی ک ی. ت س ا ه د ر ا ذ گ ه ج ی ن ی ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ه ب ی ب ا ی ت س د م د ر م ش ی ا س آ و ه ا ف ر تأمین ه ع م ا ج ر و م ا ن ا ر ا ک ر د ن ا ت س د و ن ی ل و و س م ه م ه ش ال ت ه ز و ر م ا ه ک د ش ا ب می ه ع م ا ج ی گ د ن ز ی و ن ع م و ی ح و ر ش ی ا س آ ه ک. د و ش می م ی س ق ت ی ح و ر ا ی ی و ن ع م و ی د ا م ت م س ق و د ه ب ی گ د ن ز ه ا ف ر و ش ی ا س آ. د ش ا ب می ز ب س ی ا ه ا ض ف ی ر ه ش م ا ح د ز ا ر پ ی ا ه ا ض ف ر د ه ا ف ر و ش ی ا س آ تأمین ی ن و ر ی ب ل م ا و ع ز ا ی ک ی د ش ا ب می ل م ا و ع ه ی ق ب ز ا ر ت م ه م و ر ن ی ا ز ا. ت س ا ه د ن ا س ر ت ا ب ث ا ه ب ن ا د ن و ر ه ش ش ی ا س آ ر ب ا ر ن آ ثیر أ ت ی د ا ی ز ای ه ش ه و ژ پ ل ا ح ه ب ا ت ه ک د ش ا ب می ی ر ه ش ا ب ی ر ه ش ای ه حیط م و ط ا ب ت ر ا ظ ف ح ت ه ج ر د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ی ح ا ر ط ه د ن ن ک ن ی ی ع ت و س ا س ح ش ق ن ر ب ه ز و ر م ا (saeednia,2003: (2 د. و ش می د ی ک ا ت ت ع ی ب ط و ز ب س ی ا ض ف ی ر ظ ن ی ن ا ب م ن ا د ن و ر ه ش ی ع ا م ت ج ا ل م ا ع ت ش ه ا ک ه ب ر ج ن م ن ا ن ی ش ن ر ه ش ن ر د م ی ت و ا ف ت ی ب گ ن ه ر ف و ي ر ه ش ن ر د م ی گ د ن ز ب ا ت ش ش ی ا ز ف ا ن آ ر گ ی د ی ت ر ا ب ع ه ب. ت س ا ه د ش ی ع ا م ت ج ا ای ه ل م ا ع ت ن ی ا ي ا ر ب ز ا س ر ت س ب ی م و م ع ي ا ه ا ض ف ت ی م ه ا ز ا ت ل ف غ و ر گ ی د ک ی ا ب و ت ش ز ا ر ا ه ر ه ش ه ر ه چ و د و ش می ب و س ح م ن ا ر ح ب ا م ي ا ه ر ه ش ي ا ر ب م ک ی و ت س ی ب ن ر ق ز ا غ آ ر س ر د ه ز و ر م ا ه چ و ن ا س ن ا د ن و ی پ ی ج ی ر د ت ي د و ب ا ن و ن ت س س گ ت س ا ه د ر ک ه د ر ز آ و ه ت س خ ح و ر ی ب ي د ا ر ف ا ا ر ن ا د ن و ر ه ش و ن ا م ا س ب ا ن ه ج و ت ر ت م ک ه ل ئ س م ن ی ا ه ب ر و ش ک ی ن ی ش ن ر ه ش م ا ظ ن و ي ر ه ش ه ع س و ت ر ا ن ک ر د ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ر د ه ن ا ف س ا ت م ه ک ت س ا ت ع ی ب ط Zangi Abadi and Mokhtari, )2005 ت. س ا ه د ش و ا ه ر ه ش د و د ح م ت ع س و ت ل ع ه ب ز ب س ي ا ه ا ض ف ه ت ش ذ گ ر د ت ی م ه ا ا ه ر ه ش ی ح ا و ن ي ا م ی س ي ز ا س ر ه ا ظ و ي ز ا س ا ب ی ز جنبههای در ر ت ش ی ب ف ا ر ط ا ی ح ا و ن ه ب ن ی ن ک ا س ی س ر ت س د ت ل و ه س ي د ا ص ت ق ا ی ح ی ر ف ت ای ه ش ز ر ا ل ی ل د ه ب ط ق ف ه ن ز و ر م ا ي ا ی ن د ر د ز ب س ي ا ض ف ی ت ا ی ح ت ی م ه ا. ت ف ا میی ی ل ج ت ی ت ا ی ح

3 4... ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر ا ک ت س ی ز د ر ک ر ا ک ا ه ر ه ش ر د ز ب س ي ا ض ف ثیر أ ت رین ت م ه م ر گ ی د ی ت ر ا ب ع ه ب. ت س ا ن آ ی ط ی ح م ت س ی ز ت ی م ه ا ت ل ع ه ب ه ک ل ب ر گ ی د ي و س ز ا ی ی ا ب ی ز ح ط س ن د ر ب ال ا ب و و س ک ی ز ا ر ه ش م س ی ل و ب ا ت م ر د ی ش خ ب ل د ا ع ت د ا ج ی ا ا ب ه ک ت س ا ن آ ی ط ی ح م ز ب س ي ا ض ف ر ی ث أ ت رین ت م ه م. )Ben Consulting Engineers, :2007 )3 د. ن و ش می ا ه ر ه ش ی ت س ی ز ت ی ف ی ک ش ی ا ز ف ا ب ب س Pour ahmad et al, :2009 )(3 ت س ا ر ا ب غ و د ر گ ب ذ ج و ا و ه ت. ف ا ط ل ی ب س ن ت ب و ط ر ش ی ا ز ف ا ا م د ل ی د ع ت ا ه ر ه ش ر د و ظ ف ح ر د ه ک ی ش ق ن ل ی ل د ه ب ه ک ل ب. د ن ش ا ب می ه ج و ت د ر و م ن ا ش ی ح ی ر ف ت ت ی م ه ا ل ی ل د ه ب ا ه ن ت ه ن ي ر ه ش ز ا ب و ز ب س ي ا ه ا ض ف د. ن ن ک می ا ف ی ا ر ه ش ن ا ن ک ا س ی م س ج و ی ح و ر ش ر و ر پ و ا و ه ی گ د و ل آ ل ی د ع ت و ي ر ه ش ت س ی ز ط ی ح م ل د ا ع ت ر ا ی س ب ش ق ن د ن ا و ت می ه ک ی ل م ا ع ن ا و ن ع ه ب و د ه د ه ئ ا ر ا ي د ا ی ز ر ا ی س ب ی ن ا و ر و ی ع ا م ت ج ا ت ا م د خ د ن ن ا و ت می ز ب س ي ا ه ا ض ف Ulrich, :98 ;2 varesi ( د ن ک ل م ع د ش ا ب ه ت ش ا د ا ه ن آ ن ا ن ک ا س ن ی ن چ م ه و د ی د ج ي ا ه ر ه ش ن ت خ ا س د ن م ن ا و ت ر د ی م ه م ا و ه ي ا ه ی گ د و ل آ ش ه ا ک ت س ی ز ط ی ح م ز ا ت ظ ا ف ح و ی ت س ی ز ع و ن ت ث ع ا ب ي ر ه ش ز ب س ي ا ه ا ض ف ه و ال ع ه ب 88) :et al, 2008 ح ط س د ا ج ی ا و ب آ ت ف ی ک و ل ی س ت ا ن ا ی ر ج ن د ر ک م ا ر آ ه ب ک م ک ا م ی ل ک و ر ک ی م م ی ظ ن ت و ی ن ک ف ا ه ی ا س ی ت و ص و د. و ش می ب آ جذب یراي ي ر ی ذ پ ذ و ف ن د ن ل ئ ا ق شهر کالبدي ي ا ه ز ا د ن ا م ش چ ز ا ر ت ا ر ف ی ع ی ب ط ي ا ه ز ا د ن ا م ش چ ي ا ر ب ی ت ا ذ ت ی و ل و ا ک ی م د ر م " ه ک ن ی ا ص و ص خ ه ب ت س ی ز ي ا ه ز ا ی ن ن ی م أ ت ه ا گ د ی د ز ا م ه ی م و م ع ز ب س ي ا ض ف و ر ن ی ا ز ا د ش ا ب ا ه رستنی و ب آ د و ب م ک ي ا ر ا د ر ه ش ر گ ا ه ژ ی و ه ب ت ی م ه ا ر و خ ر د ی ه ا گ ی ا ج ن ا ن آ ی ع ا م ت ج ا ل م ا ع ت و ط ا ب ت ر ا ر ت س ب و ی ت غ ا ر ف ي ا ض ف ن ی م أ ت ر ظ ن ز ا م ه و ن ا ن ی ش ن ر ه ش ی ط ی ح م و ا ه ن ا ب ا خی ا ه ن ا م ت خ ا س ( ر ه ش ی ک ی ز ی ف م ج ح ا ب ب س ا ن ت م (Sozanchi, (2004:5 د ر ا د ی ف ی ک و ی م ک ر ظ ن ز ا د ی ا ب و ن ا و ن ع ه ب د ن ا و ت ب ا ت د و ش ه ت خ ا س ) ی ت ش ا د ه ب ي ا ه ز ا ی ن و ت غ ا ر ف ت ا ق و ا ن ا ر ذ گ ی ن ا و ر ظ ا ح ل ز ا ( جامعه نیازهاي و ا( ه ه د ا ج (45:Majnonyan, )995 د ش ا ب ه ت ش ا د ي ر م ت س م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی ه د ز ا ب ل ا ع ف ي ز ب س ي ا ض ف ف د ه ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ر ه ش ز ب س ي ا ض ف ه ن ا ر س ی ی ا ض ف ع ی ز و ت ی گ ن و گ چ ز ا ی ه ا گ آ و ي د ن ب ح ط س ی س ر ر ب و ر ن ی ا ز ا ه ل م ج ز ا و د س ر می ر ظ ن ه ب ضروري فضایی ت ل ا د ع ل ص ا ت ی ا ع ر ن ی ن چ م ه و د و ج و م ي ا ه ا ن گ ن ت و ا ه د و ب م ک ت خ ا ن ش ز ا ب ت ال ض ع م ع ف ر ر د ی م ه م ش ق ن د ن ا و ت می ن آ ه ب ي ر ه ش ن ا ر ی د م ه ج و ت صورت در ه ک د و ر می ر ا م ش ه ب ي ا ه ر ا ک ه ا ر ن ی ر ت ه ب د. ش ا ب ه ت ش ا د ر ه ش ن ی ا ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م ت س ی ز ا ه ر ه ش ر د ن آ ت ر و ر ض و ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر د ز ب س ی ا ض ف د ر ب ر ا ک -2 ی ر ه ش ه ع س و ت ی ا ه د م ا ی پ. ت س ی ن ر و ص ت ل ب ا ق ر گ ی د ن آ ن و گ ا ن و گ ل ا ک ش ا ر د ر ث ؤ م ز ب س ی ا ض ف ن و د ب ا ه ر ه ش م و ه ف م ه ز و ر م ا ر ی ذ پ ا ن ب ا ن ت ج ا ه ش ی م ه ی ا ر ب ن آ ش ر ت س گ و ز ب س ی ا ض ف ت ی د و ج و م ا ه ن آ ی ط ی ح م ت س ی ز ت ال ض ع م ای ه گی د پیچی و د ن ن ک ن ی م ض ت ا ر د و خ ی ر ا د ی ا پ د ن ن ا و ت ب ه ک ن ی ا ی ا ر ب ا ه ن ا س ن ا ی گ د ن ز و ت ی ل ا ع ف ز ک ر م ت ای ه ن و ن ا ک ن ا و ن ع ه ب ا ه ر ه ش. د ن ا ه د ر ک ت ا ی ح ر د ی د ج ت ال ال ت خ ا د ن ا و ت می ا ه ن آ د و ب م ک ه ک د ن ر ا د ی س ا س ا ش ق ن ا ه ن آ م س ی ل و ب ا ت م ر د ا ه ر ه ش ه ن ا گ ی ه ر ک ی پ ه ر ا چ ز ا ی ز ی م آ ق ا ر غ ا ف ی ر ع ت ا ه ر ه ش ی س ف ن ت ای ه ریه ن ا و ن ع ه ب م ا ع ر و ط ه ب ز ب س ی ا ض ف ه ب ه ج و ت. د ر و آ د و ج و ه ب ی ر ه ش د. و ر می ر ا م ش ه ب ا ه ر ه ش ک ی ژ و ل و ک ا م و ه ف م ر د ن آ د ر ک ر ا ک حداقل کننده ن ا ی ب ه ی ب ش ن ی ا ه ک ل ب. ت س ی ن ن آ د ر ک ر ا ک ط ا ب ت ر ا ر ت س ب و ی ت غ ا ر ف ی ا ه ا ض ف مین أ ت ر ظ ن ز ا م ه و ن ا ن ی ش ن ر ه ش ی ط ی ح م ت س ی ز ای ه ز ا نی تأمین ه ا گ د ی د ز ا م ه ا ه ا ض ف ن ی ا ه ر ا ش ا ا ه ر ه ش ر د ز ب س ی ا ه ا ض ف ای ه د ر ک ر ا ک ن ی ر ت م ه م ه ب ا ج ن ی ا ر د. د ر ا د ت ی م ه ا ر و خ ر د ی ه ا گ ی ا ج ن آ ی ع ا م ت ج ا ل م ا ع ت و د. و ش می

4 693 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 4 و ا ه ک ر ا پ ی ح ی ر ف ت د ر ک ر ا ک ه ز و ر م ا. د ن ت س ه ی گ ت س خ ع ف ر و ش م ا ر آ ی ا ر ب ل ح م ن ی ر ت ه ب ا ه ک ر ا پ : ی ح ی ر ف ت د ر ک ر ا ک - ت. س ا ه د ش و ر ا ز ا ب ی ل ح م و ی گ ی ا س م ه ط ب ا و ر خانواده تفریحی ی ا ه د ر ک ر ا ک ز ا ی ش خ ب ن ی ز گ ی ا ج ز ب س ی ا ض ف د ا ر ف ا ن ا و ر و ن ا ج و ت ش ا د ه ب ه د ن ن ک مین أ ت ز ک ا ر م ره م ز ر د ن ا و ت می ا ر ز ب س ی ا ض ف و ا ه ک ر ا پ : ی ت ش ا د ه ب د ر ک ر ا ک 2- ت. س ی ن ه د ی ش و پ ی س ک ر ب ب ا ص ع ا ز ک ر م ت ر د ز ب س ی ا ض ف ه د ر ت س گ ش ق ن. ت س ن ا د ف ل ت خ م ر ا ش ق ا ای ه ز ا نی ه ب ه ج و ت ا ب ه ک د ن ت س ه های ت ف ا ی ن ا م ز ا س ه ت ش و ن ا ن ط ب ا و ر ز ا س ه ن ی م ز ا ه ک ر ا پ : ی ط ا ب ت ر ا د ر ک ر ا ک 3- د. ب ا میی م ا و د و د ر میگی ل ک ش ی ع ا م ت ج ا د ن چ ر ه ا ه ک ر ا پ. د ر ا د ی ر ث و م م ه س ن ا ک د و ک ن ه ذ و م س ج ش ر و ر پ و ش ز و م آ ر د ی م ر گ ر س و ی ز ا ب : ی ش ز و م آ د ر ک ر ا ک 4- ند. ز ا س می م ه ا ر ف ن ا ک د و ک ی ا ر ب ا ر ت ی ق ال خ و ت ر ا ه م ب س ک ه ن ی م ز د ن ر ا د ی ک د ن ا ی ز ا ب ل ی ا س و ا ه ن آ ر د م د ر م ه د ر ت س گ ر و ض ح ل ی ل د ه ب د ن ت س ه ش م ا ر آ و ش د ر گ ه ا گ ی ا ج ا ه ک ر ا پ ه ک ن ی ا م غ ر ه ب : ش و ر ف و د ی ر خ د ر ک ر ا ک ۵ د. ن ت س ه ن ا ر گ ش د ر گ ز ا ی ن د ر و م ف ل ت خ م ی ا ه ال ا ک ه ض ر ع ی ا ر ب ی ق ن و ر ر پ و ب س ا ن م ی ا ج د ر ک م ی س ق ت ی ل ک ه ت س د ر ا ه چ ه ب ن ا و ت می ا ر ز ب س ی ا ض ف ای ه د ر ک ل م ع ی ا ر ب ا ه ا ض ف ن ی ا. د ن ر ا د ی ع ا م ت ج ا ای ه د ر ک ل م ع ه ک د ن ت س ه ا ه ک ر ا پ و ی ر ه ش ز ب س ی ا ه ا ض ف ا ه این : ی م و م ع ز ب س ی ا ض ف - د. ر میگی ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ی گ ن ه ر ف و ی ع ا م ت ج ا ای ه ی ی ا م ه د ر گ ح ی ر ف ت ت غ ا ر ف ت ا ق و ا ن ا ر ذ گ در م د ر م م و م ع ا ه ن ا ت س ر ا م بی ز ا ب ای ه ه ط و ح م د ن ن ا م. د ن ر ت د و د ح م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ه ب ت ب س ن ا ه ا ض ف ن ی ا : ه م ی ن ه م ی ن ز ب س ی ا ض ف 2- د. ن ش ا ب می ن آ ر ی ا ظ ن و ت ل و د ت ا ر ا د ا ز ا ی ک ی ر ا ب ه ی ش ا ح ی ر ا ک ت خ ر د ل و م ع م ر و ط ه ب ه ک د ن ا ری ه ش ز ب س ی ا ه ا ض ف ه ل م ج ز ا : ا ه ن ا ب ا خی و ر ب ا ع م ز ب س ی ا ض ف 3- د. ه د می ل ی ک ش ت ا ر ه ر ا و س و و ر ه د ا ی پ ل ص ا ف د ح د و د ح م ن آ ه د ا ف ت س ا ه ک ت س ا ر ه ش ر د د و ج و م ای ه غ ا ب و ا ه ه چ غ ا ب ه ل م ج ز ا ا ه ا ض ف ه ی ل ک ل م ا ش : ی ص و ص خ ز ب س ی ا ض ف 4- د. ش ا ب می ن آ ن ا ک ل ا م ه ب ط ي ح م ن ا و ن ع ه ب ا ر ا ه ر ه ش ه ك ت س ا ه ن آ ي ط ي ح م ت س ي ز ي ا ه د ر ك ر ا ك ا ه ر ه ش ر د ز ب س ي ا ض ف ت ا ر ث ا رین ت م ه م ن ی ن چ م ه ك ي ز ا ي ژ و ل و ن ك ت ت س ر د ا ن ي ر ب ر ا ك و صنعت گسترش ء و س ت ا ر ث ا ا ب ه ل ب ا ق م ا ب و ه د ر ك ر ا د ي ن ع م ي ن ا س ن ا ه ع م ا ج ت س ي ز ز ب س اي ض ف ت ا ر ث ا رین ت م ه م. د ن و ش می ا ه ر ه ش ي ت س ي ز ت ي ف ي ك ش ي ا ز ف ا ث ع ا ب ر گ ي د ي و س ز ا ي ي ا ب ي ز ح ط س ن د و ب ال ا ب و و س ا ه ر ه ش ر د ز ب س ي ا ض ف ت ا ر ث ا ر ي ا س. ت س ا ر ا ب غ و د ر گ ب ذ ج و ا و ه ف ي ط ل ت ي ب س ن ت ب و ط ر ش ي ا ز ف ا ا م د ل ي د ع ت ا ه ر ه ش ر د ن و د ب ه ك ي ر و ط ه ب د ن ک می ر ي ذ پ ا ن ب ا ن ت ج ا ا ه ر ه ش ر د ا ر ا ه ن آ ر و ض ح ز ب س ي ا ض ف ت ا ر ث ا ه ع و م ج م ي ل و د ن ر ا د ي ب س ن ش ق ن د. ن ن ا م ب ي ق ا ب ر ا د ي ا پ ا ه ر ه ش ت س ي ن ن ك م م ا ه ن آ د و ج و د: ر ك ي د ن ب ع م ج ر ي ز ح ر ش ه ب ه ص ال خ ر و ط ه ب ن ا و ت می ا ر ز ب س ي ا ض ف ت ا ر ث ا عه و م ج م د. ش ا ب می ر ث ؤ م ر ا ي س ب ا و ه ي ي ا ي م ي ش ای ه گی د و ل آ ش ه ا ك ر د ي ت خ ر د ه ر ي پ ل ك ش ر د ه ژ ي و ه ب ز ب س ي ا ض ف ا: و ه ي گ د و ل آ ۴ تا ي ل و ص ا ت ش ا ك و ب س ا ن م ای ه ه ن و گ ز ا ي ر ا د ر و خ ر ب صورت در ن ا ت خ ر د ه ژ ي و ه ب ب س ا ن م ز ب س ي ا ض ف صدا: آلودگي د. ن ه د می ش ه ا ك ا ر ا د ص ل ب ي س د ن ا ت خ ر د ش ق ن ي ن ژ ي س ك ا ن ز ا و ت د ا ج ي ا ر ظ ن ز ا ي ر ه ش ن ال ك س ا ي ق م ر د ه چ ر گ ا : ن ب ر ك د ي س ك ا ي د ب ذ ج و ن ژ ي س ك ا د ي ل و ت ي ت س ي ز ر ي د ا ب ش ا ر ت خ ر د ر ه. ت س ي ن ي ش و پ م ش چ ل ب ا ق ي ر ه ش د ر خ س ا ي ق م ر د ي ل و د ش ا ب ه ظ ح ال م ل ب ا ق د ن ا و ت می ن

5 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر ا ک ا ت ۰ ۳ ه ك ي ل ا ح ر د د ن ك ي ز ا س ك ا پ ا و ه ز ا ن ب ر ك د ي س ك ا ي د د ن ا و ت می ه ر ف ن ك ي ق ا ت ا و د م ج ح ر ب ا ر ب ه س ه ز ا د ن ا ه ب ط س و ت م د. ن ن ك مین أ ت ا ر ر ف ن ك ي ز ا ي ن د ر و م ن ژ ي س ك ا د ن ن ا و ت می ن ا ت خ ر د ز ا ع ب ر م ر ت م ۰ ۴ ر و ن ب ا ت ز ا ب و ت ا ع ش ع ش ت ل ر ت ن ك د. و ر می ر ا م ش ه ب ك ي ف ا ر ت ل ر ت ن ك ر د ر ث ؤ م ي ل م ا ع ي ر ه ش ن و ر د ي ا ه ر و ح م ر د ز ب س ي ا ض ف ش ي ا ر آ : ك ي ف ا ر ت ل ر ت ن ك ت. س ا د و خ ع و ن ت م ل ا ك ش ا ر د ز ب س ي ا ض ف ي ن ي ر ف آ ي ي ا ب ي ز ن و ي د م ت س ي ز ي ا ر ب ا ه ن آ ت ي ب و ل ط م و ا ه ر ه ش ت ن ي ز : ي ن ي ر ف آ ي ي ا ب ي ز د ا ج ي ا ي ا ض ف م ي س ق ت ت ه ج ي ر ا م ع م ر د ه د ا ف ت س ا د ر و م ح ل ا ص م ر ي ا س ي ا ر ب ي ب س ا ن م ن ي ز گ ي ا ج ز ب س ي ا ض ف : ا ه ر ه ش ي ر ا م ع م د ا ج ي ا ر د ي م ه م ل م ا ع ر و ز ي ل ا ت ا ك ن ا و ن ع ه ب ن ي ا ر ب ه و ال ع. د ن و ر می ر ا م ش ه ب... و ي ص و ص خ ي ا ض ف ه ا گ ت و ل خ ت ظ ا ف ح د. و ر می ر ا م ش ه ب ا ه ن ا م ت خ ا س ن ي ب ي ق ط ن م ط ا ب ت ر ا و د ن و ي پ های ژ وی ن و ف ب ذ ج ب ب س و ه د ا د ق و س ي ع ي ب ط ای ه م ت س سی ي و س ه ب ا ر ا ه ر ه ش ن ا ج ي ب ت ع ي ب ط ز ب س ي ا ض ف : ن و ف ب ذ ج د. ن ک می ر ت ل م ح ت ل ب ا ق ا ر ا ه ن آ ح و ر ي ب ي ا ض ف ه ك د و ش می و د ا ب ت ي ا د ه ر د د ن ن ا و ت می - د ن م ف د ه و ب س ا ن م ت ش ا ك ت ر و ص ر د - ن ا ت خ ر د ت ش ا ك ه ژ ي و ه ب و ز ب س ي ا ض ف : د ا ب ل ر ت ن ك د. ن ش ا ب ر ث ؤ م ن آ ت ه ج ر ي ي غ ت ت. س ا ي ر ث و م ر ا ي س ب ي ن ا و ر ت ا ر ث ا ي ا ر ا د ن آ ي ل ص ف ت ا ر ي ي غ ت ا ي و ز ب س گ ن ر ه ژ ي و ه ب و ز ب س ي ا ض ف : ي ن ا و ر تأثیر ه ت ش ا د های ظ ح ال م ل ب ا ق ثیر أ ت ا ه ن ا م ت خ ا س ر د ي ژ ر ن ا ف ر ص م وي ر ر ب د ن ا و ت می ن ا ت خ ر د ح ي ح ص ت ش ا ك : ي ژ ر ن ا ه ر ي خ ذ ث ع ا ب ن ا ت خ ر د. د ب ا میی ش ه ا ك ن ا ت خ ر د ت س ر د د ر ب ر ا ك ت ر و ص ر د ا ه ن ا م ت خ ا س ن د ر ك ك ن خ ا ي ن د ر ك م ر گ ه ن ي ز ه. د ش ا ب ن ك ا م ا ر د. د ن ه د ش ه ا ك د ن ن ا و ت می ا ر ا ه ن ا م ت خ ا س ي ل خ ا د ي ا م ر گ و ه د ش ن ا ت س ب ا ت ر د ي د ي ش ر و خ ي ژ ر ن ا د ص ر د ۹ ب ذ ج ا ر ا ه ن ا م ت خ ا س ن د ر ك م ر گ ه ن ي ز ه د ن ا و ت می ن ك ش د ا ب صورت به ن ا ت خ ر د ت ش ا ك د ن ر ا د ر ا ر ق ر ي گ د ا ب ق ط ا ن م ر د كه ي ن و ك س م د. ه د ش ه ا ك د ص ر د ۲ ۲ ا ت ۴ ن ك ش د ا ب م ك ا ر ت و ي ر ي گ د ا ب ه ج ر د ب س ح ر ب ه د ر ك د ن ك ر ه ش ذ و ف ن ل ب ا ق ر ي غ ح ط س ر د ا ر ب آ ن ا ي ر ج و ت ك ر ح د ن ن ا و ت می ب ا گ ر ب ب ذ ج ا ب ن ا ت خ ر د : ب ا گ ر ب ا ي ي ر ب ج ا ت ي ي ا ن ا و ت د ص ر د ۰ ۲ ا ت ن ا گ ر ب ن ه پ و د ص ر د ۰ ۴ ا ت ن ا گ ر ب ي ن ز و س. د ن ز ا د ن ي ب تأخیر ه ب ا ر ر ه ش ح ط س ر د ب آ ن د ا ت ف ا اه ر و د. ن ن ا د ر گ ر ب ا ض ف ه ب ر ي خ ب ت ق ي ر ط ز ا ه ر ا ب و د و ه ت ف ر گ ا ر ن ا ر ا ب ب آ ه ك د ن ر ا د و د ن ت نهای ا ری ج ي د ن ك ب ب س د و خ ای ه م ا د ن ا ه ب ن آ ت ي ا د ه و و س ك ي ز ا ب ا گ ر ب ب ذ ج ا ب ن ا ت خ ر د : ب ال ي س و ن ا ت خ ر د یا ه ه ن زی ه ز ا و د ن ه د می ش ه ا ك ر ب ا ر ب ه س ا ر ا ه ب ال سی ت ع ر س و س ك ي ز ا ن ا ت خ ر د ای ه م ا د ن ا ح ط س. د ن و ش می ي ب ال ي س.د ن ه ا ک می ي ب ال ي س ای ه ن ا ری ج ت ي ا د ه ای ه م ت س سی ت خ ا س د و خ ه ج و ت ل ب ا ق ي گ ر ب ح ط س ش ر ت س گ ت ل ع ه ب ي ت خ ر د ه ر ي چ ل ك ش ر د ز ب س ي ا ض ف : ي ب س ن ت ب و ط ر ش ي ا ز ف ا و ا م د ش ه ا ك. د و ش ا و ه ف ي ط ل ت و ا م د ش ه ا ك ي ب س ن ت ب و ط ر ش ي ا ز ف ا ب ب س ق ي ر ع ت ق ي ر ط ز ا د ن ا و ت می ي ه ا ي گ ل ا ك ش ا ر ي ا س به ت ب س ن و حركت به ا ر ا و ه ه د ا د ش ه ا ك ا ر ا م د ن ا ت خ ر د. د ن ک می ك ن خ و ع و ب ط م ا ر ا و ه ر ل و ك ۰ ۱ ه ز ا د ن ا ه ب ي ي ا ه ن ت ه ب ت خ ر د ك ي ند. ن ک می ي ر ي گ و ل ج ا و ه ي ك ش خ ز ا و د ن ر ا د می ا و ن ا ي ر ج ا و ه ر د ب آ ر ا خ ب صورت به ا ر ب آ ن ت ر ا ز ه ۳ د ن ا و ت می ه ا م ش ش ر د ر ا ت ك ه ك ي ت ح ا س م ه ب ش ا ر ه ن و گ ز ا ي ر ا ز ت خ ر د د. و ش می ا م د ش ه ا ك ب ب س ت ه ج ن ي م ه ه ب و ت س ا ه ا ر م ه ي ر ل ا ك ب ذ ج ا ب ن ا ت خ ر د ق ي ر ع ت ل م ع. د ن ك ش خ پ

6 ل( ) ا م ش ب( ) ر غ ب() و ن ج ق() ر ش 693 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 4 ا م ي ل ك و ر ك ي م ر د ر ي ي غ ت ه ا ر ز ا ن ا د ن و ر ه ش ش ي ا س آ ح ط س ن د و ب ال ا ب ن ا ت خ ر د و ز ب س ي ا ض ف ش ق ن رین ت م ه م : ا م ي ل ك و ر ك ي م ر ي ي غ ت ي ل گ ن ج ه د و ت ل خ ا د ر د ا م د ل ق ا د ح و ر ث ك ا د ح. ت س ا ر ت ش ي ب ي ش خ ب ر م ث ي ا ر ا د ر ظ ن ن ي ا ز ا ي ل گ ن ج ه ب ش ز ب س ي ا ض ف. ت س ا ت. س ا ر ت ل د ا ع ت م ر و ا ج م ز ا ب ي ا ض ف ه ب ت ب س ن ا ه ر ه ش در ن ي م ز ه ر ي ت ح و ط س ا ر ي ز. د ن ا ه د نامی ا م ر گ ر ي ا ز ج ا ر ي ر ه ش ي ح ا و ن ن ا ر گ ش ه و ژ پ ن و ن ك ا م ه : ا م ر گ ر ي ا ز ج ا ب ه ل ب ا ق م ز ا د ص ر د ۰ ۳ ر د ه ا ر ن ي ا ز ا د ن ن ک می ب ذ ج ز و ر ل و ط ر د ا ر د ي ش ر و خ ي ا م ر گ ر و ا ج م ای ه مین ز ز ا ش ي ب ه ج ر د ۵ ا ت ۳ د. ن ش ا ب می م ي ه س ا و ه ای ه گی د و ل آ. د ن و ش می ي گ د و ل آ ش ه ا ك ن ي ن چ م ه و ي ژ ر ن ا ه ن ي ز ه ر د ي ي و ج صرفه باعث ا و ه ي ا م د ش ه ا ك ر د ن ا ت خ ر د م ي ق ت س م ر ي غ ر ث ا ي ي ا ذ غ د ا و م و ا و ه ب آ ي ع ي ب ط ههای خ ر چ د و ب ه ب ث ع ا ب د ي ش ر و خ ي ژ ر ن ا د ن ر ا د ي ب و خ ي ت خ ر د ش ش و پ ه ك ي ي ا ه ر ه ش ر د د. و ش می ن ا ت خ ر د. د ن ر ا د ي ر ث و م ش ق ن ا ه ه ا ر ه ا ش و ا ه ه د ا ج ه ي ش ا ح ر د ه ژ ي و ه ب ب ر س ن ا ز ي م ش ه ا ك ر د ن ا ت خ ر د : ب ر س ن ا ز ي م ش ه ا ك (hosseinzadeh, د ن ش ا ب ه ت ش ا د ي ر ي گ ب و س ر ن ا و ت د ن ن ا و ت می ي ع ا ر ز ن ا ه ا ي گ ر ب ا ر ب و د و ي ف ل ع ن ا ه ا ي گ ر ب ا ر ب ۰ ۲ ا ت ۰ ۱ 993) ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ی ی ا ی ف ا ر غ ج ت ی ع ق و م ه ل ح م ه ق ط ن م. ت س ا 0 و ه ی ح ا ن 3 ی ا ر ا د و د ش ا ب می 7 ه ق ط ن م ز ا د ع ب ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش ه ق ط ن م ن ی ر ت ک چ و ک ت ح ا س م ر ا ت ک ه 7 8 ا ب 0 ه ق ط ن م د و د ح رین ت ص خ ا ش ر ا ز ه ر ف ن ت ال ح م و ا ب ه ق ط ن م م ک ا ر ت ت ر ا ب ع ص ل ا خ ا ن ت س ا ز ا ی ت ی ع م ج ل ی ب س ل س د و د ح ک ن ا ی ر ب ر ف ن ر د م ا س ح ر ه ن ی د ل ا ر ا ت ک ه و ت س ا. شت د ل ا ر ص ق ه ک ز ا ن ی ا ت ی ع م ج ث ی ح ر پ ر ب ا ر ب و د و د ر ا د ن ا ت س ا د ح ر ب ا ر ب 4 ن آ ت ی ع م ج و ه د ش ب و س ح م ه ن ا گ 2 2 ق ط ا ن م ن ی ب ر د ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م رین ت م ک ا ر ت و د ص ر د 9 4 5/ ن ا ن ز. د ن ن ک می ی گ د ن ز ه ق ط ن م ن ی ا ر د ر ا و ن ا خ ر ا ز ه د ص ک ی د و د ح. ت س ا ن ا ر ه ت ر ه ش ر د م ک ا ر ت ن ی گ ن ا ی م 4 2 ا ت 9 ن ی ب ن ا ن ا و ج ه ب ه ق ط ن م ن ی ا ت ی ع م ج د ص ر د 3 2 6/ 8. د ن ه د می ل ی ک ش ت ا ر ه ق ط ن م ت ی ع م ج د ص ر د 0 5 7/ 8 ن ا د ر م ن ا ب ا ی خ ه ب ل ا م ش ز ا ی ی ا ی ف ا ر غ ج ت ی ع ق و م ظ ا ح ل ه ب ه ق ط ن م ن ی ا. د ن ت س ه د ا و س ا ب ه ق ط ن م ت ی ع م ج ل ک د ص ر د 6 8 2/ و ل ا س ر ا گ د ا ی ه ا ر گ ر ز ب و ن ا د ی ه ش ن ا ب ا ی خ ه ب ب ر غ ز ا و ی و ف ص ب ا و ن د ی ه ش ه ا ر گ ز ب ه ب ق ر ش ز ا ن ی و ز ق ن ا ب ا ی خ ه ب ب و ن ج ز ا ی د ا ز ا د. و ش می ی ه ت ن م ره( ( م ا م ا 2 ق ط ا ن م ا ب و ع ق ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ی ب ر غ ش خ ب ر د 0 ه ق ط ن م. د ش ا ب می ن ی ا ه ق ط ن م ی ک ی ز ا ق ط ا ن م ی م ی د ق ر ه ش ن ا ر ه ت ت س ا ه ک ( District (0 میآید ب ا س ح ه ب ه ق ط ن م ز ر ا ب ی ا ه ی گ ز ی و ز ا ت ی ع م ج 7 9 د و د ح ک ی ن ر ق ش ی پ ل ک ش و ه ت ف ر گ و م ک ا ر ت ر ا و ج م ه ی ال ا ب

7 ح ک م ت) ک ا ر ب ر د و ت ح ل ی ل ف ض ا ی س ب ز م ن ط ق ه ر و ش ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل م د ل ن ق ش ه ش م ا ر ه ) ) : موقعیت جغرافیایی م ن ط ق ه 0 ش ه ر ت ه ر ا ن Source: District 0 ا س ت ر ا ت ژ ی ک ی و ت ح ل ی ل ی ر ی ز ي ب ر ن ا م ه ا ب ز ا ر swot ا ز ا ث ر ب خ ش ر ا ه ب ر د ک ه ا س ت ا ی ن م ذ ک و ر ر و ی ک ر د م ن ط ق ا س ت. ط ر ف ی ب ا ی د ق و ت ه ا و ف ر ص ت ه ا ي س ی س ت م ر ا ب ه ح د ا ک ث ر ب ر س ا ن د و ا ز س و ي د ی گ ر ض ع ف ه ا و ت ه د ی د ه ا ر ا ب ه ح د ا ق ل ک ا ه ش د ه د. ا ی ن م ن ط ق ا گ ر د ر س ت ب ه ک ا ر ر و د ن ت ا ی ج ب س ی ا ر خ و ب ی ب ر ا ي ا ن ت خ ا ب و ط ر ا ح ی ی ک ر ا ه ب ر د ا ث ر ب خ ش خ و ا ه د د ا ش ت. ن ی ا و م و س و ي ) : د ر و ا ق ع ت ح ل ی ل ق و ت ه ا و ضعفها د ر م ح ی ط د ر و ن ی و ف ر ص ت ه ا و ت ه د ی د ه ا ا ز م ح ی ط

8 693 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 4 ک ی د ن ا و ت می ل د م ن ی ا و ر ن ی ا ز ا. د ز ا د ر پ می ي ر ی گ م ی م ص ت ي ا ر ب ی ن ا ب ی ت ش پ ه ئ ا ر ا ه ب ه ک ت س ا د ن م م ا ظ ن ی ن ا ی ر ج ی ن و ر ی ب و ی ل خ ا د ل م ا و ع ن ا ی م ب س ا ن ت ي ا ر ب م ز ال ای ه ت س سیا ذ ا خ ت ا ه ب و د ه د ه ئ ا ر ا ی ئ ا ه ن ف د ه ا ب ل ی ل ح ت ک ی ز ا ه ی ل و ا ۀ ل ح ر م (Kajanus, :2000.(78 د ز ا د ر پ ب ی ج ر ا خ ت خ ا ن ش ه ک ت س ا م ز ال swot ش و ر م ا ج ن ا ر د ت ی ق ف و م ي ا ر ب د و ج و ن ی ا ا ب ی ل ص ا ه ف ل ؤ م و د ی ا ر ا د swot ل ی ل ح ت و ر ن ی ا ز ا د. ش ا ب ه ت ش ا د د و ج و م ک ا ح ي ا ه د ن و ر و د و ج و م ت ی ع ض و د ر و م ر د ی ب و خ ت: س ا ر ی ز ح ر ش ه ب د. ن و ش می ف ی ص و ت د و ج و م ت ی ع ض و ر د ف ع ض و ت و ق ط ا ق ن ط س و ت ه ک : )IFAS( ی ن و ر د ط ی ا ر ش ای ه ص خ ا ش ف( ل ا د. و ش می ف ی ص و ت ه ت خ ا ن ش ا ن ي ا ه ت ص ر ف و د و ج و م ي ا ه د ی د ه ت ق ی ر ط ز ا ه ک : (EFAS) ی ن و ر ی ب ای ه ص خ ا ش ) ب ا ه ژی ت ا ر ت س ا ن ی ی ع ت ه و ح ن و swot س ی ر ت ا م ) )3 ل و د ج ش ه و ژ پ ای ه ه ت ف ا ی Source: authors, Eftekhari, mahdavi,2006 ر د ه ک ی ی ا ه ه ب ن ج ی ن ع ی ت س ا ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ی ل خ ا د ت و ق و ضعف نقاط ی ب ا ی ز ر ا و ی ی ا س ا ن ش ه ل ح ر م ن ی ا ف د ه ش ه و ژ پ ز ا ت م س ق ن ی ا ر د و ر ن ی ا ز ا. د ش ا ب می ر ظ ن د م د ر ا د ه د ن ر ا د ز ا ب ا ی د ع ا س م ای ه ه ن می ز ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ب ا ی ت س د د ر و م ه ر ا م ش ل و د ج ح ر ش ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت ای ه د دی ه ت و ا ه ت ص ر ف ت و ق و ضعف نقاط د. ن ر میگی ر ا ر ق ی ب ا ی ز ر ا )EFE د ی د ه ت و ت ص ر ف ( خارجی عوامل و ) IFE ضعف قوت ( ی ل خ ا د ل م ا و ع ی ب ا ی ز ر ا س ی ر ت ا م : ) ) ه ر ا م ش ل و د ج ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و ی س ر ر ب )S( ت و ق ط ا ق ن د و ج و م ی ا ه سی ر ت س د ق ی ر ط ز ا ک ر ا پ ه ب ه د ا ی پ و ه ر ا و س ی س ر ت س د د ا ج ی ا ه ن ا خ ب ا ت ک و ه ا ی گ و ل گ د ا ج ی ا ه ل ی س و ه ب ی د ر گ ت ع ی ب ط و ن ا ر ب ر ا ک ش ی ا ز ف ا ر و ظ ن م ه ب ک ر ا پ ای ه ه ب ذ ا ج ش ی ا ز ف ا ر ا ن چ ت ف ه ن ا ت س و ب د ن ن ا م ک ر ا پ ت ی ل ا ع ف ت ا ب ث ر و ظ ن م ه ب ک ر ا پ ر د ع و ن ت م ی ا ه د ر ک ر ا ک ی ح ا ر ط ه د ا و ن ا خ ن ا ت س و ب ی ی ا ن ش و ر م ت س ی س ی ز ا س ز ا ب ب ا و ن ه ا ر گ ر ز ب ی ن ا ی م ز و ی ف ر و ی م ظ ا ن و د ا م ت ع ا ی ا ه ن ا ت س و ب و ی ن ا ر ا ب ی ن ا س ر ب آ م ت س ی س ی ز ا د ن ا ه ا ر ک د و ک و ا د ه ش ن و ر ا ک ی ا ه ن ا ت س و ب ی ت ش ا د ه ب ی ا ه س ی و ر س ت م ر م و ر ی م ع ت ا ه ن ا ت س و ب ی خ ر ب ز ب س ی ا ض ف ی ن ا ر ی پ ز ا ب )W( ضعف نقاط ز ا ی خ ر ب ه ا گ د ی د ز ا ک ر ا پ ل ح م ن د ی د ن ب س ا ن م ه ب ت ی ا ن ع ا ب ک ر ا پ ه ب ن ا ع ج ا ر م و ا ه ت ی ل ا ع ف ن د و ب ی ن ی ب ش ی پ ل ب ا ق ر ی غ ن ا د ن و ر ه ش ی گ ن ه ر ف ه ن ی م ز ن ا د ق ف ه ب ه ج و ت ا ب ک ر ا پ د ر ک ل م ع ن د و ب ر ی ذ پ ه ب ر ض ه ق ط ن م ت ی ع م ج م ک ا ر ت ه ب ه ج و ت ا ب ز ب س ی ا ض ف ه ن ا ر س د و ب م ک ه ب ت ر 2 ن ز و ز ا ی ت م ا 0/5 0/5 0/2 0/2 0/2 0/2 0/4 0/2 0/2 0/2 0/2 0/4 2 2

9 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر ا ک و ه ع م ا ج ی ع ا م ت ج ا ط ی ا ر ش و ر ا ک ه ز ب د ا ر ف ا د و ج و و ک ر ا پ ت ی ع ق و م ه ب ه ج و ت ا ب د ا ر ف ا ی ر و ب ع ای ه ت م ح ا ز م د ا ج ی ا ن ا ک م ا ن ا د ا ت ع م ا ه ک ر ا پ ر د ن ا ک د و ک ت ی ن م ا و ه ا ف ر ی ا ر ب ب س ا ن م ت ا ز ی ه ج ت د و ب ن 0/4 0/4 2 ا ه ن ا ت س و ب و ا ه ک ر ا پ ر د ب س ا ن م ی ت ش ا د ه ب ی ا ه س ی و ر س ز ا ی ر ا د ر و خ ر ب م د ع ن ا ت خ ر د و ن ا ه ا ی گ ی ر ا ی ب آ ب س ا ن م ش و ر م د ع ا ه ن ا ت س و ب و ا ه ک ر ا پ ر د ب س ا ن م ی ی ا ن ش و ر م ت س ی س ز ا ی ر ا د ر و خ ر ب م د ع ه ق ط ن م ز ب س ی ا ه ا ض ف ت خ ا س ر د ی ز ا س ر ه ش و ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط ت ی ا ع ر م د ع ث د ا و ح ز و ر ب ن ا م ز ر د ه ی ل و ا ی ا ه ک م ک ا ب ط ب ت ر م ی ا ه س ک ن ا ک م د ع 0/4 0/4 2 ا ه ن ا ب و ت ا ف ر ط و د ر د ه د ش د ا ج ی ا ز ب س ی ا ع ا ض ف و ا ه ن ا ت س و ب و ا ه ک ر ا پ ر ب ی ر ا د ر ه ش ح ی ح ص ت ی ر ی د م م د ع 2/6 4 ل ک ع م ج ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و ی س ر ر ب )O( ا ه ت ص ر ف ه( ر ( ی ن ی م خ م ا م ا ن ا ب ا ی خ ر ی س م ف ر ط و د ر د ه چ غ ا ب ث ا د ح ا ه ژ و ر پ ی ا ر ج ا ی ر ا ج ت و ی ن و ک س م ی ا ه ری ب ر ا ک ه ب ز ب س ی ا ض ف ز ا ی ا ه ری ب ر ا ک ر ی ی غ ت د ی ل و ت و ت س و پ م ک ی م ر و ت ی ا س و ه ق ط ن م ی ک ش ز پ ه ا ی گ ک ی ن ی ل ک ی ز ا د ن ا ه ا ر د ا ج ی ا ی ا ر ب ب س ا ن م ط ی ا ر ش ز ا ی ر ا د ر و خ ر ب ی ر و ه م ج ن ا د ی م ی ا م ن ب آ ی ز ا س ز ا ب ر ف و ل ی ن ن ا ت س و ب ر د چ ر ا ق ن ا د ن و ر ه ش ر ت ش ی ب ب ذ ج ت ه ج ر ه ش ح ط س ر د ک ر ا پ ی ا ه ت ی ل ا ع ف ز ا ی ن ا س ر ع ال ط ا و غ ی ل ب ت )T( ا ه د ی د ه ت ه ق ط ن م ا ب ب س ا ن ت م ز ب س ی ا ض ف ه ن ا ر س د و ب م ک ل ی ل د ه ب ی ت و ص و ا و ه ی گ د و ل آ ش ی ا ز ف ا ت ی ع م ج ی ع ی ب ط ر ی غ د ش ر ل ی ل د ه ب ه ق ط ن م ی ک ی ژ و ل و ک ا ن ا و ت ن ت ف ر ن ی ب ز ا ا ه ن آ ب ی ر خ ت ی ا ت س ا ر ر د ز ب س ی ا ض ف ر ب ا و ه ی ا ه ی گ د و ل آ و ا ه ه د ن ی ال آ ر ی ث أ ت ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ی ی ا ر ج ا ی ا ه ه ژ و ر پ و ا ه ح ر ز ر د ن ا ص ص خ ت م ز ا ه د ا ف ت س ا م د ع ل ک ع م ج ل م ا و ع ی ب ا ی ز ر ا س ی ر ت ا م : ) )2 ه ر ا م ش ل و د ج SWOT س ی ر ت ا م ت ا ع ل ا ط م ی ا ه ش خ ب ل ک ع م ج ی ر ی گ ه ج ی ت ن و ی د ن ب ع م ج ه ب ت ر 2 ن ز و 0/3 3 ز ا ی ت م ا 0/6 6 0/6 0/6 0/6 6 2/4 6 0/6 0/6 0/ Source: authors ) IFE ضعف قوت ( ی ل خ ا د )IFE ف ع ض ت و ق ( ی ل خ ا د ل م ا و ع 2/6 4 )EFE د ی د ه ت و ت ص ر ف ( خارجی عوامل و )EFE د ی د ه ت و ت ص ر ف ( ی ج ر ا خ ل م ا و ع 2/4 6 Source: authors د ا ج ی ا ن ا د ن و ر ه ش و ر ه ش ی ت م ال س ر د ل ا ع ف ش ق ن ه ک د ن ا ری ه ش ای ه محیط و ا ه ر ه ش ش خ ب ن ی ر ت م ه م ی م و م ع ای ه ه ص ر ع و ا ه ک ر ا پ ا ه ه ع و م ج م ن ی ا ر ص ا ن ع رین ت م ه م ز ا ی ک ی. د و ش می ل م ا ش ت ا ط ا ب ت ر ا ن ی ر ت ش ی ب ی ی ا ه ه ص ر ع ن ی ن چ ر د د ن ن ک می ي ا ه ا ض ف ا ه ر ه ش و ز ب س ب ی ر خ ت د ن ا ری ه ش ي ا ض ف ه ک ش ق ن ز ب س و ل ا ع ف ر د ای ه مین ز ی ت م ال س ل ص ا ح ر ه ش ز ی خ و ن ا د ن و ر ه ش م ز ال ت س ا ا ف ی ا ه ک. د ن ن ک می ی ن ی ن ا و ق ه ز و ر م ا ذ ا خ ت ا ا ب د د ر گ ه ج و ت ه ک ز ا ه ب د ش ر ت ر د ق ن ر و م ا ن ی ی ا ر ج ا ه ت ک ن ن ی ا ه ب ه ج و ت د. ن ا د ر گ ز ب س ي ا ض ف ي ا ر ب ی ن ی م ز ص ا ص ت خ ا ر ب ط و ر ش م ا ر ز ا س و ت خ ا س ه ن و گ ر ه و د ش ا ب ر ا د ر و خ ر ب ت. س ا ه د و ب ن ه و ب ن ا ت ی ع م ج ن ی ا ي و گ ب ا و ج و ه ت ف ا ی ش ه ا ک ت ی ع م ج د ش ر ا ب ز ب س ي ا ض ف ه ن ا ر س د ح ه ک ت س ا ی ر و ر ض ص ص خ ت م ر ی غ ن ا ح ا ر ط ه ک ی ن ا م ز د ن ش ا ب ه ت ش ا د ا ر م ز ال ص ص خ ت ن ا م ز ا س ي ر ا ک ي و ر ی ن م ا م ت ه ک ت س ا ز ا ی ن ل و ا ه ل ح ر م ر د ر ظ ن د ر و م ر ه ش گ ن ه ر ف ه ب ه ج و ت م د ع د ن ش ا ب ل و ئ س م د و خ ر ه ش ز ب س ي ا ض ف ل ا ب ق ر د ه ک د و ر می ن ر ا ظ ت ن ا ا م م د ر م ز ا د ن ش ا ب ث ع ا ب ر م ا ن ی ا ه ک د د ر گ ن ی د ا ت ع م و د ر گ ل و د ا ر ف ا ي ا ر ب ی ه ا گ ه ا ن پ ز ب س ي ا ض ف ا ه ر ه ش ز ا ی ض ع ب ر د ت س ا ه د ی د ر گ عث ا ب و ی ح ا ر ط ر د ی م و ب ا ه ه ن و گ ه ب ه ج و ت م د ع ت س ا ه د ر ک ي د ا ع م د ر م ي ا ر ب ه د ا ف ت س ا ر ی غ و ن م ا ا ن ز ب س ي ا ض ف ط ی ح م ه د ی د ر گ ه د ر ک ر ب ا ر ب د ن چ ا ر ا ه ه ن زی ه ه ک ن ی ا ر ب ه و ال ع ه د ی د ر گ ث ع ا ب ی ت ا د ر ا و و ی م و ب ر ی غ ای ه ه ن و گ ن د ر ک ن ی ز گ ی ا ج و ت ش ا ک

10 ت. ر ا ظ ن ب. ا خ ت ن ا ت. ر ا ظ ن () ت ا و س 693 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 4 و ی ل خ ا د ل م ا و ع ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت س ا س ا ر ب ن ی ن چ م ه د. ش ا ب ه ت ش ا د ن ی ن ا د ن چ م ا و د و ن ی ئ ا پ ر ا ی س ب ح ر ط ت ی ق ف و م د ص ر د 2/6 4 )IFE ف ع ض ت و ق ( ی ل خ ا د ل م ا و ع ه د م آ ت س د ب د د ع. ت س ا ه د ش ه ب س ا ح م ن و ت س ر ه ل ک ع م ج ی ج ر ا خ ل م ا و ع ر د ط س و ت م د د ع ن ا و ن ع ه ب 2/5 د د ع. ت س ا 2/4 6 )EFE د ی د ه ت و ت ص ر ف ( ی ج ر ا خ ل م ا و ع ه د م آ ت س د ب د د ع و ت س ا ه ی ز ج ت ز ب س و ل ی ل ح ت ل د م )IFE ف ع ض ت و ق ( لی خ ا د ل م ا و ع ی ر ی گ ه ج ی ت ن ر د و د و ش می ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د swot و. ت س ا ت و ق ط ا ق ن ر ب ضعف نقاط هی ب ل غ ه د ن ه د ن ا ش ن ت س ا 2/5 د د ع ز ا ر ت م ک ه د م آ ت س د ب د د ع ن و چ ت ف گ ن ا و ت می ن ا ش ن ت س ا 2/5 د د ع ز ا ر ت م ک ه د م آ ت س د ب د د ع ن و چ )EFE د ی د ه ت و ت ص ر ف ( م ه ی ج ر ا خ ل م ا و ع ی ر ی گ ه ج ی ت ن ر د ر ا د ر و خ ر ب ه ن ا ر س د و ب م ک ز ا ر ه ش 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ه ک ت ف گ ن ا و ت می و ت س ا ا ه ت ص ر ف ر ب ا ه د ی د ه ت هی ب ل غ ه د ن ه د ی ا ض ف ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ن ا ز ی م و ت س ا ش ی ا ز ف ا ل ا ح ر د ه ق ط ن م ن ی ا ت ی ع م ج ر گ ی د ف ر ط ز ا و ت س ا د ر ا د ن ا ت س ا ت ق ب ا ط م د د ر گ می ه ئ ا ر ا ر ی ز ی د ر ب ر ا ک. د ر ا د ن ا ذ ل ی ا ر ب د و ب ه ب و ه ع س و ت ی ا ض ف ز ب س ه ق ط ن م ن ال ک ر ه ش ن ا ر ه ت د: د ر گ می د ا ه ن ش ی پ ر ی ز ی ا ه ر ا ک ه ا ر ی ع و ن ت و ی ر گ ن ز ا ب ی ع ف ا د ت ی م ج ا ه ت ای ه ژی ت ا ر ت س ا س ا س ا ر ب ا ه ن آ ب ی ر خ ت ز ا ي ر ی گ و ل ج و د و ج و م ز ب س ي ا ض ف ظ ف ح ی ا ه د ر ب ه ا ر ز ب س ي ا ض ف و ك ر ا پ ه ن ا ر س ظ ا ح ل ز ا 0 ه ق ط ن م م و ر ح م ت ال ح م ر د ز ب س ي ا ض ف ه ع س و ت ن د ا د ر ا ر ق ت ی و ل و ا ر د ی م و م ع ي ا ه ك ر ا پ و ی ن ا ب ا ی خ ن ا ت خ ر د ت ی ر ی د م ن ا ر ه ت ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ر ا گ ز ا س ت خ ر د و ه ا ی گ و ل گ ب س ا ن م ای ه ه ن و گ ب ا خ ت ن ا ف ک ز ب س ي ا ض ف ش ر ت س گ ر و ظ ن م ه ب ه ق ط ن م ر د ه د ش ا ه ر ای ه مین ز ز ا ه د ا ف ت س ا ن ا ک م ا ی س ر ر ب ش و پ و ن ی م ز ی ز ا ب ا ه ه چ ب ر د ا ه ک ر ا پ و ا ه ن ا ت س و ب ح ال ص ا د د ر گ ه ی ب ع ت ن ا ک د و ک ی ن م ی ا ش ی ا ز ف ا ر و ظ ن م ه ب. د و ش ه د ا ف ت س ا ن ا ک د و ک ن ا ر ب ر ا ک ی ن ا م س ج و ی ن ا و ر ت ی ن م ا ت ه ج ی ی ا ن ش و ر د ا ج ی ا ا ب ا ه ر سی م ی ز ا س ه ب ک ر ا پ ر د د و ج و م ن ا ه ا ی گ ه ب ی گ د ی س ر و ت ر ا ظ ن ل ر ت ن ک ر ب ظ ف ح و ي ر ا د ه گ ن ا ه ک ر ا پ و ی ا ض ف ز ب س ه. ط و ب ر م ط ب ا و ض ت ی ا ع ر ا ب و ي غ ال ب ا ی ا ه ه م ا ن ر ب س ا س ا ر ب ه ق ط ن م ی م ل ع ی ز ا ب ن ی م ز ت ا ز ی ه ج ت ت ه ج د ا ش ای ه گ ن ر ز ا و ي م و م ع و ن ي ن چ م ه ی ا ر ج ا ی ا ض ف ز ب س ر د ه د و د ح م و ز ک ر م ي ر ه ش ت ا م د خ ن و ا ع م ط ب ا و ض و ا ه ه م ا ن ن ي ئ آ س ا س ا ر ب ز ب س ی ا ض ف و ي ر ه ش ت ا م د خ ن ا ر ا ک ن ا م ي پ ا. ه ن آ ر ا ک م ا ج ن ا ن س ح ر ب ت ر ا ظ ن 2 و ه ل ا ب ز ه ي ل خ ت و م ا ش ح ا ش د ر گ ز ا ج م ر ي غ ی ا ه ل ح م ر د ي ه گ آ ب ص ن و ر ب ع م د س ز ا ي ر ي گ و ل ج ر ب ل ر ت ن ک و ح. ال ص ي ذ ع ج ا ر م ه ب ن ا د ن و ر ه ش ه ا ف ر ل ح م ل م ا و ع ر ی ا س و ا ه د ر گ ه ر و د ي ف ر ع م و ر ب ا ع م ر د ه ل ا خ ن References Bahram Soltani, Kambiz, 370, Application of Urban Green Space in Comprehensive Plans and Principles of Comprehensive Design and Park Design Principles. Journal of Growth Education, Geography, 20 (Issue 45) Balram, Sh and Dragicevic, S (2005);Attitudes Toward Urban Green Space: Integrating Guestionnaire Survey and Collaborative Eftekhari Rukn al-din, Abdor Reza, Mahdavi, 2006, Rural Tourism Development Strategies (Case Study of Lavasan Village)

11 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر ا ک Deh Cheshmeh, Mostafa, Zangi Abadi, Ali, 2008, Feasibility study of ecotourism capabilities of Chaharmahal va Bakhtiari province by SWOT method, Journal of Environmental Studies, thirtyfourth year, 20 th GISTechniquestoImproveAttitudeMeasurements.Landscape and Urban Planning Journal 75 Ghorbani, Rasool, Teimuri, Razieh, 388. An Analysis of the Role of Urban Parks, Human Geographic Research, No. 4 Hekmat Nia, Hossein, Mirnieh Mousavi, 2006, Model Application in Geography with Emphasis on Urban and Regional Planning, New Science Publishing Hekmat Nia, Hasan, 200, Land Use Planning in Behbad City Using Analytical Model, Quarterly Journal of Iranian Islamic Studies Hataminezhad, Hossein, Omranzadeh, Behzad, 993, Evaluation, evaluation and proposal per capita of urban green space (Case study of Mashhad Metropolis) Journal of the Iranian Geographic Society, 2008 (Issue 2) Hosseinzadeh Dalir Karim, 993, Journal of Growth Geography., Application of Urban Green Space in Comprehensive Design and Parks Design Principles Mousavi Jahromi, Yeganeh, 2009, Economic Development and Planning Millward, A & Sabir, S., (20). Benefits of a forested urban park: What is the value of Allan Gardens to the city of Toronto, Canada, Landscape and Urban Planing Journal 00: Mohammad Nejad, Naser, Bahmanpour, Hooman, 2009, Investigating the Effects of Urban Development on Green Space in Tehran and Presenting Management Solutions of the Journal of Environmental Science and Technology, th, Mohammadi, Mehdi, Parezgar, Ali Akbar, 2009, Spatial Distribution Analysis and Urban Parks Location, Urban Management Quarterly, No. 23 Mohammadi, Jamal, Ahmadian, Mehdi, Freedom Train, Saeed, 20, Analysis and Evaluation of Sustainable Distribution and Development of Green spaces, Urban Management Quarterly, No. 29 Mohammadi, Jamal, Mohammadi Dehsheshmeh, Mostafa, Abaft Yeganeh, Mansour, 20, Qualitative Evaluation of the Role of Urban Green spaces and Optimizing the Use of Citizens in Shahrekord, Environmental Issue, thirty-third year, No. 22 Pourmohammadi, Mohammad Reza, 382, Publication of the Party., Urban land use planning Ramezani, Vida, 200, Ferdowsi University of Mashhad, The Basics and Methods of Urban Planning (land use and its features, Faculty of Architecture and Urban Development). Seyyednia, Ahmad, 382, Urban Green Space, The Green Book of the Municipalities, Volume 9, Tehran, Municipal Organization, and Dejariyah of the country Shi, L (2002); Suitability Analysis and Decision Making Using GIS. Spatial Modeling Urban Planning Detailed design of district 0 in Tehran, 2005, Mazand Consulting Engineers Tabataba'i Nejad, Mahdi, 998, The role of urban parks in sustainable development of cities, Tehran city, Master's thesis, Faculty of Humanities and Social Sciences of Tabriz University Zarabi, Asghar, Tabriz, Nazanin, 2006, Urban Green Space Optimization Planning, Sabzeh Quarterly Journal, No. 2

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ی ر ا ت خ ا س ای ه ح ر ط ه ی ه

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز تبيين جايگاه مهاجرت معكوس در بازساخت شمال استان اردبيل روستاهاي 1 اسماعيل ابراهيمي مغان پارس آباد ايران برنامه ريزي روستايي

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ر ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر

More information

ی ن م ا ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ا ض ف ی

ی ن م ا ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ا ض ف ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت ی ن م ا ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ض ر ی م س ر ر ی غ ن ا ک س ا ی ر ی گ ل ک ش ی س ر ر ب و شین ن شیه

More information