2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

Size: px
Start display at page:

Download "2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells"

Transcription

1 س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط ر ا ح ی م د ل ا ق ت ص ا د ش ب ک ه ا ی د ر ا ی ر ا ن ( م ط ا ل ع ه م و ر د ی ا س ت ا ن ل ر س ت ا ن ) ح ي د ر ل ط ف ي د ا ن ش ي ا ر ج غ ر ا ف ی ا ی س ی ا س ی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ی و ا ح د گ ر م س ا ر گ ر م س ا ر ا ی ر ا ن س ی ا و ش م ر ا د ی 1 پ و ر د ا ن ش ج و ی د ک ت ر ا ی ج غ ر ا ف ي ا ي س ي ا س ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر گ ر م س ا ر ا ي ر ا ن م ه د ي ه ن ر د و س ت د ا ن ش ج و ی د ک ت ر ا ی ج غ ر ا ف ي ا ي س ي ا س ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر گ ر م س ا ر ا ي ر ا ن ت ا ر ی خ د ر ی ا ف ت م ق ا ل ه : /6/ ت ا ر ی خ پ ذ ی ر ش م ق ا ل ه : /4 0 1/ چ ک ی د ه ا ق ت ص ا د ش ب ک ه ا ی ی ک ی از ضروریترین ن ی ا ز ه ا ی ا ق ت ص ا د ی و س ی ا س ی و ا ج ت م ا ع ی ه م ه ک ش و ر ه ا و جوامع ا م ر و ز ی م ح س و ب م ی ش و د. ا ق ت ص ا د ش ب ک ه ا ی م خ ص و ص ا ا م د ل ک ش و ر ی آ ن م ی ت و ا ن د ب ا ع ث پ و ی ا ی ی و گ ر د ش م ن ا ب ع ا ق ت ص ا د ی و ت ک م ی ل ا ق ت ص ا د ن و ا ح ی و ا س ت ا ن ه ا ی ک ش و ر ر ا ف ر ا ه م آ و ر د. ه د ف ا ی ن م ق ا ل ه ت ح ل ی ل و ت ب ی ی ن ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط ر ا ح ی م د ل اقتصاد شبکهای د ر ا ی ر ا ن ب ا ت أ ک ی د ب ر ا س ت ا ن ل ر س ت ا ن است. سؤال ا ص ل ی م ق ا ل ه ا ی ن ا س ت ک ه د ر ط ر ا ح ی م د ل ا ق ت ص ا د ش ب ک ه ا ی د ر ا ی ر ا ن و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی و ب خ ص و ص ا س ت ا ن لرستان چه ن ق ش ی ب ر ع ه د ه د ا ر ن د ع ال و ه ب ر ا ی ن س ؤ ا ل ا ص ل ی س ؤ ا ال ت د ی گ ر ی ک ه ب ی ش ت ر ف ر ع ی ه س ت ن د د ر ا ی ن م ق ا ل ه م ط ر ح م ی ش و ن د از جمله ا ی ن ک ه اقتصاد شبکهای چیست و م د ل ت ح ل ی ل ش ب ک ه دارای چه م خ ت ص ا ت و و ی ژ گ ی ه ا ی ی ا س ت ن ت ا ی ج ا ی ن م ق ا ل ه ن ش ا ن میدهد که ب ر ا ی ط ر ا ح ی اقتصاد شبکهای د ر ا ی ر ا ن ب ا ی س ت ی ب ه و ا ح د ه ا ی ا س ت ا ن ی م ا ن ن د ن ق ط ه ه ا ی ا ت ص ا ل ن گ ر ی س ت و ا ز پ ت ا ن س یل ه ا ی ه ر ا س ت ا ن ی د ر ر ا س ت ا ی م ش ا ر ک ت آ ن د ر ا ق ت ص ا د ش ب ک ه ا ی بهره گرفت. ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ن م ق د م ه د ر ا ی ن م ق ا ل ه ت ال ش خ و ا ه د ش د ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز منابع کتابخانهای و م ق ا ال ت ع ل م ی و پ ژ و ه ش ی و اسناد کالن کشور ب ه ت ح ل ی ل و ت ب ی ی ن ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی ب ه و ی ژ ه ا س ت ا ن ل ر س ت ا ن د ر ط ر ا ح ی م د ل ا ق ت ص ا د ش ب ک ه ا ی د ر ا ی ر ا ن پ ر د ا خ ت ه ش و د. و ا ژ گ ا ن ک ل ی د ی : ا ی ر ا ن ل ر س ت ا ن ت ح ل ی ل ش ب ک ه ا ق ت ص ا د ش ب ک ه ا ی. 1 م ر ا د ی پ و ر ( ن و ی س ن د ه م س ئ و ل )

2 د» ا ت س ا ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ۱- ر د د ر و م. د ن و ش ى م ن ی د ب ه ن و گ ل ح م ط ي ح م ش ر ت س گ ى گ ن ه ر ف ى ا ه ت ي ل ا ع ف و ي ع ي ب ط ي د ا ص ت ق ا ط ي ا ر ش ى ف ن م ى ا ه ع و م ج م و ت ب ث م ز ا ى ا ر ب ل م ا و ع ى ئ ا پ ر ب ي ع ي ب ط ى ا ه ت ي ل ا ع ف ى گ ن ه ر ف و ى د ا ص ت ق ا ى د ا ص ت ق ا د ا ج ي ا ر د ر ظ ن. د ن ن ک ى م ه ت ف ر گ ه چ ر گ ر و ط ه ب ا ر د و خ ت س ا ه ت س ن ا و ت ن ز گ ر ه ى ل و د ي آ ق ئ ا ف ى ع ي ب ط ع ن ا و م ز ا ى ر ا ي س ب ر ب ن ا س ن ا ه ک ت س ا ه د ي د ر گ ث ع ا ب ى ر و آ ن ف ه ه د ز ا ه ک ی ی ا ن ع م ه ب ی ع ا م ت ج ا د ع ب ر د ا صا و ص خ ن آ د ا ع ب ا ه م ه ر د ه ع س و ت د ن ی ا ر ف د. ز ا س ا ه ر ت ع ي ب ط ه ط ل س و د ي ق ز ا ل م ا ک. د ن و ش ی م ح ر ط م... و ن ا ن آ ق و ق ح ش ر ی ذ پ ه ع م ا ج ر و م ا ر د م د ر م د ا ح آ ت ک ر ا ش م ت ه ج ر د ه د ش ج ی ا ر ی د ال ی م ه ع س و ت ی ع ا م ت ج ا ر د ت ه ج ع ف ر ض ی ع ب ت و د ا ج ی ا ی ا ض ف ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ی ا ر ب ز و ر ب ی ا ه ی ئ ا ن ا و ت ه و ق ل ا ب ز ا ی خ ر ب ر د ی ل و ز ن ر ی س ز ا ی ی ا ه د و م ن د ه ا ش ه ک ن ا ر ی ا ز و ر م ا ه ع م ا ج ر د د ی د ر ت ی ب ع و ض و م ن ی ا. د ر ا د ی م ر ب م ا گ ا ه ن ا س ن ا. ) Fallahzadeh, :2010 )21 د ر ا د ا ز س ب ی ت ی م ه ا م ی ت س ه ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ا ه ه ف ل ؤ م د ا ص ت ق ا ح ال ط ص ا د ا ت س ا ز ل ت س ا ک ل ئ و ن ا م» گ ن ه ر ف و ه ع م ا ج د ا ص ت ق ا : ت ا ع ال ط ا ر ص ع «ب ا ت ک ز ا ن ت ف ر گ م ا ه ل ا ا ب ی ا ه ک ب ش ب ق ل و ا ه ب ی م ل ع ل ف ا ح م ر د ه ک ز ل ت س ا ک. ت س ا ه د ش ب ا خ ت ن ا ا ی ن ر ف ی ل ا ک ی ل ک ر ب ه ا گ ش ن ا د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ه ت ش ر ل ص ال ا ی ی ا ی ن ا پ س ا ا ب د ر ا د ی ع س و د ن ک ی م ه ر ا ش ا» ی ا ه ک ب ش ه ع م ا ج ر و ه ظ «ه ب د و خ ی د ل ج ه س ر ث ا ل و ا د ل ج ر د د ن ا ه د ا د م ه» ن ا د ا ت س ا ه د ح ت م ت ال ا ی ا ت ف ه ه و ر گ و ض ع ی ا ه ر و ش ک ر ی ظ ن د ن ن ک ی م ه ب ر ج ت ا ر صنعتی فرا ن ا ر و د ه ک ی ی ا ه ر و ش ک ت ال و ح ت ی ب ا ی ز ر ا ا ک ی ر م آ ی گ ن ه ر ف ه د ن ی آ ن پ ا ژ ت س ا 1 3 ن- ا د ن و ر ه ش ر- ا ت خ ا س ی ا ی ن د و ا د ا ن ا ک ا د ر ف ی ع س ه س ن ا ر ف. د ز ا د ر پ ب د ر ا د ا ب ا ب ن ا م ل آ ن ی ا ا ی ل ا ت ی ا و د ر ک ی و ر س ی ل گ ن ا ن ت خ ا د ر پ ه ب ه ب ل ی ل ح ت ه ا گ ی ا ج ه ن ا ر گ ن ه د ن ی آ ن ا ر ی ا ر د ت ال و ح ت د ا ص ت ق ا ه د ن ی آ ی د ا ص ت ق ا ه ک ه ب ه ع م ا ج ه د ی ق ع ی ت خ ا ن ش و ن ا ر ظ ن ب ح ا ص» ی ر گ ی ز ا ب «د د ص ر د ه ک ل ب د ش ا ب» ه چ ی ز ا ب «د ه ا و خ ی م ن ن ا ر ی ا ه ک ث ی ح ن ی ا ز ا د و ب د ه ا و خ ا ه ه ک ب ش ی و ر د ا ص ت ق ا ر گ ن ه د ن ی آ ن ا ه ج ی ا ه ر ا ی ع م ا ب د و خ ق ا ب ط ن ا د د ص ر د ن ا ر ی ا د ا ص ت ق ا ر ی خ ا ای ه ل ا س ر د ه چ ر گ ا. ت س ا ر ی ذ پ ا ن ب ا ن ت ج ا ی ت ر و ر ض ت س ا ن ی ر ت م ک ش ل ا چ ای ه ه خ س ن ای ه ن ا م ز ا س لی ل م ل ا بین ی د ا ص ت ق ا ر ی ظ ن ک ن ا ب ی ن ا ه ج ق و د ن ص ن ا م ز ا س ت ی و ض ع ه ب د ن ا و ت ب ه ک ل ب د ر ا ذ گ ا ر ج ا ه ل ح ر م ه ب ا ر ا ه ن آ و ه ت ف ر ی ذ پ ا ر... و ر ا ک ی ن ا ه ج ن ا م ز ا س ل و پ لی ل م ل ا بین ی و ر ز ا ب ا خ ت ن ا ه ک ل ب د ا ز آ ب ا خ ت ن ا «ی و ر ز ا ه ن د ر ا د ر ظ ن ن آ ه ب ن ا ر ی ا د ا ص ت ق ا ن و ن ک ا ه چ ن آ ا م ا د ی آ ر د ن ا ه ج ت ر ا ج ت ی ت ن س ر ا ت خ ا س ا ب ن ا و ت نمی د ش ا ب ه د ن ی آ ه ل ا س 0 1 ق ف ا و م ر ا ه چ ه م ا ن ر ب ف د ه ر گ ا» ی ن ا ه ج د ا ص ت ق ا ا ب د ن و ی پ «و ت س ا» ر ا ب ج ا. ) Madad Pour, :2004 )26-41 د ر ی گ ر ا ر ق ر ا ک ر و ت س د ر د» ی ن ک ش ر ا ت خ ا س «ه ک ن ی ا ر گ م د و ب» ل ا ع ف ر گ ی ز ا ب «ی ل ع ف ن ا ر ی ا م د ر م ی ا ر ب جهانی اقتصاد ی ا ه ه غ د غ د ن ی ر ت م ه م ۱- ه ر ا م ش ل و د ج ) ی ع ا م ت ج ا ه ن د ب ث ی ح ز ا ( ت س ا ل س و ت ا ب م أ و ت ص ق ا ن ی ت ف ر ع م ه د ن ی آ ن ا ه ج ز ا ا ه ن آ ت خ ا ن ش و د ن ر ا د ن ی ن ه ذ ی گ د ا م آ ن ا ر ی ا ر ب د و ج و م ع ض و ظ ف ح ح ی ج ر ت ه ی ح و ر و د ر ا د ن ا ر ی ز ا ب ن ت خ ا ب ن و ن د ن ا م ه د ن ز ی ا ر ب م ز ال ذیری پ ف ا ط ع ن ا ت ی ل ب ا ق صمیمگیری ت ر ا ت خ ا س و د ن ر ا د د ی د ر ت ز و ن ه ن ا گ د ن ر صمیمگی ت 2-. ) م ک ا ح ه ن د ب ث ی ح ز ا ( ت س ا ج ر ب ا پ ن ا ن چ م ه ی ت ل و د د ا ص ت ق ا ز ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ر ی د م ت ا ر ک ف ت لگیری ک ش ل ی ل د ه ب ی د ا ص ت ق ا ر ا ت خ ا س ح ال ص ا. ت س ا ر ی ذ پ ت ک ر ا ش م ر ت م ک و د ر ا د ی د و م ع د ر ک ی و ر ه ب ل ی م و ه ن ا ی ا ر گ ر ا د ت ق ا ز و ن ه ی خ ی ر ا ت ت ال و ح ت ل ی ل د ه ب ن ا ر ی ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی گ ن ه ر ف ی د ا ص ت ق ا د. ر ب می ج ن ر ه ل ئ س م ن ی ا ز ا ن ا ر ی ا د ا ص ت ق ا و د ر ا د ه ب ل غ ی س ا ی س ت ی ن ال ق ع ر ب ن ا ک ا م ک ی س ا ی س ت ا س ا س ح ا 4- Source: ( ر د ی ن و گ ر گ د ت ال و ح ت ن ی ا. ت س ا ه د ر ک ه ب ر ج ت ا ر های ب ن ا ج ه م ه ی ر ا ت خ ا س ت ال و ح ت ه ت ش ذ گ ای ه ل ا س ر د ن ا ر ی ا ه ع م ا ج د ش ر خ ر ن و هایم ت ش ا د ا ه ه ص ر ع ه م ه ر د ی ن ا و ا ر ف ی ا ه ت ف ر ش ی پ د ن چ ر ه. ت س ا ه ت خ ا س ی م ا ز ل ا ا ر ه ع م ا ج ه ر ا د ا ای ه ر ا ک و ز ا س 1. Network economy 2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

3 ی ح ا ر ط ر د ی ن ا ت س ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی ا ه د ح ا و ش ق ن ر د ی ع ا م ت ج ا و ی ن ا س ن ا ه ع س و ت د ن و ر ز ا ن ش و ر زی ا د ن ا م ش چ ه د ن ه د ن ا ش ن و ه د ن ن ک م ر گ ل د ن ا و ت می ا ر ا ه ص خ ا ش ز ا ی خ ر ب ف ی د ر م ه ی ا ه ر و ش ک ی خ ر ب ا ب س ا ی ق ر د ا ه ص خ ا ش صعودی سیر و س ک ی ز ا ه ک ت س ا ن ی ا م ه م ه ت ک ن ا م ا ت س ن ا د ر و ش ک و ن ی ر ت ر ی ق ف ن ا ی م ف ا ک ش ه ع م ا ج ه ن د ب ر د ه ع س و ت ع ب ا ن م و ت ا ن ا ک م ا ب س ا ن م ا ن ع ی ز و ت ب ب س ه ب ر گ ی د ی و س ز ا و ت س ا ر ت م ک رین ت غنی ت ی م و ر ح م ا ه ن ا ت س ا الیه د ن چ ه ب د ا ر ف ا ه ن و گ ا ر ی ب س ن ر د ن ا ن چ م ه ه ع م ا ج ه ب ه م ا د ا ش ی ا م ن. د ر ا د د ر ا ذ گ می ن ز ا و ت م ا ن و ا ت ن د و ب ه ز ا د ن ا. ) Kalantary kashy, :2002 )3-9 د ی ا م ن می م ه ا ر ف ا ر ه ع م ا ج ک ه د رین ت یین ا پ خ ر ن ای ه ص خ ا ش ی د ا ی ز ه ع س و ت ت ا ب ج و م ی ع ا م ت ج ا ف ال ت خ ا ن ا ی م و ی د ا ص ت ق ا ن ی ر ت ال ا ب و ع ی ز و ت ز ا ه ک ی ی ا ه ن ا ت س ا د ر ا و م ب ل غ ا ر د ه ک ت ف گ ن ا و ت می ی ز ک ر م ک ن ا ب و ن ا ر ی ا ر ا م آ ز ک ر م ی ر ا م آ ع ب ا ن م ه ب ه ع ج ا ر م ا ب د ن ن ا م ی ع ا م ت ج ا ای ه ص خ ا ش ه ن می ز ر د د ن ت س ه د ن م ه ر ه ب ی د ا ص ت ق ا ای ه ص خ ا ش ر د ر ت ال ا ب ی ر ا د ر و خ ر ب و ت ا ن ا ک م ا ب س ا ن م ی د ا و س ا ب و خ ر ن ی ر ا ک ی ب ز ی ن ت ی ع ض و ری ت ب س ا ن م. د ن ر ا د ای ه ن ا ت س ا ا ب ه ج ر د ه ع س و ت ر ت ال ا ب ر د ی ی ا ه ص خ ا ش ه ک ن ا ن م س و د ز ی ن ا ه ف ص ا د ن ن ا م ی ی ا ه ن ا ت س ا ه ن و م ن ی ا ر ب د ن ر ا د ی ر ت ش ی ب ی ر ا د ر و خ ر ب ت س ا ی ئ ا ض ف ی ر ب ا ر ب ا ن ی ا ه د م ا ی پ ر گ ن ا ی ب. ) Taghavi, :2003 )13-70 د ن ش ا ب می ا ر ا د ا ر ی ر ت ال ا ب ی د ا و س ا ب خ ر ن و ر ت ن ی ئ ا پ ی ر ا ک ی ب خ ر ن د ن ر ت ه ت ف ا هی ع س و ت ه ک ر و ش ک ی ا ه ن ا ت س ا ر د ی ی ا ض ف و ی ع ا م ت ج ا ای ه ری ب ا ر ب ا ن ز ا ی خ ر ب د م ا ی پ ۲- ه ر ا م ش ل و د ج د و خ م و ر ح م ای ه ه ا گ د ا ز ه ب ن ا گ ت خ و م آ ش ن ا د ن ت ش گ ن ز ا ب و ه د ر ت س گ ای ه ت ر ج ا ه م د و م ن ح ر ط م ا ر ض ر ف ن ی ا ن ا و ت می ا ج ن ی ا ه ک د ن ا ه د و ب ر ا د ر و خ ر ب ی ی ال ا ب ت ر ا ه م و ت ال ی ص ح ت ح ط س ز ا د ن ا ه د ر ک ت ر ج ا ه م ر ا د ر و خ ر ب ای ه ن ا ت س ا ه ب م و ر ح م ق ط ا ن م ز ا ه ک ی د ا ر ف ا ن ی ن چ م ه. د ن ا ه د و ب ر ا د ر و خ ر ب ی ی ال ا ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ز ا ه د ی چ و ک ی ا ه و ر ی ن ن ی ا ه ک ی ع ا م ت ج ا ی ژ ر ن ا و ی ن ا س ن ا ی و ر ی ن ف ال ت ا ه ب ر ج ن م و ه د ی د ر گ ه ب ن ا ج و د د ا م ت ع ا و ج د ا ج ی ا ز ا ع ن ا م ی ل م ح و ط س ر د ی ت ح و ق ط ا ن م ی خ ر ب ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ه ب ه ج و ت م د ع ن ی ن چ م ه ع ب ا ن م ر ب ا ر ب ا ن ع ی ز و ت ر ث ا ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ی ر ب ا ر ب ا ن ه ی ا س ر د. د و م ن ه ر ا ش ا ی ل م و ی ز ک ر م ن ا گ ب خ ن ا ب ی ل ح م و ی م و ق ن ا گ ب خ ن ی گ ت س و ی پ م د ع ه ب ه ن و م ن ی ا ر ب ن ا و ت ی م ه ط ب ا ر ن ی ا ر د ه ک ه د ش د. و م ن ی ط ا ر ی ع ا م ت ج ا ر ا د ی ا پ ه ع س و ت و ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر ی س م ن ا و ت ی م ن.Source: (Mahdavi and barkhordari According to the Sydayy et al., 2009) ه ک ب ش ل ی ل ح ت ه ی ر ظ ن : ی ر ظ ن د ر ک ی و ر ۲- ل ی ل ح ت ی س ا ن ش جامعه ادبیات ر د ر ا ز ب ا ی ر ک ف ی س ا س ا ر د ه ع ل ا ط م 1 ی ع ا م ت ج ا 2 ک ی و ت س ا ی ل ی ل ح ت ر ا ز ب ا و ن و ن ف ز ا ی ا ه ع و م ج م ا ب ش و ر ی ع و ن ز ا ر ت ا ر ف ی ز ی چ ه ک ب ش ی ا ه ت خ ا س ی ع ا م ت ج ا. ت س ا ه ک ب ش ی ع ا م ت ج ا ت ر ا ب ع ت س ا ز ا ی ه و ر گ ز ا م د ر م ا ی ل ص و م ه ه ب ت ا ع ال ط ا ه ل د ا ب م ا ی و ی ر ا ک م ه ی ت س و د د ن ن ا م ی ع ا م ت ج ا ی ط ب ا و ر ه ل ی س و ه ب ه ک ا ه ت ی و ه ر ی ا س ا ی و ا ه ن ا م ز ا س. د ن ت س ه ف ل ت خ م ح و ط س ر د ر ص ا ن ع ط ب ا و ر ي ا ه و گ ل ا ي س ر ر ب ه د و ب ه ج و ت د ر و م جامعهشناسی در ه ر ا و م ه ه ك ي م ه م ل ئ ا س م ز ا ي ك ي ز ا ط ب ا و ر ن ي ا ل ي ل ح ت ف د ه ا ب ي ع ا م ت ج ا ه ك ب ش ل ي ل ح ت. ه ر ي غ و ا ه ت ل و د ا ه ن ا م ز ا س ا ه د ا ه ن م د ر م ن ي ب ط ب ا و ر ت: س ا ه ع م ا ج ي ي ا د ا ن ا ك و ي ي ا ك ي ر م آ ی س ا ن ش ه ع م ا ج ر د ا ه د ع ب و ت ف ر گ ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م و د ش ب ا ب شناسي انسان ر د دی ال می 0491 دهه ت. ف ا ي ه ع س و ت و ل م ا ك ت ي ع ا ز ت ن ا ي ج ر ا خ ي ا ه و ر ي ن ا ي ي ن و ر د ی ا ه ک ر ح م ز ا د ي ا ب ن ي ع ا م ت ج ا ی ه د ن ا م ز ا س ح ي ض و ت ي ا ر ب ه ی ر ظ ن ن ی ا ب و چ ر ا چ ر د ي ا ه ه ش ي ر. د ا د ر ا ر ق ي س ر ر ب د ر و م د ن ت س ه ه د ن ن ك ا ن ا و ت ا ي ه د ن ن ك د و د ح م ه ك ا ر ي ط ب ا و ر ر ا ت خ ا س ن ا و ت ي م ه ك ل ب د ر ك ه د ا ف ت س ا مي- شناختي انسان ت ا ع ل ا ط م ا ي ي ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ه ن ي م ز ر د م ي ك ر و د ر ا ث آ د ن ن ا م شناسان جامعه اوليه ت ا ق ي ق ح ت ه ب ه ي ر ظ ن ن ي ا 1. Network analysis is a method that has been developed within modern sociology for the study of relationships among individuals or other social entities, such as organizations. 2. Social Network Analysis

4 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر د و ه ز ا ت ا ا ت ب س ن م ج س ن م ي ق ي ق ح ت ر ا ز ب ا و د ع ا و ق ا ه ه ا گ د ی د ز ا ی ا ه ع و م ج م ن ا و ن ع ه ب ن آ ز ا ه د ا ف ت س ا و ر و ض ح د ن چ ر ه د س ر. ) Pour ahmad and Valibeigi Darvishvand, :2010 )70 ت س ا ل م ا ك ت ل ا ح و ن م ل و ه د ش ت. س ا ه ت ب ل ا ا ه ن آ ن ا ي ب 1 ه ك د ن د ق ت ع م و د ن ر ی گ ی م ر ظ ن ر د ف د ا ر ت م ا ر ساختاري تحليل و شبكه تحليل حدودي تا خود كتاب ر د ز ت ي و و ك ر ب 2 ي ت خ ا ن ش ن ا و ر و ي ف س ل ف ی ا ه ت ن س ز ا ن د ش ر و د ت ه ج ر د ی س ا ن ش ه ع م ا ج ر د ي د ا ي ز ت ا ر ي ي غ ت د ا ج ي ا ث ع ا ب ي ي ا ر گ ر ا ت خ ا س د ن ن ک می ه ك ل ي ل ح ت ه ك ب ش ز ا ت ا ه ج ي د ا ي ز ا ب ي ي ا ر گ ر ا ت خ ا س ب ل ا غ ی س ا ن ش ه ع م ا ج ه ا گ ن ( 3 ه ك ل ب د ن ت س ي ن ي گ ن ه ر ف ا ي ي ن ه ذ ای ه ت خ ا س ا ي د ا ر ف ا ي ا ر و چيزهايي ساختارها ه ا گ ن ن ي ا ر د ت. س ا ت و ا ف ت م ) ي س و ا ر ت ش ا ز ا دی و د ح ا ت ا ر ا ه ن آ ر ا ت خ ا س ه ب ه ا گ ن ع و ن ن ي ا ت. س ا ه ع م ا ج د ا ر ف ا ن ي ب ط ب ا و ر ر د ه د ه ا ش م ل ب ا ق و ي ن ي ع ي ز ي چ ر ا ت خ ا س )ل ب ا ق ت م ش ن ك ه ي ر ظ ن د ن ن ا م ( خردبينانه نگاه ا ب ه ك د ن چ ر ه د ن ک می ك ي د ز ن خرد جامعهشناسی به و ر و د ن ال ك ی س ا ن ش ه ع م ا ج ل ي ل ح ت ه ا گ د ي د ز ا. د ر ك ر ا ذ گ ا و شناسي روان ه ب د ي ا ب ا ر ر ا ك ن ي ا د ن د ق ت ع م و د ن ن ك ي م خودداري نيز ه ع م ا ج ه ب شناسانه روان و ي ر ا ج ن ا ك م و ن ا م ز ر د خود تعاملي ه ك ب ش ا ب ه ك ت س ا د ر ك ر ا ك ل ا ح ر د ه و ر گ ي ع و ن ي ع ا م ت ج ا ت خ ا س ي ل ص ا جزء شبكه ا ب ه ي ر ظ ن ن ي ا ه ك ن ي ا ا ب. د ن ت س ه شناختي هستي ت ل ز ن م ي ع و ن ز ئ ا ح و د ن ر ا د ت ي ن ي ع ه ك د ن ت س ه ا ه د ح ا و ع و ن ن ي ا ه ك چرا است. ر د ن آ جريان و ع ب ا ن م ل د ا ع م ( ه ل د ا ب م ه ي ر ظ ن ا و ت ح م و م ر ف د ر و م ر د ل م ي ز ت ا ي ر ظ ن ي ي ا ر گ ر ا ت خ ا س د ن ن ا م ر گ ي د ای ه ریه ظ ن ا- ه ه ک ب ش ر ت و و ن ا ر گ ن( ي ل ت ا ي ر ظ ن م ي ك ر و د ر د د ر و م م ا ج س ن ا ي ع ا م ت ج ا ت ا ي ر ظ ن ش ن ك ز ن و س ر ا پ ه ي ر ظ ن م ا ظ ن ي ن ا ه ج ر ب ن آ د ي ك أ ت ا ه ه ی ر ظ ن ن ي ا ه م ه ا ب ش ا ی س ا س ا ت و ا ف ت د ر ا د ي د ا ي ز ي ك ي د ز ن... و ت ا ع ا م ت ج ا و ا ه ه و ر گ ت ا ي ر ظ ن ن ي ا ت ش ر ل ا و ا ب ه ي ر ظ ن ن ي ا ي ا ه د ن و ي پ ه ن ي م ز ر د ر ز ت ي ر ر ظ ن ه ب. ت س ا ت س ا د ا ر ف ا ن ي ب ط ب ا و ر ن ا م ه ه ك ه ع م ا ج ت ي ع ق ا و ي ب ر ج ت ق ي ق ح ت های ق ال ع ن ا د ن چ ا ه ر ا ت خ ا س ه ر ا ب ر د ي ز ا د ر پ ه ف س ل ف ه ب ه ك ب ش ن ا ز ا د ر پ ه ي ر ظ ن ه ك ت ف گ د ي ا ب ی س ا ن ش ه ع م ا ج ي ل ص ا ن ا ي ر ج Kangarani ( د ن د ن م ه ق ال ع ا ه ه ک ب ش ع ا و ن ا ي ت ا ي ض ا ي ر ي ت ح و تی خ ا ن ش ش و ر ي ب ر ج ت ق ي ق د ي س ر ر ب ه ب ر ت ش ي ب ه ك ل ب د ن ر ا د ن. ) Mohammadi et al., 2011: 164 ک ی ه ک ب ش. د ن ک ی م ی س ر ر ب ا ر ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ت ی و ه ر ی ا س و ا ه ت ل و د ا ه ن ا م ز ا س م د ر م ن ا ی م ط ب ا و ر ی ا ه و گ ل ا ی ع ا م ت ج ا ه ک ب ش ل ی ل ح ت ی ع ا م ت ج ا ت ر ا ب ع ت س ا ز ا ی ر ا ت خ ا س ی ع ا م ت ج ا ل ک ش ت م ز ا د ا ر ف ا ه ک ر د ح ال ط ص ا ن ی ا ه ی ر ظ ن ه ر گ ه د ی م ا ن ک ر ت ش م ق ی ال ع ی د ن و ا ش ی و خ ا ه ی ت س و د ( د ن ر ا د ل ب ا ق ت م ی گ ت س ب ا و م ه ا ب ص ا خ ع و ن د ن چ ا ی ک ی ی ه ل سی و ه ب و د ن و ش می. ) ا ه ر و ا ب ز ی ن و ا ه ر ف ن ت : ز ا د ن ا ت ر ا ب ع ی ع ا م ت ج ا ه ک ب ش ل ی ل ح ت ه ی ر ظ ن ت ا ض و ر ف م ن ی ر ت م ه م ی ل ک ر و ط ه ب. د ن ت س ی ن ل ق ت س م و ر ا ت خ م د و خ ی ا ه د ح ا و و د ن ر ا د ل ب ا ق ت م ی گ ت س ب ا و م ه ا ب ا ه ن آ ل ا م ع ا و ن ا ر گ ی ز ا ب 1- د ن ت س ه ) ی د ا م ر ی غ و ی د ا م ( ع ب ا ن م ن ت ف ا ی ن ا ی ر ج و ل ا ق ت ن ا ی ا ر ب ی ی ا ه ا ر ج م ن ا ر گ ش ن ک ن ی ب ت ا ط ا ب ت ر ا 2- ی ا ه و گ ل ا ن ا و ن ع ه ب )... و ی س ا ی س ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ( د ن ن ک ی م ی ز ا س م و ه ف م ا ر ا ه ر ا ت خ ا س ه ک ب ش ف ل ت خ م ی ا ه ل د م 3- ن. ا ر گ ش ن ک ن ا ی م ه ت ش ذ گ ی ط ا ب ت ر ا 1. Barry Wellman, S. D. Berkowitz 2. Structuralism 3.Leo Strauss

5 ی ح ا ر ط ر د ی ن ا ت س ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی ا ه د ح ا و ش ق ن ن ا ر گ ش ن ک ن ی ا. د ر ا د ز ک ر م ت ی ع ا م ت ج ا ن ا ر گ ش ن ک ن ا ی م ت ال م ا ع ت ه ع ل ا ط م ر ب ی ع ا م ت ج ا که ب ش ل ی ل ح ت د ر ک ی و ر این ر ب ا ن ب ن ی ا ر د ی ع ا م ت ج ا ۀ ک ب ش د ر ک ی و ر ن ا ی ن ب. د ن ش ا ب ر گ ی د د د ع ت م د ر ا و م و ا ه ر و ش ک ا ه ت ک ر ش ا ه ن ا م ز ا س ا ه ن ا س ن ا د ن ن ا و ت ی م د ر ا د ن ا ر گ ش ن ک ن آ ی ا ر ب ی م ه م ی ا ه د م ا ی پ ی ع ا م ت ج ا ن ا ر گ ش ن ک ن ی ب ر د ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه و گ ل ا ه ک ت س ا ه ت ف ه ن اولیه ۀ د ی ا ن ی ن چ م ه و ا ه ن آ د ا ج ی ا ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش س پ س و ا ه و گ ل ا ن ی ا ی ا ه ه ن و گ ی ز ا س ر ا ک ش آ ل ا ب ن د ه ب ه ک ب ش ن ا ر گ ل ی ل ح ت ن ی ا ر ب ا ن ب د ا ج ی ا ط ی ا ر ش ا ه و گ ل ا ن ی ا ی ز ا ج م ا ی و ی ع ق ا و ه ا و خ ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ه ک ب ش ۀ ع ل ا ط م ر د. د ن ش ا ب ی م ا ه ن آ ی ا ه د م ا ی پ ی س ر ر ب اد: د ر ا ر ق ی س ر ر ب د ر و م ح ط س ه س ر د ن ا و ت ی م ا ر ا ه ن آ ی ا ه د م ا ی پ و ا ه ن آ ی و گ ل ا ل ا ؤ س ن ی ا خ س ا پ د ر ا د ط ا ب ت ر ا ی ن ا س ک ا ی ی س ک ه چ ا ب ی س ک ه چ ه ک م ی ت س ه ن ی ا ی س ر ر ب ل ا ب ن د ه ب ل ع و ا ح ط س ر د. ت س ا ه د ر ک ر ا ک ش آ ا ر ی ع ا م ت ج ا ۀ ک ب ش ر د ر ض ا ح ی ع ا م ت ج ا ن ا ر گ ش ن ک ن ا ی م ت ا ط ا ب ت ر ا د. و ش ی م ل د ب و د ر ت ا ط ا ب ت ر ا ن ی ا ر د ه ک م ی ت س ه ی ی ا و ت ح م و ا ه ش ز ی گ ن ا ز ی ن و ل ی ال د ی س ر ر ب ل ا ب ن د ه ب م و د ح ط س ر د ک م ک د ن ا ه د ی ش خ ب م و ا د ت و ه د ر ک د ا ج ی ا ا ر ی ط ا ب ت ر ا ص ا خ ی ا ه و گ ل ا ن ی ا ه ک ی ط ی ا ر ش ت خ ا ن ش ه ب م و د ح ط س ن ی ا ر ب ا ن ب د. ن ا س ر ی م م و د ح ط س ر د ا ه ن آ ی ا و ت ح م ز ی ن و ل ع و ا ح ط س ر د ا ه ن آ ی و گ ل ا ه ک ت ا ط ا ب ت ر ا ن ی ا ی ا ه د م ا ی پ عه ل ا ط م ه ب م و س ح ط س ر د ی ن و ر ی ب ت ی ع ق ا و ر ب ی ت ا ر ی ث أ ت ه چ ه ت ف گ ش ی پ ت ا ط ا ب ت ر ا ه ک م ی ت س ه ل ا ؤ س ن ی ا ه ب ی ی و گ خ س ا پ ل ا ب ن د ه ب و ه ت خ ا د ر پ د ش ه ع ل ا ط م د. ن ن ک ی م د ا ج ی ا ی ع ا م ت ج ا ل ا و ح ا و ع ا ض و ا ر د ا ر ی ت ا ر ی ی غ ت ه چ و ه ت ش ا د ش ر ت س گ ه ک د ن د ق ت ع م و ه د ر ک د ا د م ل ق ر گ ی د ک ی ف د ا ر ت م ش ی ب و م ک ا ر ی ی ا ر گ ت خ ا س و ه ک ب ش ل ی ل ح ت ع ق ا و ر د ن ا س ا ن ش ه ع م ا ج ا ر ا ه ز ی چ ن ا ی ط ه ک ت س ا ی ی و ط س ر ا ت ن س ز ا ن د ش ر و د ت ه ج ر د ی م ل ع ش ب ن ج ی ع و ن ی م ل ع ی ا ه ه ت ش ر ر د ی ی ا ر گ ت خ ا س ا ر ه ع م ا ج ی ا ه ک ب ش د ر ک ی و ر ه ب د ق ت ع م ن ا س ا ن ش ه ع م ا ج. د ن ن ک ی م ه ع ل ا ط م ا ه ن آ د ر ف ن م ء ا ز ج ا ی ی و ه ا م ص ا و خ س ا س ا ر ب. د ن ن ک ی م ف ی ر ع ت د ن م ت خ ا س د ن ن ک ی م ف ی ر ع ت ه ن و گ این ا ر ی ع ا م ت ج ا ت خ ا س ک ا ک ی پ و ر ت ی ب ی ط ب ا و ر د ن ا ه د ر و خ د ن و ی پ م ه ه ب ص خ ش م ی ط ب ا و ر ی ه ل وسی ه ب ه ک ی ی ا ه د ح ا و ا ی ء ا ز ج ا ز ا ه د ش ل ی ک ش ت ی ع ا م ت ج ا ت خ ا س ط ب ت ر م س ا ی ق م ر د ه ک ی ی ا ه ه ک ب ش ا ر ف د ن ک ی م ل ص ت م ا ه ه ک ب ش ا ر ف و ا ه ه ک ب ش ر ی ز قیم ت س م ر غی و م ی ق ت س م ر و ط ه ب ا ر ا ه ن ا ه ک ا ر ه ع م ا ج ء ا ز ج ا ی ل م ا ع ت ی ا ه ه ک ب ش. د ن ه د می ل ی ک ش ت ه ع م ا ج ح ط س ا ت ا ر ر ت گ ر ز ب و ر ت گ ر ز ب ی ی ا ه د ح ا و ه د ن و ر ال ا ب. ) Nastaran et al., :2013 )160 د ن ه د ی م ل ی ک ش ت ت ا س س ؤ م ی ر ا ک ی ا ه ه و ر گ ا ه ه د ا و ن ا خ د ن ن ا م د ر ک ر ا ک ل ا ح ر د ی ا ه ه و ر گ و ا ه ن ا م ز ا س ز ا ه د ش ل ی ک ش ت ه ع م ا ج ت خ ا س ی ا ه ه ک ب ش ق ی ر ط ز ا ه ک ه ر ی غ و ی ت س و د ی ا ه ه ت س د س ر ا د م ت ا ج ت س د ی س ا ی س ب ا ز ح ا ی ر گ ر ا ک ی ا ه ه ی د ا ح ت ا ی د ا ص ت ق ا ه د ش ن ل ی ک ش ت م د ر م ز ا ی ی ا ه ه ل و ق م ز ا ه ع م ا ج ت خ ا س. د ن ا ه د تنی م ه ر د ی ر ت ه د پیچی ی ا ه ر ا ت خ ا س ل ی ک ش ت ت ه ج ر د ط ب ا و ر ز ا ی ی ا ه ه ل و ق م ز ا ا ه ل و ک ل م ا ی ء ا ز ج ا ز ا ی ی ا ه ه ل و ق م ز ا ا ه شین ا م ا ی ا ه ن ا گ ر ا ز ا ی ی ا ه ه ل و ق م ز ا ا ه م س ارگانی ه ک ی ر و ط ن ا م ه -د ن ا ه د ش ل ی ک ش ت ص ا خ ی ا ز ج ا ط ا ب ت ر ا ز ا ا ه ماشین و ص ا خ ی ا ه ن ا گ ر ا ط ا ب ت ر ا ز ا ا ه م س ارگانی. د ن ا ه د ش ن ل ی ک ش ت ا ه م ت ا. ) Nasiri and Ahmedi, 2014: 41-56(

6 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ع ا م ت ج ا ه ک ب ش ل ی ل ح ت ه ی ر ظ ن ل د م ۱ ه ر ا م ش ر ا د و م ن Source: ( ۱-۲ ی- ت س ی چ ی ز ا س ه ک ب ش ه ک ت س ا ه د ش ل ی ک ش ت ) د ن ت س ه ی ن ا م ز ا س ا ی ی د ر ف ا ما و م ع ه ک ( ی ی ا ه ه ر گ ز ا ه ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر ا ت خ ا س ی ع ا م ت ج ا ه ک ب ش ب و ی ا ه ک ن ی ل ی د ن و ا ش ی و خ ا ه ی ت س و د ی ل ا م ت ال د ا ب ت و ا ه ه د ی ا د ن ن ا م گی- ت س ب ا و ز ا ص ا خ ع و ن د ن چ ا ی ک ی ط س و ت ی ز ا ب ا ه ن ا س ن ا ت ی ق ف و م ر د ی لیدیا ک ش ق ن ی ز ا س ه ک ب ش و ت ا ط ا ب ت ر ا. د ن ا ل ص ت م م ه ه ب ی(- ژ و ل و م د ی پ ا ( ا ه ی ر ا م ی ب ت ی ا ر س ی ر ا ر ق ر ب ه ب ر د ا ق ه ک ی و ح ن ه ب د ن و ش ل ص ت م ر گ ی د ک ی ه ب ر ف ن د ن چ ا ی و د ه ک د و ش می د ا ج ای ه ک ب ش ک ی ی م ا گ ن ه. د ن ن ک ی م ی- م د و ج و ه ب ا ر ه ک ب ش ا م ی ن ع ی ت س ا ع ب ا ن م ک ا ر ت ش ا و ط ا ب ت ر ا ی ر ا ر ق ر ب ز ی ن ه ک ب ش ی ل ص ا ف د ه د. ن ش ا ب ر گ ی د ک ی ا ب ط ا ب ت ر ا Semsar et ( م ی ر ا ذ گ ب ک ا ر ت ش ا ه ب ا ر د و خ ع ب ا ن م ط ا ب ت ر ا ری ا ر ق ر ب ز ا س پ و م ی ن ک ر ا ر ق ر ب ط ا ب ت ر ا ر گ ی د ک ی ا ب م ی ن ا و ت ب ا ت م ی ر و آ. ) al., 2015: ز ا ل ك ش ت م ت س ا ي ا ه ع و م ج م ه ك ب ش ه ك د ن د ق ت ع م م د ر م ق ا ف ت ا ه ب ب ي ر ق ر ث ك ا ن ك ل. ت س ا ي د د ع ت م ف ي ر ا ع ت ي ا ر ا د ه ك ب ش ط ا ب ت ر ا م ه ا ب ه ط س ا و ا ب و و ر د و ر ت ا ط ا ب ت ر ا ق ي ر ط ز ا د ن ن ا و ت ي م ه ک ب ش ی ا ض ع ا ه ک ی و ح ن ه ب م ه ه ب ط ب ت ر م ر ف ن د ن چ ا ي و د. د ن ن ک ر ا ر ق ر ب د و ش می ه د ن ا و خ ر گ ش ن ک ک ی ه ک ب ش ر د ه د ن ن ک ت ک ر ش ر ه ن آ ر د ه ک ت س ا ف ا ر گ ک ی ی ع ا م ت ج ا ه ک ب ش ی ض ا ی ر صورت به ز ا ی ر گ ی د ه ع و م ج م ر ه ا ی ا ه ه و ر گ ا ه ان م ز ا س ا ه ن ا س ن ا د ن ن ا و ت ی م ا ه ر گ ش ن ک. د و ش می ه د ا د ش ی ا م ن ه ک ب ش ر د ه ر گ ک ی ا ب و. د و ش ی م ه د ا د ش ی ا م ن ر ظ ا ن ت م ای ه ه ر گ ن ا ی م د ن و ی پ ه ل ی س و ه ب ا ه ر گ ش ن ک ن ا ی م ت ا ط ا ب ت ر ا. د ن ش ا ب م ه ا ب ط ب ت ر م ای ه دیت و ج و م ی ا ه ه ر ا گ ن ا ی ف ا ر گ ( ی ی ا ه ه ش ق ن ی ه ب ا ث م ه ب ا ر ط ب ا و ر ز ا ی ا ه د ی چ ی پ ی ا ه ه ع و م ج م د ی ن ا و ت ی م ه ک ب ش ل ی ل ح ت ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ) ی ه و ر گ ز ا ی ا ه ل ب م س ل ص ت م م س ج ت د ی ن ک و ی ا ه ه ج ن س ق ی ق د ه ز ا د ن ا ل ک ش و م ک ا ر ت ه ک ب ش ا ر ه ب ی ه ب ا ث م ک ی ل ک و ن و ر د د و ج و م ی ا ه و گ ل ا د ن ک ی م ک م ک ا م ش ه ب ی ع ا م ت ج ا ه ک ب ش ل ی ل ح ت. د ی ی ا م ن ه ب س ا ح م ن آ ن و ر د ا ر ر ص ن ع ر ه ت ی ع ق و م. ) Ibid, :2015 )20-63 د ی ن ک ی س ر ر ب و م س ج ت د ن ت س ه م د ر م ل م ا ش ه ک ا ر ط ب ت ر م ی ا ه د ا ه ن ی ا ه ه ع و م ج م

7 ی ح ا ر ط ر د ی ن ا ت س ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی ا ه د ح ا و ش ق ن ی ع ا م ت ج ا م و ل ع ق ی ق ح ت ر ت ی م ی د ق ی ا ه ش و ر ر د ه ک ی ل ا ح ر د. ت س ا م د ر م ی ن و ر د ه ن و ی ن ا ی م ی ع ا م ت ج ا ه ک ب ش ل ی ل ح ت ز ک ر م ت ر ب ا ه ن ت ه ن ه ک ب ش ن ا ر گ ل ی ل ح ت د ن ک ی م ز ک ر م ت ) د م آ ر د و ن س ت ی س ن ج ل ث م ( ن ا ش ی ا ه ی گ ژ ی و و د ا ر ف ا ر ب ا ه ش ی ا م ی پ د ن ن ا م ز ی ن د ن ن ک ی م ل ص ت م م ه ه ب ا ر د ا ر ف ا ه ک ی ی ا ه د ن و ی پ ر ب ی ا ه ژ ی و ه ج و ت ه ک ل ب د ن ر ا د ز ک ر م ت ا ه ن آ ن و ر د ی ا ه ی ی ا ن ا و ت و ا ه ت ی ف ی ک. د ن ر ا د ن و ت م ا و ت ح م ل ی ل ح ت ه ب ا ال ص ا و ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ه ک ب ش ر د ت ا ط ا ب ت ر ا و ط ب ا و ر ل ی ل ح ت ل ا ب ن د ه ب ی ع ا م ت ج ا ه ک ب ش ل ی ل ح ت ی ع ا م ت ج ا م و ل ع م ی ه ا ف م ا ت د ن ک ی م ی س ر ر ب ه ک ب ش ر د ا ر ط ب ا و ر و ت ا ط ا ب ت ر ا ا ه ن ت ه ک ل ب د ز ا د ر پ ی م ن ه ک ب ش ر د ل م ا و ع ر ی ا س و. د ج ن س ب ن آ ر د ا ر ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ه ل م ج ز ا ی ع ا م ت ج ا م و ل ع ف ل ت خ م م ی ه ا ف م ا ت د ه د ی م ا ر ن ا ک م ا ن ی ا ق ق ح م ه ب ی ع ا م ت ج ا ه ک ب ش ل ی ل ح ت ی ا ه ل و م ر ف ق ی ر ط ز ا ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ه ک ب ش ر د ا ر ه ر ی غ و ی ع ا م ت ج ا ی ت خ ی ر م ه ی ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر ی ع ا م ت ج ا ی گ ت س ب م ه. د ه د ر ا ر ق ش ی ا م ز آ د ر و م ه ک ب ش ر د و د ن ک ل ی د ب ت ل و م ر ف ه ب ا ر م و ه ف م ن آ د و خ ا ی د ج ن س ب د و ج و م ی ر ا ز ف ا م ر ن و ی ا ه ک ب ش ی ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر ۲- ه ر ا م ش ر ا د و م ن Source: ( ن و ر د ی د ر ف ن ا ر گ ی ز ا ب ا ه س أ ر. د ر گ ن ی م ل ا ی و س أ ر ت ا ح ال ط ص ا ا ب ا ر ی ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ه ک ب ش ل ی ل ح ت ه ت ش ا د د و ج و ا ه س أ ر ن ا ی م د ن ا و ت ی م ا ه ل ا ی ز ا ی د ا ی ز ع ا و ن ا. د ن ت س ه ن ا ر گ ی ز ا ب ن ی ا ن ا ی م ط ب ا و ر ا ه ل ا ی و د ن ت س ه ا ه ه ک ب ش ی د ر ف ح و ط س ز ا ی ر ا ی س ب ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ه ک ب ش ت ی ف ر ظ ز ا ن ا و ت ی م ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ی ب ف ل ت خ م ت ا ق ی ق ح ت ج ی ا ت ن. د ش ا ب ی ع ا م ت ج ا ه ب ری ا ذ گ ت س ا سی ر و ظ ن م و ن و م ن ه ر ی ی ا س ا ن ش ی ز ا س ل ئ ا س م د ا ر ف ا و ر د ن ی ی ع ت ر ی س م ه ا ر ل ح ی ب ا ی ت س د ه ب ا ه ن آ ف ا د ه ا ی ر ا ر ق ر ب ه د ا ف ت س ا ط ب ا و ر د ر ک ی ع ا م ت ج ا ه ر ا د ا ر و م ا ی ت ال ی ک ش ت Qavanloo Qajar, 2015: 131-(. ) 138 ۳ ه- ع م ا ج ی ا ه ک ب ش د ا ص ت ق ا و ی ا ه ک ب ش ل ئ و ن ا م» گ ن ه ر ف و ه ع م ا ج د ا ص ت ق ا : ت ا ع ال ط ا ر ص ع «ب ا ت ک ز ا ن ت ف ر گ م ا ه ل ا ا ب» ی ا ه ک ب ش د ا ص ت ق ا «ح ال ط ص ا ی ی ا ی ن ا پ س ا ل ص ال ا ه ت ش ر ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ه ا گ ش ن ا د ی ل ک ر ب ا ی ن ر ف ی ل ا ک ب ا خ ت ن ا ه د ش ت. س ا. د ن ک ی م ح ی ر ص ت و ه ر ا ش ا» ی ت ا ع ال ط ا د ا ص ت ق ا «م و ه ف م ه ب» ی ا ه ک ب ش ه ع م ا ج ر و ه ظ «ح ی ر ش ت ل ئ و ن ا م ز ل ت س ا ک ر د ر ث ا 1 د ا ت س ا ز ل ت س ا ک د و خ ر د م ا ق م 1. Manuel Castells

8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ه ر و ش ک و ی د ا ص ت ق ا ای ه ه ز و ح و ق ط ا ن م ی ر ا ج ت ای ه ه ا گ ن ب و ا ه ت ک ر ش ن ا ی م ت ب ا ق ر و ری و ه ر ه ب ی ت ا ع ال ط ا د ا ص ت ق ا ر د ی ژ و ل و ن ک ت ه ل م ج ز ا ت ا ع ال ط ا ن ی ا ش ز ا د ر پ ی ا ر ب م ز ال ی ژ و ل و ن ک ت و ت ا ع ال ط ا ش ن ا د و ت ف ر ع م ه ب ر گ ی د ن ا م ز ر ه ز ا ش ی ب ا ب ه س ی ا ق م ر د ی ت ع ن ص ا ر ف د ا ص ت ق ا ز ا ع و ن ن ی ا د ن ک ی م د ی ک أ ت ل ا ح ن ی ع ر د و ا. د ر ا د ه ی ک ت ی ژ و ل و ن ک ت ت ی ر ی د م و ت ی ر ی د م ن د ن ا ر ه ی ش ا ح ه ب و ع ف د و د ر ط ت ی ل ب ا ق ز ا د و ش ن د و د ح م و د ی ق م ن ی ن ا و ق و ت ا ر ر ق م ع ض و ا ب ر گ ا صنعتی دوران د ا ص ت ق ا. ) jahangard, :2007 ) ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ی ر ت ش ی ب ر د و ر ا ک م ا ج ن ا ه و ح ن ر د ل و ح ت «د و ش می ی ف ر ع م» گ ن ه ر ف و ه ع م ا ج د ا ص ت ق ا : ت ا ع ال ط ا ر ص ع «ب ا ت ک ر د ه ک ی ر گ ی د ه ر ا ز گ و ر گ ر ا ک ن ی ب ی ر ا د ا ا ی ی ت ع ن ص ه د ر ت س گ ی ا ه ر ا ت خ ا س ر د ه ت ش ذ گ ر د ه ک ی ر ا ک ط ب ا و ر ت ه ج ازاین و ت س ا» ل ا غ ت ش ا ر ا ت خ ا س ا م ر ف ر ا ک ا ی ر ت ک چ و ک ه ب ن ی ا س ی ئ ر ز ا و ث ی ح س و ئ ر م ر ا م ش ر ا ر ق ر ب د ا ر ف ا د و ب ت ح ت ی ا ج ل ا غ ت ش ا د و خ ه د ا د ا ر و ه ب ط ب ا و ر ن ا د ن م ر ا ک ه ب و ب ت ا ر م ن ا ر گ ر ا ک ل ب ا ق ر ت ف ا ط ع ن ا ف ال خ ر ب ر د ه ت ش ذ گ ی ا ه ه د و د ح م ی ا ه د ا د ر ا ر ق ا ب م ج ح م ا د خ ت س ا. د ب ا ی ی م ج ا و ر ت ق و م ه ر و د ک ی ی ا ر ب ل ا غ ت ش ا و ت ق و ه ر ا پ ر ا ک خوداشتغالی ی ا ه ه و ی ش ه ک ل ب د ن ن ک ی م ن ا ض م ا ر م ع ل ا م ا د ا م ب ی ت ر ت ی ا ه ت ک ر ش ت ر و ص ی ا ه ت ک ر ش ر ت ک چ و ک ه ت ف ر ی ذ پ ن ا م ا ی و ر ی ن ا ر گ ن گ ر ز ب. ) NickNia, 2015: ( ر د د ن ر و آ می د ا ر ف ا ن ی ع ز ا ه ک ش ه ا ک ر د ه د ن ی آ ن ی ا ی ل غ ش د ا ر ف ا ط ی ا ر ش د و خ ت ح ت د ن چ ر ه و م ا د خ ت س ا ر د س ا س ح ا د و خ ن ا ز ی م ی ب ه ب ی ر ا ک ی ب ی د ا م ت ع ا ه ع ط ا ق م ه ب ن د ا د ر و ط ت ب س ن ه ب ا ه ه ژ و ر پ ی ل ک ه د ن ی آ و ر ی ی غ ت د ش ر ا ه ح ر ط ه ب ی س و س ح م د ب ا ی ی م و ن د ش ی ن ا ه ج د ن ی ا ر ف و ا ه ت ف گ ه ب ه ک د ن ک ی م ی ر و آ د ا ی ا ر ه د ن ی آ ر د» ل ب ا ق ت م ای ه ب ط ق ر و ه ظ «ز ل ت س ا ک ه ک ن ی ا م ا ج ن ا ر س ی ا ه ک ب ش ن د ش ر ی ظ ن ی ع ا م ت ج ا ی ا ه د ا ه ن ف ی ع ض ت و ی د ر ف ای ه ش ال ت ه ب ن د ی ش خ ب ت و ق ب ج و م ی د ا ص ت ق ا ای ه فعالیت ن ا و ت و د ن ر ا د ی س ر ت س د ت ا ع ال ط ا ه ب ه ک ی ی ا ه ن آ ن ا ی م ل ب ا ق ت ت ال و ح ت ن ی ا. د و ش می ه ا ف ر ت ل و د ا ی و ی ر گ ر ا ک ای ه اتحادیه دی ن م ه ر ه ب ز ا ن آ ا ر د ن ر ا د و ی ن ا س ک ه ک ن ی ن چ ی ت ی ع ق و م د ن ر ا د ن ش ی ا ز ف ا ه د ا د و ر د رین ت طی ا ر ف ا ل ک ش د و خ ه ب ر و ه ظ NickNia, :2015 ( د و ش می ر ج ن م ی ت ا ع ال ط ا ه ع م ا ج ز ا ه د ش د ر ط و ه د ش ه د ن ا ر ه ی ش ا ح ه ب ا ال م ا ک د ا ر ف ا ز ا گ ر ز ب ی ا ه ه و ر گ. ) ت ی ل ا ع ف ت ال ی ک ش ت و د ن ر ا د... ی د ا ص ت ق ا ت س ا ه ک ی ا ه ک ب ش ه ب ه ب ج ی ر د ت ن ا و ن ع ق ط ن م ه ص خ ش م ص ا خ د و خ ت ی ل ا ع ف ا ر ی د ا ص ت ق ا ش ر ت س گ ی ن ا ه ج د ه د ی م و ه ب ر ب ر و ا ب ر گ ی د ز ل ت س ا ک ا ه ن ا م ز ا س ع و ن و ی ا ه ز ا ت ز ا ت ال ی ک ش ت ن ا م ز ا س ه ط ل س و ا د ی پ ر د ی ن و ر د ت ا م ی س ق ت ر ذ گ ه ر ز ا ا ی و ه د و ب ف ل ت خ م ی ا ه ه ا گ ن ب و ت ا س س ؤ م و ا ه ت ک ر ش ز ا ی ی ا ه ش خ ب ل م ا ش ه ک د ن ک ی م ت ا س س ؤ م ن ا ی م ک ی ژ ت ا ر ت س ا د ا ح ت ا ی ت ی ل م د ن چ ی ا ه ت ک ر ش ا ه ه ک ب ش ن ی ا ز ا ی ی ا ه ه ن و م ن و د ی آ ی م د ی د پ گ ر ز ب ه ا گ ن ب ک ی ع ی ز و ت و د ی ل و ت ی ا ه ه ک ب ش ی ت ح و ی ص و ص خ ی ا ه ه ا گ ن ب ن ا ی م ت ا ط ا ب ت ر ا ی ر ا ج ت و ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ت ی ل ا ع ف ه ک ب ش و گ ر ز ب د. و ش ی م ل م ا ش ا ر ی ت ل و د ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ه ک ب ش و ق ا چ ا ق ی ا ه ال ا ک و ر د خ م د ا و م ا ه ت ص ر ف ن ی ا ز ا ه د ا ف ت س ا ی ا ر ب ت ا ن ا ک م ا و ع ب ا ن م ج ی س ب و ا ه ت ص ر ف ی ی ا س ا ن ش ه ب ص ا خ ش ا ه ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ی ا ض ف ک ی ر د ن ا ر گ ی د ط س و ت ن د ش ه ت خ ا ن ش ع ب ا ن م ت ا ع ال ط ا ه ب ج ا ی ت ح ا ی ت ب ا ق ر ر ا ز ا ب ر د ن د ش ق ف و م ی ا ر ب ص ا خ ش ا. د ن ز ا د ر پ ی م ه ک ت س ن ا د ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ی ل ص ا ی ا ه ر ا ز ب ا ز ا ی ک ی ن ا و ت ی م ا ر ا ه ه ک ب ش ا ی و ن ا ر گ ی د ا ب ت ا ط ا ب ت ر ا و ر ن ی ا ز ا. ) Coleman, :2008 ) د ن ن ک ع ف ت ر م ا ر ا ه ز ا ی ن ن ی ا ن آ هی ط س ا و ه ب د ن ن ا و ت ی م

9 ی ح ا ر ط ر د ی ن ا ت س ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی ا ه د ح ا و ش ق ن ی- م ا ف ی ا ن ا ص ص خ ت م و ن ا ر ی د م ی ا ه ف ر ح و ی ل غ ش ج ی ا ت ن ا ه ت ک ر ش ی ر و آ و ن ر د ی س ا س ا ش ق ن ی ط ا ب ت ر ا ی ا ه ه ک ب ش ی ل ا م ت ی ق ف و م د ن ش ا ب ه ت ش ا د ی ر ت ش ی ب ی ط ا ب ت ر ا و ی ع ا م ت ج ا ت ر ا ه م ر د ق ه چ ر ه د ا ر ف ا ن ی ا ه ک ی ر و ط ه ب. د ن ن ک. د ن ر و آ ی م ت س د ه ب ی ر ت ش ی ب ن ا و ت ی م ا ر ی ز ا س ه ک ب ش. ت س ا ی ز ا س ه ک ب ش ر ا ت ف ر و ت ر ا ه م ق ف و م ن ا ر ی د م ی ا ه ی گ ژ ی و ز ا ی ک ی ن خ س ر گ ی د ه ب ص ا خ ش ا ط س و ت ه ت س و ی پ صورت به و ه د و ب ط ب ت ر م م ه ه ب ی ا ه ر ا ت ف ر ی ر س ک ی ز ا ل ک ش ت م ه ک ت س ن ا د ر ا ت ف ر ی ع و ن. د و ش ی م م ا ج ن ا ت ب ه چ 1 ل گ ر ا ج ه ز ا د ن ا ر ا ت ف ر ی ز ا س ه ک ب ش ا ر ک ی ی ر س ی ا ه د ر ب ه ا ر ی ع ا م ت ج ا ا ه ه و ی ش و ج ی س ب ع ب ا ن م ر د ا ه ه ک ب ش. د ن ا د ی م ن ی ا ر ب و ل غ ش ا ب ط ب ت ر م ی ا ه ت ی ل ا ع ف ل ی ه س ت ی ا ر ب ط ب ا و ر ز ا ه د ا ف ت س ا و ظ ف ح د ا ج ی ا ن ا و ت ی م ا ر ی ز ا س ه ک ب ش ر ا ت ف ر س ا س ا ص ا خ ش ا ا ال و م ع م ه ک م و ه ف م ن ی ا ک م ک ه ب ی ز ا س ه ک ب ش ن ا ز ی م. ت س ن ا د ن آ ی ا ی ا ز م ن د ر ک ه ن ی ش ی ب و ص ا خ ش ا ی ه ش ی پ ی ر ا ج ت ج ر ا خ ز ا ی ز ا س ه ک ب ش ت ا ع ا س د ن ر ا د ی ر ا ک ه د ی ج ن س ه د ا ف ت س ا ز ا د و ش ی م ت ا ط ا ب ت ر ا ی د ر ا و م و ا ه ه ک ب ش م ع ز ه ب. ه ر ی غ و ت ا س ل ج و ا ه س ن ا ر ف ن ک ر د ن ا ر ا ک م ه ه ب د و خ ن و چ م ه ی ا ر ب ث ح ب و ت ر و ش م. ) Coleman, :2008 ) ت س ا ش ا ه ک ب ش ی ر گ ن ز ا ب و ه ع س و ت ی ا ه ش و ر ز ا ع ل ط م ی خ ر ب ب س ک ز ا و ن ا ق ق ح م ن ا ش ر ا ک ن ت ش ا د ت ب س ن ی ا ه ت ر ا ه م ه ب ر گ ی د ی ع ا م ت ج ا و ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ی ط ا ب ت ر ا د ن ن ا د ی م ی خ ر ب و ت ف گ ر د ر و م ا و گ و ر د ف ل ت خ م د ر و م ی ل غ ش ی ا ه ع و ض و م ی ف ر ع م 2 و ش و ه ا ب ی د ر ف ز ا س ه ک ب ش د ر ف ک ی ن ی ش و د ا ک ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک د ن ا د ق ت ع م ه ک ا ر ل ی ل د ی ه ج ر د ت ی ق ف و م ی ی ال ا ب ز ا ن ا ن آ ر د ی ه ی ا م ر س ه ا ر ی ز ا د ن ا ی ع ا م ت ج ا ن ا ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ه ب ا ت د ن ک ی م ک م ک ن ا ن ی ر ف آ ر ا ک ه ب ا ال و م ع م ی ص خ ش ت ا ط ا ب ت ر ا و ط ب ت ر م ی ل ب ق ی ه ب ر ج ت ت ر ه ش ن س ح. ) MadadPour, :2004 )26-41 د ن ن ک ا د ی پ ی س ر ت س د ص ا خ ش ا ر گ ی د و ه و ق ل ا ب ن ا ی ر ت ش م ن ا ر ی ا د ا ص ت ق ا ۴- ل ی ل ج ر د ع ب ا ن م ل ا ح ل د ن ش و ر ل م ا و ع ت ر د ق ی ل م ا ر ن ی ا ه ن و گ ح ر ش ر ب : د ر ا م ش ی م ل م ا و ع ی ی ا ی ف ا ر غ ج ل: م ا ش ا و ه و ب آ ت ی ع ق و م ت ی ع م ج ت ی ف ی ک ت ی ع م ج ب ی ک ر ت ت ی ع م ج ن ا ز ی م : ل م ا ش ی ن ا س ن ا ل م ا و ع. ی ع ی ب ط ع ب ا ن م و م ا خ د ا و م ت ع س و ی ن ی م ز ر س : ل م ا ش ت م و ک ح ر ا ت خ ا س ی ژ و ل و ئ د ی ا و ی ل م ت د ح و ی گ ن ه ر ف ث ا ر ی م : ل م ا ش ی گ ن ه ر ف ل م ا و ع. صنعتی انسانی ی و ر ی ن. ) Pourmanafi and MofakhamShahristani, :2016 ) حکومت کارایی و ت م و ک ح ی س ا ی س ل ک ش ر ض ا ح د ا ص ت ق ا ن ا ر ی ا دی ا ص ت ق ا ا ر گ ن و ر د ا ب ر ا ت خ ا س ی ت ل و د ت س ا ه ک ی ی ا ر ا ک م ز ال ا ر د ر ا د ن و ی ا ر ب ت ا ج ن ش ه ا ک ع ب ا ن م ن ی م أ ت ر د ت ف ن م ه س و ش ی ا ز ف ا ع ب ا ن م ن ی م أ ت ر د ی ص و ص خ ش خ ب م ه س د ی ا ب ی م ت ل ا ح ن ی ا ز ا ر و ش ک د ا ص ت ق ا ت ل و د ف ر ط ز ا ل ض ع م ن ی ا ل ح ی ا ر ب ی د ج م ا د ق ا ه ن ا ف س أ ت م و ت س ا ر و ش ک د ا ص ت ق ا ی ت ا ی ح ر و م ا ز ا ی ک ی ه ل أ س م ن ی ا د. ب ا ی ن ی م أ ت ی ا ر ب ت ف ن ی ز ر ا د م آ ر د ق ی ر ز ت و ی ت ل و د د ا ص ت ق ا ر ا ت خ ا س ه ک ت س ا ن آ ن ی ب م د ه ا و ش س ک ع ر ب ه ک ل ب ه د م ا ی ن ل م ع ه ب ی ل خ ا د ه ب ر ت ه د ی چ ی پ ن د ش ت ال ک ش م ی د ا ص ت ق ا د ش ر ط س و ت م. ت س ا ب و ل ط م ی د ا ص ت ق ا ر د د ا ص ت ق ا ن ا ر ی ا ن م ا د ه د ز و ن ی ا ر م ا ع ن ا م ول ص و ر و ش ک ه ب د ش ر و ت س ا د ص ر د 6 ا ب ی ر ق ت ه ن ال ا س ه ع س و ت ل ا ح ر د و ه ت ف ر ش ی پ ی ا ه ر و ش ک ر د ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ر ال د د ر ا ی ل ی م د ن م ز ا نی د و خ د ا ص ت ق ا ر د ی د ص ر د 6 د ش ر ق ق ح ت ی ا ر ب ز ی ن ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج 1. Batdorj Batjargal of National University of Mongolia 2. Charles Kadushin is one of the founders of the social network field

10 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ل ا س ز ی ن ه ی ق ب و د و ش ن ی م أ ت ی ت ف ن ی ا ه د م آ ر د ل ح م ز ا د ی ا ب ر و ک ذ م غ ل ب م ز ا نیمی. ت س ا ی د ا ص ت ق ا ف ل ت خ م ی ا ه ش خ ب ر د د ی د ج ر گ ا. ی ر و ه ر ه ب ش ی ا ز ف ا و ل خ ا د ر د ی ژ ر ن ا ف ر ص م ش ه ا ک د ا ص ت ق ا ف ل ت خ م ی ا ه ش خ ب ی ز ر ا ی ا ه ز ا ی ن ش ه ا ک ل ح م ز ا ر د ه ک د و ش ی م ی ن ی ب پیش د و ش ظ ف ح ر و ش ک د ا ص ت ق ا ی ن و ن ک د ن و ر و د ی ا ی ن ل م ع ه ب ی ل ع ف ه ی و ر ر ی ی غ ت ی ا ر ب ی ل م ع ت ا م ا د ق ا Alizadeh, ( د ی س ر د ه ا و خ ر ف ن ن و ی ل ی م 9 ه ب م ه ن ا ر ا ک ی ب د ا د ع ت و د و ب د ه ا و خ د ص ر د 0 3 ز ا ش ی ب م ر و ت ن ا ز ی م 5 8. ) 2002: ن آ ه ب د ی ا ب ی ت ل و د ن ا ر ا ذ گ ت س ا سی و ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب ه ک ت س ا ی ل ئ ا س م ن ی ر ت م ه م ز ا ر و ش ک ك ی ق ط ا ن م ه د ن ی آ ه ع س و ت و د ش ر ه م ا ن ر ب ه ج ی ت ن ر د. ت س ا ی ن ا و ا ر ف میت ه ا ز ئ ا ح ب س ا ن م های ع س و ت های ژی ت ا ر ت س ا ت خ ا ن ش ر و ظ ن م ن ی ا ه ب. د ن ش ا ب ه ت ش ا د ه ج و ت. د ن س ا ن ش ب ا ر ی ل ح م د ا ص ت ق ا ف ع ض و ت ر د ق د ی ا ب ی ل ح م ن ا ز ی ر و ن ا ت س ی س ن ا ت س ز و خ ی ب و ن ج ن ا س ا ر خ ی ر ا ی ت خ ب و ل ا ح م ر ا ه چ ر ه ش و ب م ال ی ا ن ا ه ف ص ا ی ا ه ن ا ت س ا ی ز ر و ا ش ک ش خ ب ر د ی ا ر ب ه و ق ل ا ب ت ی ل ا ع ف ه ز و ح ر د ن ا گ ز م ر ه ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ر ل ن ال ی گ د م ح ا ر ی و ب و ه ی و ل ی گ ه ک ه ا ش ن ا م ر ک ن ا م ر ک ن ا ت س چ و ل ب ن ا و ن ع ه ب ت ی ل ا ع ف ن ی ا د ن ت س ه ت ب ث م د ش ر خ ر ن و های ق ط ن م و صنعتی ساختار ی ا ر ا د ه ک ن ی ا ل ی ل د ه ب و د ن ر ا د ر ا ر ق ن ا ت س ا د ش ر خراسان تهران ل ی ب د ر ا ی ب ر غ ن ا ج ی ا ب ر ذ آ شرقی آذربایجان ی ا ه ن ا ت س ا د. و ش می ب و س ح م ا ه ن ا ت س ا ی د ا ص ت ق ا د ش ر ک ر ح م ت ی ل ا ع ف حوزه در د ز ی و ن ا د م ه ی ز ک ر م ن ا ت س ل گ ن ا ت س د ر ک م ق ن ی و ز ق س ر ا ف سمنان زنجان شمالی خراسان رضوی ت ی ز م ن د ا د ت س د ز ا ل ا ح ر د ا ه ن ا ت س ا ن ی ا ه ک ت س ا ن آ ه د ن ن ک ن ا ی ب ر گ تدی ر ا ب ع ه ب د ن ر ا د ر ا ر ق ی د ا ص ت ق ا ط ل ت خ م ه د ن ز ا ب ر ا د ر و خ ر ب های ژ وی ت ی م ه ا ز ا ا ه ن ا ت س ا ن ی ا د ش ر ز ا د ن ا م ش چ ر د ش خ ب ن ی ا ه ک د ن ش ا ب می ی ز ر و ا ش ک ش خ ب ر د د و خ ی ب س ن و ه ی و ل ی گ ه ک ن ا م ر ک ن ا ت س د ر ک ن ی و ز ق س ر ا ف ن ا ر ه ت ر ه ش و ب م ال ی ا ن ا ه ف ص ا ی ا ه ن ا ت س ا صنعت بخش ر د ت. س ا ه د و ب ن ی ا ت ب ث م ی ت ب ا ق ر م ه س ء ز ج و د ن ر ا د ر ا ر ق ی د ا ص ت ق ا ه د ن ر ب ت ی ل ا ع ف ه ز و ح ر د ن ا گ ز م ر ه و ی ز ک ر م ن ا ر د ن ز ا م د م ح ا ر ی و ب. ) Alizadeh, :2002 )66-68 ت س ا صنعت بخش ر د ا ه ن آ ی ب س ن ت ی ز م ز ا حاکی استانها ن ی ا ر د ش خ ب ی ا ه ن ا ت س ا ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ق ر ش ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ب ر غ ل ی ب د ر ا ل ا ح م ر ا ه چ و ی ر ا ی ت خ ب ن ا س ا ر خ ی ب و ن ج ن ا س ا ر خ ی و ض ر د ز ی و ن ا د م ه ن ا ت س ر ل ن ال ی گ ن ا ت س ل گ ه ا ش ن ا م ر ک م ق ن ا ت س چ و ل ب و ن ا ت س ی س ن ا ن م س ن ا ج ن ز ن ا ت س ز و خ ی ل ا م ش ن ا س ا ر خ ن ا ش ن ا ه ن ا ت س ا ن ی ا ی ف ن م ی ش خ ب ر ث ا و ی ت ب ا ق ر م ه س و د ن ر ا د ر ا ر ق صنعت بخش ر د ی د ا ص ت ق ا ه د ن ز ا ب ت ی ل ا ع ف ه ز و ح ر د ن ا ت س ا ساختمان بخش ر د ت. س ا ه د ا د ت س د ز ا ق ط ا ن م سایر به ت ب س ن ش خ ب ن ی ا ر د ا ر خود سهم منطقه د ا ص ت ق ا ه ک د ه د می شده باعث ت ی ل ا ع ف ن ی ا ت ب ث م د ش ر خ ر ن و های ق ط ن م و صنعتی ساختار دارد. ر ا ر ق د ش ر ی ا ر ب ه و ق ل ا ب ت ی ز م حوزه در ر ه ش و ب ن ا ر ه ت ل ی ب د ر ا ی ب ر غ ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ا ه ن ا ت س ا د. و ش ب و س ح م ر ه ش و ب ن ا ت س ا ی د ا ص ت ق ا د ش ر ک ر ح م ن ا و ن ع ه ب ش خ ب ن ی ا ه ک حوزه در ن ا د م ه و ن ا گ ز م ر ه ن ال ی گ ن ا ت س ل گ ن ا ت س د ر ک م ق ن ا ج ن ز ی ل ا م ش خراسان رضوی ن ا س ا ر خ ی ب و ن ج ن ا س ا ر خ ر د ا ه ن ا ت س ا ی ب س ن ت ی ز م ر گ ن ا ی ب ا ه ن ا ت س ا ن ی ا ر د ش خ ب ن ی ا ت ب ث م ی ت ب ا ق ر م ه س ء ز ج و ه ت ش ا د ر ا ر ق ی د ا ص ت ق ا ه د ن ر ب ت ی ل ا ع ف. ) : د ر گ ن ا ه ج و ی ر د ا ن ( ت س ا ش خ ب ن ی ا ر ی ا س س ر ا ف ن ا ت س چ و ل ب و ن ا ت س ی س ن ا ن م س ن ا ت س ز و خ ی ر ا ی ت خ ب و ل ا ح م ر ا ه چ م ال ی ا ن ا ه ف ص ا ی ق ر ش ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ا ه ن ا ت س ا ر ا ر ق ی د ا ص ت ق ا ه د ن ز ا ب ت ی ل ا ع ف حوزه در د ز ی و ی ز ک ر م ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ر ل د م ح ا ر ی و ب و ه ی و ل ی گ ه ک ه ا ش ن ا م ر ک ن ا م ر ک ن ی و ز ق ه ب ت ب س ن ش خ ب ن ی ا ر د ا ر خود سهم منطقه د ا ص ت ق ا ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ا ه ن ا ت س ا ن ی ا ی ف ن م ی ش خ ب ر ث ا و ی ت ب ا ق ر م ه س و ه ت ش ا د ق ط ا ن م ز ا ت س د ه د ا د ت. س ا ر د ش خ ب ت ا م د خ ی ا ه ن ا ت س ا ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ب ر غ ل ی ب د ر ا ن ا ه ف ص ا ر ه ش و ب م ال ی ا

11 ی ح ا ر ط ر د ی ن ا ت س ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی ا ه د ح ا و ش ق ن س ر ا ف سمنان زنجان شمالی خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان بختیاری و ل ا ح م ر ا ه چ ن ا ت س د ر ک م ق ن ی و ز ق ه ک ن ی ا دلیل ه ب و د ن ر ا د ر ا ر ق د ش ر ی ا ر ب ه و ق ل ا ب ت ی ز م ت ی ل ا ع ف ه ز و ح ر د ن ا د م ه و ن ا گ ز م ر ه ی ز ک ر م ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ل گ ه ب ت ی ل ا ع ف ن ی ا ت س ا ت ب ث م د ش ر خ ر ن و های ق ط ن م و صنعتی ساختار دارای ب و س ح م ا ه ن ا ت س ا ی د ا ص ت ق ا د ش ر ک ر ح م ن ا و ن ع د م ح ا ر ی و ب و ه ی و ل ی گ ه ک ه ا ش ن ا م ر ک ن ا م ر ک ن ا ت س چ و ل ب و سیستان خوزستان تهران شرقی آذربایجان ی ا ه ن ا ت س ا د. و ش می ن ی ا ه ک ت س ا ن ی ا ه د ن ن ک ن ا بی ر گ تدی ر ا ب ع ه ب د ن ر ا د ر ا ر ق ی د ا ص ت ق ا ط ل ت خ م ه د ن ز ا ب ت ی ل ا ع ف ه ز و ح ر د د ز ی و ن ا ت س ر ل ن ال ی گ ن ی ا د ش ر ز ا د ن ا م ش چ ر د ش خ ب ن ی ا ه ک د ن ش ا ب می ت ا م د خ ش خ ب ر د د و خ ی ب س ن ت ی ز م ن د ا د ت س د ز ا ل ا ح ر د ا ه ن ا ت س ا. ) Naderi and Jahangard, :2012 )51-86 ت س ا ه د و ب ر ا د ر و خ ر ب ی ا ه ژ ی و ت ی م ه ا ز ا ا ه ن ا ت س ا ی ز ر و ا ش ک ش خ ب ر د ا ه ن آ سایر قم و سمنان تهران ر ه ش و ب ن ا ه ف ص ا ی ا ه ن ا ت س ا ز ج ه ب ا ه ن ا ت س ا ر ث ک ا ی ا ه ی ا پ ت ی ل ا ع ف ر ظ ن ز ا صنعت بخش. ت س ا ه د ر ک حرکت استانها ی ت ب ا ق ر ت ی ز م ت ه ج ر د ) ی ز ر و ا ش ک ( ش خ ب ن ی ا و ه د و ب پایهای ت ی ل ا ع ف ی ا ر ا د ب و س ح م ایهای پ ت ی ل ا ع ف د ز ی و ی ز ک ر م م ق ن ی و ز ق ن ا ن م س ن ا ج ن ز ن ا ر ه ت ن ا ه ف ص ا ی ق ر ش ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ن ا ت س ا 9 ر د ط ق ف ر د و ه د ی س ر خودکفایی سطح به ش خ ب ن ی ا خوزستان استان ر د ه د ر ک حرکت استانها ن ی ا ی ت ب ا ق ر ت ی ز م ت ه ج ر د و ه د ش د ش ر ر د ی ر ث ؤ م ش ق ن د ن ا و ت ی م ش خ ب ن ی ا و د و ش می ب و س ح م ر و ش ک صنعتی قطب ه ک ر ه ش و ب ن ا ت س ا ه ژ ی و ه ب ا ه ن ا ت س ا ر ی ا س. ت س ا ه د ی س ر ن م ه خودکفایی سطح به حتی بخش ن ی ا ز و ن ه د ن ک ا ف ی ا ن ا ت س ا ن ی ا ه ع س و ت و ن ا س ا ر خ ی و ض ر ن ا س ا ر خ ی ر ا ی ت خ ب و ل ا ح م ر ا ه چ ر ه ش و ب ل ی ب د ر ا ی ب ر غ ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ا ه ن ا ت س ا ن ا م ت خ ا س ش خ ب ر د و ه د و ب ی ا ه ی ا پ ت ی ل ا ع ف ی ا ر ا د د ز ی و ن ا د م ه ن ا ت س ر ل ن ا ت س ل گ د م ح ا ر ی و ب و ه ی و ل ی گ ه ک ن ا ت س د ر ک م ق س ر ا ف ی ل ا م ش ی ا ه ن ا ت س ا ر د ت ا م د خ ش خ ب د. ن ا ه ج ا و م ل غ ا ش د و ب م ک ا ب ه ک د ن ش ا ب ی م ی ی ا ه ش خ ب ع ف ن ه ب د و خ ر ا ک ی و ر ی ن ه د ن ن ک ر د ا ص ت ه ج ر د ش خ ب ن ی ا و شده محسوب ی پایها ت ی ل ا ع ف ن ا گ ز م ر ه و ه ا ش ن ا م ر ک م ق س ر ا ف سمنان خوزستان تهران ر ه ش و ب ن ی ا ه ک ت س ا ن ی ا ز ا حاکی خدمات بخش ر د ا ه ن ا ت س ا ر ی ا س ی ن ا ک م ضرایب. است ه د ر ک حرکت استانها ن ی ا ی ت ب ا ق ر ت ی ز م Hajjarian and Ghanbari, ( ت س ا ی ر ت ش ی ب ر ا ک ی و ر ی ن ی ض ا ق ت م و ه د ی س ر ن ی ی ا ف ک د و خ ح ط س ه ب ز و ن ه ا ه ن آ ر د ش خ ب. ) 2016: ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ۵- ز ا ي ر ا ي ت خ ب و چهارمحال به ي ق ر ش ب و ن ج ز ا ن ا ه ف ص ا ن ا ت س ا ه ب ق ر ش ز ا ن ا د م ه و ي ز ک ر م ای ه ن ا ت س ا ه ب ل ا م ش ز ا ن ا ت س ر ل : ت س ا د و د ح م م ال ي ا و ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ا ه ب ب ر غ ز ا و خوزستان استان ه ب ب و ن ج شهرهاي و ت س ا ي ن ا ت س ه و ک سرد هواي و ب آ ي ا ر ا د ن آ ي ل ا م ش ع ف ت ر م ای ه ش خ ب. ت س ا ع و ن ت م ر ا ي س ب ن ا ت س ر ل ي ا و ه و ب آ م ه د ي د ل د ت ع م ای ه ن ا ت س ب ا ت و ف ر ب ر پ و سرد زمستانهای ه ي ح ا ن این ر د د. و ش می ل م ا ش ا ر د ا ب آ ر و ن و ر ت ش ل ا ز ر د و گ ي ل ا ا ن ز ا ي ا ر ا د و ن ا ر ا ب م ک ع ا ف ت ر ا ا م ک ه د ش ع ق ا و ن آ ه د و د ح م ر د ر ت خ د ل پ ر ه ش ه ک ن ا ت س ر ل ي ب و ن ج ي ح ا و ن ای و ه و ب آ. د و ش می و ب آ ي ن گ چ ش خ ب و د ر ج و ر ب د ا ب آ م ر خ ي ا ه ر ه ش ل ي ب ق ز ا ن ا ت س ا ن ي ا ي ز ک ر م ای ه ش خ ب. ت س ا م ر گ ر ا ي س ب های ن ا ت س ب ا ت. ) Fanni et al., :2014 ) د ن ر ا د ل د ت ع م ي ا و ه ز ا ا ا ب ل ا غ س ر گ ا ز ای ه ه و ک. ت س ا ه د ش ع ق ا و س ر گ ا ز ای ه ه و ک ي ن ا ي م ه د و د ح م ر د ه ک ت س ا ي ن ا ت س ه و ک سرزميني لرستان ن ا ت س ا ف ا ر ط ا ر د د ي و ن ز ب ر ا غ و د ن م ت ر ا غ د. ر و خ می م ش چ ه ب ي ن ا و ا ر ف ي ا ه ر ا غ ن آ ر د و ت س ا ه د ش ل ي ک ش ت ي ک ه آ ت ا ب و س ر ن ي ا ز ا د ر ج و ر ب حوالي در سفيد سراب غار و د و ر و د ف ا ر ط ا ر د و ن م ر ا غ خرمآباد اطراف ر د سفيدكوه غارهاي ز ر د و گ ي ل ا

12 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف و د ر ا د ر ج ح ر ص ع ز ا ي ي ا ب ي ز ی ا ه شی ا ق ن د و خ ه ر ا و ي د ر د ي ن گ چ ش خ ب ر د ه ش و د ه و ک الی ا ب ر د ه ش و د ر ا غ. د ن ا ه ل م ج Madhoshi and ( ت س ا ب س ا و شكارچي و ن ز و گ ز ا صخرهای نقوش ي ا ر ا د ت ش د ه و ك ر د س ال م ر ي م و ن ا ي م ه ي ا ه ر ا غ. ) Naseripour, 2003: Source: authors ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ل ک ی ا م ن ۱- ه ر ا م ش ه ش ق ن 2 3 و چ ي و ن ي ر گ ر ا ه ن ل ا ف ص ن ز ا شرق طول ه ق ی ق د 3 و ه ج ر د 0 5 ا ت ه ق ي ق د 1 5 و ه ج ر د 6 4 ن ي ب ن ا ر ي ا ب ر غ ر د ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ر ت م و ل ي ك د و د ح ن آ ت ع س و و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ا و ت س ا ط خ ز ا ل ا م ش ض ر ع ه ق ی ق د 2 2 و ه ج ر د 4 3 ا ت ه ق ي ق د 7 3 و ه ج ر د ه ي ح ا ن جنوبترین در ن آ ه ط ق ن ن ی ر ت ت س پ. ت س ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ه ط ق ن ن ي ر ت د ن ل ب ع ا ف ت ر ا ر ت م ا ب ه و ک ن ا ر ت ش ا. ت س ا ع ب ر م ل ا س ر د ي ر و ش ك ت ا م ي س ق ت ن ي ر خ آ س ا س ا ر ب. د ر ا د ع ا ف ت ر ا د ا ز آ ي ا ي ر د ح ط س ز ا ر ت م د و د ح و شده واقع ن ا ت س ا ر ه ش ن آ ز ك ر م و ه د و ب ه ن ک س ي ا ر ا د ی ی د ا ب آ و ن ا ت س ه د 1 8 ش خ ب 0 2 ر ه ش 0 1 ن ا ت س ر ه ش 9 ي ا ر ا د ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا. ) Mehregan and Nazariyan, :2011 )14 ت س ا د ا ب آ م ر خ ن ا ر ی ا ه ش ق ن ر د ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ت ی ع ق و م ۲- ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: authors

13 ی ح ا ر ط ر د ی ن ا ت س ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی ا ه د ح ا و ش ق ن ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی س ا ی س و ی ل خ ا د ت ا م ی س ق ت ۳- ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: authors ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا م ی ل ق ا ۱-۵- رد. ا د ت. س ا س و س ح م ا ال م ا ک ب ر غ ه ب ق ر ش ز ا و ب و ن ج ه ب ل ا م ش ز ا ع و ن ت ن ي ا ت س ا ي ع و ن ت م ي ا و ه و ب آ ي ا ر ا د ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ي ن ا ر ا ب و ع و ب ط م ي ي ا و ه ي ا ر ا د ن آ ي ب و ن ج ای ه ت م س ق د ر ا د ه م ا د ا ك ال و ك و ف ر ب ن ا ت س ر ل ل ا م ش ر د ه ك ي م ا گ ن ه ن ا ت س م ز ي ر ت ش ي ب ي و ج ت ال و ز ن ز ر د و گ ي ل ا و د و ر و د ي ن ع ي ي ق ر ش ي ا ه ت م س ق ه ب ت ب س ن ه و ك د ي ف س د ن ن ا م ي ب ر غ ای ه ش خ ب. ت س ا ي ن ا ت س ب ا ت ي ا م ر گ و ي ن ا ت س م ز ل ا د ت ع ا ز ا د ا ب آ م ر خ ه ك ي ر و ط ه ب د و ش می ه د ه ا ش م ن ا ت س ا ای ه ر ه ش ر د ي ي ا و ه و ب آ ع و ن ت ن ا ت س ب ا ت ر د ل د ت ع م و ن ا ت س م ز ر د د ر س ر ا ي س ب ي ا و ه و ب آ ز ا ز ر د و گ ي ل ا و ي ن ا ت س ب ا ت ل ا د ت ع ا و ي ن ا ت س م ز ي ا م ر س ز ا د ر ج و ر ب ز: ا د ن ا ت ر ا ب ع ن ا ت س ر ل ي ا و ه و ب آ ع و ن ت ل ل ع. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ي ب ر غ ب و ط ر م ي ا ه د ا ب ش ز و ت ه ج ه ب ت ب س ن س ر گ ا ز ای ه ه و ک ه ت ش ر ت ي ع ق و م 1- ا ي ر د ح ط س ز ا ه ق ط ن م ن ي ا د ا ي ز ا ا ت ب س ن ع ا ف ت ر ا 2- ا ه ه و ك ي گ د ر ش ف 3- ط س و ت م ي ي ا ي ف ا ر غ ج ض ر ع ر د ن د ش ع ق ا و 4-

14 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف د ا ر گ ي ت ن ا س ه ج ر د ۸ ۰ ز ا ش ي ب ه ب ا م د ق ل ط م حداقل و ر ث ك ا د ح ن ي ب ف ال ت خ ا ه ك ي ر و ط ه ب ن ا ر ي ا ي ب و ن ج م ر گ ي ا ه د ا ب ر ث ا 5- ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ر د ي ل ك ر و ط ه ب ت. س ا ۳-۵ ه د ش ت ب ث ق ل ط م ي ا م د ل ق ا د ح و 4/7 4 ه د ش ت ب ث ي ا م د ر ث ك ا د ح. ت س ا ه د ي س ر د: و ش ي م ه د ي د ي ي ا و ه و ب آ ص خ ش م ه ي ح ا ن ه س ي ا ه ت م س ق ر د ه ي ح ا ن ن ي ا. د ر ا د ل د ت ع م ي ا ه ن ا ت س ب ا ت و د ر س ر ا ي س ب و ف ر ب ر پ ي ا ه ن ا ت س م ز ه ك ي ن ا ت س ه و ك د ر س ه ي ح ا ن ز ا ش ي ب ه ب ه ي ح ا ن ن ي ا ط ا ق ن ز ا ي خ ر ب ر د ن ا د ن ب خ ي ي ا ه ز و ر د ا د ع ت. د ر ا د ر ا ر ق ن ا ت س ر ل ق ر ش م و ي ب ر غ ل ا م ش و ل ا م ش ه ي ح ا ن ن ي ا ر د ز ي ي ا پ و ر ا ه ب ل ص ف و د و ش ي م ع و ر ش ي ن ال و ط ن ا ت س م ز ف ر ب ن ي ل و ا ش ز ي ر ا ب ه ي ح ا ن ن ي ا ر د. د س ر ي م ز و ر ب آ ن ي ا ي ا ر ا د د ن ر ا د ع ا ف ت ر ا ر ت م ز ا ش ي ب ه ك ر ت ش ل ا و د ا ب آ ر و ن ز ر د و گ ي ل ا ا ن ز ا د و ر و د د ر ج و ر ب ق ط ا ن م. ت س ا ه ا ت و ك. ) Lashanizand et al., : )106 د ن ت س ه ا و ه و ه ب. ت س ا ن ا ت س ا ي ب و ن ج ت س پ ه ی ح ا ن و ق ر ش ل ا م ش و ل ا م ش ي ن ا ت س ه و ك ه ي ح ا ن ط س ا و د ح ه ك ي ز ك ر م ل د ت ع م ه ي ح ا ن 2- ر ا ه ب. د ه د ی م ي و ر ن ا د ن ب خ ي ت ر د ن ه ب و ه د و ب ن ا ر ا ب صورت به ن آ ه ر ا ه ب و ي ن ا ت س م ز ي و ج ی ا ه ش ز ی ر ر ت م ك ع ا ف ت ر ا ت ل ع. د د ر گ ي م ع و ر ش ر ت د و ز ن ا ت س ب ا ت ا م ر گ ش ي ا ز ف ا ت ل ع ه ب ه ا م ت ش ه ب ي د ر ا ر د و ه د ش ع و ر ش د ن ف س ا ل ي ا و ا ز ا ه ي ح ا ن ن ي ا ر د. ت س ا ا و ه و ب آ ع و ن ن ي ا ي ا ر ا د ن آ ف ا ر ط ا و د ا ب آ م ر خ ض ر ع ن د و ب م ك و ن ا ت س ز و خ م ر گ ي ا ه د ا ب ر ی ث أ ت ت ل ع ه ب ت س ا ر ا د ا ر ع ا ف ت ر ا ل ق ا د ح ه ك ن ا ت س ا ي ب و ن ج م ر گ ه ي ح ا ن 3- د و خ ل ق ا د ح ه ب ه ي ح ا ن ن ي ا ر د ن ا ر ا ب ر ا د ق م. ت س ا ا ر ا د ن ا ت س ب ا ت ر د ا ر ا م د ر ث ك ا د ح د ن ل ب ت ا ع ا ف ت ر ا ن د و ب ن و ي ي ا ي ف ا ر غ ج ز ا ر ت د و ز ه ا م د ن چ ن آ ي ز ر و ا ش ك ت ال و ص ح م ت ش ا د ر ب ل ص ف ه ك ت س ا ا و ه بو آ ع و ن ن ي ا ي ا ر ا د ي پ ا پ و ر ت خ د ل پ. د س ر می ر د ر ت م ي ل ي م ا ت ن ي ب ط س و ت م ر و ط ه ب ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ر د ه ن ال ا س ش ر ا ب ن ا ز ي م د. و ش ي م ع و ر ش ن ا ت س ا ي ح ا و ن ر ي ا س ن ا ت س م ز ل ص ف ر د ه ك ي م ا گ ن ه. ت س ا ل ص ف ر ا ه چ ن ا ت س ا ك ي ي س ا ن ش ا و ه و م ي ل ق ا ظ ا ح ل ه ب ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ت. س ا ن ا س و ن ي ن ا ر ا ب و ع و ب ط م ي ا و ه ز ا ن آ ي ب و ن ج ي ا ه ت م س ق د ر ي گ ي م ر ب ر د د ي د ش ي ا م ر س و ك ال و ك و ف ر ب ا ر ن ا ت س ر ل ل ا م ش ل د ت ع م ي ا و ه و ب آ ز ا ن ا ت س ا ل ا م ش ي ح ا و ن ت س ا م ر گ ي ا و ه ي ا ر ا د ن آ ي ب و ن ج ي ح ا و ن ه ك ي م ا گ ن ه و ت س ا ر ا د ر و خ ر ب. د ر ا د ل د ت ع م ي ن ا ت س ب ا ت و د ر س ي ن ا ت س م ز د ر ج و ر ب و ت س ا م ر گ ن ا ت س ب ا ت و ل د ت ع م ي ن ا ت س م ز ي ا ر ا د د ا ب آ م ر خ د. ن ر ا د ر و خ ر ب Hasanvand et al., :2011 )-121 ت س ا ل د ت ع م ي ا ه ن ا ت س ب ا ت و د ر س ي ا ه ن ا ت س م ز ي ا ر ا د ز ي ن ر ت ش ل ا د ا ب آ ر و ن ز ر د و گ ي ل ا. ) 143 ن ا ت س ر ل د ا ص ت ق ا ۲-۵- ن و ی ل ی م 6 ز ا ش ی ب د و ج و ت ال ی ش و ی م ا د ی غ ا ب ی ع ا ر ز ل و ص ح م ع ا و ن ا ن ت ن و ی ل ی م 3 د و د ح ه ن ال ا س د ی ل و ت ا ب ن ا ت س ر ل و ی ز ر و ا ش ک ی ا ه ب ط ق ز ا ی ک ی ز ی خ ل ص ا ح و ب و غ ر م ت ش د 3 2 و ت ش ک ل ب ا ق ی ض ا ر ا ر ا ت ک ه ر ا ز ه ی م ا د د ح ا و د ی ل و ت ا ب ی ب آ د ر س ن ا ی ه ا م ه ژ ی و ه ب ن ا ی ز ب آ د ی ل و ت ه ن ی م ز ر د ن ی ن چ م ه ن ا ت س ا ن ی ا د. و ش ی م ب و س ح م ر و ش ک ر د ی ر و ر پ م ا د ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ت س خ ن ه ب ت ر ر و ش ک ی ل ح ا س ر ی غ ی ا ه ن ا ت س ا ن ی ب ر د ی ه ا م ن ت و ر ا ز ه 5 1 د و د ح ه ن ال ا س ی ن د ع م ب س ا ن م ی ا ه ت ی ف ر ظ ی ا ر ا د س ر گ ا ز ه د ر و خ ن ی چ ش خ ب ر د ن ت ف ر گ ر ا ر ق ا ب ن ا ت س ر ل ز ی ن ت ع ن ص ش خ ب ر د. ت س ا ج ا ر خ ت س ا ن آ ع و ن 8 1 و ی ی ا س ا ن ش ن ا ت س ا ن ی ا ر د ع و ن 6 2 ر و ش ک ر د ه د ش ه ت خ ا ن ش ی ن د ع م ه د ا م 4 6 ز ا ه ک ی ر و ط ه ب ت س ا و د و ب گ ن س صنعت به ط و ب ر م ن ا ت س ر ل ر د صنعتی اشتغال د ص ر د 8 2 ن ا م ر و ش ک ه ی ل ع ب ر غ ی ا ه م ی ر ح ت ز ا ل ب ق د و ش ی م

15 ک- چ و ک ی ح ا ر ط ر د ی ن ا ت س ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی ا ه د ح ا و ش ق ن 2 1 ر د ن ی ا ه ز و ح د و د ح ر ا ز ه ر ف ن م ی ق ت س م و م ی ق ت س م ر ی غ ل و غ ش م ت ی ل ا ع ف د ن د و ب ه ک م ق ر ی ه ج و ت ل ب ا ق ت س ا. ) Saadatmehr, 2005: ( ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا م ی ل ق ا ه ش ق ن ۴- ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: Lorestan Governor ن ا ر ی ا ر د ی ا ه ک ب ش د ا ص ت ق ا ل د م ۶- ر ب س ا س ا ت ر و ص ل ی ل ح ت ی ک ی ز ا ه ل ا ق م ی ا ز ج ا ش ی پ و ر د ا ص ت ق ا د ا ص ت ق ا ی ا ه ک ب ش ن ا ر ی ا ا ر ل م ع د ی ا ب. د ن ن ک ی ر و ط ی ا ه ن ا ت س ا ی ه د ن ا م ا س ر و ش ک و ر ه ی ز ی ر ه م ا ن ر ب م ا د ک ی ا ر ا د د ر ک ه ک ر د ا ه ل ی س ن ا ت پ ن ا و ر ه ی ن ا ت س ا ه ب ی ی ا ه ی ی ا ن ا و ت د و ج و ه ب ا ر ی ا ه ک ب ش ر گ ی د ی ا ه ن ا ت س ا ا ب ه ی و س و د ط ا ب ت ر ا و ل م ا ع ت ا ب د ن ن ا و ت ی م و د ن ت س ه د ا ص ت ق ا ه ن ی م ز ر د ی ظیر ن بی و د ن ک ی م ن ی ی ع ت ا ه ن ا ت س ا ر گ ی د ا ب ر ت ش ی ب و ر ت ش ی ب ط ا ب ت ر ا ا ر ی ن ا ت س ا ر ه ت ف ر ش ی پ و ی د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر ا ی ع م ن ا ر د ه ک د ن ر و آ ه د ز ا ب د ن ا و ت ی م ن و د ن ا م می ز ا ب ت ف ر ش ی پ ز ا ا تا ع بی ط و د و ش می نشین حاشیه د ش ا ب ه ت ش ا د ضعیفتری ارتباط ه ک ی ن ا ت س ا ر ه ف ر ط ر ب د ن م ز ا ی ن ن ا ر ی ا ر د ی ا ه ک ب ش د ا ص ت ق ا ل د م ه ب ن د ی س ر ه ک ت ش ا د ه ج و ت ی ت س ی ا ب ا م ا د ش ا ب ه ت ش ا د ی ب س ا ن م ی د ا ص ت ق ا : ت س ا ر ی ز ت ال ض ع م ن د ر ک ۱-۶ و د ش ق ن ه ا گ د ی د ی م ه م ی ل ک ا ر ت ل و د ن د ش د م آ ر ا ک و ه ر ا ب ر د ر د ع ف ر ر ث ا ه ز ا د ن ا ت ل و د ر ب د ش ر ی د ا ص ت ق ا ر د ن ا ی م ن ا ن ا د د ا ص ت ق ا د و ج و. د ر ا د ق ب ط ر ظ ن ک ی ه و ر گ ز ا ا ر ی د ا ص ت ق ا د ش ر ت ل و د ت ا ذ ر د د و ج و م ای ه ی ی ا ر ا ک ا ن ه ط س ا و ه ب ر ت گ ر ز ب ت ل و د ه ز ا د ن ا د و ر می ل ا م ت ح ا ن ا ن ا د د ا ص ت ق ا ت ل و د ر ی خ ا ر ظ ن ق ب ط. د ن ن ک ی م ر ی و ص ت ی د ا ص ت ق ا د ش ر د ن ی آ ر ف ر د ت ل و د ی ا ر ب ا ر ی م ه م ش ق ن ر گ ی د ه و ر گ. د ه د ش ه ا ک ا ه د ا ض ت و لهای ب ا ق ت د و ج و م ن ی ب ع ف ا ن م ی ص و ص خ و ی ع ا م ت ج ا ا ف ی ا. د ن ک ی م ت ل و د ی ا ه ال ا ک ت ر د ق ز ا ی ف ن م ی ج ر ا خ ر ا ث آ م ی ظ ن ت ا ی ف ذ ح ی ا ر ب و د ن ک ی م ه ئ ا ر ا ا ر ا ه ت خ ا س ر زی و ت ا ط ا ب ت ر ا ل ق ن و ل م ح ه ی ب ش ی م و م ع

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ی ر ا ت خ ا س ای ه ح ر ط ه ی ه

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز تبيين جايگاه مهاجرت معكوس در بازساخت شمال استان اردبيل روستاهاي 1 اسماعيل ابراهيمي مغان پارس آباد ايران برنامه ريزي روستايي

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information