ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

Size: px
Start display at page:

Download "ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه"

Transcription

1 ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک ب ش لیتیکی پ و ئ ژ لیل ح ت ا ک ی ر م آ منطقهای ذ و ف ن ز ا جلوگیری برای لی د م ر و پ ل ی ع م س ا ر غ ص ا ی ل ع 1 ن ش و ر ن ا ر ای ن ا ر ه ت اسالمی د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ری ر ه ش ) ه ر ( خمینی م ا م ا ر ا گ د ا ی د ح ا و ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی د ا ت س ا /3/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت /8/ 0 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ ر ت ش ی ب ه چ ر ه ک ش ی ب ت ر د ق ی ا ه ه ک ب ش ل د م ت م س ه ب ر ت ش ی ب ر ا ک ف ا ت ب س ن ن ا م ه ه ب د ه د ی م ت س د ز ا ق ا ر ع ر د ا ر خود قلمرو ش ع ا د. ت س ا ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک ب ش لیتیکی پ و ئ ژ لیل ح ت ه ل ا ق م ن ی ا ف د ه م ه م ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب. د ب ا ی ی م ق و س ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د چگونه آمریکا و است مدلی ه چ ی ا ر ا د ش ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک ب ش لیتیکی پ و ئ ژ لیل ح ت ه ک ت س ا ن ی ا ه ل ا ق م ی ل ص ا ل ا ؤ س ز ی ن ی ر گ ی د ی ع ر ف ت ال ا ؤ س ی ل ص ا ل ا ؤ س ن ی ا ر ب ه و ال ع د ن ک ی ن ی ر ف آ ش ق ن ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د د و ج و م ت ر د ق شبکههای در د ه ا و خ می ز ا ا ک ی ر م آ ب و ل ط م ل د م د ن ا م ا د ک ه ن ا ی م ر و ا خ ه ق ط ن م ر د ذ و ف ن ز ا ا ک ی ر م آ ف ا د ه ا ه ک ن ی ا ز ا د ن ا ت ر ا ب ع ه ک ت س ا شده مطرح ق ی ق ح ت ن ی ا ر د موجود کنونی ی ا ه و ر ی ن ه ک ن ی ا و ت س ا ی ی ا ه ی گ ژ ی و چه دارای ق ا ر ع ر د ت ر د ق شبکههای چینش چگونگی ر د ت د م د ن ل ب ذ و ف ن ا ک ی ر م آ ف د ه که میدهد ن ا ش ن ه ل ا ق م ن ی ا ج ی ا ت ن ساکناند مناطقی ه چ ر د و کداماند عراق ن ی م ض ت شده تجزیه ی ق ا ر ع ا ک ی ر م آ ی ا ر ب ی ش ه و ژ پ و ی م ل ع ه ص ر ع ر د ک ی ت ی ل پ و ئ ژ و خاورمیانه منطقه ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ب و ل ط م ل د م ن ی ا ر ب ا ن ب و ت س ا ن ا ر ی ا ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ش ل ا چ و ل ی ئ ا ر س ا جمله از خود متحدین ت ی ن م ا تا ل ا ق م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و ی ل ی ل ح ت - ی ف ی ص و ت ش و ر ه ب ه ل ا ق م ن ی ا. ت س ا ز ک ر م ت م ی ز ک ر م حکومت فاقد و ت ر د ق اای ا هه ه ه ک ب ش لیتیکی پ و ئ ژ ن ی ی ب ت و ل ی ل ح ت ه ب ت س ا شده تالش ن آ ر د و ت س ا شده انجام کتابخانهای منابع و. د د ر گ ه ئ ا ر ا ا ک ی ر م آ های ق ط ن م ذ و ف ن ز ا وگیری ل ج ای ر ب لی د م ن ا و ت د ح ر د و د و ش ه ت خ ا د ر پ ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ذ و ف ن ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ا ک ی ر م آ ش ع ا د ت ر د ق ی ا ه ه ک ب ش ق ا ر ع : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ش و ر ر و پ ل ی ع م س ا ر غ ص ا ی ل ع 1-

2 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 8 ه م د ق م ۱- ن ا ت س ا ز ا ی ع ی س و ی ا ه ش خ ب و ه ق ر ل ا ن ا ت س ا ر د ع ض ا و م ت ی ب ث ت و ل ا غ ش ا ا ب ت س ن ا و ت ۳ ۹ ۳ ۱ ل ا س ر د ش ع ا د ی ت س ی ر و ر ت ه و ر گ ی ق ا ر ع ت ا م ا ق م ی خ ر ب ی ر ا ک م ه ا ب ش ع ا د ی ت س ی ر و ر ت ر ص ا ن ع د. ن ک ی و ر ش ی پ ق ا ر ع ی ا ه ز ر م ی و س ه ب ه ی ر و س ر و ز ل ا ر ی د ر ا ب ن ال ا و ه ل ا ی د ن ی د ل ا ح ال ص ی ا ه ن ا ت س ا ز ی ن ه م ا د ا ر د و د ن ن ک ل ا غ ش ا ا ر ی و ن ی ن ن ا ت س ا ز ک ر م ل ص و م ر ا ه ب ر د د ن ت س ن ا و ت. ) Basiri et al., :2016 )51-71 د ن و ش ک ی د ز ن د ا د غ ب ن ا ت س ا ی ا ه ز ر م ه ب د ن ت س ن ا و ت و د ن د ر ک ل ا غ ش ا ا ر ش ع ا د ط س و ت ق ا ر ع ه د ش ل ا غ ش ا ق ط ا ن م ۱- ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: ( ضی ض ض ر ا ییت ی م ا م ت ییه ی عللللللل ه ب ن ا ج ه م ه و ه د ر ت س گ های ل م ح دی ال می ل ا س ز ا ش ع ا د تکفیری ای ه ت س تروری ه م ا د ا ر د ش- ش ش ش خ ب و ر ا ب ن ال ا ه ل ا ی د و ن ی د ل ا ح ال ص ا و ن ی ن ای ه ن ا ت س ا ل م ا ش ق ا ر ع ک ا خ ز ا وسیعی ای ه ش خ ب و د ن د ر ک ز ا غ آ ا ر ق ا ر ع حا ل ص ی ل ا ی د ی ا ه ن ا ت س ا ی د ال ی م ل ا س ر د. د ن د ر و آ ر د د و خ ل ا غ ش ا ه ب ا ر ک و ک ر ک ز ا ی ی ا ه ن ی د ل ا رررررر ار بن ا ل ا و ا و ن ی ن ر د د و خ ه ر ط ی س ت ح ت ق ط ا ن م ز ا ش ع ا د ی ن ی ش ن عقب ۵ ۱ ۰ ۲ ل ا س ط س ا و ا ز ا د. و ب ش ع ا د ر ا ی ت خ ا ر د ک و ک ر ک ز ا ی ی ا ه ش خ ب ی ر ا ش ت س م ت ی ا م ح ا ب» ی ب ع ش ل ا د ش ح ل ا «ه ب م و س و م ی م د ر م ج ی س ب ی ا ه و ر ی ن و ق ا ر ع ش ت ر ا. د ش ز ا غ آ ق ا ر ع ق ط ا ن م د ن ت س ن ا و ت ش ع ا د ضد بینالمللی ف ال ت ئ ا ت ال م ح ی ی ا و ه ی ن ا ب ی ت ش پ و س د ق ه ا پ س ه ج و ل ف و ی د ا م ر ل ا ه ل م ج ز ا ی ا ه ه ه د ر ت س گ س پ ن آ ی ز ا س د ا ز آ ت ا ی ل م ع ه ک د و ب ا و ن ی ن ن ا ت س ا ز ک ر م ل ص و م ق ا ر ع ر د ش ع ا د ه ا گ ی ا پ ن ی ر خ آ. د ن ن ک د ا ز آ ش ع ا د ت س د ز ا ا ر ه د ن ا م ر ف و ر ی ز و ت س خ ن ی د ا ب ع ل ا ر د ی ح ن ا م ر ف ه ب ۶ ۱ ۰ ۲ ر ب ت ک ا ۷ ۱ ر د ی س ا ی س ی ا ه ی ن ز ی ا ر و ت ا ف ال ت خ ا و ش ک م ش ک ا ه ه ا م. ) Basiri et al., :2016 (51-71 د ش ز ا غ آ ق ا ر ع ی ا ه و ر ی ن ل ک ل ی ر و آ 7 1 ا ت ر ب ت ک ا 7 1 ر د ل ص و م ت ا ی ل م ع ز ا غ آ ز ا ی ق ا ر ع ی ا ه و ر ی ن ت ح ا س م ز ا د ص ر د 4 9 د ن ا ه ت س ن ا و ت و است داعش ر ا ی ت خ ا ر د ل ص و م ت ح ا س م ز ا د ص ر د 6 د و د ح ا ه ن ت ه ز و ر م ا. د ن ی ا م ن د ا ز آ ش ع ا د ی ا ه ت س ی و ر ت ز ا ا ر ر ه ش ن ی ا ز ا و ی ر و ن ل ا ه ل ح م ه ژ ی و ه ب ل ص و م م ی د ق ش خ ب ه د ن ا م ی ق ا ب ه ق ط ن م ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی گ ژ ی و ل ی ل د ه ب ت ا ی ل م ع ن ت ف ر ش ی پ د ن ك م غ ر ه ب ت د م ا ت ی ق ا ر ع ی ا ه و ر ی ن ی م ی د ق ه ل ح م ن ی ا ر د ش ع ا د ی ا ه ز ا د ن ا ر ی ت ك ت ر ا ر ق ت س ا و ك ن ت ل ا ی ه ا ت و ك ی ز ا س د ا ز آ دد د ن ت س ن ا و ت

3 ت ح لیل ژ ئ و پ لیتیکی ش ب ک ه ه ای ق د ر ت د ر ع ر ا ق ت م ا م ی م ن ا ط ق م و ص ل ر ا ا ع ال م ك ن ن د. آ ز ا د س ا زی ش ه ر م و ص ل د ر ع ر ا ق و ش ک س ت ق ریب ا ل و ق و ع ت ر و ری س ت ه ای د ا ع ش د ر ش ه ر ر ق هی سوریه ن ا ق و س م ر گ د و ل ت اسالمی ع ر ا ق و ش ا م ر ا د س ت ک م ب ه ل ح ا ظ فیزیکی ب ه ص د ا د ر رر آ و ر د. پ ی ر و ز ی ق ا ط ع ع ر ا ق ب ر د ا ع ش د ر ح ا ل ی ا س ت ک ه م ق ا م ا ت آ م ر ی ک ا ی ی ا ز ر و ن د ب س ی ا ر ط و ال ن ی ش ک س ت د ا ع ش د ر ع ر ا ق س خ ن گ ف ت ه ب و د ن د. ا ی ن ا ظ ه ا ر ا ت ب ه ه م ر ا ه ک ا ر ش ک ن ی ه ا ی آ م ر ی ک ا د ر م س ی ر م ب ا ر ز ه ب ا د ا ع ش ن ی ا ت آ م ر ی ک ا ی یه ا اا ر ا ج ه ت ت م م ا ن ع ت ت ا ز ش ک س ت ک ا م ل د ا ع ش و م د ی ر ی ت ب ی ش ا ز پ ی ش ا ی ن گ ر و ه ت ر و ر ی س ت ی د ر م س ی ر و م ط ا م ع ا س ت 27-39( al., 2015: ) Jamshidi et. آ م ر ی ک ا د ر ر ررر ع ر ا ق ن م ا ی ا ن ک ر د ه ن م و د ا ر ش م ا ر ه ۱ ح م ا ی ت- ا ز د ا ع ش د ر م ی ا ن ک ش و ر ه ا ی ا س ال م ی Source: ( د ر ش ر ا ی ط ک ن و ن ی ن ی ز ک ه ب ا ش ک س ت ق ر ی ب ا ل و ق و ع د ا ع ش د ر ع ر ا ق آ م ر ی ک ا م ع ا د ال ت خ و د م ی ب ی ن د د ر پ ی ت و ط ئ ه ه ا ی ج د ی د ج ه ت پ ی ش ب ر د ت و ط ئ ه ه ههه ه ا ی ش د ر ع ر ا ق ا ز ط ر ی ق ح ف ط م د ا خ ال ت ف ز ا ی ن د ه د ر ا م و ر د ا خ ل ی ا ی ن ک ش و ر د ر م ر ح ل ه پ س ا د ا ع ش ا س ت. ا ی ن ح ض و ر ر ا د ر ت ح ر ک ا ت آ م ر ی ک ا ع ر ا ق ا ز د س ت نظامی در ع ر ا ق و در ر ر رررر ح ا ل ی س ی ا س ت ه ا ی ا ش غ ا ل گ ر ا ن ه و م د ا خ ل ه ج و ی ا ن ه آ م ر ی ک ا د ر ع ر ا ق ج ز م خ ا ط ر ا ت و ت ب ع ا ت م ن ف ی ا ز ج م ل ه ت خ ر ی ب ف ت ن ه گ ر ی ا ز ج م ل ه ر ش د و گ س ت ر ش ت ر و ر ی س م د ر ا ی ن ک ش و ر ن ت ی ج ه د ی گ ر ی ن د ا ش ت ه ا س ت. و ر ف ت ه ا س ت ک ه ک ش ت ا ر و ط ر ح ز م ز م ه ه ا ی ی ا ز س و ی م ق ا م ا ت و م ح ا ف ل س ی ا س ی آ م ر ی ک ا م ب ن ی ب ر ض ر و ر ت ب ا ق ی م ا ن د ن ن ی ر و ه ا ی آ م ر ی ک ا ی ی ی د ر ع ر ا ق قق ب ه ا ن ح ا ء م خ ت ل ف ا ز ج م ل ه ت ح ت ق ا ل ب ن ی ر و ه ا ی ب ه ا ص ط ال ح ض د د ا ع ش ب ه س ر ک ر د گ ی آ م ر ی ک ا ا ز ج م ل ه ا ی ن ت و ط ئ ه ههه ا اا و ف ض ا س ا ز ی ه ا ی پ ی ر ا م و ن آ ن د ر ه ف ت ه ه ا ی ا خ ی ر ا س ت ک ه و ا ک ن ش ش ع ر ا ق ققیه ا اا ر ا د ر پ ی د ا ش ت ه ا س ت ))) ( al., Jamshidi et. ) 2015: ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ن ک ه ا ر ت ش و ن ی ر و ه ا ی م ر د م ی ع ر ا ق ( ح ش د ا ل ش ع ب ی( ن ق ش ا ص ل ی ر ا د ر ب ه ش ک س ت ک ش ا ن د ن ت ر و ر ی س ت ت ت ه ا د ا ش ت ه ا ن د و د ر و ا ق ع ع ر ا ق ب ا ت ک ی ه ب ر ه م ی ن ظ ر ف ی ت ه ا ی د ا خ ل ی خ و د ا س ت ک ه پ ی ر و ز ی ب ز ر گ ن ا ب و د ی ت ر و ر ی س م د ر ع ر ا ق ر ا ر ق م ب ز ن د. س ؤ ا ل ا ص ل ی م ق ا ل ه ا ی ن ا س ت ک ه تحلیل ژئوپلیتیکی ش ب ک ه ه ای ق د ر ت د ر ع ر ا ق پ س ا د ا ع ش د ا ر ا ی چ ه م د ل ی ا س ت و آ م ر ی ک ا چ گ و ن ه م ی خ و ا ه د د ر ش ب ک ه ه ا ی ق د ر ت م و ج و د د ر ع ر ا ق پ س ا د ا ع ش ن ق ش آ ف ر ی ن ی ک ن د

4 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 8 ی ر ظ ن د ر ک ی و ر ۲- ش ی ا د ی پ و ت ر د ق ی گ د ن ک ا ر پ ل ک ش م ا ب ه ط ب ا ر ر د ی ط س و ن و ر ق ه ش ی د ن ا ر گ ا ی ا ه ت ت ت ت ت ر د ق ه ر س ک ی ن ر د م ی س ا ی س ه ش ی د ن ا ت ش ا د ا ه ن آ ش ز ا س و ی ر ا ک م ه ی ا ر ب ی ن ا م ر ا ی ل د م ی ح ا ر ط و ی ر ا گ ز ا س ر د ی ع س ی ز ا و م ز ک ر م ت ععععععععع ف ن ه ب ش ر گ ن د د د و م ن ر د ا ص ی أ ر ی ی ا س ی ل ک ت ر د ق ه ب ت ب س ن ن ا ه ا ش د ا پ ی ه ق ل ط م ت ر د ق ی ر ت ر ب و و س ک ی ز ا د ح ا و ی ز ک ر م ا ب و د و ش ی م ز ا غ آ ز ب ا ه ا ب ت ر د ق ه ر ا ب ر د ن ا ژ 1 ر ب ن ر د م ن ا ر و د ر د ه ک ه چ ن آ ع ق ا و ر د. د س ر ی م ن ا ی ا پ ه ب س ک ر ا م در قدرت ن ر د م ی س ا ی سسس س س ر ک ف ت ه ی ر ظ ن ر د پ ل و ا ی ک ا م... م ی ز ا د ر پ ی ی م ی ل و ا ی ک ا م ه ش ی د ن ا ی س ر ب ه ب ا د ت ب ا ا ج ن ی ا ر د. ت س ا ی س ا ی س ر ا د ت ق ا ه ی ج و ت ت س ا م ک ا ح و د ی د د و خ ر د ی ف د ه ا ر ی س ا ی س ت ر د ق ی و. د و ب ل م ع ل ه ا و ن ی ب ع ق ا و ی ر ا د م ت س ا ی س ل و ا ی ک ا م. د ی آ ی م ر ا م ش ب و ن ی س ا ی س و کردن حفظ ن ت ف ا ی ت س د ی ا ر ب ب س ا ن م ی ا ه ر ا ز ب ا جستجوی به ا ر د و خ ش ه و ژ پ. کرددددددددددددددد محدود ت ر د ق ن د ن ا ر ت س گ ی ع الق خ ا د ع ع ا و ق ب ع س ح ر ع ب گ ر ز ع ب ی ا ه ت ل و د ت س ا ی س ت ر د ق ت س ا ی س س ا س ا ر ب. د و ب ت ر د ق ت س ا ی س ی د ا ن م ی ل و ا ی ک ا م. ) Soltani Nezhad and Jamshidi, 2016: 73-98( د ن ک ی م ن ل م ع 2 ی ا ر ج ا و ع ض و ل م ا ک ر ا ی ت خ ا ی ن ع ی حاکمیت که د ر ا د د و ج و ی ت ق و ت ل و د د و ب د ق ت ع م ز ی ن ن د ب در قوانین ت س د ن آ ی ی دا ل ی م ه د ز ن ا ش ی ه د س ا ت. د و ش س ا س ح ا د ی ا ب ت ل و د ت ی م ک ا ح ر و ش ک ر س ا ر س ر د و د ش ا ب ر ی گ ا ر ف د ی ا ب ت ل و د ت ر د ق. د ش ا ب ه ک ع ا ب ت ا و ن ا د ن و ر ه ش ر ب ت ل و د ر ت ر ب ت ر د ق ا ر ن آ ن د ب. د ن د و ب ه د ر ک ن ف ی ر ع ت ا ر ت ی م ک ا ح ن ا ن ا د ق و ق ح ه ن و ن ا ف و س ل ی ف ه ن ه ت ش ا د ی د و د ح م ا ن ت ر د ق د ی ا ب د و خ ی ا ه ف د ه ه ب ن ت ف ا ی ت س د ی ا ر ب ت ل و د. ت س ن ا د د ش ا ب ه د ر ک ن د و د ح م ا ر ن آ ن و ن ا ق ت ی م ک ا ح. د و ش ی م م و ل ع م ن ی ن ا و ق ی ا ر ج ا ز ا حکمران قدرت و د ی آ ی م ر ب ن ا ر م ک ح ز ا ن ی ن ا و ق ه م ه. د ش ا ب و مطلق قدرت ز ا ی ک ی ت ر د ق ی ی گ د ن ک ا ر پ د. ن ش ا ب ی م ت ی م ک ا ح صفات بودن ی م ئ ا د و ن د و ب ق ل ط م ت ف ص و د و ت س ا ی ر و ه م ج ی م ئ ا د ر د ت ر د ق تمرکز فقط ه ک د ش د ع ا ق ت م و د ن ک ه ب ل غ ا ه ن آ ر ب د ی ش و ک ن د ب ه ک د و ب ی ا ه ی ر ا و ش د ی ل ص ا ل ل ع و گ و ه د. ش ا ب ر ث ؤ م ی گ چ ر ا پ ک ی د ا ج ی ا ر د د ن ا و ت ی م ک ی ل م ا ع 3 ر د. ت س ا ه د ش ل ی ک ش ت د ا د ر ا ر ق ه ب ا ن ب ت ل و د د و ب د ق ت ع م ز ی ن س و ی س و ر گ ر د د ن ک ر ا ر ق ر ب ا ر م ظ ن د ی ا ب ت ل و د. د ن ا ه د و ب ل ی خ د ل ب ا ق ت م ت ی ا ض ر ر ص ن ع م ه و ی د ن م د و س ر ص ن ع م ه ت ل و د ی ر ی گ ل ک ش و د ر ا د ق ل ع ت م د ر م ه ب ی ت ل و د ت ر د ق ر گ ی د ف ر ط ز ا د ن ک ن ی م أ ت ا ر م د ر م ه ا ف ر و د ی ا م ن ع ا ف د ر و ش ک ز ا ی ج ر ا خ ز و ا ج ت ر ب ا ر ب م ا م ت ر گ ی د ا ه ن آ ر ا ک د ن د ر ک ب ا خ ت ن ا م د ر م ه ک ن آ ض ح م ه ب ا م ا د ن ن ی ز گ ر ب د ن ن ا و ت ی م د ن ه ا و خ ب ه ک ا ر ی ت م و ک ح ل ک ش ر ه م د ر م س ی س ن ا ر ف. ) Alem, :2007 )78 ت س ا ن ت ف ر گ س پ ل ب ا ق ر ی غ ت ی م ک ا ح ل ا ق ت ن ا و د و ش ی م 4 ت ل و د ت ر د ق ه ک د و ب د ق ت ع م ن ک ی ب ی ت ل و د ت ر د ق ی ه د ن ر ا د ن ا و ن ع ه ب ه ا ش د ا پ ت ف گ و د ر ا د ا ر ی م ا د ق ا ه ن و گ ر ه حق دولت و د ش ا ب ر ت ر ب ث ی ح ر ه ز ا د ی ا ب ی م ا ظ ن ت ل و د باید دولت. د ن ک ظ ف ح ا ر ت ر د ق ن ز ا و ت د ی ا ب ی ج ر ا خ ط ب ا و ر ر د. ت س ا ا ر ا د ا ر ن ی ن ا و ق د ی د ح ت و ه ع س و ت ی ر و ر ض ی د ا ه ن گ ن ج. د و ش ل ی ک ش ت ح ل س م ا ال م ا ک و د ن م و ر ی ن ن ا م د ر م ز ا د ی ا ب و د ش ا ب ی ر د ت ق م. ) Nazari, :2007 ) د ر ک ع ا ف د ی ت س ی ر ا ت ی ل ی م ت ر د ق ز ا ی ن ش و ر ه ب ن ک ی ب. ت س ا ت ل و د ر ا ر ق ت س ا ز ب ا ه ی س ا ی س ه ی ر ظ ن ب و چ ر ا ه چ ر د. ت س ا ن ر د م ز ا د ر پ ه ی ر ظ ن ن ی ت س خ ن ز ب ا ه س ا م و ت ی ع ی ب ط ت س ا ی ق ح ی د ر ف ت ر د ق ز ب ا ه ه ا گ د ی د ر د. د و ش ی م ه ت ش ا گ ن ا ر ی ذ پ ا ن ب ا ن ت ج ا م د ر م ه ا ف ر پیشبرد برای ق ح ) نننن نن ان ت ا ی و ل ( د ن م ت ر د ق ی ههه ه ه م ه أ ش ن م ت ی ن ا ق ح ن ی ع ر د ه ک 1. Karl Marx 2. Jean Bodin 3. Hugo Grotius 4. Francis Bacon

5 ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک ب ش لیتیکی پ و ئ ژ لیل ح ت د ا د ر ا ر ق ی ه ل و ق م ح ر ط ا ب. ت س ا ی ع ا م ت ج ا ت ا ع ز ا ن م 1 د ر ف خدمت به ن ی ع ر د ا ر ت ر د ق ز ب ا ه ی ع ا م ت ج ا کنترل از گرفتن س ا س ا ر ب. ت س ا ه ن ا ی ا ر گ ر ا د ت ق ا ی ت ش ا د ر ب ت ر د ق ز ا ی و ت ش ا د ر ب. ) Manuchehri, :2009 )33 د ن ک ی م ج ر ا خ ی و ن ا ت ا ی و ل ر ا ر ق ه ا ش د ا پ هی ر ک ی پ ر د ش خ ب ن ا م ا س ت ر د ق ه م ه ی ه ی ل ع ه م ه گ ن ج ی ع ی ب ط ت ی ع ض و ل ح ی ا ر ب ه ک ت س ا ضروری هابز د ش ا ب ی ب ا س ت ک ا ه چ و د ن ه ن ا ن ب ا ر ن آ ر گ ی د ک ی ز ا س ر ت ل ی ل د ه ب م د ر م ی ن ع ی د ش ا ب ی س ی س أ ت چه دولت ت ر د ق. د و ش ه د ا د ک ی ه ب د ش ا ب ه د م آ ت س د ه ب ی و ز ا م د ر م س ر ت ل ی ل د ه ب و ح ت ا ف ک ی ط س و ت ی ن ع ی ر ا د ت ق ا ع ب ا ت م ر م. ت س ا د ا ی ز ه ز ا د ن ا و د ن ن ک ت ع ا ط ا و ا ز ا ت س ی ن م ز ال ر گ ی د د ن ک ن ی م أ ت ا ر ن ا ن آ ت ی ن م ا د ن ا و ت ن حکمران اگر و د ن ش ا ب ه ت ش ا د ت ی ن م ا ا ت د ن ا ن ا ر م ک ح حل برای ن ر د م ر ص ع ی س ا ی س ن ا ف و س ل ی ف ع ق ا و ر د ت. س ا ز ب ا ه ی ا ر گ ر ا د ت ق ا ت ل و د ر ب ا ر ب ر د م د ر م حق یگانه ن ی ا ل ک ش م د ن ت ش ا د و د ن ی ا ل د ا ع ت و ی ر ا گ ز ا س ر د ی ع س ه ک ی ط س و ن و ر ق ن ا د ن م ش ی د ن ا ف ال خ ر ب ت ل و د ت ر د ق و ا س ی ل ک ت ر د ق ه ط ب ا ر و د ن د ا د ر ا ر ق ه ا ش د ا پ ر ا ی ت خ ا ر د ا ر ت ر د ق ل ک ن ا ش ی س ا ی س ه ش ی د ن ا ر د و د ن د و م ن ی ر و ا د ی ه ا ش د ا پ ی ه ق ل ط م ت ر د ق ع ف ن ه ب ت ل و د ر ا ر ق ت س ا ز ب ا ه ی س ا ی س ه ی ر ظ ن ب و چ ر ا چ ر د. د ن د ش ا س ی ل ک ن د ش ی س ا ی س ر ی غ ن ا ه ا و خ ب ا ن ت ج ا ) نن ن ا ت ا ی و و ل ( د د د ن م ت ر د ق ی ع ی ب ط عععععع ع ض و ل و ل ع م ز ب ا ه ر ی ب ع ت ه ب ر گ ی د ک ی ا ب ه م ه گ ن ج ن آ ع ب ت ه ب و ت ر د ق ص ر ح و ا ن م ت. د و ش ی م ه ت ش ا گ ن ا ر ی ذ پ ا ن ت ر د ق ش س ر پ ه ب د و خ خ س ا پ ی و. د ز ا د ر پ ی م ت ر د ق ش س ر پ ی ا ر ب خ س ا پ ن ی و د ت ه ب ی ع ض و ن ی ن چ ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا. ) Nazari, :2007 ) د ن ک ی م ه ئ ا ر ا ن ا ت ا ی و ل م و ه ف م ب ل ا ق ه ر و د ن ی ا ر د ا م ی س ر ب د ر و م ی د ع ب ر ک ف ت م ر د ا ر 2 هه ه ب ش ی و خ ی ل م ا ک ت ر ی س ر د ی د ر ف ت ر د ق ی و ی ف س ل ف م ت س ی س ر د. ت س ا ل گ ه ت ر د ق ل گ ه. ت س ه ز ی ن ی و ل ا م ک م س ج ت ه ک ل ب د ر ف ی ا ق ب ن م ا ض ا ه ن ت ه ن ت ر د ق ن ی ا. د و ش ی م ل د ب م ت ل و د ر ی گ ا ر ف ت ر د ق ی س ا ی س ی هه ه ف س ل ف ر د. د ن ا س ا ن ش ی م ه د ی ا ی خ ی ر ا ت ق ق ح ت ی ن ی ع ی ه ط س ا و ن ا و ن ع ه ب ا ر ت س ا ن آ ل ل م ا ک م س ج ت و ی ن ا ی ا پ ی ه ظ ح ل ی ت ل و د ر ا د ت ق ا و ه د ی ا ت ا ی ح ی ه ظ ح ل و ر د ی ن ه ذ ی ه د ا ر ا ل گ ه د ر ف ت ر د ق ی خ ی ر ا ت د ن ی ا ر ف ن ی ا ن ی ت س خ ن ک ی ی ل ج ت ی ی ا ر ا د ل گ ه ی س ا ی س ی ه ف س ل ف ب و چ ر ا ه چ ر د. ) Manuchehri, :2009 )33 ت س ا ی خ ی ر ا ت ی ک ی ت ک ل ا ی د ی ه ط س ا و ی ر ه و ج ی ه ه ه د ی ا ا ن ا م ه د ا ز آ ی ه د ا ر ا و ت س ا د ا ز آ ه د ا ر ا ی ل ج ت چیزی هر ر ب ت ر د ق ن ت ش ا د ی ن ع ی ک ل م ت و ک ل م ت ن ا س ن ا ی ه ع م ا ج و ه د ا و ن ا خ ز ا ث ح ب ر د ل ی ل د ن ی م ه ه ب د ه د ی م ت ا ی ل ک ه ب ا ر ت ل ا ص ا د و خ ی ف س ل ف ی ر ک ف م ت س ی س ر د ی و. ت س ا ی ا ه د ا ه ن و ی ق و ق ح م ا ظ ن د ا ج ی ا ا ب ی ن د م جامعهی و د ن ا د ی م ء ز ج و ل ک ت د ح و ی ل ج ت ا ر ت ل و د ت ل و د و ی ن د م ل ا م ع ا د ن ا د ی م ن ه ن ا گ ی ب ت ر د ق ک ی د ر ف ه ب ت ب س ن ا ر ت ل م ت ل و د ت ر د ق ی و. د ن ا د ی م ت د ح و ن ی ا ی ک ی ت ک ل ا ی د ی ه ط س ا و ا ر ر و ز ه ک ی ت د ح و. ت س ا جوهری وحدت ک ی و ن ی م ز ر د ی ه ل ا ی ه د ی ا ت ل و د د ن ا د ی م و ا ی ا ر ب ی د ا ز آ ل ا م ک م س ج ت ا ر ن آ ه ک ل ب ن ا و ت ی ی م ن ی ا ر ب ا ن ب. د ن ب ا ی ی م ز ی ن ا ق ب ل ک ک ی ز ا ی ئ ز ج ن ا و ن ع ه ب و د ن و ش ی م ف ذ ح ی د ا ر ف ن ا و ص ا خ ی ا ه ت ر د ق ن آ ر د ع س ل ف ی ه ی ج و ع ت ا ا ع ت ی ت ی ا ه ن د ر ا د ر ی گ ا ر ف ر ا د ت ق ا ه ک ت ل و د ب ل ا ق ر د ی د ا ز آ ی خ ی ر ا ت ن ت ف ا ی ت ی ن ی ع ح ر ط ا ب ل گ ه ه ک ت ف گ ن د و ب ن ب ا ت ز ا ب س ک ر ا م و ز ب ا ه د ن ن ا م د ن ک ی م ه ئ ا ر ا ت ر د ق ش س ر پ ی ا ر ب ل گ ه ه ک ی خ س ا پ ع ق ا و ر د. د ن ک ی م ه ئ ا ر ا ت ر د ق ث ی ح ز ا ی و ی ه ش ی د ن ا ی س ر ب ه ک ی د ع ب ر ک ف ت م. ت س ا ن ا د ق ف ن ی ا ز ا ی ش ا ن ل ا م و ن ا ج ی ن م ا ا ن و ه چ ر ا پ ک ی ت ر د ق. ) Same, :2009 )36 ت س ا م ی س ک ر ا م و س ک ر ا م ت س ا ر ا ی س ب ت ی م ه ا ز ئ ا ح ی ف س ل ف ر ک ف ت ن ا ی ر ج ل ک و ا م ش ه و ژ پ ع و ض و م 1. Social contract 2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

6 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ط و ن م ا ر ی ر ش ب ت ف ر ع م ی ه ر ه و ج و د ن ا د ی م ت ر د ق و ش ن ا د ی ه ط ب ا ر د ن ن ا م ه ا ر ت ر د ق و ت ق ی ق ح ن ی ب ی ه ط ب ا ر ه چ ی ن ه ب ب ل ا غ ی ب ل ط ت ر د ق ع و ن ن ی ر ت ی ن ا ح و ر ه ک ی ل ی ا م ت ت س ا ه ن ا ر ا ب ج ل ی ا م ت ی ع و ن ز ی ن ه ف س ل ف ه چ ی ن ر ظ ن ز ا. د ن ا د ی م ی ب ل ط ت ر د ق. ) Eskandari, :2002 )35-61 ت س ا ت ا ی ح ف ل ت خ م ی ا ه ه ص ر ع ر ب م ی ز ا د ر پ ی م ش ر ا ک ف ا ی س ر ر ب ه ب ه ک ی د ع ب ر ک ف ت م 2 ه ب. د ر ا م ش ی م ی ب ل ط ت ر د ق ا ر ن ا ه ج ر د ن د و ب ی و. ت س ا ر گ د ی ا ه ر گ د ی ا ه ر ظ ن ه ب. د و ب ن ی ب ل ط ت ر د ق ر و ص ت م ا م ا د ی ش ی د ن ا ن ا ه ج ر د ن د و ب د ر و م ر د ت س ی ن ن ک م م ر گ د ی ا ه ه ب ن ا و ت ش ن ا د ر ی ب ع ت ن ی ا و ت س ا ن ا س ن ا ت ن و ش خ و ی ز ر و ت ر د ق ضروریات فراهمکنندهی ش ن ا د ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب ت س ا ن د و ب ن د ی س ر ر و ه ظ. ت س ا ن ا س ن ا ی د و ج و ی ا ش ف ا ی ز ر و ت ر د ق و ت ن و ش خ ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د ا ک ی ر م آ ذ و ف ن ی ا ه ق ط ن م ف ا د ه ا ۳-. ت خ ا د ر پ ا ه نننننن ن نن آنن ی س ر ر ب ه ب د ی ا ب ه ک د ن ک ی م ل ا ب ن د ا ر ی م ه م و ی س ا س ا ف ا د ه ا خاورمیانه منطقه ر د ر و ض ح ز ا ا ک ی ر م آ خ ر ه ق ط ن م ر د د ع ب ه ب م و د ی ن ا ه ج گ ن ج ز ا ه ک ی ل ئ ا س م س ا س ا ر ب خاورمیانه منطقه ر د ا ک ی ر م آ ر و ض ح : م ی ز ا د ر پ ی م ا ه ن آ ه ب ه م ا د ا ر د ه ک ت س ا ی ب ل ط ه ی ز ج ت 1-3- ی س ر ر ب ل ب ا ق د ا د ح ی ل س ت ا ب و ه د ر ک ی ن ی ب ش ی پ ل ب ا ق ر ی غ و م ظ ن م ا ن ا ر ذ و ف ن ف د ه ر و ش ک ی ن و م ا ر ی پ ط ی ح م ه ک ت س ا ن ی ا ی ب ل ط ه ی ز ج ت ز ا ر و ظ ن م ا ه ی ی ر ی گ ر د ا نا ا ی ح ا م ه و د ن ن ک ل ت خ م ا ر ر و ش ک ن آ ه ا ف ر و ه ع س و ت م ه ی ت س ی ر و ر ت ح ل س م ی ا ه ه و ر گ ن د ر و آ د و ج و ه ب ه ب ا ر و ی س ا ی س و ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ه ن ی ز ه ن ت ف ر ال ا ب ث ع ا ب ر و ش ک ن و م ا ر ی پ ی ا ه ر و ش ک ن د ش ه ی ز ج ت ا تا ع ی ب ط. د ن ن ا ش ک ب ز ی ن ر و ش ک ل خ ا د. ) Khalaji and Hossein, : )194 د ه د ی م ش ی ا ز ف ا ی ر ی گ ر د و گ ن ج ل ا م ت ح ا و د ش د ه ا و خ ی م ا ظ ن و ن ا م ر ف ت ح ت و ک چ و ک ی ا ه ر و ش ک د ا ج ی ا 2-3- ن ی ا ر ب ا ن ب و ه ت ف ا ی ش ه ا ک ز ی ن ن آ ل ال ق ت س ا ه ج ر د د ش ا ب ر ت ک چ و ک ن ی م ز ر س و جمعیت نظر ز ا ر و ش ک ک ی چقدر هر ع ق ا و ر د ت ی ن ه ذ ل ی ل د ه ب و ه د ش ن ی ب د ب د و خ ن ا گ ی ا س م ه ه ب ت ب س ن ا ه ر و ش ک ن ی ا. د ن ک ی م ت ک ر ح ا ه ت ر د ق ر ب ا ا ب د ا ح ت ا ت م س ه ب. د م آ د ن ه ا و خ ر د ی ب ر غ ی ا ه ت ر د ق ن ی د ح ت م ت ر و ص ه ب ر ب ک ت س م ت ر د ق ی ا ه ت ن ط ی ش ز ی ن و ی ف ن م ی خ ی ر ا ت ل ی ئ ا ر س ا ا ب ه ز ر ا ب م و ت م و ا ق م ف ی ع ض ت 3-3- شا ل ت ر ا ی س ب ل ی ئ ا ر س ا و ب ر غ ه ک ت س ا ی ف ا د ه ا ه ل م ج ز ا ن ا م ر ا ن ی ا ز ا ت ی ا م ح و ی ز ی ت س ل ی ئ ا ر س ا ن ا م ر آ ن ی ب ر د ز ی ن و ح و ط س ه م ه ر د و ر و ش ک ل خ ا د ر د ذ و ف ن ا ب ا تا ع ی ب ط. د ن ر ا پ س ب ی ش و م ا ر ف ه ب ا تا ی ا ه ن و ه د ر ک ک ن ر م ک ی ف ا ر ح ن ا و ه د ن ن ک ه ا ر م گ ی ا ه ه ق ط ن م ث د ا و ح د ا ج ی ا و ه ق ط ن م ف ی ع ض ت ا ر ن ا م ر ا ن ی ا ی م ا ح ع ب ا ن م ه ک د ن ت س ه ن ی ا ل ا ب ن د ه ب ه ی ر و س ر د ز ر ا ب م ی ا ه ه و ر گ ی ک ی ت س ج ل و ی م ا ظ ن ت ی ا م ح و ش ع ا د س ی س أ ت د ن ن ا م و ر ث ا م ک د ن ن ک د ن ن ک ی ی ی ی ی م ن آ ی ا ه ت ت ت ت ت ل م ز ا ا ر Khalaji and ( (. ) Hossein, 2012: نی ک ف ا ه ق ر ف ت 4-3- ه ب ا ک ی ر م آ ی ا ه ق ط ن م ذ و ف ن ف ا د ه ا ه ل م ج ز ا ی ب ر غ ی ا ه ر و ش ک ی ا ه نی ک ف ا ف ال ت خ ا ر ث ا ر د ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ز ا ن ا ر ی ا ی ی ا د ج 1. Friedrich Nietzsche 2. Martin Heidegger

7 ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک ب ش لیتیکی پ و ئ ژ لیل ح ت ی نن ن ا س ن ا و ی گ ن ه ر ف و ی د ا ص ت ق ا ت ال د ا ب ت د ه د ی م ش ی ا ز ف ا ا ر ی ن ی ب د ب و د و ر ی م ن ی ب ز ا ا ر م ه ا ف ت ه ق ر ف ت ا تا ع ی ب ط. د و ر ی م ر ا م ش. د ن ک ی م م ه ا ر ف ه ق ط ن م ر د ا ر ن ا گ ن ا گ ی ب ر و ض ح ه ن ی م ز و د ن ک ی م ر ث ا م ک ا ر ی م ال س ا ب ه ا ذ م ی ن ی د ت ی و ه ف ی ر ح ت 5-3- ه ط ق ن ه ک ل ب ی م ال س ا ب ه ا ذ م ر گ ی د ر ا ن ک ر د ه ن ا ر ی م ال س ا ب ه ا ذ م ی ن ی د ت ی و ه ه ک ت س ا ن ی ا ن ا ر گ ذ و ف ن ف د ه ر ت ش ی ب ا ج ن ی ا ا ق ب ط ر ش ه ک د ن ن ک ا ق ل ا ه ن و گ ن ی ا و د ن ن ک ف ی ر ع ت ر گ ی د ک ی ن م ش د ت ر و ص ه ب ا ر ی م ال س ا ی ا ه ت ی و ه و د ن ه د ه و ل ج ن آ ل ب ا ق م ر ب ر س د ن و ر ن ی ا ه ج ی ت ن. ت س ا ر گ ی د ه و ر گ ن ال ف ی ب ه ذ م ت ی و ه ی د و ب ا ن و ر گ ر د ی ن ی د ت ی و ه ن ال ف ی ا ه نن ن ا ی ر ج ن د ر و آ Khalaji and Hossein, :2012 ( ت س ا ب ه ا ذ م ر گ ی د ن ا ن ا م ل س م ر ا ت ش ک و ی ن ی د د ب ا ب ه ز ر ا ب م ت ل ا س ر ا ب ی ب ه ذ م ی ا ر گ ط ا ر ف ا. ) ی م و ق و ی ب ه ذ م ف ا د ه ا ا ب ی س ا ی س ف ا د ه ا ن د ر ک ن ا ه ن پ ی ن ی ب د ب د ا ج ی ا 6-3- ر و ش ک ن ی ا ت ی ن ن س ح ز ا ه ت س ا و خ ر ب ه ن د ر و آ ی م ل م ع ه ب ب ه ا ذ م و ا ه ت ی م و ق ی ض ع ب ز ا ه ق ط ن م ر د ا ک ی ر م آ ه ک ی ا ه ت ی ا م ح ت ض ه ن ا ب ه ز ر ا ب م د ن ن ا م ه ق ط ن م ر د ر و ش ک ن ی ا ی س ا ی س ف ا د ه ا ن د ی س ر ی ا ر ب ت س ا ی ر ا ز ب ا ه ک ل ب. ) Mattaqi, :2005 ) ل ی ئ ا ر س ا ه ق ط ن م ت ال و ح ت ر د ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ن د ر ک ج ر ا خ ن ا د ی م ز ا 6-3- ی ک ی ی م ال س ا ب ال ق ن ا ی د ال ی م ل ا س ر د ن ا ر ی ا ی م ال س ا ب ال ق ن ا ی ز و ر ی پ ز ا د ع ب ک ش ی ب ی ا ق ب ن ی م ض ت و ت م و ا ق م ز ا ن ی ر ت ت ت ت ت ت ب ا ث ی ی ی ا ه ننن ن ن ا ی ر ج ت م و ا ق م ت ض ه ن ن م ی و ق ا ر ع و ه ی ر و س ن ا ن ب ل ث د ا و ح ر د ه ک ی و ح ن ه ب ت س ا ه د و ب ه ق ط ن م ر د ا ک ی ر م آ و ب ر غ ر گ ش ل ا چ ن ی ا ر د ذ و ف ن ن ی ا ر ب ا ن ب د ر ا د ه ق ط ن م ر د ا ک ی ر م آ و ل ی ئ ا ر س ا ی ا ه ه ش ق ن ن د ر ک ی ث ن خ ر د ی ن ا ش خ ر د ه م ا ن ر ا ک ی ل ص ا ف ا د ه ا ز ا ی ک ی ه ق ط ن م ن ی ا ر د ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ر و ض ح ف ی ع ض ت. ) Mattaqi, 2005: ( 4 ای- ه ه ک ب ش 1-4 ن- ا ی ع ی ش ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ف د ه با نهضت ه ق ط ن م ر د ب ر غ ذ و ف ن ی هها ه ق ط ن م د ش ا ب د ی س هلل ا ت ی آ ه و ال ع ه ب ه ع ی ش ه د م ع ه و ر گ ه س ع و م ج م ر د. د ن ت س ه ق ا ر ع ت ال و ح ت ه ن ح ص ی ل ص ا ن ا ر گ ی ز ا ب ز ا ی ك ی ن ا ی ع ی ش ی ص ا خ ت ی م ه ا ز ا ت ال و ح ت ر د ن ا ش ذ و ف ن ت ی ل ب ا ق و ت ر د ق ل ی ل د ه ب ه ك د ن ر ا د ت ی ل ا ع ف ق ا ر ع ر د ی ن ا ت س ی س ی ل ع :: ز ا د ن ت ر ا ب ع ه و ر گ ه س ن ی ا. د ن ت س ه ر- د ص ن ا ی ر ج ر ا د ر و خ ر ب ر د پ... د ش ر و ر ت م ا د ص ل م ا و ع ت س د ه ب ی د ال ی م ۹ ۹ ۹ ۱ ل ا س ر د ه ك ت س ا ر د ص ق د ا ص د م ح م د ی س د ن ز ر ف ر د ص ا د ق ت م د ی س. ) Dadfar, : )182 د و ب ه د ش م ا د ع ا ی د ال ی م ۰ ۸ ۹ ۱ ل ا س ر د ز ی ن ش گ ر ز ب ی ل و د ن ن ا د ی ی م ن ا ی ع ی ش ی ر ب ه ر ی ا ر ب م ز ال ت ا ص خ ش م د ق ا ف ا ر ر د ص ا د ت ق م ی ب ر غ ن ا ر گ ل ی ل ح ت ز ا ی ر ا ی س ب ه ك ن ی ا م غ ر ی ل ع د ن ت س ه ی ت س د گ ن ت ن ا ن ا و ج ب ل غ ا ی و ن ا ر ا د ف ر ط. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ق ا ر ع م د ر م ز ا ی ع ی س و ر ش ق ی ن ا ب ی ت ش پ ز ا ی ل ع ف ط ی ا ر ش ر د. د ن ه د ی م ت ب س ن ا ك ی ر م آ ه ژ ی و ه ب ن ا ر گ ل ا غ ش ا ه ب ا ر ش ی و خ ی ت خ ب د ب و ر ق ف ه ك ر د ص ا د ت ق م مشی گذاشتن ر ا ن ك ط ر ش دددد. د دد ددد ددد رد ا د ر ی ا ش ع ن ا ی م ر د ی د ا ی ز نفوذ او. د ن ا د ی ی ی ی ی ی م عراق از ا ه نننن ن نن ننننن نن آ ن ت ف ر ن و ر ی ب ا ر ن ا ر گ ل ا غ ش ا ه ی ل ع ه ز ر ا ب م

8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 8 ط ب ت ر م ا ر ن ی ط س ل ف و ق ا ر ع ل ئ ا س م و ا. ت س ا ه د ر ك ی ز ا د ن ا ه ا ر» ی د ه م ل ا ش ی ج «ن ا و ن ع ت ح ت ی ه ا پ س ن ا ن ا و ج ن ا ی م ز ا ا د ت ق م Brenbaldagi, : ( د ه د ی م ر ا ر ق ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ك ه ن ح ص ر د ا ر د و خ ق ی ر ط ن ی ا ز ا و د ن ك ی م م ال ع ا ك ر ت ش م و. ) 186 ك ی د ز ن ر و ا خ ر د ه د ی د م ت س ی ا ه ت ل م ر ی ا س و ن ا ی ن ی ط س ل ف ه ب ا م ه ک ت س ا ه د ر ك م ال ع ا ر د ص ب ز ح و س ا م ح ی م ا ح ا ر د و خ و ا ن ی ن چ م ه. د ش م ی ه ا و خ ز و ر ی پ ن ا ر گ م ت س ر ب و د ر ك م ی ه ا و خ م ی ه د یییی ییی م ن ا ن ی م ط ا د ر ب ن ه ك. ت س ا ه د ر ك ی ف ر ع م هل ل ا ب ل ج د و خ ه ب ز ی ن ا ر ه ج و ل ف ر د ه ژ ی و ه ب ی ن س ن ا ی ض ا ر ا ن ز ا ی م ی ظ ع ر ش ق ت ی ا م ح د و خ ی ا ه ی گ ژ ی و ن ی ا ا ب ر د ص ا د ت ق م د: ر ك ص خ ش م ر ی ز ر ا ر ق ه ب ا ر ر د ص ن ا ی ر ج ت ا ی ص و ص خ ن ا و ت ی م ی ل ك ر و ط ه ب. ت س ا ه د ر ك د ن ا د ی م م ا ر ح ا ر ر و ش ك ن ی ا ا ب ت ا ش ا م م ه ن و گ ر ه و ت س ا ف ل ا خ م ت د ش ه ب ا ك ی ر م آ ی ر گ ل ا غ ش ا ا ب ن ا ی ر ج ن ی ا 1- د ن ا د می ن ه ع ی ش جریانهای سایر ف ل ا خ م ا ر د و خ ن ا ی ر ج ن ی ا 2-4 د- و خ دددددددددددددددد دد د ددد د دد ن و ش ظ ف ح ر ی ذ پ ا ن ه ی ز ج ت ل ك ك ی ت ر و ص ه ب د ی ا ب ن ا ی ع ی ش ه ك ن ی ا ر ب ی ن ب م ت س ا ی ن و ر د ق ط ن م ك ی ی ا ر ا د 3- د ه د ی م ن ر ا ر ق ی ن ا ت س ی س هلل ا ت ی آ ل ث م ه ع ی ش گ ر ز ب ع ج ا ر م ل ب ا ق م ر د ا ر د ر ا د ی ا ه ژ ی و ه ط ب ا ر ی م ال س ا ن ا ر ی ا ا ب 5- غ ل ا ب ه ك د ا د غ ب ر د ص ك ر ه ش ر د و ت س ا ی ه ج و ت ل ب ا ق ی ع ا م ت ج ا ه ا گ ی ا پ ی ا ر ا د 6-. ) Ghahramanpour, :2004 ) د ر ا د ا ر ر ا د ف ر ط ن ی ر ت ش ی ب ن و ی ل ی م و د ر ب د ن ن ك ییییییی ی یی ی ی می ی گ د ن ز ر ف ن ۲ ه ر ا م ش ه ش ق ن ی- ا ی ف ا ر غ ج ق ا ر ع م ا و ق ا Source: ( ن- ا ی ر ج ل د ت ع م ت م ل ا س م ی ا ه م س ی ن ا ك م ق ی ر ط ز ا د ن ر ا د ی ع س ه ك د و ش ی م ق ال ط ا ی ی ا ه ه و ر گ ه ب ن ا ی ع ی ش ن و ر د ر د ل د ت ع م ن ا ی ر ج ز ا ر و ظ ن م س ل ج م «ق ا ر ع ر د ل د ت ع م ن ا ی ر ج ن ی ر ت م ه م. د ن ر ب ب ش ی پ ا ر د و خ ف ا د ه ا ی ن د م ی ا ه ت ی ف ر ظ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و ه ر ك ا ذ م و ز ی م آ. ) Nakash, :2003 )68-70 د ن ت س ه» ه و ع د ل ا ب ز ح «و» ال ع ا

9 ت ح لیل ژ ئ و پ لیتیکی ش ب ک ه ه ای ق د ر ت د ر ع ر ا ق م ج ل س ا ع ال ی ا س ال م ی د ر ن و ا م ب ر ۲ ۸ ۹ ۱ م ی ال د ی ت أ س ی س ش د. ا ع ض ا ی ا ص ل ی ا ی ن ت ش ك ل ا ز م ی ا ن م خ ا ل ف ا ن ر ژ ی م ب ر خ ی ا ز ا ع ض ا ی س ا ب ق ح ز ب ا ل د ع و ه ب و د ه ا ن د. ه د ف ا ز ت أ س ی س م ج ل س ا اا ع ل ا د ر ا و ا ی ل د ه ه ۰ ۸ ۹ ۱ م ی ل دا ی ص د ا م و د ر و ا ق ع ت م ر ك ز د ا د ن ب ه ن ی ر و ه ا ی ج ه ا د ی ع ر ا ق ب ا ه م ك ا ر ی ا ع ض ا ی ح ز ب ا ل د ع و ه ع ل ی ه ر ژ ی م ب ع ث ب ع و د ه ا س ع ت م ج ل ع س اعع الی ا س ال م ی ا ز ه م ا ن ا ب ت د ا ی ش ك ل گ ی ر ی ت و ا ن س ت ا ز ی ك و ج ه ه ب ی ن ن ا ل م ل ل ی ی ب ر خ و ر د ا ر ش و د ( ( ( and Graham.E Fuller. ) Rand, 2004: ا م ا ب ع د ا ز م د ت ی ا خ ت ال ف ا ت آ ن ب ا ا ع ض ا ی ح ز ب ا ل د ع و ه ا ف ز ا ی ش ی ا ف ت و ت ع د ا د ی ا ز گ ر و ه ه ا ی و ا ب س ت ه ب ه آ ن م ج ل س ا ع ال ر ا ت ر ك ك ر د ن د. د ر ا و ا خ ر د ه ه ۰ ۸ ۹ ۱ م ی ال د ی م ج ل س ب ی ش ت ر ب ه ط ر ف د ا ر ا ن آ ی ت ا هلل س ی د م ح م د ب ا ق ر ح ك ی م ا خ ت ص ا ص ی ا ف ت پ س ا ز ح م ل ه آ م ر ی ك ا ب ه ع ر ا ق و س ق و ط ر ژ ی م ب ع ث ا ل د ع و ه ب ا ر د ی گ ر ب ه م ج ل س ا ع ل ا پ ی و س ت و ا ك ن و ن ا ی ن د و ت ش ك ل م ه م د ر ك ن ا ر ی ك د ی گ ر ب ر ا ی آ ی ن د ه ع ر ا ق ب ه ه م ك ا ر ی م ی پ ر د ا ز ن د و ب ه عنوان دو ح ز ب م ن ظ م و ب ا ق د ر ت د ر س ا خ ت ا ر س ی ا س ی ع ر ا ق ح ض و ر د ا ر ن د ) Rand, :2004 ) Graham.E Fuller and. م ج ل س ا ع ال ی ا س ال م ی ع ر ا ق و ا ل د ع و ه ا ك ن و ن د و ع ا ل م ب ز ر گ ش ی ع ی ا ن ع ر ا ق ر ا ب ا خ و د د ا ر ن د م ج ل س ا ع ل ا ا ع ت ب ا ر ش ه ی د آ ی ت ا هلل س ی د م ح م د باقر حكیم و پ د ر ا ی ش ا ن م ر ح و م آ ی ت ا هلل س ی د م ح س ن ح ك ی م و ح ز ب ا ل د ع و ه ا ع ت ب ا ر ش ه ی د س یددد دددددد م ح م د ب ا ق ر ص د ر ر ا ب ا خ و د د ا ر ن د. ا ی ن د ر ح ا ل ح ا ض ر ا ی ن ت ش ك ل ش خ ص ی ت د و و ی ژ گ ی ه ا ی ا ص ل ی ا ی ن ج ر ی ا ن ع ب ا ر ت ا س ت از: از علمای ب ا ن ف و ذ ج ا م ع ه ت ش ی ع ع ر ا ق ب ه ش م ا ر میییی یی ی یی ی ییییییییییی آ م د ن د د د. ب ا ر ه ب ری ی ییییییی س ی د دد ع ب د ا ل ع ز ی ز حكیم نقش ب ر ج س ت ه ه ههههههه ا ی د ر س ا خ ت ا ر س ی ا س ی ع ر ا ق د ا ر دد د دددد. 1- د ا ر ا ی پ ا ی گ ا ه ا ج ت م ا ع ی گ س ت ر د ه د ر م ی ا ن ش ی ع ی ا ن ع ر ا ق ا س ت ب ه گ و ن ه ا ی ك ه ب ه ل ح ا ظ ر ت ب ه ب ن د ی م ق ا م ا و ل ر ا د ا ر د. 2- ا ر ت ب ا ط ب س ی ا ر ت ن گ ا ت ن گ ب ا م ر ج ع ی ت ش ی ع ه ب ه و ی ژ ه ح ض ر ت آ ی ت ا هلل س ی س ت ا ن ی د ا ر د. 3- این جریان س ع ی د ا ر د ش ی ع ی ا ن د ر و ن د ر ا ز ظ ر ف ی ت ت ت ت ت ت ت ت ه ا ی م د ن ی و م س ی ر ه ا ی س ی ا س ی ج ا ی گ ا ه ش ی ع ی ا ن ر ا ا ر ت ق ا د هد دد دد ددددددد دد دددددددد. 4- ن س ب ت ب ه ح ض و ر ا ش غ ا ل گ ر ا ن ن گ ا ه ا ب ه ا م آ م ی ز د ا ر د و ب ا ص ر ا ح ت ت ا ك ن و ن د ر ر ا ه خ ر و ج آ ن ه ا م و ض ع ی ن د ا ش ت ه هه ا س ت ت ت. 5- ب ا ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن د ا ر ا ی ر و ا ب ط ب س ی ا ر ح س ن ه ا ی ا س ت ) Rand, :2004 ) Graham.E Fuller and. ال ئ ی ك ج ر ی ا ن ا ی ا د ع ال و ی ی ك ی ا ز س ك و ال ر ت ر ی ن و م ع ت د ل ت ر ی ن ن ی ر و ه ا ی س ی ا س ی د ر ع ر ص ه س ی ا س ی ع ر ا ق ا س ت. ش ی ع ه ب و د ن و و و وووو ب ع ث ی ب و د ن ا و ب ا ع ث ش د ك ه ب ه ن و ع ی س م ب ل ا ت ح ا د ش ی ع ی ا ن ال ئ ی ك و س ن ی د ر ع ر ا ق ا ك ث ر ب ا ش د. س ی ا س ی م خ ا ل ف ت ج د ی ب ا ا و ن د ا ش ت ه ا ن د و ی د ر پ ا ی ا ن ج ن گ ا ز م ع د و د ا ف ر ا د ی ب و د ك ه ا ن ح ال ل ح ز ب و ا ر ت ش ع ر ا ق م خ ا ل ف ت ك ر د و آ ن ر ا ب ا ع ث ا ف ز ا ی ش ه ر ج و م ر ج د ا ن س ت ت. ا ع ت ر ا ض ج ر ی ا ن ا ت ق و م ی م ذ ه ب ی و ب ا ا ق د ا ق ع د ا م ن ی ر و ه ع ا ی ا ئ عت الف شدید او بههههههه حمله گ س ت ر د ه ا ر ت ش آ م ر ی ك ا ب ه ف ل و ج ه ن ی ز م و ج ب ا ف ز ا ی ش ن س ب ی م ح ب و ب ی ت ا و د ر ب ی ن م ر د م ش د. م خ ت ص ا ت م ه م ج ر ی ا ن ال ئ ی ك ع ب ا ر ت ن د ا ز: 1- پ ا ی گ ا ه ا ج ت م ا ع ی گ س ت ر د ه د ر م ی ا ن م ر د م ع ر ا ق ن د ا ر د 2- د ن ب ا ل ه ر و ی س ی ا س ت ه ا ی ر ا ه ب ر د ی آ م ر ی ك ا د ر ع ر ا ق ا س ت 3- ب ا ج ر ی ا ن ا ت ش ی ع ی ا ص ی ل س ت ی ز د ا ر د

10 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 8 ت س ا ف ل ا خ م ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج و د ی د ج ق ا ر ع ن ا ی م ط ا ب ت ر ا ا ب 4- ت س ا ا د ص م ه ه ق ط ن م ر د ی ن س ب ر ع ن ا گ ی ا س م ه ا ب 5- د ر ا د ن ط ا ب ت ر ا ق ا ر ع ت ی ع ج ر م ا ب ت- ر ض ح. ) Hakim, :2003 )25-40 ی ن ا ت س ی س ی ل ع د ی س ی م ظ ع ل ا هلل ا ت ی آ. ت ف ر گ ه د ه ع رر ر ب ا ر ق ا ر ع ن ا ی ع ی ش ی م ال س ا ت ی ع ج ر م ی ن ا ت س ی س هلل ا ت ی آ خوئی اهلل ت ی آ ت ا ف و ز ا س پ ل ا ح ر د ن ا ش ی ا ر ض ا ح ل ا ح ر د ی ن ا ت س ی س هلل ا ت ی آ ع ق ا و ر د د. و ش ی م ب و س ح م ر و ش ك ن ی ا ر د ه ع ی ش ی م ل ع ی ا ه ه ز و ح ذ و ف ن ا ب ه ر ه چ ر ض ا ح ر د ن ا ی ع ی ش د ی ل ق ت ع ج ر م و د ر ا د ه د ه ع ه ب ا ر ن ا ی ع ی ش ی ن ی د ی ر ب ه ر در عراق ر ب ه وا ل ع ی و د. و ر یییییی ییی ی می ر ا م ش به عراق د. ر ا د ی ن ا د ل ق م ز ی ن ن ا ر ی ا و ا ك ی ر م آ ا پ و ر ا ن ا ی ع ی ش س ر ا ف ج ی ل خ ی ا ه ر و ش ك ن ا ت س ب ر ع ن ا ت س ن ا غ ف ا ن ا ت س ك ا پ ح ر ط ح ال ص ا ه ب ت ب س ن ا ت د ر ك ر و ب ج م ا ر ا ك ی ر م آ ۲ ۸ ۳ ۱ ر ذ آ ۵ ۱ ر د ی ن ا ت س ی س هلل ا ت ی آ ت ر ض ح ت ر د ق ل ا ق ت ن ا م د ر م ه ب م ا ظ ن ك ی د ا ج ی ا ا ب ا م : : د ر ك ن ا و ن ع ق ا ر ع ر و ه م ج س ی ئ ر ی ن ا ب ل ا ط ل ال ج ا ب ر ا د ی د ر د ن ی ن چ م ه ی و د. ن ك م ا د ق ا ق ا ر ع Hakim, ( م ی نن ن یك م م ه د ی ك ا ت ی م ا ظ ن ن ی ن چ د ا ج ی ا ت ر و ر ض ر ب ه ك ل ب م ی ر ا د ن ی ت ف ل ا خ م ق ا ر ع ر د ر ال ا س م د ر م و ك ی ت ا ر ك و م د. ) 2003: ن- ا ی ر ج د ر ك ز ا ه ژ ی و ه ب ا ه ن آ ت ر د ق د ن ه د ی م ل ك ش ا ر ق ا ر ع ی س ا ی س ت ر د ق ه ز و ح ن ی م و د د ر ك ی ا ه ه و ر گ ی ت ال ی ك ش ت ت ر د ق ظ ا ح ل ه ب و ق ا ر ع ل ا م ش ع ب ا ن م ز ا ی ر ا د ر و خ ر ب ا ب. د ن ت س ه ر ق ت س م ص خ ش م ی ی ا ی ف ا ر غ ج ه ز و ح ك ی ر د ه ك ت س ا ت ه ج ن آ ن ی ا ا ب. د ن و ر ی م ر ا م ش ه ب ق ا ر ع ی س ا ی س ی ا ه و ر ی ن ن ی ر ت ر ث و م و ن ی ر ت ه د م ع ز ا ا ك ی ر م آ ی م ا ظ ن ه م ه ا ه د ر ك ز ا ز ی ن ت ی ا م ح ظ ا ح ل ه ب ت ر د ق ر س ر ب ك ی ژ و ل و ئ د ی ا و ی س ا ی س ی ا ه ت ب ا ق ر ا ه ن آ ن ا ی م و د ن ت س ی ن ر ا د ر و خ ر ب ل م ا ك ی گ ت س ب م ه و ت د ح و ز ا ی ن و ر د د: ر ك ی د ن ب م ی س ق ت ن ا و ت ی م ی ل ص ا ن ا ی ر ج ه س ر د ا ر د ر ك ی س ا ی س ی ا ه ف ی ط ی ل ك ر و ط ه ب د ر و خ ی م م ش چ ی- ا ه ن ا ی ر ج ی د ر ك ی م و ق ی- ت ن س ت ا ر ك و م د ب ز ح ر د د و ر ی م ر ا م ش ه ب ق ا ر ع ی س ا ی س ن ا ی ر ج ن ی ر ت ذ و ف ن ا ب و ن ی ر ت ی و ق ی ع و ن ه ب ه ك ن ا ی ر ج ن ی ا ن ا ت س د ر ك ن ا ت س د ر ك ت ا ر ك م د ب ز ح. ت س ا ه ت ف ا ی ی ل ج ت ب ز ح ق ب ا س ر ب ه ر ی ن ا ز ر ا ب ی ف ط ص م ال م ر س پ ی ن ا ز ر ا ب د و ع س م ی ر ب ه ر ه ب ق ا ر ع و ض ر ا و ع ر ی ظ ن ق ا ر ع ل ا م ش مالی منابع ر ب ز ی ن ا ه ل ا س و. د ر ا د ت س د ر د ا ر ق ا ر ع ن ا ت س د ر ك ز ا ی م ه م ش خ ب ل ر ت ن ك ت س ن ا و ت ی د ال ی م ۰ ۹ ۹ ۱ ه ه د ی ا ه ل ا س ر د و ت ش ا د ت ر ا ظ ن ی ز ر م ی ا ه ت ا ی ل ا م ه ی ر و ف م ا ی ق ر د ی ا ه د م ع ش ق ن ن ا ت س د ر ك ب ز ح. د ر و آ د و ج و ه ب ق ا ر ع ل ا م ش. ) Nasri, : )198 ت س ا ه ت ش ا د ی ع و ن ی دا ل ی م ۱ ۹ ۹ ۱ ی د ر ك ت س ی ل ا ی س و س ی ا ر گ پ چ ی ا ه و ر ی ن خودگردان دولت ید ا ل ی م ر د ی ا هههههههههه قه ط ن م ه ی ل ع ق ا ر ع م ی ژ ر ی ر ب ه ر ی ن ا ب ل ا ط ل ال ج ط س و ت ه ك. د ر ا د ه د ه ع ه ب ق ا ر ع ن ا ت س د ر ك ی ن ه ی م د ا ح آ ه ی د ا ح ت ا ا ر ن ا ی ر ج ن ی ا ل ص ا ی گ د ن ی ا م ن ك ی ژ و ل و ئ د ی ا ل ی ل د ه ب ی د ال ی م ۵ ۷ ۹ ۱ ل ا س ر د ی ن ه ی م ه ی د ا ح ت ا. د و ش ز ا ب ز ح ی- ی ی ی ی م ددددددددددد. دد د شد ب ع ش ن م ق ا ر ع ن ا ت س د ر ك ت ا ر ك م د ت ح ت و ر م ل ق ر د ا ه ن آ ز ا ی ر ا ی س ب و د و ش ی م حمایت نیز ی د ر ك ی ا ر گ پ چ ك چ و ك ی ا ه ن ا ی ر ج ی و س ز ا ی ن ه ی م ه ی د ا ح ت ا ی ا ر ب ل م ع ب ز ح. د ن ت س ه ل و غ ش م ت ی ل ا ع ف ه ب ی ن ه ی م ه ی د ا ح ت ا ذ و ف ن ف س و ی ییییییییی یی ر ب ه ر ه ب ن ا ت س د ر ك ل ا ل ق ت س ا ف س و ی ا ن ح

11 ت ح لیل ژ ئ و پ لیتیکی ش ب ک ه ه ای ق د ر ت د ر ع ر ا ق ا ت ح ا د ی ه د م ك ر ا ت ی ك ك ر د س ت ا ن م ت ش ك ل ا ز ۵ گ ر و ه ك و چ ك چ پ گ ر ا ی ك ر د و ح ز ب ز ح م ت ك ش ا ن ك ر د س ت ا ن ع م ده ه هه ههههه ت ر ی ن گ ر و ه ه ا ی چ پ گ ر ا ی ر ا د ی ك ا ل ق و م ی ك ر د ت ح ت ح م ا ی ت ا ت ح ا د ی ه م ی ه ن ی ك ر د س ت ا ن ع ر ا ق ه س ت ن د )73-77 Nagy, :2003 ). ن ق ش ه ش م ا ر ه ۳- ق ل م ر و ک ر د ه ا د ر ع ر ا ق Source: ( ن ی ر و ه ا ی ا س ال م گ ر ا ی ك ر د ا س ال م گ ر ا ی ا ن ك ر د د ر و ا ق ع ب ی ش ت ر د ر س ا ل ه ا ی د ه ه ۰ ۹ ۹ ۱ م ی ال د ی د ر ص ح ن ه س ی ا س ی ع ر ا ق ظ ا ه ر ش د ه ه ا ن د. اولین گروه ا س ال م گ ر ا ی ك ر د ب ه ن ا م ج ن ب ش ا س ال م ی ك ر د س ت ا ن ع ر ا ق د ر ۶ ۸ ۹ ۱ م ی ال د ی ت و س ط ش ی خ ع ث م ا ن ع ب د ا ل ع ز ی ز ب ن ی ا ن نن نننن گ ذ ا ر ی ش د. ع ال و ه بر جنبش ا س ال م ی گ ر ا ی ك ر د س ت ا ن ع ر ا ق ج ن ب ش ه ا ی ا س ال م گ ر ا ی د ی گ ر ن ی ز د ر م ن ط ق ه ك ر د ی ب ر خ ی ا ز آ ن ه ا ع ب ا ر ت ن د ا ز: ح ز ب- 1 ا هلل ا ن ق ال ب ك ر د ب ه ر ه ب ر ی ش ی خ ا د ه م ه ب ا ر ز ا ن ی پ س ر ع م و ی م س ع و د ب ا ر ز ا ن ی 2- ا ت ح ا د ی ه ا س ال م ی ك ر د س ت ا ن ب ه ر ه ب ر ی ص ال ح ا ل د ی ن م ح م د ب ه ا ا ل د ی ن ف ع ا ل ب و دهه ه هههه ا ن د ك ر د ه ا ا ز ا و ا ی ل د ه ه ۰ ۷ ۹ ۱ م ی ال د ی و ق ت ی كه صدام ن ف ر د و م ص ح ن ه ق د ر ت د ر ب غ د ا د ب و د ب ا د و ل ت ع ر ا ق م ب ا ر ز ه ك ر د ن د ا م ا ب ع د ا ز ت و ق ف ح م ا ی ت ا ی ر ا ن ر ژ ی م پ ه ل و ی آ م ر ی ك ا و ا س ر ا ئ ی ل ا ز ك ر د ه ا ی ع ر ا ق در سسسسسسسسسسسسسال ۵ ۷ ۹ ۱ م مم ی ال د ی ج ن ب ش چ ر ی ك ه ا ی ك ر د ف ر و پ ا ش ی د. ص د ا م ه م چ ن ی ن س ا ك ن ا ن ك ر د ش ه ر ك ر ك و ك ر ا ب ا ز و ر ب ی ر و ن ك ر د د. ب ع د ا ز جنگ اول خ ل ی ج ف ا ر س و خودمختاری ن س ب ی ك ه ب ر ا ی ك ر د ه ا ف ر ا ه م ش د ه ب و د آ ن ه ا د ر م ن ا ط ق ش م ا ل ی ع ر ا ق م س ا ج د خ و د ر ا ب ه د س ت گ ر ف ت ن د ) Bayat, :2000 ). ك ر د ه ا د ر ا ی ن د و ر ه م ط ب و ع ا ت آ ز ا د و ی ك گ ر و ه ش ب ه ن ظ ا م ی ت أ س س ی س و ا ن ت خ ا ب ا ت م ی ه ن ی و د م و ك ر ا ت س ا ل ه ا ا خ ت ال ف و د ر گ ی ر ی د ا ش ت ن د ا م ا د ر آ س ت ا ن ه ح م ل ه آ م ر ی ك ا ك ن ت ر ل ا ق ت ص ا د م د ا ر س و برگزار نمودند. د و ح ز ب ب ه ع ر ا ق م ن ا ف ع ش ا ن ا خ ت ال ف ا ت ر ا ك ن ا ر گ ذ ا ش ت ه و ا ك ن و ن ی ك ص د ا س خ ن م ی گ و ی ن د آ ن ه ا ا ك ن و ن ب ه ص ر ا ح ت د و وو و ووووو ط ر ف م ی ی ی ی ی گ و ی ن د ا ت ح ا د ی ه برای حفظ ا ز گ ذ ش ت ه

12 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 9 ی ش خ ب ه ك ن ا ش ی ا ه ههههه تهه س ا و خ ه ب ن ا ن آ ن و ن ك ا د ر ك د ر ا و ا ه ن آ ه ب ی ن ی گ ن س ضربه قدرت گ ن ج ن و چ. د ن ا ه ت ف ر گ س ر د ق ا ر ع ك ی ر ا ع ش ن ی ر ت ه ب ن م ر ظ ن ه ب : د ی و گ ی ی م ق ا ر ع ر و ه م ج س ی ئ ر ی ن ا ب ل ا ط. د ن ا ه د ی س ر د ن ش ا ب ق ا ر ع ت م و ك ح ق ق ح ت ه ك م ی ه د ب ر د ه ه ب ی ی ا ه ر ا ع ش ا ب ا ر د و خ ت ق و د ی ا ب ن ا م ت س ا ی ل ا ر د ف و ی ن ا م ل ر ا پ ك ی ت ا ر ك و م د. ) Zibakalam and Abdullah Poor, 1390: 59-76( د ش ا ب ز ا ل ا ح م ه م ه ا ه نن ن آ. ت ش ا د ی ا هه ه ر ی ش ع و ی ا هه ه ل ی ب ق ل ی ا م ت ن ا ش ی ا ه ك د و ب ن ی ا م و ش ا د ج ی ن ا ز ر ا ب ز ا ن م د ش ث ع ا ب ه ك ی ل ی ال د ز ا د و ز ف ا ی ن ا ب ل ا ط ت س ی ل ا ی س و س ا ر د و خ ك ن ی ا ا م ا د و ب ن م ی گ د ن ز ز ا های ر و د ر د ه ا گ د ی د ن ی ا ه ت ب ل ا. د و ب ن م ی ت س ی ئ و ئ ا م ه ا گ د ی د ر گ ی د ل ی ل د ت ب س ن ی ر ی گ ع ض و م ر گ ی د ل ی ل د. م ن ا د ی م ت س ا ه د م آ ر ش ب ق و ق ح ی ن ا ه ج ه ی ن ا ی ب ر د ه ك ر ش ب ق و ق ح و ی س ا ر ك و م د ه ب د ق ت ع م ضدامپریالیسم ضدآمریییییییكایی م ا گ ن ه ن آ ر د ن ا م ن د و ب پ چ ت ل ع ه ب ا م : د و ب ا ك ی ر م آ ه ب ز: ا ت س ا ت ر ا ب ع ی د ر ك ی ا ه ن ا ی ر ج ت ا ی ص و ص خ و د ر ا د د و ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج م ا ظ ن و د ر ك ن ا ر ب ه ر ن ی ب ی ف ط ا ع ی ا ه ه ق ل ع ی ع و ن 1- د ن ر ا د ن ن ا ی ع ی ش ا ب ی ا ه ش ق ا ن م ا ه ه و ر گ ر ی ا س ا ب ه س ی ا ق م ر د ا ه د ر ك 2- د ن ر ا د جدی مشكالت ) ه ی ك ر ت ( د و خ ی ل ا م ش ه ی ا س م ه ا ب ا ه د ر ك 3-4 ا- ه ت س ی ن و ی ه ص م ی د و ب ا ه هههههه ه لهه و ق م ن ی ا د ض د ن ن ك د ا ج ی ا ت م ح ا ز م ن ا ر ی ا ی ا ر ب ق ی ر ط ن ی ا ز ا د ن ه ا و خ ی ی ی م و د ن ر ا د ذ و ف ن ن ی ش ن د ر ك ه ق ط ن م ر د. ) Zibakalam and Abdullah Poor, 2011: 59-76( 3-4 ن- ا ی ر ج ی ن س ل ص و م ا د ص م ا ظ ن ت ر د ق ر ا ت خ ا س ه ب ی ع و ن ه ب ه ك ق ا ر ع ی ن س ه ع م ا ج ی ا ر ب ق ا ر ع ه ب ا ك ی ر م آ ه ل م ح د ن د و ب د ا ج ی ا ی ن ا ر گ ن و ن ن س ت ل ه ا ت ی ع م ج م ظ ع ا ش خ ب ن و ن ك ا. د ن د ر ك ی م ت م و ك ح ه ع م ا ج ت ی ر ث ك ا ر ب ی ی ا ه ه ه د ه ك د ن د و ب ی ت ی ل ق ا ا ه ن آ ا ر ی ز د ر ك ی ن س ن ا ی م ا ظ ن ه ب ش ز و ر م ا ا ذ ل د ن ا ضی ا ر ا ن ن ا ش ر و ش ك ل ا غ ش ا ز ا ق ا ر ع ز ی ن و ی ر ی ف ك ت ی ف ل س ن و ی ط ا ر ف ا ز ا ی د ن ی آ ر ب ه ك ی ا ه م ی ژ ر ی خ ر ب ی د ا م ه ا گ و ی و ن ع م ت ی ا م ح ز ا ا ه ن آ د ن ز ی م ت ال م ح ه ب ت س د د ن ت س ه ه د ر و خ م خ ز ی ا ه ثی ع ب ی ا ه ك ی ن ك ت و ی ه د ن ا م ز ا س ز ا ی ر ی گ ه ر ه ب ا ب د ن ر ا د ر و خ ر ب. ) Sohrabi, 2008: 45-63( ه ت ف ر ش ی پ ق ا ر ع ن ی ن و خ هههههههای ههه که ر ع م ه ب ا ر ب ر ع كردهههههههاند تبدیل و ت ا س ی س أ ت ی ت ح و ن ا ی ع ی ش ه ژ ی و ه ب و ه ا ن گ ی ب م د ر م ه ك ل ب د ن ه د می ر ا ر ق ف د ه ا ر ن ا ر گ ل ا غ ش ا ا ه ن ت ه ن ا ه ه و ر گ ن ی ا ی ی و ج ممم م م ا ق ت ن ا ا ه ه و ر گ ن ی ا ف د ه ت س ا ه د ن ا م ن ن ا م ا ر د ا ه ن آ ی ت س ی ر و ر ت ت ال م ح ز ا ق ا ر ع ی ا ه ت خ ا س ر ی ز ق ا ر ع ن ی ش ی پ ه ه د د ن ن ا م ه ت ی ل ق ا حاكمیت بازگشت و ی ر ا ج د ن و ر ر د ر ی س ز ا ق ا ر ع ی ا ر ب و ت س ا و ر و ظ ن م ن ی ا ن ت ش ا د ز ا ب ه ب ش ه د ر ب م ا ن ل ی ذ ر د ا ه ن آ ن ی ر ت ه د م ع ه ك د ن ا ه ت ف ر گ ل ك ش ی ف ل ت خ م ای ه ن ا م ز ا س و ا ه ه و ر گ ب ل ا ق ر د ق ا ر ع ر د ی ن س ن ا ی م ا ظ ن د: ن و ش ی م ) ق ا ر ع ر د ی م ال س ا ش ت ر ا ( ن ی د ن ا ر ن ی م ز ر س ر د ه د ع ا ق ل ا د ا ه ج ن ا م ز ا س 1- ) ق ا ر ع ت م و ا ق م ی م ال س ا ه ه ب ج ( ی ن س ر ا ص ن ا ش ت ر ا 2-3 ه- ه ب ج ) ن ی د ه ا ج م ی ا ر و ش س ل ج م ( ق ا ر ع ر د ی م ال س ا ی م و ق ی ل م ) ت ن س ل ه ا و ر ص ا ن م ( ی ل م ی م ال س ا ت م و ا ق م 4- ) ن ی د ه ا ج م ی م ال س ا ش ب ن ج ( ر م ع ش ت ر ا 5-

13 ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک ب ش لیتیکی پ و ئ ژ لیل ح ت ) ن ی د ه ا ج م ش ت ر ا ( ی و ت ف و د ا ش ر ا ت و ع د ت أ ی ه 6-. ) Sohrabi, :2008 )45-63 ه ب ا ح ص ن ا ز ا ب ر س 7- ق ا ر ع ن ی ش ن ی ن س ق ط ا ن م ۴- ه ر ا م ش ه ش ق ن Source:( ب ئ ا ص ع ه و ر گ ه ر و ص ن م ه ف ئ ا ط ش ت ر ا ن ی د ش ا ر ش ت ر ا : ز ا د ن ت ر ا ب ع د ن ر ا د ی ر ت م ك حضور كه ی ر گ ی د ی ا ه ه و ر گ ه ت ب ل ا ف و ی س ی ا ه ن ا د ر گ ) د ی ح و ت ن ا ر ی ش ( د ی ح و ت ل ا د و س ا ای ه ن ا د ر گ ی م ال س ال ا ب ض غ ل ا ای ه ن ا د ر گ ق ا ر ع. ) Anonymous, :2011 ) ن ا ح ت ا ف ش ت ر ا ) ق ح ل ه ا ی ا ه ر ی ش م ش ( ق ح ل ا ه ز ر ا ب م ه ك د ن ه د ی م م ا ج ن ا ر و ش ك ن آ ن ا ی ع ی ش ه ی ل ع ا ر ت ال م ح ن ی ر ت ش ی ب ق ا ر ع ز و ر م ا ه ن ح ص ر د ا ه ن آ ه ك ت س ا ر ك ذ ه ب م ز ال ق ا ر ع م و ل ظ م م د ر م ه ب ا ه ن آ ه ن ی ك ق م ع ه د ن ن ك ن ا ی ب ه ك ل ب د ر ا د ن ی م ا ظ ن ش ز ر ا ه ن و گ چ ی ه ی ر ا ح ت ن ا ت ا ی ل م ع ب ل ا ق ر د ا ه ن آ ا ب د. ن ش ك ی م ش و د ر ب ا ر ن ی ز و ا ج ت م ز و ا ج ت ر ا ب ز و ر م ا ه ك ت س ا ا ه ننن ن ن آ ی ل و د ن ن ك ی ی ی م ن ما ل ع ا ن ش و ر و ح ض ا و ر و ط ه ب ا ر د و خ ی س ا ی س ی ا ه ه م ا ن ر ب ق ا ر ع ر د د و ج و م ن ا ی م ا ظ ن ه ب ش ب ل غ ا ی ا ه ت ت ی ل ا ع ف ع و م ج م د ن ا ه د ر ك ن ا ی ع ی ش ه ج و ت م ر گ ل ا غ ش ا ی ا ه و ر ی ن ن د ن ا ر ن و ر ی ب ر ب ز ك ر م ت ی ا ج ه ب ا ر د و خ ف ا د ه ا د: ر ك ی د ن ب ش ی ا ر آ ه ن و گ ن ی ا ن ا و ت ی م ا ر ق ا ر ع ه ن ح ص ر د ی ن س ن- ا ی ر ج ل د ت ع م ش ی ا ز ف ا ا ر ق ا ر ع ر د ن ن س ت ل ه ا ه ب ط و ب ر م ت ا ز ا ی ت م ا ت م و ك ح و ن ا م ل ر ا پ ر د ر و ض ح ا ب د ر ا د ی ع س ن ا ی ر ج ن ی ا خود موقعیت ن ا ی ع ی ش و ا ك ی ر م آ ر ب ر ا ش ف ا ب ا ت ه ت خ ا س ه ا ر م ه ه ی ا س م ه ی ا ه ر و ش ك ی ا ه ت س ا ی س ا ب ا ر د و خ ه و ر گ. ) Islami et al., :2014 )11-30 د ز ا س ل و ح ت م د و ج و م ت ی ع ض و ه ب. د ه د ن ا ی ر ج ن ی ا ت ب س ن ا ر

14 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه ص ر ع ر د ه چ و ع ا ف د ه ص ر ع ر د ی ر ی ف ك ت ی ف ل س ا ی ر ج ن ه چ و ت م و ك ح ه ص ر ع ر د ه چ ن ا ی ع ی ش ه ج و ت م ا ر خود عملیات تا د م ع ن ا ی ر ج ن ی ا. د ه د ر ی ی غ ت ن ن س ت ل ه ا ع ف ن ه ب ا ر ق ا ر ع ر د د و ج و م ه ن ز ا و م ب م ب ر ا ج ف ن ا و ق ا ر ع ر د ب و ش آ ا ب د ر ا د م ی م ص ت و ه د ر ك ی م د ر م ی ت ح و ر ص م ن د ر ا ن ا ت س ب ر ع ی ا ه ر و ش ك ی ت ا ع ال ط ا ی ا ه ن ا م ز ا س ا ب ا ر ی ت ا ط ا ب ت ر ا د و ج و م ت ا ع ال ط ا ر ب ا ن ب ن ا ی ر ج ن ی ا. ) Islami et al., :2014 )11-30 ت س ا ه د ر ك ر ا ر ق ر ب ا ی س و د ا س و م ی ث ع ب ا ی ر ج ن ن ن س ت ل ه ا ا ر ن ا ی ر ج ن ی ا ی ا ض ع ا ه د م ع ا م ا د ن ش ا ب ه ت ش ا د د و ج و م ه ی ن ا ی ع ی ش ت س ا ن ك م م ی ث ع ب ن ا ی ر ج ن و ر د ر د ه چ ر گ ا ز ا ل ب ق ت ی ع ض و ه ب ق ا ر ع ن د ن ا د ر گ ز ا ب د د ص ر د د ن ا ه ت ش ا د ث ع ب ب ز ح ه ب ه ك ی ن ا م ز ا س ی ا ه ه ق ل ع ت ه ج ه ب و ه د ا د ل ی ك ش ت. ) Islami et al., :2014 )11-30 د ن ت س ه ل ا غ ش ا ق ا ر ع ق ط ا ن م ی ک ی ت ی ل پ و پ ژ ی د ن ب م ی س ق ت ۵- ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: ( ش ع ا د ا س پ ن ا ر و د ر د ق ا ر ع ه د ن ی آ و ا ک ی ر م آ ۵- ی ر ی گ و ل ج و ه ن ا ی م ر و ا خ ف ا ر ط ا ی ر ا و ی د ن د ی ش ک ل ا ب ن د ه ب ه د ح ت م ت ال ا ی ا خارجی سیاست ت ال ی ک ش ت د ر س گ ن ج ن ا م ز ز ا ه ق ط ن م ت ف ن ه ب ی س ر ت س د م و ز ل ر د و د ر ه ا ک ی ر م آ ی م و م ع ر ا ک ف ا و ن ا گ ب خ ن. ت س ا ه د و ب ه ق ط ن م ن ی ا ر د ر ی غ ی ا ه و ر ی ن ذ و ف ن ز ا

15 ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک ب ش لیتیکی پ و ئ ژ لیل ح ت چنین توجه ل ب ا ق ه ب ن ج. د ن ت ش ا د ر ظ ن ق ا ف ت ا ) ه ق ط ن م ن ی ا ر د ( ی و ر و ش ی ا ه ی ب ل ط ه ا ج ن د ر ک ی ث ن خ و ل ی ئ ا ر س ا ت ی ن م ا ن ی م ض ت. د ن ا م ه د ن ز و د ر ب ر د ه ب م ل ا س ن ا ج م ه م ا ن ت ی و گ ن ج ز ا س پ گ ن ج د ض ی ا ه و ه ا ی ه ز ا ه ک د و ب ن ی ا ی ر ظ ن ع ا م ج ا و ت د ح و و ت س ا م ه م ه ن ا ی م ر و ا خ ه ک د د ن د ر ک ممی م ل ال د ت س ا ت ا ر ک و م د و ه ا و خ ی ر و ه م ج ز ا م ع ا ی د ع ب ی ا ه ت ل و د ن ا م ز ن ی ا ر د. ) Niakouyi, :1392 ) د ش ا ب ه ت ش ا د حضور منطقه ن ی ا ر د ه ک ت س ا ر و ب ج م ا ک ی ر م آ د و ب ن ی و ر و ش ی ر و ت ا ر پ م ا ا ب ن ا م ا ی ب ل ب ا ق ت ه ب ر و ب ج م ر گ ی د ه د ح ت م ت ال ا ی ا ه ک ی ن ا م ز د ر س گ ن ج ا س پ ن ا ر و د ر د ی ت ح ب ا ر ع ا ه ش ق ا ننن ن ن م ل ح ل ا ب ن د ه ب ب ز ح و د ر ه. د ن ت ش ا د ر ظ ن ق ا ف ت ا ه ن ا ی م ر و ا خ ه ر ا ب ر د ی م و م ع ر ا ک ف ا و ی س ا ی س ی ا ه ن ا ی ر ج ی ر ظ ن ف ال ت خ ا و د ن د و ب ش ع ا د ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه د ی د ه ت ا ب ه ل ب ا ق م و ق ا ر ع ن ا ر ح ب ع ف ر ن ا ر ی ا های ت س ه ه د ن و ر پ ل ی ئ ا ر س ا م ه ل ا س ر د و د ر ه ه ا و خ ی ر و ه م ج و ت ا ر ک و م د ب ز ح. د و ب ا ه ک ی ت ک ا ت ه ر ا ب ر د ه ک ی ل ک ف ا د ه ا ه ر ا ب ر د ه ن ت ش ا د د و ج و ر گ ا ی د ژ ا ر ت ا عا ط ق. د ن ت ش ا د ر ظ ن ق ا ف ت ا ی ع م ج ر ا ت ش ک ت ا ح ی ل س ت ز ا ر و ش ک ن ی ا ی ز ا س ک ا پ و ق ا ر ع ه ب حمله سر ر ب ی د ال ی م ۳ ۰ ۰ ۲ و ا ه اتتتتتتت ر ک و م د ه ک ه د و ب های ق ط ن م ه ن ا ی م ر و ا خ ا م ا د ن ن ک ت ی ا م ح ق ا ر ع گ ن ج ز ا ب ز ح و د ر ه ه ک د ش ث ع ا ب ر ب م ا ت پ س ۱ ۱. ) Niakouyi, :2013 ) د ن ا ه ت ش ا د ن آ ر د ا ر ی ع ا م ج ا چنین سابقه ن ا ه ا و خ ی ر و ه م ج تا ل ا ی ا خارجی سیاست ر د ج ی ا ر ی ا ه د ا د ر ا ر ق ا م ا ن آ ز ا س پ ای ه ل ا ج ن ج و ق ا ر ع گ ن ج تا ل ا ی ا ه ک ی ن ی گ ن س ی ا ه ه ن ی ز ه ه ب د و ب ی ش ن ک ا و ا م ا ب و ا ک ا ر ا ب جمهوری ریاست ه د ح ت م ی ا ر ب ه د ح ت م ا ر ر د م ه ت س ک ش و ق ا ر ع ن د ر ک ک ی ت ا ر ک و م د ت ف ر گ م ی م ص ت ل ی ل د ن ی م ه ه ب ت ف ر گ س ر د ی د ا ی ز ق ا ر ع گ ن ج ز ا ا م ا ب و ا ه ک د س ر ی م ر ظ ن ه ب ل ا ح ن ی ا ا ب. د ش ل م ح ت م گ ن ج د ر ا و ه ک ن ی ا ر ب ی ن ب م د ن ک م س ر ت ه ی ر و س ر د ا ر ی ز م ر ق ط و ط خ د و ش ج ر ا خ ق ا ر ع ز ا ع ی ر س و ه ن ال و ئ س م ر ی غ ر د ن ی ا ا ت ن ی ا ن و د ب د ن ک ز ا غ آ م س ی ر و ر ت ه ی ل ع ن ی ش ن ر س ن و د ب ی ا ه ا م ی پ ا و ه ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ر ی ی ا و ه گ ن ج ک ی و د ش د ه ا و خ ن ر و ش ک و د ن ل ب ی ا د ص ا ب ن ا ه ا و خ ی ر و ه م ج ن ت گ ن ش ا و ر د ی س ا ی س ن ا گ ب خ ن. د ن ک ک ر د ا ر ی ی ا ر گ ط ا ر ف ا د ش ر ی ی ا ن ب ر ی ز ل ل ع ه ک ن ی ا ا م ا ب و ا ی ر ا د م ا م ز ی ل ا ج ن ج ای ه ل ا س. د ن ا ه د ر ک د ا ق ت ن ا ی ا ه د ن ی ا ز ف ر و ط ه ب ا م ا ب و ا ی ج ر ا خ ت س ا ی س ز ا ا ف خ ر د ا ه ت ا ر ک و م د. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ی مممممممم ممم د ر م ت ی ا م ح ک ی ز ا ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ر و ه م ج س ی ئ ر ی ا ه د ی د ر ت ه ک د ر ک ن ا ه ن پ ر ظ ن ز ا ا ر ت ق ی ق ح ی س ا ی س ن ا گ ب خ ن ه ب ا ه ن ت ه ن ه د ح ت م ت ال ا ی ا ی م و م ع ر ا ک ف ا ه ک د ر ک ر ا ک ش آ ب ز ح و د ر ه ی ت ا ب ا خ ت ن ا ی ا ه ت ب ا ق ر و ت ا س س ؤ م د ی ا ش (. د ن ر ا د د ی د ر ت ز ی ن د ی ش ک ب ش و د ه ب ا ر ه ن ا ی م ر و ا خ ت ی ل و ئ س م د ی ا ب ه د ح ت م ت ال ا ی ا ه ک ن ی ا ر د ه ک ل ب د ن د ا م ت ع ا ی ب ا ه ن آ ر د ر ظ ن د ی د ج ت ی ا ر ب د و خ ل ی ا م ت ه ب د ن ت س ی ن ر ض ا ح ب ز ح و د ز ا م ا د ک چ ی ه ) ه ک ت س ا ی م و م ع ر ا ک ف ا ش ر ا ز گ ن ی م ه ل ی ل د ه ب از حمایت ش ع ا د ی د و ب ا ن ی ا ر ب د و خ ح ر ط ز ا ب ز ح و د ر ه ی ا ه د ز م ا ن. د ن ن ک ر ا ر ق ا خاورمیانه به ت ب س ن ن ا ش ی ا ه ت س ا ی س و ر ی ن م ا ز ع ا ل ا م ت ح ا ه ر ا ب ر د ن د ر ک ت ب ح ص ز ا ز و ن ه ی ل و د ن ن ک ی م ت ب ح ص ه ن ا ی م ر و ا خ ر د م ک ح م د ا ح ت ا ک ی ظ ف ح و ل ی ئ ا ر س ا ی ل خ ا د گ ن ج ی ی ا ک ی ر م آ ی ا ه و ر ی ن ر و ض ح ن و د ب ه ک د ن ر ی گ می ه د ی د ا ن ا ر ت ق ی ق ح ن ی ا ا ه ن آ. د ن ر ا د ا ب ا ه ق ط ن م ه ب ر د ه ی ر و س د ن ن ا و ت ی ی م ن ه د ن گ ن ج ای ه ت ج و ن ی ش ن ر س ن و د ب ی ا ه ا م ی پ ا و ه. د ر و خ د ه ا و خ ن ت س ک ش ش ع ا د و د س ر ب ن ا ی ا پ ه ب د ن ا و ت ی م ن. ) Zahrani, :1999 )18-41 د ن ن ک ن و ر ی ب ق ا ر ع ف ل ت خ م ق ط ا ن م ز ا ا ر ش ع ا د ا ی د ن ه د ن ی ک س ت ه ی ر و س ر د ا ر ی ن ا س ن ا ه ع ج ا ف ا ر د و خ ن ا ر و د ن ی ر ت ت ن و ش خ ر پ ز ا ی ک ی ه ق ط ن م ه ک د ن ا ه د ش ت و ا ف ت ی ب ی ت ق و ا ه ی ی ا ک ی ر م آ ه ک ت س ا ن ی ا ه ن ا ی م ر و ا خ ی د ژ ا ر ت ه د ا ف ت س ا ا ب ی ل م ا ر ف ی ط ا ر ف ا ای ه ه و ر گ. ت س ا ه د ر ک ط و ق س د ر ک ر و ه ظ م ت س ی ب ن ر ق ر د ه ک ی ب ر ع ی ر ا د ر و ش ک م ا ظ ن. د ن ا ر ذ گ می ه ق ط ن م ی ا هه ه ق ر ف گ ن ج ک ی. د ن ن ک ی م ل ا غ ش ا ه ق ط ن م ر د ا ر ت م و ک ح د ق ا ف ی ا ه ا ض ف د و خ ی ب ه ذ م ی ا ه ا ع د ا ز ا ا ر ف ا ر ه ت ف ر گ

16 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 9 ه ق ط ن م ر د ا ر د و خ ذ و ف ن ن ا ر ی ا د ن ت س ه ی د ا ص ت ق ا د و ک ر و ی ل خ ا د چالشهای درگیر ن ا ت س ب ر ع و ر ص م ه ک ی ل ا ح ر د و ت س ا د. ه د ی م ش ی ا ز ف ا ت- ت ت ل و د ن ت گ ن ش ا و. ت س ا ه د ش ل ی د ب ت ه ق ط ن م ر د ی د ی ل ک ی ر گ ی ز ا ب ه ب ه د ح ت م ت ال ا ی ا ه ن ا ی م ر و ا خ ز ا س ی ل گ ن ا ج و ر خ ن ا م ز ز ا ی ت ی ا م ح ر ت چ ر ی ز ن ی ن چ م ه. ت س ا ه د ش و ر د ن ت ن ا ر گ ی ز ا ب ی ر ا ک ب ا ر خ ز ا ع ن ا م و ه د ر ک ت ی و ق ت ا ر ب ر ع ر ا ک ه ظ ف ا ح م ی ا ه د. ر ک ا د ی پ جهانی بازارهای ر د ا ر خود جایگاه خاورمیانه نفت و د ش د ن م ت ر د ق ل ی ئ ا ر س ا ه ک د و ب ه د ح ت م ت ال ا ی ا خ ا ک ت س ا ه د ش ن ا و ن ع ش ع ا د ا س پ ن ا ر و د ر د ق ا ر ع ی س ا ی س ه ن ح ص ه ب ن د ی ش خ ب م ظ ن ی ا ر ب ا ک ی ر م آ د ر ب ه ا ر ه چ ن آ س ا س ا ر ب د ه ا و خ ط ب ت ر م ا ک ی ر م آ ی ل م ت ی ن م ا ه م و ظ ن م و م ت س ی س ه ب م ی ق ت س م صورت به ا ر ق ا ر ع ی د ر ب ه ا ر ت س و د ن ا و ن ع ت ح ت د ی ف س. ) Zahrani, 1999: 18-41( د ر ک ا ک ی ر م آ ه ش ق ن ق ب ا ط م ق ا ر ع و ر م ل ق ی د ن ب م ی س ق ت 6- ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: (economist.com) ق ا ر ع ر ب د ر ک خواهد تصویب ل ل م ن ا م ز ا س ت ی ن م ا ی ا ر و ش ه ک ی ا ه م ا ن ع ط ق ه ط س ا و ه ب ه ت ی ل ا ر د ف م ا ظ ن م و د م ا گ ر د ق ا ر ع ن ا ت س و د ن ا و ن ع ت ح ت ی ل ل م ل ا ن ی ب ی س ن ا ر ف ن ک ی ر ا ز گ ر ب د ه ا ش م و س م ا گ ر د. د ش د ه ا و خ د. ر ک د ه ا و خ م ه ا ر ف ا ر ت ی ن م ا ی ا ر و ش ه م ا ن ع ط ق ی ا ر ج ا ی ا ر ب ب س ا ن م ر ت س ب ل ی م ح ت و ه ن ی م ز ه ک بووووووود خواهیم ه ب ق ط ا ن م ن ی ا د ر ک د ه ا و خ م ی س ق ت ر گ ی د ک ی ز ا ا د ج ا با ی ر ق ت ه ق ط ن م ه س ه ب ا ر ق ا ر ع ت ی ن م ا ی ا ر و ش ه ت ی ل ا ر د ف م ا ظ ن ه م ا ن ع ط ق ی ر ا ت خ م د و خ ن ی ع ر د و ه د و ب ر ا ت خ م د و خ ر و م ا ی ق ب ا م ر د ل ال ق ت س ا و ی ی ا د ج م ال ع ا و ن ی ن ا و ق ع ض و ر د ز ج ه ب د ا د غ ب ه ب ی ا ه ت ی ل ا ر د ف م ا ظ ن ی ع و ن ه ب ع ق ا و ر د ح ر ط ن ی ا. د ن ت س ه ط ب ت ر م د و ب د ه ا و خ د ا ز آ های ق ط ن م ه ک ق ا ر ع ز ک ر م و ت خ ت ی ا پ ن ا و ن ع. ) Ayati, : )324 م ی ت س ه ن آ د ه ا ش ا ک ی ر م آ ر د ه ک ت س ا

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س د و ا د و ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ع ب ا ن م سی ر ر ب ن ی

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ت ام یل مت ام د د ی هت

ت ام  یل مت ام د د ی هت ب- ا ر ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ن ا ر ی ا

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3 ف ص ل ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی گ ر ش ه ا ی و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه س و م تابستا 5931 1 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ش ا خ ص ه ا ی ت و س ع ه د ر م ا ط ق ر و س ت ا ی ی ش ه ر س ت ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

تجسیه و تحلیل و برنامهریسی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا

تجسیه و تحلیل و برنامهریسی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا فصلنامه علمی-پصوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی سال دهم شماره اول زمستان 6931 تجسیه و تحلیل و برنامهریسی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و چکیده منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

نگرشهاي اقيانوس چكيده

نگرشهاي اقيانوس چكيده ي م فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي سال نهم شماره دوم بهار 1396 هند «با تاكيد بر اراي ه اقيانوس حوزه ژي واستراتژيك جايگاه اايران در تحليل ريزي اقتصادي» خارجي و برنامه در سياست يك مدل

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

تحلیلی بز نقش سیاستگذاریها در توسعه و عمزان گزدشگزی در

تحلیلی بز نقش سیاستگذاریها در توسعه و عمزان گزدشگزی در فصلنامه علمی-پضوهشی جغزافیا )بزنامهریشی منطقهای( سال هشتم شماره 1 سمستان 1931 صص: 139-319 چکیده تحلیلی بز نقش سیاستگذاریها در توسعه و عمزان گزدشگزی در 1 مناطق روستایی مطالعه موردی مجموعه روستایی ده باال

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information