Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Size: px
Start display at page:

Download "Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2"

Transcription

1 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م و ث ر ب ر ر ض ا ي ت ش غ ل ي د ب ي ر ا ن ز ن م ط ا ل ع ه م و ر د ي ( د ب ي ر س ت ا ن ه ا ي د خ ت ر ا ن ه ناحيه 4 شهر كرج ) 1 م ه ن ا ز آ ذ ر پ ي ش ه آ م و ز ش ی د و ر ه م ت و س ط ه ن ا ح ی ه چ ه ا ر ش ه ر ک ر ج دکتر سروش 2 ف ت ح ی ر د ك ت 3 م ع ص و م ه ر ش ا د ش ن ا خ ت ت ا ث ی ر ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م و ث ر ب ر ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ب ی ر ا ن ش ا غ ل د ر م ر ا ک ز م ی ب ا ش د. ت ح ق ی ق ا ز ن و ع ت ح ق ی ق ا ت ت و ص ی ف ی ب و د ه و ر و ش ا س ت ف ا د ه ش د ه د ر ا ی ن م ط ا ل ع ه پ ی م ا ی ش ی ب و د ه ا س ت. ج ا م ع ه آ م ا ر ی م و ر د م ط ا ل ع ه ن ف ر د ب ی ر ش ا غ ل د ر د و ر ه م ت و س ط ه ب و د ه ک ه د ر ز م ا ن ا ن ج ا م م ط ا ل ع ه ( 1 ) د ر ش ه ر ک ر ج م ش غ و ل ب ه ک ا ر ب و د ه ا ن د. ح ج م ن م و ن ه ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ف ر م و ل ك و ك ر ا ن ن ف ر ت ع ي ي ن گ ر د ي د و ا ز ر و ش ن م و ن ه گ ي ر ي ت ص ا د ف ي ( ه د ف م ن د ) ا ن ت خ ا ب و د ا د ه ه ا ي م و ر د ن ي ا ز ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ت ك ن ي ك ر و ا ي ي ص و ر ي و پ ا ي ا ي ي آ ن ن ي ز ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ض ر ي ب آ ل ف ا ي ك ر و ن ب ا خ م و ر د ت ا ي ي د گ ر د ی د. ي ا ف ت ه ه ا ي ت ح ق ی ق ن ش ا ن د ا د س ط ح ر ض ا ی ت ا ز ش غ ل م ع ل م ی م ت و س ط و ر و ب ه پ ا ی ی ن ا س ت. ب ي ن م ا ه ي ت ك ا ر و ت ع ه د س ا ز م ا ن ي ب ا ر ض ا ي ت ا ز ش غ ل ر ا ب ط ه ق و ي و م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د. ه م چ ن ي ن ن ت ا ي ج ح ا ص ل ا ز ا ي ن پ ژ و ه ش ن ش ا ن د ه ن د ه ا ي ن ا س ت ك ه ه ر چ ه ب ه ن ي ا ز ه ا ي ك ا ر ك ن ا ن ت و ج ه ب ي ش ت ر ي ش و د و ع د ا ل ت ت و ز ی ع ی س ا ز م ا ن ي ب ي ش ت ر ب ا ش د ج و س ا ز م ا ن م ث ب ت ت ر و د ر ن ت ي ج ه ت ع ه د س ا ز م ا ن ي د ر ا ف ر ا د پ ر ر ن گ ت ر خ و ا ه د ش د و د ر ن ه ا ي ت ب ا ز د ه ي ك ا ر ب ي ش ت ر و ا ح س ا س م س ئ و ل ي ت و ت ع ه د ب ه س ا ز م ا ن ب ي ش ت ر م ي ش و د و ه ز ي ن ه ه ا ي س ا ز م ا ن ك ا ه ش م ي ي ا ب د. و ا ژ گ ا ن ك ل ي د ي : ت ع ه د س ا ز م ا ن ي ا ن ت ظ ا ر ا ت ش غ ل ي ب ي گ ا ن گ ي ش غ ل ي ع د ا ل ت ت و ز ي ع ي. ت ا ر ی خ د ر ی ا ف ت : /6/ ت ا ر ی خ پ ذ ی ر ش : /0/ 1 2 د ا ن ش آ م و خ ت ه ک ا ر ش ن ا س ی ا ر ش د م ط ا ل ع ا ت زنان دانشگاه آ ز ا د اسالمی واحد ر و د ه ن ع ل و م گ ر و ه ا ج ت م ا ع ي د ا ن ش ك د ه ع ل و م و ا ح د ا ن س ا ن ي گ ر م س ا ر د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي گ ر م س ا ر ا ي ر ا ن ( ن و ی س ن د ه م س ئ و ل ). 3 ا س ت ا د ی ا ر گ ر و ه ع ل و م ا ج ت م ا ع ي دانشگاه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د ر و د ه ن ت ه ر ا ن ا ي ر ا ن

2 ن ا ت س ب ا ت م و د شماره دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای ه م د ق م ن ا ه ج ر ض حا ن ر ق ل ی ا و ا ز ا ر د ن ا ن ز ت ک ر ا ش م ن ا و ن ع ت ح ت ی ن ی و ن ی د ا ص ت ق ا ی- ع ا م ت ج ا ه د ی د پ ا ب ر د ی س ا س ا ت ال و ح ت و ر ی ی غ ت د ر و ا ت س د د ی د ج ه د ی د پ ن ی ا. ت س ا ه د ش ه ج ا و م ل ز ن م ز ا ج ر ا خ ل غ ا ش م ی س ا س ا ز ا ی ک ی. ت س ا ر ی خ ا ن ر ق ر د ی ر ش ب جامعه وفرهنگی سیاسی و ی د ا ص ت ق ا و ی ع ا م ت ج ا ي ا ه ه ن ي م ز م ا ظ ن ر ه ا ب و ا ه ت ل م و ع م ا و ج ه م ه. ت س ا ی م ل ع م ل غ ش ی ر و ش ک ر ه ر د ل غ ا ش م ن ی ر ت م ه م و ن ی ر ت و ش ز و م آ و د ن ر ا د ه ج و ت ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت ه ل ا س م ه ب ت ف ر ش ی پ ل ا ح ر د و ه ت ف ر ش ی پ ی ع ا م ت ج ا و ی س ا ی س. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب خاصی اولویت ز ا جهانی مقیاس ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ت ی ل ا ع ف ر ی ا س ه ب ت ب س ن ش ر و ر پ د ش ر ل م ا ع و ت س ا ی ا جامعه هر ر د ی ت ی ب ر ت و ی د ا ص ت ق ا و ی ع ا م ت ج ا د ش ر ل م ا و ع ن ی ر ت م ه م ز ا د ا ه ن ن ی ا و ت س ا ش ر و ر پ و ش ز و م آ م ا ظ ن جوامع توسعه و د ش ر ی ا ر ب ی ن ا س ن ا ی و ر ی ن ی ه د ن ا م ز ا س و ی ه ا گ آ و ت ی ف ی ک و ف ا د ه ا و ل ک ش ر د ه ک د ر ا د د و ج و ی د د ع ت م ل م ا و ع ی ر و ش ک ر ه ش ر و ر پ و ش ز و م آ م ا ظ ن ر د و رند ا د ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت ر د ی ص ا خ ت ی م ه ا م ه م ر ص ا ن ع ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب ن ا ر ي ب د. د ن ر ث و م م ا ظ ن ن آ (. د ش ا ب ه ت ش ا د ی ی ا ز س ب ر ی ث ا ت و م ه س ش ر و ر پ و ش ز و م آ م ا ظ ن ف ا د ه ا ق ق ح ت ر د د ن ا و ت ی م ن ا ن آ ت ی ا ض ر. ) : ه د ا ز آ م ظ ع ا کارایی افزایش ب ب س ه ک ت س ا ی ل م ا ع و ت س ا شغلی موقعیت ر د م ه م ل م ا و ع ز ا ی ک ی شغلی رضایت ز ا ت ذ ل س ا س ح ا ( ی ن و ر د ه چ ن و گ ا ن و گ ل م ا و ع ز ا ی ن ی ع م ب ی ک ر ت د د ر گ ی م د ر ف ت ی ا ض ر س ا س ح ا ز ی ن و ش ل غ ش ز ا د ر ف ه ک د و ش ی م ب ب س ) ی ر ا ک ط ی ح م ط ب ا و ر ا ی ا ز م و ق و ق ح ( ی ن و ر ی ب ه چ و ) ر ا ک م ا ج ن ا (. ت س ن ا د ط ب ت ر م ن ا س ر ب ی س آ ی ه و ق ل ا ب م ئ ال ع ی د ا د ع ت ا ب ا ر ی ل غ ش ت ی ا ض ر ن د و ب ن ی ی ا پ و د ش ا ب ی ض ا ر. ) : ر ا گ ز ی ه ر پ ن ا ت س ر ي ب د ع ط ق م ن ا و ج و ن ن ا ز و م آ ش ن ا د ا ب ه ك ي ش ر و ر پ و ش ز و م آ ن ال و ئ س م ي ا ر ب ي س ا س ا و م ه م ه ل ئ س م ز ا س پ و د ن ي ا م ن ي ل غ ش ت ي ا ض ر د ا ج ي ا و ه د و م ن ف ر ط ر ب ا ر ن ا ر ي ب د ي ا ه ز ا ي ن ه ك ت س ا ن ي ا د ن ر ا د ر ا ك و ر س ن ي ر ت م ك ن ا ز و م آ ش ن ا د ا ت د ن ي آ ر ب ن ا ن آ ي ا ه ز ا ي ن ء ا ض ر ا د د ص ر د ع و ر ش م و ي م ل ع ي ا ه ه و ي ش ا ب ن آ ت خ ا ن ش. د ن و ش ل م ح ت م ا ر ر ر ض. د ی آ ر ب ی ی ال ا ب ت ی م ه ا ز ا ه ک ت س ا ی ا جامعه درهر ن ی ت س خ ن و ی ل ص ا ی ا ه د ا ه ن ز ا ی ک ی ش ر و ر پ و ش ز و م آ ی م حساب به د ا ر ف ا کردن اجتماعی ی م س ر د ا ه ن ن ی ل و ا ن ا و ن ع ه ب ) ه س ر د م ( ی ف ر ط ز ا. ت س ا ر ا د ر و خ جامعه افراد ش ز و م آ و د ا ر ف ا کردن اجتماعی ش ر و ر پ و ش ز و م آ ف د ه ن ی ر ت م ه م که آنجایی ز ا د و ش ی م ق ق ح م ف د ه ن ی ا ی ن ا م ز ن ي ا ر ب ا ن ب د ش ا ب ی م ه ع م ا ج ن و گ ا ن و گ ی ا ه ت س پ ن ت ف ر گ ه د ه ع ر ب ی ا ر ب

3 ر ئ و ف ی ) آ ن ه ا ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م و ث ر ب ر رضايت شغلي د ب ي ر ا ن ز ن ک ه ت م ا م ا ج ز ا ء د ر ک ن ا ر ه م و د ر ا ر ت ب ا ط م ت ق ا ب ل ب ا ش ن د. ا ز م ه م ت ر ی ن ع و ا م ل ی ک ه م ی ت و ا ن د ا ه د ا ف ا ی ن ن ه ا د ر ا م ح ق ق س ا ز د رضایت شغلی ا ف ر ا د و کارکنان آ ن م ی باشد که د ر ا ی ن ن ه ا د م ش غ و ل به کارمی ب ا ش د و ا ز م ه م ت ر ی ن ا ج ز ا ء آ ن د ب ی ر ا ن م ی باشند که ب ه ط و ر م س ت ق ی م ب ا د ا ن ش آ م و ز ا ن و ت ع ل ی م و ت ر ب ی ت ر و د. ا م ر ا ر ت ب ا ط د ا ر ن د م س ئ ل ه ر غ ب ت و ر ض ا ی ت شغلی کارکنان ا ز م س ا ئ ل ا س ا س ی هر سازمان ب ه ش م ا ر م ی ) ه. ب : 4 5 ه ر ح ا ل آ ن چ ه ب ه ع ن و ا ن م س ئ ل ه م ه م ك ه س ب ب ا ي ج ا د ا ن گ ي ز ه ب ر ا ي ا ر ئ ه ط ر ح پژوهش حاضر ش د ه ا س ت م ش خ ص س ا خ ت ن ع و ا م ل ی ا س ت ک ه م و ج ب ر ض ا ی ت ش غ ل ی م ع ل م ا ن م ی گ ر د د ز ی ر ا ع م ل ک ر د ه ر ف ر د ب س ت ه ب ه م ی ز ا ن ع ال ق ه و ا ن گ ی ز ه ا ی د ا ر د ک ه ف ر د ب ر ا ی ا ن ج ا م آ ن ک ا ر ن ی ا ز د ا ر د. ا ی ن پ ژ و ه ش د ر و ا ق ع ب ه د ن ب ا ل ی ا ف ت ن ع و ا م ل ی ا س ت ک ه م ی ز ا ن رضایت شغلی ز ن ا ن د ب ی ر ر ا د ر م د ا ر س د چ ا ر ت غ ی ی ر و ت ح و ل م ی ک ن د و ا ر ا ئ ه ر ا ه ک ا ر ه ا ی ی ج ه ت ح ل م ش ک ل ب ا ت ا ک ی د ب ر ب ا ال ب ر د ن رضایت شغلی که م ن ج ر ب ه ب ه ب و د وضعیت کیفیت آ م و ز ش ی و ا ث ر ب خ ش ی م ع ل م ا ن می گردد ه م چ ن ی ن ت و س ع ه و ت ر ق ی ا م ک ا ن پذیر خواهد شد. ب ه ه م ی ن ع ل ت ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ی ت ا ث ی ر گ ذ ا ر م و ر د ب ر ر س ی و ک ن ک ا ش ق ر ا ر گ ر ف ت. پ ي ش ي ن ه پ ژ و ه ش : م خ ت ا ر ی ا ص ف ه ا ن ی ( 1 ) ا ز ت ح ق ی ق ا ت خ و د چ ن ی ن ن ت ی ج ه م ی گ ی ر د : ا ز ج م ل ه م ت غ ی ر ه ا ی س ا ز م ا ن ی ک ه ت ا ث ی ر ق ا ب ل ت و ج ه ی ب ر ر ض ا ی ت ش غ ل ی ک ا ر ک ن ا ن د ا ش ت ه ا س ت م ت غ ی ر م ش ا ر ک ت د ر ت ص م ی م گ ی ر ی ه ا ا ح س ا س ب ر ا ب ر ی و ع د ا ل ت م ن ا س ب ب و د ن ج و س ا ز م ا ن ی ر ض ا ی ت ا ز م ح ی ط ف ی ز ی ک ی ک ا ر ر ض ا ی ت ا ز ا م ک ا ن ا ت ر ف ا ه ی و... ب و د ه ا س ت. «م ی ر و ک ی ل ی ش م س ا ل س ا د ا ت ( 1 ) ا ز تحقیقات خود چنین ن ت ی ج ه م ی گ ی ر د : ب ی ن م ت غ ی ر ا ج ت م ا ع ی ا ح س ا س ب ی ع د ا ل ت ی ن س ب ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د ی ع ن ی ه ر چ ه ب ر م ی ز ا ن ت ب ع ی ض و ب ی ع د ا ل ت ی ا ف ز و د ه ش و د ا ز م ی ز ا ن ر ض ا ی ت ک ا س ت ه م ی ش و د. خ ا ن و ا د ه تحصیالت د ر آ م د پ ا س خ گ و ر ض ا ی ت ا ز و ا ل د ی ن ر ض ا ی ت ه م س ر ا ز ا ش ت غ ا ل پ ا س خ گ و ا ح س ا س ب ی ع د ا ل ت ی م س ت ق ی م ا «ب ر ر ض ا ی ت م ن د ی ش غ ل ی ت ا ث ی ر د ا ر د. م ه د و ي ( 1 ) ا ز ت ح ق ی ق ا ت خ و د چ ن ی ن ن ت ی ج ه م ی گ ی ر د : ا ك ث ر ي ت م د ي ر ا ن د ا ر ا ي س ب ك ه ا ي ح م ا ي ت ي و م ش و ر ت ي ه س ت ن د و ر ض ا ي ت ش غ ل ي د ب ي ر ا ن د ر س ب ك ه ا ي م ش ا ر ك ت ي ب ي ش ا ز س ا ي ر س ب ك ه ا م ي ب ا ش د.

4 (» ( ن و ت ن ر و ت ر- ه ن ا ت س ب ا ت م و د شماره دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای ت م د خ ه ق ب ا س ل ا س 0 2 ی ال ا ب ن ی م ل ع م : د ر ی گ ی م ه ج ی ت ن ن ی ن چ د و خ ت ا ق ی ق ح ت ز ا ) ی) ن ی س ح ه ا ش 2 ز ا کمتر معلمان ه ب ت ب س ن ی ر ت ش ی ب شغلی رضایت خدمت 0 سابقه سال. د ش ن ه د ه ا ش م ی ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ش ه و ژ پ ن ی ا ر د ن ی م ل ع م ی ل غ ش ت ی ا ض ر و چنین خود تحقیقات ز ا 8( ( ن ا ي د م ح ا ن ال غ ا ش ي ل غ ش ء ا ق ت ر ا ا ب ب ب س ت ف ر ش ي پ ی ل ی ص ح ت ک ر د م ن ی ب.و د ن ر ا د ه م ه ي ا ر ب ب س ا ن م ي د ا م ي ا ه ت ص ر ف د ا ج ي ا : د ر ی گ ی م ه ج ی ت ن ه ل س ل س ر د ب ت ا ر م ه ف ر ح و ي ر ا د ا ي ا ي م ن ي ا و د و ش ب ج و م ر م ا ز ا ي ع ا م ت ج ا ي- ل غ ش ت ل ز ن م ه ك د ن ه د ي م ن ا ش ن ا ه ي س ر ر ب ن ي ن چ م ه. د و ش ي م ن ا ن ك ر ا ك ي ل غ ش ت ي ا ض ر. د ش ا ب ي م ن ال غ ا ش ي ل غ ش ت ي ا ض ر ر د ر ث و م ر ا ي س ب ل م ا و ع ز ا ) ی) ه ا ش ی ل ع ر د ه ک ت س ا ت ی ع ق ا و ن ی ا ر گ ن ا ی ب حاصله نتایج : د ر ی گ ی م ه ج ی ت ن ن ی ن چ د و خ ت ا ق ی ق ح ت سابقه آن ز ا د ع ب و ه د و ب ر ث و م ل م ا و ع سایر از ش ی ب ی ش ز ی گ ن ا ل م ا ع ی ل غ ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م ل م ا و ع ن ی ب ن ا ب ل ا ط ر» ی ب د ت ی ا ض ر ا ب ی ه ج و ت ل ب ا ق ه ط ب ا ر ی گ د ن ز ز ا د ر ف ی ل ک ت ی ا ض ر ز ی ن و ن ا ر ی ب د ر ا ک 7( ( ی ن ا ق ل ا ط ی م ی ر ک 1 : د ر ی گ ی م ه ج ی ت ن ن ی ن چ د و خ ت ا ق ی ق ح ت ز ا و ء ا ق ت ر ا ط ی ا ر ش و ه ن ی م ز ه چ ش ی ا ز ف ا ت ب س ن ن ا م ه ه ب ا ه ن آ ی ل غ ش ت ی ا ض ر د ش ا ب م ه ا ر ف ن ا م ل ع م ی ا ر ب ی ل غ ش و ی ل ی ص ح ت ت ف ر ش ی پ ه ط ب ا ر ر ا ک ر ب ل ر ت ن ک.2- د ر ا د ی ل غ ش ت ی ا ض ر ا ب س و ک ع م و ی ف ن م ه ط ب ا ر ر ا ک ه ب ت ب س ن ی گ ن ا گ ی ب.2- د ب ا ی م ت ا ر ا ظ ت ن ا ( ش ر و ر پ و ش ز و م آ ف ر ط ز ا ن ا م ل ع م ق ی و ش ت ن ی ب.3- د ر ا د شغلی رضایت ا ب ت ب ث م و م ی ق ت س م ز ا ت ی ا ض ر و ی ل غ ش ی گ د و س ر ف ن ی ب.4- د ر ا د د و ج و ی ت ب ث م و م ی ق ت س م ه ط ب ا ر ل غ ش ز ا ت ی ا ض ر و ) ی ل غ ش. د ر ا د د و ج و س و ک ع م ه ط ب ا ر ل غ ش ی ن ی ب ش ی پ ل م ا و ع ز ا ی ک ی ی ل غ ش ی ت ی ا ض ر ا ن : د ر ی گ ی م ه ج ی ت ن چنین خود تحقیقات ز ا ت ی ا م ح ن ا د ق ف ی ش ز و م ا ع ب ا ن م و د ا و م ن ا د ق ف : ل م ا ش ی ت ی ا ض ر ا ن م ه م ل ی ال د و د ش ا ب ی م م ل ع م ت ا ب ث ه د ن ن ک ن ا د ق ف ن ی د ل ا و ت ی ا م ح ی ت ی ر ی د م ر ا ت ف ر ء و س ش ن ا د ی ا ه ر ا ش ف ن ا ز و م آ ت ی د و د ح م ی ن ا م ز. ت س ا ی ه ا گ ش ز و م آ ط ی ح م د و ب م ک و ن ا ز و م آ ش ن ا د ش ز ی گ ن ا ن ا د ق ف ن ی ی ا پ د ز م ت س د ی ر ی گ م ی م ص ت ر د ت ی ا ض ر ا ر ن آ ت ل ع د ن ا ه ت ش ا د ا ر خود شغل ک ر ت د ص ق ه ک ی ن ی م ل ع م : د ه د ی م ش ر ا ز گ ) ( ر ل گ ا ب ک ی ن ا و ن ع ه ب ی م ل ع م ه ب ن ی ن چ م ه و ش ر و ر پ و ش ز و م آ ن ا م ز ا س ه ب ت ب س ن ی ف ن م ش ر گ ن ن ی ی ا پ ی ل غ ش. د ن ا ه د ر ک م ال ع ا ل غ ش ز ا ه ک ی ن ا ن ز د و م ن ر ا ک ش آ ق ی ق ح ت ن ی ا ی ا ه ه ت ف ا ی : د ر ی گ ی م ه ج ی ت ن ن ی ن چ خود تحقیقات ز ا ) ر) ب ا ر و ر ت ن ی ئ ا پ س ر ت س ا ی ر ا د ی ن ع م ر و ط ه ب د ن ا ه د و م ن ه د ا ف ت س ا ت ک ر ش ر د ن ا د ن ز ر ف ی ر ا د ه گ ن ت ا م د خ ه د و ب ن د ن م ه ر ه ب خدمات این ز ا ه ک ی ن ا ن ز ل ب ا ق م ر د د ن ا ه د ا د ن ا ش ن ا ر ی ر ت ال ا ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ح و ط س

5 و ر وم) «) ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م و ث ر ب ر رضايت شغلي د ب ي ر ا ن ز ن ا ن د و خودشان م ج ب و ر ب و د ه ا ن د ا ز ب چ ه ه ا ی ش ا ن نگهداری کنند ا س ت ر س ب ا ال و رضایت شغلی ر ا ن ش ا ن د ا د ه ا ن د. ب ر ي ف ي ل د ( 1 ) ا ز تحقیقات خود چنین ن ت ی ج ه م ی گ ی ر د : ا ر ت ب ا ط پ ي چ ي د ه ب ي ن ر ض ا ي ت ش غ ل ي و ع م ل ك ر د ش غ ل ي و ج و د د ا ر د. ا ز ت ح ق ی ق ا ت خ و د چ ن ی ن ن ت ی ج ه م ی گ ی ر د : ب ی ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی و ا س ت ی ف ا ء ک ا ر ک ن ا ن ر ا ب ط ه م ن ف ی و ج و د د ا ر د. ب ی ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی و غ ی ب ت ا ز ک ا ر ر ا ب ط ه م ن ف ی و ج و د د ا ر دو ب ی ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی و م ی ز ا ن ک ا ر ا ی ی ر ا ب ط ه م ث ب ت و ج و د د ا ر د. م ال ح ظ ا ت ن ظ ر ي م ن ظ و ر ا ز ط ر ح ( چ ا ر چ و ب ) ن ظ ر ی م س ئ ل ه ت ح ق ی ق ن گ ر ش ی ا چ ش م ا ن د ا ز ی ن ظ ر ی ا س ت ک ه ت ص م ی م گ ر ف ت ه م ی ش و د ب ر ا ی ب ر ر س ی م س ئ ل ه ا ی ک ه د ر پ ر س ش آ غ ا ز ی ن ط ر ح ش د ه ا س ت پ ذ ی ر ف ت ه ش و د ط ر ح ن ظ ر ی است که شالوده م د ل ت ح ل ی ل ی ر ا تشکیل خواهد داد. طرح کردن ن ظ ر ی مسئله چیزی ن ی س ت ج ز آ م ا د ه س ا ز ی ش ی و ه د ی گ ر ی ب ر ا ی ن گ ا ه ک ر د ن ب ه م س ئ ل ه ت ح ق ی ق و د ا د ن پ ا س خ ی ا ص ی ل ب ه پ ر س ش آ غ ا ز ی ن. ( ک ی و ی ک ا م پ ن ه و د : 3 8 ) 1. ا ز ز م ا ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی ب ه م ج م و ع ه ع و ا م ل ی گ ف ت ه م ی ش و د ک ه س ب ب م ی ش و د ف ر د ش ا غ ل د ر ل ح ظ ه م ع ی ن ا ز ش غ ل ش ا ح س ا س ب گ و ی د و ک ن د ر ض ا ی ت ا ز ش غ ل ش ش ف ی ع ( م ی ب ر د ل ذ ت ا ز آ ن و ر ا ض ی آ ب ا د ی 1 ) : 4 2. م ح ی ط ک ا ر د ر ا ن س ا ن ه ا ا ح س ا س ا ت و ن گ ر ش ه ا ی م ت ف ا و ت ی ر ا ب ه و ج و د م ی آ و ر د. ک ا ر ک ن ا ن م م ک ن ا س ت ن گ ر ش م ث ب ت ( ر ض ا ی ت ) و ی ا م ن ف ی ( ن ا ر ض ا ی ت ی ) ب ه م ش ا غ ل ش ا ن د ا ش ت ه ب ا ش ن د. ن گ ر ش ه ا ی م ر ب و ط ب ه ش غ ل ی ا ک ا ر ر ا ع م و م ا" ب ا ا ص ط ال ح ر ض ا ی ت ش غ ل ی ت ع ر ی ف م ی ک ن ن د. ( ب ی ر و ن ). ب ا ن گ ا ه ی گ ذ ر ا ب ه گ ذ ش ت ه ج ا م ع ه خ و د م ت و ج ه ا ی ن م س أ ل ه م ی ش و ی م ک س ا ن ی ک ه ا م ر : 6 9 ت ع ل ی م و ت ر ب ی ت ر ا ب ر ع ه د ه د ا ش ت ن د د ر ق ب ا ل ک ا ر ش ا ن ا ن ت ظ ا ر د س ت م ز د ا ز م ر د م ر ا ن د ا ش ت ن د. آ ن ا ن ا ی ن ک ا ر ر ا ن ه برای کسب د ر آ م د ب ل ک ه ب ه ع ن و ا ن ی ک ع ا م ل ب ر ت ر ی پ ا ی گ ا ه و م و ق ع ی ت اجتماعی خود ا ن ج ا م م ی د ا د ن د د ر ح ا ل ی ک ه ب ا ا ف ز ا ی ش ج م ع ی ت و ت غ ی ی ر س ا خ ت ا ر ج ا م ع ه د ر ا م ر ت ع ل ی م و ت ر ب ی ت ن ی ز ت غ ی ی ر ا ت ی ب و ج و د آ م د. ب د ی ن م ع ن ا م ع ل م ی ب ه ش ک ل ی ک ش غ ل م ع ر ف ی گ ر د ی د ب ه ط و ر ی ک ه و ی ژ گ ی ه ا ی آ ن ش غ ل ب ا س ا ی ر م ش ا غ ل ه م ا ز س و ی ک س ا ن ی ک ه خ و ا س ت ا ر و ا ر د ش د ن ب ه ا ی ن ش غ ل ب و د ن د و ه م ا ز س و ی ا ف ر ا د د ی گ ر م و ر د ا ر ز ی ا ب ی ق ر ا ر گ ر ف ت. ا ی ن ج ر ی ا ن ا ت ب ا ع ث ش د م ع ل م ی ک ه د ر گ ذ ش ت ه م خ ت ص ط ب ق ا ت خ ا ص ب و د ب ه ش ک ل ه م گ ا ن ی د ر آ ی د. ی ع ن ی ا ف ر ا د هر طبقه ا ی ن ا م ک ا ن ر ا یافتند که ب ت و ا ن ن د ع ه د ه د ا ر آ ن ب ا ش ن د. و ه م ی ن ا م ر ب ا ع ث ت ن ز ل پ ا ی گ ا ه ا ج ت م ا ع ی م ع ل م گ ر د ی د. ا ز س و ی د ی گ ر ت و ز ی ع د ر آ م د و ث ر و ت

6 ت» ص ر ف ج) ا ت ن ت س ا ) ی ر ب ا ر ب ت" ل ا د ع ن ا ت س ب ا ت م و د شماره دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای ی س و س ح م ی ن و گ م ه ا ن ه ک ی ر و ط ه ب د ر ی گ ی م صورت افراد ش ال ت ه ب ه ج و ت ن و د ب د ر ا و م ز ا ی خ ر ب ر د ر ی ا س ا ب ن آ ت ا ی ص و ص خ و ی م ل ع م ل غ ش ن ی ب ه س ی ا ق م. د و ش ی م س ا س ح ا د م آ ر د ب س ک ی ا ه ه و ی ش ن ی ب ر د و د ش م ل ع م ی ع ا م ت ج ا ه ا گ ی ا پ ل ز ن ت ث ع ا ب ی- ع ا م ت ج ا ه ا گ ی ا پ ع و ن و د م آ ر د ر ظ ن ز ا ه ژ ی و ب ل غ ا ش م ز ا ت ب ی غ د م ا ی پ د ش ا ب ن ل غ ش ز ا ت ی ا ض ر ه چ ن ا ن چ. د و ش ی م ش ل غ ش ز ا و ا ت ی ا ض ر م د ع ث ع ا ب ت ی ا ه ن ه ب ر ج ن م س ی ر د ت ه ب ی گ ق ال ع ی ب ن ا ز و م آ ش ن ا د ا ب م ل ع م ح ی ح ص ا ن و ضعیف ارتباط حضورنامرتب کار ن ا م ز ا س و د ر ف ر ر ض ه ب ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت ر م ا ه ب ه ج و ت ا ب ر م ا ن ی ا. د م ا ج ن ا ی م ل غ ش ک ر ت ا ی ه ی ح و ر ش ه ا ک ت ه ج ی ی ا ه ر ا ک ه ا ر ه ئ ا ر ا د ر ک ی و ر ا ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م ی ع ا م ت ج ا ل م ا و ع ت خ ا ن ش ا ب ا ذ ل. د و ب د ه ا و خ د ر ف د و س ه ب ا" ت ی ا ه ن ه ک د ش د ه ا و خ ه ت ش ا د ر ب ت ب ث م ی م ا گ ت ال ک ش م ل ح و ل م ا و ع ن ی ا ن د ر و آ م ه ا ر ف ه ک د و ب ر و ا ب ن ی ا ر ب گ ر ب ز ر ه د ن ا س ر ی م گ ر ب ز ر ه ه ی ر ظ ن ه ب ا ر ا م ب ل ا ط م ن ی ا. د و ب د ه ا و خ ه ع م ا ج و و ت ی ق ف و م ث ع ا ب د ن ا و ت ی م ش ر ا ک ه ب د ر ف ش ر گ ن و ت س ا ی ل ص ا ه ط ب ا ر ک ی ش ر ا ک ا ب د ر ف ه ط ب ا ر ی ل م ا و ع ز ا جدا شوند ی م ر ج ن م ی ل غ ش ت ی ا ض ر ه ب ه ک ی ل م ا و ع ه ا گ د ی د ن ی ا ق ب ط. د د ر گ ی و ت س ک ش ص و ص خ ر د گ ر ب ز ر ه ی ر و ئ ت ز ا ه د ا ف ت س ا ر ب ه و ال ع ا ذ ل د ن م ا ج ن ا ی م ی ل غ ش ی ت ی ا ض ر ا ن ه ب ه ک د ن ت س ه د ر و م ز ی ن ت ی م س ا و ن ا د ن ک ه ن ا گ ج ن پ د ا ع ب ا ص خ ا ش د ن و ش ی م ت ی ا ض ر ب ج و م ه ک ی ل م ا و ع ه ب ی ب ا ی ت س د د«ز م ت س د «ر«ا ک ت ی ه ا م «: ز ا ت س ت ر ا ب ع ل غ ش د ا ع ب ا ص خ ا ش ن ی ا ق ب ا ط م. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا. ت س ا» ن ا ر ا ک م ه ا ب ه ط ب ا ر «ن ی ن چ م ه و» ء ا ق ت ر ا ه ی ر ظ ن ز ا ن ا و ت ی م شغلی رضایت ن ی ی ع ت ی ا ر ب کلیدی متغیر ن ا و ن ع ه ب را کار" به ت ب س ن ی گ ن ا گ ی ب ر" ی غ ت م - ه ک د ی آ ی م د ی د پ ا ج ن آ ز ا ر ا ک ز ا ی گ ن ا گ ی ب د و ب د ق ت ع م س ک ر ا م. د ر ک ج ا ت ن ت س ا ر ا ک ه ب ت ب س ن ی گ ن ا گ ی ب ا" ت ج ی ت ن و ت س ی ن و ا ت ع ی ب ط ز ا ی ئ ز ج ه ک ی ن ع ی ت س ا ی ج ر ا خ ی ر م ا ر ا ک ع و ن ر گ ر ا ک ی ا ر ب. ) : 5 9 ي ل س و ت (. د و ش ی م ن ء ا ض ر ا ش ی و خ ر ا ک ر د و ا ز ن م و ه. ت س ا ی" ل غ ش ت ا ر ا ظ ت ن ا ن" ا م ه ف ال ت خ ا ه ی ر ظ ن ر د ی ل غ ش ت ی ا ض ر ن ی ی ب ت ی ا ر ب ی ل ص ا ر ی غ ت م - ز ا ی و ه چ ن آ و د ه د ی م ر ا ر ق سازمان اختیار ر د د ر ف ه چ ن آ ن ی ب ر ا د ی ن ع م ه ط ب ا ر د و ج و که باوراست ن ی ا ر ب ل ک ش ت ه ج ر د ت ب ث م ی ل م ا ع ن ا و ن ع ه ب د ن ا و ت ی م ) ز ن م و ه ج ر و ج ه ل د ا ب م ه ی ر ظ ن ( د ن ک ی م ت ف ا ی ر د ن ا م ز ا س ن ی ا ر ی غ ر د و ی ض ا ر ش ل غ ش ز ا د ن ا د ب ه ن ال د ا ع ا ر ه ط ب ا ر ن ی ا د ر ف ر گ ا. د ش ا ب ر ا ک ز ا ت ی ا ض ر ی ر ی گ ) : ي چ ت ع ا س.). د ش ا ب ش ر ا ک ز ا د ر ف ت ی ا ض ر م د ع ز ا ی ا ه ن ا ش ن د ن ا و ت ی م ر م ا ن ی ا ت ر و ص ف ا ص ن ا ه ی ر ظ ن ز ا ی ل غ ش ت ی ا ض ر ن ی ی ب ت ی ا ر ب م ی ن ا و ت ی م ه ک ت س ا ی ر ی غ ت م ن ی ر ت م ه م ی" ع ی ز و ت - ی ج ن س م ه ه ا ر ر د ه ک د ر ا د ن آ ه ب ش ی ا ر گ د ن م ر ا ک ک ی ز م ا د آ ه ی ر ظ ن س ا س ا ر ب. د ر ک

7 ت م ا ی ل ش د ی د ب ه- ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م و ث ر ب ر رضايت شغلي د ب ي ر ا ن ز ن د ر و ن د ا د ه ه ا و پ ا د ا ش های خود د ر ک ا ر ب ا د ر و ن د ا د ه ه ا و پ ا د ا ش ه ا ی د ی گ ر ا ن د ر ب ا ر ه ا ن ص ا ف و عدالت سازمان داوری کند. د ر ب ا ر ه آ ن چ ه ب ر ا ی ا ن ج ا م د ا د ن وظایف شغلیشان ا ر ا ئ ه ی ا ص ر ف می کنند و چ ی ز ه ا ی ی ک ه ا ز ک ا ر ش ا ن ب ه د س ت م ی آ و ر ن د ب ا و ر د ا ش ت ه ا ی خ ا ص ی د ا ر ن د. ب ر ا ی ن ا س ا س ش خ ص آ گ ا ه ا ن ه ی ا ن ا آ گ ا ه ا ن ه د ا د ه ه ا ی خ و د ر ا ب ا آ ن چ ه د ی گ ر ا ن ب ا خ و د ب ه س ا ز م ا ن م ی آ و ر ن د م ق ا ی س ه م ی ک ن د و ه م ی ن و ض ع ی ت ر ا د ر ا ر ت ب ا ط ب ا د ر ی ا ف ت ی ه ا ی خ و د د ا ر د. ( گ ي د ن ز 1 ) : ت ع ه د س ا ز م ا ن ی : ن و ع ی ا ه د ا ف ب ا ر ا خ و د ک ا ر ک ن ف ر د آ ن خ ال ل د ر ک ه ا س ت ش غ ل ی ن گ ر ش و ا ر ز ش ه ا ی س ا ز م ا ن ی م ر ب و ط ه م ا ن ن د س ا ز ی م ی ک ن د. پ و ر ت ر و ه م ک ا ر ا ن ش ا ع ت ق ا د د ا ر ن د ک ه ت ع ه د ب ه و س ی ل ه س ه ع ا م ل م ش خ ص م ی گ ر د د : 3 ا ع ت ق ا د ر ا س خ ب ه ه د ف س ا ز م ا ن و پ ذ ی ر ش آ ن 2 - ت م ا ی ل ب ه ت ال ش ب ی ش ت ر د ر ر ا ه ت ح ق ق ا ه د ا ف س ا ز م ا ن ی ف ر ض ي ه ه ا : ب ا ق ی م ا ن د ن و ح ف ظ ع ض و ی ت خ و د د ر س ا ز م ا ن. ب ه ن ظ ر م ي ر س د ب ي ن ا ن ت ظ ا ر ا ت ش غ ل ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د. ( س ا ع ت چ ي 9 ) : ب ه ن ظ ر م ي ر س د ب ي ن ع د ا ل ت ت و ز ی ع ی د ر آ م و ز ش و پ ر و ر ش و ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د. ب ه ن ظ ر م ي ر س د ب ي ن ر ض ا ی ت ا ز ن و ع ش غ ل ( م ا ه ی ت ک ا ر ) و ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د. ب ه ن ظ ر م ي ر س د ب ي ن ت ع ه د س ا ز م ا ن ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د. ب ه ن ظ ر م ي ر س د ب ي ن ب ي گ ا ن گ ی ن س ب ت ب ه ک ا ر و ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د. ب ه ن ظ ر م ي ر س د ب ي ن ت ا ث ی ر ر ض ا ی ت ا ز م د ی ر ( س ر پ ر س ت ) و ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د ر و ش ش ن ا س ي ت ح ق ی ق ا ز ن و ع ت ح ق ی ق ا ت ت و ص ی ف ی ب و د ه و ر و ش ب ه ک ا ر ر ف ت ه پ ی م ا ی ش ی ا س ت. ب ا ت و ج ه ب ه م ا ه ی ت م و ض و ع و ر و ش ت ح ق ی ق ب ر ا ی ج م ع آ و ر ی د ا د ه ه ا و ا ط ال ع ا ت ا ز پ ر س ش ن ا م ه ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. ج ا م ع ه آ م ا ر ی ا ی ن پ ژ و ه ش ش ا م ل ک ل ی ه د ب ی ر ا ن ز ن ش ا غ ل د و ر ه م ت و س ط ه ن ا ح ی ه 4 ش ه ر ک ر ج و ا ق ع د ر ا س ت ا ن ا ل ب ر ز د ر س ا ل ت ح ص ی ل ی م ی ب ا ش د ک ه ت ع د ا د آ ن ه ا ب ر ا س ا س آ خ ر ی ن آ م ا ر ا ر ا ئ ه ش د ه ن ف ر م ی ب ا ش د. ا ن ت خ ا ب ن م و ن ه ب ا ا ن د ا ز ه ک ا ف ی ب ه م ن ظ و ر ج م ع آ و ر ی ا ط ال ع ا ت م ع ت ب ر ا ز ا ه م ی ت ب س ز ا ی ی ب ر خ و ر د ا ر است. حجم ن م و ن ه ب ا ی د ب ه ا ن د ا ز ه ا ی ب ا ش د ک ه نتایج حاصل ع ی ن ا" ب ا ن ت ا ی ج ه م ا ن م ط ا ل ع ه در جامعه ا ی ک ه ن م و ن ه ا ز آ ن ا ن ت خ ا ب ش د ه ا س ت ب ر ا ب ر باشد. ( دالور 911 ) 2831 :. حجم ن م و ن ه ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ف ر م و ل ك و ك ر ا ن ن ف ر ت ع ي ي ن گ ر د ي د. ا ز ن م و ن ه گ ي ر ي ت ص ا د ف ي ه د ف م ن د ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت.

8 ن ا ت س ب ا ت م و د شماره دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای ا ه ه ت ف ا ي د و خ ه ب ه ع ل ا ط م د ر و م جامعه بین ا ر ی ن ا و ا ر ف ن ی ر ت ش ی ب د ص ر با 03 د ل ا س 5 4 ا ت 1 4 افراد سن متغیر ر ظ ن ز ا. ت س ا ه ت ف ا ی ص ا ص ت خ ا د ص ر د ا 6/8 ب ل ا س 0 3 ا ت 5 2 د ا ر ف ا ه ب ز ی ن ی ن ا و ا ر ف ن ی ر ت م ک و ه د ا د ص ا ص ت خ ا. د ن ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ی ن ا و ا ر ف ن ی ر ت ش ی ب د ص ر د 0 7 ا ب ل ه أ ت م د ا ر ف ا ل ه أ ت ت ی ع ض و ر ظ ن ز ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ی ن ا و ا ر ف ن ی ر ت ش ی ب د ص ر د 7 6 9/ ا ب کارشناسی افراد ت ال ی ص ح ت سطح نظر ز ا. ت س ا ه ت ف ا ی ص ا ص ت خ ا د ص ر د 1/6 دیپلم د ا ر ف ا ه ب ز ی ن ی ن ا و ا ر ف ن ی ر ت م ک و د و خ ه ب ا ر ی ن ا و ا ر ف ن ی ر ت ش ی ب ) د ص ر د 9 2 )5/ د ن ز ر ف 2 ن ت ش ا د ا ب د ا ر ف ا ت ی ر ث ک ا ن ا د ن ز ر ف د ا د ع ت ر ظ ن ز ا ص ا ص ت خ ا ه د ا د و. ت س ا ه ت ف ا ی ص ا ص ت خ ا ن ی ر ت م ک ی ن ا و ا ر ف ز ی ن ه ب ی د ا ر ف ا ه ک ش ی ب ز ا 3 د ن ز ر ف د ن ت ش ا د 3 1 /7( ) د ص ر د ن ی ر ت ش ی ب ) د ص ر د 6 2 )8/ ل ا س ن ی ب ه ق ب ا س ن ت ش ا د ا ب د ا ر ف ا ت ی ر ث ک ا ی ر ا ک ه ب ر ج ت ن ا ز ی م ر ظ ن ز ا ه ق ب ا س ل ا س 5 ز ا ر ت م ک ی ا ر ا د ه ک ی د ا ر ف ا ه ب ز ی ن ی ن ا و ا ر ف ن ی ر ت م ک و ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ی ن ا و ا ر ف. ت س ا ه ت ف ا ی ص ا ص ت خ ا ) د ص ر د 3 1 )7/ د ن ر ا د ی ن ا و ا ر ف ن ی ر ت ش ی ب ) د ص ر د 9 3 )5/ ن ا م و ت ر ا ز ه ز ا ش ی ب ن ت ش ا د ا ب د ا ر ف ا ت ی ر ث ک ا د م آ ر د ن ا ز ی م ر ظ ن ز ا ن ا م و ت ر ا ز ه ز ا ر ت م ک د م آ ر د ه ک ی د ا ر ف ا ه ب ز ی ن ی ن ا و ا ر ف ن ی ر ت م ک و ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر. ت س ا ه ت ف ا ی ص ا ص ت خ ا ) د ص ر د 3 1 )2/ د ن ر ا د ي ط ا ب ن ت س ا ي ا ه ه ت ف ا ي. د ر ا د د و ج و ی ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ن ا ش ل غ ش ز ا ی د ن م ت ی ا ض ر ن ا ز ی م و ی ر ی ب د ل غ ش ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ب 1- ه ی ض ر ف ل ق ت س م ر ی غ ت م ی ل غ ش ت ا ر ا ظ ت ن ا ی ل غ ش ت ی ا ض ر ا ب ی ل غ ش ت ا ر ا ظ ت ن ا ه ط ب ا ر ن و م ا ر ی پ ن و س ر ی پ ن و م ز آ ج ی ا ت ن ) )1 ه ر ا م ش ل و د ج ه ت س ب ا و ر ی غ ت م ی ل غ ش ت ی ا ض ر ن و م ز آ م ا ن ن و س ر ی پ ن و م ز آ ر ا د ق م 0/7 5 0 ی ر ا د ا ن ع م ح ط س 0/1 4 2 و د د ر گ ی م د ر ق ی ق ح ت ض ر ف و د ی ی أ ت ر ف ص ض ر ف ) 0/1 4 2 ( ه د ش ه ب س ا ح م ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ه ب ه ج و ت ا ب د و ج و ی ر ا د ی ن ع م ه ط ب ا ر ه ع ل ا ط م د ر و م ن ا ر ی ب د ی ل غ ش ت ی ا ض ر ا ب ی ل غ ش ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ب ت ف گ ن ا و ت ی م د ر و م ن ا و ت ی م ن ی ر ا م آ ه ع م ا ج ه ب ن ا و ت ی م د ص ر د 5 9 ن ا ن ی م ط ا د و د ح ا ب ا ر ل ص ا ح ج ی ا ت ن و د ر ا د ن. د ا د ر ا ر ق م ی م ع ت ه ع ل ا ط م

9 ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م و ث ر ب ر رضايت شغلي د ب ي ر ا ن ز ن ف ر ض ی ه 2- ب ی ن ا ح س ا س ع د ا ل ت و ب ر ا ب ر ی و م ی ز ا ن ر ض ا ی ت م ن د ی ا ز ش غ ل ش ا ن ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د. ج د و ل ش م ا ر ه )2 ) ن ت ا ی ج آ ز م و ن پ ی ر س و ن پ ی ر ا م و ن ر ا ب ط ه ا ح س ا س ع د ا ل ت و ب ر ا ب ر ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م ت غ ی ر م س ت ق ل ا ح س ا س ع د ا ل ت و ب ر ا ب ر ی م ی م ت غ ی ر و ا ب س ت ه ر ض ا ی ت ش غ ل ی ن ا م آ ز م و ن پ ی ر س و ن م ق د ا ر آ ز م و ن -0/5 3 0 س ط ح م ع ن ا د ا ر ی 0/5 6 1 ب ا ت و ج ه ب ه س ط ح م ع ن ی د ا ر ی م ح ا س ب ه ش د ه ( 1 ) 0/5 6 ف ر ض ص ف ر ت أ ی ی د و ف ر ض ت ح ق ی ق ر د م ی گ ر د د و توان گفت ب ی ن ا ح س ا س ع د ا ل ت و ب ر ا ب ر ی ب ا رضایت شغلی د ب ی ر ا ن م و ر د م ط ا ل ع ه ر ا ب ط ه م ع ن ی د ا ر ی و ج و د ن د ا ر د و نتایج حاصل ر ا با حدود ا ط م ی ن ا ن 5 9 د ر ص د م ی ت و ا ن به جامعه آ م ا ر ی م و ر د م ط ا ل ع ه ت ع م ی م ن م ی ب ا ش د. ف ر ض ی ه 3- ب ی ن ر ض ا ی ت ا ز ن و ع ش غ ل ( م ا ه ی ت ک ا ر ) و م ی ز ا ن ر ض ا ی ت م ن د ی ا ز ش غ ل ش ا ن ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د. م ت غ ی ر م س ت ق ل ج د و ل ش م ا ر ه )3 ) ن ت ا ی ج آ ز م و ن پ ی ر س و ن پ ی ر ا م و ن ر ا ب ط ه ر ض ا ی ت ا ز ن و ع ش غ ل ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ض ا ی ت ا ز ن و ع ش غ ل م ت غ ی ر و ا ب س ت ه ر ض ا ی ت ش غ ل ی ن ا م آ ز م ون پ ی ر س و ن م ق د ا ر آ ز م و ن 0/9 4 3 س ط ح م ع ن ا د ا ر ی 0/0 0 ب ا ت و ج ه ب ه س ط ح م ع ن ی د ا ر ی محاسبه شده ( 0 ) 0/0 فرض صفر ر د و ف ر ض ت ح ق ی ق ت أ ی ی د می گردد و م ی ت و ا ن گ ف ت ب ی ن ر ض ا ی ت ا ز ن و ع ش غ ل ( م ا ه ی ت ک ا ر ) ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ب ی ر ا ن م و ر د م ط ا ل ع ه ر ا ب ط ه م ع ن ی د ا ر ی و ج و د د ا ر د و ن ت ا ی ج ح ا ص ل ر ا ب ا ح د و د ا ط م ی ن ا ن 5 9 د ر ص د م ی ت و ا ن ب ه ج ا م ع ه آ م ا ر ی م و ر د م ط ا ل ع ه ت ع م ی م د ا د. م ث ب ت ب و د ن م ق د ا ر آ ز م و ن ن ش ا ن م ی د ه د ک ه در شرایط ن ر م ا ل م ی ت و ا ن ا ن ت ظ ا ر داشت که ه م ز م ا ن ب ا ا ف ز ا ی ش ر ض ا ی ت ا ز ن و ع ش غ ل ( م ا ه ی ت ک ا ر ) م ی ت و ا ن ا ن ت ظ ا ر داشت که ب ر م ی ز ا ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ب ی ر ا ن م و ر د م ط ا ل ع ه ا ف ز و د ه ش و د. ف ر ض ی ه 4- ب ی ن ت ع ه د س ا ز م ا ن ی و م ی ز ا ن ر ض ا ی ت م ن د ی ا ز ش غ ل ش ا ن ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د. م ت غ ی ر م س ت ق ل ت ع ه د س ا ز م ا ن ی ج د و ل ش م ا ر ه )4 ) ن ت ا ی ج آ ز م و ن پ ی ر س و ن پ ی ر ا م و ن ر ا ب ط ه ت ع ه د س ا ز م ا ن ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م ت غ ی ر و ا ب س ت ه ر ض ا ی ت ش غ ل ی ن ا م آ ز م و ن پ ی ر س و ن م ق د ا ر آ ز م و ن -0/1 2 1 س ط ح م ع ن ا د ا ر ی 0/4 0 0 ب ا ت و ج ه ب ه س ط ح م ع ن ی د ا ر ی م ح ا س ب ه ش د ه ( 0 ) 0/4 0 ف ر ض ص ف ر ر د و ف ر ض ت ح ق ی ق ت أ ی ی د م ی گ ر د د و م ی ت و ا ن گ ف ت ب ی ن ت ع ه د س ا ز م ا ن ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ب ی ر ا ن م و ر د م ط ا ل ع ه ر ا ب ط ه م ع ن ی د ا ر ی و ج و د د ا ر د و ن ت ا ی ج ح ا ص ل ر ا ب ا ح د و د ا ط م ی ن ا ن 5 9 د ر ص د م ی ت و ا ن ب ه ج ا م ع ه آ م ا ر ی م و ر د م ط ا ل ع ه ت ع م ی م

10 ن ا ت س ب ا ت م و د شماره دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای ن ا م ز م ه که داشت ر ا ظ ت ن ا ن ا و ت ی م ل ا م ر ن ط ی ا ر ش ر د ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ن و م ز آ ر ا د ق م ن د و ب ت ب ث م / د ا د ه ع ل ا ط م د ر و م ن ا ر ی ب د ی ل غ ش ت ی ا ض ر ن ا ز ی م ر ب ه ک ت ش ا د ر ا ظ ت ن ا ن ا و ت ی م د ا ر ف ا ی ن ا م ز ا س د ه ع ت ش ی ا ز ف ا ا ب. د و ش ه د و ز ف ا ر ا ک ه ب ت ب س ن ی گ ن ا گ ی ب ن ی ب 5- ه ی ض ر ف. د ر ا د د و ج و ی ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ن ا ش ل غ ش ز ا ی د ن م ت ی ا ض ر ن ا ز ی م و ی ل غ ش ت ی ا ض ر ا ب ر ا ک ه ب ت ب س ن ی گ ن ا گ ی ب ن ی ب ه ط ب ا ر ن و م ا ر ی پ ن و س ر ی پ ن و م ز آ ج ی ا ت ن ) )5 شماره جدول ل ق ت س م ر ی غ ت م ر ا ک ه ب ت ب س ن ی گ ن ا گ ی ب ه ت س ب ا و ر ی غ ت م ی ل غ ش ت ی ا ض ر 0/8 1 2 ( ه د ش ه ب س ا ح م ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ه ب ه ج و ت ا ب ن و م ز آ م ا ن ن و س ر ی پ ن و م ز آ ر ا د ق م 0/9 3 0 ی ر ا د ا ن ع م ح ط س 0/8 1 2 و د د ر گ ی م د ر ق ی ق ح ت ض ر ف و د ی ی أ ت ر ف ص ض ر ف ) ی ر ا د ی ن ع م ه ط ب ا ر ه ع ل ا ط م د ر و م ن ا ر ی ب د ی ل غ ش ت ی ا ض ر ا ب ر ا ک ه ب ت ب س ن ی گ ن ا گ ی ب ن ی ب ت ف گ ن ا و ت ی م ه ع ل ا ط م د ر و م ی ر ا م آ جامعه به ن ا و ت ی م د ص ر د 5 9 ن ا ن ی م ط ا حدود با ا ر حاصل نتایج و د ر ا د ن د و ج و. د ش ا ب ی م ن م ی م ع ت ی ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ن ا ش ل غ ش ز ا ی د ن م ت ی ا ض ر ن ا ز ی م و ) ی ت س ر پ ر س ه و ح ن ( ر ی د م ز ا ت ی ا ض ر ن ی ب 6- ه ی ض ر ف. د ر ا د د و ج و ل ق ت س م ر ی غ ت م ر ی د م ز ا ت ی ا ض ر ی ل غ ش ت ی ا ض ر ا ب ر ی د م ز ا ت ی ا ض ر ن ی ب ه ط ب ا ر ن و م ا ر ی پ ن و س ر ی پ ن و م ز آ ج ی ا ت ن ) )6 ه ر ا م ش ل و د ج ه ت س ب ا و ر ی غ ت م ی ل غ ش ت ی ا ض ر ن و م ز آ م ا ن ن و س ر ی پ ن و م ز آ ر ا د ق م 0/0 1 0 د ی ی أ ت صفر فرض ) 0/9 7 ( شده محاسبه ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ه ب ه ج و ت ا ب. د ا د ن ی ر ا د ا ن ع م ح ط س 0/9 7 و گردد می د ر ق ی ق ح ت ض ر ف و د و ج و ی ر ا د ی ن ع م ه ط ب ا ر ه ع ل ا ط م د ر و م ن ا ر ی ب د ی ل غ ش ت ی ا ض ر ا ب ر ی د م ز ا ت ی ا ض ر ن ی ب گفت توان ی م م ی م ع ت ه ع ل ا ط م د ر و م ی ر ا م آ جامعه به ن ا و ت ی م د ص ر د 5 9 ن ا ن ی م ط ا د و د ح ا ب ا ر ل ص ا ح ج ی ا ت ن و د ر ا د ن ي ر ي گ ه ج ي ت ن و ث ح ب كه هرقدر. د ر ا د ي گ ت س ب ي ن ا س ن ا ي و ر ي ن صحيح كاربرد به ي د ا ي ز د ح ا ت سازمان هر ه ع س و ت و ي ي آ ر ا ك ي و ر ي ن ن ي ا ه ر ا د ا و ل ر ت ن ك ت ي م ه ا و ت ال ك ش م ه ب ه ج ي ت ن ر د د ن و ش ي م ر ت ه ت ف ا ي ش ر ت س گ و ر ت گ ر ز ب ا ه ن ا م ز ا س خود كاركنان م و ا د م ل ر ت ن ك ر د ي ع س ن و گ ا ن و گ ل ي ا س م ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ن ا ر ي د م. د و ش ي م ه ف ا ض ا ز ي ن م ي ظ ع ط ي ا ر ش م ا م ت د ي ا ب د و ش ي م م ا د خ ت س ا ل ح م ك ي ر د ي ص خ ش ي ت ق و ه ك ت س ا ن ي ا ن ا ر ي د م ر و ص ت. د ن ر ا د ق ي ر ط ز ا ن ا و ت ي م ا ر كاركنان رضايت ه ك ه ل ئ س م ن ي ا ي و ر ر ب ن ا ر ي د م ز ا ي ض ع ب. د ر ي ذ پ ب ا ر ن ا م ز ا س ن آ ه ك ت س ا ن ي ا ن ا ر ي د م ر و ص ت د ي ا ش. د ن ن ك ي م ي ر ا ش ف ا پ د ا د ش ي ا ز ف ا ر ا ك م ا ج ن ا ه ب ب ي غ ر ت و ش ا د ا پ

11 ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م و ث ر ب ر رضايت شغلي د ب ي ر ا ن ز ن ك ا ر ك ن ا ن ز ي ر د س ت ا ن آ ن ه ا ه س ت ن د و ب ا ي د ف ر ا م ي ن آ ن ه ا ر ا ب پ ذ ي ر ن د. ا گ ر چ ه ا م ر و ز ه ب ه د ل ي ل ا ي ن ك ه ك ا ر ك ن ا ن د ر ز ي ر ف ش ا ر م ا ل ي ز ي ا د ي ب س ر م ي ب ر ن د ب ي ش ت ر ت و ج ه و ت م ا ي ل آ ن ه ا ب ه م س ا ئ ل اقتصادي كار م ي ب ا ش د و ل ي ب ت د ر ي ج ك ا ر ك ن ا ن ع ال ق م ن د ب ه ا ن ج ا م ك ا ر ه ا ي ب ا م ف ه و م و خ و ا ه ا ن ا س ت ق ال ل ش غ ل ي ب ي ش ت ر ي د ر ك ا ر خ و د ه س ت ن د ت ا ب د ي ن ط ر ي ق ا ح س ا س ا ر ز ش م ن د ي ب ه آ ن ه ا د س ت د ه د. ز م ا ن ي ت ص و ر م ي ش د ك ه ا ر ض ا ي ن ي ا ز ه ا ي ا ف ر ا د ا ز م ن ا ب ع و امكانات سازمان مي كاهد. ا م ا ا م ر و ز ه ا ي ن ن ظ ر ي ه ب ه ك ل ي منتفي شده ا س ت. ه م اكنون كارشناسان معتقدند چنان چه ن ي ا ز ه ا ي واقعي كاركنان ب ه د ر س ت ي د ر ك و ب ه آ ن ه ا ب ه ا د ا د ه ن ش و د ب ه ر ه و ر ي در سازمان كاهش پ ي د ا م ي ك ن د ز ي ر ا ع ال ق ه م ن د ي و ن گ ر ش م ث ب ت ب ه ش غ ل س ب ب تالش كاري ب ي ش ت ر و د ر ن ت ي ج ه ب ا ع ث ك ا ه ش ه ز ي ن ه ه ا م ي ش و د. ا ف ر ا د د ا ر ا ي ي ك ا ر ز ش ف ر ا گ ي ر ع د ا ل ت ج و ي ي د ر ر و ا ب ط ا ج ت م ا ع ي م ح ي ط ك ا ر ش ا ن ه س ت ن د چ ن ي ن ف ر ض ش د ه ا س ت م و ق ع ي ت ه ا ي ي ك ه د ر آ ن ه ا ب ي ع د ا ل ت ي و ن ا ب ر ا ب ر ي و ج و د د ا ر د ك ا ر ك ن ا ن ر ا براي جبران ب ي ع د ا ل ت ي ب ر ا ن گ ي خ ت ه م ي ك ن د. ت ق ر ي ب ا ه م ه ا ع ض ا ي س ا ز م ا ن م ي خ و ا ه ن د كاركنان خوبي ب ا ش ن د و و ق ت ي ا ح س ا س ك ن ن د س ا ز م ا ن ش ا ن ع ا ر ي ا ز ت ب ع ي ض ا س ت چ ن ي ن ر ف ت ا ر ي خ و ا ه ن د د ا ش ت. پ س ا گ ر ب ت و ا ن ر و ي ه ع ا د ال ن ه در سازمان ب ه و ج و د آ و ر د ا ف ر ا د ا ح س ا س برابري خواهند كرد و ا ف ر ا د ي ك ه ا ح س ا س ب ر ا ب ر ي مي كنند در سازمان ا ح س ا س ر ض ا ي ت ا ف ز ا ي ش ب ه ر ه و ر ي ك ا ه ش ترك خدمت و د ر ن ه ا ي ت ا ح س ا س ت ع ه د د ر ب ر ا ب ر م س ئ و ل ي ت ه ا و ا ه د ا ف س ا ز م ا ن خ و ا ه ن د د ا ش ت. و ج و د ت ع ه د د ر ك ا ر ك ن ا ن م ي ت و ا ن د ب ا ع و ا م ل س ا ز م ا ن ي ش غ ل ي م ح ي ط ك ا ر و ع و ا م ل ف ر د ي ر ا ب ط ه م ت ق ا ب ل د ا ش ت ه ب ا ش د. م ت ع ه د ب و د ن ب ه ك ا ر وجدان كاري ر ا ه م و ا ر ه ب ي د ا ر ن گ ه م ي د ا ر د ك ه د ر ن ت ي ج ه م ن ج ر ب ه ا ن ج ا م ب ه ي ن ه ا م و ر خ و ا ه د ش د. م ع ل و م ش د ذ ک ر آ ن چ ه د ر ر ض ا ی ت ک ه گ ر د ی د م ج م و ع د ر ش غ ل ی ا ح س ا س م ط ب و ع و م ث ب ت خ و ش ا ی ن د ی ا س ت ک ه ف ر د ا ز شغل خود د ا ر د. ب ی ش ت ر د ا ن ش م ن د ا ن - ب ه ط و ر ک ل ی - ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ی م ح ی ط ک ا ر و ن ف س ک ا ر ر ا د ر ر ض ا ی ت ش غ ل ی م ؤ ث ر م ی د ا ن ن د. ه م ه ن ظ ر ی ه های ضایت ش غ ل ی ب ه ن ح و ی ب ه ت ا م ی ن ن ی ا ز ه ا ی ا ف ر ا د م ا د ی ی ا ر و ا ن ی ا ه م ی ت م ی د ه ن د و ت و ج ه به خواست ه ا و انتظارات شاغل ر ا م ه م م ی د ا ن ن د. از گزارش ه ا و آمار چنین ب ه د س ت م ی آ ی د ک ه د ر ک ش و ر م ا مساله شغل ر ض ا ی ت ش غ ل ی و ج و ا ن ب آ ن هنوزبه صورت ک ا ر ش ن ا س ا ن ه م و ر د ب ر ر س ی و ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل ق ر ا ر ن گ ر ف ت ه ا س ت. ا ز س و ی د ی گ ر ط ب ق

12 ن ا ت س ب ا ت م و د شماره دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای ن ا ز ی م : د ن ی و گ ی م ی ض ع ب ه ک جایی تا د و ش ی م ه د ه ا ش م ر و ف و ه ب ر و ش ک ر د ی ر ا ک م ک ا ه ر ظ ن ر ا ه ظ ا. ت س ا ت ع ا س م ی ن ب ی ر ق ن ا ر ی ا ر د ه ن ا ز و ر د ی ف م ر ا ک ر د ر د د ر ف ه ب ر ص ح ن م و ا پ و ن ی م ال س ا - ی ه ل ا م ا ظ ن ک ی ن ا و ن ع ه ب ن ا ر ی ا ی م ال س ا جمهوری نظام که امروزه ه ک د س ر ی م ر ظ ن ه ب ضروری است ی ع ا م ت ج ا - ی ن ا س ن ا ت ل ا د ع ن د ر ک ه د ا ی پ خواهان دارد ا ع د ا ن ا ه ج و ن ا ر گ ر ا ک. د ن ن ز ب ق ی ق د و ه د ر ت س گ ت ا ق ی ق ح ت ه ب ت س د ل ا غ ت ش ا و ل غ ش ه ن ی م ز ر د ن ا م ل س م ن ا ق ق ح م. د ن ی ا م ن ر ا ث ی ا ن ا ر ی ا و م ال س ا ی ق ر ت و ال ت ع ا ه ا ر ر د و د ن ن ک ش ال ت ه ن ا د ج م ز ی ن ن ا ن ک ر ا ک کنندگان مشارکت د ی ا ق ع ا ه ر ا ج ن ه و ا ه ش ز ر ا م ی ق ت س م ه ج ی ت ن ه س ر د م جو داشت ن ا ی ب ن ا و ت ی م ع ق ا و و ج ن ا ر ظ ن صاحب. باشند ی م ل م ا ع ت ل ا ح ر د ر گ ی د ک ی ا ب د ی ا ب ه ک ه ن و گ ن آ ت س ا ه س ر د م ط ی ح م ر د ز ا کدام هر که دانند ی م ی ع ا م ت ج ا و ج و ی م ل ع جو : بعد و د ی ا ر ا د ا ر ه س ر د م ط ی ح م ر د شده ادراک ه ن ی م ز ر گ ی د ک ی ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ه ک د ن ت س ه ی ی ا ه ی گ ژ ی و و ت ا ی ص و ص خ ی ا ر ا د د و خ ه ب و ن ه ب د ع ب و د ن ی ا د. ن ز ا س ی م م ه ا ر ف ا ر ه س ر د م و ج د و ب ه ب و د ب ر د ن ا ن ک ر ا ک ا ت د ن و ش ه ج ا و م ی ز ی م آ حمایت و ب و ل ط م سازمانی جو با د ن ر ا د ر ا ظ ت ن ا سازمان به د و ر و ی ا گونه به ه ط و ب ر م ر و م ا ه ک ت س ا ن ا ر ی د م ت ی ل و ئ س م ن ی ا. کنند تامین ا ر خود نیازهای ن آ ی ا و ل ر د ک ر ت ش م ت ی ل و ئ س م ع ق ا و ر د. د ن ی ا م ن ت ک ر ش ا ه ت ی ل ا ع ف ر د ن ا ش د و ج و م ا م ت ا ب د ا ر ف ا ه ک د و ش ی ه د ن ا م ز ا س ی ن ا س ن ا ط ب ا و ر ی ر ا ر ق ر ب د ش ا ب ر ت ت ب ث م ی ن ا م ز ا س و ج ه چ ر ه. ت س ا ی ع م ج ر ا ک ت ب ا و ت ی ق ال خ ی ا ن ب م ی ر و د س ر ت ی د ا م ت ع ا ی ب ب ب س ی ف ن م ا ی و ر و آ س ر ت ه ت س ب جوهای بالعکس. د و ب خواهد تر ن ا س آ. د ن ن ک ی م ن ی م ا ت ا ر د ا ر ف ا ی ن ا و ر ت ش ا د ه ب ز ا ب و ت ب ث م و ج ن ی ا ر ب ا ن ب. د و ش ی م م ه ز ا د ا ر ف ا ت ر ف ن و : ا ه ر ا ك ه ا ر ه ب ر ج ن م د و خ ه ك ي ل غ ش ت ي ا ض ر ر ب ت س ا ر ا ذ گ ر ي ث ا ت د و خ ه ك ن ي م ل ع م ي ا ه ز ا ي ن ز ا ت خ ا ن ش و ي ه ا گ آ. د و ش ي م ش ز و م آ ت ي ف ي ك د و ب ه ب و ل غ ش ز ا ي د و ن ش خ ي ا ه د ا ه ن و ي ل ل م ل ا ن ي ب ي ا ه ش ي ا م ه ي ل م ه ن ا س ر ط س و ت ن ا م ل ع م ي ع ا م ت ج ا ت ل ز ن م و ن ا ش ظ ف ح ه ب ك م ك. ش ر و ر ب و ش ز و م آ ر د ه ز ی گ ن ا د ا ج ی ا ا ب ن ا د ن م ه ق ال ع ي ا ر ب ي م ل ع م شغل درداخل ي ل غ ش ء ا ق ت ر ا جهت امكانات كردن فراهم. د ر ک ر ت د ن م ق ال ع ن ا ش ر ا ک ه ب ا ر ا ه ن آ ن ا و ت ی م ن ی م ل ع م ن ی ب ي ا ر ج ا ت ل ا د ع ن ا م ز ا س ر د س ا س ح ا ا ر ي ز ي ت ل ا د ع ا ن ر ي ث ا ت ي ف ن م ه د ن ه ا ك و ت ي ا ض ر ر ب ن ي م ل ع م د ر ا د ي گ ن ا گ ي ب س ا س ح ا ت ا ر ا ك ت ب ا و ل ال ق ت س ا ا ت د د ر گ ل و ح م ا ه ن آ ه ب ي ي ا ه ت ي ل و ئ س م د د ر گ ي م د ا ه ن ش ي پ ن ي ن چ م ه

13 ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م و ث ر ب ر رضايت شغلي د ب ي ر ا ن ز ن ب ه ك ا ر ر ا د ر آ ن ه ا ك ا ه ش د ه د. ب ا ی د ق و ا ن ی ن ی ت ص و ی ب گ ر د د ت ا ع د ا ل ت و ب ر ا ب ر ی د ر د س ت م ز د ت ا ب ه د ر س ت ی ا ن ج ا م گ ی ر د ت ا ا ف ر ا د ن س ب ت ب ه ش غ ل ش ا ن ا ح س ا س ن ا ر ض ا ی ت ی ن د ا ش ت ه ب ا ش ن د. ب ا ا ی ج ا د ک ال س ه ا ی م خ ت ل ف د ر ح و ز ه م د ی ر ی ت ی م ی ت و ا ن ب ه ا ف ر ا د د ر ا ي ج ا د م د ی ر ی ت ی د ر س ت ي ا ر ي ن م و د و ب ا ا ی ج ا د ا ر ت ب ا ط د ر س ت و د و س ت ا ن ه ب ی ن د ب ي ر ا ن و م د ی ر ا ن م ی ت و ا ن ک م ک ن م و د د ر ر ض ا ی ت ب ی ش ت ر آ ن ا ن ا ز ک ا ر ش ا ن ب ا ت و ج ه ب ه ا ه م ي ت ر ا ب ط ه ب ي ن م ا ه ي ت ك ا ر ب ا ر ض ا ي ت ش غ ل ي پ ي ش ن ه ا د م ي گ ر د د ت ا ض م ن ش ن ا س ا ي ي ع و ا م ل ت ا ث ي ر ب ه گ ذ ا ر ب ر م ا ه ي ت ك ا ر ن س ب ت ب ه ت ق و ي ت آ ن ه ا ا ق د ا م گ ر د د ب ا ت و ج ه ب ه ا ه م ي ت ر ا ب ط ه ب ي ن ن ح و ه س ر پ ر س ت ي ب ا ر ض ا ي ت ش غ ل ي پ ي ش ن ه ا د م ي گ ر د د ت ا ب ا ب ر گ ز ا ر ي د و ر ه ه ا ي آ م و ز ش ي م د ي ر ا ن ر ا ب ا ش ي و ه ه ا ي ج د ي د س ر پ ر س ت ي آ ش ن ا ك ن ن د. ب ا ت و ج ه ب ه ا ه م ي ت ر ا ب ط ه ب ي ن ا ن ت ظ ا ر ا ت ش غ ل ي ب ا ر ض ا ي ت ش غ ل ي پ ي ش ن ه ا د م ي گ ر د د ت ا ب ا ا ع م ا ل م د ي ر ي ت ص ح ي ح د ر م ر ا ك ز آموزشي ضمن ت ال ش د ر ج ه ت ب ر آ و ر د ن ا ن ت ظ ا ر ت ش غ ل ي ا م ك ا ن ا ف ز ا ي ش ر ض ا ي ت ش غ ل ي ن ي ر و ه ا ر ا ف ر ا ه م ن م ا ي ن د. ب ا ت و ج ه ب ه ا ه م ي ت ر ا ب ط ه ب ي ن ت ع ه د س ا ز م ا ن ي ب ا ر ض ا ي ت ش غ ل ي پ ي ش ن ه ا د م ي گ ر د د ت ا ب ا ا ع م ا ل م د ي ر ي ت ص ح ي ح د ر م ر ا ك ز آ م و ز ش ي ب س ت ر م ن ا س ب ي ر ا د ر ج ه ت ا ف ز ا ي ش ن ي ر و ه ا ب ه س ا ز م ا ن و ا ه د ا ف آ ن ف ر ا ه م ن م ا ي ن د م ن ا ب ع ا ح م د ي ا ن م ر ي م ( 6 ) : 5 ب ر ر س ي د ال ي ا ا ز ب ي ن ر ف ت ن ا ن گ ي ز ه ه ا ي ش غ ل ي د ر م ح ي ط ك ا ر ا س ت و ا ر ت ا ز ک م پ ( 1 ) : ر و ا ن ش ن ا س ی ا ج ت م ا ع ی ک ا ر ب ر د ی ت ر ج م ه ف ر ه ا د م ا ه ر چ ا پ ا و ل م ع ا و ن ت ف ر ه ن گ ی آ س ت ا ن ق د س ر ض و ی ا ع ظ م آ ز ا د ه م ن ص و ر ه ( 1 ) ب ر ر س ی ت ا ث ی ر ش ر ا ی ط ع ی ن ی و ذ ه ن ی ک ا ر ب ر ر ض ا ی ت ش غ ل ی ز ن ا ن د ر ب خ ش غ ی ر د و ل ت ی م ر ک ز ا م و ر م ش ا ر ک ت ز ن ا ن ر ی ا س ت ج م ه و ر ی. پرهیزگار کمال ( 1 ) ا ص و ل و م ب ا ن ی ط ب ق ه ب ن د ی ا ر ز ش ی ا ب ی م ش ا غ ل د ا ن ش گ ا ه ع ل و م ا د ا ر ی م د ی ر ی ت م ن ا ب ع ا ن س ا ن ی و ا د ر ه ا م و ر ا س ت خ د ا م ی ت ه ر ا ن ن ش ر آ گ ا ه. ت و س ل ی غ ال م ع ب ا س ( 1 ) ج ا م ع ه ش ن ا س ی ک ا ر و ش غ ل ن ش ر س م ت چ ا پ س و م. ت و س ل ی غ ال م ع ب ا س ( 1 ) ج ا م ع ه ش ن ا س ی ک ا ر و ش غ ل س ا ز م ا ن م ط ا ل ع ه و ت د و ی ن ک ت ب ع ل و م ا ن س ا ن ی د ا ن ش گ ا ه ه ا ن ش ر س م ت چ ا پ ه ش ت م س ر م د غ ال م ع ل ی ( 1 ) ر و ش ه ا ی ت ح ق ی ق د ر ع ل و م ا ج ت م ا ع ی ت ه ر ا ن ن ش ر س م ت.

14 ن ا ت س ب ا ت م و د شماره دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای م و د د ل ج ن ا ر ه ت ن و ن ف و ا ه ش ن ی ب ی ع ا م ت ج ا م و ل ع ر د ق ی ق ح ت ی ا ه ش و ر ) ( ر ق ا ب ی ن ا خ و ر ا س. ل و ا پ ا چ ر ا ك ر د ي س ا ن ش ن ا و ر ) ( د و م ح م ي چ ت ع ا س ه ا ش ی ن ی س ح ی ض ت ر م ) ( ه س ی ا ق م ت ی ا ض ر ی ل غ ش ن ی م ل ع م ن ز س ر ا د م ی ی ا د ت ب ا ن ه د و ر د ح ا و ی ت ی ب ر ت م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ت ی ر ی د م د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ی ا پ ن ا ر ه ت ه 8 ق ط ن م ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ر ش ن ی ل غ ش و ی ل ی ص ح ت ی ی ا م ن ه ا ر ) ( هلل ا د ب ع ی د ا ب آ ع ی ف ش. ) 1 3 : ه د ا ز جليل (. شغلي فشارهاي ش ه ا ك و ي ر ي گ م ي م ص ت ر د ت ك ر ا ش م ر ي ث ا ت ) ( ن و س ك ج. ت م س ت ا ر ا ش ت ن ا ی ن ا س ن ا م و ل ع ر د ق ی ق ح ت ش و ر ر ب ی ا ه م د ق م ) ( ا ی ن ظ ف ا ح. ش ی ا ر ی و ر ش ن ی ت ی ب ر ت م و ل ع ر د ی س ا ن ش ن ا و ر ق ی ق ح ت ش و ر ) ( ی ل ع ر و ال د. م و د پ ا چ ر ه م ق ا و ر ر ش ن د ه ش م ش ز و م آ و ی م و م ع ت ی ر ی د م ) ( ن ی س ح د م ح م ی ف و ئ ر ه ن ا ر س پ ه ن ا ر ت خ د و ی ل غ ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب ی س ا ن ش ه ع م ا ج د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ی ا پ ) ( م ي ر ك ي ن ا ق ل ا ط. ن ا گ ر گ ر ه ش ن ی م ل ع م. ی ن ر ش ن ن ا ر ه ت ی ر و ب ص ر ه چ و ن م ه م ج ر ت ی س ا ن ش ه ع م ا ج ) ( ی ن و ت ن آ ز ن د ی گ ن ز کارگران شغلی موثربررضایت ی ع ا م ت ج ا و ی د ا ص ت ق ا ل م ا و ع ی س ر ر ب ) ( ت ا د ا س ل ا شمس میروکیلی. ا ر ه ز ل ا ه ا گ ش ن ا د ی ع ا م ت ج ا م و ل ع ه د ک ش ن ا د ی ع ا م ت ج ا م و ل ع ش ه و ژ پ د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ی ا پ ت ي ا ض ر ر ب ئ ن آ ر ي ث ا ت و ن ا ر ه ت 3 ه ق ط ن م ي ت ل و د س ر ا د م ق ف و م ن ا ر ي د م ي ر ب ه ر ك ب س ن ي ع ت ) ( ي ل ع ي و د ه م. ) د ش ر ا ي س ا ن ش ر ا ك ه م ا ن ن ا ي ا پ (. ن ا ن ك ر ا ك ي ل غ ش

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س.

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س. 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ن آ ی م ر ه ا ط ا ق ن ی ی ا س ا ن ش و ی ن ا م

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 206 (Summer), Vol.0, No.2 م ط ا ل ع ه ج ا م ع ه ش ن ا خ ت ی ک ی ف ی ت ز ن د گ ی ز ن ا ن خ ا ن ه د ا ر

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی ه) ع ل ا ط م 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ی ک چ ن آ ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع و ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 2-40 ص ص ی ت ل و د س ر ا د م ی ن ا م ز ا س ت م ال

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

A Survey of job alienation in the administrative of iran(case Research : Education employers of Garmsar City)

A Survey of job alienation in the administrative of iran(case Research : Education employers of Garmsar City) م و ر د د) Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue17/Winter 2014 PP: 9-22 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه ه ف د ه م زمستان 2931 ص

More information

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

Study of relationship between components of management intellectual capital with managers job performance

Study of relationship between components of management intellectual capital with managers job performance Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue16/Autumn 2013 PP: 9-20 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه ش ا ن ز د ه م پ ا ی ی ز 2 9 3 1 ص

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م ر 6 ف ن 2 ه ا م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ی ر ب ت ر ه ش ن ی ج و ز ج ا و د ز ا ای ق ب ع ب ا

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1

Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 پژهشهای جامعه شناختی سال ی ا ز د ه م / ش م ا ر ه ا ل / بهار 6931 Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 چ ك ي د ه ب ر ر س ی ت ب ی ی ن ع ا م ل پ ی ش ز م ی ن ه ا ی م ث ر ب ر ت ع

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook.

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 زمستا 4 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9-0 2 ص ص د ی س 1 ی د م ح ا ی ل ع م ال غ د ی ع س م و ل ع س ر د ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

Study of practicality,reliability,validity & norming of teachers entrepreneurship

Study of practicality,reliability,validity & norming of teachers entrepreneurship Journal of Industrial/Organization Psychology ol. 5/Issue19/Summer 2014 PP: 55-68 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل پ ن ج م. ش م ا ر ه ن و ز د ه م تابستان 3931 ص ص : 6-8 5

More information

Companies ) ل ی ت س ا ل ا ر ن ج ( ی ت ل و د ت ک ر ش و د ز ا ) )290=N ب خ ت ن م ه

Companies ) ل ی ت س ا ل ا ر ن ج ( ی ت ل و د ت ک ر ش و د ز ا ) )290=N ب خ ت ن م ه Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue10/Spring 2012 PP: 95-106 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش. م و س ل ا س 5 9-6 0 1 : ص

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ل ا س م ن ا ی ب و ه م د ق م ز

ل ا س م ن ا ی ب و ه م د ق م ز ن) ا د ن م ر ا ک ه د ی ک چ 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د ا و ن ا خ ر د ی ر ی گ م ی م ص ت ت ر

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2 ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 491 بها 1 ه ا م ش م ه ن ل ا س 7 1 1-4 1 ص ص د م آ ا ک د و خ ا ب ا ک گ د ن ز ت ف ک ن ب ه ط ب ا س ب ن ا د م ه ه

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ر و ا ش ک د ا ه ج ن ا ن ک ر ا ک ر د Effect of Training Communication Skills on Organizational Culture and Organizational

ا و ه ا ر ه ش ی ز ر و ا ش ک د ا ه ج ن ا ن ک ر ا ک ر د Effect of Training Communication Skills on Organizational Culture and Organizational Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 5/Issue8/Spring 204 PP: 35-46 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ص ف 393 بهار م ه د ج ه ه ر ا م ش م ج ن پ ا س 5 3-46 : ص ص ن ا م ز ا س د ن و

More information