د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

Size: px
Start display at page:

Download "د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م"

Transcription

1 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر ک ل م ع ر ب ن ا م ل ع م ی س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ا و س ر ی ث ا ت ج ر ک ن ا ت س ر ه ش ي ي ا م ن ه ا ر س ر ا د م ر د 2 ريا ب ک د ا ز ر شي ک ر ا ه ب ا ي ن م ش ا ه ه ر ا ر ش 3 ه د ي ك چ ج ر ک ن ا ت س ر ه ش ی ی ا م ن ه ا ر س ر ا د م ر د ن ا ن آ ی ل غ ش د ر ک ل م ع ر ب ن ا م ل ع م ی س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ا و س ر ی ث ا ت ش ه و ژ پ ن ی ا ف د ه ه م ا ن ر ب م ی ه ا ف م ی ش ز و م آ ف ا د ه ا ی ش ز و م آ ی ج ن س ز ا ی ن ی ا ه ه ف ل و م ل م ا ش ش ه و ژ پ ن ی ا ر د ی س ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب د ا و س. ت س ا ی ف ی ص و ت ش ه و ژ پ م ا ج ن ا ش و ر. ت س ا ی ش ز و م آ ی ب ا ی ش ز ر ا و س ی ر د ت ی ا ه ش و ر ی س ر د ی ر ا م آ ه ع م ا ج و ت س ا ی ش ی ا م ی پ و ن ز ( م ل ع م ل م ا ش ه ک ت س ا ل ا س ر د کرج شهرستان راهنمایی ه ر و د ن ا م ل ع م ه ع ل ا ط م د ر و م ن ا ر ك و ك ل و م ر ف ق ب ط ر ب و ه د ی ز گ ر ب ه د ا س ی ف د ا ص ت ع و ن ز ا ی ا ه ش و خ ی ر ی گ ه ن و م ن ش و ر ه ب ی ر ا م آ ه ن و م ن. د ش ا ب ی م ) د ر م. د ن د ش ب ا خ ت ن ا ر ف ن د ا د ع ت ت. س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ه م ا ن ش س ر پ و د ز ا ق ی ق ح ت ف ا د ه ا ا ب ق ب ا ط م ش ه و ژ پ ت ا ی ض ر ف ی س ر ر ب ی ا ر ب ت ه ج و ه د ش ه د ا ف ت س ا ه ت خ ا س ق ق ح م ی ا ه ی و گ 0 2 ه م ا ن ش س ر پ ز ا ن ا م ل ع م ي س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ا و س ح ط س سی ر ر ب ت ه ج ز ا ل ص ا ح ج ی ا ت ن. د ی د ر گ ه د ا ف ت س ا ی ا ه ی و گ 0 2 ) ( ن و س ر ت ا پ د ر ا د ن ا ت س ا ه م ا ن ش س ر پ ز ا ز ی ن ی ل غ ش د ر ک ل م ع ح ط س ی س ر ر ب ر ث ا. ت س ا ه د و ب ر ا ذ گ ر ثي ا ت ن ا م ل ع م لي غ ش د ر ک ل م ع ر ب ت م د خ ضمن دورههای ن د ن ا ر ذ گ : د ه د ی م ن ا ش ن ش ه و ژ پ ی ا ر ج ا د ر ک ل م ع گين ن ا مي ضمن در ميباشد. ر ا د ي ن ع م ز ی ن ن ا م ل ع م ز ا ني خيص ش ت ي ي ا ن ا و ت و ت م د خ ضمن دورههاي ل ب ا ق ت م ش ن ک د ن ا ه ت ش ا د ن ت ک ر ش ا ه ه ر و د ن ي ا ر د ه ک ي ي ا ه م ل ع م ه ب ت ب س ن د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ا ر ت م د خ ضمن دورههاي ه ک ي ي ا ه م ل ع م لي غ ش ي ي ا ن ش آ و خدمت ضمن دورههاي ي ل ص ا ت ا ر ث ا د ه د ي م ن ا ش ن ل ا ي ر و ت ک ا ف س ن ا ي ر ا و ل ی ل ح ت ه ک ن ی ا ت ی ا ه ن ر د. د ش ا ب ي م ر ت ش ي ب ر ب ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ ن ي ن چ م ه ا ه ه ر و د ن ي ا ن د ن ا ر ذ گ ه ج ي ت ن ر د و ه د و ب 0/5 0 ز ا ر ت م ک ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ت. س ا ه د و ب ر ا ذ گ ر ثي ا ت ن ا م ل ع م شغلي د ر ک ل م ع ي ي ا م ن ه ا ر س ر ا د م ش ز و م آ م ل ع م ی ل غ ش د ر ک ل م ع درسی برنامهريزي د ا و س : ا ه ه ژ ا و د ی ل ک 9 3 8// : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د /4/ : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ه د و ر د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ش ز و م آ ت ا ق ی ق ح ت د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه د و ر د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی د ا ت س ا 2 ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 3

2 2 9 3 ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 0 3 ه م د ق م )5 2 ی ن ا س ن ا جوامع رشد ا ب که. است ه د و ب ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت د ن م ز ا ی ن خ ی ر ا ت ل و ط ر د و خلقت ابتدای ز ا ر ش ب ر و ظ ن م ه ب ه ت ف ا ی سازمان آموزشی ی ا ه م ا ظ ن جدید دنیای ر د و گرفته شکل مدنی و ی ع ا م ت ج ا ی ا ه د ا ه ن ء ا ق ت ر ا د. ن ا آمده ر د ا ر ج ا ه ب و ی ح ا ر ط ف ل ت خ م ع م ا و ج ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ن ا م ر آ و ا ه ل آ ده ی ا ق ق ح ت ی س ر د ه م ا ن ر ب ن و ن ف و ل و ص ا ز ا ه د ا ف ت س ا م ز ل ت س م ی ل ی ص ح ت ي ا ه ه ت ش ر و ع ط قا م ل ك ر د ش ز و م آ ت ی ف ی ک د و ب ه ب و ی ر گ ن ز ا ب ر د ی ر ی گ د ا ی ل و ص ا ی ا ر ج ا و ن آ ی ن ا ب م ه ب ه ج و ت ا ب ن و ن ف ن ي ا د ر ب ر ا ک ه ك ت س ا ت ی م ه ا ز ئ ا ح ی ن ا س ن ا ی و ر ی ن ت ی ب ر ت ز ک ا ر م و ا ه ه ا گ ش ن ا د س ر ا د م ر د د و ج و م ی ا ه ش ز و م آ و ا ه ه م ا ن ر ب ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت ه ک ت س ا ه ع م ا ج ی ل ص ا ی ا ه د ا ه ن ز ا ی ک ی ش ر و ر پ و ش ز و م آ 0( 8 3 ی گ ی ب ا ز ر ی م (. ت س ا ک ی د ی ا ب ه ت س ی ا ش د ا ر ف ا ت ی ب ر ت ی ا ر ب ه ك د ر ا د ه د ه ع ر ب ا ر ط و ب ر م ه ع م ا ج ب و ل ط م ی ا ه ن ا س ن ا ن ت خ ا س و ز ا م ع ا ف ل ت خ م ر ص ا ن ع و ء ا ز ج ا د م آ ر ا ک ی ش ز و م آ م ا ظ ن ن ی ا ر د «. د ی آ د و ج و ب د م آ ر ا ک ی ش ز و م آ م ا ظ ن.. و. ت ا ر ا ب ت ع ا و ه ج د و ب ت ا ز ی ه ج ت و ا ض ف ی ش ز و م آ ل ی ا س و م ل ع م ا ه ه د ن ر ی گ د ا ی ی س ر د د ا و م ه م ا ن ر ب ن ی ا ر ب ه و ال ع. سازند پذیر ن ا ک م ا ا ر ر ا ظ ت ن ا د ر و م ف د ه ه ب ی ب ا ی ت س د ا ت د ن ر ا د ل ب ا ق ت م ر ی ث ا ت ر گ ی د ک ی ا ب ن ا ی م ن ی ا ر د. د ن ش ا ب ر ا د ر و خ ر ب الزم کارآمدی و کیقیت از ز ی ن ی ی ا ه ن ت ه ب ء ا ز ج ا ز ا ک ی ر ه ت س ا م ز ال و د ی ا م ن ی م ء ا ف ی ا ی ر ی گ د ا ی ی ا ه ت ی ل ا ع ف ی ا ر ب ب س ا ن م ط ی ا ر ش ی ز ا س م ه ا ر ف ر د ا ر ش ف ن ن ی ر ت م ه م م ل ع م : ی ک ل م (». د ش ا ب ا ر ا د ی ش ز و م آ م ا ظ ن ر د ی ش ف ن ن ی ن چ م ا ج ن ا ی ا ر ب ا ر الزم صالحیت است م ز ال ر ا م ش ه ب ل و ح ت و ه ع س و ت ه ب ل ي ن ي ا ر ب ن ك ر ن ي ر ت م ه م ي ز و ر م ا ع م ا و ج ر د ش ر و ر پ و ش ز و م آ و ر ن ی ا ز ا ر د ه ع س و ت و د ش ر ر ي س م ر د ا ر جامعه ميتوان ه ك ت س ا ه ت ف ا ي ه ع س و ت ش ر و ر پ و ش ز و م آ ا ب د. و ر ي م ي ا ه و گ ل ا ن ا و ن ع ه ب س ر ا د م ه ب ش ال ت ي ا ر ب م ه س ن ي ر ت ش ي ب ن ا ي م ن ي ا ر د. د ا د ر ا ر ق ف ل ت خ م د ا ع ب ا و ي ش ز و م آ ي ا ه ه م ا ن ر ب ي ا ر ج ا و ي ح ا ر ط م د ق م ط خ ر د ه ك د د ر گ ي م ر ب ي ش ز و م آ ي ا ه م ا ظ ن ي ت ا ي ل م ع ي و ر ي ن د ن م ز ا ي ن ن ا م ز ر ه ز ا يش ب س ر ا د م ت ه ج ن ی د ب. د ن ر ا د ر ا ر ق ف ا د ه ا ق ق ح ت ي ا ر ب ي ش ر و ر پ و ش ال ت ر پ ي ن ا س ن ا ر د د ي ا ب ر گ ي د ز ي چ ر ه ز ا ش ي ب ا ر ش ر و ر پ و ش ز و م آ ف ا د ه ا ق ق ح ت و د ن ت س ه د ه ع ت م م د ق م ط خ ر د ن ا ز ا ب ر س ن و چ م ه ن ا م ل ع م ) د ا ژ ن ی ر ا ع ش (. ت س ن ا د ن ا م ل ع م ت م ه و ش ال ت و ر گ ی ا ه ه م ا ن ر ب ف ا د ه ا ق ق ح ت ی ا ر ب ش ال ت ر د ن آ ی ا ر ج ا و ی ش ز و م آ ی ح ا ر ط ا ب ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت ه ه ب ج ت ی ا د ه ی س ر د ی ت ر ا ه م و ی م ل ع ی ا ه ی د ن م ن ا و ت و ا ه ی ه ا گ آ ا م ل س م. د ن ی ا م ن ی م ل ی ه س ت ا ر ن ا ر ی گ ا ر ف د ش ر

3 ا) م ر ا ش م ل ع م 4 ي ) ر ا د م ت ع ي ر ش 3 ن ا ر ا ک م ه و ا ی ن م ش ا ه / ن ا م ل ع م ی س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ا و س ر ی ث ا ت و ق ی ق د ی س ر ر ب و ت س ا ت ی م ه ا ز ئ ا ح ی ش ز و م آ م ا ظ ن ی س ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ف ا د ه ا ق ق ح ت ر د ن ا م ل ع م ی م ل ع ی ی ا ی و پ و ن ا م ل ع م کارآمدی راستای ر د گامی میتواند ن آ د و ب ه ب ی ا ه ر ا ک ه ا ر ه ئ ا ر ا و ه ل ا س م ن ی ا. د ش ا ب ه ع م ا ج ه ع س و ت و ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت م ا ظ ن ل ی ا س م ه ب ه ج و ت ز ا ز ی ر گ ا ن ش ز و م آ ن د ر ک ی ن ا گ م ه و ی م ک ل ئ ا س م ز ا ر ذ گ ر د ی ش ز و م آ ی ا ه م ا ظ ن ز ا ت ا ز ی ه ج ت و ع ب ا ن م ه ب ه ج و ت ن م ض ا ر ی ش ز و م آ ت ی ف ی ک ء ا ق ت ر ا و د ن ت س ه ی ش ز و م آ ی ا ه ه د ی د پ ی ف ی ک ق ی ر ط ی ل ص ا ن ی ر ت ) ل م ا ع م ا ظ ن ی ش ز و م آ ی ن ع ی م«ل ع م «د ر و م ه ج و ت و ی ر ی گ ف د ه ر ا ر ق. د ن ا ه د ا د ع و ض و م و س ک ی ز ا. د ر ا د ی ا ه ی و س و د ش ق ن ی ش ز و م آ ت ا ح ال ص ا د ن ي آ ر ف ر د ن ی ر ت ه د م ع ا ذ ل. د و ش ی م ب و س ح م ی ش ز و م آ ت ا ح ال ص ا ل م ا ع ر گ ی د ی و س ز ا و ی ش ز و م آ ت ا ح ال ص ا ا ب ا ی ت ی ف ی ک ن و د ب ن ا م ل ع م ر ب ز ک ر م ت ( ی ز ا س ی ا ه ف ر ح : ز ا د ن ت ر ا ب ع ن ا م ل ع م ش ز و م آ ر د ج ی ا ر ف ا د ه ا ا ی د ی د ج ی ا ه ت ی ل و ئ س م ش ر ی ذ پ ی ا ر ب ن ا م ل ع م ی ز ا س ه د ا م آ ( ن ا م ل ع م ی ز ا س ت ی ف ر ظ ) ن ی ی ا پ ت ی ف ی ک ی ی ا ن ا و ت و ش ن ا د ن ت ش ا د ه گ ن ز و ر ه ب ( ن ا م ل ع م ن د ر ک د م آ ز و ر ) ی س ر د ی ا ه ه م ا ن ر ب ت ا ر ی ی غ ت ا ب ه ه ج ا و م س ی ر د ت ب س ا ن ت م ر ظ ن ز ا 5( ا ب ط ی ا ر ش و ی ا ه ش و ر د ی د ج ن م ر ب ا ه (. ) س ی ر د ت 3 گ ن ا ت و ی ف و 4 ان ه م و ب 5 ه ب ه ک ه د ش ی ح ا ر ط ی ش ز و م آ ع ی ا ق و ه ل س ل س ک ی ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ی س ر د ه م ا ن ر ب ر ن ز ی آ ي ر ا د م ت ع ي ر ش ي ل ع. ت س ا ه د ش ی ن ی ب ش ی پ ز و م آ ش ن ا د د ن چ ا ی ک ی ی ا ر ب ی ش ز و م آ ج ی ا ت ن ق ق ح ت د ص ق ي ل ا م ع ا ر ي ا س و ي د ر ف و گروهي فعاليت ا ه ث ح ب ت ا ع ل ا ط م ب ر ا ج ت ه ي ل ك «ن ا و ن ع ه ب ا ر ي س ر د ه م ا ن ر ب ن ي ا ز ا. د ن ك ي م ف ي ر ع ت د«ه د ي م م ا ج ن ا ه س ر د م ي ي ا م ن ه ا ر و ي ت س ر پ ر س ت ح ت د ر گ ا ش ه ك د ن ا د ي م ه ا گ د ي د ه م ا ن ر ب ي س ر د ا ا ف ر ص د و د ح م ه ا گ د ي د ر ب ا ن ب ( 8 3 ه ب ب ر ا ج ت و ي ا ه ت ي ل ا ع ف ي س ال ك ن ا ز و م آ ش ن ا د.» د و ش ي م ن 6 ر د م ا ع و ي ل ك ه م ا ن ر ب ك ي ز ا ت س ت ر ا ب ع ي س ر د ه م ا ن ر ب د و گ ن آ ه ب ي ب ا ي ت س د ا ب ا ت د و ش ي م ه ض ر ع ن ا گ د ن ر ي گ د ا ي ه ب س ر ا د م ط س و ت كه آموزش ي ا و ت ح م ا ب ط ا ب ت ر ا ي ب ر ج ت و ي ا ه ف ر ح ي- ن ف خاص رشتههاي و ا ه ه ن ي م ز ه ب د و ر و ي ا ر ب ا ر الزم شايستگيهاي گردند قادر. د ن ن ك ب س ك ي ر ظ ن و - sharma 2 - Huberman 3 - Fui Tong 4 - Boon Han 5 - Eisner 6 - Good

4 2 9 3 ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 2 3 ر گ ن ا ی ب ه ک ت س ا ی د ا ه ن ش ی پ ی ش ز و م آ ه م ا ن ر ب ن ا م ه ی س ر د ه م ا ن ر ب ت س ا د ق ت ع م 5( 8 3 ( ر ي ه ظ ر و پ ی ق ت ی س ر د ه م ا ن ر ب ن آ و ت س ا ه د ش ه د ا د ح ی ج ر ت ی و د ش ر ی ا ر ب ه ک ت س ا ی ی و س ه ب ه د ن ر ی گ د ا ی ت ی ا د ه ن د ا د م ا ج ن ا و ا ه ف د ه ق ق ح ت ا ه ن ا م ر آ ه د ن ن ک ن ی ی ع ت ا ه زش ر ا ن ی ا. د ر ا د ا ه ش ز ر ا م ا ظ ن ر ب ه ی ک ت ه ک د ش ا ب ي م ن ا ز ي م ي س ر ر ب «ن ا و ن ع ا ب خود کارشناسیارشد ه م ا ن ن ا ی ا پ ر د ) ( ه د ا ز س ا ب ع. ت س ا ی ت ی ب ر ت د ص ا ق م ه ک ت خ ا س ص خ ش م ش«ز و م آ ر د ن آ د ر ب ر ا ك و ي ش ز و م آ د ا و م ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ن ا م ل ع م ي ي ا ن ش آ و د ن ر ا د ن کافی شناخت آموزشي ف ا د ه ا د ر و م ر د ن ا م ل ع م ت ي ر ث ک ا ل ي ا س و و ر ا ز ب ا ي ش ز و م آ ر ا د ر و خ ر ب د ن ش ا ب ی م ن و ش ی ب ز ا 0 9 کاربرد برای الزم مهارتهای ز ا صد ر د ن ا م ل ع م ا ب ي ا ه ه و ي ش ي م ل ع ي د ب ا ع. د ن ت س ه ع ال ط ا ي ب س ي ر د ت ر د ن آ د ر ب ر ا ك ج ي ا ت ن ز ا و د ن ر ا د ن ي ئ ا ن ش آ ي ش ز و م آ ي ب ا ي ش ز ر ا ر د ی ی ا م ن ه ا ر ه ر و د ن ا م ل ع م ی ص خ ش ت ا ع ال ط ا ن ا ز ی م ی س ر ر ب «ع و ض و م ا ب ی ش ه و ژ پ ) ( ي ن ا ه ف ص ا ه ک ت س ا ه د ا د م ا ج ن ا» ان ه ف ص ا ن ا ت س ا ر د ی ب ا ی ش ز ر ا ی ا ه ت ر ا ه م و ی ن ا ح ت م ا ت ال ا و س ه ی ه ت و ح ر ط ه ن ی م ز و ی م ل ع ی ا ه ش و ر و ل و ص ا ه ر ا ب ر د ن ا م ل ع م ی ل ک ر و ط ب ه ک د ر ا د ی م ن ا ی ب ق ی ق ح ت ز ا ه د م آ ت س د ب ج ی ا ت ن شناخت راهنمایی ه ر و د ش ز و م آ ف ا د ه ا ه ب ت ب س ن و د ن ر ا د ر و خ ر ب کمی آگاهی ز ا ش ز و م آ ی ب ا ی ش ز ر ا ن ا ز ی م ن ی ب و د ن ر ا د ن ا ر شناختی حوزه باالتر سطوح در ی ب ا ی ش ز ر ا ی ا ر ب الزم مهارتهای و د ن ر ا د ن ی ف ا ک. د ر ا د د و ج و ی ر ا د ی ن ع م ت و ا ف ت ن ا ن آ ی ل ی ص ح ت ک ر د م و ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ش و ر ز ا ن ا م ل ع م ی ه ا گ آ ر ظ ن ز ا کره ابتدایی ن ا م ل ع م ی ا ه ت ی د و د ح م و ا ه ی د ن م ن ا و ت ه ع ل ا ط م ا ب خود پژوهش ر د ) ( گ ن ا ه ت ك ر ا ش م ن م ض ت م ی س ر د ه م ا ن ر ب ی ی آ ر ا ک ه ک د و م ن ص خ ش م ی س ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ن ا ز ی م ن ا م ل ع م ی ه ا گ آ ش ی ا ز ف ا ر ب و د ش ا ب ی م ه م ا ن ر ب ن ی و د ت د ن ی آ ر ف ر د ن ا م ل ع م و ی ص ص خ ت ی ا ه ه و ر گ د ا ر ف ا و ن و ر و د چ ا ب م ي ل. ت س ا ه د ر ک د ی ک ا ت ن ا ن آ ی ل غ ش د ر ک ل م ع ء ا ق ت ر ا ر ب ن آ ر ی ث ا ت و حوزه این ر د 2 گ ا و. د ن د ا د م ا ج ن ا دي" ا ق ت ن ا ر ك ف ت ت ه ج ر د م ا گ ج ن پ : د ي و ش ي ر ت ه ب م ل ع م " ع و ض و م ا ب ا ر ي ش ه و ژ پ ) ( ا ب س ي ر د ت ت ي ع ق و م ر ه ر د د ن ا و ت ي م ه ك ت س ا ي ا ه ل ح ر م ج ن پ چارچوب يك ه ئ ا ر ا ش ه و ژ پ ن ي ا ف د ه ي د ا ق ت ن ا ر ك ف ت ي و س ه ب ا ر ن ا ز و م آ ش ن ا د ر ث و م گونهاي به ا ت شود اجرا ي س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ي ن ا ب م ت ي ا ع ر ي ت خ ا ن ش ت ف ر ش ي پ ي ا ه ت ي ل ا ع ف ن ي ر ت ه ب و د و ج و م ي ا ه ي ر و ئ ت ي ا ن ب م ر ب ب و چ ر ا چ ن ي ا. د ه د ق و س ي ا ه ط ي ح م ر د ل د م ن ي ا. د و ش ي م ساخته بازده و ج ي ا ت ن ي ا ن ب م ر ب ي ب ا ي ش ز ر ا و ر ث و م و كارآمد يادگيري - Hang 2 - Limbach,Barbara & Duron, Robert & Waugh, Wendy

5 3 3 ن ا ر ا ک م ه و ا ی ن م ش ا ه / ن ا م ل ع م ی س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ا و س ر ی ث ا ت ن ا س ر د م ي ا ر ب د ي ف م ي ب و چ ر ا چ د ر ا د ي ك ا ر د ا و ي م و ه ف م ت ي ه ا م ه ك ي ل ا ح ر و آ د ي م م ه ا ر ف ر د ه ك ز ا. د ن ه د ق و س ر ت ل ا ع ف ي ر ي گ د ا ي ط ي ح م ك ي ي و س ه ب ا ر ن ا ش ي ن ا ر ن خ س ر ب ي ن ت ب م ي ا ه س ر د ن آ ب ل ا ق ي د ه ع ت ه ب ز ا ي ن ا ع ط ق ب و چ ر ا چ ن ي ا ق ي ر ط ز ا ي د ا ق ت ن ا ر ك ف ت ي ا ر ج ا ه ك ت س ا ن آ ق ي ق ح ت ن ي ا ث ح ا ب م ه ل م ج و ن ا ز و م آ ش ن ا د ي ا ر ب م ه ت س ا ن ك م م ا د ت ب ا ر د حداقل كه د ر ا د ر و ح م ز و م آ ش ن ا د و ل ا ع ف ي ر ي گ د ا ي ه ب ر د ي د ا ي ن ب ر ي ي غ ت ك ي م ز ل ت س م د ن ا و ت ي م د ر ک ی و ر ن ي ا ه ك ي ل ا ح ر د د ش ا ب ا ن ش آ ا ن ي ر د ق ن ا م ل ع م ي ا ر ب م ه د ش ا ب ي ن ا ر ن خ س ي ت ن س ه و ي ش ز ا ي ش ز و م آ ك ي ن ك ت د ر ك ل م ع ه ب ر ج ن م ال ا م ت ح ا ي ي ا ه ش ال ت ن ي ن چ ج ي ا ت ن و. د د ر گ ي م دانشآموزان براي ر ت د ن م ش ز ر ا ي ر ي گ د ا ي ب ر ا ج ت م ه و ن ا م ل ع م ي ا ر ب ر ت ه ب ي ل غ ش ن ک ن و ر پ س ا ي ر ي گ د ا ي ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب س ي ر د ت ي ا ر ب ي ر ي گ د ا ي ن" ا و ن ع ا ب ی ش ه و ژ پ ) ( د ن ل ر ا ه و ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب س ي ر د ت ر د ا ر ي ش ز و م آ ه و ر گ ک ي ت ا ي ب ر ج ت ش ه و ژ پ ن ي ا. د ن د ا د م ا ج ن ا ر" و ح م ه ل ا س م. د ه د ي م ح ي ض و ت ا ر ي س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ي ن ا ب م ز ا ه د ا ف ت س ا ي گ ن و گ چ و ر و ح م ه ل ا س م ي ر ي گ د ا ي ش و ر ا ب ر و ح م ه ل ا س م ي ر ي گ د ا ي ي ا ن ب م ر ب س ي ر د ت که ميباشد ب ل ط م ن ي ا ش ه و ژ پ ن ي ا ر د کليدي يافته ک ي و س ي ر د ت ي ا ه ت ي ل ا ع ف ي ي ا ر گ م ه ه ک د ر ا د د و خ ر د ا ر ي ي ا ه د م ا ي پ ي س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ل و ص ا ت ي ا ع ر ت ي ف ي ک ط ي ا ر ش ي ا ر ب ن ا ز و م آ ش ن ا د و ن ي ه. ت س ا د ي ف م ن ا م ل ع م ي ا ه ف ر ح ا ر ن ي م ض ت د ن ک ي م و ن ي ن چ م ه ي ا ر ب ر ث ك ا د ح ن د ش د ر ك ل م ع 2 ت ا ر ظ ن و ک ر د ن ا و ن ع " ا ب ی ق ی ق ح ت ر د ) ( س ک و د ا م : ت س ا ه ن ي م ز و د ي و ر ز ک ر م ت م ه م ه ت ک ن. د ش م ا ج ن ا ي" م ل ع ت ا ي ه ي س ر د ي ب ا ي ش ز ر ا د ن ي ا ر ف ز ا و ج ش ن ا د ط و ب ر م س ر د س ال ک ر د ن ا ش س ر د م د ر ک ل م ع د ر و م ر د ن ا ي و ج ش ن ا د ک ر د ت ح ص ه ب ه ن ي م ز ن ي ل و ا و ت ي ف ي ک د ر و م ر د ن ا ي و ج ش ن ا د ت ا ر ظ ن ا ش ن م ز ا ن ت ش ا د ر ب ه د ر پ ي و ر ز ک ر م ت م و د ه ن ي م ز و د د ر گ ي م ه ب ط و ب ر م ش س ر پ شش داراي و ه د ا س ي م ر ف ه د ا ف ت س ا د ر و م ه م ا ن ش س ر پ. د ش ا ب ي م س ي ر د ت ي ر ا ذ گ ر ي ث ا ت ف ا د ه ا س ر د ط ي ح م ي ر ي گ د ا ي ک ب س ي ر ا ر ق ر ب ط ا ب ت ر ا و ه ر ي غ. ت س ا ر د ص و ص خ ي ا ه ت و ا ف ت. د ن ر ي گ ي م ر ت ي د ج ا ر ي ب ا ي ش ز ر ا د ن ي ا ر ف ر س پ ه ب ت ب س ن ر ت خ د ن ا ي و ج ش ن ا د ه ک د ش ص خ ش م ي ت ي س ن ج م ه م ي ب ا ي ش ز ر ا د ن ي ا ر ف ه ک د ن ر و ا ب ن ي ا ر ب ر س پ ز ا ر ت ش ي ب ر ت خ د ن ا ي و ج ش ن ا د ه ک د ش ش ر ا ز گ ن ي ا ر ب ه و ال ع. ت س ا ه ک ت س ا ن ي ا ن ا ش ر ظ ن د ن ت ش ا د کالس ارزشيابي د ن ي ا ر ف ه ر ا ب ر د ي ف ن م ر ظ ن که مذکري ن ا ي و ج ش ن ا د ه چ ر ه ع ق ا و ر د. ت س ا ر ت ه ب و ر ت ال ا ب د ا ت س ا ز ا ا ه ن آ ي ب ا ي ش ز ر ا د ش ا ب ر ت ال ا ب ا ه ن آ ي س ر د ه ر م ن ه چ ر ه - Spronken Rachel - harland Smith & tony 2 - Heine Reter & Maddox Nick

6 2 9 3 ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 4 3 ي ي ا ن ش آ و ي ا ض ع ا ت ا ي ه ي م ل ع ز ا ي ن ا ب م د. ش ا ب ي م ر ت ب و ل ط م ن ا ن آ ي ل غ ش د ر ك ل م ع ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ي س ر د ر ت ش ي ب د ش ا ب ي ب ا ي ش ز ر ا ن ا ي و ج ش ن ا د ز ا ر ه ش ي ي ا د ت ب ا م ج ن پ ي ه ي ا پ ن ا م ل ل ع م د ر ك ل م ع ی س ر ر ب «ن ا و ن ع ا ب ی ر ت ک د ه ل ا س ر ر د ) ( ک ی ج ا ت ي ا ه ت ر ا ه م س ي ر د ت ش و ر ف ا د ه ا ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت ز ا ن ا ن آ ي ه ا گ آ ن ا ز ي م ه ب ه ج و ت ا ب» ن ا ر ه ت ی ه ا گ آ ن ا ز ی م که گرفت نتیجه ي ش ز و م آ د ا و م كاربرد و س ي ر د ت ط س و ت م د ح ر د ا ه ه ف ل و م ن ي ا ز ا ن ا ن آ ه د ا ز ي ي ا د ن ا ج. د ن ر ا د ن ي ف ا ك ي ي ا ن ش آ ي ب ا ي ش ز ر ا ي م ل ع ي ا ه ش و ر و ل و ص ا ا ب ن ا م ل ل ع م ر ث ک ا و د ش ا ب ی م ي س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ي ن ا ب م ا ب ه ط س و ت م ة ر و د ن ا م ل ع م ي ي ا ن ش آ ن ا ز ي م ي س ر ر ب «ن ا و ن ع با ي ق ي ق ح ت ر د ) ( ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ي ن ا ب م ز ا ن ا م ل ع م ت ي ر ث ك ا ی ه ا گ آ ه ک ت ف ا ی ر د ن«ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ي ر ي گ د ا ي ل و ص ا و ز ا ر ت ش ي ب د ر م ن ا م ل ع م ي ه ا گ آ ن ا ز ي م ن ي ن چ م ه و د ش ا ب ي م ط س و ت م د ح ر د ي ر ي گ د ا ي ل و ص ا و ي س ر د ي ا ه ه ر و د ه ك ر ت ی ن ال و ط خدمت سابقة و ر ت ال ا ب ي ل ي ص ح ت ك ر د م ی ا ر ا د د ا ر ف ا و د ش ا ب ي م ن ز ن ا م ل ع م ی ل ی ص ح ت ک ر د م ی ا ر ا د ن ا م ل ع م و د ن ر ا د ر و خ ر ب ي ر ت ش ي ب ي ه ا گ آ ز ا د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ا ر ت م د خ ن م ض. د ن و ر ی م ر ا م ش ه ب ه و ر گ ن ی ا ء ز ج ل ا س 9 ا ت 0 ة ق ب ا س ی ا ر ا د و ي ت ي ب ر ت م و ل ع ه ت ش ر ي س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ي ن ا ب م ا ب ن ا ن آ ي ه ا گ آ و ي ي ا ن ش آ ت ه ج ز ا ي ي ا م ن ه ا ر ه ر و د ن ا م ل ع م ت ي ع ض و ي س ر ر ب ل و ص ا ي س ا س ا ي ر ي گ د ا ي و ي ي ا س ا ن ش ط ا ق ن ف ع ض و ه ئ ا ر ا ي ي ا ه ر ا ك ه ا ر د ن ي آ ر ف ر د ن ا م ل ع م ي ش خ ب ر ث ا و ي د م آ ر ا ك ش ي ا ز ف ا ر و ظ ن م ه ب ن ا ن آ ي ا ه ت ر ا ه م ت ه ج ء ا ق ت ر ا و ش ن ا د ل ئ ا س م ز ا ت ي ب ر ت و م ي ل ع ت ر د ت ي ق ف و م ي ا ر ب ن ا م ل ع م ا ر ي ز. د ش ا ب ي م ن ا ر ي ا ش ر و ر پ و ش ز و م آ م ه م ي ا ه ت ي و ل و ا ز ا و ي س ا س ا ن ا ي ر ج ر د ي ح ا ر ط ه م ا ن ر ب ي س ر د ي ه د ن ا م ز ا س ا ر ج ا و ت ي ا د ه و ي ب ا ي ز ر ا ي ا ه ت ي ل ا ع ف ي ش ز و م آ و ي ز ي ر ه م ا ن ر ب و ت ي ب ر ت و م ي ل ع ت ي ن ا ب م ه ي ن م ز ر د ي ي ا ه ت ر ا ه م و ت ا ع ال ط ا د ن م ز ا ي ن ن ا ز و م آ ش ن ا د ي ر ي گ د ا ي ن ي ن چ م ه و ت ي ب ر ت د ن ي آ ر ف ر د ر ث و م ل م ا و ع ر ي ا س و ي ر ي گ د ا ي ي س ا س ا ل و ص ا و ي س ر د و ي ش ز و م آ. د ن ش ا ب ي م ص ا خ ي ا ه ه ت ش ر ر د ي ص ص خ ت ش ن ا د ز ا ي ر ا د ر و خ ر ب ن ي ا ش ه و ژ پ ف د ه ي ل ص ا ي ي ا س ا ن ش ت. س ا ن ا ن آ ي ل غ ش د ر ك ل م ع ر ب ج ر ك ن ا ت س ر ه ش ق ی ق ح ت ی ا ه ه ی ض ر ف ر ي ث ا ت د ا و س ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ي س ر د ن ا م ل ع م ه ر و د ي ي ا م ن ه ا ر ز ا نی خیص ش ت ی ی ا ن ا و ت ه ک نی ا م ل ع م ا ب د ن ر ا د ز ا نی خیص ش ت ی ی ا ن ا و ت ه ک نی ا م ل ع م لی غ ش د ر ک ل م ع - ت. س ا ت و ا ف ت م د ن ر ا د ن

7 () ی گ ت س ب م ه 5 3 ن ا ر ا ک م ه و ا ی ن م ش ا ه / ن ا م ل ع م ی س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ا و س ر ی ث ا ت ا ن ش آ ا ه ف د ه تدوین ا ب ه ک نی ا م ل ع م ا ب د ن ت س ه ا ن ش آ ف ا د ه ا تدوین ا ب ه ک نی ا م ل ع م لی غ ش د ر ک ل م ع 2- ت. س ا ت و ا ف ت م د ن ت س نی ه م ا ن ر ب م ی ه ا ف م ا ب ه ک نی ا م ل ع م ا ب د ن ت س ه ا ن ش آ ی س ر د ه م ا ن ر ب م ی ه ا ف م ا ب ه ک نی ا م ل ع م لی غ ش د ر ک ل م ع 3- ت. س ا ت و ا ف ت م د ن ت س نی ا ن ش آ ی س ر د ا ب ه ک نی ا م ل ع م ا ب د ن ر ا د ی ی ا ن ش آ س ی ر د ت ن و گ ا ن و گ ی ا ه ش و ر ا ب ه ک نی ا م ل ع م لی غ ش د ر ک ل م ع 4- ت. س ا ت و ا ف ت م د ن ر ا د ن ی ی ا ن ش آ س ی ر د ت ن و گ ا ن و گ ی ا ه ش و ر و د ن ت س ه ا ن ش آ ن ا ز و م آ ش ن ا د ای ه ه ت خ و م آ ز ا بی ا شی ز ر ا ای ه ت ر ا ه م ا ب ه ک نی ا م ل ع م لی غ ش د ر ک ل م ع 5- ت. س ا ت و ا ف ت م د ن ت س نی ا ن ش آ ه ک نی ا م ل ع م ش و ر ن ي ا ق ي ق ح ت ز ا ر ظ ن ف د ه ء ز ج ت ا ق ي ق ح ت ي د ر ب ر ا ك و ز ا ر ظ ن ش و ر ي ا ر ج ا ق ی ق ح ت ي ف ي ص و ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا م ن ه ا ر ه ر و د د ر م و ن ز ن ا م ل ع م ه ی ل ک ش ه و ژ پ ن ی ا ی ر ا م آ ه ع م ا ج. ت س ا ه ر ا د ا ز ا ه د م آ ت س د ب ر ا م آ ق ب ط ه ک ت س ا ی ش ز و م آ ه ی ح ا ن 5 ی ا ر ا د ج ر ک ن ا ت س ر ه ش. ت س ا ج ر ک ر ف ن ی ی ا م ن ه ا ر ه ر و د ن ا م ل ع م ل ک د ا د ع ت ی ل ی ص ح ت ل ا س ر د ج ر ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ ه د ش ه د ا ف ت س ا ) 0/5 0 ا ت 0/ 0 ی ا ه ل ص ا ف س ا ی ق م ( ن ا ر ك و ك ل و م ر ف ز ا ه ن و م ن م ج ح د ر و آ ر ب ی ا ر ب. ت س ا ي ف د ا ص ت ي ا ه ش و خ ي ر ي گ ه ن و م ن ش ه و ژ پ ن ي ا ر د ي ر ي گ ه ن و م ن ش و ر. د ش ه ب س ا ح م ر ف ن ه ک ت س ا. د ش ا ب ي م ه و ح ن ي ر ي گ ه ن و م ن ن ي د ب ت ر و ص د ش ا ب ي م ه ك ا د ت ب ا د ا د ع ت ل ك ن ا م ل ع م ه ر و د ي ي ا م ن ه ا ر ي ف د ا ص ت ت ر و ص ب س ر ا د م ز ا ی د ا د ع ت ه ق ط ن م ر ه ز ا س پ س و د م آ ت س د ب ه ق ط ن م 5 ر د ج ر ك ن ا ت س ر ه ش. د ش ب ا خ ت ن ا ه ن و م ن م ج ح ن ا و ن ع ه ب م ل ع م د و د ح ن ا ر ک و ک ل و م ر ف س ا س ا ر ب و يد د ر ك ب ا خ ت ن ا ف ا د ه ا ف ل ت خ م ح و ط س ی ج ن س ز ا ی ن د ا ع ب ا ر د ن ا م ل ع م ي س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ا و س ح ط س سی ر ر ب ت ه ج ه ت خ ا س ق ق ح م ه م ا ن ش س ر پ ز ا س ی ر د ت ی ا ه ش و ر و ی ب ا ی ش ز ر ا ی ا ه ش و ر ی س ر د ه م ا ن ر ب م ی ه ا ف م ی ش ز و م آ خ س ا پ ن آ ه ب های ج ر د 4 س ا ي ق م ك ي ه ي ا پ ر ب ي ن د و م ز آ و ت س ا ش س ر پ 0 2 ل م ا ش ه ك د ش ه د ا ف ت س ا ز ا شغلی عملکرد سطح بررسی ت ه ج و د ه د ي م ن و س ر ت ا پ ه م ا ن ش س ر پ ی ا ن ب م ر ب ساخته محقق ه م ا ن ش س ر پ ه د ا ف ت س ا ی ا ه ن ی ز گ 4 ل ا و س 0 2 ا ب ن ا م ل ع م ی ن ا م ز ا س و ی ل غ ش ف ی ا ظ و ه ز و ح ش ج ن س ی ا ر ب ه ک ) ( و ش ز و م آ ن ا ص ص خ ت م و ه ا گ ش ن ا د د ی ت ا س ا ز ا ی د ا د ع ت ه ب ا ه ه م ا ن ش س ر پ ی ی ا و ر ن ی ی ع ت ت ه ج ر د. د ی د ر گ ن ا ز ی م. د ي د ر گ ه د ا ف ت س ا ن د ر ك م ي ن و د ش و ر ز ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ب ت ع ا ه ب س ا ح م ي ا ر ب. د ش ه ع ج ا ر م ش ر و ر پ

8 ع() م ج () ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ي) ي ا ن ا و ت ش) ن ک ا() ط خ ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 6 3 د ا و س ه م ا ن ش س ر پ و )0/9( د ر ك ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ر د ي ر ف ن 0 3 ه ن و م ن ي و ر ا ر ج ا ا ب ا ه ه م ا ن ش س ر پ ر ا ب ت ع ا و ت س ا ) )0/7 ز ا ر ت ال ا ب ه م ا ن ش س ر پ ر ا ب ت ع ا ه ك ا ج ن آ ز ا. د ي د ر گ ه ب س ا ح م ) 0/8 8 ( ي س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ي ن و ر د ر ا ب ت ع ا ه د ن ه د ن ا ش ن و ه د و ب خوبي بسيار د ح ر د ا ه ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ر ا ب ت ع ا گفت میتوان ن ي ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه م ا ن ش س ر پ ي ا ه ه ي و گ ن ي ب ي ال ا ب ي گ ت س ب م ه و ا ه ه ت ف ا ی ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت که معلماني ا ب د ن ر ا د ا ر ز ا ي ن ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت ه ک ي ن ا م ل ع م ي ل غ ش د ر ک ل م ع : ه ی ض ر ف ت. س ا ت و ا ف ت م د ن ر ا د ن ا ر ز ا ي ن ع ب ن م ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ي ل ص ا ت ا ر ث ا ه ب ط و ب ر م ل ا ي ر و ت ک ا ف س ن ا ي ر ا و ز ي ل ا ن آ ج ي ا ت ن. ل و د ج ت ا ع ب ر م ع و م ج م ا ه ن آ ل ب ا ق ت م ر ث ا و ن ا م ل ع م ز ا ي ن دي ا ز آ ه ج ر د ت ا ع ب ر م ن ي گ ن ا ي م F داري معني ح ط س 0/ 0 6/57 4 0/23 9 0/23 9 R 0/ / / / 2 ز( ا ي ن ص ي خ ش ت C R*C ل( ب ا ق ت م 0/ /27 0 /8 0 0/ / / /53 4 Error T ز ي ل ا ن آ جدول معنيداري سطح اساس ر ب ضمن دورههاي ي ل ص ا ت ا ر ث ا ر د ه ک ق و ف ل ا ي ر و ت ک ا ف س ن ا ي ر ا و و ا ه ه ر و د ن ي ا ن د ن ا ر ذ گ ه ک م ي ر ي گ ي م ه ج ي ت ن ت س ا 0/5 0 ز ا ر ت م ک ز ا ي ن ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت و ت م د خ ل ب ا ق ت م ش ن ک ر ث ا. ت س ا ه د و ب ر ا ذ گ ر ثي ا ت ن ا م ل ع م لي غ ش د ر ک ل م ع ر ب ز ا ي ن ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت ن ي ن چ م ه ل ي ل د ه ب ال ا ب جدول در. د ش ا ب ي م ر ا د ي ن ع م ز ی ن ن ا م ل ع م ز ا ني خيص ش ت ي ي ا ن ا و ت و خدمت ضمن دورههاي ي ي ا ن ا و ت ل م ا ع و د ل ب ا ق ت م ر ث ا ه ک ت ف ر گ ه ج ي ت ن ن ا و ت ي م 0/5 0 ز ا ي ر ا د ي ن ع م ح ط س ر ا د ق م ن د و ب ر ت م ک و ز ا ي ن ص ي خ ش ت م د ع يا ت و ا ف ت ر ت ح ض ا و ص ي خ ش ت ت ه ج ل ا ح. ت س ا ر ا د ي ن ع م خدمت ضمن دورههاي ه س ي ا ق م و ي س ر ر ب ه ب ذيل ل و د ج ر د ه ع ل ا ط م د ر و م اي ه ر غي ت م ريق ط ز ا ن ا م ل ع م لي غ ش د ر ک ل م ع ت و ا ف ت. ت س ا شده پرداخته

9 7 3 ن ا ر ا ک م ه و ا ی ن م ش ا ه / ن ا م ل ع م ی س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ا و س ر ی ث ا ت اين ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ر ي ث ا ت ه ب ط و ب ر م ر ا ي ع م ف ا ر ح ن ا و ن ي گ ن ا ي م ي ف ي ص و ت ج ي ا ت ن 2. ل و د ج ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د د ن ا ه د ن ا ر ذ گ د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ن ا ه ن آ ي ل غ ش د ر ک ل م ع ر ب ن ا م ل ع م ز ا ي ن ز ا ي ن ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت د ر ا د د ر ا د ن ل ک د ر ا د د ر ا د ن ل ک ن ي گ ن ا ي م 3/3 9 5 ر ا ي ع م ف ا ر ح ن ا 0/ د ا د ع ت / / /5 8 0/ / / / / / /8 4 0 ره در گذراندهاند را خدمت ضمن دورههاي که معلمهايي شغلي عملکرد ميانگين ق و ف جدول به ه ج و ت ا ب ه ک ت س ا ي ي ا ه م ل ع م لي غ ش د ر ک ل م ع ز ا ر ت ش بي ز ا ني خيص ش ت ي ي ا ن ا و ت م د ع و ز ا ني خيص ش ت ي ي ا ن ا و ت ت ي ع ض و و د د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ا ر ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د که معلمهايي شغلي عملکرد طرفي از. د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ن ا ر ا ه ه ر و د ت. س ا ه ت ش ا د ن د و ج و ي ي ا ن ا و ت اين ه ک ت س ا عيتي ض و ز ا ر ت ش بي د ن ا ه ت ش ا د ز ا ني خيص ش ت ي ي ا ن ا و ت ه ک تي ل ا ح ر د که معلماني ي ل غ ش د ر ک ل م ع که داشت ر ا ه ظ ا ن ا و ت ي م ال ا ب جداول در ه د م آ ت س د ب ج ي ا ت ن س ا س ا ر ب ن ي ا ر ب ا ن ب ديگر عبارت به. ت س ا ت و ا ف ت م د ن ر ا د ن را نياز ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت که معلماني ا ب دارند را نياز ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت. د د ر گ ي م د ي ي ا ت ل و ا ي ع ر ف ه ي ض ر ف ر ب ن ا م ل ع م ز ا ی ن ص ی خ ش ت ی ی ا ن ا و ت و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ر ي ث ا ت و د ه ب و د ي ا ه ه س ي ا ق م ي ل ي ل ح ت ج ي ا ت ن 3. ل و د ج ز ا ی ن ص ی خ ش ت ی ی ا ن ا و ت ه د ن ا ر ذ گ ن - د ر ا د ن ه د ن ا ر ذ گ ن - د ر ا د ه د ن ا ر ذ گ - د ر ا د ن ه د ن ا ر ذ گ - د ر ا د داري معني ح ط س ن ک ن ا د ن و م ز آ ق ي ر ط ز ا ا ه ن آ ي ل غ ش د ر ک ل م ع د ا د ع ت Subset for alpha = 0 / / / /53 9 / / و ر گ ه 3 و 2 گروههاي با ه و ر گ ( ه س ر د که ميدهد ن ا ش ن ق و ف ج ی ا ت ن ر ا د ي ن ع م ت و ا ف ت ) 3 گروه با 2 ) گذرانده دارد ( ) ه د ن ا ر ذ گ د- ر ا د ن ( ي ا ه ب ي ک ر ت ا ب ) ه د ن ا ر ذ گ ن - د ر ا د ن ( ب ي ک ر ت ن ي ب ي ن ع ي. د ر ا د د و ج و ه ک ر و ط ن ا م ه ا م ا. ت س ا ر ا د ي ن ع م ت و ا ف ت ) گذرانده - د ر ا د ( ا ب ) گذرانده د ر ا د ن ( ب ی ک ر ت ن ی ب ن ی ن چ م ه ص ی خ ش ت ی ی ا ن ا و ت و ه د ن ا ر ذ گ ن ا ر خدمت ضمن دورههاي که معلمهايي ت س ا ص خ ش م گروه زیر ر د

10 ع() م ج () ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ي) ي ا ن ش آ ش) ن ک ا() ط خ ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 8 3 ر د د ن ا ه د و ب ز ا ی ن ص ی خ ش ت ی ی ا ن ا و ت ي ا ر ا د و ه د ن ا ر ذ گ ن ا ر ا ه ه ر و د ن ی ا که معلمهایی ا ب د ن ا ه ت ش ا د ن م ه ز ا ی ن شدهاند. طبقهبندی گروه یگ ا ه ف د ه ن ي و د ت ا ب ه ک ي ن ا م ل ع م ا ب د ن ت س ه ا ن ش آ ف ا د ه ا ن ي و د ت ا ب ه ک ي ن ا م ل ع م ي ل غ ش د ر ک ل م ع 2: ه ی ض ر ف ت. س ا ت و ا ف ت م د ن ت س ي ن ا ن ش آ ع ب ن م ن ي و د ت ا ب ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ي ل ص ا ت ا ر ث ا ه ب ط و ب ر م ل ا ي ر و ت ک ا ف س ن ا ي ر ا و ز ي ل ا ن آ ج ي ا ت ن 4. ل و د ج ع و م ج م ت ا ع ب ر م ا ه ن آ ل ب ا ق ت م ر ث ا و ن ا م ل ع م ف ا د ه ا دي ا ز آ ه ج ر د ت ا ع ب ر م ن ي گ ن ا ي م F 9 2 /25 6 7/07 3 7/07 3 R داري معني ح ط س 0/0 0 0 C ف( ا د ه ا ن ي و د ت ا ب 0/ /9 5 2 / /50 5 R*C ل( ب ا ق ت م 0/2 0 6/8 4 / / / / /53 4 Error T ي ل ص ا ت ا ر ث ا ي ر ا د ي ن ع م ه د ن ه د ن ا ش ن ز ي ن ق و ف ل ا ي ر و ت ک ا ف س ن ا ي ر ا و ز ي ل ا ن آ ل و د ج ي ر ا د ي ن ع م ح ط س ي ا ه ه ر و د ن م ض ت م د خ و ي ي ا ن ش آ ا ب ن ي و د ت ف ا د ه ا. د ش ا ب ي م ر د ه ج ي ت ن ن د ن ا ر ذ گ ن ي ا ا ه ه ر و د ي ا ه ه ر و د ل ب ا ق ت م ر ث ا. د ش ا ب ي م ر ث و م ن ا م ل ع م لي غ ش د ر ک ل م ع ر ب ف ا د ه ا ن ي و د ت ا ب ي ي ا ن ش آ ن ي ن چ م ه. د ش ا ب ي م ر ا د ي ن ع م ز ی ن ن ا م ل ع م ف ا د ه ا ن ي و د ت ا ب ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ن م ض ن ي و د ت ا ب ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ر ي ث ا ت ه ب ط و ب ر م ر ا ي ع م ف ا ر ح ن ا و ن ي گ ن ا ي م ي ف ي ص و ت ج ي ا ت ن 5. ل و د ج ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د د ن ا ه د ن ا ر ذ گ د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ن ا ه ن آ ي ل غ ش د ر ک ل م ع ر ب ن ا م ل ع م ف ا د ه ا ف ا د ه ا ن ي و د ت ا ب ي ي ا ن ش آ د ر ا د د ر ا د ن ل ک د ر ا د د ر ا د ن ل ک ن ي گ ن ا ي م 3/ ر ا ي ع م ف ا ر ح ن ا 0/ د ا د ع ت / / / / / /0 3 2/ / / /8 4 0 د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ا ر ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ه ک ي ي ا ه م ل ع م لي غ ش د ر ک ل م ع گين ن ا مي ق و ف ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب ی ا ه ل ی م ر ا د و م ن ن ي ن چ م ه. د ش ا ب ي م ر ت ش ي ب د ن ا ه ت ش ا د ن ت ک ر ش ا ه ه ر و د ن ي ا ر د ه ک ي ي ا ه م ل ع م ه ب ت ب س ن ن ي و د ت ا ب ي ي ا ن ش آ ه ک ت س ا ي ي ا ه ن آ ز ا ر ت ش ي ب د ن ا ه ت ش ا د ي ي ا ن ش آ ف ا د ه ا ن ي و د ت ا ب ه ک ي د ا ر ف ا ي ا ر ب نمض دورههاي که معلمهايي که گرفت نتيجه ن ا و ت ي م ر گ ي د ت ر ا ب ع ه ب. د ن ا ه ت ش ا د ن سازمان اهداف

11 ع() م ج () ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ي) ي ا ن ش آ ش) ن ک ا() ط خ 9 3 ن ا ر ا ک م ه و ا ی ن م ش ا ه / ن ا م ل ع م ی س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ا و س ر ی ث ا ت ساير به ت ب س ن ي ر ت ال ا ب ه ب ت ر ن ي گ ن ا ي م ي ا ر ا د د ن ر ا د ي ي ا ن ش آ ز ي ن ف ا د ه ا ن ي و د ت ا ب و گذرانده را ت م د خ ه ک ت ش ا د ر ا ه ظ ا ن ا و ت ي م ال ا ب ل و ا د ج ر د ه د م آ ت س د ب ج ي ا ت ن س ا س ا ر ب ن ي ا ر ب ا ن ب. د ن ت س ه ا ه م ل ع م د ن ت س ي ن ا ن ش آ ا ه ف د ه ن ي و د ت ا ب که معلماني ا ب د ن ت س ه ا ن ش آ ف ا د ه ا ن ي و د ت ا ب که معلماني شغلي عملکرد. د س ر ي م ت ا ب ث ا ه ب ز ي ن م و د ي ع ر ف ه ي ض ر ف ي ن ع ي. ت س ا ت و ا ف ت م م ي ه ا ف م ا ب ه ک ي ن ا م ل ع م و د ن ت س ه ا ن ش آ ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ه ک ي ن ا م ل ع م ي ل غ ش د ر ک ل م ع 3: ه ی ض ر ف. ت س ا ت و ا ف ت م د ن ت س ي ن ا ن ش آ ي س ر د ه م ا ن ر ب ع ب ن م ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ي ل ص ا ت ا ر ث ا ه ب ط و ب ر م س ن ا ي ر ا و ز ي ل ا ن آ ج ي ا ت ن 6. ل و د ج ت ا ع ب ر م ع و م ج م ا ه ن آ ل ب ا ق ت م ر ث ا و ن ا م ل ع م دي ا ز آ ه ج ر د ت ا ع ب ر م ن ي گ ن ا ي م F ري ا د ني ع م ح ط س 0/ / / /60 7 R C ي( س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب 0/ / /45 0 /45 R*C ل( ب ا ق ت م 0/ /79 5 2/8 3 0/ / / /53 4 Error T ي ل ص ا ت ا ر ث ا د ه د ي م ن ا ش ن ق و ف ل ا ي ر و ت ک ا ف س ن ا ي ر ا و ز ي ل ا ن آ ل و د ج ي ر ا د ي ن ع م ح ط س ه ک ر و ط ن ا م ه گذراندن نتيجه ر د و ه د و ب 0/5 0 ز ا ر ت م ک ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ و خدمت ضمن دورههاي. ت س ا ه د و ب ر ا ذ گ ر ثي ا ت ن ا م ل ع م لي غ ش د ر ک ل م ع ر ب ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ ن ي ن چ م ه ا ه ه ر و د ن ي ا ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ و خدمت ضمن دورههاي ل ب ا ق ت م کنش اثر ه ک ت س ا ح ي ض و ت ه ب م ز ال. ت س ا ر ا د ي ن ع م % 9 9 ن ا ن ي م ط ا ح ط س ر د ز ی ن ن ا م ل ع م م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ر ي ث ا ت ه ب ط و ب ر م ر ا ي ع م ف ا ر ح ن ا و ن ي گ ن ا ي م ي ف ي ص و ت ج ي ا ت ن 7. ل و د ج ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د د ن ا ه د ن ا ر ذ گ د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ن ا ه ن آ ي ل غ ش د ر ک ل م ع ر ب ن ا م ل ع م ي س ر د ه م ا ن ر ب ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ د ر ا د د ر ا د ن ل ک د ر ا د د ر ا د ن ل ک ن ي گ ن ا ي م 3/ ر ا ي ع م ف ا ر ح ن ا 0/ د ا د ع ت / / / / / / / / / /8 4 0

12 2 9 3 ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 0 4 گذراندهاند را خدمت ضمن دورههاي که معلمهايي لي غ ش د ر ک ل م ع گين ن ا مي ق و ف جدول به ه ج و ت ا ب 2/0 3 ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ عدم حالت در و 3/80 درسي ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ ت ي ع ض و ر د ر د ا م ا د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ا ر ا ه ه ر و د اين ه ک ت س ا ي ي ا ه م ل ع م ه و ر گ ن ا ي م ر د ر ا ک ش آ ت و ا ف ت ر گ ن ا ي ب ه ک ت س ا ر گ ي د ت ر ا ب ع ه ب. د ن ر ا د ف ال ت خ ا ر گ ي د م ه ا ب ي س ر د م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ ه ن ي م ز ي س ر د و ن د ن ا ر ذ گ ي ا ه ه ر و د ن م ض ت م د خ ر ب د ر ک ل م ع لي غ ش ا ه م ل ع م م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ ه ف ل و م و د ر ا ذ گ ر ي ث ا ت ت. س ا ن ي گ ن ا ي م ص و ص خ ر د و 2/4 2 د ن ت س ه ا ن ش آ ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ا م ا ه د ن ا ر ذ گ ن ا ر ا ه ه ر و د ن ي ا ه ک ي ي ا ه م ل ع م و د ن ي ب ر ا د ي ن ع م ا م ا م ک ف ال ت خ ا ه د ن ه د ن ا ش ن ه ک د ش ا ب ي م /6 9 د ن ت س ي ن ا ن ش آ ي س ر د م ي ه ا ف م ا ب که افرادي ر د ه د م آ ت س د ب ج ي ا ت ن س ا س ا ر ب ن ي ا ر ب ا ن ب. د ن ت س ي ن ا ي و ه د و ب آشنا درسي ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ه ک ت س ا ي ه و ر گ و د ن ت س ه ا ن ش آ ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ه ک ي ن ا م ل ع م ي ل غ ش د ر ک ل م ع ه ک ت ش ا د ر ا ه ظ ا ن ا و ت ي م ال ا ب ل و ا د ج د ر و م ز ي ن م و س ي ع ر ف ه ي ض ر ف و ر ن ی ا ز ا. ت س ا ت و ا ف ت م د ن ت س ي ن ا ن ش آ ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ه ک ي ن ا م ل ع م. د د ر گ ي م واقع پذيرش ف ا د ه ا ن ي و د ت ا ب ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ر ي ث ا ت ي و د ه ب و د ي ا ه ه س ي ا ق م ي ل ي ل ح ت ج ي ا ت ن 8. ل و د ج ف ا د ه ا ن ي و د ت ا ب ي ي ا ن ش آ ه د ن ا ر ذ گ ن د ر ا د ن ه د ن ا ر ذ گ ن د ر ا د ه د ن ا ر ذ گ د ر ا د ن ه د ن ا ر ذ گ د ر ا د داري معني ح ط س ن ک ن ا د ن و م ز آ ق ي ر ط ز ا ا ه ن آ ي ل غ ش د ر ک ل م ع ر ب ن ا م ل ع م د ا د ع ت Subset for alpha = 0 / / / / /92 6 / ن م ض ي ا ه ه ر و د ه ک ي ي ا ه م ل ع م ت س ا ص خ ش م 2 ه و ر گ ر ی ز ر د ه ک ر و ط ن ا م ه ق و ف ج ی ا ت ن س ا س ا ر ب ا ر ت م د خ گذرانده را ا ه ه ر و د ن ی ا که معلمهایی ن ی ن چ م ه و ه د و ب ا ن ش آ ف ا د ه ا ن ی و د ت ا ب ا م ا ه د ن ا ر ذ گ ن ت ر ا ب ع ه ب. د و ش ي م ن ه د ه ا ش م ا ه ن آ ن ي ب ي ر ا د ي ن ع م ت و ا ف ت د ن ا ه ت ش ا د ن ی ی ا ن ش آ ف ا د ه ا ن ی و د ت ا ب ی ل و ا ب ن د و ب ا ن ش آ ن ی ن چ م ه ف ا د ه ا ن ی و د ت ا ب ی ی ا ن ش آ ن و د ب ت م د خ ن م ض ی ا ه ره و د ن د ن ا ر ذ گ ر گ ی د. ت س ا ه د و ب ن ا س ک ی ی ر ا م آ ظ ا ح ل ز ا ا ب ی ر ق ت ا ه ه ر و د ن ی ا ن د ن ا ر ذ گ ن و د ب ف ا د ه ا ن ی و د ت ا ب ه ک ي ن ا م ل ع م ا ب د ن ر ا د ي ي ا ن ش آ س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ا ب ه ک ي ن ا م ل ع م ي ل غ ش د ر ک ل م ع : 4 ه ی ض ر ف. ت س ا ت و ا ف ت م د ن ر ا د ن ي ي ا ن ش آ س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر

13 ي) ي ا ن ش آ ع() م ج () ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ش) ن ک ا() ط خ 4 ن ا ر ا ک م ه و ا ی ن م ش ا ه / ن ا م ل ع م ی س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ا و س ر ی ث ا ت ع ب ن م ي ا ه ش و ر ا ب ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ي ل ص ا ت ا ر ث ا ه ب ط و ب ر م ل ا ي ر و ت ک ا ف س ن ا ي ر ا و ز ي ل ا ن آ ج ي ا ت ن 9. ل و د ج ا ه ن آ ل ب ا ق ت م ر ث ا و ن ا م ل ع م س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ت ا ع ب ر م ع و م ج م دي ا ز آ ه ج ر د ت ا ع ب ر م ن ي گ ن ا ي م F ري ا د ني ع م ح ط س 0/ /80 2 3/70 7 3/70 7 R 0/ / / / 6 س( ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ا ب C ز ا R*C ل( ب ا ق ت م 0/ /6 2/22 4 0/ / / /53 4 Error T ر ت م ک ل ب ا ق ت م و ي ل ص ا ت ا ر ث ا ر د ل ا ي ر و ت ک ا ف س ن ا ي ر ا و ز ي ل ا ن آ ن و م ز آ ي ر ا د ي ن ع م ح ط س ق و ف جدول در ي ا ه ش و ر ا ب ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ضمن دورههاي ي ل ص ا ت ا ر ث ا ي ر ا د ي ن ع م ر گ ن ا ي ب ه ک ت س ا 0/5 0 ز ا. ت س ا ه ن آ ل ب ا ق ت م ش ن ک ن ي ن چ م ه س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ا ب ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ر ي ث ا ت ه ب ط و ب ر م ر ا ي ع م ف ا ر ح ن ا و ن ي گ ن ا ي م ي ف ي ص و ت ج ي ا ت ن 0. ل و د ج ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د د ن ا ه د ن ا ر ذ گ د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ن ا ه ن آ ي ل غ ش د ر ک ل م ع ر ب ن ا م ل ع م س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ س ي ر د ت گوناگون روشهاي با ي ي ا ن ش آ د ر ا د د ر ا د ن ل ک د ر ا د د ر ا د ن ل ک ن ي گ ن ا ي م 3/6 0 6 ر ا ي ع م ف ا ر ح ن ا 0/ د ا د ع ت / / / / / / / / / /8 4 0 د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ا ر ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ه ک ي ي ا ه م ل ع م لي غ ش د ر ک ل م ع گين ن ا مي ق و ف ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب ر گ ن ا ي ب ه ک ت س ا 2 ي ي ا ن ش آ م د ع حالت در و 3/2 س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ا ب ي ي ا ن ش آ ت ي ع ض و ر د ا ب ي ي ا ن ش آ ه ن ي م ز ر د ا م ا د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ا ر ا ه ه ر و د اين ه ک ت س ا ي ي ا ه م ل ع م ن ا ي م ر د ر ا ک ش آ ت و ا ف ت ي ا ه ش و ر ا ب ي ي ا ن ش آ ل م ا ع و د ي ن ع ي. د ن ر ا د ي ش ح ا ف ف ال ت خ ا ر گ ي د م ه ا ب س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ت. س ا ه د و ب ر ث و م ا ه م ل ع م لي غ ش د ر ک ل م ع ر ب ت م د خ ضمن دورههاي گذراندن و س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ف ر ط ن ي گ ن ا ي م ي ي ا ه م ل ع م ه ک ن ي ا ا ه ه ر و د ا ر ه د ن ا ر ذ گ ن ا م ا ا ب م ي ه ا ف م ي ا ه ش و ر ن و گ ا ن و گ ه ک د ش ا ب ي م /9 د ن ت س ي ن ا ن ش آ م ي ه ا ف م ن ي ا ا ب ه ک ي د ا ر ف ا ص و ص خ ر د و 2/5 د ن ت س ه ا ن ش آ س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر م ي ه ا ف م ا ب ه ک ت س ا ي ه و ر گ و د ن ي ب ر ا د ي ن ع م ا م ا م ک ف ال ت خ ا ه د ن ه د ن ا ش ن ن ا ي ب ن ا و ت ي م ال ا ب جداول در ه د م آ ت س د ب ج ي ا ت ن س ا س ا ر ب ن ي ا ر ب ا ن ب. د ن ت س ي ن ا ي و ه د و ب ا ن ش آ س ي ر د ت

14 ع() م ج () ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ي) ي ا ن ش آ ش) ن ک ا() ط خ ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 2 4 ه ک ي ن ا م ل ع م و د ن ت س ه ا ن ش آ س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ا ب ه ک ي ن ا م ل ع م ي ل غ ش د ر ک ل م ع ه ک ت ش ا د م ر ا ه چ ي ع ر ف ه ي ض ر ف ر گ ي د ت ر ا ب ع ه ب. ت س ا ت و ا ف ت م د ن ت س ي ن ا ن ش آ س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ا ب. د د ر گ ي م ع ق ا و ش ر ي ذ پ د ر و م ز ي ن ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ا ب ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ر ي ث ا ت ي و د ه ب و د ي ا ه ه س ي ا ق م ي ل ي ل ح ت ج ي ا ت ن. ل و د ج ن ک ن ا د ن و م ز آ طريق از ا ه ن آ ي ل غ ش د ر ک ل م ع ر ب ن ا م ل ع م س ي ر د ت س ي ر د ت گوناگون روشهاي با ي ي ا ن ش آ ه د ن ا ر ذ گ ن - د ر ا د ن ه د ن ا ر ذ گ ن د ر ا د ه د ن ا ر ذ گ د ر ا د ن ه د ن ا ر ذ گ د ر ا د داري معني ح ط س د ا د ع ت Subset for alpha = 0 / / / / / / ه ک ي ي ا ه م ل ع م ر گ ي د ت ر ا ب ع ه ب. د ر ا د د و ج و ر ا د ي ن ع م ت و ا ف ت ه س ق و ف ي ا ه ه ع و م ج م ر ي ز س ا س ا ر ب ي ا ر ا د د ن ش ا ب ي م ا ن ش آ س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ا ب ا م ا د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ن ا ر ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د گوناگون روشهاي ا ب ي ل و ه د ن ا ر ذ گ ا ه ه ر و د ن ي ا ه ک د ن ت س ه ي ي ا ه م ل ع م ه ب ت ب س ن ي ر ت ه ب ي ل غ ش د ر ک ل م ع. د ن ر ا د ن ي ي ا ن ش آ س ي ر د ت د ن ت س ه ا ن ش آ ن ا ز و م آ ش ن ا د ي ا ه ه ت خ و م آ ز ا ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب که معلماني ي ل غ ش د ر ک ل م ع : 5 ه ی ض ر ف. ت س ا ت و ا ف ت م د ن ت س ي ن ا ن ش آ ه ک ي ن ا م ل ع م و ع ب ن م ا ب ن ا م ل ع م ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ي ل ص ا ت ا ر ث ا ه ب ط و ب ر م ل ا ي ر و ت ک ا ف س ن ا ي ر ا و ز ي ل ا ن آ ج ي ا ت ن 2. ل و د ج ا ه ن آ ل ب ا ق ت م ر ث ا و ن ا ز و م آ ش ن ا د ي ا ه ه ت خ و م آ ز ا ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ت ا ع ب ر م ع و م ج م دي ا ز آ ه ج ر د ت ا ع ب ر م ن ي گ ن ا ي م F ري ا د ني ع م ح ط س 0/ /25 3 / /46 4 R 0/ /83 9 6/83 6/83 ) ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب C R*C ل( ب ا ق ت م 0/ /46 0 /37 4 0/ / / /53 4 Error T ي ي ا ن ش آ و خدمت ضمن دورههاي ي ل ص ا ت ا ر ث ا ن و م ز آ ي ر ا د ي ن ع م سطح اساس ر ب ق و ف جدول در ه ک م ي ر ي يگ م ه ج ي ت ن 0/5 0 ز ا ن و م ز آ ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ن د و ب ر ت م ک ل ی ل د ه ب ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب ن د ن ا ر ذ گ. ت س ا ر ا ذ گ ر ثي ا ت ا ه ن آ شغلي عملکرد ر ب ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب ي ي ا ن ش آ ن ی ن چ م ه ا ه ه ر و د ن ي ا

15 3 4 ن ا ر ا ک م ه و ا ی ن م ش ا ه / ن ا م ل ع م ی س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ا و س ر ی ث ا ت % 59 اطمينان ح ط س ر د ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب ن ا م ل ع م ي ي ا ن ش آ و خدمت ضمن دورههاي ل ب ا ق ت م ش ن ک. د ش ا ب ي م ر ا د ي ن ع م ز ی ن ا ب ن ا م ل ع م ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ر ي ث ا ت ه ب ط و ب ر م ر ا ي ع م ف ا ر ح ن ا و ن ي گ ن ا ي م ي ف ي ص و ت ج ي ا ت ن 3. ل و د ج ا ه ن آ ي ل غ ش د ر ک ل م ع ر ب ن ا ز و م آ ش ن ا د ي ا ه ه ت خ و م آ ز ا ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د د ن ا ه د ن ا ر ذ گ د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ن ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب ي ي ا ن ش آ د ر ا د د ر ا د ن ل ک د ر ا د د ر ا د ن ل ک ن ي گ ن ا ي م 2/8 7 9 ر ا ي ع م ف ا ر ح ن ا 0/ د ا د ع ت / / / / / / / /6 5 6 / /8 4 0 ه د ن ا ر ذ گ ن ا ر خدمت ضمن دورههاي ه ک ي ي ا ه م ل ع م لي غ ش د ر ک ل م ع گين ن ا مي ق و ف جدول به ه ج و ت ا ب ا ب ي ر ق ت د ن ت س ي ن ا ن ش آ ا ه ت ر ا ه م ن ي ا ا ب ا ي و ه ت ش ا د ي ي ا ن ش آ ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب ه ک ي د ا ر ف ا ه و ر گ و د ر د ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب و گذرانده را ا ه ه ر و د ن ي ا که افرادي شغلي عملکرد ن ي گ ن ا ي م. د ش ا ب ي م ن ا س ک ي ت و ا ف ت ي ا ر ا د ر گ ي د م ه ا ب ) 2/5 3 ( د ن ت س ي ن ا ن ش آ ا ه ت ر ا ه م ن ي ا ا ب ه ک ي ي ا ه ن آ و ) 2/2 9 ( د ن ر ا د ي ي ا ن ش آ ي ا ه ت ر ا ه م ا ب و ه د ن ا ر ذ گ ن ا ر ا ه ه ر و د ن ي ا ه ک ي د ا ر ف ا ي ل غ ش د ر ک ل م ع ن ي گ ن ا ي م ا م ا. د ن ش ا ب ي م ي ر ا د ي ن ع م ت و ا ف ت ر گ ي د م ه ا ب ) /7 9 ( د ن ت س ي ن ا ن ش آ ا ه ت ر ا ه م ن ي ا ا ب ه ک ي ي ا ه ن آ و ) 2/7 ( د ن ر ا د ي ي ا ن ش آ ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب و ه د ن ا ر ذ گ ا ر ا ه ه ر و د ن ي ا ه ک ی ی ا ه م ل ع م ی ل غ ش د ر ک ل م ع ن ی ن چ م ه. د ن ر ا د ن ي ر ا د ي ن ع م ي ي ا ن ش آ ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب ا م ا ه د ن ا ر ذ گ ن ا ر ا ه ه ر و د که افرادی ا ب ) 2/5 3 ( د ن ر ا د ن ي ي ا ن ش آ ي ب ا ي ش ز ر ا. ت س ا ن ا س ک ی ا ب ی ر ق ت ز ی ن ) 2/7 ( د ن ر ا د ن ی ب ا ی ش ز ر ا ی ا ه ت ر ا ه م ا ب ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ر ي ث ا ت ي و د ه ب و د ي ا ه ه س ي ا ق م ي ل ي ل ح ت ج ي ا ت ن 4. ل و د ج ن ک ن ا د ن و م ز آ ق ي ر ط ز ا ا ه ن آ ي ل غ ش د ر ک ل م ع ر ب ن ا م ل ع م س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب ي ي ا ن ش آ ه د ن ا ر ذ گ ن - د ر ا د ن ه د ن ا ر ذ گ ن - د ر ا د ه د ن ا ر ذ گ - د ر ا د ن ه د ن ا ر ذ گ - د ر ا د داري معني ح ط س د ا د ع ت Subset for alpha = 0 / / / / /26 / / / ی ل غ ش د ر ک ل م ع ر گ ي د ت ر ا ب ع ه ب. د ر ا د د و ج و ر ا د ي ن ع م ت و ا ف ت ه س ق و ف ي ا ه ه ع و م ج م ر ي ز س ا س ا ر ب

16 2 9 3 ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 4 4 هک آنهایی ا ب د ن ت س ی ن ا ن ش آ ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب و د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ن ا ر خدمت ضمن دورههاي که معلمهايي ن ا و ت ی م ن ی ا ر ب ا ن ب. دارد وجود معنیدار ت و ا ف ت د ن ر ا د ن آشنایی ارزشيابي ي ا ه ت ر ا ه م ا ب ا م ا گذرانده را دورهها هستند آشنا دانشآموزان آموختههاي از ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب که معلماني شغلي عملکرد که نمود ر ا ه ظ ا. ت س ا ت و ا ف ت م د ن ت س ي ن آشنا که معلماني و گیری نتیجه و ث ح ب ف ا د ه ا ن ي و د ت ز ا ي ن ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت ي ا ه ه ف ل و م ر ب ل م ت ش م ي س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب م و ه ف م ه ك ا ج ن آ ز ا ن ي ي ع ت ت ه ج ر د د. ش ا ب ي م ي ب ا ي ش ز ر ا و س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ ز ا ك ي ر ه ر ي ث ا ت ن ا ز ي م ر ي ث ا ت ن ا ي ا پ ر د و شده مطرح ه ي ض ر ف ک ی ن ا م ل ع م شغلي عملكرد ر ب ا ه ه ف ل و م ن ي ا : ت س ا ر ي ز ح ر ش ه ب ه د م آ ت س د ب ج ي ا ت ن ه ك م ي ئ ا م ن ل ي ل ح ت و ي س ر ر ب ا ر ل ب ا ق ت م ا ر ز ا نی خیص ش ت ی ی ا ن ا و ت ه ک نی ا م ل ع م ا ب د ن ر ا د ا ر ز ا نی خیص ش ت ی ی ا ن ا و ت ه ک نی ا م ل ع م لی غ ش د ر ک ل م ع ر د ه ف ر ط و د س ن ا ي ر ا و ل ي ل ح ت ن و م ز آ ه د ش ه ب س ا ح م ي ر ا د ي ن ع م ح ط س س ا س ا ر ب ت. س ا ت و ا ف ت م د ن ر ا د ن ه ج ي ت ن است ه د و ب 0/5 0 ز ا ر ت م ک ز ا ي ن ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت و ت م د خ ن م ض اي ه ه ر و د ي ل ص ا ت ا ر ث ا م ي ر ي گ ي م ه ک ن د ن ا ر ذ گ ن ي ا ا ه ه ر و د ه ا ر م ه ا ب ي ي ا ن ا و ت ص ي خ ش ت ز ا ي ن ر ب د ر ک ل م ع لي غ ش ن ا م ل ع م ز ی ن ن ا م ل ع م ز ا ني خيص ش ت ي ي ا ن ا و ت و ت م د خ ضمن دورههاي ل ب ا ق ت م ش ن ک ر ث ا. ت س ا ه د و ب ر ا ذ گ ر ثي ا ت ضمن دورههاي که معلماني ي ل غ ش د ر ک ل م ع که گفت ميتوان ن ي ا ر ب ا ن ب د. ش ا ب ی م ) 0/8 0 0 ( ر ا د ي ن ع م ر د گذارندهاند را ت م د خ ز ا ر ت ش ي ب ز ا ي ن ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت م د ع و ز ا ي ن ص ي خ ش ت ي ي ا ن ا و ت ت ي ع ض و و د ر ه د ی ی ا ت ل و ا ی ع ر ف ه ی ض ر ف ع ق ا و ر د. د ن ا ه د ن ا ر ذ گ ن ا ر ا ه ه ر و د ن ي ا ه ك ت س ا ي ن ا م ل ع م ي ل غ ش د ر ك ل م ع ن ا ش ن ج ي ا ت ن ن ي ا. د ر ا د ق ا ب ط ن ا ) ( گ ن ا ه و ) ( ك ي ج ا ت ي ا ه ه ت ف ا ي ا ب ه ج ي ت ن ن ي ا. د د ر گ ی م ش ق ن ن ا ن آ د ر ك ل م ع ء ا ق ت ر ا ر د د ن ا و ت ي م ز ا ي ن ت خ ا ن ش ي ي ا ن ا و ت ز ا ن ا م ل ع م ي ه ا گ آ ش ي ا ز ف ا ه ك د ه د ي م. د ش ا ب ه ت ش ا د ر ث و م د ن ت س نی ا ن ش آ ا ه ف د ه تدوین ا ب که معلمانی ا ب د ن ت س ه ا ن ش آ ف ا د ه ا تدوین ا ب که معلمانی لی غ ش د ر ک ل م ع ت ا ر ث ا ر د ه ف ر ط و د س ن ا ي ر ا و ل ب ل ح ت ن و م ز آ شده محاسبه ي ر ا د ي ن ع م ح ط س ه ك ا ج ن آ ز ا ت. س ا ت و ا ف ت م هک میدهد ن ا ش ن د ش ا ب ي م 0/5 0 ز ا کمتر اهداف ن ي و د ت ا ب ي ي ا ن ش آ و خدمت ضمن دورههاي ي ل ص ا ر ث ا. د ش ا ب ي م ر ث و م ن ا م ل ع م لي غ ش د ر ک ل م ع ر ب ف ا د ه ا ن ي و د ت ا ب ي ي ا ن ش آ ا ب ه ا ر م ه ا ه ه ر و د ن ي ا ن د ن ا ر ذ گ ) 0/2 0 ( ر ا د ي ن ع م ز ی ن ن ا م ل ع م ف ا د ه ا ن ي و د ت ا ب ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ن م ض اي ه ه ر و د ل ب ا ق ت م ش ن ک

17 گو ن ا ه 5 4 ن ا ر ا ک م ه و ا ی ن م ش ا ه / ن ا م ل ع م ی س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ا و س ر ی ث ا ت و ه د ن ا ر ذ گ ا ر خدمت ضمن دورههاي که معلمهايي گرفت نتيجه ن ا و ت ي م ر گ ي د ت ر ا ب ع ه ب د. ش ا ب مي. د ن ت س ه ا ه م ل ع م ر ي ا س ه ب ت ب س ن ي ر ت ال ا ب ه ب ت ر ن ي گ ن ا ي م ي ا ر ا د د ن ر ا د ي ي ا ن ش آ ز ي ن ف ا د ه ا ن ي و د ت ا ب ا ب د ن ت س ه ا ن ش آ ف ا د ه ا ن ي و د ت ا ب ه ک ي ن ا م ل ع م ي ل غ ش د ر ک ل م ع ه ک ت ش ا د ر ا ه ظ ا ن ا و ت ي م ن ي ا ر ب ا ن ب ا ه ف د ه ن ي و د ت ا ب که معلماني. د س ر ي م ت ا ب ث ا ه ب ز ي ن م و د ي ع ر ف ه ي ض ر ف ي ن ع ي. ت س ا ت و ا ف ت م د ن ت س ي ن ا ن ش آ ) ( ك ي ج ا ت ) ( ي ن ا ه ف ص ا ي د ب ا ع ) ( ه د ا ز س ا ب ع ي ا ه ه ت ف ا ي ا ب ر و ك ذ م ق ي ق ح ت ج ي ا ت ن ق ا ب ط ن ا ) ( د د ر گ ن ا ن آ ي ل غ ش د ر ك ل م ع ش ي ا ز ف ا ه ب ر ج ن م د ن ا و ت ي م ي ش ز و م آ ف ا د ه ا ن ي و د ت ز ا ن ا م ل ع م ي ه ا گ آ ش ي ا ز ف ا ا ر ي ز. د ر ا د ی س ر د ه م ا ن ر ب م ی ه ا ف م ا ب که معلمانی و د ن ت س ه ا ن ش آ ی س ر د ه م ا ن ر ب م ی ه ا ف م ا ب که معلمانی شغلی عملکرد طرفه دو س ن ا ي ر ا و ل ي ل ح ت ن و م ز آ شده محاسبه ي ر ا د ي ن ع م سطح اساس ر ب ت. س ا ت و ا ف ت م د ن ت س نی ا ن ش آ ه ك ت س ا ه د و ب 0/5 0 ز ا کمتر درسي ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ و خدمت ضمن دورههاي ي ل ص ا ت ا ر ث ا ن ا م ل ع م شغلي عملکرد ر ب ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ ا ب ه ا ر م ه ا ه ه ر و د ن ي ا ن د ن ا ر ذ گ د ه د ي م ن ا ش ن ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ و ت م د خ ضمن دورههاي ل ب ا ق ت م ش ن ک ر ث ا. ت س ا ه د و ب ر ا ذ گ ر ثي ا ت ن د ن ا ر ذ گ و ي س ر د م ي ه ا ف م ا ب ي ي ا ن ش آ ه ف ل و م و د ر گ ي د ت ر ا ب ع ه ب د. ش ا ب مي ر ا د ي ن ع م ز ي ن ن ا م ل ع م ت ش ا د ر ا ه ظ ا ن ا و ت ي م ن ي ا ر ب ا ن ب ت. س ا ر ا ذ گ ر ي ث ا ت ا ه م ل ع م لي غ ش د ر ک ل م ع ر ب ت م د خ ضمن دورههاي ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ه ک ي ن ا م ل ع م ا ب د ن ت س ه ا ن ش آ ي س ر د ه م ا ن ر ب م ي ه ا ف م ا ب ه ک ي ن ا م ل ع م ي ل غ ش د ر ک ل م ع ه ک ا ب ه د م آ ت س د ب ج ي ا ت ن. د د ر گ ي م د ي ي ا ت سوم فرعي ه ي ض ر ف ه ج ي ت ن ر د. ت س ا ت و ا ف ت م د ن ت س ي ن ا ن ش آ ي س ر د ن ا ش ن ج ي ا ت ن. د ر ا د ت ق ب ا ط م ) ( د ن ل ر ا ه و ن ك ن و ر پ س ا و ) ( ه د ا ز ي ي ا د ن ا ج ش ه و ژ پ ي ا ه ه ت ف ا ي د ن ا و ت ي م ي س ر د ه م ا ن ر ب ي ن ا ب م ز ا ت خ ا ن ش ء ا ق ت ر ا ا ب ه ا ر م ه ن ا م ل ع م ي ر ا ك ه ق ب ا س ش ي ا ز ف ا ا ب ه ك د ه د ي م. د ه د ش ي ا ز ف ا ا ر ن ا ن آ ي ل غ ش د ر ك ل م ع ی ا ه ش و ر ا ب ه ک نی ا م ل ع م ا ب د ن ر ا د ی ی ا ن ش آ س ی ر د ت ن و گ ا ن و گ ی ا ه ش و ر ا ب ه ک نی ا م ل ع م لی غ ش د ر ک ل م ع ل ي ل ح ت ن و م ز آ ي ر ا د ي ن ع م ح ط س س ا س ا ر ب ت. س ا ت و ا ف ت م د ن ر ا د ن ا ر ی ی ا ن ش آ س ی ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ل ص ا ت ا ر ث ا ي ر ا د ي ن ع م ر گ ن ا ي ب ه ک ت س ا 0/5 0 ز ا کمتر متقابل و ي ل ص ا ت ا ر ث ا ر د ه ف ر ط و د س ن ا ي ر ا و. ت س ا ه ن آ ل ب ا ق ت م ش ن ک ن ي ن چ م ه و س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ا ب ي ي ا ن ش آ ت م د خ ضمن دورههاي ر ب ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ن د ن ا ر ذ گ و س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ا ب ي ي ا ن ش آ ل م ا ع و د ي ن ع ي ا ن ش آ ن ا م ل ع م شغلي عملكرد كه داشت ن ا ي ب ن ا و ت ي م ن ي ا ر ب ا ن ب ت. س ا ه د و ب ر ث و م ا ه م ل ع م شغلي عملکرد

18 2 9 3 ز ی ی ا پ / م و س ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 6 4 ن آ ت س ا ه ك ا ب ه ب. ت س ا ت و ا ف ت م س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ه ب ا ن ش آ ا ن ن ا م ل ع م ا ب س ي ر د ت ن و گ ا ن و گ ي ا ه ش و ر ا ب ت ا ق ي ق ح ت ج ي ا ت ن ا ب ر ض ا ح ش ه و ژ پ ي ا ه ه ت ف ا ي. د ي د ر گ د ي ي ا ت ز ي ن م ر ا ه چ ي ع ر ف ه ي ض ر ف ر گ ي د ت ر ا ب ع ه د ن ه د ن ا ش ن ه ك د ر ا د ق ا ب ط ن ا ) ( گ ا و و ن و ر و د چ ا ب ي م ل و ) ( ه د ا ز س ا ب ع ) ( ي ع ي م س ش ي ا ز ف ا ه ق ب ا س ر ا ك و ت ك ر ش ر د ي ا ه ه ر و د ن م ض. د د ر گ ي ل غ ش د ر ك ل م ع ش ي ا ز ف ا ب ج و م و ه د ا د ش ي ا ز ف ا ا ر س ي ر د ت ي ا ه ش و ر ت م د خ ن ا و ت ي م ي ه ا گ آ ز ا و د ن ت س ه ا ن ش آ ن ا ز و م آ ش ن ا د ای ه ه ت خ و م آ ز ا بی ا شی ز ر ا ای ه ت ر ا ه م ا ب ه ک نی ا م ل ع م لی غ ش د ر ک ل م ع ل ي ل ح ت ن و م ز آ ه د ش ه ب س ا ح م ي ر ا د ي ن ع م ح ط س س ا س ا ر ب ت. س ا ت و ا ف ت م د ن ت س نی ا ن ش آ ه ک نی ا م ل ع م ز ا ر ت م ك ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب ي ي ا ن ش آ و خدمت ضمن دورههاي ي ل ص ا ت ا ر ث ا ه ف ر ط و د س ن ا ي ر ا و. ت س ا ر ا ذ گ ر ثي ا ت ا ه ن آ لي غ ش د ر ک ل م ع ر ب ا ه ه ر و د ن ي ا ن د ن ا ر ذ گ م ي ر ي گ ي م ه ج ي ت ن ه ك د ش ا ب ي م 0/5 0 % 59 اطمينان ح ط س ر د ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ت ر ا ه م ا ب ن ا م ل ع م ي ي ا ن ش آ و خدمت ضمن دورههاي ل ب ا ق ت م ش ن ک ي ا ه ت ر ا ه م ا ب ه ک ي ن ا م ل ع م ي ل غ ش د ر ک ل م ع ه ک د و م ن ر ا ه ظ ا ن ا و ت ی م ن ی ا ر ب ا ن ب د. ش ا ب ي م ر ا د ي ن ع م ز ی ن ا ذ ل. ت س ا ت و ا ف ت م د ن ت س ي ن ا ن ش آ ه ک ي ن ا م ل ع م و د ن ت س ه ا ن ش آ ن ا ز و م آ ش ن ا د ي ا ه ه ت خ و م آ ز ا ي ب ا ي ش ز ر ا ) ( ه د ا ز س ا ب ع ش ه و ژ پ ي ا ه ه ت ف ا ي ا ب ق و ف ض ر ف ج ي ا ت ن ت. ف ر گ ر ا ر ق د ي ي ا ت د ر و م م ج ن پ ه ي ض ر ف ن ا ي ب ا ه ه ت ف ا ي. ت س ا گ ن ه ا م ه ) ( س ك و د ا م و ن ي ه و ) ( ي ن ا ه ف ص ا ي د ب ا ع ) ( ك ي ج ا ت ي ب ا ي ش ز ر ا ي ا ه ه و ي ش ه ب ت ب س ن ت خ ا ن ش ش ي ا ز ف ا و ت م د خ ن م ض ي ا ه ه ر و د ر د ت ك ر ش ه ك د ن ك ي م. د ي ا م ن ك م ك ن ا م ل ع م د ر ك ل م ع ء ا ق ت ر ا ه ب د ن ا و ت ي م ل ب ا ق ت م و ی ل ص ا ت ا ر ث ا ر د ) ل ا ی ر و ت ک ا ف ( ه ف ر ط و د س ن ا ی ر ا و ل ي ل ح ت ن و م ز آ ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ه ک ا ج ن آ ز ا ن ا و ت ی م ت س ا ه د و ب 0/5 0 ز ا ر ت م ک ن ا م ل ع م ي س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب سواد وجود و خدمت ضمن دورههاي د ر ک ل م ع ر ب ن ا م ل ع م ي س ر د ي ز ي ر ه م ا ن ر ب د ا و س د و ج و ن ي ن چ م ه ا ه ه ر و د ن ي ا ن د ن ا ر ذ گ ه ک ت ف ر گ ه ج ی ت ن ن ي ب گردید مشخص ه ف ر ط ک ی س ن ا ی ر ا و ل ي ل ح ت ن و م ز آ س ا س ا ر ب ی ف ر ط ز ا. ت س ا ر ا ذ گ ر ثي ا ت ن ا ن آ لي غ ش د ق ا ف ی ا ه م ل ع م ا ب ه د ن ا ر ذ گ ن ا ر ت م د خ ضمن دورههاي ه ک ی س ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب د ا و س ی ا ر ا د ن ا م ل ع م ن ی ا ر ب ا ن ب. د ی د ر گ ن ه د ه ا ش م ي ر ا د ي ن ع م ت و ا ف ت گذراندهاند را ا ه ه ر و د ن ي ا كه درسی ی ز ی ر ه م ا ن ر ب د ا و س ل و ا ه ی ض ر ف ی ا ه ه ت ف ا ی س ا س ا ر ب. د ی س ر ت ا ب ث ا ه ب ق ی ق ح ت ی ل ص ا ه ی ض ر ف ه د ش ر ک ذ ب ل ا ط م ه ب ه ج و ت ا ب ی ا ر ب ت م د خ ن م ض ی ا ه ه ر و د ر د ن ا م ل ع م ل ک ر و ض ح ش ر ت س گ ر ب د ی ک ا ت ن م ض د د ر گ ی م د ا ه ن ش ی پ ء ا ق ت ر ا د ر ک ل م ع ر د ن آ ر ی ث ا ت ه ب ت ب س ن ی ا ه ر و د ی ب ا ی ز ر ا طریق از ن ا ن آ ر د ز ا ی ن ص ی خ ش ت ی ی ا ن ا و ت د و ب ه ب و

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا ه- ي م س ميمگيري ص ت ن ا ب پشتي ه ن ا م ا س ر ا ر ق ت س ا اي ه ديت و د ح م و ع ن ا و م ن ا ج ن ز ر ه ش ک في ا ر ت هريزي م ا ن ر ب و ت ديري م ر د 1 في ا ن م ه مي س ن ا ج ن ز ه ا گ ش ن ا د شهري هريزي م ا

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook.

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 زمستا 4 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9-0 2 ص ص د ی س 1 ی د م ح ا ی ل ع م ال غ د ی ع س م و ل ع س ر د ی

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی ه) ع ل ا ط م 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ی ک چ ن آ ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع و ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م ر 6 ف ن 2 ه ا م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ی ر ب ت ر ه ش ن ی ج و ز ج ا و د ز ا ای ق ب ع ب ا

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س.

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س. 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ن آ ی م ر ه ا ط ا ق ن ی ی ا س ا ن ش و ی ن ا م

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 2-40 ص ص ی ت ل و د س ر ا د م ی ن ا م ز ا س ت م ال

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 206 (Summer), Vol.0, No.2 م ط ا ل ع ه ج ا م ع ه ش ن ا خ ت ی ک ی ف ی ت ز ن د گ ی ز ن ا ن خ ا ن ه د ا ر

More information

ق ن س ر ه ش ر د م و د ه ط س و ت م ع ط ق م ن ا م ل ع م ی ل غ ش ک

ق ن س ر ه ش ر د م و د ه ط س و ت م ع ط ق م ن ا م ل ع م ی ل غ ش ک شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 5931 تابستا 2 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 7 9-2 2 1 ص ص ق ا ی ت ش ا ا ب آ ه ط ب ا ر و ا ر ی د م ی ا ه ف ر ح ق ال

More information

Control in the Prediction of Burnout

Control in the Prediction of Burnout Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue10/Spring 2012 PP: 9-23 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش م و س ل ا س 9-3 2 : ص ص لي غ ش

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ی ر ا ت خ ا س ای ه ح ر ط ه ی ه

More information

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2-

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2- زش و م آ ت در م و ر ب ر م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ا د 7 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م ش م د ز ا و د ل ا س 5 1 1-7 2 1 ص ص ) د ر و م ع ل ا ط م ( ت ل و د ا ا م ز ا س ر د ا ا ب ت ش ا ز ا

More information