ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

Size: px
Start display at page:

Download "ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب"

Transcription

1 ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ش ج ن س و ی ب ا ی ز ر ا )AHP( بی ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ز ا گيري بهره ا ب ه ل ز ل ز ه ت س و ی پ ب و ق ع ی 1 ر گ ن ا ر ی ا ج و س ا ی ج و س ا ی د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ت س و د ی د م ح م ن ا م ی ل س ن ا ر ی ا ج و س ا ی ج و س ا ی د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ا ی د ا ت س ا حیدری اکبر ی ل ع ن ا ر ی ا ج و س ا ی ج و س ا ی ه ا گ ش ن ا د ی ر ا م ع م ر ا ی د ا ت س ا ر ا س ک ش م ا س ی ر پ ن ا ر ی ا ج و س ا ی ج و س ا ی د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د /1 1 6/ 1 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت / 0 0/ 1 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت ه د ی ک چ ي س ا ن ش ر ه ش م و ل ع ر ب ا ر ب ر د م ه م ي ش ل ا چ ه ب ه ر ط ا خ م ر پ ي ع ي ب ط ط ي ح م ي ا ر ا د ي ا ه ر و ش ك ر د ي ط ي ح م ت ا ر ط ا خ م ز ا ا ه ر ه ش ي ر ي ذ پ ب ي س آ م م غ ر ه ه ب ه ه ك ت ت س ا ن آ ز ا ي ي ك ا ح ط و ب ر م ي ا ه ر ا ت ش و ن و ا ه ش ه و ژ پ ت. س ا ه د ش ل ي د ب ت ي ر ه ش ي ز ي ر ه م ا ن ر ب و ي س د ن ه م م و ل ع ت ي ر ي د م ي ي ر ي ذ پ ب ب ي س آ دد د ن ا ه ه ه د ش م م ا ج ن ا شهري فرسوده و ي خ ي ر ا ت ای ه ت ف ا ب د ر و م ر د ه ت ش ذ گ ه ه د ت ف ه د و د ح ي ط ه ك ي ت ا ق ي ق ح ت و ت ا ع ل ا ط م ت ت ي م ه ا ع ع و ض و م ن ن ي ا ه ه ب 0 7 ه ه ه د ط س ا و ا ز ا ز ي ن ن ا ر ي ا ر د و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه ج و ت د ر و م ي د ال ي م 0 9 ه ه د ز ا ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ر و ك ذ م ای ه ت ف ا ب ت ا ع ل ا ط م س ا س ا ر ب. د ه د می ن ا ش ن ا ر ر ه ش ن ی ا ی ر ی ذ پ ب ی س آ ه ع ل ا ط م ت ی م ه ا ن ا ر ی ا ب و ن ج ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ه ا گ ی ا ج و ش ق ن. ت س ا ه د ش ه د ا د ب ی س آ ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه د ا د ی ا ج د و خ ر د ا ر ه د و س ر ف ت ف ا ب ت ال ح م د ص ر د 0 5 و د ه ق ط ن م ز ا ر ی ش ق ط ا ن م ی ل ی ص ف ت ح ر ط ی ر گ ن ز ا ب ه ب ط و ب ر م ت ي ع م ج ه ه ز و ح ر د ر ر ي غ ت م ه ه ن ر ر و ظ ن م ن ن ي ا ي ي ي ا ر ب. ت ف ر گ ر ا ر ق ه ع ل ا ط م د ر و م ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ه ق ط ن م ن ی ا ت ال ح م ن ا ی م ز ا ه ل ح م سه پذیری ك ك ي ر ر ه ي ر ي ذ پ ب ي س آ ي س ر ر ب ن ي ا ر د. ت س ا ه د ش ل ي ل ح ت و ي س ر ر ب و ب ا خ ت ن ا ر و ك ذ م ه ق ط ن م ي د ب ل ا ك ي ك ي ز ي ف ی ا ه ی گ ژ ی و و ی ر ب ر ا ک ه ه د و د ح م ي ي ر ي ذ پ ب ب ي س آ ت ي ع ض و و ه د ش ه ب س ا ح م ر ظ ن د ر و م ع ب ا ت ر د ه ق ط ن م ای ه ک و ل ب ح ط س ر د ا ه ن آ ش ن ك ا ر پ ي گ ن و گ چ و ا ه ر ي غ ت م ز ا ک ش و ک محله قطعات د ص ر د 1 8 حدود قاآنی ه ل ح م د ص ر د 8 2 د و د ح ه ك ت ش ا د ن آ ز ا ن ا ش ن ي س ر ر ب ن ي ا ج ي ا ت ن ي س ر ر ب د ر و م ز ا ب ي ي ا ه ا ض ف ز ا ها ه ه رری ر ب ر ا ک ه ل ص ا ف ر ی غ ت م و د ن ت س ه د ا ی ز ی ل ی خ و د ا ی ز ی ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ر ا د ی غ ا ب د ه ل ح م د ص ر د 0 8 د و د ح و ی ل ع س ا ب ع ه ل ز ل ز ز ا ت ال ح م ن ی ا ي ر ي ذ پ ب ي س آ ر د ا ر ر ي ث أ ت ن ی ر ت ش ی ب نها ا م ت خ ا س ح ل ا ص م ع و ن و ا ن ب ث ا د ح ا ل ا س ر ي ذ پ ب ي س آ ه د و د ح م ه ب ي س ر ت س د د. ن ر ا د. ز ا ر ی ش ر ه ش ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت ه د و س ر ف ت ف ا ب ی ب ا ی ز ر ا : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ل و ئ س م ه د ن س ی و ن 1-

2 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 3 ه ل ا س م ن ا ی ب و ه م د ق م ا ج ن آ ز ا. ت س ا ه ت س و ي پ ع و ق و ه ب ن ا ر ي ا ر د د ر و م 13 دنيا ر د شده شناخته سانحه نوع 0 4 ز ا شده ثبت ي ا ه ش ر ا ز گ ي ا ن ب م ر ب ر ا م ش ه ب ا ه ر ط خ ن ی ا ن ی ر ت ی ل ص ا ز ا ی ک ی ه ز ر ل ن ی م ز د ر ا د ر ا ر ق ه ل ز ل ز ر ط خ ض ر ع م ر د ن ا ر ي ا ن ي م ز ر س د ص ر د ٠ ٧ د و د ح ه ک ی ی ی ا ه بی ا ر خ و د ن ا ز ر ل می ا ر ن ي م ز از ي ت م س ق ي ه ا گ د ن چ ز ا ر ه ه ك ي ع ي ب ط ت س ا ی ا ه د ی د پ ه ل ز ل ز. ) 1 : ی ر ی ا ( د ی آ ی م ف ف ل ت خ م ق ق ط ا ن م ر د د ي د ش ا" تا ب س ن ه ل ز ل ز ك ي ط س و ت م ر و ط ه ب ه ن ا ه ا م ه د ش م ا ج ن ا ی ا ه بررسی س ا س ا ر ب. د ر و آ می ر ا ب ه ب ا ر ر د نن ن ا ه ج ی ی ا ه ر ه ش ن ی رر ر گت ر ز ب ز ا ا ت 0 5 ر د ن ا ن ی ش ن ر ه ش ز ا ی م ی ن ی ت آ ل ا س 0 5 ل و ط ر د. د ت ف ا ي م ق ا ف ت ا ن ي م ز ه ر ك د ا ر ف ا ن ی ا د ص ر د 0 9. د ش د ن ه ا و خ ن ک ا س د ن ن ک می د ی ل و ت ر ت ش ی ب و ر ت ش ی ر 7 ی گ ر ز ب ا ب ی ی ا ه ه ل ز ل ز ه ک لهایی س گ ی ر ت م و ل ی ک. (Altan et al., :2004 میکنند( 83 ی گ د ن ز ه ع س و ت ل ا ح ر د ی ا ه ر و ش ک ر د ر ط خ ض ر ع م ر د ع ع و ق و ررض ر ع م ر د هه ه ر ا و م ه اا ا ي ل ا م ي ه پ- پ پ ل آ هه ه ل ز ل ز د د ن ب ر م ك رر ر ب ن د ش ع ق ا و ت ل ع ه ب ه ك ت س ا ي ي ا ه ر و ش ك ه ل م ج ز ا ن ا ر ي ا ی ال ا ه ب ت ت ا ف ل ت ا ب ر و ش ك ش ش ز ا ي ك ي ن ا ر ي ا ه ت ش ذ گ ل ا س د ص ر د ه ك ي ر و ط ه ب ت. س ا ه د و ب ي ر گ ن ا ر ي و و ب ر خ م ای ه ه ل ز ل ز ت ت ا ف ل ت ز ا د ص ر د ش ش ه ت ش ذ گ ل ا س 5 2 ي م س ر ي ا ه ر ا م آ ة ي ا پ ر ب 6(. 1 1 : ن ا ر ا ک م ه و د ح و م ( ت س ا ه ل ز ل ز ز ا ي ش ا ن ر د هه ه ك ت ت س ا ن آ ز ا ي ي ك ا ح رر ر ت ش ي ر 6/5 ز ا ش ي ب ي گ ر ز ب ا ب ای ه ه ز ر ل ر ا م آ ي س ر ر ب. ت س ا ه د و ب ه ل ز ل ز ز ا ي ش ا ن ر و ش ك ي ن ا ج ر ر و ط ه ب ا م ر و ش ك ر د ه ك ت ش ا د ه ج و ت د ي ا ب ن ي ا ر ب ا ن ب ت. س ا ه د ا د خ ر ن ا ر ي ا ر د ه ز ر ل ن ي م ز ل ه چ د و د ح ه ت ش ذ گ ل ا س د ص ك ي ت ت ي م ه ا نن ن ا ر ي ا ر د ه ل ز ل ز ة ق ب ا س ي س ر ر ب ر د ه چ ن آ. د ه د می خ ر د ي د ش ي ل ي خ ا ي د ي د ش ه ز ر ل ن ي م ز ك ي ل ا س 2/5 ر ه ط س و ت م هه ه ب هه ه ج و ت اا ا ب و ه ه د ش ي ر پ س ن ا ر ي ا گ ر ز ب ي ا ه ر ه ش ای ه ه ز ر ل ت ي ل ا ع ف ن ي ر خ آ ز ا ي د ا ي ز ت د م ه ك د ش ا ب می ه ت ك ن ن ي ا د ر ا د ت س ا ع ع و ق و ل ا ب ب ي ر ق ا ه ر ه ش ن ي ا ر د ه ل ز ل ز ز و ر ب ا ه ن آ ت ش گ ز ا ب ة ر و د و ی د ا ب آ ی گ ن ز ( ی ز ی ر ب ت ت ا ر ث ا. ت س ا ه د ش ه ر ا ش ا ن ا ن آ ز ا ی خ ر ب ه ب ه م ا د ا ر د ه ک د ر ا ذ گ ی ا ج ر ب ا ر ی ر ا ی س ب ب ر خ م ت ا ر ث ا د ن ا و ت می ل م ا ش ه ک د ر ا د د و ج و ی ر ه ش ی ا ه ط ی ح م ر د ه ک ه چ ن آ ر ب ن آ ر ی ث أ ت ز ا ت س ا ت ر ا ب ع و ب ی ر خ ت ه ل ز ل ز. ) : ی د ب ل ا ک ه ل ز ل ز ا ه ا ن ب ا ه هههههه ههه ن ا خ ی ن ا ر ی و ی گ د ر س ف ا ن و چ ی ر ا ی س ب ی ع ا م ت ج ا ر ا ث آ ه ل ز ل ز ن ی ن چ م ه. د و ش ی م... و و ر ی ن ل ا ق ت ن ا ط و ط خ ی ط ا ب ت ر ا ی ا ه ه ک ب ش و ی- ی ی ی ی ر ا م ی ب ن ی ا ر ی غ ت م و ه د ی چ ی پ ت ی ه ا م. د د ر گ ی م ی ع ا م ت ج ا ت ی ن م ا ل ز ن ت ب ج و م و د ر ا ذ گ ی م ی ا ج ر ب ی ر ه ش ه ع م ا ج ر د ی ن ا و ر ی ا ه ی ر ی ذ پ ب ب ی س آ ر ط خ ض ر ع م ر د ت ی ع م ج د ا د ع ت ) ش ز ر ل ت د ش ه ژ ی و ه ب ( ر ط خ ع ی ز و ت ر ی غ ت م ت ی ه ا م ه ب ن ا و ت ی م ا ر ت ا ر ث ا ت ا ر ا س خ ر ت ش ی ب ه ک ت س ا ر ک ذ ن ا ی ا ش. )Wald et al., :2011 )125 د ا د ت ب س ن ع م ا و ج ت م و ا ق م ن ا ز ی م و ع و ن ص م ط ی ح م ی ا ه د ر ا د ن ا ت س ا ر د ف ع ض و ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ن ا د ق ف ی ه ج ی ت ن ی ث د ا و ح ن ی ن چ ی د ا ص ت ق ا و ی ک ی ز ی ف ت ا ف ل ت و ت ا ر ا س خ ع ی ز و ت ی گ ن و گ چ و ن ا ز ی م ن ت س ن ا د.)Linares- Rivas, )2012:1 د ش ا ب ی م ی ی ا ز س ب ت ی م ه ا ی ر ا ر ط ض ا ی ه د خ س ا پ ز ک ا ر م و ی ر ی گ م ی م ص ت ن ا ب ی ت ش پ ی ا ه م ت س ی س ی ا ر ب گ ر ز ب نمایند اعزام ا ه کککککک ک مکک ک ن ی ا ه ب د ن م ز ا ی ن ی ا ه ن ا ک م ه ب ا ر ی ت ش ا د ه ب ت ا ن ا ک م ا و د ا د م ا ا ه تتتتت ختت ا س ر ی ز و ی ن ا م ت خ ا س ی ا ه ههههههه لهه ز ل ز ع و ق و ز ا س پ د ر ا د ی ا ه و ر ی ن د ن ن ا و ت ب ا ت د و ج و ا ب. (Lin et al., (2012:7 ی ی ا ه د ر ب ه ا ر ی ی ر ی گ ر ا ک ه بب ب و شهرییی مناطققق ر د هه ه ل ز ل ز ر ا ت ف ر و ل م ع ه و ح ن ت خ ا ن ش ا ب ه ل ز ل ز ع و ق و ن ا م ز ن د و ب ه ت خ ا ن ش ا ن ن ن ی ر ت م ک ه ب شهری مناطق ر د ا ر ه ل ز ل ز خطر میتوان شهری طراحی و ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ه م ا ن ر ب ه ن ی م ز ر د ب س ا ن م. ) 1 : ن ا ر ا ک م ه و ی ن ی م ا ( د ا د ش ه ا ک ن ا ز ی م اا ا ت م م ک ت ت ر د ق اا ا ب ای ه ه ل ز ل ز و ه د و ب ل ا ع ف ه م ی ن های ق ط ن م ی ز ی خ ه ز ر ل ر ظ ن ز ا س ر گ ا ز ق ط ا ن م ر ی ا س ت ب س ن ه ب ز ا ر ی ش ه ق ط ن م د و د ح ن ا ت س ر ه ش ن ی ا ه ب ط و ب ر م ای ه ه ز ر ل ن ی م ز ی ا گ ر ز ب د و د ح. د ه د می خ ر ن آ ر د ن ا و ا ر ف ن ا ز ی م ه ب ط س و ت م ر د 6/4 ا ت 4

3 ه د و س ر ف ت ف ا ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ش ج ن س و ی ب ا ی ز ر ا ی گ ر ز ب و د ن ا ه ت ش ا د ی پ ر د ه ک ی ی ا ه ی ن ا ر ی و ت ع س و ب ب س ه ب ی خ ی ر ا ت ی ا ه د ا د ی و ر ن ی ا ر ت ش ی ب ه ت ب ل ا ه د و ب ن ا س و ن اا ا نه آ ددد د د ا ی ز خ ر هه ه ق ط ن م ر د ت ت س ا ن ک م م ط س و ت م و ک چ و ک ه ل ز ل ز ی ر ا م ش ی ب د ا د ع ت ه ک ت ف ر گ ه ج ی ت ن ن ا و ت می و د ن ا ه د ش ت ب ث خ ی ر ا ت ر د ظ ظ ا ح ل هه ه ب ا ر زز ز ا ر ی ش ر ه ش ق ط ا ن م ت ف ا ب 7( : ن ا ر ا ک م ه و ی ع ا ج ش ( د ن ا ه د ش ن ت ب ث خ ی ر ا ت ر د ه ک د ن ش ا ب ه د ا د د د و خ ن و ر د ي د ر ك ل م ع ه ب ا ش ت ل ي ل د ه ب ن گ م ه ای ه ت ف ا ب. د و م ن م ی س ق ت ن گ م ه ت ف ا ب ن ی د ن چ ه ب ن ا و ت می ن آ ت خ ا س ت ی ف ی ک ف ف ي ا ظ و ي ا ر ا د ي ي ر ه ش مم م ا ظ ن ر د ت ت س ا ن ن ك م م ز ي ن و ه د و ب ي د ب ل ا ك و ي ل ك ش س ن ا ج ت ي ا ر ا د ه چ ر ا پ ك ي ا تا ب س ن د ش ر د ن ي آ ر ف س ک ع ا ال و م ع م ا ه ت ف ا ب ه ن و گ ن ی ا. د ر و آ د ه ا و خ م ه ا ر ف ا ر ن ا ش ي ا ر ج ا ش ي پ ز ا ش ي ب ت ب ا ر ق ب ج و م ه ك د ن ش ا ب ص ا خ ل ل ل ل ل م ع ل ا ر ب ا ر ب ر د ی ن ا س ک ی ج ی ا ت ن ی ا ر ا د ز ی ن ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ا ال ا م ت ح ا س پ. د ن ه د می ز و ر ب د و خ ز ا ه ل ز ل ز د م ا ش ی پ ر ب ا ر ب ر د ی ن ا س ک ی ه د ش ی س ر ر ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ی خ ر ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ه ل ا ق م ن ی ا ر د ن ی ا ر ب ا ن ب. د و ب د ن ه ا و خ ه ل ز ل ز ر ت م ک ی ت ح ا س م ا ب ی ن و ک س م ی ا ه ا ن ب و ر ت م 6 ز ا ر ت م ک ض ر ع ا ب ک ی ر ا ب ر ب ا ع م د و ج و ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ف ی ر ع ت ق ب ط. ت س ا و ر هه ه ع ل ا ط م د ر و م ای ه ت ف ا ب ه ک ا ج ن آ ز ا. د ه د می ش ی ا ز ف ا ی ع ی ب ط ی ا ی ال ب ر ب ا ر ب ر د ا ر ر ه ش ی ر ی ذ پ ب ی س آ ع ب ر م ر ت م ز ا ن ن ی ا ه ب ه ج و ت ع و ض و م ن ی ا. د و ش می ر ت ش ی ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ن ا ز ی م ل ا م ت ح ا د ن ر ی گ می ر ا ر ق ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب هی ر م ز ر د ه ب.د ن ا د ر گ می ی م ا ز ل ا ا ر ه ل ز ل ز ن و چ ی ع ی ب ط ی ا ی ال ب ر ب ا ر ب ر د ا ه ن آ ی ز ا س م و ا ق م ت ه ج ی ی ا ه ه م ا ن ر ب هی ئ ا ر ا و ا ه ت ف ا ب ت ا ر ث ا ی ی ا س ا ن ش و ه ع ل ا ط م ه ل ا ق م ن ي ا ی ل ص ا ف د ه ی ل ک ر و ط ه ب ر د ) ی د ب ل ا ک ت ا ر ث ا ص خ ا ل ا ب ( ه ل ز ل ز دد د ا ع ب ا ر د ااااااااااا هاا ر ه ش و ن د و ب ی د ر ب ر ا ک ل ی ل د ه ب ق ی ق ح ت ن ی ا ر د ت. س ا ن ا ر ح ب ع و ق و ز ا ي ش ا ن سوء آثار ش ه ا ك و ر ه ش ف ل ت خ م ق ط ا ن م ر د ف ل ت خ م ه د ش ه د ا ف ت س ا ی ف ی ص و ت و ی ل ی ل ح ت ع و ن ز ا ق ی ق ح ت ش و ر ز ا ه ل ز ل ز م ا گ ن ه ر د ر ه ش ی ر ی ذ پ ب ی س آ ر د ر ث ؤ م ل م ا و ع ن ی ی ع ت ی ا ر ب ب ی س آ ر ظ ن ز ا ز ا ر ی ش ر ه ش ف ل ت خ م ت ال ح م ی د ن ب ه ن ه پ ر و ظ ن م ه ب ه ع ل ا ط م ن ی ا ر د. ت س ا ی ع ی ب ط ر ت س ب ه ل ز ل ز ی ل ل م ل ا ن ی ب ه ا گ ش ه و ژ پ ط س و ت ه د ش ت ب ث ای ه ه ل ز ل ز ی س ر ر ب ی ر ی ذ پ ر د ا ب ابتدا زلزله ر ب ا ر ب ا ب س پ س. شد خواهد ی س ر ر ب ه ق ط ن م ه م ا د ا ر د. د د ر گ ی م ع و ر ش ی ف ی ص و ت و ی ا ه ن ا خ ب ا ت ک ر ا ک د و ج و م ع ب ا ن م و ا ه ب ا ت ک و ت ال ا ق م ی و ج ت س ج د ی د ز ا ب ا ب ز ا ن ی ا. د و ش ی ی ی م م ا ج ن ا ی ل ی ل ح ت و ی ش ی ا م ی پ ش و ر ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ی ت خ ا س ن ی م ز ت ی ع ق و م و ی س ا ن ش ن ی م ز ی س ر ر ب و ت ال ح م ت ا ع ال ط ا جمعععآوري شامللل آن حريممم و ل س گ ه د و د ح م ي س ا ن ش ن ي م ز ت ي ع ض و شامل جغرافيايي دادههاي ه ا گ ي ا پ س پ س ت ی ف ی ک طبقات تعداد سازه نوع ا ه ن آ ع ي ز و ت ی گ ن و گ چ ا ه ي ر ب ر ا ك د و ج و م ع ض و ن و چ ی ن ا م ت خ ا س ی ا ه ر ت م ا ر ا پ ه ب ط و ب ر م. د ش د ه ا و خ ی س ر ر ب GIS ر ا ز ف ا م ر ن ر د. د ش ا ب ی م... و ا ن ب ب ی ت ر ت ه ب ی ن آ ا ق و ی غ ا ب د ی ل ع س ا ب ع ک ش و ک ه ل ح م ه ل ز ل ز ع و ق و ت ر و ص ر د : ه ک ت س ا ن آ ز ا حاکی یافتههای د ی د د ن ه ا و خ ا ر ب ی س آ د: و ش می ح ر ط م ر ی ز ت ال ا ؤ س ا ت س ا ر ن ی ا ر د ت س ا ه ن و گ ه چ ز ا ر ی ش ر ه ش ه ع ل ا ط م د ر و م ت ال ح م ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ح ا و ن ع ی ز و ت ی و گ ل ا 1- ن ن ن ی ر ت ش ی بب ب ت س ا م ا د ک ن آ ی ل ص ا ت ل ع د ر ا د ی ر ت ش ی ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ه ل ز ل ز ن ا ر ح ب ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ه د ش ی س ر ر ب ه ل ح م م ا د ک 2- ب ی س آ ر ا چ د ه ل ز ل ز ع و ق و ت ر و ص ر د ب خ ت ن م ت ال ح م ز ا ی م ظ ع ا ش خ ب ت س ا ن ک م م د س ر می ر ظ ن ه ب ن ی ا ر ب ا ن ب و د ن د ر گ ی ی ا ر ب د ر ا و م ه ن و گ ن ی ا ر د. د ه د می ل ی ک ش ت ا ر ر ه ش ت ف ا ب ن ی ر ت ر ی ذ پ ب ی س آ ز ا ر ی ش ر ه ش ر ت ش ی ب ت م د ق ا ب ای ه ت ف ا ب ا ال ا م ت ح ا هه ه چ هه ه ب ب ب ی ر خ ت نن ن ا ز ی م ه ل ز ل ز ع و ق و ت ر و ص ر د د د ر گ ص خ ش م ا ت ت س ا ه چ خ ی ر ا ت ه ب ع و ج ر ش و ر ن ی ر ت ه ب ی ز ی ر ه م ا ن ر ب

4 ) ه د و ت س ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 3 د و م ن ی ن ی ب ش ی پ ه د ن ی آ ای ه ه ل ز ل ز ی ا ر ب ا ر د ر و خ ر ب هی و ح ن ن ا و ت ب ه ت ش ذ گ ای ه ه ل ز ل ز ز ا ی ر ا د ر ب و گ ل ا ا ب و ت س ا ه د و ب ی و ح ن. ) : : ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت ی ا ه ه ی ض ر ف د ن ش ا ب ت و ا ف ت م م ه ا ب ز ا ر ی ش ر ه ش ت ال ح م ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ح ا و ن ع ی ز و ت ی و گ ل ا د س ر می ر ظ ن ه ب - ا ر ی ر ی ذ پ ب ی س آ ن ن ی ر ت ش ی بب ب ه ل ز ل ز ع و ق و ت ر و ص ر د ز ا ر ی ش ه د و س ر ف ت ف ا ب ق م ع ر د د و ج و م ت ال ح م د س ر می ر ظ ن ه ب -. د ن ر ا د ق ی ق ح ت ش و ر ز ا ه ل ز ل ز م ا گ ن ه ر د ر ه ش ی ر ی ذ پ ب ی س آ ر د ثر ؤ م ل م ا و ع ن ی ی ع ت ی ا ر ب و ن د و ب ی د ر ب ر ا ک ل ی ل د ه ب ق ی ق ح ت ن ی ا ر د ر ظ ن ز ا ز ا ر ی ش ر ه ش ف ل ت خ م ت ال ح م ی د ن ب ه ن ه پ ر و ظ ن م ه ب ه ع ل ا ط م ن ی ا ر د. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ی ف ی ص و ت و ی ل ی ل ح ت ع و ن ز ا ه ق ط ن م ی ع ی ب ط ر ت س ب ه ل ز ل ز ی ل ل م ل ا ن ی ب ه ا گ ش ه و ژ پ ط س و ت ه د ش ت ب ث ی ا ه ه ل ز ل ز ی س ر ر ب ا ب ا د ت ب ا ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ی ر ی ذ پ ب ی س آ. د د ر گ ی م ع و ر ش ی ف ی ص و ت و ی ا ه ن ا خ ب ا ت ک ر ا ک د و ج و م ع ب ا ن م و ا ه ب ا ت ک و ت ال ا ق م ی و ج ت س ج ا ب س پ س. د ش د ه ا و خ ی س ر ر ب و ی ش ی ا م ی پ ش و ر ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ی ت خ ا س ن ی م ز ت ی ع ق و م و ی س ا ن ش ن ی م ز ی س ر ر ب و ت ال ح م ن ی ا ز ا د ی د ز ا ب ا ب ه م ا د ا ر د شامللل آن م ي ر ح و ل س گ ه د و د ح م ي س ا ن ش ن ي م ز ت ي ع ض و شامل جغرافيايي دادههاي ه ا گ ي ا پ س پ س. د و ش ی م م ا ج ن ا ی ل ی ل ح ت ه ز ا س ع و ن ا ه ن آ ع ي ز و ت ی گ ن و گ چ ا ه ي ر ب ر ا ك د و ج و م ع ض و ن و چ ی ن ا م ت خ ا س ی ا ه ر ت م ا ر ا پ ه ب ط و ب ر م ت ا ع ال ط ا ي ر و آ ع م ج. د ش د ه ا و خ ی س ر ر ب GIS ر ا ز ف ا م ر ن ر د. د ش ا ب ی م... و ا ن ب ت ی ف ی ک ت ا ق ب ط د ا د ع ت ی ر ظ ن ی ن ا ب م ن آ ش ه ا ک ی ا ر ب ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ر ه ش ح ط س ر د ه ل ز ل ز ت ا ر ث ا ی س ر ر ب ك ك ي نن ن ا و ن ع هه ه ب اا ا ه ر ه ش ر د. دد د ر ا ذ گ ممی م د د و خ ن و م ا ر ي پ ط ي ح م ر ب ا ر ي ن و گ ا ن و گ ت ا ر ث ا ي ع ي ب ط ل م ا ع ك ي ن ا و ن ع ه ب ه ل ز ل ز د. و م ن ي د ن ب م ي س ق ت ل ي ذ ح ر ش ه ب م ي ق ت س م ر ي غ ت ا ر ث ا و م ي ق ت س م ت ا ر ث ا ي ل ص ا ت ر و ص و د ه ب ن ا و ت می ا ر ت ا ر ث ا ن ي ا م ت س ي س ه ل ز ل ز م ی ق ت س م ت ا ر ث ا - ح ح ط س ر د ي ن و گ ا ن و گ ت ا م د ص و ب ي ر خ ت ث ع ا ب و د ن ت ف ا ي م ق ا ف ت ا ه ل ز ل ز ز و ر ب ر ث ا ر ب ه ط س ا و ن و د ب و ا ما ی ق ت س م ه ك ي ت ا ر ي ث ا ت ب ب و س ح م هه ه ل ز ل ز مم م ي ق ت س م ت ت ا ر ث ا ز ا ههای ه ع و م ج م رر ر ي ز ي د ب ل ا ك ت ا ر ث ا. د ن م ا ن می ه ل ز ل ز م ي ق ت س م ت ا ر ث ا ا ر د ن د ر گ می ا ه ر ه ش د. ن د ر گ می ه ل ز ل ز م ی ق ت س م ر ی غ ت ا ر ث ا - دد د ا ج ي ا ي ي د ب ل ا ك ت ت ا ر ث ا ز ا ل ل ص ا ح ي د ع ب ج ي ا ت ن و م ي ق ت س م ت ا ر ث ا ز و ر ب ر ث ا ر ب و م ي ق ت س م ر ي غ ت ر و ص ه ب ر ت بیش ه ك ي ت ا ر ي ث ا ت ت ت ا ر ث ا ه ل ز ل ز ي ي ع ا م ت ج ا ت ت ا ر ث ا ه ل ز ل ز ي ي د ا ص ت ق ا ت ا ر ث ا ( ز: ا د ن ت ر ا ب ع ه ك د ن م ا ن می ه ل ز ل ز م ي ق ت س م ر ي غ ت ا ر ث ا ا ر د د ر گ می ل ل م ا ش م ی ق ت س م ا ر ا س خ ت. ) 3 : د و ع س م و ی و ل ع ( ه ل ز ل ز ي د ب ل ا ك ت ا ر ث ا ه ل ز ل ز ي ط ي ح م ت س ي ز ت ا ر ث ا ه ل ز ل ز ي ت ي ر ي د م ی ی ا ه هه ه ن ی ز ه ی گ د ن ز ی ا ه ه ن ی ز ه ی ز ا س ک ا پ و ی ز ر و ا ش ک ت ال و ص ح م ه ی ل ق ن ل ی ا س و ی ز ا س ه ط و ح م ا ه ن ا م ت خ ا س هی ن ی ز ه ش ش و ر ف و د د ی ر خ ا ه د ز م ت س د ن ت ف ر ن ی ب ز ا ل م ا ش ی د ا ص ت ق ا م ی ق ت س م ر ی غ ت ا ر ا س خ. د و ش می د ا ر ف ا ت ی م و د ص م و ر ی م و گ ر م و اا ا ته ت ت خ ا س ر ی ز ن ن ت ف ر ن ن ی ب ز ا ا ی ه د ی د ب ی س آ ز ک ا ر م ر د ر ا ک و ب س ک ر د ه ف ق و ل ی ل د ه ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ی ش ا ن ی ا ه د و س و

5 ) ی ر ی ا () ) ) ن ا ت س ر ا م ي ب ه د و س ر ف ت ف ا ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ش ج ن س و ی ب ا ی ز ر ا دد د ا ص ت ق ا ر ب ه ع ج ا ف ز ا س پ ی ا ه د و ب م ک ز ا ی ش ا ن م ر و ت م ی ق ت س م ر ی غ ت ا ر ث ا ن ی ا. د ی آ می د و ج و ه ب ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ت ی ل ا ع ف ش ه ا ک (Goretti & Pasquale, :2003 (1-80 د ر ا ذ گ می ر ی ث أ ت ز ی ن ه ق ط ن م ز ا ج ر ا خ ی ح ا و ن هه ه ک د د ی ا م ن ممی م ذ ا خ ت ا ا ر ی ت ا م ا د ق ا ه ل ز ل ز ی ا ه ب ی س آ و ت ا ر ا س خ ن د ن ا س ر ل ق ا د ح ه ب ت ه ج ه ل ز ل ز ت ا ر ث ا ش ه ا ک ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ت ت س ا ب و ل ط م ا ن ض ر ا و ع ش ه ا ک ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ن ی ا ف د ه. د ه د می ش ه ا ک ا ر ه ل ز ل ز ی ا ه ب ی س آ ی ب ی ر خ ت ت ا ر ث ا ن آ ق ی ر ط ز ا ت س ا ن ی ی ا پ ر ا ی س ب هی ن ی ز ه ی ا ر ا د ه ل ز ل ز ا ب ه ل ب ا ق م ای ه ش و ر ر ی ا س ا ب ه س ی ا ق م ر د د ر ا و م ب ل ا غ ر د ن آ ه ب ط و ب ر م ت ا م ا د ق ا ه ک ت ا ه ب ا ش ت ک ر د. ت ت س ا دد د ا ی ز ک ک ا ر ت ش ا هه ه ج و اا ا نه آ ن ن ی ب ی ل و ت س ی ن ی ر گ ی د ه ی ب ش ی ن ا ر ح ب چ ی ه ه ت ب ل ا. ) 1 : ت س ا ی ی ر و ر ض رر ر ا ی س ب ء ء و س ت ت ا ر ث ا ف ی ف خ ت و ن آ ا ب ی ی و ر ا ی و ر ر و ظ ن م ه ب ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ی ا ر ب ی د ی ل ک : ن ا ی د و ر ی ب ( ي ي م و ل ع ق ي ر ط ز ا ا ر ا ه ن آ ت د ش ه ك د و م ن ش ال ت و ه د ش ز ك ر م ت م ن ي ر ف آ ر ط خ ل م ا و ع ی ا ه ی گ ژ ی و ي و ر د ی ا ب ن ی ا ر ب ا ن ب ( د. و م ن ي ن ي ب ش ي پ ي س ا ن ش ن ي م ز و ي س ا ن ش ه ل ز ل ز ن و چ م ه ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د شهرها كالبدي ي ر ي ذ پ ب ي س آ ر ب ر ا ذ گ ر ي ث ا ت ل م ا و ع : د ن و ش ي م م ي س ق ت ه ت س د و د ه ب ل م ا و ع ن ي ا. د ن ش ا ب ل ي خ د د ن ن ا و يت م ل م ا ع ع و ن و د شهر كالبد ي ر ي ذ پ ب ي س آ ي ب ا ي ز ر ا ي ا ر ب ن ا م ت خ ا س ت م د ق د ن ن ا م د د ر گ ي م ر ب ساختمان خود به ي ر ي ذ پ ب ي س آ ر ث ا ه ک د ن ت س ه ي ل م ا و ع : ساختمان دروني ل م ا و ع ) ف ل ا. و... ساختمان طبقات ساختمان مساحت ساختمان مصالح ع و ن ب- ي س آ ر د ي ر گ ي د ل م ا و ع ه ك ل ب د د ر گ ي م ن ر ب ساختمان خود به ه ل ز ل ز ر ث ا ا ما ی ق ت س م ه ك ي ل م ا و ع : ساختمان بيروني ل م ا و ع ) ب هه ه ب ي ي س ر ت س د ر ا و ج م ه ي ا ه ي ر ب ر ا ك ي ر ا گ ز ا س ا ن و سازگاري شامل كه د ن ر ا د ش ق ن ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د شهري مساكن ي ر ي ذ پ ( ه ل ز ل ز ع ع و ق و مم م ا گ ن ه ر د ز ا ي ن د ر و م ي ا ه ي ر ب ر ا ك ه ب ي س ر ت س د ز ا ب ي ا ض ف ه ب ي س ر ت س د ر ب ا ع م ه ك ب ش د. ش ا ب ي م ت ي ع م ج - م م ك ا ر ت و و سازه نوع ل م ا ش ( ت خ ا س ن ا س ن ا ي ا ه ر ا ي ع م : د ن ت س ه ر ی ز ر ا ر ق ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا ب خ ت ن م ي ا ه ر ا ي ع م ه د ش د ا ی ل م ا و ع ه ب ه ج و ت ا ب س پ س (. ت ا ع ط ق ت ح ا س م ر ب ع م ه ب ي س ر ت س د ر ا گ ز ا س ا ن و ر ا گ ز ا س ی ا ه ری ب ر ا ک ي ر ا و ج م ه ا ن ب ت م د ق ع ض و ت خ ا ن ش ا ب هه ه ب ل ل ی د ب ت ا ر ا ه ر ا ی ع م ز ا ک ی ر ه ا ه ر ا ی ع م ی ه د ز ا ی ت م ا و ر ظ ن د ر و م ی ا ه ه ش ق ن ی ه ی ه ت ز ا س پ ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م د و ج و م م ی ه د ی ی م ا ر ر ظ ن د ر و م ز ا ی ت م ا ا ه ر ا ی ع م ز ا م ا د ک ر ه ه ب Reclass ر و ت س د و Analysis Tools ر ا ز ب ا ط س و ت س پ س و ه د ر ک ر ت س ر. ت س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ الیهها همپوشانی ه ب Raster Calculator ر و ت س د ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب س پ س ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د شهري مساكن ي ر ي ذ پ ب ي س آ ر د ر ث ؤ م ي ن و ر ي ب ل م ا و ع ي ا ه ص خ ا ش ی ط ا ب ت ر ا ای ه ه ک ب ش ي ا ه د ح ا و ه ب ي س ر ت س د ه و ح ن ا ه ي س ر ت س د ر د د د ع ت و ع و ن ت ا ب ب ت ا ر م سلسله شامل دسترسي و ي ط ا ب ت ر ا ي ا ه ه ك ب ش ر ص ا ن ع زز ز ا ب ي ي ا ه ا ض ف ا ه ع ع ط ا ق ت ه ل ص ا ف جدارهها ارتفاع ب س ا ن ت ر ب ا ع م ب ي ش و ل و ط ض ر ع ه ل ز ل ز ي ن ا ر ح ب شرايط در ي ن و ك س م چ ی پ ی ط ا ب ت ر ا ای ه ل پ د ا د ع ت ي م و م ع ل ق ن و حمل شبكههاي راهآهن ي ا ه ه ا گ ت س ي ا و ا ه ه ا گ د و ر ف ت ي ع ق و م ر ت پ و ك ي ل ه د و ر ف ر و پ ن ا س ا س ( د ن ن ک ی م ا ف ی ا ی ن ا ر ح ب ت ی ع ق و م ز ا ن ا گ د ن ا م ز ا ب ر ا ر ف ر د ی م ه م ش ق ن ي ط ا ب ت ر ا ه ك ب ش د ص ر د و ه ن ا ر س ه د ا ج م خ و د ا ی ز ی فههههههه ق و و ی ر ا و ش د ا ب ن ی م و د ص م ه ب ی ن ا س ر ک م ک ن ا م ز ا ه ي س ر ت س د ع ط ق ل ا م ت ح ا. ) : د ن و سی و م و

6 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 3 ت ب س ن ن ا گ د ش ه ت ش ک د ا د ع ت ت ا ج ن و د ا د م ا ی ئ ال ط ت ا ی ل م ع ت ا ع ا س ن ت ف ر ت س د ز ا ا ب ه ک ت س ا ی ع ی ب ط. د ر ی یپذ م ت ر و ص. د ب ا ی ی م ش ی ا ز ف ا ه ی ل و ا ن ا ح و ر ج م ه ب ت ا ر ا س خ ن ا ز ی م و ه ل ز ل ز ع و ق و ز ا د ع ب و ن ی ح ر د د ا د م ا و ت ا ج ن ر م ا ر د ی م ه م ر ا ی س ب ش ق ن ی ط ا ب ت ر ا ی ا ه ه ک ب ش ن ی ا ر ب ا ن ب ن ی ا ر د. د ا د ش ه ا ک ا ر ه ل ز ل ز ت ا م د ص ن ا و ت می د م آ ر ا ک ی ط ا ب ت ر ا ه ک ب ش ی ح ا ر ط ا ب. د ن ر ا د ه د ه ع ه ب ی ن ا س ن ا ت ا ف ل ت و ی ا ه ز ا س ت ف ا ب ن ی ن چ م ه. ت س ا ر ث ؤ م ر ا ی س ب ن ا م و د ص م ه ب ی گ د ی س ر ن ا م ز ش ه ا ک ر د ا ه ن ا ب ا ی خ ض ر ع ا ت س ا ر ی ر ه ش ت ش ر د. ) : ي ح ت ف و ن ا گ د ا ز ف ی ر ش ( د ه د ی م ش ی ا ز ف ا ا ر ن آ ی د م آ ر ا ک و ه د ش ی ک ی ف ا ر ت ی ا ه ه ر گ ش ه ا ک ب ج و م ل ک ش ر د ن ی ن چ م ه. ت س ا ه د ش ه د ر و آ ی ر ی ذ پ ب ی س آ ا ب ن آ ه ط ب ا ر و ر ب ا ع م ه ک ب ش ض ر ع ه ط ب ا ر ) )1 ل و د ج ر د. ت س ا ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ا ه ه ا ر ض ر ع ن ی م ز ی ر ب ر ا ک ی س ر ر ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ن ا ز ی م ا ب ر ب ع م ض ر ع ه ط ب ا ر 1: ل و د ج ی ر ی ذ پ ب ی س آ ه ج ر د م ک ی ر ی ذ پ ب ی س آ ط س و ت م ی ر ی ذ پ ب ی س آ د ا ی ز ی ر ی ذ پ ب ی س آ د ا ی ز ر ا ی س ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ر ب ا ع م ه ک ب ش ض ر ع ر ت م 4 1 ز ا ر ت ش ی ب ض ر ع ا ب ر ب ا ع م ر ت م 4 1 ا ت 9 ز ا ر ت م ک ض ر ع ا ب ر ب ا ع م ر ت م 9 ا ت 3 ز ا ر ت م ک ض ر ع ا ب ر ب ا ع م ت س ب ن ب و ر ت م 6 ز ا ر ت م ک ض ر ع ا ب ر ب ا ع م. ) 8 : ن ا ر ا ک م ه و د ا ژ ن ي م ت ا ح ( : ع ب ن م ه ن ا د ه ش ق ن 0( 1 ( ( هه ه ب ر ج ت ا ر ی ت و ا ف ت م های ز ر ل ی ر ی ذ پ ب ی س آ ت س ا ه د ش ع ق ا و ن آ ر د ه ک ی ن ی م ز س ا س ا ر ب ی ر ب ر ا ک ع و ن ر ه ه ل ز ل ز ع و ق و م ا گ ن ه اا ا ب و ت ت ی ب و ل ط م س س ی ر ت ا م ل ل د م س س ا س ا ر ب ت س ا ه د ش ع ق ا و ن آ ر د ه ک ی ن ا ک م ا ب ی ر ب ر ا ک ر ه ی ر ا گ ز ا س ن ا ز ی م. د ر ک د ه ا و خ ی ح ت ف و نن ن ا گ د ا ز ف ی ر ش ( ت س ا ی ب ا ی ز ر ا ل ب ا ق ن ا ک م ن آ های ل ز ل ز و ی س ا ن ش ن ی م ز ت ی ع ض و ز ا ی ش ا ن ر ط خ ن ا ز ی م ه ب ه ج و ت. ) : اا ا نه ی م ز ن ي ا د. و ش ي ر ي گ و ل ج ن آ م ي ر ح ر د ا ي ل س گ د و خ ي و ر ا ه کاربری ی خ ر ب ي ي ا م ن ا ج ز ا د ي ا ب ي ر ه ش ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ر د ي ي ح ي ر ف ت ی ی ا ه ری ب ر ا ک ا ي و ه و ي م ش ر و ر پ ای ه غ ا ب ي ر و ر پ م ا د ت ال و ص ح م ز ي ل ا ج ه ب ي ت خ ا س ن ي م ز ی ا ه ی گ ژ ی و ب س ح ر ب ي ي ا ر ب ر ه ش ي ر و آ ب ا ت ش ي ا ز ف ا ن ي ع ر د ه ك د ب ا ي ص ا ص ت خ ا ف ل گ ی ا ه ن ی م ز و ي ر ا و س ه خ ر چ و د ي ا ه ر ي س م ك ر ا پ د ن ن ا م. ) 14 : و ج ر ه م و ن ی چ ه ا ی گ ( د ش ا ب ا ز د م آ ر د م ي ق ت س م ر ي غ ر و ط ه ب و ت د م د ن ل ب ر د د ن ا و ت می ز ي ن ي ر ا د ر ه ش ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د شهري مساكن ي ر ي ذ پ ب ي س آ ر د ر ث ؤ م ی ن و ر د ل م ا و ع ي ا ه ص خ ا ش ه ی ن ب ا ت ی ف ی ک ه د ا ف ت س ا ل ب ا ق و ن آ ر م ع ل و ط ن ا ز ی م ر ظ ن ز ا ) ی ب ی ر خ ت و ی ر ا د ه گ ن ل ب ا ق ز ا س و ن ( ا ن ب ک ی ی ل ک ط ی ا ر ش ه ب ه ی ن ب ا ت ی ف ی ک ن ا ز ی م ر د ه ک ت س ا ا ن ب ی ک ی ز ی ف ت ا ی ص و ص خ ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی ا ن ب. ) 6 : ن ا ر ا ک م ه و د م ح ا ر و پ ( د ر ا د ه ر ا ش ا ش ن د و ب ت م د ق ا ب ت ی ص و ص خ ن ی ا. د ی ا م ن ی م ا ف ی ا ی م ه م ش ق ن ا ن ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ی ر ا د ا ن ع م ی ههههههه ط ب ا ر ا ن ب ا ن ب ه چ ر ه ا ا ه م و م ع. د ر ا د ی ر ی ذ پ بببببب ببب ی س آ ن ا ز ی م ر ب د و ش ه ت س ا ک ا ن ب ت ی ف ی ک ز ا ه چ ر ه و ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ضعیفتری کیفیت ز ا د ش ا ب ر ت ی م ی د ق. د ش خواهد افزوده - ن ی م ز ت ح ا س م ن آ و ی ر ی گ ه ا ن پ ز ی ر گ ی ا ر ب ن م ا و د ی ف م ی ا ض ف ن د ش ه ت س ا ک و ز ا ب ی ا ض ف خردشدگی علت ه ب ر ت ک چ و ک ی ا ه ی د ن ب ه ع ط ق ر د

7 ع» و ن ه د و س ر ف ت ف ا ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ش ج ن س و ی ب ا ی ز ر ا آسیببببببب- میزان ز ا ت ا ع ط ق ی هه ه ز ا د ن ا ش ی ا ز ف ا ا ب و ه ت ف ا ی ش ی ا ز ف ا ی ر ی ذ پ ب ی س آ ن ا ز ی م ت ق و م ت ا ج ن و د ا د م ا ت ا ی ل م ع م ا ج ن ا م- م م ک ز ا ع ب ر م ر ت م ی ال ا ب ت ا ع ط ق و ن ی ر ت ش ی ب ز ا ع ب ر م ر ت م ز ا ر ت م ک ت ا ع ط ق ه ک ی ا ه ن و گ ه ب د و ش ی م ه ت س ا ک ی ر ی ذ پ ه ه د ش ه ت خ ا س ح ط س ت ب س ن ش ي ا ز ف ا ا ب ن ی ا ر ب ا ن ب. ) 0 1 : م ظ ا ک خ ی ش و ی د م ح ا ( د ن ر ا د ر و خ ر ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ن ا ز ی م ن ی ر ت شدننن استفادههه ل ب ا ق ر ي غ و ساختمانها آوار ش ز ي ر ز ا ي ش ا ن ز ا ب ي ا ض ف ي ر ي ذ پ ب ي س آ ز ا ب ي ا ض ف ه ب ا ي و ن ي م ز ح ط س ل ك ه ب. ) 7 9 : ن ا ر ا ک م ه و ی د ا ب آ ی گ ن ز ( د ب ا ي ي م ش ي ا ز ف ا ت ف ا ب ت م د ق - ا ن ب ت م د ق ه چ ر ه ه ک ت س ا ی ه ی د ب ن ی ا. ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ل ا س 0 3 ی ب س ن ر و ط ه ب ن ا ر ی ا ر د ن ا م ت خ ا س د ی ف م ر م ع ط ی ا ر ش ل ق ا د ح با مناسب ن ک س م و ر ن ی ا ز ا. د و ش ی م ه د و ز ف ا ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ن آ ی ر ی ذ پ ب ی س آ ن ا ز ی م ر ب د ب ا ی ش ی ا ز ف ا ر س ه ب ه ت ف ر ر ا ک ه ب ح ل ا ص م ت ب س ن ه ب ن آ ی ک ی ز ی ف د ی ف م ر م ع ه ک ت س ا ی ن ک س م ن ا ن چ ن آ ن م ا ه ا ن پ ر س ی ا ن ع م ه ب و ی ت ن و ک س ه د ش ه ت خ ا س م ا و د ا ب ح ل ا ص م ز ا ی ع ی ب ط ی ا ی ال ب ر ب ا ر ب ر د ی ب س ن ی ن م ی ا و ی م ی ل ق ا ط ی ا ر ش و ا و ه و ب آ ه ب ه ج و ت ا ب و ه د م ا ی ن ب- ب ب ي س آ نن ن ا ز ي م ن ا ر ي ا ر د ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ساختمانها طراحي ه م ا ن ن ي ي آ ف ل ت خ م ي ا ه ه ر و د ن ي و د ت ب س ح ر ب ن ي ن چ م ه. د ن ش ا ب ه م ا ن ن ي ي آ ف ل ت خ م ي ا ه ش ي ا ر ي و ي ا ر ج ا ا ب و ه ر و د ر ه ر د ه ك چرا ميگذارد ش ي ا م ن ه ب ا ر خطي پلهای ع ب ا ت سازهاي پذيري. ) 6-5 : ن ا ر ا ک م ه و د ا ژ ن ي م ت ا ح ( د ب ا ي ي م ر ي ي غ ت ساختماني مصالح ز ا ه د ا ف ت س ا و ا ر ج ا و ساخت كيفيت ) ا ن ب ی ه ز ا س ( ح ل ا ص م - مختلف ساختمانی ح ل ا ص م ت ی ل ب ا ق و ت ی ب و غ ر م ی ن م ی ا. د ر ا د ه ر ا ش ا ا ن ب ی ک ی ت ا ت س ا د ا ع ب ا و ت م و ا ق م ن ا ز ی م ر ب ح ل ا ص م ع و ن. ) 1 2 ( د ر ا د ه ق ط ن م ر ه ی ا و ه و ب آ ع و ن و ی م ی ل ق ا ط ی ا ر ش ه ب ی گ ت س ب ی ن و ک س م د ح ا و ت خ ا س ر د ه ت ف ر ر ا ک ه ب ح ل ا ص م ی ن و ک س م ی ا ه ن ا م ت خ ا س ا ه ر و ش ک ر ث ک ا ر د ی ل ک ر و ط به. د د ر گ ی م ب و س ح م ن ک س م ت ی ف ی ک ش ج ن س ی ا ه ص خ ا ش ز ا ی ک ی. د ن ر ا د ر ا ر ق ن م ی ا ر ی غ ی ن و ک س م ی ا ه د ح ا و ه د ر ر د ب و چ و ت ش خ و ل گ و ت ش خ : د ن ن ا م م ا و د ی ب ح ل ا ص م ز ا ه د ش ه ت خ ا س. ) : 8 1 ی ل ئ ا س م ( د ر ا د ن د و ج و ی ل ل م ل ا ن ی ب و ق ی ق د ضوابط مورد ن ی ا ر د ه ک د ن چ ر ه ر د ک ر ت ب ج و م د د ن ا و ت ممی م اا ا م ا دد د ن و ش می ن ب ی ر خ ت ت ال م ط و ل خ م ا ب ه د ش ه ت خ ا س ی ر ج آ ای ه ن ا م ت خ ا س ل ا ث م ن ا و ن ع ه ب دد د ا و م ن ن ی ر ت ه ب.. د و م ن ه ل ب ا ق م هه ه ل ز ل ز اا ا ب نن ن ا و ت می م و ا ق م ای ه زه ا س ن ت خ ا س ا ب ه ک د ه د می ن ا ش ن ن ی ا ن ی ا ر ب ا ن ب د. و ش ا ه ر ا و ی د دد د ن ش ا ب ه ت ش ا د ب س ا ن م ن ز و و ال ا ب م ا ک ح ت س ا ال ا ب ی ر ی ذ پ ف ا ط ع ن ا د ی ا ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ت م و ا ق م ی ا ر ب ب س ا ن م ز ا س و ت خ ا س.(Kumar, 2015: 519) ن ا م ت خ ا س ی ا م ن - ل ا ح ن ی ع ر د و ل ق ت س م ر ص ن ع ک ی ت ر و ص ه ب ا م ن ه ک د و ش ی م سبب دیوار ا ب سنگی یا و ی ر ج آ ی ا م ن ن ی ب ی ف ا ک ل ا ص ت ا د و ب ن : ر و ش ک ی ی ز ی ر هه ه م ا ن ر ب و ت ت ی ر ی د م نن ن ا م ز ا س ( د ز ی ر ب و ر ف ه ل ز ل ز ت ا ش ا ع ت ر ا ر ب ا ر ب ر د سادگی به و ه د و م ن ل م ع ف ی ع ض.)1 4 ت ا ق ب ط د ا د ع ت - ن د ش د و د س م ن ا ک م ا ت ا ق ب ط د ا د ع ت ش ی ا ز ف ا ا ب ا ر ی ز. د ر ا د م ي ق ت س م ط ا ب ت ر ا ا ه ن ا م ت خ ا س ع ا ف ت ر ا ا ب ز ا ب ي ا ض ف ي ي ا ر ا ك ت ف ا ن ا ز ي م ع و ن ه ب د ی ا ب ت ا ق ب ط د ا د ع ت ن ی ی ع ت ر د ن ی ن چ م ه. د ب ا ی ی م ش ی ا ز ف ا ا ه ن ا م ت خ ا س ن ی ا ب ی ر خ ت ت ر و ص ر د ز ا ب ی ا ه ا ض ف و ر ب ا ع م

8 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 4 ع ا ف ت ر ا ت ی د و د ح م ن ا ر ی ا ی ل م د ر ا د ن ا ت س ا ر د ل ی ل د ن ی م ه ه ب. د و ش ه ج و ت ا ن ب ی ه ز ا س د ا د ع ت و ن ا م ت خ ا س ت ا ق ب ط ن آ 2 ر ب ا ر ب ن ی م ز ر ی ز ب ا س ت ح ا ن و د ب ت ا ق ب ط د ا د ع ت حداکثر بنایی ح ل ا ص م ا ب ساختمانهای در ل ا ث م ن ا و ن ع ه ب ت س ا ه د ش ن ی ی ع ت. ) 5 6 : ن ک س م و ن ا م ت خ ا س ت ا ق ی ق ح ت ز ک ر م ( ت س ا ه ق ب ط ت س ا ن ک م م گ ر ز ب ای ه ن ا م ت خ ا س ط و ق س ز ا س پ ن ی ن چ م ه. د ب ا ی می ش ی ا ز ف ا ب ی ر خ ت ل ا م ت ح ا ت ا ق ب ط د ا د ع ت ر د ش ی ا ز ف ا ا ب رر ر یت م ی د د ق اای ا ننه ن ا م ت خ ا س ی ی ا ر ب ر ت ال ا ب ر ی م ع ت ی ا ه ه ن ی ز ه ت ا ق ب ط د ا د ع ت یش ا ز ف ا ا ب ن ی ن چ م ه د. د ر گ ر ت ش ی ب ت ا ف ل ت د ا د ع ت.(Kim, (2015:10-83 د و ش می ه د ه ا ش م ج ج ن پ ر د ي ي ر ي ذ پ ب ي س آ ر و ظ ن م ن ی د ب. ت س ا ز ا ي ن ط ا ب ت ر ا ن ي ا ر د ي ل د م ه ب ن آ ع و ن و ه ز ا د ن ا ن ي ي ع ت و ي ر ي ذ پ ب ي س آ ن ا ي ب ي ا ر ب ) د ا ي ز خيلي پذيري ب ي س آ د ا ي ز ي ر ي ذ پ ب ي س آ ط س و ت م ي ر ي ذ پ ب ي س آ م ك ي ر ي ذ پ ب ي س آ م ك ی ل ی خ ي ر ي ذ پ ب ي س آ ( ف ي ط ن ي ن چ م ه و ق ق ي ق ح ت ع ع و ض و م ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م خصوصيات به ه ج و ت ا ب. د ر ی گ ی م ر ا ر ق ي س ر ر ب د ر و م ي ي ي ا ه ت ت ت ت ت ي د و د ح م ت ا ع ط ق ت ح ا س م ا ه ی ر ب ر ا ک ی ر ا و ج م ه ت ا ق ب ط د ا د ع ت ت ی ف ی ک ت م د ق ه ز ا س ( ص خ ا ش ه ن د ا د ع ت ز ا ي ت ا ع ال ط ا ت. س ا شده استفاده ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ت ال ح م ي ر ي ذ پ ب ي س آ ن ا ي ب ي ا ر ب ) ت ی ع م ج و ر ب ا ع م ض ر ع ا ن ب و ح ل ا ص م ت ا ع ال ط ا ل و د م ه ی ه ت ط ب ت ر م ف ی ر ا ع ت ی س ر ر ب ی ب ا ی ز ر ا ی ا ه ل د م ی س ر ر ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ز ا ی خ ر ب ه ع ل ا ط م ن ا ه ج ی ا ه ر و ش ک د و ج و م ع ض و ه ع ل ا ط م ی د ر و م ه ن و م ن ر ه ی ت ا ع ال ط ا ک ن ا ب ه ی ه ت و افزارGIS م ر ن ر د ک و ل ب ب س ا ن م ی ا ه ر ا ی ع م ب ا خ ت ن ا ی ر ی ذ پ ب ی س آ ه ل ز ل ز ه چ خ ی ر ا ت ی س ر ر ب ب- ی س آ ی ا ه ر ا ی ع م ی ه د ن ز و ج ن پ ی ا ر ب ی ب ا ر خ ل ا م ت ح ا ی س ر ر ب GIS ط ی ح م ر د ی ب ا ر خ ح ط س ه ن ی ش ی پ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر ی ذ پ GIS ر د ل و د م ر ط خ ل ی ل ح ت ه ل ز ل ز ی د ب ل ا ک ت ر ا س خ ی د ن ب ه ن ه پ ی و ی ر ا ن س ر ه ع و ق و ز ا ی ش ا ن ه د ش ح ر ط م ی ن ا س ن ا ت ا ف ل ت ی د ن ب ه ن ه پ ی و ی ر ا ن س ر ه ع و ق و ز ا ی ش ا ن ه د ش ح ر ط م ق ی ق ح ت ت ا ف ل ت ن ا ز ی م ی ل ا م ت ح ا ی س ر ر ب GIS ط ی ح م ر د ی ن ا س ن ا ا ب ف ل ت خ م ت ال ح م ج ی ا ت ن ه س ی ا ق م ر گ ی د ک ی ل م ا و ع ن ی ی ع ت ه ب ه د ر ا و ی ا ه ت ر ا س خ ر ث ا ر د ا ه ن ا م ت خ ا س ه ل ز ل ز ع و ق و ی ا ه ه ی ال ب ی ک ر ت و ق ی ف ل ت GIS ط ی ح م ر د ف ل ت خ م ش ه ا ک ی ا ر ب د ا ه ن ش ی پ ه ئ ا ر ا ه ل ز ل ز ع و ق و ن ا م ز ر د ت ا ر ا س خ ی ل ا م ت ح ا و چ ر ا چ ب: 2 ل ک ش ش ه و ژ پ ی ر ظ ن ي ي ا ر ب دد. د ن و ش می م ي س ق ت ي ر ي ذ پ ب ي س آ ر ظ ن د ر و م طيف پنج س ا س ا ر ب ه ق ب ط د ن چ ه ب خود منتخب شاخصهاي از م ا د ك ر ه د د ر گ ص خ ش م ي ر ي ذ پ ب ي س آ ن ا ز ي م ه ك ن ي ا

9 ه د و س ر ف ت ف ا ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ش ج ن س و ی ب ا ی ز ر ا ت ت ی ا ه ن ر د. د و ش ه د ا د ص ا ص ت خ ا ش ز ر ا ) AHP( بی ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک م ک ا ب ن ا ش ت ا ق ب ط و ا ه ص خ ا ش ه ب د ی ا ب می ت ف ا ب ق ط ا ن م ی ر ی ذ پ ب ی س آ ل ی ال د ه ب ن ا و ت می ه ل ح م ر ه ی ر ی ذ پ ب ی س آ ن ا ز ی م ی س ر ر ب ا ب د. ر ب ی پ ه ل ز ل ز ن ا ر ح ب ه ن ی ش ی پ رر ر ب ا ر ب ر د زز ز ا ر ی ش ر ر ه ش ه ه ه د و س ر ف ه ت ف ر ي ذ پ صورت داخلي و ي ن ا ه ج ح ط س ر د چندي پژوهشهاي ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د شهرها آسيبپذيري ي ب ا ي ز ر ا ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ت. س ا شده اشاره ا ه ن آ ز ا ي ض ع ب ه ب ا ج ن ي ا ر د ه ك ت س ا ص خ ا ش ز ا ی ی ی ن ا ه ج ه ل ز ل ز ت ا ف ل ت د ر و آ ر ب ی ا ر ب ی ب ر ج ت ل د م ز ا ه د ا ف ت س ا ه ع ل ا ط م ر د ) ( ن ا ر ا ک م ه و ل ا و ز ی ج ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د. د ن د و م ن ه د ا ف ت س ا ن آ ن ا م ز و ن ا ک م ه ل ز ل ز ی گ ر ز ب ی ی ا و ه و ب آ ط ی ا ر ش ) ی د ا ص ت ق ا و ی ع ا م ت ج ا ط ی ا ر ش ( نی ا س ن ا ن ی ا و د ن ت خ ا د ر پ ر ی خ ا ی ا ه ه ل ز ل ز س ا س ا ر ب ن ا ه ج ی ا ه ر و ش ک ت ا ف ل ت ن ی م خ ت ی ه س ی ا ق م ه ب. د ن د و م ن ی ف ر ع م ت ا ف ل ت ن ا ز ی م ع ی ر س ی ه ب س ا ح م ی ا ر ب د ن م ش ز ر ا د ر ک ی و ر ی د ر ک ی و ر ن ا و ن ع ه ب ا ب ا ر ت س ر ا خ ب ر د ه ل ز ل ز ت ا ر ط خ ی ر ی ذ پ ب ی س آ ه ر ا ی ع م د ن چ ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت و GIS ر ا ز ف ا م ر ن ک م ک ا ب ) ( س ا م ر آ نا ل ا س گ ر ز ب ت ت ی ع م ج خ خ ر ن ( ععی ع ا م ت ج ا رر ر ا ی ع م د( ی د ش و ط س و ت م ی گ ر ز ب ا ب ه ل ز ل ز ب ا ت ش ر ی د ا ق م ن ی گ ن ا ی م ( ی ط ی ح م ر ا ی ع م ر ا و ن ا خ رر ر ه ی ا ز ا هه ه ب نن ن ا ر ی گ ب د ز م دد د ا د ع ت ط س و ت م ر ا و ن ا خ ر د ر ف ن د ا د ع ت ط س و ت م ی ن و ک س م م ک ا ر ت ا ه ه و ی ب ن ا ن ز ن ا ک د و ک ت ت ح ا س م ط ط س و ت م ق ا ت ا ر د رر ر ف ن خ خ ر ن ی ر ا ک ی ب د ص ر د ( دی ا ص ت ق ا ر ا ی ع م د( ا ی ز ن ا د ن ز ر ف ی ا ر ا د ن ا ن ز ت ال ی ص ح ت ل ق ا د ح ر د ی ی ن ا م ت خ ا س م م ک ا ر ت ی) ی ی ک ی ز ی ف رر ر ا ی ع م ت( ت ت م ا ق ا ل ل ح م ر د ت ی ع م ج م ک ا ر ت ق ا ت ا 5 ز ا ش ی ب ا ب ی ص و ص خ ه ا گ ب ا و خ ا ه ق ا ت ا هه ه ب ی ا ه ی ش ش ا ح ق ط ا ن م ه ک د ی س ر ه ج ی ت ن ن ی ا ه ب ی و. د و م ن ی س ر ر ب ا ر ح ل ا ص م ا ن ب ع ا ف ت ر ا و ت م د ق ط س و ت م ی ر ا م ش ر س د ح ا و ب ی س آ ز ی ن ا ن ب م م ک م م ک ا ر ت و م م ک ع ا ف ت ر ا م ک ت م د ق. د ن ر ا د ر ا ر ق ر ط خ ض ر ع م ر د ر ت م ک د ا ی ز ز ب س ی ا ه ا ض ف د و ج و ل ی ل د.د ن ا ه ت ش ا د ه ق ط ن م ی ر ی ذ پ ب ی س آ ر د ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت ش ی ب ی ط ی ح م ل م ا و ع و د ن ه د می ش ه ا ک ا ر ی ر ی ذ پ ی ی ر ی ذ پ ب ب ی س آ ل ا ع ف ای ه ل س گ و ن ا م ر ک ه ل ز ل ز ت ر ا س خ ه ب ه ج و ت ا ب ث ح ب د ر و م ه ل ا ق م ر د ) ( ش ن ا ر ا ک م ه و ی ن ی س ح دد د ا د ع ت و ی ی ض ا ر ا ی ی ر ب ر ا ک ی ی ر ی ذ پ ب ی س آ GIS و ا ی ن ا م ر ا ک ر ا ز ف ا م ر ن ک م ک ا ب ن ا ن آ. د ن د ر ک ی ب ا ی ز ر ا ا ر ی ت ا ی ل م ع ه ق ط ن م 3 1 ی ز ا س ه ی بب ب ش ا ب د. ی د ر گ ی س ر ر ب س ن ا ژ ر و ا ز ک ا ر م ع ا و ن ا ی ر و ه ر ه ب خ ر ن ن آ ز ا س پ. د ن د و م ن ه ب س ا ح م ا ر ت ا ف ل ت ه ج و ت ا ب ن ی ن چ م ه. د ن ت س ه ه د ا ف ت س ا ل ب ا ق ن ا ر ح ب ن ا م ز ر د ن ا ت س ر ا م ی ب 7 ا ه ن ت ه ک د ی د ر گ ص خ ش م 3. 6 ی گ ر ز ب. د ر ا د ن د و ج و ت ا ج ن و د ا د م ا ت ا ی ل م ع ی ا ر ب ی ف ا ک ی ا ض ف ر ه ش ن ا ک م هه ه ب ه ج و ت ا ب ه ل ا ق م ن ی ا ر د ) ( بافقی ی ع ن ا ق و ی ت م ح ر د ع ا ق ه ب ههای ه ل ز ل ز ت ی ع م ج ه ب ن ن م ا ز ز ر م ف ف د ه اا ا ب اا ا له ل ل س گ و اا ا ننه ن ا ت س ر ه ش و ههای ه ز ر ل ت ت ی ع ض و و ی س ا ن ش ن ی م ز ی ا ه ی گ ژ ی و. د ن د و م ن ن ی ی ع ت های ز ر ل ی ر ی ذ پ ب ی س آ ا ب ه ط ب ا ر ر د ا ر د ز ی ای ه ن ا ت س ر ه ش ز ا هه ه د ا ف ت س ا اا ا ب ) ف ف ل ا ی ن ع ی ف ل ت خ م ش و ر و د ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ت ی ا ه ن ر د. د ن د ش ی س ر ر ب ی ن ی ش ن ر ه ش و ت ی ع م ج ن آ ز ا س پ هه ه ل ز ل ز ز ا هه ه ل ص ا ف و اا ا ننه ن ا ت س ر ه ش ل ل ح م دد د ر و م ر د ه ت ش ذ گ ل ا س ای ه اده د ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ) ب و د و ج و م ی ا ه د ر ا د ن ا ت س ا ر د شهر جمعیت د ص ر د 7 و ر ه ش د ص ر د 4 2 د و د ح ه ک د ش ص خ ش م و د ن د ر ک ص خ ش م ا ر ن م ا ی ر ه ش ز ر م ی ل ا م ت ح ا. د ن ت س ه ه ل ز ل ز ر ط خ ض ر ع م ر د ه ل ز ل ز ه ح ن ا س ر ب ا ر ب ر د ن آ ي ر ی ذ پ ب ي س آ ر د ر ا ذ گ ر ي ث ا ت ل م ا و ع و ي ی ا ت س و ر ن ك س م ت ي ع ض و ي س ر ر ب ه ب ) ( ی ل ا ن ی ع ا ب و ه د ش ي ر و آ ع م ج ه ب ح ا ص م و ه م ا ن ش س ر پ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ز ا ي ن د ر و م ای ه ه د ا د ر و ظ ن م ن ی ا ه ب. ت خ ا د ر پ د و ر س ا ج س ن ا ت س ه د

10 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 4 ن ن د و ب ن ن ي ئ ا پ ه ه د ن ه د نن ن ا ش ن اا ا هه د ا د ل ل ي ل ح ت ز ا ل ل ص ا ح ج ج ی ا ت ن. ت ت ف ر گ رر ر ا ر ق ل ل ي ل ح ت دد د ر و م افزارSPSS م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ن ن ي ب ز ا. ت ت س ا هه ه ن و م ن اای ا ههه ه د ا و ن ا خ ن ن ي ب ر د هه ه ل ز ل ز رر ر ب ا ر ب ر د ن ن ك س م ي ر ی ذ پ ب ي س آ ا ب ه ل ب ا ق م ي ا ر ب ي ل ح م ی ا ه ت ی ف ر ظ ي ي ن و ي س ر گ ر ل ل ل ي ل ح ت ن ی ا رر ر ب هه ه وا ل ع. د ر ا د ص ا ص ت خ ا ن ك س م ي د ب ل ا ك ت ي ف ر ظ ه ب د ر و م ن ی ر ت ب س ا ن م ا ن ي ل ح م ی ا ه ت ی ف ر ظ و ي ي د ا ه ن ل ل م ا و ع و ر ی ثث ث أ ت نن ن ا ز ي م ن ن ی ر ت ش ی بب ب ب ی ت ر ت ه ب ي د ب ل ا ك و ي د ا ص ت ق ا ل م ا و ع ه ك د ه د می ن ا ش ن ي ل ح م ی ا ه ت ی ف ر ظ د. ن ا ه ت ش ا د ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ر د ن ك س م ي ر ی ذ پ ب ي س آ ر د ا ر ر ی ث أ ت ن ا ز ي م ن ی ر ت م ک ی ع ا م ت ج ا ر د ی ی ل ا م ت ح ا هه ه ل ز ل ز ز ا ی ش ا ن ه د ی د ب ی س آ ت ی ع م ج ت ق و م ر ا ر ق ت س ا ی ا ه ل ح م ی ب ا ی ن ا ک م ه ب ) ( ن ا ر ا ک م ه و ی س ر د م ل ا ت ت ا ع ال ط ا م ت س ي س ر ا ز ف ا م ر ن از ه د ا ف ت س ا ش ه و ژ پ ن ی ا ر د ه د ا ف ت س ا د ر و م ش و ر. ت س ا ه ت خ ا د ر پ ن ا ه ف ص ا ی ر ا د ر ه ش ه س ه ق ط ن م اای ا ته ت ت ف ا ب و هه ه د ا ف ت س ا دد د ر و م ی ا ه ه ی ال ه ب ه ج و ت ا ب. د ش ا ب می ه ک ب ش ل ی ل ح ت و ی ب ا ی ن ا ک م ن ی ی ع ت ر د )Arc GIS( ي ي ا ي ف ا ر غ ج هه ه ت ف ر گ رر ر ظ ن ر د ی ی ی ا ج ر د ی ه ش ک ر ا پ ه ل ز ل ز ز ا د ع ب ت ق و م ن ا ک س ا ی ا ر ب ن ا ک م ی ر ت ه ب ن ا ه ف ص ا ه س ه ق ط ن م ر د ی خ ی ر ا ت د د ع ت م. ت س ا ه د ش ن ی ی ع ت ن ا ه د و د ح م و ی ن ا س ر د ا د م ا ای ه ه ا ر و ت س ا ه د ش ی س ر ر ب ا ر ن ا م ی ل س د ج س م ر ه ش ر د ی ر ه ش ای ه ن ا م ت خ ا س ی ر ی ذ پ ب ی س آ د و خ ق ی ق ح ت ر د ) ( ن ا ر ا ک م ه و ی د ح و م ع ع و ن ز ا ه ل ز ل ز رر ر ب ا ر ب ر د ي ي ر ه ش ای ه ن ا م ت خ ا س ي ر ي ذ پ ب ي س آ ع و ض و م ه ب ه ج و ت ا ب ش ه و ژ پ ن ي ا ر د ق ي ق ح ت ش و ر. د ن د و م ن ي ي ر ي ذ پ ب ي س آ ز ا ي ب س ا ن م د ر و آ ر ب )IHWP( س و ك ع م ي ب ت ا ر م ه ل س ل س ل د م ز ا ي ر ي گ ه ر ه ب ا ب ه ك د ش ا ب می ي ل ي ل ح ت ي- ف ي ص و ت ت ت م د ق ه ي ن ب ا ت ت ي ف ي ك ( ي ي ن ا م ت خ ا س ي ل ص ا ر ص ا ن ع و ا ز ج ا ي ف ي ص و ت و ي ن ا ك م ای ه ه د ا د ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ي ر ه ش ای ه ن ا م ت خ ا س ز ا مم م ا د ك ر ه رر ر ي ث أ ت دد د ز ا د ر پ ممی م ي( ن ا م ت خ ا س م ك ا ر ت ي ت ي ع م ج م ك ا ر ت ي ر ي ذ پ ر ط خ ر ظ ن ز ا ي ض ا ر ا ي ر ب ر ا ك ح ل ا ص م ع و ن ه ي ن ب ا اا ا هه د ا د ق ق ي ف ل ت هه ه ب Arc GIS ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و د و ش می ه ئ ا ر ا ي ر ي ذ پ ب ي س آ ن ا ز ي م ر د ا ه ی د ن ب س ال ك و ا ه ص خ ا ش د د د ه د ممی م ن ا ش ن ج ي ا ت ن د. د ر گ می ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ر ه ش ر ي ذ پ ب ي س آ ای ه ه ل ح م ي ي ا س ا ن ش ه ب ر ج ن م ت ي ا ه ن ر د و ه ت خ ا د ر پ ن ن ی ر ت ش ی بب ب ي ا ر ا د د ا ب آ ز ب س هی ل ح م س ا س ا ن ي ا ر ب. د ن ا ه د ش ه ت خ ا ن ش ر ي ذ پ ب ي س آ ن ا م ي ل س د ج س م ر ه ش ای ه ن ا م ت خ ا س د ص ر د. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ي ن ي ي ا پ ي ر ي ذ پ ب ي س آ ز ا د ا ي ز ت ع س و د و ج و ا ب ب ا خ ل ت ي ه ل ح م و ي ر ي ذ پ ب ي س آ GIS و س و ی د ا ر ل د م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ز ا ر ی ش ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ر د ا ر ه ل ز ل ز ز ا ی ش ا ن ت ر ا س خ ) ( سی ر د م ل ا و و ل گ ی ب ل ز ق و هه ه ز ا س ع ع و ن هه ه ب هه ه ج و ت اا ا ب هه ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ای ه ن ا م ت خ ا س د ا د ع ت : ن و چ ی ت ا ع ال ط ا ز ا ا ت س ا ر ن ی ا ر د. د ن د و م ن ی ب ا ی ز ر ا و ق ر ب ای ه ت س پ ر ب ا ع م ه ک ب ش ) ه ق ط ن م ي ت ا ي ح ي ا ه ن ا ی ر ش و ه ق ط ن م ل ك ت ي ع م ج ي ن ا م ت خ ا س ت ا ق ب ط د ا د ع ت ا ه ن آ ي ر ب ر ا ك هه ه د ا ف ت س ا ب آ ن ن ز ا خ م با ل ض ا ف و ب آ ط ط ط و ط خ ي س ا ن ش ن ي مم م ز و ک ا خ ای ه ه د ا د ن ی ز ن ب پ م پ ی ا ه ه ا گ ت س ی ا ت ا ر ب ا خ م ق ق ا ف ت ا ي ي د ر و ي ب ا هه ه د و س ر ف ت ت ف ا ب ر د ي ي ر ی ذ پ ب ب ي س آ و ب ی ر خ ت ر ط خ ن ی ر ت ش ی ب ه ک د ن ت ف ا ی ت س د ه ج ی ت ن ن ی ا ه ب و د ن د و م ن. د ا ت ف ا د ه ا و خ ههی ه ر ت س گ ر د ی ی ت ی ع م ج زز ز ک ر م ن ی رر ر گت گ گ ر ز ب ن ا و ن ع ه ب ا ر ا س ف ر ه ش ا د ت ب ا د و خ هی ل ا ق م ر د ) ( ش ن ا ر ا ک م ه و ی ن ا و د ر ک : رر ر ی ظ ن ی ر ی ذ پ ب ی س آ ر د ر ث ؤ م ی د ا ی ن ب ل م ا و ع و م ی س ق ت ه ی ح ا ن 5 ه ب ) ت ی ع م ج ر ف ن ا ب ( س ر ا ف ن ا ت س ا ق ر ش ب و ن ج ا ر ر ر ه ش و ی س ر ر ب ی ح ا و ن ن ی ا ز ا ک ی ر ه ر د... و س ا س ح ی ا ه ری ب ر ا ک ی ط ا ب ت ر ا ه ک ب ش ا ه ن ا م ت خ ا س ت ی ف ی ک ی ع ی ب ط ر ت س ب ی ی ا ه ر ا ز ف ا م ر ن و... و ی ف ا ر گ و پ و ت و ی س ا ن ش ن ی م ز ای ه ه ش ق ن ز ا ا ت س ا ر ن ی ر د. ت س ا ه د و م ن ی د ن ب ه ن ه پ ی ر ی ذ پ ب ی س آ ر ظ ن ز ا ز ا ک ک ی رر ر ه ی ر ی ذ پ ب ی س آ ش ه ا ک ت ه ج ی ر و ر ض ت ا م ا د ق ا ت ی ا ه ن ر د. ت س ا ه ت ف ر گ ه ر ه ب AutoCAD و Google Earth

11 ت) ی ا س ه د و س ر ف ت ف ا ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ش ج ن س و ی ب ا ی ز ر ا ه د ا د دد د ا ه ن ش ی پ ا ر ر ر ه ش ی ی ت آ هی ه ه ع س و ت ی ی ا ر ب ب ب س ا ن م ر ی س م و د ق ن د ر و م ا ر ی ه د ن ا م ر ف ز ک ر م ی ب ا ی ن ا ک م و ن ا ی ب ا ر ی ح ا و ن ت. س ا نن ن ا ر ه ت ن ا ت س ا ف ل ت خ م ط ا ق ن ي ر ي ذ پ ب ي س آ هی ش ق ن ة ي ه ت و ر ي ذ پ ب ي س آ ق ط ا ن م ي ي ا س ا ن ش ه ب ) ( ش ن ا ر ا ک م ه و ی د ی ش ر ل ل م ا و ع اا ا ب ي ي ع ا م ت ج ا ی- ی ی د ا ص ت ق ا ای ه ص خ ا ش ن ي ب ط ا ب ت ر ا ق ي ق ح ت ن ي ا ر د د ن ا ه ت خ ا د ر پ ي ر ي ذ پ ب ي س آ ت ا ج ر د ب س ح ر ب ی ی ا ه ک ک ک تکنی و اا ا ته ی ل ب ا ق ز ا ي س ر ر ب ن ي ا ر د. ند د ا د ر ا ر ق ل ي ل ح ت د ر و م ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ن ا ر ه ت ن ا ت س ا ي ر ي ذ پ ب ي س آ ر د ر ث ؤ م ل ل ي س ن ا ت پ ي ا ر ا د ن ا ر ه ت ن ا ت س ا ه ک د ا د ن ا ش ن ا ه سی ر ر ب. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ف ل ت خ م ی ا ه ه ی ال ر د Arc GIS ر ا ز ف ا م ر ن ي ل ي ل ح ت نن ن ا ت س ا ي ي ا ر ب هه ه ل ز ل ز د ا د خ ر ن ا ک م ا ي ع ي ب ط ي ا ي ال ب ر ا ر ک ت و ي ر ي ذ پ ت ش گ ز ا ب ن و ن ا ق ه ب ه ج و ت ا ب و ت س ا ه ل ز ل ز ي ا ر ب ي ي ال ا ب رر ر ب ق ق ب ط ن م ت ت س ر د ي د ب ل ا ک ظ ا ح ل ز ا ي ن ا ر ح ب ط ا ق ن و ر ي ذ پ ب ي س آ ای ه ه و ر گ و ت س ا ي ن ي ب ش ي پ ل ب ا ق و د ا ي ز ر ا ي س ب ن ا ر ه ت ي ي ا ي ال ب رر ر ب ا ر ب ر د نن ن ا ر ح ب ت ت ي ر ي د م ي ي ز ا س د ن م ن ا و ت ه ب د ی ا ب ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه ع م ا ج ن ي ي ا پ ر ا ش ق ا ة ل ي س و ه ب ه د ش ل ا غ ش ا ط ا ق ن د. و م ن ه ژ ي و ه ج و ت ي ع ي ب ط ی ت ا ع ل ا ط م ه د و د ح م ی ف ر ع م ی ی ز ی ر هه ه م ا ن ر ب و ه ع ل ا ط م ت ی م ه ا و ش ق ن د ن ا و ت می ی د و د ح ا ت ت س ا ه د و ب 0 9 ل ا س ر د گ ر ز ب ر ه ش 5 ز ا ی ک ی ز ا ر ی ش ه ک ن ی ا د ا ي ز ر ا ي س ب د ا د ع ت ه ب ه ج و ت ا ب. د ن ک ص خ ش م ا ر ر ه ش ن ی ا ر د ی ل ا م ت ح ا ی ع ی ب ط ی ا ی ال ب ع و ق و ز ا ی ش ا ن ت ا ر ا س خ ش ه ا ک ی ا ر ب اا ا له ل ل س گ ن ن ي ا ت ت ي ل ا ع ف ي ي خ ي ر ا ت ق ب ا و س و س ر ا ف ن ا ت س ا ح ط س ر د ) ن ی ز ب ت ال ق د ر ز د ی ب ن ا ط ل س ن ا ق ر ز ل س گ ( ا ه ل س گ ر د هه ه ک نن ن ا ر ح ب ه چ خ ي ر ا ت ي س ر ر ب. ) 7 2 ( د ر ا د د و ج و ز ا ر ی ش ر د م ي ظ ع های ل ز ل ز ع و ق و ن ا ک م ا ه ك د ر ب ي پ ه ت ك ن ن ي ا ه ب ن ا و ت می د د و ش ممی م ه ت ش ا د ر ب ر ط خ ي ب ا ي ز ر ا ر و ظ ن م ه ب ه ک ت س ا ی ی ا ه م ا گ ن ي ل و ا و ن ی ر ت م ه م ز ا ي ک ي ت س ا ه ت س و ي پ ع و ق و ه ب های ع م ا ج اای ا ههه ه ل ز ل ز ی ی س ر ر ب هه ه ب ت ت م س ق ن ی ا ر د ل ی ل د ن ی ا ه ب. ت ف ا ی ی ه ا گ آ ت س ا ه ع م ا ج ن آ ی و ر ش ی پ ه ک ی ت ا ر ط خ ز ا ن ا و ت ب ا ت اا ا ب س س ر ا ف نن ن ا ت س ا ههی ه د و د ح م ر د هه ه ل ز ل ز د و د ح ن و ن ک ا ت ل ا س ز ا ت. س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ س ر ا ف ن ا ت س ا ی خ ی ر ا ت ل ل ح م رر ر ی ز ل ل ک ش ر د ه ک د ن ا ه ت ش ا د ر ت ش ی ر 5 ز ا ش ی ب ی ا گی ر ز ب ه ل ز ل ز 7 ن ا ی م ن ی ا ز ا. ت س ا ه د ا د خ ر ه د ش ه د ر ب م ا ن ط ی ا ر ش ت. س ا ه د ش ص خ ش م ن ا ن آ ع و ق و irsc.ut.ac.ir/bulletin.php : ع ب ن م ز ا ر ی ش ر د ه د ا د خ ر ای ه ه ل ز ل ز ه ش ق ن 3: ل ک ش ) ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ک ی ز ی ف و ئ ژ ی ه س س و م

12 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 4 ی ر ه ش اای ا ته ت ت ف ا ب ن ی ر ت ر ی ذ پ ب ی س آ ز ا ی ک ی ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ی ی ل ا ع ی ا ر و ش هه ه ب و ص م ب ب ق ا ععععع ع عع ع ت م. است زلزله ر ب ا ر ب ر د هه ه ل ئ س م و هه ه د و س ر ف ت ت ف ا ب ر ا ت ک ه ز ا ر ی ش ی ر ا د ر ه ش ۀ د و س ر ف ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ء ا ی ح ا ن ا م ز ا س ی ر ا م ع م و ی ز ا س ر ه ش ما ل ع ا ی ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ت ا م ا د ق ا م ا ج ن ا ر د ر ا د ت ی و ل و ا ت ال ح م ن ا و ن ع ه ب ه ل ح م 3 3 ب ل ا ق ر د ا ر ر ا د. د و م ن 2 قههههههه ط ن م ت ت م س ر د و ز ا ر ي ش ر ه ش ز ك ر م ر د ر ف ن ر ا ز ه ت ی ع م ج و ر ا ت ك ه ي ب ي ر ق ت ت ح ا س م ا ب های د و د ح م ز ا ر ي ش ي ر ا د ر ه ش ی ر گ ن ز ا ب ه ب ط و ب ر م ت ا ع ل ا ط م س ا س ا ر ب. ت س ا ه د ي د ر گ ع ق ا و ر ه ش ي گ ن ه ر ف - ي خ ي ر ا ت ت ف ا ب ب ر غ ب و ن ج و ب و ن ج ب ر غ ر ر و ا ش م ن ن ی س د ن ه م ( ت س ا ه د ا د ی ا ج د و خ ر د ا ر ه د و س ر ف ت ف ا ب ت ال ح م د ص ر د 0 5 و د ه ق ط ن م ز ا ر ی ش ق ط ا ن م ی ل ی ص ف ت ح ر ط ک ش و ک ی ن آ ا ق ه ل ح م ه س ی د ن ب ت ی و ل و ا ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب ق ی ق ح ت ن ی ا ر د ن ی ا ر ب ا ن ب. ) : ز ا ر ا د ر پ ع ق ا و دد د ن ش ا ب ممی م ز ا ر ی ش ی ز ا س و ن و ا ی ح ا ن ا م ز ا س ه د و س ر ف ای ه ت ف ا ب ل و ا ت ی و ل و ا 0 1 ز ج ه ک ز ا ر ی ش ی غ ا ب د و ی ل ع س ا ب ع د ر و م و د ه ق ط ن م ر د هه ه ک ز ا ر ی ش ه د و س ر ف ت ف ا ب ت ال ح م ر د ه ل خ ا د م ت ر و ر ض دی ن ب ت ی و ل و ا ش ر ا ز گ س ا س ا ر ب ل ا ث م ن ا و ن ع ه ب. ت ف ر گ ر ا ر ق ه ع ل ا ط م مم م ی م ص ت ش و ر و ی ی ب ت ا ر م هه ه ل س ل س ل ل ی ل ح ت د د ن ی ا ر ف ق ق ی ر ط ز ا ی ت و ا ف ت م ی د ا ص ت ق ا ی- ع ا م ت ج ا ی د ب ل ا ک ای ه ص خ ا ش ی ا ن ب م ر ب ت ت ی و ل و ا نن ن ا و ن ع هه ه ب ی ن ی ر ف آ ز ا ب ل و ا ز ا ف ر د ب خ ت ن م هی ل ح م ه د ن ا ی م ز ا ی ل ع س ا ب ع ک ش و ک هی ل ح م ه د ش ه د ا ف ت س ا ی ف ل د ی ر ی گ ی ت ح ا س م ا ب ی ل ع س ا ب ع ک ش و ک ه ل ح م. ) : ی ر ا م ع م و ت ف ا ب ن ا ح ا ر ط ر و ا ش م ن ی س د ن ه م (. ت س ا ه د ش ب ا خ ت ن ا م ر ا ه چ ه ز ا و ر د ت ت ر و ا ج م ر د رر ر ف ن رر ر ب غغ غ ل ا ب ی ی ت ی ع م ج ا ب ه ک د ش ا ب می ز ا ر ی ش ر ه ش ی م ی د ق ای ه ه ل ح م ز ا ر ا ت ک ه 4 2 ه ب ک ی د ز ن ت س ا ه ه د ش ع ع ق ا و ر ه ش ی خ ی ر ا ت ه د و د ح م و ن ر و ز ا ک و ن آ ي ي و س و د رر ر د. ت س ا هه ه ت ف ر گ ر ا ر ق ي ي ل ص ا رر ر ب ع م هه ه س نن ن ا ي م رر ر د هه ه ب ن ن و ر ز ا ك ه ز ا و ر د. ت س ا ه د ش ع ق ا و ن ا غ و ر ف د ي ه ش ن ا ب ا ي خ ن آ ب و ن ج ع ل ض ر د و و ن ي ن آ ا ق و ي ز ي ر ب ت س م ش ی ا ه ن ا ب ا ی خ د. ر ا د ر ا ر ق ن آ س أ ر ر د ي ط ا ب ت ر ا م ه م ه ط ق ن ك ي ن ا و ن ع هه ه ب ق ق ر ش ل ا م ش ز ا ل ا ص و ن ا ب ا ی خ ه ب ب ر غ ل ا م ش ز ا ه د و د ح م ن ی ا. د ش ا ب می ز ا ر ی ش ی م ی د ق ای ه ه ل ح م ز ا ی ک ی ی ن آ ا ق ه ل ح م ) هه ه ن ه ک ( ی ی ق ر ش رر ر ی ش م نن ن ا ب ا ی خ ه ب ب ر غ ب و ن ج ز ا و ) ه ن ه ک ( ی ل ا م ش ی ن آ ا ق ن ا ب ا ی خ ه ب ق ر ش ب و ن ج ز ا ی ر ه چ و ن م ن ا ب ا ی خ 0 7 ه ب ک ی د ز ن ر ا ت ک ه 9 1 8/ د و د ح ی ت ع س و ا ب و د و ش می ی ه ت ن م ر 0 ا و ن ا خ ت. س ا ه د ا د ی ا ج د و خ ر د ا ر ه ب ب و ن ج ز ا و ی د م ح ا خیابان به ب ر غ ز ا هلل ا ی ل ا ی ع ا د ه ا ش خیابان به ق ر ش ز ا ه ی و ب ی س ر ا و ل ب ه ب ل ا م ش ز ا ی غ ا ب د ه ل ح م. ت س ا ه د ا د ی ا ج د و خ ر د ا ر ر ف ن د و د ح ر د جمعیتی محله ن ی ا. د د ر گ می ی ه ت ن م ش ت ر ا ن ا ب ا ی خ ن ی ا ی ا ه ی گ ژ ی و ر ی ا س ه م ا د ا ر د د. ن ت س ه ك ي ر ا ب و ت س ب ن ب ا تا د م ع ي ل ح م ي ا ه ي س ر ت س د و ا ه ه چ و ک ت ال ح م ن ی ا ن و ر د ر د. ت س ا ه د ش ی س ر ر ب ت ال ح م تا ل ح م ح ط س ر د م ا و د ر ظ ن ز ا ی ن ا م ت خ ا س ح ل ا ص م ت ی ف ی ک. د ن ش ا ب می د ی ف س ن ا م ی س ت ال ح م ت ا ع ط ق ر ت ش ی ب ر د ا م ن ح ل ا ص م ی ن آ ا ق ه ل ح م ر د ه د ش ه د ا ف ت س ا ی ا ه ا م ن ی گ د ن ک ا ر پ ت. س ا ی ن و ک س م ای ه ن ا م ت خ ا س ت م و ا ق م ن ا ز ی م ر گ ن ا ی ب ن ا ز ی م ن ی ر ت م ک ت ال ح م ن ی ا ر د ی ا ه ش ی ش ی ا م ن. ت س ا ت ال ح م. ت س ا ه د ش ص خ ش م ن ا م ت خ ا س ر ه ح ل ا ص م د و خ ه ب ا ر ص ا ص ت خ ا. ت س ا ه د ا د ر د ر ت ش ی بب ب ز ا ر ی ا س ع و ن ) )5 )) ( ل ک ش

13 ه د و س ر ف ت ف ا ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ش ج ن س و ی ب ا ی ز ر ا. ر ه ش و ن ا ت س ا ر و ش ک ر د ه د و د ح م ت ی ع ق و م : 4 ل ک ش ز ا ر ی ش ی ر ا د ر ه ش : ع ب ن م ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ع ل ا ط م د ر و م ق ط ا ن م ا م ن ح ل ا ص م ه ش ق ن : 5 ل ک ش Arc GIS ز ا ر ی ش ی ر ا د ر ه ش : ع ب ن م

14 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 4 ح ل ا ص م ز ا ی غ ا ب د ی ل ع س ا ب ع ک ش و ک ی ن آ ا ق ت ال ح م ی ا ه ن ا م ت خ ا س ز ا د ص ر د 5 9 و د و د ح ه ت خ ا س ن ه آ و ر ج آ ا ی ح ی ح ص ه د ا ف ت س ا ز ا ه ت ش ذ گ ه ک د ن ش ا ب ی م ی ن ت ب و ی ز ل ف ت ل ک س ا ح ل ا ص م ز ا ت ا ع ط ق ل ک ز ا ی م ک د ص ر د ن ی ن چ م ه. د ن ا ه د ش ت ش خ د ن ن ا م م ا و د ی ب ح ل ا ص م. د ن ا ه د ش ه ت خ ا س م ا و د ا ب ح ل ا ص م ز ا ا ه ن ا م ت خ ا س ن ی ا ه ک ت ف گ ن ا و ت ی م ح ل ا ص م ز ا ط ل غ ا ه ن ا م ت خ ا س ز ا ی ز ی چ ا ن د ص ر د د ن ر ا د ر ا ر ق ن م ی ا ر ی غ ی ا ه د ح ا و ی ه د ر ر د ه ک ب و چ و ت ش خ و. ت س ا ه د ش ه د ر و آ ا ه ا ن ب هی ز ا س هی ش ق ن ) )6 ه ر ا م ش ل ک ش ر د. د ن ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر و ل گ Arc GIS ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ع ل ا ط م د ر و م ت ال ح م ه ز ا س ه ش ق ن : 6 ل ک ش ی ن و ک س م ت ی ل ا ع ف د ر ی گ ی م ت ر و ص ی ض ا ر ا ح ط س ر د ه ک ی ی ا ه ت ی ل ا ع ف ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی ز ا ر ی ش ی ر ا د ر ه ش : ع ب ن م ع و م ج م ز ا ت س ا ه ع ط ق بر بالغ ک ش و ک ه ل ح م ن ی م ز ه ع ط ق ع و م ج م ز ا ی ن و ک س م ه ب د ص ر د 4 8 ر ب غ ل ا ب ز ا ر ی ش ر ه ش ی ن آ ا ق ه ل ح م ن ی م ز ت س ا ه ت ف ا ی ص ا ص ت خ ا ی ن و ک س م ه ب د ص ر د 5 9 ر ب غ ل ا ب ی غ ا ب د ه ل ح م ن ی م ز ه ع ط ق ع و م ج م ز ا و ی ن و ک س م ه ب د ص ر د

15 ه د و س ر ف ت ف ا ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ش ج ن س و ی ب ا ی ز ر ا ي ي ق ا ب و هه ه ت ش ا د ي ي ن و ك س م ي ر ب ر ا ك ع ب ر م ر ت م ت ح ا س م ا ب ت ا ع ط ق ب ل ا غ ت س ا ي ن و ك س م ه ل ح م ن ی ا ب ل ا غ ي ر ب ر ا ك هه ه ج و ت ل ل ب ا ق ه ت ك ن. د ن ا ه د ش ب و س ح م ه ب و ر خ م ن ا و ن ع ه ب ا ي و ه د و ب ي ب ه ذ م ي ل ا ع ش ز و م آ ي ش ز و م آ ي ر ب ر ا ك ي ا ر ا د ت ا ع ط ق ر د هه ه ژ ي و ه ب ه ك ت س ا ر ك ذ ه ب م ز ال ه ت ب ل ا. ت س ا ي ر ه ش ا ر ف ي ر ب ر ا ك ك ي ن ا و ن ع ه ب ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د د و ج و ه ل ح م ن ي ا ر د ه ش ق ن ر د ب ل ا غ ي ر ب ر ا ك ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ه ب ه ج و ت ا ب ه ك د ر ا د د و ج و ي ر ا ج ت ی ا ه ری ب ر ا ک ع ا و ن ا ه ل ح م ي ل ص ا ی ا ه ن ا ب ا ی خ ه ب ل ی ن و ک س م ی ر ب ر ا ک د و ج و. ) ی ر ا م ع م و ت ف ا ب ن ا ح ا ر ط ر و ا ش م ن ی س د ن ه م ( د ن ا ه د ش ب و س ح م ي ن و ك س م ي ر ب ر ا ك ء ز ج ی ی ا ه رری ر ب ر ا ک ی ر ا و ج م ه ه ش ق ن ) )7 ه ر ا م ش ل ک ش ر د. د ه د ش ی ا ز ف ا ب ش ل و ط ر د خصوص به ا ر ت ا ف ل ت ن ا ز ی م د ن ا و ت می. ت س ا ه د ش ه د ر و آ ت ال ح م ز ا ر ی ش ی ر ا د ر ه ش : ع ب ن م Arc GIS ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ع ل ا ط م د ر و م ت ال ح م ی ر ب ر ا ک ه ش ق ن : 7 ل ک ش ک ش و ک ه ل ح م ی ا ه ا ن ب د ص ر د 0 7 ی ن آ ا ق ه ل ح م د ص ر د 4 6 د و د ح ت س ا ص خ ش م ا ن ب ت ی ف ی ک ی ه ش ق ن ر د ه ک ه ن و گ ن ا م ه د ص ر د ن ی ر ت ش ی ب ی ر ی م ع ت ی ا ه ا ن ب ز ی ن ن آ ز ا س پ. د ن ت س ه ی ر ا د ه گ ن ل ب ا ق ی غ ا ب د ه ل ح م د ص ر د 0 8 و ی ل ع س ا ب ع د و خ ه ب ا ر

16 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 4 ز ا ی م ک د ص ر د ز ا س و ن اای ا ننه ن ا م ت خ ا س. د د ن ا ه ه د ش ه د ن ک ا ر پ ه ق ط ن م ل ک ر د ه ب و ر خ م و ی ب ی ر خ ت ی ا ه ا ن ب. د ن ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د. ه د می ن ا ش ن ا ر ت ال ح م ن ی ا ر د ا ن ب ت ی ف ی ک ه ش ق ن ) )6 ل ک ش. ت س ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ه ل ح م ه س ن ی ا ت ا ع ط ق Arc GIS ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ع ل ا ط م د ر و م ت ال ح م ت ی ف ی ک ه ش ق ن : 8 ل ک ش ز ا ر ی ش ی ر ا د ر ه ش : ع ب ن م ت ی م ه ا ی ن ا س ن ا ت ا ف ل ت ن ا ز ی م ن ی ی ع ت ر د ی ن و ک س م ت ا ع ط ق ب ی ر خ ت ه ک ا ج ن آ ز ا ه ب ش خ ب ن ی ا ر د د ر ا د ر ا ی س ب ی س ر ر ب د و د ح عباسعلی کوشک ه ل ح م ر د ه ع ط ق د و د ح ی ن آ ا ق ه ل ح م ر د. ت س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ ی ن و ک س م ت ا ع ط ق ت ح ا س م ن ی ب ی ت ح ا س م ت ا ع ط ق ب ل ا غ. د ن ر ا د ع ب ر م ر ت م ز ا ر ت م ک ی ت ح ا س م ه ع ط ق د و د ح ی غ ا ب د ه ل ح م ر د و ه ع ط ق ز ا رر ر ا ي ع م ن ن ن ي ا. د ن ك ي ي م ن ي و ر ي پ ي ص ا خ ن و ن ا ق ز ا ت ا ع ط ق ه ز ا د ن ا د و ش می ه د ه ا ش م ه ک ه ن و گ ن ا م ه. د ن ر ا د ع ب ر م ر ت م ا ت ي ن و ك س م ت ا ع ط ق ت ح ا س م ن د و ب ك چ و ك ه ك ا ر چ ت س ا ت ي م ه ا ز ئ ا ح د ع ب د ن چ هه ه ط ب ا ر ي ي ن ا س ن ا م ك ا ر ت و ت ي ع م ج ش ي ا ز ف ا ا ب و د د و ب د د ه ا و خ ن ب و ل ط م ن ا د ن چ ه ي ن ب ا ي ف ي ك ط ي ا ر ش م ك ت ح ا س م ا ب ي ن و ك س م قطعات اكثر ر د ه ك ن ي ا ر گ ي د و د ر ا د س و ك ع م ار ت ا ل ح م ن ی ا ت ا ع ط ق ه ز ا د ن ا ) )9 ل ک ش د. و ب د ن ه ا و خ ر ا د ر و خ ر ب ي ر ت ش ي ب ب ي س آ ل ا م ت ح ا ز ا ی ی ا ه ت ف ا ب ن ي ن چ د. ه د می ن ا ش ن

17 ه د و س ر ف ت ف ا ب ی ر ی ذ پ ب ی س آ ش ج ن س و ی ب ا ی ز ر ا Arc GIS ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ع ل ا ط م د ر و م ت ال ح م ت ح ا س م ه ش ق ن : 9 ل ک ش ز ا ر ی ش ی ر ا د ر ه ش : ع ب ن م ا ر ت ال ح م ی ر ی گ ل ک ش ی خ ی ر ا ت د ن و ر ص خ ا ش ن ی ا. د ش ا ب ی م ی د ب ل ا ک ی ر ی ذ پ ب ی س آ ی ب ا ی ز ر ا ت ه ج ی م ه م ص خ ا ش ا ن ب ن س. د ز ن ی م خ ت ا ر ا ه ن ا م ت خ ا س ت م و ا ق م ن ا ز ی م ن ا و ت ی م ه ص خ ش م ن ی ا س ا س ا ر ب. د ه د ی م ن ا ش ن ر د م م و ا ق م حح ح ل ا ص م ا ا ت د ت د م ع ا ر ی ز ی ی ا ه ا ن ب ه ب ق ل ع ت م م ه س ن ی ر ت ش ی ب ت ال ح م ه ش ق ن ه ب ه ج و ت ا ب د. ن ا ه ت ف ر ر ا ک ب ر ت م ك ر م ع ط س و ت م ا ب ای ه ن ا م ت خ ا س ه ک ت س ا ه ل ح م ی اا ا ه ا ن ب ح ط س ز ا د ص ر د 6 6 ی ن آ ا ق ه ل ح م د ص ر د 7 6 ل د ا ع م ی م ه س ه ت س د ن ی ا. د ن ا ه د ش ث ا د ح ا ل ا س ز ا ش ی پ ن ی ا ا ال ا م ت ح ا. د ر ی گ ی م ر ب ر د ا ر ی غ ا ب د ه ل ح م ی ا ه ا ن ب د ص ر د 1 6 و ی ل ع س ا ب ع ک ش و ک. ت س ا ه د ش ص خ ش م ت ال ح م ن ی ا ر د ا ن ب ت م د ق ) 0 1 ( ه ر ا م ش ل ک ش ر د. د و ب د ن ه ا و خ ر د ا ه ا ن ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر ی ذ پ ب ی س آ

18 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 5 Arc GIS ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ع ل ا ط م د ر و م ت ال ح م ت م د ق ه ش ق ن : 0 1 ل ک ش ز ا ر ی ش ی ر ا د ر ه ش : ع ب ن م ا ه ن ت ه ق ب ط 7 ا ی 6 ی ا ه ن ا م ت خ ا س د ا د ع ت. د ن ت س ه ه ق ب ط 2 ا ی 1 ه ل ح م ه س ر ه ر د ی ن و ک س م ی ا ه ن ا م ت خ ا س د ص ر د 0 8 ز ا ش ی ب ی ی ب ر غ لل ل ا م ش ت ال ه ح م ی ی م و م ع ی ی ر ی گ ت ه ج ن ی ن چ م ه. د ن ر و خ ی م م ش چ ه ب ت ال ح م ن ی ا ز ا ی د و د ح م ای ه ش خ ب ر د ی ی ق ر ش ت ت ه ج ی ا ر ا د ز ی ن ت ال ح م ی ل ص ا ی ا ه ر و ح م ن آ ع ب ت ه ب و ز ا ر ی ش ت ش د ی م و م ع ت ه ج ا ب ب س ا ن ت م ی ق ر ش ب و ن ج ر د دد. د ن ت س ه ی ی ب و ن ج و ی ی ل ا م ش ق ق ط ا ن م ا ب ت ال ح م ه د ن ه د ل ا ص ت ا ی ب و ن ج ی ل ا م ش ی ا ه ر و ح م ل ا ح ن ی ع ر د و ه د و ب ی ب ر غ ی ی ش خ ب ر ا ت خ ا س ز ا ز ج ا ع و ه د و ب ب ت ا ر م ه ل س ل س د ق ا ف و م ظ ن م ا ن ت ال ح م د و ج و م ی د ن ب ن ا و خ ت س ا و ه ک ب ش ر ا ت خ ا س ل ا ح ن ی ع الت ه ح م ن ه ی ا ه ل ا ه ل ا س م ن ی ا ه ک د ن ر ا د ر ت م 6 ز ا ر ت م ک ی ض ر ع ه ل ح م ه س ر ه خیابانهای درصد 0 9 ز ا ش ی ب ت. س ا ه ل ح م ن ی ا ر ب ا ع م ض ر ع و ت ا ق ب ط د ا د ع ت ه ش ق ن ) 2 1 و 1 1 ( ه ر ا م ش ل ک ش ر د. د ی ا م ن می ر ی ذ پ ب ی س آ ر ا ی س ب. ت س ا ه د ش ه ئ ا ر ا ت ا ل ح م

19 ا ر ز ی ا ب ی و س ن ج ش آ س ی ب پ ذ ی ر ی ب ا ف ت ف ر س و د ه ش ک ل : 1 1 ن ق ش ه ت ع د ا د ط ب ق ا ت م ح ال ت م و ر د م ط ا ل ع ه ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ن ر م ا ف ز ا ر Arc GIS م ن ب ع : ش ه ر د ا ر ی ش ی ر ا ز ش ک ل : 2 1 ن ق ش ه ش ب ک ه ا ر ت ب ا ط ی م ح ال ت م و ر د م ط ا ل ع ه ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ن ر م ا ف ز ا ر Arc GIS م ن ب ع : ش ه ر د ا ر ی ش ی ر ا ز

20 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 5 ا ه ه ت ف ا ی د ص ر د 0 8 د و د ح و ی ل ع س ا ب ع ک ش و ک ه ل ح م ت ا ع ط ق د ص ر د 1 8 د و د ح ی ن آ ا ق ه ل ح م د ص ر د 8 2 د و د ح ر ی ز ی ه ش ق ن ق ب ا ط م تا ل ح م ی ی ر ی ذ پ ب ب ی س آ ی ی ی ا ض ف ع ی ز و ت ه ش ق ن ر ی ز ل ک ش ر د. د ن ت س ه د ا ی ز ی ل ی خ و د ا ی ز ی ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ر ا د ی غ ا ب د ه ل ح م ر ا ر ق ت ی و ل و ا ر دد د ی ل ع س ا ب ع ک ش و ک ه ل ح م ه ب ه ج و ت ت ال ح م ن ی ا ن ا ی م ر د ه ک د ه د می ن ا ش ن ه ش ق ن ن ی ا. ت س ا ه د ش ه د ر و آ د ص ر د د و ج و ا ب ت س ا ی غ ا ب د ه ل ح م ز ا ش ی ب ی ل ع س ا ب ع ک ش و ک ه ل ح م ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ت ا ع ط ق د ا د ع ت ه ک ا ج ن آ ز ا. د ر ا د ي ي ي ر ي ذ پ ب ي س آ ش ش ه ا ك ای ه ه م ا ن ر ب ف د ه ن ی ر ت م ه م. د ر ا د ی ر ت ش ی ب ت ی م ه ا ه ل ح م ن ی ا ی ز ا س م و ا ق م ی ر ی ذ پ ب ی س آ ه ب ا ش م ي ي ل ا م ت ح ا نن ن ا ز ي م ي ي ب ا ي ز ر ا ب ي س آ ن ي م خ ت ت ا ع ل ا ط م ي ا ر ب. د ش ا ب می ن ي ن ك ا س ي گ د ن ز و ت ا ي ح ظ ف ح ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د ا ه ر ه ش هه ه ب ه د ر ا و ب ب ي س آ ز ا ي ي ش ا ن هه ه ل ز ل ز ي ي ن ا س ن ا ت ت ا ف ل ت ن ی رر ر هت ه ه د م ع ا ال و و م ع م. ت ت س ا ي ي ر و ر ض ه ل ز ل ز ز ا ي ش ا ن ي ن ا س ن ا ت ا ف ل ت ب ی ر خ ت ت ر و ص ر د و ت ال ح م ی ن و ک س م ت ا ع ط ق و ت ی ع م ج د ا د ع ت ه ب ه ج و ت ا ب ن ی ا ر ب ا ن ب. د ش ا ب می ا ه ه ز ا س و ا ه ن ا م ت خ ا س ر ف ن و ی ل ع س ا ب ع ک ش و ک ه ل ح م ز ا ر ف ن ی ن آ ا ق ه ل ح م ز ا ر ف ن د و د ح د ا ی ز ی ل ی خ ی ر ی ذ پ ب ی س آ ا ب ت ا ع ط ق ن ا د ن چ و د ا ر ی ل ع س ا ب ع ک ش و ک ه ل ح م ه ب ه ج و ت ت ی م ه ا ر ا م آ ن ی ا. د ا د د ن ه ا و خ ت س د ز ا ا ر د و خ ن ا ج ی غ ا ب د ه ل ح م ز ا د. ی ا م ن می Arc GIS ر ا ز ف ا م ر ن از ه د ا ف ت س ا ا ب ه ع ل ا ط م د ر و م ق ط ا ن م ی ر ی ذ پ ب ی س آ ه ش ق ن : 3 1 ل ک ش ز ا ر ی ش ی ر ا د ر ه ش : ع ب ن م

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1-

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1- () ن ا ر ئ ا ز ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5 9 3 1 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ب د ی ک أ ت

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن ه) د ن س ی و ن () ن ا ش و ه ز ی ت ش ز و م آ ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ئ ا ن ث ت س ا ن ا ک د

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز تبيين جايگاه مهاجرت معكوس در بازساخت شمال استان اردبيل روستاهاي 1 اسماعيل ابراهيمي مغان پارس آباد ايران برنامه ريزي روستايي

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information