ت ام یل مت ام د د ی هت

Size: px
Start display at page:

Download "ت ام یل مت ام د د ی هت"

Transcription

1 ب- ا ر ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا ر ب ن ا ر ثی أ ت د ن و ا د ه ب ا ر ح م 1 ی ی ا ز ر می ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق قی ح ت و م و ل ع د ح ا و ی م ب س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د سیاسی فیای ا ر غ ج دکتری وی ج ش ن ا د / 0 0/ 3 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت / 1 4/ 1 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ و ر ا ت ش ک ت د ش و د ن ک می ل م ع های ق ط ن م صورت به ر ض ا ح ل ا ح ر د ه ک ت س ا نی ا ه ج های د دی پ م س ی ر و ر ت ی ت س ی ر و ر ت ی ی ا ه ه ه و ر گ و م س ی ر و ر ت ر ا ز ب ا ز ا ی ب ر ع ی ب ر غ ر و ح م ر د های ق ط ن م و جهانی قدرتهای. ت س ا ر گ ی د ق ط ا ن م ز ا ر ت ش ی ب ل ا س ه ب ی ی ف ل س ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ل ی ک ش ت ز ا غ آ. د ن ای م ن می ه د ا ف ت س ا 1 2 ن ر ق ر د جهان دوباره م ی س ق ت ی ا ر ب د و خ ن ال و ا ر ق پیش م ال ت س ا ن ا ت ه ج ر د ن ن ا ب ری خ ت ن ن ا و ن ع ه ه ب و ت ا ب ال ق ن ا ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ر ب ی م د ر م ت ا ب ال ق ن ا ع و ر ش ا ب ل ا س ز ا و ن ا ت س ن ا غ ف ا ر د ی و ر و ش ا ب ن ی د ه ا ج م ه ز ر ا ب م ف د ه ا ب ه د ع ا ق ل ا لگیری ک ش ط ی ا ر ش ه ب گی گ گ ت س ب م س ی ر و ر ت ی ر ی گ گ ر ا ک ه ه ب... ت.. س ا ه د و ب ر ا د ر و خ ر ب ی د ا ی ز ت د ش ز ا ا ق ی ر ف ا و ب ر غ جنوب جنوب در ن ا ر ی ا ذ و ف ن و ش ش ق ن ج ن پ ا ب خلیجفارس حوزه عرب کشورهای. بگذارند د ا ز آ ا ی کنترل را گروهها این ه ک د ر ا د ه ق ط ن م کشورهای رقابت و ی ل ل م ل ا ن ی ب. د ن ن ک می ک م ک م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ و لگیری ک ش ه ب ن ا ر ی ا ا ب ت ب ا ق ر ل ا ح ر د های ن ا س ر و ی ن ا ک م ی ت د ی ق ع زی ا س ر ت س ب ی م ا ظ ن ی ل ا م ی ل ک م س ی ر و ر ت ی و ر ش ی پ و ش ر ت س گ ر د ی ش ق ن چه خلیجفارس حوزه عرب کشورهای که هستیم سؤال این ه ب خ س ا پ بی ر د ه ل ا ق م ن ی ا ر د ا م ت س ی چ ن ا ر ی ا ی ل م ت ی ن م ا ر ب های ق ط ن م م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ثیر أ ت د ن ر ا د های ق ط ن م ص ا خ ش ا. / 0 4 ه ک ری و ط ه ب ت س ا ه د و ب م س ی ر و ر ت گسترش عامل مؤثرترین ی ب ر ع کشورهای مالی ای ه ک م ک د ه د می ن ا ش ن ق ی ق ح ت ج ی ا ت ن و ر ط ق / 6 ت ی و ک / 9 ن ا ت س ب ر ع ا ب ط ب ت ر م ا ه ر و ش ک ر گ ی د ن ا د ن و ر ه ش ز ا / 3 4 ن ا ت س ب ر ع ن ا د ن و ر ه ش ز ا م س ی ر و ر ت ی ل ا م حامی سرشناس و م ه م این. ت ش ا ذ گ د ه ا و خ ثیر أ ت ن ا ر ی ا ی ل م ت ی ن م ا ر ب ی ن ا ه ج و های ق ط ن م ی ل م ح ط س ه س ر د م س ی ر و ر ت ق و ف د ر ا و م ه ب ه ج و ت ا ب د ن ا ه د و ب ن ی ر ح ب / 2. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا GIS ز ا ا ه ه ش ق ن ه ی ه ت برای و ه ی ه ت های ن ا خ ب ا ت ک و ه د ه ا ش م ه ب ح ا ص م ش و ر ه ب ش ه و ژ پ ن ا ت س ب ر ع ن ا ر ی ا ی ل م ت ی ن م ا ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ های ق ط ن م م س ری و ر ت ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ی ا ز ر ی م د ن و ا د ه 1

2 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ا ج ن ی ا ر د. ت س ا ه ه د ش ککیل ک ش ت ت ص ر ف و ر ط خ ه ژ ا و و د ز ا ه ک د ر و آ ب ا س ح ه ب اک ن ر ط خ ت ص ر ف د ی ا ب ا ر ن ا ر ح ب ر ب ا ه ژ ا و ه ک ر ح م و ر ی ن ن ی ا ا ی آ ت س ی چ ل ل م ل ا ن ی ب م ا ظ ن ه ک ر ح م و ر ی ن ن ی ا ل ا ح. ت س ا ل ل م ل ا ن ی ب م ا ظ ن ه ک ر ح م و ر ی ن ه ب ه ر ا ش ا ف د ه ی ی ن ا س ن ا هه ه و ل ج هه ه ب ل ل م ل ا ن ی ب م ا ظ ن ر د د و خ ی ی ا د ز ن ا ر ح ب و ی ی ا ز ن ا ر ح ب ه ی ر ظ ن ر د د ن ل ه ل ک ک م. د ن ت س ه ا ه ن ا س ن ا ز ج ی ز ی چ ت ش ا د ا ر ل ل و ح ت ر ا ظ ت ن ا د ی ا ب س پ د ن د ر و آ می ر د ت ک ر ح ه ب ا ر ل ل م ل ا ن ی ب م ا ظ ن ا ه ن ا س ن ا ت س ا د ق ت ع م و ا. د ر ا د ی د ا ی ز ه ج و ت زیرا. است ل م ا و ع ر گ ی د ز ا رر ر ههت ه ت س ج ر ب ن ا س ن ا ش ق ن ر ض ا ح ل ا ح ر د ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر د ر ی غ ت م و ت ب ا ث ر ث ؤ م ل م ا و ع ن ی ب ر د ی گ ژ ی و ر ا ه چ و هه ه د ا ر ا ت ر د ق 3- ن ا د ج و و ر و ص ت 2- ا گ آ د و خ هی- 1 گی ژ وی ه س ا ب ه ی ل و ا ت ب ه و م و د ی ا ر ا د ا ه ن ا س ن ا ر و ک ذ م ل م ا و ع ) Covey, :2009 )83... د... ن ت س ه ی ی ا ی ح ا و خ د- 4 ی ق ب خ ت- 3 ع ا ج ش ت- 2 ر ا ش ر س ت ی ن ه ذ :1- ه ی و ن ا ث م ا م ت اگر است د ق ت ع م یییییی ییییی ت ز ع دکتر. است ه د و م ن ت ا د و ج و م ه م ه د م آ ر س ا ر و ا و ه د ی ش خ ب ن ا س ن ا ه ب ی د ا ی ز ت ر د ق با تنهایی ه ب ن ا س ن ا ش ق ن د ر ی گ ر ا ر ق ر گ ی د ب ط ق ر د ز ی ن ن ا س ن ا و ب ط ق ک ی ر د ر ی غ ت م ه چ و ت ب ا ث ه چ ی ع ی ب ط ای ه ه د پدی ن لا و ا ر ق پیش ن ا و ن ع ه ب ت ر ی ص ب د ق ا ف و ه ا گ آ ا ن ای ه ن ا س ن ا ر ه ا ظ م و س ه ر ا ز ه ر د ) Ezzati, :2013 )20 د. ن ک می ی ر ب ا ر ب ا ه ن آ و ه د ش ل و ح ت ه ک ر ح م و ر ی ن د ن ر ا د ا ر ی ی ا ی ف ا ر غ ج ق ط ا ن م ه ر ا ب و د دی ن ب قسیم ت ر د ی ع س ه ک گ ر ز ب ای ه ت ر د ق ی ه ا و خ م ه س رریخی ر ا ت سی س س ا ن ش هه ه ن و گ ص ص و ص خ ر د اا ا ر ن ر د م م م ریس و ر ت ج ج و م ر ا ه چ ت ر و پ و پ ا ر دیوید. د ن ا ه د ز م غ ر ا ر م س ی ر و ر ت ر ب ا ستی شی ر ا ن آ ج و م ه ب که ج و م ولین ا ت س ا د ق ت ع م و ا (Rapoport,2004 pp..(46-73 ت س ا ه د ر ک ه ئ ا ر ا ی ل ل م ل ا ن ی ب م س تروری ب ب ل ا ق ک ک ی ت ک ا ت. د ر کک ک ا د پی ه م ا د ا ل ا س ل ه چ ت د م ه ب و د ا ت ف ا ق ا ف ت ا ی ت ل و د ر ی غ ن ا ر گ ی ز ا ب ط س و ت ه ه د ر د ت س ا ف و ر ع م ر د هه ه ک ت س قومی م س تروری یا ضداستعماری موج م و د ج و م د و ب شخصی ترور یا ل ت ق ج و م ن ی ا ر د ستی تروری ی ا ه ه و ر گ ممی م ا ظ ن ف ا د ه ا ه ب ه ل م ح ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ک ی ت ک ا ت ه ر و د ن ی ا ر د. د ا ه ن ل و ف ا ه ب و ر ه ه د ر د و ع و ر ش ه ه د ه م ا د ا ت ت ت د ش ا ب هه ه ه د اا ا ت و و ر ش ع ه ه د ر خ ا و ا ر د ه ک ت س ا پ چ ا ی ستی رکسی ا م ج و م م و س ج و م. ت س ا ه د و ب ل و ا ه ه د ه س ر د ه ک ی ر و ط ه ب ت س ا ه د و ب نگیری ا گ و ر گ یا ی ی ا ب ر م د آ ی ی ا ب ر ا م پی ا و ه ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ تیک ک ا ت.. ت ش ا د ت ف ا ی د د و م ن ل ا س ر د ه ک ت س ا هبی ذ م ج و م ا ی ج و م مین ر ا ه چ. د ا د خ ر ی ی ا ب ر ا م پی ا و ه د ر و م د ص ت ف ه ز ا بیش ج و م ن ی ا م ج ن پ ج و م ه د ن ر ا گ ن ه د ی ق ع هه ه ب د. د د ش ا ب ممی م رری ر ا ح ت ن ا ت ا ی ل م ع ه د ش ه ت ف ر گ ر ا ک ه ب ی م ا ظ ن ه و ی ش رین ت م ه م م ر ا ه چ ج و م ر د ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ه د ش ه ت ف ر گ ر ا ک ه ب ک ی ت ک ا ت رین ت م ه م. د ی م ا ن ی ه ا و خ و ر م ل ق ج و م ن ا د بای و ع و ر ش ز ا ت س ی ر و ر ت ه و ر گ ل ا ث م نن ن ا و ن ع هه ه ب ت س ا ه د ا ت ف ی ن ق ا ف ت ا ل ب ق ه ر و د ر ا ه چ ز ا م ا د ک چ ی ه ر د ه ک ت س ا ی ن و ن ا ق ای ه ت ل و د ن ی م ز ر س ل ا غ ش ا ر د ا ر ر ت م و ل ی ک ر ا ز ه ق ا ر ع ر د ک و ک ر ک ر ه ش ا ت ه ی ر و س ر د حلب شهر ه م و ح ز ا ی ن ی م ز ر س ه ر ت س گ ش ع ا د ی ت س ی ر و ر ت اا ا ی س آ ب ب ر غ جنوب در های ق ط ن م ای ه ت ر د ق رین ت ه م ز ا ا ر ن ا ر ی ا ن و ت گ ن هانتی. ) Mazaheri, :2014 )10 د ر ا د د و خ ف ر ص ت هه ه ب اا ا ب ن ن ک م م و ح ن ر ه ه ب ا ت د ن ن ک می ش ب ت ا ه ت ل و د ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ی ت ب ا ق ر شدیدا ا سیستم ن ی ا ر د ا ه ر و ش ک ط ب ا و ر د ن ا د می ن ن ک م م ت ت ی ن م ا ب ب س ک اای ا ر ب ا ه ت ل و د ش ب ت. د ن ن ا س ر ب حداکثر به ا ر خویش امنیت د و خ ذ و ف ن و ت ر د ق ن د ن ا س ر ر ث ک ا د ح م م و ت خ م هه ه تیج ن و ر گ ی د ت ت ل و د ت ت ر د ق ن ن ت ف ر ت س د ز ا ای ن ع م ه ب ت ر د ق ب س ک. شود منجر ن ا ر گ ی د ا ب ض ر ا ع ت ه ب ت س ا ب س ک ی پ ر د شدتتت بههه اا ا ته ت ت ل و د ز ا ی ر ا ی س ب )MushirZada,2010.p.130( ت س ا ش ک م ش ک و د ا ض ت زی ا ب نین چ این ع ع ی ز و ت اا ا ت دد د ن ت س ه خواستاراننن باشد ب س ا ن م شرایط اگر و د ن ا ل ل م ل ا بین م ا ظ ن ر د ک ی ن و م ژ ه ه ا گ ی ا ج ه ب ن د ی س ر و ت ر د ق اای ا ه ر و ش ک ررین ر مت م م ه م ز ا ی ی ک ی ن ا ر ای همچنین (Abdullah Khani دهند( 2009,p.p22.25, ر ی ی غ ت خود نفع ه ب ا ر ت ر د ق

3 م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ا ه ز ر م ل شک ت ع س و ظ ا ح ل ه ب ن ا ر ای. (Fuller, Graha 1995,p.50(. ت س ا ی ک ی ژئوپلیت و ی ک ی ژ ت ا ر ت س ا ظ ا ح ل ه ب ن ا ه ج ش ه و ژ پ د. د د و ش ممی م ب و س ح م د ر ف ه ب ر ص ح ن م ی ر و ش ک ک ی ش ت ی ع م ج ی د ا ق ت ع ا ت ف ا ب و لیمی ق ا ت عی ض و و ی پ ر د ر ض ا ح ی س ا ی س ی ل ا م ای ه حمایت ق ی ر ط ز ا س ر ا ف ج ی ل خ ه ز و ح ب ر ع ی ا ه ر و ش ک د س ر می ر ظ ن ه ب.1- ت س ا ا ه ضیه ر ف ن ی ا ه ب خ س ا پ تروریسم گسترش و ه ع س و ت د د س ر ممی م ر ظ ن ه ب 2- د ن ر ا د های ق ط ن م م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د های د ن ن ک ریع س ت ش ق ن ی م ا ظ ن ش ه و ژ پ ت. ت ت س ا رر ر ا ذ گ ر ثی أ ت ن ا ر ی ا ی ل م ت ی ن م ا ر ب های ق ط ن م ا ر ف و های ق ط ن م ی ل م ح ط س ه س ر د های ق ط ن م ی ت س ی ر و ر ت ی ی ا ه ه و ر گ ت ا م ا د ق ا ز ا ی خ ر ب ز ا ه د ن ر ا گ ن ت ا د ه ا ش م ه ب ح ا ص م ر د ب و ن ج طریق از ر ض ا ح ههای ه ن ا خ ب ا ت ک ش و ر و ننننن ننن ن ا ر ی ا ق ر ش ی ا ر ب GIS رر ر ا ز ف ا م م ر ن و ت ن ر ت ن ی ا ت ت ت ا ج م ا ه ه م ا ن ن ا پای ا ه ه ل ا س ر ت ال ا ق م ب ت ک ن و چ م ه ی د ا ن س ا ه ع ل ا ط م ه ل م ج ز ا. ت س ا ه ت ف ر ی ذ پ ت ر و ص ا ه ه ش ق ن ت ی ن م ا ه ی ه ت ننی ن ا س ن ا ت ت ا ع ا م ت ج ا ف ا د ه ا حیاتیترین از و و ا ش ن ک ه ز گی ن ا و می د آ ز ا نی رین ت قدیمی جویانه امنیت ر ا ت ف ر و امنیت ه ب ز ا نی ن ن و گ ا ن و گ ببی ب ه ذ م ییا ی ممی م و ق ای ه هویت ز ا رکب م ای ه ه ق ر ف و ا ه ه و ر گ ز ا رکب م جامعه اگر. د ش ا ب می ف ل ت خ م ل ا اشک ر د نن ن ا ن ک ی ز ا ب ن ا یی ی م ت ت ب ا ق ر و ش ن کک ک ا و و ش ن ک ا ت د و ش می ب ج و م مین ه و د ش ا ب ح ر ط م د ن ا و ت می م ه ا ه ه و ر گ این امنیت د ش ا ب ل س و ت تتی ت امنی ت ا د یی ی د ه ت خاص سرشت. ) Job,2005,15( د د ر گ ر ت نی د ش ن ل ح و ر ت ه پیچید تی ح ف ل ت خ م ببیر ب ا د ت ههه ه ه ب ت ت س ا حی ح ح ط ا ص ا ت یی ی ن م ا ) Buzan, Weaver and Wilde,,2006 )46 دد د ز ا س می د و ج و م ا ه ن آ ر ا ه م ای ر ب ا ر ه د ا ع ل ا ق و ف یید ی د ز ا ککه ک ی ی اا ا شه ز ر ا ن آ ر د که ت س ا وضعیتی. ) Ali Babaei,,2001 )31 ر د ا ن ی ا ه ش ز ر ا ر ب دید ه ت ن ا د ق ف ر ب ر ع ش م. ) roy,,2002 )26 د ن ر میگی ر ا ر ق تقویت و حمایت د ر و م ت س ا تی ا حی ه ع م ا ج ن ت س زی ر ت ه ب و ا ق ب ای ر ب ن ا ز ا س میم ص ت لی م نیت م ا ر س ی م ا ر ی گ ن ه ر ف و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ی س ا ی س ی ا ه ز ا ی ن ق ق ح ت ه ک ت س ا ی ی ا ی و پ ت ا ن ا ک م ا و ط ی ا ر ش ه ع و م ج م ی ل م ت ی ن م ا Azar ( دید ر گ ح ر ط م م و د نی ا ه ج گ ن ج ز ا س پ که ت س ا ی ی کا ی ر م آ ا تا د م ع و بی ر غ می و ه ف م لی م امنیت ه ل ئ س م. د ز ا س می و ننی ن ا و ر ییب ی ق ع ت شامل ملی نیت م ا د ن ک می تعریف چنین را لی م امنیت ل د ن ا م ت ر ب ا ر ن ی ن چ م ه ) & Aynmvn, ای ق ب ه ب ت ب س ن خارج از شی ا ن قیم ت س م ت ا د تهدی ز ا ا ت ت س ا لی م حکومتهای مسئولیت جزء اصوال ال و ه د و ب منی ای دی ا م ا ر ییت ی ن م ا ر گ ا. ) Navidnia,,2005 )56 د ن ر و آ ل م ع ه ب ت ع ن ا م م خود شهروندان زندگی ه و شی و شهروندی نظام ا ه ژیم ر ا ب که ت س ا سیاسی نظام ر ه ه غ د غ د رین ت گ ر ز ب لی م امنیت ریم و آ ب ا س ح ه ب ن ر د م ت م و حک ت م د خ و د ر رک ا ک رین ت م ه م. ت س ا خورده پیوند م ا ظ ن و اجتماعی گی ن ه ر ف و ک ی ژ و ل و ئ د ای ر ص ا ن ع د ی د ه ت ی د ی د ه ت ا ه ن آ ی ج ر ا خ و ی ل خ ا د ر و م ا ه ر ا د ا ر د ا ه ت ل و د ت ی م ک ا ح ق ح ه ب ز و ا ج ت ه ن و گ ر ه ب و س ح م ییییی لیییی م ت ی ن م ا ه ی ل ع ض ر ع م ر د ا ر ر و ش ک ک ی حیاتی ارزشهای و ف ا د ه ا ه ک ی ی ا ه د دی ه ت ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ی ل م ت ی ن م ا د ی د ه ت. د و ش می ر ط خ ک ی ک ف ت د ن ت س ه ی ج ر ا خ و ی ل خ ا د ع ب ن م و د ی ا ر ا د ا ه د تهدی.. د ر ا د د و ج و ا ه ش ز ر ا و ف ا د ه ا ر د ر ی ی غ ت ل ا م ت ح ا و ه د ا د ر ا ر ق د ر ا د ی ج ر ا خ ع ب ا ن م ر د ه ش ی ر ت ا د ی د ه ت ز ا ی ر ا ی س ب ل م ع ر د ا ر ی ز ت س ا ر ا و ش د ت ر و ص ن ی ا ه ب ا ه د دی ه ت Behzadi 2006, ( ی ل م م س ی ر و ر ت ر د. ت س ا ی ن ا ه ج و های ق ط ن م و ی ل م ح ط س ر د م س ی ر و ر ت ا ه ر و ش ک ت ی ن م ا و ت ی م ک ا ح ر ض ا ح دید ه ت. ) 52

4 ن- ا ر ح ب ای- ه ایت م ح ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف م ظ ن ر د ل ب خ ا ت ی م ک ا ح ف ی ع ض ت ا ی ی ن و گ ن ر س ت ه ج ی ل م ی ا زه ر م ب و چ ر ا چ ر د و ی س ا ی س ف د ه ل ل ل ق ت ا س ا د و ج و م ی ی ا ه هه ه و ر گ ت ی ل ا ع ف د ه د می ن ا ش ن ت ا ر ت ی ا ی ل ل م ل ا ن ی ب ش ه و ژ پ ج ی ا ت ن. د ش ا ب می ا ه ت ل و د ر گ ی د ت ی ا م ح ا ب.. و ی ر ا ت خ م د و خ ت س ا ی ی ن ا ه ج ه ل ئ س م ک ی م س ی ر و ر ت ر ظ ن ن ی ا ز ا ت س ا ه ت ش ا د ی د و ع ص د ش ر ن و ن ک ا ت ل ا س ز ا م س ی ر و ر ت و ی ت س ی ر و ر ت (( ) ه د ع ا ق ل ا ( ن ی د ه ا ج م ت ا م د خ ر ت ف د ح ا ت ت ف ا ا ب ه ه د. (tuker,1997,p.14-31( د و ش می ط و ب ر م ن ا ه ج م د ر م ه م ه ه ب و واج و و ام و د ش ا ب می ی ف ل س ی ت س ی ر و ر ت ح ل س م ی ا ه ه و ر گ ر ا ک ش آ لگیری ک ش ز ا غ آ ن د ال ن ب و م ا ز ع هلل ا د ب ع ط س و ت ر و ا ش پی ر د John ( ( ( د ر ا د ه م ا د ا ا ق ی ر ف ا ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ا ه ن آ ت و ا ف ت م ای ه ت ن و ش خ ح ط س و ه و ر گ ن ی ا ی ت س ی ر و ر ت ای ه الیت ع ف ه و د ح م ر د ش ت ی ل ا ع ف ن و چ د ش ا ب می های ق ط ن م م س ی ر و ر ت ع و ن ن ی ا ر ظ ن ن ی ا ز ا. ) Mueller and Mark,G2014 pp د. و ش می م ا ج ن ا ص خ ش م ی ی ا ی ف ا ر غ ج ق ی ق ح ت ای ه ه ت ف ا ی ا( ه ت س ری و ر ت ز ا حمایتی ابعاد ( زی ا س ی ک ی ژ و ل و ئ د ی ا م ن ا خ ت ت س ا ه ت ف ا ی ش ق ن و ه ت ف ر گ ل ک ش ا ه ن ا س ن ا ه ل ی س و ه ب ه ک ی ی ا ه ن ا ک م ت س ا ه ن ا ک م م ل ع ا ی ف ا ر غ ج م ه س و ا ر ک ف ت ز ر ط و ی ن ا س ن ا ای ه الیت ع ف بگیری ل ا ق ر د ن ا ک م ت س ا معتقد سمپل د ی ا ب ع ع ق ا و ر د 1993,208( Shakuie(. د ر ا د ههای ه ت س ای ش ز ا و دد د ر ا ذ گ ممی م ر ث ا ی ن ا س ن ا ت ا ع ا م ج ی ر ک ف و ی ح و ر ی ا ه ی گ ژ ی و ر د قیم ت س م ر غی و م ی ق ت س م ر و ط ه ب ا ه ن ا ک م د و م ن ن ا و ن ع ر ب ع ی س و ر و ط ه ب ی ژ و ل و ئ د ی ا م ت س ی ب ن ر ق ز ا غ آ ز ا. د ش ا ب می ی ن ا س ن ا ای ه ه و ر گ ت ی ل ا ع ف ی ا ر ب م ه م ن ا ک ر ا ل ئ ا س م ر ب ا ر ب ر د عگیری ض و م ه ب ا ر د ر ف عی و ن ه ب ه ک ب ه ذ م ه ل م ج ز ا ی ف س ل ف و ی ر ک ف ای ه م ا ظ ن ی ر ا ج و ع ا و ن ا ه ع م ا ج و م ا س ق ا ط ی ح م ت ا ی ع ق ا و ی ع ی ب ط ت م ا ق ه ب ه ن ا د م ا ع ه ک ت س ا ی ع ن ص ت ی ش ش و پ ی ژ و ل و ئ د ی ا م ی ا ه ن ا م ل ر ا ک ر ظ ن ه ب. د ر ا د ت ل ال د مینماید ر ا د ا و د ن و ی پ ه ک د د ن ا د می ی ط ب م ا ر ی ژ و ل و ئ د ی ا ی و س ن ا ر ف ف و س ل ی ف ر س و ت ل ا ی ی و ل. )Mannheim,1997.p.49( د و ش می ه د ن ا ش و پ ی ژ و ل و ئ د ی ا ز ن ی ک ت ا و ک ی ر د ر ف ه د ی ق ع ه ب ) Eccleshall )p , د ر ا د ه د ه ع ر ب ا ر ه ع م ا ج و د ن ت ای ه نی و گ ر گ د ه ب د ش ا ب می د و ج و م ع ض و ف ل ا خ م ه ر ا و م ه. د ر میگی أ ش ن م ی س ا ی س اای ا رریه ر طگ ط ط ا ر ف ا ز ا ال ا ا تقریب Bardat,( د د ممیاندیش م ههای ه ریش ر د. ت. ت ت س ا ه ت ف ر گ صورت وهابیت ش ر ت س گ ی ا ر ب ن ا ت س ب ر ع ط س و ت م ز ال ای ه زی ا س ر ت س ب ه ت ش ذ گ ل ا س 0 6 ی ط 6.p.1984( و ر ق ف ددی د ا و س بی ت ا ب ث بی ی س ا ی س ای ه د ح ا و ی ط ا ر ف ا ت ا ر ک ف ت ش ر ت س گ ی ا ر ب ب س ا ن م ر ت س ب ر ض ا ح ل ا ح گ ن ا ی ک ن ی س چچن میباشد د ن ر ا د ل ک ش م ن ا ش تهای ل و د ا ب ن ا ن ا م ل س م ه ک ی ق ط ا ن م و ی د ا ص ت ق ا گی گ گ د ن ا م ب ب ب ق ع نن ن ا د و س للی ل ا م و س ن ی چ ی ژ و ل و ئ د ی ا و ر ک ف ت ز ا و ر پ ل ا ب ن ا و ن ع ه ب ی ت ف ن ی ا ه ر ال د. ت س ا.. و ا ق افری ل ا م ش ن ا ت س ن ا غ ف ا ن ا ت س ک ا پ ش د ب گ ن ب د ن ه و لیبی سیس س س أ ت :1- ق ی ر ط ز ا ا ر م ب س ا ن ا ه ج ر د د و ج و م ع ض و ن د ز م ه ر ب ه ت ش ذ گ ه ه د ه س ی ط ی ف ل س ی ژ و ل و ئ د ی ا. ت س ا ت ی ب ا ه و 2002 ساللل در. د ن ر ا د ی ی ا ر گ ط ا ر ف ا ش ر ت س گ ر د ر ا ک ن ا ل ب ا ق ر غی ش ق ن ی ب ه ذ م س ر ا د م : ی غ ی ل ب ت ای ه لیت ا ع ف و ی م ل ع ز ک ا ر م و هه ه س ر د م ب ب ا ب ز ا ش ش ی ب ه ب ل ا س ر د و ز و م آ ش ن ا د ن و ی ل ی م 1/7 ب ا ب ر ا ز ه 01 پاکستان ی ب ه ذ م س ر ا د م د ا د ع ت ر ی ا د نن ن ا ت س ک ا پ ر د ه ه د ح ت م ت ا ر ا م ا و ن ا ت س ب ر ع ی ل ا م ک م ک ا ب ه ک س ر ا د م ن ی ا. ) Raman, (2006 ت ف ا ی افزایش ی ی ا ر گ ی ن س ( می ب س ا م س ی ل ا ک ی د ا ر ی ع و ن د ن ر ا د ی ع س د ن ا ه د ش د و ج و ه ب ا ر ب( ب ب ب ص ع ت م.)Ludden,.(p30,1996 د د ن ر و آ شی ش ش ز و م آ ت ب ی ک ش ت و س ر ا د م ت خ ا س ف ر ص. ر ال د ن و ی ل ی م ن ا ت س ک ا پ ب و ن ج ر د ا ه دی و ع س د ر ا د می ن ا ی ب ل د ا ع د ا د ح

5 م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن Ahmadi, ( ( ت س ا ه ر ص ن ل ا و ش ع ا د ن آ ه ج ی ت ن ه ک د ن ه د می ی ب ا ه و ی ن ی د س ر ا د م ل ی و ح ت ا ر ن ا ز و م آ ش ن ا د ن ی ا و د ن ا ه د ر ک پذیرش دانشجو ف ل ت خ م کشورهای از و ه د ش ر ی ا د ی ر ب ت ع م ی م ل ع و ی ه ا گ ش ن ا د ز ک ا ر م س ر ا د م ر ا ن ک ر د ) 2015,162 که دارد د و ج و ی ف ل س ف ل ت خ م اای ا ییفه ی ط ه ب ط و ب ر م م ه م ی ه ا گ ش ن ا د ی م ل ع ز ک ر م 5 6 د و د ح س ا س ا ن ی م ه ر ب د ن ن ک می و م م م ه م ز ک ر م 1 1 ا ب ن ا ت س ب ر ع ه ر یی ی ز ج هه ه ب ش و 6 ا ق افری 3 ا ک ی ر م ا و ا پ و ر ا ه ر ا ق ز ک ر م 5 4 ا ب آسیا ب ر غ ب و ن ج و ب و ن ج ق. ه و ی ا ه ل ا س ی ط ن ی ن چ م ه )Banafe,2015 interview( د. ن ز ا د ر پ می ی ر گ ی ف ل س ر ک ف ت ج ی و ر ت ه ب گ ر ز ب ) د ر و م ( ( ا ب ن ی ر ت ش ی ب ن ا ت س ک ا پ ر ط ق ه ر ی ج ف بی د ن ی ر ح ب ی ا ه ر و ش ک ر د لیغی ب ت الیت ع ف د ر و م ن و ی ب ا ه و. ) Jafare )2006,25, د د ن ا ه ت ش ا د ت ن و ش خ و ی ر گ ی ف ل س ی ا ت س ا ر ر د ن ا ت س ب ر ع ر د تبلیغی ت الی ع ف د ر و م و ن ا ت س ل گ ن ا ه ک ییهای ی ر ظ ن ررین ر مت م م ه م د ش ا ب می زی ا س ریه ظ ن ا ق ی ر ف ا ل ا م ش و آسیا ب ر غ ب و ن ج ر د ی ز ا س ن ا ر ح ب ی ت د ی ق ع د ا ع ب ا ز ا ی ک ی ی ی ا ه هه ه و ر گ و ی ب ه ذ م م س ی ر و ر ت ه ع س و ت و د ش ر ه ب و ت ش ا د ه ا ر م ه ه ب ا ر ی ب ه ذ م ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ب ا ق ر و ی ب ه ذ م ی ر ی گ ر د هلل ا ا د ب ع للک ل م هه ه ل م ج ز ا ب ب ر ع نن ن ا ر ب ه ر جانب از ر ت ش بی شیعی هبل ت س ا ه ع شی ل ب ه ریه ظ ن د و م ن ک م ک ی د ا ه ج ی ف ل س می م م س ر ت م و حک ه ع شی ب ه ذ م ن ا ر ای ر د ا ه ن ت. شد مطرح ق ا ر ع ر و م ا ر د ن ا ر ای جدید سیاست با ضدیت ای ر ب ن د ر ا ه ا ش د ا پ ت ا ب ص ع ت ایه پ ر ب که ن ا ت س ب ر ع سیت ا س ح ق ط ا ن م ر گ دی و ق ا ر ع ر د ن ا ر ای ذ و ف ن ش ر ت س گ د ن ر گ ن می ن ا ر ای ه ب ط ا ق ن بقیه و د ر ا د ه ق ط ن م ر د ن ا شیعی ش ش گیری ت ر د ق ) Hadeyan,2006,6( ت س ا ه ت ش ا د ی پ ر د ن ا ر گ دی ز ا ر ت ش بی ت س ا ر ا و ت س ا ه ن ا بنیادگرای )) , د ر ک خواهددد هدایت ن ا ر ه ت ا ر شیعی بلوک این م و د و ت س ا شده شیعی بلوک ک ی شکلگیری به ر ج ن م شدن تبدیل ل ا ح ر د ن ا ر ای شیعی هبل شد مدعی کویت ر د ن د ر ا ن ا گ د ن نمای س ل ج م رکز م رئیس الغایز ل ص فی.Vaker) ) Karimabad 24:,2011,e ( شد ایییران لل ل ا ب ق ر د ببی ب ر ع اای ا ه ر و ش ک د د ح ا و ع ض ا و م ذ ا خ ت ا خواستار و ت س ا ل م ا ک ه ا م ه ب ب ب ا ر ع ا و ا ک ک ری م آ ک ی ر ح ت شیعی هبل یل ک ش ت ن د و م ن ن ا ی ب ز ا ف د ه ه ک ت س ا ن ی ا ه د ن ه د ن ا ش ن ه ق ط ن م ر د د ه ا و ش سی ر ر ب یید ی د ه ت د ر و م ا ر ه ق ط ن م ر د کا ی ر م آ ع ف ا ن م و ه د ر ک ا د پی سیطره هبل این ر ب کا ی ر م آ ن م ش د شیعی ایران که ت س ا ن ا ر ی ا ه ی ل ع ر ب اا ا نه ا م ز ا س. ت س ا ش ن ا د ح ت م و ن ا ر ی ا ن د ا د ر ا ر ق ا ن گ ن ت ر د ع ق ا و ر د د و ش ه د ز ن م ا د ی ب ه ذ م و های ق ر ف گ ن ج ه ب ا ت د ه د می ر ا ر ق ر ا ک ک ف ا رر ر ب دد د ن ت س ن ا و ت نن ن ا ش اای ا ه ا و ت ف صدور نیز و ت ا ر ظ ن ه ئ ا ر ا ا ب که د ن ت س ه ی ی ا ه ه و ر گ ه ل م ج ز ا ن ا ت س ب ر ع ی ن ی د ی ا ه د ا ه ن و ی ب ا ه و ای ه ق ف ز ا خی ر ب د. ن ش ا ب ه ت ش ا د دی ا زی ر ا بسی ثیر أ ت ی ل ل م ل ا ن ی ب و های ق ط ن م لی م حمایتهای روند چنین م ه و می و م ع ر گ ن ا یی ی ب اا ا ه ا و ت ف یین ی.ا ت ت ت س ا ه ت ف ر رر ر ت ا ر ف ا ر اا ا پ اا ا ننه ن ا ر ح ب ر د ددی د ا ع چارچوببب از که صادرکردند فتواهایی ن ا ت س ب ر ع ر د.دد د ن د ش رر ر د ا ص نن ن ا ت س ب ر ع سراننن موضعععگیییری ز ا س پ ا ه ا و ت ف این ا ر زی دینی عگیری ض و م ه ن سیاسیاند موضعگیریهای د ر ک ک وی ر اا ا ب سیاسسسی قدرتتت ساختاررر بااا ط ط ب ت ر م ددی د ا ه ن نن ن ا و ن ع هه ه ب سعودی عربستان ای ه مفتی ای ه ش ن ک ا و و ع ض ا و م د د ن ک می ن ا ی ب د ر ا چ ری ن ا ی ت ت س ا ه ت ش ا د گی ن ه ا م ه ن م ی ه ز غ ن ا ن ب ل ق ا ر ع ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ا ب ق ر د ر و ش ک ن ی ا ن ا د ر م ت ل و د ر ک ک ف ت و ت یی ی ب ا ه و ههه ه ه ق ر ف د و ج و د و ش می ه د ر م ش ر ب نی س و ه ع شی بین تآمیز م ل ا س م تی س زی م ه ع ن ا م ه ک چیزهای از ی ک ی ید د د ن ب هه ه ت س د ل ب ا ق ش خ ب ر ا ه چ ر د ث ح ب ع و ض و م ه ب ه ج و ت ا ب ی ف ل س ای ه تی ف م ی ا و ا ت ف )Ibrahim ).53,2006.p ت س ا ه ن آ ی م ب س ا ر ا ث آ ب ی ر خ ت ه ب ط و ب ر م ی ا و ا ت ف - 2 ن ا ی ع ی ش م ا ع و ل ت ق ز و ج م و ر ی ف ک ت ی ن م ش د ی ا و ا ت ف :1- ز ا د ن ا ت ر ا ب ع ه ک ت س ا. ح ا ک ن د ا ه ج ی ا و ا ت ف 4- ت م و ا ق م ر و ح م ضد فتاوای 3- ه ع شی ت ی و ه و

6 ای- ه ایت م ح ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی م ا ظ ن ا و م ی ق ت س م ی ی م ا ظ ن اای ا ییته ی ا م ح ش خ ب و د ه ب ن ا و ت می ا ر های ق ط ن م م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ی م ا ظ ن ای ه حمایت ازیم د ر پ می ن ا سی ر ر ب ه ب ه ک د و م ن م ی س ق ت قیم ت س م ر غی ن ا ت س ب ر ع م ی ق ت س م ر ی غ ی م ا ظ ن ه حمایت ای- 1-2 نننن نن ان ت س ب ر ع ع ا ب ت ا م ی ق ت س م ر ر و ض ح ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ز ا ت ی ا م ح و ل ی ک ش ت ل م ا ش ن ا ت س ب ر ع ی ت ی ا م ح ی م ا ظ ن ای ه ه ف ل ؤ م ی م ا ظ ن ه ل م ح و ی ت س ی ر و ر ت ی ی ا ه ه و ر گ ز ا ی ک ی ت س ج ل و ی ت ا ح ی ل س ت ای ه حمایت ) ی ی ا ی م ی ش م س ی ر و ر ت ( ی ی ا م ی ش د ا و م ه ی ه ت ح ل س م اای ا ههه ه و ر گ رر ر ا ک ش آ ییری ی لگ ک ش ز ا غ آ د ی ا ب ا ر ه ه د زیم ا د ر پ می ا ه ه ف ل ؤ م ن ی ا ی س ر ر ب ه ب ه ک د ش ا ب می م ی ق ت س م ت د ش م ه ن ا ت س ب ر ع و ن ا ر یی ی اا ا ر و ش ک و د ت ب ا ق ر و د ر و خ ت ر ا ت س ا های ق ر ف ای ه ش ن ت افزایش د ی م ا ن ی م ب س ا ی ت س ی ر و ر ت ر د جعفری فقه ل ی ک ش ت ه ب د و ب ی ش ن ک ا و ه ک ه ب ا ح ص ه ا پ س د ن ن ا م ی ی ا ه ه و ر گ ل ی ک ش ت د ا ت ف ا م ه م ق ا ف ت ا و د ه ر و د ن ی ا ر د. ت ف ا ی ی ا ر ب ه د ع ا ق ل ا ل ی ک ش ت ن ی ن چ م ه. ) Abou Zahab, )2002 ن ا ر ی ا ذ و ف ن و ن ا ی ع ی ش ا ب ه ل ب ا ق م ای ر ب و ن ا ت س ک ا پ ی ن و ر د ط ی ح م ح ح ح ر ط ن دا ل ن ب و مم م ا ز ع هلل ا ا د ب ع ط ط س و ت ر ر و ا ش پی ر د (( ) ه د ع ا ق ل ا ( ن ی د ه ا ج م ت ا م د خ ر ت ف د ح ا ت ت ف ا ا ب ی و ر و ش لیه ع ر ب د ا ه ج ا ه فی ل س ن بی د ن و پی و ش ر ت س گ ای ر ب ن ا م ز رین ت ب س ا ن م و رین ت ه ب ن ا ت س ن ا غ ف ا. د ش ه د ز ه د ن اک ر پ ل س ع ای ه ر و ب ن ز ری و آ ع م ج و ه د ع ا ق ل ا د ن ن ا م جهادی گروههههاییی ل ی ک ش ت ) Bagbane )2015 د. و ب بی ا ه و و ی د ن ب و ی د نی ا و خ ا ی ر ک ف ف ی ط ه س ز ا د ی ا ب ا ه بی ر غ ا ر ن آ ه ن ی ز ه و د و ب ا ه بی ر غ ف د ه د ر س گ ن ج ن ا ر و د ر د وی ر و ش ن ا ر گ ل ا غ ش ا ت س د ز ا ن ا ت س ن ا غ ف ا زی ا س د ا ز آ از فرار ت ه ج سی س س سیا ژژی ژ ت ا ر ت س ا ک ی ه ب ن ا ت س ن ا غ ف ا ر د د ا ه ج و ا ه دی و ع س ی ا ر ب ه ژ و ر پ ک ی ه ب ر ا ک این ا م ا د ن ت خ ا د ر پ می ی ی ا ه هه ه و ر گ ههی ه نند ن ا م ز ا س و ل ی ک ش ت ی د و ع ص سیر. د ی د ر گ ل ی د ب ت ن ا ر ای م ر ن ت ا د دی ه ت و ل خ ا د ر د و ر د ن ت ن و ی ب ا ه و ت س د د ن ن ا م ا ق ی ر ف ا ل ا م ش آسیا ب ر غ ب و ن ج ر د ی د ا ه ج ی ف ل س ی ا ه ه و ر گ ه م ه ا ر ی ز ت س ا د ع ب ه ب ل ا س ز ا ی د ا ه ج ی ف ل س د ن د ش ل ا ع ف و ل ی ک ش ت ی ن ا م ز ه ل ص ا ف ن ی ا ر د.. و ه ر ص ن ل ا ش ع ا د و ل ا م ج د م ح م ه ک ب ش و س ن و ت و ی ب ی ل ه ع ی ر ش ل ا ر ا ص ن ا.. و هه ه ر ص ن ل ا ش ع ا د د ن ن ا م ی ت س ی ر و ر ت ای ه ه و ر گ ر ت ش ی ب ن ا گ د ن ر میمگی ص ت و ن ا ر ب ه ر. ) Hegghammer,2008,p36-48) ن ا ر س ف ا م ی ق ت س م ر و ض ح ه ب صورت به ن ا ت س ب ر ع ه ژ ی و ه ب ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ع ا ب ت ا ر و ض ح د. ن ت س ه ل ص ال ا ی د و ع س تا د م ع ی ی ا ه هه ه و ر گ ء ز ج ن ا ت س ب ر ع اتباع از ر ف ن ر ا ز ه ه د ز ا و د ههههههه ک ی ر و ط ه ب د ر ب م ا ن ن ا د ن و ر ه ش ر و ض ح ی ت ا ع ب ط ا و ی م ا ظ ن د د ن ا ه ه ه د ش د د و ق ف م رر ر گ ی د رر ر ف ن و ه ه د ی س ر ت ت ک ب ه هه ه ب رر ر ف ن ددد د د ا د ع ت ن ی ا ز ا ه ک د ن ت س ه ه ی ر و س ر د ی ت س ی ر و ر ت ت ه ج و ض ح ر- 1 ل ک ش ه س ه ب ا ه ت س ری و ر ت ن ی ب ر د ر و ش ک ن ی ا ن ز ن ا د ن و ر ه ش و ض ح ر ) Mortzavi,2014 interview( ه ل م ج ز ا ی ت س ی ر و ر ت ی ی ا ه هه ه و ر گ ر د ن ا ر ت خ د و ن ا ن ز ب ذ ج ی ا ر ب ا ه ن آ ت ی ل ا ع ف 3- ح ا ک ن ا ه ج د- 2 ی ر ا ح ت ن ا ت ا ی ل م ع د ا ج ی ا و ی س ا ی س ی ا ه ر ا ش ف ش ی ا ز ف ا ر و ظ ن م ه ب و ه ی ر و س ن ا ر ح ب ع و ر ش ا ب. ت س ا ه د ر ک ک م ک م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ه ب ش ع ا د ویس و و ر س ررر ر ر ب ن ا ط ل س ن ن ب ر ر د ن ب ت ت س ا ی ر نن ن ا م ز ر د ل ل م ن ا م ز ا س ز و ج م ا ب ه ی ر و س ر د ی ب ر غ ر و ح م ه ل خ ا د م ی ا ر ب ه ن ا ه ب ۰ ۰ ۵ ت( ت ت ی م ( هه ه ی ک ر ت ت ا ع ب ط ا ن ا م ز ا س ک م ک و ش و ل ع ن ا ر ه ز د ن ن ا م د و خ ل م ا و ع ک م ک ا ب ت س ن ا و ت و ا ن ا ت س ب ر ع ی ت ا ع ب ط ا ه ب اا ا ته ت ت تروریس ه د ا ف ت س ا ت ه ج و ی ر ا د ی ر خ ی ق ر ش ی ا پ و ر ا و ز ا ق ف ق ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ز ا ا ر ر و ن ا ی س و ن ی ر ا س ز ا گ و ل ی ک نن ن ا خ ر د ی ی ا ی م ی ش د ا و م ز ا. د ش ت خ ا د ر پ ن ا ت س ب ر ع ی ت ا ع ب ط ا سرویس ط س و ت د ی ر خ ن ی ا ه ن ی ز ه م ا م ت. د ی د ر گ ل ق ت ن م ه ی ر و س ن ی ن چ م ه. ) Abdollahian, :2013 )203 د ش ه د ا ف ت س ا ه ی ر و س ی م د ر م و ی ت ل و د ی ا ه و ر ی ن ه ی ل ع ر ب ن ی د ر و ر ف ر د ل س ع ل ا

7 ) ) ق ا ر ع م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ن ی ا قیم ت س م ر غی ی م ا ظ ن ت ا م ا د ق ا ه ل م ج ز ا ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ز ا ن ا ت س ب ر ع ی ک ی ت س ج ل و ی ت ا ح ی ل س ت ای ه ایت م ح م س ی ر و ر ت ش ش ر ت س گ ر د ی ف ل س و ر د ن ت ی ا ه ه و ر گ ز ا ت ی ا م ح ر د ف ی د ر ر و ش ک ممی م ا ظ ن ت ا ح لی ل ل س ت ر و ش ک یین ی ا.. ت س ا ه د و ب ههای ه ق ط ن م ز ا ی ن د ر و م ت ا م ه م و ک ش و م ن ی گ ن س ددی د ا ر ف ن ا بک س ای ه ه ح ل س ا ز ا م ع ا ا ت ی ا ه ل ا س ی ط ا ر های ت ف ر ش پی ت س ا ه د ا د ل ی و ح ت ا ه ن آ ه ب و ی ر ا د ی ر خ ی ب ی ل ق ا ر ع ه ی ر و س ر د ل ا ع ف ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ (Al Arab yah April 10, ( ( ن ا ت س ب ر ع ه ن ی ز ه و ا ک ی ر م آ ت ی ر ی د م ا ب ه ک ت خ ا س ش ا ف س ر ا م ه ا م ر د ف ا ر گ ل ت ی ل ی د ه م ا ن ز و ر ه ک ی ر و ط ه ب 2012 ر ط ز ا ق ب ا ا س ی و ب ا س گ و ی ه ب ق ل ع ت م ه ح ل س ا ن ت ل ر ا ز ه ه س ه ا م ر ا ه چ د و د ح ی ط ا ه ن ت ت س ا ه د ش ههه ه ه د ا ت س ر ف ه ی ر و س ر د ح ل س م ن ا ی ش ر و ش ی ا ر ب ن د ر ا و ه ی ک ر ت ر د ی ی ا ه ه ا گ د و ر ف ه ب ب ر گ ا ز ر ی س م ز ا ز ا و ر پ 5 7 ر د.( ی ی ا ه هه ه و ر گ ی ا ر ب ی د ا ی ز خریدهای عراق و ه ی ر و س ر د ر و ش ک ن ی ا د و م ن ن ا و ن ع د ی ا ب ز ی ن ی ک ی ت س ج ل ای ه حمایت ص و ص خ ن پ ا ژ ز ا اا ا ت و ی و ت روی ر ر ر د و خ ه ا گ ت س د دد د ر و م ک ی ی ط ن ا ت س ب ر ع ت س ا ه ت ش ا د ی ت س ی ر و ر ت ک ی پ ی و ر د و خ ق ا ر ع ی ت ی ن م ا ای ه و ر نی. ) ت س ا ه د ا د ر ا ر ق ت س ی ر و ر ت ی ر ا د ی ر خ پ آ ه ک ا ر. ) game gm onlin )2014, د ن د ر ک م د ه ن م ا و ن ی ن ر د ه ی ر و س و ق ا ر ع ی ا ه ز ر م ی ک ی د ز ن ر د د ن ت ش ا د ی ن ا ت س ب ر ع سیا آ ه ر ا ق ر د ی ب ر ع ی ب ر غ ر و ح م حمایت مورد ی م ال س ا ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ترین م ه م ) )1 ه ر ا م ش ل و د ج ا ه طیف و ا ه ه و ر گ ی د م ح م ت ع ری ش ن ی د ه ا ج م ل ا ت ک ر ح ه ب ی ط ر ک ش ل ی و گ ن ه ج ر ک ش ل صحابه سپاه ن ا ت س ک ا پ ن ا ب ل ا ط ک ی ر ح ت ه د ع ا ق ل ا د م ح م جیش ی م ب س ا د ا ه ج ل ا ت ک ر ح ن ا ب ل ا ط ه ی ر و س ی م ب س ا ه ه ب ج م ب س ال ا ش ی ج م ا ش ل ا د ن ج ن ا س ا ر خ ه و ر گ ی ن چ چ ی ا ه ه و ر گ ه ر ص ن ل ا ه ه ب ج ش ع ا د ی ا ه ه و ر گ ر ا ر ح ا ه ی ر و س د ا ز آ ش ت ر ا ه ی ر و س ش خ ب ی د ا ز آ ی م ب س ا ه ه ب ج م ا ز ع هلل ا د ب ع ای ه ن ا د ر گ م ا ش د ر) ( ش ع ا د و ) هه ه ی ر و س ا س ال ا ر ا ص ن ا ر ا ص ن ا ه و ر گ عوام بن ر ی ب ز ن ا د ر گ ن دی د د ه ا ج م اای ا ر و ش س ل ج م ت ن س ل ا ر ا ص ن ا ش ت ر ا ه د ع ا ق ن ا م ز ا س ه ه ه و ر گ ن ا ق ر ف ل ا ه ه ه و ر گ ن ا ت س ب ر ع هه ه ر ی ز ج ه ب ش ر د ه د ع ا ق ل ا ) ن ا ن ب ل ر د م ب س ال ا ح ت ف ر ا ص ن ال ا ه و ر گ م ا ش ل ا د ن ج ب ر ع ق ل خ ک ا ژ پ صحابه سپاه ل د ع ل ا ش ی ج هلل ا د ن ج ن ا ر ی ا ر د.. و ز ا و ه ال ا ننی ن ط و ل ا ر یی ی رررر ر ر ر ح ت ل ا ه ک ر ح د ا ع ی م ( ز ا و ها ل ا ر ی ر ح ت ل ا ززز ز ز ا و حا ل ا Source: Author: 2015 ر و ض ح ی ا ی ف ا ر غ ج ی ز ک ر م سیای آ ن ا ت س ن ا غ ف ا سیا آ ب و ن ج ن ا ت س ن ا غ ف ا سیا آ ب ر غ ب و ن ج ر ا ی ت خ ا ر د و اای ا که ک ک ا پ ا ق ی ر ف ا ل ا م ش و سیا آ ب ر غ جنوب منطقه ر د ن ا ت س ب ر ع ت ی ا م ح د ر و م ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ) 1 ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: Author: 2015

8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا ت س ب ر ع حمایت مورد ی ف ل س ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ) )2 ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: Author: 2015 م ی ق ت س م ی م ا ظ ن ه ل خ ا د م 2-2 و ن ن ی ر ح ب ت ال و ا ح ت لل ل ا ب ق ر د ت ف ر گ ش ی پ ر د ا ر های ن ا گ و د سیاست منطقه ف ل ت خ م ای ه ر و ش ک ت ال و ح ت ل ا ب ق ر د ن ا ت س ب ر ع ی ا ه و ر ی ن. د و م ن س ر ا ف ج ی ل خ ری ا ک م ه شورای نظامی ای ه و ر ی ن چارچوب در ی م ا ظ ن ی ش ک ر ک ش ل ه ب م ا د ق ا ن م ی ههههه ه به م و س و م

9 () د ر ز ای- ه ایت م ح ای- ه ک م ک م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ک ا خ ه ک د ه ف ک ل م ل پ ز ا ر و ب ع ا ب ی ب ر ع ه د ح ت م ت ا ر ا م ا و ن ا ت س ب ر ع ن ا ی م ا ظ ن ز ا ر ف ن ل م ا ش جزیره سپر ا ر ن ا ت س ب ر ع ن ن و ت ن لی ک ی ر ب ی ه ن ی ن چ م ه. د ن ت خ ا د ر پ ن ی ر ح ب ن ا ی ع ی ش ب و ک ر س ه ب و ه د ش ر و ش ک ن ی ا ک ا خ د ر ا و د ن ک می ل ص و ن ی ر ح ب ه ب ن ی ر ح ب د د ن ک می ن ا ی ب ن ی ر ح ب ر د س ر ا ف ج ی ل خ ی ر ا ک م ه ی ا ر و ش ای ه و ر نی ی م ا ظ ن ه ل خ ا د م ی پ ر د ا ک ی ر م آ ه ج ر ا خ ر و م ا ر ی ز و ب ط ه ک ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ش ی و خ ی ت ی م ک ا ح ق ح ن ی ا ز ا ی ع ا ف د اای ا قه ق ق ف ا و ت و ز ا ی ت ی ن م ا ی ا ر و ش اای ا ه و ر نی ن م ی ر د ر گ ی د ی م ا ظ ن م ی ق ت س م ی م ا ظ ن ه ل خ ا د م. ) Katzman2011,9(. د ن و ش ن ی م ز ر س د ر ا و د ن ک ت و ع د س ر ا ف ج ی ل خ ی ر ا ک م ه ق ا ف ت ا ن م ی ر و ش ک ه ب ی ی ا و ه ه ل م ح و ی ی ا ی ر د ه ر ص ا ح م ا ب ۴ ۹ ۳ ۱ ن ی د ر و ر ف ۶ ر ب ا ر ب ی د ب ی م ۵ ۱ ۰ ۲ س ر ا م ۵ ۲ ر د ر و ش ک این د ا ت ف ا ن ا ف و ط ت ا ی ل م ع م ا ن ا ب و ب ت ئ ا ی ا ه ر و ش ک ک م ک ا ب ن ا ن ا م مپی ه ی ا ه و ر ی ن و هلل ا ر ا ص ن ا ی ا ه و ر ی ن ه ی ل ع ر ب و ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ه ت ش ذ گ ل ا س د ن چ ی ط ن ی ن چ م ه. د و م ن ز و ا ج ت ن م ی ه ب (2015 ر ب ا ر ب ر د ننننننن ننن ن ن ان ت س ب ر ع و CNN. ( ییت ی ع ط ا ق ز و ا ج ت م ی ژ ر ی ا ه ت ل و د حمایت به ی ن م ض ت ر و ص ه ب و ه ا نی ا ت ن ه ک ی ر و ط ه ب د ن د و م ن ت و ک س ه ی ر و س و فلسطین ن ا ن ب ل ه ب ی ت س ی ن و ی ه ص ز ا ت ی ا م ح ع ق ا و ر د ر ا ک ن ی ا و. ) Safa Taj,2014 )36,. د ر م ش ر ب ک ی ژ ت ا ر ت س ا ج ن گ ا ر ن ا ه ن پ ه ط ب ا ر ن ی ا یم ژ ر ن ی ا ز ا ی ب ر ع ررین ر ح ب و ن م ی ر و ش ک و د ر د ن ا ت س ب ر ع ه د ی د ر گ ص خ ش م 3 ه ر ا م ش ه ش ق ن ر د ه ک ر و ط ن ا م ه. ) م س ی ن و ی ه ص ( ی ت ل و د م س ی ر و ر ت. ت س ا ه ت ش ا د قیم ت س م ر غی ه ل خ ا د م ) ز ب س گ ن ر ( ا ه ر و ش ک ه ی ق ب ر د و م ی ق ت س م ه ل خ ا د م ه ق ط ن م ر د ن ا ت س ب ر ع قیم ت س م ر غی و م ی ق ت س م ی م ا ظ ن ت ال خ ا د م ) )3 ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: Author, ی ل ا م ی ت ل و د د ن م ت و ر ث و ل و م ت م دد د ا ر ف ا ی ت ل و د اای ا ییته ی ا م ح د د و ش می م ا ج ن ا ح ط س ه س ر د م س ی ر و ر ت ز ا ن ا ت س ب ر ع ی ل ا م ای ه حمایت ر ا د ر و خ ر ب ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ر د ی ب س ا ن م ی ع ا م ت ج ا ت ی ع ق و م ز ا ه ک ل و م ت م د ا ر ف ا ز ا ی د ا د ع ت خیریهای ای ه د ا ه ن و ت ا س س ؤ م. ت ت س ا ه ن آ ه ب ر و ش ک ن ی ا ی ل ا م ی ا ه ک م ک ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ز ا ن ا ت س ب ر ع حمایتی بخشهای ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی د ن ت س ه

10 ن- و ا ع م ر- ه ز ال ا ن- ا و ج ت ی ا س ی- و س و م ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ا ر ه ب ی ر ی ف ک ت ی ا ه ه و ر گ ز ا ت ی ا م ح ی ا ت س ا ر ر د ی ل ا م ی ا ه ک م ک ی ر و آ ع م ج ی ا ر ب ا ر ی ا ه د ر ت س گ ح ر ط ر و ش ک ن ی ا ت ا م ا ق م ت س د ه ب ز و ر ر د ت ف ن ه ک ش ب ن و ی ل ی م 11 حدود فروش ه ا ر ز ا ه ک ی ت ف گ ن ه ی ا ه ل و پ ا ب ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک. د ن ت خ ا د ن ا د ش ر و ش ز و م آ ت ه ج م ز ال ه ی ا م ر س ی ر و آ ع م ج ی ا ر ب ی ل ح م ه ب د ر و آ ی م ی ف ل س ی ی ا ه هه ه و ر گ ه ر ا ش ا اا ا ییته ی ا م ح ن ی ا ز ا ی خ ر ب ه ب ن ی ا ر ب ا ن ب )Algar,2008,p13-14( د ن ز ی م ن م ا د ی ب ه ذ م م س ی ر و ر ت ه ب و ت س ا شده تبدیل ن ی ب ر د. د د و ش ممی م ر ه ز ال ا ه ب ر ال د د ر ا ی ل ی م 0 9 ت ف ا ی ر د ا ب ر ص م م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ه ب ک م ک ای ت س ا ر ر د ا ه ر و ش ک ه ب ن ا ت س ب ر ع ی ل ا م ای ه ک م ک و میلیارد یک ا ب نن ن ا ت س ک ا پ و د ر ا ی ل ی م 6/5 ن ا ت س ن ا غ ف ا د ر ا ی ل ی م 1 1 ا ب ن د ر ا د ر ا ی ل ی م 1 5 ن م ی و ن ی ر ت ش ی ب ی م ا ظ ن ی ا ر و ش و غ ل ا ب م و رر ر ا م آ د ن چ ر ه. د ن ا ه ت ش ا د ن ا ت س ب ر ع ی ا ر ب ا ر ه ن ی ز ه ن ی ر ت ش ی ب ه د ش ر ا ک ش آ ع ب ا ن م ر د ر ال د ن و ی ل ی م ه ا ج ن پ و د ص ت ف ه سوریه و ق ا ر ع ر د ن ا ر ح ب ع و ر ش ا ب و د د ش ا ب می ن ر و ش ک ن ی ا ی ل ا م ای ه ک م ک ه م ه ه د ش ی ل ا م اای ا مه م م ق ر ی ا ه ر و ش ک ه ب ن ش و ر ر و ط ه ب ه ک ت س ا ی ی ا ه م ق ر س ا س ا ر ب ه د ش ه ئ ا ر ا ر ا م آ ا م ا ت س ا ه د ش ک م ک ا ه ت س تروری ی م ا س ا ه ک ل و م ت م د ا ر ف ا ز ا ر ف ن د ا د ع ت ن ی ن چ م ه. ت س ا ه د ش ه ر ا ش ا ف ل ت خ م ع ب ا ن م د ا د ع ت ن ی ا ز ا ه ک د د ن ا ه د ر ک می ی ل ا م ک م ک.. و ه ر ص ن ل ا ش ع ا د ه د ع ا ق ل ا د ن ن ا م ی ت س ی ر و ر ت ه ب ه د ش ر ش ت ن م اا ا نه آ ی د ا ی ز ر و ک ذ م ه ئ ا ر ا ه ب رر ر د ی ی ی ا ه هه ه و ر گ رر ر ف ن 9 ن ا ت س ب ر ع ه ع ب ت ر ف ن 7 3 ب 4 ب ب ر غ م رر ر ف ن 6 ه ی ر ج ی ن رر ر ف ن 2 ل ا گ ن س ر ف ن 6 ن ا ت س ک ا پ ر ف ن 0 1 ر ی ا ز ج ل ا ر ف ن 8 ن م ی ر ف ن 3 ن ی ر ح ب ر ف ن ر 2 ط ق ر ف ن 8 ت ی و ک wanacenter.ir( د د ن ا هه ه د و ب ن ا د و س ش د ب گ ن ب کنیا سومالی ر ص م ر ف ن 2 ه ر ت ی ر ا ر ف ن ری( و آ ع ع ع م ج ت ا ک ز ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ت ا ق د ص و ت ا ک ز ن ا ز ی م. میآید ب ا س ح ه ب م س ی ر و ر ت ز ا ی ل ا م حمایت ابزارهای ر گ ی د ز ا م ه م خیریهای ت ا س س ؤ م ط س و ت لل ل ا س ر ا ر و ش ک ز ا ج ر ا خ ه ب ن آ د ص ر د 0 2 ا ت 0 1 ه ک د س ر می ر ال د د ر ا ی ل ی م 5 ا ت 3 د و د ح ه ب ع و م ج م ر د ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع ر د می م م ا س ا هه ه ا ف ر ننی ن ا ه ج ای ه ن ا م ز ا س می ب س ا د ا د م ا ی ل ل م ل ا ن ی ب ن ا م ز ا س ه ن ی م ز ن ی ا ر د. ) Greenberg, )7.p,2002 د و ش می می م م ا س ا د ا یی ی ن ب ق ق ف و م دد د ا ی ن ب ء ا ف و ل ا ه ن ا ت س و د ر ش ب ن ا م ز ا س ن ا ت س ب ر ع نی ا ه ج ع م ج م ه ت کمی می ب س ا ن ا ن ا و ج نی ا ه ج ع م ج م یی 2005,173, ی ن و ل پ ن ( د. ن ا ه د و م ن ی ل ا م ک م ک ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ه ب ه ک د ن ا ه د و ب تی ا س س ؤ م ه ل م ج ز ا ن ا ت س ب ر ع ر د ن می ر ح ل ا ق ی ر ط ز ا.. و ش ع ا د ه د ع ا ق ل ا د ن ن ا م ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ه ب ه د ش ی ر و آ ع م ج ای ه ل و پ ل ا ق ت ن ا ی ا ه ه ا ر رین ت م ه م. (Nplvny ب ر ع ک ن ا ب و ی ل م ی ر ا ج ت ی ه ج ر ل ا ی و ق ت ل ا ت ا ک ر ب ل ا ای ه ک ن ا ب د ن ن ا م ی ک ن ا ب م ت س ی س ف ل ت خ م ی ا ه ر و ش ک ه ب د و ش ت ب ث ی ی ا ج ه ک ن ی ا ن و د ب ه ک د ش ا ب می ه ل ا و ح ی ن ع ی ل و پ ل ا ق ت ن ا ی م س ر ر ی غ ش ی ب ه ک د ن ز می ن ی م خ ت ی ن ا ه ج ای ه ک ن ا ب ز ا ی ک ی د. و ش می ل ق ت ن م ه ل ا و ح م ت س ی س ق ی ر ط ر و ش ک م ا ن ه ی ر و س ه د ن ن ک ت ف ا ری د ی ر و س ی ا ه ه و ر گ غ ل ب م ز ا مم م ت س ی س و ) Arenfild,2005,p50( ( د ر ا ی ل ی م های ق ط ن م م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ه ب ن ا ت س ب ر ع ی ل ا م ای ه ک م ک ) )2 ه ر ا م ش ل و د ج عبدا هلل ک ل م ر) ال د ن و ی ل ی م عبدالعزیز ن ب ن ا م ل س ر ال د ن و ی ل ی م ر ال د ن و ی ل ی م / 7 ل ا س ر ا. د د ر گگ گ ممی م ز ا ن ا ه ج ر س ا ر س ر د A( Charya 2009 pvs) ر ال د ع ب ن م ی ر ب خ ه ا گ ی ا پ ی ل ی ل ح ت. -3- Cusick /6/ ههی ه ا د (Nakamura, ق ا ر ع ن د ر ا ر ص م ی ز ن و د ن ا ع ا د ش- 2 ق ا ر ع ر و ه م ج س ی ر الت و ا ح ت ر د ن ا ت ا س ب ر ع ا ب و س م ه ن د ر ا ت ل و د ه ی ر و س ن و ی ل ی م ر ال د ن و میلی ر ال د بین 4/2 / ن آ 1 ر ال د د ر ا ی ل ی م ۱ ۱ 2 1 ی- ا ر و ش ی د ا ه ج ی ا ه ه و ر گ ر ص م ی م ا ظ ن. د و ش ه د ی ش خ ب ر و ش ک ن ی ا اای ا هیه د ب ز ا ر ال د د ر ا ی ل ی م 4 2- ر ال د د ر ا میلی 6 8 ر ال د ن و ی ل ی م ز و ی ن ز ا ت م م ی ر ب خ ل ا ت ر پ ی ی ا ی ل ت و irinn.ir/news-2-11 ه ر ا م ش Thalib,2001,15 ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ه م ا ن ل ص ف 1 9 ا ض ر ه ش د ا ز آ

11 ای- ه ایت م ح ای- ه ایت م ح ح- ل ا ص ت ل و د ن- ن ن ن ن ن ی د ه ا ج م ت- ی ا م ح ( ن ا ت س ک ا پ ت ل و د ر- م ع ب م ک- ی غ- ل ب م م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ن م ی ن ا ت س ن ا غ ف ا ن ا ت س ک ا پ 1 گ ن ج ه ن ی ز ه 2-1 د ر ا ی ل ی م ر ال د گ ن ج ه ا م 9 ه ن زی ه د ر ا یی ی میل )-1 1 ف ل ا خ م ( ر ا ی ت م ک ح ه ی ل ع ر ب ا ب ل ا ط ن- 5 - ا ب ل ا ط ن د و ع س م وی و و وو و ر و ش ی ن ا ب ر ن ا ر ای 1 د و- 2 ر ال د د ر ا میلی 4 ن و ی ل ی م ر ال د د ر ا ی ل ی م ر ال د 1 ز ا ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ 2- ریه و س در سعودی ا ت ۰ ۲ ه ا م ر ه طالبان دالر- 5 - ن و ی ل ی م ر ال د ن و میلی 0 1 ر- 6 - ال د ن و ی ل ی م ۵ ۲ رد ا ی ل ی م 1/5 ر ال د ن و ی ل ی م ر ال د Source: Research findings 4 های ن ا س ر ی گ ن ه ر ف ت ا ع ل ا ط م ز ک ر م -2-Ahmed Rashid 2000,198 ۷ : ر ش ن خ ی ر ا ت ت ی ا س ی د 5- ع ب ن م ن ا م ه 4- و ی ل ل م ل ا ن ی ب 6 8 و ل ز و گ ه ر ق 6-۵- ۱ ۰ ۲ ه ی ر و ف ر ب م ا س د ن د م ت های ر ا و ه ا م ه ک ب ش د- ا د ح ت ی ا س ل د ا ع و ز ر ح م ا م اای ا ر ب پپیش پ ز ا ببیش ب ر ا ز ب ا ن ای ت می ه ا ت س ا ه ن ا س ر ر ا ز ب ا نی ا س ر ع ب ط ا و غ لی ب ت ای ر ب ر ث ؤ م ر ا بسی ر ا ز ب ا ز ا ی ک ی ک ی ه ی ل ع م ر ن گ ن ج ل ی م ح ت م ا گ ن ه ه ک ت س ا ی ی ا ه ه ب ن ج رین ت ه ت س ج ر ب ز ا ی ک ی های ن ا س ر گ ن ج د و ش می ر ا آشک ت ه ج ههای ه ن ا س ر ی ت ی ا م ح ر ا ز ب ا رین ت م ه م د. ر میگی ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ن آ ی ا ب ق ر و ن ا ن م ش د ی و س ر و ش ک خشونت گسترش و ز ا ههای ه ر ا و ه ا م ای ه ه ک ب ش و تی ن ر ت ن ای ای ه ایت س ا ه ری ا ز گ ر ب خ و ت ا ع و ب ط م ز ا د ن ا ت ر ا ب ع ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ط س و ت م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ی ا ر ب ر ال د د ر ا ی ل ی م 0 1 ه ن ال ا س های ر ا و ه ا م ه ک ب ش ن ت ش ا د ا ب ن ا ت س ب ر ع ر ض ا ح ل ا ح ر د.. و ی ر ا د ی ن ش و ی ر ا د ی د ذ ا م ت ا ا ف ب ت خ ا و ه ا ن ا ی ا ر گ م و ق ای ه ن ا ری ج زی ا س ه ت س ج ر ب د ن ک می ه ن ی ز ه م س ی ر و ر ت ت ا ج ر د ا ب اا ا نه آ ز ا ییت ی ا م ح و ی ر گ ی د و ن م ی ر د هلل ا ر ا ص ن ا س ا م ح هلل ا ب ز ح ه ی ر و س ق ا ر ع ر د ن ا ی ع ی ش ن ا ر ی ا ی م ب س ا ی ر و ه م ج ا ب ض ر ا ع ت ت و ا ف ت م ز ا ج ر ا خ و ل خ ا د ر د ی ر ا ز گ ر ب خ و ت ا ع و ب ط م ا ه د ص ن ا ر ا ن ک ر د د ش ا ب می ا ه ن آ ت ا م ا د ق ا ز ا خبرها دوگانه ای ه تحلیل ه ئ ا ر ا و ل ب ق ت س م ل ا ه ل ج م ل ا ت ا ی ح ل ا ط س و ال ا ق ر ش ل ا د ب ب ل ا م و ی ل ا ظ ا ک ع ه ر و ن م ل ا ه ن ی د م ل ا ض ا ی ر ل ا ه ر ی ز ج ل ا د ن ن ا م ا ه ر و ش ک ن ی ا ززی ز ا د ن ا ه ا ر ن ا هه ه ج ر س ا ر س ر د ی ن ا و ا ر ف ی ت ن ر ت ن ی ا ای ه ایت س و ی م ب س ا ی ر ا ذ گ خبر السعودیه ء ا ب ن ال ا ه ل ا ک و ای ه ری ا ز گ ر ب خ ر د د ا د ع ت ن ای و ی ت ن ر ت ن ای ه ا گ ای پ 2 1 ا ه ن ت ل ا س ر د ل ا ث م ن ا و ن ع ه ب د ن ز ا د ر پ می ت ن و ش خ و ری گ بی ا ه و غ ی ل ب ت ه ب ه ک ه د ش ن ی ن چ م ه. ت ف ا ی ش ی ا ز ف ا ت ای س ه ب و ه ب ل ا س ت ی ل ا ع ف ل و غ ش م ی ب ا ه و ت ی ا س ر ا ز ه ل ه چ ر ا م آ ن ی ر ت د ی د ج س ا س ا ر ب : وید گ می ی ن ا ح ب س.)2006: 45) 5 ن ا ت س ب ر ع ی س ا ی س ز ا ل ق ن ه ب ننی ن وی ز ق سسینی س ح ر ف ع ج هلل ا ییت ی آ Qazvini, دددددد د دد ن ت س ه ه ع ی ش ه ی ل ع ا ر هه ه ق ط ن م ت ال و ح ت د ن ی آ ر ب ا ت ت س ا ی و ح ن ه ب ا ق ی ر ف ا ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ل ئ ا س م ر د دی و ع س ن ا ت س ب ر ع ی س ا ی س ه ل خ ا د م ح ط س ی ت ا م ی م ص ت. د ا د ر ا ر ق سی ر ر ب د ر و م ح ط س ر ا ه چ ر د ن ا و ت می ا ر ن ا ت س ب ر ع ی س ا ی س ای ه حمایت و د ر و آ ر د د و خ ل ر ت ن ک ه ب ه ک ی ا ر و ش ح ح ط س ر د ه ک ی ت ا م ی م ص ت م و د. د ن د ر گ می ی ی ا ر ج ا د ش ا ب م ز ال ه ک ی ی ا ج ر ه و د ن و ش می میمگیری ص ت ی ل م ح ط س ر د س پ س و ح ر ط م ب ر ع ه ی د ا ح ت ا ر د ه ک ی ت ا م ی م ص ت ه ل ح ر م ن ی م و س د ن و ش می میمگیری ص ت و ی س ر ر ب س ر ا ف ج ی ل خ ی ر ا ک م ه ه ه د م آ د و ج و ه ب ث د ا و ح ص و ص خ ر د. د ش ا ب می ل ل م ن ا م ز ا س ر د ح ط س ن ی م ر ا ه چ و د و ش می ی ی ا ر ج ا ه ی د ا ح ت ا ن ی ا ق ی ر ط ز ا ی ی ش ک ر ک ش ل ه ب م ا د ق ا ن م ی و ن ی ر ح ب ت ال و ح ت ل ا ب ق ر د ر و ش ک ن ی ا ی ت س ی ر و ر ت ث د ا و ح و ی م ب س ا ی ر ا د ی ب ز ا م ع ا ه ق ط ن م ر د رر ر ا ش ف د د ن ا و ت ب ه ک ن ی ا ای ر ب ن ا ت س ب ر ع ه ی ر و س ر د و د و م ن س ر ا ف ج ی ل خ همکاری شورای نظامی ای ه و ر ی ن چارچوب در ی م ا ظ ن د د ر ک ب ی و ص ت خلیجفارس همکاری شورای در ا ر نیهای ا بی ت و ا 6 خ ی ر ا ت ر د د ن ک د ر ا و سوریه دولت ه ب ا ر ری ت ش ی ب ح ط س ر د. (Al-Arabiya, )2011 د د ه د نن ن ا ی ا پ سوریههه مردممم رر ر ا ت ش ک ه ب ا ت د و ب شده خواسته سوریه دولت ز ا ن آ ی ط ه ک

12 ن- ا ر ح ب ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ی م ا د ق ا ر د رر ر ب م ا و ن 7 2 خ خ ی ر ا ت ر د ب ب ر ع هه ه ی د ا ح ت ا و د ن د و م ن م ا د ق ا م ه ا ب ر ط ق و ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک و د ب ر ع ه ی د ا ح ت ا ل ل و پ ش ز ر ا کاهششششششش باعث ه ک دد د ا د ر ا ر ق ی ک ن ا ب و ی ل ا م م ی ر ح ت د ر و م ب ر ع ر و ش ک 9 1 ط س و ت ا ر سوریه دولت گ ن ه ا م ه به اعزام ی ا ر ب ا ر ل ل ل ل م سازمان و ب ر ع ای ه ر و ش ک رک ت ش م صلح حافظ نیروهای ه ل ئ س م ب ر ع ه ی د ا ح ت ا ر د شد. سوریه اای ا ته س ا سی ی ض ع ب ز ا ی ب ر غ ر و ح م ت ی ا م ح م غ ر لی ع ی ل ل م ل ا ن ی ب ح ط س ر د ا م ا (Harriet, )2012:12 د و م ن ح ر ط م ه ی ر و س 4 ه س ل ج ر د ه ی ر و س ه ب ه ل م ح ح ر ط د ن ن ا م د و ر می ن ش ی پ ا ه ن آ ه ا و خ ل د ه ب ل ئ ا س م د ر ا د نی ا ش و پ م ه ا ه بی ر غ ع ف ا ن م ا ب ه ک ا ه ن آ د ی د ر گ و ت و ه ی س و ر و چین توسط ت ی ن م ا ر و ش ای ه ی ر و ف ه ق ط ن م ر د ی ز ا س ت ت س ا ه د ر ک ه ئ ا ر ا ی ل ل م ل ا ن ی ب م س وری ر ت اریخی ت شناسی گونه ص و ص خ ر د ا ر ن ر د م م س تروری ج و م ر ا ه چ ت ر و پ ا پ ا ر دیوید ط س و ت ه ه د ر د ت س ا ف و ر ع م ستی شی ر ا ن آ ج و م ه ب که ج و م ولین ا ت س ا د ق ت ع م و ا (Rapoport,2004 pp..(46-73 ل ت ق ج و م ن ی ا ر د ستی تروری ی ا ه ه و ر گ ب ل ا ق ک ی ت ک ا ت. د ر ک ا د پی ه م ا د ا ل ا س ل ه چ ت د م ه ب و د ا ت ف ا ق ا ف ت ا ی ت ل و د ر ی غ ن ا ر گ ی ز ا ب هه ه ه د ر د و ع و ر ش ه ه د ر د ه ک ت س ا می و ق م س ری و ر ت یا ری ا م ع ت س ا د ض ج و م م و د ج و م د و ب شخصی ترور یا ج ج و م م م م و س ج و م.. ت س ا ه د و ب ممی م ا ظ ن ف ف ف ا د ه ا ه ب ه ل م ح ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ک ی ت ک ا ت ه ر و د ن ی ا ر د. د ا ه ن ل و ف ا ه ب و ر ی ی ا ه هه ه و ر گ ییک ی ت ک ا ت... ت ش ا د ه م ا د ا ت د ش ا ب ه ه د ا ت و و ر ش ع ه ه د ر خ ا و ا ر د ه ک ت س ا پ چ ا ی ستی رکسی ا م ز ا ببیش ب ج ج ج و م ن ی ا ل و ا هه ه ه د هه ه س ر د کههههههههه ی ر و ط ه ب ت س ا ه د و ب نگیری ا گ و ر گ یا ی ی ا ب ر م د آ ی ی ا ب ر ا م پی ا و ه ی ت س ی ر و ر ت م ر ا ه چ ج و م رر ر د ت ف ا ی د و م ن ل ا س ر د ه ک ت س ا هبی ذ م ج و م ا ی ج و م مین ر ا ه چ. د ا د خ ر ی ی ا ب ر ا م پی ا و ه د ر و م د ص ت ف ه ز ا ت س ی ر و ر ت م ج ن پ ج و م ه د ن ر ا گ ن ه د ی ق ع ه ب د. ش ا ب می ری ا ح ت ن ا ت ا ی ل م ع ه د ش ه ت ف ر گ ر ا ک ه ب ی م ا ظ ن ه و ی ش رین ت م ه م ل ا غ ش ا ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ه د ش ه ت ف ر گ ر ا ک ه ب ک ی ت ک ا ت رین ت م ه م. د ی م ا ن ا ه ت س تروری ی ه ا و خ و ر م ل ق ج و م ن ا د ای ب و ع و ر ش ی ر ب ه ر ه ب ی ب ر غ ر و ح م ه ش ق ن ی ا ر ج ا ی ا ر ب ن ا ت س ب ر ع )Hadavand mirzaye ( ت س ا ی ن و ن ا ق ای ه ت ل و د ن ی م ز ر س بازیگراننننننن تعداد ر د ر ی ی غ ت د د د ن د ا د ر ا ر ق ر ر ظ ن د م ا ر ز ی چ ه س ت ر د ق جابجایی و ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ش ق ن ی ا ر ج ا ت ه ج ا ک ی ر م ا د د و ش ممی م ض و ع م ه ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ش ق ن د و ش ض و ع ی ز ا ب ل و م ر ف و ن ا ر گ ی ز ا ب ه ک نی ا م ز ی ز ا ب ه ن ح ص و ی ز ا ب ل و م ر ف رر ر ا ک ش آ ر و ط ه ب و د ن ا ه د ا د ر ا ر ق م س ی ر و ر ت ا ر ا ق ی ر ف ا ل ا م ش و آسیا ب ر غ ب و ن ج ر د ی ز ا ب ل و م ر ف ا ه ن آ ) Ezzati ) , رر ر ب م ا س د ر د ی ی س ن و ت ی ی ن ا و ج ی ز و س د و خ ا ب ه ک س ن و ت ر د ی م ب س ا ری ا د ی ب وی ن ی م و د ع و ر ش. د ن ن ک می ت ی ا م ح م س ی ر و ر ت ز ا : 4 د( د د ن د ر ک شروع حاکممم دیکتاتوررر لیه ع ر ب ا ر خود اعتراضات و ه ت خ ی ر خیابانها به س ن و ت م د ر م ن آ ی پ ر د و ز ا غ آ ر ص م هه ه ب ن آ ز ا س پ شد آغاز م ب س ا جهان در ا ه می ا ر آ ا ن ز ا ی ج و م س ن و ت ر د ب ق ن ا ت ی ق ف و م ز ا س پ ) Hounshell, 201 د. د د ش حاکممم رژیممم هه ه ب ض ض ا ر ت ع ا ر د سعودددی عربستان ع ا ب ت ا ش خ ب م ا ه ل ا س پ س و د ی س ر.. و ن ا ت س ب ر ع ن ی ر ح ب و ی ب ی ل ن م ی سرکوببب برااای ا ر خوددد دیپلماتیککک وو و ی ل ا م ای ه دی ن م ن ا و ت ه م ه سعود آل ی ه ا ش د ا پ د س وی ن می ز م ی ا ت ک ر و ی و ی ن ه م ا ن ز و ر. ت ت س ا هه ه ت ف ر گ رر ر ا ک هه ه ب ه ق ط ن م ی ب ر ع ای ه ر و ش ک ر د ی ه ا ش د ا پ حکومتهای سرنگونی از جلوگیری و ی م د ر م ای ه ت ک ر ح د د ن ی آ ر ب ا ت ت س ا ش ب ت ر د سعودی عربستان ت س ا خارقالعاده خاورمیانه در ا ه ن ا طغی ر د سعودی عربستان ه ل خ ا د م ح ط س ای ه م ا قی گ ن چ ز ا ه ق ط ن م ای ه هی ا ش د ا پ سایر از ت ظ ا ف ح ت ه ج ر د ری پ س و د ش ا ب ه ت ش ا د د و خ ل ر ت ن ک ر د ا ر ه ق ط ن م ت ال و ح ت لل ل ا س ر ا ی ی م ا ظ ن حاکم شورای به ک م ک ای ر ب ر ال د د ر ا ی ل ی م 4 ر ص م ر د سعودی عربستان ه ک ی ر و ط ه ب د ی ا م ن د ا ج ی ا ی م د ر م ی ا ت د و ک و ت ت ن و ش خ و ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ و ت س ی ر و ر ت ر ا ز ب ا ز ا د ن د ش ن ا ه ب ق ن ا ر ا ه م ه ب ق ف و م ه ک ر خ آ ت س د. د و م ن

13 م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ه ی ر و س ز ا و ا د د ر گ می ر ب ت و ا 7 ر د هلل ا د ب ع ک ل م ه ی ن ا ی ب ه ب سوریه تحوالت ه ب ن ا ت س ب ر ع د و ر و. د ن د و م ن ه د ا ف ت س ا ش ت ر ا ه ب ز ی ن ی ت ا ح ب ص ا ه ی ن ا ی ب این ر د. د ه د ن ا ی ا پ م د ر م ر ا ت ش ک ه ب تصمیمگیری حوزه به ت ی ن ب ق ع ت ش گ ز ا ب ن م ض ه ک د ه ا و خ می د د س ا ت ت ل و د ز ا ن ن ش و ر و صراحت به ه ک د ه د می ر ا ر ق ب ر ع ر و ش ک ن ی ل و ا جایگاه در ا ر ن ا ت س ب ر ع شده پیشنهاد د س ا ر ا ش ب ی ل خ ا د ط ی ح م ز ا ن ا ر ح ب ن د ر ک ر و د د ر ک می ت ی ا د ه ر ی س م ن ی ا ه ب ا ر ن ا ت س ب ر ع ه چ ن آ (Nakamura,2013: د( 9 ن ک می د ا ق ت ن ا و ن ا ت س ب ر ع ی ا ر ب را مناسب ت ص ر ف ه ی ر و س ر د ت ا ض ا ر ت ع ا ع و ر ش. د و ب ی م ب س ا ی ر ا د ی ب ز ا ش ن ا ن ا م مپی ه ت ا ج ن و د و خ ر د زز ز ی ن نن ن ا ت س ب ر ع ی ی ن ی د اای ا م ل ع ن ا م ز م ه. ت خ ا س م ه ا ر ف د ن د میدی ر ط خ ر د ا ر د و خ ع ف ا ن م ی م ب س ا ی ر ا د ی ب ز ا ه ک ا ه بی ر غ ت س ا ت ن س ل ه ا جهان در ی ب ه ذ م ای م ل ع سرشناسترین از ی ک ی ه ک ی ف ی ر ع ل ا د م ح م ت م ا م ا ه ب ه م 6 جمعه نماز ی ی ا ه هه ه و ر گ نن ن ا ی م ر د و ا ه ک ی ی ا ج ن آ ز ا. د ر ک د ا ق ت ن ا و ا ز ا ت د ش ه ب سوریه مردم سرکوب خاطر به و خواند دیکتاتور ا ر د س ا و سوریههه بههه د و ر و اای ا ر ب ی ی ط ا ر ف ا ی ا ه ه و ر گ ک ی ر ح ت ر ب سرآغازی دارد ی د ا ی ز ذ و ف ن ر گ ی د ای ه ر و ش ک ر د ی ب ا ه و ف ل ت خ م ن ا ت س ب ر ع ی ب ه ذ م ای م ل ع ز ا ی د ا د ع ت ه ک شد فتواهایی ب ا ب ن د ش ز ا ب خطبه این ر گ ی د ف ر ط ز ا د. ی د ر گ د س ا ت ل و د ا ب ه ز ر ا ب م ی ل خ ا د ی م و م ع ر ا ک ف ا ف ا ر ح ن ا ت ش ا د ت ی م ه ا ن ا ت س ب ر ع ای ر ب ه چ ن آ ا م ا د ر ب ش ی پ سوریه در جهاد فتوای ر و د ص ت م س ه ب ا ر ر د د ن ک د ر ا و سوریه دولت ه ب ا ر بیشتری ر ا ش ف د ن ا و ت ب ه ک ن ی ا ای ر ب ن ا ت س ب ر ع ه م ا د ا ر د د و ب ی م ب س ا ی ر ا د ی ب ت ال و ح ت ه ب ت ب س ن شدههه خواسته سوریه دولت ز ا ن آ ی ط ه ک د ر ک ب ی و ص ت خلیجفارس همکاری شورای در ا ر نیهای ا بی 1102 اوت 6 خ ی ر ا ت ا ر د س ا ییز ی م آ ت م ل ا س م ت ر و ص ه ب د ن د ش ن ق ف و م ه ک ی ن ا م ز (Al-Arabiya, )2011 د ه د ن ا ی ا پ ه ی ر و س م د ر م ر ا ت ش ک ه ب ا ت د و ب ق و س ر ا یی ی ممع م ا م ت گ ن ج ک ی ی ر ی گ ر د ت م س ه ب ا ر ه ی ر و س ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ هی د ن ا م ز ا س ا ب د ن ر ا ذ گ ب ر ا ن ک ت ر د ق ز ا ی ش ق ن ق ا ر ع سنی گروههای تی ک ر ا ش م غیر و حمایتی غیر ی ا ه ر ا ت ف ر ر د ن ا ت س ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ای ه ت س ا سی ن ی ا ر ب ا ن ب. د ن د ا د بر پرداخت ت م و ک ح ر د اا ا نه آ ت ک ر ا ش م ز ا ت ی ا م ح ه ب دا ا ع ب ه چ ر گ ا (Asade, :2008 )27. ت س ا ه ت ش ا د ه د ن ن ک ن ی ی ع ت ز ا ی ر ا ی س ب ی ه ا ر م ه س پ س و ن ی ش ن ی ن س ق ط ا ن م ر د ا ه ن آ ت ی ل ا ع ف و ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ه ع س و ت و د ش ر س ا س ا ن ی م ه ل ب ا ق ش ع ا د ط س و ت ر و ک ذ م ق ط ا ن م ل ا غ ش ا و ط و ق س ر د ش ع ا د و ه د ع ا ق ل ا د ن ن ا م ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ا ب ق ط ا ن م ن ی ا ن ا ن ک ا س ی ی اا ا ته ت ت ل و د حمایتتت به ن ا ت س ب ر ع ه ر ی ز ج ه ب ش ر د د و ج و م ع ض و حفظ ارکان ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب ن م ی ت ل و د. ت س ا ه د ه ا ش م ی و ر ا ر ی ی ی د ا ه ر و ص ن م ی ن ع ی ب ر غ و د و خ ه ب ن ا گ ت س ب ا و ز ا ر ف ن ک ی ت ش ا د ش ب ت ن ا ت س ب ر ع و د و ب ه ت س ب ا و ن ا ت س ب ر ع ن و چ ه د یی ی ا ف ببی ب ا ر اایش ا شه ش ش ا ت ه ک ن ا ت س ب ر ع د ن ت ف ا ی ه ر ط ی س ن م ی ر ت ش بی ر ب ی م د ر م ای ه ه ت کمی و هلل ا ر ا ص ن ا ه ک ی ن ا م ز د. ر و آ ر ا ک اا ا م ا..... د. ه د ر ا ر ق ل ل م ن ا م ز ا س ر و ش ن م م ت ف ه د ن ب ت ح ت ا ر ن م ی ت ی ن م ا ی ا ر و ش و ل ل م ن ا م ز ا س ق ی ر ط ز ا د و م ن ی ع س میدید ر ب ا ر ب ی د ب ی م ۵ ۱ ۰ ۲ س ر ا م ۵ ۲ ر د د و ب ی م ا ظ ن حمله به ن د ش ل س و ت م ن م ی ر د ن ا ت س ب ر ع د ی م ا و حربه آخرین و د ش ن ق ف و م د ن ل ه ل ک ک م ه ی ر ظ ن س ا س ا ر ب. )CNN. 26 March (2015 دید ر گ ی ل م ع ت ی ع ط ا ق ن ا ف و ط ت ا ی ل م ع ا ب ۴ ۹ ۳ ۱ ن ی د ر و ر ف ۶ ط س و ت ز ا ه ک ی ی ت س ی ر و ر ت ث د ا و ح ه ب د ن ک می م ی س ق ت ا د ز ن ا ر ح ب و ز ا س ن ا ر ح ب ه ع و م ج م و د ه ب ا ر ل ل م ل ا ن ی ب م ا ظ ن ه ک ل ل و د ج ای ه ر ت م ا ر ا پ ی س ر ر ب ا ب هیم د می ر ا ر ق ی س ر ر ب د ر و م ا ر ه د ش ن ا ر ح ب د ا ج ی ا ث ع ا ب ر گ ی د ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک و ن ا ت س ب ر ع ه ب ت ر ر د 6/4 8 ا ب ن م ی و م و د ه ب ت ر ر د 7/9 8 ا ب سوریه ل و ا ه ب ت ر ر د 7/8 9 ق ا ر ع ر د ن ا ر ح ب ت د ش ل ک م ج ع( )3 ه ر ا م ش ققققق ققق اق ر ع ر د ط ق ف و ه د و ب ت ر د ق ر ب ا ا ه ن ت ن ا و ن ع ه ب ا ک ی ر م ا ن ا ر ح ب ه س ر ه ر د د ش ا ب می ا ر ا د ا ر ی ت س ی ر و ر ت ن ا ر ح ب ز ا ر د م و س. ت س ا ه د و ب قیم ت س م ر غی ش ت ب خ ا د م ح ط س ن م ی و ه ی ر و س ر د و ه ت ش ا د م ی ق ت س م ی م ا ظ ن ت ل ا خ د

14 ب) ج) ثیر- أ ت ت- ا م ا د ق ا ط- ا ب ت ر ا ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا ر ح ب ه ی ر و س ق ا ر ع ن م ی ی ت ل و د ن ا ر گ ی ز ا ب د ا د ع ت 6 ن م ی ق ا ر ع ه ی ر و س ر د ی ت س ی ر و ر ت ن ا ر ح ب ت د ش ی ل ک ر ص ا ن ع ز ا متی ا 3: ه ر ا م ش ل و د ج ا ه ت ر د ق ر ب ا ه ل خ ا د م 3 ت ی م ه ا ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ئ ژ 5 م د ع س ن ا ج ت 4 و ل ئ ا س م ت ا ع و ض و م 4 ت ن و ش خ 4 ل ک ع م ج ت د ش 7/9 8 7/8 9 6/ Source: Research findings ن ا ر ی ا ی ل م ت ی ن م ا ر ب ر د ه ک ت ت ت س ا ه ت ش ا ذ گ تأثیر ن ا ر ی ا ی ل م ت ی ن م ا ر ب ی ل ل م ل ا ن ی ب و های ق ط ن م ی ل م ح ط س ه س ر د های ق ط ن م م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ) ف ل ا ( ز ا د د ن ا ت ت ر ا ب ع ح ط س ه س ت ا ر ثی أ ت ن ی ا ر ب ا ن ب د ه د ش ی ا ز ف ا ا ر ری ا ذ گ ر تأثی ت ا ر ث ا د ن ا و ت می ت د م ز ا ر د ت ا د ی د ه ت ت ی و ه ا ب ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ل ی ک ش ت :1- ز ا د ن ا ت ر ا ب ع ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ف ر ط ز ا ت ا د ی د ه ت رین ت م ه م : ی ل م ح ط س ر د سی س س سیا ر ا ر ش ا ه د پدی 2- د ا ع می ی ز ا و ح ال ا ب ر ع ق ل خ ک ا ژ پ ل د ع ل ا جیش هلل ا د ن ج ر ص ن ل ا د ن ن ا م ) 3 ه ر ا م ش ه ش ق ن ( نی ا ر ای 3 ی ق ر ش ق ط ا ن م ر د ی ب ه ذ م ن ا ت س چ و ل ب و ن ا ت س ی س د ن ن ا م ی ی ز ر م اای ا ننه ن ا ت س ا ر د ی ت س ی ر و ر ت ای ه ه و ر گ ی م ا ظ ن ی ت س ی ر و ر ت ای ه ت ا عملی ل ا ق ت ن ا ی ز ر م ای ه ه ا گ س ا پ ه ب ه ل م ح ل م ا ش ن ا ت س ز و خ و ن ا ت س د ر ک ط ا ق ن لللل لل خل ا د ه ب ر و ر ت ی ی اا ا ب ر م د آ و ییری ی ننگ ن ا گ و ر گ ری ا ذ گ ب م ب ری ا ح ت ن ا ای ه ت ا لی م ع ب ل ا ق ر د ی ز ر م ای ه ن ا ت س ا ی ر ه ش ک ی ت ی ل پ و ر د ی ه ن ا ر ح ب 4- های ق ط ن م ا ر ف و های ق ط ن م ن ا گ ن ا گ ی ب ه ب ی گ ت س ب ا و. ت س ا ر ا ذ گ ر تأثی ر د خ م ه چ ا ی ر د ن و م ا ه ووووو روستایی 3 ت ی ز ن ا ر ت 5- ن ا ر ی ا ی ل م ت ی ن م ا ر ب ه ق ط ن م ح ط س ر د م س ی ر و ر ت ت ا ر ثی أ ت ) ی ب ه ذ م ی م و ق ت ا ک ر ح ت ه ک د ر ا د د و ج و ی س ا س ا ی ن ا ر گ ن ن ی ا ی ل ک ر و ط ه ب ه حمایت ای.. و ش ع ا د ه ر ص ن ل ا ک. ک. پ صحابه سپاه ی م ب س ا ت ع ا م ج ه د ع ا ق ل ا ی ت س ی ر و ر ت ی ی ا ه هه ه و ر گ ط ط ط س و ت و ح ط س ر د ی ب ر ع ی ب ر غ ر و ح م مواد پخش و ن ا ب ل ا ط د ن ن ا م ههه ه ه ق ط ن م اای ا ههه ه و ر گ ز ا ذیری ذ ذ پ و گ ل ا - :1 ز ا د ن ا ت ر ا ب ع د ر ا و م ن ی ا ه ک د ر ا ذ گ ب تأثیر ن ا م ر و ش ک ی ل م ت ی ن م ا ر ب ل ی ذ د ر ا و م ر د ا ه ن آ ز ا ر ا ز م ث د ا و ح د ن ن ا م ) ه ق ط ن م ح ط س ر د ( ی ب ه ذ م زی ا س ک ا پ -2 ه ر ص ن ل ا ش ع ا د ک. ک. پ طالبان د ن ن ا م ز ا ی ن ا ر ی ا ی ت س ی ر و ر ت 3 ر ک اسپای و ر ا ن چ ا ر ا پ ه ق ط ن م ف ی ر ش ای- ه ت ن و ش خ ه ن ا گ ی ب ع ا ب ت ا ت ر ج ا ه م 5- ر د خ م د ا و م ت ی ز ن ا ر ت و ت ش ک 4- می و ق.7. و ق ا ر ع و ه ی ر و س د ن ن ا م ه ق ط ن م ی ا ه ر و ش ک ر د ن ا ر ی ا ی د ا ص ت ق ا ای ه ری ا ذ گ سرمایه ن د ا ت ف ا ر ط خ ه ب 6- ن ا ر ای ه ب ر- و ض ح م ت س ی س ه ب شی ش ش خ ب ع ع و ن ت 9- اا ا ریک م آ ع ف ا ن م ا ب ی ی و س م ه 8- م س ری و ر ت ا ب ه ز ر ا ب م ه ن ا ه ب ه ب ه ق ط ن م ر د های ق ط ن م ا ر ف ی ا ه و ر ی ن سی ا ر ه ن ا ر ای 1-1 سی ا ر ه ه ع شی 0-1 های ق ط ن م ای ه ت ب ا ق ر ش ی ا ز ف ا و ی ت ی ن م ا ی ل ل م ل ا ن ی ب ح ط س ر د ن ا ر ی ا ی ل م ت ی ن م ا تهدید ) م ب ا س ا ر د د ی ا ب ا ر ن ا ر ی ا ی ل م ت ی ن م ا ت ا د ی د ه ت رین ت م ه م 2 1 ه ک تتیزی ت مس م م ا س ا و سی س س س ر ه ت. س ن ا د د و ش می م ا ج ن ا ی د ا ه ج ی ف ل س ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه ه و ر گ ر ا ز ب ا ا ب و ی ب ر ع ی ا ه ر و ش ک ز ا ی و س ییییییی یییی ت س د م ه ا ب ب ر غ 1- Islam Phobid 2 Anti-Islam

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز م ر ه لیتیک پ و ئ ژ و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ه گ ن ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س کیفی و می ک ای ه ش ه و ژ پ فی س ل ف ای ه ه ض و ر ف م ن ی ی ب ت ی ن ا س ن ا ی ا

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

پژ م ی عل ام ه ص لن ف

پژ م ی عل ام ه ص لن ف د- ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ت ا ر ی ث أ ت و م د ر م ادی ق ت ع ا گی ن ه ر ف ل ئ ا س م ر ب ه ک

More information

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع د- م ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ت س ی ز ط ی ح م ب ی ر خ ت ی ق و ق ح و ی ه ق ف ی س ر ر ب ی ر گ ش د ر گ

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ت ز ع ه ل ا ت ز ع ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی م س ا ق ا ض ر 1-

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ت ز ع ه ل ا ت ز ع ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی م س ا ق ا ض ر 1- ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ض ر ا ب ا ه ا ی ر د ب آ ح ط س ن د م آ ال ا ب ر ث ا ر ب ا ه ا ی ر د ی س ا ی س

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن ا م ح ر د م ح م 1-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن ا م ح ر د م ح م 1- ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی پ و ر ت ن آ ل د م ا ب ا ه ر ه ش ا- ت س و ر فضایی کالبدی- گسترش الگوی ر ب لیلی

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س د و ا د و ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ع ب ا ن م سی ر ر ب ن ی

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ر ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م دیری ت آ م و زشی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال می و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ی ا ز د ه م ش م ا ر ه ز م س ت ا ن 6 9 3 1 ص ص : 5-7 3 9 س ا خ ت و ا ع ت ب ا ر ی ا ب ی ا ب ز ا ر ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ض ر ی م س ر ر ی غ ن ا ک س ا ی ر ی گ ل ک ش ی س ر ر ب و شین ن شیه

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ا ن آ ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س و 2

ا ن آ ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س و 2 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 5 2-7 3 : ص ص ی ع ا م ت ج ا ش و ه س ا س ا ر ب ن ا ز و

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ل ا س م ن ا ی ب و ه م د ق م ز

ل ا س م ن ا ی ب و ه م د ق م ز ن) ا د ن م ر ا ک ه د ی ک چ 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د ا و ن ا خ ر د ی ر ی گ م ی م ص ت ت ر

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

تحلیلی بز نقش سیاستگذاریها در توسعه و عمزان گزدشگزی در

تحلیلی بز نقش سیاستگذاریها در توسعه و عمزان گزدشگزی در فصلنامه علمی-پضوهشی جغزافیا )بزنامهریشی منطقهای( سال هشتم شماره 1 سمستان 1931 صص: 139-319 چکیده تحلیلی بز نقش سیاستگذاریها در توسعه و عمزان گزدشگزی در 1 مناطق روستایی مطالعه موردی مجموعه روستایی ده باال

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information