ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

Size: px
Start display at page:

Download "ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م"

Transcription

1 ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا د ی ج م 1 س م ش ن ا ر ی ا ر ی ال م ر ی ال م د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج د ا ت س ا د ا ش ل د ه د ي ر ف ن ا ر ی ا ر ی ال م ر ی ال م ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د / 1 5/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت /3 0 6/ 0 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ي ك چ م ا ظ ن ت ي ع ض و كه میشود سعي تحقيق ن ي ا ر د د ش ا ب می م ال ي ا شهر فيزيكي د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا ي س ر ر ب حاضر تحقيق ف د ه ه ع س و ت و د ش ر ث ع ا ب ه ر و د ن ي ا ر د كه عواملي گردد آن ي ك ي ز ي ف د ش ر ي س ر ر ب ه ب سعي نوعي ه ب و ي ف ر ع م ا ر ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ي ر ه ش ي ا ه ر ا س ه م ش چ و ت ا غ ا ب خوش هواي و ب آ كشاورزي مستعد ي ض ا ر ا د و ج و ه ب ن ا و ت می ه ك. ت س ا ت و ا ف ت م گرديده ايالم ر ه ش ر د ن آ ي ا ر ج ا و ي ض ا ر ا ت ا ح ال ص ا ن و ن ا ق د و ج و د ع ب ه ب ل ا س ز ا. د ش م ال ي ا ر ه ش ه ب ف ا ر ط ا ي ا ه ا ت س و ر جمعيت جذب باعث ي ع ي ب ط ر ه ش ه ب ماندند نصيب ي ب اراضي اصلااحت ه ن ا گ ه ه ه س ل ح ا ر م ز ا ه ك ي ن ا ن ي ش ن ش و خ و ن ا ك ل ا م ه د ر خ ه ك د ي د ر گ ث ع ا ب م ال ي ا ه ق ط ن م ن ا م ز ه چ ر ه و ت ت ت ف ا ي ي د ا ي ز ا ا ت ب س ن گسترش زمان ن ي ا ا ت شهر محدوده. گردند مشغول ر ه ش ر د خدماتي كارهاي به و كرده مهاجرت و ب ح ا ص ت و ي ه ا گ ت ن و ك س ی ا ه م ا ظ ن ر د ي م ظ ن ي ب ب ج و م د ا ي ز ت ي ع م ج د و ج و ه ك د و ش می ي ر ت ش ي ب ن ا ت س ا ن ي ا ه ب ر ج ا ه م م و ج ه د ر ذ گ می ه ت ش ذ گ ی اا ا هه ه د ي ا ه ر ا م آ و ع ب ا ن م ي س ر ر ب ا ب ر ض ا ح ق ي ق ح ت د ه د می ر ه ش ه ب ت ش ز ی ها ر ه چ ه ك د د ر گ می ت ا ن ا ك م ا و ع ب ا ن م ل ي م و ف ي ح ن آ ز ا ن ا ش ن ق ي ق ح ت ل ص ح ا م ه د ش م ا ج ن ا ي ا ه ي ي س ر ر ب ه ب ه ج و ت ا ب. د ر ا د ا ر ن آ ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا و ي ك ي ز ي ف د ش ر د ن و ر ه و ح ن ي س ر ر ب ه ب ي ع س ت ا س ي س أ ت م ظ ع ا ت م س ق ه ب و گرفت قرار م و ج ه و م ج ا ه ت د ر و م ي ل ي م ح ت جنگ اوايل ر د ن آ ي خ ي ر ا ت د ن و ر ز ا ي ا د ج ر ه ش ن ي ا ه ك د ر ا د د د و د ح ر د م م ا ق ر ا و ر ا م آ س ا س ا ر ب. د ي د ر گ د ر ا و ي د ج ب ي س آ ن آ ي ط ا ب ت ر ا ت ا ن ا ك م ا و ي د ب ل ا ك ي ت ش ا د ه ب ي گ ن ه ر ف ي ش ز و م آ ي ي ا ن ب ر ي ز د و ب ا ن ي د ا ي ز د و د ح ا ت ر ه ش ي ي ا ن ب ر ي ز و ي گ ن ه ر ف ي ع ا م ت ج ا ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ر ا ت خ ا س و د ي د ب ي س آ كالبدي لحاظ ز ا م ال ي ا ر ه ش د ص ر د 0 5 ي ي د ب ل ا ك ه ه ع س و ت و ت ت م ر م ر ر ه ش ي ي ي ا ن ب ر ي ز و ي ع ا م ت ج ا ي د ا ص ت ق ا ساختارهاي شهر كالبدي بافت ي ز ا س ز ا ب و گ ن ج ز ا س پ. د ي د ر گ ش ش ي ا ز ف ا م ال گ ی ا ر ر ه ش ه ب ك چ و ك ي ا ه ر ه ش و ا ه ا ت س و ر ز ا ت ر ج ا ه م ت ي ع م ج ي ع ي ب ط د ش ر. ت ف ر گ د و خ ه ب ي ع ي ر س د ن و ر شهر وفيزيكي بوده تحميلي گ ن ج ن ا ي ا پ ز ا د ع ب ه ژ ي و ه ب و ه ت ش ذ گ ه ه د د ن چ ر د ر ه ش ز ر ا ب ه و ج و ز ا ر ه ش ي د ب ل ا ك ع ي ر س ه ع س و ت ن آ ر ا ن ك ر د و ت ي ع م ج. ت ش ن ا د ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ي ك ي ز ي ف د ش ر ل م ا و ع ز ا ا ر ن آ ن ا و ت می ه ك م ال ي ا ي ك ي ز ي ف د ش ر ي ر ه ش ت ف ا ب : ي د ي ل ك ن ا گ ژ ا و yahoo.com ) ل و ئ س م ه د ن س ي و ن ( س م ش د ي ج م 1-

2 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ت ن و ک س ا ه ر ه ش ر د ن ا ه ج م د ر م ر ت ش ی ب ی ت آ ی ا ه ل ا س ر د و ت س ا ی ن ی ش ن ر ه ش و ا ه ر ه ش ن ر ق ک ی و ت س ی ب ه د س ن ک ا س ا ه ر ه ش ر د ن ا ه ج ت ی ع م ج ز ا د ص ر د 1 3 ط ق ف ل ا س ر د. ت ش ا د ر د م ق ر ن ی ا و د ن د و ب ل ا س د ن ه ا و خ 5 4 ه ب ک چ و ک ی ا ه ر ه ش ر د د ش ر ن ی ا ر ت ش ی ب. ت س ا ه د و ب ن ک ا س ا ه ر ه ش ر د ر ف ن ک ی ر ف ن و د ر ه ز ا ل ا س ر د. د ی س ر د ص ر د د ر ا د ش ک ر س ی ت ل ص خ د و خ س ف ن ر د ی ر ه ش د ش ر. د ش ا ب می م ا د ن ا ه ن ا ی م و و ر ا ه م د ن م ز ا ی ن ا ذ ل ت ی ا د ه ت س ا ی س تتتتتتت. تتت ست ا ا ب ر گ ی د ف ر ط ز ا و د ز ا د ر پ ب ا ه نی ا م ا س ب ا ن ن د و د ز ه ب د ی ا ب ف ر ط ک ی ز ا ا ر ی ز ت س ا ر ی ط خ ی ت ی ل و ئ س م ی ر ه ش د ش ر ی ر ا ذ گ ی د ب ل ا ک د ا ع ب ا ز ا ه ژ ی و ب ا ه ری ا ج ن ه ا ن ش ی ا د ی پ و ز و ر ب ز ا ا ه ز ا س و ت خ ا س ی ی ال ق ع ت ی ا د ه ن آ ی ر ی گ و ل ج Qajar, ( د د نمای ر د ه ع س و ت ل ا ح ر د ی ا ه ر و ش ک ر د ه چ و ه ت ف ا ی ه ع س و ت ی ا ه ر و ش ک ر د ه چ ن ا ه ج ر س ا ر س ی ا ه ر ه ش. blessings.1388: (2 ی د ح ه ب قارچی صورت ه ب ی ن ی ش ن ر ه ش د ش ر و ت ی ع م ج د ا ی ز د ش ر. د ن ر ا د و ر ش ی پ ا ر ی ها ز ا ت ی ا ه ش ن ت ر ض ا ح ن ر ق ی ر ی گ ل ل ک ش د ن ا ه د ر ک ی ر ا ذ گ م ا ن ی ن ی ش ن ر ه ش ه ر ا ز ه ن ا و ن ع ا ب ا ر م و س ه ر ا ز ه ه ک د ش ا ب می و ی ا ه ر ه ش ه ه ه ع س و ت ک چ و کک ک ر د ی ا ه ر و ش ک ر د ا م ا د ش ا ب می م ظ ن م ی و گ ل ا ی ا ر ا د و م ظ ن م و ل د ا ع ت م ر ا ی س ب ه ت ف ا ی ه ع س و ت و صنعتی کشورهای ر د گ ر ز ب و د ر ا د ن ش ی پ در ناهماهنگی و ل د ا ع ت م د ع ز ج ی ا ه ج ی ت ن ا ه ر ه ش ه ب م و ج ه و ت ی ع م ج ع ی ر س ر ا ی س ب د ش ر ه ع س و ت ل ا ح ب ل غ ا ه ک د ه د می ن ا ش ن ه د ش م ا ج ن ا ت ا ع ل ا ط م د ر و آ می د و ج و ب ی ر ه ش م ا ظ ن ر د ی د ی د ج ت ال ک ش م ا ه ه ا گ ت ن و ک س ی ا ه ت ی ل ا ع ف د ح ز ا ش ی ب ز ک ر م ت ه ژ ی و ه ب و د ن ت س ه ی ض ا ر ا ن ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ت ی ل ا ع ف و ت ی ع م ج ی ها ق ط ن م ع ی ز و ت ی اع م ت ج ا ی س ا ی س جمعیتی و بزرگترین در ایجاد باعث شهرها و ل ل ل ئ ا س م ست ا ه د ش ی د ا ی ز ت ا کل ش م ه و ح ن و ی د ا ص ت ق ا نظام دارای ر ض ا ح ن ر ق ز ا غ آ ز ا ل ب ق ا ت ه ع س و ت ل ا ح ر د ی ا ه ر و ش ک ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب ن ا ر ی ا ر و ش ک.)zebardst,1383:4( ه ب ن ا ی ی ا ت س و ر ت ر ج ا ه م و ) ا ت ( ی ض ر ا ت ا ح ال ص ا ز ا س پ ا م ا ت س ا ه د و ب ی ل د ا ع ت م ا تا ب س ن ی ر ه ش و م ا ظ ن اا ا ه ر ه ش م ی ر ب ب م ا ن ا ر ی ی ی ر ه ش م ا ظ ن ل د ا ع ت ن د ر و خ م ه ر ب ل ل ع ه ک م ی ه ا و خ ب ر گ ا ه د ش ی ن و گ م ه ا ن و ل د ا ع ت م د ع ر ا چ د ن ا ر ی ا ی ر ه ش ن ا ر ی ا ر د ی ر ه ش ت س خ ن ی و گ ل ا ش ی ا د ی پ و ی ر ه ش ه ک ب ش ل د ا ع ت ن د ر و خ م ه ر ب ا ه ر ه ش ت ی ع م ج د ا د ع ت ش ی ا ز ف ا ه ب ن ا و ت می ن ا و ت ممی م ن ا ر ت ی ع م ج ل د ا ع ت م ا ن ع ی ز و ت و گ ر ز ب ی ا ه ر ه ش د ش ر ه ک د ش ا ب می ح ر ط م ث ح ب ن ی ا ن ا ر ی ا ر و ش ک ر د. م ی ن ک ه ر ا ش ا ی ه ل ی س و ه ب ت س ی ا ب می ی ی ا ض ف ع ی ز و ت ه ک ل ب د د ر گ ی م ف ر ط ر ب د و خ ی د و خ ه ب و ن ا م ز ر و ر م ی ط ر د ه ک ت ش ا د ن پ ی ع و ض و م ی ت آ ه ع س و ت ی ا ر ب ه ک ی ا ه د ی ش ی د ن ا و ی د م ع ی ا ه ت س ا ی س د ر ک ر ا ک د ا د ع ت ی س ر ر ب ی ها ق ط ن م و ی ر ه ش ت ا ع ل ا ط م ر د. (1385 Ali Akbar and Darykhany, ( دددددددد دد بد ا ی ر ی ی غ ت باشد متناسب ش ن ک ا ر پ و ی ر ه ش ی اا ا نه ن ن و ن ا ک و ی گ ن و گ چ ع ی ز و ت ت خ ا ن ش ه ا ر ن ی ر ت ر ث و م ی ه ا گ ت ن و ک س م ا ظ ن ی ی س ر ر ب ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ی ص ا خ ه ا گ ی ا ج ز ا ا ه ه ا گ ت ن و ک س ن ی ا ر د ت ی ع م ج ل د ا ع ت م د ع ت ال ک ش م ا ب ی ر ه ش ت ی ع م ج د ش ر ل ا ب ن د ه ب م ال ی ا ن ا ت س ا ت س ا ه ر ه ش م ت س ی س ی ب ا ی ن ا م ز ا س ر د ز ک ا ر م ع ی ز و ت ت ا ن ا ک م ا و ت و ر ث د م ا ر د ع ی ض و ت ر د ل د ع ت م د ع ز ا ی ش ا ن ه ل ئ س م ن ی ا ه ک. د ش ا ب می و ر ه ب و ر ی ه ا گ ت ن و ک س ق ط ا ن م و ی ر ه ش ن آ ر ب ا ذ ل ت س ا ه د ش.... و ی ح ی ر ف ت. ی ش ز و م ا : ی ن و ک س م ی ا ه ه ن ا ر س ر د ل د ا ع ت ن د ز م ه ر ب ب ج و م ی ع و ن ه ب ه ک ت س ا ی ا ت س ا ر ر د ی رر ر ی ب ا د ت و ر ا ک ه ا ر ه ئ ا ر ا ه ب م ال ی ا ن ا ت س ا ر د ت ی ع ض و ن ی ا ز ا ی م ل ع و ق ی ق د ی س ا ن ش ب ی س آ ا ب ا ت م ی د ش نظام کشور ف ل ت خ م ق ط ا ن م ز ا ی ر ا ی س ب ل ث م ه ک ت س ا ن آ ر ب ا م ت ا ر و ص ت. م ی ر ا د ر ب م ا گ ی ه ا گ ت ن و ک س ز ک ا ر م ی ش خ ب ل د ا ع ت ر د ا م ی ر ه ش ت ی ع م ج د ص ر د 0 5 ز ا ش ی ب ه ک د و ش می د ر و آ ر ب ی ن ع ی ت س ا م ظ ن م ا ن و ه ت خ ی ر م ه ه ب م ال ی ا ن ا ت س ا ی ه ا گ ت ن و ک س ن ی ا ا ذ ل د ش ا ب د و ه ش م و س و س ح م ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ف ا ک ش و د ش ا ب ه د ش ز ک ر م ت م ن ا ت س ا ز ک ر م ی ن ع ی ر ه ش ک ی

3 ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا ه د ن ا ش ک چالش به ی ز ا س م ی م ص ت و ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر م ا ر د ا ر ن ا ر ی د م ر ط ا خ ن ی م ه ه ب ت س ا ه د ر ک د ا ج ی ا ا ر ی ر ب ا ر ب ا ن ع و ض و م ن ی م ه ه ب ت س ا ه د ا د ش ی ا ز ف ا ا ر م ئ ا ر ج ن ا ز ی م و ا ه ه ن ی ز ه ش ی ا ز ف ا.. ت ی ن م ا ضعف بزرگ ی ا ه ر ه ش ر د و ت س ا ل ي ل د اا ا ه ر ه ش ز ا ه ی و ر ی ب ت ر ج ا ه م ت س ی ن ر ا ظ ت ن ا ل ب ا ق د ح ر د ن ی ن ک ا س ی د ن م ت ی ا ض ر ن ا ز ی م و د ن و ش می ن ی ق ل ت ش م ا ر ا ی ا ر ب ی ب س ا ن م ل ح م ی گ ن ه ر ف ق ا ب ط ن ا م د ع ه ک ه د و م ن ن ا د ن چ و د ا ر ت ال ک ش م گ ر ز ب ی ا ه ر ه ش م ه ن آ ا ه ر ه ش ه ب ن ا ت س ا ی ا ه ا ت س و ر ی ع ا م ت ج ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي س ر ر ب ه ب ه ك م ي ر ا د ن ي ا ر ب ي ع س ق ي ق ح ت ن ي ا ر د ا ذ ل. ت س ا ه ن آ ه ل م ج ز ا ی ر ا ت ف ر و : م ی ش ا ب می ل ي ذ ه د ش ح ر ط م ت ال ا ؤ س ي ا ر ب ي خ س ا پ ن ت ف ا ي د د ص ر د و م ي ز ا د ر پ ب م ال ي ا ت س ا ه ت ش ا ذ گ ر ی ث أ ت م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ي ل م ا و ع ه چ د ش ا ب می ر ا د ر و خ ر ب ي ر ا د ي ا پ ت ي ع ض و ز ا م ال ي ا ر ه ش ا ي آ د ش ا ب می ر ث ؤ م م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف ي ر ا د ي ا پ ر ب ي ي ا ه ر ي ي غ ت م ه چ د ن ک می د ي د ه ت ا ر م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف ي ر ا د ي ا پ ي ل م ا و ع ه چ ي ر ظ ن ي ن ا ب م هه ه د و ب رر ر ا د ر و خ ر ب ی ی ن و گ م ه ی ی ر ه ش مم م ا ظ ن ز ا ا با ی ر ق ت ر ص ا ع م ة ر و د ی ن ی ش ن ر ه ش و ی ی ا ر گ ر ه ش ع و ر ش ز ا ش ی پ ا ت ن ا ر ی ا ر و ش ک ت ت ا ی ح هه ه ب اا ا ت س و ر و ر ر ه ش ی ت ن س ط ب ا و ر و ا ز ن و ر د ه ع س و ت ر ی ث أ ت ت ح ت و ه د و ب ی ن ا ش ک ه ک ر و ش ک ی ر ه ش ه ک ب ش ی ن ع ی ت س ا ل ل و ح ت رر ر ی س اا ا ب هه ه ک ا ز ن و ر ب ة ع س و ت ه ب ا ز ن و ر د ة ع س و ت و د ش ر د ن و ر ل و ح ت ه ج ی ت ن ر د ن آ ز ا س پ. ت س ا ه د ا د ی م ه م ا د ا د و خ د و ش ی م ع و ر ش د ع ب ه ب ر ا ج ا ق ت م و ک ح ط س ا و ا ز ا ر ص ا ع م ة ر و د ر د ی ز ا س ر ه ش و ی ن ی ش ن ر ه ش ی ی ا ر گ ر ه ش (Habibi, 1375: 6) هه ه ک د د ن ک ی ی ی م ب ب ا ج ی ا ا ر ا ه ن آ ه س ی ا ق م ق ی ق ح ت ر د ا ه ن آ ت ی م ه ا و ش ق ن ه ژ ی و ه ب ا ه ر ه ش ن ی ا ک ی ت ا م ت ی س ط ب ا و ر ه ل و ق م ر د د و ر و ی ی ض ع ب ن د ر ک ص خ ش م ا ی ا ه ن آ ش ق ن ی ا ن ب م ر ب د ن ا و ت ی م ی د ن ب ه ق ب ط ن ی ا د د ر گ ر ج ن م ی د ن ب ه ق ب ط ک ی ه ب د ی ا ب ن آ ی ق ط ن م ه ج ی ت ن ه ه ک ب ش ک ک ی و ر ن ی ا ز ا. د ش ا ب ر ا و ت س ا ی م و م ع ت ا م د خ و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ی گ ژ ی و ز ا ی ح و ط س ی ا ن ب م ر ب ا ه ر ه ش ز ا ا ی و ) ت ی ع م ج د ا د ع ت ( ی م ک ر ظ ن ز ا د ن ا و ت ی م ت س ا ه ت ف ر گ ل ک ش ص ا خ ی ی ا ض ف م ظ ن ا ب ی ی ا ی ف ا ر غ ج ط ی ا ر ش ع ب ت ه ب ه ک ی ر ه ش م م ه ر س ت ت ش پ ی ا هه ه ب ت ر م ا ی ف ی د ر ر د ع ا ف ت ر ا و ه ی ا پ ک ی ز ا ی م ظ ن ر د و ه د ش ی د ن ب ه ق ب ط ) ا ه ن آ ش ق ن و ت ی م ه ا ( ی ف ی ک ر ظ ن ز ا ر ر و ش ک ک ک ی ی ی ر ه ش مم م ت س ی س هه ه ز ا د ن ا ر ه ن ا س ن ی د ب. د و ش ی م ه د ی م ا ن ) ی ر ه ش ب ت ا ر م ه ل س ل س ( م ا ن ه ب ا حا ال ص ا ه ک د ن ر ی گ ر ا ر ق ز ا ت س ی ن هه ه د ا س نن ن ا د ن چ ی ی ر ه ش ه ک ب ش ف ی ر ع ت ه ص ال خ ر و ط ب د د ر گ ی م ر ت ک ی د ز ن ل ا م ر ن ع ی ز و ت ی و گ ل ا ه ب د ن ک ا د ی پ ه ع س و ت ی ی ت و ا ف ت م ی ی گ ن ه ر ف ی ع ا م ت ج ا ی س ا ن ش ت خ ی ر ی ن ا م س ج ی ا ه ن ا م ت خ ا س ی ا ر ا د و ه د ش ل ی ک ش ت ف ل ت خ م ء ا ز ج ا ز ا و س ک ی د و خ ه ا گ د ی د ا ب ب س ا ن ت م م ا د ک ر ه و ه د و ب ف ل ت خ م ی ا ه ش ر گ ن و ص ص خ ت ی ا ر ا د ا ه ر ه ش ن ی ف ر ع م ر گ ی د ی و س ز ا. د ش ا ب ی م. ) Rasool : )3 د ن ا ه د و م ن ف ی ر ع ت ا ر ن آ هه ه ن ه پ ر د ی ت س ی ا ب ه ک ل ب. د ن ک ی م ن ل ح ا ر ی ر ه ش م ا ظ ن ل ک ش م ی ر ه ش گ ر ز ب ت ا م ع ج ت ی ه د ن ا م ا س ا ه ن ت ه ک ت س ا ر ک ذ ه ب م ز ال د د ی ا ب. د ر و آ د د و ج و هه ه ب د د ر ک ل م ع و ت ی ع م ج ت ن و ک س ز ا ی ف ل ت خ م ح و ط س ر د ی ر ه ش ی ا ه ن و ن ا ک ز ا ی ز ا و ت م ه ک ب ش ن ی م ز ر س ر د ه ک ی ی ا ه و ر ی ن ز ا ه ت س د ن آ ی ت س ی ا ب. د ا د ن ا م ا س ه و ق ل ا ب ی ت س ی ز ی ا ه ن و ن ا ک ز ا ی ز ا و ت م س ا ی ق م ر د ا ر ه ع س و ت ل م ا و ع و ا ه ه ز ی گ ن ا ش ش ر ت س گ اا ا نه آ ی ا ه ش ی ا ر گ و ا ه ی گ ژ ی و ل ی ل ح ت ا ب و ی ی ا س ا ن ش ی ت س ر د ه ب د ن ر ا د ه د ن ن ک ن ی ی ع ت ش ق ن ی ر ه ش ه ک ب ش ل و ح ت د ن و ر رر ر ا ر ق ت س ا ی ی و گ ل ا ر د ل ل د ا ع ت و ن ن ز ا و ت دد د ا ج ی ا ع ع ق ا و ر د. د د ی آ ل ل م ع ه ب ی ر ی گ و ل ج ا ه ن آ ه ی و ر ی ب ش ر ت س گ ه م ا د ا ز ا ا ی و د ب ا ی

4 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ی ا ه ر ه ش هه ه ژ ی و هه ه ب ی ر ه ش ب ت ا ر م ه ل س ل س م ا ظ ن ر د د ی ا ب ا ر ا ز ل ا غ ت ش ا و د ع ت س م ه و ق ل ا ب ی ا ه ژ ت ا ر ت س ا و ا ه ت س ا ی س ه ب ت ی ع م ج ی ی ت س ی ز ی ی ا ه ن و ن ا ک ز ا ی ی ل د ا ع ت م ه ه ک ب ش ر د د د ی ا ب ی ی ی م ا ر اا ا ه ن آ ع ع ی ز و ت و ت ا ن ا ک م ا ز ا ی ر ی گ ه ر ه ب و د ر ک و ج ت س ج ی ن ا ی م ح ط س.(Tarzan the Mighty, :1375 (9 د ر ک گ ن ه ا م ه ع ب ا ن م ب ی ر خ ت ا ب ز ی ن ز و ر ه ب ز و ر و ه د ش ل ی د ب ت م ال ی ا ی ر ه ش ت ال ض ع م ن ی ر ت گ ر ز ب ز ا ی ک ی ه ب ی ن ی ش ن ه ی ش ا ح ا ه ز و ر ن ی ا.د ن ش ا ب ه ت ش ا د ی ا ه د ن ر ا د ز ا ب ت ا م ا د ق ا د ن ا ه ت س ن ا و ت ن ن و ن ک ا ت ز ی ن ی ل و ت م ی ا ه ه ا گ ت س د و ت س ا ش ی ا ز ف ا ل ا ح ر د ا ه ه و ک و ی ع ی ب ط ی ت ش ز ه ر ه چ ا ه ز و ر ن ی ا ی ع ی ب ط ع ب ا ن م و ی ز ر و ا ش ک ع ر ا ز م ه ب ی ک ی د ز ن و ا ه ه و ک ن ی ب ر د ن ت ف گ ر ا ر ق ل ی ل د ه ب م ال ی ا ر ه ش ت. س ا ن د ش ف ذ ح ل ا ح ر د ر ه ش ی ع ی ب ط ی ا ه ی ی ا ب ی ز ز ا ی ت م س ق ز و ر ر ه چراکه گرفته د و خ ی ک ی د ز ن ر د خانهسازی و ی ز ر و ا ش ک ی ا ه ن ی م ز ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ن ی ش ن ه ی ش ا ح ا ب و ت ش ز ز و ر ر ه ر ه ش ه ر ه چ ا ه ه ه ه و ک ه ب ش ش ر ت س گ ز و ر ه ب ز و ر... و ر ا م ی ل ا چ د ا ب آ ی ز ب س ن ا و ی ن ا ه ی ا ه ت م س ق ر د ل ض ع م ن ی ا ن و ن ک ا م ه ه ن ا ف س أ ت م و د و ش ی م ر ت ت ش ز رد. ا د ز ی ن ا ه ز ا س و ت خ ا س ز ا ی د ا ی ز د ا د ع ت ن د و ب ی ن و ن ا ق ر ی غ ز ا ت ی ا ک ح ا ه ش ر ا ز گ ی ت ح و د ب ا ی ی م ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ب ی س آ م ال ی ا ر ه ش ر د ی ن ی ش ن ه ی ش ا ح و ی م س ر ر ی غ ی ا ه ه ا گ ت ن و ک س ش ی ا ز ف ا ه ب ه ج و ت ا ب د. و ش ه ج و ت ن آ ه ب د ی ا ب ه ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ب ی س آ ش ی ا ز ف ا ب ج و م ي ه ا گ ت ن و ك س م ا ظ ن ن د ر و خ م ه ر ب و حاشیهنشینی گسترش ش ی ا ز ف ا ل ا ح ر د ز ی ن و ع ا ز ن د ا ی ت ع ا و ت س ا ی ک ی ت. ت ت س ا م ال ی ا ر ه ش ن ی ش ن ه ی ش ا ح ق ط ا ن م و ی م س ر ر ی غ ی ا ه ه ا گ ت ن و ک س ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ب ی س آ ن ی ر ت ه د م ع ز ا ق ال ط ز ا ه ب م و س و م د ا ح ت ال ک ش م ا ب ت ن و ک س ز ا ی ا ه ن و گ ه ع س و ت ل ا ح ر د ی ا ه ر و ش ک ر د ه ژ ی و ب ی ر ه ش ه ع س و ت ی ر ا د ی ا پ ا ن ی ا ه ه ن ی م ز ر ی ب ا د ت ذ ا خ ت ا د ن م ز ا ی ن ه ک ه د ن ی ا ز ف ش ر ت س گ ل ا ح ر د ه ک ت س ا ي ي ا گ ت ن و ک س م ا ظ ن ل د ا ه ت ن د ر و خ ن ه ر ب ه ب ط و ب ر م ت ال ك ش م ه د ش ن ي ا ر ب ي ع س ش ه و ژ پ ن ي ا ر د ا ذ ل ت س ا ه د ن ی آ ر د ن آ ش ر ت س گ ز ا ی ر ی گ و ل ج و ی ن و ن ک ت ی ع ض و ی ه د ن ا م ا س ی ا ر ب ه ژ ی و ه ب ت ف ا ي ه ر ت ه ج ر د ل د ا ع ت م ا ظ ن ت م س ه ب ا ر ن آ م ال ي ا ن ا ت س ا ر د ي ه ا گ ن و ك س م ا ظ ن ت ال ك ش م ي ب ا ي ه ش ي ر ا ب ه ك ت س ا ی ل ح م ح ط س ر د ط ق ف ه ن ی ت ا م ا د ق ا و ی ر ا ذ گ ت س ا ی س ه ب ه ل ئ س م ن ی ا ی ی و ج ه ر ا چ. م ي ه د ق و س ر ا د ي ا پ ه ع س و ت ت ي ع م ج ن ا ك س ا ر ي س م ر د ي ه ا گ ت ن و ك س م ا ظ ن ل د ا ع ت ه ك ت ف گ ن ا و ت ی م و د. ر ا د ز ا ی ن ی ل م ح ط س و ن آ ر د ه ک ل ب د ش ا ب یییی ی یی م ن ا ن ي ش ن ر ج ا ه م و ن ا ت س ا ه ب ت ي ع م ج ر ا و ل ي س م و ج ه ب ج و م م ال ي ا ن ا ت س ا ه ب ن ي ش ن ر ه ش ر ي غ ه ع م ا ج و ن ا ي ي ا ت س و ر ت ر ج ا ه م ه ب ه ج و ت ا ب ا ر ي ز و د د ر گ ی ی م ن ك س م ي ا ه ب ه ر ا ج ا ن ي ن چ م ه و ن ك س م و ن ي م ز ت م ي ق ن ت ف ر ال ا ب ب ج و م ه ج ي ت ن ر د و د و ش ی م ي ر ه ش ه د و د ح م و ي م س ر ر ي غ ی ا ه ک ر ه ش د ا ج ي ا د د ص ر د و ه د ر ب م و ج ه ر ه ش ی ه ی ش ا ح ت م س ق ه ب ت ي ع م ج ه ك د و ش ی م ب ج و م ر م ا ن ي ا ب ج و م ر م ا ن ي ا ه ك د د ر گ ی م ا ه ي ن ي ش ن ه غ ا ز و ا ه ی د ا ب آ ي ب ل ح د ا ج ي ا م ه ر ب ي ه ا گ ت ن و ك س م ا ظ ن ل د ا ع ت و م ظ ن ن د ر و خ ا ر ن آ و ه د ر ك ي ر ي گ و ل ج ه ث د ا ح ن ي ا ز ا ن ا و ت ی م ي ي ا ن ب ر ي ز و م ظ ن م ت ر ا چ و ل ف د ج ي ا و ن و د م ی ا ه م ا ن ر ب د ا ج ي ا ا ب ا ذ ل د د ر گ ی م. ي ر ه ش ر ا د ي ا پ ه ع س و ت ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج د د ر گ ي ل پ ي ع و ن ه ب ا ت د و م ن ت ي ر ي د م م ظ ن م و ل و ق ع م ي ر ي س م ر د : ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ي ي ا ي ف ا ر غ ج ت ي ع ق و م و 8 3 ي ي ا ي ف ا ر غ ج ت ا ص ت خ م ر د م ال ي ا ر ه ش و 8 2 و ا و ت س ا ط خ ز ا ي ل ا م ش ض ر ع ر ا ر ق ر ا ه ن ل ا ف ص ن ي ق ر ش ل و ط د ش ا ب ي ي ي م ر ه ش ع م ا ج ح ر ط ط س و ت ه د ش ن ي ع ت ه د و د ح م س ا س ا ر ب ع ب ر م ر ت م و ل ي ك 7 1 د و د ح ي ت ع س و ي ا ر ا د ر ه ش ن ي ا. د ر ا د ل د ت ع م ي ا و ه و ب آ ه ق ط ن م ر د ي م ي ل ق ا ت ا م ي س ق ت ر ظ ن ز ا و ه د و ب ر ت م ا ي ر د ح ط س ز ا ر ه ش ن ي ا ط س و ت م ع ا ف ت ر ا

5 ر ا ن ا ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا ي ا ه ه و ك و ت ش ن ا م ه و ك ) م ل ش ( ه ب ف و ر ع م ت ا ع ا ف ت ر ا ه ب ق ر ش و ي ق ر ش ل ا م ش ل ا م ش ز ا م ال ي ا ر ه ش. د ر ا د ر ا ر ق ي ن ا ت س ه و ك ر د ه ك دارد قرار ر ت م ع ا ف ت ر ا ا ب ه ا ر و ا ك م ال ي ا ر ه ش ف ا ر ط ا ه و ك ه ل ق ن ي ر ت د ن ل ب. ت س ا ه د ش د و د ح م ه ا ر و ا ك و. ) 4 4 ص 9731 ي ن ا ه و ش (. د د ر گ ي م د و د س م ي ع ا ر ز ي ا ه ن ي م ز ه ب ي م ك ب ي ش ا ب م ال ي ا ي ق ر ش ب و ن ج ا ه ه ت ف ا ي و ث ح ب م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر د ن و ر و ل ح ا ر م ۹ ۳ ۱ ل ا س ی م و م ع ی ر ا م ش ر س ق ب ط ت ۰ ی ع م ج ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م جغرافيايي موقعيت : 1 ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: Authors ل د ا ع م ه ک ه د و ب ر ف ن ۹ ۹ ۵, ۷ ۵ ۵ ر ب غ ل ا ب م ال ی ا ن ا ت س ا ر د ن آ ر ف ن ۶ ۹ ۸, ۶ ۵ ۳ ل ی ا و ا ا ت ه ک ن ا ت س ا ن ی ا د. ش ا ب می % ۷ ۰ ل د ا ع م ر و ش ک جمعیت کل ه ب م ال ی ا جمعیت نسبت. د ن ت س ه ن ک ا س ا ه ر ه ش ه ه د ن آ ن ا م د ر م ر ت ش ی ب و د ر ا د ر ا ر ق س ر گ ا ز ی ز ک ر م ه ق ط ن م ر د د و ب ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ا ل و م ش ت ح ت ل ک ی ر ا د ن ا م ر ف ن ا و ن ع ت ح ت. د ن د و ب و ر چ و ک ر ی ا ش ع ش ی پ ه ه د ر ا ه چ ا ت ۰ ۵ ه ق ط ن م ن ی ا ن ا م د ر م ی ت ن س ت ش ی ع م و د ن ت س ه ه د ن ک ا ر پ ک چ و ک و گ ر ز ب ای ت س و ر ۰ ۱ ۵ و ر ه ش ۸ ۱ ر د ن ا ت س ا ن ی ا ت ی ع م ج ت ش ی ع م ز ی ن ک ن ی ا م ه ه ک های ن و گ ه ب ه د و ب ی ر و ر پ م ا د و ی ز ر و ا ش ک د. و ش می ن ی م أ ت ی ز ر و ا ش ک ي ر ه ش ه ع س و ت د ن و ر و م ال ي ا ر د ي ن ي ش ن ر ه ش ر و ط ت ر ي س ي س ر ر ب ب ی ر ق و ي س ر ر ب ر د ا ر ا م ن آ ایلام جمعیت د ص ر د ۴ ۴ ش خ ب ق ی ر ط ز و شهر توسعه الگوي ن ي ي ع ت ي ا ه تتتتت لتت ع و ر ه ش ه ع س و ت ه د ن ي آ ن ا و ت ب ه ك ن آ ي ا ر ب ر گ ي د ف ر ط ز ا. د ا د د ه ا و خ ي ر ا ي ي ك ي ز ي ف ه ع س و ت ي ا ه ت ل ع ه ع س و ت ي ر ه ش ي ا ه ا ض ف م ه م ر ا ي س ب ي ا ه ي گ ژ ي و ز ا ي ك ي ه ك ن ي ا ر ط ا خ ه ب. د ا د ر ا ر ق ه ظ ح ال م د ر و م ش ي ا د ي پ ي ا د ت ب ا ز ا ا ر ي ر ه ش ع ب ت ه ب و د ن ت س ه ي ع ا م ت ج ا ي- د ا ص ت ق ا ي ا ه ت ي ل ا ع ف ه ص ر ع ا ه ا ض ف ن ي ا ه ك ا ر چ ت س ا ه ن آ ي ر ي ذ پ ر ي ي غ ت و ي ي ا ي و پ ن آ. د ي ا م ن ي م ن و گ ر گ د ا ر ر ه ش ي ف ي ك و ي م ك ت ا ر ي ي غ ت ر ي ث أ ت ت ح ت د ه د ي م خ ر ا ه ت ي ل ا ع ف ن ي ا م ا ج ن ا ي گ ن و گ چ ر د ه ك ي ي ا س ا ن ش ي ا ر ب ن ي ا ر ب ا ن ب د ه د ي م خ ر ي د ر ك ر ا ك و ي د ب ل ا ك ه و ج و ه م ه ر د ا ه ي ن و گ ر گ د و ت ا ر ي ي غ ت ن ي ا و ي ل و ح ت ي ا ه ا ض ف ي ف ر ع م يييييي- يي دي ا ص ت ق ت ا ل و ح ت ر ث ا ر د ر ي خ ا ن ر ق م ي ن ر د ص و ص خ ب. د ر ك ه ج و ت ز ي ن ا ه ن آ ي ا ه ي ن و گ ر گ د و ت ال و ح ت ه ب د ي ا ب ي ر ه ش. ت س ا ه د ا د ي و ر ا ه ا ض ف ن ي ا ز ا ي ر ا ي س ب ر د ي ر و آ ت ف گ ش و ن ا و ا ر ف ت ا ر ي ي غ ت ي ع ا م ت ج ا

6 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ي ق ال ي ي ي ا هه ه ي ح ا ن ن ا و ن ع ب ن آ ز ا ه د ا ف ت س ا ب ج و م د و خ ن ي ا و ه د و ب ي ب و خ ي ز ب س ر س ي ا ر ا د ه ت ش ذ گ ر د م ال ي ا ر ه ش ر د ن ا م ز ه ك د و ش ي م ه د ي د ر ه ش ز ك ر م ر د ز ب س ر س ه و ب ن ا ای ه غ ا ب و ق ط ا ن م ل ا س ي ي ا و ه س ك ع ر د. ت س ا ه د و ب ي س ا ب ع ي ا ف ل خ ت س ا ه ت ش ا د ي ر ه ش د ب ل ا ك ر ب ي د ج ر ي ث أ ت ت ا غ ا ب و ي ر ا د غ ا ب ن ا م ز ن ي ا ا ت ه ك ت س ا ن آ د ي ؤ م ع و ض و م ن ي ا 1383, 55). ش ي ب د ي ا ش و ت س ا د ي د ج ا با ي ر ق ت ا ه ي د ا ب آ ر گ ي د ه ب ت ب س ن م ال ي ا ر ه ش ت ي ز ك ر م د ش ه ت ف گ ه ك ر و ط ن ا م ه ز ا (Shohani, ه ق ب ا س ل ا س ي د ب ل ا ك د ش ر و ش ر ت س گ ه ج ي ت ن ر د ي ر ه ش ي د ا ص ت ق ا د ش ر و ه ع س و ت ر ه ش ن ي ا ر د ي ل ح م ي ا ه ي ل ا و ر ا ر ق ت س ا ا ب د ش ا ب ه ت ش ا د ن ه ر ي غ و خدمات و ي ر ا د م ا د ي ر ا د غ ا ب و ت ع ا ر ز ي ر و ه ش ي پ د ن ن ا م ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ت ي ل ا ع ف ر گ ي د ن ا ي ب ه ب. د د ر گ ي م ز ا غ آ ر ه ش. د ب ل ط ي م د و خ د ش ر ي ا ر ب ي ر ت ش ي ب ي ا ض ف ع ب ط ل ا ب و ه ت ف ا ي ق ن و ر ه ل ي ب ق ا ه ن آ ن ي ر ت ي م ي د ق ه ك د ن ا ه د ر ک می ي گ د ن ز ه ق ط ن م ن ي ا ر د ي د ن چ ي م و ب ل ي ا ب ق ه ق ط ن م ر ب ا ه ي ل ا و و م ا ك ح ط ل س ت ز ا ل ب ق الم یع ا ر ه ع ش ی ع ک ي د ز ن ر د د ا ب آ د ا ش ي ا ت س و ر ر د ) ن ي ي ا پ و ال ا ب ي ي ال ا ب ه د ( م ه ز ا ا د ج ه ز و ح و د ر د ه ل ي ب ق ن ي ا. ت س ا ي ي ال ا ب ه د ن ا ن ك ا س ه ب اا ا ههیه ه ل ل ا د ب ع و ا ه و ن ش ر و ا ه د ا ژ ن ن ا م ي ل س د ن ن ا م ي ر گ ي د ل ي ا ب ق و ا ه ه د ا و ن ا خ ي د ع ب ل ح ا ر م ر د د ن ا ه ت ش ا د ي ن ك س ل ي ك ش ت ف ل ت خ م ل ي ا ب ق و ي م ي د ق ي ا ه ر ا و ن ا خ ز ا ي ب ي ك ر ت م ال ي ا ر ه ش ي ن و ن ك ه ع م ا ج ب ي ت ر ت ن ي د ب و د ن د ش ه ف ا ض ا ر ه ش ي م و ب ي ه ا گ و ي ن ي ش ن ر د ا چ ر ه ش ش ر ت س گ و ه ع س و ت ه ي ل و ا ل ح ا ر م ر د. د و ش می الت لع م ر د ه د ع ن ک ا ر پ ساختمانننننننهعای احداث ا ه د ع ب. ت س ا ه د و ب ر ه ش ر د د ي د ج ي ا ه ر ا و ن ا خ ت ن و ك س و ت ي ع م ج ش ي ا ز ف ا ي و گ خ س ا پ ي ل ع ف ي ز ك ر م ه ي ح ا ن ه ژ ي و ب ف ل ت خ م شهر وسعت ر ب د م آ د و ج و ب م ال ي ا ر د ي م و م ع ت ا م د خ ر ا ر ق ت س ا ز ا ه ك ي ت ي ز ك ر م و ر ه ش ه ب ن ا ي ئ ا ت س و ر ت ر ج ا ه م ب ب س ه ب. (Shohani,,1383 گرديدند( 56 م ا غ د ا ن آ ي م ي د ق ت ف ا ب ر د ر ه ش ف ا ر ط ا ي ا ه ا ت س و ر ز ا ي خ ر ب و د ي د ر گ ه د و ز ف ا : د ر ك م ي س ق ت ه ل ح ر م ر ا ه چ ه ب ن ا و ت ي م ا ر م ال ي ا ر ه ش ي ر ي گ ل ك ش و ه ع س و ت ن ي ب و ل ح م ي ا ه ي ق ال ي ي و ا ه غ ا ب ر ا ن ك ر د ي ي ا ه ن ا م ت خ ا س ث ا د ح ا ه ب گ ر ز ب ي ا ه ه د ا و ن ا خ و ا ه ن ا خ و ا ه الی و ل و ا ه ل ح ر م ر د ه ت س ه ع ق ا و ر د ه ك د ا د ي و ر ر ه ش ه ل ي ب ق ن ی ر ت گ ر ز ب ) ا ه ي ي ال ا ب ه د ( ه ق ط ن م ر د ل و ح ت ن ي ا ه ك د ن د ر ك م ا د ق ا ر ي ا ش ع ي ا ه ر د ا چ. د ن ا ه د ر و آ د و ج و ب ا ر م ال ي ا ر ه ش ه ي ل و ا ت ف ا ب و ر ه ش ي ز ك ر م ر و ح م ب و ن ج و ي ن و ن ك م ا ي خ ن ا ب ا ي خ ل ا م ش و ر ه ش ي ز ك ر م ه ت س ه ف ا ر ط ا ر د ي ر گ ي د ف ي ا و ط و خانوادهها م و د ه ل ح ر م ر د. د ن د ي ز گ ت ن و ك س ي ز ك ر م ه ت س ه ب ر غ ف ر ط ه ب و ي س و د ر ف ن ا ب ا ي خ ي ل ص ا ي ل ا و ن ي ر خ آ ه ك د و ش ي م ز ا غ آ ي م ا گ ن ه م و س ه ل ح ر م ر د ه د ر و خ ت س ك ش ن ا خ ا ض ر سپاهيان از ه و ك ت ش پ و ق ا ر ع ه ب و ن ا ت س ا ع ب ا ت ي ا ه ي ر ا د ن ا م ر ف ر ا ر ق ت س ا ز ك ا ر م ن ا و ن ع ه ب وا ا د ب ي ز ك ر م حكومت سلطه ت ح ت م ال ي ا ه ق ط ن م و ر ه ش و د ز ي ر گ ي م ز ا ر و ش ك ي ب ر غ ن ا ت س ا يك عنوان ه ب م ا ج ن ا ر س و ل ك ي ر ا د ن ا م ر ف و ل ق ت س م ي ن ا ت س ر ه ش صورت به ا با ق ا ع ت م و ه ا ش ن ا م ر ك الم یع ا ر ه ع ش ه و ع ب ن ا ي ا ه ل گ ن ج و ت ا غ ا ب ن ت ف ر ن ي ب ز ا ث ع ا ب ر ه ش ع ي ر س ه ع س و ت و د ش ر. د و ش ي م ر ا د ر و خ ر ب ي ل ع ف ت ي ع ق و م ث ع ا ب ا ه ي ن و گ ر گ د ن ي ا و د و ش می ن ت ف ا ی ر ه ش ر د ی م ی د ق ت ا غ ا ب ز ا ی ر ث ا ه ن و گ چ ی ه ن و ن ک ا م ه ه ک ی و ح ن ه ب ت س ا ه ت ش گ. د و ش ل ي د ب ت ي ر ه ش ت ي ن د م ن و گ ا ن و گ ت ا م د خ و ا ه ز ا ي ن ص ا خ ت ي ز ك ر م ا ب ي ر ه ش ه ب ر ه ش ن ي ا ه ك ه د ش. ت س ا ي ر ه ش ن ي م ز ل ك ه ر ا د ا ر ا ك ع و ر ش و ق ا ر ع و ن ا ر ي ا گ ن ج ن ا ي ا پ ز ا د ع ب چهارم مرحله ت ف ر ي ذ پ ت ر و ص ن ا م ز ا س ن ي ا ط س و ت ي ز ا س ه د ا م آ ای ه ح ر ط ب ل ا ق ر د ه ك ي ر ه ش ن ي م ز ي ا ه ه ض ر ع ا ب ه ل ح ر م ن ي ا ر د ي ا ه هه ه ر و د ل و ط ر د ه ك د ن چ ر ه ه ك د ه د ي م ن ا ش ن م ال ي ا ر ه ش ي ر ي گ ل ك ش و ه ع س و ت ي س ر ر ب. ت ف ا ي ي ر ت ش ي ب د ش ر ر ه ش ه ب ي ل ب ق

7 ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا ن ي ش ي پ ای ه ه ر و د ه ب ت ب س ن ي ر ت ش ي ب ي ر ه ش د ش ر خ ر ن ز ا ن د ش ن ا ت س ا ز ك ر م ل ي ل د بوده برخوردار ي ل و ر د د ح ل ص ا ف ي ا ه هه ه ر و د ه ب ت ب س ن ي ر ت ال ا ب ي ر ه ش د ش ر خ ر ن ز ا ر ه ش ن ي ا ي ر ه ش ن ي م ز ت ي ل ا ع ف ع و ر ش ا ب ا ت ي ا ه ل ا س حدود مدت ن ي ا ر د ه ت ف ر گ ل ك ش ي ر ه ش ح ط س ه ك ي ر و ط ه ب. د ش ر ا د ر و خ ر ب 1 3 ي ل ب ق م ال ي ا ر ه ش ه د ش ن ه ت ف ر گ ل ك ش ر ه ش ح ط س ن ي ا ه ك ه د و ب ی س ا ی س ت ی ز ک ر م ه د و ب ر ث ؤ م م ال ي ا ر ه ش ه ع س و ت ر د ر ت ش ي ب ه ك ي م ه م ل م ا ع. د ش ا ب ي م ن و ن ك ا ت ل ب ق ز ا ي ا ه هه ه ا گ ت ت ن و ك س ه ع س و ت و ي ت ي ع م ج ت ا ب ث ر د م ي ق ت س م ر ي غ ت ر و ص مؤثر اطراف ت س ا ه د و ب ف ا ر ط ا ر د ي ر ه ش ن ي ب ي ط ا ب ت ر ا ي ا ه ر و ح م ن د م آ د و ج و ب و م ال ي ا ر ه ش ي د ب ل ا ك ه ع س و ت ا ب ن ا م ز م ه ه ب ل م ا ع (Shohani, 1383, 56). ن آ و ا ل ا ب ش ز ر ا ن ت ف ر ه ش ت م س ه ب ا ي ي د و ر و ي ا ه ر و ح م د ا د ت م ا ر د ا ي ي ط خ ل ك ش ه ب ي ا ه ت س ه ل ك ش ز ا ر ي غ ن آ ف ا ر ط ا ي ا ه ه ا گ ت ن و ك س ن ی م ز ن ي ن چ م ه و ن ا ت س ا ای ه ن ا ت س ر ه ش ز ا ن ي ر ج ا ه م ي ا ر ي ذ پ م ال ي ا گ ن ج ن ت ف ا ي ن ا ي ا پ و ه م ا ن ع ط ق ش ر ي ذ پ ا ب. د ن ا ه ت ف ا ي ر ي ي غ ت ر ي ا س اای ا ههههههههههه ههههه ه مه ان ر ب ه و ا ل ع ه ب د ن د و ب ه د ر ک ك ر ت ا ر م ا ل ي ا ر ه ش ي ت ي ن م ا ل ئ ا س م خاطر به گ ن ج ل ي ا و ا ر د ه ك ر و ش ك ي ا ه ر ه ش ا ه ه ي ا م ر س و ت ا م د خ ر ت ش ي ب ه ك م و د و ل و ا ه ل ا س 5 ي ا ه ه م ا ن ر ب ن ي ن چ م ه و م و ر ح م ق ط ا ن م ز ا ي ي ا د ز ت ي م و ر ح م ر د ا ر ز ك ر م ت ل ع ه ب ه ك د ي د ر گ ر ه ش ه ب ن ا ي ئ ا ت س و ر ت ر ج ا ه م ث ع ا ب ق و ف ل م ا و ع و د ش م ال ي ا ر ه ش ي د ب ل ا ك د ش ر ث ع ا ب د ا د ي ا ج ن ا ت س ا ي ش ا و ح ه ب ن آ ع ب ت ه ب و ه د ش ل خ ا د ر ه ش د ا ص ت ق ا ر د ن ا ي ئ ا ت س و ر ي ف ا ك د م آ ر د م د ع و ر ق ف و ر ه ش ل خ ا د ن ي م ز ن د و ب ن ا ر گ ي ك ي ز ي ف ه ع س و ت ن ي ن چ م ه و ي ن ي ش ن حاشيه توسعه ث ع ا ب ل م ا ع ن ي ا د ن د ر و آ ي و ر د و ب ت م ي ق ن ا ز ر ا ه ك ی ی ا ه ن ی م ز و ر ه ش ب و ن ج و ي ق ر ش ل ا م ش ق ط ا ن م ر د ا ض ف د و ب م ك ه ب ه ج و ت ا ب د ع ب ه ب ل ا س ز ا. د ش ي ل ب ق ح ر ط و ه م ا ن ر ب ن و د ب ر ه ش ز ا اا ا شه ش ش ش و ر ف ب و ز ا س ب و ن ا ز ا ب س ر و ب و ي ر ه ش ن ي م ز ن ا م ز ا س ق ي ر ط ز ا و ب ر غ ب ن ا ج ز ا م ال ي ا ر ه ش ه ع س و ت ر ت ش ي ب ي ق ر ش ه ل ح م و ن ا گ د ا ز آ ه ل ح م ه ب ن ا و ت ي ي م د د د ع ب ه ب 0 7 ل ا س د ي د ج ي ا ه ت ف ا ب ز ا و ت س ا ه ت ف ر گ ت ر و ص ز ا ج م ر ي غ ي ا ه ه ا ر. (Shohani,,1382 كرد( 59 ه ر ا ش ا ن ا گ د ن م ز ر م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف ه ع س و ت د ن و ر ي ن ا م ز ل ح ا ر م ل ا س ا ت ه ي ل و ا ه ف ط ن ز ا ي ا ه ت ت ت ت م و ك ح و ر م ل ق ه ط ي ح ر د ي ر م ق ي ر ج ه ل ا س ز ا م ال ي ا ر ه ش ز ا. ت ش ا د ر ا ر ق ن ا ت س ر ل ن ا ي ل ا و ر ا ت خ م د و خ و د و م ن ر ق ت س م ال ا ب ه د م ا ن ه ب ي ل ح م ر د ا ر حكومتياش مقر ه ك د و ب ه ر ا د ق و ب ا ن ا خ ي ل ق ن ي س ح ن ا ر و د ن ي ا ن ا ي ل ا و ن ي ر ت ف و ر ع م و ه ش و گ در چادرهايي و خانه چند جز به م ال ي ا ر ه ش ر د ن ا خ ي ل ق ن ي س ح ر ا ر ق ت س ا ز ا ل ب ق ا ت و د ي م ا ن د ا ب آ ن ي س ح ا ر ا ج ن آ ز ا ي ز و ر م ا ما ل ي ا ا ي ) د ا ب آ ن ي س ح ( ه ع س و ت و د ش ر. د ش ي م ن ه د ي د ي ر گ ي د ز ي چ د ن ت ش ا د ت ن و ك س ن آ ر د ي م و ب د ا ر ف ا ه ك ر ا ن ك ن ي م ه ز ا. د ش ع و ر ش د و م ن ب ا خ ت ن ا ي ل ا و حكومتي مركز ن ا و ن ع ه ب ا ر ر ه ش ه ك ه ر ا د ق و ب ا ن ا خ ي ل ق ن ي س ح ت م و ك ح ن ا م ز ن ا و ن ع ه ب د ا ب آ ن ي س ح ن ا م ز ن ي ا ز ا. ت ش گ ز ا غ آ ر ه ش ر د ي ن و ك س م ي ا ه ا ن ب و د ي د ج ي ا ه ه ن ا خ ا ه ه ز ا غ م ر ب ا ع م ث ا د ح ا ن ا م ز ل ا س ر د. ت ف ا ي م ا ن ر ي ي غ ت م ال ي ا ه ب د ا ب آ ن ي س ح ن ا خ ا ض ر ن د م آ ر ا ك ي و ر ز ا س پ. ت ف ا ي ه ع س و ت و د ش ر ر ه ش ك ي ي ا ه س س ك ع ت ا د ه ا ش م س ا س ا ر ب. د ش ب و س ح م ن ا ه ا ش ن ا م ر ك م ج ن پ ن ا ت س ا ء ز ج م ال ي ا ي ر و ش ك ت ا م ي س ق ت ل ا س تا هوايي ر د ل ي ل د ه ب ت ا غ ا ب د و ج و. ت س ا ه د و ب ي د ع س خيابان و ي ت خ ت ن ا ب ا ي خ ب ال ق ن ا ن ا ب ا ي خ م- ا ي خ ن ا د ي م ن ي ب م ال ي ا ه د و د ح م ه ر و د ن آ ر د م ا ل ي ا ر ه ش ي ا ه ي گ ژ ي و ن ي ر ت م ه م ز ا ر ه ش ف ا ر ط ا ر د ي ز ر و ا ش ك ي ض ا ر ا و م ه م ي ا ه ت ا ن ق و ا ه ه م ش چ ن ت ش ا د. (Shohani,,1379 است( 79 ه د و ب

8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ت ي ا ه ل ا س ن ي ب ر ه ش ه د و د ح م ا ت ي ا ه ل ا س ن ي ب ر د. ت س ا ت و ا ف ت م د ي د ر گ م ال ي ا ر ه ش ه ع س و ت و د ش ر ث ع ا ب ه ر و د ن ي ا ر د ه ك ي ل م ا و ع ي ع ي ب ط ي ا ه ر ا س ه م ش چ و ت ا غ ا ب ش و خ ي ا و ه و ب آ ي ز ر و ا ش ك د ع ت س م ي ض ا ر ا ت ا حا ل ص ا ن و ن ا ق د و ج و د ع ب ه ب ل ا س ز ا. د ش م ال ي ا ر ه ش ه ب ف ا ر ط ا د و ج و ي ا ه ا ت س و ر ت ي ع م ج جذب باعث ث عا ب م ا ل ي ا ه ق ط ن م ر د ن آ ي ا ر ج ا و ي ض ا ر ا ت ر ج ا ه م ر ه ش ه ب د ن د ن ا م ب ي ص ن ي ب ي ض ا ر ا ت ا ح ال ص ا ه ن ا گ ه س ل ح ا ر م ز ا ه ك ي ن ا ن ي ش ن ش و خ و ن ا ك ل ا م ه د ر خ ه ك د ي د ر گ. (Shohani, ت ف ا ي ي د ا ي ز ا تا ب س ن ش ر ت س گ ن ا م ز ن ي ا ا ت ر ه ش ه د و د ح م. د ن د ر گ ل و غ ش م ر ه ش ر د ي ت ا م د خ ي ا ه ر ا ك ه ب و ه د ر ك 1379, 80) ا ت ي ا ه ل ا س ن ي ب ر ه ش ه د و د ح م الم ع ی ا ن ا ت ع س ا ه ب ل ك ي ر ا د ن ا م ر ف ز ا م ال ي ا ر ي ي غ ت. د ش م ال ي ا ر ه ش ي د ب ل ا ك ه ع س و ت و د ش ر ث ع ا ب ي د د ع ت م ل م ا و ع ا ه ل ا س ن ي ا ر د ش ي ا ز ف ا ب ب س ه ب ي ر ه ش ه ط ق ن ن ي ا ر د ت ا ز ي ه ج ت و ت ا س ي س أ ت و ي ي ا ن ب ر ي ز ت ا م د خ د ا ج ي ا و م ال ي ا ر ه ش ت ي ز ك ر م ه ب ب ا ل ق ن ا ي ز و ر ي پ. ت س ا ه د و ب ر ه ش ه ب ر و ا ج م ق ط ا ن م جمعيت جذب باعث ت ف ن ي م ا ل س ر ل ا س ت ر ج ا ه م ث ع ا ب ن ا گ ي ا ر ي ا ه ن ي م ز ن د ر ك ر ا ذ گ ا و و ر ه ش ل خ ا د ر د ن ك س م ن و د ب د ا ر ف ا و ن ي م و ر ح م ت م ي ق ه ب ه ج و ت و روستاهاي جمعيت م د ر م ر ت ش ي ب ه ك د ي د ر گ ث ع ا ب ن ا ر ي ا ه ي ل ع ق ا ر ع ه ن ا د ر م ن ا و ج ا ن م و ج ه ل ا س ر د ن آ ز ا س پ د ش م ال ي ا ر ه ش ه ب ف ا ر ط ا ت ب س ن ه ك م ال ي ا ر ه ش ه ب د ن ت ف ر گ ر ا ر ق م و ج ه د ر و م م ي ق ت س م ت ر و ص ه ب ه ك ن ا ر ل ه د و ن ا ر ه م ن و چ م ه ن ا ت س ا ي ز ر م ي ا ه ر ه ش ن ي ا ر د ل م ا و ع ن ي ا و د ن ي ا م ن ت ر ج ا ه م د و ب ر ا د ر و خ ر ب ي ر ت ش ي ب ن ا ن ي م ط ا ضريب از ا ه ر ه ش ن آ ه ب ه ب ت س د ي گ م ه ه ر و د ا ا ي ز س ن ت ب س ن ش ر ت س گ ه ر و د ن ي ا ا ت ر ه ش ه د و د ح م. د ن د ش م ال ي ا ر ه ش ي د ب ل ا ك ه ع س و ت و د ش ر ث ع ا ب و ه د ا د م ه ت س د. (Shohani,,1379.(80 ت س ا ه ت ف ر گ ت ر و ص ر ه ش ه د و د ح م ه ي ل ك ر د ه ت س و ي پ ا ن و ل ص ف ن م ي ا ه ه ع س و ت و ه ت ش ا د ا ت ي ا ه ل ا س ن ي ب ر ه ش ه د و د ح م ل ا س ز ا ه ك ت ف گ ن ا و ت می. د ش ه ت خ ا س ص ا خ ش ا ف ا د ه ا و ه ق ي ل س س ا س ا ر ب و ه م ا ن ر ب ن و د ب م ال ي ا ر ه ش ن ا م ز ن ي ا ا ت يا ل ه ب ال ر د ه ك د ن چ ر ه ت س ا ه د ش ه ت خ ا س ن و د م ا تا ب س ن ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ك ي ا ب م ال ي ا ر ه ش د ع ب ه ب م ا ل ي ا ر ه ش ر د ر ت ر ب ت ا م د خ د و ج و د ع ب ه ب 8 6 ل ا س ز ا. د و ش ي م ت ف ا ي ر و ف و ه ب ي ن و ن ا ق ر ي غ ي ا ه ز ا س ت خ ا س ا ه ههههه مهه ا ن ر ب ن ي ا ن و چ م ي ع ي ب ط د ش ر ه و ال ع ه ب. د ش ر ه ش ن ي ا ه ب جمعيت جذب باعث... و ه ا گ د و ر ف ث ا د ح ا ي ص ص خ ت ي ا ه ن ا ت س ر ا م ي ب ن ي ر ت ش ي ب ي ا ر ا د ه ر و د ر د ه ك د ي د ر گ ث ع ا ب و ه د و ب ت ل ع ر ب د ي ز م شهرررررررنشيني ميزان ت ي ع م ج ش ي ا ز ف ا ن ي ا. د ن ك ا د ي پ ش ي ا ز ف ا ر ا ز ه ز ا ش ي ب ه ب ل ا س ر د ر ف ن ر ا ز ه 9 8 ز ا ن ي ش ن ر ه ش ن ي ا ر د م ال ي ا ر ه ش ر د ه ص ر ع ن د و ب د و د ح م ه ب ه ج و ت ا ب و د ي د ر گ ن ك س م ي ا ر ب ن ا و ا ر ف ه ا گ ش ن ا د و ت ي ع م ج ت ي ع م ج ه ر ا ب ك ي و د ش ا ب و ت خ ا س د ه ا ش ه ر و د تقاضاي باعث ر د ا ه ز ا س ف ا ر ط ا ي ا ه ا ت س و ر ه ك ت س ا ه ت ف ا ي ه ع س و ت ي د ح ه ب ه ر و د ن ي ا ر د ر ه ش. م ی ش ا ب می د ص ر د 5 1 ي ال ا ب ي ا ه ب ي ش و ا ه ه پ ت ي و ر. (Shohani,,1379 يباشند( 83 م ر ه ش ه ب ي گ ت س و ي پ ن ي ح ر د ر ه ش ا ت ی ا ه ل ا س ن ی ب ر ه ش ه د و د ح م ر د. د و ب ر ا د ر و خ ر ب ي ل ب ق ي ا ه ه ر و د ه ب ت ب س ن ي ر ت ه ب ل ر ت ن ك و ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ز ا ي ل ب ق ي ا ه ه ر و د ن ا ي م ر د ك ش ن و د ب ه ر و د ن ي ا ر ه ش ي ا ه ه ع س و ت ر ي ا س ي ل و م ي ت س ه ر ه ش ف ا ر ط ا ر د ز و ج م ن و د ب و ي ن و ن ا ق ر ي غ ي ا ه ز ا س و ت خ ا س د ه ا ش م ه ز ا ب ه ر و د ن ي ا ي ب ر غ اای ا ته ت ت ت ه ج ر د ر ه ش ي ك ي ز ي ف ه ع س و ت ر ت ش ي ب ه ر و د ن ي ا ر د. ت س ا ه د و ب ي ز ا س ه د ا م آ ي د و د ح ا ت ي ا ه ح ر ط ب ل ا ق ر د

9 ش ا ر ت س گ ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا ن ي ا ر د. مم م ی ش ا ب مممی م م ر ه ش ب س ا ن ت م ا ن ي ك ي ز ي ف ه ع س و ت د ه ا ش ر ه ش ه ي ش ا ح و ر ه ش ي ق ر ش ای ه ت م س ق ر د و ه د و ب ر ه ش ت م ي ق ن د ش ن ا ر گ ت ل ع ه ب و د ر ي گ ي م م ا ج ن ا ي د و م ع ه ع س و ت ت ر و ص ه ب ر ت ش ي ب ر ه ش د ش ر در زمين ه ع س وت م ا ل ي ا ر ه ش ه ر و د م ا م ت ن و ن ك ا م ه. م ي ش ا ب ي م ي ق ف ا ت ر و ص ه ب ر ه ش ه ع س و ت و د ش ر د ه ا ش ر ت م ك و ت س ا ه د ر ك ا د ي پ ي د ا ص ت ق ا ش ز ر ا ي د و م ع س م ا ا ع ص ص و ص خ ه ج و ت ل ب ا ق ز ا س و ت خ ا س و م ك ا ر ت م ت ي ع م ج ي ا ر ا د ي ق ر ش ل ا م ش و ي ق ر ش ه ي ش ا ح ر د ر ه ش ي ا ه ت م س ق ا عا ط ق ك ي د ز ن ی ا ه د ن ی آ ر د و د ن ش ا ب ي م ر ه م 1379, 83) م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف ش ر ت س گ ر ب ر ث ؤ م ي ع ا م ت ج ا ل م ا و ع. (Shohani,.... د... ر ك د ه ا و خ ا د ي پ ر ي ي غ ت ر گ ي د ي و س و ت م س ه ب ر ه ش. ت س ا ه د و ب ه ج و ت د ر و م ه ر ا و م ه ي ز ي ر ه م ا ن ر ب و ي ر ه ش ت ا ع ل ا ط م ع و ن ر ه ر د ه د ن ن ك ن ي ي ع ت و م ه م ل م ا ع ك ي ن ا و ن ع ه ب ت ي ع م ج. د ش ا ب ه ت ش ا د صحيح مبناي د ن ا و ت ي م ن ن آ ت ال و ح ت و ع ي ز و ت و جمعيتي ويژگيهاي ت خ ا ن ش ن و د ب ر ه ش ك ي ت خ ا ن ش د ر و م ف ل ت خ م د ا ع ب ا ر د ي ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ل م ا و ع ه ك ت س ا ضروري شهرها ي ك ي ز ي ف ه ع س و ت ر د ر ث ؤ م ل م ا و ع ه ع ل ا ط م ر د ث ا د ح ا و ا ه ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ا ر ي د ع ا س م ط ي ا ر ش د و خ ه ب و ن ه ب د ن ا و ت ي م ل م ا و ع ن ي ا ز ا م ا د ك ر ه ا ر ي ز. د ر ي گ ر ا ر ق ي س ر ر ب. د ن ك م ه ا ر ف د ي د ج ي ا ه ر ه ش د ه ا و خ ه ك ل ب د و ب خواهد شهر ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ر د ي ت ي ق ف و م ه ك ن ي ا ر ب ه و ال ع ن آ ي ف ن م و ت ب ث م ت ا ك ن و ل م ا و ع ن ي ا ت خ ا ن ش د ي د ج اای ا که ک ک ر ه ش ث ا د ح ا و ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ا ر ح ي ح ص ي ب ا ي ن ا ك م و ه ت س ا ك ي ز ا س ر ه ش ن ال ك ی ا ه ه ن ی ز ه ز ا ت س ن ا و ت ر د ر ث ؤ م ی ع ا م ت ج ا ل م ا و ع ن ی ر ت م ه م ه ب ل ی ذ ر د. د ن ك ت ي ا د ه ي ق ط ن م ر ي س م ر د ا ر ر ه ش د ش ر و ي ز ي ر ه م ا ن ر ب و ه ت خ ا س ي ل م ع د. و ش می ه ت خ ا د ر پ م ال ی ا ر ه ش ی د ب ل ا ک ش ر ت س گ ر ه ش ي س ا ي س ي ر ا د ا ت ي ز ك ر م و ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ر د ما ل ي ا ن ا ت س ا ي ا ه ر ه ش ت ال ك ش م ن ي ر ت ي س ا س ا ز ا ي ك ي ي س ا ي س ي- ر ا د ا ز ك ر م ت و م ك ا ر ت ي ا ه د ر ك ل م ع و ي ه ا ف ر و ي ن ا ر م ع ي ا ه ه ژ و ر پ و ا ه ح ر ط ي ا ر ج ا و ن د و ب ي د ا ص ت ق ا ي ا ر ب ي ا ه ز ا د ن ا ا ت ز ك ر م ت و م ك ا ر ت ه چ ر گ ا. د ش ا ب ي م ا ه ن آ شهري مسائل ما ل ي ا ن ا ت س ا و ر و ش ك ح ط س ر د ه ل أ س م ن ي ا ر ب ه ز ا د ن ا ز ا ش ي ب د ي ك أ ت ا م ا د س ر می ر ظ ن ه ب ضروري زيربنايي د ي د ش ت ي د و د ح م ن ا و ت ي م ي ل ا م و ي ر ا د ا ز ك ر م ت و م ك ا ر ت ه د ن ن ك د ا ج ي ا ل ي ال د ن ي ر ت م ه م ز ا. ت س ا ه د ر و آ د و ج و ب ا ر ي ر ا ي س ب و ي ت ي ع م ج ط ا ق ن و ا ه ر ر ه ش م ا م ت ر د ا ه ه ژ و ر پ ي ا ر ج ا ي ا ر ب ر ه ا م و ص ص خ ت م ي ا ه و ر ي ن د و ب م ك و ر ا ب ت ع ا و ع ب ا ن م د و ب م ك عوامل وراي ر د ه ك د ر ا د د و ج و ز ي ن ي س ا ي س ل م ا ع ك ي ل م ا و ع ن ي ا ر ب ن و ز ف ا. د ر ب م ا ن ا ر ي ه ا ف ر و ي ت ا س ي س أ ت ي ا ه ا ن ب ر ي ز ي س ا ي س ل م ا ع ت س ا ي ي ا ر گ ز ك ر م ت و م ك ا ر ت د ن و ر ر گ ت ي ا د ه ه د ش د ا ي ي ح ا و ن ر د ي ت ل و د ش خ ب ن ا ر ا ز گ ر ا ك ه ل ي س و ه ب ط و ب ر م ي ا ه ه ت ك ن ن و گ ا ن و گ ز ا ي ه ا گ آ و ن ا ت س ا و ر وووووو و شوو ك ل ر ت ن ك ي ا ت س ا ر ر د ز ا ش ي ا ر گ ن ي ا د ر ا د ن ي ا ه ب ا ه ن آ ي ه ج و ت ي ب و ي ن ا ت س ا های ق ط ن م ي ل ح م ي ا ه ي ر ي گ م ي م ص ت ر د ن ال و ئ س م و م د ر م ن ت ش ا د ن ي ز ك ر م ر ه ش ه ك ت س ا ن آ ي س ا ي س ي- ر ا د ا ز ك ر م ت ر ب ه د ر ا و ي ا ه د ا ر ي ا ر گ ي د ي ي و س ب ب س ر و ض ح ز ا..... ت.. س ا شده مسائل ن ي ر ت ش ي ب ن د و ب ا ر ا د د و ج و ا ب م ا ل ي ا د ن ن ا م ا ه هه ه ن ي م ز ي م ا م ت ر د د و ب م ك و ز ا ي ن ن ي ر ت ش ي ب ي ا ر ا د ر ه ا م و ص ص خ ت م ي ا ه و ر ي ن و ي ر ه ش ت ال ي ه س ت و ت ا س ي س أ ت ت ا ن ا ك م ا و د ش ر ن د و ب ر ي ذ پ ا ن ن ا ك م ا و ر ه ش ن ي ا ه ب ) ت ر ج ا ه م ( ت ي ع م ج ه ي و ر ي ب م و ج ه ز ا ي ش ا ن ت ي ع ض و ن ي ا. د ش ا ب ي م ش ر ت س گ. د ن ك ي م د ش ر ي ز ك ر م ر ه ش جمعيت كه ت س ا ي ت ع ر س ن ا م ه ا ب ي ه ا ف ر ي ا ه ا ن ب ر ي ز و ت ا ز ي ه ج ت ت- ا س ي س أ ت و ت ا ن ا ك م ا ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش د ا د ع ت و ی ر ه ش ت ی ع م ج ت ا ر ی ی غ ت

10 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر ب. د و ش ی م ص خ ش م م ال ی ا ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م م ج ح و د ا د ع ت ر د ت ا ر ی ی غ ت ا ت ی ا ه ی ر ا م ش ر س ه ب ی ه ا گ ن ا ب ل ا س ن ی ا ر د. ت س ا ه د و ب ر ف ن ر ب ا ر ب ی ت ی ع م ج ا ب ی ر ه ش ه ط ق ن 4 ی ا ر ا د ن ا ت س ا ل ا س ی ر ا م ش ر س ج ی ا ت ن س ا س ا ز ک ر م ن ا و ن ع ه ب جمعیت تفر ا ب م ال ی ا ر ه ش ی ر ا م ش ر س ر د. ت س ا ه د و ب ی ت ی ع م ج ی ا ر ا د م ال ی ا ر ه ش ی ت ی ع م ج ا ب و د ص ر د 0 7 د و د ح ی ا ر ا د ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش ر ی ا س ت س ا ه د و ب ن ا ت س ا ن و ر د ر د د و ج و م گ ر ز ب ر ه ش ا ه ن ت ن ا ت س ا ز ا ر ت م ک ل ا س ن ی ا ر د ن ا ت س ا ر ه ش 3 1 ز ا ر ه ش 2 1 ی ن ع ی ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش % 0 9 دا ا و د ح و ه د و ب ر ف ن ز ا ر ت م ک. د ن ا ه ت ش ا د ر ا ر ق ر ه ش ا ت س و ر ه د ر ر د ی گ م ه جمعیت نفر ا ت ن ی ب ی ت ی ع م ج ا ب ی ی ا ه ر ه ش ا ت س و ر و ز ج ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش ه د م ع ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ی ر ا م ش ر س ج ی ا ت ن ی ا ه ر ه ش ه د ر ر د ر ف ن د و د ح ی ت ی ع م ج ا ب م ال ی ا ر ه ش ن ا ی م ن ی ا ر د و ه د و ب جمعیت نفر. ت س ا ه ت ش ا د ر ا ر ق ط س و ت م و ک چ و ک ر د ا ه ر ه ش ن ی ا ر ث ک ا ه ک ه ت ف ا ی ش ی ا ز ف ا ر ه ش 9 1 ه ب ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش د ا د ع ت ل ا س ی ر ا م ش ر س ز ا ل ص ا ح ج ی ا ت ن س ا س ا ر ب ا ه ن ت ن ا ک ا م ک ل ا س ن ی ا ر د. ) ن ا ت س ا ی ر ه ش ت ی ع م ج د ص ر د 7 4 6/ 3 و ر ه ش 9 1 ز ا ر ه ش )9 د ن ا ه ت ش ا د ر ا ر ق ر ه ش ا ت س و ر ه د ر. د ر ا د ر ا ر ق ط س و ت م و ک چ و ک ر ه ش ه د ر و د ر ا د ر ف ن ی ال ا ب ی ت ی ع م ج ه ک ت س ا م ال ی ا ن ا ت س ا ه د م ع ر ه ش و ت س ا ه د ی س ر ر ه ش 1 2 ه ب ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش د ا د ع ت ی ر ا م ش ر س ر د ل د ا ع م ر ه ش 1 1 ی ا ه ا ت س و ر ل ی د ب ت ه د ن ه د ن ا ش ن ر م ا ن ی ا ه ک د ن ا ه ت ش ا د ر ف ن ر ا ز ه ز ا ر ت م ک ی ت ی ع م ج. د ش ا ب ی م ی س ا ی س ت ا م ی م ص ت ا ه ر ه شششش شش ش ل ک ز ا د ص ر د 2 5 ی پ ر د ا ه ر ه ش ه ب ت ی ع م ج م ک الم ع ی ما ا ل ی ا ر ه ش. ت س ا د و ه ش ال م م ا ک ق و ف ی س ر ر ب د ر و م ی ا ه ل ا س ل و ط ر د ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ت ی ع م ج ل د ا ع ت م ا ن ع ی ز و ت ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش ر ی ا س ر د ت ی ع م ج م ج ح ا ب ی د ا ی ز ه ل ص ا ف ه ر ا و م ه ن ا ت س ا ر ه ش ن ی ر ت ت ی ع م ج ر پ ن ا و ن ع ه ب ن ا ت س ا ز ک ر م ت د ش ی ل ی م ح ت گ ن ج ن ا ی ر ج ر د و ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ی ا ه ل ا س ر د ن ا ت س ا ی ر ه ش ه ع م ا ج ن ز ا و ت م ا ن ش ی ا ز ف ا. ت س ا ه ت ش ا د ت ف ا ی ی ا ه ر ه ش ت ی ع م ج ن ا ز ی م ر ب ن ا ر ه م و ن ا ر ل ه د ی ا ه ر ه ش ه ل م ج ز ا ن ا ت س ا ی ب ر غ ی ا ه ر ه ش ه د م ع ن د ش ی ل ا خ ا ب ه ک ی ر و ط ه ب خ ر ن ( جمعیت رویه ی ب د ش ر ه ب ی ه ج و ت ی ب ن ی ا ا ب ن ا م ز م ه. د ش ه د و ز ف ا م ال ی ا ر ه ش خصوص به ن ا ت س ا ر گ ی د ی ا ه ش خ ب. ت س ا ه ت ش ا د ش ق ن ت ی ع م ج ل د ا ع ت م ا ن ع ی ز و ت ر د م ال ی ا ر ه ش ه ب ه ژ ی و ه ب ی ی ا ت س و ر ق ط ا ن م ت ر ج ا ه م ز ی ن و ی( ع ی ب ط ر و ش ک ب ر غ ه ق ط ن م و ر و ش ک ط س و ت م ی ا ه ر ه ش ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب م ال ی ا ر ه ش ن ا ت س ا ی ر ه ش ب ت ا ر م ه ل س ل س ر د ر د ه ن ی م ز ه ب ی د ا ر و م ر د و ن ا ت س ا ر گ ی د ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ا ه ر ه ش ه ب... و ه د م ع ت ر ا ج ت ی ن ا م ر د ی ل ا ع ش ز و م آ ن و چ ی ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ه ک د ن ت س ه ی ی ا ه ر ه ش ه ل م ج ز ا ه ن ر ز و ن ا و ی ا ن ا ر ه م د ا ب آ ح ل ا ص ر ا و چ ه ل ب ا ر س ی ا ه ر ه ش. د ش ا ب ی م ح ر ط م ه ق ط ن م ی ا ه ن ا ت س ا. د ن ن ک ی م ت ف ا ی ر د ر ه ش ن ی ا ز ا ا ر د و خ ت ا م د خ ن ی ر ت ه د م ع ل و ا ه ل ح ر م ر د ط ا ق ن ا ه ر ه ش ن ی ا ع ق ا و ر د. د ن ر ا د ن ی ن ا د ن چ ت م د ق ا ه ن آ ه د م ع ه ک ه د و ب ر ه ش 9 1 ر ب ا ر ب ل ا س ر د ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش د ا د ع ت ذ و ف ن ه ز و ح ی ا ه ا ت س و ر ه ب ی ن ا س ر ت ا م د خ ت ی ع م ج د ا ی د ز ا ه ل م ج ز ا ی ل ی ال د ه ب ه ک د ن ا ه د و ب ی گ ر ز ب ی ا ه ا ت س و ر ا ی ی ی ا ت س و ر ی ه ا گ ن. د ن ا ه د ش ل ی د ب ت ی ر ه ش ط ا ق ن ه ب و ه د ر ک ا د ی پ ی ر ه ش ت ی ه ا م ی س ا ی س ی ر ا د ا ز ک ز م ا ی و ا ه ن آ ف ا ر ط ا و ت ی ا ک ح ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش ب ل غ ا ن د و ب ا پ و ن ز ا ه ن ی م ز ن ی ا ر د ه د ش م ا ج ن ا ی ا ه ی ر ا م ش ر س ج ی ا ت ن ن ی ی ا پ جمعیتی اکثر ز ی ن ل ب ق ه ر و د ل ث م ا ه ر ه ش ن ی ا و. ت س ا ه د ی س ر ر ه ش 1 2 ه ب ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش د ا د ع ت. د ن ا ه د ش ب ا خ ت ن ا ر ه ش ن ا و ن ع ه ب ی س ا ی س ل ی ال د ه ب ر ت ش ی ب و د ن ا ه د ا د ی ر ا م ش ر س ر د. د ر ا د ر د ا ر د و خ ا ر ذ گ ی ا ج ه ب

11 ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا ف ا ف ش ه ب ن ا و ت ی م ن آ ل ی ال د ز ا ه ک ه ت ش ا د ی ر ی گ ش م چ ش ی ا ز ف ا ن ا ت س ا ن ی ش ن ر ه ش ت ی ع م ج د ش ر و 5 6 ه ه د و د ر د. د ر ک ه ر ا ش ا ت ی ع م ج ی ع ی ب ط د ش ر خ ر ن ه ی و ر ی ب ش ی ا ز ف ا ه ج ی ت ن ر د و ت ی ع م ج ل ر ت ن ک ی ا ه ت س ا ی س ن د و ب ن ب ا ا ت د ع م ت د م ع ه ک ت س ا ا ه ر ه ش ت ی ع م ج د ش ر ی ل ص ا ل م ا و ع ر گ ی د ز ا ه ر و د و د ن ی ا ی ط ر د ر ه ش ه ب ا ت س و ر ز ا ت ر ج ا ه م ن ا ت س ا ر د. د ر ی گ ی م ت ر و ص ر ت ش ی ب د م آ ر د و ل غ ش ب س ک ن ی ن ی چ م ه و ر ت ر ب و ر ت ه ب ت ا م د خ و ت ا ن ا ک م ا ه ب ی س ر ت س د ر و ظ ن م گ ن ج ن ا ی ا پ و 0 6 دهه اواخر ر د ه ژ ی و ه ب و ع و ر ش 0 5 ه ه د ز ا ه د م ع ر و ط ه ب ا ه ر ه ش ه ب ن ا ی ی ا ت س و ر ت ر ج ا ه م م ال ی ا. د ش ا ب ی م ن ا ت س ا ز ک ر م و م ال ی ا ر ه ش ن ا ت س ا ر د ی ی ا ت س و ی ا ه ت ر ج ا ه م ی ل ص ا د ص ق م. د ش م ا ج ن ا ی ل ی م ح ت : د ش ا ب ی م ر ی ز ل ک ش ه ب ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش د ش ر و ی ر ی گ ل ک ش ه و ح ن و ی ر ه ش ت س ی ز ز ک ا ر م ه ن ی م ز ر د ا ه ش ی ا ر گ ن ی ر ت ه د م ع ی ا ر ب. ) د ر ا د ت ی ع م ج ن ا ت س ا ر ه ش ن ی م و د ن ا ر ل ه د ر ب ا ر ب 6 د و د ح ر د ن ا ت س ا ر ه ش ن ی ر ت گ ر ز ب م ال ی ا ( ن ا ت س ا ی ر ه ش م ا ظ ن ی ب ط ق ی و گ ل ا ف ل ت خ م ت ا ه ج ز ا ا ر ش ق ن ن ی ا ی ر ا ت خ ا س ی ا ه ی گ ژ ی و ن آ س ا س ا ر ب ن ا و ت ب ه ک ی ت ر و ص ه ب ن ا ت س ا ی ر ه ش م ا ظ ن ی ب ط ق ی و گ ل ا ی ی ا س ا ن ش ی س ر ر ب د ر و م ی ن و ن ک ت ال و ح ت ه د ن ن ک ن ی ی ع ت ل م ا ع ن ی ر ت م ه م ن ا و ن ع ه ب ا ر ز ک ر م ت ه د ی د پ ت س خ ن. د و م ن د ی ا ب ی ب ا ی ز ر ا و ر ا ر ق ه ع ل ا ط م ن ی ر ت م ه م د ر ی گ ی م ر ب ر د ا ر ر و ش ک ی ا ه ر ه ش ه ک ب ش ه ک ی ا ه د و د ح م ا ی و ی ش خ ب ن ی ب و ر م ل ق ر د د ا د. ت س ا ز ک ر م ت ه ب ش ی ا ر گ ش خ ب ه ل ئ س م ه ز و ر م ا ی ر ه ش ه ک ا ج ن آ ز ا. ت س ا ی ر ه ش ا- ت س و ر ر د ه ع س و ت ه ب ی ش ی ا ر گ ی ا ر ا د ن ا ت س ا ر د ی ن ی ش ن ر ه ش ی و گ ل ا و ر ه ش ط ا ب ت ر ا ل ل ع ه ب ا ت س و ر ی ی ا ت س و ر ش خ ب ز ا ل ق ت س م ا با ی ر ق ت م ال ی ا ص و ص خ ه ب ا ه ر ه ش ی د ع ب ت ال و ح ت. ت س ا ه ت ف ا ی ن ی ن ا د ن چ ه ع س و ت ی ر ا ت خ ا س - ی خ ی ر ا ت ا ی. ت س ا ه ت س و ی پ ع و ق و ب ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش ن ی ب ط ا ب ت ر ا ی ت ح : ت س ا ه د م ع ل ک ش و د ه ب ن ا ت س ا جغرافیایی منطقه ه ر ت س گ ر د ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش ی ا ض ف ع ی ز و ت ن ا و ی ا م- م ال ع ی ا ی ا ع ه نننن اننن ت س ر ه ش ل م ا ش ی ب و ن ج ه ز و ح ر د ی ل و د ن ش ا ب ی م ا ر ا د ی ل د ا ع ت م ی گ د ن ک ا ر پ ن ا ن ا د ب آ ی ا ه ر ه ش ن ی ن چ م ه و چرداول شیروان ن ا ر ه م ی ا ه ر ه ش و. د ر ا د ت ی ا ک ح ی ح ا و ن ن ی ا ر د ل د ا ع ت م د ع ز ا ی م ی ل ق ا و ی ی ا ی ف ا ر غ ج ط ی ا ر ش ل ی ل د ه ب ا ه ر ه ش ی ی ا ض ف ی گ د ن ک ا ر پ ن ا ر ل ه د ت س ا ت ی ع م ج ی ن ا و ج ی ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی گ د ن ز ی و گ ل ا ی گ ت خ ی م آ م ه ر د ی ع ا م ت ج ا و جمعیتی ساختار ر د ب ل ا غ ش ی ا ر گ ه ک. د ر ی ذ پ ی م ت ر و ص ی ل غ ش ی ا ه ت ص ر ف ن ا د ق ف و ی د ا ص ت ق ا ن ا ی ن ب ف ع ض ل ی ل د ه ب ح و ط س ر د ن ا ت س ا ف ل ت خ م ی ا ه ر ه ش ن ی ب ب س ا ن ت م د ع ی ت ا م د خ ه و ق ل ا ب ی ا ه ت ی ف ر ظ و ت ا ن ا ک م ا ز ا م ال ی ا ر ه ش ی ر ا د ر و خ ر ب ل ی ل د ه ب م ا ظ ن و ه ت ش ا د ش ی ا ر گ ن د ش ی ب ط ق ه ب ی ر ه ش م ا ظ ن ه ع س و ت ی ر ه ش ط ا ق ن ن ی ب ر ا ک م ی س ق ت ر د ف ع ض و ی ش و ر ف ه د م ع ب ت ا ر م ه ل س ل س. د ش ا ب ی م د م آ ر ا ک ر ی غ و ص ق ا ن ن ا ت س ا ی ر ه ش ی ر ی گ ت ا م د خ ف ی د ر ی ع م ج ت: 1 ه ر ا م ش ل و د ج ر ه ش ت ی ع م ج ل ی د ع ت ل د م و ه ز ا د ن ا ه ب ت ر ن و ن ا ق س ا س ا ر ب ت ی ع م ج د ص ر د و ی ر ه ش ز ا د ص ر د ی ر ه ش ت ی ع م ج س ا س ا ر ب ه ب ت ر د و ج و م ت ی ع م ج م ال ی ا ر د ب و ل ط م ت ی ع م ج ه ز ا د ن ا - ه ب ت ر ن و ن ا ق ه ت ف ا ی ر د مطلوب جمعیت ه ت ف ا ی ل ی د ع ت ل د م Source: Research Findings ن ا ر ل ه د ر ه ش ه ر د ن ا ر ه م ل ک ع م ج

12 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ع م ج ت: 1 ه ر ا م ش ر ا د و م ن جمعیت درصد 3: ه ر ا م ش ل و د ج Source: authors ه ت ف ا ی ل ی د ع ت ل د م و ه ز ا د ن ا ه ب ت ر ن و ن ا ق س ا س ا ر ب ت ی ع م ج د ص ر د و ی ر ه ش ی ر ه ش ت س خ ن ی ا ه ص خ ا ش ه ب س ا ح م 2: ه ر ا م ش ل و د ج ص خ ا ش ر ه ش ت س خ ن ر ه ش و د ز ک ر م ت ر ه ش ر ا ه چ ز ک ر م ت ی ن ی ج ب ی ر ض ی پ و ر ت ن آ ب ی ر ض ل ا د ن ی ف ر ه ز ک ر م ت م د ع ن و س و ر د ن ه ) د ص ر د ( ر ا د ق م Source: Research Findings ن و ن ا ق س ا س ا ر ب ب و ل ط م ت ی ع م ج ی ر ه ش ه ت ف ا ی ل ی د ع ت ل د م و ه ز ا د ن ا ه ب ت ر ر ه ش م ا ن ت ی ع م ج ل ک ز ا د ص ر د ن ی ش ن ر ه ش ت ی ع م ج ل د م ر د ب و ل ط م ه ز ا د ن ا ه ب ت ر ر د مطلوب جمعیت ل ی د ع ت ه ت ف ا ی ل د م / م ال ی ا / ن ا ر ل ه د / ن ا و ی ا / ن ا ن ا د ب آ / ر ه ش ه ر د / ز ا و ک ر ا / ن ا ر ه م / ه ل ب ا ر س / د ا ب آ ن ا م س آ / ر ا و چ / ه ل ه پ / ه ر د ب / ی ر و م ر و م / ا ش گ ل د / ن ا ی س و م / ه ن ر ز / ر ا م و ل / ه م ی م / غ ا ب ب ا ر س / د ا ب آ ح ل ا ص Source: Research Findings 0/ د ی ح و ت

13 ) ه ر د ب ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا ي ر ي گ ه ج ي ت ن و ث ح ب ی ع م ج ت: 2 ه ر ا م ش ر ا د و م ن ه ت ف ا ی ل ی د ع ت ل د م و ه ز ا د ن ا ه ب ت ر ن و ن ا ق س ا س ا ر ب ت ی ع م ج د ص ر د و ی ر ه ش Source: Research Findings ی ر ه ش ت س خ ن ی ا ه ص خ ا ش. 4 ه ر ا م ش ل و د ج ص خ ا ش ر ه ش ت س خ ن ر ه ش و د ز ک ر م ت ر ه ش ر ا ه چ ز ک ر م ت ی ن ی ج ب ی ر ض ی پ و ر ت ن آ ب ی ر ض ل ا د ن ی ف ر ه ن و س و ر د ن ه ز ک ر م ت م د ع ) د ص ر د ( ر ا د ق م / /8 6 Source: Research Findings ت س خ ن ه د ی د پ د و ج و ن ا و ت می ا ر ن ا ت س ا ی ر ه ش ه ک ب ش ی ا ه ی گ ژ ی و د و ج و م ی ا ه ه ت ف ا ی س ا س ا ر ب ی ر ه ش و ل د ا ع ت م د ع ت ی ع م ج ز ا ا ه ر ه ش ن ا و ا ر ف ه ل ص ا ف ا ه ر ه ش ر ث ک ا ن د و ب ک چ و ک ی ر ه ش ه ک ب ش ر د ت س س گ ت ی ع م ج ی ی ا ی ف ا ر غ ج ن ز ا و ت ر ه ش ر ه ش ه و ر گ ر ا ه چ ر د ا ه ر ه ش ی د ن ب ه ق ب ط ن آ ه ت ف ا ی ل ی د ع ت ل د م ر د م ه و ه ز ا د ن ا ه ب ت ر ل د م ر د م ه د و خ ب و ل ط م ر ه ش ا ت س و ر و ) ه ل ب ا ر س ر ه ش ه ر د ن ا ر ه م ( ک چ و ک ر ا ی س ب ر ه ش ) ن ا ن ا د ب آ و ن ا و ی ا ن ا ر ل ه د ( ک چ و ک ر ه ش ) م ال ی ا ( ط س و ت م ن ی ن چ م ه. د و م ن ه ر ا ش ا ن ا و ت ی ی م ) د ی ح و ت و ه م ی م ن ا ی س و م ی ر و م ر و م د ا ب آ ح ل ا ص ه ن ر ز ه ل ه پ د ا ب آ ن ا م س آ ر ا م و ل ا ب ه ک ن ا ت س ا ی ر ه ش ه ک ب ش ر د ی ر ه ش ت س خ ن ن ا ز ی م ه ع ل ا ط م د ر و م ی ر ا م آ ی ا ه ه ر و د ی ط ر د ه ک د ه د می ن ا ش ن ا ه سی ر ر ب ت س خ ن ه د ی د پ د و ج و د ی ؤ م د ش ی س ر ر ب ر ه ش ر ا ه چ ز ک ر م ت و ر ه ش و د ز ک ر م ت ر ه ش ت س خ ن ز ک ر م ت : ص خ ا ش ه س ی ر ی گ ر ا ک ب د د ه د ممی م ن ا ش ن ی ا ه ص خ ا ش م ا ق ر ا ه ع ل ا ط م د ر و م ی ر ا م آ ی ا ه ه ر و د ی م ا م ت ر د ن ی ا د و ج و ا ب. ت س ا ن ا ت س ا ه ک ب ش ر د ی ر ه ش د ص ر د 7 7 ز ا ی ر ه ش ت س خ ن ز ک ر م ت ن ا ز ی م ه ک ی ر و ط ه ب. ت س ا ش ه ا ک ل ا ح ر د ه ک ب ش ر د ی ر ه ش ت س خ ن ز ک ر م ت ن ا ز ی م ه ک ل ا س ر د د ص ر د 5/6 ه ب ل ا س ر د 5/8 9 م ق ر ز ا ر ه ش و د ز ک ر م ت. ت س ا ه ت ف ا ی ش ه ا ک ل ا س ر د 8 4 ه ب 5 4 ل ا س ر د ش ه ا ک ل ا س ر د د ص ر د 6 6 ه ب ل ا س ر د د ص ر د ز ا چهارشهر تمرکز ن ا ز ی م و ه ت ف ا ی ش ه ا ک ص خ ا ش ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ک ن ا ت س ا ی ر ه ش ط ا ق ن ر د ت ی ع م ج ی ی ا ض ف ع ی ز و ت ت ال و ح ت ه ب ط و ب ر م ی ا ه رسی ر ب. ت س ا ت ف ا ر پ د ن و ر ع ی ز و ت ن ی ا ه ع ل ا ط م د ر و م ی ر ا م آ ی ا ه ه ر و د ی ط ر د د ه د می ن ا ش ن ه د ش ه ب س ا ح م ی ن ی ج ه ت ف ا ی ب ی ر ض..... ت.. س ا ه ت ش ا د ز ی خ و ن آ ا ب ط ب ت ر م ي ت ن و ك س ز ك ا ر م ر ي ا س و م ال ي ا ر ه ش جمعيتي پدیدههای ت ا ر ي ي غ ت ز ا ي ع ب ا ت م ال ي ا م ال ي ا ر ه ش ي ت ي ع م ج ت ال و ح ت ي د و خ ه ب جمعيتي تحوالت ي ل ك ر و ط ه ب د ش ا ب ه ت ش ا د ي م ه م ش ق ن و ثیر أ ت ر ه ش ن ي ا ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب د ن ا و ت می ه ك ت س ا

14 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف و ي ن ا م ز ت ا ئ ا ض ت ق ا و ي گ ن ه ر ف ي س ا ي س ای ه ص خ ا ش ن و چ م ه ی ی ا ه ص خ ا ش ه ك ا ر چ ه د و ب ن ي س ر ر ب ل ب ا ق ي ي ا ه ن ت ه ب و د و خ ع و ق و ما ل ي ا ي ي ا ي ف ا ر غ ج ي ا ض ف ر د. د ن ش ا ب می ر ث ؤ م ن آ ي ي ا ض ف ش خ پ و ت ي ع م ج ي ف ي ك و ي م ك ت ال و ح ت ر ب ي گ م ه ي ن ا ك م ن د ش ي ط ن و د ب ي ت ي ع م ج ي ي ا ج ه ب ا ج ب ج و م ه د ر ت س گ ل ك ش ه ب ن آ ز ا ي ش ا ن ت ا ع ب ت و ي ل ي م ح ت گ ن ج ل ا س ررر ر ر د ه ت ف ر گ م ا ج ن ا ای ه سی ر ر ب س ا س ا ر ب. د ي د ر گ ط ي ح م ن آ ي ا ه ن ا و ت ا ب ب س ا ن ت م جمعيت پذيرش و استان جمعيت د ص ر د 7/3 ل د ا ع م ن ا ز ي م ن ي ا ه ك ه د و ب ت ي ع م ج ر ف ن ي ا ر ا د ي ق ط ن م د ن ي ا ر ف الم ع ی ا ر ه ع ش شهرنشين جمعيت د ص ر د 4 5 ه ك ت س ا ه د ي س ر ه ب ل ا س ه ب ت ب س ن د ص ر د 7/8 6 ل د ا ع م ي د ش ر خ ر ن ا ب م ال ي ا ر ه ش ل ا س ر د. د ش ا ب می. ت س ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ن ي ش ن ر ه ش ت ي ع م ج د ص ر د 0 5 4/ 9 و ن ا ت س ا ت ي ع م ج ل ك د ص ر د 3 1 ت ي ع م ج ن ا ز ي م ن ي ا ت ي ع م ج د ص ر د 0 1 1/ 6 ل د ا ع م د ش ر خ ر ن ا ب ل ا س ر د م ال ي ا ر ه ش ن ك س م و س و ف ن ي م و م ع ي ر ا م ش ر س س ا س ا ر ب ت ي ع م ج ل ك د ص ر د 8 5 3/ و ن ا ت س ا ت ي ع م ج ل ك د ص ر د 3 2 3/ ن ا ز ي م ن ي ا ه ك ه د ي س ر ر ف ن ه ب ل ا س ر د م ال ي ا ر ه ش ت ي ع م ج س ا س ا ن ي م ه ر ب. ت س ا ه د ا د ل ي ك ش ت ه ب ه ك ه د ي س ر ر ف ن ن آ ا ر استان شهرنشين ل ك د ص ر د 5 2 ه د ي س ر ر ف ن ه ب ل ا س ر د ن ا ز ي م ن ي ا ه ك د ش ا ب می ن ا ت س ا ي ر ه ش ت ي ع م ج ل ك د ص ر د 8 4 6/ و ن ا ت س ا ت ي ع م ج ن ي ش ن ر ه ش ت ي ع م ج ل ك د ص ر د 8 4 و ن ا ت س ا ت ي ع م ج ل ك د ص ر د 5 2 5/ د و د ح م ق ر ن ي ا ه ك تا ل و ح ت ل ي ب ق ز ا ي ل م ا و ع ه ب ر ي خ ا ه ه د د ن چ ي ط م ال ي ا ر ه ش ت ي ع م ج ش ي ا ز ف ا ه د ش م ا ج ن ا ای ه سی ر ر ب س س س ا س ا ر ب. د د ش ا ب ممممی مم م ن ا ت س ا ر د ي م ا ظ ن ي س ا ي س ن ا ك س ا ت ه ج ي ي ا ه ك ر ه ش ث ا د ح ا. د ش ا ب می م ال ي ا ر ه ش ه ب ت ر ج ا ه م ي ال ا ب د ش ر و ي ل ي م ح ت گ ن ج ه ل م ج ز ا ر ي خ ا ه ه د د ن چ ت ف ا ب ه ر ا ب ك ي ه ب ر ه ش ل خ ا د ر د ي م ا ظ ن ت ا س ي س أ ت و ي ه ا گ ش ن ا د ز ك ا ر م و ي ت ل و د ي ا ه ه ا گ ت س د ر ا ر ق ت س ا ر ه ش ر د ن ي ر ج ا ه م. د ر و آ د و ج و ه ب ا ر ي ر ت ش ي ب ت ي ع م ج ش ر ي ذ پ ت ا ب ج و م و د ا د ش ي ا ز ف ا ت د ش ه ب ا ر ر ه ش ي د ب ل ك ب ه ع ب ا ا ت ت د م ع م ال ي ا ر ه ش ي د ا ص ت ق ا ي و گ ل ا د ن چ ر ه. د ش ا ب می ر ه ش ن ي ا ت ي ع ق و م ز ا ي ع ب ا ت م ال ي ا ر ه ش ي د ا ص ت ق ا ي و گ ل ا د ر ا د ق ل ع ت ن ا ت س ا د ي ل و ت ل ك د ص ر د 6 6 ا ب ت ا م د خ ا ه ش ش ش خ ب ر ي ا س ر د ر ه ش ن ي ا ر د ن ك ي ل ل ل غ ا ش ي ي د ا ي ز ت ت ي ع م ج زز ز ي ن نن ن ا ي ا پ اا ا ت ي ب س ا ن م ت ي ع ض و ي ا ر ا د ي ب س ن ت ي ع ق و م ظ ا ح ل ز ا ه ك ن ي ا ل ي ل د ه ب م ال ي ا ر ه ش 4( ر و ا ش م ن ی س د ن ه م (. د ن ش ا ب می. ت س ا ه د و ب ن ه ج و ت ل ب ا ق ن د ع م و صنعت بخش ه ن ي م ز ر د ي ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ت س ا ه د و ب ن ي ل ي م ح ت گ ن ج ن ا ي ا پ ز ا د ع ب ا م ا د. ي د ر گ ر ه ش ل ا غ ش ا ت ف ا ب ر ي ي غ ت ز ا س ه ن ي م ز ي ف ر ص م و ي ل ي د ب ت ع ي ا ن ص و ن ا م ي س ز ا گ و ت ف ن ع ي ا ن ص ي ل ي م ح ت گ ن ج 8 6 7/ 5 ي ز ر و ا ش ك ش خ ب ر د م ال ي ا ر ه ش ت ي ع م ج ر ت ش ي ب ه ه د ر د ه ت ف ر گ ت ر و ص ت ا ع ل ا ط م س ا س ا ر ب هه ه ب و د د ص ر د لل ل ا س ر د ت ت ب س ن ن ن ي ا هه ه ك ت س ا ه د و ب د ص ر د 7 1 0/ 8 ي ز ر و ا ش ك ش خ ب و د ص ر د 3 1 3/ 6 ت ا م د خ ش خ ب ن آ ل ا ب ن د س س ا س ا رر ر ب. ت ت س ا هه ه د و ب د ص ر د 7 1 ن ن د ع م و ت ت ع ن ص و د د ص ر د 1 4 ت ا م د خ د ص ر د 2 4 ي ز ر و ا ش ك ش خ ب و ه د ر ك ر ي ي غ ت ل ا غ ت ش ا ز ا و ه ت ف ر ي ذ پ ت ر و ص ي ر ت ش ي ب ت ع ر س ا ب ت ا م د خ ش خ ب د ش ر ل ا س ر د ه د ش م ا ج ن ا ای ه ش ه و ژ پ ن ي ر ت ش ي ب د ص ر د 6 6 6/ ا ب ت ا م د خ ش خ ب ه ه د ن ي ا ر د. ت س ا ه د ش ه ت س ا ك ن د ع م و ت ع ن ص و ي ز ر و ا ش ك ای ه ش خ ب ر ي ا س ر د ن ا ز ي م د و خ ه ب ا ر م ال ي ا ر ه ش ل ا غ ت ش ا ن ا ز ي م ن ي ر ت ال ا ب د ص ر د 6 6 1/ ا ب ت ا م د خ ش خ ب ز ي ن ل ا س ر د و م ال ي ا ر ه ش ر د ل ا غ ت ش ا ي ر م ق ي ر ج ه ل ا س ز ا م ال ي ا ر ه ش ) ي ن ا ه و ش (. د ن ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا ر د ن ا ي ل ا و اای ا تتتتتته تتت م و ک ح و ر م ل ق ه ط ي ح ا ج ن آ و د و م ن ر ق ت س م ال ا ب ه د م ا ن ه ب ي ل ح م ر د ا ر د و خ ي ت م و ك ح ر ق م ه ر و د ن ي ا ن ا ي ل ا و. ت ش ا د ر ا ر ق ن ا ت س ر ل آباد حسين ا ر ن ا م ز ن ي م ه ر د. د ي د ر گ شروع ابوقداره ي ل ا و ن ا م ز ز ا ي ز و ر م ا م ال ي ا ا ي ) د ا ب آ ن ي س ح ( ي ك ي ز ي ف ه ع س و ت و د ش ر. د ي م ا ن

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز تبيين جايگاه مهاجرت معكوس در بازساخت شمال استان اردبيل روستاهاي 1 اسماعيل ابراهيمي مغان پارس آباد ايران برنامه ريزي روستايي

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري فصلنامه علميپژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز شهري بررسي مشاركت شهروندان تهراني در امور (منطقه 1 و 20 شهرتهران) بر شهر سالم با تاكيد 1 نير پيراهري واحد گرمسار گرمسار

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1-

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1- () ن ا ر ئ ا ز ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5 9 3 1 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ب د ی ک أ ت

More information

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3 ف ص ل ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی گ ر ش ه ا ی و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه س و م تابستا 5931 1 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ش ا خ ص ه ا ی ت و س ع ه د ر م ا ط ق ر و س ت ا ی ی ش ه ر س ت ا

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information