ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

Size: px
Start display at page:

Download "ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن"

Transcription

1 ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن ن ا ر ه ت ر ه ش 2 2 ه ق ط ن م ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ز ا ب ن ی ز 1 د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ) ه ر ( م ا م ا ر ا گ د ا ی د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ی ا ت س و ر ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا د /02/01 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت /4 0 6/ 2 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ ا ه ن ا و ت شناسایی هدف ا ب حاضر تحقیق حریم با ق ر ش ر د ی ز ک ر م ز ر ب ل ا کوهستان شمال در ه ق ط ن م ن ی ا. ت س ا کاشت دست ی ا ه ل گ ن ج ه د ش م ا ج ن ا ن ا ر ه ت 2 2 ه ق ط ن م ر د شهری توسعه ا ب ه ط ب ا ر ر د گردشگری صنعت قابلیتهای و 2 و 5 ق ط ا ن م ا ب ه ق ط ن م ن ی ا. د و یش م د و د ح م د ر و آ د ر و ا ب ب و ن ج ن ک ه ن ا خ د و ر ه ش ر 1 ر د و ج ر ک ن ا ر ه ت ه ا ر د ا ز آ ن ی ا ه ک ه چ ن آ. ت س ا ر ا و ج م ه ن ا ر ه ت ه ب ب ر غ ز ا ا ر ه ق ط ن م ن ی ا ی ل ص ا ل ا و س. د و ش ل ی د ب ت ن ا ر ه ت شهر گردشگری قطب ه ب ت س ا ر ا ر ق ک ی د ز ن ه د ن ی آ ر د ه ک ت س ا ن ی ا د ن یک م ز ی ا م ت م ا ه قه ط ن م ر گ ی د ی اا ا ببببببببه ب ببب ب ب ب ط ق ه ب ن ا س آ ی س ر ت س د سهولت جهت ی ی ا ه ر ر ا ک ه ا ر ه چ و د د ن م ا د ک ن ا ر ه ت ر ه ش 2 2 ه ق ط ن م گردشگری قابلیتهای ه ک ت س ا ل ی ال د ک ر د و ف ش ک ی ا ر ب ی ل ع د و ج و م ع ض و ن ا ی ب ی ا ر ب ی ف ی ص و ت ق ی ق ح ت ش و ر کرد پیدا ن ا و ت ی م ن ا ر ه ت ر ه ش 2 2 ه ق ط ن م ی ر گ ش د ر گ ه د و د ح م ک ی ع ض و ن ا ی ب ی ا ر ب ی ا نه ی م ز ی- د ر و م و ه ب ه ج و ت ا ب ه ج ی ت ن ر د. د ش ا ب ی م ) ن ا ر ه ت ر ه ش 2 2 ه ق ط ن م ( ی ن ا ک م ه ق ط ن م ن ی ا ه ک د ن ر ا د ن ی ا ر ب د ی ک ا ت م د ر م ه ج و ت ل ب ا ق ت ی ر ث ک ا شد انجام ن ا ر ه ت شهر منطقه 22 ن ا ر گ ش د ر گ ج ی ل خ ی ا د ه ش ه چ ا ی ر د د ن ن ا م ی ر گ ش د ر گ د ی د ج ز ک ا ر م د ا ج ی ا ا ص و ص خ. ت س ا ر ه ش ز ک ر م ز ا ر ت ه ب ب ت ا ر م ه ب ی ی ا و ه ی ا ر ا د ت م س ه ب م ه م ی ا ه ی س ر ت س د ز ا ی ک ی ه ک ت م ه شهید بزرگراه ه م ا د ا ساخت همچنین و ن ا ر ی ا جوانمردان بوستان و ن ا ر ه ت ی ن ا ت س ر ه ش و ی ن ا ر ه ت ن ا ر گ ش د ر گ د ص ق م ه ق ط ن م ن ی ا ه د ن ی آ و ل ا ح ن ا م ز ر د ه ک د ش ا ب ی م ع و ض و م ن ی ا د ی و م ه م ه. د ش ا ب ز ی ن ر و ش ک ز ا ج ر ا خ ن ا ر گ ش د ر گ ی ا ر ی ذ پ ه ک د ر ا د ا ر ن ی ا ل ی س ن ا ت پ و ت ی ل ب ا ق ی ت ح ی ا نه ا س ر ت ا غ ی ل ب ت و ن ی ن ک ا س ز ا ه ک ی ا عععه ع ع ل ا ط م و ی ی ا ن ث ت س ا و ه ت س ج ر ب ر ا ش ب آ س س س ر ا ف ب ر غ صورت در و ت س ا تتتت تتت س ا ن ا ر ه ت 2 2 ه ق ط ن م ی ر ه ش ه ع س و ت ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ب ط ق ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( د م ح م ی ز ا ب ن ی ز 1-

2 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 8 ه م د ق م يافته توسعه ر ت م ك ق ط ا ن م ه ع س و ت و ع ب ا ن م ر ا ر ق ت س ا ل م ا ع ا ه ن ت ن ا و ن ع ه ب ا ر ي ر گ ش د ر گ ي ا ه ق ط ن م د ا ص ت ق ا ن ا س ا ن ش ر ا ك ي ا ر ب ا ر ي ه ج و ت ل ب ا ق ه ت ف ه ن ي ا ه ي ي ا ن ا و ت ز ي ن ا م ر و ش ك. د ن ا ده و م ن ي ف ر ع م ه ع س و ت ي ر گ ش د ر گ ا ب و ت س ا ر ا د ش خ ب ن ي ا ه ب ه ج و ت ر ا چ ا ن ه ب ي ع ا م ت ج ا ي گ ن ه ر ف ي ا ه صه ر ع و ي ن ا ه ج د ا ص ت ق ا ر د ي ر گ ش د ر گ ت ي م ه ا. د ش ا ب ی م ر د ت ي ا ن ع ه ب اساسي ايران. ت س ا د و ه ش م ي ت ي ع ض و چنين نيز ي ر گ ش د ر گ ش خ ب ر د. ت س ا ي ت ن س ت ي ر ي د م ا م ر و ش ك ر د ج ي ا ر ت ي ر ي د م ر ض ا ح ل ا ح ر د ش خ ب ر د صصصصصصصص ص ص ص و ص خ ه ب و ا م ر و ش ك ر د ز و ن ه ي ل م ع و ن ر د م ت ي ر ي د م ت م س ه ب ي ت ن س ت ي ر ي د م ز ا ت ك ر ح ت. س ا ه ت ف ا ي ن ق ق ح ت ي م و م ع و ي ت ل و د د ی د ج ی س ف ن ت ه ی ر ک ی ه ب ن ا ر ه ت ه ک د س ر ی م ر ظ ن ه ب ی ر ه ش ب ذ ا ک ت ا ن ا ج ی ه و د و د س ر ت س ا ر د ی گ د ن ز ه ب ه ج و ت ا ب ل ا ح ه ب ه ج و ت ا ب. د ش ی ف ر ع م د ی د ج ه ق ط ن م ک ی ن ا و ن ع ه ب و د ش ک ی ک ف ت ن ا ر ه ت 5 ه ق ط ن م ز ا 2 2 ه ق ط ن م ه ک ت ش ا د ز ا ی ن ی ط ا ب ه ک د س ر ی م ر ظ ن ه ب ه ن و گ ن ی ا ی ن ال و ط ی ا ه ت ر ف ا س م ت ال ک ش م ه ب ه ج و ت ا ب و ی ن ا ر ی ا ن ا د ن و ر ه ش ه ب ال ت ب م ی ا ه ی ر ا م ی ب ی ر و ن هلل ا ل ض ف خ ی ش م ا م ا ر ا گ د ا ی ی ل ع م ا م ا ی ا ه ن ا ب و ت ا ی ا ه ی س ر ت س د ق ی ر ط ز ا ن ا ر ه ت ر ه ش ط ا ق ن م ا م ت ز ا ه ا ت و ک ر ی س م.... و ن ی ا ه ب ن ا گ د ا ز آ گ ر ز ب ن ا ب و ت ا ی ل ا ع ر ا ی س ب ی س ر ت س د ط س و ت ن ی ن چ م ه و ش ی ا ی ن و حکیم همت د ی ه ش ی ا ه ن ا ب و ت ا ط س و ت و ی ی ا ن ث ت س ا ی ی ا و ه و ب آ ر و د ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ه ب ر ف س ن و د ب ه ک ت س ا ی ن ا ر ه ت ن ا د ن و ر ه ش ی ا ر ب ه د ا ع ل ا ق و ف ی ن ا ک م ا ه ق ط ن م خ ی ر ا ت ه ب ه ج و ت ا ب ت ف ا ی ر د د ی ا ب ه م د ق م ن ی ا ا ب ل ا ح. د ن ن ک ه ب ر ج ت و ی گ ن ه ر ف ی ه ن ی ش ی پ و. م ی ی ا م ن م ا د ق ا ی ر گ ش د ر گ و ی ر ه ش ه ع س و ت ر د م ی ن ا و ت ی م ن ا م د و خ ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م ی ن ا س ن ا ا ر ی اا ا ته ت ت ی ل ب ا ق و اا ا ییییییییه ی د ن م ن ا و ت ب ن ا ج ن ی ا د ی ک ا ت. د ش ا ب ر ا د ه ی ا پ و ی م ل ع ن ی ن ا و ق ع ب ا ت د ی ا ب ی ا نه ی م ز ر ه ر د ت ف ر ش ی پ و د ش ر ه ن و گ ر ه م ی ن ا د ی م ه ک ه ن و گ ن ا م ه. د و ش ن د ر ا و ه م ط ل ی ر ه ش ی ه ن د ب ر گ ی د ی ا ز ج ا و ا ه ت م س ق ه ب ی ر گ ش د ر گ ق ط ا ن م ه ع س و ت ا ب ه ک ت س ا ر ا د ی ا پ ه م ل ک ی و ر ر ب ت ا ق ا ف ت ا ه ن ا ف س ا ت م ه ق ط ن م ن ی ا ر د ه ز ا د ن ا ز ا ش ی ب د د ر ت و ت ی ع م ج ش ی ا ز ف ا ا ب ه ک ت س ا ضروری و م ز ال ی ت ا ک ن ر ک ذ ا ج ن ی ا ر د و ا ه ز ا س و ت خ ا س 2 2 ه ق ط ن م ی ر ا و ج م ه ر د ن ک ت ا غ ا ب م ج ح ش ه ا ک ن ا و ت ی م ه ل م ج ن آ ز ا ه ک ت س ا ع و ق و ل ا ح ر د ی د ب. د ر ب م ا ن ا ر م ز ال ی ا ه ن ا ت س ر ا م ی ب و ی ت ش ا د ه ب ت ا ن ا ک م ا د و ب ن و ه ت خ ی س گ ر ا س ف ا و ه ی و ر ی ب ی ا ه ی ز ا س ج ر ب ه ق ط ن م ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق ه ک ت س ا ن ی ا ا م ل ا و س ه د ش ر ک ذ ت ا ک ن ه ب ه ج و ت ا ب ل ا ح ن ا ر ه ت ر ه ش 2 2 ه ق ط ن م ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ب ط ق ه ب ن ا س آ ی س ر ت س د ت ل و ه س ت ه ج ی ی ا ه ر ا ک ه ا ر د ا د ش ر ت س گ 2 2 ه ق ظ ن م ر د ا ر ی ر گ ش د ر گ ن ا و ت ی م چگونه مجموع ه چ و کدامنددددددد تهران ر ه ش 2 2 ن ا و و و یت ی ی م ر د و د د د ر ک ا د ی پ ع ض و ن ا ی ب ی ا ر ب ی ا نه ی م ز ی- د ر و م و ل ی ال د ک ر د و ف ش ک ی ا ر ب ی ل ع د و ج و م ع ض و ن ا ی ب ی ا ر ب ی ف ی ص و ت ق ی ق ح ت ش و ر. د ش ا ب ی م ) ن ا ر ه ت ر ه ش 22 ه ق ط ن م ( ه د و د ح م ک ی ی ر ا م آ ه ع م ا ج م ج ح ن د ش ن ش و ر ز ا س پ ق ی ق ح ت ع و ر ش ا ب ه ک د ش ا ب ی م 2 2 ه ق ط ن م ر د ن ک ا س ت ی ع م ج ی ر ا م آ ه ع م ا ج م ج ح ن ی ی ع ت ت ه ج و ه د ش ی ر ی گ ه ن و م ن ه ب م ا د ق ا ی ف د ا ص ت ی ر ی گ ه ن و م ن ش و ر ق ی ر ط ز ا ر ا م آ ) ل ی ل ح ت ر ا د و م ن ل و د ج ( ی ف ی ص و ت. د و یش م ر ا ز ف ا م ر ن ( ی ی ط ا ب ن ت س ا ل د م و ) chi-square ن ن و م ز آ spss ل ک ی ر ا م آ ی اا ا ووووشه و و و ر ز ا ز ی ن ه ن و م ن ه د ا ف ت س ا SWOT

3 ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن ی ر گ ش د ر گ ف ی ر ع ت ه س ی ا ق م د و ش ی م ل م ا ش ا ر ا ج ن آ ر د ن د ن ا م و ل و م ع م ت م ا ق ا ل ح م ز ا حرکت که ت س ا ی ل م ا ع چند پدیده ک ی ی ر گ ش د ر گ ) Mathieson, A and Wall, )1982,G. ا ه ن آ ج ی ا ت ن و ا ت س ی ا و ا ی و پ ر ص ا ن ع ر گ ش د ر گ ف ی ر ع ت ا ی ن ط و ز ا ر ی غ ی ر و ش ک ه ب ی ل ا و ت م ل ا س ک ی ز ا ر ت م ک و ب ش ک ی م ک ت س د ی ن ا م ز ت د م ی ا ر ب ه ک ت س ا ی د ر ف ر گ ش د ر گ.)UNWTO( ت س ی ن د م آ ر د ب س ک و ن د ر ک ر ا ک و ا ف د ه و د ن ک ی م ت ر ف ا س م د و خ ی ل و م ع م ت ن و ک س ل ح م ی ر گ ش د ر گ ت ی م ه ا ر د ی م ه م ر ص ن ع و ی ن ا ه ج ت ر ا ج ت ر د ر ا ش ر س د م آ ر د ع ب ن م د و د ن و د ب ت ع ن ص ن ا و ن ع ه ب ی ر گ ش د ر گ ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ر د.)Lea and John, )1940,P ت س ا ه د ش ا ه ر و ش ک ز ا ی ر ا ی س ب ی ا ه ت خ ا د ر پ ز ا ر ت و ی ن ا گ ر ز ا ب ه ن ز ا و م م ی ظ ن ت و د و ب ه ب ي ر گ ش د ر گ ي ب ا ي ا ز ا ب ه ب ت س ا ی ت آ و ی ل ع ف ن ا ر گ ش د ر گ ت ی ا ض ر ب ل ج و ا ه ز ا ی ن ی ن ی ب ش ی پ ل م ا ش ی ن ف ت ی ر ی د م د ن و ر ک ی ی ر گ ش د ر گ ی ب ا ی ر ا ز ا ب است( Pender,1999 ). ه د ا د ر ا ر ق ر گ ی د ک ی ا ب ت ب ا ق ر ر د ا ر ن ا گ د ن ن ک ه ض ر ع و ی ت ر ف ا س م ی ا ه ت ک ر ش ه ک ی ر و ط جهانگردی و ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت و ا ف ت ن و م ا ر ي پ ر د د ن چ ر ه ه د ي د پ و د اين از هركدام. د ي ا م ن ي ي ي م ن ز ا ب ا ر ي ت ه ا ب ش چ ي ه ي ر گ ش د ر گ ا ب س ا ي ق ر د ي د ر گ ن ا ه ج ي ت ن س ي ا ض ف ر د د و خ ص ا خ ي گ ن و گ ا ت ك ي ي ا ر ا د ك ي ر ه ي ل و د ن ر ي گ ی م ر ب ر د ا ر ي ي ا ي ف ا ر غ ج ي ر ي ذ پ ش ن ك د و خ ي د ن ب ت ر و ص ر ا ر ق ي د ر ف ي اا ا زهه ي گ ن ا ز ا ن و ر ي ب و ت س ا ل م ا ك ت ل ا ح ر د ي ت ن س ع م ا و ج ي ا ه ز ا ي ن ز ا ه د م آ ر ب ي د ر گ ن ا ه ج. د ن ش ا ب ی م ن ر د م و ا ه ن ت و د ش ا ب ی ی م ي ع م ج و ي ك ا ر ت ش ا ي گ د ن ز از تابعي ه ش ي م ه ي ص خ ش ي گ د ن ز ي ت ن س ع م ا و ج ر د ه ك و ر ن آ ز ا. د ر ا د ز ي ن د ر گ ن ا ه ج ي. ) Nabavi, ياند) S,79:1351 د ر ف ي ا ه زش ر ا و د ا ق ت ع ا ع و ن ه د ن ن ك ن ي ي ع ت ي ت ن س ه ع م ا ج ي ك ا ر ت ش ا ي ا ه زش ر ا ع م ا و ج ي ك ا ر ت ش ا ي ا ه ز ا ي ن ه د ن ب ا ت ز ا ب ي ي ع ا م ت ج ا - ي د ا ص ت ق ا ر م ا ك ي ن ا و ن ع ه ب و د ر ي گ ي م ر ا ر ق ب و چ ر ا چ ن ي ا ر د ع ب ت ه ب ل ك ش ن ر د م ص ا خ ت ي ن ا د ر ف ه ي ا پ ر ب و ي د ر ف ه ز ي گ ن ا ر د ي ر گ ش د ر گ ه ك ي ل ا ح ر د. ت س ا ج ر ا خ ي د ر ف ه ط ي ح ز ا و د ش ا ب ی م. ت س ا ي ص خ ش ي ا ه زه ي گ ن ا ه ب ط و ب ر م و ي د ر ق ا ال م ا ك ر م ا ي ر گ ش د ر گ ر د ر ف س. د ر ي گ ي م ی ر ه ش ه ع س و ت و ی ر گ ش د ر گ ن ا ی م ه ط ب ا ر و ت ی ع م ج ش ی ا ز ف ا و ا ه ر ه ش ر د ی ر ا ز گ ه ی ا م ر س ز ک ر م ت ا ب م ه د ج ه ن ر ق ط س ا و ا ز ا ه ک ن و ی س ا ز ی ن ر د م ا ی ی ی ا ر گ و ن د ن و ر ی ه ا ف ر ط ی ا ر ش و ا ی ا ز م د ن چ ر ه د ن و ر ن ی ا. ت ش ا د ل ا ب ن د ه ب ا ر ی ن ی ش ن ر ه ش د ی د ش ه ع س و ت د و ب ه ا ر م ه ا ه ن آ ی ک ی ز ی ف ر ا ت خ ا س ن ی ن چ ر د. د ی د ر گ ه ر ی غ و ت ی ع م ج م ا ح د ز ا ی گ د و ل آ د ن ن ا م ی ت ال ک ش م ث ع ا ب د و خ ا م ا د ر و آ م ه ا ر ف ا ه ر ه ش ر د ا ر ی ب س ا ن م ی گ د ن ز ن د ش ی ن ی ش ا م حاصل که ا ه د ز م ت س د ش ی ا ز ف ا و ر ا ک ت ا ع ا س ش ه ا ک ل ق ن و ل م ح ل ی ا س و ه ع س و ت و ش ی ا ز ف ا ی ی ا ض ف ه ع س و ت ه ب ر ج ن م ر م ا ن ی ا. د و م ن ا ی ه م ا ر ی ر ه ش ی ا ه ط ی ح م ز ا ز ی ر گ د ن و ر و ت غ ا ر ف ت ا ق و ا ن ا ر ذ گ ی ا ه نه ی م ز د و ب ی ر ه ش. ) Kaplan and al,2004( د ی د ر گ م ا گ م ه ر و ط ه ب ی ر گ ش د ر گ د ش ر و ی ن ی ش ن ر ه ش

4 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 8 د ی ر گ ش د ر گ ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ک ی س ال ک و ئ ن و ک ی س ال ک ب ت ک م ه ی ر ظ ن دولتتتتتتتتت دخالت م د ع ر ب ی ن ت ب م و د ر ه ر و ا ب و ک ی س ال ک و ئ ن و ک ی س ال ک ب ت ک م ی ا ه یه ا پ و ل و ص ا ن د و ب ی ک ی ه ب ه ج و ت ا ب ر ظ ن ع ق ا و ر د. د و ب د ه ا و خ ی د ح ا و ع ض ا و م ن آ ی ا ه ر ا ک و ز ا س و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ص و ص خ ر د ب ت ا ک م ن ی ا ع ض ا و م ی ی ی ز ا س ی ص و ص خ ت ت ل و د ت ل ا خ د م د ع ر ب ی ن ت ب م ن ا ن آ ی ل ک ل و ص ا ه ب ه ج و ت ا ب صنعت این د ر و م ر د ب ت ا ک م ن ی ا ن ا و ر ی پ. ) Akbarpoor, M and Noorbakhsh,,M )2010 د ش ا ب ی م ل م ا ک ت ب ا ق ر و د ا ز آ ر ا ز ا ب ل ص ا ز ا ی و ر ی پ ی ر گ ش د ر گ و د ا ز آ ر ا ز ا ب د ا ص ت ق ا و ل ا ر ب ی ل و ئ ن ه ی ر ظ ن ه د و م ن د ر ا و ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ی د ا ز آ ه ب ا ز ی د ا ی ز صدمات انحصاری ل ک ش ه ب ت ل و د ش ق ن ن د ر ک گ ن ر ر پ ا ب ز ی ن ب ت ک م ن ی ا ن ی ب ز ا ا ر کامل رقابت ط ی ا ر ش د ر ا و م ز ا ی ر ا ی س ب ر د د و د ح م ا ن ی د ا ز آ ر ا ع ش ا ب ی ت ن س ی ا ه ل ا ر ب ی ل ن ا م ه ا ی ا ه ک ک الس ک و. ) Akbarpoor, M and Noorbakhsh, M,2010( د ن د ر ب ن ا ر ه ت شهر جغرافیایی ت ی ع ق و م ه ق ی ق د ۲ و ه ج ر د ۱ ۵ ی ی ا ی ف ا ر غ ج ل و ط ل ص ا ف د ح ر د ز ر ب ل ا ه و ک ه ت ش ر ی ب و ن ج ی ا ه کوهپایه ر د ن ا ر ی ا ل ا م ش ر د ن ا ر ه ت ر ه ش ا ت ی ل ا م ش ه ق ی ق د ۴ ۳ و ه ج ر د ۵ ۳ ی ی ا ی ف ا ر غ ج ض ر ع و ر ت م و ل ی ک ۰ ۵ ی ب ی ر ق ت ل و ط ه ب ی ق ر ش ه ق ی ق د ۶ ۳ و ه ج ر د ۱ ۵ ا ت ی ق ر ش ه ب ل ا م ش ط ا ق ن ن ی ر ت د ن ل ب ر د ر ه ش ع ا ف ت ر ا. ت س ا ه د ش ه د ر ت س گ ر ت م و ل ی ک ۰ ۳ ی ب ی ر ق ت ض ر ع ه ب ی ل ا م ش ه ق ی ق د ۰ ۵ و ه ج ر د ۵ ۳ ب و ن ج ز ا ی ن ا ت س ه و ک ی ح ا و ن ه ب ل ا م ش ز ا ن ا ر ه ت. د س ر ی م ا ی ر د ح ط س ز ا ر ت م ۰ ۵ ۰ ۱ ه ب ط ا ق ن ن ی ر ت ی ب و ن ج ر د و ر ت م ۰ ۰ ۰ ۲ و ب آ ز ا ی ل ا م ش ی ح ا و ن. ت س ا ت و ا ف ت م ی ی ا و ه و ب آ ی ا ر ا د ل ا م ش و ب و ن ج ر د ه ج ی ت ن ر د ه د ش ی ه ت ن م ی ر ی و ک ی ح ا و ن ه ب (. ( د ن ر ا د ر و خ ر ب ک ش خ و م ر گ ی ا و ه و ب آ ز ا ی ب و ن ج ی ح ا و ن و ک ش خ و د ر س ی ا و ه ن ا ر ی ا ر و ش ک و ن ا ر ه ت ن ا ت س ا ر د ن ا ر ه ت ر ه ش ت ی ع ق و م 1- ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: Research findings

5 ن ق ش ت و ا ن ه ا و ق ا ب ل ی ت ه ا ی گ ر د ش گ ر ی د ر م و ق ع ی ت ج غ ر ا ف ی ا ی ی م ن ط ق ه 2 2 ت ه ر ا ن م ن ط ق ه ۲ ۲ ب ا و س ع ت ۶ ه ز ا ر ه ک ت ا ر م ح د و د ه ش ه ر ی و ۲ ۳ ه ز ا ر ه ک ت ا ر ح ر ی م ا ز ش م ا ل ب ه ا ر ت ف ا ع ا ت ک و ه پ ا یه ه ا ی ا ل ب ر ز ا ز ش ر ق ب ه ب و س ت ا ن ج و ا ن م ر د ا ن ( م س ی ل ک ن ) ا ز ج ن و ب ب ه آ ز ا د ر ا ه ت ه ر ا ن ک ر ج و ا ز غ ر ب ب ه ح و ز ه ا س ت ح ف ا ظ ی ش ه ر س ت ا ن ک ر ج م ح د و د م ی گ ر د د. ا ی ن م ن ط ق ه ب ز ر گ ت ر ی ن م ن ط ق ه ش ه ر ت ه ر ا ن ب و د ه و د ه د ر ص د ا ز م س ا ح ت ک ل پ ا ی ت خ ت ر ا د ر ب ر د ا ر د. م ن ط ق ه ۲ ۲ ش ه ر د ا ر ی ت ه ر ا ن ب ی ن ط و ل ه ا ی ش ر ق ی ۱ ۵ ۰ ۱ ۵ ت ا ۴ ۰ ۲ ۱ ۵ ۰ و ع ر ض ه ا ی ۱ ۶ ۳ ۵ ۳ ۲ ت ا ۱ ۹ ش م ا ل ی ا س ت و ا ق ع ش د ه و ر د ی ج و ۵ ۵ ۳ ۷ د ر ق س م ت ش م ا ل غ ر ب ی ش ه ر ت ه ر ا ن و د ر پ ا ی ی ن د س ت ح و ض ه آ ب ر ی ز ر و د خ ا ن ه ک ن. ) ن ق ش ه ش م ا ره 2- م ن ط ق ه 2 2 ش ه ر ت ه ر ا ن Source: ج م ع ی ت ج د و ل ش م ا ر ه 1- پارامترهاي جمعيتي و تعداد خانوار م ن ا ط ق م ن ت خ ب ش ه ر د ا ر ي ت ه ر ا ن د ر س ا ل م ن ط ق ه م ي ز ا ن ج م ع ي ت ت ع د ا د خ ا ن و ا ر س ه م ج م ع ي ت ي س ه م خ ا ن و ا ر ي ب ع د خ ا ن و ا ر م ن ط ق ه 38% % Source:

6 و ۳ ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ق ط ن م ی ر گ ش د ر گ م ه م ز ک ا ر م ر گ ت ی چ جنگلی پارک ساكنان فراغت ت ا ق و ا ن د ن ا ر ذ گ ت ه ج ت ی ع م ج ب ذ ج ز ك ر م ز ا ب ر ی د ز ا ر ا ت ك ه ۰ ۵ ۹ ی ب ی ر ق ت ت ح ا س م ا ب ر گ ت ی چ ك ر ا پ. ) ت س ا ه د و ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ا ر ه ت ر ا ش ب آ نننننن نن نن نننن ن ن ن نن کن ل ا م ت ل جنگلی بوستان ب ر غ ل ا م ش ت ا ع ا ف ت ر ا ییییی یییی ی ییی زی ا ر خ د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب ل ا م ش ی ر ت م ۵ ۳ : ی ن ا ش ن. ) ) ر ب ا ع م و ه ا ر ب آ ه ک ر ب % ۵ ۱ و ز ب س ی ا ض ف % ۵ ۸ ( ر ا ت ک ه ۰ ۷ د و د ح : ت ح ا س م ن ا ر ی ا ن ا د ر م ن ا و ج ن ا ت س و ب م ی ک ح د ی ه ش و ت م ه د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب ل ص ا ف د ح : ر ا ر ق ت س ا ل ح م ر ا ت ک ه ۶ ۶ : ۵ و ۲ ۲ ه ق ط ن م ر د ت ع س و. ) ر ا ت ک ه ۶ ۳ : ۲ ۲ ه ق ط ن م ر د ت ع س و س ر ا ف ج ی ل خ ی ا د ه ش ه چ ا ی ر د : ح ر ط ی ل ص ا ف ا د ه ا ه ق ط ن م ی ک ی ژ و ل و ک ا ن ا و ت ش ی ا ز ف ا - ن ا ر ه ت ب ر غ ه ز و ح و ۲ ۲ ه ق ط ن م ی ا و ه ف ی ط ل ت - ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ی ح ی ر ف ت و ی ج ر ف ت ی ا ض ف ه ع س و ت -. ) ی ر ه ش ه ژ ی و ز ب س ی ا ض ف ه ع س و ت و ث ا د ح ا - ) ن ا ر ی ا ی ل م غ ا ب ( ی س ا ن ش ه ا ی گ ه ز و م غ ا ب ه د ش ل ی ك ش ت... و ز ا ی پ و ه ت و ب چ ی پ ه چ ت خ ر د ت خ ر د ل ی ب ق ز ا ن ا ه ا ی گ ع ا و ن ا ز ا ه ن و گ ر ا ز ه ه س ز ا ش ی ب ز ا ی س ا ن ش ه ا ی گ غ ا ب نن ن ا د ن و ر ه ش هه ه ب ی ی گ ن ه ر ف ی ش ز و م آ ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ی ا ر ب ش ز و م آ ف د ه ا ب د ر ا د ه ك ی م ل ع و ی ت ا ق ی ق ح ت ف ا د ه ا ر ب ه و ال ع و. ) ت س ا ه د ش ی ه د ن ا م ز ا س ی د ا ز آ ی ش ز ر و ه ع و م ج م ۵ ۳ ۱ ل ا س ر د ن ا ر ه ت ی ئ ا ی س آ ی ا ه ی ز ا ب ه ر و د ن ی م ت ف ه ی ر ا ز گ ر ب ر و ظ ن م ه ب ی د ا ز آ ی ش ز ر و ه ع و م ج م. د ی د ر گ ث ا د ح ا ن ا ر ه ت ب ر غ ر د ر ا ت ك ه ۰ ۶ ۴ ت ح ا س م ا ب و ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ا ه د ر ا د ن ا ت س ا ر د جشنننننننننهااا برگزاری برای ب س ا ن م ی ل ح م ی ش ز ر و ی ا ه ته ش ر ر ث ك ا ی ا ر ج ا ت ی ل ب ا ق ر ب ه و ال ع ی ش ز ر و گ ر ز ب ع م ت ج م ن ی ا. ) د ش ا ب ی م ی ش ز ر و ی ا ه و د ر ا ل ی ك ش ت ن ی ن چ م ه و ف ل ت خ م ی ا ه م س ا ر م و ا ه ی ئ ا م ه د ر گ و ت خ ا س ت س د ر د ی ا ه ژه و ر پ ) د ن ل ن ا ر ه ت ( ر ه ش ک ی و ر ا ز ه ی ز ا ب ر ه ش ی ژ و ل و ن ک ت و ش ن ا د ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و ی ص و ص خ ش خ ب ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ا ب ه ک ت س ا ر و ش ک ی ز ا ب ر ه ش ن ی ر ت گ ر ز ب ه ژ و ر پ ن ی ا. ) د ش خواهد ساخته ه ژ ی و ک ر ا پ و ک ا ک ی ن ا و ن ع ه ب ا ی ن د ز و ر

7 ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن ل ا م ش ن- ا ر ه ت ه ا ر د ا ز آ و ر ر و ش ك ى ى ز ك ر م و ى ى ل ا م ش هه ه ق ط ن م ن ي ب ن ا ز ر ا و ع ي ر س ن ئ م ط م ط ا ب ت ر ا ن ي م أ ت ر و ظ ن م ه ب س و ل ا چ ن ا ر ه ت ه ا ر د ا ز آ ه ژ و ر پ. ) ت س ا ر ج ا ل ا ح ر د ى ل ا م ش ه ي ا س م ه ى ا ه ر و ش ك ا ب ط ا ب ت ر ا ت ل و ه س ل ا م ت ا ت د ی ر خ گ ر ز ب ز ک ا ر م ر ه ش ر ال ا ت ک ی پ م ل ا ی ت ا م د خ ی ر ا ج ت ع م ت ج م ش ر ب ا ی ر ا ک ر ا و س ه ع و م ج م. ) ل ح ا س ی ر ا د ا ی ر ا ج ت ع م ت ج م ث ح ب ج ی ا ت ن ه ق ط ن م ن ک ا س ر ف ن ل م ا ش ل و ا ه و ر گ. ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ه د ن ه د خ س ا پ ه و ر گ و د ق ی ق ح ت ن ی ا ر د ی ر ی گ ه ن و م ن ی ا ر ب : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ه م ا ن ش س ر پ ت ال ا و س. د ش ا ب ی م ه ق ط ن م ر گ ش د ر گ ر ف ن ل م ا ش م و د ه و ر گ و ا ه ته ف ا ی ی ف ی ص و ت ل ی ل ح ت ی ف ی ص و ت ش و ر ی ف ی ص و ت ر ا م آ. ف ل ا م ا ج ن ا ن آ ی و ر ی ف ی ص و ت ل ی ل ح ت و د و یش م ی س ر ر ب ر ا د و م ن و ل و د ج ق ی ر ط ز ا ی ر ی گ ه ن و م ن ل ص ا ح ج ی ا ت ن ت م س ق ن ی ا ر د. د و ش ی م. ) ت س ا ر ف ن ا ب ر ب ا ر ب ی ف د ا ص ت ی ر ی گ ه ن و م ن ن ی ا ر د د ا ر ف ا د ا د ع ت ( ه ق ط ن م ن ی ن ک ا س خ س ا پ ه ب ط و ب ر م ر ا د و م ن و ل و د ج ت ال ا و س د ر ا د ه ق ط ن م ح ط س ر د ل ا غ ت ش ا ش ی ا ز ف ا ر د ی ر ی ث ا ت ه چ 2 2 ه ق ط ن م ر د ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ا م ش ر ظ ن ه ب. 1 ه ت ش ا د تاثیر منطقه ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه ع س و ت ر د د ح ه چ ا ت س ر ا ف ج ی ل خ ی ا د ه ش ه چ ا ی ر د د ا ج ی ا ا م ش ر ظ ن ز ا. 2 ت س ا د ی ت س ه ق ف ا و م ه ق ط ن م ر د ن ا ر گ ش د ر گ ر و ض ح ا ب د ح ه چ ا ت ا م ش. 3 ت س ا ه د ش ه ق ط ن م ح ط س ر د گ ن ه ر ف ه ع س و ت ث ع ا ب د ح ه چ ا ت ه ق ط ن م ر د ن ا ر گ ش د ر گ ر و ض ح ا م ش ر ظ ن ه ب. 4 د ش ر ر د ه ز ا د د ن ا چچچچچچچه چ چ چچ چچ ا ت ه ق ط ن م ی ر گ ش د ر گ ر ص ن ع ن ی ر ت ی م ی د ق ن ا و ن ع ه ب ر گ ت ی چ ی ل گ ن ج ک ر ا پ د و ج و ا م ش ر ظ ن ه ب. 5 ت س ا ه ت ش ا د ه ق ط ن م ی د ا ص ت ق ا د ی ن ا ید م د ی ف م ه ق ط ن م ن ا ر گ ش د ر گ ه ب ا ر ی ر گ ش د ر گ ت ا ن ا ک م ا و خدمات ارائه ن ا ز ی م ه چ ا ت ا م ش. 6 ت ب ث م ر ی ث ا ت ه ق ط ن م ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه ع س و ت ر ب ن ا ز ی م چه منطقه ح ط س ر د ی ت م ا ق ا ن ک ا م ا ش ر ت س گ ا م ش ر ظ ن ه ب. 7 د ر ا ذ گ ی م : ت س ا ه د و ب ر ی ز ح ر ش ه ب ا ه ن آ خ س ا پ

8 ر 8 ف ن ر 0 ف ن ر 1 ف ن ر 4 ف ن ر 7 ف ن ر 5 ف ن ر 6 ف ن ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 د ا ر ف ن ل و ا ه م ا ن ش س ر پ ت ال ا و س ه ب ه ق ط ن م ن ی ن ک ا س خ س ا پ 2- ه ر ا م ش ل و د ج د ا ر ف ن ف ی ع ض ی ل ی خ ف ی ع ض ط س و ت م د ا ی ز د ا ی ز ی ل ی خ ه د ن ه د خ س ا پ خ س ا پ د ص ر د ن ا گ د ن ه د ه د ن ه د خ س ا پ خ س ا پ د ص ر د ن ز و % 5 ف ن ر 5 % 4 1 ف ن ر 4 1 % 4 1 ف ن ر 4 1 % 9 1 ف ن ر 9 1 % % 2 ف ن ر 2 % 7 ف ن ر 7 % 3 2 ف ن ر 3 2 % 8 2 ف ن ر 8 2 % % 8 ف ن ر 8 % 9 ف ن ر 9 % 7 1 ف ن ر 7 1 % 5 2 ف ن ر 5 2 % % 5 ف ن ر 5 % 1 1 ف ن ر 1 1 % 2 2 ف ن ر 2 2 % 8 2 ف ن ر 8 2 % % 3 ف ن ر 3 % 5 1 ف ن ر 5 1 % 8 1 ف ن ر 8 1 % 7 2 ف ن ر 7 2 % % 0 ر ف ن. % 5 ف ن ر 5 % 2 2 ف ن ر 2 2 % 8 2 ف ن ر 8 2 % % 1 ف ن ر 1 % 2 ف ن ر 2 % 2 1 ف ن ر 2 1 % 9 2 ف ن ر 9 2 % Source: Research findings 1 ل ا و س 2 ل ا و س 3 ل ا و س 4 ل ا و س 5 ل ا و س 6 ل ا و س 7 ل ا و س :1 ع م ج د ا ی ز ی ل ی خ د ا ی ز ط س و ت م ف ی ع ض ضعیف خیلی 0 1 ل ا و س 2 ل ا و س 3 ل ا و س 4 ل ا و س 5 ل ا و س 6 ل ا و س 7 ل ا و س ل و ا ه م ا ن ش س ر پ ت ال ا و س ه ب ه ق ط ن م ن ی ن ک ا س خ س ا پ 1- ه ر ا م ش ر ا د و م ن Source: Research findings ل ا غ ت ش ا ش ی ا ز ف ا ر د ا ر ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ی ث ا ت ا ه ن آ % 8 4 ی ن ع ی 2 2 ه ق ط ن م ن ک ا س ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ر ث ک ا ی ر ی گ ه ن و م ن ن ی ا ر د. د و ب ه ق ط ن م ح ط س ر د ا ه ن ا ر و ت س ر و ا ه ک ال م ا ش ی ا ر ف ا ی و ر ن ا ش د ی ک ا ت ر ت ش ی ب و د ن ت س ن ا د د ا ی ز ر ا ی س ب ه ق ط ن م ی د ا ی ز ر ا ی س ب ر ی ث ا ت ه ق ط ن م ر د س ر ا ف ج ی ل خ ی ا د ه ش ه چ ا ی ر د د ا ج ی ا م ی ن ا د ی م ه ک ر و ط ن ا م ه ر د ه ع س و ت ی ر گ ش د ر گ ه ت ش ا د و ف ی ع ض ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ا ر ه ق ط ن م ر د ه چ ا ی ر د د ا ج ی ا ر ی ث ا ت و د ن د و ب ن ق ف ا و م ع و ض و م ن ی ا ا ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ % 9 ا ه ن ت. د ن ت س ن ا د ف ی ع ض ی ل ی خ و ف ل ا خ م ه ل ئ س م ن ی ا ا ب م ه ا ه ن آ ز ا ی م ک د ص ر د ا م ا د ن د و ب ق ف ا و م ه ق ط ن م ر د ن ا ر گ ش د ر گ د و ج و ا ب ه ق ط ن م ن ا ن ک ا س ر ث ک ا م ح ا ز م ا ر ن ا ر گ ش د ر گ د و ج و و د ن ت س ه ه ق ط ن م ن د ن ا م ی ق ا ب ر ک ب و م ا ر آ و ج ن د ر ا ت س ا و خ د ا ر ف ا ن ی ا. د ن ن ا ید م ی ف د ا ص ت ی ر ی گ ه ن و م ن ن ی ا ر د د ا ر ف ا د ا د ع ت ( ه ق ط ن م ن ا ر گ ش د ر گ خ س ا پ ه ب ط و ب ر م ی ا ه ر ا د و م ن و ا ه ل و د ج. ) ت س ا. د ن د و ب ه ق ط ن م و خود آرامش ا ب ر ب ا ر ب ر ف ن 0 0 1

9 ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن د ی ن یک م ه د ا ف ت س ا 2 2 ه ق ط ن م ی ر گ ش د ر گ ی ا ه به ذ ا ج ز ا ه ز ا د ن ا چه ا ت ا م ش. 1 1 ل ا و س د ا ر ف ن د س ا پ د ا ر ف ن ن ا ر گ ش د ر گ ر ظ ن ز ا ی ر گ ش د ر گ جاذبههای اهمیت 3- ه ر ا م ش ل و د ج د س ا پ د ا ر ف ن ف ی ع ض ی ل ی خ ف ی ع ض ط س و ت م د ا ی ز د ا ی ز ی ل ی خ ه ا د ع ت ن س ا پ ه د ن ه د خ ا گ د ن ه د ه ز و % 7 1 ر ف ن 7 1 % 1 2 ر ف ن 1 2 % 3 4 ر ف ن 3 4 % 1 1 ر ف ن 1 1 % 8 ر ف ن 8 Source: Research findings د ش ا ب ی م ت ر و ص ه چ ه ب ا م ش ر ظ ن ز ا 2 2 ه ق ط ن م ی ر گ ش د ر گ ی ا ه نه ی ز ه. 2 2 ل ا و س ت ا ر ف ن د ا ر ف ن ن ا ر گ ش د ر گ د ی د ز ا ی ر گ ش د ر گ ی ا ه نه ی ز ه ن ا ز ی م 4- ه ر ا م ش ل و د ج د س ا پ د ا ر ف ن ف ی ع ض ی ل ی خ ف ی ع ض ط س و ت م د ا ی ز د ا ی ز ی ل ی خ ه د ن ه د خ ا گ د ن ه د ه د ن ه د خ ا گ د ن ه د ه ز و % 2 1 ر ف ن 2 1 % 3 2 ر ف ن 3 2 % 4 3 ر ف ن 4 3 % 6 2 ر ف ن 6 2 % 5 ر ف ن 5 Source: Research findings ت س ا ن ا ز ی م ه چ ه ا م ر د ا م ش د م آ ر د ن ا ز ی م. 3 3 ل ا و س ل ا و س ان ر گ ش د ر گ د م آ ر د ن ا ز ی م 5- ه ر ا م ش ل و د ج ه ب ن ا م و ت ا ت ا ت ا ت ن ا م و ت ا ت ن ا م و ت د ا م و ت د ا م و ت د ا گ د ن ه د ال ا ب د ز و % 4 1 ر ف ن 4 1 % 5 1 ر ف ن 5 1 % 1 1 ر ف ن 1 1 % 7 2 ر ف ن 7 2 % 3 3 ر ف ن 3 3 Source: Research findings ت س ا ی ر ت ش ی ب ی ر گ ش د ر گ ه ب ذ ا ج ی ا ر ا د 2 2 ه ق ط ن م ی ل ص ا ن ک ا م ا ز ا ک ی م ا د ک ا م ش ر ظ ن ز ا. 4 ر گ ت ی چ ی ل گ ن ج ک ر ا پ د ا گ د ن ه د ی ر گ ش د ر گ ن ک ا م ا ه ب ن ا ر گ ش د ر گ ی د ن م ه ق ال ع ن ا ز ی م 6- ه ر ا م ش ل و د ج ن ا ر ه ت ر ا ش ب آ د ا گ د ن ه د ج ی ل خ ی ا د ه ش ه چ ا ی ر د س ر ا ف د ا ر ی ا ن ا د ر م ن ا و ج ن ا ت س و ب د ک ل ا م ت ل ی ل گ ن ج ک ر ا پ د ز و % 4 ر ف ن 4 % 0 1 ر ف ن 0 1 % 5 6 ر ف ن 5 6 % 5 ر ف ن 5 % 6 1 ر ف ن 6 1 Source: Research findings 4 د ا ر ف ن د ی ن یک م ف ر ص ا ر ی ر ت ش ی ب ی ه ن ی ز ه ه ق ط ن م ی ر گ ش د ر گ ه ن ی م ز ر د ر ی ز د ر ا و م ز ا ک ی م ا د ک ی ا ر ب ا م ش. 5 ن ا ر گ ش د ر گ د ی د ز ا ی ر گ ش د ر گ د ر ا و م ی ا ر ب ه ن ی ز ه ن ا ز ی م 7- ه ر ا م ش ل و د ج ق ی ق ح ت ت م ا ق ا ل ق ن و ل م ح ا ذ غ ح ی ر ف ت ه ز و ل ا و س % 1 ر ف ن 1 % 2 ر ف ن 2 % 3 ر ف ن 3 % 4 4 ر ف ن 4 4 % 0 5 ر ف ن 0 5 Source: Research findings 5

10 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 9 ت س ا ن ا ز ی م چه منطقه ر د ا م ش ت م ا ق ا ت د م. 6 ل ا و س ت ع ا س د ن چ د ا گ د ن ه د ز و ر ک ی د د ن ه د خ س ا پ ه ق ط ن م ر د ن ا ر گ ش د ر گ ت م ا ق ا ت د م 8- ه ر ا م ش ل و د ج د ا گ د ن ه د ز و ر د ن چ د ا گ د ن ه د ه ت ف ه ک ی د ا گ د ن ه د ه ت ف ه ک ی ز ا ر ت ش ی ب د ز و % 3 ر ف ن 3 % 0 ر ف ن 0 % 0 ر ف ن 0 % 2 ر ف ن 2 % 5 9 ر ف ن 5 9 Source: Research findings 2 ه ق ط ن م ی ر گ ش د ر گ ی ا ه به ذ ا ج ه ن ی م ز ر د ی ت ل و د و ی ا نه ا س ر ت ا غ ی ل ب ت. 7 6 ت س ا ه ت ش ا د 7 ل ا و س د ا ر ف ن د س ا پ ه 2 چ ن ا ز ی م ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ر د ت ا غ ی ل ب ت ر ی ث ا ت 9- ه ر ا م ش ل و د ج د س ا پ ی ر ی ث ا ت ف ی ع ض ی ل ی خ ف ی ع ض ط س و ت م د ا ی ز د ا ی ز ی ل ی خ ه د ن ه د خ ا گ د ن ه د ت ا ر ف ن د ا د ع ت ه د ن ه د خ ا گ د ن ه د ت ا ر ف ن د ا د ع ت ه ا گ د ن ه د ت ا ر ف ن د ا د ع ت ه ا گ د ن ه د ه ق ط ن م ر د ا م ش ب ذ ج ر د ت ا ر ف ن د ا د ع ت ه ز و % 1 5 ر ف ن 1 5 % 7 1 ر ف ن 7 1 % 0 1 ر ف ن 0 1 % 5 1 ر ف ن 5 1 % 7 ر ف ن 7 Source: Research findings. د و یش م 1 ر ب ا ر ب ن ی ن ک ا س ه ب ط و ب ر م ت ال ا و س د ن ن ا م م ه ن ا ر گ ش د ر گ ه ب ط و ب ر م ت ال ا و س ن ز و ع م ج ه: ت ک ن ی ن ا د ی م ل ی ل ح ت. ب ی ن ا ر گ ش د ر گ ن ی ن چ م ه و ن ا ر ه ت ر ه ش 2 2 ه ق ط ن م ن ی ن ک ا س ا ب ه ب ح ا ص م و ی ن ا د ی م ت ا ق ی ق ح ت ی ط ر و ض ح ه ق ط ن م ن ی ا ر د ه ک. د و یش م ه ت خ ا د ر پ ا ه ن آ ن ا ی ب ه ب ر ص ت خ م ر و ط ه ب ر ی ز ر د. د ش ه د ه ا ش م ه ج و ت ل ب ا ق و م ه م ه ت ک ن ن ی د ن چ د ن ت ش ا د ز ی ن د و خ ی ا ه نه ا خ ه ک ن ی ا ا ب و د ن ت ش ا د ه ق ط ن م ر د ن ک س م ت م ی ق ن ت ف ر ال ا ب ه ب ت ب س ن ی د ی د ش ض ا ر ت ع ا ه ق ط ن م ن ی ن ک ا س ر ث ک ا ی د ا ص ت ق ا ه د ن ی آ و د ن د و ب ف ل ا خ م ت م ی ق ش ی ا ز ف ا ن ی ا ا ب د و ب ه د ش ن ا ر گ ی ز ی گ ن ا ت ف گ ش ز ر ط ه ب. د ن ت س ن ا د ت خ س ی ح ی ر ش ت ش و ر ر ا ی س ب ا ر د و خ ن ا ن ا و ج ی ن و ر ی ب ی ا ه د ی د ه ت و ا ه ت ص ر ف و ی ن و ر د ضعفهای و ا ه ت و ق ل ی ل ح ت و ت خ ا ن ش ی ا ر ب SWOT ل د م ز ا ق ی ق ح ت ن ی ا ر د. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن ا ر ه ت ر ه ش 2 2 ه ق ط ن م ی ل خ ا د ل م ا و ع ز ا ی ش ا ن ف ع ض و ت و ق ط ا ق ن ی ب ا ی ز ر ا 0-1 ه ر ا م ش ل و د ج ی ی ا ه ن ه ر م ن ه ب ت ر ن ز و ل م ا و ع ت و ق ط ا ف ن د ا ی ز ر ا ی س ب ز ب س ی ا ض ق د و ج و ه ق ط ن م ر د ن ال ک ی ا ه ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ن ه پ ی ا ه ن ا ب ا ی خ و ز ا ب ر ب ا ع م د و ج و ر ا ی س ب ی ر گ ش د ر گ ن ک ا م ا د و ج و و ت م ه ن ا ب و ت ا ل ث م ی ل ص ا ی ط ا ب ت ر ا ی ا ه اه ر د و ج و 5 م ی ک ح ه ق ط ن م ر د ن ا ر ه ت ر ه ش ی ع و ن ص م ه چ ا ی ر د ن ی ل و ا د و ج و ی ر گ ش د ر گ ی ا ه نه ی ز ه ن د و ب ن ی ی ا پ ی ر گ ش د ر گ ظ ا ح ل ز ا ه ق ط ن م ن د و ب ب ط ق ی ن ا ه ج د ر ا د ن ا ت س ا ن ا م ز ا س ه ب ه ق ط ن م ن ت س و ی پ 9

11 ی) ن ع ی ی) ن ع ی ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن ت ب س ن ر ت ک ن خ ه ج ر د ن ی د ن چ و ب س ا ن م ر ا ی س ب ی ا و ه 0 1 ف ع ض ط ا ق ن ن ا ر ه ت ق ط ا ن م ر ی ا س ه ب ی ف ا ک ر و ط ه ب ی م و م ع ل ق ن و ل م ح م ت س ی س د و ب ن ی ن و ک س م ی ا ه ن ا م ت ر ا پ آ ه ی و ر ی ب ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ل ا م ش ن ا ر ه ت ه د ا ج ع ق و م ه ب ح ا ت ت ف ا م د ع ی ت ا م د خ ی ا ه خش ب و ی ر ا د ر ه ش ت ی ر ی د م ر ی ی غ ت ر و حض ه ب ت ب س ن ن ی ن ک ا س از برخی مخالفت 5 ه ق ط ن م ر د ن ا ر گ ش د ر گ ا ه ل ت ه ل ث م ی ت م ا ق ا ن ک ا م ا د و ب م ک د ی ر خ ز ک ا ر م و ی ر ا ج ت ی ا ه ع م ت ج م د و ب م ک ی ر گ ش د ر گ ش ر ت س گ و ت خ ا ن ش ی ا ر ب ت ا غ ی ل ب ت د و ب م ک 8 ه ق ط ن م ر د ه ر م ز و ر و م ز ال ت ال ی ه س ت و ت ا ن ا ک م ا د و ج و م د ع 9 ه ق ط ن م 5. 2 ز ا ر ت ش ی ب ی ل خ ا د ل م ا و ع ز ا ی ت م ا د و یش م ه ض ح ال م ه چ ن ا ن چ. د ش ا ب ی م م ت س ی س Source: Research findings : ل ک ع م ج 0 5 : ل ک ع م ج :1 ل ک ع م ج ت و ق ر گ ن ا ی ب د د ع ن ی ا ه ک ه د و ب ) خارجی عوامل ز ا ی ش ا ن ا ه د ی د ه ت و ا ه ت ص ر ف ی ب ا ی ز ر ا 1-1 ه ر ا م ش ل و د ج ی ی ا ه ن ه ر م ن ه ب ت ر ن ز و ل م ا و ع ا ه ت ص ر ف ی ل خ ا د ی ر گ ش د ر گ و ی ح ی ر ف ت ق ط ا ن م ر د ی ن و ر ی ب ی ا ه یه ا م ر س ب ذ ج ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ت ه ج ه چ ا ی ر د ر ا ن ک ی ن و ک س م ی ا ه ج ر ب د و ج و 2 ا ه ن ا گ ر ا و د ا ر ف ا ن ک س م د ی ر خ ل ی ل د ه ب کا ل م ا ر د ه ژ ی و ه ب ل ا غ ت ش ا ه ع س و ت 3 ی م و ب ر ی غ د ا ر ف ا ط س و ت ه ق ط ن م ر د ی ر گ ش د ر گ ش ر ت س گ ه ب ی ر ا د ر ه ش ه ژ ی و ه ج و ت ه ق ط ن م ر د د م آ ر د ر پ و ی ج ر ا خ ن ا ر گ ش د ر گ د و ج و 5 ا ه د ی د ه ت ن د و ب ا ر ا د و ه ق ط ن م ی ک ی د ز ن ر د ه غ ال ب ل ا ج ح ن ن ا ت س و ب د و ج و 1 ت ب س ن ر ت ش ی ب ت ال ی ه س ت و ت ا ن ا ک م ا ن ا ر ی ا ه ب ن ا د ر م ن ا و ج ن ا ت س و ب ر ا ن ک ر د ن ا ق ل و س ن- ک ه د ا ج و ر ا س ه و ک ی ل گ ن ج ک ر ا پ د و ج و 2 ه ق ط ن م ر د ل ا م ش ن- ن ن ن ن ن ا ر ه ت ه ا ر د ا ز آ م ر ا ه چ ه ق ط ن م ز ا ی ی ی ر ا د ر ب ه ه ره ه ب 3 ر د ه ژ و ر پ ن ی ا ل و ا ه ق ط ن م ع ق و م ه ب ی ر ا د ر ب ه ر ه ب م د ع و س و ل ا چ ه ق ط ن م ن ا ر گ ش د ر گ ه ب ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ی ا ر ب ی م و ب ر ی غ د ا ر ف ا د و ر و د و ر و ل ی ل د ه ب ه ق ط ن م ن ی ن ک ا س گ ن ه ر ف ن ت ف ر گ ر ا ر ق ع ا ع ش ت ح ت 5 ع و ن ت م ن ا ر گ ش د ر گ Source: Research findings ل: ک ع م ج 6 2 ل: ک ع م ج ل: 1 ک ع م ج ه ک ه د و ب ) ر ت ش ی ب ز ی ن ی ج ر ا خ ل م ا و ع ز ا ی ت م ا د و یش م ه ض ح ال م ه چ ن ا ن چ ز ا د د ع ن ی ا ر گ ن ا ی ب ط ی ا ر ش. د ش ا ب ی م م ت س ی س ی ج ر ا خ ب و ل ط م : د د ر گ ی م م ی س ر ت ر ی ز ح ر ش ه ب ت ا و س ر ا د و م ن ق و ف ی ا ه اده د س ا س ا ر ب

12 ر( د ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 9 ی- ر ی گ و ل ج (SO) ی م ج ا ه ت ی ا ه د ر ب ه ا ر ت ا و س ل د م ل ی ل ح ت 2- ه ر ا م ش ر ا د و م ن Source: Research findings ت ه ج ر ی ز ی ا ه ر ا ک ه ا ر. ت س ا ر ا و ت س ا ی ن و ر ی ب ی ا ه ت ص ر ف و ی ن و ر د ت و ق ط ا ق ن ر ب ز ک ر م ت ا ه د ر ب ه ا ر ن ی ا ر د : د و یش م ه ئ ا ر ا ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ر د ی ر ه ش ه ع س و ت ه ب ن د ی س ر ر و ظ ن م ه ب ی ر گ ش د ر گ د و ج و م ی ا ه ی ر ت ر ب ن ا ر گ ش د ر گ ه ب ر ت ش ی ب ت ا ن ا ک م ا ه ئ ا ر ا ی ا ر ب ص ص خ ت م ی و ر ی ن ن د و م ن م ه ا ر ف - ک ی پ م ل ا ه د ک ه د ا ت م ی ک ح ن ا ب و ت ا BRT س و ب و ت ا ط خ د ا د ت م ا - ه ق ط ن م ی ر گ ش د ر گ ی ا ی ا ز م ر ب ا ه ن آ د ی ک ا ت و ی ر گ ش د ر گ ن ک ا م ا ر د ن ی ن ک ا س حضور بیشتر ش ی ا ز ف ا - ن ا ر گ ش د ر گ ه ب ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ی ا ر ب ی م و ب د ا ر ف ا ز ا ه د ا ف ت س ا - ه ق ط ن م ر د ی ت م ا ق ا ن ک ا م ا د و ب م ک ه ب ن ی ل و ئ س م ه ج و ت - ه ق ط ن م ر د ی ر گ ش د ر گ ش ر ت س گ ی ا ر ب م ز ال ت ا غ ی ل ب ت د ا ج ی ا ه ب ن ی ل و ئ س م ه ج و ت - ه ق ط ن م ر د د ی ر خ ز ک ا ر م و ی ر ا ج ت ز ک ا ر م د ا ج ی ا - ا ه ته ف ا ی ی ط ا ب ن ت س ا ل ی ل ح ت ) ی ز ا ر خ د ی ه ش ( ب ر غ ت م ه ن ا ب و ت ا د ا د ت م ا ر د ه ی و ر ی ب ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ز ا خی پارامتریک ا ن ن و م ز آ و افزارSPSS م ر ن ز ا ق ی ق ح ت ن ی ا ر د ی ط ا ب ن ت س ا ر ا م آ ث ح ب ر د. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ر ا ز ف ا chi-square( (( ( و د ه ر ه ب ی ر و ن ی ا پرداخته آنها ل ی ل ح ت ه ب ه ک د م آ ت س د ه ب ر ی ز ج ی ا ت ن ه م ا ن ش س ر پ ر ه ی ا ر ب و د ی خ ن و م ز آ م ا ج ن ا و ا ه ده ا د د و ر و ز ا د ع ب. د و یش م دو خی آزمون ر د ن ی ن ک ا س ه ب ط و ب ر م ه م ا ن ش س ر پ ز ا ه د م آ ت س د ه ب ج ی ا ت ن 2-1 ه ر ا م ش ل و د ج Test Statistics x1 x2 x3 x4 x5 x6 Chi-Square a a a a a b a Df Asymp. Sig a. 0 cells (. 0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is Source: Research findings ز ا م ر ن

13 ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن و د ی خ ن و م ز آ ر د ن ا ر گ ش د ر گ ه ب ط و ب ر م ه م ا ن ش س ر پ ز ا ه د م آ ت س د ه ب ج ی ا ت ن 3-1 ه ر ا م ش ل و د ج Test Statistics x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 Chi-Square a a a a a b a Df Asymp. Sig a. 0 cells (. 0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is b. 0 cells (. 0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is Source: Research findings ی ن ع ی د ش ا ب ز ا ر ت م ک ) sig( ی ر ا د ا ن ع م ح ط س ی ت ق و و د ی خ ن و م ز آ ز ا ل ص ا ح ج ی ا ت ن ر د. ت س ا م ی م ع ت ل ب ا ق ل ک ه ب ه ن و م ن ج ی ا ت ن و ت س ا ر ا د ی ن ع م ن و م ز آ ه م ا ن ش س ر پ و د ن ی ا ی ا ه ل ا و س ی م ا م ت ی ر ا د ا ن ع م ح ط س د و یش م ه د ه ا ش م ه ک ر و ط ن ا م ه ل ا م ت ح ا ه ب ز ا ش ی ب % 5 9 ت س ا و ت س ا م ی م ع ت ل ب ا ق ل ک ه ب ه ن و م ن ن ی ا ج ی ا ت ن س پ ) ز ا ر ت م ک ( ی اا ا له ی س ن ا ت پ ز ا ن ا ر ه ت ر ه ش 2 2 ه ق ط ن م د س ر ی م ر ظ ن ه ب ( ق ی ق ح ت ل و ا ه ی ض ر ف % 5 9 ز ا ش ی ب ل ا م ت ح ا ه ب ت ف گ ن ا و ت ی م ن ی ا ر ب ا ن ب. د و یش م د ی ی ا ت ) ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب م ز ال ی ر ی گ ه ج ی ت ن ن ی ا ر ب د ی ک ا ت م د ر م ه ج و ت ل ب ا ق ت ی ر ث ک ا د ش م ا ج ن ا ن ا ر ه ت ر ه ش 2 2 ه ق ط ن م ن ا ر گ ش د ر گ و ن ی ن ک ا س ز ا ه ک ی ا عه ل ا ط م ه ب ه ج و ت ا ب ا ص و ص خ. ت س ا ر ه ش ز ک ر م ز ا ر ت ه ب ب ت ا ر م ه ب ی ی ا و ه ی ا ر ا د و ی ی ا ن ث ت س ا و ه ت س ج ر ب ی ن ا ک م ه ق ط ن م ن ی ا ه ک د ن ر ا د د ا ج ی ا ن ی ن چ م ه و ن ا ر ی ا ن ا د ر م ن ا جججججو ج ج ج ج ن ا ت س و ب و ن ا ر ه ت ر ا ش ب آ س س ر ا ف ج ی ل خ ی ا د ه ش ه چ ا ی ر د د ن ن ا م ی ر گ ش د ر گ د ی د ج ز ک ا ر م ب ر غ ت م س ه ب م ه م ی ا ه ی س ر ت س د ز ا ی ک ی ه ک ت م ه د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب ی ه م ا د ا ت خ ا س د ص ق م ه ق ط ن م ن ی ا ه د ن ی آ و ل ا ح ن ا م ز ر د ه ک د ش ا ب ی م و تهرانی گردشگران. د ش ا ب ز ی ن ر و ش ک ز ا ج ر ا خ ن ا ر گ ش د ر گ ی ا ر ی ذ پ ه ک د ر ا د ا ر ن ی ا ل ی س ن ا ت پ و ت ی ل ب ا ق ی ت ح ی ا نه ا س ر ع و ض و م ن ی ا د ی و م ه م ه ت ت ت س ا ت ا غ ی ل ب ت تتتتتتتت تت تت ت ر و ص ر د و ت س ا ی ن ا ت س ر ه ش ی ک ی د ز ن ر د ه ک ) ی ع ی م س ر و س ف و ر پ ( ب ا ص ع ا و ز غ م ن ا ت س ر ا م ی ب ت خ ا س د ن و ر ل ی م ک ت ا ت س ا ر ن ی ا ر د ی ص ص خ ت ن ا ت س ر ا م ی ب د ن چ و د ش ش ا ب ی ی م ن ا ر ی ا ن ا د ر م ن ا و ج ن ا ت س و ب ر ا و ج ر د ه ک ی گ ت خ و س و ح ن ا و س ن ا ت س ر ا م ی ب د. ن ک ل ی د ب ت ز ی ن ی ک ش ز پ ب ط ق ه ب ا ر 2 2 ه ق ط ن م د ن ا و ت ی م ت خ ا س تتتتتت تتت س ا ن ا ر ه ت ر ا ش ب آ ل ا ح ر د ح ر ط. ت س ا ی م ه م ر ا ی س ب ه ت ک ن ز ی ن س ر ا ف ج ی ل خ ی ا د ه ش ه چ ا ی ر د ن و م ا ر ی پ ر د ه ی و ر ی ب ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ز ا ی ر ی گ و ل ج ی ل گ ن ج ک ر ا پ ز ا د ن ز و ی م ن ا ر ه ت ب ر غ ز ا ه ک ی ی ا ه د ا ب ه ک د و ب ر و ظ ن م ن ی د ب ا د ت ب ا ز ا ه چ ا ی ر د ت خ ا س ک ن خ ی ا ه د ا ب ش ز و ن آ ه ج ی ت ن ه ک د ی ا م ن ل م ع ی گ ر ز ب ر ل و ک د ن ن ا م ه ب و ه د و م ن د ر و خ ر ب ه چ ا ی ر د ح ط س ه ب س پ س ی ر ی گ و ل ج اا ا ذ ل د و ش ش ی ی م ا و ه ش د ر گ ع ن ا م ه چ ا ی ر د ن و م ا ر ی پ گ ر ز ب ی ا ه ج ر ب ت خ ا س ه ن ا ف س ا ت م ا م ا. د ش ا ب. د ز ا س ق ق ح م ا ر س ر ا ف ج ی ل خ ی ا د ه ش ه چ ا ی ر د ث ا د ح ا ه ی ل و ا ف د ه د ن ا و ت ی م ا ه ج ر ب ن ی ا ی اا ا نه ا و ت ز ا ر ت ش ی ب ه د ا ف ت س ا ن ا ه ا و خ م د ر م ت ی ر ث ک ا ت ف گ ن ا و ت ی م ه د ش م ا ج ن ا ت ا ق ی ق ح ت ه ب ه ج و ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ن ی ن چ م ه و 2 2 ه ق ط ن م ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ا ع ا ر ر م ا ن ی ا و د ن ت س ه ی ر گ ش د ر گ. د ن ت س ی ن ق ف ا و م ه ق ط ن م ر د ی ن و ک س م ای ه ج ر ب د ی د ش ه د ر ک ر و ب ع ر گ ت ی چ ز ا د ن ن ا ید ی ی م ت خ ا س ن ا ر ه ت ه ب ن ی ا ه ن ی م ز ر د ه ق ط ن م و ش ی ا ز ف ا ا ب

14 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 9 ض ا ر ت ع ا ه ق ط ن م ن ی ا ر د ن ک س م ت م ی ق د ی د ش ش ی ا ز ف ا ه ب ت ب س ن م د ر م ز ا ی ر ا ی س ب. د د ر گ ا ر ج ا ت ل و د ط س و ت ه ق ط ن م ن ی ا ر د ن ک س م ت م ی ق ش ی ا ز ف ا ز ا ی ر ی گ و ل ج ی ب و خ ر ا ی س ب ط ی ا ر ش ی ر گ ش د ر گ ر م ا ه ب ط و ب ر م ی ا ه نه ی ز ه ظ ا ح ل ز ا ه ق ط ن م ن ی ا. د ن ت ش ا د ر د ه ج ی ت ن ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ی اا ا تتتتتتته تتت ست ا ی س د ی ا ب ه د ا د این. است ی ر گ ش د ر گ ت ا ن ا ک م ا ز ا ا ر ه د ا ف ت س ا ن ی ر ت ش ی ب ه ن ی ز ه ن ی ر ت م ک ا ب د ن ن ا و ت ی م ن ا ر گ ش د ر گ و ت س ا ن ی ی ا پ 2 2 ه ق ط ن م ر د ا ه نه ی ز ه. د ن ش ا ب ه ت ش ا د ب ذ ج د و خ ه ب س ر ا ف ج ی ل خ ی ا د ه ش ه چ ا ی ر د ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ج و ت ل ب ا ق ت ی ر ث ک ا د ش ه د ه ا ش م ل ب ق ل ص ف ر د ه ک ر و ط ن ا م ه. ت س ا ه ت ش ا د ر و ش ک ر د ن ی ن چ م ه و ن ا ر ه ت ر ه ش ر د 2 2 ه ق ط ن م ه ع س و ت ر د ی ی ا ز س ه ب ش ق ن ه چ ا ی ر د ن ی ا. ت س ا ه د ر ک دد د ن ت س ه ر ف ا س م و د ن ی آ ی م ن ا ت س ر ه ش ز ا ه ک ی ی ا ه ن آ و ت س ا م ک ر ا ی س ب ه ق ط ن م ح ط س ر د ی ت م ا ق ا ن ک ا م ا ن ا ر گ ش د ر گ ر ث ک ا ر ظ ن ز ا ف ع ض ه ط ق ن ز ی ن ر م ا ن ی ا ه ک ن ا ر ه ت ر ه ش ر گ ی د ق ط ا ن م ی ا ه ل ت ه ر د ا ی د ن ر ا د ت م ا ق ا ه ق ط ن م ر د م ا و ق ا ل ز ن م ا ی ی ج ر ا خ ی ا ه ت س ی ر و ت ب ذ ج ی ا ر ب ه ع ف ا د ل م ا ع ک ی و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر م ا ر د و. د و ش د ا ج ی ا 2 2 ه ق ط ن م ر د ی ر ت ش ی ب ی ت م ا ق ا ن ک ا م ا ن ا د ن و ر ه ش و ت ل و د ش ال ت ا ب ه ک ت س ا د ی م ا. د و ر ی م ی گ ر ز ب ر ا ی س ب ر ا م ش ه ب شهرستانی گردشگران ل م ا ک ی گ ن ه ا م ه ی ی ا ی ف ا ر غ ج ظ ا ح ل ه ب ه ک ت س ا ر گ ت ی چ ی م ی د ق ی ل گ ن ج ک ر ا پ د و ج و 2 2 ه ق ط ن م ص ا خ د ر ا و م ر گ ی د ز ا ش م ال م ا د ک ی ر د ه ت ز ا د د ع ب ش د ر گ ر د ه ک ت س ا ه د و م ن د ا ج ی ا س ر ا ف ج ی ل خ ی ا د ه ش ث ا د ح ا ه ز ا ت ه چ ا ی ر د ا ب ا ر ی ع ی ب ط. د ش ا ب ی م ر ب م د ق ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر ت م ه م ن آ ز ا و ه ع س و ت ه ی ا پ ر ب 2 2 ه ق ط ن م د س ر ی م ر ظ ن ه ب. ت س ا ت ی ر ی د م ا ت س ا ر ن ییی ی ی ا ر د ه ک د ر ا ید ی ی م ن ا ر ه ت ر ه ش ی ا ر ب ی ش خ ب د ی و ن ع و ض و م ن ی ا ه ک د ن ش ا ب ی م ا ر ا د ا ر م ز ال ی گ ن ه ا م ه خدماتی مراکز ی ا ه ت ی ر ی د م و ی ر ا د ر ه ش. ر و ش ک ر س ا ر س و ن ا ر ه ت ه م ه م ه ر پ و غ و ل ش ق ط ا ن م ر گ ی د ی ا ر ب د ش ا ب ی ی و گ ل ا ه ق ط ن م ن ی ا ه ک ت س ا د ی م ا References Kaplan, D. H. et al. (2004), Urban Geography, John Wiley & Sons, Inc Leo and John, P. (1940) Tourism and development in the third world. Mathison, A. and G. Wall (1982). Tourism: Economics, physical and social Impacts, London: longman. Nabavi, S and Rampoor. (1351). Society and civilization [In Persian]. Noorbakhsh, M and Akbarpoor, M. (2010).The role of urban tourism in economic development of metropolises, Journal of urban tourism economy [In Persian]. Pender, Lesley. (1999). Marketing Management for travel and Tourism. Stanley Thornes Publishers Ltd. Cheltenham World tourism organization (WTO) (2013). Sustainable tourism development: Guide for local planners. Madrid: world Tourism Organization. World tourism organization (WTO) (2003). National and regional tourism planning, Translated by Dr. Abdollahzdeh, M [In Persian].

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري فصلنامه علميپژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز شهري بررسي مشاركت شهروندان تهراني در امور (منطقه 1 و 20 شهرتهران) بر شهر سالم با تاكيد 1 نير پيراهري واحد گرمسار گرمسار

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3 ف ص ل ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی گ ر ش ه ا ی و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه س و م تابستا 5931 1 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ش ا خ ص ه ا ی ت و س ع ه د ر م ا ط ق ر و س ت ا ی ی ش ه ر س ت ا

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج فصلنامه علمی-پصوهشی جغرافیا )برنامهریسی منطقهای( سال هشتم شماره زمستان 9 صص: 94-9 توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج مسعود تقوایی استاد جغزافیا و بزنامهریشی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

2 - Rgalya and Bandura 5. Salami 6. support-efficacy model 7. Fiori,Mcilvane,Brown &Antonucci

2 - Rgalya and Bandura 5. Salami 6. support-efficacy model 7. Fiori,Mcilvane,Brown &Antonucci شی ز و م آ ت یری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ ح ا و می ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا 5 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 9 3 1-4 5 1 ص ص ن ا ز و م شآ ن ا ی ل ی ص ح ت ت ف ر ش ی پ ا ب ی م آ ر ا ک

More information

LINK Landskap. (Filipstad) (Branns kjær) Distrito SantMartí, Barcelona, Spain. EnricMira lles, Benedetta Tagliabue.

LINK Landskap. (Filipstad) (Branns kjær) Distrito SantMartí, Barcelona, Spain. EnricMira lles, Benedetta Tagliabue. ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 335-350 ن گ ا ه ی ب ر ا ص و ل ط ر ا ح ی پ ا ر ک ه ا ی س

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information