ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

Size: px
Start display at page:

Download "ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن"

Transcription

1 ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر ت ن ا ر ی ا ی ا ق ط ن م ک ی ت ی ل پ و ئ ژ خسرو صادق ن ا ر ی ا ن ا ر ت ی م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ن ا د ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ل ا ت ز ع 1 ی ت ز ع ن ا ر ی ا ن ا ر ت ی م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ن ا د ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا د ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ن ا ر ت ی م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ن ا د ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی م ل ع ت ئ ی و ض ع و د ا ت س ا / 0 7/ 1 : ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت / 0 6/ 0 : ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت د ي ك چ ل م ا و ع ثثیر ث أ ت ت ح ت ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ای ری ا ک م و ط ب ا و ر م ی ن ر د ر و ش ک و د ی م ا ظ ن ط ب ا و ر و ی ع ا ف د ی س ا م ل پ ی د. ت س ا ت ش ا د ب ی ش ن و ز ا ر ف ر پ ی ر ی س م ت ل ع ب ر ض ا ح د ر د ا م ا ت ف ر گ می م ا ج ن ا ت ا ع ال ط ا ل د ا ب ت ا ی و ت ا ز ی ج ت و ح ال س ن ر ق ی پ و ی ل خ ا د ت ال و ح ت ز ا س ع ا ی ف ل ت خ م ی ک ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ش ذ گ ت و ا ف تتتتتتت ت تت ت متت ع ف ا ن م ن ر ا ق ت د ی ر خ ب و چ ر ا چ ر د, ن ی ف ر ط ش و ر ف و ت ر و ص ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ن آ ا ب ی ک ر ت ش م ز ر م ک ی ر گ ی د ر و ش ک ر د ا ن آ ح ل س م ی ا و ر ی ن ک ای ن و گ ب ت ش ا د ا و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی ر ا ک م ی ع و ن ب ا ر ا ن آ ی ف د ا ص ت ی م ا ظ ن ای ری ا ک م ز ا ی ش ا ن ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت ن ی ی ب ت ل ا ق م ن ی ا ف د د. ن ا د و م ن ک ر ت ش م ی م ا ظ ن ت ا ی ل م ع ب م ا د ق ا د ن ر ا د ن و د ر و ش ش ش ش ش ک تحقیق اصلی ل ئ س م ل ا و ئ س. د ش ا ب ی م ن ا ر ی ا ای ق ط ن م ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ د ک ی ت ر ا ب ع ب ا ی و ی ژ ت ا ر ت س ا ر ب ا ری ا ک م ز ا ع و ن ن ی ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت و ی ر ی ث ا ت چ روسی و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ای ری ا ک م ک ت س ا ن ی ا ع و ن ر د د ر ا د ا ر ق ط ن م ن ی ا ر د ی م ا ظ ن ک ر ح ت و ن م ی ق ا ر ع ی ر و س ی ا ر و ش ک ا ب ط ا ب ت ر ا ژئوپلیتیکی کد ژ ی و ب و یییییی ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ا ل و ح ت ع و ن ز ا ش و ژ پ ن ی ا ق ی ق ح ت اایج ا ت ن. د ش ا ب ي م ی ف ی ص و ت ر ا م آ ل ی ل ح ت و ی ز ج ت و ا د ا د ی ف ی ک ل ی ل ح ت د ر ك ي و ر ا ب ی ف ی ص و ت ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ا گ ن ی ر ت ر ب و ی س و ر ا ب ط ب ا و ر ر د ن ا ر ی ا ک ی ژ و ل و ئ د ی ا و ت ی ن ال ق ع ر ب ی ن ت ب م ر ت ش ی ب ط س ب ب ج و م ق ط ن م ا ر ف و ق ط ن م ر د ی س و ر خارجی سیاست بر ر ا ذ گ ر ث ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ای ق ط ن م ت ر د ق ک ی ن ا و ن ع ب ا ر ن ا ر ی ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ د ک ا ری ا ک م ن ی ا. ت س ا ن ا ر ی ا ای ق ط ن م ر د ز ا ن آ ش و ر و د و ب ی د ر ب ر ا ک ا گ ن ک د ر ا د ن آ ز ا ت ی ا ک ح والت تح ن ی ن ن م و ک ی م و ن و ک ا و ک ا و ئ ژ ب نسبت ی م ا ظ ن اای ا ری ر ر ا ک م د ی ش خ ب م ا ک ح ت س ا و ت ع س و و ت س ن ا و ت د. ی ا ز ف ا ی ب ) ن م ی و ق ا ر ع, ی ر و س ( ا ی س آ ب ر غ ب و ن ج ر د ی م ا ظ ن ک ر ح ت و ای ق ط ن م ت س ا ی س د ر ب ش ی پ ر د ن ا ر ی ا ش ق ن د ش ی س و ر و ن ا ر ی ا ر ب ت ت ت س ا ت ت ت ی و ق ت ی ا ق ط ن م ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی م ا ظ ن ی ر ا ک م ی س و ر ن ا ر ی ا : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م 1-

2 ی) ل خ ا د ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا رش گ ن ی ش و ژ پ - ي م ل ع م ا ن ل ص ف 6 7 م د ق م ی د ا ص ت ق ا ع ف ا ن م و د و ج و م ای سرمای ن و چ ی ف ل ت خ م ل ی ال د ب ی م و ن و ک ا و ئ ژ و ی ک ی ژ ت ا ر ت س ا و ئ ژ ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ق ط ن م ک ی ج و ت د ر و م ر ا و م د ر ا د ی ن ا ج و ای ق ط ن م ت ال د ا ع م ر د ک ای ژ وی ت ی ع ق و م ص و ص خ ب ن آ ی ژ و ل و ئ د ی ا ا ی و ی س ا ی س ت ج ر د ای ق ط ن م گ ر ز ب ای ت ر د ق ی ئ ا ض ف ن ی ن چ ر د. ت س ا ای ق ط ن م ی ا ب ق ر و ق ط ن م گ ر ز ب ای ت ر د ق ق ر ط ز ا ن آ ت ی ب ث ت و ق ط ن م ر د ش ر ت س گ و ل ر ت ن ک ذ و ف ن ل ا م ع ا ب م ا د ق ا د و خ ی ل م ع ف ا ن م ی س ا ی س ت ر د ق ل ا م ع ا ز ا اعم مختلف و ا د ا د ر ا ر ق ا د ا ح ت ا ب ت س د ع ف ا ن م ن ی ا ب ل ی ن ت ج ر د ا ا ض ع ب و د ن ی ا م ن ی م ی م ا ظ ن ا ی و ی ژ و ل و ئ د ی ا ی گ ن ر ف ی د ا ص ت ق ا گ ر ز ب اای ا ت ت ت ر د ق. د ن ن ز ی م ی ا ق ط ن م ا ر ف و ای ق ط ن م د ن م ت ر د ق ی ا ر و ش ک ا ب ی م ا ظ ن ی ر ا ک م ی ت ح ر ی س م ر د ای ق ط ن م اای ا ت ت ت ر د ق. د ن م ا ن ی ی م ای ق ط ن م ی ژ ت ا ر ت س ا ا ر ن آ ک د ن ن ک ی م د ا ف ت س ا ی ن و گ ا ن و گ ای ش و ر ز ا د و خ ف ا د ا ب ن د ی س ر ب ی ق ر ی ا ت ر د ق ش ر ت س گ ز ا ی ر ی گ و ل ج ن ی ن چ م و د و خ ل ر ت ن ک و ذ و ف ن ی ا ر ب ی ت و ا ف ت م ی ا ر ا ز ب ا ز ا ای ق ط ن م ر د ق ط ن م ت ی ع ق و م ر ب و ال ع. د ش ا ب ی م ن ا ش ر ظ ن د ر و م ع ف ا ن م د ی د ت ی ا ن ع م ب ق ط ن م ر د ب ی ق ر ای ت ر د ق ش ی ا ز ف ا ا ر ی ز د ن ر ب می ر ب ا ب ش ت ا ب س ا ن م و ی ل ل م ل ا ن ی ب ط ب ا و ر ر د و ا ت ی ل ا ع ف و ت ک ر ش د و د ح ی ن ع ی ر و ش ک ک ی خصوصی موقعیت ی م و م ع ا ی ی ن ا ج ش ن ک ع و ن. د ش ا ب ی م آیش ق ط ن م ی ژ ت ا ر ت س ا د ر ب ش ی پ ر د ر ا ذ گ ر ث ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ل م ا و ع ز ا ی ن ا ج گ ر ز ب و د ن م ت ر د ق ی ا ر و ش ک ت ر د ق ب ن د ش ل ی د ب ت ی ا ر ب م ز ال ط ی ا ر ش حائز ک ی ی ا ر و ش ک ط س و ت جانی قدرتای ا ب ر ا ت ف ر د ن ت س ای ق ط ن م ی ن ا ج گ ر ز ب ی ا ت ر د ق ا ب خاص نظامی ای ری ا ک م. د ا د خواد قرار تأثیر ت ح ت ا ر ق ط ن م ر د ب ی ق ر ی ا ت ر د ق ی ص و ص خ ای موقعیت ل م ج ز ا ت س ا د ش م ا ج ن ا ق ط ن م ر د ا ر و ش ک ر ی ا س ا ب چ ن آ ا ب ت و ا ف ت م قدرت یک. د ش ا ب ی ی ی م و د ن ز ی م ق ط ن م ر د ی م ا ظ ن ک ر ت ش م ت ا ی ل م ع ب ت س د ر ی گ م ش چ ی ح ط س ر د ی ن ا ج ی م ا ظ ن ای ت ر د ق ر ی ا س ا ب ک ای ق ط ن م ای مکاری د ن ا و ت ی م ی ن و م ا ر ی پ ت ال و ح ت و ط ی ا ر ش ب ت س ب ع ف ا ن م ن ی ا ک د ن ر ا د ق ط ن م ن آ ر د و س م ی ع ف ا ن م ک ش ن و د ب ی ر ا ک م ا ی و د ا ح ت ا ت ک ا ر ش ز ا م ع ا ی ک ی ژ ت ا ر ت س ا ن ا گ س ح و ط س ز ا م ا د ک ر ب ر ذ گ د و ز و ی ک ی ت ک ا ت ح و ط س ز ا ا ر ی م ا ظ ن ن ا م ی پ م م ت ر د ق د ر ب ش ی پ و ی م ا ظ ن ک ر ح ت, ی ر ا ک م ح و ط س ن ی ا ز ا م ا د ک ر ق ق ح ت ب س ا ن ت ب ک د د ا ق ت ر ا ی ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی ا ا گ د ی د ب ج و ت ن و د ب ل ا ق م این. ت ف ا ی د ا و خ ش ی ا ز ف ا ر ظ ن د ر و م ی ق ط ن م ر د ای ق ط ن م ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ی ل ا م ج ا ی س ر ر ب ب ن ی ب ا م ی ف ط ب ا و ر ص و ص خ ر د ل د ت ع م م ی ن ر د ی س و ر و ن ا ر ی ا ن ا ن ی ب د ب و ن ا ن ی ب ش و خ ن ر ق م ع ا ر ا ک ش آ ع ب ا ن م ز ا د ا ف ت س ا ا ب ن و ن ک ا ت ش ع ا د ر و ظ ز ا ی ر و س ن ا ر ح ب ر د ا ری ا ک م ن ی ا ی گ ن و گ چ ر د ت ا ر ی ی غ ت و ت ش ذ گ ز ا ر د ا ی ر ا ک م ع و ن ن ی ا ت ا ر ی ث ا ت د ر و م ر د ث ح ب ب ز ی ن ن ا ی ا پ ر د و. ت س ا د ا د ر ا ر ق ی س ر ر ب د ر و م ا ر ) ی ج ر ا خ و. ت س ا د ش ت خ ا د ر پ ن ا ر ی ا ی ا ق ط ن م ی ژ ت ا ر ت س ا د ر ب ش ی پ ص ا خ ی ا ق ط ن م ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت ی س و ر و ن ا ر ی ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ و جغرافیائی موقعیت ر و ش ک ک ی ن ا ر ی ا. د د می ل ی ک ش ت ب آ ا ر ن آ 7. 0 ک د ر ا د ت ع س و ع ب ر م ل ی ا م ا ی ع ب ر م ر ت م و ل ی ک ن ا ر ی ا ی ز ک ر م ی ا ی س آ ز ی ن و ن ا ی م ر و ا خ ق ط ن م ر د و ت س ی ب ر غ ی ا ی س آ, ن ا ت س ن م ر ا ی ا ر و ش ک ا ب ن ا ر ی ا د ش ع ق ا و ز ا ق ف ق و ب ر غ ر د ی ک ر ت و ق ا ر ع و ق ر ش ر د ن ا ت س ک ا پ و ن ا ت س ن ا غ ف ا, ل ا م ش ر د ن ا ت س ن م ک ر ت و ) ن ا و ج خ ن ی ر و م ج ل م ا ش ( ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ت ا ر ا م ا و ر ط ق, ن ا م ع, ن ی ر ح ب, ی د و ع س ن ا ت س ب ر ع, ق ا ر ع, ت ی و ک ی ا ر و ش ک ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ر د ن ا ر ی ا و ال ع ب. د ر ا د ز ر م ( 020.ir/). د ر ا د ی ب آ ز ر م ی ب ر ع د ح ت م

3 تأثیر م ک ا ر ی ا ی ن ظ ا م ی ا ی ر ا ن و ر و س ی ن ق ش ش م ا ر )1 ) م و ق ع ی ت ا ی ر ا ن د ر ن ق ش ج غ ر ا ف ی ا ی ی ( 020.ir) source: ن ق ش ش م ا ر )2 ) : م و ق ع ی ت ر و س ی د ر نقش جغرافیایی Source: (qafqaz.ir) ف د ر ا س ی و ن ر و س ی پ ن ا و ر ت ر ی ن ک ش و ر ج ا ن ا س ت ک د ر ش م ا ل ا و ر ا س ی ا ق ر ا ر د ا ر د. ا ی ن ک ش و ر د ر آ س ی ا ی ش م ا ل ی و ا ر و پ ا ی خ ا و ر ی و ا ق ع ا س ت و ب ا ا ق ی ا ن و س آ ر ا م ش م ا ل ی و ا ق ی ا ن و س م ن ج م د ش م ا ل ی و ن ی ز ب ا د ر ی ا ی خ ز ر د ر ی ا ی ب ا ل ت ی ک م ر ز آ ب ی د ا ر د. ر و س ی ب ا ۴ ۱ ک ش و ر آ س ی ا ی ی و ا ر و پ ا ی ی م ر ز ز م ی ن ی د ا ر د و ب ا ک ش و ر ا ی پ ی ر ا م و ن س ی ا و د ر ی ا ی ب ر ی ن گ گ گ گ گ د ر ی ا ی

4 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا رش گ ن ی ش و ژ پ - ي م ل ع م ا ن ل ص ف 8 7 ر د ز: ا د ن ت ر ا ب ع ی س و ر ی ن ی م ز ن ا گ ای س م د. ر ا د ی ی ا ی ر د ط ا ب ت ر ا ک ی ت ل ا ب ی ا ی ر د و ا ی س ی ا ی ر د ن ي پ س ا ك ى ا ي ر د ن پ ا ژ ی ا ی ر د ب و ن ج ر د نن. ن ا ت س ق ا ز ق و ن ا ت س ل و غ م ن ی چ ی ل ا م ش ر ک : ) ا ی س آ ( ر و ا خ ب و ن ج ی ر و م ج : ) زز ز ا ق ف ق ( ر ر ر ت خ ا ب ش خ ب ر د و ژ و ر ن و د ن ال ن ف ی ن و ت س ا ی ن و ت ل س و ر ال ب ن ی ا ر ک و ا : ) ا پ و ر ا ( ر ت خ ا ب ر د ن. ا ت س ج ر گ د ن ا م ا د ج و ننن ن ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ا ب دد د ا ر گ ن ی ن ی ل ا ک ت ت ي ع م ج ر پ ر و ش ك ن ي م ن ) م ل ا س ر د ( جمعيت نفر ن و ي ل ي م ز ا ش ي ب ا ب ي س و ر. ن ا ت س ل و ی ن ا و ت ی ل ی ا ر و ش ک ت س ا ي ن د.(Federal State Statistics Service( ی ع ا ف د ی ا د ا د ر ا ر ق و ا ن ا م ی پ ک ر ت ش م ی ا د ی د ت ا ی ع ف ا ن م خ ی ر ا ت ل و ط ر د ر ا و م ز ا س ن ی م ز ی ا د ا ح ت ا ی ع ا ف د ی ا یییییی ری ا ک م و میان نظامی اا ا ن آ ی ن و م ا ر ی پ و ی ل خ ا د ط ی ا ر ش ت ال و ح ت و ن ی ف ر ط ی ا ت ی و ل و ا ک ا ر ت ش ا ن ا ز ی م ب ت س ب. ت س ا د و ب ف ل ت خ م ای ت ر د ق ن- ن ن ن ی ب م ا ظ ن ر د د د و ج و م ر ا ت خ ا س. ) omedi,1388,p62( ت س ا د و ب ر ی غ ت م ی ی ا د ا ح ت ا ن ی ن چ ی ر ا ذ گ ر ث ا ن ا ز ی م و ر م ع ل و ط ن ا ی ا ر گ ع ق ا و ا گ د ی د ر ب ا ن ب و ت س ا ی ل ل م ل ا ن ی ب ت ی ن م ا د ن ن ک ن ی م ض ت و ع و ر ش م ی ا د ا ن و ی ن و ن ا ق ب ت ا ر م ل س ل س د ق ا ف ل ل م ل ا شی ر ا ن آ و ج ر م و ج ر ی ع و ن ) ا ت س ی ل ا ئ ر ا ی )Anarchy( ق و ف ا م ی ت ر د ق ت ی ع ض و ن ی ا ر د ت س ا م ک ا ح ل ل م ل ا ن ی ب م ا ظ ن ر ب ر د ک ن و گ ن آ د د م ظ ن ی ن ا ج م ا ظ ن ب ا ی د ن ک ا ر ج ا ا ر ن و ن ا ق د ن ک ل ح ا ر ت ا ع ز ا ن م د ن ا و ت ب ا ت د ر ا د ن د و ج و ز ی م آ ر ا ب ج ا و د ر ا د د و ج و ی ل خ ا د ت س ا ی س. (Griffiths,1388,P62) ک ت س ا ر و ب ج م ت س خ ن ج ر د ر د ی ت ل و د ر ی ت ی ع ض و ن ی ن چ ر د ت س ا ی س ی ع و ن و د ش ا ب د و خ ی ت ی ن م ا و ی ع ا ف د ی ا ی د ن م ن ا و ت و ی م ا ظ ن ت ر د ق ش ی ا ز ف ا ل ا ب ن د ب ت ی م ا ا ب ی ع ا ف د ی س ا م ل پ ی د. ) Karami and sanaei,1387,p4( د ی ا م ن ن د ا د ر ص ن ع ب د و خ ی ا ف د و د ع ف ا ن م د ن ا و ت ب ی س ا ی س د ح ا و ی د ر و خ ر ب ن و گ ر ز ا ش ی پ ک د ن ک می ی ع ا ف د ل ا ب ن د ا ر ا ف ک د و خ م م ا ر ف ا ر ی ط ی اا ا ر ش ی ر ی گ ش ی پ و نماید کسب ا ر ی س ا م ل پ ی د. ) Menaei and Partners,1393,P7( د د ن ک م ی س ق ت ن و گ ا ن و گ ی ا ز و ح ر د ا ر ت ر د ق ج و ل ی ن ر د ا ر ی م م ش ق ن ک ت س ا ی ر ا ک و ز ا س ی ا فففف دففف ب ص ا خ ی ج ر ا خ ا ی ی ت ی ن م ا ی س ا ی س ی ع ا ف د ا ف ی ا ا ر و ش ک ن ی ر ت ب ب ب ا ث م ب د. ن ک. (Bishoyi,2011, p15) س ر د ا ر م ا د ق ا م ا ن ر ب ک د و ش می م ی س ق ت جانی و ی ا ق ط ن م ی ل م ح ط س س ب ی ع ا ف د ی س ا م ل پ ی د شفافسازی مگرایی ی ی ج ر ا خ د ع ب ر د ن ا ر ی ا ی ع ا ف د ی س ا م ل پ ی د ژ ی و ر ا ک. د ن ک ت ی ا د د ن ا و ت می خود سطح ت ت ا م ا د ق ا وو و ی ی ا ش و ر جانی و ی ا ق ط ن م ح و ط س ر د. ت س ا ک ر ت ش م م ا ف ت د ا ج ی ا ت ج ر د ق ط ن م ی ا ر و ش ک ا ب ی ر ا ک م و ساز اعتماد ی ا ق ت ر ا و ت ال م ا ر ت د د و ب ب ش ر ت س گ ی ج ر ا خ ر ا ز ب ا ز ا ی ر ی گ ر ب ا ب ی م ا ظ ن ت ر د ق ش ی ا ز ف ا ن و چ م ا ی ر ا ک م ح ح ح ط س ی ی س ا م ل پ ی د ی ش خ ب ک ر ح ت ب ج و م سطوح م ر د ک ی ت ا م ل پ ی د ش ن ک ل ی س و ب جانی و ی ا ق ط ن م ی ا ن ا ر ح ب ر د ت ک ر ا ش م ف ا د ا ی ر ی گ ی پ ت ج ر د ا ر ب س ا ن م ی ژ ت ا ر ت س ا ی ن ا ج و ی ا ق ط ن م ح ط س ر د گ ر ز ب ی ا ر و ش ک د. د ر گ می ی ع ا ف د و ع ف ا ن م ز ا د ن ای م ن می ی ح ا ر ط ا ر ی ر ت ب س ا ن م ی ژ ت ا ر ت س ا ک ی ئ ا ر و ش ک و د ر ی گ ی م ل ک ش ت ب ا ق ر ا ذ ل د ن ی ا م ن ی م ی ر ی گ ی پ ر ظ ن د ر و م ی ل م ی خ ر ب د ع ز ا ی ئ ا ن ت ب د ن ن ا و ت ن ا ر و ش ک ت س ا ن ک م م ک ا ج ن آ ز ا ا م ا. د و ب خواند برخوردار ی ر ت ش ی ب ق ی ف و ت ج ر د ی ا ن ا م ی پ ی ی ر ی گ ل ل ل ک ش ب ر ج ن م ک ی ئ ا ی ر ی گ ت ج ب ا خ ت ن ا و» ی ع ر ف ی ا د ا ح ت ا «ب ل س و ت د ن ی آ ر ب ت ا د ی د ت ی ع ا ف د ر ظ ن م ز ا ژ ی و ب و ا ت ل و د ی ج ر ا خ ط ب ا و ر ر د ا ر ی م م ش ق ن» ی د ر ب ا ر ک ی ر ش «م و ف م و ر ن ی ا ز ا د. و ش می ح ر ط م د د ر گ ی ر ا ک م ح ط س ن ی ر ت ی ل ا ع» ی د ر ب ا ر ی ن ا م ی پ م «یا ت ک ا ر ش ع ق ا و ر د. د ن ک ی م ا ف ی ا ا ن آ ی ت ی ن م ا ی ا ز ا ی ن. ) Asgari,1389,P2(. ت س ا ت ل و د د ن چ ا ی و د ن ا ی م ی ع ا ف د و و و ی ت ی ن م ا

5 ل) ک ش ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م تأثیر ای ی ر ی گ م ي م ص ت ر ب ا ن آ ر ي ث أ ت و ش ي د ن ا و ت ر د ق ن ا ب ح ا ص ط س و ت ل ل م ل ا ن ي ب ت س ا ي س ش ر ا گ ن و ت ئ ا ر ق ة و ي ش ك ي ت ي ل پ و ئ ژ. ) Merhaedar,1377,P22( ت س ا ای ق ط ن م و ي ل م ح ط س ر د ي س ا ي س ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ش و ر ف یید ی ر خ ری ا ش ت س م ی ش ز و م آ ط ب ا و ر ت ر و ص ب د ن ا و ت می ی م ا ظ ن ی ر ا ک م و ی ت ا ح ی ل س ت ت ا ی ل م ع ت ر و ص ب ا ی ) دد د د ر گ ممی م ا ر ج ا ر گ ی د ک ی ا ب ک ر ت ش م مأموریت ک ی ی ا ر ج ا ی ا ر ب ر ت ش ی ب ا ی ر و ش ک و د ی ا و ر ی ن ک ت س ا ی ت ا ی ل م ع ( ک ر ت ش م ی ف ل ت ت ت خ م ل م ا و ع ر ی ث أ ت حتتتتتتت ت و ن ا م ز ل و ط ر د ا ر و ش ک ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ی ع ق و م. ) Rosatmi,1378,P904( د ر پذی ت ر و ص ی ا ن ز ا و م ر د ر ی ی غ ت و ی ن ا ج م ا ظ ن و ی ل ل م ل ا ن ی ب م ا ظ ن ت ال و ح ت ا ب ال ق ن ا ا گ ن ج ن و چ م. ) Khojam lee,1392,p71( د ش ا ب ی م ل و ح ت و ر ی ی غ ت ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ل و ح ت ی. ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ساختارای و ا م ظ ن ا و گ ل ا ر د ی ن و گ ر گ د و ر ی ی غ ت ز و ر ب ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ل و ح ت ل ا ح در موار قدرت و ل ل م ا و ع د ر ک ر ا ک و ساختار و ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ن ز و ر د ل و ح ت ر ث ا ر د ا ا ت د م ع و د ر ا د ک ی م ا ن ی د و ا ی و پ ی ت ی ا م ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ل و ح ت. ) Hafeznea,1385,P144( میآید د ی د پ ی ع م ج و ی ل م ت ر د ق ر د ر ث ؤ م ی ا ر ی غ ت م ي ر ظ ن ب و چ ر ا چ و ط ب ت ر م ي ن ا ب م ي ف ل ت خ م ي ا ر ي غ ت م و ل م ا و ع ز ا ي ش ا ن د ن ا و ت ي م ي ت ي ن م ا ت ا ب ي ت ر ت ي ر ي گ ل ک ش. د ش ا ب ر د ن ا ج ف ل ت خ م ق ط ا ن م ت ا ب ي ت ر ت ت ف ر گ ل ل ک ش ي ت ي ن م ا ت ا ب ي ت ر ت. ت ف ا ي ن ا و ت ي م ي گ ن ر ف و ي ت ي ن م ا ي س ا ي س ي د ا ص ت ق ا ي ا ف ل و م ي ا ن ب م ر ب ت ف ر گ ل ک ش ي ت ي ن م ا ع ب ا ت ک ت س ا د و ب ا ر م ي ر گ ي د د د ع ت م ر گ ل خ ا د م ي ا ر ي غ ت م ا ب ي ژ ر ن ا م ا ن ب ي س ا س ا ر ي غ ت م ي ا ن ب م ر ب س ر ا ف ج ي ل خ ق ط ن م ر د ز ا ي ن چ ر ک ي ا ن و گ ب. ت س ا د و ب ر ي ي غ ت ل ا ح ر د ي ن ا ج و ي ا ق ط ن م ت ر د ق ح ط س و ن ا م ز. ت ف ا ي ي م ش ي ا ز ف ا ق ط ن م ن ي ا ر د ز ي ن ي ت ي ن م ا ت ا ب ي ت ر ت د و ش ر ت ش ي ب ی د ا ص ت ق ا ت ب ا ق ر ق ط ن م ک ی ب جاني ل- ک ش ای ن ا نی ب ی ی ا ر گ م ی ر ی گ ی ت ی ن م ا ی د ا ص ت ق ا ز ا ی ن ی گ ن ر ف ی ی ا ر گ م ک ی ژ و ل و ئ د ی ا ت ب ا ق ر ی س ا ی س ای ش ل ا چ ک ر ت ش م د ی د ت ی ا ق ط ن م ی ا ر و ش ک - ق ط ن م ا ر ف ی ا ر و ش ک ی ا ی ت ی ن م ا ت ا ب ی ت ر ت ی ر ی گ ل ک ش : ) 1 ر ا م ش )source: (authors( م چ و د ن ا د و ب ز ر م م ر و ش ک و د ک ی ن ا م ز چ ( خ ی ر ا ت ل و ط ر د ز ی ن ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ن و ن ک ا ک ی ا د ی د ت ا ی ع ف ا ن م ن ی ن چ م و ا ن آ ی ن و م ا ر ی پ و ی ل خ ا د ت ال و ح ت و ن ی ف ر ط ی ا ت ی و ل و ا س ا س ا ر ب ) د ن ر ا د ن م ا ب ی ز ر م

6 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا رش گ ن ی ش و ژ پ - ي م ل ع م ا ن ل ص ف 0 8 و ی ل خ ا د ت ا ر ی ی غ ت ز ا ی ع ب ا ت ر و ش ک و د ن ی ب ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م و ط ب ا و ر ی ر ا گ د ن ا م و م ا و د و ت س ا ت ف ر گ ل ک ش ک ر ت ش م جغرافیائی موقعیت جمعیت وسعت «ز ا م ع ا ن ا ر ی ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ل م ا و ع. ت س ا د و ب ن ی ف ر ط ی ا ق ط ن م ط ی ا ر ش ی ب س ا ن م ن ا و ت ز ا و ق ل ا ب ت ر و ص ب ک ت س ا ی ا ن و گ ب» ی ن ا س ن ا ی ا م ر س ن ی ن چ م و ی م ا ظ ن ت ر د ق ن د ا ع م و ع ب ا ن م و ی م ا ظ ن ر د ثثیر ث أ ت سال- ا ی ر و م ج ن ی ن چ م و گ ر ز ب ی ا ت ر د ق ی ا ق ط ن م ای ر و ش ک د. ش ا ب می ر ا د ر و خ ر ب د و خ ی ن و م ا ر ی پ ق ط ن م ر ب ی ر ا ذ گ Mohammadi and ( ( د ن ن ک ی ی ی م ا ف ی ا ی ا ق ط ن م تابع سیستم ر ر د ا ر ی د ر ف ب ر ص ح ن م ی ا ق ط ن م ی ا ش ق ن ن ا ر ی ا ی م. ) mottaghi,1389,p139 ن ا م ز ر د ز ی ن ی س و ر ر و ش ک ن آ ر ب و ال ع ت س ا ی ن د ز ل ا ث م و ژ ی و ی ا گ ی ا ج ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی ا ی ر ظ ن ر ث ک ا ر د ن ا ر ی ا ا گ ی ا ج ن ی ر ت ز ر ا ب ز ا. ت س و د و ب ر ا د ر و خ ر ب ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی ا ی ر ظ ن ر ث ک ا ر د ی ا ژ ی و و خاص جایگا از ن آ ز ا س پ و ی و ر و ش ت س ا ن ا ا م د ر ف ل آ ی ئ ا ی ر د ت ر د ق ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ی ر ظ ن ی س و ر و ن ا ر ی ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ط ب ا و ر ر د ا ی ر ظ ن ن ی ا ن ی ر ت ر ا ذ گ ر ث ا و گرفت قرار ن ا ج ی ا س و ن ا ی ق ا ب ی س و ر ی ر ب ت ر د ق ی س ر ت س د ر ی س م ر د ک ت س ا ن ی ا ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ر ت م م ا ن آ ر د ک د ن ل ت ر ا ی ر ظ ن ا ی و. ) Hafeznea,1382,P15(.... د. و ش د س ا ج ن آ ر د ی س و ر ی و ل ج د ی ا ب ک ی ن ا ک م ن ی ر ت ب نی ع ی. ت س ا ن ا ج ی ع ی ب ط ز ا گ د ش ت خ ا ن ش ع ب ا ن م 0 7 د و د ح ی س و ر و ن ا ر ی ا ر ز خ ل ح ا و س ر و ش ک و د ا ن ت ک پ م ک جفری انرژی و ی ق ر ش ی ا پ و ر ا ا ت ا ی س آ ق ر ش ز ا ر و ش ک ن ی ا ن ی م ز ر س ت ع س و. ) Mojtahedzadeh,1379,P283(. د ن ر ا د ر ا ی ت خ ا ر د ا ر ب ج و م ی م ا ظ ن د ا ی ز ت ر د ق ژ ی و ب و ی ژ ر ن ا م ی ظ ع ع ب ا ن م د ن ن ا م ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ د د ع ت م ل م ا و ع ز ا ی ر ا د ر و خ ر ب ی ا س ا م ت ن ی ت س خ ن. د ش ا ب ت ش ا د ن ا ج و ق ط ن م ر د ن ا ر ی ا ر و ش ک ی ژ ت ا ر ت س ا ر ب ی ر ا ذ گ ر ث ا ش ق ن ر ا و م د ش ت س ا ت ی ت ی ن م ا و ی م ا ظ ن د ن د ز ت س د ت ش و ن ا ن ی م ا ظ ن د ا ح ت ا ی ع و ن ب ی ن ا م ث ع ی ر و ط ا ر پ م ا خطر مقابل ر د ک د د ر گ ی م ر ب 7 1 ن ر ق ب ر و ش ک و د ن ا ی م ی ا ت د و ک ن ا م ز ز ا. د ن د ر ب ش ی پ ی گ ی ا م ح ل ا ت ح ت ر ط خ ا ت ا ر ن ا ر ی ا ی ر ا ج ا ق ی ن ا م ث ع ی ر و ط ا ر پ م ا ل ی ل ح ت ز ا س پ ا م ا ی ژ ت ا ر ت س ا ز ا م ا د ک ر ی م ا ظ ن ر ظ ن ز ا ا م ا د ن ت ش ا د خوبی روابط م ا ب چ ر گ ر و ش ک و د ب ال ق ن ا ی ز و ر ی پ ا ت ش.. ص ا خ ي س و ر اای ا ح ال س د ر ت س گ د ر ب ر ا ك و ر ن ي ا ز ا. ) ی ب ر غ م ت س ی س ی ر گ ی د و ی ق ر ش م ت س ی س ی ک ی ( د ن د ر ک می ی و ر ی پ د و خ ت ی د و ج و م ی ا ل ا س ن ی ر خ آ ر د و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ب ال ق ن ا ز ا د ع ب. د و ب ن ن ك م م و ب و ل ط م چندان ساختار ن ي ا ت ا ح ی ل س ت ش و ر ف و د ی ر خ ب ل ا غ ر د ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ص و ص خ ب و ط ب ا و ر ی س و ر ن آ ز ا س پ و ق ب ا ط م و ی ت ی ن م ا ی ت ا ع ال ط ا ی ا ی ر ا ک م ژ ی و ب و ی ر و آ ن ف ل ا ق ت ن ا ی ش ز و م آ و ی م ا ظ ن ن ا ر ا ش ت س م م ا ز ع ا ی ئ ا تتتتتت ت س ا ک و م ک و ا بببببببببببب یب ش ن و ز ا ر ف ا ب د و ب د ش م ا ج ن ا ت ش ذ گ ل م ا و ع ز ا رر ر ث أ ت م گفت پیش ر د و ی ی ی و ر و ش نظامی تجیزات ر د ک ج ن آ ااا ا ا ب د د ب ا ییییییییی ی ی می م ا د ا ممین م أ ت ب د و د ح م و ت ش ا د ن ک ر ت ش م ع ا ف د ت ی ا م ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ز ا ی ر ا ی س ب. ) عملیات یک م ا ج ن ا ب ر ج ن م ت ق و چ ی ل م ع ر د و د و ش ی م ی ر ا ذ گ ت س ا ی س و ی د ا ت س ی ا ی ر ا ک م و ش ز و م آ ت ا ز ی ج ت ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ن ر ق م ی ن ی گ ن و گ چ ر ی ز ل و ا د ج. د د ر گ نمی ی ت ا ی ل م ع ی ا ض ف ک ی ر د ک ر ت ش م و ب ک ر م ی ا ر و د ر د ا ر ت ا ح ی ل س ت و ت ا ز ی ج ت د ی ر خ ن ی م ز ر د ا ر : د د ی م ن ا ش ن ا ر ا ن آ ی ئ ا ن ت ی ع ض و و ق ط ن م ی ک ت ی ل پ و ئ ژ و خاص زمانی ت ح ت ط ی ا ر ش تتأثیر ت و الت ر ح ت و و ی ل خ ا د

7 ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م تأثیر د ش م ا ج ن ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م + ) ا گ ت س د ( BTR-152 ی ر ز ی ا ر ب ر ف ن + د ا ر ا 0 7 م م 3 2 ی ئ ا ر ح ص ی ا پ و ت ا ت ل ا س ز ا ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ای ری ا ک م 1: ل و د ج ق ط ن م ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ و ی ک ی ت ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت و ی ل خ ا د ط ی ا ر ش ی و ر و ش ط س و ت ن ا ر ی ا ا ب ی و ر و ش ن ی ب ی م ی ظ ن ت ل ا س 0 2 ز و ا ج ت م د ع د ا د ر ا ر ق ا ض م ا م د ع د ا د غ ب ن ا م ی پ ر د ن ا ر ی ا ن د ن ا م ت ل ع ب ن ا م ی پ ا ض م ا ) : 3 س ا ب ع TR-50 ) ا گ ت س د ( BTR60P + ) ا گ ت س د ( ی ا ک ش و م + ا گ ت س د م م 3 2 و ا گ ت س د م م 7 5 ی ئ ا و. ک خ د ن ف ا د پ پ و ت + ض ب ق ل ی ر گ ال ر ت ر ت س ا ( & WWw3/Iran/Iran_Arms_1950_1980.htm). د ن د ش ل ی و ح ت خیر أ ت ن و د ب و د ا د ر ا ر ق ر ب ا ر ب ت ا ز ی ج ت و ا ر ا ز ف ا گ ن ج م ی: ئ ا ن ت ی ع ض و و ی ن ف ی ر ا ک م ل ا س 5 1 ی د ا ص ت ق ا ) ر و ا ن ز ی آ ن ی ر ت ک د ( ا ک ری م ا و ن ا ر ی ا ب ن ا ج و د م ا ن ق ف ا و ت و ن ا ر ی ا ن ی ب ی ک ل م ( سی س س و ر ن ا ر ی ا ک ا خ ز ا ا ت د ا د د ا و خ ن ز ل ج ا ی ر و ش ک چ ی ب ک ی و ر و ش ب ن ا ر ی ا ن د ا د ن ا ن ی م ط ا ی و ر و ش ا ب ی د ا ص ت ق ا ی ا د ا د ر ا ر ق م ی ظ ن ت و. د ن ک م ا د ق ا ی و ر و ش ی ل ع و ک ش و م ر ا ر ق ت س ا ی ا ر ب و د و ب ی ب ر غ ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ژی ت ا ر ت س ا. د ن د و ب د ا د ب ا و ج ل ی ئ ا ر س ا و ب ا ر ع ا گ ن ج ر د ا ک ی ل ش و م ا ن ت ی و گ ن ج ر د ال ر ت س ا ای ک ش و م ت ب ل ا. د ن د و ب ن ی ک ی ژ ت ا ر ت س ا ت ی م ا ی ر ا د ا ر ا ز ف ا گ ن ج )maleki,2000,p4(. ت ش ا د ن ی ن ا و خ م ش ت ر ا ریت و م أ م و ن ا م ز ا س ا ب ی ق ر ش د ش م ا ج ن ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ای ری ا ک م ل 2 : و د ج. د ش ن م ا ج ن ا ر و ش ک و د ن ی ب ا م ی ک ی ز ی ف ی م ا ظ ن ی ر ا ک م ن و گ چ ی ی ن ا م ز ر و د ن ی ا ر د ا ت ل ا س ز ا source: authors ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ر ا د ر ا خ م ی س ل ث م ی ت ع ن ا م م و ی ئ ا ذ ی ا ت ا ز ی ج ت ترین د ا س ن د ی س ر ز ا حتی موارد ی ا ر ا پ ر د ی و ر و ش ) د و م ن ی ر ی گ و ل ج ن ا ر ی ا ب ی ت ی ر س ی ا ک ن ا ت و ا ک ت و ی ل ا م ک ن ا ت د ض ک ش و م و 1 ی پ م ا پی ر ب ر ف ن ل م ج ز ا ی ر ا م ش ی ب ی ا ح ال س ن ی چ و ری ر ر و س ن ا ت س ر ا غ ل ب ی ن ا م و ر ی ا ر و ش ک ز ا د ا ی ز ن ی ز ا ب و م ی ق ت س م ر ی غ ت ر و ص ب 2 6 و 5 5. د ی د ر گ ی ر ا د ی ر خ د و ب ن ر ا د ر و خ ر ب ی ن ا د ن چ ت ی م ا ز ا د و ب د ش ی ر ا د ی ر خ ط س ا و ا ب ک ی ئ ا ح ال س ی: ئ ا ن ت ی ع ض و د ش م ا ج ن ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ای ری ا ک م ل 3 : و د ج ا گ ت س د و د ش د ر ا و ی س و ر ز ا ا گ ت س د 2 8 ط ق ف 2 ی پ م ا پی ی ا ر ب ر ف ن ز ا تتی ت ک ن ا ت ژ ا ت ن و م و د ی ل و ت ن ا و ت و. د ش ت خ ا س ن ا ر ی ا ر د س ن ا س ی ل ت ح ت source: authors ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ق ط ن م ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ و ی ک ی ت ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت و ی ل خ ا د ط ی ا ر ش اای ا ح ح ال ر س ن م ش د ن ا و ن ع ب ی و ر و ش م ال ع ا و» ی ب ر غ ن ی ق ر ش ن «ت س ا ی س و ی م ال س ا ب ال ق ن ا ی ز و ر ی پ 2( 1 ص 4731 اسکلیارف (. ا ک ی ر م ا ز ا د ع ب و د ر ا م ش ا م ن م ب ر د د و ت ل ح ن م ب ز ح ن ا ر ی ی ر ی گ ت س د 0( : 4 س ا ب ع ی ک ل م (. د و ب ) ن ی س ح م ا د ص ( ق ا ر ع ک ی ژ ت ا ر ت س ا د ح ت م ی و ر و ش ی ی ا ر گ م ال ر س ا ر و ر ظ ر ط خ و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ب ال ق ن ا صدور از ی و ر و ش ی ما ل س ا ب ال ق ن ا ا ن آ ر ظ ن ز ا و ت ش ا د س ا ر ی و ر و ش ن ی ش ن ن ا م ل س م (Katz,Mark,N (p2,2016. د و ب د ی د ت. د ر ک ل ا غ ش ا ا ر ن ا ت س ن ا غ ف ا ف ن ژ ر ب ی ر ب ر ر د ی و ر و ش ا ت ل ا س ز ا )jalali,1382p165( 2 7 ی ا ک ش و م ی ق ب ا م ل ی و ح ت + ا ی ی ریا د ر زی و ی ی ا و و ی ن ف ت ا م د خ ی ن ا ب ی ت ش پ ر- و گ ل ا ق ف ا و ت ت ل ع (. د ش ف ق و ت م 5 9 ل ا س ز ا 9 ی ج ی پ ر آ و س ی ت م ت ن ر و ک ) ف و ک ا م ی ر پ ق ط ن م ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ و ی ک ی ت ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت و ی ل خ ا د ط ی ا ر ش ا غ ش ا ل) ف چ ا ب ر و گ ر و د ر د ن ا ت س ن ا غ ف ا ز ا ج و ر خ ن آ ل ا ب ن د ب و ی و ر و ش ر د ی د ا ص ت ق ا د ب ت ی ع ض و. ی و ر و ش ا ب ن ا ر ی ا ط ب ا و ر ر د ش ن ت ش ا ک و. ق ا ر ع و ن ا ر ی ا گ ن ج ن ا ی ا پ ا ب ق د ا ص م ک ر ت و ب ال ق ن ا ی ا ی ی ی ر و م ج ر د ک ی شوروی برای ا ب ف د ا ص م ن ا م ز ر د ن آ ز ا ت ف ر ن و ر ب و ی ئ ا ز د م آ ر د ا ر ن ی ر ت ب و ی س و ر ر د ی د ا ص ت ق ا م ی خ و ت ی ع ض و و ی و ر و ش ی ش ا پ و ر ف. د و ب ت ی ف ی ک ا ب ی م ا ظ ن ت ا ح ی ل س ت ش و ر ف ن ی س ت ل ی د ی ر ح ن ی ز گ ن ی ر ت ب ش ر ا م ق ا و ا ک ی ر م ا د ح ت م ت ال ا ی ا ا ب ف ال ت خ ا و ی م ا ظ ن ن ا و ت ی ز ا س ز ا ب ب ن ا ر ی ا ی د ن م ز ا ی ن. د و ب و ک س م ط ق ف ح ال س. د و ب ن ر ا د ر و خ ر ب ی ن ا د ن چ ت ی م ا ز ا د و ب د ش ی ر ا د ی ر خ ط س ا و ا ب ک ی ئ ا ح ال س : ی ی ا ن ت ی ع ض و د ش م ا ج ن ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ل و م ش م ک ت ش ذ گ ل ا س ش ش ی ا د ا د ر ا ر ق و ا ق ف ا و ت م د ن ا م م ا م ت ا ن دید ر گ می د ش ف و ک ا م ری پ ر و گ ل ا د ا د ر ا ر ق ی ا ا م ی پ ا و ی ت ا ز ی ج ت و کی د ی ی ن ف ت ا م د خ ی ن ا ب ی ت ش پ م ا د ا و 7 2 ای گ ی م ی ف ا ض ا ز ا ی ن د ر و م ت ا ز ی ج ت و ی س و ر ی ت م ی ن غ. د ن ا م ت و ک ی ا ب ی د ن ف ا د پ ی ا ن ا م ا س و خ و س ای ری ا ک م : 4 ل و د ج گ ن ر ف م ی ا ر و ش ک ا ب ط ب ا و ر ی ر ا ر ق ر ب ی ا ر ب ی ب و خ ر ا ی س ب ت ص ر ف ی و ر و ش ی ش ا پ و ر ف ز ا س پ ن ا ر ی ا. د ا د ت س د ز ا ی ع و ن ب ک ت ش ا د ن ا ی م ی ا ی س آ و ز ا ق ف ق ن ی ش ن ننن- ن ن ا م ل س م و ك ك ي ن ا و ن ع ب ا ر ن ا ر ي ا ي ت ح و د و ب ن ل ئ ا ق ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و م ج ي ا ر ب ي ب س ا ن م ا گ ي ا ج ي س و ر ي ج ر ا خ ت س ا ي س ط ب ا و ر 1993 ل ا س ر د ك ي ل ك ش ب ت ش ا د ن پ ي م ز ا ق ف ق و ي ز ك ر م ي ا ي س آ ق ط ا ن م ر د د و خ ع ف ا ن م ي ا ر ب د ي د ت ن و ن ا ك (Katz,Mark,N.(p205,2008 ت ف ر ش ي پ ن د ش ع ط ق ز ر م ا ت ر و ش ك و د ا ت ل ا س ز ا source: authors ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ق ط ن م ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ و ی ک ی ت ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت و ی ل خ ا د ط ی ا ر ش ي ز گ ي ا ج ن( ( ي ي ا ر گ ا ي س ا ر و ا ي س و ر ر د ا ر گ ب ر غ ن ا م ت ف گ ت س ك ش د ر ك ي و ر ف ف و ك ا م ي ر پ ي ر ب ر ب د و خ ي ج ر ا خ ش ی پ ر د ا ر» ققققق ق ق ر ش ب ا گ ن «ت ت س ا ي س ر د ل ل م ا ك ي ي ش خ ر چ اا ا ب ي س و ر و د د ش ن آ ) Katz,Mark N, 2016,p2)... ت ف ر گ )Bahrami and Partners,1383,P3( ن ا ر ای و ی س و ر ی م ا ظ ن ی ر ا ک م ش ی ا ز ف ا و 3 ب ا ش ک ش و م ش ی ا م ز آ و ی ت ا ح ی ل س ت ت ف ر ش ی پ ی ا م ت س ی س و ی م ا ظ ن ت ا ز ی ج ت ل ا ق ت ن ا ) ن- ی د ر م و ن ر چ ر- و گ ل ا ( ن ت گ ن ش ا و و و ک س م ن ا ی م ق ف ا و ت س ا س ا ر ب د و ب ن ر ا ک ر د ی ل ل م ل ا ن ی ب ر ب ج چ ی ک ی ل ا ح ر د. د ی د ر گ ف ق و ت م ن ا ر ی ا ب ی ک ش و م ل ی و ح ت ن و ن ک ا ت ک ا ر چ ن آ ر و د ش ف ق و ت م د د ر گ ب ن ا ر ی ا د و س ر ف ش ت ر ا ی ا ی ح ا ب ر ج ن م ک ) ت ف ر ش ی پ ( ی س د ن م و ی ن ف ت ا م د خ و ت ا ز ی ج ت ح ال س ی ل ک ی ن ا م ز ر و د ن ی ا ر د : ی ی ا ن ت ی ع ض و. ت ش ا د م ا د ا ی د ا ع ت ا ز ی ج ت و ح ال س ت ا د ر ا و ن ا ک ا م ک ا م ا. د ی د ر گ ر د ا ص م د و ب source: authors د ش ن

8 لل) ا ب ز ح - ی ر و س ن- ا ر ی ا ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا رش گ ن ی ش و ژ پ - ي م ل ع م ا ن ل ص ف ا ت ل ا س ز ا ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ای ری ا ک م ) )4-5 ل و د ج... و ی ک ی ت ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت و ی ل خ ا د ط ی ا ر ش د ش م ا ج ن ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م و خ و س ی م ج ا ت ی ا م ی پ ا و د ن و ر ف ل ی م ی ر ب ا ر ت د ر گ ل ا ب د ن و ر ف و 6 1 م ا س ی ا ک ش و م و ر ت س ی ن ا پ ن ا م ا س م ا ر و ت ی ی ا و د ن ف ا د پ ن ا م ا س خدمات ادام ن ی ن چ م ا و ب ا و ی ا ک ش و م و ت ج ی ا ر و ت و م ش و ر ف 0 9 د د ش ی ر ا د ی ر خ ت ا ز ی ج ت و ت ا ع ط ق و ت ا ر ی م ع ت و ی ن ف س ی ت م و ت ن ر و ک ی ا ک ش و م ز ا م ع ا ن ی ش ی پ د ش ف ق و ت م ی ا د ا د ر ا ر ق م ا د ا ل ی و ح ت س ا ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی ی ا و د ن ف ا د پ ک ش و م ش ر ا ف س و ا 9 ی ج ی پ ر آ و )Shergholami,1386,P2( ق ط ن م ژی ر ن ا ع ب ا ن م ر ب ط ل س ت ی ا ر ب ب ر غ ش ال ت و ق ر ش ب و ت ا ن ع س و ت ل ا س ر د ک ن ی ت و پ ی ر و م ج س ی ئ ر ن ا م ز ر د ی ت ا ح ی ل س ت و ی ت ا ز ی ج ت ی ر ا ک م ل و ا ل ح ر م )malki,2014,p4(. ت خ ا س ي غ ل م ا ر ن ا ر ي ا ب ح ال س ش و ر ف م د ع ر ب ي ن ب م ا ك ي ر م آ ا د ا د ر ا ر ق ی ا ر ج ا ی د ا ع ل ا و ر و ی م ا ظ ن ت ا ز ی ج ت و ح ال س ی ز ا س ز ا ب و ی ز ا س و ن ز ا غ آ و ق ع ا ص و ش خ ر ذ آ ی ا ا م ی پ ا و ت خ ا س ر د جت موتورای ی ر ی گ ر ا ک ب : ی ی ا ن ت ی ع ض و د ش م ا ج ن ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ز ا ی ر ا ی س ب ل ی و ح ت و ا ی ر ا ک م م ا د ا ت ا ز ی ج ت و ح ال س ق و ع م و ف ق و ت م ز ا ک س ا ی د ن ف ا د پ ی ا ک ش و م ن د ا د ر س د و ب د ر ک ت ف ا ی ر د ز ی ن ا ر ا ن آ ن ی ز. د ز ز ا ب ) )4-6 ل و د ج ا ت ل ا س ز ا source: authors ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ای ری ا ک م ق ط ن م ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ و ی ک ی ت ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت و ی ل خ ا د ط ی ا ر ش ق ف ا و ت ۰ ۰ ۰ ۲ ا ب, ی ر ز ی ا و ر د و خ, ک ن ا ت ن و گ ر ل ا ق ت ن ا ز ا ی ت س ی ا ب ی م ا ر و ش ک ی م ا م ت ن آ س ا س ا ر ب. ن ا ر ی ا ی ل ع ر ب ل ل م ن ا م ز ا س ت ی ن م ا ی ا ر و ش م ا ن ع ط ق ر و د ص ی ز ا س ی ی ی ن غ ن ا ر ی ا ک ن ی ا ر گ م. د ن ن ک ی ر ا د د و خ ن ا ر ی ا ب ا ن آ ا ب ط ب ت ر م ت ا ع ط ق و ک ش و م, ی ت ش ک, ن ا خ پ و ت, ی م ج ا ت ی ا د ر گ ل ا ب, جنگی واپیماای. د ن ک ف ق و ت م ا ر د ن د ر ک ت ف ل ا خ م م ا ن ع ط ق ن ی ا ا ب ک ت ی ن م ا ی ا ر و ش و ض ع ی ی ا ر و ش ک ا ن ت. د و م ن ف ق و ت م ن ا ر ی ا ا ب ا ر د و خ ی م ا ظ ن ی ا د ا د ر ا ر ق و ا ی ر ا ک م ی م ا م ت ی س و ر - ع ط ق ن ی ا ت س ن ا و ت ی م و د و ب ت ی ن م ا ی ا ر و ش م ئ ا د و ض ع ک ن ی ا ا ب ی س و ر. د ش ب و س ح م ع ن ت م م ر و ض ح م د ع ت ل ع ز ی ن ن ا ن ب ل أی ر و د ن د و ب ی ک ر ت و ل ی ز ر ب ی ر ا ی س ب ی ا ن ی ز ک ن ی ا م غ ر ال ع و د ر ک ن ل ا ر ر ا ک ن ی ا ب ر غ ا ب ی د ا ص ت ق ا ع ف ا ن م و ل ئ ا س م ل ی ل د ب د ن ک و ت و ا ر م ا ن و ن ا ر ی ا ب ن ا ج و د م ا ن ق ف ا و ت د ر ب د و س ی و س و د و ف ق و ت م ا ر ا ن آ ی ق ب ا م ل ی و ح ت د و ب د ر ک ز ا ت ف ا ی ر د ا ر ت ا ز ی ج ت و ح ا ل س ب ایران ن د ا د ن ا ن ی م ط ا (( ) ر و ا ن ز ی آ ن ی ر تت ت ک د ( اا ا ریک م ا ی ا د ا د ر ا ر ق م ی ظ ن ت و. د ن ک م ا د ق ا ی و ر و ش ی ل ع و ک ش و م ر ا ر ق ت س ا ی ا ر ب ن ا ر ی ا ک ا خ ز ا ا ت د ا د د ا و خ ن ز ل ج ا ی ر و ش ک چ ی ب ک ی و ر و ش ی و ر و ش. د ر ک ت ی ا ک ش ی س و ر ز ا ال ن ا و ی د ب ن ا ر ی ا ل ب ا ق م ر د و د ز ز ا ب ر س د ش ی ر ا د ی ر خ ت ا ز ی ج ت و ح ال س م ل ی و ح ت ز ا و ی غ ل م ا د ا د ر ا ر ق ی ل ک ن ی ت و پ ر ی م ی د ال و ر و م ج س ی ئ ر : ی ی ا ن ت ی ع ض و د ش م ا ج ن ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ) )4-7 ل و د ج ا ت ل ا س ز ا source: authors ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ای ری ا ک م م ع ا د د ی د ج ی ا د ی ر خ ش ر ا ف س و ی ل ب ق د ش ق ل ع م ت ا م د خ و ت ا ز ی ج ت و س ا ی د ن ف ا د پ ی ا ک ش و م ل ی و ح ت... و د ن گ ن ج ز ا ک ا خ ر د ن ا ر ی ا و ی س و ر ی م ا ظ ن ی ا و ر ی ن ط س و ت ک ر ت ش م و ب ک ر م ی م ا ظ ن ت ا ی ل م ع م ا ج ن ا ی ل ع ر ب ی ر و س ر و ش ک ا ی ر د ز ا م ع ا ی ک ش و م و ی ا و د ن ف ا د پ, ی ی ا و ی و ر ی ن (, ی ر و س ی ن ط و ا ر ف و ی ن ط و ی ا ت س ی ر و ر ت و ش ع ا د ی ا و ر ی ن ش ت آ ن ا ب ی ت ش پ و م ا ظ ن د ا ی پ ت ا ی ل م ع و ) ی س و ر ط س و ت ی ت ا ع ال ط ا ی ر ا ک م و ن ی م ز ب ن ی م ز و ن ی م ز ب ن( ا ر ی ا 3 ظ- ف ح د ن ک ی م د ا ف ت س ا ن ا ر ی ا ک ا خ ر د ی ی ا و ای ا گ ای پ ز ا ی س و ر ) ن ا ن ب ل ی ا ن ا خ پ و ت ق ط ن م ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ و ی ک ی ت ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت و ی ل خ ا د ط ی ا ر ش ا بببب ب بب ی د ا ص ت ق ا ی س و ر ی د ا ص ت ق ا م ی ر ح ت و ی س و ر ب ن ی ا ر ک و ا ز ا م ی ر ک ن ی م ز ر س ق ا ح ل ا. ا ک ی ر م ا د ح ت م ت ال ا ی ا و ا پ و ر ا ط س و ت ج ی ت ن ر د ن ا ر ی ا ی ل ع ر ب ل ل م ن ا م ز ا س د ش ل ا م ع ا ی ا ت س ی ا م ی ر ح ت و غ ل ک م( ا ج ر ب ( ن ا ر ی ا و ا ک ی ر م ا و ا پ و ر ا ن د ی س ر م ا ف ت ب و ی ز ا س ی ن غ ق ی ل ع ت. د و م ن ا ر ج ا ا ر ی ب س ا ن م ش ق ن م ا ن ع ط ق س ک ع ر ب ی س و ر ع ف د ن ی ا ی ز ا س ز ا ب و ت ف ر ش ی پ ت ا ح ی ل س ت د ی ر خ ق ح ن ا ر ی ا ا ت م ا ج ر ب س ا س ا ر ب ی س و ر ر و م ج س ی ئ ر ن و ا ع م و. د ر ا د ن ا ر ش ل م ع ت س م ی ر ز و ی ی ا و ن ا و ت. ت س ی ن ر ک ا ذ م ل ب ا ق ن ا ر ی ا ب ی م ج ا ت ت ا ح ی ل س ت ش و ر ف ت ف گ ی ا پ ن ی ف ل ا خ م ن د م آ و د س ا ر ا ش ب م ی ژ ر ط و ق س ز ا ی ر ی گ و ل ج و ش ع ا د ی د و ب ا ن.2- ن ا ر ی ا ر و ش ک ی ا و د ن ف ا د پ ن ا م ا س ی ز ا س ب و ی ز ا س ز ا ب :1- ی ی ا ن ت ی ع ض و ر ک ا ذ م ز ی م ر و ح م ت ییییی ییی ی و ق ت و ت و ا ق م د ن ک ی ی م ف ذ ح ن ا ر ی ا ب ش ی ت ا ر د ا ص ی ا ن و م ن ز ا ا ر ش ت ا ح ی ل س ت ت ف ا ی ا ق ت ر ا ی ا ن ی ز گ ی س و ر ق ر ش ب و ت ا ن ی ک ش و م م ت س ی س ش ر ت س گ ز ا ی ر ی گ و ل ج و ی ر و س ر د ی س و ر ی م ا ظ ن ی ا ا گ ی ا پ. د ن ک ی م ی ر ا د د و خ ن ا ر ی ا ب 5 3 ف ا و 2 2 ف ا ز ی ر گ ر ا د ا ر ی ا ا م ی پ ا و ت ا ر د ا ص ز ا و source: authors م ا ن ش س ر پ ب ب ل ا ق ر د ط ط و ب ر م سؤاا التت سپس و شد تجزی ق ی ق ح ت ی ا ر ی غ ت م ی ن ا د ی م ث ح ب م ر د ف ف ی ط ر د ی ی ل ا و ئ س 0 2 ل ی ل ح ت ا ب س پ س و شد نظرسنجی د ا س ی ف د ا ص ت ت ر و ص ب ق ی ق ح ت ز و ح ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ن ی ص ص خ ت م ر ف ن 0 3 ز ا ت ر ک ی ل ز ا ل و ا ش خ ب ر د ک ت س ا ن ی ا د ش ا ب می ش خ ب و د شامل ک م ا ن ش س ر پ. ت س ا ت ف ر گ ر ا ر ق ل ی ل ح ت ی ر ج ت د ر و م ی م ک و ی ف ی ک ن ن ی ب ط ط ا ب ت ر ا نن ن ا ز ی م ب م و د ش ش خ ب ر د و ت ت س ا شد سنجید مممیباشددد ق ق ی ق ح ت ا ب ط ب ت ر م ک جامع عمومی ی گ ژ ی و یز ی اا ا پ ر د م ا ن ش س ر پ ن ی ا. ت س ا د ش ت خ ا د ر پ ن ا ر ی ا ای ق ط ن م ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت و ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ای ری ا ک م ع ی ز و ت ط و ب ر م ق ی ق ح ت حوز در ا ن ش آ ن ی ص ص خ ت م و ن ا ی و ج ش ن ا د ن ا س ا ن ش ر ا ک ن ی ب ر د ر د. د ی د ر گ ا د ت ب ا ی س ر ر ب ب خ س ا پ د ا ر ف ا ز ا ی م ی ن د و ش ی م ظ ح ال م ر ی ز ر ا د و م ن ز ا ک ر و ط ن ا م. ت س ا د ش ت خ ا د ر پ د ن د خ س ا پ د ا ر ف ا ی ل غ ش ت ی ع ض و

9 تأثیر م ک ا ر ی ا ی ن ظ ا م ی ا ی ر ا ن و ر و س ی ا د ن د د ر س م ت م د ی ر ی ت ف ع ا ل ی ت د ا ش ت ا ن د و در حدود % 7 2 ا ز پ ا س خ د ن د گ ا ن م ش غ و ل ب ا م و ر م ش ا و ر و د ر ح د و د % 5 8 پ ا س خ ا ز ت ق ریب ر ا ب ی ش % 0 1 ن ی ز ک ا ر ش ن ا س مسائل جغرافیای س ی ا س ی ب و د ا ن د. ا ز ا ی ن ر و م ی ت و ا ن ن ت ی ج گ ر ف ت ک د ن د گ ا ن د ا ر ا ی م س ئ و ل ی ت ا ی ا ج ر ا ی ی و ف ن ی م ن ا س ب ب ا ا ی ن پ ژ و ش ب و د ا ن د. ش ک ل )1 ) : ن م و د ا ر د ا ی ر ا ی و ض ع ی ت ش غ ل ی ا ف ر ا د م ص ا ح ب ش د source: (authors( م چ ن ی ن ب ا ت و ج ب ن م و د ا ر م ی ل ا ی ت ر س ی م ش د د ر ش ک ل 2 م ش ا د م ی ش و د ک ا ز 0 3 ش خ ص م ص ا ح ب ش د 1 3 ن ف ر د ا ر ا ی س ا ب ق 0 1 ا ل ی 5 1 س ا ل 8 ن ف ر د ا ر ا ی س ا ب ق ب ی ش ت ر ا ز 5 1 س ا ل 7 ن ف ر د ا ر ا ی س ا ب ق ب ی ن 5 ت ا 0 1 س ا ل و م ا ب ق ی ن ی ز ب ی ن 1 ت ا 5 س ا ل س ا ب ق ت ح ل ی ل م س ا ئ ل م ن ط ق ا ی ر ا د ا ر ا م ی ب ا ش ن د. ا ی ن م ط ل ب ح ا ک ی ا ز آ ن ا س ت ک ا ف ر ا د م ص ا ح ب ش د د ا ر ا ی س ا ب ق ا ی ن س ب ت ا ا م ن ا س ب د ر ز م ی ن ت ح ق ی ق و ب ر ر س ی م س ا ئ ل م ر ب و ط ب م ک ا ر ی ا ی ن ظ ا م ی و ت ح و ال ت ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی م ن ط ق ب و د اند. این م و ض و ع ن ی ز ا ز ن م و د ا ر ش ک ل 3 ن ی ز ق ا ب ل ب ر د ا ش ت ا س ت. ا ز ا ی ن ن م و د ا ر ک م ق ا ی س ا ی ب ی ن و ض ع ی ت ش غ ل ی و م ی ز ا ن آ ش ن ا ی ی ا ف ر ا د ب ت ح و ال ت م ن ط ق و م س ا ئ ل م ر ب و ط ب آ ن ر ا ا ن ج ا م د ا د ا س ت ب س ا د گ ی م ی ی ت و ا ن ش ا د ک ر د ک م د ی ر ا ن د ا ر ا ی س ط ح د ا ن ش و آ ش ن ا ی ی ب ی ش ت ر ی ن س ب ت ب س گ ر و ک ا ر ش ن ا س ا ن م ش ا و ر ا ن و د ا ن ش ج و ی ا ن س ت ن د. ش ک ل )2 ) : ن م و د ا ر م ی ل ا ی م ی ز ا ن س ا ب ق ک ا ر ی م ص ا ح ب ش و ن د گ ا ن (authors( source:

10 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا رش گ ن ی ش و ژ پ - ي م ل ع م ا ن ل ص ف 4 8 ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ر و ش ک و د ی م ا ظ ن ی ر ا ک م تأثیر ن ا ز ی م ی ن ع ی ) م ا ن ش س ر پ ی ل ک ت ال ا و ئ س ( سی ر ر ب ب ت م س ق ن ی ا ر د د ا د ش ی ا م ن 3 ل ک ش ر د ک ن ا گ د ن و ش ب ح ا ص م ر ظ ن ب ج و ت ا ب. م ی ا ت خ ا د ر پ ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ د ک و ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت ی و ر ن ی ا. ت س ا د ا ی ز ی ل ی خ و د ا ی ز ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت ر ب ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م تأثیر ن ا ز ی م ک ت ف ا ی ر د ن ا و ت ی م ت س ا د ش ر ب ا ی ی ی ر ا ک م ن ی ا تأثیر ن ا ز ی م د ن ا ت س ن ا د د ا ی ز ی ل ی خ ا ر ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت تأثیر ک ی د ا ر ف ا م ک ت س ا ی ل ا ح ر د. د ن ا د و ب ت و ا ف ت م ی ر ظ ن ی ا ر ا د د ن ا ت س ن ا د د ا ی ز ا ر تأثیر ن ی ا ک ی ن ا س ک ا م ا د ن ا د ر ک ی ب ا ی ز ر ا ط س و ت م ا ر ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ د ک ی و ر. ت س ا ت ش ا د ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ن ا ز ی م ز ا ی ر ت ش ی ب تأثیرپذیری ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ د ک ک د ن ر ا د د ی ق ع د ا ر ف ا ن ی ا. ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ د ک و ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت ر ب ر و ش ک و د ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ر ی ث أ ت ن ا ز ی م ی ا ل ی م ر ا د و م ن : ) )3 ل ک ش ت ا ع و ض و م ا م ب ی ت ر ت ب م ا ن ش س ر پ ی ل ص ا ص خ ا ش س ای ف ل ؤ م و ت ال ا ؤ س ر د ی ا ی ی ر ا ک م ثثیر ث أ ت ر و ش ک و د ن ی ب ی م ا ظ ن ف ر ا ع ت م ت ا ح ی ل س ت و ت ا ز ی ج ت ی ر ا ش ت س م ی م ا ظ ن ی ا ی و ر ی ن ن ا د ن ا م ر ف د ش و د م آ و ی ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی م ا ظ ن ی س ا م ل پ ی د تأثیر ن ی ن چ م ی ا د ا د ر ا ر ق ثثیر ث أ ت ی ت اع ا ل ط ا و و د ن ی ب )1-1 ل و د ج ر د ی ج ن س ر ظ ن ن ی ا ج ی ا ت ن. م ی ا د ا د ر ا ر ق ع ل ا ط م د ر و م ا ر ن ا ر ی ا ی ا ق ط ن م ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ( ص ال خ source: (authors) ش و ر ف و د ی ر خ و د ن ی ب و ر و ش ک و الت تحر ر ر ب ر ب ر و ش ک ن ی ا. ت س ا د ش ) د ش ا ب ی ی م ا ر ا د ا ر ی ن ا و ا ر ف ن ی ر ت ش ی ب ک ی ا د ا د ( ت ا ر ظ ن د م ا ر م ب ن ا گ د ن د خ س ا پ ت ا ر ظ ن ی ا ی ن ا و ا ر ف ی و ا ح ل و د ج ت ا ز ی ج ت ش و ر ف و د ی ر خ ی ا د ا د ر ا ر ق تأثیر ن ا ز ی م ن ا گ د ن و ش ب ح ا ص م ک د و ش ی م د ا ش م ل و د ج ن ی ا ب ج و ت ا ب. ت س ا د ا ی ز ا ن آ ت ی ر ث ک ا ر ظ ن ک د ن ا ت س ن ا د ال ا ب ب ط س و ت م ا ر ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت ر ب ر و ش ک و د ن ی ب ی م ا ظ ن ف ر ا ع ت م ت ا ح ی ل س ت و ی ا ی ر ا ک م تأثیر ن ا ز ی م ا ن آ ک ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا. ت س ا د و ب ی ر ا ش ت س م ی ت اع ا ل ط ا و د و ب ط س و ت م تأثیر ن ی ا ن ا ش ت ی ر ث ک ا ر ظ ن و د ا د ب ا و ج ر ی ی غ ت م ت ر و ص ب ا ر ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ و د ن ی ب و الت تحر ر ر ب ر و ر ب ر و ش ک ب ح ا ص م ب ی ت ر ت ن ی م ب. ت س ا ی ا ی ی ی و ر ی ن ن ا د ن ا م ر ف د ش و د م آ و ی ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی م ا ظ ن ی س ا م ل پ ی د تأثیر ل ا ؤ س ب خ س ا پ ر د ن ا گ د ن و ش و د بین نظامی

11 م د () تأثیر م ک ا ر ی ا ی ن ظ ا م ی ا ی ر ا ن و ر و س ی ک ش و ر ب ر ت ح و ال ت ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی د ا ر ا ی ن ظ ر م ت ف ا و ت ب و د ا ن د و ل ی ب ی ش ت ر ا ی ن پ ا س خ ا ر ا ز ی ا د و م ت و س ط د ر ب ر گ ر ف ت ک م ی ت و ا ن ن ت ی ج گ ر ف ت ک ا ی ن ع ا م ل د ا ر ا ی ت ا ث ی ر ی م ت و س ط ر و ب ز ی ا د ا س ت. ا س ت ج د و ل )1-1 ) ل: ج د و تأثیر د ی پ ل م ا س ی ن ظ ا م ی ا س ت ر ا ت ژ ی ک ی و آ م د و ش د ف ر م ا ن د ا ن ن ی ر و ی ا ی ن ظ ا م ی ب ی ن د و ک ش و ر ف ر ا و ا ن ی پ ا س خ د ن د گ ا ن ب س ؤ ا ال ت و م ؤ ل ف ای س ش ا خ ص ا ص ل ی پ ر س ش ن ا م ا ل ی ب م ر ا م د ج و ا ب ا ت أ ث ثثیر مکاریییای مستشاری و ا ط ال ع ا ت ی ب ی ن د و ک ش و ر تأثیر ق ر ا ر د ا د ا ی خ ر ی د و ف ر و ش ت ج ی ز ا ت و ت س ل ی ح ا ت س ؤ ا ل تأثیر م ت ع ا ر ف ن ظ ا م ی ب ی ن د و ک ش و ر خ ی ل ی ز ی ا د () 7 1 م د ز ی ا د م ت و س ط () 8 1 م د ک م خ ی ل ی ک م source: (authors( د ر ق س م ت آ خ ر ا ی ن پ ر س ش ن ا م ن ظ ر ا ف ر ا د د ر م و ر د م ی ز ا ن ت ا ک ت ی ک ی و م ق ط ع ی ب و د ن م ک ا ر ی ا ی د و ک ش و ر ت ح ل ی ل ا س ت. م ا ن ط و ر ک م ال ح ظ م ی ش و د ش ک ل )4 ) ک د ر آ ن ن م و د ا ر م ی ل ا ی ا ی ن ن ظ ر ا ت ت ی ش د ا س ت ش د ن ش ا ن د ن د آ ن ا س ت ک ن ز د ی ک 0 7 د ر ص د ا ز ا ف ر ا د ا ی ن م ی ز ا ن ر ا م ت و س ط ا ر ز ی ا ب ی ک ر د ا ن د. ا ی ن د ر ح ا ل ی ا س ت ک م ی ت و ا ن ن ظ ر ج م ع ت ق ریب ا ا ر و ب خ ی ل ی ز ی ا د د ا ن س ت چ ر ا ک د ر ص د ز ی ا د ی ا ز ا ف ر ا د ن ی ز ز ی ا د و خ ی ل ی ز ی ا د ر ا ا ن ت خ ا ب ک ر د ا ن د. ر ا source: (authors( ش ک ل )4 ) : ن م و د ا ر م ی ل ا ی م ی ز ا ن ت ا ک ت ی ک ی و م ق ط ع ی ب و د ن م ک ا ر ی ن ظ ا م ی ا ی ر ا ن و ر و س ی ا ز د ی د م ص ا ح ب ش و ن د گ ا ن. پ ی ش ی ن ر و ا ب ط و م ک ا ر ی ا ی ن ظ ا م ی ا ی ر ا ن و ر و س ی : ر و ا ب ط ا ی ر ا ن و ر و س ی ر ا م ی ش و د د ر ۳ د و ر م ت ف ا و ت ب ر ر س ی ک ر د ن خ س ت ر و ا ب ط ا ی ر ا ن و ر و س ی د ر ز م ا ن ی ک ت ز ا ر ا ب ر ب رد ا ی ن ک ش و ر ح ک م ر ا ن ی م ی ی ی ی ی ی ی ک ر د ن د... ا ی یین ر و ا ب ط د ر د و ر ق ا ج ا ر ا ی ر ا ن را ت ا م ر ز تح ت ت ت تت ت ت ت ت ت تت تت ا ل ح م ا ی گ ی پ ی ش ۱ ۹ ۹ ۱ آ غ ا ز و د ر ا و ا خ ر. ) karami,1388,p1( د و م ب ع د ا ز ف ر و پ ا ش ی ح ک و م ت ت ز ا ر ی و ت ش ک ی ل ا ت ح ا د ج م ا ی ر ش و ر و ی ک ا ز ۷ ۱ ۹ ۱ م ی ل دا ی ف ر و پ ا ش ی د ش د. ک ک و د ت ا ی ا س ف ن د ۹ ۹ ۲ ۱ ا ی ر ا ن ر ا د ر ج ر گ م ت ح د ا ن ا س ت ر ا ت ژ ی ک ا ن گ ل ی س و ب ع د ا آ م ر ی ک ا ق ر ا ر د ا د ک

12 گ» ن ج ب) و ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا رش گ ن ی ش و ژ پ - ي م ل ع م ا ن ل ص ف 6 8 ب ی و ر و ش ر ی ا م ج د ا ح ت ا و د ش ز ا غ آ م س ی ن و م ک ر ص ع ن ا ی ا پ ا ب ک ی ن ا ر و د م و س و. د و ب ن آ ن م ش د ن ی ر ت گ ر ز ب ی و ر و ش. ) Maleki,2000,P3(. د ی د ر گ ل ی د ب ت ی د د ع ت م ل ق ت س م ی ا ر و ش ک و ی س و ر ممیالدی م د ن ی ززز ز ز ا غ آ ی ا لل ل ا س ب ی م ا ظ ن ریای ا ک م ب ی م ا ظ ن ط ب ا و ر ی ج ی ر د ت ن د ش ل ی د ب ت ل و ح ت ر ی س ا م ا ح ر ش ب ی ن ا م ز ز ا ب س ر د ن ا و ت می خ ی ر ا ت ن ی ا ز ا س پ ا ر ر و ش ک و د ب ی ش ن و ز ا ر ف ز ا ر پ ی م ا ظ ن ای مکاری. د د ر گ ی م ر ب : د ا د ر ا ر ق ی س ر ر ب د ر و م ر ی ز ی ن ا ی ا پ ی ا لللللللل لل للل ا س ر د و ن ا ر ی ی م ا ل س انقلاب از ل ب ق ) ی و ر و ش ر ی ا م ج د ا ح ت ا ( سی و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ط ب ا و ر ) ف ل ا ) ( م و د ی و ل پ ت م و ک ح ن ا ی ا پ ا ت ن آ ز ا س پ و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ب ال ق ن ا ی ز و ر ی پ ز ا د ع ب ) ی و ر و ش ر ی ا م ج د ا ح ت ا ( سی و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ط ب ا و ر ) ب ) ( ق ا ر ع و ن ا ر ی ا ی ل ی م ح ت گ ن ج ن ا ر و د ن ی رر ر بت ب ب ب ی ش ن و ز ا ر ف ر پ ر و د ن ی ا. ی د ال ی م ا ت ی ل ی م ح ت گ ن ج ن ا ی ا پ ز ا س پ ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ط ب ا و ر ) ج ر ا ب ن ی ل و ا ی ا ر ب, ر و د ن ی ا ی ن ا ی ا پ ی ا ل ا س ر د. د ش ا ب ی م ر ص ا ع م ن ا ر و د ر د ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م و ط ب ا و ر. ت س ا د ا د» ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م «ب ا ر د و خ ی ا ج ج ی ر د ت ب ی م ا ظ ن ط ب ا و ر خ ی ر ا ت ر د لل ل ا ب ق ر د ی ی ا ف و ی ب ل م ج ز ا ت س ا ت ش ا د د و ج و ی ت ا م ا ب ا ر ا و م ن ا ر ی ا ا ب ی س و ر ی ع ا ف د و ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ا ب ط ب ا ر ر د نن- ن ا م ی پ م ا و د و ا ق ب ن م ا ض. ن ا ر ی ا ب د ش ت خ و ر ف ت ا ز ی ج ت ز ا ع ق و م ب و ل م ا ک ی ن ا ب ی ت ش پ م د ع و د ر ا د ن ا ر ي ا ب ک ي ي ا د ع ی ا ر ج ا ع ف ا ن م ن ی ا ن د ا ت ف ا ر ط خ ب ت ر و ص ر د و د ن ک ی م د ن م ر ب ا ر ن ی ف ر ط ک ت س ا ی ک ر ت ش م ع ف ا ن م ی ت ی ن م ا و ی ع ا ف د ی ا د و ج و ا ب ا ک ی ر م ا د ح ت م ت ال ا ی ا ک ن ا ن چ م. د د ر گ می ر ی ی غ ت ش و خ ت س د و د ا ت ف ا ر ط خ ب ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م و ا د ا د ر ا ر ق خود پایگا ا ت ت س ی ن د ن م ق ال ع ی س و ر. ت ش ا ذ گ ا ن ت ش ع ا د ج ا ر ا ت ل ب ا ق م ر د ا ر ر و ش ک ن ی ا ق ا ر ع ا ب ی ت ی ن م ا م ا ن ق ف ا و ت م ی ظ ن ت ( شود منطق ر د ب ب ر غ ش ش ی پ ز ا ش ش ی ب ذ ذ و ف ن ث ع ا ب ق ی ر ط ن ی ا ز ا و د د ب ت س د ز ا سوری در ا ر ت ی ا س RT/septe ب ی ل ی ا م ت ا ر ی ز ت خ و ر ف د ا و خ ن و ت خ و ر ف ن ن ا ر ي ا ب ی م ج ا ت سالحای وقت چ ی ی س و ر ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ل ی ال د ب 2102(. و ل ل ی ئ ا ر س ا ب ر غ ا ک ی ر م آ لل ل ا ب ق ر د ر ر و ش ک ن ی ا د ر ک ی و ر ز ا ی ش ا ن ش ن ک این د ر ا د ن خود پیرامون ر د ی و ق ن ا ر ی ا ر و ض ح د د ا و خ ی ی م ن ی س و ر ی ف ر ط ز ا د ب ا ی ن ت س د ی م ج ا ت ت ا ح ی ل س ت ب ن ا ر ی ا ا ت د ن ن ک ي م ش ال ت ر ا و م ک ت س ا و ت ا ن ع و م ج م د ر و آ م م. شوددد( ) جديييترييي چالشای دچار ا گ و د ر ا ن ی ا ا ب خود منافع حفظ برای ن ی ا ر ک و ا ی ا ی ر ی گ ر د ب ر ج ن م ی س و ر ی ک ی د ز ن ر د ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی ا ک ش و م و و ت ا ن ش ر ت س گ ر د ب ر غ و ا ک ی ر م ا ی ا ی ب ل ط و ش ع ا د ر و ظ. د ی د ر گ ا پ و ر ا و ب ر غ ط س و ت ی س و ر ی د ا ص ت ق ا م ی ر ح ت ن آ ب ق ا ع ت م و ی س و ر ب م ی ر ک ک ا خ ق ا ح ل ا و ا ت د ا د ح ی ج ر ت ی س و ر ا ن ب م ن ی ا ر ب د ن ت ش ا د ی ر و س ی ن و ن ا ق ت م و ک ح ظ ف ح ر د ی س و ر و ن ا ر ی ا ک ی ت و ا ف ت م ف ا د ا و ع ف ا ن م ر و ض ح. د ر ک ت ی ا م ح ن آ ز ا و د ی د د و خ ع ف ا ن م ی ا ت س ا ر ر د ا ر ی س و ر م ا د ق ا ن ی ا م ن ا ر ی ا. د و ش ی ر و س گ ن ج د ر ا و ا ا قیم ت س م ی ر ا ک م ن ی ا ک ت ش ا د ی ن ی م ز ت ال د ا ع م ن ح ص ر د ن ا ر ی ا ی ت ا ی ل م ع و ک ی ت س ج ل ت ی ا م ح ب ز ا ی ن ی ر و س ر د ی س و ر ر ث ؤ م ب ت ا ز ی ج ت و ح ل س ا ت ا د ر ا و و ت ا ر د ا ص ح ط س ز ا ج ی ر د ت ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ر ا ک م ا ت د ش ب ج و م ی م ا ظ ن ن ا م ع ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا و ر ی ن ت ا ی ل م ع ز ا س پ ( ر ا ب ن ی م و د ی ا ر ب ک ی ر و ط ب د ب ا ی ا ق ت ر ا ر ت ال ا ب ر ا ی س ب ی ح ط س ت و ا ف ت م ع ف ا ن م ب ن د ی س ر ی ا ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا و ر ی ن ر ا ب ن ی ا ر ت د ر ت س گ ر ا ی س ب ی ح ط س ر د و ) ر«ا ف ظ ا ب ی ن ی م ز ز ر م م ا د ک چ ی ک ی ر و ش ک ر د و خاورمیان منطقای ی ا ض ف ر د ب ک ر م و ک ر ت ش م ی و ر ی ن ک ی ل ی ک ش ت ا ب د و خ

13 ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م تأثیر ر و ض ح و د و ز ف ا ن ا ر ی ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ن ز و ب ک ش ن و د ب م ا د ق ا ن ی ا. د ن ی ا م ن ی م ا ظ ن د ی چ ی پ ت ا ی ل م ع ک ی ب م ا د ق ا د ن ر ا د ن ن آ ی ب ر غ ی ا ر و ش ک ی س و ر ر گ ی د ف ر ط ر د. د ش ک ی م خ ر ب ق ط ن م ر د ذ و ف ن ا ب ت ر د ق ک ی ن ا و ن ع ب ا ر ن ا ر ی ا ژ ی و ب ا الت ر ی ا ی ا ت ح ت ا ر د ن ا د ر ک ذ ا خ ت ا ن ی ا ر ک و ا و م ی ر ک ن ا ر ح ب ص و ص خ ر د ک م ی ر ح ت ل ث م ی ع ض ا و م ر د ر ی ی غ ت ی ا ر ب ا ر ا ک ی ر م ا د ح ت م ل ع ف ن م چارچوب یک ز ا ا ر ی س و ر و ن ا ر ی ا ط ب ا و ر ت ی ا م ش ع ا د د ی د پ ر و ظ و ی ر و س ن ا ر ح ب.. د د می ر ا ر ق ر ا ش ف ت ج ر د و ی ا ق ط ن م ی ا ی ر ا ک م ر ب ی ن ت ب م ل ا ع ف ب ل ا ق ک ی ب ر گ ی د ک ی ی ا ق ط ن م ش ق ن ب ت ب س ن ی خ ی ر ا ت د ر ک د ا ج ی ا ف ف ر ط و د ط ب ا و ر ر د ی س ا ی س ی ر ب ا ر ب ی ع و ن ا ا ریب ق ت ل و ح ت ن ی ا. ت س ا د ا د ر ی ی غ ت ک ی ت ل پ و ئ ژ ع ف ا ن م و ی ا ق ط ن م ت س ا ی س ص ر ع ر د ن ا ر ی ا ش ق ن ت ی م ا ت س ا ود و و ز ف ا ی ن ا ج ممین م أ ت ر ب و اای ا رری ر ا ک م. ) Barzegar,1395,P7( ( ی ا ن ا م ی پ ن ی ا ا ر ی ز ت س ن ا د ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی ر ا ک م ک ی ن ا و ت ی م ی ر و س ر و ش ک ر د ا ر ن ا ر ی ا و ی س و ر ی ت ا ی ل م ع ی ع ا ف د و ج ر ا خ ی ا ق ط ن م ا ر ف و ی ا ق ط ن م ی ا ر و ش ک ن ی ن چ م ن ا م ی پ ف ر ط ی ا ر و ش ک ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ط ب ا و ر ر ب ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م و. ت س ا د ش ق ط ن م ر د ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ت ال و ح ت ب ج و م و ت ش ا ذ گ ر ث ا ن ال ک ح و ط س ر د ن ا م ی پ ز ا ز ا ا ذ ل ح ط س ک ی ل و ص ح م ی م ا ظ ن ی ر ا ک م ن ی ا. د ی م ا ن ی ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی م ا ظ ن ی ر ا ک م ک ی ا ر ن آ ن ا و ن ی م و ت س ا ر ا د ر و خ ر ب د ن ن ک ی م ذ ا خ ت ا ی د ر ب ا ر ف ا د ا ب ن د ی س ر ر و ظ ن م ب ی م ا ظ ن ی ا ن ا م ز ا س ک ت س ا ی م ا ظ ن ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی ژ ت ا ر ت س ا.Gartner,1999,p163)( ر د ف ر ط و د و ت ف ر گ د و خ ب ی ا ق ب ا س ی ب ی ا ق ط ن م د ا ع ب ا ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ن ا د ن ا م ر ف ی ن ز ی ا ر و ی ر ا ک م ز و ر م ا ت س ک ش ا ر ا ت س تروری ا ت د ن ن ک می ک م ک ی ر و س ش ت ر ا ب و د ن ر ا د ر ا ر ق د ح ا و ف ص ک ی ر د ی ر و س ی ل خ ا د ر ا ظ ب گ ن ج ر د د و خ ن ا ر ا ک م ا ب ا ر ی م ا ظ ن و ی ع ا ف د ای ری ا ک م ش ر ت س گ ی ا ا ر ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و م ج ی م ا ظ ن ی ا و ر ی ن د. ن د ی م ا ظ ن ن ا د ن ا م ر ف و د ن د می ر ا ر ق ی ر ی گ ی پ د ر و م ب ت ر م ر و ط ب ی س و ر ن و ی س ا ر د ف و د ر و ش ک ی ا ر ا د ی د و اا ا ت ت ت س ش ن ن و چ م ق ط ن م ر د د و ج و م ی م ا ظ ن ی ا ن ا م ی پ ک ی ل ا ح ر د. ) Hafeznea,1385,P20( د ن ر ا د و ک س م و ن ا ر ت ر د ی م ظ ن م ص و ص خ ب و ن ا ی م ر و ا خ ق ط ن م ی ا ر و ش ک ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م و س ر ا ف ج ی ل خ ی ا ر و ش ک ی ر ا ک م ی ا ر و ش ی ت ی ن م ا ن ا م ی پ ت ف ر ی م ن ا ت س ن ا غ ف ا و ق ا ر ع ر د ا ک ی ر م ا د ح ت م ت ال ا ی ا ی م ا ظ ن ر و ض ح ی ب ر غ ی ا ر و ش ک و و ت ا ن ا ب ن ا ر ی ا ن ا گ ی ا س م ت ح ت ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ت ا ی ل م ع د د ب ر ا ر ق ق ا ح م ر د ی ا ق ط ن م ت ر د ق ک ی ن ا و ن ع ب ا ر ن ا ر ی ا ی ع و ن ب ا ت نیروییییییی یک و ی ر و آ ن ف, ی ر ا ش ت س م ی ا ی ن ا ب ی ت ش پ و ق ا ر ع ر د ی ت ا ع ال ط ا چارجانب کمیت کیل ش ت ی ر و س ر د ک ر ت ش م و ب ک ر م ی م ا ظ ن یک عنوان ب ن ا ر ی ا و ق ل ا ب ل ی س ن ا ت پ و د ش ر ت ش ی ب ق ط ن م ر د ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ذ و ف ن و ک ر ح ت ا ت د ش ث ع ا ب ن م ی ر د ی ژ ا ت ن و م ق ا ر ع ی ر و س ص ا خ ا ی س آ ب ر غ و جنوب کشورای ر د ر ط ا خ ق ا ر ف ا ب د ن ا و ت ب و د ش ل ع ف ل ا ب ی ا ق ط ن م ت ر د ق. د ی ا م ن ب ت ر د ق و ذ و ف ن ل ا م ع ا ی ر ی گ ج ی ت ن و ن م ی شود تبدیل ق ط ن م ر د ی س و ر و ن ا ر ی ا ک ی ت ل پ و ئ ژ ع ف ا ن م ر ر ض ب ت س ن ا و ت ی م ک ش ع ا د ی ت ی ن م ا ی- س ا ی س د ی د ت ا ب ز ر ا ب م ی ر ا ج ت ( ط ب ا و ر ن ت ش ا د د ن چ ر ت. س ا د ا د ر ی ی غ ت ای ق ط ن م ی م ا ظ ن ی ر ا ک م ک ی ت م س ب ا ر ر و ش ک و د ط ب ا و ر ت ی ا م ت ر د ق ک ی ب ن د ش ل ی د ب ت ی ا ر ب ی ل و ا ل و ص ا ز ا ی ن و م ا ر ی پ ی ا ر و ش ک ا ب ر ا د ی ا پ و د ن م ن ا و ت ) ی د ا ص ت ق ا ت س ا ر ی ی غ ت ل ا ح ر د ی س و ر و ن ا ر ی ا ط ب ا و ر ت ی ا م ک ت ف گ ن ا و ت ی م ق و ف ت ال د ا ع م ا ب ع و م ج م ی ا م د ق و د ش ف ق ا و ک ی ت ل پ و ئ ژ ک ر ت ش م ع ف ا ن م تأمین ی ا ر ب یکی ژ ت ا ر ت س ا ط ب ا و ر ک ی ع س و ت و ی د ج و د ر د ت ت س ا ی ا ق ط ن م م ف ر ط ر د ت ی م ا ر ب ن ی م ز ن ی ا

14 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا رش گ ن ی ش و ژ پ - ي م ل ع م ا ن ل ص ف 8 8 ق- ط ن م ن ی د ح ت م و ا ی ب ر غ د ز ن ر د ن آ ک ی ت ل پ و ئ ژ ت ی م ا ر ب و ت س ا ت ص ر ف ک ی ن ا ر ی ا ی ا ر ب د ی د ج ل و ح ت ن ی ا د ن ا ت ش ا د ر ب د ی ا ز ف ا ی م ش ا ی ا ی ر ا ک م ی ا ر و ش ی ت ی ن م ا ن ا م ی پ ن و چ م ق ط ن م ر د د و ج و م ی م ا ظ ن ی ا ن ا م ی پ ک حالی در ی ا ر و ش ک و و ت ا ن ا ب ن ا ر ی ا ن ا گ ی ا س م ص و ص خ ب و ن ا ی م ر و ا خ ق ط ن م ی ا ر و ش ک ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م و س ر ا ف ج ی ل خ ی ا ر و ش ک ر و ض ح ی ب ر غ ق ا ح م ر د ی ا ق ط ن م ت ر د ق ک ی ن ا و ن ع ب ا ر ن ا ر ی ا ی ع و ن ب ا ت ت ف ر ی م ن ا ت س ن ا غ ف ا و ق ا ر ع ر د ا ک ی ر م ا د ح ت م ت ال ا ی ا ی م ا ظ ن ک ی ت ح ت ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ت ا ی ل م ع د د ب ر ا ر ق مشترک و ب ک ر م ی م ا ظ ن ی و ر ی ن ر د ت ی م ک ککیل ک ش ت ی ر و س ر د ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ذ و ف ن و ک ر ح ت ا ت د ش ث ع ا ب ن م ی ر د ی ژ ا ت ن و م و ی ر و آ ن ف ی ا ی ن ا ب ی ت ش پ و ق ا ر ع ر د ی ت ا ع ال ط ا ب ن ا ج ر ا چ ک ی ن ا و ن ع ب ن ا ر ی ا و ق ل ا ب ل ی س ن ا ت پ و د ش ر ت ش ی ب ق ط ن م ل ع ف ل ا ب منطقای قدرت د ش. د ی ا م ن ب ت ر د ق و ذ و ف ن ل ا م ع ا ن م ی و ق ا ر ع ی ر و س ص ا خ ا ی س آ ب ر غ و ب و ن ج ی ا ر و ش ک ی ا ی ی ر ا ک م ثثیر ث أ ت ن ا ز ی م ن ا گ د ن و ش ب ح ا ص م ز ا 0 8 ش و ژ پ ی ا ت ف ا ی ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ق ا ر ع ی ر و س ( ی ا ر و ش ک ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ) ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ د ک ( ن ا ر ی ا ی ا ق ط ن م ی ژ ت ا ر ت س ا. ت س ا د و م ن ر ت ش ی ب ق ط ن م ر د ا ر ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ک ر ح ت ک د ن ا ت ش ا د ر د خاطر فراق ا ب د نننننن ن ا و ت ب و ایران نظامی و ی س و ر ا ر ر د د ا ق ت ع ا و ت س ن ا د د ا ی ز ا ر ) ن ن ن م ی و ت ا ی ل م ع ت ا ز ی ج ت و ح ال س تأمین و ت ا ر د ا ص و ت ا د ر ا و ن ی م ز ر د ز ی ن ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م ی ر ا ش ت س م ا ی ر ا ک م ع و ن ن ی ا. د ش ا ب ی م ق ط ن م ر د د و ج و م ی م ا ظ ن ط ب ا و ر و ا ی ر ا ک م ر ی ا س ب ی ب ش ا ا ریب ق ت ی ر و آ ن ف و ی ت ا ع ال ط ا ق ط ن م ی ک ی ل پ و ر ئ ي ت ال و ر ح ت و ی ل خ ا د ط ی ا ر ش ر ی ث ا ت ت ح ت و ی س و ر ر و ش ک ی ج ر ا خ ت س ا ی س د ن س و ی ژ ت ا ر ت س ا ا ب ب س ا ن ت م ی م ا ظ ن ی ر ا ک م چ ن آ. د ن ک ی م م ی س ر ت ا ر ی ن ی ب ش ی پ ل ب ا ق ر ی غ ی ن ح ن م و د ن و ش ی م ر ی ی غ ت ش و خ ت س د ز ا ا ر ی س و ر و ن ا ر ی ا ر و ش ک و د ک ن ی ا. د ش ا ب ی م ر گ ی د ر و ش ک ر د ک ر ت ش م ی م ا ظ ن ت ا ی ل م ع د ن ک ی م ز ی ا م ت م ق ط ن م ر د ی ن ی ن چ ن ی ا ی ا ی ر ا ک م ر ی ا س ک ق ط ن م ی ا ر و ش ک ز ا ی ک ی ر د ک ر ت ش م و ب ک ر م ی م ا ظ ن ت ا ی ل م ع ک ی م ا ج ن ا ب ت س د ت د م ا ت و ک ی ن ا م ز ز ا ب ک ی ر د و ن ا ر ی ا ی ا ق ط ن م ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ د ک ت ی ب ث ت ب ال ا ب ر ا ی س ب ی ح ط س ر د ت س ا د ش ب ج و م د ن ن ز ب د ن ت س ی ن ز ر م م ن آ ا ب م ا د ک چ ی ی ل و دد د ن ش ا ب ممی م ا ت س ی ا ی د ح ا ت ت ر د ق ی ا ی د ن ب ج ر د ن ی ا چ ر گ ا. د د ر گ ق ط ن م ی ا ر و ش ک ر د و ا ی م ا ظ ن و ی س ا ی س ذ و ف ن ی ژ ت ا ر ت س ا ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م د ر میگی ر ا ر ق د ا ف ت س ا د ر و م ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ب ا ی ز ر ا ر د ال و م ع م ا ی ی ا ق ط ن م ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ک ر ح ت و د ا د ر ا ر ق تأثیر ت ح ت ن م ی و ق ا ر ع ی ر و س ی ا ر و ش ک ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ا ر ن ا ر ی ا ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ د ک د. د ر گ می ت ی ب ث ت د ش د ا ج ی ا ت ی ع ق و م ا ری ا ک م ن ی ا ن د ن ا م ر ا د ی ا پ ت ر و ص ر د ک ت س ا د ا د ش ر ت س گ ق ط ن م ر د ا ر References Omedi, A. (1388). Regionalism in Asia,Tehran:Bureau of Political and International Studies publisher,p.20 Griffiths, M. (1388). Encyclopedia of International Relations and World Politics,Tehran: nai publisher, Translation of Alireza Tayeb,p.62 Karami, J.,sanai, M., (1387). Iran-Russia military relations, State Department publications, Two Study Papers for Central Asia and the Caucasus,p.4 Asgari, M. (1389). The role of defense diplomacy in regional defense management, Quarterly Journal of Defense Diplomacy,p.2 Rosatmi, M. (1378). Dictionary of military terms, Joint Press Publications Aja,p.904 Khojam lee, A. (1392). Explaining the geopolitical position of Iran, Research Negin h publising,p 71 Menaei and Partners, (1393). Evaluation of the Effect of Knowledge ManagementActivities on Defense Diplomacy, Strategic quarterly journal,no70,p.7

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ت ام یل مت ام د د ی هت

ت ام  یل مت ام د د ی هت ب- ا ر ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ن ا ر ی ا

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م دیری ت آ م و زشی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال می و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ی ا ز د ه م ش م ا ر ه ز م س ت ا ن 6 9 3 1 ص ص : 5-7 3 9 س ا خ ت و ا ع ت ب ا ر ی ا ب ی ا ب ز ا ر ا

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

نگرشهاي اقيانوس چكيده

نگرشهاي اقيانوس چكيده ي م فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي سال نهم شماره دوم بهار 1396 هند «با تاكيد بر اراي ه اقيانوس حوزه ژي واستراتژيك جايگاه اايران در تحليل ريزي اقتصادي» خارجي و برنامه در سياست يك مدل

More information

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ی ر ا ت خ ا س ای ه ح ر ط ه ی ه

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ک ت س ا ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ن ی و ن ی ش ی ا ر گ ت ع ی ب ط ر

ک ت س ا ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ن ی و ن ی ش ی ا ر گ ت ع ی ب ط ر ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 5 9-8 0 : ص ص ی د ر گ ت ع ی ب ط ر د ت ک ر ا ش م ز ی گ ن ا س ی ا ق م ی س ر

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information