د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

Size: px
Start display at page:

Download "د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س."

Transcription

1 ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه ه ا ر ه د ا پ ه د ن ا م ا س و گ ل ا ) ن ا ر ه ت ر ه ش 2 1 ه ق ط ن م : د ر و م ه د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ا ر ا ن ا ن م س م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ن م س د ح ا و ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ر ت ک د و ج ش ن ا د ه ک ر ک ب ن ز 1 د ا ب آ ن ا ر ا ن ا ن م س م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د سمنان د ح ا و ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ر ا ش ن ا د ب ا م ا ک د ع س. ن ا ر ا ن ا ن م س م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ن م س د ح ا و ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ر ا ش ن ا د / 0 9/ 1 ت: ف ا ر د خ ر ا ت / 0 0/ 2 ش: ر ذ پ خ ر ا ت ه د ک چ ه- ه ه ه د ا پ ا ه ا ض ف ن ا ز ا ک. د ن د و م ن م م ه ا ر ف گ د ن ز ا ر ب ا ر ر ت ه ب ا ه ا ض ف ت ب س ن ه ب ا ه ر ه ش ت ر ش ب ا ن د ه ب ه ت ن ر د م د و ر و ز ا ل ب ق ا ت - م ک و ر ت م ه ب و ر د ر ا و م ر د و گ ن ر م ک ن آ ر د ع م ج گ د ن ز و م ج ا ه ت د ر و م ا ه و ر د و خ ط س و ت ه ک ت س ا ر ه ش ح ط س ر د د و ج و م ا ه ه ا ر ه ب ر ج ن م ک چ چ ه ن ر ف آ ز ا ب و د و ب ه ب ت ه ج ر د ه ت ف ر ذ پ ت ر و ص ر م ت س م ه ا گ و ع ط ق م ت ا م ا د ق ا و ر م ا ن ل و ئ س م ه ا گ آ م غ ر ل ع و د و ر ب ن ا ج ن ا ر ت ک د ه ل ا س ر ز ا ه ت ف ر گ ر ب ه ک ه ل ا ق م ن ا ت س ا ه د د ر گ ن ن آ ا ح ا و د ن م ت ا ض ر ا ب م د ر م ت ک ر ا ش م و ر و ض ح ا ن ب م و ه ا پ ن ا و ن ع ه ب کالبد مالکها ن ا ر ب ه ک. د ا م ن م ا د ق ا ر ه ش ا ه ه ا ر ه د ا پ ت آ د ب ل ا ک ت ا م ا د ق ا س ا س ا ا ه ص خ ا ش ن ر ت ط ب ت ر م ز ا ک ا ب ) ر ذ پ ذ و ف ن و خوانا سرزندگ ا ب و م ا د ق ا د ر ا د ن ا ت س ا ه ت خ ا س د و خ ف د ه ه ئ ا ر ا ت ه ج ر ر ر د و گ ل ا ش ج ن س ت س ا درصدددددددد است سامانده جهت ا ه ص ص ص خ ا ش و ا ب ه ا گ ن ه ب د د ج م ش خ ب تتتتتت تتت و ل و ا ه ب ن م ا ( د د د ب ل ا ک ر ا ذ گ ر ث ا هههههههههه- هه ه ه ه ه مه ا ن ش س ر پ ه ه ت ه ب ت ب س ن ) ت ک ر ا ش م ( ا و ر م ک ح ر ذ پ ر ث ا و ه د ن و ر س پ ن و س ر گ ر ل د م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ت ا ه ن ر د و ل ل ح ت ا ه ه د ا د نرمافزارSPSS ز ا ه د ا ف ت س ا ر ذ پ ذ و ف ن ر غ ت م و د ت ک ر ا ش م ص خ ا ش ا ب ن آ ط ا ب ت ر ا و د ب ل ا ک ا ه ص خ ا ش ز ا ک ر ه سنجش با ه ل ح ر م ن ا و ن ع ه ه ب سوم مدل و ق ا ب ل د م ر د ) ر ت ش ب ن ز و ا ب ( ا ن ا و خ و سرزندگ متغر و د و خارج مدل ز ا ) ر ت م ک و ل د م ت ن م ا و ن م ا ر د ن ز و ا ب ( ظ ا ح ل اااااا اا با ل م ا ک ه ت ش ا د ر ا د ا ن ع م ر ث أ ت حکمروا بررو سرزندگ و خوانا گرفت نتجه ن ا و ت م که مگردد ه ت خ ا ن ش ل د م کفات معارها. د ن ا ه ت ش ا د ن ر ا د ا ن ع م ر ث أ ت ر ذ پ ذ و ف ن و ت ن م ا و ن م ا ه- ه ه ه ه س ه ل ک - - و. ت ک ر ا ش م ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ن ا و خ گ د ن ز ر س ه ا ر ه د ا پ : د ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م 1-

2 .) ) ت س و د ن ا ر ا ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 6 ه م د ق م ساکن شهرهااا در جهاننن جمعت از م ن ز ا ش ب شهر توسعه خ ر ا ت ر د ر ا ب ن ت س خ ن ا ر ب ل ا س ر د (Martınez,2008,85) دد د د ر گ م ه ه ع س و ت ل ا ح ح ر د و ه ت ف ا ه ع س و ت ا ه ر و ش ک م ه س ش ا ز ف ا د ن و ر ن ا ر د ت س ا ص خ ش م ه چ ن آ و د ر ا د ق ق ق ل ع ت ه ع س و ت لل ل ا ح ر د ا ه ر و ش ک شهر مناطققق هه ه ب ت ع م ج ن ن ا د ص ر د 0 9 ه ب ک د ز ن ا ا ب ر ق ت و ه ت ش ا د ن ر ب ا ر ب ر ا س ب د ن ن ا م ه ت ش ذ گ ا ه ه ه د ط ز ن ن ا ر ا ن ا م ن ا ر د ز ا ا ه ل ا س ه ل ص ا ف ر د ه ک ا ههه ه ه ن و گ ه ب ه د د ر گ ه ج ا و م ن آ ف ن م و ت ب ث م ا ه د م ا پ و ن ش ن ر ه ش ه ل و ق م ا ب ه ع س و ت ل ا ح ر د ا ه ر و ش ک ا ت ن ا ر ي ا رر ر ا م آ ززز ز ز ك ر م ( د س ر م ر ب ا ر ب 5 ز ا ش ب ه ب ن ا ر ه ت ن و چ ر ه ش ح ط س ر د و د ص ر د 4 7 ه ب 1 3 4/ ز ا ر ه ش ت ع م ج اا ا ب ب س ا ن م ر ه ش «ر و ئ ت ن د ش ح ر ط م ه ژ ي و ه ب و م س ي ن ر د م ر ك ف ت حاكميت آن ل ا ب ن د ه ب و ت ع ن ص ب ال ق ن ا ع و ر ش ا ب. ) ي ي ا ض ف ر د ا ر خوددد اولويتتت و جايگاههه پياده د ر ف ر و ر م ه ب و ه ت س ا ك ه د ا ي پ ي ا ه ا ض ف ت ي م ه ا و ش ق ن ز ا» شخص اتومبيل هه ه ب ر ص ح ن م و ه د ر ت س گ ه د ا ي پ ر ب ا ع م شبكههاي وجود م غ ر ه ب ن ا ر ي ا شهري كهن ز ك ا ر م ه ک ن آ ل ا ح. د ه د م ت س د ز ا ي ر ه ش ن ا و ت م ا ر ن آ ز ر ا ب ه ن و م ن ه ک ن ا گ ت ش ذ گ ز ا ه د ن ا م ث ا ر م ه ب ق ف و م ت ا ب ر ج ت و م ي د ق ت ف ا ب ي ا ه ر ذ گ و ا ه ه ت س ا ر ر ي ظ ن د ر ف ه د ش هه ه ت ف ر گ م ا ه ل ا و ت ر ا ع س ر ا پ ه ز ل ه ز ن ا ش ا ه ح ر ط ن ا ر گ ش ه و ژ پ ب ل ا غ ر و ا ب ه ب ( د و م ن ه د ه ا ش م ن ا ه ف ص ا غ ا ب ر ا ه چ ر د د ر ا د ن آ ز ا ن ا ش ن ه ک ل ي ب م و ت ا ط ر ش و د ي ق ي ب ه ط ل س و شهري فضاهاي ه ب ي ت س ي ن ر د م ش ر گ ن حاكميت دليل ه ب ) ت س ا ن آ ز ا ههه ه ه ا گ ي ا ج ه ك ن آ ي ي ب د ن م ش ز ر ا ي ا ه ا ض ف و شبكهها اين ب ل غ ا و د د ر گ م ن ا ه ن آ ساماندهي و ا ي ح ا ه ل و ق م ه ب ي ع ق و چندان که و د و د ح م ش ن ي ب ا ب طراحيهاي چارچوب در د ن ش ا ب ه ت ش ا د شهري عملكردهاي ن ا ي م ر د ي ن ش و ر ن ا ب ر ق ( د ن ي ا م ن ي م ي ط ا ر خود قهقرايي ر ي س و ل ا و ز ه ب و ر ن ا ر و د ا ه د ر ک ل م ع. ) 4 1 و ا ز ن و ر ب ز ا ن ت ف ر ت ت ت ت ت س د به پاسخگو ن ا و ت ا ه ن ت ه ب و ن ا پ ه ب ال ا ب د ر ک و ر ر ه ش ت ر د م ن ئ ا ر ق ه ب ه ج و ت ا ب ر خ ا ا ه ه ه د ر د ف ر ط ز ا ب ا ج ا ه ن م ز ن ا ر د ه ت ف ا ه ع س و ت ا ه ر و ش ک ق ف و م ا ه ه ب ر ج ت د و ج و و س ز ا و ه ت ش ا د ن ا ر ه د د ع ت ال ک ش م ن ا ا ر ت س ا مردم مشارکت ن آ ه م ز ال ه ک ا ر ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ت ر و ح م ا ب ت ر د م ا ت د ا م ن. بخشد تحقق ش خ ب ت م و ک ح ل م ا ش ن ا ر و ه ر ه ب ه م ه ن آ ب ج و م ه ب ه ک د د ر گ م ف ر ع ت ه ع س و ت ت ک ر ا ش م د ن آ ر ف ن ا و ن ع ه ب ه ک و گ ل ا - م. ) ن ا ر ا ک م ه و م ش ا ه ( د ن ن ک م م ه آ ر ف ع ر س ن د ش ر ه ش ت ال ک ش م ا ر ب ا ر ل ا س و ن د م ه ع م ا ج و ص و ص خ و ن ا د ن و ر ه ش گ د ن ز ت ف ک ا ب ه و س و د ه ط ب ا ر ه ک ر ه ش ا ه ه ا ر ه د ا پ د ب ل ا ک م ه م ا ه ص خ ا ش ز ا ن ا م ن ا ر د ت ر و ص ر د ه ک ت س ا ر ه ش ح ط س ر د د و ج و م ا ه ه ا ر ه د ا پ گ د ن ز ر س و ن م ا ر ذ پ ذ و ف ن ا ن ا و خ د ر ا د ر ه ش ت ر د م م- ).. و ت و ه ت ل ا د ع ت ک ر ا ش م ( ر ه حکمرواخوبش ا ه ن ا م ر آ ق ق ح ت ت ه ج ب س ا ن م ر ت س ب صحح کاربست ف د ه ن ر ت م ه م ن ا ر ب ا ن ب ت ش ا د خواهد شهر ا ه ه ن ز ه ش ه ا ک و ر ه ش ت ر د م ه ب ن ا ا ش ک م ک و د د ر گ ر د ن ا ه ر ا ش ا ا ه ص خ ا ش ه ب ه ج و ت ا ب ر ه ش ا ه ه ا ر ه د ا پ د ب ل ا ک ه د ن ا م ا س ص و ص خ ر د د م آ ر ا ک و گ ل ا ه ب ن د س ر ش ه و ژ پ. ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ر د د ب ل ا ک ا ه ص خ ا ش ز ا ک ر ه ت م ه ا و تأثر ن ا ز م ن ت ف ا ف ر ط ز ا و د ش ا ب م ه د ش ه ن ش پ ن ا و ت م ا ه ن آ جمله از ه ک ه ت ف ر گ صورت داخل و ج ر ا خ ح ط س ر د ف ل ت خ م ت ا ع ل ا ط م ش ه و ژ پ ن ا ع و ض و م ا ب ه ط ب ا ر ر د م و ز ل ر ب ش ه و ژ پ ن ا ج ا ت ن ه ک د ه د م ن ا ش ن جهان مطالعات ز ا خ ر ب س ر ر ب ز ا حاصله نتاج : د و م ن ه ر ا ش ا ل ذ د ر ا و م ه ب

3 » و گ ا ک ش ر ه ش ا هه ا ر ه د ا پ ه د ن ا م ا س و گ ل ا ت- ر و ص ا ه ش ه و ژ پ ز ا خ ر ب م ل ع و ا ک ا و ج ا ت ن ا ت س ا ر ن م ه ر د. د ر ا د د ک ا ت ر ه ش ا ه ه ژ و ر پ ا ر ج ا ر د ر گ ن ز ا ب ت ک ر ا ش م ر غ و زز ز ک ر م ت م رر ر ا س ب ر گ مم م م ص ت ص خ ش م زز ز ا د ن ا م م ش چ د و ب ن ه ک ت س ا ن ا د و م ل خ ا د ح ط س ر د ه ت ف ر گ ف ف ا ظ و ا ف ا ا ر ب الزم نهاد ت ف ر ظ د و ب ن و گ ن ه ا م ه ا ن ا ه د ا ه ن ع ز ا ن ت م و ض ق ا ن ت م ا ا ض ع ب و گ ن ه ا م ه ا ن ا ه ت س ا س ن ا د ش ا ب م ه ع س و ت ل ا ح ر د ا ه ر و ش ک سار همچون ن ا ر ا ا ه ر ه ش ر د ا ه ه ا ر ه د ا پ چالشها مهمترن جمله از ه ل و ح م د د ک ا ت ل م ع و د ج ت ر و ص ه ب ر ه ش ا ه ه ژ و ر پ ر د ر ه ش ن ا ع ف ن ذ ه م ه ت ک ر ا ش م ه ب ه ج و ت ضرورت بر ز ن ت ا ع ل ا ط م. د ن ا ه د و م ن خارج مطالعات ن ا و ن ع / ل ا س / ه د ن ر ا گ ن ا ه گ ژ و ح ا ر ط )2102( ر ا ک م ه و و ا پ س ر ه ش ت ال ح م ر د و ر ه د ا پ ) ( اسکوس ر ت پ ر ط ح» ) ( ن ت ه ن م ر ا د ر ه ش و س ال ب د ل ب ه«ل و ا ز ا د ن ا م ش چ ل خ ا د ت ا ع ل ا ط م ن ا و ن ع / ل ا س / ه د ن ر ا گ ن ن ا گ م ه ر ه ش ) ( د ه م د س ن ع م ا ر ب ک ز ف ه«د ا پ ر ب ا ع ا ه ح ر ط ن م ا پاده عابر ر ا ج ت ا ه ن ا ب ا خ ل د ب ت ج ن س ن ا ک م ا ) ( ن ا ر ا ک م ه و ق ح م ا م ا ن ا ب ا خ :: : ه ع ل ا ط م ه ن و م ن ک چ و ک ا ه ر ه ش ر د ا ه ه ا ر ه د ا پ ه ب ن ا گ ا پ ل گ ر ه ش ن م خ و ط ا ش ن ء ا ق ت ر ا ا ر ب ه ا ر ه د ا پ د ا ج ا )6931( ه ل ل ا د ب ع و م ر ک ا ه ا ض ف ر د گ د ن ز ر س ت ل م ن ا ب ا خ ::::: : : : : د ر و م ة ن و م ن ( ر ه ش ر( ا ز ا ب ه ا ر چهار تا م ر ح م 2 1 ن ا د م حدفاصل شهرکرد ش ه و ژ پ ت ا ب د ا و ن ا ب م ) ن ا ر ا و ن ا ه ج ر د ( ش ه و ژ پ ه ن ش پ : 1 ه ر ا م ش ل و د ج ج ا ت ن د. ر گ ر ا ر ق ر ظ ن د م ت ح ا ر و ن م ا س ر ت س د ا ه ر ا ع م د ا ب ر ه ش ت ال ح م ک ز ف ر ا ت خ ا س ر د ت س ا د ق ت ع م ل- ل ل ص ت م ن ر ت ر ط خ ب و ت س ا ه ب ر ج ت ه ک ن آ ل ل د ه ب د ن ه د م ح ج ر ت ا ر و ر ه د ا پ ا ج ب ا ج ب ا خ ت ن ا ر د م د ر م ت س ا د ق ت ع م ت س ز ط ح م ه ب د ه ع ت م ا ر د و خ ف ر ط ز ا و د د ر گ م ب و س ح م ر ا ک ن ر ت ش خ ب ت ذ ل ه م ه ز ا ر ت ال ا ب و س ر ت س د ر د ن ر ت د. ن ن ا د م و ت س ا ه د و م ن ه ئ ا ر ا م ا د ق ا ت ه ج و گ ل ا و ه ت خ ا د ر پ ه د ا پ ر ب ا ع ه ب ه ج و ت ت ر و ر ض و ه د ا پ ر ب ا ع ث ح ب م ه ب ه ج و ت ت ر و ر ض ه- ا ر ه د ا پ ر د ه ت ف ر گ ت ر و ص ت ا ر غ ت ه ب ه ج و ت ا ب ن ت ه ن م ر د ه د ا پ ر ب ا ع ت ا ف ل ت ه ک ت س ا ه ت ف ا ت س د ف ط ن ا ز ا د ر ا و م ه ب. ت س ا ه ت ف ا ش ه ا ک ه ت ش ذ گ ه ه د ه س ر د 0 6 ا ه اج ت ن د و خ ب ا ت ک ب ط ا خ م ا ذ ل ه ت س ن ا د ت م ه ا ا ر ا د ا ر ا ه ه ا ر ه د ا پ ه ب م د ر م ف ل ت خ م ا ه ه و ر گ س ر ت س د ع و ض و م ز چ ر ه ز ا ش ب ه م ه ا ر ب ن م ا و ن ا س آ ت ح ا ر ه د ا ف ت س ا ا ر ب ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ک ر ا د ت و ز ا س ه د ا م آ ر ک ف ر د ه ک د ن ا د م ن ا س ک ا ر. د ن ت س ه ه د ن آ ا ه ل س ن و ن و ن ک ن ا د ن و ر ه ش د ر ا د ر ا ر ق م ج ا ه ت ت ع ق و م ر د ر و ک ذ م ن ا ب ا خ ط ا ر ش د ا د ن ا ش ن د ش م ا ج ن ا SWOT ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ک ش ه و ژ پ ن ا م ا م ا ن ا ب ا خ ل د ب ت ا ر ب ط ا ر ش ن د و ب م ه ا ر ف و ت س ا ا ه د د ه ت و ف ع ض ط ا ق ن ه ب ا ه ت ص ر ف و ت و ق ط ا ق ن ر ت ر ب ر گ ن ا ب ه ک ت. س ا ه ا ر ه د ا پ ه ب و هه ه ننننننند ن نن ن ن ن ا م ا س امن و ت ن م ا ر ب ر ا ک ع و ن ت : ز ا د ن ا ت ر ا ب ع م د ر م ه ا گ د د ز ا ه د ن ز ر س ه ا ر ه د ا پ ا ه ت و ل و ا ز ا خ ر ب ا ه هه ه ت ف ا س ا س ا ر ب. ر ه ش ن ا م ل ب م و ث ک م ا ض ف گ ن ه ر ف و ة ح و ر ز ا س ه ب ش ه و ژ پ ش ا ز ف ا ا ر ب ا ه د ا ه ن ش پ و... و ا م ن س پ ا ش ف ا ک ن ا ر و ت س ر د ن ن ا م د د ج ا ه ر ب ر ا ک د ا ج ا ل م ا ش ه ک د ن د ش ه ئ ا ر ا ر ه ش ط ا ش ن و گ د ن ز ر س د. ن ر ب ا ع م ز ا س ه ب ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ه ت ش ذ گ ر د ا م ا د ر ا د ه ر ا ش ا د و ر م ه ا ر ا ه و ر ه د ا پ ا ا ه ه د ا ج و ر ر ب ه ک س ک ه ب ا ال و م ع م ه ژ ا و ن ا ن ر د م ن ا ر و د ر د : ه د ا پ. ) ن م ظ ا ک ه ر ه و گ م ال غ ( ت س ا ه د و ب ن ن ن چ و ر ه د ا پ و ر خ ا ا ه ل ا س ر د : ه ا ر ه د ا پ ه د ر ش ف ر ه ش ر ا د ا پ ر ه ش م و ه ف م ه ب ه ج و ت ا ب ا ه ه د ا پ ت ل ب ا ق ش ا ز ف ا و ر ا د م ه د ا پ ش ر ذ پ د ر و م ر ه ش ز ا ر ا د ا پ م ر ف ک ن ا و ن ع ه ب ر ه ش ن ا ز ر ه م ا ن ر ب ز ا ر ا س ب ف ر ط ز ا... و د ن م ش و ه د ش ر ه ت ف ر گ ررر ر ر ا ر ق ن آ ز ا و ر د و خ ر و ر م و ر و ب ع ه ک ت س ا ع ا م ت ج ا ش ق ن ن ا ز م ن ر ت ال ا ب ا ب ر ب ا ع م ا ه ه ا ر ه د ا پ. ) King, :2013 )850 ت س ا ن ا ش ن ش ت آ ( ص ا خ ا ه و ر د و خ ا ن ث ت س ا ه ب ن آ ر د ر و ت و م ر غ ه ل ق ن ل ا س و د م آ تو ف ر ا ه ر س م و ت س ا ه د ش ف ذ ح ا ه ه ا ر هه ه د ا پ ر گ د ف ر ع ت ر د. ) 9 3 : ن ا ر ا ک م ه و د م ح ا ر و پ ( د ر ا د ت و ل و ا ر ا ر ط ض ا ع ق ا و م ر د ) س ل پ و س ن ا ژ ر و ا ل م ا ک ط ل س س س ت ه د ا پ ن ا د ن و ر ه ش د ن ر گ م ل ک ش ع ا م ت ج ا ش ق ن ر ث ک ا د ح ا ب ه ک د ن ت س ه ر ه ش ر د ط خ ا ه ا ض ف ن ا ر ب

4 ) ن ع م ض-) ض ض ا ت ر م ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 6 ص ا خ ع ق ا و م ر د ن ا س ر ت ا م د خ ا ر ب ا ه ن ت ر و ت و م ل ق ن و ل م ح ل ا س و و د ن ر ا د ا ه ا ض ف ه د ا ف ت س ا د و ش م Cohen, ( ) 2010: 875 ب س ا ن ت ت ح ا ر و ت ن م ا د ن ن ا و ت م ا ن ا و ت و ن س ر ه ا ب ن آ ن ا ن ک ا س ه ک ت س ا ن ا ک م ه د ا پ ه ن ه پ ن ن چ م ه. ) 2 : ر م ت و ه د ا ز س ا ب )ع د ن ن ک س ا س ح ا ز ن ا ر و ر ه د ا پ ر د ت ب ا ذ ج ا ه ه ا ر ه د ا پ ا ض ف ت ا ف ک ر ب ر ا ذ گ ر ث أ ت ا ه ه ف ل ؤ م و ح ا ر ط ص ص خ ت ت ت ا ب د ا ر د ن ن ک ل د ن و ر م ر ا ک ه ب ا ن ع م ک ه ب س ر ا ف ن ا ب ز ر د سرزندگ و ط ا ش ن ه ژ ا و : گ د ن ز ر س Vitality ل د ا ع م ه ک سرزندگ واژه ا ه ن ت ر ه ش : ر و پ د ا د ( د د و ش م ه د ا ف ت س ا ت س ا س ل گ ن ا ن ا ب ز ر د Livability و ت ف ک هه ه ک ل ب ت ت س ن ر ه ش ا ه ا ض ف ر د م د ر م حضور کمت و غ و ل ش ح ط س ز ا ا ه ن آ شهر سرزندگ ) ن و ز ف ا ع ا م ت ج ا و ر ا ت خ ا ا ه ت ل ا ع ف م ا ج ن ا جهت جامعه اقشار م ا م ت ز ا ب ط ا خ م ه ک جا منظر ن ا ک م ه ب ه ت س ب ا و ت س ا ن ن ر ظ ن م اا ا ههه ه ف ل ؤ م ه ب ب ا ت س د ا ر ب سرزندگ مفهوم ز ا ال ا ب ف ر ا ع ت ه ب وجه ت ا ب د. ب ا حضور اجبار ا ه ت ل ا ع ف ر ب ت س ا شدههه پرداخته م و ه ف م ن ا حول شهر مختلف ا ه ه ز و ح ن ا ز ا د ر پ ه ر ظ ن ه ا گ د د س ر ر ب ه ب گ د ن ز ر س. ) 7 : ن ا ر ا ک م ه و ن ا ب ر ه م ( ت ف ا ب ع و ن ر گ د ه ط ق ن ه ب ه ط ق ن ک ز ا ر و ب ع ه و ق ل ا ب ا ه ه ا ر د ا د ع ت ه ب ر ه ش ا ه ت ف ا ب ر د ر ذ پ ذ و ف ن : ي ر ي ذ پ ذ و ف ن و ط ا ب ت ر ا ه ک ب ش ه ن ا ر س و م ظ ن ه د ش ه ت خ ا س ر ص ا ن ع و ا ه ک و ل ب س ا ق م ) ک ن ا گ ر ا ا ه د ش ز ر ه م ا ن ر ب ( ر ه ش ر ه ش اا ا ته ت ت ف ا ب ر ذ پ ذ و ف ن. (Kopelman, jebb& Butland,2007) د ر ا د س گ ت س ب ت ر و ص ح م ز ا ه ج ر د ر د پاه مفاهم ن م ا ( د ر ا د ش ق ن م ک ر ا ع م ن ا و ن ع ه ب ا ه ر گ م م ص ت ز ا ر ا س ب ر د م و ه ف م ن ا. ت س ا ز ا س ر ه ش ر ص ا ع م ا ه ه ر ظ ن. ) ر ا ک م ه و ه د ا ز ط ح م چگونههه منماددد ص ص خ ش م ه ک ت س ا ر ه ش ح ا ر ط ر د س ا س ا ل ص ا خوانا هولسچر" و ن و ت ل ا د " : ي ي ا ن ا و خ خوانا کفت ن ن چ م ه. د د ر گ ر ا ر ق ر ب ت ف ا ب ن ا ا م ن و گ چ ر ا پ ک ن ه ذ ر و ص ت ا ت شود سازمانده شده ساخته شهر ت س ا ساختاررر ککک ر د اا ا ته ت ت ف ک ن ا م ا م ت ک ر د ا ن ا و ت و ت د ح و گ ت س و پ سادگ ادراک ن ا ا م ن ه ب ه ت س ب ا و. ( ( (Mahdzar, Safari, 2014 ا د پ ط ا ب ت ر ا د د ر گ م ه ض ر ع ن ا ک م ک ه ل س و ه ب ه ک ب ا خ ت ن ا ق ح ن ا ز م ه ب ه چ ن آ ف ر ط ز ا و د ر ذ گ م ن آ ر د ه چ ن آ و ن ا ک م ک ا ض ف ر ا ت خ ا س ک ا ر د ا ا ن ا و ت د ا ب ن ا گ د ن ن ک ه د ا ف ت س ا ه م ه. د ن ک م ه ت ش ا د ا ر د ن ش ا ب دد د د ر گ م ب ب س و ه د ش خ ب ح و ض و شهر فضا ه ب ه ک ت س ا ط ح م ز ا ت ف ک ا ن ا و خ ن ا ا پ ر د و. ) ) ا ن ح ز ا ن ب ( د و ش سپرده ذهن ه ب ر ت ه ب ر ه ش ا م س ه ک ا ر ن ا م ت خ ا س ا ه د و ر و و گ ن ک ر ا پ ا ه ه ط و ح م م د ر م ن ا ا م ن ه ک ل ا س و ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ع ب ط ت ر ا ظ ن امنت: و ن م ا گ ن ل ن ا ج ت. ف ا خواهد ارتقا (... و ا ه ه د ا پ ا ب س و ن أ م خابانها و خابان به ف ر ش م ا ه ه ر ج ن پ ل ث م ( د ن ا س ر ب حداکثر به ک ژ و ل و ز ف ا ه ز ا ن رر ر ب ل ل م ت ش م ا ه هه ه ت س د ب ل ا ق ر د ا ر ا ه ز ا ن ن ب ط ب ا و ر و ب ت ا ر م سلسله انسان ا ه ز ا ن ل د م ر د ر د س ا س ا ا ه ز ا ن ز ا ک نن ن ا و ن ع ه ب ا ر ت ن م ا و ه د ا د ر ا ر ق س ر ر ب رد و م و س ف ن ه ب د ا م ت ع ا و ت ز ع گ ت س ب ا و ت ن م ا. ) ح ل ا ص ( د ر ا ذ گ م د ن ب م س ق ت ن ا م و د ه ب ت ر م. د ا د ن ا ش ن ل ل ح ت ت ر و ص ه ب 1 ه ر ا م ش ل ک ش ر د ا ر ا ض ف ت ا ف ک ا ه ه ف ل ؤ م ن ا و ت م ل ک جمعبند با

5 ( () ر ا ذ گ ر ث ا ر ه ش ا هه ا ر ه د ا پ ه د ن ا م ا س و گ ل ا ا ه ه ا ر ه د ا پ ا ض ف ت ا ف ک ر ب ر ا ذ گ ر ث أ ت ا ه ه ف ل ؤ م ل ل ح ت م ا ر گ ا د : 1 ه ر ا م ش ل ک ش ر م ت ه د ا ز س ا ب ع : ع ب ن م ب و خ ن ا ر م ک ح د د ج و گ ل ا ا ه ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د ا ه ت ل و د د م آ ر ا ک ا ن ه ب ه ج و ت ا ب د ع ب ه ب ه ه د ز ا : ا و ر م ک ح ت م و ک ح ن و ر د و ن ب ل م ا ع ت م ط ب ا و ر ن آ ر د ه ک ت ف ر گ ل ک ش ر ه ش د و ج و ت م و ک ح ر غ ا ه و ر ن و ع ف ش ر م د ا ب آ ه ک ر ک ( بشمارمآد ن آ ا ه ه ف ل ؤ م ز ا ک ت م و ک ح و ت س ا حکومت از ه د ر ت س گ ت ا م ا د ق ا ت ه ج ر د ه د ش ه د ا د ص ا ص ت خ ا ع ب ا ن م و ر ا د ت ق ا گ ن و گ چ د ن آ ر ف ر ب ز ک ر م ت ا ن ع م ه ب ا و ر م ک ح ا و ر م ک ح ه د ا س ف ر ع ت ن ن چ م ه. (Aylett,2015, است( 4-16 گ ن ه ا م ه. (Sheng,,2010.(134 ت س ا ه د د ر گ ن ا و ن ع ن ا د ن و ر ه ش ل ل م ن ا م ز ا س س ال ج ا ن م و د ر د : ر ه ش ب و خ ن ا ر م ک ح ن ا ه ج ا ه ر ا ع م و م و ه ف م حکمران. دارد حا ل ط ص ا. ) ط ب ا و ر ت کف ر ه ش ل ر ت ن ک و ه د ش و ت م و ک ح ن ا م ا ه ههههه ه اههه گ ت ن و ک س د ر و م ر د د ح ت م ا ه گ ژ و ن ا و ن ع ه ب... و ن د و ب ر ا د م ن و ن ا ق ن د و ب و ج ت ک ر ا ش م ن د و ب ر گ ا ر ف ن د و ب و گ خ س ا پ : ن و چ ا ه ر ا ع م ن ا س ن ا هاند. د ش ح ر ط م ب و خ ن ا ر م ک ح ت ا ر ا ظ ت ن ا و ت ا ع ق و ت ن ت خ ا س ل خ د ا ن ع م ه ب ا ا م ا ز ل ا س ا ر ک و م د د ا ج ا ه ک ت س ا ن ا م ه م ه ت ک ن : ت ک ر ا ش م ببببببب س آ ر ا ش ق ا ق ق ح م ه د ش ف ف ر ع ت ا ه ر ا ز ب ا ق ر ط ز ا و د ش ا ب ه د ش ه د ن ا م ز ا س د ا ب ت ک ر ا ش م ه ک ل ب ت س ن ا ه ت س ا س ذ ا خ ت ا ر د ر ذ پ. (Daines et al., 2010: د( 441 د ر گ ر ا م آ ا ه ش و ر ز ا ا ه ه د ا د ل ل ح ت و ه ز ج ت ت س ا ش ا م پ ر ض ا ح ش ه و ژ پ ه ک ن ا ه ب ه ج و ت ا ب : ش ه و ژ پ س ا ن ش ش و ر ا ه ننن ن ن آ ر ا ذ گ د ک و ه م ا ن ش س ر پ ل م ک ت ز ا س پ. د ر ذ پ م ت ر و ص ه ط و ب ر م ا ه ر ا ز ف ا م ر ن ک م ک ا ب و ط ا ب ن ت س ا و ف ص و ت و ه ز ج ت. ت ف ر گ ر ا ر ق ل ل ح ت و ه ز ج ت د ر و م ط و ب ر م ا ه ر ا ز ف ا م ر ن ک م ک ه ب ت ا ع ال ط ا و ت ف ا ل ا ق ت ن ا ه ن ا ا ر ه ب ا ه د ک ه ت خ ا س د و خ ه م ا ن ش س ر پ ل م ک ت و ه ه ت ر د. ت س ا ه ت ف ر ذ پ م ا ج ن ا ط ا ب ن ت س ا ر ا م آ و ف ص و ت ر ا م آ ش خ ب و د ر د ا ه ه د ا د ل ل ح ت ر ب ( ر ف ن د ا د ع ت ه ب ش ه و ژ پ ن ا ن ا ب ط ا خ م ز ا ه و ر گ ه س ا ر ب ) د ا ز ل خ ا ت م ک ل خ ( ا ه ن ز گ ج ن پ ت ال ا ؤ س و ت ح م ا ب ک ر ه ل ل ح ت و ه ز ج ت و د ن ب ع م ج ز ا س ه د ا پ و ه ب ح ا ص م ذ خ ا ن ا م ز م ه ) ن ا گ ر و م س ج ل و د ج ل و م ر ف س ا س ا ط س و ت. ر ا ک ا ر ج ا ط ا ر ش ن ح ر د م و ز ل ت ر و ص ر د ت ا د ن ت س م ه ه ت و SPSS: ل ث م ر ا م آ ا ه ر ا ز ف ا م ر ن ه ل س و ب ر ا م آ ر ا ز ب ا 2 ه ر ا م ش ل ک ش ( م ا ر گ ا د ق ب ط : م و ه ف م ل د م م و م ع ا ه ا ض ف ه د ن ا م ا س ر غ ت م ل ق ت س م ( ن ا س ن ا د ع ب ه س ا ر ا د ا ه ه ا ر ه د ا پ ه ک ا ج ن آ ز ا و. د ش ا ب م ) ر ذ پ ر ث ا ( ه ت س ب ا و ر غ ت م " ر ه ش ب و خ روا م ک ح وو" و و ت خ ا س ن ا س ن ا

6 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 6 ه س ن ب ز ا د د ر گ ر ج ن م گ د ن ک ا ر پ و د ح ز ا ش ب گ د ر ت س گ ه ب د ن ا و ت م د ع ب ه س و ر ر ب ن د ر ک ر ا ک و د ش ا ب م ع ب ط ب ن ا ج ن ا ل ص ح ت ه ت ش ر ه ب ه ج و ت ا ب د ب ل ا ک ه ف ل ؤ م د ب ل ا ک و د ر ک ل م ع ه ف ل ؤ م و د ن ب ز ا و ت خ ا س ن ا س ن ا ه ف ل ؤ م د ر و م ه ک د د ر گ ج ا ر خ ت س ا ن آ ص خ ا ش ت ش ه ز ن " ر ه ش ب و خ پذر"حکمروا ر ث ا ر غ ت م ص و ص خ ر د و. د د ر گ ب ا خ ت ن ا ت ا ه ن ر د ه ک د د ر گ ه د ا ف ت س ا ت ر ک ل ف ط ز ا ر ه ش ا ه ه ا ر ه د ا پ ع و ض و م ا ب ر ت ط ب ت ر م ا ه ص خ ا ش ن د و م ن ا د پ ت ه ج ر ا ک ب ل ا ق ر د ص خ ا ش ه س ر ه و ر ر ب ن د ر ک ر ا ک ه ک ا ج ن آ ز ا و م ت ف ا ت س د ) ت ل ا د ع و ت ک ر ا ش م ت ن م ا ( ص خ ا ش ه س ه ب ز ا که نمودم ب ا خ ت ن ا ا ه ن ص خ ا ش ن ا و ن ع ه ب ا ر ت ک ر ا ش م ص خ ا ش د و ب خواهد آن ز ا ر ت ا ر ف و د ش ا ب م ن ه ل ا س ر ک حکمروا جهت ر د ا ه ه ا ر ههه ه ه د ا پ ه د ن ا م ا س ت ه ج و گ ل ا ک ه ب ه ج ت ن ر د ا ه ه ا ر ه د ا پ د ب ل ا ک د ا ع ب ا ا ب ن آ ت ا ط ا ب ت ر ا. د س ر م ه ا و خ ر ه ش ب و خ ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ت خ ا ن ش ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ا ه ه ا ر ه د ا پ ه د ن ا م ا س م و ه ف م ل د م : 2 ه ر ا م ش ل ک ش ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ت ح ا س م ا ب ه ق ط ن م ن ا ه د د ر گ ع ق ا و ر ه ش ن ا ز ک ر م ر د و ن ا ر ه ت ر ه ش م د ق ق ط ا ن م ز ا ک 2 1 ه ق ط ن م ر ت م و ل ک ۶ ۱ ۱/ ۹ ز ک ا ر م ز ا ر ا س ب و ن ا ر ه ت ر ا ز ا ب ن ت ف ر گ ر ا ر ق ه ق ط ن م ن ا ا ه گ ژ و ن ر ت م ه م ز ا. د ش ا ب م ه ل ح م ۱ ۳ و ه ح ا ن ۶ ل م ا ش ع ب ر م ال و ق ن ا ن ا و ب ا خ ه ب ل ا م ش ت م س ز ا ه ق ط ن م ت. س ا ا ه ه ن ا خ ت ر ا ف س و ا ه ه ن ا خ ت ر ا ز و ت ل و د ا ه د ا ه ن و الم سو ا ن ا. د ش ا ب م د و د ح م م ال س ا ت د ح و ن ا ب ا خ ه ب ب ر غ ز ا ر و ر ه ش ۷ ۱ ن ا ب ا خ ه ب ق ر ش ز ا ش و ش ن ا ب ا خ ب و ن ج ز ا ه ب ا ر ا د ه ق ط ن م

7 ر ه ش ا هه ا ر ه د ا پ ه د ن ا م ا س و گ ل ا ن ا ر س و ب و ت ا ه ن ا ا پ ۴ ل ح م ه د ن ن ک ش خ پ جمعو معابر ر ت م و ل ک ۹ ۶ ۹ ۱ ن ا ر ش ر ب ا ع م ر ت م و ل ک ۶ ۵ ۹ ۳ ر ا و س ه خ ر چ و د ر س م ر ت م و ل ک ۵ ر ه ش ن و ر د ۴ ۲ ۳ و. ت س ا س و ب و ت ا و س ک ا ت ه ا گ ت س ا ۲ ۹ ۱ ه ا ر ه د ا پ ر ت م و ل ک ن ا ر س ک ا ت ن ا ر ه ت ر ه ش 2 1 ه ق ط ن م ر ه ش هها ا ر ه د ا پ س ر ر ب ر و ش ک ر ا د ر ب ه ش ق ن ن ا م ز ا س : ع ب ن م ه ع ل ا ط م د ر و م ا ف ا ر غ ج ه د و د ح م : 3 ه ر ا م ش ل ک ش گ م ه ق ا ف ت ا ه ب ب ر ق ه ک ه د د ر گ ث ا د ح ا ر خ ا ن ا ل ا س ط ه ا ر ه د ا پ ه ن د ا د ع ت 2 1 ه ق ط ن م ه د و د ح م ر د 4 ر و ص ت ق ب ا ط م و د ا ج ا ر ه ش خ ر ا ت ت ف ا ب و ر ا ز ا ب ه د و د ح م ر د ن آ ب ل ا غ و ث ا د ح ا ا ت ا ه ل ا س ل ص ا ف د ح ا ه ه ا ر ه د ا پ ن ا ا ه ق ط ق ن م د ر ک ر ا ک ا ر ا د ر ه ش خ ر ا ت ا ه ن ا م ت خ ا س ز ا ش خ ب و ر ا ز ا ب ا ب ر ا و ج م ه ه ط س ا و ه ب ت ح و ا هههه هه قه ط ن م ا ر ف و تارخ بافت و ر ا ز ا ب ن و م ا ر پ و ه ق ط ن م ز ک ر م ر د ا ه ه ا ر ه د ا پ ب ل ا غ. ت س ا ه د و م ن ا د پ ز ن ت س ر و ت و ر و ش ک صورت به ن و ا م ه ب ا ب و صوراسرافل داور و ر س خ ر ص ا ن د ا د ر خ ه د ز ن ا پ ا ه ه ا ر ه د ا پ د ن ا ه ت ف ر گ ل ک ش ر ه ش. ت س ا ه ت ف ر گ ر ب ر د د و د ح ا ت ا ر ر ا ز ا ب ه د و د ح م ر ا د ا ا ه ه ه ه ه ک ب ش ن ي و د ت ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م 2 1 ه ق ط ن م ا ه ه ا ر ه د ا پ ت ع ق و م و ا ه ه ا ر 4: ه ر ا م ش ل ک ش ا و ر م ک ح ا ه ص خ ا ش ز ا و ا س ا ن ش د ب ل ا ک ه ن ا گ ر ا ه چ ا ه ص خ ا ش ا د ت ب ا ه م ا ن ش س ر پ ن و د ت ر د : مه ا ن ش س ر پ د ا د ع ت کا ل م ر ه س ا س ا ر ب و ب ا خ ت ن ا ت" ک ر ا ش م " ص خ ا ش طترن ب ت ر م ت ر ک ل ف ط ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ز ن ر ه ش ب و خ س ا ن ش ه ع م ا ج ت ر د م ن ا ر م ع ر ا م ع م ل ب ق ز ا ف ل ت خ م ا ه ش خ ب ر د ن ا س ا ن ش ر ا ک ر ظ ن ض ر ع م ه ب و ح ا ر ط ل ا و ئ س ف د ه ه ع م ا ج ن ا و ن ع ه ب ه و ر گ 3 ن ب ر د ا ه ه م ا ن ش س ر پ ر و آ ع م ج و ع ز و ت ه ب ت ب س ن س پ س. د ش ه د ا د ر ا ر ق... و ر ا م آ

8 رن) ب ا ع ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 7 د ا د ع ت ن ا گ ر و م ل و د ج س ا س ا ر ب و م ا د ق ا 02( ر ا د ر ه ش ن ا ر د م و د ص ر د 0 2 ه ا گ ش ن ا د ن ص ص خ ت م د ص ر د 0 6. د د ر گ ن ع ت د د ع ه م ا ن ش س ر پ ب ل ا ق ر د ه د ش ع ز و ت ا ه ه م ا ن ش س ر پ ز ا ل ص ا ح ه ل و ا ا ه ه ت ف ا د ص ر د : ا ه ه د ا د ه ي ل و ا ي ب ا ي ز ر ا ر گ هه ه ر ه ب ا ب. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ل ل ح ت و ه ز ج ت د ر و م ط ا ب ن ت س ا و ف ص و ت ت ر و ص ه ب ي ل ي ل ح ت ر ا م آ ق ر ط ز ا ه د ش ر و آ مععععععع ج ت ا عا ل ط ا ز ا و ر ا ز ف ا م ر ن د د ر گ م ن ع ت ف و ن ر م س ا ف و ر گ و م ل و ک ن و م ز آ ه ل س و ه ب ه ک ا ه ر غ ت م ع ز و ت ن د و ب ل ا م ر ن و ه م ا ن ش س ر پ ر د ن ا و ا ر ف ل و د ج ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ف ص و ت ر ا م آ ش خ ب ر د ا د ت ب ا. م ا م ن م ب ا خ ت ن ا ا ر ا ه ه د ا د ز ل ا ن آ ا ر ب ب س ا ن م ا ه ن و م ز آ د ر ب ر ا ک ر ا ز ف ا م ر ن SPSS - م ه ت ف ر گ ه ر ه ب ا ه ر ي ا د ر ا د و م ن ز ا و ه د ر ک ه ن و م ن ت خ ا ن ش ت ع م ج ت ا ص خ ش م س ر ر ب ه ب م ا د ق ا ر ظ ن و گ ل ا ب س ا ن ت و ش ز ا ر ب ن و م ز آ ت ه ج ا ه ر ي غ ت م ل ا م ر ن ع ز و ت ه ب ه ج و ت ا ب ط ا ب ن ت س ا ر ا م آ ش خ ب ر د. د و ش د ا ه ن ش پ ب ر ض ه د ا ف ت س ا ش ه و ژ پ گ ت س ب م ه ه د د ر گ ا ب ا ه ه د ا د ن و س ر پ. ت س ا و ه ن و م ن م ج ح ه ن ا م د م گ ل و چ ز ا ت ه ج چولگ از ف ا ر ح ن ا ر ا د ق م ن ر ت م ک ر ا د ق م ن ر ت ش ب ز ا س ل د م ل ل ح ت ت ال د ا ع م أثر ت ب ا ر ض ر ا ت خ ا س ز ا ا ر ب ن و م ز آ ن ا گ د ن ن ک ت ک ر ش گ ژ و ف ص و ت ا ه ر ا م آ : 2 ه ر ا م ش ل و د ج ر ب ت ع م ه د ش م گ ه و ر گ ن س ت س ن ج ز ا گ ت س ب م ه ب ا ر ض ه ب س ا ح م ن و س ر گ ر ک ر د م ه ت ش ر ر د ط ح م ر ا ز ف ا م ر ن و SPSS ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م. ت س ا ه د ش ه د ر ا ذ گ ش ا م ن ه ب ن ا گ د ن ن ک ت ک ر ش ف ص و ت ت ا ع ال ط ا د ا م ن م ه د ه ا ش م 2 ه ر ا م ش ل و د ج ر د ه ک ر و ط ن ا م ه ه د ن ن ک ل م ک ت ا ه ه و ر گ ن ا و ا ر ف ر ا د و م ن : 5 ه ر ا م ش ل ک ش ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ه ب. د ش ا ب م ن س ا ه ه و ر گ ک ک ف ت ه ب ه م ا ن ش س ر پ ع ز و ت ت ب س ن د ا م ن م ه د ه ا ش م 5 ه ر ا م ش ل ک ش ر د ه ک ه چ ن آ هها ه ن و گ و د ص ر د 0 5 ل ا س د ص ر د 5 1 ل ا س د ص ر د 4 ل ا س ه و ر گ چهار به ن س ا ه ه و ر گ م س ق ت ر د ه ک هاند. د و م ن ت ک ر ش ج ن س ر ظ ن ن ا ر د د ص ر د 1 3 ل ا س 1 4 ال ا ب ا ه ه د ا د ن د و ب ل ا م ر ن ن و م ز آ

9 ر ه ش ا هه ا ر ه د ا پ ه د ن ا م ا س و گ ل ا ف و ن ر م س ا ف و ر گ و م ل و ک ن و م ز آ ز ا ا ه ه د ا د ع ي ز و ت ن د و ب ل ا م ر ن ي س ر ر ب ي ا ر ب : كلموگروف-اسميرونوف( K-S ) ن و م ز آ ح ط س ر د 1/6 9 ن ع ل ا م ر ن ع ز و ت ل و د ج ر ا د ق م ز ا ر ت ک چ و ک Z ه ر ا م آ ر ا د ق م ر گ ا. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ر ا د ا ن ع م ح ط س ر گ ا ت ر ا ب ع ه ب ا ت س ا ل ا م ر ن ع ز و ت و د و ش ي م ه ت ف ر ي ذ پ صفر فرض ا ط خ د ش ا ب % 5 ) sig>0/05( جدول به ه ج و ت ا ب. د ر گ م ر ا ر ق ر ا م آ ت ا م ح د ر و م و د و ش م ن د ر صفر فرص د ش ا ب. د ش ا ب م ل ا م ر ن ا ه ر غ ت م ه م ه ر د ا ه ه د ا د ع ز و ت ه ک د ه د م ن ا ش ن ر ا د ا ن ع م ح ط س و Z ه ر ا م آ : ز ا د ن ت ر ا ب ع ن و م ز آ ن ا ا ه ه ض ر ف ه د ش ه ت ف ر ذ پ خطا از ر ت ش ب ر د ا ق م 3 ه ر ا م م م ش H : ت س ا ل ا م ر ن ر ظ ن د ر و م ر غ ت م ع ز و ت 0 H 1 : ت س ن ل ا م ر ن ر ظ ن د ر و م ر غ ت م ع ز و ت ه ن و م ن م ج ح ل ا م ر ن ا ه ر ت م ا ر ا پ ف و ن ر م س ا ف و ر گ و م ل ک ن و م ز آ ه ر ا م آ Asymp. Sig. (2-tailed) ف و ن ر م س ا ف- و ر گ و م ل ک ن و م ز آ ج ا ت ن 3: ه ر ا م ش ل و د ج ن گ ن ا م د ر ا د ن ا ت س ا ف ا ر ح ن ا ا ن ا و خ ت ن م ا و ن م ا ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ر ذ پ ذ و ف ن گ د ن ز ر س ا و ر م ک ح ن ا د و ش م ه ت ف ر ذ پ ) ا ه ر غ ت م ن د و ب ل ا م ر ن ض ر ف ( ر ف ص ض ر ف د ش ا ب 5% ز ا ر ت ش ب (Sig) م ي م ص ت ر ا ي ع م ر گ ا ن و م ز آ ن ي ا ر د ا ن ث ت س ا ه ب ه د ش ه د ا د ت ا ح ض و ت س ا س ا ر ب. د ن ن ک م ت ع ب ت ل ا م ر ن ع ي ز و ت ز ا ر ظ ن د ر و م ا ه ر غ ت م ه ک ت س ا ن ع م ن د ب ت ف گ ن ا و ت م د ص ر د ک ا ط خ ح ط س ر د ت ح (. د ن ت س ه ل ا م ر ن ع ز و ت ا ر ا د ر گ د ا ه ر غ ت م م ا م ت ت ن م ا و ن م ا ر غ ت م. م ي ن ک ي م ه د ا ف ت س ا ن و س ر ي پ ي گ ت س ب م ه ب ي ر ض ز ا د ن ت س ه ل ا م ر ن ا ه ه د ا د ن و چ ن ا ر ب ا ن ب ). د ن ت س ه ل ا م ر ن ا ه ر غ ت م ه م ه ر ه ه م ا ن ش س ر پ ن ا ا ن ب م ر ب : ه م ا ن ش س ر پ ل ا ؤ س 6 6 ز ا ه د ش ه ب س ا ح م ا و ر ط س و ت لل ل ا ؤ س 6 6 ر گ ش ه و ژ پ ر د ه ب س ا ح م ز ا ن ا ش ن ص خ ا ش ن ا و ت ف ر گ ر ا ر ق ه ب س ا ح م د ر و م 0/8 2 9 ر ب ا ر ب ه م ا ن ش س ر پ ا و ر ر ا د ق م و د ش د ر ا و ه م ا ن ش س ر پ ا و ر. د و ب د ه ا و خ ا ک ت ا ل ب ا ق ه م ا ن ش س ر پ ز ا س ل د م ج ا ت ن ا ذ ل. د ر ا د ر گ ش ه و ژ پ ه ت خ ا س د و خ ه م ا ن ش س ر پ ال ا ب ر ا س ب ا و ر : ا ه ر غ ت م ن ب گ ت س ب م ه ن و م ز آ اا ا ب ا ه ه د ا د ا ر ب و ت س ا ر ت م ا ر ا پ ش و ر Pearson Correlation انگلس Coefficien ه ب ن و س ر پ گ ت س ب م ه ب ر ض ررr=1 ر گ ا... د ن ک م ر غ ت 1 و -1 ن ب ن و س ر پ گ ت س ب م ه ب ر ض. د و ش م ه د ا ف ت س ا د ا ز ا ه ه د ا د د ا د ع ت ا ل ا م ر ن ع ز و ت ا ه ر غ ت م ز ا ک ر گ ا ه ک ت س ا ن ع م ن ا ه ب ت ب ث م ا م ق ت س م ه ط اب ر ت س ا ر غ ت م و د ن ب ل م ا ک م ق ت س م ه ط ب ا ر ر گ ن ا ب د. ب ا م ) ش ه ا ک ( ش ا ز ف ا ز ن ر گ د د ب ا ) ش ه ا ک ( ش ا ز ف ا ه ت ش و ن ر ز ت ر و ص ه ب که متغرهاست ن ب ل ال ق ت س ا ض ر ف ا ه ر غ ت م ن ب گ ت س ب م ه ن و م ز آ ر د ن و م ز آ د ر و م ه ض ر ف. د و ش م م ه ز ا ر ظ ن د ر و م ا ه ر غ ت م. د ن ت س ه ه ت س ب ا و م ه ب ر ظ ن د ر و م ا ه ر غ ت م H :. د ن ل ق ت س م 0 H 1 : ه ک ن و م ز آ ل و ا ع و ن ا ط خ ن ا ز م ز ا ر ت م ک ن و س ر پ گ ت س ب م ه ضرب آزمون (Sig) ر ا د ا ن ع م ح ط س ر ا د ق م ر گ ا ن ا ر ب ا ن ب ه ت س ب ا و م ه ا ب ه ط و ب ر م ر غ ت م و د ه ک د ه د م ن ا ش ن و د و ش م د ر ا ه ر غ ت م ن ب ل ال ق ت س ا ه ض ر ف د د ر گ ت س ا 0/5 0 ر ب ا ر ب م و د ف د ر ر د. ت س ا ه د ش ه ب س ا ح م ا ه ر غ ت م ن ب گ ت س ب م ه ضراب مقادر ل و ا ف د ر 4 ه ر ا م ش ل و د ج ر د. د ن ت س ه

10 ن- گ ن ا م ا- ه ا ط خ س ن ا ر ا و ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 7 د و ج ووووووو م د ع ا د و ج و د ر و م ر د ت و ا ض ق ل م ا ع ه ک گ ت س ب م ه ب ر ض ن و م ز آ ر ا د ا ن ع م ح ط س ر ا د ق م. ت س ا ه د ش ظ ا ح ل ر غ ت م و د ن ب ه ب س ا ح م د ر و م ه ن و م ن م ج ح ز ن م و س ف د ر ر د. ت س ا ه د ش ه ب س ا ح م گ ت س ب م ه ت س ا ب ر ض گ ت س ب م ه ن و س ر پ ر ه ش ا و ر م ک ح ت ن م ا و ن م ا ا ن ا و خ ر ذ پ ذ و ف ن گ د ن ز ر س و د ج ل: 4 ه ر ا م ش ل و د ج ر ه ش ا و ر م ک ح ا ه گ ت س ب م ه ت ن م ا و ن م ا ا ن ا و خ ر ذ پ ذ و ف ن گ د ن ز ر س Sig. (1-tailed) م ج ح ه ن و م ن ر ه ش ا و ر م ک ح ت ن م ا و ن م ا ا ن ا و خ ر ذ پ ذ و ف ن گ د ن ز ر س ر ه ش ا و ر م ک ح ت ن م ا و ن م ا ا ن ا و خ ر ذ پ ذ و ف ن گ د ن ز ر س ش ه و ژ پ ا ه ته ف ا : ع ب ن م ب ر ض ن و م ز آ 4 ه ر ا م ش ل و د ج ر د ه د ش ه ب س ا ح م ر د ا ق م ن ن چ م ه و ت س ا ه د ش ه د ر و آ ال ا ب ر د ه ک ت ا ح ض و ت س ا س ا ر ب ا ه ر ا د ا ن ع م ح ط س ه ل ک ا ر ز. د ن ت س ه ه ت س ب م ه م ه ا ب ل د م ا ه ر غ ت م ه ل ک ه ک م س ر م ه ج ت ن ن ا ه ب ن و س ر پ گ ت س ب م ه هاند. د و ب ر ف ص ر ب ا ر ب ا ه ن و م ز آ چندگانه خط رگرسون : )Multiple Linear Regression( ه ط ب ا ر د ن ا و ت م ق ق ح م ه ر غ ت م د ن چ ن و س ر گ ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ط ب ا و ر ن آ ر د ه ک د ا م ن ه ع ل ا ط م ا ه و ش ه ب ا ر ه ت س ب ا و ر غ ت م ک ا ب ل ق ت س م ا ه ر غ ت م ز ا ا ه ع و م ج م ن ب د و ج و م ط خ ر غ ت م وارانس تبن ه ب ه ک ت س ا ن ا ن و س ر گ ر ه ف ظ و و د ر گ ر ا ر ق ه ظ ح ال م د ر و م ز ن ل ق ت س م ا ه ر غ ت م ن ب د و ج و م ن ا ر د ) ل ق ت س م ر غ ت م د ن چ ا و د ( ا ه ر غ ت م ت ک ر ا ش م د ر و آ ر ب ق ر ط ز ا حدود تا ه ف ظ و ن ا و د ن ک م ک م ک ه ت س ب ا و ا ه ر غ ت م ه ل م ج ز ا ( ل ق ت س م ر غ ت م چند تأثرات ه ع ل ا ط م ا ر ب ه ر غ ت م چند رگرسون ل ل ح ت. د ن س ر م م ا ج ن ا ه ب س ن ا ر ا و. ت س ا ب س ا ن م ا ال م ا ک ه ت س ب ا و ر غ ت م ر د ) ش ا م ز آ ا ه ت س ب ا و ر غ ت م ( غر ت م ک ر د ا ق م ه ر غ ت م د ن چ ن و س ر گ ر ر د ل ق ت س م : د و ش م ) y, 1x ط خ ه ل د ا ع م ک ن ت خ ا س ق ر ط ز ا ر ا ک ن ا. د و ش م د ر و آ ر ب ) xk,, 2x ا ه ر غ ت م ( ر گ د ر غ ت م د ن چ ا و د ر د ا ق م و ر ز ا ل ک ش ه ب ر ز م و م ع م ا ج ن ا 1 : د و ش ق ق ح م ر ز ط ا ر ش د ا ب ط خ ن و س ر گ ر ز ا ه د ا ف ت س ا جهت : خط رگرسون ت ا ض و ر ف م آ 2. د ش ا ب ر ف ص ا ه ا ط خ ) ض ا ر د م ا ( ه ک د ن ت س ه ن ع م ن د ب 2 و 1 ت ا ض و ر ف م (. د ش ا ب ت ب ا ث و د و ش م س ر ا ه ن آ ل ا م ر ن ر ا د و م ن و ا ه ا ط خ ع ز و ت ر ا د و م ن د ا ب ر و ظ ن م ن د ب. د ش ا ب ل ا م ر ن ع ز و ت ا ر ا د د ا ب ا ه ا ط خ ع ز و ت س ر ر ب ر و ظ ن م ه ب. د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و گ ت س ب م ه ل د م خطاها بن.(3- د ر گ ت ر و ص ر ا د و م ن و د ن ب ا ه س ا ق م س پ س

11 ب- ر ض ر ه ش ا هه ا ر ه د ا پ ه د ن ا م ا س و گ ل ا ل ا م ر ن ع ز و ت ا ر ا د و ب س ن ا ا ه ل ص ا ف س ا ق م ه ت س ب ا و ر غ ت م د. 4 - و ش م ه د ا ف ت س ا ن و س ت ا و ن- ب ر و د ن و م ز آ ز ا ط ر ش ن ا ا ل ا م ر ن ه ت س ب ا و ر غ ت م ا ه ه د ا د ع ز و ت ه ک ت س ا ن ا ط خ ن و س ر گ ر ا ه ض ر ف ش پ ز ا ک ( د ش ا ب ل ا م ر ن به نزدک و ر پ ا ش ن و م ز آ ف و ن ر م س ا ف- ف ف ف و ر گ و م ل و ک ن و م ز آ ز ا م ن ا و ت م ا ه ه د ا د ن د و ب ن ا ن د و ب ل ا م ر ن ه ب ن د ر ب پ ا ر ب. د ش ا ب ه ک د ا د ن ا ش ن ا ه ن و م ز آ ن ا ج ا ت ن ر گ ا. د ر ک ه د ا ف ت س ا ا ر ب و- ک ر ا ج ن و م ز آ و ن ل ر ا د ن و س ر د ن ا ن و م ز آ ل ق ت س م ا ه ر غ ت م ن ب.(5- د و ش ه د ا ف ت س ا ا ه ه د ا د ع ب ط م ت ر ا گ ل ز ا د ا ب ن و س ر گ ر ا ر ج ا ا ر ب ت س ن ر د. ) د ن ش ا ب ن ن ا ش و پ م ه ا ر ا د ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن SPSS ع ز و ت ل ا م ر ن ا ه هه ه د ا د د و ج و ط خ م م م ه د. و ش م ه د ا ف ت س ا ط خ م ه ن و م ز آ ز ا ط ر ش ن ا ر ا ر ق ر ب ا ر ب ف د ه ه ب ه ت س ب ق ق ح م ه ک د ر ا د د و ج و ش و ر ج ن پ ل د م ه ب ن و س ر گ ر ا ه ر غ ت م د و ر و ا ر ب : ط خ ن و س ر گ ر ا ه ش و ر. ت س ا ر گ د ک ه ب ا ش م ش و ر ج ن پ ن ا ج ا ت ن ا ال و م ع م ه ت ب ل ا ه ک د ن ک ه د ا ف ت س ا ش و ر ج ن پ ن ا ز ا ک ز ا د ن ا و ت م خود تحلل. ه د ن و ر ش پ ش و ر و ه د ن و ر س پ ش و ر ف ذ ح ش و ر م ا گ ه ب م ا گ ش و ر ن ا م ز م ه ش و ر : ز ا د ن ت ر ا ب ع ه ک ش و ر د ن ن ا م ه ش و ر ن ا ر د : (Backward method) ه د ن و ر س پ ش و ر Enter ه ل د ا ع م د ر ا و ل ق ت س م ا ه ر غ ت م ه ل ک ا د ت ب ا ا ر ر غ ت م د ن ت س ه ل د م د ر ا و ه ک ا ه ر غ ت م ن ب ز ا س پ س. د و ش م ه د ج ن س ه ت س ب ا و ر غ ت م و ر ر ب ا ه ر غ ت م ه ل ک ر ث ا و ه د ش. د و ش م خارج مدل ز ا, د ر ا د ا ر خ س ا پ ر غ ت م ا ب گ ت س ب ا و ن ر ت م ک و ل د م ح ض و ت ا ه ر غ ت م ا ب گ ت س ب ا و ن ر ت ش ب ه ک. د و ش ه ت خ ا ن ش ل م ا ک ل د م ن ا و ن ع ه ب ه م ر ج و ت ب و ل ط م ا ه ص خ ا ش د د ز ا ل د م ه ک د ب ا م ه م ا د ا ا ج ا ت د ن و ر ن ا ه ل ک ه ک م ت ف ا ت س د ط ا ب ن ت س ا ن ا ه ب د و خ ل ل ح ت ل ب ق ا ه ت م س ق ر د ن و س ر پ گ ت س ب م ه ا ه ن و م ز آ ر د ه ک ن ا ل ل د ه ب ل و ا ن و س ر گ ر ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا د ن ر ا د ر ا د ا ن ع م گ ت س ب م ه ر گ د م ه ا ب ا ه ر غ ت م (Enter) ر ط ا خ ن ا ه ب. د و ش م ن ه ص و ت ه ط س ا و ه ب ا م ا د ن ش ا ب ه ت ش ا د ر ا د ا ن ع م تأثر خ س ا پ ر غ ت م و ر ر ب ه ن ا گ ا د ج ت ر و ص ه ب ا ه ر غ ت م ز ا م ا د ک ر ه ت س ا ن ک م م ه ک ه ب د و خ ز ا س ک ع ه ج ت ن و ه د و م ن ل د ع ت ا ر ر گ د ک ر ث ا د ن ا ه د ر و آ د و ج و ه ب ر گ د ک ا ب گ ت س ب م ه ق ر ط ز ا ه ک ن ا ش و پ م ه ر د ه د ش ه ئ ا ر ا ت ا ح ض و ت ر ب ا ن ب. د ش ن ا ب ل ب ق ت م س ق ر د ه ک ت س ا ل د م ر د ط خ م ه ف ن م ر ث ا ن ا م ه ن ا. د ن ر ا ذ گ ب ش ا م ن ه د ن و ر س پ ش و ر ز ا ق ق ح ت ل د م. ت س ا ه د ش ه ت ش ا ذ گ ش ا م ن ل د م ل د م ه ب ه د ش د ر ا و ا ه ر غ ت م (Backward Method) ه ب ز ا س مدل نتاج ر ز ل و ا د ج ر د ه ک. د و ش م ه د ا ف ت س ا ز ا س ل د م ج ا ت ن 5: ه ر ا م ش ل و د ج ل د م ز ا ه د ش خارج متغرها Variables Entered/Removed a Method 1 ا ن ا و خ, ت ن م ا و ن م ا, گ د ن ز ر س b ر ذ پ ذ و ف ن, Enter. 2 ا ن ا و خ, ت ن م ا و ن م ا, گ د ن ز ر س b ر ذ پ ذ و ف ن, ر ذ پ ذ و ف ن Backward (criterion: Probability of F- to-remove >=.100). Backward (criterion: Probability of F- to-remove >=.100). 3 ا ن ا و خ, ت ن م ا و ن م ا, گ د ن ز ر س ر ه ش ا و ر م ک ح.a Dependent Variable: b ر ذ پ ذ و ف ن, ت ن م ا و ن م ا ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م b. All requested variables entered. ت ا ر غ ت د ص ر د د ن چ ه ک د ه د م ن ا ش ن ن ع ت ضرب : ن و س ر گ ر ل د م ه د ش ل د ع ت ن ع ت ب ر ض و ن ع ت ن ا. د و ش م ن ب ت ل د م ل ق ت س م ا ه ر غ ت م ه ل س و ه ب ه ت س ب ا و ر غ ت م ت. س ا ر ت ه ب د ش ا ب ر ت ک د ز ن ک ه ب ه چ ر ه و د ن ک م ر غ ت ک و ر ف ص ن ب ن ع ت ب ر ض ر ا د ق م دددددد. ددد ردد ا د د ا ز د ر ب ر ا ک ن و س ر گ ر در ضرب

12 , ا ن ا و خ, ا ن ا و خ ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 7 ل د م ا ت ا م و د ش خواهد تعن ضرب در ش ا ز ف ا ب ج و م ل د م ه ب ل ق ت س م ا ه ر غ ت م ن د ر ک ه ف ا ض ا : ه ت ک ن ** د. ش ا ب ر ا د ن ع م ن ع ت ب ر ض ر د ت ا ر غ ت ه ک م ن ک م ه ف ا ض ا ل ق ت س م ر غ ت م گ ت س ب م ه ن ع ت ب ر ض ص ال خ ه: 6 ه ر ا م ش ل و د ج ه د ش ل د ع ت ن ع ت ب ر ض ا ه ل د م د ن و ر د ر و آ ر ب خطا انحراف Model Summary d a 1 7. b 0 7. c ا ن ا و خ, ت ن م ا و ن م ا, گ د ن ز ر س.a Predictors: (Constant), ا ن ا و خ, ت ن م ا و ن م ا, گ د ن ز ر س.b Predictors: (Constant), گ د ن ز ر س.c Predictors: (Constant), ر ه ش ا و ر م ک ح.d Dependent Variable: ر ذ پ ذ و ف ن, ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ن و س ت ا و ن ب ر و د ل د م به جا ن د و ب ه ت س ب م ه ا ن د ر گ ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ت س ا ب م ل د م ش ز ا ر ب ز ا س پ ه ک ل د م ت ا ف ک ا ه ص خ ا ش ز ا ک ن ن چ م ه ن ب ر و د ن و م ز آ ص خ ا ش ز ا ن ا و ت م ط ر ش ن ا س ر ر ب ا ر ب ه ک ت س ا ل د م ا ه ه د ن ا م ق ا ب س ا س ا ر ب. د ا م ن ب س ک 5. 2 ز ا ر ت م ک ر ا د ق م ه ک د ه د م ل د م ت ا ف ک ز ا ن ا ش ن ن ا م ز ص خ ا ش ن و س ت ا و ن ا. د و م ن ه د ا ف ت س ا ل و د ج ه ر ا م ش ا ه ه ه ه د ن ا م ق ا ب ه ک ت ف ر گ ه ج ت ن ن ا و ت م ا ذ ل. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه ب س ا ح م د ر و م 0. 2 ر ب ا ر ب ن و س ت ا و ن ب ر و د ص خ ا ش. د ن ت س ه ه ت س ب م ه ا ن ل د م ت ا ع ب ر م ع و م ج م ا ه ل د م ن و م ز آ 7: ه ر ا م ش ل و د ج د ا ز آ ه ج ر د ت ا ع ب ر م ن گ ن ا م ر ا د ق م 6 ANOVA a Sig. F.000 b ن و س ر گ ر ا ط خ 1 ع و م ج م c ن و س ر گ ر ا ط خ 2 ع و م ج م d ن و س ر گ ر ا ط خ 3 ع و م ج م ا ن ا و خ, ت ن م ا و ن م ا, گ د ن ز ر س.a Predictors: (Constant), ا ن ا و خ, ت ن م ا و ن م ا, گ د ن ز ر س.b Predictors: (Constant), گ د ن ز ر س.c Predictors: (Constant), ر ه ش ا و ر م ک ح.d Dependent Variable: ر ذ پ ذ و ف ن, ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ا ه ص ص ص خ ا ش ل د م ل ح ا ر م ه ل ک ر د د ا م ن م ه ظ ح ال م 8 ه ر ا م ش ل و د ج ر د ه ک ر و ط ن ا م ه ر ا د ق م ن ر ت م ک ن ا ا پ ه ل ح ر م ر د ه ک ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه ب س ا ح م د ر و م ط خ م ه VIF و ل د م Telorance VIF ر ا د ق م ن ر ت ش ب و Telorance ت س د ه ب ه د م آ ا ر ب ک د د ع ه ب ک د ز ن و ر ت ک چ و ک ه چ ر ه ر ا د ق م ت س ا ه د ش ه د ر و آ ل ب ق ا ه ت م س ق ر د ه ک ت ا ح ض و ت س ا س ا ر ب. ت س ا ص خ ا ش VIF ا ه ر غ ت م ن ب ر د ط خ م ه ن ت ش ا د ن ا ر ب ل د م ن د و ب ب س ا ن م ز ا ن ا ش ن 0/1 د د ع ز ا ر ت ال ا ب و ر ت گ ر ز ب ر ا د ق م و ا ه ن ل د م ن ا و ن ع ه ب ب و ل ط م و ه م ر ج ن ر ت م ک ا ب ل د م ن ا و ن ع ه ب ا ر م و س ه ل ح ر م ل د م ن ا و ت م ن ا ر ب ا ن ب. د ر ا د ح ض و ت. ت ف ر گ ر ظ ن ر د

13 ث ا ب ت) ث ا ب ت) ث ا ب ت) ا ل گ و س ا م ا ن د ه پ ا د ه ر ا هه ا ش ه ر ض ر ا ب م د ل ب ر آ و ر د غ ر ا س ت ا ن د ا ر د ب ر آ و ر د ض ر ب ج د و ل ش م ا ر ه 8: ن ح و ه ب ر ر س و ر س د ن ب ه م د ل ن ه ا ا ن ح ر ا ف ا س ت ا ن د ا ر د ب ر آ و ر د ا س ت ا ن د ا ر د ب ر آ و ر د ض ر ب Collinearity Statistics VIF Tolerance Sig. t 1 م د ل ) ا م ن و ا م ن ت خ و ا ن ا ن ف و ذ پ ذ ر س ر ز ن د گ م د ل ) ا م ن و ا م ن ت خ و ا ن ا س ر ز ن د گ خ و ا ن ا م د ل ) س ر ز ن د گ Variable:.a Dependent ح ک م ر و ا ش ه ر م د ل ر ا ض ر گ ر س و ن د ر م ر ا ح ل ب ر ا ز ش : م ر ح ل ه ا و ل : م ن ب ع : ا ف ت ه ه ا پ ژ و ه ش خ ط ا م د ل ر گ ر س و ن + S P = E K N ک ه د ر آ ن ح ک م ر و ا :P ا م ن : E خ و ا ن ا : K ن ف و ذ پ ذ ر : N س ر ز ن د گ : ک ه ا گ ر م ت غ ر ه ا م د ل ن ا م گ ذ ا ر ش و ن د ب ه ص و ر ت ز ر د ر م آ ن د: S خ ط ا م د ل ر گ ر س و ن + س ر ز ن د گ ن ف و ذ پ ذ ر خ و ا ن ا ا م ن =.1 ح ک م ر و ا م د ل م ف ه و م ر گ ر س ي و ن م ط ا ب ق م ر ح ل ه ا و ل : م ر ح ل ه د و م : ش ک ل ش م ا ر ه 6: م د ل م ف ه و م ر گ ر س و ن م ط ا ب ق م ر ح ل ه ا و ل ( م ن ب ع : ن گ ا ر ن د گ ا ن 1 7( 9 3 خ ط ا م د ل ر گ ر س و ن + س ر ز ن د گ خ و ا ن ا ا م ن =.1 ح ک م ر و ا م د ل م ف ه و م ر گ ر س ي و ن م ط ا ب ق م ر ح ل ه د و م : ش ک ل ش م ا ر ه 7: م د ل م ف ه و م ر گ ر س و ن م ط ا ب ق م ر ح ل ه د و م ( م ن ب ع : ن گ ا ر ن د گ ا ن 1 7( 9 3

14 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 7 : م و س ه ل ح ر م ا و ر م ک ح = ا ن ا و خ گ د ن ز ر س + ن و س ر گ ر ل د م ا ط خ : م و س ه ل ح ر م ق ب ا ط م ن و ي س ر گ ر م و ه ف م ل د م ل د م باقماندهههههههها برا )7931 ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ( م و س ه ل ح ر م ق ب ا ط م ن و س ر گ ر م و ه ف م ل د م 8: ه ر ا م ش ل ک ش ه ک 9 ل ک ش م ا ر گ و ت س ه ر ا د و م ن : ن و س ر گ ر ل د م ا ه ه د ن ا م ق ا ب ع ز و ت ن د و ب ل ا م ر ن س ر ر ب ک د ز ن ال م م ا ک ر گ د م ه ه ب ( ل ا م ر ن ن ا و ا ر ف ن ح ن م ا ب م ا ر گ و ت س ه ح و ط س م ک ر ا س ب ف ال ت خ ا و ت س ا ه د ش م س ر ت ا ه ن ت ف گ ن ا و ت م س ا س ا ن ا ر ب. د ن ا ه ت ش ا د ن و س ر گ ر ل د م ا ه ه د ن ا م ق ا ب ع ز و ت ن د و ب ل ا م ر ن ز ا ن ا ش ن ) د ن و ش م ه د ا د ش ا م ن. د ن ر ا د ا ه ن ل د م ب و ل ط م ت ا ف ک ز ا ن ا ش ن ز ن ل د م ا ه ه د ن ا م ق ا ب ت ل ا م ر ن ص خ ا ش ه ک 7( ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ( ا ه ن ل د م م ا ر گ و ت س ه ر ا د و م ن 9: ه ر ا م ش ل ک ش ر ه ش ا ه ه ا ر ه د ا پ سامانده کنون و گ ل ا ه ک د ه د م ن ا ش ن ا ه ه ت ف ا س ر ر ب ز ا حاصله نتاج : ر گ ه ج ت ن ا ه ر غ ت م ططططططط طططط ا ب ت ر ا ن ا م ن ا ر د ه ک. ه د د ر گ ن ر ه ش ت ا ر و م ا ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ه ب ر ج ن م ا ض ف - د ب ل ا ک ش ش خ ب رر ر د م ه م ه ل ح ر م هه ه س ر د ) ت ک ر ا ش م ( ا و ر م ک ح ر غ ت م ا ب ) گ د ن ز ر س و ن م ا ر ذ پ ذ و ف ن ا ن ا و خ ( ر ه ش ا ه ه ا ر ه د ا پ د ب ل ا ک ط خ م ه ص خ ا ش 8 ه ر ا م ش ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب و د ش ه د ر ا ذ گ ن و م ز آ ه ب VIF ط خ م ه ص خ ا ش ا ب ط ا ب ت ر ا ر د و ص خ ا ش ر ا ه چ ن ب ر د 1 د د ع ه ب ت ب س ن ا ر د د ع ن ر ت م ک ا ب گ د ن ز ر س و ا ن ا و خ ر غ ت م و د Telorance ص خ ا ش و د ز ن د ا ر غ ت م و د ن ت ش ا د ت ح ج ر ا ز ا ن ا ش ن ه ک د ن د و م ن ب س ک 0/1 ه ب ت ب س ن ا ر د د ع ن ر ت ش ب ا ب گ د ن ز ر س و ا ن ا و خ. د ر ا د ح ض و ت ا ه ر غ ت م ن ب ر د ط خ م ه ن ت ش ا د ن ز ا ن ا ش ن ن ن چ م ه و ت س ا ه د ش ا ب ر ت م ک ن ز و ز ا ه ت ف ر ذ پ ت ر و ص ا ه ن و م ز آ م و د و ل و ا ل ح ا ر م ر د ب ت ر ت ه ب ن م ا و ر ذ پ ذ و ف ن ا ه ر غ ت م ن و چ ا ذ ل ت ک ر ا ش م ر ا ع م ر ب ر ث أ ت ن ر ت ش ب ا ب ا ن ا و خ و گ د ن ز ر س ر غ ت م و د و ج ر ا خ ل د م ز ا د ن د و ب ر ا د ر و خ ر ب ت ک ر ا ش م ص خ ا ش م و س ل د م ا ذ ل د ش ه ت خ ا ن ش ل د م ت ا ف ک ا ه ر ا ع م ه ل ک ظ ا ح ل ا ب ل م ا ک ل د م ن ا و ن ع ه ب م و س ل د م و د ن د ن ا م ق ا ب ل د م ر د ل د م ن ا د و ج و م ا ه ر غ ت م ن ب ز ا ه ج ت ن ر د. د و ش م ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ن ق ق ح م ط س و ت ا ه ن ه د ن ز ا ر ب ل د م ن ا و ن ع ه ب

15 (. ا ه ر ا ت س ج ر ه ش ا هه ا ر ه د ا پ ه د ن ا م ا س و گ ل ا و ر ر ب گ د ن ز ر س و خوانا متغرها ه د م آ ت س د ه ب ا ه ن ل د م و ق ق ح ت ا ه ه د ا د س ا س ا ر ب ت ف ر گ ه ج ت ن ن ا و ت م ر ذ پ ذ و ف ن و ت ن م ا و ن م ا ر غ ت م و د و د ن ا ه ت ش ا د ر ا د ا ن ع م ر ث أ ت ا و ر م ک ح د. ن ا ه ت ش ا د ن ع ب ا ن م ر ا د ا ن ع م ر ثث ث أ ت. ر ه ش ت ف ا ب ر د ر ذ پ ذ و ف ن ا ه ص خ ا ش ل ل ح ت ) ک) م ا س ر د ب م ا ر ه ب ز ر ر ه و گ ه د ا ز ن م ا ر ه ش ت ن م ا و م س ر ر غ ا ه ه ا گ ت ن و ک س ر ق ف ) ( ث ر م و ک ت س و د ن ا ر ا ( م ت ک ت ا ن ح ه م ط ا ف ز ا ن ب ا و ر م ک ح ر غ ت م ر ب. د ه ش م ه م ا م ا ر ا و ل ب د ر و م ه ن و م ن ن- ال ا س گ ر ز ب ک ا ر د ا ر د ا ن ا و خ ر ب ر ث ؤ م ر ص ا ن ع س ا ن ش ز ا ب ض و ح ت ف ه ا ه ه ل ح م ر د ه ا ر ه د ا پ ت ف ک ه س ا ق م و ش ج ن س ) ( د ه م و ب س ل ه د ا ز ن ا ض م ر و ز ر آ ف ر ش ج ا ح د م ح ا د م ح ا ر و پ ص ص م ش ش ل س ل س م ه ر ا م ش م و د ل ا س ن ا ت س ل گ ه ا گ ش ن ا د ا ض ف ا ف ا ر غ ج ش ا م آ ه ل ج م ن ا ر ه ت ر ه ش م د ق م و ر ه ش گ د ن ز ر س ا ه ر ا ع م ) ( ا ر ا س ر و پ د ا د ب ن ج ش( ( محمد ر س ک م ا ج ل و س ر ن ا ب ر ق ) 8 3 ( شهرساز. ز ي ر ب ت ت ي ب ر ت ه ا ر ه د ا ي پ ه ع ل ا ط م د ر و م ي ر ه ش ز ك ا ر م ء ا ي ح ا ر د و ن ي د ر ك ي و ر ي ر ت س گ ه د ا ي پ. ر ا م ع م و ز ا س ر ه ش ت ا ق ق ح ت و ت ا ع ل ا ط م ز ک ر م ر ش ن ن م ا ر ه ش ا ه ا ض ف ط ح م ا ه گ ژ و ) ( ع ا م س ا ح ل ا ص ش ا ز ف ا ر و ظ ن م ه ب ا ه ه ا ر ه د ا پ ا ض ف ت ا ف ک د و ب ه ب ر ب ر ا ذ گ ر ث أ ت ا ه ه ف ل ؤ م ل ل ح ت و س ر ر ب. ) ( ه ب ا د و س ر م ت ب ا ه ش ه د ا ز س ا ب ع ت ا ع ل ا ط م ه م ا ن ل ص ف ز ر ب ت ر ص ع ل و و ت ب ر ت ا ه ر و ح م : د ر و م ه ع ل ا ط م ع ا م ت ج ا ت ال م ا ع ت ح ط س ا م پ د ا ز آ ت ا ر ا ش ت ن ا ح ا ر ط ا ت ر ظ ن ن ا ب م ز ا ا ه ه ا ر ه د ا پ ) )4 ا ض ر ر م ا ن م ظ ا ک ه ر ه و گ م ال غ ص ص م ر ا ه چ ه ر ا م ش ر ه ش الم. س ا ر ظ ن ز ا ه ت س ا ش ا و ر م ک ح و ر ه ش ا ض ف ه چ ر ا پ ک ت ر د م ) ( ت ا د ا س ل ا ه ب و ب ح م ع ف ش ر م ب ن ز د ا ب آ ه ک ر ک ت ل م خابان : مورد ة ن و م ن ( ر ه ش ا ه ا ض ف ر د گ د ن ز ر س و ط ا ش ن ء ا ق ت ر ا ا ر ب ه ا ر ه د ا پ د ا ج ا 6( ( ر غ ص ا ل ع ه ل ل ا د ب ع غ و ر ف م ر ک. ) ر ا ز ا ب ه ا ر ر ا ه چ ا ت م ر ح م 2 1 ن ا د م ل ص ا ف د ح د ر ک ر ه ش دد د ا ج ا رر ر ب د ک أ ت ا ب ر ص ع ل و ن ا ب ا خ گ د ن ز ر س د ا ج ا ر د ر ظ ن م د ر ک و ر ) ( ه ر ه ش د ا و ج ر م ا د س ر و ص ن م ز ا ن ل ا ن ا ب ر ه م ض ا ت ر م ) و ک ر ا پ ه ا ر ر ا ه چ ک ن و ن ا د م ل ص ا ف د ح ( ر ص ع ل و خابان : مورد ه ن و م ن. ن ا ک م س ح. ل و ا پ ا چ ش خ ر ذ آ ت ا ر ا ش ت ن ا ن ا گ م ه ر ه ش. ) ( د ه م د س ن ع م ل ا س ن ک س م و س و ف ن ر ا م ش ر س ج ا ت ن ) ( ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ا ه د ر ک و ر : ف ف ل ت خ م ا ه ر و ش ک ر د ر ه ش - ر د م ا ه ت س ا س ) ( ل ع د س ر و پ ن س ح ب ت ج م ن ا ع ف ر ف ا ن م د س م ش ا ه. ن ا ر ه ت ن ا ه ط ت ا ر ا ش ت ن ا ر ه ش گ چ ر ا پ ک ل ل ح ت ا ر ف د ر ب ه ا ر Al-Haghla, (2009), K. Evaluating new urbanism s walkability performance: A comprehensive approach to assessment in Saifi Village, Beirut, Lebanon, URBAN DESIGN International, Vol. 14, pp , Aylett, A., (2015), Institutionalizing the Urban Governance of Climate Change Adaptation: Results of an International Survey. Journal of Building Capacity for Climate Change Adaptation in Urban Areas, Vol. 41, No. 1, pp CDM (Commission of Downtown Memphis), (2008), Pedestrian & Transit Malls Study, from website: Cohen, N. (Ed.), (2011)., Green cities: An A -to-z guide (Vol. 4). Sage. Daines R. Gow I., Larcker D; (2010), "Rating the ratings: How good are commercial governance ratings?" Journal of Financial Economics, 98, Echenique, Marcial; Crowther, David and Lindsay, Waltan. (1972), a structural comparison of three generation new towns in: urban space and structure, martin c &march C, Cambridge university. press, G.B King, K, (2013). Neighborhood walkable urban form and C-reactive protein. Preventive-

16 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 7 Medicine, 57(6), Kopelman, P., S.A. Jebb & B. Butland, (2007) Executive summary: Foresight 'Tackling Obesities: Future Choices' project. Obesity Review, 8 Suppl 1: vi- ix, Mahdzar,Sharifah.Safari,Hossein(2014).Legibility as a Result of Geometry Space: Analyzing and Comparing Hypothetical Model and Existing Space by Space, Journal of Life Science,volume8. Mateo-Babiano, I, (2003). Pedestrian Space Management as a Strategy in Achieving Sustainable Mobility, From website: fileadmin/ oikos international /international /Summer Academies old_ones_/ edition_2003/ Papers/ paper_ babiano.pdf Newman, L. Waldron, L. Dale, A. Carriere, K., (2008), Sustainable urban community development from the grassroots: Challenges and opportunities in a pedestrian street initiative, Local Environment, Vol. 13, No. 2, pp Sapawi, R. Said, I. (2012). Constructing Indices Representing Physical Attributes for Walking- Sheng,Y.K, (2010),"Good Governance in Southeast Asia", Environment and Urbanization ASIA, 1, 2:

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ.

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ. د) ر و م 5 9 ن ا ت س م ز / چهارم شماره / دهم سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ر ه ش ه ب ق ح ق ق ح ت ن ا ز م ر ب ر ه ش ا ض ف بت و ل ط م ا ه ص خ ا ش

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س گ ت س ب م ه ر گ ل ک ش ر د د ر ب ه ا ر ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ت ف ک ا ق ت ر ا ) ز ا ر ش

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل ه) ع ل ا ط م ف ر ش تا) ل ا و ئ س ز ا ب ک ر ت 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د ک چ ن ا و ج ش ن ا د ن

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ت س ا ب هها ط و ح م ب ر خ ت ر ب ط ح م ل م ا و ع

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ا ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د م س ر ر غ ا ه ه ا گ ت ن و ک س ر و آ ب ا ت ا ه ص خ ا ش ل ل ح

More information

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2 ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 491 بها 1 ه ا م ش م ه ن ل ا س 7 1 1-4 1 ص ص د م آ ا ک د و خ ا ب ا ک گ د ن ز ت ف ک ن ب ه ط ب ا س ب ن ا د م ه ه

More information

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ل ل ح ت ل د م ا ب م و م ع ل ق ن و ل م ح م ا ظ ن ر ت س ب ر د ا ض ف ت ل ا د ع ش ج

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1-

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1- () ن ا ر ئ ا ز ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5 9 3 1 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ب د ی ک أ ت

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ت ت ا و م د ه ار ش م ه

ت ت ا و م د ه ار ش م ه ر- ا د ا ت س ا - س ا ن ش ه ع م ا ج ر ت ک د 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ي ز

More information