BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

Size: px
Start display at page:

Download "BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan"

Transcription

1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Sebelum memulakan kerja berkumpulan ini, perbincangan antara kami telah diadakan bersama-sama bagi mendapatkan idea yang sesuai untuk direalisasikan sebagai projek semester akhir sesi Disember Dengan itu, pelbagai idea telah dicetuskan dan dibincangkan supaya mendapat projek yang sesuai. Melalui perbincangan dan pemerhatian yang dibuat, salah seorang rakan atau ahli kumpulan kami telah memberikan idea untuk menginovasikan projek pelajar semester lepas iaitu projek Welding Demonstration Table with Adjuster telah dipilih dan dijadikan Innovation Welding Table For Demonstration setelah diinovasikan. Bagi memastikan cadangan idea ini dapat diteruskan dengan jayanya, kami berjumpa penyelia untuk dijadikan tempat rujukan supaya beliau setuju dan mengetahui setiap perancangan dengan lebih terperinci. Setelah cadangan dibentangkan kepada penyelia projek dan diterima, aktiviti berkumpulan diteruskan bagi mendapatkan idea-idea yang lebih menarik untuk menghasilkan projek ini. Nasihat serta tunjuk ajar daripada pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal juga amat membantu sepanjang perjalanan penghasilan projek ini. Tujuan utama dalam pemilihan projek ini adalah untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel kimpalan di antara tenaga pengajar dengan pelajar. Ia dapat menyelesaikan pelbagai masalah seperti memudahkan kefahaman ketika proses demonstrasi serta ingin menjadikan meja ini ke arah mesra alam dan mesra penguna. 1

2 Setelah perbincangan dilakukan, proses mengenalpasti masalah dijalankan. Melalui kajian dan pemerhatian, terdapat pelbagai masalah yang dihadapi oleh tenaga pengajar dan pelajar semasa proses demonstrasi dilakukan. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini, langkah untuk menginovasikan projek ini iaitu menjadikan sebuah meja demonstrasi yang boleh dilaraskan mengikut ketinggian, menyediakan tempat alatan tangan yang mudah dicapai dan menaiktaraf penapis udara ke arah lebih mesra alam atau sistematik. Kaki meja yang boleh dilaras ketinggiannya mampu memberi keselesaan kepada pengguna iaitu tenaga pengajar. Hal ini kerana, ketinggian setiap tenaga pengajar atau manusia adalah berbeza-beza dan menjadikan meja demonstrasi ini lebih ergonomik kepada pengguna. Ergonomik bermaksud hubungan antara pengguna dan produk. Oleh itu, keselesaan adalah penting dan mampu menjaga kebaikan diri pengguna. Tuntasnya, ini dapat memastikan keselesaan pengguna untuk melaraskan ketinggian meja mengikut kehendaknya. Seterusnya, meja ini telah ditukarkan penapis udaranya. Hal ini kerana, projek sebelum ini hanya menyedut asap kimpalan dan terus dilepaskan secara terbuka ke atmosfera. Perkara ini amat merbahaya kepada sistem penafasan manusia. Oleh itu, sistem pengabusan telah digunakan bagi memastikan ia dapat menyedut, memerangkap serta menapis asap kimpalan yang merbahaya dengan lebih berkesan, sistematik dan mesra alam. 2

3 1.2 Pernyataan Masalah Sebelum perlaksanaan projek ini, pelbagai masalah telah dikaji dan ditapis secara berperingkat. Hal ini bertujuan untuk mencari kriteria yang diperlukan pada projek inovasi ini bagi menyelesaikan masalah yang timbul. Antara masalahnya adalah seperti berikut : i) Tenaga pengajar tidak mendapat keselesaannya semasa membuat demonstrasi kimpalan kerana meja tidak boleh dilaraskan ketinggiannya mengikut keselesaannya sendiri. Semasa menggunakan meja demonstrasi ini, pengguna tidak dapat melaraskan ketinggian meja demonstrasi mengikut kehendak beliau. Ia akan memberikan kesan pada pengguna yang mempunyai ketinggian yang lagi tinggi daripada meja demonstrasi ini dan penguna perlu menunduk untuk melakukan projek pada meja demonstrasi ini. Di samping itu, ia memberikan kesan kepada orang yang rendah kerana memerlukan kerusi yang lebih tinggi untuk membuat proses demonstrasi kimpalan. ii) Penapis udara yang tidak berkualiti dalam menapis serta menyedut asap kimpalan. Semasa sesi pembelajaran dan penerangan sedang dijalankan, kipas akan menyedut asap kimpalan pada projek dan akan disalur keluar ke saluran yang terdapat bawah meja. Ini akan membuatkan persekitaran meja tersebut akan dipenuhi oleh asap kimpalan. Asap kimpalan ini tidak ditapis dengan cara yang berkesan. Hal ini akan menganggu sistem penafasan pelajar dan akan memberi kesan yang teruk kepada seseorang yang mempunyai penyakit asma. 3

4 iii) Tiada tempat alatan tangan yang mudah dicapai oleh para pengajar atau pengguna. Pengguna atau pengajar yang menggunakan meja demonstrasi mendapat kesukaran ruang semasa melakukan proses demonstrasi kepada pelajar. Mereka terpaksa meletakkan alatan yang digunakan di meja demonstrasi menyebabkan ruang meja menjadi sempit dan penuh dengan pelbagai jenis alatan. Perkara ini juga boleh memberi kesan kepada pelajar ia kerana kesukaran ruang menyebabkan pelajar terpaksa memegang alatan yang digunakan oleh pengajar. iv) Cahaya kimpalan terkeluar di celahan cermin kimpalan yang berwarna hitam. Lubang atau celahan yang terdapat di antara susunan cermin kimpalan yang berwarna hitam tersebut hanya ditampal menggunakan pita pelekat hitam. Hal ini menyebabkan cahaya kimpalan mampu menebusinya. Kesan daripada perkara ini, para pelajar yang melihat proses demonstrasi kimpalan melalui cermin akan mengalami silau yang boleh menyebabkan sakit mata. Cahaya kimpalan ini amat merbahaya untuk mata dan boleh menyebabkan rabun. v) Lampu yang dipasang tidak diletakkan di tempat yang sesuai. Keadaan lampu yang dipasang tidak begitu strategik. Lampu yang dipasang sepatutnya membantu pengajar untuk menjalankan demonstrasi dengan jelas tetapi oleh kerana ia diletakkan di tempat yang tidak sesuai maka pengajar tidak dapat melakukan demonstrasi dengan baik. Lampu yang dipasang mestilah tidak terlalu terang dan tidak terlalu malap. Ini kerana jika terlalu terang ia boleh menyebabkan silau pada pengajar yang melakukan demonstrasi tersebut. Jika terlalu malap pula akan menyebabkan pengajar tidak dapat melihat bahan kerja yang hendak dikimpal dengan baik. 4

5 1.3 Objektif Sebelum perlaksanaan projek ini, matlamat dan tujuan telah difikirkan sebelum membuat projek ini. Perkara ini bertujuan untuk menginovasikan sesuatu projek mengikut kriteria yang dikehendaki. Projek yang diinovasi ini amat rumit dan memerlukan kerjasama antara semua ahli kumpulan serta perlaksanaan yang khusus. Selain itu, pemikiran yang kreatif dan idea untuk inovasi merupakan salah satu faktor untuk menghasilkan sebuah produk dan rekabentuk projek yang terbaik. Merekabentuk sebuah projek adalah peluang untuk pelajar mengaplikasikan apa yang diajar oleh pengajar dan cara penggunaan mesin yang telah dipelajari selama 6 semester belajar di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Seterusnya, ianya juga memupuk semangat berpasukan walaupun bilangan ahli yang kurang dan ada yang melebihi 3 orang, ia tidak mematahkan semangat untuk menghasilkan dan merekabentuk sebuah projek. Dari sini, kita dapat melatih sikap bertanggungjawab dan lebih berfikiran positif apabila terdapatnya tentangan pendapat dari ahli kumpulan sendiri. Penghasilan Innovation Welding Table For Demonstration ini ialah untuk memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran dalam kimpalan. Terhasilnya projek ini ialah dari permasalahan yang terdapat pada Welding Demonstration With Adjuster. Dari sini, pelbagai idea diberikan dan dibawa berbincang bersama penyelia untuk bertanyakan pendapat. Untuk memastikan penghasilan Innovation Welding Table For Demonstration ini berjalan lancar, beberapa perbincangan yang teliti telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang bakal datang dan ia dibincangkan bersama-sama ahli kumpulan dan penyelia. Dengan perbincangan ini juga, ia dapat memupuk semangat bekerjasama diantara ahli kumpulan dan memudahkan proses penghasilan projek ini. 5

6 Setiap satu objektif projek yang dinyatakan adalah sangat penting dalam penghasilan projek untuk mencapai matlamat bagi kemudahan tenaga pengajar serta pelajar di politeknik atau institusi pengajian yang lain. Antara objektif yang telah diringkaskan adalah seperti berikut : i) Merekabentuk meja demonstrasi kimpalan yang boleh dilaras mengikut kesesuaian dan dapat memenuhi keselesaan pengguna. ii) Menganalisis sistem penapis udara bagi gas kimpalan secara sistematik dengan mengambil kira keselamatan pengguna. iii) Mengfabrikasi tempat menyimpan alatan tangan supaya mudah dicapai oleh pengguna. 1.4 Skop Projek Projek yang dihasilkan ini adalah mengikut skop yang dikehendaki untuk memastikan projek ini adalah bersesuaian dengan kriteria yang diperlukan. Innovation Welding Table For Demonstration adalah salah satu idea yang boleh diketengahkan. Skop projek ini bertujuan untuk memastikan projek Innovation Welding Table For Demonstration ini digunakan di setiap institusi pengajian yang mempunyai bengkel kimpalan. Hal ini akan memudahkan kepada tenaga pengajar untuk mengajar dan juga akan membuatkan pelajar mudah faham, jelas serta mampu meningkatkan kemahiran mengimpal. Selain itu, skop projek ini adalah untuk menjadikan meja demonstrasi sebagai proses kimpalan kepada pelajar yang menceburi bidang kejuruteraan mekanikal ataupun mana-mana program yang melibatkan bengkel kimpalan arka ataupun gas. Projek meja demonstrasi ini sesuai dilakukan semasa sesi pembelajaran di bengkel-bengkel kimpalan khususnya di institusi pengajian. Ia juga dapat meningkatkan sistem pembelajaran di dalam bengkel. Untuk projek Innovation Welding Table For Demonstration ini ia mampu dinaikkan sehingga 137.8cm dari aras lantai. Ketinggian asal meja demonstrasi ini dari aras lantai ialah 135.5cm. 6

7 BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2.1 Pengenalan Sebelum memulakan sesuatu projek, satu kajian yang terperinci perlu dilakukan supaya tidak mengalami masalah semasa melakukan projek ini. Oleh itu, daripada kajian inilah kelemahan serta kelebihan yang terdapat pada projek yang ingin diinovasikan ini. Keadaan ini membolehkan pencarian yang teliti dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Dengan adanya kajian ini, projek dapat dilaksanakan mengikut masa yang telah ditetapkan kerana setiap masalah akan dapat diselesaikan dengan betul dan tepat. Beberapa kajian telah dilaksanakan iaitu melihat sendiri projek tersebut bersama-sama penyelia dan membincangkan masalah projek yang ada pada meja demonstrasi yang lama. Terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan bagi memuaskan hati para pengguna atau pengajar dengan membaik pulih hasil projek semester lalu. Meja demonstrasi tersebut perlu diinovasikan dengan lebih baik dan lebih ergonomik. Meja tersebut mempunyai masalahmasalah yang tersendiri dan perlu diperbaiki serta dinaiktarafkan. 7

8 Melalui kajian yang diperoleh ini, tercetuslah idea untuk menghasilkan meja demonstrasi yang boleh dilaras ketinggiannya dengan menggunakan sistem yang ada pada scissor jack. Power window yang akan menggerakkan scissor jack iaitu yang memusingkan screw bolt yang menyebabkan jack naik ke atas dan ke bawah. Dengan adanya sistem pelarasan ini, ia dapat memudahkan untuk menaikkan dan menurunkan meja ini iaitu pada aras keselesaan pengguna atau pengajar. Seterusnya, keadaan saluran kipas yang agak terbuka serta penapis udara yang tidak berkualiti juga mencetuskan idea untuk menjadikan ia lebih sistematik dengan memerangkap asap kimpalan, selain dapat menapis asap yang tidak akan mencemarkan alam sekitar serta dapat menjaga kesihatan diri pengguna dengan lebih terjamin. 2.2 Objektif kajian Kajian yang telah dilakukan adalah amat penting serta terdapat beberapa objektif mengapa kajian ini perlu dibuat untuk memastikan kajian yang dilakukan mencapai objektif. Antara objektif kajian adalah : i. Merekabentuk meja demonstrasi kimpalan yang boleh dilaras mengikut kesesuaian dan dapat memenuhi keselesaan pengguna. ii.menganalisis sistem penapis udara bagi gas kimpalan secara sistematik dengan mengambil kira keselamatan pengguna. iii.mengfabrikasi tempat menyimpan alatan tangan supaya mudah dicapai oleh pengguna. 8

9 2.3 Kajian yang dilakukan di bengkel kimpalan di Politeknik Melalui kajian yang dilakukan di bengkel kimpalan politeknik, terdapat sejenis sahaja meja demonstrasi yang kerap digunakan. Melalui penelitian yang dibuat, didapati bahawa meja demonstrasi di politeknik terlalu kecil, ruang kerja terlalu sempit, keadaan kaki meja yang tidak boleh dilaras serta tiada penapis udara yang mampu menapis asap dengan cara yang berkesan. Hal ini menimbulkan ketidakselesaan kepada pensyarah yang ingin keselesaan semasa menyampaikan ilmu teknik-teknik mengimpal yang sebetulnya kepada pelajar. Selain itu, pelajar menghadapi kesukaran untuk melihat semasa proses demonstrasi dijalankan memandangkan jumlah bilangan pelajar di politeknik kini semakin meningkat. Seterusnya, asap kimpalan yang banyak akan memberi kesan atau masalah kepada pelajar serta tenaga pengajar dan juga mampu mengganggu kesihatan tubuh badan. Asap kimpalan sangat berbahaya terutama kepada mereka yang mempunyai penyakit asma. Daripada penglihatan kami meja demonstrasi yang sering digunakan tidak disediakan tempat alatan tangan. Ini juga menyukarkan pengguna atau pengajar untuk melakukan demonstrasi. Tempat alatan sangat penting supaya dapat memudahkan pengguna atau pengajar tanpa perlu memenuhi ruang kerja untuk melakukan demonstrasi. 9

10 2.4 Welding Demonstration table fasa I Gambarajah Penerangan i) Meja yang tidak dapat dilaras mengikut keselesaan pengguna. ii) Tiada tempat alatan tangan. iii) Kurang keselesaan. iv) Keadaan meja yang tidak sempurna. 2.5 Welding Demonstration table fasa II Gambarajah Penerangan i) Ketinggian meja yang tidak dapat dilaraskan. ii) Kurang keselesaan semasa melakukan demonstrasi. 10

11 i) Keadaan penapis udara yang tidak sistematik. ii) Asap kimpalan dikeluarkan secara terus ke atmosfera. iii) Penapis yang digunakan tidak menyerap serta menapis asap dengan betul. i) Keadaan cermin yang disusun tidak betul serta dilekatkan hanya menggunakan pita pelekat berwarna hitam. ii) Cahaya akan keluar di celah-celah permukaan cermin yang boleh menyebabkan silau. i) Keadaan kayu yang tidak kukuh serta tidak sempurna pembuatannya. 11

12 2.6 Welding Demonstration table fasa III Gambarajah Penerangan i) Ketinggian meja yang boleh dilaraskan, sama ada tinggi atau rendah. ii) Pengguna akan berasa selesa semasa membuat demonstrasi kimpalan. i) Penapis lama ditukarkan kepada air box filter. ii) Penapis udara ini mampu menyedut serta menapis asap kimpalan dengan lebih berkesan. iii) Mampu melindungi sistem penafasan manusia dan mengurangkan pencemaran udara. 12

13 2.5.1 Permasalahan yang dikenal pasti Setelah kajian dilakukan dengan terperinci, beberapa masalah telah dapat dikenalpasti. Antara masalahnya adalah : 1. Meja demonstrasi yang tidak boleh dilaras ketinggiannya. 2. Pensyarah dan pelajar kurang selesa semasa proses demonstrasi kimpalan dilakukan. 3. Ruangan yang ada terlalu sempit 4. Segelintir pelajar tidak dapat untuk melihat proses demonstrasi yang dijalankan dengan jelas. 5. Setiap pelajar memerlukan pelindung muka (head shield ). Tetapi jumlah pelindung muka tidak mencukupi di Politeknik memandangkan pelajar semakin ramai. 6. Selain itu, asap kimpalan bergerak bebas di atmosfera atau di sekeliling pengguna. 7. Tempat alatan tangan tidak disediakan menyukarkan pengguna atau pengajar melakukan demonstrasi Cara mengatasi : Pemasalahan ini dapat diatasi dengan adanya sebuah meja demonstrasi yang ditambah penambahbaikkan secara berkesan. Pertama sekali, meja ini boleh dilaras ketinggiannya mengikut keselesaan pengguna iaitu tenaga pengajar. Ergonomik adalah aspek penting dalam penghasilan sesebuah produk. Ergonomik adalah hubungan antara pengguna dan produk. Projek ini sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik. Selain itu, meja ini dilengkapi dengan cermin gelap dan juga cermin pelindung muka (head shield ) berwarna hitam yang disusun di dalam cermin. Ini bertujuan untuk mengurangkan masalah pelindung muka yang tidak cukup memandangkan bilangan pelajar yang semakin bertambah. 13

14 Oleh itu, pelajar boleh melihat proses kimpalan melalui cermin tanpa memakai pelindung muka iaitu head shield. Seterusnya, meja demonstrasi yang sedia ada juga perlu ditukarkan penapis udaranya (filter) dengan sistem penapisan yang lebih sistematik. Ia boleh ditukarkan kepada sistem pengabusan yang mampu menyedut, memerangkap serta menapis asap kimpalan dengan cara yang lebih berkesan. 2.7 Kimpalan Kimpalan adalah satu proses pencantuman sesuatu bahan dengan bahan yang lain dengan menggunakan suatu bahan khas, contohnya logam atau termoplastik. Proses pengimpalan ini melibatkan pencairan sesuatu jenis logam tersebut untuk menjadikannya sebagai pengikat di antara sesuatu struktur dengan struktur yang lain. Kadangkala tekanan juga digunakan di samping haba untuk menghasilkan kimpalan tersebut. Ini berbeza dengan pematerian yang cuma meleburkan bahan sambungan untuk membentuk sambungan, dan bukan struktur itu sendiri. Kimpalan digunakan dengan menggunakan pelbagai jenis kaedah. Antara kaedah kimpalan yang dikenalpasti adalah kimpalan dengan menggunakan nyalaan api, tenaga elektrik bervoltan tinggi, sinaran laser, tembakan electron, kimpalan geseran dan ultrabunyi ASM International (2003). Trends in Welding Research. Materials Park, Ohio: ASM International. Walaupun ia merupakan proses pengilangan, kimpalan boleh dilakukan di persekitaran yang berbeza, termasuk kawasan terbuka, dalam air dan di angkasa lepas. Kimpalan merupakan usaha yang berpotensi merbahaya dan langkah keselamatan diperlukan bagi mengelakkan terbakar, rejatan elektrik, kerosakan penglihatan, menghidu gas dan asap beracun, serta dedahan pada radiasi lampau ungu. 14

15 2.7.1 Kaedah kimpalan i. Kimpalan arka ii. Kimpalan bervoltan tinggi iii. Kimpalan gas iv. Kimpalan sinaran laser/electron v. Kimpalan ultrabunyi Kimpalan arka Kimpalan arka dijalankan dengan mengalirkan tenaga elektrik kepada elektrod ke atas logam asas dan menukarkan tenaga elektrik ini kepada tenaga haba yang tinggi. Tenaga haba ini digunakan untuk melebur logam elektrod, logam tambahan atau logam penyambung yang akhirnya menghasilkan satu sambungan kimpal kata Kalpakjian, Serope; Steven R. Schmid (2001). Pada asasnya, banyak tenaga elektrik diperlukan untuk mencapai suhu tertentu bagi melebur logam dalam jangka masa yang pendek. Rajah Mesin kimpalan arka 15

16 Mesin kimpalan arka merupakan sesebuah alat ubah perendah iaitu ia mengubah daripada voltan tinggi kepada voltan rendah tetapi menghasilkan arus yang tinggi untuk menerbitkan arka bagi kegunaan mengimpal. Dilengkapi dengan kabel pemegang elektrod dan juga kabel bumi ke meja kerja. Terdapat lima jenis mesin kimpalan arka iaitu : i) Jenis rectifier ( DC ) ii) Jenis alat ubah ( AC ) iii) Jenis kombinasi ( AC/DC ) iv) Jenis pacuan enjin ( Petrol atau diesel ) v) Jenis pacuan motor elektrik ( Janakuasa ) Kimpalan gas Kimpalan gas dikenali sebagai satu proses penyambungan logam dengan kaedah memanaskan kedua-dua bahagian logam yang hendak disambung sehingga cair dan bercantum menjadi satu. Pada awal kurun kedua puluh, manusia telah mengetahui cara menyambung logam dengan memanaskan dua batang logam sehingga merah menyala dan seterusnya impak yang kuat dikenakan ke atas kedua-duanya sehinggalah kedua-duanya bercantum menjadi satu ini petikan dari James Cornor (2005) Welding History. Proses ini dipanggil sebagai kimpalan tempa. Kaedah ini telah diperbaiki dari masa ke semasa seiring dengan perkembangan teknologi sehinggalah kaedah terkini kimpalan gas telah dapat digunakan pada masa kini. Kimpalan gas adalah satu cabang daripada kerja kimpalan yang telah lama diamalkan dalam bidang industri terutamanya dalam bidang fabrikasi logam. Ini adalah kerana kimpalan gas adalah didapati amat sesuai untuk kepingan logam-logam yang nipis. Contoh bidang kerja yang melibatkan proses kimpalan gas ialah kerja membaik pulih badan kenderaan serta kerjakerja fabrikasi logam yang melibatkan kepingan logam nipis Ralph Arnold ( 1993 ) Arts on Welding. 16

17 Terdapat dua jenis kimpalan gas iaitu : i) Kimpalan gas tekanan rendah ii) Kimpalan gas tekanan tinggi Rajah Mesin kimpalan gas Kimpalan tekanan rendah menerima bekalan gas asetilina dari janakuasa gas asetilina yang mempunyai tekanan kurang daripada 1.0 Psi atau 1.0 Bar. Manakala kimpalan gas tekanan tinggi menerima bekalan gas dari janakuasa gas asetilina yang mempunyai tekanan dari 1-15 Psi atau 1-15 Bar Kegunaan kimpalan gas dalam industri Dalam bidang perindustrian, kimpalan gas banyak digunakan dalam kerja fabrikasi logam yang melibatkan kepingan logam yang ketebalannya melebihi daripada 1.0 mm sehingga 3.0 mm. Contohnya, dalam kerja-kerja membaik pulih badan kenderaan yang melibatkan kerja-kerja mengetuk dan menampal bahagian-bahagian badan kenderaan yang rosak. Dua jenis gas yang biasa digunakan dalam kerja kimpalan gas adalah oksigen dan asetilina. Campuran kedua-dua gas menghasilkan haba yang paling tinggi berbanding gas-gas bahan api yang lainnya. Suhunya boleh mencapai sehingga 3316 C. 17

18 2.8 Scissor jack Rajah Scissor jack Sistem Scissor jack digunakan dalam projek ini. Ia berfungsi untuk menaikkan serta menurunkan meja. Power window yang menggerakkan scissor jack iaitu memusingkan screw bolt yang menyebabkan jack naik ke atas serta boleh diturunkan semula. Sebelum itu converter juga digunakan iaitu berfungi sebagai penukar voltan yang tinggi kepada voltan yang lebih rendah. Ia menukarkan arus 220/240 Voltan kepada 12 Voltan. Hal ini kerana power window kereta hanya memakai arus 12 Voltan sahaja. Rajah Converter 18

19 BAB 3 METODOLOGI 3.1 Pengenalan Terdapat pelbagai pendekatan yang perlu diambil kira bagi tujuan untuk mencapai objektif kajian ini. Selain daripada kajian literatur, tatacara, jadual perancangan kerja (Gantt Chart), pemilihan bahan dan peralatan yang digunakan bagi menjalankan projek ini juga perlu dikaji dengan tepat bagi memastikan projek berjalan dengan lancar dan sempurna. Metadologi ini terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu : i. Mengumpul data dan maklumat berkaitan dengan kajian. ii. Menerangkan secara ringkas bagaimana kaedah-kaedah atau tatacara yang digunakan bagi menjalankan projek. iii. Menyediakan jadual perancangan kerja ( Gantt Chart ) sepanjang semester berdasarkan takwim projek semester. iv. Menyenaraikan bahan mentah dan peralatan-peralatan yang perlu digunakan bagi menjalankan projek. v. Menganggarkan jumlah kos yang bakal terlibat dalam penghasilan projek. 19

20 3.1.1 Proses merekacipta Innovation Welding Table For Demonstration MULA MEMBUAT KAJIAN LITERATUR MEMAHAMI KONSEP REKABENTUK AWAL REKABENTUK TERAKHIR PEMILIHAN BAHAN PEMASANGAN BAGI MODEL PENGUJIAN MODEL TAMAT 20

21 3.2 Pemilihan Bahan Pemilihan bahan merupakan suatu proses yang penting dalam penghasilan sesuatu projek. Melalui pemilihan bahan ini, kualiti projek yang diinovasikan dapat dinilai kesempurnaannya. Di samping itu, ianya juga bertujuan untuk memenuhi kepuasan pengguna. Projek yang diinovasikan haruslah selamat dan efisyen untuk digunakan oleh pengguna. Oleh itu, melalui pemilihan bahan yang diperlukan ia dapat memperlihatkan penganggaran kos dalam melaksanakan sesuatu projek. Melalui projek yang diinovasikan ini, antara bahan-bahan yang digunakan serta bahan-bahan yang telah ditambah adalah seperti berikut : Bahan-bahan yang sedia ada : 1) Angle iron 2) Besi 3) Kipas/ blower 4) Scissor jack 5) Converter 6) Tangki / spinkler 7) Cermin kaca 8) Welding glass (cermin gelap) Bahan-bahan yang ditambah : 1) Roda 12) Aquarium 2) Soket plug 13) Sandpaper 3) Skru dan paku grinder 4) Perspek 14) Pam aquarium 5) U-channel 15) Kayu pallet 6) Plastic cover (2x2) 16) Engsel besi 7) Serombong asap 17) Spinkler 8) Suis on/off 18) Black tape 9) Kertas pasir 19) Braket 10) Roller 20) Gam 2Ton 11) Spray 21) Lampu 21

22 3.2.1 Bahan yang sedia ada dan Kegunaannya a) Angle iron Rajah Angle iron Angle iron 1 Inci : Digunakan untuk menyokong beban serta memperkuatkan struktur yang dingini. b) Besi Rajah Besi Digunakan untuk membina rangka meja demonstrasi. 22

23 c) Kipas/ blower Rajah Kipas/ blower Dipasang untuk menyedut asap yang terhasil daripada proses kimpalan. Hal ini bertujuan untuk mengurangkan asap dipersekitaran dan menjelaskan pandangan pengguna semasa menggunakan meja demonstrasi ini. d) Scissor jack Rajah Scissor jack Berperanan untuk menaikkan serta menurunkan meja demonstrasi kimpalan ini. Ia digerakkan oleh power window. 23

24 e) Converter Rajah Converter Ia berfungi sebagai penukar voltan yang tinggi kepada voltan yang lebih rendah. Ia menukarkan arus 220/240 Voltan kepada 12 Voltan. Hal ini kerana power window kereta hanya memakai arus 12 Voltan sahaja. f) Tangki / spinkler Rajah Tangki / spinkler Mampu memerangkap serta menapis asap kimpalan dengan lebih berkesan. Kesihatan pengguna lebih terjamin. 24

25 g) Cermin kaca Rajah Cermin kaca Digunakan sebagai penghalang cahaya semasa kimpalan dari menebusinya kerana ia terdapat welding glass yang berwarna hitam di dalam cermin tersebut. h) Welding glass ( cermin gelap berwarna hitam ) Rajah Welding glass Digunakan sebagai pengganti pelindung muka (head shield) agar proses kimpalan dapat dilihat terus daripada meja kimpalan. 25

26 3.2.2 Bahan-bahan yang ditambah dan Kegunaannya 1) Roda Rajah Roda Roda dipasang di bahagian bawah meja demonstrasi iaitu di kakinya. Ia digunakan untuk memudahkan pergerakkan meja dari satu tempat ke satu tempat yang lain. 2) Soket plug Rajah Soket plug Untuk membekalkan tenaga elektrik bagi menghidupkan blower dan sistem untuk melaras ketinggian meja ini. 26

27 3) Skru,bolt dan nut Rajah Skru,bolt dan nut Digunakan untuk penyambungan atau pemasangan pada scissor jack, tempat alatan tangan dan sebagainya. 4) Perspek Rajah Perspek Digunakan untuk menutup bahagian dalam meja demonstrasi kimpalan. 27

28 5) U-channel Rajah U-Channel Digunakan sebagai tiang bagi membina meja demonstrasi yang baik. 6) Plastic cover (2x2) Rajah Plastic cover Digunakan untuk menutup bahagian atas tiang u-channel agar kelihatan kemas. Ia dapat mengelakkan daripada habuk masuk ke dalam u-channel. 28

29 7) Serombong asap Rajah Serombong asap Ia digunakan untuk menyedut asap kimpalan daripada tersebar di persekitaran pengguna. Serombong ini juga sebagai penyedut asap yang berkesan. 8) Suis on/off Rajah Suis on/off Digunakan untuk menyambung dan memutuskan aliran arus di dalam litar. Ia juga mengawal meja naik dan turun. Suis ini dipasang dengan sambungan pada scissor jack. 29

30 9) Kertas pasir Rajah Kertas pasir Digunakan untuk membersih, melicin dan menghilangkan kesan cacat atau tanda kecil pada permukaan besi. 10) Roller Rajah Roller Digunakan untuk menjadi penggerak yang membolehkan meja naik turun semasa suis dihidupkan. Roller ini dimasukkan ke dalam u-channel untuk melancarkan pergerakan meja demonstrasi. 30

31 11) Spray paint Rajah Spray paint Digunakan untuk menyembur bahan kerja untuk mengelakkan pengaratan serta spray ini menggantikan pita pelekat hitam di cermin meja kimpalan. 12) Tangki Rajah Tangki Digunakan untuk memerangkap asap kimpalan daripada keluar ke atmosfera. Selain dapat menjalankan proses oengabusan dimana asap yang disedut tidak dapat dibebaskan. 31

32 13) Sandpaper grinder Rajah Sandpaper grinder Ia digunakan untuk melicinkan permukaan kayu. 14) Pam aquarium Rajah Pam aquarium Digunakan untuk mengitar semula air yang berada dalam tangki atau lebih mudah dikenali sebagai pam air. 32

33 15) Kayu pallet Rajah Kayu pallet Digunakan sebagai tapak meletakkan scissor jack dan untuk meletakkan alatan tangan dan tempat meletak projector. 16) Engsel besi Rajah Engsel besi Digunakan untuk menyambungkan dua logam yang memiliki sistem buka dan tutup seperti pintu. Engsel ini dipasang pada tempat alatan tangan da tiang u-channel agar dapat dibuka dan ditutup. 33

34 17) Black tape Rajah Black tape Digunakan untuk membalut wayar pada suis dan converter. Tape ini sesuai untuk digunakan semasa menjalankan wiring. 18) Spinkler Rajah Spinkler Digunakan untuk menyembur asap kimpalan daripada terus tersebar dan bebas ke udara. Penyemburan air pada asap akan menyebabkan asap kimpalan yang berada dalam tangki menjadi partikal air. 34

35 19) Carbon Sticker Rajah Carbon Sticker Digunakan untuk menampal papan tempat projector agar kelihatan kemas. Ia juga sebagai pelekat yang sesuai digunakan pada kayu pallet. 20) Lampu Rajah Lampu Digunakan untuk memancarkan cahaya pada meja demonstrasi kimpalan untuk memudahkan proses demonstrasi ynag dilakukan oleh pengajar. 35

36 21) Gam 2Ton Rajah Gam 2Ton Digunakan untuk melekatkan bahan kerja seperti plastik,getah dan sebagainya. 22) Braket Rajah Braket Ia digunakan sebagai pengikat yang kuat pada serombing dan besi penahan yang diguna pakai. 36

37 3.3 Pemilihan peralatan Pemilihan peralatan amatlah penting bagi memastikan setiap kelancaran bagi menyempurnakan projek ini. Selain itu, peralatan-peralatan ini juga amat penting kerana tanpa peralatan ini, projek tidak akan siap pada masa yang ditetapkan. Antara berikut adalah senarai peralatan yang digunakan sepanjang proses pembuatan projek: 1. Gogal Rajah Gogal Digunakan untuk melindung mata daripada habuk dan silau semasa proses kimpalan dilakukan. 2. Sarung tangan kimpalan (welding glove) Rajah Sarung tangan kimpalan Digunakan untuk melindungi tangan daripada bahan-bahan yang panas atau tajam. 37

38 3. Penghadang muka (welding sheild) Rajah Pelindung muka Digunakan untuk melindungi mata dan muka semasa kerja mengimpal dilakukan. 4. Kasut keselamatan Rajah Kasut keselamatan Digunakan ketika melakukan kerja-kerja ketika berada di dalam bengkel. Melindungi kaki daripada terpijak atau terhempap besi yang boleh mendatangkan kecederaan. 38

39 5. Pembaris Rajah Pembaris Digunakan untuk kerja-kerja mengukur dan membuat garisan lurus. Sesuai juga untuk mengukur bahan kerja yang tidak terlalu panjang. 6. Pita pengukur Rajah Pita pengukur Digunakan untuk mengukur jarak yang lebih panjang dari pembaris keluli. 39

40 7. Pemutar skru Rajah Pemutar skru Digunakan untuk mengetat serta melonggarkan skru. 8. Playar Rajah Playar Digunakan untuk memegang bahan kerja yang panas terutamanya selepas proses kimpalan. 40

41 9. Tukul Rajah Tukul Digunakan untuk kerja-kerja mengetuk dan mengetatkan bahan kerja. 10. Sesiku L Rajah Sesiku L Digunakan untuk membuat garisan bersudut 90 dan menguju kerataan kayu. 41

42 11. High cutter machine Rajah High cutter machine Digunakan untuk memotong bahan kerja terutamanya besi. Pemotongan sesuai untuk jarak yang panjang mahupun yang pendek. 12. Mesin pencanai tangan (hand grinder) Rajah Mesin pencanai tangan Digunakan untuk mencanai bahan kerja serta bertujuan untuk proses kekemasan. Ia selalu digunakan apabila selesai mengimpal bahan kerja kerana semasa mengimpal akan ada kecacatan pada bahan kerja. 42

43 13. Mesin gerudi tangan Rajah Mesin gerudi tangan Digunakan untuk menebuk lubang pada bahan kerja. Mesin gerudi tangan ini sesuai dan mudah dibawa kemana-mana dan ia boleh menebuk lubang pada saiz yang berbezabeza. 14. Mesin kimpalan MIG Rajah Mesin kimpalan MIG Digunakan untuk mengimpal bahan kerja. Mesin kimpalan ini boleh digerakkan dengan mudah. 43

44 15. Gegaji besi Rajah Gegaji besi Digunakan untuk memotong logam kepada saiz tertentu dan juga momotong bahagianbahagian logam yang nipis yang merupakan lebihan daripada bahagian yang ditanda. 16. Vernier caliper Rajah Vernier caliper Untuk mengukur diameter luar dan dalam suatu benda. Juga untuk mengukur kedalaman dan ketebalan suatu benda. 44

45 17. Magnet Rajah Magnet Digunakan untuk memegang antara dua logam supaya ia tidak bergerak. Magnet ini memudahkan untuk proses mengimpal kerana ia dapat mencengkam bahan kerja dengan kuat dan tepat. 18. Penutup muka Rajah Penutup muka Digunakan untuk menghalang percikan api terus ke muka. Ia biasa digunakan semasa melakukan kerja grinder atau memotong besi. 45

46 19. Pelindung telinga Rajah Pelindung telinga Digunakan untuk melindungi pendengaran daripada bunyi yang sangat bising dan bertekanan. Ia sesuai digunakan ketika melakukan pemotongan besi yang menggunakan mesin cutter. 20. Spanar Rajah Spanar Digunakan untuk mengetat dan melonggarkan bolt dan nut. Ia mempunyai saiz yang berbeza-beza mengikut saiz skru yang digunakan. 46

47 21. Kapur penandaan (marking chalk) Rajah Kapur penandaan Digunakan untuk menanda bahan kerja pada logam. Selain dapat memudahkan pemontongan dengan adanya garis yang telah ditanda. 22. Pengapit kerja (work clamp) Rajah Pengapit kerja Digunakan untuk mengapit antara dua logam. Ia harus diapit pada bahagian tengah logam dan elakkan mengapit benda kerja yang panas. 47

48 23. Kikir Rajah Kikir Digunakan untuk mengikir benda kerja yang tidak diperlukan dan yang berlebihan. 24. Alat penimbang air Rajah Alat penimbang air Digunakan untuk memastikan kedudukan binaan atau bahna kerja dalam keadaan rata. 48

49 25. Mesin gergaji jigsaw Rajah Mesin gergaji jigsaw Digunakan untuk memotong lebihan kayu yang tidak diingini. Sesuai untuk memotong kayu yang berlebihan. 26. Mesin gerudi Rajah Mesin gerudi Digunakan untuk membuat lubang pada permukaan logam dan kayu. 49

50 3.4 Pengukuran dan pemotongan Semasa proses pengukuran dan pemotongan ini, ianya merupakan salah satu proses yang perlu dititikberatkan kerana ia memerlukan perbincangan yang teliti dan kajian yang betul. Dalam proses ini, kiraan meja dan saiz haruslah tepat, ia amat penting kerana ia akan diguna pakai dalam penghasilan projek ini. Dengan adanya perbincangan, ia akan lebih memudahkan pemilihan barang yang hendak digunakan semasa sesi pemotongan dilakukan. Berdasarkan perbincangan untuk menjayakan projek ini, kami telah memutuskan untuk meleraikan setiap bahagian pada meja tersebut. Setelah dileraikan bahagian yang penting akan disimpan untuk kegunaan lain. Jadi bahagian atas meja telah dipotong dengan mengunakan hand grinder. Tujuan pemotongan tersebut ialah untuk mengasingkan bahagian atas dan bawah. Ia juga akan memudahkan untuk pemasangan besi baru pada bahagian bawah meja untuk dijadikan sokongan Bentuk dan rangka meja Projek penaiktarafan ini banyak menyentuh pada bahagian rangka. Bentuk dan rangka meja telah diubahsuai menjadi lebih besar dan mempunyai lebih banyak ruang alatan. Rangka meja yang diubah lebih kemas dan strategik. Meja yang dipotong akan diambil untuk digunakan pada projek kami dan akan diinovasikan menjadi lebih baik. Selain itu, terdapat penambahan besi pada meja bahagian atas. Tujuan penambahan besi tersebut ialah untuk menjadi tempat tolakkan tapak scissor jack ketika meja dinaikkan. Terdapat beberapa perubahan ukuran meja yang telah dilakukan. 50

51 Peralatan tambahan Dalam penghasilan projek ini terdapat juga beberapa penambahan barang. Antara peralatan baru yang ditambah ialah Roda, Soket plug, Skru dan paku, Perspek, U-channel, Plastic cover (2x2), Penyedut asap, Suis on/off, Kertas pasir, Roller, Spray, Aquarium, Sandpaper grinder, Pam aquarium. Barang sedia ada ialah Angle iron, Flat bar, Kipas/ blower, tangki, Scissor jack, Converter, Cermin kaca, Welding glass (cermin gelap) Proses ujikaji dan pemasangan Proses ini amat penting untuk mengkaji kaedah pemasangan yang akan dilakukan bagi penghasilkan sesuatu projek. Daripada proses ujikaji inilah kita dapat mengetahui dan menentukan samada projek yang dijalankan mempunyai kestabilan yang diingini dan mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik. Bagi setiap projek yang dihasilkan haruslah melalui proses ujikaji dahulu sebelum projek tersebut dibentangkan atau dipamerkan kepada umum. Kerja-kerja pemasangan dan ujikaji ini akan dilakukan selepas proses pengukuran dan pemotongan selesai. Kerja pemasangan dilakukan mengikut kajian yang telah dikaji dan perancangan awal yang telah dibincangkan. Ujikaji ini amat penting kerana ia perlu dilakukan dengan tepat agar dapat menjamin keselamatan pengguna. Jika pengukuran dan pemotongan tidak dilakukan dengan tepat dan betul ia akan mencacatkan projek yang dilakukan. Selain itu, proses ujikaji ini juga penting untuk mendapatkan struktur projek yang mempunyai ciri-ciri keselamatan dan kestabilan yang kukuh. Setiap apa yang dilakukan mestilah mengikut perancangan awal. 51

52 Untuk proses pemasangan besi pada rangka meja tersebut, penyambungan disambungkan dengan menggunakan kimpalan MIG. Ia kerana kimpalan ini akan memudahkan sesi penyambungan dan dapat menjimatkan masa. Selepas penyambungan selesai, kimpalan pada penyambungan tersebut akan diuji sama ada ia mampu menahan beban ataupun tidak. Di samping itu, kimpalan tersebut akan diuji untuk memastikan ia betul-betul melekat pada besi dan kuat supaya ia tidak mudah patah. Arus yang digunakan semasa kimpalan MIG ini perlulah bersesuaian dengan ketebalan besi dan jenis besi. Semasa proses kimpalan MIG dijalankan ciriciri keselamatan juga haruslah dititiberatkan agar dapat dielak perkara yang tidak dingini. Pengunaan scissor jack digunakan untuk mengangkat beban meja tersebut. Selepas selesai pemasangan besi pada bahagian bawah meja, proses pencantuman scissor jack pula dilakukan dengan menggunakan kimpalan MIG. Seterusnya, melakukan ujian dengan mengangkat meja menggunakan scissor jack. Hasilnya meja tersebut dapat diangkat tanpa mengalami masalah. Ia dapat mengangkat beban sehingga 3 tan. 52

53 3.5 Carta aliran penghasilan projek MULA MELAKUKAN KAJIAN LITERATURE PADA WELDING DEMONSTRATION TABLE WITH ADJUSTER DAN MENCARI PEMASALAHANNYA PENGHASILAN REKABENTUK PROJEK KERJA-KERJA PEMASANGAN 1) Menambah rangka pada meja untuk dijadikan tempat sokongan. 2) Merangka sistem elektrik untuk kegunaan barangan elektrik yang akan diguna pada meja tersebut. 3) Membuat tempat sokongan untuk tempat letak projektor. 4) Memasang exzos fan dan tangki. PENGUJIAN MEKANIKAL 1) Menguji ketahanan scissor jack. 2) Memastikan meja naik dalam keadaan lurus. MENCAPAI OBJEKTIF BERJAYA GAGAL TAMAT 53

54 SESI : DISEMBER 2017 JABATAN : KEJURUTERAAN MEKANIKAL KURSUS/KOD : DJJ6143 PROJECT 2 R : tarikh rancang L : tarikh laksanaan 3.6 Carta gantt 54

55 3.7 Kos pembuatan projek Innovation Welding Table For Demonstration BIL KOMPONEN / BAHAN KUANTITI JUMLAH (RM) 1. Bolt & Nut 4 RM 6.00 Roller U-Channel 4 1 Length RM RM RM Bolt & Nut 4 RM 4.24 Roller 4 RM RM Nut 100g RM Roda Orange 4 RM RM Engsel Pintu Screw Nail 2 RM 3.60 RM 3.80 RM Kayu pallet Upah kayu RM RM RM Perspek RM RM Nut Box Switched Socket Outlet RM 1.45 RM 7.10 RM Flush Switch 1 RM Sandpaper Grinder Paku 4 RM RM 2.60 RM Skru RM Hole penyedup asap RM RM Spinkler RM RM Suis On/Off Cermin Perspek Welding 1 3 RM RM 7.50 RM Wayar Tape Spray Paint 1 2 RM 1.90 RM RM Plastic cover Vacuum aquarium 4 RM 8.50 RM RM

56 14. Engsel Besi RM RM Spray Paint RM RM PVC Connector RM 1.95 RM Gam 2Ton RM RM Duit minyak RM RM Carbon Sticker RM RM Double ball catcher 1 RM 4.00 Chipboard Screw 4 RM 0.80 RM Pam Aquarium RM RM Silicone RM 7.45 RM Braket Spray Hitam RM RM 7.00 RM Sticker RM Auto Cable RM RM Sticker Petak Garis RM 6.95 RM 6.95 TOTAL : RM

57 3.8 Langkah kerja Proses Memotong Rajah Rangka meja yang dileraikan Rajah menunjukkan meja Welding Demonstration Table With Adjuster yang berada di pejabat pentadbiran telah dibawa ke bengkel projek untuk dileraikan bagi mengambil barangbarang yang boleh diguna pakai untuk inovasi projrk yang akan kami jalankan. Barang-barang dan rangka meja yang dibuka akan disimpan ditempat yang selamat. Rajah Mencanai pada bahagian meja Rajah menunjukkan rangka meja demonstrasi yang dileraikan telah dicanai agar kelihatan licin dan kemas untuk kegunaan pada projek kami. 57

58 3.8.2 Pembinaan rangka meja Rajah Besi yang dipotong Rajah menunjukkan proses pemotongan angle iron, u-channel dan plat bar yang akan diguna sebagai rangka meja yang baru. Besi yang dipotong telah diukur mengikut ukuran yang telah ditetapkan. Pengukuran dibuat menggunakan kapur penanda dan pen maker. Rajah Rangka meja yang dikimpal Rajah menunjukkan rangka meja yang dikimpal mengikut jarak yang sesuai dan rekaan yang telah dirancang. Rangka meja yang dikimpal bersesuaian untuk meletak scissor jack dan tangki. 58

59 3.8.3 Pemasangan roller Rajah Mengimpal roller pada tiang meja. Rajah menunjukkan pemasangan roller pada tiang meja yang dimana roller digunakan sebanyak lapan set roller. Nut juga dikimpal pada tiang meja untuk proses penyambungan roller. Selepas selesai satu bahagian mengimpal roller. Satu bahagian lagi akan di kimpal mengikut jarak yang sama. Rajah Menunjukkan roller yang telah dipasang. Rajah menunjukkan roller pada kedua-dua bahagian tiang meja yang telah siap diapasang. Roller haruslah dipasang dengan kemas dan kukuh agar roller dapat bergerak dengan sempurna. 59

60 Rajah Bolt dan nut yang digunakan. Rajah menunjukkan bolt dan nut yang digunakan pada roller yang dipasang pada tiang meja. Sebnayak lapan set roller dan lapan bolt dan nut yang bersaiz 12mm. Rajah Menunjukkan bolt dan nut yang dipasang. Rajah menunjukkan bolt dan nut yang dikimpal pada tiang meja demonstrasi kimpalan. Setelah selesai permasangan tersebut, ia akan diuji sama ada roller berada dalam kedudukan yang sesuai atau tidak. Roller tersebut akan dimasukkan ke dalam ruang u-channel agar ia tidak lari dari lorongan semasa naik dan turun. 60

61 Rajah Menunjukkan roda yang dipasang Rajah Menunjukkan roda pada kaki meja demonstrasi kimpalan yang dikimpal pada plat bar yang diukur tepat mengikut ukuran tapak roda. Roda yang diperlukan adalah 4 pada setiap satu tiang kaki. Roda yang digunakan juga mempunyai break dimana ia boleh dihentikan tanpa ada pergerakan. Rajah Meja yang dipasang bersama roller dan roda kaki. Rajah menunjukkan rangka meja yang telah siap dipasang bersama roller dan roda kaki. Roda kaki dan roller yang siap dipasang akan diuji pada rangka meja demonstrasi untuk melihatkan kesesuaian dan keserasiannya. 61

62 3.8.4 Pemasangan scissor jack Rajah Kayu pallet yang dipotong Rajah menunjukkan lebihan kayu pallet yang sedang dipotong setelah pengukuran dilakukan. Kayu pallet tersebut digunakan untuk meletak scissor jack. Rajah Kayu pallet sedang dicanai Rajah menunjukkan kayu pallet yang dicanai agar kelihatan licin dan kemas. 62

63 Rajah Menunjukkan suis yang ditukar menjadi AC Rajah menunujukkan suis scissor jack yang ditukar DC kepada arus AC. Seterusnya membaiki arus converter mengikut litar yang sesuai. Rajah Mengambil ukuran untuk scissor jack Rajah menunjukkan scissor jack yang diletakkan di titik tengah meja demonstrasi dimana ia dapat menolak meja samada ke atas atau ke bawah dengan lancar. Ukuran kayu pallet telah dibahagi kepada dua untuk mencari titik tengah bagi meletak scissor jack. 63

64 Rajah scissor jack dan kayu pallet yang sedang ditebuk Rajah menunjukkan scissor jack yang telah ditanda ditebuk menggunakan mesin gerudi. Kayu pallet juga ditebuk menggunakan mesin gerudi tangan mengikut ukuran yang sama untuk meletakkan scissor jack. Kayu pallet dan scissor jack yang ditebuk mengikut saiz bolt dan nut yang digunakan iaitu bersaiz 12mm. Rajah Menunjukkan scissor jack yang telah di skru Rajah menunjukkan scissor jack yang telah siap dipasang pada meja demonstrasi kimpalan. Scissor jack tersebut diletakkan sedikit pelincir untuk memudahkan screw bolt bergerak. 64

65 3.8.5 Proses kekemasan meja demonstrasi kimpalan Rajah Menunjukkan tape digunakan untuk menutup bahagian yang tidak diperlukan. Rajah menunjukkan tape yang digunakan untuk menutup bahagian rangka meja yang tidak diperlukan. Sebelum itu rangka meja perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum semburan dilakukan pada meja demonstrasi kimpalan. Semburan yang digunakan ialah berwarna hitam dan clear. Rajah Menunjukkan meja yang telah siap spray. Rajah Menunjukkan meja demonstrasi kimpalan yang telah siap di spray hitam dan clear. Semburan ini dilakukan sebanyak 4 kali. Ia kerana untuk memastikan semburan tebal dan menghalang besi daripada cepat karat. 65

66 3.8.6 Proses membuat lakaran di inventor Rajah Menunjukkan ukuran sedang diambil Rajah Menunjukkan ukuran sedang diambil untuk dilakarkan di Autodesk Inventor. Setelah selesai membina rangka meja demonstrasi mengikut ukuran yang tepat dan sesuai. Rajah Membuat perbincangan bersama Rajah menunjukkan perbincangan yang dilakukan oleh ahli kumpulan untuk membuat lakaran di inventor. Melukis part by part untuk di assembly mengikut bahagian. 66

67 Rajah Lukisan inventor Rajah menunjukkan lukisan yang telah siap dilakarkan di inventor. Lakaran ini dilukis mengikut ukuran meja demonstrasi kimpalan yang telah siap dipasang. 67

68 3.8.7 Pemasangan barangan elektrik Elektrik Untuk mengangkat meja Innovation Welding Table For Demonstration ini kami menggunakan Scissor Jack atau jack Gunting. Jack ini merupakan mekanisma yang biasa didapati didalam kereta. Kami memilih jack ini kerana ia senang di selenggara dan didapati dimana-mana kedai aksesori kereta. Malah pengunaan Jack ini sangat sesuai diguna pakai dalam idea projek kami. Bagaimana scissor jack ini berfungsi? Jack ini mempunyai dua jenis fungsi. Bukan sahaja jack ini dapat mengangkat kereta yang beratnya 1.5 Tan atau dalam konteks penggunaan kami iaitu Meja Demontransi Kimpalan, malah ia juga dapat menahan beban yang dikenakan keatasnya dengan menggunakan sistem ScrewJack. Sistem ini dapat menahan beban selagi tiada tenaga yang bertindak untuk memutar screw tersebut. Jika Screw diputarkan mengikut arah jam ia akan berfungsi sebagai pengangkat, manakala bila ia berputar melawan arah jam, ia akan bertindak sebaliknya. Screw bolt Rajah Scissor jack 68

69 Inovasi penukaran litar Pergerakan motor power jack adalah sebagai mekanisma untuk menaikkan meja. Ini akan menyenangkan pengguna meja kimpalan ini. Oleh kerana, power jack ini memakai 13A. Kami menggunakan converter untuk menukar 220V/240V iaitu nilai bacaan voltan yang biasa didapati dari soket eletrik rumah. Untuk membuat penukaran isyarat untuk menaikkan atau penurunan jack kami mengunakan Relay Omron (12V). Relay ini sebagai pentafsir isyarat yang diterima dari suis. Dua Relay omron diperlukan untuk setiap pergerakan. Relay omron ditukarkan litar DC kepada AC untuk memudahkan pengguna menaik serta menurunkan meja demonstrasi ini. Relay omron converter Rajah Litar lengkap, converter bersama Relay omron. Rajah Menunjukkan converter yang diinovasi 69

70 Rajah litar wiring Jadual 1 Keterangan Simbol SIMBOL Ki Tgh Ka M KETERANGAN Suis Kiri Suis tengah Suis kanan motor Ciri- ciri power window motor yang digunakan: Kadar voltan: 12VDC Kelajuan (Tanpa beban): ~ 85PPM Arus (Tanpa Beban): <3A Arus (Bersama Beban): <7A Arus (Pergerakan Tersekat): <20A Tork: 30Kg.cm 70

71 3.8.8 Pemasangan tempat alatan tangan Rajah Tempat alatan tangan di bahagian kanan Rajah menunjukkan tempat alatan tangan yang telah siap dipasang pada meja demonstrasi kimpalan. Pemasangan tempat alatan tangan telah diletakkan di bahagian kanan meja agar mudah dicapai oleh pengguna. Rajah Stand yang dipasang pada bahagian kiri meja. Rajah menunjukkan tempat untuk meletak pelindung muka dan sarung tangan yang akan digunakan pengajar. Kedudukan papan tersebut telah dipasang dengan tepat mengikut ukuran yang dibuat. Papan atau stand ini dipasang di bahagian kiri meja demonstrasi. 71

72 Rajah Cermin yang yang dipasang Rajah menunjukkan cermin yang lengkap dipasang pada rangka meja demonstrasi kimpalan dengan pemasangan cermin gelap (welding glass). Cermin ini juga disembur agar kelihatan kemas sebelum dipasang pada meja tersebut. Rajah Menunjukkan meja sedang diuji Rajah Menunjukkan meja demonstrasi kimpalan yang sedang diuji sama ada ianya dapat naik dan turun dengan baik dan lancar. Beberapa masalah telah berlaku semasa menaikkan meja tersebut. Setelah membuat perbincangan bersama penyelia dan ahli kumpulan, masalah tersebut dapat diselesaikan. 72

73 3.8.9 Pemasangan ekzos fan Rajah Membuat pengujian pada ekzos fan Rajah menunjukkan pengujian pada ekzos fan tersebut sama ada ia dapat menyedut asap dengan baik atau tidak. Seterusnya memastikan kedudukan yang sesuai untuk meletakkan penyedut asap tersebut. Rajah Menunjukkan braket yang dipasang Rajah menunjukkan braket yang diikat pada ekzos fan agar ia tidak dapat bergerak. Menggunakan serombong untuk menyedut asap kimpalan. 73

74 Rajah Sprinkler diuji Rajah menunjukkan pengujian pada sprinkler bagi melihat keberkesanan dan kelancaran air itu keluar. Melekatkan sprinkler pada tiub dan dipasang pada tangki aquarium yang digunakan. Rajah Ekzos fan yang siap dipasang Rajah menunjukkan ekzos fan dan sprinkler yang siap dipasang pada meja demonstrasi kimpalan. Seterusnya membuat pengujian pada ekzos fan dan sprinkler samada ia dapat mencapai objektif atau tidak. 74

75 3.9 Hasil penghasilan projek Innovation Welding Table For Demonstration Rajah Innovation welding table for demonstration siap sepenuhnya Rajah menunjukkan Innovation welding table for demonstration yang telah siap sepenuhnya mengikut rekabentuk yang telah dibincangkan bersama penyelia. Rajah Pandangan hadapan Rajah menunjukkan pandangan hadapan meja demonstrasi kimpalan yang lengkap dan kemas. 75

76 Rajah Pandangan sisi Rajah menunjukkan pandangan sisi Innovation Welding Table For Demonstration dari kiri meja dimana ia telah digunakan untuk membuat demonstrasi oleh pengajar. Rajah Pandangan belakang Rajah menunjukkan meja demonstrasi pada pandangan belakang dimana ia dapat dilihat kawasan untuk menjalankan demonstrasi kimpalan. 76

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

OBJEKTIF MODUL. Membincangkan dan menerangkan lebih lanjut pelbagai arahan (Command) tambahan dalam menganalisis data.

OBJEKTIF MODUL. Membincangkan dan menerangkan lebih lanjut pelbagai arahan (Command) tambahan dalam menganalisis data. OBJEKTIF MODUL Membincangkan dan menerangkan lebih lanjut pelbagai arahan (Command) tambahan dalam menganalisis data. Untuk memberi kefahaman dan kemahiran kepada peserta kursus dalam melaksanakan arahan

More information

SIGNIFICANCE OF WALKABILITY IN THE CONTEXT OF TERRACE ROW HOUSES IN MALAYSIA: AN ETHNOGRAPHIC APPROACH SARA NAZEM

SIGNIFICANCE OF WALKABILITY IN THE CONTEXT OF TERRACE ROW HOUSES IN MALAYSIA: AN ETHNOGRAPHIC APPROACH SARA NAZEM SIGNIFICANCE OF WALKABILITY IN THE CONTEXT OF TERRACE ROW HOUSES IN MALAYSIA: AN ETHNOGRAPHIC APPROACH SARA NAZEM A project report submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

DATA INTEGRITI. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1

DATA INTEGRITI. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1 DATA INTEGRITI CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Untuk membolehkan para peserta memahami pentingnya untuk membuat pengesahan data sebelum data dianalisis dengan lebih lanjut. Modul ini akan membincangkan

More information

9/13/2012. Sr Dr. Mohd Saidin Misnan UTM Skudai, Johor, Malaysia

9/13/2012. Sr Dr. Mohd Saidin Misnan UTM Skudai, Johor, Malaysia Sr Dr. Mohd Saidin Misnan UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 81310 UTM Skudai, Johor, Malaysia 1 Toolbox Meeting Accidents 2 2 Toolbox meeting Brief gatherings of crews or employees along with their supervisor

More information

BUKU PANDUAN PESERTA PEREKA 2018

BUKU PANDUAN PESERTA PEREKA 2018 BUKU PANDUAN PESERTA PEREKA 2018 PERTANDINGAN PENYELIDIKAN & REKACIPTA (PEREKA) 2018 24 25 OKTOBER 2018 (RABU- KHAMIS) KOMPLEKS DEWAN KULIAH PUSAT KE-2, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1 1. JADUAL PROGRAM TARIKH

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

PEDESTRIAN UTILIZATION; ENHANCING FROM EXISTING : A STUDY CASE OF PANTAI CHENANG, LANGKAWI AND MELAKA HISTORICAL CITY, MELAKA

PEDESTRIAN UTILIZATION; ENHANCING FROM EXISTING : A STUDY CASE OF PANTAI CHENANG, LANGKAWI AND MELAKA HISTORICAL CITY, MELAKA PEDESTRIAN UTILIZATION; ENHANCING FROM EXISTING : A STUDY CASE OF PANTAI CHENANG, LANGKAWI AND MELAKA HISTORICAL CITY, MELAKA ABD TALIP BIN ABD RAHMAN A dissertation submitted in partial fulfilment of

More information

DATA AKSES. Akademi Audit Negara. View. CAATs ASAS ACL / 1

DATA AKSES. Akademi Audit Negara. View. CAATs ASAS ACL / 1 DATA AKSES Source Data Table View CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Mendedahkan peserta dengan konsep data akses iaitu:- Memahami dan mengenalpasti jenis data yang dikehendaki Memahami proses mendapatkan

More information

Sistem Tempahan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Malaysia

Sistem Tempahan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Malaysia Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: I Year: 2016 ISBN: 978-967-0194-82-0 1 Sistem Tempahan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Malaysia MOHAMAD ZUL AZRAL

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November 2010

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November 2010 -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 343/2 Aircraft Aerodynamics Aerodinamik Pesawat Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

ASAS SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN Tempat: Kota Kinabalu, Sabah. Sila pilih tarikh kursus yang bersesuaian. Tandakan dalam kotak yang disediakan.

ASAS SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN Tempat: Kota Kinabalu, Sabah. Sila pilih tarikh kursus yang bersesuaian. Tandakan dalam kotak yang disediakan. PENGENALAN Kursus ini memberikan peluang kepada para peserta untuk memahami kepentingan perakaunan dalam pengurusan sesuatu organisasi. Peserta akan didedahkan dengan penyediaan penyata kewangan yang betul.

More information

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL Laporan ini dikemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

PATH WALKABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK BASED ON DECISION TREE ANALYSIS OF PEDESTRIAN TRAVELERS RETAIL WALKING AREZOU SHAFAGHAT

PATH WALKABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK BASED ON DECISION TREE ANALYSIS OF PEDESTRIAN TRAVELERS RETAIL WALKING AREZOU SHAFAGHAT PATH WALKABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK BASED ON DECISION TREE ANALYSIS OF PEDESTRIAN TRAVELERS RETAIL WALKING AREZOU SHAFAGHAT A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

THE EFFECT OF OVERSIZED LANE WIDTH AND LANE SHOULDER ON HEAVY VEHICLE PARKING ON RESIDENTIAL STREETS NURAIN BINTI MOHD SITH

THE EFFECT OF OVERSIZED LANE WIDTH AND LANE SHOULDER ON HEAVY VEHICLE PARKING ON RESIDENTIAL STREETS NURAIN BINTI MOHD SITH THE EFFECT OF OVERSIZED LANE WIDTH AND LANE SHOULDER ON HEAVY VEHICLE PARKING ON RESIDENTIAL STREETS NURAIN BINTI MOHD SITH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

LAWN BOWLS (LELAKI & WANITA)

LAWN BOWLS (LELAKI & WANITA) LAWN BOWLS (LELAKI & WANITA) 1. PERATURAN PERTANDINGAN 1.1 UNDANG-UNDANG PERMAINAN 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

Bengkel di Kedah dan Melawat Kumpulan Advokasi Diri di Kedah & Perlis

Bengkel di Kedah dan Melawat Kumpulan Advokasi Diri di Kedah & Perlis Bengkel di Kedah dan Melawat Kumpulan Advokasi Diri di Kedah & Perlis Pada 18hb November 2013 United Voice dijemput ke Bengkel Daya Sg. Petani untuk berbincang tentang Job Coach (dengan staf) dan untuk

More information

counselling2u.uitm.edu.my

counselling2u.uitm.edu.my Page0 MANUAL PENGGUNA PELAJAR (Message, Temu Janji, Sesi Kaunseling, Kes Dirujuk) Page1 NO. ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Pendaftaran Pengguna Baru 2 2. Log Masuk 10 3. My Profile 12 4. Message 15 5. Temu

More information

Pengeraman Telur Tilapia Menggunakan Inkubator Mudah Alih.

Pengeraman Telur Tilapia Menggunakan Inkubator Mudah Alih. Pengeraman Telur Tilapia Menggunakan Inkubator Mudah Alih. Abstrak Siti Norihan Binti Mohd Alias Kolej Komuniti Temerloh E-mail : sitinorihan.kktm@yahoo.com Asma Laily binti Md Hanafiah Kolej Komuniti

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1 SOALAN 1 (a) Define the gauge pressure,

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Arus kemodenan yang dikecapi seiring dengan peningkatan ekonomi di masa kini, semestinnya alatan mesin lebih diutamakan kerana ianya lebih mempercepatkan kerja-kerja manusia.

More information

THE DYNAMICS OF CURRENT CIRCULATION AT NEARSHORE AND VICINITY OF ISLAND IN TERENGGANU WATERS NURUL RABITAH BINTI DAUD

THE DYNAMICS OF CURRENT CIRCULATION AT NEARSHORE AND VICINITY OF ISLAND IN TERENGGANU WATERS NURUL RABITAH BINTI DAUD THE DYNAMICS OF CURRENT CIRCULATION AT NEARSHORE AND VICINITY OF ISLAND IN TERENGGANU WATERS NURUL RABITAH BINTI DAUD Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science

More information

Program Intensif Perniagaan Internet & Strategi Media Sosial

Program Intensif Perniagaan Internet & Strategi Media Sosial WEBINAR bersama IRFAN KHAIRI Creating A Website That Sells Membina Laman Web Yang Menjual 1 You will learn: How to sell online Types of websites How to build your website 2 3 OpenEdu.com.my 1 Siapa pelanggan

More information

ASSOCIATION BETWEEN ERGONOMIC RISK FACTORS AND MUSCULOSKELETAL PAIN AMONG FIXIE BIKE CYCLISTS MOHD SHAMSHEMUN BIN MOHAMED

ASSOCIATION BETWEEN ERGONOMIC RISK FACTORS AND MUSCULOSKELETAL PAIN AMONG FIXIE BIKE CYCLISTS MOHD SHAMSHEMUN BIN MOHAMED ASSOCIATION BETWEEN ERGONOMIC RISK FACTORS AND MUSCULOSKELETAL PAIN AMONG FIXIE BIKE CYCLISTS MOHD SHAMSHEMUN BIN MOHAMED A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

A SYSTEM DYNAMIC MODEL FOR DECISION SUPPORT SYSTEM IN LEAN CONSTRUCTION ALI CHEGENI

A SYSTEM DYNAMIC MODEL FOR DECISION SUPPORT SYSTEM IN LEAN CONSTRUCTION ALI CHEGENI A SYSTEM DYNAMIC MODEL FOR DECISION SUPPORT SYSTEM IN LEAN CONSTRUCTION ALI CHEGENI A project report submitted in fulfilment of the Requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Industrial

More information

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK Jenis-jenis kabel elektrik yang terdapat di pasaran tempatan (Malaysia) adalah seperti berikut : PVC Insulated Cable2@Kabel PV bertebat Kabel jenis ini kebiasaannya digunakan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

EAH 221/3 Mekanik Bendalir Untuk Jurutera Awam

EAH 221/3 Mekanik Bendalir Untuk Jurutera Awam UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005 Oktober 2004 EAH 221/3 Mekanik Bendalir Untuk Jurutera Awam Masa : 3 jam Arahan Kepada Calon: 1. Sila pastikan kertas peperiksaan

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Pengguna yang mempunyai kecacatan yang dipanggil OKU atau dikenali sebagai orang kurang upaya telah meningkat akibat kemalangan yang berlaku. Kecacatan mempunyai dua kategori

More information

ANALYSIS OF STROKE DISTRIBUTION BETWEEN PROFESSIONAL, INTERMEDIATE AND NOVICE SQUASH PLAYERS DIYANA ZULAIKA BINTI ABDUL GHANI

ANALYSIS OF STROKE DISTRIBUTION BETWEEN PROFESSIONAL, INTERMEDIATE AND NOVICE SQUASH PLAYERS DIYANA ZULAIKA BINTI ABDUL GHANI i ANALYSIS OF STROKE DISTRIBUTION BETWEEN PROFESSIONAL, INTERMEDIATE AND NOVICE SQUASH PLAYERS DIYANA ZULAIKA BINTI ABDUL GHANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

KAJIAN FAKTOR KELEWATAN DAN LANGKAH KAWALAN KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN PERUMAHAN DI PULAU PINANG NUR LIYANA BINTI MOHD SALLEH

KAJIAN FAKTOR KELEWATAN DAN LANGKAH KAWALAN KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN PERUMAHAN DI PULAU PINANG NUR LIYANA BINTI MOHD SALLEH i KAJIAN FAKTOR KELEWATAN DAN LANGKAH KAWALAN KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN PERUMAHAN DI PULAU PINANG NUR LIYANA BINTI MOHD SALLEH Laporan ini di kemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3764/2PP BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 202 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

More information

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PERAKUAN KEASLIAN DAN HAK MILIK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRAC KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PERAKUAN KEASLIAN DAN HAK MILIK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRAC KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH iii PENGHARGAAN Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah merupakan satu jalan dan juga pintu dalam menuju ke alam dunia pekerjaan. Disinilah tempatnya ilmu pengetahuan ditimba dan dijadikan panduan untuk menentukan

More information

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM)

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM) Borang JPN P4 LAMPIRAN S NAMA NO.SEBUTHARGA : SMK (P) ST GEORGE : STL 009/2015/M KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH

More information

INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA KERTAS PENERANGAN

INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA KERTAS PENERANGAN Page 1 of 21 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA KERTAS PENERANGAN KURSUS PENJAGA JENTERA ELEKTRIK TAHAP A1 DUTI 10 : KABEL BAWAH TANAH TASK 10.02 : KAEDAH MERENTANG KABEL

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Sebuah mesin pembersihan kerang yang dibina untuk mempercepatkan proses membuang lumpur. Mesin ini merupakan jenis silinder, menggunakan kaedah yang sama seperti

More information

Buku ini membincangkan undang-undang yang berkaitan

Buku ini membincangkan undang-undang yang berkaitan 410 [ARTIKEL] [JULAI 2018] ULASAN BUKU Abdul Aziz Hussin (2017), Undangundang Pembinaan: Konsep, Skop dan Persekitaran Perundangan Am, hlm. 370, ISBN 978-983-46-1225-2. Azlinor Sufian sazlinor@iium.edu.my

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE Chapter 3 - Hydrostatic force on a submerged plane surface HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE When a surface is submerged in a fluid, forces develop on the surface due to the fluid. The determination

More information

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1 PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE Question 1 The basic elements of a hydraulic press are shown in Figure 1. The plunger has an area of 3-cm 2, and a force, F 1, can be applied to the plunger through a

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

BAB 1 PENDAHULUAN. Lazimnya petani-petani kecil menggunakan penyembur racun mekanikal sebagai pilihan

BAB 1 PENDAHULUAN. Lazimnya petani-petani kecil menggunakan penyembur racun mekanikal sebagai pilihan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan Penyembur racun merupakan satu alatan pertanian yang digunakan secara meluas dalam sektor pertanian. Penyembur racun mempunyai 2 jenis pam iaitu mekanikal atau berenjin.

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 9 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini dtubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan Field Emission

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

TOPIC 10 SISTEM PENGANGKUTAN MEKANIKAL (MECHANICAL CONVEYORS SYSTEM) ROSADAH MAHAMUD

TOPIC 10 SISTEM PENGANGKUTAN MEKANIKAL (MECHANICAL CONVEYORS SYSTEM) ROSADAH MAHAMUD TOPIC 10 SISTEM PENGANGKUTAN MEKANIKAL (MECHANICAL CONVEYORS SYSTEM) 1 LIF JENIS-JENIS SISTEM PENGANGKUTAN MEKANIKAL ESKALATOR TRAVELATOR PATERNOSTER 2 LIFT Is a device which carries people or objects

More information

32nd MALAYSIAN INTERNATIONAL OPEN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS LAPORAN (REPORT)

32nd MALAYSIAN INTERNATIONAL OPEN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS LAPORAN (REPORT) 32nd MALAYSIAN INTERNATIONAL OPEN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS LAPORAN (REPORT) 13 14 OCTOBER 2018 STADIUM UNIVERSITY MALAYA KUALA LUMPUR, MALAYSIA PENDAHULUAN (INTRODUCTION) Kejohanan Olahraga Master

More information

VOLTAGE SAG ANALYSIS AND DETERMINATION OF THE SOURCE OF DISTURBANCE IN INDUSTRIAL SECTOR FARALYNA AISYAH BINTI ABDUL RASID

VOLTAGE SAG ANALYSIS AND DETERMINATION OF THE SOURCE OF DISTURBANCE IN INDUSTRIAL SECTOR FARALYNA AISYAH BINTI ABDUL RASID 3 VOLTAGE SAG ANALYSIS AND DETERMINATION OF THE SOURCE OF DISTURBANCE IN INDUSTRIAL SECTOR FARALYNA AISYAH BINTI ABDUL RASID A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAL 335/4 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAL 335/4 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 EAL 335/4 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK.

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. By MAISARAH BT SULAIMAN Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree

More information

Penggunaan Frasa Berbunga dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Frasa Berbunga dalam Penulisan Karangan 22 Penggunaan Frasa Berbunga dalam Penulisan Karangan Badrolhaizat Kamsin badrolhaizat_kamsin@moe.edu.sg Irvena Herlin Abdullah irvena_herlin@moe.edu.sg Sekolah Rendah Woodgrove Abstrak Murid-murid didapati

More information

KEPERLUAN PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL (CPD) TERHADAP PROFESIONAL JURUUKUR DI MALAYSIA MUHAMMAD NAZIM B. ALIAS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KEPERLUAN PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL (CPD) TERHADAP PROFESIONAL JURUUKUR DI MALAYSIA MUHAMMAD NAZIM B. ALIAS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KEPERLUAN PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL (CPD) TERHADAP PROFESIONAL JURUUKUR DI MALAYSIA MUHAMMAD NAZIM B. ALIAS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii DEDIKASI Istimewa buat ayah bonda tercinta, Isteri dan

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik]

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please ensure that this paper contains

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

http://www.konsumerkini.net.my/v1/images/stories/images/image_24092010_medical.jpg Pelancongan kesihatan dimaksudkan apabila seorang individu atau pesakit yang melancong ke negara lain untuk mendapatkan

More information

Nomenklatur galas bebola

Nomenklatur galas bebola Kuliah 6 Galas Galas bertindak sebagai penyokong (support) dan juga membolehkan pergerakan putaran dan menggelangsar berlaku. Boleh dikatakan setiap mesin hari ini menggunakan galas, seperti di dalam engin

More information

KAJIAN KAEDAH ANALISIS KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN BAGI PEMILIHAN PROJEK PERUMAHAN MAZNAH BINTI A.WAHAB

KAJIAN KAEDAH ANALISIS KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN BAGI PEMILIHAN PROJEK PERUMAHAN MAZNAH BINTI A.WAHAB KAJIAN KAEDAH ANALISIS KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN BAGI PEMILIHAN PROJEK PERUMAHAN MAZNAH BINTI A.WAHAB Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

SISTEM e- KAUNSELING (e-3psk) Khairul Fadhli Abdul Karim Assoc. Prof. Dr. Shahnorbanun Sahran ABSTRAK

SISTEM e- KAUNSELING (e-3psk) Khairul Fadhli Abdul Karim Assoc. Prof. Dr. Shahnorbanun Sahran ABSTRAK SISTEM e- KAUNSELING (e-3psk) Khairul Fadhli Abdul Karim Assoc. Prof. Dr. Shahnorbanun Sahran ABSTRAK Kepesatan perkembangan Teknologi Maklumat pada masa kini membuktikan bahawa keperluan manusia terhadap

More information

BENTUK KEROSAKAN DAN KOS PENYELENGGARAAN JALAN RAYA DI NEGERI TERENGGANU MOHD FAISAL BIN MUSTAFA

BENTUK KEROSAKAN DAN KOS PENYELENGGARAAN JALAN RAYA DI NEGERI TERENGGANU MOHD FAISAL BIN MUSTAFA BENTUK KEROSAKAN DAN KOS PENYELENGGARAAN JALAN RAYA DI NEGERI TERENGGANU MOHD FAISAL BIN MUSTAFA Laporan projek ini dikemukakan sebagai daripada memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah :

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah : TATACARA PENGURUSAN TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN INSTITUT AKUKULTUR TROPIKA (AKUATROP) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) 1. TUJUAN Tujuan Tatacara Pengurusan Jawatankuasa

More information

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13*

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* 1. OUTPLAY THEM ALL 2. THE FIELD OF PLAY 3. GOAL 4. THE NUMBER OF PLAYERS 5. THE PLAYERS EQUIPMENT 6. THE BALL

More information

A Guide to. Sewer Selection. and Installation

A Guide to. Sewer Selection. and Installation GUIDELINES A Guide to Health & Safety Guidelines Sewer Selection Sewerage Construction Works and Installation For many years in the past, there is little regards for work safety in the sewerage industry.

More information

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) MULTY-SENSORY CONTROL SYSTEM FOR REMOTELY CONTROL SURFACE VESSEL AZRUL BIN MOHAMAD SAZALI Bachelor

More information

KAJIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRON BAGI MENGURANGKAN RISIKO DI TAPAK PROJEK MOHAMAD MU AZRADZI BIN AZAHAR

KAJIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRON BAGI MENGURANGKAN RISIKO DI TAPAK PROJEK MOHAMAD MU AZRADZI BIN AZAHAR KAJIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRON BAGI MENGURANGKAN RISIKO DI TAPAK PROJEK MOHAMAD MU AZRADZI BIN AZAHAR Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

EAL235 Highway and Traffic Engineering

EAL235 Highway and Traffic Engineering UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL235 Highway and Traffic Engineering [Kejuruteraan Lebuh Raya dan Lalu Lintas] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please

More information

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM Report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT v ABSTRAK Pembangunan Perumahan Komuniti Berpagar Dan Berpengawal (GACOS) di Malaysia telah memperkenalkan melalui pindaan Akta Hakmilik Strata 1985 pada 2007. Tujuannya adalah untuk membaikpulih dan mengatasi

More information

Penulisan Kreatif yang Cemerlang

Penulisan Kreatif yang Cemerlang 50 Penulisan Kreatif yang Cemerlang Yasmin Azahari yasmin_azahari@moe.edu.sg Rozana Zainuri rozana_zainuri@moe.edu.sg Sekolah Rendah Sengkang Green Abstrak Pada awal tahun 2015, guru mendapati bahawa murid

More information

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM)

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM) 1.0 PERATURAN AM 2.0 DEFINISI CIMBxJCM Nilai 25 November 2018 Velodrom Nasional Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM) Update : 18.10.2018 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan

More information

IRDAYATI BINTI ABDUL AIR

IRDAYATI BINTI ABDUL AIR KADAR KETERSEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAWASAN BANDAR MENURUT RANCANGAN TEMPATAN DAERAH : KEBERKESANANNYA DARI PERSPEKTIF PEMAJU IRDAYATI BINTI ABDUL AIR Tesis ini dikemukakan sebagai

More information

SUKAN MALAYSIA IX 2002 PERATURAN PERTANDINGAN PING PONG

SUKAN MALAYSIA IX 2002 PERATURAN PERTANDINGAN PING PONG SUKAN MALAYSIA IX 2002 PERATURAN PERTANDINGAN PING PONG.0 PERATURAN AM. Selain daripada peraturan-peraturan terkandung, pertandingan ini dijalankan mengikut Undang-Undang Permainan Ping Pong sebagaimana

More information

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : Nama Penyelia : Dr. Aminah Binti Md. Yusof Tarikh : APRIL 2006

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : Nama Penyelia : Dr. Aminah Binti Md. Yusof Tarikh : APRIL 2006 PENGESAHAN PENYELIA Saya/Kami* akui bahawa saya telah membaca laporan projek ini dan pada pandangan saya/kami* laporan projek ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah/

More information

Yang Saya Hormati Saudara/Saudari Pengerusi Majlis

Yang Saya Hormati Saudara/Saudari Pengerusi Majlis TEKS UCAPAN MAJLIS PERASMIAN ADFIM PAINTBALL CHALLENGE 2013 18 MEI 2013 (SABTU) / 8.30 PAGI MALAYSIAN PAINTBALL ACADEMY KOMPLEKS SUKAN ASTAKA JALAN UTARA, SEKSYEN 52 PETALING JAYA Oleh: TN. SYED KAMARULZAMAN

More information

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE By MOHAMMAD EBRAHIM MARJANI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements for

More information

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Awam-Pengurusan

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information