KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN"

Transcription

1 KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN

2 KADAR KEMUDAHAN / URUSAN PENTADBIRAN TAHUN MINIT PERKARA KADAR 2000 Kadar Biasiswa Skim Latihan Akademik Bumiputra (SLAB) Rujuk Lampiran / /3/2001 Rawatan Kakitangan UPSI dan Tanggungan di Institut Jantung Negara (IJN) Elaun Tanggungjawab (ETJ) Pegawai Akademik Yang Diberi Tugas Mengetuai Pusat/Unit Rujuk Lampiran 2 RM400.00/bulan /4/2002 9/4/ /4/2002 Tuition Waiver Bagi Kakitangan Universiti Yang Belajar Di UPSI Cuti Sabatikal Kuasa Menandatangani Dokumen atau Suratcara bagi pihak UPSI Yuran pengajian dikecualikan Yuran berkala lain masih dikenakan Rujuk Lampiran 3 Rujuk Lampiran /3/2003 Bayaran Panjar Wang Runcit Maksima RM per resit/ urusan /4/2004 Penggunaan Panjar Wang Runcit Bagi Aktiviti Pelajar Maksima RM per urusan yang berkaitan dengan aktiviti pelajar /2/2007 6/3/2007 8/4/2007 Kenaikan Had Panjar wang Runcit Daripada RM Satu Resit Kepada RM Satu Resit Untuk Kesemua Aktiviti Pelajar Pindaan melalui minit 7/2/2011 Penetapan Harga dan Kadar Diskaun BukuBuku Terbaru Terbitan Penerbit UPSI Pindaan melalui minit 11/2/2008 Penetapan Kadar Baru Elaun Sabatikal UPSI Kenaikan had Panjar Wang Runcit bagi semua aktiviti pelajar daripada RM150.00/ resit kepada RM300.00/ resit. Rujuk Lampiran 5

3 KADAR KEMUDAHAN / URUSAN PENTADBIRAN TAHUN MINIT PERKARA KADAR /2/2008 Penetapan Harga dan Kadar Diskaun BukuBuku Terbaru Terbitan Penerbit UPSI 10/4/2008 Kadar dan Kaedah Pembayaran Royalti dipinda melalui minit 12/3/2010 Kuasa Perolehan Kepada Ketua Pusat Tanggungajwab (PTj) Had kuasa perolehan bekalan dan perkhidmatan oleh Ketua PTj dinaikkan daripada RM10,000 kepada RM20, /1/2009 9/2/2009 Penyeragaman Tindakan Gantirugi Terhadap PensyarahPensyarah IPTA Yang Ditaja Untuk Melanjutkan Pengajian Perjanjian Ikatan Perkhidmatan Dan Tuntutan Gantirugi Bagi Tutor Gred DA41 Berstatus Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa Di UPSI Rujuk Lampiran 6 Rujuk Lampiran /1/2010 Elaun Bantuan Keluarga (EBK) Bagi Kakitangan Yang Menjalani Program Post Doktoral JENIS ELAUN KADAR KEKERAPAN Elaun Bantuan Dibayar sebulan Keluarga sekali Mengikut Elaun Bantuan Sewa tempat Dibayar sebulan Rumah (Sekiranya program sekali berkaitan) dijalankan Dibayar sekali Elaun Penempatan sahaja Elaun Pakaian Panas (Sekiranya berkaitan) Mengikut kadar yang ditentukan Sekali di awal pengajian 18/1/2010 Pembahagian Royalti AktivitiAktiviti Inovasi Dan Pengkomersilan UPSI Pindaan melalui minit 10/3/2010 Jumlah Pulangan/ Keuntungan (RM) RM250, dan ke bawah RM250, hingga RM1,000, RM1,000, hingga RM2,500, RM2,500, hingga RM5,000, RM5,000, dan ke atas Penyelidikan Pembahagian Royalti UPSI Akaun Mengurus UPSI Tabung Pengkom ersilan Dan Inovasi 100% 0% 0% 80% 10% 10% 60% 20% 20% 50% 25% 25% 40% 30% 30%

4 KADAR KEMUDAHAN / URUSAN PENTADBIRAN TAHUN MINIT PERKARA KADAR /3/2010 Kemudahan Tambahan Kewangan Bagi Perumahan Kepada Staf Akademik Bukan Warganegara Kemudahan tambahan RM sebulan kepada setiap staf Akademik bukan warganegara yang akan dimasukkan ke dalam gaji bulanan staf. 10/3/2010 Pembahagian Royalti Hasil Pengkomersilan Jumlah Pulangan/ Keuntungan (RM) Penyelidikan/ Inventor Akaun Mengurus UPSI UPSI Tabung Pengko mersilan Dan Inovasi Tiada Had 80% 10% 10% 12/3/2010 Kadar Dan Kaedah Pembayaran Royalti Buku Oleh Penerbit Pindaan melalui minit 12/1/2012 Kadar Dan Kaedah Pembayaran Royalti Buku Oleh Penerbit adalah seperti berikut : BIL PERKARA KADAR ROYALTI 1. Buku yang 20% daripada dicetak 50% harga sebelum buku bagi Januari 2010 buku yang (penerbitan dicetak dan baru dan terjual ulang cetak) 2. Buku yang dicetak mulai Januari 2010 (penerbitan baru dan ulang cetak) 16% daripada harga buku KAEDAH YANG DILULUSKAN Cetakan pertama : Dibayar sekali gus selepas buku diterbitkan Cetakan Kedua : Dibayar mengikut naskah terjual Penetapan Harga dan Kadar Diskaun Buku Buku Terbaru Terbitan Penerbit UPSI seperti di Lampiran /2/2011 Kenaikan Had Panjar Wang Runcit Daripada RM Satu Resit Kepada RM Satu Resit Bagi Kesemua Aktiviti Pelajar Di UPSI Kenaikan had Panjar Wang Runcit daripada RM satu resit kepada RM satu resit bagi kesemua aktiviti pelajar di UPSI /1/2012 (minit 3/4/2011) Peraturan Berkaitan Tuntutan Perjalanan Rasmi/Berkursus Pasangan suami isteri yang bertugas rasmi di tempat yang sama layak menuntut elaun lojing atau hotel mengikut kelayakan masingmasing. Pasangan suami isteri yang menghadiri kursus di tempat dan tarikh yang sama hanya satu tuntutan penginapan, hotel atau lojing dan perbatuan sahaja yang boleh dibayar.

5 KADAR KEMUDAHAN / URUSAN PENTADBIRAN TAHUN MINIT PERKARA KADAR 3/1/2012 (minit 8/4/2011) 8/1/ /1/2012 Kadar Bayaran Saguhati Kepada Pensyarah / Penceramah dan Fasilitator Sambilan Anugerah Kecemerlangan Akademik Kepada Graduan Diploma dan Doktor Falsafah Semasa Istiadat Konvokesyen UPSI Pindaan Kaedah Bayaran Royalti Penerbit Kadar bayaran syarahan secara sambilan berdasarkan amaun kumulatif 6 bulan gaji setahun. Rujuk Lampiran 9 Pindaan Kaedah Bayaran Royalti Penerbit adalah seperti berikut : PERKARA Royalti Buku KADAR ROYALTI SEDIA ADA 16% daripada harga buku cetakan pertama dan edisi 16% daripada harga diskaun buku semasa jualan cetakan kedua dan seterusnya CADANGAN KAEDAH BARU BAYARAN ROYALTI Cetakan Pertama/ ulang cetak/edisi : dibayar mengikut naskhah terjual. Bayaran dibayar 2 kali setahun iaitu pada bulan Jun dan Disember. CATATAN Pengiraan royalti tiada perubahan. 13/4/2012 Pembahagian Keuntungan Akaun Amanah Yang Telah Tamat Aktivitinya Universiti 50% PTj 50% /1/2013 Kadar Bayaran Penggunaan Peralatan dan Bahan Makmal di Makmal FSMt Rujuk Lampiran 10 Pindaan Melalui Minit 15/2/ /3/2013 Skim Penyelidik Pasca Doktoral (Post Doc) dan Penempatan Caloncalon Untuk Menjalani Penyelidikan/ Sandaran (Attachment) Secara Post Doc/ Sabatikal Rujuk Lampiran 11

6 KADAR KEMUDAHAN / URUSAN PENTADBIRAN TAHUN MINIT PERKARA KADAR /2/2014 Pengkelasan (MP3 Player, Thumbdrive dan Hard Disk/ External Hardisk Nilai Perolehan RM500 ke bawah/unit Klasifikasi Bekalan RM500 dan ke atas Inventori 15/2/2014 (12/1/2013) Kadar Bayaran Penggunaan Peralatan dan Bahan di Makmalmaklmal Sains Fakulti Sains dan Matematik Rujuk Lampiran 12 7/3/2014 Kadar Bayaran Overhead Kepada Universiti Bagi Gerangeran Daripada Luar Universiti Bil Geran Penyelidikan 1 Geran Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 2 Geran Penyelidikan Luar (Selain Daripada KPM) dan Geran Penyelidikan Antarabangsa Pembahagian Overhead 1% Universiti 2% Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI) 2% Fakulti / PTj Jumlah : 5% 1% Universiti 2% PPPI 2% Fakulti/PTj 2% Path Finder (jika ada) Jumlah : 7% 9/3/2014 Kadar Bayaran Yang Dikenakan Oleh Perpustakaan Tuanku Bainun (PTB) Rujuk Lampiran /1/2015 Keahlian Lembaga Perolehan A dan B Universiti Pendidikan Sultan Idris Rujuk Lampiran 14 11/2/2015 Kadar Bayaran Caj Pendaftaran Pembekal Di Universiti Pendidikan Sultan Idris kadar bayaran caj pendaftaran pembekal sebanyak RM50.00 bagi setiap pendaftaran baru atau renewal (pengaktifan semula) untuk tempoh pendaftaran selama 2 tahun.

7 KADAR KEMUDAHAN / URUSAN PENTADBIRAN TAHUN MINIT PERKARA KADAR 13/2/2015 Penubuhan Jawatankuasa Sebutharga B Di Pusat Tanggungjawab Bagi Perolehan Melebihi Rm20,000 Sehingga Rm50,000 (Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1 Tahun 2014) Rujuk Lampiran 15 11/3/2015 Kadar Kos Rawatan Di Klinik Panel Dan Klinik Bukan Panel Bagi Staf Universiti Pendidikan Sultan Idris RM45.00 setiap rawatan. 10/4/2015 Akaun Panjar Wang Runcit (Dapur) Untuk Pembelian Bekalan Bahan Mentah Basah Bagi Kelas Masakan Program Ekonomi Rumahtangga Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV) (i) Had wang runcit sebanyak RM5, (ii) Perbelanjaan tertakluk kepada RM setiap resit /3/2016 Kadar bayaran perkhidmatan studio fotografi BKK dan cetakan gambar 10/4/2016 Penerbitan EBook Pejabat Karang Mengarang UPSI Rujuk Lampiran 16 Rujuk Lampiran 17

8 Lampiran 1 KADAR BARU BIASISWA DAN PINJAMAN PELAJARAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM DI LUAR NEGARA (Berkuatkuasa 1 Januari 2000) BAHAGIAN LATIHANJABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) MALAYSIA 1

9 KANDUNGAN BIL. NEGARA LAMPIRAN 1. AMERIKA SYARIKAT A 2. ARAB SAUDI B 3. AUSTRALIA C 4. JERMAN D 5. INDIA E 6. INDONESIA F 7. JEPUN G 8. JORDAN H 9. KANADA I 10. KOREA SELATAN J 11. MESIR K 12. NEW ZEALAND L 13. PAKISTAN M 14. PERANCIS N 15. SWEDEN O 16. UNITED KINGDOM P 17. IRELAND Q 18. RUSIA DAN UKRAINE R 2

10 LAMPIRAN A Bil. NEGARA : AMERIKA SYARIKAT KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA Jenis Elaun 1 Elaun Sara Hidup (Sebulan) i) Elaun Saraan : a) Kadar A* b) Kadar B** c) Kadar C*** ii) Elaun Penginapan : a) Kadar A* b) Kadar B** c) Kadar C*** Pra Universiti Peringkat Pengajian Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Tarikh Kuatkuasa Elaun Buku (Setahun sekali) , Elaun Alat Perkakas a) Profesional b) Bukan Profesional 4 Elaun Tesis (Sekali sepanjang pengajian) a) Sarjana dan Diploma Lanjutan b) Doktor Falsafah 5 a) Elaun Latihan Amali (Sehari maksimum 90 hari) 6 Elaun Penempatan (Sekali sepanjang pengajian) a) Kadar A* Penuntut dan pegawai bujang Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih b) Kadar B** Penuntut dan pegawai bujang Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih c) Kadar C*** Penuntut dan pegawai bujang Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih ,350 2, ,506 1,317 1,128 1,673 2,899 3,122 1,463 2,535 2,730 1,253 2,171 2,338 1,923 3,333 3,590 1,682 2,915 3,139 1,440 2,496 2,

11 LAMPIRAN A Bil. Jenis Elaun 7 Elaun Akhir Pengajian (Sekali sepanjang pengajian) a) Kadar A* b) Kadar B** c) Kadar C*** Penuntut dan pegawai bujang Pegawai berkeluarga Penuntut dan pegawai bujang Pegawai berkeluarga Penuntut dan pegawai bujang Pegawai berkeluarga Pra Universiti Peringkat Pengajian Ijazah Pertama 669 1, Ijazah Lanjutan 769 1, ,121 8 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja)(sebulan) a) Kadar A* Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau lebih b) Kadar B** Pegawai dan seorang anak Pegawai dan > 2 anak Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau lebih c) Kadar C*** Pegawai dan seorang anak Pegawai dan > 2 anak Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau lebih Pegawai dan seorang anak Pegawai dan > 2 anak Tarikh Kuatkuasa

12 LAMPIRAN A Peringkat Pengajian Bil. Jenis Elaun Pra Ijazah Ijazah Universiti Pertama Lanjutan 9 Elaun Bantuan Keluarga (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja)(sebulan) a) Kadar A* Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih b) Kadar B** Pegawai dan anak (tanpa had) Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih c) Kadar C*** Pegawai dan anak (tanpa had) Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih 10 Elaun Pakaian Panas Pegawai dan anak (tanpa had) a) Pegawai/pelajar b) Pasangan c) Anak (maksima 3 orang sahaja) RM RM750 RM500 RM RM1500 RM1000 RM500 Tarikh Kuatkuasa Nota : * Kadar A meliputi bandarbandar besar berikut : [Washington D.C, Los Angeles, New York City, Chicago dan San Francisco] ** Kadar B bagi tempattempat lain yang tidak disebutkan di senarai di atas [California, Hawaii, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Philadelphia, xxxxpittsburgh, University Park, Atlanta, Miami, Houston, Dallas/Forthworth, Detroit, Seattle, xxxxportland, Evanston dan Park Forest du Illinois, Arlington dan Irving di Texas, Coral Gables, xxxxkawasan Ford Louderdale hingga ke Miami di Florida dan Durham di North Carolina] *** Kadar C bagi tempattempat lain yang tidak disebutkan di senarai di atas Kadar adalah di dalam USD ($) melainkan yang dinyatakan secara spesifik Skim 60:40 yang digunapakai sekarang dimansuhkan 5

13 LAMPIRAN B NEGARA : SAUDI ARABIA KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA Peringkat Pengajian Tarikh Bil. Jenis Elaun Pra Universiti Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Kuatkuasa 1 Elaun Sara Hidup (Sebulan) SARL1523 SARL1674 SARL Elaun Buku (Setahun) 3 Elaun Alat Perkakas (Setahun) 4 Elaun Tesis (Sepanjang Kursus) (a) Masters dan Dip. Lanjutan (b) Ph.D 5 Elaun Latihan Amali (Sehari) 6 Elaun Pakaian (a) Pegawai/ Pelajar (b) Suami/ Isteri (c) Anak (Maksima 3 orang) 7 Elaun Penempatan (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga i. Suami, Isteri dan 1 anak ii. Suami, Isteri dan 2 anak atau lebih 8 Elaun Akhir Pengajian (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga 9 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Sebulan) (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan 1 anak atau 2 anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 3 anak atau lebih (d) Pegawai dan 1 anak (e) Pegawai dan 2 anak atau lebih 10 Elaun Bantuan Keluarga (Sebulan) (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan seorang anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 2 anak atau lebih (d) Pegawai dan anak (tanpa had) RM750 SARL2284 SARL3959 SARL4264 RM750 RM500 RM250 SARL2512 SARL4354 SARL4689 SARL1005 SARL1674 SARL335 SARL503 SARL669 SARL335 SARL503 SARL503 SARL503 SARL669 SARL503 RM750 RM500 RM250 SARL2888 SARL5005 SARL5390 SARL1156 SARL1926 SARL385 SARL578 SARL771 SARL385 SARL578 SARL578 SARL578 SARL771 SARL578 6

14 LAMPIRAN C Bil. NEGARA : AUSTRALIA Jenis Elaun 1 Elaun Sara Hidup (Sebulan) a) Kadar A* b) Kadar B** 2 Elaun Penginapan (Sebulan) a) Kadar A b) Kadar B** KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA Peringkat Pengajian Pra Universiti Ijazah Pertama AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD Ijazah Lanjutan AUD AUD AUD AUD Tarikh Kuatkuasa Elaun Buku (Setahun) AUD AUD AUD Elaun Alat Perkakas (Setahun) i) Senibina bagi tahun pertama ii) bagi tiap tahun berikutnya iii) Lainlain kursus 5 Elaun Tesis (Sekali sepanjang pengajian) (a) Sarjana dan Dip. Lanjutan (b) Doktor Falsafah AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD Elaun Latihan Amali (Sehari) AUD AUD AUD Elaun Penempatan (Sekali sepanjang pengajian) a) Kadar A Penuntut dan pegawai bujang Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau b) Kadar B Penuntut dan pegawai bujang Pegawai, pasangan dan 1anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau AUD 1, AUD 1, Elaun Akhir Pengajian (Sekali sepanjang pengajian) Kadar A Kadar B Penuntut dan pegawai bujang Pegawai berkeluarga Penuntut dan pegawai bujang Pagawai berkeluarga AUD 1, AUD 3, AUD 3, AUD 1, AUD 2, AUD 3, AUD AUD 1, AUD AUD 1, AUD 2, AUD 3, AUD 3, AUD 1, AUD 3, AUD 3, AUD AUD 1, AUD AUD 1,

15 LAMPIRAN C Peringkat Pengajian Bil. Jenis Elaun Pra Universiti Ijazah Ijazah Pertama Lanjutan 9 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja) (sebulan) a) Kadar A Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau b) Kadar B Pegawai dan seorang anak Pegawai dan > 2 anak Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau Pegawai dan seorang anak Pegawai dan > 2 anak AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD Elaun Bantuan Keluarga (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja) (Sebulan) a) Kadar A Pagawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau b) Kadar B Pegawai dan anak (tanpa had) Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau Pegawai dan anak (tanpa had) 11 Elaun pakaian Panas (Sekali sepanjang pengajian Nota : b) Pegawai/pelajar c) Pasangan d) Anak (maksima 3 orang sahaja) RM AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD RM RM RM * Kadar A meliputi tempattempat berikut : (Sydney, Melbourne, Perth, Canberra dan Brisbane) ** Kadar B bagi tempattempat lain yang tidak disebutkan di senarai di atas Kadar adalah di dalam AUD ($) melainkan yang dinyatakan secara spesifik Berkuatkuasa mulai 1 Februari AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD RM 1, RM 1, RM Tarikh Kuatkuasa

16 LAMPIRAN D NEGARA : JERMAN KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA Peringkat Pengajian Tarikh Bil. Jenis Elaun Pra Universiti Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Kuatkuasa 1 Elaun Sara Hidup (Sebulan) DM1720 DM1892 DM Elaun Buku (Setahun) DM295 DM329 DM329 3 Elaun Alat Perkakas (Setahun) DM148 DM164 DM164 4 Elaun Tesis (Sepanjang Kursus) (a) Masters dan Dip. Lanjutan (b) Ph.D DM329 DM329 5 Elaun Latihan Amali (Sehari) DM23 DM23 DM23 6 Elaun Pakaian (a) Pegawai/ Pelajar (b) Suami/ Isteri (c) Anak (Maksima 3 orang) 7 Elaun Penempatan (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga Suami, Isteri dan 1 anak Suami, Isteri dan 2 anak atau lebih 8 Elaun Akhir Pengajian (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga 9 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Sebulan) (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan 1 anak atau 2 anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 3 anak atau lebih (d) Pegawai dan 1 anak (e) Pegawai dan 2 anak atau lebih 10 Elaun Bantuan Keluarga (Sebulan) (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan seorang anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 2 anak atau lebih (d) Pegawai dan anak (tanpa had) RM750 DM2581 DM4474 DM4818 RM750 RM500 RM250 DM2839 DM4920 DM5299 DM1135 DM1892 DM378 DM568 DM757 DM378 DM568 DM568 DM568 DM757 DM568 RM750 RM500 RM250 DM3264 DM5657 DM6091 DM1306 DM2176 DM436 DM653 DM870 DM436 DM653 DM653 DM653 DM870 DM653 9

17 LAMPIRAN E KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA NEGARA : INDIA Peringkat Pengajian Tarikh Bil. Jenis Elaun Pra Universiti Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Kuatkuasa 1 Elaun Sara Hidup (Sebulan) IR7091 IR7091 IR Elaun Buku (Setahun) IR1536 IR1536 IR Elaun Alat Perkakas (Setahun) IR1536 IR1536 IR Elaun Tesis (Sepanjang Kursus) (a) Masters dan Dip. Lanjutan (b) Ph.D 5 Elaun Latihan Amali (Sehari) IR236 IR236 IR236 6 Elaun Pakaian (a) Pegawai/ Pelajar (b) Suami/ Isteri (c) Anak (Maksima 3 orang) 7 Elaun Penempatan (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga Suami, Isteri dan 1 anak Suami, Isteri dan 2 anak atau lebih 8 Elaun Akhir Pengajian (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga 9 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Sebulan) (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan 1 anak atau 2 anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 3 anak atau lebih (d) Pegawai dan 1 anak (e) Pegawai dan 2 anak atau lebih 10 Elaun Bantuan Keluarga (Sebulan) (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan seorang anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 2 anak atau lebih (d) Pegawai dan anak (tanpa had) RM750 IR10637 IR18437 IR19855 RM750 RM500 RM250 IR10637 IR18437 IR19855 IR4255 IR7091 IR1418 IR2127 IR2836 IR1418 IR2127 IR2127 IR2127 IR2836 IR2127 RM750 RM500 RM250 IR12232 IR46042 IR22830 IR4892 IR8154 IR1631 IR2447 IR3261 IR1631 IR2447 IR2447 IR2447 IR3261 IR

18 LAMPIRAN F Bil. NEGARA : INDONESIA 1 Elaun Sara Hidup KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA Jenis Elaun Peringkat Pengajian Pra Universiti Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Kadar A Kadar B Elaun Penginapan Kadar A Kadar B Tarikh Kuatkuasa Elaun Buku Elaun Alat Perkakas Elaun Tesis ** Kursus Kimia Kej. Perhutanan dan Verterinar ** Kursus Fizik Biologi dan Maths a) Sarjana dan Diploma Lanjutan b) Doktor Falsafah , Elaun Latihan Amali Elaun Penempatan Kadar A Penuntut dan pegawai bujang Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih Kadar B Penuntut dan pegawai bujang Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih 8 Elaun Akhir Pengajian Kadar A Kadar B Penuntut dan pegawai bujang Pegawai berkeluarga Penuntut dan pegawai bujang Pegawai berkeluarga 1,364 1,091 1,500 2,600 2,800 1,200 2,080 2, , ,725 2,990 3,220 1,380 2,392 2, ,

19 LAMPIRAN F Peringkat Pengajian Bil. Jenis Elaun Pra Universiti Ijazah Pertama 9 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja) Kadar A Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau lebih Kadar B Pegawai dan seorang anak Pegawai dan 2 anak atau lebih Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau lebih Pegawai dan seorang anak Pegawai dan 2 anak atau lebih 10 Elaun Bantuan Keluarga (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja) Kadar A Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih Kadar B Pegawai dan anak (tanpa had) Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih Pegawai dan anak (tanpa had) Ijazah Lanjutan 11 Elaun Pakaian Panas Tidak Layak Tidak Layak Tidak Layak Tarikh Kuatkuasa

20 LAMPIRAN G KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA Bil. NEGARA : JEPUN Jenis Elaun 1 Elaun Sara Hidup (Sebulan) Kadar A Keseluruhan Kawasan Tokyo Metropolis YokohamaCity/Yokosukacity/Kawasakicity/ Kamakuracity/Zushicity/Hayamacho, Miuragun (Kanagawa Pref.) Nagoyacity/ Kyotocity (Kyoto Pref.) Osakacity/Sakai city/kishiwadacity/toyanakacity/ikeda city/suitacity/izumi Otsucity/Takatsuki city/kaizukacity/moriguchicity/hirakata city/ibarakicity/yoacity/izumisanocity/ Tondabayashicity/Niyagawacity/Izumiccity/Minoocity/Takishicity/Tadaokacho, IzumiKitagun (Osaka Pref.) Pra Universiti 138,000 Peringkat Pengajian Ijazah Pertama 138,000 Ijazah Lanjutan 172,500 Tarikh Kuatkuasa Kadar B Lainlain Tempat 132, , ,750 2 Elaun Buku (Setahun) 38,289 42,119 53,796 3 Elaun Alat Perkakas (Setahun) 15,315 16,846 21,060 4 Elaun Tesis (Sepanjang Kursus) (a) Masters dan Dip. Lanjutan (b) Ph.D 42,119 52,646 84,238 5 Elaun Latihan Amali (Sehari) 4,600 4,600 4,600 6 Elaun Pakaian (a) Pegawai/ Pelajar (b) Suami/ Isteri (c) Anak (Maksima 3 orang) 7 Elaun Penempatan (a) Penuntut dan Pegawai Bujang i. Kadar A ii. Kadar B (b) Pegawai Berkeluarga (i) Kadar A Suami, Isteri dan 1 anak Suami, Isteri dan 2 anak atau lebih RM , , , ,400 RM750 RM500 RM , , , ,400 RM750 RM500 RM , , , ,000 13

21 LAMPIRAN G Bil. (ii) Kadar B Jenis Elaun Pra Universiti Peringkat Pengajian Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Tarikh Kuatkuasa Suami, Isteri dan 1 anak 343, , ,550 Suami, Isteri dan 2 anak atau lebih 370, , ,900 8 Elaun Akhir Pengajian (a) Penuntut dan Pegawai Bujang i. Kadar A 82,800 82, ,500 ii. Kadar B 79,350 79, ,050 (b) Pegawai Berkeluarga i. Kadar A 138, , ,500 ii. Kadar B 132, , ,750 9 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Sebulan) Kadar A (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan 1 atau 2 anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 3 anak atau lebih (d) Pegawai dan 1 anak 27,600 41,400 55,200 34,500 51,750 69,000 (e) Pegawai dan 2 anak atau lebih Kadar B (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/Suami dan 1 atau 2 anak (c) Pegawai, Isteri/Suami dan 3 anak atau lebih (d) Pegawai dan 1 anak (e) Pegawai dan 2 anak atau lebih 27,600 41,400 26,400 39,675 52,900 26,450 39,675 34,500 51,750 33,350 50,025 66,700 33,350 50, Elaun Bantuan Keluarga (Sebulan) Kadar A (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan seorang anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 2 anak atau lebih (d) Pegawai dan anak (tanpa had) Kadar B (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan seorang anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 2 anak atau lebih (d) Pegawai dan anak (tanpa had) 41,400 41,400 55,200 41,400 39,675 39,675 52,900 39,675 51,750 51,750 69,000 51,750 50,025 66,700 66,700 50,025 14

22 LAMPIRAN H NEGARA : JORDAN KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA Peringkat Pengajian Tarikh Bil. Jenis Elaun Pra Universiti Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Kuatkuasa 1 Elaun Sara Hidup (Sebulan) RM1,086 RM1,201 RM L Elaun Buku (Setahun) RM475 RM538 RM575 3 Elaun Alat Perkakas (Setahun) RM355 RM420 RM457 4 Elaun Tesis (Sepanjang Kursus) (a) Masters dan Dip. Lanjutan (b) Ph.D RM674 RM1,640 RM2,635 5 Elaun Latihan Amali (Sehari) RM46 RM46 RM46 6 Elaun Pakaian (a) Pegawai/ Pelajar (b) Suami/ Isteri (c) Anak (Maksima 3 orang) 7 Elaun Penempatan (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga i. Suami, Isteri dan 1 anak ii. Suami, Isteri dan 2 anak atau lebih 8 Elaun Akhir Pengajian (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga 9 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Sebulan) (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan 1 anak atau 2 anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 3 anak atau lebih (d) Pegawai dan 1 anak (e) Pegawai dan 2 anak atau lebih 10 Elaun Bantuan Keluarga (Sebulan) (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/Suami dan seorang anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 2 anak atau lebih RM750 RM1,628 RM750 RM500 RM250 RM1,794 RM3,110 RM3,349 RM718 RM1,196 RM239 RM359 RM478 RM239 RM359 RM359 RM359 RM478 RM750 RM500 RM250 RM2,067 RM3,581 RM3,899 RM827 RM1,378 RM276 RM413 RM551 RM276 RM413 RM413 RM413 RM551 15

23 16 (d) Pegawai dan anak (tanpa had) RM359 RM413 KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA LAMPIRAN I NEGARA : KANADA Peringkat Pengajian Tarikh Bil. Jenis Elaun Pra Universiti Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Kuatkuasa 1 Elaun Sara Hidup (Sebulan) C$660 C$660 C$725 2 Elaun Buku (Setahun) C$252 C$660 C$756 4 Elaun Tesis (Sepanjang Kursus) (a) Masters dan Dip. Lanjutan (b) Ph.D 3 Elaun Alat Perkakas (Setahun) i. Kursuskursus Profesional C$132 ii. Kursus Bukan Profesional C$102 C$450 i. Kursuskursus Profesional C$180 ii. Kursus Bukan Profesional C$139 C$504 C$936 5 Elaun Latihan Amali (Sehari) C$19 C$19 C$19 6 Elaun Pakaian (a) Pegawai/ Pelajar (b) Suami/ Isteri (c) Anak (Maksima 3 orang) 7 Elaun Penempatan (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga i. Suami, Isteri dan 1 anak ii. Suami, Isteri dan 2 anak atau lebih 8 Elaun Akhir Pengajian (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga 9 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Sebulan) (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan 1 anak atau 2 anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 3 anak atau lebih RM750 C$990 C$1,716 C$1,848 RM750 RM500 RM250 C$990 C$1,716 C$1,848 C$396 C$660 C$132 C$198 C$264 RM750 RM500 RM250 C$1,087 C$1,884 C$2,029 C$434 C$725 C$145 C$217 C$290

24 (d) Pegawai dan 1 anak (e) Pegawai dan 2 anak atau lebih C$132 C$198 C$145 C$217 LAMPIRAN I Bil. Jenis Elaun 10 Elaun Bantuan Keluarga (Sebulan) Peringkat Pengajian Pra Universiti Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Tarikh Kuatkuasa (a) Pegawai dan Isteri/ Suami C$198 C$217 (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan C$198 C$217 seorang anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 2 anak C$264 C$290 atau lebih (d) Pegawai dan anak (tanpa had) C$198 C$217

25 KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA LAMPIRAN J NEGARA : KOREA SELATAN Peringkat Pengajian 17 Bil. Jenis Elaun Pra Universiti Diploma Ijazah Pertama Ijazah (KRW) (KRW) (KRW) Lanjutan (KRW) 1 Elaun Sara Hidup (Sebulan) 300, , , ,000 2 Elaun Penginapan (Sebulan) 300, , , ,000 3 Elaun Buku (Setahun) 250, , , ,000 4 Elaun Alat Perkakas (Setahun) 31,079 31,079 34,186 42,734 5 Elaun Tesis (Sekali sepanjang pengajian) (a) Sarjana dan Diploma Lanjutan (b) Doktor Falsafah 236, , ,319 6 Elaun Latihan Amali (Sehari) 10,442 10,442 10,442 10,442 7 Elaun Penempatan (Sekali sepanjang pengajian) a) Penuntut dan pegawai bujang b) Pegawai, pasangan dan 1 anak c) Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih 900,000 1,596,000 1,728,000 8 Elaun Akhir Pengajian (Sekali sepanjang pengajian) a) Penuntut dan pegawai bujang b) Pegawai berkeluarga 360, , ,000 1,596,000 1,728, , , ,000 1,716,000 1,848, , ,000 9 Elaun Bantuan Sewa Rumah (EBSR) Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja (Sebulan) a) Pegawai dan pasangan b) Pegawai, pasangan dan 12 anak c) Pegawai, pasangan dan 3 anak atau lebih d) Pegawai dan seorang anak e) Pegawai dan 2 anak atau lebih 93, , ,110 93, , Elaun Bantuan Keluarga (EBK) Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja (Sebulan) a) Pegawai dan pasangan b) Pegawai, pasangan dan 1 anak c) Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih d) Pegawai dan anak (tanpa had) 11 Elaun Pakaian Panas (Sekali sepanjang pengajian) a) Pegawai / pelajar b) Pasangan RM 750 RM , , , ,000 RM 750 RM 500 1,138,500 1,973,400 2,125, , , , , , , , , , , ,700 RM 1500 RM 1000

26 Nota : c) Anak (maksima 3 orang sahaja) RM 250 RM 500 Kadar adalah di dalam KADAR Won Korea BIASISWA (KRW) melainkan DAN yang PINJAMAN dinyatakan JPA secara spesifik Berkuatkuasa mulai 1 Mac 2006 NEGARA : MESIR Peringkat Pengajian Bil. Jenis Elaun Pra Universiti Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Kekerapan 1 Elaun Sara Hidup USD USD Sebulan 2 Elaun Penginapan 3 Elaun Buku USD USD Setahun 4 Elaun Alat Perkakas USD USD Setahun 5 Elaun Tesis a) Sarjana dan Dip. Lanjutan b) Doktor Falsafah USD USD USD Sekali sepanjang pengajian 6 Elaun Latihan Amali Sehari 7 Elaun Penempatan Penuntut dan pegawai bujang Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih 8 Elaun Akhir Pengajian Penuntut dan pegawai bujang Pegawai berkeluarga USD USD USD USD USD Elaun Bantuan Sewa Rumah (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja) Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau lebih Pegawai dan seorang anak Pegawai dan 2 anak atau lebih USD USD USD USD USD Elaun Bantuan Keluarga (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja) Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih Pegawai dan anak (tanpa had) 11 Elaun Pakaian Panas a) Pegawai/pelajar b) Pasangan 18 USD USD USD USD RM 750 RM 500 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD RM 1500 RM 1000 LAMPIRAN K Sekali sepanjang pengajian Sekali sepanjang pengajian Sebulan Sebulan Sekali sepanjang pengajian

27 Nota : Bil. c) Anak (maksima 3 orang sahaja) RM 250 RM 500 Kadar adalah di dalam KADAR USD ($) melainkan BIASISWA yang DAN dinyatakan PINJAMAN secara spesifik JPA Berkuatkuasa mulai 1 September 2006 NEGARA : NEW ZEALAND 1 Elaun Sara Hidup Kadar A Kadar B 2 Elaun Penginapan Kadar A Kadar B Jenis Elaun Peringkat Pengajian Pra Universiti Ijazah Pertama NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD Ijazah Lanjutan NZD NZD NZD NZD Tarikh Kuatkuasa Elaun Buku NZD NZD NZD Elaun Alat Perkakas i) Senibina bagi tahun pertama ii) bagi tiap tahun berikutnya iii) Lainlain kursus 5 Elaun Tesis (a) Sarjana dan Diploma Lanjutan (b) Doktor Falsafah NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD Elaun Latihan Amali NZD NZD NZD Elaun Penempatan Kadar A Kadar B Penuntut dan pegawai bujang Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau Penuntut dan pegawai bujang Pegawai, pasangan dan 1anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau 8 Elaun Akhir Pengajian Kadar A Kadar B Penuntut dan pegawai bujang Pegawai berkeluarga 19 NZD 1, NZD 1, NZD 1, NZD 3, NZD 3, NZD 1, NZD 3, NZD 3, NZD NZD 1, NZD 2, NZD 3, NZD 4, NZD 2, NZD 3, NZD 3, NZD NZD 1, LAMPIRAN L

28 Penuntut dan pegawai bujang NZD NZD Pagawai berkeluarga NZD 1, NZD 1, LAMPIRAN L Peringkat Pengajian Bil. Jenis Elaun Pra Universiti Ijazah Pertama 9 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Untuk pegawai yang 20 membawa keluarga sahaja) Kadar A Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau b) Kadar B Pegawai dan seorang anak Pegawai dan 2 anak atau lebih Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau Pegawai dan seorang anak Pegawai dan 2 anak atau lebih NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD Elaun Bantuan Keluarga (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja) Kadar A Pagawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau Kadar B Pegawai dan anak (tanpa had) Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau Pegawai dan anak (tanpa had) 11 Elaun pakaian Panas Nota : a) Pegawai/pelajar b) Pasangan c) Anak (maksima 3 orang sahaja) RM NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD RM RM RM Ijazah Lanjutan NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD RM 1, RM1, RM Kadar adalah di dalam New Zealand Dollar (NZD) melainkan yang dinyatakan secara spesifik Tarikh Kuatkuasa

29 Kadar A adalah bagi Wellington dan Auckland, Kadar B pula adalah bagi lainlain tempat di New Zealand Berkuatkuasa mulai 1 Februari LAMPIRAN M NEGARA : PAKISTAN KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA Peringkat Pengajian Tarikh Bil. Jenis Elaun Pra Universiti Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Kuatkuasa 1 Elaun Sara Hidup (Sebulan) PR4,013 PR4,614 2 Elaun Buku (Setahun) PR1,422 PR1,422 3 Elaun Alat Perkakas (Setahun) PR1,106 PR1,106 4 Elaun Tesis (Sepanjang Kursus) (a) Masters dan Dip. Lanjutan (b) Ph.D 5 Elaun Latihan Amali (Sehari) 6 Elaun Pakaian (a) Pegawai/ Pelajar (b) Suami/ Isteri (c) Anak (Maksima 3 orang) 7 Elaun Penempatan (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga i. Suami, Isteri dan 1 anak ii. Suami, Isteri dan 2 anak atau lebih 8 Elaun Akhir Pengajian (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga 9 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Sebulan) (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan 1 anak atau 2 anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 3 anak atau lebih (d) Pegawai dan 1 anak (e) Pegawai dan 2 anak atau lebih 10 Elaun Bantuan Keluarga (Sebulan) 21 RM750 (a) Pegawai dan Isteri/ Suami RM750 RM500 RM250 PR6,020 PR10,434 PR11,237 PR2,408 PR4,013 PR803 PR1,204 PR1,605 PR803 PR1,204 PR1,204 PR1,204 RM750 RM500 RM250 PR6,920 PR11,995 PR12,918 PR2,768 PR4,614 PR923 PR1,384 PR1,845 PR923 PR1,384 PR1,384 PR1,384

30 (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan seorang anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 2 anak atau lebih (d) Pegawai dan anak (tanpa had) PR1,605 PR1,204 KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA PR1,845 PR1,384 LAMPIRAN N NEGARA : PERANCIS Peringkat Pengajian Tarikh Bil. Jenis Elaun Pra Universiti Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Kuatkuasa 1 Elaun Sara Hidup (Sebulan) FF4,183 FF4,588 FF5,289 2 Elaun Buku (Setahun) FF750 FF750 3 Elaun Alat Perkakas (Setahun) FF375 FF375 4 Elaun Tesis (Sepanjang Kursus) (a) Masters dan Dip. Lanjutan (b) Ph.D FF948 FF1,516 5 Elaun Latihan Amali (Sehari) FF194 FF194 FF194 6 Elaun Pakaian (a) Pegawai/ Pelajar (b) Suami/ Isteri (c) Anak (Maksima 3 orang) 7 Elaun Penempatan (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga i. Suami, Isteri dan 1 anak ii. Suami, Isteri dan 2 anak atau lebih 8 Elaun Akhir Pengajian (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga 9 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Sebulan) (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan 1 anak atau 2 anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 3 anak atau lebih (d) Pegawai dan 1 anak (e) Pegawai dan 2 anak atau lebih 10 Elaun Bantuan Keluarga (Sebulan) RM750 FF6,276 FF10,875 FF11,711 FF2,510 FF4,183 RM750 RM500 RM250 FF6,881 FF11,928 FF12,845 FF2,753 FF4,588 FF918 FF1,376 FF1,835 FF918 FF1,376 RM750 RM500 RM250 FF7,934 FF13,751 FF14,809 FF3,174 FF5,289 FF1,058 FF1,586 FF2,115 FF1,058 FF1,586

31 (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan seorang anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 2 anak atau lebih (d) Pegawai dan anak (tanpa had) FF1,376 FF1,376 FF1,835 FF1,376 KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA FF1,586 FF1,586 FF2,115 FF1,586 LAMPIRAN O NEGARA : SWEDEN Peringkat Pengajian Tarikh Bil. Jenis Elaun Pra Universiti Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Kuatkuasa 1 Elaun Sara Hidup (Sebulan) SKR5,209 SKR5,730 SKR6,590 2 Elaun Buku (Setahun) 3 Elaun Alat Perkakas (Setahun) 4 Elaun Tesis (Sepanjang Kursus) (a) Masters dan Dip. Lanjutan (b) Ph.D 5 Elaun Latihan Amali (Sehari) SKR191 SKR191 SKR191 6 Elaun Pakaian (a) Pegawai/ Pelajar (b) Suami/ Isteri (c) Anak (Maksima 3 orang) 7 Elaun Penempatan (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga i. Suami, Isteri dan 1 anak ii. Suami, Isteri dan 2 anak atau lebih 8 Elaun Akhir Pengajian (a) Penuntut dan Pegawai Bujang (b) Pegawai Berkeluarga 9 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Sebulan) (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan 1 anak atau 2 anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 3 anak atau lebih (d) Pegawai dan 1 anak (e) Pegawai dan 2 anak atau lebih 10 Elaun Bantuan Keluarga (Sebulan) RM750 SKR7,814 SKR13,543 SKR14,586 SKR3,125 SKR5,209 RM750 RM500 RM250 SKR8,597 SKR15,230 SKR16,045 SKR3,439 SKR5,730 SKR1,147 SKR1,719 SKR2,292 SKR1,147 SKR1,719 RM750 RM500 RM250 SKR9,885 SKR17,134 SKR18,452 SKR3,953 SKR6,590 SKR1,318 SKR1,977 SKR2,637 SKR1,318 SKR1,977

32 (a) Pegawai dan Isteri/ Suami (b) Pegawai, Isteri/ Suami dan seorang anak (c) Pegawai, Isteri/ Suami dan 2 anak atau lebih (d) Pegawai dan anak (tanpa had) SKR1,147 SKR1,719 SKR2,292 SKR1,719 KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA SKR1,977 SKR1,977 SKR2,637 SKR1,977 LAMPIRAN P Bil. NEGARA : UNITED KINGDOM Jenis Elaun 1 Elaun Sara Hidup (Sebulan) i) Elaun Saraan : a) Kadar A* b) Kadar B** c) Kadar C*** ii) Elaun Penginapan : a) Kadar A* b) Kadar B** c) Kadar C*** Pra Universiti ( ) Peringkat Pengajian Ijazah Pertama ( ) Ijazah Lanjutan ( ) Tarikh Kuatkuasa Elaun Buku (Setahun sekali) Elaun Alat Perkakas (Setahun sekali) a) Perubatan b) Senibina Tahun 1 TahunTahun berikutnya c) Lainlain kursus Elaun Tesis (Sekali sepanjang pengajian) a) Sarjana dan Diploma Lanjutan b) Doktor Falsafah 5 Elaun Latihan Amali (Sehari maksimun 90 hari setahun 6 Elaun Penempatan (Sekali sepanjang pengajian a) Kadar A* Penuntut dan pegawai bujang Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan > 2 anak atau lebih b) Kadar B** Penuntut dan pegawai bujang Pegawai, pasangan dan 1 anak , , , , , , , , , , , ,

33 Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih 2, , c) Kadar C*** Penuntut dan pegawai bujang , Pegawai, pasangan dan 1 anak 1, , Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih 1, , LAMPIRAN P Bil. Jenis Elaun 7 Elaun Akhir Pengajian (Sekali sepanjang pengajian) a) Kadar A* Penuntut dan pegawai bujang Pegawai berkeluarga b) Kadar B** Penuntut dan pegawai bujang Pegawai berkeluarga c) Kadar C*** Penuntut dan pegawai bujang Pegawai berkeluarga Pra Universiti ( ) Peringkat Pengajian Ijazah Pertama ( ) Ijazah Lanjutan ( ) , Elaun Bantuan Sewa Rumah (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja)(sebulan) a) Kadar A* Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau lebih Pegawai dan seorang anak Pegawai dan > 2 anak b) Kadar B** Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau lebih Pegawai dan seorang anak Pegawai dan > 2 anak c) Kadar C*** Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau lebih Pegawai dan seorang anak Tarikh Kuatkuasa

34 Pegawai dan > 2 anak LAMPIRAN P Bil. Jenis Elaun Pra Universiti ( ) Peringkat Pengajian Ijazah Pertama ( ) 9 Elaun Bantuan Keluarga (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja(sebulan) a) Kadar A* Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih Pegawai dan anak (tanpa had) b) Kadar B** Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih Pegawai dan anak (tanpa had) c) Kadar C*** Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih Pegawai dan anak (tanpa had) 10 Elaun Pakaian Panas (Sekali sepanjang Pengajian) a) Pegawai/pelajar b) Pasangan c) Anak (maksima 3 orang sahaja) 26 RM RM 750 RM 500 RM 250 Ijazah Lanjutan ( ) RM 1500 RM 1000 RM 500 Tarikh Kuatkuasa Nota : * = London, University Oxford dan Universiti Cambridge ** = Bath, Surrey, Reading, Edinburgh, Bristol *** = Selain daripada tempattempat di atas Skim 60:40 yang digunapakai sekarang ini dimansuhkan

35 KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA LAMPIRAN Q Bil. NEGARA : IRELAND Jenis Elaun 1 Elaun Sara Hidup(Sebulan) i) Elaun Saraan : a) Kadar A* b) Kadar B** ii) Elaun Penginapan : a) Kadar A* b) Kadar B** Pra Universiti Peringkat Pengajian Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Tarikh Kuatkuasa Elaun Buku (Setahun sekali) Elaun Alat Pekakas (Setahun sekali) a) Perubatan b) Senibina i) Tahun Pertama ii) Tahun berikutnya c) Lainlain kursus 4 Elaun Tesis (Sekali sepanjang pengajian) a) Sarjana dan Diploma Lanjutan b) Doktor Falsafah 5 Elaun Latihan Amali (Sehari maksimum 90 hari setahun) 6 Elaun Penempatan (Sekali sepanjang pengajian) a) Kadar A* Penuntut dan pegawai bujang Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih b) Kadar B** ,262 1,403 2,991 3,098 1,452 3,096 3,

36 Penuntut dan pegawai bujang 1,127 1,253 1,296 Pegawai, pasangan dan 1 anak 2,661 2,754 Pegawai, pasangan dan 2 anak 2,758 2,855 atau lebih LAMPIRAN Q Bil. Jenis Elaun Pra Universiti 7 Elaun Akhir Pengajian (Sekali sepanjang pengajian) a) Kadar A* Penuntut dan pegawai bujang Pegawai berkeluarga b) Kadar B** Penuntut dan pegawai bujang Pegawai berkeluarga 649 Peringkat Pengajian Ijazah Pertama Ijazah Lanjutan Elaun Bantuan Sewa Rumah (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja)(sebulan) a) Kadar A* Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau lebih Pegawai dan seorang anak Pegawai dan > 2 anak b) Kadar B** Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 12 anak Pegawai, pasangan dan 3 anak atau lebih Pegawai dan seorang anak Pegawai dan > 2 anak Elaun Bantuan Keluarga (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja)(sebulan) a) Kadar A* Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih Pegawai dan anak (tanpa had) Tarikh Kuatkuasa

37 b) Kadar B** Pegawai dan pasangan Pegawai, pasangan dan 1 anak Pegawai, pasangan dan 2 anak atau lebih Pegawai dan anak (tanpa had) LAMPIRAN Q Bil. Jenis Elaun 29 Pra Universiti 10 Elaun Pakaian Panas (Sekali sepanjang Pengajian) a) Pegawai/pelajar RM 750 Peringkat Pengajian Ijazah Pertama RM 750 Ijazah Lanjutan RM 1500 Tarikh Kuatkuasa b) Pasangan RM 500 RM c) Anak (maksima 3 orang sahaja) RM 250 RM 500 Nota : * = Dublin ** = Selain daripada Dublin Skim 60:40 yang digunapakai sekarang dimansuhkan

38 KADAR BIASISWA DAN PINJAMAN JPA LAMPIRAN R Bil. NEGARA : RUSIA DAN UKRAINE Jenis Elaun 1 Elaun Sara Hidup : Kadar A* Kadar B** Pra Universiti USD 500 Peringkat Pengajian Ijazah Pertama USD 700 USD 500 Ijazah Lanjutan USD 770 USD 550 Kekerapan Tarikh Kuatkuasa Sebulan Elaun Buku USD 350 USD 525 USD 630 Setahun Elaun alat Perkakas 4 Elaun Tesis a) Kursus Profesional b) Kursus Bukan Profesional a) Sarjana dan Diploma Lanjutan b) Doktor Falsafah 5 Elaun Latihan Amali Kadar A* Kadar B** 6 Elaun Penempatan Penuntut dan pegawai bujang Kadar A* Kadar B** Pegawai berkeluarga Kadar A* Kadar B** 7 Elaun Akhir Pengajian Penuntut dan pegawai bujang Kadar A* Kadar B** Pegawai Berkeluarga Kadar A* Kadar B** USD 245 USD 175 USD 350 USD 25 USD 750 USD USD 35 USD 25 USD 1050 USD 750 USD 1890 USD 1350 USD 420 USD 300 USD 630 USD 450 USD 385 USD 245 USD 700 USD 875 USD 35 USD 25 USD 1155 USD 825 USD 2079 USD 1485 USD 462 USD 330 USD 770 USD 550 Setahun Sekali sepanjang pengajian Sehari Sekali sepanjang pengajian Sekali sepanjang pengajian

39 8 Elaun Bantuan Sewa Rumah (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja) Kadar A* Pegawai dan pasangan / Pegawai dan 1 anak USD 140 USD 154 Sebulan Pegawai, pasangan dan 12 anak / Pegawai dan > 2 anak USD 210 USD 231 Pegawai, pasangan dan > 3 anak USD 280 USD 308 LAMPIRAN R Bil. Kadar B** Jenis Elaun Pegawai dan pasangan / Pegawai dan 1 anak Pegawai, pasangandan 12 anak / Pegawai dan > 2 anak Pegawai, pasangan dan > 3 anak Pra Universiti Peringkat Pengajian Ijazah Pertama USD 100 USD 150 USD Elaun Bantuan Keluarga (Untuk pegawai yang membawa keluarga sahaja) Kadar A* Pegawai, pasangan dan > 2 anak Pegawai dan bilangan ahli keluarga selain di atas Kadar B** Pegawai, pasangan dan > 2 anak Pegawai dan bilangan ahli keluarga selain di atas 10 Elaun Pakaian Panas a) Pegawai/pelajar b) Pasangan c) Anak (maksima 3 orang sahaja) RM USD 280 USD 210 USD 200 USD 150 RM 750 RM 500 RM 250 Ijazah Lanjutan USD 110 USD 165 USD 220 USD 308 USD 231 USD 220 USD 165 RM 1500 RM 1000 RM 500 Kekerapan Tarikh Kuatkuasa Sebulan Sebulan Sekali sepanjang pengajian Nota : * Kadar A ialah bagi bandarbandar utama yang mengalami kos sara hidup yang tinggi di Rusia buat xxmasa ini iaitu Moscow dan St. Petersburg. Bagi bandarbandar lain ianya boleh dipertimbangkan xxuntuk kadar A sekiranya kawasan tersebut disenaraikan sebagai antara 10 bandar teratas yang xxyang berkos tinggi sepertimana yang dicatatkan di dalam Mercer Human Resources Cost of Living xxsurvey Index dari masa ke semasa.

40 ** Kadar B pula adalah bagi negara Ukraine dan bandarbandar lain di Rusia yang tidak tersenarai xxxdalam kadar A. Kadar adalah di dalam USD ($) melainkan yang dinyatakan secara spesifik Lampiran 2 KEMUDAHAN PERUBATAN PEGAWAI AWAM 32 RAWATAN JANTUNG IJNSB Panduan SARAUBAT 1. PERATURAN 1.1 Kemudahan rawatan perubatan bagi penyakit jantung disediakan percuma di Institut Jantung Negara Sdn. Bhd. (IJNSB) dengan syarat pesakit diperiksa dan dirujuk oleh Pakar Perubatan manamana hospital Kerajaan yang berdekatan dengan tempat tinggal. 1.2 Pesakit yang datang terus ke IJNSB tanpa rujukan Pakar Perubatan hospital Kerajaan atau dirujuk terus oleh pengamal klinik/ hospital swasta tidak akan diberi rawatan percuma walaupun mengemukakan surat pengesahan ketua jabatan, melainkan dalam keadaan kecemasan di mana tuntutan balik perbelanjaan yang dikenakan boleh dipohon untuk pertimbangan Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). 2. KATEGORI YANG LAYAK 2.1 Anggota Perkhidmatan Awam, Suami/ Isteri; 2.2 Pesara yang menerima Pencen, Suami/ Isteri; 2.3 Anakanak anggota/ pesara : (a) di bawah 18 tahun jika ditanggung sepenuhnya (b) di bawah 21 tahun jika masih belajar (c) tiada had umur bagi anak yang daif 2.4 Ibu bapa yang sah kepada anggota yang memilih SSB dan masih berkhidmat 3. SYARATSYARAT 3.1 Pesakit perlu mendaftar di hospital Kerajaan 3.2 Pesakit perlu diperiksa dan dirujuk oleh Pakar Perubatan manamana hospital Kerajaan 4. PENGENALAN DIRI 4.1 Anggota/ keluarga yang mendapat rawatan di IJNSB perlu membawa Surat Pengesahan dari Ketua Jabatan; 4.2 Pesara/ keluarga perlu membawa kad pesara. Keluarga yang layak yang tidak dicatat dalam kad pesara perlu pengesahan daripada Bahagian Pencen, JPA. 5. WANG CAGARAN WAD 5.1 Pesakit yang dimasukkan ke wad perlu membawa wang cagaran seperti berikut : Kelas 1 bilik satu katil RM100.00

41 Kelas 1 bilik dua katil Kelas 2 bilik dua katil Kelas 2 bilik lima katil RM80.00 RM60.00 RM30.00 Lampiran 2 6. CAJ WAD Caj wad di IJNSB ditanggung oleh Kerajaan. Pesakit hanya akan dikenakan bayaran wad mengikut kadar kelayakan sepertimana yang ditetapkan di hospital Kerajaan. Kelayakan dan kadar bayaran wad adalah seperti berikut : Kelas Wad Kelas 1 bilik satu katil Kelas 1 bilik dua katil Kelas 2 bilik dua katil Kelas 2 bilik lima katil Bayaran Sehari RM10 RM8 RM6 RM3 6.2 Bagi kes ibu menemani anak di wad, akan dikenakan setengah daripada caj wad yang berkenaan di samping caj wad bagi anak berkenaan. 7. PENJELASAN PERATURAN Untuk penjelasan lanjut mengenai kemudahan di IJNSB, sila rujuk surat edaran Kementerian Kesihatan Malaysia (Bahagian Kewangan) Ruj. (68) dlm.kkm 203/30 Bhg. 5 bertarikh 16 September 1997 bertajuk Panduan Mengenai Kemudahan di Institut Jantung Negara Sdn Bhd (IJNSB) Bagi Golongan Pesakit Di Bawah Tanggungan Kerajaan Persekutuan Kemudahan Perubatan Bagi Pegawai Kerajaan 8. ANGGOTA/ PESARA BUKAN PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan yang menerima pakai Perintah Am Bab F hendaklah menanggung kesemua perbelanjaan rawatan perubatan jantung di IJNSB yang terlibat bagi anggota/ pesara dan keluarga mereka. 9. PERTANYAAN Sila hubungi alamat di bawah atau telefon , atau faks Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia Jabatan Perkhidmatan Awam Bahagian Saraan Blok C, Aras 4 Kompleks Jabatan Perkhidmatan Awam Jalan Tun Ismail Kuala Lumpur

42 Lampiran 3 1. Mukadimah GARIS PANDUAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL (Berdasarkan PeraturanPeraturan 34 Cuti Sabatikal Universiti Pendidikan Sultan Idris 2002) Cuti Sabatikal adalah bertujuan membolehkan seseorang kakitangan akademik (selepas ini disebut Guru ) meningkatkan penyelidikan ilmiah, kegiatan dan kelayakan professional serta pengalaman pengajaran di institusiinstitusi pengajian tinggi lain dan menjalankan pengajian lanjutan. 2. Kelayakan Pemberian Cuti Sabatikal (1) Seseorang guru layak dipertimbangkan Cuti Sabatikal bagi maksud mengikuti program tertentu selama tempoh berikut : (a) Tidak lebih daripada lima bulan lamanya, jika ia tetap genap perkhidmatan tiga tahun; atau (b) Tidak lebih daripada sembilan bulan lamanya, jika ia tetap genap perkhidmatan lima tahun. (2) Cuti Sabatikal boleh diberi bagi maksud seperti dinyatakan berikut : (a) Penyelidikan dalam bidang pengajian tertentu. (b) Lawatan untuk meningkatkan pengalaman profesional dan mendalami perkembangan dan kemajuan terbaru dalam sesuatu lapangan pengkhususan. (c) Pengajaran dan penyeliaan pelajar di institusi lain. (d) Pengajian lanjutan yang membawa kepada kelayakan profesional dan akademik lebih tinggi. (3) Seseorang guru boleh diberi Cuti Sabatikal jika : (a) Telah disahkan dalam jawatan; (b) Umurnya tidak melebihi: (i) Lima puluh tiga tahun pada tarikh ia akan menghabiskan cuti sabatikalnya, sekiranya cuti itu diambil setelah genap perkhidmatan lima tahun; atau

43 (ii) Lima puluh empat tahun pada tarikh ia akan menghabiskan cuti sabatikalnya, sekiranya cuti itu diambil setelah genap perkhidmatan tiga tahun. Lampiran 3 3. Peluputan Kelayakan Cuti Sabatikal (1) Jika seseorang guru itu tidak mengambil Cuti Sabatikalnya pada tarikh genap masa atau pada tarikh Cuti Sabatikal itu ditangguhkan, maka Cuti Sabatikal itu hendaklah disifatkan luput. (2) Apabila cuti sabatikal diberi kepada seseorang guru maka habislah digunakan kelayakannya untuk mendapat Cuti Sabatikal yang tertentu itu, walaupun tempoh Cuti Sabatikal yang diberi kepadanya adalah kurang daripada tempoh maksimum Cuti Sabatikal yang sepatutnya diberi kepadanya, tidak kira sama ada pemberian Cuti Sabatikal bagi tempoh yang kurang itu telah dibuat berikutan dengan permohonannya sendiri atau atas kehendak Universiti. 4. Kemudahan dan Faedah 35 (1) Seseorang guru yang telah diberi Cuti Sabatikal akan dibayar Elaun Sara Hidup RM500.00, disamping gaji penuh bagi jawatan hakikinya untuk meliputi: (a) Masa mengikuti program Cuti Sabatikal yang diluluskan. (b) Masa dalam perjalanan ke tempat dan dari tempat program Cuti Sabatikal itu hendak dijalankan, melalui perjalanan yang paling dekat. (2) Seseorang guru yang telah diberi Cuti Sabatikal berkenaan dengan suatu program yang hendak dijalani di luar Malaysia akan : (a) Dibayar perbelanjaan perjalanan dan elaun bagi cuti tersebut mengikut apaapa kadar yang ditetapkan oleh Universiti dari semasa ke semasa. Elaun dan tambang yang boleh dipertimbangkan ialah: (i) Elaun Sara Hidup (elaun mengikut kadar negara akan dibayar untuk program di luar negara tidak kurang dari empat (4) bulan). (ii) Elaun Pakaian Panas RM1, (untuk negara yang beriklim sederhana dan dengan syarat tidak menerimanya dalam tiga (3) tahun ysng lepas). (iii) Elaun Buku RM (iv) Elaun Akhir Pengajian akan dibayar setelah menyempurnakan sembilan (9) bulan cuti sabatikal di luar negeri. (v) Tambang perjalanan kapal terbang mengikut tambang yang paling murah pergi dan balik dari Kuala Lumpur ke tempat program dijalankan. (b) Dibayar balik premium insuran kesihatannya atau fee bagi Skim Kesihatan Negara atau Skim Kesihatan Pelajarpelajar yang disertainya, selama tempoh

44 cuti yang dihabiskan di luar Malaysia, tertakluk kepada apaapa had yang ditetapkan oleh Universiti. Lampiran Bantuan Luar Berkenaan Cuti Sabatikal (1) Permohonan bagi mendapatkan bantuan kewangan atau apaapa bentuk bantuan lain yang berharga daripada manamana punca selain daripada Universiti berkenaan dengan program cuti sabatikal, hendaklah dibuat oleh seseorang guru hanya dengan kelulusan Universiti. (2) Seseorang guru yang menerima apaapa bentuk bantuan kewangan atau apaapa bantuan lain yang berharga daripada manamana punca selain daripada Universiti berkenaan dengan program cuti sabatikal hendaklah melaporkan kepada Universiti tentang bantuan yang diterima olehnya itu. (3) Jika seseorang guru menerima apaapa bantuan kewangan atau apaapa bentuk bantuan lain yang berharga berkenaan dengan program cuti sabatikal selain daripada manamana punca selain daripada Universiti, yuran perbelanjaan dan elaun yang biasanya kena dibayar kepada seseorang guru boleh dikurangkan sehingga setakat atau ditambahkan jika dia mendapat kurang daripada kelayakan, mengikut yang diputuskan oleh Universiti. 6. Hadhad dan Syaratsyarat Perjanjian (1) Pemberian Cuti Sabatikal kepada seseorang guru adalah tertakluk kepada syarat bahawa guru itu hendaklah melaksanakan suatu perjanjian dengan dua orang penjamin, mengakujanji akan berkhidmat di Universiti selama tempoh : (a) Dua belas bulan dari tarikh ia melaporkan diri untuk bertugas sekembalinya dari Cuti Sabatikal (jika cuti itu diambil sebaik sahaja genap perkhidmatan tiga tahun), atau bayaran balik gantirugi sebanyak RM20, (b) Dua puluh empat bulan dari tarikh ia melaporkan diri untuk bertugas sekembalinya dari Cuti Sabatikal (jika cuti itu diambil sebaik sahaja genap perkhidmatan lima tahun), atau bayaran balik gantirugi sebanyak RM35, Permohonan Mendapatkan Cuti Sabatikal Permohonan bagi mendapatkan cuti sabatikal : (a) Hendaklah dibuat dalam borang yang ditetapkan oleh Universiti; (b) Hendaklah menerangkan program cuti sabatikal yang dicadangkan itu dan menyatakan tempat atau tempattempat di mana program itu diikuti; dan (c) Hendaklah dimajukan kepada Pendaftar melalui Dekan/ Pengarah/ Ketua Jabatan pemohon tidak kurang daripada tiga bulan sebelum tarikh genapmasa dengan disertakan surat persetujuan agensi berkenaan.

45 Lampiran 3 8. Kelulusan Cuti Sabatikal (1) Timbalan Naib Canselor (Akademik) boleh meluluskan, mengubahsuai atau menolak permohonan itu selepas berunding dengan Dekan/ Pengarah/ Ketua Jabatan pemohon. (2) Jika Cuti Sabatikal hendak diambil sebaik sahaja genap perkhidmatan tiga tahun, Timbalan Naib Canselor (Akademik) hendaklah meluluskan hanya program yang akan dijalankan sepenuhnya di dalam Malaysia. Walau bagaimanapun, Timbalan Naib Canselor (Akademik) boleh dalam keadaan khas dan jika difikirkannya patut berbuat demikian, meluluskan satu program yang akan dijalankan di luar Malaysia sepenuhnya atau sebahagiannya mengikut budibicaranya. (3) Jika Cuti Sabatikal yang dipohon akan diambil sebaik sahaja genap perkhidmatan lima tahun, maka : (a) Jika kemudahankemudahan bagi program Cuti Sabatikal boleh didapati di dalam Malaysia dan juga di luar Malaysia, Timbalan Naib Canselor (Akademik) hendaklah menentukan sama ada program itu akan dijalani sepenuhnya atau sebahagiannya di luar Malaysia; dan (b) Jika program Cuti Sabatikal dicadangkan akan dijalankan lebih daripada satu tempat, Timbalan Naib Canselor (Akademik) boleh dalam keadaan khas atau difikirkannya patut berbuat demikian meluluskan program tersebut. 9. Tanggungan Cuti Sabatikal 37 (1) Seseorang guru hendaklah mengambil Cuti Sabatikal pada tarikh genap masa. Walau bagaimanapun seseorang guru boleh memohon atas sebabsebab peribadi untuk menangguhkan Cuti Sabatikalnya ke suatu tarikh tidak lewat daripada dua belas (12) bulan selepas tarikh genap masa. (2) Naib Canselor boleh, dari masa ke semasa, atas sebabsebab desakan perkhidmatan, menghendaki seseorang guru supaya menangguhkab mengambil cuti sabatikalnya untuk memastikan bahawa seseorang guru mengajar selama sekurangkurangnya satu semester penuh dalam manamana tahun akademik. Dengan syarat bahawa, tangguhan Cuti Sabatikal seseorang guru tidak melebihi dua puluh empat (24) bulan selepas tarikh genap masa atau tarikh yang Cuti Sabatikal itu. (3) Walau bagaimanapun, Naib Canselor boleh, dengan persetujuan guru yang berkenaan, melanjutkan tempoh tangguhan yang tersebut tidak melebihi tiga puluh enam (36) bulan.

46 Lampiran 4 KUASA MENANDATANGANI 38 DOKUMEN ATAU SURAT CARA BAGI PIHAK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS DOKUMEN DAN SURAT CARA PEGAWAI YANG DIBERIKUASA a) Perjanjian yang melibatkan skim latihan dan Cuti Sabatikal b) Perjanjian yang melibatkan lantikan pegawai kontrak c) Perjanjian yang melibatkan pinjamanpinjaman wang seperti pinjaman membeli komputer, pinjaman membeli kenderaan dan pinjaman pelajaran oleh pelajar d) Surat perjanjian jual beli yang melibatkan bekalan e) Surat perjanjian jual beli yang melibatkan kerjakerja f) Surat perjanjian yang melibatkan lantikan perunding dan perkhidmatan g) Lainlain dokumen dan suratcara Naib Canselor atau Pendaftar Naib Canselor Naib Canselor atau Bendahari Naib Canselor atau Bendahari Naib Canselor atau Timbalan Naib Canselor Naib Canselor Naib Canselor

47 Lampiran 5 NEGARA KADAR BARU ELAUN SABATIKAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 39 KADAR BARU (RM) TARIKH KUATKUASA Malaysia Kadar A Kadar B Julai 2007 United Kingdom Elaun Saraan Kadar A Kadar B Kadar C Elaun Penginapan Kadar A Kadar B Kadar C September 2007 Amerika Syarikat Elaun Saraan Kadar A Kadar B Kadar C September 2007 Petunjuk : Malaysia Kadar A Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Seberang Perai, Johor Bahru, Shah Alam, Sepang, Klang, Kajang, Petaling Jaya, Ampang, Sabah dan Sarawak Kadar B Tempattempat lain United Kingdom Kadar A London, University Oxford dan University Cambridge Kadar B Bath, Surrey, Reading, Edinburgh, Bristol Kadar C Selain daripada tempattempat di atas Amerika Syarikat Kadar A Washington D.C, Los Angeles, New York City, Chicago dan San Francisco Kadar B California, Hawaii, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Philadelphia, Pittsburgh, University Park, Atlanta, Miami, Houston,

48 Dallas/Forthworth, Detroit, Seattle, Portland, Evanston dan Park Forest di Ilinois, Arlington dan Irving di Texas, Coral Gables, kawasan Ford Louderdale hingga ke Miami di Florida dan Durham di North Carolina Kadar C Tempattempat lain yang tidak disebutkan di atas Lampiran 6 40 PENYELARASAN DAN PELAKSANAAN TINDAKAN GANTIRUGI TERHADAP PENSYARAHPENSYARAH IPTA (KERTAS 7/1/2009) BIL PERKARA PELAKSANAAN 1 Tafsiran gagal dan cuai 2 Jumlah gantirugi 3 Kontrak perkhidmatan 4 Tempoh lanjutan (dengan biaya sendiri) Dimasukkan perbezaan antara keduadua tafsiran berkenaan di dalam perjanjian. Gagal Gantirugi dikenakan mengikut jumlah pembiayaan pengajian pensyarah sahaja, tidak termasuk gaji dan elaun. Cuai Gantirugi dikenakan bagi keseluruhan jumlah termasuk gaji dan elaun. Semua pegawai yang dibiaya perlu kembali ke universiti melapor diri/ apabila diarahkan. Pensyarah tetap : tempoh perkhidmatan berkuatkuasa mulai tarikh melapor diri. Tutor / Felo / Pensyarah sementara : tempoh kontrak perkhidmatan digantung sehingga berjaya dilantik ke jawatan tetap. Jika tidak berjaya menamatkan pengajian kerana cuai, boleh ditamatkan terus perkhidmatan. Tempoh pensyarah perlu melanjutkan pengajian dengan biaya sendiri selepas kembali melapor diri dikurangkan 2 tahun bagi Ph.D dan 1 tahun bagi Sarjana. Pengajian hanya boleh disambung di universiti tempatan. 5 Mula tuntutan Tuntutan akan mula dibuat apabila pensyarah masih gagal/ engkar dan/ atau

49 cuai untuk mendapatkan Sarjana/Ph.D dengan biayanya sendiri dalam tempoh berikut: 6 Tindakan tatatertib Gagal /Cuai dikenakan tindakan jika ingkar perintah untuk kembali melapor diri. Lampiran 7 41 PERJANJIAN CUTI BELAJAR BAGI TUTOR DA41 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PERJANJIAN ini dibuat pada... haribulan DI ANTARA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, sebuah institusi pengajian tinggi dan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Perintah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perbadanan) 1997 di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dan beralamat di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan (kemudian daripada ini disebut Universiti ); DAN..... No. Kad Pengenalan...beralamat di...

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ;

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ; TAWARAN BIASISWA YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI DALAM NEGARA & IJAZAH LANJUTAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN 2016/2017 1. Yayasan Biasiswa Sarawak

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: CAR LOCK INDICATOR SESI PENGAJIAN: 2005/2006 Saya HAIRULAZAM BIN HAIRULDIN (830523-08-5369) (HURUF BESAR) mengaku

More information

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional BORANG SEMAKAN DOKUMEN PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN (KEDIAMAN KURANG DARI 4 UNIT) BAHAGIAN Bersama-sama ini juga dikemukakan :- Ada Tiada (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) Bayaran pelan sebanyak

More information

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA ISI KANDUNGAN BAB PERKARA BAB 1 PENDAHULUAN 1 2 TAFSIRAN 2 3 PUNCA KUASA 3 4 SKOP PENJANAAN PENDAPATAN 4 5 PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

(Menggunakan Letter Head Jabatan)

(Menggunakan Letter Head Jabatan) 1. Surat iringan ketua jabatan yang asal. Bil Tuan : Bil Kami : Tarikh : (Menggunakan Letter Head Jabatan) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia Kompleks Kementerian

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/AK03 Halaman 1/8 No. Semakan 02 No. Isu 02 Tarikh 18/11/2011 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah penerimaan bahan hadiah sebelum bahan dihantar untuk pemprosesan. Prosedur ini

More information

Arahan Amalan Bil 1 Tahun 2017 Garis Panduan, Tatacara dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah bagi Kes Kesalahan Hukuman Mati

Arahan Amalan Bil 1 Tahun 2017 Garis Panduan, Tatacara dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah bagi Kes Kesalahan Hukuman Mati Circular No 097/2017 Dated 16 May 2017 To Members of the Malaysian Bar Arahan Amalan Bil 1 Tahun 2017 Garis Panduan, Tatacara dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah bagi Kes Kesalahan Hukuman Mati

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

Arkib Negara Malaysia

Arkib Negara Malaysia OBJEKTIF PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN REKOD Mengetahui dan memahami asas-asas pengurusan rekod di pejabat awam 2 KANDUNGAN DEFINISI PENGURUSAN Definisi Pengurusan Sumber Pengurusan Tafsiran Pengurusan

More information

PERLINDUNGAN HAK DAN KEPENTINGAN PEMBELI RUMAH. JABATAN PERUMAHAN NEGARA KPKT Mei 2017

PERLINDUNGAN HAK DAN KEPENTINGAN PEMBELI RUMAH. JABATAN PERUMAHAN NEGARA KPKT Mei 2017 PERLINDUNGAN HAK DAN KEPENTINGAN PEMBELI RUMAH JABATAN PERUMAHAN NEGARA KPKT Mei 2017 FUNGSI JPN Menyediakan rumah melalui Projek Perumahan Rakyat (PPR) yang berkualiti dan mencukupi. Meningkatkan keupayaan

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah :

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah : TATACARA PENGURUSAN TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN INSTITUT AKUKULTUR TROPIKA (AKUATROP) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) 1. TUJUAN Tujuan Tatacara Pengurusan Jawatankuasa

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO. MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.: 56 OF 2018 DI HADAPAN TEMPAT : YA DATIN KALMIZAH BINTI SALLEH PENGERUSI : Mahkamah

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

finer things in life

finer things in life Visa Signature Card-i finer things in life A world reserved for the select few Your Bank. Malaysia s Bank. AmIslamic Bank. Travel The AmIslamic Bank Visa Signature Card-i puts the zing back in travelling

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] NO. SOALAN: 9 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN LIS AN DARIPADA DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] TARIKH 16 JUN 2014 SO ALAN Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-41 TAHUN 2017

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-41 TAHUN 2017 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-41 TAHUN 2017 1. Maklumat Majlis Konvokesyen UPM Ke-41 Tahun 2017 Tarikh : 4 hingga 7 November 2017 Tempat : Hari/Sesi: Pusat Kebudayaan

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA IN RE TK HOLDINGS, INC., ET AL., KES No. 17-11375 (BLS) NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA 1. Pada 25 Jun, 2017 ("Tarikh Petisyen"),

More information

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in the Institute

More information

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13*

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* 1. OUTPLAY THEM ALL 2. THE FIELD OF PLAY 3. GOAL 4. THE NUMBER OF PLAYERS 5. THE PLAYERS EQUIPMENT 6. THE BALL

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

SINGKATAN... 6 BAB 1 - UMUM... 7 TUJUAN ANGGOTA YANG TERLIBAT... 7 POLISI... 7 DASAR PEROLEHAN... 8 JAWATANKUASA PEROLEHAN...

SINGKATAN... 6 BAB 1 - UMUM... 7 TUJUAN ANGGOTA YANG TERLIBAT... 7 POLISI... 7 DASAR PEROLEHAN... 8 JAWATANKUASA PEROLEHAN... Isi Kandungan GKT... 6 L Y 1 - UU... 7 TUJU... 7 1.2. GGOT YG TLIT... 7 1.3. POLI... 7 1.4. DSR POLEH... 8 1.5. JWTKUS POLEH... 10 1.6. TGGGJW... 11 1.7. HD ILI POLEH D LULUS... 12 1.8. PROSEDUR POLEH...

More information

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI PENERAJU: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 27 APRIL 2018 MATLAMAT PENARAFAN BINTANG

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/preparation Sika Kimia

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik]

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please ensure that this paper contains

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KEPENTINGAN UPSI DALAM PERKEMBANGAN SEKTORPERUNCITAN DI TANJONG MALIM HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA (GEOGRAFI) FAKULTI SAINS

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD Tarikh: 15 November 2016 1. Penyata Polisi Lembaga Pengarah Great Eastern Takaful Berhad ( Syarikat ) memberikan pengawasan pada pengurusan perniagaan

More information

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS 2013 SUKU PERTAMA 2013 FIRST QUARTER 2013 KATA PENGANTAR Penerbitan ini mengandungi statistik sektor pembinaan. Statistik yang dikumpulkan

More information

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS SUKU KEDUA 2013 SECOND QUARTER 2013 KATA PENGANTAR Penerbitan ini mengandungi statistik sektor pembinaan. Statistik yang dikumpulkan adalah

More information

AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI

AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI JABATAN PERIKANAN KEMENTERIAN PERTANIAN MALAYSIA 50628 KUALA LUMPUR - AKTIVITIMENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI OLEH CHEE PHAIK EAN JABATAN PERIKANAN KEMENTERIAN

More information

PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Kota Kinabalu Sabah Malaysia 2014

PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Kota Kinabalu Sabah Malaysia  2014 PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Kota Kinabalu Sabah Malaysia http://www.ums.edu.my 2014 Ahli Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) Universiti Malaysia Sabah, 2014 Cetakan Pertama, 2010 Cetakan Kedua,

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM)

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM) Borang JPN P4 LAMPIRAN S NAMA NO.SEBUTHARGA : SMK (P) ST GEORGE : STL 009/2015/M KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH

More information

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

Risalah Data Keselamatan Kimia. Chemical Safety Data Sheet

Risalah Data Keselamatan Kimia. Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet 1. Pengenalpastian produk kimia dan syarikat Nama produk Helaian data keselamatan # Activ Premium 2T FC 464627 Penggunaan bahan / persediaan Minyak

More information

DASAR KESELAMATAN ICT

DASAR KESELAMATAN ICT DASAR KESELAMATAN ICT MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU BANDAR RAYA ISLAM VERSI 1.0 JAN 2012 DKICT Versi 1.0 01/ 01 / 2012 1 dari 48 KANDUNGAN MUKA SURAT TAFSIRAN 5 PENDAHULUAN I. Pengenalan 7 II. Objektif

More information

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL Laporan ini dikemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET Sika -CarboShear-L, Page 1 of 5 Tarikh penyediaan / Date prepared Nombor rujukan / : 3 Sept 2007 : 411-001 Reference No. BAHAGIAN 1 : PENGENALPASTIAN

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 Pelancongan Ke Labuan: Melancong Atau Membeli Belah Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 PELANCONG KE LABUAN: MELANCONG ATAU MEMBELI-BELAH? Arsiah Hj. Bahron'" PENDAHULUAN DAN LATARBELAKANG LABUAN Wilayah Persekutuan

More information

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERlJMAHAN DI BAWAH PRINSIP BAY' BITHAMAN AJIL OLEH BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERlJMAHAN DI BAWAH PRINSIP BAY' BITHAMAN AJIL OLEH BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERlJMAHAN DI BAWAH PRINSIP BAY' BITHAMAN AJIL OLEH BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD Oleh,I FADZILA AZNI BINTI AHMAD Tesis yang diserahkan untuk rnemenuhi keperluan Ijazah Sarjana Sains

More information

SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS. Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM

SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS. Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM Profesion dan Profesional Profesion: pekerjaan Profesional : Seseorang itu mengangap kerjanya sebagai aktiviti yang menjadi sumber pendapatannya.

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME2016)) Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam Mohd Faisol

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

PERCERAIAN DALAM KALANGAN PASANGAN DEWASA PERTENGAHAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT (PAIDHL): EKSPLORASI FAKTOR

PERCERAIAN DALAM KALANGAN PASANGAN DEWASA PERTENGAHAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT (PAIDHL): EKSPLORASI FAKTOR PERCERAIAN DALAM KALANGAN PASANGAN DEWASA PERTENGAHAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT (PAIDHL): EKSPLORASI FAKTOR Noor Syaibah Shabuddin, Norazilah Johari, Norhasima Abdullah dan Syazwana Aziz

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16 (Pind. 1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: ANALISA PENERIMAAN BOLA PERTAMA DALAM PERMAINAN SEPAK TAKRAW DI KALANGAN ATLET SEPAK TAKRAW NEGARA SESI PENGAJIAN:

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/mixture Sika Kimia

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAS 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAS 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur] UNIVERSITI SINS MLYSI First Semester Examination 2010/2011 cademic Session November 2010 ES 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur] uration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina HVG Kegunaan: Pelaras kelikatan, kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Identification of the substance/preparation and company/undertaking Product name SDS no. Use of the substance/mixture Supplier EMERGENCY TELEPHONE

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

PELAN STRATEGIK

PELAN STRATEGIK PELAN STRATEGIK 2016-2020 KANDUNGAN KATA ALU-ALUAN PENGARAH 3 PENGENALAN PSA HALA TUJU PSA STRUKTUR ORGANISASI PSA 4 KECEMERLANGAN PSA PENGENALAN PELAN STRATEGIK PSA 2016-2020 KERANGKA PELAN STRATEGIK

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009 Jurnal PPM Vol. 3, 2009 KE ARAH SISTEM PERPUSTAKAAN DIGITAL BAGI PERPUSTAKAAN PETA NEGARA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA Ng Eng Guan, Mazlan Haji Ashaar dan Dayang Norainie A wang Junidee Seksyen

More information

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK Jenis-jenis kabel elektrik yang terdapat di pasaran tempatan (Malaysia) adalah seperti berikut : PVC Insulated Cable2@Kabel PV bertebat Kabel jenis ini kebiasaannya digunakan

More information

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Identification of the substance/preparation and company/undertaking Product name SDS no. Use of the substance/mixture Supplier EMERGENCY TELEPHONE

More information

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Identification of the substance/preparation and company/undertaking Product name SDS no. Use of the substance/mixture Supplier EMERGENCY TELEPHONE

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan Bright Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Emulgade SE-PF Kegunaan: Bases for creams and ointments Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penuh Penulis : OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tarikh lahir : 13 JUN 1981 Tajuk : PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN

More information

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak 64 Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak (Preliminary Urban Conservation Findings of Tanjong Malim Image Development) Yazid Saleh, Mohmadisa

More information

PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE

PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE Perdagangan 2013 Trade 2013 Eksport Exports Import Imports Lebihan dagangan menurun Trade surplus decreased +2.4% +7.0% 26.3% 11.1: Import, Eksport, Jumlah Perdagangan

More information

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Identification of the substance/preparation and company/undertaking Product name SDS no. Use of the substance/mixture Supplier EMERGENCY TELEPHONE

More information