ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP"

Transcription

1 ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP Ku Basyirah Ku Yaacob 1, Mohd Suhaimi Mohamad, Norulhuda Sarnon ABSTRACT The issue of homelessness became popular when it was disseminated by the media in spite of the fact that the issue had long been in the community. However, due to the lack of local studies, there has been a confusion in terms of the roles and effectiveness of existing services. The study aims to explore mental health issues and levvvelll of life skilss among homeless. A questionnaire containing two instruments, namely Mental Health Inventory and Life Skills Profile, was developed to look into the issue of homelessness. A total of 315 respondents who were in rehabilitation centers in Desa Bina Diri Jerantut and Mersing were successfully interviewed to answer the questionnaire. The findings also show that there are significant differences between sex, race and age of homelessness. In addition, there is a significant negative relationship between the mental health and the life skills of the homeless. In conclusion, mental health and life skills play an important role in the recovery process of the homeless and should be taken seriously by the responsible party. Keywords: Homeless, Mental health, life skills ABSTRAK Isu gelandangan menjadi popular apabila disensasi oleh media walhal isu tersebut sudah lama wujud dalam masyrakat Bandar. Namun, disebabkan kekurangan kajian-kajian tempatan menyebabkan wujudnya kekeliruan dari segi peranan dan keberkesanan perkhidmatan yang sedia ada. Kajian ini bertujuan meneroka isu kesihatan mental dalam kalangan gelandangan dan tahap kemahiran hidup mereka. Borang soal selidik yang mengandungi dua instrumen iaitu Mental Health Inventory dan Life Skills Profile dibangunkan untuk mengupas isu gelandangan. Seramai 315 orang responden yang berada di dalam pusat pemulihan iaitu di Desa Bina Diri Mersing dan Jerantut telah berjaya ditemubual untuk menguji instrumen kajian yang dibangunkan. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan yang ketara di antara jantina, bangsa dan umur gelandangan. Selain itu, terdapat hubungan negatif yang signifikan di antara kesihatan mental dan kemahiran hidup golongan gelandangan. Kesimpulannya, isu kesihatan mental dan kemahiran hidup memainkan peranan yang penting dalam proses pemulihan golongan gelandangan dan perlu diberi perhatian yang serius oleh pihak yang bertanggungjawab. Kata kunci: Gelandangan, Kesihatan Mental, Kemahiran Hidup 1 Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia; Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor;

2 PENGENALAN Buat pertama kali dalam sejarah manusia di mana 50% populasi global tinggal di bandar dan dijangkakan akan meningkat kepada 70% pada 2050 yang mana turut meningkatkan kepadatan di bandar serta risiko masalah gelandangan. Hal ini bukan sahaja berlaku di negara Malaysia, malah di negara-negara lain seperti China, India, Amerika Syarikat, Jepun dan lain-lain. Anon (1980) mendefinisikan gelandangan sebagai mereka yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang sesuai dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Golongan gelandangan ini terdiri daripada pelbagai latar belakang antaranya warga emas, penagih dadah, penganggur, pesakit mental, pesakit melarat, orang yang bekerja tetapi tidak berumah dan seumpamanya. Gelandangan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan halangan terhadap fizikal dan emosi mereka. Lazimnya, gelandangan sering berasa bimbang mengenai tempat tidur mereka, makanan dan mudah untuk terjebak dengan masalah dadah dan alkohol, penyakit serta jenayah jalanan (Kufeldt & Burrow, 1994). Oleh itu, keperluan fizikal dilihat sangat diperlukan oleh mereka untuk membolehkan mereka membentuk strategi untuk mendapatkan wang (McCreary, 2002). Jadual 1 menunjukkan statistik gelandangan mengikut kumpulan umur, etnik dan jantina yang mana menunjukkan bilangan gelandangan adalah tinggi dari golongan berumur 18 tahun dan ke atas. Kajian yang dilakukan oleh U.S Conference of Mayor (2005) menunjukkan bahawa 51% gelandangan adalah lelaki manakala 17% adalah wanita. Golongan kanak-kanak juga dilihat tidak terkecuali terjerumus di dalam masalah gelandangan ini. Ada antara mereka yang lari dari rumah serta ada yang bersama dengan ibu bapa tinggal di tepi-tepi jalan kerana masalah kewangan dan sebagainya (Sharifah & Alifatul, 2012). Jadual 1: Statistik Kes Gelandangan Mengikut Kumpulan Umur, Etnik dan Jantina 2013 Kumpulan Umur Melayu Cina India Lain-lain Jumlah Kanak-Kanak L P L P L P L P L P a) Di Bawah 4 Tahun b) 4-6 Tahun c) 7-12 Tahun d) Tahun e) Tahun Dewasa a) Tahun b) Tahun c) Tahun d)50-59 Tahun e) 60 Tahun ke atas Sumber : Jabatan Kebajikan Masyarakat, 2013 Gelandangan dan penjagaan kesihatan adalah saling berkaitan. Kesihatan yang lemah menjadikan ia sebagai faktor penyebab dan kesan daripada masalah gelandangan. Penyakit mental yang serius akan menganggu keupayaan seseorang itu untuk menguruskan aspek kehidupan seharian seperti penjagaan diri dan pengurusan perumahan. Kajian yang dilakukan oleh California s Public Mental Health System menunjukkan bahawa 15% gelandangan adalah disebabkan oleh penyakit mental yang serius (National Coalition for the Homeless, 2009). Gelandangan yang mempunyai masalah kesihatan mental menghadapi kesukaran untuk memenuhi keperluan mereka disebabkan oleh keadaan 120

3 mental mereka. Mereka sukar untuk akses kepada perkhidmatan pemulihan yang bersesuaian dan kebanyakan tempat yang mereka tinggal tidak bersesuaian dan tidak dapat memenuhi keperluan yang mereka perlukan. KONSEP KESIHATAN MENTAL Masyarakat seringkali memberi persepsi yang sama mengenai kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental (Jamaiyah, 2000). Namun, ketiga-tiga konsep tersebut memiliki definisi yang berbeza antara satu sama lain. Menurut Mohit (2001) salah faham ini menyebabkan kesihatan mental sering dipandang negatif dan penuh dengan kebimbangan serta ketakutan. Untuk memahami masalah kesihatan mental, adalah penting untuk memahami konsep kesihatan mental terlebih dahulu. Kesihatan mental merupakan konsep positif yang berkait dengan kesejahteraan sosial dan emosi individu dan masyarakat. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosio-ekonomi, pertukaran keadaan persekitaran atau sosial secara mendadak, tekanan di tempat kerja, dan penyakit fizikal. Gejala dan tanda-tanda kesihatan mental yang terjejas boleh timbul akibat dari tekanan secara fizikal, sosial dan persekitaran. Ia terjadi apabila seseorang itu mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri atau menangani tekanan. Ia boleh mempengaruhi kesihatan fizikal dan boleh menjadi di luar kawalan dan menjejaskan keadaan fizikal dan emosi seseorang (Suhana, Azima & Selvani, 2003).Berdasarkan hasil kajian survei yang dijalankan pada 2011, 12% rakyat Malaysia yang berumur antara tahun mempunyai masalah kesihatan mental di mana 2% mempunyai masalah kemurungan, 1% psikosis, kerisauan 1.8%, sementara yang melibatkan kemurungan yang mana penyakit kronik dan penyakit mental sederhana (MMHA 2008). KONSEP KEMAHIRAN HIDUP WHO mendefinisikan kemahiran hidup sebagai keupayaan yang membantu individu untuk menyesuaikan diri dengan cabaran di dunia realiti dengan menggunakan kemahiran yang dipelajari. WHO mengkategorikan kemahiran hidup kepada tiga kumpulan iaitu pertama kemahiran yang berkaitan dengan kemahiran berfikir dan kemahiran penyelesaian, kedua ialah kemahiran interpersonal dan komunikasi yang mana ia menyumbang kepada penerimaan sosial dan tingkahlaku sosial yang sihat dan ketiga ialah pengurusan diri (Rostami dan Mehdi 2015). Kemahiran hidup termasuklah aktiviti dalam kehidupan seharian (mandi, pemakaian, pemakanan, kekemasan diri), aktiviti instrumental dalam kehidupan seharian (penyediaan makanan, penjagaan pakaian, kebersihan, penjagaan rumah, pengurusan kewangan), dan kemahiran komuniti (akses kepada pengangkutan, pengurusan masa, interaksi sosial, keselamatan sosial). Kesemua kemahiran ini diperlukan oleh semua individu dari kanak-kanak hingga dewasa. Aspek ini penting kerana ia membantu individu itu untuk hidup berdikari di dalam komuniti seperti mampu mengurus diri sendiri, mengurus perumahan, pengurusan kewangan dan dapat berkomunikasi dengan baik dalam masyarakat (Christine & Louis, 2007). Profil kemahiran hidup merupakan salah satu inventori untuk menilai tahap kemahiran hidup yang ada pada seseorang individu yang mana merangkumi lima komponen penting seperti penjagaan diri, non-turbelence, 121

4 kontek sosial, komunikasi dan tanggungjawab. Justeru itu, dengan adanya latihan kemahiran hidup yang diberikan berdasarkan penilaian yang dibuat dilihat dapat membantu kesejahteraan mental seseorang individu dan melengkapkan mereka untuk menghadapi dunia realiti. SENARIO GELANDANGAN DI MALAYSIA Gelandangan dapat dibahagikan kepada lima kategori iaitu penagih dadah, mereka yang mengalami masalah mental, bekerja tetapi tiada tempat tinggal, tidak bekerja dan tiada kediaman. Terdapat pelbagai sebab mereka menjadi gelandangan. Mereka yang mempunyai risiko untuk menjadi gelandangan ini menghadapi pelbagai kesukaran seperti penderaan, masalah kesihatan mental, penyalahgunaan dadah dan alkohol serta kemiskinan. Apabila berdepan dengan tekanan sosial seperti kehilangan pekerjaan, masalah kesihatan, serta ketidakupayaan diri menyebabkan berlakunya masalah gelandangan. Dengan kekurangan sumber dan bantuan, golongan ini akan berterusan menjadi gelandangan untuk jangka masa yang lama (Commonwealth of Australia, 2008). Menjadi gelandangan ini memberi kesan langsung kepada kesihatan akibat daripada keadaan tempat tinggal mereka yang tidak tetap iaitu di jalanan dan terdedah kepada pelbagai masalah kesihatan seperti jangkitan kulit, masalah pernafasan, masalah fizikal, mempunyai masalah kesihatan mental serta mudah untuk terjebak dalam masalah penyalahgunaan dadah (Wright & Tomkins, 2006). Gelandangan juga memerlukan pelbagai keperluan kesihatan mental dan sejarah trauma yang berulang yang mana jika tidak dirawat akan mengganggu mereka untuk mendapat pekerjaan di masa hadapan. Perkhidmatan kesihatan mental yang serius perlu diambil bagi membantu gelandangan. Ini kerana, penyakit mental boleh hadir tanpa disedari oleh gelandangan dan mereka yang terlibat dalam memberi perkhidmatan penjagaan kesihatan mental perlu mengenalpasti kehadiran masalah mental dalam diri gelandangan itu sendiri. Sokongan sosial, tahap penjagaan diri dan tahap kesihatan adalah pemboleh ubah yang penting untuk dilihat mengenai gelandangan (Fitzpatrick. S, 2004). Di Malaysia masih kurang pusat-pusat pemulihan yang dikhaskan bagi golonagn gelandangan untuk mereka tinggal. Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM) mentadbirkan 3 buah institusi pengemis yang dikenali dengan nama Desa Bina Diri iaitu Desa Bina Diri Mersing di Johor, Desa Bina Diri Jerantut di Pahang serta Pusat Sehenti Bina Diri, Sungai Buloh. Tiga buah pusat ini sebenarnya tidak mencukupi untuk menampung kesemua jumlah gelandangan yang semakin meningkat saban tahun (Sharifah & Alifatul 2012). Bagi mereka yang telah berada di dalam pusat pemulihan, tahap kesihatan mental juga dilihat tidak berubah malah ada antara mereka yang semakin teruk keadaan mentalnya (Kim 2007). Selain itu, kajian oleh Liu & Chui (2013) juga menyatakan bahawa, individu yang memasuki pusat pemulihan akan memberi kesan ke atas kesihatan mental mereka terutamanya tahap kemurungan dan kebimbangan. Ini kerana, apabila seseorang itu telah masuk ke dalam pusat pemulihan, jaringan sosial mereka akan semakin berkurang. Ada antara mereka yang telah dibuang oleh ahli keluarga, sahabat serta orang yang rapat yang menyebabkan mereka ini telah hilang salah satu sumber sokongan sosial yang penting dalam usaha pemulihan.apabila tiada atau kurang sokongan sosial diterima, ia akan mempengaruhi tahap kesihatan mental. Selain itu, kebanyakan individu yang memasuki pusat pemulihan mempunyai tahap kebimbangan yang tinggi. Masalah ini berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor, antaranya disebabkan 122

5 oleh stigma dan persepsi negatif. Walaupun berada di dalam pusat pemulihan, masalah kebimbangan tidak akan hilang tanpa rawatan yang sepatutnya malah akan menjadi semakin teruk dan seterusnya menganggu kefungsian mereka. Individu yang memasuki pusat pemulihan seringkali bimbang akan penerimaan masyarakat terhadap diri mereka. Tambahan pula, ada antara mereka yang tidak diterima oleh ahli keluarga sendiri telah menyebabkan kebimbangan mereka terhadapat penerimaan masyarakat meningkat (Liu & Chui, 2013). TEORITIKAL KAJIAN Definisi yang jelas mengenai apa itu gelandangan akan membantu pembuat polisi untuk memahami dengan lebih jelas mengenai gelandangan dan dapat mengembangkan idea mengenai keperluan yang diperlukan oleh golongan ini. Teori struktural membincangkan mengenai kemudahan untuk mengakses kepada penginapan atau perumahan. Teori ini membincangkan mengenai kekurangan perumahan, ketidakadilan kebajikan dan sistem ekonomi yang memberi kesan ke atas individu mahupun keluarga. Tekanan yang berterusan (tanpa intervensi) akan menyebabkan masalah gelandangan yang berterusan. Teori fungsional pula lebih melihat kepada perspektif tingkahlaku berbanding dengan polisi perumahan mahupun kebajikan. Kecenderungan gelandangan untuk mengasingkan diri dilihat sebagai tanda-tanda ketidakfungsian. Kedua-dua teori ini melihat gelandangan sebagai mereka yang mengancam kepada masyarakat yang mana struktur masyarakat (class system) yang memaksa mereka ini untuk menjauhi masyarakat dan mewujudkan golongan gelandangan yang tidak dapat berfungsi secara normal dalam komuniti. Selain itu, dari segi gelandangan yang mempunyai masalah mental merasa terputus hubungan dalam membuat keputusan mengenai kesihatan dan kesejahteraan diri akibat dari ketidakpadanan diantara perkhidmatan yang diberikan dengan apa yang mereka perlukan (Fisk & Frey 2002). Terdapat hubungan yang positif di antara keupayaan pengguna untuk memilih dan mengawal perkhidmatan mereka dengan keupayaan mereka untuk berdikari (Nelson et al. 1998). Teori empowerment dilihat dapat digunakan untuk membentuk program untuk golongan gelandangan yang mempunyai masalah kesihatan mental. Contohnya, kolaborasi diantara pembentukan projek komuniti, gelandangan yang berada di pusat pemulihan serta staf, NGO, perkhidmatan yang memulihkan gelandangan yang mana meningkatkan pemilihan mereka terhadap perkhidmatan yang diberikan (Fisk & Frey 2002). Selain itu, teori pembelajaran sosial juga merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam menyediakan model intervensi di mana mereka belajar untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran dengan immersing mereka di dalam komuniti pembelajaran sosial. Satu kajian yang menggunakan pendekatan ini untuk golongan gelandangan dengan masalah kesihatan mental menunjukkan 62% peserta menunjukkan perubahan di mana mereka ini memperoleh manfaat daripada intervensi kemahiran hidup dalam memenuhi keperluan mereka. KAJIAN LEPAS Masalah kesihatan mental selalunya akan membawa kepada masalah gelandangan, apabila mereka tidak berupaya untuk menghadapi tekanan hidup dan mengekalkan kemampuan mereka untuk mengawal kehidupan seharian (Bogard 1999; Bhugra 1996). Apabila seseorang gelandangan itu mempunyai masalah kesihatan mental, ia juga akan turut 123

6 mempengaruhi kefungsian mereka di dalam komuniti kerana asas kemahiran hidup mereka yang semakin berkurang dan merosot. Selain itu, terdapat hubungan yang sangat kuat di antara gelandangan dan kesihatan mental (Geyer Szadkowski 1998).Kajian oleh Aghajani (2002) mendapati bahawa dengan adanya latihan kemahiran hidup bagi golongan yang memerlukan ini akan meningkatkan kesihatan mental dan sosial mereka serta membolehkan mereka untuk berdikari dengan sebaiknya di dalam komuniti. Selain itu, dengan adanya tahap kemahiran hidup yang tinggi ia dapat mengurangkan simptomsimptom kemurungan, anxiety dan kefungsian sosial individu (Moradi 2002). Sharif et al., (1993) juga menjelaskan bahawa tahap kemahiran hidup yang tinggi akan mempengaruhi dan meningkatkan hubungan interpersonal seseorang. Begitu juga dengan kajian yang dilakukan oleh Taromyan (1993) menunjukkan bahawa dengan latihan kemahiran hidup seperti pengurusan diri, kewangan, sosial kontek, komunikasi, pengurusan psikologi telah meningkatkan tahap kesihatan mental dan fizikal seseorang indidivu. Terdapat kajian-kajian lain yang juga turut menyokong kajian di atas iaitu oleh Vahid dan Masoumeh (2013) yang menyatakan bahawa dengan adanya latihan kemahiran hidup berdasarkan penilaian kemahiran hidupyang dibuat ke atas individu akan meningkatkan tahap kesihatan mental mereka kerana kemahiran hidup dilihat mempengaruhi tahap kesihatan mental seseorang. Begitu juga kajian oleh Rostami dan Mehdi (2015) menyatakan bahawa latihan kemahiran hidup akan mengurangkan tahap tekanan, kemurungan dan anxiety seseorang individu. Justeru itu, berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat dilihat bahawa kedua-dua aspek ini mempunyai hubungan di antara satu sama lain dan ia turut mempengaruhi tahap kefungsian golongan gelandangan yang mempunyai masalah kesihatan mental. Ini menunjukkan bahawa, asas kemahiran hidup sangat penting diwujudkan di setiap pusat pemulihan bagi memulihkan keseluruhan aspek ketidakfungsian individu dan membantu mereka untuk hidup berdikari dan bertanggungjawab di dalam komuniti (Vahid dan Masoumeh 2013). Tahap kesihatan mental memberi kesan ke atas tahap kemahiran hidup seseorang individu. Jika seseorang itu mempunyai tahap kesihatan mental yang baik, maka tahap kemahiran hidup mereka juga adalah baik dan sebaliknya. Namun, kajian mengenai gelandangan, kesihatan mental dan kemahiran hidup masih kurang dijalankan terutamanya di dalam negara. Kebanyakkan kajian gelandangan di Malaysia menjalankan kajian deskriptif dengan membina profil gelandangan tetapi tidak melihat kepada hubungan kemahiran hidup dan kesihatan mental. Keadaan mental dan fizikal golongan gelandangan sebelum dan semasa berada di pusat pemulihan adalah sama malahan ada yang menjadi semakin teruk kerana kurangnya penjagaan yang bersesuaian. Ini kerana pusat pemulihan yang ada dilihat bukan menjadi pusat pemulihan tetapi mereka ini membawa budaya gelandangan itu masuk ke dalam pusat pemulihan kerana mereka masih duduk atau tidur di tepi-tepi koridor sama seperti keadaan mereka semasa berada di jalanan. Ini berlaku disebabkan oleh kurangnya kawalan daripada mereka yang bertanggungjawab serta kepakaran staf yang ada dalam pusat pemulihan adalah tidak terlatih. Staf yang ada juga sukar untuk mengawal gelandangan terutamanya dari segi tingkah laku dan kesihatan (Wagner 2005). Selain itu, salah faham mengenai sebab penyebab kewujudan masalah gelandangan yang mana menyebabkan masalah ini tidak dapat diselesaikan. Seperti contoh, mereka yang tiada rumah disebakan oleh penceraian, keruntuhan rumahtangga atau tidak mampu membayar sewa rumah kerana pendapatan yang rendah tetapi ditempatkan di dalam pusat pemulihan menyebabkan mereka ini tertekan kerana terpaksa untuk tinggal dalam pusat pemulihan dan bergaul dengan mereka yang bermasalah (Busch-Gertsema 2002). 124

7 Kekurangan sokongan sosial, kurang kemahiran sosial serta berlakunya konflik sosial merupakan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan masalah gelandangan dan kebimbangan. Apabila hal ini berlanjutan akan menyebabkan masalah kesihatan mereka menjadi semakin serius kerana tidak mendapat rawatan yang sepatutnya dari awal. Selain itu, sikap sambil lewa gelandangan serta pegawai yang bertugas terhadap masalah kesihatan mental juga menjadi punca masalah ini tidak berpenghujung. Bogard (1999) menjelaskan bahawa polisi institusi memainkan peranan penting dalam menentukan struktur institusi tersebut, kelayakan kakitangan serta pengurusan kerja yang mengawal apa yang perlu dilakukan oleh pekerja dan mengikut prosedur yang betul dalam memberikan perkhidmatan sosial. Tambahnya lagi, polisi dalam sesebuah institusi juga mampu menangani kelompongan yang ada serta dapat memerihalkan kaedah berkaitan dengan bagaimana kakitangan dalam institusi perlu bekerja dalam suasana institusi masing-masing secara berkesan dan sihat. Manakala kajian oleh Darbyshire et.al (2006) pula menjelaskan bahawa institusi jagaan yang beroperasi dengan staf yang berpengetahuan dan berkemahiran boleh menyampaikan perkhidmatan kepada gelandangan mengikut keperluan dan sumber yang diperlukan oleh mereka. METODOLOGI Rekabentuk kajian kuantitatif menggunakan kaedah soal selidik telah digunakan dalam meneroka tahap kesihatan mental dan kemahiran hidup golongan gelandangan. Satu kajian telah dijalankan di dua buah pusat pemulihan golongan gelandangan iaitu Desa Bina Diri Mersing dan Desa Bina Diri Jerantut untuk menguji borang soal selidik yang dibentuk. Seramai 315 orang responden telah berjaya ditemubual menggunakan borang soal selidik yang mengandungi dua instrumen iaitu i) Mental Health Inventory (MHI) dan ii) Life Skills Profile (LSP) i. Mental Health Inventory (MHI) mengandungi 18 soalan yang diguna pakai secara bukan klinikal untuk mengukur kefungsian emosi sama ada positif atau negatif. Dalam bahagian ini dibahagikan pula kepada empat subskala iaitu kebimbangan (anxiety), kemurungan (depression), kawalan tingkahlaku (behaviour control) dan Afektif positif (positive affect). Nilai Cronbach s Alpha ialah ii. Life Skills Profile dibentuk oleh Rosen et.al (1989) adalah untuk mengukur aspek kefungsian (life skills) yang memberi kesan kepada keberjayaan seseorang yang mempunyai masalah kesihatan mental yang tinggal di komuniti dan hospital. Terdapat lima subskala dalam soal selidik ini iaitu self-care, nonturbulence, sosial-contact, komunikasi dan tanggungjawab di dalam 39 items. Nilai Cronbach s Alpha ialah Setiap responden mengambil masa sebanyak 40 hingga 90 minit untuk menjawab semua soalan dengan bantuan pegawai. Kesemua data yang dikumpulkan kemudiannya dianalisis menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 21. HASIL KAJIAN Jadual 1 menunjukkan maklumat demografi responden. Majoriti responden yang ditemubual adalah lelaki dan hanya 34 peratus gelandangan wanita. Separuh daripada gelandangan adalah berumur 40 tahun ke atas dan berbangsa Melayu. Hanya 13.7 peratus 125

8 gelandangan cina dan 18.7 peratus gelandangan India dan 4 peratus lagi lain-lain. Sebanyak 52.4 peratus responden adalah bujang dan kebanyakan mereka hanya mempunyai tahap pendidikan sehingga sekolah rendah sahaja iaitu sebanyak 80.4%. Jadual 1: Maklumat Demografi Responden Kriteria Bilangan Peratus (%) Jantina Lelaki Wanita Bangsa Melayu Cina India Lain-lain Umur (tahun) Status Perkahwinan Bujang Berkahwin Janda/Duda Status Pendidikan SPM Diploma Lain-lain Jadual 2 : Frekuensi tahap kesihatan mental Tahap Anxiety Depression Positive affect Behavioral control Rendah Sederhana Tinggi Jumlah Jadual 2 di atas menunjukkan separuh dari responden mengalami tahap anxiety dan depression yang tinggi manakala bagi positive affect dan behavioral control, separuh responden mengalaminya pada tahap yang sederhana. Jadual 3 : Frekuensi tahap kemahiran hidup Tahap Non Turbelence Komunikasi Tanggungjawab Sosial kontek Self care Rendah Tinggi Jumlah Jadual 3 di atas menunjukkan kebanyakan responden mempunyai tahap kemahiran hidup yang rendah dalam kesemua aspek kemahiran hidup di mana seramai 305 responden 126

9 mempunyai tahap non-turbelence yang rendah, 314 responden mempunyai tahap komunikasi yang rendah, 293 mempunyai tahap kebertanggungjawaban yang rendah, 293 responden mempunyai tahap sosial kontek yang rendah serta seramai 294 reponden mempunyai tahap penjagaan diri yang rendah. Jadual 4 : Hubungan di antara kemahiran hidup dan kesihatan mental LSP/ Tahap KM Respon Komun Non- Sosial Self care sibility ikasi Turbelence kontek Anxiety ** -.287** -.206** Depression Positive Affect Behavioral Control ** -.167** ** -.294** -.120* -.183** ** ** k<0.05 Berdasarkan jadual 4 di atas menunjukkan bahawa terdapat hubungan negatif yang signifikan di antara anxiety dengan aspek kemahiran hidup iaitu komunikasi, nonturbelence dan sosial kontek di mana nilai k<0.05. Depression juga dilihat mempunyai hubungan negatif dan signifikan dengan aspek kemahiran hidup non-turbelence. Jenis kesihatan mental positive affect juga dilihat mempunyai hubungan negatif yang signifikan dengan dua aspek kemahiran hidup iaitu responsibility dan non-turbelence manakala bagi behavioural control mempunyai hubungan negatif yang signifikan dengan empat komponen kemahiran hidup iaitu responsibility, non-turbelence, komunikasi dan sosial kontek. PERBINCANGAN Berdasarkan hasil kajian, didapati lebih ramai lelaki yang menjadi gelandangan berbanding wanita. Terdapat beberapa faktor yang membuatkan lebih ramai lelaki menjadi gelandangan berbanding wanita. Salah satu faktor utama adalah lelaki mempunyai tanggungjawab untuk menanggung keluarga yang mana lebih membuatkan lelaki tertekan jika mempunyai pendapatan yang kurang terpaksa menampung kos sara hidup yang tinggi. Selain itu, lelaki didapati lebih berisiko terlibat dengan gejala sosial seperti penagihan dadah dan mereka dikatakan kurang berusaha mendapatkan rawatan kesihatan mental berbanding wanita. Walaupun begitu, kewujudan wanita yang menjadi gelandangan tidak boleh diabaikan kerana ia berkait rapat dengan ketidakfungsian keluarga. Menurut kajian yang dilakukan oleh U.S. Conference of Mayors (2007) menunjukkan bahawa 35% daripada populasi gelandangan yang berkeluarga adalah lelaki manakala 65% adalah wanita tetapi 67.5% populasi gelandangan bujang adalah adalah lelaki. Dari aspek umur, kebanyakkan gelandangan yang ditemui adalah mereka yang berumur 40 tahun ke atas. 1 dalam 5 individu yang tinggal di jalanan terdiri daripada mereka yang berumur 55 tahun dan ke atas. Ini kerana, kebanyakan rakyat Malaysia adalah bekerja sendiri ataupun bekerja dalam sektor tidak formal di mana mereka tidak mempunyai simpanan serta elaun bersara. Maka, apabila telah bersara, mereka tidak mempunyai pendapatan yang stabil yang dapat menangung keluarga mereka dan akhirnya membuat keputusan untuk tinggal di jalanan (KPWKM, 2014). Jika dilihat mengapa golongan veteran menjadi gelandangan adalah kerana mereka sudah tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk menanggung keluarga mahupun menanggung diri sendiri. Maka mereka ini memilih untuk menjadi gelandangan supaya 127

10 dapat mengurangkan kos kehidupan mereka supaya jumlah pendapatan yang ada dapat digunakan untuk perkara yang lebih memerlukan. Senario ini mungkin turut berlaku di negara kita kepada mereka yang berumur 50 tahun ke atas tidak mempunyai keupayaan fizikal dan mental untuk bekerja secara optimum serta terdapat kemungkinan juga disebabkan oleh kepincangan sistem sokongan keluarga yang tidak dapat menjaga golongan warga tua ini. Berdasarkan jadual di atas juga, kaum melayu dilihat lebih tinggi menjadi gelandangan berbanding dengan kaum cina dan india. Kajian yang dilakukan oleh Sharifah & Alifatul (2012) juga menyatakan bahawa golongan gelandangan yang paling tinggi terdiri daripada kaum melayu kerana berdasarkan kajian mereka kebanyakan kaum melayu yang dijumpai adalah berdekatan dengan penempatan yang majoritinya terdiri dari kaum melayu. Selain itu, berdasarkan statistik dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan (2013), majoriti penagih dadah juga terdiri daripada kaum melayu yang mana turut menjadi salah satu faktor penyumbang kepada lebih ramai gelandangan terdiri daripada kaum melayu. Kajian ini juga menunjukkan bahawa golongan gelandangan ini mengalamai tahap depression dan anxiety yang tinggi. Ini kerana menurut Sharifah & Alifatul (2012) menyatakan bahawa peningkatan kos sara hidup telah meningkatkan tekanan hidup individu kerana jumlah pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk menampung kehidupan mereka terutamanya yang berkeluarga dan mempunyai tanggungjawab yang ramai. Apabila tekanan ini berterusan dan tidak dirawat akan menyebabkan wujudnya masalah mental. Selain itu, mereka yang menjadi gelandangan juga disisih dan dipandang negatif oleh masyarakat dan ini memberi kesan kepada mereka dan mereka akan mula menjauhi masyarakat dan turut meningkatkan tahap kemurungan mereka. Tahap kemahiran hidup kebanyakan golongan gelandangan ini juga dilihat berada pada tahap yang rendah kerana gelandangan yang mempunyai masalah kesihatan mental mempunyai tahap kemahiran hidup yang rendah berbanding mereka yang tidak mempunyai masalah kesihatan mental serta mereka ini menghadapi masalah dalam mendapatkan keperluan asas (Sullivan et al. 2000). Berdasarkan kajian oleh Gholamreza & Fariba (2013) tahap kemahiran yang tinggi akan memberi kesan ke atas kesihatan mental seseorang di mana apabila tahap kemahiran hidup tinggi maka tahap kemurungan seseorang individu itu akan berkurang. Maka dapat dilihat bahawa kesihatan mental dan kemahiran hidup dilihat saling berkait antara satu sama lain berdasarkan hasil kajian ini dan kajian lepas. Kesihatan mental dan kemahiran hidup merupakan dua aspek yang penting untuk dilihat dalam kalangan mereka yang menjadi gelandangan. Ini kerana mereka yang menjadi gelandangan serta mempunyai masalah kesihatan mental mempunyai tahap kemahiran hidup yang rendah yang menyebabkan mereka mengalami kesukaran untuk tinggal di dalam komuniti. Intervensi kemahiran hidup dapat membantu gelandangan untuk mengembangkan dan mengekalkan tahap kemahiran hidup yang diperlukan untuk mengekalkan kestabilan perumahan mereka. Ini kerana intervensi ini membantu memperbaiki kemahiran pengurusan dari segi makanan, kewangan, bilik, penjagaan diri dan penyertaan dalam komuniti Masalah kesihatan mental dan kemahiran hidup golongan gelandangan perlu ditangani oleh semua agensi termasuklah pihak bukan kerajaan, keluarga dan rakan-rakan. Satu perkhidmatan yang bersepadu untuk menangani isu gelandangan amat diperlukan bukan semata-mata menyediakan kemudahan fizikal tanpa ada rancangan pemulihan fizikal dan mental dalam jangka masa panjang. Mereka yang mengalami masalah 128

11 kesihatan mental akibat dari tekanan yang berterusan ini tidak berupaya untuk berfungsi dengan baik di dalam komuniti dan seterusnya akan kehilangan kemahiran-kemahiran asas dalam kehidupan seperti mengabaikan penjagaan diri dan sebagainya. Justeru itu, dapat dilihat disini bahawa pentingnya mewujudkan polisi yang khusus bagi golongan gelandangan dalam menyelesaikan masalah mereka. Kesan ketiadaan polisi menyebabkan masyarakat tidak peka dan faham dengan masalah gelandangan dan golongan ini akan berterusan menjadi gelandangan tanpa sebarang program pemulihan yang berkesan khas untuk mereka. Ketiadaan polisi dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama, kurangnya kesedaran atau penafian kepada masalah. Kebanyakan rakyat Malaysia termasuklah pihak kerajaan mahupun NGO tidak sedar akan kewujudan golongan gelandangan ini dan tidak begitu jelas dengan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan gelandangan (social blindness). Kedua, disebabkan oleh maklumat yang salah daripada kerajaan di mana kerajaan menyatakan bahawa tidak wujud gelandangan di Malaysia. Ketiga, keutamaan yang mana apabila ramai sedar akan kewujudan gelandangan, tetapi gagal untuk memberi keutamaan terhadap tindakan yang sepatutnya dilakukan dan faktor keempat adalah kegagalan untuk menyedari tentang kepentingan untuk menyediakan polisi yang bertepatan dalam menghadapi isu gelandangan ini. Justeru itu, kerajaan Malaysia perlu untuk membentuk satu polisi yang bertepatan bagi mengendalikan isu gelandangan ini. Akta Orang Papa 1977 juga perlu dikaji semula dan perlu menggunakan pendekatan yang lebih bersesuain dengan definisi gelandangan. Elemen yang terdapat di dalam akta yang lebih kepada criminilised the poor dan halangan terhadap keperluan perkhidmatan perlu di hapuskan. Oleh itu, pendekatan teori empowerment dapat digunakan dengan membolehkan golongan ini untuk memilih keperluan yang mereka perlukan dengan kerjasama dari pihak yang memberi perkhidmatan yang mana dapat menggunakan pendekatan melalui pembelajaran sosial. Satu perkhidmatan yang bersepadu untuk menangani isu gelandangan amat diperlukan bukan semata-mata menyediakan kemudahan fizikal tanpa ada rancangan pemulihan fizikal dan mental dalam jangka masa panjang. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI POLISI Gelandangan bukanlah penyakit mahupun kelemahan seseorang. Gelandangan wujud disebabkan oleh sebab-sebab psikososial yang kompleks. Gelandangan mempunyai pelbagai faktor etiologi yang mana mereka ini sangat memerlukan sokongan dan empati. Keadaan sosial yang mana menyebabkan mereka ini kehilangan kemahiran sosial dalam mengekalkan kestabilan perumahan. Maka dengan menyediakan perumahan sahaja sangat tidak mencukupi bagi golongan ini. Mereka yang mengalami masalah gelandangan ini memerlukan pulihan psikososial yang membolehkan mereka mengembangkan dan membaikpulih kemahiran sosial mereka untuk tinggal berdikari di luar. Pemulihan ini merupakan pendekatan ekologikal yang aims pemulihan untuk jangka panjang. WHO mendefinisikan pemulihan psikososial sebagai proses untuk mereka yang mengalami ketidakupayaan yang disebabkan oleh masalah kesihatan mental untuk mencapai tahap kefungsian yang optimal untuk berfungsi di dalam komuniti (WHO 1996). Meningkatkan tahap kemahiran sosial merupakan sesuatu yang penting sebagai sebahagian dalam proses pemulihan psikososial kerana kemahiran sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan perumahan. 129

12 Secara keseluruhannya, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dan bekerja sebagai sebuah pasukan apabila berhadapan dengan golongan gelandangan dan mengurangkan risiko masalah kesihatan mental mereka. Agensi-agensi kerajaan mempunyai kuasa untuk mempertingkatkan jumlah pendapatan, upah dan gaji pekerja selaras dengan peningkatan kos sara hidup. Kerajaan perlu mengkaji semula strategi dan polisi yang sedia ada dengan memperkembangkan perumahan yang mampu milik, menguatkuasakan undang-undang pekerjaan, meningkatkan perkhidmatan kesihatan mental, perkhidmatan kemahiran hidup dan perkhidmatan pemulihan dadah. Di samping itu, pihak kerajaan perlu memikirkan penubuhan satu unik khas yang menguruskan hal ehwal gelandangan kerana majoriti negara-negara maju mempunyai badan atau unit khas yang ditubuhkan kerajaan. Selain ini, pihak NGO juga percaya bahawa mereka yang tinggal di jalanan mempunyai hak, keperluan dan minat yang perlu dipertahankan. Kini, beberapa NGO telah bergerak untuk membantu golongan gelandangan ini dengan menyediakan makanan, pakaian, ubat-ubatan dan bantuan lain yang mereka perlukan. Integrasi NGO amatlah penting bagi memastikan koordinasi dan pengurusan bahan bantuan dan sokongan yang lebih baik kepada gelandangan. Namun apa yang paling penting dalam menangani isu gelandangan dan kesihatan dari akar umbi ialah peranan yang dimainkan oleh keluarga. Jika setiap keluarga memainkan peranan mereka dengan sebaik mungkin dan menyediakan sumber sokongan yang diperlukan, maka tiadalah mereka yang mengalami ekslusi sosial dan disisihkan dari keluarga atau masyarakat. RUJUKAN Aghajani, M The effect of life skills training on mental health. University of Shahid Beheshti Tehran Arif Rohman Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Katahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa. Workshop Penanganan Gelandangan di Perkotaan. Jakarta:Kementerian Sosial RI. worker.blogspot.com.au/2010/11/program-penanganan gelandangan-pengemis.html.[09 Desember2013]. Bhugra, D Homelessness and mental health. Cambridge England: Cambridge University Press. Bogard, C. J., McConnell, J. J., Gerstel, N., & Schwartz, M Homeless mothers and depression: misdirected policy. Journal of Health and Sosial Behavior, 40(1), Chong, Sheau Tsuey, Mohd Suhaimi Mohamad, &Er, A. C The Mental Health Development in Malaysia : History, Current Issue and Future Development 9 (6): 1 8. Commonwealth of Australia (2008). The road home, A national approach to reducing homelessness Canberra: Commonwealth of Australia Christine A. Helfrich & Louis F.Fogg Outcomes of a Life Skilss Intervention for Homeless Adults with Mental Illness. J Primary Prevent. 28: Fisk, D., & Frey, J Employing people with psychiatric disabilities to engage homeless individuals through supported socialization: The Buddies project. Psychiatric Rehabilition Journal, 26(2),

13 Gholamreza Golmohammadnajad Bahrami & Fariba Molajabari The effect of training life skills on mental health of mothers having exceptional children. European Journal of Experimental Biology. 3(2). 1-5 Jamaiyah, H Community mental health in Malaysia: Marriage of Psychiatry and Public Health. Jurnal Kesihatan Masyarakat Isu Khas. 6, Jabatan Kebajikan Masyarakat Laporan Statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kuala Lumpur. Malaysian Mental Health Association About Us. Retrieved from Moradi, M The Impact of beneficial life skills training on high school students in Tehran in his mental status improved. University of Shahid Beheshti Tehran.National Coalition for the Homeless. 2009a, Why Are People Homeless? On-line availablehttp:// National Coalition for the Homeless. 2009b. Employment and Homelessness. Published by the National Coalition for the Homeless, July 2009 on-line at Rostami Qumart & Mehdi Karini The Effect Of Life Skills Training On The Educational Stress Deduction Of The Islamic Azad Univerisy Student In International Letters Of Social And Humanistic Sciences.52: Sharif, Z The Impact Of Teaching Life Skills Onreduces Depression In Adolesents. University Of Tehran Sharifah &Alifatul Homelessness in Kuala Lumpur, Malaysia : A Case of Agenda Denial, International Journal OfSosial Science Tomorrow.1(2), 1 9. Tarmyan F Preliminary evaluation of the effectiveness of life skills training programs to prevent drug abuse in the first year students of junior high school. University of Shahid Beheshtu, Tehran. United States Conference of Mayors Hunger, homelessness on the rise in major U.S. cities: Mayors' 25-city survey finds high housing costs, weak economy increase need. Retrieved March 28, 2005, from r.asp. Vahid Khoshravesh & Masoumeh Pourmohsen The effect of life skills training on mental health of persons reffered to counseling psychology centers in Rasht. University of Rasht. 5(3):20-23 Wright, N. M. J., & Tompkins, C. N. E. (2006). How can health services effectively meet the health needs of homeless people? British Journal of General Practice, 56(525),

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE By MOHAMMAD EBRAHIM MARJANI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements for

More information

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH Mohd Hamdan Adnan, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah Abstrak Rumah adalah di antara keperluan paling

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208)

Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) ABSTRAK Penyelidikan bertujuan menilai persepsi masyarakat setempat terhadap

More information

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA LJMS 2018, 12 Labuan e-journal of Muamalat and Society PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA Muhammad Safuan Yusoff 1, Nur Hidayah

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Awam-Pengurusan

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak 64 Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak (Preliminary Urban Conservation Findings of Tanjong Malim Image Development) Yazid Saleh, Mohmadisa

More information

PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI

PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jilid 4, 2015 1 PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI Nor Mashitah M.R 1,Mariani M. N 2,, Jain

More information

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Program OSS Sektor Awam Fasa III Self Reliance Sesi Eksklusif CIO Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Oleh OSCC, MAMPU Objektif Untuk menjelaskan tentang

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin

More information

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13*

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* 1. OUTPLAY THEM ALL 2. THE FIELD OF PLAY 3. GOAL 4. THE NUMBER OF PLAYERS 5. THE PLAYERS EQUIPMENT 6. THE BALL

More information

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in the Institute

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

PERCERAIAN DALAM KALANGAN PASANGAN DEWASA PERTENGAHAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT (PAIDHL): EKSPLORASI FAKTOR

PERCERAIAN DALAM KALANGAN PASANGAN DEWASA PERTENGAHAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT (PAIDHL): EKSPLORASI FAKTOR PERCERAIAN DALAM KALANGAN PASANGAN DEWASA PERTENGAHAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT (PAIDHL): EKSPLORASI FAKTOR Noor Syaibah Shabuddin, Norazilah Johari, Norhasima Abdullah dan Syazwana Aziz

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

Serangga 20(2): ISSN , Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia

Serangga 20(2): ISSN , Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia Serangga 20(2): 37-47 ISSN 1394-5130 2015, Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia TROPICAL BED BUG (CIMEX HEMIPTERUS) IN MALAYSIA: SURVEY ON PEST CONTROL OPERATORS MANAGEMENT AND

More information

PELABURAN LANGSUNG ASING DAN PERKEMBANGAN PELANCONGAN: KOINTEGRASI DAN UJIAN PENYEBAB GRANGER DI SEPULUH DESTINASI UTAMA PELANCONGAN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CO-INTEGRATION

More information

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli?

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli? OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PENERBIT UPM Kod Dokumen: OPR/PUPM/BR02/PENILAIAN MANUSKRIP BORANG PENILAIAN MANUSKRIP Tajuk Manuskrip :... Nama Penilai No. K/Pengenalan Jawatan Alamat :... :... :... :......

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus Jurnal Kejuruteraan 26(2014): 69-75 Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus (Pembangunan Model Anjakan Berbasikal di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia) Amiruddin

More information

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 MEMAHAMI PARADIGMA DAN SARJANA UTAMA KULIAH MINGGU 3 & 4 WACANA KONTEMPORARI SAINS SOSIAL Pemikiran sains sosial dikaitkan dengan tokoh-tokoh sosiologi, antropologi dan

More information

KHAIDZIR HJ. ISMAIL, KHAIRIL ANWAR & HANINA H. HAMSAN PENGENALAN

KHAIDZIR HJ. ISMAIL, KHAIRIL ANWAR & HANINA H. HAMSAN PENGENALAN Malaysian Journal of Youth Studies ABSTRAK Analisis Kecenderungan Penyalahgunaan Bahan dan Peranan Faktor Keagamaan: Kajian Kes Terhadap Belia di Sebuah IPTA KHAIDZIR HJ. ISMAIL, KHAIRIL ANWAR & HANINA

More information

Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur

Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 6 (90-108) 90 Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur Junaidi Awang Besar 1,

More information

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ii ASPIRASI PEKERJAAN PARA

More information

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT.

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT. Jurnal Kemanusiaan Full Paper PENGUASAAN MENDISKRIMINASIKAN PASANGAN MINIMAL BUNYI HURUF ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU Nazratul Aini Ramli, Che Radiah Mezah, Abd. Rauf Hassan, Yap Ngee Thai Fakulti

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

Sorotan Literatur Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat vs Sistem Piramid

Sorotan Literatur Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat vs Sistem Piramid ISLAMIYYAT 39(2) 2017: 143-152 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2017-3902-06) Sorotan Literatur Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat vs Sistem Piramid Literature Review on

More information

TERAPI MUZIK. Pengenalan

TERAPI MUZIK. Pengenalan TERAPI MUZIK Pengenalan Terapi muzik adalah alternatif dalam rawatan moden dan satu bidang profesional yang menggunakan muzik bertujuan untuk pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan taraf kesihatan mental

More information

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah Asian Journal of Environment, History and Heritage December 217, Vol. 1, Issue. 2, p. 21-28 ISSN 259-4213 (Print) e-issn 259-431(Online) Published by Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre,

More information

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Author: Salina Binti Ramli I/C No: 820610-14-5148 Matric No: MA061181 Year: 2008 Type of Degree: Master of Engineering (Civil-Structure) Supervisor: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Panel of Examiners: 1) Assoc.

More information

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 Pelancongan Ke Labuan: Melancong Atau Membeli Belah Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 PELANCONG KE LABUAN: MELANCONG ATAU MEMBELI-BELAH? Arsiah Hj. Bahron'" PENDAHULUAN DAN LATARBELAKANG LABUAN Wilayah Persekutuan

More information

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah :

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah : TATACARA PENGURUSAN TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN INSTITUT AKUKULTUR TROPIKA (AKUATROP) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) 1. TUJUAN Tujuan Tatacara Pengurusan Jawatankuasa

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16 (Pind. 1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: ANALISA PENERIMAAN BOLA PERTAMA DALAM PERMAINAN SEPAK TAKRAW DI KALANGAN ATLET SEPAK TAKRAW NEGARA SESI PENGAJIAN:

More information

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Jurnal Pengurusan 49(2017) 77 87 https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-07 Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia (Subprime Crisis and the Volatility

More information

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor 68 Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor Mokhtar Jaafar 1, Asmah Ahmad 1, Zaini Sakawi 1, Maimon Abdullah 2, Norela Sulaiman 2, Normukhnun Mokhtar 1 1 Pusat Pengajian

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI PENERAJU: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 27 APRIL 2018 MATLAMAT PENARAFAN BINTANG

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE Chapter 3 - Hydrostatic force on a submerged plane surface HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE When a surface is submerged in a fluid, forces develop on the surface due to the fluid. The determination

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) MULTY-SENSORY CONTROL SYSTEM FOR REMOTELY CONTROL SURFACE VESSEL AZRUL BIN MOHAMAD SAZALI Bachelor

More information

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KEPENTINGAN UPSI DALAM PERKEMBANGAN SEKTORPERUNCITAN DI TANJONG MALIM HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA (GEOGRAFI) FAKULTI SAINS

More information

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME2016)) Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam Mohd Faisol

More information

TheMind's Q'Bank - A non-profit community initiative by TheMind Association

TheMind's Q'Bank - A non-profit community initiative by TheMind Association 900/2 STPM 2008 PENGAJIAN AM KERTAS 2 (ESEI) (Tiga jam) PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

More information

SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS. Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM

SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS. Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM Profesion dan Profesional Profesion: pekerjaan Profesional : Seseorang itu mengangap kerjanya sebagai aktiviti yang menjadi sumber pendapatannya.

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO. MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.: 56 OF 2018 DI HADAPAN TEMPAT : YA DATIN KALMIZAH BINTI SALLEH PENGERUSI : Mahkamah

More information

U 011 I11I I

U 011 I11I I PERPUSTAKAAN UMP U 011 I11I I 11 111 110111110 0000092481 EXPLORATION ON THE PEDESTRIAN BEHAVIOUR IN KUANTAN AZHARUDDIN BIN ANUAR Project report submitted in partial fulfilments of the requirements for

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penuh Penulis : OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tarikh lahir : 13 JUN 1981 Tajuk : PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah November

More information

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES SY AFIQAH BT. MOHAMED SALLER UNIVERSITI MALAYSIA P AHANG Vl ABSTRACT, The mam purposed of this study was to analysis

More information

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD Tarikh: 15 November 2016 1. Penyata Polisi Lembaga Pengarah Great Eastern Takaful Berhad ( Syarikat ) memberikan pengawasan pada pengurusan perniagaan

More information

Cabaran perubahan fungsi bandar kecil dalam era globalisasi: petunjuk positif dari Tanjong Malim, Malaysia

Cabaran perubahan fungsi bandar kecil dalam era globalisasi: petunjuk positif dari Tanjong Malim, Malaysia GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 2 (98 111) 98 Cabaran perubahan fungsi bandar kecil dalam era globalisasi: petunjuk positif dari Tanjong Malim, Malaysia Yazid Saleh 1,

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] NO. SOALAN: 9 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN LIS AN DARIPADA DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] TARIKH 16 JUN 2014 SO ALAN Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd

More information

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 1, Issue 3, (page 14-30), Universiti Putra Malaysia (UPM)

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 1, Issue 3, (page 14-30), Universiti Putra Malaysia (UPM) 14 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJ - SSH) Volume 1, Issue 3, June 2016 e- ISSN : 2504-8562 Journal home page: Program Rawatan dan Pemulihan Dadah di Pusat Pemulihan Penagihan Dadah,

More information

KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM

KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada

More information

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi 38 DiGi.Com Berhad (425190-X) Chairman s Statement / Penyata Pengerusi Pemegang Saham Yang Dihargai, Dear Shareholders, First of all, I d like to express my pleasure at being able to address you as DiGi.Com

More information

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii Khas untuk suami, ibubapa dan ahli keluarga tersayang KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Sains ( Pembangunan Sumber

More information

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^ PertanikaJ.Trop.Agric.Sci. 16(2): 151-155 (1993) ISSN: 0126-6128 Universiti Pertanian Malaysia Press COMMUNICATION I Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma

More information

MODELLING OF MOTORCYCLE ACCIDENTS AT NON-EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE JUNCTIONS IN MALAYSIA

MODELLING OF MOTORCYCLE ACCIDENTS AT NON-EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE JUNCTIONS IN MALAYSIA MODELLING OF MOTORCYCLE ACCIDENTS AT NON-EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE JUNCTIONS IN MALAYSIA HARNEN SULISTIO DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2004 DEDICATION Especially dedicated to: In memorial

More information

Kesejahteraan Komuniti Dalam Skop Perumahan Mampu Milik Mampan

Kesejahteraan Komuniti Dalam Skop Perumahan Mampu Milik Mampan 97 Kesejahteraan Komuniti Dalam Skop Perumahan Mampu Milik Mampan Dzul Ashrai Abu Bakar 1 dan Hamzah Jusoh 2 1 Program Sains Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia,

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik]

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please ensure that this paper contains

More information

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK.

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. By MAISARAH BT SULAIMAN Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information