2. United Kingdom, Mexico and Thailand

Size: px
Start display at page:

Download "2. United Kingdom, Mexico and Thailand"

Transcription

1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت ن ا ر ی ا ی ا ر ب ی د ر ب ه ا ر لی د م ه ارائ ن: ا ر ی ا ا م ی س 1 ی ت م ه ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ن ا ت س ک ی ج ا ت د و ت س ا ن ی د پ ه ا گ ش ن ا د ز ا م س ی ر و ت ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ی ر ت ک د / 1 3/ : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت /2 1/ 3 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ ی ر ا د ل ت ه ش ق ن ه ک ت س ا د ا ص ت ق ا ی ا ه ش خ ب ز ا ی ک ی ز ی ن و د ی آ ی م حساب به گردشگری سیستم متغیرهای ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی م ه ی م ه م ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ش ق ن ی س ر ر ب و ل ی ل ح ت ه ل ا ق م ن ی ا ف د ه. د ن ک ی م ا ف ی ا ی ی ا ز ل ا غ ت ش ا و ی د ا ص ت ق ا ه ع س و ت و ق ن و ر ر د سؤال. است ن ا ر ی ا د ا ص ت ق ا ز ی ن و گردشگری توسعه ر ب ن ا ر ی ا د ا ص ت ق ا ق ن و ر ز ی ن و ی ر گ ش د ر گ ه ک ت س ا ن ی ا مقاله اصلی ه چ یییییی ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر ب ی ی ی ر ی ث أ ت ه ع س و ت د و ش ی م ح ر ط م ه ل ا ق م ن ی ا ر د ز ی ن ی ر گ ی د ی ع ر ف ت ال ا ؤ س ی ل ص ا ل ا ؤ س ن ی ا ر ب ه و ال ع د ن ک ی م ی ز ا ب گردشگری است ی ت ی م ه ا و ه چ خ ی ر ا ت چه دارای ی ر ا د ل ت ه صنعت اینکه جمله از ه ل ا ق م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ی ر ا د ل ت ه صنعت که میدهد ن ا ش ن توسعه برای ت ع ن ص ن ی ا ی ک ی ز ا ج ی ا ت ن ت س ا ی ی ا ه ی گ ژ ی و و ا ه ه ف ل ؤ م چه دارای ن ی ر ت م م م ه م ن ا ی م ن ی ر ف آ تمایز متغیرهای ن ی ا ی ه ج و ت ل ب ا ق م ه س ز ی ن ر گ ی د ف ر ط ز ا د و ش ی م ر گ ش د ر گ ب ذ ج و ه ا ف ر ت ی ن م ا ث ع ا ب ه ک ل ا ح ن ی ع ر د و ت س ا ن ر د م و سنتی گردشگری د ی ل و ت ش ی ا ز ف ا ر د ی م ل ع شا ل ت ه ل ا ق م ن ی ا ر د ه م د ق م ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب. د ن ک ی م ا ف ی ا ا ه ر و ش ک ی ل خ ا د ص ل ا خ ا ن شد خواهد ت ال ا قققققققق قق قق ق م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت ف ل ت خ م ی ا ه ر و ش ک ی ر گ ش د ر گ ت ا ع ال ط ا و ر ا م آ ه س ی ا ق م ز ی ن و ی ا ه ن ا خ ب ا ت ک ع ب ا ن م ر ی ا س ز ی ن و ی ش ه و ژ پ. د و ش ن ی ی ب ت و ل ی ل ح ت ن ا ر ی ا د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص. ه ع س و ت ن ا ر ی ا د ا ص ت ق ا ی ر گ ش د ر گ ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م 1-

2 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م م س ی ر و ت ن ا م ز ا س 1 صنعت سود ع و م ج م ه ک د ر ک م ال ع ا ی ش ر ا ز گ ر د ی د ال ی م ۶ ۱ ۰ ۲ ل ا س ر د ی ن ا ه ج ی ر گ ش د ر گ ز ا ن ا ش ن ه ک ه د ر ک د ش ر ر ی خ ا ی ا ه ه ه د ی ط ی ر ی ذ پ ا ن ف ق و ت ر و ط ه ب ا ال م ع م س ی ر و ت صنعت است. ه د ر ک ر و ب ع ر ن د د ر ا ی ل ی م ۰ ۰ ۲ ۱ ی ن ا ه ج ی ر گ ش د ر گ ن ا ر ف ا س م د ا د ع ت. ت س ا ی ع ط ق م ی ا ه ک و ش ن ت س و ی پ ع و ق و ه ب د و ج و ا ب صنعت این م ا و د و ت ر د ق ه د ن ه د ن و ی ل ی م ۴ ۷ ۶ ه ب د ع ب و ی د ال ی م ۰ ۸ ۹ ۱ ل ا س ر د ر ف ن ن و ی ل ی م ۸ ۷ ۲ ه ب ی د ال ی م ۰ ۵ ۹ ۱ ل ا س ر د ن ا ه ج ل ک ر د ر ف ن ن و ی ل ی م ۵ ۲ ز ا. ) 3 7 : ن ا ر گ ی د و ن ی ت م ی ع ر ا ز ( رسید ۶ ۱ ۰ ۲ ل ا س ر د ر ف ن ن و ی ل ی م ۵ ۳ ۲ و د ر ا ی ل ی م ک ی و ی د ال ی م ۰ ۰ ۰ ۲ ل ا س ر د ر ف ن د ر ا ی ل ی م ۴ ۰ ۱ ه ب ی د ال ی م ۰ ۵ ۹ ۱ ل ا س ر د ر ن د د ر ا ی ل ی م ۲ ز ا ی ل ل م ل ا ن ی ب د ص ا ق م ق ی ر ط ز ا م س ی ر و ت صنعت جهانی ی ا ه د م آ ر د ل ا س ر د ر ن د د ر ا ی ل ی م ۰ ۲ ۲ ۱ و ی د ال ی م ۰ ۰ ۰ ۲ ل ا س ر د د ر ا ی ل ی م ی د ال ی م ۵ ۹ ۴ ه ب ن آ ز ا د ع ب و ی د ال ی م ۰ ۸ ۹ ۱ ل ا س ر د ت ب س ن ر ف ن ن و ی ل ی م ۶ ۴ ا ی د ص ر د 3/9 ی ن ا ه ج ن ا ر گ ش د ر گ ل ک د ا د ع ت ی د ال ی م ۶ ۱ ۰ ۲ ل ا س ر د. د ی س ر ی د ال ی م ل ب ق ل ا س ه ب ل ا س ر د ن ا ه ج ی د ا ص ت ق ا ن ا ر ح ب ن ا ی ا پ ز ا د ع ب ط س و ت م د ح ز ا ر ت ن ا ب ی ل ا و ت م د ش ر ل ا س ن ی م ت ف ه ن ی ا. ت ش ا د ش ی ا ز ف ا ی ل ا ح ر د ن ی ا. د و ب ه د ی س ر ن ت ب ث ه ب ل ا ح ه ب ا ت ی د ال ی م ۰ ۶ ۹ ۱ ه ه د ز ا د ن م ت ر د ق د ش ر ز ا ی م و ا د ت ن ی ن چ. د و ب ی د ال ی م ۶ ۱ ۰ ۲ ۹ ۰ ۰ ۲ ت س ا د ص ا ق م ر ت ش ی ب ا م ا د ن د ر ک ر ی ی غ ت ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ه ج ی ض ع ب. ت ف ر گ ن ت ر و ص م ه ی د ا ی ز ی ت ی ن م ا ی ف ن م ی ا ه د ا د خ ر ه ک ی ب و خ ت ب ث م د ش ر ر ت ه ف ر ص ه ب ن و ر ق م ی ی ا و ه ل ق ن و ل م ح و ر ت ش ی ب ی ن ا ه ج ط ا ب ت ر ا ر ت ن ا ب ر ف س ی ا ض ا ق ت خاطر به د ن ت س ن ا و ت. ) : ی ن ا و ر ی ا و ق ی ن م ی م ی ه ا ر ب ا ( د ن ن ا س ر ب ت ب ث ه ب ا ر ا ر د ش ر ن ی ر ت ش ی ب م ا ر آ س و ن ا ی ق ا و ا ی س آ ه ق ط ن م د ح ت م ل ل م ن ا م ز ا س ی ر گ ش د ر گ ی ن ا ه ج ن ا م ز ا س ی ا ه ی د ن ب م ی س ق ت ه ب ه ج و ت ا ب ا ب ا ق ی ر ف آ ن آ ز ا د ع ب ه ک د ن د ن ا س ر ت ب ث ه ب ش ی ا ز ف ا د ص ر د ۹ ا ب ی ل ل م ل ا ن ی ب ن ا ر ف ا س م ی ا ه ی د و ر و ر ظ ن ز ا ج ی ا ت ن د ش ر د ص ر د ۲ ا ب ت س ا پ و ر ا ه ک جهان منطقه ن ی ر ت د ی د ز ا ب ر پ. د ن ت ف ر گ ا ج د ص ر د ۳ ا ب ا ک ی ر م آ توریستتتتتتتهای تعداد ه ک ت س ا ن ی ا ز ا حاکی خاورمیانه منطقه ی ا ر ب س ر ت س د ر د ی ا ه ه د ا د و د ن ا س ر. ) 5 4 : ی س ی و ( ت س ا ه د و ب ه ج ا و م ی د ص ر د ۴ ی ش ه ا ک ه ر ا ق و د ص ر د ۸ ا ر ی ط ل ت خ م ی د و ر و ت ب ث ه ب ی ا ه ت ت ت س ی ر و ت د ا د ع ت ه ن ی م ز ر د د و خ صدرنشینی به ن ی چ و ا ی ن ا پ س ا ه د ح ت م ت ن ا ی ا ه س ن ا ر ف ی د ال ی م ۶ ۱ ۰ ۲ ل ا س ر د ی ا ه ههه ه ه ب ت ر ر د ا ی ن ا پ س ا و ه د ح ت م ت ن ا ی ا م ه ز ا ب ا ه ت س ی ر و ت ز ا ه د ش ب س ک د م آ ر د ر ظ ن ز ا. د ن د ا د ه م ا د ا ل ا س ر د ه د ش ا ب ن آ ه ب. ت س ا چهارم چین ر ظ ن م ن ی ا ز ا. د و ب ه د ی س ر م و س ه ب ت ر ه ب ه ت ش ذ گ ل ا س ه ک د ر ا د ر ا ر ق د ن ل ی ا ت ا ه ن آ ز ا د ع ب و د ن ت س ه م و د ی ا ه ت س ی ر و ت د ا د ع ت ر ظ ن ز ا و د ن د ر ک ا د ی پ ا ق ت ر ا م ش ش و م ج ن پ ی ا ه ه ب ت ر ه ب ا ی ل ا ت ی ا و ه س ن ا ر ف 2 ر د ص ر د ن ا م ل آ و ه د ح ت م ت ن ا ی ا ن ی چ. د ن د ی س ر م ه ن و م ت ش ه م ش ش ی ا ه ه ب ت ر ه ب د ن ل ی ا ت ل و ا و ک ی ز ک م ا ی ن ا ت ی ر ب ی د و ر و م س ی ر و ت ت م س ه ب ج ر ا خ ز ا د ر ا و و. ) 2 5 : ی م ر ا ص ( د ن ت س ه ت س خ ن ی ا ه ه ب ت ر ر د م ه ه ن ی م ز ن ی ا ر د خرج نظر ز ا و د ن ت ف ر گ ر ا ر ق د و خ ق ط ا ن م ر د ر و ش ک ح ط س ر د ا ه ر و ش ک ه ب ه د ش د ر ا و ی ا ه ت س ی ر و ت د ا د ع ت ل ا س ر ه ی د ال ی م ۰ ۳ ۰ ۲ ا ت ۰ ۱ ۰ ۲ ی ا ه ل ا س ن ی ب د و ش ی م ی ن ی ب ش ی پ ی دا ل ی م ۰ ۳ ۰ ۲ ل ا س ا ت ر ف ن د ر ا ی ل ی م 1/8 ه ب ب ی ت ر ت ن ی ا ه ب و د ن ک ا د ی پ ش ی ا ز ف ا د ص ر د ۳/۳ ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ر گ ش د ر گ ن ا م ز ا س ط س و ت ه د ش ر ش ت ن م ی د ال ی م ۰ ۳ ۰ ۲ ت م س ه ب م س ی ر و ت ش ر ا ز گ ه ب د ا ن ت س ا ی ا ه ت ت ت س ی ر و ت د ا د ع ت د و ر ی م ر ا ظ ت ن ا ی د ال ی م ۰ ۳ ۰ ۲ و ۰ ۱ ۰ ۲ ی ا ه ل ا س ن ی ب د ی و گ ی م ه ک ه د ش ن ی ا.. د س ر ب ا ب ر ا م آ ه ئ ا ر ا ل ل م سازمان جهانی ی د و ر و ه ب و ر د ص ا ق م ر د 1. World Tourism Organization 2. United Kingdom, Mexico and Thailand

3 ) ی م ز ر ا و خ ل) ل ل و س ر ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت. د ب ا ی ش ی ا ز ف ا ) ل ا س ر د د ص ر د )۲/۲ ه ت ف ا ی ه ع س و ت ی ا ه د ا ص ت ق ا ر ب ا ر ب و د ی خ ر ن ا ب ) ل ا س ر د ی د ص ر د ۴/۴ ی د ش ر ا ب ( ه ع س و ت ل ا س ر د د ص ر د ۰ ۳ ز ا م س ی ر و ت ی ن ا ه ج ر ا ز ا ب ز ا ه ع س و ت ه ب و ر ی ا ه د ا ص ت ق ا م ه س ی دا ل ی م ۰ ۸ ۹ ۱ ه ب ل ا س ر د د ص ر د ۵ ۴ ر گ ا. د س ر ب د ص ر د ۷ ۵ ه ب ر ا ز ا ب م ه س ن ی ا ی د ال ی م ۰ ۳ ۰ ۲ ل ا س ا ت د و ر ی م ر ا ظ ت ن ا و ت س ا ه د ر ک ا د ی پ ش ی ا ز ف ا ی د ال ی م ۶ ۱ ۰ ۲ ی ن ع م ن ی ا ه ب د ن ن ک ا د ی پ ت س د ی ن ا ه ج م س ی ر و ت ز ا ی م ه س چنین به د ن ن ا و ت ب ا ه د ا ص ت ق ا ن ی ا ن ی ا ه ب ق ل ع ت م ن ا ه ج ی ا ه ر و ش ک ه ب ه د ش د ر ا و ی ا ه ت س ی ر و ت ز ا ر ف ن د ر ا ی ل ی م ا ه د ا ص ت ق ا ک ی ز ا ش ی ب ه ک د و ب د ه ا و خ د ن ه ا و خ د و ب : (. ) 1 9 د ه د ی ی م ن ا ش ن ه ت ف ر گ ی ا ج ی ب و ن ج ی ا ی س آ ی ا ه ر و ش ک ف ی د ر ر د ه ک ن ا ر ی ا د ر و م ر د ی ر گ ش د ر گ ی ن ا ه ج ن ا م ز ا س ی ا ه ر ا م آ ی ا ه ر و ش ک ر گ ی د ز ا ) ر ف ن ر ا ز ه ۸ ۳ ۹ و ن و ی ل ی م )۲ ر ف ن ن و ی ل ی م ۳ ه ب ک ی د ز ن ی ز ی چ ی د ال ی م ۰ ۱ ۰ ۲ ل ا س ر د ه ک به ترتیب ه ب ی د ال ی م ۵ ۱ ۰ ۲ و ۴ ۱ ۰ ۲ ی ا ه ل ا س ر د د ا د ع ت ن ی ا ه ک د ن ا ه د ش ر و ش ک و ن و ی ل ی م 4/7 6 9 د ر ا و ن ا ه ج ر ف ن ن و ی ل ی م 5/7 3 2 ن ی ا ا ب. د ه د ی ی ی م ن ا ش ن د و خ ز ا ش ی پ ی ا ه ل ا س ه ب ت ب س ن ا ر ی د ص ر د 5/4 و 4/2 د ش ر ب ی ت ر ت ه ب ه ک ه د ر ک ا د ی پ ش ی ا ز ف ا ر گ ن ا ش ن ه ک د ر ک ا د ی پ ش ه ا ک ن و ی ل ی م 4/2 4 9 م ق ر ه ب ن ا ر ی ا ه ب ی د و ر و ی ا ه ت س ی ر و ت د ا د ع ت ی د ال ی م ۶ ۱ ۰ ۲ ل ا س ر د ل ا ح. ت س ا ی د ال ی م ۵ ۱ ۰ ۲ ل ا س ه ب ت ب س ن ی د ص ر د 5/6 ت ف ا ی ک ا ح ی ن ا ه ج م س ی ر و ت ن ا م ز ا س ی ا ه ر ا م آ م س ی ر و ت صنعت از ر و ش ک ی ا ه د م آ ر د ر ظ ن ز ا ل ا س ر د د م آ ر د ن ی ا ه ک ت ش ا د د م آ ر د ر ن د ن و ی ل ی م 2/8 3 4 ن ا ر ی ا ی د ال ی م ز ا ن آ ل ا س ر د ه ک ت س ا ۰ ۱ ۰ ۲ ی دا ل ی م ۵ ۱ ۰ ۲ و ۴ ۱ ۰ ۲ ا ب ن د ن ا س ر ت ب ث ه ب ی ک ی ز ی ن ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ن ا د ق ف. ت س ا ه د ی س ر ر ن د ن و ی ل ی م 3/8 6 8 و ر ن د ن و ی ل ی م ۱ ۴ ۸ ۳ ه ب ب ی ت ر ت ه ب م و ا د م ی د ش ر ز ا ر گ ی د ی ا ه ت ل ع ن ا ر ی ا ر د ی ر گ ش د ر گ ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر د ت ی ق ف و م م د ع. د و ر ی م ر ا م ش ه ب ن ا ر ی ا ی ر گ ش د ر گ ر ب ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ی ا ه ش ل ا چ و ی ز ی ر ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ام ن ر ب م ا ظ ن ن آ ت ی م ه ا و ه ا گ ی ا ج و بهبرنامهههههههههههریزی نوعنگاه ا ه ش ش ش ش ش ش ش ز ار ت و ا تف جمله مختلفیاز ی ا ه ه ا گ ی ا پ د و ب ن ی ب ا ی ز ر ا م ت س ی س ی ز ا س م ی م ص ت د ن ی آ ر ف و ر ا ت خ ا س ی ر ا ذ گ ی ش م ط خ و ز و ر هههههه ه هه ب ف ا ف ش ت ا عا ل ط ا و ه د ا د ه ک د ر ا د... و ی ط ی ح م ی گ ن ه ر ف ی س ا ی س ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ف ل ت خ م ی ا ه ش خ ب ر د ش ل ا چ و م د ر م ت ک ر ا ش م ع و ن ق ی ق د ز ا ر و د ه ب و ی ت ن س ش و ر ه ب ا م ر و ش ک ر د ی ر گ ش د ر گ ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ع ق ا و ر د. ت س ا ه د ر ک ه ج ا و م ی ت ال ک ش م ا ب ا ر ش خ ب ن ی ا ی ا ه د ر و ا ت س د و ع ا ض و ا ا ب ا ن و م ع م ی ر گ ش د ر گ ه ن ی م ز ر د ه د ش ن ی و د ت ی ا ه ه م ا ن ر ب و د ر ی گ ی م ت ر و ص د م آ ز و ر ی ا ه ی ر و ا ن ف ( د و ش ی ی م ی ه ت ن م ه ع س و ت ی ر ا د ی ا پ ا ن ه ب ه ک د ن ر ا د ن ق ب ا ط ت ر ض ا ح ی ن ا م ز ه ر و د ی م ل ع ن ا ر گ ی د و م د ق ا ه د ا ز : ) 3 6 ت ا م د خ ر ت ا ف د ل م ا ش ت ا م د خ ن ا گ د ن ن ك ه ئ ا ر ا ز ا ي ا ه ع و م ج م ز ا ر گ ي د ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ش خ ب ف ال خ ر ب ي ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ا ه ر ي ذ پ ننن ن ن ا م ه م و ا ه ا ر س نن ن ا م ه م ا ه ل ت ه ي ي ا ي ر د و ي ا ه د ا ج ي ل ي ر ي ي ا و ه ل ق ن و ل م ح ن ال م ا ع ي ن ا د ر گ ر و ت و ي ت ر ف ا س م ش ف ك ك ا ش و پ ي ت ا غ و س م ال ق ا ي ت س د صنايع محصونت ي ا ه ه ا گ ش و ر ف ا ه ن ا ر و ت س ر ي ر گ ش د ر گ ي ا ه ه ب ذ ا ج ن ا ي د ص ت م. ت س ا ن ا ر گ ش د ر گ ه ق ال ع د ر و م م ال ق ا ر ي ا س و می ر چ ا ي ش ا ي ي ن ا ب ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ر ث ا ش خ ب ن ي ا ق ن و ر ا ت ت س ا ه د ش ث ع ا ب ي ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه ب ط و ب ر م ي ا ه ت ي ل ا ع ف ع و ن ت ي ا ر ب ا ر ه ع س و ت د ن ا ه د ا د ن ا ش ن ه د ش م ا ج ن ا ت ا ع ل ا ط م ن ي ا ر ب ه و ال ع. د ن ك د ا ج ي ا ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ش خ ب ر ي ا س ا ب ه س ي ا ق م ر د ر و ش ك د ا ص ت ق ا ن ن ي ا. د ر ا د ت ت ل و د ي ي ا ه د م آ ر د ش ش ي ا ز ف ا و د د م آ ر د ع ي ز و ت د و ب ه ب ن ي ن چ م ه و ي ر ا ك ي ب ش ه ا ك ر د ي ر ث ؤ م ش ق ن ت ع ن ص ن ي ا

4 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت ت س ا ح ح ر ط م ر ر و ش ك ي ي د ا ص ت ق ا ل ك ش م ن ي ر ت ي ل ص ا ن ا و ن ع ه ب ي ر ا ك ي ب ا م ر و ش ك ر د ه ك ت ه ج ن آ ز ا ص و ص خ ه ب ع و ض و م. د ر ی گ ر ا ر ق ر و ش ك ن ا ز ي ر ه م ا ن ر ب و ن ا ر ا ذ گ ت س ا ی س ه ج و ت د ر و م ی ر ت ی د ج ت ر و ص ه ب ز و ر ه ب ز و ر ت س ا م ز ن ش ه و ژ پ ی ر ظ ن و ی م و ه ف م د ر ک ی و ر ي ت خ ا ن ش ه ع م ا ج ي د ا ص ت ق ا ز ا م ع ا ي ف ل ت خ م ي ا ه ه ا گ د ي د ز ا ي ر گ ش د ر گ ن د و ب ي ا ه ت ش ر ن ا ي م و ن د و ب ي ه ج و د ن چ ل ي ل د ه ب ل ي ل د ن ي م ه ه ب د ي ا ش. د ر ي گ ر ا ر ق ي س ر ر ب د ر و م د ن ا و ت ي م ي ت ي ر ي د م و ي ي ا ي ف ا ر غ ج. ت س ا ه ت ف ر گ صورت مختلف ي ا ه ه ت ش ر ه ا گ د ي د ه ب ه ج و ت ا ب ي ر گ ش د ر گ ز ا ي د د ع ت م ف ي ر ا ع ت ن و ن ك ا ت ه ك ت س ا ه ك د ر ي گ ي م ر ب ر د ا ر ي ا ه ت ر ف ا س م ه ع و م ج م ي ر گ ش د ر گ : ت س ا ه د ر ك ف ي ر ع ت ن ي ن چ ا ر ي ر گ ش د ر گ ) ( ن م ر و ب ر و ت ر آ خاص مراسم ر د ت ك ر ش ر و ظ ن م ه ب ه ك ن ي ا ا ي و ي ل غ ش ي ا ه ت ي ل ا ع ف ر گ ي د ا ي ت ر ا ج ت و ح ي ر ف ت و ت ح ا ر ت س ا ر و ظ ن م ه ب ت ر ف ا س م ن ي ا ي ط ر د د و خ م ئ ا د ت ن و ك س ل ح م ز ا ر گ ش د ر گ ص خ ش ت ب ي غ و د ر ي گ ي م م ا ج ن ا. د ش ا ب ييييي ي يي مي ا ر ذ گ و ي ت ق و م ف ي ر ع ت ن ي ا ل و م ش م د ن ن ک ی م د و خ ي گ د ن ز و ر ا ك ل ح م ن ي ب ي م ظ ن م ي ل غ ش ي ا ه ت ر ف ا س م ه ب م ا د ق ا ه ك ي ن ا س ك ت س ا ي ه ي د ب. ) 5 4 : ي ن ا و ض ر ( د ن و ش ي م ن. د ت ف ا ي م ق ا ف ت ا ر گ ش د ر گ ك ي ت ر ف ا س م ن ا ي ر ج ر د ه ك د و ش ي م ق ال ط ا ي ت ي ل ا ع ف ه ع و م ج م ه ب ي ر گ ش د ر گ ن ا ب ا ي ر ا ز ا ب ه ا گ د ي د ز ا ت ا ر ط ا خ ي ر و آ د ا ي ي ت ح و ت ش گ ز ا ب ت م ا ق ا د ص ق م ه ب ت ر ف ا س م ر ف س ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ل ي ب ق ز ا ي ت ي ل ا ع ف ر ه ل م ا ش د ن ي آ ر ف ن ي ا ف ل ت خ م ي ا ا ن ا ك د ي ر خ ( د ه د ي م م ا ج ن ا ر ف س ز ا ي ش خ ب ن ا و ن ع ه ب ر گ ش د ر گ ه ك ا ر ي ي ا ه ت ي ل ا ع ف ن ي ن چ م ه. د و ش ی م ز ي ن ن آ ت ي ل ا ع ف ه ن و گ ر ه ن ا و ت ي م ي ل ك ر و ط ه ب. د ر ي گ ي م ر ب ر د ز ي ن ا ر ) ن ا م ه ي م و ن ا ب ز ي م ن ا ي م ل م ا ع ت و. ) Mill and Morrison, )1985 د ر ك ي ق ل ت ي ر گ ش د ر گ د ت ف ا ي م ق ا ف ت ا ر گ ت ح ا ي س ك ي ر ف س ن ا ي ر ج ر د ه ك ا ر ي ل ا ع ف ن ا و ل ع ف و. د ن ه د ی ی م ی ا ج ن ی گ ن س ع ی ا ن ص ه و ر گ ر د ا ر ن آ ی خ ر ب ه ک ی ا ه ن و گ ه ب ت س ا ی ز ک ر م ت م ی ا ه ی ا م ر س صنعت هتلداری ت ع ن ص ت ی م ه ا ش خ ب ن ی ا ی ل ک ر و ط ه ب. ت س ا ی ی ا ن ب ر ی ز ی ت ی ل ا ع ف ع ط ق ر و ط ه ب ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ر گ ش د ر گ و ر م ل ق ر د صنعت این ت س ا ه ل ت ه ه و ق ل ا ب ش ی ا ج ن گ د ص ر د 1 ز ا ر ت م ک گردشگری ه ع س و ت ل ا ح ر د ی ا ه ر و ش ک م ه س ا م ا د ر ا د ی ا ه ژ ی و ی د ا ص ت ق ا ت ا س س ؤ م ع ا و ن ا ز ا ل ک ش ت م ه ک ت س ا صنعتی هتلداری. ت س ا ه ن ن د ا ع ا ن ر ا د ق م ن ی ا ه ک و ی ی ا ر ی ذ پ ر و ط ه ب و ه ر ا د ا ی ل ک هه ه ت ف ر ممی م ر ا م ش ه ب ا ز د م ا ر د و ز ا س ل و پ ع ی ا ن ص ز ا ز ا ب ر ی د ز ا ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص. ن ا ر و ت س ر ل ت م ل ت ه ک ی ب س ا ن م ت ی ر ی د م ا ه ل ل ت ه ی ا ه ت ی ل ا ع ف ه ر ت س گ ت. س ا ش ی ا ز ف ا ه ب و ر ت د ش ه ب ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ه ب ه ج و ت ا ب ر ض ا ح ن ر ق ر د ه ص ی ص خ ن ی ا و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د صنعت این ش ق ن ه د ش ب ب س ر م ا ن ی م ه و ه ت ف ا ی ش ی ا ز ف ا ز و ر ه ب ز و ر ی ل ص ا ش خ ب ن ا و ن ع ه ب ا ر آن د ن ا ه د ر ب ی پ م س ی ر و ت ت ع ن ص ت ی م ه ا ه ب ه ک ی ی ا ه ر و ش ک. د ن ه د ی م ن ا ش ن ل ت ه ت ع ن ص ه ب ی ا ه ژ ی و ه ج و ت ف د ه ن ی ا ی ا ت س ا ر ر د و د ن ن ک ی م ب و س ح م و د و ش س ح ش ی پ ز ا ش ی ب د و خ ه ن ا ر س د م ا ر د افزایش برای ي ا ه هه ه ا گ د ي د ل ص ا ح ا ه ي د ن ب م ي س ق ت ن ي ا. د ر ك ي د ن ب م ي س ق ت ي ف ل ت خ م ي ا ه ه و ي ش ه ب ن ا و ت ي م ا ر ي ر گ ش د ر گ ي ا ه ه ب ذ ا ج د ا ر ف ا. د ن ا ه ت خ ا د ر پ ي ر گ ش د ر گ ي ا ه ه ب ذ ا ج ي د ن ب ه ق ب ط ه ب د و خ ص ا خ د ر ك ي و ر و ه ا گ د ي د ه ب ه ج و ت ا ب م ا د ك ر ه ه ك ت س ا ي ف ل ت خ م 1 ل م ا ش ا ض ا ق ت ه ك د و ش ي م م ي س ق ت ا ض ا ق ت و ه ض ر ع ه و ر گ و د ه ب ي ر گ ش د ر گ م ا ظ ن ي ا ز ج ا و ر ص ا ن ع م ا م ت ه ك ت س ا د ق ت ع م ن ا گ ي- ي ي م ه د ا ف ت س ا ي ر گ ش د ر گ ت ا م د خ و ت ال ي ه س ت ا ه ه ب ذ ا ج ز ا ه ك ي ل ح م ن ي ن ك ا س و ی ل ل م ل ا ن ی ب ي ا ه ر ا ز ا ب و ي ل خ ا د ي ا ه ر ا ز ا ب 1. Gun

5 ي. ا ه ه ب ذ ا ج ي- ا ه هه ه ب ذ ا ج ي- ا ه هه ه ب ذ ا ج ي- ا ه ه ب ذ ا ج ت. ا م د خ ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت ر گ ي د و ي ت م ا ق ا ت ا س ی س أ ت ا ه ت ي ل ا ع ف و ا ه ه ب ذ ا ج ل م ا ش ه ض ر ع و د ن ي ا م ن ي ر گ ش دددد دد د ر گ ت ا م د خ و ت ا ن ا ك م ا ر د ا ر د ر ا د ر ب. ) Gun, 22: 15( ن ا گ ه ا گ د ي د ز ا ي ر گ ش د ر گ ي ا ض ا ق ت و ه ض ر ع م ا ظ ن 1- ه ر ا م ش ل و د ج د ا ق ت ع ا ه ب ه ض ر ع ل م ا و ع ا ه ت ی ل ا ع ف و ا ه ه ب ذ ا ج ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ي ر گ ش د ر گ ت ا م د خ و ت ا ن ا ك م ا ر ي ا س ل ق ن و ل م ح ا ه ت خ ا س ر ی ز ر گ ي د ي ن ا م ز ا س ر ص ا ن ع ا ض ا ق ت ل م ا و ع ي ر گ ش د ر گ ی ل ل م ل ا ن ی ب ي ا ه ر ا ز ا ب ي ر گ ش د ر گ ي ل خ ا د ي ا ه ر ا ز ا ب ي ر گ ش د ر گ ي ل خ ا د ي ا ه ر ا ز ا ب ز ا محلي ساكنين ه د ا ف ت سس س ا ي ر گ ش د ر گ 8( : م ا غ ر ض ( : ع ب ن م 1 ي ا ه هه ه ب ذ ا ج و ع ب ا ن م : د ن د ر گ ي م ل م ا ش ا ر ر ي ز د ر ا و م ا ه ه ب ذ ا ج و ع ب ا ن م پ ي ک س ن ي ا ت ا م د خ و ت ا ن ا ك م ا ا ه ه هه ه ه ه ه ب ذ ا ج ي ع ي ب ط و ع ب ا ن م ي ا ه هههههه ه ه به ذ ا ج ع ب ا ن م ه ا گ ر ه ه ک ه ت ک ن ن ي ا ر ب م ل ع ا ب. ) Inskeep, :1991 )74 ه ژ ي و و ت خ ا س ن ا س ن ا ي ا ه ه ب ذ ا ج و ع ب ا ن م ي خ ي ر ا ت و ي گ ن ه ر ف ) 5 1 : م ا غ ر ض ( د ن د ر گ ي م ل ي د ب ت ه ب ذ ا ج ه ب د ن و ش ه ا ر م ه ي ر گ ش د ر گ ت ا ن ا ک م ا ا ب ي ر گ ش د ر گ ي ر گ ش د ر گ 1 : ميييييييگردند تقسيم ه د م ع ه ت س د ه س ر ب ي د ر گ ن ا ه ج ي ن ا ه ج ن ا م ز ا س ف ر ط ز ا 2 ي ي ي ع ي ب ط 3 و ي خ ي ر ا ت ي- گ ن ه ر ف. ) Inskeep,1991: )31-1 ه ژ ي و ی ج ر ا خ و ی ل خ ا د ن ا ر گ ش د ر گ ش خ ب و د ر د ی ر گ ش د ر گ صنعت توسعه ه ج ی ت ن ر د ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ر د د ص ا ق م ی ر گ ش د ر گ ا ب ی ر ا ج ت ی ا ه ت ی ل ا ع ف م ا ج ن ا و ت غ ا ر ف ت ا ق و ا ن ا ر ذ گ ف ا د ه ا ه ع س و ت ف ی ر ع ت. ) Pizam & Holcomb, :28 )1. نددددددد ت ف ا ی ل ک ش م ی د د و د ح ا ت ی ر و ش ک ر ه ر د ف ل ت خ م ی ا ه ر ا م آ ز ا ه د ا ف ت س ا ل ی ل د ه ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ق ی ق د. ت س ا ه ا گ ت م ا ق ا ر و ط هه ه ب. ) Pizam, :21 )2 ت س ا ی ها ر ا ج ا ه ن ا خ و ل ت م ه ن ا خ ن ا م ه م ا ر س ن ا م ه م ل ت ه ل ی ب ق ز ا ی د ر ا و م ل م ا ش ی ر گ ش د ر گ : ت ف ر گ ر ظ ن ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ی ا ر ب ا ر ر ی ز ی ا ه ی گ ژ ی و ن ا و ت می ی ل ک ه ک ی هها ه ن و گ ر د ا ه ههههه هه اهه گ ت م ا ق ا مشتریان بیشترین ل و ص ف د ص ا ق م ق ن و ر ه ب. ت س ا ر ی غ ت م ا ض ا ق ت ن ا ز ی م : ن د و ب ی ل ص ف 1.. د ن ن ک می ه ع ج ا ر م ا ه ن ا ک م ن ی ا ه ب ی ر گ ش د ر گ. ت س ا ه د ن ک ا ر پ ل و ص ف ل و ط ر د ق ا ت ا ی ا ر ب ا ض ا ق ت : ل ا غ ش ا ح ط س 2.. د س ر ب ش و ر ف ه ب د و خ ص خ ش م ن ا م ز ر د ت س ی ا ب می و ت س ی ن ن د ش ه ر ی خ ذ ل ب ا ق ا ه ه ا گ ت م ا ق ا 3. د ن ک می ص خ ش م ا ر ه ا گ ت م ا ق ا ن ا ت جذابی و ی س ر ت س د ن ا ز ی م ه ا گ ت م ا ق ا ل ح م 4.. د ر ا د د و ج و ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ت ا م د خ ی ا ر ب ) ی ن و ن ا ق ه چ و ی ر ا ی ت خ ا ه چ ( ی ت و ا ف ت م ی د ن ب ه ج ر د 5.. ) Page, :27 )212 د ن ر ا د ز ا ی ن ر ی م ع ت ت ه ج ی ی ن ا ب ه ن ی ز ه ا ه ه ا گ ت م ا ق ا Inskeep

6 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ي ر گ ش د ر گ جاذبه هاي انواع 1- ه ر ا م ش ر ا د و م ن Source: (Inskeep, 1991: 31-1) ی اا ا ننه ن ا م ت خ ا س ر د ت ع ن ص ن ي ا. ت س ا ن و ي د م س ي ي و س ه ژ ی هو ب ي ي ا پ و ر ا ي ا ه ر و ش ك ه ب ا ر د و خ ز ا غ آ ن ي و ن ي ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ن ا گ د ن ر ا د. د ي د ر گ ي م ه ض ر ع ن ا ي ر ت ش م ه ب ا ه س ی و ر س و ت ا م د خ ع ا و ن ا ك چ و ك ی ا ه ل ت ه ن ي م ه ر د و ت ف ر گ ل ك ش ك چ و ك ی ا ه ل ا س حدود از Hotel ه م ل ك و د ن د ش ي م ن ه د ن ا و خ ل ت ه ز ك ا ر م ن ي ا. د ن د و ب ف ا ر ش ا و د ن م ت و ر ث ه ق ب ط ر ت ش ي ب ا ه ل ت ه ن ا م ه ر د ه ك ت س ا ه د ش ق ت ش م (Hostel) ل ت س ا ه ه م ل ك ز ا د و خ ه ژ ا و ن ي ا. د ش ه ت ف ر گ ر ا ك ب ز ك ا ر م ن ي ا ن د ي م ا ن ي ا ر ب ي د ال ي م

7 ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت ص ا ص ت خ ا ر و ظ ن م ن ي ا ه ب هه ه ک ی ی اا ا ننه ن ا ک م ا ك ي ر م آ ر د. ت ف ر ي م ر ا ك ه ب ز ك ا ر م ن ي ا ن د ي م ا ن ي ا ر ب ن ا ت س ل گ ن ا ر د و ا ه ل ا س و ه ن ا خ ن ا م ه ي م ه ن ا خ ر ف ا س م ا ر س ن ا و ر ا ك م و ه ف م ه ب ي س ي ل گ ن ا ن ا ب ز ر د Inn ه ژ ا و ( د ن د ر ك ي م ص خ ش م Inn ه ژ ا و ا ب ا ر ت ف ا ي ي م هه ه د ا ف ت س ا COFFEEHOUSE ت ر ا ب ع ز ا ه ب ا ش م ي د ر ا و م ر د ه م ل ك ن ي ا ا ب ه ا ر م ه و ) د و ش ي م ه د ر ب ر ا ك ه ب ل ز ن م ي ن ع م ه ب ه ا گ. د ش ي م ن ي ا و د ش ز ا غ آ ی د ال ی م ل ا س ر د ك ر و ي و ي ن ر د ل ت ه ي ت ي س ش ي ا ش گ ا ب ا ك ي ر م آ ر د صنعت اين ل م ا ك ت و ي ع ق ا و د ش ر ن ي ا ی ا ه ت ی ل ا ع ف. ت ف ا ي ي م ص ا ص ت خ ا ي ر ا د ل ت ه ه ب ط و ب ر م ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ه ب ه ك د و ب ي ن ا م ت خ ا س ن ي ت س خ ن ن ي ا ه ب د د ع ت م ن ا ر ا د ه ي ا م ر س ه ك ي ر و ط ه ب. د ش ر ج ن م ر گ ي د ي ا ه ر ه ش ن ا ي م ر د ت ب ا ق ر و ش ز ي گ ن ا ز ك ر م روي صنعت د ا ج ي ا ه ب و د ن د ر و آ ر و آ ت ت ف گ ش و ي ا هه ه ن ا س ف ا ش ر ت س گ ا م ا د ش ه د و ز ف ا ا ه ل ت ه د ا د ع ت ر ب ه ك د و ب م ا گ ن ه ن ي ا ر د د ن د ر ك س ي س أ ت ي د ن چ ی ا ه ل ت ه. د د ر گ ي م ر ب م ت س ي ب ن ر ق ي ا ه ل ا س ه ب ت ع ن ص ن ي ا ن ا ن چ ه ك ي ر و ط ه ب د ش ه ا ر م ه ه ف ر ح ن ي ا ي ا ر ب ز ي گ ن ا م غ ي د ا د ي و ر ا ب ی د ال ی م ل ا س و د ر س د د و ک ر ن آ بر سنگيني ع ي ر س ي ق ن و ر ه ك د ش ث ع ا ب م و د ي ن ا ه ج گ ن ج ز ا غ آ ي ل و. د ن ت ش ا د ن آ د و ب ه ب ه ب ي ك د ن ا د ي م ا ن ا ر ا د ه ي ا م ر س ه ك د ش ل ي م ح ت و ا ب د ش ي م د و د ح م ي ل ا م ش ي ا ك ي ر م آ ه ب ط ق ف ه ك» ا ه ل ت م «م ا ن ه ب ي ز ك ا ر م ث ح ب ا م ا د ي آ د و ج و ه ب ت ع ن ص ن ي ا ر د ر و آ ت ف گ ش ن ا م ه ر د ي ا هه ه ر ي ج ن ز ي ا ه ل ت ه س ي س أ ت ر و ظ ن م ه ب ا ه ه ي ا م ر س ش ر ت س گ و ي ع م ج ي ا ه ر ا ك. د و ب ا د ج ر و ك ذ م ه ل و ق م خود کوچکتررر ي ا ه ل ت ه ن ا گ د ن ر ا د ه ك ب ي ت ر ت ن ي د ب. د ش ه ا ر م ه ز ي ن ي ا ه ض ر ا ع ا ب ه د ي د پ ن ي ا و د ش ع و ر ش ی ا ه ت ی ل م و د ا ع ب ا ر د ت ع ن ص ن ي ا. د ن د ي د ي م ه ت ف ر ن ي ب ز ا گ ر ز ب ن ا ر ا د ه ي ا م ر س ا ب ا ق ب ي ا ر ب ر د ا ر اا ا لله ل ا س ه ز ر ا ب م ت ف ا ي ييييي ي يي مي توسعه مختلف ن ا گ د ن ر ا د ه ك د ن ه د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ي ب ا ي ر ا ز ا ب و ي ژ و ل و ن ك ت ص ص خ ت د ن ت س ن ا و ت ي م ي ل ل م ل ا ن ي ب ي ا ه ز ي ج ن ز ي ا ه ل ت ه ي ه ا ر و د ن د و ب ه ر ه ب ي ب ز ا ي ت م ا ن ي ا ز ا د ر ف ن م و ك چ و ك ي ا ه ل ت ه. د ن د ن و ي پ ب ه ر ي غ و ن ي ا ر ا د ا م ا ر ن ي ا ي د ي ل ا ه ت ي ا ه ن و ت ل ي ه ن ا و ت ي ا ر ش ي ا ه للللللللل تلللل ه به آنكه ز ا غير نداشتند و د د ن ن ا م ي ا ههه ه ه ر ي ج ن ز ا ه ل ل ت ه ه ن و گ ن ي ا ر د د ش ر و ص ت م ي ن ا ي ا پ ن آ ر ب ن ا و ت ي م ن ه ك ي ر و ط ه ب ت س ا ن و ز ف ا ز و ر گ ر ز ب ی ا ه ل ت ه ش ر ت س گ و ق ن و ر ي ع س ه ر ا و م ه و د ر ي گ ي م ت ر و ص ه ج و ن ي ر ت ه ب ه ب ن ا ن ا م ه ي م و ن ا ي ر ت ش م ز ا ي ن ن د ر و آ ر ب و خدمات ارائه ر د ن ي ا ه ك ت س ا نن ن ا م ز م ه. د و ش م ه ا ر ف ش ي پ ز ا ش ي ب ا ه ن آ ت ي ا ض ر و د ر ي گ ر ا ر ق ن ا ن ا م ه ي م ر ا ي ت خ ا ر د ی ر ت ل م ا ک و ر ت ه ب ت ا م د خ و س ي و ر س و ارتباطي وسايل ه ع س و ت ن ي ن چ م ه ع ي س و ت ا ط ا ب ت ر ا و ن ه آ ه ا ر ن د م آ د و ج و ه ب و ا پ و ر ا ر د صنعت پيشرفت ا ب ن ي ا ن د م آ د و ج و ه ب ي ل ص ا ل ل ع ه م ه و ه م ه ) ا و ژ ر و ب ( ي ع ا م ت ج ا جديد طبقه ن د ش ر ه ا ظ ه ر خ ن ا ب و ت ر ا ج ت. د ن د ي د ر گ ل ت ه ن ي ا ه م ه ت م ظ ع ه ا گ ه و ل ج ن ا و ت ي م ا ر ا ه ل ت ه د ن ا ر گ ي ع ا م ت ج ا ی اا ا شه ز ر ا د ي د ج ن ا م ز اين. دانست ب ل ج ي ل ص ا ف د ه ه ك ل ب. د ن د و ب م ا ر ت ح ا د ر و م ز و ن ه ن ا ن ا ر م ك ح و ن ا گ د ا ز ه ا ش ا ب ج ن گ ر ز ب ي ا ه ه د ا و ن ا خ م ر ف و ط س ب ي ا ق ب ا ه ن ت ه ن ه ق ب ط د ي د ج د ي د ج د ن ا ر گ ر د م ا ر ت ح ا ت ي ف ي ك و ت ي م ك. د ن د و ب ر ا د ر و خ ر ب ي ع ي س و ي ل ا م ت ا ن ا ك م ا ز ا ه ك د و ب ي د ي د ج ي ر ا م ع م ي ا ض ف ر د ي ر ه ش. ت ف ر گ ر ا ر ق ص ا خ ش ا ي ك ن ا ب ر ا ب ت ع ا و ه ي ا م ر س ر ا د ق م ا ب ه ط ب ا ر ر د ا ه ل ت ه ه ا گ ت م ا ق ا ع ا و ن ا عملکرد تبازار تمایلا ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ی گ ژ ی و س ا س ا ر ب ا ر ا ه ن آ ن ا و ت ی م ه ک د ن ت س ه ی ف ل ت خ م ی ا ه ه ن و گ ی ا ر ا د ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ا ه هه ه ا گ ت م ا ق ا ز ا ی ر گ ی د ی د ن ب ه ق ب ط م و ک ل و ه و م ا ز ی پ. ) Sheela, :22 )4 د و م ن ی د ن ب ه ق ب ط... و د ر ک ر ا ک ت ی ع ق و م ی ر ا ج ت

8 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف س ن ا ر ف ن ک ز ک ا ر م ا ه ه ا گ د و ر ف ی ا ه ل ت ه ی ر ا ج ت ی ا ه ل ت ه د ن ن ا م ( ع و ن س ا س ا ر ب ا ر ا ه ه ا گ ت م ا ق ا و ا. د ر ا د ل ت ه ا ه تتتتت تت ی ئ و س ح ط س )... و )B&B( ه ن ا ح ب ص و جا ارائه ی ا ه ل ح م ا ه ه ا گ ج ر ف ت ی ا ه ل ت ه و ن ی ز ا ک ی ا ه ل ت ه ی ت م ا ق ا ی ا ه ل ت ه ا ه ن ا م ت ر ا پ آ ت ا م د خ ی م ا م ت ه د ن ه د ه د ا ر ا ی ا ه ل ت ه د ن ر ا د تی ش ا د ه ب س ی و ر س و ق ا ت ا ا ه ن ت ه ک ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ل ت ه د ن ن ا م ( ت ا م د خ ه ئ ا ر ا. ) Pizam & Holcomb, :28 )135 مینماید ی د ن ب ه ق ب ط ی ر ا ج ت د ن ر ب و ) س ک و ل ی ا ه ل ت ه لا ی ش - ر ا ز ا ب ت ال ی ا م ت و ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ی گ ژ ی و س ا س ا ر ب ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ی د ن ب ه ق ب ط 2- ه ر ا م ش ل و د ج و ر ا ز ا ب ت ال ی ا م ت ی ن و ک س م ی ر ا ج ت ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ی گ ژ ی و ا ه ل ت ه ا ه ت ی ئ و س ی ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ی ن ا م ز ت ی ک ل ا م ی ر ه ش ن و ر د ا ه ل ت ه ا ه ت ی ئ و س ی ن ا م ز ت ی ک ل ا م ی ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ا ه ل ت ه ا ه ل ت م ا ه ت ی ئ و س های د ا ج ی ا ه ه ن ا خ ن ا م ه م و ا ه ه ن ا خ ا ه ا ر س ن ا م ه م ی ر ه ش ن و ر ب های ر ا ج ا ی ا ه ه ن ا خ ا ه ل ت ه ا ه ل ت م ا ه ت ی ئ و س های د ا ج ی ا ه ه ن ا خ ن ا م ه م و ا ه ه ن ا خ ا ه ا ر س ن ا م ه م ا ه ه ا گ ب ا و خ ا ه ه ا گ ج ر ف ت ی ا ه ه ا گ ت م ا ق ا )B&B( ه ن ا ح ب ص و ا ج ه ئ ا ر ا ی ا ه ل ح م ی ن ا م ز ت ی ک ل ا م های ر ا ج ا ی ا ه ه ن ا خ )B&B( ه ن ا ح ب ص و ا ج ه ئ ا ر ا ی ا ه ل ح م ا ه ه ا گ ج ر ف ت ی ن ا م ز ت ی ک ل ا م ی ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ه ا گ د و ر ف ا ه ل ت ه ا ه ل ت م ا ه ت ی ئ و س های د ا ج ی ا ه ه ن ا خ ن ا م ه م و ا ه ه ن ا خ ی ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ی ن ا م ز ت ی ک ل ا م ا ه ل ت م ا ه ت ی ئ و س های د ا ج ی ا ه ه ن ا خ ن ا م ه م و ا ه ه ن ا خ ه ا ر گ ر ز ب ا ه ا ر س ن ا م ه م های ر ا ج ا ی ا ه ه ن ا خ )B&B( ه ن ا ح ب ص و ا ج ه ئ ا ر ا ی ا ه ل ح م ا ه ه ا گ ب ا و خ ا ه ه ا گ ج ر ف ت Source: (Sheela, 22: 4-5) ل ت ه ی ت م ا ق ا و ی ه ا ف ر ت ا م د خ ز ا ی ع ی س و ه ن م ا د ا ن و م ع م ل ت ه. د ن ن ک ی م ت م ا ق ا ا ی ف ق و ت ن آ ر د ن ا ر گ ش د ر گ ه ک ت س ا ی ن ا ک م ل ت ه ی ل ص ا ی ا ه د ر ک ر ا ک. د ه د ی م ر ا ر ق ن ا ر گ ش د ر گ ر ا ی ت خ ا ر د ا ر ی ح ی ر ف ت ت ا م د خ و ی ی ا ر ی ذ پ ن ل ا س ی ر و خ ا ذ غ ق ا ت ا ل ی ب ق ز ا : ز ا د ن ا ت ر ا ب ع ل ت ه ت م ا ق ا ت ه ج ن ا ک م و ا ج ن د و م ن م ه ا ر ف 1. ی ف ر ص م م ال ق ا ی خ ر ب و ی ن د ی ش و ن ا ذ غ ه ض ر ع 2.

9 ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت 3 4 ل. م ح ت. ا م د خ ل ت م ل ق ن و ی ح ی ر ف ت و ی ت غ ا ر ف ن ا ر گ ش د ر گ ر ا ی ت خ ا ر د ا ر ن و ی ز ی و ل ت ا ن ش ر خ ت س ا ن و ی س ا و ر ز ر ل ی ب ق ز ا ی ت م ا ق ا و ی ه ا ف ر ت ا م د خ ز ا ی د و د ح م ه ن م ا د ل ت م ت م ا ق ا ی ا ر ب ا ه ن ت ب ل غ ا ن ا ر گ ش د ر گ. د ن ر ا د ر ا ر ق ا ه ه ا گ د و ر ف ف ا ر ط ا و ا ه ر ه ش ه ی ش ا ح ر د ا ه ل ت م ر ت ش ی ب. د ه د ی م ر ا ر ق. د ن ت س ه ی ر و ب ع ن ا ر ف ا س م ل ت م ن ا گ د ن ن ک ه ع ج ا ر م ن ی ر ت ش ی ب. د ن ن ک ی م ه د ا ف ت س ا ن آ ز ا ن ا م ت ر ا پ آ ل ت ه و ت ی و س ی ه ا ف ر ت ا م د خ ز ا ی د و د ح م ن ا م ت ر ا پ آ ل ت ه و ت ی و س و قبیل از اقامتی ی ی ا ر ی ذ پ اتاق رزرواسیون ی ل ب ا ک ن و ی ز ی و ل ت ی ت ش ا د ه ب س ی و ر س ی م و م ع ی ر و خ ا ذ غ ق ا ت ا ی ک چ و ک ه ن ا خ ز پ ش آ ه ن ا گ ا د ج و ق ا ت ا ب ا و خ ه ا گ ش و ر ف ت و ص ط ب ض ب ل غ ا ی ت م ا ق ا ی ا ه د ح ا و ع و ن ن ی ا. د ه د ی م ر ا ر ق ن ا ر گ ش د ر گ ر ا ی ت خ ا ر د ا ر ل ق ن و ل م ح ت ا م د خ و ا ن ش ر خ ت س ا. د و ش ی م ث ا د ح ا ا ه ه ا گ د و ر ف و ا ه ر ه ش ه م و ح و ه ی ش ا ح ا ر س ن ا م ه م ب ل غ ا ی ت م ا ق ا ی ا ه د ح ا و ه ن و گ ن ی ا ر د ن ل ا س ت ی ئ و س ن و ی س ا و ر ز ر د ن ن ا م ن ا ر ف ا س م و ن ا ر گ ش د ر گ ز ا ی ن د ر و م ت ت ا م د خ ه ن ا ب ش ا ه ر ه ش ت ا س ل ج ق ا ت ا ی ل ب ا ک ن و ی ز ی و ل ت ی ح ی ر ف ت ت ا م د خ ر ی ا س و ی ح ی ر ف ت ت ال ی ه س ت ی ر ا د ه ن ا خ ت ا م د خ ی ی ا ر ی ذ پ و ی ر و خ ا ذ غ ث ا د ح ا ا ه هههه ههه ا ر گ ر ز ب و ا ه ر ه ش ه م و ح ا ه ر ه ش ر د ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ن ی ا. د ن ن ک ی م ن ی م أ ت ا ر ه ا گ د و ر ف ه ب ل ق ن و ل م ح ت ا م د خ و. د ن و ش ی م ی ا ه د ا ج ه ن ا خ ن ا م ه م و غذاخوری سالن ن و ی س ا و ر ز ر د ن ن ا م ی ه ا ف ر و ی ت م ا ق ا ت ا م د خ ز ا ی خ ر ب ا ه ن ت ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ع و ن ن ی ا ی ا ه ا ض ف ی ی ا ر ی ذ پ ل م ح ت ا م د خ و ی ح ی ر ف ت ت ال ی ه س ت ا ن ش ر خ ت س ا ت ا س ل ج ق ا ت ا ی ل ب ا ک ن و ی ز ی و ل ت ی ر ا د ه ن ا خ ت ا م د خ ی م ر گ ر س. د ن و ش ی م ث ا د ح ا ا ه ه ا گ د و ر ف و ا ه ه ا ر گ ر ز ب ا ه ر ه ش ه م و ح ر د ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ن ی ا. د ن ن ک ی م ه ئ ا ر ا ا ر ه ا گ د و ر ف ه ب ی ه ا گ د و ر ف ل ت ه و ل ق ن ه ا گ د و ر ف ی ا ه ز ا و ر پ ه م ا ن ر ب س ا س ا ر ب ب ل غ ا ر ف ا س م ش ر ی ذ پ. د ن و ش ی م ه ت خ ا س ا ه ه ا گ د و ر ف ی ک ی د ز ن ر د ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ز ا ع و ن ن ی ا. د ه د ی م ل ی ک ش ت ا م ی پ ا و ه ه م د خ و ا ه ز ا و ر پ ن ا ر ف ا س م ا ر ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ع و ن ن ی ا ن ا ی ر ت ش م ر ت ش ی ب و ت س ا ه ا گ ب ا و خ د ر و م م ا ل ق ا ر گ ی د و ا ذ غ ب ا و خ ل ی ا س و د ی ا ب ن ا ن ا م ه م. د ن ک ی م ه ئ ا ر ا ا ر ه ا ن پ ر س ی ا ر ب ه ی ل و ا ی ا ه ز ا ی ن ی ت م ا ق ا ی ا ه د ح ا و ن ی ا. د ر ا د د و ج و ن و ی س ا و ر ز ر ن ا ک م ا ی ت م ا ق ا ی ا ه د ح ا و ن ی ا ر د. د ن ی ا م ن ه ی ه ت ا ر ز ا ی ن )B&B( صبحانه و ا ج ه ئ ا ر ا ی ا ه ل ح م واحدهای این ر ث ک ا د ح ی ت م ا ق ا. ) Sheela, 22, 5( ق ا ت ا ر ا ن ک ر د و ه ت ش ا د ق ا ت ا 5 2 ه ئ ا ر ا ه ن ا ح ب ص ا ه ن ت ت خ ت و د د د ن ک ییییییی یی یی ییی ییی میییییییی

10 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 5 2 ه ا گ ت م ا ق ا ع ا و ن ا ی ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ت ا م د خ ی ا ر ا د ی ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ت ا م د خ ن و د ب ج ی پ - ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ع ا و ن ا 3- ه ر ا م ش ل و د ج ل ت ه ی ه ا گ ج ر ف ت ل ت ه ی ش ز و م آ ت ا س ی س أ ت ی ه ا گ د و ر ف ل ت ه ل ت م ا ر س ن ا م ه م )B&B( ه ن ا ح ب ص و ا ج ه ئ ا ر ا ی ا ه ل ح م ن ا م ت ر ا پ آ ل ت ه ی ی ا ت س و ر ی ا ه ه ن ا خ ن ا و ر ا ک گ ن ی پ م ک ی ق ال ی ی ه ب ل ک ال ی و ن ا ن ا و ج ه ا گ ب ا و خ د ر ک ر ا ک ی ر ا ج ت ت غ ا ر ف Source: (Page, 27: 27) ا ر ن آ ن ا و ت ی ی م ه ک ن ا ن ا م ه م ز ا ی ی ا ر ی ذ پ ی ا ر ب ی ت ال ی ک ش ت ۸ ۱ ی ه د س ی ا ه ل ا س ن ی ت س خ ن و ۷ ۱ ی ه د س ی ا ه ل ا س ن ی ر خ آ ر د ل ا س ر د س پ س. ت ف ا ی ش ی ا ش گ ن د ن ل ر د ۴ ۷ ۷ ۱ ل ا س ر د ه ک ت س ن ا د ی ز و ر م ا ل ت ه ن ی ت س خ ن ن ل ا س ی ا ر ب ر ا ب ن ی ت س خ ن ی ا ر ب ن ا ر و ت س ر ی ه ژ ا و ۸ ۱ ی ه د س ر خ ا و ا ر د ه م ا د ا ر د. د ی د ر گ ح ا ت ت ف ا ی ت ی س ۴ ۹ ۷ ۱ ی ر و خ ا ذ غ ک ر و ی و ی ن ل ت ه ی ا ر د ر د ه ک. م ی ت س ه ا ه ل ت ه ا ب ا ه ن آ م ا غ د ا د ه ا ش ا ه د ع ب و د ش ه د ر ب ر ا ک ه ب د ا د ی م ه ئ ا ر ا د ا ر ف ا ه ب ه ب ا ش و ن و ا ذ غ ا ک ی ر م ا ه د ح ت م ی د ر ف ل ا ث م ن ا و ن ع ه ب. د ی د ر گ ه ف ا ض ا ا ه ن آ ه ب ی ص ا خ ت ا م د خ و ا ه ی ر و ا ن ف ا ه ل ت ه ر د ز ا ی ن س ا س ح ا و ن ا م ز ت ش ذ گ ا ب ه ب ر ی ش ی ص و ص خ م ا م ح ی ا ر ا د ه ک گ ر ز ب ی ا ه ق ا ت ا ت خ ا س ا ب ت س ن ا و ت ه ک د و ب ی ن ا س ک ن ی ت س خ ن ه ل م ج ز ا ر ل ا ت س ا. م ا. ی ا م ا ن ل ا ح ر د. د ه د ه ئ ا ر ا ا ر ی ت ا م د خ د و ب ا ج ه ر ی خ ذ م ت س ی س و و ی د ا ر ن ف ل ت ق ر ب ب آ ر ض ا ح ت ع ن ص ی ر ا د ل ت هه ه ر د و ر م ل ق ک ی ر م ا ه د د ح ت م ت ن ا د ی ا ز ا ی ش ر ا ز گ ق ب ط. ت س ا گ ر ز ب ی ا ه ر ی ج ن ز ی ا ه ل ت ه ه ط ل س ت ح ت ا ر ا ک ش آ ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ر گ ش د ر گ ی ت ی ل م ا ر ف ت ک ر ش ل ا س ر د ه ق ط ن م ا ق ی ر ف آ ا ک ی ر م ا ه ک ت ش ا د د و ج و ی ر ا د ل ت ه ش خ ب ر د ا ه ن ت ل ا ح ر د ی ا ه ر و ش ک ه ب ن آ ه ر ی ج ن ز 9 ی ک ی ی ا هه ه ر ی ج ن ز ی ا ه ل ت ه. د ن د و ب ر گ ی د ی ا ه ر و ش ک ر د ق ا ت ا 7 2 ک ل ا م ت ک ر ش 1 8 ن ی ا. ت ش ا د ق ل ع ت ه ع س و ت ر و خ ر د و ه و ق ل ا ب ی د ا ص ت ق ا ل م ا ع ر ض ا ح ل ا ح ر د و د ن و ر ی م ر ا م ش ه ب ی ت ی ل م ا ر ف ی ا ه ت ک ر ش ه ع س و ت ه د م ع ی ا ه ش خ ب ز ا 6 هه ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا و ه د و ب ر ن د د ر ا ی ل ی م 2 1 م ه ی و ر ه ر ی ج ن ز ه د ن ی ل و ا د م آ ر د ا ر ی ز د ن و ش ی م د ا د م ل ق ی ه ج و ت د. ن ر ا د ق ا ت ا ن و ی ل ی م 1/5 حدود مدیریت و ت ی ک ل ا م ی ا ه ه ر ی ج ن ز ن ی ر ت گ ر ز ب ز ا ه ر ی ج ن ز م ا ر آ س و ن ا ی ق ا و ی ق ر ش ی ا ی س آ ا پ و ر ا ه ن ا ی م ر و ا خ ی ب و ن ج ی ا ی س آ ع م ج جهان در ا ه ل ت ه ع ی ز و ت 4- ه ر ا م ش ل و د ج ا ه ر و ش ک د ا د ع ت ش خ ب ر د ن ا ه ج ی ا ه ر و ش ک ت ک ر ا ش م م ه س ا( ه ت خ ت ز ا د ص ر د ( ی ر ا د ل ت ه ی( ر گ ش د ر گ ی ن ا ه ج ن ا م ز ا س ع ب ا ن م ( : ع ب ن م

11 ت. س ا ر) ا ن ک ه) ن ا ی چ ی ی ی ر د ی ح ک) ی د ز ن ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت ت ع ر س ه ب م ه ز و ن ه ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ا ه ه ر ی ج ن ز. د ن ن ک ی م ح ا ت ت ف ا ر گ ی د ی ا ه ر و ش ک ر د ق ا ت ا 1 ز ا ا ه ن آ ش ی ب لل ل ا س ر ه ا ه ه ر ی ج ن ز ن ی ر ت گ ر ز ب ز ا ه ر ی ج ن ز 6 ا ر ی ز د ن ت س ه د ش ر ل ا ح ر د ی ی ا ک ی ر م ا گ ر ز ب ی ا ه ه ر ی ج ن ز ر ر شت ی ب د ن ت س ه ز ا ی ر ا ی س ب ا م ا ه ر ی ج ن ز 6 ن ا ه ج ر د ط ل س م ه ر ی ج ن ز 1 ز ا. ت س ا ک د ن ا ن ا ش ت الی ع ف یا د ن ر ا د ن ی ت ی ل ا ع ف ه د ح ت م ت ن ا ی ا ز ا ج ر ا خ ر د ا ی ن پ ا ژ ه ب ه ر ی ج ن ز 3 و ا ی ن ا پ س ا ه ب ه ر ی ج ن ز 4 ه س ن ا ر ف ه ب ه ر ی ج ن ز 4 ن ا ت س ل گ ن ا ه ب ه ر ی ج ن ز 5 ی ق ر ش ی ا پ و ر ا ی ا ه ر و ش ک ه ب ی د ا ص ت ق ا ی ر ا ک م ه و ت ف ر ش ی پ ه ع س و ت ن ا م ز ا س و ض ع ی ا ه ر و ش ک ر گ ی د ه ب ق ل ع ت م ی ک د ن ا د ا د ع ت ه ک ی ل ا ح ر د د ر ا د ق ل ع ت ن ا ر ی ا ر د ی ر ا د ل ت ه ت ی ع ض و جهان هتلداری ی ا ه ت ک ر ش ن ی ر ت ر ب 5- ه ر ا م ش ل و د ج ن و س ل ر ا ک ی ر ا د ل ت ه ه و ر گ ت و ی ر ا م ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ر ا د ل ت ه ه س س و م ر و ک آ ی ر ا د ل ت ه ه و ر گ د و و ر ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ج ر ف ت و ل ت ه م ا ه د ن ی و ی ر ا د ل ت ه ه و ر گ ن و ت ل ی ه ل ت ه ن ر ت س و ت س ب ی ر ا د ل ت ه ه و ر گ ) : ع ب ن م ت ا ی ه ی ل ل م ل ا ن ی ب ی ر ا د ل ت ه ه و ر گ ل و ا س ا ب ع ه ا ش ن ا م ر ف ه ب. د ر و آ ر ا م ش ه ب ن ا ر ی ا ر د ت ح ا ی س ه ع س و ت ر ا و د ا رین ت ن ا ش خ ر د ز ا ی ک ی ن ا و ت می ا ر صفویه دوران ی ا ر ب و د ش ه ت خ ا س د ی د ج ی ا ه ا ر س ن ا و ر ا ک و د ی د ر گ ر ی م ع ت ر و ش ک ر س ا ر س ر د ه ب و ر خ م ی ا ر س ن ا و ر ا ک ی ن د ی م ا ش آ ب آ ن ی م أ ت ی ا ه ا ر س ن ا و ر ا ک ز ا. دید ر گ ا ن ب ر ی گ د ا ب ا ب گ ر ز ب ی ا ه ر ا ب ن ا ب آ ب آ م ک ط ا ق ن و ی ر ی و ک ی ح ا و ن ر د ص و ص خ ب ن ا ر ف ا س م ه ر و د ن ا ن م س س ا ب ع ه ا ش ی اا ا ر س ن ا و ر ا ک ن( ن ن ی و ز ق ج ر ک ه ددد د د ا ج ر ی س م ر د ( ممم م م ا م ا ه گ ن ی صفوی کاروانسرای ه ب ن ا و ت می ه ی و ف ص ی س ا ب ع ه ا ش ی ا ر س ن ا و ر ا ک د ر گ س ن ی ر ت م و ل ی ک 6 3 ( ( ی س ا ب ع ی اا ا ر س ن ا و ر ا ک ننن( ن ن ا ن م س ه د ک ه د ز گ ( ننن( ن ن ا ه ف ص ا ه ب ن ی و ز ق ه ا ر ر ی س م ر د ( ج و آ ی و ف ص ی ا ر س ن ا و ر ا ک ) ه و ا س - ن ی و ز ق ی م ی د ق ه ا ر ر ا ن ک ( ه ر خ د ا ب آ د م ح م صفوی کاروانسرای ی ر ت م و ل ی ک 2 4 ( ن ا و ه آ ی ن ا م ی ل س ه ا ش ی ا ر س ن ا و ر ا ک ا( ض ر ه ش ی ر ت م و ل کی 3 ( ر ا هی م ی ا ر س ن ا و ر ا ک ن( ا د م ه ق ر ش نننن( نن ن ا ن م س و ن ا ه ف ص ا ه د ا ج ( ت س ا و خ د ز ی ا ی ت س ا و خ د ز ی ا ی ا ر س ن ا و ر ا ک ه( ا ش ن ا م ر ک ک ی د ز ن ( ن و ت س بی ا ی ن ا خ ی ل ع خ ی ش ی ا ر س ن ا و ر ا ک ی ا ر س ن ا و ر ا ک ز( ا ر ی ش س ا ب ع ه ا ش ی ا ر س ن ا و ر ا ک ن ا م ر ک ن ا ه ا م ر ص ق ی ن ا ت س ه و ک ی ا ه ا ر س ن ا و ر ا ک ن ا ه ف ص ا غ ا ب ر ا ه چ ه س ر د م ه ب ل ص ت م ی ا ر س ن ا و ر ا ک و م ا ر ه ب ( ه ر ا ش ا ن ی م ا ر ر ر و ی م ی د ق ه ا ر د و م ن (. ) 2 3 : نننن( نن ان ش ا ک ه ب و ن ا ر گ ی د میرزا صدارت م ا گ ن ه ه ب ه ی ر ا ج ا ق ن ا ر و د ر د. ت ش ا د ه م ا د ا ه ی د ن ز و ه ی ر ا ش ف ا ی ا ه ه ر و د ر د ا ه ا ر س ن ا و ر ا ک ز ا ه د ا ف ت س ا د ن و ر ش و ی ر ا د ت ا ر ا ک ت ب ا ز ا ه ک ه ن ا خ ر ا پ ا چ س ی س أ ت ی ن ا د ا ب آ ی ا ه ح ر ط ی ا ر ج ا ر ا ن ک ر د ر ی ب ک ر ی م ا ن ا خ ی ق ت ی ش ن م ا خ ه ه ا ش ن ه ا ش ه ا گ ت س د و د ش ع ق ا و ه ج و ت د ر و م نیز د و ب ه د ش ه د ر پ س ی ش و م ا ر ف ه ب و ه د ا د ت س د ز ا ا ر د و خ ت ی م ه ا ن ا م ز ت ش ذ گ ا ب و د و ب ت ف ر گ ی ها ز ا ت م ا ظ ن ل ا س ک ی ت د م ر د ه ن ا خ ر ا پ ا چ و ه د ر ت س گ ی ر ص ا ن د د ه ع ر د. ددددددد ش د و د ح لللللل ال س ش ن ی ل و ا ز ا رر ر ف ن و د ه ک د ش ه ت خ ا س ن ا ر ه ت ه ب د و ر و ز ا ل ب ق ه ج ر ا خ ی ا ر ف س ت ح ا ر ت س ا ی ا ر ب وین ز ق ر د ی ز و ر م ا ک ب س ه ب ه ن ا خ ن ا م ه م ک ک ب س ییز ی ن ) نننن اننن ر ه ت و ن ی و ز ق ر ی س م ر د ( ه ه ه د ن ا و ر ش ه ن ا خ ر ا پ ا چ. د ن د و ب ر و م أ م ن آ ی ن ا ب ه ا گ ن و ی ر ا ت س ر پ ه ب ی ه ا ش ن ا ر ک و ن و ه ل ب م ی ی ا پ و ر ا ک ب س ه ب ش ا ری و خ ا ذ غ ن ل ا س و ا ه ق ا ت ا م ا م ت ه ک د و ب ی ها ق ب ط ک ی ی ا ب ی ز ن ا م ت خ ا س ی ا ر ا د و ت ش ا د ی ها ز ا ت. ) 3 3 : ی ر ا ت خ م و ا ی و پ ( د و ب ن ی و ز ق ه ن ا خ ن ا م ه می ا ب ه ب ا ش م ن آ ر د ه ت ف ر ر ا ک ه ب ی ه ا ف ر ت ال ی ه س ت و د و ب ه د ش ز ی ه ج ت

12 ی) ن ی د ل ا ء ال ع ه) ک ه) ر و د ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ل ا س ر د ( ت خ ت ای پ ل ت ه ن ی ل و ا ش 1 دیر د د م. د ن د و ب ه د ش ن ی ئ ز ت ی د ن ل ه ک ب س ه ب قهایش ا ت ا ه ک ت ش ا د م ا ن ه س ن ا ر ف ل ت ه ) د ن ن ا م ه ر ا ج ا ق ن ا ر و د ر د ی لل ل ک ر و ط هه ه ب د. د د ن د و ب ی ن ا ر ی ا بقیه و ی ک ر ا م ن ا د ل ت ه ی ا ه ت م د خ ش پی ز ا ی ک ی ی و س ن ا ر ف ک ی ل ت ه ی ئ ا ر ی ذ پ و ی ت م ا ق ا ن ک ا م ا ر و ش ک ه س و ش و و ر ن ا و ر ا ک جادههااای کنار ر د ن ا ر ف ا س م ش ی ا س آ و ه ا ف ر ی ا ر ب ه ت ش ذ گ ر ا و د ا ( ( ن ا ک د ر ا ی ا ر س ن ا و ر ا ک ه ک د ش ث ا د ح ا ه ق ط ن م ن ا م ز و ز ا ی ن ا ب ب س ا ن ت م ی د د ع ت م ( د ا ب آ ی ل ع ی ئ ا ر ی ذ پ و ی ت م ا ق ا ع م ت ج م و ی( ر ص ا ن ق 3 ش 1. د ن ا ه ل م ج ن آ ز ا ) م ق ر د ض و ح ی اا ا ر س ن ا و ر ا ک ( ننن ن ن ا ط ل س ی ل خ ا د ن ا ر ف ا س م و د د ممیش م ن ی ئ ا ر ی ذ پ و ی ت م ا ق ا ت ا س ی س أ ت ر م ا ه ب ی ن ا د ن چ ه ج و ت ن ا ر ی ا ر د ر ی خ ا ن ر ق ت س خ ن ی ا ه ل ا س ر د ن ا ر ف ا س م د ن د ش می م ی ق م م ا و ق ا و ن ا ت س و د ل ز ا ن م ر د ر ت ش ی ب و د ن د ا د می ن ن ا ش ن د و خ ز ا ا ه ه ن ا خ ن ا م ه می ر د ت م ا ق ا ه ب ی ها ق ال ع د و د ع م ن ک ا م ا ن ی ا ن ا ب ح ا ص ه ک ی ر و ط ه ب. د ن ی ا م ن ن ی م أ ت ا ر ا ه د ح ا و ن ی ا ی ا ه ه ن زی ه ه ک د ن د و ب ن د ا د ع ت ن آ ه ب ز ی ن ی ج ر ا خ ل ی ا و ا ر د ه ک ی ی اا ا له ل ل ت ه ز ا ی ک ی. د ن د ر ک ی م ت ر د ا ب م ز ی ن ن ا م ز ن آ ت ا ع و ب ط م ر د ی ه گ آ ج ر د ه ب ی ت ح ی ر ت ش م ب ل ج ی ا ر ب 3 1 ( م ت س بی ن ر ق ل ت ه د ر ک می ت ی ل ا ع ف ر ی خ ا ن ر ق ش 6 ل ت ه ن ی ا. د و ب ) ر د س ی ل گ ن ا ت ر ا ف س ی ک ی د ز ن ر ا ر ق. ت ش ا د ر د ن ی ا. د ر ک ایر د ) ی ر و ه م ج ( ی ر د ا ن ن ا ب ا ی خ ر د ا ر ی ر د ا ن ه ف ا ک س ن ا ی ک ی د ا م ک ی چ ا خ م ا ن ه ب ی س و ر ر ج ا ه م ک ی ل ا س مین ه ن ا م ه ه ب ی ها ن ا خ ن ا م ه م ی ر د ا ن ه ف ا ک ر ا و ج ر د د ع ب ی د ن چ و ت خ ا د ر پ ی ز پ شیرینی ر ا ک ه ب ن ا ر ه ت ر د ر ا ب ن ی ل و ا ی ا ر ب ص خ ش ی ا ه ا ذ غ هه ه ک د و ب ل ت ه ن ی ا ن ا ر و ت س ر ر د ن ا ر ه ت ر د ر ا ب ن ی ت س خ ن ی ا ر ب. ت س ا ایر د ز و ن ه ه ک د ر ک ث ا د ح ا م ا ن ن و چ ی گ ن ر ف ک ر ت ی اا ا هه و ه ق ع ا و ن ا ی گ ن ر ف ی ن ت س ب ه س ال گ ه ف ا ک ن ی ن چ م ه. د ش ه ض ر ع ن ا ی ن ا ر ی ا ه ب ه ر ی غ و ف ن ا گ و ر ت س ا ف ی ب و ک ت ف ی ب و د ش ه ت ش ا ذ گ ن ا د ن م ه ق ال ع ر ا ی ت خ ا ر د ه ن ا خ ن ا م ه م ن ی ا س س ؤ م ه ل ی س و ه ب ه ب ت ر م ن ی ل و ا ی ا ر ب ز ی ن ی ب ل ا ق ی ا ه ن ا ن ع ا و ن ا و ه س ن ا ر ف. ) 7 8 : ی ن ی چ و ی ا ن ث ت س ا ه ب ن ا ر و د ن ا م ه ر د. د ش ن ی ی ع ت ن ا ر ه ت ه ی د ل ب ی و س ز ا ن ا ر و ت س ر و ه ف ا ک س ی س أ ت ضوابط و ت ا ر ر ق م ل ا س ر د د ن د و ب خوبی نسبتا ا ی ا ه ه ن ا خ ن ا م ه ی م ی ا ر ا د ه ک ی و ل ه پ ر د ن ب و ت ش ر ه ن ا خ ن ا م ه ی م ییک ی و ه ن ا خ ن ا م ه ی م د د ن چ و وین و و ز ق ر د ز ی ن ت ف ر ن آ ر ک ذ ه ک ا ه ه ن ا خ ن ا م ه می ن ی ا ب ل غ ا ه ت ب ل ا ه ک د ن د و ب ه ن ا خ ن ا م ه ی م د ق ا ف ن ا ر ی ا ی ا ه ر ه ش ایر س ن ا ر ه ت ر د ص ق ا ن د. ش می ه ر ا د ا ا ه جی ر ا خ ت س د ل ا س ر د ش 4 جلب اداره م ا ن ه ب ی ها ر ا د ا ه ل خ ا د ت ر ا ز و ر د ر ا ب ن ی ل و ا ی ا ر ب ی ج ر ا خ ن ا ح ا ی س ن ی ر ف ا س م ش ی ا س آ ل ی ا س و ه ی ه ت ه ل م ج ز ا ر و ش ک ی د ر گ ن ا ه ج ه ب ط و ب ر م ر و م ا م ا ج ن ا و د ی د ر گ د. ی د ر گ ل و ح م ه ر ا د ا ن آ ه د ه ع ه ب ه ز و ر م ا ت ا ی ع ض و ا ب ب س ا ن م و ب و خ ی ا ه ه ن ا خ ن ا م ه م ن ی ر م ت ن ا ب ل ط و ا د ی ا ر ب ی ل م ع س ال ک ت ف ر گ م ی م ص ت ت م د خ ش ی پ ی د ا د ع ت ت ی ب ر ت ر و ظ ن م ه ب ن ا ر ه ت ه ی د ل ب ح ا ت ت ف ا ی س و د ر ف ه ن ا خ ن ا م ه م ر د و د و ب ه ا م ه س س ال ک این ر د تحصیل و ن ی ر م ت ه ر و د. د ی ا م ن ح ا ت ت ف ا ف ر ط ز ا د د م آ ممی م ر ب ن ا ح ت م ا ه د ه ع ز ا ه ا گ ر ه ن ی ر م ت ت د م ه م ت ا خ ز ا س پ ر و ب ذ م ی م د خ ت س م ق ی د ص ت ه ی د ل ب س ی س أ ت ت ت ا غ لی ب ت و ه ب دد د ا ج ای و اا ا ههه ه ن ا خ نن ن ا م ه م سا ل ک یین ی ا ر د الس د ک ل د ص ح م. د د د ش ه ب ه د ا د و ا ه ر و د ه س ی ط و د و م ن ر ا ک ه ب ع و ر ش ی م ی د ق ن س ر ا گ ر س و د ی ر ا ک م ه ا ب و ی ئ ا ی ل ا ت ی ا م ل ع م ک ی ر ظ ن زیر س ال ک ن ی ا. د ش می. ) 7 8 : ن ا م ه ( د ن د ا د می ل ی ک ش ت ی ن م ر ا ن ا ن ط و هم ا ر ن ا ن آ ر ت ش بی ه ک د و م ن ت ی ب ر ت ا ر ر ف ن د ص ک ی د و د ح ی ش ز و م آ ل ا س ز ا ش 5 د و خ ی ر ا د ل ت ه ت ی ل ا ع ف ه ن ا خ ن ا م ه می د ن چ ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ا ب ا ه ه ن ا خ ن ا م ه می ه س س و م ه ک د و م ن ز ا غ آ ا ر ق ا ط ا 8 2 ی ی ی ا ر ا د و د و ب ه د ش ا ن ب د ن ب ر د ه و ک ه ن م ا د ر د ه ک د ن ب ر د ه ن ا خ ن ا م ه می : ز ا د ن د و ب ت ر ا ب ع ق و ف ی ا ه ه ن ا خ ن ا م ه می د و ب ر د هه ه ک ) ت ف ر گ ر ا ر ق ی ر ا د ر ب ه ر ه ب د ر و م و ح ا ت ت ف ا ل ا س ر د ( ر س چ گ ه ن ا خ ن ا م ه می رد( ا د ن ی ت ی ل ا ع ف ر ض ا ح ل ا ح ر د

13 ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت ی م ی د ق ی اا ا له ت ه ز ا ه ک س و ل ا چ ه ن ا خ ن ا م ه می ت س ا ل ا ع ف ز و ن ه و ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق س و ل ا چ ن- ا ر ه ت ه د ا ج ی ر ت م و ل ی ک 4 1 ) ت س ا ه د ش ل ی ط ع ت ر ی خ ا ی اا ا له ا س ر د ه ک ( د ر ک می ت ی ل ا ع ف ل ا س ا ت ه ک د و ب ه ن ا خ ن ا م ه می ه س س و م ل ا س ر د ر س م ا ر ی م ی د ق ی 6 د ی ش ر و خ ننه ن ا خ نن ن ا م ه می و ) د ر ا د ت ی ل ا ع ف ه د ش انجام تعمیرات ا ب م ه ز و ن ه ( د ش ث ا د ح ا ق ا ت ا 8 3 ا ب ز ا ل ب ق ی ا ه ل ا س ر د ی گ م ه ه ک ل م آ و ) ر ه ش م ئ ا ق ( هی ا ش ر س ل ب ا ب م ی د ق ی ا ه ه ن ا خ ن ا م ه می ی د ی ش ر و خ ز ا ل ت ه د ن ا ر گ ه ن ا خ ن ا م ه ی م ت س ا ل ت ه د ن ا ر ر گ ه ن ا خ ن ا م ه ی م و ن ر د م ه ن ا خ ن ا م ه می ر ک ذ ل ب ا ق ر گ ی د د ر و م ر ا ر ق س ا ن ش ر س ن ا ن ا م ه ی م ه د ا ف ت س ا د ر و م ر ت ش ی ب ه ک د و ب ن ا ر ه ت ن ر ق م ی ن ی ا ه ل ت ه رین ت ف و ر ع م و د. د د ن ا ه د ش ا ن ب و ررین ر لت ل ل ل ج م گ ن ج مم م ا گ ن ه ت. ت ت ف ر گ ممی م گ ن ج ه م ت ا خ ا ب ت ف ا ی ش ی ا ز ف ا ی ه ج و ت ل ب ا ق د ا د ع ت ه ب ن ا ر ه ت ی ا ه ن ا ر و ت س ر ن ی ق ف ت م ن ا ز ا ب ر س و ن ا ر س ف ا د و ر و ا ب م و د ی ن ا ه ج ر د ل ا ت ن ا ن ی ت ن ا ک ههه ه ه ف ا ک ر و ه ش م ی ا ه ه ف ا ک ز ا و. د ش ل ی ط ع ت ا ه ن ا ر و ت س ر ن ی ا ز ا ی ر ا ی س ب خارجی سربازان و ن ا ر س ف ا روج خ و ت ر ا ز و ت ت ا م د خ ی ی ا ه ی ی ن و ا ع ت رر ر ت ف د ( د ن د و ب ر ی ا د ه ی م ا ظ ن ت ر ا م ع ر د ن ا ت س ر ا ه ب ن ا د ی م ر د ه ط ن ا ق ل ه ف ا ک و ل و ب م ال س ا ن ا ب ا ی خ. ) 6 : ن و ا ع ت ل ا س ر د ش د و خ ی ا ج ت ا غ ی ل ب ت و ی ج ر ا خ ن ا ح ا ی س جلب اداره ی ا ر و ش ه ب ا ر للللللللل لل ل ل ا س ر د. داد جهانگردی ی ل ا ع ی ن ا ب م حکیم ت و ی د ا ص ت ق ا جنبههای به ه ج و ت ا ب ت ح ا ی س و ر ی س و ن ا ح ا ی س جلب اهمیت ر گ دی ر ا ب کشور وزارت ر د ی د ر گ ن ا ه ج ر و م ا ه ر ا د ا و د ش ع ق ا و ت ق و ت ل و د ه ج و ت د ر و م ف ل ت خ م ی ا ه ر و ش ک د ا ر ف ا ن ا ی م م ه ا ف ت ن س ح ز ک ر م ت م ت ر و ص ه ن ا گ ی ب ع ا ب ت ا ت ت م ا ق ا و د و ر و ت ا ر ر ق م و ن ی ن ا و ق ن ی و د ت ر ی ظ ن ی ر ث ؤ م و ی ی ا ن ب ر ی ز ت ا م ا د ق ا ه ر و د این ر د د. ی د ر گ ر ی ذ پ ر ف ا س م ی اا ا ه ر ه ش ر د ی د د ع ت م ی ا ه ن ا ر و ت س ر ه ف ا ک و ا ه ل ت ه ه ل ص ا ف این ر د. ت ف ر ی ذ پ ل ا س ر د ا ه ه ن ا خ ن ا م ه م ه س س و م د ش ب ب س ه د ر ک ل ی ص ح ت و ر ه ا م ن ا ن ک ر ا ک ش 7 ه ب م ر ب م ز ا ی ن و د ش سسیس س أ ت ز ا ی ن د ر و م ر د ا ک ن ی م أ ت ی ا ر ب د و خ ییک ی ت ش ا د ه د ه ع ه ب س ی ئ و س ر و ش ک ز ا ی ر ا د ل ت ه ص ص خ ت م ک ی ا ر س ال ک ن ی ا ی ت س ر پ ر س. نماید ایر د ی ر ا د ل ت ه ش ز و م آ س ال ک ک ی ه ر و د ن ی ا. د ن ت ش ا د ی ر ا ک م ه ف ل ت خ م س و ر د س ی ر د ت ر د ز ی ن ه س س و م ن آ ی ا ه ه ن ا خ ن ا م ه م ن ا ر ی د م و ا ر ب ه و ال ع و ل ا س ن ا ر و ت س ر ل ل ح م ر د ه ک د ن ت ش ا د ز ی ن ی ز و م آ ر ا ک ه ر و د ی ر ظ ن س و ر د ر ب ه و ال ع. د ن ت ش ا د ت ک ر ش ن آ ر د ر ف ن 6 و ت ف ا ی ه م ا د ا 4( 6 : ی ی ا ت س و ر و ن ا ی م ی ر ک ( د ن ت خ ا د ر پ می ی ل م ع ن ی ر م ت ه ب د ا ب آ ر ه م ه ا گ د و ر ف جهانگردی به ط و ب ر م ر و م ا ر ب و د ش ل ی ک ش ت ی د ر گ ن ا ه ج ی ل ا ع ی ا ر و ش ل ا س ر د ر و ش ک ر د ت ر ا ظ ن ی ل ا ع ح ط س ا ی و ء ا ی ح ا د ا ج ی ا ن ا م ز ا س ن ی ا ف ی ا ظ و ز ا ی ک ی ه ک د ی د ر گ س ی س أ ت ن ا ح ا ی س ب ل ج ن ا م ز ا س ه ا م فروردین ر د. ت ش ا د ا ب ا ه ن آ ی د د ن ب هه ه ج ر د و اا ا ه ا ر س نن ن ا م ه می و اا ا هه ن ا خ ن ا م ه می ه ر ا د ا و س ی س أ ت ر د ت ر ا ظ ن و ی د ر گ ن ا ه ج ت ا س ی س أ ت ح ال ص ا س پ س. د و ب ط ب ر ی ذ ی ا ه ن ا م ز ا س ر ی ا س ی ر ا ک م ه ت ا س ی س أ ت سهامی شرکت و ه ع س و ت د ا ج ی ا رررررررر رر رر رر ور ظ ن م به جهانگردی ر ا ن ک ت ا س ی س أ ت ه ا گ و د ر ا ه ا گ ت ح ا ر ت س ا ه ن ا خ ی ا چ ن ا ر و ت س ر ا ر س ن ا م ه م ه ن ا خ ن ا م ه می ( ی د ر گ ن ا ه ج ت ا س ی س أ ت ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ی ا ر ب ی ر گ ی د ب س ا ن م ل ح م ع و ن ر ه و ی ن د ع م ب آ ی ا ه م ا م ح ی ت ا غ و س ی ا ا ن ا ک ش و ر ف ز ک ا ر م ا ی ر د ت ح ا ر ت س ا ح ی ر ف ت و ی ت م ا ق ا ت ا س ی س أ ت ه ب ز ا نی ل ق ا د ح ن ت خ ا س ه د ر و آ ر ب ا ه ا ر س ن ا م ه می س ی س أ ت ز ا هدف. د م آ د و ج و ه ب ) ن ا ح ا سی و ن ا د ر گ ن ا ه ج. ) 2 : ن ا ر گ ی د و ی ر ا ی ت خ ب ( د و ب ن ا ر ی ا ک چ و ک ی ا ه ر ه ش ر د ی ئ ا ر ی ذ پ و سیاحان جلب ن ا م ز ا س ه ک ل ا س ا ت ن ا ر ه ت ه ی د ل ب ی ز پ ش آ و ی ن ا ب ز ی م ی ا ه ه ر و د ی ر ا ز گ ر ب ه ل ص ا ف ر د ر و م ا ر ا د ه ه د ه ع د ش ه د ر پ س ی ش و م ا ر ف ه ب ت ا غ لی ب ت و ی ف ر ع م ت ا م ا د ق ا ه ب ن ت خ ا د ر پ ل ی ل د ه ب ی ی ا ن ب ر ی ز ی ا ه ش ز و م آ د ی د ر گ ن ا ر ی ا ی د ر گ ن ا ه ج ی ل ا ع ه س ر د م یک تأسیس ا ب ی د ا ص ت ق ا و ی گ ن ه ر ف ز ا ی ن ن ی ا ن د ش ن ا ی ا م ن ه ب ه ج و ت ا ب ت ق و گ ن ه ر ف ت ر ا ز و ن ا م ز م ه و

14 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ق ف و م ن ا ی و ج ش ن ا د ن ی ا ز ا ی د ا د ع ت ل ی ص ح ت ل ا س ه س ز ا س پ و د و م ن و ج ش ن ا د ش ر ی ذ پ ه ب م ا د ق ا ی ر ا د ه ن ا خ ن ا م ه م ضعف سبب ه ب. د ن د ی د ر گ س ن ا س ی ل ل د ا ع م ی ل ی ص ح ت ه م ا ن ش ن ا د ی ن ف ت ا ن ا ک م ا م د ع و ی ییز ی ههر ه م ا ن ر ب ذ خ ا ه ب غ ر ا ف ی هها ه ف ر ح و اا ا نه آ ز ا ر ف ن و د ی ک ی ز ج و د ن د و ب ن ر ا د ر و خ ر ب ی ف ا ک ی ل م ع و ی ر ظ ن ت ا م و ل ع م و ت ا ع ال ط ا ز ا ی ل ا ع ه س ر د م ن آ ن ال ی ص ح ت ل ا ه ب فرهنگ وزارت ر ی ز گ ا ن و د ن و ش ت ی ل ا ع ف ل و غ ش م ی ر ا د ل ت ه ش خ ب ر د د ن ت س ن ا و ت ن ه ی ق ب ش ز و م آ ت ر ا ز و لل ل ا س ر د د. و م ن ی ل ا ع ه س ر د م ن آ ل ال ح ن ا ه ب م ا د ق ا ت ال ک ش م و ت ل ع اقدام پرورش ی ی آ ر ا ک م م م د ع ک ی س ی س أ ت ه ب و ر گ ی د ش ش ش ز و م آ ز ک ر م ل ا س ر خ ا و ا ر د. ت ش ا د ت ی ل ا ع ف ل ا س ا ت ه ک د و م ن م ل پ ی د ق و ف ح ط س ر د ی ر ا د ل ت ه ی ل ا ع ه س ر د م ت د م ه ا ت و ک ی ا ه ه ر و د ل ی ک ش ت ا ب ن ا ح ا ی س ب ل ج ن ا م ز ا س جهانگردی خدمات و ن ا د ر گ ن ا ه ج ی ی ا م ن ه ا ر هتل مدیریت ی ا ه ههه ه ه ن ا خ ن ا م ه م ن ا ر ی د م ش ن ا د ح ط س ن د ر ب ن ا ب ی ا ر ب ی ه ی ج و ت س ال ک ل ا س مین ه ر د. د و م ن ز ا غ آ ا ر خود فعالیت ی ن ا ب ز ی م. ) 5 1 : ی ی ا ج ر ( دید ر گ ایر د ز ا ر ی ش ی ا ه ه ن ا خ ن ا م ه م ن ا ر ی د م ی ه ا گ آ و ت ا م و ل ع م ش ی ا ز ف ا ر و ظ ن م ه ب ل ا س ر د ر و ش ک ف و ق و و ه ب ن ا ن آ ی ج ر ا خ ن ا م ه م د ن چ ه ک د ا د ل ی ک ش ت ن ا ر ه ت ر د ی ها ت ف ه یک ر ا ن سمی ن ا ه ج ی ر ا د ل ت ه و ی د ر گ ن ا ه ج ر م ا ر د ل ص ا ح ل ا س ر د دید. ر گ ایر د ن ا ه ف ص ا ی ا ه ه ن ا خ ن ا م ه م ن ا ر ی د م ی ا ر ب ی ه ی ج و ت س ال ک ل ا س همین ر د. د ن د و م ن ی ن ا ر ن خ س ق ا ت ا و نن ن ا ر و ت س ر هه ه ن ا خ ز پ ش آ ی ر ا د ل ت ه ی ا ه ه ر و د ن ا گ د ن ن ک ت ک ر ش ی ل م ع ی ا ه ش ز و م آ ر ت ه ب ه چ ر ه ی ا ر ج ا ی ا ه ل ت ه ن ا ر ی د م ر ا ن ی م س ن ی م و د و د ی د ر گ د ا ج ی ا ش ز و م آ ز ک ر م ن ا م ت خ ا س ر د ل ت ه ل م ا ک ت ا ز ی ه ج ت و د ر ا د ن ا ت س ا ی اا ا ته ت ت ف ر ش پی ن آ ر د ی ا ر ب ا ب ی هها ه ن و م ن ر و ش ک ر د ا ب ی د ر گ ن ا ه ج ت ا م د خ ش ز و م آ ز ک ر م ل ا س ر د. د ش ایر د د ه ش م ی ر ا د ل ت ه س ال ک ل ا س ن ا م ه ر د د. و م ن ر ا ز گ ر ب د ه ش م و ی ر ا د ل ت ه ن ا س ا ن ش ر ا ک ر ا ک ی ل ل م ل ا بین ن ا م ز ا س ا ب ی د ا د ر ا ر ق د ا ق ع ن ا ی د ر گ ن ا ه ج ن آ ن ا م ز ا س ت م د خ هه ه ب ا ر ت ف ر گ ن ا ر ی د م سمینار سومین ز ا ر ی ش ر د و. د ر و آ ل م ع ه ب ی د ر گ ن ا ه ج ت ا م د خ ش ز و م آ و ی هریز م ا ن ر ب ی ا ه ه ن می ز ر د ی ت ا ر ی ی غ ت ل ا س ر د د. ش ه د ی د ک ر ا د ت ر و ش ک ی ا ه ل ت ه ت ه ج و و ااین ا له ت ه ز ا ی ن د ر و م ی ن ا س ن ا ی و ر ی ن ت م د خ و د ب ی ا ه ش ز و م آ ی ی ی ط ز ا ر ی ش ر د ت ق و م ه ا گ ش ز و م آ ک ی س ی س أ ت ا ب ی د ر گ ن ا ه ج ت ا م د خ ش ز و م آ ز ک ر م د ی ش م ج ت خ ت و ز ا ر ی ش س ک و ل د ا بنی د. و م ن ت م د خ ه د ا م آ ر ف ن 2 د ا د ع ت ه ا م 5 د د ه ش م نن ن ا ه ف ص ا ز ا ر ی ش ر د ه ا گ ش ز و م آ ر ا ه چ و د ر ک ایر د م ل ع م ت ی ب ر ت ه ر و د ک ی ی د ر گ ن ا ه ج ش ز و م آ ز ک ر م ل ا س ر د هه ه ن ا خ ت ر ا ز و و مم م ا غ د ا م م ه ر د سیاحاننن جلببب سازمان و ت ا ع ال ط ا ت ر ا ز و ل ا س ر د. د ر ک ز ا غ آ ا ر خود فعالیت ز ی ر ب ت مم م ا ن هه ه ب ی ل ا ع ه س ر د م ک ی س ی س أ ت ه ب م ا د ق ا سال همین ر د و. د م آ د و ج و ه ب دی ر گ ن ا ه ج و ت ا ع ال ط ا ت ر ا ز و م ا ن ه ب ی د ی د ج د ا ش ر ا د ع ب و ی ل م د ا ش ر ا ت ر ا ز و ه ب ل ا س ر د دی ر گ ن ا ه ج و ت ا ع ال ط ا ت ر ا ز و د. و م ن ت ا ع ال ط ا و جهانگردی خدمات ز ک ر م ت ت ی ل ا ع ف شتابببزده تصمیم ک ی س ا س ا ر ب ل ا س ر د د. ا د م ا ن یر ی غ ت ی م ال س ا د ا ش ر ا و گ ن ه ر ف ه ر خ ن ا ب و ی م ال س ا. ) 5 1 : ن ا م ه ( دید ر گ ف ق و ت م جهانگردی خدمات آموزش ر و ش ک ی ر گ ش د ر گ ی م س ر ی ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ت ی ع ض و ن ي ا. ت س ا ي ر گ ش د ر گ ي ا ه ت ي ل ا ع ف م ا ظ ن ر د ر ث ؤ م ر ا ي س ب ه د ن ه د ل ي ك ش ت ي ا ز ج ا ز ا ي ك ي ي ت م ا ق ا ت ا ن ا ك م ا ء ز ج سيستم از و ه د و م ن ن ي يي ي عععع تععع ا ر ن ا ر گ ش د ر گ د ر ك ل م ع و ر و ن ا م ه ز و ح ه ك د ر میگی ر ب ر د ا ر ي ت ا س ي س أ ت و ت ال ي ه س ت خدمات مجموعه ت ي ع ض و ن ا ر گ ش د ر گ ن آ س ا س ا ر ب ه ك د ر و آ ي م م ه ا ر ف ا ر ي ط ي ا ر ش ه ع و م ج م. د ن ي ا م ن ه ب ر ج ت ا ر رری ر ببببببت وب ل ط م ي ش ي ا س آ.د ن و ش ي م م ي س ق ت ي م س ر ر ي غ ي ا ه ه ا گ ت م ا ق ا و ي م س ر ي ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ي ل ص ا ه ت س د و د ه ب د و خ ي ت م ا ق ا ت ا ن ا ك م ا

15 ب ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت س ي س أ ت ي م و مممم م عمم د ا ه ن ا ي و ي ت ل و د ه ا گ ت س د ك ي ز و ج م ا ب ه ك د ن ت س ه ي ي ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ه ع و م ج م ي م س ر ي ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ي ا ه هه ه ا گ ت م ا ق ا. د ن ي ا م ن ي م ل ا س ر ا د ر ك ل م ع ش ر ا ز گ ي ر گ ش د ر گ و ی ت س د صنایع فرهنگي ث ا ر ي م ن ا م ز ا س ه ب ا ما و م ع ث ا د ح ا ن ا ر گ ش د ر گ و ن ا ر ف ا س م ه د ا ف ت س ا ر و ظ ن م ه ب ط ق ف ل و ا ه ت س د ه ك د ن ت س ه ه ع و م ج م ر ي ز و د ي ا ر ا د د و خ ه د ش ه د ش ي م س ر ل م ا ش و و ي ا ه د ا ه ن و ا ه نننن نن ن ا گ ر ا ه ك د ن ت س ه ي ي ا ه ه ا گ ت م ا ق ا م و د ه ت س د و د ن ت س ه ا ه ا ر س ر ئ ا ز و ا ه ر ذی پ ن ا م ه م ا ه ن ا م ت ر ا پ آ ل ت ه ا ه ل ت ه و د ن ا ه د و م ن س ي س أ ت د و خ ن ا ن ا م ه م و ن ا ن ك ر ا ك ي ا ر ب ب س ا ن م ت م ا ق ا ط ي ا ر ش ي ز ا س م ه ا ر ف ر و ظ ن م ه ب ي ت ل و د ر ي غ و ي ت ل و د. د ن ر ا د ن ر ا ر ق ی ر گ ش د ر گ و ی ت س د ع ی ا ن ص ی گ ن ه ر ف ث ا ر ی م ن ا م ز ا س ر ظ ن ا ه ل ت ه ییر ی ز ه ر ا ت س ك ي ز ا ه د ر ج ن پ ه ب ا ه ل ت ه ي ر گ ش د ر گ و ي ت س د ع ي ا ن ص ي گ ن ه ر ف ث ا ر ي م ن ا م ز ا س ي ر ا ج ي د ن هب ق ب ط م ت س ي س س ا س ا ر ب ه ض ر ع ري ت ش م ه ب ز ي ن س ك و ل ت ال ي ه س ت و ت ا م د خ ه ك ه ر ا ت س 5 ي ا ه ل ت ه ا ت د ن ه د ي م ه ئ ا ر ا ا ر ه ي ا پ ت ال ي ه س ت و ت ا م د خ ه ك ن ی ب ر د ه ک د ه د ی ی م ن ا ش ن ا ه ن آ ی د ن ب ه ج ر د س ا س ا ر ب ر و ش ک ی ا ه ل ت ه ت ی ع ض و ی س ر ر ب. د ن و ش ي م ي د ن ب ه ق ب ط د ن ر ا د ي م ک ی ی ا ه ل ت ه. د ن ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر د ا د ع ت ن ی ر ت ش ی ب م ه س د ص ر د 6 3 6/ 3 ا ب ه ر ا ت س و د ی ا ه ل ت ه د و ج و م ل ت ه ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا. د ن ر ا د ر ا ر ق ی د ع ب ه ا گ ی ا ج ر د م ه س د ص ر د 2 5/ و 1 3 2/ 8 ا ب ب ی ت ر ت ه ب ک ی ر ه ز ی ن ه ر ا ت س ه س و ی ا ه ل ت ه ع و م ج م ز ا د ص ر د 1/8 9 و 7/3 9 ط ق ف ب ی ت ر ت ه ب ه ر ا ت س ج ن پ و ر ا ه چ ی ا ه ل ت ه ر و ش ک ا ر ل ی ک ش ت ه ک ن ی ا. د ن ا هههه ه هه د ا د واحدهای بیشترین و ه ت ش ا د ر ا ر ق ی ن ی ی ا پ ح ط س ر د ر و ش ک ر د ی ت م ا ق ا ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ت ی ف ی ک ه ک ت س ا ر م ا ن ی ا ر گ ن ا ی ب م ا ق ر ا ی ا ه هه ه ت س ا و خ و ر ا ز ا ب ی ا ه ز ا ی ن ه ک ت س ا م ز ن ر گ ی د ی و س ز ا ه ت ب ل ا. د ن ش ا ب ی م ه ر ا ت س ک ی ا ت و د ع و ن ز ا ی ت م ا ق ا. د ر ی گ ر ا ر ق ه ج و ت د ر و م ی ت م ا ق ا ت ا س ی س أ ت ه ر ا ت س ک ی ک ف ت ه ب ر و ش ک ی ا ه ل ت ه د ا د ع ت 6- ه ر ا م ش ل و د ج ه ج ر د ه ر ا ت س ک ی ه ر ا ت س و د ه ر ا ت س ه س ه ر ا ت س ر ا ه چ ه ر ا ت س ج ن پ ص خ ش م ا ن ع و م ج م د ا د ع ت د ص ر د 1 3 / /6 3 2 /5 7/3 9 1/8 9 1/ ف ل ا ی ر گ ش د ر گ و ی ت س د ع ی ا ن ص ی گ ن ه ر ف ث ا ر ی م ن ا م ز ا س : ع ب ن م ز ا ن ا ی ض ا ق ت م ) ا ه ن آ ی د ن ب ه ج ر د ک ی ک ف ت ه ب ر و ش ک ی ا ه ل ت ه 2- ه ر ا م ش ر ا د و م ن ی ر گ ش د ر گ و ی ت س د ع ی ا ن ص ی گ ن ه ر ف ث ا ر ی م ن ا م ز ا س ( : ع ب ن م

16 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ه ن ا م ت ر ا پ آ ل ت ه ر د ن ا م ت ر ا پ آ ل ل ت ه 4 4 ع و م ج م ر د ی ر گ ش د ر گ و ی ت س د ع ی ا ن ص ی گ ن ه ر ف ث ا ر ی م ن ا م ز ا س ی و س ز ا ه د ش ه ئ ا ر ا ر ا م آ ق ب ا ط م ک ی ع و ن ز ا ا ه ان م ت ر ا پ آ ل ت ه د ا د ع ت ن ی ر ت ش ی ب ه ک ت س ا ر م ا ن ی ا ر گ ن ا ی ب ا ه د ح ا و ن ی ا ی د ن ب ه ج ر د ی س ر ر ب. د ر ا د د و ج و ر و ش ک و ه د ا د ل ی ک ش ت ا ر ا ه د ح ا و ه ن و گ ن ی ا ع و م ج م د ص ر د 3 1 8/ 1 ه ر ا ت س و د ی ا ه ن ا م ت ر ا پ آ ل ت ه. ) د ص ر د 2 8 5/ ( د ن ش ا ب ی م ه ر ا ت س ح ط س ا ذ ل. د و ش ی ی م ل م ا ش ا ر ا ه ن ا م ت ر ا پ آ ل ت ه ل ک ز ا د ص ر د 3/1 4 ا ه ن ت ه ر ا ت س ه س ی ا ه ن ا م ت ر ا پ لآ ت ه ر د ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ی خ ر ب ه ب ط و ب ر م ی د ن ب ه ج ر د ت ا ع ال ط ا ه ت ب ل ا. د ن ر ا د ر ا ر ق د و ج و م ی ف ی ک ه ج ر د ن ی ر ت ن ی ی ا پ ر د را ا ث ک ا ا ه ن ا م ت ر ا پ آ ل ت ه. ت س ا ه د ی د ر گ ن ه ئ ا ر ا ز ی ن ا ه د ح ا و ع و ن ی د ن ب ه ج ر د ک ی ک ف ت ه ب ر و ش ک ی ا ه ن ا م ت ر ا پ آ ل ت ه د ا د ع ت 7- ه ر ا م ش ل و د ج ه ر ا ت س ك ي ه ر ا ت س و د ه ر ا ت س ه س ص خ ش م ا ن ع و م ج م د ا د ع ت د ص ر د 2 8 /5 3 1 /8 1 3/1 4 1/ ی ر گ ش د ر گ و ی ت س د صنایع فرهنگی ث ا ر ی م ن ا م ز ا س ( : ع ب ن م ب ) ز ا ن ی ا ا ه ر ی ذ پ ن ا م ه م ی د ن ب جه ر د ک ی ک ف ت ه ب ر و ش ک ی ا ه ن ا م ت ر ا پ آ ل ت ه 3- ه ر ا م ش ر ا د و م ن ی ر گ ش د ر گ و ی ت س د صنایع فرهنگی ث ا ر ی م ن ا م ز ا س ( : ع ب ن م ب ) د و ج و ر و ش ک ر د ذیر ذ ذ ننپ ن ا م ه م ع و م ج م ر د ی ر گ ش د ر گ و ی گ ن ه ر ف ث ا ر ی م ن ا م ز ا س ی و س ز ا ه د ش ه ئ ا ر ا ر ا م آ ق ب ا ط م د ص ر د 9 3 1/ 1 ا ب ه ر ا ت س ک ی ی ا ه ر نپذی ا م ه م د و ج و م ی د ن ب ه ق ب ط س ا س ا ر ب. د ن ش ا ب ی م ی ت م ا ق ا ت ا م د خ ه د ن ن ک ه ئ ا ر ا ه ک د ن ر ا د ب ی ت ر ت ه ب و د و ه ر ا ت س ه س ی ا ه ر نپذی ا م ه م. د ن ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ا ه ر ذی پ ن ا م ه م د ا د ع ت ن ی ر ت ش ی ب م ه س ا ب و 3 /1 1 ن ا ت س ا ی ا ه ر ذی پ ن ا م ه م ع ی ز و ت ر گ ن ا ی ب ا ه د ح ا و ن ی ا ی د ن ب ه ج ر د ی س ر ر ب. د ن ر ا د ر ا ر ق ی د ع ب ی ا ه ه ب ت ر ر د م ه س د ص ر د 8 2 / 8 ط و ب ر م ت ا ع ال ط ا ه ک ت س ا ر ک ذ ه ب م ز ن ه ت ب ل ا. د ش ا ب ی م ا ه د ح ا و ن ی ا ر د ن ی ی ا پ ه ب ط س و ت م ی ف ی ک ت ا ج ر د ر د. د ش ا ب ی م م و ل ع م ا ن ز ی ن ا ه د ح ا و ن ی ا ی ش خ ب ه ب ز ا

17 ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت ع و ن ی د ن ب ه ج ر د ک ی ک ف ت ه ب ر و ش ک ی ا ه ر ذی پ ن ا م ه م د ا د ع ت 8- ه ر ا م ش ل و د ج ه ر ا ت س ك ي ه ر ا ت س و د ه ر ا ت س ه س ز ا ت م م ص خ ش م ا ن ع و م ج م د ا د ع ت د ص ر د ی ر گ ش د ر گ و ی ت س د صنایع فرهنگی ث ا ر ی م ن ا م ز ا س ( : ع ب ن م ج ) د ا ص ت ق ا ر ب ی ر گ ش د ر گ صنعت تأثیر ی د ن ب ه ج ر د ک ی ک ف ت ه ب ر و ش ک ی ا ه ر ی ذ پ ن ا م ه م 4- ه ر ا م ش ر ا د و م ن ی ر گ ش د ر گ و ی ت س د صنایع فرهنگی ث ا ر ی م ن ا م ز ا س ( : ع ب ن م ب ) ن ن ی ا هه ه ب ی ی ص ا خ هه ه ج و ت و د ن ر ب می م ا ن ا ز ل ا غ ت ش ا و ه ی ا م ر س د ل و م ت ع ن ص ک ی ن ا و ن ع ه ب ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ز ا ن ا ن ا د د ا ص ت ق ا. د د و ش ی ی ی م ری و آ ز ر ا ش ش ی ا ز ف ا ب ب ج و م ی ی د ا ص ت ق ا ظ ظ ا ح ل هه ه ب ی ی ر گ ش د ر گ ح ح ی ح ص ه ه ع س و ت د د ن د ق ت ع م اا ا ذ ل د د ن ر ا د ت ع ن ص ر د ا ر ععت ع ن ص ن ن ی ا ی ی ا ه خ خ خ ر چ و هه ه د ر ک هه ه د ا ف ت س ا اا ا نسیله ا ت پ ز ا د ن ا و ت ب ی ر و ش ک ر گ ا د ن د ق ت ع م د ا ص ت ق ا م ل ع ن ا ر ظ ن ب ح ا ص ت ت ا ه ج ز ا ت ت ع ن ص ن ی ا تأثیر. د و ب د ن ه ا و خ ر و ش ک د ا ص ت ق ا ح ط س ر د ی ف ر گ ش ی ی ا ف و ک ش د ه ا ش د ر و آ ر د ت ک ر ح ه ب ش ر و ش ک : ت س ا ه د ش ه ر ا ش ا ر ی ز ر د ا ه ه ف ل ؤ م ن ی ا ز ا د ا د ع ت ه ب ه ک ت س ا م ه م و ی س ر ر ب ل ب ا ق ف ل ت خ م ر و ش ک ه ب ز ر ا د و ر و 1. ا ه ه ن می ز ز ا ی ر ا ی س ب ر د ل ا غ ت ش ا 2. ی ش و ر ف ه د ر خ ر ا ز ا ب ی ئ ا ی و پ 3. ل ق ن و ل م ح ای ه م ت س سی و ا ه ه ا گ د و ر ف دن ش ل ا ع ف 4. ری ا ذ گ سرمایه ش ی ا ز ف ا 5. ) ی گ ن ه ر ف ت ن و ص ح م و ی ت س د ع ی ا ن ص ( صنعتی و ی م و ب و ی ل ح م ت ا د ی ل و ت ش ی ا ز ف ا 6. رر ر ه هه ه ک ر گ ی د د ر ا و م ز ا ی ر ا ی س ب و ) ط ب ت ر م ت ا م د خ ر ی ا س و زی ا س ل ت ه ( ی ص و ص خ ش خ ب ری ا ذ گ سرمایه ن ا ز ی م ش ی ا ز ف ا 7.. ) 6 : ب ر ع ( د ش ا ب می ه ع ل ا ط م و ی س ر ر ب ل ب ا ق ی ئ ا ه ن ت ه ب ک ی

18 د) ن م ش و ه ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ر ا ج ت ت ن د ا ب م ل ک ر د ی ر گ ش د ر گ ت ا م د خ م ه س و ی ر گ ش د ر گ ی ا ه د م آ ر د ه ن ی م ز ر د ه ت ف ر گ صورت بررسیهای ه ه د ز ا غ آ ر د ر گ ا و ت س ا ه ت ش ا د ی ط س و ت م ش ی ا ز ف ا ر ی خ ا ای ه ه ه د ر د م ه س ن ی ا ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ن ا ه ج ت ا م د خ م ه س ۰ ۵ ۹ ۱ ز ا ش ی ب ی م ه س د ه ا ش ۰ ۸ ۹ ۱ ه ه د ی ن ا ی ا پ ل ا س ر د ن ا ه ج د ا ص ت ق ا د و ب د ص ر د ۴/۳ ی ن ا ه ج ت ا ر د ا ص ل ک ر د ی ر گ ش د ر گ ا ر و د ش ک ر د ر ن د د ر ا د ی ل ی م ۰ ۳ ۲ ا ا د ع م ج ی د ال ی م ۰ ۹ ۹ ۱ ل ا س ر د. د و ب صادرات کل ر د ی ر گ ش د ر گ ت ا م د خ ی ا ر ب د ص ر د ی ا ه ر و ش ک ر د ر گ ش د ر گ ن و ی ل ی م ۵ ۲ ۴ و ه د ش ج ر خ ن ا ه ج ف ل ت خ م ا ی ن د ه د ی س ر ت ب ث ه ب ل ا س ر د. ت س ا ه د ی س ر ن و ی ل ی م ۰ ۰ ۹ حدود به ۷ ۰ ۰ ۲ ل ا س ر د و د ی س ر ر ف ن ن و ی ل ی م ۱ ۶ ۶ حدود به ن ا ه ج ن ا ر گ ش د ر گ. ) 1 1 : ن ا ر گ ی د ت س ا ۸ د ا د ع ت ۰ ۰ ۰ ۲ ( ی ا ه ر و ش ک و د ن ا ه د ر ک ب ل ج د و خ ه ب ا ر ن ا ر گ ش د ر گ د ا د ع ت رین ت بیش ش ی ر ت ا و ا ی ل ا ت ی ا ا ی ن ا پ س ا ا ک ی ر م آ ه س ن ا ر ف ی ا ه ر و ش ک ن ا م ل آ ا ک ی ر م آ ع ا ب ت ا ه ک د ه د یییی ییی م ن ا ش ن ر ا م آ. د ن ها ت ش ا د ن ا ر گ ش د ر گ ز ا ا ر د م آ ر د رین ت بیش ا ک ی ر م آ و ه س ن ا ر ف ا ی ن ا پ س ا ی ر گ ش د ر گ اای ا ته ر ف ا س م ر د ن ا ه ج م د ر م ر ی ا س ز ا ش ی ب ن پ ا ژ و ه س ن ا ر ف س ی ل گ ن ا ن ا ی م ن ی ا ر د. د ن ا ههههه ه هه ده ر ک ج ر خ ل و پ ه ب ا ر گردشگران تعداد ز ا م ر ا ز ه ک ی ط ق ف و ت س ا ه ت ش ا د ا ر ر و ش ک ن ی م د ص ه ب ک ی د ز ن ی م ا ق م ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج. ت س ا ه د ر ک ب ذ ج د و خ و ر ه ز ا ل ص ا ح ی ز ر ا د م آ ر د د ن ک ب ذ ج د و خ ر و ش ک ه ب ا ر ر گ ش د ر گ ن و ی ل ی م ۲ ۱ ه ن ن ا س ط ق ف د ش ا ب ر د ا ق ن ا ر ی ا ه ک ی ت ر و ص ر د ش ز ر ا ر ب ا ر ب ر گ ش د ر گ د م آ ر د و د و ب خواهد نفت ه ک ش ب ا ه ه د گردشگری بخش ن ی ش ن ا ج د م آ ر د ت ف ن. د ش د ه ا و خ ت س ا ه ت ف ر گ ش ی پ ر د ا ر ه ع س و ت د ن و ر ی د ا ی ز ت ع ر س ا ب ر ی خ ا ای ه ل ا س ر د ه ک ت س ا ی ت ا م د خ صنایع جمله ز ا ی د ر گ ن ا ه ج ه ب د و ش ن ا ی ا م ن و ییر ی مگ ش چ ر ا ی س ب ن آ ه ع س و ت ر د ی ن ا س ن ا ل م ا و ع ش ق ن ا ت ه د ش ب ج و م صنعت این ن د و ب ر و ح م ن ا س ن ا و ت ا ی ل م ع ت ی ق ف و م جهانگردی توسعه ر د ی ل ح م ن ی ن ک ا س ت ی ا م ح د ن د ق ت ع م ن ا ر ظ ن ب ح ا ص ه ز و ر م ا ه ک ی ر و ط. ) 1 1 : ن ا م ه ( ت س ا ی م ا ز ل ا ن آ و ی ر ا د ی ا پ خانوادگی روابط ی ش ز ر ا اای ا مه ت س سی ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ش ی م ی د ر گ ن ا ه ج د ص ق م ه ب ل ی د ب ت ه ع م ا ج ک ی ه ک ی م ا گ ن ه ی گ ن ه ر ف و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ر گ ی د ای ه ه ف ل ؤ م ز ا ی ر ا ی س ب و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ن ن س ب ا د آ ا ه ش ر گ ن ن آ تأثثثثثثثیر تحت د و ب ه ب ی د ا ص ت ق ا ای ه ا ن ب ر زی ز ا ر ت بیش ه د ا ف ت س ا ی غ و ل ش ت ی ع م ج ش ی ا ز ف ا ه ب ن ا و ت ی م ت ا ر ثی أ ت ن ی ا ه ل م ج ز ا. د ر میگی ر ا ر ق. د ر ک ه ر ا ش ا ه ع م ا ج ر د ر ق ف ا ی و ا ه د م آ ر د ن ا ز ی م ر ب ثیر أ ت ل ا غ ت ش ا ت ی ع ض و ززی ز ا و ن ننننن نن ن ان م ه م ا م ا د ر ا د ی گ ت س ب جهانگردان به ه د ش ه ئ ا ر ا خدمات کیفیت و جذابیتها به ه چ ر گ ا ت ع ن ص ن ی ا ت ی ق ف و م ر د و د ش د ه ا و خ ر ج ن م دی ا م ت ع ا بی ه ب ن ی گ م ش خ ن ا ب ز ی م ه د ه ا ش م. د ر ا د ه ژ ی و ی ش ق ن ی ب ا ی ه ع س و ت ن ی ا ر د ز ی ن ل ح م ن ی ن ک ا س ه م ه ییز ی ن ی ک ی ز ی ف ر ظ ن ز ا ط ی ا ر ش ن ی ر ت ه ب ر د ی ت ح و ت ش ا د د ن ه ا و خ د ی د ز ا ب ن ی ا ز ا ب و ل ط م ا ن ی س ا س ح ا ن ا ر گ ش د ر گ ت ی ا ه ن.د ن ا م می ر ث ا بی ا ه ش ال ت ه ب د ن ک ی م ر ظ ن ب ل ج ز ا ی ر ی گ و ل ج ز ی چ ر ه ز ا ل ب ق ه ک ت س ا های ن و گ ه ب جهانگردی توسعه ی د ا ص ت ق ا ی ا ه د م ا ی پ ت ی ب ا ذ ج ن آ ی د ا ص ت ق ا ت ب ث م ر ا ث آ ر ب ر ت بیش ۰ ۶ ۹ ۱ ه ه د ی ط جهانگردی تأثیرات د ر و م ر د ه ی ل و ا ت ا ع ل ا ط م ل ی ل د ن ی م ه ز ک ر م ت م. ت ف ر گ ر ا ر ق ر ظ ن د م ن ا ر گ ش ه و ژ پ ط س و ت ری ت دی ا ص ت ق ا د ی د ا ب ی د ر گ ن ا ه ج ی ا ه د م ا ی پ ی د ال ی م ۰ ۷ ۹ ۱ ه ه د ر د ا م ا د ن ا ه د و ب ه ن ن د ا ع ع ی ز و ت ش م ا ر آ ن ی م أ ت ز ر ا ل ی ص ح ت ث ع ا ب ی ی ا ز ل ا غ ت ش ا ر ب ه و ال ع ا ی ن د گ ر ز ب صنعت سومین ن ا و ن ع ه ب ی ر گ ش د ر گ س ا س ا ر ب ه ک ی ر و ط ه ب د و ش ی م د ا ج ی ا ر ف ن ۵ ا ت ۳ ل ا غ ت ش ا ه ن ی م ز ر گ ش د ر گ ر ه د و ر و ا ب. د و ش ی م ا ه گ ن ه ر ف ل د ا ب ت و ت و ر ث

19 ی) ی ی ر ف ع ج ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت م ۴ د ص ل ا س ا ت ی د ر گ ن ا ه ج ی ن ا ه ج ن ا م ز ا س پیشبینی ی ل غ ش اای ا ته ت ت ت ص ر ف ز ا د ص ر د ۳ ۴ ۰ ۱ ۰ ۲ ر د ا ی ن دد د ت ع ن ص ا ب ط ا ب ت ر ا ر د. د ش د ه ا و خ ل ی د ب ت ر و ش ک ر ه ی د ا ص ت ق ا ص خ ا ش رین ت م ه م ه ب ت ع ن ص ن ی ا ک ی د ز ن ه د ن ی آ ر د و د و ب د ه ا و خ ی ر گ ش د ر گ ق ی ر ط ن ی ا ز ا ه ک د د ن ز ا د ر پ ممی م ی د ر گ ن ا ه ج ه ب ر ف ن ن و ی ل ی م ۰ ۰ ۸ حدود ساننه ر ض ا ح ل ا ح ی خ ر ب ه ک ی ر و ط ه ب ک پ و ا ن ا م ز ا س ی ا ه ر و ش ک ی ت ف ن د م آ ر د ر ب ا ر ب ۲/۵ ی ن ع ی د و ش ی م د. ن ر و آ می ت س د ه ب م س ی ر و ت ز ا ا ر د و خ ی ت ا ر د ا ص د م آ ر د م ظ ع ا ا ه ر و ش ک ه د ب ا ج ر ن د د ر ا د ی ل ی م ۰ ۰ ۷ ت م س ق ا ی ن ا پ س ا ن و چ م ه و ه د و ب و ر و ی د ر ا ی ل ی م ۰ ۰ ۵ ه ع س و ت و ل ا غ ت ش ا ه ن ی م ز ر د ی د ال ی م ه ت ش ذ گ ی د ال ی م ل ا س ر د ی ر گ ش د ر گ صنعت درآمد ه ب ت ب س ن ت ع ن ص ن ی ا ی د ص ر د ۵/۵ د ش ر ز ا ن ا ش ن ه ک د ن ا ه د ر ک ن د ی د ف ل ت خ م ی ا ه ر و ش ک ز ا ر گ ش د ر گ ن و ی ل ی م ۰ ۸ ۸ د و د ح ن ی م ه ر د للل) ل ل ا غ ت ش ا د ص ر د ۴/۱ ۱ ن ا ه ج ص ل ا خ ا ن د ی ل و ت د ص ر د ۰ ۱ ل د ا ع م د م آ ر د ن ا ز ی م ن ی ا. د ر ا د ی د ال ی م ه ت ش ذ گ ل ا س ک ی ا ی ن د ر د ر ا ک ه ب ل و غ ش م ر ف ن ت ش ه ر ه ز ا ه ک ر ف ن ن و ی ل ی م ۰ ۴ ۳ ی ر گ ش د ر گ ق ی ر ط ز ا ن ا ه ج ر د ه د ش د ا ج ی ا ل ا غ ت ش ا ن ا م ز ی ل ا ح ر د ن ی ا. ت س ا ن ا ه ج ل ک د م آ ر د د ص ر د ۱ ۱ و ) د ر ا د ت ی ل ا ع ف ش خ ب ن ی ا ر د ر ف ن ت ع ن ا د س د د م آ ر د ه د ه ک ت س ا ن ا ه ج ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص د م آ ر د ز ا ن ا ر ی ا م ه س د م آ ر د ن ی گ ن ا ی م و ه د و ب ر ن د ن و ی ل ی م ۰ ۰ ۳ ا ت ۰ ۵ ۲ ن ی ب ن ا ر ی ا ر د ی ر گ ش د ر گ ل ب ق اای ا للله ل ل ا س ه ب ت ب س ن ر ی خ ا ای ه ل ا س ی ط ی د ر گ ن ا ه ج ای ه دی و ر و ر د ن ا ر ی ا م ه س. د ش ا ب می د ص ر د ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ن ا ه ج ی د ر گ ن ا ه ج ای ه دی و ر و د ص ر د ۴ ۲ ۰/ ا ه ن ت ر ض ا ح ل ا ح ر د و ه د ر ک ن. ) 1 1 : ه ر ب خ و ی م ی م ص. د و ب ت س ا ( ی ر ی ی غ ت ز ا ت ا ر ی ث أ ت ن ی ا. د و ش ی م ا ه ر و ش ک د ا ص ت ق ا ت ف ر ش ی پ ب ج و م ی ل خ ا د ص ل ا خ ا ن د ی ل و ت ر ب ر ی ث أ ت ق ی ر ط ز ا ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص رر ر ا ث آ و ی ر گ ش د ر گ م ی ق ت س م ر ی غ ر ا ث آ ی ر گ ش د ر گ م ی ق ت س م ر ا ث آ. د ن د ر گ ی م ی د ا ص ت ق ا ص خ ا ش ن ی ا ر ی ی غ ت ه ب ر ج ن م ق ی ر ط ه س م ه س ر ظ ن ز ا ن ا ر ی ا ر و ش ک ۵ ۱ ۰ ۲ ل ا س ر د. د ش ا ب ی- م ت ع ن ص ن ی ا ن ا ن ک ر ا ک م ی ق ت س م ر ی غ و م ی ق ت س م ج ر ا خ م ل م ا ش ه ک ی ی ا ق ل ا م ی ق ت س م ر ث ا ل ا س ن ی ا ر د. د ر و آ ت س د ه ب ر و ش ک ۴ ۸ ۱ ع و م ج م ز ا ا ر ۶ ۳ ۱ ه ب ت ر ی ر گ ش د ر گ ش خ ب ر د ی ل خ ا د ص ل ا خ ا ن د ی ل و ت ر و ش ک ل ک ی ل خ ا د ص ل ا خ ا ن د ی ل و ت ز ا د ص ر د 5/2 د و د ح ی ن ع ی ل ا ی ر د ر ا ی ل ی م ر ا ز ه / غ ل ب م ن ا ر ی ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ر گ ش د ر گ و ر ف س ی ن ا ه ج ی ا ر و ش ی ر گ ش د ر گ ی ن ا ه ج ن ا م ز ا س ای ه ش ر ا ز گ ق ب ط ل ا س ر د ن ا ر ی ا ر ا م آ ز ک ر م و ۴ ۱ ۰ ۲ د ر ا ی ل ی ر ت ۲ ۱ ۴ غ ل ب م ت ع ن ص ن ی ا قیم ت س م ر غی و م ی ق ت س م ت ا ر ث ا ل م ا ش ن ا ر ی ا ی ل خ ا د ص ل ا خ ا ن د ی ل و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ل ک م ه س م ه س ن ا ز ی م ن ی ا ز ا ه ک ن ی ا جالب نکته. ت س ا ه د و ب ی ل خ ا د ص ل ا خ ا ن د ی ل و ت د ص ر د 6/1 ا ب ر ب ا ر ب ی ن ع ی ل ا ی ر د ر ا ی ل ی م ۵ ۹ و ی ل خ ا د ی ر گ ش د ر گ ر د ی ل خ ا د ص ل ا خ ا ن د ی ل و ت ی ن ا ب م ه س. ت س ا ی ل خ ا د ی ر گ ش د ر گ ج ر ا خ م ه ب ق ل ع ت م د ص ر د 1 8 5/ د و د ح رر ر ت ش ی ب هریزی م ا ن ر ب و ه ج و ت ه ب ی ج ر ا خ ی ر گ ش د ر گ ز ا ی ن ز ا ی ک ا ح ی ر گ ش د ر گ ز ا ش خ ب ن ی ا ل ی س ن ا ت پ ن د ا د ن ا ش ن ر ب ه و ال ع. ) 1 1 : ن ا م ه ( د ش ا ب ی م ر ا م آ ق ب ا ط م ه ک ن ی ا م غ ر لی ع 1 هه ه ت ش ا د د ش ر ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ی ط ر و ش ک ه ب ی د و ر و لی ل م ل ا بین ن ا ر گ ش د ر گ د ا د ع ت ی ن ا ه ج ک ن ا ب ص خ ا ش ر د ن ا ر ی ا ه ب ت ر ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ا ه ر و ش ک ر ی ا س ا ب ن ا ر ی ا ه س ی ا ق م ا م ا ی دا ل ی م ۵ ۱ ۰ ۲ لل ل ا س ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ذیری پ ت ب ا ق ر ص خ ا ش ر ظ ن م ز ا. ت س ا ه ت ش ا د ن ی ی ن ا د ن چ رر ر ی ی غ ت ی ی ر گ ش د ر گ ذیری ذ ذ تپ ت ت ت ب ا ق ر ر و ش ک در ایران ن ی ب ۰ ۴ ۱ 1. World Bank

20 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 2 ۹ ه ا گ ی ا ج ر د ر ض ا ح ر و ش ک ن ۷ ا ه ج ی دا ل ی م ۴ ۱ ۰ ۲ ل ا س ر د ن ا ر ی ا ی د و ر و ر گ ش د ر گ د ا د ع ت. ت س ا ه ت ف ر ر ا ر ق ی ا ه ر و ش ک ز ا ن ن ی ا ی د و ر و نن ن ا ر گ ش د ر گ دد د ا د ع ت رر ر ی خ ا ه ه د و د ی ط. ت س ا ه د و ب ر ت ین ی ا پ ب ت ا ر م ه ب ه ی س و ر و د ن ه ه ی ک ر ت ن ا ت س ب ر ع ن ی چ دد د ا د ع ت د د ش ر نن ن ا ر ی ا ر د اا ا م ا هه ه د ر ک اا ا د ی پ ش ش ی ا ز ف ا ی ر ی گ م ش چ ز ر ط ه ب ه ی س و ر و ه ی ک ر ت ن ی چ ی ا ه ر و ش ک ه ژ ی و ه ب ا ه ر و ش ک ن ت ف ر گ ه ل ص ص ا ف لل ل ا ح ر د ن ا ر ی ا ر و ش ک ر ا ی ع م ن ی ا ظ ا ح ل ز ا و ت س ا ه د و ب ن ی ن ا ه ج ای ه ت ف ر ش پی ا ب م ا گ م ه ی د و ر و ر گ ش د ر گ. ت س ا ی ن د ا ب ن ا د س د د م آ ر د د ش ر ی س ر ر ب ه ب ه د ش ر ش ت ن م خیرا ا ا ه ک ی ش ر ا ز گ س ا س ا ن ی ا ر ب. ت س ا ی ر گ ش د ر گ ی ل ص ا ن ا ک ر ا ز ا ی ر ا د ل ت ه ا ت 1 2 ل ا س ز ا ن ا ه ج ر د ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ن ن ا س د م آ ر د ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ش ر ا ز گ ن ی ا. ت س ا ه ت خ ا د ر پ ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص د م آ ر د ه ن ن ا س ن ی گ ن ا ی م د و ش ر ت ش ی ب ز ی ن ل ا س ا ت د م آ ر د ن ی ا د و ش ی م ی ن ی ب ش ی پ و ه ت ف ا ی ش ی ا ز ف ا ه ز ا د ن ا ه چ ا ت ی ن ا ک ل پ ی د ش ر ا ب ل ا س ر د د م آ ر د ن ی ا. د و ب ه د ی س ر ر ن د د ر ا ی ل ی م 7/6 4 3 د و د ح ه ب 1 2 ل ا س ر د ن ا ه ج ر د ی ر ا د ل ت ه ی ر گ ش د ر گ ه ز و ح ر د ه د م آ ت س د ه ب ای ه ش ر ا ز گ ر گ ی د. د ی س ر ر ن د د ر ا ی ل ی م / د و د ح ی غ ل ب م ه ب ت س ا ن آ ز ا ی ک ا ح ت س ا ر ا ب ن ی ت س خ ن ی ا ر ب ن ی ا و ه ت ش ذ گ ر ف ن د ر ا ی ل ی م ک ی ز ر م ز ا ی ن ا ه ج ح ط س ر د ن ا ر گ ش د ر گ د ا د ع ت ل ا س ر د ه ک ی د ص ر د 5 د ش ر د ه ا ش ن ا ه ج ه ب ی ه ت ن م ل ا س 1 ر د ن ا ر گ ش د ر گ و سفر تعداد ه ک دددددددددددددددیگر سوی از. ت س ا ه د و ب ه ا ر م ه به هتلداری ن آ ع ب ت ه ب و ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ا ر ب ی د ا ی ز د م آ ر د ت س ن ا و ت ل ا س ن ی ا ر د ن د ن ل ک ی پ م ل ا ی ر ا ز گ ر ب. ) 2 1 : ر و پ ی ف س و ی ( د ش ا ب ه ت ش ا د ه د م آ ا ه ش ر ا ز گ ر د ه ک ر و ط ن آ. ت ش ذ گ د ر ا ی ل ی م 4 ز ر م ز ا ن ا ه ج ر د ی ر ا د ل ت ه د م آ ر د ن ی گ ن ا ی م ی د ال ی م ل ا س ر د ل ا س ن ی ا ر د ه ک ن ی ا د و ج و ا ب. ت س ا ه د ر ک ت ب ث ا ر ی ن ا ه ج ی ن ی ب ش ی پ ز ا ش ی ب ی د ش ر لی ل م ل ا بین ی ر گ ش د ر گ ل ا س ن ی ا ر د ن ی ا ت ی ق ف و م ه ب ر ج ن م ت س ن ا و ت ی ر گ ش د ر گ ر ا د ی ا پ د ر ک ل م ع ا م ا د و ب و ر ه ب و ر ی د ا ی ز شهای ل ا چ ا ب ن ا ه ج. شود صنعت ی س ا ی س اای ا گیریه ر د ی ن ا ه ج ی د ا ص ت ق ا ای ه ن ا ر ح ب ه ب ن ا و ت ی م ی د ال ی م ل ا س ر د ا ه ش ل ا چ ن ی ا رین ت م ه م. د ر ک ه ر ا ش ا ا ق ی ر ف آ ر د ن و ب ا س و ر ی و ع و ی ش ش ر ت س گ ل ا س ر د المللی بین ن ا ر گ ش د ر گ د ا د ع ت ی ر گ ش د ر گ ی ن ا ه ج ن ا م ز ا س ش ر ا ز گ ق ب ط ی دا ل ی م د و د ح ز ا ن ی ن چ م ه د ص ر د 4/6. ت س س س ا ه ت ش ا د ش ی ا ز ف ا ر ف ن ن و ی ل ی م 2 5 ه ب ک ی د ز ن ل ب ق ل ا س ه ب ت ب س ن ی ن ا ه ج ن ا ر گ ش د ر گ ر ا م ش ی ن ع ی ت س ا ه ت ش ا د ش ی ا ز ف ا ه ب ک ی د ز ن ن ا ه ج ر د ا ه ل ت ه د م آ ر د ط س و ت م ل ا س ن ی ا ر د. د ن ک ی م ئید ا ت ا ر ع و ض و م ن ی ا ز ی ن ی ن ا ه ج ی ر ا د ل ت ه د م آ ر د ن ی گ ن ا ی م. ت س ا ه د و ب ر ن د د ر ا ی ل ی م 5 ر ی ا د س ر ی ا س و ت ف ن ت م ی ق ش ه ا ک ز ر ا خ ر ن د ی د ش و ل و م ع م ر ی غ ت ا ن ا س و ن د ن ن ک ی م ل ی ل ح ت ن ا س ا ن ش ر ا ک ه ک ر و ط ن آ ی ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ت ی ن م ا ن ی م أ ت د ر و م ر د ی ن ا ه ج ای ه ه غ د غ د ش ی ا ز ف ا ن ی ن چ م ه و م ه م ل م ا و ع ز ا د ش ر ر ب ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ش ی ا ز ف ا ا ب ی د ال ی م 1 2 ل ا س ز ا ی ر ا د ل ت ه صنعت درآمد. ت س ا ن ا ه ج ر د ا ه ل ت ه د م آ ر د ش ی ا ز ف ا ت ی ا ه ن ر د و ی ر گ ش د ر گ ل ا س ر د ا ه ن ت. ت س ا ه د و ب و ر ه ب و ر ی ن ا ه ج ی دا ل ی م ط س و ت م ا ب جهانی هتلداری د م آ ر د ت ع ن ص ت ف ا ث ع ا ب ی د ی ل ک ل م ا ع چند میالدی ل ا س ز ا غ آ ز ا د ن میگوی ی ل ل م ل ا ن ی ب ن ا س ا ن ش ر ا ک. د ش ه ج اااااااا اا وااا م ش ه ا ک ش ه ا ک و م س ی ر و ت ا ه دی ن ب ز ر م د ی د ش ت ت ف ن ت م ی ق ی س ا ی س ن ا ر ح ب ی د ا ص ت ق ا ت ا ن ا س و ن ن ا س ا ن ش ر ا ک ن ی ا ر ظ ن ق ب ط. د ش ن آ ز ا ل ص ا ح د م آ ر د ی دا ل ی م ل ا س ر د ی ر گ ش د ر گ ای ه ش ل ا چ رین ت م ه م ز ا م س ی ر و ر ت ز ا ی ش ا ن ت ش ح و و ا ز ی و ت ی د و د ح م ا ه ر و ش ک ز ا ی ر ا ی س ب ی د ال ی م ل ا س ر د ه ک ت س ا ی ت س ی ر و ر ت ی ا ه د ا د خ ر ا ه ن ا ر ح ب ن ی ا ه ل م ج ز ا. ت س ا ه د و ب و د ر ک ر ی گ ر د ا ر ر د

21 ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت د ش ث ع ا ب ل م ا و ع ن ی ا م ا م ت. د ر ک د ی د ش ت ا ر ی ر گ ش د ر گ ت ال ک ش م ف ل ت خ م ی ا ه ر و ش ک ه ب ن ا گ د ن ه ا ن پ د و ر و ن ا ر ح ب ن آ ر ا ن ک. ) 2 1 : ر و پ ی ف س و ی ( د س ر ب ر ن د د ر ا ی ل ی م 9 4 ه ب و ه ت ف ا ی ش ه ا ک ن ا ه ج ر د ی ر ا د ل ت ه د م آ ر د ن ی گ ن ا ی م ا ت ن ا ه ج ر د ه ک ی ق ا ف ت ا ر ه ه ت ش ذ گ ی ا ه ل ا س ه ب ر ج ت ق ب ط د ن میگوی ی ن ا ه ج ی ر گ ش د ر گ ن ا م ز ا س ن ن ا ع ف ز ا ی ر ا ی س ب ل ا ح این ا ب ط ق ف ث د ا و ح ن ی ا. د ن و ر می ر ف س ه ب ن ا ن چ م ه م د ر م. د ش ا ب ه ت ش ا د ی ر گ ش د ر گ ر ب ی ت د م ز ا ر د ثیر أ ت د ن ا و ت ی م ن د د ن و ی پ ب ع و ق و ه ب ی ا ه د ص ق م ن ی ز گ ی ا ج ا ر ی ر گ ی د ی ا ه د ص ق م و د ن ک ی م ش ل ا چ ر ا چ د ا ر ی ر گ ش د ر گ صنعت مدت ه ا ت و ک ر د د ر و م د ی د ه ت ه ب ن ا ه ج ر د ا ه ل ت ه ط س و ت م د م آ ر د ی د ال ی م ل ا س ر د ه ک د و ش ی م پیشبینی ش ر ا ز گ ن ی ا ر د س ا س ا ن ی ا ر ب. د ن ن ک ی م. ت س ا ن ا ه ج ر د ی ر گ ش د ر گ ط ی ا ر ش ه ر ا ب و د د و ب ه ب ه د ن ه د ن ا ش ن د م آ ر د ش ی ا ز ف ا ن ی ا ه ک د س ر ب ر ن د د ر ا ی ل ی م / د و د ح ن ی ا ر د و ت س ا د ا ص ت ق ا ه ج و ت م د و خ ی ر ه ا ظ و ی ن و ر ی ب ای ه ایه م ن م ا م ت ر د ز ی چ ر ه ز ا ش ی ب ه ک ت س ا های ل و ق م ی ر گ ش د ر گ ی ر گ ش د ر گ د ن چ ر ه. د ر ا د ل ا ب ن د ه ب ا ر ی ف ا د ه ا ا ت س ا ر ر د فقدان صورت ی ا ه د ر و ا ت س د ی گ ن ه ر ف ف ا د ه ا ه م ه ر ب ی ق ط ن م م د ق ت ی د ا ص ت ق ا ر و م ا ه ب ی ف ا ک ه ج و ت و ی د ا ص ت ق ا ای ه ه ب ن ج ا م ا د ی م ا ج ن ا ت س ک شششششششششش ش شش ه ب د ه ا و خ د ی ا ش..... د. ر ا د ر ا ک ی گ ن ه ر ف ی ه د ز ا ب ت د م ه ا ت و ک و د د ش ا ب ف ا ز د گ ا ا ر ر ه ا ظ ی ر گ ش د ر گ ر م ا ر د ی د ا ص ت ق ا ف ا د ه ا ن ی م أ ت ی ا ر ب ز ا نی د ر و م ای ه ه ن زی ه ع ف ا ن م ت ر و ص ه ب د و خ ل ا ک ش ا رین ت ع و ن ت م ر د و ه د و ب ر ا ک ش آ ر م ا و د ب ر د ن آ ی د ا ص ت ق ا ی ر ب ر ا ک ا م ا د ش ا ب ه ت ش ا د ن م ی ق ت س م ی ر ا د پیشینه صنعت ا ه ن ت ه ن م س ی ر و ت ا ر ی ز د ش د ه ا و خ ر ا ک ش آ د ن ت س ه ی ر گ ش د ر گ د ا ص ت ق ا ی ل ص ا ر ب ع م ه ی ا پ ه ک ی د ا ص ت ق ا ص ا خ ی ژ و ل و ن ک ت و ه د ا د ه ع س و ت ا ر ت ع ن ص م و ه ف م د ر ا د ه ک ی د ر ف ه ب ر ص ح ن م ای ه گی ژ وی ت ل ع ه ب ه ک ل ب د و ش ی م ب و س ح م ه ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ر ت ه د ا س ن ا ی ب ه ب. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ز ی ن ا ر د و خ محور توسعه ل د م ک ی ه ب ا ث م ی و ر ی ن دددددددددی ددددددد د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ه ا ر و د ن ن ک ی ی م حرکت بیشتری ب ا ت ش ا ب ی ت ا ی ح ع ی ا ن ص ی ا ه خ ر چ ن آ ر ب ه ی ک ت ا ب ه ک د ز ا س می م ه ا ر ف های ک ر ح م ل ک ش ت م ت ع ن ص ن ی ا ر د ه ر ا ش ا د ر و م ص ا خ ی ژ و ل و ن ک ت. د و ش ی م ر ا و م ه ی ل م و ی ل ح م ز ا ر ص ن ع ر ا ه چ ه ب ی ت ا ی ح م ه ت ی ر ی د م و ن ا م ز ا س و ت ا ط ا ب ت ر ا و ت ا ع ال ط ا ی ن ا س ن ا ی و ر ی ن ت ا ز ی ه ج ت و ر ا ز ب ا ن ا و ن ع ه ب ا ه ن آ ز ا ه ک ت س ا های ت س و پی. د و ش ی م ی ز ر ا ی ا ه د م آ ر د ل ح م ه ب ر و ش ک ن د و ب ن د ن م ز ا ی ن ی ط ی ا ر ش ن ی ن چ ن د م آ د و ج و ه ب ر د ی ل ص ا ت ل ع ل ص ا ح د ا ص ت ق ا ز ا د ا ی ه ا گ ن ک ی ر د د ن ا و ت ی م ت ف ن ش و ر ف ز ا ل ص ا ح ی ز ر ا ر ا ش ر س ی ا ه د م آ ر د ه ب ر و ش ک ی د ا ص ت ق ا ی گ ت س ب ا و و ت س ا ی ر گ ش د ر گ ر گ ی د ی م و م ع ف ع ض ر د ی ل ص ا ل م ا ع ت ل ع ن ی م ه ا ر ی ز د ش ا ب ن ا ر ی ا ی ر گ ش د ر گ د ا ص ت ق ا ر د ضعف اصلی ل ی ل د ی ت ا م د ق م. ت س ا ه د و ب ز ی ن ت ع ن ص و ی ز ر و ا ش ک ش خ ب و د ر د ر و ش ک ی د ا ص ت ق ا ای ه ب ط ق کشور یک ر ا ت خ ا س ر د های د ر ت س گ ی ر ا ت خ ا س ت ال ک ش م و ه د ش ث ع ا ب ا ر های د پیچی ر ا ی س ب ت ا ع ب ت ی ل و ص ح م ک ت د ا ص ت ق ا ن ی م ه. د ر ا د تتی ت د م ی ن ن و ط و ع ی س و ر ا ی س ب ای ه هریزی م ا ن ر ب ه ب ز ا ی ن ن آ ن د و د ز ه ک د ن ک ی م د ا ج ی ا ی ل و ص ح م ک ت د ا ص ت ق ا ی ا ه ر ف س ث ع ا ب ه ک د و ب ه د ر ک د ا ج ی ا ر و ش ک ی د ا ص ت ق ا ه ر ک ی پ ل ک ر د ز ی ن ا ر ی د ئ ا ز ی د ا ص ت ق ا ق ن و ر ت ف ن صادرات به ه ت س ب ا و د. ش می ر و ش ک ز ا ج ر ا خ ه ب ر ر ک م ر و ط ه ب ه ع م ا ج د ا ر ف ا ز ا ی ن ی ع م ر ش ق ی پ ا ی پ ی ر ا ی س ب ت س ا ن ک م م ه ک د ن چ ر ه ب س ا ن م اای ا ته ت ت خ ا س ر زززززی ز ز زز ن ا د ق ف ی د ا ص ت ق ا ن ا س ا ن ش ر ا ک ز ا د ا ص ت ق ا توسعه برای ح ر ط م ی ع ب ت ر م ا ک ی ن ا و ن ع ه ب د و خ ر م ا ن ی ا ن ک ی ل د ن ن ا د ب د ا ص ت ق ا ز ا ش خ ب ن ی ا ر د ضعف عمده ای ه ه ن می ز ا ر ی ر گ ش د ر گ ه ب ی ج ر ا خ ی ا ه ر ف س ه ب د ن م هه ه ق ال ع و ب ذ ا ک ی د ا ص ت ق ا ق ن و ر و ه ت س ب ا و ی ل و ص ح م ک ت د ا ص ت ق ا ل م ا ع ن ا م ه ی ن ع ی ت س ا

22 ن) و ي ل ي م ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ع ب ا ت ن ا و ت ی م ا ر ل ل ع و ل م ا و ع ه ی ق ب و ت س ا ه د ر ک می ل م ع ن ا ر ی ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ف ر ش ی پ م د ع ر د ی ل ص ا ل م ا ع ن ا و ن ع د. ا د ر ا ر ق دنیل ن ی ا ی ش ه و ژ پ و ی م ل ع د ر و ا ت س د و ی هگیر ج تی ن ز ا ی ا ه هه ه ا گ ت م ا ق ا ط س و ت ل ا ی ر ن و ی ل ی م ع و م ج م ر د ل ا س ر د ن ا ر ی ا ر ا م آ ز ک ر م ی و س ز ا ه ر ش ت ن م ر ا م آ س ا س ا ر ب ن و ی ل ی م ا ب ر ب ا ر ب ر و ش ک ی م و م ع ی ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ت خ ت و ق ا ت ا ه ی ا ر ک ز ا ی ت ف ا ی ر د. ت س ا ه د ش ت ف ا ی ر د ر و ش ک ی م و م ع. د و ش ی م ب و س ح م ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ن ی ا ی ت ف ا ی ر د م ال ق ا ز ا ی د ص ر د 6 9 7/ م ه س ه ک ه د و ب ل ا ی ر ا ب ب ی ت ر ت ه ب ن ا گ ز م ر ه و ن ا ر ه ت ي و ض ر ن ا س ا ر خ ی ا ه ن ا ت س ا ی ا ه ل ت ه ر و ش ک ی ا ه ل ت ه ن ا ی م ر د و ن ی ا. د د ن ا هه ه ت ش ا د ا ه ن ا ت س ا ر ی ا س ی ا ه ل ت ه ن ا ی م ر د ا ر ی ت ف ا ی ر د ن ا ز ی م ن ی ر ت ش ی ب ل ا ی ر ن و ی ل ی م ر د است حالی ه ک و ا ب ب ی ت ر ت ه ب ي ر ا ي ت خ ب و ل ا ح م ر ا ه چ و ي ل ا م ش ن ا س ا ر خ د م ح ا ر ي و ب و ه ي و ل ي گ ه ك ی ا ه ن ا ت س ا ی ا ه هتل. ) 2 1 : ر و پ ی ف س و ی ( د ن ا ه ت ش ا د ر و ش ک ی ا ه ل ت ه ن ی ب ر د ا ر ی ت ف ا ی ر د ن ا ز ی م ن ی ر ت م ک ل ا ی ر ن و ی ل ی م ه د ش ش ر ا ز گ ل ا ی ر ن و ی ل ی م ا ب ر ب ا ر ب ر و ش ک ی ا ه ل ت ه ی ت خ ا د ر پ م ال ق ا ه ن ی ز ه ل ا س ن ی م ه ر د ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا ل ا ی ر ن و ی ل ی م ( ( د ش ا ب می ن ا ن ک ر ا ک ه م ح ز ل ا ق ح ه ب ط و ب ر م ر و ش ک ی ا ه ل ت ه ط س و ت ی ت خ ا د ر پ غ ل ا ب م ن ی ر ت ش ی ب. ت س ا ی اا ا ننه ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ا ی ا ه ل ت ه ر و ش ک ی ا ه ل ت ه ن ا ی م ر د ی ت ف ا دری غ ل ا ب م د ن ن ا م ه. ) ا ه ه ن زی ه ل ک ز ا د ص ر د 9 4 2/ 6 ا ب ر ب ا ر ب ن ی ر ت ش ی ب ل ا ی ر ن و ی ل ی م و ا ب ب ی ت ر ت ه ب ن ا گ ز م ر ه و ن ا ر ه ت ي و ض ر ن ا س ا ر خ پرداختی میزان و ي ل ا م ش ن ا س ا ر خ د م ح ا ر ي و ب و ه ي و ل ي گ ه ك ی ا ه ن ا ت س ا ی ا ه ل ت ه ن ی ن چ م ه. د ن ا ه ت ش ا د ا ه ن ا ت س ا ر ی ا س ی ا ه ل ت ه ن ا ی م ر د ا ر ر و ش ک ی ا ه ل ت ه ن ی ب ر د ا ر ی ت ف ا ی ر د ن ا ز ی م ن ی ر ت م ک ل ا ی ر ن و ی ل ی م 3 2 و ا ب ب ی ت ر ت ه ب ي ر ا ي ت خ ب و ل ا ح م ر ا ه چ د. ن ا ه ت ش ا د : ن ا ت س ا ك ي ك ف ت ه ب ي م و م ع ي ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ر د ي ت ف ا ي ر د م ال ق ا ي خ ر ب 9- ه ر ا م ش ل و د ج ل ا ي ر ن ا ت س ا و ق ا ت ا ه ي ا ر ك ت خ ت ن ل ا س ه ر ا ج ا و و و و و و و ي ن و ك س م ل ح م ه ر ا ج ا نی و ک س م ر غی و ا ه د ا ه ن ي م د ر م اي ه ك ك م ك تی ل و د ر غی ي ا ه ن ا م ز ا س ن ا ك ش و ر ف د د د ک ش ز ر ا ه د ش د ي ل و ت ع م ج ي ق ر ش ن ا ج ي ا ب ر ذ آ ي ب ر غ ن ا ج ي ا ب ر ذ آ ل ي ب د ر ا ن ا ه ف ص ا م ال ي ا ر ه ش و ب ان ر ه ت ي ر ا ي ت خ ب و ل ا ح م ر ا ه چ ي ب و ن ج ن ا س ا ر خ ي و ض ر ن ا س ا ر خ ي ل ا م ش ن ا س ا ر خ ن ا ت س ز و خ ن ا ج ن ز ن ا ن م س ن ا ت س چ و ل ب و ن ا ت س ي س س ر ا ف ن ي و ز ق م ق ن ا ت س د ر ك ن ا م ر ك

23 ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت ن ا ت س ا ن ا ج ي ا ب ر ذ آ ي ق ر ش ي ت خ ا د ر پ ه ب ن ا ن ک ر ا ک و ل ي ا س و م ز ا و ل و م ا و د م م م ك م ا و د ي ي ي ي ي ي ب ف ر ص م ه د ش د ا و م ي ت ش و گ ل م ح ل ق ن و 5( ن ا ر ی ا ر ا م آ ز ک ر م ( : ع ب ن م : ن ا ت س ا ك ي ك ف ت ه ب ي م و م ع ي ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ر د ي ت خ ا د ر پ م ال ق ا ي خ ر ب - 1 ه ر ا م ش ل و د ج ت ا م د خ ت ف ا ظ ن ل ح م ه ر ا ج ا و ي ن و ك س م ي ن و ك س م ر ي غ ت ا ر ي م ع ت ي ئ ز ج ن ا م ت خ ا س ي ن و ك س م ر ي غ و ي ن و ك س م ات م د خ ي ق و ق ح ي ر ا د ب ا س ح و ي ا ه هه ن ا ي ا ر ر ي ا س ت ا ط ا ب ت ر ا ت س پ ( و ن ف ل ت ) ت ن ر ت ن ي ا ي ا ه ه م ي ب ي ر ا ج ت ت ا غ ي ل ب ت و ا ا ا ا ي ر ا ز ا ب ي ب ع ا و و و و ن ا ت خ و س ق ر ب ب آ د ي ر خ ي ا ا ن ا ك ه ب ش و ر ف ه د ي س ر ش ز ر ا د ا و م ه ي ل و ا ف ر ص م ه د ش ع م ج ي ب ر غ ن ا ج ي ا ب ر ذ آ ل ي ب د ر ا ن ا ه ف ص ا م ال ي ا ر ه ش و ب ن ا ر ه ت و ل ا ح م ر ا ه چ ي ر ا ي ت خ ب جنوبي خراسان ي و ض ر ن ا س ا ر خ ي ل ا م ش ن ا س ا ر خ ن ا ت س ز و خ ن ا ج ن ز ن ا ن م س و ن ا ت س ي س ن ا ت س چ و ل ب س ر ا ف ن ي و ز ق م ق ن ا ت س د ر ك ن ا م ر ك ه ا ش ن ا م ر ك و ه ي و ل ي گ ه ك د م ح ا ر ي و ب ن ا ت س ل گ ن ال ي گ ن ا ت س ر ل ن ا ر د ن ز ا م ي ز ك ر م ن ا گ ز م ر ه ن ا د م ه د ز ي ر و ش ک 5( ن ا ر ی ا ر ا م آ ز ک ر م ( : ع ب ن م ل ص ا ح ی ز ر ا د م آ ر د و د ر گ ن ا ه ج د ا د ع ت ه ب ط و ب ر م ی ا ه ی س ر ر ب ه ن ی م ز ر د ی د ر گ ن ا ه ج ی ن ا ه ج ن ا م ز ا س ه ی ر ش ن ش ر ا ز گ ز ا ن آ ر ف ن ر ا ز ه ت ت س ا ه د ش ن ا ر ی ا د ر ا و ه ك ی د ر گ ن ا ه ج د ا د ع ت ی د ال ی م 8 2 ل ا س ر د ه ك د ه د ی م ن ا ش ن ن ا ه ج ح ط س ر د د ص ر د / ه ا ش ن ا م ر ك د و د ح ر د ت ف گ ن ا و ت ی م ) ر ف ن ن و ی ل ی م ( ن ا ه ج ر د ی ل ل م ل ا ن ی ب ر گ ش د ر گ م ج ح ه ب ه ج و ت ا ب و ت س ا ه د و ب د م ح ا ر ي و ب و ه ي و ل ي گ ه ك ن ا ت س ل گ ن ال ي گ ن ا ت س ر ل ن ا ر د ن ز ا م ي ز ك ر م ن ا گ ز م ر ه ن ا د م ه د ز ي ر و ش ک

24 ه) ب ز ی ی ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ی ش ه و ژ پ ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت ر ف ا س م ن ا ر ی ا ه ب ی ل ل م ل ا ن ی ب ن ا د ر گ ن ا ه ج ل ك ز ا 1 ل ح م ز ا ن ا ر ی ا ه ك ی د م آ ر د ل ا س ن ی ا ر د ی ف ر ط ز ا. د ن ا ه د ر ك ل ح م ز ا ن ا ه ج ف ل ت خ م ای ه ر و ش ک ه ک ت س ا ی د م آ ر د ل ك ز ا د ص ر د / 2 د و د ح ر د ز ی ن ت س ا ه د و م ن ب س ك ی ن ا ه ج د م آ ر د ا ب ه س ی ا ق م ر د ر ن د ن و ی ل ی م ی د ال ی م ن ا ر ی ا ی ر گ ش د ر گ د م آ ر د. د ن ا ه د و م ن ب س ك. ت س ا ت س ا ن آ ر گ ن ا ش ن ا ت ی ا ه ل ا س ه ل ص ا ف ر د ر و ش ك ه ب ه د ش د ر ا و ی ج ر ا خ ن ا ر گ ش د ر گ د ا د ع ت ی س ر ر ب ی د ر گ ن ا ه ج ی د ر گ ن ا ه ج ر ن د د ر ا د ی ل ی م د ا د ع ت ه ك ل ا س ر د ر ف ن ه ب د ص ر د 3 1 1/ ه ن ن ا س د ش ر خ ر ن ط س و ت م ا ب و ل ا س ر د ر ف ن ز ا ی ج ر ا خ ر گ ش د ر گ ه ت ف ا ی ش ی ا ز ف ا ا ت ل ا س ز ا ر و ش ك ه ب ی د و ر و خارجی گردشگر د ن و ر. ت س ا ی ا ن ث ت س ا ) ل ا ا ا س ه ج و ت ل ب ا ق ل ا س ر د ر و ش ك ه ب ی د و ر و ی ج ر ا خ ر گ ش د ر گ ن ا ز ی م ا ت ه ر و د ی ط ر د. ت س ا ه د و ب ی ش ی ا ز ف ا لل ل ا س ر د ا م ا ت س ا ه د و ب د ص ر د 4 4 8/ ل ا س ه ب ت ب س ن ل ا س ر د ر و ش ك ه ب ی د و ر و ر گ ش د ر گ د ش ر خ ر ن و ه د و ب د ن و ر ن ی ا ل ا س ر د ه ك ه د و ب ر ا د ر و خ ر ب ی ف ن م د ش ر ز ا ل ا س ه ب ت ب س ن ر و ش ك ه ب ی د و ر و ر گ ش د ر گ د ا د ع ت ت س ا ه ت ش ا د ه م ا د ا ی ش ه ا ك ثثیر ث أ ت ل ا س م و د ه م نی ز ا ل ا س ر د ی ر گ ش د ر گ و گی ن ه ر ف ث ا ر می ن ا م ز ا س و د م ا غ د ا ز ا س پ ه د ش ذ ا خ ت ا بیر ا د ت دلیل ه ب ییق ی ر ر ز ت د و ج و ا ب ه ک د ه مید ن ا ش ن ل ا س ر ا م آ لی و ت س ا ه د ا د ن ا ش ن ل ا س ر د ن ا ب ا ت ش د ش ر ت ر و ص ه ب ا ر د و خ ل ا س ر د و هه ه ت ف ا ی ش ه ا ک ت د ش ه ب د ش ر این ا ه مدیریت یر ی غ ت ز ا شی ا ن ای ه ت س ا سی یر ی غ ت ت ل ع ه ب الی ری ت ا ر ا ب ت ع ا دید ش. ت س ا ه ت ف ا ی ه م ا د ا ش ه ا ک این ه ن ا ف س أ ت م نیز ل ا س ی ا ه ل ا س ر د ر و ش ك ه ب ه د ش د ر ا و خارجی گردشگران د ا د ع ت 1-1 ه ر ا م ش ل و د ج ی د و ر و ی ج ر ا خ ر گ ش د ر گ ) د ص ر د ( ه ن ال ا س د ش ر خ ر ن ط س و ت م 1 /7 2 1 /9 5 1 /9 5 3 /6 7 1 /3 3 3 /2 1 3 /9 1 3 /1 1/6 4/5 3 1 / -5/3 1 /6 3 1 /8 4 4 /8-2 /6-6/ ( و ی ا ه ل ا س ی ا ر ب ر و ش ك ی ر ا م آ ه م ا ن ل ا س ( : ع ب ن م. ت س ا ه د ی د ر گ ن ت ب ث ن ا ر ی ا ی ا ر ب 9 2 ل ا س ر ا م آ 1 2 ل ا س ر د ی د ر گ ن ا ه ج ی ن ا ه ج ن ا م ز ا س ی و س ز ا ه ر ش ت ن م ر ا م آ ر د. 1 د. ش ا ب ی م س ر ت س د ر د ل ا س ا ت ا ه ن ت ه ک د ش ا ب ی م ن ا ر ی ا ر ا م آ ز ک ر م ی و س ز ا ه ر ش ت ن م ر ا م آ س ا س ا ر ب ه د ش ه ئ ا ر ا ی ج ر ا خ ن ا ر گ ش د ر گ ر ا م آ. 2

25 ی ر ا د ل ت ه ت ع ن ص ه ع س و ت ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ی ث أ ت ی ا ه ل ا س ر د ر و ش ك ه ب ه د ش د ر ا و خارجی گردشگران د ا د ع ت 5- ه ر ا م ش ر ا د و م ن ن ا ز ی م ر د ه ک ت س ا ب ل ط م ن ی ا ی ا ی و گ ر و ش ک ی م و م ع ی ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و ی س ر ر ب ه ک ی ها ن و گ ه ب. ت س ا ه د و ب ش ی ا ز ف ا ه ب و ر ا ت ی ا ه ل ا س ی ط ه ت ف ر گ ل ا س ر د م ق ر ن ن ی ا ه ک ت س ا ه د و ب ل ا ی ر ن و ی ل ی م ا ب ر ب ا ر ب ل ا س ر د ی م و م ع. ت س ا ه د ی س ر ح ر ش ه ط س ا و ف ر ا ص م ش ز ر ا ه د ن ا ت س ش ز ر ا ه د و ز ف ا ش ز ر ا ه ي ا م ر س ل ي ك ش ت ) ل ا ي ر ن و ي ل ي م ( ي م و م ع ي ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و ر ا م آ 2-1 ه ر ا م ش ل و د ج ت ر و ص ی رر ر ا ذ گ اایه ا م ر س ی ا ه ههه ه ه ا گ ت م ا ق ا ه ن ی م ز ر د ی رر ر ا ذ گ اایه ا م ر س ه ب للل ل ل ا ی ر ن و ی ل ی م ( ن ا ر ی ا ر ا م آ ز ک ر م ( : ع ب ن م بع ا ن م ) ل ا ي ر ن و ي ل ي م ( ي م و م ع ي ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و ر ا م آ 6- ه ر ا م ش ر ا د و م ن ه ه ع س و ت ر د م م س ی ر و ت ت ع ن ص ی ع ا م ت ج ا - ی د ا ص ت ق ا و ی گ ن ه ر ف ی ا ه د م ا ی پ و ر ا ث آ ی س ر ر ب ) ( نی ا و ر ای ا ض ر د م ح م و ر ف ع ج ق ی ن م ی م ی ه ا ر ب ا 7 ه ر ا م ش ل( ا خ ل خ د ح ا و د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ( ن ا ر ای ی ع ا م ت ج ا م و ل ع ت ا ع ل ا ط م ه م ا ن ل ص ف ی د ا ص ت ق ا

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

ت ام یل مت ام د د ی هت

ت ام  یل مت ام د د ی هت ب- ا ر ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ن ا ر ی ا

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع د- م ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ت س ی ز ط ی ح م ب ی ر خ ت ی ق و ق ح و ی ه ق ف ی س ر ر ب ی ر گ ش د ر گ

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd

1. Middle East 2.Alfred Thayer Mahan 3.National Review (NR) 4. imes Newspapers Ltd ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س د و ا د و ی ک ی م و ن و ک ا و ئ ژ ی ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ع ب ا ن م سی ر ر ب ن ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information