ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

Size: px
Start display at page:

Download "ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT"

Transcription

1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل ح ت و ه ز ج ت QSPM ا ز ب ا ز ا ه ا ف ت س ا ا ب ا ن م ا ه ب ن س ح ن ا ا ال م ن ا ا م ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا ال م ح ا و ه ش ز ه م ا ن ب و ا ف ا غ ج ا ت ک ه و و ج ش ن ا س ا ب ع 1 حسن ملک ن ا ا ال م ن ا ا م ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا ال م ح ا و ه ش ز ه م ا ن ب و ا ف ا غ ج ا ش ن ا / 1 4/ 2 : ت ف ا خ ا ت / 0 1/ 0 : ش ذ پ خ ا ت ه ک چ ح ح ص ل م ا ع ت و ن ا م ز ا س آن تحلل و ه ز ج ت ت ق ن ا م ز ا س ه ت ق ف و م ز و م ز ا ک ه ز و م ا ت م ن آ و ه ز ج ت ا ب ب و خ ک ن گ ت و ا ز ب ا ک ) Swot( ا ه ه ت و ا ه ت ص ف ف ع ض ت و ق ط ا ق ن ل ل ح ت. ت س ا ش ا ل خ ا ب Swot تتا م ع ا ز ت س ا ص ق ا و ن ا ا ب ا ز ا و گ ه ز ا ن ا ل ح ا م ول. ت س ا سازمان خاج و ل خ ا و ج ا خ ط ح م ا ب عوامل تحلل و تجزه اساس س ب ز ا ع ب ه ک ت س ا ن ا ک ژ ت ا ت س ا ز ه م ا ن ب ا ب م آ ا ک ه و ک ن ا ب ا ن ب. ن ک م ل م ع ز ه م ا ن ب ن ا ف کف تحلل ل خ ا ل م ا و ع ن ا و ن ع ه ب Swot. م ا م ن ا ج ا ا )QSPM( کم استاتژک ز ه م ا ن ب س ن ا م Swot س ت ا م خاج و ا ب QSPM. گ ا ق ه ا ف ت س ا و م QSPM ب ا ز ا ا ب ن ا و ت م ل ل ح ت و ه ز ج ت ا ز ب ا ه س ا ق م ل م ا و ع ن ب ت و ل و ا و و ط ه ب ا شون ه ت ف گ ه ا ن ل م ا و ع ن ا ه ک ه م ش ه ا ک ا ل ا م ت ح ا ن ا و گ م ا ق ه ا ف ت س ا و م ج ا خ و ل خ ا ل ک ک ه ا پ QSPM کاگ به ت ا ه ن و Swot خاج و ل خ ا ل م ا و ع ل ل ح ت ز ا گزاش مقاله ن ا. ن و ش ه ا ن ز و ب س ا ن م ا ن. ت س ا ه ش م ا ج ن ا ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ه ع س و ت ه ز و ح و م ه ع ل ا ط م ت و ص ه ب ه ک ت س ا ن و ا ه ن ه ش ا م ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ک ژ ت ا ت س ا ز ه م ا ن ب QSPM Swot : ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م 1-

2 . ش ب ن ج ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 6 ه م ق م ت ك ح ه ب ه ج و ت ن ا ه ج ي ز ا س ه ش ي ج ي ا ه ش ي ا گ ي خ ا ت ال و ح ت ز ا ي ك ه ا ي پ ل ح و ه ا و س ت ك ح ب ح ز ا ش ي ب ي ك ا ت ه ز و م ا. ت س ا ي ه ش م ه م ه ش ش و م ا ف ع و ض و م ك ي ن ا و ن ع ه ب ن آ ي ا ه ز ا ي ن و ف ل ت خ م ل ل ئ ا س م ن آ و ه س و. و ش م ب و س ح م ص ا ع م ي ز ا س ه ش ص ي ا ق ن ز ا ي ك ي ه ا ي پ ت ك ح ي ا ب ي ز ي ه م ا ن ب و ي ه ن ا م ا س ز ا ت ل ف غ ا ه ه ا ي ن م ا ا ن م آ و ت ف ي ا و ش ط ي ح م ي گ و ل آ ن ن ا م ي ه ش ت ال ك ش م ن ش ا ح و ي ي گ ج و ا ه ج ي ت ن ي خ ا ه ه ي ص ب ا ه ش ز ا ل و ف ا ي ه ش ي ا ه ا ض ف ت ي ف ي ك ت ف ا ا ه ه ش ي خ ي ا ت ز ك ا م ط ا ط ح ن ا و ي ل ك و ط ه ب ت ي ف ي ك ل و ف ا و ج و ه ب ن ا ه ج ه ا ي پ ت ا ك ح ت ش ه ا ك و ي و ت و م ت ك ح ه ط ل س ه ي ل ع ها ت س گ ش ن ك ا و ن آ ا ع ب ا ي م ا م ت ي ا ي ا پ ي ه ش ي ح ا ط و ي ز ي ه م ا ن ب ي ا ه و ح م ز ا ي ك ي ه ب ه ا ي پ ي ا ه ا ض ف ه ع س و ت و ي ب ا ي ز ا ب ه ن ي م ز ن ي ا. ت س ا ه م آ و ش م ا ي ي" ت س گ ه ا ي پ ش ب ن ج " ن ا و ن ع ه ب ن آ ز ا ه ك ه ش ل ب فضاهاي گستش ي ع ا م ت ج ا ا ت ف و ي ه ش ي گ ن ز ت ي ف ي ك ي ن ي و ن ت ا ي ي غ ت ه ك ل ب ه ك ض و ع ا ا ه ه ش ي ب ل ا ك ه ن ه ا ي پ و ا ي ا پ ي ا م ي س ا ه ن ت مم فهنگ ي ل و ح ت ث ع ا ب ه ك ه ا ه ئ ا ا ي ه ش ل ئ ا س م حل باي جيي وشها و ا ه و گ ل ا ن ي ن چ م ه. ت س ا ه و آ و ج و ي ا ذ گ ث أ ت ا ب و ت س ا ه ش ا ي ا پ ي ه ش ي ا ه ا ض ف ه ع س و ت ه ص ع ه ژ ي و ه ب ي ز ا س ه ش ا ه ش و و ا ه ه ظ ن ه ب ق ي م ع ب ي ه ش ا ي ا پ ه ع س و ت ي ث ؤ م ش ق ن.(... و ي ا ص ت ق ا ي ن ا ك م ي ع ا م ت ج ا - ي گ ن ه ف ي ك ي ژ و ل و ك ا ( ي ا ي ا پ ا ع ب ا ه ي ل ك ي ز ا س ه ش ه و ب ه ش ن ا ح ا ط و ن ا ز ه م ا ن ب ا ه ه ع ب و ي ع ي ب ط ق و ق ح و ا ه ز ا ي ن و ه ا ي پ ت ك ح ص ا ع م ه م آ ب ا س ح ه ب ه ا و س ت ك ح ز ا ي ع ب ا ت ن ا و ن ع ه ب ه ك ل ب ي ه ش ي ا ه ا ض ف ز ا ل ق ت س م ي ش خ ب ن ا و ن ع ه ب ه ن ه ا ي پ ا ه ه ا ي ز ي ه م ا ن ب ب م ق م ه ا و م ه ن ي ش ا م ي ا ب ي ز ي ه م ا ن ب ج ي ا ي ز ا س ه ش ت ن س ع ق ا و. ت س ا ي ح ا ط و ي ز ي ه م ا ن ب ي ه ش ب ا ع م و ا ه ا ض ف ب ه ا و س ت ك ح ي ج ي ت ه ط ل س ا ب ز ي ن ن ا ي ا. ت س ا ه و ب انسان باي ي ه ش ي ا ه ا ض ف ي گ ن ه ف و ي ع ا م ت ج ا ا ه ه ب ذ ا ج و ا ه ش ز ا ز ا ه ج ي ت ن و ه ش و ه ا ي پ ن ا س ن ا ز ا ي ن و س ا ي ق م ز ا ز و ز و ه ب ي ه ش ن ا ي م خيابان محله ل ث م ي ه ش ب و ل ط م و ا گ ز ا س ي ه ش ص ا ن ع ك ا ك و م و ه ف م ن و ن ي ا. ت س ا ه ش ه ت س ا ك. ت س ا ه ا ت س ز ا ا و خ ي ن ا س ن ا ي ن غ ي ا و ت ح م و ه ك ا ي پ ي و ه ا م و ي ف ي ك ي ي غ ت... و ي و ك ذ گ ا ز ب ا ز ا ه ا ف ت س ا ا ب ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا س ب ه ب ه ل ا ق م ن ا QSPM. م ز ا پ م SWOT ل ل ح ت و ه ز ج ت ا ز ب ا ز ا ه ا ف ت س ا ا ب ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا : ل ص ا ف ه SWOT ل ل ح ت و ه ز ج ت : ل ص ا ل ا ؤ س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن م ا ک ت و ل و ا ب ت ت ه ب SWOT ل ل ح ت ا ز ب ا ز ا ه ا ف ت س ا ا ب QSPM QSPM و ه ز ج ت ش ه ب و ن و ت ه ج ا ز ت س ا ب ا ک ت ا ع ل ا ط م ع و ن ز ا ف ه س ا س ا ب و ل ل ح ت ف ص و ت ق: ق ح ت ش و. ت س ا ه ت ف گ م ا ج ن ا ن و ا ه ن ه ش ب ک أ ت ا ب ا ا پ ل ق ن و ل م ح ش ن ا ه ز ج ت. م ا ج ن ا م ف ص و ت ل ل ح ت ه ب ه ک گ م ت و ص ه ه ا ش م و ا م آ و ت ا ع ال ط ا ه ا پ ب و ج و م ع ض و ت ا ع ل ا ط م. ت س ا ه ش ه ا ف ت س ا ه ش ه ا ف ت س ا م ک ا ه ش و و ا ه ل م ز ا ا ه ه ا ل ل ح ت و

3 ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا 2 3 ن- ا س ا ن ش ا ک و- ن ا م ت ا ع ل ا ط م ه ک ت س ا م ز ال ت ا ع ال ط ا و آ ز و ه ب و ه ئ ا ا و ت خ ا ن ش ت ه ج : ت ا ع ال ط ا و آ ع م ج ا ه ش و ج- ا ن س ا ت ا ع ال ط ا و ا م آ و آ گ ز ن ن ا م ت ا ع ل ا ط م ا ز ب ا. گ ت و ص. ت س ا ه م ا ن ش س پ و ه ب ح ا ص م و ه ه ا ش م ت ن ت ن ا ا ه ت ا س و ا ه ه ن ا خ ب ا ت ک ل م ا ش ه ش ق ن ا م آ ت ا ش ا ز گ ت ل و. ن ش ن ت و ل و ا QSPM ا ز ب ا ز ا ه ا ف ت س ا ا ب ا م ه ا پ ا ه ب ه ا ه ل ا ق م ن ا : ل ل ح ت و ه ز ج ت ش و - ع و ض و م ا بب ب ط ب ت م ن ا س ا ن ش ا ک ا ب ه ب ح ا ص م و ه م ا ن ش س پ ک ن ک ت ز ا ق ق ح ت ز ا ت م س ق ه ک ن ا ه ج و ت ا ب : ا م آ ه ع م ا ج : و م ن ف ع ت ز ه ت س ه س ع و م ج م ن ا و ت م ا ه ع م ا ج ن ا ب ا ن ب ت س ا ه ش ه ا ف ت س ا ( ا ا پ ل ق ن و ل م ح ( ق ق ح ت ) ه ش ز ه م ا ن ب و ا ف ا غ ج ا م ع م ز ا س ه ش ( ه ش ل ئ ا س م ا ب ط ب ت م ا ه ه ت ش ه ا گ ش ن ا ت ا س ا 1- ن ا ل ص ح ت ل ا غ ا ف و ن ا و ج ش ن ا ل م ا ش ه ش ل ئ ا س م ا ب ط ب ت م ا ه ه ت ش ه ش ز ه م ا ن ب و ا ف ا غ ج ا م ع م ل م ا ش ط ب ت م ت ا ا ا ن ا ن م ا ک و ه ش ن ا م و ن ل و ئ س م ن و ا ه ن ا ه ش -1-3 ن و ا ه ن ا ن ا م ف 2-3- ن و ا ه ن ز ا س ه ش و ه ا ه ا ا ا و ش ن و ا ه ن ه ش ن و ا ه ن ه ش ک ف ا ت ا ه ح ط ه ن ن ک ه ه ت ن ا و ا ش م و 5-3- ا ه ههههه ههه ته ش ز ا س ه ش ه ش ل ئ ا س م ن ن چ م ه و ک ف ا ت و ل ق ن و ل م ح ع و ض و م ا ب ع و ن ه ب ق و ف ا ه ه و گ م ا م ت و ش م ه ه ا ش م ه ک و ط ن ا م ه ا م آ ه ع م ا ج ک ت ش م گ ژ و ن ا ه ب ه ج و ت ا ب حاض تحقق ت س ا ه ش ع س ن ا ب ا ن ب و ن ا ه و ب گ. گ ب ا خ ت ن ا ا م آ ه ن و م ن ا م ه ا پ ا ه ط ح م ا ذ گ ث أ ت ا ه ه ف ل ؤ م ه ا پ حکت ب ا ذ گ ث أ ت ل م ا و ع و ن ن چ م ه - گ ن ه ف و ک ز ف ت م ا ا پ و ز ا ث أ ت م ل ک و ط ه ب ه ا پ ب ا ع ا ت ف و ت ک ح ) ( ت و پ ا پ ا ه ظ ن س ا س ا ب و ج ط ا ش ن ا ک م و ن ا م ز ت ح ا ت ن م ا ن م ا ظ ن ع ا م ت ج ا گ ن ه ف و ک ز ف ا م ش ب ل م ا و ع. ت س ا ع ا م ت ج ا و ا ص ا و ه ( ا ه گ و ل آ ع ا و ن ا ت ک ح ط ح م ت ف ک ( گ ن ه ف و ع ا م ت ج ا ص ب ک ز ف ( ع ن ا و م ه ن ز ه م ل ق ا و ا ب ز جسم( ل و ل ع م ه و خ ل ا س ن ا و ج ک و ک م ن ز ( ب ا ع ک ز ف ط ا ش ش ش و پ ع و ن ا( و ت ب ا ذ ج ه ب ن ا و ت م ه ا پ ب ا ع حکت ب ا ذ گ ث أ ت ل م ا و ع ن ت م ه م ز ا. ش ا ب م ا ذ گ ث أ ت ه ا پ ب ا ع ت ک ح ا ج ب ا ج س م : ک ه ا ش ا ز ا و م - - ا ه أ ب م ه م ه ه ک ت س ا ا ه ه گ و ن م ز ز و ن م ز و ه ا پ ب س ا ن م و ه ت س و پ ا ه ک ب ش ن م ز ا ن ه ا پ س م گ ت س و پ. ه ط ا ب ت ا گ ب و ه ف ق و ن و ب ا ه ص ق م ه ب ا ن ت هه ه ا ت و ک ا ا م و م ع و ن س ا س ح ه ا ع ل ا ق و ف ب ا خ ت ن ا ا ه ه ل ص ا ف ه ب ا ه ه ا پ حکت مس جذابت و ه ا ت و ک. ن ن ک م ب ا خ ت ن ا ا س م

4 - س ت س :- س ا ق م :- ت ن م ا ا) ا ص و ص خ :- م ل ق ا ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ه ن ت ه ک ن ا ز ا ن ا ه س م ه ب و ن ن ک م س ح ع ا ف ب ا ال م ا ک ا و خ ت و ل خ ا ه ه ل ح م ا ه ه ا پ ت ن م ا و ا ب ز ن ن ک م ت ن م ا س ا س ح ا ا ه ن آ ت و ص ن ا. ن ش ا ب ا ه ن آ ت ک ح ظ ا ن ن ا م ش چ ت ا ب ع ه ب ا ه و ب ن. ن ن ک م و ب ع ن آ ز ا ت ه ب س ا س ح ا ا ب ت ک ح س م ا ب ز ت و ص ل ا س و ک ف ا ت حجم پاه و ب ع ض ع ا ب ه ک ت س ا ک ز ف ا ه و ت ک ا ف ز ا ن م ا و ت ک ح ل خ ا ت م ع و ه ل ق ن ه وا ل ع ههه ه ه ب ت ک ح ط ح م ز ا س ف ک ز ا ب س ا ه و ج و ج و ه ا پ ا ه س م ا ن ش و م ع ه ا پ ت ک ح س م ه ا پ و ه ا و س. ا ط ا ب ت ا ع ن ا و م و - 1 ض- ع ( ف ن م ا ه ه ل پ ( ن ا ه گ ا ن غ ت ف ا ک ض ع ت ک ح س م ف ک ن و ب ن ه ن ز غ ل و گ ز خ س م ب ش ن ت ت ح ا ف ب و ن ا ا ب ا ب ب ا ت ف آ ش ب ا ت ل ب ا ق م ا ه و ه ا پ ت ظ ف ا ح م ه و ح ن و ح ط س ا ه ب آ ه ل خ ت ت ع ض و.)62-52 : ن ع م ( ن ا ا ه ه ا پ ت ک ح ت ح ا ا ز س. ش ا ب س ت س : گ م ن ا ب ه م ا ا ه ک ن ث ؤ م ا م ه ا پ ط ح م ک ه ن ه ب ح ا ط ع ت م ا ه ه ف ل ؤ م و ل م ا و ع ا ن ه پ ا ا ا ب ه( ا ج و و ب ع ن ا م ل ب م ه ب ل ( ک ل م ع ه ز و ح 4 ن م أ ت ا ب و ه ا پ ک : و ه ا پ ههههه- ههه به ث أ ت ف ا ک ه- ل ص ا ف ل م ک م ا ه ب ا ک ز ا ط ال ت خ ا ا ا ا ب ق ف و م ا م ه ا پ ه ش ک : ب و ل ط م ا ه ب ا ک ه ب. ش ا ب ه ا پ ا ه ذ گ ز ا ه ن ت م ه و ب س ا ن م ا ه ک ب ش ا ا ز ن و م ه ز ا و ه ا پ ل ب ا ق ا ن م ا و ا ز آ 4 ل- ه س ت ت معلولن ن ا س ک س ت س ق ح ا ب ا ه ژ و ب ا ت ذ ا خ ت ا : جسم ناتوانان و ن ل و ل ع م ب س ا ن م ض ع ز ا ن م ا و ب ع ن م أ ت ا ه ع ط ا ق ت ل ص ا و ف ن و م ن ه ا ت و ک ا ه ه و ش : خابان عض ز ا و ب ع و ب ا ع م ه ج و ت و م ا ب ن ا ا ن ا ب ا خ ک ض ع ز ا ذ گ ص ق ه ک ا ه ا پ ن ب ا ع ز ن و ق ص ب ط ا ب ت ا ک ا ج ا. گ ا ق ل- ص ا و ف ا ت م ا ت ز ا ک ط ص ق م ا ت أ ب م ز ا ا ن آ ن ا و ت ب ت ح ا ه ب ه ک ا ه ا پ ت ف ا س م : ل و ق ع م ه ا پ. ت س ا و ه ا پ ه ق ق 0 1 ا ت 5 ل ا ع م ا ص ب ه ق ال ع ا ب ه غ و ز ا س ف ک ز ا س ه ط و ح م م ئ ال ع ل ب ق ز ا ه ا پ ط ح م ک ا ه ت خ ا س ز. ن ش ا ب ن ا س ن ا ت ا ب س ا ن ت ا ا و ه ک ا ج ا ه ا پ ا ف ا ه ا پ و ه خ چ و ا ه س م. ا ا ق ز ا پ و ن ت ف ک و ت ش ث أ ت ت ح ت ا ز ح ا ت ه ا پ ن م ا ل ق ن ه ب ( ش ا ب ه م ز ال ا ه ا ن ا ت س ا ا ب ب س ا ن ت م و ن ت ش ت س ا ب ه( خ چ و گ ن ک ا پ و ا ه ع ط ا ق ت زز ز ا Litman )86-8 : ت- ب ا ذ ج. ه ء ا ق ت ا ن ا گ م ه 9 ز ا ب ا ه ا ض ف ا ا ب ز و ت و ه ت م م ص ص ن ع ه س ا ب ب س ا ن م ح ا ط : ع ا م ت ج ا ت و ه و ص ب ق ط ز ا ن ا ق ا م ع م ص ا ن ع و ن ا ت خ ا ه ن ا م ت خ ا س جهتگ و ل ح م. ن ه ش ا ز ف ا ا ه ا پ ا ه حوزه ۀ ش ت و ع ل ص ف ا ه ا ب و ا ه ن ا ا ب ظ ف ح و ه ا س ا ج ا ز ا ا ف ا

5 م ن ح ص ا ا) ا و ل و ت ب ن ا ه ب ه ا م و ت أ ک و م ن ت خ ب س ن م ا ن. و ص ا و ک ف ت ه و ا : ح م ب ن م ع ب س و ا ه و پ ا ه ب ه ح ف ظ ع ا ب ن ا ز م ح ط ن ا م ط ل و ب س و ا ه ک م ک 1-1 پ ا ک ن گ م ن ا س ب : ب ن ا م ه ز و ط ا ح ق ق ت س ه ال ت م ب و ط ب ه پ ا ک ن گ م ت و ا ن آ ث ا م ن ف آ ن ب ب ه ح ا ق ل س ا ن ه و عن حال س ت س س و ا ه ا ن ز ت أ م ن م ن م ا ( ف ض و ه م ک ا ا ن ص: ص.)11 ب ه ن ق ل ا ز ب ص 1 : ا خ ا ا ت ال ش ه ا ز ا و م ه م ب ا ک و س ن ج ش ق ا ب ل ت پ ا ه م ا ا ن ج ا م گ ف ت ه ا س ت. ب ا و ج و م - عابن ا ا ن ن ننننننننن ک ه ا ن م ط ا ل ع ا ت م ب و ط ب ه ز م ن ه ه ا ک ا م ت ع ب و ه و م ق ا س ه ا ا ن م ط ا ل ع ا ت ب ا ک گ م ت ف ا و ت ب و ه ا س ت و ل ت م ا م ا ن پ ژ و ه ش ه ا ا م ت و ا ن و س ت ه «س ن ج ش ع ن «و «س ن ج ش ذ ه ن «خ ال ص ه ک. ب خ ا ز م ط ا ل ع ا ت ن ز ا ن و 003( ل. ج و و ش ا ب ا ک گ ت ل ف ق ک ه ا ن ( ض ا ز ا ه و ه م ک ا ا ن 1 : ش م ا ه 1 ب ه ط و خ ال ص ه م ط ا ل ع ا ت ا ن ج ا م گ ف ت ه ز م ن ه ق ا ب ل ت پ ا ه م ا ب ه تفکک جامعه آ م ا م ؤ ل ف ه ه ا م ح ط م و ا س ت ف ا ه و ن و ع س ن ج ش ن ش ا ن م ه. ن ا م م ح ق ق / م ح ق ق ا ن Burton Cao 2006 Cole 2006 De Bourdeau dhuji ا ا م ه ج و ل ش م ا ه 1 ه: خ ال ص ج ا م ع ه آ م ا ن ف ا ز س ا ک ن ن ب س ب ا ن ا س ت ا ل ا ن ف ا ز س ا ک ن ن آ س ت ن آ م ک ا ا ز س ا ک ن ن و ل ز- ا س ت ا ل ا ج و ل ش م ا ه 1 ه: خ ال ص ن ف ا ز س ا ک ن ن ا و ا س پ ت غ ا ل ن ف ا ز س ا ک ن ن ق ن ت ب ل ژ ک م ط ا ل ع ا ت ا ن ج ا م گ ف ت ه ز م ن ه ق ا ب ل ت پ ا ه م ا ب ه ت ف ک ک ج ا م ع ه آ م ا م ؤ ل ف ه ه ا م ح ط م و ا س ت ف ا ه و ن و ع س ن ج ش ن ا م م ح ق ق / م ح ق ق ا ن Duncan Frank 2006 Hoehner Hooker Lee 2006 Li Plaut ج ا م ع ه آ م ا ن ف ا ز س ا ک ن ن ا ک ه م پ ت و ن ک و ئ ز ل ن ن ف ا ز س ا ک ن ن ن ا ح ه ک ن گ ن ف ا ز س ا ک ن ن س ن ت ل و ئ ز ( ک ش ه ب ا ق ا ب ل ت پ ا ه م ا پ ا ن( - ک ا ن ا ا و س ا و ا ن ا ( ک ش ه ب ا ق ا ب ل ت پ ا ه م ا ب ا ال ) ن ف ا ز 1 2 ب ل و ک آ م ا ب خ ش ک ا و ل ن ا ج ن و ب ن ف ا ز س ا ک ن ن س ا ت ل- آ م ک ا م ط ا ل ع ا ت ا ن ج ا م گ ف ت ه ز م ن ه ق ا ب ل ت پ ا ه م ا ب ه ت ف ک ک ج ا م ع ه آ م ا م ؤ ل ف ه ه ا م ح ط م و ا س ت ف ا ه و ن و ع س ن ج ش و س ت ا ن ف ا ز س ا ک ن ن ب ا ال 5 6 س ا ل 6 5 م ح ل ه پ و ت ل ن ح و ک ا گ ش ک ت ک ن ن ه ب ا ش ت م س ک ن آ م ک ا س ا ل م ؤ ل ف ه ه ا م ح ط م و ا س ت ف ا ه ق ا گ ف ت ه خ ص و ص ا ت ف ز ک ا ا ک ش ه ( ه م ا ن ن پ ا ه و ه ا ) م ع ا ه ا ز ب ا ش ن ا خ ت ( ه م ا ن ن پ ا ک ز گ ( و ژ گ ه ا ت ا ف ک و ت س ه ال ت م ح ل ه ( ه م ا ن ن ا س ت خ ه ا و ب ا ش گ ا ه ه ا و ز ش ( خ ص و ص ا ت ا ا ک ش ه ا ز م ح ل ه ( ا م ن س ا ه خ ت ا ن ز ب ا م ح ط ت ا ف ک ف ا ص ل ه ت ا م غ ا ز ه ه ا ا ح ت م س ک ف ت م غ ا ز ه ه ا( و خصوصات خابان و ا ط ال ع ا ت پ ا ه و ه ا ا ز ط ق ا ه ه ا س س ت م ه ا ا ط ال ع ا ت ج غ ا ف ا ن ق ش ه ه ا ت ص ا و ب ا ز ه ا م ا ن ف ا ص ل ه ت ا خ م ا ت و ت ا ک م ج م ع ت ت ا ک م ج م ع ت ا خ ت ال ط ک ا ب ز م ن س ت س ب ه ح م ل و ن ق ل ع م و م ز س ا خ ت ه ا ع ا ب پ ا ه ا م ن ا ز ت ا ف ک و ج م و ج ن ا ت ا ت ص ا ل خ ا ب ا ن ه ا ا ح ت ت س ه ال ت ف ع ا ل ت ف ز ک ا ز ل ح ا ظ ا ا ک م ؤ ل ف ه ه ا م ح ط م و ا س ت ف ا ه ق ا گ ف ت ه م ج ا و ت ا ا ک ا ز خ م ا ت م غ ا ز ه ه ا و ف ض ا ه ا ب ا ز ز ب ا م ح ط وضعت پاهههههههوها ت ا ف ک و ش ن ا خ ا ب ا ن ف ا ص ل ه ع ن ت ا : ن ز ک ت ن پ ا ک ماکز خ ش ب ک ه پاهو خابان ش ل و غ و ز ن ا م ه ف و ش س ن ج ش ه ا ع ن ت ع ا س گ ه ا ث ب ت ش ه ش ع ا ع م ع ن ت ع ا م ع ا ب ف ا ص ل ه 0 2 م ت چ ا غ ه ا خ ا ب ا ن ت ا ک م خ ا ل ص ج م ع ت ا ت ص ا ل ش ب ک ه م ع ا ب ا خ ت ال ط ک ا ب ز م ن م س ا ح ت ک ا ب ت ج ا ا خ ت ال ط ک ا ب ز م ن م ج ا و ت ب ه ت س ه ال ت ت ف ح ز س ا خ ت ه ا ال ز م ب ا ح م ل و ن ق ل ف ع ا ل س ت س ب ه ح م ل و ن ق ل ع م و م ا م ن ا ز ت ا ف ک ز ب ا م ح ط ا م ن ت ا ز ج م و ج ن ا ت ه م ا ز ل ح ا ظ ع ن ا ا ک و س ن ج ش ت ا ف ک و ش ن ا س گ ه ا ب و ن م ا ق ب ا م ن ت ا ز ج م و ج ن ا ت ت س ه ال ت ع م و م ت ف ح ا ا ک ه م از لحاظ ا ز ل ح ا ظ م ت غ ه ا ع ن م ت ع ک ه ش ا م ل م ج ا و ت ب ه ن ز ک ت ن ن ق ط ه م ق ص ا ن ق ا ط م ق ص ا خ ت ال ط ک ا ب ز م ن ت ا ک م م س ک و ن ز س ا خ ت ه ا پ ا ه و م س ت ق م ب و ن م س و ت و پ و گ ا ف م ت غ ه ا م ح ط م س ک و ن ب ا ب ک ا ب م خ ت ل ط م س ک و ن ت ج ا ( ز ب ا م ح ط و ت ا ف ک ذ ه ن ش ا م ل ن و ع م ح ل ه تعا خانهها م س ک و ن م ا ک ز ا ش ت غ ا ل تقاطعها خابان م س ا ح ت پ ا ک ه ا و ف ض ا ه ا س ب ز م ج ا و ت ا ا ک ب ه ت س ه ال ت ت ف ح م ح ل ه ا م ن ت ا ف ک و پ ا ه و و ت ع ا ت س ه ال ت ت ف ح ن ز ک ن ز ک ب ه ف ض ا ه ا س ب ز ن ز ک ب ه ک ا ب ه ا ت ج ا ا ز ل ح ا ظ ا ا ک آ ن نن ه ا ا ن و ع س ن ج ش ذ ه ن ذ ه ن و ع ن ع ن ذ ه ن ن و ع س ن ج ش ع ن و ذ ه ن ع ن ع ن و ذ ه ن ذ ه ن ع ن و ذ ه ن ع ن و ذ ه ن ذ ه ن

6 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 6 ا ک م آ و- س ا پ ل ا ن ن ک ا س ز ا ف ن س ا م ا ه ه ا گ ش ا ب ا ه ک ا پ ن ن ا م ه ( ک ز ف ت ل ا ع ف ه ب ط و ب م ت ال ه س ت ا ع ت و ه ا پ و ج و : ن ع ا ه و ت ک ا ف ت ع م ج م ک ا ت ا ه ع ط ا ق ت م ک ا ت ن م ز ب ا ک ط ال ت خ ا ن م ز ب ش ه( غ و ن ع Rutt The وبببسات کهاز ا ا ن ا ک ف ن ن ک ز ا ب move ا ب ز ت ا ح ف ت و ج و جنات و م ج ز ا ن م ا و ه ا پ و ج و ن م ز ب ا ک ط ال ت خ ا ک ا ا ظ ا ح ل ز ا ب ا ع م ط ح م ه ک ب ش ل ا ص ت ا ن ه ذ Spence 2006 ن ل ه ن- و ا ه ن ا ه ل ح م 8 7 ن ن ک ا س ز ا ف ن ن م ا ا ه و خ ا ذ غ ت و ا ج م ک ف ا ت ا ص و س ز ب س ا ه ا ض ف ت ف ک جذابت ااک ن ا ص ص خ ت م ه ا گ م ج ز ا ز ا ت ا ن ج و ن ه ذ Suminski ن ع م ن ا ب ا خ ب ا ل ق ن ا ن ا ب ا خ ب ع م 4 ب ا ع ن ط س ل ف ل ا ص و ن ا ب ا خ ن ا ه ت ا ه ش 6 ه ق ط ن م ز او ش ک ا و ل ب و ( ف ا گ و پ و ت و ه ا پ ت ف ا ظ ن و ه ا پ ا ت خ ا س ب ا ک ( ب ل ا ک - ک ز ف ا ه ت م ا ا پ ع و ن ا ز آ م ع ه ا پ ب ا ع امن آموزش خابان مزاحمتها ز ا س ت ( گ ن ه ف - ع ا م ت ج ا ا ه ت م ا ا پ ه( غ و ش ش و پ و ن ع ن ه ذ ه ن م ز ه ف ل ؤ م ص خ ا ش ن ا ه و م ن ه ا ف ت س ا ا ه ص خ ا ش ن ا ز ا ه ک ت ا ق ق ح ت ک ل م ع ه ن م ز ن م ا ت ن م ا و ه ا پ ح ط س س م ش و پ ف ک ع و ن س م ز ا ا ه گ ن ن ا ز م س م گ ت س و پ و ه ا پ ض ع س م ب ش Pikora et al. (2002); Pikora et al. (2003); Pikora et al. (2006) Pikora et al. (2002); Smith (2008); Pikora et al. (2003); Pikora et al. (2006) Pikora et al. (2002); Kansas City Walk ability Plan, (2003); Lo (2009); Stevens (); Pikora et al, (2003); Pikora et al. (2006) Pikora et al. (2002); Dewing et al. (2006); Pikora et al, (2003); Pikora et al. (2006) Pikora et al. (2002); Leslie and Cerin(2008) ا ه گ ژ و ه ف ل ؤ م ک ف ا ت ن ع م Stevens (); Pikora et al. (2002); Smith (2008); ک ف ا ت ل ت ن ک ت ا ز ه ج ت Pikora et al, (2003); Pikora et al. (2006) Greenberg and Renne () ک ف ا ت گ ن ه ف ن ا ه و م ن ه ا ف ت س ا ا ه ص خ ا ش ن ا ز ا ه ک ت ا ق ق ح ت ص خ ا ش Cerin et al. (2007a); Bhattarai (2007); Edwing et al. ک ف ا ت م ج ح (2006); Pikora et Leslie al(2002). and Cerin Stevens (2008); () Stevens. Pikora (); et al(2003). Pikora et al(2006). ) ( ن ع م. ز ا پ و ن Pikora Cerin et et al al. (2007a). (2002); Pikora Cerin et et al. (2006) (2007b). Kansas City Walkability Plan (2003). Lo (2009). Pikora et al(2002). Pikora et al(2003). Pikora et al(2006). Cerin et al.(2007a) Frank et al ع- ط ا ق ت ن ب ل ص م ا و ج ف ن ز ا ز ا م ن م ا Leslie et al (). Neckerman et (2009). ) ( ن ع م. (2006). Pikora et Bhattarai al(2002). (2007). Stevens Mavoa (). et Pikora al (2009). et al(2003). Cerin Pikora et al et (2007b). al(2006). Leslie ) ( and ن ع م Cerin. ا( ه ع ط ز ا ق ا ت هشن م ک ا ت ( ا ه مزان (2008). Leslie et al (). Leslie et al (2007). Owen et al (2007). Neckerman et al (2009). Smith (2008). و ن ب ا ع ا س و س Pikora et al(2002). Pikora et al(2003). Pikora et al(2006). ) ( ن ع م ا ه مس ا و ه ج ه و ا و س و ف ک ف ا ت ذ پ ذ و ف ن Cerin et al.(2007a) Cerin et al.(2007b) Leslie and Pikora et al(2002). Smith.(2008) ا ه ل ل ن ل ل ز ل ل گ ح م ا ج و ج و Cerin et (2008). al (2007a). Kansas Leslie City and Walkability Cerin (2008). Plan Smith (2003). (2008). Stevens (). Pikora et al(2003). ت س ب ن ب ا ع ا ه و ب س ع م ص ا و ع ص ت خ م Lo (2009). Leslie et al (). Neckerman et al Pikora et al(2006). (2009). Brown et al (2007). س م ض ع ز ا ه ا پ

7 م ن ب ع :) ا و ل و ت ب ن ا ه ب ه ا م و ت أ ک و م ن ت خ ب ز ب ا م ح ط م ق ا ص ض ا ز ا ه و ه م ک ا ا ن ص: ص ت ا )3 0 3 جول ف و ق م ح ق ق ن م ط ا ل ع ا ت خ و ب ا ت و ج ه ب ه ه ف ک ه ا ش ت ه ا ن ت ع ا ا ع ض ا ن م و ن ه و م ؤ ل ف ه ه ا م ح ط و ن و ع س ن ج ش م ت ف ا و ت ا م ن ظ ق ا ا ه ا ن ه چ ن ک ه ب خ م و ا ا ش ت ا ک ا ت ن ز م ش ا ه ه م گ. ت ع ن م ؤ ل ف ه ه ا م ح ط و ه م چ ن ن ن و ع س ن ج ش ب ا ت و ج ه ش و ا م ا ن م ت و ا ن گ ف ت ب ه ت ن ذهن( ب ه ت ن و ش و ن و ع ت ح ق ق ب ا س ا س ا ه ا ف و ا م ک ا ن ا ت و ز م ا ن م ش خ ص ا م ک ا ن ا ت م و ج و ب ا ش و ش ت ل ف ق م ت و ا ن ب ه ت ن گ ز ن ه ب ا ش. و ش م گ کام است و ( ع ن ص و ت ک ه ا ت م ا م ا ن ت خ ا ب ش ا خ ص ه ا س ن ج ش پ ا ه م ا ب م ب ن ا ا ن ک ه پ ژ و ه ش گ ا ز چ ه ز ا و ه ا ب ه ا ن م و ض و ع ن ظ م ک ن ت ع ن خ و ا ه ش. ب ا ن م ب ن ا ش ا خ ص ه ا و م ؤ ل ف ه ه ا ک ه ا س ت ف ا ه م ش و ن ز م ت ف ا و ت خ و ا ه ب و. ج و ل ش م ا ه 2 ش ا خ ص- ه ا و م ؤ ل ف ه ه ا م و ا س ت ف ا ه م ط ا ل ع ا ت م ت ب ط ب ا م و ض و ع پ ا ه م ا ا ن ش ا ن م ه ( ض ا ز ا ه و ه م ک ا ا ن 1 : )4 0 3 م ن ا ظ و چ ش م ا ن ا ز ه ا و ج و ت س ه ل تا م ح ل ه و س ت س ب ه آ ن ه ا ج و ل ف و ق ا غ ل ب م ؤ ل ف ه ه ا و ش ا خ ص ه ا پ ا ه م ا ا ک ه ح و ز ه ب ن ا م ه ز ش ه و ح م ل و ن ق ل ش ه م ت و ا ن م و ا س ت ف ا ه ق ا ا ا ز م ن ا ب ع و م ط ا ل ع ا ت م خ ت ل ف ک ن ا ه م ق ا ا ه ا س ت. ب ن ا ب ا ن ب ا ب ن ا م ه ه ههه ز ت و س ع ه پ ا ه م ح و ا ز گ ا ه ش ه س ا ز و ح م ل و ن ق ل ش ه ب ا ا ن م و ا و ش ا خ ص ه ا م ن ظ ق ا گ. ت ش ک ل م ا ت س SWOT چ اغ غ غ غ ه ا و ع ال م ا ه ن م ا و ا ن ن گ پ ل ه ا ع ا ب پ ا ه و ج و ا ع م و ج و م ح و ت س ع ت خ ا ب ا ن ه ا م ح ل و ج و ه ا ج ذ ا ب و م ت ن و ع و ج و خ ت ا ن ن گ ه ا و م ا ق ب ت م ز ا ن آ ل و گ ه ا و ج و پ ا ک ه ا تنوع سبککککککککها م ع م ا پ ا ک ز گ و ج و ت س ه ل ا ت س طح م ح ل )م ز ا ن ا خ ت ال ط ک ا ب ز م ن( س ت س ب ه ا س ت گ ا ه ه ههه- ه ا ح م ل ل ل ل ل ل و ن ق ل ع م و م Stevens (). Pikora et al(2002). Pikora et al(2003). Pikora et al(2006). Smith (2008) Stevens (). Pikora et al(2002) Bhattarai (2007).Stevens (). Pikora et. Pikora et al(2002) Smith. Pikora et al(2006).al(2003) (2008). Kansas City Walkability Plan (2003).Moudon et al (2006). Lo (2009).. Pikora et al(2002) Brown et al (2007). Smith (2008). Smith (2008). Stevens ().. Pikora et al(2006).pikora et al(2003). Pikora et al(2002) Bhattarai (2007). Edwing et al. (2006); Smith (2008). Pikora et al(2006).pikora et al(2003). Pikora et al(2002). Pikora et al(2006).pikora et al(2003). Pikora et al(2002) Bhattarai (2007).Pikora et al(2003). Pikora et al(2002). Pikora et al(2006).pikora et al(2003). Pikora et al(2002) Smith (2008). Edwing et al(2006).. Pikora et al(2006).pikora et al(2003). Pikora et al(2002) م ع ن ( 1 6( 8 3 Pikora et al(2006). Cerin et al (2007a). Frank et al.pikora et al(2003). Pikora et al(2002) (2006). Mavoa et al (2009). Cerin et al (2007b). Leslie and Cerin (2008). Leslie et al (). Leslie et al (2007). Owen et al (2007). Neckerman et al (2009). Smith (2008). Brown et al ( (2007). م ع ن ( Stevens (). Bhattarai (2007).. Pikora et al(2006).pikora et al(2003). Pikora et al(2002) ( (2009). al Lo (2009).. Neckerman et م ع ن ( ا ن م ا ت س ک ا ب ه ا ز ا م ا ن م ا ن و ب ن ا م ه ز ا ن ا س ت ا ت ژ ک ا. ا ن ا ب ز ا ت ح ل ل ا ز ز م ن ه ع و ا م ل ا خ ل و خ ا ج ب ا ا ج ا استاتژ ه ا ک ه م م ک ن ا س ت م و ت و ج ه ق ا گ ن ا س ت ف ا ه م گ. ب ه ط و ک ل ا ن م ا ت س

8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 6 ن ا. گ م ه ا ف ت س ا ن ک م م ا ه استاتژ ا ب ا ه ا پ ن ا و ن ع ه ب و ه م ن و پ م ه ا ب ا ج ا خ و ل خ ا ل م ا و ع ک ب ا ک. ن گ ا ق ه ا ف ت س ا و م QSPM ن ن ا و ت م ا ا ع ب ه ک ن ا م ن م ا ج ا ا ا ه استاتژ ل ل ح ت ا ز ب ا. ت س ا ل خ ا ا ه ت و ق و ا ه ف ع ض ا ب ج ا خ ل ک ت ا ه ت و ا ه صت ف ه س ا ق م SWOT ل م ل و ج ه ک ت س ا ه ش ت س ل ل خ ا و ج ا خ ل ک ل م ا و ع ن ت م ه م ب ت ت ه ب ه س و و ل و ج س ت ا م و گ م ا ق ب ا ز ا و م ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ه ع س و ت ج ا خ. ت س ا ه گ خاج عوامل ا: ه ت ص ف خاج عوامل ا ه ه ت ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ه ع س و ت ج ا خ ل م ا و ع ب ا ز ا س ت ا م : 2 ل و ج ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ه ع س و ت ج ا خ ل م ا و ع ب ا ز ا س ت ا م : 2 ل و ج ه م ا ا ل م ا و ع 1 ن ا ب ج ا خ عوامل ازاب ن ز و ه ج ن ب ز ا ت م ا ن ز و و ج و م ع ض و م و ا ت ت و ص ط ح م ا ه گ و ل آ ل ل ه ب ن ا ن و ه ش ن ا م س ج و ن ا و ت م ال س ن ا ت ف ا ط خ ه ب : T و ش م ه ش م و ب ت س ز ا ا پ ا ن ب ج و م ه ک ت خ ا ن ش م و ب و ع ب ط ا ت خ ا س ه ب ه ج و ت ب و خ ا ا ه ل ا س ط ه ت خ س گ م ا ج ل ه ع س و ت : T ل ف ق س و ن ک س م و ن م ز ت م ق ع ا ص ت ش : T ل ق ن و ل م ح ش خ ب ا ذ گ ه ا م س ه ب ل ا م ت م ع : T ا م ه ا پ ا ا ص و ص خ ل ق ن و ل م ح ش خ ب ه ا م س ن ال و ط ت ش گ ز ا ب ه و : T ن ا م ع ا ه ه ژ و پ ا ج ا ا ه ش ف ا ک ل ا م ن ا و ت م ع : T ن ا ن و ه ش گ ن ه ف و ع ا م ت ج ا ح ط س ء ا ق ت ا ه ن م ز ن و م ا ه م ا ن ب و ب ن : T ح ط ن ا ع ق ا و ا ا ز م و ع ف ا ن م ا ب ا م ه ا پ ا ه ح ط م ا پ ز ا م م ه و ت ت ا و ص ت و ا ه ش ز ا ن ب ل ب ا ق ت : T ن ا ن و ه ش م م ت ک ا ش م م ز ال ا ه ت س ب ن و ب ن م ه ا ف : T 9 ا ه ه ه ه و گ ز ا ن ا ن ب م ب و ه ا پ ت ا ن ا ک م ا و ت ال ه س ت ا ب ه ج ت ن ( ه ن آ ل ا س ن چ ا ت ن م ل ا س و ل ا س ن ا م جمعت افزاش : T 10 ( و ش م ه ا ف ن ا ن م ل ا س ه ل م ج ز ا ص ا خ ن ز و ن ب ه ج ه ش ن و م ا پ ز ب س ا ض ف ش ت س گ ت ه ج ز ا ب و ا ب ا ه ا ض ف و ج و : O ه ق ط ن م م ل ق ا ه ب ه ج و ت ا ب ه ش ( ط خ و ا ه و ت ( ز ب س ا ض ف ش ا ز ف ا ن ا ک م ا : O ( ه ش ل ا م ش ع ق ا و ا ه ه و ک ن ن ا م ( ه ش ب س ا ن م ا ه ز ا ن ا م ش چ و ا ب ز ت ع ب ط و ع و ب ط م م ل ق ا : O ا ه ن ا خ ل گ ا ه ز ا گ ش ا ز ف ا ت ا ط ا خ م ه ب ت ب س ن م و م ع ه ا گ آ ش ا ز ف ا : O ا م ه ا پ ا ه ح ط ا ص ت ق ا ت ب ث م ث أ ت و م ن ا س ع ال ط ا و ش ز و م آ ت و ص ص و ص خ ش خ ب ت ش ب ا ه ا ذ گ ه ا م س ه ب ش ا گ : O ا ص ت ق ا ا و پ و ق ن و ن آ ث أ ت و ن ا و ج ت ع م ج ال ا ب ص : O ح ط ن ا ت ا ن ا ک م ا ز ا ه ا ف ت س ا ا ب ه ع م ا ج ل ا ع ف ت ع م ج ش ق ال ا ب ل س ن ا ت پ : O خ ا ل ا س ن چ ط ت خ و س ت م ق ش ا ز ف ا : O ک ا پ ل ا ب و م ق ط ز ا ه ش ل ص ا ب ا ع م ا ه ش ا ح ک ا پ ه ن ز ه ت ف ا : O ه ع س و ت ب ش پ و ل ئ ا س م ل ح ت ه ج ا ه گ م م ص ت ن ا ن ک ا س ت ک ا ش م ب ل ج ن ا ک م ا : O ا م ن ک م ک و ه ا پ ء ا ق ت ا ف ه ه ب ا ه ش ز و م آ ا ب ن ا و ت م ه ک ک ف ا ت ک ا پ ت ل ا ع ف : O ش ز و م آ ا ه ه و ا ز گ ب ق ط ز ا ن م ا و ن ش ن ه ش گ ن ه ف ا ق ت ا ن ا و ت : O ( ا م ه ا پ ل م ک م ه و ش ن ا و ن ع ه ب ( ن ا گ م ه ل ق ن و ل م ح ه ب ق ط ا ن م ب ل غ ا ب س ا ن م س ت س : O س( و ب و ت ا و ه خ چ و ه ا پ ه ژ و ا ه س م ( ل ق ن و ل م ح ه ژ و ا ه س م ه ع س و ت ن ا ک م ا : O ل ص ا ب ا ع م ا ت م ا ط ل ت خ م ا ه ب ا ک ا ج ا ش ا ز ف ا ه ب ل ا م ت : O ه ش ن ا م ن ب خ ا ا ه ل ا س ط ز ه م ا ن ب و ش ه و ژ پ ت ا ع ل ا ط م م ا ه ب ه ژ و ه ج و ت و ا ق ت ع ا : O ه ش ح ط س ه ع س و ت ل ب ا ق ض ا ا و ج و : O 17 ن و م ا پ و ه ش خ ا ت و ع ب ط گ ش گ ا ه ه ب ذ ا ج و ا ه ت ف ظ و ج و : O ا ا پ ل ق ن و ل م ح ع و ض و م ه ب ( ه ش ( خ و ( ل م ( ن ال ک ح ط س ه ش ت م ه ژ و ه ج و ت : O 19 ن ز و ز ا ت م ا ه ش ع ا ف ب ا ه ن ا ک م و م و م ع ا ه ط ح م م ز ال ت ن م ا و ب ن : T و ج و م ن و م و ا ت ت و ص م م ع ا م ت ج ا ت ال م ا ع ت و ط ب ا و ش ه ا ک و ه ا و س ش ق ن ه ن ا ز ف ش : T 12

9 ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا ( ه ش ( خ و ( ل م ( ن ال ک ح و ط س ا م ه ا پ ه ن م ز ش خ ب ل ه س ت ت ا ق م و ن ن ا و ق و ب م ک : T ت س ا و ج و م م و م ع گ ن ه ف ا ب ل ب ا ق ت ه ک و ه ا پ ت و ق ت ت ه ج ش ز و م آ و ت ا غ ل ب ت و گ ن ه ف ح ط س ن و ب ن ا پ : T ه ا پ ن ب ا ع ق و ق ح ه ب ص خ ش ه ل ق ن ل ا س و ن ا گ ن ن ا ه ج و ت م ع : T و ح م ه ا پ ل ق ن و ل م ح ا و ف ه ب ت ب س ن ه ش ن ا م و ن ل و ئ س م ه ج و ت م ع : T ه ش ح ط س ز ا ج م غ ا ه ز ا س و ت خ ا س : T ل ق ن و ل م ح ا ه م ا ظ ن و ه ش ب ل ا ک ه ع س و ت گ ن ه ا م ه م ع : T ه ش ه ع س و ت ا ب ب س ا ن ت م ل ق ن و ل م ح ا ه ت خ ا س ز ه ع س و ت م ع : T گ ش گ و ع ب ط ا ه ت ف ظ ز ا ه ن ه ب ا ب ه ه ب ا ب ت ا م خ ش خ ب ع ض ف: T ه ش ف ل ت خ م ا ه ه ص ع ن آ ه ن ال ا ع ع ز و ت و ت ا م خ ه ئ ا ا ح ط س و ط ح م ت ف ک ء ا ق ت ا ع م ا ج ح ط و ب ن : T ه ش ک ف ا ت و حملونقل قوانن ل ا م ع ا و س ن ه م ش ز و م آ ت م گ چ ا پ ک م ع : T ع م ج ز ا ه ک ن و ا ه ن ا م ه ا پ ج ا خ ل م ا و ع ا ه ن ز ا ت م ا ه ک ش ا ب م ا ه ه ت ز ا ت م ا و ا ه ت ص ف ز ا ت م ا ا م هه ه ا پ ه ع س و ت و ش پ ا ه ه ت ه م ن ا ش ن ع ن ا ش ا ب م ب ا ب ه ش ج ا خ ت س ا ق و ف س ت ا م ت ه ج ا ب ه ش ه ئ ا ا ا ه ب ه ا ز ک م ت ن ا ب ا ن ب و ن ا ذ گ ث أ ت ت ش ب ن و ا ه ن ه ب. ا م ن م ا ف ت س ا و ش م ه ا ل م ا و ع ه ب ه ک ا ه ن ز و ز ا ز ن QSPM. ش ا ب ا ه ه ت ب ق ا و ع ن ن ا س ل ق ا ح ء و س ه ا ن ا ش ن ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ف ع ض و ت و ق ط ا ق ن ن ت م ه م ل خ ا ل م ا و ع ب ا ز ا س ت ا م ا 2 ل و ج س پ س ز ا ت و ل و ا ن ت م ه م س ا س ا ب ن ب ه ج ن ن چ م ه. ت س ا ه ش ه ا ن ز و ا ه ن آ ه ب ن ا ش ت م ه ا ه ب ه ج و ت ا ب ه ک. ت س ا ه ش. و ش م ه ا ز ا ت م ا 4 ا ت 1 ل خ ا ل م ا و ع ت و ق ط ا ق ن ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ه ع س و ت ل خ ا ل م ا و ع ب ا ز ا س ت ا م : 3 ل و ج ن ز و ه ج ن ب ز ا ت م ا ن ز و ب و ن ج - ل ا م ش ب ا ع م ح ط س ا ه ب آ و آ ع م ج و ب ا س پ ه ن ا م ا س ث ا ح ا ا ب ب س ا ن م ب ش و ج و : S ( ش ا ب م ل و ب ق ل ب ا ق ح و ج و م ع ض و ط ح م ت س ز ا ه گ و ل آ ( ا و ه ن و ب ز م ت : S ه ش ل ص ا ا ه ن ا ب ا خ ا ج ت ا ه ب ا ک و ج و : S 3 تا ل م ا ع ت ا ق ب ت ه ج ب س ا ن م ا ه ل ح م ن ا و ن ع ه ب.(.. و ه ز و م ع م ا ج ج س م ا م ن س ه ل م ج ز ا ( ت ع م ج ب ذ ج ز ک ا م و ج و : S 4 ه ش ز ک م ن ا ب ا خ گ ن ه ف ع ا م ت ج ا و ه ش ل ا ع ف ا ه ا ض ف و ل ص ا ب ا ع م ت ن م ا و ج و : S 5 ه ش ل ا ع ف و ن ا و ج ت ع م ج ال ا ب ت ب س ن : S ه ش ل ص ا ب ا ع م و ه ا پ و ج و : S ) ا ه ف س ل و ط ن و ب ه ا ت و ک ( ه ش ز ک م ش خ ب ن و ک س م ق ط ا ن م ه ب ش ز و م آ و ا ا ز ک ا م ک ز ن : S ن م ز ت ا ع ط ق ک چ و ک ا ا ت ب س ن ن ب ه ن ا : S ش ا ب م ل ص ا ب ا ع م ا ت م ا و ط خ ه ش ن ا ت ا م خ ا ق ت س ا و گ ل ا : S ن و ا ه ن ه ش ک ف ا ت ا ه ن م ز ا ن و ل ق ن و ل م ح ت ا ع ل ا ط م ح ط م ا ج ن ا : S ن م ش و ه ل ق ن و ل م ح م ت س س ز ا ن ا ه ا : S ا و س ه خ چ و ه ک ب ش ح ط ه ه ت : S ش ا ب م ب س ا ن م ه ش ه( ا پ و ه ا و س ( ب ا ع م ه ک ب ش ( ص ب و ب ل ا ک ( ذ پ ذ و ف ن ن ا ز م : S 14 ضعف نقاط ( ط خ و ا ه ن ه پ ز ب س ا ض ف ز ا م ع ا ( ز ب س ا ض ف ه ن ا س و ب م ک : W ق ط ا ن م خ ب ا ه ه ل ا ب ز ن ش ع م ج و ب س ا ن م ا ن ه ش گ ز ک ا پ و ت ف ا ظ ن : W ف ب و ن ا ا ب و ا ب ن و چ م ه م ل ق ا ل م ا و ع ل ب ا ق م ظ ا ف ح و ن ا ب ا س ن ت ش ا ن : W ب غ - ق ش ب ا ع م ح ط س ا ه ب آ و آ ع م ج و ب ا س پ ه ن ا م ا س ث ا ح ا ا ب ب س ا ن م ا ن ب ش و ج و : W ا ن ا ت س ا ح ه ا پ ا ه س م ز ا س ب س ا ن م و ا ه گ ن ث ا ح ا ال ا ب ه ن ز ه : W 5

10 ه() ا گ ا ج ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 7 : ا ن ا و خ ا ه ن ش ن ب ق ع م ا ج ن ا ن ن چ م ه و ه ا و س و ه ا پ ا ه ذ گ س ن ه ح ال ص ا ت ه ج ه ش ت م ا ب ن م ز خ ال ا ب ه ن ز ه : W (.. و ن ال ال و ن ا ش و ف ت س ( ب ذ ا ک ل غ ا ش م ن و ز ف ا ز و ش ا ز ف ا : W س م ا م ن ه ا م ال ع و ا ه و ل ب ا ت ب س ا ن م ا ن ا م ن ا ج ا و ب م ک ت ل ع ه ب ا ه و ه ا پ و ب ا ع م و ح م W 8 ل خ ا ل م ا و ع ضعف نقاط ه م ا ا و ش ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ه ع س و ت ل خ ا ل م ا و ع ب ا ز ا س ت ا م : 3 ل و ج ه م ا ا ن ز و ه ج ن ب ز ا ت م ا ن ز و م ک ن ن ک ا س ق ل ع ت س ح و ش م ب ب س ه ک ) ش ا ب م م ک ا س ب ه ش ت ا م م ص ت م م ت ک ا ش م ( ه ش ت ا م م ص ت م م گ ن م ک ش ق ن : W ن ت س ن ا و خ ب م ز ال ص خ ش ت و ت و ه ز ا ه ا پ ا ف ا ا ب ه ش ب ا ع م ه ک ب ش : W ز ا ن ا م ط خ ه ب ا ه ا پ ب ا ع ن م ا ن ن چ م ه و ه ش ف ب و ن ا ا ب ب آ ن ش ع م ج ب ب س ه ک ا ه و ه ا پ و ب ا ع م ب س ا ن م ا ن ز ا س ف ک : W ه ش ل ص ا ب ا ع م ش و م آ م ج ح ا ب ه ا پ ب ع م ض ع ن ا م ب س ا ن ت م ع : W ش ا ب م م ک ه ش م و م ع ا ه ه ص ع ن ت م ه م ز ا ک ن ا و ن ع ه ب ا ه ن ا ب ا خ و ا ه و ه ا پ ت ب ا ذ ج و گ ن ز س ن ا ز م : W ( س م ن ا ا پ ه ب و ز و ت س ا ک ن ا ا س ب ن و ا ه ن ه ن ا ب ش ا ه ت ل ا ع ف ( ن و ا ه ن ه ش ب ا ع م ه ص ع م ک ن ا م ز ذ پ ف ا ط ع ن ا ن ا ز م : W 14 ه ا ف ت س ا ا ب ن و ا ه ن ه ش ا ه ن ا ب ا خ ( ن و ا ه ن ه ش ب ا ع م ه ص ع م ک ) ف ل ت خ م ع ا م ت ج ا ا ه ه و گ و ن ن س ا ب ( ع ا م ت ج ا ذ پ ف ا ط ع ن ا ن ا ز م : W 15 ) ه ش ن ز ا س ب س ا ن م ف ل ت خ م ا ش ق ا و ن س ف ل ت خ م ا ه ه و گ ب ا ع م خ ب و ه ا پ ف ا ک ا ن ش و و ج و م ع : W 16 ا ه و ه ا پ و ب ا ع م )... و ا ه و ل ب ا ت ن ا ل گ ت ک م ن ه ل ا ب ز ل ط س ه ل م ج ز ا ( ه ش ن ا م ل ب م ب س ا ن م ا ن ب ا ن ا ک م ا و م خ ب و و ب م ک W: 17 گ ن م ک ه ا پ ب ا ع ا ه ش ک ط خ ا و م ا س ب ( ه ش ب ا ع م ض ع ز ا ن ا ن و ه ش ا ب ن م ا ت ف و م آ ن ا ک م ا م ع : W 18 ( ش ا ب م ن ا ه ن پ ز ا و ه و ب (.. و ن س م ا ف ا ا ن ب ا ن ت ک ح ل و ل ع م ا ف ا ( م س ج ل ک ش م ا ا ا ف ا و ب ع ا ب ه( ا پ و ه ا و س ( ب ا ع م ز ا س ب س ا ن م م ع : W ( ت ف ا م ط خ ه ب ن ا ش ن م ا و ه ش ا و ه ا و س ب ا ع م ه ب ا ف ا ت و ص ن ا ( ن ا م ت خ ا س ح ل ا ص م ت ش ا ب ن ا ت ل ع ه ب ا ه و ه ا پ ب ع م س و ج و : W م ق ا ه ت ف ا ب ا ب ج ا ه ز ا س و ت خ ا س ب س ا ن ت م ع و ص ب ا م س گ ت ف ش آ : W ت( س ا ه ق ب ط 4. 1 ن و ا ه ن ت ا ق ب ط ا ع ت ط س و ت م ( ه ش ن و ب ه ب ت م ه ا ت و ک : W ه ش ح ط س ا و س ه خ چ و س م و ب ن : W ه ش ا ه ع ط ا ق ت و ب ا ع م ز ا خ ب ب س ا ن م ا ن ه س ن ه : W ه ش ز ک م ک ف ا ت و ج و : W ه ش ب ا ع م ز ا ا س ب ا ه ن ش ن ب ق ع م ا ج ن ا ه ب ز ا ن و ه ش ز ک م ه و س ف ت ف ا ب و ج و : W ه ش ل ا م ش ا ه ه ع س و ت ش خ ب ن و ک س م ق ط ا ن م ه ب ش ز و م آ و ا ا ز ک ا م و : W /167 ع م ج. ش ا ب م ف ع ض ط ا ق ن ز ا ت م ا ع و م ج م و ت و ق ط ا ق ن ز ا ت م ا ع و م ج م ه ک ه م ن ا ش ن ق و ف س ت ا م ت ق نن ن ا ش ن ش ا ب م 5. 2 ز ا ت ش ب ع ن ا ن و چ ت س ا ن و ا ه ن ا م ه ا پ ه ع س و ت ل خ ا ل م ا و ع ا ه ن ز ا ت م ا ن ا ب ا ن ب ز ا خ ب ل و ت س ا ب و ل ط م ا ا ت ب س ن ت ع ض و ا ا ا م ه ا پ ه ن م ز ن و ا ه ن ه ش و ج و م ط ا ش ه ک ه م. ا م ن م ه ا ف ت س ا خاج و ل خ ا ل م ا و ع ب ا ز ا س ت ا م ز ا QSPM ن آ ز ا ع ب ش ا ب م ضعفها اا ا و م. و ش م ه ا ن ز و ا ه ن آ ه ب ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ه ع س و ت ا ه ن آ ت م ه ا ه ب ه ج و ت ا ب س پ س ا ه ب ه ا جاگاه تعن م و ه ل ح م ک أ ت و م ه ح ا ن ن ا و ت م ن و ا ه ن ه ش و ح م ه ا پ ه ع س و ت خاج و ل خ ا ل م ا و ع ا ه ن ز ا ت م ا ن ع ت ز ا س پ. و م ن ن ع ت ز ا و م ن س ا س ا ب ا ا ه ب ه ا ش ه ب س ا ح م ز ن ج ا خ ل م ا و ع ا ه ن ز ا ت م ا و ه م آ ت س ب ل خ ا ل م ا و ع ا ه ن ز ا ت م ا ت م س ق ن ا ه ب ا ت گ ت ا ب ع ه ب ا WT ا ه ب ه ا ه ت س ق ق ح ت ن ا ن و ا ه ن ا م ه ا پ ک أ ت ل ب ا ق ا ه ب ه ا ه ا گ ا ج ه ج ت ن. ت س ا ه ش ص خ ش م ه ا ت م ال ع ا ب ز ن ز ا و م ن ه ک ن گ م ا ق ع ف ا ت ا ه ب ه ا

11 ا ن ط ب ا ق () ا ق ت ض ا () ا و ل و ت ب ن ا ه ب ه ا م و ت أ ک و م ن ت خ ب ف ص ت ه ا م ت ع م ح ط 4 ا ه ب ه ا ا ه ب ه ا م ح ا ف ظ ه ک ا ا ن ه ت ه ا ج م ح ا ک ث - ح ا ک ث ح ا ق ل- ح ا ک ث ا خ ل م ه م ض ع ف ه ا 1 ق و ت ه ا م ه م ا خ ل ا ه ب ه ا ت ا ف ع 2.5 ا ه ب ه ا ق ا ب ت 4 ح ا ق ل- ح ا ق ل ح ا ک ث - ح ا ق ل 1 ت ه ه ا م ت ع م ح ط ت ع ن ا و ل و ت ا ه ب ه ا ب ا ا س ت ف ا ه ا ز ت ک ن ک QSPM ت و ض ح ج و ل ش م ا ه : 3 ت ع ن ا و ل و ت ا ه ب ه ا WT پ ا ه م ا ش ه ن ه ا و ن ب ا ا س ت ف ا ه ا ز ت ک ن ک QSPM ا م ت ا ز ن ه ا ا ه ب : WT 15 ت ال ش ج ه ت ع م ل س ا خ ت ن ا ص و ل ش ه ف ش ه ( ت ش و ق ب ه گ س ت ش ع م و ش ه ح ق ا ب ل ق ب و ل و ب ا ت و ج ه ب ه ز س ا خ ت ه ا ب ه ج ا گ س ت ش ا ف ق ( ا ز ط ق ن ز ک و ا ح ه ا م س ک و ن م غ ا ز ه ه ا و خ م ا ت ب ه ک گ ک ه س ب ب ت س ه ل پ ا ه و ب و ه و ک ا ا خ م ا ت و م ن ا ب ع ا ا ف ز ا ش م ه : WT 3 ت ه ه ط ح ه ا ب ه س ا ز و ز ب ا س ا ز م ح ط پ ا ه ( ب ن ه ه ا و س ط و ح( و ح ف ظ م ق ا س ا ن س ا ن ط ا ح ه ا : WT 7 ا ف ز ا ش ا م ن ا ف ا پ ا ه ا ز ط ق ب ه س ا ز م ع ا ب و پ ا ه و ه ا ت أ م ن و م ک ا ن ا ب ص ح ح م ب ل م ا ن ش ه و ج ا س ا ز س و ا ه و پ ا ه : WT 1 ط ا ح م ح ط ب ه گ و ن ه ا ک ه گ و ه ه ا م خ ت ل ف ا ج ت م ا ع ( گ و ه ه ا س ن آ م ط ب ق ا ت ف ه ن گ و ن ژ ا ( ا پ ذ ا ب و ه و ن ا ز ه ا ش ا ن ا پ ا س خ ه : WT 9 و ح ت ب خ ش ب ه ف ض ا ا ز ط ق ک پ ا چ ه س ا ز ب ن ه ه ا و س ط و ح : WT 8 ا ج ا ش ب ک ه پ ا ه و ا م ن پ و س ت ه و ب خ و ا ا ز ق ا ب ل ت ه ا م ط ل و ب ک ا ک و ف ض ا : WT 14 ا ت ق ا ء س ط ح ا م ن ت ا ج ت م ا ع ب ا ت أ م ن و ش ن ا ک ا ف و ح ذ ف ا ب ه ح ا ق ل س ا ن ن م ح و ه ه ا و ع ص ه ه ا ب ف ا ع ش ه : WT 4 ط ا ح م ن ا س ب ک ف س ا ز و م ت ن ا س ب ب ا ت ا م ن گ و ه ه ا خ ا ص ا ز ج م ل ه ز ن ا ن ک و ک ا ن س ا ل م ن ا ن م ع ل و ل ن و ا ف ا اا مشکل جسم- ح ک ت ب ه گ و ن ه ا ک ه م ت ن ا س ب ب ا ا ق ل م ب ا ش : WT 6 ت و ز ع ب ه ن ه خ م ا ت و م ب ل م ا ن ش ه ج ه ت ت س ه ل ا م پ ا ه و و ک ا ه ش ح ج م ت ا ف ک : WT 2 ا ف ز ا ش ن ف و ذ پ ذ م ت ن ا س ب ب ا ت و س ع ه م ت ع ا ل م ت و ا ز ن و پ ا ه م ح و ش ه ب ا ف ت ه ا ف س و ه : WT12 ن ص ب ع ال م و خطکشها م ن ا س ب ه م چ ن ن ا ت خ ا ذ تاب جهت ک م ش ن سعت حکت س و ا ه ن ز ک م ح و ه ه ا ع ب و ع ض ا ف ا پ ا ه ا ز م ع ب ج ه ت ت أ م ن ا م ن ع ا ب ن ( خ ص و ص ا ا س ا ل م ن ا ن و م ع ل و ل ن ) : WT 10 و ض ع ق و ا ن ن ح م ا ت ا ت ب ا ط ب ا ا ف ز ا ش ت و ج ه ب ه ح ق و ق پ ا ه س ط و ح ک ال ن و خ : WT 11 ت و ن ب ن ا م ه ه ا ا ق و ا ن ن ک ه ح ذ ف س م ع ب ه ا ( ا ع م ا ز و س ا ل م ص ا ل ح س ا خ ت م ا ن م و ت و س ک ل ت ه ا و غ ه( و م و ا ن ع ف ز ک ک ه ا م ن عابن ا ب ه خ ط م ا ن ا ز ا س ب ب ش و : ا ت ق ا ء ف ه ن گ ت ا ف ک و ت و ا ن م ت ح م ل و ن ق ل ش ه : ب گ ز ا و ه ه ا آ م و ز ش ب ا م م و م س ئ و ل ن ش ه ج ه ت ا و ل و ت WT ا ت ق ا ء ف ه ن گ پ ا ه و WT 13

12 ن" ا ک م ا " ن ا ف ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 7 گ ه ج ت ن ا س ا ن ش» ا م ه ا پ «ه و ش ن و ا ه ن ه ش ل ق ن و ل م ح ه و ش ن ت ا ا پ ه ک ئ ا ج ن آ ز ا س ت ا م ا م ه ا پ ه ع س و ت ه ن م ز ن و ا ه ن و ج و م ط ا ش ن ت ف گ SWOT ه ش ق ب ط و ه ش ل ک ش ت ظ ن ا ب و ت س ا ب ن ا س ا ن ش ا ک ظ ن. ش ص خ ش م ه ز و ح ن ا ک أ ت ل ب ا ق ا ه ب ه ا ه ا گ ا چ ج ا خ و ل خ ا ل م ا و ع س ت ا م ا ه ن ت ا ز ا ت م ا س ا س ا ا م ههه ه ه ا پ ه ن م ز ه ش ن ا ن و ا ه ن ا م ه ا پ ه ع س و ت ل خ ا ل م ا و ع ا ب ز ا ت م ا ه ب ه ج و ت ا ب ا ا ت ع ض و ج ا خ ل م ا و ع ه ع و م ج م ا س ا ن و ف ع ض ز ن ج ا خ ل م ا و ع ا ب ز ا ت م ا ن ن چ م ه ش ا ب م ب و ل ط م ا ا ت ب س ن ل ب ا ق ا ه ب ه ا ه ا گ ا ج ع و ن ا ا ن ب م ب. ه م ن ا ش ن ا ه ع س و ت ع و ن ن ا ا ب ا ه ب ه ا ن و ا ه ن WT ا ه ب ه ا QSPM ش و ز ا ه ا ف ت س ا ا ب ع ب م ا گ و ه ش ن ع ت : ز ا ن ت ا ب ع ا ه ن آ ن ت م ه م ه ک گ ن ب ت و ل و ا ن ا س ا ن ش ا ک ا م هههههه ه ه ههه ا پ ه ع س و ت ا ب ک أ ت WT ظ ن ز ا ه ا ف ت س ا ا ب ه ج و ت ا ب و ل و ب ق ل ب ا ق ح ه ش و م ع ش ت س گ ه ب ق و ش ت ( ه ش ف ه ش ل و ص ا ن ت خ ا س ل م ع ت ه ج ش ال ت 1. ب ب س ه ک گ ک ه ب ت ا م خ و ا ه ه ز ا غ م ن و ک س م ا ه ح ا و ک ز ن ق ط ز ا ( ق ف ا ش ت س گ ا ج ه ب ا ه ت خ ا س ز ه ب ه م ش ا ز ف ا ا ع ب ا ن م و ت ا م خ ا ا ک و ه و ب و ه ا پ ل ه س ت ا ه ح ا ط ن ا س ن ا س ا ق م ظ ف ح و سطوح( و ا ه ه ن ب ( ه ا پ ط ح م ز ا س ا ب ز و ز ا س ه ب ا ه ح ط ه ه ت 2. ز ا س ا ج و ه ش ن ا م ل ب م ح ح ص ب ا ن ا ک م و ن م أ ت ا ه و ه ا پ و ب ا ع م ز ا س ه ب ق ط ز ا ه ا پ ا ف ا ن م ا ش ا ز ف ا 3. ه ا پ و ه ا و س ز ا س ا ج و ه ش ن ا م ل ب م ح ح ص ب ا ن ا ک م و ن م أ ت ا ه و اه پ و ب ا ع م ز ا س ه ب ق ط ز ا ه ا پ ا ف ا ن م ا ش ا ز ف ا 4. ه ا پ و ه ا و س ح و ط س و ا ه ه ن ب ز ا س ه چ ا پ ک ق ط ز ا ا ض ف ه ب ش خ ب ت ح و 5. ا ض ف و ک ا ک ب و ل ط م ا ه ت ل ب ا ق ز ا ا و خ ب و ه ت س و پ ن م ا و ه ا پ ه ک ب ش ا ج ا 6. ع ب ا ن م ش ه ا ک ت ه ج ه خ چ و و ه ا پ ا ه س م ا ج ا ن ا ک م ا س ب " ) ( ع س ب ک ا و م ح م غ ص ا ه ش ن و ل ق ن و ل م ح ت ا ع ل ا ط م ز ک م ن ا ه ت ا ه ش ن" ا ه ت 1 1 ه ق ط ن م ا ه ش ه و ح م ) ( ن س ح ن ح ب م و س پ ا چ ن ا ه ت ن ا ه ت ه ا گ ش ن ا ت ا ا ش ت ن ا " ه ش ح ا ط م ج ح ا ه ه ف ل ؤ م و ا م ه ا پ ت ل ب ا ق ن ه ذ ش ج ن س " 0( ( و ک س ا ف ط ل ه ل ال و ت س ب ز ا ن ف س ا و ه ض ا ه ا ز ا ض ا ح ف ص ت 8 2 ه ا م ش ه ش ت م ه م ا ن ل ص ف " ذ چ ه ل ح م : و م ه ع ل ط م ت ال ح م ا ت ه ش ن و ک ف ا ت ن آ ب تأثگذا ه ش م ک ا ت م ا ه ا ض ف ا ا پ ا م ه ا پ ش ب ن ج ت خ ا ن ش ز ا ب " 1( ( حسن اسمن و ب ج ا ت ز آ و جوا محم ض ف 3 ه ا م ش ه ش ت م ) ( ن و ف ب ق ت 0 ا ح ف ص ه ل ج م " ا ت : 9 1 ه ا م ش ا ب ز ا ه ن ه ه ل ج م " م ق ن ا ه ت ه و ح م ه خ چ و و ه ا پ ا ه س م ا ج ا ج ن س ن ا ه ت ش خ ذ آ ت ا ا ش ت ن ا " ک ا ک ا ه گ ژ و ا ت ح ا ط ن ا ب م ز ا ا هه ا ه ا پ " ) ( خشاا کاشانجو صفه پژوهش علم- ه ش ن " ه ش ح ا ط ب ا ک ا ب )SWOT( ت ا و س ل ل ح ت ک ن ک ت ز ا س ب س ا ن م " ) ( ش و ک ا ک ل گ ح ف ص ه 1 4 ه ا م ش 1 2 ا ت 2 ا چ پ " ا م ه ا پ ا ه ه ش " 0( ( ه م س ن ع م ن ا ه ت ل و ا

13 ا و ل و ت ب ن ا ه ب ه ا م و ت أ ک و م ن ت خ ب ه ا ن گ ج - و و ت و م ا س آ ل. و ل ن ( 2 7(" 0 0 م ب ا ن م ت استاتژک" ت ج م ه : س م ح م ا ع ا ب و ح م ض ا ض و ا ن )) ( ( ( ( 1 ) ا ن ت ش ا ا ت ا ن ت ش ا ا ت ف ت پ ژ و ه ش ه ا ف ه ن گ چ ا پ س و م. Deakin, E. (2001) " Sustainable Development and Sustainable Transportation: Strategies for Economic Prosperity, Environmental Quality, and Equity" Department of City & Regional Planning and UC Transportation Center, University of California, Berkeley Dutton, ja (2000) " new American urbanism.re-forming the suburban metro polis " Milano. Italy. skira editore Gilbert G. and Tanguay H. (2000) " Sustainable Transportation Performance Indicators Project " the center for sustainable transportation Kolak, O. İlker and Akın, Darçın and Birbil, Ş. İlker and Feyzioğlu, Orhan and Noyan, Nilay(2011) "Multicriteria sustainability evaluation of transport networks for selected European countries ", World Congress on Engineering (WCE 2011), London, UK: WCE (World Congress on Engineering) 2011, Litman, T. and Burwell, D. (2006) " Issues in sustainable transportation " Victoria Transportation Policy Institue Litman, T. (2010) " Developing Indicators for Sustainable and Livable Transport Planning " Victoria Transportation Policy Institue. info.org

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ب ا ی ز ر ا و ل ی ل ح ت ت

ب ا ی ز ر ا و ل ی ل ح ت ت ) د ن س و ن ش و ژ پ م ل ع م ا ن ل ص ف ) ا ق ط ن م ز م ا ن ب ( ا ف ا غ ج 691 پاز ا م ش م ت ف ل ا س 5 1 18 6 : ص ص ز ا د ا ف ت س ا ا ب ن ا ت س د ک ن ا ت س ا و ت ف ک ا غ گدشگ زمن ع س و ت ن ا و ت ب ا ز ا FASSOULAS

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ل ل ح ت ل د م ا ب م و م ع ل ق ن و ل م ح م ا ظ ن ر ت س ب ر د ا ض ف ت ل ا د ع ش ج

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

ر ص ع ی ل و ی و ک ( ن ا د م ه ر ه ش ی م س ر ر ی غ ه ا گ ت ن و ک س : ی د ر و م ه ع ل ا ط م لی

ر ص ع ی ل و ی و ک ( ن ا د م ه ر ه ش ی م س ر ر ی غ ه ا گ ت ن و ک س : ی د ر و م ه ع ل ا ط م لی ش و ژ پ - م ع م ا ص ف ا س ا ا ف ا غ ج د و ا ش گ 6931 زمستا و ا ا م ش م د ا س ا ک ا س د م ت ا ض ب آ ث ا ت و د ب ا ک - ا ض ف ا ب ا ب ا ب ح ت ) ص ع و و ک ( ا د م ش م س غ ا گ ت و ک س : د و م ع ا ط م ع د م

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2 ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 491 بها 1 ه ا م ش م ه ن ل ا س 7 1 1-4 1 ص ص د م آ ا ک د و خ ا ب ا ک گ د ن ز ت ف ک ن ب ه ط ب ا س ب ن ا د م ه ه

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ت س ا ب هها ط و ح م ب ر خ ت ر ب ط ح م ل م ا و ع

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج فصلنامه علمی-پصوهشی جغرافیا )برنامهریسی منطقهای( سال هشتم شماره زمستان 9 صص: 94-9 توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج مسعود تقوایی استاد جغزافیا و بزنامهریشی

More information